achtergrond

Geenstijl

login

word lid

nachtmodus

tip redactie

zoeken

GeenStijl demonstreert 20 september op Malieveld

weesgeentotaalfaal534.jpgOp 20 september is er een soort nationaal boosmensenfestijn op het Haagse Malieveld. Tientallen maatschappelijke en religieuze organisaties willen hun demonstratierecht gebruiken om de eigen boodschap over die van een ander heen te schreeuwen. Vlaggen en vaandels zullen wapperen, dubieuze kreten galmen en de ME zal paraat zijn. Als participerend weblog houden wij er zoals bekend niet van om passief aan de zijlijn te blijven staan. Ook wij gaan het Malieveld op. Ons hogere doel voor dit land: een einde maken aan VVS - vertical video syndrome. Wij zijn er dus bij, op 20 september op het Malieveld, en roepen iedereen die óók helemaal klaar is met verticaal gefilmde filmpjes op om zich bij ons aan te sluiten. We moeten alleen nog even op de vergunning wachten. Aan de aanvraag kan het niet liggen: die is volstrekt keurig geschreven, uitgebreid toegelicht, voldoet aan alle aanvraag-eisen, én hij is verzonden naar de weledel geachte heer Jozias van Aartsen, burgemeester van Den Haag. Vandaag hebben we onze aanvraag telefonisch toegelicht bij Politie Haaglanden. Lees 'm zelf maar, na de breek, met onderaan de video van het horizontale overleg met de Coördinator Operationele Zaken.
Het vergunningsverzoek concreet Internet Against Vertical Video Syndrome (IAVVS) wenst op 20 september een demonstratie te houden op het Malieveld tegen het verschijnsel 'vertical video syndrome', een gemankeerde filmtechniek waarbij mensen hun smartphone met camerafunctie rechtop houden om te filmen in plaats van horizontaal, zoals het hoort. Of althans: zoals wij het graag zouden zien. Dit levert de meest walgelijke eindresultaten op, die zowel voor kijkers als voor publiceerders van video-content op internet een ware geseling zijn. Beeldformaten zijn bij VVS totaal uit verhouding en maken van ieder potentieel kijkenswaardig 'filmpje' (zoals dat in online jargon heet) een soort bewegende spotprent die telkenmale zijn beoogde doel volledig mist, te weten: informatie delen om een punt te maken of een gebeurtenis onder brede aandacht te brengen. VVS maakt van iedere poging daartoe een onooglijk drama met ongewenste effecten op alle betrokkenen. De demonstratie inhoudelijk Hulpmiddelen en materialen die IAVVS in wil zetten op 20 september, omvatten onder andere (horizontale) spandoeken van beperkt formaat, waarop betrekkelijk subtiele leuzen als "Wees geen totaalfaal / film horizontaal" en aanverwante kreten zullen worden vermeld. Vlaggen proberen wij, gezien de recente ophef daarover, zo veel mogelijk thuis te laten. Sowieso zal de organisatie geen verticale vlaggen toestaan - om redenen die voor zichzelf spreken. Qua geluidsproductie zullen wij ons beperken tot een bewerkte versie van het u ongetwijfeld welbekende hitje van Buggles uit 1980, "Video killed the Radio Star", waarop wij een tekstvariant gemaakt hebben in de trant van "Vertical killed the video size" - enfin, dat soort dingen. Niets aanmatigends, in ieder geval. Aangezien het onderwerp enorm leeft bij miljoenen mensen op internet, verwachten we zo’n tien à vijftienduizend zeer gepikeerde liefhebbers van internetfilmpjes. Dat is een reële schatting van de conversie van ophef op internet naar bereidheid tot actie “in real life” (IRL). Teneinde de demonstratie in goede banen te laten verlopen, zullen wij zorg dragen voor een eigen ordedienst. Leden daarvan zullen getooid gaan in eenduidige, opvallende hesjes opdat zij voor zowel deelnemers als de buitenwacht direct herkenbaar zijn als zodanig. Datum, tijd en locatie Resumerend vraagt Internet Against Vertical Video Syndrome om gebruikmaking van het Malieveld te Den Haag, voor een demonstratie op zaterdag 20 september aanstaande, van 09:00 uur in de ochtend tot 19:00 uur in de avond. Tot slot De aanvragers wensen met klem te benadrukken dat de demonstratie zich louter en alleen zal richten ter bewustwording voor mensen die hun smartphone met camera chronisch in de onvergeeflijke verticale filmstand houden. (n.b. "onvergeeflijk" in overdrachtelijke zin, niet in letterlijke zin.) Wij distantiëren ons nadrukkelijk van de suggestie dat wij iets tegen het verschijnsel 'verticaal' an sich zouden hebben en keren ons met kracht af van verwijten dat we bezwaar zouden hebben tegen filmtechnieken als 'het panorama' of populaire tijdsverdrijven als 'de kruiswoordpuzzel'. Het is ons louter en alleen te doen om een luid en duidelijk standpunt in te nemen tegen het eerder omschreven "Vertical Video Syndrome". De demonstratie dient enkel en alleen ter bevordering van het bewustzijn bij het grote publiek, dat horizontaal filmen (ook wel 'landschapmodus' genoemd in vaktermen) hogere kwaliteit videomateriaal oplevert die het vertonen van beeldmateriaal prettiger maakt voor alle kijkers. Wij danken u bij voorbaat voor het in ontvangst en behandeling nemen van deze vergunningsaanvraag en hopen op redelijke termijn, doch ruim voor 20 september, van u te horen of de demonstratie op het Malieveld doorgang kan vinden. Met de meeste hoogachting en hartelijke groet, Van Rossem Mede namens: René van Leeuwen Johnny Quid Milan de Pool Annabel Nanninga Joris von Loghausen Dhr P. Stift Internet Against VVS P/A Pand Noord Amsterdam Noord Overleg Coördinator Operationele Zaken, Politie Haaglanden
Die demo komt er!

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.