achtergrond

Geenstijl

Feynman en/of Feiten - De klant is kiezer

feynmanenoffeiten.jpgDe derde dinsdag van september komt er weer aan. Iets wat feilloos door de coalitie en haar gedoogpartners wordt aangekondigd door ruim een maand lang strategisch te lekken. Kennelijk is er zo weinig vertrouwen in het eigen werk dat spindokters, voorlichters en de paarse broekenmaffia langer de tijd krijgen om de inhoud te lekken, dan dat er überhaupt over deze begroting is onderhandeld. Een miljard euro aan lastenverlichting in een periode dat zes miljard wordt bezuinigd op strikt noodzakelijke hulp voor de jeugd, gehandicapten en ouderen. Het woord participatiesamenleving werd uitgevonden om u te vertellen dat u tijdens de lunchpauze zelf uw (groot)ouders van een schone luier moet voorzien. Het voelt mij een beetje als de familierechercheur die het slachtoffer op de intensive care komt vertellen dat hij niet zes, maar slechts vijf keer in zijn rug is gestoken. Er wordt gesproken over bezuinigingen terwijl jaar op jaar de overheidsuitgaven louter stijgen. Totale maatschappelijke kosten stijgen nog veel harder. Het huishoudboekje wordt kloppend gemaakt door diensten waarvoor reeds belasting is betaald nogmaals in rekening te brengen, of helemaal niet meer te leveren.
Japan kent sinds de jaren tachtig deflatie, een gigantische staatsschuld en nauwelijks economische groei. Macro-economisch begint de Japanse werkelijkheid ook in Europa steeds waarschijnlijker te worden. Er zijn meer oorlogen dan het Rode Kruis aankan, toch is de gedachte dat 100 miljoen per jaar genoeg is de gedecimeerde krijgsmacht te reanimeren. Houdbaarheid van onze staatsschuld wordt gewogen tegenover het opgeklopte BBP, idyllisch lage rentestanden en panikerende beleggers die vluchten in staatsobligaties. Nederland en Europa staan anderhalf keer zoveel in het krijt als toegestaan. Het is onverantwoordelijk om een begroting op te stellen, die niet bestand is tegen deze ontwikkelingen en risico's. De zorg is zieker dan haar patiënten Zembla liet vrijdagavond nog even zien dat minister Schippers nog geen enkele progressie heeft geboekt in het zorgdossier. Ze stelde een onderzoek in naar de bejegening van Athur Gotlieb. Niet naar de corruptie met ziekenhuisgelden, de farmaceutische lobby die hij aankaartte. Naar de Kamer stelt Schippers weer iets niet te weten, wat al een half jaar in zijn dossier stond. Het zorgdossier is door medische vooruitgang en vergrijzing de duurste hap uit onze bestedingen. Aan het ene kant van het spectrum zijn er mensen die vijftig jaar gewerkt hebben die niet meer in een schone luier mogen liggen, aan de andere kant graaien verzekeraars en farmaceuten miljarden van tafel weg. Het systeem is zieker dan haar patiënten. Het drama met zorgverzekeraars uit zich niet alleen in grote onzekerheid, geweigerde zorg, gigantische verplichte reserveringen, winsten, interne & externe administratieve lasten, nee, aan de onderkant van de maatschappij wordt een miljard niet meer meebetaald. Als straf is er beslag gelegd om 100 miljoen euro aan zorgtoeslag. Problemen die gelukkig verwaarloosbaar zijn bij de 70 miljard euro aan verduisterde AWBZ-bijdragen. Geld dat in 13 jaar door de staat gejat is. Drank en auto's Door naar het studentikoze drankgelag te wijzen heeft de politiek een nieuwe belasting verkocht op academici. Toen een belastingverhoging op huidig loon in geen enkel koopkrachtplaatje meer haalbaar was, is belasting op toekomstig loon verzonnen voor een minderheid die een jeugd in armoede accepteerde voor een toekomst als zwaarst belaste schouders. Slechts een fractie van de autobelasting verdwijnt in wegen, indien bestedingen in het openbaar vervoer meetellen. Als er dan een nieuwe tunnel geopend wordt bij Terneuzen of Dordrecht mogen gebruikers bovendien nogmaals betalen. Na aankoopbelasting, wegenbelasting en accijns volgt tol. Zo moreel verheven is Nederland dus niet ten opzichte van Duitsland. Heeft belastingpolitiek nog wel zin? Wat is de toegevoegde waarde van een keer of tien een losse heffing op uw salarisstrook? Die losse acceptgiro's van hoogheemraadschap, gemeente en het rijk? Ieder los formulier, iedere betaling is onnodig werk en een hernieuwde uitnodiging voor wanbetaling & fraude. Laat de politiek de gigantische bureaucratie de nek omdraaien. Dat geeft besparingen, duidelijkheid en zekerheid. Nederland is de hoeksteen onder internationale belastingontduiking. De ontwikkelingssamenwerking die verstrekt wordt, wordt vele malen teniet gedaan door dat economische geweld. De Laffer-curve wordt politiek misbruikt, zonder eerst aan te tonen waar de huidige situatie op de curve hoort. Levert een belastingverhoging nog wel extra geld op? Levert een verlaging wel extra banen op? Klantenservice voor de kiezer Laat de politiek eens stoppen met de hele besluitvorming te verhullen in poeslieve onbruikbare krachttermen. Geld op te halen voor het ene goede doel, om het vervolgens voor een ander doel te gebruiken. Het is al heel onhandig dat de feiten onbekend zijn, verwachtingen onbetrouwbaar en meningen verschillend. Als daarbovenop onduidelijk, onjuist en verhullend gesproken wordt, is het niet meer te volgen. Geef een keer een eerlijke langetermijn-begroting af. Eentje zonder aardgasbaten, met reële rentebetalingen, normale defensie-uitgaven en een economie die langdurig niet groeit. Met een visie op de werkeloosheid door automatisering. De staat verdient dezelfde financiële bijsluiter als ieder ander product of pensioen. Waarom heeft een klant meer recht op duidelijkheid dan de kiezer?

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.