Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Hans Jansen - Meer Moraliteit in Monaco

hj.pngVerkiezingen dienen, van franje ontdaan, twee doelen: bepalen waaraan de staat de opgehaalde belastingpenningen uitgeeft, en hoeveel van zulke penningen de staat ophaalt. Afgelopen donderdag kwam er een derde doel bij: Nederland inpeperen dat het een wingewest van de Europese Unie is geworden, dat het geen zelfstandig koninkrijk meer is, maar iets als het Prinsdom Monaco binnen Frankrijk. Om dat te symboliseren mogen we de officiële uitslagen van onze eigen verkiezingen niet weten, die moeten voorlopig geheim blijven. Je zou denken dat een koning prins hier een taak ziet, maar ook hij zal wel door eurofiele koortsen onwel zijn geworden. De EU is er tot op heden in geslaagd zo goed als elke politicus, journalist of ambtenaar die door de vingertoppen van de eurocratie is aangeraakt plat te krijgen. Hoe? Door hem lucratieve carrière-sprongen in het vooruitzicht te stellen, zodat hij verleid wordt zichzelf tot een juichaapje te reduceren. Verleiden is beter dan verkrachten, maar toch is zo’n handelwijze immoreel. ‘Moraliteit hoort niet thuis in de politiek’, hoor ik een aantal ‘echte’ politici al besmuikt mompelen. Maar dat kon wel eens een vergissing zijn. Een tegendraads onderzoek van de Amerikaanse godsdienstwetenschapper Robert D. Woodberry laat iets anders zien. Woodberry is niet de zoveelste Diederik Stapel, maar iemand wiens werk, voor het gepubliceerd kon worden, uitgebreid gecontroleerd is. Als compensatie voor de argwaan die uit de extra controles bleek, mocht zijn artikel (pdf) toen het gepubliceerd werd wat langer uitvallen dan gebruikelijk. Woodberry zegt niet, zoals bijvoorbeeld Ibn Warraq, dat het onmogelijk is respect te hebben voor een cultuur die niet in staat is zijn eigen rioolwater te zuiveren. Woodberry houdt zich ver van de actualiteit. Hij heeft iets uitgezocht dat zo simpel is dat je achteraf niet begrijpt dat er niet eerder naar gekeken is. Hij heeft geteld hoeveel protestantse zendelingen er in 1923 in een land per duizend localo’s aanwezig waren. En dan zie je iets onverwachts. Hoe meer zendelingen, hoe groter de kans dat het land nu een stabiele democratie is. Hij heeft ook nog vijftig andere mogelijk relevante variabelen bekeken, bijvoorbeeld het bruto nationaal product, en of het om een Britse kolonie ging. Geen factor kon op tegen de invloed van de aanwezigheid van zendelingen. Het kader van de Linkse Kerk zal wel ontstemd zijn over dit onderzoek. Kan zulk onderzoek wel zo maar worden toegestaan? Verbieden die onzin, of anders: negeren, ridiculiseren en demoniseren. Vooral doen, gerespecteerde kameraden, maar er is iets dat minstens even onverwacht is. Hoe meer zendelingen in 1923, hoe lager de kindersterfte in 2000, en hoe hoger de levensverwachting. Probeer dat maar eens weg te redeneren, hooggeëerd en weldenkend publiek. Kennelijk deden die zendelingen meer dan de heilige oorlog prediken, of voorlezen uit de kinderbijbel. In Europa zelf zien we iets dergelijks. Hoe meer protestantisme, hoe stabieler het land. Het Euro-infuus gaat van noord naar zuid? Ja zeker, maar dat wil zeggen: het gaat van de delen van de EU waar de mentaliteit van het protestantisme domineert naar de delen van de EU waar dat niet zo is. Voor de minder oplettende lezer moet hierbij uitgelegd worden dat dit niet betekent dat het protestantisme of enige andere godsdienst ‘waar’ is. Het betekent alleen dat het protestantisme, net als andere godsdiensten, maatschappelijke en economische invloed uitoefent. Godsdienstig geïnspireerde moraliteit of immoraliteit beïnvloeden de maatschappij, de politiek en de economie in alle haarvaten en slagaders. Daarom moet de staat bedachtzaam omgaan met godsdienstige bewegingen. Politiek en godsdienst moeten bovendien gescheiden blijven, anders dreigt er een maatschappelijke stagnatie die je niet navertelt. De scheiding tussen godsdienst en politiek is nodig omdat de staat en de godsdienst elkaars macht moeten inperken. Pseudo-christelijke religieuze opwellingen die inhouden dat iedere wereldburger die ziek of zwak is, recht heeft op hulp van de Nederlandse staat – zulke vrome opwellingen veroorzaken ontwrichting. Ook pseudo-naastenliefde van het type ‘Geen mens is illegaal’ is uit den Boze – want die leuze brengt met zich mee dat er onbeperkte uitgaven gedaan worden die tegenover een beperkt inkomen komen te staan. Als dat een tijdje doorgaat, leidt dat tot een ramp. Ontkennen is zinloos: Nederland wordt steeds vromer, maar de godsdiensten van keuze zijn niet de geschiktste voor de moderne tijd. Er wordt met religieuze hartstocht en heilige verontwaardiging met modder gegooid naar ketters die van mening durven te zijn dat de belastingpenningen anders besteed moeten worden, of dat er minder belastingpenningen moeten worden opgehaald. De scheiding tussen de staat en de linkse kerk is verloren gegaan, en moet dringend hersteld worden. Enige ouderwetse rechtlijnige protestantse moraliteit, zoals het besef dat leugen en laster fout zijn – wat zou Nederland daar mee gebaat zijn.

Reaguursels

Inloggen

Ja en de sinds de introductie van internet begin jaren '90 gaan er steeds meer WO2 veteranen dood!
Waren er nog 135.000 veteranen in 1990, in 2010 nog maar iets van 5000!
"Probeer dat maar eens weg te redeneren, hooggeëerd en weldenkend publiek"

The Kwisatz | 26-05-14 | 11:32

Hans Jansen MEP, proficiat! De eerste keer in dertig jaar dat ik bij verkiezingen ook een beetje win. Wel blijven werken graag.

Friedrich Frayek | 26-05-14 | 04:01

ZSU-23-4 | 25-05-14 | 12:16
"De koning is overigens maar een marionet van de gevestigde politiek, een handpopje."
Van geen enkele alleenheerser van Nederland heb ik de indruk dat die een "marionet van de gevestigde politiek" is of is geweest. Kunt u dat onderbouwen?

gutgutgut | 25-05-14 | 15:53

Hans Jansen is een geleerd man. Dat is boven iedere twijfel verheven. Maar hij is ook een demagoog. Om zijn 'evangelische boodschap bij de wat intelligentere reaguurders suggereert hij allerlei verbanden. Eerst maar over de boodschap die Jansen dolgraag kwijt wil; die komt er simpel gezegd neer op; Islam is slecht en de linkse kerk wil niks liever dan de maatschappij zo zwaar mogelijk ontwrichten door vette bonussen uit te delen aan aartslui tuig, uitheemse gelukszoekers, en door Islamistische extremisten en Marokkaanse criminelen te beschouwen als slachtoffers van westers racisme. Ik aanvaard de uit het sociologisch onderzoek overgenomen stelling dat er een causaal verband bestaat tussen het aantal evangelische missionarissen en allerlei positieve maatschappelijke gevolgen in de kolonies. Hoe knap die studie ook is, de conclusies zijn toch nauwelijks opzienbarend te noemen. Na de 16e eeuw stroomden zendelingen massaal richting gebieden die op dat moment op het ontwikkelingsniveau van de Europese late middeleeuwen verkeerden. Iedereen leefde van de jacht of landbouw. Het drieslagstelsel was nog niet uitgevonden. Stammen vochten om de minst slechte stukjes grond, de vruchtbaarste meisjes van een vijandige stam of om een ervaren vernedering betaald te zetten. Zou de educatie, het versterken van het civiel- en strafrecht, het oprichten van instituties maar vooral de nadruk op (Christelijke) moraal geen sterke vooruitgang hebben opgeleverd dan waren de uitkomsten pas spectaculair. Het was immers voor iedereen beter als niet om de zoveel tijd vee, land of jonge maagden werden geroofd door een concurrerende stam.

Tegelijkertijd verzwijgt Jansen de misdadige rol die zendelingen, missionarissen en bisschoppen altijd hebben gehad bij het in stand houden van koloniale regimes door antikolonialisme als communistisch en antichristelijk voor te houden. Maar ook door de hele 20e eeuw heen hebben zij in Latijns-Amerika misdadige regimes die hun eigen arme bevolking op massale schaal liet uitmoorden door paramilitaire doodseskaders, in het zadel gehouden en verzet tegen de moorddadige junta's van Honduras, Nicaragua, El Salvador, Chili, Argentinië, Uruguay, Paraguay, enz. te veroordelen. Honderdduizenden arme boeren en arbeiders zijn met morele steun van de gevestigde kerk en de zendelingen vermoord in twee decennia tijd. En waar het in de 20e eeuw evengoed voor de hand had gelegen dat de achtergebleven gebieden maatschappelijk en economisch onder invloed van de zendelingen flink vooruit zouden zijn gegaan hebben zij met hun steun aan grootgrondbezit en uitbuiting en onderdrukking juist voor stagnatie gezorgd.
Maar daar gaat het Hans Jansen allemaal niet om. Hij heeft bewezen dat de Islam inferieur is aan het Christendom. Maar even belangrijk vindt hij het om de Linkse Kerk in de verdachtenbank te plaatsen. Hij Jansen, en iedere vrijheidlievende burger mag van die verwerpelijke leden van de Linkse Kerk de pijnlijke waarheid niet zeggen. Het pallet aan passende sancties die de vrijheidhatende leden van de Linkse Kerk in voorraad hebben voor eenieder die een afwijkende mening heeft; "Verbieden die onzin, of anders: negeren, ridiculiseren en demoniseren". Dat verbieden heb ikzelf uit de rangen van de linkse kerk nooit vernomen. Ik weet dat Hans Jansen Diederik Samson als exponent van de Linkse Kerk ziet , maar je zou haast menen dat hij Kim Jung Un tot diens zielsverwant rekent. Over de andere sanctiemiddelen kun je gerust stellen dat zij inderdaad een zware inbreuk vormen op de mensenrechten. Punt gemaakt Hans!

dadoorunrun | 25-05-14 | 14:23

gutgutgut | 24-05-14 | 16:57
Ik denk meer dat Dhr. jansen altijd al een kritische kijk op bepaalde zaken had en altijd zal houden, u probeert de terechte kritiek op de islam die hij altijd al heeft en zijn kritische, tegendraadse insteek ten aanzien van wat de mainstream linkse/EU kerk graag hoort gewoon op een doorzichtige manier toe te schrijven aan een factor die er in werkelijkheid helemaal niet toe doet.
Of is het niet zo dat je als afvallige van het EU/linkse kerkprotocol ineens geen problemen gaat ondervinden bij het vinden van een baan en dergelijke?
De koning is overigens maar een marionet van de gevestigde politiek, een handpopje. Wel een duur handpopje, dat dan weer wel.

ZSU-23-4 | 25-05-14 | 12:16

Mike Oxlong | 24-05-14 |
Een testgroep verdubbelen met jezelf is nou niet bepaald het meest slimme om te doen, twee maal een steekproef met de omvang van niets is nog steeds niks.
De invloed van protestantisme op een compleet land (u weet wel, dat is zo'n min of meer zelfstandig omgrensd landsdeel met heeeel veel mensen, niet gewoon een paar krantenlezers) daarentegen meet het effect van protestantisme op heel veel mensen. En het effect van een dergelijke mentaliteit zou, met ondersteunend onderzoek, weleens een heel goed inzicht kunnen geven in inderdaad het verband tussen moraliteit, godsdienst en economische welvaart.

ZSU-23-4 | 25-05-14 | 12:08

@gutgutgut | 24-05-14 | 23:35
Het door Becker & Wossmann gedane onderzoek weerlegt inderdaad dat het het groeien van economieen binnen het kapitalistisch systeem kan worden verklaart door de protestantse werk ethos. In plaats daarvan werd de ontwikkeling volgens hen veroorzaakt door de geletterdheid die het protestantse geloof veroorzaakt. Het onderschrijft perfect Woodberry's werk dat volken met veel protestantse invloeden het 'beter' doen. Ik zie Becker en Wossman dan ook vooral als uitbreiding op Weber; ze gaan er net als Weber vanuit dat het protestantse geloof de ontwikkeling positief beinvloedde.

potsenmakkert | 25-05-14 | 11:50

Ik voel me een Calvinistische Pruis. Ben het dan ook helemaal eens met Hans. Hij schrijft wat ik al een tijdje dacht. Alleen ben ik niet zo'n fan van zendelingen. Stemt toch tot nadenken. Weer een verhelderend geschrift Hans.
Ik blijf op je stemmen.

Goedzo | 25-05-14 | 11:15

Beste Hans,

Ook van mij kreeg je een voorkeurstem.
Op Wilders zelf kan ik zeker niet stemmen.
Tegengeluid is onmisbaar zeer nodig in deze tijd van geraffineerde propaganda.

lienke | 25-05-14 | 08:55

Is Hans de nieuwe Luther?

Rest In Privacy | 25-05-14 | 08:08

G. Raayer | 24-05-14 | 17:11
"de linkse kerk, zoals ik het begrijp"
Aha iemand die het begrijpt. Geef eens college in de linkse theologie.
WAT bedoel jij nu eigenlijk met het cliché "linkse kerk" ?

gutgutgut | 25-05-14 | 00:34

potsenmakkert | 24-05-14 | 21:23
" Ik gaf aan dat een theorie waar 1 persoon kritiek op heeft (gezien de link die je gaf) niet perse als weerlegt beschouwt kan worden zeker niet als dit een vrij zwakke en discutabele weerlegging is."
Ik gaf twee links en twee weerleggingen.

"Met je laatste opmerking geef je Weber overigens gelijk: ook Nederland in het VOC tijdperk was overwegend protestants. "
Het feit dat NL protestants was ten tijde van de VOC en WIC betekent niet dat Weber gelijk heeft.

gutgutgut | 24-05-14 | 23:35

@gutgutgut | 24-05-14 | 20:24
Je gaat compleet voorbij aan wat ik zei. Ik gaf aan dat een theorie waar 1 persoon kritiek op heeft (gezien de link die je gaf) niet perse als weerlegt beschouwt kan worden zeker niet als dit een vrij zwakke en discutabele weerlegging is.
.
Met je laatste opmerking geef je Weber overigens gelijk: ook Nederland in het VOC tijdperk was overwegend protestants. Ik zeg niet dat er voor de industriele revolutie geen kapitalistische gedachten waren, maar om Italie nu kapitalistisch te noemen zoals Robertson dit doet omdat er een aantal vrije denkers waren vind ik wel heel ver gaan, en ik zie dit dan ook niet al serieuze 'weerlegging'. Dat er discussie kan bestaan of Nederland of Engeland als eerste kapitalistisch was ben ik zeker met je eens.

potsenmakkert | 24-05-14 | 21:23

@mocroGS | 24-05-14 | 19:37
Nee hoor, ook het cijferwerk dat hij heeft gedaan is als het goed is verifieerbaar. Jij kunt dezelfde (of andere) analyses op de data loslaten en dan krijg je dezelfde (of andere) resultaten. Tuurlijk kan er altijd naar andere variabelen worden gezocht die verklarend kunnen zijn voor 'stabiele democratie', maar dat wil niet zeggen dat het verband van Woodberry niet klopt. Misschien is het aantal zendelingen wel of niet een van de variabelen die de stabiliteit van de democratie verklaren. Ik heb zojuist het artikel doorgekeken en de significanties zijn zeker niet te ruim genomen, er zijn zelfs p waardes van 0.001 bij. Wetenschappelijk is het zeker waar dat correlatie geen causale verbanden aangeeft, maar tegelijkertijd is het moeilijk een andere variabele te bedenken die heel sterk gecorreleert is met zowel het aantal protestantse zendelingen in 1923 als de stabiliteit van de democratie. Misschien kun jij die wel verzinnen, of een onderzoek uitvoeren waaruit blijkt dat Woodberry geen gelijk heeft, maar met deze significantieniveaus mag je er wel van uit gaan dat er wel degelijk een verband is en dat de twee op zijn minst iets met elkaar te maken hebben. Het is dan ook een theorie die Woodberry oppert en dat betekend dat iedereen deze mag proberen te falsificeren. Ik ben dan ook benieuwd welke variabele jij als tussenliggende variabele ziet.

potsenmakkert | 24-05-14 | 21:14

potsenmakkert | 24-05-14 | 19:15
De theorie is weerlegd. Dat gebeurt vaker met oude theorieën.
De theorie is ook oud nieuws. Hij wordt alleen opgepoetst om te dienen in de kruistocht van Jansen.
Was de Engelse industriële revolutie de bakermat van het kapitalisme? Mogelijk, maar de 17e eeuwse Republiek met zijn VOC en WIC had ook kapitalistische trekjes.

gutgutgut | 24-05-14 | 20:24

@kwark001 | 24-05-14 | 12:40,

inderdaad, gek dat niemand dit lijkt te snappen, zelfs Verdonk en Wilders niet. We kunnen nu in bepaalde gevallen mensen met een dubbele nationaliteit de nederlandse ontnemen (bv bij terrorisme) en ze tot ongewenste vreemdeling verklaren. Dat kunnen we we gewoon oprekken tot elke veroordeling waarop een gevangenisstraf staat. Ik geloof dat zoiets in Australie al gebeurt, dus qua internationaal recht moet dat wel goed zitten en anders zijn we nog altijd baas in eigen land en zeggen we gewoon wat verdragen op.

rode peper | 24-05-14 | 19:44

potsenmakkert | 24-05-14 | 19:02

Wetenschappelijk onderzoek zegt niks als je er een eigen invulling aan mag geven. Het enige wat verifieerbaar is aan het onderzoek van Woodberry zijn de bronnen.
Echter correlatie en oorzakelijkheid zijn niet onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Zo zegt het onderzoek: Hoe meer zendelingen in 1923, hoe lager de kindersterfte in 2000, en hoe hoger de levensverwachting.
Ieder weldenkend mens kan de correlatie verifiëren, maar om de oorzakelijkheid hierbij te leggen bij de zendelingen is wel heel simplistisch.
Net zoals ik in mijn voorbeeld gaf dat Zuid-Afrika, het land met overwegend christelijke doctrine, het hoogste percentage Aids patiënten kent.
Onder moslims is HIV besmetting overigens veel lager in Afrika. heart-intl.net/HEART/120104/HIVandIsla...

mocroGS | 24-05-14 | 19:37

Lewis Lewinsky | 24-05-14 | 17:47
"gezien de pvda-gezichten van de bemanning van het stembureau."
Aha! Een PvdA complot om de verkiezing te vervalsen. Dat is pas nieuws!
Enig bewijs. Nee. Verzinsel van mafketel op blog.

gutgutgut | 24-05-14 | 19:17

@gutgutgut | 24-05-14 | 17:05
Een theorie die (volgens wikipedia) door 1 andere bron word tegengesproken noem ik nu niet bepaald 'weerlegt'. Daarnaast vind ik de weerlegging niet bepaald sterk. Robertson noemt Italie als bakermat van het kapitalisme. Hij doet dit vooral met het argument dat er economen en filosofen waren in Italie die kapitalistische denkbeelden hadden. Alhoewel ik zeker niet ontken dat die schrijvers er inderdaad waren zie ik 'de eerste' kapitalistische theorieen nu niet bepaald als bewijs dat Italie kapitalistisch was in die tijd. Ik ben het eerder met Weber eens, dat de Industriele revolutie de bakermat van het kapitalisme was.
.
Je kunt dit ook vergelijken met het communisme. Als je kijkt naar de opkomst hier van zullen weinigen de plek waar Karl Marx leefde toen hij Das Kapital schreef als bakermat van het communisme zien. Voor mij (en ik denk voor de meeste mensen) is dat toch echt Rusland vanaf 1917.

potsenmakkert | 24-05-14 | 19:15

@mocroGS | 24-05-14 | 13:21
Die heeft Jansen niet zelf 'bedacht' maar komt dus uit een sterk gecontroleerd onderzoek. Uiteraard staat het jou vrij een onderzoek te doen naar het effect van islamitische zendelingen in 1923 maar ik heb een vaag vermoeden dat je dan hele andere resultaten krijgt als de resultaten bij het door Jansen aangehaalde onderzoek.
@mocroGS | 24-05-14 | 13:53
Ook dat onderzoek mag je van mij zonder problemen op je nemen. Wel graag wetenschappelijk en verifieerbaar zoals ieder wetenschappelijk onderzoek.
@De Tusschenspreker | 24-05-14 | 15:13
Katholieken zijn als ik mij niet vergis ook vaak CDA'er.

potsenmakkert | 24-05-14 | 19:02

Ik zou graag een 3?delige Britse? tv-serie nog eens terug willen zien. Uitgezonden begin deze eeuw op de BBC? Het ging over wat de landen rond de Noordzee gemeenschappelijk hebben en dus onderscheidt van de andere West-Europese landen. Het ging o.a. om protestantisme, echte democratie, maar ook kunst zoals Cobra, en 'instituties' zoals de Wallen en de Reeperbahn. Indertijd al zappend toevallig een aflevering gezien, wellicht nuttige info in het politieke EU-debat.
Bij voorbaat dank voor info!!!

Ci Ty33 | 24-05-14 | 18:22

Ik heb op je gestemd, Hans. En nu maar hopen dat mijn stem ongeschonden wordt meegeteld. Ik heb daar eerlijk gezegd een hard hoofd in, gezien de pvda-gezichten van de bemanning van het stembureau.

Lewis Lewinsky | 24-05-14 | 17:47

Je weet dat je stem geen enkel gewicht in de schaal legt bij de verkiezingen, en al helemaal niet bij de verkiezingen van het europarlement, waar NL een schamele 26 zetels van de in totaal 780 bezet; bovendien een machteloos parlement. Ook dat nog!
Nu kun je als politiek bewust burger in een hoekje zitten kniezen, of daarentegen juist tegen windmolens gaan vechten.
Maar je kunt ook de politiek overboord gooien, accepteren dat je geen inspraak hebt en dat juist als een bevrijding zien, niet als een nederlaag of ontgoocheling. Ga naar het strand en laat de wind over je haren strijken en de zon je lichaam verwarmen. Laat illusies als democratie en politieke participatie achter je. Onvermijdelijk zijn het kleine groepen die de touwtjes in handen hebben. Daar helpt geen progressieve opvoeding aan. Leun achterover. Als ze je op een kwade dag dan toch komen ophalen, heb je in ieder geval genoten van het leven.

Rest In Privacy | 24-05-14 | 17:20

Hans probeert moeilijke onderwerpen bij elkaar te brengen---
de linkse kerk, zoals ik het begrijp ( de echte linkse kerk is eigenlijk de linkse moskee als opvolger van het protestantisme, boek schrijven Hans, samen?)is opvolger van de politieke christendom vanaf, ik pak m beet, Napoleon, hoogtepunt van het Franse Rationalisme-----

daarom roep ik al tijden op tot het Herstel van de Christelijk/Joodse identiteit van Europa.-----

Merkel probeert nog wel zuinig met geld om te gaan en voorwaarden te stellen, zoals ook Finland en het gepruttel van Rutte lijkt ook op calvinistisch moraliteit maar de schulden groeien en groeien maar

G. Raayer | 24-05-14 | 17:11

Ahum, goed. We leven in een democratuur: een dictatuur met de rituelen van een democratie. Op een bevolking van honderden miljoenen is je stem net zoveel waard als een zandkorrel op het strand. Aan de andere kant: het ontslaat je wel van je verantwoordelijkheid. Ga lekker een ijsje eten aan het strand, samen met andere onderdanen. De wind waait al miljarden jaren aan het strand. En die heeft wel gekkere creaturen gezien dan ijs likkende mannen in korte broek. Hoewel...

Rest In Privacy | 24-05-14 | 17:04

@ gutgutgut / 16:54
Goed dan, België eruit
ik had daar toch al spijt van
Scheiding van kerk & staat is in genoemde landen iets beter dan in de rest vd wereld, landen met een protestantse voorgeschiedenis lijken dat iets serieuzer te nemen dan de rest van -paaps & orthodox - Europa

Tobi | 24-05-14 | 17:02

ZSU-23-4 | 24-05-14 | 13:49
Wat klets jij nou over Jansen en het hout waaruit hij gesneden is?
Hij gaat het hoogstwaarschijnlijk niet halen en ik vermoed dat hij daarom extra uithaalt. Zelfs de koning vind hij maar een EU juichaap.
Een slecht verliezer.

gutgutgut | 24-05-14 | 16:57

Tobi | 24-05-14 | 15:18
Er klopt helemaal niets van wat jij schrijft.
De Benelux heeft nominaal een ruime katholieke meerderheid.
België (100 % katholiek) doet het trouwens redelijk. De instabiliteit heeft niets met katholicisme te maken.
Duitsland is voor de helft, en wel de rijkste helft, katholiek.
Engeland is anglicaans, wat wil zeggen dat de koningin tegelijk ook paus is. Geen scheiding van kerk en staat at all.

gutgutgut | 24-05-14 | 16:54

Ik heb op Hans gestemd, maar als ik dit zo lees had ik beter op de Staats Gevaarlijke Partij kunnen stemmen.

modderator | 24-05-14 | 15:44

@Centauri3 | 24-05-14 | 13:43


Ik heb echt geen idee wat je loopt zeggen. Ik kan compleet niet ontcijferen wat je bedoelde te zeggen.

omanders | 24-05-14 | 15:36

Ik heb ook op Hans gestemd. Jammer dat hij er niet in komt.

Ayn Rants | 24-05-14 | 15:35

Juist de Protestantse en meest stabiele landen van Europa zijn ook de meest welvarende
zouden de nieuwe EU - met voor mijn part de [N]Euro - moeten worden
Skandinavië/Finland, Duitschland, Benelux; Engeland als ze willen
geen enkele ander land erbij want niet Protestants van oorsprong dus tot mislukken gedoemd

Tobi | 24-05-14 | 15:18

@mocroGS | 24-05-14 | 13:57
Mocro, het condoomverbod van de paus heeft absoluut niets met zendelingen te maken. In tegendeel!
Zendelingen zijn namelijk Protestants en hebben niets te schaften met de hersenspinsels van de katholieke kerk. Waar jij (en vele andere reaguurders) de mist in gaan is dat ze het verschil niet (willen) weten tussen missionarissen en zendelingen. Missionarissen zijn katholiek en zendelingen protestant. Ken uw vaderlandse geschiedenis.
Het onderzoek waar Hans Janssen naar verwijst toont dus aan dat er een wezenlijk verschil is tussen instabiele gebieden waar Protestante Zendelingen gewerkt hebben en instabiele gebieden waar Katholieke missionarissen gewerkt hebben.
Het grote verschil tussen Missie en Zending is overigens dat je van de Protestante Zendeling wél zelf mag denken en van de Katholieke Missionaris niet.
Ter zijde: de CU en de SGP zijn beiden Protestant. Waar de katholieke bloedgroep in Nederland gebleven is weet ik niet, maar ik gok dat ze in de Linkse Kerk zijn opgegaan...

De Tusschenspreker | 24-05-14 | 15:13

@gedachtespinsel | 24-05-14 | 14:29
Ja!

necrosis | 24-05-14 | 14:33

@necrosis | 24-05-14 | 14:24
Ja?

gedachtespinsel | 24-05-14 | 14:29

Zoals een oud-voorlichter van de Raad van State ooit zei: "De prins van Monaco is geen soeverein, maar een snoeverijn."

Wachtloper | 24-05-14 | 14:27

"Hoe meer protestantisme, hoe stabieler het land."
Beieren, de rijkste deelstaat van Duitsland, zowat het rijkste land van de EU, is overwegend katholiek en stabiel en rijk. Stuttgart ligt ook midden in Kathloiek gebied evenals het Roergebied.
en.wikipedia.org/wiki/File:Katholisch_...
Polen katholiek en stabiel.
Tsjechië ooit katholiek (Over 90% Catholic in 1910): stabiel.

gutgutgut | 24-05-14 | 14:26

@gutgutgut | 24-05-14 | 14:12
Ik ben heel vrouwvriendelijk....

necrosis | 24-05-14 | 14:24

haha, distantieer je dan maar vanaf nu dagelijks en straks elk uur en dan elke minuut.. schiet lekker op.

Verbelgd | 24-05-14 | 14:22

@necrosis | 24-05-14 | 14:12

Nee, ben geen vrouw, maar weet waar je op doelt.
Ik distantieer me van straattuig die zulke woorden gebruiken. Zo ben ik niet opgevoed.

mocroGS | 24-05-14 | 14:17

Maria.1 | 24-05-14 | 14:15
Kijk dan eens naar dat plaatje.
Dan kun je die nick niet meer lezen zonder misselijk te worden.

gutgutgut | 24-05-14 | 14:16

Oeps, sorry dubbel. Ben nu echt weg.

Maria.1 | 24-05-14 | 14:16

kees1960 | 24-05-14 | 13:59
"Frappant is natuurlijk wel dat als je naar voormalige kolonien kijkt, de kolonien van protestantse landen (nederland, Engeland) het over het algemeen beter doen dan kolonieën van Roomsche landen (Spanje)."
Doet Brazilië het slechter dan Nigeria?

gutgutgut | 24-05-14 | 14:15

@gutgutgut. Ik kijk niet naar iemands nick, maar naar de reacties van die persoon.

Maria.1 | 24-05-14 | 14:15

Waarom zouden we eigenlijk mensen moeten binnenhalen? Er zijn meer dan een miljard mensen die niet voor elkaar onderdoen voor hulp die ze nodig hebben. Zijn alleen de relatief iets rijkere die de reis konden betalen die hier worden opgenomen.
Dat is volgens mij niet het type waar ik mijn belastinggeld aan besteed wil zien worden. Bovendien, we zijn anders, we zijn niet gelijk. En als ze hier dan zijn dan willen ze niet met ons mee gaan doen, maar ze willen gaan domineren. En toch blijven ze maar komen en toch blijven wij maar gastvrij..
Is het niet oneerlijk om altijd maar van de kip met veren te plukken omdat de kip zonder veren ze er constant zelf uittrekt?

Verbelgd | 24-05-14 | 14:14

@gutgutgut. Ik kijk niet naar iemands nick, maar naar de reacties van die persoon.

Maria.1 | 24-05-14 | 14:14

@Mike Oxlong 14:01. Dank je voor de aanvulling. Humor, spot en overdrijving zijn niet aan iedereen besteed. Dat wordt wel weer significant duidelijk. Niet wetenschappelijk trouwens. Gewoon observatie. En subjectief ook nog.

bbbachstra | 24-05-14 | 14:13

Maria.1 | 24-05-14 | 14:08
Hoe kun je nu aardig zijn tegen iemand die zich "necrosis" noemt?
Hier een voorbeeld van "necrosis" waarmee die persoon zich identifeiceert:
en.wikipedia.org/wiki/File:Necrotic_le...

gutgutgut | 24-05-14 | 14:12

@mocroGS | 24-05-14 | 14:04
Bij deze een repost:
Ben jij wel eens nagesist of voor 'hoer' uitgemaakt?
Of weet je niet waar ik het over heb?
Ik zal het je met alle vormen van plezier uitleggen, met voorbeelden uit MIJN dagelijkse realiteit!
necrosis | 24-05-14 | 13:18


En nu graag antwoord....

necrosis | 24-05-14 | 14:12

@mocroGS. Dat zijn de bisschoppen in Afrika, de aidsbestrijders aldaar zijn er woedend over (zie laatste alinea van jouw link). Daarnaast is het een artikel uit 2001; we schrijven nu 2014.

Maria.1 | 24-05-14 | 14:11

Maria.1 | 24-05-14 | 13:55
MocroGS heeft gelijk. Correlatie is geen bewijs voor oorzakelijk verband.
Jij _bevestigt_ zijn gelijk met je argument.
Jullie zijn het eens.
Nu moet dat feit alleen nog even doordringen.

gutgutgut | 24-05-14 | 14:10

@ZSU-23-4 13:51. Hans begon. Ikke dee niks.

bbbachstra | 24-05-14 | 14:09

Ik ga er even tussen uit. MocroGS wel aardig tegen necrosis blijven hè?!

Maria.1 | 24-05-14 | 14:08

Alteidt Glijck | 24-05-14 | 14:04
"uw onvloed te mogen uitoefenen"
Dit wordt het nieuwe woord van het jaar.
Onvloed uitoefenen. Echt PVV!

gutgutgut | 24-05-14 | 14:06

hetbozeoog | 24-05-14 | 13:18
"onderuit gehaald"
Daarmee zou ook Jansen's verhaal onderuitgehaald zijn.
Graag een onderbouwing of bron.

gutgutgut | 24-05-14 | 14:05

@mocroGS. Ik denk toch dat de huidige zendelingen/christenen vooral in Afrika zijn om de mensen te helpen; niet zozeer om ze te bekeren. Dit doet men o.a. door goede voorlichting te geven, dus ik denk niet dat ze de mensen er vooral op gaan wijzen geen condoom te gebruiken.

Maria.1 | 24-05-14 | 14:05

Ge-wel-dig meneer Jansen.
Hoe komt het toch dat ik altijd geboeid ben door uw bijdragen, al vanaf die bekende rechtzaak?
Wel, vanwege dit soort vind-denk-en schrijfwerk.
Ik wens u toe uw onvloed te mogen uitoefenen op het europese parlement.

Alteidt Glijck | 24-05-14 | 14:04

necrosis | 24-05-14 | 14:01

Wat was je vraag ook al weer? Ik kan het niet terug vinden tussen je geflirt met Maria1 plempsels.

mocroGS | 24-05-14 | 14:04

[OFF TOPIC] for mr S.Hawkin:

its the Ouroboros UNDER the Rainbow. [sign out]

Centauri3 | 24-05-14 | 14:02

ZSU-23-4 | 24-05-14 | 13:51

Ik lees ook geen ochtend kranten en leef ook nog en heb hiermee in één keer de testgroep verdubbeld!
Het feit dat je significant weet te spellen maakt niet dat je dan wel wetenschappelijk onderzoek snapt.
Nog wat "wetenschap" voor je: Er zijn ongeveer 200 soevereine landen, niet elk is een democratie en niet elk land een democratie vanwege protestante zendelingen, hoe groot moet je groep zijn om een beetje statistisch significant te zijn?
Statistisch gezien heeft gemiddeld 100 procent van de wereldbevolking één tiet.

Mike Oxlong | 24-05-14 | 14:01

Centauri:B:13:55: De enige zekerheid in het leven, doodgaan en de belastingdienst.Altijd op tijd.

Archy Bunker | 24-05-14 | 14:01

@mocroGS | 24-05-14 | 13:57
Je geeft geen antwoord op mijn vraag, maar wil je mij nu straffen voor de zendelingen in Afrika?
Alsof IK die zendelingen heb gestuurd....
Even voor de info, ik heb niets met religie!
Religie zuigt!

necrosis | 24-05-14 | 14:01

ik ken niet de methodes die precies zijn toegepast maar hoewel intereesant hoeft het niets te betekenen, misschien kwerden er meer zendelingen gestuurd nar potentieel stabielere landen.

Statistiek kan veel verbanden leggen: als je naar nederland kijkt ging het hebben van een radiovergunning (de voorloper van het kijk en luistergeld) gelijk op met de welvaart en een afname van de kindersterfte.

Mijn oplossing voor bijvoorbeeld Afrika: kijk en luistergeld gaan heffen, worden ze allemaal rijker en gaat de kindersterfte omlaag.

Frappant is natuurlijk wel dat als je naar voormalige kolonien kijkt, de kolonien van protestantse landen (nederland, Engeland) het over het algemeen beter doen dan kolonieën van Roomsche landen (Spanje).

Maar om even advocaat van de duivel te spelen, dan wel willekeurige statistische banden te smeden: kolonien doen het beter als ze door een germaanstalig volk werden gekoloniseerd dan door een Romaanstalig volk

kees1960 | 24-05-14 | 13:59

Een zinnig en bekend verhaal. Onze politici ,en de MP historicus!, hebben er allang geen boodschap aan. Hun kerk is een behaaglijk gebouw ,geheel in rood pluche gestoffeerd door linkshandigen. Je wordt nu door de kleur blauw helemaal in de maling genomen.
In Jansens' uiterlijk lange verhaal, zitten ook grote sprongen.
Dit past bij Wilders. De uiterlijke rust gepaard met een snel begrip lijkt me een verrijking in de PVV.
Nb in opini en debat van de Vk een brief van een moslim die wijst Op de soera 18:29:
"De waarheid is van jullieHeer: dus wie wil laat hem geloven, en wie niet wil niet geloven"
Maar ja uit welke uitgave dit is staat er niet bij.
Moge de Eurofielen morgen met een kaakfractuur het bos in gestuurd worden. Amen

Ik kook ook | 24-05-14 | 13:59

@Maria.1 | 24-05-14 | 13:44
Ik wil in ieder geval een stuk minder islam in dit land.
Maar éénmaal overgeleverd aan Brussel/ Straatsburg hebben we schijnbaar geen keuze meer.
*spuugt op Frankrijk vanwege straatsburg#

necrosis | 24-05-14 | 13:58

@Maria.1 | 24-05-14 | 13:55

Die voodoo praktijken ken ik. Echter de achterliggende oorzaak is toch het condoomverbod door de paus en wat weer gepropagandeerd wordt door zendelingen/christenen.

mocroGS | 24-05-14 | 13:57

Eens kijken of over half jaar,hier nog dezelfde praatjesmakers zitten.Als door begint te dringen,wat de ideeën van D666 nou inhouden.Durf te wedden dat een deel verdwenen zal zijn,en anderen sneaky hun ,nick, verandert hebben.Want zo varen wij wel in Nederland.Ze komen vanzelf aan de beurt,je kunt er gewoon op wachten.

Archy Bunker | 24-05-14 | 13:57

... je kan tot god bidden, tegen een muurtje aan staan klagen. Wierook branden of een doekkie gebruiken: uiteindelijk vind de belastingdienst je toch wel. *TotaleKoppelingvanBetaan* #FinacialHeavens

Centauri3 | 24-05-14 | 13:55

@mocroGS. Ben je ook bekend met het feit dat in Z.Afrika mannen met aids menen te genezen door seks te hebben met maagden, waardoor veel jonge meisjes verkracht worden?

Maria.1 | 24-05-14 | 13:55

En wat wil je daar mee zeggen?
Ik mis je punt, maar kan er zelf heel wat punten tegenaan smijten!
necrosis | 24-05-14 | 13:46

-

Er stond een typo in de plemspel. Punt is dat je zelf aardig wat correlaties kan verzinnen. Bijvoorbeeld: Zuid-Afrika hoogste percentage AIDS in Afrika, in correlatie met hoogst percentage christelijke zendelingen.

mocroGS | 24-05-14 | 13:53

@sk!llz | 24-05-14 | 13:42

Er is voldoende op aan te merken. In ieder geval dank voor de link. Zo begon het kapitalisme eigenlijk al binnen de Italiaanse stadstaten wat zijn claim op Adam Smith ietwat devalueerde, en daar valt natuurlijk het nodige voor te zeggen, maar het één kan sowieso niet los van het ander worden gezien.

Onderstaande link is weer een studie die een compleet andere invalshoek neemt en juist de toenmalige opkomst toeschrijft aan katholieken binnen Frankrijk en Italië:

coin.wne.uw.edu.pl/molender/mat_stud/robertson%201.pdf

Desmoulins | 24-05-14 | 13:52

Ik lees geen ochtendkrant en leef nog. Frappant niet?
bbbachstra | 24-05-14 | 13:48
U bent in uw uppie statistisch niet significant (gelukkig maar, gezien het niveau van uw comment) in dit land en u snapt dan ook niets van wetenschappelijk onderzoek, anders zou u dergelijke domme dingen niet reaguren hier.

ZSU-23-4 | 24-05-14 | 13:51

@ mocroGS | 24-05-14 | 13:38

Maar zijn het ook moslims?

HoogToontje | 24-05-14 | 13:50

Een land kan alleen stabiel zijn als men dezelfde wetten, normen en waarden aanhoudt en respecteert. Door de verschillende stromingen moslims binnen te halen krijgen we straks dezelfde conflicten als we kunnen zien in andere landen. Daarom moet de overheid flink optreden en standvastig zijn. *ons land is verdoemd*

Maria.1 | 24-05-14 | 13:49

Het is natuurlijk een persoonlijk drama voor Jansen dat hij de EU boot gemist heeft. Ik begrijp zijn boosheid.
gutgutgut | 24-05-14 | 13:20
Mensen als Jansen behoeven geen boot te halen of te missen, zonodig bouwen uit dit soort hout gesneden personen er zelf wel een, anders zou deze man niet zulke scherpe artikelen schrijven.
Over boten gesproken, zojuist heeft hij een ideologie vol geraakt en een aantal basiswaarden van het socialisme gezonken. bye bye.

ZSU-23-4 | 24-05-14 | 13:49

@mocroGS | 24-05-14 | 13:21
De heer Jansen ziet inderdaad een correlatie tussen zendelingen en stabiele/rijke landen. Onzin natuurlijk. Volgens mij heeft het meer te maken met het tijdstip op de dag dat de zon opkomt en ondergaat. Des te langer de zon schijnt, des te luier het volk. En dus minder productief en dus minder rijk en dus minder stabiel. Ik dacht dat ieder klein kind dat wel wist.

VanBukkem | 24-05-14 | 13:49

@basweetutwel | 24-05-14 | 13:45
Mocrogs heeft gelijk, de term jihadist dekt de lading niet en wordt in de meeste moslim landen als positief ervaren.
Google it!
LOL, allemaal experts hier.

AbleArcher13 | 24-05-14 | 13:48

Beetje zuur dat je er niet in komt Hans. Haha. Hoe meer zendelingen in 1923, hoe meer auto's er in het land zijn. Dus er is een verband tussen auto's en religie. Mijn buurman is overleden nadat hij de ochtendkrant had gelezen. Onderzoek wijst uit dat dit in Nederland heel vaak voorkomt. Ik lees geen ochtendkrant en leef nog. Frappant niet?

bbbachstra | 24-05-14 | 13:48

Ik weet niet of de beste man ook de mate van protestant zijn en rol speelden. Of huidskleur of schoenmaat. Pas wanneer er een antwoord komt waarom een hoge mate van protestantse zendelingen schijnbaar een stabieler democratie genereert hebben we er wat aan.
Als je wil weten hoe je een stabiele cultuur wilt kijk dan liever naar China. Er is vast een correlatie tussen het eten met stokjes en al 4000 jaar kunnen lezen en schrijven, boekdrukkunst en vuurwerk!

Mike Oxlong | 24-05-14 | 13:47

@basweetuwel. Volgens de "goede moslims" misbruikt boko haram de islam voor hun doel; dus in dat opzicht zouden het inderdaad terroristen zijn.

Maria.1 | 24-05-14 | 13:46

@mocroGS | 24-05-14 | 13:40
En wat wil je daar mee zeggen?
Ik mis je punt, maar kan er zelf heel wat punten tegenaan smijten!

necrosis | 24-05-14 | 13:46

'minder leugen en laster' denkt de fatsoenlijke NL-burger en stemt vervolgens op ... D66.

nemeton | 24-05-14 | 13:45

@mocroGS | 24-05-14 | 13:38,

Nee, jihadisten.

basweetutwel | 24-05-14 | 13:45

@necrosis. Nee, westers onderwijs is haram volgens hen. En niemand mag tot de islam gedwongen worden; dat hebben we gezien bij die ontvoerde meisjes. Ik snap werkelijk niks meer van de islam.

Maria.1 | 24-05-14 | 13:44

"Godsdienstig geïnspireerde moraliteit of immoraliteit beïnvloeden de maatschappij,...."
Tuurlijk is dat zo, dat ziet zelfs een kind, maar evengoed prettig dat Dhr. Jansen dat even benoemt, want hieruit volgt wel degelijk dat ook de invloed van de islam op de onder de islam vallende samenlevingen wel degelijk beïnvloed worden door de islam. Hiermee valt de negatieve invloed van de islam al niet meer te ontkennen, ook binnen Nederland niet.
De problemen met moslims in Nederland zijn dus, zoals altijd wel gedacht, niet geworteld in de economische achterstand van dergelijke groepen, maar primair veroorzaakt door de islam, Allah en de profeet (vergissingen komen met hem).
Altijd leuk om te lezen dat, ondanks dat links bijna het gehele sociaal-wetenschappelijke veld in handen heeft, er toch altijd eigenzinnige en no-nonsense sociaal-wetenschappers bestaan die de heilige ideologie van de linkse kerk steenhard doorkruisen.
Waarom is het in de islamitische wereld een zooitje? Omdat Allah, directeur mentaliteit en moraliteit aldaar te plaatse, een grote klootzak is. Daarom dus.

ZSU-23-4 | 24-05-14 | 13:43

omanders | 24-05-14 | 13:38

het publieke geheim daaro: ... voor het zingen den kerk uit? #dtv of is dit abortus op natuurlijkes weges?

Centauri3 | 24-05-14 | 13:43

@Desmoulins | 24-05-14 | 13:33

Weber's werk is vooral historisch gezien heel aardig. Jammer genoeg voor hem blijken zijn ideeën alleen niet overeen te komen met de werkelijkheid. www.people.fas.harvard.edu/~cantoni/ca...

Daar hebben erg veel historische filosofen, psychologen en sociologen last van.

sk!llz | 24-05-14 | 13:42

@Maria.1 | 24-05-14 | 13:36
Haram is toch hartstikke 'haram'?
*dood varken op BBQ leggen doet in afwachting van mocroGS*

necrosis | 24-05-14 | 13:41

@mocroGS. Dan zijn we het daarover eens. Maar dat vinden ze zelf niet.

Maria.1 | 24-05-14 | 13:40

mocroGS | 24-05-14 | 13:35

de duivel krijgt daar homeopathiese therapieën

Centauri3 | 24-05-14 | 13:40

@Hans Janssen


"Hoe meer zendelingen in 1923, hoe lager de kindersterfte in 2000, en hoe hoger de levensverwachting."


Dat is interessant. Om het goed te testen zou je kunnen kijken of het ook geldt *binnen* een bepaald land. M.a.w. zijn Minankebauwers in Indonesie beter af qua kindersterfte en levensverwachting dan Makasaren? Ik denk dat landelijke politiek een gelijkmakend effect kan hebben maar ik zou het graag onderzocht zien.

omanders | 24-05-14 | 13:38

@mocroGS. Nu je er toch zelf over begint; wat vind je van Boko Haram?
Maria.1 | 24-05-14 | 13:36

-

Terroristen.

mocroGS | 24-05-14 | 13:38

@necrosis. Je krijgt alleen antwoorden van mocroGS als het in zijn straatje past.

Maria.1 | 24-05-14 | 13:38

@mocroGS | 24-05-14 | 13:10
Ik meende een vraag gesteld te hebben, ik zou graag antwoord willen....

necrosis | 24-05-14 | 13:37

@mocroGS. Nu je er toch zelf over begint; wat vind je van Boko Haram?

Maria.1 | 24-05-14 | 13:36

onder religieuze vlag zeilen is leuk. ... but the pirate blood is seculair. waar de wind vandaan komt ligt de pot met goud Hansiepansie cultkenner.

Centauri3 | 24-05-14 | 13:35

mocroGS | 24-05-14 | 13:21
was het niet die hispanic inquisition die hoofden op spiezen prikte ...
Centauri3 | 24-05-14 | 13:28

_

Zuid Afrika schijnt ook veel zendelingen gehad te hebben. Is nu een stabiele democratie met de juiste moraliteit. Dus H. Jansen heeft gelijk.

mocroGS | 24-05-14 | 13:35

sk!llz | 24-05-14 | 13:18

Lees eens Max Weber's 'Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus'.

Desmoulins | 24-05-14 | 13:33

@Maria.1 | 24-05-14 | 13:23
Ik had niet anders verwacht....
*snik*

necrosis | 24-05-14 | 13:32

@mocroGS | 24-05-14 | 13:10
Onzin. Niemand wordt geweigerd om zijn afkomst. De reden dat je geweigerd wordt - als je geweigerd wordt - is omdat jij je afkomst op dusdanige wijze gestalte geeft dat je daarmee huisregels overtreedt. Of je probeert als groep bestaande uit alleen maar mannen ergens binnen te komen; dat hoef ik ook niet te proberen.

Pierre Tombal | 24-05-14 | 13:32

@mocroGS | 24-05-14 | 13:21

Blijft toch opvallend...
Een moslim die ons even de les komt lezen over onze culturele tradities. Die correlatie is er, maar dat jij dat niet ziet of direct afwijst, is weinig verrassend.

Desmoulins | 24-05-14 | 13:29

Op zich is het heel logisch dat de uitslag niet meteen bekend wordt gemaakt: Het kan het stemmen in andere landen beïnvloeden. Veel logischer zou het zijn als iedereen tegelijk gaat stemmen natuurlijk.

alcor | 24-05-14 | 13:28

correlatie tussen zendelingen en stabiele landen.
mocroGS | 24-05-14 | 13:21
was het niet die hispanic inquisition die hoofden op spiezen prikte ...

Centauri3 | 24-05-14 | 13:28

Domheid regeert hier anders weer. Jansen zegt immers alleen dat een protestante moraal positief zou kunnen zijn voor ons land. Niet dat ons land het staatsbestel zou moeten inrichten gebaseerd op de christelijke leer, slechts een moreel kompas dat tot uiting zal komen in spaarzaamheid en gematigdheid. Blijkbaar zijn wij vergeten dat wij daar een product van zijn...
Ook leuk om te lezen dat diverse islam-apologeten de heer Jansen ridiculiseren als een fopwetenschapper.
De schaamte voorbij.

Desmoulins | 24-05-14 | 13:27

@Optelsommetje | 24-05-14 | 12:16
Hans zal als redelijk bekende Nederlander meer voorkeursstemmen trekken dan de nummer 3, Olaf Stuger, die alleen bekend is vanwege een mislukte poging om de LPF nieuw leven in te blazen in 2006 met Lijst 5 Fortuyn. Dus is er nog een redelijke kans dat Hans in het EP terecht komt.

JoranVanderdood | 24-05-14 | 13:24

@necrosis. Meneer Maria.1 vindt dat niet goed inderdaad. Maar bedankt voor het aanbod.

Maria.1 | 24-05-14 | 13:23

@as-saboer | 24-05-14 | 12:27

Uitgelachen, door wie?

Desmoulins | 24-05-14 | 13:22

@Maria.1 | 24-05-14 | 13:18
Ik wil met je trouwen, maar dat is zeker geen optie?
*verwacht boos comment van meneer Maria.1*

necrosis | 24-05-14 | 13:22

sk!llz | 24-05-14 | 13:18

Heerlijke plempsel! Als je H. Jansen een beetje kent dan weet je dat hij graag ziet wat hij wilt zien. Vandaar die absurde correlatie tussen zendelingen en stabiele landen.

mocroGS | 24-05-14 | 13:21

@Parel van het Zuiden | 24-05-14 | 12:24

Ligt dat niet ongeveer gelijk met protestanten?
Zoals dat in Beieren het geval is

Desmoulins | 24-05-14 | 13:21

"Je zou denken dat een koning prins hier een taak ziet ... De EU is er tot op heden in geslaagd zo goed als elke politicus, journalist of ambtenaar die door de vingertoppen van de eurocratie is aangeraakt plat te krijgen. Hoe? Door hem lucratieve carrière-sprongen in het vooruitzicht te stellen, zodat hij verleid wordt zichzelf tot een juichaapje te reduceren. "
Welke carrièresprong stelt de EU onze koning dan in het vooruitzicht? Graag even toelichten met bewijs.
Het is natuurlijk een persoonlijk drama voor Jansen dat hij de EU boot gemist heeft. Ik begrijp zijn boosheid.

gutgutgut | 24-05-14 | 13:20

@King of the Oneliner | 24-05-14 | 12:03

''Intelectueel''...
Proest.

Desmoulins | 24-05-14 | 13:19

@mocroGS | 24-05-14 | 13:10
Ben jij wel eens nagesist of voor 'hoer' uitgemaakt?
Of weet je niet waar ik het over heb?
Ik zal het je met alle vormen van plezier uitleggen, met voorbeelden uit MIJN dagelijkse realiteit!

necrosis | 24-05-14 | 13:18

Ik heb geen spijt van mijn stem op Hans.
Nu maar duimen dat die vierde zetel er toch komt.

Schietmijmaarlek | 24-05-14 | 13:18

Dat het protestantisme verantwoordelijk was voor het ontstaan van de burgerlijke samenleving was oorspronkelijk het idee van Max Weber, de vader van de sociologie. Die burgerlijke samenleving maakte democratie mogelijk omdat mensen door het protestantisme geleerd werd eigendom en vrijheid van anderen te respecteren. Maar die Weber-these is eigenlijk intussen wel weer onderuit gehaald.

hetbozeoog | 24-05-14 | 13:18

@mocroGS. Als je nou echt zo rechtvaardig zou zijn als je je voordoet, dan zou je zeggen dat het inderdaad niet klopt. Maar nee, je word alleen kotsmisselijk van mij omdat ik de waarheid aankaart en jij toch wel moet inzien dat het inderdaad niet klopt. Jouw rechtvaardigheid werkt maar 1 kant op. Nou, de mijne niet; ik hou niet van discriminatie en ook niet van positieve discriminatie. Wil je een emmertje?

Maria.1 | 24-05-14 | 13:18

Slap stuk, je verwacht toch meer van een wetenschapsman. Weer iemand die correlatie en oorzakelijkheid door elkaar haalt. Het kan natuurlijk heel goed zijn dat zendelingen niet goed konden door dringen tot niet stabiele landen en dat er daarom in die landen minder zendelingen waren. Hetzelfde voor noord-europa, juist door de zuinigere inslag van noordelingen was dat misschien een goede broedplaats voor protestantisme. En is protestantisme dus niet de reden dat het hier financieel beter gaat dan in het zuiden, maar juist de zuinigere inslag en heeft dat laatste weer meer met het klimaat te maken. Je weet het niet.

Weet je wat ook correleert? De consumptie van mozeralla per hoofd van de bevolking met het aantal gepromoveerde civiele technici. Hier nog veel meer voorbeelden: www.tylervigen.com/

Ook leuk, een oorzakelijk verband impliceert niet eens een correlatie. Hier meer daarover: stats.stackexchange.com/questions/263...

sk!llz | 24-05-14 | 13:18

"Om dat te symboliseren mogen we de officiële uitslagen van onze eigen verkiezingen niet weten, die moeten voorlopig geheim blijven. "
Dat is een leugen. De reden is dat de EU alle uitslagen tegelijk bekend wil maken.

gutgutgut | 24-05-14 | 13:17

@Mark Smith | 24-05-14 | 13:04
Heb je nou echt niets beters te melden?
Ik kom hier 'ter leering ende vermaeck' maar jij bent het één, noch het ander.....

necrosis | 24-05-14 | 13:14

Centauri3 | 24-05-14 | 13:08

WUT ... zoveel spell vauten! The DEVIL made me do it.

Centauri3 | 24-05-14 | 13:13

@mocroGS. Ha, ha. Nee, wel geweigerd omdat ik een vrouw ben. Voelt niet goed hè?!
Geen antwoord op mijn vraag? *dacht ik al*

Maria.1 | 24-05-14 | 13:11

@kwark001. Afnemen hoeft voor mij niet; wel een keuze maken en daar achter staan.

Maria.1 | 24-05-14 | 13:10

@Maria.1 | 24-05-14 | 13:05

Ik begin een beetje kotsmisselijk te worden van dat gehuil van jou over discriminatie van autochtonen.
Ik kan jou garanderen dat ik vaker gediscrimineerd ben dan jij en mij hoor je er nooit over.
Ben jij weleens in uitgaansgelegenheden geweigerd omdat je een verkeerde afkomst hebt?

mocroGS | 24-05-14 | 13:10

@ Maria.1 | 24-05-14 | 12:44

Inderdaad, heb je gelijk in. Daarom dat dubbele paspoort nog maar even aanhouden. Kun je het Nl. afnemen.

kwark001 | 24-05-14 | 13:09

@Maria.1 | 24-05-14 | 13:05
Plusje en kusje!

necrosis | 24-05-14 | 13:09

... elke vorm van vleselijke lust?
necrosis | 24-05-14 | 13:01

bezien de laaste RK/PKN notaties ... zij maakte allemaal gebruikt van het: closed eye-protocol.

terwijl alle religieuze belletjes horen klinken bij het WOORD ...--- GODT.

Centauri3 | 24-05-14 | 13:08

@ HoogToontje | 24-05-14 | 13:07

+ niet

HoogToontje | 24-05-14 | 13:08

@Mark Smith | 24-05-14 | 13:01
Wie zegt dat Jansen naar Brussel gaat?
Of heeft Miezerig Mannetje de uitslagen (die er nog niet zijn) alvast doorge'sms't?
Overigens wilde ik op jou stemmen, maar je nick stond niet op het (enorme) stembiljet.
*Gepaste grin-hik ende grijnz*

necrosis | 24-05-14 | 13:07

@ mocroGS | 24-05-14 | 13:03

Jij beoefent liever de dawa zo te zien. Jammer dat deze kuffar al voldoende ingelezen zijn om daar gevoelig voor te zijn...

HoogToontje | 24-05-14 | 13:07

@Hans Jansen

_

Hoe voelde het nou dat je niet met journalisten mocht praten op verkiezingsavond totdat de grote blonde leider arriveerde.
Kan je daar geen column over schrijven: hoe een eenmanspartij (dictatuur) precies werkt.

mocroGS | 24-05-14 | 13:07

@mocroGS. Vind jij het wel terecht dat autochtone Nederlanders benadeeld worden door de positieve discriminatie t.o.v. allochtonen? Simpel voorbeeld: waar is het meldpunt discriminatie autochtonen? Is er niet! Waarom weet de staat alles van de autochtonen op financieel gebied en mag er in Marokko geen controle plaatsvinden?

Maria.1 | 24-05-14 | 13:05

okee Hans dus het gevecht hiero gaat over: diegenen die geen overall belasting betalen vs diegenen die geen belasting over de collecte gelden willen betalen.
Waar blijven dan diegenen die sheeple-like tussen beide financieële beloofde hemelen leef?

Centauri3 | 24-05-14 | 13:05

necrosis | 24-05-14 | 13:02
Hou toch eens op met die schoolpleinretoriek, groupie.

Mark Smith | 24-05-14 | 13:04

Jaloers dat jij geen wekelijkse column mag schrijven voor de GeenStijl?
necrosis | 24-05-14 | 13:02

_

Nee hoor. Ik reageer liever dan dat ik op rechtse weblog een column schrijf.

mocroGS | 24-05-14 | 13:03

@mocroGS | 24-05-14 | 13:00
Jaloers dat jij geen wekelijkse column mag schrijven voor de GeenStijl?

necrosis | 24-05-14 | 13:02

necrosis | 24-05-14 | 12:49
En nu Jansen naar Brussel gaat wordt dat natuurlijk allemaal anders. Zoals ik al eerder zei, ik zou graag zien dat GS het stem- en declaratiegedrag van de eurosceptische parlementsleden gaat monitoren.

Mark Smith | 24-05-14 | 13:01

godsdienstwetenschapper?
nee echt?
vierkante cirkel?
vegetarische vampier?

Djong | 24-05-14 | 13:01

@Centauri3 | 24-05-14 | 12:57
Mensen die een pauselijke pij dragen dienen zich toch te onthouden van elke vorm van vleselijke lust?

necrosis | 24-05-14 | 13:01

Hans Jansen is propagandist van zijn eigen katholieke kerk en krijgt op GS een podium om zijn geloofsopvattingen te uiten. Treurig.

mocroGS | 24-05-14 | 13:00

*gnehe*
necrosis | 24-05-14 | 12:50

smegma op een pauselijk pij das niet krek. dat moet erin voor den toekomstige mis-diendertjes

Centauri3 | 24-05-14 | 12:57

Jammer dat de rol van het Humanisme hier niet aan de orde komt.
Ik begrijp de redenering van Jansen wel, gezag is een drijfveer van een organisatie, maar de beleving van het individuele van een Humanist zou dan geen rol spelen ?

duitse herder | 24-05-14 | 12:54

@Hans Jansen
Geen mens is illegaal, sommige mensen zijn echter ongewenst!
(©necrosis 2014)

necrosis | 24-05-14 | 12:54

jahaaa .... ge kunt me wel met het Evangelie van LaLa op pad sturen: wat heb ik daar nou an! Ik protesteer -met mijn ogen dicht-: "Die barbaren plegen zich op allerlei standen te vermenigvuldigen". zelf met een doekkie erover heen. Waar moet dit toch heen met deesch heidenen ... HANS?

Centauri3 | 24-05-14 | 12:52

"Het besef dat leugen en laster fout zijn" is geen protestantse moraliteit, maar een algemene evolutionaire menselijke moraliteit.

Err | 24-05-14 | 12:52

"een cultuur die niet in staat is zijn eigen rioolwater te zuiveren". Mooie maatstaf!
@HJ: ignore the Zwitsal-trolls.

ole guapa | 24-05-14 | 12:52

@Centauri3 | 24-05-14 | 12:46
Alleen als de daad lijdt tot bevruchting van de vrouw....
*gnehe*

necrosis | 24-05-14 | 12:50

Als straks de revolutie komt hangen die linksen als eerste.

postmodernismisdead | 24-05-14 | 12:49

@Mark Smith | 24-05-14 | 12:41
Wees er gerust op dat D'66 er niet voor jou zit, Miezerig Mannetje zou zijn eigen moeder nog verkopen om de toekomst van het 4e rijk veilig te stellen.
Vandaag gaat het over de kromming van de komkommer, morgen gaat het over de (verplichte) mening van de 'Europeaan'.
Ook JIJ zult bukken, Smith!

necrosis | 24-05-14 | 12:49

vraagje: mag je na het schietgebedje nou wel of niet horizontaal de coItus bedrijven?

Centauri3 | 24-05-14 | 12:46

Ten eerste: Als ik deze uiteenzetting zo lees, stemt het mij des te triester dat we serieus rekening moeten gaan houden met de mogelijkheid dat niet u, maar een anonieme klapveefederalist van VVD66-makelij duurbetaald het Europees Parlement zal mogen betreden.

Ten tweede: Tot in hoeverre denkt u dat het succes van de protestantse landen in Europa ermee te maken heeft dat deze stroming binnen het christendom een soortgelijke oorsprong heeft als het kapitalistisch systeem dat in het postfeodale Europa zijn intrede heeft gedaan? We kunnen namelijk ook stellen dat de bij tijd en wijlen bekrompen zuinigheid van het protestantisme simpelweg het best is afgestemd op deze door crisis geteisterde westerse wereld en wij onze pijlen eerder zouden moeten richten op het afdekken van de zwakheden van het monetair systeem.

Nesterov | 24-05-14 | 12:45

Dat Amerika overwegend protestant is heeft hier niets, maar dan ook niets mee te maken.
Zo, de Stapel is om.

ZwarteKater | 24-05-14 | 12:44

Geachte meneer Jansen, ik zie dat mijn stem niet verloren is gegaan. Sterker nog voor het eerst heb ik het gevoeld dat ik geen betere keuze heb kunnen doen.

Succes in Brussel, u zult het nodig hebben, met al die Papen.

Sjaak uit Dordt | 24-05-14 | 12:44

@kwark001. Nee, ik snap het niet. Als iemand twee paspoorten heeft en hij moet er 1 inleveren, dan is hij toch niet statenloos?!

Maria.1 | 24-05-14 | 12:44

'De scheiding tussen de staat en de linkse kerk is verloren gegaan, en moet dringend hersteld worden.'

In één zin alle denkbeelden van de soixante-huitards onderuit gehaald. Hulde!

HoogToontje | 24-05-14 | 12:41

necrosis | 24-05-14 | 12:39
*Barf*

Mark Smith | 24-05-14 | 12:41

De Linkse Kerk heeft een maatschappij verwoestend gedachtengoed. Dat is in de afgelopen eeuw zo gebleken op alle continenten van deze Aardbol. In dat opzicht scoren het Protestantisme, en zelfs het Katholicisme, inderdaad beter. Inmiddels staan in veel landen de betonnen Kathedralen van gelijkschakeling weg te kwijnen in het landschap terwijl mensen zich nog dagelijks staan te vergapen aan de pracht en praal van de Christelijke nijverheid. Toch hebben het communistische beton en het Christelijke steen een grote overeenkomst. Beiden zijn gerealiseerd over de rug van de gewone bevolking.
.
Dus beter laten we al die gemankeerde geloofjes een zorgvuldig afgebakend stuk in een op liberale waarden gebaseerde samenleving. Slaan ze elkaar de kop er niet af en kan het seculiere deel van de bevolking ook gewoon zijn dingetje vrijuit doen.

Parel van het Zuiden | 24-05-14 | 12:40

Mogen we al zakkenvuller zeggen, of moeten we voor Hans wachten tot morgenavond 23:00 uur?

stuiterballetje | 24-05-14 | 12:40

Ja, dat leugen en laster fout zijn, dat weten toch alleen protestanten?? We moeten onze 'belastingpenningen' (cringe) gebruiken om andere europese landen protestant te maken, met zendelingen. Zodat de kindersterfte omlaag gaat.

profiteroles | 24-05-14 | 12:40

@ Maria.1 | 24-05-14 | 12:38

Niemand mag stateloos zijn. Dus de mogelijkheid om het Nl paspoort in te nemen ontneem je dan. Snappie?

kwark001 | 24-05-14 | 12:40

Beste meneer Jansen, ik heb op u gestemd.
Ik hoop dat u recht kan doen aan mijn stem.
Met vriendelijke groet,

necrosis | 24-05-14 | 12:39

Jansen heeft groot gelijk met deze uitspraak:

"De scheiding tussen de staat en de linkse kerk is verloren gegaan, en moet dringend hersteld worden."

De linkse kerk is een grote bedreiging voor onze vrijheden, en dient inderdaad geweerd te worden uit de politiek, en natuurlijk ook uit ons onderwijs.

Of dat betekent dat we toe zijn aan "rechtlijnige protestantse moraliteit," dat is natuurlijk een tweede. Klinkt een beetje als het vervangen van de ene kerk met dat andere. Wat is er mis met een overheid en politiek die niet geregeerd wordt door welke ideologie dan ook, of die nou christelijk, islamitisch, liberaal, eurofiel of socialistisch is?

Ik was trouwens ook wel benieuwd naar Hans zijn reactie op de prognose van eergisteren. Maar misschien wacht hij wel de definitieve uitslag van morgen af.

Russells Teapot | 24-05-14 | 12:38

@kwark001. Zoals? Het dubbel kunnen stemmen voor het EP? Het vluchten naar het tweede land na het plegen van een misdrijf hier? Het niet kunnen controleren op uitkeringen (WAO, kinderbijslag)? Nee, ik zie alleen voordelen van 1 paspoort en niet in de laatste plaats dat men een keuze moet maken waar men bij wil horen met de daarbij behorende consequenties.

Maria.1 | 24-05-14 | 12:38

@ Maria.1 | 24-05-14 | 12:32

Laten we die dubbele paspoorten nog maar even aanhouden.

Biedt veel voordelen.......

kwark001 | 24-05-14 | 12:34

@WaarDeWindWaait. Jansen zegt niet dat kerk en staat gescheiden moeten worden, maar gescheiden moeten blijven. Geheel mee eens. Daarnaast pleit ik voor het houden van slechts 1 paspoort; daar kunnen veel problemen mee worden opgelost.

Maria.1 | 24-05-14 | 12:32

Goh, culturen die naastenliefde, vlijt, plichtsbesef en morele statuur hoog in het vaandel voeren doen het goed, je verwacht het niet. Je zou alleen nog wat vragen kunnen stellen over oorzaak en gevolg. Doet het noorden het zo lekker vanwege de protestanten, of is het andersom en kon die godsdienst wat beter gedijen in regionen waar die waarden al grotendeels onderschreven werden?

Het is een aardig idee om er wat "protestantse" waarden en normen in te gaan rammen. Maar ik zou het al heel wat vinden als we mensen zo ver krijgen om te leven en laten leven, en wat verdraagzaamheid bij te brengen.

Muxje | 24-05-14 | 12:32

Dit is precies waarom de islam zo veel mogelijk buiten Europa gehouden moet worden. Begrijp me niet verkeerd, van mij mag je geloven wat je wil, maar de invloed die de islam uitoefent op een gemeenschap staat lijnrecht tegenover de seculiere Joods-Christelijke samenleving, en vooral de normen en waarden die daar bij horen. In mijn ogen is het mogelijk om islamieten zodanig te laten integreren dat ze zowel de westerse moraliteit als de islam kunnen accepteren. Om dit te bereiken is echter wel een harde aanpak nodig, goed controleren van de individuen die binnenkomen, en sujetten met dubbel paspoort die bewezen hebben dat ze zich niet kunnen gedragen retour afzender sturen. Het belangrijkste is absolute, onvoorwaardelijke gelijke behandeling en scheiding van kerk en staat, geen voordelen meer omdat je een bepaald fantasievriendje hebt. De vrijheid van meningsuiting moet ook worden gegarandeerd, en mensen moeten weten dat ze belachelijk kunnen en mogen worden gemaakt om wat ze geloven. Scholen zullen zich er ook veel meer op kinderen met een buitenlandse achtergrond moeten richten, dus ook de derde generatie, en hen het belang van rechtstaat, vrijheid van meningsuiting en andere aspecten van onze samenleving bij te brengen. Deze kinderen zullen dan, zij het langzaam, ook invloed uitoefenen op hun ouders. Voor de hardcore indoctrinatie ouders heb ik geen oplossing, maar de (kleine?) meerderheid bestaat volgens mij uit mensen die wel degelijk willen. Deze aanpak zal lang duren, en het resultaat zal niet meteen merkbaar zijn, maat het alternatief is dat de autochtone bevolking het over 10 jaar spuugzat is en de pleuris uitbreekt (al zou ik daar stiekem ook van kunnen genieten).

Banco Suivi | 24-05-14 | 12:31

Hans heeft het er over dat kerk en staat gescheiden moeten worden en daarna pleit hij voor protestantse moraliteit. Hij heeft het over minder belasting penningen en is tegen de linkse kerk, terwijl zijn partij het socliaal/economische programma van "niet kapotbezuinigen maar lenen" deelt met o.a. de SP en de Parti Socialiste van Hollande, en daar zelfs het vorige kabinet voor heeft opgeblazen. Wellicht is hij beter op zijn plek bij de SGP.

WaarDeWindWaait | 24-05-14 | 12:29

Arme Jansen, na uitgelachen te worden in de wetenschap, heeft hij nu ook al een gevoelige nederlaag geleden met zijn omhooggevallen beweginkje. Niet treuren Jansen, always look on the bright side of life.

as-saboer | 24-05-14 | 12:27

Hier spreekt een loser eerste klas; Hans Jansen. Elke week lezen we hier een stukje vanuit zijn bril bekeken. En die bril is gitzwart. Zijn extremisme is niet minder dan de Islamfundies. Deze mensen zouden het goed met elkaar kunnen vinden. Dat Hans Jansen iets meer woorden kent uit het woordenboek zal hier niets aan veranderen. Hans verwacht waarschijnlijk maar 3 zetels voor de PVV... jah dan verliest ie net.. wat jammer nou..

Mozambique | 24-05-14 | 12:27

Ik zie Hans ook graag naar het EP vertrekken. 't Liefst nog een paar continenten verder, maar 't land uit is een goed begin!

Hans Kwalzan | 24-05-14 | 12:26

De rijkste / welvarendste delen van Duitsland , de grootste economie van Europa, zijn uitermate Rooms...

Parel van het Zuiden | 24-05-14 | 12:24

Misrekening.

van_de_pot_gerukt | 24-05-14 | 12:24

Iets met statistieken en leugens.

En het dan wetenschappelijk durven te noemen.

Pseudo-wetenschap bedoel je zeker, Hans?

Parsons | 24-05-14 | 12:23

@ Mark Smith 12:20

Zou 'Superior Bastard' alweer vrij zijn?

eerstneukendanpraten | 24-05-14 | 12:22

Optelsommetje | 24-05-14 | 12:16
De PVV kan nog op 4 zetels uit gaan komen. Het zou mooi zijn om te zien dat een groot intellectueel als professor Jansen in het EP plaats neemt. Geen hooggeleerde in Nederland die meer verstand heeft van de islam.

DutchLibertarian | 24-05-14 | 12:22

Ik heb op je gestemd Hans!!!1!

Fred Bastiat | 24-05-14 | 12:21

Overigens heeft het catholicisme merendeels standgehouden onder latijnse/keltische volkeren en zijn de germaanse volkeren merendeels overgegaan tot het protestantisme, is daar ook rekening mee gehouden?

rode peper | 24-05-14 | 12:20

eerstneukendanpraten | 24-05-14 | 12:18
Moet je wel een andere nick nemen..

Mark Smith | 24-05-14 | 12:20

Ik weet het nu helemaal zeker, ik word zendeling!

eerstneukendanpraten | 24-05-14 | 12:18

Een aardige bevestiging van Max Webers wetenschappelijke publicatie 'Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus' uit 1904-1905. nl.wikipedia.org/wiki/Max_Weber_%28soc...

Hoen | 24-05-14 | 12:17

Kan Hans niet alsnog wat hoger op de PVV lijst worden gezet? Ik had hem namelijk graag in het europarlement gezien.

VanBukkem | 24-05-14 | 12:17

Mark Smith | 24-05-14 | 12:13
Hans staat 4e op de kieslijst en de PVV gaat zakken van 5 naar 3 zetels, geen EP dus...

Optelsommetje | 24-05-14 | 12:16

Lang leve de calvinisten!!! Hulde aan Calvijn!!!

jojo1956 | 24-05-14 | 12:15

Ach Hans, geef jij dan volledige openheid over je stem- en declaratiegedrag straks in het EP? Ik weet nog wel een leuk platform daarvoor..

Mark Smith | 24-05-14 | 12:13

King of the Oneliner | 24-05-14 | 12:03
Dat was een leus van wijlen Hans Janmaat en Pim deed het nog eens dunnetjes over.
Maar feit blijft dat Nederland momenteel "te druk" is.
En veelal te druk met lieden waar we als Nederland geen ene moer aan hebben.
.
"Nederland moet leger", zou de leus moeten worden...
Met Rusland voor de deur zou je het ook nog wel tweeledig kunnen opvatten.

Ommezwaai | 24-05-14 | 12:11

Het verbaast me eigenlijk niet meer. Ik ben een overtuigd libertarier en iedere keer als ik een stemwijzer invul op libertarische principes scoort de SGP behoorlijk hoog in het lijstje.

rode peper | 24-05-14 | 12:11

Dacht dat het ging over ,moraliteit, van de pensioenfondsen,die in Monaco naar het casino gaan?? King of the Oneliner: Simpele kreten?? Je geeft even het goede voorbeeld,je hebt een groter trauma als de PVV,ert,s

Archy Bunker | 24-05-14 | 12:11

Daarom. Alle religieuze partijen verbieden. Nu direct.

VanBukkem | 24-05-14 | 12:10

Ik vond Hans er erg sneu bijzitten in die lange regenjas op de PVV verkiezingsavond. Hij mocht ook al niet praten met de pers van Geert. Hans je kunt zoveel beter! Goed stuk trouwens.

Optelsommetje | 24-05-14 | 12:09

de linksche kerk is precies gelijk aan de roomse kerk 100 jaar geleden. pan europees streven is ook nog eens erg katholiek. de middeleeuwen, u weet wel.

minimá-armezusvan.. | 24-05-14 | 12:05

".. De scheiding tussen de staat en de linkse kerk is verloren gegaan, en moet dringend hersteld worden.."

Hear hear!

Godsammekraken | 24-05-14 | 12:04

Ik vind dit stukje veel te intelectueel voor een PVV-er.
Kunnen we het voortaan niet bij simpele kreten houden?
Zoals vol=vol.
Kort en duidelijk.

King of the Oneliner | 24-05-14 | 12:03

Over carriere-sprongen en juichaapjes gesproken

misti | 24-05-14 | 12:03

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl