Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Hans Jansen - 'Alle godsdiensten zijn hetzelfde'

hj.png Godsdiensten zijn verre van hetzelfde, want u kunt een pastoor niet als imam te werk stellen, of een dominee als rabbijn. Godsdiensten lijken even veel op elkaar als politieke partijen of, beter nog, als de verschillende takken van sport. Het uiteindelijke doel is wel hetzelfde: meer of minder belasting dan wel een spannende wedstrijd, maar je krijgt ongelukken als je een liberale partij door een socialist laat leiden, of een socialistische partij door een milieuterrorist, of als je voor een voetbalwedstrijd een scheidsrechter leent van handbal. Voetbal is geen handbal, liberalisme is geen socialisme, en christendom is geen islam. Maatregelen nemen tegen handbal vanwege het gedrag van voetbalhooligans is zinloos. Maatregelen treffen tegen het christendom vanwege de wreedheden van de jihadisten evenzo. Het is zelfs oneerlijk: waarom handbalspelers straffen voor het gedrag van voetbalfans? Waarom het christendom een douw geven vanwege wat moslims doen? Toch wordt dat laatste dagelijks bepleit, met het argument dat alle godsdiensten kwaadaardig zijn en dat in de afgelopen eeuwen er altijd wel ergens in Europa een groep christenen zich heeft misdragen op een manier die wel wat doet denken aan wat IS/ISIL/ISIS op het ogenblik in Syrië en Irak uithaalt. Er zijn moslims die in naam van de sharia moorden, roven en verkrachten. Dat is boosaardig maar geen reden alle godsdiensten te veroordelen, of tegen alle godsdiensten maatregelen te nemen. Die ‘moordzuchtige oorlogsgezinde christenen uit vroeger eeuwen’ hebben kennelijk wel gedaan wat de IS/ISIL/ISIS niet wil doen: stoppen met bloedvergieten. Dat maakt de verwijten die het huidige christendom gemaakt worden over het grijze verleden irrelevant. Anderzijds, het strategisch inzicht van de beroepsmoslims is onovertroffen. Het is geniaal om, met het argument dat ‘alle godsdiensten hetzelfde zijn’, het christendom zwart te gaan maken in het kielzog van wat er bekend raakt over de door moslims bedreven jihadistische gruwelen. Dat zoiets lukt, zij het met behulp van de westerse staatsmedia, is zorgelijk. Het is niet moeilijk daar een aanwijzing in te zien dat Europa en Amerika qua strategie geen partij zijn voor de islam. Opvallend hierbij is dat de verwijten aan het christendom gebaseerd zijn op verouderd historisch onderzoek. Modern onderzoek, vooruit geholpen, geïnventariseerd en smakelijk naverteld in bv. de laatste boeken van Rodney Stark, is tot andere conclusies gekomen over haast alle beschuldigingen die traditioneel tegen het christendom worden ingebracht, over heksenjacht, de inquisitie, de kruistochten, de slavernij of de anti-wetenschappelijkheid ‘van alle religies’. Een fatsoenlijk mens hoeft niet te geloven dat Jezus over het water liep, maar een fatsoenlijk mens moet wel enigszins rekening houden met wat gewoon historisch onderzoek over godsdiensten, kerken en christendom te vertellen heeft. Of wat de godsdiensten verkondigen waar is, is niet te controleren. Als er ook maar iets controleerbaar was aan de geloofsleer van een godsdienst, zouden totalitaire regimes zeker geprobeerd hebben zulke controles door hun ambtenaren te laten uitvoeren, maar zelfs regimes als die van Saoedi-Arabië of de Sovjet-Unie hebben nooit serieuze pogingen daartoe gedaan. Er zijn geen ‘wetenschappelijke’ tests denkbaar die kunnen uitwijzen of Christus de zoon van God is, of Mohammed de Gezant van God. Zelfs iets elementairs als het bestaan of niet-bestaan van een God is niet bewijsbaar. Dat de een het wel aannemelijk vindt dat er een God is, en dat anderen dat niet aannemelijk vinden, bewijst niets over de correctheid van de mogelijke antwoorden op de vraag ‘Bestaat er een God?’ Maar de filosofische ‘bewijzen’ voor het bestaan van God dan? Die bewijzen zijn een raar rommeltje dat zelfs gelovigen niet overtuigt. En een bewijs van niet-bestaan is, net als een bewijs van onschuld in een strafzaak, al helemaal niet te leveren. ‘Godsdiensten spreken elkaar tegen, en kunnen daarom nooit allemaal tegelijk waar zijn.’ Vroeger werd dat als een sterk theoretisch argument tegen godsdiensten gezien, tegenwoordig wordt, behalve aan de stamtafel in het café, die onderlinge tegenspraak niet interessant meer gevonden. In de praktijk wordt zelfs het geloof van de ene groep versterkt door het besef dat de andere groep er faliekant naast zit. ‘Godsdienst is raar gefoezel met een imaginair vriendje’ is ook al een misverstand. Het imaginaire vriendje speelt een rol, maar centraal staan de geboden en verboden die een godsdienst oplegt. En het verschil in de eisen die godsdiensten stellen, maakt godsdiensten verschillend. Jihad of naastenliefde? Kiest u maar. Toch hebben gelovigen iets voor op ongelovigen. Gelovigen kunnen begrijpen wat het betekent om ongelovig te zijn. Ongelovigen daarentegen hebben geen idee wat gelovigen beweegt en komen daarom aanzetten met algemene motieven die gelden voor zowel gelovigen als ongelovigen, zoals armoede, of angst voor de dood. Multatuli daarentegen wist hoe het zit: Godsdienst is een schone zaak, en schenkt het mensdom veel vermaak.

Reaguursels

Inloggen

Recent opgekomen sprookje:
Alle religie is dezelfde onzin;
En God bestaat niet, want dat is wetenschappelijk bewezen;
En dus is dit de Absolute Waarheid.

Benedict Broere | 27-10-14 | 17:35

Matig stuk
Deze religies zijn van elkaar afgeleid
christendom is voortborduren op Jodendom en de Islam heeft veel van beide stromingen gejat regels van de Joden en professies van christenen

Hitchens zei ooit al: Being mutually exclusive they can't, by definition all be true, however they can all be false.

Ben_online NL | 27-10-14 | 11:35

Ah, weer een verrassende column van Hans Jansen. Samengevat zegt quasi-professor Jansen dat Christendom beter is dan de Islam, want Naastenliefde.
-
Ehm, beste Hans... zeggen moslims ook niet dat ze 'vrede' prediken? Het punt met religie is dat ze de mooie, leuke dingen voor hun eigen groepje prediken en de lelijke dingen aan andere mensen (voor atheïsten) toedichten. Natuurlijk heb je een punt dat Islam en Christendom van elkaar verschillen, maar het ligt er geheel aan welke maatstaf je daarvoor neemt. Zoals velen hierboven al hebben gezegd zijn alle religies in de kern hetzelfde nl; 'mijn groepje is het beste' en in dat raamwerk ratelt u zeer opzichtig mee. Mij als atheïst heeft het geenszins op een ander spoor gezet. Het was me al langer duidelijk dat u voor de PVV-parochie predikt. Het zou pas verrassend zijn als juist dat eigen absolute gelijk eens aan de orde kan worden gesteld... maar ja... actieve politici zul je dat niet snel zien doen. Hans Jansen is daarin net zo verassend als Alexander Pechtold of Diederik Samsom. Helaas.

Gräf&Stift | 27-10-14 | 10:13

Tegenwoordig zoek ik mijn weg in taoïsme. Mooi hoe de i tjing en taoïsme elkaar aanvullen. De boeken met tao teksten van Wayne Dyer zijn mooi om s'avonds even in te lezen.....

www.youtube.com/watch?v=W1Y82NmqmUU

strikdewepstroper01 | 27-10-14 | 09:12

Rodney Stark is niet iemand die je positie ondersteunt, Prof. Jansen! Hij beweert dat het christendom zonder geweld de hegemonie in het Romeinse Rijk veroverde, en dat dat toch een Vingerwijzing is. Maar hij behandelt niet de latere gewelddadige uitbreidingen van het christendom (Zuid Amerika), die zijn eigen visie ondergraven. En zijn bespreking van de oosterse godsdiensten is tenenkrommend oppervlakkig.

dr Rechts | 27-10-14 | 08:41

De verschillende religies zijn de wortels van alle ellende en gezeik dat al eeuwen lang duurt.
En alles is gebaseerd op eeuwenoude geschriften waar dingen in geschreven staan die nooit bewezen zijn of ooit zullen worden.
Ik ben een atheïst en geloof ook niet in sprookjes, maar volgens mij zijn al die religieuze geschriften ooit verzonnen door de verre voorouders van de gebroeders Grimm en wisten de "wijze mensen" die vroeger een beetje konden lezen nog niet dat sprookjes niet bestaan.

Ronnie L5042 | 26-10-14 | 22:14

Dandruff | 26-10-14 | 20:24
30 is een voorbeeld, ik kan ook doorgaan tot 300, ik was pas tussen 1200 en 1300. Er zijn ook wel grotere namen zoals Newton en Pieter van Musschenbroeck.
Na Plato en Pythagoras lag de bakermat van de moderne wetenschap in het christelijk Europa en niet in Azie of Africa waar andere religies heersten.
Als de atheïsten in 1200 geheerst zouden hebben? Ik weet het niet, waarschijnlijk zouden ze dan niet kunnen lezen en schrijven wat dat was voor christenen belangrijk vanwege het kunnen lezen van de bijbel en was praktisch alleen te leren op kloosterscholen.
Het schrift als voorloper op onze westerse taal is (waarschijnlijk) ontstaan en verspreid uit Mesopotamië. He het waren dus de voorchristelijke Joden die ons leerde schrijven. En als ik er van uit mag gaan dat Atheist niet van sprookjes houden hadden ze vast niet leren schrijven. Zeker niet op een kloosterschool.

thheo | 26-10-14 | 21:09

@Thheo,

Ik ben het met je eens dat 2000 jaar christendom bijna net zo veel wetenschappelijke ontdekkingen heeft opgeleverd als 5 willekeurige dagen in 2014.
Ik vind dat alleen niet zo heel indrukwekkend.

Bovendien, dat die pakweg 30 ontdekkingen zijn gedaan door christenen (in een tijd dat het christendom de norm was) betekent natuurlijk niet dat die 30 ontdekkingen nooit gedaan zouden zijn zonder christendom.
Net zoals sommige oude Grieken en Perzen al lang voor het ontstaan van het christendom met wetenschap bezig waren, zo zijn lagere scholieren van een jaar of 10 dat tegenwoordig ook bijna allemaal.

Dandruff | 26-10-14 | 20:24

Goed, helder en verduidelijkend stuk weer maarrrr
'Gelovigen kunnen begrijpen wat het betekent om ongelovig te zijn'?
Zeg eens tegen een 'bepaaldegelovigerd' dat je niet 'gelooft' en de boel loopt vast daarboven.

nemeton | 26-10-14 | 20:10

Dandruff | 26-10-14 | 17:51
Bisschop Robert Grosseteste 1200: brekingsindex van licht. Franciskaan Roger Bacon 1250 wetenschapper optica. Kapelaan Giovanni Campano wiskundige grondlegger van de moderne sterrenkunde. Kanselier Thomas Bradwardine 1300 wiskundige mechanica. Franciscaan Willem van Ockham 1300 wetenschapper beschrijver vacuum. Pastoor Jean Buridan wetenschapper mechanica. Bischop Nicole Oresme 1350 economie, wiskunde, natuurkunde, astronomie, filosofie. Albert van Saksen overleed in 1390. Bisschop van Halberstadt. Zag in dat de
weerstand van de dampkring vliegende objecten afremt, maar dat de zwaartekracht ze naar beneden haalt. Pierre d’Ailly overleed 1420. Bisschop van Noyon, later kardinaal. Berekende de omtrek van de aarde. De aarde is kleiner dan hij dacht. Nicolaas van Cusa overleed 1464. Bisschop van Brixen. Meende dat de aarde zich door de ruimte heen beweegt. Copernicus overleed in 1543. Was kanunnik. Dacht dat de planeten in een cirkel om de zon draaien. Johannes Kepler, overleden in 1630, protestant, stelde vast dat het geen cirkels maar ellipsen zijn. Isaac Newton overleed in 1727. Hij wist te beredeneren waarom de
planeten niet de ruimte in worden geslingerd.
Christelijke wetenschappers zonder wie geen vliegtuig zou kunnen vliegen. De basis van alle moderne wetenschap zonder sprookjes.

thheo | 26-10-14 | 19:10

@Thheo,

Marx, Stalin, Hitler en Mao geloofden echt in hun zaak.
Dat is nou juist het probleem; ware gelovigen zijn dan niet meer te stoppen. Zie isis en de inquisitie. Marx had weinig macht en kon dus weinig schade aanrichten; zijn dictatoriale volgelingen des te meer.

Ik geloof best dat er gelovigen zijn die atheïsme als sprookjesachtig en zelfs buiten de realiteit zien.
Dat mogen ze.
Tegelijkertijd weet ik dat zij vrijwel allemaal gebruik maken van technieken die we danken aan de moderne wetenschap, toch wel een boegbeeld van het atheïsme.
Met bidden alleen hou je geen vliegtuigen in de lucht, en de medische wetenschap is behoorlijk gebaat geweest bij de erkenning van de evolutie boven de talloze scheppingsverhalen.
Door gelovigen als heilig beschouwde boeken zoals bijbel, koran en das kapital bieden geen aanwijzingen hoe koude kernfusiecentrale te gebruiken of de voedselproductie af te stemmen op de wereldbehoefte.

Een voetballer die met zijn gelukssokken aan bidt dat zijn god hem het winnende doelpunt laat maken; terwijl hele continenten omkomen van honger en oorlog.
En dan zou de atheïst buiten de realiteit staan?

Dandruff | 26-10-14 | 17:51

Dandruff | 26-10-14 | 16:15
Ha eindelijk een post die voor mij wat verduidelijking in jouw manier van denken geeft. Met name jouw reactie op mijn "grappen".
De dwepers met de grote stromingen van socialisme en communisme zijn misschien geen atheïsten, maar de bron en oorsprong is wel in het atheïsme te vinden. bv. Marx voor wie ik overigens wel respect heb in tegenstelling tot bv Stalin. Mijn punt is, dat als je zonder God of zoals jij dat noemt sprookje leeft en je opzoek ben naar de zin van het leven je onbeperkt alle richtingen kunt kiezen, naar wat elk individu "redelijk" vindt. Zoals naar mijn mening Marx, Mao en Hitler hebben gedaan, waarbij Mao misschien heimelijk toch Marx heeft gelezen.
Kun jij je voorstellen dat gelovige in een God Atheïsme als een sprookje zien, als buiten de realiteit?

thheo | 26-10-14 | 16:53

@thheo,

- Er zijn meerdere geloven, zowel met als zonder god, waarin reïncarnatie een rol speelt.
Kun je gewoon opzoeken.
- Je grapje over lotsbestemming is flauw, je weet heel goed dat ik het had over die volgens velen "atheïstische" leider die echt geloofde dat hij voorbestemd was om zijn Heilige Taak te volbrengen.
Maar ik snap waarom je daar niet op in ging.
- Een artiest als voorbeeld zien of je geliefde op een voetstuk plaatsen is iets heel anders dan serieus voor TV verkondigen dat de dood van de Eeuwige Zonovergoten Leider tot huilende paarden en rouwende vogels leidde, zoals socialistische dictaturen doen. Eerlijk gezegd geloof ik ook niet dat jij het verschil niet ziet.

Atheïsten verwerpen meer dan de christelijke god.
Het woord atheïsme is bedacht in het Frankrijk van de 16e, 17e eeuw; een tijd dat geloof vooral om het geloof in de christelijke god draaide.
nl.wikipedia.org/wiki/Athe%C3%AFsme#Et...

Het ligt voor de hand dat atheïsme in hindoeïstische, animistische of boeddistische samenlevingen anders ingevuld wordt.
En datzelfde geldt natuurlijk voor onze huidige, vooral door "ietsisme" bepaalde samenleving.
Het kernprincipe van atheïsme blijft echter gelijk.
Dat gaat erom dat je niet in sprookjes gelooft, of daar nu wel of geen christelijke of andere goden bij betrokken zijn.

Twijfel?
Bezoek eens een willekeurig atheïstisch forum, en informeer daar hoe de aanwezige atheïsten over reïncarnatie, horoscopen, nummerologie, zombies, of de biostabil van Tineke de Nooij denken.
Je kunt duizenden atheïsten hiernaar vragen, en allemaal zullen ze je uitleggen dat je geen atheïst kunt zijn als je tegelijkertijd heel serieus gelooft in waarzeggerij of wat voor onzin dan ook.

Dandruff | 26-10-14 | 16:15

Ben hierboven de naam vergeten van de betreffende psychiater en filosoof: Iain McGilchrist. Hij waarschuwt voor het tegenwoordig in de Westerse cultuur zo excessief banadrukken van het rationele en individuele, het meetbare, tastbare en objectiveerbare, en het daarmee samenhangende relativisme en cultuurrelativisme en materialisme en een onverschilligheid voor het sociale, spirituele en ecologische. Naar mijn inschatting heeft het gemak waarmee de islam zich kan vestigen in de moderne Westerse cultuur hiermee te maken. Dat cultuurrelativistisch geweigerd wordt islam als iets anders te zien dan een religie die vanzelfsprekend te integreren is als elke andere religie (alle niet overduidelijk destructieve – holocaust, nazisme, goelag archipel, killing fields, communisme - religies/wereldbeschouwingen zijn van gelijke waarde). Waarnaast de islamitische intentie van verovering en onderwerping, zoals te vinden in de islamitische leer en in de uitspraken van vele moslims, genegeerd wordt – zie de mantra: islam is religie van de vrede. Naarmate evenwel steeds maar – allah akbar, allah akbar - onthoofde koppen haast vanuit de monitor de kamer in rollen, wordt het steeds moeilijker dat cultuurrelativisme vol te houden.

Benedict Broere | 26-10-14 | 15:50

Dandruff | 26-10-14 | 15:18
"Ook jij kent geen 1 atheïst die in reïncarnatie gelooft." Ik ken niet zoveel mensen, ik weet niet of reïncarnatie zonder God of Goden bestaat. Het doet er ook niet toe of IK ze ken, want wie ben ik?
"Ook jij kent geen 1 atheïst die in een lotsbestemming gelooft." Alle atheïsten geloven in lotsbestemming of ze moeten geloven dat ze het eeuwige leven hebben.
"Ook jij kent geen 1 atheïst die mensen als goden vereert." Ik ken genoeg mensen die hun partner op een voetstuk plaatsen of zich juist afhankelijk van hun partner plaatsen. Er zijn genoeg mensen die dwepen met idolen. Waar gaat dit over?
Je hoeft van mij niets te geloven.
Maar geloof mij: Atheïsme betekend ALLEEN zonder God.
Niet omdat ik dat zeg maar omdat dat de algemeen erkende betekenis van dat woord is en verder niets zegt over andere eigenschappen die mensen kunnen hebben.

thheo | 26-10-14 | 15:45

@thheo,

Je reactie kort samengevat; je kunt geen één van mijn vragen beantwoorden.
Ook jij kent geen 1 atheïst die in reïncarnatie gelooft.
Ook jij kent geen 1 atheïst die in een lotsbestemming gelooft.
Ook jij kent geen 1 atheïst die mensen als goden vereert.

Maar je vindt wel dat ik moet geloven dat die bestaan.

Dandruff | 26-10-14 | 15:18

Dandruff | 26-10-14 | 14:12
Blijf lekker ronddraaien in je hersenspinsels.
Toon aan dat socialisme of communisme een religie is bronnen? filosofen? wetenschappers?
Het gaat trouwens niet om religie naar om God "theos"
En voor dat er misverstanden over bestaan hierbij meteen de definitie van God:
Een god of godheid (geslachtsneutraal; cfr. vrouwelijk godin) is een hypothetisch bovennatuurlijke entiteit die door gelovigen als machtig, bovenmenselijk wezen wordt aanbeden en verantwoordelijk wordt geacht voor bepaalde aspecten van de werkelijkheid, dan wel voor de werkelijkheid als geheel.
Laten we woorden en begrippen universeel houden, zodat we een objectieve discussie kunnen houden.

thheo | 26-10-14 | 15:03

@Zomertijd | 25-10-14 | 21:45
Zomertijd, heb vanmorgen nog aan je gedacht ;)

Dank voor je bijdrage - er zouden er meer als jij moeten zijn!

Smuts | 26-10-14 | 15:00

@Maline Genie | 26-10-14 | 13:09
Mwaah. Ga jij dan eens een cursus grammatica en spelling doen - houdt je hopelijk even bezig.

En inderdaad, een cursus argumenteren voor volwassenen. Speltip #1: de ad hominem wordt tegenwoordig vaak doorzien.

Smuts | 26-10-14 | 14:56

@ZSU-23-4 | 26-10-14 | 13:28
Bingo! Helemaal eens. Alleen heb ik het vermoeden dat georganiseerde religie dat soort twijfelaars niet moet hebben...

Smuts | 26-10-14 | 14:54

Amen

Piet Karbiet | 26-10-14 | 14:21

@Maline genie,

Jouw voorbeeld is deels onterecht omdat de column daar niet over ging.
Maar vooral omdat je abortus kennelijk als een oplossing ziet voor dom gedrag. Dom gedrag dat ook tot de verspreiding van een hoop SOA's leidt. Dom gedrag dat bij christenen bovendien niet vaker valt waar te nemen dan bij niet-christenen.

Ik ben overigens niet tegen abortus.
Maar abortus is geen oplossing voor dom gedrag.
Miljoenen jaren dom gedrag blijft dom, met of zonder een techniek die sinds kort in relatief weinig landen kan worden toegepast.

Los daarvan, zelfs als je onjuiste voorbeeldje juist was geweest dan had dat niet je beledigingen gerechtvaardigd.

Dandruff | 26-10-14 | 14:21

@Hippo Kriet,

Het gaat mij niet zozeer om de wisselwerking tussen socialistische dictators en christelijke kerken in die landen. Die verschilt nauwelijks van de wisselwerking tussen islamitische dictators en christelijke kerken. Afhankelijk van allerlei factoren worden kerken in die landen soms misbruikt, soms gedoogd en soms verboden of zelfs uitgeroeid.
Maar dat is geen atheïsme.
In het verleden waren er ook zat christelijke dictators die concurrerende christelijke kerken verboden. Maar dat maakt die christelijke dictators geen atheïsten, net zo min als socialistische of islamitische dictators atheïsten zijn. Het is juist het blinde geloof in de eigen religie waardoor bepaalde gelovigen neigen naar het verbieden van alle andere religies.

Mijn punt is dat het socialisme zelf een religie is, compleet met heilige boeken (das Kapital), onwrikbare dogma's (dictatuur van het proletariaat), martelaren (Horst Wessel), heiligen (Che Guevara), goden (Mao), noem maar op. Inclusief een vaak gewelddadige bekeringsdrang.
- Zo'n beetje elke socialistische leider liet zich als een god vereren; dat is geen atheïsme.
- En honderden miljoenen mensen aanbeden die socialistische leiders ook als goden; ook dat is geen atheïsme.

Atheïsme is niet zozeer anti-kerkelijk, als wel tegen geloof in het algemeen. Dus ook tegen het geloof in reïncarnatie, inedia, amuletten, geneeskrachtige stenen of een vaststaand "lot" dat voor elke aardbewoner ter wereld al lang voor zijn geboorte is bepaald (iets waar Hitler heilig van overtuigd was).
Ook het rotsvaste geloof in een vaststaande geschiedenis die onherroepelijk zal leiden tot een "arbeidersparadijs" (Marx) heeft dus niks met atheïsme te maken.

Dandruff | 26-10-14 | 14:12

@Dandruff

Ehh, waarom neem ik überhaupt de moeite op u te reageren. Mijn voorbeeld van de ongewenste kinderen is volgens u onterecht? Bijzonder...

Maline Genie | 26-10-14 | 14:06

@Dandruff | 26-10-14 | 12:37
Atheïsme laat zich etymologisch (vanuit het Grieks) verklaren als (a)'niet'/'zonder' (theos) 'god'/'godheid' en wordt (en dat is niet geheel onbelangrijk) intrinsiek bepaald binnen welke cultuur en (historische) tijdspanne het werd/wordt gebezigd.
Atheïsme kan niet zonder meer worden worden beschouwd als wat hiervoor staat, er is nog sprake van zwakke en sterke atheïsme en zelfs impliciete en expliciete atheïsme. Expliciete atheïsten kunnen als voorbeeld, het geloof in goden bewust negeren dan wel vermijden (wat gelijk staat aan zwak atheïsme) of er bewust voor uitkomen dat goden volgens hen niet bestaan (sterk atheïsme. Soms wordt onder atheïsme verstaan een beweging die zich tegen een god(sbeeld) of godheid keert, waarmee al dan niet wordt geïmpliceerd dat naar eigen opvattingen er wel een god/godheid bestaat.

Wat Hitler, Mao en Lenin aangaan, de eerste heeft het christelijk geloof gebruikt (lees: misbruikt) om zijn macht te vergroten en de daarmee zijn doelstellingen te bereiken. Er zijn tijdens de opkomst van het nationaalsocialisme heel wat Duitse kerken en Duitse christenen geweest die zich (fel) tegen deze stroming keerden, en naar gelang Hitler steeds meer macht kreeg ook steeds strenger werden vervolgd (uit de weg geruimd in vooroorlogse kampen zoals Dachau).

Mao en Lenin dulden geen andere 'oppermachtige wezen' boven zich daar zij zichzelf die kwalificatie toe-eigenden, maar ook vanwege de opvattingen van christenen in algemeenheid die strookten met de ideologieën van deze heren. Dergelijke belemmeringen moeten worden opgeruimd (uitgeroeid). Wat het communisme aangaat, menigeen op dit forum heeft de periode nog gekend van de Koude Oorlog, en weet (kan weten) dat tot zeker hoogte kerken werden toegestaan, zij het met door de Staat benoemde kerkleiders en aanpassingen binnen de christelijke leer en werden kerken en christen die dit niet wilden al snel de 'ondergrondse kerk' genoemd. In China is dat nog steeds het geval en ook in Noord-Korea en in streng islamitische landen.

Rusland heeft zich alleen 'verzoend' met de christelijk-orthodoxe kerk (COK). Andere denominaties worden nog flink dwarsgezeten, niet alleen door de Staat maar ook door en met hulp van de COK.

Hyppo Kriet | 26-10-14 | 13:41

@Thheo,

Ik beweer nergens dat atheïsme staat voor "goedheid".
Alle mensen zijn tot alle slechts in staat, en dat geldt dus ook voor atheïsten.
Maar atheïsme staat wel voor rede.

Atheïsten gaan uit van de wereld die aantoonbaar bestaat, niet van allerlei droomwerelden waarvoor geen enkel bewijs bestaat. Als jij denkt dat er atheïsten bestaan die wel in poltergeisten, astrologie en andere droomwerelden geloven (graag een concreet voorbeeld) dan bedenk jij daar maar een nieuw woord voor.

Dandruff | 26-10-14 | 13:32

Een groot nadeel van gelovigen echter is dat zij zich, in naam van God/Allah te vaak op lachwekkende of trieste wijze verheven wanen boven alle twijfel en dit ook andere mensen menen op te leggen, want als een moslimpje spreekt uit naam van Allah de alomvattende, hoe kan/durft iemand daar dan ooit nog aan te twijfelen? Onmogelijk.
Maar je kunt vanuit een religieuze inslag ook juist twijfelen aan alles en proberen tot een hoger inzicht te komen, juist ondergeschikt en nederig, voorzichtig met het opleggen van jouw waarheid aan de ander, juist omdat het niet te zeggen is wat God/Allah precies verlangt van de mens.

ZSU-23-4 | 26-10-14 | 13:28

@Maline genie,

Tip.
Als je geen woord van wat Jansen zegt kunt weerleggen, reageer dan niet.
Dat gescheld is gewoon een hele kinderachtige en onbeschofte manier om je ongelijk te bekennen.

Dandruff | 26-10-14 | 13:26

@thheo,

De definitie die je nu hanteert klopt.
Maar wie niet in het bestaan van goden gelooft, gelooft ook niet in het bestaan van heksen, zombies, vampiers of klopgeesten.
Of kun jij één voorbeeld geven van een atheïst, waar ook ter wereld, die daar wel in gelooft?
Niet?

Voor het geloof in geluk of ongeluk brengende scherven, zwarte katten, konijnenpoten etc geldt uiteraard hetzelfde.
Of kun je weer één voorbeeld geven van een atheïst die daar wel in gelooft?
Niet?

Zou je anders één voorbeeld kunnen geven van een "atheïst" die in reïncarnatie, horoscopen, nummerologie, inedia of wat voor idioterie dan ook gelooft?
Niet?

Zou je anders in ieder geval uit kunnen leggen waarom je het vereren van de socialistische god "Stalin" anders beoordeelt dan het vereren van de christelijke god "god"?
Is het dat Stalin echt bestaan heeft, en god niet?

Dandruff | 26-10-14 | 13:23

Leuk artikel Mr jansen, alleen... het "Gelovigen kunnen begrijpen wat het betekent om ongelovig te zijn. Ongelovigen daarentegen hebben geen idee wat gelovigen beweegt" is helaas niet geheel waar, want ook niet gelovigen kunnen tot een religieuze ervaring komen en inzicht verwerven vanuit een haast religieuze inslag, alleen houden wij ongelovigen daarbij altijd een slag om de arm, het zou weleens niet waar kunnen zijn....
Het is bovendien essentieel dat wij ongelovige honden streven naar een wereldbeeld en ervaringsspectrum dat kan concurreren met dat van de gelovigen. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Er zijn meerdere methoden om tot een religieuze ervaring te komen, zonder in God/Allah te geloven. Er zijn bijvoorbeeld wetenschappers die in hun werk dezelfde mysterieuze, diepe ervaring kennen bij hun ontdekkingen en weg naar dieper inzicht. Gewoon een voorbeeldje.

ZSU-23-4 | 26-10-14 | 13:16

Dandruff | 26-10-14 | 12:37
Jij wil atheïsme vertalen in "goedheid en reden", maar dat betekent het niet. Marx was een groot vrijdenker en filosoof, niet gebonden door religie, een echte atheïst dus. En van uit die ongebondenheid bedacht hij zijn eigen dogma's.
Verzin een nieuw woord voor je eigen verzinsels, maar laat de atheïst in zijn eigen waarde, zowel de goede als de mindere.

thheo | 26-10-14 | 13:14

Ik wist al dat meneer Jansen helemaal de weg kwijt is. Hou het lekker bij je kennis over de islam in plaats van deze pro-religie onzin, die mag je lekker bij de EO uitkotsen. Als je echt beweerd dat geloof 'vermaak' geeft, ga dan eens snel kijken naar alle kansarme kinderen van veel te jonge moeders omdat 'god zegt dat embryo's leven zijn'.
Geenstijl, flikker even op met deze idioot, ik word er elk weekend helemaal naar van hoe deze man zijn pseudo-intelectuele nonsens uitbraakt.

Maline Genie | 26-10-14 | 13:09

Dandruff | 26-10-14 | 12:37
Er is geen "mijn" definitie van atheïsme.
Atheïsme staat gewoon in de dikke van Dale en Wikipedia
Atheïsme is in strikte zin de afwezigheid[1] van geloof in een of meerdere goden;[2][3][4][5] of zoals het in de filosofie wordt beschouwd, het niet aanvaarden van dit geloof.[6][7][8] Deze strikte definitie sluit aan bij de Griekse herkomst van het woord 'atheïsme' - a- (zonder) en theos (god).[9] In het algemeen spraakgebruik wordt atheïsme ook wel gezien als geloven dat er geen god bestaat

thheo | 26-10-14 | 13:05

‘Religie’, ‘ideologie’, ‘manieren van samenleven’, ‘interpretaties van de werkelijkheid’, het is allemaal niet slechts een kwestie van ‘wij denken beter na‘ (Herman Philipse). Althans op basis van lezing van ongeveer 2500 wetenschappelijke artikelen, suggereert psychiater en filosoof een samenhang van brein en bewustzijn en cultuur en wereldbeschouwing: www.ted.com/talks/iain_mcgilchrist_the...

Benedict Broere | 26-10-14 | 13:01

@thheo,

Atheïsme is niet het tegenovergestelde van "geloven in de christelijke god". Volgens jouw definitie van atheïsme zijn alle niet-christenen en ook de meeste christenen atheïsten omdat ze niet precies hetzelfde geloven als jij.

Atheïsme betekent dat je alle sprookjes de rug toekeert.
Dus naast christendom ook islam en hindoeïsme.
En naast het geloof in allerlei goden en godinnen, ook het geloof in zaken als reïncarnatie, lotsbestemming en poltergeisten.
Dus natuurlijk ook het geloof in tarotkaarten, gelukssokken, horoscopen en ongeluk brengende zwarte katten.
Het zou raar zijn als het geloof in duizendjarige rijken en arbeidersparadijzen dan ineens wèl atheïstisch zou zijn, toch?
Ik had dat trouwens al een paar keer uitgelegd.

Dat Marx niet in bepaalde goden geloofde maakt hem dus geen atheïst; hij geloofde namelijk wel heel dogmatisch in een vastgelegde geschiedenis die zou leiden tot een "arbeidersparadijs". Niks van gekomen natuurlijk, want slechts geloof en geen wetenschap.
Maar al zou Marx atheïst zijn geweest, dan maakt dat zijn volgers niet automatisch atheïsten:
- Een Stalin die zichzelf als god liet vereren is uiteraard geen atheïst.
- De vele miljoenen socialisten die hem als een god vereerden natuurlijk evenmin.

Ook Hitler geloofde echt dat hij een "bestemming" had, dat zijn lot al vaststond in de geschiedenis. Dat geloof werd versterkt doordat hij meerdere aanslagen op zijn leven wist te overleven; "mijn taak is nog niet volbracht".
Veel hoge nationaal-socialisten om hem heen geloofden in Germaanse mythologie en andere oude Europese sprookjes als over de "heilige graal", en er werd veel geld in onderzoek daar naar geïnvesteerd.

Dus, ten overvloede; dat een religie niet lijkt op die van jou maakt die religie niet minde religieus.
Er zijn mensen die geloven dat ze door speciale diëten (bijna) onsterfelijk worden, of dat ze door veel te mediteren helemaal geen voedsel nodig hebben (het "breatharianisme" of inedia). Wetenschappelijk gezien ernstig idioot.
Ook die gelovigen geloven niet perse in een god; dat maakt hen echter geen atheïsten.

Dandruff | 26-10-14 | 12:37

@Blasphemer | 26-10-14 | 00:17

Je hebt gelijk voor wat het kapitalisme aangaat, maar dat kan niet los worden gezien van het calvinisme, althans niet in historisch opzicht. (Vandaag de dag is dat overigens anders)

Verschillende auteurs, te beginnen met Richard Henry Tawney (Religion and the Rise of Capitalism - 1926) en Max Weber (Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus - 1905), hebben een verband gelegd tussen de opkomst van het kapitalisme in het zestiende-eeuwse West-Europa en die van het calvinisme in dezelfde tijd. Deze religieuze stroming kent bepaalde waarden die volgens Weber nodig waren om een kapitalistische economie te kunnen voeren.

Volgens Weber was het kapitalisme niet zozeer hebzuchtig maar vooral rationeel, ordelijk en gericht op vooruitkomen in de wereld. Behalve hard werken moesten calvinisten ook betrouwbaar zijn en andere goede eigenschappen bezitten. Deze eigenschappen maakten calvinisten tot betrouwbare zakenpartners, hetgeen hun succes nog eens versterkte.

Maar Weber beweerde tevens dat dankzij het ascetische leven van calvinisten (hard, rationeel en systematisch werken, maar niet mogen genieten van het verdiende geld) veel winst maakten, waarmee weer investeringen voor nieuwe activiteiten gedaan konden worden. Bovendien konden arbeiders met het oog op hun religieuze plicht tot hard werken gemakkelijk uitgebuit worden. (Mijn vader zei ooit: "Werk nooit voor een gereformeerde werkgever...") Weber zag dus een verband tussen het protestantisme en het kapitalisme.

Het is intussen wel duidelijk dat al decennialang de vroegere modus operandi door (sociale) wetgeving sterk is gewijzigd ten faveure van de werknemers ('arbeiders') en het calvinisme nauwelijks of geen betekenis/invloed meer heeft ('graaicultuur').

Hyppo Kriet | 26-10-14 | 11:50

... en stemmen op Hans Jansen doe ik nooit meer.

Jezus Caesar | 26-10-14 | 11:46

Alle godsdiensten zijn hetzelfde. Allemaal gebaseerd op waandenkbeelden.
"Iemand van een waandenkbeeld bevrijden is niet iemand iets ontnemen, maar hem of haar iets geven".
Richard Dawkins is iemand die het geloof als als een kwaadaardig virus ziet dat van generatie op generatie doorgegeven wordt door kinderen te indoctrineren.
www.npodoc.nl/documentaires/series/De-wortel-...
(Nederlandstalig ondertiteld)

Jezus Caesar | 26-10-14 | 11:45

Als we na 2000 jaar Christelijke terreur nu 2000 jaar Islamitische terreur krijgen kunnen we er net zo goed mee stoppen met z'n allen. Het Christendom is geëvolueerd en ik denk dat het onze taak is dit aan de Islam op te leggen. Laten we daar maar geen natuurlijk proces van maken...

Sliptong | 26-10-14 | 11:32

@Lauwe Koffie | 25-10-14 | 17:13
Communisme en Nationaal socialisme is anders ook beiden een soort geloof. De ene gelooft dat iedereen gelijkwaardig behandeld kan worden (wat je nooit zal lukken) en zet ook de leiding destijds op een podium. De ander geloofde in een bepaald ras met een onsterfelijke leider. Die er dingen kon doordrukken welke vanwege het geloof in hem niet werden afgebrand.

Democratie is in zekere zin een ideologie zonder geloof omdat er geen centrale zaak is. Het is niet bedoelt om mensen op te ruimen, buiten te sluiten of te verminken. Het heeft geen centrale leider die kan doen wat hij wil.

Martinspire | 26-10-14 | 10:44

Er moeten wel veel reaguurders zijn met een orthodox-christelijke, poepkatholieke of militant atheistische achtergrond. Wat een haat tegen religies!
Religies zijn ideologieen, net als het socialisme, communisme of humanisme.
Allemaal bedacht door mensen. Blijkbaar hebben mensen een grote behoefte aan wereldverklarende stelsels en regels.
En die mensen zelf zijn blijkbaar zo slecht dat ze ideologieen verzinnen met kwaardaardige inhoud.
Daarnaast verzinnen ze ook wel eens stelsels met een menslievende inhoud, die ze ombuigen tot iets kwaadaardigs.
En ook heb je ideologieen met vredelievende inhoud die door aantallen mensen zo goed mogelijk worden nageleefd, op een relativerende manier.
Zie Erasmus, de remonstranten, de vrijzinnig-hervormden, de gematigde katholieken en nog veel meer groeperingen. En dat al eeuwen lang.
Dus: wil je iets veroordelen, dan is het de slechte mens zelf en niet de godsdienst an sich.

B. Randnetel | 26-10-14 | 09:45

Idioot mannetje. Is het christendom eindelijk opgehouden misdaden te plegen dan?

gatochweg | 26-10-14 | 08:38

KidC | 25-10-14 | 19:33
Dat doe ik natuurlijk. Meestal kom de gemiddelde reaguurder niet verder dan 'alle religie is kut', terwijl Hans nu juist daar de noodzakelijke verfijning in aanbrengt. En uitlegt hoe het allemaal zover gekomen is.

mykdelta | 26-10-14 | 08:01

Vrij naar Joop:

'De grootste dreiging is het geloof; politiek of religieus.
Kies je heiland en dat is meteen je laatste vrije keus'

CumGranoSalis | 26-10-14 | 07:50

ha,niet alle gode waar je in gelooft is het zelfde kijk maar naar IS dat is niet hetzelfd hoor om mensen der hoofd eraf te halen. dus ik vind van niet hoor.

NoToRacisme | 26-10-14 | 06:54

Wat is dit nou weer? Religies proberen al millenia lang mensen te onderdrukken om ze dingen te laten doen die ze eigenlijk niet willen omdat ze anders niet in de verzonnen hemel terecht komen. Dat is wat het is. Pure achterlijkheid.

Ansjo | 26-10-14 | 03:17

De echte goden, dus daar waar het "geloof" vandaan komt waren gewoon aliens tog ? Of niet?

hero_of_heaven | 26-10-14 | 02:30

"Maar je krijgt ongelukken als je een liberale partij door een socialist laat leiden, of een socialistische partij door een milieuterrorist."

Hou op nou en breng dat stuk ellende van een Volkert nou niet op een idee. Zal je zien dat hij om te pesten en zoveel rechten heeft nog in de 2e kamer gaat proberen te komen.

Zwitsallevengevoel | 26-10-14 | 02:10

p3xxx | 26-10-14 | 01:11 - tja, laat de Bijbel het maar zeggen: 'doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is” (1 Korintiërs 2:14).

Inka6786 | 26-10-14 | 01:52

Liever geen godsdienst. Maars met alternatieven als socialisme kan het ook heel erg fout gaan. En je hebt soms wel iets nodig om een vijand buiten de deur te houden. Dus dan toch maar nationalisme, tot op zekere hoogte dan en eventueel op europees nivo.

KingScarGill | 26-10-14 | 01:35

p3xxx | 26-10-14 | 00:57 - de relatieve welvaart kwam ook grotendeels doordat de burgerij zich aan de christelijke beginselen hield. Men werkte hard, hoerde en snoerde niet, leefde sober, spaarzaam en braaf, kende burenplicht en voedde hun kinderen in gezinsverband ook weer op tot brave burgers. Scheelt een slok op een borrel en daar is nog steeds niks mis mee.

Inka6786 | 26-10-14 | 01:33

Blasphemer | 26-10-14 | 00:46
U zit fout!
"OA DC 34 De geschiedenis van het onderwijs in Nederland" pagina 3:
Kloosterscholen
De beslissing om naar een klooster te gaan, was een beslissing voor het leven. In het klooster
werden jongens in de kloosterschool opgeleid voor een kerkelijke of ambtelijke functie,
monnik of priester. In de twaalfde eeuw kwam daarin verandering door maatschappelijke
ontwikkelingen. Door de opkomst van steden en vooral door de groeiende handel en nijverheid
ontstond er behoefte aan beter opgeleide burgers. Daarom lieten de kloosters een
klein aantal burgerjongens toe om hen op te leiden voor functies in het plaatselijke bestuur
en de handel.

thheo | 26-10-14 | 01:15

@Inka6786 | 26-10-14 | 00:53
QED

p3xxx | 26-10-14 | 01:11

p3xxx | 26-10-14 | 00:51
Wat is de definitie van gezond verstand. Karl Marx dacht het te hebben en let wel Marx heeft alleen maar gedacht en geschreven.

thheo | 26-10-14 | 01:03

Blasphemer | 26-10-14 | 00:36
Staatsinrichting en overtuiging of geloof hebben veel met elkaar te maken. Het een ontstaat uit het ander, kijk naar onze grondwet. En natuurlijk veranderd onze grondwet dat heeft dan weer te maken met ontkerkelijking en de toename van het aantal atheïsten.

thheo | 26-10-14 | 00:58

@Hyppo Kriet | 26-10-14 | 00:09
De Nederlandse rijkdom komt door turf.

p3xxx | 26-10-14 | 00:57

p3xxx | 26-10-14 | 00:42 - natuurlijk kunnen christenen zich geen voorstelling maken dat er geen Schepper bestaat, zij ervaren elke dag Zijn aanwezigheid. Daardoor laten christenen zich door IS vermoorden terwijl een simpele bekering hun leven zou sparen. En daarom kreeg die jongen die net voordat hij door hetzelfde IS werd opgehangen -zoals op het wereldwijde web te zien is- een wonderlijke glans over zich en kon in vroeger jaren Johannes Hus zingen op de brandstapel.

Inka6786 | 26-10-14 | 00:53

@thheo | 26-10-14 | 00:13
atheisme is de strikte afwezigheid van een god. Dus niet zonder referentiekader atheisten kunnen prima een referentiekader hebben, maar die is gebaseerd op gezond verstand. Dus niet iedereen zijn eigen goddelijkheid er bestaat namelijk niet zoiets als een god.

Alleen een gelovige kan deze onzin verkondigen.

p3xxx | 26-10-14 | 00:51

@thheo | 26-10-14 | 00:43
Hitler zette zich af tegen het christendom omdat de RKK wat hem betreft niet ver genoeg ging. Hij vond dat hij het werk van de Heer deed. De eed aan Hitler vroeg om bij God te zweren. Himmler wilde geen atheïsten bij de SS omdat atheïsten niet in een hogere macht geloven en dus voor zichzelf zouden kiezen terwijl SS'ers zich voor het collectief moesten opofferen.

Het is die religieuze impuls, het geloof in hogere machten en bovennatuurlijke gebeurtenissen in de natuurlijke wereld waartegen de atheïst zich verzet.

SamKoeman | 26-10-14 | 00:50

thheo 00:29 In de gouden eeuw had Nederland oorlog met Spanje, religie speelde een rol in dit conflict. Joden hebben hier toen heel wat welvaart gebracht. Zeker weten dat deze kooplieden hun kinderen niet naar christelijke kloosterscholen stuurden. Het christendom gaf niet de doorslag voor de welvaart uit die tijd, maar de handelsgeest en de ligging van het land.

Blasphemer | 26-10-14 | 00:46

SamKoeman | 26-10-14 | 00:30
Ken uw geschiedenis! De inspiratiebron van Stalin was de Atheist Karl Marx >> ongelovige filosoof en vrijdenker. En lees hoe Hitler zich afzette tegen het christendom en het alleen gebruikte om massa's mee te krijgen. Wikipedia is een prima bron.

thheo | 26-10-14 | 00:43

Beste Hans,

[quote] Toch hebben gelovigen iets voor op ongelovigen. Gelovigen kunnen begrijpen wat het betekent om ongelovig te zijn.[/quote] Hier sla je de plank volledig mis. Bij gesprekken met mensen die geloven komen ze altijd maar terug op dat er "iets" moet zijn en met "iets" bedoelen ze een god. Gelovigen kunnen zich absoluut geen voorstelling maken dat er geen goden oid bestaan. Het is voor hun een acceptabeler antwoord je gelooft in het heilige spaghettimonster, dan dat je zegt dat je niet in een god geloofd.

Met vriendelijke groet,

p3xxx | 26-10-14 | 00:42

@ thheo 00:13 socialisme, communisme en nazisme gaat over staatsinrichting, niet over het ontstaan van het heelal. Communisme geeft geen beschrijving van het leven na de dood. Atheïsme is dus niet de voedingsbodem voor de drie politiek overtuigingen die jij noemt, economie is de basis. Liberalisme heeft ook weinig met god en goden, en heeft geen massaslachtingen tot gevolg gehad. Het kan dus, zonder religie en zonder doden. Omgekeerd ook: Timoer Lenk past zo in jouw rijtje van massamoordenaars, en dat zonder de technische hulpmiddelen. Dat er tijdens de kruistochten monsterlijke daden zijn gepleegd met religie als rechtvaardiging staat als een paal boven water. Dus met en vooral dankzij jouw 'referentiekader'.

Blasphemer | 26-10-14 | 00:36

er zijn zoveel geloven,je wilt het niet geloven.
de brahmanen die moeten er meer komen,die hebben nog nooit gemoord.
ze voeren de ratten,die tegelijk de oogst opvreten.

soledad | 26-10-14 | 00:31

@thheo | 26-10-14 | 00:13
Hitler had zijn antisemitisme opgedaan tijdens zijn katholieke opvoeding. Zelfs tot 19 jaar na WO II bleef de RKK volhouden dat de joden en hun nageslacht collectief schuldig waren aan de dood van christus. Waar haal je godverdomme het gore lef vandaan om te zeggen dat Hitler een atheïst was? Je moet je schamen.

Mao en Stalin waren quasi religieuze politieke leiders. Zoals je zelf schreef: ieder zijn eigen goddelijkheid. Mao en Stalin putten uit de religieuze impuls: het geloof in een almachtige leider waar al het goede vandaan komt. Miraculeuze oogsten bijvoorbeeld.

Er zijn geen perfecte leiders, perfecte boeken, hogere machten, etc. Deze categorieën hebben geen leden. Weg met almachtige heersers. Goden, monarchen, führers, Grote Leiders, Geliefde Leiders, Uitmuntende Leiders, hier hebben wij geen nood aan.

SamKoeman | 26-10-14 | 00:30

Blasphemer | 26-10-14 | 00:17
In de gouden eeuw werden de kinderen van kooplui naar kloosterscholen gestuurd, teneinde te leren schrijven en rekenen. Hoe christelijk wil je het hebben?

thheo | 26-10-14 | 00:29

Blasphemer | 26-10-14 | 00:01 - vrouwen hadden geen ondergeschikte rol in de Bijbel, ze waren juist heel belangrijk. Neem Ruth, Deborah, Jaël, Rachab en talloze anderen. En natuurlijk Esther, die het Joodse volk redde en Maria die als moeder van de Messias een rol speelde in de redding van de gehele mensheid.

Inka6786 | 26-10-14 | 00:28

Blasphemer | 26-10-14 | 00:01
En de wilde dieren der woestijnen zullen de wilde dieren der eilanden daar ontmoeten, en de duivel zal zijn metgezel toeroepen; ook zal het nachtgedierte zich aldaar nederzetten, en het zal een rustplaats voor zich vinden.

Egbert45068068 | 26-10-14 | 00:17

@ Hyppo Kriet"Men kan echte niet ontkennen dat de welvaart van dit land door de eeuwen heen gestoeld is op christelijke traditie. ", ik denk dat je het wel moet ontkennen zelfs. De welvaart hier is gestoeld op kapitalisme, op de economie, op handel, en niet op christelijke tradities. Welke tradities bedoel je trouwens? Het rondzeulen met beelden, het afsluiten van een maand diëten met een feestje of iets anders?

Blasphemer | 26-10-14 | 00:17

Blasphemer | 25-10-14 | 23:46
Atheïsme = zonder geloof in een of meerdere goden, zonder referentiekader, iedereen zijn eigen goddelijkheid. De voedingsbodem voor socialisme, communisme en nazisme. Dat zijn wel waarheden die niet leuk zijn! 100 miljoen doden door het drietal Mao, Stalin en Hitler, nooit geëvenaarde aantallen door christelijke oorlogen.

thheo | 26-10-14 | 00:13

De reacties zijn merendeel negatief over godsdienst, ook ten aanzien van het christelijk geloof. Men kan echte niet ontkennen dat de welvaart van dit land door de eeuwen heen gestoeld is op christelijke traditie.

En als Hans Jansen eerlijk is dat weet hij dat - in het christelijk geloof - de mens wordt gerechtvaardigd, om niet, uit Zijn genade, door de verlossing, die Christus Jezus is..."

Daardoor wordt het christelijk geloof geheel iets anders dan de plichtmatigheden die andere geloven in zich dragen, incluis de RK-kerk.

Marten Luther had het door en anderen, zoals Calvijn ook. Nu Hans Jansen nog...

Hyppo Kriet | 26-10-14 | 00:09

@ Inka6786 23:37 "Vrouwen spelen juist een belangrijke rol in de Bijbel", maar mannen spelen duidelijk en veel belangrijkere rol in de bijbel. Ten opzichte van de man speelt de vrouw duidelijk een ondergeschikte rol in de bijbel.

Blasphemer | 26-10-14 | 00:01

"Lachwekkend ... en dat volgens de Bijbel vrouwen onderdrukt moeten worden. Vrouwen spelen juist een belangrijke rol in de Bijbel, het was ook niet toevallig dat Jezus Zich na Zijn opstandig het eerst aan een paar vrouwen toonde."

Ik vind het lachwekkend dat je het idee dat volgens de bijbel vrouwen onderdrukt moeten worden probeert te weerleggen met de opmerking dat "Jezus Zich Na Zijn Opstandig Het Eerst Aan Een Paar vrouwen Toonde." Dat zal wel niet voor niks geweest zijn. Dit niveau van argumenteren is wel erg laag.

Blasphemer | 25-10-14 | 23:51

"Ongelovigen daarentegen hebben geen idee wat gelovigen beweegt", Hans bedoelt dat gelovigen niet duidelijk kunnen onderbouwen waarom geloven (in bijvoorbeeld een boek waarin o.a. het letterlijke gebed van iemand in een vis staat) een logische optie zou kunnen zijn. Ik heb wel degelijk een heel goed een idee wat gelovigen beweegt, alleen vinden gelovigen de waarheid niet leuk. Als reactie wordt de boel weer omgedraaid, en stelt Hans dat de gelovige enigszins superieur is aan de onwetende atheïst. Hoe verzint ie het.

Blasphemer | 25-10-14 | 23:46

> Jezusismijnheer | 25-10-14 | 23:02
.
Je hebt natuurlijk antichrisme en demonizering. De verlichting en ontzuiling (Westerse begrippen) is een groter en tastbaarder gevaar voor het Christendom dan een ander geloof. Begrippen als kuisheid, reinheid en traditie spelen een grotere rol voor Moslims dan voor de verlichte Westerse mens. In plaats van demonizering zouden jullie goede vrienden kunnen zijn met Islam. Vervang God door Allah en jullie begrijpen elkaar tenminste. Daarvoor wel even uit eigen traditie stappen: Elke andere Godsdienst of Godheid in de Bijbel werd bestempeld tot Ba'al. Geen discussie mogelijk als je een afgodaanbidder bent in uw ogen. Dat is inconsistent met de Boodschap van Vergeving. Maar enorm consistent met de Koran:
.
5:82 Gij zult zeker vinden, dat de hevigsten in vijandschap omtrent de ware geloovigen, de Joden en de afgodendienaars zijn, en gij zult zeker vinden, dat zij onder hen, die het meest er toe overhellen, vriendschap met de trouwe geloovigen te sluiten, diegene zijn, welke zeggen: wij zijn Christenen. Dit komt, omdat er priesters en monniken onder hen zijn, en omdat zij niet van hoogmoed vervuld zijn.
.
Hoewel:
5.51. O, gij die gelooft, neemt de Joden en de Christenen niet tot vrienden. Zij zijn elkanders vrienden. En wie uwer hen tot vrienden neemt, is inderdaad één hunner. Voorwaar, Allah leidt het overtredende volk niet.
.
Eerst kwam men voor de Moslims, maar ik zei niets. Want ik was geen Moslim.

Egbert45068068 | 25-10-14 | 23:46

Jezusismijnheer | 25-10-14 | 22:47 - Jezus was hier heel duidelijk in maar menselijkerwijs vind ik de haat voor christenen toch een beetje vreemd. In een keiharde zelfzuchtige wereld bleven christenen als Albert Schweitzer, Florence Nightingale en talloze anderen zich inzetten voor hun naasten of zich verzetten tegen de slavernij zoals de Quackers. En nee, ze deden dit niet zoals momenteel inhalige socialisten zo graag doen van andermans centen maar betaalden dit uit eigen zak. Uniek en tijdloos zijn ook de werken van door de Bijbel geïnspireerde schilders en componisten. Lachwekkend weer is dat de paus schuldig is aan aidsdoden in Afrika en dat volgens de Bijbel vrouwen onderdrukt moeten worden. Vrouwen spelen juist een belangrijke rol in de Bijbel, het was ook niet toevallig dat Jezus Zich na Zijn opstandig het eerst aan een paar vrouwen toonde. En net of Afrikanen die qua seksualiteit alles doen wat God verboden heeft zich wel aan die ene regel van de paus zouden houden.

Inka6786 | 25-10-14 | 23:37

@Inka6786 | 25-10-14 | 22:29
Kijk nou GS doet mij naar mijn Bijbel grijpen. Maar Mattheus 24 is sowieso een must-read voor iedereen hier.

PrinsesStoepje | 25-10-14 | 23:36

Grappig, Jansen begint zijn betoog met de stelling dat de ene godsdienst de andere niet is. Daar kan ik hem in volgen. Dan begint hij van de hak op de tak te springen: het christendom heeft qua geschiedenis een onterechte slechte PR, en daarna begint hij de (gedachte)argumenten van de atheïsten tegen religie aan te vallen. Ik zie het verband niet met het begin van zijn betoog.

En zoals gewoonlijk rammelt de argumentatie tegen atheïstische argumenten. Tegen ‘Godsdiensten spreken elkaar tegen, en kunnen daarom nooit allemaal tegelijk waar zijn.’ weet hij (als je goed leest) niet meer in te brengen dan dat het niet meer interessant wordt gevonden.

"‘Godsdienst is raar gefoezel met een imaginair vriendje’ , vindt hij een misverstand, want het imaginaire vriendje speelt een rol, maar centraal staan de geboden en verboden die een godsdienst oplegt."

Ik vertaal hem even: Voetbalfans maken veel lawaai, dat is onzin want het balspel staat centraal. Dat is zijn redenatie en meer niet. Dat (volgens Jansen) de geboden centraal staan houdt niet in dat de stelling over het gefoezel niet klopt.

Argumenten van religieuzen rammelen altijd.

Blasphemer | 25-10-14 | 23:29

Het is een goede column, maar inconsistent met de bredere boodschap die Geenstijl probeert uit te dragen: ISIS is Islam en Islam is ISIS.
.
Godsdiensten lijken even veel op elkaar als politieke partijen. Maar als je dit doorvoert dan: Godsdiensten onderling lijken even veel op elkaar als politieke partijen. Misschien zitten hier in de comments ook wel Ajaxieden die, hoewel ze zelf niets van Hooligans moeten hebben, het ook niet veroordelen. Ja, hooliganisme is Ajax. Nee, Ajax is niet allen hooligan.
.
Je krijgt die kruistochtenkritiek als je dat poldermodel niet doortrekt. Islam is duidelijk niet hetzelfde als het Christendom, maar Islamieten zijn ook niet allemaal hetzelfde. Als Islam de as van het kwaad is, dan zijn alle Christenen verantwoordelijk voor de IRA. Een refo moet niets hebben met de paus, maar zijn beiden verantwoordelijk voor het label Christendom. En met het zich niet inenten, en condooms verbieden voor Africa, verpesten ze het voor de gematigde Christenen, zoals Rouwvoet, die alleen maar de Wet van God boven de Wet van Nederland stelt.

Egbert45068068 | 25-10-14 | 23:26

Religie is iets anders dan geloof. Religie is het besef en de erkenning dat je jezelf niet hebt gemaakt, dat je zelf het product bent van de natuur, de aarde, de evolutie, van ontelbare krachten die al miljarden jaren actief zijn. En ook dat je je leven mede dankt aan andere mensen, ja, ook aan de maatschappij, die je levensbenodigdheden iedere dag weer produceert. Religie is ook het besef dat je dus uit welbegrepen eigenbelang, maar ik in het belang van anderen, goed moet zorgen voor de aarde, de maatschappij, de medemens. Dat is religie: met respect behandelen.
Geloof daarentegen is de gedachte dat er een transcendente maker is, een bestuurder, een straffer, een wreker, een beloner.
Geloof is denken dat wat er is, ook gewild is, zo bedoeld is.
Geloof is voor mij net een stap te ver.

Rest In Privacy | 25-10-14 | 23:25

Jodendom, Christendom en Islam zijn niet vergelijkbaar. De Joodse traditie is mooi maar Joden kunnen heel raar en onuitstaanbaar zijn. Christendom is prachtig maar ik ken maar weinig echte christenen, de meesten zijn eng. Islam is van nature al verrot en het is een wonder dat er in onze tijd nog maar zo weinig moslims de gruweldaden uit de koran/hadith naspelen. Maar de meeste moslims keuren het niet openlijk af dus ik vrees het ergste.

PrinsesStoepje | 25-10-14 | 23:06

@ Jezusismijnheer 22:49 dan zal het woord ontelbaar ook wel ernstige problemen voor je opleveren. En onmetelijk ook. Nou vind ik dat al vreemd, maar nog vreemder vind ik dit: "God heeft geen begin en geen einde." Hier is geen spoor van bewijs voor, of zelfs maar de minste aanwijzing, we kunnen dit op geen enkele manier verifiëren. Hoe durf je dit dan zo stellig beweren, zonder het voorbehoud te maken dat je hoogstwaarschijnlijk fout zit?

Blasphemer | 25-10-14 | 23:03

Inka6786 | 25-10-14 | 22:29 Ik geloof ook dat de terugkeer van de Joden naar Israel een wonder van God is, staat trouwens ook in de bijbel geprofeteerd. Ik geloof dat achter de islam een antichristelijke geest zit maar ik wil niet zeggen dat het meteen de antichrist is.

Jezusismijnheer | 25-10-14 | 23:02

@Hans Jansen

"Ongelovigen daarentegen hebben geen idee wat gelovigen beweegt en komen daarom aanzetten met algemene motieven die gelden voor zowel gelovigen als ongelovigen, zoals armoede, of angst voor de dood."

Ik heb 14 jaar religieus onderwijs gehad, op de basisschool en op voortgezet onderwijs. Ik denk dat ik een heel goed beeld heb van wat christendom inhoudt. En andere reaguurders zoals Russells Teapot ook. U onderschat uw publiek, meneer Jansen.

Ik denk terug aan de pacificatie van 1917, toen de christenen religieuze indoctrinatie in scholen wilden. Ook vrouwenkiesrecht vonden zij maar niks, in tegenstelling tot de liberalen. Die twee zijn toen uitgeruild: er kwam vrouwenkiesrecht in ruil voor gesubsidieerde religieuze indoctrinatie.

Of er een God bestaat valt natuurlijk wel wetenschappelijk te bewijzen. Alles hangt af van de definitie van God. Vroeger geloofde men dat God strafte via bliksem en aardbevingen. Nu hebben we kennis van het weer en van platentektoniek en weten we dat de zojuist beschreven God niet bestaat.

SamKoeman | 25-10-14 | 23:00

Religie houdt in dat de mens zichzelf grenzen stelt, dat hij niet zijn eigen ego als het culminatiepunt van het universum beschouwt. Nu kan religie de vorm aannemen van een geloof in een transcendente god, of een immanente god. De drie monotheïstische religies gaan grosso modo uit van een transcendente god. Deze transcendentie kan zijn subjectief of objectief. Het laatste zien we in de islam, terwijl in het latere christendom (reformatie) de transcendentie van god een subjectief karakter krijgt. Daaruit komt later het idee uit van de vrijheid en waarde van de individuele mens.
De immanente god is nog niet dood, want de natuur, de aarde, het leven, het heelal, kunnen worden gezien als goddelijk, d.w.z. van absolute waarde.

Rest In Privacy | 25-10-14 | 22:59

Samengevat.

penduwer | 25-10-14 | 22:56

Religie betekent; anderen vertellen wat zij moeten geloven

penduwer | 25-10-14 | 22:55

@angelica: fijndat je reageert!
die zin die je noemt, komt uit een geschrift van 1657.http://www.let.leidenuniv.nl/Dutch/Renaissance/JohandeBruneBanketwerk.html
Een tijd waarin "de kerk" het zwaar voor t zeggen had en atheisten niets veel goeds te wachten stond als zij openlijk vraagtekens zetten bij de opgelegde reli-doctrines.
Volgens de mensen die dit spreekwoord hadden bedacht was de aarde plat en draaide om de zon, kon je van jezelf wassen ernstig ziek worden en was bier de veiligste drank om te drinken en was de mis in Latijn en elke uitleg die de priester hieraan gaf kwam rechtstreeks van god.
Toevalligerwijs begon rond 1650 de verlichting. www.geschiedenisportaal.nl/wp/2013/08/...
Schoorvoetend werd in de wetenschap begonnen met het ter discussie stellen van alle relidogma's. Hiertegen was veel weerstand. Tegen deze achtergrond moet je jezelf ook deze stokoude uitdrukking voorstellen. Domme mensen die zich bedreigd voelde door al deze nieuwe inzichten.
Wat denk je, nu je weet dat je met een gezegde komt van bijna 400 jaar oud, die toen al onjuist, maar gezien in dat tijdsbeeld toendertijd begrijpelijk, dit spreekwoord niet meer gebruiken?

ie-wie-waai-weg | 25-10-14 | 22:49

25-10-14 | 22:46 Wat ik bedoel is of je het woord eeuwig kan bevatten, ik in ieder geval niet.

Jezusismijnheer | 25-10-14 | 22:49

Inka6786 | 25-10-14 | 22:29 Lees maar eens wat Yeshua daarover zegt

(Johannes15vers18 Als de wereld jullie haat, bedenk dan dat zij Mij vóór jullie heeft gehaat. Als jullie van de wereld waren, zou de wereld jullie als het hare erkennen en liefhebben. Maar jullie zijn niet van de wereld: Ik heb jullie uit de wereld uitgekozen, en daarom haat de wereld jullie. Bedenk wat Ik gezegd heb: “Een knecht is niet meer dan zijn meester.” Als ze Mij hebben vervolgd, zullen ze ook jullie vervolgen; en voorzover ze mijn woord ter harte hebben genomen, zullen ze ook dat van jullie ter harte nemen.) Inka als ze zo met het lam (Yeshua) en die is/was volmaakt zonder zonden, wat denk je dan met de mensen die in hem geloven.

Jezusismijnheer | 25-10-14 | 22:47

@ Jezusismijnheer waarom zou het begrip eeuwig het menselijk verstand te boven gaan? Lijkt mij juist heel simpel, eeuwig is altijd, klaar.

Blasphemer | 25-10-14 | 22:46

"Gelovigen kunnen begrijpen wat het betekent om ongelovig te zijn", dat lijkt me sterk, want anders waren ze zelf ook geen gelovigen meer. Of je moet leiden aan een psychische afwijking waardoor je graag gaat voor de minst waarschijnlijke optie wanneer je kan kiezen uit verschillende antwoorden op een vraag. Het idee dat dat er licht bestaat omdat Jansens imaginaire vriendje het woord licht uitsprak is te zot voor woorden, Jansen mag het geloven maar het zegt wel wat over zijn intelligentie. Als verdediging gebruiken de Jansens dan meestal het argument dat de bijbel iets anders bedoelt dan dat er staat. Misschien bedoelt Jansen ook wel iets anders dan dat hij hier neerplempt. Nee, een gelovige kan je nooit serieus nemen.

Blasphemer | 25-10-14 | 22:43

Ella | 25-10-14 | 21:57 God heeft geen begin en geen einde. In Jezus werd God mens.Als ik bv over het woord eeuwig nadenk dat gaat boven het menselijk verstand je kunt er geen tijd aan verbinden.

Jezusismijnheer | 25-10-14 | 22:41

Jezusismijnheer | 25-10-14 | 21:11 - de haat tegen de volgelingen van Yeshua zit erg diep, dat heeft Hijzelf voorspeld en daar zullen wij als christenen blijmoedig mee moeten leven. Ondertussen zien we in deze tijd alle Bijbelse voorspellingen uitkomen met als grootste wonder de terugkeer van het Joodse volk naar hun eigen land. Maar ook de overheersing door de islam, de antichrist genoemd, met de daarbij behorende angst, de zedeloosheid, de wetteloosheid waardoor de liefde verkilt, ziekten, rampen en oorlogen, alles slaat op deze tijd. In ieder geval, zolang er nog geen tussenvormen worden aangetroffen, wat volgens de evolutietheorie toch zou moeten, blijf ik de Schepper liefhebben en de Bijbel geloven, van kaft tot kaft.

Inka6786 | 25-10-14 | 22:29

@ie-wie-waai-weg | 25-10-14 | 21:59
Wat betreft niet-gelovigen zijn intelligenter dan reli-gekkies: wij leerden vroeger al hoe groter de geest, des te groter het beest.

Angelica | 25-10-14 | 22:23

Allereerst een compliment aan alle reaguurders die blijk geven van hun atheistische inslag, zoals @tweetybird. Het zal u verlichte geesten niet verbazen dat een diepgaand wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat NIET-GELOVIGEN INTELLIGENTER ZIJN DAN RELI-GEKKIES. en.m.wikipedia.org/wiki/Religiosity_an...

Speciaal voor Hans en andere laag-intelligente "beliebers" zal ik me inspannen om u in eenvoudige woorden uit te leggen dat er geen god, allah of jaweh bestaat en dat de juiste plaats voor god, religie en bijgeloof de vuilnisbelt is.

Eerst maar het onzinverhaal "dat atheisme ook een geloof is".
Dit is een totaalfaal stelling. Deze opmerking is van het niveau "wat je zegt ben je zelf met je neus door de helft". Kleuterargumenten dus.
Als atheisme is net zo min een religie als dat kaalheid een haarkleur is of sigarenbandjes verzamelen een sport.

Het 2e argument, namelijk dat "niemand kan bewijzen dat god niet bestaat" is zo mogelijk nog debieler en kinderachtiger.
De bewijslast ligt nog altijd bij degene die de stelling doet. Dat is heel normaal, algemeen bekend en geaccepteerd.
Een voorbeeld: als de farmaceutische industrie een nieuw medicijn op de markt wil brengen tegen, laten we zeggen Ebola (lekker actueel), dan volstaat een briefje "bewijs maar dat het niet werkt" niet om een vergunning te krijgen om het middel geregistreerd te krijgen als geneesmiddel. Denk maar aan het ingestraalde toverwater van Jomanda de toverheks. Is niet geregistreerd als anti-kanker-medicijn.
Ik verwijs naar Christopher Hitchens nl.m.wikipedia.org/wiki/Christopher_Hi...
die het zo mooi verwoordde: "that which can be asserted without evidence, can be dismissed without evidence" (Latijn "quod gratis asseritur, gratis negatur" ). Voor de laag-intelligente gelovigen onder ons: "dat wat gesteld wordt zonder enig bewijs kan zonder tegenbewijs weggewuifd worden als gelul van een dronken aardbei".

Hitchens was net zo'n vuile atheist als ik en omdat het zaterdagavond is en ik toch niks te doen heb, wil ik ook nog wel inhoudelijk op de grote god-misvatting ingaan.
Wat opvalt aan alle religies is het ontbreken van elk greintje van bewijs voor het bestaan van "een god/goden". Hoe je religekkies ook doorzaagt op bewijslast, ze komen niet verder dan een halfslachtige opmerking over "een grote ontwerper". Al vele duizenden jaren zijn hele hordes religekkies bewijzen aan het zoeken voor het bestaan. Helaas, niemand kwam ooit terug van de dood, hel, hemel of noem maar op. Zo weten we nu zeker dat de aarde geen 6000 jaar oud is maar 1,5 miljard jaar. Niet door een of andere god maar door de zo door religie verfoeide wetenschap. Ook blijkt er niets waar te zijn van het scheppingsverhaal. Allemaal flauwekul. gewoon evolutie. Sinds de ontdekking van de erfelijksheidsleer weten we ook heel zeker dat het menselijk ras niet met 2 mensen is begonnen, anders had het een lekker inteeltzooitje geworden.

In 2012 kwam ene Emanuel Rutten met een "godsbewijs" www.geloofenwetenschap.nl/index.php/ni...
Nu is Emanuel ontzettend lelijk, heeft een bril en wast zijn haar nooit, maar dat ter zijde. Deze EO-fanboy heeft een formule bedacht, een variant op "je kunt niet bewijzen dat hij niet bestaat" waarbij hij de letter 'p' voor god in de formule stopt. Hij moet flink de weg kwijt geweest zijn toen hij dat opschreef, maar heus hij deed het. de grap van zijn formule is, dat je in plaats van 'god' ieder ander hersenspinsel in kunt vullen, hahaha. Aliens, eenhoorns, de G-spot, eerlijke politici, noem maar op. Slaat dus nergens op.

Een tijdje terug, in de jaren 50 was er ene Betrand Russell nl.m.wikipedia.org/wiki/Bertrand_Russe... die de reli-fanboys met hun eigen flauwekul om de oren sloeg door hen te bewijzen dat er geen theepot in een baan om de aarde vloog.

Helaas blijft religie maar steeds zijn smerige kop opsteken in onze maatschappij. Het is een walgelijk gif dat niets dan dood en ellende tot gevolg heeft. Aanhangers van deze besmettelijke geestesziekte blijven maar proberen hun achtelijke regels bij anderen door de strot te persen. Ook eisen zij voortdurend respect voor hun geschiftheid.

Zo zijn er geloofswaanzinnigen die geen homo's willen huwen of euthenasie toestaan omdat HUN denkbeeldige god zegt dat dit niet mag. Weet je nog van de varkensgriep, die wij Mexicaanse griep gingen noemen om de Mo&Jo-geschiften te paaijen? Ze zouden anders een "onreine ziekte" kunnen krijgen. Afgrijselijk toch, hoe intelligente, ongelovige mensen van alle kanten met religekken en al hun idiote eisen opgescheept zitten?

Uiteindelijk zullen god, allah en jaweh (om er een paar te noemen) wel op de zelfde afvalberg worden geflikkerd als wodan, zeus, jupiter, heksen en spoken. Maar helaas, zolang wij in de 2e kamer nog 2 van die afschuwelijke sprookjesboeken hebben staan en een koning (ook afschaffen!) die zweert "bij god", zijn we nog miljoenen gestenigde/verkrachte/onthoofde doden verwijderd van en wereld zonder het gif religie.

ie-wie-waai-weg | 25-10-14 | 21:59

Jezusismijnheer | 25-10-14 | 20:26
Schiep God, God?
Serieuze vraag van mij.

Ella | 25-10-14 | 21:57

-weggejorist-

Smarties | 25-10-14 | 21:51

Godsdiensten zijn allicht niet allemaal het zelfde. Maar ze hebben allemaal wel een paar opvallende overeenkomsten:

- Ze zijn zonder uitzondering een instrument van macht;
- Het zijn zonder uitzondering mannen-speeltjes.

Mannen en macht; twee duivels op één kussen.
Mannen en religie: idem.

Vrijwel alle religies zijn uitgevonden, bedacht en gesticht en worden in stand gehouden door mannen. Mannen die andere mannen - en vooral ook vrouwen - om allerlei zelfzuchtige redenen onder de knoet willen houden.

Die mannen maken allemaal gebruik van middelen ter vergroting van het decorum; hoge, rare hoofddeksels, lange baarden, indrukwekkende, lange gewaden, een al dan niet versierde staf en - in het geval van de islam - de eeuwig aanwezige Kalasjnikov ter vervanging van redelijke argumenten. Alles bedoeld ter verhoging van de intimiderende werking.

Religie is door de geschiedenis heen een uitstekend middel gebleken om macht uit te oefenen over anderen. Vooral als die anderen vrouw zijn, of naïef, dom, ongeletterd of angstig. Angstig voor de dood, met name.

Wat Sinterklaas is voor kinderen, is God, Jahweh of Allah voor volwassenen; een boeman met een baard (ook al) en een boek waarin precies staat wat je zonden zijn, en die precies weet wat goed voor je is, zodat je alle verantwoordelijkheid en iedere noodzaak om kritisch na te denken, lekker van je kan afschuiven.

Met andere woorden: religie is voor geestelijk luie en kinderlijk aangelegde mensen. Want volwassenen die geleerd hebben creatief, zelfstandig en kritisch na te denken, hebben geen boodschap aan sprookjes waarin een vent over water loopt, ter dood gebracht wordt en een paar dagen later weer vrolijk rondloopt, of waarin een andere vent op een gevleugeld paard naar de hemel rijdt.

Peter Emile | 25-10-14 | 21:49

GeenStijl is een favoriet bij mij. Ongenuanceerd bot berichten.
Recht voor zijn raap, geen laffe omweggetjes, politiek wegkijken. Maar misstanden blootleggen en foute politici, moslims en gristenen afzeiken.
Okee dat laatste voor mij wat kwetsend (omdat ik zelf overtuigd christen ben) maar moet absoluut kunnen. Want we hebben gelukkig in NL vrijheid van meningsuiting en (art6) geloof en levensovertuiging (mits binnen wettelijke regels). Je zou er toch niet aan moeten denken dat anderen het recht hebben in jouw gedachten te roeren.
Alleen vind ik het onjuist als sommige reaguurders christenen (wiens God hen gebied medemensen lief te hebben) gelijk scharen aan een haat godsdienst wiens god zijn aanhangers oproept anders denkenden naar het leven te staan. Maar gelukkig is er vrijheid van meningsuiting en kan en mag het wel. Dus,....... kom maar, kom maar, kom maar.. met de kritiek (wel graag onderbouwd) . En nee, Ik respecteer uw mening, u hoeft niet angstig achterom te kijken als u afgeeft op gristenen, waar inderdaad heel vervelende exemplaren tussen zitten.

Zomertijd | 25-10-14 | 21:45

Ik troost mij met de gedachte dat de Islam al 4 x Europa uit geflikkerd is. Dat zal nog wel een keer lukken. Het maakt mij ook dieptriest dat die policoler/multicul denkers dat het deze keer niet zal gebeuren en dat we gezellig en vreedzaam met elkaar om kunnen gaan. Maar wie zijn verleden niet kent zal niets leren om de toekomst te verbeteren. Het kwaad is al gezaaid, en er zal een oorlog komen. De uitkomst zal niet anders zijn als de vorige keren. Doordrenkt met bloed.

Sjaak uit Dordt | 25-10-14 | 21:40

@Jezusismijnheer | 25-10-14 | 21:00
Dat denk ik dus niet. Ik denk dat de mensen die die bijbelteksten destijds ooit geschreven hebben bij hun volle verstand waren. Maar helaas ook met de kennis van toen.
Het enige dat God, mijns inziens, gedicteerd heeft zijn de tien geboden. Dat was toen die keer dat Ie Mozes bij Zich riep op de berg en zei: "Mozes, luister goed, I shall say this only once: Gij zult niet.... etc." En het schijnt dat Ie Mozes toen ook het scheppingsverhaal uit de doeken heeft gedaan.

VanBukkem | 25-10-14 | 21:35

Alle godsdiensten zijn niet gebaseerd op feiten, het zijn vertellingen in boekvorm (rollen) voorzien van getekende impressies en als je geluk hebt nog een paar liedjes.
Geboden en verboden om de mensheid enige vorm van bestaan te geven, oorlogen,moord,armoede en verderf om zieltjes te winnen van andere geloofsovertuigingen terwijl alle religies vrede en verdraagzaamheid prediken (behalve extremisten).
Gelovigen gaan prat op tradities om hun geloof over te dragen op jongere generaties, traditionele geloofsleer in de westerse wereld is de oorzaak van het extremisme, gezond pluspunt zijn de pilatuslessen die 5x per dag worden gegeven in de moskee.

hovawart | 25-10-14 | 21:26

Ik zelf zie de bijbel als goddelijk geinspireerd maar door de menselijke geest ontvangen en door menselijke hand geschreven. Er is in de geschriften een progressie waar te nemen in de mate van verlichting waarin de divine inzichten zijn ervaren, waargenomen en opgetekend.

Temazepam60milligram | 25-10-14 | 21:22

-weggejorist-

Smarties | 25-10-14 | 21:21

Jammer, zwak stuk. Dat kan beter!

roepnaam1 | 25-10-14 | 21:16

@Ella | 25-10-14 | 20:02
Spijker, kop, auw (maar mooi gezegd).

Sjaak uit Dordt | 25-10-14 | 21:16

Jezusismijnheer | 25-10-14 | 21:11
*Je scheld en vals beschuldigd*
Als jij mij de maat wil nemen leer dan eerst eens Nederlands. De bijbel voldoet niet.

Jan-Joris-Jaap-Joop | 25-10-14 | 21:15

Jezusismijnheer | 25-10-14 | 21:10
Lul eens normaal aub! Jouw geleuter "... bekomen in Jezus en dus ook bevrijdt daarvan.", is onbegrijpelijk voor weldenkende mensen.

Jan-Joris-Jaap-Joop | 25-10-14 | 21:13

Jan-Joris-Jaap-Joop | 25-10-14 | 21:06 Je scheld en vals beschuldigd alleen maar wat verder nergens op gebaseerd is.

Jezusismijnheer | 25-10-14 | 21:11

tweetybird | 25-10-14 | 21:03 Dus je weet dat je dingen gaat doen die eigenlijk niet goed zijn? Je geweten getuigt dus dat het niet goed is en wie heeft dat geweten aan je gegeven. Er zijn mensen die bv een alcoholprobleem of drugsverslaafd zijn maar tot bekering zijn gekomen in Jezus en dus ook bevrijdt daarvan.

Jezusismijnheer | 25-10-14 | 21:10

@ZwarteKater | 25-10-14 | 17:30
Wat een onzinnige comment. Gelovigen moeten maar met bewijs aankomen zetten voor hun geloof? En waarom zouden zij dat moeten? Andere mensen mogen van jou alleen iets geloven wat ze kunnen bewijzen, want anders...?

En om maar meteen even helemaal af te rekenen met je dubieuze redenenatie: "Alle atheisten moeten maar eens aantonen dat er geen God bestaat."

Inderdaad, dat is onmogelijk. Daarom heet het ook geloof. Geloof dus ook vooral wat je zelf wilt, maar je houding is ronduit arrogant.

broodje_kruidenboter | 25-10-14 | 21:08

Melk met klonten | 25-10-14 | 19:04
Christenen hebben altijd gemoord. Ik heb zin om u te vermoorden. Omdat u altijd een weg ziet in de agressie tegen 'ons'.

Smarties | 25-10-14 | 21:08

Jezusismijnheer | 25-10-14 | 21:01
Werkelijk waar! IS luitjes en andere besnedenen roepen precies hetzelfde: Altijd slachtoffer nooit dader! Maar gewone niet religieus gestoorde mensen weten wel beter.

Jan-Joris-Jaap-Joop | 25-10-14 | 21:06

tweetybird | 25-10-14 | 20:59

Het boek is geschreven en het woord verspreid om de mensen het rechte pad te laten bewandelen.
En het schijnt dat je via het boek ook mensen kunt onderdrukken en van het paadje kan laten afgaan.

Real Dutch Meat | 25-10-14 | 21:04

Lol die Hans Jansen is van het padje af. Zijn analyse zuigt. Gelovigen doen rare dingen uit naam van een sprookjesfiguur. De meeste christenen die ik ken doen geen vlieg kwaad. De meeste moslims doe ik ken ook niet. Toch vind ik de bereidheid om voor je god te willen sterven enorm verontrustend. Dat geldt voor alle godsdiensten. En naastenliefde? me hoela Verplicht celibaat? Gekkenhuis. Hans Jansen? Dubbele moraal.

ristretto | 25-10-14 | 21:03

Maar ja ik ga afscheid nemen vandaag het is zaterdagavond dus stap avond. Ik ga mij wijden aan het geloof der dansen alcohol en lol hebben. Zeg maar alles wat god verboden heeft. Hahaha. Ik zit morgen gegarandeerd niet in de kerk. Ben al blij als ik mijn bed dan in kan stappen het eruit komen is al net zo'n groot probleem of mischien wel een nog groter probleem. Hahaha. Fijne avond reaguurders.

tweetybird | 25-10-14 | 21:03

Rodney Stark is wel een zeer productieve socioloog die religie bestudeert. Maar ik heb toch de indruk dat zijn lofprijzingen op het Lutheraanse christendom ingegeven zijn door Max Weber (een uitgesproken bewonderaar van het Calvinisme).

Rest In Privacy | 25-10-14 | 21:02

Jan-Joris-Jaap-Joop | 25-10-14 | 20:59 De ware volgelingen van Jezus zijn altijd vervolgd geworden alle eeuwen door.

Jezusismijnheer | 25-10-14 | 21:01

VanBukkem | 25-10-14 | 20:56 De bijbel is niet zomaar een boek maar geschreven door mensen die geinspireerd door Gods geest waren. God heeft mensen gebruikt om dingen op te schrijven.

Jezusismijnheer | 25-10-14 | 21:00

VanBukkem | 25-10-14 | 20:56


Maar ja het enigste is wat jij zegt dat het geen sprookjesboek is maar je denkt er schijnbaar toch hetzelfde over. Voor jouw is het meer een gedichteboek van alcoholische gezwets. De dichtbundel der alcoholica van geestelijke knurften. Nou daar kan ik ook best in meegaan.

tweetybird | 25-10-14 | 20:59

Jezusismijnheer | 25-10-14 | 20:53
""... het huidige christendom ... hevig vervolgd ...."
Je lijkt wel een Turk. Altijd schuldig maar nooit in introspectie.

Jan-Joris-Jaap-Joop | 25-10-14 | 20:59

tweetybird | 25-10-14 | 20:49 Wat veel mensen bv ook niet zien is het onderscheidt tussen het naamchristendom en de ware volgelingen van Jezus. Bv er zijn veel mensen die zich katholiek noemen maar ze geloven bv niet in de bijbel als Gods woord.

Jezusismijnheer | 25-10-14 | 20:58

@tweetybird | 25-10-14 | 20:28
Een sprookjesboek wil ik het niet noemen, maar de Bijbel, waar al die gelovigen zich blind op staren, is en blijft natuurlijk mensenwerk. Geschreven voor mensen, geschreven door mensen. Een verzameling van oude geschriften, bijeengeraapt door een paar ouwe kerkvaders die waarschijnlijk iets te diep in het glaasje gekeken hadden.

VanBukkem | 25-10-14 | 20:56

Ik moet trouwens wel lachen om de nick jezusismijnheer. Ik denk daarbij altijd dat moet vast een vrouw zijn en die jezus heeft dan vast een grote paal. Dat is eigenlijk wat ik dan denk hahaha.

tweetybird | 25-10-14 | 20:54

citeer "Die ‘moordzuchtige oorlogsgezinde christenen uit vroeger eeuwen’ hebben kennelijk wel gedaan wat de IS/ISIL/ISIS niet wil doen: stoppen met bloedvergieten. Dat maakt de verwijten die het huidige christendom gemaakt worden over het grijze verleden irrelevant." Als je de geschiedenis gaat kijken weet je dat van deze uitspraak niet veel klopt. In de eerste eeuwen werden christenen hevig vervolgd onder de Romeinse keizers. Onder Constantijn kwam aan de christenvervolging in 313 in het Romeinse rijk een einde. Toen was er voor zover ik weet de vermenging tussen kerk en staat waar je vandaag de dag de Rooms katholieke kerk van hebt. Ook door de Rooms katholieke kerk zijn echte volgelingen van Jezus vervolgd.

Jezusismijnheer | 25-10-14 | 20:53

@matrixbluepill | 25-10-14 | 19:09
"Wat raar dat atheïsten niet kunnen toegeven dat atheïstische geïnspireerde politieke stromingen zoals communisme, socialisme en liberalisme hetzelfde (kunnen) doen."

Weet je waarom atheisten dat niet toegeven? Omdat het niet zo is.

Voornoemde stromingen pleegden hun misdaden niet vanwege hun atheisme, maar vanwege hun ideologische overtuigingen, die doorgaans niets te maken hadden met het wel of niet bestaan van een god, maar eerder met filosofieën over politiek, economie en maatschappij.

En atheisten hebben dat ook al tot in den treure geprobeerd uit te leggen. Mao pleegde zijn misdaden niet omdat er geen god was, hij pleegde zijn misdaden omdat hij geloofde dat hij daarmee de communistische heilsstaat vorm zou kunnen geven. Maar dat wordt vaak genegeerd door hypocriete "atheisten-zijn-massamoordernaars"-roeperts. Die zijn immers immuun voor rationele of logische argumenten.

"Atheïsten zijn net moslims en kunnen niet tegen kritiek, gezien de reacties destijds op Hans Janssen met zijn artikel over de historische achtergronden van atheïsme: www.geenstijl.nl..."

Ja, daar werd Hans Jansen met de grond gelijk gemaakt met de inhoudelijke argumenten van atheisten, waaronder ikzelf. Dat was ook niet echt moeilijk na zo een kinderlijk dom flutstuk, met argumenten die honderd jaar geleden al niet meer serieus werden genomen omdat ze zo geweldig en aantoonbaar stompzinnig waren.

Maar sommige reaguurders, waar jij blijkbaar ook toe behoort, waren niet zo geinteresseerd in de tegenwerpingen bij dat artikel destijds. Deze reaguurders zeiden gewoon: "kijk eens wat een reacties allemaal tegen Jansen, ze kunnen het gewoon niet hebben dat Jansen gelijk heeft." Waarna ze zichzelf tot winnaar uitriepen en niet meer de moeite namen om andermans tegels te lezen.

Bullshit natuurlijk. We konden niet hebben dat Jansen ongelijk had, en wezen hem daar op. Helaas waren er geen gelovigen of apologeten voor gelovigen die in staat waren daar iets inhoudelijks tegenin te brengen, of zelfs in staat waren om de inhoudelijke argumenten tegen Hans Jansen te begrijpen.

"En svp nu niet zeuren over pedopaters, alsof er geen atheïstische pedo's bestaan"

Het gaat om de verhouding. Hoeveel procent van de paters is pedo, en hoeveel procent van de atheisten is pedo.

Russells Teapot | 25-10-14 | 20:53

Jezusismijnheer | 25-10-14 | 20:40

Nee die steken vrouwen in brand. Zoals vorige maand waar in een afrikaans land een vrouw beschuldigt werd van hekserij wat ze moest bekopen met de dood door ja volgers van jezus en ze in brand werd gestoken. Ja fijn het dat christelijke geloof. Dus hou maar op met verdedigen en blijf jij maar trouw aan je sprookjesgod. Wie ben ik om je ervan te moeten brengen. Het intereseert mij geen ene moer of je gelooft zolang je me er niet echt mee lastig valt. Wat ik wel leuk vind is om ze af en toe een spiegel voor te houden zodat ze weer een week in een kramp zitten.

tweetybird | 25-10-14 | 20:49

wordt het eigenlijk een beetje zat continue moet ik me schuldig voelen voor dingen waar ik en mijn voorouders althans die in de afgelopen 150 jaar part noch deel hebben gehad. Het moet maar eens afgelopen zijn om dingen die toen ze gebeurde vrij normaal waren achteraf een predikaat fout toe te kennen omdat het hisotorisch toch fout bleek.

Umberto die trotzoni | 25-10-14 | 20:45

Jezusismijnheer | 25-10-14 | 20:40
Gewoon ophoeren met jouw duimzuigerig sprookjesboekgejengel. We moeten jou niet. Draag een baard zèg!

Jan-Joris-Jaap-Joop | 25-10-14 | 20:43

Jan-Joris-Jaap-Joop | 25-10-14 | 20:40 Je roept maar wat, wat nergens op is gebaseerd.

Jezusismijnheer | 25-10-14 | 20:43

"Die ‘moordzuchtige oorlogsgezinde christenen uit vroeger eeuwen’ hebben kennelijk wel gedaan wat de IS/ISIL/ISIS niet wil doen: stoppen met bloedvergieten. Dat maakt de verwijten die het huidige christendom gemaakt worden over het grijze verleden irrelevant."

Als dat argument zo wordt gemaakt, wat linksmensen inderdaad ook vaak doen, dan is het inderdaad een ongeldig argument. Christelijke misdaden hebben niets met islamitische misdaden te maken, integendeel, je dient elke religie op haar eigen verdiensten en/of uitwassen beoordelen.

Maar dat de grootste uitwassen van het christendom tot het grijze verleden zijn veroordeeld, doet er niets aan af dat er vandaag de dag nog steeds de nodige uitwassen zijn, die direct terug te voeren zijn op het christelijke geloof. Denk aan de religious right in Amerika, de moordende milities in centraal Afrikaanse landen zoals Uganda, en de ontelbare kinderen die voor het leven getraumatiseerd raken doordat ze vanaf een jonge leeftijd worden bang gemaakt met de dreiging van de hel.

Dat staat in de verste verte niet in verhouding tot de uitwassen van de islam, dat is waar. Maar dat pleit het christendom niet vrij van de misstanden waar het wél voor verantwoordelijk is. En dat schijnen veel mensen helaas niet te begrijpen: als een stel christenen ergens om bekritiseerd worden, zijn er altijd hordes mensen die met het non-argument komen: "islamieten hakken hoofden af, derhalve mag je hier geen kritiek op hebben."

"Gelovigen kunnen begrijpen wat het betekent om ongelovig te zijn. Ongelovigen daarentegen hebben geen idee wat gelovigen beweegt en komen daarom aanzetten met algemene motieven die gelden voor zowel gelovigen als ongelovigen, zoals armoede, of angst voor de dood."

Nee Hans, dat is een geweldige misvatting. Er zijn namelijk genoeg ongelovigen, zoals ikzelf, die in het verleden gelovig zijn geweest, en dus donders goed weten hoe het is om te geloven, en wat gelovigen beweegt. Voor mij was het destijds de overtuiging dat er een almachtige persoon was die mij goed gezind was die ervoor zou zorgen dat uiteindelijk alles goed zou komen, en dat alle ellende die ik zag of ervoer en waar ik mezelf geen raad mee wist, uiteindelijk zou dienen voor een hoger doel.

Natuurlijk, andere mensen kunnen andere redenen hebben om te geloven, maar dat was bij mij de hoofdzaak. Of in ieder geval, de reden waarom het zo moeilijk was om het kwijt te raken.

Dat is ook de reden dat gelovigen zo stervensbenauwd zijn voor afvalligen, want die mensen zijn het levende bewijs dat je alle argumenten en ervaringen kunt kennen waar de gelovige zijn geloof op baseert, en het geloof desondanks de rug kan toekeren.

Dat kunnen gelovigen als een grote bedreiging ervaren, want als anderen, ondanks alle "bewijzen," hun geloof kunnen verliezen, zou dat henzelf ook kunnen overkomen. En dat is hun grootste angst. Vandaar ook dat gelovigen vaak zo vijandig staan tegenover ex-gelovigen.

Bij moslims betekent dit dat afvalligen worden geëxecuteerd. Christenen zijn op dat vlak inderdaad wat beschaafder: daar wordt een afvallige slechts persoonlijk aangevallen en zwartgemaakt, en alles wat de afvallige zegt, wordt afgedaan met een argument in de trant van: "hij/zij wil zich afzetten tegen zijn/haar ouders" of "hij moet afrekenen met zijn/haar jeugdtrauma's."

Dit argument wordt uiteraard nooit onderbouwd of hard gemaakt; doorgaans weet de gelovige niet eens uit wat voor achtergrond de afvallige komt, die achtergron wordt gewoon zo gereconstrueerd, om zo zichzelf voor te kunnen houden dat de afvallige zich niet afzet tegen het geloof zelf, maar tegen slechte mensen die toevallig gelovig waren.

Want het voornaamste doel voor de gelovige is om de afvallige niet serieus te hoeven nemen, en zichzelf voor te kunnen houden dat afvalligen geen échte argumenten hebben tegen hun geloof, maar puur door rancune gedreven worden.

En dan kun je voor jezelf goedpraten dat je de argumenten van de afvallige geheel negeert, en niet ingaat op diens rationele argumenten tegen jouw geloofsovertuigingen, maar je slechts beperkt tot persoonlijke aanvallen. Immers, alles wat hij/zij zegt, is bevooroordeeld en derhalve onbetrouwbaar. Zelfs als de ongelovige zich direct baseert op de teksten die in de bijbel zelf te vinden zijn.

Ik overdrijf niet, ik heb dat in deze zelfde panelen meerdere malen meegemaakt.

Russells Teapot | 25-10-14 | 20:43

matrixbluepill | 25-10-14 | 19:09
Omdat je nog nooit een atheïstische samenleving hebt meegemaakt. Geeft niet hoor. Wij hebben geen leider die de opdracht geeft om je te vermoorden. Met een bomgordel of niet. Waarschijnlijk zijn wij degeen die je tegen het islamitische geweld gaan beschermen. Ik en velen staan al strak om het kk tuig het land uit te trappen. En het gaat gebeuren. Eerlijk gezegd zou ik het mooi vinden om met elkaar te leven. Helaas blijkt dat niet mogelijk.

Smarties | 25-10-14 | 20:42

Jezusismijnheer | 25-10-14 | 20:10
*... dat die persoon zomaar dingen zegt!*
Ahum, en dit is waarom verstandige mensen de schurft hebben aan jezus-/mohammed-idioten, linkse kerkgangers en besneden bommengooiers (usa) of uniformdragers (su/ss). Werkelijk waar, doe eens normaal bijbelvreterT!

Jan-Joris-Jaap-Joop | 25-10-14 | 20:40

tweetybird | 25-10-14 | 20:36 Over welke religie heb je het? Dat van het stenigen van vrouwen gebeurd niet door volgelingen van Jezus.

Jezusismijnheer | 25-10-14 | 20:40

Jezusismijnheer | 25-10-14 | 20:26

O ja en ik weet nu dat ik voor mijzelf de goede keus heb gemaakt. Als kind had ik al gelijk twijfels bij het geloof. Wetenschap en kennis hebben dat nog versterkt. En als ik de wreedheden weer zie van religeuze en hoe religeuze nog steeds vrouwen behandelen als vullis en ze maar blijft discrimineren ze onderwijs ontzegt ze vermoord en stenigd, verkracht dan ben ik blij dat ik de keus gemaakt heb om te zeggen religie het is een plaag en een pest en we zijn beter af zonder. Wat al die religeuze dwazen vroeger vergaten is dat ze er zonder vrouwen nooit waren geweest.

tweetybird | 25-10-14 | 20:36

De Islam is Europa en Amerika strategisch de baas, schrijft Jansen
Dat is waar en dat komt omdat de Islam ethisch er van uit gaat dat het doel de middelen heiligt. Geen westerse samenleving zou dat van haar regering accepteren. Wie heiliger wil zijn dan zijn vijand verliest altijd.

Islamofiel | 25-10-14 | 20:36

Koettoerk | 25-10-14 | 17:47
Humor. Altijd welkom.

Smarties | 25-10-14 | 20:35

VanBukkem | 25-10-14 | 20:16

Nou ik heb mijn kinderen niks opgelegd. Ze mochten het zelf bepalen. Maar ze vonden het niks dat geloof.

Ik ben zelf trouwens katholiek opgevoed alleen was het probleem dat ik die sprookjesboeken als kind al niet geloofde. En ik zag dat ook de kerk iedere zondag een drammen was van telkens diezelfde klote verhaaltjes. Zeg maar het er in stampen via collectieve hersenspoeling. En dat met verhalen dat als je die eens goed bekeek het 1 weer tegen sprak tegen het ander. Gewoon verhalen waarvan je weet dat het eigenlijk pure onzin is. Maar vele tegen beter weten in toch maar blijven geloven omdat ze niet beter weten. Dat is hun goedrecht. Alleen willen ze daarbij helaas niet accepteren dat het geloof ook heel vaak schuldig is aan hele wrede zaken. Dan springen ze in een kramp als je het ze voorspiegeld.

tweetybird | 25-10-14 | 20:28

tweetybird | 25-10-14 | 20:20 Ik zeg niet dat alle atheïsten zijn zoals ze in het communisme hebben laten zien, je hebt bv ook mensen die niet geloven maar toch respect kunnen hebben voor iemand die zoals ik in Jezus geloof maar ik zeg er wel bij respect is niet wat iemand redt, ook zo iemand moet zich bekeren tot geloof in Jezus komen om gered te worden.

Wat de artikel schrijver goed ziet is dat je niet alle godsdiensten zomaar over een kam kan scheren

Jezusismijnheer | 25-10-14 | 20:26

Jezusismijnheer | 25-10-14 | 19:44

Ik begrijp maar niet hoe je er bij komt dat niet gelovige denken dat zoiets ook niet bij politieke stromingen zou kunnen voorkomen. Je lult gewoon kul. Communisme is ook voor veel mensen een hel geweest of is het nog. Zo ook andere vormen van politiek waar ook mensen gefolterd zijn of worden en dat soort zaken. Maar daar gaat het nu effe niet over. Het gaat over religie. Raar ik heb altijd weer het idee dat als religeuze er niet uitkomen ze proberen op een zijspoor te komen en met andere voorbeelden moeten komen om te laten zien dat het allemaal wel mee valt.

tweetybird | 25-10-14 | 20:20

Had je deze onzin en drogredeneringen maar een jaartje eerder opgeschreven. Net als dat gewauwel over geweld door atheïsten eerder, alsof dat geweld aan atheïsme toe te schrijven viel. Dan had ik mijn stem niet aan jou verspild. Je gaat er compleet aan voorbij dat er juist miljoenen atheïsten zijn, die religie zijn ontvlucht, en dus exact weten wat geloven inhoudt.

Jammer, maar helaas, uiteindelijk blijkt ook Hans Jansen een ordinaire apologist. Alleen een kieskeurige.

Stefie | 25-10-14 | 20:20

@mom van avezaath | 25-10-14 | 20:04
En wat de atheïsten doen bij hun kinderen is natuurlijk ook gewoon vorm van indoctrineren. Erin stampen dat God niet bestaat. Laat uw kind dat lekker zelf bepalen zeg.
Ikzelf bijvoorbeeld heb een zuiver atheïstische opvoeding genoten. Mijn ouders waren overtuigd atheïst/compleet van God los. Maar met het verstrijken der jaren ben ik steeds meer gaan twijfelen aan die overtuiging van mijn ouders.

VanBukkem | 25-10-14 | 20:16

@ Realititeistwaanzin "Er zijn overigens meer godsdiensten dan islam of chirstendom, dat zijn net de twee die het meeste bloed hebben vergoten."

Het jodendom heeft weldegelijk bloed vergoten, dat staat allemaal in het Oude Testament.

Het echte probleem begon toen men vond dat het Jodendom moest worden geexporteerd en dat gebeurde ongeveer ten tijde van het christendom. Ook de islam moest worden uitgebreid. Ik heb an sich geen problemen met mensen die ideeen willen delen met anderen, maar wel met het geweld dat daarmee gepaard gaat. En dat dus idd en zondermeer terug te voeren valt op een uitbreidingsdrang die alleen in het monotheisme te vinden is.

micd | 25-10-14 | 20:15

G. Raayer | 25-10-14 | 20:05

'Een fenomeen dat ik al eerder beschreven heb maar nu verder met rust laat'

Nou, niet helemaal, het doel zal zijn om de christelijke achterban van deze 2 Parteien die zich "chrsstelijk" noemen maar neomarxistisch zijn, om de begripsverwarring of verwatering maar ten goede te zijn, LOS te weken van hun Parteien. Deze stemmers krijgen een ZEER belangrijke taak bij de volgende verkiezingen: slop en staaj en hun kamerbankvullers op 0 zetels te zetten. Geert of Buma, als die de Rode Dominee kan lozen, kan ze dan binnenhalen

G. Raayer | 25-10-14 | 20:12

In het christendom is het vinden van de weg naar God (lees: meewerken aan een betere wereld) ieder's belangrijkste opdracht ("Zoekt, en gij zult vinden") en niet de onderwerping aan God (Islam). Een nogal fundamenteel verschil lijkt me en tevens de verklaring voor het westerse geloof in vooruitgang, en de doodse en dodelijke status quo in de islamitische wereld.

bdn01 | 25-10-14 | 20:12

Jan-Joris-Jaap-Joop | 25-10-14 | 19:54 Waar het omgaat is dat die persoon zomaar dingen zegt in dit geval over mij over dingen die hij/zij niet kan weten. Stel iemand is bv hypocriet in zijn geloof mag iemand daar dat wat over zeggen? Ja natuurlijk maar dat kan alleen als je die persoon kent.

Jezusismijnheer | 25-10-14 | 20:10

RoBD=Skullfucker | 25-10-14 | 19:36

Dank maar ik ben jezus tweetybird niet. Tweetybird is de naam. En ja het gaat met mij hartstikke goed. In tegenstelling tot de mensen die door religie op zeer wrede manier aan hun eind komen. Zie weer een vrouw in iran. Van de week die vrouw die op barbaarse wijze met stenen afgemaakt werd om helemaal niks. Een vrouw die in pakistan ook weer om helemaal niks op haar dood zit te wachten. En dan blijven mensen maar geloven in religie. Terwijl religie zo sadisties als de pestpokke is. Maar met mij gaat het wel goed bedankt. Wat ik wel typerend vindt met religie is als je er wat van zegt of met bewijzen komt ze altijd in een kramp schieten en zaken beginnen om te draaien en vergoeilijken terwijl het gewoon niet te vergoeilijken valt omdat het onmenselijke zaken zijn die uitgevreten worden. En als ze geen weerwoord hebben worden ze boos.

tweetybird | 25-10-14 | 20:08

Quickscan

Hans ziet het bijna goed. Allereerst zijn liberalisme en socialisme stromingen die niet meer bestaan en dat misschien zelfs nooit gedaan hebben. We blijven ze hanteren voor de overzichtelijkheid maar in de uitwerking gaat er natuurlijk iets fout. De immer breed lachende Rötte en zn circusaapje Sampiesoms hebben dat grijnzen en spreken in elitaire begrippen die iets HEEL ANDERS betekenen, wat ze natuurlijk rechtstreeks van de nazi's overgenomen. Op vele forums wordt bijv nog steeds gedacht dat vernietgingskampen voor Joden nooit bestaan kunnen hebben want er stond immers 'Arbeit macht Frei' boven die kampen. Wie kan dan iets anders geloven bij zo'n universele waarheid? Dus spreken de vvd en pvdarab altijd de waarheid, ongeacht hoe gelogen.
Rötte en Sampie en hun clubs hebben dit geperfectioneerd: uit het Neoliberalisme volgde het onvermijdelijke Neofascisme en die ziet de islam voor haar doeleinden te kunnen gebruiken, als een broederreligie van het christendom, en dus slaan alle ISIS praktijken niet op de islam maar op het, overgens niet meer bestaande, christendom. Bewijs? De burger, en VOORAL de "christenen" als slop en staaj, propageren dit aan hun achterban, die dan ook braaf op hun voormannen blijven stemmen, wat in een "democratie" dodelijk is. Immers, met die paar stemmen kunnen de Neoliberalen doorgaan.
Een fenomeen dat ik al eerder beschreven heb maar nu verder met rust laat.
In hun poging het christendom verder te ontmantelen, komt de misdaden van ISIS, onze EIGEN politieke misdadigers dus goed uit..

G. Raayer | 25-10-14 | 20:05

meneer Q | 25-10-14 | 17:09
Misschien kunnen we dan ook gelijk de indoctrinatie van het socialisme en liberalisme meenemen?

mom van avezaath | 25-10-14 | 20:04

Lauwe Koffie | 25-10-14 | 17:13
En wat dacht je van het MultiCulturalisme?
Hoeveel doden deze ideologie gaat opleveren weten we weliswaar nog niet.

Ella | 25-10-14 | 20:02

jezZsismijnheer | 25-10-14 | 19:44
En dan graag van hetzelfde, want ook jij mag spuiten, maar dan in preekbaar Nederlands graag. Zo niet dan ben jij een relielul maar dat was je toch al.

Jan-Joris-Jaap-Joop | 25-10-14 | 19:54

Smarties | 25-10-14 | 19:36 Je hebt wel een snel oordeel over iemand waar je verder niks vanaf weet.

Jezusismijnheer | 25-10-14 | 19:51

@eerstneukendanpraten | 25-10-14 | 19:37
Dat van die 72 maagden is natuurlijk een verzinsel van de profeet. Da's gewoon een lokkertje. Dat weet iedereen. Nou ja, bijna iedereen.

VanBukkem | 25-10-14 | 19:47

matrixbluepill | 25-10-14 | 19:09
Nee mongool! Ik lees eerste drie regels van je betoog. Daarna ben ik gestopt. Wie is mijn woordvoerder? De paus? Zoals in jouw ziekelijke wereld. Of de Imam, in jouw ziekelijke wereld. Er spreekt niemand voor mij. Integendeel, met jouw geloof. Wij hebben geen geloof. Laat dat nu een keer je botte hersens snappen. En zoals jij praat begin ik steeds meer te begrijpen dat evolutionaire stappen betekend om geloof de wereld uit te bannen. Je gewoon af te maken. Zoals jullie probeerden 400 jaar geleden met andersdenkenden. Je hebt echt gewoon een zwaar gestoord mankement in je hersens. De vraag is hoe lang ik, wij, dit nog gaan accepteren? Wij willen naar een wereld met vrede, zonder haantjes gedrag met goden, of links en rechts. Jij kan het me niet geven,

Smarties | 25-10-14 | 19:46

De mens moet toch ergens in geloven? Geloof ik??

ovikanovi | 25-10-14 | 19:46


RoBD=Skullfucker | 25-10-14 | 19:38

Komt goed jongen, heb vertrouwen...

eerstneukendanpraten | 25-10-14 | 19:46

matrixbluepill | 25-10-14 | 19:09
citeer "Wat raar dat atheïsten niet kunnen toegeven dat atheïstische geïnspireerde politieke stromingen zoals communisme, socialisme en liberalisme hetzelfde (kunnen) doen." Ik denk dat het makkelijk is om naar andere te wijzen maar blind zijn voor het werkelijke probleem. Ik geloof dat zonden altijd tussen de mens en God instaat en dat bij atheïsten het werkelijke probleem in hun eigen leven ligt en niet ergens anders.
-
citeer "Hoeveel aanslagen zijn er op deze wereld in de 20-ste eeuw gepleegd door christenen: heel weinig. (Er zijn 2.5 miljard christenen)"
-
Ik denk dat je daar een grote fout maakt bv ik ken een aantal mensen die katholiek zijn maar ze geloven bv niet in de bijbel als Gods woord. Ik denk dat het naamchristendom groot is daar bedoel ik mensen die alleen de naam dragen maar het niet zijn.

Jezusismijnheer | 25-10-14 | 19:44

tweetybird | 25-10-14 | 19:28
*Ze passen geen pleuris aan*
En ook nonconfessionelen zoals bijvoorbeeld menig automobilist vertoont ook dergelijk gedrag. En eenmaal in hun cocon (op wielen) achten zij zich als god en verdomme in al hun agressie is het logisch dat er mensen sneuvelen.

Jan-Joris-Jaap-Joop | 25-10-14 | 19:42

Jezus, Tweetybird, gaat het wel goed?

RoBD=Skullfucker | 25-10-14 | 19:38


VanBukkem | 25-10-14 | 18:56


Klopt helemaal! Ben ooit eens bij Hem op bezoek geweest en toen heeft hij me dat ook uitgelegd. Maar 72 maagden heb ik daar never nooit mogen ontwaren dus die bomgordeljongens komen geheid van een koude kermis thuis.

eerstneukendanpraten | 25-10-14 | 19:37

Jezus, Tweetybird, gaat het wel goed?

RoBD=Skullfucker | 25-10-14 | 19:36

Jezusismijnheer | 25-10-14 | 18:53
Alleen je nick al, is om te kotsen. Je zit bij een sekte waar pedofilie, moord, onteigening en eigenbelang voorop staan. Ik durf te stellen dat als Jezus heeft bestaan, dat hij eerder achter mij gaat staan als zo'n ingecalculeerde hond van de kerk als jou. Met al zijn kerkelijke misdaden. De sekte goedpraten, ja ja.

Smarties | 25-10-14 | 19:36

tweetybird | 25-10-14 | 19:28
Pffff. Wat een Hanserig commentaar. Religie heeft gewoon een functie. Net zoals SBS6 en voetbalvelden.

Shareholder II | 25-10-14 | 19:35

VanBukkem | 25-10-14 | 19:06

Ja maar daar ben je mens voor Hij niet ,geeft nooit op, al blijft hij wel erg lang op vakantie.

Real Dutch Meat | 25-10-14 | 19:33

@myk | 25-10-14 | 18:58

Misschien moet je dan starten de commentaren te lezen, ipv alleen constateren dat ze er zijn.

KidC | 25-10-14 | 19:33

Nee niet alle godsdiensten zijn helemaal hetzelfde. Hu hu. Maar de raakvlakken zijn er weldegelijk. Religie is een plaag en een pest. Christendom hebben ook in deze tijd vele niet zo leuke en fijne zaken. Vergeet niet de jeilige die hun snikkel in jonge kinderen staken en dat werd lange tijd weg gewuifd door die fijne kerk. Een paus die riep in afrika een condoom is trgen de wil van. God. Gewoon misdadig te noemen. De doden en zieken zijn er niet gelijk maar dat duurt niet lang. En zo zijn er nog heel wat niet zulke fijne zaken zoals discriminatie..
Ook de islam is haat en nijd en oorlogszuchtig. Wat dat betreft is het allemaal 1 pot nat.

Dan meneer jansen verkondigt u onzin dat niet te bewijzen valt dat god niet bestaat.. u wilt niet dat dat te bewijzen valt. Helaas voor u scheid de wetenschap voort. De boeken roepen er is een hemel. Onzin niks verlaat zomaar deze wereld door de dampkring. In weze blijft alles op aarde. Een hemel is er derhalve niet. Wel een hel. Die heb je nu in syrie ,irak en nog wat landen. De pure hel gecreeerd door mensen. Als je vraagt waar is allah,waar is god wijzen ze alle naar boven. Maar echt weten doet niemand het. De bijbel laat er ook geen enkel twijfel over bestaan. Wij zijn geschapen naar zijn evenbeeld. Kul tot en met. En de rest van het leven dan. Dinos waren er zelfs nog eerder. Nee god is verzonnen door volken die geen antwoord hadden waarom we bestaan. Ook dat hebven bijna alle geloven gemeen. De sprookjesboeken zijn ook geschreven door mensen. Geen profeten maar handige mensen in een bepaalde tijds setting en naar die tijdsgeest zijn ook de regels opgesteld. Zowel bij koran ,bijbel als andere religeuse boeken. Regels die ver van voor ons tijd zijn uit een hele andere wereld als nu en toch wordt vastgehouden aan die oude regels uit een hele andere tijd. Waarom om geen macht te hoeven afstaan. Wetenschap lijkt wel de vloek omdat die pijnlijk bloot leggen dat het allemaal berust op fabels. Niet zo vreemd ook dat religien zo krampachtig doen als het om wetenschap gaat. Ze willen en gaan er niet in mee en proberen het vaak zelfs tegen te gaan. Zie abortus,vaccins en noem maar op. Omdat het sprookjesboek zegt. Sommige dingen warenzelfs nog niet eens bekend in die tijd of benoemd maar daar weet de religie wel raad mee. Ze passen geen pleuris aan ,maar dan wel.

Geloof me de hemel of hel of god of allah waren we allang tegen het lijf gelopen als het geen verzinsel was geweest. Nee religie is ook nog erns ern commercieele en zeer luctratieve busines. Zelfs u zal er wel wat aan verdienen. Het bewijs dat god of allah bestaat is er nog nooit geweest en zal ook nooit komen. Het tegendeel wel. De wetenschap is nog nooit zo hard gegaan. Voorlopig heeft wetenschap in tegenstelling tot de geloven wel progressie gemaakt en die durven inzichten wel te veranderen mocht er ander bewijs zijn. De kerk of islam vergeet het maar. Zelfs als het bewijs geleverd worden blijven ze volharden in hun regels uit sprookjesboeken van eeuwen geleden met sprookjesgoden. En daar hebben we heden ten dage nog iedere dag ellende van. Religie het is een pest en een plaag. De wereld is beter af zonder. Geschreven niet door een arabist maar door een gewone hollandse boeren heikneuter. Tweetybird is de naam.

tweetybird | 25-10-14 | 19:28

Sorry Hans, Maar het christendom en islam zijn in de kern wel degelijk hetzelfde. Beiden baseren zich op de stemmetjes die een 4.000 jaar geleden levend stamhoofd genaamd Abraham in zijn hoofd hoorde en hanteren de kernregels die deze schizofrene zak aan zijn omgeving oplegde. Het fundamentalisme - het verwerpen van alles dat niet in de geschriften als van god afkomstig wordt beschreven - dat christenen ten dag legden in de vroeg christelijke periode is ook volledig vergelijkbaar met dat van moslims sinds dat deze als afzonderlijke groep buiten de christenen werden gerekend. Het voornaamste verschil tussen christenen en moslims in ons land is dat christenen al eeuwen steeds meer macht en invloed aan het verliezen zien en zich nog slechts bezig houden met futiliteiten als winkelsluitingstijden, terwijl moslims juist hun macht en invloed proberen uit te breiden.

Pierre Tombal | 25-10-14 | 19:27

Parel van het Zuiden | 25-10-14 | 18:56
Sorry, nou valt me hoedje af (oud neerlands gezegde). Denk je nu echt dat ze niet weten wat ze doen? De Politiek Correcten? Die strijd gaat komen, en daarna gaan al deze landverraders onder de guillotine. De PC ideologie is nog enger dan communisme, of islam. Deze prekers gaan harder sterven als anderen. Waarom? Omdat dit als waarheid is verkocht aan , mensen die worden weggezet als facisten, maw tegenstanders in beesten veranderd, diezelfde beesten die wel eens een bezoekje gaan brengen aan de priesters van deze nieuwe religie. Dit is geen bedreiging, maar gewoon een voorspelling. De 'beesten' worden ook beesten. Ze hebben gelijk met hun religie. Maar snappen niet dat ze het over zichzelf afroepen.

Smarties | 25-10-14 | 19:26

Waar ik als een gewone jan-joris-jaap-joop zo moe van wordt, dat zijn al die luitjes die vol van hun eigen zaak niet te beroerd zijn hun giftig zaad alle kanten op te spuiten. Luitjes die vol zijn van zichzelf en hun vrindjes, wat kun je er tegen doen behalve ze nu en dan afblaffen of proberen te overtuigen?

Jan-Joris-Jaap-Joop | 25-10-14 | 19:18

@matrixbluepill
het gaat om uniforme utopieën, waarvan godsdienst een verschijningsvorm. ideologieën die absolute waarheidsclaims neerleggen, of dat nu islam, communisme of de familie kim is. kijkt u eens op youtube naar wat filmpjes op youtube. en u bent inmiddels het geweld in noord-ierland vergeten, de ethnic cleansing op de balkan die alle zelfs na WWO II in de vorige eeuw plaatsvonden. gristenen zijn geen haar beter dan moslims. alleen gristenen zijn in de westerse wereld "kaltgestellt" terwijl moslims tot voor kort er niet voorkwamen. dus moslims springen handig in dat vacuüm, daarbij geholpen door die andere kerk, de linksche kerk.

minimá-armezusvan.. | 25-10-14 | 19:18

"Of wat de godsdiensten verkondigen waar is, is niet te controleren."

Niet alles nee, maar delen wel.

De mens is niet geschapen door god zoals letterlijk in de bijbel staat maar ontstaan uit evolutie. Best controleerbaar... Vind ik behoorlijk controleerbaar. (Alles houdt natuurlijk op als je niet "gelooft" in de wetenschap, maar goed, keer dan terug naar de woestijn)

Dat jihadisten moorden is misschien geen reden om alle godsdiensten te veroordelen - het feit dat alle godsdiensten geboden en verboden voorschrijft die boven menselijke wetten uitgaan en niet bespreekbaar zijn wel. Dan heb je nog relatief onschuldige zoals Boeddhisme, tot extremere en zeer extreme als de Islam.

Smuts | 25-10-14 | 19:14

@Hans *verre van hetzelfde*,
Inderdaad, maar er bestaat ook nog iets als extremisme. Vergelijkingen tussen 'de verschillende sporten' gaan misschien vaak niet op maar menig tak heeft wel extreme uitlopers. Snoeien dan maar of de natuur haar gang laten gaan? Beide opties hebben hun voors en tegens maar dat is duidelijk.

Jan-Joris-Jaap-Joop | 25-10-14 | 19:13

Wat religies gemeenschappelijk hebben idee dat ze allemaal beweren de enige ware religie te zijn. Tevens beloven alle religies je een geweldige toekomst na je dood.

protonplof | 25-10-14 | 19:12

Godsdienst kan naar omstandigheden het slechtste maar ook het beste in een mens omhoog halen. Wat raar dat atheïsten niet kunnen toegeven dat atheïstische geïnspireerde politieke stromingen zoals communisme, socialisme en liberalisme hetzelfde (kunnen) doen. Men blaast hoog van de toren op websites zoals atheisme.eu www.atheisme.eu/nl/entry/129/religie_i... over de onderdrukking van godsdiensten, waarin men beweert: "Dat dankzij atheïtische stromingen zoals liberalisme, socialisme, humanisme etc. de godsdienst niet zoveel invloed meer heeft en de angst dus verdwenen is, wil niet zeggen dat de religies geen gebruik maken van angst om mensen eronder te houden".

Een volle loot/tak van het socialisme is 't communisme en deze is kampioen onderdrukking, intolerantie en moord. (USSR = Unie van SOCIALISTISCHE Sovjet Republieken of NSDAP = nazipartij = NationalSOZIALISTISCHE Deutsche Arbeiterpartei). Atheïsten zijn net moslims en kunnen niet tegen kritiek, gezien de reacties destijds op Hans Janssen met zijn artikel over de historische achtergronden van atheïsme: www.geenstijl.nl/mt/archieven/2014/08/...
Moslims reageren ook steevast met "ISIS is geen Islam" want..."Islam is vrede" en "ISIS is geen vrede"... dus ISIS = geen islam. Ondanks.... dat er sinds 9/11 al meer dan 24,184 terreuraanvallen zijn geweest vanuit moslimzijde !! www.thereligionofpeace.com/
Atheïsten reageren hetzelfde als men negatieve historische gevolgen van communisme, socialisme, liberalisme (Franse revolutie) of humanisme benoemt. Alleen al het benoemen roept een hoop agressie op terwijl men zelf de mond vol heeft over tolerantie. Welnu, reaguurders, hoeveel agressie is er op GS geweest over kritiek, spot, laatdunkendheid, natrappen van het christendom? Vrijwel 0,0. Hoeveel aanslagen zijn er op deze wereld in de 20-ste eeuw gepleegd door christenen: heel weinig. (Er zijn 2.5 miljard christenen). (En svp nu niet zeuren over pedopaters, alsof er geen atheïstische pedo's bestaan).
Welnu slik dan ook maar eens de kritiek van de andere kant en denk er maar een keertje over na dat (huidige) atheïstische systemen met hun grote Leiders echt niet altijd zo zaligmakend zijn. Tot nu toe zou ik zeggen: Integendeel.

matrixbluepill | 25-10-14 | 19:09

Kinderen van katholieken die dood geboren werden of kort na de geboorte stieren zonder gedoopt te zijn, mochten niet in gewijde grond worden begraven, want ze waren niet gedoopt. Ze kwamen ook niet in de hemel, maar in het "voorgeborchte. Dat was verschrikkelijk voor die mensen. Een dood kind, en dan kon 't ook nog niet naar de Hemel. Een aantal jaar geleden besloot de Paus ineens dat ze wél in de hemel kwamen....
Nou daar moet ik nou compleet van op de pot!

Rest In Privacy | 25-10-14 | 19:06

SamHarris | 25-10-14 | 17:54
Wilt u niet zo de waarheid spreken? De waarheid kan grievend zijn voor sommigen als individu en/of als organisatie waar de waarheid wordt gepropageerd.

Smarties | 25-10-14 | 19:06

@Real Dutch Meat | 25-10-14 | 18:59
We mogen van geluk spreken dat God de beroerdste niet is. Als ík God was dan had ik al lang de stekker eruit getrokken.

VanBukkem | 25-10-14 | 19:06

Wat een geblaat. Meneer Jansen gaat even voorbij aan het feit dat ook tegenwoordig christenen niet vies zijn van moordpartijen. Hiervoor hoeft men niet de verre geschiedenis in te duiken, maar slechts het spaarzame nieuws te volgen.
Ook de stelling "Gelovigen kunnen begrijpen wat het betekent om ongelovig te zijn" is totale BS. Het gros van de gelovigen zijn vanaf geboorte gehersenspoeld met het idee van een god, en hebben dus zodoende geen begrip wat het betekent om ongelovig te zijn.

Melk met klonten | 25-10-14 | 19:04

Hobbykip | 25-10-14 | 17:53
Hu? Ik zag het als strafwerk.

Smarties | 25-10-14 | 19:03

VanBukkem | 25-10-14 | 18:56

Hoe begrijpelijk dat Hij er even tabak van heeft.

Real Dutch Meat | 25-10-14 | 18:59

Mijn zondag was om tien uur kerk, daarna zondagsschool en daarna weer kerk.
Moest je ook nog een complete psalm uit je hoofd leren, Maandagochtend catechismis en geen tien betekende geen gulden van oma voor het rapport.
Zei de blijde heiden.

Terpen-tijn | 25-10-14 | 18:58

En ik kan me nog heel goed herinneren hoe het was om in Sinterklaas te geloven, dus ik kan me als niet gelovige uitstekend inleven in een gelovige. Kortom: zwak verhaal, Hans.

très cool | 25-10-14 | 18:58

Ik snap niet dat Hans zoveel kritiek krijgt altijd hier. Ik vind het echt een goed verhaal.

mykdelta | 25-10-14 | 18:58

In Nederland is politiek de immense historische fout gemaakt dat men zo graag de islam als een zuil wilde zien zoals vergelijkbaar vroeger je de katholieken had naast de gereformeerden, naast de hervormden etc. Tot in de jaren zestig was alles verzuild: het onderwijs, het verenigingsleven, de arbeid, de pers etc. Zou je nu maar de islamieten ook zo behandelen als een zuil zo was de gedachte dan zou alles goed komen en zouden zij zich ook succesvol integreren in de maatschappij. Zo was het immers ook gegaan met de katholieken en andere groeperingen. CDA, PvdA en VVD met Lubbers en van Agt, Den Uyl en Kok - de socialisten, de VVD met Dijkstal enz. -de naïevelingen. Oh wat wilden ze het graag net zo harmonisch zien ontwikkelen. Dat hebben we geweten, van de islam wisten ze niets- islamieten zijn geen katholieken of gereformeerden,laat staan doopsgezinden. Erger is dat velen dat nu nog denken.

J.Slavink | 25-10-14 | 18:57

Ik denk dat God gewoon niks te maken wil hebben met welke religie dan ook.
Het is niet voor niks dat we al een tijdje niks meer van Hem gehoord hebben.

VanBukkem | 25-10-14 | 18:56

Over niet al te lange tijd zijn we van de religiediscussie af. Gegeven voldoende aandeel in de populatie, zullen moslims doen wat ze al eeuwen op andere plekken doen. Anderen, niet-Moslims, proberen te marginaliseren en/of te verdrijven. De anderen zullen zich uit angst en door vervolging weer verenigen onder andere banieren.
.
Het Christendom zal, vanwege de sterke mate van organisatie een sterke factie zijn. Ik vermoed dat dat ook gaat gelden voor de atheisten. Er zal strijd geleverd worden en er is geen pijl op te trekken wat de uitkomst zal zijn. Wat we wel al weten is dat onze maatschappij er door verwoest zal worden. Dat ons land verwoesf zal worden.
.
Het schijnt allemaal nodig te zijn. Het lijkt, gezien de keuzes die ze voorstaan, haast wel dat de politiek correcte goegemeente het zo wil. Dat is natuurlijk niet zo. Die keuzes zijn ingegeven door een schrijnend gebrek aan feitenkennis, inzicht in ontwikkelingen, en historisch kader doorspekt met een ongeevenaard talent de realiteit om te vormen naar eigen wensdenken.
.
Wat ons, de rest, valt aan te rekenen? Dat we zulke ontzettende domme niet geinformeerde mensen zoveel invloed hebben gegeven. Achtelijkheid regeert in Nederland...

Parel van het Zuiden | 25-10-14 | 18:56

Alle godsdiensten worden wel op dezelfde manier door de wet beschermd. Dus uiteraard scheer ik ze over een kam en neem ik iedere gelovige even serieus (volstrekt niet).

très cool | 25-10-14 | 18:56

citeer" En het verschil in de eisen die godsdiensten stellen, maakt godsdiensten verschillend. Jihad of naastenliefde? Kiest u maar."
-
Dit is wat Jezus bv zei (matteus5vers43 Jullie hebben gehoord dat er gezegd is: U zult uw naaste liefhebben en uw vijand haten. [44] Maar Ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie je vervolgen,) wat een verschil met bv
Soera2vers190 En strijdt voor de zaak van Allah tegen degenen, die tegen u strijden, maar overschrijdt de grens niet. Voorzeker, Allah heeft de overtreders niet lief.
En doodt hen, waar gij hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven; want vervolging is erger dan doden

Jezusismijnheer | 25-10-14 | 18:53

Ik weet wat een (on)gelovige denkt.
Ben het beiden.

Terpen-tijn | 25-10-14 | 18:52

Ik weet niet meer precies wie het zei, ik denk Hitchens, een gelovige is een atheïst die niet in het bestaan van goden gelooft, op ééntje na. En zo is 't maar net.

the Raging Potato | 25-10-14 | 18:52

Meeroever | 25-10-14 | 17:22
Islam bashen moet nog veel harder. Met of zonder slachtoffers. Comprende?

Smarties | 25-10-14 | 18:50

Lauwe Koffie | 25-10-14 | 17:13
Klopt. Maar dan over een periode van 70 jaar de ene, de andere met aanloop 25 jaar. Die andere bestaan al duizenden jaren. En zijn nog steeds zo rot als toen. Waaraan ligt dat dan? Jij hebt er vast wel een antwoord op. En hou je schoenen binnenboord want ik schiet ze echt tussen de deur uit.

Smarties | 25-10-14 | 18:48

Ho ho meneer Jansen, sommige atheisten weten wel degelijk hoe een gelovige gristen/katholiek denkt. Ik moet toegeven dat dat deel van mijn familie hun zaakjes toch altijd aardig op orde had en er geen druk werd uitgevoerd op de kinderen. Er was vooral regelmaat, misschien een beetje als in het leger. Wanneer pa voor de open haard zijn pijp opstak en een wijntje dronk (nergens een bijbel te bekennen) MOESTEN de kinderen, uiteraard zoveel mogelijk kinderen, allemaal in bad hebben gezeten/tanden gepoetst en in bed liggen zonder al teveel lawaai te maken. Vroeg op, ontbijt aan tafel met de hele familie, jam toast en eieren, de hele mikmak. Hard werken en studeren. En als er dan iemand overleed was er een kerkdienst. Min of meer uit respect, niet omdat het moest. Wat dat betreft heb ik mijzelf er volgens mij ook nooit op kunnen betrappen te roepen dat ALLE religie slecht is. Soms mis ik die regelmaat als atheist zijnde. Ik doe wat ik wil en wanneer ik wil. Het heeft zo zijn voor een nadelen. Zo heb ik geen slaafse vrouw die altijd in de keuken staat en zit niet op een denkbeeldige troon als man des huizes. Families vallen uit elkaar en dat glaasje wijn en een pijp kan soms al snel een pakje sigaretten en een fles wijn worden voordat je laat s'nachts in bed stort. Het blijft lastig en ik moet er nog eens hard over nadenken wat ik precies wil. Maarja, gristendom is inderdaad niet altijd slecht.

de grote Anti | 25-10-14 | 18:47

Wie was er nationaal, socialistisch, democratisch en voor de arbeiders?
Sommigen geloven dat nog steeds.
Waarom? Omdat hij het zei.
Was er ook maar iets van waar?
Geloof nooit een crimineel, waar en hoe die er ook uitziet.

Terpen-tijn | 25-10-14 | 18:46

enmaarmekkeren | 25-10-14 | 17:35
Ah, de moslim komt er ook in. Die als geen ander weet wat mekkeren is... richting mekka wel te verstaan.

Smarties | 25-10-14 | 18:40

Wij zijn een goedgelovig volkje.
Zo geloven wij onmiddellijk dat IS slechte moslims zijn.
Voor mij zijn het terorristen. Niets meer of minder
En nee, geen complottheorie of alu-zionistische prietpraatjes.
Een terorrist is een terorrist, wat ze geloven of denken te geloven is hun probleem.

Terpen-tijn | 25-10-14 | 18:38

"Gelovigen kunnen begrijpen wat het betekent om ongelovig te zijn." Nou nee. Ik merk altijd het omgekeerde op. Het is de gelovige die zich geen raad weet met het feit dat de ongelovige geen kinderneukende massamoordenaar is, en dus zijn alle ongelovigen in hun optiek altijd stiekem juist heel erg gé-lovig, maar ontkennen ze het.

En het christendom een lieve religie? Herejezuschristus Jansen: kijk eens naar de VS waar relifundi's het voor het zeggen krijgen. Daar zakt je broek vanaf. Toegegeven, het zijn nog geen ISIS-moordpartijen, maar om nu te zeggen dat je het leuk hebt als andersdenkende, of zelfs als vrouw, nee, niet bepaald. Christendom is hedentendage stiller en geniepiger, maar daarom niet in wezen net zo vals en verrot als islam. Islam komt er tenminste nog 'eerlijk' voor uit wat ze van andersdenkenden vindt.

daniel37 | 25-10-14 | 18:38

Alle godsdiensten zijn zeker niet hetzelfde, Een ISIS meneer die vanuit zijn godsdienst en door de woorden van profeet Mohammed gedreven, ongelovigen de keel oversnijdt of vrouwen stenigt, aanbidt een heel andere God dan een Heilsoldaat die namens Christus daklozen kleedt, hun onderdak verzorgt en voedsel verschaft.

Mantisomantis | 25-10-14 | 18:34

Het enige wat ik wil is rustig oud worden in vrijheid.
Daar zal ik alles voor doen wat nodig is en binnen mijn vermogen ligt.
Hier wat neerplempen bijvoorbeeld.

Terpen-tijn | 25-10-14 | 18:31

Zo, nu even wat voetbalgoden aanbidden in Madrid.
Adios.

Jackanders | 25-10-14 | 18:31

De intentie van ieder geloof is uiteindelijk heel simpel samen te vatten.
Mensen vooral NIET het idee geven dat ze het beste in zichzelf kunnen geloven.

Jackanders | 25-10-14 | 18:28

Religie is ontstaan, toen de eerste bedrieger de eerste idioot ontmoette.

Vitiligo | 25-10-14 | 18:28

Hans, heb je het licht gezien?
Alle godsdiensten zijn in de kern hetzelfde.
Zo zijn er een heleboel etische atheisten die zelf hun keuzes willen maken, maar nog veel belangrijker, er is een groep die religie tegen wil werken. Sterker nog, ze kruipen in die religie (vaak al in de beginperiode) en geven er een eigen draai aan.
Gevolg?
U en ik denken dat religie eigenlijk een instrument van de satan is.
Missie volbracht! Het goede niet gedaan en iedereen die het overwoog laten afhaken!
(Behalve de etische atheisten en de oprechten dan!)

Einde van de Domheid | 25-10-14 | 18:27

"En een bewijs van niet-bestaan is, net als een bewijs van onschuld in een strafzaak, al helemaal niet te leveren."

Wat een onzin. Bewijs van onschuld in een strafzaak is heel vaak te leveren. Wel eens van een alibi gehoord?

Melchior C Balthasar | 25-10-14 | 18:26

Gelukkig heb je voor spiritualiteit niet direct een godsdienst nodig. Er zijn overigens meer godsdiensten dan islam of chirstendom, dat zijn net de twee die het meeste bloed hebben vergoten.

realiteitswaanzin | 25-10-14 | 18:26

Wat de bekritiseerders van Jansen niet lijken te snappen is dat je niet van de een op de andere dag tot een verlichte staat komt. Dat gaat geleidelijk, maar alleen dan als de juiste ingrediënten aanwezig zijn. Die juiste ingrediënten zijn niet in iedere cultuur aanwezig. Dat blijkt voor velen lastig om in te zien, en ook lastig om te accepteren.

HoogToontje | 25-10-14 | 18:24

@ Der Stohn Schlussel

En dat is nou het mooie in het Westen! De vooruitgang, niet alleen in technologische zin maar ook qua denken. Doe maar eens een stukje Spinoza lezen. Moeilijke kost voor de beginner dus beter eerst een samenvatting in modern Nederlands. Dan weet je precies wat er bij die Islamieten fundamenteel aan mankeert.

bdn01 | 25-10-14 | 18:17

Aan de andere kant> denk dat het westen het rustig aandoet, omdat je IS toch niet in een paar weken / maanden kan bestrijden. Je wint de slag, maar niet de oorlog.
Een groot offensief doet velen onderduiken, als het weer rustig is begint die hele kermis weer opnieuw.
Dit gaat nog jaren duren, misschien wel tientallen jaren.

Terpen-tijn | 25-10-14 | 18:14

godsdienst in nederland is om twee redenen fout: het tracht een achterlijk wereldbeeld en een verwerpelijk moreel perspectief er door te drijven, en gristenen maken altijd gemene zaak met de linksche kerk om hun bijzonder onderwijs en kinderbijslag veilig te stellen. want uiteindelijk moet het paradijs vol komen te zitten met gristenstrijders die op de dag des oordeels zullen afrekenen met de tegenstanders. dat u in uw aardse leven wordt opgescheept met extremistische bommengooiers van andere godsdiensten is uw probleem, niet dat van hen. hun blik is immers gericht op een imaginair leven na de dood. u kunt dus aan het gas, volgens de gristenen (pun intended).

minimá-armezusvan.. | 25-10-14 | 18:12

Alle godsdiensten zijn hetzelfde...

Ultimate Master G | 25-10-14 | 18:12

@jeanmondo | 25-10-14 | 17:49
Goed verhaal !
Lekker kort ook..

Wijze uit het Oosten | 25-10-14 | 18:10

Ashtrey | 25-10-14 | 17:11

En dat is best wel sneu, ook als je 'vriend' net weer zijn zoveelste ban heeft gekregen omdat Joris al betere vrienden heeft.

eerstneukendanpraten | 25-10-14 | 18:10

@bdn01 | 25-10-14 | 17:57
In het Nieuwe Testament weinig te vinden over aanzetten tot wreedheden, wraak en onderdrukking?????? Lees de eerste brief van Paulus maar eens (da's die aan de Romeinen). Paulus beschrijft helder en duidelijk wat in zijn ogen het lot van de praktiserend homoseksuele medemens zou moeten zijn.

De Openbaring van Johannes gaat ook vooral over hel en verdoemenis!

Der Stöhn Schlüßel | 25-10-14 | 18:08

@ netniet | 25-10-14 | 17:49:
Wat in uw comment het meest in het oog springt is de locatie van uw toiletpapier: de gangkast. Daar heeft u fluit noch reedt aan als u op het toilet zit. Ik neem maar even voor het gemak aan dat toiletpot niet in de gangkast is gemonteerd.

goedverstaander | 25-10-14 | 18:06

bdn01 | 25-10-14 | 17:57
Die stukken over slavernij en verwoesten van tempels moet je natuurlijk even overslaan.

ZwarteKater | 25-10-14 | 18:04

Totaalmalloot Hans en zijn lachwekkende verhalen uit het sprookjesbos. Man, wat moet het vermoeiend zijn om zo de weg kwijt te zijn.

Volwassenen die in sprookjes geloven zijn gewoon een beetje zielig. Of zo nou in Sinterklaas, Jezus, Mohammed of Marx geloven.....

Der Stöhn Schlüßel | 25-10-14 | 18:01

Belangrijkste is dat de eliminatie van IS gestadig doch voorspoedig doorgaat.
Tempo moet alleen omhoog.

Terpen-tijn | 25-10-14 | 17:59

TL;dr,

Religie is vergif. Net als intolerantie en haat. (wat weer volop aanwezig is in de documentatie van religies over de hele wereld.)

Met uitzondering van het boeddhisme, Taoïsme en Hindoeïsme.

R0BB3RT | 25-10-14 | 17:58

Dawkins en Bennet zijn toch wel van een wat ander kaliber dan Janssen. Wilde beweringen als "een gelovige kan zich wel begrijpen wat het betekent om ongelovige te zijn", en het omgekeerde niet. Ik heb heftig in God (en Sinterklaas) geloofd maar toen ik hoorde dat Sinterklaas niet bestond was het met onze lieve heer ook voorbij. Moet zeggen mijn wereld ging een beetje stuk maar ben toch verder gegaan. Wel eens dat je een geloof zeker kan en mag beoordelen naar de voorschriften en de daden van de volgelingen. En daar schaar ik alle heilsleren onder ook die een heilstaat op aarde willen brengen als communisme of nationaal socialisme

bijna_raak | 25-10-14 | 17:57

Er is in het Nieuwe Testament weinig te vinden dat mensen zou aanzetten tot wreedheden wraak en onderdrukking. Er staan daar een aantal zaken in over naastenliefde, vergevingsgezindheid, de liefde, enz. die ook voor ongelovigen zoals ik van universele waarde zijn. Op deze universele waarden is onze moderne westerse maatschappij in principe gestoeld, hoewel er natuurlijk altijd genoeg te verbeteren valt. Vooral dat laatste ontbreekt in de politieke Islam volledig. De politieke Islam is minstens zo kwaadaardig als het Nationaal Socialisme en dient als zodanig aangepakt te worden.

bdn01 | 25-10-14 | 17:57

Godsdienst is nooit vermaak.
Altijd zit er dwang achter, niks is vrijblijvend.
Multatuli lult maar wat, in zijn tijd was het al heel wat om licht ironisch te zijn over de kerk.
Nu zou die wel anders piepen.

Terpen-tijn | 25-10-14 | 17:57

Geen slecht stuk, ik erger me ook vaak aan de gemakzucht waarmee alle religies op dezelfde hoop gegooid worden.
Ik ben het alleen niet eens met de stelling dat gelovigen zich beter zouden kunnen verplaatsen in de gedachten van ongelovigen dan andersom.

ZonderNaam | 25-10-14 | 17:56

Eerst zien.... dan geloven.
Wie mij wil dwingen om in een wezen te gelovenn dat er helemaal niet is en zegt dat ik dat wezen moet aanbidden, die kan van mij de boom in.
Geloof voor mijn part in kaboutertjes, elfjes of marsmannetjes, maar laat mij met rust.

Schietmijmaarlek | 25-10-14 | 17:54

-weggejorist-

SamHarris | 25-10-14 | 17:54

@jeanmondo | 25-10-14 | 17:49
Thanks! Daar ga ik morgen eens lekker voor zitten.

Hobbykip | 25-10-14 | 17:53


francisca van jole | 25-10-14 | 17:47

Mijn vrouw heeft ook haar mindere periodes...

eerstneukendanpraten | 25-10-14 | 17:53

@ZwarteKater | 25-10-14 | 17:47
Lijkt me vrij normaal dat als je aankomt met een citaat van iemand, dit geen waarde heeft zolang de persoon niet zelf komt bevestigen hoe hij het heeft bedoeld anders kun je werkelijk alles beweren wat je maar uitkomt.

francisca van jole | 25-10-14 | 17:52

Wat een oeverloos geouwehoer weer. Broodschrijver.

Shareholder II | 25-10-14 | 17:50

Ach.... geloof gewoon wat je zelf wil maar val anderen er niet mee lastig. Als ik zo zeker was van mijn eigen gelijk, dan zou ik iemand anders hooguit uitlachen en verder gaan met mijn leven. Het is dat opdringerige dat veel (niet allen!) geloven hebben dat zoveel problemen veroorzaakt.

Hobbykip | 25-10-14 | 17:50

Voor een veel interessantere uiteenzetting van deze discussie zonder de christelijke spruitjeslucht van Hans Jansen verwijs ik jullie graag naar dit 3-uur-durende interview van Sam Harris:
youtu.be/WVl3BJoEoAU

jeanmondo | 25-10-14 | 17:49

Zoals een socialist geen liberale partij moest leiden, moest een arabist zich niet over het christendom uitlaten en al helemaal niet pogen op de stoel van de historicus te gaan zitten.

Het feit dat het religieus geweld gestopt is is niet te wijten aan de kerk maar de fijne grondwet waar we mee geëindigd zijn en waar die fijne islam nu haar bestaansrecht ontleent in dit ooit zo mooie land.

Geschiedvervalsing is van alle tijden dus die nieuwe lezingen zet ik in de gangkast bij het toiletpapier.

Feit is dat de mensheid ouder is dan religie en dat er vele andere religies waren voor de oudst gangbare die nu nog gepraktiseerd wordt, door de Joden. Van al deze religies hiervoor is er geen over. De veronderstelling dat enige religie van nu correct is omdat wij toevallig nu leven is nergens op gestoeld.

Vanuit wetenschappelijk en objectief punt is er tot op de dag van vandaag geen enkel bewijs dat er een hogere macht is.

Daarnaast wordt er door Hans in zijn veronderstellingen een groep vergeten. Namelijk de groep die gelovig is geweest en die zich daar bewust vanaf heeft gekeerd. Die mensen hebben een relevante perceptie.

Elke religie is repressief. Hans dit is werkelijk waar je slechtste stukje ooit hier.

netniet | 25-10-14 | 17:49

@Hans Jansen... Elk geloof is kudt!
Alleen het ene geloof is nog meer kudt dan het andere geloof.
Elk geloof is er op gericht om mensen te onderwerpen aan een (achterlijke) conformiteit die in strijd is met het democratische/liberale fundament van onze Westerse koeltoer.
Gristenen en Joodski's kunnen nog door één deur met 'dit fundament'... bij Moslims ligt dat toch iets anders...

kibambam | 25-10-14 | 17:48

Ik zeg> Godsdienst is een slechte zaak en schenkt het mensdom een vieze smaak.

Terpen-tijn | 25-10-14 | 17:48

@francisca van jole | 25-10-14 | 17:45
Sorry voor de slordige grammatica en taalfouten, even niet goed nagelezen.

francisca van jole | 25-10-14 | 17:47

De religie is niet het grote probleem maar de belijdenis ervan.
Hoe extremer dwingend en belerend en onderdrukkend dat wordt, hoe enger het wordt.
Denk bij het christendom maar aan de Dominee Fraanjekerk.
Maar zowel aan de islam- als aan de christelijke kant zijn ook veel vrijzinniger stromingen, en die vormen geen probleem.

Wijze uit het Oosten | 25-10-14 | 17:47

Ik vind het wel knap dat je elke column helemaal weer een andere stelling of kijk op de Islam kan loslaten. Zelf pas ik even deze ronde. Real tegen Barcelona begint zo en dit weekend moet een keer ergenisvrij en moslimloos worden. Ik wil mij dan ook kort richten op de anderhalf miljard moslims: Gelieve dit weekend niet in de headlines te komen met uw structurele strapatsen. Waag het niet mijn rust te verstoren. U bent gewaarschuwd. Ik neuk jullie allemaal de profeet.

Koettoerk | 25-10-14 | 17:47

francisca van jole | 25-10-14 | 17:45
En u bent van mening dat u het gelijk aan uw kant heeft?

ZwarteKater | 25-10-14 | 17:47

Het probleem blijft dat artikel 1 van de grondwet is gebaseerd op het christelijke geloof.
Men heeft er destijds vast geen rekening mee gehouden dat Nederland later overspoeld zou worden met moslims die allemaal aanspraak kunnen maken op deze wet.
aangezien er niet op een redelijke manier valt te praten met mensen die altijd het gelijk aan hun kant hebben door te citeren uit een boek waarin staat dat er een opperwezen bestaat en dat is natuurlijk waar want het opperwezen heeft alles in dat boek laten opschrijven.
Ik ben van mening dat zolang de gelovigen géén harde bewijzen hebben dat hun opperwezen bestaat, artikel 1 van de grondwet gehandhaafd blijft maar met als toevoeging dat met alles wat voortvloeit uit dat geloof geen enkele waarde heeft en er geen rekening mee wordt gehouden.
Ritueel of onverdoofd slachten verbieden, gewoon je werk doen dus geen recht op pauzes om je opperwezen aan te roepen als je dat uitkomt enz.

francisca van jole | 25-10-14 | 17:45

Ik waardeer uw visie, heer Jansen. Maar toch: godsdienst is gif voor de cultuur, voor de hersenen, en een geluksvernietiger. Niet in de minste plaats door alle onzin die in de 'heilige' boeken staat, en door het geestelijke beroepstuig dat er een eer in schept dat alles te duiden als de absolute waarheid. Ik kots er van en wil dat religie en vooral de godsdienst sterft, z.s.m.

Fijnstoffer | 25-10-14 | 17:42

Jihad of naastenliefde? Was het christendom maar zo simpel samen te vatten. Zelfs in een westers land zoals de verenigde staten staat het christendom daar nog steeds synoniem voor creationisme, en creationisme is per definitie oneerlijk. Een creationist moet willens en wetens niet alleen evolutie ontkennen, maar tal van andere wetenschappelijke disciplines die evolutie bevestigen. Puur anti-wetenschappelijk. Tel daarbij op de misstanden met vrouwenrechten, homorechten, abortus, euthanasie, verbod op voorbehoedsmiddelen, indoctrinatie grenzend aan kindermishandeling, en het feit dat bij christenen zowel de hoogste aantal tienerzwangerschappen alsmede het hoogst aantal echtscheidingen geregistreerd is, is toch reden genoeg om dat hele geloof maar eens af te zweren. Weldenkende mensen dat we immers zijn.

Adversary | 25-10-14 | 17:39

@meneer Q | 25-10-14 | 17:09
Wat heb je liever, de linkse kerk die de kindertjes de "waarheid" zegt?
Neutraliteit bestaat niet, onderwijs is altijd indoctrinatie.

frank87 | 25-10-14 | 17:38

SamHarris | 25-10-14 | 17:35
Met dat 'we willen' probeert u uw eigen wereldbeeld als waarheid op te dringen. Iets wat u nu juist religie verwijt.

ZwarteKater | 25-10-14 | 17:37

Deze keer ben ik het niet een smet Hansie GELOOF=ONMACHT. Alle geloof dus.

dwar | 25-10-14 | 17:35

-weggejorist-

SamHarris | 25-10-14 | 17:35

Heel goed meneer Jansen: alle geloven zijn verschillend; als u dit nou ook eventjes door-extrapoleert naar het volgende: alle gelovigen zijn verschillend, dan wordt uw islam-kritiek gelijk ook een stuk minder onzinnig.

enmaarmekkeren | 25-10-14 | 17:35

Conclusie van de column: niet alle godsdiensten zijn hetzelfde. Dit soort conclusies zijn wel baanbrekend, ik had totaal geen kennis van het feit dat het Christendom en de Islam van elkaar verschillen. Godsdiensten zijn bedoeld voor mensen die niet willen geloven dat het leven op aarde een zinloze bedoeling is, het leven is er en daarmee basta. Als je daar niet mee kan leven dan is het leuk om te geloven dat het leven zin heeft door een metafysische god in het leven te roepen en te zeggen dat God zin geeft aan het leven. Hiermee hebben we gelijk de overeenkomst tussen alle geloven te pakken, men geeft het leven zin door in niet-fysische elementen te geloven die ons met een bepaald doel op aarde hebben neergezet.

Schopenhauer 2 | 25-10-14 | 17:32

Dreigt Hans sponsoring van Christenvriendjes kwijt te raken?
Het is simpel. Zij die claimen dat er een God bestaat zijn gehouden hier voor bewijs te leveren. En dat is op geen enkele wijze gelukt.

ZwarteKater | 25-10-14 | 17:30

@loze stijl | 25-10-14 | 17:23

Joden zijn in die positie gedwongen. Het was rond de middeleeuwen onder koningen en heersers erg populair om Joden te verbieden om land te bewerken of te bezitten. Ze werden zo gedwongen zich met handel bezig te houden en voor de vrije beroepen te kiezen.

Meeroever | 25-10-14 | 17:25

@Stoned Hengst: Daar heb je goeddeels gelijk in.
Joden zijn uitmuntende handelaren en dat zet kwaad bloed bij het schorriemorrie dat zich andermans eigendommen alleen door geweld kan toe-eigenen.

loze stijl | 25-10-14 | 17:23

Overigens hebben wij in Nederland het christendom de mond gesnoerd. Maar kijk je terug naar de jaren '50 of eerder dan zie je het nog in haar onderdrukkende gedaante. Elders in de wereld is het christendom nog steeds een beperking of vooruitgang. Christendom is ook niet seculier, dan hebben verlichte mensen er later van gemaakt. Omdat ze inzagen dat het volhouden van één waarheid gekkenwerk was, er kon gedebateerd worden over iedere zin, en van die zin waren vaak meerdere versies.

Hans Jansen, je bent een onruststoker, je moet je gram halen bij een online gemeenschap waarvan je weet dat ze islambashing slikken als zoete koek. Je bent een vrij sneu persoon met een zeer bekrompen wereldbeeld. Dat je jezelf Arabist noemt is trouwens ook lachwekkend, je kan dan Arabisch spreken, verstand van de Arabische wereld heb je niet.

Oja, alle religie is kut.

Meeroever | 25-10-14 | 17:22


Ashtrey | 25-10-14 | 17:1


Wij zijn toch allemaal kinderen van God, nietwaar asbak?

eerstneukendanpraten | 25-10-14 | 17:17

Godsdiensten zijn allemaal begonnen als sekte. De ene sekte is succesvoller geworden dan de andere. Sektes hebben allemaal dezelfde oorsprong of drijfveer: Een zichzelf profeet, afgezant van God noemende malloot, die van zijn imaginair vriendje de opdracht heeft gekregen zijn sexuele afwijking goed te praten: Pedofilie, homofilie, veelwijverij enz. Normaal mag het niet, maar deze zelfbenoemde profeten hebben allemaal de goedkeuring van God en dan mag het. Yeah right.

lulleficatie | 25-10-14 | 17:17

Religies zijn hetzelfde en ook weer niet. Ik verwerp echter alle. Er wordt immers een levenswijze opgedrongen, vaak d.m.v. dreiging zoals het vagevuur wanneer de regels niet worden gevolgd. Ook het basisidee van een scheppende god is achterlijk. Er is geen greintje bewijs voor, sterker nog, het is wetenschappelijk gezien onmogelijk een almachtige, alwetende schepper te hebben.

Het gaat dus al mis in de basis. En daarna nog de vele regels, die elkaar onderling weer tegenspreken, of geformuleerd zijn als vage teksten, of spreken van gebruiken die in deze tijd niet meer van toepassing zijn.

Een beetje als mensen over 1000 jaar deze website lezen, hopeloos verouderd in ieder opzicht, technologisch en inhoudelijk. Het zou van de gekke zijn wanneer mensen GeenStijl dan zouden aanhangen.

Toch zijn er miljarden die geloven in iets, het leven indelen en laten beheersen door iets, waar geen enkele wetenschappelijke voedingsbodem voor is.

Islam, Jodendom, Christendom, Hindoeïsme, allemaal één pot nat en in mijn ogen niet wenselijk in een vrije westerse samenleving. Net als nationalisme in extreme vorm.

Meeroever | 25-10-14 | 17:15

Hans Jansen: "Godsdienst is raar gefoezel met een imaginair vriendje"


Prima verwoord Hans.

mr. coffee | 25-10-14 | 17:15

"Jihad of naastenliefde? Kiest u maar", de bloeddorstige barbarij van de islam wordt ons iedere dag opnieuw voorgeschoteld door de volgers van de enige echte islam, die van haat. De aanwezigheid van dat islamitische haatboek in de Tweede Kamer is ook een nationale schandvlek.

smdyasc | 25-10-14 | 17:15

Met die verschillende goden heb ik geen problemen. Ik heb meer moeite met hun grondpersoneel. (vrij naar Fons Jansen)

Rest In Privacy | 25-10-14 | 17:14

Dat godsdiensten niet per definitie 'erger zijn' dan a-religieuze ideologieën, dat hebben alleen het communisme en nationaal-socialisme tijdens de vorige eeuw al wel bewezen.

Lauwe Koffie | 25-10-14 | 17:13

Het jodendom onderscheidt zich doordat zij geen enkele "zendingsdrang" heeft.

Stoned Hengst | 25-10-14 | 17:12

Godsdienst is een smerige zaak, en schenkt het mensdom niets dan afbraak.

Ashtrey | 25-10-14 | 17:11

Ik zie ik zie wat jij niet ziet en het is heeeel kut. Religie!

aanalleskomteeneind | 25-10-14 | 17:09

ALLE godsdiensten zijn kwaadaardig beste Hans.
Een ding hebben ze allemaal gemeen het geestelijk misvormen van jonge kinderen via indoctrinatie, het zou strafbaar gesteld moeten worden.

meneer Q | 25-10-14 | 17:09

Mooi stukkie weer van Hans Jansen. En dat niet alleen, het klopt ook nog eens als een bus.

Lauwe Koffie | 25-10-14 | 17:09

Meneer Jansen: Er zijn meer godsdiensten dan alleen het christendom, islam of jodendom...

De hersenloze | 25-10-14 | 17:08

Als je probeert te bewijzen dat iemand geen gezant van god is door hem te vermoorden dan maken gelovige mensen nog een religieus symbool van het martelwerktuig en blijven ze bezig over het leed van hun messias.

Geen beter vermaak dan leedvermaak, dat denk ik er van.

rara | 25-10-14 | 17:06

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl