Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

GS Wobt GS: Wat kost D66'er Annemieke Traag?

californiapca.GIFGeen bestuurslaag zo overbodig als de Gedeputeerde Staten. Ver uit het zicht van de kiezer verstoken die lui taxpoet met miljoenen tegelijk, zonder dat iemand behalve zijzelf er ooit wat aan heeft. Er komen verkiezingen aan, in maart 2015. Dus moeten we maar eens gaan kijken wat bijvoorbeeld zo'n Annemieke Traag van D66 precies kost. Dat ze niks oplevert, weten we al. Scroll maar eens door d'r timeline. Lintjes van elektrische laadpalen knippen. Live kamermuziek luisteren onder werktijd. LED-strips op de vangrail "openen". Zuiverder verspilling van politieke zuurstof dan de Gedeputeerde Staten is niet denkbaar. En het kost allemaal geld hè. Bakken en bakken met geld, dat ook gebruik zou kunnen worden om - we noemen maar wat - de stinkende pislaag waar oudjes in de zorg in moeten dabberen te draineren. Maar nee hoor, het gaat alleen maar over henzelf. Dat ze bij GS Gelderland 'zo geschrokken' zijn van 'de commotie' over hun peperdure snoepreisje naar de VS, dat helaas helemaal niks opleverde. "Er is daar kei- en keihard gewerkt. Men is vermoeid teruggekomen", is het sneue verweer dat VVD-collega Jan Markink (ook een taxpoetverbrander) namens Traag inbrengt. Traag mag namelijk zelf niks over het onderwerp zeggen, weten wij. Goed. Tijd voor een Wobje dus. Gewoon, om eens te weten te komen wat dat nou gemiddeld aan taxpoet kost, zo'n zinloze provinciepoliticus. Provincie Gelderland College van Gedeputeerde Staten Postbus 9090 6800GX Arnhem Amsterdam, 6 november 2014 Betreft: Wob-verzoek inzake kosten Annemieke Traag Geachte mijnheer, mevrouw, Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur verzoekt GeenStijl om kopie van hieronder nader te omschrijven documenten die een zo volledig mogelijk beeld geven van de kosten die gemoeid zijn met de dienstreizen, uitstapjes, congresjes, etentjes, lintjesknipperij en overige activiteiten van D66-gedeputeerde Annemieke Traag en haar ambtelijke entourage. Dit verzoek is in het kader van prudente omgang met belastingmiddelen, deugdelijk bestuur, integriteit, politieke ethiek, menselijke ethiek en een algeheel bewustzijn van de waarde van andermans geld. Inleiding op het Wob-verzoek Laten we er niet omheen draaien: het Amerikareisje dat Annemieke Traag in juni 2013 maakte, was onnodig duur. Voor een paar duizend piek kun je best een week aan de warme westkust vertoeven, dat hoeft echt geen 33.000 euro te kosten. In de wandelgangen bereiken ons echter berichten dat mevrouw Traag sinds haar benoeming in 2011 een reputatie heeft opgebouwd op het gebied van leuke reisjes, conferenties en congresjes, maar dat ze daar geen concrete bestuurlijke resultaten tegenover zet waar de Gelderse belastingbetaler wat aan zou kunnen hebben. D66 geeft bij monde van fractievoorzitter Michiel Scheffer bovendien schaamteloos toe dat er inzake de Californië-reis een 'goed ingevoerd bureau' is ingeschakeld dat 26.000 euro rekende voor het boeken van een paar vliegtickets, een huurauto en een paar zaaltjes met een beamer en een whiteboard. Dat doet ons op onze beurt weer afvragen hoe de factuurspecificatie van zo'n bureau er uit dan ziet. En waarom dan niet meteen alles opvragen? Derhalve vragen wij middels dit Wob-verziek inzicht in de handel, wandel & kosten van Annemieke Traag. Want waarom stoppen bij 1 dure reis? We willen derhalve graag alle kosten en declaraties van mevrouw Traag gedurende haar volledige termijn als Gedeputeerde in Gelderland. Het Wob-verzoek concreet GeenStijl vraagt om kopie van alle documenten bij, naast en onder u die betrekking hebben op alle activiteiten die Annemieke Traag sinds haar aantreden in april 2011 tot heden (ex nunc) als gedeputeerde namens de Provincie Gelderland heeft ondernomen. Daaronder vallen ook alle voorstellen voor activiteiten, dienstreizen, congressen etcetera die mevrouw Traag nog van plan is te ondernemen in deze collegeperiode. Te denken valt onder andere, doch niet uitsluitend, aan alle GS-brieven en minuten die bestaan omtrent dienstreizen, congressen en aanverwante activiteiten van Annemieke Traag. Ook gedeclareerde kosten, ingediende bonnetjes, kostenramingen, offertes van derden, taakopdrachten en tussen-, voortgangs- en eindrapportages van de activiteiten van mevrouw Traag. En natuurlijk de reisverslagen! Kortom: een kopie van alle documenten waaruit een zo volledig mogelijk beeld blijkt van alle kosten die Annemieke Traag maakt. Dan hier wat obligate tekst om u te wijzen op het feit dat we niet zomaar in smoesjes trappen, mocht u zich daartoe willen wenden om bepaalde gevraagde documenten niet te openbaren: Mocht u zich willen beroepen op Wob artikel 10.1.c (de vertrouwelijkheid van bedrijfsgegevens) en artikel 10.2.e (privacy en derdenbescherming), wijzen wij er op dat dit Wob-verzoek niet informeert naar bedrijfsspecifieke werkwijzen van voor de activiteiten van mevrouw Traag eventueel ingeschakelde externe (commerciële) bedrijven, zoals het eerdergenoemde 'goed ingevoerde bureau'. Voorts wijzen wij er op dat het beroepshalve handelen van ambtenaren (en niet-ambtenaren) uitgezonderd is van de werking van artikel 10.2.e, en gevraagde documenten waarin hun namen voorkomen op die grond derhalve niet geweigerd kunnen worden. Mocht u ondanks dit uitgebreide en glasheldere Wob-verzoek toch voornemens zijn om (delen van) documenten te weigeren, verzoek we u dat per weigergrond, per document en per passage toe te lichten. Voor zover het gevraagde zich bij en onder u in digitale vorm bevindt, verzoek ik om verstrekking van digitale kopieën. Bevindt het gevraagde zich bij en onder u in papieren vorm, verzoek ik u om papieren kopie. Mocht dit verzoek bij u vragen oproepen, zijn we uiteraard beschikbaar voor overleg op onderstaand telefoonnummer of emailadres. Alvast hartelijke dank voor uw bereidwilligheid en medewerking, we kijken vol spanning uit naar de gevraagde documenten. Met de meeste hoogachting, [Van Rossem] Redactie GeenStijl [Adres] [Mail] [Tel]

Reaguursels

Inloggen

Goede actie, WOB ze kapot!

De Anaalprofeet | 07-11-14 | 03:36

33k??? Ik woon nu net geen drie jaar in California en ik denk dat ik nu ongeveer aan dat bedrag zit aan totale kosten en daar zitten een paar retourvluchten LAX-AMS bij inbegrepen.

Sir Hackalot | 07-11-14 | 01:24

Prachtig geschreven. Ik hoop dat ze denkt. *Wat een eer dat een weblog denkt te moeten eisen wat ik met mijn geld doe om de belangen van mijn kiezers te dienen.*

Ik vertrouw erop dat ze zo verstandig is om precies op te sturen waarmee jullie je reaguurders van spuwvuur kunnen voorzien en haar positie vrijwel geen gevaar loopt.
Als ze dit niet goed kan had ze maar een ander beroep moeten kiezen waarbij ze deze verplichting van transparantie niet heeft denk ik.

Pompenkoning | 06-11-14 | 23:56

Van Rossum, hulde. Dat ik dit nog mag meemaken. Dat "goed ingevoerd bureau", ik heb zo'n donker voorgevoel dat de eigenaar daarvan iemand dichtbij haar is, man, dochter, beste vriendin of zeau of zichzelf.

Brabant hier | 06-11-14 | 22:34

Rookschermen worden alweer opgetrokken.
michielscheffer.nl/?p=2556

Die 33k wordt verdedigd voor 4 reizigers.

Voorbereiding van de reis 20 dagen!! En 6 dagen begeleiding. Dat verklaart kosten van 26k.... aldus de d66ert.

Owh dan moet men ook nog even het vervoer regelen voor 20 man met chauffeur (waarom betaalt het bedrijfsleven ook niet even mee, immers het is ook een investering voor de bedrijven zelf).

Daarna beetje geld voor lezingen en sprekers....

Maaaar...

www.omroepgelderland.nl/web/nieuws-1/2...

Opeens is er een mannetje bij 5 ipv 4.. maar nu 52.000 euro! Nu zijn die 33k opeens voorbereidingskosten. Maar daar zitten dan ook dus economy stoelen in. Ehh wacht dus met 2 upgrades in. Dus van economy naar comfort denk ik, en dan naar business class dus. Lekker 2 upgrades....

Dus 52k all in prijs voor 5!! personen.

Beerput.

chicago | 06-11-14 | 22:09

Voor 26.000 euro organiseer ik wel TWEE reisjes. Of 3. Of 4. Of 5.

Patatter | 06-11-14 | 22:03

Mooi zo Geen Stijl, roeren waar het stinkt.

Hei-kneuter | 06-11-14 | 21:12

Huh d66 kost ons zoiezo al teveel. De brusselknuffelpartij. Graaiers

tweetybird | 06-11-14 | 20:03

@ omineuze omnipotent | 06-11-14 | 17:44

Jij denkt dat dit een uitzondering is? Het is inderdaad klein bier, echter het wemelt in de overheidssector van dit soort geldverspilling. En waarom kan dat? Omdat ze er altijd mee wegkomen. Heel goed dat GS dit dus aan de kaak stelt. Naming and shaming, dat is de enige manier om een gedragsverandering binnen de publieke sector te bewerkstelligen.

HoogToontje | 06-11-14 | 19:49

@ Bernard Couperus | 06-11-14 |
Ja, klinkt erg aannemelijk.
En 'mevr' Traag weigert commentaar te geven. En in de regel zegt dat alleen al voldoende.

Gemeen Mosje | 06-11-14 | 19:45

De kans dat ze jullie zonder slag of stoot documenten gaan geven waaruit op te maken valt dat dat mens tonnen heeft verbrast, zonder enig resultaat voor de maatschappij lijkt me nagenoeg 0. Morgen maar vast wat popcorn inslaan.

noerg | 06-11-14 | 19:28

Bernard Couperus | 06-11-14 | 17:10
Mogelijke verband: Mevr Urselmann als ook Annemieke hebben beide gestudeerd aan de Universiteit Twente. Er is een kans dat beide dames elkaar kennen via dit netwerk.

Mogelijk: partner by voyedge Natascha Walenberg heeft ook bij UT gestudeerd...

www.amcham.nl/files/File/AmChamNewsQ4-...

chicago | 06-11-14 | 19:21

Het is ook weer grappig om te zien dat die mevrouw van VoyEdge lid is van de Amerikaanse Kamer van Koophandel in Nederland.

hatari | 06-11-14 | 18:54

Leuk zo'n WOB verzoekje, maar waarom maakt GS geen werk van echt grote geldverspilling in zorg, onderwijs, etc?
Het enige interessante in deze zaak is de specificatie van die 26K.
Had misschien ook wel voor 10K gekund, maar is niet echt exorbitant veel voor het geleverde.

80 | 06-11-14 | 18:53

@Bernard Couperus | 06-11-14 | 17:10

Als dat inderdaad zo is (gunnen van een opdracht, te duur ook nog eens) aan een dinnetje - dat is gewoon corruptie.

Aanklagen en opbergen.

DebraCadabra | 06-11-14 | 18:37

Ha, ha, héél mooi. GS piepelt GS.

Vriend over Vijand | 06-11-14 | 18:27

Ik ben acuut een beetje verliefd op Van Rossem. Mooie aktie!

AllGoodNamesAreTaken | 06-11-14 | 18:23

Kom op, 33k is klein geld. Het gaat er om dat ze ueberhaupt niks in de VS te zoeken heeft en Provinciale Staten ueberhaupt niks toevoegt.

Geenstijl, svp achter echte dingen aangaan en niet dit soort hypes creeeren.

omineuze omnipotent | 06-11-14 | 17:44

Gokje van het antwoord:

Geachte GeenStijl,

Wij achten de ambtelijke inspanning gemoeid met uw verzoek WOB buiten proportie. Zoals u terecht aangeeft dienen wij spaarzaam met de publieke capaciteiten om te gaan. Daarom besluiten we geen gehoor te geven aan uw verzoek.

marcoplarco | 06-11-14 | 17:36

Goed zo Geenstijl, door blijven bijten.

Rest In Privacy | 06-11-14 | 17:11

Het bureautje welke de reis verzorgd heeft, is VoyEdge uit Eindhoven, opgericht en gemanaged door Mevr. Rosalie Urselman bestaande uit 3 FTE.

www.voyedge.nl/index.php/nl/home/2014-...

Hoe komt een GS-lid uit Gelderland dus in vredesnaam terecht bij een dergelijk klein bureautje (uit Eindhoven)?

Mogelijke verband: Mevr Urselmann als ook Annemieke Traag hebben beide gestudeerd aan de Universiteit Twente. Er is een kans dat beide dames elkaar kennen via dit netwerk. Tja, ....

Combineer dit met een zeer hoge factuur, en ik zeg dat mevrouw Traag iets uit te leggen heeft. Heeft ze dat al gedaan?

Bernard Couperus | 06-11-14 | 17:10

33K is teveel, en mevrouw Traag zal mede hierom een tijdje de luwte opzoeken. Maar de JAARLIJKSE 240K van die verPLEEghuisdikkedeur van pa Van Rijn is natuurlijk een veel en veel grotere aanfluiting.

Wat is er nou er strategisch moeilijk aan om voor een kwart miljoen per jaar, ruim 20K per maand(!11!), een sterfhuis te runnen???/? Dat soort baantjes, omhooggehouden door hongerloontje van medewerkers (m/v) die zich letterlijk door de stront moeten werken, dag in, dag uit, die moeten op de schop. Dan mogen de luie medewerkers van figuren als Traag best wel een foutje van mij maken.

Organische evolutie | 06-11-14 | 17:00

En wanneer gaat dat irritante kudt zwitsaltje er nu eens af ?

Bernard Couperus | 06-11-14 | 16:40

Er was laatst hier een UWV ambtenaar. Zo'n reïntegratiedeskundige. Die had geen emailadres. Dat vondt ie namelijk maar niets. Al dat gemail, dat leverde allemaal vragen op van zijn klanten (de bedrijven) en dat gaf allemaal onnodige correspondentie. Verzoeken konden per brief worden gedaan, en hij liet uiteraard een (vast) telefoon nummer achter.

Zaken waren niet duidelijk, over een medewerker die niet langer bij ons kan werken. Dus vragen we telefonisch naar de best deskundige. Geen gehoor. Aanhouden en blijven bellen. Meneer is er niet, maar we kunnen een boodschap achterlaten.

Een paren gaan voorbij, maar geen contact. Weer bellen. Helaas meneer is vrij. Weer bericht achter gelaten... dagen geen contact. Dus weer bellen... u raadt het al... meneer is weer niet aanwezig.

Dus we schrijven een brief. Da's inmiddels 3 weken geleden ontvangen bij UWV, maar is bij navraag nog niet behandeld.

Meneer belt ons wel vorige week. Hij zal er "in duiken". Maar hij geeft aan dat hij het waarschijnlijk niet mee zal maken dat de betreffende zaak door hem afgehandeld wordt. Hij gaat binnen kort met pensioen... hij is er aan toe... hij is immers al 58.

Dat is Nederland. Een elite van klerken en bestuurders die het gewone volk leegzuigt. Hun prestaties zijn het verkopen van gebakken lucht.

Annemieke Traag is gewoon een product van deze bestuurscultuur. Het zijn de aanvoerders van legers van papier.

Statler en Waldorf | 06-11-14 | 16:38

Daarom willen die zakkenvullende graaiers
dat bijvoorbeeld sites als GS gekortwiekt wordt...
iets met "onderbuik"
en "dat moeten we niet willen met z'n allen".

meneer Q | 06-11-14 | 16:33

Goed initiatief! Het moet maar eens afgelopen zijn met al dat soort socialistische pluche klevers die werkelijk waar nul-komma-nul toegevoegde waarde hebben voor de samenleving. Als je een dergelijke zakentrip zou boeken in het bedrijfsleven zonder opbrengst, dan heb je aardig wat uit te leggen.
Het is belangrijk dat ambtenaren begrijpen dat hun handelen sober en zakelijk dient te zijn omdat het door hard verdiend gemeenschapsgeld wordt gefinancierd.
Hulde aan Van Rossum !!

Bernard Couperus | 06-11-14 | 16:33

Goed gedaan Van Rossum! Hoog tijd om die criminele zakkenvullers keihard aan te pakken! Ik ben zeer benieuwd wat het antwoord zal zijn op jullie WOB, maar ik verwacht dat we, zoals gewoonlijk, weer met een kluitje het riet in gestuurd worden.

WitteGrunneger | 06-11-14 | 16:22

Die 26000 euro is natuurlijk gebruikt om een legertje ja-knikkers verveeld aan te laten schuiven, wat 'inspirerende verhalen' te laten leveren en vervolgens af te rekenen. En lachend om die domme dutchmen verder te gaan met hun leven natuurlijk.

sk!llz | 06-11-14 | 16:22

Juist!

mindless | 06-11-14 | 16:16

-weggejorist-

Sicman | 06-11-14 | 16:07

Leuk, heel leuk, maar is het erg als ik er niet op de punt van m'n stoel op ga wachten ? Is er trouwens een verplichte tijdslimiet verbonden aan het antwoord van een WOB-verzoek ?

wild geraas | 06-11-14 | 16:07

Heel mooi van Rossem! De belastingbetaler heeft recht op openbaarheid van zaken, waaraan belastinggeld wordt gespendeerd.
Zeker in het kader van keiharde bezuinigingen welke de burgers treffen, is het inmiddels de hoogste tijd om paal en perk te stellen aan smijten met taxpoet door bestuurders, en het zich wentelen in luxe onder de valse noemers "dienst" en "werk".

appelvink | 06-11-14 | 16:06

Bakito | 06-11-14 | 14:06
Lol
Blij dat u er weer bent. Wat minder trol maar dat zal wel weer komen.

nightwish | 06-11-14 | 16:02

Schaamteloos. Terwijl je weet dat alle info gewoon openbaar is. Nogmaals. Schaamteloos.

Aantastelijk | 06-11-14 | 15:57

@Rémy Martin ® | 06-11-14 | 15:17
Het gaat nog niet eens om die EUR 6.858,- voor reis & verblijf etc: die EUR 26.000,- wat aan dat "gerenomeerde bureau" betaald is, dat is veel interessanter. Ik begrijp uit het stukje van Michiel Scheffer, waar naar gelinkt is, dat dat bedrijf kennelijk nodig was om e.e.a. in Silicon Valley te organiseren. Ik begrijp dat Yanks niets voor niets doen, maar EUR 26.000,- lijkt me wel overdreven (bovendien was tot afgelopen zomer de Dollar zeer gunstig geprijsd t/o de Euro).
Als ik van Rossem/Bart Nijman was (waarom teken je dat verzoek met je pseudoniem?) zou ik het WOB-en op die EUR 26.000,- taxpoet richten!

Brulboei_61SB | 06-11-14 | 15:48

Lekker, dat GeenStijl oude stijl. Maar nou wel doorbijten he!!!!

Lefgozer | 06-11-14 | 15:34

Even de Taalvouten verbeteren.
Alfa 75 | 06-11-14 | 14:20
-
En Romeo,.. hoe neukt dat nou,... zo'n mier?

Laagopg,dramnegertd | 06-11-14 | 15:31

Als ex-werknemer daar: alle documenten zitten in een digitale archiefkast. Daar is niet makkelijk in te zoeken, derhalve verbranden jullie dus extra taxpoet.
Overigens weet ik zeker dat er documenten geweigerd gaan worden. Dus dit wordt nog wel een topic of 5.

BeunDeHaas | 06-11-14 | 15:31

Terugsluisconstructie door bureau toegepast? Zie je ook bij sommige duurbetaalde maar waardeloze onderzoeksopdrachten. Oude truc.

Rest In Privacy | 06-11-14 | 15:24

Dat bureau zou wel eens een kennis van haar kunnen zijn die een deel van dat bedrag terugsluist. Zie je ook vaak bij sommige dure maar waardeloze onderzoeksopdrachten. Oude truc.

Rest In Privacy | 06-11-14 | 15:22

Hulde GS !

duitse herder | 06-11-14 | 15:18

Nog los van de vraag WAAROM er in hemelsnaam 4 (nutteloze) provincie-ambtenaren naar Silicon Valley moeten reizen op kosten van de belastingbetaler, hier even een simpele berekening:

1. 4 x retourtje Los Angeles (LAX). Zeer ruim afgerond naar boven €1000 p.p. = *€4000*: www.skyscanner.nl/transport/vluchten/a...

2. Huurauto (Dodge Avenger) voor 8 dagen: *€168,10*

3. Acht nachten, twee tweepersoons hotelkamers 4-sterren in downtown Los Angeles, wederom zeer ruim in prijs genomen *€2690*: www.expedia.nl/Hotel-Search#destinatio...

4. Totaal *€6858* voor vlucht + huurauto + hotel. Verschil van *€26.142*

Ruim ZESENTWINTIGDUIZEND euro. Wat de neuk hebben die overbodige bestuurders met dit gratis geld gedaan? En waarom zit Annemieke Traag nog niet achter slot en grendel??

Rémy Martin ® | 06-11-14 | 15:17

@eerstneukendanpraten | 06-11-14 | 14:57

Jij hebt al wel gekkere dingen gedaan toch.... ;-)

Fatwabuster | 06-11-14 | 15:15

Geachte heer Van Rossem,
Dit is een Klasse WOB verzoek.
Wij voelen ons nu al een stuk prettiger, ga zo door!

Stoned Hengst | 06-11-14 | 15:15

mooi gedaan Van Rossem, al zul je wel geen antwoord krijgen

Ergea | 06-11-14 | 15:15

Rubriekje WWOB (wekelijkse WOB) lijkt mij toch wel grappig. En demense die zeggen dat dit geld kost, dat klopt maar is een ander potje dus maakt niets uit. Net zo goed als meer asiel zoekers ook geen invloed hebben op het huizen aanbod voor inheemse.

MarcS | 06-11-14 | 15:15

Je bent in het vizier Annemieke Traag en reken maar dat de poep de ventilator gaat raken! Go geenstijl. Laat al die taxpoet verbranders en hysterische milieufanatici, daar schaar ik mevrouw Traag ook onder, maar eens een stinkscheet ruiken!

griffin peterson | 06-11-14 | 15:11

Topje van de stinkende ijsberg genaamd politiek.

Denk dat in Den Haag genoeg beerputten zijn van die laffe regenten, die goed zijn in het eenvoudig verkwanselen van burgergelden.

swagmachine | 06-11-14 | 15:11

Fantastisch! Niet dat je er ook maar enig zinnig antwoord op zal krijgen (WOB is namelijk niet bedoelt om informatie te verstrekken, maar juist om achter te houden en het idee van openheid te verstrekken), maar ik heb er toch even een warm onderbuikgevoel van gekregen....

De Libertariër | 06-11-14 | 15:02

Het opvragen van deze info kost de belastingbetaler overigens ook behoorlijk wat. Maar dat kan de pret niet drukken uiteraard.

HEvD | 06-11-14 | 14:57


necrosis | 06-11-14 | 14:33

Volgens mij moet je bij haar eerst de spinnenwebben aan de kant schuiven.

eerstneukendanpraten | 06-11-14 | 14:57

goedzo! het moet kraakhelder zijn of ons geld ook in ons belang wordt besteed.

DotocrMahnatatn | 06-11-14 | 14:54

'verzoek we u dat per weigergrond, per document en per passage toe te lichten.'
Nog één keertje 'we' in 'ik' veranderen, dan kan hij op de post.

bintang | 06-11-14 | 14:46

Hulde voor Geen Stijl! Hopelijk schrikt de rest van dat uitvretende bestuurstuig hier zo van dat ze zich beter gaan gedragen.

Dizzydent | 06-11-14 | 14:46

Ze is meer tragisch dan traag.

eerstneukendanpraten | 06-11-14 | 14:45

@Realism Is All | 06-11-14 | 14:38
Bezwaar. Beroep. BAM!

Driewerf Hoezee | 06-11-14 | 14:45

Keurig stukkie! Ben benieuwd wat eruit komt.

Ales | 06-11-14 | 14:44

wob wob wob is het nieuwe fap fap fap

Call on the attacker | 06-11-14 | 14:43

Goed zo Geenstijl. Wederom hulde.
Aanpakken die corrupte staatsmaffia.

oplichter | 06-11-14 | 14:42

Wat heerlijk weer GS! Hierom gaat het dus! Kuitenbijten!

pietpuk | 06-11-14 | 14:41

Als volksvertegenwoordigers hun controlerende taak niet serieus genoeg nemen doet GeenStijl het wel.

Jerolimo | 06-11-14 | 14:40

Mocht haar baan vrijkomen: ikke, ikke.

TheseDays00 | 06-11-14 | 14:39

"Wij weten niet wat U bedoelt met 'WOB-Verziek' en dus kunnen wij U niet helpen met het beantwoorden van alles door U gestelde vragen en derhalve zullen we tot onze grote spijt Uw aanvraag seponeren."

Ofziets. Daar zullen ze wel mee aan komen zetten.

Realism Is All | 06-11-14 | 14:38

Cuyahoga | 06-11-14 | 14:31
Degene die dat zei was wel beduidend knapper dan dat Traag-wijf, dat is een overdreven compliment dat je maakt.

KarelMarks | 06-11-14 | 14:37

Hoer a!

andy vie | 06-11-14 | 14:37

"Op werkbezoek met GS in voormalige Frisokazerne en Akoesticum bezocht: trainingsplek voor podiumkunsten." Waar was jij 4 nov Van Rossem?

TheseDays00 | 06-11-14 | 14:36

necrosis | 06-11-14 | 14:27
Wie gaat de beveiliging van Greet dan betalen?

Israël ?

Bakito | 06-11-14 | 14:35

Voor wie het interesseert; ik zou haar NIET doen!

necrosis | 06-11-14 | 14:33

@WirMachenMusik | 06-11-14 | 14:24
Een voorbeeld van effectieve vervolging en terugbetaling - op z'n minst zo af en toe. Pour encourager les autres.

Zeg maar niets meer ivm Joris.

Smuts | 06-11-14 | 14:32

Annemieke Traag:
"Bejaarden in een pisluier?
Dan eten ze toch gewoon cake"

Cuyahoga | 06-11-14 | 14:31

Het gaat gebeuren dat deze uitvreters, want dat zijn ze, ter verantwoording worden geroepen, GS start hiermee, hulde Van Rossum.
Laat dit een start zijn voor de rest van die vakantievierders bij de gemeentes en overheidsinstellingen die bakken vol belastinggeld misbruiken voor eigen gewin en superioriteit.

lanexx | 06-11-14 | 14:31

Arme Annemieke. Ik heb eens gekeken naar die tijdlijn. Stil zit ze niet.

diek | 06-11-14 | 14:30

Men is vermoeid teruggekomen

LOL

Simpele Boerenlul | 06-11-14 | 14:28

Mooi hoor!
*Mopelt iets met Don Quichot*

Rest In Privacy | 06-11-14 | 14:28

Traag is alvast aan het oefenen voor een plekje in het EU parlement.... daarbij vergeleken vallen haar declaraties waarschijnlijk in het niet....

Fatwabuster | 06-11-14 | 14:28

"Derhalve vragen wij middels dit Wob-verziek inzicht in de handel, wandel & kosten van Annemieke Traag. Want waarom stoppen bij 1 dure reis"
"WOB-verzoek", je moet ze geen redenen geven dit op basis van vormfouten te weigeren....

Pong | 06-11-14 | 14:27

Als we massaal stoppen met het betalen van belasting, hebben zij geen geld meer om gratis te verbranden!
*I know, keep dreaming*

necrosis | 06-11-14 | 14:27

Hulde aan Geenstijl! Toch ben ik bang dat dit nog maar het topje van een ijsberg is.

Duifmans | 06-11-14 | 14:27

Hit team van D66 al op pad? probleem snel uit de weg ruimen net als bij Els Borst

EARP | 06-11-14 | 14:25

Voor zo'n trage verbrandt ze wel heel snel taxpoet.

dedwarsligger | 06-11-14 | 14:25

Masturwasbeert | 06-11-14 | 14:13
"Prima! Dit soort schaamteloze geldverkwisting zijn wij ZAT!"
---
En al lang, méér dan zat. Maar wat is er sindsdien veranderd, buiten dat die verkwisters/profiteurs waarschijnlijk steeds geraffineerder te werk gaan?
En aan welke effectievere maatregelen onzerzijds zou daarbij gedacht moeten worden?

WirMachenMusik | 06-11-14 | 14:24

Als de overheid al het belastinggeld vanaf morgen efficiënt en economisch maatschappelijk verantwoord gaat besteden.... is een halvering van het belastingtarief het minimaal haalbare!

Rest In Privacy | 06-11-14 | 14:23

Zojuist een vrouw van de Utrechtse Dom gesprongen, zou ze nu al.... Next WOB please..

R. E. Calcitrant | 06-11-14 | 14:22

Annemieke Traag: hoe kun je jezelf nog in de spiegel aankijken na al dat gesmijt met publiek geld voor je eigen comfort, geld van anderen, geld dat besteed had kunnen worden om onze ouderen een fatsoenlijke oude dag te bezorgen?

DutchLibertarian | 06-11-14 | 14:22

Dank, de maatschappij heeft er minstens recht op om te weten wat de regentenlaag uitvreet van hun eigen geld.

GoedenMorgenDezeMorg | 06-11-14 | 14:22

Super initatief GS!
Natuurlijk gaat hier nooit een concreet antwoord op komen waar we iets mee kunnen.

Haatgenerator | 06-11-14 | 14:22

Zo'n klein kudt land met zoveel provincies, evenzoveel of meer van hersenen geamputeerde bestuurders. Eigenlijk wel logisch dat er niets gebeurd, behoudens het geld, gestolen van de werkenden, verspillen.

deEerlijkeLeugenaar | 06-11-14 | 14:21

Even de Taalvouten verbeteren.

Alfa 75 | 06-11-14 | 14:20

Van Rossem, jij absolute held. Old school GeenStijl. Roeren waar het stinkt.

Freddie Stobart | 06-11-14 | 14:19

Het antwoord op een WOB verzoek wordt politiek gefilterd en is zeer vaak een glasharde leugen.

Insidervriendje bij Klu kreeg vraag van journalist hoeveel privé vluchtjes Willy had gemaakt in Klu materieel. Hij zoekt het uit en meldt het aan zijn baas. Het aantal dat uiteindelijk in de krant verscheen (als antwoord op het WOB verzoek) was een kwart van het werkelijke aantal.

James Lastig | 06-11-14 | 14:19

Klasse!

Alexander Pechtold stond vorige week nog met grote koppen in de kranten te schreeuwen om meer efficiency en besparingen bij regionale en provinciale overheden. Ben benieuwd hoe hij dit oppikt..... Lijkt me dat hij niet anders kan dan deze dame per direct en zonder wachtgeld te bedanken voor bewezen diensten. Zie het voorbeeld van de KLM met Camiel Treurlings. Tenzij ze bevriend is met Loek Hermans, Roger van Boxtel, Joan Leemhuis Stout, Jozias van Aerssen of een andere maatschappelijk losgekoppelde mindere god. De mazzel met je belasting inning, KUTSOCIALISTEN!

bovenwater | 06-11-14 | 14:19

Het is van essentieel belang dat onze politici zo nu en dan een kijkje buiten de eigen keuken te nemen om goed te kunnen inspelen op de hedendaagse problemen. Dit gezeur om een paar eurootjes gaat dan ook nergens over, stelletje aanstellers!

* hips *

Met vriendelijke groet en een dikke FU,

Wilma

Ashtrey | 06-11-14 | 14:16

Goed bezig Van Rossem! Ga zo door!

Outsider-Inside | 06-11-14 | 14:16

En wat gaat er veranderen?
HELEMAAL NIETS !

ze graaien lekker verder

vidamax | 06-11-14 | 14:16

Hulde!

guurderdanguur | 06-11-14 | 14:14

Prima! Dit soort schaamteloze geldverkwisting zijn wij ZAT!

Masturwasbeert | 06-11-14 | 14:13

Go go, en maak er tegelijk een rubriek van het "wobje van de week" er zijn nog duizenden te gaan.
Want sinds we steeds meer journalisten ingekocht zien worden in hoge politieke funkties, hoeven we van het journaille weinig meer te verwachten, zo bang ze zijn voor hun toekomstige baantjes.

gebrokenvleugel | 06-11-14 | 14:11

D66 predikt transparantie dus die zullen absoluut geen probleem hebben met dit WOBje

beschuitfluiter | 06-11-14 | 14:07

Traag, nomen est omen.

eerstneukendanpraten | 06-11-14 | 14:07

En ik kijk vol spanning mee.......
Ik denk: Glas, plas, was.....

nope | 06-11-14 | 14:06

50 wob of een envelop.

Bakito | 06-11-14 | 14:06

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen