Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

#GeenAccijns-Club. Driekus legt uit hoe het werkt

Nm7lagWb_100x100.jpg Weet u nog? De ophef die Driekus aanslingerde over de accijnzen bij Dijsselbloem? Leest u het nog even goed door. Benzine kost zo’n €0,75 per liter maar door alle accijnzen en BTW-stapeling betaalt u €1,80 aan de pomp. Terwijl het in Polen maar €1,20 per liter kost, en daar zit de wegenbelasting er zelfs bij in. Deze regering kijkt alleen maar naar de begroting. En niet naar het grotere plaatje. Als de begroting maar klopt, dan klapt de regering niet, en blijft de EU blij. Het grotere plaatje is dat de absurd hoge accijnzen de Nederlandse economie ondermijnen. Stelletje boekhouders zijn het, in Den Haag: ze zien niet dat lagere accijnzen goed zijn voor de economie en indirect dus ook voor de staatskas. De Staat heeft er uiteraard voor gezorgd dat ze via slinkse wetgeving hun lucratieve inkomstenstroom beschermen: als je meer dan een volle tank + jerrycan over de grens meeneemt, mag je in Nederland nogmaals accijnzen aftikken. We bedachten een list waarbij we de transactie in Polen doen maar de levering van de brandstof binnen Nederland gebeurt: de brandstof gaat geen grens over, dus zo omzeilen we mooi die wet. Door dit als collectief grootschalig te organiseren, buigen we tot wel ACHT MILJARD euro om van de staatskas, terug de economie in die het broodnodig heeft. Nou, hier schrokken ze behoorlijk van op het ministerie! Depots Echter: er blijkt nog een protectionistische wet te zijn. De groothandel die de brandstof levert in Nederland, is verplicht accijnzen af te dragen aan de overheid. Ook al heb je dus elders in de EU netjes accijnzen afgedragen. Groothandelaren - zogenaamde depots - die zich daar niet aan houden, zijn strafbaar. Dus aan de voorkant werkt ons plan. Aan de achterkant nog niet. Balen! Welnu. Daar lieten we het niet bij zitten. We hebben in het geheim meetings gehad met specialisten op gebied van Europese belastingen, met de pers, en zelfs met de BOVAG. En Driekus is verder gaan spitten. En we hebben de oplossing gevonden! LANG LEVE DE EU! Wat blijkt? De Nederlandse wet die jou belemmert meer brandstof over de grens te transporteren, is in strijd met Europese regelgeving. En de Nederlandse wet die het leveren van brandstof zonder accijnzen aan de Nederlandse overheid af te dragen strafbaar stelt, is ook in strijd met Europese regelgeving (als je al elders in Europa accijnzen hebt afgedragen). Beide wetten zijn namelijk protectionistische maatregelen die in strijd zijn met één van de allerbelangrijkste regels in de Europese Unie: VRIJ VERKEER VAN GOEDEREN. En nog beter: Europese regelgeving overstijgt landelijke regelgeving. Kort gezegd: wat Dijsselbloem doet is ILLEGAAL Onbeperkt brandstof in de EU inkopen, lokaal elders in de EU accijnzen afdragen en hier in Nederland gebruiken, is LEGAAL. Brandstof in Nederland uitleveren zonder accijnzen te hoeven afdragen aan de Nederlandse overheid is legaal, als je over die brandstof al elders in de EU accijnzen hebt betaald. Nederland is nota bene één van de grootste voorstanders van deze vrije markt. Tenzij het ze zelf effe niet uitkomt, blijkbaar. Zo werkt Europa dus niet, Jeroen Dijsselbloem. Je kan niet voor de bühne voor Europa zijn terwijl je in je wetgeving knetterhard anti-Europees beleid voert, ten nadele van je eigen volk. Wij hebben keihard recht op vrij verkeer van goederen. Driekus vond dit Nederlandstalige officiële document op de website van de Europese Commissie: Vrij verkeer van goederen. Gids voor de toepassing van de Verdragsbepalingen inzake het vrije verkeer van goederen (PDF) (Longread, zie daarom onderaan voor de specifieke artikelen). Overheid mag geen protectionisme bedrijven Het document stelt overduidelijk dat overheden geen protectionistische maatregelen mogen nemen die burgers en bedrijven belemmeren producten en diensten in de gehele EU te verhandelen, te transporteren en te consumeren. Als een overheid van mening is dat men echt niet anders kan, dan moet men volledig onderbouwen wat de reden daartoe is, en met hard en volledig bewijs aantonen dat er geen enkele andere manier is. De enige reden waarom Nederland zulke enorme accijnzen heft, is dat de staatskas moet worden gevuld. Dat is onvoldoende onderbouwing voor anti-Europese, protectionistische wetten. Nederlandse overheid parasiteert op de economie Bovendien heeft Nederland alternatieve opties. Men kan ook andere belastingen heffen, die geen inbreuk zijn op de EU-wet op Vrij Verkeer van Goederen. Of nog beter: de Nederlandse overheid kan eindelijk eens ophouden met het parasiteren op de economie door haar verslaving aan accijnzen te stoppen: beperk de uitgaven, dan krijg je vanzelf een sluitende begroting, zonder dat je anti-Europese, protectionistische maatregelen hoeft te treffen. Welnu, Driekus heeft deze nieuwe inzichten uiteraard allang via Twitter met Minister Dijsselbloem gedeeld. Herhaaldelijk. En gevraagd om de noodzakelijke tegenargumentatie: GEEN REACTIE. ACHT MILJARD TERUGBUIGEN Dus gaan we een stap verder. We stoppen niet. WIJ GAAN ACHT MILJARD EURO TERUG OMBUIGEN NAAR DE ECONOMIE. Terug naar jullie! Nederland krijgt goedkopere brandstof dan België en Duitsland! Europa staat straks HIER in de rij, bij ONZE tankstations, met HUN Euro’s, HIER hun geld aan ONS te geven! Dus naast die acht miljard die we besparen, trekken we ook nog eens honderden miljoenen extra inkomsten het land binnen. En dat is goed voor de economie en voor de werkgelegenheid. En dus ook weer voor de staatskas. Het Masterplan We zetten een vereniging op. Dat is via social media snel geregeld. Via onze partners krijgen we veel media-aandacht en we trommelen de hele achterban op. Alle automobilisten en transporteurs krijgen we mee. Elk lid stort contributie bij de vereniging. Met de contributie van de tienduizenden, honderdduizenden, miljoenen leden, kopen we whosesale brandstof in Polen in, voor €1,20 de liter. Ze ontvangen ons daar met open armen. Nederlandse vrije pompen worden onderdeel van de vereniging. Op je verenigingspas staat je contributiesaldo. Met je verenigingspas kun je bij alle aangesloten tankstations tanken, voor €1,30 de liter (€0,10 is nodig om de vereniging te kunnen managen en alle inkoop/handling/transportkosten te kunnen dekken). Is je contributie op, dan pin je ter plekke extra bij. Zo eenvoudig is het. Volledig LEGAAL. Je bespaart €0,40 tot €0,50 per liter brandstof. Dat is op 1 tank al gauw €25. Dat is op jaarbasis al gauw €800-1000. Miljarden in totaal. In de Nederlandse economie. En ja, alle EU-inwoners mogen lid worden en hier tanken, dus hier hun geld uitgeven. In onze economie. En oh ja. Dit werkt ook voor alle andere producten waar accijnzen op liggen. Denk aan alcohol en tabak. Dus meneer Dijsselbloem. We hebben u al ruim de tijd en de kans gegeven. We stellen voor dat u zelf voor het einde van de maand de accijnzen in Nederland nivelleert naar ONDER het Europees gemiddelde. Anders doen we het voor u. En dienen we bovendien een klacht in bij de Europese Commissie via dit formulier. Was getekend, Met de meeste hoogachting, Driekus Vierkant ====================================================== Zie hieronder de twee interessante artikelen uit het EC-document Vrij verkeer van goederen, waarboven de PDF hierboven staat gelinkt. 6.4. Bewijslast De lidstaat die een rechtvaardigingsgrond voor een beperking van het vrije verkeer van goederen aanvoert, moet concreet aantonen dat er een reden van algemeen belang bestaat, dat de betrokken beperking noodzakelijk is en dat zij evenredig is aan het nagestreefde doel. De rechtvaardigingsgrond die een lidstaat aanvoert, moet vergezeld gaan van passende bewijzen of van een analyse van de geschiktheid en de evenredigheid van de door die staat genomen beperkende maatregel, en van precieze gegevens die zijn argumenten kunnen onderbouwen. In dit verband wordt louter de verklaring dat de maatregel gerechtvaardigd is uit hoofde van een van de geaccepteerde gronden dan wel het ontbreken van een analyse van mogelijke alternatieven als onvoldoende beschouwd. (onze bold) Uitleg: de bewijslast van de noodzaak van zijn protectionistische wetten die ons belemmeren elders brandstof te kopen en het in Nederland te gebruiken ligt bij de minister. Tot nu toe heeft de minister geen onderbouwing kunnen geven. Want hij kan dat ook niet. 9.3.2. KLACHTEN Iedereen die van mening is dat een door een lidstaat genomen maatregel strijdig is met de artikelen 34-36 VWEU, kan een klacht indienen bij de Europese Commissie. Het is zelfs zo dat een groot aantal van de inbreukprocedures inzake het vrije verkeer van goederen door de Commissie in gang wordt gezet na ontvangst van een klacht. (…) De klacht moet schriftelijk worden ingediend in de vorm van een brief of faxbericht of per e-mail, en dient in één van de officiële talen van de EU te zijn gesteld. Hoewel het niet verplicht is, wordt het gebruik van het klachtenformulier aanbevolen aangezien de klager er hierdoor zeker van is dat hij de Commissie van alle benodigde informatie voorziet, waardoor de behandeling van de klacht sneller zal verlopen. (onze bold) Uitleg: niemand hoeft naar de rechter om Dijsselbloem te dwingen zijn protectionistische wetgeving te schrappen. Iedere EU burger mag in zijn eigen taal (dus ook Nederlands) dit klachtenformulier invullen en opsturen naar de Europese Commissie. Zij zullen op basis van één goed onderbouwde klacht in actie komen en Nederland dwingen zich te houden aan de Europese afspraken en wetten over Vrij Verkeer van Goederen. Het staat je dus vrij NU dat formulier in te vullen en op te sturen. We tanken! #geenaccijns.

Reaguursels

Inloggen

Driekus, kun je gelijk de BPM niet even aanpakken. EU heeft Nederland al enkele jaren geleden gesommeerd deze binnen een paar jaar af te schaffen. Kon niet meteen zij NL. Ik ben bang dat ze het vergeten zijn, help ze even herinneren als je wilt.

Olieboer | 15-08-14 | 14:19

-weggejorist-

Archy Bunker | 15-08-14 | 13:27

Het probleem is, dat ze zich zelf in deze fuik gemanouvreerd hebben,en niet meer weten hoe ze er uit moeten komen.Het is het gevolg van de vele "hobbies" en meeëters die wagonladingen geld kosten,en niets,maar dan ook niets bijdragen aan de economie.Hun bijdrage is veel justitieële kosten,maatschappelijke onrust,vernielingen,overvalen moorden en gewonden.Dit alles afgewenteld op de werkende (meest) modale burger,die stom genoeg zelf hier voor blijft stemmen.

Archy Bunker | 15-08-14 | 13:27

In Den Haag hebben de Bestuurders het maar moeilijk als het volk niet luistert, de belastingverhogingen zijn juist goed voor onze economie, denken zij.

hovawart | 15-08-14 | 10:23

"If you can't beat the system, you can always break the system".(Malcolm in the Middle.)

jeremylst1 | 15-08-14 | 09:45

Vanwege de enorme belastingdruk- accijns, moet ik namens Den Haag dit doorberekenen aan m'n klanten en kan ik voor het 3e achtereenvolgende jaar mij geen vakantie permitteren. De veroorzakers van dit alles gaan op mijn kosten een aantal weken met reces om zich te beraden hoe ze dit land en z'n ondernemers naar de kloten kunnen helpen.
Heb één troost ben niet de enige (kleine)ondernemer die het overkomt het worden er ieder jaar meer.
Prijzen verhogen levert verlies op, de consument gaat elders winkelen, zo is het ook met de accijnzen in dit land, onbegrijpelijk dat men dat niet snapt in Den Haag, het zijn duidelijk geen ondernemers die daar in het pluche zitten.

Outback | 15-08-14 | 09:17

IS met auto's al langer aan de gang toch?

Nieuwe auto kopen in Polen zonder BTW en dan BTW betalen in België (gaat normaal net zo in NL?).

Aan de BTW ontkom je niet, maar de prijs zonder BTW is soms wel tot 25% goedkoper. Dus de BTW is uiteindleijk ook minder.

ikhaatnicknames | 15-08-14 | 08:09

Kom maar op, waar kan ik me aanmelden

nijona | 14-08-14 | 23:14

s.h.i.e.l.d.|22:54| Doe ik dan ook,zit al 15jr naar die jubelverhalen op RTLZ te bekijken,en het is altijd een mooi toneelspel wat ze opvoeren.Als de kwartaalcijfers,van het CBS weer eens ,bekend, worden gemaakt."De huizenmarkt trekt aan" "de werkeloosheid "stabiliseert". "consumenten geven iets meer uit"."ëxport licht gegroeid"En Wij? wij worden gedebieliseerd.Nederland is een boerenbedrijf,en wij zijn de melkkoeien,en dat willen we blijkbaar zelf ook.We zijn de slaafjes voor de hobbies van DH,om de asielindustrie van uitkeringen te voorzien,en de heren zelf van een goed leven in Frankrijk,Spanje of de Caraïben.Nederland je bent masochistisch.

Archy Bunker | 14-08-14 | 23:10

ik zeg doen !

s.h.i.e.l.d. | 14-08-14 | 22:54

Blijf toch mooi in België tanken,scheelt me dan toch bijna 0,30ct de liter,bij de Lukoil (Poetin pomp)of van Raak.Zoek bij .brandstofprijzen.be.en zie hetzelf. Is beter voor je gemoedsrust,net als de kleding bij de dumpstores,die 40% goedkoper is als hier.Een mooi dagje uit,en een zeer betaalbare horeca. Dat gat in de weg,neem ik dan wel op de koop toe,het zit dan in ieder geval niet in mijn hand.

Archy Bunker | 14-08-14 | 22:38

Graag bestel ik hierbij 2000 liter diesel. Wel met bonnetje voor de belastingen.

Patatter | 14-08-14 | 22:00

@NogSteedsNiet: Nog mooier... door dit geld niet rechtstreeks aan mensen te geven maar er iets voor te laten doen (produceren) gaat de economie nog harder draaien!

Sjompie | 14-08-14 | 21:35

Snappen dat je elke keer als je tankt de inteelt spnsort die ons uiteindelijk de kop willen afhakken werkt ook.
Ik tank en rijd minder.

2N3055 | 14-08-14 | 21:25

never mind, dat _was_ het idee

dugo | 14-08-14 | 20:46

@Badderbeest! | 14-08-14 | 16:50
Eh, idee is om het in Pernis bij de groothandel op te halen.

dugo | 14-08-14 | 20:40

Kan GLS niet gaan rond rijden met een tank wagen vol brandstof? Dit doen ze schijnbaar ook met "illegaal" en zwaar vuurwerk :)

wica128 | 14-08-14 | 20:18

Toeval?
En zoals Duitse Herder altijd zegt: de werkende, zinnige mensen kunnen het elders beter krijgen en vertrekken en kansarmen kunnen het juist nergens beter krijgen dan hier en komen dus hier naartoe.
Dat is een zeer trieste ontwikkeling en onze regeringen valt veel domheid te verwijten.
Scoren in deze kabinetsperiode en geen enkele blik op de toekomst. Problemen doorschuiven naar de volgende generatie of liever nog verder weg. Visieloos belastingen verhogen.
Het is goed om daar tegen te strijden en als protestactie is het vast een goede actie maar het is straks de Poolse regering die iets krijgt en onze regering die niets krijgt. Uiteindelijk wordt ons land daar niet beter van.
Alle welvaart en vrijheid die ik heb, heb ik omdat ik hier mag wonen. In Somalië is de belastingdruk vast lager, maar ik kies dan toch voor € 1,80 voor een litertje benzine.

domheid regeert | 14-08-14 | 20:18

"Als je het ergens beter kunt krijgen, moet je gaan."

Al eens opgevallen dat hoe meer mensen er weggaan, hoe meer nieuwe immigranten worden binnengehaald?

Mij wel namelijk. Er komen altijd precies iets meer immigranten binnen dan dat er mensen immigreren, ook al zijn dat er 150,000 per jaar.

Toeval?

Finn | 14-08-14 | 20:04

Vrij verkeer van goederen in europa inderdaad, Driekus Vierkant is een held als hij het realiseert verdient ie wat mij betreft een standbeeld.

De accijns op de benzine zijn bovenop de wegenbelasting buten alle proporties.

Laat die vereniging meteen een site erbij zetten waarop prijzen in heel europa van alles kunnen worden vergeleken, daar kan zowel de economie als de consument van profiteren.

Finn | 14-08-14 | 20:02

Als je het ergens beter kunt krijgen, moet je gaan.
In Nederland profiteren van een redelijk goed georganiseerd land maar wel belasting willen ontwijken is net zo laakbaar als de belastingontwijking van multinationals.

domheid regeert | 14-08-14 | 19:51

En waar zit de winst van de tankstations waar getankt moet worden ?
En waarom kan dit niet met de autoverkoop ?

A3an | 14-08-14 | 19:48

Toen de BPM-regeling illegaal werd door EU wetgeving werd deze doodleuk veranderd in een CO2 tax;opbrengst hetzelfde en het werd allemaal veel 'groener'

mierus | 14-08-14 | 19:39

@Conan de Rabarber | 14-08-14 | 16:09
Nee hoor... Kul...

A3an | 14-08-14 | 19:37

@Kaas de Vies | 14-08-14 | 16:23
Altijd al gedacht dat je wel jarig zou zijn op Werelddierendag....

A3an | 14-08-14 | 19:35

In dit topic kwam ik de vraag van het vervoeren tegen brandstof van polen naar Nederland , hoeft helemaal niet de brandstof voor polen ligt al opgeslagen in Rotterdam , het is gewoon een formaliteit dat in NL afgehandeld wordt , de brandstof komt de grens niet over .

ik vind het een strak plan , we worden al jaren legaal bestolen , nu nog een plan voor de wegenbelasting ? we zullen ze krijgen die rovers !!

Jetstream | 14-08-14 | 19:27

Nou ik ga vast een 1000 liter vat kopen waar ik straks goedkoop uit kan tanken... waar is dat inschrijf formulier?

bosmaloot | 14-08-14 | 19:03

Kaas heeft dat alles dus in twee minuten gelezen.

Repsect!

zeg maar jansen | 14-08-14 | 18:48

@ FW Ta-183 Huckebein | 14-08-14 | 18:13

Denk dat die vereniging gewoon opgezet moet worden en gaan met die banaan, wat willen ze doen dan? alle leden vastzetten. Punt is dat we alles van de EU door onze strot gedouwd krijgen maar dat we nu echt wel eens de EU voor ons aan het werk willen zien en niet selectief voor die roofridders in het Haagse. Niet alleen de lusten maar ook de lasten misschien krijgen we eindelijk eens het zoet waar die klaploper Bak-ellende het al over had. Komt dat kwartje van Kok ook weer eens terug.

sjipsknippert | 14-08-14 | 18:46

gaat niet gebeuren, verschillen in locale accijnzen (als je boven bepaalde hoeveelheden komt) mogen aan de grens/bij de douane afgetikt worden .. geld voor alle accijnsartikelen..

hoffrevisited | 14-08-14 | 18:41

FW Ta-183 Huckebein | 14-08-14 | 18:13

wat Huckenbein zegT

Centauri3 | 14-08-14 | 18:27

Als het om 's Lands Schatkist gaat, trekt de staat der Nederlanden zich geen ene rúk aan van vigerende EU regelgeving.
-
De Staat der Nederlanden beroept zich daarbij op het principe dat ooit, bij de oprichting van de EEG, is afgesproken dat belastingen een nationale aangelegenheid zouden blijven.
-
Als enige land in de EU gaat Nederland dan ook doodleuk door met te pretenderen dat wij in fiscaal opzicht niét in één Europa leven.
-
De Staat der Nederlanden is verslaafd aan onze centen. Onze Oosterburen, met hun lagere belastingen en hun véél hogere levensstandaard, zien het mild - geamuseerd aan: hoe kan zo'n rijk land als Nederland haar burgers zó arm houden?
-
Hoe kunnen in een modern Noordwesteuropees land 16 miljoen mensen de slaaf, de horige, de lijfeigene zijn van een overheidssysyteem dat zich niet beperkt tot haar kerntaken en dat haar grenzenloze spilzucht niet in toom weet te houden?
-
Hoe lang gaat de brave Jandoedel dit nog pikken?

bisbisbis | 14-08-14 | 18:25

puik stukje scripT Driekus.

Centauri3 | 14-08-14 | 18:22

-weggejorist-

Braaf zijn! | 14-08-14 | 18:19

Helaas is accijns een verbruiksbelasting die geheven wordt bij de eindgebruiker. Transport van brandstof/alcohol moet geschieden onder dekking van AGP formulieren voor overbrenging van AGP (ACCIJNSGOEDEREN PLAATS). Denk dat Drikus nog even door moet zoeken. Denk echter niet dat hij wat vindt. Wetgeving is hierover aardig dichtgetimmerd.

Braaf zijn! | 14-08-14 | 18:19

van Rossem: leuk bedacht, maar er is eén groot probleem: zowel de NL overheid alsmede de Europese Commissie houden zich niet aan de eigen regels.
Ikzelf ben al 8 jaar bezig om een product op de markt te brengen dat in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Belgie, Frankrijk, Spanje en Portugal al volkomen legaal op de markt is. Den Haag blijft echter weigeren het toe te laten, ondanks dat volgens de artikelen 34-36 VWEU dit gewoon onder het vrije verkeer van goederen valt. De Nederlandse overheid liegt aantoonbaar in Brussel en voilà. Brussel grijpt niet in. Nederland zegt nl. dat het geen goed is dat onderwerp van een commerciele transactie is, maar een document. Wat een leugen is want men berekent er nl. BTW over en dat impliceert al dat het wel degelijk een commercieel product is...(het feit dat het commercieel verhandeld wordt, dat er verschillende commerciële aanbieders zijn, dat je als consument aanbieder en product kan kiezen zegt dat ook al). Vervolgens stuurt Minister Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus over mijn product een brief aan de Tweede Kamer welke compleet vol staat met aantoonbare onjuistheden, onzin, en zelfs leugens. Welnu zou je denken, een Minister die onwaarheden vertelt aan het parlement, daar zouden Kamerleden interesse in moeten hebben? Nee dus....
Huidige situatie: een erkende spcialiste (Professor of Law; gespecialiseerd in precies dit vrije verkeer van goederen in de EU) zegt dat de Nederlandse overheid in deze geen enkele rechtsgrond heeft, een Groningse hoogleraar bevestigt dit.
Maar de Nederlandse overheid gaat rustig verder met liegen en blokkeert alles....
Dus van Rossem: recht hebben is één, recht krijgen in bananenrepubliek Nederland is twee....

FW Ta-183 Huckebein | 14-08-14 | 18:13

nsb-burgemeesters als van aartsen, raam-ambtenaren, raden van toezicht van stichtingen voor het experimentele poppentheater in oost-groningen, de sielugheidsindustries, de multiculturele samenleving, de asielzoekers, de islamisering moeten allemaal gefinancierd worden beste mensen. anders stort de samenleving in want dan krijgen we griekse toestanden. gaat nederland failliet als er geen graai-belastingen meer binnenkomen. de beste oplossing is altijd nog over de grens kopen en consuminderen.

minimá-armezusvan.. | 14-08-14 | 18:08

Hmm, bpm is ook protectionistisch op auto's. Zelfde principe. Echter als dit op de een of andere manier te omzeilen zou zijn, zouden de fabrikanten samen met de importeur al lang een rechtszaak aangespannen hebben. Ik ben benieuwd, maar vrees het ergste.

wolfjemidas | 14-08-14 | 18:02

Met sigaretten is dit accijnsregeltje toch ook al jaren, wie goed leest en begrijpt, ziet op de site van de belastingdienst wel maximale hoeveelheid welke je vrij mag invoeren, maar ook het regeltje voor eigengebruik, betekent dat je eigenlijk net zoveel mag meenemen als je wilt als het maar aantoonbaar voor eigen gebruik is, dus alles van één merk is aantonen eigen gebruik.
Zo rook ik al jaren uit Luxemburg, toch mooi 40% goedkoper.

gebrokenvleugel | 14-08-14 | 18:00

Dit klinkt bijna te mooi om waar te zijn, onze politici zijn uiterst accijns geile honden en bovendien specialisten in diefstal legaal maken. Mocht dit groter groeien dan een brainfart ben ik zeker van de partij, Maar Brussel/Dijsselbloem zal dan wel weer wetten wijzigen onder de noemer van nationaal belang etcetera etcetera

Multipowers | 14-08-14 | 17:55

Mastermattie | 14-08-14 | 17:07
En m €200.000 uit te kunnen geven moet je in Nederland €400.000 verdiend hebben. Tel dus maar twee ton op bij de belasting op die auto.

7,62x39 | 14-08-14 | 17:33

Nu een soortgelijke constructie om de belachelijke belasting op nieuwe auto's (BPM) te omzeilen.

7,62x39 | 14-08-14 | 17:30

@ViagraFalls | 14-08-14 | 16:47

Laat dit de duitserherder niet horen want volgens hem is Denemarken toch het paradijs op aarde.
Dure whisky is dus een leugen van de zionisten.

hangtiet met knoop | 14-08-14 | 17:24

@yonthe | 14-08-14 | 17:13
Dat zei ik.
Maar het signaal is goed... want wat jij vergeet als jurist is dat de regels ONS moeten dienen en dus VERANDERD kunnen worden.

Kaas de Vies | 14-08-14 | 17:17

Bizar dat Geenstijl zich laat overhalen door een leek die zegt dat hij een maas in de wet heeft gevonden zonder eerst fatsoenlijk na te gaan of het wel klopt. Nou verbaasde het mij niet dat iemand als Van Rossum hierin getrapt is, aangezien hij wel vaker laat blijken dat hij weinig verstand van zaken heeft*. Als iets klinkt alsof het te mooi is om waar te zijn dan is dat meestal ook zo.

Er is in dit geval weliswaar sprake van een belemmering van het vrije verkeer van goederen, maar die is gerechtvaardigd vanwege de noodzaak van een evenwichtige verdeling van de heffingsbevoegdheid. Zie zaak Mark & Spencer II, C-446/03.

* www.geenstijl.nl/mt/archieven/2013/04/...

yonthe | 14-08-14 | 17:13

@Deus Absurdia | 14-08-14 | 17:07
De EU is tegen de BPM, maar op fiscaal gebied zijn de lidstaten goeddeels autonoom, dus Dijsselbloem kan gewoon zijn middelvinger blijven opsteken tegen de EC.

18konijn | 14-08-14 | 17:10

@CoffeePatch | 14-08-14 | 16:46
Audi R8 Spider, wordt in DE gemaakt. Staat in de USA in de etalage voor $ 100.000,00 (omgerekend zo'n € 80.000,00, toendertijds, is nu nog minder) kost hier in NL € 200.000,00 (want belasting) dat is dus gewoon ruim 2x zo duur. En dat was in 2012, geen idee of dat verschil nog zo is.

Mastermattie | 14-08-14 | 17:07

@ 18konijn | 14-08-14 | 17:04

We zullen zien, weet u bijvoorbeeld dat in Duitsland iedere Bundesland zijn eigen fiscus heeft met wetgeving en dat ze geen data uitwisselen?? Laat u eens verrassen zou ik zeggen.

sjipsknippert | 14-08-14 | 17:07

Ik ken nog zo'n Nederlandse regeling die niet mag van de EU masr wel maar blijft bestAn en bestaan en bestaan..
BPM

Deus Absurdia | 14-08-14 | 17:07

is dit burgerinitiatief een verzoek tot belastingharmonisatie? Vragen de bedrijven (hierboven ook in de comments) om een vpb-harmonisatie?
Pimp my Voortuin | 14-08-14 | 17:02
.
Bedrijven doen dit al jaren: gewoon een bv-tje in dat lidstaatje waar de belasting het laagst is en daar de winst laten vallen.
Ierland 15% vpb als je winst uit software komt bijvoorbeeld.

DeSjaak1000 | 14-08-14 | 17:05

Ik doe mee! ;)

paradoxical | 14-08-14 | 17:05

Ze verzinnen wel wat.
Weet u die radardetectoren nog? Gewoon te koop bij de gemiddelde electronicaboer. Koos Spee zei dat 'ie ervoor ging zorgen dat ze verboden werden (tja, die eikels langs de weg liepen veel mis door die dingen), ze hebben gezocht en gevonden, in het kader van de radiowet hebben ze die dingen kunnen verbieden (tip, parkeersensoren met extensie zijn nog wel legaal). Iets zegt me dat als dit topic juist is, er op zeer hoge snelheid een wetje doorheengeknald wordt om dit feest tegen te gaan.

Mastermattie | 14-08-14 | 17:04

Ik weet niet met wie jullie hebben gesproken maar de accijnswetgeving is zo'n beetje de best dichtgetimmerde wetgeving op aarde, juist omdat er miljarden mee gemoeid zijn en allerlei "slimme vogels" voortdurend proberen er gaten in te schieten (vgl. bijvoorbeeld het tanken van slaolie, ook zo'n kortstondige hype). En als het al een maas in de wet is, wordt die binnen een paar uur (!) gedicht door het fiscale ambtenarenlegioen. En o ja, Europese rechtsbeginselen en de fiscale wetten in de EU-staten zijn echt twee volstrekt gescheiden werelden. Kortom, gefröbel van fiscale leken die hun intelligentie beter kunnen gebruiken om echt innovatief te gaan ondernemen en daarmee zichzelf en het land vooruit te helpen.

18konijn | 14-08-14 | 17:04

is dit burgerinitiatief een verzoek tot belastingharmonisatie? Vragen de bedrijven (hierboven ook in de comments) om een vpb-harmonisatie?

Pimp my Voortuin | 14-08-14 | 17:02

Klink goed, maar hoe combineert dat met de BTW-aftrek?

Leffe Blonde | 14-08-14 | 17:01

@bijscholing | 14-08-14 | 16:04
Hey, Nico Dijkshoorn was een zonderling die met z'n caps lock aan eenzaam op zolder stukjes over big brother I typte. Nou zit ie met z'n ass in de wereld draait door veel geld te verdienen. Sic transit gloria internet mundi..

Lefgozer | 14-08-14 | 17:00

In de Schilderswijk kan je taxfree tanken, ze hebben daar hun eigen islamitische staat.

Abu al Uitkering | 14-08-14 | 16:59

Stel het kan niet. Blijft het argument wel sterk. Hoeze vrij verkeer...?

Aantastelijk | 14-08-14 | 16:58

Ja leuk, het nare is dat dan per 1-1-2015 IB het stokje over neemt. Bij de totale loonsom van zo'n 290 MLD betekent dat dus gewoon zo'n 2,5% extra inkomstenbelasting.

SIE SOLLEN BEZAHLEN!

Joffri | 14-08-14 | 16:56

@NogSteedsNiet | 14-08-14 | 16:53
Het hangt allemaal af van de positie op de laffer curve...

Maar goed, met de gigantische hoge belastingen van vandaag de dag kan het bijna niet anders dat we al ver rechts van de top zitten.

La Bailaora | 14-08-14 | 16:56

@Skunk57:1,80 aan de pomp en toch tot je 67 moeten werken omdat die 1,80 nog niet genoeg is voor deze regering . Waar gaat dan al dat geld naar toe Skunk ?

noodgang | 14-08-14 | 16:56

@Conan de Rabarber | 14-08-14 | 16:09
Ja, en een pionierschop om jezelf uit te kunnen graven als het sneeuwt...

18konijn | 14-08-14 | 16:55

CoffeePatch | 14-08-14 | 16:46

Inderdaad. Ik kocht een Toyota Prius (en hij bevalt prima) in Italie en bracht hem hier: besparing 3500 euro + een toeter/bel extra!!

DeSjaak1000 | 14-08-14 | 16:55

@ NogSteedsNiet | 14-08-14 | 16:46
Misschien is Skunk een ambtenaar en is ie bang dat ie echt moet gaan werken voor zijn geld.
sjipsknippert | 14-08-14 | 16:

Ik denk dat je niet heel ver van de waarheid zit.

NogSteedsNiet | 14-08-14 | 16:53

En owja, klinkt leuk natuurlijk, maar je pompt geen geld de economie in, je onttrekt geld uit de economie. van die €1,30 per liter gaat € 1,20 naar Polen en blijft slecht € 0,10 in ons eigen land.

Badderbeest! | 14-08-14 | 16:52

@Skunk57 Prima jongen. Dan koop ik mijn brandstof wel in het buitenland en van de bespaarde centen koop ik weer kleding in een NL winkel waardoor het meisje achter de kassa helemaal geen uitkering nodig heeft. Win win.

Dima Beeline | 14-08-14 | 16:51

P.S. een vrachtauto kost ongeveer € 1,75 per kilometer. Verder heffen zowel Polen als Duitsland Maut wat de prijs verder opdrijft. tot een totaal van € 2,- per kilometer.... Polen is 420 km verder dan Luxemburg (belgie heft geen tol) en dus kost de extra afstand € 840,- per lading. Moet men tenminste 12.000 liter per keer meenemen om quitte te spelen.

Badderbeest! | 14-08-14 | 16:50

Ik kan nog wel wat gaatjes schieten in deze redenering, maar fuck, ik doe mee.
O, wacht, mijn auto loopt op LPG.
En nu?

jemagookniksmeer | 14-08-14 | 16:49

Als dit écht lukt dan zal de wegenbelasting nog hoger worden en rekeningrijden ingevoerd worden. Nee bedankt!

Cidiood | 14-08-14 | 16:48

@ NogSteedsNiet | 14-08-14 | 16:46

Misschien is Skunk een ambtenaar en is ie bang dat ie echt moet gaan werken voor zijn geld.

sjipsknippert | 14-08-14 | 16:48

Geldt dit ook voor andere zaken?
.
Om precies te zijn: Whisky. Ik woon in Denemarken, en zou me hier scheel betalen aan invoerrechten als ik whisky in 0031 zou kopen (waar het 1/3e kost van wat het me hier kost).

ViagraFalls | 14-08-14 | 16:47

Wat natuurlijk de gein is, is dat al die miljarden aan accijns te goede komt aan de samenleving. Zoals alle belastingen. Maar dat is een verhaal wat niet zo lekker bekt. Ik betaal gewoon 1,80 aan de pomp en betaal daarmee een stukje van de uitkering die jullie genieten en als ik aan de beurt ben voor de aow dan is de poen op. Maar goed, de geluksgraaiers die met dit plan komen hebben niets met anderen.
Skunk57 | 14-08-14 | 16:20

Volgens mij begrijp jij het hele idee van een goeie economie niet.. Wanneer de accijnzen verlaagd worden, hebben mensen meer te besteden. Waardoor er meer producten in Nederland verkocht worden en er dus meer geld het land doorstroomt, alsook de staatskas in.

Uiteraard wordt een gedeelte van dat geld uitgegeven aan bijvoorbeeld vakanties, maar het overgrote gedeelte in Nederland. Het circuleert gewoon de economie door, wat de staat dus ook geld oplevert. Om dan direct met een linkse stem nee te zeggen is wel erg gemakkelijk en klinkt ook Communistisch.. Misschien Noord-Korea iets voor jou?

NogSteedsNiet | 14-08-14 | 16:46

Is het niet zo dat je verplicht bent accijnzen af te dragen in het land waar de dienst / het prooduct verbruikt wordt? Dat geldt dus voor de inkoper/verkoper dus de verenigung. Die moeten daarom zelf ook wel Nederlandse accijns vragen.
Dus de accijns in Polen mag je terugvorderen in Polen en in Nederland moet je Nederlandse accijns afdragen. Terugvorderen in Polen kan alleen als je daar bewijst dat je in Nederland hebt afgedragen.

Deus Absurdia | 14-08-14 | 16:45

@DeSjaak1000 | 14-08-14 | 16:43
Ja. Maar dan is dit niet de weg, alhoewel ik het project steun omdat het gaat om het inzicht dat wij de burgers iets willen gaan doen.

Kaas de Vies | 14-08-14 | 16:44

Ja,, waar moet dan het geld vandaan komen voor het "kultoer paleis" op het spui?
Iemand moet dat immers betalen, mischiende clubjes die daar gebruik van maken zoals residentie orkest en kunstgroepen?,,, ach, laat maar ook,,,,

Flightless bird | 14-08-14 | 16:44

@ hotnot | 14-08-14 | 16:41

Weet u hoe lang Gend en Jat er al niet meer is?? In de tussentijd hebben we vrij verkeer van goederen binnen de EU. Dat arrest spreekt nog over de EEG.

sjipsknippert | 14-08-14 | 16:44

Heerlijk dit. Count me in.

thefonz | 14-08-14 | 16:43

Zo werkt de EU, namelijk het schuiven van geld waar nodig is. Alleen op deze manier zouden de burgers dat ook kunnen doen. In theorie zou dit ons land alleen maar ten goede komen. Denk aan mensen die duurdere huizen kunnen kopen, denk aan de auto van Rutte die we moesten kopen :') .

Junkycat | 14-08-14 | 16:43

Voor iedereen die claimt dat het broekzak vestzak is want die 8 miljard moet ergens vandaag komen: jullie zien 1 oplossing over het hoofd. De Roverheid zou lean n mean kunnen worden en hetzelfde doen met 8 miljard minder!!!
Zou zo wie zo een goed idee zijn om de Roverheid drastisch af te slanken met zeg 30% minder Rambtenaren. Punt.

DeSjaak1000 | 14-08-14 | 16:43

helaas gaat deze vlieger in zijn geheel niet op vanwege; Richtlijn 92/12/EEG van de Raad van 25 februari 1992 betreffende de algemene regeling voor accijnsprodukten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop.

choa9ska | 14-08-14 | 16:42

En zo is deze dag toch nog wat mooier geworden.
Dank u wel.

De Stas | 14-08-14 | 16:42

@ très cool | 14-08-14 | 16:38

Tja dan is de keus, uit de EU met noodwet of we blijven in de EU en de roverheid tandenknarsend. Krijgt de jan doedel ook eens echt rendement van die EU.

sjipsknippert | 14-08-14 | 16:41

Wat kost lpg in Polen ?

Après moi le déluge | 14-08-14 | 16:41

Ik mis in het hele artikel het van Gend & Loos arrest. Dat is al heel oud, en ik dacht dat dat juist over dit soort situaties gaat.
www.studytubelaw.nl/arresten/51-van-g...

hotnot | 14-08-14 | 16:41

Winnaars

NACademicus | 14-08-14 | 16:41

Leuk..
Maar ik rijd al op slaolie in mijn diesel, voor €0,30/l

Piet_Snot | 14-08-14 | 16:40

Ik sta vierkant achter Driekus.

CoffeePatch | 14-08-14 | 16:39

Als dit echt iets is ligt er vanmiddag nog een noodwet om dit in de kiem te smoren. De overheid is opeens een walhalla van effectiviteit en daadkracht als je aan haar muntjes komt. Maar alleen dan.

très cool | 14-08-14 | 16:38

jasser | 14-08-14 | 16:06
Ruime ervaring met tanken over de grens leert me dat het verschil de afgelopen 2 a 3 jaar als je de goedkoopste pomp in NL afzet tegen de goedkoopste in Belgie voor euro 95 maximaal 23 cent is. Meestal 20 of 21 cent.

dr. P. von Orno | 14-08-14 | 16:37

Goed idee, maar ik wordt geen lid. Heb zon tankpasje van de zaak. Maar mn baas wil vast wel lid worden. Maarreeeeh; Wellicht is luxemburg ook nog een welkom alternatief. Blijft de poet toch nog in de Benelux. Toegegeven een litertje kost daar 7 cent meer, maar het is ook maar 286 km karren (Weiswampach, Luxemburg) vs 708 km naar Polen (Swiecko, Polen) Bovendien is vanaf daar een groot gedeelte van de reis via de veel voordeligere binnenvaart te regelen. (Maas in België en de Rijn in Duitsland)

Badderbeest! | 14-08-14 | 16:36

Vergeten jullie de diesel niet ? Wel handig als je ook het wegtransport mee wilt krijgen..

j010 | 14-08-14 | 16:36

Dom plan; die 8mld moet ergens vandaan komen. Uit de portomonee van de belastingbetaler natuurlijk. Gevolg als het doorgaat: Alle schijven met 1% omhoog.

En Pluk den dag als u over de grens bent. Om met de miljonair in Gamlakuk's kennissenkring te spreken: Goedkope winkels/pompen zijn een noodzaak voor de mensen met een minimum en leuk voor Osm.....

gamlakuk | 14-08-14 | 16:35

Kijk, dat is wat ze bedoelen met 'participatiemaatschappij'.

me,myself and IK | 14-08-14 | 16:31

Waar is het inschrijfformulier?

Peter Emile | 14-08-14 | 16:31

Als alle belasting aan uitkeringen, onderwijs, zorg en asfalt op ging dan betaalde ik ook met een glimlach. Jammer genoeg is de Roverheid een vergiet. Aan alle kanten verspilt de te grote Roverheid geld als was het water......

DeSjaak1000 | 14-08-14 | 16:31

Waar kan ik me inschrijven?? :)

kanon0503 | 14-08-14 | 16:31

Maar denk eens aan al die arme negertjes in Afrika, uitkeringstrekkers uit MOE-landen en al die hier-huursubsidie-vangende-villa-bezitters-in-Marokko. Die leven allemaal van onze gulgevendheid en moeten een stap terug doen als we ze geen geld meer sturen.

sinar2 | 14-08-14 | 16:30

Briljant plan, doen!!!! zeg ik, waar kan ik mij aanmelden?? ook meteen voor andere producten zoals alcohol en rookwaar. Kijk dit noem ik nu een participatie maatxchappij, terug naar de cooperaties om marktwerking af te dwingen.

sjipsknippert | 14-08-14 | 16:28

Ben inmiddels al zo ver dat ik 1x per maand naar Luxemburg rij om daar voor 1,30 per liter te tanken (+60L extra) en voor de nodige mensen drank en tabak mee te nemen en dan ben ik per saldo nóg steeds voordeliger uit, inc de 'verloren' km's die ik daarvoor moet maken. En één keer in de 2 maanden gaat mevr Wielmoer ook mee en zitten we lekker in een B&B voor 27,50 pppn en staat mijn sexleven weer op de rit !!
Eat that Dijsselbloem !!

wielmoer | 14-08-14 | 16:27

Leuk en aardig bedacht / uitgezocht. Maar is er IEMAND hier die denkt, dat we er beter van worden? Het wegvallen van die 8 miljard wordt op zeker gecompenseerd door de regering. Ergo: allerlei andere maatregelen om die 8 miljard terug te halen (en mét bonus voor de overlast --> pak meteen 9 mia).

En of het daadwerkelijk zo kán, moeten we ook nog even zien.

xspalm | 14-08-14 | 16:26

Ik tank op kosten van de baas met een tankpas en verstook de laatste tijd nogal wat diesel, maar dit vind ik een erg goed plan. De staat zal hier wel iets op vinden, dit gaat helaas nooit gebeuren.

Jim Lovell | 14-08-14 | 16:25

Plemp eens een inschrijf formulier online!

Nutcase13 | 14-08-14 | 16:25

LOL @ Kaas de Vies

Lauwe Koffie | 14-08-14 | 16:24

@Godsammekraken | 14-08-14 | 16:22
Zie DM's van driekus.

Kaas de Vies | 14-08-14 | 16:24

@Lauwe Koffie | 14-08-14 | 16:21
Ik vier mijn verjaardag op 4 oktober in Antwerpen, graag benzinepomp bloemen komt allen.

Kaas de Vies | 14-08-14 | 16:23

@Kaas de Vies | 14-08-14 | 16:04
Verwijzinkje Kaas?

Godsammekraken | 14-08-14 | 16:22

Goed bezig! Mooi initiatief.
Kunnen jullie het ook uitbreiden naar sigaretten?

Wim Venijn | 14-08-14 | 16:22

Ik tank al in duitsland.
Maar ik word meteen lid van dit zooitje .

†EVIL† | 14-08-14 | 16:22

Ook ik vraag net als mijn bovenstaande medereaguurders af: waar kan ik mij inschrijven?
Nu concretiseren. Vanmiddag nog!

Derechtselutser | 14-08-14 | 16:22

Je kan dit alleen maar veranderen door burgelijke ongehoorzaamheid in de vorm van massaal op 1 dag gaan tanken in België. Dan worden ze wakker.

Kaas de Vies | 14-08-14 | 16:06

Maar daartoe publiekelijk oproepen wordt gezien als een criminele activiteit (verstoring v/d openbare orde o.i.d.), waarvoor je door de politie van je bed wordt gelicht.

Lauwe Koffie | 14-08-14 | 16:21

Wat natuurlijk de gein is, is dat al die miljarden aan accijns te goede komt aan de samenleving. Zoals alle belastingen. Maar dat is een verhaal wat niet zo lekker bekt. Ik betaal gewoon 1,80 aan de pomp en betaal daarmee een stukje van de uitkering die jullie genieten en als ik aan de beurt ben voor de aow dan is de poen op. Maar goed, de geluksgraaiers die met dit plan komen hebben niets met anderen.

Skunk57 | 14-08-14 | 16:20

Zal de roverheid toch even lelijk op zijn neus kijken als dit gaat lukken.

kaapkos | 14-08-14 | 16:20

Ik heb een paar dagen geleden nog voor 1.30/l getankt in Luxemburg. Dat tankt toch lekkerder dan voor 1.75/l. Puik initiatief.

panadol | 14-08-14 | 16:19

De participatie-samenleving in optima forma.

ElMatadero | 14-08-14 | 16:18

aanalleskomteeneind | 14-08-14 | 16:12

Pauper.

fredmo | 14-08-14 | 16:18

@ouwestomp | 14-08-14 | 16:12
Hoeveel zou GreenPeace betalen aan accijns voor hun diesel-gestookte boten.
O, wacht, internationaal 'bedrijf' dus niet belastingplichtig.....

necrosis | 14-08-14 | 16:16

Ik meld me ook aan, kan ik eindelijk weer eens een markt conforme prijs betalen voor benzine en een pakje shag. Waar oh waar kan ik mij aanmelden?

Toetsiemonster | 14-08-14 | 16:16

@Ballenman | 14-08-14 | 16:15
Dat is niet houdbaar.

Sliptong | 14-08-14 | 16:15

" beperk de uitgaven...."

Sliptong | 14-08-14 | 16:15

@ouwestomp | 14-08-14 | 16:12
Dat is het verschil tussen beroeps- en pleziervaart.

Parsons | 14-08-14 | 16:15

Volgend jaar dus 8 mld aan extra belastingen. Sympathieke actie, maar uiteindelijk broekzak-vestzak...

Ballenman | 14-08-14 | 16:15

De trein rijdt op bijna gratis kolen,

newray | 14-08-14 | 16:15

Of het nu wel of niet onder protectionisme valt, en of het nu wel of niet een uitzondering is, dat maakt voor het belangrijkste punt niet zoveel uit.
.
Het belangrijkste punt is dat als NL de accijnzen omlaag gooit en we maar 1.40 aan de pomp betalen er veel meer geld over blijft in onze economie. En dat komt koopkracht en concurrentiepositie ten goede. En dat levert indirect weer bakken belasting op.

EisQonijn | 14-08-14 | 16:12

fredmo | 14-08-14 | 16:10 | | Reageer+ |
Was het maar een grap.

aanalleskomteeneind | 14-08-14 | 16:12

En wat te denken van de scheepvaart. Varen al jaren met de tanks gevuld van duizenden m3 diesel olie voor veel lagere accijnzen. Om van olie-tankers even helemaal niet te spreken.

ouwestomp | 14-08-14 | 16:12

@Kaas de Vies | 14-08-14 | 16:06
Dat is niet eerlijk ten opzichte van demense die in Leeuwarden/ Den Helder wonen.
*eierdop op hoofd zetten doet*

necrosis | 14-08-14 | 16:11

aanalleskomteeneind | 14-08-14 | 16:07

Grapje was een jaar geleden al een beetje flauw.

fredmo | 14-08-14 | 16:10

Ik ben bang dat mobiliteitsbeleid (mensen uit de auto jagen) voldoende grond/onderbouwing is de accijnsheffingen.

Koning Willy | 14-08-14 | 16:10

Strak plan. Zet die pompen op en ik tank!

Geyle turk | 14-08-14 | 16:10

Waar kan ik me inschrijven?

Flapuidt | 14-08-14 | 16:10

Laat gaan laat gaan. Ik wil lid worden. Kunnen we weer eens een stukkie voor de lol rijden.

Bulletje Bloedworst | 14-08-14 | 16:09

Volgens mij ben je als buitenlander in Duitsland sowieso verplicht om een reserve jerrycan met benzine bij je te hebben op de snelweg?

Conan de Rabarber | 14-08-14 | 16:09

Kom maar op.
ik meld me aan bij deze club.

IJzeren Hein | 14-08-14 | 16:08

Waar kan ik nu geld storten en lid worden van deze vereniging ? Overigens willen al mijn bedrijfswagens ook lid worden. Mooi en interessant artikel maar de cruciale informatie zoals inschrijvingsformulier en rekening nummer ontbreken nog.

snap-u-m-snap-ik-m | 14-08-14 | 16:07

Gelukkig heb ik van Rutte 1000 euro gekregen om het leed wat te verzachten. O wacht!

aanalleskomteeneind | 14-08-14 | 16:07

Dan kan dat ook bij sigaretten, drank, auto's etc. Dat is inderdaad interessant.

namensmijnhond | 14-08-14 | 16:07

Alle lof (en broccoli) voor Driekus! De Groningse Luis in het Haagse Pluche!

SvennusMax | 14-08-14 | 16:07

Karma is a bitch en Europese regelgeving ook.

Godsammekraken | 14-08-14 | 16:07

Laten we het eens hebben over de illegale 'tax' genaamd BPM......

necrosis | 14-08-14 | 16:06

We blijven gewoon over de grens tanken. Scheelt soms 30 cent per liter voor gewone loodvrije benzine.

jasser | 14-08-14 | 16:06

Daarnaast belemmert dit de communautaire bla bla dingen niet, want het is voor iedereen gelijk.

Je kan dit alleen maar veranderen door burgelijke ongehoorzaamheid in de vorm van massaal op 1 dag gaan tanken in België.
Dan worden ze wakker.

Kaas de Vies | 14-08-14 | 16:06

ik zou zeggen niet praten maar doen lijkt me een goed plan!

the handyman | 14-08-14 | 16:05

Waar kan ik lid worden?

watergeus | 14-08-14 | 16:05

Die Driekus toch. Vanuit de twitter blogosfeer into the Realpolitiek publieke ruimte. Heftig. En dat op donderdagmiddag.

bijscholing | 14-08-14 | 16:04

Volgens mij zijn bepaalde goederen i.c. benzine uitgesloten en komt het bepalen van de accijnzen de lidstaten toe.

Kaas de Vies | 14-08-14 | 16:04

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken
Online Casino | Online Casino | Paynplay Casinos | Online casino expert | Online Casino
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com