Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Redactie GeenStijl doet aangifte tegen zichzelf

geenstijlbloksnor.jpgDames. Heren ook. De voltallige redactie van GeenStijl heeft hedenmiddag op een hoofdstedelijk bureau een van te voren door de politie ingevulde aangifte tegen onszelf ondertekend en ingediend. We vinden onszelf namelijk verachtelijk. In de afgelopen jaren heeft GeenStijl keer op keer verzuimd om stelling te nemen tegen Geert Wilders en zijn PVV. Teneinde niet buiten de boot te vallen op de Ark van het Naoorlogse Verzet, hebben wij derhalve besloten onszelf aan te geven, en daar bij dezen met gepaste stemmigheid over te berichten. GeenStijl meent dat het zo niet langer kan met GeenStijl. Te lang hebben wij Geert Wilders' recht op vrije meningsuiting verdedigd. Te veelvuldig richtten wij onze pijlen op de stijfcorrecten van onze samenleving, bij de PvdA, D66, GroenLinks, VVD en al die anderen, en dan met name op hun hypocrisie in de omgang met diefstal, nepotisme, machtsmisbruik en het verlakken van principes, zowel maatschappelijk als binnen hun eigen gelederen. Te gretig namen wij keer op keer de Grachtengordel en opiniemakers de maat, evenals de vele televisie- en krantenredacties die in onze ogen bevooroordeeld, moralistisch en dogmatisch zijn. Te vaak hebben wij topics gemaakt waarin medelanders van diverse pluimage figureerden die iets onoorbaars, onwettigs of onbeschaafds doen, deden of van zins waren. Daarmee onderstreepten onze topics vaak op tendentieuze en soms kwetsende wijze de feitelijke en statistische ongelijkheden in de Nederlandse werkloosheidscijfers, subsidieontvangsten, criminaliteitscijfers en uitkeringstotalen. Met de aangifte tegen onszelf hopen wij aan al deze praktijken een einde te maken. Als redactie zien wij de samenleving in snel tempo dieper verdeeld raken, en in onderling overleg hebben wij besloten dat we ons voegen naar de morele mening van de meerderheid, vóórdat het te laat is. Hedenmiddag zagen wij in Nijmegen en in de Tweede Kamer wat er kan gebeuren als hoog oplopende emoties de overhand krijgen en er een snel groeiende, massale sfeer van opruiing, afkeer en hetze ontstaat. Met de aangifte tegen onszelf hopen wij ons aan te kunnen sluiten bij de colonnes van het Goede Volk. Voordat het te laat is, voordat wij beticht worden van zwijgen en wegkijken toen de rest van Nederland massaal opstond tegen de rechtsstaat, tegen trias politica, tegen de vrijheid van meningsuiting en tegen de democratie. Heil aan het Goede Volk. Goed! Goed!

Reaguursels

Inloggen

Voor wie nieuwsgierig is naar waar het met Wilders eigenlijk over gaat, zie bijvoorbeeld: Sam van Rooy en Wim van Rooy (red.), De islam. Kritische essays over een politieke religie, ASP, Brussel, 2010. Hieruit enkele citaten van filosoof Jos de Man: “Hoeveel hachelijker is de toestand niet van een continent dat wordt geconfronteerd met de massale toestroom van migranten die noch de taal, noch de godsdienst, noch de normen en waarden, noch de wetenschappelijke en artistieke verworvenheden, noch de tradities, noch de wetten en instellingen gemeen hebben met de autochtone bevolking!” (p. 123) “De westerse welvaartsstaat is het resultaat van eeuwen wetenschappelijke en technologische vooruitgang, ondernemingszin en creativiteit, aangevuld door de solidariteit tussen burgers die in een democratisch bestel participeren. Geen van deze kenmerken treft men aan in de thuislanden van islamitische migranten.” (p. 128) Interessant is daarbij een recentelijk van Facebook geplukte uitspraak van Aboe Jahjah, politicoloog en islamactivist: “Wilders de ZioNazi genocidale eikel, is een welkom en frisse stem in het debat. We moeten hem toejuichen zonder het met hem eens te zijn. Hij kanaliseert de frustraties van een grote groep Hollandse 60 plussers die over 30 Jaar allemaal dood zullen zijn, terwijl hun kinderen een etnische minderheid zullen worden. Tegen dan zijn al die 16 jarige Marokkaanse jongeren 46 en aan de macht. The future is bright”.

Benedict Broere | 27-03-14 | 11:29

7,62x39 | 26-03-14 | 01:43
Wat je doet, is een rookgordijn optrekken.
Alsof het alleen maar om de 'criminelen' gaat.
Het is breder dan dat.
Zoals ik al schreef; op je werk, je school, etc.
De criminelen, die jij bedoelt, zijn zij die veroordeeld zijn door de rechter. Een nog veel groter percentage komt niet eens voor de rechter. Die aangiften worden geseponeerd. Of geweigerd. En dan zijn er ook nog zaken die niet in het strafrecht thuishoren. Denk aan pesten op het werk. Arbeidsrecht. Pesten op de school. Onderwijsrecht. Pesten/treiteren/wegjagen van je blanke buur. Civiel recht en/of bestuursrecht.

De politiek nu is in twee kampen te verdelen.
1. Zij die het probleem willen bagatelliseren, en daarbij zich focussen op via het strafrecht veroordeelde criminelen (en dan ook alleen die groep), en
2. zij die zich realiseren dat het probleem groter is dan het bij punt 1 genoemde.

Ik gok dat jij bij punt 1 hoort, en ik bij punt 2. Gokje, natuurlijk...

gaffelbaard | 27-03-14 | 02:50

We zijn vanwege de Tweede Wereldoorlog zo verrekte politiek correct geworden, dat de nazies er alsnog in zullen slagen om met behulp van de islam de moderne open samenleving om zeep te helpen, en als het even kan ook de wetenschap en het denken in het algemeen. Hoe dom en arrogant moet je zijn om te denken dat een ideologie van onderwerping en uitbuiting zich laat domesticeren tot een constructieve aanwinst in de verscheidenheid en productiviteit van de moderne samenleving? Een voorgeschiedenis van 270 miljoen vermoordde andersdenkenden, diverse vernietigde culturen en ook bijna duizend jaar lang theocratische repressie jegens filosofie en wetenschap, maak je niet zomaar ongedaan, toch?

Benedict Broere | 27-03-14 | 01:03

En nu aangifte tegen DigiD. Grom.

Stijl-vol | 26-03-14 | 19:29

Mooi satirisch verhaal van de redactie,maar even to the point : Vrijheid van meningsuiting eindigt bij uitlatingen van politici die in etnische zuivering resulteren,vooral gebral in een Haagse bierhal(keller?) en zeker als de spreker even durft te stellen dat WE het "regelen".Ach ja de mensen leren niets van het verleden, daarom vallen ze altijd in herhaling.

Dolphi | 26-03-14 | 16:54

@Baron Holbach. Een hint graag. Eerste letter?

Maria.1 | 26-03-14 | 14:36

Neem aan dat op de aangiftes van "het volk" ook naam en adres staan. Handig voor de gemeentes om te bepalen waar ze de nieuwe Nederlanders het beste kunnen huisvesten en ze met open armen ontvangen zullen worden.

watazooi | 26-03-14 | 12:07

Zorg dat u een alibi hebt, want dan zijn ook meteen alle reaguurders medeplichtig.

kovariant | 26-03-14 | 10:31

-weggejorist-

General McAuliffe | 26-03-14 | 10:12

Maria.1 | 26-03-14 | 08:18
Ik ga in een warm land wonen waar de mensen vriendelijker, het eten beter, de prijzen lager en de huizen groter zijn.

Baron Holbach | 26-03-14 | 09:56

Dit land is nu in de ban van emotionele chantage van links, kijk naar Nijmegen, ze zijn daar hun verstand kwijt, het is toch een soort massa hysterie wat hier gebeurt, ze zien geen rede meer, wel zorgelijk.

lanexx | 26-03-14 | 09:21

Een volk dat voor tirannen zwicht, zal meer dan lijf en goed verliezen, dan dooft het licht.

Kamervraag | 26-03-14 | 08:57

Van enige objectiviteit bij de staatsmedia was natuurlijk nooit geen sprake, maar nu gaan echt alle remmen los. En je weet gewoon als je enig verstand hebt dat een multiculturele samenleving met massale immigratie uiteraard tegen een betonnen muur aankwakt. En degene die dat gewoon zegt, is vervolgens de sigaar, de kop van jut. Niet dat het helpt hoor, de pvv zal ons niet redden, kan ook niet. Het is altijd hetzelfde liedje: iedere maatschappij ontspoort vroeg of laat.

Rest In Privacy | 26-03-14 | 08:57

ecologiste | 26-03-14 | 08:48
Ter aanvulling om over na te denken:
Maar toen in 1968 hadden we nog geen Marokkanen.

ecologiste | 26-03-14 | 08:57

Het word echt steeds zieliger hier in Nederland.
Nou gaan ze helemaal denken dat ze alles zomaar kunnen maken en breken.
Ik zou zeggen,... kijk en volg het programma OPSPORING VERZOCHT maar eens.

Ik stem PVV, DAAR KOMEN WE VERDER MEE....

Dat doe ik al jaren trouwens.

ANGEL70 | 26-03-14 | 08:50

Jongens en meisjes. Wie zijn de GeenStijl redacteuren anders dan diezelfde grachtengordel elite, die met liefdeloos cynisme dit land naar de klote helpen.

Higgins | 26-03-14 | 08:50

Als de "Geert Wilders affaire" maar geen Dreyfusaffaire wordt. Gezien de manipulatie en zelfs falsificering van de door de overheid gestuurde media lijkt het die kant uit te gaan. Tsjonge na 116 jaar nog niets geleerd. Wat een arrogante regetenmaatschappij is het geworden. Wie had dat gedacht in 1968?

ecologiste | 26-03-14 | 08:48

Gaat u maar rustig slapen. Dat het in deze maatschappij volledig uit de hand gaat lopen, daar kunt u zeker van zijn.

Rest In Privacy | 26-03-14 | 08:45

Hetzelfde linkse gemeentebestuur dat aangifte deed tegen een partijpoliticus moet in mei de stemmen tellen van die partij. Hoe eerlijk wil je het krijgen.

Rest In Privacy | 26-03-14 | 08:40

Jullie biecht is geaccepteerd dus jullie worden niet geëxcommuniceerd en jullie komen later in de hemel. Welkom in de tempel der goedgelovigen.
U mag ook kiezen of u bij de rooms-katholieken wilt of bij de muzelmannen. Daarna knielen en nooit meer roeren waar het stinkt.

ecologiste | 26-03-14 | 08:34

Kan ik hieruit opmaken dat de NOS Geenstijl heeft overgenomen?

FinFucker | 26-03-14 | 08:25

Dat wordt dan schoffelen voor jullie, hè? GeenStijl scooterklootzakjes. Tuig van de richel zijn jullie. Ongelovige honden. GeenStijl? Minder! Minder! Minder! Alle Geenstijlers terug naar GeenStijllië.

Nivelleermarionet | 26-03-14 | 08:21

7,62x39 | 26-03-14 | 01:54 |
Utopia.
De Staat is een monster, ongetwijfeld, maar een monster dat wij zelf gecreëerd hebben, een monster dat wij zelf zijn. Denken dat de Staat een vijand is waartegen je je kunt verweren is inderdaad een romantisch idee. Wij zíjn de Staat. De Staat bestrijden is jezelf bestrijden. Geldt ook voor religieuze systemen, die kun je niet lossnijden van de gelovigen. Hebben de Communisten geprobeerd, de religie tot vijand verklaren en verdelgen. Is ze niet gelukt, integendeel.
De Staa zit in onze 'vrije' hoofden. Als we te hoop lopen tegen de Staat, dan vullen we diezelfde hoofden met endere waarheden en perspectieven, dan komt er echt geen 'vrijheid' bovendrijven.
Met andere woorden, anarchie is één van eindproducten van een proces dat het veelkoppig monster dst Staat heet heeft gevormd.

Schoorsteenveger | 26-03-14 | 08:20

Ik ben ook tegen diskriminatie. Diskriminatie zou VERBOTEN moeten worden!

Bonnie Swart | 26-03-14 | 08:19

@Baron Holbach. Waar ga je heen?
Niks "weg met ons". Onze voorouders hebben Nederland gemaakt tot een land waar men in vrijheid kon leven, ongeacht huidskleur, geslacht, religie etc. En dat moeten we niet zomaar weggeven verdorie.

Maria.1 | 26-03-14 | 08:18

De Weg Met Ons mentaliteit van dit politiek correcte wegkijkland heeft er uiteindelijk toe geleid dat ik, as we speak, op Schiphol zit te wachten op mijn vliegtuig naar Verweggistan. Ik ga emigreren. Nog net op tijd voordat de zwarte pieten discussie weer losbarst. Weg Met Mij!

Baron Holbach | 26-03-14 | 08:12

Hahaha, leuk topic.
Trouwens weet je wie ook tegen vrijheid van meningsuiting was, linkse roeptoeters?

New Quacka | 26-03-14 | 08:12

Hans J. (Arabist en scribent bij een bekend weblog) staat op de kieslijst voor het Europies Parlement voor de PVV. Als dit geen aanleiding tot aangifte is...

eerstneukendanpraten | 26-03-14 | 08:04

Waar kan ik medeondertekenen, het werd wel eens tijd!

hertog2 | 26-03-14 | 07:53

@Supermatthijs | 26-03-14 | 02:58

Haha fail! Verwijzen naar joop.nl als bron van wijsheid en objectief inzicht... joop.nl is het naargeestige kindje van Sturmbahnführer Jolo, waar tegengestelde meningen (ook indien netjes onder woorden gebracht en voorzien van inhoudelijke argumenten) worden geweigerd & verwijderd.

Joop.nl is vergif voor de vrijheid van meningsuiting in dit land. Zit gewoon op zelfde niveau als indymedia en krapuul: extreem-linkse & anti-democratische bagger.

raskol | 26-03-14 | 07:50

nou ... ik ben opweg om aangifte te doen: ik ben hemelsbruin en waarschijnlijk op weg -of via email- om iets onoirbaars -5.000.000 miljoens naar binnen harken bijvoorbeeld- uit te willen executeren.

doei ik ziet je bij de aangiftebalie.

Centauri3 | 26-03-14 | 07:44

@Bert Koning. Goed geschreven! En dan de inzet van kinderen bij de propaganda. Het meisje bij het jeugdjournaal en het meisje tijdens de demonstratie. Wie heeft ze wat in het oor gefluisterd? Kinderen worden niet bang gemaakt door Wilders, maar door de hetze.
Het blijft verbazingwekkend dat er massaal aangifte wordt gedaan tegen een man die zelf beveiligd moet worden vanwege zijn mening.

Maria.1 | 26-03-14 | 07:39

"vaak op tendentieuze en soms kwetsende wijze..."

Ongefundeerd! I rest my case!

Centauri3 | 26-03-14 | 07:35

@Bert Koning | 26-03-14 | 07:11 | + 4 -

Goed gezien!. De "massale" gang gisteren in Nijmegen van de schapen naar het politie-bureau om "aangifte" te doen is een rudimentair overblijfsel wat nog steeds fraai terug te zien is in de dierenwereld: een haai ruikt bloed .. stort zich op de prooi en aangetrokken door meer bloed ontaart het in een massale orgie.

daytripper | 26-03-14 | 07:32

@mocroGS | 25-03-14 | 22:39
Goh heeft hij weer aangifte gedaan tegen cultuurverrijkers die hem met de dood bedreigen?

Of bedoel je te zeggen dat je het vervelend vin dat geenstijl niet vrolijk mee doet met de grote aangifte tegen Wilders show. Ik reken er op dat Freek de Jonge al reutelend over de tweede wereld oorlog aangifte gaat doen. En uiteraard hoe iedereen die hem nie grappig vind gewoon inherent fout is en uitgezet dient te worden, want zijn shows zijn Kunst met een hoofdletter K. Fuck het publiek... Ik zie het al helemaal voor me, et gruizige stem over hoe hij een jongetje was in de oorlog (en dan plots op fluistertoon ben ik goed in beeld? ja?). Het draait om de aangifte ik ben niet belangrijk. (zag er dat een beetje geloofwaardig uit of moeten we deze spontane uitbarsting over doen? Beter als we geoefend hadden? Mooi. Dan laat ik nu vlug twitteren door mn hulpje hoe spontaan ik overmand werd door emoties.) Want publiek of geen publiek the show must go on.

TheLuggs | 26-03-14 | 07:30

Hebben we al eens eerder meegemaakt met de Telegraaf tijdens en na de oorlog.
Uiteindelijk maakt ut geen flikker uit.

CleaudeSacke | 26-03-14 | 07:28

Ik eis slachtofferhulp, want ik lees deze haatzaaiende bagger al een tijdje.

VanBukkem | 26-03-14 | 07:27

Lees dit eens ondanks het late tijdstip. Over de hypocrisie van PVV partij ideoloog Bosma:
www.joop.nl...
Supermatthijs | 26-03-14 | 02:58
.
Grote god, Joop als referentie aanhalen???
Dan ben je intellectueel en moreel echt diep gezonken!!!

copywriter | 26-03-14 | 07:21

Dat wordt dus een massale oproep op facebook om de automatische incasso van de poww stop te zetten! Daag nieuwe leden! En vanmiddag aangifte tegen mezelf doen... Gewoon omdat het kan!

stifmeister75 | 26-03-14 | 07:15

Vandaag weer eens Nationaal Staatspropaganda Omroep 8uurjournaal gekeken. Man man man...

www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1...

Nota bene: op 10:47 herken je de achtergrond van de uitleg die Wilders gaf over zijn 'Minder Marokkanen vraag', zie filmpje van www.geenstijl.nl/mt/archieven/2014/03/... , waarin hij uitlegt dat hij het gewoon zoals altijd over zijn partijprogramma had, waarin heel normale dingen staan over overlastgevende Marokkanen, en wat er aan te doen (minder dubbele paspoorthouders uit islamitische landen binnen laten, dubbele paspoorthouders stimuleren te gaan, en criminele dubbele paspoorthouders het paspoort afpakken, dat is dan weer samengevat tot slogan: kortom gezegd: 'minder Marokkanen'), hetgeen iedereen zou concluderen die het hele filmpje ziet, want context. Alleen ... hoor je van die uitleg niets, maar dan ook NIETS terug. Het nos onthoud het publiek gewoon essentiële informatie: 'de andere kant van het verhaal', en gaat vol op het haat en leugen orgel: 'Alle Marokkanen moeten van hem opdonderen! Hij zegt het zelf!' = NIET WAAR heh? Hij wenst minder overlast. Dat is alles. De hysterie bij de linkse goegemeente! Niet normaal meer...

Let op: op 12:49 hoor je miezerig mannetje trots vragen waarom Wilders het niet uitlegt: het debat niet aangaat. Dat deed hij godverdomme net, op het trapje juist achter miezerig mannetje. In het stuk wat ze niet wilden laten zien. Dit is nou pure pro-pa-gan-da en 'spin'. Eerst de uitleg wegknippen en dan met een gladde smoel vragen waar de uitleg blijft.

13:44 verslaggever: 'JE WEET HET NATUURLIJK HELEMAAL NOOIT, BIJ DIE PARTIJ' lekker neutraal hoor, jongens! Moskofiets zou zeggen: ik wraak u wegens partijdigheid, wegens vooringenomenheid!

En daarna een item over de burgemeester van Nijmegen die vol op zijn knietjes gaat voor het nieuwe masterrace. Item na item na item: 'weg met ons!'

Wat de pers zou moeten zijn: alle kanten van een verhaal zo goed mogelijk belichten en ONveranderd doorgeven, het conclusies trekken aan de lezers/kijkers overlaten. KRITISCHE vragen stellen. Neutraal blijven.

Kappen met die staatspropaganda.

Bert Koning | 26-03-14 | 07:11

Paradoxaal en daardoor ijzersterk!!

Schijngestalte | 26-03-14 | 07:02

Een annexatie van GeenStijl door Joop zal wel snel volgen

Delaware | 26-03-14 | 06:55

Geeeeeeeeeeeeeeeef ... AAN!

McSnor | 26-03-14 | 06:54

GS, waarom laat gij ons in steek?

thorrie | 26-03-14 | 04:27

7,62x39 | 26-03-14 | 03:12 |

Hitchens spreek over de wahhabieten. Dat is natuurlijk de bron van alle ellende in de moslimwereld en dus ook in de rest van van de wereld.
Zolang er olie komt uit Saoudi-Arabië zwijgen de machthebbers in de USA en in de EU over de ideologen en financiers van de moslim terroristen wereldwijd.
U heeft de ui-en test doorstaan, maar een land zonder staat is een failed-staat, zoals Lybië, Jemen, Afghanistan, Irak, Syrië en daar wordt niemand beter van.

Jan Dribbel | 26-03-14 | 03:39

@necrosis | 26-03-14 | 03:16

Hij feit dat ik mij inclusief maak aan andermans idioterie is het toppunt van bescheidenheid.

Doe daar maar eens aangifte van.

megalul | 26-03-14 | 03:31

-weggejorist-

Stormageddon | 26-03-14 | 03:26

@Supermatthijs | 26-03-14 | 02:58
Van Aalten is een beroerd factchecker. Rabbae deed zijn uitspraken wel degelijk als (duo)lijsttrekker.
Bosma kan wel degelijk boven de partijen staan als het moet, hij is lid van het kamerpresidium - er zijn nog nooit klachten over zijn optreden als voorzitter geweest (in tegenstelling tot Van Miltenburg). Als kamerlid en partijpoliticus is het helemaal niet zijn taak om boven de partijen te staan (juist niet), een voorzitter wel. Een burgemeester helemaal.

Hij vergelijkt appels en peren. En dan verwijt hij Bosma jij-bakken die hij vervolgens ook uithaalt. Een drogreden verwijten en diezelfde drogreden dan gebruiken. Da's beroerde retoriek, grenzend aan demagogie.

Broddelwerk. Een slordig denker en een beroerd scribent, die van Aalten. Is dus prima op z'n plek bij de Joop. Het stikt daar van die wannabe intellectuelen en "opiniemakers", die uit zichzelf nog nooit een mening gevormd hebben maar gewoon een beetje kakelen.
Dan kun je heus beter een voorbeeld nemen aan Alex van Veen. De enige uit die kringen met verstand en iemand die dingen snapt.
www.ravage-webzine.nl/2014/03/23/verlo...

Stormageddon | 26-03-14 | 03:25

@megalul | 26-03-14 | 03:02
Spreek voor jezelf, wil je?

necrosis | 26-03-14 | 03:16

Jan Dribbel | 26-03-14 | 03:00
Het ding verdwijnt na verloop van tijd vanzelf, dus nee, een ui blijft geen ui. Maar wat u wilt.

7,62x39 | 26-03-14 | 03:14

Stormageddon | 26-03-14 | 02:57
Hitchens. Wat een belezen, welbespraakte en gevatte man was dat.

7,62x39 | 26-03-14 | 03:12

Ui, gedraag je.
Jan Dribbel | 26-03-14 | 02:23

Die UItspraak gaat nog eens heel groot worden....

necrosis | 26-03-14 | 03:06

Onze cultuur-protectionisten vinden 'Una falta de educación' een zegen.

Proleten zijn we geworden.

megalul | 26-03-14 | 03:02

7,62x39 | 26-03-14 | 02:32

En ook nog ongenuanceerd:
Een ui blijft een ui. Vooral een ui die chaos propageert.

Jan Dribbel | 26-03-14 | 03:00

Parsons | 26-03-14 | 02:33 | + 0 -

Juist want aan wie moet je het anders overlaten ? Aan jullie ? Moehahah !

Supermatthijs | 26-03-14 | 02:50

Parsons | 26-03-14 | 02:32
Ja, maar niet ermee in tegenspraak. Overigens had ik enkele tegels eerder al iets in die richting geschreven.

7,62x39 | 26-03-14 | 02:38

tweetybird | 26-03-14 | 02:22
Het maakt ook niet uit. Het is overdreven en ze hadden prima online aangifte kunnen doen. Maar om er nu zoals necrosis haatzaaien in te zien is ook wat overdreven. Ze voorzagen de rijen bij de bureaus en besloten toen voorgedrukte formulieren neer te leggen. Administratief dingetje.

7,62x39 | 26-03-14 | 02:36

@Supermatthijs | 26-03-14 | 01:36
Want jij bepaalt wat fatsoenlijk is natuurlijk.

Parsons | 26-03-14 | 02:33

Jan Dribbel | 26-03-14 | 02:23
Nou goed, dan ga ik al uw kwaliteitscomments lezen. Oh wacht, die zijn er niet.

7,62x39 | 26-03-14 | 02:32

@7,62x39 | 26-03-14 | 01:35
Dat is iets anders dan je eerder zei.

Parsons | 26-03-14 | 02:32

@gedachtespinsel | 26-03-14 | 02:17
*gnehe*

necrosis | 26-03-14 | 02:26

@Supermatthijs | 26-03-14 | 02:03
Ik heb een theorie waarom al die PVV'ers opstapten, vlak na het tellen van de stemmen.
Ik vermoed dat het infiltranten van D'66 waren, met als doel de verkiezingswinst van PVV te saboteren.
[/complot modus]

necrosis | 26-03-14 | 02:24

Met een ui achter je naam mag je niet zomaar een mening hebben:

7,62x39 | 26-03-14 | 02:13

Ui, gedraag je.

Jan Dribbel | 26-03-14 | 02:23

necrosis | 26-03-14 | 01:56
Voorgedrukte aangifteformulieren zijn er omdat er zo veel aangiftes verwacht werden. Zuiver practisch, heeft niets met haatzaaien te maken. U lijkt een typisch voorbeeld van de kleine blanke man die zich slachtoffer voelt.

7,62x39  | 26-03-14 | 02:05 | + -1 -

Onzin natuurlijk. Ze hadden ook elektronisch aangifte kunnen doen. Voor gedrukte aangifte formulieren geven alleen maar aan dat het geregiseerd is Door de gemeente en in opdracht van die gemeente. Als je mishandelt bent en ze hebben geen tijd sturen ze je weg. Dan zal ik u nog wat vertellen over het beleid in de gemeente Nijmegen. Dat is namelijk dat u voor aangifte een afspraak moet maken op een buro. Dat wist u niet . Maar ik wel. Er is dus zelfs van het protocol geweken. Iets wat nooit gedaan wordt en nu ineens wel. En dat voor een niet levensbedreigend iets. Daarvoorhet eind is zoek in nNederland.

tweetybird | 26-03-14 | 02:22

@necrosis | 26-03-14 | 02:16
Ik -3

gedachtespinsel | 26-03-14 | 02:17

@7,62x39 | 26-03-14 | 02:13
Dat sneue minnetje kwam niet van mij, ik heb er wel -2 van gemaakt:-)

necrosis | 26-03-14 | 02:16

necrosis | 26-03-14 | 02:10
Dan had ik het toch goed ingeschat, waarom dan dat sneue minnetje gegeven?

7,62x39 | 26-03-14 | 02:13

@necrosis | 26-03-14 | 02:10
Zeg schat.... niet overdrijven....

gedachtespinsel | 26-03-14 | 02:11

@7,62x39 | 26-03-14 | 02:05
Ik bèn ook slachtoffer, ik ben blank, heb werk en betaal belasting.
Iedereen haat me, de politiek voorop.

necrosis | 26-03-14 | 02:10

@megalul 01.43

Je gaapt, dus je denkt dat je leeft.

h.a.k. blok | 26-03-14 | 02:06

necrosis | 26-03-14 | 01:56
Voorgedrukte aangifteformulieren zijn er omdat er zo veel aangiftes verwacht werden. Zuiver practisch, heeft niets met haatzaaien te maken. U lijkt een typisch voorbeeld van de kleine blanke man die zich slachtoffer voelt.

7,62x39 | 26-03-14 | 02:05

tweetybird | 26-03-14 | 01:57
Dat bedoel ik. Het zit niet in de woorden zelf maar in degene die aanstoot neemt.

7,62x39 | 26-03-14 | 02:03

necrosis | 26-03-14 | 01:56 | + 0 -

Wat maak je er nou toch weer van ? Wilders gaat volledig over de schreef, waarom stappen anders al die PVV- ers op ?, maar dan heeft kereltje het gedaan ? Of het OM omdat ze de aangifte wil vereenvoudigen ? Spreek je eens uit over het over één kam scheren van alle Marokkanen waarover het hier gaat necro. Het stemming maken, een hele groep in de hoek zetten, het haatzaaien en het volk mennen.

Supermatthijs | 26-03-14 | 02:03

Morgen- vandaag de hele redactie in het gevang en dus geen topics, dat moeten wij niet willen! schande!

Boris die Sauertopf  | 26-03-14 | 01:55 | + 0 -

Ja hoor en dat geloof jij. Ze hebben nu al geen plaats voor moordenaars. Verkrachters en opa mishandelaars. In het slechtste geval krijgt de hele redactie opsluiting in het geenstijl kantoor met de teeven enkelband.

tweetybird | 26-03-14 | 02:02

Gekwetst zijn zit slechts in het hoofd van de gene die aanstoot neemt.

7,62x39  | 26-03-14 | 01:37 | + 0 -

Nee hoor gekwetst zijn zit tegenwoordig in het hebben van lange tenen van 1 meter tachtig

tweetybird | 26-03-14 | 01:57

@Supermatthijs | 26-03-14 | 01:43
Ja ,laten we het eens gaan hebben over haatzaaien.
Bijvoorbeeld over die voorgedrukte aangifteformulieren.
Zou Miezerig Mannetje dat verzonnen hebben, lijkt me echt iets voor zo'n dictatortje als hij....

necrosis | 26-03-14 | 01:56

-Morgen- vandaag de hele redactie in het gevang en dus geen topics, dat moeten wij niet willen! schande!

Boris die Sauertopf | 26-03-14 | 01:55

Schoorsteenveger | 26-03-14 | 01:44
Wie zal het zeggen. De staat is er en voorlopig hebben wij vooral de nadelen. De meeste burgers realiseren zich niet hoe zeer ze beperkt worden door de staat. Hoe veel belasting ze betalen en aan hoe veel regeltjes ze onderworpen worden. De staat is de vijand, inderdaad: het Kwaad. De vrijheden die de staat waarborgt zouden individuen ook kunnen waarborgen. Voor vrijwel alles wat de staat doet kan ook in vrijheid gekozen worden. Tja, ik heb altijd romantische neigingen gehad.

7,62x39 | 26-03-14 | 01:54

Maar ja we hebben er weer 1. Partij van de aangifte. Kortgezegt pvda. Als ik er niet meer uit kom doe ik aangifte.

tweetybird | 26-03-14 | 01:53

Zal het pvv bashen nou doorgaan tot aan de eu verkiezingen?

I am a tampony | 26-03-14 | 01:53

@Schoorsteenveger | 26-03-14 | 01:46

Oh. Dus Wilders een kogel tussen zijn kop schieten omdat men hem het niet met hem eens is is hetzelfde als je recht gebruiken en aangifte doen of demonstreren?

Want dat is de uiterste consequentie als er geen moraal is, geen regels, geen beschaving.

Flikker op met je filosofische bespiegelingen man. Je weet precies wat ik bedoel, sterker nog, jij staat er zelfs voor als ik je tegels goed lees.

Dus niet gaan lopen wauwelen.

megalul | 26-03-14 | 01:52

megalul | 26-03-14 | 01:40 |
Wie bepaalt er wat beschaafd is?

Schoorsteenveger | 26-03-14 | 01:46

7,62x39 | 26-03-14 | 01:35 |
Die Staat zit jou enorm dwars, geloof ik. De Staat is het Kwaad. Maar de werkelijkheid is veel complexer dan jij denkt. Die Staat beperkt vrijheden, maar waarborgt die ook. Anarchisten zijn naïef, denken dat er een 'heile Welt' aan de andere kant van de heuvel gevonden kan worden, alwaar zogenaamd vrije mensjes ronddartelen. Maak je geen illusies. Die droom kon Rousseau nog hebben, maar die hebben wij niet meer. Authentieke mensen, herders met fluitjes, pure romantiek. Anarchisten zijn verstokte romantici, die samenhokken totdat de pleuris weer uitbreekt, en dan is de buitenwereld a priori de schuld van die pleuris. Commune, kibboets, nudisme, terug naar de natuur, authenticiteit, universele mens, bullshit.

Schoorsteenveger | 26-03-14 | 01:44

@drs.Nee | 25-03-14 | 22:35

Maar toen stonden de goedmensen natuurlijk ook in de rij om aangifte te doen. Massaal trokken ze op om Rene te beschermen, bontkraagjes lieten hun rug gebruiken om de vooringevulde aangifte te ondertekenen. Ali B kwam uit zijn schulp en gaf een groots concert en vroeg de zaal of ze minder religieus geweld tegen de homoseksueel geaarde mens wilde. Rillingen kregen we toen de zaal: "Minder! Minder! Minder!", scandeerde.

Oh nee, toch niet, zo zou het gegaan moeten zijn en dan was een Geert Wilders niet eens nodig geweest.

In werkelijkheid gebeurde er zoiets als dit: De politie adviseerde waarschijnlijk om geen aangifte te doen. De burgemeester zei dat hij moest oprotten uit zijn stad, het huis werd verkocht onder de waarde en de goedmensen deden massaal alsof hun neus bloedde en riepen fascist naar mensen die dit probleem probeerde aan te kaarten.

decadent degeneraat | 26-03-14 | 01:44

gaffelbaard | 26-03-14 | 01:22
Bij opsporing verzocht zijn criminelen te zien. Criminelen hebben allemaal de zelfde beweegredenen: ze denken dat hun slachtoffer iets van hen heeft en ze besluiten het te nemen, zonder zich te verplaatsen in hun slachtoffer. Criminelen zijn psychopathen, met te weinig empathie. Ze komen uit een kansarme omgeving, noem alle predisponerende factoren voor criminaliteit maar op. En ja, tegenwoordig zijn overvallers en winkeldieven vaak Marokkanen. Voordat er Marokkanen waren waren het andere psychopathen uit een kansarme omgeving. Geen racistische overwegingen. Toen niet, nu niet.

7,62x39 | 26-03-14 | 01:43

necrosis | 26-03-14 | 01:39 | + 0 -

Van Dam was dacht ik geen politicus meer toen hij zijn uitspraak deed. En je moet die uitspraak wel in de juiste context zien, een heel pittig gesprek waarbij Fortuyn ook niet in hield. Bovendien heeft van Dam zijn excuus gemaakt voor die uitspraak. Alles bij elkaar een beetje weinig om van haatzaaien te spreken. Dat deed Geert vorige week wel. Laten we het daar eens over hebben.

Supermatthijs | 26-03-14 | 01:43

@h.a.k. blok | 26-03-14 | 01:41

*gaap*

megalul | 26-03-14 | 01:43

Wat een treffende parodie op die massale georkestreerde "feel good" zelfbevlekkingsactie van die politiek correct gedegenereerde "weg met ons" zombies.
Ik zag vandaag een treffend filmpje op GS over het buitensporig agressieve weggedrag van een mocro, heel illustratief voor de soort.
Ik hoorde bij onze "onpartijdige" NPO vandaag Alexander Peggold, toch echt de zelfbenoemde neet in de reet van Greet, diens recht op vrije meningsuiting verdedigen. Ja zelfs het recht dat hij als parlementariër heeft om daarbij gangbare fatsoensnormen enigszins op te rekken.

Die bolle bij Eén Vandaag herhaalde vijf keer het ongelooflijke (maar zeer welkome) "verlies" van zeven zetels voor de PVV zonder ook maar één keer het vernietigende verlies van twintig PvdA zetels te noemen. Een en ander na doorberekening van de resultaten van de recente GR verkiezing en de "gevolgen" daarvan voor het aantal zetels in de TK.

Die bolle vergat daarbij te vertellen dat de PvdA in elk godvergeten gat aan de verkiezingen deelnam en de PVV slechts in twee gemeenten.
Feitelijk betekent dat, dat de PvdA vrijwel totaal geruimd is en dat het zetelverlies van de PVV niet veel meer is dan een kleverige natte droom van die bolle en de hele NPO.
Om die ruiming van de PvdA te vieren, stelde ik in een eerdere bijdrage aan GS al voor, 19 maart uit te roepen tot nationale feestdag. Een extra vrije dag voor alle Hollanders en dus niet voor houders van een tweede (NL) paspoort die dominant zijn in de criminaliteit statistieken, en/of dito statistieken van voortijdige schoolverlating- zelf veroorzaakte werkloosheid- uitkeringsafhankelijkheid en nog veel meer ellende. Die mogen zich immers al verheugen in de sympathie van het PvdA rudiment.

Enne jullie daar van GS, haal het (@!&%&*!!)niet in jullie harses om ook maar 1 millimeter of 1 gram in te boeten op jullie doelstellingen en corebusiness!! Gesnopen?!

h.a.k. blok | 26-03-14 | 01:41

@Schoorsteenveger | 26-03-14 | 01:29

Moet dat dan? Heb jij die wel dan? Het gaat erom dat je in een democratie de vrijheid hebt om actie te voeren - op een beschaafde manier. En dat gebeurt.

Dit is allemaal uiterst beschaafd. Wees blij.

megalul | 26-03-14 | 01:40

@Supermatthijs | 26-03-14 | 01:27
Tegengas?
Iemand vanwege zijn mening 'een buitengewoon minderwaardig mens' noemen, is duidelijk een gebrek aan argumenten, iets waar veel politici last van hebben.

necrosis | 26-03-14 | 01:39

degene
Eén woord.

7,62x39 | 26-03-14 | 01:37

Gekwetst zijn zit slechts in het hoofd van de gene die aanstoot neemt.

7,62x39 | 26-03-14 | 01:37

@Parsons | 26-03-14 | 01:24
Overigens kijk eens even vanaf 3:19, wat een trol!!!!!! En ik kwoot "Met de Islam is niets mis mee", het gedrocht.

gedachtespinsel | 26-03-14 | 01:36

Parsons | 26-03-14 | 01:32 | + 0 -

Nee, zeker niet. Je begrijpt niks van me maar dat heb ik wel vaker. Was van plan op hem te stemmen maar om eerlijk te zijn meer om de rellen die dat zou gaan geven dan om zijn ideeën. Maar hij was in ieder geval een stuk fatsoenlijker dan Wilders.

Supermatthijs | 26-03-14 | 01:36

Parsons | 26-03-14 | 01:28
Nee. Iedereen zou vrij moeten zijn om te zeggen wat hij wil. Als je onaardige dingen over mij zegt is dat jouw keuze. Deze keuze zou alleen moeten afhangen van jouw eigen overwegingen. Mogelijke overwegingen zouden je verwachtingen tav mijn gevoelens kunnen zijn. Het kan; het hoeft niet.

De gagarandeerde vrijheid van meningsuiting is vooral belangrijk als er een staat is die wil beperken dat meningen worden verkondigd die tegen het belang van de staat ingaan.

7,62x39 | 26-03-14 | 01:35

O ja ik moest de linksche gutmensch nog bedanken van de agenten op het buro in nijmegen. Ze zijn daar erg blij met het wc papier voor de komende drie jaar op het buro. Ze zullen er gretig gebruik van maken.

tweetybird | 26-03-14 | 01:32

@Supermatthijs | 26-03-14 | 01:27
Het is maar goed dat hij is vermoord heh?

Parsons | 26-03-14 | 01:32

megalul | 26-03-14 | 01:20 |
Ik heb bedenkingen bij die massale golf van aangiften. Ben ik dan een aanhanger van 'G.'? Dat snap ik niet. Al die lui die tegen 'G' te hoop lopen, wat doen die verder? Hebben die oplossingen voor de maatschappelijke problemen van vandaag? Zoals Scheffer deze week wederom weer zei, het probleem 'G' is een Europees probleem. 'G' vind je terug in elk Eurtopees land.
Elk land krijgt de lul die het verdient.

Schoorsteenveger | 26-03-14 | 01:29

@7,62x39 | 26-03-14 | 01:18
Dus mijn vrijheid om mijn mening te uiten wordt beperkt doordat jij je eventueel beledigd zou kunnen voelen?

Is dat wat je bedoelt?

Parsons | 26-03-14 | 01:28

Parsons | 26-03-14 | 01:24 | + 0 -

Wat loop je toch weer goedkoop te roeptoeteren. Had dan niemand die kale relnicht een beetje tegengas mogen geven? De man hing van provocatie aan elkaar. Maar daar tegenin gaan is in gaan tegen de vrijheid van meningsuiting ? Kom op nou toch.

Supermatthijs | 26-03-14 | 01:27

@Parsons | 26-03-14 | 01:24
Nee, aan meningsuiting zitten regels. Meningsuiting is "ik vind..." en niet "jullie zijn..." om de basisregel maar eens te benoemen.

gedachtespinsel | 26-03-14 | 01:27

@Schoorsteenveger | 26-03-14 | 00:36
De grens is heel duidelijk hoor.

De vrijheid van meningsuiting eindigt daar waar het de goetmens niet bevalt.

Simpel as that. En als die grens is overschreden is alles geoorloofd.

www.youtube.com/watch?v=fs5ecDYR-cU&am...

Parsons | 26-03-14 | 01:24

7,62x39 | 26-03-14 | 00:24
"Geen van al die vermeende vijanden nemen ons tweederde tot driekwart van de vruchten van onze arbeid af om ons in ruil daarvoor te onderwerpen aan allerlei regeltjes. "

Dat is waar je je in vergist. Dat kan ik onderbouwen ook. Persoonlijk en op werkgebied. Doe ik niet ivm privacy van betrokkenen, maar ik hoop dat je me gelooft op m'n woord.
Laat ik dit zeggen.
Het begint in het klein. Op de werkvloer, buren onderling, op de school .. Maar het wordt steeds massaler. En openlijker. Soms wordt dat 'black racism' genoemd, heb ik gelezen. Vermeend? Nee. Dit is niet ingebeeld. Kijk ik naar Opsporing Cerzocht dan zie ik voorbeeld na voorbeeld voorbij komen zelfs. Maar niemand die het durft te noemen. :(

gaffelbaard | 26-03-14 | 01:22

@7,62x39 | 26-03-14 | 01:18

Geweldig geformuleerd. kan u zichzelf niet klonen?

Een koninkrijk voor meer weldenkendheid!

megalul | 26-03-14 | 01:22

Ommezwaai | 26-03-14 | 01:07
Als je 'de waarheid', Messi en het Romeinse rijk in de panelen gooit........
Overigens hebben wij (en dat ben ik, koninklijk meervoud) besloten om de aangifte van GeenStijl tegen GeenStijl te seponeren!

necrosis | 26-03-14 | 01:22

@Graaf van Egmont | 25-03-14 | 23:57
Heb jij toevallig een link bij de hand naar de uncut versie van die 'toespraak'?

Parsons | 26-03-14 | 01:21

@Schoorsteenveger | 26-03-14 | 01:15

Nou, Gelukkig doet G dat zelf niet. Hij verkondigd gelukkig een enorm liberaal wereldbeeld dat open staat voor alle gezindten en meningen. Zijn stem doordesemd van rechtvaardigheid.

Hou toch op man. What you reap is what you sow. En dat gaat gelukkig allemaal op de manier waarop dat hoort in een democratie. Weest trots op dit soort initiatieven.

Het is een manifestatie van beschaving.

megalul | 26-03-14 | 01:20

@tweetybird | 26-03-14 | 01:10
Heb ik een gratis hamburger gemist? Fuck!

Maar ze waren slechts Marokkaan voor 1 dag, tweety. Daarna waren ze weer boekhouders, accountants en kantoorklerken.

Lewis Lewinsky | 26-03-14 | 01:19

Supermatthijs

Bent u uit de kist gekropen waar u overdag in slaapt,u bent behoorlijk laat,terwijl de zon al lang onder is en dus niet meer gevaarlijk.
Mischien is een wekker een idee.

tweetybird | 26-03-14 | 01:18

megalul | 26-03-14 | 01:04
Precies. Vrijheid van meningsuiting is niet het zelfde als het recht om te beledigen. Vvm zou een tegenwicht tegen onderdrukking moeten zijn. Al of niet beledigen heeft te maken met persoonlijke zaken als een ander behandelen zoals men zelf behandeld zou willen worden. Vriendelijkheid, voorkomendheid. Rekening houden met de medemens. En meer van dat soort in onbruik geraakte begrippen.

7,62x39 | 26-03-14 | 01:18

@tweetybird | 26-03-14 | 01:10
Nou, ik weet niet wat je bedoelt met 'ons' maar daar hoor ik niet bij, blijkt dus dat jezelf in slachtoffer/minderheid rol gaat manoeuvreren en jezelf buiten de maatschappij zet, die verder gaat dan je eigen conservatieve inzichtje.

gedachtespinsel | 26-03-14 | 01:15

Nog even en Wilders heeft meer aangiften dan stemmen binnengehaald.
Voorgedrukt stembiljet, voorgedrukt aangiftebiljet, what's the difference?
Reeds ingevulde belastingaangifte is al normaal. Reeds ingevuld stembiljet en aangiftebiljet zullen volgen. Ons wordt verteld wie we zijn, wat we denken, wat we voelen en hoe we handelen. Makkelijk toch?

Schoorsteenveger | 26-03-14 | 01:15

Ommezwaai | 26-03-14 | 01:11 | + 0 -

Zeker wel, dat huilende meisje pas op tv. over die gemene Geert W. Dat soort dingen raken me.

Supermatthijs | 26-03-14 | 01:13

@Lewis Lewinsky | 26-03-14 | 01:09
Dan moet het toch wel meeste nut voor meeste mensen zijn. Lees J.S. Mill er maar eens op na, nadat je J. Bentham gelezen hebt. Maar dat zijn filosofieën en geen ideologieën, staat je misschien wat minder aan.

gedachtespinsel | 26-03-14 | 01:13

@Stormageddon | 26-03-14 | 00:49
de buik-, vlek of vliegende-tering tyfus? Dan weet ik namelijk in welke farmaceutische firma ik aandelen moet nemen.

arie181818 | 26-03-14 | 01:12

@Supermatthijs | 26-03-14 | 01:06

Ik heb er nog meer Mattie. Nou blink je hier al snel uit zeg nou zelf.

Want aangifte wegens een overdaad aan intelligentie kun je tegen de gemiddelde reaguurder maar beter niet doen.

Dat word geheid sepot.

megalul | 26-03-14 | 01:11

Supermatthijs | 26-03-14 | 01:06
Heb jij ook gevoel dan?

Ommezwaai | 26-03-14 | 01:11

die aangiften, hebben die nou al geleid tot minder Marokkanen?
Lewis Lewinsky | 26-03-14 | 00:57 | + 1 -

Nee maar zoals ik begrepen heb wel tot minder nederlanders op een zeer drastische manier,sinds vorige week zijt gij marokaan. Het heugelijke feit werd bekend gemaakt op spandoeken en door stadsomroepers,te herkennen aan soepjurken,spekman truien,jezus sandalen en gebreide wollen sokken. Vele stadsomroepers hadden ook kenmerken van een baard tot op de grond,bontkraagjes of nederlandse vrouwen met blauwe ogen en burka. Waar bent u geweest dat u dat gemist heeft,u was toch niet stiekem op weg naar nijmegen voor de gratis hamburger waar bijna dezelfde stadsomroepers stonden die het woord der linksche gutmensch kerk verkondigde ,wij zijn allemaal marokaan,hosanna Weg met Ons.

tweetybird | 26-03-14 | 01:10

Lewis Lewinsky | 26-03-14 | 01:05
Juistem... Gewoon eens het uitdelen van gratis geld staken, net zoiets als ooit het tientje van Lieftinck.
Eens opletten hoe onverwachts ze pleite zijn.

Ommezwaai | 26-03-14 | 01:10

@gedachtespinsel | 26-03-14 | 01:04
Tot een heleboel zinloze aangiften in elk geval, al dan niet in optochten afgeleverd, en daarmee tot een totale verstopping van het juridische pijplijnensysteem.

Lewis Lewinsky | 26-03-14 | 01:09

megalul | 26-03-14 | 01:04
Verdomd! U megalult net zoals Pius!

Ommezwaai | 26-03-14 | 01:07

megalul | 26-03-14 | 01:04 | + 0 -

Wat mooi gesproken, traantje wegpinkt.

Supermatthijs | 26-03-14 | 01:06

@Supermatthijs | 26-03-14 | 01:00
Ze zijn onverwacht gekomen, dus ze kunnen ook onverwacht weer vertrekken. Denk je niet?

Lewis Lewinsky | 26-03-14 | 01:05

@7,62x39 | 26-03-14 | 00:56

Woorden plaveien het pad naar de hel.

Vrijheid van meningsuiting is slechts essentieel als tegenwicht tegen de almacht, tegen een dictatuur, daar is de wet voor uitgevonden. Het is iets waar voor gevochten en geleden is. En het woord misbruikt door slappe verwende nihilisten die denken dat het een vrijbrief is om iedereen te beledigen en te kwetsen.

Bij vrijheid van meningsuiting hoort verantwoordelijkheid.

Dat is beschaving.

megalul | 26-03-14 | 01:04

Ommezwaai | 26-03-14 | 01:02 | + 0 -

Supermatthijs, agnost, aangenaam.

Supermatthijs | 26-03-14 | 01:04

@Lewis Lewinsky | 26-03-14 | 00:57
Heeft meer gebla van Wilders al tot wat dan ook geleid?

gedachtespinsel | 26-03-14 | 01:04

@Ommezwaai | 26-03-14 | 00:59
Ik wou de sfeer niet te negatief maken. Daarom heb ik het woord *criminele* niet geassocieerd met Marokkanen. Stel dat ze zich onwelkom gaan voelen!

Lewis Lewinsky | 26-03-14 | 01:04

7,62x39 | 26-03-14 | 00:52 |
Waakzame vrije burgers vormen reeds een staat. Die staat hou je niet buiten. Vorm een groep, en je hebt een staat in wording. 'Het' anarchisme is een contradictio in terminis.

Schoorsteenveger | 26-03-14 | 01:03

davimore | 25-03-14 | 23:19

Het overige deel dat de roze bril wel is gaan dragen vindt het multiculti gebeuren maar met de dag alleen maar mooier en mooier en mooier en mooier worden...
.
Totdat hun dochter met een Marokkaan thuis komt, er teveel donkere kinderen op de school van hun kinderen komen enzovoorts.

metdedag | 26-03-14 | 01:02

Supermatthijs | 26-03-14 | 01:00

Ha! Allah in hoogsteigen persoon is ook weer gearriveerd op de panelen...

Ommezwaai | 26-03-14 | 01:02

drs.Nee | 25-03-14 | 22:35 | + 60 -
@ Hele wijken zijn de dupe van dat geteisem. Daarom zijn die gratuite d'66/gl/pvda stemmers in hun witte woonwijken ook zo ergerlijk. Zij leven de ellende van hun policor ideologische dagdromen niet.

eastender | 26-03-14 | 01:00

Lewis Lewinsky | 26-03-14 | 00:57 | + 1 -

Gaat ook niet gebeuren hoor, minder Marokkanen. Kan Geertje nog zo hard schreeuwen als hij wil. Ze zijn hier en ze blijven hier. Leer er maar mee leven.

Supermatthijs | 26-03-14 | 01:00

Lewis Lewinsky | 26-03-14 | 00:57
Doet u voorzichtig? Minder CRIMINELE Marokkanen.

Ommezwaai | 26-03-14 | 00:59

Stormageddon | 26-03-14 | 00:49 |
Zelfpijpeij is het helemaal geworden in 2014. Zelfs jij kunt de verleiding niet weerstaan. Ik hoorde vandaag op BNR een hele verhandeling over premature ejaculatie. Er zijn medicijnen die de vroegtijdig zaadlozende man kunnen helpen om weer vertrouwen in zichzelf te krijgen. Dat geeft mogelijkheden, ook voor de zelfpijpenden. "Ein wenig Gift ab und zu, das macht angenehme Träume" fluisterde een vriend mij in.

Schoorsteenveger | 26-03-14 | 00:59

Schoorsteenveger | 26-03-14 | 00:48
Het is zelfs nog triester: het gemiddelde Tweede-Kamerlid wordt afgerekend door zijn partij, niet door de kiezer. Vandaar dat verkiezingsbeloftes zo gemakkelijk worden gebroken.

7,62x39 | 26-03-14 | 00:59

Al die aangiften, hebben die nou al geleid tot minder Marokkanen?

Lewis Lewinsky | 26-03-14 | 00:57

megalul | 26-03-14 | 00:48
Woorden zijn maar woorden. Als ze tot gevolg hebben dat je de hersens in worden geslagen is het slaan de eerste agressie. Zonder staat zullen discriminerende woorden niet tot discriminerend staatsbeleid leiden.

7,62x39 | 26-03-14 | 00:56

7,62x39 | 26-03-14 | 00:45 | + 0 -

www.omroepbrabant.nl/?news/208524802/J...

Dit is een van de vele verhalen waarom mensen Wilders steunen, het zijn bijna altijd licht getinte daders. En het eerste geval waarbij een blanke dader een bejaard autochtoon echtpaar of persoon beroofd met zeer veel geweld moet ik nog tegenkomen.

Ik ben geen racist ik discrimineer niet,maar ik kan me wel verplaatsen in de gevoelens van mensen, ik weet ook dat het merendeel van de Marokkanen het in principe goed voor heeft met Nederland, ze hebben een goede opleiding en werk, het probleem is echter zij weten precies wie de rotte appels zijn maar aangifte doen is een heel ander verhaal, want dan kom je in de wereld van culturele verschillen de druk vanuit de familie de druk vanuit de Marokkaanse samenleving de Moskee laten we er maar heel even buiten anders wordt het nog moeilijker.

Iemand Racist noemen is heel makkelijk maar de mensen die op de PVV stemmen zijn niet allemaal racisten en achterlijk maar realisten.

non_de_pier | 26-03-14 | 00:55

Stormageddon | 26-03-14 | 00:54
Maar onthoudt dat u niet alles hoeft te slikken..
Fijne nacht!

Ommezwaai | 26-03-14 | 00:55

@Ommezwaai | 26-03-14 | 00:51
Uiteraard. Van mezelf slik ik alles. (Bijna alles.)

Stormageddon | 26-03-14 | 00:54

Had ik het vorige week nog helemaal gehad met Geert z'n Haagse oprisping en zijn PVV, nu ga ik misschien toch weer op 'm stemmen.
Want niks ergers dan mensen die denken dat ze dapper zijn als ze samen met z'n allen tegelijk, als een uniforme groep moraalfascisten, allemaal een soort niet-Jood verklaring gaan ondertekenen.
Maar tegelijkertijd, Wilders had dit deprimerende circus kunnen voorkomen door wat verstandiger op te treden.

Peyronie | 26-03-14 | 00:53

Schoorsteenveger | 26-03-14 | 00:44
In een anarchie zal het waakzaamheid van vrije burgers vergen om te voorkomen dat een staat ontstaat.

7,62x39 | 26-03-14 | 00:52

Stormageddon | 26-03-14 | 00:49
En u ook het lazarus en verder een goede nacht.
.
O ja, slikt u ook?

Ommezwaai | 26-03-14 | 00:51

@Ommezwaai | 26-03-14 | 00:30
Het gaat toch altijd weer om de toon van de open deur, niet om de open deur zelf.

Lewis Lewinsky | 26-03-14 | 00:51

Ik wil ook graag aangifte doen tegen de Geen Stijl, dat ranzige roze haatblog, maar alléén als er voorbedrukte aangifte-formulieren zijn. En alléén als de aangifte persoonlijk door de korpschef wordt opgenomen. En dan moet er natuurlijk ook pers bij.

Minstens 10 fotografen van landelijke kranten 20 van regionale en lokale sufferdjes alsmede 6 cameraploegen van NOS-journaal, NPO, RTL, SBS en regionale TV. Want dat anders heeft het geen zin. Ik kan namelijk heel mooi huilen op film en TV, dankzij mijn toneellessen. Ik heb al heel wat Nederlands film- en TV drama opgeleukt met mijn huilen. Dus.

Doe ik gelijktijdig ook aangifte tegen de reaguurders. Allemaal. Jullie zijn tyfuslijers, namelijk. Maar dat wisten jullie natuurlijk allang. Anders zat je hier niet.

Zo. En nu ga ik mezelf even pijpen. Lekker.

Stormageddon | 26-03-14 | 00:49

Ik kan ook best wel een lul zijn, soms...

threewing | 26-03-14 | 00:48

7,62x39 | 26-03-14 | 00:45 |
De gemiddelde politicus probeert als politicus ook maar te overleven. Triest, als je het mij vraagt. De gemiddelde politicus is tevreden als hij overleeft, als hij de stemmer aan zich bindt, of, nog miezeriger, als hij zijn stem binnen heeft.

Schoorsteenveger | 26-03-14 | 00:48

@7,62x39 | 26-03-14 | 00:40

Hoezo is er geen kans dat er enig gevolg is? Vroeger in de oertijd sloegen ze je de hersens in als je iets verkeerd zei.

Vroeger was het vele malen onveiliger , het werd juist veiliger met een sterke staat ( Pax Romana bijvoorbeeld.

In feite leven we hier gemiddeld in de veiligste samenleving ooit op de schaal van de geschiedenis.
Alleen die debielen hier in de draden zijn zo verwend dat ze dat niet door hebben.

Een empathie-vakantie zou ze goed doen. Naar Congo of zo.

megalul | 26-03-14 | 00:48

illegaal
I de illegaal zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [ɪləˈxal] Verbuigingen:   ille|galen (meerv.) buitenlander die zonder de vereiste vergunningen in een land woont II illegaal bijv.naamw.Uitspraak:   [ɪləˈxal] als iets volgens de wet niet mag ..

Maar dadelijk dus wel,met dank aan goeroe samson,het brein van de pvda
Iets wat volgens de wet niet mag,mag dan wel en is derhalve niet meer strafbaar. U zet er dan juist illegaal voor en het is niet meer strafbaar. Geweldig toch. Nee als je echt een puinhoop wil stem je pvda.

tweetybird | 26-03-14 | 00:46

Ommezwaai | 26-03-14 | 00:30
Dat van de staat die de echte vijand is is misschien een open deur. Maar veel reaguurders trappen met open ogen in de val van de polarisatie. Richten zich op de verkeerde vijand. De gemiddelde Marokkaan probeert ook maar te overleven. Net als de gemiddelde PVV-stemmer.
Ik reaguur sinds vorige week.

7,62x39 | 26-03-14 | 00:45

Nou nou dit is diep. Ik denk dat het manifest van Geenstijl nipt wint maar deze komt goede tweede om je zelf grondig in de voet te schieten, Geenstijl.

Ik ben hier sinds het begin en het wordt niet beter.

Mike Oxlong | 26-03-14 | 00:45

*constateert dat palm en chips op is*
Even kijken of er nog iets zinnigs hier gezegd wordt.

gedachtespinsel | 26-03-14 | 00:45

7,62x39 | 26-03-14 | 00:40 |
Zet een zootje vrije individuen op een eiland, en binnen de kortste keren heb je zoiets als een staat, of een kerk, of allebei. Je denkt dat 'de staat' iets substantieels is dat je weg kunt strepen, en dat je dan vrijheid creëert. Dat is niet zo.

Schoorsteenveger | 26-03-14 | 00:44

P.S. goed stukje van de redactie!

The Cradle | 26-03-14 | 00:40

de honden blaffen... | 26-03-14 | 00:29
Grotendeels aan zichzelf. Uitkeringen en subsidies zijn een schaamlap, afleiding, een rookgordijn. Het doel van de staat is zichzelf in stand te houden dan wel uit te breiden ten koste van de burgers.

Schoorsteenveger | 26-03-14 | 00:30
Precies. Zonder de staat kan Wilders roepen wat hij wil maar is er geen kans dat het enig gevolg heeft. Zonder staat zijn er alleen vrije individuen.

7,62x39 | 26-03-14 | 00:40

Ik ben GS dankbaar voor de onafhankelijke verslaggeving (op Ayatollah Quid na).Feiteljk, gefundeerd en altijd terecht kwetsend! Zonder GS geen nieuwe politieke werkelijkheid! Bedankt tot zover!

The Cradle | 26-03-14 | 00:38

LOL, geniale zet. Getuigt van doordenken, stelletje grapjurken :-)

Reykjavik | 26-03-14 | 00:37

Job Cohen vertrekt als oud-partijleider van de PvdA. Cohen zegt zich medeverantwoordelijk te voelen voor de zware nederlaag van de sociaal-democraten bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Volgens Cohen is het te gemakkelijk om de schuld voor die nederlaag alleen bij de huidige partijleider Diederik Samsom neer te leggen: “Ook vóór Diederik begon, zijn er fouten gemaakt. Dat is onder meer onder mijn leiding gebeurd. Ik kan de rol van oud-partijleider daardoor niet meer op een geloofwaardige wijze invullen.”

De oud-oud-partijleider stelde dat het de andere oud-partijleiders van de PvdA zou sieren om zijn voorbeeld te volgen. Wouter Bos laat via zijn column weten gehoor te geven aan die oproep: “Ik heb al langer de behoefte meer tijd te besteden aan de kwaliteit van mijn column in de Volkskrant (een landelijke krant, red.).”

Collega-oud-partijleider Ad Melkert weigert echter te vertrekken: “Ik ben in 2002 met een overweldigende meerderheid tot oud-partijleider gekozen. Met zo’n mandaat zie ik geen enkele reden om op te stappen. De kiezer merkt misschien nog weinig van de koers die ik twaalf jaar geleden heb ingezet, maar ik ben ervan overtuigd dat ik op de goede weg ben.”

Wim Kok reageert verbaasd op de vraag of hij ook opstapt: “Ik wist niet beter dan dat ik geen oud-partijleider meer was. Ik had geen idee dat ik in PvdA-kringen nog steeds als zodanig werd beschouwd. Ik houd mij daar zelf in ieder geval allerminst mee bezig.”

Het bestuur van de PvdA heeft ere-oud-partijleider Willem Drees gevraagd om het oud-partijleiderschap op interim-basis op zich te nemen. De partij gaat vanwege het opstappen van Cohen en Bos een ledenraadpleging houden om nieuwe oud-partijleiders te kiezen. Droomkandidaat Diederik Samsom heeft al laten weten niet beschikbaar te zijn. Voorzitter Hans Spekman is daar niet van onder de indruk: “Daar gaan onze leden over.”

www.speld.nl/2014/03/24/cohen-stapt-op...

Jan Leul | 26-03-14 | 00:36

Lewis Lewinsky | 26-03-14 | 00:32 |
Als er geen natuurlijke grenzen zijn wordt er nogal gauw een grens overschreden. Dat is het probleem van onze multiculturele samenleving, dat grenzen geen gernzen meer zijn, maar dwars over elkaar heen lopen.

Schoorsteenveger | 26-03-14 | 00:36

Het geestige vind ik altijd dat sommige door jullie zwaar over de top aangezette topics door een groep reaguurders toch nog serieus worden genomen.

arie181818 | 26-03-14 | 00:36

In dit topic wordt weer een grens overschreden. Een kamerdebat lijkt daarom op zijn plaats.

Lewis Lewinsky | 26-03-14 | 00:32

@7,62x39 | 26-03-14 | 00:24

Als er geen overheid zou zijn geweest om deze immigratiegolf te faciliteren en als er geen overheid zou zijn die maar circa 2% van de misdrijven oplost, dan zou dit hele probleem non-existent zijn.

Je hebt wat mij betreft volstrekt gelijk, maar men vertrouwt ondanks alle contraindicaties toch nog steeds op vadertje staat om het op te lossen. Baffles me.

BenBinnen | 26-03-14 | 00:32

tattooboer | 26-03-14 | 00:20
Als tribale gevoelens al iets met selctie en overleving cq selectie van de best aangepaste individuen te maken heeft volgt daar nog niet uit dat het hoort. Beschaafd is het evenmin. Was het zo beschaafd, Noord-Ierland tijdens de troubles? Joegoslavië tijdens de sektarische oorlogen en etnische zuiveringen van de jaren 90 v vorige eeuw? Libanon tijdens de burgeroorlog? Rwanda tijdens de genocide van 1994? Duitsland tijdens de sjoah? Raar idee van beschaving dan.

7,62x39 | 26-03-14 | 00:31

7,62x39 | 26-03-14 | 00:24
Uw plempsel is wel een wagenwijd openstaande deur die ingetrapt wordt.
Hoe lang vertoefd u al op deze panelen?

Ommezwaai | 26-03-14 | 00:30

7,62x39 | 26-03-14 | 00:24 |
"De Staat', wie of wat is dat? Zonder Staat heeft Wilders geen macht, en heeft ook Wilders-hater Pechtold geen macht. Zonder Staat geen Staatsomroep, enzovoorts. De Staat is geen gegeven, maar het resultaat van machtseffecten. Zoals ook die rechters die dienen te oordelen over al die aangiften.

Schoorsteenveger | 26-03-14 | 00:30

7,62x39 | 26-03-14 | 00:24
En aan wie geeft diezelfde staat de vruchten van onze arbeid vervolgens?

de honden blaffen... | 26-03-14 | 00:29

Ach. Het gaat natuurlijk vooral om de tóón van de aangifte.

Lewis Lewinsky | 26-03-14 | 00:29

Ik heb begrepen van den here samson dat illegaal niet illegaal is. Derhalve kunt u giganties illegaal vuurwerk kopen,want het is dus niet illegaal vuurwerk en dus niet strafbaar. U brommer opvoeren illegaal is niet illegaal en dus niet strafbaar. Overal waar dus illegaal voor staat is dus niet illegaal en dus niet strafbaar. Dit volgens en namens samson goeroe van de linksche gutmensch kerk,een zeer wijs man. Die eigenhandig geteld heeft of alle lekkende kernbommen nog op volkel aanwezig waren. Ja enkel de pvda kan zoiets bedenken.

tweetybird | 26-03-14 | 00:29

gaffelbaard | 26-03-14 | 00:15
Het slachtofferdenken van de kleine blanke man is ook nergens goed voor. Rancune tegen de zogenaamde linkse elite. De echte vijand is de staat. De slaven die wij allen zijn zien vijanden in Marokkanen, moslims, PVV'ers, uitkeringstrekkers, links, rechts, buitenlanders. Geen van al die vermeende vijanden nemen ons tweederde tot driekwart van de vruchten van onze arbeid af om ons in ruil daarvoor te onderwerpen aan allerlei regeltjes. De belangrijkste vijand is de staat.

7,62x39 | 26-03-14 | 00:24

nnnnnnnGay!

Rest In Privacy | 26-03-14 | 00:24

hero_of_heaven | 26-03-14 | 00:22
Het wordt steeds leuker!

Ommezwaai | 26-03-14 | 00:24

Ik kijk uit naar het volgende topic. Deze vind ik niet leuk.

hero_of_heaven | 26-03-14 | 00:22

Kan ik ook aangifte doen tegen www.joop.nl?
Linkse journalistiek, betaald door ons, en enige vorm van nuance in de berichtgeving is hen totaal vreemd.
non_de_pier | 26-03-14 | 00:12 | + 3 -

Nou zelfs het luchtje joop is niet te hachelen,dus ik denk dat je alle recht hebt om aangifte te doen.

tweetybird | 26-03-14 | 00:21

Geenstijl zet aan tot aangifte. Giftig wordt je er van. Net zo giftig als het gedachte(verkeerd)goed van sommige partijen.
Maar ik begrijp best dat ze massaal aangifte deden in Nijmegen tegen Hozny. Geert zegt dan wel rare bruine dingen, maar hij mag in een rap natuurlijk ook niet doodgeschoten worden net als Pim Fortuyn, natuurlijk, want het probleem blijft, meneer, het probleem blijft.

IndoFortuyn | 26-03-14 | 00:20

@gedachtespinsel | 26-03-14 | 00:07

Het is maar wat u onder winnen verstaat.

Desmoulins | 26-03-14 | 00:20

@7,62x39 | 26-03-14 | 00:16
Jep en dat is functioneel. Doordat het een top bereikt word het onafwendbaar en bevochten. Zo moet dat. Wat heb jij daar op tegen? dat is juist het enige beetje darwinisme dat beschaafd en controleerbaar is.

tattooboer | 26-03-14 | 00:20

@Mr_Pikibelly | 26-03-14 | 00:13
Ja precies! Wist je trouwens dat 'ie een heel beperkt gezichtsveld heeft en maar 1 meter naar voren en opzij kan kijken? zielig toch eigenlijk dat ie dan nooit ziet dat er aan de overkant een Opa in elkaar gerost word voor een paar euro.

Welles! Nietes! | 26-03-14 | 00:20

@wakkere_nederlander | 25-03-14 | 23:58

Een goede vriend van mij R. afkomstig uit de Gazastrook chapter 020 en van Marokkaanse komaf, merkte direct op dat een ieder zelf uitmaakt of het als een belediging opgepakt zou moeten worden. Hij dacht eigenlijk direct dat het om de straatterroristen te doen was, en begreep al de ophef niet zo. In tegenstelling tot al die lui die maar lijken te vergeten dat dit Nederland is met een eigen cultuur en met eigen normen en waarden, beseft hij dat wel en begrijpt hij heel goed dat nader tot elkaar komen in een gepolariseerde samenleving geen éénrichtingsverkeer is, en dat de autochtone bevolking zich onmogelijk weerloos kan blijven opstellen.
Ik bespreek werkelijk alles met hem wat ik hier ook zou plempen en we blijven even goede vrienden. Er zijn dus ook Marokkanen die zich niets aantrekken van de groepsdruk en het hypocriete gejank van de Marokkaanse gemeenschap.

Dit is ons land. Assimilatie of remigratie.

Desmoulins | 26-03-14 | 00:19

Hoeveel aangiften zijn er destijds eigenlijk gedaan toen van Riessen bij Pauw en Witteman onder goedkeurend geknik van Diederick Samsom voorstelde om Wilders te mollen, en alle PVV stemmers het land uit te zetten?

de honden blaffen... | 26-03-14 | 00:17

tattooboer | 26-03-14 | 00:07
Boeven zijn van alle tijden en het is goed om op ze voorbereid te zijn. Het is echter niet productief om bij voorbaat alle Marokkanen, PvdA'ers en uitkeringstrekkers of juist PVV'ers, nazi's, en kapitalisten als vijand te zien. Dit soort aspecifiek vijandschap versterkt zichzelf.

7,62x39 | 26-03-14 | 00:16

7,62x39 | 25-03-14 | 23:55
U weet toch dat linkschmensen en Marokkanen behoorlijk lange tenen hebben?
Die voelen zich overal beledigd over.
Het ergste is nog dat het schorem wat vanmiddag daar in de rij stond waarschijnlijk voor een groot gedeelte wordt gesubsidieerd door ons hardwerkende belastingbetalers.
Laat die gasten de tyfus krijgen, hard en snel.
Ommezwaai | 26-03-14 | 00:01 | + 2 -

Dat heeft een reden je staat zo op hun lange blote tenen,ze dragen meestal jezus sandalen,en ook geitenwollen sokken geven weinig bescherming.

tweetybird | 26-03-14 | 00:15

7,62x39 | 25-03-14 | 23:55
Weet je wat het verschil is?
Een allochtoon hoeft niet beledigd te zijn, en heeft dus een keuze.
Een autochtoon mag niet beledigd zijn want anders .., en dus dus heeft de autochtoon geen keuze.

gaffelbaard | 26-03-14 | 00:15

Ik zie hem nog voorbij komen. Je weet wel.... *weg met ons* Een beetje sadomasochistisch van karakter en met een teugje schaamterood terugkijkenT. Foto?

Mr_Pikibelly | 26-03-14 | 00:13

Kan ik ook aangifte doen tegen www.joop.nl?

Linkse journalistiek, betaald door ons, en enige vorm van nuance in de berichtgeving is hen totaal vreemd.

non_de_pier | 26-03-14 | 00:12

@Ik was in Haren | 25-03-14 | 23:58
Hahaha.. Is er niet meer als in de zin van hij heeft het tekenen verruild voor een andere hobby?

Welles! Nietes! | 26-03-14 | 00:12

Hulde en de reaguurder is straks de landverrader!

INH.30CL | 26-03-14 | 00:12

Graaf van Egmont | 25-03-14 | 23:57
Inderdaad. Het is zelfs al eens geprobeerd. Heilloos.

Ommezwaai | 26-03-14 | 00:01
Lange tenen, al dan niet terechte gekwetste gevoelens, het is overal. Niet aan meedoen. Polarisatie is nergens goed voor. Welbeschouwd doen de mensen die vandaag aangifte doen u en mij geen kwaad, zoals de meeste PVV-stemmers in de praktijk evenmin iemand kwaad doen. Iedereen doet zijn best te overleven en met de zware belastingdruk en de door onze leiders kreupel gehouden economie nemen spanningen toe. Zoals ik zei: nergens goed voor.

7,62x39 | 26-03-14 | 00:10

Maar ja in de oekraine komen ze veel makkelijker van politieke tegenstanders af . Die maken ze niet monddood,maar dood. Ach ja.

tweetybird | 26-03-14 | 00:10

Het is te triest voor woorden. We weten het niet meer, en besluiten ten einde raad om de rechterlijke macht te belasten met een berg aangiften. Onze samenleving is verworden tot een verstopt riool, en de politiek kan niet doorspoelen.

Schoorsteenveger | 26-03-14 | 00:09

@gedachtespinsel | 26-03-14 | 00:07
Zeker wel, en hoe sneller je gedachten kunnen reageren, hoe sneller je je kan weren, afweren, reageren. Je kunt daar op oefenen.

tattooboer | 26-03-14 | 00:09

@7,62x39 | 26-03-14 | 00:04
Wij zijn niet allen broeders en zusters. dat is de utopie. Open je ogen en snap dat er kwaadaardigheid bestaat. Als jij met je handen uit elkaar blijft lopen, klaar om een ieder te knuffelen, zul je uiteindelijk toch met een mes in je borst er van af komen, al was het om tien euro in je portemonnee. Open je ogen.

tattooboer | 26-03-14 | 00:07

@Desmoulins | 26-03-14 | 00:04
Reactionaire gedachtegoed heeft nog nooit gewonnen.

gedachtespinsel | 26-03-14 | 00:07

Heerlijk we gaan weer af op een echte kabinetscrisis. Zo kennen we ze weer. Een draaiende pvda over de illegalen kwestie strafbaarstelling. Goed dat ik effe het nieuws keek. Ik houdt altijd van een positieve dag afsluiting.

tweetybird | 26-03-14 | 00:05

Ik zie ruimte voor een fatsoenlijk niet-tendentieus gefundeerd en nuttig kwetsend weblog

(Behind)Doors | 26-03-14 | 00:05

tattooboer | 25-03-14 | 23:56
De samenleving zit vol haat, daar helpt geen aangifte tegen. Het beste is niet mee te gaan in de haat. Wij zijn allen broeders en zusters.

7,62x39 | 26-03-14 | 00:04

-weggejorist-

Jan Dribbel | 26-03-14 | 00:04

@Schoorsteenveger | 25-03-14 | 23:07

Prachtige vergelijking.
Postmodernistische waanzin.

Desmoulins | 26-03-14 | 00:04

De EU heeft de culturele vermenging bewust opgezet, dan verdwijnt de eigen cultuur en is het ein reich ein volk ein EU en Pechhol heeft er natte dromen van.

robinhoed | 26-03-14 | 00:03

@wakkere_nederlander | 25-03-14 | 23:58
Waar jij gelooft wat de propaganda machine van de goedvolk media massaal over schrijft, is absoluut niet waar. Geert heeft zichzelf allerminst in de voet geschoten of aangeschoten wild gemaakt. Hij heeft alleen weten te bewerkstelligen dat mensen veel helderder stelling nemen.
Een prachtig fenomeen. Ik ben nog meer tot de overtuiging gekomen dat de PVV goed bezig is hiermee. De toon kan soms wel een tikje genuanceerder, maar tot botte hersens is het lastig doordringen.

Helder Groentje | 26-03-14 | 00:02

Nederland begint een droevige vertoning te worden. Van zoveel domheid word ik toch wel een beetje verdrietig en moedeloos.
Een volk dat zich zo vrijwillig naar de slachtbank laat leiden. Heeft mijn opa daarvoor gevochten in de oorlog? Gestreden voor democratie en tegen fascisme. Daarna ook nog eens geholpen het land op te bouwen.
Volgens Obama staat het konijn voor Nederland. Nou ik hoop dat we de kerst halen zo. Het konijn kijkt in de koplampen van de media en de politiek die de PVV in een bepaald licht zetten. Gehypnotiseerd blijft het volk op het asfalt stil staan totdat de lampen dichterbij komen en het voerTuig hen ondersteboven rijdt terwijl de bestuurders aan de lading nieuwe Nederlanders achterin zeggen "welkom in Nederland".

Premier Trutte | 26-03-14 | 00:01

7,62x39 | 25-03-14 | 23:55
U weet toch dat linkschmensen en Marokkanen behoorlijk lange tenen hebben?
Die voelen zich overal beledigd over.
Het ergste is nog dat het schorem wat vanmiddag daar in de rij stond waarschijnlijk voor een groot gedeelte wordt gesubsidieerd door ons hardwerkende belastingbetalers.
Laat die gasten de tyfus krijgen, hard en snel.

Ommezwaai | 26-03-14 | 00:01

Zo'n Wilders daarentegen is er om de mening van zijn kiezers te vertegenwoordigen. Zoals een SGP'er de mening vertegenwoordigt dat het kiesrecht niet voor vrouwen zou moeten gelden vertegenwoordigt de PVV de haat tegen anderen in het algemeen en die tegen Marokkanen in het bijzonder. Wat je daar ook van vindt.

7,62x39 | 25-03-14 | 23:59

Ik snap eigenlijk ook niet goed hoe je zo'n enorme betonplaat voor je gezicht kunt hebben dat je denkt dat je goed volk bent en niet ziet dat je zelf een stapje erger fungeert dan de persoon die je beschrijft.

Nog steeds heel weinig mensen in die groepering schijnen het gezegde van de splinter en de balk begrepen te hebben.

Helder Groentje | 25-03-14 | 23:59

Welles! Nietes! | 25-03-14 | 23:56 |
Dat Bandirah er niet meer is, is het ultieme bewijs dat het vrijdagmiddaggebed echt werkt.

Ik was in Haren | 25-03-14 | 23:58

@drs.Nee | 25-03-14 | 22:35
Wilders had moeten zeggen 'meer of minder islam'.
Wat bezielde hem om het woord 'Marokkanen' te bezigen?
Ik ken een paar weldenkende Marokkanen die sympathie voor Greet hadden.
Die zijn nu dus zodanig op hun besneden pik getrapt dat ze hem voorgoed laten vallen en misschien wel partij kiezen voor hun mede moslims/Marokkanen.

Dat is de grote fout die Wilders maakt: hij probeert hetzelfde levensgrote probleem aan te kaarten als Pim.
Maar de norse stijl van Wilders werkt de segregatie alleen maar in de kaart

Fortuijn daarentegen had in 2002 zowel de onderdrukte moslims achter zich (lees: vrouwen, homoseksuelen, vrijdenkenden) èn anti-multikul Nederland.
Dat had hem waarschijnlijk een monster zege opgeleverd die zijn weerga niet kent in de Nederlandse politieke geschiedenis. Daarvoor moest hij sterven van links.

Wilders daarentegen heeft een aanslag op zichzelf gepleegd. En nu is er niemand meer over in de politiek die het monster van de islam een halt kan toeroepen.

Goed gedaan sukkel Greet!
Ga toch koken!

wakkere_nederlander | 25-03-14 | 23:58

Zou die rechter nou ook al die aangiftes 1 voor 1 behandelen. Dan is die nog wel 120 jaar bezig om er achter te komen dat er uiteindelijk vrijspraak volgt.
Ja joh maakt ook niet uit,de rechters hebben alle tijd,in nederland zo heb ik begrepen zijn er voor de rest geen criminelen ,En in elk geval geen lichtgetinte criminelen. En degene die er zijn dat zijn de grote criminelen,maar daar wordt door justitie niet bestraft maar het geld voor witgewassen.

tweetybird | 25-03-14 | 23:58

7,62x39 | 25-03-14 | 23:51
Aangifte tegen Wilders is kansloos. Kan ik nu al zeggen. Het OM zal onder grote politieke druk worden gezet maar er totaal geen heil in zien. Juist omdat het hele land weet dat het een politiek proces wordt. Bovendien heeft Wilders voor de bewuste vraag nog twee vragen gesteld die de media ons niet graag lieten zien. Eerste vraag was willen we meer EU, tweede vraag was willen we meer PvdA. Het is dus wachten op de PvdA die ook aangifte gaat doen van haatzaaien en de komst van Van Rompuy en Barosso zou ook handig zijn. Alleen haatzaaien naar Marokkanen toe is dan niet meer opportuun.

Graaf van Egmont | 25-03-14 | 23:57

-weggejorist-

tattooboer | 25-03-14 | 23:56

@Jan de Vries II | 25-03-14 | 23:49
Kan wel zijn, maar hier kunnen we tenminste wel onze mening delen. Dat is best wel een groot goed. Vind ik. Mensen, laten we dankbaar zijn dat we hier kunnen communiceren.
*In een positieve bui is*

AntiSoof | 25-03-14 | 23:56

Graaf van Egmont | 25-03-14 | 23:51
Ik heb er nog geen, nee. ;-)

7,62x39 | 25-03-14 | 23:56

"Redactie Geen stijl doet aangifte tegen zichzelf"
Nou da's lekker dan! Krijgen we straks verdomme Bandirah weer na het vrijdagmiddag gebed!

Welles! Nietes! | 25-03-14 | 23:56

Het is in Nederland dan wel gewoonte dat belediging, aanzetten tot haat en racistische uitingen strafbaar zijn, maar zuiver is het niet. Als iemand mij negatieve eigenschappen toedicht op grond van vooroordelen tav mijn etniciteit, het dialect dat ik spreek of mijn godsdienst, dan is dat voor zijn rekening. Waarschijnlijk is het niet terecht en dan heeft hij het dus bij het verkeerde eind. Dan hoef ik nog niet beledigd te zijn. Dat is mijn keuze.

7,62x39 | 25-03-14 | 23:55

Graaf van Egmont | 25-03-14 | 23:48
Tja, de pot verwijt de ketel.
.
Ik plempte het vanmiddag ook al. D'66 schreeuwt ook altijd het hardst over onderwijs, woningen en zorg, terwijl het op dit punt nog nooit zo'n chaos geweest is. Ook onder leiding van de D'66 regenten.
Die Pechtold is een hele grote lantaarnpaal die bar weinig licht in de duisternis geeft.

Ommezwaai | 25-03-14 | 23:53

@Jan de Vries II | 25-03-14 | 23:49

Maar ondertussen hebben we hier wel het enige medium waar we onze guurrechtse onderbuik kunnen laten gaan.

Ik ga trouwens meteen even aangifte tegen mezelf doen voor deze uitspraken.

BenBinnen | 25-03-14 | 23:53

Doch terzijde en off-topic. Aangifte tegen W dus. Eigenlijk zou iemand alleen gestraft moeten worden als hij een ander benadeelt. Discriminerende taal of zelfs beledigen veroorzaakt geen echte schade. Het lijdend voorwerp neemt aanstoot, maar dat doet hij strict genomen zelf.

7,62x39 | 25-03-14 | 23:51

7,62x39 | 25-03-14 | 23:48
Best wel origineel ja. Maar ik ben ook geen echte Graaf en jij hebt natuurlijk geen AK47. Dat dan weer niet.

Graaf van Egmont | 25-03-14 | 23:51

reageerbuis | 25-03-14 | 23:18 | + 2 -
Helaas komt D666 dik voor dit verlies terug. In de jaren '70 was het de bijwagen van de PvdA en dit gaat weer gebeuren. Visie/meningloos en als een stelletjes dombo's achter de EU aanhollen! Hoogopgeleid, -kuch- noemen ze dit.

mom van avezaath | 25-03-14 | 23:51

Ach schei toch uit. Het enige wat jullie interesseren is het aantal clicks en reclame-inkomsten. GeenStijl behoeft geen betoog, poneert nooit een stelling maar neemt iedereen - van links tot rechts - op de hak zolang het maar inkomsten oplevert. Onthou dat nou eens!

Jan de Vries II | 25-03-14 | 23:49

Graaf van Egmont | 25-03-14 | 23:42
Ja, origineel hè.

7,62x39 | 25-03-14 | 23:48

7,62x39 | 25-03-14 | 23:43
Klopt, sorry..
KAR was zo'n beetje 8 mm.
De AK47 verschiet 7,62X39 ammo.

Ommezwaai | 25-03-14 | 23:48

Alexander zat zijn obligate riedeltje af te draaien. Hij heeft nog steeds niet door dat problemen benoemen ook inhoudt dat je die problemen aan pakt.
Wat heb ik aan een politicus die het bij benoemen laat?

Graaf van Egmont | 25-03-14 | 23:48

Mooi he,voor 1 aangifte hebben ze geen tijd,voor 500 aangiftes hebben ze alle tijd. Het mooiste is dan ook nog eens dat het 500 x hetzelfde persoon bevatte,en die ene aangifte vaak om meerdere personen in groepsverband gaan.

tweetybird | 25-03-14 | 23:47

Mwhaaa dikke storing bij P&W op het moment dat de eigen naar van Huis ter Duin zijn cadeaus van Obama uit pakt, hoe zou dat komen? * alu hoedje op*

non_de_pier | 25-03-14 | 23:47

Ja. Origineel hè.

7,62x39 | 25-03-14 | 23:46

In ieder geval ben ik weer verlost van dat kwartier gepijpzeik van Alexander. Ik had mij nog zo voorgenomen om niet te kijken naar die kleine engnek, alhoewel ie richting PVDA wel weer een sterk punt had.
Voorts is en blijft het een miezerig mannetje, mijn stem zal hij en de zijne nooit krijgen.

Ommezwaai | 25-03-14 | 23:44

Ommezwaai | 25-03-14 | 23:32
Karabiner 98 is trouwens 7,92x57.
7,62x39 is natuurlijk van de SKS en AK.

7,62x39 | 25-03-14 | 23:43

@Ik was in Haren | 25-03-14 | 23:20
Dat vind ik nou het leuke, mensen hangen van alles op aan een nick, dan gaan ze wat lezen wat er achter zit, en dan de aannames die daar uit voortvloeien, ik vind het prachtig. Maar moet zeggen het werkt bijna verslavend soms hahaha

gedachtespinsel | 25-03-14 | 23:43

Dat GeenStijl erg partijdig was tegen en voor bepaalde partijen was me duidelijk, maar aangifte tegen zichzelf? Nou, nou, nou, is dat nou nodig?

Doldwaas | 25-03-14 | 23:43

Als je nu nog denkt dat het probleem met Marokkaanse criminelen verdwijnt door het er vooral maar niet over te hebben en de PVV compleet te negeren dan ben je ofwel vreselijk naïef ofwel, en da's nog veel erger, vreselijk crimineel omdat je de bevolking graag bang wilt houden om op die manier je eigen smerige spelletjes wilt spelen.

Ik verdenk Pechthold van het laatste. Zelden zo'n huichelachtig stuk vreten gezien.

Modi | 25-03-14 | 23:42

@7,62x39 | 25-03-14 | 23:36
Slaat jouw nick op een caliber??????

Graaf van Egmont | 25-03-14 | 23:42

@Ommezwaai | 25-03-14 | 23:39
Van de week al, geloof dat necrosis het als eerste zag.
Die vage woordenbrei herken je meteen.

Slipsnifter | 25-03-14 | 23:41

@tattooboer | 25-03-14 | 23:31
Altijd, maar was gewoon constructief, echt waar. Als er over een probleem overeenstemming is, dan is een goed gesprek altijd wel mogelijk denk ik.

gedachtespinsel | 25-03-14 | 23:41

@7,62x39 | 25-03-14 | 23:36
Verdorie, en we waren net zo lekker bezig..

Slipsnifter | 25-03-14 | 23:40

Slipsnifter | 25-03-14 | 23:36
U heeft hem ontmaskerd.

Ommezwaai | 25-03-14 | 23:39

Ik stem pvv

vanvadermeegekregen | 25-03-14 | 23:39

megalul | 25-03-14 | 23:22

Allen schreeuwend: We're all individuals!
Eén piepstem: I'm not.

Magdatkandat | 25-03-14 | 23:39

Waarvoor zou ik eens aangifte tegen mezelf gaan doen?

Ik weet het al. Ik weiger zandkorrels te gaan tellen vanuit de bijstand terwijl er 600.000 banen tekort zijn.

ProAsfalt | 25-03-14 | 23:37

Waar ik me vooral aan stoor is het feit dat de Marokkaans gemeenschap altijd meteen begint te schreeuwen racisme discriminatie etc.

Maar als ik de opsporingsberichten van de politie eens bekijk moet ik de eerste overval op een bejaard Marokkaans echtpaar door een blanke dader nog tegen komen.

non_de_pier | 25-03-14 | 23:36

@Ommezwaai | 25-03-14 | 23:29
Ghehehe, yep.
Wat is hij stil trouwens..

Slipsnifter | 25-03-14 | 23:36

Slipsnifter | 25-03-14 | 23:31
Ommezwaai | 25-03-14 | 23:32
Jullie mogen nooit meer raden.

7,62x39 | 25-03-14 | 23:36

Wat is deze jankverhaaltje?!

Canis Spurcus | 25-03-14 | 23:34

@ Ik was in Haren | 25-03-14 | 23:20 |
Dat zou best kunnen kloppen, ik vond die nick aanvankelijk maar achterlijk.
Misschien nog wel ;-), maar nu ken ik je een beetje, en dat compenseert een hoop.

Lewis | 25-03-14 | 23:34

7,62x39| 25-03-14 |23:29
Duits kaliber, Mauser Kar 98...

Ommezwaai | 25-03-14 | 23:32

@megalul | 25-03-14 | 23:22
Kopdie mocro! kopdie mocro!

pim achtertuin | 25-03-14 | 23:32

@Megalul: maar trek je van ons niks aan hoor.

Slipsnifter | 25-03-14 | 23:31

Ik had dan die agent zijn kop wel eens willen zien als ik die aangifte inleverde omdat ik dacht dat ze in nijmegen in de rij voor gratis hamburgers stonden. Met een lijstje erop,3 hamburgers,2 milkshakes en een patat medium graag. Had me prachtig geleken.

tweetybird | 25-03-14 | 23:31

Het bewaken van de democratische rechtsstaat met haar beginselen van o.a. het Jodendom en Christendom en de Verlichting - en niet die van Islam (sharia) die daar haaks op staan [zie (ook) de uitspraak van het Europese Hof van de Rechten van de Mens in de zaak Refah Partisi (2001) NB het EHRM is gelieerd aan de Raad van Europa; de Raad van Europa staat (in principe) los van de Europese Unie], waaronder de scheiding van kerk en staat en de scheiding en spreiding der machten en waaronder de absolute vrijheid van meningsuiting (behoudens haatzaaien en oproepen tot geweld) wordt naar mijn idee niet door iedereen juist c.q verstandig opgevat. Het heet weliswaar 'rechts'staat, maar (nog) niet (meer) iedereen betracht een plichtmatige attitude jegens haar. Ik denk dat door (bepaalde) mensen (weer c.q. eindelijk) op een plichtmatige manier vanuit oprechte tolerantie met de eigen rechten (naast plichten) moet worden omgegaan; dus het willen verdragen en leren kunnen verdragen van nochtans schijnbaar ondraaglijke woorden. De rechter is in de rechtsstaat bedoeld als laatste middel; niet als eerste, om een ander maar iets te gebieden of verbieden - bijvoorbeeld zodra woorden de identiteit raken en ongemakkelijk en moeilijk 'aanvoelen'. Leven en laten leven; niet vanuit onverschilligheid, integendeel; juist vanuit de keus voor blijvende vrijheid, als plicht aan onszelf om de ander werkelijk - niet alleen als het gemakkelijk aanvoelt, maar ook en zelfs juist (!) als het voor onszelf moeilijk en ongemakkelijk wordt - zo veel als mogelijk vrijheid te gunnen en te geven.

Margreet Huiting | 25-03-14 | 23:31

@7,62x39 | 25-03-14 | 23:29
Ah, dat past niet in je nick.

Slipsnifter | 25-03-14 | 23:31

@gedachtespinsel | 25-03-14 | 23:07
Boem +1. Je zult wel heel erg je best hebben gedaan.

tattooboer | 25-03-14 | 23:31

Slipsnifter | 25-03-14 | 23:27
Dat was inderdaad ook een megalul.

Ommezwaai | 25-03-14 | 23:29

Ik ben vol schaamte dat ik 22 mei mijn grootste vriend geert mijn stem geeft .
morgen ff een aangifte doen tegen me zelf , en dit onderwerp van geenstijl doe ik uit printen en in lijst als nagedachtenis wat eens het Nederlandse volk was .

witchmaster | 25-03-14 | 23:28

@Ommezwaai | 25-03-14 | 23:26
Megalul is pius.

Slipsnifter | 25-03-14 | 23:27

@Modi | 25-03-14 | 23:19
Met jou misschien niet nee....

Ik was in Haren | 25-03-14 | 23:27

Ha! een 'boehoe, iedereen is tegen ons' met een *twist*!

De Treinende Rechter | 25-03-14 | 23:26

Slipsnifter | 25-03-14 | 23:23
Ik ook... Megalul is een totale lul.
Dat is mijn mening en daar zal megalul en de rest het mee moeten doen.

Ommezwaai | 25-03-14 | 23:26

Net een staaltje van zelfpijperij van Pechtold
mogen aanschouwen. Ik denk dat de redactie
haar aan wel weer aangifte intrekt.

houtvlot | 25-03-14 | 23:26

@redactie,

Ik wil ook aangeklaagd worden!!

Botte Hork | 25-03-14 | 23:26

megalul | 25-03-14 | 23:22
Ik heb net beweerd dat de aangifte tegen Wilders onzin is, maar voor de zekerheid heb ik zijn Marokkanenhaat ranzig genoemd. Ik dacht, dan zit ik in ieder geval goed.

7,62x39 | 25-03-14 | 23:25

Weet je wat nog het ergste was ,voor hetzelfde geldt had ik in diezelfde rij in nijmegen gestaan. Had ik gedacht dat ze er stonden omdat ze gratis hamburgers uitdeelden.. maar ja daaraan kan ik dan weer zien dat ik een nederlander ben. Als iets gratis is ben ik er als de kippen bij.

tweetybird | 25-03-14 | 23:25

Feynman | 25-03-14 | 22:50
Fout.
In de wijken waar blanken in de minderheid zijn, worden ze niet gediscrimineerd door de criminele sector.
Ze worden gediscrimineerd door alle allochtonen om hun heen in die wijk. Waarom denk je dat er zo weinig nog maar zijn in die wijken? De minderheid die er nog is zijn de laatsten der Mohikanen.
Wake up!
Den Haag, Amsterdam, Rotterdam, .. the list goes on and on.

gaffelbaard | 25-03-14 | 23:24

shenkie7 | 25-03-14 | 23:20 | + 2 -

Heej da's mijn reaguursel, wacht maar ik doe aangifte tegen je ;)

non_de_pier | 25-03-14 | 23:24

@megalul | 25-03-14 | 23:22
Ja, ik.
Islam is geen ras.

Slipsnifter | 25-03-14 | 23:23

Pael ende Perck

Tobi | 25-03-14 | 23:23

@7,62x39 | 25-03-14 | 23:20
297,18.
Wat heb ik gewonnen, een PvdA lidmaatschap of de nieuwste CD van Ali B?

Slipsnifter | 25-03-14 | 23:23

Heeft iemand nog een afwijkende mening? Hopelijk. Anders word de haat tegen collectivisme alhier totaal onverklaarbaar.

Wat een napraatorgie. Stelletje Pijpegaaien.

megalul | 25-03-14 | 23:22

@reageerbuis | 25-03-14 | 23:18
Dat gebeurt toch niet zolang we mocro`s en ambtenaren hebben.
Ze schuiven straks weer een nieuw poppetje naar voren met allerlei mooie "beloftes", die in alle staatsprogramma`s uitgebreid zijn woord mag doen, en er wordt weer massaal op gestemd.
Al zo vaak gezien, en het werkt iedere keer weer.

Slipsnifter | 25-03-14 | 23:21

Pakkans, oplossingspercentage. Whatever.

7,62x39 | 25-03-14 | 23:20

@gedachtespinsel | 25-03-14 | 23:13
Nou ja, 1 ding is zeker hier op GS: je wordt gemind of bemind. Ik stond ook behoorlijk negatief toen ik hier net begon, waarschijnlijk door mijn nick.

Ik was in Haren | 25-03-14 | 23:20

Opsporing Verzocht vanavond:

Hollandse jongen wordt in Amsterdam zonder reden bewusteloos geslagen getinte man met ringbaard
In Almere Buiten wordt een Thaise vrouw beroofd van haar opbrengst en in elkaar geslagen door 2 lichtgetinte jongens.
Tientallen oudjes die weer slachtoffer zijn van lichtgetint tuig door middel van babbeltrucs.
2 Marokkaantjes die in Gorinchem het huis van een ha
lf nederlands half marokkaans meisje in de fik steken. De reden lijkt omdat zij erg Westers was en geen hoofddoek droeg. Hoe durft ze die bitch!

Lekkere relevante reportage over Wilders uitspraken waar men aan Amerikanen vraagt wat ze er van vonden zojuist in RTL Late Night. Zij hebben nauwelijks marokkanen. Die gevangenissen daar zitten vol met Afro-Amerikanen

shenkie7 | 25-03-14 | 23:20

Eurotokkie | 25-03-14 | 23:07
Aangifte doen is nutteloos. Of nee, zo goed als nutteloos. De pakkans is nog geen twee procent dacht ik. De enige reden om aangifte te doen is voor een claim bij de verzekering. Als je weet wie de dader is kun je het beter met hem persoonlijk regelen.

7,62x39 | 25-03-14 | 23:20

@ Ik was in Haren ,

Mijn moeder heeft nog nooit bier gedronken ,dus dat zal het hem zijn .

Modi | 25-03-14 | 23:19

De woorden waren meer dan duidelijk:
.
Het volk dat de door de linkse kerk uitgedeelde roze bril niet draagt is het meer en meer dan spuug en spuug zat...
.
Het overige deel dat de roze bril wel is gaan dragen vindt het multiculti gebeuren maar met de dag alleen maar mooier en mooier en mooier en mooier worden...

davimore | 25-03-14 | 23:19

@Slipsnifter | 25-03-14 | 23:12
Hoop dat het pvda-schip zinkt op minstens 6 kilometer diepte.
Dat bergen niet zinvol is.

reageerbuis | 25-03-14 | 23:18

Pechtold richt zich tot de PVV-kiezer. Iedereen heeft het over die PVV-kiezer die niet genegeerd kan worden en niet zomaar tot racist uitgemaakt kan worden.
Maar Pechtold heeft een groot probleem. want hij staat met lege handen, heeft die PVV-kiezer niets te bieden. Wilders verguizen, dat kun je doen, maar die PVV-kiezer heb je daarmee niet terug. Dan moet je inderdaad durven 'benoemen', durven doorpakken, man en paard durven noemen....

Schoorsteenveger | 25-03-14 | 23:17

Toch raar, de aangifte tegen Wilders. Als volksvertegenwoordiger vertolkt Wilders de Marokkanenhaat van zijn kiezers. Hoe ranzig die Marokkanenhaat ook is, het is wel de functie van een tweede-kamerlid.

7,62x39 | 25-03-14 | 23:17

Lasterlijke aanklacht: artikel 268 Wetboek van Strafrecht
Artikel 268 Wetboek van Strafrecht luidt aldus:

Hij die opzettelijk tegen een bepaald persoon bij de overheid een valse klacht of aangifte schriftelijk inlevert of in schrift doet brengen, waardoor de eer of goede naam van die persoon wordt aangerand, wordt, als schuldig aan lasterlijke aanklacht, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 2 jaren of geldboete van de vierde categorie.
Ontzetting van de in art. 28, 1e lid, onder 1 en 2, vermelde rechten kan worden uitgesproken.

Ik denk dat ik morgen maar eens wat aangiftes ga doen tegen wat pvda'rs en d66 tokkies.

reageerbuis | 25-03-14 | 23:17

Eurotokkie | 25-03-14 | 22:46
Zinloos. Die aangiften worden of geweigerd, of geseponeerd. Zonde van je tijd.

gaffelbaard | 25-03-14 | 23:16

Last van Geen Stijl.
Ik roep m'n hond.
Pak ze, Francisco.

Anijsblokje | 25-03-14 | 23:16

Ipv kwetsend bedoelde ik discriminerend. Whatever.

7,62x39 | 25-03-14 | 23:15

Geenstijl. Eenzame strijders in een woud van GoedVolk.

Houdt vol!

Ir. Wilhelmus | 25-03-14 | 23:14

Mompelt iets van de reaguurdervanger uit amsterdam...

pim achtertuin | 25-03-14 | 23:14

Abject topic.

Mammeloe | 25-03-14 | 23:14

tattooboer | 25-03-14 | 23:04
Wat grappig. Dus u neemt mocroGS een kwetsende uiting kwalijk. Nu aangifte doen en we zijn helemaal on-topic.

7,62x39 | 25-03-14 | 23:14

Hulde !
Ik ga ook aangifte tegen mezelf doen, want ik ben vanaf nu ook een racist.

ZZP-er | 25-03-14 | 23:13

Modi | 25-03-14 | 23:11 |
Misschien had je moeder zelf tijdens de zwangerschap wat minder Duits bier moeten nuttigen...

Ik was in Haren | 25-03-14 | 23:13

@Ik was in Haren | 25-03-14 | 23:07
Hee, weet je hoever ik al in de min sta? Nog, minder????

gedachtespinsel | 25-03-14 | 23:13

@Fatwabuster | 25-03-14 | 23:08
En over 4 jaar is het weer omgekeerd..

Slipsnifter | 25-03-14 | 23:12

JA.... ook ik ga mij aansluiten bij de politiek correcten!
Geen frustratie meer als ik een blik werp in de Volksazijnbode, nu.nl, het AD enz.
Kijken naar het NOS-Journaal, RTL-4, Pow+Witteman, meneer Spong, en alle andere politiek correcten... EINDELIJK RUST! Was nog vergeten te vermelden als politiek korrekt mensch kijk ook niet meer naar "opsporing verzocht".. is maar stigmatiserend en geeft geen reeel beeld van onze samenleving.
Nu het Neue Reich eindelijk is gekomen dienen we dergelijke programma's tot niet gewenst te verklaren.

meneer Q | 25-03-14 | 23:12

@reageerbuis | 25-03-14 | 23:07
I know, we zijn sowieso altijd fout..
Dit kunnen we deels goedmaken door PvdA te stemmen, aangiften te doen tegen iedereen die iets negatiefs zegt over verrijkers, en de hele dag lyrisch over de multiculturele samenleving te jodelen.
Maar fout blijven we.

Slipsnifter | 25-03-14 | 23:11

Fatwabuster | 25-03-14 | 23:08 |

"Nu Vooruit"...."Naar Brussel en in gestrekte draf" aldus Miezerig Mannetje...

*Zwaaien naar pensioenpot doet*

CornholioNL | 25-03-14 | 23:11

Ook ik geef mijzelf aan ,ik heb iedere keer PVV gekozen en betrap mijzelf op racistische uitspraken waarvan ik voorheen erg stellig was dat het om realisme ging .

Het komt hoogstwaarschijnlijk door het nuttigen van het Duitse bier .

Mijn moeder roept dan ook steeds dat het wat minder kan .

Modi | 25-03-14 | 23:11

Hey Peggold alweer in P&W... de ratten verlaten het zinkende PVDA schip en springen snel aan boord van de "Nu Vooruit"

Fatwabuster | 25-03-14 | 23:08

@Slipsnifter | 25-03-14 | 23:01
Ja dat scheldwoord mogen zij wel bezigen, maar al jij *luie negert* zegt ben je aan het discrimineren.

reageerbuis | 25-03-14 | 23:07

@tattooboer | 25-03-14 | 23:04
Bij mij ging het om het bereiken van de ouders van criminele jongeren. En was zeer constructief, maar oplossing, nee, niet makkelijk.

gedachtespinsel | 25-03-14 | 23:07

Robertski | 25-03-14 | 22:54 | + 0 -

1 keer aangifte gedaan wegens oplichting , dit was ook meteen de laatste keer.
3 uur staan wachten en dan nog was het met tegenzin om je aangifte in behandeling te nemen.
Oplichter is nog steeds actief , verder dan de papierversnipperaar is die aangifte niet gekomen denkt ik.

Eurotokkie | 25-03-14 | 23:07

@gedachtespinsel | 25-03-14 | 22:58
De trend is MINder, MINder, MINder. Ik weet ook niet wat ik in jouw geval zou doen.

Ik was in Haren | 25-03-14 | 23:07

Kunnen we met 200.000 man geen aangifte doen tegen die marokkanen die home henk hebben weggepest?

Andersom dag | 25-03-14 | 23:07

In de Middeleeuwen kon je Aflaten kopen om de kans te vergroten in de Hemel te belanden. Vandaag de dag zijn er Aangiften die eenzelfde doel dienen. Dan hoor je bij de schare die aan een Hemel op Aarde bouwen.
Waarmee niet gezegd wil zijn dat er verder iets aan die Aarde verandert. Want men bouwt aan een illusie, niet aan de werkelijkheid, men wast het eigen zieltje schoon, poets de glazen van roze brillen, creëert een perspectief waardoor het leven draaglijk wordt, te behappen is, op orde is gebracht.
En de politiek van vandaag de dag? Die handelt driftig in aflaten.

Schoorsteenveger | 25-03-14 | 23:07

@Slipsnifter | 25-03-14 | 23:02
Joop betaalt goed hoor!
- oprijlaan zojuist opreed-

pim achtertuin | 25-03-14 | 23:06

@ristretto | 25-03-14 | 23:02
Owgod nee. Doe die hand naar beneden. Ik schaam me dood!

tattooboer | 25-03-14 | 23:06

Ironie, altijd lastig.
*op kop krabt*
Ze zeggen het omgekeerde van wat ze bedoelen.
*op potlood bijt*
Moeilijk, moeilijk, moeilijk.
*naslagwerk opent*
Ha! Hebbes! Hier:
*leest voor*
Ironie is totaal kudt, aldus de Bond van Ironiegebruikers (BIg).

Lewis Lewinsky | 25-03-14 | 23:04

@gedachtespinsel | 25-03-14 | 22:54
Marocje heeft homo's beledigd vorig topic, hij is voor mij af. ik ben niet homofiel maar ik zou mijn leven geven voor hun recht om dat wel te zijn.

tattooboer | 25-03-14 | 23:04

Krijgt Joris nou ook een ban?

Watapatja | 25-03-14 | 23:04

JA.... ook ik ga mij aansluiten bij de politiek correcten!
Geen frustratie meer als ik een blik werp in de Volksazijnbode, nu.nl, het AD enz.
Kijken naar het NOS-Journaal, RTL-4, Pow+Witteman, meneer Spong, en alle andere politiek correcten... EINDELIJK RUST!

meneer Q | 25-03-14 | 23:03

@gedachtespinsel | 25-03-14 | 22:48
Ik denk dat jou grens voor chaos een beetje verlegd is door de palmpjes. op dit moment zou een tafel van 4 opnoemen nog chaotisch verlopen in huize spinsel neem ik aan!

tattooboer | 25-03-14 | 23:03

@Slipsnifter | 25-03-14 | 22:59

Iemand moet het vuile werk doen....

Fatwabuster | 25-03-14 | 23:03

@ gedachtespinsel | 25-03-14 | 22:58
Ha ha.
Gelukkig heb je wel humor.

Lewis | 25-03-14 | 23:03

Nou,dat was dan voor mij.... begon ik na 7 jaar lid te zijn geweest actief met reaguuren krijg je dit.Ik stap er uit en ga als éénreaguurder verder.Oja, GS willen jullie wel even de faciliteiten voor mij beschikbaar houden?

pim achtertuin | 25-03-14 | 23:03

Heil tattooboer!

ristretto | 25-03-14 | 23:02

@President Babboe Bab | 25-03-14 | 22:59
Hadden ze bij mij al gedaan een paar dagen terug.
Pas toen ik dreigde over te stappen naar JOOP kon ik er hier weer op.

Slipsnifter | 25-03-14 | 23:02

@reageerbuis | 25-03-14 | 22:59
Makamba!

Slipsnifter | 25-03-14 | 23:01

@gedachtespinsel | 25-03-14 | 22:58
Gewoon allebei doen.

Slipsnifter | 25-03-14 | 23:00

Ik vind dit een moeilijke GS. Wat wil je nou bereiken? 240 uur swaffelen of op de trein richting Oosten?
Weet je wat, Doe maar. Ik treed wel op als getuige à decharge.

Graaf van Egmont | 25-03-14 | 23:00

Doe eens gek en flikker 75% van je reaguurders eruit at random. Permaban zonder rehabilitatie.

President Babboe Bab | 25-03-14 | 22:59

@Fatwabuster | 25-03-14 | 22:58
Stribbelde hij erg tegen?

Slipsnifter | 25-03-14 | 22:59

@Feynman | 25-03-14 | 22:50
Daar was ik jaren geleden al achter toen ik verplicht was 12 maanden op de antillen te wonen. Daar wordt je als blanke pas gediscrimineerd.

reageerbuis | 25-03-14 | 22:59

@Slipsnifter | 25-03-14 | 22:56

*Gooit Bakito's lul op tafel.... gewoon omdat het kan*

Fatwabuster | 25-03-14 | 22:58

@Lewis | 25-03-14 | 22:44
Ik twijfel of ik je nu moet minnen of plussen.....

gedachtespinsel | 25-03-14 | 22:58

Uh?? Heil GeenStijl dan maar.

--neus-- | 25-03-14 | 22:58

Ik had me voorgenomen me één dag niet ter ergeren aan het doekenvolk.
Het is gelukt, geen doek gezien, de doeken hadden zich verzameld op het politieburo om aangifte te doen.
Natuurlijk niet om aangifte te doen tegen de vele neefjes.

Jan Dribbel | 25-03-14 | 22:57

@Tommygunner | 25-03-14 | 22:54
Tussen de bankschroef, benzine erover en een lucifer erbij?
Wegmetons!

Slipsnifter | 25-03-14 | 22:56

@tattooboer | 25-03-14 | 22:53
Ik wel, en heb nog goed gesprek gehad paar dagen geleden.

gedachtespinsel | 25-03-14 | 22:54

Ik geef mezelf vandaag pikstraf. Zo rol ik.

Tommygunner | 25-03-14 | 22:54

@ristretto | 25-03-14 | 22:40
Jij zonet.

tattooboer | 25-03-14 | 22:54

Dat zinloos aangifte doen gaat nog eens heel groot worden.. Ow, wacht.

Robertski | 25-03-14 | 22:54

@Ik was in Haren | 25-03-14 | 22:48
Een GS reaguurders blog site.... hmmm, wie zorgt voor de structuur, ook reaguurders hebben een joris en een redactie nodig, anders gaat het gewoon chaos worden. Juist dat is de kracht van GS, een soort van gestructureerde chaos.

gedachtespinsel | 25-03-14 | 22:53

@mocroGS | 25-03-14 | 22:39
En niemand gaf wat om jou mening.

tattooboer | 25-03-14 | 22:53

@de Voorzittert | 25-03-14 | 22:31
Is het nu eens afgelopen met die trein naar het oosten! Moet er niet aan denken om op een trein naar het westen te worden gezet, dat is pas horror.

Tukker69 | 25-03-14 | 22:52

Ik ben daar gek: beetje aangifte doen tegen mijzelf omdat ik minder, minder, minder wil. Het is duidelijk: het mag niet van de moreel boven mij gestelden.

Daarom pleit ik voor meer, meer, veel meer uitzettingen van allochtoon draaideurtuig naar het land van herkomst.

BedrijfsTijgerT | 25-03-14 | 22:51

Ik deed vanavond mee aan het groot racisme experiment van BNN. Op mijn tweede scherm Opsporing Verzocht op Nederland 1. Met dat racisme experiment gaan dus een paar dingen mis.

Je zou een veel betere vergelijking en veel complexere probleemanalyse krijgen als je een blauw-oog eerst even op een begraafplaats een opa in elkaar slaat voor een zakcentje. Als setje blauw-ogigen eerst even met vijf man een kluis van 200 kg in Den Haag ophalen. Als twee blauw-ogigen eerst even een tachtigjarige dame die toevallig eigenaresse van een taxibedrijf is, even vasttapen en beroven.

Nu kwam de discriminatie een beetje gemaakt over. Gespeeld. Niet vanuit een diepe veroordeling van slechts drie zaken uit een recente uitzending van Opsporing verzocht. Discriminatie is in Nederland niet een gemaakt iets. Het is misplaatste woede over een paar criminele blauwogige, bij alle blauw-ogigen.

Vervolgens de strafbare feiten rond discriminatie. Ene GW heeft al een keertje terecht gestaan voor ruim 140 uitlatingen. Nu wordt er massaal aangifte gedaan voor een uitlating die al een tijdje in het partijprogramma van de PVV staan. Waarvoor GW waarschijnlijk al terecht gestaan heeft, maar ik moet de ten laste legging er nog even op naslaan.

Als de ene minderheid kritiek heeft op de andere mag alles in Nederland. Als een geloof kritiek heeft mag je op iedere manier uiten, gedragen en kleden. Als roomblanke Nederlander ergens kritiek op uiten is gelijk racisme. Ook als die mening gesteund wordt door de PvdA, ook als die mening grondslag vindt in de feiten en ook als je een jongen niet aanneemt in een computerwinkel omdat hij niet kan omgaan met computers.

Nu nog is de autochtone blanke Nederlander met blauwe ogen soms in de meerderheid. Maar volgens de Geenstijl allochtoon-o-meter is dat nog maar plaatselijk waar. De blanke Nederlander is een minderheid, die door de meerderheid als oud, zwak, naïef en rijk wordt gezien. Om die redenen vaker beroofd dan de klassieke minderheden. Blanken worden gediscrimineerd door de criminele sector.

Discrimineert een Afrikaanse vrouw niet als ze denkt door een blanke gediscrimineerd te worden? Bij een zwarte serveerster had ze het namelijk WEL zelf op slechte service gegooid. Je moet blank zijn om het delict te kunnen plegen. Je kunt als blanke nooit slachtoffer zijn van discriminatie.

De discriminatiewetgeving discrimineert.

Feynman | 25-03-14 | 22:50

@Ven1V1d1V1c1 | 25-03-14 | 22:47
Ik verafschuw GS helemaal niet! Hoe kom je er bij! Sterker nog ik vind het een pracht medium waar heel veel gezegd mag worden. En zou niet weten wie me zou moeten betalen hiervoor, moet er nog bij komen dan zou ik net zo'n subsidieslaaf zijn als zoveel instellingen in dit land.

gedachtespinsel | 25-03-14 | 22:50

Die voorgedrukte aangiftes snap ik ook wel, als je nauwelijks Nederlands kan lezen of schrijven is dat een aardige uitdaging, nu hoeven ze alleen bij het kruisje een krabbeltje te zetten. Beter was nog geweest als ze in het Marokkaans waren geweest. Mooi stukje integratie.

Rest In Privacy | 25-03-14 | 22:49

@Ven1V1d1V1c1 | 25-03-14 | 22:47
Hij kloothommel, weer eens ouderwets een -1 van mij, proost!

tattooboer | 25-03-14 | 22:49

Doe niet zo zielig daar op de redactie zeg. Mij dunkt dat de toon van Wilders een andere is dan die van jullie. Wat een pathetisch jankverhaal dit. Als GS echt zo'n PVV fanboy blog was geweest dan had ik al jaren geleden vertrokken. Dat een groot deel van de GS reaguurders dat zelf wél zijn zal mij de bout hachelen eerlijk gezegd.

Bigi Bana Boy | 25-03-14 | 22:48

balustrade | 25-03-14 | 22:44 | + 0 -

Zelfs een 24 Uurs uitzending van Opsporing Verzocht is niet genoeg om alles te behandelen.

Eurotokkie | 25-03-14 | 22:48

Vanuit mijn achterhuis kijk ik uit op een berkenboom.
Die boom zou nog eens heel groot kunnen worden.

Cuyahoga | 25-03-14 | 22:48

@gedachtespinsel | 25-03-14 | 22:34
Chaos bestaat niet, dat is slechts een nog niet-begrepen orde.
Maar mocht het echt het geval zijn, dat de voltallige redactie wordt veroordeeld, dan zal ik wel weer stukjes gaan schrijven...

Ik was in Haren | 25-03-14 | 22:48

@tattooboer | 25-03-14 | 22:45
Kijk de chaos breekt nu al uit, en ze zijn nog niet eens veroordeeld! I rest my case :D

gedachtespinsel | 25-03-14 | 22:48

@Lewis | 25-03-14 | 22:31
Had ze wel allang in moeten zitten.

tattooboer | 25-03-14 | 22:47

@gedachtespinsel | 25-03-14 | 22:34
En toch heb je in 7 maanden tijd 3.859 reaguursels op GS geplaatst (#1 2014 zelfs), -28.637 kudo's verzameld en lijk je hier 24/7 actief. Als je GS dan zo verafschuwt, ben je dan zo masochistisch ingesteld (is niet gezond hoor), krijg je dan per reaguursel betaald of per kudo?

Ven1V1d1V1c1 | 25-03-14 | 22:47

Ik zal ook maar even aangifte doen tegen mezelf. Bij het zien van Obama in het Rijksmuseum bedacht ik me namelijk dat het voor De Nachtwacht ook wel een welkome afwisseling was, om eens een keer een negerT voor zich te zien staan. Driewerf foei!

Kapitein Stijlvol | 25-03-14 | 22:47

Capy | 25-03-14 | 22:42 | + 0 -

Aangifte doen tegen mocro tuig , dan ben je meteen een racist .

Eurotokkie | 25-03-14 | 22:46

@gedachtespinsel | 25-03-14 | 22:34
1, nu scheer je, en beledig je iedereen, wat is je agenda?
2. helft? ik beweer dat hier 95% het met elkaar eens is en elkaar basis geeft om zich te ontwikkelen of te nuanceren.
3.voor gestructureerde chaos moet je dus bij de overzijde zijn, de chaos is het wapen van religie.
Zolang je de illusie houd dat die gestructureerd is blijft het mythologie en ongrijpbaar.

tattooboer | 25-03-14 | 22:45

Heel goed! En nu verwelkomen we in Amsterdam: Abdul-Jabbar van de Ven. Hij wenste Wilders de dood toe en de rest van Nederland de sharia. Ben benieuwd hoe de reactie van de gutmenschen nu is. Ik vermoed zo dat v.d. Laan al een pot thee aan het zetten is en dat het verder doodstil blijft.

Rest In Privacy | 25-03-14 | 22:45

@Capy | 25-03-14 | 22:42
Dit gaat natuurlijk weer een grote rechtzaak worden, daar kun je op wachten.
Ieder afwijkend geluid moet kapot, one way or another.

Slipsnifter | 25-03-14 | 22:45

Alle aangiftes tegen Greet zijn geen knip voor de neus waard, laat staan die van GS.

kruimelzuiger | 25-03-14 | 22:44

@mocroGS | 25-03-14 | 22:39
Liever had ik gezien dat er 500 aangiftes waren tegen de neefjes van jou uit het tv-programma *opsporing verzocht*. Want familie blijft het toch?

reageerbuis | 25-03-14 | 22:44

Willen we minder Opsporing Verzocht?

balustrade | 25-03-14 | 22:44

@ gedachtespinsel | 25-03-14 | 22:34 |
Gelukkig hebben we jou hier nog, o hoog verhevene.

Lewis | 25-03-14 | 22:44

Uit Groningen: 't kan minder

Wachtloper | 25-03-14 | 22:44

1 april, Greet W in je bil?

Henk P | 25-03-14 | 22:44

Verdomme geenstijl, aan de slechte moonshine zitten lurken? Straks wordt het hier een "ben ik Ff politiek correct - van Rossum clubje, bah

Occipitaalcasibus | 25-03-14 | 22:43

Ik reed vandaag door oranje maar ik weet zeker dat, als er een koddebeier aan de kant van de weg had gestaan, het rood was. Dus ik heb 180 euri in een envelopje gestopt en op de bus gedaan naar het CJIB. Ik hoop maar dat hiermee de kous af is. Wat bezielde me. Ik weet het nog steeds niet, maar ik schaam me diep. Hoe heeft dat zover kunnen komen?

goedverstaander | 25-03-14 | 22:43

Minder goed volk zou niet misstaan.

Sliptong | 25-03-14 | 22:42

Iedere mafkees mag momenteel aangifte doen tegen Wilders, zijn zelfs voorgedrukte aangifteformulieren voor gemaakt... Maar toen ik, een kleine 15 jaar geleden, meerdere malen aangifte wilde doen van mishandeling ( klappen en met stenen bekogeld) door mocro tuig kon dat niet. Moest maar bellen op het moment dat het gebeurde, dan zouden ze misschien komen. Alsof het tuig zou blijven wachten.
.
Krijg zo'n vieze smaak in m'n mond als ik zie wat nu in Nijmegen en de rest van NL gebeurd.

Capy | 25-03-14 | 22:42

@gaffelbaard | 25-03-14 | 22:37
Godzijdank ben ik er immuun voor.
Wel 1 keer pvda gestemd toen ik voor de eerste keer mag stemmen.
Dat deed iedereen, dat hoorde zo.
Het voelde niet goed tijdens het stemmen, en ik heb daarna nog maanden last van misselijkheid en diarree gehad.
Was een goede les; loop niet blind achter de massa aan maar gebruik zelf je verstand.

Slipsnifter | 25-03-14 | 22:41

Wilders heeft wel heul veul teweeg gebracht. Dat ik nog zou meemaken dat de geenstijl redactie uit de kast komt, nooit gedacht!

Nebuchednezzar | 25-03-14 | 22:41

De meesten van ons komen er met een 'heropvoeding' vanaf, maar Hans Jansen moet waarschijnlijk voor zijn leven vrezen.

Douwe Trant | 25-03-14 | 22:41

Weet je wie ook heil deed?

ristretto | 25-03-14 | 22:40

Je moet geen idolen hebben; je moet zelf nadenken.

deoudererijperevrouw | 25-03-14 | 22:40

Mooi parodietje weer GS.
Aangifte doend Nijmegen met zijn uitkeringtrekkende linkse stormfrontvolk zal inderdaad de geschiedenis in gaan als het begin van de heropleving van de NSB. Je zal er maar bij geweest zijn met je stomme kop.

lekker wijf | 25-03-14 | 22:39

@Redactie | 25-03-14 | 22:20

_

Hele slechte poging om de aangifte van Wilders te bagatelliseren.

mocroGS | 25-03-14 | 22:39

Heerlijk die zelfbevlekking. Wat is het hebben van het morele hooggebied toch heerlijk. Lekker neerkijken op dat klootjesvolk en wapperen met dat vingertje.

Heerlijk.

Sniper79 | 25-03-14 | 22:38

@drs.Nee | 25-03-14 | 22:35
Ja, zo rolt dit land. Hypocriet tot op het bot. En iedereen was goed na de oorlog, natuurlijk.... Sorry voor de mogelijke Godwin.

Brou Is Back | 25-03-14 | 22:38

@redactie
Erg goed stuk. Complimenten.

De Literator | 25-03-14 | 22:38

@drs.Nee | 25-03-14 | 22:35
Tja..
Het nederland anno nu is 1 groot wegmetonsdrama.

Slipsnifter | 25-03-14 | 22:38

Tip voor de redactie: de laatste 3 jaar hebben 375.000 mensen Nederland verlaten... kun je reportages over maken van een waarom. Sluit GS Nederland en ga elders filialen openen, ter lering en vooral ter zoet vermaak.

duitse herder | 25-03-14 | 22:38

Slipsnifter | 25-03-14 | 22:29
Van die ziekteverwekker ben ik ooit al eens flink ziek geweest. Sindsdien heb ik anti-stoffen opgebouwd en ben ik voor dat virus volledig immuun.

gaffelbaard | 25-03-14 | 22:37

Zo lang Job Cohen geen hoofdredacteur en Felix Rottenberg en Frénk vén dér Líndén geen vaste columnisten van Geenstijl zijn geloof ik er geen ene jota van.

goedverstaander | 25-03-14 | 22:37

Ik heb vanmiddag 145 km gereden op de Afsluitdijk wetend dat er vandaag toch weinig werd gecontroleerd. Waar kan ik de mij zelf opgelegde bekeuring betalen.

reageerbuis | 25-03-14 | 22:37

Ja GS, stelletje gore racisten. Xenofobe guurechtse zwijnen.
-
Nederland in de uitverkoop. Weg met ons!

Eduardo- | 25-03-14 | 22:36

Schokkend. Zo maar een reactie van Rene, jarenlang ondergedoken in zogenaamd tolerant Nederland.
Hij schreef dat sinds hij in 2005 uit zijn huis werd weggetreiterd, op een afgeschermd adres leeft en 8 jaar van zijn leven heeft verloren na moslimgeweld tegen zijn persoon, gepleegd vanwege zijn geaardheid. Omdat er geen reden was om de daders langer vast te houden waardoor hij weer werd aangevallen moest hij alles achterlatend zijn huis ontvluchten naar een gehucht waar hij totaal niet paste en waar de banen ook niet bepaald voor het oprapen lagen. En dat, terwijl hij vóór die tijd een groot sociaal en bewogen leven leidde.
Er was niemand die opkwam voor zijn veiligheid en recht.

op 20-3 op 5.49 u. www.rtlnieuws.nl/nieuws/column/pieter-...

Niemand dus die hem tegen de terreur beschermde.
Rene is helaas geen uitzondering. Nog vers in het geheugen staat de noodkreet van Henk, die kreeg na alle pesterijen om zijn geaardheid te maken met doodsbedreigingen. Uit angst bewoog hij zich jarenlang kruipend over de galerij van zijn flat om veilig thuis te komen.
Ondertussen zegt het OM de tel kwijt te zijn met de stroom aangiftes tegen Wilders.
Een triest contrast.

drs.Nee | 25-03-14 | 22:35

Cuyahoga | 25-03-14 | 22:29 |

Daar krijgt de PvdA dan snel spijt van, binnen no time zijn er meer roze kroontjes dan hoofdoekjes...

CornholioNL | 25-03-14 | 22:35

Tja, bij fraude moet je ook gewoon belasting betalen over het gefraudeerde bedrag, dus.....

Fruitvliegje | 25-03-14 | 22:35

leuke grap , maar die poster van Wilders hangt toch nog steeds op de redactie neem ik aan .
En waar moet Geenstijl zonder Wilders en onze medelanders nog over berichten , het zal dan een saaie boel worden.

Eurotokkie | 25-03-14 | 22:35

Tja, en dat terwijl "Opsporing Verzocht" weer een schone bloemlezing geeft over diverse elementen in het cultuurverrijkend volk waar niemand, echt helemaal niemand, minder van wil...
.
Ik natuurlijk ook niet, want Ook Ik Ben Een Marokkaan, natuurlijk, en Gutmensch, dat daar geen misverstand over is. Maar Geert W. raad ik aan bij de volgende verkiezingen te vragen:
.
"Willen jullie méér, of mínder Opsporing Verzocht?!"
.
Problem solved.

Brou Is Back | 25-03-14 | 22:35

*doet palmpje en bakje chips pakken*

gedachtespinsel | 25-03-14 | 22:35

Inderdaad, dit land is tot op het bot verdeeld en zal gezien de angstvallige instandhouding van de status quo nog verder polariseren. Men, de gehele moreel verheven goegemeente, is en blijft doof, blind en stom voor de feiten en de ellende die wij over onszelf blijven afroepen. Stilte voor de storm.

Desmoulins | 25-03-14 | 22:34

Kan ik hier ook aangifte doen van stemmen op de PvdA of moet ik daarvoor naar de moskee?

BenBinnen | 25-03-14 | 22:34

Weet je wat: ik pak ook nog een biertje.
Nu mag het nog.
*proost mense*

Slipsnifter | 25-03-14 | 22:34

Terwijl ik dit las had ik gouden oorbellen in. Kan ik nu ook aangifte doen ?

netniet | 25-03-14 | 22:34

Als je hen verteld dat de 'vrijmeid van penismuiting' in het geding is, geloven zij het ook.

hfakker | 25-03-14 | 22:34

@beerVHoosten | 25-03-14 | 22:20
Zou trouwens wel zonde zijn als voltallige redactie wordt veroordeelt, geen topics meer, geen tendentieuze ongefundeerde en nodeloos kwetsende topics. Nee, moet je over laten aan die reaguurders hier, de ene helft kan nauwelijks argumenteren de andere helft ook niet. Daarnaast zijn ze allemaal nodeloos kwetsend over de ene helft en vice versa. Laat staan dan er een gestructureerde chaos uit voortkomt. zucht....

gedachtespinsel | 25-03-14 | 22:34

De concept aangifte formulieren zijn de nieuwe wob aanvragen.

Mesmer | 25-03-14 | 22:33

Cuyahoga | 25-03-14 | 22:29
Kom maar op met die plakplaat.
'I'm pink and I'm proud'.
:p

gaffelbaard | 25-03-14 | 22:33

tattooboer | 25-03-14 | 22:28 |

*proost*

CornholioNL | 25-03-14 | 22:32

@ Cuyahoga | 25-03-14 | 22:29 | + 2 -
Weet je wie...? Oh nee, dat mocht niet meer.

TheseDays00 | 25-03-14 | 22:32

Goed idee! Ik ga zaterdag ook aangifte tegen mezelf doen omdat ik de laatste keer op de PVV gestemd heb. Hopelijk kom ik er met een taakstrafje vanaf nu ik gewoon eerlijk toegeef en schuld beken.

lulkoekhapper | 25-03-14 | 22:32

@Cuyahoga | 25-03-14 | 22:29 | + 1 -
PvdA=leden wilden ons op een trein zetten naar het Oosten. Godzijdank was dat de Fyra.

de Voorzittert | 25-03-14 | 22:31

@ tattooboer | 25-03-14 | 22:28
Eh... eh... die zit niet in de redactie!
Pfoe.

Lewis | 25-03-14 | 22:31

Heerlijke parodie! Maar je kunt je inderdaad beter vast indekken voor als die fascisten het weer voor het zeggen krijgen in ons land...

Wijze Uil | 25-03-14 | 22:31

Ik ben een aantal jaar slachtoffer hiervan geweest, door te vaak geenstijl te bezoeken moest ik wel geloven wat er op het internet geschreven werd. Met een fatsoenlijke schadevergoeding neem ik genoegen.

Zonder tegenbericht kom ik hier morgen weer.

TheseDays00 | 25-03-14 | 22:31

Wij zijn allemaal pvv-ers. Oh wacht.

Bert Koning | 25-03-14 | 22:31

Jullie voegen wel het "weg met ons" woord bij de daad!

Ommezwaai | 25-03-14 | 22:30

Beetje de methode die struisvogels ook toepassen dus?

Penis_baard | 25-03-14 | 22:30

Het schijnt dat de PvdA al bezig is met een wet om alle GS-reaguurders een roze-kroon-vignet op te plakken zodat we in winkels en openbare instelling geweigerd kunnen worden.

Cuyahoga | 25-03-14 | 22:29

"Wegmetonsvirus nu ook doorgedrongen tot Geenstijlredactie"

Slipsnifter | 25-03-14 | 22:29

@non_de_pier | 25-03-14 | 22:27
Betaalmuur.

tattooboer | 25-03-14 | 22:29

Oh, en bewijs kan niet weggejorist worden, want de unesco heeft back-up!

gedachtespinsel | 25-03-14 | 22:28

@Lewis | 25-03-14 | 22:26
Vergeet je nou Ebru... zwak hoor.

tattooboer | 25-03-14 | 22:28

Drugs are bad, m`kay?

Slipsnifter | 25-03-14 | 22:28

1 april.

Lief meiske | 25-03-14 | 22:28

Zo net marocsporing gezien. Klopt wel, 99 procen licht getint waarschijnlijk mocro. Geert ga zo door. Ooit zal dat linkse gepeupel zien dat je gelijk had.
Zou aangifte nog even aanhouden GS.

nightwish | 25-03-14 | 22:28

Ik zou de redactie doen.

ristretto | 25-03-14 | 22:28

Ik ben ook schuldig. En nu?

balustrade | 25-03-14 | 22:28

@CornholioNL | 25-03-14 | 22:25
Prust*@#!!

tattooboer | 25-03-14 | 22:28

Het zit allemaal wel erg hoog hè? Is ook niet leuk als je leider zichzelf ausradiert.

Little Arithmetics | 25-03-14 | 22:28

Sinds die laatste BTW verhoging heb ik het gevoel dat ik jarenlang te weinig heb betaald voor mijn boodschappen. Hier past alleen maar een aangifte tegen mezelf.

de Voorzittert | 25-03-14 | 22:28

Zal een keertje tijd worden GVD !

Waar kan ik me melden voor herstelbetalingen ?? liefst via een vooraf ingevuld formulier.

Onze man in Mockba | 25-03-14 | 22:27

Geen woorden maar daden.

Roer | 25-03-14 | 22:27

Benieuwd ben naar de kennismaking tussen Quid en Bubba.

brutus68 | 25-03-14 | 22:26

"Hedenmiddag zagen wij in Nijmegen en in de Tweede Kamer wat er kan gebeuren als hoog oplopende emoties de overhand krijgen en er een snel groeiende, massale sfeer van opruiing, afkeer en hetze ontstaat. "

Huh? Verminder, minder, minder nog an toe zeg! Heb ik weer iets gemist hoor!

Filmpjes?
Links?
Iemand?

gaffelbaard | 25-03-14 | 22:26

Ik wil ondertekend bewijs zien! En anders zeg ik, welkom bij de club der heerlijke zelfkastijding ende zelf-vermaak waar allen bij gebaat zijn behalve de pleur-op criminelen. Minder.Minder.Minder!!!

tattooboer | 25-03-14 | 22:26

Ha ha.
Wat zijn jullie toch een goed stel klootzakken.
O, pardon Nanninga, en rotwijven.
En nou nooit meer doen, hoor!

Lewis | 25-03-14 | 22:26

Nu al? En de 'discussie' over zwarte piet '14 is nog niet eens begonnen... oh wacht.

Sumato | 25-03-14 | 22:25

Fuck de linksche gutmensch grachtengordelrooskliek, Fuck de NPO, Fuck DWDD, Fuck Pauw & Gutteman en Fuck Knevel & Poephoofd !!!

Geen Stijl rules !!!

*heft glas op mede-reaguurders en Superkneus*

CornholioNL | 25-03-14 | 22:25

geenstijl heeft zich ook een lidmaatschap bij de D66/ PVDA aangemeten ? Nu jullie toch bezig zijn

wannabebieber | 25-03-14 | 22:25

Maar waarom niet de rijdende rechter aangesproken? Veel meer exposure :D

gedachtespinsel | 25-03-14 | 22:25

Als ze zo doorgaan met de 'Gleichschaltung' duurt het niet lang voor de eerste reaguurders van hun bed gelicht worden.

Cuyahoga | 25-03-14 | 22:25

Hebben jullie al een goede advocaat? Ik kan Theo Hiddema aanbevelen.

BenBinnen | 25-03-14 | 22:25

Idioten... tis volgende week pas 1 April !
En trouwens, ik geloof dit bericht pas als het op Joop.nl staat !!

wielmoer | 25-03-14 | 22:25

Kwam net langs ons lokale politiebureau. Stonden zeker 8.000 Zwarte Pieten te wachten, die nu ook paal en perk willen stellen aan zichzelf.

de Voorzittert | 25-03-14 | 22:24

Top! Niet de aangifte, maar het ridiculiseren van enge rakkers die graag iedereen die zich tegen de levensbeperkende vaste stroming keert demoniseert. Verandering (lees:verbetering) is niet mogelijk door oude gebruiken, regels en ideeën na te leven.

kovariant | 25-03-14 | 22:24

Mooizo , geef jezelf een boete. duhhh, Obama vond het gezellig in NL , top top top. out

newray | 25-03-14 | 22:24

Abominamel Goed !

Pjotrans | 25-03-14 | 22:24

Nee hè, buigen jullie nu ook al..

ElMatadero | 25-03-14 | 22:24

Zou het prachtig vinden als het OM het aan zou nemen, maar ben bang dat je jezelf niet in beschuldiging kunt stellen ten opzichte van uitspraken. Het lijkt me briljante rechtzitting: wilt u tegen uzelf getuigen?

gedachtespinsel | 25-03-14 | 22:24

Kan ik dat ook uitprinten?

prince | 25-03-14 | 22:24

@Doorn2148 | 25-03-14 | 22:21

Welk alternatief?

Fatwabuster | 25-03-14 | 22:23

Ik heb ook aangifte gedaan,,,,,,tegen mezelf.... gewoon,,omdat het kan....

Frank1387 | 25-03-14 | 22:23

Ik zie graag een kopietje van de aangifte en daarmee de tenlastelegging.

BenBinnen | 25-03-14 | 22:23

In Nederland wonen te veel struisvogels. Heerlijk al die koppen in het zand. Alsof er niks aan de hand is.

Boerenhoofd | 25-03-14 | 22:23

@Doorn2148 | 25-03-14 | 22:21
Of mensen die belachelijk gebruik maken van hun rechten?
ik bedoel, er is niemand dood toch?

miko | 25-03-14 | 22:23

Hartelijk dank voor bovengenoemde acties uit het verleden. Ik heb ervan genoten in ieder geval.

Ik was in Haren | 25-03-14 | 22:23

Ook de vrijheid van meningsuiting word in een rechtstaat en democratie getoetst door de rechter.

De beschaving functioneert dus prima tot dusverre.

megalul | 25-03-14 | 22:23

Doen.

Roer | 25-03-14 | 22:22

@Redactie.... hoe voelt dat nou om te behoren tot de groep politiek correcten? Als een warm bad....?

Fatwabuster | 25-03-14 | 22:22

Waar kan ik een vooraf ingevulde aangifte downloaden?

non_de_pier | 25-03-14 | 22:22

*Account afsluit*

Lalala Geld! | 25-03-14 | 22:22

Zo zo redactie, zit Quid niet bij jullie in het groepje? die neemt anders vaak genoeg ztelling.

miko | 25-03-14 | 22:21

Wat?

GateKeeperNL | 25-03-14 | 22:21

Mensen die van hun rechten gebruik maken belachelijk maken. Jullie gaan liever voor het alternatief?

Doorn2148 | 25-03-14 | 22:21

Het werd verdomme eens tijd

beerVHoosten | 25-03-14 | 22:20

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl