Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Een cijfermatige verdediging van Geert Wilders

wilderslepen100.jpg INZENDING. UIT DE MAILBOX. NIET DOOR ONS GESCHREVEN. WEL EEN GOED VERHAAL. LEKKER LANG OOK. LEZEN, EN DAN SAVE AS OPSLAAN BEWAREN ALS SOORT VAN CIJFERMATIG STANDAARDWERK. OKTHXBAI. Veel mensen achten Wilders een racist met een inherente antipathie jegens elk lid van het Marokkaanse ras. Zijn steun voor bijvoorbeeld de Marokkaans Elou Ahkiat die een wijnbar wilde openen, wordt in deze assumptie voor het gemak vergeten. Het OM verdenkt Wilders o.a. van “groepsbelediging op basis van ras”. Dit is op zich al lastig hard te maken aangezien er geen Marokkaans ras bestaat, maar laten we er voor het gemak vanuit gaan dat het Berbers betreft. Bovendien riep Wilders niet op tot de gewelddadige verwijdering van de Marokkaanse gemeenschap, maar verwijst hij naar vrijwillige remigratie. En vrijwillige gesubsidieerde remigratie is, blijkens de remigratiewet, al jaren staand beleid. Hier kunt u bijvoorbeeld zien hoeveel Euro een Marokkaans gezin ontvangt bij vertrek. Wilders riep in zijn ongelukkige uitspraak niet op tot minder Marokkanen omdat het Marokkaanse ras hem an sich niet aanstaat. Hij riep hiertoe op omdat hij minder criminaliteit en islamitisch fundamentalisme in de Nederlandse straten wil. Heel veel kudtcijfers Zou “minder Marokkanen” hier inderdaad in resulteren? De rijksoverheid stelt dat 65% (pdf) van Marokkaanse jongens tussen de 12 en 23 verdacht werd van een misdrijf. Een derde van deze groep is minstens 5 keer opgepakt en Marokkanen worden vier keer vaker veroordeeld dan autochtone verdachten. Een grootschalig onderzoek (pdf) van socioloog prof. dr. Ruud Koopmans toonde onlangs aan dat 44% van Nederlandse moslims er een fundamentalistische islamitisch gedachtegoed op nahoudt. Marokkanen zijn met ongeveer 375.000 zielen iets minder dan de helft van alle Nederlandse Moslims. Aangezien 80% van alle Nederlandse jihadisten Marokkaans is, bestaat de mogelijkheid dat het fundamentalisme in Marokkaanse kringen bij meer dan 44 procent speelt, maar dit is niet cijfermatig aangetoond. Dat 65% van de Marokkaanse jongens met de politie in aanraking komt, zegt nog niets over hun algehele aandeel in de criminaliteit. Er zijn dan ook meer specifieke cijfers de moeite waard. In 2013 publiceerde de politie het rapport (pdf) “Gewelddadige vermogenscriminaliteit; overvallen en straatroof 2012”. De politie stelt dat “het aandeel Marokkaanse verdachten zeven keer zo hoog is als op basis van hun bevolkingsaandeel verwacht zou worden.” Voor Antillianen geldt dat zij zelfs negen keer vaker verdacht zijn als op basis van hun bevolkingsaandeel verwacht zou worden, maar zij zijn geen onderwerp in deze kwestie. Straatroofverhoudingen In Midden-Nederland, Den Haag, Amsterdam en Rotterdam is respectievelijk 8%, 5.8%, 9.1% en 6.7% van Marokkaanse komaf. Maar, van alle 786 straatroven in Midden-Nederland is 25% van de verdachten Marokkaans. Van alle 1072 straatroven in Den Haag is 23% van de verdachten Marokkaans. Van alle 2239 straatroven in Amsterdam is 20% van de verdachten Marokkaans en van alle 1871 straatroven in Rotterdam is 18% van de verdachten Marokkaans. Van de 233 bedrijfsovervallen in Amsterdam was 33% van de verdachten Marokkaans. Van de 158 gelijksoortige overvallen in Den Haag was 18% van de verdachten Marokkaans. In Rotterdam betrof dit 12% van de 390 bedrijfsovervallen. Tevens werden landelijk 16 van de 28 categorie 3 (de zwaarste en best georganiseerde) overvallen gepleegd door Marokkanen; dat is 57 %. Dit rapport verzuimt de etnische herkomst van daders per regio percentueel te vermelden waar het draait om woningovervallen. Het politierapport (pdf) “Woningcriminaliteit 2012” vermeldt wel een etniciteits-percentage, maar doet dit landelijk, niet per regio . Van de 2578 in 2010 landelijk gepleegde woningovervallen is 18% van de verdachten Marokkaans. Waar het bovenregionale woningovervallen betreft, waarbij daders buiten hun eigen woonregio toeslaan, is echter 26% van de verdachten Marokkaans. Beide rapporten verzuimen per regio te rapporteren, maar afgaande op de percentage roofovervallen en bedrijfsovervallen zou het gerechtvaardigd zijn te denken dat deze percentages hoger liggen in grote steden met een grote Marokkaanse gemeenschap. Nog een relevant detail: 71% van de jaarlijkse 8361 straatroven, 49% van de jaarlijks 1986 bedrijfsovervallen en 48% van de jaarlijks 694 woningovervallen vonden plaats in de bovengenoemde regio en steden. Daarbij is een aanvullende ontwikkeling is dat criminelen van Marokkaanse komaf de Nederlandse topcriminaliteit lijken over te nemen EN DAN NU DAS EXPERIMENT Nu, gezien deze cijfers een gedachte-experiment dat ook mij bepaald ongemakkelijk maakt. Oké, wellicht is gedachte-experiment een wat pretentieuze benaming, maar ik kon geen titel bedenken en als u tot zover heeft gelezen, heeft het onderwerp blijkbaar uw aandacht kunnen winnen: ‘Zou er, wanneer men een grote willekeurige steekproef Marokkaanse Nederlanders uit de Nederlandse statistieken verwijdert, in grote steden met een substantieel aantal Marokkaans-Nederlandse inwoners, een netto daling van zowel criminaliteit als islamitisch fundamentalisme optreden?’ Ja. Ik denk van wel. Wanneer men een grote willekeurig geselecteerde steekproef van 187.500 Marokkanen uit de statistieken verwijdert, wat gebeurt er dan met netto criminaliteit? Dit betekent jaarlijks 98 minder straatroven in Midden-Nederland, 132 minder straatroven in Den Haag, 223 minder straatroven in Amsterdam en 168 minder straatroven in Rotterdam. Ook betekent het 38 minder bedrijfsovervallen in Amsterdam, 14 minder in Den Haag en 23 minder in Rotterdam. Dat zijn in drie steden jaarlijks 696 gewelddadige vermogensdelicten op straat of in het bedrijf minder. Daarbij betekent het landelijk jaarlijks 232 minder woningovervallen. Nu een verwijdering van 187.500 autochtone zielen uit de statistieken. Dit betekent 3 minder straatroven in Midden-Nederland, 3 minder in Amsterdam, 2 minder in Den Haag en 4 minder in Rotterdam. Ook betekent het 0.8 minder bedrijfsovervallen in Midden-Nederland, 0.2 minder in Amsterdam, 0.5 minder in Den Haag en 1.4 minder in Rotterdam. Daarbij betekent het landelijk 3 minder woningovervallen. Instinctief is men wellicht geneigd hier tegenin te brengen dat dit niet eerlijk is. Immers, de steekproef betreft 50% van de Marokkaanse gemeenschap en 1.4% van de autochtone gemeenschap. Echter, als beide groepen per hoofd evenveel vertegenwoordigd waren in de criminaliteit, zou dit niet uit moeten maken. Een willekeurige steekproef van ‘slechts’ 1.4% van een grote bevolking is groot genoeg om het autochtone percentage criminelen in de gehele populatie te detecteren. Kort gezegd, in een steekproef van 187.500 autochtonen is het zelfde percentage crimineel als in de gehele 13.2 miljoen zielen tellende autochtone populatie. In 2012 werden gemiddeld 572 per 10.000 Marokkanen van een misdrijf verdacht. Bij autochtone betrof dit 106 per 10.000. Islamitisch fundamentalisme Eenzelfde verhaal gaat op voor islamitisch fundamentalisme, alleen betreft het hierbij een hoger absoluut getal aangezien het om 44 procent van de gehele Marokkaanse gemeenschap draait en niet om overwegend jongens tussen de 12 en 23. Op een bevolkingsgroep van 375.000 zielen is 44 procent gelijk aan 165.000 Marokkaans-Nederlandse fundamentalisten, al zou het sieren de individuen onder de 12 jaar oud niet mee te tellen. Een hypothetische verwijdering van 187.500 willekeurige geselecteerde Marokkanen uit deze statistiek betekent 82.500 minder islamitische fundamentalisten in Nederland. Minder Marokkanen is minder criminaliteit en fundamentalisme Het bovenstaande toont dus eigenlijk aan dat een X aantal minder willekeurig geselecteerde Marokkanen inderdaad resulteert in aanzienlijk minder criminaliteit en islamitisch fundamentalisme. Dit gaat daarentegen niet op als het zelfde aantal willekeurig geselecteerde autochtonen verwijderd zou worden. Deze vaststellingen zouden als verdediging van de uitspraak van Wilders kunnen gelden. Immers, mag hij dan niet roepen om minder criminaliteit en fundamentalisme? Een beetje kwetsend ja, maar… Rassenhaat of gedragshaat? Aan de andere kant is het zeer begrijpelijk dat Marokkaanse Nederlanders die er hier het beste van maken en hun leven leiden op een manier die harmonieert met de Nederlandse wet en cultuur, zich ietwat gekrenkt en bedreigd voelen door een kleine menigte die in een zweterig Haags zaaltje “minder minder minder” roept. Echter, er zijn meerdere manieren om vervolgens te reageren op zo’n uiting door een Nederlandse politicus. Naar mijn mening bezigt Wilders zich niet met rassenhaat, maar eerder met gedragshaat. Tevens denk ik dat veel Marokkaanse Nederlanders dit ook weten. De Marokkaans-Nederlandse gemeenschap heeft er massaal voor gekozen op Wilders te reageren met aangiften om hun kwetsuren gewraakt te zien. Maar, deze offensieve aanpak is geen vanzelfsprekendheid. De Marokkaans-islamitische cultuur is qua gastvrijheid en op culinair gebied misschien superieur aan de Nederlandse, maar wat introspectie betreft kan dit bepaald niet gezegd worden. Een trotse en eergevoelige cultuur Er zijn genoeg islamitische intellectuelen die cultureel sterk introspectief zijn (hyperlinks bevatten leuke filmpjes!), zoals de Algerijnse Anwar Malek, de Saoedische Ibrahim Al-Buleihi, de Egyptische Sayyid Al-Qimni en de Syrische Nidhal Naisa. Maar, grofweg geldt voor de gehele islamitische wereld dat deze even slecht is in culturele introspectie als dat deze excelleert in culturele externalisatie. De Marokkaans-islamitische cultuur in Nederland lijkt hierop overwegend, gezien alle energie die in aangiften jegens Wilders werd gestoken, geen uitzondering. Ik zie de Marokkaans-islamitische cultuur in Nederland als een trotse en eergevoelige cultuur, maar bijproducten van deze eigenschappen zijn wijdverbreide vormen van een narcistisch onvermogen tot fundamentele en oprechte zelfkritiek. Een meer nederige en adaptieve cultuur zou veel eerder de schuld openlijk bij zichzelf leggen. Zo kan ik mij bijvoorbeeld heel moeilijk voorstellen dat een zichzelf constant kastijdend volk als het Nederlandse, wanneer een Marokkaanse Weert Gilders in Marokko zou roepen om minder Nederlanders in Marokko, die gemeenschap primair zou reageren met aangiftes want kwetsend, zonder de schuld in eerste instantie oprecht bij zichzelf te zoeken. Wilders heeft geen problemen met een deel van de Marokkaanse gemeenschap omdat zij genetische of anderszins onveranderlijke eigenschappen bezitten die hem niet aan staan. Hij heeft problemen met het gedrag van een substantieel deel van de Marokkaanse gemeenschap, maar gedrag is veranderlijk. Terug naar nul (procent misdaad) In plaats van alle externaliserende energie te steken in aangiften tegen Wilders, had de Marokkaanse gemeenschap deze energie moeten investeren in introspectie en actie. Breng die 65% Marokkaanse verdachten terug naar een percentage dat proportioneel is aan het Marokkaanse bevolkingsaandeel en reduceer het fundamentalisme binnen de Marokkaanse gemeenschap van 44 procent tot een gezonde 0%. Wanneer dat lukt en Wilders alsnog om minder Marokkanen roept, dan pas is het investeren van al die energie in aangiften terecht. Het OM heeft besloten een mogelijke vervolging van Wilders te onderzoeken, maar zij bewijzen de Marokkaanse gemeenschap hiermee bepaald geen dienst. Ten eerste zal deze vervolging de populariteit van Wilders ten goede komen. Ten tweede sluit het de Marokkaanse gemeenschap op in een externaliserende zelfgenoegzaamheid, die verhindert dat zij de problemen in de eigen gemeenschap doortastend aanpakken. Was geschreven, Een ongepast gewillige sollicitant [NAW bij redactie bekend]

Reaguursels

Inloggen

sjipsknippert | 15-10-14 | 18:39

Beetje laat, maar het is nooit te laat om op onzin te reageren. Natuurlijk kun je dat vasstellen, maar die vasstelling betekent echt absoluut niets zonder een breder kader. Dat is het punt.

Zonder die extra data kun je namelijk niet vasstellen of Marokkanen neigen naar criminaliteit vanuit hun cultuur, of dat ze neigen naar criminaliteit vanuit hun sociale positie. Waarop de volgende vraag moet zijn waarom zoveel Marokannen in die lage sociale positie blijven hangen. Dan is dat de kwestie waarna gekeken moeten worden.

Ik ben echt zo rechts als het maar kan, maar ik ben ook wetenschappper.

Japannert | 16-10-14 | 08:53

@ Japannert | 15-10-14 | 08:58

Aangezien mijn professie het meebrengt om op basis van verzamelde data beslissingsondersteunende systemen te bouwen en er behoorlijk wat statistiek bij komt kijken moet ik u mededelen dat u verschrikkelijk poep praat. Uw opmerking raakt kant nog wal en u weet dat donders goed. Op basis van bovengenoemd materiaal kan je zonder meer vaststellen dat Marokkanen buitenproportioneel vertegenwoordigd zijn in de misdaad. Maar ja u kakelt onze regenten na.

sjipsknippert | 15-10-14 | 18:39

Daar komt de zionistische, islamofobische, Marokaan hatende aap uit de mouw

Rot Zooi | 15-10-14 | 18:32

Helder stuk en geen speld tussen te krijgen. Helaas bevalt het de multiculti regenten niet dus beste schrijver u bent racist, snorremans aanhanger etc. etc. etc.. De koppen van onze 'politici', zou ze liever oplichters willen noemen, blijven in het zand gestoken. Marokkanenprobleem?? Welk marokkanenprobleem, yeah right, oogjes toe snaveltjes dicht, slaap lekker.

sjipsknippert | 15-10-14 | 18:24

De leugen regeert en is de nieuwe waarheid.

frisenfruitig | 15-10-14 | 17:14

"Veel mensen achten Wilders een racist met een inherente antipathie jegens elk lid van het Marokkaanse ras."
Marokkaanse ras? Is een marokkaan een ras? Wat is dat voor leip gelul? Ik zeg toch ook niet dat ik van het hollandse ras ben? Ras? Er is maar 1 ras en dat is het menselijke ras, dus racisme bestaat helemaal niet, dus kun je mensen alleen aanvallen op hun AFKOMST en niet vanwege hun RAS.
Daarnaast noemen marokkanen die hier geboren zijn zichzelf marokkaan en geen nederlander, dus moeten ze niet zeiken als wij ze ook marokkaan noemen, ook als ze hier geboren zijn, dus die rasismevlieger gaat niet meer op bij mij, want er bestaat maar 1 mensen ras, dus flikker maar op met die rasismekaart te blijven trekken!
von sokkenstopfen | 15-10-14 | 13:19

Dat klopt evenmin, eerwaarde.
Er zijn natuurlijk wel degelijk rassen. We hebben het caukasische ras, het negroide ras en het aziatische ras en daarmee houdt het wel zo'n beetje op.
Het marokkaanse ras is natuurlijk, zoals je zegt, lijp gelul.

Kaposi_Sarcoom | 15-10-14 | 15:53

Je mag niet van een marokkanenprobleem praten als er ook niet criminele marokkanen zijn/bestaan.
lulleficatie | 14-10-14 | 22:36

bedoeld als antwoord op bovenstaande :-)

Kaposi_Sarcoom | 15-10-14 | 15:50

O ja?
We praten toch ook wel eens van een 'rattenprobleem' terwijl lang niet alle ratten ons tot last zijn?
Het feit dat er een groep ratten is waar we last van hebben rechtvaardigt het gebruik van deze term maar dat zal in jou policor gedachtewereldje wel niet passen.

Kaposi_Sarcoom | 15-10-14 | 15:50

"Veel mensen achten Wilders een racist met een inherente antipathie jegens elk lid van het Marokkaanse ras."
Marokkaanse ras? Is een marokkaan een ras? Wat is dat voor leip gelul? Ik zeg toch ook niet dat ik van het hollandse ras ben? Ras? Er is maar 1 ras en dat is het menselijke ras, dus racisme bestaat helemaal niet, dus kun je mensen alleen aanvallen op hun AFKOMST en niet vanwege hun RAS.
Daarnaast noemen marokkanen die hier geboren zijn zichzelf marokkaan en geen nederlander, dus moeten ze niet zeiken als wij ze ook marokkaan noemen, ook als ze hier geboren zijn, dus die rasismevlieger gaat niet meer op bij mij, want er bestaat maar 1 mensen ras, dus flikker maar op met die rasismekaart te blijven trekken!

von sokkenstopfen | 15-10-14 | 13:19

Sollicitant aannemen.

hellothere | 15-10-14 | 13:13

Ik hoor steeds maar weer dat Wilders opriep tot minder marokkanen maar, als ik het bewuste fragment zie, dan hoor ik een vraag aan het publiek in het zaaltje: Willen jullie meer of minder marokkanen. Het publiek scandeert vervolgens "minder, minder...". Het was niet zo slim van Wilders om vervolgens te zeggen: "Nou, dan gaan we dat regelen."

Rest In Privacy | 15-10-14 | 11:44

iedere alle = iedere

Lolo rosso | 15-10-14 | 11:39

Waarom alleen Piet een regenboogkleur? Voortaan iedere alle allochtoon maar overschilderen in kaas-, regenboog- of stroopwafelkleur, want dat schijnt antiracistisch te zijn.

Lolo rosso | 15-10-14 | 11:39

Fijn man, die feiten.

uninvited guest | 15-10-14 | 11:24

Ruim 40 jaar geleden werden al problemen voorzien, en door de kabinet Van Agt-Wiegel en opvolgers onder het tapijt geschoven.
Citaat Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR 1979): "Bij Marokkanen is [de] aanpassing [aan het Nederlandse leefmilieu] het minst aanwezig, zoals we reeds concludeerden. (…) Blijkens het eerder geciteerde onderzoek van 1971 bleken de Marokkanen de groep te zijn die het laagst scoorde op aanpassing en het hoogst op ontevredenheid." (WRR 1979 pp. 111-112)
Het leek Den Haag ook spannend om een experimentje te doen met de ontvangende bevolking. Van hen zouden niet alleen "grote en kostbare inspanningen" worden gevergd van "onoverzienbare proporties" (WRR), maar ze zouden ook op de proef worden gesteld: "In de confrontatie met andere culturen kan blijken hoever de tolerantie die in onze opvattingen over samenleven hoog genoteerd staat, in feite reikt." (WRR 1979, Etnische Minderheden)
Niets is toeval in de politiek.

ben kokhals | 15-10-14 | 10:47

Maar ja, leuk om te weten dat er nu al een email-vampire simpel via de redactie tot in de streng beveiligde GS-CloudInrichting kon doordringen. Het volgende topic van dit kaliber gaat over Wilders die een visitekaartjesfaxactie opblaast omdat vrind Hero B. dringend een levensreddende wortelkanaalbehandeling aan alle twee zijn verstandskiezen moet ondergaan, maar dat niet zelf kan betalen omdat Heroootjoo vervroegd uit z'n TK-wachtgeldperiode is ontslagen...

F. von Zeikhoven | 15-10-14 | 10:39

Ik wil graag de link van Islamofiel nog een keer onder de aandacht brengen die m.i. op een heel herkenbare manier het probleem verklaart. Daar kunnen zowel de gevestigde politiek als dhr. Wilders hun voordeel mee doen.

louterspunt.blogspot.nl/2014/04/de-tri...

Petrus Poortwachter | 15-10-14 | 10:13

the Jackdawn | 15-10-14 | 07:26
.
Wellicht zou het interressant zijn, om naast alle misdaadcijfers, ook eens een kostenplaatje te maken van wat de gehele marokkaanse gemeenschap in totaliteit daadwerkelijk aan belastinggeld opsoepeert:
-Kosten criminaliteit, waaronder politie-inzet en opsporing, pro deo advocaten, detentie, reclassering, begeleiding en/ of TBS. Schadeclaims op verzekeringsmaatschappijen, ziektekosten slachtoffers enz.
-Kosten van alle clubjes, stichtingen, organisaties en belangenverenigingen, die vol op overheidssubsidie draaiend, zich bezighouden met intregatie, begeleiding, taallessen enz. uitsluitend voor en gericht op de " marokkaanse gemeenschap"! Met als jammerlijk resultaat: na 40 jaar nog steeds geen resultaat.
- Hoge aantal uitkeringen: bijstand, Wajong, WIA, huurtoeslagen, kindertoeslagen, zorgtoeslagen, bijzondere bijstand. Alleen al hier in Nederland. Vervolgens de export van uitkeringen naar Marokko, niet te controleren en zeeer fraudegevoelig.
.
Tel daarbij op nog de kosten die burgers moeten maken om hun huizen te beveiligen, zij die noodgedwongen moeten verhuizen vanwege bedreigingen en ernstige overlast, extra kosten welke ondernemers moeten maken hun zaak te beveiligen tegen ramkraken en/ of overvallen.
Last but not least, cijfers cq aantallen welke in elke officiele database ontbreken:
Aangiftes, die nooit worden gedaan, omtrent overlast, intimidatie, chantagepraktijken ( lees: ik weet waar jij woont), klein geweld en geringe schades.
Politie adviseert GEEN aangifte te doen, want in aangifte wordt NAW van aangever opgenomen, met als gevolg grote kans op wraak en escalatie van probleem. Vermeende dader(s) komen verhaal halen, en niemand kan de brave burger hier tegen beschermen.
.
Bovenstaande heeft niet uitsluitend betrekking op marokkanen, maar die groep trekt wel de grootste wissel op onze maatschappij.
Conclusie: minder minder minder. Oplossing zou zijn: notoire overlastgevers en draaideurcriminelen hun nl paspoort ontnemen, tot persona non grata verklaren.
Alle subsidieslurpende clubs, welke geen aantoonbare resultaten kunnen laten zien wb het doel waarvoor ze zijn opgericht, subuut alle subsidie afpakken.
Stopzetten van alle uitkeringen aan mensen die aantoonbaar niet WILLEN aanpassen, meedraaien en meewerken in en aan onze nederlandse samenleving.
Weg met het faciliteren van de provincie Klein Marokko aan de Noordzee.
Daarna zien we wel verder, hoe de problemen met overige minderheden aan te pakken.

appelvink | 15-10-14 | 10:02

Grappig, ik zit dit te lezen tijdens mijn college van de studie criminologie. Ik onderbreek het lezen om even te luisteren naar de prof. Hij zegt net dat hij vind dat het vooral nederlandse jongeren die bekeert zijn echt doorslaan. Die marokken vallen wel mee........ dus deze cijfers liegen gewoon, niet waar want racist enzo....

Bacon is good for me | 15-10-14 | 09:44

kan iemand het ff vertalen in Frans, Arabisch en Berber.....

cheiz | 15-10-14 | 09:38

"Das experiment" slaat echt helemaal nergens op. Je reinste tokkiestatistiek is dat.
VMBO niveau onwaardig.
Leer eerst eens rekenen en dan liegen.. Maar denk nu niet dat al jullie lezers zo enorm achterlijk zijn.

Deus Absurdia | 15-10-14 | 09:14

Maria.1 | 15-10-14 | 08:20
Dat kan wel je mening zijn, en misschien is het ook wel waar, maar die stelling wordt simpelweg niet bewezen door de gepresenteerde data.

Ik zie in dit stuk geen enkele cijfers die laten zien dat Marokkanen crimineler zijn dan Nederlanders uit vergelijkbare wijken/milieus.

Als je iets wil bewijzen met cijfers moet je ook goed doen anders is het niets waard.

Japannert | 15-10-14 | 08:58

"Meer herten en konijnen is minder criminaliteit."
@Rationele Mocro | 14-10-14 | 23:53

Wat mij betreft de tegel van de dag.
En toch heeft hij een punt. Als een deel van een geheel overlast veroorzaakt, is dé oplossing dan minder van het geheel? In dat geval kun je inderdaad ook voor minder mensen in algemeen, of minder mannen(of meer hertjes) pleiten. Net zoiets als alle industrie verbieden, omdat sommige bedrijven wel heel erg vervuilend zijn. Voetbalsupporters verbieden, omdat een deel zich agressief gedraagt.
Ik krijg nu waarschijnlijk tegengeworpen dat ik het in de context moet zien: dat er (relatief) veel crimineel gedrag voorkomt onder Marokkaanse mannen. Dat klopt, is meetbaar, maar is dan minder van het geheel de oplossing? Of is dit een versimpeling?
Het gaat me even puur om de manier van redeneren, dus diezelfde redenatie ook proberen toe te passen op andere bevolkingsgroepen die problemen veroorzaken.

atheïstisch stemvee | 15-10-14 | 08:58

Zo besef ik pas sinds een tijdje waarom veel Marokkanen, vooral die uit de laatste generaties, nog altijd slecht ABN spreken/schrijven (wat dan weer vaak een hindernis schijnt te zijn bij solliciteren). Blijkbaar omdat als ze wél goed ABN zouden kunnen, dat een teken van aanpassing en onderwerping is (aan Nederlanders). Je moet er maar opkomen... Maar daar zijn we heel concreet dus aanbeland, anno zoveel jaar na de eerste immigratiegolven.

milky bar | 15-10-14 | 08:49

Een geweldig stuk met onweerlegbare feiten. Iets wat we allemaal al wisten maar wat nu nog eens haarfijn wordt uitgelegd en op basis van feiten wordt beargumenteerd.

Waakvlam | 15-10-14 | 08:32

duidelijk geen M . de Hond onderzoek die zou het zo uit laten komen dat er totaal geen overval of wat dan ook door Marokkanen wordt gepleegd .

rukkieduck | 15-10-14 | 08:32

Een zeer wel passend stuk Ongepast Gewillige.
*Gremdaatje flikt* In-TrO-sPeC-tIe, kènt u dat woord ?
Alleen ongelovigen ( dehumaniserend haatwoord uit haatideologie) begaan zoiets als introspectie. Introspectie is een soort heilige oorlog om de ziel, en voorwaarde om deze strijd te strijden is het zelf hebben van een ziel.
Ware gelovigen (gevangenen van de demon allaa en gijzelaars van zijn profeet) voeren slechts de instructies in het het haatboek uit. Introspectie? allaa weet het beter!

hallevvezool | 15-10-14 | 08:29

@Japannert | 15-10-14 | 08:09.
Je slaat de plank volledig mis! Hun cultuur is wel degelijk een onderdeel van het probleem. Zij beschermen elkaar en het is niet erg om van niet-moslims te stelen. Niet iedereen denkt er zo over, maar teveel moslims wel.

Maria.1 | 15-10-14 | 08:20

Leuk. Niets mis om de feiten te benoemen. Maar neem dan wel alles mee.

Wat mist in de discussie is de vraag over welvaart. Door dit weg te laten insinueer je dat Marokkanen simpelweg meer geneigd zijn tot criminaliteit. Maar die conclusie valt helemaal niet uit deze data trekken omdat het geen compleet beeld schetst, en het dus niet duidelijk of er sprake is van relatie of slechts correlatie.

We weten allemaal dat Marokaanse jongeren, als kinderen van gastarbeiders, grotendeels uit relatief arme, laagopgeleide gezinnen komen. Je moet dus niet kijken of Marokkanen meer crimineel zijn dan autochtonen, je moet die cijfers vergelijken meet autochtonen uit dezelfde sociale klasse.

Raken Marokkaanse kinderen van arme, slecht opgeleide ouders sneller in de criminaliteit dan Nederlanders uit vergelijkbare Tokkie gezinnen?

Zo ja, en echt puur en alleen als het antwoord op die vraag ja is, dan is hun afkomst relevant. Zo niet, dan doet hun afkomst er niet toe en moet je het aanpakken vanuit een socio-economisch perspectief, en niet vanuit raciaal/religieus/cultureel perspectief.

Zonder dit is dit schrijfsel niets meer dan racistische propaganda van iemand met een fetish voor bruine hemden.

Japannert | 15-10-14 | 08:09

@the Jackdawn | 15-10-14 | 07:26

Het eerste probleem wat Wilders heeft opgelost met het (blijven) benoemen, is dat onze wetgevende en uitvoerende macht het niet meer kunnen wegmoffelen en ontkennen.
.
Ik weet niet of Wilders nog meer problemen kan oplossen. Wat ik echter wel weet, en u ook zou moeten weten, is dat de VVD, PvdA, CDA, D66, CU, GL het zeker niet gaan oplossen. Dat zien we op landelijk en gemeentelijk nivo. Wilders heeft nog niet op zo'n positie gezeten. Hebben we nog niet gezien.
.
Gebrek aan oplossend vermogen rekent u Wilders aan, maar niet de andere partijen? Twee maten dus.
.
Ik heb me daarom kostelijk vermaakt om uw bijdrage vanavond. Een uitstekend voorbeeld van zoeken naar redenen om een vooringenomen conclusie (Wilders is kudt) te staven.
.
Zeg dan gewoon "ik mag 'm niet" of in uw geval "anderen vinden dat dus ik ook."
.
PS.. U bent het "de PVV interne partijstructuur is niet democratisch" nog vergeten. Ook zo'n juweeltje...

Parel van het Zuiden | 15-10-14 | 07:57

Ik sluit mij aan bij het stuk. Heel mooi geschreven! Ik zit ermee dat Geert Wilders door de PvdA wordt gedemoniseerd en geweerd. Mijn deelname aan het maatschappelijk debat wordt dan door de PvdA volkomen genegeerd. Dat moet toch ook niet kunnen. Wie groepen mensen uitsluit van politieke deelnam mag niet aan de politiek deelnemen toch!

HebpermabanvanPvdA | 15-10-14 | 07:50

@ikdenkwat | 15-10-14 | 00:34
"Als er geen probleem is hoeft hij niet opgelost te worden. "

Wijze woorden, dat is ook de opzet van Wilders, maak problemen en werk niet mee aan de oplossing.

the Jackdawn | 15-10-14 | 07:30

@Rémy Martin ® | 15-10-14 | 01:04
winged | 15-10-14 | 01:05 | | Reageer+ | 2
G. Raayer | 15-10-14 | 00:28 | | Reageer+ | 0
Lewis Lewinsky | 15-10-14 | 00:44 | | Reageer+ | 0
"Bla bla"

Maar niemand die nog met een voorbeeld is gekomen welk probleem Wilders opgelost heeft. Tot op heden heeft hij alleen maar zaken benoemd, de problemen met de Marokkanen zijn groter en meer ouderen liggen in 24 uurs luiers omdat Greet mensen wil pesten.

the Jackdawn | 15-10-14 | 07:26

Kijk, daarom moeten we Wilders niet vervolgen, een stuk met feiten wat de waarheid boven brengt. Een waarheid die Wilders al lang verkondigt.

tepelkloofterrorist | 15-10-14 | 06:55

@ Roer | 15-10-14 | 04:02

Een juridische kwestie gaat vaak om exacte vraagstukken oftewel is het racisme ? Wanneer Marokkanen geen ras zijn is het geen racisme, simple as that.
Is het discriminerend ?
Wanneer het niet zou zijn gebaseerd op feiten dan wellicht wel, maar wanneer je de stelling zou kunnen onderbouwen (zoals hierboven) dan is het ook niet discriminerend, je spreekt immers de waarheid.
Oftewel, wat ogenschijnlijk heel simpel klinkt is juridisch nog niet zo simpel en het is jammer dat Moszcowicz er niet meer is, want dit had ik hem wel eens willen zien aanpakken. Maar wellicht krijgen we nu wel Hiddema, lijkt me ook wel een leuke voor dit klusje.

mambo43 | 15-10-14 | 06:00

Leuk verhaal, best wel genuanceerd. Maar de echte feiten mis ik. Wilders heeft het echt gezegd en we hebben een wetboek dat het op die manier verbiedt.

Roer | 15-10-14 | 04:02

@Parsons... idd weg met die eerlijkheid en feiten, kop maar weer in zand stropt! Ja srtopt.

INH.30CL | 15-10-14 | 03:39

Maar ja, leuk om te weten dat er nu al een email-vampire simpel via de redactie tot in de streng beveiligde GS-CloudInrichting kon doordringen. Het volgende topic van dit kaliber gaat over Wilders die een visitekaartjesfaxactie opblaast omdat vrind Hero B. dringend een levensreddende wortelkanaalbehandeling aan alle twee zijn verstandskiezen moet ondergaan, maar dat niet zelf kan betalen omdat Heroootjoo vervroegd uit z'n TK-wachtgeldperiode is ontslagen...

F. von Zeikhoven | 15-10-14 | 03:28

Van Rossum, jij domme gans... Je weet toch dat je digitaalanalytiekvermogen kapodt gaat op alles met meer inhoud dan een Reauze Koek? Dat percentielrekenarij je een stuiterende leeskop en gecrashte cloudports oplevert? Ok, je bent niet dyslectisch, maar als meesterlijk voorbeeld van nationaaldyscalculisme heb je ons hier dan toch maar mooi van een nu al klassiek geval voorzien. Waarvoor dank. En een driewerf Hauzee. Hauzee...

F. von Zeikhoven | 15-10-14 | 03:17

Nederland telt
16.884.864
inwoners op woensdag 15 oktober 2014
02:23:18 GMT +02:00
-----------------------------
Haal ze allemaal weg en de criminaliteit is 0,0

Oxydator | 15-10-14 | 02:24

ZwarteKater | 14-10-14 | 21:43
"En ook deze sollicitant faalt. Vergelijk de marokkanen nu eens met dat gedeelte van de autochtone bevolking wat in een vergelijkbare omstandigheid verkeert."
---
Volstrekt irrelevant omdat de vraag die gesteld wordt is: Wat levert meer op, een X aantal willekeurig gekozen Marokkanen minder of een gelijk aantal willekeurig gekozen autochtonen minder?

WirMachenMusik | 15-10-14 | 02:08

BLR | 14-10-14 | 21:42
"Als je evenveel autochtonen als Marokkanen gaat verwijderen uit de stats, moet je dit wel naar verhouding doen!"
---
De schrijver moet niks. Hij vraagt zich gewoon af welke gevolgen het verwijderen van een gelijk aantal willekeurig gekozen individuen uit twee deelpopulaties op het absolute aantal van bepaalde ongewenste gebeurtenissen heeft. En toont vervolgens aan dat je bij de ene populatie wat dit betreft aanzienlijk meer vooruitgang boekt dan bij de andere.
En dat dus de keuze die Geert Wilders voorstaat de meest rationele is.

WirMachenMusik | 15-10-14 | 02:00

@Jim Lovell | 15-10-14 | 01:18
Truste ;)

Lewis Lewinsky | 15-10-14 | 01:34

@Rationele Mocro | 15-10-14 | 01:17
Dan begrijp je de ernst niet.

Lewis Lewinsky | 15-10-14 | 01:32

the Jackdawn | 14-10-14 | 23:52

Moet Wilders oplossen als velen met de vingers in de oren, de ogen stijf gesloten lalalalala roepen. Zie je wel, Wilders heeft niets opgelost.

En zoals ik al opmerkte, veel van wat nog niet zolang werd ondergebracht onder diefstal/ inbraak en het onedele beroep van ouderen op straat beroven zonder kwetsuren achter te laten nu valt onder vermogensdelicten, zijn bovengenoemde cijfers nog zeer flatteus.

toetssteen | 15-10-14 | 01:30

@Lewis Lewinsky | 15-10-14 | 01:00
Ik kan natuurlijk niet iemand hier vertrappen Lewis, het is maar GS. Tsjezus.
Ik hou meer van Igor dan van mezelf. Nu je bek houden en gaan slapen.
Trusten.

Jim Lovell | 15-10-14 | 01:18

@Lewis Lewinsky | 15-10-14 | 01:07
Ik begrijp de ernst. Ik begrijp je punt niet.

Rationele Mocro | 15-10-14 | 01:17

@dadoorunrun | 15-10-14 | 00:55
Goed betoog, ik snap er echt helemaal niks van dat geen één politieke partij deze argumentatie gebruikt voor hun standpunt over immigratie. Volgens mij heb je het ISIS-verhaal er niet niet eens bij nodig, de halve wereld basseert hum immigratiebeleid op dit soort praktische afwegingen en niemand die dat gek vind. Wilders en zijn retoriek schopt tegen heel veel schenen en bereikt uiteindelijk helemaal niks.

mr.knetter | 15-10-14 | 01:17

Het is een zinloze discussie. De overheid heeft allang voor ons beslist: 'wij willen meer misdaad en meer fundamentalisme en dus meer Marokkanen'. Als wij zeggen dat we dat toch echt een probleem vinden worden we weggezet in de Nazihoek.
Weten we eigenlijk wel wat een probleem is? We zien het grote geheel over het hoofd: dat 375.000 Marokkanen binnen enkele jaren overspoeld zullen worden door een paar miljoen exota gezellies uit Oost-Europa, Afrika en ook nog wat uit Arabia, en het verbaast me dat kansloos/crimineel Zuid-Amerika het goud in de straten van Europa nog niet ontdekt heeft.
Ruwweg de helft van die z.g. vluchtelingen is fundamentalistisch moslim. Een probleem? Jazeker. Nederlanders namen na emigratie nog braaf de Canadese/Australische taal & cultuur en wetgeving over. Wat niet zo moeilijk was, tussen een christelijke Hollander en een christelijke Australiër zit niet veel verschil en hun Kerstviering is vertrouwd. De huidige migranten uit Oost en Zuid hebben echter een schier buitenaardse leefwijze en instelling, ze laten die niet los, nu niet en nooit. Al eens een tintig vrouwtje in de supermarkt een potje jam/mayonnaise open zien maken, vinger erin, proeven of het wel 'goede kwaliteit is, deksel dichtschroeven en terug in het schap zetten? Sociaal geaccepteerd verschijnsel in M'Kwattaland, en wij smerige racistische Nazi's moeten daar niet over zeiken, maar ons aanpassen. Aanpassen, het woord waar nagenoeg het hele parlement prikkels in de lendenen van krijgt.
Marokkanen een probleem? Pf.

dedeurs | 15-10-14 | 01:12

-weggejorist-

Drs Carla | 15-10-14 | 01:10

@Rationele Mocro | 15-10-14 | 00:22
De meerderheid van de Marokkaanse mannen is crimineel. Begrijp je de ernst van de situatie wel?

Lewis Lewinsky | 15-10-14 | 01:07

@the Jackdawn | 15-10-14 | 00:18
Wat een KULverhaal, ouderen liggen 24 uur in de luiers omdat de beveiliging van Wilders geld kost.
.
Stop de immigratie van het achterlijke zooitje Islamieten uit de zandbak. Stop ontwikkelingshulp, naar landen die te stom zijn zelf hun broek op te houden. Woestijnvolk is liever lui dan moe. Je moet eens kijken wat een geld er dan overblijft.
.
Je ziet Wilders als de man die het probleem veroorzaakt. Wederom KUL, in Frankrijk en Engeland heb je nogo areas. Waar de sharia heerst. Is dat ook de schuld van Wilders? Nee Jack, het is de schuld van "wegkijkers". De Peggolds, die zijn het probleem. Niet Wilders.
.
Wilders benoemt de problemen, hij veroorzaakt ze niet.

winged | 15-10-14 | 01:05

@the Jackdawn | 15-10-14 | 00:18

Als het zo verschrikkelijk vindt te moeten meebetalen aan de beveiliging van Wilders, dan zou je er beter aan doen je woede te richten op de beroepsgekwetsten met de lange tenen die hem menen te moeten bedreigen. Jij gaat het bijvoorbeeld nooit of te nimmer voor mekaar krijgen mij te kwetsen. Jij niet, niemand niet. Kwestie van incasseringsvermogen. Je gekwetst/beledigd voelen is een keuze. Niemand in een vrije samenleving heeft het recht om niet beledigd te worden.

Rémy Martin ® | 15-10-14 | 01:04

@Jim Lovell | 15-10-14 | 00:54
Niemand vertrappen, Jim, alsjeblieft.

Lewis Lewinsky | 15-10-14 | 01:00

Ik geloof heilig in de gelijkheid van alle mensen ongeacht etniciteit of (minieme) raciale verschillen. Maar het absorptievermogen van de Nederlandse samenleving is allang overschreden. Elk EU-land heeft al genoeg te stellen met de inheemse burgers die in zich in de ratrace ontstaan na de globalisering nauwelijks kunnen handhaven. Ik snap dat allerlei verdragen verplichten tot toelating van vreemdelingen op grond van het asielrecht en gezinsvorming. Maar dat zijn vrijwillig aangegane verplichtingen die uitgaan van een zekere mate van beheersbaarheid. Maar ieder verdrag dat je vrijwillig aangaat kun je ook wijzigen of verlaten. Stel nu dat vanaf 2018 door complexe geopolitieke ontwikkelingen in de het Midden-Oosten 2 miljoen mensen per jaar aanmeren in Lampedusa. Betekent dat dat de EU-landen in tien jaar tijd 20 miljoen mensen in de asielprocedure heeft moeten nemen? In sub-Sahara-Afrika rommelt het ook al een tijdje. Die stroom van vluchtelingen bestaat al langer en groeit exponentieel. Dus het kan nog veel erger worden dan het nu al lijkt. Dat is niet alleen onbetaalbaar maar ook organisatorisch niet haalbaar. Het is eerder een aannemelijk scenario dan een ongeloofwaardige hypothese.Op dit moment worden er elk jaar al bijna een half miljoen asielaanvragen gedaan in de EU. De jihad is het komende decennium nog niet uitgeraasd. Het conflict in Syrië en Irak kan zich op ieder moment uitbreiden naar Jemen, Saoedi-Arabië, Libanon, Jordanië of Egypte. In al die landen rommelt het door de wensdroom van de salafisten om een kalifaat op te richten. Van die 2 miljoen asielaanvragen per jaar zou Nederland naar daadkracht en bevolkingsomvang waarschijnlijk zo'n 150.000 per jaar in de procedure moeten opnemen. Je moet dan ook in overweging nemen dat Nederland ieder jaar al 50.000 immigranten toelaat in het kader van gezinsvorming. Van de 150.000 asielzoekers krijgen naar verwachting zo'n 90.000 een verblijfsstatus. Nederland geeft dan ieder jaar 140.000 vreemdelingen een verblijfsvergunning en krijgt er ook nog enkele 10.000-den extra uitgeprocedeerde illegalen bij. Nederland heeft dan na ommekomst van die 10 jaar er zo'n twee miljoen nieuwkomers met een problematische culturele achtergrond bij. Als je aanvaard dat dit een mogelijk toekomstscenario is weet je ook dat de verdragen op zeker moment moeten sneuvelen of worden gewijzigd. Ik zou voorstellen om dan te beginnen met de gezinsvorming en -hereniging. Tegenover de maatschappelijke- en financiële kosten die het oplevert vindt ik het handhaven van de volkenrechtelijke betamelijkheidsmoraal een slechte deal.

dadoorunrun | 15-10-14 | 00:55

@Lewis Lewinsky | 15-10-14 | 00:44
Ik bewonder uw liefde voor behoudendheid en de kracht waarop U dat verdedigt. Dat valt op en is erg overtuigend.

U zal het vast niet erg vinden dat ik vanaf morgen mijn voet gebruik om irregulieren te vertrappen.
Igor Putkin lijkt me wel een leuke ;)

Jim Lovell | 15-10-14 | 00:54

@ Rationele Mocro | 15-10-14 | 00:45
Ik denk dat dit topic er wel degelijk over gaat, maar goed.
Dank voor je toelichting.

Lewis | 15-10-14 | 00:51

Graaf van Egmont | 15-10-14 | 00:33
.
There are lies, damn lies and statistics.
Uiteraard multi-interpretabel en niet meer dan constateringen, maar wel degelijk handvatten om beleid op te baseren.
.
@Jackdown
Na overweging en inmiddels hoofdpijn heb ik maar besloten om niet op je laatste opmerking (richting mij) te reageren. Het lijkt zinloos en dus verspilde energie.
.
Wil ik toch nog even een puntje aandragen:
Trek het hele 'Marokkanenprobleem' eens iets breder dan alleen criminaliteit. Zullen we het eens definieren als 'de mate van bijdragen aan de maatschappij'.
Dan is de groep die als 'probleem' benoemt kan worden nog vele male groter. Denk aan steuntrekken, in een sociaal isolement leven (eigen keuze), weigeren om bij te dragen middels ons belastingstelsel (zwart geld, welke shoarmatent is er niet groot mee geworden, noem maar een voorbeeld), de dominantie van de godsdienst*, het beheersen van de taal enzovoorts.
Een groot deel van de 'gemeenschap' profiteert voornamelijk van onze verzorginsstaat en is niet bereid eraan bij te dragen. En ik denk dat die groep de meerderheid vormt.
.
*De dominantie van de godsdienst: Hoewel we van origine een (voornamelijk) Christelijke samenleving hebben, zie je daar vrij weinig van terug. Al die geloven en stromingen, betrekken zich voornamelijk op de achtergrond. Maar de Islam is in Nederland enorm dominant aanwezig. In het straatbeeld, in het maatschappelijk debat en is veelal onderdeel of gaat gepaard met problemen. Is eigenlijk enorm krom, niet?

Nosky | 15-10-14 | 00:49

Lewis | 15-10-14 | 00:38
Daarin heb ik ook weinig in te brengen. Ik zeg zelf ook dat ophef goed is. Ik vind dat alleen een bijster zwak argument in de context van zijn uitspraak, waar ik de het originele betoog en jouw argument (al dan niet onterecht) in toedeelde.
Echter, in de context van de motivatie achter het stemgedrag van PVV'ers kan ik mij dat argument juist wél voorstellen. Dat beantwoordt hopelijk jouw vraag, maar daar gaat dit topic niet echt over.

Rationele Mocro | 15-10-14 | 00:45

@the Jackdawn | 15-10-14 | 00:32
Krankzinnige opmerking van je, Jack de gek.

Lewis Lewinsky | 15-10-14 | 00:44

@ Rationele Mocro | 15-10-14 | 00:31
Ik heb het niet over generaliseren, citeer anders even waar ik dat wel doe. In eerdere tegels heb ik nog benadrukt dat zeker niet alle Marokkanen over één kam geschoren moeten worden. Kom, zeg.
Maar Wilders komt niet uit een ei of een vacuüm, de PVV is zo groot doordat zeer veel Nederlanders zich zeer veel zorgen maken over met name Marokkanen. Ik begrijp dat je dat niet leuk vindt, ik begrijp niet zo goed dat je je er niet iets bij kunt voorstellen.

Lewis | 15-10-14 | 00:38

Goed om die cijfers een keer samengevat te zien want die zijn wel echt schrikbarend. Ze zeggen echter helemaal niks over de strafbaarheid van Wilders zijn woorden. Laat ik voorop stellen dat ik als autochtone man in eerste instantie echt bang werd van zijn minder-minderspeech maar desalnietemin niet vind dat hij vervolgt moet worden. Hij schurkte echter wel tegen de grens van de vrijheid van meningsuiting aan, namelijk het oproepen tot geweld, en hij deed dit heel bewust. Het ophitsen en het scanderen had hier in ieder geval veel van weg en heeft destijds een hele intimiderende werking gehad op onze samenleving. De intenties zijn natuurlijk wel betwistbaar en mensen kunnen het op een andere manier ervaren hebben. De schrijver van dit stuk gaat er echter automatisch van uit dat de strekking van Wilders zijn woorden consequent over gedrag gaan ipv van afkomst maar iedereen die hem een beetje volgt weet dat hij bewust speelt met zijn woordkeuzes hierin en soms wel heel erg de nadruk legt op etniciteit. Die nadruk kan voor individuen bepalend zijn om het wel of niet als een oproep tot geweld te zien, helemaal in de opgefokte context van die avond.

mr.knetter | 15-10-14 | 00:37

the Jackdawn | 15-10-14 | 00:28
Als er geen probleem is hoeft hij niet opgelost te worden. Dus wat moet hij oplossen? Of is er wel een probleem? Dan heeft hij dus gelijk.

ikdenkwat | 15-10-14 | 00:34

Statistisch gezien is de poes van Fleur gestolen of ontvoerd door een *********.

Jan Dribbel | 15-10-14 | 00:33

Ik vind het een boeiend betoog, maar ik heb niks met statistiek. Statistiek is multi interpretabel. Cijfers tegen elkaar wegstrepem helpt daar niet bij. Mogelijk is statistiek bij het Marokkanenprobleem een bijdrage tot sturing van het probleem, maar het moge duidelijk zijn dat de laatste 20 jaar er in de politiek niemand bereid is om die sturing op zich te nemen. Ja, met subsidies, maar dat stuurt niet, dat vult slechts zakken van de zogenaamde "geslaagde en geïntegreerde" Marokkanen.

Graaf van Egmont | 15-10-14 | 00:33

Hopelijk heeft GeenStijl deze "lesbrief" ook doorgestuurd aan Jeroen Pauw. Handig voor hem als hij weer eens een stel intellectuele "Ik hoef-me-niet-te-distantiëren-van-(IS/crimivolksgenoten/landgenoeten/etc.)" op bezoek heeft. Met dit cijfermeppen is het zelfs nogal makkelijk scoren.

Als je dit zo leest dan zou je je als lid van de Marokkaanse gemeenschap jezelf eens duchtig achter de oren mogen krabben. Maar nee, dat zal dus niet goed lukken, daarvoor dien je geestelijk enigszins introspectief geëquipeerd te zijn. Duurt nog wel een paar generaties voordat ze eindelijk zo ver zijn.
Salut! Evocatus

Evocatus | 15-10-14 | 00:33

@Rationele Mocro | 15-10-14 | 00:22
Hooligans voelen zich ook heel prettig in een geconditioneerde omgeving waar iemand ze in het gareel slaat als ze de verkeerde kant op gaan.

BigusDickus | 15-10-14 | 00:32

@Lewis Lewinsky | 15-10-14 | 00:20
En jij bent een hater van vrijheden en een tegenstander van Nederlandf die graag ouderen in 24 uurs luiers laat liggen omdat religie voor jou zo belangrijk is.

the Jackdawn | 15-10-14 | 00:32

@Lewis | 15-10-14 | 00:23
Ophef is goed, maar dan gaan we off-topic. Want het gaat nu niet om wat de ophef veroorzaakt, maar om wat Wilders zegt en dat is een generaliserende gedachte. En vervolgens doe jij hetzelfde als meneer de Sollicitaant: kijk naar alle ophef over Marokkanen, daarom mag je generaliseren.
Bullshit, als jij zoveel waarde hecht aan je grondwettelijke principes, dan moeten deze gelden voor iedereen die hier woont. Door deze generalisatie te rechtvaardigen met "alle ophef" pis je tegen je diezelfde principes die jij zo tracht te verdedigen.

Rationele Mocro | 15-10-14 | 00:31

the Jackdawn | 15-10-14 | 00:28
.
Excuus, ik ben zo terug. Ga ff een peuk roken en dertig keer m'n kop tegen de muur rammen.

Nosky | 15-10-14 | 00:30

Rationele Mocro | 15-10-14 | 00:22
Hoe zou het komen dat ze meer als bezetters gezien worden? Hoe komt het dat juist deze landgenoten zo in het nieuws zijn? Waarschijnlijk de schuld van de andere landgenoten. Hebben allemaal zonder reden de pik op andere landgenoten. Die landgenoten zijn allemaal dom en rasistisch. Hoe bestaat het.

ikdenkwat | 15-10-14 | 00:30

@Nosky | 15-10-14 | 00:23
"Hoe bedoel je, problemen niet benoemen alvorens ze op te lossen?"

Welke problemen heeft Wilders opgelost.

the Jackdawn | 15-10-14 | 00:28

the Jackdawn | 15-10-14 | 00:18

weles afgevraagd hoeveel de beveiliging van ons fake "koningshuis" gekost heeft tot nu toe? Om een stelletje oplichters die, naast dat ze zelf de grootste oligarch zijn in dit land, hun companen te beschermen? MILJARDEN.
Of het hoge hek om Zimmerschwanz bescheiden villaatje om tegen de nabestaande van de MH17 te beschermen?
Geert geen beveiliging dan Willie en Zimmie ook niet meer...

G. Raayer | 15-10-14 | 00:28

@ the Jackdawn | 15-10-14 | 00:24
Dat lijkt me toch teveel een lichtgewicht.
Ik heb het over iemand met meer inhoud en charisma.
Wat blijf ik, zoals velen hier, Fortuyn toch missen.

Lewis | 15-10-14 | 00:28

@Rationele Mocro | 15-10-14 | 00:22
Nee. Slechts één van de twee Marokkanen die de juwelier in Deurne beroofden en zijn doodgeschoten, had een Nederlands paspoort.

En dat had hem allang afgenomen moeten worden.

Lewis Lewinsky | 15-10-14 | 00:27

@ Nosky | 15-10-14 | 00:17
Daar zeg je met andere woorden voor een belangrijk deel wat ik ook bedoelde, ja. Eens dus.

Lewis | 15-10-14 | 00:25

@Lewis | 14-10-14 | 23:55
"Zou je een alternatief voor hem weten?"

Ik heb Joram altijd een lul gevonden maar vindt dat hij het samen met Bontes goed doet, niet mijn voorkeur hij zou van de PVV een partij kunnen maken die wel iets voor zijn kiezers bereikt.

the Jackdawn | 15-10-14 | 00:24

@ Rationele Mocro | 15-10-14 | 00:11
Maar de enige dode valt dan wel weer net dan.
Weet je, het is een optelsom. Als een paar Chinezen een grensrechter zouden doodtrappen zou iedereen dat ook verschrikkelijk vinden, maar dan zou de ophef inderdaad een stuk minder groot zijn. Het zou me zeer verbazen als je dat niet begreep.

Lewis | 15-10-14 | 00:23

the Jackdawn | 15-10-14 | 00:12
.
Ben je echt zo dom??
Elke studie, aanpak, onderzoek, scriptie noem maar op, is opgebouwd vanuit een probleemstelling.
Die probleemstelling wordt geformuleerd aan een voorafgaande probleemanalyse, waarin symptomen worden gezocht en onderzocht waarmee men uiteindelijk tot een (meest waarschijnlijke) oorzaak kan komen. Die oorzaak ligt ten grondslag aan het 'probleem' en is dan ook de invalshoek van de probleemstelling/
,
Hoe bedoel je, problemen niet benoemen alvorens ze op te lossen?
Leg mij dat is even uit..

Nosky | 15-10-14 | 00:23

Lewis Lewinsky | 15-10-14 | 00:11
En je bewijst mijn stelling, want dit zijn dus criminele Marokkenen. Holleeder is ook een moordlustige crimineel, als hij zou zijn verbannen dan hadden we minder criminaliteit, dacht je niet?
Als jij die nuance niet wilt maken, dan kan ik hetzelfde argument tegen je gebruiken en dan blijven we eindeloos aan de gang.
En oja..... Het zijn ook JOUW landgenoten.

Rationele Mocro | 15-10-14 | 00:22

Ja maar welk percentage van jongeren heeft een moeilijke jeugd gehad? Zie je wel Marokkanen hebben het zwaarder dan autochtone jongeren en daardoor is dit criminele gedrag volkomen gerechtvaardigd.... Aldus de D66/PvdA en andere linkse wegkijkers.

FinFucker | 15-10-14 | 00:21

@the Jackdawn | 15-10-14 | 00:18
Yep. Jij gaat aan de kant van de bedreigers staan. Jouw vrienden heten Mohammed Bouyeri en Volkert van der Graaf.

Duidelijk.

Lewis Lewinsky | 15-10-14 | 00:20

@G. Raayer | 15-10-14 | 00:17
Goed gezegd. Hulde!

Lewis Lewinsky | 15-10-14 | 00:18

@Lewis Lewinsky | 15-10-14 | 00:09
" Daarmee ga je aan de kant van de bedreigers van Wilders staan."

Onzin ik ga niet voor de bewaking van Wilders betalen omdat hij samen met de Wesley's van Nederland wil pesten. Voor het geld dat Wilders aan beveiliging kost moeten veel ouderen in 24-uurs luiers liggen.
Ik kom op voor de ouderen van Nederland die nu in hun eigen uitwerpselen liggen omdat jij het leuk vindt dat Wilders andere in de zeik zet en daardoor beveiligd moet worden.

the Jackdawn | 15-10-14 | 00:18

We kunnen ons allemaal de meest gruwelijke scene herinneren die zich afspeelde NA Geerts minder,minder, minder oproep. Dat was die van onze "premier", waarvan door de nrc NEXT gefingeerd was dat die PVV samen met d666 de groepsbeleding uit het strafboek wilden halen, je ziet eerder de Paus op de Kabaa een klompendans met een travestiet doen, die SPOORSLAG naar de marokkaanse kindjes rende om die verhaaltjes voor te lezen. Ongetwijfeld geen Sinterklaas verhaaltjes.
Of rechtse cartoonist Nekschot, die na wat islamkritische tekeningen ONMIDDELIJK door Ernesto Ballins door 6 ME peletons en 3 helikopters, alsof het om een, overgens door onze "overheid" gesteunde jihaddistengroep ging die net een bomaanslag wilden gaan plegen, van zn bed gelicht werd.
Blanken die zich tegen de kolonisten verweren wordt eigenlijk met de doodstraf in Nederland geonfronteerd.
De moslim, de marokkaan dus, is de WERKELIJK en ENIGE bevolkingsgroep die in dit land hoort, en onze "politiek" heeft slechts EEN opdracht, en dat is naast bovenstaande, deze groep (en andere xenosapiensen) hier te verdedigen en uiteindelijk de Nederlanders te assimileren.
"Onze politiek" staat in dienst van bedrijven en de moslimwereld en is onze WERKELIJKE vijand.
Minder, minder, minder, betekent minder Rötte en minder pvdarab. U begrijpt: de Paus trekt nog eerder zn dansschoentjes aan en gaat naar mekka...

G. Raayer | 15-10-14 | 00:17

@Lewis
Het past volledig in het straatje van Wilders. Of hij zich bewust of onbewust versprak, daar durf ik geen stelling over in te nemen. Wat je wel kon zien is dat hij zichtbaar geschrokken was van wat 'hij' teweeg had gebracht. Maar vervolgens weer volledig zichzelf om daar dan geen milimeter afstand van te nemen of nuance toe te voegen, alsof hij het er bewust op aan laat komen.
.
En dat is het probleem met Wilders, dat provoceren is leuk, en het levert uiteraard weer de nodige aandacht op, maar wanneer je dat podium hebt om iets te doen, moet je wel een keer dat omslagpunt maken om diepgang in je standpunten te brengen en uit te dragen. Dat doet ie tot nog toe niet, terwijl de partij er groot genoeg voor is en voldoende bereik en draagvlak heeft.
.
Met wat Wilders nu allemaal aan het doen is doet hij zijn achterban tekort. Tevens, als hij op bepaalde punten meer nuances aanbrengt en wat 'serieuzer' aan de bak gaat, is er naar ik denk een ontzettend grote groep aan potentiële kiezers. Daar moet hij nu gebruik van maken, om het in D66 taal te zeggen Juist nu.

Nosky | 15-10-14 | 00:17

Net dese gezien:
www.youtube.com/watch?v=duEsJof50K0
.
Een doc over het ontstaan van de islam.
Het begint ogenschijnlijk positief maar, gaandeweg wordt het van kwaad tot erger. Het verklaart waarom we nu met de gebakken peren zitten.

Rest In Privacy | 15-10-14 | 00:15

Eigenlijk al oud nieuws met een fris jasje eromheen. Het is statistisch al bekend dat deze landgenoten buiten proportioneel hun hoofd boven dat maaiveld uit blijven steken. Vadertje zeis is onderweg!

Mr_Pikibelly | 15-10-14 | 00:12

@Nosky | 15-10-14 | 00:04
"maar niet als zodanig benoemt"

Mensen zitten niet in de politiek om zaken te benoemen maar om op te lossen. Als de PVV, Martin Bosma, zijn politieke werk had gedaan dan zou Wilders waarschijnlijk helemaal niet vervolgd zijn.
www.nrc.nl/nieuws/2014/10/11/pvv-had-m...

the Jackdawn | 15-10-14 | 00:12

@Rationele Mocro | 15-10-14 | 00:06
Jouw landgenoten die de juwelier in Deurne beroofden, zijn begraven in Marokko.

Het was beter geweest als ze vóór de beroving levend naar Marokko waren gegaan, en daar waren gebleven. Dacht je niet?

Lewis Lewinsky | 15-10-14 | 00:11

@Lewis | 15-10-14 | 00:04
Goed, misschien heb je gelijk dat iedereen als een bloedhond erop af gaat. Maar datzelfde geldt ook voor wilders. Bij het geringste nieuws over Marokkanen, worden er al kamervragen gesteld. Het meest belachelijk voorbeeld hiervan is dat incident met Marokkaanse vandalen en hooligans die het voetbalveld bestormden. Ik hoef jou volgens mij niet te vertellen waarom het zo belachelijk is. De prijs naar beste hooligan gaat namelijk toch echt naar onze blanke medelanders.

Rationele Mocro | 15-10-14 | 00:11

@rationelemocro
Doe ik zo m'n best aan een heel verhaal om je iets duidelijk te maken en aan je verstand te brengen, heb je niet eens de moeite gedaan om er ook maar het geringste van te begrijpen. Sterker nog, je bevestigd hetgeen dat ik stel in mijn betoog.
.
Misschien moet je je nickname veranderen. Want ik herken de ratio niet in jouw reacties...

Nosky | 15-10-14 | 00:10

Rationele Mocro | 15-10-14 | 00:06
Dienen wij daarop te reageren? Ach kom op zeg.

Klier van Bartholin | 15-10-14 | 00:09

@the Jackdawn | 15-10-14 | 00:06
Jij wil de beveiliging van Wilders stoppen. Want je schrijft *Ik maak me druk over het feit dat ik voor een persoon belasting moet betalen die 0,0% toevoegt aan de oplossingen van de problemen in dit land*. Daarmee ga je aan de kant van de bedreigers van Wilders staan.

Lewis Lewinsky | 15-10-14 | 00:09

@ Rationele Mocro | 15-10-14 | 00:03
Ja, en terecht. Vooral ook omdat we van joden natuurlijk helemaal geen last hebben in dit land. Het zou nergens op slaan als hij dat zou roepen.
Wilders' uitspraken hebben natuurlijk wel een context.
Geef je wel toe dat er buitensporig veel problemen zijn met Marokkaanse mannen in Nederland?

Lewis | 15-10-14 | 00:08

Lewis Lewinsky | 14-10-14 | 23:58
Nogmaals, als je 90% Nederlanders minder hebt, heb je ook een heel hoop minder criminelen.

Rationele Mocro | 15-10-14 | 00:06

@Lewis Lewinsky | 15-10-14 | 00:02
"Waarom sta jij aan de kant van de islam, dude?"

Ik sta aan de kant van Nederland en zijn vrijheden, vrijheden die jij aan wil vallen.

the Jackdawn | 15-10-14 | 00:06

@ Nosky | 14-10-14 | 23:57
Het was gewoon oliedom van hem, punt. Hij versprak zich, voor mij was dat zonneklaar, buiten voor die microfoon, en weigerde daar zijn excuses voor aan te bieden en/of besloot het door te zetten.
Waar ik veel meer moeite mee heb, en wat dat betreft ben ik het volledig met je eens, is de gretigheid waarmee zijn tegenstanders er meteen als bloedhonden op springen en inderdaad alleen nog maar die ene uitspraak zien. Dat is een vieze manier van politiek bedrijven, puur op de man spelen en hem puur op de vorm en op zijn woorden pakken.
Ik ben het dus voor een groot deel met je eens, ik vind alleen wel dat Wilders het zijn tegenstanders wel makkelijk heeft gemaakt.

Lewis | 15-10-14 | 00:04

@De Koreaanse Slet | 14-10-14 | 23:30
Dat is niet waar. De dierenpolitie heeft ondanks het terugtrekken van alle fondsen door VVD/CDA/D66/GroenLinks/CU/SGP een bijzonder goed resultaat weten neer te zetten en doet dat nog steeds. Kut voor Mark en Didi en Alex met z'n veel te lange kaknaam, maar Dion pakt stiekem alle kudo's.

Pierre Tombal | 15-10-14 | 00:04

the Jackdawn | 14-10-14 | 23:52
.
Wilders draagt absoluut wat bij aan een oplossing.
Want hij is de aanjager van het debat. En blijft op dat debat hameren.
Als Wilders er niet zou zijn geweest had dat enorm verschil gemaakt.
Zonder Wilders zou er ook geen Marokkanenprobleem zijn. Nouja, het probleem zou er wel zijn, maar niet als zodanig benoemt en het zou absoluut niet in dezelfde mate onderwerp van het publieke debat zijn als dat het nu is.

Nosky | 15-10-14 | 00:04

@Nosky | 14-10-14 | 23:57
Ik heb duidelijk erbij vermeld dat het mij aan mijn reet kan roesten dat hij dat zegt of waarom hij het zegt. Het gaat er mij om dat er vervolgens een compleet non-betoog wordt gehouden om zijn uitspraak te rechtvaardigen. Want heel wat Nederlanders en velen reaguurders vinden dat zij dankzij de criminaliteitscijfers een vrijbrief hebben om Marokkanen te generaliseren; zijn uitspraak is hierin het epitome van generalisatie; dát uit de mond van een politicus met een miljoen volgers.
En deze verontwaardiging was bovendien niet zo selectief, zelfs zijn eigen partijgenoten zijn opgestapt. Nogmaals, stel je voor dat Marcouch had geroepen "Willen we meer of minder joden?". Zijn politieke carrière zou afgelopen zijn.

Rationele Mocro | 15-10-14 | 00:03

@BenBinnen | 14-10-14 | 23:58
"Waar lees jij iets over de ouders?"

andere link hetzelfde rapport,
"De invloed van de ouders op crimineel gedrag is in deze leeftijdsgroep (12 – 18 jaar) betrekkelijk gering. Zo heeft de opvoeding die de ouders aan een twaalfjarig kind geven, geen aantoonbare invloed op het criminele gedrag van de adolescent van 18 jaar. In de moderne maatschappij is de rol van de ouders kennelijk vrij snel uitgespeeld."

www.wegwijzerjeugdenveiligheid.nl/onde...

Maar lees het rapport wat op dit rapport gaat de regering hun beleid bepalen.

the Jackdawn | 15-10-14 | 00:03

@Klier van Bartholin | 15-10-14 | 00:01
Tx.

Lewis Lewinsky | 15-10-14 | 00:02

@the Jackdawn | 14-10-14 | 23:59
Zelfde werd in de jaren 30 gezegd over Churchill, toen die bleef wijzen op de gevaren van nazi-Duitsland.

Al die Chamberlains die zeiden dat Churchill niets had bereikt, hadden ongelijk.

Waarom sta jij aan de kant van de islam, dude?

Lewis Lewinsky | 15-10-14 | 00:02

Lewis Lewinsky | 14-10-14 | 23:58
Laat je niet opnaaien door die gasten.

Klier van Bartholin | 15-10-14 | 00:01

@the Jackdawn | 14-10-14 | 23:59

En het ligt natuurlijk nooooit aan de wegkijkende meerderheid die zijn voorstellen nooit steunt? Natuurlijk.

BenBinnen | 15-10-14 | 00:01

@Lewis Lewinsky | 14-10-14 | 23:54
"Jij bent een lul."

De waarheid is hard, Wilders heeft niets bereikt, Wilders kan niets bereiken en Wilders zal niets bereiken.

Alleen de niet zo slimme mensen blijven dezelfde fouten maken en hopen op een andere uitkomst, maar blijf vooral op Wilders stemmen.

the Jackdawn | 14-10-14 | 23:59

@Rationele Mocro | 14-10-14 | 23:53
Als er 90% minder Marokkanen zijn, heb je een hoop criminelen en terroristen minder.

Lewis Lewinsky | 14-10-14 | 23:58

Mooi artikel van de sollicitant. Helaas zijn de verzachtende omstandigheden die hij wil aanvoeren niet overdacht. Om het bij de vermeende gastvrijheid te houden: Niet zelden zijn NL kinderen niet welkom om te komen spelen, zeker niet in het huis; bovendien, denk je werkelijk dat hallucinant grote groepen Nederlanders in Marokko 10 Nederlander-gemeenten kunnen maken? Dat ze kunnen aankomen voor een uitkering, een huis, belasting toeslagen, gratis school, gezondheidzorg én wangedrag en dat de Marokkanen ze gastvrij zullen ontvangen? Nou dan. So much voor gastvrijheid.

eastender | 14-10-14 | 23:58

@the Jackdawn | 14-10-14 | 23:54

"Deze buurtgroepen hebben meer invloed dan de vrienden op school en zelfs meer dan criminele familieleden, zoals *broers, zussen, neven en nichten*."

Waar lees jij iets over de ouders?

BenBinnen | 14-10-14 | 23:58

Rationele Mocro | 14-10-14 | 23:43.
.
Je hebt het over selectieve verontwaardiging. Maar die selectieve verontwaardiging zit hem vooral in het Marokkaanse kamp. Want IEDEREEN, ik herhaal, IEDEREEN, goed, nog een keer voor de zekerheid, IEDEREEN zou kunnen danwel moeten weten wat de context van deze Wilders zijn uitspraak was. Wat hij daarmee bedoelde. En inhoudelijk is deze voor nog geen honderste procent anders dan dat hij de afgelopen tien jaar heeft geroepen. Maar op die inhoud is men al die jaren lang niet ingegaan. Gewoon de andere kan opkijken. (net als je dik wordt, haal je de spiegel weg, is het probleem er ook niet).
Wat we vervolgens we al die jaren doen, is Wilders aanvallen op de vorm. En met enkel en alleen de reden, om daarmee de inhoud te kunnen ontwijken.
En dan ineens zegt ie iets, wat ie al jaaaaren zegt ergens op een podiumpje voor vijftien man publiek en laat (al dan niet bewust) 1 woordje weg, en ineens staan hele volksstammen op omdat..... Echt, alsof men erop heeft zitten wachten om Wilders ein-de-lijk eens ergen op te kunnen pakken. Hoe bedoel je selectieve verontwaardigine???
Ironisch is nog wel dat dit keer juist de vorm ter discussie had moeten staan, want die was wel kwalijk. Maar daar gaan we aan voorbij, want Wilders heeft tenslotte (eindelijk) 'minder Marokkanen' gezegd. Weten we natuurlijk ook wel dat hij het dan over criminele marokkanen heeft, maar hij zei het er nu niet bij dus nu kunnen we hem pakken.
Nou, veel plezier ermee.

Nosky | 14-10-14 | 23:57

Maria.1 | 14-10-14 | 23:51
Dus wat jij letterlijk zegt is, er zijn moslims die racistisch zijn dus Wilders mag ook racistisch zijn. Zwak argument. Hier bovendien een goed voorbeeld van een moslima die uitgemaakt wordt voor heel wat meeer dan een hoer. www.facebook.com/wijblijvenhier/photo...

Rationele Mocro | 14-10-14 | 23:56

@ the Jackdawn | 14-10-14 | 23:52
Zou je een alternatief voor hem weten? (Voor Wilders bedoel ik, niet voor Guus, hoewel dat ook lastig zat is.)

Lewis | 14-10-14 | 23:55

@BenBinnen | 14-10-14 | 23:50
"En wat mist hier? Juist: de ouders."

Als je het rapport leest dan zie je daar onderbouwt staan waarom de ouders een minimale invloed hebben op de criminaliteit van de jeugd.

the Jackdawn | 14-10-14 | 23:54

@the Jackdawn | 14-10-14 | 23:52
Je staat aan de kant van de islam. Je staat aan de kant van de bedreigers van Wilders.

Wilders is een held.

Jij bent een lul.

Lewis Lewinsky | 14-10-14 | 23:54

Lewis Lewinsky | 14-10-14 | 23:47
Een onzin statement. Want minder Marokkanen kan ook doelen op minder Marokkanen die geen crimineel zijn. Dus je zou met zo een statement in theorie net zo veel criminele Marokkanen overhouden. Minder criminele Marokkanen is een beter betoog. Try again.
--Bovendien kan hetzelfde gezegd worden over Antilianen en zelfs Nederlanders. Zullen we gewoon met z'n allen emigreren dan maar, dan laten we de konijnen en herten de boel overnemen. Meer herten en konijnen is minder criminaliteit.

Rationele Mocro | 14-10-14 | 23:53

@Lewis Lewinsky | 14-10-14 | 23:44
Ik heb niets met de god van Abraham dus ik meng me niet in een gevecht met reli-gekkies. Ik maak me druk over het feit dat ik voor een persoon belasting moet betalen die 0,0% toevoegt aan de oplossingen van de problemen in dit land. Na 10 jaar heeft Wilders de problemen met de Marokkanen niet kleiner maar groter gemaakt. Een goede rechtse regel is "Als je geen onderdeel bent van de oplossing dan ben je onderdeel van het probleem". Wilders is geen onderdeel van de oplossing dus doet hij er verstandig aan om samen met Guus de koffers te pakken omdat hij hopeloos faalt om ook maar iets te bereiken en zelfs oplossing van anderen in de weg staat.

the Jackdawn | 14-10-14 | 23:52

@Rationele Mocro | 14-10-14 | 23:43. Wilders is racistisch? Waar zie je dat moskeeën beveiligd moeten worden? Waar zie je dat moslims in elkaar geslagen worden? Waar zie je dat moslima's uitgemaakt worden voor hoer? Waar zie je dat autochtone blanke mannen een apart zwemuurtje gegund wordt zonder allochtonen? Wie zijn hier nu daadwerkelijk racistisch? Wees eens eerlijk!

Maria.1 | 14-10-14 | 23:51

@the Jackdawn | 14-10-14 | 23:40

Ah, een parel van een artikel (de tweede) als je tussen de regels doorleest:

"De normen die wel ter zake doen voor crimineel gedrag worden door alle etnische groepen in precies dezelfde mate onderschreven. Dat zijn leefregels als 'Gij zult niet stelen' en 'Gij zult anderen niet benadelen'", legt de onderzoeker uit."

Dat zijn christelijke leefregels, ook wel bekend als de gouden regel. Marokkanen/Berbers zijn geen christenen. Next.

"Niet wat een jongere denkt, is belangrijk voor de ontwikkeling van crimineel gedrag, maar met wie hij of zij optrekt, is uit het onderzoek op te maken. Van groot belang voor de ontwikkeling van crimineel gedrag blijken de vrienden van de jongeren."

De M/B-groep trekt voornamelijk op met jongeren uit de eigen gelederen. Kip-ei-probleem?

"Om de negatieve ontwikkeling van jongeren richting criminaliteit tegen te gaan, kan wat betreft Driessen niet vroeg genoeg begonnen worden met het in de gaten houden van zich vormende jeugdbendes. In brede zin: met toezicht op straat, op school, maar vooral in de buurt."

En wat mist hier? Juist: de ouders. De laatste zin is een oproep om meer subsidie los te krijgen voor theedrinkers en toezichthouders (buurtvaders?). Nee, het gaat al fout in het gezinsleven.

Heb je nog zo'n mooi voorbeeld?

BenBinnen | 14-10-14 | 23:50

Islamofiel | 14-10-14 | 22:15
Marokkanen in Nederland zijn gelukkig.
Kennelijk is er een verband tussen criminaliteit en gelukkig zijn.
Ik vermoed dat veelplegers het gelukkigst zijn.

Jan Dribbel | 14-10-14 | 23:47

@ Nosky | 14-10-14 | 23:37
Ik zie Wilders ook als een probleem, en dat is doodzonde. Hij heeft een stevig mandaat van vele Nederlanders, daar zou hij wat mij betreft wel zorgvuldiger mee mogen omspringen. Hij is intelligent, zeer welbespraakt, hij weet feilloos wat er leeft in het land en heeft een scherp inzicht in een aantal prangende zaken, maar telkens weer vervreemdt hij potentiële kiezers van zich en haalt hij zichzelf onderuit door onbezonnen acties. (Of bezonnen acties, maar dat zou dan nog erger zijn.)
Ik zal hem tegenover vrienden en familie die hem verafschuwen (en dat doen ze vrijwel allemaal) altijd verdedigen, maar ik neem hem zijn gedrag kwalijk.

Lewis | 14-10-14 | 23:47

@Rationele Mocro | 14-10-14 | 23:43
Minder Marokkanen is gewoon een goed idee.

Minder Marokkanen betekent minder islamterroristen, minder imams, minder moskeeën, minder hoofddoeken, minder moorden, minder inbraken, minder overvallen, minder verkrachtingen, minder mishandelingen.

Wie kan daar tegen zijn?

Lewis Lewinsky | 14-10-14 | 23:47


"Maar dit is niets meer dan rechtlullen wat zwaar krom is"
Rationele Mocro | 14-10-14 | 23:43
Dat heet nou politiek.....

ikdenkwat | 14-10-14 | 23:47

Zoekt u aub eens op vermogensdelicten, dan worden de cijfers nog ernstiger.
Nee, dat heeft niets met witteboordencriminaliteit te maken ofschoon menigeen dat wel denkt. Het gaat over zaken zoals tasjes stelen, inbraak zonder geweld, winkeldiefstal enzovoort.

toetssteen | 14-10-14 | 23:46

Nosky | 14-10-14 | 23:37
Ik had het niet beter kunnen verwoorden als ik het zo had kunnen verwoorden.

Klier van Bartholin | 14-10-14 | 23:45

@the Jackdawn | 14-10-14 | 23:43
Wat vind jij nou zo geweldig aan de islam, jack?

Lewis Lewinsky | 14-10-14 | 23:44

Dit hele betoog is niets meer dan zonde van je tijd geweest. Je betoog valt en staat namelijk met of Wilders op ALLE Marokkanen of "slechts" de criminele Marokkanen doelt. En hij heeft het DUIDELIJK over alle Marokkanen. Dus waarom al deze moeite om allerlei cijfers tevoorschijn te halen? Hoe bewijzen deze cijfers dat hij wel of geen racist is? NIET. Als dit een apart betoog was, los van wat Wilders zei, dan had ik er geen problemen mee gehad, misschien zelfs erachter gestaan. Maar dit is niets meer dan rechtlullen wat zwaar krom is. Nu ben ik persoonlijk van mening dat hij alsnog die zin mag uitkramen, aangezien hij niet letterlijk tot geweld heeft opgeroepen, maar deze selectieve verontwaardiging van de heer de Pro Wilders Sollicitant is natuurlijk alleen gerechtvaardigd omdat het Marokkanen betreft. Want stel je eens voor als Marcouch hetzelfde had geroepen over Nederlanders of Antilianen of iets dergelijks, dan was de wereld te klein geweest voor alle ophef.
Dus wat doet de heer de Sollicitant, hij tovert een paar cijfers tevoorschijn om deze Marokkanenhaat te rechtvaardigen: "zie je wel, Marokkanen zijn crimineel dus je mag zo een uitspraak doen". Een afschuwelijk versimpeling van de zaken en voor het gemak voorbijgaande aan het feit dat er ook Marokkaanse kinderen en bejaarden zijn die zich door zo een uitspraak dermate gedenegreerd en gediscrimineerd voelen. Dus who the fuck cares about your numbers. Ga je dat aan een klein kind kunnen uitleggen?
Wilders is racistisch, punt. Ik ga niet over semantische discussies over wat wel of geen ras is, mensen haten op basis van afkomst, ras of religie is gewoon racisme. Maar dat mág. Het is je goed recht. Immers, recht op vrijheid is recht op domheid. Maar noem het beestje dan ook bij de naam en kom niet met je fake ass "kijk mij eens slim zijn met allerlei cijfertjes" betoog. Geenstijl: deze heer niet aannemen.

Rationele Mocro | 14-10-14 | 23:43

De Koreaanse Slet | 14-10-14 | 23:28
Wilders is geen probleem maar het resultaat van een probleem. Hoe los je dat op?

ikdenkwat | 14-10-14 | 23:43

@ Klier van Bartholin | 14-10-14 | 23:28
Gelukkig zijn er leuke, goed geïntegreerde Marokkanen. maar bij Jove, wat zou je er graag meer van willen zien.
Ik hoop van harte dat je twijfel terecht is.

Lewis | 14-10-14 | 23:43

@Lewis Lewinsky | 14-10-14 | 23:37
"Wilders heeft gewoon gelijk."

Net als een kapotte klok geeft Wilders 2 keer per dag de juiste tijd aan, de rest van de tijd loopt hij in de weg door anderen met pesten te kleineren.

the Jackdawn | 14-10-14 | 23:43

Cijfermatig mis ik 1 ding aan het eind. Er wordt door de schrijven van uitgegaan, dat de aangiftes tegen Wilders voor een groot deel door Marokkanen gedaan zijn en dat wordt niet cijfermatig onderbouwd.
Mijn gevoel zegt echter (ja inderdaad, "gevoel", dus niet onderbouwd, maar toch...), dat het leeuwendeel van die aangiftes gedaan zijn door autochtone wegkijkers.

taxhond | 14-10-14 | 23:42

ikdenkwat | 14-10-14 | 23:38
Put?
Giertank zul je bedoelen..

Nosky | 14-10-14 | 23:41

@De Koreaanse Slet | 14-10-14 | 23:30
Trouwens, weet je wie wel deel van het probleem is?

Jij.

Lewis Lewinsky | 14-10-14 | 23:40

We find THE defendant guilty........ u mag voor straf twee dagen niet twitteren...... Zo loopt het af, met een sisser...

ITEACHYOU | 14-10-14 | 23:40

Tja sta je dan met je aangiftes gutmensch sukkels, nu gaat de put van "het probleem" echt open.

ikdenkwat | 14-10-14 | 23:38

@De Koreaanse Slet.
Wilders is geen deel van het probleem. Wilders is een symptoom.
.
Zie Wilders bijvoorbeeld als bumperklever op de uiterste linkse baan van de (vijfbaans!) A2. Voor hem zit een bontkraag lekker onderuit, gangetje of 90 (waar je 100 mag) en alle ruimte om naar links te gaan, maar gewoon lekker zo door blijft rijden.
.
En ik trek hier dan maar meteen een verschil tussen 'rechts' denkende mensen en 'links' denkende mensen:
De linksen zullen direct in de startblokken staan om die asociale Wilders een bon te geven voor dat ontzettende gevaarlijke, asociale en irritante bumperklever.
De rechtse mensen halen hun schouders op en denken, tja, geef hem eens ongelijk, het zou tijd worden dat de politie eens gaat bekeuren op onnodig links rijden.
Heb je hem? Symptomen versus oorzaken/problemen. Pals als je dat onder de knie hebt kun je problemen oplossen. Helaas hebben onze heren en dames politici dan nog niet eens onder de kin. En jij dus ook niet, want jij ziet Wilders als probleem.

Nosky | 14-10-14 | 23:37

@De Koreaanse VVD-Slet | 14-10-14 | 23:30
Wilders heeft gewoon gelijk. Diep van binnen weet jij dat ook, slet.
*it's the islam, stupid*

Lewis Lewinsky | 14-10-14 | 23:37

@De Koreaanse Slet | 14-10-14 | 23:28

Theo van Gogh maakte ook geen deel uit van een oplossing. Hij is inmiddels passé. Idem Pim Fortuyn. Ayaan Hirsi Ali maakt volgens jou vast ook geen deel uit van de oplossing. En Geert Wilders moet al tien jaar worden beveiligd tegen gekkies uit linkse en islamitische kringen.

Het probleem is niet dat zij geen oplossingen aandragen, maar dat jij deze oplossingen afdoet als zijnde geen oplossing. De plaat voor het hoofd bij jou, maar bepaald niet alleen bij jou, is van een materiaal gemaakt waar de wetenschap waarschijnlijk nog niet uit over is.

Wat betreft het echte leven: Wilders verkoopt een product waar tenminste anderhalf miljoen mensen blijkbaar met hun stem voor willen betalen. Wat nou ontslagen?

BenBinnen | 14-10-14 | 23:36

Overigens. PVV-fanboys.

Nul resultaat. Niets. Helemaal niets. Er is helemaal niets bereikt door de PVV. Niets. Nihil. Noppes. Niets. Niets. En dat al tien jaar lang. We weten het wel. Marokkanen zijn een probleem-minderheid. En nu? Waar zijn de daden. Woorden genoeg. Maar de daden?

De Koreaanse Slet | 14-10-14 | 23:30

Nou en. Wilders maakt geen deel uit van een oplossing. Laat staan DE oplossing. Wilders is inmiddels onderdeel van het probleem.

Wilders is passe. Al tien jaar loopt hij te mekkeren en al tien jaar is er nihil resultaat. In het echte leven was hij al heel lang gewogen en te licht bevonden. Maar vooral ontslagen.

De Koreaanse Slet | 14-10-14 | 23:28

@Graaiende Teddybeer | 14-10-14 | 23:20

Als ik me niet vergis ben je geen allochtoon meer als beide ouders in Nederland zijn geboren (derde generatie). De statistieken kunnen daardoor nog negatiever zijn dan nu worden weergegeven.

BenBinnen | 14-10-14 | 23:28

Lewis | 14-10-14 | 23:23
De grote meerderheid wil ik ook nog wel aan twijfelen maar in ieder geval te veel.

Klier van Bartholin | 14-10-14 | 23:28

De sollicitant is nogal wereldvreemd om te hopen en te verwachten dat er ook maar iets uit de marokkaanse gemeenschap zal komen dat iets zal bijdragen aan het marokkanen probleem of de oplossing daarvan.
Dat volk mist de capaciteiten omdat het te stom is om voor de duivel te dansen.

Jim Lovell | 14-10-14 | 23:28

Round and round it goes...

ITEACHYOU | 14-10-14 | 23:27

"Ik schrijf bewust gemeenschap. Ze voelen zich een gemeenschap, gedragen zich als gemeenschap, uiten zich als gemeenschap en dus mogen ze aangepakt worden als een gemeenschap."
.
- Parel van het Zuiden -
.
Die gaat op een tegel de WC in. Dank. Treffender had ik het niet kunnen verwoorden.

Nosky | 14-10-14 | 23:26

Meten is weten...

de honden blaffen... | 14-10-14 | 23:25

@Nosky | 14-10-14 | 22:51
Ja, je bent nu naïef.
*stempt allen pvv*

Lewis Lewinsky | 14-10-14 | 23:25

Politiek wil ‘minder, minder, minder’ criminele Marokkanen op TV

Zo kwam vorige week in het nieuws dat het bekende programma Opsporing Verzocht door Den Haag onder druk is gezet om ‘minder, minder, minder’ Marokkanen te laten zien. Agenten die meewerken aan het programma bevestigden dat er minder aandacht moet worden besteed aan misdaden waarbij allochtonen zijn betrokken.

Kortom, de politiek wil niet dat het volk op TV de feiten zien bevestigd dat allochtonen van Arabische en islamitische afkomst in extreme mate zijn oververtegenwoordigd in vrijwel alle criminaliteitsstatistieken. Daarmee bereikt Den Haag echter precies het tegendeel, want de gewone man laat zich niet langer een valse ‘multiculti’realiteit op de mouw spelden.

Ontkenning leidt tot Sharia-no-go zones

Omdat de massamedia en de politiek in Den Haag, en in bredere zin in Europa, nog steeds weigeren de oorzaken van het probleem te benoemen, namelijk de islamitische cultuur en ideologie die net als het op veel punten identieke Nazisme totaal onverenigbaar is met onze vrije democratie, wordt het geweld van moslimjongeren tegen anderen alleen maar aangemoedigd.

Het kan niet anders dat die ontkenning op zeker moment als een boemerang tegen onze hoofden zal terugkeren. Hopelijk is het dan nog niet te laat om te voorkomen dat grote delen van onze dorpen en steden net als in Frankrijk en Groot Brittannië veranderen in levensgevaarlijke ‘Sharia-gecontroleerde’ no-go zones, waar geen Westerling –en zeker geen vrouw- meer durft te komen.

bron: Xander

Snowy2000 | 14-10-14 | 23:24

Klier van Bartholin | 14-10-14 | 23:17
Inderdaad, een deprimerende maar m.i. juiste analyse. (Al weiger ik te geloven dat *alle* Marokkanen altijd voor hun eigen volk zullen kiezen. Wel de overgrote meererheid ja.)

Lewis | 14-10-14 | 23:23

Die Marokkanen lachen het hardst: Wilders wordt door zn "eigen" autochtone mensen aangepakt terwijl de Marokkanen er, zonder nauwelijks inspanning, er lachend naar kijken en weer de schuld niet op zich nemen waar het uiteindelijk om gaat: het uit- en aanspreken en veroordelen van de overlast veroorzakende Marokkaanse jeugd!

GebuktIsGenomen | 14-10-14 | 23:23

Nog even voor de duidelijkheid, het probleem met Marrokanen wordt al jaren door allerlei partijen benoemd. Ook door de hier niet zo populaire PVDA
.
KingScarGill | 14-10-14 | 23:10
.
Wel, dat waag ik te betwijfelen, want in dat zogenaamde 'benoemen' kleeft dan altijd wel een linkse-nuance (lees: policor tactiek), waarmee er uiteindelijk toch weer net aan omheen gedraaid wordt, of op zo'n manier weer oorzaken gezocht worden die effectief beleid in de weg staan. Dat uit zich dan bijvoorbeeld in:
1. De welbekende term 'kansenjongeren'.
2. Gesubsidieerde buurthuizen.
3. Voetbalkooien.
4. Kickboksles.
5. "Geef ze een huis, wijf en een baan"
6. En. Zo. Voorts.
.
Tegelijkertijd gaan alle bovenstaande punten niet op voor alle mensen die zich wel netjes naar en in de samenleving voegen.
.
Prima als je vindt dat Wilders geen oplossingen aandraagt, of dat zijn oplossingen geen oplossingen zijn. Maar het komt denk ik meer in de buurt dan de 'oplossingen' die de gevestigde orde de afgelopen decennia heeft aangedragen. Of zie jij wel een neergaande trend?
.
Dat is het hele manke van het totale politieke bestel. Alles denken 'op te lossen' met een zak geld (los van het feit dan men meestal niet eens de oorzaken, maar de symptomen bestrijdt). En dat is kansloos en blijk van gebrek aan visie. Want geld is een middel. Voorbeeldje? Voorbeeldje. "Hee Diederik, ik ben een kruiswoordpuzzel aan het invullen, maar het lukt voor geen meter. Kun je me ff helpen?" "Tuurlijk schat, hier heb je een pen.."
.
Niet dat Wilders wel zo'n enorme visie heeft hoor. Fortuyn, die had dat. Alleen al om die reden kan je deze twee heren niet met elkaar vergelijken. Maar wat mij aan Wilders bevalt, is dat hij non-stop schopt tegen de gevestigde orde. En dat schoppen kan mij niet hard genoeg gaan. Want het is kansloos wat ze daar op het grootste toneel van ons land allemaal doen. Uitermate kansloos zelfs.

Nosky | 14-10-14 | 23:21

De marokkanen zijn geen probleem in Nederland.
De marokkanen komen nooit voor in Opsporing verzocht.
Er doen geen Nederlandse marokkanen mee aan de niet islamitische islamitische staat.
De marokkanen stelen nooit, plegen nooit overvallen en beroven nooit oudjes.
De meeste marokkanen hebben allemaal werk en maar een klein deel geniet van een uitkering.
De marokkanen spreken allemaal ABN en gebruiken het woord kanker nooit.
De marokkanen zijn zeer goed bevriend met de Joden.
De marokkanen zijn fel tegen de niet islamitische islamitische staat.
Lang leve de islam en de marokkanen!

WitteGrunneger | 14-10-14 | 23:20

Zijn de cijfers niet nog wat erger? Ik meen dat etnische registratie nogal ontmoedigd wordt en ik weet niet of 2e,3e ,4e generatie Marokkanen als zodanig in de boeken komen.

Graaiende Teddybeer | 14-10-14 | 23:20

Die regeling is GVD beter dan mijn pensioen.

bas ooms53686289 | 14-10-14 | 23:19

Grappig weer. Spijkerhard aangetoond dat er iets grandioos mis gaat in de Marokkaanse gemeenschap en dan komt de linkse reflex weer. Ja, maar sociaaleconomische omstandigheden.. Bla.. Bla..
.
Hoe komt het dat men in die omstandigheden bivakkeert?
.
Aan de geboden kansen ligt het niet. Inkomen, toegang tot scholing. Extra ondersteuning die blijkbaar niet nodig is voor andere bevolkingsgroepen.
.
Niet opvoeden, niet meedoen op school, ingeprente aversie jegens onze gemeenschap waardoor ze ook op andere maatschappelijke vlakken niet meedoen, niet werken bijvoorbeeld.
.
En zo iets gaat alleen veranderen wanneer je zo'n gemeenschap duidelijk aanspreekt en herhaaldelijk weigeren met harde maatregelen aanspoort. Laten we eens beginnen met het korten van uitkeringen.,
.
Ik schrijf bewust gemeenschap. Ze voelen zich een gemeenschap, gedragen zich als gemeenschap, uiten zich als gemeenschap en dus mogen ze aangepakt worden als een gemeenschap.
.
Kan ook prima worden aangepakt zonder direct de treinen naar het Oosten uit het vet te halen. Zodra er (financiële) consequenties aan het gedrag zitten zal het gedrag veranderen (meerderheid) of ze gaan zelf weg.
.
Wat zal dit land een zucht van verlichting slaken. De rijksbegroting ook.. Minder uitkeringen, minder politieinzet, minder justitie. Ik hou het maar bij drie keer minder. Gewoon omdat het zo leuk bekt.
.
Tegen de wegkijkers zou ik willen zeggen. We hebben het dertig jaar op jullie manier geprobeerd en kijk waar het ons gebracht heeft. Nou gewoon even je grote bek houden en realiteitsmensen uw puinhopen laten opruimen. Da's beter, voor Nederlander en Marokkaan.

Parel van het Zuiden | 14-10-14 | 23:19

@ KingScarGill | 14-10-14 | 23:10
Je hebt benoemen en benoemen. De PvdA en andere linkse partijen benoemen soms wel bepaalde problemen, maar houden tegelijkertijd de veroorzakers van die problemen krampachtig de hand boven het hoofd.
Benoemen zoals de PVV dat doet is broodnodig en m.i. het noodzakelijke begin om iets te kunnen bereiken.

Lewis | 14-10-14 | 23:19

dennis8704 | 14-10-14 | 22:36
Strakke gedachtengang Dennis alhoewel je pas 27 jaar bent.
Aan de rest van Nederland hebben we nul komma nul.

Klier van Bartholin | 14-10-14 | 23:17

@Harry Turtle | 14-10-14 | 23:13

Correctie: institutioneel racisme. Niets zo onaantoonbaar als institutioneel racisme, want ik zie geen georganiseerd racistisch beleid. En die onaantoonbaarheid is natuurlijk heerlijk voor mensen die niet van feiten en cijfers houden.

Ik herhaal 'm nog maar eens: "feiten zijn rechts" - Jan Pronk.

BenBinnen | 14-10-14 | 23:17

Qua mate van gewelddadigheid jegens geheel weerloze slachtoffers spannen ze ook al aardig de kroon, hier ook weer zo'n geval. Een 85 jaar oude vrouw in een rolstoel nota bene, bril afgeslagen en in het gezicht gestoken voor een paar luizige euro. www.bredavandaag.nl/nieuws/politie/201...

Abject | 14-10-14 | 23:14

@KingScarGill | 14-10-14 | 23:10

Zit de PVV in de regering? Is de PVV ooit onderdeel van het kabinet geweest? Twee keer nee.

Het is nogal makkelijk om dan naar de PVV te wijzen als de enige partij die hier oplossingen voor zou moeten en kunnen aandragen.

Alle andere partijen stemmen vrijwel structureel tegen plannen van de PVV. Niet eens per definitie omdat het slechte plannen zijn, maar omdat het plannen van de PVV zijn.

De rot zit 'm in de overige partijen.

BenBinnen | 14-10-14 | 23:14

Goed verhaal, echter deze feiten rijmen totaal niet met de compleet achterhaalde 'progressieve' (sic) jaren 70 idealen. Dus oorzaak en gevolg worden simpelweg wederom omgedraaid: ja maar komt door racisme!!1!11!

Harry Turtle | 14-10-14 | 23:13

@ Nosky | 14-10-14 | 22:42
@ Nosky | 14-10-14 | 22:51
In beide gevallen: zeer eens.

Lewis | 14-10-14 | 23:13

@ Rémy Martin ® | 14-10-14 | 22:06 |

"Heeft Mohammed Rabbae al gereageerd?"

U bedoelt die door de Marokkaanse autoriteiten gezochte crimineel die hier al tientallen jaren van een door de netto belastingbetalers opgebrachte uitkering leeft, meer haat heeft gezaaid dan Wilders in zijn hele leven zal kunnen doen en nog steeds geen fatsoenlijk Nederlands kan uitbrengen?

U bedoelt toch zeker niet dat samenleving ontwrichtend sujet?

Pieter V | 14-10-14 | 23:11

@Revolución | 14-10-14 | 22:56
Als je even je 06 nummer hier achter laat, heb je kans op een antwoord, dat scheelt weer gissen cq zelf een lulverhaal verzinnen.

Jim Lovell | 14-10-14 | 23:10

Tsja, dit is ongetwijfeld inderdaad wat GW eigenlijk onder de aandacht wilde brengen. En eigenlijk wéét iedereen dat het daarom gaat. Maar mede dankzij GW's potsierlijkheid komt dit (= het échte marrokanenprobleem) niet onder de aandacht, maar blijft de gehele politiek hangen in een metadiscussie, gevoed door de obligate 'u zet een hele groep mensen weg'-reflexen en soortgelijke fatsoensterreur. Ik krijg steeds sterker de indruk dat de gehele politiek (wilders incluis) samenspant om deze poppenkast in stand te houden, om zo het echte probleem niet te hoeven bespreken, laat staan aanpakken.

soggert | 14-10-14 | 23:10

Nog even voor de duidelijkheid, het probleem met Marrokanen wordt al jaren door allerlei partijen benoemd. Ook door de hier niet zo populaire PVDA. Maar benoemen is geen oplossen. Wilders mist op het gebied van het regelen van zaken aantoonbaar veel vaardigheden, daarvoor is hij totaal ongeschikt. Ondertussen zitten we wel met die sukkels van de PVV opgescheept in de kamer, gemeenteraad enz. Terwijl het land gewoon verdiend om op een goede manier bestuurd te worden.

KingScarGill | 14-10-14 | 23:10

Minder Marokkanen? Dan kan "Opsporing verzocht" ingekort worden tot 4 minuten zendtijd.

funkyd | 14-10-14 | 23:09

Hè hè, ik mag weer reageren. Waar ging het over?

Enrikio | 14-10-14 | 23:09

Test

Enrikio | 14-10-14 | 23:08

swift1.6 | 14-10-14 | 22:54.
.
Kijk, en dat heeft dus niets met nuance te maken wat jij schetst.
En dat is gelijk het grote probleem: "Links" roeptoetert altijd over nuance, maar in die beleveniswereld is iets genuanceerd als het politiek correct is. En dat is grote nonsens. Nuance is totaal iets anders, en heeft ook iets van subtiliteit in zich. Zo zijn de aanhalingstekens die ik bij het woordje links gebruik een vorm van nuance, maar ik vrees dat je dat niet zult begrijpen.
.
Er is geen probleem omtrent Marokkanen, want dan zou er ook een probleem met mannen zijn. Is dit de nuance waar je naar op zoek bent?

Nosky | 14-10-14 | 23:06

Lees je mee Halina? Vieze heks.

Behangdelul | 14-10-14 | 23:05


WitteGrunneger | 14-10-14 | 22:59


Nou, ik vond het ook best wel meevallen maar daar dacht de Joris van dienst héél anders over...

eerstneukendanpraten | 14-10-14 | 23:01

Goed stuk Bert!

Conan de Rabarber | 14-10-14 | 22:59

Wat een drukte.
Kijk, stel ik woon in een leuke straat. Goede buren, leuk groen, prettig leven gewoon.
En stel nu een dat de gemeente er goed aan denkt te doen 1/4 van de woningen aan asocialen toe te wijzen.
Dan breekt de pleuris uit. Wat een toestanden.
Heeft het dan zin om met die asocialen te praten?
Heeft het zin om met de gemeente te gaan praten?
(Heeft het zin om dag in dag uit te mopperen op de asocialen?)
Goed naar de gemeente dus. Hoe ze het in hun hart krijgen de buurt ze te vergallen. De gemeente zegt: 'kunnen we niets aan doen orders van boven.'.
Dus naar boven gegaan. Naar Den Haag, Brussel, Euh...
De top van de pyramide, daar huist de regering.

AntiSoof | 14-10-14 | 22:59

Niet echt.
.
wetas | 14-10-14 | 22:49
.
Daar was ik al bang voor.. Wordt een beetje warrig allemaal.
Waar het mij om gaat, is dat Marokkanen wel altijd in de verdediging schieten als er in het algemeen iets over de groep als geheel (of als individu) wordt gezegd, dan voelt met zich gediscrimineerd, komt het door een ander en al die andere welbekende 'kaarten' die getrokken worden.
.
Maar zodra een groot deel van die groep in opspraak komt, of bepaalde kwesties binnen die groep als geheel, wijzen ze allemaal op het feit ze "daar niet verantwoordelijk voor zijn, en derhalve daar dus ook geen afstand van hoeven te nemen.."..
.
Dus aan de ene kant wel 'aangesproken' voelen als er kritiek wordt geuit, maar aan de andere kant, als er vanuit de groep (of prominenten die zich publiekelijk uitdrukken) een statement wordt gevraagd, zien zij daar geen reden voor.
Is het nu duidelijker?

Nosky | 14-10-14 | 22:59

@eerstneukendanpraten | 14-10-14 | 22:17
Jammer, want als u als gematigd racist reaguurt is er toch niets aan de hand?

WitteGrunneger | 14-10-14 | 22:59

Zoals half Nederland na de oorlog alsnog de laatste oorlog probeerde te winnen probeert de Goedmens nog steeds de middeleeuwen/inquisitie/heksenverbranding ongedaan te maken door mensen met een gelijkwaardig gedachtengoed door middel van dialoog, respect en subiside zover te krijgen de verworven westerse waarden aan te praten. Als dat dan niet direct lukt, dan worden de pacifistische idealen van het gebroken geweertje afgestoft, want verzet is alleen is legitiem als het geweldloos is. Een stem verheffen tegen barbaren (de toon! de TOON!!!) is in hun ogen erger dan een lijn trekken en principes handhaven (dat is namelijk nationalisme, neo-kolonialisme en fascisme).

Nu alleen nog even zien waar ik het non-begrip neoliberalisme in kwijt kan.

BenBinnen | 14-10-14 | 22:57

Waarvan akte *plop*. En voor eem ieder die niets van statistieken snapt, hou je commentaar voor je en doe eerst je huiswerk. Prima stukje proza... helaas

5UCK MY D1CK | 14-10-14 | 22:57

"Nu, gezien deze cijfers een gedachte-experiment dat ook mij bepaald ongemakkelijk maakt."

Verklaar u nader. Wat maakt u ongemakkelijk? De gedachte bij een op statistieken gebaseerd feit dat bij verwijdering van de Marokkaanse gemeenschap misdaadcijfers zullen dalen, het aandeel moslim fundamentalisten in Nederland zal dalen en, hoogst waarschijnlijk, het aantal mensen dat op een uitkering leeft?

Revolución | 14-10-14 | 22:56

Dat zijn een hoop cijfers en feiten.
Maar gelukkig hebben we geen Marokkanenprobleem, zegt onze regering.
We hebben ook geen Zwarte Pietenprobleem meer.
Die wordt gewoon overal weggejorist.

Amerigo is inmiddels gedegradeerd tot pakezel.
view.publitas.com/action-1/sinterklaa...
Straks gaat de hele dierenbeschermingskliek op de achterste benen.
Dus nog een paar jaar en we kunnen Sint ook begraven.
Die man is veuls te oud om zelf die pakjes te dragen en door de schoorsteen te duwen.
Bedankt, halveGario!

Schietmijmaarlek | 14-10-14 | 22:56

Rechter: Wilders is op grond van dit betoog vrijgesproken.

Althans zo zou het moeten gaan maar ja in dit links geïndoctrineerde land zal het zowaar anders kunnen gaan.

Op weg naar de kalifaat.

ProAsfalt | 14-10-14 | 22:55

Nosky | 14-10-14 | 22:51
al zal ik wilders mede door zijn achtergrond (VVD) en stemgedrag niet snel serieus nemen, het zou wel helpen als ie z'n uitspraken iets zou nuanceren. Voorbeeldje: Aanpakken van Marokkaanse straatterreur. Waarom Marokkaanse straatterreur? Alsof het minder erg is als je buurt door roomblanke, hollandse tokkies wordt geterroriseerd. Gewoon aanpakken straatterreur, ongeacht dader(s).

swift1.6 | 14-10-14 | 22:54

-weggejorist-

WitteGrunneger | 14-10-14 | 22:54

@BenBinnen|14-10-14|22:45
Woningbranden zijn een probleem. Niet alle woningen zijn een probleem. Helaas, er is geen speld tussen te krijgen. We hebben dus geen woningprobleem maar een woningbrand probleem.
Lekker belangrijk verder.

viridis | 14-10-14 | 22:52

@wetas | 14-10-14 | 22:49. Ik zou ook pissig zijn! Maar niet op degene die het aankaart, maar op mijn medelanders die mij een slechte naam bezorgen.

Maria.1 | 14-10-14 | 22:52

swift1.6 | 14-10-14 | 22:47
.
Tuurlijk is die uitspraak bewust gedaan. Wilders doet al jaren niet anders dan provoceren. Dat zal kennelijk zijn strategie zijn. Wat ik hem overigens wel kwalijk neem, want in essentie heeft hij in een hoop zaken een punt, maar zijn aanpak kan daarin veel beter. Dan zal er ook meer draagvlak zijn en wellicht (ben ik nu naïef?) ook serieuzer genomen worden door de media..

Nosky | 14-10-14 | 22:51

@KingScarGill | 14-10-14 | 22:41
Gelul van een dronken aardbei. Wilders heeft nooit mee mogen regeren, dus het is volkomen speculatief wat je hier schrijft.

Pierre Tombal | 14-10-14 | 22:50

Nosky | 14-10-14 | 22:42
"Snap je mijn punt?"
.
Niet echt. Het stuk gaat over de minder, minder-uitingen in het Haagse cafe. In die uitingen werd geen onderscheid gemaakt tussen 'slechte' en 'goede' Marokkanen. Er werd slechts gerept van 'minder Marokkanen' sec.
.
Als ik behoorde tot de categorie die zo wordt bejegend, zou ik ook pissig zijn. Niet omdat ik me zo innig onderdeel voel van die categorie, maar omdat ik door de wholesale denigratie van die categorie tegen mijn wil in een daglicht word gesteld waar ik geen trek in heb.

wetas | 14-10-14 | 22:49

@KingScarGill | 14-10-14 | 22:41
En daarom is niet benoemen en dus net doen alsof er geen probleem is een stuk prettiger heh?

Je leeft nog in de jaren '60, dwaas.

Kom je wel eens buiten?

Parsons | 14-10-14 | 22:49

"Wilders riep in zijn ongelukkige uitspraak"
tot zo ver de mogelijkheid om het stuk serieus te nemen. Een ongelukkige uitspraak doe je 1 keer, wilders herhaalde het de volgende keer gewoon weer. Mag hij doen (of het binnen de wet is zal binnenkort blijken), maar ga het niet weer lopen te verdedigen alsof de arme man zich gewoon versprak. Het was een bewuste uitspraak die hij met plezier herhaalde.

swift1.6 | 14-10-14 | 22:47

@HaagseSkieldah | 14-10-14 | 22:34
Als de PVV aan de macht zou komen, zonder meer. Het probleem is alleen dat in niemands leven enige partij de volledige macht heeft gehad en dat het dus een unicum zou zijn dat de PVV ooit deze macht zou gaan verkrijgen. Het moet daarentegen gezegd worden dat al die andere partijen wel heel erg hun best doen om de PVV de macht om zonder coalitiepartner te kunnen regeren te bezorgen.

Pierre Tombal | 14-10-14 | 22:47

@Nosky | 14-10-14 | 22:42

Ja Nosky, HELEMAAL

Hollemans | 14-10-14 | 22:46

@Bellabella* | 14-10-14 | 22:37
Wat ben jij een positief mens geworden sinds de scheiding van je vorige nick, goedzo meid!

Jim Lovell | 14-10-14 | 22:45

@lulleficatie | 14-10-14 | 22:36

Onzinargument. Dan zouden alle huizen die NIET afbranden reden zijn om woningbranden als non-probleem te beschouwen. Snap je?

BenBinnen | 14-10-14 | 22:45

@KingScarGill | 14-10-14 | 22:41

Teneinde een probleem op te lossen moet je in de eerste plaats erkennen dat je een probleem hebt. Op dat punt is Wilders dus al verder dan bijvoorbeeld de PvdA, D66 of de VVD, die liever wegkijken.

Rémy Martin ® | 14-10-14 | 22:43

@wetas | 14-10-14 | 22:34

En dat is nou precies hetgeen de westerse, liberale maatschappij onderscheidt van de tribale, achtergestelde maatschappelijke samenlevingsvorm van de marokkaanse (berberse) gemeenschap. In het Westen beschouwen mensen elkaar grosso modo (maar nog te weing) als individuen. Dat gaat niet op in de berber-community. Vandaar dat deze aanspraak volkomen terecht is: laat de individuen zich losmaken van de groep en hun externalisering van problemen omzetten in internalisering.

Tenzij ze het natuurlijk niet willen en/of kunnen. Daar lijkt het namelijk op.

BenBinnen | 14-10-14 | 22:43

Volgens onze Westerse, liberale, individualistische, seculiere Verlichtingswaarden is hij/zij als autonoom individu alleen en uitsluitend verantwoordelijk voor eigen woorden en daden.

wetas | 14-10-14 | 22:34

Daar heb je gelijk in. Maar aan de andere kant staat men wel op de bühne om die individuen als 'ons' te verdedigen. Doe dan ook aan reflectie, maar dat dan weer niet.
Volgens die zelfde redenatie, waarom hebben er dan zoveel Marokkanen aangifte tegen Wilers gedaan, als zijn uitspraken uiteindelijk betrekking hebben op die 'individuen'? Dan ziet men zichzelf wel als groep, voelt zich als groep aangesproken terwijl het over een gedeelte van die groep gaat, een 'klein deel' van die groep naar eigen zeggen.
Het is dus meten met twee maten. Wel de hele groep verdedigen als deze wordt 'aangevallen' maar afstand nemen van ongepast gedrag vanuit die groep doet met niet. Want dan 'is men daar niet verantwoordelijk voor. Hypocriet noem ik dat. Snap je mijn punt?

Nosky | 14-10-14 | 22:42

Velen denker dat de man die een probleem benoemt ook in staat is om dat probleem op te lossen. Helaas is dat nog nooit zo geweest, ook Wilders zal dat niet kunnen. Als hij de kans krijgt om mee te regeren dan loop hij snel weg. Helaas hebben veel mensen het geheugen van een vis, zie ook de reacties hierboven.

KingScarGill | 14-10-14 | 22:41

Is het zo dat de aangiften tegen Wilders vooral vanuit de Marokaanse gemeenschap komen? Of is dit een veronderstelling? Nogal wat BNérs hebben opgeroepen om aangifte te doen.

oicn | 14-10-14 | 22:41

@Maria.1 | 14-10-14 | 22:34
Van politici moet je het niet hebben, die luisteren naar andere mensen. Politici bepalen alleen zaken in de marge, verder niets.
Je kan daar jarenlang blogjes of kranten over vullen, maar dat is als roepen in een echoput, volstrekt nutteloos.

Jim Lovell | 14-10-14 | 22:38

Liever deze cijfers dan de mythes van dr. Kromzwaard in een ander medium.

Petrus de Rewa | 14-10-14 | 22:38

Lang leve autisten.

WieIsDeChef | 14-10-14 | 22:38

@Islamofiel | 14-10-14 | 21:51
Klopt. Ze zijn veelal uit Marokko weggegaan (waarschijnlijk vanwege hun denkbeeld en hun onkunde tot opvoeden) en kunnen hier vrolijk hun gang gaan. Hun kroost kan ook hun gang gaan en dat vindt zich terug in de criminaliteitscijfers.

Martinspire | 14-10-14 | 22:37

Geweldig artikel! Ik heb de link inderdaad opgeslagen.
Enneh, de 'ongepast gewillige sollicitant' is aangenomen!

Bellabella* | 14-10-14 | 22:37

@Beaulefermier | 14-10-14 | 22:26

Dat is wel de werkelijkheid als het aankomt op behandelminuten per zieke, per bejaarde, per hulpbehoevende. Dat is ook het geval bij verzekeringsmaatschappijen, bij reclamebureaus en eigenlijk bij elke commerciële instellingen. Tussen de regels door lees ik dan dat je zegt "ja maar ... het zijn mensen; die behandel je niet als cijfers". Fout, dan doen we allemaal en wel dagelijks. Het CBS heeft kaartenbakken vol met statistische data, maar omdat het nu gaat over een "sociaal-economisch zwakke groep" mogen we zeker geen cijfers meer gebruiken, maar moeten we naar ieder individu kijken? Terwijl de cijfers betreffende de groep als geheel ronduit schokkend zijn?

Hou toch op.

BenBinnen | 14-10-14 | 22:36

Je mag niet van een marokkanenprobleem praten als er ook niet criminele marokkanen zijn/bestaan.

lulleficatie | 14-10-14 | 22:36

Vergeet een essentieel feit niet binnen de Marokkaanse gemeenschap: Iedereen weet alles van elkaar!!!
Dus als dochterlief van plan is om volgende week zonder hoofddoek gearmd met een grote neger (sorry)over de Haagse markt te gaan wandelen, dan "weet" papa dat gisteren al!
Als zoonlief met een Gazzelluf damesfiets, merkkleding en noem maar op thuiskomt, dan WETEN de ouders dat het geroofd is van een niet moslim. Zeg maar een suffe autochtone Nederlander.
ZE weten ook dat je daar gewoon mee weg kan komen in Nederland.
Ook weten ALLE Marokkanen wie er binnen de gemeenschap extremistische gedachten en daden op nahoudt.
Wanneer je als land daar niet kei en kei en kei en keihard tegen optreedt, dan geef je ruimte en ben je inferieur t.o.v. Marokkaanse gemeenschap.
Dus een Marokkaan (alle) kiest voor zijn eigen volk.
Zouden wij ook eens moeten gaan doen!
Is het probleem zo opgelost ....
Helder toch!

dennis8704 | 14-10-14 | 22:36

ZwarteKater | 14-10-14 | 22:18

Hij ontkent toch niet dat er criminele Chinezen zijn? Hij wijst op het grote percentage dat niet crimineel is. Terwijl Chinezen zich onder vergelijkbare omstandigheden moesten ontwikkelen als, bijvoorbeeld...

63116114 | 14-10-14 | 22:35

@Jim Lovell | 14-10-14 | 22:32. Wilders is een van de weinige politici die niet de "weg met ons" mentaliteit heeft. De manier waarop hij dat doet daar kan je van mening over verschillen.

Maria.1 | 14-10-14 | 22:34

Iemand zei ooit, cijfers liegen niet.

Maar kan iemand mij uitleggen. Zou de PVV aan de macht komen, kunnen zij dan ook hun uitspraken uitvoeren?

De invoer stoppen misschien.. Maar ook uitvoeren?

HaagseSkieldah | 14-10-14 | 22:34

Interessant stuk qua cijfers, alhoewel het tweede stuk herhaling van zetten is. Als je al hebt vastgesteld dat er oververtegenwoordiging is, hoef je niet nog eens een gedachteexperiment uit te voeren dat op een iets andere manier verwoordt dat er oververtegenwoordiging is.
.
Waar de auteur aanbelandt bij de aanbevelingen gaat het helaas mis:
.
"had de Marokkaanse gemeenschap deze energie moeten investeren in introspectie en actie. Breng die 65% Marokkaanse verdachten terug naar een percentage dat proportioneel is aan het Marokkaanse bevolkingsaandeel en reduceer het fundamentalisme binnen de Marokkaanse gemeenschap van 44 procent tot een gezonde 0%."
.
Een individuele Marokkaan moet helemaal niks. Volgens onze Westerse, liberale, individualistische, seculiere Verlichtingswaarden is hij/zij als autonoom individu alleen en uitsluitend verantwoordelijk voor eigen woorden en daden. Praten over een verpersoonlijkte 'gemeenschap' die als een handelingsbekwame entiteit (zijn Marokkanen een soort zwerm spreeuwen?) aan 'introspectie' en 'actie' zou kunnen en moeten doen, gaat in tegen alles waar wij in het Westen voor staan. Jammer dat de auteur een betoog tegen Marokkanen eindigt met een rare premoderne, tribalistische uitsmijter.

wetas | 14-10-14 | 22:34

Wij hebben een Marokkanen-probleem omdat wij een politiek correct Goedmensen-probleem hebben. Wilders is slechts de duider. Het probleem zijn de wegkijkers, de Zichzelf-Voor-De-Gek-houders, comfortabel gezeten in hun grachtenpanden, hun politieke partijen, de NPO en de vele maatschappelijke linkse bolwerken. Ze zijn al zeer lang bezig Wilders in de racistische hoek te drukken, maar dat wil niet zo best lukken. Hun laatste strohalm is zijn "minder Marokkanen"-scandering. Maar die halm is dus nu vakkundig verbrand door een ongepast gewillige sollicitant. Uitspraak in de zaak Aangifte-malloten versus Wilders: hij is onschuldig.

Fijnstoffer | 14-10-14 | 22:32

@Maria.1 | 14-10-14 | 22:24
"nou dan gaan we dat regelen" toch? Mij interesseert het niet dat hij dat geroepen heeft, maar slim was het bepaald niet, dat zal de rechter bepalen, en het is geen leider waardig.
Wilders is geen leider én het is een linkse politicus.
Het is een antimilitaristische nitwit zonder realiteitsbesef.
Afvoeren die hap.

Jim Lovell | 14-10-14 | 22:32

Dogman666 | 14-10-14 | 22:28
Ah. En dat baseer je op? Doe eens niet zo angstig joh.

Asmodean | 14-10-14 | 22:30

@ZwarteKater | 14-10-14 | 22:18

Doet u anders, net als onze sollicitant, even wat cijfers m.b.t. uw Polen, Chinezen en Joegoslaven. Dat discussieert wat makkelijker.

Of bedoelt u die Polen die onze banen inpikken (ergo: werken voor hun geld) of de Chinezen die het op onze scholen buitenproportioneel goed doen?

Pas maar dat u geen nekblessure oploopt bij het wegkijken.

Rémy Martin ® | 14-10-14 | 22:28

@Asmodean

Nee jij hoeft dat niet, denk dat jij je baard al hebt laten groeien tegen de tijd dat het zover is.

Dogman666 | 14-10-14 | 22:28

Maria.1 | 14-10-14 | 22:24
Het was natuurlijk wel een beetje opjutten. Met zijn 'dan gaan we daar voor zorgen'.

Asmodean | 14-10-14 | 22:27

Vind het niet prettig om over mensen in cijfers en percentages te praten. Voelt als vee.

Beaulefermier | 14-10-14 | 22:26

Licht-getinte Piet is vermoedelijk ook een zionistisch complot.

boasatlas | 14-10-14 | 22:26

@Andersom dag
Wat bedoel je nou?

Rest In Privacy | 14-10-14 | 22:25

@Hollemans | 14-10-14 | 22:21. Dat is nou het grappige; hij riep helemaal niet "minder Marokkanen". Hij vroeg willen we meer of minder. De zaal zei minder. Dus eigenlijk moeten die aangeklaagd worden. Ik vraag me af wat er zou zijn gebeurd als de zaal had geroepen "meer". Waarschijnlijk niks.

Maria.1 | 14-10-14 | 22:24

Hollemans | 14-10-14 | 22:21
Gewoon zoals het er nu uitziet bedoel je?

Asmodean | 14-10-14 | 22:22

Er zijn vast gaten in deze redenering te schieten, maar de essentie van de boodschap zal niet verwateren. Het getuigt eerder van betrokkenheid dan racisme dat hier zo uitgebreid over gediscussieerd wordt.

3Xniks | 14-10-14 | 22:22

Beste mensen, stel nou, dat Wilders z'n magische woorden: "minder minder minder marokkanen" niet waar kan maken(wat heel waarschijnlijk is). Hoe zullen die cijfers (en Nederland) er dan uitzien...

Hollemans | 14-10-14 | 22:21

Dogman666 | 14-10-14 | 22:19
Moeten we onze eigen aluminiumhoedjes vouwen als we niet kunnen rekenen op de overheid?

Asmodean | 14-10-14 | 22:21

Als we de Marokkanen-kwestie statistisch willen benaderen en er tegelijkertijd een duiding aan willen geven, dan telt alleen de volgende procenten aantallen: hoeveel van die woningovervallen, straatovervallen en bedrijfsovervallen waren gericht tegen Marokkanen? Zeer waarschijnlijk kom je uit bij rond de NUL procent. En hoeveel van genoemde criminele handelingen waren gericht tegen Nederlanders? Zeer waarschijnlijk komt dat cijfer in de buurt van de HONDERD procent. Verbaast dit als je weet hoe Marokkanen over het algemeen over Nederlanders ("kk kaaskoppen" etc.) denken? Niet echt. M.a.w., we hebben zo ongeveer te maken met een binnenlandse oorlog van Marokkanen tegen Nederlanders.

milky bar | 14-10-14 | 22:21

@ Asmodean | 14-10-14 | 22:02

Links ontkent misschien de statistieken niet meer, maar de juiste analyse maken ze verdacht. Dat is eigenlijk nog erger.

HoogToontje | 14-10-14 | 22:20

Wilder is een slechte cabaretier die elke keer dezelfde vertelt. Heeft hij asperge syndroom dat hem niet in doet zien dat het wat rottig zijn strot uitkomt, ook al heeft die gelijk?

Andersom dag | 14-10-14 | 22:19

Dus als die 165.000 Marokkaans-Nederlandse fundamentalisten worden voorzien van wapens, hebben we een nieuwe ISIS tak op NL-se bodem.

Denk dat een 10e hiervan(16.500) al genoeg is om grote steden te bezetten en alle mannen tussen de 14 en 55 jaar uit te moorden c.q. te onthoofden. Zeker doordat er niemand in deze steden enige verzet kan bieden tegen gewapende fundamentalisten.

Kan je 1 ding verzekeren, dat je op hulp van de overheid niet hoeft te rekenen in dit scenario.

Dogman666 | 14-10-14 | 22:19

Nequebard | 14-10-14 | 21:46
Bedoelt u de Chinezen die elkaar afpersen, de Chinezen die in de heroinehandel zitten of de Gokchinezen?
Dus hee er zijn wel criminele Chinezen.
Wilt u no meteen verschuiven naar Polen die nooit iets uithalen? Oh wacht.
Nou hmm.. de Joegoslaven dan, helemaal geen huurmoordenaars en drughandelaars daar te vinden. Oeps.
Ok, ik geef toe dat de Italianen die in de jaren 50 gemigreerd zijn echt weinig problemen hebben veroorzaakt. Buiten dat we ons nu ongans vreten aan Pizza en ijs.

ZwarteKater | 14-10-14 | 22:18

Ik kreeg laatst een ban bij Pownews omdat ik mij racistisch zou hebben uitgelaten wat uiteraard een mistverstand was maar ik laat het hier nu even niet zo ver komen.

eerstneukendanpraten | 14-10-14 | 22:17

@ZwarteKater | 14-10-14 | 21:43
Daarmee ga je er vanuit dat de gemiddelde Marokkaan niets aan zijn sociale situatie kan doen. En dat kan hij wel.

i-Wonder | 14-10-14 | 22:17

@ Asmodean | 14-10-14 | 22:13
Maar niet in alle gevallen in dezelfde mate, dat is nu juist wat oververtegenwoordiging inhoudt. De statistiek in het stuk daarboven is niet meer dan een illustratie van wat dat precies inhoudt.

ZonderNaam | 14-10-14 | 22:17

Slimme knakker die deej berekening heb gemaakt. dank!

analcharist | 14-10-14 | 22:15

Het wordt wel verwarrend allemaal. Gister nog was er een artikel waarin een Marokkaan stelde dat we hier geboren Marokkanen geen Marokkaan mogen noemen. Volgens mij houden ze dat zelf in stand, maar goed. Als Wilders dan roept willen we meer of minder, dan voelt men zich aangesproken.
Ik zie maar 1 oplossing: 1 nationaliteit en kiezen!

Maria.1 | 14-10-14 | 22:14

Alle marokanen het land uit kan dus niet... kunnen we niet betalen....

pim achtertuin | 14-10-14 | 22:14

Vragen of je een onsje meer of minder van iets of met name van iemand wil, is niets anders dan het stellen van een vraag. Je vraagt iets. Je geeft daarmee geen oordeel over iets of iemand. Je vraagt gewoon wat iemand wil.
Netjes is het natuurlijk niet als je op die manier over mensen spreekt maar hé, vragen staat vrij.
Niets aan de hand, gewoon doorlopen.

Bad Karma | 14-10-14 | 22:14

Nosky | 14-10-14 | 22:07
Ik ontken de feiten dat Marokkanen oververtegenwoordigd zijn in de misdaadcijfers niet. Ik zeg alleen dat exact dezelfde redenatie en statistiek ook opgaat voor Rotterdammers, Antillianen, jongeren of mannen in het algemeen, en dat daarom de conclusie leeg is. Vertel, wat is precies de drogredenatie of het non-argument?

Asmodean | 14-10-14 | 22:13

@ZwarteKater | 14-10-14 | 21:43
Alle Marokkanen als stomme apen classificeren. En daar denk jij omdat je gutmensch bent hoge ogen mee te kunnen scoren?

Pierre Tombal | 14-10-14 | 22:10

Dit stuk bewijst eens te meer dat taboes geen rationele aangelegenheid zijn. Het zou wat dat betreft goed zijn als Nederland eens wat minder cultuurchristenen ging tellen, of als dat niet haalbaar is juist wat meer echte christenen.

HoogToontje | 14-10-14 | 22:09

Alles wat we eigenlijk al wisten, nu met onderbouwing. Dank!

Ceauceausneaut | 14-10-14 | 22:08

We kunnen wel iets van Marokanen leren, namelijk keihard voor onszelf opkomen.

Kater | 14-10-14 | 22:07

Asmodean | 14-10-14 | 22:02
Geen biet te maken met deze discussie?
Lees het stok nog eens, je hebt het niet goed begrepen denk ik.
En trouwens kudo's dat je, ondanks een feitelijk en statistisch onderbouwd verhaal, alsnog weet aan te komen met de standaard drogredenatie en non-argumenten.

Nosky | 14-10-14 | 22:07

Alles wat we eigenlijk al wisten, nu met onderbouwing. Dank!

Ceauceausneaut | 14-10-14 | 22:07

En GS? Staat het AT al op de stoep om de naam van deze scribent van de burelen te rukken?

Morgen een proces wegens "haatzaaien".

Maar wat mij betreft krijgt hij/zij een job ten kantore van GS!

Hulde voor harde cijfers en feiten!

De Droit | 14-10-14 | 22:07

HaagseSkieldah | 14-10-14 | 21:52
Zoals je zag met het Marokkanendebat stemmen de gevestigde partijen de plannen van PVV niet weg omdat ze slecht zijn maar omdat ze van de PVV zijn.
Linkse mensen zijn niet gewend zelf na te denken willen graag te horen krijgen wat politiek correct is.
En als dat onzin is als Islam=Cultuurverrijkend dan gaan ze dat met veel vuur "verdedigen"
Daarom zal het voor de PVV moeilijk worden.

Moi | 14-10-14 | 22:06

Goed stuk, geef die sollicitant maar een contract

ZonderNaam | 14-10-14 | 22:06

Heeft Mohammed Rabbae al gereageerd?

Rémy Martin ® | 14-10-14 | 22:06

@ZwarteKater | 14-10-14 | 21:43
Ah, de Marxistische goedpraterij is er weer, over de verelendung onder die arme Marokkanen.

De scheiding in onze maatschappij is niet tussen de haves & de have-nots, maar de wants & want-nots. Natuurlijk zou die verelendung voor alle allochtonen en migranten moeten gelden, toch zitten slechts bepaalde groepen in een primitieve macho-cultuur (Marokkanen en Antillianen) gevangen. Probleem is dat we die culturen serieus nemen, respecteren en zelfs subsidiëren, zodat het probleem al decennia en generaties doorettert.

Zware Guy | 14-10-14 | 22:06

Morgen deel 2: over uitkeringen, subsidies, toeslagen en andere geldzaken...

070 | 14-10-14 | 22:04

Hulde voor de man die de cijfers zo aan elkaar lulde!

arretje | 14-10-14 | 22:04

@C-Bear | 14-10-14 | 21:43

Rot op met je koffie..... In Nederland lossen we alles op met thee, dat moet je nu toch wel weten?¿

H.A. Ram 2.1 | 14-10-14 | 22:03

Feiten! We gaan een mooie tijd tegemoet.

cocalola | 14-10-14 | 22:03

Zo, sollicitant, dat lucht zeker op. Hulde voor dit stuk. En GS netjes dat jullie dit plaatsen.

Sjaak uit Dordt | 14-10-14 | 22:02

Leuk verhaal hoor, maar het heeft geen biet te maken met de discussie. Zelfs de meest linkse PvdA'ers ontkennen al jaren niet meer dat Marokkanen oververtegenwoordigd zijn in misdaadcijfers. Hoewel het heel populair is onder PVV-stemmers om te stellen dat 'links' deze feiten ontkent, is dat simpelweg niet waar. De feiten zijn zoals ze zijn, en dat is dat Marokkanen oververtegenwoordigd zijn in de misdaadcijfers. Simpel. De conclusie dat minder Marokkanen leidt tot minder misdaad is echter een conclusie van niets. Minder mannen leidt ook tot lagere misdaadcijfers, net zoals minder Rotterdammers en minder jongeren in het algemeen. Het zegt dus niet zoveel en is een lege conclusie omdat het simpelweg een feit is dat Marokkanen oververtegenwoordigd zijn. Dat een mogelijke vervolging van Wilders Marokkanen geen dienst bewijst ben ik dan wel weer geheel met je eens. Het polariseert het 'debat' alleen maar verder, gezien het feit dat op deze manier zowel Marokkanen als Wilders lekker in hun slachtofferrol kunnen blijven, een plek waar ze zich beide als een vis in het water voelen.

Asmodean | 14-10-14 | 22:02

Wanders= wangedrag

Islamofiel | 14-10-14 | 21:59

@Nequebard | 14-10-14 | 21:56
Marokkanen doen vaker aan de ramadan en ze eten vaker iedere dag halal. Marokkaans-Nederlandse vrouwen dragen vaker een hoofddoek dan vrouwen van Turkse afkomst.
nos.nl/artikel/437237-nederlandse-mosl...

drs.Nee | 14-10-14 | 21:59

De tribale cultuur van Marokkanen veroorzaakt wandershttp://louterspunt.blogspot.nl/2014/04/de-tribale-connectie-bij-de.html

Islamofiel | 14-10-14 | 21:58

@drs.Nee | 14-10-14 | 21:54
Heeft u daar een link voor? Dat lijkt me interessante munitie voor het publieke debat over de invloed van de islam in het dagelijks leven in Nederland.

Nequebard | 14-10-14 | 21:56

Ja, de onschuldige woorden trots en eer kunnen nu samen met het al even onschuldige woord respoectstz uit de vandale rechtstreeks de allesverbrander in.

maggoo | 14-10-14 | 21:56

Zoals altijd moeten anderen bij een academische brainfart, of wat daar voor moet doorgaan, een oplossing zoeken.
Feiten verpakken in een mooi lulverhaal kan iedereen met een universiteitsopleiding, maar je hebt er zo weinig aan.
Academici, je zou er treinen mee kunnen vullen.

Jim Lovell | 14-10-14 | 21:56

Hopelijk maakt Wilders van deze rechtszaak gebruik om met keiharde cijfers het Nederlandse volk te tonen hoeveel schade stompzinnig en laf wegkijken aan Nederland heeft aangericht.
Ga er maar vanuit dat iedereen deze rechtszaak zal volgen en verslaan.

Moi | 14-10-14 | 21:55

Van de Marokkaans-Nederlandse jongeren tussen de 15 en 24 jaar bidt 61 procent vijf keer per dag.

drs.Nee | 14-10-14 | 21:54

Hebben we nu echt de illusie dat de linkse rechter straks zal afgaan op cijfers en feiten? No. way

Killroy49 | 14-10-14 | 21:53

Zwarte Pieten zijn ook geen ras, het zijn geschminkte vaders, neefjes of buurjongens. Of meisjes. Pssst, niet doorvertellen, hoor !

Piet Karbiet | 14-10-14 | 21:53

Iemand zei ooit, cijfers liegen niet.

Maar kan iemand mij uitleggen. Zou de PVV aan de macht komen, kunnen zij dan ook hun uitspraken uitvoeren?

De invoer stoppen misschien.. Maar ook uitvoeren?

HaagseSkieldah | 14-10-14 | 21:52

Prima stuk. Hoop dat het OM meeleest en afziet van het proces en zo niet: Geert alle cijfers checkt zodat hij ze kan gebruiken in zijn politieke proces.

Hypno2050 | 14-10-14 | 21:51

Pikkestrijder | 14-10-14 | 21:39
En hun infantiele argument was "Mijn Marokkaanse vriend vindt de criminaliteit door Marokkanen ook zo erg"
Ondertussen hebben ze dus niets gedaan en ettert dit probleem al wegkijkend gewoon door.

Moi | 14-10-14 | 21:51

Nou Lee's Ik net in de NRC dat van alle allochtonen de Marokkanen het meest gelukkig zijn. 87 procent voelt zich hier gelukkig tot zeer gelukkig. Die gaan dus niet zo maar weg

.

Islamofiel | 14-10-14 | 21:51

Marokkanen probleem. Zo los geschreven is er ook geen probleem met Marokkanen. Maar wél als je het schrijft zoals het is: een zelfstandig naamwoord 'Marokkanenprobleem'. Je ziet het pas als je het doorhebt, snappuwel?

LanzVonLiebenfels | 14-10-14 | 21:48

Ik ben pas bij de derde alinea maar ik zeg: aannemen die sollicitant. Al zie ik bij het posten van deze reactie de ''Marokkaanse gemeenschap'' en ''introspectie'' binnen dezelfde zin staan...
Grappig.

Desmoulins | 14-10-14 | 21:47

@ZwarteKater | 14-10-14 | 21:43
Nee, laten we nu eens alle, alle factoren bekijken. Niet alleen socioeconomische factoren, maar ook socioculturele factoren (het hebben een niet-westerse cultuur) en het vermeende racisme waarvan links zegt dat het endemisch is in de Nederlandse cultuur.

En dat doen we aan de hand van de Chinezen. Waarom is het de Chinezen, die niet blank zijn en onder vergelijkbare dan wel slechtere omstandigheden in Nederland zijn gearriveerd, gelukt om zelfs de autochtone Nederlanders voorbij te streven in het onderwijs en het bedrijfsleven? En waarom plegen Chinezen zo weinig misdrijven? Waarom is er een Marokkanenprobleem, maar geen Chinezenprobleem of Japannersprobleem of Koreanenprobleem?

Als u mij dat uit kunt leggen, dan praten we verder.

Nequebard | 14-10-14 | 21:46

@ZwarteKater | 14-10-14 | 21:43. Klopt. We zien deze autochtonen ook regelmatig in het nieuws en bij Opsporing Verzocht.

Maria.1 | 14-10-14 | 21:46

Wat een genuanceerd stuk. +1

Koning Willy | 14-10-14 | 21:46

racistisch hoor, zo'n discriminatietekst in het nederlands

tipvip | 14-10-14 | 21:45

Hulde aan de schrijver. Eindelijk een rationele, statistische onderbouwing van het gevoel dat me (helaas en ongewild) bekruipt als ik jonge Marokkanen in m'n stadsie Utreg zie lopen. Ik kom net terug van lang weekend in Marrakech, daar waren jonge gasten echt hartstikke beleefd en vriendelijk. Het kan dus wel... maar in NL zijn ze kapot gepamperd door De Linkse Kerk.

Dizzydent | 14-10-14 | 21:44

En ook deze sollicitant faalt. Vergelijk de marokkanen nu eens met dat gedeelte van de autochtone bevolking wat in een vergelijkbare omstandigheid verkeert.
Laag tot gemiddelde opleiding, hogere werkloosheid en weinig vooruitzicht op een baan, wonend in een sociale omgeving die 'Tokkie' gedrag bevordert.
En ga dan eens kijken hoe veel verschil er is.
Pavlovs over het gelijk van Geert onder de lijn.
---------------------------------------------

ZwarteKater | 14-10-14 | 21:43

Iemand nog koffie?

C-Bear | 14-10-14 | 21:43

IS is hier!

MediaMogul | 14-10-14 | 21:42

Als je evenveel autochtonen als Marokkanen gaat verwijderen uit de stats, moet je dit wel naar verhouding doen!

BLR | 14-10-14 | 21:42

Gelukkig zijn we eerst druk met de problematiek rondt zwarte piet. We hebben geen Marokkanen probleem...

chiel_labiel | 14-10-14 | 21:41

-weggejorist-

miko | 14-10-14 | 21:41

In ieder geval niet van Peter R. afkomstig deze mail, dat zie je zo.

Kapitein Stijlvol | 14-10-14 | 21:41

Gewoon doorgaan Geert. Laat je niet van de wijs brengen. Iets meer nuance en een echte partij met leden.

Plukkiehaar | 14-10-14 | 21:41

Oeps.. dit stuk staat vol met feiten.

Dat moeten we niet willen met z'n allen.

Het moet eerlijker!

Parsons | 14-10-14 | 21:40

-weggejorist-

Pikkestrijder | 14-10-14 | 21:39

Maar er is geen Marokkanen probleem. Gutmensch geleuter.

Pikkestrijder | 14-10-14 | 21:39

Kort om, Zwarte piet is gewoon een BAAS!!!!

Glas Koning | 14-10-14 | 21:38

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl