Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

DEFEMBER. Piratenpartij: Controleer de controleurs

controleerdecontroleurs.png[Blog Piratenpartij, partner in #DEFEMBER] Deze week is het rapport van de commissie Dessens uitgekomen. De commissie leverde wat in februari besteld werd: een schaamlap om de surveillancestaat juridisch te verankeren in Nederland. Overal ter wereld worden wetten geschreven om de losgeslagen geheime diensten weer enigszins in het gareel te krijgen, maar Nederland zoekt juist naar wegen om zoveel mogelijk juridische barrières weg te nemen. Den Haag gaat resoluut zijn eigen gang. Het heeft er alle schijn van, dat we weer op typisch Hollandse wijze ergens in worden gerommeld. Vorige maand werd duidelijk dat de Britse geheime dienst de Nederlandse collega's geadviseerd heeft over het nemen van bestaande wettelijke obstakels. Het uiteindelijke doel is ervoor te zorgen, dat de AIVD/MIVD op dezelfde manier kunnen gaan werken als de Britse geheime dienst. Het vandaag verschenen rapport kan niet anders dan in het licht van die ambitie gezien worden. Het is een baanbrekend rapport, maar helaas om de verkeerde redenen: • De inlichtingendiensten lijken de staat van beleg te willen uitroepen op het internet. De AIVD gaat nauw samenwerken met de MIVD bij het controleren van het dagelijks leven van alle Nederlanders. Deze militarisering van de surveillance zorgt ervoor, dat het online doen en laten van burgers in vredestijd straks in belangrijke mate geobserveerd gaat worden door de krijgsmacht en de geheime dienst. Diensten die ooit bedoeld waren om gericht ingezet te kunnen worden tegen buitenlandse vijanden, worden straks onze bewakers op het internet. Het is alsof elke politieagent op straat, van de ene op de andere dag, vergezeld wordt door een lid van de Militaire Politie. • Nooit eerder is het in Nederland voorgekomen, dat de geheime diensten de bevoegdheid kregen om alle vormen van binnenlandse communicatie ongericht af te luisteren. Zelfs midden in de gijzelingsdrama's van de jaren '70 werd niet voorgesteld om al het post- en telefoonverkeer van iedere Nederlander te controleren, op zoek naar mogelijke RMS-sympathisanten. • Privacy speelt geen rol meer. Het ongericht en onbeperkt afluisteren bleef tot nu toe nadrukkelijk beperkt tot niet-kabelgebonden informatie. In 2002 werd het beschermen van de privacy als belangrijkste reden hiervan opgevoerd. Omdat het afluisteren zich hoofdzakelijk zou richten op satellietcommunicatie en korte golf-radio, zou de privacy van de Nederlandse burgers niet in het geding komen. Deze middelen waren nodig 'om terroristen in afgelegen bergachtige gebieden' te kunnen bespioneren. Door ongericht afluisteren slechts toe te staan op dit type communicatie, zou het binnenlandse berichtenverkeer gevrijwaard blijven van surveillance. Van die beperking willen de inlichtingendiensten af, zodat zij binnenkort ook al het internet- en telefoonverkeer permanent kunnen controleren. Nederlanders tegen surveillancestaat Vandaag bleek dat een ruime meerderheid van de Nederlandse bevolking deze blauwdruk voor een surveillancestaat absoluut niet ziet zitten. Zelfs de doorgaans minder privacy-bewuste Telegraaf-lezers wezen deze vorm van binnenlandse spionage af. Ook bleek dat 80% van de ondervraagden ervan uitgaat dat de minister nu al niet volledig op de hoogte is van wat de AIVD allemaal doet. De commissie die toezicht moet houden op de inlichtingen en veiligheidsdiensten, de CTIVD, moest in het NRC lezen dat de AIVD op internetfora inbreekt. piratenpartijvlag.jpg Als niemand blijkbaar weet wat de geheime diensten allemaal doen, en onze voornaamste bronnen van kennis over de inlichtingendiensten klokkenluiders zijn, dan moeten niet de bevoegdheden worden uitgebreid, maar moet juist het toezicht worden aangescherpt. Duidelijk is dat die controlefunctie nu wordt vervuld door een kleine club ongeïnteresseerde fractievoorzitters en een voorzitter, die het 'niet zo gek' vindt, als de diensten ver voor het parlement uitrennen. De enige aanbeveling uit het rapport Dessens, die voorlopig actueel moet zijn, is die om de controle op de diensten drastisch te verscherpen. Stasi 2.0 De komende periode wordt een lakmoesproef voor alle deelnemers aan de Nederlandse politiek. • De regering moet bepalen waar zij staat. Geeft ze alle ruimte aan Big Brothers Opstelten en Hennis-Plasschaert en gaat zij straks de geschiedenis in als het kabinet dat, onder leiding van de eerste liberale premier sinds 1918, de permanente controlestaat heeft gecreëerd? Gaat minister Plasterk de kritische geest hervinden die columnist Plasterk ooit leek te bezitten? • De volksvertegenwoordigers moeten bepalen waar zij staan. Lukt het hen om boven de dagelijkse rol van partijvertegenwoordiger uit te stijgen en daadwerkelijk de belangen van het volk te dienen, of laten zij zich door de macht die ze juist horen te controleren dwingen in het keurslijf van fractiediscipline? • De kiezer heeft uiteindelijk de beslissende stem. Je steunde PvdA om de aanschaf van de JSF tegen te houden en je steunde de VVD om de hypotheekrenteaftrek te behouden. Blij met je stem? Blijf je dan nu stil terwijl Nederland de Stasi 2.0 aan het optuigen is? Tenslotte: De AIVD en MIVD hebben op dit moment al vergaande bevoegdheden. Als er een gerichte verdenking bestaat tegen een persoon of organisatie kán deze met alle mogelijke middelen en via alle denkbare kanalen worden afgeluisterd en gehackt. Onze inlichtingendiensten draaien niet voor niets mee in de top 9 van wereldwijde spionage-organisaties. Als nu achteraf blijkt dat ze deze toppositie hebben verkregen met het gebruik van illegale methoden, dan moet dat schandaal eerst maar eens uitgezocht worden, in plaats van die methoden met een discutabele wetswijziging achteraf te legaliseren. Géén uitbreiding van bevoegdheden; controleer eerst de controleurs! Deze tekst van Dirk Poot verscheen eerder op het weblog van de Piratenpartij.

Reaguursels

Inloggen

normanius | 04-12-13 | 21:42 | + 6 -

Misschien is het dan een idee voor GeenStijl- reaguurders om gewoon lid te worden van de Piratenpartij. Dan pleeg je ook een soort van verzet zonder dat het direct je baan kost. Bovendien is de interne liquid feedback een leuk speeltje om de partijstandpunten mee te beïnvloeden.

Krieties | 05-12-13 | 20:45

Als wij burgers nou eens samen beginnen om alle politici , bestuurders en vriendjes uit onze winkels en straten te weren dan geven wij een duidelijk signaal af. Weg met de echte criminelen, zij schenden onze privacy dan doen wij het ook bij hun. Komop geenstijl, start eens een landelijke actie. Stop hen voordat ze ons stoppen.

wecome1 | 05-12-13 | 13:25

Blij dat ik piratenpartij gestemd heb.

van heinde en verre | 05-12-13 | 12:58

Allemaal leuk, maar waarom wil de GeenStijl app op Android dan zoveel rechten? Zoals telefoon indentiteit, belgeschiedenis, locatie e.d?

Practice what you preach ;)

Bolkestein | 05-12-13 | 11:50

Algehele controle op het volk is zoooo 1984. Dat zouden ze toch moeten weten daar in Den Haag.

Haatgenerator | 05-12-13 | 10:58

Deze ontwikkelingen zijn niet meer terug te draaien. De software die door geheime diensten wordt gebruikt is binnenkort voor iedereen -bedrijven en gewone burgers- beschikbaar. Heel veel mensen hebben dan ook de beschikking over een computer die daarmee om kan gaan. Iedereen weet dan alles van iedereen en het informatievoordeel voor overheden verdwijnt, tenzij ze erin slagen om informatie bij mensen en bedrijven weg te houden. Overheden worden dan de hoeders van onze privacy.

Prof. Dr. Smegmaat | 05-12-13 | 09:57

Doorwrocht stuk. Weinig aan toe te voegen, behalve dat het niet genoeg kan worden gedeeld op de sociale mediaas (en ver daarbuiten.)

Stormageddon | 05-12-13 | 00:46

normanius | 04-12-13 | 21:52

Dat weet ik niet, of hij het overschat. Een baan is natuurlijk wel belangrijk. Maar het zich verzetten tegen een systeem van observatie is bij uitstek moeilijk. Je verzetten tegen iets anders, bijvoorbeeld kruisraketten (jaren 80) is makkelijker, want grijpbaarder.

Rest In Privacy | 04-12-13 | 21:59

Van Duyvenbode | 04-12-13 | 21:46 |
Dat is zeker waar.
.
Helaas is door de bank genomen hetgeen de burger nog meent te kunnen verliezen (vriendenkring, baan) alvorens men in verweer komt, zwaar overschat.
.

normanius | 04-12-13 | 21:52

normanius | 04-12-13 | 21:42

De burger komt pas in actie wanneer hij niets meer heeft te verliezen.

Rest In Privacy | 04-12-13 | 21:46

Ik blijf het toch verbazingwekkend vinden dat we hier als burgers wel vrolijk polletjes in lopen te vullen om vervolgens niet op de achterste poten verhaal te gaan halen bij dat stelletje lamzakken in Den Haag.
.
Niet alleen in dit geval maar feitelijk elke wetswijziging van de afgelopen 10 jaar is voortgekomen uit; tegen de wet aanlopen en deze vervolgens verruimen in de richting welke het de overheid het best uitkomt.
.
In 9 van de 10 gevallen kwam wetswijziging ten nadele van de burger beter uit en was makkelijker te implementeren dan verscherpen van toezicht en handhaving op de eigen gelederen.
.
In vrijwel,zo niet alle gevallen heeft dit geresulteerd in;
- inperking van de vrijheid
- structurele privacy schending
- criminalisering van de burger
- beperking van het zelfbeschikkingsrecht
.
Peilingen, en ja ook de "wij van WC-eend" polletjes van Maurice de Hond geven temeer aan dat de Nederlandse burger een uitermate patriottistische keyboard held is wanneer hij/zij digitaal mag paalpissen op alles waar ja of nee op te antwoorden is.
.
Ondanks al deze peilingen als ook de tegen de plinten op klotsende onthullingen over veiligheidsdiensten welke te pas en te onpas de hele wereld aftappen, corrupte politici en op staatssteun graaiende bankiers.
Niets lijkt voldoende om de toetsenbord guerrilla de straat op te krijgen.
.
Nee zeg, stel je voor dat je je baan er door verliest. Of erger nog, je je vrienden niet meer recht aan kunt kijken omdat jij op het Malieveld bent gaan staan om voor je mening uit te komen en/of je grondrechten te beschermen.
.
Hoe populair we zijn bij de vriendenkring weegt anno vandaag zwaarder dan onze grondrechten.
.
Ondanks dat een individu niet ontslagen kan worden voor het hebben van een mening zijn we heden ten dagen banger voor de baas dan voor het reële gevaar dat ons individualistisch en risico mijdende meeloop gedrag onze verworven rechten en vrijheden te gronde richt.
.

Het is zo simpel mensen, pleur de onverschilligheid over de schutting en laat je leven niet lijden door je baas of vriendenclub. Peilingen, petities van belangenclubjes en of kleinschalig geroeptoeter op een te groot plein ten spijt. Uiteindelijk is het alleen een massa gelijkgezinden welke echte verandering te weeg kan brengen.

normanius | 04-12-13 | 21:42

Morgen er op uit om briefpapier, enveloppen en postzegels zien te vinden.

*handschrift oefenen gaat*

kibbesoeb | 04-12-13 | 21:35

Ja ze hebben het eerst op roy van zuydenwijn uitgeprobeerd, het was succesvol , de man zijn leven is kapotgemaakt, dus nu kun je dat op alle voor de politiek vervelende burgers ook toepassen. De heer Rutte liegt zich er wel uit en bagataliseerd het als vanouds, met hulp van sukkel plasterk, teeven en opstelten, het maffia kwartet. Voor hun zelf maken ze gebruik van de stroomstoring. Tsja vvd niet alleen corrupt als de pest , ze willen ook graag samen met de pvda beinvloeden en je onder de duim houden door al je gangen na te gaan. De heer wilders zal bij hun ook hoog op de agenda staan om af te luisteren. Je moet het volk toch op illegale wijze zoveel mogelijk onder de duim houden. De vvd , corrupter bestaat niet, geloof me maar. Het is wat bij die partij al jaren hoog in het vaan staat. Hoe corrupter, hoe meer je geschikt ben voor die partij. Zie een jorrisma, en vele met haar. Corrupt tot op het bot. Een walgelijke kudtpartij, dat blijkt meer en meer. Met echte stassi praktijken.

tweetybird | 04-12-13 | 21:06

@Van Duyvenbode | 04-12-13 | 20:37

Inderdaad - dat is de onderliggende boodschap. Helemaal mee eens.

smoelwerk | 04-12-13 | 21:00

In mijn tijd had je bij de BVD nog altijd een boel juristen zitten die elke inzet afcheckten aan de hand van de wet. Mag wel of niet? Ik denk dat die juristen vanwege de bezuinigingen er als eerste uit zijn gevlogen.

Graaf van Egmont | 04-12-13 | 20:48

De afgelopen decennia is er niemand omgekomen door terrorisme in Nederland. Het enige dat een beetje in de buurt kwam waren een paar geflipte figuren (moord op van Gogh en Fortuin). Maar geen enkele terrorisme-fighter heeft die ooit zien aankomen.

Vroeger vond ik terrorisme eng en was ik er bang van. Tegenwoordig vind ik de overheid eng en ben ik daar erg bang van.

LieberLiber | 04-12-13 | 20:42

smoelwerk | 04-12-13 | 19:58

Je hebt gelijk, dat is inderdaad zo. Maar blijkbaar is externe oorlog in enigerlei vorm, reëel of ingebeeld, onderdeel van het geheel.

Rest In Privacy | 04-12-13 | 20:37

@Van Duyvenbode

Ik denk dat je de boodschap van 1984 nog eens moet onderzoeken. Ja, ze waren in 'permanente' oorlog met een van de twee andere grote machtsblokken. Maar was dat wel zo? Dat was propaganda (zo heb ik het begrepen) propaganda om het volk zoet te houden, en zo nu en dan voedseltekorten te kunnen 'verklaren'. Niet voor niets wisselt in 1984 de buitenlandse vijand een paar keer tijdens het boek, 'ineens' is er een bondgenootschap met de voormalige vijand, en is het andere blok aan de beurt. En niemand in de omgeving van de hoofdpersonen is ooit opgeroepen voor militaire dienst. Verdwijnen, ja, dat deden ze natuurlijk wel.

Ook hier is de parallel duidelijk - de aandacht wordt binnenlands zo nu en dan villein afgeleid door het belang van 'buitenlandse interventie' te benadrukken, en de noodzaak tot scherpere controles, ook binnenlands, die daaruit voortvloeit.

smoelwerk | 04-12-13 | 19:58

@Kaas de Vies | 04-12-13 | 19:43
We worden dus getapt en gefilmd door de overheid ivm landbelang en veiligheid met als gevolg dat ook de burger alles moet gaan registreren om zich tegen deze overheid te beschermen. Wederom Brrrr.

toetanchamon | 04-12-13 | 19:55

Het doel is niet eens zozeer om af te luisteren maar om brave gehoorzame burgers te kweken. Een panopticon wordt gecreëerd waardoor de burgers automatisch gewenst gedrag gaan vertonen.

Zzzzooooffff | 04-12-13 | 19:49

@toetanchamon | 04-12-13 | 19:38 | + 0 -
Altijd. Al mijn zaken met de politie worden opgenomen of met advocaat.

Kaas de Vies | 04-12-13 | 19:43

Kaas de Vies | 04-12-13 | 18:34 | + 17
Dat wordt weer lopend naar de hoeren i.v.m kenteken registratie, en contact betalen met kleine coupures.
En voortaan de gordijnen dicht doen..

ZZP-er | 04-12-13 | 19:39

@Kaas de Vies | 04-12-13 | 19:18
Dit was voor mij een unieke maar ook een laatste ervaring. Een volgende keer neem ik een advocaat en een videocamera mee naar binnen. Dit gaat mij geen tweede keer gebeuren.

@Terpen-tijn | 04-12-13 | 19:24
Oh goed punt, minder misdaad. Aldus de wijkagent hier, is het opzijschuiven van aangifte (welke door het bureau zelf beoordeeld wordt) iets dat tot hun taken behoord. Daardoor tonen de statistieken dat er minder aangiftes 'zijn gedaan' welke dik financieel beloond wordt door de gemeente om elektrische scooters en ander speelgoed voor de dienders van te kopen. Laat ik het zo zeggen, door de burger te negeren krijgen zij betere arbeidsvoorwaarde, hoe ziek is dat.

In het gesprek met de wijkagent(51 jaar)zegt hij zich er bij neer te leggen, hij heeft een hypotheek en 2 schoolgaande kinderen. Hij gaat de strijdt niet meer aan en is blij met zijn inkomen en arbeidsvoorwaarde. Gevaar in de samenleving begint bij een hebzucht/ passiefgedrag onder overheidspersoneel en functionarissen.

toetanchamon | 04-12-13 | 19:38

Dit hebben ze in Noord Korea al lang.
Volgende stap is het verbieden van mobile telefoons en e-mail verkeer.
Ik verwacht dat GeenStijl als eerste uit de lucht gehaald wordt.

ZZP-er | 04-12-13 | 19:35

Wel een beetje zuur om alles af te luisteren om foute figuren op te pakken. Daar worden wetten voor veranderd en kapitalen tegenaan gesmeten.... Maar hoe vaak komt het niet voor dat iemand die bewijsbaar fout is (verkrachter, dief, oplichter, mishandeling) niet wordt gepakt vanwege vage smoesjes?

Het ligt maar aan een ding: gezond verstand. Politici lijken dat volledig kwijt te zijn.

xspalm | 04-12-13 | 19:32

We moeten allemaal een firewall en een virusscanner hebben om onze informatie te beschermen maar meneer Teeven kan te alle tijden met iedereen meekijken, aftappen en harddisks op afstand leegtrekken zonder ook maar een computer te infecteren, waar gaat dit nog over?
Als Snowden al die data bij de NSA kan pikken kan de overheid beweren wat ze willen maar onze door hun opgeslagen privacy gevoelige data is zeker niet in veilige handen! Nu niet, nooit niet!

Gijssie | 04-12-13 | 19:31

Mammeloe | 04-12-13 | 19:20
Piratenpartij was toch met die comediant in wording en dat geweldig lekkere wijf waar Ruktor op de koffie ging?

Ouwe Zwitsal... | 04-12-13 | 19:31

Bij "Orwell, 1984" heeft men het vrijwel uitsluitend over de interne bewaking. Maar wat men meestal niet vermeldt is dat Oceanië verwikkeld was in permanente oorlogvoering aan de grenzen en in het buitenland. De twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Militaire interventie en openlijke oorlog gaan altijd gepaard met interne aanscherping van de controle.
En zo is het nu ook. Het Westen - navo, VS - zijn bezig met interveniëren in gebieden in het Midden-Oosten en Afrika (Mali),
soms met speciale eenheden, vaak met drones, en met speciale operaties, zoals ontvoeringen en liquidaties. De tegenhanger is toegenomen spionage van de eigen bevolking, met het oog op controle van eventuele reacties van lieden die het niet eens zijn met de gevoerde buitenlandse, imperialistische politiek.
Als men Orwell erbij haalt, moet men wel volledig zijn en de zijde van de permanente oorlog niet over het hoofd zien.

Rest In Privacy | 04-12-13 | 19:30

Privacybescherming... Vele wetsteksten zijn er aan gewijd. Politiek en bestuur schenden privacy.
.
Wat zegt dat over hen?

Parel van het Zuiden | 04-12-13 | 19:28

Toetanchamon 19:16
Er is wezenlijk een verschil tussen een agent uit de provincie of Den Haag.
Hoe minder misdaad, hoe liever ze zijn.

Terpen-tijn | 04-12-13 | 19:24

Kots/Puke!
.
Piratenpartij had bijna 1 zetel weet u nog?
Ondanks als belachelijk weggezet door GS.
Venwege een kapsel.
de Viva geeft betere stemadviezen ...

Mammeloe | 04-12-13 | 19:20

@toetanchamon | 04-12-13 | 19:16 | + 0 -
Yep, herkenbaar, het gebeurt.

Kaas de Vies | 04-12-13 | 19:18

En daarom stem ik en stemde ik eerder al piratenpartij.

hobbit | 04-12-13 | 19:17

Naar aanleiding met een conflict met de gemeente Den Haag was ik vorige week op het politiebureau waarbij ik aangaf de gemeente op een zelfde manier te gaan behandelen als dat zij met mij ook doen. Aldus de agent moest ik dat maar niet gaan doen en zei: "Anders kom ik met mij vrienden langs, krijg je een paar ijzertjes om en zetten we je hier in een hokje". oh en ik maar denken dat dit soort praktijken en uitspraken bij de hell angels thuis hoorde. Brrrr!

toetanchamon | 04-12-13 | 19:16

"Het is alsof elke politieagent op straat, van de ene op de andere dag, vergezeld wordt door een lid van de Militaire Politie."

Deden ze dat maar eens in de criminele buurten en wijken en niet in de wijken waar alleen maar (hard)werkende Nederlanders wonen. Dat zou al enorm veel zwarte praktijken verhinderen.

LangeTijdGeleden | 04-12-13 | 19:15

@Ing. eslapen | 04-12-13 | 18:51
Ik voer mijn auto op doe een sticker over mijn nummerbord en ga in serie onder de flitspalen doorrijden!! Net zolang tot het rolletje vol is!!!
Wel even kijken of mijn bestelbusje van de zaak een volle tank heeft

miko | 04-12-13 | 19:02

Reden temeer om de volgende verkiezingen (weer) op de Piratenpartij te stemmen. Zelfs met 1 zetel komen ze vanzelf in de commissie Stiekem. Dat zou heel erg gezond zijn, omdat deze commissie kennelijk per definitie bestaat uit de fractievoorzitters (waarom), en de inhoudelijk deskundigen uit de (grotere) fracties per definitie buitenspel staan.

Mensen, je voelt het niet, je ruikt het niet, je hoort het niet, je ziet het niet, maar dit is ECHT belangrijk voor de toekomstige inrichting van onze informatiemaatschappij. Degenen die nu de noodklok luiden zijn de echte helden van vandaag. Ja, we hebben van alles te verbergen. Zoals we dat al duizenden jaren hebben - onze privacy.

smoelwerk | 04-12-13 | 19:00

Michael Scheuer, voormalig CIA-analist en voormalig hoofd van de Bin Laden-éénheid, zegt dat de surveillance staat de prijs is die we betalen voor onze politiek van militaire interventie in het Midden-Oosten en moslimse landen elders. De jihad zal zich vroeg of laat tegen het Westen keren in Amerika en Europa, als gevolg van onze militaire interventies. De Westerse politici proberen door massale electronische surveillance de negatieve gevolgen van hun interventie-politiek te voorkomen, bang voor represailles van de bevolking hier. En toch kan de surveillance de verspreiding van de geweldadige jihad naar Europa en de VS niet voorkomen in de toekomst. Aldus Michael Scheuer. Wat ik ervan moet denken weet ik niet.

Rest In Privacy | 04-12-13 | 19:00

zeg maar jansen | 04-12-13 | 18:56 | + 0 -

Inderdaad Jansen, helaas helemaal waar. En met Opstelten die zegt dat we 'm op z'n woord moeten geloven weet ik dan ook echt niet meer op wie te stemmen volgende ronde...

Rudjen | 04-12-13 | 18:59

Ik heb niet zo veel zin om de hele maand dit soort stukken te lezen. Lossen jullie het allemaal even op? Dan ga ik gewoon verder met mijn leven. Bedankt alvast.

SvennusMax | 04-12-13 | 18:58

Als mijn privacy geschonden wordt via een systeem, neem ik gewoon afstand van dat systeem. Zo heb ik bijvoorbeeld al tijden (echt waar) de webcam op mijn laptop afgeplakt met duct-tape.

Ik heb weinig te verbergen (wel iets), maar mijn privacy is mijn privacy.

Deze hele toestanden gaan niet over veiligheid, maar het volledig in "kaart" brengen van de gehele bevolking. Vervolgens zullen "ze" afwachten tot het moment dat er iets tegen u gebruikt kan worden (zie vuurwerk). Informatie zal altijd en immer misbruikt worden .... gewoon omdat informatie erg veel waard is.

Mijn eigen informatie is mij zoveel waard dat ik dat maar gedag zwaai tegen internet en een oude sok onder mijn bed leg. Knappe NSB-AIVD'er die mij dan nog kan vinden.

BedrijfsTijgerT | 04-12-13 | 18:57

Rudjen | 04-12-13 | 18:52 Dat waren de beloftes.

Ná de verkiezingen gaan ze daar héél anders mee om.

zeg maar jansen | 04-12-13 | 18:56

Zeker blonD
Parel van het Zuiden | 04-12-13 | 18:49 | + 0 -

Hap

Rudjen | 04-12-13 | 18:55

Qte Dirk Poot:"De kiezer heeft uiteindelijk de beslissende stem. Je steunde PvdA om de aanschaf van de JSF tegen te houden en je steunde de VVD om de hypotheekrenteaftrek te behouden. Blij met je stem?"

Dit verwoordt nou juist het gevoel dat ik al zo lang heb en met de komende ontwikkelingen alleen maar erger dreigt te worden. Manmanman wat een kiezersbedrog.

Rudjen | 04-12-13 | 18:52

CornholioNL | 04-12-13 | 18:51 | + 0 -

Merci!

ElMatadero | 04-12-13 | 18:52

@miko
Laten we dan meteen die flitspalen bombarderen met em-pulsjes ;)

Ing. eslapen | 04-12-13 | 18:51

In Amerika komt het recht om wapens te dragen onder andere vanuit de noodzakelijkheid om je tegen de overheid te kunnen verdedigen. Het Lijkt erop dat we zelf ook maar eens de wapens moeten gaan slijpen.

Sardonicus | 04-12-13 | 18:51

ElMatadero | 04-12-13 | 18:49

De geheime liefde van Joop den Uyl @ 1939

Worstjes | 04-12-13 | 18:51

Zoals een Tilburgse hoogleraar antwoordde op de vraag of wij op weg zijn naar een maatschappij volgens 1984 van George Orwell: daar zitten we al midden in. Het lijkt er op dat de goede man het bij het rechte eind had. Gedachtenpolitie, Newspeak, een partij die altijd gelijk heeft, kijk om je heen en huiver. De DDR zijn we al gepasseerd, we hebben inmiddels onze eigen Stasi in de steigers gezet. Met dank an onze "Liberale" parlementariërs.

Polletje Piekhaar | 04-12-13 | 18:51

ElMatadero | 04-12-13 | 18:49 |

Kijk even in het Onno topic zou ik zeggen...

CornholioNL | 04-12-13 | 18:51

ElMatadero | 04-12-13 | 18:49 Roflol!

zeg maar jansen | 04-12-13 | 18:50

@macmiep.nl | 04-12-13 | 18:43
En als je sporte gratis drwugsss.
Ook niet verkeerd!

miko | 04-12-13 | 18:50

@Rudjen | 04-12-13 | 18:44 |'

Zeker blonD

Parel van het Zuiden | 04-12-13 | 18:49

Niet geheel onbelangrijk, en normaal zal ik er ook nooit naar vragen, maar is er nog nieuws bij Boulevard?

ElMatadero | 04-12-13 | 18:49

@Petrus de Rewa | 04-12-13 | 18:42
Maar dat is ook de bedoeling van de staatscontrole. Ze WILLEN ons laten geloven dat we voortdurend in de gaten worden gehouden en dat we daardoor ongewenst gedrag laten.
Laten we met zijn allen daar lekker maling aan hebben en ze overvoeren met data.
*digitale middelvinger opsteekt*

miko | 04-12-13 | 18:49

"Das leben der anderen" maar weer eens gaat bekijken.

zeg maar jansen | 04-12-13 | 18:48

Als deze wet aangenomen word ga ik in Noord Korea wonen, net zo erg maar wel mijn eigen keuze.

paost712 | 04-12-13 | 18:48

@Parel van het Zuiden | 04-12-13 | 18:39
Mooi streven, maar tot nu toe wijst de praktijk uit dat dat pas gebeurt als men een tuin op de buik heeft, of een urn om zijn as.

Jackanders | 04-12-13 | 18:45

zag een VVD ministeres glunderend een herzien afluisterboekje in ontvangst nemen, was het domheid of was ze stoned?

Worstjes | 04-12-13 | 18:44

1948 van Orwell in wording!
Rudjen | 04-12-13 | 18:40 | + 0 -

Ehm Blont, ik bedoelde 1984

Rudjen | 04-12-13 | 18:44

Als dit zo doorgaat blijkt de voormalige DDR nog écht de ideale heilstaat te zijn.... (zo slecht hadden ze het er niet qua leefomstandigheden, alleen geen luxe goederen, iedereen werk, iedereen een huis, uitstekende kinderopvang, uitstekende sportfaciliteiten, uitstekende zorg voor ouderen e.d.)

Rest In Privacy | 04-12-13 | 18:43

@Rudjen
Orwell was te optimistisch

Ing. eslapen | 04-12-13 | 18:43

"The telescreen received and transmitted simultaneously. Any sound that Winston made, above the level of a very low whisper, would be picked up by it, moreover, so long as he remained within the field of vision which the metal
plaque commanded, he could be seen as well as heard. There was of course no way of knowing whether you were being watched at any given moment. How often, or on what system, the Thought Police plugged in on any individual wire was guesswork. It was even conceivable that they watched everybody all the time. But at any rate they could plug in your wire whenever they wanted to. You had to live--did live, from habit that became instinct--in the assumption that every sound you made was overheard, and, except in
darkness, every movement scrutinized."
Uit 1984.
gutenberg.net.au/ebooks01/0100021.txt

Petrus de Rewa | 04-12-13 | 18:42

@Kaas de Vies | 04-12-13 | 18:37

Fout Kaas.... boerenkool met spek!

Fatwabuster | 04-12-13 | 18:41

1948 van Orwell in wording!

Rudjen | 04-12-13 | 18:40

Inlichtingendiensten MOETEN natuurlijk ook alle mogelijke middelen en via alle denkbare kanalen een terrorist kunnen afluisteren en hacken. Wat ze niet moeten doen is hun (van ons belastinggeld betaalde) ambtenaren vermoeien met het hacken van de Facebookpagina van "Henk en Ingrid" omdat deze als statusupdate schrijven dat zij altijd zwart rijden in de trein.

Het middel moet het doel heiligen of juist andersom, zeg maar.

Wierie Warie | 04-12-13 | 18:40

Ik weet dat ik hiermee iets raars zeg in dit landje. Maar als iedereen zich eens gewoon met z'n eigen zaakjes bemoeit?

Parel van het Zuiden | 04-12-13 | 18:39

@Fatwabuster | 04-12-13 | 18:31 | + 0 -
Volgens je bonuskaart ga jij Zeem eten, op een bedje van Dreft Aloë Vera met Stofzuigerzakken en ga je een bom bouwen van Shoarmavlees met pitabroodjes en knoflooksaus.

De AIVD, leest mee.

Hey Kobus, werkt top hoor dat nieuwe IT-systeem met super de luxe automatische interpetatie-module van de NSA, kom we pakken de schoft nu op voordat heel de wijk gaat stinken.

Kaas de Vies | 04-12-13 | 18:37

Wat ook zo fijn en vooral handig is; dat deze controleurs terecht komen (althans dat zou moeten..) in 'n rechtbank met rechters waar ook geen controle over is..

Boris die Sauertopf | 04-12-13 | 18:36

Ja maar al die mensen die zomaar zelf denken, handelen, en niet luisteren naar die politici zijn gevaarlijk hoor.

Parel van het Zuiden | 04-12-13 | 18:36

Maar wie controleert de controleurs die de controleurs controleren?

wakkere_nederlander | 04-12-13 | 18:35

Nog niet zo heel lang geleden werden degenen die deze zaken benoemden alu-hoedjes genoemd.

hStripe | 04-12-13 | 18:35

Applaus.

Het grote probleem is inderdaad die ondoelmatigheid van ons privacyoffer.

Iedereen wordt gecontroleerd om 4 malloten op te pakken, die je zo ook wel kon oppakken maar waar de staat wegens polico gezeik niet aan wil.

Ik zou zeggen, sluit eens een moskee, of ransel een ronselaar af. Maar dan wel juridisch sluitend natuurlijk. Maar daar mag niet over gesproken worden. Maar om eventueel deze mensen wel aan te pakken wordt mijn EPD gekoppeld aan mijn bonuskaart en mijn pinbedrag bij de lokale prostituee.

Logisch.

Kaas de Vies | 04-12-13 | 18:34

Dirk, we hebben geen poot om op te staan. het systeem word steeds beter en groter en hoewel ik deze regering nog het voordeel van de twijfel geef moet ik er niet aan denken als er weer een partij in de regering komt zoals het CDA. Die wrijven zich nu al in de handen.

miko | 04-12-13 | 18:33

Nou Poot... dat is behoorlijk veel tekst... ik ga eerst maar eens eten, trek dit onderwerp niet echt goed meer op een nuchtere maag....

Fatwabuster | 04-12-13 | 18:31

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen