Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Prof Pinto - Gebrekkig rapport van de PvdA

betrouwbarepinto.jpgOnder leiding van de Heudense burgemeester Jan Hamming, is het PvdA-rapport ‘Politiek van Waarde’ opgesteld. In dit rapport neemt de partijtop zich voor vanaf nu te kiezen voor ‘robuust idealisme’. De bestuurders, op alle niveaus, zullen verplicht worden tenminste een kwart van hun tijd onder de mensen door te brengen. Voorts komt er verplichte scholing voor politieke functies. Dit rapport moet de uitkomst zijn van de zoektocht die partijvoorzitter Hans Spekman na zijn benoeming begin 2012 initieerde: ‘een door waarden gedreven politiek’. Voornemens in het rapport die voorbij gaan aan de essentie van de politieke crisis van nu. Waarden in de politiek nastreven is niet verkeerd. Maar die waarden dienen in handen te worden gesteld van betrouwbare mensen. Waarden in handen van waardeloze figuren die alleen uit zijn op hun eigen ego en belang is een kat laten passen op spek. Ook andere partijen zeggen waarden na te streven met hun politiek. En hoe worden tegenwoordig de politiek leiders gewaardeerd door het publiek, de kiezers? Een recent rapportcijfer in de wekelijkse peiling van Maurice de Hond toont een droevig beeld: Mark Rutte liep terug van 5,0 naar 4,4; dat van de minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem, van 5,3 naar 4,8; Minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) zakte van 4,4 naar 3,7; D66-leider Alexander Pechtold krijgt een 4,6. Het laagst scoort minister Stef Blok (Wonen): een 3,6. Het was niet altijd zo. In 2000 bijvoorbeeld was driekwart van de Neder­landse bevolking tevreden met de regering en tweederde was positief over de publieke dienstverlening. Geluk bij een ongeluk voor de PvdA: het nieuws over het uit de fractie verwijderen van het Turkse duo Kuzu en Öztürk, gisteren, leidt de aandacht af van dit gebrekkige rapport.

Reaguursels

Inloggen

Schoorsteenveger | 14-11-14 | 10:02
Uitstekend betoog gebaseerd op feiten en argumenten. Uiteraard lezen alle politieke partijen de kritische opmerkingen hier op deze Site, echter de onmacht aan de zijde van dit soort mensen is schrijnend en de macht is in handen van een aantal narcistische opportunisten die geen enkele tegenspraak dulden; conclusie is dat er geen oplossing komt en de “politieke elite” steeds verder afdrijft van de realiteit. De arrogantie druipt er vanaf en de bevolking zou er verstandig aan doen zich te beraden over een andere manier van politiek bedrijven. (zie hieronder)

Wil je als Nederland een echte oplossing? Kun je een einde maken aan dit soort praktijken? Zorg ervoor dat er een beweging op gang wordt gebracht die alle verkiezingen gaat boycotten! Pas als het overgrote deel van de Nederlandse bevolking dit ondersteunt, laat je een absoluut onmiskenbare boodschap achter voor iedereen die momenteel zijn geld verdient in de politiek. Uiteraard zijn er politici die wel degelijk zich roeren, integer zijn en niet gedreven op eigen roem en eer uit zijn; echter zodra het tegen de belangen van de zo langzamerhand "gestoorde visie" van de partijleiding en of regering indruist, wordt je terug gefloten of je wordt bij het grof vuil afgeleverd! Wanneer worden we met z´n allen eindelijk eens wakker en bannen narcistisch-opportunistisch gestoorde politici en regeringsverantwoordelijken uit.
Aan de Europese verkiezingen nam slechts ca. 37% van de Nederlandse kiesgerechtigden deel, waarvan je de helft als “gewoontestemmers” mag kwalificeren, blijft over dat ca. 18% daadwerkelijk nog een beetje hoop en vertrouwen heeft in de Europese politieke elite. Nog dezelfde avond brult D66 middels zijn voorman Pechthold euforisch en uiteraard met een batterij camera´s voor zijn neus: “Nederland heeft massaal gekozen voor Europa”. Zit ik hier in de valse film? Ben ik de enige die deze idioterie waarneemt? Hoort deze man ook tot de categorie van Frans Timmermans en Hans van Baalen? Mij dunkt!
Het “Old boys/women netwerk” is inmiddels een uiterst gevaarlijk tumor geworden en groeit met de dag. De acteurs in dit drama zijn droevige Clowns geworden, waar niemand meer om kan lachen of Respekt kann opbrengen. In plaats van kwaliteit wordt er naar kwantiteit gekeken en is de jacht op een lucratieve positie of een leuke baan na de politiek de ultieme doelstelling geworden van het merendeel binnen deze club. Ministers worden door hun “media-adviseurs” (jawel, wie kan deze idioterie bedenken) in hevige mate beïnvloed, anders kan ik het hulpeloze gekakel van de Minister van Defensie niet uitleggen. Je hoeft geen helderziende te zijn dat het gehele militaire apparaat walgt van deze onbekwame vrouw. Lachwekkend enerzijds en diep triest anderzijds, dat we zover gezonken zijn om dit soort individuen een dergelijke positie te verlenen.
D.m.v. verkiezingen worden mandaten verstrekt aan de politiek en de reactie aldaar is het negeren en schofferen van deze kiezers. Zo langzamerhand doet iedere regeringsverantwoordelijke mee aan deze vorm van pure arrogantie voor de burger!
Eigenlijk is de patiënt al lang dood en de zittende macht probeert met alle macht de reanimatie van de patiënt te bewerkstellen. Wanneer gaat het stelletje narcistisch- en opportunistische “volksvertegenwoordigers” (ik kan helaas geen andere kwalificatie vinden voor deze groep) eindelijk eens begrijpen dat het volstrekt zinloos is om een patiënt die reeds jaren geleden gestorven is proberen te reanimeren.
De Nederlandse kiezer zou zich een andere dokter moeten zoeken. Iemand die begrijpt dat de patiënt een mens is i.p.v. een nummer aan zijn polsbandje. De arrogantie waarmee het huidige continent politici (beter is: zij die zichzelf daartoe hebben opgewerkt met geslijm en de “mooi weer” praatjes) de kiezer tegemoet treedt en de ene na de andere blunder begaat, is om verdrietig van te worden.
De opmerking van: “ieder land krijgt de regering die het verdient”, mag deels correct zijn, echter het volk heeft nauwelijks tot geen invloed op het gekonkel en de vriendenpolitiek in Den Haag wanneer ze eenmaal op het pluche zitten.
Oplossing: boycot van de verkiezingen, het wettelijk afdwingen van een minimum deelname van de kiesgerechtigden aan de verkiezingen (bijv. 40-50%) en bij het niet halen daarvan, de hele club op non-actief; een raad van onafhankelijke, objectieve en verstandige mensen installeren die de honneurs waarnemen en vervolgens nieuwe verkiezingen. Deze raad zou als een schaduw-organisatie moeten worden benoemd en opgetuigd; ze komen alleen in actie als de kiesdrempel niet wordt gehaald. Noem het een vorm van referendum, maar het zal de kiezer uiteindelijk een uitermate scherp wapen in handen geven om “cowboys” uit te bannen.
In 2 tot 3 jaar zijn de “luchtfietsers” verdwenen, is er een heldere en transparante politiek ontstaan en heeft de kiezer eindelijk de positie die het eigenlijk altijd al zou moeten hebben: “reële invloed op de verkiezingen en de politiek”!
Het volk dient te regeren d.m.v. verkiezingen welke zij zelf kunnen beïnvloeden. Leg de vraag Maar voor aan het Nederlandse Volk: "vind je dat de regering daadwerkelijk als vertegenwoordigers van het Nederlandse Volk functioneren"? Je hoeft geen Einstein te zijn om het resultaat te kunnen vaststellen.
Als er iemand is die een betere oplossing kan bedenken, dan hoor ik het graag.

Nog vergeten: alle politici krijgen de dezelfde rechten en plichten (beter nog behandeling) welke iedere Nederlander ten deel valt als hij werkeloos wordt. Is dat onredelijk? Zijn zij beter dan de ander; zijn zij de uitverkorenen? Waarom dan wel, geef argumenten daarvoor!

Knoekibebo | 15-11-14 | 10:23

-weggejorist-

eerstneukendanpraten | 14-11-14 | 16:21

-weggejorist-

eerstneukendanpraten | 14-11-14 | 16:21

-weggejorist-

eerstneukendanpraten | 14-11-14 | 16:21

haidewietska | 14-11-14 | 11:09

Plus veel, niets aan toe te voegen!

eerstneukendanpraten | 14-11-14 | 16:21

De echte pest is dat er geen behoorlijke, gekwalificeerde bewindslieden zijn te krijgen. Wie steekt zijn nek uit voor een inkomen lager dan dat van een directeur van een lokaal bankje? En dan allerhande zwakke, vooral linkse ambtenaren en groepjes en groepen waarnaar je je oren moet laten hangen. En dat gedurende 80 uren per week. Turf het lijstje bewindslieden maar af. Dan blijven er een paar over die het redelijk doen. Van goed doen is geen sprake en het merendeel is onder de maat, Rutte voorop. En dat is erg genoeg.

goedemorgennederland | 14-11-14 | 12:35

Robuust idealisme, dat riekt naar 1914. Het betekent natuurlijk ook de volledige gelijkschakeling van alles en iedereen, behalve van (ex) politici dan. Die moeten in de watten blijven liggen. Na het pluche went niets anders.

goedemorgennederland | 14-11-14 | 11:51

Hoe kun je vertrouwen hebben in de PvdA zolang deze partij nog roomser is dan de paus in het opvolgen van Europese regels inzake immigratie ? De partij staat te juichen bij de BBB-beslissing van de Raad van Europa. Ze legt zich neer bij het uit handen geven van de eigen autonomie inzake het asielbeleid. Onze bevolking ziet met angst en beven de zwellende toestroom van nieuwe asielzoekers aan, omdat ze slechte ervaringen heeft met de al toegelaten en hier bivakkerende afgewezen asielzoekers. Iedere toegelaten asielzoeker kost over zijn hele levensloop tonnen aan de belastingbetaler. Nog afgezien van de overlast die we van asielzoekers ondervinden vanwege hun andere gewoonten. We worden door de vreemdelingen steeds meer in het defensief gedrongen, die daarbij geholpen worden door de politieke elite die meer sympathie heeft voor de vreemdeling dan voor eigen volk. Wie zijn zorgen uit over de toekomst van ons land vanwege het oprukken van onverzoenlijke moslims, wordt als fascist aangemerkt. Komt nog bij dat de PvdA zich overgeeft aan de milieugekte, die de burgers op kosten jaagt en de energievoorziening in gevaar brengt. Ook hun slappe houding inzake de kwestie zwarte Piet ergert de Nederlander. De Pvda buigt voor de eisen van de vreemdeling en heeft maling aan de echte Nederlanders. De partij dacht haar voordeel te doen met pamperen van allochtonen, maar heeft nu ondervonden dat als je die een vinger geeft, ze je hele hand afpakken. Laat die twee Turken maar een eigen partij beginnen en laten we hopen dat de PvdA dan weer meer opkomt voor de traditionele achterban. Maar ook dan blijven socialisten luchtfietsers.

haidewietska | 14-11-14 | 11:09

"Maar die waarden dienen in handen te worden gesteld van betrouwbare mensen."
Juist, Pinto, maar juist die gesel van de peilingen, de druk van de onderbuik der burger, de angst voor het verliezen van de stem leidt tot structureel populisme en trekt ijdeltuiten aan, lieden, dat weet jij als geen ander, die er behagen in scheppen en er ook in uitblinken om te behagen, een rad voor ogen te draaien, te paaien, te beloven, te liegen om er zelf maar mooi en groots uit te komen. Het gaat slecht met de PvdA, maar we hebben tot nu toe niets anders gehoord dan dat de boodschap er echt wel was, maar dat die niet goed zou zijn overgebracht en dus slecht zou zijn overgekomen. Dat is de zelfverlakkerij der ijdeltuiten, lieden die parasitair leven op een traditie die door anderen in het leven is geroepen en verankerd, lieden die deze traditie langzaamaan uithollen totdat de boodschap tot ijle, flinterdunne façade is geworden.
Er is niemand meer te vinden die zo betrouwbaar is dat hij of zij een eigen koers durft te varen, door durft te pakken, durft te schakelen, want het eerste waaraan men tot boven aan de top aan denkt is de gunst van de kiezer, autochtoon of allochtoon, of liever gezegd autochtoon én allochtoon. Thee drinken, iedereen tevreden houden, op geen enkele teen trappen, fluwelen handschoentjes aan en dan nóg geen hand geven als de ander zegt dat hij dat niet wil, dat is de betrouwbaarheid van vandaag.
Er is niemand meer te vinden die kordaat en met rechte rug de boodschap van het socialisme nog hardop durft voor te dragen of uit te dragen, want aan die boodschap is buitensporig veel gesleuteld, bijgesteld, veranderd, verwrongen, scheefgetrokken, vernietigd. De boodschap kan niet meer overkomen omdat die inmiddels totaal geen consistentie meer vertoont.
Er is niemand meer te vinden die het risico durft te nemen de gunst van de kiezer voor kortere of langere tijd te verliezen, die zeker weet en zich durft te verantwoorden voor zijn of haar daden, die het vertrouwen heeft werkelijk te doen wat van hem of haar verwacht wordt, namelijk politiek bedrijven, besturen, beslissen, en dus ook in de zekerheid leeft dat die kiezer terug zal keren, in groten getale, wanneer hij eindelijk weer richting en doel ziet, in plaats van populistisch gevlij.
Betrouwbare mensen, zie ze maar eens te vinden, Pinto. Betrouwbaarheid is geen stempeltje op je voorhoofd, betrouwbaarheid blijkt, wordt zichtbaar, maar enkel binnen een context welke die betrouwbaarheid ook als voornaam, nee als voornaamste eigenschap definieert, en die context is er bij de PvdA al lang niet meer. Wellicht lopen er betrouwbare mensen rond binnen de partij, maar die vallen helemaal niet op, en als ze al bij toeval op de voorgrond dreigen te rollen dan worden ze teruggeschopt, want ze zijn te gevaarlijk.
Nee, het zijn de onbetrouwbaren die de scepter zwaaien, het zijn de onbetrouwbaren die willens en wetens andere onbetrouwbaren binnenhalen, want dat is sinds jaar en dag het systeem dat nog stemmen binnenhaalt, geronseld of niet. En onbetrouwbaren voeren andere gevechten dan betrouwbaren, houden elkaar, zo lang ze van elkaar kunnen profiteren, als ware mafiosi de hand boven het hoofd, maar grijpen ongenadig hard in als aan het profijt een einde is gekomen.
Asscher lijkt de betrouwbaarheid zelve maar is het stereotype van de volstrekt onbetrouwbare politicus. Als Asscher de kar gaat trekken, en dat gaat gebeuren, zal de PvdA volharden in maffia-praktijken en nóg meer gaan voor het zich constant aanpassen aan de nukken en grillen van de kiezer.
Het buitenflikkeren van die twee Turken lijkt op een zuivering, maar dat is het niet. Men had geen profijt meer van ze, nu ze te veel gingen eisen, that's all. Nieuwe stemmentrekkers zullen worden binnengehaald en in de watten worden gelegd, als ze maar stemmen binnenbrengen en als ze maar niet al te veeleisend zijn. En ze zullen moeiteloos worden ingepast, geïntegreerd, want de boodschap van het socialisme, of de verwaterde versie ervan, de sociaaldemocratie, is al lang geen boodschap meer maar één groot vlekkerig matras waarop de meest bizarre paringsrituelen hebben plaatsgevonden en nog plaats zullen vinden. Naaien en genaaid worden, om vervolgens gezamenlijk de kiezer te naaien, dat is het devies, daarom moet men nu ook plots de straat weer op.

Schoorsteenveger | 14-11-14 | 10:02

Geflipt 8:43
maar dat geldt niet voor alle allochtonen hoor. Een bericht hedenmorgen in de plaatselijk krant het Leids Dagblad meldt dat vanaf nu een kwart van alle huurhuizen in Leiden en de Bollenstreek gereserveerd gaan worden voor asielzoekers met een status. Goed nieuws derhalve voor de Somaliërs, Eritreërs, Ethiopiërs, Syriërs, Angolezen, Irakezen en andere arabieren. Wat minder goed nieuws voor de jong volwassen kinderen van al die Nederlandse ouders in die regio die een gezinnetje willen stichten in zulk een huurhuis. Dat moeten ze maar een paar jaartjes uitstellen derhalve.

Jan Boule | 14-11-14 | 09:53

Wat is de zin van dit stukje: deugt de PvdA of deugen ze allemaal niet? Ze zijn waardeloos en niet betrouwbaar. Ik mis het woord zakkenvuller.

J.Slavink | 14-11-14 | 09:47

@ necrosis | 14-11-14 | 08:14 "24 maanden voor een regeerakkoord"
 
De Belgen hadden een keer zo'n lange demissionaire periode, ongeveer tegelijk met ons eerste kabinet Rutte. In die tijd draaide België economisch beter dan wij.

simpelman | 14-11-14 | 09:07

Kan je wel over de PvdA buitelen, maar als je de VVD ziet met een lachebekje Rutte, secretaresse Hennis, opa Opstelten, corrupte Teeven, psychopaat Blok, idioot van Miltenburg en meer van dat tuig dan begrijp je eigenlijk ook niet hoe dom de VVD kiezers kunnen zijn dat ze op dit soort trollen blijven stemmen.

PvdA is niks, maar VVD is echt geen haar beter. En ze zitten beide in de regering lol.

mr. coffee | 14-11-14 | 09:02

-weggejorist-

D.ebiel | 14-11-14 | 08:44

OK, dus zo zet de PvdA allochtonen aan de zijlijn...

GeFlipt | 14-11-14 | 08:43

necrosis | 14-11-14 | 08:28
Lijkt me leuk om bij jou in te komen lobbyen. Zien we mekaar nog eens!

Bakito | 14-11-14 | 08:42

Het is al fout gegaan toen ze dachten nog meer stemmen te winnen door buitenlanders stemrecht te gaan geven. Heb ik nooit helemaal begrepen

LeakyLeak | 14-11-14 | 08:38

@Ars Vivendi | 14-11-14 | 08:29
Het is niet ondenkbaar dat dit tweetal een zetel of 2 - 3 zal kunnen halen, het is echter maar de vraag of ze ooit zullen deelnemen aan een toekomstige coalitie.
Die kans acht ik extreem klein.
*tripeltjes noteert op boodschappenlijstje*

necrosis | 14-11-14 | 08:37

De grootste denkfout zit al in de titel. Politiek bezit geen waarden. Mensen hebben waarden.

postmodernismisdead | 14-11-14 | 08:34

@eerstneukendanpraten | 14-11-14 | 08:26
Dat heeft niets met allah te maken, maar met moedwillig behoud van eigen cultuur waardoor de integratie nooit zal werken.

necrosis | 14-11-14 | 08:32

Overigens: zelfs op de JOOP is de kritiek op de Partij van de Akhbar bepaald niet mals. Als gevolg van het Kuzu en Öztürk debacle maakt sowieso de Turkse stemkudde rechtsomkeert.
De JOOP zo beziend, lukt het goedpraten van het gevoerde wanbeleid ook al niet meer, als gevolg waarvan de oorspronkelijke achterban eveneens afhaakt.
Ik trek vanavond een extra Trippeltje open.

Ars Vivendi | 14-11-14 | 08:29

@Bakito | 14-11-14 | 08:23
Ja, maar dan met mij als absoluut leider.
Een paar slimme reaguurders in de regering, en klaar is necro I

necrosis | 14-11-14 | 08:28

necrosis | 14-11-14 | 08:24

Heeft Allah ook al stemrecht dan?

eerstneukendanpraten | 14-11-14 | 08:26

necrosis | 14-11-14 | 08:14
Je pleit voor één partij zoals in Noord-Korea?

Bakito | 14-11-14 | 08:23

Waarden in handen stellen van een politicus is als liefde in handen stellen van een hoer, volstrekt ongeloofwaardig.

AbleArcher13 | 14-11-14 | 08:21

necrosis | 14-11-14 | 08:14

Dat is een hele moeilijke vraag, ik gok op Marcel van Dam.

eerstneukendanpraten | 14-11-14 | 08:20

@Bakito | 14-11-14 | 08:04
Nog meer splinterpartijtjes is de oplossing niet.
Straks heb je 12 partijen nodig om een coalitie te smeden, en 24 maanden voor een regeerakkoord.
Nu hebben we een coalitie met 2 partijen, en zelfs nu bakken ze er geen reedT van.
Waar denk je trouwens dat het electoraat van Kuzu en Öztürk uit bestaat?

necrosis | 14-11-14 | 08:14

@sinar2 | 14-11-14 | 08:08
DIT. GEWOON DIT.

Want whats next? President met 2 paspoorten?!

LangeTijdGeleden | 14-11-14 | 08:12

Robuust en realistisch nivelleren.

Bernard Couperus | 14-11-14 | 08:09

Begin dan met het weigeren van mensen met twee paspoorten voor politieke functies. Want dat die onbetrouwbaar zijn en er alleen voor hun buitenlandse landgenoten zitten blijkt keer op keer

sinar2 | 14-11-14 | 08:08

Nog één keer dan: roofraadslid en dief Bert van der Roest is nog steeds lid van de PvdA.

eerstneukendanpraten | 14-11-14 | 08:07

PvdA altijd al onbetrouwbare club gevonden. Is de enige zekerheid.

meneer Nielson | 14-11-14 | 08:05

Ook al is de roos verwelkt bij de PvdA, de doornen blijven pijnlijk.

Ik was in Haren | 14-11-14 | 08:04

Zo'n rapport dient geen enkel doel: elke vorm van zelfreflectie ontbreekt bij de PvdA.

Ars Vivendi | 14-11-14 | 08:04

Dit rapport is inderdaad gebrekkig prutswerk. Ik snap donders goed waarom Kuzu en Öztürk het amateurisme binnen hun partij zat zijn en voor zichzelf gaan beginnen.

Bakito | 14-11-14 | 08:04

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl