Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

LIVE. WoonCorp FopRapport kan meteen in de fik

godstelten.gif De WoonCorp-verhoren zijn afgerond. De Maserati's zijn afgepakt, er is beslag gelegd op de hoeren en de tweede huizen van corrupte woonboeren in Spanje en complete woonmaffiafamilies worden opgejaagd door justitie. Het ruikt allemaal naar daadkracht met veel vuisten op tafel en een air van Voortaan Gaan We Het Allemaal Anders Doen. Hoe anders? Nou. In het eindrapport van de parlementaire enquêtecommissie, dat zo live gepresenteerd wordt, staat een keiharde oplossing: Een onafhankelijke toezichthouder met stevige bevoegdheden moet de woningcorporaties gaan controleren. Dát zal ze leren, die graaiende, stelende, corrupte, dubieus beleggende en zelfverrijkende WoonCorpCriminelen. Pak aan, nog een extra toezichtlaag in je bakkes! Nu zal er nooit meer iets mis gaan! Ohnee wacht. Tijdens de verhoren wees iedereen van toezichthouder Marcel van Dam tot voormalig woonminister Vogelaar naar De Ander als schuldige en uiteindelijk heeft helemaal niemand het gedaan. Dat is precies waar zo'n "parlementaire enquetecommissie" voor is bedoeld: verantwoordelijkheid afschuiven. Depolitisering heet dat en het is de standaard geworden in Den Haag. Alles wat politiek gevoelig ligt, wordt ondergebracht onder een commissietje of een toezichthouder, waardoor iedereen die ook maar enige politieke verantwoordelijkheid draagt zich nooit ergens voor hoeft te verantwoorden. Waardoor het graaigedrag, het zelfverrijken, de diefstal en het amateuristische investeringsgepruts met geld uit algemene middelen gewoon door kan gaan. De 'commissificatie' van de Nederlandse publieke cultuur is een uitgezaaide kanker die ertoe leidt dat de verantwoordelijkheid over alles wat ook maar enigszins belangrijk, groot en/of duur is (Fyra, JSF, Overheid & ICT, illegaal tappen & afluisteren, falende woningcorporaties, decentralisatie, gasboringsbevingen, de bankencrisis, Srebrenica, het pensioenstelsel, privatisering van de zorg, MH17, enzovoorts etcetera) wordt ondergebracht in Kamercommissies die eindeloos "onderzoek" doen en alle betrokken malversanten maanden- zo niet jarenlang de kans geven om hun eigen onschuld te bepleiten en anderen als dader aan te wijzen. Net zolang tot het dossier zichzelf begraaft onder nieuwe, actuelere dossiers en alle betrokkenen zijn afgezwaaid of weggepromoveerd, zodat nooit iemand opdraait voor collectief falen van de (semi-)overheid. De kiezer blijft met de rekening zitten voor al dat gepruts op grote dossiers terwijl de politiek zich alleen nog maar bezig houdt met klein bier zoals - letterlijk - de alcoholleeftijd voor tieners en aanverwante maatschappelijke randzakenmeuk. Verpakkingstaks. Meeuwenoverlast. 30 km/u in de bebouwde kom. Ondertussen, in de dagelijkse realiteit, is de (sociale) huizenmarkt een puinhoop. De druk op de sector neemt toe vanwege graaiend & falend bestuur, huurverhogingen, woonspecifiek eisengedram (halalhuizen!) en het feit dat de huidige modale middenklasse door crisis en lastenverzwaringen richting pauperstatus afglijdt en in de sociale sector terecht komt. Geen parlementaire enquête die daar iets aan verandert. In het rapport dat zo gepresenteerd wordt, staat dat er een extra toezichthouder komt. Dus ook dat vod kan na twee jaar "onderzoek" meteen de prullenbak in want het verandert helemaal niets in de verziekte woonsector. Er rijst slechts 1 vraag: Hoe hoog wordt het salaris van de nieuwe foptoezichthouder? INFOGRAPHIC: Presentatie afgelopen. Samenvatting: in 2005 was er al een Kamerrapport waarin ALLES wat er mis ging stond beschreven, maar ze lieten het toch nog een jaar of tien verder etteren. Voorts moet het nu echt allemaal anders, en moeten woningcorporaties weer gewoon sociale huurwoningen gaan uitbaten en niet gaan beleggen, investeren en zelfverrijken met Maserati's en hoeren. Verder lachen ze zich de ballen uit de broek in Den Haag, getuige deze totaaldebiele infographic. Het complete, 250 pagina's tellende rapport staat daarrr (pdf).

Reaguursels

Inloggen

@ De Libertariër | 30-10-14 | 16:41
Nee, alles overlaten aan een 'kapitalische ingestelde zelfregulering' is een optie; dat is nou juist waar het hier misloopt! Lobyisten, en mensen die echt foute en incorrecte (politieke)beslissingen kunnen nemen, zonder er maar ook een grammetje verantwoording voor te hoeven afleggen (maar wel het salaris ernaar richten). Dat geldt voor zowel de overheid als ook de directeur van een onderneming die NIET de eigenaar is (en dus met een ander z'n geld en werk spelen kan).

PisFinger | 30-10-14 | 23:05

Je hebt helemaal geen ex-Syriëgangers met een bomgordel nodig; binnenkort staat gewoon de volgende generatie RAF, RARA of hoe ze ook mogen heten, die het helemaal gehad hebben met het pappen en nathouden en niks oplossen met bormgordels klaar om de boel weer eens echt wakker te schudden.
(wellicht anno 2014 eerder met een IT-bom, maar dat zal waarschijnlijk niemand echt boeien)

PisFinger | 30-10-14 | 22:59

@Patatter | 30-10-14 | 21:00

Niet corrupt, maar manisch, lijdend aan grootsheidwaanzin en meestal een potentaat die door niemand een strobreed in de weg wordt gelegd. Sociopaten die geen schuldgevoel kennen als ze een bedrijf volledig ten gronde richten(is altijd de schuld van een ander). In de grote mensenwereld wordt dat overigens vaak uitgelegd als sterk leiderschap.
Als wij zo'n persoon de mogelijkheid geven om met grote bakken publiek of semi publiek geld te spelen, zonder dat hij daarbij enig risico loopt in zijn prive vermogen -sterker nog, zelfs bij verwijtbaar falen krijg hij/zij nog een vette bonus-, dan kun je gewoon wachten tot het fout gaat.

miff | 30-10-14 | 21:40

ALLE bestuurders van woningcorporaties zijn corrupt, alle bestuurders van zorginstellingen, verzekeringen, pensioenfondsen, nutsvoorzieningen, banken. Allemaal. Geen enkele uitzondering. Een grote corrupte bende.

Rest In Privacy | 30-10-14 | 21:00

Waar het mis gaat is een overheid die geen verantwoording neemt en de scheve huurder aanwijst voor de crisis in de woningmarkt.

poetsnoet | 30-10-14 | 20:32

De Libertariër

Mooi he, lekker de teugels loslaten.

Dit soort zelfregulering gaat op basis van ellende. Eerst moet er iets misgaan, in dit geval 10-tallen jaren. Acceptabel?

kloopindeslootjijook | 30-10-14 | 20:07

Gaan we weer. Marktwerking, zelfregulering. Staat het in dienst van de samenleving? Noop.

We wijzen naar de poppetjes.
Maar wat is er echt misgegaan?

kloopindeslootjijook | 30-10-14 | 20:03

'In 2005 was er al een Kamerrapport waarin ALLES wat er mis ging stond beschreven, maar ze lieten het toch nog een jaar of tien verder etteren.'
.
Lees: men wilde vrienden en studiegenootjes ruim de kans geven zichzelf rijk te stelen over de ruggen van de verhuurders, om daarna,-na de politieke carrière- zelf nog even graai uit de pot te kunnen doen.
Helaas gooide de financiele crisis roet in het eten.
.
'Voorts moet het nu echt allemaal anders, en moeten woningcorporaties weer gewoon sociale huurwoningen gaan uitbaten'
.
Foutje, gemeenten zijn absoluut niet geïnteresseerd in sociale woningbouw, dat soort huizen levert een gemeente namelijk zowat niets op aan gemeentelijke belastingen, een paar dure woningen leveren meer op.

miff | 30-10-14 | 19:47

Jezus, die infografiekdinges... alsof wij een stelletje randdebielen zijn die geen rapporten kunnen lezen. Een dom staaltje opleuken van een uiterst ernstige zaak.

Reykjavik | 30-10-14 | 19:20

Moest van Miltenburg ook nog even googelen wat een wooncorporatie is?

faz | 30-10-14 | 18:35

@Den Heerscher | 30-10-14 | 14:55

Volgens mij kent u de betekenis van collectivisme niet. Collectivisme gaat per definitie gepaard met de aanwezigheid van een overheid. Collectivisme is iets geheel anders dan samenwerken. Samenwerken berust op vrijwilligheid. Collectivisatie berust op een centrale overheid die middels dwang en afpersing de ultieme beslisser en verdeler van welvaart is binnen een bepaald territorium.

De Libertariër | 30-10-14 | 16:44

Correctie: Bovenstaand bericht is voor Den Heerscher...

De Libertariër | 30-10-14 | 16:41

geldmoetrollen | 30-10-14 | 14:53

- "Voor deze drie deelgebieden (infrastructuur, zorg, onderwijs) acht ik een winstprikkel onwenselijk, omdat dit maatschappijbrede toegankelijkheid in de weg kan staan."

Kunt u mij uitleggen wat u daar mee bedoelt? Hoe staat een winstprikkel iets dat u "maatschappijbrede toegankelijkheid" noemt in de weg? Het lijkt mij dat concurrentie zowel zorg, infrastructuur als onderwijs beter, betaalbaarder en toegankelijker maakt namelijk. Marktpartijen zijn per definitie efficiënter dan overheden. Vraag een ondernemer een weg te bouwen en het is goedkoper dan wanneer een overheid diezelfde ondernemer een weg vraagt te bouwen...

- "De "druk om te presteren" moet wel degelijk aanwezig zijn (eens dus) en wel door hoofdelijke aansprakelijkheid van het bestuur alsmede volledig transparante organisatiestructuren."

Daar zegt u iets zeer zinnigs. Hoofdelijke aansprakelijkheid zou zeer zeker verantwoordelijker gedrag met het van het publiek gestolen geld teweeg brengen. Echter, dat neemt ten eerste niet weg dat het geld nog altijd gestolen is en ten tweede dat een overheid nooit zo effectief als een private partij kan werken.

- "De praktische bezwaren dienen m.i. middels een ander type organisatie dan overheid of privaat, door een soort transparante collectieve mengvorm, te worden opgelost"

Daar zegt u wat... want hoe wenst u deze praktische bezwaren op te gaan lossen? Dat vergt immers medewerking van de psychopatische heersende politieke kaste... Een kaste die zelfs niet bereid is om bijvoorbeeld bindende referenda in te voeren, omdat dit de eigen machtspositie uitholt. En wat te denken van de morele bezwaren? Als gezegd: Uw oplossingen veranderen niets aan de uitzonderlijke rechtspositie van een staat, alsmede de dwang, beroving en onderdrukking van de burger....

Een overheid is een onwenselijke, zinloze en bovenal buitengewoon gevaarlijke instelling. Niet voor niets zijn overheden historisch gezien de grootste massamoordenaars in de geschiedenis van de mensheid.

De Libertariër | 30-10-14 | 16:41

commissie: krokodillentranen. Die graaiers kon je 10 jaar geleden al aanwijzen. maar toen gebeurde er niets.
Politics is like screwing a cat in the ass.
Gingen ze maar weg die bende politici en bestuurders. Ze zijn een gesel voor de gewone man.
Bah wat een parasieten.

ecologiste | 30-10-14 | 16:27

Die Infographic .... geweldig ! ... kan de troonrede volgend jaar zo.

Simon_GS | 30-10-14 | 16:25

Bij de eerstvolgende verkiezingen hoor je hier niets meer over.

shitttt | 30-10-14 | 16:10

het systeem doet waar het voor is ontworpen: de toegang tot de staatskas verschaffen aan zo'n 30.000 regimelievelingen plus hofhouding met een gouden partijboekje van VVD PvdA CDA D66 GL of CU. Daar zijn oa die wooncorporaties voor bedacht en is dat hun enige reden van bestaan.
Er gaat dus helemaal niks veranderen.

wlodek | 30-10-14 | 15:27

De hele EU is erop gebaseerd om publiek- en persoonlijk vermogen over te dragen aan de happy few. De krokodillentranen van de elite moeten dan ook verhullen dat zij in ruil voor persoonlijk gewin (toebedelen van lucratieve baantjes) hier vrolijk aan meegewerkt hebben.

Arnold9638 | 30-10-14 | 15:10

@De Libertariër | 30-10-14 | 14:33
Overigens: ik heb het niet over een overheid, ik heb het over collectivisering. Overheden vloeien slechts voort uit collectivisering. Ik ben het met je eens dat overheden in hun huidige vorm een probleem vormen. Echter, het volledig afschaffen van een collectief zoals het libertarisme voorvecht, is ook geen oplossing. Zoals @roze_bril | 30-10-14 | 14:41 terecht aangeeft zijn er mensen die daardoor geen toegang meer hebben tot essentiële onderdelen van de maatschappij.
Het is in die zin prima om een (heel klein) beetje "overheid" (=Orgaan betaald uit collectieve middelen om collectieve zaken te regelen) te hebben om te borgen dat iedereen toegang heeft tot datgene wat participeren in de maatschappij mogelijk maakt. De zaken die daarvoor nodig zijn, zijn onderwijs, zorg, openbare veiligheid en infrastructuur. Al het andere zou individuele vrijheid moeten zijn.

Den Heerscher | 30-10-14 | 14:55

Corruptie. En maar gek vinden dat de PVV populair is.

geldmoetrollen | 30-10-14 | 14:53

@De Libertariër | 30-10-14 | 14:33
Voor deze drie deelgebieden (infrastructuur, zorg, onderwijs) acht ik een winstprikkel onwenselijk, omdat dit maatschappijbrede toegankelijkheid in de weg kan staan.
.
Dit zijn zaken die inderdaad zo efficiënt mogelijk geregeld moeten worden, maar belangrijker nog: Essentieel zijn voor een goed functionerende samenleving.
.
Hoe het exacte aanbod en interne organisatie er uit moeten zien is een tweede, maar het is onwenselijk om dit compleet aan door winst gedreven organisaties over te laten.
.
De "druk om te presteren" moet wel degelijk aanwezig zijn (eens dus) en wel door hoofdelijke aansprakelijkheid van het bestuur alsmede volledig transparante organisatiestructuren. Volgens mij hebben we d.m.v. bestaande infrastructuur (internet) ook daadwerkelijk de middelen om dit door de samenleving als geheel te laten betalen, onderhouden en te verbeteren.
.
Daarom: Collectief geregeld zonder winstprikkel, maar niet rechtstreeks bestuurd door een centrale partij. Ik ben het wel degelijk met je eens dat de huidige vorm van bestuur door huidige vorm van overheid een ramp is.
Samenvattend: De praktische bezwaren dienen m.i. middels een ander type organisatie dan overheid of privaat, door een soort transparante collectieve mengvorm, te worden opgelost; de winstprikkel moet in deze (en ook alleen deze) sectoren ontbreken om toegankelijkheid te waarborgen.

Den Heerscher | 30-10-14 | 14:49

Als politici zich nooit ergens voor hoeven te verantwoorden, dan kunnen we de wachtgeld regeling ook wel afschaffen.

Barco van Masten | 30-10-14 | 14:49

Eigenlijk is elke Libertarier een persoon met een gebrek aan empathie. Degene kan zich niet verplaatsen in meer dan de helft van de bevolking die moeite heeft om alles aangaande zijn leven te regelen. Laat staan dit op een correcte wijze te doen.

roze_bril | 30-10-14 | 14:41

Marcel van Dam toezichthouder? Op basis van welke kwaliteiten? Vincent Bijlo zou het beter doen....

Rémy Martin ® | 30-10-14 | 14:41

Bijna voorspelbaar.
Over tien jaar is er een nieuwe commissie nodig die het functioneren van het toezichthoudend orgaan moet onderzoeken.

Islamofiel | 30-10-14 | 14:40

En weer een extra bovenlaag gecreeerd, een toezichthouder op de toezichthouder.
Indien van PvdA huize is gegarandeerd, dat deze extra toezichthouder, samen met de reeds bestaande toezichthouder, directie en RvC, eveneens zijn zakken gaat vullen met gestolen geld. Immers ons kent ons, de vrienden in het kwaad.
.
De enige remedie tegen dit soort crimineel gedrag is een wetswijziging, waarin falen, fraude en corruptie strafbaar gesteld wordt, inclusief een wettelijke Pluk-ze-kaal sanctie.

appelvink | 30-10-14 | 14:34

Den Heerscher | 30-10-14 | 14:17

Als het de dwang is waar u bezwaar tegen maakt, waarom acht u het dan wel wenselijk dat een overheid infrastructuur, zorg en onderwijs als kerntaken op zich neemt...? Het achterliggende morele principe is exact hetzelfde als bij andere overheidsdiensten: Betaal of anders....

Dit nog even los bezien van de praktische bezwaren, die in mijn beleving altijd secundair zijn, en er in dit geval uit bestaan dat de overheid er zowel op zorg, infrastructuur als onderwijs een gigantische puinhoop van maakt.... Private partijen (geprikkeld door het moeten presteren) kunnen dit vele malen efficiënter, effectiever en goedkoper. Ze moeten wel... Anders stapt de klant wel naar de concurrent die dit wel kan.

De Libertariër | 30-10-14 | 14:33

De verschijning van het rapport zou beslist zin hebben gehad als terstond arrestatieteams waren uitgerukt om Erik Staal, Marcel van Dam en zovele andere in aansluitende politieverhoten tot bekentenissen te bewegen.

Ridde Rogter | 30-10-14 | 14:28

Nou, dat had wel korter gekund!

Zo lang men weigert kritisch naar zichzelf te kijken zal de politiek in toenemende mate het vertrouwen verliezen.
Straks zijn het alleen nog de tweederangsfiguren die zich in de politieke arena durven te wagen om na afloop van de zittingstermijn ergens zelfverrijkend directeur te worden.

Islamofiel | 30-10-14 | 14:28

Nou, dat had wel korter gekund!

Zo lang men weigert kritisch naar zichzelf te kijken zal de politiek in toenemende mate het vertrouwen verliezen.
Straks zijn het alleen nog de tweederangsfiguren die zich in de politieke arena durven te wagen om na afloop van de zittingstermijn ergens zelfverrijkend directeur te worden.

Islamofiel | 30-10-14 | 14:28

LOL vastloper ergens xD
Zal wel Windows draaien....

Power2All4Ever | 30-10-14 | 14:27

Goed stuk van Rossem!
Pfffff, weer een toezichthouder er bij. Dat is binnen 5 jaar weer een enorm orgaan waarvan de werknemers uiteraard rijkelijk betaald gaan krijgen en de huurders mogen het gaan ophoesten. Zo kom je natuurlijk nooit een stap verder maar worden we steeds meer het moeras ingezogen met z'n allen.

Toetsiemonster | 30-10-14 | 14:27

Het valt mij nog mee dat de naam van een eventuele toezichthouder nog niet genoemd is. Want ik zou verwachten dat dat de oud directeur van vestia wordt. Reden nou hij heeft er zoveel ervaring mee. Dat doen ze nu bij defensie ook. Waar de commendant die erover ging zelf mag kijken of hij heeft weggekeken en zijn personeel daarmee in gevaar heeft gebracht. Geweldig toch. De uitslag kun je raden. En het fijne is dat hij over de rug van die zieke werknemers nog effe vet geld kan innen. Ja nederland al ver de bananen republiek overstegen.

tweetybird | 30-10-14 | 14:25

@De Libertariër | 30-10-14 | 14:15
Correct.
.
Deze theorie is uitstekend uitgewerkt in het werk van Charles Tilly. "War Making and State Making as organized crime"
www.homeworkmarket.com/sites/default/f...
Een must-read voor vrijwel iedereen, ik heb hem geloof ik al eens vaker gepost. Tevens een invloedrijk werk binnen IR.

Den Heerscher | 30-10-14 | 14:23

In Syrië heb je nu "lijkwadebrigades" die optreden tegen IS-strijders. In groepjes van 4 schaduwen ze hun target en op het juiste moment slaan ze toe. Geen enkel IS'ser overleeft hun acties. Omdat de IS'sers beven van angst voor deze brigades zijn ze massaal naar Irak aan het vluchten. Moesten dergelijke brigades hier actief worden om recht te trekken wat krom is, denk ik dat die zakkenvullers ook zonder Maserati hun job correct kunnen uitvoeren.

glimworm | 30-10-14 | 14:23

Zijn wij, het legertje reaguurders (de papieren tijgers), de enigen die dit inmiddels door hebben? Slaapt de rest van Nederland nog of zo ?! Oh, de top en het middenkader maakt er zelf deel van uit. En ja, je eigen nest bevuil je niet. Dus next...

Betweetert | 30-10-14 | 14:19

@TheseDays00 13:58: De voorstellen naar aanleiding van het onderzoek zijn om je te bescheuren: men wil corporaties de mogelijkheid geven om deels uit het stelsel te stappen. Nu is het feit dat we überhaupt een "stelsel" hebben al een probleem, maar zo'n halve constructie loopt meestal uit op publieke lasten en private baten.

Groot probleem is dat er nauwelijks doorstroming vanuit sociale woningen mogelijk is, er mist een stukje op de markt tussen sociale woningen en vrije sector. Dat proberen ze nu op te lossen met inkomensafhankelijke huur. Typische bestuurlijke maakbaarheidsidioten. En dat terwijl die markt best interessant voor particuliere beleggers is, en ook op kleinere schaal kan gewoon door de markt opgepakt kan worden. Ware het niet dat dat nauwelijks rendabel te doen is vanwege de regeltjes. Ik ken huisjesmelkers die die markt bedienen, maar die zijn als de dood voor de huurcommissie, want als die op puntjes de huur vaststellen kom je niet eens meer uit je kosten. Kortom, de gehele huurmarkt buiten de corporaties moet vrije sector worden, uiteraard wel met huurbescherming, een maximum huurverhoging, en een huurcommissie die misstanden in de gaten houdt, maar zonder de huisbaas wel met de lasten van de sociale verhuur op te zadelen zonder dat ze ook de lusten krijgen.

Muxje | 30-10-14 | 14:18

@De Libertariër | 30-10-14 | 13:53
Niet helemaal eens; M.i. zijn er 4 kerntaken die gecollectiviseerd mogen worden; openbare veiligheid is er inderdaad één van. De overige zijn m.i. respectievelijk infrastructuur in de breedste zin van het woord (wegennet, internet, telefonie), onderwijs en zorg. Het is daarbij wel zo dat deze zaken niet direct bestuurd mogen worden door een overheid, enkel dat het collectief geregeld (=betaald) moet worden.
Een overheid is, binnen een functionerende democratie (wat we hier dus duidelijk niet hebben, zie ook het artikel) een orgaan wat in dienst is van de bevolking c.q. het collectief met als enkel doel deze zaken te regelen.
Verbiedzucht, regelzucht, pappen en nathouden, rubberen-tegeltjesmentaliteit, graaigedrag, controledrang etc. hoort hier dus absoluut niet bij. Een grote bureaucratie evenmin. Belasting heffen is in feite diefstal.
Daarom dient dit orgaan (overheid) hoofdelijk aansprakelijk te worden gesteld. Het is per slot van rekening het geld van anderen wat uitgegeven wordt opdat zaken voor het collectief geregeld worden.
Het verschil tussen Nederland enerzijds en "corrupte" Oost- en Zuid-Europese landen anderzijds is dat de meeste vormen van corruptie hier legaal zijn.

Den Heerscher | 30-10-14 | 14:17

@ De Libertariër | 30-10-14 | 14:10
SS Rotterdam Vastgoed?

TheseDays00 | 30-10-14 | 14:17

Dus als ik het goed begrijp pakken we nu de dieven aan bij de woningcorperaties die gegraaid hebben en over een paar jaar pakken we de toezichthouders aan die wederom weer gegraaid hebben. Tsja dat schiet dan weer lekker op. Ware het niet dat we dan nog meer geld kwijt zijn omdat de groep toezichthouders meestal weer groter wordt als de groep graaiende directeurs van woningcorperaties. Zeg maar fraude met fraude bestrijden. Zo kennen we nederland weer. Uiteindelijk zal het dus weer zo worden dat we en graaiende directeuren van woningcorperaties hebben en graaiende toezichthouders zodat ze nu met nog meer kunnen graaien. Tsja we zijn er goed in oplossingen verzinnen om het aantal witteboorden criminele te vergroten. Fijn dat daardoor u huur nog sneller zal stijgen. Ja wat dacht je dat die groep graai toezichthouders het voor niks doen.

tweetybird | 30-10-14 | 14:17

ProAsfalt | 30-10-14 | 14:10

Niet eens een woningkartel, maar gewoon keiharde woningmaffia. Stelt u zich voor dat de maffia in Utrecht een tak opricht, de inwoners begint te beroven en van het geroofde geld huizen bouwt, die men vervolgens weer verhuurd aan de beroofden... Uiteraard tegen jaarlijks sterk stijgende kosten. Ieder mens met gezond verstand noemt dit misdaad, nietwaar?

En nu komt het gekke: Wanneer een overheid het doet dan heet exact hetzelfde mechanisme ineens "sociaal"... LOL!

De Libertariër | 30-10-14 | 14:15

@TheseDays00 | 30-10-14 | 13:58

Dat ziet u verkeerd. Woningbouwcorporaties zijn niet op aarde om sociale huurwoningen te bouwen en te verhuren. Woningbouwcorporaties zijn socialistische instituten die geen ander doel dienen dan verstoring van een vrije markt, verdere collectivisatie van de woningmarkt (privaat eigendom uitroeien) en het vergaren van vastgoed (assets met werkelijke waarde) voor de Staat. Dit alles uiteraard op kosten van hardwerkende burgers die -in tegenstelling tot ambtenaren- goederen en diensten van werkelijke waarde produceren.

De Libertariër | 30-10-14 | 14:10

Emigratie uit Nederland:

Periode 2000 t/m 2009

aantal 1.077.776 - gemiddeld 107.777

2010 - 128.000
2011 - 133.000
2012 - 142.800
2013 - 145.700
2014 - 165.000 (verwachting)

Aantal 689.500 (laag t/m universitair opgeleid)

* Totaal generaal 1.767.276 emigranten *

Reden:

- ontbreken sociale cohesie in Nederland
- rust en ruimte
- criminaliteit
- verloedering
- regelgeving

Nieuw:
- werk zoeken
- hoger netto inkomen

duitse herder | 30-10-14 | 14:10

Het is geen woningmarkt maar een woningKartel.

ProAsfalt | 30-10-14 | 14:10

'Laten we het voorzitterschap geven aan die man met dat papier hoedje'. 'Nee daar komen geen problemen'.

Einde van de Domheid | 30-10-14 | 14:08

Geweldige Pica, die alleen zegt al genoeg over DenHagiFAALstan

Frietje_Oorlog | 30-10-14 | 14:07

Toezichthouders in Nederland is ook niet meer dan een heel goed betaald baantje voor de trouwe vazallen van de nomenklatura partijen.
Neem als meest stuitende voorbeeld de best betaalde toezichthouders; de directie van de DNB.
Onder toezicht van de DNB ging eerst de Hoop effectenbank failliet en later DSB. Icesave mocht gewoon zijn gang gaan in Nederland. De overname van ABN AMRO door Fortis en consorten werd een drama. En tijdens de kredietcrisis had 75% van de grootbanken staatssteun nodig. Totale kosten tientallen miljarden voor de belastingbetaler.
Dan ben je als toezichthouder toch elke cent van je salaris waard!

Barani517 | 30-10-14 | 14:06

Ik zou toch willen dat tegen het betoog iets ingebracht kan worden, helaas het is tot op de letter de waarheid. Verantwoordelijkheid nemen voor eigen daden is iets wat al decennia verdwenen is uit de politiek en de aanverwante baantjescarrousel sectoren.
In een normale democratie heb je dan nog de onafhankelijke rechtspraak die handelend kan optreden en een onafhankelijke pers die het aan de kaak stelt. Beide ontbreken helaas in Nederland (op een paar goede nieuwssites na).

Barani517 | 30-10-14 | 14:01

Ik ben nog aan het bijkomen van de schok van de rigoreusheid van de voorgestelde maatregel van een onafhankelijke toezichthouder. Vanaf nu kan het gelukkig nooit meer misgaan.

De werkelijkheid is dat je over twee weken niemand meer over dit rapport lult, zoals ik nu ook geen hond meer iets hoor roepen over het ICT-rapport van twee weken geleden. Het rapport had al gedrukt kunnen bij aanvang van het ondezoek.
De instelling van een parlementaire enquetecommissie blijkt tegenwoordig HET probate middel om het maakt niet uit welke misstanden dan ook in stand te houden. Ik moet het eerste kamerlid nog tegenkomen dat het verzoek om in zo'n commissie plaats te nemen als een infame belediging opvat.

Ridde Rogter | 30-10-14 | 13:58

Oh, en het belangrijkste om dit goed te krijgen: woningcorporaties Mogen alleen doen waarvoor zij op aarde zijn: sociale woningbouw en -verhuur. Iedereen die ook maar 1 millimeter buiten die lijn komt vliegt eruit en verged de schade uit eigen zak.

TheseDays00 | 30-10-14 | 13:58

om goede bestuurders te krijgen moet de beloning natuurlijk wel voldoende zijn.

Ko.Nein | 30-10-14 | 13:54

Tja.... Niet zo gek ook natuurlijk, wanneer de falende instantie (de Staat) zelf een onderzoek mag uitvoeren naar het eigen functioneren. Wat je dan ook per definitie ziet is dat de commissies worden bevolkt door lieden die zelf al jaren onderdeel van het falende staatsapparaat hebben uitgemaakt. Uiteraard dienen commissies niet om de waarheid boven tafel te krijgen of een schuldpartij te identificeren.

Commissies dienen maar twee doelen. Het eerste doel is het uit de wind houden van de Staat en haar vazallen. Het tweede doel is de Staat welgevallige figuren (doorgaans oud-politici) van een extra zakcentje voorzien als dank voor de bewezen diensten.

Werkelijk overal waar een overheid zich mee bemoeit begint het steevast binnen enkele maanden te rotten en stinken. Een overheid behoort dan ook maar 1 kerntaak te hebben en deze is het beschermen van lijf en goed van individuen. En zelfs hier is er nog wel gerede twijfel over mogelijk, omdat een schender van recht (individuele eigendomsrechten is het enige morele recht dat kan bestaan) nooit een beschermer van recht kan zijn...

De Libertariër | 30-10-14 | 13:53

Even over nagedacht. RvC houdt toezicht, maar doet het niet. Toezichthouder houdt toezicht, maar doet het ook niet. Vanmorgen nog baasjes van corporaties horen zeggen dat ze er geen verstand van hebben. Oplossing: allemaal individueel weg (zonder wachtgeld) en net zo lang vervangen door mensen uit het bedrijfsleven totdat er wel mensen zitten die capabel zijn en hun verantwoordelijkheid nemen. Hoe moeilijk kan het zijn?

TheseDays00 | 30-10-14 | 13:52

Laat maar lekker zo door gaan, bijltjesdag komt steeds dichterbij op deze manier.

XaleX_2 | 30-10-14 | 13:50

De politiek is verworden tot een besluiteloze onbetrouwbare stroperige laag waar niemand maar dan ook niemand enige invloed op kan uitoefenen. Tijd voor de trash-can-oplossing.

pibasso | 30-10-14 | 13:50

is er al een PVDA lid tot toezichthouder benoemd?

jan-lul-de-behanger | 30-10-14 | 13:46

Nederland is corrupter Italië en Griekenland samen.

Alleen noem je het anders. Corruptie wordt namelijk omschreven als het bevoordelen van personen of bedrijven tegen betaling. Dat hoeft in NL helemaal niet, je kunt ongelimiteerd uit de staatskas stelen en er volgt nooit een sanctie.

En u, de domme werkende, belastingbetalende, autorijdende en alcoholdrinkende blanke Nederlander. U betaalt het allemaal en uit angst om voor racist uitgemaakt te worden stemt u de volgende keer weer braaf op dezelfde partijen.

Ieder volk krijgt de leiders die het verdient.

James Lastig | 30-10-14 | 13:44

Er is vast wel weer een vastgoedboer/pantjesjageraar/uitpander die iemand onder druk zet. De toezichthouder bijvoorbeeld. En de gemeente. Dat hebben we eerder gezien.

kloopindeslootjijook | 30-10-14 | 13:44

@TheseDays00 | 30-10-14 | 13:37
Bijna vergeten uiteindelijk kwamen ze bij ubersocialist van Dam terecht.

Uw Verzekeringsadvis | 30-10-14 | 13:43

Precies!

Wie zijn billen brandt moet op de blaren zitten. Als je als toezichthouder verantwoordelijk wordt gehouden dan moet je ook voor de gevolgen opdraaien. Als er onder je wordt gerotzooid dan doe je niet goed je werk.

Of net als bij de uitkeringsinstanties.... heb je gefraudeerd dan alles x2 terugbetalen!

Glorious Bastard | 30-10-14 | 13:42

KUTSOCIALISTEN. Gewoon courtcases crowdfunden en elke zelfverrijkende (quasi)ambtenaar net zo hard aanklagen als Gwenneth Martha. Die enquete woningcorporaties was een aanfluiting. Nu maar HOPEN dat ze mollenkamp en staal in een strafzaak goed aanpakken maar zal wel niet. 5 jaar luiers verschonen in een geriatrische inrichting en daarna net zo lang ramen wassen in de sociale verhuurflats tot ze hun gefraudeerde geld terugverdiend hebben. Deze hele ellende zorgt voor absolute nulpunt in vertrouwen in politiek en rechtsstaat bij de goed geïnformeerde burger. Onmogelijk dat mollenkamp en staal hier wegkomen met minder dan 10 jaar maatschappelijke dienstverlening.

bovenwater | 30-10-14 | 13:37

Misschien heb ik iets verkeerd begrepen, maar als er een toezichthouder komt met stevige bevoegdheden, waarom is Marcel van Dam dan toezichthouder, of heeft hij alleen slappe bevoegdheden?

TheseDays00 | 30-10-14 | 13:37

Hoppa weer een toezichthouder er bij, kunnen de lutsers die daar in zitten lekker graaien.
Overigens moeten de gemeentes nog 30.000 woningen ophoesten voor de asielfiguren.
Alles loopt vast dank zij uiteraard de overheid, schandalig.

Uw Verzekeringsadvis | 30-10-14 | 13:36

Goed geschreven, VR.
NL is dus eigenlijk een corrupte zooi. Corruptie is het, in stand gehouden door een elite die er met z'n allen vuistdiep inzitten.

Fijnstoffer | 30-10-14 | 13:36

Ik denk even 3 minuten na en kom tot de volgende oplossingen; graag jullie reactie hierop:

1. Toezichthouder krijgt pas 5 jaar later betaald. Geen goed toezicht gehouden --> geen tonnen op je rekening.

2. Faalbestuurders dienen strafrechtelijk vervolgd te worden zonder schikkingsmogelijkheden als strafbare feiten gepleegd lijken te zijn.

3. Toezichthouders dienen géén politieke achtergrond te hebben en politici mogen géén nevenfuncties hebben in de semi-publieke sector om belangenverstrengeling te voorkomen. (zie Ella Vogelaar, Roger van Boxtel, Marleen Barth etc etc etc etc etc)

beschuitfluiter | 30-10-14 | 13:34

Vraag 2: welke partij mag deze toezichthouder leveren?

roze_bril | 30-10-14 | 13:33

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl