Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Hans Jansen - In de straten waar moslims wonen

hj.pngNog nooit is de onrust in het Midden-Oosten, en onder moslims elders, zo groot en zo zichtbaar geweest. De islam beschikt over een theorie die deze onrust verklaart: het komt door de vijanden van de islam. Die besmeuren en bevuilen het mooiste wat mensen op aarde hebben: de islam. Daarom kan een ‘goed geïntegreerde moslima’, bekleedster van een vertrouwensfunctie bij het Nederlandse Ministerie van Justitie, in volle ernst geloven, en rondtwitteren, dat het de Joden zijn die de reputatie van de islam willen verwoesten door de ISIS op te richten. Het getwitter van deze moslimdame is een goed teken. Ze heeft altijd geleerd dat alles wat islamitisch is, goed is. Nu ziet en hoort ze over handelingen die, in haar optiek, niet goed zijn, maar die aan de islam en de moslims worden toegeschreven. Dit stelt haar voor een raadsel. Het axioma dat alles wat van de islam is, goed is, kan niet veranderd worden. Dus moet er iets anders veranderen. Doen we. Het zijn dan niet moslims die uit vrije wil, en conform de sharia, deze gruwelen plegen, maar sluwe jodenmensen hebben moslims hiertoe verleid. Wie optimistisch is, kan in deze oplossing van mevrouw een vorm van beginnende islamkritiek zien. Ze maakt immers duidelijk dat zij vindt dat handelingen die door de sharia worden aanbevolen, zoals het doden, verkrachten, uithongeren, beroven en verjagen van christenen en Yazidi’s, ongepast zijn. Dat siert haar, het is misschien wel het begin van een verandering in haar geloofsleven. Zo’n verandering is voor haar persoonlijk niet zonder gevaar, want op uittreding uit de islam en afwijzing van de sharia stelt de sharia de doodstraf, en die kan ook informeel voltrokken worden. In een tweet stelt mevrouw dat de daden van ISIS lijnrecht staan tegenover wat de islam predikt. Misschien is dit taqiyya, maar mogelijk is het gewoon haar oprechte opvatting. Onder welke omstandigheden moorden, beroven en verkrachten volgens de sharia correct zijn, is niet iets wat moslims van nature weten. Dat moet ze door beroepsmoslims geleerd worden. Het is verbazend hoe succesvol beroepsmoslims zijn bij het erin stampen van hun leer. Maar juist daarom zou een buitenstaander zich een beleid kunnen indenken waarbij een regering probeert het islamitische volksdeel zo ver mogelijk weg te houden van de beroepsmoslims, bijvoorbeeld door beroepsmoslims geen bezoekersvisum of verblijfsvergunning te verlenen. De neomarksisten die ons regeren (de socialistische socialisten, de liberale socialisten, de christelijke socialisten, de groene socialisten en de andere socialisten) bekijken deze dingen anders. Zij hebben ook een theorie, en die luidt dat de onrust voortkomt uit armoede en sociale achterstand. Die armoede en achterstand zijn te wijten aan de autochtonen. De verschillende soorten socialisten menen dat uitsluiting en achterstand kunnen worden weggenomen door beter onderwijs, nieuw behang in de toegewezen woning, sportles, ruimere uitkeringen, gratis gezondheidszorg, en nog een lange reeks van andere kleine voorrechten die de oorspronkelijke bewoners van het land niet genieten, terecht niet, omdat ze die niet nodig hebben, want zij zijn al geïntegreerd. Het toekennen van deze voorrechten, geloven neomarksisten, zal de onrust wegnemen en de integratie vervolmaken. Bij zo veel wijsheid is het brutaal andere theorieën over de toenemende onrust en chaos aan te bieden. Doen we gewoon toch. Voor een deel is de onrust alleen optisch. ISIS laat zijn prestaties zien op YouTube. Saoedi-Arabië en Iran niet. Reken maar dat er daar evengoed ophang- en onthoofdingsporno te maken valt. Voor een deel is de onrust er altijd geweest. ‘Kan niet’, roepen vrienden en vriendinnen van de islam nu, ‘hoe kan het dan dat er nog Yazidi’s en christenen over zijn?’. Dat is te verklaren uit inefficiëntie, en zo veel zijn er nu ook niet over. Bovendien gingen de Turken toen die daar nog de baas waren, wat minder regelmatig op jacht. De Turken wisten dat je niet elk jaar verse slavinnen kunt oogsten, er is tijd nodig om nieuwe aan te maken. Maar de hoofdreden voor de toename van de onrust in de straten waar moslims wonen, is de wijziging van het Amerikaanse beleid ten aanzien van het Midden-Oosten en de islam. Obama begunstigt islamitische ‘rebellen’, en bestrijdt het traditionele heersersgilde dat de kurk op de fles hield. Amerika laat haar vrienden in de islamitische wereld in de steek, en geeft kopjes aan haar vijanden. Op één punt is het Amerikaanse beleid nog niet gewijzigd. Er ligt nog steeds een Amerikaanse vloot in Napels, en daaraan hebben we te danken dat de Middellandse Zee nog niet het domein van zeerovers en piraten is geworden. De stranden langs de Middellandse Zee zijn dankzij de Amerikaanse vloot nog steeds veilig, dus snel op vakantie naar Sicilië of Kreta, voor het te laat is.

Reaguursels

Inloggen

Hier is iemand die boek na boek schrijft over de Islam en de Koran en Mohammed en het Westers cultuurrelativisme en zelfhaat en drang om zichzelf zo snel als mogelijk af te schaffen ten gunste van Islam en Koran en Mohammed. Deze ‘extremist’ mocht recentelijk nog Engeland niet in vanwege zijn islamkritische opvattingen. Een welbekende islamitische ‘haat-en-moord-prediker’ mocht daarentegen wèl de U.K. bezoeken. Om daar mensen te stimuleren de straat op te gaan en luid te roepen dat democratie moet worden afgeschaft en de sharia ingevoerd en Engeland geïslamiseerd.
www.youtube.com/watch?v=f3CfQlvivt4

Benedict Broere | 18-08-14 | 15:45

Volgens historicus Tom Holland is de koran een achteraf bedacht verzinsel van een Arabische roverhoofdman. Gewoon om de inmiddels veroverde volkeren eronder te houden. En om een soort van goddelijke toestemming te hebben voor roven en verkrachten en moord en vernietiging. Die jongens van IS doen precies zoals de Koran voorschrijft. En het valt op dat ze ook constant de koran citeren, terwijl ze weer iemand de kop afsnijden. Maar goed, ze zullen de Koran wel verkeerd uitleggen. Er zou iemand naar toe moeten gaan om ze dat eens uit te duiden.

Benedict Broere | 18-08-14 | 15:09

Er zijn trouwens verschillende versies van de koran, en ik zou niet weten welke nu de beste is, of welke het meest wordt aangehouden. Veel moslims hebben trouwens nauwelijks weet van wat er in de koran staat. Ook zijn veel moslims analfabeet. Ze leven in hun culturen die doordrenkt zijn van criminaliteit en armoede, en dan vluchten ze naar het rijke en vrije en welvarende Westen, en dan eisen ze op hoge toon dat ook hier alles zodanig volgende de koran moet worden ingericht dat het ook hier een fijne veelkleurig gezellige, van criminaliteit en armoede doordrenkte cultuur wordt.

Benedict Broere | 18-08-14 | 15:03

Kunnen de geachte koran-experts een verklaring voor wat ik hierboven opmerkte:
"Al dat verkrachten en martelen en onthoofden van moslims en niet-moslims door moslims, mij is niets bekend van enig protest daartegen door moslims. Wel ken ik de massale protesten van moslims tegen acties van niet-moslims tegen het geweld van moslims."

Benedict Broere | 18-08-14 | 14:57

Handig hoe de neo-marxisten (merkwaardig genoeg bestaande uit een opgestapelde hoop socialistische opvattingen uit diverse andere stromingen) er in worden gefrummeld. Als onrust voortkomt uit sociale achterstand zitten daar dus ook Nederlanders bij (maar Jansen wil graag alle onrust = alleen moslims) plus dat aangezien de meeste mensen die niet in sociale achterstand zitten getalsmatig autochtoon zijn/waren is dit een betekenisloze uitspraak van Jansen. Volgens de socialisten heeft die onrust te maken met dat de markt geen moer interesse heeft voor sociale achterstand (zie Arbeid en Kapitaal van de SP, waar allochtonen door het bedrijfsleven lekker goedkoop worden ingezet) en dat bijvoorbeeld integratieproblemen aan de maatschappij worden overgelaten, en dat dus de toen rechtse elite dacht dat het bedrijfsleven over alles heen moet kunnen denderen omdat dat goed voor ons is en dat volgens de socialisten dus de vrije markt niet zou deugen (klopt ook niet).

En het gaat socialisten niet om nieuw behang maar een idee, een concept over een menswaardig bestaan, randvoorwaarden voor de uitvoerbaarheid en bereikbaarheid van liberalisme, iets dat vlak na de oorlog met mensen die na de ambachtsschool op hun 14e aan het werk moesten speelde. De stakingen in het interbellum gingen al helemaal over andere zaken dan behang of de sportschool. Dat is precies waar liberalen helaas nog steeds hun mond angstig over dichthouden, bang dat er toch nagedacht moet worden over menselijke waarden.

Dat is wat anders, meneer Jansen.

kloopindeslootjijook | 17-08-14 | 23:05

@TB2318,

De link naar www.koranonline.nl werkt bij mij al een paar jaar niet meer, sinds ik in een vorige islamdiscussie linkjes plaatste naar diverse haatzaaiende koranverzen op die site. Ik heb nu van een andere online koran gebruik gemaakt (waarnaar ik om voor de hand liggende redenen niet ga linken), maar ik kan mij niet voorstelen dat er veel verschillen tussen die verschillende korans zijn.

Het gaat niet om interpreteren maar om lezen.
Wat mij betreft is "doodt hen" zoals ik citeerde in 4:189 maar op één manier te interpreteren. Ik zie jou ook niet uitleggen waarom jij het regelmatig terugkerende "doodt hen" heel anders interpreteert dan alle islamitische geestelijken van de afgelopen 1400 jaar dat bevel interpreteerden.
Je gaat sowieso op geen één van mijn interpretaties inhoudelijk in.

Waar het werkelijk om gaat.
De islamitische wereld interpreteert het veelvuldig gebruikte "doodt hen" als "doodt hen". Zolang elke invloedrijke islamitische geestelijke "doodt hen" interpreteert als "doodt hen", maakt het niks uit hoe jij "doodt hen" interpreteert. Jij bent maar een ongelovige.
Islamitische geestelijken kennen de koran doorgaans vrij goed, beter dan jij en ik samen, en zijn in de regel ook goed op de hoogte van Mohammeds levensstijl. Dus helpt het niet dat de bedenker van de islam en de koran, de zelfbenoemde profeet Mohammed, zijn eigen citaatje "doodt hen" óók al interpreteerde als "doodt hen".
Hoe zou jij die korankenners overtuigen van jouw gelijk?

Je eerdere bijbelcitaatje bevestigde mijn gelijk van puntje 1, en je laatste bijbelcitaatje bevestigt mijn gelijk van puntje 2 in mijn reactie van 16:46.
- Het gaat om een wetje uit het oude testament, dat in het nieuwe testament door Jezus verworpen is ("wie zonder zonden is werpe de eerste steen").
- Dit wetje is bij mijn weten nooit serieus toegepast in de christelijke wereld, misschien sporadisch. Het valt daarom onmogelijk te vergelijken met de sharia die zelfs vandaag in een tiental landen wordt toegepast. Terwijl er in de meeste landen moslimclubjes zijn die streven naar invoering van die sharia. Zelfs Nederlandse moslims verdedigen het stenigen van homo's en overspeligen.

Omdat je 2 keer met bijbelcitaten komt die onbedoeld mijn gelijk van 16:46 bevestigen, vraag ik me toch af hoe goed je mijn reacties hebt gelezen.
Een voor de hand liggende vervolgvraag is dan; hoe goed heb jij koranonline gelezen?

Dandruff | 17-08-14 | 20:09

Dandruff | 17-08-14 | 18:36
Het was deze site:
www.koranonline.nl/koran/nl/
De interpretatie die jij er aan geeft, deel ik niet.
Maar goed, dat is een kwestie van interpretatie.

TB2318 | 17-08-14 | 19:14

Dandruff | 17-08-14 | 18:36
Dit was de site:
www.koranonline.nl/koran/nl/?go=NL
De interpretatie die jij er aan geeft, zie ik niet terug.

Regelgeving uit de bijbel:

Deuteronomium 22,23-29

23Als iemand in de stad een meisje ontmoet dat al uitgehuwelijkt is, en gemeenschap met haar heeft, 24dan moet u hen allebei mee de stad uit nemen en hen stenigen tot de dood erop volgt. Want het meisje heeft nagelaten om hulp te roepen, en de man heeft zich vergrepen aan de bruid van een ander. Zo moet u het kwaad dat zich bij u aandient in de kiem smoren. 25Maar als het meisje in het open veld wordt belaagd en de man heeft dan gemeenschap met haar, dan verdient alleen de man de doodstraf 26en gaat het meisje vrijuit, want zij heeft niets gedaan waarvoor ze ter dood gebracht zou moeten worden. Het geval is vergelijkbaar met moord met voorbedachten rade: 27de man heeft het uitgehuwelijkte meisje belaagd in het open veld, waar niemand haar kon redden als ze om hulp zou roepen.
28Als iemand betrapt wordt met een meisje, een maagd die nog vrij is, 29dan moet de man die zich aan het meisje heeft vergrepen vijftig sjekel zilver aan haar vader betalen. Bovendien moet hij met haar trouwen en zolang hij leeft mag hij niet van haar scheiden, omdat hij haar onteerd heeft.

Bij deze wetgeving ligt de bewijslast van verkachting bij het meisje.

Het is dus niet een beschrijving van een historisch feit, maar een regelgeving.

Exodus 22, 18-19
Voorschriften inzake gruwelijke zonden
18 Een tovenares zult gij niet in leven laten.
19 Alwie met een dier gemeenschap heeft, zal zeker ter dood gebracht worden.

Ik blijf bij de conclusie dat zowel de Koran als de Bijbel gewelddadige passages en vrouwonvriendelijke passages bevat. Het is maar net hoe men ze heden ten dage interpreteerd.

TB2318 | 17-08-14 | 19:10

@TB2318 (17:21),

De PVV uitleg van 2:190 t/m 192 klopte dus wel.
En dat geldt ook voor bijna al jouw overige voorbeelden:

3:140 t/m 3:142
Er staat inderdaad terloops dat allah de ongelovigen na hun dood zal straffen, maar dat is niet de point.
De hele tekst gaat er over dat allah soms de ongelovigen, en soms de gelovigen op aarde een veldslag laat winnen. Moslims moeten ondanks een verlies toch blijven geloven.
Voor allah is de strijd op aarde dus een "test" voor wie de ware moslim is en wie niet. En dat kan wel degelijk als een aanmoediging om te strijden gezien worden; wie geen strijd voert is immers geen echte moslim.
4:190 en 4:191
Zie ook 4.189; "En als zij zich afkeren (van de Islam), grijpt hen dan en doodt hen waar jullie hen ook vinden. En neemt uit hun midden geen vrienden en geen helpers".
Oftewel, jezelf "afkeren van de islam" is voldoende om als vijand gezien te worden.
Zo wordt religieus geweld inderdaad "zelfverdediging".
69:11 tm 69:33
Begint als een beschrijving van de dag des oordeels en de hel, maar bevat toch ook een gebiedende wijs, van 69:30 t/m 69:31;
"Grijpt hen en boeit hen en werpt hen dan in de hel".
Dat kan geïnterpreteerd worden als een bevel aan engelen die niet helemaal snappen wat hun taak is, maar net zo aannemelijk is dat de opdracht aan moslims gericht is. Door ongelovigen te doden kun je ook "in de hel werpen" (daar gingen ze toch al naar toe).
47:1 t/m 47:4
Er staat wederom niks over wie de strijd begonnen is.
Er staat zelfs opnieuw dat allah de moslims laat vechten om moslims op de proef te stellen, waarbij sneuvelen voor allah wordt beloond.
9:28 t/m 9:31
Dit zijn wel degelijk oproepen aan alle moslims om oorlog te voeren met de ongelovigen. Alleen christenen en joden mogen blijven leven mits zij zich onderdanig opstellen (apartheid) en djiziya betalen ("beschermgeld", een principe dat de maffia later overnam).
Het principe van djiziya is dat elke ongelovige gedood moet worden, maar ongelovigen kunnen wel ieder jaar een uitstel van hun executie "afkopen".

Duiding. Ook isis in Irak gaf christenen naast bekering tot de islam of de dood ook de optie om djiziya te betalen. Die djiziya was overigens onmogelijk te betalen, bovendien weten christenen ook dat de djiziya geen garantie op overleven geeft; een kalief heeft immers het recht om al zijn eerdere afspraken te schenden, met name als het gaat om het doden of niet-doden van ongelovigen.

Eindconclusie.
Jouw bron is kennelijk niet de koran zelf, maar een site van islamapolegeten.
Daarom aan jou hetzelfde advies als aan Benedict; ga naar de enige betrouwbare bron van die citaten, de koran zelf.

Wat jouw bijbelcitaatje betreft; dat geeft precies aan wat ik in mijn eerdere reactie al zei.
- Het gaat niet om een algemene oproep tot een bepaald gedrag (bijvoorbeeld groepsverkrachting).
- Het gaat om een beschrijving van een eenmalige gebeurtenis.

Vandaar dus dat er bij mijn weten nog nooit in de menselijke geschiedenis een christen is geweest die zijn dochters aanbood voor een groepsverkrachting in een stad/dorp vol homofielen.
Al heeft dat ongetwijfeld ook te maken met de ongeloofwaardigheid van die setting. Zelfs pornofilms hebben maar zelden zo'n bizarre verhaallijn...

Dandruff | 17-08-14 | 18:36

Hierbij een passage uit de bijbel: De homosexuele bevolking van Sodom wil 2 mannelijke logé’s van Lot “nemen”. Lot vindt dat dit niet hoort, en wil de meute tevreden stellen door zijn 2 dochters aan te bieden aan de bronstige meute. Dit wordt nergens in de bijbel veroordeeld. Dus deze Lot biedt zijn dochters aan voor een groepsverkrachting.
Genesis 19-4 t/m 8
Maar nog voordat Lot en zijn gasten konden gaan slapen, liepen alle mannen van Sodom bij Lots huis te hoop, jong en oud, niemand uitgezonderd. 5 ‘Waar zijn die mannen die bij je overnachten?’ riepen ze Lot toe. ‘Breng ze naar buiten, we willen ze nemen!’ 6 Lot ging naar buiten en deed de deur achter zich dicht. 7 ‘Maar vrienden, zoiets kunnen jullie toch niet doen!’ zei hij. 8 ‘Luister, ik heb twee dochters die nog nooit met een man geslapen hebben. Die zal ik bij jullie brengen, doe met hen wat jullie willen. Maar laat die mannen met rust, ik heb hun niet voor niets een veilig onderkomen geboden.’

TB2318 | 17-08-14 | 17:29

Benedict Broere | 17-08-14 | 15:58
Dandruff | 17-08-14 | 16:46
Bedankt voor de antwoorden. En ook voor de links. Want ik kan het zelf ook mis hebben. Of dat ik naïef ben.
Naast de passage 2:190 heb ik nog andere passages uit de Koran nagekeken.
De volgende tekst staat op de site van de PVV: www.pvv.nl.
Voorzitter, laat ik beginnen met het fundament van de islam, de Koran.
De plicht voor alle moslims om strijd te leveren tegen niet-moslims,
vormt het kernthema van de Koran, de islamitische Mein Kampf, en met
strijd wordt bedoeld: oorlog, jihad. De Koran is vooral een krijgsboek
– waarin opgeroepen wordt niet-moslims af te slachten (2:191, 3:141,
4:91, 5:33), te braden (4:56, 69:30-69:32) en om bloedbaden onder hen
aan te richten (47:4). Joden worden vergeleken met apen en zwijnen
(2:65, 5:60, 7:166). Mensen die geloven dat Jezus Christus de zoon van
God is, moeten volgens de Koran bestreden worden (9:30).

3:140 t/m 3:142
Dit klopt ook niet. Hierbij wordt gezegd dat allen degene die strijd voert tegen de moslims gedoemd is om door Allah gestrafd te worden. Er wordt niet opgeroepen om “op aarde” dit reeds uit te voeren. Allah zal er voor zorgen. En dan niet automatisch alle niet-moslims. Maar gewoon diegene die strijd levert tegen de Moslims.

4:90 t/m 4:92
Ook hier weer: Alleen strijd leveren tegen degene die jou aanvalt. Niet automatisch alle niet-moslims.

4:55 t/m 4:57
Er wordt niet opgeroepen dat Moslims Ongelovigen hier op aarde moeten braden. Het zal alleen hun lot zijn na hun dood. Ze komen dan nl in de hel. Dat is dus net zo als bij het Christendom.

69:11 t/m 69:33
Volgens mij is dit gewoon de beschrijving van de hel. Dus iets wat na de dood gebeurt. En geen oproep voor moslims om dit ongelovigen op aarde aan te doen.

47:1 t/m 47:4
En wederom: Je mag de vijand in tijd van oorlog aanvallen. Niet zomaar je tegenstanders.

2:62 t/m 2:67
Alleen de Joden die de Sabath ontheiligen worden met apen vergeleken. Niet de Joden die zich netjes aan de Sabath houden. Volgens mij kunnen rechtgeaarde Joden zich hier prima mee verenigen.

5:58 t/m 5:62
Alleen degenen die Allah vervloeken en spotternij bedrijven, zullen door Allah zelf tot apen worden gemaakt. Er wordt volgens mij niet specifiek naar een volk gerefereerd.

7:160 t/m 7:166
Wederom: Uitsluitend degene die (individueel) verkeerd handelt, wordt vergeleken met apen. Niet een heel volk.

9:28 t/m 9:31
Zoals ik het lees, is dit wederom de beschrijving van het lot van ongelovigen na de dood. En de straf die Allah voor hen in petto heeft.

EINDCONCLUSIE:
Mijn eindconclusie is dat de teksten door de PVV helemaal uit hun context worden gehaald. En de hel en verdoemenisteksten die er uiteindelijk instaat zijn stuk voor stuk ook in de bijbel wel terug te vinden.

NOGMAALS:
Geweld van Moslims verafschuw ik ten zeerste.
Alleen als er bepaalde beweringen worden gedaan. Of die nu van Moslim-tegenstanders of –voorstanders komen, verifieer ik dit naar de bronnen waarvan ik denk dat ze betrouwbaar zijn. Als het anders is, hoor ik het graag.
Ik heb op andere forums ook regelmatig linkse meningen/dwalingen gecorrigeerd.
En ik noem niemand nazi. Peace!

TB2318 | 17-08-14 | 17:21

als voorstander van een onvoorwaardelijk basisinkomen denk ik dat het socialisme zn beste tijd idd heeft gehad.

de hoofdzaak is dat iedereen geld heeft, omdat dat nu 1maal voorwaarde is om mee te doen in het kapitalistische systeem.

als binnen dat systeem een heleboel mensen geen geld of schulden hebben, zoals het huidige systeem momenteel ondergaat, dan krijg je gevaarlijke armoede en de daaruit resulterende extreem linkse milities .

geef je iedereen een onvoorwaardelijk basisinkomen, dan zijn de problemen nog niet de wereld uit, maar heet je wel iedereen welkom binnen het systeem.

ik voorspel een waar wirtschaftswunder waar het ook maar zal worden ingevoerd.

micd | 17-08-14 | 17:03

@Benedict Broere (14:19),

De beste bron van teksten uit de koran is natuurlijk niet "the religion of peace" maar één van de vele online korans.
Je kunt ook zelf een koran kopen of er een lenen bij de bibliotheek.

Altijd de bron zelf bekijken.
Er circuleren namelijk nogal wat vervalste en/of uit de context getrokken citaten uit de koran op het internet.
Hetzelfde geldt trouwens voor de bijbel, de torah en talloze andere boeken; op internet worden allerlei citaten eindeloos gekopieerd zonder enige vorm van controle.

Dandruff | 17-08-14 | 16:55

@TB2318 (12:46),

Na 2:192 gaat dat vers verder;
"2:193 En bestrijdt hen tot er geen Fitnah (meer) is en de godsdienst aan Allah behoort, maar zij dan ophouden, dan is er geen vijandschap, behalve tegen de onrechtplegers. Strijdt tegen hen tot er geen verzoeking meer is en de godsdienst alleen Allah toebehoort. Als zij ophouden, dan geen vergelding meer, behalve tegen de onrechtplegers".

Er moet dus doorgevochten worden totdat "er geen verleiding meer is" (dus iedereen aanpassen aan de eisen van moslims) en totdat "de godsdienst alleen allah toebehoort" (dus iedereen moslim is). In andere verzen wordt er gelukkig ook rekening mee gehouden dat sommige ongelovigen mogen blijven leven; in slavernij. In koran 4:24 en 23:5 en 23:6 bijvoorbeeld wordt keurig uitgelegd dat het verkrachten van slavinnen halal is.

Er zijn 2 belangrijke verschillen tussen het geweld in de koran en de bijbel:
1.
- De bijbel beschrijft en rechtvaardigt vaak gewelddadige gebeurtenissen in een bepaalde context, maar roept maar heel weinig op tot (toekomstig) geweld.
- In de koran wordt wel regelmatig tot geweld opgeroepen, moslims hebben de plicht het ongeloof met geweld te bestrijden.
2.
- De hoofdpersoon uit het nieuwe testament, Jezus, verwerpt geweld en maakt ook "oude" oproepen tot geweld ongedaan.
- De hoofdpersoon uit de koran Mohammed daarentegen was volgens de koran en volgens de islamitische overleveringen een massamoordenaar die niet alleen al zijn critici liet vermoorden; maar bovenal zijn geld verdiende met het plunderen van ongewapende dorpen/karavanen, waarbij de mannen werden vermoord zodat hun vrouwen en kinderen tot slaaf konden worden gemaakt.

Als atheïst heb ik niks met Jezus of Mohammed, maar ik kan mij wel heel goed voorstellen dat mensen die Jezus' leven na willen volgen minder gevaarlijk zijn dan mensen die Mohammeds leven na willen volgen.
De bijbel kan inderdaad verkeerd geïnterpreteerd worden en zelfs misbruikt worden; bij de koran is juist het probleem dat moslims die voor een vredelievende islam pleiten uit moeten gaan van "fouten" in de koran. Gezien de "goddelijke" oorsprong van dat boek is er niet één invloedrijke islamitische geestelijke die daar van uit durft gaan.
Dat zou ook blasfemie zijn, en daarop staat in de sharia de doodstraf.

Dandruff | 17-08-14 | 16:46

Haifa zegt eigenlijk dat die isis haatbaarden verklede joden zijn. Zullen die moslims blij mee zijn... Ze worden voor joden uitgemaakt...

BarneyBoner | 17-08-14 | 16:15

TB2318 | 17-08-14 | 12:46
“De Koran is niet gewelddadiger dan de Bijbel.”
Afgezien van de vraag of dat zo is, naastenliefde versus woestijnrovers-mores, in de Westerse wereld kennen we de scheiding van kerk en staat en de moderne rechtsstaat en mensenrechten, enzovoort. Bovendien is de geschiedenis heel verschillend. Christendom was aanvankelijk een vervolgde religie en richtte zich op de underdog in de Romeinse wereld. Islam is ontstaan vanuit woestijnroverij.
“Het is wel een feit dat er vandaag de dag meer Moslims zijn die terreurdaden plegen dan Christenen.”
Dat lijkt mij een open deur. en.wikipedia.org/wiki/List_of_Islamic_...
En wat betreft de performance van culturen met een christelijke achtergrond versus die met een islamitische basis, zie: www.socialprogressimperative.org/data/...
“Het is dus niet de Koran zelf die oproept tot geweld en anti-semitisme, maar de mensen die hem verkeerd interpreteren.”
Over koran en geweld. Ik google. Wat verschijnt er in kritische zin: www.thereligionofpeace.com/quran/023-v...
“En dat hebben de Christenen ook eeuwen lang gedaan.”
Weten we alles van. Bibliotheken zijn daar vol over geschreven. Volledig erkend. Excuses voor gemaakt. Niemand zal het wegrelativeren, bagatelliseren, ridiculiseren. Men schaamt zich. De discussies lopen nu nog. Voor eeuwig waarschijnlijk.
Maar. Al dat verkrachten en martelen en onthoofden van moslims en niet-moslims door moslims, mij is niets bekend van enig protest daartegen door moslims. Wel ken ik de massale protesten van moslims tegen acties van niet-moslims tegen het geweld van moslims.
Algemeen. In de vorige eeuw waren er bepaalde intellectuelen die pertinent weigerden iets afkeurends te zeggen over de terreurkampen die waren ingesteld door de vertegenwoordigers van hun favoriete ideologieën. Tegenwoordig krijg ik wat betreft het vergoelijken van de islam en de door de islam gepleegde terreur, eenzelfde idee. En dan te bedenken dat de echte gevangenen van de islam in de eerste plaats moslims zijn, gevangen als ze zijn in een psychose, een waan, een waarschijnlijk verzinsel van een arabische roverhoofdman, genaamd Abd Al-Malik. Jay Smith houdt daar een interessante lezing over, daarbij verwijzend naar werk van o.a. de historicus Tom Holland.
www.youtube.com/watch?v=Zd9lIuUjPs0
vimeo.com/79051482
www.youtube.com/watch?v=nwo5xpO390k

Benedict Broere | 17-08-14 | 15:58

@ Russells Teapot | 16-08-14 | 15:43

Het allerergste is dat groepen laag-ontwikkelde mensen al eeuwenlang op de hele wereld, dankzij grote bekken, de bereidheid geweld te gebruiken om hun zin te krijgen en niet gehinderd door enig inzicht in wat dan ook, de dienst uit maken. En daar heeft democratie niets aan veranderd.

Elessir | 17-08-14 | 15:32

Benedict Broere | 17-08-14 | 14:19
PS: Ik vind jou absoluut geen nazi! Ik denk dat we voor 90% dezelfde ideeën hebben.

TB2318 | 17-08-14 | 14:45

Benedict Broere | 17-08-14 | 14:19
PS: Ik vind jou absoluut geen nazi! Ik denk dat we voor 90% dezelfde ideeën hebben.

TB2318 | 17-08-14 | 14:45

Benedict Broere | 17-08-14 | 14:19
Ik sta open voor elke discussie. Ik heb alleen de versen volledig weergegeven zoals ik ze heb gezien. Als deze versen niet kloppen, hoor ik het graag. Hoe weet jij zo zeker dat ik zeker weet dat ik gelijk heb. Ik weet het helemaal niet zeker.
Ik relativeer het moslimterrorisme helemaal niet, maar ik relativeer ook niet het terrorisme van andere ideologiën. Van nu en van vroeger. In de 80'er jaren werden de moslims gezien als bondgenoten in de strijd tegen de Russen in Afghanistan, in de 90'er jaren waren de moslims in Joegoslavië slachtoffer van de agressie van de Serviërs. Kortom: laten we de terreur van de Russen en Serviërs ook niet relativeren. Het is in de geschiedenis van de mensheid altijd zo geweest dat het conflict waarin men op dat moment in verwikkeld is, altijd zwart wit neerzet. Als de All-Time-Good-Guy tegen de All-Time-Bad-Guy strijdt. En dat is dus nu ook zo.

TB2318 | 17-08-14 | 14:44

TB2318 | 17-08-14 | 12:46 Wat een verontrustende zelfmisleiding! Hebt u de pagina bekeken waar ik dat citaat vandaan heb gehaald? Ik wil trouwens niet met u in discussie, want ik weet zeker dat u zeker weet dat u gelijk heeft en dat welk argument ik u ook presenteer, dat u dat bij voorbaat en praktisch ongezien verwerpt. Maar lees eens een boek. Begin bijvoorbeeld met 'De islam. Kritische essays over een politieke religie'. Trouwens, het christendom heeft nu enkele eeuwen van forse kritiek geïncasseerd en er zijn bibliotheken over vol geschreven en we weten daar alles van. Maar kritiek op de islam? Wegkijken, weg-relativeren, vergoelijken, theedrinken, enzovoort. En de criticus is uiteraard een nazi. Dit is Westerse cultuur, 2014.

Benedict Broere | 17-08-14 | 14:19

Islam = intollerantie, haat, onderdrukking, sadisme, afgunst moet ik nog ff doorgaan?

jeroen6894 | 17-08-14 | 14:15

“… oproepen tot haat, geweld en zelfs genocide.”
"And kill them wherever you find them…” Quran (2:191-193)
www.thereligionofpeace.com...
Benedict Broere | 17-08-14 | 12:23

Zal ik even het hele vers weergeven:
Er staat vanaf 2:190 t/m 2:192

190. En strijdt voor de zaak van Allah tegen degenen, die tegen u
strijden, maar overschrijdt de grens niet. Voorzeker, Allah heeft de
overtreders niet lief.

191. En doodt hen, waar gij hen ook ontmoet en drijft hen uit, vanwaar
zij u hebben uitgedreven; want vervolging is erger dan doden. En
bevecht hen niet nabij de heilige Moskee, voordat zij u daarin
bevechten. Maar indien zij u bevechten, bevecht hen dan - zo is de
vergelding voor de ongelovigen.

192. Maar als zij ophouden, dan is Allah zeker Vergevensgezind, Genadevol.

De Koran is niet gewelddadiger dan de Bijbel. Het is wel een feit dat er vandaag de dag meer Moslims zijn die terreurdaden plegen dan Christenen.
Het is dus niet de Koran zelf die oproept tot geweld en anti-semitisme, maar de mensen die hem verkeerd interpreteren. En dat hebben de Christenen ook eeuwen lang gedaan.

TB2318 | 17-08-14 | 12:46

Dandruff | 17-08-14 | 02:53
“… oproepen tot haat, geweld en zelfs genocide.”
"And kill them wherever you find them…” Quran (2:191-193)
www.thereligionofpeace.com/quran/023-v...

Benedict Broere | 17-08-14 | 12:23

Elke keer weer een genoegen uw schrijfsels te verorberen. Gelardeerd met een sausje cynisme, van de beste soort, is het om te smullen!

Goedzo | 17-08-14 | 11:29

Neit zeuren. Er mag dan wel verkracht en onthoofd worden, maar wij hebben hier in Nederland de oplossing. Jawel. Daar kunnen we echt trots op zijn. Want wij gaan dekentjes sturen.

Rest In Privacy | 17-08-14 | 11:05

Geniaal.
Hoe een land van nog geen 300 jaar oud de kurk van een fles waarvan ze de inhoud niet begrijpen haalt. En nu nog steeds enorm faalt.
Maar het word steeds meer mijn favoriete keuze als ik ooit nog eens mocht verhuizen.

mennie | 17-08-14 | 09:39

Socialisme en islam hebben een overeenkomst. Het stichten van een socialistische (heil)staat en een islamitische staat lukt alleen maar met opdringing en onderdrukking door 'anderen die het beste met je voor hebben.'

Ooit zullen Verlichting en Kapitalisme heersen!

P.S. Nog een overeenkomst. Zowel socialisten en booslims lopen uiteindelijk tegen het probleem aan dat andermans geld op is. Wat jullie denken dat zij de financiering van hun plannetjes zelf bij elkaar verdienen?

Labschwanz | 17-08-14 | 08:13

Krijgen*

Graftak | 17-08-14 | 06:06

Dandruff | 17-08-14 | 02:53
Als moslims sterven voor de goede zaak/geloof dan gaan ze naar het paradijs (wijvon) en als ze man zijn ook nog eens 70 maagden. Moslim leiders maken zich dus biet zo druk. Bovendien zijn er zoveel moslims die bijna allemaal zeer hoge geboortecijfers hebben dus is het niet zo belangrijk als ze sterven.
Behalve als ze door joden of christenen vermoord worden; dan komen de krokodillentranen massaal uit de boze en verontwaardigde ogen stromen. Dan is het een schande. Moslims die moslims vermoorden, niets aan de hand (zie bijv 2000 doden in Gaza en heel de wereld in tranen en op de been, honderdduizenden doden in Syrië en geen haan die er naar kraait).

Graftak | 17-08-14 | 06:05

@TB2318 (22:37),

Voortschrijdend inzicht is niet per se afhankelijk van één gebeurtenis.
De gebeurtenissen van 11-9 waren voor veel mensen in "speeltuin Nederland" een mooie wake up call van wat de islam werkelijk inhoudt. Maar eerlijk is eerlijk, bij mij kwam de kentering ook pas veel later. De media vertelden ons immers steeds dat 11-9 was gepleegd door "enkele extremisten"...

Het was vooral een combinatie van factoren die mij de ernst van de situatie deed inzien.
- Moslims die 11-9 openlijk vierden; ook op mijn werk.
- Moslims die ook andere moordpartijen overal ter wereld vierden.
- Moslimleiders die het gebruik van minderjarige zelfmoordterroristen tegen burgerdoelen verdedigden met "jullie houden van het leven, wij houden van de dood".
- Zonder daar ooit door andere moslimleiders op te worden aangesproken.
- Integendeel, moslimleiders/geestelijken lijken de dood van zo veel mogelijk moslims net zo waardevol te vinden als de dood van zo veel mogelijk niet-moslims.
- Het totale onvermogen van moslims in de jaren daarna om met redelijk genuanceerde kritiek om te gaan, zie de vele aanklachten tegen de weinige islamcritici hier.
- Context; als atheïst heb ik altijd véél ergere dingen over het christendom kunnen zeggen, en het merendeel van de bekende Nederlanders deed dat ook.

Door al die dingen ga je de islam wat nader bekijken, en ook wat meer nadenken over wat je dan ziet.
Zoals:
- Er is geen invloedrijk moslim die vrede, vrijheid en tolerantie predikt.
- Integendeel, de ene na de andere islamitische geestelijke haalt het nieuws met oproepen tot haat, geweld en zelfs genocide.

Dandruff | 17-08-14 | 02:53

Kom! Meneer Jansen toch!?
De overheid en 'goed geïntegreerde moslima'..
Het is niet 'een'...
Die mevrouw Haifi is echt niet de enige die zo is.

gaffelbaard | 17-08-14 | 00:53

Je begint aardig, maar wat daarna gebeurt? Wat een gebazel over piraterij en amerikaanse steun aan moslim terroristen... vergeet je medicijnen niet

Dellen | 17-08-14 | 00:49

Verklaringen waarom hifi zonder wachtgeld oid moet opzouten:
* Als ze oprecht gelooft dat Joden erachter zitten --> te dom voor woorden
* Als ze taqiyya toepast, --> ze kent geen scheiding tussen kerk en staat.

Woehahahaa | 17-08-14 | 00:02

Het is als een sekte die mensen hersenspoelt tot gedrag dat in het Westen als puur zieke criminaliteit wordt gezien, maar dat in de islam juist wenselijk is en moet van Allah en Mohammed en de Koran. En dit denken en gedrag staan zo ver weg van de belevingswereld van de gemiddelde Westerling, dat men niet in staat is te begrijpen dat islam toch echt iets anders is dan een religie van de vrede. Er is daarbij de hardnekkige Efteling-idee, dat islam een vorm van protestantisme is en zelfs een vorm van socialisme is. Zodat de naïeve goedmens als vanzelf daarvoor vallen zal en geneigd zal zijn islamkritiek te demoniseren. Maar in de grond is het een bijzonder destructieve en psychotische en zeer gevaarlijke aanval op de mensheid, juist omdat haar ware aard zo moeilijk te doorgronden is en omdat geen enkele cultuur een teveel aan islam overleven kan. Zou bijvoorbeeld de islam vrij spel krijgen en daadwerkelijk, zoals haar plan is, de wereld veroveren, dan zou alle cultuur ineenstorten en de mensen zouden overgeleverd zijn aan elkaar bestrijdende moordenaarsbenden. Voor diegenen evenwel die het aandurven een kritische kijk op de islam te bestuderen, is er tegenwoordig het werk van bijvoorbeeld Robert Spencer, Bill Warner, William Federer, Jonathan Matusitz, David Wood, Robert R. Reilly, Michael Coren, Hans Jansen, Pamela Geller, Ayaan Hirsi Ali, Hamed Abdel Samad, Nonie Darwish, Wafa Sultan, Hans-Peter Raddatz, Brigitte Gabriel, Udo Ulfkotte, Pat Condell, Anne-Marie Waters, Douglas Murray, Melanie Phillips, Sam Harris, Andrew Bostom, Daniel Pipes, Raymond Ibrahim, enzovoort. Ook zijn er enorm veel goed informerende websites en documentaires in Youtube en berichten, filmpjes en foto’s in bijvoorbeeld Facebook en is heel het fenomeen van de islamkritiek een planeetomvattend gebeuren, van Californië via Parijs en Delhi naar Nieuw Zeeland.
www.youtube.com/watch?v=jIaGWURONRU#t=...

Benedict Broere | 17-08-14 | 00:01

Bedankt Hans Jansen. TB5318: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

frisenfruitig | 16-08-14 | 23:45

Benedict Broere | 16-08-14 | 22:44
Isis is een verzinsel van De Joden en unicorns bestaan.
😒

Graftak | 16-08-14 | 22:57

Graftak | 16-08-14 | 22:53
Stom autocorrect

Graftak | 16-08-14 | 22:55

Islamofiel | 16-08-14 | 21:48
Pur Taqiyya inderdaad. Wij worden aan de ene kant voorgeschoteld dat de islam de mest pure, vreedzame, liefdevolle en respectvolle religie is en aan de andere kant zien we de realiteit van Isis, alle moslimlanden en alle steden waar veel moslims wonen.

Graftak | 16-08-14 | 22:53

Sommigen geloven liever dat ISIS een verzinsel is van Israël, dan dat het puur doet wat de islam beveelt. En een goede analyse is haast onmogelijk door de wanen die het zicht erop vertroebelen. De ene waan die zegt dat alle ellende te wijten is aan ‘de jood’ en ‘Het Westen’. En de andere die volhoudt dat de islam de ‘religie van de vrede’ is en dat de islamitische terreur uiteindelijk de schuld is van ‘Het Westen’. Het geeft volop perspectieven voor de onthoofders.

Benedict Broere | 16-08-14 | 22:44

Dat wijf is gek. Iemand er al aan gedacht om haar op te laten nemen in een inrichting... Maarja als je in zo een vieze kinderverkrachter profeet gelooft, geloof je al snel heel veel sprookjes natuurlijk als dat de joden alles bedacht hebben... ze kan er eigenlijk niet eens wat aan doen aan die gedachte.. haar IQ gaat immers niet verder dan haar schoenmaat, anders had ze ook geen moslima geweest natuurlijk.

WhoNeedsWho | 16-08-14 | 22:38

AJRaalte | 16-08-14 | 22:17
Ik ben wel benieuwd welke nieuwe feiten daarvoor een rol hebben gespeeld. Het interview met Pim was op 4-11-2001 en dus na 9/11.
Overigens geldt hetzelfde voor Geert Wilders.
www.youtube.com/watch?v=BvnI69q3ZrI
Je slaat steil achterover als je hem hoort.
Geert in 2004.
"Ik heb niets tegen de Islam" zegt hij letterlijk.
Maar goed, we hebben het over Hans.
Ik ben dus wel benieuwd naar die nieuwe feiten.

TB2318 | 16-08-14 | 22:37

TB2318 | 16-08-14 | 22:01

"""Hij is dus helemaal omgeslagen.
Oorzaak: Opportunisme."""

Of gewoon voortschrijdend inzicht.

AJRaalte | 16-08-14 | 22:17

Kijk hier eens naar:
www.youtube.com/watch?v=EtTYFghWLhM
Hans Jansen met Pim Fortuyn in het Buitenhof van 4 november 2001.
Hans Jansen met een geitenwollensokkenstandpunt links van Pim.
Hij is dus helemaal omgeslagen.
Oorzaak: Opportunisme.
De Hans Jansen uit 2001 was een remake van Doctor Clavan.
Een creatie van Kees van Kooten. (zie diverse filmpjes op Youtube)
Deze politiek correcte saaie overgenuanceerde doctors Clavans gingen destijds een saaie stoffige toekomst tegemoet.
Wil je nog een beetje interessant zijn moet je er uit springen.
Dus een carrièreswitch, waarbij de standpunten 180 graden moesten worden gedraaid.
Welnu. Missie geslaagd.
Het is allemaal comedie.

TB2318 | 16-08-14 | 22:01

"De neomarksisten die ons regeren (de socialistische socialisten, de liberale socialisten, de christelijke socialisten, de groene socialisten en de andere socialisten) bekijken deze dingen anders. Zij hebben ook een theorie, en die luidt dat de onrust voortkomt uit armoede en sociale achterstand. Die armoede en achterstand zijn te wijten aan de autochtonen."

Raak Hans, maar je vergat de Miele nog te noemen. Dit is wel GS hoor.

Islamofiel | 16-08-14 | 21:53

Het is gewoon: taqiyya, Ons en de meeste moslims wordt een light-versie voor gehouden. Waarvan we schrikken wordt ontkend dat het islamitisch is. Maar IS kopieert gewoon waar de profeet (ere wie ere toekomt) mee begon. Het afslachten van degenen (joden) wiens bezittingen hij nodig had, hun vrouwen en kinderen werden slaaf gemaakt.

IS speelt 'mohammedje' en wil niet voor hem onderdoen. De perverse opbrangst is 'buit', niet voor niets de naam van een hoofdstuk in de koran.

Islamofiel | 16-08-14 | 21:48

Hans gaat steeds verder het goede spoor op. We houden het simpel: neomarxisten, met onste eigenste Marxt Rötte natuurlijk als boegbeeld waar Karl's standbeeld voor in het museumdepot opgeborgen kan worden, interesseren zich niet voor 'integratie' en massaimmigratie. Die hobbies komen niet uit hun denkwereld voort. Alle politieke stromingen vanaf de jaren 1800, socialisme, communisme, marxisme en dies wat nog meer, blijft uiteindelijk, tot we hier een einde gaan maken natuurlijk, het fascisme over. De dominante en enige politieke stroming die alle Parteien, op 1 na, aanhangt, dat ziet Hans goed, en wel in de naoorlogse variant Neofascisme. Die gek genoeg NA het Neoliberalisme, dat in de jaren 30 vorige eeuw concreet ontstond, tot ontwikkeling kwam uit het conservatieve fascisme. Wordt het toch nog ingewikkeld, gelukkig maar.
Ben me boekje met aantekeningen in mn reisgids op vakantie kwijt geraakt, die sloten mooi aan (grrrrrrrrrrr) maar aanhangers van deze stroming geven ook altijd anderen de schuld van hun 'falen', die op dit moment ongekende proporties kent. En andersdenkenden vervolgen zoals Wilders is waar hun HELE identiteit op berust, en is net zo fanatiek

G. Raayer | 16-08-14 | 21:36

@gutgutgut | 16-08-14 | 20:19

Nee dat is niet zo. Amerika heeft voornamelijk dictators gesteund en zodat het voor langere tijd redelijk stabiel was naar midden-oostenerse normen. Maar nu hebben de amerikanen opzettelijk elke vorm van gezag en bestuur kapot gemaakt en chaos blijft over. Het bloed in het midden-oosten is voornamelijk de schuld van Amerika. Want zij hebben de macht en ze hebben die macht gebruikt om de machten die de vrede enigszins bewaarde te vermoorden. Wat overblijft is haat en elke vorm van rationaliteit is weg. Het midden-oosten zal de komende 10 jaar of langer een grote bloedplas zijn. En de meneer die notabene de nobelprijs voor de vrede heeft gekregen is daar de hoofdverantwoordelijke voor.

Niak | 16-08-14 | 21:35

"Maar de hoofdreden voor de toename van de onrust in de straten waar moslims wonen, is de wijziging van het Amerikaanse beleid"
De VS gebruikte al ver voor Obama moslim rebellen voor haar doeleinden. Verder _bevestigt_ deze uitspraak nu juist het door Jansen een paar regels eerder verfoeide standpunt "De islam beschikt over een theorie die deze onrust verklaart: het komt door de vijanden van de islam. "
Jansen's betoog is daarmee onsamenhangend.

gutgutgut | 16-08-14 | 20:19

Tis nie waar! | 16-08-14 | 19:42
Misschien waren er wel honderden goede (blanke) kandidaten en maar een (gekleurde) moslimtrut.
Dan mag je raden wie het wordt. Wordt ook vaak als "beleid" aangemerkt. Nou dit komt er dus van.

ZZP-er | 16-08-14 | 20:12

Russells Teapot | 16-08-14 | 19:04
Dank

gutgutgut | 16-08-14 | 20:08

Tis nie waar! | 16-08-14 | 19:42

nee, die worden voorgetrokken

G. Raayer | 16-08-14 | 20:00

Ik hoor niemand over screening voor zo'n dergelijke functie? Of hoeft dat niet voor moslima's?

De Laureaat | 16-08-14 | 19:42

"et mooiste wat mensen op aarde hebben: de islam"... raar om het gezwel van de wereld zo te noemen...

DblDtch | 16-08-14 | 19:40

Eigenlijk moet je zo'n stomme trut gewoon niet serieus nemen.
Debiel, achterlijk, en PvdA.

ZZP-er | 16-08-14 | 19:20

Hans. Het idioom binnen de muslimtaal vervalt ol het moment dat een taqiyya niet meer te handhaven is. Ook de taqiyya heeft een zwakte gekregen. Namelijk het WWW. Islam is niet gewend dat men wereldwijd relatieve waarheid kean delen. Het grote internet is niet naief en niet te manipuleren. We zien nu duidelijk hoe de islam in elkaar zit. De islam zal afsterven door het internet. joepie!

tattooboer | 16-08-14 | 19:20

@frank87
Ik zeg laten we het eens proberen . Strak plan!

Franco 1975 | 16-08-14 | 19:19

Ongekend harde collumnn, harder dan ik ooit van een onbetwistbaar intellectueel heb gelezen. Laat hier maar reactie op komen.

Bokito ergo sum | 16-08-14 | 19:09

@Djong | 16-08-14 | 16:32
"Grijsdraaiende grammofoonplaten als Jansen zullen de laatsten zijn om de problemen op te lossen. Want als de problemen weg zijn, is ook de voedingsbodem voor hun Partij voor de Onvrede verdewenen."

Als dat zo is, waarom weigeren alle andere partijen dan structureel om die problemen op te lossen? Waarom blijven zij Wilders nodeloos van een voedingsbodem voorzien?

Niet dat ik een fan ben van Jansen, integendeel. Maar ik heb nog altijd liever zijn simplistische generalisaties dan het wegkijkgedrag van onze politieke elite.

Russells Teapot | 16-08-14 | 19:06

@gutgutgut | 16-08-14 | 16:45
Dus jouw argument is dat moslims niet veel dommer zijn dan katholieken? Die mensen die elke zondag crackers eten waarvan ze geloven dat die op magische wijze in Jezus veranderen?

Daar zou je wel eens gelijk in kunnen hebben.

Russells Teapot | 16-08-14 | 19:04

@TB2318 | 16-08-14 | 16:13
"Er is nog steeds een verschil tussen anti-zionisme en anti-Jodenhaat."

Klopt. Zoals er ook een verschil is tussen fascisme en nationaal-socialisme.

Dat beide begrippen zo vaak door elkaar worden gehaald, is omdat ze vrijwel altijd gezamenlijk voorkomen.

Russells Teapot | 16-08-14 | 19:01

the.worlds.war.forgotten.soldiers.of.empire.s01e02.webrip.x264-c4tv
echt ff kijken Hans.

newray | 16-08-14 | 18:58

A3an | 16-08-14 | 16:47
Als er dan eens een feit vermeld wordt: "trol".
Jouw debating skills zijn niet beter dan die van een sekte lid.

gutgutgut | 16-08-14 | 18:25

We geloven graag dat we in bijzondere tijden leven, maar de puinhoop in de zandbak is wel eens groter geweest met de eerste intifada, Libanon en de Iran/Irak oorlog.

Maar o o o wat een muts blijft het.

Geert Linkers | 16-08-14 | 18:13

@Franco 1975 | 16-08-14 | 17:37
En een goed verdedigd opvangkamp, voor de vluchtelingen van het kalifaat: Met westerse wetten (gelijkheid voor vrouwen, alcohol toegestaan, muziek, dans en feest).

Moet eens zien hoe snel het kalifaat uitgehold wordt zoals de DDR vroeger.

frank87 | 16-08-14 | 18:05

In Nederland 1 miljoen keel snijders. Lul maar raak, ik kijk uit naar de oorlog!

funkyd | 16-08-14 | 18:04

Doordat ze denken, dat ze een superieur geloof aanhangen is hun zelfbeeld gaan veranderen.
En omdat de realiteit nogal schokkend is gaan ze twijfelen wie ze de schuld moet geven.
Feit is namelijk dat de islam en zijn volgers veel minder presteren dan bijv. westerlingen,aziaten of joden.
Op ieder vlak worden ze voorbijgestreefd en dat kan alleen maar gecompenseerd worden door geweld,verbaal of fysiek.Want ze zijn zo gefrustreerd dat er geen andere uitweg mogelijk is.

pejoar | 16-08-14 | 17:59

@trotse_atheist | 16-08-14 | 17:00
Daar heeft ISIS nu een oplossing voor: De belofte dat je belangrijk bent als je maar genoeg kaffers afslacht en uitbuit.
2 vliegen in 1 klap:
1. De bezittingen van de kaffers zorgen voor inkomsten.
2. Je maakt mensen goedkoop belangrijk.

Niet duurzaam, maar wel stabiel.

frank87 | 16-08-14 | 17:59

Het lijkt een een beetje op het (veel onschuldiger) verhaal van de relschoppende Feyenoordsupporters in Frankrijk. Volgens de Feyenoord-aanhang waren dat Ajax-supporters in Feyenoord-shirts.
Toen zijn ze heel hard uitgelachen.

The_Black_Knight | 16-08-14 | 17:50

@trotse_atheist | 16-08-14 | 16:12
De markt wil helemaal niks.

frank87 | 16-08-14 | 17:46

postmodernisnismedead17:24| Daarom ben ik ook zo blij alle "ontwikkelingshulp",het slaat terug als een boomerang.Hier ,werkt, het goed.

Archy Bunker | 16-08-14 | 17:43

Duidelijk verhaal Hans. Opzicht prima zo een kalifaat, trappen we alle baarden naar toe en nooooooit meer hierheen. Vrouwen die willen krijgen een door west Europa gesponsorde vliegticket maar ook nooit meer terug. Degenen die willen blijven (vrouwen) verdedigen we. Verder extra op defensie om elke drang tot kalifaatsuitbreiding snoeihard de kop in te drukken. Oh misschien een soort strafkamp van maken 2 strikes en hoppa naar kalifaatstan.

Franco 1975 | 16-08-14 | 17:37

Mannenbrein | 16-08-14 | 15:56
Dank voor het delen van die link; het heeft me tot nadenken gezet

Zijdezacht | 16-08-14 | 17:35

Je ziet dezelfde reflex bij gristelijke godsdienst waanzinnigen: Als je ze werkelijk met verpletterende consistente logica en een stortvloed aan bewijzen in de hoek drijft, is het de duivel die hun geloof test.
Geen kruid tegen gewassen !

pleemobiel | 16-08-14 | 17:30

Het stuk van James Lewis in American Thinker gaat wel voorbij aan het feit dat het Midden-Oosten beleid van Obama een voortzetting is van dat van Bush (R), want op zijn beurt weer een voortzetting van is van het beleid van Cheney die scherp gekant was tegen het besluit van Papa Bush om Sadam te laten zitten na de 1e golfoorlog van 1991. Toen is er vanuit zowel het Witte Huis, als the State Department, als het Pentagon, maar ook het Congres en de geheime diensten een beleid ingezet om juist zoveel mogelijk interne chaos in Irak en de rest van het Midden-Oosten te veroorzaken.

Divide & Conquer. Maar dan moet je wel aanwezig zijn in het gebied, en juist dat deed Obama niet - want hij was ook verkozen met de belofte om de militairen terug naar huis te halen. Dus dat stuk gaat wel voorbij aan een aantal belangrijke factoren van het Midden-Oostenbeleid van de VS in de afgelopen 14 jaar. Obama is er niet erg pro-actief geweest, dat kun je 'm inderdaad prima verwijten, maar daarvoor is hij ook niet gekozen. Hij is gekozen voor zijn binnenlandse agenda. Democratie zuigt soms gewoon. Heel hard.

Stormageddon | 16-08-14 | 17:28

De uitspraak dat "sluwe jodenmensen moslims hiertoe hebben verleid" zou zomaar daadwerkelijk door dat arme schaap van een Haifi gezegd kunnen zijn. En hoewel dat mij bijzonder irriteert, omdat ik vind dat je fanatici niet in je ambtenarenapparaat moet willen, kan ik het haar niet eens kwalijk nemen.
  
Als de werkelijkheid niet met je dogma klopt, kun je twee dingen doen: Je moet iets verzinnen waardoor het toch past, of je onderdrukt het gewelddadig. Deze beide 'oplossingen' zijn ons overigens al eeuwen bekend: Het Vaticaan is er groot mee geworden.
 
Mevrouw Haifi kiest overduidelijk voor de eerste oplossing. Deed het Vaticaan ook mensen, met hun 'christus moordenaars', niks nieuws onder de zon.
 
In de moderne tijd is haar uitspraak echter zo openlijk racistisch, dat het mij nogal stoort dat Jansen vergeet om erop te wijzen dat de staart (eigenlijk) met de hond zwaait zodra er een stel van die opgeschoten bontkragen "iesj rassiesj!" begint te schreeuwen.
 
Als je middeleeuws wilt doen is dat prima, maar niet hier. Ik weiger om me door een stel dogmatische eikels vierhonderd jaar terug in de tijd te laten gooien.

pietvanvliet | 16-08-14 | 17:27

Hmmmja, maar goed. De amerikanen hebben de ISIS boys wel bewapend in de hoop dat ze tegen Assad gingen vechten. Zoals gewoonlijk komt dat doort acties als een boemerang weer terug.

postmodernismisdead | 16-08-14 | 17:24

trotse_atheist|16:51| Als de keuze is,onder welke invloedsfeer je wilt zitten,zit ik liever on de de Amerikaanse.Lijkt me toch beter dan onder de Russische de Chinese,of de Arabische met hun geestelijke mutatie.

Archy Bunker | 16-08-14 | 17:21

@duitse herder | 16-08-14 | 16:41
En naar welk islamvrij land ben jij heen gegaan? En zeg geen Denemarken.

Spaansche Griep | 16-08-14 | 17:09

Heer Jansen, deze twitterende, goed geïntegreerde moslima - zonder hoofddoek, maar met een hoofd vol haat - zat op een positie waar ze schade kon uitoefenen (aannemen van mensen in haar geval). Hoeveel van deze dames hebben we? En dan heb ik het ook over gemeenteraadsleden, stadsdeelraden, Tweede Kamer maar: zwaar onderschat: in de ambtenarij. Dit soort dames dat ongehinderd hun minister adviseert? Wat voor schade is er al aangericht?

paridae | 16-08-14 | 17:06

Dank meneer Jansen. Ik weet intussen dat de "complexe problemen" rond de islam altijd van die schokkend simplistische redenen hebben.
Maar intussen kent mijn op westerse leest geschoeide geest soms nog teveel intelligentie en opzet toe achter opmerkingen, van zo'n hoogopgeleide moslima-muts.
Haar door culturele inkrimping beperkte brein sluit kort bij ongewenste waarneming. Ook dat moet de schuld zijn van "De Joden". Die zitten immers achter alles wat mis gaat binnen de islam - en dat is niet weinig!

Duidelijk.

Jan Passant mk2 | 16-08-14 | 17:01

De mensen die hun bonussen verdedigen door te roepen dat als je meer verdient je ook harder werkt zijn dezelfde mensen die lobbyen om de lonen van andere mensen omlaag te krijgen, flexibele contracten in te voeren en die vakbonden in de kou laten staan.
Meer loon doet niet harder werken.
Worden mensen geboren om hun hele leven tot bejaardheid te werken en belasting te betalen om een selecte groep uitvreters van alle geneugten te voorzien ?
Het leven is een ratrace geworden.
Een ratrace met streefgetallen, winstmarges, afvalquota's, prognosegrafieken.
Koop een huis, koop een auto roept de geschiedenisleraar.
Waarmee hij bedoelt : houdt het systeem in stand.
En de veilingkoopman twittert dat er voldoende peren in curacao zijn.
Hoe gek wil je het hebben.
Nederland heeft het allemaal.

trotse_atheist | 16-08-14 | 17:00

Een islamitische opvoeding en een PvdA-overtuiging zijn een perfecte mix voor een borderlinepatiënt.

als je de symptomen vergelijkt met de huidige samenleving is het een stuk duidelijker.

hovawart | 16-08-14 | 16:58

Socialisme is ook gewoon een enge sekte. Dat zie je bv. aan hun haat voor het Christendom en het Jodendom, maar hun liefde voor de Islam. Religie is het opiaat van het volk. Daar valt wat voor te zeggen, maar socialisme is de pure heroïne die de opium wil vervangen, om bij de analogie te blijven. In Nederland zie je duidelijk hoe dat gegaan is: Waar vroeger Katholieke partijen groot waren, werd de achterban gaandeweg overgenomen door de socialisten. De Islam komt van buiten, en past dus niet in dat dogma. Bovendien hoeven socialisten niet te concurreren met Islamitische partijen. Als ze de Islam gehoorzamen, zijn de Moslims hun broeders.

De socialisten hebben Nederland veel goed beleid gebracht. Maar gaandeweg breken ze het allemaal af om de totalitaire structuren op te richten waarmee ze aan de macht kunnen blijven.

Piet van het Padje | 16-08-14 | 16:56

@duitse herder | 16-08-14 | 16:41
Van die 1.8 waar jij het over heb zitten anders een hoop kemalletje marlon,s Quincy's en Mohamedjes.

miko | 16-08-14 | 16:51

archie bunker 16.41 uur
hm, volgens mij heb ik nergens gezegd dat wij veilig zijn dankzij de Amerikanen.
Ik heb dit open gelaten : veilig of onveilig ?
Persoonlijk denk ik dat we meer last hebben van de amerikanisering van de wereld als voordeel.
En dan zitten we nu nog maar in de totstandkomingsfase.
Laat staan als de kaarten straks echt geschud zijn.
...
Ik ben me er van bewust dat veiligheid een begrip is dat niet stabiel gehouden wordt door een of ander wetboek. En vooral niet als de overheid (inclusief wetgevende macht) gestalte krijgt door het huidige soort politicus die in zich in dienst stelt van het grootkapitaal.

trotse_atheist | 16-08-14 | 16:51

miko | 16-08-14 | 16:41
"heeft ze waarschijnlijk ook niet meer allemaal op een rij"
Je bewering is totaal ongegrond.
Trouwens, heb jij geen respect voor helden?

gutgutgut | 16-08-14 | 16:51

@gutgutgut | 16-08-14 | 16:45
Trol... !

A3an | 16-08-14 | 16:47

@JJ_PP | 16-08-14 | 16:20
571 nobelprijzen waarvan 67 naar non gelovige.
wat zegt dat?
Helemaal niks.

miko | 16-08-14 | 16:47

JJ_PP | 16-08-14 | 16:20
Heel Zuid-Amerika: 405 miljoen inwoners, slechts 9 nobelprijswinnaars
waaronder vast wel een paar Joodse.
Achterlijke katholieken deze keer.

gutgutgut | 16-08-14 | 16:45

@ miko | 16-08-14 | 16:38
Wat bedoel je? Colombianen moeten zich niet tegen de FARC keren? Heb je enig idee wat de FARC is? Of bedoel je te zeggen; keren tegen alle marxisten in de wereld (maar dan niet tegen de FARC)?
.
FYI: 6,4% economische groei, eerste kwartaal 2014.

Torero | 16-08-14 | 16:43

@A3an | 16-08-14 | 16:17
Als ik de zwarte piet discussie hier volg zijn er al een behoorlijk deel van de rareguurders die hier gevolg aan geven.

miko | 16-08-14 | 16:43

@TB2318 | 16-08-14 | 16:13
Tja,de medaille pas terug geven als je bloedverwanten er aan gaan is meer een emotionele daad.
Israël probeert NIET de gaza kinderen te verzamelen en in een gaskamer te zetten.
Maar de beste man is al 91,heeft ze waarschijnlijk ook niet meer allemaal op een rij.

miko | 16-08-14 | 16:41

trotse_atheïst|16:12|Het verhaal gaat aardig goed,maar het slingerd nogal."Wij zijn veilig,dankzij de Amerikanen" maar de mens evolueerd continue,en dat gaat niet zonder horten en stoten.De IS is ook zo,n tijdsbeeld,hoe geweldadig het ook is.Maar dat wordt wel opgelost,want dit gaat voor onze vrijheid een brug te ver.We hebben alleen last van wat poltieke dwarsliggers.

Archy Bunker | 16-08-14 | 16:41

De moslims, moslims extra, moslims super en de moslims IS mogen gewoon weggaan uit Nederland als ze er van overtuigd zijn dat ze in het verkeerde land wonen.
Dat mag want Nederland is een democratisch land.
Dat hebben sinds 2000 1.800.000 Hollanders al gedaan.

duitse herder | 16-08-14 | 16:41

@Torero | 16-08-14 | 15:59
Colombianen moeten zich niet tegen de FARC keren, De Marxisten in de wereld.


@Alteidt Glijck | 16-08-14 | 16:00
Had je het tegen mij?

miko | 16-08-14 | 16:38

@gutgutgut | 16-08-14 | 16:19
.. of een gebrek aan vertrouwen dat jou iets uit te leggen valt.

Godsammekraken | 16-08-14 | 16:36

Wie wil begrijpen wat er op dit moment aan de hand is in het midden oosten moet " De grote Arabische veroveringen" van Hugh Kennedy lezen. ISIS probeert te herhalen wat zo'n slordige 1400 jaar geleden gebeurt is. Abu Bakr was de eerste kalief, het is niet toevallig dat de leider van IS zich zo noemt. En de tactiek is min of meer hetzelfde, met terreur vrees aanjagen waardoor verzet op voorhand de kop ingedrukt wordt. Maar lees het zelf, is verhelderend. En dan is er maar een oplossing, die van de IDF, maar dan op veel grotere schaal.

Polletje Piekhaar | 16-08-14 | 16:34

Als ik het goed begrijp zijn alle partijen in Nederland neomarxistisch.
Behalve dan die ene partij die hij (bij gratie van zijn GBL) mag vertegenwoordigen in Brussel, maar waar hij zelf niet eens lid kan zijn omdat het in feite helemaal geen partij is.
Maar goed, die 'partij' van hem, is kennelijk als enige niet neomarxistisch.
En al die als neomarxisten gebrandmerkte partijen, die zijn Echt Heel Erg: dat zijn eigenlijk landverraders, om 's mand beperkte jargon te blijven.
Dat er problemen zijn met moslims in Nederland, ook ik als linkschmensch roep dat al jaren.
Grijsdraaiende grammofoonplaten als Jansen zullen de laatsten zijn om de problemen op te lossen. Want als de problemen weg zijn, is ook de voedingsbodem voor hun Partij voor de Onvrede verdewenen.

Djong | 16-08-14 | 16:32

(..)Maar juist daarom zou een buitenstaander zich een beleid kunnen indenken waarbij een regering probeert het islamitische volksdeel zo ver mogelijk weg te houden van de beroepsmoslims, bijvoorbeeld door beroepsmoslims geen bezoekersvisum of verblijfsvergunning te verlenen.(..)
.
Ik zou zeggen, helemaal geen moslims meer en degene die in Nederland wonen en crimineel zijn, terugsturen. De moslims kennen totaal niets van de wijsbegeerte, hun enige filosofie is de koran, mo en de sharia. Daarmee gaan we terug in de tijd...
.

Thoth | 16-08-14 | 16:29

De Islam is stervende. De tekens staan aan de wand. Het zal ten ondergaan door intern moreel verval, corruptie en onvermogen om de omgeving te beïnvloeden of de concurrentie met de wereld aan te gaan. De eerste grote wereldreligie die zal verdwijnen omdat het geen antwoord heeft op de moderne wereld. Als het verleden je toekomt is, heeft je toekomst geen toekomst.

President Babboe Bab | 16-08-14 | 16:27

@Scorsese | 16-08-14 | 16:15
Saudi Arabië een bondgenoot? Dat betwijfel ik. Dat is DE vijand.

miko | 16-08-14 | 16:26

Je kan daarom ook per definite alle moslims met succes vervolgen en vastzetten voor jodenhaat zolang ze blijven vasthouden aan de islam. Een soort omgekeerde ISIS dus met natuurlijk de uitzondering dat wij niet de mensen op gruwelijke wijze ombrengen die niet van de islam afstappen

sinar2 | 16-08-14 | 16:25

gutteguttegut.
Tuurlijk.Eingenlijk is iedereen een linkse marxist, behalve Jansen ( en natuurlijk ons aller goldielocks)
God verhoede dat dat volk ooit de macht grijpt.

mallekater | 16-08-14 | 16:25

Hoe weet de beste brave Jansen dat nou, HIJ woont daar immers niet?
Wel aardig te constateren dat hij uitsluitend op GS een forum heeft..... wat zou daar de reden van zijn?

mallekater | 16-08-14 | 16:23

eerstneukendanpraten | 16-08-14 | 16:14
Ik heb ook geen off-shore geld maar er is voor 30.000 miljard weggesluisd.
Dat kan het huidige geldgebrek goed verklaren.
Die vluchtelingen stroom is een acuut probleem maar (nog) niet de oorzaak van onze financiële problemen.

gutgutgut | 16-08-14 | 16:23

Alweer een analyse die staat als een huis, dank daarvoor, heer Jansen. Ironie gekoppeld aan heldere taal maakt de afgrijselijke werkelijkeid ietsje beter verteerbaar.
Ik voeg dit nog toe: duik in de geschiedenis van Karl Marx, zijn joodse koopman familieen verwantschap met de dito familie Philips te Zaltbommel - jawel, dezelfde die later Eindhoven e.o aan het werk zetten - tabakshandelaren en lokale bankiers. Kareltje kwam rond 1860 ook bij hen geld schooien om zijn boekwerk Das Kapital af te kunnen schrijven. Nou, dat hebben we geweten. En circa 100 plus miljoen Sovjet, Chinese, Cambodjiaans, Zuid-Amerikaanse, Afrikaanse, Cubaanse etc. etc. o ja, Moord-Koreaanse doden kunnen het niet meer navertelllen. In die zin heeft die staatsgevaarlijke Geheime Dienst excuusVaatima eigenlijk wel gelijk: het wereldomvattend, de ziekte de Marx heet. Wij zitten opgescheept met een rotzooi die de Balkan heet, eeuwenlang verkracht door de
Turukken en met het naetterende sovjet Rusland. En de Israel-Filistijnië broederstammenoorlog wordt nu ook op onze stoep uitgevochten - terwijl in het Te Nabije Oosten thuishoort en nergens anders. De inmiddels uitslaande veenbrand wordt op een stenigingsworp afstand van het gezellige, veilig ommuurde Torentje van de enigen die echt gay blijven glimlachen: Mark en Judias.

ad pellant | 16-08-14 | 16:23

Aantal joden in de wereld, 15 miljoen.

Ongeveer 30% van alle Nobelprijzen zijn sinds Nobelprijzen zijn geïntroduceerd aan joden toegekend.

Aantal moslims in de wereld, 1,5 miljard.

Totaal aantal Nobelprijzen uitgereikt aan moslims, 10.

De stelling is dan ook dat de Islam de grootste verachterlijking van de mensheid is.

JJ_PP | 16-08-14 | 16:20

Godsammekraken | 16-08-14 | 15:51
Je classificatie van degenen die je oneliners aanpakken als "randdebiel" is een teken van zwakte.

gutgutgut | 16-08-14 | 16:19

Nou, voorganger Bush kon er met zijn Islam is a religion of peace ook wat van hoor.

Angelica | 16-08-14 | 16:18

@ (c)ZWITSUL | 16-08-14 | 16:14
Kan de zionistische staat die arme onschuldige Gazanen niet eens met rust laten en beter de ijscoverkopers van epileptische Mo op het Malieveld wegbombarderen?

Torero | 16-08-14 | 16:18

Beste Hans, de moslims gedragen zich en leven voort als een Nederlands kind wat op 10-jarige leeftijd niet verteld is dat Sinterklaas niet bestaat !
De hele wereld weet het alleen zij niet, cq willen het niet weten, cq mogen het niet weten.
Zij blijven er dus zeer hardnekkig in geloven als "de naakte keizer in zijn kleren".
Het ergste is nu dat onze overheid hier volledig achter staat en ons dwingt om de geloven en de gebruiken van deze "Sinterklaas gelovers" te accepteren en te respecteren, ons het zelfs op dwingt om dit in het dagelijks leven te accepteren i.p.v. deze achterlijkheid achter de voordeeur dwingt.
Dit is eigenlijk nog het krankjorumst van alles.
Ik zat vanochtend naar de half blote "bipsjes" en half blote meiden in minimale bloesjes van de marathonloopsters door Zürich te kijken.
Plots realiseerde ik me, je staat er zelfs niet bij stil, dat de hele wereld dit zowat dagelijks ziet bij atletiek, veldlopen etc. door dames. Een doodgewoon gebeuren. En ook dit is qua kleding volledig haram in de moslimwereld want dit wakkert klaarblijkelijk hun seksuele oerdriften aan die ze dus niet in bedwang kunnen houden. (volgens hunzelf dan).
80% van de wereldbevolking staat hier niet eens bij stil, logisch, voor iedereen normaal die aan deze sporten doet, cq deze aanschouwt, behalve voor de dwazen van de islam. Een realistischer bewijs van de achterlijkheid en domheid van dit geloof is er eigenlijk niet neer te leggen dan bovenstaande 2 gegevens.
Hoe is het mogelijk dat een overheid überhaupt kan vinden dat wij, westerse mensen respect en waardering hiervoor moeten opbrengen ? Dit geen strobreed in de weg gelegd mag worden ?
Zijn zij dan net zo achterlijk ?

Ik heb al eerder gezegd dat we dit alleen op een intelligente manier kunnen oplossen. Laten we als tegenhanger Sinterklaas heel serieus als heilige gaan behandelen en iedereen die hier tegen is net zo behandelen als de islamiet de anders- gelovigen behandelt !

A3an | 16-08-14 | 16:17

De tegel van TB2318 | 16-08-14 | 16:13 |is hier dus een treffend voorbeeld van.

Flink Ployd | 16-08-14 | 16:17

Ik plempte het al eerder, dat tuig wordt hier opgeleid en in goede gezondheid gehouden zodat ze ervaring bij IS kunnen opdoen. Wacht maar tot die smerige sadisten terugkeren naar hun "homeland". Het gaat hier niet enkel over Nederland, ook de buurlanden werken daar driftig aan mee. De geschiedenis herhaalt zich, de Moren veroveren Europa.

*en nu een G&T*

DANNY3960 | 16-08-14 | 16:16

Dit soort verhelderende stukjes van Hans heeft mij op hem doen stemmen. Hulde

Barco van Masten | 16-08-14 | 16:16

@Miko
Beter besteden we dat geld van die verlengde muur aan een immense vloot en leggen we een ketting van schepen langs de Noord-Afrikaanse kust (een paar meter buiten territoriale wateren) zodat geen stuk onbewaakt blijft. De grens met Turkije is goed bewaakt dus op die manier zullen er weinig mensen binnenkomen, een groter probleem is hoe makkelijk burgers van landen die bondgenoten zijn met het Westen, kunnen reizen naar Europa. Zoals de Saudiërs, waaronder zich veel ISIS-aanhangers bevinden.

Scorsese | 16-08-14 | 16:15

Tuurlijk, de Costa brava is veilig door de Amerikanen . Hoe moet ik deze vent nog serieus nemen?

ITEACHYOU | 16-08-14 | 16:15

Muslim Defence League Holland wil op zaterdag 20 september op het Malieveld of in de Schilderswijk in Den Haag demonstreren tegen nationalisten en rechtsextremisten.
- www.omroepwest.nl/nieuws/16-08-2014/mo...

lees hoe leugenachtig dat ISIS tuig eigenlijk is !

(c)ZWITSUL | 16-08-14 | 16:14

Dank voor deze verhelderende analyse.

Leon Tosti | 16-08-14 | 16:14

Als je, zoals de meeste moslims die ik ken, totaal niet gehinderd wordt door enige vorm van zelfreflectie,kom je ook nooit verder dan "wij hebben altijd gelijk".

Je belandt met zulke mensen in oeverloze discussies (gelijk jehova getuigen)waarbij je het idee hebt in drijfzand te staan.

Flink Ployd | 16-08-14 | 16:14

@ gutgutgut 15:50

Jongen, die mensen kosten allemaal geld dat we niet meer hebben maar we kunnen ze ook niet terugsturen want oorlogsgebied en zielig en zo. En die belastingvlucht komt er dan nog overheen maar daar heb ik nog nooit aan meegedaan, te arm en te dom waarschijnlijk...

eerstneukendanpraten | 16-08-14 | 16:14

De neomarxisten met hun theorie die zeggen dat onrust voortkomt uit armoede en sociale achterstand zeggen indirect dat rijkdom en status belangrijk zijn en gelukkig maakt.
Dus, allemaal naar school en carriere maken en produceren. allez hup, hup.
...
Alleen de markt wil dat helemaal niet.
De markt wil met zo weinig mensen zoveel mogelijk produceren.
En die producerende mensen moeten flexibele contracten krijgen zodat ze bij marktfluctuaties vlug gedumpt kunnen worden.
Daarnaast is het belangrijk om de uitkeringen extreem laag te houden zodat de mensen wel leren blijven en een doel houden in plaats van onrust te stoken.
Zeg maar de american dream blijven najagen.
De arme dromers.
...
janssen vindt dat wij veilig zijn dankzij de americanen.
Met hetzelfde gemak kun je zeggen dat onze veiligheid in gevaar is dankzij de Amerikanen en hun expansiedrang inclusief deregulering (glass steagal act en Clinton) waarmee overal maar ook daadwerkelijk overal geld de belangrijkste drijfveer wordt van alle handelingen.
...
Zelfs veiligheid wordt geprivatiseerd in Amerika.
eerst had je daar blackwater wat na een aantal schandalen een andere naam kreeg Academi. klinkt beter toch ?
...
Geld is het belangrijkste wat er is.
Munt en markt zijn de belangrijke M's
Moraal is terzijde geschoven.
Kunst over Mh17 terwijl de lijken nog geidentificeerd moeten worden.
Foto's van bebloede tampons van vrouwen op het internet.
Bonus van 1 miljoen voor de ceo die via de achterdeur 1000 mensen ontslaat en de rest harder laat rennen.
Hedgefondsen die Argentinië bankroet maken.
klokkeluiders die asiel moeten vragen.
Mensen die tot bejaarde leeftijd moeten werken en belasting betalen.
De amerikaanse staat die bij de fed (een prive-onderneming) geld leent
Burgers die gedwongen worden om het graaigedrag van bankiers recht te breien door afhankelijke politici.
En en passant ook nog te horen krijgen dat zij degenen waren die te hebzuchtig waren en dat de burgers allemaal gordon gekko's geworden waren.Het zal je maar gezegd worden.
Ook nu weer met medewerking van het NRC
nrcboeken.vorige.nrc.nl/recensie/wij-z...
Tja, de vraag is
Amerika : zorgt dat voor veiligheid of onveiligheid ?

...
En iedereen vraagt zich af waarom de wereld zo is als dat hij is.

trotse_atheist | 16-08-14 | 16:12

Zelfs als ISIS het resultaat is van Israël, dan nog zegt het alles over islam dat het zo goed gebruikt kan worden om geweld te verheerlijken. Probeer hetzelfde maar eens te doen aan de hand van jaïnisme.

SamKoeman | 16-08-14 | 16:10

Heerlijk om zo het weekend in te gaan: Zulke artikelen zijn een oase van wijsheid en inzicht in de islamitische woestijnen van dorheid, droogte en dood.
Bedankt Hans.

matrixbluepill | 16-08-14 | 16:06

Hans:
Spijker, hamer, kop.
Hulde!!

Graftak | 16-08-14 | 16:06

Wat bent u knap.

Alteidt Glijck | 16-08-14 | 16:00

@ Wim Venijn | 16-08-14 | 15:54
Precies. Miljoenen Spanen en Colombianen spraken zich keihard uit tegen het terrorisme van ETA respectievelijk FARC. In het laatste geval zelfs een opkomst van 6-12 miljoen (!).
Wat staat daar tegenover? 250 Koerdjes en heul veul al dan niet heimelijke 100% steun juist aan die ISIS-apen door hersenloze twitteraars (excuses voor het pleonasme).
Het is overduidelijk aan welke kant de Nederlandse "gematigde" moslim staat.

Torero | 16-08-14 | 15:59

neomarksisten? ja, die karel marks dat was me d'r eentje.

Djong | 16-08-14 | 15:57

Die mevrouw is gestoord. Iedereen weet dat het Zionisme een uitvinding is van de islam om de joden te demoniseren
kees1960 | 16-08-14 | 15:52
Inderdaad en we weten ook allemaal dat anti semitisme veel erger is als racisme!

Nekbaard | 16-08-14 | 15:55

@gutgutgut | 16-08-14 | 15:46
Het is niet het falen van iemand, en dat hij iemand anders de schuld geeft. Het zijn andere moslims die genocide en een slachting aanrichten. Groot verschil.
Als je moslim bent, en je staat achter je geloof, dan moet je uitspreken tegen degene die zichzelf moslims noemen en tot ISIS behoren. Als zij dat niet doen, vereenzelvigen zij zich met die moslims.

Wim Venijn | 16-08-14 | 15:54

Alles is schijnbaar Socialist in de wereld van Hans en dus blijft de meest treffende voor de PVV en noemen we hen dan ook maar Nationaal Socialisten.
Wat een idioot.

Mike Oxlong | 16-08-14 | 15:54

"neomarksisten" = neo-marxisten. Of je moet Mark Rutte bedoelen oid.

En verder is het hetzelfde riedeltje weer als altijd, ik heb je stukje al gelezen voordat ik het gelezen heb. Desondanks heb je niet ongelijk.

XaleX_2 | 16-08-14 | 15:52

Die mevrouw is gestoord. Iedereen weet dat het Zionisme een uitvinding is van de islam om de joden te demoniseren

kees1960 | 16-08-14 | 15:52

@gutgutgut | 16-08-14 | 15:43
Je randdiebiele interpretatie van zowel Jansens als mijn woorden is geheel voor jouw rekening. Je hebt hier nog nooit iemand ook maar in het minst weten te overtuigen dus stop er gewoon mee.

Godsammekraken | 16-08-14 | 15:51

Ja maar zij had er veel over gelezen hoor..........

Leefjeleven | 16-08-14 | 15:51

eerstneukendanpraten | 16-08-14 | 15:38
"het geld voor de verpleegsters is op"
Probeer jij me nu wijs te maken dat daar verband tussen is?
Wil jij de aandacht afleiden van de enorme belastingvlucht twv 1000 miljard euro EU inkomsten per jaar ?

gutgutgut | 16-08-14 | 15:50

Wat bezielt de shariasocialisten en kalifaatkiloknallers eigenlijk dat ze in zo'n barbaars land blijven wonen?
Buiten het kwistig uitdelen en incasseren van gestolen geld om is het toch pure zelfkastijding om in Nederland te blijven?
Hans, hoe zeg je zelfkastijding in het Arabisch? Of zou er slechts anderenkastijding in de islam bestaan?

Torero | 16-08-14 | 15:48

@Rico Tampeloerus | 16-08-14 | 15:36
Maakt niet uit. Zo'n uitgebreide argumentatie als jij neerzet is al drie stappen te ver voor deze pindabreinen. Het sprookje van de jo... ehhh zionisten die overal achter zitten bestaat al een eeuwigheid.

Het besef dat die 6 miljoen joden toch wel heel erg sluw en handig zijn in vergelijking met 300 miljoen haatjurken met ook nog eens een afzichtelijk bedrag aan oliedollars achter zich *wil maar niet komen*

Godsammekraken | 16-08-14 | 15:48

Wim Venijn | 16-08-14 | 15:44
De meeste mensen zijn niet in staat om kritisch naar het eigen falen te kijken en geven liever anderen de schuld.

gutgutgut | 16-08-14 | 15:46

Godsammekraken | 16-08-14 | 15:37

En Paul Rosemoeller vindt nog steeds dat Pol Pot goed werk heeft verricht in Cambodja. En die paar miljoen doden moet je zien als collateral damage om het uiteindelijke doel te bereiken, te weten de socialistische heilstaat.

eerstneukendanpraten | 16-08-14 | 15:46

Haal die Amerikaanse vloot maar weg en leg de Russische er neer. Ook bij de Somalishe piraten was duidelijk wie er meer ontzag inboezemde.

ZwarteKater | 16-08-14 | 15:45

Een moslim is niet in staat om kritisch naar hun mede moslims te kijken. Of zelfs naar hun eigen geloof, de ideologie en de gebruiken. Eenvoudiger is het om een ander de schuld te geven. En wederom de groep die eerder ook al de schuld kregen (Godwin!).
En de beroepsmoslims hebben ze niet nodig. Internet, fora en mede moslims voeden die waandenkbeelden.
Kritiek op het geloof of moslims, zullen we nooit horen vanuit die hoek.

Wim Venijn | 16-08-14 | 15:44

"Godsammekraken | 16-08-14 | 15:37" l
Jansen schrijft: "Obama begunstigt islamitische ‘rebellen’"
Maw Jansen wijt Isis aan Obama.
Jij leest daar overheen in je geloofsijver om "linksmensen" van samenzwering te beschuldigen.
Uiteraard is ook Obama een linkse marxist net als iedereen trouwens.

gutgutgut | 16-08-14 | 15:43

Het ergste is nog niet eens dat een groep laag ontwikkelde mensen de neiging heeft om zich te misdragen, en de schuld van hun misdragingen vervolgens buiten zichzelf te leggen.

Het ergste is dat ontwikkelde mensen die beter zouden moeten weten hen daarin bevestigen en zelfs aanmoedigen, omdat je daarmee gutmenschpunten scoort in de eigen community.

Russells Teapot | 16-08-14 | 15:43

Heel juist om onze regering als neomarxisten te omschrijven. Dat verklaart waarom de islam ruim baan krijgt en het voorspelt ook dat het nog veel erger wordt. Immers, de marxistische heilstaat die de boven ons gestelden nastreven, kan alleen gebouwd worden op de puinhopen van het kapitalisme. Dus hoe groter de puinhoop die onze regering maakt, des te mooier vinden ze het.

31 November | 16-08-14 | 15:41

@gutgutgut | 16-08-14 | 15:37
En de antimoslim socialisten van de PVV

miko | 16-08-14 | 15:41

En Hans, je had bij alinea 4 met het grootste gemak Europa's grootste neomarxist kunnen noemen, te weten Eurocommissaris Cecilia Malmström. Deze wilde zelfs grote veerboten naar Noord-Afrika sturen om daar de miljoen wachtende asieltoeristen op te halen want de boten van de mensensmokkelaars zijn niet erg betrouwbaar en het geld klotst hier overal bij de dijken omhoog. Maar wel vanavond graag zelf opa even een nieuwe 24-uursluier omdoen want het geld voor de verpleegsters is op.

eerstneukendanpraten | 16-08-14 | 15:38

Ach, uiteindelijk wen je aan alle voorrechten.
auto
koffiezetapparaat
magnetron
scheerapparaat
en hou je tijd over.
En wat moet je daar dan mee ?
Hoe dom ook. We kunnen niet allemaal burgemeester van den Haag worden. Dat is slechts voor de hele grote weg gelegd.
Als je werkt heb je geluk. kun je met de bespaarde tijd die uit je voorrechten haalt nog harder rennen om nog meer produktie te maken.
Maar wat als je niet werkt en je hebt tijd over ?
Wat is dan de zin vanm het leven ?
Wat zegt God?
En nog belangrijker : wat zegt Allah ?
...
precies : daar zit al een behoorlijk verschil.

trotse_atheist | 16-08-14 | 15:38

"de socialistische socialisten, de liberale socialisten, de christelijke socialisten, de groene socialisten en de andere socialisten"
Jansen vergeet 1 belangrijke groep: de niet-socialistische socialisten.

gutgutgut | 16-08-14 | 15:37

De Amerikanen pakken het slim aan, die kunnen heel West-Azie en Afrika bestrijken vanaf Djibouti, Turkije en Italie.

nielsjuuh23 | 16-08-14 | 15:37

Moslims wijten ISIS aan de joden. Linksmensen wijten het aan omstandigheden. Moslims en links geven elkaar een hand met het ontkennen van de eigen verantwoordelijkheid voor idiote en verachtelijke keuzes.

A marriage made in hell.

Godsammekraken | 16-08-14 | 15:37

Het grappige is dat mevrouw Haifi eigenlijk zegt dat moslims die IS volgen, gewoon stomme marionetten van de zionisten zijn.
En dat zullen die koppensnellers niet leuk vinden.

Rico Tampeloerus | 16-08-14 | 15:36

Het is toch wel zo deprimerend & ontnuchterend om dit te lezen. Geen nieuws onder de zon, maar alles zo opgesomd - wat een teringbende is het allemaal.

Flinders | 16-08-14 | 15:36

Verder kunnen we de muur van Israël een stukje verlengen.
Om de hordes buiten de deur te houden.

miko | 16-08-14 | 15:35

De middellandse zeekust veilig?
Wahahahahaa. En die 100.000 invaders dan in Italie Hansie hansie?

miko | 16-08-14 | 15:35

Maar Hans, die vrouw gelooft echt dat het Joden zijn en daarom lijkt het me een goed idee haar een keer mee te vragen voor een verhelderend gesprek onder genot van een lekkere borrel. Oh wacht...

eerstneukendanpraten | 16-08-14 | 15:32

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl