Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

LOL. Zotte zandneger wil GeenStijl verbieden

aandachtshoertje.jpg Och jee, daar hebben we weer zo'n islamitische aandachtshoer uit een ongeletterd apenland waar nationale volkssporten als stenen gooien naar overspelige vrouwen, met je reet omhoog liggen naar de profeet tot je er plekken van op je voorhoofd krijgt, en bestialiteiten met geiten het dagelijks ritme bepalen. Ene Nourdine Tighadouini (pica, de bloksnor is van ons) vindt dat het tijd wordt "dat Justitie de praktijken van GeenStijl onder de loep neemt. Geen angstvallige stilte meer, maar handhaving van artikel 1 van de Grondwet." Want "GeenStijl staat voor het morele verval van het afgelopen decennium." Handhaving van wat precies, Nourdine? Voor een bestuurskundige ben je behoorlijk slecht op de hoogte van de wet. Als je nou tijdens de colleges over de Europese Rechten van de Mens niet van rechts naar links had gelezen, had je geweten dat het recht om te beledigen, schokken, overdrijven en provoceren is al sinds 1979 door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens wordt gesteund. Anders gezegd. Het aanhalen van de namen van Nietzsche en Jung (de Verlichte Arabische denkers waren zeker op?) maakt je argument nog niet zinvol of gewichtig. Doe dan aangifte met je laffe bakkes als je denkt dat GeenStijl veroordeeld kan worden voor discriminatie, rare rifaap. Ohnee wacht. Nourdine Tighadouini van het 'Meldpunt GeenStijl' (68 likes) is "niet van de moraalpolitie", hij "benoemt slechts wat anderen blijkbaar niet willen benoemen." Wij hanteren daar een iets andere term voor: jankerig vingerwijzend slachtofferschap. Waar we obligaat aan toe willen voegen: ga dan lekker terug naar je eigen middeleeuwse zandbak als je niet met de vrijheid van meningsuiting om kunt gaan. Malloot. Zo. Nu ontspannen achterover hangen & kijken wat er gebeurt. Goed zo: Nourdine snapt het heus wel: plat schelden mág gewoon, in het vrije Westen.

Reaguursels

Inloggen

Dit vind ik het leukste stukje van de rant:
"Het aanhalen van de namen van Nietzsche en Jung (de VERLICHTE ARABISCHE D E N K E R S waren zeker op?)"

Thomas333 | 03-05-14 | 15:09

Speciaal geregistreerd om mijn goedkeuring voor deze briljante waterval van feedback aan het adres van Ali HelaasLegali te laten blijken:

Chapeau!

Maximoos | 01-05-14 | 17:09

-weggejorist-

elkipo | 01-05-14 | 14:10

Minder!

pluk-87 | 01-05-14 | 11:11

LangeMocro | 30-04-14 | 20:36
"... maar ik verwacht ook dat types als ik welkom blijven..."
Als je niet zeurt wel, ja.
Er zijn grenzen, maar geen absolute grenzen. Dat vergeten sommigen. Niemand, geen individu of groep, heeft a priori het recht op eerbiediging van eenzijdig neergeplempte grenzen, ook al refereren die aan een Heilig Bioek of zo.

Schoorsteenveger | 01-05-14 | 10:39

ZonderNaam | 30-04-14 | 23:16
Ik geloof niet dat de "weg-met-ons"-mentaliteit typisch iets Christelijks is en/of voortkomt uit het socialisme. Weg-met-ons is een van de symptomen van ons grenzeloos relativisme, en dat relativisme is het resultaat van het kapotdenken van al ons waarheden van weleer. Wetenschappelijke visies en vooruitgangsdenken zijn in de plaats gekomen van starre wereldbeelden, maar dat levert geen ankerpunten op, integendeel, dat brengt onbehagen en zelfs vertwijfeling met zich mee. "Weg met ons' is hetzelfde als "we zijn onszelf verloren en weten niet meer hoe we onszelf weer terug kunnen vinden" en dat resulteert in het stereotype van de Gutmensch die bijna tegen beter weten in zoiets als een "universeel goed mens" probeert te construeren en hoopt en verwacht dat die constructie samenvalt met wat "wezenlijk" zou zijn aan ons mensen en ons bindt. Als alle valse waarheden worden verlaten dan moet er zoiets als een authentiek mens tevoorschijn komen, zo droomt die Gutmensch, en hij opent de poorten voor alle mensen, inclusief al hun waarheden en waarheidsclaims, creëert een multicultureel aards paradijs en hoopt dat het moment zal aanbreken waarop de werkelijkheid hem en de zijnen gelijk zal gaan geven.
Dat is het bizarre experiment van de nihilistische mens, hij dwaalt en poogt op krampachtige wijze te forceren dat dit wonder plaatsvindt.
Aldus wordt eenieder die op welke wijze dan ook wordt aangesproken op zijn identiteit tot slachtoffer verklaard, en wordt eenieder die aanspreekt tot dader getorpedeerd.

Schoorsteenveger | 01-05-14 | 09:16

' Er zijn inderdaad problemen met een deel van de Marokkaanse jeugd. Dat klopt. En die moeten ook opgelost worden. Evident. En die problemen los je op door schooluitval te voorkomen, voor beter onderwijs te zorgen, de werkloosheid te verminderen en vooral door in oplossingen te denken en niet in problemen. Maar bovenal door het te benaderen als een Nederlands issue en niet als iets uitheems.'
- ntighadouini.blogspot.nl/
ik weet alweer genoeg over die #$%@#$ en zijn mocro ideetjes.. hahahahaha

(c)ZWITSUL | 01-05-14 | 07:28

LangeMocro | 30-04-14 | 20:36
Nou... De racist mf's hebben vanavond geen zin in je gehad. Maar even iets anders: vrijheid van meningsuiting is absoluut. Zeggen wat je denkt is het grootste goed en mooiste onderdeel van een vrije samenleving. En in staat zijn om je schouders op te halen voor jou onwelgevallige meningen is de grootste vorm van beschaving.

Mr Dixit | 01-05-14 | 01:18

"Multatuli over de oprechte en zware hekel die den Nederlander heeft aan het Mohammedaanse gespuis uit Noord-West Afrika"

Ofwel; weg met dat barbaarse rotvolk uit ons mooie Nederland! Aanpassen en je gedragen als Nederlander en fatsoenlijk accentloos de taal spreken of anders ernstig snel opkrassen! Onaangepaste Marokkanen hebben hun welkom in Nederland meer dan ernstig verspeeld. Opsodemieteren dus! De goeden die zich wel weten te handhaven mogen uiteraard wel blijven en zijn gewoon welkom.

Nederlanddraaitdoor | 01-05-14 | 01:12

"Objectief, gefundeerd en verbindend", LOL. En wat het helemaal grappig maakt is dat Nourdine dat onderschrift gebruikt in zijn brief. Zo goed is 'ie nou op de hoogte.

Mr Dixit | 01-05-14 | 00:23

-weggejorist-

Olaf01 | 01-05-14 | 00:21

@Jan Passant mk2 | 30-04-14 | 14:25

Volgens mij regelt de grondwet toch echt de verhoudingen tussen de staat en de burger. Of zij ik dat nu verkeerd?

Bezorgde_Burger | 01-05-14 | 00:13

“Een bijdrage in negatieve zin. GeenStijl: ‘objectief, gefundeerd en verbindend’ heeft er namelijk geen enkel belang bij om waarheidsgetrouwe artikelen te publiceren. Genuanceerdheid en gedegen journalistiek vervullen de behoefte van de boze witte man namelijk niet. De vrijheid van meningsuiting staat voor de redactie van GeenStijl gelijk aan de vrijheid tot discriminatie. Entertainment moet ten koste van anderen.”

Nourdine Tighadouini is een boze getinte man en leest liever het Parool.

Bron >>>> politiek.thepostonline.nl/2014/04/30/m...

andjing | 30-04-14 | 23:58

De naakte waarheid!
.

1. Je verdeelt heroïne als kostwinning, maar hebt bezwaar tegen alcohol.
Waarschijnlijk ben je moslim.
.
2. Je bent eigenaar van een machinegeweer, waarde 3000 € en een raketlanceerder, waarde 5000 €, maar je kan je geen schoenen veroorloven.
Waarschijnlijk ben je moslim.
.
3. Je hebt meer vrouwen dan tanden.
Waarschijnlijk ben je moslim.
.
4. Je veegt je billen af met je blote hand maar beschouwt spek als onrein.
Waarschijnlijk ben je moslim.
.
5. Je hebt twee vesten: Eén kogelvrij- en één zelfmoordvest.
Waarschijnlijk ben je moslim.
.
6. Je kent niemand aan wie je niet de heilige oorlog verklaarde.
Waarschijnlijk ben je moslim.
.
7. Je beschouwt televisie als gevaarlijk, maar je draagt explosieven onder jouw kleren.
Waarschijnlijk ben je moslim.
.
8. Je was verbaasd bij de vaststelling dat een GSM andere opties heeft dan het ontsteken van bermbommen.
Waarschijnlijk ben je moslim.
.
9. Je hebt niets tegen vrouwen en vindt dat iedere man er minstens vier moet hebben.
Waarschijnlijk ben je moslim.
.
10. Je vindt dat iedere ongelovige de lucht mag ingeblazen worden.
Waarschijnlijk ben je moslim.
.
11. Je vindt dat meisjes geen onderwijs mogen volgen..
Waarschijnlijk ben je moslim.
.
12. Je beschouwt een geit of een schaap als een sexobject.
Waarschijnlijk ben je moslim.
.
13. Je vindt dit bericht beledigend of racistisch...
Waarschijnlijk ben je moslim.
.
14. Je wil dit bericht niet doorsturen.
Waarschijnlijk ben je moslim.

Rest In Privacy | 30-04-14 | 23:21

@ Schoorsteenveger | 30-04-14 | 21:07
Tja, ik vind het weer enigzins naief om die gapende verschillen aan de kant te schuiven. Het verklaart waarom er hier wel moskees gebouwd worden en daar geen kerken. Het verklaart ook waarom een ideologie als socialisme (met als randverschijnsel het weg-met-ons sentiment) nu juist in een gristelijke cultuur ontstaan is.
Gezien het late uur sluit ik maar af met een grapje, maar sta er wel voor open om de discussie in een toekomstig draadje weer een keer op te pakken.

Ontmoeting tussen Jezus en Mohammed
Mohammed: Ik steek je neer
Jezus: Ok

ZonderNaam | 30-04-14 | 23:16

GS kan vast een onderzoekje instellen naar het IP adres van deze zandnegert, en hem confronteren met zijn eigen reaguursels.
* schandpalen die rukkert *

Astroturfer | 30-04-14 | 22:34

-weggejorist-

lijn 10 | 30-04-14 | 21:20

Wat een hoop ingewikkelde woorden gebruikt deze naffer. TLDR; overigens.

Spielmacher | 30-04-14 | 21:10

ZonderNaam | 30-04-14 | 20:24
Inderdaad zie ik meer de overeenkomsten dan de verschillen. Ik vind het zelfs enigszins naïef om de tegenstellingen zwaarder te laten wegen. Willen we zelfmoordterroristen begrijpen bijvoorbeeld, dan dienen we te snappen wat martelaarschap inhoudt, in zijn algemeenheid wel te verstaan, en hoe het mogelijk is dan mensen met ogenschijnlijk gemak zich volledig overgeven aan een ideaal of een waarheid en daar slaaf van worden.
Hier, overigens, tussen veel tendentieus gewauwel, een aardig stukje over Nietzsche en zijn kennelijke liefde voor de Islam. Pdf-alert!
www.britishcouncil.org/ba/bih-projects...
Pagina 6:
"Although many of the ideas Nietzsche criticised in Christianity could also be found in Islam, “it did not suite Nietzsche’s argument to note Mohammed’s syncretic adaptations” of these Judaeo-Christian borrowings. Whilst this conclusion is true to a large extent, Mandel does not really investigate the many moments in the Gesamtausgabe where Nietzsche does appear to categorize Islam unproblematically as just another offshoot of Judaism, alongside Christianity. In contradiction to the spirit of Nietzsche’s positive remarks concerning Islam, what we find in these passages is rather a religion just as judgmental, manipulative, life-denying and dishonest as the Christianity it is compared alongside."

Schoorsteenveger | 30-04-14 | 21:07

@ LangeMocro | 30-04-14 | 20:36
Zolang je niet direct mensen opzet tot illegale acties behoort het vrije woord voor de wet geen grenzen te hebben.
Voor de sociale interactie heeft het natuurlijk wel grenzen, of in ieder geval consequenties. Als ik mijn vriendin ga uitschelden hoef ik bijvoorbeeld die avond niet meer op sex te rekenen, en als ik de uitsmijter van de plaatselijke kroeg ga uitschelden moet ik niet raar opkijken met een blauw oog thuis te komen.

Maar dat zijn grenzen die ieder naar eigen discretie moet stellen, de wet heeft daarbij niets te zoeken.

ZonderNaam | 30-04-14 | 20:45

Heb zojuist op die link naar de facebook geklikt. Serieuze sheize. Het vrije woord is er, maar dat heeft altijd grenzen gehad. Zijn er altijd al geweest. Als je na moet denken over of iets hier die grens over gaat, is het antwoord soms ja, maar dat weet de redactie ook. Ik lees soms comments en zie hele racistische of extreme comments verdwijnen, de redactie heeft dus zelf grenzen en doet daar wat mee. Da's normaal en logisch. Zolang je niet vooraf elk bericht keurt, zal je altijd wat zooi hebben. Je moet ook niet elk bericht vooraf willen keuren, dat maakt wat dood en verandert het hele systeem. Dit is nu eenmaal het hol van een leeuw die soms racistisch is, ik weet dat en ben zelfs daarom gekomen. Zie mn naam dan. Een soort rooie lap voor de stier, met een groene ster op de lap.. You get the idea. Ik verwacht dat deze site overal tegenaan schopt, met name tegen alles wat links is enzo, maar ik verwacht ook dat types als ik welkom blijven. Om een keer een ander geluid te laten horen of te checken welke schijt er nu weer staat. Lachen. Soms braken. Soms niks. Maar geen aangiftes. Geen zin in en zie de reden niet. Ik reken er wel op dat Geenstijl geweldadige extremistjes netjes meldt bij de popo. Peace............................ kom er maar in racist mf's

LangeMocro | 30-04-14 | 20:36

De reden dat dit soort dwaallichten totaal geen zelfreflectie kennen is dat ze er dan zelf kotsmisselijk van worden.

robinhoed | 30-04-14 | 20:35

@ DerUnterMensch | 30-04-14 | 20:31
Mag ik er een second amendment voor in de plaats?

ZonderNaam | 30-04-14 | 20:34

Nouja ergens heeft hij een punt. Op basis van artikel 1 van de grondwet kun je op zich vrijwel alles verbieden, inclusief artikel 1 van de grondwet. Het is gewoon een totaal absurde wet en we moeten die zo snel mogelijk schrappen.

DerUnterMensch | 30-04-14 | 20:31

Artikel 1 stelt alleen dat iedereen gelijk is onder de wet, dus dat de grondwet voor iedereen geldt, meer niet. Het stelt niet dat het verboden is om te beledigen of schofferen, daarvoor heb je namelijk in het wetboek van strafrecht weer wetjes over smaad, laster, opruiing etc.

sarcastro | 30-04-14 | 20:29

@ LangeMocro | 30-04-14 | 20:15
Van Rossem heeft zijn stukje geschreven exact hoe Nourdine claimt dat alle stukjes op GS geschreven worden. Dat het taalgebruik je nu opvalt ontkracht dus het stuk van Nourdine.

ZonderNaam | 30-04-14 | 20:28

@ Schoorsteenveger | 30-04-14 | 19:48
Nou je hebt me in ieder geval bewogen om Voorbij Goed en Kwaad weer uit de kast te trekken. :-)
Na het herlezen van paragraaf 260, denk ik toch dat ik grotendeels bij mijn interpretatie blijf v.w.b. Nietzsche's definities omtrent slaven- en herenmoraal en zijn voorkeur daartussen. Hoewel ik je wel gelijk moet geven dat binnen zijn definitie van de slavenmoraal de verering van het zwakke al voor een groot deel inbegrepen zit. Een klein stukje uit de genoemde paragraaf wil ik wel even overtikken, omdat ik het mooi vind en omdat het ook weer direct terugslaat op Nietzsche's centrale thema van de Ubermensch. Gaat over de herenmoraal:

"De mens van het voorname type is voor zijn gevoel zelf waardebepalend, hij heeft geen goedkeuring nodig, hij oordeelt 'wat voor mij schadelijk is, is schadelijk als zodanig,' hij ziet zichzelf als iets waaraan de dingen pas hun eer ontlenen, hij is waardescheppend"

Ik meen hier toch wel enige voorkeur in te herkennen.

Overigens vermoed ik dat we een ander fundamenteel meningsverschil hebben waardoor ook onze interpretaties van Nietzsche verschillen. Ik heb zo'n vermoeden dat voor jou de monotheistische religies wel een beetje gelijk zijn aan elkaar, terwijl voor mij gristendom en islam als dag en nacht van elkaar verschillen.
Gristendom is op de meeste fronten veruit superieur, maar kent een aantal pijnlijke zwakheden in haar ideologie die je juist niet wil hebben als je tegenover de volgelingen van Mohammed staat.

ZonderNaam | 30-04-14 | 20:24

Ik ben naar die FB pagina gegaan om eens lekker te lezen. Ik kan het iedereen aanraden :-) Meer voorstanders van GS dan tegenstanders, dan schiet je je doel toch wel gigantisch voorbij.

kutjebefandijvie | 30-04-14 | 20:19

Wat een onzinnige woorden, zogenaamd leun je achterover.. Dude, je scheldt meer dan een ADHD-puber met gilles de la tourette. Ken de hele Nouredin niet maar lijkt mij een mocro (nler van Marokkaanse komaf) dan is ie gewoon Nederlands (bibber..). Zijn geschiedenis en toekomst liggen hier. Scheld nog een beetje of veel meer, maar dat verandert toch niet. I know, you know. Relax, leun echt achterover als iets je niets doet en laat het lekker. Wil je toch schelden, kijk dan niet raar op van ridders met morele bezwaren. Wil je een koud drankje? Ik heb alleen dingen zonder alcohol. Je bent vrij er zelf wat in te mengen. (nog wel... MOEHAHAHAHAHA) <-joke

LangeMocro | 30-04-14 | 20:15

GS houdt het nog netjes.

Verbelgd | 30-04-14 | 19:51

ZonderNaam | 30-04-14 | 18:47
Gaat wel degelijk over het ontsnappen aan de moraal als moraal. Dat het hem er in eerste instantie om te doen was om de Christelijke moraal tot de grond toe af te breken laat niet verlet dat hij moraal als zodanig ten diepste wantrouwde, en dus elke moraal verdacht vond. De tegenstelling tussen slavenmoraal en herenmoraal is een heel problematische. Of Nietzsche "de" herenmoraal bejubelde is maar zeer de vraag. Hij gebruikte de tegensltelling om elke vorm van 'waarheid' te ondergraven, en beide moralen zijn twee zijden van één mediallie, die der moraal. Herenmoraal is uiteindelijk als moraal, als geheel van voorschriften, reactief en valt daarmee samen met slavenmoraal, en de slavenmoraal, ook al is die levensvijandig, is een product van dat leven zelf en is in die zin affirmatief.
Nietzsche had een naïef beeld van de Islam, en in zijn hele werk is geen citaat uit de Koran terug te vinden. Hij gebruikte die Islam semantisch, als 'betere' en 'hogere' vorm van het Jodendom en het Christendom.
De Gristenlanden zijn niet meer wat ze geweest zijn, zijn aan twijfel ten prooi gevallen, zijn nihilistisch, postmodern, multicultureel, relativistisch. Of het Christendom in essentie zoveel toleranter was dan de Islam valt nog te bezien.
En inderdaad, weer een overeenkomst met het Christendom, die afkeer van wetenschap en vooruitgang, van alles wat Waarheid en Eeuwigheid in twijfel trekt.

Schoorsteenveger | 30-04-14 | 19:48

Ah, te laat

ZonderNaam | 30-04-14 | 19:47

-weggejorist-

Bungholio2 | 30-04-14 | 19:47

@ mooiemeid | 30-04-14 | 19:38
King Zita?
Daar helpt zelfs Google me niet mee. Wie is dat?

Overigens zou ik een beetje oppassen met het blijven hangen op de 'k' toets. Ik vrees dat als Joris dit ziet hij je een deportatie kado doet.

ZonderNaam | 30-04-14 | 19:46

-weggejorist-

mooiemeid | 30-04-14 | 19:40

@mooiemeid. Toch ben ik heel blij met GS. Alle misstanden die bij de reguliere media in de doofpot gaan, worden hier gewoon benoemd. En dat ongeacht geloof, kleur, politieke positie of wat dan ook; dus sprake van discriminatie is er niet.

Maria.1 | 30-04-14 | 19:38

-weggejorist en opgerot-

mooiemeid | 30-04-14 | 19:38

Het chronische gebrek aan humor en relativering breekt onze geitenneukende medemens weer eens op.

Bungholio2 | 30-04-14 | 19:38

-weggejorist-

mooiemeid | 30-04-14 | 19:35

-weggejorist-

mooiemeid | 30-04-14 | 19:33

-weggejorist-

mooiemeid | 30-04-14 | 19:32

@ mooiemeid | 30-04-14 | 19:25
Aan de andere kant werden hun biggetjes dan weer ontvoerd naar zandneger-harems.

ZonderNaam | 30-04-14 | 19:27

-weggejorist-

mooiemeid | 30-04-14 | 19:25

Waarom zou een bestuurskundige een college EVRM moeten hebben gevolgd? Bestuurskunde heeft niets met bestuursrecht te maken. Het is een managementstudie, geen juridische.

President Babboe Bab | 30-04-14 | 19:18

W. Eldenkend | 30-04-14 | 15:47
Heeft u ook nog iets inhoudelijks toe te voegen?
Een beetje reaguurders lopen afzeiken en u heeft het notabene over IQ?

Ommezwaai | 30-04-14 | 19:17

@denoorman. Begrepen!

Ontopic. Als men zich niet misdraagt is er op GS ook geen reden om negatief te reageren. Laat Nourdine zich daar maar eens mee bezig houden.

Maria.1 | 30-04-14 | 19:15

@Lewis Lewinsky | 30-04-14 | 15:07,

Ondanks dat ik zo’n actie natuurlijk afkeur blijven de steunbetuigingen van de 'echte Nederlanders’ onder het artikel hilarisch! Opeens mag je niet meer spreken van een onderbuikgevoel. Men gaat er direct vanuit dat dit het werk is van roomblanke Nederlanders. Terwijl als je kijkt naar het criminele milieu van de vader dan zou het best eens een afrekening kunnen zijn in het Marokkaanse criminele circuit.

www.omroepflevoland.nl/Nieuws/112424/a...

basweetutwel | 30-04-14 | 19:15

@Maria.1
"Ik ga de hond uitlaten, ik herhaal ik ga de hond uitlaten"

denoorman | 30-04-14 | 19:08

We zijn nu eenmaal geen Zweden die zich de mond laten snoeren! Wij laten ons de mond niet snoeren; NOOIT! Desnoods gaan we verder in codetaal. "De geit wordt niet geslacht, ik herhaal de geit wordt niet geslacht".

Maria.1 | 30-04-14 | 18:53

Mijn naam is Nourdine Tighadouini. Geboren op 25 oktober te Amsterdam. Zoon, broer en vader. Ik ben opgegroeid in een omgeving waar je vooral op jezelf moest bouwen. Mijn omstandigheden tijdens het opgroeien hebben mij geleerd om voor mezelf na te denken, te ontdekken en altijd te blijven zoeken.
Hier volgt de vertaling:
Mijn door de marokkaanse overheid voorgeschreven naam is Nourdine Tighadouini. Ik heb veel familie. Mijn ouders hebben me geen fatsoenlijk opvoeding gegeven en ik moest het zelf maar uitzoeken. Ik heb altijd mezelf op de 1e plaats gezet omdat we geen normaal gezin vormden en ik daarom niet gecorrigeerd en gestimuleerd werd. Ik vind mezelf veel belangrijker en wil me niet aanpassen. Nu heb ik het geloof ontdekt en wil ik alles verbieden wat mij niet past. Enz enz

denoorman | 30-04-14 | 18:50

@ Schoorsteenveger | 30-04-14 | 18:33
Om met het laatste te beginnen, Voorbij Goed en Kwaad gaat niet over de ontsnapping aan de moraal maar aan de ontsnapping aan de slavenmoraal. Nietzsche zet daar zoals gezegd zijn herenmoraal tegenover vanwaar er primair gedacht wordt wat is goed of slecht voor mij, ipv wat word ik vanuit het culturele collectief geacht goed of slecht te vinden. Verder kenmerkt zijn eerdere werk zich in een gewenste moraalschets waar zowel Apollo als Dionysos een rol spelen (de Rede en het Hedonisme).

Verder is de islam juist heel goed in zwakkeren onderdrukken en heel strijdvaardig tegen cultuurvreemde invloeden, daar waar de gristen in elke Samaritaan een barmhartige poogt te zien.
Zaken als vrouwenonderdrukking en jihad vond Nietzsche prachtig (hoewel het eerste waarschijnlijk uit persoonlijke frustraties). De andere wang toekeren en de zwakmoedigen de wereld laten erven waren voor hem gruwelen.

En juist in confrontatie tussen die twee religies krijgt Nietzsche gelijk. Gristenen krijgen geen ruimte in moslimlanden, moslims krijgen alle ruimte in gristenlanden.
Gelukkig dat de islam ook een hekel aan wetenschap en vooruitgang heeft, anders waren ze al lang over ons heen gedonderd.

ZonderNaam | 30-04-14 | 18:47

Deze Nourdine wil onze grondrechten aantasten en onze vrijheid aantasten. Ik vind hem een bedreiging voor de samenleving en staatsgevaarlijk. Zeker gezien het feit dat hij een andere nationaliteit heeft en dat een geloof aanhangt wat in strijd is met onze normen en waarden en wetten. Mag ik dat zeggen, ja dat mag ik zeggen. Misschien heeft hij ooit op een of andere manier een nederlands paspoort weten te bemachtigen.. Een fatsoenlijk niet-D66 rechter zou wel raad met hem weten..

denoorman | 30-04-14 | 18:41

ZonderNaam | 30-04-14 | 18:20
Een slavenmoraal verheerlijkt de zwakte en verguist alles wat sterk is, daar is het een slavenmoraal voor. Een slavenmoraal drijft op ressentimentsgevoelens.
De Islam denkt, precies zoals het Christendom, in absolute termen over goed en kwaad en appeleert op exact eenzelfde wijze aan de wraakgevoelens der zwakken. Hen wordt macht beloofd als ze zich aan de Ene Waarheid uitleveren, en beloning voor hun onderwerping in een leven na de dood. Ook hier een treffende overeenkomst. De Islam is minstens zo levensvijandig als het Christendom, en is eveneens erg goed in het opvoeden van martelaars.
Overigens, Nietzsche poogt juist niet vanuit het perspectief van de moraal te spreken, maar wil aan die moraal ontsnappen, wil een positie "jenseits von Gut und Böse" innemen om zo die moraal te ontmaskeren. Of hem dat gelukt is, is een discussie op zich.

Schoorsteenveger | 30-04-14 | 18:33

Excuses voor typ- en spelfouten overigens. Een mobieltje leent zich niet echt voor het relaxed opstellen van inhoudelijke epistels

ZonderNaam | 30-04-14 | 18:23

@Schoorsteenveger | 30-04-14 | 18:06
Verheerlijking van het zwakke (en meedelijden tot deugd verheffen) is niet hetzelfde als een slavenmoraal (daarom noemde ik het ook apart).
Aan het eerste is de islam niet schuldig, aan het tweede wel zei het op meer natuurlijke wijze.

De slavenmoraal van Nietzsche kenmerkt zich heel simpel gezegd door het denken in goed en kwaad in absolute termen. Nietzsche contrasteert dat met een herenmoraal vanwaar uit goed en kwaad relatief vanuit het individu bekeken worden.
Goed en kwaad zoals gristendom het definieert (en dan komen we weer bij het eerste genoemde punt uit) maakt de slavenmoraal van het gristendom wel weer kwalijker dan die van de islam.

Let wel, Nietzsche bekijkt zaken doorgaans alleen van het perspectief van de moraal. Hij had absoluut niet kunnen aarden in een moslimland (zou dag 1 gestenigd worden).
Maar als het gristendom in de punten waar het Nietzsche om ging wat meer op de islam zou lijken had er vandaag de dag geen enkele moskee in West Europa gestaan.

ZonderNaam | 30-04-14 | 18:20

Veel muzelmannen dragen sandalen. Dan hebben ze meer ruimte voor hun lange tenen.

Dr.Klahn | 30-04-14 | 18:19

ZonderNaam | 30-04-14 | 17:52
De blinde vlek die velen hebben is dat, omdat Nietzsche zich niet intensief met de Islam heeft beziggehouden en in de schaarse citaten over die godsdienst redelijk positief lijkt te oordelen, zijn kritiek niet op die Islam van toepassing zou zijn. Dat is een grove misvatting.
Die Islam hanteert eenzelfde slavenmoraal als het Christendom, verheerlijkt het zwakke en veroordeelt het sterke. Elk mens dient zich te onderwerpen aan de Wil van Allah en vooral tam en mak te zijn. Nederigheid is hier het sleutelwoord.
Als je je afvraagt waarom wij, nihilisten van het laatste uur, geen antwoorden lijken hebben op de pretenties van die Islam, ga dan te rade bij Nietzsche die haarfijn uitlegt hoe wij onze eigen waarheden om zeep hebben geholpen en daar tot nu toe niks voor in de plaats hebben geschoven. Die rat van een Tariq Ramadan snapt dat als geen ander en is slim en sluw genoeg om flink zout in onze wonden te wrijven. Die schildert Nietzsche ook af als iemand die aan die vertwijfeling te gronde zou zijn gegaan, iemand die uiteindelijk niet in staat bleek om het zonder God uit te houden.
Nietzsche draait zich om in zijn graf.

Schoorsteenveger | 30-04-14 | 18:06

@W. Eldenkend | 30-04-14 | 16:22 | | Reageer+ | -1000
Jij bent de aandachtshoer!
.
Ijzersterk !!!
.
Neefje van MocroGS ??, die vond dat ik een homo was, nadat hij niks meer te zeggen had.....

the namster | 30-04-14 | 18:06

@Schoorsteenveger | 30-04-14 | 17:47
Het is niet het monotheisme of religie in het algemeen dat Nietzsche aanvalt, maar de slavenmoraal, het nihilisme en de verering van alles wat zwak en zielig is dat hem (met name) bij het Gristendom zwaar viel.

Over de islam was hij doorgaans vrij positief.

ZonderNaam | 30-04-14 | 17:52

@Deus Absurdia | 30-04-14 | 16:41
Die vergelijking moet je even verhelderen. Wat bedoel je?

Nietvoordekat | 30-04-14 | 17:52

Familie van die voetballer Tighadouini? Ik dacht van Vitesse of Cambuur

shenkie7 | 30-04-14 | 17:49

ZonderNaam | 30-04-14 | 17:25
O, dat mag je eens uitleggen. De fundamentele kritiek op wat een monotheïstische godsdienst pretendeert is wel degelijk en in de meest letterlijke zin van toepassing op de Islam. Dat Nietzsche zelf zich niet rechtstreeks tot die Islam heeft gericht doet daar in het geheel niets aan af.

Schoorsteenveger | 30-04-14 | 17:47

KoninginWildemina | 30-04-14 | 16:08

Slimste zwarten in Suriname (domste uiteraard in vml. Belgisch Congo).

"Wien Neerlandsch bloed door d'aderen vloeit..""

Magdatkandat | 30-04-14 | 17:39

Ha die Nouredine,
be my guest
vul je klachtenformuliertje maar in
over Geen Stijl,
ga maar fijn je gang en leef je helemaal uit,
voorgedrukte aangifteformuieren zijn in bestelling bij groen links en pvda en d'66 ,
en dan wát??
onze vrijheid tot het uiten van meningen op vele manieren valt in het niet van wat jouw doelgroep heeft aangericht om al polariserend en criminaliserend in dit land teveel ellende te veroorzaken waarvan de opzet is dat dit doorgaat totdat Nederland voor hén, de jouw zo geliefde doelgroep capituleert,
ontwaken uit een droom is altijd schokkend, want dit gaat niet en nooit gebeuren, zielige gefrustreerde klaagzuil,
en gooi nooit geen stenen naar boven
ze komen altijd op de eigen kop terecht, en terecht..

puck&bully | 30-04-14 | 17:35

Even een postje overnemen van de Joop: Ene Sander van der Wal fileert het stuk op geraffineerde wijze:
"Sander VanderWal, wo 30 april 2014 16:39 Reageer op Sander

Sander Voor iemand die niet van de moraalpolitie is ben je behoorlijk van de moraalpolitie. Wat Geenstijl doet valt onder de vrijheid van meningsuiting. Als je zelf een debatteerclub opricht mag je van de leden eisen dat ze zich gedragen alsof ze gemalen poppestront poepen, maar in het publieke debat kan je dat niet.

Verder heeft geen enkel bedrijf of persoon de plicht om opvoedend bezig te zijn, is framen de gebruikelijke gang van zaken bij elke partij met een agenda, is geen enkel bedrijf of partij verplicht tot innovatie of creativiteit, is niemand verplicht tot constructief meedenken, en is niemand verplicht tot het opbouwen van een gemeenschappelijke cultuur.

Vervolgens maak je niet eens aannemelijk dat GeenStijl Grondwet artikel 1 overtreedt, terwijl je zelf wel wilt dat Artikel 7 van de Grondwet niet van toepassing is op GeenStijl. Worden schrijvers bij GeenStijl gediscrimineerd op geslacht? Nee, er zijn mannen en vrouwen in dienst. Op etnische afkomst? Ook niet, voorzover je dat aan een naam kan zien. Op politieke voorkeur? Er zijn zowel voor- als tegenstanders van Wilders werkzaam. Leeftijd? Andere gronden? Ja, ze nemen alleen mensen aan die kunnen schrijven. En dat mag nu net.

"Grondrechten hebben tot doel bij te dragen aan de ontplooiing van elk individu naar eigen geaardheid door hem in een aantal facetten van zijn persoonlijk leven te beschermen, zoals zijn intimiteit, zijn uitingsmogelijkheden, zijn deelname aan het openbare leven."

Is GeenStijl bezig om het onmogelijk te maken dat jij of wie dan ook aan je uitingsmogelijkheden of je deelname aan het openbare leven? Lijkt mij niet. Ze hebben het zelfs over je zodat iedereen kennis kan nemen van wat je vind, en de discussie kunnen aangaan. Hebben ze jouw adres gepubliceerd?

Als laatste, je snapt niet wat de Grondwet eigenlijk is. Artikel 1 wordt helemaal niet als het meest fundamentele beginsel van onze rechtsorde beschouwd, en dat staat met zoveel woorden ook in de Memorie van Toelichting: www.st-ab.nl/g1/1-83019ks03-grondwet01...

"Grondrechten zijn voorts niet absoluut in die zin dat de uitoefening ervan te allen tijde boven andere belangen zou moeten prevaleren. Allereerst vormen de voorgestelde grondrechten een gelijkwaardig, geen dominerend onderdeel van de Grondwet, hetgeen er onder omstandigheden toe kan nopen dat een afweging zal moeten plaatsvinden met hetgeen elders in de Grondwet geregeld is. Maar ook buiten hetgeen in de Grondwet regeling heeft gevonden, zijn er maatschappelijke en andere waarden en belangen die bij een redelijke afweging niet steeds van lichter gewicht behoeven te worden geacht dan de uitoefening van een grondrecht. "
Waarvoor hulde!

Abject | 30-04-14 | 17:34

@Schoorsteenveger | 30-04-14 | 16:09
Ik vrees dat je Nietzsche dan niet goed bwgrepen hebt. De kritiek die hij op het Gristendom had is nu juist niet van toepassing op de islam (maar eventueel wel op Boeddhisme of Socialisme).

ZonderNaam | 30-04-14 | 17:25

Ik word zo fokking kotsmisselijk van dat dit soort gasten die het godverdomme telkens weer zo uit weten te leggen dat het altijd aan die racistische kuthollanders zou liggen die het maar verdommen om zich aan te passen aan een cultuurinfiltratie die niet van Nederlandse bodem is. De compleet doorgeslagen politieke correctheid in dit land zorgt ervoor dat we door een soort van zand-koekoek uit ons eigen Nederlandse nest geflikkerd worden en die hele linkse kutpolitiek staat ze lachend het nest in te leiden. Als je daar niet happy mee bent en daar een rechtser geluid laat horen dan moet dat verboden worden, dat zijn mensen waar je niet naar moet luisteren. Die Nederlands autochtone klootzakjes verkloten dit land voor alle cultuuurverrijkers die hier naar toe zijn gekomen. Ja echt hoor, al die rechtse Hollanders zijn vieze kinderneukende, moslimhatende, naar kaas stinkende tokkies die afgeschoten dienen te worden zodat de prachtige allochtoon ons land verder kan verrijken met hun cultuur. Cultuur is namelijk het grootste goed dat je kunt hebben als land. Ja cultuur, zolang het maar geen Nederlandse cultuur is. Daar is in dit land geen plek voor...... Flikker toch een eind op man. Die bloksnor hierboven mag wat mij betreft..... hooo dat mag ik niet zeggen.......

Strappin Young Lad | 30-04-14 | 17:25

@watergeus | 30-04-14 | 17:10
Pas nou maar op. Zelf het tonen van het symbool van Allah kan het barmhartige en vredelievende volk niet verdragen.
www.youtube.com/watch?v=0KSOMA3QBU0
273 miljoen view inclusief tienduizenden doodsbedreigingen.

First Contact | 30-04-14 | 17:18

Ik word elke dag voor 'ongelovige' uitgemaakt, er zou wat aan mij mankeren, en, zo wordt beweerd, ik zal branden in de hel als ik me niet bekeer tot het enig ware geloof. Waar valt dat onder volgens deze zandneger?

Schoorsteenveger | 30-04-14 | 17:15

Mohammed is een pedofiel, mohammed is een pedofiel, mohammed is een pedofiel (op de melodie van Ajax wint de wereldcup).

watergeus | 30-04-14 | 17:10

Tsja, als ze ooit de kans krijgen moet Geenstijl als een haas achter de boekenkast kruipen.

DerHanzel | 30-04-14 | 17:05

Het begint steeds enger te worden aan de zijde van de linkse kerk plus allochtonen. Dit is alweer een oproep om mensen die kritiek geven op maatschappelijke problemen de mond te snoeren met andere woorden censuur. Geniet nog maar van onze persvrijheid want op deze weg duurt het niet lang meer of die is ook weggeïslamiseerd.

Alpha Runner | 30-04-14 | 17:03

@ Bigi Bana Boy | 30-04-14 | 16:52
Je hebt een punt. De - chotbetert - NCRV heeft daar wel een aardig spotje tussen-de-program's-door over : "Je mag alles zeggen in dit land. Maar 't hoeft niet".

baba4oog | 30-04-14 | 17:01

Wegens het gedwongen moeten afzien van kudo's, tenminste dat denk ik, krijgt Van Rossum dan maar op deze manier +500!

lanexx | 30-04-14 | 16:55

-weggejorist-

NoFliesDaantje | 30-04-14 | 16:54

Verbieden is uiteraard volstrekte non-sense maar dat er grootschalig moreel verval in dit land is staat voor mij vast, net als GS daar in mee gaat. Ik zal wel een ouwe lul zijn maar het gaat maar door en ik vind NL inderdaad steeds platter, meer ordinair en onbeschaafd worden. Kijk maar eens een avondje naar RTL5. Ik zie het als het naijl effect van de jaren 60 en zie het nog niet zo snel
ophouden helaas. Merk dagelijks dat ik alleen sta in mijn conservatisme. Maar goed, als dat is wat we kennelijk allemaal willen, wie ben ik dan om kritiek te leveren ? Ik koester alleen een diepe weerzin en minachting.

Bigi Bana Boy | 30-04-14 | 16:52

@W. Eldenkend | 30-04-14 | 16:44
Zo weldenkend lijkt u me niet. U praat in orakelen en heeft een voorliefde voor ad hominems en jijbakken. Toedeloe.

KoninginWildemina | 30-04-14 | 16:48

@KoninginWildemina | 30-04-14 | 16:33
Verwijzen naar een broddelwerkje dat "grotendeels irrelevant is voor de moderne wetenschap" dat is slim.

Ps. Wat je zegt dat doe je zelf.

W. Eldenkend | 30-04-14 | 16:44

Nouredine heeft nog steeds het motto van GeenStijl niet helder:
"Tendentieus, ongefundeerd en nodeloos kwetsend"
En dan GeenStijl willen verbieden omdat ze doen wat ze beloven!
Lolololol!

KoninginWildemina | 30-04-14 | 16:42

Nietvoordekat | 30-04-14 | 16:13
En daar komt nog bij..

Hij snapt ook niet dat onbeschoft tokkiegedrag en vrijheid van meningsuiting net zo compatibel zijn als "een uitspraak van Wilders" en "zodanig serieus genomen worden dat problemen ook opgelost gaan worden".
.
Maar daar hebben meer mensen last van.. Letterlijk..

Deus Absurdia | 30-04-14 | 16:41

Wat heb ik weer héérlijk gelachen! Lang leve GS en de GS Community!

eastender | 30-04-14 | 16:37

hij "benoemt slechts wat anderen blijkbaar niet willen benoemen." Wij hanteren daar een iets andere term voor: jankerig vingerwijzend slachtofferschap.
.
Heej.. Dat is een interessante wending. En terecht.. Want waar. Maar voortaan dus ook deze term hanteren voor die zeikerige PVV tokkies die hier en elders altijd Wilders als de leider zien van het benoemen van overlast door Moslims in dit land.
.
dat zijn dus JANKERIGE VINGERWIJZENDE SLACHTOFFERTOKKIES.

.
Mooi gevonden.. Ik hou hem erin..

Deus Absurdia | 30-04-14 | 16:35

baba4oog | 30-04-14 | 16:19
Ach ja, die omgevallen boekenkast haalt Nietzsche aan, dus heeft hij pretentie. Moslims met pretentie hebben om de een of andere duistere reden er een voorkeur voor om Nietzsche te noemen. Die Tariq Ramadan doet dat ook nogal graag, die zou ook een proefschrift over Nietzsche hebben geschreven, maar dat werkje is vreemd genoeg niet te achterhalen.

Schoorsteenveger | 30-04-14 | 16:35

@W. Eldenkend | 30-04-14 | 16:24
En ik schat zo dat u niet tussen de kansenparels woont, met uw salonsocialistische retoriek.
P.s. Ad hominemmen bij gebrek aan argumenten = dom.

KoninginWildemina | 30-04-14 | 16:33

De Atlas leeuw zegt toch gewoon alles over deze gast ... Ik ben nu ook echt klaar met open een voortdurend in mijn gezicht kotsen door deze wereldkutjes

toonbeeld | 30-04-14 | 16:29

De kudometer heeft ie al weggekregen dus voorlopig 1-0 voor Nourdine

G. Raayer | 30-04-14 | 16:27

@KoninginWildemina | 30-04-14 | 16:16
IQ tussen de 80 en 85 schat ik zo!

W. Eldenkend | 30-04-14 | 16:24

Commentaar geweigerd... Misschien is "favo porno momentje" wat meer mijn ding dan.

Dirk III | 30-04-14 | 16:23

@the namster | 30-04-14 | 16:11
Jij bent de aandachtshoer!

W. Eldenkend | 30-04-14 | 16:22

@ Schoorsteenveger | 30-04-14 | 16:09
Is dat niet wat hoog gegrepen voor zo'n HBO-erT, 'Nietzsche doorgronden' ?

baba4oog | 30-04-14 | 16:19

@KoninginWildemina | 30-04-14 | 15:58
Had je wat te zeggen?

An die ARBEIT | 30-04-14 | 16:18

Nourdine Tighadouini, net weer vanmiddag een juwelier in Bergen op Zoom overvallen,de politie heeft een klopjacht geopend, je krijgt van mij een krat bier van de Aldi als dat geen bontkragen zijn, die weddenschap durf ik wel aan. Ik vind het overigens wel van lef getuigen als je als hbo-bestuurskundige, want voor de universiteit had je dan kennelijk toch net te weinig hersens, de boodschapper van de doorlopende negatieve berichtgeveing, genaamd Geen Stijl, durft te veroordelen. Terwijl de Marokkaanse gemeenschap zo'n beetje alle negatieve rijtjes in Nederland aanvoert(CBR), durf jij Geen Stijl als rechtse agitator neer te zetten. Terwijl jij zelf overigens geen enkel begrip toont voor de slcahtoffers van de slachtoffers van Marokkaanse overvallers, straatterreur etc. hang jij hier een beetje de multiculturele zielepiet uit, wartaal sprekend over het feit dat we zogenaamd "allemaal individuen" zijn. Zelfs jouw bijdragen op het ultralinkse en politiek correcte multicultiforum www.joop.nl kunnen momenteel rekenen op meer dan 50% kritisch linkse reaguurders die de negatieve berichten over Marokkanen eigenlijk helemaal niet zo vreemd vinden gezien de feitelijke situatie. Ga je dus maar snel wentelen in jouw politiek correcte slachtofferrol en zoek aub steun bij jouw "matties" van maroc.nl en marokko.nl.

Schweinchen Dick | 30-04-14 | 16:18

@W. Eldenkend | 30-04-14 | 15:53
"Ik sta voor een Nederland waar we fatsoenlijk en beleefd met elkaar om gaan. Een Nederland waarin we de ander respecteren ongeacht zijn afkomst, geloof of geaardheid. Een Nederland waarin ik en mijn kinderen zich thuis zullen voelen."
___
Typische salonsocialistische uitspraak.
Ga dat nou eens op een zeepkistje staan vertellen in een prachtwijk vol kansenparels. Iets zegt me dat je daar nooit komt.

KoninginWildemina | 30-04-14 | 16:16

"Haha binnen een uurtje een beledigend artikel over mij op Geenstijl. Waarom? Je mag er schijnbaar niets over zeggen! Flikker een eind op joh"
-Nourdine

Hij snapt er dus kennelijk nog steeds geen kut van. Hallooo Nourdine, je mag er dus WEL wat over zeggen! Dat is het hele grapje van de vrijheid van meningsuiting! Welkom in het westen, dit is hoe we rollen!

Nietvoordekat | 30-04-14 | 16:13

@W. Eldenkend | 30-04-14 | 15:53 | | Reageer+ | 0
"... Ik sta voor een Nederland waar we fatsoenlijk en beleefd met elkaar om gaan. Een Nederland waarin we de ander respecteren ongeacht zijn afkomst, geloof of geaardheid. Een Nederland waarin ik en mijn kinderen zich thuis zullen voelen...."
.
Nobele gedachte, niets mis mee.....
Doch, u heeft nog niet helemaal door dat de Nederlandse bevolking, die dit ca. 30 jaar geprobeerd hebben, het onderhand hun strot uitkomt dat er een groep lichtgetinte (bewust) onaangepasten, zo'n achterlijk langetenen mentaliteit blijft vasthouden.....

the namster | 30-04-14 | 16:11

Ik denk dat-ie Friedrich Nietzsche verwart met Sigmund Freud.
Ik raad hem trouwens aan om Nietzsche's vernietigende kritiek op het Christendom eens goed te doorgronden en te beseffen hoe actueel zijn filosofie vanwege de Islam-discussie weer is geworden.

Schoorsteenveger | 30-04-14 | 16:09

@KannieWaarZijn | 30-04-14 | 15:59
"Is dr ook nog ergens een slimme moslim?"
_____
Het IQ van moslims wereldwijd ligt tussen de 80 en de 85. Dat gaat in westerse landen door voor 'minder begaafd'. Dus tsja, zo gek is het allemaal niet.
www.sq.4mg.com/NationIQ.htm

KoninginWildemina | 30-04-14 | 16:08

Wat zegt het feit dat die islamofascistische jankers er collectief voor kiezen niet terug te keren naar Marokko (tenzij de bodem ze te heet onder de voeten wordt ivm dreigende arrestatie vanwege criminele activiteiten)? 1. Dat het leven in landen waar de Islam met al haar zegeningen al heerst toch niet zo geweldig is. 2. Dat hun missie de westerse samenleving totaal te verzieken en uit te mergelen nog niet voltooid is.

dr. P. von Orno | 30-04-14 | 16:08

-weggejorist-

Dirk III | 30-04-14 | 16:03

Is dr ook nog ergens een slimme moslim?
Of zit er wat in het halalvlees waar ze aan knagen!

KannieWaarZijn | 30-04-14 | 15:59

@ rara | 30-04-14 | 15:54
Thanks! *duim* En de groetjes aan Niels.
Scholten.

KoninginWildemina | 30-04-14 | 15:58

Wat een zalig stukje weer, zo pakkend geschreven

irma zonderboezem | 30-04-14 | 15:55

Ja hoor, ik wil de Nederlandse gemeenschap opnieuw vormgeven. Beginnen we met alles wat er niet in hoort opzouten, en nee je krijgt niet levenslang je uitkering mee. In jullie thuisland hebben je zo ongeveer allemaal een prachtige villa of zeker een groot huis. Kun je met z'n allen weer wonen en hoef ik als ik al bijtijds ben bij Ikea, mijzelf niet voor een simpel ontbijtje tussen de enorme grote gezinnen door te worstelen. Gezinnen die toch niet aangepast zijn en lekker hun eigen moedertaal blijven doorlullen.

Ja hoor, die gemeenschap zou ik opnieuw willen vormgeven. Maar ik ben dan ook: racistisch, discriminerend en beledigend. Zeker nadat ik een aantal jaar geleden zo tegen de grond werd gewerkt, geslagen en getrapt, alleen maar omdat ik niet zonder slag of stoot mij mijn schoudertas wilde afgeven. Nog steeds ondervind ik dagelijks hinder van dat voorval en de volgende operatie zit er inmiddels aan te komen, omdat ze zo mijn knieen kapot getrapt hebben.

aajjee | 30-04-14 | 15:54

@sjuulke | 30-04-14 | 15:51
Ik sta voor een Nederland waar we fatsoenlijk en beleefd met elkaar om gaan. Een Nederland waarin we de ander respecteren ongeacht zijn afkomst, geloof of geaardheid. Een Nederland waarin ik en mijn kinderen zich thuis zullen voelen.

W. Eldenkend | 30-04-14 | 15:53

Wat een pisvlek zeg..

John Dough | 30-04-14 | 15:52

Sinds wanneer houden moslims rekening met onze grondwet? Ze hebben(en willen)toch de sharia.

sjuulke | 30-04-14 | 15:51

"Nourdine Tighadouini is bestuurskundige en consultant"

In dienst van de overheid of een andere rifaap zeker. Geen enkel serieus bedrijf gaat zo'n fantast een baan geven. Misschien kan ie nog wat bijklussen bij joop.nl ofzo.

sitzkrieg | 30-04-14 | 15:47

@Thoth | 30-04-14 | 15:39
Jij bent knettergek.

W. Eldenkend | 30-04-14 | 15:47

@Mark Smith | 30-04-14 | 14:56
Nederlandese Marokkanen die in Frankrijk wonen ????

the namster | 30-04-14 | 15:44

Help Help ik ben een --> islamitische aandachtshoer<--

Sorry maar kan er echt wel iets aan doen maar doe het niet want ik ga het leven [Ahhum] door als

islamitische aandachtshoer .... LOSERS Allemaal

Hammer-Time | 30-04-14 | 15:42

Ach je, een rifaap die bestuuurskundige is en een consultant. Alleen de vraag : wat voor bestuur en wat voor consultant? Als iemand zich beledigd voelt door GS? Een consultant voor de marokkanen?

Ahum, die gast is knettergek.

Thoth | 30-04-14 | 15:39

Ik lach me in ieder geval suf om jullie en zal dat blijven doen. morten | 30-04-14 | 15:22
- We zijn zo vereerd, je hebt geen idee. Liever dat je je hier suf lacht als dat je op straat de kleine terrorist uithangt.

milky bar | 30-04-14 | 15:34

@Johannes de Sloper | 30-04-14 |
Die credits zijn voor Niels. Als je met naam en toenaam op het internet gaat staan wil je gezien worden. Dus bij deze!

KoninginWildemina | 30-04-14 | 15:34

Heeft deze meneer wel eens gekeken op de website van de KluKluxKlan... daar staan veel ergere dingen..... hij heeft ook een keuze om niet naar Geenstijl te komen natuurlijk!
.
Verder mag van mij iedereen schrijven wat ie wil, als het me niet zint lees ik het toch niet!
.
Vrijheid is een groot goed wat echter wel 2 kanten op werkt, ik vraag me af of er in zijn land van herkomst net zo'n vrijheid kent als nu!

bArAbAts | 30-04-14 | 15:34

ik mag hem wel, die Nourdine.
komt tenminste wel goed uit z'n woorden en kan meer dan drie samenhangende zinnen achter elkaar schrijven. (zie ik Yvonne K. nog niet doen als ze een column schrijft).
Zijn observatie is misschien juist, maar bij de conclusie en oplossing gaat het weer mis: niet kijken naar de aanleiding van de denigrerende termen (de aanleiding is vrijwel altijd het zoveelste voorval van brute mocro criminelen, of een voorbeeld van de fascistische kant van de islam).

--sql error-- | 30-04-14 | 15:33

@morten | 30-04-14 | 15:22
Wat impliceer je? Eigenlijk hetzelfde toch dommie.

Lying Dutchman | 30-04-14 | 15:32

@ KoninginWildemina | 30-04-14 | 15:28
Je kan beter je nick veranderen in dappere dodo...

Johannes de Sloper | 30-04-14 | 15:30

Voor een ieder die niet om kan gaan met de vrijheid die we hier hebben het dringende advies om naar het land van herkomst van de ouders te gaan waar alles veel beter is dan hier.

MrPan | 30-04-14 | 15:29

@rara | 30-04-14 | 15:21
Wat jij wilt Niels! ;-)

KoninginWildemina | 30-04-14 | 15:28

Het is pure provocatie. Maar ik twitter ze allemaal plat. Zo langzaam heb ik er een dagtaak aan. Soepsidie menier?

milky bar | 30-04-14 | 15:28

@ rara | 30-04-14 | 15:21
Vindt hij/zij wel stoer. Namen roepen, maar zelf te schijterig zijn voor naamsbekendheid.

Johannes de Sloper | 30-04-14 | 15:27

@Terpen-tijn | 30-04-14 | 15:16
Inderdaad. Het is trouwens een paradox.
De wet op vrijheid van godsdienst faciliteert discriminatie (want discriminatie van 'ongelovigen', Joden, homo's en niet bedekte vrouwen staat nu eenmaal in de koran).
Dat staat haaks op artikel 1.

KoninginWildemina | 30-04-14 | 15:27

Pino de Pollo | 30-04-14 | 15:22
Haha, bedankt voor het lachen.

Lying Dutchman | 30-04-14 | 15:27

"We moeten onze Nederlandse gemeenschap juist opnieuw vorm gaan geven. Dat vormgeven behelst het bouwen aan een gemeenschappelijke cultuur. We hebben verbinding nodig en geen verdere verwijdering van elkaar. Het overkoepelende in onze maatschappij moeten de rechtsstaat en onze democratie zijn. Verschillende culturen kunnen elkaar wel degelijk verrijken wanneer er op een gezonde manier onderling contact is".
Er staat wel 'we' maar het moet natuurlijk wel allemaal van 1 kant komen.
Als je gewoon in de Jumbo je boodschappen doet dan doen de hordes moddervette dames met hoofddoek, soepjurk en aanhang letterlijk alsof je er niet staat als ze met hun karren door de paden struinen. Als je een onschuldig gesprek wilt aanknopen wordt je gewoon genegeerd. En met de kinderen (die hier geboren zijn) wordt keihard Arabisch geschreeuwd dwars door alles heen.
Deze mensen hebben kennelijk geen verbinding nodig. Wel verrijking, maar alleen van de uitkeringen

BASinnic | 30-04-14 | 15:22
-weggejorist-
morten | 30-04-14 | 15:22

Gezeik van die rappers ook altijd.

Pino de Pollo | 30-04-14 | 15:22

@denoorman | 30-04-14 | 15:19
Mijn naam is Nourdine Tighadouini. Geboren op 25 oktober te Amsterdam. Zoon, broer en vader. Ik ben opgegroeid in een omgeving waar je vooral op jezelf moest bouwen. Mijn omstandigheden tijdens het opgroeien hebben mij geleerd om voor mezelf na te denken, te ontdekken en altijd te blijven zoeken.

W. Eldenkend | 30-04-14 | 15:21

@KoninginWildemina | 30-04-14 | 15:15
Mag ik uit je antwoord concluderen dat je dus te laf bent om je eigen naam te plempen? Da's best wel hypocriet.

rara | 30-04-14 | 15:21

rara | 30-04-14 | 15:16
Die's voor zichzelf begonnen. Ondernemend typje he.

DeMoederVanNourdine | 30-04-14 | 15:21

-weggejorist-

denoorman | 30-04-14 | 15:19

Haha ja, vooral Nietzsche aanhalen in een betoog tegen schelden.
Als er iemand was die wel van een potje ongenuanceerd schuimbekken hield...

ZonderNaam | 30-04-14 | 15:18

@DeMoederVanNourdine | 30-04-14 | 15:14
Is dat in- of exclusief Nour?

rara | 30-04-14 | 15:16

KoningWildemina 15:11
Te laat, wat jij niet wilt zal juist toenemen.
Niks aan te doen, hersenspoelingen zijn onderdeel van het geloof, dus dan mag het.

Terpen-tijn | 30-04-14 | 15:16

@rara | 30-04-14 | 15:07
No big deal. Namen zijn gewoon te vinden via de link.

KoninginWildemina | 30-04-14 | 15:15

@Ommezwaai | 30-04-14 | 15:10
En jij kan wel voor de Nederlandse (autochtone) burger spreken. Je doet het zelf ook man, de pot verwijt de ketel.

W. Eldenkend | 30-04-14 | 15:15

Vijftig euro.

DeMoederVanNourdine | 30-04-14 | 15:14

De opening van van Rossem is toch wel een geniaal plempsel..
Dat mag toch ook wel eens gezegd worden.

Ommezwaai | 30-04-14 | 15:13

De islamitische ideologie verbieden op grond van Artikel 1.
De bouw van moskeeën stoppen.
Islamitische scholen sluiten.
Koranschooltjes, madrassas en islamitische internaten opdoeken.
Opdat er hier in Nederland nooit meer onschuldige kindertjes gehersenspoeld en met haat vergiftigd worden!
Nou dát is pas een goed idee!

KoninginWildemina | 30-04-14 | 15:11

Doe eerst maar eens normaal tegen homo s.
Dat kudtgeloof zal ik eeuwig verdoemen, zolang ze discrimineren.

Terpen-tijn | 30-04-14 | 15:10

"We moeten onze Nederlandse gemeenschap juist opnieuw vorm gaan geven. Dat vormgeven behelst het bouwen aan een gemeenschappelijke cultuur. We hebben verbinding nodig en geen verdere verwijdering van elkaar. Het overkoepelende in onze maatschappij moeten de rechtsstaat en onze democratie zijn. Verschillende culturen kunnen elkaar wel degelijk verrijken wanneer er op een gezonde manier onderling contact is. Kortom het tegenovergestelde van het 'fenomeen' GeenStijl dat negatieve sentimenten aanwakkert en er succes mee boekt."
.
We? Ik wil niets, maar dan ook helemaal niets met dit soort culturen te maken hebben.
Deze zijn mij immers onvrijwillig opgedrongen door de politiek.
Als de Nederlandse (autochtone) burger het voor het zeggen had gehad, was deze waanzin en (inmiddels) totaal geflopte multiculti show al 30 jaar geleden finaal afgeblazen.
De Nederlandse (autochtone) burger heeft er dikwijls meer last dan gemak van.

Ommezwaai | 30-04-14 | 15:10

Mijnheer heeft het in zijn schrijfsel over een gedeelde gemeenschap,.. Daar kan ik niets mee, want hij gelooft in een sprookje en basseerd het dagelijks leven daarop. Naar mijn mening heeft hij hulp nodig, laat staan dat ik delen van zijn zieke geest opneem in de nederlandse cultuur.

horsteknots | 30-04-14 | 15:10

Leuk! de pluskudo's zijn vervangen door een meldpunt.

Rest In Privacy | 30-04-14 | 15:09

@Ommezwaai | 30-04-14 | 15:04
Het is al jaren aan de gang. Wat we nu zien is de tegenreactie.

rara | 30-04-14 | 15:08

dit was nu eens een lekker stukje om te lezen, zit nu met een glimlach op mijn gezicht

Meesteres Belgie | 30-04-14 | 15:07

@KoninginWildemina | 30-04-14 | 15:00
Stoer. Maar ben je ook stoer genoeg om je eigen naam hier te plempen?

rara | 30-04-14 | 15:07

Van Rossem gaat los als ie boos is jonguh !

Kobus Kloothamer | 30-04-14 | 15:07

"De roze reaguurders met een allochtonen fixatie" vind ik wel een goeie!!!

ikdenkwat | 30-04-14 | 15:06

@Mark Smith | 30-04-14 | 14:56
Klein verschil is wel dat die site door die nederlanders zelf is betaald, en niet door de Franse overheid.
Nog een verschil is dat die site niet volstaat met haat richting Frankrijk en zijn oorspronkelijke inwoners.

Slipsnifter | 30-04-14 | 15:06

Ben het sowieso zat dat de geachte leden van de meest criminele bevolkingsgroep alleen hun bek opentrekken om ons de les te lezen. Geef je eigen neefjes eens een wetboek!

PrinsesStoepje | 30-04-14 | 15:06

Mocro GS
Je werpt je een beetje op als verdediger van Nourdine.
Het is tenslotte een Islamiet en ook al ben jij dat ook niet, toch steun je elkaar!
Geef gewoon eens antwoord op die kinder-, bejaarden- en invalidenovervallen.
Wellicht ben je ook heel pro-actief bezig om die te bestrijden?

Einde van de Domheid | 30-04-14 | 15:05

Nourdine Tighadouini,stop je studies en ga eerst eens je deelcertificaat "tussen de regels lezen" halen. Vervolgens dien je je te verdiepen in de begrippen sarcasme,cynisme en satire. Als je dat allemaal onder de knie hebt, zul je tot je verbijstering ontdekken dat de topics op GS helemaal niet voor rifapen en tuinbroeken bedoeld is. Het blijft gewoon een gezellig onderonsje tussen reaguurders (minus de trollen dan)en wij halen er zoveel goeds uit, dat wil je niet weten!

Graaf van Egmont | 30-04-14 | 15:05

Nourdine heeft wel een punt. De onverdraagzaamheid van de Nederlanders is absoluut de schuld van GS. Zodra je GS verbiedt zal dat bouwen van een gemeenschappelijke cultuur direkt succesvol zijn.
Benoemen mag weliswaar, maar alleen als het in het policore straatje past.

spanarchist | 30-04-14 | 15:05

Is dit de nieuwe Wim Heitinga?

Harry Turtle | 30-04-14 | 15:04

Janken op twitter is wat rest.
Het zielepootje doet net alsof die niet alles mag zeggen wat het wilt..
Dat mag juist wel sukkeltje, het moet zelfs.

Terpen-tijn | 30-04-14 | 15:04

Hij is zelfs vereerd dat weldenkende mensen zijn inconsequente, hypocriete onfatsoen aan de kaak stellen. Grenzeloze domheid heeft een naam; Nourdine Tighadouini.

Morgenhout | 30-04-14 | 15:04

@ JelleSchoen | 30-04-14 | 14:35
dat was jammer (maar je was niet de laatste). Met de like van Wumbo was het 69. Precies wat meneer nodig heeft.

TheseDays00 | 30-04-14 | 15:02

@mocroGS | 30-04-14 | 14:58
Ik lees regelmatig marokko.nl en heb toch wel de indruk dat het de dagvulling van veel van de reaguurders daar is. Of dat ze het in ieder geval goedkeuren dat het gebeurd

sinar2 | 30-04-14 | 15:02

Niels Scholten. Ook zo'n GeenStijl geobsedeerde vingerwapperende dwangneuroot.

KoninginWildemina | 30-04-14 | 15:00

Mooi stukje tekst, maat mogen wij nu ook zandneger, rifaap en geitenneuker zeggen zonder een ban?

BozeHenk | 30-04-14 | 15:00

@Einde van de Domheid | 30-04-14 | 14:57
Is doorlinken naar copyright materiaal niet verboten in de EU ?

Ing. eslapen | 30-04-14 | 14:59

Nourdine denkt zeker dat hij in een of andere bananenpubliek is terecht gekomen. Wil hij onze vrijheid afnemen?? Heeft hij zijn dubbele nationaliteit al ingeleverd?? Heeft hij zijn eigen vaderland al aangeklaagd wegens schenden van de mensenrechten? Nourdine direkt voor de rechtbank brengen, veroordelen, het gevang in, tot ongewenst vreemdeling verklaren en het land uit knikkeren. van deze terreur zijn we niet gediend in Nederland.

denoorman | 30-04-14 | 14:59

@mocroGS | 30-04-14 | 14:56
Whaha wat een grap. De doelgroep bepaalt of zij Geenstijl willen bezoeken en/of voeden. In tegenstelling tot de PO en gesubsidieerde media. Btw waar gaat het gros van de onderwerpen over op Marokko.nl? Vredelievende quote's van een pedofiele profeet? #dtv

First Contact | 30-04-14 | 14:59

@mocroGS | 30-04-14 | 14:42
Wel nu doen, straks zijn je matties te druk met in de schemeravond bejaarde vrouwen te beroven en hebben ze geen tijd.
En morgen is iedereen die pagina al lang vergeten.
sinar2 | 30-04-14 | 14:57

_

Is dit het beste wat je kan verzinnen?

mocroGS | 30-04-14 | 14:58

Rot op Hoerdine. De Islam beledigt dagelijks ons volk, allemaal onder het mom van vrijheid van religie.

Piet van het Padje | 30-04-14 | 14:57

Het is wel obsessief van gastje want zijn hele FB page staat vol met GS posten. Dat is een potentieel pathetisch doorfikgeval.

Einde van de Domheid | 30-04-14 | 14:57

@mocroGS | 30-04-14 | 14:42
Wel nu doen, straks zijn je matties te druk met in de schemeravond bejaarde vrouwen te beroven en hebben ze geen tijd.
En morgen is iedereen die pagina al lang vergeten.

sinar2 | 30-04-14 | 14:57

Nourdine Tighadouini, je beledigd voelen en impulsief reageren is een groot voorrecht, maar om de homofiele medemens daar in negatief (context, twitter, gebiedende wijs) verband bij te halen vind ik niet getuigen van stijl.

TheseDays00 | 30-04-14 | 14:57

ongens toch. Gaan jullie over iedereen die jullie negatief belicht een topic schrijven? Blijf je even bezig.
okplanb | 30-04-14 | 14:50

_

Ze moeten aan hun Marokkanen topic quotum komen. Daar hoort dit soort non nieuws ook schijnbaar bij.
Wat is het volgende topic GS> Marokkaan bedreigt Nanninga op twitter?

mocroGS | 30-04-14 | 14:56

Maiwand al Afghang studeert ook bestuurskunde toch? Vraag me nu echt af wat ze daar leren...

Waarschijnlijk hebben die uni's geld nodig en laten ze iedereen die wil betalen toe...

fram | 30-04-14 | 14:55

Tja, zo gaat dat wanneer die lui het hier voor het zeggen krijgen.
Dan kunnen we wel inpakken.

Slipsnifter | 30-04-14 | 14:54

@mocroGS | 30-04-14 | 14:42 | | Reageer+ | -1000
"... Bedankt Geenstijl. Pagina net geliked. Ik zal deze pagina onder de aandacht brengen op marokko.nl...."
.
Wow, daar schijt ik van in broek hoor....
Op zich al ronduit belachelijk dat er zoiets bestaat als "Marokko.nl". Net zo achterlijk als "Nederland.ma"....

the namster | 30-04-14 | 14:50

Jongens toch. Gaan jullie over iedereen die jullie negatief belicht een topic schrijven? Blijf je even bezig.

okplanb | 30-04-14 | 14:50

Mooi. Zodra de islam is verboden. Dan praten we verder. Trouwens, de meeste artikelen op GeenStijl gaan vooral over de ellende van de islam, en dat is bijna dagelijks, dat geeft vooral aan wat voor een grote ellende die islam is. Geen islam betekent dan ook sowieso minder GeenStijl. Dus als moslims minder GeenStijl willen, dan moeten we eerst er voor zorgen dat de islam verboden wordt. Deal?!

Wonderful-Life | 30-04-14 | 14:49

Lekker bezig GS nu nog lachen maar wacht maar tot de mobiele geitenbrigade voor de deur staat.

Andersom dag | 30-04-14 | 14:49

@mocroGS | 30-04-14 | 14:42
Slachtofferdenken heeft een negatieve invloed op alle aspecten van je leven, niet alleen op je maatschappelijke positie. Pas je wel op met jezelf?

rara | 30-04-14 | 14:49

Volgens bovengenoemde meneer uit Lichtgetintië zijn wij, de reguurders, "boze witte mannen", allemaal.
Wij pist hier nu over de bril van de pot?

H. Drievuldigheid | 30-04-14 | 14:49

Terpen-tijn | 30-04-14 | 14:44
Je beseft wat voor enorme tegenstrijdigheden je hier debiteert?

Mark Smith | 30-04-14 | 14:48

Geenstijl mag zeggen wat het wil en Nourdine mag daar dan weer wat van vinden. Eigenlijk leven we (wat dat betreft) in een geweldig landje! Ik zou Nourdine overigens willen adviseren om eens op marokko.nl (o.i.d.) te kijken, voor hij de racismekaart trekt.

"terwijl de gemiddelde reaguurder en de radicale moslim juist veel met elkaar gemeen hebben. Beiden zijn voor lijfstraffen, seksistisch en onverdraagzaam."
Hier heeft meneer een punt haha.

atheïstisch stemvee | 30-04-14 | 14:47

Ik kan me niet eens herinneren wanneer GS voor het laatst iets of iemand nodeloos heeft gekwetst. Wel veel bittere waarheden over fraudeurs, boeven, fopwetenschappers en sommige uitwassen van een bepaalde religie en haar aanhangers gelezen. Maar ja gekwetst zijn doet het altijd goed.

PrinsesStoepje | 30-04-14 | 14:46

prachtig verwoord van Rossem. van mij krijg je een dikke +

GekkeDave | 30-04-14 | 14:46

Liken is zo 2013.

AbleArcher13 | 30-04-14 | 14:44

Kan GS geen proces starten tegen die achtelijke wegens het ondermijnen van vrijheid van meningsuiting?
Ook al zou gs het verliezen, de publiciteit eromheen zal korte metten maken met dit soort privee dictatortjes.

Terpen-tijn | 30-04-14 | 14:44

Man, man. Die Nourdine (geen vrouw) is "voorbeeld_allochtoon" Als die het dan al zo slecht door heeft hier... JUIST Geenstijl is vrouwvriendelijk en ANTIdiscriminatie. Marokkanen; prima. Zolang ze zich maar gedragen. Vrouwen; prima, kijk de vrijmibo er maar op na. Geenstijl houdt er van. Over moslims valt helaas niets goeds te vertellen. Hoe ik ook mijn best doe om dat te vinden. Tot slot nog even geenstijls mening (vertroebelde geest)breivik: www.geenstijl.nl/mt/archieven/2012/04/.... Nourdine, je kolom slaat wel heel erg mis.

diek | 30-04-14 | 14:44

Nouredine wil maar zeggen: Iedere moslim weet dat discrimineren koranistisch verplicht is als het om 'ongelovigen' (kaffirs), homo's, Joden en westerse vrouwen gaat!
Verplicht discrimineren is godsdienstvrijheid, u weet zelf!
Maar u, oh ongelovige, hebt Artikel 1 om u aan te houden! En Nouredine gaat het regelen!
Kritiek en intolerantie ten aanzien van intoleranten tolereert Nouredine niet!
Hij eist vrij baan voor de discriminatie van de nazislam en zijn aanhangers!
Uit naam van ZIJN godsdienstvrijheid en UW artikel 1, eist Nouredine tolerantie voor de intoleranten!

KoninginWildemina | 30-04-14 | 14:44

Mammeloe | 30-04-14 |
Je hebt gelijk, Mammeloe.
rond 1980 werd de term 'Naffer' al gebruikt in het Amsterdamse politiecorps.
Toen vond iedereen het maar overdreven, wat had je nou voor last van die gassies met hun Australian trainingspakken.
Nou, daar zijn we wel achter gekomen...

Kapitein Sjaak Mus | 30-04-14 | 14:43

Tijd voor een meldpunt DDM (Discriminatie DOOR Moslims)

Ahasveros | 30-04-14 | 14:42

Bedankt Geenstijl. Pagina net geliked. Ik zal deze pagina onder de aandacht brengen op marokko.nl.

mocroGS | 30-04-14 | 14:42

Nourdine Tighadouin, ik neuk je de moeder. En je aanhangers ook, ik neuk jullie allemaal de moeder.

Houtbar | 30-04-14 | 14:41

'Benoemen wat anderen niet willen benoemen', da's nou net wat GeenStijl onderscheidt en bestaansrecht geeft.

Lewis | 30-04-14 | 14:41

Dat zat er aan te komen , ben stomverbaasd dat die omhooggevallen kwallen van de EU nog niet op de deur zijn komen kloppen maar dat zal iets voor na de verkiezingen zijn .

likmegaties | 30-04-14 | 14:39

LOL. +1 Van Rossem

Cas Plant | 30-04-14 | 14:39

Hij heeft vast ook een huis in de zonnige zandbak waar onze Belastingdienst niets van weet.
Zomaar een verdachtmaking, moet kunnen toch Nourdine?
Jij scheert alle Geenstijl reaguurders over 1 kam en als jij vind dat jij mag doen ik dat ook met jou en al die andere klaagnegers en huilmoslims.

Prof. Akkermans | 30-04-14 | 14:38

Hoeveel belastinggeld heeft de familie Tighadouini ons tot nu eigenlijk gekost? #dtv

Fred Bastiat | 30-04-14 | 14:37

De dag dat GS verboden / gecensureerd wordt is de dag dat de democratie begraven wordt!

Terpen-tijn | 30-04-14 | 14:37

Hahahaha, geweldig dat Geenstijl nu bovenaan heeft staan "GeenStijl: Objectief, gefundeerd en verbindend". Chapeau.

Rittersport | 30-04-14 | 14:36

Hoax.
Mark Smith | 30-04-14 | 14:29

U wordt echt steeds grappiger.

TheseDays00 | 30-04-14 | 14:36

"Je bent pas vernoikt, als je je vernoikt voelt".

Meneer begrijpt de zinsnede niet en het diep filosofisch gedachtengoed wat daar aan de wieg van staat.
Hij krijgt een fittie en gaat lekker verontwaardigd zitten doen met een meldpunt(je) in zijn kniebroek met schattige bretels.

De kleuter.

Oktoberfest | 30-04-14 | 14:36

Zozo.. Weer een like erbij.. #Gaatlekker

JelleSchoen | 30-04-14 | 14:35

Niet zo zachtzinnig van Rossem. Dit soort overbodige plaatsinnemers mag wel eens wat steviger worden aangepakt.

Elessir | 30-04-14 | 14:34

Zo, dat lucht plaatsvervangend op.

Neehè | 30-04-14 | 14:34

"Verschillende culturen kunnen elkaar wel degelijk verrijken" Mijn cultuur hoeft niet verrijkt te worden, die is al prima. Ik denk dat alleen de ander cultuur hier enigszins zou van profiteren. En als er geprofiteerd wordt, heeft de ander daar last van dus laat maar zitten.

Blote Bertus 2000 | 30-04-14 | 14:34

Aan de andere kant&gt; zelfs het meest fanatieke aanhangertje van allah leest geen stijl.
Houzee!

Terpen-tijn | 30-04-14 | 14:34

Wat is dat toch met die mensen, dat ze er zo vaak niet tegen kunnen als anderen een andere mening zijn toegedaan dan zijzelf? Echt heel erg hinderlijk!

Nietvoordekat | 30-04-14 | 14:33

'zandnegers', 'apenlanden', 'islamitische primaten' en 'aandachtshoeren'
Wat is daar nu mis mee, voortaan waternegers dan maar?
Apenlanden bestaan ook en islamitische primaten .. tja die is gewoon 100% biologisch en cultureel correct, Doch... islamitische geleedpotigen voortaan dan maar en wat is er in allahs naam mis met een aandachtshoer?
Mag een hoer geen aandacht, of wacht, nee een hoer moet dood als het aan de islamitische geleedpotigen ligt.
Zodat niet de hoer de aandacht krijgt, maar deze naar deze islamitische geleedpotige uit een apenland gaat, met de naam Nourdine Tighadouini.

Causa Sui | 30-04-14 | 14:33

An die ARBEIT | 30-04-14 | 14:28

Oy Opus Dei ..! U hier te zien maakT my kwijlen heur.
*geweerhaaktedijbeenklem U aanreiken doet*

Centauri3 | 30-04-14 | 14:33

-weggejorist-

Mark Smith | 30-04-14 | 14:33

Net zoals ene Terpstra die ook meent te moeten duiden hoe wij hier met elkaar om moeten gaan.

Uw Verzekeringsadvis | 30-04-14 | 14:33

Zou ik zeker doen, van Rossem. Rifaapjes houden niet zo van feiten en zeker niet als een rifaapje in beeld komt en bij naam. Ze zouden het beter moeten weten maar inteelt is moeilijk te doorgronden als uitsluitend bewezen genetisch aangetoont zwak. Ze doen maar zeggen dat we racistisch zijn om ons in de verdediging te pushen, maar rifaapjes lust ik rauw met knoflooksaus het liefst. Zeker nu het weer ietsje beter wordt zou ik zeggen BBQ time. Dus stukje schrijvenT inteelt, weet waar je aan begint.

Mr_Pikibelly | 30-04-14 | 14:32

Wat een ongelooflijke zielige rifaap.
- "Ik ben opgegroeid in een omgeving waar je vooral op jezelf moest bouwen.." - Ja, met tot gevolg : wartaal uitslaan.
- "Mijn omstandigheden tijdens het opgroeien hebben mij geleerd om voor mezelf na te denken" - Duidelijk mislukt !
- "Ik ben van jongs af aan geïnteresseerd in de politiek....." - hoogste haalbaar : opvolger van Tofik Dibi.
- "... Bachelor Bestuurskunde behaald aan de Haagse Hogeschool..." - Behaald ?? Krijg je daar gewoon.
- "... En zoals Darwin het al zei: "Winnaars zijn degenen die zich het beste aanpassen aan een nieuwe werkelijkheid" - Moet je eens aan je neefjes gaan vertellen. Is hun fantastisch gelukt.....
- "Mijn volledige profiel weergeven" - Pffff, heb ik maar overgeslagen....

Hij moet nodig een nieuwe studie gaan volgen : HOE WORDT IK EEN BETERE AANDACHTSHOER !!

the namster | 30-04-14 | 14:32

Citaat van Karl Jaspers: "Er mag geen vrijheid zijn tot vernietiging van de vrijheid". Denk daar maar eens aan!!

folly | 30-04-14 | 14:32

Ik moest lachen. Pleurisbontkraag.

Sneeschuiver | 30-04-14 | 14:32

Kompt ie weleens op maroc.nl, die mallerd?

Mammeloe | 30-04-14 | 14:31

Is de politie al bezig met voorgedrukte aangifte-formulieren?

meneer Q | 30-04-14 | 14:31

Een moslim die het gaat hebben over moreel verval de laatste jaren.
Gelukkig hebben ze daar in het islamitische Syrië, Irak, Iran, Egypte, Turkije, Marokko, Tunesië en Libië niet zo een last van gehad het afgelopen decennium.

sinar2 | 30-04-14 | 14:31

Nourdine Tjakkatijikou [of hou je dit keer dan heten wil] ... gaaT naar huis. Je bent moe!

Centauri3 | 30-04-14 | 14:31

Dit is lawfare , en de religie van de vrede maakt er ruim gebruik van.

Een soort haasje over tot we geheel Dhimmi zijn geworden door d66 rechters en hun stomme beslissingen , voorbeeld niet hier maar in Murica.

2010 een moslima bestuurd een gocard.
Eist dat zei de hoofddoek op mag houden , die komt vervolgens in de as van het wiel terecht en wurgt de moslima.

Dus elk pretpark heeft nu als regel , geen sjaal hoofdoek of dergelijke onzin want - gevaarlijk.

2014 de CAIR Council on American-Islamic Relations spant een rechtzaak aan tegen een pretpark want geen hoofdoek is discriminatie.

En zo zijn er talloze rechtszaken die steeds verder de islamisering van zowel Nederland als America bevorderen.

Bijvoorbeeld deze onzin pamelageller.com/2014/04/pamela-geller...

Walgelijk.

laserbrains | 30-04-14 | 14:30

Ah.... dus ik ben ook racistisch, discriminerend en beledigend?
Kan zo zijn, maar ik heb nog nooit opgeroepen tot geweld, invaliden uit rolstoelen geslagen, voorbijgangers lam geslagen, scheidsrechters gekopschopt , hulpverleners aangevallen, bejaarden in hun woning overvallen, juweliers met wapens bedreigd, homeaus gepest, scooters gejat, grote bek tegen de politie gehad, in de gevangenis gezeten, drugs gedeald, vrouwen gestenigd, met andermans hoofd rond lopen te zwaaien, of met geiten geneuqt.
Ben altijd op het rechte pad gebleven.
Altijd gewerkt en netjes belasting betaald.
Dus het valt nog wel mee met mij.... toch?

Schietmijmaarlek | 30-04-14 | 14:30

Die begrijpen het echt niet. Hoofdschudden doet.

diek | 30-04-14 | 14:30

'Verschillende culturen kunnen elkaar wel degelijk verrijken wanneer er op een gezonde manier onderling contact is.'

Actie/reactie, beste Nourdine.
Want jouw ONgezonde berbercultuur VERARMT.
Alles/iedereen/overal/altijd.

Ayatollah Oink-Oink | 30-04-14 | 14:29

Hoax.

Mark Smith | 30-04-14 | 14:29

@Centauri3 | 30-04-14 | 14:23
*handjeklap*

An die ARBEIT | 30-04-14 | 14:28

Ik begrijp hem wel. Stel. Je mag van je geloof niet rukken en drinken. Je kijkt in de spiegel, en waar je zussen en je moeder een stevige snor hebben zitten, zit bij jou niks.
Dan word je kwaad. Dan zend je een ingezonden brief naar een krant die niemand leest.

LibertasSimplex | 30-04-14 | 14:28

Vergeleken met wat er in de koran staat en in de moskee gepredikt wordt, lijkt wat op GeenStijl staat meer op een column in de Libelle. Dat Nourdine zich maar daarmee bezig houdt, maar ik denk niet dat zij (pun intended) dat durft. Met zijn wanstaltige "De Profeet heeft gezegd: 'Druk elkaar op het hart om vrouwen goed te behandelen'". Fok jou Nourdine.

Fred Bastiat | 30-04-14 | 14:27

GS gaat ook in de toekomst verboden worden. nou ja, verboden.. er komt zware censuur, net zoiets als elsevier.
Elke mening die niet in het straatje past van de multidcultiflauwekul zal verwijderd / niet geplaatst worden.
Kwestie van aantallen en tijd voordat dat democratisch wordt ingevoer.

Terpen-tijn | 30-04-14 | 14:27

Satire en boze moslim-mannen gaat nu eenmaal niet samen..

brutus68 | 30-04-14 | 14:27

@Jan Pietersen | 30-04-14 | 14:21
Scherp.

rara | 30-04-14 | 14:27

Beetje mild dit postje Van Rossum, dat kan je vast beter.

GezondVerstand | 30-04-14 | 14:26

Het ergste van de GeenStijl vind ik, zijn die reakties van die zogenaamde reaguurders. Wat een hemeltergend zootje xenofoben bij mekaar is dat zeg! Ongelooflijk dat zulke figuren gewoon los rondlopen in dit land!

VanBukkem | 30-04-14 | 14:25

@Conan de Rabarber | 30-04-14 | 14:20
Als ik zo die foto zie, zou het mij inderdaad niets verbazen als Nourdine Tighadouini inderdaad 'n heuptasje heeft.

Boris die Sauertopf | 30-04-14 | 14:25

zo. ik heb weer gelachen. bedankt zotte zandneger !

giovanni erkelens | 30-04-14 | 14:25

Ja, de chronische patiënten van het Stockholmsyndroom die de Boze Profeet aanbidden weten niet beter.

Aldus gehandicapten geloven dat het hun plicht is iedereen te doden of op te sluiten die iets van waarheid over hun profeet zegt. Nadat zij de absolute staatsmacht weten te grijpen, dat dan weer wel.
Dat is hier gelukkig nog lang niet zo ver, ondanks alle steun en soepsidie van "onze" regering.

Daarom doet meneer Nourdine Tighadouini intussen (met bloksnor op pica) het nog maar via een poging een verbod op vrije meningsuiting te verkrijgen via het oprekken van artikel 1.

Jan Passant mk2 | 30-04-14 | 14:25

Hallo Nourdine. Hoeveel reaguurders hebben er al mensen opgeblazen? Zijn reaguurders oververtegenwoordigd in de criminaliteit? Hoeveel reaguurders vinden dat "ongelovigen" deaud moeten (letterlijk). Hoeveel vrouwen van reaguurders lopen 10 meter achter de man? Hallo Nourdine. Je richt je weer op de verkeerde mensen.
PS Denk je nou echt dat Islam hier iets kan verrijken? LOL

roze_bril | 30-04-14 | 14:24

"moslims maken zich schuldig aan eerwraak, maar Nederlanders zijn het slachtoffer van een familiedrama." Als je die vergelijking maakt heb je toch iets niet begrepen.

Rest In Privacy | 30-04-14 | 14:24

Net als ik, uw naam is genoemd beste heer Tighadouini.
Nu dat is gebeurd adviseer ik u wat boodschappen bij Zeeman te doen, een paar teenslippers aan te schaffen en een lange wandeling richting het Zuiden te beginnen.
Bij Gibraltar even een stukje zwemmen om verfrist aan te komen in het land waar het voor u zoveel beter is.
En doe de groeten aan uw Koning.

Prof. Akkermans | 30-04-14 | 14:24

weer zo'n islamitische jankende aandachtshoer... gadver, wat is het toch een jankvolk, geen greintje respect kan ik voor ze opbrengen, niks, nada, noppes.. en dat was (heel) lang geleden anders.

(c)ZWITSUL | 30-04-14 | 14:24

Voel mij zwaar geslachtofferd door Nourdine Tighadouini, straks even aangifte doen tegen hem.

Boris die Sauertopf | 30-04-14 | 14:24

Volgens mijnheer Tighadouini zijn we allemaal racistisch, discriminerend en beledigend.
Kan ik nu met een T-shirtje met daarop ik ben ook Geenstijl gaan rondlopen?

Johannes de Sloper | 30-04-14 | 14:24

Oh, en Naffer is van oorsprong een politieterm, malle Houdini.

*pliessie hoi zeggen doet*

Mammeloe | 30-04-14 | 14:23

GeenStijl is natuurlijk wel de uitlaatklep van White Trash en Tokkies. Verbieden helpt niet gewoon lekker laten lopen, een riool ga je toch ook niet verbieden?

W. Eldenkend | 30-04-14 | 14:23

An die ARBEIT | 30-04-14 | 14:18

*zwaaiT* heey hoi die An die ...

Centauri3 | 30-04-14 | 14:23

Een decenium? Ik heb al minstens 20 jaar last van islamitsche ongewenste praktijken, maar tegen beterweten in hoop ik dat op een dag de nederlandse samenleving gerespecteerd en gewaardeerd wordt om de normen en waarden die het al sinds den beginne had.

Helaas wordt door de indoctrinatie van vreemde en ongepaste religies de omarming van onze mooie Nederland een voet dwars gezeten. Anders zat elke immigrant al lang en breed aan de erwtensoep (met spek!) en Heineken.

Fratello | 30-04-14 | 14:23

Dit bewijst eens te meer dat het nodeloos voor kwetsend wel weg kan.. kwetsend, juist nu. Toon maar aan wie zich het alleenrecht op gekwetst zijn meent te moeten toe eigenen. Huilebalk

deathrowmarv | 30-04-14 | 14:22

Van Rossem, die gast is fout, maar de scheldkannonades tot en met de obligatoire geitenseks-referenties ondermijnen je standpunt totaal. Je kunt ook dingen aan de kaak stellen zonder zo ordinair te worden.

Captain Pervert | 30-04-14 | 14:22

Krijgt Supermatthijs nu TBS? Hoopvol kijkt....

brutus68 | 30-04-14 | 14:22

Go, Van Rossem, Go!

jemagookniksmeer | 30-04-14 | 14:22

Weer een moslim item.

Jan Pietersen | 30-04-14 | 14:21

Fictie Fictie fittie

Houtbar | 30-04-14 | 14:21

Ik blijf me maar verbazen over het feit dat veel van die lui zo snel op hun pik zijn getrapt. Blijkbaar wordt er na de geboorte toch nog iets te weinig van af geknipt.

Gerard Numan | 30-04-14 | 14:21

Nourdine kan ook naar een grote zandbak verhuizen. Ook die keuze heeft hij.

blinde kip | 30-04-14 | 14:20

Nourdine, mooie naam voor een meisje.

Conan de Rabarber | 30-04-14 | 14:20

"het woordenboek van de gemiddelde reaguurder bestaat uit de woorden rifratten, berberapen, haatbaarden, enzovoort"
Allahver, val ik alweer niet in de middenmoot, alhoewel ik misschien toch wel eens het woord enzovoort gebruikt heb.

Boris die Sauertopf | 30-04-14 | 14:20

Proeeeeest ... gnpfffh!

Centauri3 | 30-04-14 | 14:20

Nourdine, hij is best wel lievvv maar snapt NL'se maatschappij nog niet. Je kunt toch niet zomaar de grootste reaguurders klaagsite een hak gaan zetten?

gedachtespinsel | 30-04-14 | 14:19

Ja, daar vroeg je om. Rifaap.

An die ARBEIT | 30-04-14 | 14:18

Geenstijl wordt al in de gaten gehouden door justitie, overigens de reaguurders ook, van de meest gevaarlijke is allang een 'profiel' opgesteld cq naar het al aanwezige 'profiel' gekeken of ze daadwerkelijk een gevaar kunnen vormen.

En ja dat zijn inderdaad gewoon stasi praktijken.

Boris die Sauertopf | 30-04-14 | 14:18

Een islamiet die haat zaait, je verwacht het niet.

toetanchamon | 30-04-14 | 14:18

Geachte Nourdine Tighadouini, daar waar u Geenstijl beschuldigd van framing maakt u zich er zelf nog veel schuldiger aan....

TheseDays00 | 30-04-14 | 14:18

Muahahaha Geen stijl verbieden altijd grappig. Kunnen we Marokkanen niet verbieden iets te willen.

Veel Vaak | 30-04-14 | 14:18

Hij anticipeert op komende wetgeving van de EU en de VN, denk ik. Belediging van gelovige rifapen = rasiesme.

Mammeloe | 30-04-14 | 14:17

Mwhoehaha hilarisch, een islamiet die het heeft over artikel 1 van de grondwet. #LOL

First Contact | 30-04-14 | 14:17

Kunnen we dit ook niet met Joop doen?

nielsjuuh23 | 30-04-14 | 14:16

T lijkt we een wijf.
Zelfs met blokschnorrr

tisnuechtop | 30-04-14 | 14:15

Dus volgende week GS in het sharia bankje....

Ing. eslapen | 30-04-14 | 14:15

We gaan toch minimaal voor een 100 politiebureaus met vooraf ingevulde aangiftes. Meldpunt GeenStijl. Hilarischer heb ik ze nog niet meegemekaat.

thapriest | 30-04-14 | 14:15

+1

VanBukkem | 30-04-14 | 14:14

Tijd voor een meldpunt voor onzinnige meldpunten.

eelko1976 | 30-04-14 | 14:13

"Idioten, we kennen er allemaal wel een".
Yup. Sinds net zelfs weer eentje extra,

Mesmer | 30-04-14 | 14:13

Met gestrekt been erin!

yamahaha | 30-04-14 | 14:13

Het uiten van beledigingen is een grondrecht, jezelf beledigd voelen is een keuze.

Gerard Numan | 30-04-14 | 14:13

69 likes.

Wumbo | 30-04-14 | 14:11

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl