achtergrond

Geenstijl

login

word lid

nachtmodus

tip redactie

zoeken

Feynman en/of Feiten - COA: Crisis Op Asielgebied

feynmanenoffeiten1000.jpg Nederland is hard op weg om het meest incapabele vreemdelingenbeleid ooit te hebben. Uitzetten lukt niet, opvangen lukt niet, opleiden is te duur, werken lukt niet, samengevat: integreren lukt niet. De asielzoekers die vandaag binnenkomen, worden opgeslagen en na jaren van nietsdoen gedumpt in de laatste paar sociale huurwoningen. Zonder kans op terugkeer, en zonder kans in onze maatschappij. Bepaalde inwoners van Rijs kaarten een heel duidelijk probleem aan. Misschien is er wel de fysieke ruimte om daar honderden vluchtelingen op te vangen, maar er is onvoldoende plaatselijke bevolking om ze ook mentaal op te vangen. Dat is niet alleen cruciaal voor de huidige bevolking, maar nog veel meer voor de nieuwe. Vluchtelingen worden nu gezombificeerd. Angsten over hun verleden worden aangevuld met angsten over hun verblijfstatus en vanuit de vreemdelingenhaat. Te dicht op elkaar zonder zicht op een toekomst, iets wat sinds kort zelfs voor levenslanggestraften al als inhumaan wordt beschouwd.
De rechterkant van de Kamer is gefixeerd op het onderscheiden van een politieke en een economische vluchteling. Langdurige juridische procedures maken niet alleen de staatskas kapot, maar vooral de mensen die gevangen in opvang wachten met de nachtmerrie van terugkeer naar een land waar ze geen toekomst meer zagen. Dat vreet dag en nacht en maakt hen actief kapot. Onder de streep gaat zelden iemand echt terug. Soms in vreemdelingenbewaring en terug op het vliegtuig, meestal via de illegaliteit een langdurig bestaan in Nederland zonder een cent belasting te betalen of een dag opleiding te volgen. Het nieuwe oordeel dat bed, bad en brood verstrekt dient te worden, betekent dat zelfs de uitgewezen vluchteling geld blijft kosten. Zinloos juridisch geweld. Dagbesteding De linkerkant van de Kamer geeft mensen die jarenlang in Nederland zijn, geen zinvolle dagbesteding. Geen werk, geen opleiding. Jaren van hangen zonder dagritme maakt mensen kapot, het is niet sociaal. Summa cum laude zijn de Christelijke partijen, die aan beide zijden vrolijk meedoen, zonder de barmhartigheid om te zetten naar een beter bestaan van de vluchteling. Leerplicht voor een Nederlander bestaat uit veertien jaar gemiddeld veertig weken van veertig uur inclusief huiswerk. Ruim twintigduizend uur onderwijs. Exclusief beroepsonderwijs. Met een inburgeringcursus van een paar honderd uur gaat een nieuwe medelander dus nooit meekomen. Zitten, met een trauma van oorlog en opvang, thuis. Zonder beroepsdiploma. Zinloze opslag. Huisvesting Vreemd is dat het COA nu bevriende ondernemers betaalt voor huisvesting, terwijl de rijksoverheid zelf zwemt in de leegstaande kantoorruimte, waar alleen nog maar centrale doucheruimten aan hoeven worden toegevoegd. Zelfs keukens zitten er al in. Woonruimte in kantoren is goed genoeg voor onze studenten, en dus helemaal goed genoeg voor mensen die tenten en ruïnes gewend zijn. Amsterdam heeft 1.222.580 vierkante meter langdurige leegstand. Rotterdam 500.000 Alleen al de rijksoverheid zet ruim 3.000.0000 vierkante meter te koop, waarvan 300.000 al in 1 PDF. Alleen al in oude Haagse ministeries is 60 vierkante meter beschikbaar per gevlucht gezin. Dat is een ruim huis, veel ruimer dan de huidige opvang. Midden in de voor hen veilige maatschappij, want van linkse signatuur. Beleid Bijkomend voordeel van vluchtelingen zo dichtbij op de Haagse politiek en haar kiezer te zetten, is dat er meer beleidsinformatie vrijkomt. Wat werkt wel? Wat werkt niet? Het ene pand een Somalische mini-economie, de andere een Syrische. Zodat er direct werk is. Iedere dag onderwijs. Laten we vluchtelingen selecteren op arbeidsethos en leergierigheid in plaats van het vluchtverhaal. Onderwijs en zorg dat niet door dure Europeanen verzorgd hoeft te worden, maar door gratis huidige en voormalige vluchtelingen. Die niet alleen onze taal spreken, maar ook die van hun leerling, klant en patiënt. Nu importeren we buitenlandse conflicten door de strijdende partijen met al hun onverwerkte trauma's en emoties samen te voegen om te wachten op nieuwe escalaties. Verbeterpunten Het voordeel van vluchtelingen opvangen in de grote steden, is dat die inmiddels al voor een derde bestaan uit niet-westerse allochtonen. De cultuurshock is voor vluchteling en inwoner minder groot. Daar bestaat een netwerk en infrastructuur voor mensen die alleen nog hun eigen taal spreken, die alleen nog hun eigen cultuur en geloof hebben. Nederland liet zich verrassen door de enorme vluchtelingenstroom, die wordt veroorzaakt door internationale incompetentie conflicten tijdig te beslechten. Dictators mogen jaren aankloten met een burgeroorlog, hier debatteren we pas over de vluchtelingenstroom als het druk wordt aan de poort. Misschien handig te starten met denken als die mensen overwegen te gaan lopen. Voorstel Opvang is veel meer dan bed, bad en brood. We zijn geobsedeerd met onderwijs voor kinderen. Alsof voor volwassenen het schip gezonken is. Iemand die op zijn 37ste als asielzoeker begint met een opleiding en daar op zijn 47ste mee klaar is, kan nog steeds twintig jaar werken en dus pas echt integreren in onze maatschappij. Veel goedkoper dan dertig jaar alleen maar ontvangen. Onderwijs is duur, onwetendheid onbetaalbaar.

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.