Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Hans Jansen - Wetenschap, Godsdienst

hj.png Robert Grosseteste overleed in 1253. Hij was bisschop van Lincoln, Engeland. Hij was de eerste geleerde die doorhad waar de kleuren van de regenboog vandaan komen, en dat licht breekt. Roger Bacon overleed in 1294. Hij heeft vastgesteld dat, anders dan Aristoteles meende, warm water niet sneller bevriest dan koud water. Hij was Franciscaan. Hij voorzag de ontdekking van de microscoop, de telescoop en vliegtuigen. Hij schreef zijn belangrijkste werk in opdracht van Paus Clemens IV; een moderne uitgave daarvan telt bijna 2000 bladzijden. Giovanni Campano overleed in 1296. Huiskapelaan-biechtvader van vier pausen. Was wiskundige. Thomas Bradwardine overleed in 1349. Aartsbisschop van Canterbury. Werkte aan wat vroeger, voor de onderwijsrevolutie, op de HBS ‘mechanica’ heette. Willem van Ockham, naam wordt verschillend gespeld, Franciscaan, overleed in 1349. Doorzag dat de ruimte een vacuüm is, en dat daarom de hemellichamen niet worden afgeremd maar hun beweging vasthouden. Jean Buridan, overleed 1358. Parochiepastoor. Mechanica. Nicole Oresme. Overleed 1382. Bisschop van Lisieux. Stelde vast dat de aarde om zijn as draait en dat de atmosfeer meedraait. Middeleeuwse beroepschristenen hebben, net zoals Grosseteste of Roger Bacon, steeds een rol gespeeld in het ontstaan, de ontwikkeling en de vooruitgang van de wetenschap. Dat bewijst niet dat christendom ‘waar’ of ‘beter’ is. Maar wie gevormd is door het staatsonderwijs, dat speerpunt van D66, is er van overtuigd dat het christendom anti-wetenschappelijk is. Dat is niet juist. Zelfs met alleen de Wikipedia is te controleren dat het niet klopt. We gaan dan ook maar gewoon verder met namen laten vallen: Albert van Saksen overleed in 1390. Bisschop van Halberstadt. Zag in dat de weerstand van de dampkring vliegende objecten afremt, maar dat de zwaartekracht ze naar beneden haalt. Pierre d’Ailly overleed 1420. Bisschop van Noyon, later kardinaal. Berekende de omtrek van de aarde. De aarde is kleiner dan hij dacht. Nicolaas van Cusa overleed 1464. Bisschop van Brixen. Meende dat de aarde zich door de ruimte heen beweegt. Copernicus overleed in 1543. Was kanunnik. (Dat is een kerkelijke functie.) Dacht dat de planeten in een cirkel om de zon draaien. Johannes Kepler, overleden in 1630, protestant, stelde vast dat het geen cirkels maar ellipsen zijn. Isaac Newton overleed in 1727. Hij wist te beredeneren waarom de planeten niet de ruimte in worden geslingerd. De befaamde ‘Copernicaanse revolutie’ heeft nooit plaats gevonden. De wetenschap heeft zich daarentegen stap voor stap ontwikkeld. Er is geen absolute grenslijn tussen de duistere Middeleeuwen en de verlichting die op die veronderstelde duisternis gevolgd zou zijn. Het christendom is een aftakking van het jodendom. Het leert, net als het jodendom, dat zowel God als zijn schepping redelijk zijn. Dat rare en oncontroleerbare idee lokt het uit dat mensen gaan redeneren over hoe de wereld in elkaar zit. Dat leidt tot wetenschap. Dat het christendom en het jodendom door de Grieken en de Romeinen beïnvloed zijn, is een open deur. Het is moeilijk te zeggen wie van de drie, het jodendom, het christendom of de antieke Grieken, meer invloed uitgeoefend heeft op West-Europa. De roots van West-Europa liggen in ieder geval niet in West-Europa zelf, of in Arabië, maar in Athene en Jeruzalem. Bij dit alles speelt de islam géén rol. De islam leert dat God het universum elk deelmoment herschept, en daarbij niet onderworpen is aan wat wij redelijk, verstandig of rechtvaardig vinden. Dat permanente herscheppen maakt het universum onvoorspelbaar en onkenbaar, alles kan immers meteen weer anders zijn. Causaliteit is dan ook iets waarin een dogmatisch geschoolde moslim niet mag geloven. Het heelal wordt, volgens de islam, elke deelseconde herschapen, zonder rede of regel. Wetenschap en techniek zijn alleen en uitsluitend ontstaan onder de paraplu van het christendom, in perioden dat er in vrijheid redelijk nagedacht kon worden. Het is niet zo dat de islamitische wereld, of de Derde Wereld in het algemeen, op het Westen is achter geraakt doordat ‘zij’ iets zijn kwijt geraakt dat ‘wij’ nog wel hebben, nee, de wereld van de islam heeft hoogstens nu en dan beperkte brokken techniek of wetenschap geïmporteerd maar zelf nooit meegedaan. Kijk naar waar de Nobelprijzen gevallen zijn. De islam heeft, bijvoorbeeld, ook niet meegedaan aan de ontsluiting van, en migratie naar, Amerika, ook al probeert sinds kort de MoslimBroederschap dat laatste in te halen. Dat er korte tijd een bloeiende ‘islamitische wetenschap’ bestaan zou hebben, is een deerniswekkende illusie. Maar zelfs als het waar zou zijn dat er zoiets heeft bestaan, waarom is het dan opgehouden? Iets met de islam? Godsdiensten en ideologieën zijn nooit ‘waar’ of ‘onwaar’ – ze zijn oncontroleerbaar. Maar ze kunnen de samenleving behoorlijk verpesten of verbeteren. Uw huiswerk voor de volgende week: probeer één beroepsmoslim te vinden die een bijdrage aan de wetenschap heeft geleverd.

Reaguursels

Inloggen

Bij David Landes (Arm en rijk) lees je dat in koudere klimaten mensen in kleine groepen leven en grotere gebieden nodig hebben om zich te voeden, en dit kweekt zelfstandige en onafhankelijke geesten. In warme klimaten in rivierdelta is de natuur meer genereus en ontstaan er grote groepen en sterk hiërarchische staten, wat mensen kweekt die zich schikken in sociale piramide-structeren. Het verklaart waarschijnlijk ook het verschil tussen protestant en katholiek, tussen eigenzinnigen die sterk tekstgeorienteerd steeds nieuwe interpretaties bedenken en navanant nieuwe kerken, en daarnaast een katholieke kerk die een soort voortzetting is van het Romeinse Rijk en die nog steeds geen antwoord heeft op het sterke individualisme van de moderne cultuur. Geert Hofstede (Allemaal Andersdenkenden) wijst ook op de invloed van de Hanzesteden, waarvan de mannen altijd onderweg waren en de vrouwen zelfstandige baasjes werden die het thuisfront organiseerden. Iets dergelijks zag je ook tijdens de Wereldoorlogen, toen mannen massaal sneuvelden en vrouwen werden ingezet om fabrieken draaiende te houden. Wat betreft de islam kan je je afvragen of het in de Westerse cultuur wel enige weerstand van betekenis tegenkomt, of dat het gefaciliteerd door de vele mogelijkheden van ontplooiing die Westerse cultuur kalmpjes kan overnemen en vernietigen. Het lijkt een ontmoeting van hyperindividualisme, nihilisme en relativisme versus collectivisme, absolutisme en despotisme. Vooralsnog is de uitkomst onzeker.

Benedict Broere | 06-05-14 | 21:57

Er zijn weinig voorbeelden van Christelijke tegenwerking van de wetenschap. Galilei wordt vaak genoemd, maar dat komt omdat er weinig ander materiaal is. In de 19e eeuw heeft het Christendom zich tegen twee takken van wetenschap verzet. De evolutietheorie natuurlijk, maar ook het wetenschappelijk racisme. Racisme was toen een erkende tak van sport in de wetenschap maar in strijd met de Christelijke visie op de schepping.
Het is niet te vergelijken met de enorme schade die islam, fascisme en communisme in de wetenschap hebben aangericht, in het laatste geval met vele miljoenen doden.

Phocas | 06-05-14 | 20:07

Tegenwoordig wordt er ingezien dat, tegenstelling tot wat Hans Jansen beweert, de wortels van West Europa wel degelijk deels ook in Europa zelf liggen. Naast Athene en Jeruzalem hebben ook de Keltische en Germaanse "barbaren" de nodige culturele sporen achtergelaten. Voorbeelden zijn vrijheidsliefde en democratie en de relatief zeer gunstige positie van de vrouw. Verder is de huidige staatsinrichting van Europa, met vertegenwoordiging en machtsbeperking en dergelijke, ontstaan uit ontwikkelingen in de Europese middeleeuwen.

Phocas | 06-05-14 | 19:58

@Gutgutgut,

Als je je eigen linkje even zou lezen dan zou je zien dat daar staat "moslims die problemen veroorzaken".

En daarom geloof ik niet dat je alleen maar dom en onwetend bent. Jij gaat op zoek naar een bron die jouw "gelijk" bevestigt, en blaast vervolgens hoog van de toren... met een bron die *mijn* gelijk bevestigt. Heb je dan niet de moeite genomen om de eerste alinea te lezen?
Of ben je een leugenaar die hoopte dat ik niet op dat linkje zou klikken?
Dus terug naar de feiten:
- Wilders is geen massamoordenaar, zoals jij beweerde.
- Wilders heeft altijd alle politieke/religieuze geweld veroordeeld.
- Wilders wil niet "alle moslims uitzetten", zoals jij suggereerde.
- Wilders wil de probleemgevallen uitzetten.

Daar kun je voor of tegen zijn, maar jouw suggestie dat de inquisiteurs slechts wat criminele joden en moslims netjes naar Marokko hebben gebracht is dus onjuist. En natuurlijk is alles wat je zegt altijd onjuist, maar in dit geval huil je bovendien mee met de wolven die ervoor verantwoordelijk zijn dat Wilders al weer 10 jaar beveiligd moet worden. Dezelfde wolven die de dood van van Gogh en Fortuyn, de mishandeling van Umar en Jami, en het verjagen van Hirsi Ali uitlokten.
Wolven die net als jij voortdurend de woorden van islamcritici verdraaien om hen nogal gekunsteld en met heel veel fantasie in het rijtje inquisitie, taliban, Hitler te passen.

Ik riep overigens nergens op om lasteraars te vervolgen, de belasterden kunnen desgewenst zelf aangifte doen. Ik doe alleen een beroep op eventuele fatsoenlijke gedachten die (hoe gek dat ook klinkt) zo af en toe ook bij voorstanders van de sharia worden gevonden.
Nogmaals, je mag liegen wat je wil, maar breng geen andere levens in gevaar. De grens van de vrijheid ligt bij geweld, niet bij jouw "gelijk".

Dandruff | 06-05-14 | 09:55

Dandruff | 06-05-14 | 00:14
Je kent de feiten niet of ontkent ze.
"Jokkebrok:
- Wilders heeft nooit gezegd dat hij alle moslims Europa uit wil gooien.
- Criminele moslims figuurlijk "Europa uitgooien" is bovendien iets heel anders dan een bloedige inquisitie tegen hele bevolkingsgroepen, zoals socialisten en islamisten prediken."
www.elsevier.nl/Politiek/nieuws/2009/6...
Het is leugenachtige propaganda, zuivere spin, dat het "miljoenen moslims Europa uitgooien "figuurlijk" zou zijn.
Je beschuldiging dat ik mensen in gevaar zou brengen is een gewetenloze maar doorzichtige poging mij het recht op uiting van een onderbouwde mening te ontzeggen. Het is verwant aan het staatsveiligheidsargument dat door lieden als Erdogan, Poetin en Loekasjenko wordt gebruikt om critici de mond te snoeren en te vervolgen.
Je moet je echt eens afvragen waar je eigenlijk mee bezig bent.

gutgutgut | 06-05-14 | 01:42

@Gutgutgut,

Jokkebrok:
- Wilders heeft nooit gezegd dat hij alle moslims Europa uit wil gooien.
- Criminele moslims figuurlijk "Europa uitgooien" is bovendien iets heel anders dan een bloedige inquisitie tegen hele bevolkingsgroepen, zoals socialisten en islamisten prediken.

Jouw "feiten" kloppen dus niet en ik verwachtte niet anders want je liegt altijd overal over. Maar ondertussen breng je dus wel mensen in gevaar. Door geweldloze democraten keer op keer met massamoordenaars in verband te brengen. Want je weet best dat veel van jouw geestverwanten bereid zijn om geweld te gebruiken tegen iedereen die de sharia tegenwerkt; daar zijn zat voorbeelden van.
Nee, niks "demonisering" van mijn kant.
Feit is dat jij geweldloze democraten stelselmatig in verband brengt met massamoordenaars.

Zo verwijt je mij steun te geven aan de fundamentalisten in Pakistan.
Als argument voer je aan niet te hebben gelezen wat er staat; ik zeg nergens "ahmadya zijn geen moslims", ik zeg "worden niet erkend als moslims". Dat is iets heel anders.
Wat niet wegneemt dat de leer van de ahmadya en hun profeet Ahmad in strijd is met de leer van de islam (die Mohammed als laatste profeet beschouwt). Mij als atheïst boeit het niet wat mensen geloven, maar anders dan jij wil ik wel weten waar ik over praat. Iemand die niet in Christus gelooft noemen we ook geen "christen".

Ook kom je met de beschuldiging dat ik "Arabieren haat", waarop baseer je dat?
Op het feit dat ik de Arabische taal wel interessant vind?
Maar ik vind heel veel talen interessant, waaronder het Nederlands; dat betekent niet dat ik Nederlanders haat.
"Het Nederlands" is iets anders dan "de Nederlanders".
Interesse is niet perse een bewijs van haat.
Ook "kennis over" of zelfs "kritiek op" is niet perse bewijs van haat tegen bepaalde bevolkingsgroepen. En als de discussie over het latijn of het katholicisme zou gaan dan zou je dat best weten, denk ik.
Weer die hypocrisie van jou; de "argumenten" waar je steeds mee komt gelden alléén als we het over de Arabische taal, de Arabieren of de moslims hebben.
Je haalt doelbewust steeds van alles door elkaar.

Ik ga niet steeds al je verwarringen ontwarren, je vergissingen verbeteren en je leugentjes weerleggen. Maar je laster is verwerpelijk. Het zal me eerlijk gezegd ook worst wezen of je echt een aanhanger van de sharia bent of dat dat alleen zo lijkt. Ik krijg er geen hoogte van en het boeit me ook niet.
Geloof wat je wil, maar het uitlokken van politiek geweld lost niks op.
Het is een zwaktebod, zwakker nog dan al je andere leugens.

Dandruff | 06-05-14 | 00:14

Margreet Huiting | 04-05-14 | 19:54
1984 van George Orwell?

gutgutgut | 05-05-14 | 19:10

@ Dandruff | 05-05-14 | 13:42
Nog even over die "geestverwanten":
Feit 1: Wilders wil de moslims Europa uitgooien, Jansen staat op de lijst van deze eenmans organisatie, meeetend uit de ruif van extremistische geldschieters uit de VS.
Feit 2: Bij de reconquista hebben de Spanjaarden de moslims (en de Joden) Spanje uitgegooid.
Zie jij het verband tussen de feiten 1 & 2? Dat is jouw huiswerk voor deze week.

gutgutgut | 05-05-14 | 19:09

"In dit verband is er geen verschil tussen "niet" of "nooit", het is een langdurig proces geweest; punt. Dat zegt Jansen, en dat zeg jij ook al doe je nu alsof je een periode van enkele decennia een heuse "revolutie" vindt."
Enkele decennia is de tijd die een revolutie in beslag nam in de 16e eeuw. Er was nog geen mobile telefoon of email, wellicht zie je dat over het hoofd?

"Jansen kan een lange reeks stappen vooruit noemen, en doet dat ook; jij hebt het nu over "steeds 2 stapjes achteruit" maar 1 voorbeeld geef je niet."
Jansen geeft alleen een lijsteje van middeleeuwse geleerden die allerlei bijdragen hebben geleverd. Een systematische beschrijving cvan de aanloop naar de Copernicaanse revolutie is het niet en bovendien is de lijst in dat opzicht buitengewoon selectief. Aristarchos van Samos komt de eer toe het heliocentrisch model ontdekt te hebben en niemand anders. De soortgenoten van Jansen en hun voorgangers zorgden ervoor dat het 1800 jaar duurde voor deze kennis verspreid kon worden. Dat heb ik hierboven ook al eens gezegd maar jij leest selectief.

"Ik leg jou niet zomaar woorden in de mond.
Jij noemt Wilders en Jansen vanwege hun ani-sharia-standpunten "geestverwanten van de inquisitie", "
Nergens en nooit niet. Wel leg jij mij hiermee alweer woorden in de mond.
"Dan trek ik de meest logische conclusie; dat jij hun anti-sharia-standpunten verwerpt."
Die conclusie is dan ook op jouw fantasie gebaseerd.

"Als jij andere redenen hebt om geweldloze democraten met massamoordenaars in verband te brengen hoor ik dat natuurlijk graag, maar ik gok dat je dat niet kunt; je maakt je holle retoriek nooit hard."
Ongefundeerde demonisering.

"Ook nu negeer je heel slim de kern van de discussie:
- Arabisch is iets anders dan islamitisch."
En je punt is?
"- "zelf ontdekt" is iets anders dan "van anderen gejat"."
Wie heeft er iets van anderen gejat dan?
"- Relevantie; ook zonder de van de hindoes gejatte 0 konden Babyloniërs, Egyptenaren, Grieken etc uitstekend rekenen."
De nul is volgens jou dus niet relevant. Daarin sta je volkomen alleen, hooguit zijn een paar andere nullen het met je eens, maar die zijn volgens jouzelf niet relevant.

"- De Arabische herkomst van een naam/woord bewijst niet dat Arabieren/moslims het benoemde bedacht hebben."
Graag aangeven waar ik dat stel. Wel zeg ik dat de meeste sterren Arabische namen hebben. Ik verbind daaraan uiteraard niet de conclusie dat Arabieren die sterren bedacht hebben.

"Vooral dat laatste is klinkklare onzin en dat zou jij heel goed weten als we het over namen/woorden met een Spaanse, Franse, of Jiddische herkomst zouden hebben. Dus "cacao" is geen Spaanse (laat staan katholieke) uitvinding. Alleen als de islam (en daarmee ook de sharia) een veer in de r**t moet worden gestoken gaan jij en tientallen anderen hierboven los over de herkomst van de namen van sterren en de herkomst van het woord "cijfer", zonder overigens de Arabische herkomst van woorden als assassin en razzia mee te nemen."
Jouw haat tegen Arabieren nu wel duidelijk genoeg. Verder bevat dit proza geen nieuwe informatie. Aangezien Arabieren semieten zijn ben je wat mij betreft antisemiet.

"PS; je hebt een onvoldoende voor je huiswerk van Jansen.
- Genoemde wetenschapper was inderdaad een moslim, maar geen beroepsmoslim (zoals de vraag was).
- Bovendien is deze man nooit als moslim erkend in Pakistan, zijn grafsteen is zelfs geschonden omdat hij een "ahmadya" was, een ketter dus volgens de islamitische leer."
Op deze afschuwelijke steunbetuiging aan fundamentalistische vervolging van Ahmadiyya's door islamomanen heb ik al gereageerd maar ik wil nog eens mijn diepe afkeer en verontwaardiging hierover uiten. Wat een gevaarlijke domkop ben jij.

gutgutgut | 05-05-14 | 19:01

Dandruff | 05-05-14 | 13:42
Nergens heb ik Abdus Salam als beroepsmoslim of als antwoord op de huiswerkvraag van Jansen opgevoerd. Lees even mee:
"Wat betreft de vraag of islamitische wetenschappers echte gelovig kunnen zijn, dat schijnt te kunnen. Zie Abdus Salam. "
Verder geef jij steun aan de fundamentalisten in Pakistan. Je stelt dat Ahmadiyya's geen moslims zijn en wel op de dag van de vrijheid. Dat is beneden alle opeis en zeker onacceptabel op GS.
Je belangstelling voor vrijheid betreft blijkbaar alleen je eigen vrijheid.

gutgutgut | 05-05-14 | 18:41

@Gutgutgut,

In dit verband is er geen verschil tussen "niet" of "nooit", het is een langdurig proces geweest; punt. Dat zegt Jansen, en dat zeg jij ook al doe je nu alsof je een periode van enkele decennia een heuse "revolutie" vindt.
Jansen kan een lange reeks stappen vooruit noemen, en doet dat ook; jij hebt het nu over "steeds 2 stapjes achteruit" maar 1 voorbeeld geef je niet.

Ik leg jou niet zomaar woorden in de mond.
Jij noemt Wilders en Jansen vanwege hun ani-sharia-standpunten "geestverwanten van de inquisitie", hoewel zij beiden geweldloze democraten zijn. Dan trek ik de meest logische conclusie; dat jij hun anti-sharia-standpunten verwerpt.
Als jij andere redenen hebt om geweldloze democraten met massamoordenaars in verband te brengen hoor ik dat natuurlijk graag, maar ik gok dat je dat niet kunt; je maakt je holle retoriek nooit hard.

Ook nu negeer je heel slim de kern van de discussie:
- Arabisch is iets anders dan islamitisch.
- "zelf ontdekt" is iets anders dan "van anderen gejat".
- Relevantie; ook zonder de van de hindoes gejatte 0 konden Babyloniërs, Egyptenaren, Grieken etc uitstekend rekenen.
- De Arabische herkomst van een naam/woord bewijst niet dat Arabieren/moslims het benoemde bedacht hebben.

Vooral dat laatste is klinkklare onzin en dat zou jij heel goed weten als we het over namen/woorden met een Spaanse, Franse, of Jiddische herkomst zouden hebben. Dus "cacao" is geen Spaanse (laat staan katholieke) uitvinding. Alleen als de islam (en daarmee ook de sharia) een veer in de r**t moet worden gestoken gaan jij en tientallen anderen hierboven los over de herkomst van de namen van sterren en de herkomst van het woord "cijfer", zonder overigens de Arabische herkomst van woorden als assassin en razzia mee te nemen.

PS; je hebt een onvoldoende voor je huiswerk van Jansen.
- Genoemde wetenschapper was inderdaad een moslim, maar geen beroepsmoslim (zoals de vraag was).
- Bovendien is deze man nooit als moslim erkend in Pakistan, zijn grafsteen is zelfs geschonden omdat hij een "ahmadya" was, een ketter dus volgens de islamitische leer.
nl.wikipedia.org/wiki/Abdus_Salam

Dandruff | 05-05-14 | 13:42

Het lijkt er op dat er een ‘islam-appeasing’ versie van de geschiedenis is waarin wat betreft de opkomst van wetenschap en moderniteit het christendom zo negatief als mogelijk wordt voorgesteld en de rol van de islam als zo gunstig mogelijk. Opvallend is evenwel dat de islamitische wereld na ongeveer 1100 intellectueel gezien een neerwaartse trend toont, waarnaast in Europa juist het omgekeerde is te zien. De auteur Robert R.Reilly spreekt van ‘The Closing of the Muslim Mind’, vanwege het verwerpen van rationaliteit en het daarentegen bevorderen van blinde gehoorzaamheid aan de Absolute Tekst – zo zijn interessante lezingen in Youtube. Het christendom is na enkele eeuwen van forse christendom-kritiek min of meer getemd, zodanig dat niemand hoeft te vrezen voor agressie en repressie wegens ernstige kritiek of heiligschennis. Wat betreft de islam zien we evenwel een heel ander beeld, dat namelijk mensen worden bedreigd en soms ook daadwerkelijk worden vermoord - wat reeds geleid heeft tot de opkomst van een klimaat van zelfcensuur. Je vraagt je dan af hoe lang het nog duurt voordat die islam een eigen versie van de geschiedenis verplicht krijgt in het onderwijs. Als dat al geschiedenis zal zijn, want zoals Robert Reilly doceert: de islam doet niet aan geschiedenis. En ook niet aan wetenschap. En niet aan mensenrechten.

Benedict Broere | 05-05-14 | 11:09

-weggejorist-

resurection033 | 05-05-14 | 10:39

In 1994 beloonde de Zweedse Kungliga Vetenskapsakademien de wetenschapper Yasser Arafat met de Nobelprijs voor de Vrede. Islam, wetenschap en vrede gaan dus prima samen!

Medium Dick | 05-05-14 | 10:15

resurection033 | 05-05-14 |
"heerlijk"
Heerlijk die zelfgenoegzaamheid van de dwaas die meent na de dood gewoon weer op te zullen staan en door te lopen of er niets gebeurt is. Helaas het geluk van zoveel onbenul is mij niet gegund. Gelukgewenst.

gutgutgut | 05-05-14 | 09:35

VerenigingVanDieven | 04-05-14 | 20:56
Jouw lezing van de paradox heeft niets met de paradox te maken en is niet specifiek voor quantummechanica. Ook de klassieke mechanica is uiteindelijk statistisch bij temperaturen boven het absolute nulpunt. Met determinisme heeft dit dus niet te maken. Deterministische wetten kunnen leiden tot chaotisch gedrag.
Het gebeurt vaker op GS dat een verschil van mening wordt beslist door de ander ervan te beschuldigen niet goed te lezen. Helaas blijven we ook nu weer op dat lage peil steken.

gutgutgut | 05-05-14 | 09:33

-weggejorist-

resurection033 | 05-05-14 | 09:16

Avicenna

harstef | 05-05-14 | 00:48

Toen het Romeinse rijk in elkaar klapte nam het Christendom de kans waar om alles dat met wetenschap te maken had uit te wissen. Wetenschappers en wiskundigen werden vervolgd en vermoord. Voor intellectuele inspanning bestond geen aanleiding en intellectuele creativiteit was al helemaal overbodig. Het enige dat we nodig hadden was de bijbel. Gevolg hiervan was dat rond het jaar 1000 bijvoorbeeld meetkundige problemen die de Grieken en Romeinen al hadden opgelost weer een probleem waren. Echter. in Italië en Spanje waren de Europeanen in aanraking gekomen met de Islamitische wereld. Op verschillende plaatsen in Zuid-Europa werd druk handel gedreven tussen moslims en christenen. In het kielzog van het commerciële verkeer kwam er cultureel verkeer, inclusief wetenschappelijk verkeer. De Arabieren hadden de Europeanen veel te bieden, onder meer hun rekenkunde, geneeskunde, sterrenkunde, plantenkunde en landbouwkunde. Het meest opzienbarend echter waren de geschriften van antieke Griekse wetenschappers waarover de Arabieren beschikten - oude Griekse manuscripten afkomstig uit bibliotheken in het Nabije Oosten en Arabische vertalingen ervan, vaak met uitleg en commentaar van Arabische wetenschappers. Wat men in Europa tot dan toe kende van de antieken was zeer beperkt: alleen fragmenten, compilaties en bewerkingen die in de kloosters bewaard waren gebleven. Nu kon men de antieken zelf lezen, zij het dat de Arabische vertalingen waarop men afging evenals de uitleggingen niet allemaal even correct en adequaat waren. Zo maakten de Europeanen kennis met klassiekers als Aristoteles (eerst met zijn werken over logica, argumentatie, redeneren en zo, later ook met zijn overige werken - over metafysica, fysica, ethiek, politiek, dieren en noem maar op), Euclides (wiskunde), Ptolemeüs (sterrenkunde), Hippocrates en Galenus (geneeskunde). Omdat de geleerden enkel het Latijn machtig waren, werden op grote schaal teksten vertaald uit het Grieks en het Arabisch in het Latijn. Het vertaalwerk gebeurde in Italië en Spanje. De nieuwe boeken en inzichten vonden vervolgens gemakkelijk hun weg door Europa.

kloopindeslootjijook | 05-05-14 | 00:09

@gutgutgut | 04-05-14 | 20:27
Eh, je hebt toch wel goed gelezen? Ik zei dat ik de probleemstelling lichtelijk gewijzigd had. Om een punt te maken.

VerenigingVanDieven | 04-05-14 | 20:56

Warm water bevriest niet sneller dan koud water? Mpemba zit er toch naast? Thermodynamica op de kop.

rieschert | 04-05-14 | 20:31

VerenigingVanDieven | 04-05-14 | 19:35
Dat is niet waar de paradox over gaat.
Het atoom is vervallen en niet vervallen. Tegelijk.
Totdat iemand in de doos kijkt.

gutgutgut | 04-05-14 | 20:27

@gutgutgut Aangenomen dat uw antwoord juist is; door welke (denk- en/of geloof)wereld heeft het Pentagon zich bij het creëren van het wereld wijde web, het vrije internet, laten inspireren?

Margreet Huiting | 04-05-14 | 19:54

@frank87 | 03-05-14 | 19:16
Vele astronomen, zoals Kepler, Newton en Galilei, waren tevens astrologen. Verder is astrologie al zeer oud, en is van daaruit de astronomie ontstaan (is astrologie minus het voorspellen; zonsverduisteringstabellen waren er al bij de babyloniers).

VerenigingVanDieven | 04-05-14 | 19:44

@gutgutgut | 04-05-14 | 00:59
Ik heb de probleemstelling inderdaad lichtelijk gewijzigd, om het volgende te illustreren:

Heb ik een kilo cesium-137, dan is na 30 jaar de helft vervallen tot barium-137. Heb ik echter slechts 1 atoom, dan komen we in een compleet andere situatie, een van onzekerheden en toevalligheden, waar we alleen kunnen zeggen dat na 30 jaar er 50% kans is dat het atoom vervallen is, maar we kunnen niet zeggen wanneer precies.

Oftewel quantum-mechanica is non-deterministisch. De natuurwetten zoals wij die kennen zijn van toepassing op de macrocosmos, waar individueel gedrag van elementaire deeltjes uitgemiddeld wordt door de grote aantallen.

VerenigingVanDieven | 04-05-14 | 19:35

Excuses voor de drie-eenheid. Was onbedoeld.
Hier nog een link om die t ondersteunen:
en.wikipedia.org/wiki/ARPANET

gutgutgut | 04-05-14 | 17:19

-weggejorist-

gutgutgut | 04-05-14 | 17:17

-weggejorist-

gutgutgut | 04-05-14 | 17:16

Margreet Huiting | 04-05-14 | 15:15
Het Pentagon.

gutgutgut | 04-05-14 | 17:16

"Maar het punt wat je maakte was dat god hun misschien wel toegang tot deze kunst had verschaft en daarmee hun wetenschappelijke ontdekking mogelijk gemaakt."
@PIakstift | 04-05-14 | 11:00</p>

<p><br>
Huh? Haalde je dàt eruit? Nee natuurlijk niet. Waar het om gaat is dat lezen en schrijven in die tijd letterlijk monnikenwerk was; gewone mensen hadden helemaal geen toegang tot dat soort onderwijs. Dat wil niet zeggen dat gewone mensen geen dingen konden ontdekken, maar dat ze dan wel een geestelijke nodig hadden (en bereid moesten vinden) om het op te kunnen schrijven voor het nageslacht.

Pierre Tombal | 04-05-14 | 16:20

De islam heeft anders wel het ophangen van tegenstanders aan hijskranen tot in de puntjes geprofessionaliseerd. Dat moet wel erkend worden.

sinar2 | 04-05-14 | 15:52

Enige tijd geleden heb ik overigens ergens gelezen dat het doen van archeologisch onderzoek in (delen van) het Midden-Oosten verboden is.

Margreet Huiting | 04-05-14 | 15:24

Uit welke (denk- en/of geloof)wereld is het wereld wijde web, het vrije internet, ontsproten?

Margreet Huiting | 04-05-14 | 15:15

@HoogToontje | 04-05-14 | 12:09
Ah prima, met die context kan ik uw reaguursel wat beter duiden, en sluit me er voor zover ik nu kan bepalen ook bij aan.
Ik dacht namelijk even dat er een equivocatie plaatsvond tussen de twee betekenissen van 'geloof', de religieuze en de filosofische.
In de filosofische definitie van het woord 'geloof', hebben ook wetenschappers geloof. Uiteindelijk moet iedereen een aantal vooronderstellingen maken zonder daarvoor een empirische basis te hebben, simpelweg om radicaal scepticisme te kunnen ontvluchten - 'Presupposities' zoals men dat dan noemt.

1337haxxor | 04-05-14 | 15:05

Zijn er al mensen die hun huiswerk hebben gedaan en een echte Islam wetenschapper kunnen benoemen?
Dan bedoel ik niet een Jood, Christen, Boeddhist of Hindoe die voor Islamitische veroveraars werkte.

Mantisomantis | 04-05-14 | 14:25

@******** | 04-05-14 | 13:28
Ten eerste: het is voor mij compleet oninteressant om onderscheid te maken tussen verschillende smaakjes christendom. Daarvoor zie ik te weinig verschil.
Ten tweede: de cijfers die ik citeer liegen niet, mag ik hopen? Driekwart van de Amerikanen zijn christen, en lo and behold, een overgrote meerderheid verwerpt de big bang en evolutie. Kun jij wel zeggen dat de katholieke kerk niks tegen evolutie heeft, maar je probeert dan alleen jezelf en gelijkgestemden te overtuigen.
Ten derde vind ik het knap dat je de nazi's hier bij weet te betrekken. Het grootste deel van de christenen die niet in evolutie en de oerknal geloven, doen dat omdat ze te dichtgetikt zijn met dat achterlijke boek van ze. Ook spreek je jezelf hier tegen: "Katholieken hebben geen bezwaar tegen evolutie, maar als ze dat wel zouden hebben is dat de schuld van de nazi's". Je zult zelf ook wel inzien dat het zo niet werkt.

Kun je alsjeblieft met wat cijfers of referenties komen voor je onzin?

Nietvoordekat | 04-05-14 | 14:07

Hans, je kan nog zoveel namen noemen, dat maakt het christendom niet pro-wetenschap. Het lijkt je te zijn ontgaan dat er een fundamenteel verschil bestaat tussen een christen en het christendom. De kerkelijke macht in de maatschappij maakte het vroeger praktisch onmogelijk om te studeren zonder ergens onder de kerkelijke mantel te vallen. En zeker zolang de studies geen invloed hadden op de kerkelijke doctrines en het kerkelijke wereldbeeld, was er niets aan de hand. En ja dan kan je inderdaad best een aardig rijtje opnoemen (maar dat je dan George Lemaitre weglaat is dan wel weer een beetje jammer). En laat ze allemaal christen zijn, hun ontdekkingen hebben niks, nakko, nada met het christendom te maken. Het christendom is 'de waarheid zoals de kerkelijke macht deze ziet'. En zodra de wetenschap botst met deze 'waarheid' is er stront aan de knikker. Kloosterboy Galileo is meerdere malen als voorbeeld aangehaald.
En dat gaat tot de dag van vandaag door. Iedereen die van school komt en in creatie gelooft heeft geen educatie maar indoctrinatie genoten. Een sprookje dat enkel met anti-wetenschap en leugens aan de man gebracht kan worden en we staan nog steeds toe dat die troep als waarheid geïndoctrineerd wordt aan kinderen.
Nee Hans, het christendom is wel degelijk anti-wetenschap. Een individuele christen kan best creatief zijn, het zijn namelijk net mensen. Maar zodra er frictie is tussen wetenschappelijk onderbouwde stellingen en christelijke doctrines dan wijst het christendom de wetenschap af en blijft hangen in doctrines want 'staat in bijbel vriend en bijbel is waar'.
Huiswerk voor Hans: zoek uit hoeveel van de wetenschap van die namen die je noemde (en niet noemde) praktisch rechtstreeks uit de bijbel kwam?

The Kwisatz | 04-05-14 | 13:37

Nietvoordekat | 03-05-14 | 17:12
De katholieke kerk heeft niks tegen evolutie. Dat is iets voor protestanten: het gebrek aan centraal gezag zorgt dat allerlei gekkies een sekte kunnen stichten.

Dat christenen hoe dan ook een probleem met evolutie kunnen hebben heeft minder te maken met 'hekel aan wetenschap' en meer met het 'wetenschappelijk onderbouwde' (ahum) sociaal darwisnisme waar de nazis de meest extreme vorm van zijn maar wat ook al zorgde voor rechtvaardiging van uitbuiting van arbeiders en discrminatie in engeland (en de usa had anti-joden wetten ver voor de nazi's bestonden, en anti-chinezen wetten, en ugly laws).
Dat paste niet helemaal in het gelijkheidsbeginsel waar christenen van houden.

******** | 04-05-14 | 13:28

mocroGS | 03-05-14 | 17:22
Tijdens die 'verlichting' werden middeleeuwse wetenschappelijke boeken weggemoffeld want die pasten niet in het plaatje van wetenschap en religie als bondgenoten. Uit naam van 'wetenschap' werden bijgeloof en onderdrukking verspreid.

Soort van 'age of aquarius': die hippies vonden van zichzelf dat ze een wetenschappelijke sprong maakten door allerlei paragnosten-gezwam voor waar aan te nemen.

******** | 04-05-14 | 13:18

John Doorzon | 03-05-14 | 17:11
Gallileo kreeg huisarrest toen hij een oude zieke man was.
Dat was niet vanwege zijn wetenschappelijke ideeen maar omdat hij de paus (die een persoonlijke vriend was, en tijdens het huisarrest af en toe een potje kwam schaken) belachelijk had gemaakt in een parodie.

******** | 04-05-14 | 13:11

@ gutgutgut | 04-05-14 | 01:44

Hoe graag ik het ook zou willen zeggen, de Pvda is geen oorzaak maar slechts symptoom.

HoogToontje | 04-05-14 | 12:10

@ 1337haxxor | 03-05-14 | 21:51

Wetenschap is een groepsding. Om daartoe te komen moeten er wat zaken vooraf (onbewezen) worden aangenomen, zoals het geloof dat de wereld kenbaar, logisch en voorspelbaar is. Culturen waarin dat soort ideeen breed worden geloofd zullen wetenschappelijk succesvoller zijn dan culturen waarin men iets anders gelooft.

HoogToontje | 04-05-14 | 12:09

Het werk van Kuhn en Dijksterhuis is zeker een aanrader, maar tegenwoordig is meer interessant bijvoorbeeld: Floris Cohen, De herschepping van de wereld. Het onstaan van de moderne natuurwetenschap verklaard, Bert Bakker, 2008, en ook bijvoorbeeld: Iain McGilchrist. The Master and his Emissary. The Divided Brain and the Making of the Western World, Yale, 2009. Essentieel is geweest de mogelijkheid van verschijnen van kritisch-analytisch denken en van daarmee een grote creativiteit. De omstandigheden waren daarvoor in de Europese cultuur wat gunstiger dan in de culturen elders (China, Islamitische wereld). Je zou ook kunnen zeggen dat in de Europese cultuur het individu meer mogelijk was. Wat tezamen het IK geeft, dat met een scherpzinnig onderzoekende blik de wereld bekijkt, en aldus doordringt tot het heel kleine en heel grote, en ook komt tot democratie en tegenwoordig hyperindividualisme en postmoderne twijfel aan alles. Waarvan evenwel het laatste op de totalitaire mindset van de islam overkomt als zwakte en decadentie, en als praktisch een uitnodiging het ware heil op te dringen.

Benedict Broere | 04-05-14 | 11:53

Zelden zo'n stuk deerniswekkende onzin gelezen.........

Der Stöhn Schlüßel | 04-05-14 | 11:39

Hans Jansen heeft dit onderwerp goed besproken.
Ik, zeker geen katholiek, kwam jaren geleden tot dezelfde conclusie toen ik de daden van ene meneer Tinan naging. De grootste architect die de Blauwe Moskee voor de Turken bouwde. Bleek dat een geroofd en onder dwang bekeerd christenkind te zijn, die tot wasdom gekomen, om de Sultan een oor aan te naaien, de koepel van die Blauwe moskee 35 cm korter maakte dan de naburige Aya Sophia kerk. Dat laatste kwam meen ik via google maps aan het licht.

Mantisomantis | 04-05-14 | 11:28

PIakstift | 04-05-14 | 11:00
Dat was totaal niet het punt van Pierre Tombal | 04-05-14 | 09:02
Je hebt het niet begrepen.

gutgutgut | 04-05-14 | 11:27

Meer Hans Jansen. Minder EU/Brussel.

frisenfruitig | 04-05-14 | 11:05

Pierre Tombal | 04-05-14 | 10:48
Maar het punt wat je maakte was dat god hun misschien wel toegang tot deze kunst had verschaft en daarmee hun wetenschappelijke ontdekking mogelijk gemaakt.
En mijn punt was om te laten zien hoe idioot het idee is dat god ons lezen en schrijven heeft gegeven. Hier nog een leuke metafoor die je vast ook wel niet zal snappen.
www.youtube.com/watch?v=E15IC3YKv8g

PIakstift | 04-05-14 | 11:00

Angel_eyes | 04-05-14 | 07:39
Te kort door de bocht. Punt.

gutgutgut | 04-05-14 | 10:55

Angel_eyes | 04-05-14 | 07:16
Ik heb mijn `'huiswerk" al ingeleverd.
Wat betreft de vraag of islamitische wetenschappers echte gelovig kunnen zijn, dat schijnt te kunnen. Zie Abdus Salam. Dezelfde vraag kun je overigens stellen over christelijke wetenschappers. In mijn opinie kunnen zij niet fundamentalistisch geweest zijn. Maar je weet het niet, god, allah, zeus etc hebben rare kostgangers.

gutgutgut | 04-05-14 | 10:54

Lewis Lewinsky | 04-05-14 | 03:54
"al-Chwarizmi, een Pers"
Hoe dan ook een islamiet.

gutgutgut | 04-05-14 | 10:49

@PIakstift | 04-05-14 | 10:03
Kunnen lezen en begrijpen wat je leest zijn dan weer twee verschillende dingen. Ik had het niet over het bestaan van de kunst van het lezen en schrijven, maar over de beoefenaars daarvan. Of meer specifiek: de niet beoefenaars daarvan, algemeen aangeduid als analfabeten, die daarmee zeer gehinderd worden om hun vindingen wereldkundig te kunnen maken.

Pierre Tombal | 04-05-14 | 10:48

"Wetenschap en techniek uitsluitend ontstaan tijdens christendom"
.
Dit laat wellicht het beperkte denken van de schrijver zien die denkt dat er slechts christenen of islamieten op de bol leven.
.
Ik dacht dat de Maya's en/of Inca's al behoorlijk wat astrologische kennis hadden.
.
Hun bouwwerken, evenals de piramiden van de egyptenaren laat zien dat ze toch techniek hadden.
.
Het romeinse riool gebaseerd op het Perzisch water/rioolsysteem (Qanat), de oudste van voor 1000 voor christus. Het kunnen maken van tunnels die aansluiten duidt op kennis en kunde...
.
Delfts blauw van de Chinezen, zijde van de Chinezen, tulpenbollen van de Turken.
.
Het jodendom/MO had iets eerder door dat je wassen helpt tegen ziekten, terwijl "wij" dachten dat je daar ziek van wordt. Zijn volgens mij nogal wat Joden omgelegd omdat ze minder vaak ziek werden in perioden van besmetting (hekserij, put vergiftigd). De basis van huidige medicijnen uit Egypte.
.
Het schrift in China 1600 voor Christus. Drukkunst uit China. Überhaupt redelijk wat via de zijderoute aan kennis & techniek uitgewisseld.
.
Rijken komen en gaan, en daarmee kennis & kunde. Wellicht is de relatief beperkte wetenschappelijk invloed van de Islamitische landen toe te schrijven aan de Islam, maar het kan ook gewoon een tijdsbeeld zijn. De (voormalig) mayas en incas zijn niet Islamitisch, eerder katholiek, toch komt er uit hedendaags mexico, peru & Colombia nu ook niet direct zoveel techniek.
.
Wie weet wat de Afrikanen of de Arabieren over 2000 jaar over het huidige "westen" zegt. Zijn "wij" de sneuen die onder gegaan zijn...

harstef | 04-05-14 | 10:07

@Mike Oxlong | 04-05-14 | 00:24
Je hebt inderdaad gelijk over Aristoteles. In de vroege Middeleeuwen was er groot gezag voor hem, maar zijn boeken zelf werden niet gelezen. Pas na de 12e eeuw kwamen die beschikbaar via een vertaalde Arabische tekst.
Het klopte dus niet wat ik zei. Ik was een beetje op het verkeerde been gezet door De Naam van de Roos, waarin teksten van Aristoteles een grote rol spelen.
Overigens begint de grote wetenschappelijke revolutie in het Westen natuurlijk met het overboord gooien van Aristoteles' filosofie over natuurwetten.

Ir Rita Tie | 04-05-14 | 10:03

@Pierre Tombal | 04-05-14 | 09:02
De kunst van lezen en schrijven bestond al ver voor de christelijke god was bedacht. Anders kon die fictieve thriller genaamd de bijbel ook helemaal niet geschreven worden natuurlijk.

PIakstift | 04-05-14 | 10:03

Walgelijke Katholieke propaganda. Deze meneer hoort niet op Geenstijl.

shirkuh | 04-05-14 | 09:26

@PIakstift | 04-05-14 | 07:26
Zal ik dan eens een open deur intrappen?</p>

<p><br>
Misschien hebben die vroege wetenschappers wel helemaal niks zelf ontdekt. Hun geestelijke verbintenis verschafte hun toegang tot de kunst van lezen en schrijven en daarmee de mogelijkheid om de aan hun toegeschreven wetenschap te documenteren. Op dezelfde wijze kunnen heel veel andere ontdekkingen verloren zijn geraakt doordat ze juist niet zijn opgeschreven.</p>

<p><br>
Hetgeen volledig het gebrek aan wetenschap binnen islamitische volken verklaart. Zelfs in deze tijd komt analfabetisme nog veelvuldig voor in islamitische landen en het overgrote deel van wat moslims die het lezen en schrijven wel machtig zijn produceren, zal nooit voorbij de Donald Duck redactie komen.

Pierre Tombal | 04-05-14 | 09:02

De mensen in het voorbeeld hebben ontdekkingen gedaan. Punt. Er zijn geen ontdekkers die beroepsmoslim waren. Punt.

Angel_eyes | 04-05-14 | 07:39

Christendom de credit geven voor wetenschap? Wat een arrogante idioot. De mensen in het voorbeeld hebben die ontdekkingen gedaan ondanks hun idiote geloof. Niet dankzij.

PIakstift | 04-05-14 | 07:26

"Uw huiswerk voor de volgende week: probeer één beroepsmoslim te vinden die een bijdrage aan de wetenschap heeft geleverd." - Niemand? Het is heel leuk dat er wetenschappers leefden in de islamitische wereld, maar hoe gelovig waren zij?

Angel_eyes | 04-05-14 | 07:16

Meer Hans Janes. Minder EU. Zeker nu.

GeefDeWaarheidNKans | 04-05-14 | 06:54

@MocroGS: geweldige argumenten geef je, ik ben echt helemaal om nu.

De Anaalprofeet | 04-05-14 | 06:22

Algebra!

brazuco | 04-05-14 | 05:46

Er worden alleen als voorbeelden gebruikt, Empirisch georiënteerde wetenschappen en wat eruit voortvloeide. Natuurlijk veel commentaar zonder onderbouwing. Wat in alle commentaren, maar ook in het verhaal van mijnheer Jansen gemist wordt, Zijn de Zaken en de Creativiteit die het leven van bijna de hele mensheid hebben beïnvloed en voorgoed veranderd hebben. Bijvoorbeeld Muziek, Beeldende kunst,Vrijheid van denken,Instrumenten, Democratie, etc etc. Als je die niet onbelangrijke zaken er bij betrekt komt de stelling van mijnheer Jansen nog er veel sterker uit te zien.

Nalika | 04-05-14 | 04:55

@King of controversy | 03-05-14 | 18:26
Waarom een op zich interessant reaguursel ontsieren met die laatste zin? Argumenteren en schelden zijn echt twee verschillende begrippen die elkaar uitsluiten.

Jarre Tell | 04-05-14 | 04:10

@Gedeelddoor 2 plus 7 | 04-05-14 | 00:01
Het woord algebra komt van al-Chwarizmi, een Pers. Geen Arabier dus. Het is mij niet bekend of hij mohammedaan was. Hij heette zelf ook Mohammad, maar die voornaam is ouder dan het mohammedanisme.

Lewis Lewinsky | 04-05-14 | 03:54

@Gedeelddoor 2 plus 7 | 04-05-14 | 00:43
En waaruit blijkt dat Philip Stamma een mohammedaan was? En een beroepsmoslim?

Lewis Lewinsky | 04-05-14 | 03:48

Benedict Broere | 04-05-14 | 01:57
Zo zie ik het ook, dat zijn de grote lijnen op details kan het iets verschillen.

de Hever | 04-05-14 | 02:13

Vroeger moest je bij wetenschapsgeschiedenis het boek van Thomas S. Kuhn, The Copernican Revolution. Planetary Astronomy in the Development of Western Thought bestuderen. Daarnaast ook Dijksterhuis over "De mechanisering van het wereldbeeld"
Rheticus!Rheticus!Rheticus!

kapitein oosterlng | 04-05-14 | 02:03

Philipp Stamma was waarschijnlijk katholiek, komt uit Aleppo en leefde het grootste deel van z'n leven in Europa - zie Duitse Wiki. Hans Jansen ontmoet nauwelijks weerlegging van zijn idee van oorsprong van de wetenschap. Toch is dat niet zo moeilijk. Althans, naast de joods-christelijk-Griekse mythe van de ordelijkheid van de wereld, zijn ook van invloed geweest bijvoorbeeld: de kloosters en hun ontwikkelingswerk, de onderlinge concurrentie van de vele Europese culturen, de scheiding in wereldlijke en geestelijke macht (geef de keizer wat des keizers is) en de boekdrukkunst. De islam heeft enkele eeuwen kunnen teren op het intellectuele kapitaal van de veroverde culturen. Maar uiteindelijk wonnen de fanaten en lag het intellectuele leven eeuwenlang in coma, tot eigenlijk in de huidige tijd. Een absolute tekst spreek je niet tegen, bevraag je niet, zet je niet in historische context. 14 eeuwen, 270 miljoen vermoordde andersdenkenden, er zullen nog wel vele miljoenen volgen.

Benedict Broere | 04-05-14 | 01:57

HoogToontje | 03-05-14 | 21:27
Bedoel je dat het eigenlijk de schuld van links is ?
Moet je niet ook de PvdA erbij halen?

gutgutgut | 04-05-14 | 01:44

Benedict Broere | 04-05-14 | 00:28
"some people in Saudi Arabia still refuse to believe man has been to the moon"
En sommigen in de VS twijfelen ook: www.thespacereview.com/article/787/1

gutgutgut | 04-05-14 | 01:38

Ayatollah Oink-Oink | 03-05-14 | 17:36 | | Reageer+ |
2

Daar is later nog een Rotterdamse school naar vernoemd...... dat niemand daar ooit vragen over gesteld heeft!

rhythm | 04-05-14 | 01:14

@ Dandruff | 03-05-14 | 20:34
Jansen: "De befaamde ‘Copernicaanse revolutie’ heeft nooit plaats gevonden. "
Dandruff: "Je zegt dat de Copernicaanse revolutie niet op één zondagmiddag heeft plaatsgevonden, en dat is dus ook precies wat Jansen zegt; het gaat om een lange reeks stappen."
Je moet Jansen wat beter lezen, hij schrijft: "NOOIT". De ontwikkeling die tot Copernicus' model leidde bestond uit veel stappen. Meestal 1 stap vooruit en dan door toedoen van de heersende religies (Zeus, God, Allah) 2 stappen achteruit, vandaar dat dit proces 1800 jaar lang duurde. 1800 jaar, laat dat even op je inwerken. De Copernicaanse revolutie nam veel minder tijd in beslag. Enkele decennia en de wetenschap was om. Decennia omdat het verspreiden van kennis in die tijd veel langzamer ging.

"De Arabische namen van sterren bewijzen niet het gelijk van de islam en de sharia, om 2 redenen."
Niemand heeft hier zoiets onzinnigs beweerd, waaronder ik. Leg mij dit soort onzin niet in de mond svp dat is inferieure debating techniek.

gutgutgut | 04-05-14 | 01:10

VerenigingVanDieven | 03-05-14 | 18:42
"Hoe lang heeft die kat nog te leven? God mag het weten."
Dat is niet het probleem dat het gedachtenexperiment van Schrodinger aan de orde stelt. Het probleem is dat de kat in een QM toestand verkeert waarin hij een beetje leeft en een beetje dood is tegelijk.

gutgutgut | 04-05-14 | 00:59

Graaf van Egmont | 03-05-14 | 18:21

Sorry Graaf, ik was wellicht een beetje streng.
Is ook makkelijk gezien de anonimiteit .

gutgutgut | 04-05-14 | 00:55

Wel triest dat een professor als Hans Jansen de feiten in de wetenschap probeert te verdraaien voor zijn politiek gewin. Hij komt bij mij steeds meer over als een zwendelaar.

geenstijlo | 04-05-14 | 00:46

Jan Dribbel | 04-05-14 | 00:17
Rekenkunde, niet het rekenen zelf. Probeer je eens een leven in te denken zonder...

Gedeelddoor 2 plus 7 | 04-05-14 | 00:45

Ik begin steeds meer te twijfelen aan de deskundigheid over het Midden-Oosten van Jansen. Het enige bewijs dat ik kon vinden van zijn kennis van Hebreeuws is een uiterst belabberd uitgesproken "ani medaber iviriet" (&#1488;&#1504;&#1497; &#1502;&#1491;&#1489;&#1512; &#1506;&#1489;&#1512;&#1497;&#1514;) bij P&W. Van zijn kennis van Arabisch ontbreekt elk spoor. Maar -veel erger- hij maakt de grootste fout die een wetenschapper kan maken: hij zoekt bewijs van zijn hypothese, in plaats van te proberen die te ontkrachten. Keer op keer. Ik ben er wel klaar mee. Moet ik een beroepsmoslim noemen die bijgedragen heeft aan de wetenschap? Natuurlijk Stamma (wiskundige, schaker, 18e eeuw). Het is trouwens erg moeilijk om artikelen te vinden in top-tijdschriften waarbij _geen_ Islamieten betrokken zijn. Of dacht u werkelijk dat de papers van het ATLAS-consortium uitsluitend uit de joodsch-gristelijke hoek kwamen?

Gedeelddoor 2 plus 7 | 04-05-14 | 00:43

crt | 03-05-14 | 22:23
"Gevolg van deze feiten is dat inderdaad Arabieren niks, maar dan ook niks aan relevante wetenschappelijke bijdrage hebben geleverd aan de wetenschap"
Er zijn voldoende voorbeelden hierboven al beschreven waaruit blijkt dat je uitspraak onzin is. Bovendien zijn er overal wetenschappers van Arabische origine die grote bijdragen leveren op dit moment. Brain drain heet dat.
Je moet de wereld zo eenvoudig mogelijk voorstellen maar niet eenvoudiger dan dat.

gutgutgut | 04-05-14 | 00:33

Het is heel interessant Robert Reilly te beluisteren, auteur van The Closing of the Muslim Mind. Hij beschrijft zo ongeveer het omgekeerde van het artikel van Hans Jansen: >>> why the Arab world stands near the bottom of every measure of human development, why scientific inquiry is nearly dead in the Islamic world, why Spain translates more books in a single year than the entire Arab world has in the past thousand years, why some people in Saudi Arabia still refuse to believe man has been to the moon <<<
www.youtube.com/playlist?list=PL4CC1C...
www.amazon.com/The-Closing-Muslim-Mind...

Benedict Broere | 04-05-14 | 00:28

Ir Rita Tie | 04-05-14 | 00:10

Veel van wat we weten over Aristoteles komt van een vertaling door Ab&#363; 'l-Wal&#299;d Mu&#7717;ammad ibn A&#7717;mad ibn Rushd, beter bekend als Ibn Rushd of als Averroes. Wat gelijk de huiswerk opgave van Jansen invult.

Ik ben met je eens dat de Islamitische wereld van nu stilstaat en na Ibn Khaldun zich zelf heeft opgesloten.

Mijn punt blijft dat "Arabist" Jansen dit moet weten en dus liegt om zijn zielige anti-Islam bullshit te verkopen.

Mike Oxlong | 04-05-14 | 00:24

Gedeelddoor 2 plus 7 | 04-05-14 | 00:01

www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q...

Algebra betekent eigenlijk rekenen.
Ik zie dat nu niet direct als een uitvinding.

Jan Dribbel | 04-05-14 | 00:17

@Mike Oxlong | 03-05-14:
Ik ben het eens met je kritiek op Jansen. Inderdaad was de islamitische wereld een tijd lang 'verder' dan de Europese. Ook waren ze de schatbewaarders van de Klassieke Oudheid en hadden ze veel eerder toegang tot de gedachten van Plato en Socrates (niet Aristoteles, want die werd in de Middeleeuwen intensief bestudeerd in Europa).
.
Maar des te navranter, des te pijnlijker en des te onheilspellender is het, dat de islamitische wereld niets met dat bezit deed, of er althans geen vervolg aan kon geven. Dat de moslimwereld opgesloten bleef zitten in zijn hermetische islamitische wereldbeschouwing, terwijl in het voorheen 'barbaarse' Europa de doorbraak van de Renaissance en later de Verlichting tot stand kwam.

Ir Rita Tie | 04-05-14 | 00:10

Dan vraag ik me toch af waar het woord "algebra" vandaan komt! Astronomie is overigens met sprongen vooruit gegaan door Arabische geleerden die wilden voorspellen wanneer de ramadan begon. Dat de aarde om de zon draait, was in die contreien niets nieuws. Johannes Keppler was befaamd astroloog; de enige reden dat hij de Keppler-wetten vond was luiheid: ze hadden tot doel, dermate nauwkeurig planeetbanen te voorspellen, dat hij ver van te voren horoscopen kon produceren. (ja, ik heb een paar originele horoscopen van Keppler in bezit. En die zijn goud waard.) Maar ik begrijp dat collega Jansen weer eens een standaard anti-islam riedel af wil steken.

Gedeelddoor 2 plus 7 | 04-05-14 | 00:01

Er gaan geruchten dat zelfs de islam een judea-christelijke uitvinding is om indertijd de Arabische neuzen dezelfde kant op te krijgen. Als dat waar is zou het niet alleen een enorme clusterfuck zijn maar tevens een hoop verklaren.

o)+ | 03-05-14 | 23:36

@frank87 | 03-05-14 | 18:55
En ze hebben ondertussen ook in New York een uitbraak van polio, omdat mensen weigeren hun kinderen in te enten. Je weet wel, die ziekte die we door wetenschap bijna uit hebben gebannen.

Nietvoordekat | 03-05-14 | 23:13

Nu is Jansen toch echt van het padje. Geen zin om hem helemaal te fileren maar toch even twee dingen.
Dat wat we weten over de Grieken, over democratie, Aristoteles, Plato, Socrates en alles wat als fundament geldt voor wetenschap hebben we te danken aan De Islam. Bagdad was een poos het centrum van wetenschap in de wereld en verzamelde alles wat wetenswaardig en wetenschappelijk was, ook de ketterse geschriften van de oude grieken, eeuwenlang verbannen en verbrand door pausen en kruisvaarders.
Algebra, onze nummers en de meeste sterren met een naam hebben we te danken islamitische geleerden en dragen nog steeds hun Arabische naam. Ze waren ooit verder in hygiëne, biologie, medicijnen, navigatie en wiskunde dan elk Europees land. De oudste universiteit die graden en examens af nam is een in Marokko de University of al-Karaouine.

Christen was iedere Europese wetenschapper voordat Wallace en Darwin er een plausibel alternatief voor het scheppingsverhaal gaven. Als je geen Christen was, was je namelijk ketter en dus je leven niet veilig. Postuleren dat christendom wetenschap stimuleert terwijl het zo actief probeert deze te onderdrukken, zelfs in de 21ste eeuw maakt dat Jansen of liegt of gewoon geen idee heeft waar hij over spreekt. Nadat Darwin zijn Origin of species publiceerde ging het pas bergafwaarts met het christendom omdat toen voor het eerst wetenschappers openlijk geen geloof hoefden te veinzen omdat er een plausibel alternatief was
Lever je bul in Jansen, je liegt.

Mike Oxlong | 03-05-14 | 22:55

--Ga zelf maar kijken: de beelden die de slachting hebben overleefd hebben alle kapotgeslagen neuzen--
Ir Rita Tie | 03-05-14 | 20:58
Vergeet de Grieks-Romeinse beelden niet waar later de piemels van afgeslagen werden. Middeleeuwse fresco's van Adam & Eva met uitgepoetste schaamdelen. Naakte bijbelfiguren waar na de dood van de kunstenaar vijgenblaadjes op geschilderd werden. Zo weet de Katholieke Kerk tot op de dag van vandaag niet wat ze aanmoet met het toeristisch populaire sculptuur van Michelangelo's Christus (die waar hij naast zijn Kruis staat). De ene paus eiste dat er een bronzen schaamlapje om zijn lendenen moest, een andere zei: 'Haal dat ding er af' (Paus Johannes Paulus II b.v.).
www.johncoulthart.com/feuilleton/wp-co...
Een kunstlul valt weliswaar niet onder wetenschap, maar ik vind de opkomst, ondergang, wederopstanding en de onvermijdelijke volgende ondergang van naakt in kunst in termen van ontwikkeling net zo veelbetekenend als die in Jansens onderwerp.

dedeurs | 03-05-14 | 22:32

Voor Thoth. Over meneer Salam schreef ik vorig jaar een stukje. Ik ben nog steeds heel tevreden over de titel: De grafsteen van de moslimcultuur www.islamofobie.nl/index.php/blog/meer...
Censuur op een grafsteen. Hoe kom je erop?

Fransg | 03-05-14 | 22:25

Ik herinner mij dat een politicus van het CDA (Ernst Hirsch Ballin?) jaren terug zei dat de roots van Europa in Athene en Jeruzalem liggen. In ieder geval toch Bart Jan Spruyt. bartjanspruyt.blogspot.nl/2013/12/leve...
De mensheid is sinds zijn 125.000 jarige bestaan gewikkeld in een filosofische strijd tussen het idealisme en het materialisme. Het idealisme aanvaard als waarheid alleen (het) Geloof in een onzichtbare morele autoriteit en verwerpt wetenschappelijk bewijs. Het materialisme erkent enkel het empirisch bewijs als feit en verwerpt het geloof. Wetenschap kan de moraal niet bewijzen.
"Bij dit alles speelt de islam géén rol. De islam leert dat God het universum elk deelmoment herschept, en daarbij niet onderworpen is aan wat wij redelijk, verstandig of rechtvaardig vinden. Dat permanente herscheppen maakt het universum onvoorspelbaar en onkenbaar, alles kan immers meteen weer anders zijn. Causaliteit is dan ook iets waarin een dogmatisch geschoolde moslim niet mag geloven. Het heelal wordt, volgens de islam, elke deelseconde herschapen, zonder rede of regel." Dit is wel briljant van Prof Jansen.
Het (empirisch) bewijs moet immers falsifieerbaar zijn. Bij 0&#730; Kelvin bewegen elektronen niet meer en volgens mechanische atheïsten bestaat er voorbij dit punt geen opperwezen. De volgens de KPN atheïstische Dominee Klaas Hendrikse zegt dat het opperwezen niet buiten de mens maar in ieder mens is. Dus het opperwezen is in essentie de hoogste moraal over leven en dood: wanneer is de dood moord of legitiem ? Dit vermogen tot een morele opinie is door de natuur onvervreemdbaar aan ieder mens gegeven. Deze morele opinie wordt bij geheime stemming tot uitdrukking gebracht en draag zo bij aan het wetboek van strafrecht.
Islam is wel een geloof maar geen religie in de zin van een moraal filosofie. Islam is de cult van de dood. De Islam moet achter een ijzeren gordijn gebracht en vernietigt worden
Islam en Perzische of Arabische entiteiten zijn verschillende dingen. Averoes was de laatse Arabische kenner van Aristoteles die monddood werd gemaakt.
"Wetenschap en techniek zijn alleen en uitsluitend ontstaan onder de paraplu van het christendom, in perioden dat er in vrijheid redelijk nagedacht kon worden." Deze zin ontkent de historiciteit van de wetenschap van Aristoteles, Democritus, Pythagoras, Euclides etc.
Benjamin Netanyahu, Avigdor Lieberman Naftali Benett, Caroline Glick etc. refereren tegenover de front van de O.I.C in de VN - de Clinton Palestijnse autoriteit - aan het in de VN resolutie van 1948 genoemde joodse karakter van de staat Israël. Volgens Erdogan is er maar 1 Islam en dus eist Netanyahu in wezen om de Joodse religie te aanvaarden in ruil voor de aanvaarding van de Islam en de sharia. Daarom ben ik het oneens met dit standpunt van de Israëlische regering.

Theo Prinse | 03-05-14 | 22:25

Om de discussie goed te voeren ff wat feiten. (zoals al is vermeld door een aantal reageerders)
Perzen en Babyloniërs zijn geen Arabieren. Gooi die niet op één hoop, niet zo netjes naar de Perzen en Babyloniërs. Dus iets wat woonde in een zandbak richting de evenaar en ook wat haar in het gezicht had en op kamelen reed wil niet zeggen dat dat direct een Arabier was.
Gevolg van deze feiten is dat inderdaad Arabieren niks, maar dan ook niks aan relevante wetenschappelijke bijdrage hebben geleverd aan de wetenschap (en de wereld). Zelfs de olie wordt door buitenlanders uit de grond gehaald. Oeps, ik wordt wat emotioneel merk ik.
Maar ja, beter goed gejat dan slecht verzonnen zeg maar.
Het gekke in het Christendom is dat inderdaad aan de ene kant wetenschap onderdrukt werd en verketterd en aan de andere kant waren er juist wetenschappers in kloosters die er mee bezig waren. Lekker schizofreen maar wel de waarheid. Zelfs Rome had niet de absolute macht, gelukkig maar.

crt | 03-05-14 | 22:23

" De roots van West-Europa liggen in ieder geval niet in West-Europa zelf"
Nou.. grappig dat uitwisselen van cultuur.. De moderne roots van de Grieken liggen sinds vrij recent ineens wel in West-Europa, schijnt, want ze verzetten zich hevig. :)

Causa Sui | 03-05-14 | 22:05

@HoogToontje | 03-05-14 | 21:27
Hoezo is dat niet mogelijk of zelfs onbetwistbaar? Momenteel zie ik het verband dat u probeert te trekken niet.

1337haxxor | 03-05-14 | 21:51

De fatwa's die het boek 'The Closing of the Muslim Mind' teweeg zullen brengen zal uiteraard met respect worden behandeld door de Europese Unie en een verbod op dit boek zal dan ook passen binnen hun beleid van een verbod op godslastering en haatzaaien.

hallofreen | 03-05-14 | 21:43

Voor het eerst op GS kan ik helemaal _niets_ met zowel de column als de reaguursels. Niet te volgen, niet boeiend, jij-bakken waar je u tegen zegt. Het is net een bord bedorven spaghetti.

In the morning! | 03-05-14 | 21:41

Erg veel reaguurders die het centrale punt van Jansen niet zien: dat aan wetenschap bedrijven geloof vooraf gaat, dwz zonder geloof kan er geen wetenschap ontstaan. Waarschijnlijk zit de linkse scholing in de weg aan het waarnemen van dit toch onbetwistbare feit.

HoogToontje | 03-05-14 | 21:27

Thomas van Aquino, 13e eeuw, invloedrijk theoloog, wijst als empirist op de natuur als bron van kennis: ‘… er is niets in het intellect dat niet eerst in de zintuigen was.’ Hij vormt daarmee een belangrijke stap in de ontwikkeling van de wetenschap. (Citaat afkomstig uit de Inleiding door Daan Roovers, hoofdredacteur Filosofie Magazine, van: Wouter van Gils, Alexandra Hermesdorf, Laurens ten Kate en Eelke Warrink (samenst.), Filosofie. Van Oudheid tot Renaissance, deel 1, Uitgeverij 512, Amsterdam, 2006, p. 26-27.)
Robbert Dijkgraaf zal zeggen dat al die kennis van het heel grote en heel kleine heel interessant is, maar als we niet weten waar we vandaan komen, dan weten we ook niet wie we zijn en wat eventueel wenselijk is voor de toekomst. In dat vacuüm kunnen bepaalde nieuwkomers de indruk krijgen dat er eigenlijk niets aan cultuur te ontdekken is waarin zij zijn terecht gekomen, om vervolgens gestaag er aan te werken de boel over te nemen. Wat in dit geval betekent dat de wereld heel wreed wordt en de Aarde heel plat. Zie 14 eeuwen geschiedenis en zeer veel vergelijkend cultuuronderzoek.

Benedict Broere | 03-05-14 | 21:25

Jansen, als de Christenen zulke goede wetenschappers zijn, waarom vroeg de gemeenteraad van staphorst een aantal jaar geleden aan archeologen die daar onderzoek deden ivm bouwwerkzaamheden of ze de leeftijd van de gevonden voorwerpen binnen de 6000 jaar wilden houden? Dat is pas antiwetenschap, weten dat de wetenschap zeker is dat iets ouder is dan 6000 jaar en alsnog proberen om de wetenschap zo om te buigen (lees verkrachten) zodat het in het gristelijke beeld past.

geomario | 03-05-14 | 21:23

kom kom , de roots van westeuropa liggen gewoon in westeuropa !

nemeton | 03-05-14 | 21:14

Voor de verandering ben ik het voor 100% oneens met Jansen. De vroege christenen waren Taliban-achtige fanatici die niets van wetenschap moesten hebben en hun best hebben gedaan de klassieke kunst en wetenschap weg te vagen. Ga zelf maar kijken: de beelden die de slachting hebben overleefd hebben alle kapotgeslagen neuzen, met dank aan de vroege christengekkies. De meest waardevolle Romeinse monumenten zijn gesloopt om er plompe Romaanse kerken van te bouwen. Dat er in de loop van vele eeuwen een paar verlichte geesten onder de christelijke geestelijken hebben bestaan is natuurlijk waar. Maar de grote lijn blijft dat ook het christendom er alles aan gedaan heeft om rede, vrijheid en wetenschap zoveel mogelijk tegen te werken. Daarin onderscheidt de christelijke kerk zich niet van de islam. Pas toen men zich in Europa aan dit anti-wetenschappelijke, kerkelijke juk begon te ontworstelen, kon de Verlichting beginnen en brak de tijd van de grote wetenschappelijke ontdekkingen aan (lees bijv. het boek De Herschepping van de Wereld van Floris (broer van Job) Cohen)

Ir Rita Tie | 03-05-14 | 20:58

@gutgutgut | 03-05-14 | 19:28

Ja, daarmee bedoel ik dat er vele mensen zijn die, bijvoorbeeld, natuurkundige concepten aanhalen en dan zeggen; "Kijk, zo is het... en niet aars.." terwijl deeltjesfysica niet direct een invloed heeft op de scheikundige principes die op ons van toepassing zijn. (Even afgezien van het gegeven dat wij wel degelijk gebruik maken van de geneugten die natuurkundige uitvindingen ons gebracht hebben in onze scheikundige vorm).
Hoe men mentaal met ontwikkeling omgaat moet niet los gezien worden van de daadwerkelijke ontwikkelingen. Ondanks dat er relatief gezien met absolute waarheden gepocht kan worden, lijkt het mij kinderachtig om hiermee een absoluut realiteitsbeeld mee te gaan propageren als waarheid, welke de relatieve en subjectieve interpretaties die de menselijke ervaring inherent rijk is enigszins onderbelicht.

Ook het nadrukkelijke uitdragen van een identiteit: "Ik ben atheïst", tezamen met de bijbehorende queeste tegen het verouderde religieuze gedrag (Hoe gerechtvaardigd en aan te moedigen dit gedrag ook is), getuigd in mijn optiek niet van een volwassen geestelijke staat.... maar dat kan natuurlijk aan mij liggen.

Gooseone | 03-05-14 | 20:54

@Miko,

Jij zult ongetwijfeld een mening hebben; links rechts, religieus, anti-religieus.
Dat gegeven op zich maakt jou niet onbetrouwbaar, vrijwel iedereen heeft een mening. Ook mensen met een mening kunnen objectief schrijven en interessante dingen te melden hebben.

Uiteindelijk gaat het alleen om de feiten. Jansen komt met een lange reeks van belangrijke wetenschappers die ondanks het christendom hun werk konden doen; die meestal zelfs kerkelijke beroepen hadden. Die feiten worden hier door niemand weerlegd.
En dat gaat in tegen de gebruikelijke "kerk is achteruitgang" retoriek waar we mee zijn opgegroeid, en die velen hier dus ook te berde brengen.
Wat niet wegneemt dat de kerk ook vaak een hele kwalijke rol speelde; en er ook in niet-christelijke gebieden veel is ontdekt. Maar het grote plaatje dat Jansen schetst klopt.

Dandruff | 03-05-14 | 20:53

Prachtige verhalen uit de geschiedenis. De meeste meningen zijn leuk en interessant om te lezen. Wat mij opvalt is dat we tegenwoordig nog steeds kissebissen over wat er vroeger werd geschreven, terwijl we wetenschappelijk een stuk verder zijn. Om niet te spreken van een aan zekerheid grenzende waarheid. *zucht* www.youtube.com/watch?v=Rrrg1CZsry8 www.youtube.com/watch?v=_8ak5Gc4sXU

tiswat | 03-05-14 | 20:48

Als ik zo naar de comments kijk, dan krijg ik de indruk dat er een stelletje hatorz elke zaterdag zit te F5'en tot het onderwerp van hun ergernis langs komt om te proberen professor Jansen met denigrerende taal in diskrediet te brengen. Jammer jongens, het werkt niet. Hij weet gewoon te veel.

Ivoren Toren | 03-05-14 | 20:48

"probeer één beroepsmoslim te vinden die een bijdrage aan de wetenschap heeft geleverd."
Najib Amhali.
Heeft bewezen dat humor, zelfspot, verstaanbaar Nederlands spreken en hard werken de integratie bevorderen.

Schietmijmaarlek | 03-05-14 | 20:39

@Graaf van Egmont | 03-05-14 | 18:18
Yup, mijn opa heeft de lokale pastoor al snel de deur gewezen. Drie kinderen vond hij genoeg.
Met zijn salaris kon hij zijn kinderen dan wel naar school sturen.

miko | 03-05-14 | 20:36

@Dandruff | 03-05-14 | 18:00
Jansen stelt dat de gristelijke kerk bevorderlijk is voor wetenschap en de boze islam niet.
Ik denk dat beide er niet zo goed opstaan met een voorsprong voor de muzelmannen die ook muziek en andere kunsten verafschuwen.
Maar jansen is een apologeet van de katholieke kerk dus onbetrouwbaar. dat is mijn mening.

miko | 03-05-14 | 20:34

@Gutgutgut,

Je zegt dat de Copernicaanse revolutie niet op één zondagmiddag heeft plaatsgevonden, en dat is dus ook precies wat Jansen zegt; het gaat om een lange reeks stappen.
- Van Ockham (overleden in 1349) stelde dat het heelal een vacuüm is waardoor hemellichamen hun vaart behouden;
- Oresme (overleden 1382) stelde dat de aarde rond haar as draait en dat de atmosfeer meedraait;
- enz; lees de column helemaal.
- Copernicus borduurde daar eeuwen later op voort.

Je boosheid bewijst niks.
1. Wilders en Jansen vermoorden geen andersdenkenden, zoals destijds de inquisiteurs deden; en socialisten en islamisten altijd zijn blijven doen.
2. De Arabische namen van sterren bewijzen niet het gelijk van de islam en de sharia, om 2 redenen.
- Nogmaals, "Arabisch" is niet hetzelfde als "islamitisch".
- De herkomst van een naam/woord bewijst niet dat de bedenker van dat woord ook de bedenker is van het benoemde. De Arabische herkomst van het woord "razzia" bewijst dus niet dat Arabieren (laat staan moslims) de razzia hebben uitgevonden; dat deden anderen ook al, onder andere namen.
3. Astronomie werd al in de prehistorie bedreven (Stonehenge), en ook de oude Grieken, Egyptenaren, Babyloniërs en vele anderen hielden zich daar mee bezig. De Arabieren gingen daar mee door; fantastisch, maar geen reden om de islam toe te juichen en de sharia in te voeren.

Je weerlegt niks van de column en je gaat angstvallig op zoek naar een vergezocht voorbeeld dat de superioriteit van de islam en de sharia zou kunnen aantonen. Als we het over het jodendom zouden hebben gehad zouden jouw voorbeelden idioot klinken.
Probeer het eens; "zonder jodendom geen humor en vriendschap, want zowel woorden als "gein" en "gabber" komen eigenlijk uit het jiddisch"...
Geef toe; als het niet over de islam zou gaan zou je dergelijke "voorbeelden" nooit aanhalen.

Dandruff | 03-05-14 | 20:34

@ Pierre Tombal -- u schrijft: “Islamitische wetenschap is een verzinsel. Het enige dat islam ooit heeft gedaan is wetenschap jatten op het moment dat een volk geassimileerd werd en het vervolgens dood laten bloeden. Als islam ooit de USA zou overnemen, dan brengen ze waarschijnlijk nog één satelliet de lucht in om 24 uur per dag koranversen het heelal in te slingeren en daarna weet niemand meer hoe ze een raket moeten bouwen.” Als islam en culturele zelfhaat er werkelijk in slagen om met vereende krachten de moderne open samenleving uit te roeien, dan vormt wat u schrijft inderdaad ons voorland. Waarbij uiteraard de aanhangers van culturele zelfhaat hartelijk bedankt wordt voor hun medewerking, waarna zij de keus krijgen mee te doen aan het onthoofden of zelf onthoofd te worden. En reken maar dat er heel wat psychopaten zijn die kiezen voor het onthoofden.

Benedict Broere | 03-05-14 | 20:18

Nou, Galileo Galilei moest zijn werkjes anders aardig kuisen om ze gepubliceerd te krijgen"
.
"Vanaf 1612 ontstond er verzet tegen Galilei's bewijzen voor een copernicaans, heliocentrisch wereldbeeld, dat niet in overeenstemming was met de opvatting van de kerk dat de aarde het centrum van het heelal was. Galilei kwam weer naar Rome, ditmaal om zich te verdedigen. Kardinaal Bellarmino, die Galilei genegen was, vermaande Galilei op last van paus Paulus V in 1616 de copernicaanse theorie niet meer in het openbaar te verdedigen."

Der Schnitzeljäger | 03-05-14 | 20:12

Feynman | 03-05-14 |
Beroepsmoslims? Haha nee hoor, jij mag elke moslim die ooit heeft geleefd gebruiken om Jansens ongelijk te bewijzen.
Jansen noemt welbewust een aantal beroepschristenen (namen en rugnummers, geen geleuter over 'gouden tijdperken' enzovoorts) die een wetenschappelijke bijdrage hebben geleverd om te bewijzen dat het christendom en wetenschap elkaar niet per se uitsluiten.

En dat nobelprijswinnaar Abdus Salam niet als moslim wordt beschouwd is eigenlijk alles wat je hoeft te weten als je wilt weten waarom het op het gebied van wetenschap nooit iets gaat worden, of beter gezegd: nooit iets KAN worden in de islamitische wereld.
Iedere wetenschapper in de islamitische wereld die iets ontdekt en verkondigt wat mogelijk in tegenspraak is met de Koran is zijn leven niet zeker.

menzo | 03-05-14 | 20:10

@Deus Absurdia | 03-05-14 | 18:27
Arabische cijfers zijn geen Arabische uitvinding, maar een Perzische - en de Perzen hebben het ook grotendeels gejat uit India. Al lang voor de islam, lang voor Mohammed. Islam had daar niets mee te maken. Het heet alleen Arabische cijfers omdat ze via manuscripten in het Arabisch in Europa terechtkwamen. Arabieren hebben niks uitgevonden. Nada, noppes, niks.

Stormageddon | 03-05-14 | 20:02

"De befaamde ‘Copernicaanse revolutie’ heeft nooit plaats gevonden. De wetenschap heeft zich daarentegen stap voor stap ontwikkeld."
Natuurlijk heeft deze revolutie wel plaatsgevonden, alleen niet op een enkele zondagmiddag. De publicatie van Copernicus' boek was de aanzet tot deze revolutie, die ons wereldbeeld grondig veranderde. Het is waar dat de geschiedenis van het heliocentrisch model begint met Aristarchos van Samos, 1800 jaar voor Copernicus. Zijn leer werd effectief bestreden door hem van, ach wat een toeval, ONVROOMHEID te beschuldigen. Uiteraard omarmde de Christelijke kerk later de opvattingen van Ptolemaeus, zodat de paus kon blijven zetelen in het centrum van het heelal. Belangrijke bijdragen werden geleverd Averoes, een "beroepsmoslim" die Spanje was uitgesmeten door middeleeuwse geestverwanten van onze middeleeuwse Wilders en Jansen. en.wikipedia.org/wiki/Averoes

Jansen vergeet ook even te vermelden waarom de meerderheid van de sterren Arabische namen heeft.
Jansen is een onbenul. Geschikt voor de PVV dus.

gutgutgut | 03-05-14 | 19:58

Vond Hans altijd wel redelijk snugger overkomen maar hier slaat hij de plank wel echt volledig mis zeg, gelukkig is er boven mij al meerdere keren getoond waarom dus ga ik verder aan de koffie.

Traanplaat | 03-05-14 | 19:57

sastro | 03-05-14 | 19:46
Gelukkig bepaald iemand altijd nog zelf of hij moslim is. Te hilarisch dat het Pakistaanse Parlement de nut en noodzaak zag om hem tot niet Moslim te verklaren.

In 1974, the Pakistan parliament made a constitutional amendment that declared Ahmadis as 'not-Muslims' en.wikipedia.org/wiki/Abdus_Salam#Reli...

Abdus Salam is known to be a devout Muslim, whose religion does not occupy a separate compartment of his life; it is inseparable from his work and family life. He once wrote: "The Holy Quran enjoins us to reflect on the verities of Allah's created laws of nature; however, that our generation has been privileged to glimpse a part of His design is a bounty and a grace for which I render thanks with a humble heart." www.nobelprize.org/nobel_prizes/physic...

Feynman | 03-05-14 | 19:54

Feynman | 03-05-14 | 19:38

Abdus Salam wordt in zijn eigen vaderland (Pakistan) niet als moslim beschouwd.

sastro | 03-05-14 | 19:46

Weet je wat het leuke is van politiek?
Zelfs al zouden we hier tot de conclusie komen dat Jansen een fopprofessor is..
Hij kan dan lachend zijn jas in Brussel op zijn bureau gooien, 4 jaar lang alleen op de neusfluit spelen en als iemand daar moeilijk over doet, hij wachtgeld krijgt. Politiek, het gaat helemaal niet over feiten. (verlopen of niet)
Einde van de Domheid | 03-05-14 | 18:28

@Einde van de Domheid. ehhh..25 plusjes!

daytripper | 03-05-14 | 19:44

Leuk hoe Jansen fijntjes een horde GS reaguurders boven op de kast krijgt.
Svp Jansen graag eens een foto van de Arabist als Arabier.inclusief uw lachje...

Ik kook ook | 03-05-14 | 19:39

Aan bovenstaande lijst tegenvoorbeelden van moslims die toch nog iets nuttigs gedaan hebben voor de wetenschap, zou ik graag nog twee heren willen voordragen.

en.wikipedia.org/wiki/Abdus_Salam Abdus Salam The 1979 Nobel Prize in Physics was awarded jointly to Sheldon Lee Glashow, Abdus Salam, and Steven Weinberg “for their contributions to the theory of the unified weak and electromagnetic interaction between elementary particles, including, inter alia, the prediction of the weak neutral current”

en.wikipedia.org/wiki/Ahmed_Zewail Ahmed Zewail The 1999 Nobel Prize in Chemistry was awarded to Ahmed Zewail “for his studies of the transition states of chemical reactions using femtosecond spectroscopy”.

Maar misschien zijn deze heren in de ogen van Hans Jansen geen BEROEPSmoslim? Immers, we geven met zijn allen moslims aan die wetenschappelijk bezig zijn, maar geen mannen die hun geloof tot beroep hebben verheven.

We zoeken dus louter Imam`s en andere geestelijken die een bijdrage leverden aan de wetenschap? Immers, Hans Jansen geeft louter voorbeelden van christelijke geestelijken in dienst van de kerk, die hun positie als voorganger combineerden met wetenschappelijk onderzoek.

Welkom bij level twee in deze huiswerk opdracht. Nieuwe ronde, nieuwe kansen.

Feynman | 03-05-14 | 19:38

Als de auteur een beetje meer zijn best zou doen, dan zou hij kunnen melden dat er vanuit de Arabische wereld vele bijdragen zijn geleverd aan cultuur, kennis en wetenschap. Dat was vooral in de middeleeuwen en doorlopend tot de koloniale tijd of zelfs de industriële revolutie. Daarna is de boel erg ingezakt, maar dat ligt niet zozeer aan de islam, maar eerder aan de structuur van de samneleving en de overheid en de komst van de olie en industrie.

zeeman73 | 03-05-14 | 19:30

@Gutgutgut,

Ik snap je punt niet zo.
Ik heb niet gezegd dat er in 1400 jaar islam niet één ontdekking is gedaan door een moslim; het is alleen heel weinig. De linkjes die de sharialobby hierboven plaatst overtuigen niet als je ze goed naleest.
En het meeste was inderdaad gestolen uit andere culturen; ook niet erg overtuigend.

Verder ging het huiswerk van Jansen specifiek over "beroepsmoslims", dus niet over enkelingen die niet zelden nog vervolgd werden ook. De lijst wetenschappers en "beroepschristenen" die Jansen noemde ging relatief ongestoord hun gang.
Al die boe-roepers die Jansen verwijten katholiek te zijn en "dus" niet te deugen weerleggen niet één van die namen.

Dandruff | 03-05-14 | 19:28

Gooseone | 03-05-14 | 19:17
"het nieuwe geloof ... atheïsme / fundamentalistisch reductionisme"
Kun je deze verregaande gelijkschakelingen nog even toelichten?
Wetenschap is geen geloof, maar een methode.
Reductionisme is niet noodzakelijk fundamentalistisch en heeft niets te maken met atheïsme.
Wetenschap is geen reductionisme, reductie is een onderdeel van de wetenschappelijke methode.
Atheïsme is ongeloof, zeker geen wetenschap en al helemaal geen geloof.
Etc.

gutgutgut | 03-05-14 | 19:28

@zwep | 03-05-14 | 17:21
Daar staat in dat hij vroom christen was.

frank87 | 03-05-14 | 19:27

Thoth | 03-05-14 | 17:38

Salam WAS een islamitische Nobelprijswinnaar. Op zijn graf staat: ‘Abdus Salam First - - - Nobel Laureate’. Het woord ‘moslim’ werd verwijderd door de Pakistaanse overheid, Salam zou geen ‘echte’ moslim zijn.

sastro | 03-05-14 | 19:26

"Wetenschap en techniek zijn alleen en uitsluitend ontstaan onder de paraplu van het christendom, in perioden dat er in vrijheid redelijk nagedacht kon worden."
Moet ik om deze gotspe nou lachen of huilen?

Djong | 03-05-14 | 19:23

Ab&#363; &#703;Abdall&#257;h Mu&#7717;ammad ibn M&#363;s&#257; al-Khw&#257;rizm&#299; (750-850), weliswaar geen priester, maar wel een groot wiskundige. Maar islam is ook geen georganiseerde religie in de christelijke zin.

geld of je leven | 03-05-14 | 19:23

De intentie van het artikel ontgaat mij, waarom het christendom ophemelen als "brenger van wetenschap" terwijl diezelfde wetenschap ons het nieuwe geloof biedt; atheïsme / fundamentalistisch reductionisme.

Als dan toch de geschiedenis (voor zover wij ervan kunnen weten) aangewend wordt om een voorstelling te scheppen wees dan wel, zoals (godzijdank) enkele reaguurders hier doorzien, eerlijk en vermeld ook dat de gouden eeuw van de islam veel heeft betekend voor de wetenschap en dat, voorafgaand aan het tijdperk wat Jansen hier schetst, het islamitische / christelijke Spanje in die tijd veel heeft betekent voor de voortzetting van de wetenschap in Europa.

Het waren in die tijd inderdaad veel monniken die behept waren met de letterkunde en dientengevolge ook in staat informatie te vergaren en verspreiden. Boekdrukkunst was nog niet wijdverspreid en Europese monniken bezigden zich met het overschrijven van boeken, bijbels en andersoortig boekwerk, hier komt de term "monnikenwerk" vandaan.

Intelligente en nieuwsgierige onderzoekers in die tijd zagen natuurlijk wel in dat, om kennis te vergaren, het hielp om dat in de rol van religieuze monnik te vervullen.

Nadat met de reconquista Spanje weer overwegend in christelijke handen kwam werd tezamen met de rest van Europa de inquisitie ingezet die zo fijnzinnig te werk ging met andersdenkenden..... De pest vierde ook hoogtij in die tijd en nadat Europa zich hier van had herstelt was het volgende struikelblok van de mensheid toch echt het christendom wat in de weg stond waarbij de verlichting ons uiteindelijk de scheiding tussen kerk en staat teweegbracht.

Meneer Hans Jansen kwijt zich met zijn uitermate populistische geneuzel (waarbij de reacties van vele reaguurders mij niet vrolijk stemmen betreft het nemen van het volgende struikelblok van de mensheid...) prima van zijn toekomstige Europese taak bij de PVV, waarbij stuitend populisme blijkbaar gewenst is.

Het stemt mij maar treurig dat 1 van de weinige partijen waarmee het gros van het volk hier een stem van betekenis uit zou kunnen brengen om hun EU kritische mening te ventileren zich dusdanig profileert.

Gooseone | 03-05-14 | 19:17

VerenigingVanDieven | 03-05-14 | 19:11
Het verband tussen astrologie en astronomie ontgaat mij. Astrologie, dat is toch die oplichtster op RTL ? Er zijn zat astrologen, maar geen astronomen, die Jupiter niet van Mars kunnen onderscheiden.

gutgutgut | 03-05-14 | 19:16

@VerenigingVanDieven | 03-05-14 | 19:11
Dat weet ik niet. Astronomie is ook altijd nutig geweest voor de tijdsbepaling en navigatie.
Maar iedere wetenschap zal vroeg of laat eens gebruikt worden door charlatans (zie ook de nulpunt-energiemachines)

frank87 | 03-05-14 | 19:16

@Frank87,

Volgens mij ging het toch niet om sterrenwichelen, maar meer om de vraag of de aarde nu om de zon draaide of de zon om de aarde.
nl.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei...

Dandruff | 03-05-14 | 19:14

Dandruff | 03-05-14 | 18:38
Kun jij hard maken dat een als belangrijk geziene wetenschapper uit een islamitisch land in werkelijkheid niets nieuws toevoegde en dus in die zin plagiaat pleegde?
Als je dat niet hard kunt maken, ben je dan bereid hier je ongelijk toe te geven ?

gutgutgut | 03-05-14 | 19:11

@frank87 | 03-05-14 | 19:05
Zonder astrologie geen astronomie.

VerenigingVanDieven | 03-05-14 | 19:11

Lees het boek "Arm en Rijk" (Waarom werd het Westen rijk en bleven andere landen arm?) van David S. Landes.
Onderschrijft de mening van Hans Jansen.
Raar hé, waarom Jansen wordt geweerd bij de Publieke Omroepen.

Toine Tussenbeen | 03-05-14 | 19:06

@soundwave070 | 03-05-14 | 17:16
Ze hebben mij ooit verteld dat Galileo vooral veroordeeld is voor sterrenwichelen: het toekomst voorpellen aan de hand van de sterren.
Heel erg wetenschappelijk.

frank87 | 03-05-14 | 19:05

@Mocro2897,

Waarom dan wel reageren?

Dandruff | 03-05-14 | 19:02

Ik ga dit stukje niet eens meer lezen. Waarschijnlijk toch weer islam is slecht en christendom is goed.

Mocro2897 | 03-05-14 | 18:59

@Nietvoordekat | 03-05-14 | 17:12
En toch produceren die Amerikanen computers, wapens, en een hoop techniek. In het algemeen zijn ze niet zo anti-wetenschappelijk.
Het gaat gewoon mis als wetenschappelijke onderwerpen tot politiek verheven worden. Zie bijvoorbeeld wat de Nederlander gelooft op het gebied van alles wat politiek correct is.
Al die wetenschappers die Hans Janssen noemt zullen in iedere poll gezegd hebben dat de hostie echt in het lichaam van Christus verandert in de mis, en zullen daarna gewoon doorgegaan zijn met hun wetenschappelijk werk.

frank87 | 03-05-14 | 18:55

nl.wikipedia.org...
Doe voor de grap eens even lezen alvorens je weer geschiedsvervalsing pleegt.
Skunk57 | 03-05-14 | 17:04
-------
Best wel grappig is dat in dat artikel wel bewringen worden gedaan over islam en wetenschap, dat er belangrijke bijdragen aan goniometrie, optica en astronomie... Maar er staan 0, nul, geen, zero, zilch verwijzingen naar welke dat waren... Geen bronvermelding niks.

Onder het hele artikel staat slechts 1 bronvermelding en die duid zelfs nog op:

"De islamitische geneeskunst borduurde verder op invloeden uit zowel de Oud-Indische als Oud-Griekse geneeskunst.[1] "

Hoe ze daar op 'verdere borduurde' en wat de precieze bijdrage was, blijft onduidelijk (niet aanwezig). Dus er staat slechts: We hebben de spullen van de Grieken en Oost Indiers gepakt en zijn daarmee 'verder gaan spelen'

mmmmm interresante link, TNX!

peterdh | 03-05-14 | 18:55

@Deus (18:27),

Dat het Engelse woord "assasin" uit het Arabisch komt betekent niet dat de Arabieren de moord hebben uitgevonden.
Leer logisch denken.

En informeer jezelf.
Cijfers bestonden al lang, in diverse culturen, er is alleen toevallig voor "Arabische cijfers" gekozen zoals we ook voor "latijns alfabet" hebben gekozen ipv runenschrift. Dat beteken niet dat de Romeinen als enigen of eersten konden schrijven.

En ja, moslims hebben inderdaad veel wiskundige ontdekkingen overgenomen van de hindoes toen zij die vernietigden. Maar dat betekent niet dat zij die ontdekkingen zelf deden.
Veroveringen staan los van wetenschap; de wiskunde heeft een geschiedenis van duizenden jaren waar in die regio oa Babyloniërs, Perzen en Egyptenaren grote bijdragen hebben geleverd.

Dandruff | 03-05-14 | 18:52

Michiel de Kater | 03-05-14 | 18:40
Precies Michiel, het zou toch eens wat zijn als de PVV zijn steun introk waardoor jij geen jongetjespenissen meer mocht inspecteren ten bate van hun zielenheil.

Einde van de Domheid | 03-05-14 | 18:51

Hier im Ausland kan je al stemmen voor de EU, en mijn stem is gister al verstuurd en gaat naar... Hans Jansen!! :-D
Wat een geweldenaar!

Chriet Titulaer | 03-05-14 | 18:51

@Deus Absurdia | 03-05-14 | 18:27
Je maakt drie fouten.

Ten eerste, Arabische cijfers heten alleen maar zo. Het zijn in feite cijfers uit India. Ze zijn daar, in India, uitgevonden en niet in Arabië.

Ten tweede, Arabieren hebben geen algorithme uitgevonden en ook geen algebra. Er was een Perzische wiskundige al-Chwarizmi geheten, naar wie algoritme en algebra zijn genoemd. Hij is niet de uitvinder van het begrip algoritme, wat overigens gewoon recept betekent, of oplossingsmethode, of werkwijze.

Ten derde, als je dacht dat je met de genoemde feitelijke onjuistheden het mohammedanisme een pluim gaf, dan heb je het ook mis. Arabische getallen, die dus eigenlijk Indische getallen zijn, zijn veel ouder dan de mohammedaanse terreurgodsdienst.

Lewis Lewinsky | 03-05-14 | 18:51

Copernicus wordt aangehaald, maar juist Copernicus wachtte lang, tot vlak voor z'n dood, met het in grotere kring en niet anoniem openbaren van zijn inzichten uit angst hetzelfde lot te ondergaan als andere wetenschappers die weldegelijk werden vervolgd. nl.wikipedia.org/wiki/Nicolaas_Coperni...

seven | 03-05-14 | 18:48

@gedachtespinsel | 03-05-14 | 17:24
Dat gebeurde een paar jaartjes na de genoemde namen geloof ik. In de genoemde periode was Luther nog niet geboren, en waren er geen termen nodig om de verschillende richtingen in dit land te duiden.

frank87 | 03-05-14 | 18:48

Islamitische wetenschap is een verzinsel. Het enige dat islam ooit heeft gedaan is wetenschap jatten op het moment dat een volk geassimileerd werd en het vervolgens dood laten bloeden. Als islam ooit de USA zou overnemen, dan brengen ze waarschijnlijk nog één satelliet de lucht in om 24 uur per dag koranversen het heelal in te slingeren en daarna weet niemand meer hoe ze een raket moeten bouwen.

Pierre Tombal | 03-05-14 | 18:46

Het feit dat de wetenschappers vroeger al onder een nick moesten werken zegt al genoeg over de kerk. Of denken jullie dat Grosseteste (Dikke Kop) echt zo heette?

Graaf van Egmont | 03-05-14 | 18:46

King of controversy | 03-05-14 | 18:26

De ontwikkeling van Europa in humantaire en wetenschappelijke ontwikkeling ging vooral in periodes dat Europese landen de wereld domineerden vanaf de Middeleeuwen, zoals de Portugese Periode (vanaf de 16 eeuw), de Hollandse Periode (17e eeuw) de Engelse Heerschappij enz. De Amerikaanse Eeuw, de 20ste eeuw zou je ook nog als voorzetting van de christelijke cultuur kunnen zien. Rusland is als enige nog traditioneel christelijk en moet hun periode nog komen

G. Raayer | 03-05-14 | 18:45

@Deus Absurdia | 03-05-14 | 18:27
Arabisch ja. En dat is niet hetzelfde als islamitisch, of hebben ze die cijfers gelijk met de islam uitgevonden ofzo? Enorme sukkel.

Nilfisk | 03-05-14 | 18:44

@mocroGS | 03-05-14 | 17:05
Mag toch? Jij zit toch ook meestal de wondere wereld van de islam te promoten.

frank87 | 03-05-14 | 18:42

@gutgutgut | 03-05-14 | 18:29
Klein voorbeeldje voor jou dan:

Schroedinger's kat: een cesium-137 atoom, met een halfwaardetijd van 30 jaar, is verbonden aan een detector die bij beta-verval een reactie in gang zet die uiteindelijk de kat doodt.

Hoe lang heeft die kat nog te leven? God mag het weten.

VerenigingVanDieven | 03-05-14 | 18:42

@Herr Vorragend | 03-05-14 | 17:14
Ooit hebben we voor een werkstuk uitgezocht dat de moderne seculiere wetenschap een 17e eeuwse vinding is. De godsdiensttwisten waren toen zo ernstig dat mensen liever praatten over vallende balletjes, en vergrotende lenzen, als over politiek.

frank87 | 03-05-14 | 18:41

-weggejorist-

9345 | 03-05-14 | 18:41

gutgutgut | 03-05-14 | 18:34

In de wetenschap baseer je je onderzoek op het werk van je voorgangers.

mocroGS | 03-05-14 | 18:40

Een zeer juist stukje, maar paarlen voor de zwijnen helaas. De dorpsatheïsten hier hebben liever hijgerige stukjes over "pedopriesters". Geeft niet, op 22 mei kan ik op professor Jansen stemmen, dat maakt veel goed.

Michiel de Kater | 03-05-14 | 18:40

@Herr Vorragend | 03-05-14 | 17:14
Dat valt best mee. In die tijd was iedere geleerde geestelijke (andere mensen waren te hard aan het werk om te leren. Later zijn er de doktoren bij gekomen, maar de medische wetenschap was in de vroege middeleeuwen te verwaarlozen).
Het is zo dat de godsdienst meestal een uitzuigende klasse oplevert dij vrijgesteld zijn van werken. En een deel daar van heeft dat gebruikt om de wetenschap te ontwikkelen. Zo lang dat niet aan politiek gevoelige punten raakte kon dat gewoon (het wisselde natuurlijk wat "politiek gevoelig" was).

frank87 | 03-05-14 | 18:39

@Smuts (18:24),

Tja, dus die wetenschappers waren de "mindere goden" uit hun families. Ik denk eerder dat veel van wat wij menen te weten over die tijd eigenlijk niet klopt. Natuurlijk zullen er mensen in de kerk zijn gedumpt omdat ze om wat voor reden dan ook m door hun familie weggewerkt moesten worden; maar er waren ook mensen die zelf kozen voor een loopbaan in de kerk.
Vergeet niet, we hebben het over een geschiedenis van pakweg 17 eeuwen in tientallen landen.

En verder, Jansen had het dus specifiek over "beroepschristenen" omdat het echt mensen waren die van het christendom hun beroep hadden gemaakt, en daarnaast met wetenschap bezig waren. De weinige wetenschappers in de islamitische wereld waren nou juist géén mensen die van de islam hun beroep hadden gemaakt. Nog los van het feit dat de meeste "islamitische wetenschap" simpelweg oorlogsbuit was; reeds bestaande informatie die bij de val van christelijke, zoroastrische en hindoestaanse culturen werd overgenomen.

Dandruff | 03-05-14 | 18:38

Domme Hans Jansen. Te oud om internet te snappen. Zoek in google en je krijgt tig hits die zijn ongelijk bewijzen:

www.youtube.com/watch?v=jMiWJk92REM

geenstijlo | 03-05-14 | 18:36

Beetje vals dit. Veel van de genoemde wetenschappers zijn jarenlang vervolgd door de kerk vanwege hun ideeën. Ze mogen dan wel een geloof hebben aangehangen maar hebben op een gegeven moment 'het licht gezien'. Ze waren naast hun kerkelijke functie vaak lid van een andere 'orde'. Van Newton is bekend dat hij vrijmetselaar was.

postmodernismisdead | 03-05-14 | 18:35

Deus Absurdia | 03-05-14 | 18:27
Je vergeet de Grieken, die hadden al wiskunde en natuurkunde. De chemie zou je misschien Arabisch kunnen noemen, maar ook zij hadden het buskruit niet uitgevonden.

gutgutgut | 03-05-14 | 18:34

VerenigingVanDieven | 03-05-14 | 18:22
Wat jij zegt over de quantummechanica is zweverige pseudowetenschap. Kul.

gutgutgut | 03-05-14 | 18:29

Weet je wat het leuke is van politiek?
Zelfs al zouden we hier tot de conclusie komen dat Jansen een fopprofessor is..
Hij kan dan lachend zijn jas in Brussel op zijn bureau gooien, 4 jaar lang alleen op de neusfluit spelen en als iemand daar moeilijk over doet, hij wachtgeld krijgt. Politiek, het gaat helemaal niet over feiten. (verlopen of niet)

Einde van de Domheid | 03-05-14 | 18:28

Gatverdamme. Wekelijkse propaganda van Hans weer. Next!!!

geenstijlo | 03-05-14 | 18:28

Grappig dat je zoveel jaartallen gebruikt Hans
Weet je wat dat zijn? Opeenvolgende Arabische cijfers. Is een uitvinding van Arabieren.
.
Kun je wel vervelend vinden in je zogenaamde 'bewijs', maar is een feit. Met de uitvinding van algorithrmen ( een arabisch woord nota bene) zijn arabieren zelfs de uitvinders van de wiskunde. Ze waren de eerste die afgeleidingen maakten en als zodanig op een herbruikbare. En wetenschappelijke manier beschreven.
.
Enorme sukkel

Deus Absurdia | 03-05-14 | 18:27

" De roots van West-Europa liggen in ieder geval niet in West-Europa zelf, of in Arabië, maar in Athene en Jeruzalem."

Dat ben ik dus niet met Hans eens. De roots van West-Europa, in wetenschappelijke zin, liggen wel degelijk in West-Europa zelf.
Wetenschap in West-Europa is tot bloei gekomen omdat er veel staten waren die met elkaar concureerden en dus belang hadden bij nieuwe uitvindingen. Kwantificatie is een West-Europese uitvinding en staat daarmee aan de basis van al het wetenschappelijk onderzoek van vandaag. De bevolkingsdichtheid en urbanisatie van West-Europa heeft er toe geleid dat er voldoende welvaart was waardoor kennis ontwikkeld kon worden en dat kennis ook gebundeld kon worden.

Samengevat, in West-Europa was er de noodzaak voor kennis, was er de mogelijkheid van kennis ontwikkelen en waren de juiste middelen en methodes aanwezig. Daarom kon wetenschap in West-Europa floreren tov andere gebieden. Dat heeft verder niks met de katholieke kerk te maken.

Case and point: ook in Rusland en Oost-Europa was de Christelijke kerk de dominante geloofsovertuiging. Maar Oost-Europa en Rusland waren minder dicht bevolkt en steden waren onderdeel van grote rijken.

Hans Jansen is een lul.

King of controversy | 03-05-14 | 18:26

Dandruff | 03-05-14 | 18:11
Had het stuk gelezen en wachtte op deze opmerking van je ;)

Ja, dat ze een kerkelijke titel hadden snap ik. De vraag is in hoeverre ze daarmee "beroeps"christen zijn.

Als ik het goed begrijp was het de gewoonte om de mindere goden uit je adellijk nageslacht bij de geestelijkheid te dumpen. Scheelt weer kleinkinderen (in elk geval officiele) en het is een respectabel baantje.

Jansen probeert dan een tegenstelling met beroepsmoslims te maken - uit welke hoek in de 9e/10e eeuw (ofzo, voor zover ik me herinner) de wetenschappelijke vernieuwing/hernieuwingen daadwerkelijk wel kwamen. Uiteindelijk zijn het een aantal losse stellingen zonder veel bewijs (of het moet in het aangehaalde boek staan).

Smuts | 03-05-14 | 18:24

@Gutgutgut (18:10),

Je maakt me nieuwsgierig.
Zijn er enkele decennia geleden in Limburg mensen door katholieken bedreigd omdat ze iets met wetenschap deden (Buikhuizen), verminkt vanwege een mening (Schuurman) of vermoord omdat ze een eigen partij oprichtten (Fortuyn)?
Nee?
Liepen katholieken enkele decennia geleden net zo makkelijk naar antidiscriminatiebureau's, rechtbanken en censuurcommissies als de linkse kerk nu?
Voorbeelden?
Niet?

Is het mogelijk dat jij zelf doet wat je mij verwijt?

Dandruff | 03-05-14 | 18:22

De echte opkomst van de wetenschap gebeurde toch echt na de reformatie

Zzzzooooffff | 03-05-14 | 18:22

@gutgutgut | 03-05-14 | 18:05
Dat zijn een beetje domme christelijke wetenschappers. De natuurwetten zijn juist God's wil. En dit universum is inderdaad 13 miljard jaar oud.

Probleem is alleen dat heel veel mensen in een 3-dimensionale materiele wereld leven. God werkt vanuit een compleet andere dimensie. Tip: kijk eens aan de randen van de realiteit, de quantum-mechanica. Daar zitten de poorten naar andere dimensies.

Lang verhaal kort: als God ingrijpt lijkt het altijd een toevalligheid.

VerenigingVanDieven | 03-05-14 | 18:22

gutgutgut | 03-05-14 | 18:19
Ik weet helemaal nooit niks. Daar sta ik nou eenmaal om bekend. Mag ik nou weer mee doen?
*onderdanig kwispelen doet*

Graaf van Egmont | 03-05-14 | 18:21

Wederom een goed stuk van Hans Jansen. Hij stelt vragen aan het naoorlogsverzet die nooit zullen worden beantwoord.

Hirsch Ballast | 03-05-14 | 18:20

het waren vroeger vooral de mensen die niet hoefden te werken, Ik denk dat dat de gemene deler is hier. En niet religie of niet.
De boer staat niet stil tijdens het ploegen bij hoe zijn schaduw gevormd wordt. Een persoon in met privileges heeft gewoon nix te doen en dus tijd voor dit soort shit. Da Vinci en zijn kornuiten en noem het maar op.

dutch-jack | 03-05-14 | 18:20

Graaf van Egmont | 03-05-14 | 18:13
Zeg dan gewoon dat je niets van Al-Khw&#257;rizm&#299; weet. Ik respecteer onwetendheid wanneer die gepaard gaat met oprechtheid.

gutgutgut | 03-05-14 | 18:19

gutgutgut | 03-05-14 | 18:10
Gelukkig heb ik zelf die tijd nog mee gemaakt in Brabant. Het is gewoon waar. De mensen werden dom gehouden. Daar komt ook het verhaal vandaan dat de ondernemer tegen de pastoor zegt: "Als jij ze dom houdt, houd ik ze arm."
De kerk bemoeide zich toen nog met alles. Van kinderen krijgen tot hoe je diende te lijden en sterven.

Graaf van Egmont | 03-05-14 | 18:18

En what about:
'In het verleden behaalde resultaten'?
En dan is er nog een tijdverschil.
Een bedrijf als SONY, is dat nog even populair als Apple?

Einde van de Domheid | 03-05-14 | 18:17

Weet niet wat ik van die Hans Jansen moet vinden. Schijnt tuk te zijn op baantje in Brussel.In Wiki inderdaad heel ander verhaal.
Had wel willen weten hoe dit onderwerp is aangekomen bij de meerderheid van de reaguurders maar we zullen het niet weten want +/_ bestaat niet meer.
Wellicht daardoor wordt zelden nog de 200 reacties gehaald. Valt mij dus op.

daytripper | 03-05-14 | 18:16

gutgutgut | 03-05-14 | 18:07
Je eerste linkje begint al bedenkelijk met de kleine lettertjes:
From Wikipedia, the free encyclopedia
(Redirected from Al-Khw&#257;rizm&#299;)

De tweede link over The house of Wisdom: dat bestaat overal nog in de islamitische wereld. Ze hebben een paar wetenschappelijke vakken weggelaten, maar ze worden tegenwoordig madrassa's genoemd.

Graaf van Egmont | 03-05-14 | 18:13

@Skunk57 | 03-05-14 | 17:46,
Christenen die niks te zoeken hadden in het midden oosten???
You lost me, dus in de bakermat van het Christendom hebben Christenen niks te zoeken,
dat mag je wel eens uitleggen dan, ben benieuwd.
Of ben je er ook zo een die z'n hoofd breekt over het feit wat die vervelende Kopten toch te zoeken hebben in Egypte.

vander F | 03-05-14 | 18:13

Wat Hans Jansen schrijft zie je ook elders, bij bijvoorbeeld Floris Cohen (De herschepping van de wereld), Charles Murray (Het menselijk genie) en David Landes (Arm en Rijk). Of het allemaal klopt valt nog te bezien, want geschiedschrijving is nu eenmaal moeilijk helemaal correct te krijgen. Maar we mogen blij zijn dat de inspanning daartoe nog aanwezig is, want anders dan zal je zien dat binnen de kortste keren die geschiedenis herschreven wordt. In de trant van wat we kennen van bijvoorbeeld de voormalige Sovjetunie en Japan en tegenwoordig ook de islam:
www.youtube.com/watch?v=GqRqjzLCcqI

Benedict Broere | 03-05-14 | 18:12

@Einde van de Domheid | 03-05-14 | 18:02
Een van de vele voorbeelden.

rara | 03-05-14 | 18:12

@Smuts (17:53),

Zou je anders niet eerst even de column zelf kunnen lezen?
Jansen introduceert "beroepschristen" voor mensen die als beroep iets met christendom hebben (oa diverse bisschoppen). Veel van die lieden blijken naast hun werk als beroepschristen ook een behoorlijke bijdrage aan de wetenschap te hebben geleverd; niemand hier weerlegt dat feit.

Het verhaal van Jansen is niet warrig; de genoemde feiten zijn controleerbaar en staan haaks op de mythe dat we pas na de verlichting aan wetenschap konden gaan doen. Dat het christendom in bepaalde perioden op bepaalde plaatsen ook een hele foute rol heeft gespeeld wordt niet ontkend, maar het is dus ook niet zo dat de kerk 2.000 jaar de wetenschap heeft dwarsgezeten.

Dandruff | 03-05-14 | 18:11

Zo, dat stuk van Jansen is alweer (gedeeltelijk) onderuit gehaald, next !

ik_dacht_het_wel | 03-05-14 | 18:11

Dandruff | 03-05-14 | 18:00
Ik ken nog wel een paar mensen die hebben meegemaakt hoe de kerk zich opstelde in Limburg enkele decennia jaar geleden. OP basis van wat zij mij vertellen zou ik zeggen dat je uit je nek kletst.

gutgutgut | 03-05-14 | 18:10

Dat het jodendom een redelijke god heeft waag ik toch sterk te betwijfelen. Job heb ik al genoemd. En wat er redelijk is aan het bestraffen van homofiele mannen en het prima vinden van lesbische vrouwen? Als god een kerel dan snap ik het wel, maar het is niet redelijk.

Dat idee dat god het heelal constant afbreekt en herschept is ook niet onredelijk. God kan alles, en dus moet hij dat ook kunnen. Per definitie. Dat idee is overigens ook een. Christelijjk idee, en er zijn heel wat Christelijke filosofen geweest die hier over geschreven hebben. Op een gegeven moment had je een dogma. De islamieten hebben ook een dogma, alleen een ander dogma, nog wat extremer.

Wat je bij de Islam ziet is dat ze te logisch zijn en te weinig op de praktijk gericht. Ze verzinnen veel te veel regeltjes, en dat gaat altijd mis, weten we sinds Gödel. Het Christendom is die ellende bespaard gebleven door de Verlichting, toen het empirische onderzoek belangrijk werd, en ook nog eens vreselijk goed bleek te werken.

Jan de Schot | 03-05-14 | 18:09

"Wetenschap en techniek zijn alleen en uitsluitend ontstaan onder de paraplu van het christendom, in perioden dat er in vrijheid redelijk nagedacht kon worden."

Aperte onware culturele zelfbevrediging. Liegt Jansen of weet hij niet beter? Dat is jullie huiswerk voor de volgende week.
Intussen heb ik mijn huiswerk al gedaan:
en.wikipedia.org/wiki/Al-Khw&#257;...
en.wikipedia.org/wiki/House_of_Wisdom

gutgutgut | 03-05-14 | 18:07

Koffie?

Einde van de Domheid | 03-05-14 | 18:06

Ali Baba heeft de rover uitgevonden. En die vind je nu overal.
Graaf van Egmont | 03-05-14 | 18:04

Het hele artikel stinkt... maar, beste Graaf, deze vind ik wel heel leuk gevonden :)

Ultimate Master G | 03-05-14 | 18:05

"permanente herscheppen"
Ik spreek wel eens natuurkundigen die desondanks fundamenteel christen zijn. Erg leerzaam. Ook deze mensen geloven dat God's wil de natuurwetten opheft, wat hetzelfde is als een onvoorspelbaar herscheppen. Geconfronteerd met iets dat in strijd is met het geloof kiezen zij voor het geloof. Reli: De aarde is 5000 jaar geleden geschapen. Ik: En Mars dan? Reli: Mars was er al. Ik: Raakte Mars niet uit zijn baan? Reli: als god de aarde kan scheppen kan hij er ook voor zorgen dat Mars ongestoord verder draait. Etc.
Ik zie dus niet in dit opzicht een verschil tussen christendom en islam. Het een is dom en het ander lam. Wat de aangehaalde geleerden betreft, zij kunnen niet fundamenteel christelijk zijn geweest. Ze schreven wetenschappelijk beoefen in plaats van de hele dag te bidden of gebedjes te schrijven overheen de werken van Archimedes, zoals een echte gelovige betaamt. (Zoek archimedes palimpsest)
Verder: met respect, de omtrek van de aarde en de afstand tot de zon zijn voor het eerst berekend door Grieken. Als het christendom zo georiënteerd was geweest op wetenschap, waarom werd deze kennis dan pas 1600 jaar later herontdekt?

gutgutgut | 03-05-14 | 18:05

gamlakuk | 03-05-14 | 17:59
Ali Baba heeft de rover uitgevonden. En die vind je nu overal.

Graaf van Egmont | 03-05-14 | 18:04

LangeMocro | 03-05-14 | 17:55
Dat zelfs jij dat door hebt. Hulde. Heb niet alles gelezen, maar de uitvinding van de tandenborstel en de drie gangen maaltijd beschouw ik niet als hoogstaande wetenschap. De rest is natuurlijk achteraf gelul. Zoals de islamiet al zegt: er zit een gat in onze kennis. En hij is maar al te gaarne bereid om die voor ons in te vullen. En zie daar: alle wetenschappelijke islamitische uitvindingen!

Graaf van Egmont | 03-05-14 | 18:02

1) Hans Jansen is een lul
2) De wereld bestaat uit meer dan de Islam en West-Europa. Betrek bijvoorbeeld eens het Christelijke Rusland bij je analyse.
3) Veel van de uitvindingen en observaties die Hans in zijn papiervulsel noemt zijn gedaan met glas (telescopen). Glas is een typische West-Europese uitvinding, nodig voor het drinken van wijn. (druiven groeien niet in Rusland, in china dronk men thee, en moslims en wijn hoef ik hier niet uit te leggen).
4) Hans Jansen vergeet de unieke staatsrechtelijk inrichting van Europa in die tijd. Veel Koningen en machtshebbers die met elkaar concurreren en er dus belang bij hebben dat wetenschap (=betere wapens) worden ontwikkeld
5)Waarom Hans Jansen misschien een mindere lul is, is dat er ook wel een mindset was in de late middeleeuwen die geestelijken stimuleerden de Schepping te ontdekken, en ook de mechanieken achter de Schepping.

Dan nog een paar losse opmerkingen tegen reaguurders:
- wetenschappers van het Ancien regime (om het maar even zo te noemen) waren wel degelijk religieus. Men zag wetenschap als een manier om de schepping van God inzichtelijk te maken.
- De grootste vinding van de wetenschap is het kwantififeren van data. De basis daarvoor werd gelegd in de middeleeuwen in West Europa.

King of controversy | 03-05-14 | 18:02

rara | 03-05-14 | 17:55
Da Vinci gezien waarin Rome een gif op de voeten van een veelgekust heiligenbeeld plempt om te suggereren dat in het afvallige Firenze de duivel rondwaart? (Had zo in Jansens lijstje gekund!)

Einde van de Domheid | 03-05-14 | 18:02

@Skunk57 | 03-05-14 | 17:46
De invasies uit het oosten hadden daar niks mee te maken?

miko | 03-05-14 | 18:01

@Miko,

Voor jou geldt hetzelfde als voor MocroGS; je kunt mensen niet op hun geloof beoordelen.
Als Jansen onzin vertelt, weerleg dat dan.

En zelfs als atheïst heb ik er weinig moeite mee als een katholiek één keer per week een paar decennia aan anti-christelijke propaganda onderuithaalt. Ik ga me echt niet meteen bekeren tot et chistendom, maar dat verhaal dat we tot 1950 dom werden gehouden door de kerk is simpelweg onjuist.
De censuur door de linkse kerk van na 1970 was aanzienlijk heviger (compleet met dreigementen en bot geweld) dan die van de RK kerk tot 1950, inclusief hun "zwarte lijstjes" die iedereen gewoon naast zich neer kon leggen.

Dandruff | 03-05-14 | 18:00

@Ayatollah Oink-Oink | 03-05-14 | 17:35,

Precies... en vergelijk dat dan eens met wat de Nederlandse schrijft over ibn Kalkoen. Je krijgt dan de indruk dat moslims vooral bezig zijn met het herschrijven van Wikipedia.

basweetutwel | 03-05-14 | 18:00

rara | 03-05-14 | 17:55
Zie ook de column boven deze reaguursels!

Einde van de Domheid | 03-05-14 | 18:00

Volgens mij heeft ene Aladdin de wonderlamp uitgevonden...
Goed, dan hebben we er dus één!

Nu alleen die wonderlamp nog vinden......

gamlakuk | 03-05-14 | 17:59

Willem van Ockham heeft toch ook het scheermes uitgevonden?

BurgerSpionageNummer | 03-05-14 | 17:58

@Einde van de Domheid | 03-05-14 | 17:44
De geschiedenis staat stijf van religieuze conflicten waarbij je de tegenstander beschuldigde van duivelsaanbidding, homofilie, pedofilie en morele corruptie. En de tegenstander zal beweren dat God aan zijn kant staat, en dat de ander is misleid bent door de Duivel, en homo en pedo is. Dat is het standaardpatroon.

rara | 03-05-14 | 17:55

@Ommezwaai | 03-05-14 | 17:34
En alle drie de Kimmetjes! Waar zouden we zijn zonder deze grote wetenschappers.
En de muts van Ceau&#537;escu

miko | 03-05-14 | 17:54

Dandruff | 03-05-14 | 17:51
Zullen we het erop houden dat de wereldreligien speelballen van krachten zijn en dat er -voor zover u allemaal weet- daar nog weing goeds uit voortkomt?

Einde van de Domheid | 03-05-14 | 17:53

Dandruff | 03-05-14 | 17:42
Wat is dan nou precies een "beroepschristen"? Ben het meer met anderen eens dat iedereen vroeger in West Europa christen was - en anders vervolgd, heks, verbrand of alle drie.

Warrig verhaal van Jansen. Ja, het christendom is waarschijnlijk toleranter maar zoals bleek van Galilei en anderen zeker niet ongevaarlijk voor wetenschap. Zie ook de opmerking over Amerikanen, % christenen en creationisten.

Vind dat Jansens stukjes afglijden.

Smuts | 03-05-14 | 17:53

@brutus68 | 03-05-14 | 17:07,

Voer voor criminologen.

basweetutwel | 03-05-14 | 17:53

Einde van de Domheid | 03-05-14 | 17:47
Zoo, bedankt. 207 pagina's Satanisme en kindermisbruik. Even op mijn e-reader zetten. En als je me een tijdje hier niet meer ziet ben ik lezon.

Graaf van Egmont | 03-05-14 | 17:52

@Eindevandedomheid,

Stel dat je gelijk hebt.
Stel dat satan zou bestaan.
En stel dat gelovigen graag branden in de hel.
Stel dat mensen die in god geloven dus satan gaan aanbidden, zodat ze fijn eeuwig kunnen branden in de hel.

Klinkt dat eigenlijk niet totaal belachelijk?

Dandruff | 03-05-14 | 17:51

Hindoestanen:
Satyendra Nath Bose
Chandrasekhara Venkata Raman

JdelaT | 03-05-14 | 17:50

Het probleem met reli-gekkies is, of ze nou Hans of Ibn weetnietie heten, dat ze er zo van overtuigd zijn dat hun cluppie de waarheid in pacht heeft... tja, daar komt enkel strijd van.
Hoe vaak moet ik hen nog zeggen dat alleen ik de waarheid ken :)

Ultimate Master G | 03-05-14 | 17:50

@Skunk57 | 03-05-14 | 17:46
De cultuur is kapot gemaakt door de imams, en de Mongoolse Horden. Lees je eigen link nog maar eens goed.

rara | 03-05-14 | 17:50

Ik dacht eerst even een paar voorbeelden voor de eerwaarde heer journalist neer te schrijven, maar de lijst zou te lang worden. Hans, als je me betaalt, wil ik wel een stukje van je werk op me nemen (het onderdeel 'onderzoek' of zo?)

Ultimate Master G | 03-05-14 | 17:48

@mocroGS | 03-05-14 | 17:22
Hans Jansen is een devoot Katholiek. Daar moet je niet teveel van verwachten. Ik ben een beetje klaar met zijn'de katholieke kerk is zo goed voor ons geweest 'riedeltje.
Iemand die zo op/om/zichtig te werk gaat vertrouw ik al helemaal niet in de politiek.
Wat dat betreft zit hij goed bij de PVV.

miko | 03-05-14 | 17:47

Weet iemand een belangrijke islamitische uitvinding in de 20e eeuw?

Behalve de onthoofdingsvideo en de bomgordel, bedoel ik.

Cuyahoga | 03-05-14 | 17:46

@Terpen-tijn | 03-05-14 | 17:29
Als je iets niet weet en het opzoekt op wikipedia dan weet je niet of het betreffende wikipedia-artikel juist is. Dan kan je ze inderdaad niet op onjuistheden betrappen. Maar wat wil je daar mee zeggen?

rara | 03-05-14 | 17:46

rara | 03-05-14 | 17:28

Je draait echt recht wat krom is.
Die periode heeft ca 500 jaar geduurd, mede kapot gemaakt door de christenen, die er niets te zoeken hadden. Zeg maar net zo iets al Palestina na de oorlog.
En dan krijg je op een gegeven moment een koekje van eigen deeg, in de vorm van het hedendaagse terrorisme.

Skunk57 | 03-05-14 | 17:46

Is dit stuk bedoeld als aanval op de vrije-markt-economie? Het gaat over allemaal onproductieve types met een gesubsidieerde fop-baan en tijd over om een hobby te beoefenen – en bij sommige van die lui kun je achteraf vaststellen dat die hobby nuttig resultaat heeft opgeleverd.

simpelman | 03-05-14 | 17:45

"Een algoritme (van het Arabische woord algawarizmiat: &#1575;&#1604;&#1582;&#1608;&#1575;&#1585;&#1586;&#1605;&#1610;&#1575;&#1578; naar de naam van de Perzische wiskundige Al-Chwarizmi &#1605;&#1581;&#1605;&#1583; &#1576;&#1606; &#1605;&#1608;&#1587;&#1609; &#1575;&#1604;&#1582;&#1608;&#1575;&#1585;&#1586;&#1605;&#1610;) is een eindige reeks instructies die vanuit een gegeven begintoestand naar een beoogd doel leiden." Hmmmz?

Jan Zand | 03-05-14 | 17:45

De 'roots van Europa liggen niet in Arabie!'
Stempt PVV, Stempt Hans Jansen!!!

Einde van de Domheid | 03-05-14 | 17:45

@Ommezwaai | 03-05-14 | 17:34
Een pionier.

Detlev Tarnowitz | 03-05-14 | 17:44

rara | 03-05-14 | 17:36
au contraire, godsdiensten zijn de beste plek om het tegenovergestelde te infiltreren. vraag het maar eens aan jansen, de islam is geinfesteerd door zelfzuchtige warlords, het christendom door, nouja, wat niet eigenlijk. Kijk, als je een bedrijf hebt dat vitamines maakt en iemand mengt er gif bij, dan gaan er mensen dood. Maar een religie die er satanisme bijmengt, dat is wat lastiger te duiden. Op de eerste plaats is het lastig een religie aan te vallen.

Einde van de Domheid | 03-05-14 | 17:44

@MocroGS,

Het feit dat jij moslim bent maakt jou niet onbetrouwbaar; dus ook het feit dat Jansen katholiek is maakt hem niet onbetrouwbaar.
Uiteindelijk draait het alleen om wat jij en Jansen zeggen.

Dan blijkt dat Jansen een lange lijst van "beroepschristenen" kan noemen die onze wetenschap vooruit hebben geholpen.
Jij weerlegt daarvan geen woord, en komt ook niet met een lange lijst van namen van beroepsmoslims die de wetenschap vooruit hebben geholpen.

De weinige geleerden in de islamitische wereld waren geen "beroepsmoslims", maar individuen die zich niet zelden gek moesten houden of zelfs moesten vluchten voor machthebbers en geestelijkheid. De "bloei" van de islamitische cultuur valt voornamelijk samen met de islamitische veroveringen op christelijke, zoroastrische of hindoestaanse culturen. De "bloei" van de islamitische wetenschap stopt zo gauw er geen hoger staande culturen meer worden veroverd.
Toch stof tot nadenken, lijkt me.

Dandruff | 03-05-14 | 17:42

@mocroGS | 03-05-14 | 17:22
De Verlichting is IN de RK kerk ontstaan. Met dank aan de universiteiten.

rara | 03-05-14 | 17:42

@rara | 03-05-14 | 17:28
Inderdaad, opties aandelen, en daar is de hele rotte financiële handel voortgekomen. ;)

miko | 03-05-14 | 17:41

tot ongeveer 1950 was een wetenschapper 'gristen' om zijn eigen hachie te beschermen. Was hij atheist dan was de brandstapel zijn volgende en laatste ontdekking. Lees Richard Dawkins' God als Misvatting. Wetenschappers met naam en toenaam

John Doorzon | 03-05-14 | 17:40

@Ommezwaai | 03-05-14 | 17:28
Gaat niet elke reaguurder achter een soort van sluier de gemeenschap tegemoet achter een nick? Maar dat terzijde. Natuurlijk ben ik blij dat ik hier mag roepen wat ik wil, zeggen wat ik vind! Veel landen kan/mag dat niet. Maar veel mensen reageren vanuit een zelfde absolutisme alsof het 'vrije westen' de maatstaf moet zijn voor het vrije woord en iemand die daar niet aan voldoet is een idioot of achterlijke die vooral in zijn zandbak moet blijven. Fundamentalisme door 'programmering' vanuit de eigen omgeving kun je niet even in een generatie wegjorissen. Met andere woorden het conflict zoeken lijkt dus vaak makkelijker dan zoeken naar overeenkomsten. Voorbeeld doet volgen en laat onze wet, met artikel 1 prevaleren boven 'minder x 3'.

gedachtespinsel | 03-05-14 | 17:40

Wat betreft de moderne wetenschap, ben ik het helemaal eens met de stelling: de islamitische landen, en in het verlengde daarvan moslims, ondervertegenwoordigd zijn in de wetenschap. Toch hebben veel sterren Arabische namen, en gebruiken we Arabische cijfers. In de tijd dat Europa na de val van het imperium zich terugtrok in autarkische gemeenschappen, zonder al te veel handel en zonder centraal gezag, heeft het Midden-Oosten toch nog een korte bloei periode gehad. Zij hebben destijds de werken van de Griekse filosofen bewaard, en hadden een semi tolerante gemeenschap. Helaas ook zo ongeveer de laatste.

Het geeft aan dat zowel het christendom als de islam het zowel het vermogen hebben om langdurig onwetenschappelijk te zijn, als het vermogen tot vreedzame-coëxistentie met wetenschap. Voor onze 'rationele cultuur', zullen we toch meer bij 'Athene' moeten zijn dan bij Jeruzalem. De eerste 500 jaar christendom zorgde juist voor een deemoedige acceptatie van de wereld, net als de moslims.

1337haxxor | 03-05-14 | 17:39

Einde van de Domheid | 03-05-14 | 17:30
Het gaat me niet om de containertekst. Ik vind het allemaal best lezenswaardig. Ikzelf heb dan de drang om me er verder in te verdiepen en verdrink dan letterlijk in een poel van verhalen en websites, zonder ook maar ergens te geraken. Het gevoel bestaat dan altijd bij mij om direct aluhoedjes te gaan vouwen voor mij en mijn directe omgeving. Die dat dan weer niet op prijs stelt. Maar ik zal kijken of het boek dat je gebruikt als bron illegaal te downloaden is. Want ik geef er geen cent aan uit natuurlijk.

Graaf van Egmont | 03-05-14 | 17:39

Islam is als mlm, met alles.
Aanbrengen van nieuwe klantjes, stelselmatig liegen van de top, het maakt paria s van andersdenkenden, klanten moeten dom gehouden worden, echt info blijft geheim.
De enige die ervan profiteren zijn de organisatoren.
Dat zeg ik&gt; islam is goed zaken doen, miljarden dombo s die alles geloven wat jij uitkraamt.

Terpen-tijn | 03-05-14 | 17:38

"Wetenschap en techniek zijn alleen en uitsluitend ontstaan onder de paraplu van het christendom"

Het christendom is misschien tijdelijk een paraplu geweest in de Middeleeuwen, maar dit is zeker niet altijd zo geweest. Het is door de eeuwen heen onder verschillende omstandigheden bedreven. Bovendien is het vandaag de dag allerminst een paraplu voor de wetenschap, in ieder geval voor de bètawetenschappen.

Bulloch | 03-05-14 | 17:38

@Einde van de Domheid | 03-05-14 | 17:17
Dat verhaal is er eentje in het kader van: maak de mensen bang door ze te vertellen dat hun religieuze leiders stiekem de duivel aanbidden. Standaard roddel die al 2000 voor Christus werd toegepast. Zulke verhalen zijn niet serieus te nemen.

rara | 03-05-14 | 17:36

"Therefore, the Negro nation are, as a rule, submissive to slavery, because [Negroes] have little [that is essentially] human and have attributes that are quite similar to those of dumb animals, as we have stated."

Was getekend: Ibn Khaldun, een van die islamitisch-wetenschappelijke 'shining stars' uit de dark ages.
www.muslimphilosophy.com/ik/klf.htm#In...

Ayatollah Oink-Oink | 03-05-14 | 17:36

Om wetenschap te bedrijven, moet je eerst kunnen lezen en schrijven. En laat deze kunst nou net voorbehouden zijn aan de geestelijken in die tijd. Verder heeft Hans Jansen natuurlijk gelijk dat het fatalisme van de islam nou niet direct uitnodigt tot het bedrijven van wetenschap, i.e. het toetsen van de schepping.

Al-Kwarizmi was overigens een begenadigd wiskundige, maar deed ook zijn voordeel met de kennis van andere volken die de islam in haar verovering tegenkwam.

VerenigingVanDieven | 03-05-14 | 17:35

"Therefore, the Negro nation are, as a rule, submissive to slavery, because [Negroes] have little [that is essentially] human and have attributes that are quite similar to those of dumb animals, as we have stated."

Was getekend: Ibn Khaldun, een van die islamitisch-wetenschappelijke 'shining stars' uit de dark ages.
www.muslimphilosophy.com/ik/klf.htm#In...

Ayatollah Oink-Oink | 03-05-14 | 17:35

Detlev Tarnowitz | 03-05-14 | 17:32
Als u het zo bekijkt, zou Idi Amin ook in het rijtje passen.

Ommezwaai | 03-05-14 | 17:34

Daarom is het ook zo irrationeel van de progressieve linksmensen dat ze vaak denigrerend doen tegen christenen en anderzijds onderdanig en bang zijn voor de islam.
Oftewel de linksmensen hebben een probleem of zijn niet goed bij hun hoofd.

Onderbuik | 03-05-14 | 17:34

Eigenlijk interesseert het me ook geen reedt of wetenschap wel of niet werd tegengewerkt door geloofsopvattingen. Ik mis in Hans zijn verhaal ook de kennis van de Chinezen of Japanners bijvoorbeeld. Uiteindelijk gaat het er om wat je met de resultaten doet die de wetenschap heeft voortgebracht. Je kunt er dingen mee ontwikkelen die de mensheid ten goede komen of je kunt het daarna, als het uitontwikkeld is, kopen. Dat laatste zie je dan weer wel veel in de islamitische landen. Olie voor de producten van de wetenschap.

Graaf van Egmont | 03-05-14 | 17:33

Muammar Gaddafi, Allah hebbe zijn ziel, was toch zeker wel een groot geleerde.

Detlev Tarnowitz | 03-05-14 | 17:32

@Winston1 | 03-05-14 | 17:23
Bullshit. Wikipedia is ongeveer even betrouwbaar als de Encyclopaedia Brittanica, toch niet de minste naam in de encyclopedie-wereld.
en.wikipedia.org/wiki/Reliability_of_W...

Velen lijken te denken dat mensen die "Velen lijken te denken" zeggen dit opvolgen met iets dat waar is. Bedankt voor dit tegenvoorbeeld.

Nietvoordekat | 03-05-14 | 17:30

Graaf van Egmont | 03-05-14 | 17:24
Excuses voor de containertekst.
De bron die ik meestal gebruik is het boek 'Lucifers Lodge' gaat over ritueel en ongestoord kindermisbruik in de rkkerk. Asl systeem, niet als inidividele of kleingroeperige abberatie.
Wel leuk aan het linkje is het feit dat dit Europa een onderdeel van het plan is.
Zou best kunnen want in dat EP zit ook een broeinest aan satanische pedofielen.

Einde van de Domheid | 03-05-14 | 17:30

Toch zou ik het christendom ook niet direct een zegen voor de wetenschap willen noemen, zie het sterke creationisme in bijvoorbeeld de VS; ook vandaag de dag.

Europa was lange tijd een christelijke regio en dus ligt het voor de hand dat wetenschappers relatief vaak christenen waren. En aangezien beroepschristenen in die tijd vaker konden lezen dan de gewone boerenbevolking ligt het voor de hand dat relatief veel wetenschappers uit die tijd beroepschristenen waren. Maar ook tal van niet-christelijke culturen zoals van de Babyloniërs, Indiërs, chinezen, Maya's, Grieken en Romeinen deden aan wetenschap. Ook daar was het niet ongewoon dat de geestelijken gemiddeld hoger waren opgeleid, en daarnaast meer boeken, meer gelden en meer vrije tijd ter beschikking hadden; en zich dus ook meer met wetenschap bezig kon houden.

Dandruff | 03-05-14 | 17:29

Winston 17:23
Heb ze nog niet op een onwaarheid kunnen betrappen.
Terwijl ik wiki bijna dagelijks raadpleeg, want vaak ben ik onwetend in een heleboel onderwerpen.

Terpen-tijn | 03-05-14 | 17:29

gedachtespinsel | 03-05-14 | 17:06
Zeurkous.
Wanneer dringt het eens tot uw door dat dit (en overigens alle geloven) door en door verrot is?
Moeten we niet meer willen in ons vrije westen of wenst u ook gesluierd door het leven te gaan?

Ommezwaai | 03-05-14 | 17:28

@Skunk57 | 03-05-14 | 17:04
Dat artikel heeft het over een periode die al zo'n 800 jaar is afgelopen. Het omschrijft de bloeiperiode van een cultuur. Elke cultuur, zelfs de meest primitieve, kent bloeiperioden. Een bloeiperiode kenmerkt zich door onder andere toegenomen welvaart en welzijn ten opzichte van de dieptepunten van diezelfde cultuur.

De bloeiperiode waar jij het over hebt was slechts een klein rimpeltje in de geschiedenis met weinig uitstraling naar andere culturen. En dat ben ik met Hans Janssen eens.

Voorbeeld van een bloeiperiode van een andere cultuur die wel wereldwijd invloed had en heeft: onze Gouden Eeuw. De economische principes die toen zijn ontwikkeld worden nog steeds gebruikt.

rara | 03-05-14 | 17:28

En Jansen, gefeliciteerd met de kantoorkosten'. Dat is ongeveer 250.000 euro per EP'er. Per 5 jaar.

Einde van de Domheid | 03-05-14 | 17:27

@Schoorsteenveger | 03-05-14 | 17:22
Och, een poosje geleden werd tegen Stephen Hawking door het paapse Rome nog gesuggereerd dat hij niet moest nadenken over wat er voor de Big Bang heeft plaats gevonden (zie boek Stephen Hawking, het heelal), want dat was des Gods.

gedachtespinsel | 03-05-14 | 17:26

Overigens MocroGS, wrijf maar niet te hard in je handen want de Islam ik ook bijna geheel in de handen van duistere krachten!

Einde van de Domheid | 03-05-14 | 17:26

Einde van de Domheid | 03-05-14 | 17:17
Ik kan echt niks met jouw tegel. Ik krijg altijd kriebels over mijn ruggegraat bij woorden als Satanisme, New World Order en New Age. Moet ik me gaan verdiepen in alle complot verhaaltjes die nauwelijks controleerbaar zijn en eindig ik bij Inferno van Dan Brown.

Graaf van Egmont | 03-05-14 | 17:24

@Ebert de R | 03-05-14 | 17:17
Ik zou zeggen lees uw geschiedenisboeken nog eens door! Wat de papen niet wilden werd niet gepubliceerd of je werd als ketter behandeld, dezelfde idioterie die momenteel van extreem islamitische hoek wordt gepropageerd overigens. De geschreven religie is doorgaans nogal dogmatisch, het hangt van de volgers af wat zij er zelf mee doen.

gedachtespinsel | 03-05-14 | 17:24

Velen lijken te denken dat Wiki waar is. Kijkt u vooral even wie de schrijvers zijn. Zouden moslims de wiki waarheden misschien niet zelf beschreven hebben ? Of met een dreigementje hebben bijgebogen ???

Wiki en wetenschappelijke waarheden zijn zoiets als PVDA en arbeiders tegenwoordig.

Winston1 | 03-05-14 | 17:23

soundwave070 | 03-05-14 | 17:16
De aarde is nog steeds plat.

ZwarteKater | 03-05-14 | 17:23

Onwetendheid komt voort uit analfabetisme, desinteresse en een gebrekkige schoolopleiding.
Daarom is wetenschap en de islam net zoiets als de vierkante cirkel. De islam heeft niks met wetenschap te maken, alle opvattingen dateren van duizenden jaren terug en daar verandert niets aan.
Wordt ook zorgvuldig in stand gehouden, de mythe moet overeind blijven, teveel imannetjes die er hun brood mee verdienen.
Zaken zijn zaken.

Terpen-tijn | 03-05-14 | 17:23

gedachtespinsel | 03-05-14 | 17:06
Hij zegt slechts dat Islam als systeem de wetenschap als systeem eerder afremt dan bevordert. Of dat helemaal klopt is vers twee, en of het Christendom altijd zo dol is geweest op wetenschap is maar zeer de vraag. Maar dat-ie islamieten als minderwaardig afschildert, nee, dat lees ik er niet uit.

Schoorsteenveger | 03-05-14 | 17:22

Wat Jansen volgens mij bedoeld met dit stuk is dat de hedendaagse Islamitische wereld zich terugwaarts ontwikkeld i.p.v. vooruit.

brutus68 | 03-05-14 | 17:22

Ik blijf het verbazingwekkend vinden dat Hans steeds maar weer het christendom als grootste bijdrage voor het Vrije Westen aanhaalt.
Misschien heeft Jansen lopen slapen tijdens de lessen over de Verlichting.

mocroGS | 03-05-14 | 17:22

De islamitische bijdrage zit vooral (of hoogstens) in de vroege verkenning en intekening van de wereld in kaarten.Ibn Battuta, bijvoorbeeld, was een erkend verkenner/reiziger (omstreeks 1350)naar vele landen en deed daar beschrijvingen over. Maar reeds in de 9e eeuw waren er bekende arabische kaartenmakers en . Maar ook op agrarisch gebied heeft de Arabische cultuur nog wel (nu niet meer) een positieve invloed gehad, ze hebben in Spanje bijvoorbeeld de terrasbevleoiing geintroduceerd om hogere productie te bereieken.Ook het rekenen met trigonometrische functies, zoals de sinus en de tangens, en ons huidige notatie voor getallen danken wij aan de islamitische wiskunde. In het jaar 1424 wist een Perzische wis- en sterrenkundigen de wiskundige constante &#960; (de verhouding tussen de omtrek en de diameter van een cirkel) zelfs tot op 16 decimalen nauwkeurig te berekenen.

ad melkert | 03-05-14 | 17:21

Hans Jansen, je bent wel heel voorspelbaar geworden in je columns. We weten je PVV retoriek wel zo'n beetje.
*Gaaaap*

leo de pejo | 03-05-14 | 17:20

Mooi stuk en helemaal waar. Maar het gaat tegenwoordig niet meer om de ware waarheid, maar om de politiek-correcte waarheid. En die kan heel anders zijn. Schoolboeken worden vrolijk herschreven vol Islamitische, Afrikaanse en Indische wetenschappers en uitvinders.
Net zoals de Marokkanen tegenwoordig een significante bijdrage aan de bevrijding van Nederland hebben geleverd, in plaats van dat er in de Meidagen van '40 een Frans schip met enkele Marokkanen aan boord voor de kust van Vlissingen vergaan is.
Als de waarheid te confronterend is voor de gelijkheidsdenkers dan passen ze die waarheid gewoon aan.
1984 all over again.

du Roi Soleil | 03-05-14 | 17:18

@ gedachtespinsel | 03-05-14 | 17:06

Het mag best gezegd worden dat het christendom de wetenschap doorgaans niet in de weg heeft gestaan. In tegendeel.

Ebert de R | 03-05-14 | 17:17

Er verschijnen zelfs boeken van katholieke geestelijken die blijk geven niet afkerig te staan ten opzichtte van mensen als Helena Blavatsky en Alice Baily, beide waren vurige aanhangsters van Lucifer en beiden stonden aan de basis van het New Age gedachtegoed. Deze schaamteloze aanbidding voor satan heerst heden ten dage ook in de RK-kerk. Volgens betrouwbare bronnen van zowel buiten als binnen de RK-kerk maken hoge kerkmensen zich schuldig aan Satanisme. De verbazingwekkende feiten over aanbidding van de duivel binnen de muren van het Vaticaan komen niet alleen uit de hoek van de tegenstanders van Rome, maar uit de hoogste regionen van de RK-kerk zelf. Zo verklaarde paus Paulus VI al in 1976 dat er satanische rituelen binnen zijn kerk waren geconstateerd en aartsbisschop Emmanuel Milingo verklaarde in het openbaar dat in het Vaticaan satanisme werd bedreven. Ook spreekt men over zwarte missen die in het Vaticaan zijn gehouden. Milingo heeft deze zaken beschreven in zijn boek ‘Face to Face With the Devil’. De op 27 juni 1999 in Manhatten New York overleden Dr. Malachi Martin, voormalig Jezuiet, vertelde in een interview in Amerika dat Lucifer volledig in de RK-kerk is geïntroduceerd. Hij herhaalde deze bewering nogmaals in het katholieke tijdschrift "The Fatima Crusade", waarbij hij verder opmerkte dat hoge geestelijken binnen de kerk hun trouw aan satan met hen eigen bloed hadden ondertekend. Martin sprak openlijk over de Illuminatie-Luciferiaanse overname van het Vaticaan. In zijn boek “Windswept House” schrijft hij dat subversieve elementen in de hoogste geestelijke posities van het Vaticaan, toewerken naar een Nieuwe Wereld Orde.Volgens Martin zullen de overheden van de wereld bestuurd worden door diegenen die zich naar boven hebben gewerkt. Martin bleek volledig op de hoogte van de plannen van de Elite. In Windswept House gaf hij ook details over een Luciferiaanse kroning door satanisten in het Vaticaan: ‘De kroning van de gevallen aartsengel Lucifer vond op 29 juni 1963 plaats in de Rooms Katholieke Citadel’

Einde van de Domheid | 03-05-14 | 17:17

Terpen-tijn | 03-05-14 | 17:12
Voor jou en de volgenden die weer het eeuwige 'vroeger dachten ze ook dat de aarde plat was' riedeltje gaan ophangen: ff googlen op Flat Earth Myth

en.wikipedia.org/wiki/Myth_of_the_Flat...

soundwave070 | 03-05-14 | 17:16

Skunk57 | 03-05-14 | 17:04 | | Reageer+ | 0

Dit was ook het eerste wat mij te binnen schoot.
Verder wil je niet weten hoeveel van deze christelijke wetenschapperes klemgezet zijn door de clerus; van monddood maken t/m de brandstapel.
Het eenzijdig geneuzel van Hans Jansen begint me aardig de keel uit te hangen.
Religie is altijd -1 als het op wetenschap aankomt.
Onze middeleeuwen waren even deprimerend als de realiteit in veel islamitische landen anno nu

Herr Vorragend | 03-05-14 | 17:14

Skunk57 | 03-05-14 | 17:04
Als ik het zo lees is het dus allemaal gejat en behouden. Voor zover het niet aan de islam raakte dan hè?
En echte wetenschappers vind ik er niet tussen. Veel filosofen en Diederik Stapeltjes.

Graaf van Egmont | 03-05-14 | 17:14

Alsof een aantal wetenschap bedrijvende (verstandig denkende) christenen ook maar iets algemeens over het christendom kan zeggen. Wat een idiotie. In die tijd kon je überhaupt alleen wetenschap bedrijven, laat staan leren lezen of schrijven als je aan de kerk was verbonden, maar wat is het causale verband? Er zijn door de eeuwen heen en heden nog steeds genoeg christenen die alles wat riekt naar wetenschap verketteren en verafschuwen. Op dezelfde manier zijn er genoeg Arabieren geweest die zich met wetenschappelijk onderzoek bezig hielden die logischerwijs ook tegelijk moslim waren. (althans op papier). Voor beide groepen ga ik er bijna van uit dat zij van binnen nooit bloedfanatieke beroepsreligieuzen zijn geweest. Geen enkel weldenkend mens kan imho geloven in vreemde sprookjes

soundwave070 | 03-05-14 | 17:13

Nou osama heeft wetenschappelijk bewezen een gevaarlijke gek te zijn die er ook voor gezorgt heeft dat men moslims tot in eeuwigheid zal blijven wantrouwen.
Hij heeft wetenschappelijk de moslims op de kaart gezet, als geitenneukers. Op zich niet bijster inteligent ook!
Dus alleen al door osama te zijn 'want hij is een dode moslim' is het wetenschappelijk bewezen dat de wereld van hem verlost is! Nu de rest van de moslims nog!

KannieWaarZijn | 03-05-14 | 17:13

Hom of Kuit Jansen!!
Volgens anderen zweren pausen samen om het rijk van satan middels Europa te vestigen. Ritueel ongehinderd kindermisbruik en aanbidding en kroning van de duistere.
De 'Joods Christelijk cultuur' is even onverdedigbaar als, tja, wat zullen we eens zeggen? (Volendam als baken van muziekcultuur?)
www.franklinterhorst.nl/De%20vrouw%20o...

Einde van de Domheid | 03-05-14 | 17:12

mocroGS 17:07
Dat is zo, elke religie werkt de wetenschap tegen, vroeger waren dat de christenen, maar die zijn ermee opgehouden toen hun smoesjes doorgeprikt werden.
Zelfs het grootste eo mongooltje geeft nu toe dat de aarde rond is en om de zon draait.
Alleen domme moslims laten zich nu nog foppen, uit onwetendheid, ze weten niet beter

Terpen-tijn | 03-05-14 | 17:12

Het feit dat er vroeger veel christelijke wetenschappers waren, komt omdat vroeger in de westerse wereld vrijwel iedereen christen was. Dat het christendom anti-wetenschappelijk is, behoeft echter weinig betoog: vraag een Amerikaan of hij gelooft dat de Big Bang echt gebeurd is, en de kans is meer dan 50% dat hij negatief antwoordt[1]. Twee-fucking-derde van de Amerikanen gelooft niet dat natuurlijke evolutie echt is[2]. Hierbij even de kanttekening dat ongeveer driekwart van de Amerikanen zichzelf identificeert als christen[3].

Iemand die beweert dat een geloof, dat "God" als antwoord geeft op dingen die we nog niet weten, niet anti-wetenschappelijk is, heeft fundamenteel niet begrepen wat wetenschap inhoudt.

1. www.motherjones.com/blue-marble/2014/0...
2. en.wikipedia.org/wiki/Level_of_support...
3. en.wikipedia.org/wiki/Christianity_in_...

Nietvoordekat | 03-05-14 | 17:12

Compliment voor deze heldere uiteenzetting. Overigens hebben de gristen-baasjes in Rome wel bijna Galileo Galilei en andere heldere geesten als ketters vermoord omdat ze te serieus de wetenschap beoefenden en de gristelijke 'waarheden' geweld aandeden.

John Doorzon | 03-05-14 | 17:11

@ mocroGS | 03-05-14 | 17:07 | | Reageer+ | 0
Ondanks deze tegenwerking heeft zich onder de paraplu van het katholisisme een hoop aan wetenschap ontwikkeld.
Wat zijn de wetenschappelijke bijdragen van de Islam?? (die niet van anderen zijn overgenomen.)

kwaakblaak | 03-05-14 | 17:11

Aha de horde stroomt binnen. ENDP als geweest nu necrosis en KdeV nog.

Skunk57 | 03-05-14 | 17:10

@gedachtespinsel | 03-05-14 | 17:06 | | Reageer+ | 0
Ik vermoed dat zijn punt het volgende is;
De Islam claimt een hoop wat niet waar is. en takkiya pleegt op alle niveau's.

kwaakblaak | 03-05-14 | 17:08

En natuurlijk als devoot katholiek en fopwetenschapper geen slecht woord over hoe het christendom honderden jaren wetenschap heeft tegengewerkt. Zo kennen we je weer, Hans.

mocroGS | 03-05-14 | 17:07

Moslims zijn vooral onderwerp van wetenschap.

brutus68 | 03-05-14 | 17:07

Islamitische wetenschap is net zoiets als een vegetarische slager.

eerstneukendanpraten | 03-05-14 | 17:07

Mijnheer Jansen, wat is nu uw punt? Dat islamieten minderwaardig zijn? De ondertoon druipt er in elk geval weer vanaf. Het klapvee staat vast weer klaar zoals gebruikelijk bij PVV gelieerde schrijvers.
Ga plucheplakken bij de EU, ga langs ‘start’, euh… Brussel en Straatsburg en ontvang € 4000 kantooronkosten vergoeding.

gedachtespinsel | 03-05-14 | 17:06

Krijgen we weer de wekelijkse katholieke propaganda van Jansen. Zeg gewoon dat je een christelijke agenda hebt en een katholiek bent wat je in Bombrieven ook aangaf.

mocroGS | 03-05-14 | 17:05

Niets aan toe te voegen!!
Helder en helemaal waar.

kwaakblaak | 03-05-14 | 17:05

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie
Online Casino | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen