Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

De Hond: Integratie volledig mislukt door PvdA

integratiedehond534.jpgBunkerharde resultaten bij Maurice de Hoax vanochtend. Hier op de GeenStijl roepen we het pas een jaar of tien (gisteravond zelfs nog). Maar nu zijn ze er ook uit bij de officiële peilings. Meer dan de helft van Nederland is van mening dat de integratie volledig mislukt is, en dat is ook nog eens allemaal de schuld van de PvdA (vinden ze zelfs bij de PvdA). Duidelijk. Tijd voor verkiezingen, herstelbetalingen, strafkampen voor socialistische landvernielers en ontmanteling van de NPO. Hup Holland!

Reaguursels

Inloggen

@lanexx | 30-11-14 | 11:45
"Jammer genoeg gaan ze niet voor het gerecht verschijnen, ondanks de schade die ze toegebracht hebben."

Die stellige overtuiging onderschrijf ik niet. Diepgaand onderzoek in archieven, het horen van getuigen onder eed of belofte met draconische gevolgen bij het plegen van meineed, kan verrassende resultaten opleveren. Zoals bekend is zijn de aanhangers van links vaak eerloze, laffe en karakter zwakke personen. Dat bewijzen zij telkens weer door "kameradenverraad" en toepassing van "de mes in de rug" methode.

Bezorgde_Burger | 01-12-14 | 08:48

@Islamofiel | 30-11-14 | 11:52

Islamofiel, ga eens bestuderen wat cultuurrelativisme inhoud en waarom dat aanbeden wordt. Lees hier nl.wikipedia.org/wiki/Willem_Drees#Lo... waarom Willem Drees, de oud PvdA-premier die grondlegger was van onze verzorgingsstaat, zijn PvdA partijlidmaatschap op 24 mei 1971 opzei.

Jij bent naïef in jouw veronderstelling dat linkse partijen en politici niet zouden weten wat ze doen. De gehele linkse politiek is te herleiden tot de theoretische bespiegelingen van Karl Marx in onder andere "Das Kapital".

Marx en consorten bestreden indertijd maatschappelijke wantoestanden onder de noemer kapitalisme. Terugkijkend waren die wantoestanden de gevolgen van een uit de hand gelopen industrialisatie en daarmee samenhangende snelle en dramatische veranderingen in de samenleving. Het ontbreken van adequate regulering en toezicht, ook destijds, is toe te schrijven aan het falen van politiek en bestuur.

Het "Kapitalisme" is echter een diffuse niet welomlijnde abstractie. Hoe dan ook, het kapitalisme is geen theoretische constructie of door rovende kapitalisten "georganiseerd economisch stelsel".

Het is ontstaan nadat de jager/verzamelaar sedimentair landbouw/veeteelt ging bedrijven en sindsdien geleidelijk geëvolueerd tot de actuele versie. Volgens mij wordt kapitalisme het best omschreven als een evolutionaire, dynamische en voortdurend wijzigende complexe verhouding tussen wetenschap en technologie, consument, producent, markt en overheid.

De volgers van Marx en consorten waren/zijn communisten, maoïsten, stalinisten, socialisten, de Duitse nationaal socialisten en nog vele andere groeperingen vaak actief onder bewust gekozen misleidende benamingen (Groene/Milieu bewegingen).

De rode draad in deze is dat als links gelovigen macht kunnen uitoefenen een puinhoop het resultaat is. Hoe groter en absoluter de greep op de macht hoe catastrofaler de puinhoop. Het historisch/actueel bewijs voor deze stelling: Rusland (1918/1991), Duitsland (1933/1945), Oostbloklanden (1945/1990), China, Vietnam, Noord-Korea, Cuba en nog veel meer landen in Afrika, Zuid-Amerika etc.

Wat de gelovigen van alle linkse doctrines gemeenschappelijk met moslims hebben is, dat ongeacht de onvoorstelbare ellende die door hun ideologie al aangericht is, zij nooit van hun geloof vallen.

De links gelovige wijst elke morele verantwoording af met het alsmaar herhaalde argument dat er fouten zijn gemaakt. Het dogma is dat de ware reële uitvoering van het Marxisme nog geen kans heeft gekregen. De eeuwig herhaalde fout van linkse gelovigen is dat zij nooit leren van de historie en dus verdoemd zijn de historie te herhalen, altijd weer.

Bezorgde_Burger | 01-12-14 | 08:25

@bakoenin | 30-11-14 | 11:30

Deze land- en volksverraders treft men het hardst door ze te strippen van vermogen, titels en onderscheidingen, actief en passief kiesrecht evenals een verbod voor het lid worden van of zijn van politieke partijen.

Verder een levenslang (beroeps)verbod voor:

elke functie binnen onderwijsinstellingen en universiteiten;

overheids- en gemeenteambtenaar;

publieke ambten en semi-overheidsinstituten.

Misschien ben ik wat vergeten maar dat bedenken anderen wel. Onder deze voorwaarden zou ik willen afzien van gevangenisstraffen. Zijn er echter bewijsbare en strafbare feiten dan gepaste gevangenisstraf inclusief bovenstaande eisen.

Bezorgde_Burger | 01-12-14 | 06:01

@Fijnstoffer | 30-11-14 | 11:22
"Er zijn grote groepen allochtonen die gewoon normaal mee doen ..."

Er zullen best wel individuele *niet westerse allochtonen* zijn die het goed doen; of dat grote aantallen zijn in verhouding tot het totaal valt te bezien. Waarschijnlijk vallen deze positieve gevallen onder de bekende regel dat uitzonderingen de regel bevestigen.

Als het dan toch over groepen moet gaan, dan is het meest voorkomende en dominante kenmerk van die groep die niet willen integreren: "het geloof in de islam". Door te discrimineren op "is aanhanger van de islam" hoeven we voortaan niet meer iedere allochtoon ten onrechte van onwil te beschuldigen.

Bezorgde_Burger | 01-12-14 | 05:41

@PowPow | 30-11-14 | 11:19
"En nog iets ... er is niks op tegen om buitenlanders hierheen te halen ..."

Er zijn juist heel veel rationele argumenten die het tegenovergestelde aantonen. Afgezien van de theorie, de berichten uit de werkelijkheid van alle dag bewijzen dat er wel heel veel tegen is om buitenlanders hierheen te halen.

Bezorgde_Burger | 01-12-14 | 05:12

@bakoenin | 30-11-14 | 11:22
"Site is van een extreem linkse moslim knuffelaar die een ban heeft gekregen bij Marijnissen in 2006 omdat ze moslim geweld verdedigde."

Dan ben jij een rasechte en trouwe SP'er die ons dat hier komt vertellen. De link van Stargate verwijst naar een pagina "Gastarbeid en Kapitaal – SP brochure 1983". Als de inhoud afwijkt van de oorspronkelijke SP publicatie kun je dat mededelen.

Wat jij door middel van jouw tegel hier doet is niet anders dan aloude smerige linkse politiek bedrijven: "Het mes in de rug van afvallige kameraden". De SP, net als alle andere vruchten van de Marxistisch boom, huldigt het adagium: het doel heiligt de middelen hoe extreem ook. De vorige eeuw heeft meer dan aanschouwelijk gemaakt waar dat toe leid.

Bezorgde_Burger | 01-12-14 | 05:01

@bovenwater | 30-11-14 | 11:15

De roep voor een zakenkabinet hoor je vaker van mensen die het in principe eens zijn met het beleid dat de PVV wil voeren. PVV stemmen doen ze niet door indoctrinatie van de propaganda door de NPO en de overige linkse MSM.

Beste bovenwater, jij wordt niet acuut met blindheid gestraft door God, bij het lezen van het PVV partijprogramma. Je licht eens opsteken over de manipulatie van het nieuws door de NPO kan ook helpen. Je moet wat tijd investeren voor eerlijke informatie maar dat is een investering waar je echt je voordeel mee kunt doen.

Bezorgde_Burger | 01-12-14 | 04:33

@bovenwater | 30-11-14 | 11:15

De roep voor een zakenkabinet hoor je vaker van mensen die het in principe eens zijn met het beleid dat de PVV wil voeren. Ze stemmen echter geen PVV omdat zij zich lasten indoctrineren door de propaganda van de NPO en de overige linkse MSM.

Beste bovenwater, jij wordt niet acuut met blindheid gestraft door God als je het partijprogramma van de PVV leest. Je licht eens opsteken over de manipulatie van het nieuws door de NPO kan ook helpen. Je moet wat tijd investeren voor eerlijke informatie maar dat is een investering waar je echt je voordeel mee doet.

Bezorgde_Burger | 01-12-14 | 04:28

@bovenwater | 30-11-14 | 11:15

De roep voor een zakenkabinet hoor je vaker van mensen die het in principe eens zijn met het beleid dat de PVV wil voeren. Ze stemmen echter geen PVV omdat zij zich lasten indoctrineren door de propaganda van de NPO en de overige linkse MSM.

Beste bovenwater, jij wordt niet acuut met blindheid gestraft door God als je het partijprogramma van de PVV leest. Je licht eens opsteken over de manipulatie van het nieuws door de NPO kan ook helpen. Je moet wat tijd investeren voor eerlijke informatie maar dat is een investering waar je echt je voordeel mee doet.

Bezorgde_Burger | 01-12-14 | 04:27

@ristretto | 30-11-14 | 11:51

Die linkse wereldverbeteraars kunnen maar beter snel weer gelovig worden en gaan bidden dat de oude Viking niet in de bevolking wakker wordt. Op dat moment zijn in Zweden de rapen pas echt gaar.

Die Vikingen hadden nogal wat "bijzondere tradities" zoals de Bloedarend: nl.wikipedia.org/wiki/Bloedarend

Bezorgde_Burger | 01-12-14 | 04:06

@Mastermattie | 30-11-14 | 11:08
"Regerende partij gaat altijd omlaag in de peilingen."

Regerende partijen die handelen in het belang van de kiezer krijgen niet minder stemmen, logischer is meer stemmen krijgen. Maar het is al héél lang geleden, dat handelen in het belang van de kiezer vandaar de verwarring.

De gevestigde politieke partijen weten dat ze niet handelen in het belang van de kiezer maar rationaliseren dat weg met de overweging dat de kiezer niet weet wat goed voor hem is.

Elitaire politici beschouwen en behandelen, vanuit hun "aan zichzelf toegekende morele en intellectuele superioriteit", de kiezer als een lastig, onredelijk en onwillig klein kind. Een kind dat hoognodig opgevoed moet worden, desnoods met harde en dwingende hand van de rechtstaat, om de onderbuikgevoelens af te leren.

De gevestigde politieke partijen huiveren dan ook bij het idee dat de PVV regeringsmacht zou krijgen omdat die wel wil luisteren naar de kiezer.

Dat huiveren heeft nog een andere reden. Het beleid van de PVV inzake immigratie en integratie, het beëindigen van de subsidie politiek, OSW, NPO en ontmantelen van allerlei vreemde linkse instituties zal de PVV geliefd maken bij de kiezer. Het gevolg zal zijn de omkering van de stelling van jou, die ik aan het begin van de tegel aanhaalde.

Bezorgde_Burger | 01-12-14 | 03:52

@Fisccon | 30-11-14 | 14:07 : "Nederlanders zijn zelf schuldig aan het mislukken van de integratie (als deze mislukt is?!) ze hebben in de jaren 60-70-80 en 90er jaren van de vorige eeuw zelf op de partijen gestemd die het beleid bepaalden."
.
Het onderwerp werd taboe en buiten verkiezings-strijd gehouden (inderdaad, door álle oude partijen). Partijen die het wél wilden aankaarten werden genadeloos verketterd door politiek en media, en uitgerangeerd. Democratie "at work".
De nieuw-linkse PvdA dacht er zelfs zó over: "Wie zijn wij om een eerstgeboorterecht uit te oefenen, hoezo is Nederland voor zijn inwoners? Iedereen heeft recht op dit stukje aarde, waarom zouden wij, toevallige inwoners, daar enig bijzonder recht op doen gelden?" (citaat Wallage, PvdA, ex-burgemeester van Groningen).
Oud-ministerpresident Drees, die zijn lidmaatschap van de nieuw-linkse PvdA mede om die reden had opgezegd, waarschuwde in 1982 nogmaals over de massaimmigratie: "Nederland is in vele opzichten dingen gaan doen, die een menslievend karakter droegen, maar die voor het Nederlandse volk te bezwarend zijn geworden. Met zijn overbevolking en met al die grote werkloosheid kon Nederland zich deze dingen niet veroorloven." (uit C. van Nispen tot Sevenaer, "De multiculturele droom is voorbij", 2005)

ben kokhals | 01-12-14 | 03:29

Meningenonderzoeken gaan over meningen. Boeit niet echt.

kloopindeslootjijook | 01-12-14 | 03:07

@normanius | 30-11-14 | 11:16

Uitzonderingen bevestigen de regel.

Bezorgde_Burger | 01-12-14 | 03:05

@Bernard Couperus | 30-11-14 | 10:57

Denk dat er wel een verschil is tussen de alfa's en de beta's.

Bezorgde_Burger | 01-12-14 | 03:04

Eerst een tribunaal, dan verkiezingen.

ben kokhals | 01-12-14 | 03:00

Ja hallo. De hondt raagt/meet wat de mening van mensen is. Hij vraagt niet naar een onderbouwing, dus nu weten we nog niets. Kortom, flikker maar weg dit onderzoek. Meningen hebben we genoeg.

Vinden mensen dat de integratie mislukt is, willen ze graag zeggen dat integratie mislukt is, of is de integratie mislukt? En waarom?

Dit is net zoiets als vragen stellen over roken op het schoolplein in het fietsenhok.

We willen geen meningen horen, facts please.

kloopindeslootjijook | 01-12-14 | 02:52

Wat een onoverzichtelijke grafiekjes.

Liroy | 01-12-14 | 02:38

@Einde van de Domheid | 30-11-14 | 10:19

Hij heeft ook nu ongelijk. De werkelijke cijfers zijn waarschijnlijk nog slechter voor de PvdA.

Bezorgde_Burger | 01-12-14 | 02:38

@Martin Bosma | 30-11-14 | 16:00
Dus je wilt wel dat Geert groot wordt, maar niet dat hij gaat regeren en proberen zijn beloftes waar te maken? Hoe is dat in de verste verte logisch?

Russells Teapot | 30-11-14 | 22:27

opvallend... D66 is nog meer integratie gek dan de PvdA!

speedy_con33 | 30-11-14 | 21:45

Wordt Vernederland dan toch eindelijk wakker na al die tientallen jaren? Mijn gemoed schiet vol... snif, snotter, reutel, proest (snuit).

Frikandel_met_mayo | 30-11-14 | 20:53

De Hond doet zo veel onderzoeken dat het melden de hond alleen moeit als het resultaat naar je mening staat.

Keeper | 30-11-14 | 20:42

Integratie is een utopie. Noem mij één land in Europa, waar niet westerse allochtonen volledig zijn geïntegreerd? Je ziet bij migranten groepen wereldwijd, dat zij zich juist aan tradities vastklampen. Dit is dan ook een stompzinnige discussie. Want iets wat nooit gaat gebeuren, kan per definitie niet mislukken.

Hastur | 30-11-14 | 20:04

D66 staat op gelijke voet als PVDA.... D66 volk is net zo lamlendig als de pvda. Destructief voor onze normen en waarden, destructief voor onze sociale voorzieningen, destructief voor banen en inkomsten en vooral destructief voor onze eigen wetten, regels en het behoud ervan... deze partij geeft enkel om bureaucratie, DE EURO en veel veel asielzoekers.... wij autochtonen zijn het klootjes volk dat hun bureaucratie moet bekostigen

Dutchmen32 | 30-11-14 | 19:50

Hoezo integratie mislukt? Ze krijgen toch allemaal oitkerieng, kienderbaislach, hoersoepsidie? Oze cultuurverrijkers zijn juist voortreffelijk geïntegreerd....

Prince Buster | 30-11-14 | 18:35

Het probleem is vooral de islam die de afgelopen tientallen jaren zwaar geradicaliseerd is en die met z’n eindeloze oliekapitaal de halve wereld opkoopt en omkoopt om overal die geradicaliseerde islam erdoor te drukken. En dit lukt het best overal daar waar men cultuurrelativistisch in de war is en waar men zo bezeten is van culturele zelfhaat, dat Roodkapje maar niet wil zien hoe groot en scherp de tanden van de Boze Wolf zijn. In Nederland bijvoorbeeld, en in de UK, en in Scandinavië, Frankrijk en Duitsland. In al die landen hoor je constant: hup, hup, weg met ons! Maak ruim baan voor de islam! Men lijkt er op uit zichzelf zo snel als mogelijk af te schaffen. Mensenrechten. Bah, weg ermee! Wetenschap. Iiih, de aarde is plat toch? Holocaust. Prima, nog een keer doen. En zo verder.

Benedict Broere | 30-11-14 | 18:29

@ ecologiste | 30-11-14 | 18:20

Herstel ik bedoel de PvdA-politici van de afgelopen 40 jaar.

ecologiste | 30-11-14 | 18:26

Ik ben het helemaal eens met GS. De PvdA moet kapotstuk en de mannen van de afgelopen 50 jaar moeten ALLEMAAL herstelbetalingen doen aan ons.
Dat wil zeggen allemaal terugzetten op bijstandniveau maar dan op het welvaartsniveau van Marokko en ook naar dat land gedwongen emigreren, ALLE VERMOGENS confisceren en teruggeven aan het volluk.
Bovendien alle namen van de schuldigen confisceren. We gaan ze echter niet kaalscheren, maar dat is dan ook de enige tegemoetkoming van onze kant. LANDVERRADERS!!!!

ecologiste | 30-11-14 | 18:20

Blauwe wasmand, het is nog erger, het zijn de VVD en het CDA(KVP) die die migranten hierheen hebben gehaald.

mallekater | 30-11-14 | 17:02

Brave Bosma, En wat nou wanneer de PVV de grootste wordt?

Wie gaat er dan met die PVV regeren, denk je?

mallekater | 30-11-14 | 17:00

Ik vind de integratie ook mislukt, en de partijen die de schuld krijgen zijn wat mij betreft ook schuldig.

Dat de vraag stelling, de calculatie volgens sommigen niet oké is, doet daar niet aan af.

En nu?

MarcS | 30-11-14 | 16:54

Natuurlijk hangt de PvdA van koekwauzen aan elkaar, maar toch…
Twee dingen:
Eigen taal & cultuur = VVD.
Gezinshereniging = KVP = CDA.

Blauwe Wasmand | 30-11-14 | 16:52

Vara's Maurice de Hond neemt afstand van (verliezer) PvdA.

J.Slavink | 30-11-14 | 16:40

PVDA is al een tijdje geheel van het padje af:

Het ware verhaal:

Wilders roeptoetert "Minder Marokkanen" => PVDA flikert 2 Turkse parlementsleden uit hun fractie.

Rekening EU hoeft (642 Mln) hoeft pas volgend jaar Sept betaald te worden dus Dijsselbloem maakt nu al een Miljard over. Betaal jij je hypotheek ook een jaar voooruit?

Beroep = Boerenlul | 30-11-14 | 16:37

Ik hoop zo vurig dat de PVV de grootste wordt bij de eerstvolgende Tweede Kamer verkiezingen. Maar 1 ding; als Geert weer gaat gedogen, indien CDA, VVD,SGP met hem in de regering willen, dan wordt het de laatste keer dat ik op hem stem.

Martin Bosma | 30-11-14 | 16:00

@mr. coffee | 30-11-14 | 12:30
AD/Trouw/Volkskrant/NRC/NOS/Vara/KRO/EO/IKON/VPRO/Moslimomroep en nog een enkele tientallen snippermedia die het linkse front vertegenwoordigen. Daarnaast heeft zéker de AVRO al sinds de jaren '90 en enorme ruk naar links gemaakt. Bij het verlenen van concessies aan Powned en WNL vreesde heel Hilversum voor een 'verrechtsing' WNL nodigt altijd wel een PvdA-er uit, en Elsevier weekblad is inderdaad rechts van het spectrum. de Website daarentegen is absoluut links: Bij controversiële onderwerpen is reaguren niet mogelijk en in andere gevallen wordt een stevige inbreng meestal verwijderd. Ook een aantal vaste rechtse reaguurders aldaar is 4 jaar geleden in de ban gedaan. En tegenover al dit linkse geweld blijven dus uitsluitend de Telegraaf, Powned en Elsevier Weekblad over. Kan ik bepaald niet evenwichtig noemen mr. coffee!

leaupveaugel | 30-11-14 | 15:19

Kunnen we geen voorgedrukte aangifte tegen PvdAars doen? Iemand een idee?

funkyd | 30-11-14 | 15:09

Grappig. Is dus een eufemistisch onderzoek, onder het mom van taboedoorbrekend.

Want, zoals mensen hier al hebben opgemerkt, is eigenlijk alleen de moslim-integratie mislukt. En dan alleen nog een bepaald soort moslims - Indo's gaat tenslotte prima.
Maar dat mag kennelijk nog niet gezegd worden.

Nou ja, laten we het positief bekijken - er kan nu eindelijk wel openlijk gezegd worden in de MSM dat de integratie is mislukt. Dat is winst.

54321 | 30-11-14 | 15:04

Veel Nederlanders (vooral in de achterstandswijken) zijn ook niet goed in de maatschappij geïntegreerd! Veel van deze reaguurders kennen zeker geen afrikanen of Marokkanen persoonlijk. Neem eens vliegtuig naar Marokko of Turkije. Zit vol met prima geïntegreerd sociale mensen.

Bovendien hebben we de afgelopen twintig jaar geen beleid gevoerd ten aanzien van immigranten. Geen visie geen beleid maar een geldverkwistende overheid die geen beslissingen neemt.

Misschien zijn er in Nederland zoveel Marokkanen omdat als ze eenmaal binnen zijn niet meer heen en weer kunnen? als je fort Europa binnen bent probeer maar eens weg te gaan om later weer eens terug te keren. Meer dan de helft van de wereld kan geen eens als toerist ons land bezoeken!

Ieder mens ter wereld intrigeert op zijn of haar manier in de maatschappij. De mate waarin en hoe hangt van zoveel factoren af. Kijk hierbij eerst maar eens zelf in de spiegel. Mensen hebben over het algemeen een geweldig aanpassingsvermogen. Zie en hoor alleen maar mensen die met zichzelf bezig zijn en hele groepen mensen veroordelen.

Kijk maar eens hoe de werksfeer bij het centraal orgaan opvang asielszoekers onlangs in het nieuws beschreven werd. Dictatoriaal en personeel met angst!

Misschien zijn het de signalen vanuit de politiek en maatschappij die er voor zorgen dat veel immigranten veilig en vertrouwd in hun "eigen sociale kringen" blijven hangen.

ookeenmening123 | 30-11-14 | 14:55

De PvdA/D666 bedoelen zeker dat de Nederlanders slecht integreren met de multiculturele samenleving

Tipped Relic | 30-11-14 | 14:40

Diederik Samsom en Spekzool: "We moeten het nog beter uitleggen".

Rest In Privacy | 30-11-14 | 14:38

Wat betekent dit nu als geconstateerd is dat de integratie volledig mislukt is?
Gaat het nu door met parallel samenlevingen ?
Waarbij de ene gestadig groeit en niks in de weg wordt gelegd, en de ander z'n mond moet houden?
De natte droom van links van een multiculturele samenleving eindigt dan weer in een mono'culturele' samenleving (hoezo samen?), alleen een heel andere dan we gewend zijn, ..... ben ik bang.

Rest In Privacy | 30-11-14 | 14:37

De PvdA war een arbeiderspartij. Dus ook gastarbeiders.
Tegenwoordig wordt de arbeid van weleer in lagelonenlanden verricht. Ik stel voor dat de nieuwe lichtingen gastarbeiders dan daarheen verkassen.

michello | 30-11-14 | 14:30

Fisccon | 30-11-14 | 14:07
Parlementaire democratie he. Integratievraagstukken zijn in die periode nooit een wezenlijk onderwerp geweest van verkiezingsstrijd. Ja ok, je had de Centrum Democraten maar die werden ook toen al door alle overige partijen weggezet als vuige racisten.

harbi | 30-11-14 | 14:28

Diederik Samsom en Spekzool: "We moeten het beter uitleggen".

Rest In Privacy | 30-11-14 | 14:21

Diederik Samsom en Spekzool: "We moeten het beter uitleggen".

Rest In Privacy | 30-11-14 | 14:20

Tot plm midden 70 waren het gastarbeiders,Toen dwong het OIC met een olieboycot gezinshereniging en gelijke rechten af.

Islamofiel | 30-11-14 | 14:16

Nederlanders zijn zelf schuldig aan het mislukken van de integratie (als deze mislukt is?!) ze hebben in de jaren 60-70-80 en 90er jaren van de vorige eeuw zelf op de partijen gestemd die het beleid bepaalden. Achteraf zitten huilen is op z'n minst erg hypocriet. Met de kennis van nu... hadden we het waarschijnlijk anders gedaan. Nu moeten we de problemen gewoon oplossen.

Fisccon | 30-11-14 | 14:07

Volgens mij is de PvdA op meerdere vlakken verantwoordelijk voor het verneuken van dit land, maar dat terzijde.
Het wordt tijd dat iets of iemand (GS?) Job Cohen voor het gerecht gaat slepen waar hij zich o.a. zou moeten verantwoorden voor...
1. de uitspraak "een man hoeft een vrouw geen hand te geven"
2. het deporteren van homo's die door overbodige (...) Marokkanen werden geterroriseerd
3. het uitdelen van soepsoedie voor de bouw van een moskee

kibambam | 30-11-14 | 14:07

Effe kijken naar de uitgebreide reacties op joop.nl naar aanleiding van dit nieuws.

... niets.. Helemaal niets. Dit toch wel hete item haalt de krochten van joop.nl niet. Tsja, links ten voeten uit. Vingers in de oren, en net doen of het niet bestaat. "Lalalala!! I can't hear you!"

marcoplarco | 30-11-14 | 13:52

De SP zag het in 1983 (nog) goed,
.
“Men moet zich eens indenken, welke ghetto’s er zullen ontstaan van
verouderde, en voor ons gevaarlijke, immigranten, als we niet alleen hun gruwelijke slachtgewoonten aanvaarden, maar ook hun diskriminatie van vrouwen, hun patriarchaal-autoritaire aanmatiging, hun onderwerping van kinderen, hun stamveten. Waarom van nieuwkomers aanvaarden, wat we zelf in gewoonten en wetten hebben opgeruimd?”
.
"Ik wil mijn afschuw voor de islam – de leer, de dogmatiek, de verboden, de onbeweeglijkheid, de middeleeuwse achterlijkheid die is ontstaan met deze religie voor nomaden en woestijnrovers – niet onder stoelen of banken steken. (…) Zichzelf opsluitend in een gedragspatroon, dat de originele achterlijkheid halsstarrig in stand houdt (…), vormen zij een Fremdkörper in onze samenleving, dat niet lijkt te kunnen loskomen, iets bij te leren, iets te willen leren, dus verarmt (…). Zoals nu kan het niet”.
sptransparant.wordpress.com/gastarbei...

Jan Leul | 30-11-14 | 13:35

@Capt. Iglo | 30-11-14 | 12:17
"Sinds wanneer is hij een buitenlander?"

Rustig, dat was niet serieus bedoeld.

"Verder is dit een peiling van Maurice de Hond en dus niet serieus te nemen."

Dat zijn de betere argumenten.

"Denk trouwens dat Islam en buitenlander bashen zoals hier dagelijks gebeurt ook niet echt bijdraagt aan integratie."

Nee, maar je moet wel oorzaak van gevolg onderscheiden. Slechte integratie leidt tot islam/buitenlander bashen, niet andersom.

" Ik zou ook niet bij zo'n stel hersenloze klagende idioten willen horen, dan maar bij mijn eigen idiote bende blijven (zou ik denken als ik een buitenlander was)."

Alsof buitenlanders hier veel van meekrijgen. Via de NPO krijgen ze 24/7 te horen dat zijzelf zielige slachtoffers zijn van de gemene blanke racisten, hoe opbouwend denk je dat dat is voor de integratie?

Russells Teapot | 30-11-14 | 13:34

De PvdA kan zichzelf maar het best per ommegaande opheffen. Dat is beter voor het land, beter voor de politiek en beter voor de PvdA-ers zelf. Triple win!

Lauwe Koffie | 30-11-14 | 13:32

Maar we hebben de oplossing. We gaan komend jaar wat extra asielzoekers importeren. 40.000 dus. Waarvan er geen enkele ooit meer teruggaat. Die later 100% zeker een generaal pardon krijgen want kinderen (veel, veel want kinderbijslag en islam fokbeleid) dus zielig. Reken dat eens uit over 30 jaren? 1,2 miljoen, en dan elk nog minimaal 5 kinderen wordt 600.000 (jaja, 2 ouders nodig per kind hoor) * 5 = 3 miljoen extra erbij, totaal 4,2 miljoen. Tel daarbij alle Marokkanen die vrolijk door gaan met importbruiden en familiehereniging waarbij de enige eis is dat het IQ onder de 80 ligt. 80% van allen in uitkering en criminaliteit. Dat lost het zeker op want het zijn allemaal PvdA stemmers.

Rest In Privacy | 30-11-14 | 13:21

Vanmorgen was het bij Wakker Nederland weer lekker PVV bashen. Kotsmisselijk, en dan zegt WNL nog wel een rechts geluid te laten horen ik hoorde alleen maar linkse anti-PVV kotsgeluiden.

Machoclown | 30-11-14 | 13:20

Valt heus wel mee. Los van Marokkanen en negers zijn er geen grote problemen met de integratie.

Trekvogel12 | 30-11-14 | 13:14

Integratie mislukt sowieso. De verschillen zijn per definitie veel te groot. Roots/afkomst, ons kent ons, cultuur, etc. En maar blijven volhouden dat het een succes moet worden. Lijken de meeste huwelijken wel.

croque monsieur | 30-11-14 | 13:12

De Islam is een probleem, maar buiten dat. Waarom hebben al die turken en marokkanen die de turkse en marokkaanse nationaliteit hebben en die hier "gastarbeider" waren ook de nederlandse nationaliteit gekregen? Ze voelen zich turk of marokkaan, hun regeringen zien hun als onderdanen. Hiet klopt geen hout van en de politiek moet er iets aan doen. Er wordt gewoon keihard misbruik gemaakt door het sukkelige beleid van onze regeringen. Ook in Brussel moeten ze toch zien dat deze situatie niet klopt..

denoorman | 30-11-14 | 13:11

Het zijn vooral de CDA, tesamen met de VVD die zich moeten schamen. Zij hebben d.m.v. Lubbers de gast allochtonen een 2e paspoort gegeven. En dat had echt niet gehoeven. Toen het werk over was, hup naar huis toe. Hun religie was geheel anders. Drees stapte toen uit de PvdA omdat'ie er mee eens was met deze maatregel. Ik dus ook en nu nog steeds...
.

Thoth | 30-11-14 | 13:01

Durf je op een verjaardagsfeestje nog te zeggen dat je van/voor de PvdA bent? Nee? Toedeledokie PvdA...

lulleficatie | 30-11-14 | 12:53

Onze pup piste laatst over me heen op de bank toen ik lag te pitten. Ik keek er niet van op want ik ben het allang gewend van onzer overheid. Die nemen me nl. Al jarenlang in de zeik.

Kaposi_Sarcoom | 30-11-14 | 12:42

Buitenhof heeft wel aandacht voor de nieuwe vogelgriepmelding van vanmorgen maar niet voor deze peiling. Kennelijk waren de spindoctors van de NPO niet in staat om er voor aanvang van de uitzending een draai aan te geven die positief uitpakt voor de PvdA.

harbi | 30-11-14 | 12:40

Goed gezegd Bernard!
Stemt pvv en we maken een kans op verandering.

Kaposi_Sarcoom | 30-11-14 | 12:39

Integratie mislukt?
Gôh..... die had ik niet aan zien komen.

Schietmijmaarlek | 30-11-14 | 12:39

Het inzicht groeit helaas te langzaam om de voortdenderende trein op tijd te laten stoppen. De Hollanders zijn gedoemd.
Wij zijn gedoemd qua voortschrijdende integratieproblematiek én gedoemd qua voortschrijdende staatsschuld. We moeten steeds meer belasting gaan betalen en ons steeds meer door allochtonen laten welgevallen. Er wordt op onze hoofden gekakt, mensen.
Daar hebben we dan al die tijd hand in hand keihard voor gewerkt. Daar is ons gemeenschapsgeld voor misbruikt.
We hebben teveel op Den Haag vertrouwd, óók toen de EU ons door de strot werd geduwd ondanks een democratisch "NEE". Het is tijd dat de burger het heft meer in eigen hand gaat nemen, in plaats van de beslissende macht verder en verder van de burgers weg te laten leggen. Nederland is van het volk! Dat is de essentie van democratie!! Den Haag is niet de baas.
Creëer een Yahoo! account en meld je aan:
groups.yahoo.com/group/NLAK
Alleen samen kunnen we een vuist maken tegen wanbeleid en onrecht.

michello | 30-11-14 | 12:38

Sorry nog niet klaar.

Maar er wordt dus een vervolgvraag gesteld "indien mislukt".

Dan is die vraag alleen te beantwoorden door degenen die het beleid als mislukt beschouwen.

Dat is niet veel meer dan de helft van de ondervraagden.

Ook dat is bepaald niet sterk als vervolgvraag en zeer beperkt als informatie.

GingerTed | 30-11-14 | 12:37

Professor Superhirn | 30-11-14 | 12:12
Bijv. VVD zit ook al jaren aan de knoppen in A'dam en kan ook geld uitgeven als water, noem een Dales. En ik hoef jouw feiten niet te checken, die onderbouwing moet je zelf aandragen, zeker als het discutabel is ;-)

Maar ik blijf erbij dat lokale politiek zich moet begeven binnen de palen uitgezet door de landelijke politiek. Deze zijn voor o.a. integratiebeleid verantwoordelijk. Sinds 2002 is er zelfs een minister van integratie geweest met, let op, Nawijn LPF, Verdonk VVD en Leers CDA. Nu niet bepaald mensen met een PvdA inborst. Die hebben dus ook allemaal gefaald.

mr. coffee | 30-11-14 | 12:36

En dan dacht je dat WNL de rechterzijde van het politieke spectrum zou vertegenwoordigen en dan hoor je alleen maar zure wegkijk-reacties op het vlammende betoog van de enige partij die wel oog heeft voor Nederland, namelijk de PVV, omtrent de maar doorgaande islamitisering van ons land.

Ik ben wel eens lekkerder ontwaakt.

Dus...

De Koning van EHV | 30-11-14 | 12:35

@ i-wonder
Klopt. Dat truukje is al een heleboel keren vertoond, maar de kiezer heeft het geheugen van een goudvis dus ze komen er steeds weer mee weg.

Ivoren Toren | 30-11-14 | 12:34

Hmmm... Een kritische noot m.b.t. deze enquete is wel op z'n plaats:

Als je eerst vraagt of de integratie in verschillende mate mislukt danwel gelukt is, en daarbij dus álle antwoordmogelijkheden geeft, en dan er een vervolgvraag op hebt waarbij er gevraagd wordt wie daar ( !) dan in welke mate verantwoordelijk voor is, dan houdt dat mijns inziens in: Verantwoordelijk voor al die verschillende antwoordmogelijkheden.

Er wordt m.a.w. gevraagd welke partij in welke mate verantwoordelijk te houden is voor zowel succes, mislukken, als geen van beide inzake integratie en dus in feite in hoeverre de ene partij meer verantwoordelijk is voor beleid überhaupt. Je zou dan kunnen stellen dat het een vraag is naar welke partij de grootste macht cq invloed heeft. Dan is de score van de PvdA opeens zo slecht nog niet daar anderen zich blijkbaar niet zo weten te laten gelden, of dat nou tot succes of mislukking heeft geleid.

GingerTed | 30-11-14 | 12:33

Vlak voor de komende 2e kamer verkiezingen zal Ascher het roer van Samson overnemen. Ascher slaat dan wat kritische taal uit en half Nederland stemt weer op de PvdA.

i-Wonder | 30-11-14 | 12:31

leaupveaugel | 30-11-14 | 12:12
Grootste krant van NL is de Telegraaf, zit rechts van het midden, zachtjes uitgedrukt.
Elsevier heeft een van de hoogste oplages van de opiniebladen. Behoorlijk rechts.
RTL is absoluut niet links, Avro Tros ook niet. En Powned en Wakker Nederland. Het staat hen vrij om kritische programma's te maken. Dus de MSM wordt aan alle kanten goed vertegenwoordigd. Als jouw stelling wel de waarheid is, waarom wordt er dan zo slecht naar rechtse MSM geluisterd?

mr. coffee | 30-11-14 | 12:30

Dit zijn de kiezers he, de partijen zullen er tijdens verkiezingen aandacht aan besteden en vervolgens op dezelfde voet verder gaan. De zelfbenoemde intellectuele 'elite' zal het autochtone volk de komende weken verguizen via de NPO, de VARA en de Volkskrant, en handophouders als Quincy Gario en Sunny Bergman zullen er hun gelijk in zien en Nederland meer dan ooit wegzetten als een in en in racistisch land.

Evengoed is het prettig wakker worden met zulk nieuws, ook als is het een trieste constatering; de ogen gaan eindelijk open.

harbi | 30-11-14 | 12:29

@Snowy2000 12:18

Farizeeers gonna farizee.
Al duizenden jaren hetzelfde inderdaad.

CumGranoSalis | 30-11-14 | 12:24

Vlak Ernst Hirsch Ballin (CDA) en zijn dubbele-paspoortwet begin jaren '90 ook niet uit. Alleen de VVD-fractie in de Tweede Kamer heeft toen enige weerstand geboden. Dankzij die wet heeft iedereen het nu over "Nederlandse" jihadi's.

Ivoren Toren | 30-11-14 | 12:20

Het Simon Wiesenthal Center kan wellicht zijn statuten wat aanpassen en zich opmaken voor de jacht op Pvda-, D66-kopstukken, jodenhaters en andere landverraders, welke de aanhangers van de godsdienst van de haat hier in grote getalen hebben binnen gehaald.

Nestorix | 30-11-14 | 12:19

@ Russells Teapot | 30-11-14 | 12:07

Sinds wanneer is hij een buitenlander?

Verder is dit een peiling van Maurice de Hond en dus niet serieus te nemen. Denk trouwens dat Islam en buitenlander bashen zoals hier dagelijks gebeurt ook niet echt bijdraagt aan integratie. Ik zou ook niet bij zo'n stel hersenloze klagende idioten willen horen, dan maar bij mijn eigen idiote bende blijven (zou ik denken als ik een buitenlander was).

Capt. Iglo | 30-11-14 | 12:17

Alle politieke partijen zien dit onderzoek als een aanmoediging om hun "weg met ons" beleid met hernieuwde kracht voort te zetten. Of had u anders verwacht?

Nivelleermarionet | 30-11-14 | 12:17

@Fisccon | 30-11-14 | 12:10
Iedereen onderschat de macht die de PvdA had in de grote steden, en de invloed die ze daardoor had op het landelijk beleid. Het grootste deel van het land viel direct onder het bestuur van de PvdA. Als dat al niet via de landelijke regering lukte, dan altijd wel via de gemeenteraden en college's van B&W.

Professor Superhirn | 30-11-14 | 12:15

@--sql error-- | 30-11-14 | 11:02
"Totalen van 227% slaat natuurlijk nergens op.
Maar het moet interessant lijken, dus hij hoaxt gewoon wat percentages bij elkaar..."

227% slaat inderdaad nergens op, de cijfers van de onderste rij van de tabel zijn nietszeggend. Dat is omdat mensen meerdere partijen hebben aangegeven op hun formulier, en de Hond vervolgens elk antwoord even zwaar meetelde, waardoor een persoon die zes antwoorden heeft aangekruist zes keer wordt meegeteld.

Er is echter niets mis met de cijfers in de tabel erboven of in het meest linkse rijtje, die geven gewoon het werkelijke aantal mensen van een bepaalde groep dat een bepaalde partij (mede-)verantwoordelijk houdt.

Russells Teapot | 30-11-14 | 12:14

@mr. coffee | 30-11-14 | 12:03
Mijn tegel goed lezen. En zelf gegevens opzoeken.
De macht ligt niet per sé in de Den Haag. De grote steden hebben het geld, de grote bevolkinsaantallen, de massa. De PvdA heeft daar geheerst. CDA noch VVD komen qua totaalmacht niet in de buurt van de PvdA. De machtsbasis van het CDA ligt bij christelijke deel van het land en is al jaren tanende. De VVD is sterk dankzij de band met het bedrijfsleven en de multinationals. Maar het geld dat door die bedrijven is verdiend is voor 80% door de PvdA uitgegeven, want zij zaten overal aan de knoppen. Niet dat andere partijen onschuldig zijn, maar de PvdA steekt er met kop en schouders boven uit.

Professor Superhirn | 30-11-14 | 12:12

@mr. coffee | 30-11-14 | 11:27
Vrijwel dagelijks zijn we geconfronteerd met Mauro's, reportages uit AZC's , bewindslieden die af moesten treden nadat een asielzoeker een AZC in brand stak, recent nog Teeven in de problemen als gevolg van een zelfmoord van een asielzoeker, Verdonk die het beleid onmogelijk werd gemaakt; Keer op keer zocht -vooral de PvdA- de publiciteit om vooral maar meer meer meer vreemdelingen toe te laten. Ook van Gogh had het volgens vele media allemaal aan zichzelf te wijten, Fortuijn idem, Wil Schuurman raakt als gevolg van een aanslag op een partijcongres door Gutmenschrapaille invalide en dat werd door de media glimlachend goedgekeurd, Niemand in de media die dáár eens bij stilstond en dacht: Gaat dit niet te ver?! En bij de laatste verkiezingen stond de PvdA in de peilingen op dik verlies, dan komt er een verkiezingsdebat met ineens dhr Samsom in een pak mét stropdas en in 1 uur tijd is de hele stemming gekanteld. Dus MSM zijn wel degelijk beleidsbepalend en dat moet gezegd, weten die linkse rakkers heel goed uit te buiten.

leaupveaugel | 30-11-14 | 12:12

Professor Superhirn
Fact free gelul, De PVDA zat lang niet in alle kabinetten.

nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_kabi...

Het CDA en de VVD zijn minstens zo schuldig en Wilders zat bij de VVD, ook schuldig dus. Achteraf roepen dat het allemaal anders had gemoeten is hypocriet.
En heel veel mensen die nu huilen over de massa immigratie zijn ook hypocriet, want die stemden CDA, PVDA en VVD. Een gevalletje eigen schuld dikke bult dus.

Fisccon | 30-11-14 | 12:10

@wakkere_nederlander | 30-11-14 | 10:18
"Gaan we alle buitenlanders over 1 kam scheren?
Islam is mislukt!"

Sinds wanneer is Quinsy een moslim?

Russells Teapot | 30-11-14 | 12:07

Wees gewaarschuwd.... Volgend jaar alleen al, komen er 40K kansloze avontuurzoekers met wagonladingen ons land binnen. Dat terwijl in dat zelfde jaar de ouderen hun nodige verzorging zwaar wordt beperkt, en bejaardenhuizen gesloten of zelfs worden omgebouwd voor asielzoekers. Ja, zeg maar de nieuwe aanhang van de Linkse zieligheid industrie komt er aan. Maar het kan altijd nog veel slechter hoor, want in Duitsland wordt zelfs nu al gesproken om het verplicht te stellen asielzoekers in je huis op te nemen.

Snowy2000 | 30-11-14 | 12:04

Professor Superhirn | 30-11-14 | 11:57
Lucht het op?
Integratie is een landelijk politiek gebeuren, geen lokale. Den Haag zet de bakens uit, lokaal voert uit.
Volgende feit is dat CDA en VVD het meest geregeerd hebben. Trek maar een nieuwe conclusie.

mr. coffee | 30-11-14 | 12:03

Skunk57 | 30-11-14 | 11:59
geen idee van hun financiele situatie, maar de overlast ervaren ze wel, of is dat niets waard volgens jou?

--sql error-- | 30-11-14 | 12:02

Die peilingen heeft geen enkel gevolg voor dit rampkabinet. Dat laat zich niet democratisch van hun pluche stoten. Dit kabinet was gedoemd te mislukken toen de VVD, puur uit machtswellust, ging samenwerken met een partij waarvan de kiezers voor het merendeel uit steuntrekkers bestaat.

Zaniker | 30-11-14 | 12:02

--sql error-- | 30-11-14 | 11:53
Je snapt het echt niet hè? Nog een keer dan.
De crux zit hem erin dat men meerdere partijen mocht aangeven op EEN (1) formulier. In dit geval heeft men gemiddeld 2,27 partijen aangekruist (=227%). Het aantal formulieren is en blijft 100%. Lees mijn vorige post nog maar eens goed door.
Kan je de elke keer wel een hashtag eronder zetten maar die slaat meer op jezelf dan op mij lol. Ik had je hoger ingeschat eerlijk gezegd.

mr. coffee | 30-11-14 | 12:00

Vergeet niet dat de VVD/CDA hier zet zo schuldig aan zijn en alleen maar in korte termijnen plannen, terwijl ze alleen maar aan geld denken.
.
Lekker in de jaren 70/80 massa's goedkope arbeiders binnenhalen, hoe dommer het volk des te beter. Nederland naar de klote?, gewoon door met de "na ons de zondvloed" mentaliteit, want het geld is tenminste al binnen.

Kosmos | 30-11-14 | 12:00

@necrosis | 30-11-14 | 11:12

Ik begrijp dat niet helemaal. De pvv stemmers betalen de rekening niet, met het haat-zaai-beleid zijn zij de club die factureren.

Skunk57 | 30-11-14 | 11:59

Natuurlijk is de PvdA verantwoordelijk! Sinds de massa-immigratie in de jaren '60 begon is de PvdA vrijwel doorlopend aan de macht geweest in de tien grootste steden, terwijl de partij voor het merendeel van de tijd ook landelijk in de regering zat. Daarnaast controleerde de PvdA de grootste omroep van het land (VARA) en een van de grootste landelijke dagbladen (Volkskrant), en had de partij een stevige vinger in de pap bij de staatsomroep NOS. Om van de invloed bij de vakbonden maar niet te spreken. De PvdA zat overal aan de knoppen, tot in de huiskamers van Nederland aan toe.

Maar Professor, we leven toch in een democratie? Was het dan niet de keuze van de meerderheid om door de PvdA te worden geregeerd? O ja, zeker. Want de PvdA speelde graag voor Sinterklaas, met het belastinggeld van de nettobelastingbetalers in Nederland welteverstaan. Want wat waren we rijk op het eind van de 20ste eeuw. Het geld kon niet op. Financiële meevallers van miljarden, jaar op jaar economische groei. Geld genoeg dus voor cadeautjes voor kansarmen en onwilligen die in plaats van een pedagogisch verantwoorde schop onder hun kont van de PvdA de gelegenheid én het excuus kregen om verder af te zakken tot kansarme profiteurs. Cadeautjes in de vorm van uitkeringen, toeslagen en subsidies, allemaal betaald met het geld uit de portemonnee van de ander. Dan is het niet gek dat hordes mensen zich bij het stemhokje verdringen om op zo'n partij te stemmen. En in dat licht bezien is het ook niet vreemd dat de PvdA fan was van meer, meer, meer kansarme immigranten in de grote steden. Stemvee = macht. Zo banaal is het.

En omdat de partijleden ook volop de gelegenheid kregen om mee te graaien in de portemonnee van de ander (baantjescarrousel, subsidies voor clubjes in de zieligheidsindustrie) bleven de partijgelederen netjes gesloten. Zie hier dus het succes van de PvdA in een notendop.

Maar nu onze welvaart door het toedoen van de PvdA in een hoog tempo verdampt begint het de partij aan alle kanten op te breken. Onaangepast stemvee krijgt steeds minder cadeautjes en dreigt op andere Sinterklaaspartijen (SP, GL, D66) te gaan stemmen. De symptomen van het mislukken van de multiculturele samenleving kunnen niet langer worden weggewreven (zie Kuzu en Özttürk en de vele andere schandaaltjes rond Turkse en Marokkaanse PvdA-leden). Zoals Pritt zegt, het is tijd voor de afrekening. Dat begint in het stemhokje, maar daar eindigt het niet. Wie zich schuldig maakt aan wanbestuur en zelfverrijking moet zich verantwoorden voor de rechter. En dat kan op heel veel manieren worden bereikt.

Nationale aangifte is een mogelijkheid. Maar ook personen die slachtoffer zijn geworden van een misdrijf begaan door een verdachte met een niet-Nederlands paspoort kunnen iets doen. Behalve tegen de verdachte zelf kun je namelijk ook aangifte doen tegen de PvdA, voor 'nalatigheid wegens het creeëren van de omstandigheden waardoor de verdachte zijn misdaad kon plegen'. Laat de PvdA maar voor een extra schadevergoeding opdraaien.

De PvdA is een dodelijke welvaartsziekte die uitstekend gedijt zolang het slachtoffer voldoende slappe was bezit. Vergeet ebola. Help Nederland de PvdA te bestrijden!

Professor Superhirn | 30-11-14 | 11:57

Jammer, ik had net 'n potje "tolerantie" gekocht.

meneer Q | 30-11-14 | 11:55

"Verhoogd dit nu mijn kansen op een succesvolle asiel aanvraag in Canada of de VS?"
Staatsgeheim | 30-11-14 | 11:00
Nee, zolang u "verhoogD" foutief schrijft bent u kansloos. Daar willen ze minimaal basisschool niveau.

Het_Genie | 30-11-14 | 11:54

mr. coffee | 30-11-14 | 11:31
ook jij snapt percentages niet.
Het totaal is altijd 100%, niet 227%.
Je kunt dat niet simpelweg optellen (zonder het door het totaal te delen).
#rekentoets

--sql error-- | 30-11-14 | 11:53

La Bailaora | 30-11-14 | 11:39

Ik ga je niet echt tegenspreken. Per slot van rekening zijn ze al jaren gewaarschuwd, bijvoorbeeld door Paul Scheffer. Maar waar zijn ze dan aan schuldig?, naïviteit, optimisme, goede bedoelingen, voordeel van de twijfel?
Ze hebben het oor geleend aan beroepsmoslims die als islamfluisteraars de munitie en de drogredenen hebben aangereikt.
De uiteindelijke schuld ligt bij de beroepsmoslims die als agenten voor hun thuislanden en voor de Islam opereren. Wil je het probleem aanpakken dan moet je daar beginnen, maar dan dient eerst de beschermingsmuur van politiek correct Nederland te worden gesloopt

Islamofiel | 30-11-14 | 11:52

eerstneukendanpraten | 30-11-14 | 11:29 Weet ik, inclusief totaal malloten als ministers en staatssecretarissen. Soort Utopia. Vandaar mijn hoopvolle oproep om de integratieknuffelaars daarheen te laten gaan.

ristretto | 30-11-14 | 11:51

Die vette Spekman heeft zijn FEESTmutsje alvast opgedaan.

langzullenweleven | 30-11-14 | 11:51

Het is altijd de Partij van de Arbeid geweest die deze dingen uit de hand heeft laten lopen. Het is de Partij van de Arbeid geweest die, als onderdeel van een internationale Neo-Marxistische trend eind jaren zestig en begin jaren zeventig, het multiculturalisme als eerst heeft omarmd. Het is de Partij van de Arbeid geweest die altijd vooraan stond om concessies te doen aan allerlei groepen migranten.

Het is de Partij van de Arbeid die misschien nog wel de meest misleidende naam heeft van alle politieke partijen, want een absolute meerderheid van alle bijstandsontvangers in Nederland is niet-westers (en dus grotendeels door de inzet van die partij naar Nederland gekomen).

Nequebard | 30-11-14 | 11:47

Als eerste beginnen met de staatsomroep NPO, dit zijn de ondermijners van Nederland, zij hebben dag in dag uit "gekleurd" nieuws gebracht, altijd ten voordele van links dus PvdA Nederland!
We kunnen niet snel genoeg van deze parasieten van Nederland afkomen. Jammer genoeg gaan ze niet voor het gerecht verschijnen, ondanks de schade die ze toegebracht hebben.

lanexx | 30-11-14 | 11:45

@Islamofiel | 30-11-14 | 11:34
Je kan het allochtonen nou juist niet kwalijk nemen. Die doen wat ze altijd geleerd zijn. Zijn met islam opgegroeid, dus denken dat het goed is. En dat ze op de honing afkomen is ook niet raar. Als jij arm bent en hoort van gemakkelijk geld doe je het ook.

Onze leiders moeten ons 'beschermen', niet uitleveren. Komt bij dat die wel degelijk weten wat ze doen, en zo niet zouden ze, met hun verantwoordelijke functie, moeten weten wat ze doen. Dus ja, vooral PvdA is schuldig aan dit drama, maar ook VVD, CDA en D66 gaan niet vrijuit. Zeg maar, de gehele haagse elite.

La Bailaora | 30-11-14 | 11:39

De totaal wereldvreemde kijk op de zaken bij D66 vind ik eigenlijk veel verontrustender!
Nog geen 30% vind de integratie mislukt terwijl (PvdA daargelaten) alle overige partijen >50% aangegeven dat het mislukt is.
Ander schrijnend voorbeeld van onkunde is dat 24% niet eens een oorzaak kan aangeven.
Wat moet zo'n partij in hemelsnaam in de TK?

Vidi Veni Verdommi | 30-11-14 | 11:36

La Bailaora | 30-11-14 | 11:31

Bij de Franse revolutie gebruikten ze de guillotine, is dat wat je bedoelt?

Islamofiel | 30-11-14 | 11:35

Venter | 30-11-14 | 10:20 "Dit was velen in de 80's al bekend, maar goed. En nu?"

Nu is het te laat. Nu gaat het er om je eigen hachje te redden: onzetaal.nl/taaladvies/advies/je-hach...

Dr. Dr. Bartholdy | 30-11-14 | 11:35

Het is niet ten onrechte dat de PvdA de schuld krijgt. Per slot van rekening heeft die zich het beleid laten influisteren door haar allochtonisch deel omdat ze daar het meeste verstand van integreren hadden.

De PvdA is echter slechts indirect schuldig. De schuldigen zijn de thuislanden die hun vertrokken burgers blijven opsluiten in hun nationale identiteit en cultuur. De Islam is schuldig, ze streeft een parallelle samenleving na. De allochtone politici zijn schuldig omdat ze door dubbelzinnigheid de politiek van de thuislanden en van de Islam steunen.

De PvdA geeft volgens het staatje nog blijk van zelfkritiek. Die is nauwelijks te vinden bij D'66 dat in haar eentje de belangrijkste veroorzaker is van de polarisatie rond het onderwerp integratie. Daar zitten dan ook de mensen die het minste last hebben van de allochtoonse problematiek en daar voor een deel hun brood aan verdienen.

Politiek correct Nederland is de belangrijkste factor die in de weg staat bij het oplossen van de integratieproblematiek

Islamofiel | 30-11-14 | 11:34

--sql error-- | 30-11-14 | 11:24
Percentage van wat? Daar zit het hem in.

Als je meerdere antwoorden aankruist, zal het percentage met aangekruiste partijen boven de 100% uitkomen? Op 50% van de formulieren treft men X aan, op 40% van diezelfde formulieren treft men ook Y aan en op 30% van nog steeds diezelfde formulieren treft men ook Z aan. Tezamen 120%. Aantal ingevulde formulieren is 100%. Zie je het verschil nu?

mr. coffee | 30-11-14 | 11:31

@bakoenin | 30-11-14 | 11:30
Gevangenisstraffen? Voor onze elite? Je bent veel te netjes.

La Bailaora | 30-11-14 | 11:31

La Bailaora | 30-11-14 | 11:25
Daarom zijn lange gevangenisstraffen ook op zijn plaats voor deze lieden.
Ze zijn willens en wetens bezig de levens van miljoenen mensen te ontwrichten.

bakoenin | 30-11-14 | 11:30

Lijstjes die optellen tot meer dan 100% heb ik altijd wat moeite mee. De werkgevers (inderdaad twee handen op een buik met de VVD) hebben indertijd de gastarbeiders hierheen gehaald, het is op onzinnige condities gebeurd met dank aan den Uyl (PvdA heilige), zie de verdragen met Marokko, Turkeije. De PvdA is hoofdschuldige aan het volgende drama.

bijna_raak | 30-11-14 | 11:29

necrosis | 30-11-14 | 11:14

Hebben ze daar ook betaalbaar Duitsch en Belgisch bier?

eerstneukendanpraten | 30-11-14 | 11:29

ristretto | 30-11-14 | 11:22

Die partijen zitten daar al onder een andere naam.

eerstneukendanpraten | 30-11-14 | 11:29

leaupveaugel | 30-11-14 | 11:22
Dus nu bepalen de MSM (TMG en Elsevier inbegrepen) het kabinetsbeleid lol.
Nou ik denk het toch niet: Regeringen hebben toch mooi maling aan de MSM en NPO. Want het ramt de ene na de andere maatregel door de strot, al decennia lang. Hoelang praat men al niet over de kloof tussen burgers en politiek lol.

mr. coffee | 30-11-14 | 11:27

Denkt nou niet dat je met D66 beter af bent, want die zijn nog erger dan de Partij van de Arabieren. Gebruik nou voor een keer je verstand, en zet 18 maart heel Links langs de stoeprand.

Snowy2000 | 30-11-14 | 11:26

Helaas lossen verkiezingen niet zo veel op. De kwaadaardige tentakels van de PvdA bevinden zich tot in de haarvaten van alle instanties die in Nederland de dienst uit maken: politiek, ambtenarij, burgemeesters, media, NGO's, COA, Vluchtelingenwerk, subsidie-sector (en de instanties die de subsidies verstrekken), pensioenfondsen, universiteiten, de Kultuurkamer, CPB + al die andere planbureaus en wie weet wat nog meer voor (vage) clubs. Zeer vergelijkbaar met de voormalige DDR of de maffia. Alleen het internet hebben ze nog niet helemaal onder controle.

Het enige wat Nederland nog gaat helpen is een grote zuivering doorvoeren waarbij PvdA leden op alle niveaus worden vervangen door meer integere types. Maar wie gaat dat afdwingen? De jongere aanstormende generatie van dertigers zal het moeten doen en als die het niet doen dan zullen bepaalde goed georganiseerde allochtone groepen (bv. met behulp van buitenlandse mogendheden) de zaak hier gaan overnemen. Helaas is de kans op dat laatste een stuk groter omdat de Nederlanders - zoals gebruikelijk - weer veel te druk zijn met hun onderlinge sektarische Hoekse en Kabeljauwse twisten op de vierkante millimeter en niet in staat zijn de minder belangrijke dingen even te parkeren en zich te verenigen. De enige die er redelijk in slaagde om een belangrijk deel van de Nederlanders achter zich te verenigen was Pim Fortuyn in 2002 en daarom is hij natuurlijk ook vermoord, uitgerekend op de dag dat de peilingen uitwezen dat hij de grootste partij zou worden.

Dit was de voorpagina van de Volkskrant op 6 mei 2002 (minder dan 24 uur voor de moord) die bij de PvdA tot totale paniek leidde:

www.volkskrant.nl/dossier-archief/opin...

Outsider-Inside | 30-11-14 | 11:25

@ PowPow | 30-11-14 | 11:19
Het probleem is de verzorgingsstaat. Wil je een duurzame verzorgingsstaat dan moet je aan strenge selectie bij de grens doen. Wil je open grenzen dan moet je de verzorgingsstaat ontmantelen.
Maar wij willen EN een verzorgingsstaat EN open grenzen, en zijn vervolgens verbaasd dat we omgeven worden door hordes immigranten die hier alleen maar zijn om hun hand op te houden.

ZonderNaam | 30-11-14 | 11:25

mr. coffee | 30-11-14 | 11:18
check anders even wat de betekenis is van 'percentage'.
En daarna terug naar de basisschool.

--sql error-- | 30-11-14 | 11:24

Jos Tiebent | 30-11-14 | 11:10
D666? Zucht, kleuterniveau.

mr. coffee | 30-11-14 | 11:23

Wat is de overeenkomst tussen politici en een luier?

Ze moeten hoognodig vervangen worden als de stront eruit begint te lopen...

Mastermattie | 30-11-14 | 11:23

eerstneukendanpraten | 30-11-14 | 11:09 Misschien een goed idee voor de pvda en GL om naar Zweden te emigreren?

ristretto | 30-11-14 | 11:22

'De integratie is mislukt'. Het bekt lekker, maar is te kort door de bocht. We moeten leren onderscheiden, discrimineren, zeg maar. Er zijn grote groepen allochtonen die gewoon normaal mee doen, en die ik niet graag over die ene kam scheer. Islamisten, jihadisten, zwartepiethaters, handophouders, gelukszoekers, qat-kauwende uitvreters of lieden die hun andere paspoort boven dat van het Nederlandse stellen ... ze worden gefaciliteerd door de linksmens en de goedmens met hun weke harten, hun subsidiesponzen en industrieën die teren op influx van vreemdelingen. Die laatste groepen zijn namelijk het probleem. We zitten opgescheept met idioten die al decennia lang fout beleid voorstaan.

Fijnstoffer | 30-11-14 | 11:22

Verkiezingen = hele massa naar Kereltje Peggold. Alsof dat het land gaat helpen... slechts de finalisering an de complete de-integratie van Nederlandse normen en waarden ten faveure van Islam en Europa.

de Voorzittert | 30-11-14 | 11:22

@mr. coffee | 30-11-14 | 10:38
Ware het niet, dat de NPO en overige MSM vrijwel dagelijks de zieligheidskaart speelden en daarmee morele chantage pleegden en zodoende de bij hen niet populaire bewindslieden (van vooral VVD-huize)die tenminste nog een poging ondernamen het tij te keren continu de wind uit de zeilen namen.

leaupveaugel | 30-11-14 | 11:22

Stargate | 30-11-14 | 11:18
Site is van een extreem linkse moslim knuffelaar die een ban heeft gekregen bij Marijnissen in 2006 omdat ze moslim geweld verdedigde.
Sindsdien is ze bezig met haar site.

bakoenin | 30-11-14 | 11:22

Na zo'n topic als deze krijg ik altijd het "te zwaar getafeld"-gevoel,dus ik ga effe Leroy Fer uit de selectie zetten.

R.B.Scott | 30-11-14 | 11:21

En nog iets ... er is niks op tegen om buitenlanders hierheen te halen maar in dit tempo ... man, man, man ... dan ben je toch echt niet goed bij je hoofd.

PowPow | 30-11-14 | 11:19

--sql error-- | 30-11-14 | 11:08
Wel.

mr. coffee | 30-11-14 | 11:18

@Bernard Couperus | 30-11-14 | 10:57
Realiteitsgevoel.... uhm welk?

Uw realiteit waarin elke GutMensch of volvo dan wel saab rijdt gaat al mank op het feit dat ondergetekende volvo rijder is en PVV stemt.

normanius | 30-11-14 | 11:16

@CumGranoSalis | 30-11-14 | 10:43
.
Er is na 1977 nog genoeg tijd geweest om het tij te keren, maar in de ogen van velen heeft vooral de PvdA dat tegengewerkt.

Bytemaster | 30-11-14 | 11:16

Je kan peilen totdat je een ons weegt, dit is Nederland. Met andere woorden, we gaan toch stug op dezelfde weg verder. Net zolang totdat de wal het schip keert.

ZonderNaam | 30-11-14 | 11:16

Loebas | 30-11-14 | 10:45
Dat zie je denk ik verkeerd.
PVV, maar nog meer SP zijn outcasts, en er wordt op landelijk niveau dan ook geprobeerd om ze buiten iedere besluitvorming te houden.
En je ziet dat de NPO maar ook de dode bomen pers ze of negeert, of negatieve berichtgeving spuit, helemaal rond verkiezingen.
De baantjes carrousel is dan ook volledig vergeven aan VVD/CDA/PvdA/D66 zoals burgemeesters, bestuurders bij zorginstellingen en woningbouwcorporaties, en andere lucratieve zaken.
Dat is ook de reden van de paniek momenteel, want hoe kan je met de beste wil van de wereld nog verkopen dat ruim 1/3 van alle burgemeesters PvdA is als die partij gemarginaliseerd is.
Ik verwacht dus nog al wat propaganda de aankomende maanden, en beloftes.
Maar het loopt ze dun door de broek, want het overhevelen van de zorg naar de gemeentes lijkt een debacle te gaan worden.
Wie er trouwens nog op de PvdA stemt mag voor mij een raadsel zijn, of het moeten top ambtenaren zijn met een baangarantie.
De rest is gewoon verraden door die schoften.

bakoenin | 30-11-14 | 11:16

Due... de SP hoeft bij de Hoax geen verantwoording te dragen?

Rest In Privacy | 30-11-14 | 11:15

Kijkende naar de peiling is het duidelijk dat het nog lang geen tijd is voor verkiezingen.

deEerlijkeLeugenaar | 30-11-14 | 11:15

Het is zo makkelijk. Zakenkabinet! Overheid moet kleiner, uitkeringen moeten omlaag en als je niet eerst bijdraagt aan de samenleving heb je ook geen (stem)rechten en vooral wel veel plichten.

Alleen een overheid die continue kritisch is op eigen uitgaven en laat zien dat ze mijn belastinggeld niet wegpist aan meer bestuurslagen en socialistische planeconomie krijgt mijn stem. Helaas is er geen partij die hieraan voldoet.

bovenwater | 30-11-14 | 11:15

@eerstneukendanpraten | 30-11-14 | 11:09
Ik denk dat ik maar asiel ga aanvragen bij @duitse herder.....

necrosis | 30-11-14 | 11:14

@Skunk57 | 30-11-14 | 10:55
De rekening van de integratie wordt echter betaald door PVV stemmers.
Nou jij weer!

necrosis | 30-11-14 | 11:12

Partij(en) mocht men aangeven. Meer als 1 dus.
mr. coffee | 30-11-14 | 11:05

En dan D666 waarvan 25% van niks bewust is.

Jos Tiebent | 30-11-14 | 11:10


ristretto | 30-11-14 | 11:08

En xenofoob en tokkies. Waar heb ik dat trouwens eerder gehoord?

eerstneukendanpraten | 30-11-14 | 11:10

@Bernard Couperus | 30-11-14 | 10:57

Wil jij, als academisch gevormde pvv-stemmer, een korte samenvatting geven van "de problemen"

Skunk57 | 30-11-14 | 11:10

Maar dan nu het goede nieuws: Zweden neemt dit jaar ongeveer 80-duizend asielzoekrs op en volgend jaar meer dan 100-duizend. Gewoon, omdat de linkse Gutmensch het wil. En ze krijgen in grote meerderheid allemaal permanent asiel. Dat land is inmiddels zo goed als verloren...

eerstneukendanpraten | 30-11-14 | 11:09

Grappig om gisteren op de npo toch weer het riedeltje te horen dat pvv kiezers laagopgeleiden zijn.

ristretto | 30-11-14 | 11:08

mr. coffee | 30-11-14 | 11:05
dan zijn het geen percentages.

--sql error-- | 30-11-14 | 11:08

Door het huidige beleid van de PvdA en VVD nemen ze af in de peilingen. Hierdoor krijgen overige partijen meer stemmen. Dit is altijd zo geweest. Regerende partij gaat altijd omlaag in de peilingen.
Wat mij meer zorgen baart is dat D66 ook blijft groeien terwijl deze gewoon in lijn met het PvdA beleid zit.
@Redactie: wordt hetniet eens tijd om, behalve in de beerput PvdA / VVD, ook eens in de giertank van D66 tegaan roeren?

Mastermattie | 30-11-14 | 11:08

Wat wordt er eigenlijk verstaan onder integratie? Geldt dat voor Turken? Marokkanen? Surinamers? Chinezen? Amerikanen? Irakezen? Joden? Afrikanen? Ik vrees dat door de resultaten van dit onderzoek veel mensen qua mening op het verkeerde been worden gezet. Nederlanders die jaren geleden naar Canada of Amerika zijn geëmigreerd zitten nog steeds met Delfts Blauw in huis. Ik bedoel maar. Dit onderzoek van De Hond gooit alles op één hoop. Ik ben het er niet mee eens. Dat de islam een subcultuur in dit land heeft veroorzaakt is echter wel een feit, maar dan moet je je onderzoek daar op richten. Maar ja, De Hond heeft ook iets met PvdA en probeert de kiezer wellicht wat zand in de ogen te strooien.

PowPow | 30-11-14 | 11:08

Ik ben bang dat nieuwe verkiezingen geen drol uitmaken en dat het misschien nòg erger wordt.
Kijk maar naar de meningen van D666ers.
71% van die wereldvreemden vind dat de integratie in grote mate is gelukt, of gelukt nòch mislukt.(29+42%)
En 25% van die wereldvreemden geeft de PVV voor een mislukking van de integratie de schuld.
Mèèr dan 15% van de kiezers vind dat.(23zetels)
Wat is er gebeurd dat ons eens zo mooie landje zò ontzettend afgegleden is?
Samen naar de afgrond,straks met D666 voorop.
Een prettig vooruitzigt.

Dostranamus | 30-11-14 | 11:07

Verkiezingen? 1 grote poppenkast. Dat zijn dezelfde mensen op een andere plek!!

miknic | 30-11-14 | 11:07

--sql error-- | 30-11-14 | 11:02
Partij(en) mocht men aangeven. Meer als 1 dus.

mr. coffee | 30-11-14 | 11:05

Le Roi | 30-11-14 | 10:43
Om nog maar te zwijgen over maatschappelijke problemen en onrust die bepaalde culturen/ethniciteiten veroorzaken. Indo's, Chinezen, Duitsers, Noren, Zweden, enzovoorts mogen ze wat mij betreft niet genoeg binnenhalen. Die zijn weliswaar op zichzelf, maar hebben wel allemaal toekomstperspectief en zijn zelfvoorzienend. Al dat (Noord-)Afrikaans gepeupel dat we met de duizenden tegelijkertijd importeren daarentegen...
-
Dit is dus iets wat volledig waar is, maar wat je nooit mag zeggen. Deze culturen/religies/etniciteiten gaan persé niet samen in de Westerse samenleving. Daarom moet je daar ook zo veel effort insteken om ze te laten integreren. Je krijgt geen samenleving door maar aan te modderen, en men te laten doen. Zeker niet met deze groepen. Het roer moet om!

Bernard Couperus | 30-11-14 | 11:04

Grappig dat er ook mensen de PVV de schuld geven van de mislukte multiculturele samenleving. De partij is vooral opgericht om de mislukte multiculturele samenleving aan de kaak te stellen. Die partij bestaat pas tien jaar terwijl 30 jaar geleden al duidelijk was dat de multiculturele samenleving mislukt was.

Bytemaster | 30-11-14 | 11:03


Botte Hork | 30-11-14 | 10:51

Zal hem een gratis parachutesprong aanbieden vanaf 3.000 meter hoogte maar zonder parachute, dat dan wel weer...

eerstneukendanpraten | 30-11-14 | 11:03

Maurice de Hoax snapt percentages niet helemaal.
Totalen van 227% slaat natuurlijk nergens op.
Maar het moet interessant lijken, dus hij hoaxt gewoon wat percentages bij elkaar...

--sql error-- | 30-11-14 | 11:02

In Nederland moet je beslist niet steunen op hun politieke en anderszins leiders.

Neem zelf initiatieven voor het het behoud van de kwaliteit van je leven.

duitse herder | 30-11-14 | 11:01

Ontmanteling van de NPO met de NOS voorop, dat idd in de 1e plaats. Allemaal naar Siberië. Rottummeroog is ook goed.

Rest In Privacy | 30-11-14 | 11:00

Verhoogd dit nu mijn kansen op een succesvolle asiel aanvraag in Canada of de VS?

Staatsgeheim | 30-11-14 | 11:00

Net als dat BMW's en Mercedessen not-done is voor een ieder die gestudeerd heeft, is het hebben van een niet-GutMensch mening niet gewenst en wordt zelfs gezien als intellectueel inferieur. Met andere woorden: de vrindjes hebben de GutMensch-mening (en rijden uiteraard Volvo of Saab) en daarom zij ook. Iedereen stemt D66 omdat zo lekker aansluit op het superieure zelfbeeld.
De GutMensch mening is nergens op gebaseerd. Niet of feiten, niet op wetenschappelijk onderzoek. Het is een mening die hoort bij een intellectueel superieur zelfbeeld.
-
Getekend een academische PVV stemmer met realiteitsgevoel.
-
Heeft de PVV de oplossing? Nee, maar het negeren van de problemen is zeker niet de oplossing. Als de PVV meer stemmen krijgt zal het hele spectrum naar rechts opschuiven waardoor de problemen bespreekbaar worden.

Bernard Couperus | 30-11-14 | 10:57

D66 stemmers zijn ivoren toren bewoners die nooit een allochtoon tegenkomen.

Tapu | 30-11-14 | 10:56

Nee, integratie is zeker geen verdienste van de karbonades van de pvv, dat klopt.

Skunk57 | 30-11-14 | 10:55

Vreemd dat de VVD nog goed is voor 21 virtuele zetels. Na de gebroken beloftes, het gelieg en het verkwisten van grote sommen belastinggeld zou de kiezer toch beter moeten weten.

i-Wonder | 30-11-14 | 10:55

mr. coffee | 30-11-14 | 10:46

Die 2 zijn uiteraard met elkaar verbonden. Als De VVD en CDA (voorlopers) een plan hadden voor al die gastarbeiders had je nu niet zo hoeven te miepen over integratie.
En integreren is een begrip dat zo enorm aan deflatie (en inflatie) en scope creep onderhevig is geweest en nog steeds is, dat je er praktisch niet veel meer mee kunt. Het is een politiek power-woord geworden zonder enige vaste betekenis of waarde.

CumGranoSalis | 30-11-14 | 10:53

Gelukt, noch mislukt vindt de grootste groep binnen D66. Typisch D66 standpunt weer.

Ih8yousf | 30-11-14 | 10:52

@eerstneukendanpraten | 30-11-14 | 10:50
Doe gelijk Mohammed de groeten als je hem zo afzet in Casa Blanca ;-)

Botte Hork | 30-11-14 | 10:51

Nu moet ik weer peoepen...

eerstneukendanpraten | 30-11-14 | 10:50

En een kwart van de D666 kiezers acht de PVV verantwoordelijk voor iets dat al bezig is sinds de late jaren '70. Geweldig goedvolk toch.

BekiekUtMoar | 30-11-14 | 10:50

Ik heb mijn hoop op een nieuwe politieke koers volledig laten varen. Onze volgende regering wordt zéker een wegmetons! coalitie. Dus wij hebben onze biezen maar gepakt en zijn nu belastingbetaler in een ander land. Nederland, wat was je ooit mooi. Gelukkig hebben we de foto's nog.

Botte Hork | 30-11-14 | 10:48

Loebas | 30-11-14 | 10:45

Ook in De US zijn die partijen gewoon andere kantjes van 1 dezelfde munt.
PVDA=pvv=vvd=libdem=cons=rep=dems etc etc etc.

CumGranoSalis | 30-11-14 | 10:48

De PvdA heeft zijn beleid door allochtonen laten sturen. Henk en Ingrid hadden dat als eersten door.Ze zijn weg en zullen wel worden gevolgd door de Turken. PvdA ligt op zijn gat.

Gevaarlijker is D'66 dat moreel vol is van zichzelf, maar ondertussen de problematiek van de multiculturele samenleving verre van zich houdt door die af te wentelen op Jan modaal en Piet-minimum.

D'66 is de partij die islamcritici verwijt uit de onderbuik te spreken en racistisch te zijn

Islamofiel | 30-11-14 | 10:47

De pvda draagt dezelfde schuld als de vvd en het cda. Overigens kun je nooit zeggen dat het helemaal gelukt of mislukt is. Er zijn namelijk altijd negatieve en positieve voorbeelden.

Fluttest en gezien de uitkomst een gedesillusioneerd publiek.

Want de kiezer is verantwoordelijk. We waren allemaal grotendeels naïef. Van Wiegel tot Rosenmuller, van Janmaat tot Marijnissen. En van boer tot burger.

Overigens. Ene Floor Wibaut, een SDAPer, pakte integratie heel anders aan. Maar ja, dat waren andere tijden.

Meeroever | 30-11-14 | 10:46

CumGranoSalis | 30-11-14 | 10:43
Ik bedoel eigenlijk dat CDA in combinatie met de VVD ook genoeg de kans heeft gehad om in te grijpen om de integratie bij te sturen, maar dit ook heeft nagelaten. Dit gaat over integratie en niet massa-immigratie.

mr. coffee | 30-11-14 | 10:46

Het grootste probleem in dit land is dat men er vanuit gaat dat de VVD , CDA of PVV anders zijn dan de PvdA ,D66 of SP.

Het is hier niet de USA ,waar de republikeinen en Democraten lijnrecht tegenover elkaar staan.

Hier zijn politici draaiende en konkelende leugenaars die enkel maar uit zijn op eigen gewin en een carriere in Brussel of een topfunctie in het bedrijfsleven.

Loebas | 30-11-14 | 10:45

Hond die kritiek heeft op de PvdA? wat raar, doet ie anders nooit.
Zou de Pvda vergeten zijn het beschermgeld te betalen?

--sql error-- | 30-11-14 | 10:45

@QBert | 30-11-14 | 10:41
Dat is niet grappig maar lamentabeltragisch.

Boris die Sauertopf | 30-11-14 | 10:43

Het moet op een gegeven moment ook gewoon ophouden, we halen té veel volk binnen dat hier niets toevoegt. Nu niet, en nooit niet. Een kennis van mij geeft les op zo'n middelbare school voor 'nieuwe Nederlanders'. Was me gisteren nog aan het vertellen dat een (Syrisch) familielid van één van haar leerlingen naar Nederland mocht komen. Uiteraard spreekt de beste man geen woord Nederlands. En hoppa, meteen in Nederland een appartementje gekregen, en maar liefst 5000 euro cadeau van de overheid om verf, vloerbedekking, inrichting, meubeltjes, enzovoorts te kopen. Dat geld moet toch érgens vandaan komen??
.
Om nog maar te zwijgen over maatschappelijke problemen en onrust die bepaalde culturen/ethniciteiten veroorzaken. Indo's, Chinezen, Duitsers, Noren, Zweden, enzovoorts mogen ze wat mij betreft niet genoeg binnenhalen. Die zijn weliswaar op zichzelf, maar hebben wel allemaal toekomstperspectief en zijn zelfvoorzienend. Al dat (Noord-)Afrikaans gepeupel dat we met de duizenden tegelijkertijd importeren daarentegen...

Le Roi | 30-11-14 | 10:43

Oh, en dit:

"... Verreweg de meeste kiezers (82 procent) vinden dat de PvdA verantwoordelijk is ..."

Hoofdverantwoordelijk. Omdat verreweg de meeste kiezers al dan niet onbewust wel degelijk in hun guts aanvoelen, maar er niet de vinger op kunnen leggen, dat de VVD, D66, GL en het CDA ook gewoon ranzige versies van de PvdA zijn met een eigen maskertje op om een bredere reeks van kiezers te trekken. Maar medeverantwoordelijk zijn ze.

ZKH EénOog | 30-11-14 | 10:43

Daisai | 30-11-14 | 10:38
Moeilijk hè, tabelletjes lezen.

mr. coffee | 30-11-14 | 10:43

mr. coffee | 30-11-14 | 10:38

In 1977 was de massa-migratie reeds voltooid. Die is namelijk begonnen in de jaren 50. Maar punt blijft hetzelfde, waren overwegend VvD, voorlopers van her CDA en PVDA regeringen. Dus waarom er 1 bos brandhout uit gehaald word is mij ook onduidelijk. Dus daarom.. stem op alle partijen bij de volgende verkiezingen. Want als je op alle farizeeers stemt, moet het wel goedkomen.

CumGranoSalis | 30-11-14 | 10:43

Dus, als ik het goed begrijp, legt een kwart van de zelfbenoemde intellectuelen die op D66 stemmen de schuld van de mislukte integratie, een probleem dat al bestond vóór de PVV bestond, aan de PVV?

Dan moet je toch over een ziekelijke vorm van haat beschikken...

ZKH EénOog | 30-11-14 | 10:41

Haha 25% de D66 stemmers vinden dat de mislukt integratie de schuld is van de PVV.

QBert | 30-11-14 | 10:41

De PvDa is gewoon verantwoordelijk, kijk maar hoe ze omgaan met het clientelisme. Koste wat het kost willen ze op het pluche blijven zitten
www.breakthesystem.nl/nederland-opstan...

Stargate | 30-11-14 | 10:40

@Daisai | 30-11-14 | 10:38
Je leest de tabel verkeerd om. Dat cijfer slaat op het percentage PVV-stemmers dat de PvdA de schuld geeft. Andersom is dat 22% (ook een vrij hoog aantal, natuurlijk).

Russells Teapot | 30-11-14 | 10:40

Ja maar begrijp toch dat de vraagstelling suggestief was, op het verkeerde moment (ruzie met Turkije) met een niet representatieve groep ondervraagden. De politiek kan geen ongelijk hebben met zovele begaafden bijeen. Nee, het klootjesvolk heeft het niet goed begrepen, want die zijn stom en hoeven slechts af en toe met schone beloften gepaaid te worden om te stemmen en kunnen daarna gewoon weer in de stront zakken. En dit geldt voor ALLE partijen!

goedemorgennederland | 30-11-14 | 10:40

Volgende verkiezingen zien we gewoon een kabinet van VVD, D66 en CDA aanschuiven. En het ergste van alles is dat het beleid totaal niet zal veranderen. Dat is de grote impasse van de Nederlandse politiek: PVDA, VVD, CDA, D66, je kunt geen kabinet vormen zonder één van deze partijen (twee zelfs heden ten dage) bij de formatie te betrekken. En het maakt niet uit in welk format je de partijen giet, er verandert niets. En dat WETEN ze.

Adversary | 30-11-14 | 10:39

Opmerkelijk dat het CDA zo buiten schot blijft. Natuurlijk altijd leuk dat PvdA bashen maar...

Met 10 kabinetten sinds 1977 van van Agt 1,2,3, Lubbers 1,2,3 en Balkenende 1,2,3,4 lijkt het niet dat men de schuld volledig bij de PvdA moet leggen. CDA en VVD zijn echt medeverantwoordelijk. Zeker de VVD'ers zijn hypocriet want die waren het meest regeringspartner van het CDA. Maar die beide zijn blij dat ze hun zondebokje in de PvdA kunnen duiden.

mr. coffee | 30-11-14 | 10:38

Toch wel apart hoe 94% van de PVDA de schuld geeft aan een partij die er niet eens was voor het grootste gedeelte van de integratie van allochtonen (PVV).

Op zich wel te verwachten dat die stel "socialisten" zondebokken zoeken voor hun eigen falen.

Daisai | 30-11-14 | 10:38

Stel eerst eens de goede vraag, dan pas krijg je het juiste antwoord. Gebrekkige integratie is in de eerste plaats te wijten aan de immigranten zelf. En in de tweede plaats aan de lange arm van hun landen van herkomst.

Geert Linkers | 30-11-14 | 10:37

En de PvdA gaat Greet de schuld geven.

Balletje Mayo | 30-11-14 | 10:36

@CumGranoSalis | 30-11-14 | 10:22
Ja, want na de jaren 70 hebben we de grenzen dichtgegooid en zeker geen honderdduizenden nieuwe asielzoekers/familieleden van gastarbeiders binnen gehaald.

Russells Teapot | 30-11-14 | 10:36

Stemmingmakerij.
Betekent alleen maar dat er nog niet genoeg mensen uit een andere cultuur toe zijn gelaten.
Zet de sluizen wagenwijd open en het integratieprobleem is binnen een maand opgelost.

jemagookniksmeer | 30-11-14 | 10:35

Dus zo'n 8% (15% van 56%) van de ondervraagden meent dat de mislukte integratie in Nederland te wijten is aan een partij van een jaar of 10 oud? Wat de PVV is een oorzaak en geen gevolg? Man, man, man.

Ares | 30-11-14 | 10:35

En het ergste is, bij de volgende verkiezingen stemmen die PVDA fans nu op D66.
Lood om oud ijzer.

holly billy | 30-11-14 | 10:33

En zoals gewoonlijk zijn het de D66-stemmers, die het minst met de multiculturele samenleving te maken hebben in hun rijke blanke wijken, die er het positiefst over zijn.

Waaruit weer blijkt: Tolerantie en gastvrijheid tonen is makkelijk als je de tolerantie en gastvrijheid in de praktijk zelf nooit op hoeft te brengen.

Russells Teapot | 30-11-14 | 10:33

En als je dan bij de Telegraaf roept dat die hele PVDA niks minder is dan een stel criminelen krijg je een ban.

holly billy | 30-11-14 | 10:32

Inderdaad, van PvdA naar D66.

Zet totaal geen zoden aan de dijk. Er veranderd dus NIETS!

kwark001 | 30-11-14 | 10:30

Nee gek! Geen verkiezingen! VVD is op de goede weg met -hervormen- zeer binnenkort gaan de belastingen omlaag, echt waar.
Althans volgens beloftes van Mark Rutte in het NOStaatsjournaal, aangezien de NPstaatsO aan onafhankelijk journael-i/a-stiek doet, is dat dus gewoon keihard de waarheid.

Boris die Sauertopf | 30-11-14 | 10:30

ze hadden beter kunnen vragen " Willen we integratie van niet Westerse culturen" ?

Restepect | 30-11-14 | 10:30

D66 de nieuwe Partij voor de Allochtonen

sastro | 30-11-14 | 10:29

Gewoon nog een tijdje door laten sudderen. Het Nederlandse volk is nog niet helemaal gaar. Komt vanzelf.

Petrus Poortwachter | 30-11-14 | 10:29

Hoe komt het dat die stiekeme Pechout hier nog redelijk wegkomt met zijn politiek correcte D'66

Islamofiel | 30-11-14 | 10:28

Maar jullie denken toch niet dat er nu ineens wel juist gehandeld gaat worden?

Rest In Privacy | 30-11-14 | 10:27

De komende verkiezingen ga ik op alle partijen stemmen. Moet je kijken wat een vaart Nederland dan gaat maken.

CumGranoSalis | 30-11-14 | 10:26

de s[linkse] zullen heel snel een cultuuromslag moeten ondergaan,anders blijven er mensen uit afrika enz.naar die zak geld hunkeren die ze voor word gehouden door de witte boorden crimes.die er echt niet mee zitten of al die mensen met kinderen in een bootje stappen waar ze mee verdrinken.als je daar mee wil en kan leven?

brandewijn | 30-11-14 | 10:24

Check die kolommetjes onder het kopje "D'666" dan eens.

Dan weet u waar de oprecht ware gekkies zitten. Man, man.

Reinaert | 30-11-14 | 10:23

Die Maurice de Hond radicaliseert ook snel.

ristretto | 30-11-14 | 10:23

Herverkiezingen hebben totaal geen zin. Kijk maar naar de peilingen. Het blijven gewoon de neo liberale partijen (D66,CDA, VVD en PVDA) aan het roer. En 90% van het beleid word toch bepaald door de EU.

Ik heb de hoop opgegeven. Nederlanders zijn domme schapen die hun hersens in de televisie hebben zitten en weer braaf op dezelfde landverraders blijven stemmen.

Komsjo | 30-11-14 | 10:22

"Tijd voor verkiezingen, herstelbetalingen, strafkampen voor socialistische landvernielers en ontmanteling van de NPO."

De enige juiste conclusie en mooi verwoord ook.

smdyasc | 30-11-14 | 10:22

Schijngestalte | 30-11-14 | 10:17

Weet niet of alle VVD, ARP en PVDA bestuurders uit die tijd nog in leven zijn. Maar je kunt een poging wagen.

CumGranoSalis | 30-11-14 | 10:22

Asscher is de koers met het oog op de verkiezingen al aan het verleggen.

Islamofiel | 30-11-14 | 10:21

Als er nu verkiezingen worden gehouden vlucht de hele bende richting D66. Tel uit je winst ....

Der Schnitzeljäger | 30-11-14 | 10:20

No more gutmensch..

Bassie B | 30-11-14 | 10:20

Dit was velen in de 80's al bekend, maar goed. En nu?

Venter | 30-11-14 | 10:20

Ik hou politiek correct Nederland verantwoordelijk

Islamofiel | 30-11-14 | 10:19

Bij D66 zitten ze allemaal aan de inhidrin, kan niet anders. Wat moeten ze daar een kramp krijgen van de ontkennings houding.

R. E. Calcitrant | 30-11-14 | 10:19

Let wel, Maurice de Hond heeft altijd ongelijk, behalve nu.

Einde van de Domheid | 30-11-14 | 10:19

Integratie?
Gaan we alle buitenlanders over 1 kam scheren?
Islam is mislukt!
ISLAM godverdomme!

wakkere_nederlander | 30-11-14 | 10:18

Kun je de verantwoordelijken ter verantwoording roepen?..............

Schijngestalte | 30-11-14 | 10:17

Ik wil ook wel weer verkiezingen.

plastic zakje | 30-11-14 | 10:13

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl