Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

PvdA boycot reiz naar Israel van Marcouch (PvdA)

landcodeisrael.jpg Ook weer volop in het nieuws de afgelopen dagen: Israël, land van dadels en tomaten of weten wij veel wat ze daar verbouwen. Je mag het vanaf morgen (19 juli) toch niet meer kopen van de Europese Unie. Die hebben een van hun befaamde maatschappelijke awareness stoplichtjes op rood gezet voor het Beloofde Land van pijpenkrullen, muurklagers en op dubieus gehosselde bouwvergunningen neergeplempte nederzettingen. Kein Subsidie Mehr Für Juden! De EU wil eerst dat Israël erkent dat Oost-Jeruzalem en de West Bank geen onderdeel van de Staat Israël zijn terwijl Lady Ashton (die totale prutskut die zichzelf graag als Europese minister van BuZa ziet) gaat babbelen met Hezbollah. Althans, met de good Hezbollah, niet met de bad Hezbollah. Want volgens Ashton is er een verschil. Israël over de zeik natuurlijk. En terecht. Het leest toch wat ongemakkelijk voor de gemiddelde goedwillende Europeaan om dit in het Duits te zien: EU GEGEN ISRAEL. Maar de Partij van de Affreuzen ziet een mooie inhaker in deze WTFEU?-kwestie. Hun eigen ster-Kamerlid Ahmed Marcouch (moslim, alsook kk nepjood) heeft een REISEVERBOT gekregen voor een bezoek aan Israël. Hoezo? Was hij van plan per flotilla te reizen? Ging Marcouch zichzelf opblazen in een volle bus in Tel Aviv? Stenen gooien naar kolonistenkindjes? Neuh. Hij ging gewoon meewerken aan een onschuldig televisie-programma van de onschuldige Omroep Max met de onschuldige onpartijdige titel 'Israël, 65 jaar geliefd en gehaat'. En dát mag dus niet van de PvdA. Want die hebben die Joodse landjepikkers op een ZWARTE LIJST. Eerbiedig dat Parteiprinzip, Ahmed. Befehl Berufsverbot ist Befehl!

Reaguursels

Inloggen

Massada zal nooit meer vallen, Shabat Shalom !!!

davidman | 19-07-13 | 14:54

2emeREP | 19-07-13 | 10:10 |
Je hebt wel een heel vreemde opvatting wat nou een bandietenstaat is. Dit komt meestal van jaloezie tegenover een staatje die in staat is te overleven in een vijandige Arabische bandieten omgeving die niks nada hebben bereikt in de afgelopen eeuwen, behalve dan het terrorisme!

lanexxx | 19-07-13 | 14:12

hij is partij-lid en dient de partij-lijn te volgen.
niks mis mee
israel is een bandietenstaat en dient als zodanig behandeld te worden.
aan kokosnoten hebben we niks

2emeREP | 19-07-13 | 10:10

sTiRf | 19-07-13 | 01:35
Ga toch weg met je antisemitische propaganda!

Voor de mensen die wél geïnteresseerd zijn in de waarheid omtrent Israël:

martienpennings.wordpress.com/2013/02/...

KoninginWildemina | 19-07-13 | 02:38

Ik ben blij dat ik maat 39 heb en geen 40-45.
De fuck is dat de langetenen dus steeds weer emoties (onterecht) weten los te werken en alles dat maar enigszins riekt naar de langetenen-mens als aanval ziet, terwijl de langetenenmens qua handeling en uiting naar zijn buren minder is dan die man met een snor.
I rest mijn koffer

sTiRf | 19-07-13 | 01:42

Het volk met de lange tenen (olv Goldman Sachs)
Heeft dus wel erg veel geld binnen geharkt door de ellende van de كاف
De winst verdubbeld terwijl de rest in verval zit?
www.rtlnieuws.nl/economie/home/goldman...
Was het niet zo dat GS de ban van Griekenland overnam en bezig is om de banken van de EU samen te voegen tot een geldgraailangentenen4045gefrustegeldgraaiers? Zodat er één bank komt? En totale macht. Je mag dat niet uiten want dan ben je een langetenenimiet. Ondertussen moorden ze menig ander uit. Katholieke moordenaars hadden absulutie briefjes: je kon zonder pardon iemand ombrengen als je maar geld had.
Het volk met lange tenen (40-45) gebruikt het gevoel en idee van schuld te pas en te onpas.
Het volk der lange tenen is er een van veel `naaste liefde`:
1878 Vestiging van de eerste zionistische landbouwkolonie (Petah Tikva) in Palestina

1882 Vanaf dat jaar beginnen 25.000 joodse immigranten zich te vestigen in Palestina

1886 Theodor Herzl schrijft “Der Judenstat”.

1891 Asjer Ginsberg - schrijvend onder het pseudoniem Achad Haam - meldt: “joodse kolonisten behandelen de Arabieren vijandig en wreed. Zij beschuldigen hen onterecht en slaan hen ongegeneerd zonder voldoende reden, en zijn daar nog trots op ook”.

1897 Nahman Syrkin verklaart tijdens het eerste wereld-zionisten congres in Basel dat Palestina geëvacueerd moet worden ten behoeve van de joden.

1904-1914. 40.000 zionistische immigranten arriveren in Palestina. Joden vormen dan 6% van de bevolking

1905 Israël Zangwill stelt dat de joden de arabieren moeten uitdrijven om niet slaags te raken met een grote buitenlandse [sic!] bevolking.

1914-1918 Eerste Wereldoorlog

1915 Mac Mahon (Gr.Br.) beloofd de sherif van Mekka onafhankelijkheid voor alle gebieden met een arabische cultuur die de Ottomanen ontnomen zouden worden.

1916 Sykes/Picot – geheime overeenkomst tussen Engeland en Frankrijk over de verdeling van de Ottomaanse buit. Een gebied ten Westen van de lijn Damascus, Homs/Hama bleef binnen de Franse invloedsfeer. Lloyd George dringt aan op kolonisering door de Zionistische Beweging uit persoonlijk wantrouwen en verachting voor Arabieren en Mohammedanen zoals hij de Palestijnen noemt.

1917 Balfour Verklaring

1918 Palestina bezet door de geallieerden onder Allenby.

1919 Het eerste Palestijnse nationale Congres in Jeruzalem verwerpt de Balfour Verklaring en eist onafhankelijkheid, zoal beloofd in 1915

- Vredesconferentie in Parijs. De zionistische commissie presenteert een kaart die aangeeft hoe, volgens de zionisten, de grenzen van de joodse staat (omvattende grote delen van Egypte, Jordanië, Libanon en Syrië) zouden moeten liggen. Zij wil dat in Palestina zoveel mogelijk arabieren overreed moeten worden om te emigreren. Churchill schrijft daarover: “There are jews, whom we are pledged to introduce into Palestine and who take it for granted that the local population will be cleared out to suit their convenience”.

1920 Groot Britannië wordt het mandaat over Palestina toegewezen.

1922 Een Britse volkstelling geeft aan dat de Palestijnse bevolking bestaat voor 78% uit moslims, 11% joden, en 9,6% christenen. Totaal aantal inwoners: 757.182.

1925 In Parijs wordt de Revisionistische Partij opgericht met als doel, een joodse staat te stichten in Palestina én Transjordanië.

1929 Ongeregeldheden over aanspraken op de klaagmuur in Jeruzalem, door de Britten bloedig onderdrukt.

1931 Volkstelling in Palestina geeft 1.03.000 inwoners aan, waarvan 16,9% joden.

1936-1939 Talrijke provocerende terroristische aanslagen door zionistische organisaties op Palestijnse burgers. Vervolgens breekt een Palestijnse opstand uit tegen het toelaten van duizenden joodse immigranten door de Britten. Deze wordt door hen bloedig onderdrukt ten koste van 30.000 á 40.000 Palestijnse doden

1937 Commissie Peel beveelt de verdeling van Palestina aan, waarvan 33% als joodse staat wordt aangewezen. Een gedeelte van de Palestijnse bevolking moet van deze staat worden overgeplaatst. Dit is onaanvaardbaar voor de Palestijnen. Vervolgens heffen de Britten alle Palestijnse politieke organisaties op, deporteren vijf van hun leiders en stellen militaire rechtbanken in tegen opstand door Palestijnen.

1938 Zionistische bommen doden 119 Palestijnen, Palestijnse bommen doden 8 joden.

1939 Zionistenleider Jabotinsky schrijft: “de Arabieren moeten ruimte maken voor de joden in Eretz Israël. Het was mogelijk om de Baltische volken over te plaatsen (door Stalin), het is ook mogelijk om de Palestijnse Arabieren te verhuizen.”

- Het Britse Lagerhuis keurt een “White Paper” goed dat onder voorwaarden Palestina na 10 jaar onafhankelijkheid wil verlenen en de immigratie regelt van jaarlijks 15.000 joden voor de komende 5 jaar. In 1943 wordt dit vijfjaren plan verlengd.

1939-1945 Tweede Wereldoorlog

1947 Op 29 november nemen de VN Resolutie 181 aan die Palestina verdeelt. Daarbij wordt meer dan de helft van het gebied, inclusief de Negev woestijn, geschonken aan slechts een derde van de bevolking die hoofdzakelijk in de steden, zoals Tel Aviv woonden. In deze steden woonden overigens evenveel joden als Palestijnen. Bij een rechtvaardige beslissing zouden de eerstgenoemde slechts 10% van het land toegewezen gekregen hebben. Om deze reden was de meerderheid van de Palestijnse bevolking en de Arabische Liga tegen. Vanaf die datum begint de massaverdrijving van de inheemse bevolking door de joden. Tot 14 mei 1948 eigenden de zionisten zich nog eens ruim 20% extra van het aan de Palestijnen toegewezen gebied toe. Resultaat: de helft van de inheemse bevolking van geheel Palestina werd verdreven, de helft van hun dorpen en steden verwoest. Vrijwel niemand kon ooit terugkeren. Etnische zuiveringen zijn zeer ernstige misdaden tegen de menselijkheid en strafbaar volgens internationaal recht.

- In december wordt de vrijhaven Haifa door zionistische troepen ingenomen.

1947-1948 Afspraken tussen het zionistische bestuur en koning Abdullah om 20% van het mandaatgebied Palestina te laten aan Jordanië.

1948 Het plan Dalet voor de systematische niets en niemand ontziende etnische zuiveringen van Palestina treedt in werking. Geen enkel dorp mocht gespaard worden. De orders waren duidelijk: “the principal objective of the operation is the destruction of Arab villages… [and] the eviction of the villagers so that they would become an economic liability for the general Arab forces.”

- 9 januari De eerste eenheid van betekenis van het Arabische vrijwilligers bevrijdingsleger, ALA, trekt dat deel van Palestina binnen dat de VN hadden aangewezen als toekomstige Arabische Staat. Zij organiseerden direct daar het gewapende verzet tegen de optrekkende joodse troepen. Slechts in enkele gevallen overschreden zij de demarcatielijn en vielen joodse konvooien en nederzettingen aan.

- 1 april De eerste gecoördineerde operatie van joodse strijdgroepen volgens het plan Dalet neemt een aanvang.

- 9 april Eerste massaslachting door joodse troepen in Deir Yassin

- 22 april Haifa etnisch gezuiverd. Bevolking wordt de zee in gedreven. Britten staan erbij en kijken er naar.

- 26-30 april Zionistische troepen vallen Jeruzalem, dat een internationale status had, binnen.

- 6 mei Accra valt na een zware belegering. Door het infecteren van de waterbronnen, met typhus, door de zionisten geeft de stad zich over.

- 13 mei Het door de VN aan de Palestijnen toegewezen Jaffa, wordt door de zionistische troepen veroverd.

- 14 mei De joodse staat verklaart zich , onder de naam Israël, onafhankelijk

- 15 mei Enige landen van de Arabische Liga schieten aarzelend de Palestijnen te hulp die reeds veel van hun terrein hadden moeten prijsgeven.

- 17 september VN bemiddelaar Graaf Folke Bernadotte vermoord door joodse terroristen onder het commando van Yitzhak Shamir

- 4 november VN nemen resolutie 194 aan die het recht op terugkeer vaststelt voor de Palestijnse vluchtelingen. In deze maand begint Israël op Libanees grondgebied dorpelingen te verdrijven.

1949 Wapenstilstanden door Israël gesloten met achtereenvolgens Egypte (24/2), Libanon (23/3), Jordanië (3/4) en Syrië (20/7). Daarna valt Israël, onder het voorwendsel van “infiltraties” door (meestal ongewapende) Palestijnse verdrevenen, deze landen regelmatig binnen.

- Mei: Israël voorwaardelijk (onder de belofte alle voorgaande resoluties na te komen) tot de VN toegelaten.

1954 Israëliërs voeren als eersten een vliegtuigkaping uit op een Syrisch verkeersvliegtuig.

1956 Israël valt, samen met Engeland en Frankrijk, Egypte aan (Suez Oorlog)

1958 Oprichting Al Fatah

1964 Oprichting van de PLO

1967 Israël begint, na 16 jaar voorbereiding, de aanval op Egypte, Jordanië en Syrië (Juni oorlog) Bloedbad in Kunaitra (Syrië). De Sinaï, Gaza, de Golan hoogte en Jordaans Palestina veroverd.

Op 22 november wordt resolutie 242 door de Veiligheidsraad aangenomen waarin bepaald wordt dat alle in de Juni oorlog veroverde gebieden tot bezet gebied verklaard worden, waaruit Israël zich zal moeten terugtrekken.

1969 Op 25 juni vermeldt The Times een uitspraak van Moshe Dayan: “Over de huidige staakt- het- vuren- linies liggen nieuwe in het verschiet. Zij strekken zich uit voorbij Jordanië, misschien tot Libanon, en misschien wel tot centraal Syrië.”

1973 Mislukte heroveringsoorlog door Egypte (Sinaï) en Syrië (Golan).

- VN resolutie 3070 aangenomen: een herbevestiging van “het recht dat een volk heeft, te strijden voor zijn bevrijding… inclusief gewapende strijd en veroordeelt elke regering die het recht op zelfbeschikking en onafhankelijkheid van een volk niet erkent…het Palestijnse volk daarbij inbegrepen”.

1974 PLO door de VN als vertegenwoordiger van het Palestijnse volk geaccepteerd

1975 Begin van Israëlische luchtaanvallen op Palestijnse vluchtelingenkampen in Libanon. Uiteindelijk doel: de ontvolking van Zuid Libanon.

- Op 10 november neemt de Algemene Vergadering van de VN een resolutie aan die bepaalt dat “zionisme” een vorm van racisme en raciale discriminatie is.

1978 Camp David akkoorden. Vrede met Egypte, Israël ontruimt de Sinaï

1980 Israël beschikt over atoomwapens

1981 Israël bombardeert Osirak (Irak) om haar eigen atoombommonopolie niet kwijt te raken.

1982 Israël valt Libanon binnen en verovert West Beiroet. PLO wordt verdreven. Poging van Israël om er een christelijk bewind in te voeren. Israël trekt zich terug tot Zuid Libanon. Shi’itische bevolking, die weinig sympathie koestert voor de Palestijnse vluchtelingen, wordt door Israël vijandig bejegend. Christen-falangistische troepen richten, met welwillende medewerking van de Israëlische bezetters, een bloedbad aan in de Palestijnse vluchtelingenkampen Sabra en Shatila.

1984 VN resolutie 39/95B paragraaf 1(over de bescherming van burgers in bezet gebied): de artikelen 49 en 147 (verbiedt de transfer van delen van de eigen burgerbevolking náár, en de onteigening ván bezet gebied) van de Vierde Geneefse Conventie worden van toepassing verklaard op de in 1967 door Israël bezette Palestijnse en Arabische gebieden, inclusief Oost-Jeruzalem. Alleen Israël stemde tegen. Onthoudingen: geen

1985 Israël bombardeert Tunis – 80 doden.

1987 Oprichting van Hamas als sociale instelling voor hulpverlening aan behoeftige Palestijnen.

- Op 9 december breekt Intifada (stenen werpen) uit in Gaza. Premier Yitzhak Rabin reageert met massa-arrestaties en het breken van botten van de demonstrerende Palestijnen.

1988 Op 15 november roept de PLO de staat Palestina uit met de grenzen langs de bestandslijnen van 1949 en Oost Jeruzalem als hoofdstad.

1991 Conferentie in Madrid. Palestijnse delegatie geweerd. Twee Palestijnen worden daarop in de Jordaanse delegatie opgenomen. Premier Shamir verkrijgt van James Baker, de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, de belofte dat er geen Palestijnse Staat zou komen.

1993 Oslo akkoorden, zonder garanties van de grote mogendheden om de Palestijnen zo nodig terzijde te staan en voor Israël minstens de handhaving van de status quo.

1994 Op 25 februari vermoordt Baruch Goldstein 29 biddende Palestijnen

Op 6 april, eerste zelfmoordaanslag als vergelding daarvoor.

2000 Aanbod in Camp David van Israëlische premier Ehut Barak: 90% van Palestina voor Israël en 10% voor de Palestijnen

2004 Nadat premier Sharon aangekondigd heeft dat hij president Yasser Arafat zal laten liquideren, sterft de laatste kort daarna onder nog niet opgehelderde omstandigheden.

2006 Hamas neemt als politieke partij deel aan de verkiezingen en wint. Onder druk van Israël en de VS, plaatst de Europese Unie vervolgens Hamas op de EU lijst van terroristische organisaties en stelt een volledige boycot in.

Israël trekt de Gaza strook in en vernielt er de belangrijkste bruggen en de enige electriciteitscentrale.

Vervolgens trekt Israël, volgens een van te voren beraamd plan, Libanon binnen, bombardeert Westelijk Beiroet plat, evenals het vliegveld en een olieraffinaderij, daarbij een grote milieuramp veroorzakend. De feiten tonen aan dat de aanvallen en vernielingen zijn gericht op de shi’itische bevolking.

2007 Al Fatah probeert, op aandringen van Israël en de VS, gewapenderhand Hamas in de Gazastrook te verslaan. Hamas ontwapent de Fatah troepen en neemt de volledige leiding in Gaza over. Op de Westelijke Jordaanoever neemt Fatah onder leiding van Mahmoud Abbas de controle volledig over door Hamas ministers en parlementsleden te arresteren en de gekozen burgermeesters te ontslaan.

sTiRf | 19-07-13 | 01:35

Het ergste vind ik dat mensen die mij niet representeren dit wel mede namens mij uitdragen. Mijn EU haat neemt alleen nog maar toe.

De Aarsonaut | 19-07-13 | 01:34

De EU is Hitlers waargeworden natte droom: een groot antisemitisch Derde Rijk.

KoninginWildemina | 18-07-13 | 23:32

Fuck.de.EU.

Ben Adam | 18-07-13 | 22:27

@Donar_Thor | 18-07-13 | 21:23
Dat is dan weer netjes.

Mokum Kosher | 18-07-13 | 22:19

De hedendaagse socialisten hebben nog altijd dezelfde antisemitische inslag als hun nationaal-socialistische broeders. Het is een grote afgunstige familie met haat naar iedereen die succes heeft. En laten dat nu vaak joden zijn. Socialisten zijn de echte fascisten. Altijd al geweest. Weet wat u stemt.

lekker wijf | 18-07-13 | 22:03

Lekker Hypocriet. Het barst van de joden in en om de pvda. Om er met een te beginnen ene J. Cohen...

Smalhout | 18-07-13 | 21:58

@WirMachenMusik | 18-07-13 | 21:28
Waarom zou een Jood geen programma mogen maken over een land waar hij veel binding mee heeft?

Allemaal | 18-07-13 | 21:37

@eastender | 18-07-13 | 20:58
Het einde is nog niet in zicht. De EU schrijft ook graag voor wat u eet. Uit een recent onderzoek:
"develop EU public policy options and pathways for practical implementation of sustainable diets"
En als je je afvraagt of dat om subsidie voor een exotisch tomaatje gaat, of dat ze je echt willen bepalen wat jij op je bord hebt:
"people’s dietary habits will have to radically transform"
-
De Europese Commissie en het WWF hebben het rapport al geschreven: livewellforlife.eu/wp-content/uploads/... . Juist, de milieulobby werkt samen met de niet-verkozen wetgevende macht. Daar wordt ik nu misselijk van.

Allemaal | 18-07-13 | 21:35

'Neuh. Hij ging gewoon meewerken aan een onschuldig televisie-programma van de onschuldige Omroep Max met de onschuldige onpartijdige titel 'Israël, 65 jaar geliefd en gehaat'.'
-------------
Een programma gemaakt door de volkomen neutrale Nederlandse Israel-propagandist Hans Knoop.

WirMachenMusik | 18-07-13 | 21:28

@kicktherabbit | 18-07-13 | 16:32
Ja, daarom geven we 'Palestina' bakken met geld, omdat die zich zo netjes aan de mensenrechten houden. WTF is dat toch met die linkse Israel-haters (pleonasme), dat ze zo schaamteloos met twee maten meten?

Allemaal | 18-07-13 | 21:24

@Mokum Kosher | 18-07-13 | 19:54
"Ha ha wat ben je toch een kuiken. Je schrijft je teksten als iemand die net 34 Red Bulls heeft gedronken. Te snel en onsamenhangend."
~
Sorry ik ben dan ook nog maar 11 jaar.
Oh ja met objectiviteit als meest belangrijkste criterium, blijf ik kritisch, wie, wat of waar het ook moge zijn.

Donar_Thor | 18-07-13 | 21:23

@Mokum Kosher | 18-07-13 | 19:54
"Ha ha wat ben je toch een kuiken. Je schrijft je teksten als iemand die net 34 Red Bulls heeft gedronken. Te snel en onsamenhangend."
~
Sorry ik ben dan ook nog maar 11 jaar.
Oh ja met objectiviteit als meest belangrijkste criterium, blijf ik kritisch, wie, wat of waar het ook moge zijn.

Donar_Thor | 18-07-13 | 21:23

Mij wordt het fysiek onpasselijk als ik bedenk in welk keurslijf de eu mensen wil duwen. Zijn hier nou geen weldenkende mensen in dit land die de pvda kunnen stoppen? Doet nou iedereen alles af met die onzin over democratie en stemmen? Dit zijn toch ontwikkelingen die ons worden opgedrongen? Zelfs misfits die PvdA gestemd hebben kunnen toch niet zo stupide zijn om achter de EU fascisten en Hezbolla / PA aan te lopen?

eastender | 18-07-13 | 20:58

Ein PVDA- Verbot, ist das was? Mindestens für 10 jahren!

eastender | 18-07-13 | 20:37

de reden dat linkse mensen Israel zo intens haten, Israel toont feilloos aan dat hun maakbaarheidstheorietjes gewoon niet kloppen.
Bokito ergo sum | 18-07-13 | 17:41 |
Het is nog erger voor ze, het is een onmogelijke spagaat, ze kunnen hun PvdA-maakbaarheidstheorietjes niet toepassen, want dan geven ze toe dat er wel degelijk iets mankeert aan de islam en de Arabische cultuur en dat zou stigmatiserend zijn en impliciet het bewijs dat de islam dan toch minderwaardig is en daarmee aantonend dat er toch een waardeverschil is tussen de westerse en islamitische cultuur.
Maar doen ze niets aan maakbaarheid, dan helpen ze de medemens weer niet zich te ontdoen van de armoede, de zielepotentoestand, hun slachtofferschap en dergelijke.
Verdomde lastig als ze als supermensch behorende tot de Freken niet linksom en ook niet rechtsom kunnen, maar rechtdoor eigenlijk ook niet. Daarom doen socialisten vooral of er gewoon geen problemen zijn en verketteren ze iedereen die zegt dat er wel problemen zijn. Het is dat de linkse übermensch ook daar tegenwoordig niet goed meer mee wegkomt.

ZSU-23-4 | 18-07-13 | 20:32

ZSU-23-4 | 18-07-13 | 18:02 |
Geen woord teveel gezegd, superieur!

lanexxx | 18-07-13 | 20:30

@Donar_Thor | 18-07-13 | 18:56
Ha ha wat ben je toch een kuiken. Je schrijft je teksten als iemand die net 34 Red Bulls heeft gedronken. Te snel en onsamenhangend.

Maar we snappen het hoor. Je hebt iets tegen Israël.

Mokum Kosher | 18-07-13 | 19:54

@brutus68 | 18-07-13 | 16:57
lOl...

Mokum Kosher | 18-07-13 | 19:52

de zeven provinciën 18:34
de demographische realiteit is dat de vruchtbaarheid van de Palestijnse vrouw berucht is.In jordanië zetten Palestijnse vrouwen 3.5 kinderen op de wereld, het hoogste van alle bevolkingsgroepen aldaar. Gemiddels aantal geboortes in Gaza en Westbank was in 2010 4.2 dus nog steeds een enorme bevolkingsgroei teweeg brengend.Zou de Iraelische "entiteit" opgeheven worden, -de wens van bijvoorbeeld het gesubsidieerde Palestina Comité- dan zou Israel demographisch het onderspit qua aantallen gaan delven en op houden te bestaan. De huidige Israelische regering als "kliek" bestempelen geeft blijk van uw vooringenomenheid en ontkracht uw stellingnames.

Jan Boule | 18-07-13 | 19:15

De Zeven Provincien | 18-07-13 | 18:47 |
Ik heb niet gezegd dat arabieren gelijk staan aan moslims, ik heb gezegd dat ik niet perse onderscheid maak tussen moslims en de islamitische leer, omdat er voor de uitvoer van een islamitische leer toch moslims nodig zijn (geweest) en andersom.
En ik propageer helemaal geen vernietiging op grond van vermeende sociale minderwaardigheid, ik propageer juist de instandhouding van de verdrukte, maar in mijn ogen toch superieure culturen in Israël en Europa.
Laat die moslims maar lekker hun islamitische puinzooi behouden in hun eigen zandbak en dat ene stukje Israël gunnen aan de Joden en Arabische Israëlieten. We horen het wel als de verstandiger mensen in de islamitische wereld klaar zijn met hun islamisten. Of niet natuurlijk.
Overigens, om even bij het sociaal darwinisme te blijven, waarom denkt u dat er in Israël wel arabieren wonen, maar wonen er vrijwel geen Joden meer in de Arabische wereld? Zou het komen doordat de islam in de kern eigenlijk een cynische variant op het sociaal darwinisme is zoals wij dat in het westen kennen?
Zoals ik al zei, u draait de feiten om.

ZSU-23-4 | 18-07-13 | 19:03

Socialisme en nationaal socialisme zitten weer opvallend dicht bij elkaar. PvdA, de wolf in schaapskleren.

Rest In Privacy | 18-07-13 | 19:00

Gelukkig staan alle Israëliërs, Joods of niet Joods en alle andere Joden elders in de wereld wel achter het beleid van hun leider Bibi (Iran dichter en dichter bij de BOM - More money please) Nutsandyahoo!? NOT
Tip voor als iemand nog wel naar Israël wilt gaan. Neem de Mavi Marmara boot. Wilt u wel beschermt op pad? Neem dan de in Nederland gevestigde Israëlische beveiligingsbedrijf mee genaamd ICTS. Bij dat bedrijf zijn veel ex-Shin Bet officieren aan het werk. Succes verzekerd! Behalve dan dat ze per ongeluk die 19 evil terroristen op 9/11 de shoe-bomber en de onderbroek-bomber hebben door laten gaan. Succes!

Donar_Thor | 18-07-13 | 18:56

@De Zeven Provincien
Veel van Netanyahu's critici zijn het er inmiddels over eens dat hij voorstander is van een tweestatenoplossing, met name om de redenen die jij aandraagt. En zelfs als hij het niet meent, de Palestijnen geven hem niet de kans om het te laten zien omdat ze dus helemaal niet komen onderhandelen. En die eis is helemaal niet zo logisch, aangezien er in de Oslo akkoorden duidelijk is afgesproken dat nederzettingen worden besproken IN onderhandelingen, niet ervoor. Bovendien heeft Netanyahu bij zijn aantreden in 2009 meteen alle bouw in nederzettingen voor 9 maanden bevroren. De Palestijnen kwamen toen na 8 maanden opdagen en liepen na een maand weer weg omdat het moratorium was verlopen. Tja..
Zolang de Palestijnen elke kans om een kans te missen met twee handen aangrijpen moeten ze ook niet verbaasd zijn dat ze in deze situatie zitten.

H.Stiglitz | 18-07-13 | 18:51

@ZSU-23-4 | 18-07-13 | 18:36 | + 0 -
U weet duidelijk niet wat sociaal darwinisme inhoudt.
-
Islam en Arabieren gelijk stellen is daarnaast ook nogal kortzichtig: 1) er zijn heel wat (hoewel steeds minder) christelijke Arabieren. 2) Er zijn ook heel veel niet-islam-praktiserende Arabieren (Egypte en Syrie waren ten tijde van 1967 en 1973 seculier-geleide landen). 3) Kijk naar Syrie en Egypte anno 2013 en dan zie je dat daar sterk verdeelde landen zijn tussen seculieren en islamisten.

De Zeven Provincien | 18-07-13 | 18:47

@Jack1000 | 18-07-13 | 18:05
" Die Israeliers zouden nergens zijn zonder die miljoenen die ze van de USA krijgen".

Volgens types als jij beheerst de Joodse Lobby zo'n beetje alles op de wereld dat met geld etc. te maken heeft, het lijkt mij dan dat, jouw logica volgend, die Israëliërs toch wel verdomd veel in hun mars hebben zonder hulp van wie dan ook. In tegenstelling tot de Palestijnse buren, die toch ook inmiddels wel de nodige pecunia hun kant uit hebben zien komen.

Wolveshead | 18-07-13 | 18:43

@Jan Boule | 18-07-13 | 18:34 | + 0 -
Op zich verwacht ik geheel niet dat Israel tot genocide of massasterisaltie overgaat, daar zijn ze veel te beschaafd voor en bovendien zou het land daarmee onhoudbaar worden.
-
Ethnische zuivering wordt momenteel al gepropageerd in bepaalde krijgen en zou onder extreme situaties wel kunnen gebeuren. Verschillende mensen in Israel hebben gepropageerd om tot een 'transfer' over te gaan, waaronder Naftani Bennett, de Amerikaanse Israelier en leider vd 3e partij van Israel en de Russische Israelier Avigdor Lieberman, minister van Buitenlandse zaken.
-
Nogmaals ik verwacht dat helemaal niet en ik denk dat Netanyahu en zijn kliek willen proberen de Westbank te verdelen in Israelische annexatie zones en Bantoestans. Verder ga ik er vanuit dat er ook in Israel wel weer verstandige politici aan de macht gaan komen, zoals in het verleden Rabin en Sharon, die de (demografische) realiteit onder ogen zien.

De Zeven Provincien | 18-07-13 | 18:42

* barf *

Israel,

* barf *

Dat is toch dat terroristenstaatje dat al 65 jaar boehoe huilie huile en dikke vinger naar de rest van de wereld doet?

Kom er maar in joris

AsEl | 18-07-13 | 18:37

De Zeven Provincien | 18-07-13 | 18:18 |
Wat kletst u toch eigenlijk over sociaal darwinisme, als de islamitische wereld uit meer dan een miljard mensen bestaat en Israël slechts een klein stukje woestijn inneemt. Welk volk heeft er hier de meeste kans om uitgeroeid te worden?
U draait de feitelijkheden radicaal om.
Op welke planeet leeft u eigenlijk?
Daarbij, ik maak inderdaad niet perse verschil tussen de islam en de moslim, het is toch de ene hand die de andere wast. Wel ben ik het met u eens dat er verschillende moslims en belevingen van de islam zullen zijn, ongetwijfeld.
Daarbij, waarom precies mag ik de ene overtuiging niet superieur vinden aan de andere en mag ik het ene land niet duizend keer beter mogen vinden dan het andere?
Joden versus arabieren is kwaliteit versus kwantiteit, een blinde ziet het en dat steekt de socialist en herinnert de arabier aan, hoewel behorende tot het superras want islamitisch, toch aan zijn onvermogen en het onvermogen van Allah, immers, als de islam waar zou zijn, was de staat Israël niet meer en als alle volkeren gelijk zouden zijn, zouden arabieren Israël van de kaart hebben geveegd wegens numeriek in de meerderheid. Maar ze zijn niet gelijkwaardig, de geschiedenis heeft het bewezen.

ZSU-23-4 | 18-07-13 | 18:36

de zeven provincién
maakt u zich om mijn leesvaardigheid geen zorgen. U drukt zicht enigerleimate cryptisch uit hier en daar maar n'importe. De WestBank is niet geannexeerd maakt derhalve geen deel uit van de Staat Israel maar is na de Zesdaagse Oorlog als buffer gebruikt. En, ik deel uw mening in dit geval , het bouwen van wijken aldaar is niet handig op zijn zachtst gezegd. U omzeilt cq ontwijkt mijn vraag waarom in uw optiek en in deze context genocide, massasterilisatie en ethnische zuivering van toepassing zou kunnen zijn van Israelische zijde.

Jan Boule | 18-07-13 | 18:34

@H.Stiglitz | 18-07-13 | 18:21 | + 0 -
Jij weet best dat 1 vd belangrijkste eisen vd Palestijnen is voor het begin van de onderhandelingen. En ook jij weet vast wel dat Netenyahu al sinds 1995 bezig is het vredesproces te blokkeren.
-
Verder geloof ik ook niet dat Netenyahu echt afwil van de Westbank; hij wil mi hiervan grote stukken annexeren en Bantoestans creeren. Zoals boven geschreven gaan de Palestijnen dat terecht nooit accepteren en zal vroeg of laat de roep komen tot Israelisch staatsburgerschap, conform het Z-Afrikaanse scenario.

De Zeven Provincien | 18-07-13 | 18:31

@Jan Boule | 18-07-13 | 18:16 | + 0 -
Lezen is lastig kennelijk:
1) "Israel beweegt zich richting een apartheidstaat (of is daar al), waar een groot deel van de bevolking weinig of geen rechten heeft (de Palestijnen vd Westbank; niet de Israelische Arabieren)." Lees laatste 4 woorden.
-
2)"Opheffing van de bezetting is de enige wijze, anders dan genocide, ethnnische zuivering of massa-sterilisatie, waarop Israel een seculiere westerse staat op joodse leest kan blijven."
Hier staat: zolang Israel geen totaal verwerpelijke zaken wil doen, is de opheffing van de bezetting de enige mogelijkheid om te voorkomen dat op het grondgebied van Israel een Arabische meerderheid komt.

De Zeven Provincien | 18-07-13 | 18:22

Tiberius | 18-07-13 | 18:06 | Ja dit is wel een leuke om Godwinlinksgekkies om de oren te slaan maar ik betwijfel of ze Frans spreken fr.wikipedia.org/wiki/Sur_la_Question_...

La question Juive

Bokito ergo sum | 18-07-13 | 18:21

@De Zeven Provincien
"op korte termijn voordeel" is wel erg eufemistisch uitdgedrukt, als Israel het niet had gedaan hadden ze niet meer bestaan.
Dat controle van de West Bank onhoudbaar is hebben vrijwel alle recente israelische leiders al door, ook Netanyahu, maar ze hebben ook op de harde manier geleerd dat unilaterale, welwillende stappen enkel negatief voor hunzelf uitpakken(Zuid-Libanon is nu Hezbollahstan en Gaza Hamasstan). Gezien de enorme strategische waarde van de West Bank zou het dus zelfmoord zijn om daar eenzijdig uit terug te trekken. Daarom wil Netanyahu terecht eerst keiharde veiligheidsgaranties van Palestijnse kant voor hij ermee akkoord gaat. Echter, de Palestijnen weigeren al jaren te onderhandelen en willen allerlei eisen ingewilligd hebben nog voor ze aan de onderhandelingstafel gaan zitten. Dit komt omdat het momenteel niet in de interesse van Abbas (die overigens sinds 2009 al geen mandaat meer heeft en dus een ordinaire dictator is) is om te onderhandelen. Hij heeft nu meer macht en geld dan hij ooit heeft kunnen dromen, en zolang hij niet onderhandelt met Israel groeit de internationale oppositie tegen Israel alleen maar en neemt de sympathie voor de Palestijnen toe. Je zou denken dat als je zo graag een staat wil als de Palestijnen zeggen je er alles voor zou doen, en niet allerlei voorwaarden stellen om uberhaupt te kunnen onderhandelen. Zolang ze dat wel doen moeten ze ook niet zeuren dat Israel het gebied blijft controleren en de nederzettingen blijven groeien.

H.Stiglitz | 18-07-13 | 18:21

@ZSU-23-4 | 18-07-13 | 18:12 | + 0 -
Zolang je de scheiding niet maakt tussen de Islam (ideologie) en Arabieren (mensen) zie ik toch echt sociaal-darwinisme: sterke volkeren en 'kwaadaardige volkeren'. Ik ben het met je eens dat de islam een vreselijk iets is, maar dat Arabieren zich druk maken over wat er gebeurd in de Arabische wereld, dus ook de Palestijnen, lijkt mij vrij logisch. Net zoals de meeste Arabieren zich nu een stuk drukker maken over Syrie en Egypte!
-
Wij hebben hier overigens geen Joods-humanistische achtergrond, maar een christelijk-humanistische. Het joodse element wordt systematisch overdreven; ook een soort weg-met-ons gedachte.

De Zeven Provincien | 18-07-13 | 18:18

@Jack1000 | 18-07-13 | 18:05
De meeste grond hebben de Palestijnen gewoon verkocht en het verdiende geld is verbrast. Ze zouden alleen om die laatste kilometers moeten gillen.

blinde kip | 18-07-13 | 18:18

Enfin, als de EU zegt dat ik geen Israëlische producten mag kopen, ga ik dat nou juist wel doen.

En de PvdA? Heb nooit iets gehad met die verrotte troep en dat gaat nooit gebeuren ook.

La Vie En Rose | 18-07-13 | 18:17

de zeven provinciën
de Arabische Israelies zijn staatsburger en zijn gewoon vertegenwoordigd in de Knesset. Dat Israel concessies doet moge blijken uit de teruggave van de Sinaï aan Egypte en de Gazastrook aan de Palestijnen. De West-Bank ligt letterlijk en figuurlijk inderdaad vele malen ingewikkelder. De bouw van nwe vinexachtige wijken is af te wijzen lijkt me, hebben geen strategische waarde en doen wereldwijd afbreuk aan het "imago".
U brengt te berde massasterilisatie, genocide en ethnische zuivering. Hoe brengt u dit in verband met de Israelische samenleving cq politiek ? Dit ontgaat mij te enenmale.

Jan Boule | 18-07-13 | 18:16

De Zeven Provincien | 18-07-13 | 18:06 |
De islamisten daarentegen zouden maar wat graag, parallel aan het sociaal darwinisme, de Joden volledig uitroeien.
Mij, als totaal-vijand van Allah trouwens ook (beetje zelfstandig nadenken, moet je als Allah-aanhanger niet willen tolereren).

ZSU-23-4 | 18-07-13 | 18:14

De Zeven Provincien | 18-07-13 | 18:06 |
Nope, integendeel.
Juist de Joods humanistische achtergrond van de westerse samenleving voorkomt dat mensen worden onderworpen aan sociaal-darwinistische selectie, daar wij ook de zwakkeren beschermen.
Socialisten daarentegen verwarren zwakte met (arabisch-islamitische) kwaadaardigheid en door verkeerde cultuur en godsdienst ontstane onvermogens met kwetsbaarheid.

ZSU-23-4 | 18-07-13 | 18:12

@Einde van de Domheid | 18-07-13 | 17:07
Wat lul je nou weer.
Kan die producer er iets aan doen dat Marcouch op het laatste moment liet weten niet aan het programma mee te mogen werken, daarvoor een paar flutredenen opgaf en vervolgens bleek dat Marcouch gewoon niet mocht vanwege die Zwarte Lijst?

Lees dit nog even:
www.niw.nl/6516marcouch-liet-het-afwet...

Verder erg onbeschoft en laf van Marcouch om niets meer van zich te laten horen na het voorstel van Hans Knoop om de reis dan zelf te betalen. Of vind jij dat op het laatste nippertje afzeggen en vervolgens niets meer van je laten horen normaal?

La Vie En Rose | 18-07-13 | 18:10

Dat zij rusland toch nog 1 keer en er volgen maatregelen, maar ho wacht, nog ff wachten ..... iets klopt er niet maar wat.

blango | 18-07-13 | 18:10

@ Bokito ergo sum | 18-07-13 | 17:24
Vergeet niet dat joden in de klassieke marxistische leer niet tot het proletariaat behoren, maar tot de bezittende klasse. Socialisme is impliciet dus al jodenhaat.

Tiberius | 18-07-13 | 18:06

@ZSU-23-4 | 18-07-13 | 18:02 | + 0 -

Niet elk volk gelijk: u is sociaal Darwinist? Wie gaat er nu steeds meer op de nassi's lijken - de EU of U?

De Zeven Provincien | 18-07-13 | 18:06

Ik heb een hekel aan de palestijnen met hun bommen, en ik heb een hekel aan de Israeliers die grond jatten van die palestijnen. Die Israeliers zouden nergens zijn zonder die miljoenen die ze van de USA krijgen.
Ik heb de grootste hekel aan de Israeliers, veruit.

Jack1000 | 18-07-13 | 18:05

@Jan Boule | 18-07-13 | 17:54 | + 0 -

Militair was Charles de Gaulle het er mee eens dat "op korte termijn" voordelen had om als 1e aan te vallen. Alleen CdG was op dat moment ook president en dacht gewoon wat beter na: net als Frankrijk in Algerije meemaakte is het niet slim om een gebied bezet te houden waar a) de meerderheid van de mensen dat niet wil en b) waar de demografie zich ongunstig t.o.v. vd bezetter en kolonisator ontwikkeld.
-
Israel beweegt zich richting een apartheidstaat (of is daar al), waar een groot deel van de bevolking weinig of geen rechten heeft (de Palestijnen vd Westbank; niet de Israelische Arabieren). Als Israel die gebieden niet kan / wil afstoten, dan zal het gaan zoals in Zuid-Afrika: de Arabieren gaan dan geen eigen staat meer eisen, maar stemrecht in Israel. En aangezien de Arabieren in de zeer nabije toekomst de meerderheid zal vormen in Israel+Westbank lijkt me dat erg ongunstig voor Israel.
-
Opheffing van de bezetting is de enige wijze, anders dan genocide, ethnnische zuivering of massa-sterilisatie, waarop Israel een seculiere westerse staat op joodse leest kan blijven.

De Zeven Provincien | 18-07-13 | 18:03

Socialisten, waarom weet ik niet precies maar jodenhaat zit ze in de genen
Bokito ergo sum | 18-07-13 | 17:24 |
Weet u niet waarom?
Ik zal u uitleggen waarom.
Israël is het glasharde bewijs dat niet ieder volk gelijkwaardig is, niet iedere ideologie hetzelfde waard en vooral is Israël het bewijs dat de Joden op het gebied van wetenschap en productiviteit veruit superieur zijn aan de arme zielige arabieren (volgens die dombo's van de PvdA, D66, Groen-lniks en de SP wegens hun onderdrukking natuurlijk zo zielig, niet omdat ze een klootzakkengeloof aanhangen of de verkeerde cultuur cultiveren).
Israël, beste mensen, is het bewijs van godsdienstig-culturele ongelijkheid, Israël is de pisvlek van bewezen ongelijkheid op het blazoen van de ideologie van de gelijkheid, het socialisme.
Daarom haten de socialistjes Israël.
Er is geen enkele EU-boycot, anti-disciminatiekneuzenburootje, socialistische luchtfietser of strafrechtertje dat dit uit kan gommen, het (Israel) staat met inkt op de kaart en de lijsten met verworvenheden en prestaties.

ZSU-23-4 | 18-07-13 | 18:02

@SamKoeman
Dat is een wijdverspreid misverstand. Met 'Joodse staat' wordt niets meer bedoeld dan dat Israel het nationale thuis is van het Joodse volk. Net zoals Nederland het nationale thuis is van het Nederlandse volk en een evt. toekomstige Palestijnse staat van het Palestijnse volk. Ook betekent het dat de staat een joods karakter heeft (davidster, joodse nationale feestdagen, sabbat rustdag etc) net als Europa en Amerika een christelijk karakter hebben. Dat sluit verder niet uit dat het inderdaad een pluriforme democratie is met gelijke rechten en vrijheden voor alle burgers, inclusief Arabieren die in Israel meer rechten hebben dan in alle Islamitische landen.
Vergelijking met een Islamitische staat zoals Iran of Gaza gaan dus totaal niet op, al zal ik niet ontkennen dat er een religieuze minderheid is in Israel die iets soortgelijks bepleit.

H.Stiglitz | 18-07-13 | 18:00


de zeven provincién 17;25
Het is juist de Gaulle geweest die reeds in de jaren 30 erop aandrong om Divisions Blindés te realiseren te gebruiken als aanvalswapen. In 1918 waren het de Ft17's en Schneiders die en masse werden ingezet en aldus de genadestoot toebrachten aan de Duitsers.Toen hadden de Duitsers amper tanks ( AV7 , 18 stuks). De Gaulle lag ook bij voortduring overhoop met o.a. Gamelin die de 14-18 doctrine aanhing ( infanterie met tanks als steun ipv andersom) met alle desastreuse gevolgen van dien in mei '40. Toen hij erin slaagde bij Abbeville een groot aantal "chars" bijeen te brengen vernietigde hij tientallen Duitse tanks door de aanval te kiezen. Hij werd prompt bevorderd van kolonel tot brigadegeneraal.
Nadat hij in Engeland de Vrije Fransen oprichtte in juni 1940 werd hij door Pétain en Laval veroordeeld tot de guillotine en gedegradeerd tot kolonel wegens hoogverraad.
De Israelische inlichtingendiensten waren op de hoogte van de aanvalsplannen van Egypte en Syrië. De pre-emptive strike was derhalve volledig legitiem zowel volkenrechtelijk als militair-strategisch. Israel had nu niet meer bestaan zonder die voorzienige blik.

Jan Boule | 18-07-13 | 17:54

@H.Stiglitz | 18-07-13 | 17:35 | + 2 -

Eens, ware het niet dat Israel dat aanbod binnen een paar maanden weer terugtrok.

De Zeven Provincien | 18-07-13 | 17:49

bokito ergo sum.
israel grenst direct aan syrie, op de golanhoogte.

zeeman73 | 18-07-13 | 17:48

@Jan Boule | 18-07-13 | 17:38 |
Dank voor het antwoord, maar het ging me vooral om de term Joodse Staat. Een Israëlische staat die op religieuze leest geschoeid is, is geen oplossing voor de oorlog omdat dit grotendeels een religieuze oorlog is. Zelfde geldt natuurlijk voor Hamas die een islamitische staat wil. Dat vind ik ook afschuwelijk.

SamKoeman | 18-07-13 | 17:47

Marcouch had moeten zeggen dat hij op bezoek ging bij de Palestijnen had tie een bak geld meegekregen en de vraag van Spekman of M. zo n mooie sjaal voor hem mee kon nemen.

Uw Verzekeringsadvis | 18-07-13 | 17:47

Langzaam maar zeker worden de contouren van het vierde reich zichtbaar. Die Oostenrijkse meneer uit de vorige eeuw zal er trots op zijn dat de EU *kuch* zijn werk gaat afmaken. Weliswaar ietsjes anders dan in zijn planning, maar het doel is hetzelfde.

Fopspeen | 18-07-13 | 17:42

@ Bokito ergo sum | 18-07-13 | 17:29 | + 0 -

Militair juist heel slim: first strike he. Briljante militaire move, bezetting was echter wat minder slim. Weet je wie die briljante militairen waren: Moshe Dayan, Yitchak Rabin en Ariel Sharon. Toevallig allemaal mensen die vroeger of later voorstander waren van terugtrekking uit de bezette gebieden. Dayan al in 1979, Rabin in 1994 en Sharon in 2004.

De Zeven Provincien | 18-07-13 | 17:42

Jan Boule | 18-07-13 | 17:38 | Volgens mij is dat ook de reden dat linkse mensen Israel zo intens haten, Israel toont feilloos aan dat hun maakbaarheidstheorietjes gewoon niet kloppen.

Bokito ergo sum | 18-07-13 | 17:41

@ras-le-bol. +veel.
Ben het helemaal eens met uw comment.
Zelf vind ik dat socialisten in Europa een vijandige entiteit zijn, voor vrouwenonderdrukking (islam), antisemitisme en onderwerping van de bevolking aan een totalitair dictatoriaal regime (EU). Het kwaad leek zo goed als dood na de val van de muur, maar is blijkbaar springlevend.
Ben weg, even een Israëlisch kwaliteits product kopen, t.w. een Merkava tank.

Ongeblustekalk | 18-07-13 | 17:39

SamKoeman17;23
Israel is een goed vigerende ,democratische , multi-etnische en multireligieuse staat bij uitstek. Seculiere Joden, orhodoxe Joden ( sinds kort bij wet verplicht ook dienst te nemen) , Arabische christenen, Europese christenen, Arabische moslims , Druzen en Ethiopische joden maken van dit land dat slechts 0.6 % van het oppervlakte beslaat van de arabische wereld , een uiterst succesvolle natie, high tec uitvindingen, veel universitair onderzoek ( veel Nobelprijzen) en een succesvolle transformatie van woestijngebieden in landbouw zijn daar getuigen van.

Jan Boule | 18-07-13 | 17:38

@De Zeven Provincien
Voor het gemak even de voorgeschiedenis vergeten? Nasser hitste de Egyptenaren op 'We zullen de Joden tot de laatste man afslachten', stuurde alle VN waarnemer-troepen weg uit de Sinai en sloot de golf van Aqaba af (een oorlogshandeling). Het is dat Israel toen in een mum van tijd de voltallige Egyptische luchtmacht naar de Filistijnen bombardeerde, anders had de geschiedenis er een stuk somberder uitgezien voor ze. Daarbij is het ook verhelderend te vermelden dat de West Bank niet op Egypte/Syrie werd veroverd, maar op Jordanie, die nog verzocht werd buiten de oorlog te blijven maar toch aanvielen.
Ook belangrijk: na de oorlog bood Israel aan de bezette gebieden terug te geven in ruil voor vrede en erkenning. De Arabieren kwamen toen met de beruchte 3 no's: -geen onderhandelingen, - geen vrede, - geen erkenning.

H.Stiglitz | 18-07-13 | 17:35

Herr Schulz: Mein Kampf...

duitse herder | 18-07-13 | 17:34

Als Israël nu even Brussel aanpakt zal de rest van Europa graag even meehelpen met opruimen want de eu bestaat alleen maar in Brussel.

van stampij | 18-07-13 | 17:32

Als Marcouche dit bevel opvolgt deugt hij niet.
De fascistische polit bureau van de PvdA heeft nu toch echt een grens overschreden.

lanexxx | 18-07-13 | 17:31

Tussen Syrie en Israel ligt overigens ook nog eerst Libanon

Bokito ergo sum | 18-07-13 | 17:30

Wat maar weer duidelijk maakt dat de haat tegen joden nog steeds aanwezig is onder ons. En dat na zoveel miljoenen doden ... triest

zeefert | 18-07-13 | 17:30

De Zeven Provincien | 18-07-13 | 17:25 Ja erg handig om twee landen tegelijk aan te vallen als je zwaar in de minderheid bent.

Bokito ergo sum | 18-07-13 | 17:29

@Jan Boule | 18-07-13 | 17:12 | + 4 -

Hier weer typisch staaltje geschiedenis vervalsing: Israel viel Egypte en Syrie aan in 1967 en niet anders om! Zoals een van de grootste voorstanders van Israel van voor 1967, Charles de Gaulle, al zei: val niet aan; op korte termijn is het gunstig, maar op lange termijn desastreus.
-
In 1966 was vrijwel heel Europa nog voorstander van Israel, maar na bijna 50 jaar bezetting is dit aardig uitgedund.

De Zeven Provincien | 18-07-13 | 17:25

Socialisten, waarom weet ik niet precies maar jodenhaat zit ze in de genen

Bokito ergo sum | 18-07-13 | 17:24

Ziek hEUl!

Schietmijmaarlek | 18-07-13 | 17:24

@Jan Boule | 18-07-13 | 17:12 |
Ter verduidelijking, als u het hebt over een 'Joodse Staat', bedoelt u daarmee dat de staat Israël een religieus karakter moet krijgen? Enkel voor joden en verboden voor christenen, seculieren, moslims, etc.?

SamKoeman | 18-07-13 | 17:23

Obama , met zijn steun aan het Moslim Broederschap, is ook al bezig tegen Israël. Als Power's benoeming doorgaat ( die bekend staat als anti-Israel en pro-Palestijns) zal het voor Israël niet makkelijker worden

Mortimerr | 18-07-13 | 17:21

Wat een wijf die Ashton:

Baroness Ashton receives a salary package of £328,000, which is larger than the salaries of UK Prime Minister David Cameron, French President François Hollande, or US President Barack Obama.

In February 2011, Baroness Ashton received the lowest grade in a survey rating the performance of European Commissioners. The survey asked for a grade A to E Lady Ashton scored an E for her performance. She was the only Commissioner to receive a grade below D.

Senior officials within her team complained that she speaks only in "generalities". She was also criticised for a lack of commitment to the job, allegedly switching off her phone after 8 pm every day. In September 2012, Baroness Ashton had been completely absent from 21 out of 32 weekly meetings held so far that year.

Geenstijlfiguur | 18-07-13 | 17:21

-weggejorist-

Jan Boule | 18-07-13 | 17:21

oei; te snel op "zenden"gedrukt
jaren 2x
opbrengsten, creërden
immense
(excuus)

Jan Boule | 18-07-13 | 17:20

De EU ontpopt zich steeds meer als een terroristische organisatie.

smdyasc | 18-07-13 | 17:16

as-le-bol | 18-07-13 | 17:13 | + 0
zo te lezen worden de problemen niet opgelost!

Einde van de Domheid | 18-07-13 | 17:16

-weggejorist-

ras-le-bol | 18-07-13 | 17:13

In de 50-er tot aan pakweg halverwege de 60-er jaren (Zesdaagse oorlog)jaren organiseerde de PVDA pioniersreizen naar Israel voor Jonge Socialisten om te gaan werken in de Kibboetsen.Immers de Kibboets stond model voor de ideale socialistische levensstijl, puur en sereen.Geen gezamenlijk bezit, opbrengst van de immens oogsten aan fruit en groenten werden over de werkers verdeeld. Totdat de Israelies met hun oude Shermans en Franse Fouga Magister tijdens de Zesdaagse oorlog in 1967 de buurlanden Jordanië, Syrië , Egypte en Iraakse brigades versloeg nadat ze alle tegelijk dit land aanvielen. Daar Israeel op sommige plekken niet veel breder is dan de afstand Alphen ad Rijn tot de kust creërden ze aldus veiligheidszones om enige strateigische diepte te hebben. Dit kwam weer van pas in 1973 bij Yum Kippoer toen dezelfde landen weer plotseling aanvielen, teveergeefs, al was het op het nippertje. Van underdog èn socialistische modelstaat van weleer is het nu bon ton in linkse kringen ( het Roomse Pax Christi en de Roomse heer van Agt met zijn seniele intellectualisme voorop)de succesvolle Joodse Staat in een kwaad daglicht te stellen. Voor de Palestijnse arbeiders die goed betaald worden voor de pluk van de Jaffa's en ander overheerlijk fruit is de Israelische werkgever een uitkomst in hun bestaan.

Jan Boule | 18-07-13 | 17:12

brutus68 | 18-07-13 | 17:03
X-factor?

spanarchist | 18-07-13 | 17:11

Steun aan de koppensnellers in Syrië; steun voor Erdogan die van Turkije een islamitische staat wil maken en geen steun aan Israël die in die streken het enige lichtpuntje van beschaving is.
.
Ik las gisteren een artikel dat Engeland volgend jaar de Islam gaat onderwijzen op scholen.
.
Dat is dus de situatie in Europa.

Mortimerr | 18-07-13 | 17:11

@ zeeman73 | 18-07-13 | 17:05 | + 0
De PVV nog niet. Die partij is qua sociaal beleid ook vrij links, maar heeft geen hekel aan Joden.

Semper Pecunia | 18-07-13 | 17:09

@doedeljantje | 18-07-13 | 16:57 |
Klopt. Niet alle Palestijnen en niet alle Israëliërs geloven in de onzin van 'het beloofde land'. Maar het zijn er genoeg om de oorlog - vergeet het woord conflict - gaande te houden.

SamKoeman | 18-07-13 | 17:09

Wat een prutsproducer die gast van MAX!
Weg met die looprekkenomroep!
Opbokken, ga maar een intranet beginnen en doe dat ook maar met 50+!

Einde van de Domheid | 18-07-13 | 17:07

de terreur van de linkse ideologie.

Ik was lange tijd van de linkse partijen, maar heb een grens getrokken bij israel-beleid, en afghanistan-beleid. SP en groenlinks vielen reeds af, nu vallen de overige linkse partijen ook af.

zeeman73 | 18-07-13 | 17:05

Wist niet eens dat die vrouwenonderdrukkers geld kregen van de EU. Ondankbare lutserts.

hölzenbein | 18-07-13 | 17:05

@ Cuyahoga | 18-07-13 | 16:23 | + 22
Nergens.
Naar het schijnt zijn ze bij Indymedia al stijlloze roze kroontjes voor ons aan het maken.
De nieuwe Jodensterren.

Semper Pecunia | 18-07-13 | 17:04

Beoordeel mensen niet graag op hun uiterlijk, maar die Ashton is in alle opzichten de verpersoonlijking van de EU: niet-verkozen, ondemocratisch, links, wereldvreemd, incapabel, kleurloos en lelijk.
Verder alles wat Farage hier zegt bij haar benoeming (vanaf 1:36)
www.youtube.com/watch?v=wFXSj5WofYA

H.Stiglitz | 18-07-13 | 17:04

Eurotokkie | 18-07-13 | 17:03 | + 0 -

Hoax! Zwaard is niet bebloed.

Wc-kip | 18-07-13 | 17:04

@spanarchist | 18-07-13 | 17:01

Weet jij wie er ook aan selectie deden?

brutus68 | 18-07-13 | 17:03

brutus68 | 18-07-13 | 16:56
Dan in ieder geval selectieve politieke correctheid.

spanarchist | 18-07-13 | 17:01

Ze zullen hem toch wel in overige bestemmingen hebben gedaan.

LibertasSimplex | 18-07-13 | 17:00

MarcAntony | 18-07-13 | 16:58 | + 0 -

Zonnesteek opgelopen?

Wc-kip | 18-07-13 | 16:59

De koffer met Joods geld is vanochtend niet bezorgd. Dus kan ik helaas even niet verontwaardigd reaguren.

LibertasSimplex | 18-07-13 | 16:59

-weggejorist-

MarcAntony | 18-07-13 | 16:58

@Mokum Kosher | 18-07-13 | 16:48

Wat moeten we met zand uit de Westelijke Sahara?

brutus68 | 18-07-13 | 16:57

Palestijnen claimen volgens mij niet heel het land, SamKoeman, niet allemaal in elk geval. Je zult de vijftien olijfbomen die al drie generaties in je familie waren moeten opgeven, alleen omdat er drieduizend kilometer verderop een afschuwelijke oorlog is geweest.

doedeljantje | 18-07-13 | 16:57

De EU heeft nu dus een eigen versie van halal en niet-halal subsidies verzonnen om te hanteren. Het heeft even geduurd voor het masker zo duidelijk afging maar de dag die je wist die ging komen is eindelijk hier...

Wolveshead | 18-07-13 | 16:56

wakker worden | 18-07-13 | 16:53 | + -2

Wie zijn wij ?

Eurotokkie | 18-07-13 | 16:56

rare tekst.
veel frustratie, rare hyperbolen en geforceerd ingebrachte scheldwoorden. en maar liefst 5 Godwins.
Is dit die sollicitant weer?

Kaosu | 18-07-13 | 16:56

@spanarchist | 18-07-13 | 16:47

Het heeft niks met antisemitisme te maken, maar alles met ziekelijke drang naar correct te zijn. Dat die drang naar politiek correct willen zijn doorslaat naar hypocrisie wordt in die kringen voor lief genomen. Dat de Palestijnse Achmed-met-de-pet ook door deze politiek gedupeerd wordt, daar sluit men liever de ogen voor.

brutus68 | 18-07-13 | 16:56

Mokum Kosher | 18-07-13 | 16:48 | + -1

Turkije heeft zoveel op hun kerfstok daar moet ik helemaal niets van hebben.

Eurotokkie | 18-07-13 | 16:54

Gedurende 40-45 hebben wij ze verraden en uitgeleverd, en nu krijgen weer een keertje de kans en pakken die met beide handen aan.

wakker worden | 18-07-13 | 16:53

En Supermatthijs zag dat het goed was.

Wc-kip | 18-07-13 | 16:52

De EU wil zeker oorlog , ze voelen zich zo sterk daar in Brussel.

Eurotokkie | 18-07-13 | 16:49

De PvdA met in de hogere echelons der Partei Asscher, Cohen en Samsom daar gaat het helemaal goed mee komen, die hebben als het ware van huis uit het met de paplepel ingegoten om het met een eufemisme aan te duiden: Na U tog?

william7055 | 18-07-13 | 16:48

Prima toch? De producten kunnen gewoon vervangen worden door Turkse producten uit Noord-Cyprus en Marokkaanse artikelen uit de Westelijke-Sahara.

Wat is het probleem?

Oh ja, de eeuwige dubbele moraal en schijnheiligheid. Benieuwd wanneer de mensjes met het morele betere alwetende kompas hier weer los gaan.

Mokum Kosher | 18-07-13 | 16:48

Weet niet of de top van de pvda echt uit antisemieten bestaat, het probleem is dat ze al zover gegaan zijn om hun favoriete achterban te pleasen dat ze simpelweg niet in kunnen zien wanneer het genoeg is.

spanarchist | 18-07-13 | 16:47

Joodse religekkies of Palestijnse religekkies, het is voor mij één pot nat. Omdat beide partijen het hele land claimen op basis van hun heilige geschriften zal er niet snel een einde komen aan de waanzin.

SamKoeman | 18-07-13 | 16:43

@kicktherabbit | 18-07-13 | 16:32
Je zou ook kunnen stellen dat jij je daar pas druk over lijkt te maken als je die "schendingen" Israel of de VS aan kunt wrijven.

Wolveshead | 18-07-13 | 16:41

Ik krijg kotsneigingen bij het zien van die vrouw. Gatverdamme zeg.

Fort Reunion | 18-07-13 | 16:39

Stel je voor dat Marcouch een positief beeld had gegeven over Israël. Dat moeten we toch niet willen met z'n allen. Dit is trouwens de zelfde PvdAmbtenaren die de holocaust overlevenden na de oorlog een naheffing erfpacht liet betalen voor alle tijd die zij in het concentratie kamp hadden doorgebracht alwaar zij verzuimden de erfpacht te betalen.

Osdorpertje | 18-07-13 | 16:37

Gaat de PvdA of EU iets dergelijks ook toepassen op o.a Marokko m.b.t Westelijke Sahara? O nee, dan verlies je stemvee en daar wonen geen Joden (meer).

H.Stiglitz | 18-07-13 | 16:34

Mensenrechten! Wij vinden mensenrechten belangrijk! Mensenrechten willen we!
Behalve als het land de VS of Israël heet. Daar gelden schijnbaar speciale regels voor die ze zelf mogen maken.

kicktherabbit | 18-07-13 | 16:32

Marcouch, hoe naïef. de Marokkanen stemmentrekker kun je als PvDA zijnde natuurlijk niet zomaar naar het land der Joden laten vertrekken. Dat ligt een beetje gevoelig bij de achterban waarvoor die is aangenomen. Nou Marcouch ga gewoon man. Kan jou het schelen. maak een statement en ga op eigen titel. Toon wat leiderschap en je zult zien, dan kun je alsnog en zelfs dubbel shinen. Die zetel kunnen ze je toch niet afpakken. Doe het. Dit is jouw moment.

Amano | 18-07-13 | 16:32

Fijn die Europese gutmensch-betutteling.
Mag ik aub nog even zelf bepalen wat ik belangrijker vind: (nogal fors) bouwen zonder bouwvergunning of opblazen van bussen?

Geenstijlfiguur | 18-07-13 | 16:31

Volslagen idioot van zowel de EU als de PvdA (zoals gebruikelijk).
De EU eist dus dat Israel bij elk handelsovereenkomst even zwart op wit erbij zet dat o.a de klaagmuur en de Hebreeuwse universiteit van Jeruzalem niet bij Israel horen. Terwijl die dingen langer Joods/Israëlisch zijn dan er corrupte bloedzuigers in Brussel zitten.
Ben benieuwd hoe Nederland zou reageren als ze moesten aangeven dat de Dam eigenlijk niet Nederlands is.
En wat de PvdA betreft ook geheel begrijpelijk. God/Lenin verbiede het dat een PvdA'er zijn eigen mening over Israel vormt beïnvloed door de realiteit ipv de Vara en NOS. Durf te wedden dat als Marcouch naar Cuba of Venezuela ging ze hem nog geld toe hadden gestopt en het een 'werkbezoek' hadden genoemd.
Hoe sneller we af zijn van de EU en PvdA hoe beter, en niet alleen voor Israel, maar in de eerste plaats voor Nederland en Europa zelf.

H.Stiglitz | 18-07-13 | 16:31

Die Ashton, zij is helemaal gefileerd door Nigel Farage. Alleen maar hoge positie op basis ons-kent-ons systeem. Walgelijk en typisch EU!

angelo94 | 18-07-13 | 16:30

Goede Hezbollah is dat zoiets als goede Nazi's? En waarom gaat die stiff upper lip kakmadam laboursalonsocialist oud slapie van Blair ofzo niet praten met goede Israeli's, of bestaan die dan weer niet?

Ik zou zeggen dat die twee volkeren daar elkaar als buur verdienen. Persoonlijk heb ik een lichte voorkeur voor Israeli's; zeiken minder, zijn beter georganiseerd, zijn productief en komen voor hun landgenoten op. Maar goed, dat laatste zal wel iets zijn waardoor de EU ze zeer verwerpelijke arrogante klootzakken vind. Een overheid die iets over heeft voor haar burgers, stel je toch eens voor!

Rommelende Onderbuik | 18-07-13 | 16:29

Benieuwd hoe Israel hier op reageert.

pendajo | 18-07-13 | 16:28

Spaanse PvdA, de PSOE, heeft ook een anti-nederzettingenlid: www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do...

Ik vind overigens dat ze groot gelijk heeft. Van tweeën een, zei Balkenende al, of was dat ook weer een citaat?

doedeljantje | 18-07-13 | 16:28

En waarom zegt Johnny hier niks over? Oh ja pvv is pro Israël.

reade romke | 18-07-13 | 16:26

reisadvies....

botteslopert | 18-07-13 | 16:24

Israel sowieso negatief reisverbod.

botteslopert | 18-07-13 | 16:24

Wauw de moslim takeover is dus al voltooid.

Rest In Privacy | 18-07-13 | 16:24

De PvdA moet haar islamitisch stemvee tevreden houden. Dus af en toe een anti-joods geluid laten horen en de stemmen zijn weer binnen bij de volgende verkiezingen.

sinar2 | 18-07-13 | 16:23

De PvdA en de EUSSR zijn natuurlijk anti-Israël om hun stemvee tevreden te houden.
Het gaat wel erg hard nu, vorig jaar zaten we ongeveer op het niveau van 1933, nu zitten we al rond 1937, nog even en de shit is echt aan.
Weet iemand waar ik kan schuilen als GS-reaguurder?

Cuyahoga | 18-07-13 | 16:23

Socialisme en jodenhaat gaan al heel erg lang hand in hand.

Hee Spekman: "Ausradieren is een feest!" #tip

vraagstaart | 18-07-13 | 16:23

Als Marcouch was uitgenodigd om bij de Palestijnen langs te gaan was er geen vuiltje aan de lucht...

Op een PvdA bijeenkomst in Zwolle over het Midden-Oosten begin maart werden bij de ingang boekjes uitgedeeld met als titel: Europa en Palestina.
www.israel-palestina.info/actueel/2013...

drs.Nee | 18-07-13 | 16:22

Die EU begon al verdacht veel op een nazistisch regime te lijken. Nu laten ze haar ware gezicht zien. Het heeft even geduurd, maar het Derde Rijk is hier...

Semper Pecunia | 18-07-13 | 16:21

Marcouch mocht geen gratis reisje accepteren. Oh nu opeens maakt de PvdA zich druk over corruptie!

Godsammekraken | 18-07-13 | 16:17

De EU bepaalt dus dat NL niet uit Israel iets mag importeren.

Goed... ik ga met een theedoek op mijn hoofd subsidie vragen in Brussel. Doei.

Kaas de Vies | 18-07-13 | 16:16

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl