Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Hans Jansen - Krenking van religieuze gevoelens

hj.pngStel, iemand schrijft: ‘De islam is in (haast) al zijn verschijningsvormen een godsdienst die oproept tot haat en oorlog jegens andersdenkenden, zie de boeken waarin moslimgeleerden voor hun eigen, islamitische publiek de geboden van de sharia beschrijven. Zoek het na op internet als u een sukkel bent die niet in “boekjeswijsheid” gelooft: De islam draagt moslims op een universele islamitische staat te stichten waar de sharia geldt zodat alles altijd vrede en rechtvaardigheid zal zijn. De islam beveelt bovendien mensen die de vervulling van die opdracht in de weg staan, te haten en te beoorlogen. Dat wil niet zeggen dat alle moslims haatdragend of oorlogszuchtig zijn. De één wel, de ander niet. Het christendom daarentegen is een godsdienst die in (haast) al zijn verschijningsvormen oproept tot liefde. De kerken hebben de afgelopen 2000 jaar zo succesvol opgeroepen tot liefde dat u, marginaal geïnformeerd als u bent, denkt dat alle godsdiensten tot liefde oproepen. Dat is niet zo. Daarenboven, ondanks de christelijke oproepen tot liefde en naastenliefde zijn veel christenen liefdeloos en agressief.’ Mag dat dan allemaal zo maar gezegd worden? Of stel dat iemand beweert: ‘Al sinds de oversteek van Mohammed, vanuit Mekka naar Medina, in 622, roepen de koran en de islam op tot oorlog tegen de rest van de wereld. Iedereen kent het Arabische woord voor “oorlog tegen de rest van de wereld”: Jihad. Dat woord betekent oorspronkelijk “inspanning”. De vraag is: inspanning waarvoor en waartegen. Wel, voor de islam en tegen de rest. Wat de Britse regering sinds kort van zulke inspanning vindt en er tegen wil ondernemen: klik hier. Er zijn moslims die de islamitische oproep tot oorlog naast zich neerleggen, tijdelijk of permanent. Met beroepsmoslims die die oproep alleen maar tijdelijk naast zich hebben neergelegd, moet je uitkijken. Het christendom, anders dan de islam, keurt oorlog af. Beroepschristenen hebben zodra dat relevant was geworden, dat wil zeggen zodra er koningen en keizers tot het christendom waren toegetreden, zich in allerlei bochten gewrongen om redeneringen op te stellen die het voeren van oorlogen toch legitiem zouden maken. Het gaat in die gevallen vaak om vermakelijke theologenacrobatiek. Bovendien zijn er christen te over die met plezier of uit noodzaak oorlog gevoerd hebben. Maar afkeuring van oorlog en geweld zit in het christendom diep ingebakken.’ Of erger nog: ‘De sharia staat het aan draagkrachtige heren toe om vier vrouwen te nemen. We willen het nu even niet hebben over het effect dat dat op kinderen heeft, of op die vrouwen zelf, en ook niet over hoe het voelt om acht schoonouders te hebben. Of vier schoondochters. Zonder zulk leed te bagatelliseren: er is nog iets aan de hand. Uit alle statistieken blijkt dat de Arabische wereld meer mannen dan vrouwen telt. Mogelijke oorzaak: meisjeskinderen worden minder goed verzorgd dan jongenskinderen. Maar wat de oorzaak ook is, er bestaat daar een vrouwentekort. Wanneer draagkrachtige heren nu ook nog meer dan één vrouw aan de huwelijksmarkt onttrekken, dan schieten er mannen over, wier enige hoop om ooit van bil te gaan gelegen is in de jihad: een jihadist mag namelijk volgens de sharia de vrouwen van de landstreek die hij voor de islam verovert, vrijelijk beslapen. Misschien dat in de moderne tijd dit minder betekenis heeft dan een paar eeuwen geleden, maar vanaf het oerbegin van de islam zijn polygamie en testosteron een startmotor achter de jihad geweest. De sharia geeft een jihadist het recht zijn worteltje te bezorgen in de brievenbus van de jongedames die het land bewonen dat hij voor de islam aan het ontsluiten is. Niet alle hedendaagse Europese moslims zijn onbekend met deze regel. Dat blijkt bv. uit fatwa’s waar jongeheren bij de imam vragen stellen over deze kwestie: hebben ze zich aan ontucht schuldig gemaakt, of hebben ze uitsluitend gebruik gemaakt van het recht van de jihadist? De imam antwoordt in zijn fatwa dat ze beter op jonge leeftijd een huwelijk met een reine moslima kunnen sluiten, maar ja, dat was om allerlei redenen nu juist lastig. De imam schrijft de fatwavragers helaas niet voor om hun kop eens onder de kraan te houden.’ Mag je zulke dingen opschrijven? Zijn ze waar? Beledigend? Krenkend? Discriminerend? Zaait het haat? Vloekt het? Is het blasfemie? Smaalt het? Moeten we het Wetboek van Strafrecht zo aanvullen dat het verboden wordt zulke mededelingen neer te schrijven? Onze capabele regering en onze geliefde volksvertegenwoordiging hebben dinsdag 3 december besloten te gaan bekijken of het mogelijk is om het weer zo ver te krijgen. Moge God hen voor hun inspanningen overvloedig belonen met wat hen toekomt.

Reaguursels

Inloggen

Ik heb een reactie ingestuurd die niet, zoals de meeste reacties hier, kritiekloos het gebral tegen de Islam ondersteunt. Ik heb het gewaagd een op feiten berustende kritiek op Hans Jansen te uiten. Deze reactie is niet geplaatst. Worden allen PVV achtige meningen verwacht?

Antivries | 08-12-13 | 18:41

Quran (8:12) - "I will cast terror into the hearts of those who disbelieve. Therefore strike off their heads and strike off every fingertip of them"
Religion of Peace.
-
PvdA maakt zich zorgen over de negatieve houding van Nederlanders ten opzichte van de islam.

meneer Q | 08-12-13 | 17:35

"Life of Brian" mag dan ook niet meer vertoond worden.

meneer Q | 08-12-13 | 17:25

Professor Superhirn | 07-12-13 | 11:20 |
"Hans zou een goede Minister van De-islamisering zijn in Wilders I."
De PVV droom: Wilders als de Grote Dictator, de grondwet afgeschaft en nitwits op onzindepartementen.

gutgutgut | 08-12-13 | 16:48

huh, ian? | 08-12-13 | 16:15 |
"veel verschillen, die altijd ten gunste van de Mafia uitpakken"
Dat is gemakkelijk te weerleggen.
De mafia heeft misdaad als doel: handel in drugs en wapens, prostitutie, afpersing.
De Islam doet niet aan deze dingen.

gutgutgut | 08-12-13 | 16:40

Moi2 | 08-12-13 | 01:15 |
Ik wil onderbouwing zien van jouw zeer zware beschuldigingen dat medio tachtiger jaren
"De schade is veroorzaakt toen LINKS Nederland (met name PvdA!) medio 80'er jaren massaal laagopgeleide moslims als stemvee ging importeren en zo snel mogelijk een NL paspoort gaf om op PvdA te kunnen stemmen. (Stem PvdA en wij zorgen voor gratis huis en gratis uitkering)"
Zonder die onderbouwing is jouw post namelijk mala fide.

gutgutgut | 08-12-13 | 16:34

Er zijn overeenkomsten tussen de Islam en de Mafia. Bijvoorbeeld de onvoorwaardelijke loyaliteit aan de club - en zo niet, dan bekoop je dat, als je pech hebt, met de dood.
Er zijn ook veel verschillen, die altijd ten gunste van de Mafia uitpakken.
Mafiosi worden bijvoorbeeld niet aangespoord om elke niet-mafioso te doden. Ook hebben ze geen toestemming om niet-mafiose dames te verkrachten. En ze moeten hun vrouwen en dochters goed, en als gelijkwaardigen behandelen.
Maar het grootste verschil is, dat de Mafia wel geregistreerd staat als een criminele organisatie, maar de Islam (nog steeds) niet.

huh, ian? | 08-12-13 | 16:15

@ton6822 | 08-12-13 | 01:15
Nou over dat klimaat ben ik zelfs niet zo zeker van. Je hebt geen idee hoe het met Syrië was gesteld nadat het Franse mandaat werd opgeheven. Hopen gedoe was het. De ene coupe na de andere. Hafez heeft Syrië gederadicaliseerd en zo goed en kwaad als het ging opgebouwd ondanks alle toestanden in die contreien. En dankzij de Assads hebben minderheden een normaal leven kunnen leiden en hadden vrouwen gelijke rechten. In het MO is dat al heel wat.
Wat ook even vergeten wordt is dat Syrië miljoenen vluchtelingen heeft opgenomen uit Israël, Irak en Turkije (Koerden).
De Assads hebben ook veel geïnvesteerd in onderwijs en gezondheidszorg. En door het gratis onderwijs was het dus wel mogelijk om als arm plattelandskind bijvoorbeeld euh.. chemicus te worden.
Grote groepen arme mensen "hervorm" je niet snel, daar gaan wat generaties overheen. Krijgt een eventuele nieuwe regering net zo goed mee te maken, wedden dat het nog wel even gaat duren voordat die armoede verbeterd, helemaal nu. Syrië heeft door deze crisis 2,2 biljoen dollar misgelopen. Wedden dat als de stromannen het voor het zeggen krijgen Syrië klant bij het IMF wordt en dat het dan gedaan is met de onafhankelijkheid? Kijk maar hoe het nu in Libië is gesteld.

En zoveel opstandelingen waren er niet eens. Gerekruteerd uit de arme soennitische bevolking. En wat zijn een paar duizend op een bevolking van bijna 23 miljoen. Het is allemaal zorgvuldig voorbereid en toen er genoeg meededen gingen de camera's aan en werd het plots minder vreedzaam. Het is heel slim in beeld gebracht.

Ik ben de laatste die zal ontkennen dat het huidige Syrië niet toe was aan hervormingen. Helemaal als je het door een westers brilletje bekijkt. Maar dan heb ik liever wel dat men een realistisch beeld schetst en niet dat men de Assads die behoorlijk veel voor Syrië hebben betekent neer zet als gewetenloze massamoordenaars en dat extremisten plots "vrijheidsstrijders" worden genoemd.
Merendeel van de bevolking wilde inderdaad meer vrijheden (ook veel van de 'elite'), liberaler beleid, vrije media, minder overheidsbemoeienis, versoepelde veiligheidsmaatregelen en was natuurlijk ontevreden over de corruptie (banden met criminele organisaties en vriendjes politiek). Maar als je vrijheid en democratie wil ga je echt niet plots je buren omleggen omdat ze bij het verkeerde geloof horen.

lieve | 08-12-13 | 15:48

Hans Jansen, die zichzelf 'arabist' noemt, schrijft de grootst mogelijke wetenschappelijke onzin over de Islam. De Kruistochten werden ondernomen op initiatief van de RK kerk, die de schatten van de Moslims wilde roven. Zij werden geleid door onterfde ridders die door plundering hoopten wat te verdienen. Ook de vrome Christelijke volgelingen werden geleid door hebzucht. Maar in de visie van Jansen gingen de Christenen 'alleen maar om te bidden' en werden zij door de boze Moslims aangevallen, zodat zij zich 'moesten verdedigen'. Als je een indruk wilt krijgen van de moderne Islam maak dan en tocht door Turkije. Bezichtig het meters grote standbeeld van de Heilige Maagd langs de weg bij Efese en de stalletjes die Christelijke beeldjes en afbeeldingen verkopen. Denk aan de 253 Christelijke kerken en tientallen synagogen in Istanbul. Antichristelijke acties komen er niet voor, afgezien misschien van enkele incidenten door Islamitische heethoofden.

Antivries | 08-12-13 | 13:51

@Supermatthijs | 07-12-13 | 11:22
Wat dacht je van eigen verantwoordelijkheid?

Jarre Tell | 08-12-13 | 05:29

@ Moi2 | 08-12-13 | 01:15 |
"En ga er maar vanuit dat die dikke 27.000 illegalen van toen nu met vele tienduizenden gegroeid zijn omdat ze hun families hierheen hebben gehaald."
Oeps, "ga er maar van uit" is wel een heel makkelijke manier om een groep als totaal zwartt te maken.
Je moet echt met betere bewijzen komen om dit soort uitspraken te kunnen waarmaken.

"Allemaal voor een paar PvdA stemmen extra."
Alweer zo'n niet onderbouwde stelling. Heb je ergens een geheime notitie van de PvdA dat dit beleid is ?
En:
Ik weet niet of je de immigratieregels kent maar die zijn behoorlijk pittig. En niemand die hier komt wonen mag meteen stemmen hoor. Zoek zelf maar op hoe lang dat kan duren.

ton6822 | 08-12-13 | 01:39

gutgutgut | 07-12-13 | 23:13 | + -1 -
Als jij luidkeels verkondigd dat je iedereen die naar Nederland komt een uitkering, huis, medische voorzieningen, scholing en zelfs een NL paspoort geeft en je dit blijft doen zolang je aan de macht bent dan is dat inderdaad ACTIEF mensen hierheen halen.
Als je iedereen van je eigen bevolking die daar niet mee eens is de mond snoert dan praat je wat mij betreft zelfs over landverraad.
-
Roepen dat CDA op dat moment de baas was snijdt geen hout.
Weet je nog wie het Generaal Pardon er doorheen hebben gedrukt?
Juist ja, LINKS Nederland met PvdA natuurlijk weer als koploper. Wat was Wouter Bos trots dat al deze mensen dankzij de PvdA(!) binnen een jaar een woning hadden (Dat Nederlanders daardoor nu nog langer op de wachtlijst kwamen te staan interesseerde hem totaal niet)
Wie waren toen ook alweer de baas? Juist ook het CDA en VVD en die waren absoluut TEGEN dit onbetaalbare plan.
Balkenende smeekte Links haast om dit niet door te drukken, maar PvdA zag weer tienduizenden(!) potentiële PvdA stemmen dus de onbetaalbare kosten voor Nederland waren volkomen onbelangrijk.
En ga er maar vanuit dat die dikke 27.000 illegalen van toen nu met vele tienduizenden gegroeid zijn omdat ze hun families hierheen hebben gehaald.
Allemaal voor een paar PvdA stemmen extra.

Moi2 | 08-12-13 | 01:15

lieve | 08-12-13 | 00:31 |
Is een heel flauwe opmerking en dat weet je zelf ook wel.

De armoe en het niet democratische karakter van het regiem en het hard neerslaan van de eerste protesten waren aanleiding tot de opstand.
In eerste instantie was dat de opstand van het volk.
Het is m.i. onmogelijk een opstand te creeren met een handjevol import rebellen zoals weleens gesuggereert is.
Als je een groot gedeelte van het volk niet mee hebt, gebeurd dit niet.
Het mislukken van de opstand komt uit hetzelfde principe voort: Niet genoeg van het volk staat op 1 lijn tegenover Bashar.

Het is nu een wrede uitzichtloze burgeroorlog geworden en ja er zijn jihadisten mee gaan doen die er niet thuis horen.
Bashar en zijn regime zijn echter wel degelijk schuldig aan het creeren van een klimaat dat voeding gaf aan de opstand.

ton6822 | 08-12-13 | 01:15

gutgutgut | 08-12-13 | 00:29 |
Alleen al uit de slotconclusie van het artikel.
"The United Nations and the international community have failed so far to address the important issue of racism in an impartial and constructive way and urgently need to find a new approach to the whole issue."

Schoorsteenveger | 08-12-13 | 00:54

@gutgutgut | 08-12-13 | 00:25
De VSL/FSA is een farce, die doen helemaal niet zo veel in Syrië en zijn flink in aantal geslonken. Veel vochten in het begin onder die vlag mee omdat ze sympathiseerden met de moslimbroederschap. Deze zijn overgelopen naar de jihadistische milities om voor hun ideaal, een zuivere islamitische staat onder de sharia, te gaan vechten. Anderen hebben zich bij de regeringstroepen gevoegd.
Hier overzicht: pietervanostaeyen.wordpress.com/2013/1... (recent)
magazine.thepostonline.nl/auteurs/Har... (wat ouder)

Je kan stellen dat de Koerden de enige echte rebellen zijn, die een eigen staat willen. De FSA bestaat grotendeels uit buitenlandse huurlingen betaald door buitenlandse mogendheden en criminelen die nu lekker hun gang kunnen gaan in gebieden waar de regering geen toezicht meer heeft. De door het westen gepresenteerde "oppositie" die nu naar de VN vredesonderhandelingen komt vind helemaal geen steun bij de bevolking en zijn slechts wat stromannen die wel naar de pijpen van de buitenlandse belanghebbenden willen dansen.
Niemand in Syrie weet wie ze zijn, laat staan dat men weet wat ze van plan zijn met Syrie.

Het moge duidelijk zijn dat de jihadi's van het Islamitische front niet uit zijn op democratie, maar een theocratie.

Al-Assad is flink zwart gemaakt in onze media. Dat aan de roep om meer democratie gehoor is gegeven werd genegeerd. De veranderingen in de grondwet in feb. 2012 kwamen hier niet groot in het nieuws. Volgend jaar zouden er vrije verkiezingen komen. Ondanks dat, is het geweld toen niet gestopt en de druk van het buitenland ook niet. Dus waar gaat dit bloedvergieten nu nou dan echt over? Overduidelijk niet om de belangen van het Syrische volk.

Dit is een leuke bron over de verschillende millities:
pietervanostaeyen.wordpress.com/

Nu ben ik echt weg :-)

lieve | 08-12-13 | 00:47

@ton6822 | 08-12-13 | 00:08
Nu is dat inderdaad veel erger geworden, mede omdat de "rebellen" de oogst hebben vernietigd en/of door hebben verkocht aan Turkije.

Eerder was 11.4 procent van de bevolking arm.
www.ruralpovertyportal.org/country/hom...

lieve | 08-12-13 | 00:31

Schoorsteenveger | 08-12-13 | 00:22 |
Waaruit blijkt dat?

gutgutgut | 08-12-13 | 00:29

lieve | 08-12-13 | 00:08 |
"dat jij alle propaganda praatjes gelooft wil nog niet zeggen dat het er in werkelijk ook zo aan toe gaat."
Zwak verhaal. Kom liever met informatie. Je weet er immers zoveel van.

gutgutgut | 08-12-13 | 00:25

gutgutgut | 08-12-13 | 00:19 |
Blijkbaar is het niet genoeg dat de EU en de VS blijven ageren tegen deze druk. Het valt helemaal niet mee.

Schoorsteenveger | 08-12-13 | 00:22

lieve | 08-12-13 | 00:08 |
Dus Assad heeft alleen maar vrienden, behalve dan Al Qaeda.
Dat is propaganda en dat geloof ik niet.

gutgutgut | 08-12-13 | 00:21

@gutgutgut | 08-12-13 | 00:14
Niet dat ik weet. Ik had juist begrepen dat er in Beiroet weer veel omgekomen waren door een aanslag op een Alawietische wijk. Die mensen daar zijn natuurlijk ook enorm schuldig, omdat ze toevallig dezelfde religie aanhangen als Assad.

lieve | 08-12-13 | 00:21

@Suubi Musajja | 07-12-13 | 23:25
"Het land was stabiel en welvarend". Dat kon je van Duitsland in de jaren '30 ook zeggen. Prachtig. Joop den Uyl was ook diep onder de indruk en schalde de loftrompet over nazistisch Duitsland. Ja, dat zijn machtige bewoordingen om een fascistisch regime goed te praten. De hotels in Berlijn in 1935 waren ook voortreffelijk, en de Duitsers zo gastvrij voor toeristen en je merkte helemaal niets van staatsterreur op straat. Is helemaal waar.

Grieken hebben het niet zo op moslims. Al 1200 jaar niet. En niet alleen vanwege 1453 (cherrypicker!), tot ver in de twintigste eeuw stonden ze op voet van oorlog met de Turken. Cyprus rings a bell? Eerste wereldoorlog? Ooit van gehoord? Was niet alleen in Vlaanderen. Enfin. Je weet niet waar je het over hebt. 't Is me allang duidelijk. Roze bril met oogkleppen.

Stormageddon | 08-12-13 | 00:19

Schoorsteenveger | 08-12-13 | 00:10 |
Op de website van jouw link lees ik:
The European Union and the United States continued to be vocal critics of the committee’s work, like in the past. They both complained against attempts to bring defamation back to the agenda.

Dus het valt allemaal nogal mee. Niks geen automatische wapens.

gutgutgut | 08-12-13 | 00:19

@lieve | 08-12-13 | 00:08
*werkelijkheid

gutgutgut veel plezier nog met tegensputteren hierzo, ik ben er nu vantussen

lieve | 08-12-13 | 00:16

lieve | 08-12-13 | 00:04 |
Die verhalen over pro-Assad militie's die huishouden bij de buren,
al dan niet uit wraak voor vergelijkbare misdaden van hun tegenstanders,
zijn dus niet waar?

gutgutgut | 08-12-13 | 00:14

@lieve | 08-12-13 | 00:04 |
waar de macht en de goederen in handen zijn van de rijke elite.
waar op het platteland (90% van Syrië)de armoede met geen pen te beschrijven is.

ton6822 | 08-12-13 | 00:08

@gutgutgut | 07-12-13 | 23:57
Nee er zijn inderdaad ook Koerden, die vechten voor een eigen staat. En dat jij alle propaganda praatjes gelooft wil nog niet zeggen dat het er in werkelijk ook zo aan toe gaat.

lieve | 08-12-13 | 00:08

@gutgutgut | 07-12-13 | 23:22
"een van de hardste dictaturen van het M-O"
Een van de hardste dictaturen van het M-O waar vrouwen gewoon ongesluierd 's avonds alleen over straat konden lopen. Waar minderheden werden beschermd door de wet. Waar onderwijs en gezondheidszorg voor iedereen gratis was. Waar radicale islam verboden was.

lieve | 08-12-13 | 00:04

Schoorsteenveger | 07-12-13 | 23:43 |
Onzin.

gutgutgut | 07-12-13 | 23:58

lieve | 07-12-13 | 23:17 |
Het zou een ramp zijn als de Soennitische extremisten de oorlog winnen, daarover kunnen we het eens zijn. En dat onze bondgenoten in Qatar en S-A deze extremisten van wapens voorzien geloof ik ook wel. Maar Assad is een harde dictator en niet iedere opstandeling is een Soennitische extremist.

gutgutgut | 07-12-13 | 23:57

@Suubi Musajja | 07-12-13 | 23:34
Ik weet dat men in Syrie liever in een vrij milde dictatuur leeft dan in een islamitische theocratie.
En als er een opstand zonder inmenging van buitenaf was geweest, een echte roep om meer democratie, dan had je mij er niet over gehoord.
Bashar was aan het hervormen, maar je kan ijzer niet met handen breken. Hervormingen in een land met meerdere geloven en etniciteiten kost tijd. Wat er nu gaande is stinkt aan alle kanten.

lieve | 07-12-13 | 23:55

@Suubi Musajja | 07-12-13 | 21:45
Islamofobie bestaat niet. Het is een verzinsel van moslims dat moet verklaren waarom mensen islam zouden afwijzen. Dat er voor weldenkende mensen die zonder islam zijn opgegroeid alleen maar goede redenen bestaan om islam te verwerpen, is namelijk iets dat voor moslims volkomen niet te bevatten is. Ik daag ook iedere volger van de God van Abraham - of dat nou een moslim, christen of jood is - uit om zijn vermeende door God gegeven superioriteit over dieren met zijn blote handen op te leggen aan dieren als krokodillen en tijgers. Islam is geen vrede en/of liefde; islam is onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan een valse god en daar komen alleen maar tranen van.

Pierre Tombal | 07-12-13 | 23:49

De uitspraak "ik voel me gekrenkt" zal binnen niet al te lange tijd een effectiever wapen blijken dan een automatisch wapen.

Schoorsteenveger | 07-12-13 | 23:43

@lieve | 07-12-13 | 22:49
Je had precies hetzelfde gezegd in de eerste jaren na de Franse Revolutie. Een politiek systeem veranderen gaat niet zo makkelijk en snel. Maar dictatuur (ik heb er jaren in gewoond) gun je echt niemand.

Suubi Musajja | 07-12-13 | 23:34

@Stormageddon | 07-12-13 | 22:32
Ik weet dan misschien wel niet waar ik het over heb, maar ik heb in alle landen waarover we hier schreven gewerkt en gereisd. Sadam was inderdaad een moslim, maar het land was in grote mate seculier, en fundamentalisme bestond nauwelijks. Het land was stabiel en, voor zover dat kan onder embargo, welvarend. Dat je het lynchen van Griekse moslims in 2013 te verwachten vindt door te verwijzen naar invasies in 1453 is ronduit bespottelijk.

Suubi Musajja | 07-12-13 | 23:25

Moi2 | 07-12-13 | 22:46 |
"Vertel eens, waar verschilt Assad nu precies verschilt van een willekeurige andere dictator/president in het Midden-Oosten?"
Ze zijn allen verschillend. Maar waarom die vraag?
"Of praat je maar wat politiek correcte bullshit na en zijn ook die fundamentalisten... ehhh, sorry ... "Nobele Rebellen" eigenlijk Arabische Lente brengende democratische engeltjes?"
Kennelijk is het in jouw kringen nu ook al politiek correct om kritiek te hebben op een van de hardste dictaturen van het M-O. En worden critici ( mijzelf, Amnesty, Israel etc.) zomaar eventjes in een mandje gedaan met Al-Qaeda. Werk jij voor Assad?

gutgutgut | 07-12-13 | 23:22

UHS
"Uit alle statistieken blijkt dat de Arabische wereld meer mannen dan vrouwen telt. Mogelijke oorzaak: meisjeskinderen worden minder goed verzorgd dan jongenskinderen. Maar wat de oorzaak ook is, er bestaat daar een vrouwentekort. Wanneer draagkrachtige heren nu ook nog meer dan één vrouw aan de huwelijksmarkt onttrekken, dan schieten er mannen over, wier enige hoop om ooit van bil te gaan gelegen is in de jihad: een jihadist mag namelijk volgens de sharia de vrouwen van de landstreek die hij voor de islam verovert, vrijelijk beslapen."

hahahaha geweldig.
Waar Hans op doelt is de oververtegenwoordiging in de statistieken van mannen tussen de 15 en 65 jaar in de UAE, Koeweit, SA etc.
Op deze pagina kan iedereen zien hoe het precies zit:
en.wikipedia.org/wiki/List_of_countrie... …
Een beetje spelen met de data levert als resultaat dat het juist landen als China en India zijn waar méér jongetjes geboren worden.
Dát heeft álles te maken met wetten en geloofszaken in die landen maar het zijn absoluut géén Islamitische landen.
Dat is 1

Punt 2 is opeens de oververtegenwoordiging van mannen in de Arabische (niet alle) landen tussen de 15 en 65 jaar.
Simpele verklaring: immigranten die werken in de olieindustrie: meestal mannen.

Ziezo klaar !
Hans Jansen's argument van "Mogelijke oorzaak: meisjeskinderen worden minder goed verzorgd dan jongenskinderen. Maar wat de oorzaak ook is, er bestaat daar een vrouwentekort." is compleet uit de duim gezogen en dus klopt het hele stukje van geen kanten.

Wie de Kolom van leeftijdsgroep tussen 15 en 65 aflopend selecteert ziet dat het land met het meeste vrouwen in die leeftijdscategorie Djibouti is.
Djibuti is 97% Islamitisch.

Nou jij weer Hans ! Succes hahahaha !
Lang geleden dat het zo simpel was een haatzaaiend stuk onderuit te halen.

ton6822 | 07-12-13 | 23:18

@gutgutgut | 07-12-13 | 23:02
Ik verwachtte al die eenzijdig belichte info over de 'massacres'. Dat is namelijk tot nu toe het enige waar men steeds mee aan komt zetten. Iets dat ruim 30 jaar geleden heeft plaatsgevonden.
Dan nu de context hiervan:

Vanaf 1976 ("toevallig" aan het begin van de Libanese burgeroorlog) begonnen soennitische fundamentalisten een moordcampagne.
Vooral alawietische Ba'athisten werden het slachtoffer van de aanslagen van de Moslimbroeders.
Zij hoopten dat het regime zou antwoorden met repressie, waardoor het meer mensen van zich zou vervreemden(eigenlijk net zoals nu).
Ook hoopten ze zo het sektarisme aan te wakkeren en de boel zo veel mogelijk op te stoken tussen de soennieten en alawieten en andersdenkenden.

De Moslimbroeders maakten van de strijd tegen het regime, "een strijd tegen de alawietische minderheid die de islamistische meerderheid domineerde".
Het discours van de Moslimbroeders stond bol van referenties naar de alawieten.

Maar in Syrië refereerde men NOOIT naar de sekte van politici, en zelfs niet naar de sekte van de gewone mensen.
Syrië is en was seculier!
Iedereen weet dat het land bestaat uit een mozaïek van geloofsovertuigingen, dat maakt deel uit van de Syrische nationale identiteit.
Het discours van de Moslimbroeders stelde de alawieten buiten die Syrische natie, en schilderde ze af als onrechtmatige usurpators!

Na 6 jaar terreur van de Syrische Moslimbroederschap heeft de regering idd de standplaats van de gewapende militie zwaar getroffen (Hama). Die partij werd toen ook verboden en iedereen die er banden mee had werd opgepakt en in de gaten gehouden.

Hier iets meer info over die tijd en hoe de moslimbroederschap gedeeltelijk bekennen wat er toen aan de hand is geweest: youtu.be/rNi92tu4TkE(engels ondertiteld)

Hier sumiere wiki info:
nl.wikipedia.org/wiki/Moslimbroedersch...

Na die tijd was het weer lekker rustig in Syrië. Tot nu dus. Weer hetzelfde gedonder met radicale reli-fanaten nu zelfs uit alle windstreken die komen slachten voor een groot kalifaat met de sharia. Volstrekt waanzinnig.

lieve | 07-12-13 | 23:17

Moi2 | 07-12-13 | 22:38 |
"De schade is veroorzaakt toen LINKS Nederland (met name PvdA!) medio 80'er jaren massaal laagopgeleide moslims als stemvee ging importeren en zo snel mogelijk een NL paspoort gaf om op PvdA te kunnen stemmen. (Stem PvdA en wij zorgen voor gratis huis en gratis uitkering)"
Jij beweert dat de PvdA medio de 80'er jaren actief mensen importeerde uit Oost-Turkije en uit Marokko? Dat wil zeggen tijdens Lubbers I en/of II, beide CDA/VVD terwijl de PvdA in oppositie was. Graag hard maken.

gutgutgut | 07-12-13 | 23:13

@Moi2 | 07-12-13 | 22:46
Ook een misverstand, die "Arabische lente", die is helemaal niet Arabisch, dat is eerder een muslimbrotherhood lente.

lieve | 07-12-13 | 22:49

gutgutgut | 07-12-13 | 22:22 | + -1 -
Vertel eens, waar verschilt Assad nu precies verschilt van een willekeurige andere dictator/president in het Midden-Oosten?
Het enige democratische land daar is Israël.
-
Of praat je maar wat politiek correcte bullshit na en zijn ook die fundamentalisten... ehhh, sorry ... "Nobele Rebellen" eigenlijk Arabische Lente brengende democratische engeltjes?

Moi2 | 07-12-13 | 22:46

gutgutgut | 07-12-13 | 21:12 | + -1 -
Het zijn niet die paar gastarbeiders in begin 70'er jaren geweest die problemen veroorzaakt hebben. Die zijn bovendien voor een groot gedeelte ook weer naar huis gegaan.
Buiten dat waren die gastarbeiders zeker niet alleen moslims maar ook heel veel Spanjaarden en Italianen.
En de gastarbeider-periode was rond 1975 al weer voorbij.
-
De schade is veroorzaakt toen LINKS Nederland (met name PvdA!) medio 80'er jaren massaal laagopgeleide moslims als stemvee ging importeren en zo snel mogelijk een NL paspoort gaf om op PvdA te kunnen stemmen. (Stem PvdA en wij zorgen voor gratis huis en gratis uitkering)
Wee je gebeente als je als Nederlander kritiek op hun stemmenimport had want dan was je een Nazi, Xenofoob of Islamofoob.
En wat was de PvdA toen trots op hun Multiculti dictatuur!
Toegegeven, nu ook zij eindelijk ook doorkrijgen welke ramp ze veroorzaakt hebben worden ze wel steeds stiller.
-
Dus misschien nog maar eens ophouden met dat "Bedrijfsleven heeft gastarbeiders geïmporteerd"
Leg de schuld waar de schuld ligt.

Moi2 | 07-12-13 | 22:38

@Suubi Musajja | 07-12-13 | 21:16
Onzin. Onzin. Onzin. In alle gevallen en alle voorbeelden. Griekenland: je vergeet even de gewelddadige invasie van Grieks/Romeins-Anatolië door islamitische horden vanaf ca. 800 tot 1453. En alle veroveringstochten naar Europa van de Turken vanaf toen die allemaal via Griekenland gingen. Vind je het heel raar dat die Grieken wantrouwend naar het oosten kijken en een tyfushekel aan de islam hebben? Echt?

Sadam was een praktiserend moslim, de Baath-partij was, vanaf de machtsovername van Sadam, een Soennietisch-Islamitische partij. Sadam heeft heeft in 1991 de woorden Alluha Akhbar laten toevoegen aan de nationale vlag. en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Ira...

Het enige misdrijf waar je de VS kan beschuldigen is dat ze die fascist 20 jaar te lang hebben laten zitten. Je weet niet waar je het over hebt. Met je "stabiele en veilige economie". Man man man. Wat een kul.

www.youtube.com/watch?v=CR1X3zV6X5Y

www.youtube.com/watch?v=AcvgAMnMne0

Stormageddon | 07-12-13 | 22:32

@gutgutgut | 07-12-13 | 22:22
Nou vertel. Hoe keihard was die dictatuur? :-)
Ik hoor graag wat meer details.
Wat verantwoord al het geweld nu. En wat is de drijfveer van de jihadi's? (want daar ging het uiteindelijk om) Is dit een ideologische?

lieve | 07-12-13 | 22:27

@Suubi Musajja | 07-12-13 | 22:17
Noem het maar samenzwering.. Beetje knowhow van van het reilen en zeilen in Syrië helpt ook om de toestand te kunnen duiden. Regeringscritici hebben deze gewapende opstand nooit gewild. Zij wilden ook geen coupe, maar hervormingen.

lieve | 07-12-13 | 22:23

Suubi Musajja | 07-12-13 | 22:13 |
Zo heb je altijd gelijk.
Feit blijft dat de vetgemeste machthebbers daar de religie gebruiken om hun volk onder de knoet te houden. Die vetgemeste machthebbers doen dat niet uit frustratie, ze kanaliseren frustratie, zoals het goede volksmenners betaamt. "Als jij ze arm houdt, hou ik ze wel dom" zei vroeger de pastoor tegen de fabrieksdirecteur. 'OK', zei dan de directeur, als jij ze dom houdt beloof ik dat ik ze arm houd." En ze staken een dikke sigaar op en schonken nog eens een dure cognac in.

Schoorsteenveger | 07-12-13 | 22:22

lieve | 07-12-13 | 22:06 |
Nou enlighten me dan, waaruit wel dan? :-)
Je weet niet veel van Syrië.
De regering van Assad is een keiharde dictatuur.
Reden genoeg om in opstand te komen.

gutgutgut | 07-12-13 | 22:22

@Suubi Musajja | 07-12-13 | 22:17
Ik ken mensen die er tussen hadden willen staan, als het daadwerkelijk in eerste instantie om meer democratie gegaan zou zijn.

lieve | 07-12-13 | 22:19

@lieve | 07-12-13 | 22:13
Je hebt in ieder geval de samenzweringstheorieen van een islamiet. De eerste maanden van de opstand waren een absolute verschrikking. Afgrijselijk geweld tegen een totaal onvoorbereid volk. Als je er tussen had gestaan had je er meer van begrepen.

Suubi Musajja | 07-12-13 | 22:17

@Suubi Musajja | 07-12-13 | 22:09
Nee idd, niet goed gecoordineerd, wapens kwamen niet op de afgesproken datum aan en her en der foutjes in de communicatie. Zodat een so called 'spontane opstand' op 15 maart al in februari werd aangekondigd op internet.

lieve | 07-12-13 | 22:13

@Suubi Musajja | 07-12-13 | 22:08
(en dus uiteindelijk wel degelijk gevoed door frustratie vanuit het verarmde volk)

Suubi Musajja | 07-12-13 | 22:13

PeterWeter | 07-12-13 | 21:55 |
"Atheisten hebben niets gemeen zeg je."
Dat klopt dan ook als een bus. Jij hebt en er zijn geen argumenten dat ze wel iets gemeen zouden hebben.
Dat de christenen zich beter ontwikkeld zouden hebben dan "DE" atheïsten is onjuist. Wetenschap en technologie zijn ontwikkeld door voornamelijk atheïsten, maar ook gelovigen hebben bijgedragen.
De LEIDING van de katholieke kerk vergreep zich aan de aan hun toevertrouwde kinderen op grote schaal en de gelovigen keken weg. Wordt eindelijk wakker en houd op met die smoesjes.

gutgutgut | 07-12-13 | 22:10

@lieve | 07-12-13 | 22:06
Dat schrijf ik er toch onder? En nee, zo gecoordineerd was het niet.

Suubi Musajja | 07-12-13 | 22:09

@Schoorsteenveger | 07-12-13 | 21:59
De politiek in SA is ingewikkeld. Er is een driehoek van koningshuis, olie, en geestelijken, die elkaar nodig hebben en tegelijkertijd zo veel mogelijk van elkaar af willen blijven. De geestelijken hebben het volk nodig, en het koningshuis heeft de geestelijken nodig. Om de geestelijken tevreden te houden wordt inderdaad veel geld gestoken in evangelisme. Maar zowel de koning, hoeder van de twee heilige moskeeen, als de olie, zijn in feite totaal niet geinteresseerd in religie.

Suubi Musajja | 07-12-13 | 22:08

@Suubi Musajja | 07-12-13 | 21:52
"Ik ben zijdelings betrokken bij de opstand in Syrie, en kan je verzekeren dat deze oorlog niet vanuit moslimfundamentalisme is geboren."
Nou enlighten me dan, waaruit wel dan? :-)
Is het niet zo dat sympathisanten gelieerd aan de verboden Syrische Moslimbroederschap deze opstand al ruim van te voren aan het voorbereiden waren, mede gefinancierd door Qatar en SA? En dat dee juist de reactie van de regering hebben uitgelokt. Dat die organistaties er special media teams aanwezig waren die het allemaal vastgelegd hebben?

lieve | 07-12-13 | 22:06

@Suubi Musajja | 07-12-13 | 21:54 |
Een fobie is een psychische aandoening. Mensen die kritiek hebben op de Islam of welke religie dan ook wegzetten als mensen met psychische problemen?? Dat slaat echt nergens op.

Hobbykip | 07-12-13 | 22:01

@PeterWeter | 07-12-13 | 21:55


Niet-gelovers werden zelden door de christelijke kerk vervolgd. Lees Montailluou van Emmanuel Ladurie. De kerk spoort daar ketters op, maar laat aperte ongelovers - die bestonden ook in de middeleeuwen, klaarblijkelijk - ongemoeid. Ketters brachten ongelovigen van het rechte pad en verdierven zo onschuldige zielen die dan naar de hel gingen. Het was dus voor gelovigen bijna erger dan moord. Ongelovigens diende simpelweg bekeerd te worden.

omanders | 07-12-13 | 22:01

@Suubi Musajja | 07-12-13 | 21:54 |
Een fobie is een psychische aandoening. Mensen die kritiek hebben op de Islam of welke religie dan ook wegzetten als mensen met psychische problemen?? Dat slaat echt nergens op.

Hobbykip | 07-12-13 | 22:00

Suubi Musajja | 07-12-13 | 21:55 |
Het zijn niet de gefrustreerden die geld pompen in fundamentalistisch yuig, het is de puissant rijke bovenlaag die dat doet, uit verveling, en met het idee dat dasrmee de eigen machtspositie het beste gediend is.

Schoorsteenveger | 07-12-13 | 21:59

@Suubi Musajja | 07-12-13 | 21:45
Interessant hoe jij het om weet te keren nu. Is het nu niet juist de retoriek van de mainstream islam om zich het katje in het nauw te voelen? Is dat niet precies de trigger voor bijvoorbeeeld de patatjihadis om naar Syrië te vertrekken om hun onschuldige onderdrukte broeders en zusters te gaan beschermen? Want ze zijn altijd de eeuwige underdog en krijgen zoveel weerstand, terwijl ze alleen maar hun geloof willen belijden?
Dat vrouwen massaal onderdrukt worden en dat ze discrimineren naar andersdenkenden, middeleeuwse wetten nastreven, die wetten anderen willen opdringen en dat dat nu juist op weerstand stuit bij andersdenkden ontgaat ze volledig.

lieve | 07-12-13 | 21:57

@Schoorsteenveger | 07-12-13 | 21:39
Ik heb lang in Saudi Arabie gewerkt, en geloof me, ze zijn niet stinkend rijk. Sommige mensen zijn stinkend rijk, mensen die door het westen actief en militair gesteund worden. Een groot deel van het volk is arm en dus inderdaad gefrustreerd.

Suubi Musajja | 07-12-13 | 21:55

gutgutgut. Je spreekt jezelf constant tegen en je verhaal klopt niet. Atheisten hebben niets gemeen zeg je. Waarom vallen ze dan onder de noemer 'atheisten'? Schijnbaar hebben ze wel degelijk iets gemeen en dat is anti-religie, net als Mao, Stalin, Lenin en Hitler dus.

Met name de 1e 3 hebben vele tientallen miljoenen mense de dood ingedreven, gemarteld en vervolgd omdat ze geloofden, meer niet. En dan praten we over TIENTALLEN jaaren geleden.

Hoe lang is het geleden dat niet-gelovigen werden vervolgd door Christenen? HONDERDEN jaar geleden.

Schijnbaar hebben de Christenen zich dus meer en beter ontwikkeld dan de atheisten. Hun geschiedenis van vervolging, moord, marteling en gruwel jegens andersdenkenden is redelijk recent. Wat dat betreft volgens ze zo'n beetje de evolutielijn van de islam.

Ik zei een 'handjevol' omdat het in verhouding met naar schatting 3 miljard Christenen maar een 'paar; zijn die zich aan kinderen hebben vergrepen (0,00000000003) procent. En ze handelden NIET vanuit hun geloof. Het geloof of God of Jezus hadden er helemaal niets mee van doen. Daarom kun je het ze niet als Christen aanrekenen.
Als een slager zich aan een kind vergrijpt zijn dan de slagers viespeuken? Heeft toch niets te maken met zijn 'slager' zijn toch?

Moslims moorden wel all over the world vanuit hun geloof. Ook atheisten nog vrij recent.

PeterWeter | 07-12-13 | 21:55

@Suubi Musajja | 07-12-13 | 18:28


"Geopolitiek delen christenen de lakens uit, en installeren moordzuchtige en rovende regimes in gemarginaliseerde islamitische samenlevingen."


Hoewel dat in de Koude Oorlog inderdaad is gebeurd is men in Egypte er momenteel van overtuigd dat Obama een moslimbroeder is. De huidige Egyptische opvolgers van Moebarak zijn dan ook geen vrienden van de V.S.


En geopolitiek wordt er momenteel zo goed als geen lakens meer uitgedeeld. Pax Americana is voorbij, zoals je in Syrie kan zien. Ook jij gaat dat nog missen, overigens.

omanders | 07-12-13 | 21:54

@Hobbykip | 07-12-13 | 21:49
Ik weet niet zo goed wat ik met one-liners zoals deze aanmoet. Er bestaat een steeds grotere haat jegens de Islam, en angst dat de Islam de wereld overneemt. Mensen noemen dat Islamofobie. Als jij jezelf op semantische manier wil verdedigen, prima, maar weinig interessant.

Suubi Musajja | 07-12-13 | 21:54

Suubi Musajja | 07-12-13 | 21:45 |
Elke realiteit is er een die geschapen is. Het is nogal hovaardig om te menen de realiteit als realiteit te kunnen zien en vanuit die positie te oordelen over de waarnemingen van anderen. Inderdaad zien we in de geschiedenis steeds dezelfde retorieken, maar die zien we niet slechts in één hoek. De ene retoriek triggert de andere, er wordt door het totaal aan retorieken een taalruimte geschapen waarbinnen het ene zegbaar is en het andere niet. We hebben, naar mijn idee althans, weinig tot niets begrepen inzake de dynamieken van discoursen die elkaar bepalen. De recente Zwarte Piet-discussie hier ten lande is wat mij betreft een goed voorbeeld. Beschuldiging van racisme, van onbewust racisme, van institutioneel racisme creëert een velld waarbinnen degenen die zich aangesproken voelen zich gaan uiten. Ik zeg niet dat het ene unicausaal het andere veroorzaakt, maar ik denk wel dat een bepaald discours het in zich heeft om katjes in het donker te creëren, en dat het dan een al te simpele redenering is om achteraf te verklaren dat die katjes zichzelf in het leven geroepen hebben.

Schoorsteenveger | 07-12-13 | 21:54

@Suubi Musajja | 07-12-13 | 20:50
Ah, dus die hele lieve Sadam, die een stad vol Koerden vergaste en een decennium oorlog voerde tegen buurland Iran was natuurlijk veel beter voor de volksgezondheid in Iran. Maar dat was natuurlijk een schone legale [kuch] oorlog.

En dan beperk je het opeens tot het laatste decennium? Goh. De 1390 jaar daarvoor kwamen opeens niet goed uit? Ik kan uit de afgelopen 50 jaar al een hele rij noemen. Maar als de legaliteit blijkbaar opeens irrelevant is waarom noemde je het dan wel? En waarom reken je het westen moord- en slachtpartijen aan die moslims zelf, onderling begaan? Die zijn niet verantwoordelijk voor hun eigen daden? Want? Zielig?

Nou, ik ben benieuwd hoe je het allemaal weer recht gaat lullen uit naam van de verhevene en de religie van de vrede.

Stormageddon | 07-12-13 | 21:53

@lieve | 07-12-13 | 21:34
Wat zeg je nou? Dit wordt toch wel al te bar. Ik ben zijdelings betrokken bij de opstand in Syrie, en kan je verzekeren dat deze oorlog niet vanuit moslimfundamentalisme is geboren. Geweldloze demonstraties voor democratie en tegen het moorddadige regime van Assad werden verstoord door sluipschutters die willekeurig mensen doodschoten. Dat liep steeds verder uit de hand, met steeds schaamtelozer geweld tegen de demonstranten. Zo ontstond een burgeroorlog, en, inderdaad, dat is een goede voedingsbodem voor extremisme. Precies waar we het over hadden dus. Maar als je in het Syrie-conflict nu op zo'n perverse manier causaliteit gaat omdraaien dan ben je echt heel erg akelig bezig.

Suubi Musajja | 07-12-13 | 21:52

@Suubi Musajja | 07-12-13 | 21:45 |
Islamofobie bestaat niet net zo goed als er geen Christianofobie bestaat.

Hobbykip | 07-12-13 | 21:49

@Schoorsteenveger | 07-12-13 | 21:30
Het idee alleen al dat van alle regio's op aarde wij de 'katjes in het nauw' zouden zijn. Islamofobie begint zulke ontzettend vreemde vormen aan te nemen, waarin een realiteit wordt geschapen die op geen enkele strookt met wat ik in het dagelijks leven om me heen zie. Maar effectief is het: steeds maar weer dezelfde retoriek, al zo vaak in de geschiedenis herhaald, en voor je het weet voelen we ons allemaal als kruisvaarders die de poorten van Wenen verdedigen.

Suubi Musajja | 07-12-13 | 21:45

lieve | 07-12-13 | 21:34 |
En vanuit welke frustratie menen de Saudi's het morele recht te hebben om werelkdwijd hun oliedollars in ontwrichtend fundamentalisme te steken? Stinkend rijk zijn die lui, vanwege de olie die De Verhevene voor hen in de grond heeft gestopt. En wat doen die luie flikkers uit naam van die Verhevene? Jihad financieren. Ze kunnen niks beters verzinnen, die armen van geest, dan stoken en ontwrichten.

Schoorsteenveger | 07-12-13 | 21:39

@Suubi Musajja | 07-12-13 | 21:16
"maar zonder een voedingsbodem van frustratie en uitzichtloosheid krijg je nooit de schaal van terreur die we nu in het MO zien"

Welke frustraties hadden extremisten in Syrië dan? Dat het land nu een grote puinhoop is geworden?
Enige dat ik me kan bedenken is dat al-Assad in 2010 vrouwen verbood hoofddoekjes te dragen op de universiteit, zodat er meer gelijkheid was. Of dat je als diender in het Syrische leger wel eens een gebed anders moest plannen omdat andere zaken voor gingen.
Verder viel het allemaal reuze mee met de economie daar. Syrië kent geen staatsschuld. Daarnaast is onderwijs en gezondheidszorg gratis voor iedereen.

lieve | 07-12-13 | 21:34

Suubi Musajja | 07-12-13 | 21:28 |
Ik vrees dat je 'm goed begrijpt.

Schoorsteenveger | 07-12-13 | 21:30

@Pierre Tombal | 07-12-13 | 21:23
Ik hoop dat ik je verkeerd begrijp.

Suubi Musajja | 07-12-13 | 21:28

@gutgutgut | 07-12-13 | 21:00
Interessant punt dat je maakt, want van wie was nu eigenlijk die foute ideologie waardoor Breivik los ging? Volgens Breivik zelf was dat namelijk die van de Noorse arbeiderspartij, welke hem een andere leefomgeving opdrong waar hij niet van gediend was. In zoverre deel ik jouw vrees dat nog veel meer katjes in het nauw rare dingen kunnen gaan doen wanneer de leidende politiek in Europa hun huidige pad blijven volgen.

Pierre Tombal | 07-12-13 | 21:23

@gutgutgut | 07-12-13 | 21:00
Ik denk het echt niet. Irak werd pas een ellendige hoop terreur nadat de stabiele en min of meer veilige economie tijdens de invasie verwoest werd. In Griekenland begonnen aanslagen tegen islamitische immigranten tijdens een verwoestende crisis. In Oeganda begonnen afschuwelijke terreurlegers niet toevallig in het actief benadeelde, uitzichtloze noorden. Vergeet niet dat Irak (en in mindere mate Syrie) een zeer seculier land was, met minimaal moskeebezoek. Er zijn wel ideologieen nodig om mensen over het randje te helpen, maar zonder een voedingsbodem van frustratie en uitzichtloosheid krijg je nooit de schaal van terreur die we nu in het MO zien. Niet mee eens?

Suubi Musajja | 07-12-13 | 21:16

Suubi Musajja | 07-12-13 | 20:53 |
Zoiets als "vroomheid"?
Dat is ook een begrip dat heeft geleid tot veel ongelukken.

gutgutgut | 07-12-13 | 21:15

Moi2 | 07-12-13 | 14:56 |
"Neem als voorbeeld het en masse importeren van laag laagopgeleide buitenlanders met een agressief middeleeuws geloof/levensovertuiging.
Volkomen onzinnig maar omdat "hogerhand" Links had bepaald dat dit moest werd dit door Links Nederland heel fanatiek verdedigd.
...
Tegen zulke stupiditeit is het heel moeilijk praten."

Je maakt jezelf hiermee volstrekt belachelijk. De gastarbeiders zijn zoals al zovaak gemeld, naar Nederland gehaald door het bedrijfsleven en de heersende politiek waartoe destijds "links" (PvdA, CPN) niet behoorde.
Je harde oordeel over "links" keert zich tegen jezelf.
Moi2 | 07-12-13 | 14:56 |

gutgutgut | 07-12-13 | 21:12

@Suubi Musajja | 07-12-13 | 20:52
Gaat nergens over. In de regel zijn het namelijk de daders zelf die hun misdrijf verklaren aan de hand van islam. Leuk overigens dat je in je tegel onderscheid tussen islam en de islamitische cultuur (aka islam) maakt. Dat besef is nu net waar vele Nederlanders de politiek graag mee zouden doordringen.

Pierre Tombal | 07-12-13 | 21:11

Suubi Musajja | 07-12-13 | 20:46 |
Ik ben bang dat Breivik geen uitzondering is maar juist een voorbeeld van het feit dat alleen een foute ideologie voldoende drijfveer kan zijn voor misdaden die wel "krankzinnig" genoemd worden maar het niet zijn. Armoede moet bestreden worden maar ook de ideologie zelf.

gutgutgut | 07-12-13 | 21:00

@Tricephalus | 07-12-13 | 19:16
Moet jou, na al die jaren, nog steeds worden uitgelegd dat voor veel moslims 'jihad' een volstrekt vredig en onschuldig begrip is? Je best doen voor god etc?

Suubi Musajja | 07-12-13 | 20:53

@Pierre Tombal | 07-12-13 | 18:54
Interessant punt, en eigenlijk helemaal mee eens. Laten we ophouden iedere misdaad die ooit door een moslim gepleegd wordt op conto van de islam of de islamitsche cultuur te schrijven.

Suubi Musajja | 07-12-13 | 20:52

PeterWeter | 07-12-13 | 20:23 |
"een handjevol priesters"
Het doet je geloofwaardigheid geen goed dat je het massale misbruik door katholieke geestelijken probeert te bagatelliseren.
"een atheistisch centrum voor daklozen opvang. Oh die bestaan niet "
www.tussenvoorziening.nl/Daklozenopvan...
"alle 4 overtuigd atheïsten"
Redenering klopt niet. Atheïsten hebben onderling niets gemeen. Maar een Paus die een coalitie leidt om Paraguay uit te moorden wordt door alle katholieken als leider erkend. Die nemen daarmee hun verantwoordelijkheid, net als wanneer ze eeuwen lang wegkijken bij massaal misbruik. Je kunt de Chinese communisten Mao's daden aanwrijven, mij niet. Hetzelfde geldt voor de 3 andere atheïstische schurken.

gutgutgut | 07-12-13 | 20:51

@Stormageddon | 07-12-13 | 19:55
Ja dat klopt, meestal werd de trekker overgehaald door lokale elementen. Maar de situatie werd door westerse legers geschapen. Als je een land in chaos stort heb je meer schuld dan alleen de mensen die je zelf vermoord. 7149 is overigens alleen irak, zoals je zelf schrijft. Legale oorlogen door Moslims? Lijkt me irrelevant, maar er zijn voor zover ik weet in het afgelopen decennium geen oorlogen begonnen door islamitische overheden tegen westerse landen. Zou sowieso weinig veranderen aan het feit dat Irak illegaal was.

Suubi Musajja | 07-12-13 | 20:50

@gutgutgut | 07-12-13 | 20:00
Klopt, je blijft uitzonderingen houden. Was overigens geen moslim.

Suubi Musajja | 07-12-13 | 20:46

@kapotte stofzuiger. Superintelligent om een paar miljard Christenen achteloos te veroordelen omdat een handjevol priesters zich niet kon inhouden.

Hitler, Stalin, Lenin en Mao waren alle 4 overtuigd atheisten. Als ik nu een parallel trek naar jouw mongolide stelling zijn dus alle atheisten massamoordenaars, verkrachters en het meest verachtelijke soort mens dat er bestaat.

Gefeliciteerd. Dan ben ik toch liever Christen.

Oh ja, waar ga je eten en slapen als je ooit dakloos wordt? Toch niet naar een kerk of het leger de Heils toch? Nee zoek dan naar een atheistisch centrum voor daklozen opvang. Oh die bestaan niet? Waarom toch niet? Omdat alle atheisten moordensaars, egoisten en zieke idioten zijn. Toch?

Dit is toch jouw niveau van redeneren en overigens van vele eenvoudigen van geest hier.

PeterWeter | 07-12-13 | 20:23

ZSU-23-4 | 07-12-13 | 18:45 |
"Anyway, weet u waarom Jansen voorspelbaar is?"
Het gaat altijd over hetzelfde en hij meldt nooit iets nieuws?
Hij had bijvoorbeeld kunnen melden dat de regering de steun van de SGP nodig heeft en daarom via een omweg toch nog godslastering strafbaar wil stellen.

gutgutgut | 07-12-13 | 20:10

Stormageddon | 07-12-13 | 19:55 |
"Noem mij eens 3 *legale* oorlogen van moslims"
Dat verandert niets aan het feit dat de invasie in Irak in 2003 illegaal was.

gutgutgut | 07-12-13 | 20:03

@Suubi Musajja | 07-12-13 | 18:28 |
"Aanslagen van moslims tegen christenen hebben in diezelfde tijd tot zo'n 5000 doden geleid"
Moslimextremisten maken veel meer slachtoffers onder andere moslims dan onder christenen.
"socio-economische positie"
Ik vrees dat dat niet helpt. Kijk naar het geval Breivik. Hij was niet gek, had had een goede socio-economische positie. Zijn ideologie alleen maakte hem tot extremist.

gutgutgut | 07-12-13 | 20:00

@Suubi Musajja | 07-12-13 | 18:28
Noem mij eens 3 *legale* oorlogen van moslims in de afgelopen... pak 'm beet, 1400 jaar?
Nou vooruit, eentje dan?

(En FYI, 95% van de Irakese doden waar je op meent te doelen zijn omgebracht door moslims. Niet door westerse legers, maar door moslimstrijders. Slechts 7419 burgers zijn door oorlogshandelingen van de VS en geallieerden omgekomen in 2003. De grafiek van de jaren daarna is alleen al veelzeggend.
Bron: www.iraqbodycount.org/database/ )

Stormageddon | 07-12-13 | 19:55

En dan zijn er naar ik gehoord heb zelfs mosselwijven die "Jihad" heten. Een samenleving die een beetje goed bij zijn hoofd is had die natuurlijk allang het continent uit gestampt.

Tricephalus | 07-12-13 | 19:16

@Suubi Musajja | 07-12-13 | 18:28
Lekker dan. Maak jij alvast een vliegende start door de complete westerse wereld als christelijk te benoemen en alle door onder andere de Taliban uitgemoorde dorpjes op het conto van de "christelijke" invasiemachten, waar deze dorpjes dan zogenaamd mee zouden samenwerken, te plaatsen.

Pierre Tombal | 07-12-13 | 18:54

onze socioeconomische positie, en als je iets wil veranderen, begin dan daar.
Suubi Musajja | 07-12-13 | 18:28 |
Wat bedoelt u?
Moeten we rijker worden ten opzichte van Saoedi-Arabië?
Minder productief misschien?

ZSU-23-4 | 07-12-13 | 18:52

gutgutgut | 07-12-13 | 18:13 |
Ik heb vandaag de PvdA nog niet eens genoemd, maar u meent dat toch te hebben moeten lezen?
Anyway, weet u waarom Jansen voorspelbaar is?
Het is omdat hij schrijft over zaken die veel mensen wel weten, miljoenen mensen hangen het aan en het is al honderden jaren het vaste mantra van een bepaald geloof.
Daarom is Jansen voorspelbaar en niet andersom.
Jansen voorspelt en beschijft het voorspelbare, maar de gevestigde politiek kan en wil er niet aan, daarom zullen wij beledigers van het "ware" geloof hen langzaam maar zeker de duimschroeven aandraaien.
En weet je wat, dat verbod op beledigen komt er niet, want ze kunnen het niet (bij de overheid). Het is pure bluf en wat gepruttel in de marge, maakt niet uit dat de overheid in het centrum van de macht staat, samen met Brussel, toch zijn ze in dit opzicht slechts marginaal.
De islam echter, is redelijk voorspelbaar. Versteende, dode gedachten van allang overleden mensen over dingen (die de grondslag van alles wat is zouden moeten zijn), maar dingen zijn die niet echt bestaan, zoals de hemel, Allah, de geile maagden, .... etc.
Tja, daar tegenover gesteld is de vrije geest, onverankerd in het geloof van Allah en dus niemands bitch, uiterst onvoorspelbaar.
Niet mijn probleem overigens.

ZSU-23-4 | 07-12-13 | 18:45

Illegale oorlogen door christenen tegen moslims hebben de laatste tien jaar meer dan 150,000 burgerdoden opgeleverd. Aanslagen van moslims tegen christenen hebben in diezelfde tijd tot zo'n 5000 doden geleid. In CAR staat een genocide door christenen van moslims voor de deur. Geopolitiek delen christenen de lakens uit, en installeren moordzuchtige en rovende regimes in gemarginaliseerde islamitische samenlevingen. Ik denk niet dat 1 godsdienst beter is dan de andere - het is allemaal niet best - en natuurlijk hangt het altijd af van naar wie je luistert, maar de koude cijfers wijzen er toch echt niet op dat de islam per se gewelddadiger is. Hou op met te proberen culturen, rassen of religies op een hierarchische schaal te plaatsen: ons gedrag wordt voornamelijk ingegeven door onze socioeconomische positie, en als je iets wil veranderen, begin dan daar.

Suubi Musajja | 07-12-13 | 18:28

ZSU-23-4 | 07-12-13 | 17:14 |
Een wereldwijde samenzwering van het kwaad tegen het goede.
Met de PvdA in het centrum.
Goh, interessant.
Moet jij hier niet eens een paar columns schrijven,
dat is wat minder voorspelbaar dan Jansen (de Arabist).

gutgutgut | 07-12-13 | 18:13

Beste Hans,
Wanneer neem je een plaats in de tweede kamer?
Mijn steun heb je alvast: het kan geen kwaad een beetje onderbouwde zinnigheid toe te voegen aan het huidige kabinet.
Ik groet u.

ObiWannabee | 07-12-13 | 17:52

Utit | 07-12-13 | 11:17 |
Op basis van deze flutstukjes.
Ben je serieus?

gutgutgut | 07-12-13 | 17:50

wallenberg | 07-12-13 | 17:10 |
Ja kan ik uitleggen.
Het is niet waar.

gutgutgut | 07-12-13 | 17:49

Het enige dat je als verdediging tegen beledigingen nodig hebt is een dikke huid, een gevat weerwoord, en klinkende argumenten.

Juist de mensen die huilen om al die bescherming, ontberen al die dingen, en verdienen daarmee die bescherming niet. Immers, groepen die ook maar één van deze bezitten vallen buiten het beschermbootje.

Piet van het Padje | 07-12-13 | 17:48

@ZSU-23-4 | 07-12-13 | 17:19
Ah ok u heeft om door. Aan de professionaliteit overigens van een vakbekwaam kweker heb ik geen enkele twijfels.

Donar_Thor | 07-12-13 | 17:34

Donar_Thor | 07-12-13 | 17:16 |
Radicale joden en moslims, ze lijken meer op elkaar dan ze zelf graag zouden willen.
Maja, die zomaar even buiten de Thora feestende ongelovigen he.
Doorn in het oog van de sprookjes gelovers.
Weetje dat een goed kweker vast wel een kerstboom kan kweken in de vorm van een dergelijke kandelaar?

ZSU-23-4 | 07-12-13 | 17:19

@ZSU-23-4 | 07-12-13 | 17:11
Mooi riedeltje, maar u weet wel wat de Menorah is waar ik aan refereerde?

Donar_Thor | 07-12-13 | 17:16

wallenberg | 07-12-13 | 17:10 |
Islam en rood hebben dezelfde vijanden, namelijk het in vrijheid levende plebs, dat maar denkt te kunnen doen wat ze willen, het kapitalisme, dat maar feest denkt te kunnen faciliteren om de omzet te verhogen, dat christendom, dat maar denkt liefde en vrede te mogen prediken, onderwijl de stichting van een sosiaalistische staat ondermijnend en nog wel een reeks meer van dergelijke redenen.

ZSU-23-4 | 07-12-13 | 17:14

Veel oorlogen zijn gevoerd onder aanvoering van geestelijk leiders van de christelijke en katholieke kerk. De Paus heeft met alle liefde een heel Frans dorp laten uitmoorden omdat het een economisch en sociaal zeer sterke filosofie had die er van uit ging dat er geen goden bestonden. Deze kring van dorpen groeide sterk. De kerk heeft deze ontwikkeling letterlijk en figuurlijk de nek om gedraaid. Op zich kun je je afvragen of elke groep mensen die zich met elkaar verbinden en groter is dan 10 geen risico's van onredelijkheid met zich meebrengen. En 10 omdat voetbalelftallen dan lekker in de risicogroepen vallen.

Premier Trutte | 07-12-13 | 17:13

Donar_Thor | 07-12-13 | 16:35
Ach, achterhoede gevechten van een zich de intellectuele voorhoede wanende politieke elite.
Wat willen ze doen aan alle kerstbomen in ons land, de belediging van negers met Sinterklaas en nu weer de zware belediging van de islam door een boom te aanbidden en versieren, ipv van de profeet (bullshit kome met hem). Als kerstmis, een heidense gewoonte van oorsprong, niet een zeer zware belediging voor de religie, vooral de islam, is, dan weet ik het niet meer.
En Pasen, wat te denken van een haas die de blije boodschap van het beginnende voorjaar brengt en daarmee de obscuur, waardeloos en vreugdeloze boodschap van de profeet veruit overstemt met een paar paaseieren?
Of Sint Maarten, waar kinderen snoep ophalen in nagedachtenis van de goedheid van een christelijk heilige?
En Oud en Nieuw, ook al een enorm zware belediging van de islam, waar we vuurwerk afsteken om van oorsprong de boze geesten van het oude jaar te verjagen. Nee, geen Allah de niet bestaande klojo meer nodig, wij doen het gewoon zelf even.
Onze maatschappij is zuiver gezien een enorme opstapeling van zware beledigingen aan het adres van de islam en ook wel aan andere gelovigen, continu maar door en door en met de eenvoudigste middelen.
Ik zou zeggen, NPO, klojo's, overheid, links Nederland,.. Doe Er Iets Aan, voor het helemaal uit de hand loopt qua beledigde multiculti medemensen. Dit dreigt onhoudbaar te worden.
Je zou al die beledigden maar de kost moeten geven in je land. Toch?

ZSU-23-4 | 07-12-13 | 17:11

Jaren geleden werd door de rode rakkers hun uiterste best gedaan om het christendom te bashen. Later kwam de islam en diezelfde rooie rakkers omarmden de islam. Kan iemand mij dat uitleggen. Of moet ik me weer richten op het zgn policor.

Rest In Privacy | 07-12-13 | 17:10

Ik zou me er niet te druk over maken, het lukt de overheid niet eens, met alle defcember info die ze hebben over de burgers, zelfs de meest weerloze en kleine critici van de islam klein te krijgen. De overheid wil wel, Brussel wil ook wel, maar ze kunnen het niet. Ze zijn er simpelweg te stom en dom voor. Niet potent genoeg om de ongelovige op dit punt te naaien.
Ik denk dat de overheid bluft op dit punt en Brussel ook.

ZSU-23-4 | 07-12-13 | 17:01

" De sharia geeft een jihadist het recht zijn worteltje te bezorgen in de brievenbus van de jongedames die het land bewonen dat hij voor de islam aan het ontsluiten is."
Volledig helder!
Jihad + De wortel van het kwaad.
Daar kan dokter Corrie nog een puntje aan zuigen.
Maar zij mag helaas niet op scholen uitleggen wat bovenstaande betekent.
Want sex én bewustwording? Brrrr.... daar moeten sommige ouders niks van weten.
Jammer.... had vast leuke en vooral leerzame beelden opgeleverd.

Schietmijmaarlek | 07-12-13 | 16:53

In de Koran staat in elk geval een waarheid als een koe: dichters doen niet wat ze zeggen...

popsipops | 07-12-13 | 16:48

Hans Jansen vraagje, de al dan niet commerciële kerstmis symbolen die all over the world maar voorheen vooral zichtbaar bijvoorbeeld in Washington steeds meer verbannen worden, en de Menorah die daar voor in de plaats komt, wordt dat ook door de Islam of door individuele Moslims aangestuurd?
www.thetruthseeker.co.uk/?p=85313

Donar_Thor | 07-12-13 | 16:35

@Hans Jansen: een uitermate zuivere en zeer correcte analyse. Chapeau.

Reykjavik | 07-12-13 | 16:34

Russells Teapot | 07-12-13 | 11:33, christendom was zestien eeuwen geweld en genocide: hoe vreemd, gisteren was er hier nog iemand die zei dat het christendom hem (m/v) nooit kon bekoren want dat van die andere wang toekeren enz vond hij maar softe leuter.
Maar goed, schitterend artikel weer.

Friedrich Frayek | 07-12-13 | 16:28

Volgens de polletiek en de publieke omroep is de Islam
niets dan liefde en vrede. Waar is dan die zogenaamde liefde en vrede?

Graftak | 07-12-13 | 16:12

Volgens de polletiek en de publieke omroep is de Islam
niets dan liefde en vrede. Waar is dan die zogenaamde liefde en vrede?

Graftak | 07-12-13 | 16:12

als overtuigd atheïst ben ik uit nieuwsgierigheid de koran gaan lezen.
er zijn wel raakvlakken met de bijbel, christenen en moslims aanbidden dezelfde god maar volgens de koran zijn christenen ongelovige honden omdat zij jesus als gods zoon zien terwijl hij een profeet zou zijn. ik heb het nog niet uit maar er veranderen wel stokken in slangen en dat soort dingen. de vrouw is in beide onderdanig aan de man. het ergste is een ondeugende vrouw. meisjes worden ook levend begraven zodat ze hun zonden kunnen overdenken.
kortom, harry potter in de sahara vind ik een betere titel

dat is pech | 07-12-13 | 16:08

Vlees noch vis die Jansen. Beteuterd ordinair zuur mannetje.

Shareholder II | 07-12-13 | 15:47

En daarom zeg ik: "Ga lekker MOSLIMBECIEL zijn in je thuisland! Ver weg van hier!"
Echt, ik heb helemaal niets met die bekrompen wereldvreemde mensen.

dennis8704 | 07-12-13 | 15:26

Religie is onderdeel van het natuurlijk afweersysteem van de aarde tegen overbevolking...

Air van Boven Dorens | 07-12-13 | 15:17

@Einde van de Domheid | 07-12-13 | 13:30 |

Een juweeltje qua voorbeeld van een politiek correcte uitspraak. "At first glance" redelijk, tenzij je wat van geschiedenis en de wereld weet. Dan is het in één keer een volkomen belachelijke uitspraak. Eckhart was kennelijk zo druk met spiritualiteit dat hij spijbelde toen geschiedenis werd gegeven...

Parel van het Zuiden | 07-12-13 | 14:59

Chow | 07-12-13 | 11:57 | + -9 -
Hij probeert Multiculturalistisch Nederland duidelijk te maken dat hun naïeve zelfverzonnen wensrealiteit wat betreft de islam volkomen onzinnig en ronduit gevaarlijk is.
En dat doet hij iedere week met een andere insteek want er zijn meer dan genoeg voorbeelden.
Maar de kern is natuurlijk steeds hetzelfde.
-
Het probleem is dat Links Nederland niet zelf wil of kan nadenken.
Men wil "van hoger hand" te horen krijgen wat nu politiek correct is om te denken of te zeggen.
En dat wordt dan fanatiek verdedigd... met meestal de meest idiote redenaties.
-
Neem als voorbeeld het en masse importeren van laag laagopgeleide buitenlanders met een agressief middeleeuws geloof/levensovertuiging.
Volkomen onzinnig maar omdat "hogerhand" Links had bepaald dat dit moest werd dit door Links Nederland heel fanatiek verdedigd.
Ongeacht hoe duidelijk de realiteit dagelijks liet zien wat voor een slecht idee dat was.
Tegen zulke stupiditeit is het heel moeilijk praten.

Moi2 | 07-12-13 | 14:56

Fuck islam. Christendom is een hypocriete aangelegenheid, maar min of meer onschuldig. Islam is dat niet, dus fuck 'm.

De Aarsonaut | 07-12-13 | 14:56

Het in bochten wringen van deze katholiek met betrekking tot zijn eigen geloof is zielig.
De boodschap van liefde word door vele geweldpassages wel genivelleerd.
Ook het minderwaardig denken over niet of anders gelovige is geïnstitutionaliseerd in het gristendom dus Jansen, does normaal

miko | 07-12-13 | 14:45

Als beledigen vanuit een oud, zogenaamd heilig boekje door gelovigen in dat boekje tegen andersdenkenden en andersgelovigen niet strafbaar is (en niet strafbaar kan zijn, want vrijheid van godsdienst en vrijheid van meningsuiting), dan kan het beledigen van gelovigen door ongelovigen dat ook niet zijn. Een wet die selectief is in de wie er slachtoffer kan zijn van een strafbaar feit is geen wet. Een wet kan pas een wet zijn als hij voor iedereen geldt. Dat lijkt me een wetmatigheid.

Dus niet alleen is het terecht dat Art. 147 is afgeschaft, het betekent ook dat Art. 137 niet kan bestaan, en geschrapt dient te worden. Want hij geldt wel voor mij als ik zeg dat alle moslims een verderfelijke en achterlijke woestijnreligie aanhangen, maar hij geldt niet voor moslims als ze roepen dat ik dood moet omdat het hun boekje staat. Geen gelijkheidsbeginsel, dan geen wet. Simpeler kan ik het niet opschrijven.

En verder wat Hitchens zei:
www.youtube.com/watch?v=jyoOfRog1EM

Stormageddon | 07-12-13 | 14:39

Domheid is de legitimatie van religie.

dubbert | 07-12-13 | 14:26

Respectbothsides | 07-12-13 | 13:51 |
Die keuze is inderdaad aan mezelf, dude, en niet omdat jij dat vanuit jouw levensovertuiging mij toewerpt, al dicht je dat jezelf wel toe. Die keuze is aan mezelf, geheel los van jouw levensovertuiging en jouw Godje. Sterker nog, er is hier helemaal geen sprake van een keuze. Ik bevind mij, en ik twijfel er ten zeerste aan of jij die ruimte die jij leegte noemt ziet, er iin een "jenseits von Gut und Böse" waar jouw Godje gewoon niet in voorkomt. Ik kies niet voor of tegen jouw Godje, ik ben al in een ruimte waarin er geen geloof mij welke God dan ook op kan dringen. De ellende is dat jij, als ik me niets gelegen laat liggen aan jouw waarheden, blijft vinden dat ik ergens tégen kies, iets van me af schud, iets weiger, maar het is andersom, jij breekt mijn ruimte in en wilt die voor mij in gaan kleuren. Maar ik heb geen kladschilders nodig, het leven is kleurrijk genoeg.

Schoorsteenveger | 07-12-13 | 14:20

La Bailaora | 07-12-13 | 13:43 |
Jij denkt al te weten hoe ik hier over denk?
Natuurlijk is dit onacceptabel, mensonterend en wens je niemand toe.
Dit gedrag keurt niemand goed.
Wat gebeurt is kun je niet veranderen wel bestraffen!
Wat je morgen doet wel.

Respectbothsides | 07-12-13 | 13:59

löl met vingers | 07-12-13 | 11:18 | + 35 -
Matig begaafd? Je schat ze nog hoog in.

Pikkestrijder | 07-12-13 | 13:57

Schoorsteenveger | 07-12-13 | 13:38 |
Die keuze is helemaal aan jezelf, en die probeer ik ook niet van je af te nemen.
Ik ben alleen heel vol van God en wens dat ook jou toe. Maar het blijft aan jezelf om voor of tegen hem te kiezen.

Respectbothsides | 07-12-13 | 13:51

wel iemand die relativeert.
@Respectbothsides | 07-12-13 | 13:20
Doe je dat ook bij Dutroux of Fritzl? "Och, dat is allemaal niet zo erg, Dutroux en Fritzl hebben ook recht op hun pleziertjes?"

Dus "kill them where you find them ..." is wat jou betreft prima zo te lezen. Relativeren is dan een vreselijk iets, namelijk het wegkijken voor het kwaad.

La Bailaora | 07-12-13 | 13:43

Respectbothsides | 07-12-13 | 13:40 | + 0 -
Hoe wij hier op aarde zijn gekomen? Denk met een vliegende schotel, geen idee.

Wel goed opgelet tijdens biologie?

Itzamná | 07-12-13 | 13:42

Itzamná | 07-12-13 | 13:36 |
Nee, dat is niet moeilijk te bevatten.
Maar er waren niet altijd mensen op deze aarde.
Hoe komen wij hier op deze aarde?

Respectbothsides | 07-12-13 | 13:40

Respectbothsides | 07-12-13 | 13:32 |
Je doet nu opnieuw hetzelfde. Naast me gaan staan maar dan tegelijk een toonte aan gaan slaan, mij kapittelen, mij een waarheid brengen die ik kennelijk niet bij me draag maar erg nodig heb.
Laat ik je vertellen, dude, dat ik de leegte verkies, wat jij daar ook van vindt. En weet je wat, dude? Ik wil jou die leegte helemaal niet aanpraten of opleggen, ik wil het helemaal niet beter weten dan jij, heb niet de pretentie om die leegte voor een ander op welke wijze ook in te vullen.
Jij weet, zo is mijn bescheiden mening, niet wat het is om naast een ander gaan staan, want jij hebt vanuit jouw levensovertuiging die ander al als 'naaste' kapotgedefiniëerd. Dat heet binnen jouw levensovertuiging naastenliefde, de meest onderdrukkende vorm van menselijke verhoudingen.

Schoorsteenveger | 07-12-13 | 13:38

Einde van de Domheid | 07-12-13 | 13:27 | + -2 -
Wetenschappers denken niet zo en mogen ook zo niet denken.
Verdiep je eens in hoe de werken van Albert Einstein tot stand zijn gekomen. Alsmede Isaac Newton.

duitse herder | 07-12-13 | 13:38

Respectbothsides | 07-12-13 | 13:32 | + 0 -
Dat je op aarde bent, is omdat een paar mensen met elkaar geneukt hebben.

Is dat zo moeilijk te bevatten?

Dat je hier bent, is omdat je ingelogd bent op Geenstijl.

Itzamná | 07-12-13 | 13:36

Einde van de Domheid | 07-12-13 | 13:30 | + 0 -
Die Nederlanders van mohammedaanse overtuiging die naar Syrië vertrekken, die gaan daar hun innerlijke huishouding op orde brengen?

Jawohl!

Itzamná | 07-12-13 | 13:33

-weggejorist-

Respectbothsides | 07-12-13 | 13:32

Schoorsteenveger | 07-12-13 | 13:24 |
Ja. Ik sta naast jou als iemand met een levensovertuiging.
Dude just try it.
We zijn hier niet per ongeluk.

Respectbothsides | 07-12-13 | 13:32

Jihad betekent dat je je innerlijke huishouding op orde brengt.
Zou je ook kunnen weten Jansen.
Met bovenstaande tekst ben je een onderdeel van het probleem, niet van de oplossing!
.

“Whatever you fight, you strengthen, and what you resist, persists.”

― Eckhart Tolle

Einde van de Domheid | 07-12-13 | 13:30

De Islam heeft in zijn belangrijkste boek staan 'geloof in boekenwijsheid' sterker nog 'neem het allemaal letterlijk'. Dat is een edit. (Net zoals de wraakhaatchapters) Dan is namelijk geheel inconsistent met alle andere boeken waaraan de Koran zich lieëert.
Maar zoals een echte wetenschapper betuigt kijkt Hans Jansen voornamelijk naar lieden die 500 jaar na dato hun versie van de hexenhammer schrijven. Chapeau Jansen, hoe gaat het met je winkeltje?

Einde van de Domheid | 07-12-13 | 13:27

Respectbothsides | 07-12-13 | 13:20 | + -2 -
Jij iemand die relativeert?

Je verwart relativering met het verkopen van totale onzin zoals 'Deze eeuwige leegte is alléén te vullen met een eeuwige God.'

Slijmerd, ga je praatjes verkopen aan de vrouwen in SA, Afghanistan en aanpalende heerlijkheden.

Itzamná | 07-12-13 | 13:26

Respectbothsides | 07-12-13 | 13:20 |
Naast elkaar, zeg je, en vervolgens ga je vertellen dat er maar één waarheid en één God is? En dan durf je vervolgens te zeggen dat je relativeert? Mijn God.....

Schoorsteenveger | 07-12-13 | 13:24

Religie is altijd een vorm van totalitaire verdringing geweest en heeft als basis onze geboorte.Dat we ons NIETS van onze geboorte herinneren heeft als reden,dat ze zo afschuwelijk en machteloos over is gekomen,dat we haar totaal verdrongen hebben volgens de filosoof Cioran. Gemakshalve hebben we alle ontwikkeling daarna voor "heilig" verklaard ,ons maar uitgeleverd aan de naaste,die niet zonder troost is.Helaas is de naaste veelal beperkt tot ons gezichtsveld of gehoorafstand.We vullen die wanhopig dan maar aan met onze religie en zijn vervolmakende god,allah ,enz..

Dolphi | 07-12-13 | 13:22

Als je niet gelooft is dat ook een levensovertuiging wanneer je dit erkent kun je naast elkaar staan en discussiëren.
Er is geen geloof (ook dus ongeloof) dat erkent dat er iets mis is met ons mensen. Dit gat, deze leegte is te vullen met hoogmoed en ontkenning van de schriften, deze leegte is te vullen met de wereld van drugs, seks, te vullen met verslavingen, enz (vul zelf in).
Deze eeuwige leegte is alléén te vullen met een eeuwige God.
Wanneer je de muur van hoogmoed en ontkenning laat zakken en alleen maar op zoek gaat. Zul je Hem vinden.

Ik ben jong, geen pedofiel, geen angstige kluizenaar, wel iemand die relativeert.
RESPECTBOTHSIDES

Respectbothsides | 07-12-13 | 13:20

Jan Passant mk2 | 07-12-13 | 13:01 |
Men spreekt vandaag de dag al te snel over geïnstitutionaliseerd racisme, zelfs als het om de symboliek van onschuldige kinderfeestjes gaat. Maar men zou meer oog moeten hebben voor de institutionalisering van het slachtofferschap, de andere zijde van de medaille. De gekrenktheden der religieuzen kunnen ons, als we niet oppassen, in een wurggreep nemen en houden. De gekrenktheden der reigieuzen zijn machtsinstrumenten van religies met ambities.

Schoorsteenveger | 07-12-13 | 13:18

Om bij het begin te beginnen: Wat is in godsnaam 'een religieus gevoel'?

Zelfde als, laten we zeggen, een Keynesiaans gevoel - betekenisloos geleuter dus?
Maar natuurlijk meneer.

Rot toch op met die 'religieuze gevoelens' en ga een baan zoeken, tss.

Itzamná | 07-12-13 | 13:15

@necrosis | 07-12-13 | 12:45 |
Dat zou inderdaad geweldig zijn in Egypte geven ze wat dat betrefd het goede voorbeeld: www.powned.tv/nieuws/buitenland/2013/1...

En als we dan ook nog eens van alle religieuze scholen af kunnen wordt het nog eens wat in deze wereld.

Tot die tijd blijf ik er bij dat we met het Christendom beter af zijn dan met de Islam.

Hobbykip | 07-12-13 | 13:11

Ok, ik ben compleet afgehaakt toen ik in het gelinkte artikel zag staan, over afschaffing van de wet op smalende godslastering: "Het verschil is dat je het bestaan van een god nu mag ontkennen"
Ja hoor, na millennia dat het bestaan van God ontkent is, mag het nu weer, nu een slapende wet is geschrapt. Werkelijk, als je zo dom bent, dan reutel je wat uit de ideologische onderbuik en is ieder gesprek onmogelijk.

Allemaal | 07-12-13 | 13:11

@Guy Veropzoudten | 07-12-13 | 13:06
Inderdaad. Altijd maar hetzelfde gejeremieer over de islam. Maar nooit eens een recept voor een lekkere taart ofzo.

VanBukkem | 07-12-13 | 13:10

Is die Jansen nou ingehuurd om hier elke week hetzelfde liedje te zingen?
Zoals ik in het topic over Wilders en paus al zei: de radicale en militante groepen moslims zijn vrijwel allemaal door Britse en Amerikaanse diensten opgericht en worden nog steeds door hen gerund. Dat leer je niet op school en niet van meneer Jansen.
Het spel van deze clubs is: destabiliseren om vervolgens de leiding over het land over te nemen vanwege olie/opium/uranium/lithium/goud *)
*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Guy Veropzoudten | 07-12-13 | 13:06

" Dat wil niet zeggen dat alle moslims haatdragend of oorlogszuchtig zijn "

Maar hoe moeten we die gasten dan uitselecteren, ingewikkelde zaak.

Uw Verzekeringsadvis | 07-12-13 | 13:06

necrosis | 07-12-13 | 12:36
;-)

L. Rakker | 07-12-13 | 13:03

Dit is geen nieuws. En toch zou dit elke dag voorop elke nieuwsbron moeten staan.

Normpje | 07-12-13 | 13:02

De islam confronteert ons met onze eigen grootste sterkte / tevens zwakheid: vrijheid en mensenrechten.

- Godsdienstvrijheid, maar wat te doen met de islam, die enkel en alleen de islam erkent?
- Scheiding van de machten, maar wat te doen met de islam, die alleen het Laatste Oordeel van Allah erkent? (of het oordeel van wie op dat moment namens Allah spreekt)
- Emancipatie van man en vrouw en homo, maar wat te doen met de islam die dat afwijst?

Er is geen gematigde islam waarmee een "debat" te voeren valt. De islam vertelt al 1500 jaar hetzelfde verhaal en is daar niet vanaf te brengen. Geweld is het antwoord op kritische vragen.

Er zijn "gematigde moslims", maar die komen na hun dood allemaal in de hel - en moeten uitkijken daar niet versneld te geraken door toedoen van "goede gelovigen".

In Nederland is het allemaal (nog) niet zo erg, denken de beschaafdere menschen. Er zijn hier immers "maar" een kleine 2 miljoen moslims. (waar er niet één was, 50 jaar geleden!)
Dat wil zeggen, denken de beschaafden, dat er zo'n 15 miljoen mensen niet moslim zijn.
Maar wat als die verhouding omgedraaid zou zijn? Dat gaat sneller dan fatsoenlijke mensen willen zien.

De islam is heel slecht nieuws voor de mensheid, het is een systeem van brute macht - en de misbruik daarvan. Armoede en achterlijkheid vormen de basis van deze macht. Overal waar de islam in opkomst is, daar nemen armoede en achterlijkheid toe. Het is onmogelijk vrij onderwijs te geven zonder in de problemen te komen met de opperrechters van de islam.

"Onze" politici trekken wel eens "rode strepen", maar nooit om hun eigen macht te beperken. Of voor de voeten van de islam, die zij denken te kunnen beheersen.

Wij hebben al problemen genoeg met de EU, de islam zal daar alleen maar van profiteren.

Jan Passant mk2 | 07-12-13 | 13:01

Ik ga even Deicide luisteren.....

necrosis | 07-12-13 | 12:53

@Modderkip | 07-12-13 | 11:38
Jansen gaat daar helemaal niet aan voorbij, hij noemt het zelfs. Maar hoe het christendom ook moge zijn, dat maakt de islam er niet minder geweldadig op

kees1960 | 07-12-13 | 12:51

Als je kritiek wil kunnen blijven leveren op "groepen" die beschermd worden door de anti-groepsbeledigingsartikelen uit het Wetboek van strafrecht, dan zit er weinig anders op (gezien de jurisprudentie op dit gebied) om dat te doen vanuit een "kenbare geloofsovertuiging" (zie bijvoorbeeld het Van Dijke-arrest). Ik kan de heren en dames van harte het katholicisme aanbevelen. Wij bestrijden al eeuwenlang de Mahumetisterij.

Michiel de Kater | 07-12-13 | 12:50

Utit | 07-12-13 | 12:28

De feiten omtrent de islam zijn al gemeengoed hoor. In het algemeen zijn wij op GeenStijl geen trendsetters als reaguurders, maar verwoorden slechts wat eigenlijk gemeengoed is en wat veel mensen ook tegen elkaar zeggen. We zijn geen opniemakers. En laten we ook de opiniemakers niet overschatten.
Uiteindelijk weten de meeste mensen heus wel dat de islam een potentieel gevaar is. Ik bedoel, hoe achterlijk moet je zijn om dat niet te zien. Het is net als met de weersvoorspellingen van het knmi. Als het knmi voor vandaag mooi weer heeft voorspeld en Jan modaalburger kijkt naar buiten en ziet dat het regent, dan denk ik toch dat hij meer geloof hecht aan zijn eigen ogen dan aan de voorspellingen van de jongens van het knmi.

Rest In Privacy | 07-12-13 | 12:45

@Hobbykip | 07-12-13 | 12:42
Ik ben voorstander van een seculiere staat.
Dat wil zeggen dat zowel de grefo's uit de bible-belt als de stem-moslims van de PvdA hier geen reedT meer te zeggen hebben!

necrosis | 07-12-13 | 12:45

@Muxje | 07-12-13 | 12:34 |

Ik ben trouwens niet echt een atheist. Ik heb eigenlijk nog geen idee hoe de hele zin van het leven en al die dingen in elkaar steken. Te jong, teveel twijfel.
.
Ik heb er wel al flink op gestudeerd en zie niets in de monotheistische benadering en heb daarbij een stevige aversie tegen georganiseerde religie (vooral een machtsinstrument) opgebouwd.
.
Neemt niet weg dat mezelf 100% atheist noemen ook weer te ver gaat. Ik zie daar ook weer geen sluitende onderbouwing voor.
.
Dat is ook mooi. Een beetje mysterie en dilemma is goed voor de geest...

Parel van het Zuiden | 07-12-13 | 12:44

@russels teapot
en genocide te plegen op ongelovigen,

Structureel, waar???

huub2077 | 07-12-13 | 12:44

@necrosis | 07-12-13 | 12:39 |
Dat is erg verleidelijk inderdaad.

Hobbykip | 07-12-13 | 12:42

@Hobbykip | 07-12-13 | 12:35
Religie mag wat mij betreft gewoon verboden worden wegens geestelijke vergiftigingsverschijnselen.

necrosis | 07-12-13 | 12:39

De islam de grond in boren, prima, maar laten we nou niet meteen het christendom de hemel in prijzen!
(Ik wil best geloven dat er iets of iemand op de mensheid neerkijkt, maar aan religies heeft Hij een broertje dood. En de Bijbel is mensenwerk, net als de Koran.)

VanBukkem | 07-12-13 | 12:39

Muxje | 07-12-13 | 12:34 |
Die rechter zit dan met het probleem dat de gelovige, wanneer hij exact dezelfde woorden gebruikt als jij, tóch vanuit een andere positie spreekt. Hij is 'beledigd gelovige', jij bent een 'beledigd burger'. Hij mag refereren aan een Heilig Boek, jij niet. Zijn woorden staan in een brede, rijke context, jouw woorden zijn uit een heilig verband gerukt. Enzovoorts.

Schoorsteenveger | 07-12-13 | 12:38

Hobbykip | 07-12-13 | 12:35 | + 0 -

Slecht is goed om goed tegen slecht te laten zijn.

Smaalpapil | 07-12-13 | 12:37

-weggejorist-

Utit | 07-12-13 | 12:37

@L. Rakker | 07-12-13 | 12:29
Jij bent geen GS scribent, voor jou gelden de huisregels...
*gnehehe*

necrosis | 07-12-13 | 12:36

Ik zeg het al een tijdje:
Het Christendom is in zijn puurste vorm goed > Jesus Christus
De Islam is in zijn puurste vorm slecht > Mohammed

Zo simpel is het!

Hobbykip | 07-12-13 | 12:35

De islam is bedacht en ontworpen dóór mannen, vóór mannen, om uitsluitend mannen tot gerief te zijn.

En het zieke is: tegelijkertijd hebben die mannen alles dat met seksualiteit en plezier te maken heeft, dusdanig getaboeïseerd dat de gemiddelde moslimman, vooral in seksueel opzicht, zo gefrustreerd is als een eind hardhout.

Geen wonder dat die lui zich altijd zo idioot, hysterisch en gewelddadig gedragen en dat ze continu op zó'n ziekelijke manier gepreoccupeerd zijn met 'mannelijkheid'. Of met wat daar voor moet doorgaan.

Een ziekere, krommere, perversere religie als de islam is nooit bedacht. En die religie heeft van de regio waar ze domineert, een tranendal gemaakt. De islam vergiftigt de geesten van zijn volgers, zorgt voor oorlog en ellende in elk gebied waar ze grenst aan andere culturen, en is bovendien hard op weg de oorzaak te gaan worden van de Derde Wereldoorlog.

Peter Emile | 07-12-13 | 12:35

@Parel van het Zuiden 11:36: Dat geeft ons atheïsten misschien geen uitweg, maar wel een mooie manier om die idiote tweedeling in de wet aan de kaak te stellen.

Laten we vanaf nu onze openbare beledigingen en verwensingen doen in de vorm van bijbel- of koranteksten, waar we dan alleen het lijdend voorwerp in aanpassen. Ongelovigen worden in de koran met o.a. met varkens vergeleken; verander dat woordje in "moslims" en je bent er. Wordt een leuke discussie in de rechtbank: als ik het niet mag zeggen mag het dus ook niet in de koran staan. Maar is het gelovigen wel toegestaan en mij niet, dan hebben we dus een wet en een staat die op grond van geloofsovertuiging discrimineert.

Muxje | 07-12-13 | 12:34

-weggejorist-

Utit | 07-12-13 | 12:34

Ommezwaai | 07-12-13 | 11:51
Gevangenisstraf in Nederland is dus gewoon een lachertje, zeker de hoogte van deze straf.
Zo moet je het lezen, Einstein.

Ommezwaai | 07-12-13 | 12:34

De boekengodjes hebben verdacht veel menselijke trekjes.

Smaalpapil | 07-12-13 | 12:33

@necrosis | 07-12-13 | 12:28

Ik vind het wezenlijke verschil tussen deze religies, zo ook door Hans Jansen aangegeven, veel belangrijker... daar hebben we namelijk in deze wereld mee te dealen tenslotte.

Dat het beiden sprookjes zijn doet dan even niet ter zake, hoe gelijk je ook mag hebben!

Fatwabuster | 07-12-13 | 12:33

Dekt Hans Jansen nu al zijn eigen aftocht door te 'stellen dat', zodat hij het zogenaamd niet zelf zegt? Stel dat ik zeg: 'Hans Jansen is een lafbek', kan dat dan zomaar?

L. Rakker | 07-12-13 | 12:29

Als zij nou in hun eigen land blijven dan is er niets aan de hand voor de westerse beschaving... ze zoeken het dan zelf maar uit.
Maar de linkse politieke partijen denken in termen van saamhorigheid. En nu moeten de westerse landen anders denken dan hun eigen cultuur. Dat kan dus niet.
.
De uitkomst is weerstand tegen de cultuur van een ander en de bescherming van je eigen cultuur.
De linkse politieke partijen weten daar geen raad mee en noemen het nu maar snel: Discriminatie...

duitse herder | 07-12-13 | 12:28

Het grote probleem is dat onze eigen staatsrechtelijke systeem voor een groot deel ruimte bied aan religieuze partijen, in het bijzonder de christelijke kant. Deze partijen bepalen met hun religieuze agenda de vorm en inhoud van onze wetgeving of hebben er invloed op. Zolang het mogelijk is voor mensen in onze samenleving hun ongefundeerde levens theorieën de vrije loop te geven met onze wetten zullen we dit soort uitwassen niet aan kunnen pakken.

Wat Nederland eerst nodig heeft is een grondwet waarin ondubbelzinnig en duidelijk wordt vermeld dat de staat en kerk/moskee/etc gescheiden zijn. Een religieuze partij behoort geen partijrecht te hebben in onze regering/oppositie. En behoort al helemaal geen wetten schrijven of de regering te frustreren in het opzetten van wetten (lees abortus wet, eigen leven beëindigen, etc., etc.), in het belang van de religie.

Wat meneer Jansen vraagt, moet er een wet komen voor het publiceren van religieuze meningen die oproepen tot haat of zouden kunnen aanzetten tot strafbare feiten. Het lijkt mij dat we eerst onze eigen st(r)aat moeten schoonvegen, voordat we überhaupt tot zo iets kunnen overgaan. Een scheiding van kerk en staat lijkt mijns inziens evident!

Niet te vergeten dat onze huidige wetgeving vaak al voorziet in een eventuele aanpak van groepen en/of individuen die oproepen tot haat, zei het wel of niet van religieuze aard. Vaak is de handhaving ver te zoeken ....

Fray | 07-12-13 | 12:28

@Fatwabuster | 07-12-13 | 12:24
En de overeenkomst: beiden zijn verzonnen door mensen!!!!

necrosis | 07-12-13 | 12:28

-weggejorist-

Utit | 07-12-13 | 12:28

je mag niks zeggen over religies of het is belediging. Desondanks wordt ik al mijn hele atheistiscge leven beledigd door religekken die me op straat, an de deur en in geschrift aanvallen over mijn levenswijze: ik ben minder dan zij, groep op voor galg en rad en ben een product van de duivel. Ik moet me onderwerpen aan hun regels wat betreft winkelsluiting, vergaderverbod en stilte voor het eten om dat tuig hun pre-maaltijd rites uit te laten voeren.
Geen enkel geloof zou meer bescherming of recht moeten hebben dan de gewone burger.
Als de gewone burger op zondagochtend niet samen mag komen (ja, werkelijk) dan ook christenen niet. Als de gewone burger niet halal of kosher mag slachten dan ook de moslim en de jood niet.
Joodse bakkers mogen open zijn op zondagochtend, waarom dan een atheistische bakker niet?

kees1960 | 07-12-13 | 12:27

Schoorsteenveger | 07-12-13 | 12:25

Vooral met de laatste zin ben ik het eens.

Rest In Privacy | 07-12-13 | 12:27

Ach , het probleem mannenoverschot moet je
niet zo opblazen . Dat doen ze zelf wel.

nemeton | 07-12-13 | 12:27

Prima stuk wederom. Nu begrijp ik ook waar dat morco huftertje 'ik neuk jullie allemaal de moeder' vandaag heeft. Dat is gewoon onderdeel van in de islam waar we aan moeten!

Nimby_007 | 07-12-13 | 12:27

Alleen liefde of haat bestaan. De rest is allemaal een verzinsel van idiote mensen die een poging hebben gewaagd het leven te begrijpen.

MisterWrong | 07-12-13 | 12:26

Het probleem is dat religieuze gevoelens zich bevinden in het hoofd van de gelovige, en dat krenking van die religieuze gevoelens enkel indirect vastgesteld kan worden, namelijk door die gelovige te ondervragen of hij zich al dan niet gekrenkt voelt. Met andere woorden, de gevoelens van de ander, zoals geuit door die ander, lijken te bepalen of datgene wat ik gezegd heb bij wet toelaatbaar is of niet.
Dat is een heel vreemde constructie. Als persoon B gewoon maar zegt "ik voel me in mijn religieuze gevoelens gekrenkt door wat persoon A zei", dan dient bij wet persoon A vervolgd te worden.
Het grote probleem voor de rechter is uiteraard hoe die zogenaamde gevoelens die indirect, via de uiting, aan hem worden getoond, in te schatten. Zijn het ware religieuze gevoelens? Wanneer zijn gevoelens echte religieuze gevoelens? Als het een 'echt' geloof betreft, een erkend geloof? En voelt de persoon zich werkelijk gekrenkt? Wat is dat, krenking? Is die meetbaar? Zijn er gradaties? Mag een beetje krenking wel, maar veel krenking niet?
En dan blijkt pas wat er wezenlijk speelt hier. Die gelovige imoet lid zijn van een gemeenschap, een geloofsgemeenschap, een erkende geloofsgemeenschap, en die gemeenschap is medebepalend, allesbepalend als het gaat om die gevoelens. Die gemeenschap kneedt vanaf de geboorte de gevoelens van die gelovige, structureert deze, stuurt deze, vormt deze naar een voor die gemeenschap ideaal evenwicht. Het is de groep die de religieuze gevoelens aanreikt en oplegt.
Erger nog, het is diezelfde groep die voorstructureert wanneer de gelovige zich gekrenkt dient te voelen en ook hoe hij die gekrenktheid dient te uiten.
Kortom, het is de groep die uiteindelijk bepaalt wanneer het individu zich gekrenkt mag voelen of moet voelen.
Maar uiteiindelijk, en dat is de grote ellende waarin we terechtgekomen zijn, zijn het de volksmenners die die groep, en daarmee het te krenken individu, aansturen, en mutatis mutandis zijn het ook diezelfde volksmenners die bepalen of persoon A vervolgt gaat worden voor wat hij heeft gezegt.
Dat is Sharia in volle werking. Er zijn regeltjes en voorschriftjes die aldus bij voorbaat bepalen wat jij en ik mogen zeggen, want die regeltjes en voorschriftjes bepalen tot in detail of en hoe die gelovige, helemaal aan het eind van de keten, zich beledigd zal gaan voelen. Het is een knop die omgezet wordt, onmiddellijk na het uiten van een 'verkeerd' woord, het is een mechanisme, een machine die via het taboe de gevoelens van het individu gebruikt om zijn machtspositie te handhaven en, als het kan, te versterken.
En die gelovige? Die doet braaf wat hem opgedragen wordt, want hem wordt gedreigd met hellevuur als hij zich niet strak aan de regeltjes houdt en zich niet op commando beledigd voelt.
God is een dictator, maar dat mag niet gezegd worden.

Schoorsteenveger | 07-12-13 | 12:25

Goed stuk. De laatste zin is briljant.

Fast Forward | 07-12-13 | 12:25

Utit | 07-12-13 | 12:15

Een ouderwetse typemachine kopen, kan ook zo´n coole electrische wezen, die werkte als een tierelier. En er worden nog steeds brieven bezorgd. En een vaste telefoonlijn is ook niet mis. OK, je kunt worden afgeluisterd, je brieven kunnen worden gescand en geopend. Maar je hebt in ieder geval meer rust aan je hoofd. En je bent weg uit de hectische wereld van de electronische ruis. Serious option for this one here.

Rest In Privacy | 07-12-13 | 12:25

Niet verbieden en ook de Koran niet verbieden, want juist die laatste illustreert uitstekend wat voor een klootzak God of Allah eigenlijk is, wat de gelovige voor een domkop is en waar die Hansworst van een Gerard Spong zich al tijden voor hard denkt te kunnen maken (wat hem uiteraard niet lukt wegens gebrek aan gewicht en kunde).
Dit bewijst eens te meer dat Allah te onbeduidend is om de eenvoudigste discussie te doorstaan. Een groter bewijs van het niet bestaan van God is er niet. Allah en de profeet samen zijn de grootste beledigers van hun eigen geloof geworden en wij ongelovigen lopen er dwars overheen. ?

ZSU-23-4 | 07-12-13 | 12:25

Het verschil tussen beide religies is heel simpel te duiden:

Islam: Mohammed, roverhoofdman en pedo

Christendom: Jezus, predikte liefde en verdraagzaamheid

Fatwabuster | 07-12-13 | 12:24

@lulleficatie | 07-12-13 | 12:18
Godsdiensten die wetenschappelijk onderbouwd worden?
Jij verdient een biertje van ondergetekende!

necrosis | 07-12-13 | 12:23

@rara | 07-12-13 | 12:13
Jij geeft jouw feiten weer, jouw beleving al dan niet geleerd of verkregen door..

Zet GS en Joop naast elkaar en je hebt ook 2 stromingen die elkaar de maat willen nemen. Bij beide heb je aanhangers, beroepsmatig of niet, en allen roepen ze het hardst dan ze de waarheid verkondigen.

photto | 07-12-13 | 12:21

-weggejorist-

Utit | 07-12-13 | 12:20

Godsdienstvrijheid alleen toestaan voor religies die wetenschappelijk onderbouwd kunnen worden. Anders zijn het sprookjes.

lulleficatie | 07-12-13 | 12:18

Utit | 07-12-13 | 12:14

Maar wat heb jij eraan als de policore politiek als eerste kennismaakt met de barbaarse methodes van de islam. Het betekent slechts dat jij de volgende in de rij bent.

Ik weet niet wat jij, maar ik ga naar het strand en zal de zee er rustig zien bij liggen, en het ruisen klinkt als de ademtocht van de natuur. Als hier in dit land politiek/religieus/ideologisch de poep de ventilator raakt, zien we dan wel weer. Carpe diem. Vale.

Rest In Privacy | 07-12-13 | 12:18

@Russells Teapot | 07-12-13 | 12:11
Nee, dankbaarheid is niet op z'n plek. Maar je kan niet ontkennen dat de kerk die 10% wel heeft doorgegeven.

rara | 07-12-13 | 12:15

-weggejorist-

Utit | 07-12-13 | 12:15

Supermatthijs | 07-12-13 | 11:38 | + -1 -
Het gaat erom dat we daarnaast ook een land zijn waar niet gelovigen hun mening over geloof vrij kunnen ventileren. Net zoals Spinoza deed, zeg maar.
Beledigd zijn is immers niets meer dan zwakte in geloven in jezelf, hoe kan een rechter daar straks ooit een uitspraak over doen.
Daarnaast kunnen alleen atheïsten vervolgd worden, want anders gaat de rechterlijke uitspraak naast over de aard en diepte van de kwetsing ook nog over wie zijn mening de enige juiste is, wiens mening de juiste is, is namelijk noodzakelijk om te kunnen bepalen wie nou precies wie gekwetst heeft.
Wat je dan krijg in de rechtzaal is je een welles/nietes spelletje.
De enige oplossing om eruit te komen zou zijn God op te roepen als deskundige, maar die zal niet komen, want die bestaat namelijk niet.

me,myself and IK | 07-12-13 | 12:14

-weggejorist-

Utit | 07-12-13 | 12:14

@photto | 07-12-13 | 12:05
Tot nu toe heb ik niets gezegd over meningen of belevingen, ik heb slechts feiten gegeven. Maar jij hebt je oordeel over mij al klaar en dat is niet humanistisch, mijn beste.

rara | 07-12-13 | 12:13

-weggejorist-

Utit | 07-12-13 | 12:12

@rara | 07-12-13 | 12:08
In tegenstelling tot die talloze teksten die zijn vernietigd wegens "ketterij," en voor eeuwig verloren zijn voor de mensheid.

De Kerk heeft 1000 jaar lang de absolute macht gehad in Europa. Als ze dan die macht gebruiken om 90% van alle kennis en wetenschap te vernietigen, moeten we ze dan dankbaar zijn dat ze die overige 10% wel hebben overgelaten?

Russells Teapot | 07-12-13 | 12:11

@Supermatthijs | 07-12-13 | 11:33 |

Zo zijn ook het katholicisme en Protestantisme in Nederland netjes in een aangepast zuiltje gedrukt. Oftewel een bewezen methode.
.
Daarnaast is de wijze waarop de gelovigen erop reageren volkomen irrelevant voor het kiezen van een benadering. Dat mag iedereen namelijk zelf weten. Dat is denk ik ook de essentie voor de lessen die Moslims moet leren. Jouw vrijheid, betekent ook vrijheid voor de ander.
.
Verder natuurlijk ook niet echt interessant wat zij er precies van vinden. Aanpassen of oprotten. Er zijn voldoende landen in de wereld waar de Islam dominant is en dus tegemoet gekomen wordt aan de wensen.
.
Hier niet. Nederland is een op liberale leest geschoeide rechtstaat waarin het eenieder vrij staat om te vinden wat ze willen en dat ook te uiten.

Parel van het Zuiden | 07-12-13 | 12:10

@necrosis 11:52
Toch denk ik dat het werkt. Je leeft toch niet om alles wat fout gaat in de wereld met ferme taal te bekritiseren en nog denkt dat het er ook maar ergens toe doet hoe jij ernaar kijkt? Dat is toch geen leven? :) Haha.
Maar serieus, let it go, er is tenslotte zoveel dat wel de moeite van de inspanning waard is.

Ashtrey | 07-12-13 | 12:09

@Chow | 07-12-13 | 12:04
Je kan een topic overslaan als het niet bevalt, of heb je de huisregels nooit gelezen?

necrosis | 07-12-13 | 12:08

Netzomin als de islam 'religie van de vrede' is, is het christendom de 'religie van de liefde'.
Als je niet gelooft in de gristelijke leer word je gezien als een tegenstander. Of zoals de Heiland het zelf zo treffend verwoordt: "Wie niet met Mij is, is tegen Mij" (Mt.12, 30 = Lk.11, 23).
Vooral in het Oude Testament valt te lezen hoe de Here omspringt met tegenstanders, infidels en afvalligen. Bepaald niet zachtzinnig, laat staan liefdevol.
Ter illustratie nog een stukje Deut 5,9: "Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, de HEER, uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten;"
Conclusie: fuck religie,ALLEMAAL!

Djong | 07-12-13 | 12:08

@Russells Teapot | 07-12-13 | 12:05
Die teksten zijn dankzij de bibliotheek van het Vaticaan in het westen aangekomen.

rara | 07-12-13 | 12:08

Tsja, het Christendom is inderdaad aantoonbaar erg goed in naastenliefde. Dat ze daarbij ook de jeugdigen onder ons niet tekort doen zullen we maar wijden aan een iets te enthousiaste interpretatie van dit gebod. Ach ja, en onze halfgare moslim broeders en zusters..., mijn Oma zaliger verkondigde altijd; 'Er lopen er meer vrij rond dan er zitten opgesloten...'
Het leven is een treurmars.

Coyote | 07-12-13 | 12:07

Enfin, zo kunnen we nog jaren doorgaan. Veel zin heeft het allemaal niet. Vul je leven met positieve dingen, ook al vervalt de maatschappij om je heen in een steeds grotere puinhoop. We weten, de wereld is niet eerlijk en de politiek maakt grote, tragische fouten. Nooit anders geweest. Nu kunnen we hier wel gaan huilen met zijn allen, maar wat schiet dat op.
We moeten ervoor waken niet te verworden tot maatschappelijke ressentimentelingen. Het internet is failliet. Face it. Alles ligt op straat. Het is één grote puinhoop, dat hele internet. We moeten ons leven terugnemen.

Rest In Privacy | 07-12-13 | 12:06

@Ars Vivendi | 07-12-13 | 11:53
Dat is dus gewoon niet waar. De Griekse filosofen hebben een enorme invloed gehad op het westerse denken.

Russells Teapot | 07-12-13 | 12:05

@Ars Vivendi | 07-12-13 | 11:53
Laat mij nu elke dag maar weer opnieuw tegen die fundamenten aankijken en daar waar nodig trappen.

@rara | 07-12-13 | 11:56
Nee hoor, hoeft niet, zo zwart wit en hokjesdenken is des duivels oor kussen, (in jouw beleving dan).

photto | 07-12-13 | 12:05

@necrosis | 07-12-13 | 12:01 |

Dat is zo. Maar dan mogen de columns inhoudelijk toch wel wat beter? Zou je wel verwachten van een arabist. T'is nu wel erg veel van hetzelfde. Dat bedoelde ik dus eigenlijk.

Chow | 07-12-13 | 12:04

De islam is geen "geloof" in de traditionele zin des woords.

Het is een totalitaire ideologie gericht op wereldheerschappij, en is daarin zeer succesvol.

de honden blaffen... | 07-12-13 | 12:04

Dat gristenen en joden vermoord worden door moslims zegt niks. Verreweg de meeste slachtoffers van moslims zijn... moslims. Echte monotheïsten zullen altijd een vijand vinden.

Detlev Tarnowitz | 07-12-13 | 12:03

@Chow | 07-12-13 | 11:53
Deze wolf is in ieder geval niet van plan zich te laten verslinden door een stel lachende Hyena's, als je bedoelt wat ik begrijp.....

necrosis | 07-12-13 | 12:01

@Chow | 07-12-13 | 11:41

Herhaling is de kracht van de boodschap!!

Fatwabuster | 07-12-13 | 12:01

@Supermatthijs | 07-12-13 | 11:50
Kijk eens naar de hoeveelheid moslims die PvdA stemmen, zou ik zeggen.
En kijk dan ook eens naar de kandidaten op de kieslijst....

necrosis | 07-12-13 | 11:57

-weggejorist-

geeftnix | 07-12-13 | 11:57

@Moi2 | 07-12-13 | 11:55 |

Een wat orginelere insteek in een wekelijkse column kan leuke discussies opleveren. Dit is een one trick pony met voorspelbare reacties..

Chow | 07-12-13 | 11:57

@Chow | 07-12-13 | 11:53

Het is vast ook heel fijn om je daar dan op zaterdagochtend tegen af te zetten.

Voel je jezelf nu bijzonder Chow?

Bruno Alaska | 07-12-13 | 11:56

@photto | 07-12-13 | 11:51
U bent ad hominist?

Waar de christen zijn verlossing zoekt in Jezus en God zoekt de humanist verlossing in zijn medemens. God is dus vervangen door de mens. Dat is de kern, ik kan er meer over uitleggen als je dat wil.

rara | 07-12-13 | 11:56

@Supermatthijs | 07-12-13 | 11:50
Bij elk islamdebat zullen zowel islambashers als islamknuffelaars zich willen laten horen. Daarmee heb ik geen probleem. Jij wel? Islambashers uitsluiten, want islamknuffelaars bestaan niet?

Professor Superhirn | 07-12-13 | 11:55

Chow | 07-12-13 | 11:41 | + -8 -
Dat is nu het verschil tussen de realiteit aanhalen zoals die ook werkelijk is en de realiteit zelf verzinnen zoals multiculturalisten doen.
-
Echte Multiculti realiteit is steeds weer dezelfde ellende.
Verzonnen multiculti realiteit veranderd van dag tot dag, afhankelijk van welke ellende nu weer weg-gerelativeerd moet worden.

Moi2 | 07-12-13 | 11:55

Ik neem toch aan dat:

"Het christendom daarentegen is een godsdienst die in (haast) al zijn verschijningsvormen oproept tot liefde. De kerken hebben de afgelopen 2000 jaar zo succesvol opgeroepen tot liefde dat u, marginaal geïnformeerd als u bent, denkt dat alle godsdiensten tot liefde oproepen"

een poging tot sarcasme/humor is van onze SBS-Professor.
Alle abrahamistische clubjes zijn identiek (op een paar nuances in verschijningsvorm na) en allen gewoon politieke en controle mechanismen/gereedschappen.

CumGranoSalis | 07-12-13 | 11:54

@necrosis | 07-12-13 | 11:45 |

Was ik nog niet tegengekomen. Maar ik kan me voorstellen dat zaterdagochtend het fijn meehuilen is met de wolven op een stukje van Hans Jansen.

Chow | 07-12-13 | 11:53

Ommezwaai | 07-12-13 | 11:51 | + 0 -

Haha, dan spreek je jezelf tegen. Lees je bijdrage nog eens.

Supermatthijs | 07-12-13 | 11:53

@photto | 07-12-13 | 11:51
De fundamenten van de westerse 'beschaving' vinden zijn oorsprong in religie, i.c. de bijbel.
Of je 't leuk vindt of niet...

Ars Vivendi | 07-12-13 | 11:53

@Ashtrey | 07-12-13 | 11:48
Er zijn een aantal dingen die ik niet probleemloos aan me voorbij laat gaan, maar dat kan ik hier niet plempen.
Ik respecteer de huisregels namelijk.....

necrosis | 07-12-13 | 11:52

Supermatthijs | 07-12-13 | 11:38
En Matthijsje gelooft ook nog in sprookjes...
Bijna iedere (niet westerse) allochtoon die hier is komen wonen, heeft lak aan onze wetten en regels en de meesten komen er gewoon lachend mee weg.
Bewijs? Breng eens een bezoekje aan een gevangenis.

Ommezwaai | 07-12-13 | 11:51

@rara | 07-12-13 | 11:47
Tuurlijk joh..
Hokjes denken heet dat geloof ik?

photto | 07-12-13 | 11:51

Professor Superhirn | 07-12-13 | 11:46 | + 1 -

Als je gelijk zou hebben, geloof ik niet, moet er dus actie ondernomen worden tegen rechters maar eigenlijk willen veel mensen juist dat we moslims strenger gaan straffen dan anderen. En niemand is voor islamknuffelen, domrechtse retoriek, maar velen zijn wel gewoon voor een normaal debat.

Supermatthijs | 07-12-13 | 11:50

Die verkondigde waarheden die echt zijn, of, zoals ik denk, symbolen van gestoorde geesten.
Een soort geaccepteerde massawaanzin. De onderliggende angst voor het onbekende. De dood. Het leven zelf.
Het aanbidden van heiligenbeelden gebeurde voor de jaartelling ook. de heidenen deden dat ook al.
De ene mens die gelooft dat hij de verlosser is, wordt voor gek versleten, terwijl die miljoenen anderen geloven in iets dergelijks, dat door een groeiproces is verankerd binnen het maatschappelijk sociaal gebeuren.
Dat is maatschappelijk getolereerde krankzinnigheid.
Een op intellectuele maatstaven gebaseerde godsdienstbeleving.
Dat brengt de psychiatrie ook zo dicht bij geloofsbeleving.
Die ene mens wordt beoordeeld naar die maatstaven en valt onder de noemer godsdienstwaanzinnigheid.

kwark001 | 07-12-13 | 11:50

@eerstneukendanpraten | 07-12-13 | 11:41
Zolang PvdA alleen dikbilkoeien en walvissen zonder diploma aanneemt, stem ik geen PvdA, NOOIT!

necrosis | 07-12-13 | 11:49

@necrosis 11:38
Als je je daadwerkelijk ook gekrenkt voelt, doe je dan nu niet precies hetzelfde? Je gelijk bewijs je niet door te klagen of te suggereren dat je als atheïst sowieso een slachtoffer bent, maar door het probleemloos aan je voorbij te laten gaan. Daarin schuilt de kracht, denk ik.

Ashtrey | 07-12-13 | 11:48

@Supermatthijs | 07-12-13 | 11:38

Nee, zij willen dat in een land waar hun godsdienst, dat eigenlijk een ideologie is, leidend is. Ze hebben namelijk geen enkele interesse in de vrijheid van andere godsdiensten of overtuigingen.

Bruno Alaska | 07-12-13 | 11:48

@photto | 07-12-13 | 11:45
Je snapt me niet omdat je te weinig van theologie hebt begrepen.

rara | 07-12-13 | 11:47

@Supermatthijs | 07-12-13 | 11:38
Het meerendeel van de moslims weet verdomde goed dat die wetten die jij noemt net wat minder strikt voor hen gelden dan voor de overige Nederlanders. Dat is niet per sé de schuld van de moslims (hoewel het wel asociaal is dat ze telkens om meer vragen zonder er iets voor terug te geven), maar vooral de schuld van dhimmirechters.
Ontkennen dat dit gebeurt heeft geen zin. Het feit dat dit gebeurt, en de terechte ergenis hierover, is waarom duizenden mensen hier wekelijks de artikelen van Hans Jansen lezen. En mensen zullen steeds minder bereid zijn mee te gaan in het islamknuffelen door de linkse partijen.

Professor Superhirn | 07-12-13 | 11:46

@Chow | 07-12-13 | 11:41
Reacties als de jouwe ook.....

necrosis | 07-12-13 | 11:45

@rara | 07-12-13 | 11:39
Dat maak jij er van omdat je het anders niet kunt bevatten of begrijpen.

photto | 07-12-13 | 11:45

Monotheïsme = moord.

Detlev Tarnowitz | 07-12-13 | 11:44

@Modderkip | 07-12-13 | 11:38
Geloof is waarschijnlijk ontstaan als verklaring voor dingen waar de mens (toen en nu) geen verklaring voor heeft.
Heeft niemand een verklaring voor een vraag, dan is het antwoord waarschijnlijk: een opperwezen.
Lekker makkelijk, maar zo makkelijk kom je er bij mij niet vanaf!

necrosis | 07-12-13 | 11:44

Het riedeltje van Hans Jansen is wel erg veel hetzelfde steeds..

Chow | 07-12-13 | 11:41

Sharia nu, stemt allen PvdA!

eerstneukendanpraten | 07-12-13 | 11:41

De strijd tegen de duister machten van de Islam die zich openbaart in Jihad en A-Qaida, wordt niet gesteund door het merendeel van de bevolking en ook hier niet. Daardoor krijg je wat je niet wenst, en terecht. Het is het één, of het ander.

Ongeblustekalk | 07-12-13 | 11:40

@photto | 07-12-13 | 11:34
Humanisme = Christendom - God.

rara | 07-12-13 | 11:39

Wederom dank voor het licht op de duistere wereld van religie. Iedereen denkt wel te weten hoe het zit met die christenen en moslims, maar dat is niet waar.
Mensen zijn vaak hetzelfde, met hun egoisme en zoektocht naar macht. Maar de religie die ze daarvoor misbruiken is heel verschillend.
De islam is gewoon veel beter geschikt voor kwaadaardige mannen met boze agenda's. Die hoeven niet eens veel te liegen om hen plannen te verantwoorden.

Bovendien is de islam meer een politieke stroming die alle andere vormen van regeringsmacht/rechterlijke macht streng afwijst.

Hoe levensgevaarlijk de islam werkelijk is blijkt wel uit het hoopvolle relativeren van ieder "incident" door de bange ontkenners.

Jan Passant mk2 | 07-12-13 | 11:38

Ik ben niet-religieus en niet-religieus opgevoed, mensen die zeiken om probleempjes aangaande hun religie krenken mij!!!!
Waar kan IK mijn klacht deponeren?
Nou?
Iemand?

necrosis | 07-12-13 | 11:38

Zoals Russells Teapot zegt, Dhr. Jansen gaat volledig voorbij aan de haat en intolerantie van het Gristendom, beetje jammer.
Elk geloof is onzinnig, en komt voort uit onwetendheid en angst voor de eindigheid van alles.

Modderkip | 07-12-13 | 11:38

We doen hier alsof we het allemaal eens zijn met de zg. oproep tot haat van de islam door het boek niet te verbieden en niets is minder waar. Iedereen die hier is komen wonen moet zich aan de wetten houden en doen ze dat niet worden ze ongeacht hun afkomst daarvoor bestraft. En dat weet het merendeel van de moslims ook en die willen helemaal geen gezeik maar gewoon een normale toekomst opbouwen maar wel in een land waar vrijheid van godsdienst is.

Supermatthijs | 07-12-13 | 11:38

@Ben Adam | 07-12-13 | 11:28
Een Arabisch boek in het Engels citeren om een Nederlands publiek te bedienen? Dan weet je zeker dat elke tekstuele nuance in de vertalingen verdwijnt.

rara | 07-12-13 | 11:38

Zolang je een geloof blijft neer zetten als iets wat nooit en te nimmer een plek kan krijgen lijkt me dat niet echt opbouwend. Dan moet je in mijn ogen ook met een alternatief komen en dat is er niet.
Supermatthijs | 07-12-13 | 11:22 | + -7 -

Wat ben je toch een ongelofelijke dombo. Wacht, ik maak het voor je duidelijk waarom je een ongelofelijke dombo bent:

"Zolang je pedofilie blijft neer zetten als iets wat nooit en te nimmer een plek kan krijgen lijkt me dat niet echt opbouwend. Dan moet je in mijn ogen ook met een alternatief komen en dat is er niet."

Willianus Wortelus | 07-12-13 | 11:37

" Moge God hen voor hun inspanningen overvloedig belonen met wat hen toekomt"
Prachtig gevonden verwensing die geen verwensing lijkt te zijn.
-
Hopelijk zijn er misschien een paar multiculturalisten die naar aanleiding van deze verhaaltjes van Hans Jansen tenminste even gaan nadenken.
Héél misschien zien ze dan dat de ooit op school geïndoctrineerde politiek correcte mening over de islam niet geheel, of beter gezegd geheel niet, met de dagelijkse realiteit overeen komt.
Misschien snappen ze dan waarom geen enkel islamitisch land aan multiculti doet.
Misschien snappen ze dan waarom multiculti in Nederland geen schijn van kans heeft en dat ook dagelijks bewijst.
-
Maar als ik kijk naar hoe Multiculturalistisch Nederland haast manisch weg blijft kijken van deze problemen dan ik vrees het ergste

Moi2 | 07-12-13 | 11:36

Vervang de term "ongelovigen" in Soera's met "gelovigen" of nog specifieker met "Moslims", "Christenen", of "Joden" en u staat gegarandeerd binnen afzienbare tijd voor de rechter. Het moge duidelijk zijn wat dat zegt over staat van onze rechtstaat. Die bestaat dus defacto niet...

Parel van het Zuiden | 07-12-13 | 11:36

het leggen van bepaalde accenten, is vooral ruzie zoeken. Religies zijn lang geleden ontstaan.

In de huidige tijd zou je hopen dat mensen toleranter met elkaar omgaan.

Elkaar welk geloof dan ook opleggen is zeer storend, zeer irritant en mag wat mij betreft strafbaar worden gesteld.

crox | 07-12-13 | 11:35

Iedere vorm van religie is eigenlijk absurd, maar ja een groot deel van de mensheid is blijkbaar zo zwak en dom, dat ze een denkbeeldig vriendje nodig hebben.

Ronman2k | 07-12-13 | 11:34

Professor Superhirn | 07-12-13 | 11:30 | + 2
Men is inderdaad vrij om te geloven wat men wil (net als de kleutertjes) maar die erkenning daar gaat het mis..

JAXX | 07-12-13 | 11:34

Hoe je het ook wend of keert.... over het algemeen zijn moslims minder verdraagzaam dan christenen, het gros van dat volk leeft nog in de middeleeuwen en volgen slaafs en gelukkig passief, wat er in hun sprookjesboek staat geschreven... het gevaar komt uit de kleine minderheid (niet tegen gesproken door de rest!) die het sprookjesboek zo letterlijk nemen en daar ook daadwerkelijk uitvoering aan geven.... De gevolgen lezen we iedere dag en het komt steeds dichter bij en kan enkel gestopt worden als de politiek eindelijk eens het 'groene' gevaar erkent en openlijk durft te bestrijden!

Fatwabuster | 07-12-13 | 11:33

Beperk je nu maar tot de islam, Hans, over het christendom sla je niets dan flauwekul uit.

Dat het christendom momenteel in vrijwel al haar verschijningsvormen vreedzaam en liefdevol is, doet niets af aan het bittere feit dat dat van het jaar 300 tot de 2e Wereldoorlog een religie van angst, intolerantie, xenofobie en onderdrukking was.

Dat is omdat christenen vroeger de bijbel wél serieus namen, met haar oproepen om het christendom over de wereld te verspreiden, en genocide te plegen op ongelovigen, en het idee dat het rechtvaardig zou zijn dat niet-christenen voor eeuwig op de meest sadistische manieren gemarteld zouden worden in de hel, puur omdat ze anders over de zaken denken.

Want het oude testament heeft er niet altijd ingezeten ter decoratie. Het oude testament werd vroeger ook gewoon gezien als een deel van de bijbel met geestelijk gezag, in plaats van het huidige idee dat je de eerste 9/10 van de bijbel kunt negeren, en toch een christen kunt zijn.

Het is verbijsterend knap, zoals het christendom er in geslaagd is haar eigen akelige geschiedenis wit te wassen.

Russells Teapot | 07-12-13 | 11:33

Parel van het Zuiden | 07-12-13 | 11:29 | + 0 -

Want dan gaan die gelovigen zich eerder aanpassen ? Natuurlijk niet, die kruipen nog dieper in hun schulp. De luiken gaan dicht. Sterker nog ze worden extremistisch.

Normale kritiek is goed en spreek ze vooral aan op die lange tenen maar bashen en treiteren werkt contraproductief denk ik.

Supermatthijs | 07-12-13 | 11:33

@Supermatthijs 11:22
Waarmee je waarschijnlijk onbewust bewijst dat de ideologie in de kern niet zelf iets kan opbouwen, maar juist het tegenovergestelde: wantrouwen en alles ondermijnende segregatie.

Ashtrey | 07-12-13 | 11:30

@JAXX | 07-12-13 | 11:19
Helemaal mee eens. Wettelijke vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vereniging garanderen vrijheid van geloof. Het begrip 'godsdienstrvijheid' kan om de redenen die jij noemt uit alle wetboeken worden geschrapt.

Professor Superhirn | 07-12-13 | 11:30

@Supermatthijs | 07-12-13 | 11:22 |

Precies omgekeerd. Dat geloof of de gelovigen moeten met alternatieven komen. Bijvoorbeeld door een Nederlandse Koran te ontwikkelen zonder de oproepen tot het uitroeien van mijzelf en mijn naasten. Hoe ze die redactionele werkzaamheden voor elkaar krijgen of conceptueel verenigen met het bestaande gedachtengoed is niet mijn probleem. Tot die tijd beschouw ik de Islam als een vijandig gegeven en moet deze wat mij betreft op elke mogelijke rechtstatelijke manier bestreden worden. Dat begint met bashen, satire, aanvallen op de inhoud.

Parel van het Zuiden | 07-12-13 | 11:29

www.youtube.com/watch?v=nQqsGnnooDM

Vader tegen dochter : ' hoe vaker je sex hebt met een Mujahideen des te zekerder ben je van een plek in het paradijs. Je zonden worden weggewassen elke keer dat je het doet.'

En dan komt dit meisje in Allah's paradijs en dan moet ze weer aan de bak...

Sahih Al-Bukhari 4879—Allah’s Apostle said:

"In Paradise there is a pavilion made of a single hollow pearl sixty miles wide, in each corner of which there are wives who will not see those in the other corners; and the believers will visit and enjoy them."

Allemaal volkomen in lijn met de 'blijde boodschap' van Mohammed...

Ben Adam | 07-12-13 | 11:28

In India is ook een zwaar vrouwentekort, leidt alleen maar tot meer misdaad en verkrachtigingen.

Terpen-tijn | 07-12-13 | 11:28

Koninging Beatricks | 07-12-13 | 11:23 | + 0
Dat is nu juist mijn punt , hoe serieus moet men het nemen. Geloof is net als voetbal en politiek allemaal in de basis gebaseerd op macht. Heel kinderlijk allemaal identificatie net een groep kleuters de een gelooft in Batman de ander in Spiderman en weer een ander in Superman , allen vinden hun stripheld oppermachtig en willen zich daar mee identificeren.

Freud zag het goed geloof is een projectie.Godsdienst is volgens Freud een projectie (dat wil zeggen een illusie) van de mens, die zijn volwassen verantwoordelijkheden niet aandurft of aan kan.

JAXX | 07-12-13 | 11:27

Toch had ik graag gezien dat we de kruistochten uit de middeleeuwen of de recente oorlog in Noord Ierland even aan het christendom hadden toegeschreven. De meest recente oorlog van het christendom is die tegen de maagdelijkheid van het onschuldige kind. Een oorlog waar de Paus maar moeilijk durft te erkennen, veroordelen en stoppen.

Iedere religie probeert haar denken op te leggen aan de ander. Sprookjes. Dat levert twee problemen. Mensen voelen zich niet meer verantwoordelijk voor hun eigen gedrag als gevolg van andermans denken én grote groepen halve zombies vormen legers onder kardinalen, ayatollahs en andere zelf benoemde geestelijken. Het gevolg is nu al drie millennia van oorlog.

Een wedstrijdje welk geloof beter is dan de andere pas ik voor. Laat mensen lekker zelf denken en geloven.

Feynman | 07-12-13 | 11:24

"een jihadist mag namelijk volgens de sharia de vrouwen van de landstreek die hij voor de islam verovert, vrijelijk beslapen."
.
Zoals we op trieste beelden uit Syrie kunnen constateren... vrouwen, ongeacht geloof (shiit/alawiet/christen) worden daar op beestachtige wijze verkracht... dag in dag uit.
Uit Scandinavie klinken soortgelijke geluiden.... hoewel daar niets van een strijd te merken is.... of toch wel?
Blijkbaar hebben veel mensen hun ogen toe...

CREXIS | 07-12-13 | 11:24

@JAXX | 07-12-13 | 11:19

Dat soort rechten krijg je alleen als je religie 'erkend' wordt.

Zo'n erkenning krijg je alleen met heel veel geld.

Koninging Beatricks | 07-12-13 | 11:23

Zolang je een geloof blijft neer zetten als iets wat nooit en te nimmer een plek kan krijgen lijkt me dat niet echt opbouwend. Dan moet je in mijn ogen ook met een alternatief komen en dat is er niet.

Supermatthijs | 07-12-13 | 11:22

@Wc-kip | 07-12-13 | 11:10
Met de schoonmoeders net zo geknecht als de eigen vrouwtjes is het grootste stuk van die angel al uit het probleem getrokken.

CynicalBastard | 07-12-13 | 11:22

@Utit | 07-12-13 | 11:17
Hans zou een goede Minister van De-islamisering zijn in Wilders I.

Professor Superhirn | 07-12-13 | 11:20

Elke vorm van Religie niet meer erkennen. Net zo mee omgaan als sprookjes, leuk voor het slapengaan en de Efteling. De tijd van sprookjes en serieus nemen is nu echt wel aan het vergaan. Hoe conseqeunt, geloof erkennen maar geesten, aliens en paragnosten niet. Als er nu eens begonnen wordt met het geloof een zelfde draagvlak te geven als sprookjes en deze praktiserende groepen te behandelen als kleutertjes.
Vraag me al tijden af om eens een nieuw geloof te creëren naar mijn eigen inzichten, onderbouwing vanuit het hiernamaals en historisch sprookjes doortvertelsysteem (hoe betrouwbaar die koran, bijbel) kijken of ik dan ook aanspraak op rechten krijg..

JAXX | 07-12-13 | 11:19

Polygamie en vrouwentekort.
De draagkrachtigste moslim is de extreemste, pikt alle vrouwen in,
de minder draagkrachtigen moeten maar op een houtje bijten.
Maar dat heeft allah zo beslist.

Terpen-tijn | 07-12-13 | 11:19

Op dat bordje bij de bushalte zijn ze achter de u een w vergeten

Ars Vivendi | 07-12-13 | 11:18

Religie heeft vooral met seks te maken.
Goedkeuren van verkrachting in Islam, onderdrukking van de vrouw, en in het christendom regels voor huwelijk en overspel.
It's all about pussycontrol. Daarom zijn het ook de matig begaafden die een bepaalde religie als een overtuiging hebben en vooral willen hebben.

löl met vingers | 07-12-13 | 11:18

In de Koran staan 109 versen die aanzetten tot haat. Kijk maar eens op deze site:
www.thereligionofpeace.com/quran/023-v...
Als je dit leest, dan schrik je gewoon. Ik begrijp dan ook niet waarom dit is toegestaan in dit land. Dit haatboek moet verboden worden! Kan iemand de Koran niet via de rechter laten verbieden? Of staat Godsdienst inderdaad boven de wet?

segalkjesaljksgahbi | 07-12-13 | 11:18

Goeie zaak, Engeland.

Dutchbag | 07-12-13 | 11:18

-weggejorist-

Utit | 07-12-13 | 11:17

De weg naar een duurzaam vreedzaam en vrij Europa zit vol met gaten.

Zoals het gapende gat daarin het gevaar van islam, die in Europa wordt aangedreven door een demografische tsunami.

Of het gat gegraven door partijen en wetten die rationeel denkende mensen willen verbieden om rationele uitspraken te doen over irrationeel handelende personen en groeperingen.

En de bestuurlijke elite van zowel Nederland als Europa stapt stekeblind als ze zijn in elk gat, en wij samen met hen. Zet ze af, onthef ze uit hun functie, ontneem ze de macht. Weet waarop u stemt als u in het stemhokje staat.

Professor Superhirn | 07-12-13 | 11:17

Dat is toch hoe het werkt? We moeten verschrikkelijk voorzichtig omspringen met de tere zieltjes van gelovigen, en in het bijzonder Moslims. In ruil daarvoor mogen wij dood...

Parel van het Zuiden | 07-12-13 | 11:16

Met of zonder religie en ideologie, de mens an sich is in staat over ALLES ruzie te maken en haat, dood en verderf te zaaien - ergens in geloven lijkt hierbij een makkelijk instrument om de verantwoordelijkheid compleet weg te nemen.
Misschien zal dat ooit veranderen, moge de goden ons bewaren.

Ashtrey | 07-12-13 | 11:15

Beide religies verkondigen dat ze geloven in een almachtige schepper. Zo'n almachtige schepper zou een volmaakte schepping doen en kan op geen enkele wijze worden beledigd of anderszins worden gekwetst. En zo'n almachtige schepper heeft geen enkele hulp nodig van gelovigen.
Gelovigen demonstreren dat zij de volmaaktheid niet zien van hun almachtige schepper en dat die schepper in feite een hulpbehoevende kneus is.

flinkescheet | 07-12-13 | 11:12

''We willen het nu even niet hebben over het effect dat dat op kinderen heeft, of op die vrouwen zelf, en ook niet over hoe het voelt om acht schoonouders te hebben.''

Ik heb aan twee schoonouders al genoeg aan, knap van de edele Muzelman om met maar liefs acht om te gaan. Prima stukje zoals altijd weer, Hans. Leest heerlijk weg met een bakkie pleur en een boterham met kaas.

Wc-kip | 07-12-13 | 11:10

De enige conclusie kan zijn dat een verbod niet handhaafbaar is: elke religie beweert dingen die voor een andere religie aanstootgevend zijn.

rara | 07-12-13 | 11:04

Ach, zolang beide religies graag hun liefde voor kleine kinderen tentoonspreiden, mag je vast niet opschrijven dat het pedofielenclubs zijn.

kapotte_stofzuiger | 07-12-13 | 11:04

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland