Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Docu. Klimaatverandering stoppen is onbetaalbaar

Mensen die geloven dat klimaatverandering door de mens te sturen of te stoppen is, zijn megalomane mafketels met een Godcomplex: zij geloven in iets wat onbewezen en veel betwist is, denken vervolgens ook nog dat ze profeten van de oplossing te zijn, en worden woedend op mensen die hun klimaatreligie in twijfel trekken. Klimaatpaniquers zijn de Scientologyzombies van de Zonnekracht. Zelfs als klimaatverandering bestaat (valt te betwijfelen), en zelfs als het door de mens wordt veroorzaakt: het is niet tegen te houden en zeker niet omkeerbaar. Bovenstaande video geeft uitleg over de kosten die gemaakt worden (lees: de belastingen die geheven worden) om niet-rendabele windmolenparken in zee te bouwen, CO2-emissie in quota te vangen en om mensen naar de poolkappen te sturen zodat ze met paniekberichten terug kunnen komen - en toont daarna aan hoe onbetaalbaar, onzinnig en zelfs kwaadaardig deze investeringen zijn: "if they are expensive enough to be effective, they are unaffordable." Want zoals met alles, gaat ook opwarming en investeren in 'duurzaamheid' puur en alleen over geld. Aldus Topher. Klimaatverandering stoppen zou bijna al het geld kosten dat op aarde aanwezig is. Maar ja. Zie de klimaatpaniquers maar eens van hun religie af te praten. Dat gaat nog een boel verhitte gesprekken kosten.

Reaguursels

Inloggen

@coitus reservatus Helaas moet ik het steeds weer herhalen: wetenschap heeft helemaal niets te maken met consensus. Er heeft lange tijd consensus bestaan over een geocentrisch heelal, over de theorie dat we uit vier elementen zouden bestaan of de evolutietheorie van Lamarck. Is de aarde vroeger daadwerkelijk plat geweest vanwege het feit dat er consensus over bestond? Nee.

Een belangrijk onderdeel van een wetenschappelijke theorie is de mate waarin deze voorspellingen kan doen, die vervolgens gecontroleerd kunnen worden. Van de IPCC-voorspellingen is zo goed als niet uitgekomen, hetgeen ze nu ook hebben toegegeven in het IPCC AR5 rapport.

Je omschrijft een feedbacksysteem van CO2. Dat zou dus moeten inhouden, dat bij een hogere CO2-concentratie er in steeds hoger tempo CO2 zou moeten vrijkomen, met een snellere opwarming tot gevolg. De ijskernen (en jouw uitleg daarvan overigens ook) geven nu juist aan, dat er geen sprake geweest is van feedback. Er is hier een verklaring voor: het broeikaseffect van CO2 neemt namelijk niet evenredig toe met de hoeveelheid CO2. Dit komt omdat het 'vermogen' van CO2 als broeikasgas op een gegeven moment aan een maximum gebonden is.

Als ik jou was, zou ik de metingen m.b.t. Antarctica nog maar even nalopen.

En kun je mij vertellen waar de hotspots te vinden zijn?

Nog even twee zeer basale dingen. Allereerst: solar input veroorzaakt vrijwel alle warmte op aarde. Monckton(!)neemt een deel niet mee in zijn berekeningen vanwege de tweede hoofdwet van de thermodynamica. Om het eenvoudig uit te leggen: je kunt een lamp van 100 watt niet met het vermogen van 200 watt laten schijnen, simpelweg door zijn eigen licht te reflecteren. Cruciale fout van het IPCC.

En even over mijzelf: ik ben wetenschapper en haal mijn informatie niet van blogs.

Als jij nu eens Popper gaat lezen, dan zou je beeld van wetenschap wat helderder zijn en zou je niet het eeuwige mantra van de consensus napraten.

Plusser | 01-10-13 | 13:31

@ Plusser | 30-09-13 | 16:42

"waarom blijkt uit alle ijsboringen (bijv. Vostok), dat het CO2-gehalte steevast achter loopt op de temperatuur?"

Initiele warming wordt NIET veroorzaakt door CO2, maar door bijvoorbeeld een verandering in de baan van de aarde. Deze verwarming zorgt echter dat het CO2 gehalte stijgt, wat de aarde nog meer opwarmt, wat meer CO2 vrijlaat etc etc.

"Waarom zien we geen enkel causaal verband tussen de toename van temperatuur en het ppm? "

Die is er wel, echter veel sceptici plotten het ppm vs de temperatuur zonder de solar input erbij te betrekken (Lord Munkton bijv). Doe je dat wel, is er een duidelijke correlatie tussen CO2 en temperatuur.
www.youtube.com/watch?v=OJ6Z04VJDco

"Waarom hebben we in het verleden een hogere CO2-concentratie gezien en heeft zich rampenscenario afgespeeld? "

Zelfde verhaal, temperatuur correleert wel met CO2, en de planeet is veel heter geweest met hogere CO2 concentraties.

"Waarom is de ijsmassa op Antarctica momenteel van een recordomvang? "

Dat is het niet, dit soort 'record' predicties worden gemaakt door alleen data over een klein tijdsinterval te gebruiken (wanneer het ijs tijdelijk weer aangroeit). Als je de data over de gehele beschikbare tijdspan gebruikt, is de afname van ijsmassa overduidelijk.

Of je het nu leuk vindt of niet, er is ernome wetenschappelijke consensus over dit onderwerp. Door de wetenschap te negeren en je informatie van blogs te halen, hoe ben je dan anders dan een creationist die evolutie verwerpt, ongeacht de consensus die erover bestaat?

coitus reservatus | 01-10-13 | 02:24

@NoMoWorries
Het meest verhelderend zijn nog wel de gegevens van de GISP2-boring. Zoek maar op.

Plusser | 30-09-13 | 16:45

@NoMoWorries
Een paar vragen:
waarom blijkt uit alle ijsboringen (bijv. Vostok), dat het CO2-gehalte steevast achter loopt op de temperatuur?
Waarom zien we geen 'hotspots', zoals voorspeld in de AGW-theorie?
Waarom zien we geen enkel causaal verband tussen de toename van temperatuur en het ppm?
Waarom blijft de feedback uit?
Waarom zijn andere oorzaken van opwarming niet uitgesloten?
Waaruit blijkt dat CO2 nog niet zijn maximale broeikascapaciteit heeft bereikt?
Waarom is nog geen enkele voorspelling van het IPCC uitgekomen?
Waarom hebben we in het verleden een hogere CO2-concentratie gezien en heeft zich rampenscenario afgespeeld?
Waarom heeft het IPCC de AGW-theorie nog niet kunnen rijmen met de wetten van de thermodynamica?
Waarom is de ijsmassa op Antarctica momenteel van een recordomvang?
Hoe verklaart u de MWP?
Hoe verklaart u het Holoceen optimum?
Waarom wordt wetenschap bepaald door consensus?
Waarom gelooft u -na alle schandalen- überhaupt nog de wetenschappers van het IPCC?

Plusser | 30-09-13 | 16:42

@PLusser Het feit dat de temperatuur 2 gr gaat stijgen danken we aan de Kopenhagen norm: 450 ppm met een kans van 50/50 dat het mis gaat. We gaan richting 700 ppm.

Daarmee is Nederland failliet.

De Noordpool is nog niet weg, maar vrijwel zeker binnen de komende 15 - 30 jaar.

Die tijdelijke toename van drijfijs is allang onderzocht. Het gesmolten ijs rondom de polen is tijdelijk bevroren, omdat zoetwater nou eenmaal drijft op zoutwater. En dit smelt zo weer verder.

Dat het 15 jaar lang minder snel opwarmde, is juist gemeten in dit IPCC rapport. U heeft precies in de kranten kunnen lezen waar dit aan lag.

Lees ook voormalig Shell adviseur Marcel Groen in het Intermediar: www.intermediair.nl/weekblad/20130926/...

NoMoreWorries | 30-09-13 | 14:51

Klimaatverandering is van alle tijden, echter wat nu vaststaat is dat het met een enorm rap tempo gaat. Daarnaast staat het vast dat dit niet door de zon komt maar door de 7 gigaton co2 uitstoot per jaar wat wij met zn allen moeder natuur in sturen. Maar tja in een tijd dat zelfs in ontwikkelde landen zoals VS ,men evolutie durft te ontkennen, moeten we niet raar opkijken als er mensen zijn die klimaatverandering ontkennen en de enorme hoeveelheid data negeren of uit zn verband rukken.

kortom: Klimaatverandering is geen religie.. het is wetenschap, was het maar een religie zouden er meer mensen in geloven.. mensen geloven eerder dat iemand over water kan lopen dan in wetenschap die keiharde bewijzen heeft..

Turk182! | 30-09-13 | 12:15

Minder warmte is minder mensen. Er komen teveel mensen op deze planeet. Misschien wat aan geboortebeperking gaan doen.

Rest In Privacy | 30-09-13 | 11:48

@NoMoreWorries Ja, allemaal heel erg. Alleen jammer de de ijskappen niet zo meewerken met je doemdenken. Het klimaat trouwens ook niet.

ocean.dmi.dk/arctic/plots/icecover/ice...

Plusser | 30-09-13 | 11:35

Die klimaatsverandering valt best mee. Maar je moet het wel volhouden om aan de subsidies te komen. En dat is niet zo moeilijk als je een activist als Samson achter je hebt. Ligt er maar aan waar je je poppetjes plaatst.
Trouwens de uitspraak, dat die klimaatverandering een religie, daar kan ik wel achterstaan. Vooral omdat ik tegen religie ben, omdat religie grotendeels de oorzaak van alle ellende. Iedere religie afschaffen en zeker niet subsidieren.

Rest In Privacy | 30-09-13 | 11:12

De climat change items hier op GS lokken toch we de domste reacties uit van allemaal... ik noem de veronderstelling dat het nog steeds een geloof is dat het gebeurd door het verbranden van koolwaterstoffen e dat je het kan geloven of niet. nou ja... het meest logisch is dat we de koolwaterstoffen toch wel oproken en het met wat voor maatregelen dan ook alleen maar zullen vertragen. Het voorkomen van uitstoot van broeikasgassen is op de lange termijn dus onzin... Ik denk echter dat een economische blik wel de juiste wordt, maar dan een hele andere en wel die van de schaarste die gaat ontstaan of beter gezegd.. er eigenlijk al is. Dat gaat ons pas echt ellende bezorgen, want minder energie is ook minder voedsel, transport, minder van alles eigenlijk...

synchronicity | 30-09-13 | 08:54

Het is zeker dat we de 2 graden temperatuurstijging wereldwijd gaan doorbreken. In Nederland is dat al gelukt. Daarmee gaat de noordpool in zijn geheel smelten. De hoeveelheid methaan die daarbij vrijkomt laat de ijsmassa op Groenland smelten. Dit veroorzaakt een zeespiegelstijging van 7 meter. Daarmee is Nederland failliet. Het is dus zeker dat Nederland failliet is. Allemaal dankzij onze auto's, vliegverkeer, Shell, overconsumentisme etc. En wat doen we? Koppen in het zand. Later zeggen we wel: Ich habe es nicht gewusst.

NoMoreWorries | 30-09-13 | 08:28

U gelooft niet meer in het CO2 sprookje?

Pech. U gaat gewoon betalen.

StijllozeNickname | 30-09-13 | 07:46

Stel het is allemaal waar, en wij mensen zijn voornamelijk de veroorzakers, gaan we dan nu heel hard roepen dat het anders moet vanuit de luie stoel? Hoe dan? Wij hebben vanaf de eerste industrialisatie onze omgeving bestookt met CO2 en talloze giftige en vluchtige stoffen, nu moet het anders blijkbaar ten kostte van ons allemaal, en dan vooral de voormalige landen in Afrika die nu eieindelijk zover zijn dat dit een giga consumentenland wordt en die zouden dus mede onevenredig de rekening moeten betalen voor onze gebruikseconomie? Hun de technologie ontzeggen die wij als volkomen normaal beschouwen? Geen industrie in hun land? Geen energiecentrales? En dan China alles op een laag pitje laten zetten? We hebben er met z'n allen een terminologie van gemaakt en het genie die daarvoor de oplossing heeft moet nog geboren worden, look at the big picture, als je het dann begrijpt nodig ik je uit om gezamenlijk een fles van je favoriete sterke drank op te zuipen op de stoeprand. Wat een kut wereld.

Occipitaalcasibus | 30-09-13 | 01:20

@mindblender | 29-09-13 | 20:12:
"iedere beschaving gaat ten onder aan zijn eigen succes, dus de onze ook."
Nee, de onze gaat ten onder aan falende en slopende regeringen met verborgen agenda's die het land tot de bedelstaf brengen.

prakkie | 29-09-13 | 23:25

@Reinaert | 29-09-13 | 12:07:
"Miljarden verdoen aan geldverslindende linksdraaiende prestigeprojecten terwijl de voedselbanken met tekorten zitten en (dus) een deel van het volk in relatieve armoede leeft: dan doe je iets héél erg verkeerd."
Precies! EIGEN VOLK EERST!

prakkie | 29-09-13 | 23:22

En nu graag de plofkip en de dikbilkoe weer in de schappen,kistkalf wacht ik nog even mee.

newray | 29-09-13 | 22:08

idere beschaving gaat ten onder aan zijn eigen succes, dus de onze ook.

mindblender | 29-09-13 | 20:12

Goed nieuws.

De GreenPeaceleden in Rusland die illegaal een Russisch boorplatform hebben bestormd blijven nog twee maandjes in voorarrest.

Zo pak je milieuterroristen aan.

ProAsfalt | 29-09-13 | 19:56

Safety first right? But what if its really safety second? Or third? Etc...

Hulporganisatie | 29-09-13 | 18:46

"Al het geld dat op aarde aanwezig is" ?? Zo'n stellingname is gewoon bezopen. Getallen geld zijn immers oneindig. Ze zijn in de USA al bezig met 17 biljoen dollar schuld en ze geloven daar stellig dat je wel door kan gaan naar 17 triljoen hoor,vooral Obama.Ach ja schuldslavernij wordt met het schuldgetal alleen maar meer eeuwig.Eeuwig is natuurlijk ontelbaar en daarmee vallen we terug in de term "onbespreekbaar" oftewel sprakeloos.ECHT,het gaat het menselijk begrip gewoon te boven en dat heet tenslotte "krankzinnig-heid". Oftewel: Alle menselijke activiteit vindt zijn begin en einde in de psychiatrie.Het dat is allang voorzien hoor: Alles (des mensen) is nevelbeeld,zei Boeddha al.

Dolphi | 29-09-13 | 17:21

@Bakito Alvorens je je wer beroept op de 'consensus'. Wetenschap kent geen consensus. Vroeger was de consensus, dat de aarde plat was. Moeten we daarom nu concluderen dat de aarde daadwerkelijk plat was?

En wat betreft de totstandkoming van de 95%: lees dit eens. Het gaat over een rapport dat zelfs een consensus van 97% zou hebben vastgesteld. Deze consensus bleek echter 0,3% te zijn.

joannenova.com.au/2013/09/monckton-hon...

Antropogene klimaatverandering gaat er steeds meer uit zien als wetenschapsfraude waar Diekstra, Stapel of Bax een lachertje bij blijken te zijn.

Plusser | 29-09-13 | 16:49

Er niets tegen doen gaat nog veel meer kosten

Zzzzooooffff | 29-09-13 | 16:47

Klimaatverandering of niet... dat teveel mens niet goed is voor moeder aarde staat als een paal boven water! Mij is het een raadsel waarom géén enkele "milieubewuste" politicus het thema bevolkingsoverschot oppakt. Je zou bijv. kunnen beginnen met afschaffen van de kinderbijslag vanaf 2 kinderen (zijn er meteen minder moslims!). Maar daarmee maak je je niet populair en creeer je geen subsidie-goudmijn!!

WVB103 | 29-09-13 | 16:14

Myrkie | 29-09-13 | 14:46
Dat is ook een manier om te zeggen "ik begrijp het filmpje niet"

Obstiopaat | 29-09-13 | 15:18

Maar een beetje schone lucht inademen en in je eigen energiebehoefte kunnen voorzien is ook wel fijn.

kicktherabbit | 29-09-13 | 15:18

Het "broeikaseffect" (ja zo noemden we dat vroeger) oftewel de CO2 hoex is de zoveelste in het illustere rijtje "gat in de ozonlaag" en "zure regen".
Prima dat er aandacht is voor een gezond leefmilieu en schaarste van natuurlijke bronnen, maar de manier waarop dit nu gebeurt is destructief en alleen in het belang van een kleine groep mensen.

80 | 29-09-13 | 14:58

Bullshit van voor naar achter. De gevolgen zijn niet te overzien omdat we helemaal geen ervaring (en dus geen data) hebben wat betreft klimaatverandering op deze schaal.
Lang verhaal kort: Bereid je voor op massale migratie en sterfte.

Myrkie | 29-09-13 | 14:46

Lang, heel lang geleden had je de "club van Rome", die ook wetenschappelijk aantoonde dat o.a de olie op zou zijn binnen 10 jaar. ( en die lui kwamen echt voor mijn gevoel wekelijks met nieuwe onheilstijdingen ).
Nu zijn we wel wat jaren verder, maar het blijven heel vaak computer modellen.
Enne, ik kan wat programmeren, dus ik kan alles uit die computer halen wat ik maar wil........

helaas nederlander | 29-09-13 | 14:37

Je kunt het duizend keer een hoax noemen en misschien is het dat gedeeltelijk ook, feit blijft dat de mensheid de aarde aan besmeuren en uitputten is.
Het erbij halen van "excuses" als zure regen en klimaat word door links graag gebruikt en onder een vergrootglas gelegd, maar heeft wel degelijk wetenschappelijk onderbouwde redenen. Iets anders dan "dit is de zoveelste hoax, zeker weten!

Als puntje bij paal komt, de mensen die roepen "HOAX" gaan zelf op een heel zwakke manier de discussie uit de weg, omdat de aarde en het lot van een ander ze geen zak interesseerd. Tja, als dat het enige is wat je brein vult in dit geval, kun je beter hoax roepen ja.

Mestkever | 29-09-13 | 14:31

Nog 1 keer dan: in de Atlantische oceaan bevindt zich een planktonzee die zo groot is als de BRD en Frankrijk tezamen. Als er meer CO2 in de atmosfeer komt kunnen deze algen meer CO2 absorberen en komen er meer algen. Deze worden op hun beurt weer met triljarden per dag door haringen verorberd. Dit houdt in: meer haring en/of vettere haring. En deze worden weer gegeten door... Precies!

eerstneukendanpraten | 29-09-13 | 14:25

Either way, ik denk dat het niet veel uitmaakt. Als de mens het klimaat van de aarde deels naar de klote helpt betekent dat dus dat mensen het voor henzelf geleidelijk lastiger maken in leven te blijven (natuurrampen, zeespiegel stijging, droogtes etc.); het ecosysteem lost het wel op. Jammer alleen dat wij in de randstad zo'n 4 meter onder zeeniveau zitten.

Vryth | 29-09-13 | 14:17

Halve minuut gezien, twee claims verder, beide onjuist. Dan haak ik af.
Mensen die geen verstand van zaken hebben moeten gewoon hun bek leren houden of het nou Al Gore is of deze schaapscheerder.

sjaakdeslinksesul | 29-09-13 | 14:15

Parel van het zuiden 14:07
Wijsheid in pacht hebben?
Hoe kom je daar nou bij?
Meteorologie is al heel mijn leven een hobby, alle wijsheid komt van anderen.
Lees de weercolumns regelmatig, dan weet je wat ik weet. Niets meer of minder.
En ja, er zijn andere meningen, so what?

Terpen-tijn | 29-09-13 | 14:14

En nog zijn er "mensen" die in de grootste hoax aller tijden trappen.

Dan heb je niet een kleine plaat voor je kop hoor, verder.

Domheid is een zegen.

Parsons | 29-09-13 | 14:10

Hoeveel de temperatuur stijgt weet geen hond, dat hij stijgt wel.
Dat het klimaat verandert in Nederland is voor mij nu al 100 procent zeker, zie het zelf> dat komt door een zwakke straalstroom.
Temperatuur dan nog buiten beschouwing gelaten.
Minder westenwinden, meer extremen, meer droogtes, meer nattigheid, dat is de trend.

Terpen-tijn | 29-09-13 | 14:09

@Terpen-tijn | 29-09-13 | 13:52 |

Ik ben uitermate benieuwd wie u bent met zoveel wijsheid in pacht. Ik zie namelijk een onderwerp waar de meningen erg over verdeeld zijn en evenzoveel onderzoeken die verschillende richtingen uitwijzen. U kan het gelijk helemaal niet claimen. De uitslag is niet evident. U zou dan meer moeten weten als de hele wereld bij elkaar. Een ronduit belachelijke veronderstelling..
.
Het antwoord over de vraag over verhouding tussen tweet en argumentatie (en dan bedoel ik niet alleen de links maar ook de betogen) weet u zelf eigenlijk ook wel. Een tweet is precies dat. Een korte ononderbouwde stellingname die nooit in het licht van een geargumenteerd betoog zal kunnen staan. Een hopeloze verschraling van een debat...
.
Ik ben dus helemaal niet tevreden. Ik hoopte u te kunnen verleiden /prikkelen tot een echt betoog waarin u uw stellingname onderbouwt en probeert aan te tonen. Deze reactie is dus totaal onbevredigend en herbevestigt mijn uitgesproken twijfel over uw beoordelingsvermogen. U bent blind voor de grondbeginselen van een debat en daarmee absoluut niet degene die andere zou moeten beoordelen.
.
Waarom u dat moet weten? Mmmmm, u moet helemaal niets, maar u zou er wat van kunnen leren....

Parel van het Zuiden | 29-09-13 | 14:07

Betrokken instanties en overheden moeten wat meer DIM'en!! (Denken in mogelijkheden). Om de effecten van klimaatverandering op een positieve manier uit te buiten, in plaats van een onmogelijk gevecht aan te gaan....

Schurkmans | 29-09-13 | 14:05

www.newscientist.com/article/mg2192936...

Grappig om te zien hoe dat precies hier van toepassing is. Wél de wetenschap gebruiken als het om handige gadgets gaat, of medicijnen, of evolutie; maar klimaat, oei, nee, dat is luisteren naar linksche milieugekkies en dat moeten we niet willen met z'n allen.

"En dat zou dan natuurlijk moeten betekenen dat het juist sneller op zou moeten warmen."
La Bailaora | 29-09-13 | 13:07

Ah, een expert in niet-lineaire systemen aan het woord. Ook al werken alle deelprocessen op verschillende tijdschalen. Harde betawetenschappers (écht harde beta's, dus geen softe Stapelaars) spenderen hun hele leven aan het bestuderen van dit soort dingen, realiseren zich dan nog dat het verduiveld lastige dingen zijn, en de reaguurder met een paar Internetlinkjes die zijn vooroordelen bevestigen weet het beter. Ga je nog publiceren in het Journal of Nonlinear Science of een ander tijdschrift? Of houden die onwelgevallige meningen tegen?

daniel37 | 29-09-13 | 14:01

Wat deze gozer voor het gemak vergeet te vertellen is dat de grootste impact op onze economische ontwikkeling energie prijzen is.
Onze maatschappij draait op energie, voor elke Nederlander is 6700KWh nodig per jaar (nationaal verbruik/inwoners). De ontwikkelingslanden weten dat onze leefstijl voornamelijk uit onze energie komt. Landen als China streven naar een grotere energie consumptie. Zoals iedere kapitalist weet gaat de prijs van een beperkte grondstof omhoog wanneer er meer vraag is. De vraag stijgt enorm en dit gaat alleen maar versnellen. Als wij onze welvaart willen behouden en rijker willen zijn dan de chinezen zullen we toch heel snel iets moeten gaan doen aan onze energie voorziening.
Of je nou denkt dat klimaat verandering plaats vind of niet dat maakt niets uit, economisch gezien gaan de westerse mogendheden ontzettend lijden in de 21e eeuw als wij niets doen aan ons gebruik van fossiele brandstoffen.

Jaap de aap6322 | 29-09-13 | 14:00

@Kapt. Kip | 29-09-13 | 13:49 |

Kijk, dat begint nou te lijken op gekakel van een kip met z'n kop er nog volledig bij. Het is daarbij natuurlijk wel zaak om de inspanning te richten op de werkelijke problemen in plaats CO2.
.
De overbevolkingsproblematiek en de sloop van ecosystemen door daar niet thuishorende chemicalieën en stoffen.

Parel van het Zuiden | 29-09-13 | 13:56

Parel van het zuiden 13:45
Jij denkt persoonlijk van niet?
Waarom moet ik dat weten?
Waarom is een uitgebreide argumentatie beter als een tweet?
Ik heb geen linkjes nodig om iets te bewijzen en anders zoek je ze zelf maar op, >> als iets overduidelijk is ga ik niet linken. Het gaat erom wie er gelijk heeft en dat kan net zo goed met een tweet als met een uitgebreide argumentatie.
Zo tevreden?

Terpen-tijn | 29-09-13 | 13:52

Het probleem is het zwart wit denken. Kunnen we de opwarming van de planeet stoppen / moeten we dat willen? Nee. Kunnen we iets doen aan vervuilde oceanen en zo een prettig ecosystem behouden? Ja.

Kapt. Kip | 29-09-13 | 13:49

commentaar goed begrepen.
pas niet in de roedel.
succes met geen stijl

soledad | 29-09-13 | 13:49

@Terpen-tijn | 29-09-13 | 13:39
Duh. Zelfs het IPCC zegt niet dat de temperatuur met 20 graden gaat stijgen... Die hebben het over een, totaal uit de lucht gegrepen, 1.5 tot 4 graden in de komende eeuw. Dus zelfs zij hebben het over een waarschijnlijke toename van 2.5 graden. En dat zijn de alarmisten.

La Bailaora | 29-09-13 | 13:48

@Terpen-tijn | 29-09-13 | 13:39 |

U zet tweets tegenover @La Bailaora's uitgebreide argumentatie. Bent u werkelijk de persoon die de (kwaliteit van) argumentatie van anderen kan en zou moeten beoordelen?
Ik denk persoonlijk van niet.
.
NB deze opmerking staat even los van wat ik vind van de stellingnames rond klimaatverandering.

Parel van het Zuiden | 29-09-13 | 13:45

Ijs en sneeuw of land en water.
Dat maakt het onomkeerbaar en zorgt voor een versnelling, de mens kan daar niets meer aan veranderen.

Terpen-tijn | 29-09-13 | 13:42

La Bailaora 13:36
Ja ja in Nederland was het een keer min 27..
Nog meer flauwekul argumenten?

Terpen-tijn | 29-09-13 | 13:39

@pwman | 29-09-13 | 13:33
Niemand is tegen een schone planeet. Alleen de CO2 hype is vreselijk, omdat CO2 nou juist het beste gas is wat er is: fotosynthese. Hiermee begint het leven op aarde, samen met water en zonlicht.

La Bailaora | 29-09-13 | 13:38

@Terpen-tijn | 29-09-13 | 13:31
Hoe doe je dat, ijs smelten bij -23 graden?:

"Alarmists Lose Interest In Greenland: ‘The hottest week of summer is here, and the temperature is -23C on the Greenland ice sheet. Instead of NASA’s fake meltdown, what we are actually seeing is new ice burying the research station’"
www.climatedepot.com/2013/07/02/alarmi...

La Bailaora | 29-09-13 | 13:36

Einde van de Domheid | 29-09-13 | 13:28 | + 0 -

Mijn oma was dan ook een wijze vrouw. Ik zal hier vanmiddag nog wat meer uit haar oeuvre gaan plempen.

Supermatthijs | 29-09-13 | 13:34

Natuurlijk speelt de mens wel een rol van betekenis, het is echter de mate waarin waarover telkens de discussie gaat. Niet alle maatregelen zijn slim, soms maar een druppel op een gloeiende plaat. Maar alle begin is moeilijk en wat kan het ergste zijn dat we overhouden aan nu maatregelen nemen? Een schone planeet??

pwman | 29-09-13 | 13:33

Het klimaat veranderde al voordat er verbrandingsmotoren waren.

Dus.
zeg maar jansen | 29-09-13 | 13:00 |

Ja.
En?
Maakt het uit of wij verantwoordelijk zijn ofdat het een sequens van de natuur is?
Natuurlijk heeft het kappen van rimboe landslides tot gevolg, het verleggen van rivieren overstromingen en uitstoot gevolg voor het klimaat.
Maar de bodemlijn is. 'Geven we Noord en Zuid-Holland op of betalen we voor hogere dijken?'

Einde van de Domheid | 29-09-13 | 13:32

la Bailaora 13;25
Weet ik veel, moet ik nou ook met linkjes komen?
Feit is dat Groenland s zomers smelt als een gek en dat dat invloed heeft op de zeespiegel.
Hoeveel en hoe snel zal de tijd leren.

Terpen-tijn | 29-09-13 | 13:31

Beter duur dan niet te koop zei mijn oma altijd.
Supermatthijs | 29-09-13 | 12:00 |
Nooit gehoord. Ewrg goed!

Einde van de Domheid | 29-09-13 | 13:28

Nederland zal stapje voor stapje zijn dijken moeten verhogen
@Terpen-tijn | 29-09-13 | 13:10
Ja, misschien wel, maar dat is vooral omdat Nederland daalt. Daar is niks aan te doen. En ook nog omdat men zo dom is geweest om de rivieren in te dammen, kortom het delta-proces van sedimentafzetting te stoppen. In het verleden was dat nou juist het proces dat die daling min of meer ophief. Juist de mens zorgt dus vaak voor meer ellende dan minder, gewoon door verkeerde maatregelen.

La Bailaora | 29-09-13 | 13:28

Kijk nu naar het weer wat zo standvastig is dat het klimaat ook aan het veranderen is.
Door de zwakte van de straalstroom (minder temperatuurverschil tussen tropen en de polen) gaat deze steeds meer meanderen, gevolg is meer extremen, dit proces wordt steeds duidelijker, met name dit jaar.

Terpen-tijn | 29-09-13 | 13:27

@Terpen-tijn | 29-09-13 | 13:16
Tuurlijk joh, feiten. Toon dat eens aan, en niet met gemanipuleerde data. Vertel mij bv. maar eens waarom de zeespiegel niet versneld stijgt. Dat zou dan toch moeten?

Het is namelijk een feit dat Nederland daalt, dus een versnelde smelt van landijs op Groenland zou meteen zichtbaar moeten zijn op de zeespiegel in Nederland. Lees maar bv. dit van *de* goeroe op het gebied van zeespiegelstijging, die deed er al onderzoek naar toen alarmisten nog in de luiers lagen:
www.climatechangefacts.info/ClimateCha...

Of deze, van ook een Professor die jarenlang onderzoek hiernaar deed:

"Volgens gegevens van de Topex-Poseidon-satelliet is het zeeniveau sinds 1993 juist tien centimeter gezakt. Peilgegevens sinds 1978 laten ook geen verhoogde zeespiegel zien, en volgens Franse onderzoekers zakt de zeespiegel zelfs al minstens sinds 1956.":
www.salomonkroonenberg.nl/doc/De-zeesp...

La Bailaora | 29-09-13 | 13:25

@zeg maar jansen | 29-09-13 | 13:20 |
Ach spelfout, ik zie 'm nu ook. Verder nog iets?

tompending | 29-09-13 | 13:24

Heinz 13:19
Geloof mij, de domste ben ik zelf vaak, regelmatig plaats ik mijn schrijfsels in de verkeerde rubriek...

Terpen-tijn | 29-09-13 | 13:21

@von sokkenstopfen | 29-09-13 | 13:06 |
Je argument van zeewering tegen lange termijnvisies snijd geen hout. De deltawerken zijn ook zo ontworpen dat het overstromingen aankan die slechts eens in de tienduizend jaar voorkomen.
De korte termijnmethode is als bij een lekkend dak volstaan met een emmertje op de grond te zetten en denken; zo, daar heb ik vandaag geen omkijken meer aan.

tompending | 29-09-13 | 13:21

Echte duurzaamheid..
.
Inzetten op ruimtevaart en de mensheid verspreiden over het Heelal. Zo is in theorie oneindige (economische)groei mogelijk en is een catastrophe op één planeet geen overlevingskwestie voor de mensheid.
.
Maar juist die ontwikkelingen werden staande gebracht de afgelopen decennia. Waarom eigenlijk?

Parel van het Zuiden | 29-09-13 | 13:21

tompending | 29-09-13 | 13:14 Als iemand 'duurd' schrijft in plaats van 'duurt' is er ook iets alarmerends aan de hand.

zeg maar jansen | 29-09-13 | 13:20

@Terpen-tijn | 29-09-13 | 13:02
Okeee, beetje dom of niet?

Heinzz | 29-09-13 | 13:19

Het stoppen van klimaat verandering, staat gelijk aan het willen afschaffen van de 4 seizoenen, ondanks dat geen 1 seizoen gelijk is komen ze alle 4 weer terug. noemen ze een cyclus.

Klimaatgekkies die blijven volhouden aan hun onzin, moet je in een vrieshuis stoppen en nooit meer naar om kijken.
Je zal zien dat het gezeur dan over is.

toetanchamon | 29-09-13 | 13:18

la bailaora.
Jij weet ook niks, de laatste jaren is de ijssmelt op Groenland recordhoog geweest>> dat zijn de feiten!

Terpen-tijn | 29-09-13 | 13:16

@von sokkenstopfen | 29-09-13 | 13:06 |

Dat is toch de charme van de babyboomerts die wereldwijd aan het roer zitten. Ze hebben in hun eigen periode de boel financieel, moreel, en institutioneel volledig laten ontsporen, maar menen toch gekwalificeerd te zijn om over hun graf te kunnen regeren. Laat ze alstublieft verdwijnen en ruimte maken voor een frisse aanpak.

Parel van het Zuiden | 29-09-13 | 13:14

@zeg maar jansen | 29-09-13 | 13:04 |
De dinosaurus stierf uit door een meteorietinslag. Het verschil tussen klimaatverandering voor en na de verbrandingsmotor is tijd. In de miljoenen jaren ervoor deed het klimaat er tienduizenden jaren over om een graadje warmer of kouder te worden en nu gaat dat binnen een paar decennia.
Als de dag-nacht cyclus ineens geen 24 uur meer duurd maar 5 minuten zeg je ook niet dat het vroeger ook altijd donker werd nadat het licht was. Dan is er wat nieuws aan de hand, iets alarmerends zelfs.

tompending | 29-09-13 | 13:14

@Parel van het Zuiden | 29-09-13 | 12:58
U heeft helemaal gelijk. Ik vrees alleen dat we straks nog middenin de discussie zitten, als ineens de wal het schip keert, en we weer achter de feiten aanlopen. De mensheid een beetje kennende.

VanBukkem | 29-09-13 | 13:13

Zuiver economisch redeneren komt uiteindelijk tot de conclusie dat de aarde financieel gezien niet uitkan. Het wekt dan ook geen verwondering dat lieden die alles vanuit een financieel perspectief bekijken hard bezig zijn de aarde op te heffen (tenminste, de leefbaarheid daarvan). Maar vertrouw toch vooral op het financieel-economisch systeem...:-)

Brimstich | 29-09-13 | 13:13

Geloof niets van dat stijgen.
Nog niet gemerkt dat de zee hoger komt.

* over de railing leunt en gerustgesteld Plimsoll Mark beziet *

Kapitein Sjaak Mus | 29-09-13 | 13:12

@bolkebeer | 29-09-13 | 13:09

"Iedereen die *ontkent* dat de mens *geen invloed* heeft op het klimaat is een dombo."

Goed zo.

BenBinnen | 29-09-13 | 13:11

van sokkenstopfen 13:06
Nederland zal stapje voor stapje zijn dijken moeten verhogen, ik hoop dat ze dat kunnen betalen, (technisch mogelijk is, want we hebben ook nog rivieren) maar voor andere landen zie ik dat somber in.

Terpen-tijn | 29-09-13 | 13:10

Kom op. Iedereen die ontkent dat de mens geen invloed heeft op het klimaat is een dombo. En aangezien 95% van de wereldbevolking uit dombo's bestaat, heeft ontkennen geen zin. Gelukkig is moeder Aarde perfect in staat zich aan te passen en blijven we dus achter de feiten aanlopen. De tijd zal het leren. Uiteindelijk verkassen we straks naar Mars om er daar weer een zooitje van te maken. Dat zit nu eenmaal in het mechanisme dat leven en overleven heet.

bolkebeer | 29-09-13 | 13:09

@Misterwolf | 29-09-13 | 13:04
Geloven doe je maar in de kerk.

La Bailaora | 29-09-13 | 13:08

@Terpen-tijn | 29-09-13 | 13:02
Hij lult niet, dat het niet opwarmt gaat alleen over de laatste 16 jaar. Over een eeuw gezien is iedereen het erover eens dat het warmer is geworden, ook sceptici.

Het probleem voor alarmisten is echter dat als het de laatste 16 jaar niet meer opwarmt, dat laat zien dat er geen correlatie is met CO2, de laatste 16 jaar doen we namelijk wereldwijd meer CO2 uitstoten dan ooit te voren, gezien de grote bevolkingstoename op aarde van de laatste 40 jaar en de grote toename van CO2 uitstoot door de BRIC landen, dus oa. China en India. En dat zou dan natuurlijk moeten betekenen dat het juist sneller op zou moeten warmen.

La Bailaora | 29-09-13 | 13:07

Dat wij als mensch invloed hebben op de MATE van verandering zou ik nog kunnen snappen. Dat we minder fossiele brandstoffen gebruiken lijkt me positief. Maar klimaatverandering hebben we op kleine schaal elk jaar al 4 keer. Noemen ze seizoenen. Doe je niks aan als mensch, echt niet. Op grote schaal gebeurt het ook net zo maar dan eens in de zoveel duizend jaar ipv om de zoveel maanden. Antarctica was ook ooit regenwoud. En toen dat bevroor, was toen het einde van den wereld? Nope, toen kwam er ruimte voor ons

AsEl | 29-09-13 | 13:07

Terpen-tijn | 29-09-13 | 12:56
Zo is dat. De huidige generatie bemoeid zich met alles, en wil ook bepalen hoe de mens over 100 jaar moet leven, en dergelijke bemoeizucht op de lange termijn zou gewoon verboten moeten worden, en moeten wij nu niet belast worden voor een probleem dat er pas is als wij al generaties dood zijn. Wij leven nu, en is het aan ons om de problemen van de huidige tijd op te lossen, en niet die van over 100 jaar.
Tuurlijk moeten we wel een jaar of 50 vooruit kijken, maar verder ook niet, want zoals ik gisteren al zei, we willen toch niet dat ze over 100 jaar zeggen van
"uit onderzoek is gebleken dat in het verleden voorspelde onderzoeken geen garantie blijken te zijn voor het heden, en onze voorouders dus zich teveel met ons heden hebben bemoeid".
Stel je voor dat we nu ineens een gedrocht van een zeewering gaan bouwen met muren van, ik zeg maar wat, 15 meter hoog, en het over 100 jaar blijkt dat de zeespiegel helemaal niet is gestegen. Dan zitten ze mooi met zo'n lelijke teringmuur te kijken, dankzij
de bemoeizucht van het bemoeizieke volk dat nu leeft.

von sokkenstopfen | 29-09-13 | 13:06

Het klimaat-industriële complex is een machtige bende van Internationale Oplichters.

Jan Passant mk2 | 29-09-13 | 13:06

Het echte probleem is niet het klimaat maar de ongebreidelde toename van de primatensoort Homo Sapiens. Maar daar komt vanzelf een eind aan. En dan krijgt de natuur weer de kans zich te herstellen van deze mensenplaag.

Polletje Piekhaar | 29-09-13 | 13:06

Ha ha, een filmpje kijken zo vol de rekensommen en grote getallen dat niemand het echt kan volgen en dan een discussie over ijsblokjes en de soortelijke massa van water versus ijs om aan te tonen hoe geïnformeerd ze wel niet zijn.
Ik denk dat ik toch maar de wetenschap serieuzer neem dan de holle vaten hier.

tompending | 29-09-13 | 13:05

youtube, George Carlin -- Saving the planet

Legt het haarfijn uit.

vmk | 29-09-13 | 13:05

Je kunt de effectiviteit van doelstellingen van milieuprogramma's en het IPCC goed afmeten aan de veranderingen in de VS.
Beoogde realisering IPCC: 72 jaar (1988 - 2050).

De VS scoort nu al beter dan de Kyoto-doelstellingen hoewel het zelf geen lid is. Het behaalt resultaten bij een lagere kostprijs. Hopelijk snapt men hier snel hoe achterhaald en achterlijk het energie-akkoord is.

Hirsch Ballast | 29-09-13 | 13:04

*zucht* zijn er nu nog steeds mensen die niet willen luisteren en 'geloven' dat er niet een aanzienlijke kans is dat de mensheid het klimaat beïnvloedt? Zelfde figuren die waarschijnlijk geloven in de wondermengsels van Dr Vogel en geloven dat de door TelSell verkochte producten de kwaliteit van een BMW leveren voor de prijs van een Dacia.

Het mooiste is nog de interpretatie van die tweet over die gletsjers in Zwitserland. Wat een kul.

Misterwolf | 29-09-13 | 13:04

Mijn huis verwarmen met een warmtepomp, mijn energie opwekken met 44 solarPV panelen en autorijden in een nieuwe BMWi3 EV op mijn eigen solar stroom... dat zouden er meer moeten doen dan zijn we van dit welles nietes gelul verlost,en zijn we in no-time uit de recessie....

arretje | 29-09-13 | 13:04

Dus tussen het ontstaan van de aarde en de uitvinding van de verbrandingsmotor heeft het klimaat zich niet veranderd?

Maar wat veroorzaakte dan de ijstijd? Wat veroorzaakte dan het uitsterven van de dinosaurus?

Klimaatverandering is een bron, niet een gevolg.

zeg maar jansen | 29-09-13 | 13:04

@de blije libertarier | 29-09-13 | 12:42 |

De derde wereldoorlog... Of u even wilt afrekenen in bloed? De wereldwijde bestuurlijke elite zal geen andere valuta accepteren om hun eigen falen af te betalen...

Parel van het Zuiden | 29-09-13 | 13:03

Het is inderdaad religie. Luister maar naar dominee Reinier van den Berg (EO) die in een radiospotje ten strijde trekt tegen het kwaad, de duivel oftewel de "klimaatverandering"

lightpole | 29-09-13 | 13:03

Heinzz 13:01
Lul niet, heb triljard keer gelezen dat de aarde NIET opwarmt, compleet met de zogenaamde "bewijzen".

Terpen-tijn | 29-09-13 | 13:02

Denk dat aan het eind van deze eeuw de zeespiegel met twee a drie meter is gestegen.

Terpen-tijn | 29-09-13 | 13:01

@Terpen-tijn | 29-09-13 | 12:50
Niemand ontkent het feit dat de aarde opwarmt. Doet ie al sinds de laatste ijstijd.
Alleen een zogenaamde dodelijke extra opwarming helemaal alleen veroorzaakt door de mens, dat is het twistpunt.

Heinzz | 29-09-13 | 13:01

Volledig eens met de boodschap dat je geen fuck kunt doen aan klimaatverandering, maar 'duurzaamheid' betekent natuurlijk wel meer dan slechts de opwarming van de aarde tegengaan. Het betekent ook minder afhankelijk zijn van Arabische olie en Russisch gas.
Het religieuze investeren in windmolens, biogas en zonnepanelen leidt echter af van de meest effectieve maatregelen die we binnen een handomdraai kunnen realiseren:
De verwarming een paar graden lager zetten,
dingen opknappen ipv vervangen,
carpoolen,
op de fiets naar het werk gaan,
korter en kouder douchen,
minder vlees eten,
een koud gerecht maken,
die TV niet als levend schilderij gebruiken,
etc. etc...
Kost allemaal niets... sterker nog, er zitten allerhande voordelen aan: Het levert geld op, we verspillen minder tijd, de leefomgeving wordt minder belast, de wegen hoeven niet groter te worden, we leven gezonder, etc. etc.

jeanmondo | 29-09-13 | 13:01

Mooi samengevat "zij geloven in iets wat onbewezen en veel betwist is, denken vervolgens ook nog dat ze profeten van de oplossing te zijn, en worden woedend op mensen die hun klimaatreligie in twijfel trekken"

Fransg | 29-09-13 | 13:01

Een paar weken geleden was er het bericht dat de Zuidpool op dat moment het koudst was, kuch (het is daar winter).

zwak en a-sociaal | 29-09-13 | 13:00

Het klimaat veranderde al voordat er verbrandingsmotoren waren.

Dus.

zeg maar jansen | 29-09-13 | 13:00

@sk!llz | 29-09-13 | 12:49
Duh... Wat denk je zelf vrind, als de plantjes langzamer groeien, wat voor invloed dat heeft op de mens?

* iets met oogsten mompelt *

Sterker nog, als de plantjes niet meer groeien gaan wij ook allemaal deaud.

Het is allemaal nog veel banaler: in het Cambrium had de aarde meer dan 20x zoveel CO2: 7000 ppm of meer. Dat is er in al die miljoenen jaren uitgehaald, juist omdat plantjes CO2 gebruiken. En deels door bv. koralen en beestjes omgezet in koraal en kalkstenen: CaCO3. Dus al die CO2 is 'verdwenen'. Dat betekent dat er zo weinig CO2 is, dat als we niets doen de plantjes uiteindelijk geen CO2 meer zullen hebben: het wordt immers 'oopgebruikt'. Dan gaan de plantjes allemaal sterven, en wij dus ook. Geen mens kan zonder plant leven op aarde. Zo simpel is het. De plant staat onderaan de voedselketen.

Daarbij komt dat het m.i. geen toeval is dat de oude 'beschavingen' opkwamen ongeveer 10000 voor christus, nou juist precies toen de laatste ijstijd ophield te bestaan. Dat is heel logisch, CO2 nam toe (ocean outgassing), dus plantjes gingen sneller groeien, dus meer oogsten, dus meer vreten, dus mensen kregen het makkelijker om te overleven en konden meer tijd aan andere zaken besteden.

La Bailaora | 29-09-13 | 13:00

@VanBukkem | 29-09-13 | 12:32 |

Oh maar ik zou ook niet durven beweren dat de Chinese politiek van bevolkings(groei)reductie verkeerd is. Sterker nog, zij hebben hun huidige status aan deze koers te danken. Dat neemt niet weg dat er wel vraagtekens te stellen zijn bij de wijze waarop zij daaraan invulling hebben gegeven. Ietwat draconisch en ook niet vrij van perverse neveneffecten. Dat is ook het probleem met het voeren van bevolkingspolitiek. Het kan zo snel omslaan in gevaarlijk instrumentarium dat andere doelen dient. Toch moet juist deze discussie wel worden gevoerd. Want wat we op andere terreinen doen kan niet duurzaam zijn zonder het probleem van de bevolkingsaantallen en groei te adresseren...

Parel van het Zuiden | 29-09-13 | 12:58

OT David van Reybroeck #Buitenhof over democratie als falend aristocratisch systeem. WoooOOhoOOO!!

Einde van de Domheid | 29-09-13 | 12:58

Zolang die twee gekkies van de coalitie regeren zal het klimaat niet veranderen.

Lief meiske | 29-09-13 | 12:57

Maar het zal mijn tijd wel uitzitten, na mij de zondvloed.
Waar je niks aan kan doen, moet je je ook niet druk om maken.
Anders heb je zelf geen leven.

Terpen-tijn | 29-09-13 | 12:56

Kaas de Vies | 29-09-13 | 12:07
En stop Supermatthijs !

Lief meiske | 29-09-13 | 12:54

Wat maakt schuld nou nog uit als iets onomkeerbaars is?
Ook>> struisvogels op gs>> eerst ontkennen dat de aarde opwarmt en nu heeft links het opeens gedaan.
Zielig en dom.

Terpen-tijn | 29-09-13 | 12:50

@Mr. Eindhoven | 29-09-13 | 12:44

Dat is relatief nieuws. In 2013 is de poolkap voor het zomer-minimum met 60% gegroeid. Maar tevens is het ijsvolume relatief laag tegenover het trendgemiddelde. Je kunt als journalist dus alle kanten mee op.

Hirsch Ballast | 29-09-13 | 12:49

@La Bailaora | 29-09-13 | 12:04 | + 14 -

Het gaat niet om "het leven", maar om het leven van de mens op midden lange termijn. Voor de aarde en 'het leven' maakt de verandering in klimaat uiteindelijk geen bal uit. Alleen de mensheid in huidige omvang is hooguit fucked.

sk!llz | 29-09-13 | 12:49

Geen Stijl begint vrij opvallend Tea Party-achtige trekjes te vertonen.

leesh01 | 29-09-13 | 12:49

@Bakito | 29-09-13 | 12:23
Even serieus nou, iedere keer als jij op het "post"-comment knopje drukt,komt er dan een banaan uit het kastje naast je rollen?

Conan de Rabarber | 29-09-13 | 12:49

ALs je de redenering van deze meneer ook laat gelden voor autorijden, zou autorijden eigenlijk onbetaalbaar zijn.

Meneer legt eigenlijk alleen uit wat economie is, kosten zijn inkomsten dus het is een geweldige economische kans. Die kansen worden over de grens benut want wij hebben te maken met de olielobby in NL en die hebben een prima politieke invloed.

Wester82 | 29-09-13 | 12:48

Dit snap ik niet "Klimaatverandering stoppen zou bijna al het geld kosten dat op aarde aanwezig is"... verdwijnt dat geld dan naar een buitenaardse instantie? Anders verandert het hooguit van eigenaar. Maar het blijft wel hier...

jan-lul-de-behanger | 29-09-13 | 12:48

Of de aarde opwarmt of niet, al dan niet door toedoen van de erbarmelijke schepsels die zich er bij toeval op twee voeten op voortbewegen, zal de aarde worst wezen.

De aardkloot kent geen emotie, alles laat hem koud.
Eenieder die anders verkondigt, is een zelfbenoemd vertegenwoordiger van iets dat veel weg heeft van een onnozele ideologie.

Simon de Danser | 29-09-13 | 12:48

sarcastro | 29-09-13 | 12:43

En hoe weet jij dat je gelijk hebt?

Mr. Eindhoven | 29-09-13 | 12:47

Overigens zijn de klimatisten in de kern altijd anti-mens en als je maar lang genoeg doorvraagt komt het er altijd op neer dat ze 80 of 90 procent van de mensheid willen uitroeien, maar er vanuit gaan dat ze zelf mogen blijven leven. Enge lui.

sarcastro | 29-09-13 | 12:46

In de VS wordt over een paar jaar alle doelstellingen van het Kyoto-verdrag gehaald. Een enorme reductie van CO2-uitstoot. Kolencentrales worden gesloten. Dat wordt bereikt door innovatie en toepassing van nieuwe energiebronnen zoals shale gas. Electrisch (hybride) rijden groeit sterk waardoor de VS nu ook leidt in de afname van fijnstof en verdere reductie van CO2- uitstoot.

En wij? Wij halen dezelfde doelstellingen rond 2050. Want ja, innovatie is niks voor ons. Doe ons maar een duur beleidsprogramma.

Hirsch Ballast | 29-09-13 | 12:46

@Terpen-tijn | 29-09-13 | 12:44
Ja dat deed zeer he?

Conan de Rabarber | 29-09-13 | 12:45

Als het echt allemaal zo erg is wat de Left Church zegt dan zouden wij nu acuut met alles moeten stoppen m.b.t. fossiele brandstoffen.
Dan weet je het volgende zeker:
1) heel NL werkloos, hele wereld werkloos.
2) wereldwijde hongersnood.
3) huidige bevolking zal gelet op punt 2 volledig worden gedecimeerd.

Het is mij dan ook een Raadsel wat de Left Church precies beoogt met hun achterlijke theorieën die niet te bewijzen zijn.

ProAsfalt | 29-09-13 | 12:45

Alleen een volstrekte achtelijke geeft links de schuld.
Wat zeg ik> een waanzinnige!

Terpen-tijn | 29-09-13 | 12:44

Ik ben uit de klimaatdiscussie gestapt. Discussiëren met aanhangers van 'man-made global warming' is vergelijkbaar met het trappen tegen een bunker, dat kan je met duizend man tegelijk doen, maar die bunker blijft staan, uiteindelijk zijn ze ook niet geïnteresseerd in argumenten, wetenschap, feiten of waarheid. Hetzelfde heb ik ondervonden bij evangelisten, veganisten en feministen, ik noem ze tegenwoordig dan ook klimatisten. Ze willen enkel en alleen de hoofdrol spelen in hun eigen film en die film moeten wij subsidiëren voor ze.

sarcastro | 29-09-13 | 12:43

Altijd weer die bangmakerij. Koude oorlog en de bom, zure regen, overbevolking, watertekort, grieppandemie, end of oil, Al Qaeda, financiele crises, de door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde ... Mooie manieren allemaal om van bange burgers steeds meer vrijheid en geld af te pakken.
Wat is het volgende mondiale "probleem" waar we voor moeten betalen?

de blije libertarier | 29-09-13 | 12:42

Inderdaad, stop met bang zijn. Die olie vrije wereld komt er vanzelf wel. Zo snel de prijs te hoog wordt, stapt iedereen vanzelf over. Kwestie van tijd.
-
Investeer gewoon in onderwijs en onderzoek. Dat kan ervoor zorgen dat we sneller betere alternatieven uitvinden en daarnaast vergroot het onze welvaart. Win win situatie.
Wat bewuster leven kan geen kwaad. Afval scheiden vind ik helemaal mooi. Maar ga mij verdomme niet mijn biefstuk ontzeggen omdat die koe een paar gram methaan ruft.

Freakster1986 | 29-09-13 | 12:41

Groen Links en die andere klimaat-joefkezen zullen er alles aan doen om subsidiebaantjes te kweken en subsidiestromen op gang te krijgen om daarmee hun zelfbedachte baantjes te creëren. Die jobjes worden daarna, jawel, ingevuld door het eigen linzen&zemelen clubje, die eeuwige kringloop van niksnutten op geldverslindende posities die elkaar in het zadel houden. De ene hoax na de andere wordt door deze oplichters gebruikt om te kunnen parasiteren op "hen-die-wel-werken-voor-hun-geld". Het begon met de zure regen-hoax, daarna dat gat in de ozonlaag, toen de klimaatverandering en over een tijd zullen ze wel roepen dat we door onze zuurstof heen zijn of dat de zeeën verdampen. Om het nog veel erger en crimineler te maken saboteren ze ook graag de boel door betonblokken te dumpen, eerlijke vissers het werken onmogelijk te maken, mensen geld afhandig maken en op te ruien. Omdat ze liever niet werken gaan ze of de politiek in, noemen zich kunstenaar of kraken andermans eigendom. Ze stinken, lopen erbij als zwervers en bedelen. Behalve als ze met hun idealistische hoofd aan de kijkgeldwijn zitten bij een of andere VARA talkshow, dan hangen ze graag de verfijnde kunstkenner uit, eten ze gefrituurde suikerspinkhaan of promoten ze hun eigen nieuwe theatervoorstelling waar, zoals gewoonlijk, de honden nog geen brood van lusten.
Man,man,man, echt, zet die natuurfreaks middenin de jungle en ze overleven het nog geen drie dagen. Lieten ze maar allemaal hun eierstokken doorknippen.

Conan de Rabarber | 29-09-13 | 12:41

Tip: volg @marcelcrok op Twitter. Een Nederlandse journalist die een grote rol speelt onder de klimaatskeptici. Zoals ik gisteravond hier al schreef:

Er is snel een goede gelegenheid om een presentatie van Marcel Crok live mee te maken. Hij en 3 anderen spreken aanstaande donderdag 3 oktober op een klimaatsymposium in Nieuwspoort, naast de Tweede Kamer. Toegang 15 euro. Er zijn nog plaatsen beschikbaar. Ik zal er zelf ook aanwezig zijn.
Zie climategate.nl/2013/09/28/uniek-klimaa...

André van Delft. | 29-09-13 | 12:39

Minder land, overbevolking en milieuvervuiling, ontbossing enz> slechtst denkbare scenario.

Terpen-tijn | 29-09-13 | 12:39


@Uw Verzekeringsadvis | 29-09-13 | 12:30

De belangrijkste fout die je kunt maken is denken dat elk mens net zo cynisch is dan jij.

Bakito | 29-09-13 | 12:38

Het systeem is so f*cked up dat we onszelf moeten vernietigen om onszelf economisch in stand te houden. Dan gaat er toch echt iets heel erg mis.

Wester82 | 29-09-13 | 12:38

Klimaat is de nieuwe religie en als je niet gelooft ben je een ketter en verdien je op de brandstapel te komen. En net als met alle geloven is er geen bewijs en mag niets in twijfel worden getrokken.

Osdorpertje | 29-09-13 | 12:36

@Che_cuevara | 29-09-13 | 12:31

Niet vergelijkbaar.

Bakito | 29-09-13 | 12:35

@Bakito | 29-09-13 | 12:27
Volgens je eigen redenering van Bakito | 29-09-13 | 12:19 ben je dat dus wel.

Che_cuevara | 29-09-13 | 12:33

Trouwens: Als we dan in kosten gaan rekenen, moeten wij niet vergeten dat het "terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen" (dus niet alleen co2) ook weer geld op kan leveren in het kader van bijvoorbeeld de gezondheidszorg.

Stikstofverbindingen (beter bekend als NOx-gassen) zijn bijvoorbeeld veroorzakers van longaandoeningen en tegelijkertijd ook broeikasgassen die veel beroerder zijn dan CO2. Deze gassen vallen ook gelijk onder het "duurzaamheidsbeleid" en stonden vroeger bekend als veroorzakers van zure regen.
En zure regen is een probleem dat in Nederland grotendeels is opgelost.

Ik ben geen klimaatgekkie en ik geloof dus ook niet zo erg in dat wij klimaatverandering kunnen stoppen, maar ik zie wel in dat dit beleid ook op andere plaatsen tot verbeteringen kan leiden

brawrf | 29-09-13 | 12:33

@Parel van het Zuiden | 29-09-13 | 12:15
Wij mogen hier in het westen dan wel een beetje verfoeilijk doen over de Chinese eenkindpolitiek, maar eigenlijk hebben ze gewoon gelijk, die Chinezen. Maar ook in eigen land vraag ik me wel eens af wat sommige mensen met 8+ kinderen moeten. Maar dan loop ik weer tegen het taboe op ongelimiteerd kinderen krijgen aan. (Waarschijnlijk onbewust ingegeven door het "gaat heen en vermenigvuldigt" uit den Bijbel.)

VanBukkem | 29-09-13 | 12:32

We hebben pas een paar millennia geld. Voor die tijd hadden we al miljoenen jaren een klimaat, die constant aan verandering onderhevig was.

Al zou je alle bomen van de wereld kappen om er geld van te maken, zou je nog de veranderingen niet kunnen stoppen.
Sterker, waarschijnlijk zelfs het tegenovergestelde, als je moet geloven dat het door CO2 toename komt.

Dus laten we gewoon stoppen met het gebruik van geld. Te beginnen bij de milieumaffia.

ZKH EénOog | 29-09-13 | 12:32

bigstone 12:29
Dombo, napratertje..
Je vergeet dat er nu miljarden mensen bij de zee leven.
Elke mongool weet trouwens dat het klimaat op aarde nooit hetzelfde is geweest.

Terpen-tijn | 29-09-13 | 12:32

CO2. Plantaardigen zijn er gek op, en in ruil geven ze ons zuurstof.
Maar laat die oerwouden dan staan, gvd.

Fijnstoffer | 29-09-13 | 12:31

@Bakito | 29-09-13 | 12:23
Dit slaat nergens op. Een ijsklontje in je wodka is gewoon extra. logisch dat het dan voller is.
Neem maar eens een vol glas ijs en laat het smelten, je zult zien dat je glas minder vol is.

Che_cuevara | 29-09-13 | 12:31

@Bakito | 29-09-13 | 12:19
Zie 1 positief punt, hele volksstammen van geleerden verdien hier een dikke boterham aan.
T is gewoon handel voor de geleerde mensjes.

Uw Verzekeringsadvis | 29-09-13 | 12:30

@Kaas de Vies | 29-09-13 | 12:22
Dat is er natuurlijk wel: Groenland.

Maar overigens, ook al zou het nu een paar graden stijgen gaat dat ijs nooit helemaal smelten. De gemiddelde temperatuur in het Noordelijk deel van Groenland beslaat zo'n -29 graden. Bij een stijging van 3 graden doet dat nog niets met het ijs. En als het onverhoopt toch gaat smelten, dan duurt het nog steeds 1000-en jaren voordat het weg is.

Een graadje erbij zal dan niet tot snelle smelt leiden. Als je je ijskast uitzet duurt het al een paar uur voordat het ijs is gesmolten, en dat gaat over a. een paar blokjes met een doorsnee van cm's, tov een paar kilometer op Groenland, en bij de ijskast verhoog je de temperatuur ook nog eens van ondernul naar minimaal 18 graden (kamertemperatuur).

Kortom, wanneer het zou beginnen te smelten duurt het nog 1000-en jaren.

La Bailaora | 29-09-13 | 12:29

Onze planeet is 4,5 miljard jaar en nog nooit is het klimaat hetzelfde gebleven, waarom nu denken dat er een klimaat control mogelijk is. Ik noem dat grootheid waanzin. Laten we bewust leven, en dankbaar zijn voor wat we hebben. En geen belachelijke hype met zonnepanelen en windmolens, dit word gecreëerd om geld te maken.

bigstone | 29-09-13 | 12:29

@Bytemaster | 29-09-13 | 12:24
Nee, uiteraard niet. Maar het is wel bevroren water en dat het boven het oppervlak uitsteekt is gewoon omdat ijs een kleinere soortelijk massa heeft dan water.

Che_cuevara | 29-09-13 | 12:29

Bakito | 29-09-13 | 12:26
Blij dat je eindelijk eens toegeeft hypocriet te zijn.
Zo komen we langzaam, stapje voor stapje een stukje verder.

Ps, de factuur van je vorige consult bij staat nog open. Neem je het komende week even contant mee?

Botte Hork | 29-09-13 | 12:29

De rekenmodellen van de toekomst zullen weer een grotere smelt voorspellen dan die van nu.

Terpen-tijn | 29-09-13 | 12:28

@BenBinnen | 29-09-13 | 12:23

Ik ben geen zure regenguurder, maar met dogmatici is het kwaad kersen eten zolang ze nog bestaan.

Bakito | 29-09-13 | 12:27

@Bakito | 29-09-13 | 12:19
Wetenschappelijke publicaties?

Iets met climategate mompelt.

Che_cuevara | 29-09-13 | 12:27

Ach ja....... als het die linksgekkies niet lukt om de welvaart te verdelen dan verbranden we toch gewoon het geld!

Hobbykip | 29-09-13 | 12:27

@Botte Hork | 29-09-13 | 12:24

Hypocrisie is geen mens vreemd, dat zou betekenen dat we hele volksstammen kunnen vermoorden omdat anderen het ook doen. Flutargument dus.

Bakito | 29-09-13 | 12:26

De hamvraag voor de komende eeuw zal worden, of we moeten verhuizen voor het water of het geloof.
Allebei geeft het een zelfversterkend effect> hoe meer er is, hoe harder het gaat.
Beiden ook onomkeerbaar, toekomst wordt somber voor de nieuwe generatie.

Terpen-tijn | 29-09-13 | 12:24

@La Bailaora | 29-09-13 | 12:22 | + 0 -
Ja ja, dat weet ik. Probeer alleen de gedachtegang van de "klimaatreligieuzen" inzichtelijk te maken.

Kaas de Vies | 29-09-13 | 12:24

Bakito | 29-09-13 | 12:19
Gelukkig bestaan er dan ook nog mensen zoals jij die zich met paard en wagen verplaatsen en met een roeiboot naar Suriname gaan ipv het vervuilende vliegtuig te nemen.

Botte Hork | 29-09-13 | 12:24

@dugo | 29-09-13 | 12:22

Lees eens iets over CO2.

BenBinnen | 29-09-13 | 12:24

@Che_cuevara | 29-09-13 | 12:16 |
.
Heel simpel: een heel groot deel van het ijs ligt niet in het water.

Bytemaster | 29-09-13 | 12:24

Van Rossen: Kafir van het milieu geloof.... net als ik trouwens als het over het redden van het milieu gaat.

bosmaloot | 29-09-13 | 12:24

De focus in het klimaatdebat ligt helemaal verkeerd. Als de alarmisten gelijk hebben, dan is het proces van GW idd niet iets dat we nu nog om gaan draaien.

Zelfs als we nu wereldwijd ons gebruik van fossiele brandstoffen zouden halveren, wat dan? Dan doen we er misschien 200 ipv 100 jaar over om alle beschikbare olievoorraden op te maken. Dat maakt geen verschil voor processen die over duizenden of zelfs miljoenen jaren spelen. (de schattingen over beschikbare olievoorraden moeten uiteraard met net zo'n grote korrel zout genomen worden als voorspellingen over temperatuurtoename in 2100).

Als we werkelijk op de rampen afkoersen waar de alarmisten bang voor zijn, dan moeten we onze energie steken in het treffen van voorbereidingen, om de gevolgen op te vangen, niet in dure symboolpolitiek die geen enkel verschil maakt, en alleen dient om elitaire gutmenschen een excuus te geven om zich moreel superieur te voelen aan de rest van de mensheid.

Want we moeten natuurlijk wel beseffen dat linkse mensen misschien wel hun mond vol hebben over "toekomstige generaties," maar dat dat hun in werkelijkheid geen donder kan schelen. Zij worden niet gedreven door bezorgdheid over de toekomst, maar door een obsessieve drang om hun eigen goedheid te etaleren. Hun motivatie voor het bedrijven van "groene politiek" is pure ijdelheid.

Russells Teapot | 29-09-13 | 12:24

Het voorzorgsprincipe waar de warmista's altijd mee schermen moet wel gebaseerd zijn op 3 punten.
.
1 Het gevaar moet direct zijn.
2 Het gevaar moet wetenschappelijk onderbouwd zijn.
3 Het ondernemen van actie mag niet meer kosten als het gevaar zelf.
.
Twee vragen worden negatief beantwoord en vraag nummer 2 daar is men al ruim 25 jaar mee bezig en dat is op zich niet voldoende om actie te ondernemen, de noordpool had al ijsvrij moeten zijn, New York zou een meter onder water staan, veel voorspellingen en zelfs dan zit je juiste voorspelling er niet tussen.

Ranja Drinker | 29-09-13 | 12:23

@Che_cuevara | 29-09-13 | 12:16

Gooi eens een ijsklontje in je wodka, aanlengen is beter voor je gezondheid, je zult zien dat je glas voller zit en je kunt gewoon doorzuipen. Driemaal winst.

Bakito | 29-09-13 | 12:23

Two words:

Cui bono ??

Hobbykip | 29-09-13 | 12:23

@Bakito | 29-09-13 | 12:19

Dus de meerderheid heeft altijd gelijk als je er een wetenschappelijk sausje overheen giet?

Volgens peilingen blijkt dat 95% van de reaguurders je een flapdrol vindt. Ergo: je bent een flapdrol.

BenBinnen | 29-09-13 | 12:23

Vast een laat gevolg van de "als je maar in jezelf gelooft kun je alles bereiken wat je wil" didactiek.

Snuck | 29-09-13 | 12:23

@Che_cuevara | 29-09-13 | 12:20 | + 0 -
Er komt meer water in de oceaan. Noordpool heeft dus geen invloed. Als je er vanuit gaat dat er in het noorden helemaal geen landijs is.

Kaas de Vies | 29-09-13 | 12:22

@Kaas de Vies | 29-09-13 | 12:18
Maar dat ijs smelt nou juist niet, in tegendeel. Er is meer ijs gemeten dit jaar dan ooit:
www.livescience.com/39720-antarctica-i...

Maar goed, dat zul je nooit horen op de MSM of lezen in de pers.

La Bailaora | 29-09-13 | 12:22

Je kunt geld, religie, gekte en van alles er met de haren bijslepen maar dat is nog steeds geen excuus om de atmosfeer ongelimiteerd als vuilnisbelt te gebruiken.

dugo | 29-09-13 | 12:22

@Kaas de Vies | 29-09-13 | 12:18
Het ene compenseert dan toch het andere.

Che_cuevara | 29-09-13 | 12:20

Vooruitzien is negeren. Een rapport gebaseerd op meer dan 9200 recente wetenschappelijke publicaties en door 195 landen onderschreven maar de reaguurder weet het weer beter. Vroeger had je instellingen voor dat soort mensen maar die heeft de VVD niet voor niets wegbezuinigd. De vervuiler bepaalt.

Bakito | 29-09-13 | 12:19

@j0shua | 29-09-13 | 12:04

Waterstof kun je niet winnen. Of heb ik een waterstofmijn over het hoofd gezien? Je kunt het gebruiken om energie op te slaan en vervoeren. Da's dan wel weer handig.

BenBinnen | 29-09-13 | 12:19

Zolang er figuren zijn die er (grof) geld aan kunnen verdienen zal het altijd op de agenda blijven staan...

M@rk | 29-09-13 | 12:18

@Che_cuevara | 29-09-13 | 12:16 | + 0 -
Wat je zegt geldt vooral voor de noordpool. De zuidpool bestaat voornamelijk uit landijs. Doordat dit landijs smelt en in zee terecht komt, stijgt de zeespiegel.

Kaas de Vies | 29-09-13 | 12:18

De klimaatmaffia is ons aan het voorbereiden op veel hogere belastingen. Want de linkse bende in Brussel grijpt dit graag aan om ons te pakken. Goed dat de verhoudingen in de US anders liggen met Oboema en het congres. Met Nederland voorop met de véél te lage belastingen op energie enzo.

behangtafel | 29-09-13 | 12:17

water dat bevriest heeft een groter volume dan het oorspronkelijke volume. hierdoor springen waterleidingen als ze bevriezen.
Hoe kan het dan dat smeltend ijs de waterspiegel doet stijgen? Dan zou die eerder moeten dalen.

Che_cuevara | 29-09-13 | 12:16

Zodra de bevolkingsaantallenquota voor landen die niet in hun eigen voedsel en waterbehoefte kunnen voorzien zoals India, Bangladesh, Pakistan, Egypte, Indonesie, China, Soedan, etc. is geimplementeerd wil ik het wel weer eens hebben over onze Nederlandse ecologische voetafdruk. Tot die tijd.....

Parel van het Zuiden | 29-09-13 | 12:15

Mooi voorbeeld zijn zonnepanelen, ze liggen inmiddels op menig dak, langs snelwegen en zelfs velden vol etc.
Zonnestroom was slechts 0,2% van de elektriciteit.
Stroom is 1/10 van alle energie die we in NL gebruiken. Meeste is gas of brandstof. Kortom zonnepanelen verzorgen nu 0,02% van onze energie. Al zou je heel NL asfalteren met zonnepanelen, los vd vraag of er zoveel aardmetalen zijn en dan elke 25jr opnieuw, want ze verouderen ook nog, dan ben je er nog niet.

seven | 29-09-13 | 12:15

Volgens dezelfde logica kan een zachte blaas-scheet een orkaan aan de andere kant van de wereld veroorzaken.

Conan de Rabarber | 29-09-13 | 12:13

Dit is appels met peren vergelijken van Rossum.
Alsof een belasting, waarvan de hoogte met een natte vinger is bepaald, indicatief kan zijn voor de kosten van het tegengaan van klimaatverandering.

Ik snap dat GeenStijl graag selectief winkelt in de waarheid, maar als er hier eerst word gescholden op alle belastingen die nergens op slaan en dat men dan een filmpje, dat nota bene een belasting gebruikt als maatstaf, gaat gebruiken als bewijs, durf ik best hypocriet te noemen.

brawrf | 29-09-13 | 12:12

Het klimaat is niet het probleem. Het is veel te vol op de wereld. De oplossing is eerst eens flink uitroeien. Dan valt er weer een beetje te leven. Niet dat het mag, maar het is wel de oplossing. Dus bom erop!

c.onjo | 29-09-13 | 12:11

Zolang we nog, mogen autoracen, net jetskies rondvaren, op imense boten voor de lol rongvaren, voor de lol van hot naar her vliegen, bommentapijten leggen, nou ja verzin er zelf ook maar een paar; zal ik geen enkele moeite doen om co2 uitstoot te verminderen. Daarbovenop zijn de gevolgen van co2 uitstoot op het klimaat opgeblazen door frauderende wetenschappers.

watazooi | 29-09-13 | 12:09

Hmmm, ik zie ons zo snel nog niet stoppen met die energiebelasting, belasting over de energiebelasting, en opslag duurzame energie belasting, waar we vast en zeker wel weer belasting over moeten betalen. Waarom niet? Omdat het zo makkelijk af te nemen valt om gaten in de begroting mee te dichten.

Ageless | 29-09-13 | 12:08

klimaatverandering door de menselijke factor, that is.

Jopie2009 | 29-09-13 | 12:08

Voordat het klimaat de leefbaarheid van de Aarde echt merkbaar gaat beïnvloeden, zal de mensheid al drastisch gedecimeerd zijn als gevolg van een explosieve bevolkingsgroei. Zolang er nog hele volksstammen in de waanzinnige veronderstelling leven dat ze zich moeten vermenigvuldigen, blijven we op ramkoers liggen. Maar vroeg of laat trekt de natuur dat wel weer recht.

VanBukkem | 29-09-13 | 12:08

Miljarden verdoen aan geldverslindende linksdraaiende prestigeprojecten terwijl de voedselbanken met tekorten zitten en (dus) een deel van het volk in relatieve armoede leeft: dan doe je iets héél erg verkeerd.

Dat je zuinig bent op moeder aarde is één ding, maar begin daar waar je zou moeten beginnen: in je eigen achtertuin, bij je eigen bevolking. Megalomane luchtfietsers: het zou verboden moeten worden!

Reinaert | 29-09-13 | 12:07

Stop de CO2 uitstoot, stop ontwikkelingshulp.

Kaas de Vies | 29-09-13 | 12:07

Ik geloof ook niet in klimaatverandering. Neemt niet weg dat we ons best moeten doen om zo zuinig mogelijk om te springen met onze energie- en andere bronnen.

Als dat voor de 95% van de mensheid (he Bellabella) verpakt moet worden in een boodschap van klimaatverandering, dan moet dat maar. Doel heiligt de middelen enzo.

Jopie2009 | 29-09-13 | 12:06

@Supermatthijs | 29-09-13 | 12:00
Neem een voorschot op je erfenis, en schenk dat aan een klimaatdoel ;)

Ing. eslapen | 29-09-13 | 12:06

De maakbare samenleving bleek eerder al niet haalbaar, dus dan richt je je op een maakbare planeet. Logisch volgens Links...

Parel van het Zuiden | 29-09-13 | 12:06

Klimaatverandering bestaat Van Rossem, je bedoelt waarschijnlijk of de menselijke invloed via CO2, het beroemde AGW verhaal, enige betekenis heeft. Verder klopt je verhaal natuurlijk.

CO2 is tot duivel verklaard, terwijl het het allerbeste gas is dat de aarde kent: plantjes gaan deaud zonder CO2, ze groeien veel harder bij 1000 ppm dan bij de huidige 400ppm. De beroemde fotosynthese.

Ook is er geologisch allang aangetoond dat de invloed van CO2 op de temperatuur verwaarloosbaar was. CO2 was in het Cambrium wel 20x zo hoog als het niveau van 2013, en toen explodeerde het leven juist. Temperaturen waren wel iets hoger dan nu, maar dat kwam omdat het geen ijstijd was, we leven nu in een 'inter-ijstijd', een relatief warme periode binnen een ijstijd. Er waren echter ook ijstijden met zeer hoge CO2 gehaltes, iets wat volgens het IPCC onmogelijk zou zijn als CO2 zo'n grote invloed zou hebben:
www.klimaatfraude.info/ons-klimaat-ken...

La Bailaora | 29-09-13 | 12:04

Maar waterstof als brandstof ontwikkelen ho maar.....

j0shua | 29-09-13 | 12:04

Socialisten denken dat álles met een dikke zak vol poen op te lossen is.
Smijt er (andermans!) geld tegenaan en het wordt vanzelf beter.
Ze zijn te arrogant en dus te dom, om te durven twijfelen aan hun overtuigingen.
Dat miljardenverdampende "klimaatbeleid" gaat dus gewoon door.
.
Ik heb het dan wél over de de schapen in de socialistische goedmenskuddes.
In de regionen van de herders ligt het héél anders.
De herders, die belsissen over het beleid, weten natuurlijk al lang dat klimaatbeleid onzin is.
Dat beleid heeft voor hen ook maar één doel: enorme potten met gemeenschapsgeld naar de linkse herdertjes sluizen.
Kijk, en dát doel van het "klimaatbeleid" wordt nou juist prachtig gerealiseerd!
:-(
.

Merlot | 29-09-13 | 12:02

Als een wat lekkerder temperatuur ooit problematisch warm zou worden kunnen we altijd nog alle huizen en wegen wit verven.
Denken in oplossingen in plaats van doemscenario's, daar kom je verder mee in het leven.

Semper Pecunia | 29-09-13 | 12:02

Het relatieve succes van de mensheid op deze Aarde is vooral te danken aan het adaptieve vermogen van de mens, niet aan ons vermogen gecontroleerd de omstandigheden te beinvloeden. Dat kunnen we namelijk helemaal niet....

Parel van het Zuiden | 29-09-13 | 12:01

Het klimaat verandert altijd.
Dit tegengaan is tegen de natuur ingaan.
Het enige wat de mens zou kunnen doen is zijn zeer beperkte invloed verminderen.
Maar de uitkomst blijft altijd hetzelfde, het klimaat zal veranderen.

Ing. eslapen | 29-09-13 | 12:00

Beter duur dan niet te koop zei mijn oma altijd.

Supermatthijs | 29-09-13 | 12:00

"Onbetaalbaar" zegt de linksgekkies nooit zoveel. Het is toch de ander die ervoor opdraait.

Godsammekraken | 29-09-13 | 11:57

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl