Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

VRAGEN! eCall: verplichte volgchips in alle auto's

jodenkoe.jpg Tegenstrijdige berichten uit Europa over eCall. Dat zijn volgchips van de Nederlandse Philipsdochter NXP (bekend van hun grote invloed op VVD MEP'ers) die in alle auto's komen om levens te gaan redden. Niet door te voorkomen dat auto's uit de bocht & over de kop vliegen of head-on tegen elkaar opknallen. Duh. Dat kan een chipje natuurlijk niet. Het kan wel 112 bellen namens u, gewonde, verlamde of leegbloedende automobilist(e), waardoor hulpdiensten theoretisch sneller ter plaatse kunnen zijn. Daarom is het systeem dankzij Toine Manders door de EU per 2015 verplicht gesteld in alle nieuwe auto's. Maar wat kan het ding nou precies? De EU zelf schrijft dat "the system is only active when an accident occurs". Maar in een artikel waaraan de chipmaker zelf heeft meegewerkt, staat te lezen: "Een auto met eCall maakt, net als een mobiele telefoon, via de simkaart continu contact met de gsm-palen waar de auto langsrijdt. De telecomprovider weet hierdoor altijd waar iedere auto is." JA WAT IS HET NOU? In een powerpoint van NXP zelf, gebruikt voor een presentatie in Brussel in 2010 (pdf) staat bovendien dat de chips gebruikt kunnen worden voor autoverzekering (nog zo'n betrouwbare bedrijfstak om je gegevens bij in te leveren), 'fleet management' (je baas weet altijd waar je bent), bekeuren op afstand en 'road pricing', oftewel: kilometerheffing! En dat zijn dan nog maar de door de staat gelegaliseerde privacyschendingen, wie weet wat het boevengilde nog kan als de chip gehackt wordt. Fijn systeem hoor. Uw heilige koe werd al uitgemolken en vanaf 2015 dus ook geoormerkt met een volgchipje. Rekeningrijden kwam er in Nederland niet door, maar via de Europese omweg bent u straks alsnog de zak. Omdat wij zelf wel graag transparant opereren, na de lees verder vragen die we per mail opgeworpen hebben in de strijd tegen de privacy vermalende windmolens aan NXP hebben gericht. Inclusief de (geheel volgens verwachting) stuitend nietszeggende antwoorden van een anonieme persvoorlichter, waarvan we vermoeden dat het een robot in bètatest is. MAIL GS aan NXP: van: van rossem aan: maurice.geraets@nxp.com cc: helga.de.ruijter@nxp.com Geachte mijnheer Geraets, Afgelopen vrijdag verscheen op GeenStijl het volgende artikel: http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2013/07/thank_you_for_smoking.html/ Daarin wordt de rol van NXP in de ontwikkeling van RFID-, eCall- en eID-mogelijkheden uitgebreid aangehaald en in verband gebracht met MEP Toine Manders (VVD). Er is weinig suggestief aan het artikel, de strekking van het verhaal is helder en onderbouwd met verwijzingen die een feitelijke kern in zich herbergen. Namelijk dat de heer Manders een actieve rol lijkt te spelen in adviezen en de totstandkoming van (Europese) wetgeving die gunstige gevolgen kan hebben voor de productie en levering van producten die door NXP worden gefabriceerd en verhandeld, waarin de sterke suggestie verborgen ligt dat NXP de heer Manders actief benadert of zelfs inschakelt voor het eigen gewin. NXP wekt derhalve de schijn een sterke en vruchtbare lobby in Brussel te hebben, alsook sterke zakelijke connecties en belangen met en bij de wetgeving die uit Brussel voortvloeit. Uw naam kwam naar voren in artikelen over eCall (bijvoorbeeld hier), alsook via google in (nieuws)artikelen over NXP en haar producten die jaren terug dateren. Derhalve verzoeken we u, al dan niet via NXP persvoorlichting, te reageren op bovengenoemd artikel op GeenStijl alsook op onderstaande vragen. GS: 1. Is NXP Semiconductors zich bewust van de privacybeperkende toepassingen die haar producten in zich herbergen? Te denken valt aan eCall, waarbij (gegevens van) auto's van particulieren door derden, waaronder overheidsinstanties, te volgen, controleren en uit te lezen zijn, met een inperking van individuele vrijheden tot gevolg? NXP: Hieronder treft u de antwoorden aan op de door u aan de heer Geraets gestelde vragen. Met vriendelijke groet, NXP Persvoorlichting. 1. NXP is een High Tech bedrijf dat technische oplossingen bedenkt en ontwikkelt voor problemen die in de samenleving spelen. Zo kan met onze chips de verkeersveiligheid worden vergroot, diefstal worden tegengegaan etc. Chips van NXP zijn voorzien van technologie waarmee de privacy van burgers gegarandeerd kan blijven. Zo kan de eCall functie met onze chip zodanig worden ingesteld dat alleen in geval van een ongeluk de locatiepositie van de auto doorgegeven wordt aan de alarmcentrale. GS: 2. Is NXP genegen om om haar producten te laten voldoen aan eisen van de Nederlandse of Europese overheid om functionaliteit in haar producten in te bouwen die een beperkende invloed kunnen hebben op de (bewegings)vrijheid, privacy en individuele anonimiteit van Nederlandse en Europese burgers? NXP: 2. NXP producten voldoen altijd aan de wet- en regelgeving. GS: 3. Zo ja, waarom is NXP hiertoe bereid? NXP: 3. Zie antwoord op vraag 2 GS: 4. Zo nee, wat is NXP bereid hier tegen te ondernemen cq is NXP bereid haar lobbywerkzaamheden in Brussel (en elders) te staken uit respect voor de privacy en burgerrechten van de individuele burger? NXP: 4. nvt. GS: 5. Erkent NXP dat zij probeert om invloed uit te oefenen op de kans om (inter)nationale orders binnen te halen middels het benaderen van nationale politici of Europarlementariërs, waaronder Toine Manders en mogelijk ook zijn fractiegenoot Hans van Baalen? NXP: 5. NXP is wereldwijd actief en haar technologie wordt wereldwijd toegepast. Het is belangrijk dat hierbij zoveel mogelijk dezelfde standaarden worden toegepast en dat technologie grens-overschrijdend werkt. Het zou natuurlijk erg onhandig zijn als bijvoorbeeld eCall in het ene land wel werkt en in het andere land niet. Hiervoor is NXP afhankelijk van de wetgever. In dat kader is het belangrijk om alle betrokken partijen, inclusief politici, goed te informeren over de mogelijkheden die onze technologie kan bieden bij het oplossen van problemen en grensoverschrijdende conflicten te voorkomen. GS: 6. Zo ja, kunt u toelichten op welke manier NXP dit doet? NXP: 6. Zie antwoord op vraag 5 GS: 7. Heeft NXP interne gedragsregels cq een handvest, code of bedrijfsvisie die het benaderen, inschakelen of paaien van democratisch gekozen volksvertegenwoordigers voor hun zakelijke belangen rechtvaardigt? NXP: 7. NXP heeft een Code of Conduct die voor alle medewerkers van NXP geldt. Zie : http://www.nxp.com/about/corporate-social-responsibility/sustainability/suppliers/nxp-supplier-code-of-conduct.html GS: 8. Zo ja, waarom? NXP: 8. NXP hecht veel belang aan Social Responsibilty. GS: 9. Beseft NXP dat het benaderen, inschakelen of paaien van democratisch gekozen volksvertegenwoordigers voor eigen zakelijke belangen indruist tegen het principe van open en democratische volksvertegenwoordiging zoals de Europese Unie zichzelf op papier ten doel heeft gesteld? NXP: 9. Zie antwoord op vraag 5. GS: 10. Beseft NXP dat (Europese) burgers een grondwettelijk recht hebben op open en transparant democratisch handelen door hun volksvertegenwoordigers, in het belang van deze burgers, en dat het onder druk zetten van MEPs een inbreuk van deze rechten tot gevolg kan hebben, zowel door lobbypraktijken als door daaruit voortvloeiende wetgeving? NXP: 10. Zie antwoord op vraag 5. GS: 11. Hoe kijkt NXP aan tegen de mogelijkheid dat haar producten door een overheid of overheden aangewend kunnen worden om de bewegingen en alledaagse handelingen van (onschuldige) burgers te monitoren of te controleren, waarbij hun burgerrechten mogelijk met voeten getreden worden, in het meest gunstige geval met een 'veiligere samenleving' voor ogen en in het slechtste geval met onderdrukkende, wellicht zelfs dictatoriale gevolgen voor de individuele vrijheid van burgers die onder Europese wetgeving vallen? NXP: 11. Zie antwoord op vraag 7. GS: Zucht. Iets wijzer geworden? Nee, wij ook niet. Nog een poging dan..?

Reaguursels

Inloggen

@GS: als je slecht geformuleerde vragen stelt, krijg je ook slechte antwoorden. Probeer minder vooringenomenheid in de vragen te stoppen en vragen juist zo objectief mogelijk te formuleren. Daardoor wordt het veel lastiger voor een NXP om nietszeggende antwoorden te geven. Het immers heel makkelijk om een bewering, gedaan in een vraag, eenvoudig te ontkennen. Tsja en vraag 7 is helemaal te triest en voor de voorlichters van NXP alleen maar een bevestiging dat ze de juiste antwoorden gegeven hebben.

henkojenko | 17-07-13 | 09:04

Zolang wij de macht aan 'Brussel' geven zal voortdurend gezocht worden naar wegen de burger maximaal uit te melken. Of u vast even zijdelings kunt gaan liggen zodat de melkspenen makkelijk op de tepels kunnen worden aangesloten. En niet zelf verwijderen, dat doet de EU voor u. Want tussen de regels lees je door: "Wij weten beter wat goed voor u is dan uzelf."

milky bar | 17-07-13 | 08:11

Waarom loopt iedereen zo druk te doen. Jullie lopen waarschijnlijk allemaal al rond met een apparaat waarmee je locatie 24 uur per dag bekend is, ze exact weten wat je mailt / belt/ twittert. Waarbij je waarschijnlijk al bij honderden apps hebt aangegeven dat het je aan je reet roest dat ze je locatie gegevens gebruiken. En wanneer je vergeten bent waar je bent geweest kun je op de meeste telefoons zelfs een logfile openen (die eehhh, per ongeluk is aangemaakt ( radar.oreilly.com/2011/04/apple-locati... ))

En om de een of andere reden werdt er veeeeeeel minder ophef gemaakt over het bovenstaande dan een nuttig systeem als als E-Call.

Mocht je geen iphone hebben, kun je je locatie gevens natuurlijk ook gewoon opvragen bij je provider. ( www.zeit.de/datenschutz/malte-spitz-da... ). Helaas nog niet in nederland, maar volgens de wet moeten we deze informatie ook gewoon op kunnen vragen bij onze providers.

Zet die telefoon eerst 's een maand uit voordat je loopt te zeiken over een E-call systeem wat nog enig nut heeft.

aaggghhh | 17-07-13 | 07:46

Zo jammer dat er weer belastinggeld verspild moet worden aan dit soort onzin, dat eCall is mooi maar er is vast een variant te bedenken die dat ook kan maar verder zo 'dom' is dat er verder niets te kraken valt.
En kilometerheffing ben ik helemaal voor, maar dan wel aan de pomp en dan BPM en MRB afschaffen, scheelt allemaal brave ambtenaartjes die dat moeten innen en de gebruiker betaalt, ook de leasesletjes in hun suffe hybridehok.

"7. Hoe leuk is een baan waarin het de bedoeling is dat je mensen met halve antwoorden of ontwijkende reacties afscheept?"
Gegarandeerd dat hier ook geen antwoord op komt door die laffe persvoorlichters, altijd hetzelfde verhaal bij die lui, het lijken wel telco-abbonementsverkopers.

Jokert | 16-07-13 | 21:16

Als dit alleen is voor nieuwe auto's, gaat de 2e hands markt herleven. EN kan de automonteur rekening op gouden tijden!
En anders de fietsboer en de NS komt treinstellen te kort.
Als dit er door komt mogen ze mijn auto gratis ophalen

upbeat | 16-07-13 | 19:53

Ik hoop dat dit zooitje ongeregeld eindelijk eens doorzet met dit soort goede idee'en en niet te veel gaat luisteren naar de klachten van de hippies en criminelen.

Gewoon iedereen verplichten zich aan de regels te houden lijkt mij niet meer dan normaal.

cerafil2 | 16-07-13 | 19:18

Geenstijl als je blieft niet opgeven om de antwoorden boven tafel te krijgen.

Ik irriteer me hoe langer hoe meer aan dit soort bedrijven.

En vraag 7 is echt een killer...

clitlikker | 16-07-13 | 18:12

Opzouten. Steek al de EP-ers maar een chip in hun kont.

HoutekopHarryHendrik | 16-07-13 | 16:19

Een goedgerichte mep met een hamer en alle problemen zijn opgelost...

ZKH | 16-07-13 | 15:52

Simpel: slaven mogen vrij rondlopen,en vrijdenkers gaan de gevangenis in.. wij zijn eigendom van de bank aan het worden.
1 druk op de knop en je staat uit,je credieten bevroren,je auto gepeilt,de drone is onderweg...

gimme a beat,rix | 16-07-13 | 15:00

Ik ga denk ik, hoop ik, nog een 30tal jaren mee, dus blijf ik lekker in oldtimers rijden, en komt er geen kastje in mijn auto dat mij 24/7 kan volgen!
En als ze dat strafbaar willen stellen, dan ga ik desnoods verhuizen naar een ander land, want ik ben dat big brother is watching you, helemaal zat!
En dan komen vast weer comments van "als je niks te verbergen hebt dan..." Nou, ik heb wel degelijk wat te verbergen, en wel mijn privacy!

von sokkenstopfen | 16-07-13 | 12:35

Nog meer controle. Joepie.

Tijd voor dat huisje in Rusland, me dunkt.

Stokman | 16-07-13 | 11:24

e-call. Je spreekt het uit als Eikel. Toeval?

Spinal Fap | 16-07-13 | 10:14

Voor de goede verstaander is het antwoord van de persvoorlichtmeneer/-mevrouw duidelijk : we zitten in de business voor het geld en niets anders. Daar wordt vervolgens wat commicor (= commercieel correcte) terminologie tegenaan gegooid (de suggestie, dat ze er zijn om 'problemen' van/voor de mensheid op te lossen, bijvoorbeeld) en that's it. Men heeft geen enkele behoefte het risico te lopen zich commercieel in eigen voet te schieten. Zouden de - wat zo eufemistisch heet - de stakeholders ook absoluut niet willen.

De enige weg om dit soort ontwikkelingen af te stoppen is dus via de polletiek. Dat wordt dus een taaie kluif.

baba4oog | 16-07-13 | 10:13

Gevalletje voor Zembla !

Lenco | 16-07-13 | 10:06

Gewoon iedereen rfidden bij geboorte. Aparaten ook rfiidden. Bij aankoop koppelen aan eigenaar. Anders dienst weigeren. Rfid to go. Rfid is my believe. Rfid-it!

* | 16-07-13 | 09:52

@Zzzzooooffff | 16-07-13 | 07:19
Kom je niet tussen.

Stir Glenfarclas II | 16-07-13 | 09:48

Ik krijg het volgende voorgevoel: Ik rijd op een weg ergens achteraf, midden in de nacht, 64 waar ik 60 mag. Dit wordt op afstand geregistreerd en ik krijg volautomatisch een boete thuis. Toekomstmuziek?

DoOne | 16-07-13 | 08:29

Elk bedrijf dat meewerkt om deze Big Brother rommel in mijn auto te frunniken kan rekenen op een levenslange boycot.

Der Schnitzeljäger | 16-07-13 | 07:52

Waarom richt GS niet een Europese partij op? Ze kennen Brussel inmiddels vrij goed. Kunnen ze dat gelobby in Brussel bij de wortel aanpakken. Tom Staal voor MEP!

Zzzzooooffff | 16-07-13 | 07:19

Het 'vrije' Westen is 1 grote control grid en dictatuur aan het worden. Allemaal voor uw veiligheid natuurlijk.

Zzzzooooffff | 16-07-13 | 07:16

Mooi man, Nederland.

Ik rijd in Indonesië op mijn nieuwe motor waar de papieren nog niet van binnen zijn, met valse kentekenplaten - in 5 minuten geregeld bij de dealer. Verzekerd ben ik wel, maar daarmee ben ik ongeveer de enige; 99,99% van de verkeersdeelnemers rijdt hier onverzekerd. Omdat we een regering hebben die "eigen verantwoordelijkheid" wel vindt passen bij volwassen mensen, is dat namelijk niet verplicht.

Net zomin als ziektekostenverzekering, pensioenverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering en al die andere producten waarmee flink geprofiteerd wordt van de aangejaagde angstjes bij kuddedieren.

Waarom ik die schadeverzekering heb? Omdat ik bij een ongeval àltijd de schuldige ben, want buitenlander. Zo gaat dat hier. Daar heb ik die vijf tientjes per jaar wel voor over.

Vrijheid - het heeft me ruim een jaar gekost om van die verstikkende deken van het Nederlands denken af te komen en neem van mij aan: naar die openluchtgevangenis ga ik nooit meer terug. Vertrek daar, lezer. Meer dan een miljoen Nederlanders gingen u voor.

vraagstaart | 16-07-13 | 05:37

"Control Grid" word langzaam aan steeds uitgebreid, dit moet voorkomen worden.

MartinLeuterKingsize | 16-07-13 | 03:34

Voor hen die nog steeds in Nederland wonen, dit is wat jullie willen! Klagen klagen maar er iets aan doen als het erop aan komt ho maar..

succes ermee..

Ik heb mijn spullen gepakt en ben Nederland gevlucht, naar een fijner klimaat, en een hoop minder gezeik.

deidioteriegevlucht | 16-07-13 | 02:42

Trouwens..... Weet je wat een magnetron met zo'n chipje kan doen?

Mastermattie | 16-07-13 | 01:30

Mooi man, "kunnen we autodiefstal beter tegengaan". Als dat net zo goed werkt als smartphones en notebooks met trackingsoftware waar de popo te beroerd is om de popootjes uit de mouwen te steken, zie ik er de voordelen niet van in.
Het enige wat dit gaat veroorzaken is een postregen uit Leeuwarden vandaan.

Mastermattie | 16-07-13 | 01:28

De EU zelf schrijft dat "the system is only active when an accident occurs".
Wie dat nog gelooft heeft zitten slapen de afgelopen 10 jaar.

panadol | 16-07-13 | 01:23

@redactie : zucht...
Het -SYSTEEM- (hardware) is verplicht in nieuwe auto's, ja.
Of je het activeert (lees : een betaald abonnement neemt), bepaal je uiteraard zelf.
En als je het niet vertrouwt haal je de sim eruit (of koppelt de box los).
Mercedes en BMW hebben dit al jaren.

Piet_Snot | 16-07-13 | 00:52

Shit dan moeten we lopend gaan inbreken...

LulZig | 16-07-13 | 00:48

Er zijn 1001 mogelijkheden waarom het stuk kan gaan.
En wel zodanig dat geen duidelijke oorzaak kan worden bewezen. Ik zal u hierin graag adviseren.

Olieboer | 16-07-13 | 00:11

Ach, op je boot in Amsterdam zitten ze al. Niet om gevraagd, niet om na een botsing de hulpdiensten te bellen, maar 'gewoon' in het belang van de overheid. Je moet er wel even voor betalen.

DijenkletserT | 15-07-13 | 23:57

Wat het is? De ultieme natte droom van de afluisteraars. We worden een polizeistaat. Oost-Duitsland. Net zo arm en net zo bespied.

Rest In Privacy | 15-07-13 | 23:56

En hoezo rekeningrijden, we betalen toch al zo rond de 80% van alle benzinekosten aan de staat?
Dat rekeningrijden komt er dus bovenop, dat kan niet anders.

ZSU-23-4 | 15-07-13 | 23:56

Volgende vraag aan nxp zou kunnenen zijn:

Is het niet beter dat elke inwoner zo'n chip in zijn nekvel krijgt?

Bad Ass Justice | 15-07-13 | 23:54

Volgende vraag aan nxp zou kunnenen zijn:

Is het niet beter dat elke inwoner zo'n chip in zijn nekvel krijgt?

Bad Ass Justice | 15-07-13 | 23:54

Om een beetje anoniem te blijven rijdt iedereen straks rond met een GSM jammer.
Ing. eslapen | 15-07-13 | 21:05 |
Ah,. maar dan kent u onze overheid nog niet.
Dat gaat bestraft worden met hoge boetes (duizenden Euro's) en gevangenisstraf.
De overheid moet en mag namelijk ALLES van u weten, maar als u door een klokkenluider hiervan op de hoogte wordt gebracht moet de beste man op de brandstapel.
Het begint al bij uw kind, krijgen de ouders een uitgebreide vragenlijst en dat wordt jaren en jaren lang opgeslagen, in theorie alleen te lezen door artsen, in praktijk door iedereen in te zien met een contactje ergens.
Straks is er de mogelijkheid mensen te veroordelen, omdat ze volgens hun chipje ongeveer rondom de tijd van een misdrijf in de buurt waren. Bijvoorbeeld.

ZSU-23-4 | 15-07-13 | 23:53

Leuk nieuws, hopelijk zijn er nog wat weblogs die hiernaar linken. Of de dode bomen dit oppikken is natuurlijk totaal irrelevant.

De Geus | 15-07-13 | 23:46

@AshleyJ"Ash"Williams | 15-07-13 | 23:13
Ja dat zal, jammer genoeg niet in een douche blijkbaar.

tattooboer | 15-07-13 | 23:43

En natuurlijk liegt Philips of welk groot bedrijf dan ook over haar bedoelingen, want meer toepassingsmogelijkheden is meer geld verdienen. Wat boeit hen uw privacy nu? Harde pegels verdienen over uw rug, dat is waar de CEO van houdt.

ZSU-23-4 | 15-07-13 | 23:42

Duh, ja de gemiddelde hoge ambtenaar en politicus is een leugenachtige klootzak, dus natuurlijk is het inbrengen van de chip onderdeel van een overheid-voet-tussen-de-deur-techniek. Iedere mafkees met een lagere graad in de sociale psychologie ziet dat soort vieze trucjes van de overheid van verre aankomen, mede geholpen door GS.
Daarentegen, als het werkelijk waar is dat de overheid alleen wil beschermen bij ongelukken, dan kunt u de chip dus anoniem aanbrengen, immers het doel is waarschuwen bij een ongeval, niet in kaart brengen wie precies waar rijdt. U mag de chip dus gewoon ruilen met uw buurman, zoveel is duidelijk.
Toch?

ZSU-23-4 | 15-07-13 | 23:41

Ben benieuwd hoe NXP 2400 levens denkt te gaan redden met een 112 autodailer. Klinkt als lagere school lulkoek. Hoe was het ook alweer met die grote ANWB rekeningrijdenenquete. Daar zat letterlijk deze vraag: "Het is een groot voordeel dat het invoeren van de km-prijs een positief effect heeft op het aantal verkeersdoden".... Die "wielrijders" zitten dus ook in het complot.

faz | 15-07-13 | 23:32

Ach met een goede postcode had je in het verleden al meer kans op een aardige baan. Daar werkten werkgevers al mee. Het is nu vele malen erger. Het zijn echt dwangneuroten die de dienst uitmaken. Niet normaal om zoveel van anderen te willen weten. Gewoon ziek. Maar dat weet men kennelijk van zichzelf niet. En dat maakt het zo zorgelijk.

Esprit77 | 15-07-13 | 23:19

Orwelleu

Iwmac | 15-07-13 | 23:17

Zeer goed artikel, goede, steekhoudende vragen. Grote LOL (maar ook wel huivering, dat het nodig blijkt) bij de extra vragen in de nabrander.

<irony>
Maar wat dan weer wel goed is: NXP voorkomt oorlogen: "... die onze technologie kan bieden bij het oplossen van problemen en grensoverschrijdende conflicten te voorkomen". De NATO kunnen we opdoeken.
</irony>

NXP: Nix Privacy!

smoelwerk | 15-07-13 | 23:16

@ Esprit77 | 15-07-13 | 23:05 |
Als we al niet psychische mankementen hadden regelt de regering dat wel even.

cobie | 15-07-13 | 23:16

Een systeem dat 112 belt heeft helemaal geen simkaart nodig. Toch komt zo'n ding in het apparaat. Rara politiepet...

Ridocar | 15-07-13 | 23:13

@tattooboer 23:08
Als je flink hebt geblowd krijg je trek in chips?

AshleyJ"Ash"Williams | 15-07-13 | 23:13

En daar is ie dan, de eID. Wat een verrassing, Den Haag, Brussel, Toine manneke Manders. Stelletje dictators.

Stir Glenfarclas II | 15-07-13 | 23:11

nu nog zittend plassen verplicht stellen en dan zijn we zo onderhand aardig op weg.

Rest In Privacy | 15-07-13 | 23:11

Tim Grimbek 10 | 15-07-13 | 22:50 |
zo werkt het niet...
Als ze zoiets van je weten ben je chantabel, het is veel nuttiger dat uit te buiten. bijvoorbeeld als je in de politiek verzeilt raakt, of op een ministerie werkt, of een hoge functie hebt in een internationaal bedrijf.

Kaosu | 15-07-13 | 23:10

Tim Grimbek 10 | 15-07-13 | 22:50
Lul niet zo dom man.

Freddie Stobart | 15-07-13 | 23:10

NXP is geen 'Philipsdochter'. Het is destijds wel opgericht door Philips, maar ook alweer een paar jaar geleden verkocht. Philips heeft met deze aanstaande privacyschending - want dat is het natuurlijk wel - dus weinig te maken.

Responder | 15-07-13 | 23:10

@dolvita10 | 15-07-13 | 22:58
Wat is dit nou weer voor ruk stuk diaree?

tattooboer | 15-07-13 | 23:08

Ik zei het laatst al.
Over een paar jaar krijgen we allemaal een chip onder ons schedeldak.
Want niet iedereen verplaatst zich per auto.
Total Control.

Schietmijmaarlek | 15-07-13 | 23:07

Gelukkig had ik al niks meer te verbergen!!
.
De belastingdienst vult mijn aangifte vooraf al in;
door mijn pin betalingen is bekend wat ik koop en waar en wanneer;
mijn gsm wordt 24 uur gevolgd dus men weet waar ik ben;
mijn gsm (wie bel ik en wie belt mij en waarover)en internet gegevens zijn bekend bij de NL en de USA overheid;
mijn bankbetalingen zijn openbaar;
stemcomputers registreren wat ik stem;
door kentekenplaatherkenning op rijkswegen is mijn where-abouts bekend;
kentekenherkenning in parkeergarages;
mijn mondhygieniste leest mijn volledige patientendossier;
volgend jaar een nieuw paspoort dus vingerafdrukken afgeven;
CCTV door de hele stad en op elk station;
digitale TV monitort wat ik kijk en wanneer;

De rest geef ik vrijwillig af om internet-klant te worden op websites om iets op het internet te kopen....
.
Wat gaat die chip brengen wat ''ze'' nog niet weten....
.
Maar natuurlijk is het onwenselijk....

DeSjaak1000 | 15-07-13 | 23:06

Itzamná | 15-07-13 | 23:01 | + 0 -
Konijnen zijn de meest heteroseksuele zoogdieren van Europa.

Voor de rest van de wereld zijn statistische gegevens helaas niet voorhanden.

Bakito | 15-07-13 | 23:06

Cobie Geen wonder dat Teeven de gevangenissen wilt sluiten, nl is straks een grote gevangenis.++++ Eén grote tbr-inrichting zul je bedoelen, want iedereen is tegenwoordig nogal psychisch gestoord en dus een potentieel gevaarlijke crimineel die ieder moment zijn slag kan gaan slaan. Wij zijn allen al ter beschikking gesteld, lijkt me.

Esprit77 | 15-07-13 | 23:05

Blij dat ik altijd in oldtimers rij. Tegen de tijd dat ik aankom bij auto's uit 2015 zijn we 40 jaar verder, ben ik 88 en waarschijnlijk al dood. Hoezee, tóch een lichtpuntje :-)

Lutz | 15-07-13 | 23:03

Een ov-chipkaart heb ik al snel niet meer gebruikt. Je weet niet eens wat ze afschrijven en dat accepteer ik niet. Verder vergat ik om de haverklap uit te checken. Veel te veel gedoe, ook dat opladen irriteerde me mateloos. Nu betaal ik alles contant en heb ik tenminste overzicht van mijn uitgaven.

Esprit77 | 15-07-13 | 23:02

Vrij Nederland he.
Hm hm ze zijn hard op weg om dat om te draaien.
Nog even en het is net alcatraz hier.
Geen wonder dat Teeven de gevangenissen wilt sluiten, nl is straks een grote gevangenis.

cobie | 15-07-13 | 23:01

Bakito | 15-07-13 | 22:56 | + 0
Jij dacht, kom, ik gooi er nog wat pathetiek door van een chocoladeridder - helemaal gelukt.

Yet, such a fail.
Ho...

Itzamná | 15-07-13 | 23:01

en toch maakte ik verleden jaar dit filmpje ?http://youtu.be/Er9tPqDBG1s

dolvita10 | 15-07-13 | 22:58

Als je een tweedehands boek wilt verkopen in de winkel, moet je je al legitimeren, wordt ook geregistreerd. Alsof je daar goud geld mee verdient.

Esprit77 | 15-07-13 | 22:58

Tim Grimbek 10 | 15-07-13 | 22:50 | + 0
Neem je een andere vrouw, hoe moeilijk is dat?

Je klinkt als een ongelooflijke burgerlul, heb je dat ook zelf door?

Het is trouwens veel goedkoper om elke week naar de hoeren te gaan dan om een vrouw te onderhouden. Wist je niet hè? Toch is het zo. Die hoeren, die worden erg onderschat. Kost eigenlijk geen zak, en elke week een ander, of je nu wel of niet met een chippie rondloopt.
Win-win. Je eigen vrouw ben je ook wel zat na een paar jaar, net als die wekelijkse andijvie.
Andijvie?
Wist niet eens dat het nog bestond...

Itzamná | 15-07-13 | 22:57

Het ligt voor de hand om George Orwell erbij te halen, maar bij doodgereden konijnen moet ik persoonlijk toch aan dit verhaal denken....:

www.youtube.com/watch?v=vMvGUCTpCIY

Bakito | 15-07-13 | 22:56

@Stekeltje | 15-07-13 | 22:53
Wat leuk, ik handelde in kastjes die uw kastjes onschadelijk c.q. onbruikbaar maken.

kapotte_stofzuiger | 15-07-13 | 22:54

Waar is de tijd gebleven dat burgers zelf verantwoording namen? Wil je ten alle tijden snel gevonden worden dan neem je een chipje, vind je het een beheersbaar risico dan neem je het chipje niet. .

henriette | 15-07-13 | 22:54

Overigens: zet in de toekomst je telefoon ook maar uit als je gaat winkelen.
www.nytimes.com/2013/07/15/business/at...
Beter is het natuurlijk om helemaal geen telefoon mee te nemen. Het beste is nog om helemaal niet te shoppen, natuurlijk.

Stormageddon | 15-07-13 | 22:53

Hmm, ik weet niet of ik dit wel zo leuk vind, groot deel van mijn omzet zit juist in dat soort kastjes. Als die klojos dit gaan verplichten en standaard inbouwen moet ik weer op zoek naar wat anders.
Overigens zullen die altijd in de lucht moeten zijn. als ze pas ingeschakeld worden na een ongeval duurt het wel een paar minuten voordat het systeem operationeel is. ps Start je telefoon maar eens op, voordat je kan bellen ben je wel even verder zelfde geldt voor gps. duurt minstens zo lang. systeem zal dus altijd in de lucht zijn.

Stekeltje | 15-07-13 | 22:53

NXP zijn die vriendelijke mensen van de OV-chipcard. Dus met een simpele truc is het straks je kilometerheffing terugkrijgen. "Meneer kapotte_stofzuiger, u heeft in 2015 -35.000 km gereden, dus u heeft recht op teruggave."

kapotte_stofzuiger | 15-07-13 | 22:53

Niet te verbergen, niets te vrezen
pawa | 15-07-13 | 22:22

En PRISM is enkel een verhaaltje om kinderen braaf te houden. Slaap zacht.

ScumbaggusMaximus | 15-07-13 | 22:52

@Freddie Stobart | 15-07-13 | 21:03
De laatste 10 jaar weten ze dus precies wat jij uitspookt, maar je hebt zeker niets te verbergen? Oké mooi voor je dan maar even een praktijkvoorbeeld;
Stel hè je gaat wekelijks naar de hoeren, die 10 jaar aan data is opeens, door wat voor reden dan ook, openbaar toegankelijk en jouw vrouw krijgt ze onder ogen..

Tim Grimbek 10 | 15-07-13 | 22:50

pawa | 15-07-13 | 22:22 | + 1 -
Ga er maar vanuit dat het bijgehouden wordt. In de audio/studio wereld noemen we dat bypass. Een apparaat dat op bypass staat waar audio doorheen gaat, staat zogenaamd niet aan, maar alles wordt geregistreerd en heeft invloed op de routings en uiteindelijk master als het op bypass staat. Pas als het op off staat doet het daadwerkelijk niets. Sowieso dat die rfid troep minstens op bypass staat.

Latrinalia | 15-07-13 | 22:48

dlseth_ | 15-07-13 | 21:20 |
Zolang de meerderheid geen Libertarische Partij stemt wordt er nog veel meer verplicht en verboden. Maar hier mag je even ventileren hoor stumpert, tussen het afdragen door.

Freddie Stobart | 15-07-13 | 22:48

Ze kunnen zich beter bezig houden met hoe ze geld gaan besparen zonder af te pakken van de burger ipv überhaupt de kop om te draaien voor dit soort Bull shit.

cobie | 15-07-13 | 22:45

@Martin_rsd
Je mag als Nederlands staatsburger niet rond rijden in een auto met Pools kenteken!
Tenzij je minimaal 6 maanden per jaar in Polen woont en werkt.
En dat was ik niet plan.

koekje erbij? | 15-07-13 | 22:44

penutbuttermuffin | 15-07-13 | 21:32 |
juist, dus het is nog eens totaal overbodig ook.

Een app-je die zelf 112 belt moet ook te maken zijn (eventueel met wat hardware. heb er wel 10 euro voor over..).
Maar uiteraard is dit hele project bedoeld om bedrijven miljoenen opdrachten te gunnen, of het werkt of zinvol is doet er eigenlijk niet toe. Het belangrijkste is dat ze een lul-met-vingers in Brussel hebben gevonden (Manders) die dom genoeg is om hier in te trappen.

Kaosu | 15-07-13 | 22:43

En de kudde schaapjes deed weer eens niks, want zielloos, futloos, vetgemest en volgepropt met het gevoel van machteloosheid.
Hoeveel nog mensen, totdat jullie van je luie reet afkomen en de schaapmisbruikers wegstemmen/protesteren.

tattooboer | 15-07-13 | 22:42

Bilderberg weet wel wat goed voor ons is:
-----------------------------------------
Alles regeren vanuit Brussel, Chippen, Vaccineren, Middenklasse kapot maken, gecontroleerde Mega-cities bouwen, voedsel beheren en manipuleren, Volk via media dom houden, ontnemen van identiteit door massa-immigratie, voeren van schijndemocratie, manipulatie van economie, monoploie verkrijgen op alles wat van belang is etc,etc,ect......

The NerdHunter | 15-07-13 | 22:41

Zit hier niet een leuke verhelderende klus in voor Brenno waar het transparant maken aangaat? Toin is toch ook te wobben of doen ze daar niet aan in Brussel.

Welles! Nietes! | 15-07-13 | 22:38

Graaf van Egmont | 15-07-13 | 22:27 | + 0
in het licht van de eeuwigheid betekent het niks. Je bent hier een jaar of 80-90, wat niks is, en dan ga je weer terug naar waar je vandaan kwam.

Je bent gewoon een dier, net als ik, en wij verschillen daarin niet van om het even welke stervende vogel. Die kutbeesten zie je ook nooit en toch gaan ze dood.

Er zijn dagen dat ik niet aan stervende vogels denk.
't Zijn losers, en ook daarin niet verschillend van ons.

Wat was ook alweer je punt? Dat je in stukken gehakt wordt? Dat maakt geen zak uit als je toch al dood bent.
Ik geloof dat het leven erg overschat wordt.
Kun je daar mee leven?

Moet nu even naar binnen, want de mezcal is op.

Itzamná | 15-07-13 | 22:38

@Jaap de Paap | 15-07-13 | 22:21
Je denkt toch niet dat mijn vrouwen buiten mogen komen?
Ja, om de was op te hangen.

Stormageddon | 15-07-13 | 22:35

Bij de weg, in veel automerken zit al een zwarte doos ingebouwd. Die houdt zaken bij als snelheid, g-krachten, remmen, acceleratie, etc. Kan tegen je worden gebruikt in geval van een ongeluk. Dus als je een keer een paaltje raakt, direct je Audi in de fik steken.

ZDEV | 15-07-13 | 22:34

Parel van het Zuiden | 15-07-13 | 22:25 | + 0
Nee, niet geschrokken van de 'edit'. Dat is gewoon een liefdesbetuiging. Sinds kort ben ik moslim, heb m'n eigen kleedje en een Iphone die precies aangeeft in welke richting ik moet bidden en bovendien krijg ik ook nog een uitkering.

Elke Nederlander die nu nog niet de islam omarmt is niet goed snik. Hetzelfde geldt voor de EU en onze weinig betekenende NL-staat. Zijn vrienden!

Gaat u dat maar eens vinden, mevrouw. Een wonder eigenlijk dat hier ook vrouwen mogen reaguren.
O.k., jij bent een uitzondering want ik heb een zwak voor je.

We moeten maar niet in de krant zetten dat ik alles neuk wat los en vast zit. Zullen we dit maar onder ons houden? Dank, schattepetat.

Itzamná | 15-07-13 | 22:33

NXP. Die waren toch van die onkraakbare ov-kaarten?

boasatlas | 15-07-13 | 22:29

pawa | 15-07-13 | 22:22 | + 1 -

Iemand schreef het hier al eerder op de avond. In een dicht bevolkt land als nederland is zo'n systeem niet echt nodig.

Supermatthijs | 15-07-13 | 22:27

Itzamná | 15-07-13 | 22:22
Daarom wordt aangeraden om bij elke persoon de chips ergens anders te plaatsen. Kans dat je op het trottoir helemaal gesloopt wordt is dan nog groter.

Graaf van Egmont | 15-07-13 | 22:27

Stormageddon | 15-07-13 | 22:20 | + 0
Ik had een edit op dat moment, dus ik weet niet meer precies wat ik plempte. De Joris van dienst hep er wel kijk op, ik zat even te trollen. Wil graag dat GS on air blijft en daar doe ik dan m'n best voor.

Ze betalen mij ervoor, dus te klagen heb ik niks.
Om op jouw comment terug te komen. Aan paarden hebben we niks. Het vlees is niet te vreten en die stomme kutkop van het doorsnee-paard is niet om aan te zien. Een totaal overbodige soort dus.

Ik zeg: They fuck horses, don't they?

Itzamná | 15-07-13 | 22:27

@pawa | 15-07-13 | 22:22
In de EU ben je schuldig tot het tegendeel bewezen is, met name op financieel vlak!

necrosis | 15-07-13 | 22:26

NXP is een beursgenoteerd bedrijf. Als het iets NIET wil dan is het reuring bij investeerders en handelaren. Daarmee zinspeel ik uiteraard in het geheel niet op reuring genereren waardoor handelaren het aandeel in de verkoop doen waardoor de waarde devalueert. Dat zouden we uiteraard niet moeten willen zolang NXP zich met burgerspionagetechniek bezighoudt.

ZDEV | 15-07-13 | 22:26

Elke chip is te slopen.

No Mames | 15-07-13 | 22:26

Gebruik mijn eigen simkaart wel voor flitspaal detectie.

Bo Dreksma | 15-07-13 | 22:25

@Itzamná | 15-07-13 | 22:14 |

Een beetje een zwaktebod, m'neer. Bent u een beetje geschrokken van de edit? Ik zie namelijk geen enkele reden om Mekka en Medina niet alsnog gewoon mee te nemen.
.
Als je iets doet, moet je het goed doen.

Parel van het Zuiden | 15-07-13 | 22:25

Itzamná | 15-07-13 | 22:18 | + 0 -

Lol ! Je brengt wel weer wat leven in de brouwerij Itzie.

Supermatthijs | 15-07-13 | 22:25

Wat mij ook wel een strak plan lijkt, is dat iedereen in z'n onderarm een chip krijgt ingebouwd waarmee je te volgen bent en waar zonder je niet kunt pinnen of betalen. De eerste de beste gangster hakt dan je arm af. Lijkt mij een prima verdienmodel.

Meer dan een niks kostende machete heb je daar niet voor nodig. Ik zie daar wel handel in.

Itzamná | 15-07-13 | 22:22

In Amerika bestaat al een soortgelijk systeem. Voor zover ik weet kan dit systeem niet uitgeschakeld worden, maar wordt er niets gedaan met de gps signalen totdat er iets gebeurt. zoals bijvoorbeeld:
Sensoren in de auto die een ongeluk met de auto registreren zorgen voor een directe verbinding met een tussen centrale. Een alarmknop in het dashboard maakt een soortgelijke verbinding. Er komt een spraakverbinding tot stand (in Amerika) en er kan direct gesproken worden met een soort van alarmcentrale.
Dit systeem werkt perfect en heeft al vele levens gered, met als bijkomstigheid dat de eigenaar opdracht kan geven om het signaal te traceren indien de auto is gestolen (hoeven die blauwjassen nog minder te doen). Een alarmcentrale thuis (zoals ik heb) werkt ook zo. De meldkamer weet precies wanneer ik wat activeer/deactiveer, maar daar wordt niets mee gedaan, totdat het echt nodig is. Ik denk dat je dit als hetzelfde kan zien, maar dan voor de auto. Niets te verbergen, niets te vrezen........

pawa | 15-07-13 | 22:22

Is toch prachtig, die techniek. Kunnen jullie straks (met een simpel hackje) je vrouw volgen.

Jaap de Paap | 15-07-13 | 22:21

@Itzamná | 15-07-13 | 21:59
Paarden zijn ook verplicht gechipt. Dat je weet waar je biefstuk heeft gewandeld. Vandaar.

Stormageddon | 15-07-13 | 22:20

Supermatthijs | 15-07-13 | 22:12 | + 0
Ik waardeer jouw, en ieders, eerlijkheid. Dat jij in wezen een loodgieter bent (een vakman dus) had ik altijd al vermoed. Ik hoop maar dat je het met die Polen een beetje kunt redden.

Waar jij je te pletter rijdt is je eigen zaak, maar lovenswaardig is het zeker.
Lul.

Itzamná | 15-07-13 | 22:18

Laten ze eerst maar eens alle voor gratis geld tekenende MEPers chippen zodat we weten waar die zich een hele werkdag bevinden.

Welles! Nietes! | 15-07-13 | 22:18

Het is net als bij al die andere speeltjes en verboden. Allemaal zogenaamd voor onze veiligheid, gezondheid, portemonnee, etc. Het psychologische effect zal alweer het belangrijkste zijn, namelijk het onderdanig, gehoorzaam en conformistisch maken van het volk.

Esprit77 | 15-07-13 | 22:17

Mag ik godverdomme zelf uitmaken of ik dood wil bloeden in een auto? Daar heb ik geen chip voor nodig die mij persé wil gaan redden.

Graaf van Egmont | 15-07-13 | 22:15

@necrosis | 15-07-13 | 22:06
Geef dat zakdoekje maar alsjeblieft!
Hier wordt je toch treurig van?
Hier nog zo'n fijn vooruitzicht; straks ook al geen nick meer op GS! www.telegraaf.nl/feed/21733597/__Kabin...

Welles! Nietes! | 15-07-13 | 22:14

Toen ik nog een nieuwe bij was op GS pleitte ik nog wel eens voor het nuken van Mekka en Medina.

Ik zie nu in dat dit een vergissing was. Brussel eerst, dan Den Haag, dan Parijs.

Alles metaforisch hoor, dat we wel bij de les blijven.

Itzamná | 15-07-13 | 22:14

Typisch GS gezeur over NXP, Rfid, privacy, OV-chip, etc. Gewoon doen, dit soort zaken. Werkt al jaren perfect in de US.

Zwizalletju | 15-07-13 | 22:13

De volgende generatie wordt bij geboorte gechipt, dan wordt het pas écht eng...

Pi Mol | 15-07-13 | 22:13

Itzamná | 15-07-13 | 22:06 | + 0 -

Nou we worden het vrees ik weer niet eens vanavond. Als ik nou lekker met mijn dronken harses mijn loodgietersbusje om een boom wil vouwen en niet gevonden wil worden moet ik dat toch zeker lekker zelf weten ? Dat hele EU gedoe leek in eerste instantie prima maar je kan het ook te ver door voeren. Zet dat maar eens in de krant ! Homo !

Supermatthijs | 15-07-13 | 22:12

He? zit de EU mee te kijken? ik zie alleen maar -1.
9/11 was a inside job,
Ron Paul for president.

Antikalk | 15-07-13 | 22:11

Ik heb hier maar één woord voor. Levensgevaarlijk.

Stroopdoos | 15-07-13 | 22:10

Itzamná | 15-07-13 | 21:59 | + -3
LOL @ edit.
Doe maar niet. Als seriemoordenaar heb ik al genoeg gezeik aan m'n kop.

Itzamná | 15-07-13 | 22:10

@Itzamná | 15-07-13 | 22:06
Pas nou op, straks heb je weer 'vakantie'.....

necrosis | 15-07-13 | 22:10

Je auto doodvermoorden door hem in een plomp te duwen.

He's swimming with the fish and chips now.

AshleyJ"Ash"Williams | 15-07-13 | 22:10

Wij gebruiken al jaren chips bij wielerrondes, we hebben nog nooit iemand gemist.

Watapatja | 15-07-13 | 22:10

stem rustig VVD, de liberale partij voor gekozen staatshoofd, tegen gekozen burgemeester, voor de ondemocratische EC, voor verplicht en onder dwang injecteren en voor volg chipjes.

Fred Janssen | 15-07-13 | 22:09

@Supermatthijs | 15-07-13 | 22:00
Haha, inderdaad, en ook groepen die met een Pools kenteken buiten spitsuren rijden, maar niet in het weekend tijdens daglicht, bestuurders met een "Noord-Afrikaans getinte" huidskleur, gelukkig zijn die echter niet slim genoeg om deze "truc" toe te passen, en is er in Nederland nu slechts 1 die op deze manier heeel, echt heeeeel erg veel geld bespaard.....

Martin_rsd | 15-07-13 | 22:08

Dit is gewoon PRISM 2.0.
Onder het mom dat het goed is voor de burger voeren ze dit soort zaken in. Maar intussen is er een verborgen agenda waarbij de burgers op alle mogelijke manieren kunnen volgen. Dat kan nu ook al via je mobi, OV, etc.
Maar het wordt dus steeds erger.
Van mogen al die gasten tegen een dikke boom knallen.
Als iedereen op Geert had gestemd was er voor NL geen EU probleem meer geweest.
Ze blijven met kastjes komen, niet linksom dan wel rechtsom ! Het wordt tijd dat ze al die EU knakkers een kastje implanteren in hun brein zodat we hen kunnen tracken!
In die koppen is genoeg ruimte want hersens zijn er nauwelijks, alleen wat graai cellen.
Als er een aanslag komt dan hopelijk op die EU maffia die ons ongevraagd allerlei onzin door de strot duwen.

According2Mark | 15-07-13 | 22:08

Waar ik mij over verbaas is dat de dames en heren politici in Brussel zich bezig houden met dit soort zaken. Waarom moeten tracking devices in auto's op Europees niveau geregeld worden? Is dit nou echt een taak voor de Europese Unie? Je zou zeggen dat er nog een paar andere uitdagingen liggen waar het Europees Parlement zich druk over zou moeten maken. Dit kan maar één ding betekenen, er is teveel budget en er is teveel tijd. Wanneer je je in deze tijd druk kunt maken om dergelijke zaken heb je de prioriteiten in ieder geval niet juist gesteld. Belachelijke toestand. Gewoon saneren die hap.

therealbraindump | 15-07-13 | 22:08

Supermatthijs | 15-07-13 | 22:01 | + 0
Dat mensen zeiken over hun niets betekenende privacy heeft mij altijd al gestoord. Dat je ook maar kunt verzinnen dat de overheid, of het nu de NL-staat of de EU is, niet het beste met je voorheeft gaat mijn verstand te boven.

We mogen blij zijn met overheden. Zonder overheden zouden wij elkaar op straat afmaken. Dat wordt wel eens vergeten. Hoe meer overheidscontrole, hoe liever het mij is. Stel je voor dat ik het zou moeten hebben van eigen autonomie.

Huu! Besteed ik liever uit aan naamloze, niet gekozen ambtenaren. Die zijn er voor ons, dat weet iedereen, maar op GS denken ze geloof ik dat dit een zorgelijke ontwikkeling is. Begrijp jij dat, als oppassend commies? Ik snap er geen zak van.

Itzamná | 15-07-13 | 22:06

@Welles! Nietes! | 15-07-13 | 22:00
-Paarden op naam zetten en laten chippen verplicht
-de wagen verplicht een eigen kenteken
-Europese APK voor elke wagen
-.... moet ik doorgaan, of wil je een zakdoekje?

necrosis | 15-07-13 | 22:06

Itzamná | 15-07-13 | 21:59 | + 0 -

Ja, roept iemand mij ?

Supermatthijs | 15-07-13 | 22:01

Volgende stap :
Chip in je rechter hand met het 666 teken.

9/11 was a inside job,
Ron Paul for president.

Antikalk | 15-07-13 | 22:00

Gaat heel Nederland na 2015 toch geen nieuwe auto's meer aanschaffen. Gaan we lekker met paard en wagen of de trekschuit weer laten varen; zullen we eens zien wat Toin en trawanten door op gaan verzinnen.

Welles! Nietes! | 15-07-13 | 22:00

Martin_rsd | 15-07-13 | 21:58 | + 0 -

Niet geloofwaardig, dan zie je opeens mensen met een pools kenteken die wel over enkele rijvaardigheden beschikken.

Supermatthijs | 15-07-13 | 22:00

Het wachten is op het verplicht chippen van mensen. Dan kan de regering precies zijn wanneer je waar bent en wat je doet.

segalkjesaljksgahbi | 15-07-13 | 21:59

@Terpen-tijn | 15-07-13 | 21:44
Ik help het je hopen.
Zelf heb ik ook een anonieme OV-chipkaart (maar nog niet voor de trein aangepast). Ik heb een keer ergens (ik meen in Rotterdam) het reisgedrag van de laatste tig-keren af kunnen drukken toen ik hem wilde opladen (de reisbewegingen worden op de kaart opgeslagen).

En dan is de vraag: hoe anoniem is anoniem? Als je zo'n ding oplaadt via een PIN-terminal is er al een link gemaakt tussen de 'anonieme' kaart en een rekeningnummer (en uit eigen ervaring weet ik dat de belastindgdienst beter dan jezelf weet welke (slapende) rekeningen je hebt...).

Natu-San | 15-07-13 | 21:59

- EDIT: Zullen we je mailadres hier ff in de comments plempen en over een uurtje nog eens vragen of je niks te verbergen hebt? -

Itzamná | 15-07-13 | 21:59

-weggejorist-

hatsjepsoet | 15-07-13 | 21:58

@Supermatthijs | 15-07-13 | 21:48
Hmmm, ik vond mijn "echt voor de gek houden idee door met een pools kenteken rond te gaan rijden zonder verzekering, wegenbelasting en bijtelling in Nederland te betalen" beter....

Martin_rsd | 15-07-13 | 21:58

@Terpen-tijn
Een bankrekeningnummer wordt over het algemeen niet behandeld als heel erg geheim. Kans is aanmerkelijk dat je in je eigen internetbankierdinges al namen van tegenrekeninghouders kunt zien bij overschrijvingen. Dat kan Translink dus ook.

Zware Majesteit | 15-07-13 | 21:58

@AshleyJ"Ass"Williams | 15-07-13 | 21:53
*ventieltjes uit fietsbanden Ashley haalt*

necrosis | 15-07-13 | 21:57

Antwoorden scrollen en nu weet ik nog niks. Als het net zo'n chip als op de OV kaart, dan gaan we lachen (of niet.. torenhoge afrekeningen omdat je het uitcheckpaaltje bij afrit van de snelweg gemist hebt, beter: het uitcheckpaaltje heeft jou gemist (want defect)... zodoende maak je al 3 weken gebruik van hetzelfde stuk snelweg, dat levert een giga rekening op plus boete want je mag nooit drie weken op de snelweg vertoeven.... en het schijnt dat je chip in de tussentijd 1000 keer 112 heeft gebeld maar ze konden je niet vinden op de snelweg.. dus boete erbij. Kom daar maar weer eens af.... procedure zus en procedure zo, moet dus weer een apart ambtenarenapparaat voor worden gesticht, dus nog meer jokers zonder toegevoegde waarde erbij. Ohja, het is ineens wel veiliger geworden hoor.

pe4444 | 15-07-13 | 21:57

@Terpen-tijn | 15-07-13 | 21:15
Voor jou misschien, het is een uur fietsen naar de dichtstbijzijnde trein hier.

frank87 | 15-07-13 | 21:57

Wacht eens even, kan GeenStijl dan ook de vraag stellen of burgers vrijwillig die chips uit hun auto mogen slopen zodat ze zelf de keuze krijgen om die veiligheid te hebben of niet?

Ik zou zo'n chip direct modden, custom firmware op flikkeren of wat dan ook. We gaan stapje bij beetje naar een controle staat toe waar burgers de gevangenen worden en de criminelen het meest vrij zijn...

History repeats itself...

LangeTijdGeleden | 15-07-13 | 21:56

AshleyJ"Ash"Williams | 15-07-13 | 21:53 | + -1 -

45 km wagentjes zijn natuurlijk uitgesloten van deelname.

Supermatthijs | 15-07-13 | 21:55

@Parel van het Zuiden | 15-07-13 | 21:08
Daar gaat de democratie aan ten gronde: Internationale verdragen.

frank87 | 15-07-13 | 21:55

@Koettoerk | 15-07-13 | 21:08
Volgens mij wordt dat een EMP-geweer aanschaffen of gewoon lekker inpakken met alufolie. Krijgen die hoedjesvouwers toch een beetje gelijk.

frank87 | 15-07-13 | 21:54

Vanaf 2015 op de prijslijst van onafhankelijke garages:
-onklaar maken RFID/ Ecall-chip: €25
Uiteraard zonder bonnetje.......

necrosis | 15-07-13 | 21:53

@Supermatthijs 21:48
En mag @necrosis dan ook meedoen? Zijn trabantje is tenslotte geen Kia.

AshleyJ"Ash"Williams | 15-07-13 | 21:53

Heleen Dupuis vuistdiep in de farmaceutische industrie en Toine Manders in de Semiconductors. Maar we noemen ons volksvertegenwoordigers.

CoffeePatch | 15-07-13 | 21:52

Kromst 21:46
Je hebt een punt.
Als de bank zijn klantgevens beschikbaar zou stellen aan iedereen, (overheid, bedrijven) dan ben je inderdaad traceerbaar.
Is het al zo ver dan?

Terpen-tijn | 15-07-13 | 21:51

@Kromst | 15-07-13 | 21:04
Nooit van eufimismen gehoord?
Hervormen is bezuinigen
Reorganiseren is een onslagronde
Bezuinigen is belastingverhoging
En informeren is lobbyen (of marketing, maar dat is eigenlijk hetzelfde)

frank87 | 15-07-13 | 21:51

@penutbuttermuffin | 15-07-13 | 21:32
De 21e is een mooie datum voor een demonstratie.
Misschien is de 22e een mooie datum om de camerastormen te beginnen?

Welles! Nietes! | 15-07-13 | 21:48

Gewoon een auto in Polen kopen met kenteken en daar verzekeren. Wij zijn hier in Nederland echt allemaal GEK om geen gebruik te maken van de open grenzen en alleen maar hulpeloos toe kijken hoe anderen dat wel doen, terwijl we zelf ook voordelen kunnen "stelen"

allegro.pl/samochody-149?ref=automotiv...
Waarbij: 1 euro is 4,3 Zlotti........ Grijp uw kans zolang het nog kan!!

Martin_rsd | 15-07-13 | 21:48

Ik heb na zeer lang denken een welhaast briljante doch eenvoudige oplossing gevonden. Vanaf het moment dat die regelneven in Brussel dit in gaan voeren gaan we allemaal volgens een heel ingewikkeld systeem dagelijks van auto wisselen. Dus soms jullie in mijn loodgietersbusje en ik dan in die Kia van jullie. Zo kunnen we ze voor de gek houden.

Supermatthijs | 15-07-13 | 21:48

Dat krijg je van links stemmen (zelfs "rechts" in Nederlands is links) --> grote overheid.

Graftak | 15-07-13 | 21:48

He wacht ff ..... NXP is een "gewoon" commercieel bedrijf. Daar moet je niet de schuld zoeken, hoeveel ze ook lobbyen, daar ligt-ie niet. De schuld, als dit er doorkomt, ligt in Brussel en daarna (of andersom) in Den Haag. Maar ga niet bedrijven najagen omdat ze inspringen op de stuitende incompetentie van onze politici... dat kan je ze niet echt kwalijk nemen :-)

Ctrpllr | 15-07-13 | 21:48

@ras-le-bol | 15-07-13 | 21:31
Zulke lappen tekst vervangt men doorgaans door een linkje.
Maar geen nood, GeenStijl heeft een uitstekende Editor!

necrosis | 15-07-13 | 21:47

@Supermatthijs | 15-07-13 | 21:07 |
Heel goed, matthijs. Regel jij ook meteen een setje blackboxen voor die paupers in den haag en in brussel?
Of denk je dat ze dat geen goed idee vinden?

van Griendsven454572 | 15-07-13 | 21:47

Kheb een anonieme ov chipskaart, kzou niet weten hoe dat te volgen (traceren) is
Terpen-tijn | 15-07-13 | 21:44

Tot je hem een keer oplaadt met je pinpas.

Kromst | 15-07-13 | 21:46

@ras-le-bol | 15-07-13 | 21:31
Kunt u dat nog een keer herhalen alstublieft?
Wel in 'CAPS' als het kan, ik zie niet zo goed.

Jackanders | 15-07-13 | 21:46

@G,I. Jane | 15-07-13 | 21:39
Klopt, hopen voor ras-le-bol dat Joris zo'n lange tegel door de vingers ziet en toestaat. Als hij ingrijpt, dan komt ras-le-bol er niet vanaf met een fikse boete.

Natu-San | 15-07-13 | 21:45

Natu San.
Kheb een anonieme ov chipskaart, kzou niet weten hoe dat te volgen (traceren) is

Terpen-tijn | 15-07-13 | 21:44

Willen we dat? Nee.
Heeft iemand daarom gevraagd? Nee.
Gaat dat gebeuren? Reken maar.

canardo | 15-07-13 | 21:42

We moeten de elite op andere gedachten brengen.
Op de volgende Bilderberg conferentie krijgen ze alleen nog maar nootjes.

Rain Man | 15-07-13 | 21:42

Als de autoverkopen zo doorgaan dan rijden er weinig NXP chippies rond in 2015.
Maar dan volgen ze je wel via je telefoon. Of via al die camera's boven de snelweg die heel goed kentekens kunnen herkennen. Of via die drones die midden in de nacht over je huis vliegen. Of via je slimme meter. Of via de RFID's die op je bankbiljetten staan. Of via je pinbetalingen. Of via je televisie met internetaansluiting. Of via je vrouw die steeds snel ophangt als je onverwachts binnen komt lopen. Of de buurman die steeds door de gordijnen kijkt. Of die kerel die al 100 km achter je rijd.
Nou ja, het zal wel. Ik ga eerst die vreemde planten die achter in mijn tuin groeien verwijderen. Tot kijk.

otto43 | 15-07-13 | 21:42

Gi Jane 21:39
Moest jij ook zo scrollen?

Terpen-tijn | 15-07-13 | 21:41

Iedereen aan de chips. (implantatie) Belt alleen 112 als je aan je tiet draait.

Terpen-tijn | 15-07-13 | 21:40

@ras-le-bol | 15-07-13 | 21:31 | + -3
Hé Zwitsal, volgende keer alleen linkje plaatsen aub is meer dan genoeg.

G,I. Jane | 15-07-13 | 21:39

Een RFID-zapper is redelijk simpel in elkaar te solderen. Daar hoort een spoel van 5 wikkelingen bij. Als diameter van de spoel hou je een centimeter of 5 aan. Spoel plaatsen op de plek van de chip, *zappp* en je bent bevrijd. En zo'n chip kan altijd kapot gaan, wie bewijst dat je hem expres gezapt hebt?

Michiel de Kater | 15-07-13 | 21:39

@Terpen-tijn | 15-07-13 | 21:15
Nou, helemaal zorgeloos lijkt met dat niet in de toekomst. Of denk je werkelijk dat ze met die OV-Chipkaart (trouwens ook met chippies van NXP) je gangen niet nagaan en je niet gaan/kunnen volgen?

Misschien nog een leuke upgrade van NXP voor de OV-chipkaart Versie 2.0? Net al eCall belt de OV-chipkaart vanzelf naar huis om te zeggen dat je vertraging hebt...

Natu-San | 15-07-13 | 21:38

@Supermatthijs | 15-07-13 | 21:07
Je bedoelt het busje van de sociale werkplaats?
*gnehe*

necrosis | 15-07-13 | 21:37

Gefeliciteerd, melkkoeien, Julie gaan nog verder uitgeknepen woorden.

Merkava | 15-07-13 | 21:37

ras-le-bol | 15-07-13 | 21:31 |
Bedankt hoor, nu is het scrollwieltje van mijn muis stuk.

CoffeePatch | 15-07-13 | 21:36

ras-le-bol | 15-07-13 | 21:31 | + -3 -

Linkje was ook goed geweest he frikandelletje.
Toch dank voor uw bijdrage.

KollenbergSittard | 15-07-13 | 21:36

Vul voor NXP eens in "Manhattan project" en lees de volgende zin opnieuw: "... technische oplossingen bedenkt en ontwikkelt voor problemen die in de samenleving spelen."

Dat project is toen ook goed afgelopen...

ScumbaggusMaximus | 15-07-13 | 21:36

@Dit moeten wij niet willen.
Appeltaart is lekker | 15-07-13 | 21:02 | + 5

Klopt. Maar wij hebben niets te willen.

G,I. Jane | 15-07-13 | 21:35

In reactie op Van Rossems vraag: JA WAT IS HET NOU? Wat denk je zelf?

Comfortabel | 15-07-13 | 21:35

@Supermatthijs | 15-07-13 | 21:16
Nog even ter info, Als Nederlander kun je zo een auto in Polen met kenteken kopen en deze daar verzekeren. De premie is zonder schadevrijejaren ongeveer 100 euro per jaar. Wegenbelasting voor een Diesel is hetzelfde als voor een Benzine uitvoering, dus kijk eens op allegro.pl/samochody-149?ref=automotiv... en deel de ZLOTTI prijs door 4 en een beetje...

Martin_rsd | 15-07-13 | 21:35

Waarom niet direct iedereen persoonlok chippen, dan kan er ook gebeld worden als je van je fiets afvalt.

CoffeePatch | 15-07-13 | 21:33

@ras-le-bol 21:31
Ik kan je niet volgen. Chip?

AshleyJ"Ash"Williams | 15-07-13 | 21:33

Maare wat is het verschil dan tussen een tag aan je auto of je mobiel in de auto bij je hebben..... of zelfs een 2e sim in de auto?
Als ik hier de N3 op rij sta ik al op de foto met mijn auto. Op de ring Utrecht wordt ik ook in de gaten gehouden dmv camera's Ala ik de parkeer garage in rij sta ik ook op foto (kenteken herkenning icm parkeerkaartje bijv.) Als ik pin wordt ik gefilmd. Dan moet je ook geen slimmemeter nemen. Daardoor kunnen ze ook uitlezen welk apparaat je gebruikt dmv het apparaat zijn eigen 'geluid' op het net..... zoek maar op...... dan hebben we nog niet over het idee van de slimme douchekop..... max 5min douchen..... de pers willen ze ook gaan controleren voordat het in de krant mag etc etc..... maken we 21-09 het verschil door rutte te laten zien dat we van Brussel af willen of slapen we verder en worden we pas wakker als het te laat is.

penutbuttermuffin | 15-07-13 | 21:32

-weggejorist-

ras-le-bol | 15-07-13 | 21:31

-weggejorist-

van stampij | 15-07-13 | 21:30

U begrijpt ook wel wie dit gaat betalen.U.

van stampij | 15-07-13 | 21:30

nederland gaat naar de tyfus en niemand die er wat aandoet.

clitlikker | 15-07-13 | 21:28

@Supermatthijs | 15-07-13 | 21:16
Precies. Wordt toch een auto met een Pools kenteken, die rijden er al zo veel in Nederland, valt niet op, en is ontzettend goedkoper!!

Martin_rsd | 15-07-13 | 21:28

@Comfortabel | 15-07-13 | 21:23

Zo'n vaart zal het niet lopen...
Obama is aan zijn laatste termijn bezig en hij lijkt erg zijn best te doen om nog een keer impeached te worden.

Desmoulins | 15-07-13 | 21:26

Ik ben in principe zo'n naïef 'ik-doe-toch-niks-verkeerd-dus-wat-mij-het-schelen'-figuur, maar dit gaat ook mij *veel* en *veel* te ver. Met dit soort praktijken krijgen ze me héél snel alert.

Lewis | 15-07-13 | 21:24

Ik begin echt te geloven dat alles wat de EU naar buiten brengt gelogen is.

Rain Man | 15-07-13 | 21:23

Desmoulins | 15-07-13 | 21:19 |

Er wordt anders druk gewerkt aan het creëren van een context voor de derde wereld oorlog in het Midden-Oosten.

Comfortabel | 15-07-13 | 21:23

Als de democratie al ooit geleefd heeft, is die stervende of dood. Het zijn grote bedrijven en machtige belangengroeperingen die de dienst uitmaken via politici die zich volksvertegenwoordigers noemen, maar dat vrijwel nooit zijn. Het volk mag slaafs volgen. Een gedrocht als de EU zal dit alleen maar versterken.

Fijnstoffer | 15-07-13 | 21:22

Supermatthijs | 15-07-13 | 21:12 | + -1 -

Provocateur pur sang.
Zo lang u maar kunt genieten van sociale voorzieningen vind u het prima.
U bent zo iemand die de politie belt omdat er spelende kinderen in de straat zijn.
Die foto's maakt van buren die de afvalbak niet juist aan de weg zetten. Iemand die de postbode opwacht om hem te wijzen dat de krant 3 minuten te laat kwam. Iemand die bij de Aldi woest op het personeel staat te schreeuwen omdat de schultenbrau is uitverkocht. Lekker terug in de Dancia Sandero Stepway 1.2L met 80kmpu naar de camping 20km verderop.

KollenbergSittard | 15-07-13 | 21:21

@Freddie Stobart | 15-07-13 | 21:03
Ja, maar dat is een keuze, domme lul. Dit is verplicht.

dlseth_ | 15-07-13 | 21:20

WTF???? Doordat ik van de belastingdienst maar 19 cent per kilometer gratis aan mezelf mag geven, fraudeer ik me al jaren suf met kilometerlijsten, ik heb afspraakjes op Texel om een nieuwe opdracht te scoren maar ik woon bij de Belgische grens, en iedere twee jaar laat ik m'n dashboardcomputer wegens waterschade op papier vervangen zodat niets na te lezen is, bonnetjes van alle vakantiegaande familieleden en kennissen verzamel ik ranzig in deze hobbysport en dit alles gaan ze mij nu ook alweer afpakken? Schande.... Straks wordt frauderen nog helemaal onmogelijk gemaakt!!!

Martin_rsd | 15-07-13 | 21:20

Zelfs Orwell vond dit te vergezocht en idioot om het te verwerken in zijn meesterwerk... 64 jaar na publicatie toont de realiteit aan dat er helemaal geen grote oorlog in het Westen nodig is geweest om dit soort plannen op geruisloze wijze te realiseren.

Desmoulins | 15-07-13 | 21:19

Maar het zal iedereen wel door de strot gedouwd worden want zulke plannetjes leveren munten op.
Een chips op de airbags, die alleen 112 belt na gebruik ervan, dan weer niet.

Terpen-tijn | 15-07-13 | 21:19

Bruno Alaska | 15-07-13 | 21:17 | + 0 -

Dan hoeven ze me in ieder geval niet te zoeken. Die hufter van een baas kijkt de hele dag mee waar ik uithang.

Supermatthijs | 15-07-13 | 21:19

OMG. Dus straks weet de overheid waar je fysiek bent dmv gezichtsherkenning op camera's in openbare ruimten. Als je achter het stuur zit en je door dat systeem niet herkend kunt worden heb je een tracker in je auto. Log je eenmaal thuis in op je computer moet je je eerst identificeren (ander nieuwsitem).
Veiligheid? Echt niet!

StukSchimmel | 15-07-13 | 21:18

@Supermatthijs | 15-07-13 | 21:12 |

Wilt u ons serieus allemaal in een Mitsubishi loodgietersbusje rond laten rijden?
.
Gij snoodaard! Supersnoodaard zelfs....

Parel van het Zuiden | 15-07-13 | 21:18

Welke partijen steunen de EU niét?

Senza | 15-07-13 | 21:17

@Supermatthijs | 15-07-13 | 21:07

Nou nog een keer een blackout in de bedrijfswagen... hup.

Bruno Alaska | 15-07-13 | 21:17

Terpen-tijn | 15-07-13 | 21:15 | + -1 -

Ja tuurlijk en linzensoep is echt lekkerder dan biefstuk.

Supermatthijs | 15-07-13 | 21:16

Leven zonder auto is een stuk zorgelozer.
Fietsen en treinen is ook veel leuker.

Terpen-tijn | 15-07-13 | 21:15

het is natuurlijk een kompleet overbodig produkt in het dichtbevolkte Nederland.
Bij een ernstige aanrijding/ongeluk wordt dat of gezien door de tigduizend camera's van rijkswaterstaat (ahum) of er belt iemand 112.
-
De auto hoeft dus niet 'zelf' contact op te nemen.
Wat mij het meeste stoort is dat het verplicht wordt en dat er op afstand in de auto 'meegeluiterd kan worden.
Combineer dit met de RFID kentekenplaat en jou voertuig is van 'hen'
ANWB.. BOF.. SP.. PVV?.. aktie !.. die neelie smit bitch draait door

(c)ZWITSUL | 15-07-13 | 21:13

KollenbergSittard | 15-07-13 | 21:10 | + 1 -

Niks ervan, ik zo'n ding, allemaal zo'n ding. Een beetje solidariteit met de ouwe Super.

Supermatthijs | 15-07-13 | 21:12

zet er een metalen kastje omheen. nooit meer een boete. klaar.
... oke, next overheids ict-faalproject

Kaosu | 15-07-13 | 21:12

Een Adonis met slechts een stijlloosrozestring aan in zijn scheurijzer?

Een Chippendale.

AshleyJ"Ash"Williams | 15-07-13 | 21:11

MMM heerlijk dat ik gewoon fiets , auto mist ik na een jaar of twee niet meer .
en heb ik er een nodig dan huur ik er wel een altijd gewoon goed koper en volgen kunnen ze niet .
wil je dit niet , stem op een tegenpartij die de eu niet steunt of niet Geert .
tot in september volgens mij moet het flink vollopen ga zodoor

witchmaster | 15-07-13 | 21:10

Supermatthijs | 15-07-13 | 21:07 | + -1 -

Wat u in uw mitsubishi 1993 loodgietersbusje heeft zal mij een rotzorg zijn. Niet in mijn auto.

KollenbergSittard | 15-07-13 | 21:10

Dit is echt eng: is het belangrijk om alle betrokken partijen, inclusief politici, goed te informeren over de mogelijkheden die onze technologie kan bieden (bij het oplossen van problemen en grensoverschrijdende conflicten te voorkomen).

de Kent | 15-07-13 | 21:09

Ik heb hier geen woorden voor. Serieus? Sterf? Op je verjaardag alsjeblieft.

Kortenbout | 15-07-13 | 21:09

Geniaal, zo geef je de autoverkoop in 2014 natuurlijk een enorme impuls, want iedereen wil dan nog net even een nieuwe auto kopen zonder dit systeem. Zo hoeft Rutte ook niet meer te zeuren dat we meer uit moeten geven, want we willen het straks zelf.

MysteryQuest | 15-07-13 | 21:08

Wat op nationaal nivo democratisch wordt afgewezen, jassen ze er op Europees nivo gewoon even doorheen. Tegen tekengeld, uiteraard.
.
De enige vraag is of de teerling geworpen wordt in Straatsburg of Brussel....

Parel van het Zuiden | 15-07-13 | 21:08

Bekeuren op afstand wordt wel de druppel. Dan voorspel ik massale jacht op die dingen in de auto om ze eruit te slopen. En gouden business voor diegene die zich hierop toeleggen. Je kunt ook te ver gaan met je smerige uitzuigende cashpraktijken.

Koettoerk | 15-07-13 | 21:08

Ik heb al een black box in de bedrijfsauto. Als je niks te verbergen hebt geen probleem.

Supermatthijs | 15-07-13 | 21:07

Ik wacht nog op de definitieve naam, NXP 1984 lijkt me een goede suggestie.

Watapatja | 15-07-13 | 21:07

Klasse. Vraag ook even of gesprekken in de auto kunnen worden gevolgd. Het systeem kan volgens de specs ook geluid in de auto registreren.

Stir Glenfarclas II | 15-07-13 | 21:07

Om een beetje anoniem te blijven rijdt iedereen straks rond met een GSM jammer.

Ing. eslapen | 15-07-13 | 21:05

ja, en dan ook nog een kilometerheffing. lekker bedankt vvd.

cumshaft | 15-07-13 | 21:05

Over het algemeen staat de overheid garant voor een fiasco zodra het grote IT-projecten betreft.
Ten tweede interesseert de overheid burger geen fuck, dus het zal er komen.
Onder het mom van democratie.

Rest In Privacy | 15-07-13 | 21:05

Lobbyen is dus "politici goed informeren". Wat een knuppels.

Kromst | 15-07-13 | 21:04

Maak zo n chips voor eenmalig gebruik> alleen activatie na een ongeluk.

Terpen-tijn | 15-07-13 | 21:04

Het linkje onder "grote invloed" is zo dood als een pier.

gemeentereiniging | 15-07-13 | 21:03

Appeltaart is lekker | 15-07-13 | 21:02 | + 0 -

Juist , opeens trek in appeltaart krijgt.

Supermatthijs | 15-07-13 | 21:03

Boeien. Dit had ik in 2004 al standaard in mijn auto zitten. Als de airbags afgaan wordt de nooddienst gebeld.

Freddie Stobart | 15-07-13 | 21:03

Mork calling Orson. Of zoiets.

Plukkiehaar | 15-07-13 | 21:02

Ik fiets :D

SyntaxError | 15-07-13 | 21:02

Dit moeten wij niet willen.

Appeltaart is lekker | 15-07-13 | 21:02

1984

mase | 15-07-13 | 21:02

''Social Responsibilty''

Mijn ass.

KollenbergSittard | 15-07-13 | 21:01

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland