Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Factcheck. Brussel liegt over salaris EU-ambtenaren

eurovoorambss.jpeg Eigenlijk moest boven dit topic wederom de kop '10.000 EU-ambtenaren verdienen meer dan Rutte'. Net zoals in februari en in april. Want deze week weer actueel. Hoeveel ambtenaren verdienen meer dan onze eigen MinPres? 10.000? 20.000? 40.000? Niemand weet het. Woensdag gaat MinBuZa Timmerfrans het ein-de-lijk onthullen. Timmerfrans beloofde na herhaaldelijk aandringen door Pieter Omtzigt dat hij hoogstpersoonlijke onderzoek zou doen naar Brusselse salarissen en niet zou terugkeren zónder antwoorden. Eindelijk zal Nederland weten wat voor salarisbedragen neergelegd worden om de gigantische Brusselse puntenslijper draaiende te houden. Vanuit Brussel zelf is er niemand die het wil zeggen. Integendeel. Daar stellen ze een sussend persberichtje (afkomstig van deze verongelijkte lolpagina)(mirrorpdf hier) op met daarin 'enkele enkele feiten op een rij' die de discussie moeten smoren. Over hoe die arme ambtenaren bijvoorbeeld ook gewoon BTW en MRB moeten betalen. Of dat ze geen bonussen kunnen verdienen of overuren kunnen declareren, terwijl wel van ze verlangd wordt dat ze meerdere talen spreken. Arme jongens en meisjes daar in Brussel. Maar dat rijtje 'feiten' hebben we toch eens gefactcheckt. En? Ja hoor. Communiceert de EU eens een keer wat. Staat het bomvol met leugens en spin. Maar nergens een nettobedrag of salarisschaal, laat staan hoeveel mensen er meer dan Rutte verdienen. Ontleding na de breek. TL;DR? De echte, ware, onbewerkte, niet afgeroomde cijfers krijgt u woensdag van de MinBuZa. Toch, Fransie? Deze memo uit december 2011 wordt door de Europese Commissie beschouwd als 'een waarheidsgetrouwe weergave van de feiten en voorstellen zoals die bestonden toen deze informatie werd opgesteld in december 2011' en 'geeft nog steeds een getrouwe weergave van de voorstellen van de Europese Commissie'. Nou, komt ie. Naar aanleiding van het actuele debat over de beloning van EU-ambtenaren zetten we graag enkele feiten op een rij. Wanneer we praten over hoge lonen, moeten we het volledige plaatje in beeld brengen: EU-instellingen bieden lagere startsalarissen dan andere internationale organisaties. -- Als jullie het zeggen, dan zal het wel waar zijn. Nee hoor, laat die spreadsheets met een feitelijke vergelijking tussen startsalarissen op de private en de publieke banenmarkt maar zitten. We geloven jullie zo ook wel. Op je euroblauwe ogen. Jullie zeggen 'dit zijn de feiten', wij zeggen 'OK, dan is het de waarheid'. Eenheid baseer je op vertrouwen, nietwaar? Hmm. Toch even gegoogeld. Hee, een EU-onderzoek uit 2000, waar we op pagina 11 (pdf) lezen dat zowel ambtenaren die single zijn als married with children, globaal gezien hetzelfde of meer verdienen dan bij nationale overheden of (inter)nationale bedrijven. Vandaar dat er geen cijfers staan in dit lijstje 'feiten' natuurlijk. De EU zoekt experts in bepaalde vakgebieden, die minstens één vreemde taal op professioneel niveau spreken (en meestal meer dan een) en in een multiculturele omgeving kunnen werken. Ze moeten bereid zijn met hun gezin naar een ander land te verhuizen (wat vaak betekent dat echtgenoten hun carrière moeten opgeven). -- Een multiculturele omgeving is toch het grote ideaal van de EU? Mensen zouden blij ende verheugd moeten zijn dat ze in zo'n omgeving mogen werken! Blijkbaar moeten ze toch met grote bedragen gelokt worden. En ook hier ontbreken de cijfers. Hoeveel mensen zijn er voor zo'n bijzondere positie naar Brussel verhuisd, en hoeveel carrières van wederhelften zijn daarbij gesneuveld? De Europese Commissie heeft deelgenomen aan studies waaruit blijkt dat de EU-instellingen doorgaans lagere startsalarissen betalen dan andere internationale organisaties. In een klein aantal gevallen bieden zelfs de nationale overheden van de EU-landen een aantrekkelijker salarispakket. -- Wat voor studies? Door wie zijn die uitgevoerd? Waar kunnen we de uitkomsten vinden? En wederom: HOE HOOG ZIJN DIE STARTSALARISSEN DAN? Sinds we het instaploon in 2004 verlaagd hebben, zien we bijvoorbeeld dat het steeds moeilijker wordt op goede kandidaten aan te trekken uit 'rijkere' EU-landen zoals bv. Nederland. -- Echt, is er dan helemaal niemand meer te vinden die voor het luizige startsalaris van (en we hebben het zelf maar opgesnord) 2654 euro bruto per maand in dienst wil treden om zich omhoog te kunnen werken richting de 18.370 euro bruto per maand die er te halen valt? Wat een armoede zeg... Misschien moeten jullie bij werving en vacatures beter duidelijk maken dat 'netto' in Brussel 'hoger dan bruto' betekent. Salarisschalen staan overigens hierrr (pdf, via). De EU biedt geen extra voordelen bovenop het salaris. EU-ambtenaren hebben geen recht op voordelen in natura die heel gebruikelijk zijn bij diplomatieke diensten en internationale organisaties zoals gratis huisvesting, auto, telefoon en dergelijke. Bij de berekening van het netto-loon moet je dus ook rekening houden met het feit dat er bijvoorbeeld geen overuren, vakantiegeld of eindejaarstoelage worden uitbetaald, dat er geen bonussen bestaan, dat een tankkaart of een woonwerkvergoeding niet mogelijk is. -- Keiharde leugens. Kostwinnersvergoeding. Een soort kinderbijslag. Representatiekosten. Expatvergoeding. Vergadervergoeding. En algemene onkostenvergoeding. Brusselse ambtenaren krijgen het allemaal. Belastingvrij. Salariskadootjes, noemen we dat. (Hele salaris infographic trouwens daarrr.) EU-ambtenaren [...] dragen een tijdelijke speciale heffing van momenteel 5,5% af, die volgens het voorstel van de Commissie wordt gehandhaafd en tot 6% verhoogd. -- Nee, die 'solidariteitsbelasting', waar veel bezwaar tegen was, is dus per 1 januari 2013 afgeschaft. Gevolg: 45.000 ambtenaren 5,5% loonsverhoging. Solidariteit, moeten we niet willen in Brussel. EU-ambtenaren betalen in hun woonland ook belastingen die niets met hun EU-salaris te maken hebben, zoals plaatselijke belastingen, belastingen op onroerend goed, btw, autobelasting, registratierechten, enzovoort. -- Wat? Nee toch zeker? Moeten EU-ambtenaren óók gewoon btw afdragen en motorrijtuigenbelasting betalen, net als alle andere mensen die spullen kopen of een auto hebben? Ongelofelijk. Dat daar nog niet een of andere ambtenaren klankbordgroep tegen in protest gekomen is. Of is daar soms die 16% expatvergoeding voor, die bovenop het bruto salaris wordt uitgekeerd? Om de pijn van betalen voor dingen waar het plebs ook voor moet betalen wat te verzachten? In deze economisch moeilijke tijden wil de Europese Commissie zeker haar bijdrage leveren net als andere overheidsinstellingen. Op 13 december 2011 werd daarom een pakket voorgesteld met bezuinigingen op administratieve kosten. Hiermee zal de EU 1 miljard euro besparen tegen 2020 en zal ze haar administratieve uitgaven kunnen bevriezen. Wat omvat het voorstel? • Een vermindering van het personeelsbestand met 5%. -- Hee. Dat betekent dat Brussel niet meer zo hard hoeft te zoeken om nieuw personeel te werven. Mooi, want een paar alinea's hoger stond dat ze daar zo veel moeite mee hadden. • De normale pensioenleeftijd wordt verhoogd van 63 tot 65 jaar. Het wordt gemakkelijker gemaakt om vrijwillig tot 67 jaar te werken. De regels over vervroegde pensionering worden aanzienlijk beperkt. -- Vrijwillig tot 67. In Nederland moeten we dat binnenkort verplicht. Verwacht vooral geen medelijden op dit punt. • Om rekening te houden met de huidige economische moeilijkheden wordt een nieuwe solidariteitsheffing van 6% ingevoerd bovenop de reguliere inkomensbelasting. -- Die was 5,5% en is dus per 1/1/2013 niet verhoogd, maar in zijn geheel komen te vervallen. EU heeft sowieso al lage personeelskosten. De begroting van de EU bedraagt zo’n 1% van het bbp van de EU, terwijl de overheidsbegrotingen van de lidstaten 30 tot 50% van hun bbp vertegenwoordigen, en soms zelfs meer. -- De EU is een papierwinkel die beleid maakt en oplegt. De uitvoerende instanties werken op nationaal niveau. Woningcorporaties, pensioenfondsen, zorginstellingen, publieke werken, openbare orde, veiligheid, mobiliteit, de openbare ruimte: allemaal kosten die de EU niet hoeft te maken. Deze vergelijking slaat dus als een lul op een drumstel. Er werken in alle instellingen, instanties en agentschappen van de EU zo’n 55.000 ambtenaren en andere personeelsleden, in Brussel, Luxemburg en de rest van Europa en de wereld. Deze mensen werken voor zo’n 500 miljoen Europeanen in 27 lidstaten, maar ook voor talloze mensen overal ter wereld, vooral in ontwikkelingslanden in Afrika en elders. -- Hoeveel van die 55.000 kun je buiten trappen als je stopt met werken voor die 'ontwikkelingslanden in Afrika en elders'? Anders gevraagd: hoeveel EU-ambtenaren werken er voor en aan Europa, en hoeveel zijn bezig met geldverslindende, idealistische hobbyprojecten om het collectieve geweten mee af te kopen op kosten van heel veel Europese belastingbetalers die helemaal geen boodschap hebben aan dit soort progressieve speeltuinprojecten? Pensioenrechten die je opbouwt per dienstjaar: EU-ambtenaren: 1.9%, NL ambtenaren: 2.05% -- Dit is een prachtig leugentje. Het lijkt zo of een EU-ambtenaar minder pensioenrecht opbouwt dan een Nederlandse ambtenaar. Maar: in Nederland wordt de middelloonregeling gehanteerd (= pensioenberekening over gemiddeld salaris tijdens loopbaan, wiki) en worden die pensioenen al jaren niet meer geïndexeerd (nogmaals wiki). In Brussel hanteren ze het fiscaal en financieel gunstigere eindloonsysteem, dat wel geïndexeerd wordt en waarbij het topsalaris aan het einde van de carrière bepaalt hoeveel pensioen je ontvangt: 70% van het laatstverdiende salaris. Zie deze pdf, artikel 77 tot en met 84. Mag u 1 keer raden wie er met meer geld achter de geraniums gaan aan het einde van hun loopbaan. (via) Wettelijke pensioenleeftijd EU ambtenaren: 63; Commissievoorstel 65, en het wordt gemakkelijker om tot 67 te blijven werken vanaf 1 januari. NL ambtenaren: 65. Het hervormingsvoorstel van de Europese Commissie zal de pensioensleeftijd van de EU op gelijke hoogte brengen met Nederlandse ambtenaren. -- Dan moet die leeftijd dus niet naar 65, maar naar 67. Op dit moment kunnen EU-ambtenaren nog op hun 55e uittreden. Zie nogmaals deze pdf. En dat was het einde van het document. Nergens een nettobedrag gezien, of een salaristabel, of bedragen waarmee de vergelijkingen gestaafd worden. Weten we feitelijk dus nog steeds niks. En dat is precies wat EU wil: dat u niks weet en alles aan de grote mensen in Brussel overlaat. Hopen dat Timmermans de antwoorden wel heeft woensdag. Anders wordt-ie door Omtzigt ongetwijfeld wéér terug naar de Europese Commissie gestuurd om ze te gaan vragen...

Reaguursels

Inloggen

Haha timmerfrans pesten nu die eindelijk het
zachte regeringspluusj aan de volgevreten reedt
voelt kriebelen. Nog leuker dan wob-ben......

pennestront | 28-05-13 | 06:19

Uiteindelijk zal de ambtenaar zichzelf de nek omdraaien, het enige wat ze kunnen uitvinden zijn belastingverhogingen ,en dit houd geen stand.

fleurtje | 28-05-13 | 06:18

therealbraindump | 27-05-13 | 22:08 |
Daarbij zijn de lonen in mediterrane landen 20/30/40% te hoog.
-
Heb je een paar cijfers om dat te staven?

brx | 28-05-13 | 01:52

Toch even een vraagje: waarom hebben we een CDA'er nodig om dit uit te vinden? Zit de PVV niet in het Europees Parlement om zulke stinkende zaakjes aan de grote klok te hangen?

Renate Adriaans | 28-05-13 | 00:16

@Martinned

"Easy. Tegenwoordig werkt het zoals het 10 jaar geleden al had moeten werken: je hebt je zaakjes op orde of je betaalt meer rente op je staatsleningen"

Zonder de inzet van het OMT en het ESM is het snel gedaan met de Euro. Wat voor rente denk je dat een land als Griekenland zou moeten gaan betalen wanneer de Europese instanties deze instrumenten niet zouden kunnen inzetten. De obligatierente van Griekenland (170% staatsschuld van het BNP) schiet omhoog en de markten zullen Griekenland dwingen om de Eurozone te verlaten. Vervolgens zullen de markten hun pijlen richten op het volgende land enz. De huidige Euro is geen zelfdragende constructie en er wordt een mate van Europese solidariteit verondersteld die er niet is.

Daarbij zijn de lonen in mediterrane landen 20/30/40% te hoog. Gaat de Europese Unie misschien ook tegen Juan, Mario en Nikos vertellen dat zij de komende 7 tot 8 jaar er geen cent bij krijgen en dat tegelijkertijd de staatsschuld zal gaan toenemen?

therealbraindump | 27-05-13 | 22:08

@ kapotjeplov | 27-05-13 | 20:42 |
Joh lighten up. Is één van de karakteristieken van de echte Hollandert "kankerpitten op alles wat los en vast zit" maar dat ter zijde.
.
uiteraard zullen de ambtenaartjes op laag en midden niveau met de keerzijde van het Brusselse baantje geconfronteerd worden wanneer zij vervroegd uittreden, ziek worden en al wat niet meer.
.
Des al niet te min blijft het een frappant verschijnsel dat elke keer dat Brussel om in zijn geheel niet onredelijke transparantie gevraagd wordt, men kosten noch moeite bespaard om vooral niet transparant te zijn zo nietszeggend mogelijk te antwoorden op de meest simpele vraag "Wa kost da?".

normanius | 27-05-13 | 21:59

Terwijl de EU-ambtenaren in het Brusselse Colosseum zichzelf vorstelijk belonen, storten ze doodleuk de rest van Europa in de neo-liberale nachtmerrie van het flex-werk, tijdelijke contracten, draconische bezuinigingen, torenhoge belastingen en
gierende werkeloosheid. Verschil moet er wezen blijkbaar.

Rest In Privacy | 27-05-13 | 21:58

@therealbraindump | 27-05-13 | 20:50

OK, en gegeven die definitie, wat heeft die VSE - je kunt er voor zijn of niet - met een planeconomie te maken?

martinned | 27-05-13 | 21:31

@martinned | 27-05-13 | 21:28 | + 0 -
En in Slovenie? En betaal Slovenie mee?

Dikke onzin, je vergelijking gaat mank want de appels komen van Venus en je peren van Mars.

Kaas de Vies | 27-05-13 | 21:31

@therealbraindump | 27-05-13 | 20:50

Easy. Tegenwoordig werkt het zoals het 10 jaar geleden al had moeten werken: je hebt je zaakjes op orde of je betaalt meer rente op je staatsleningen. Beleggers dachten dat er een onbeperkte, pijnloze bailout zou komen, dus was de rente voor mediterrane landen jarenlang te laag. Dat is nu afgelopen.

martinned | 27-05-13 | 21:28

@Kaas de Vies | 27-05-13 | 20:37

Moet je eens opletten hoe snel er in Nederland iets voor Unilever geregeld wordt met CAO/vakbonden/etc. en creatieve belastingtarieven als ze in Engeland of waar dan ook dat bedrijf kapot dreigen te reguleren. Dat is ook bailout, maar dan in een andere vorm.

martinned | 27-05-13 | 21:25

@vanhetvarken | 27-05-13 | 20:17

Euh, de ECB controleerde helemaal niets. Eurostat nam de cijfers van de Griekse statistiek-lui in ontvangst, en maakte er een overzichtelijk tabelletje van, maar verder had niemand bevoegdheden om dingen serieus in de gaten te houden.

martinned | 27-05-13 | 21:24

De EU is de duurste hoer ter wereld. En het erge is dat wij betalen om genaaid te worden. "Buk maar NL dan zal ik eens even mijn Brusselse worst in uw dijkje proppon."

upbeat | 27-05-13 | 21:19

@martinned

Met de Interne Markt bedoel ik één Europese energiemarkt, één telecommarkt, één dienstenmarkt waaraan de Fransen maar niet aan mee willen werken.

Met de Verenigde Staten van Europa bedoel ik een federale Europese staat waar spraken is van een schuldenunie (Eurobonds, inkomstenbelasting op federaalniveau, de sociale welvaartstaat op Europees niveau enz.)

Waar ik nog steeds benieuwd naar ben is hoe jij het geringe concurrentievermogen van de mediterrane landen wilt aanpakken. Sinds de invoering van de Euro is dit concurrentievermogen t.o.v. Noord Europa juist afgenomen i.p.v. toegenomen. Alleen omdat dhr. Draghi bereid is om het mandaat van de ECB op te rekken (opkopen van obligaties van mediterrane landen) blijft de Euro in leven. Hoe gaan wij dit oplossen beste Martinned? De socialist Hollande en clown Berlusconi zijn echt niet van plan om te hervormen.

therealbraindump | 27-05-13 | 20:50

Zeg van Rossum, wel even het hele verhaal vertellen:

EU ambtenaren mogen met 55 met pensioen. Ja dat klopt, maar dan mogen ze wel even de helft van hun pensioen inleveren als strafkorting voor het vroeger opstappen. Dan natuurlijk ook niet vergeten te vermelden dat je niets krijgt van de nationale overheid; die 1100 euro AOW dus ook niet. Ben je ziek en heb je langdurige verpleging nodig? Geen AWBZ dekking, dus zelf dokken graag.

Ik erger me groen en geel aan die kruideniersmentaliteit. Meneer Hollande lacht zich in zijn vuistje. Die probeert de EU zijn nationale problemen te laten oplossen. Merkel ziet dat en probeert tegengas te geven. En wat doet NL? Als een stelletje centenwegers zitten ze te miepen over 1% van het EU budget, de ambtenarensalarissen. Terwijl het om veel grotere belangen gaat, ook voor NL.

Begrijp me niet verkeerd: er zijn behoorlijk wat zaken te verbeteren bij de EU. Neem het verhuiscircus naar Straatsburg, dat kan best weg. Iedereen wil er vanaf, ook het Europees Parlement zelf, maar (alweer) Frankrijk blokkeert alles. Hobbyprojecten mbt ontwikkelingssamenwerking: weg ermee.

We hebben ook in NL veel voordeel geprofiteerd van de EU. Heel wat kartels zijn door Brussel opengebroken; NL was een echt kartelland. En de consument maar betalen aan al die kartels. De EU gaf al jaren geleden aan dat de woningmarkt in NL verziekt was. De clowns in Den Haag deden niets en ontkenden alles. Wie kleunt er nou meer naast, de EU of Den Haag?

De hele EU samenwerking is vooral voor een open economie als NL belangrijk, aangezien we nogal veel aan export verdienen. Die export vindt vooral plaats binnen de EU. Willen we weer de tolmuren en douane-onzin van vroeger terug? Lijkt me niet.

Het hele gekrakeel doet me echt denken aan Griekenland, waar iedereen loopt te schelden op de EU, maar er wel overal borden staan "Dit ontwikkelingsproject werd mogelijk gemaakt door gelden van de EU". Schizofreen.

kapotjeplov | 27-05-13 | 20:42

@martinned | 27-05-13 | 19:38 | + -1 -
Waar zeg ik dat?

Er is een verschil tussen een Unilever, een bank en de EU.

Ik ben benieuwd wanneer de "winner taco" (een ijsje) gebailout wordt, was een flopske van unilever. Vandaar, erg benieuwd.

Kaas de Vies | 27-05-13 | 20:37

@martinned | 27-05-13 | 20:19 | + 0 -
Nou ik ben erg benieuwd wanneer je begint.

Kaas de Vies | 27-05-13 | 20:35

@martinned | 27-05-13 | 20:19 |
en mijn reactie daarop maakte het rondje weer rond. Dank je, dan zwam ik wel verder op een pro EU forum.

Atlas Shruggs 10 | 27-05-13 | 20:29

You can hardly expect someone to see the truth when his salary depends on not seeing it.

Tavroch | 27-05-13 | 20:19

@Atlas Shruggs 10 | 27-05-13 | 20:08

Wat jij wilt. Ik dacht dat ik in mijn allereerste tegel hier vandaag alles wel zo'n beetje gezegd had:

waarom is onze Balkenendenorm, die al compleet kansloos is als het om Nederland gaat, op EU niveau boeiend? Mijn baas hier in Engeland verdient ook iets van 150.000 pond belastinggeld. So what? Dat moeten ze in Engeland toch zeker zelf weten? Op EU-niveau doe je dan ongeveer het gemiddelde, met een beetje afronden naar boven zodat je niet half Europa de facto uitsluit. Waarom is dat moeilijk?

Daarna halen allerlei andere reaguurders er van alles bij aan EU-nonsens, dus probeer ik me van mijn gebruikelijke taak te kwijten door het ergste gezwam er even tussenuit te halen. (En ja, Kaas, vandaag is het in Engeland een vrije dag, dus tijd zat.)

martinned | 27-05-13 | 20:19

martinned | 27-05-13 | 19:38
Die Europese Centrale bank was er gewoon hoor en die controleerde de Griekse cijfers. Nou dat was een enorm succes.

vanhetvarken | 27-05-13 | 20:17

@martinned | 27-05-13 | 19:27 |
grappig dat je mij herinnert aan waar het over ging, terwijl je zelf off topic Farage een veeg uit de pan geeft. Ik zie allerlei blabla over hoe we absoluut niet zonder de EU kunnen, maar sinds het begin der tijden kunnen we prima zonder. Nu dan plotseling niet, dankzij belangwekkende bemoeienis van ambtenaren met dingen die goed liepen en sindsdien niet meer. De term weeffoutje komt je bekend voor? Hoeveel ambtenaren hebben we erbij nodig voordat ze gaan nadenken? Nog 40.000? De topic gaat over het gegraai en het gelieg over het gegraai, daar hoor ik je niet over.

Atlas Shruggs 10 | 27-05-13 | 20:08

@ martinned | 27-05-13 | 19:38 | 0

Je beseft dat je hier meteen de grootste boeven opnoemt?
We waren inderdaad beter af geweest zonder deze criminele organisaties.

Tavroch | 27-05-13 | 20:03

Overigens: Van Rossem, goed gedaan! Hier mogen onze nieuwsbrengers een voorbeeld aan nemen.

MrHunter | 27-05-13 | 20:01

'T is gewoon kut.

MrHunter | 27-05-13 | 19:58

@ afdwingbare wat-dan-ook te maken, maar worden gedaan omdat iedereen begrijpt hoeveel problemen er ontstaan als je het niet doet.

martinned | 27-05-13 | 18:18 | -1

Chantage dus.

Tavroch | 27-05-13 | 19:44

@Kaas de Vies | 27-05-13 | 19:27

Muhahahaha!!!! Jij denkt dat Nederlandse banken alleen in Nederland zaken (moeten) doen?? Ga lekker terug naar de 18e eeuw... (15e? 12e?) Geen ING, geen Unilever (die hebben hier in Londen een prachtig gebouw staan tegenover het station Blackfriars, moet je maar eens gaan kijken als je in de stad bent), geen Shell, geen TomTom, geen Euronext, niks, nada, noppes.

Als je vindt dat Nederlandse ondernemingen in het buitenland zaken moeten kunnen/mogen/zullen doen, dan krijgen wij dus ook op onze lazer als ze het daar verklooien, en vice versa. Dus regelen we bepaalde dingen op EU niveau, zoals bankentoezicht, om ervoor te zorgen dat wij de Griekse banken een beetje in de gaten kunnen houden. Dat hadden we beter eerder kunnen doen, maar beter laat dan nooit.

martinned | 27-05-13 | 19:38

@Atlas Shruggs 10 | 27-05-13 | 19:11

Ik wou je er even aan herinneren waar dat debat eigenlijk over ging, en hoe Farage c.s. daar gestemd hebben. Dat jij je zo makkelijk laat afleiden is jouw probleem. (En wel handig als je naar een goochelshow gaat: Kijk, Hans Klok vliegt echt!!!)

martinned | 27-05-13 | 19:27

@martinned | 27-05-13 | 19:23 | + 0 -
Wij weten dat "talk cheap" is, want ze doen maar wat. Het een zeggen en het andere doen en ze komen er mee weg.

@martinned | 27-05-13 | 19:24 | + 0 -
Het verschil is dat indien NL iets stoms doet alleen de NL iets te verwijten valt. Indien Griekenland iets stoms doet moeten we er voor opdraaien en we kunnen er niets aan doen en we kunnen niet ingrijpen, ook niet via de EU, dit is iets dat we nooit moeten willen. Lang leve de natiestaat en de eigen boontjes doppen.

Kaas de Vies | 27-05-13 | 19:27

@Kaas de Vies | 27-05-13 | 18:54

O, en hoe stel je je harmonisatie voor zonder de EU? Dat allerlei landen samen gaan beslissen wat te gemeenschappelijke regel moet zijn? Dat *is* de EU.

martinned | 27-05-13 | 19:25

@Kaas de Vies | 27-05-13 | 18:54

Ja, dat olijfoliefiasco moest - no pun intended - zo snel mogelijk van tafel. En dat is het nu ook. De EU doet allerlei stomme dingen. De Nederlandse regering ook. De wereld zou beter af zijn als ik het in mijn eentje voor het zeggen had, what else is new?

martinned | 27-05-13 | 19:24

@Kaas de Vies | 27-05-13 | 18:52

Niemand ooit bailouten? Talk is cheap... Kiezers stemmen niet op partijen die principes boven het welzijn van de burger verkiezen.

martinned | 27-05-13 | 19:23

@martinned | 27-05-13 | 18:00 |
ook weer een typische reactie, om een tegenstander zijn woorden te verdraaien. Farage zegt niks over belasting ontduiken. Hij bespreekt het legale ontwijken en de zeer dubieuze en hypocriete rol van EU ambtenaren hierin. Ze hebben de mond vol van bedrijven die niet voor de maximale belastingdruk kiezen, Goh!,en vervolgens betalen ze zelf de minste loonbelasting van alle EU inwoners. Het zou ze sieren als ze nooit meer hun mond openhalen over een dergelijk onderwerp.

Atlas Shruggs 10 | 27-05-13 | 19:11

@martinned | 27-05-13 | 18:42 | + 0 -
Harmonisatie is ook mogelijk zonder bizarre invloeden van de EU. Olijfolie op tafel van restaurants, kom op, ook hier moest jouw kleine onderbuikje om giechelen.

Niemand is tegen samenwerken, deze harmonisatie was ook ver gevorderd ten tijde van de EEG, en is ook te regelen vanuit een vorm a la EEG.

Haal je hoofd eens uit de binnenzak van je rokkostuum

Kaas de Vies | 27-05-13 | 18:54

@martinned | 27-05-13 | 18:42 | + 0 -
Daar is een regering niet voor, om de vrije markt te "bail out-en". Risico's moeten gedragen worden door de mensen die de risico's zijn aangegaan, en systeem risico's moeten vermeden worden, maar dat is andere koek en complexer op te lossen. Vandaar dat bail-out's vermeden moeten worden maar niet altijd vermeden kunnen worden.

Jij mag iedereen 100 euro lenen, maar je mag je risico niet afwentelen op je buurman, alhoewel het misschien juridisch mogelijk zou kunnen zijn, het blijft oneerlijk. Dat door jouw wanbeleid iemand anders moet betalen. Ja wanbeleid er is niet anders van te maken.

Wellicht zegt "Moral Hazard" je iets, want als academicus kan ik je alleen aanspreken in kretologien.

De EU is een centraal geleide planeconomie. Zelfs de Rotterdamse haven is niet veilig, ook dit pareltje moet genivelleerd worden en andere havens worden gesubsidieerd van het verdiende geld in NL om het eigen verdien model kapot te maken.

Leuk zo'n artikel van de EU. Harstikke interessant, vooral als je dit uitzet naar de gedelegeerde macht naar de ECB. Alleen inflatie niveau beetje aanpassen. Nu hebben ze toxic assets op de balans staan. Interessant ook om te zien in de teleologische uitleg van het verdrag van Maastricht waar directe hulp aan lidstaten betreffende bail outs is verboden. Deze discussie hebben we eerder gehad. Waar jij komt met een uitspraak van Europese hof komt waarin dit wellicht eventueel wel zou kunnen als je dit buigt en dat buigt.

Hoe moeilijk is het.

In het verdrag van Maastricht wilde men dit niet om hele goede redenen.

En toch gebeurt het.

Welkom in hol van de draak die de EU heet. Totaal van het pad af en blijft maar doorgaan, maar nadenken ho maar. Verdrinken in juridische papieren safari's, tijgers genoeg! En maar op de borst kloppen overtuigd van hun eigen gelijk. Ethisch klopt er niets van.

Die draak, ik bid elke dag in elke religie en elke taal van de EU voor de Joris. N.B. Allah roep ik dus niet aan.

Kaas de Vies | 27-05-13 | 18:52

@therealbraindump | 27-05-13 | 18:29

"toegestaan"??? Waarom zouden bailouts niet zijn toegestaan? Ik mag jou toch ook wel 100 euro lenen als ik daar zin in heb?

O, en "centraal geleide planeconomie"? Dat krijg je als de koude oorlog al zo lang geleden is dat de meeste reaguurders zich het niet meer herinneren, terwijl zelfs China tegenwoordig niet meer aan communisme doet. Dan gaan mensen monetair beleid met sovjet-communisme verwarren. Luxe-probleem, zullen we maar zeggen.

Maar even voor de verduidelijking: Wat is precies het verschil tussen "de interne markt" en " een Verenigde Staten van Europa"? (Behalve allerlei niet-markt dingen waar je, gezien de context, niet op doelde.) De interne markt is in de eerste plaats dit:

"Tenzij in de Verdragen anders is bepaald, zijn de volgende bepalingen van toepassing voor de verwezenlijking van de doeleinden van artikel 26. Het Europees Parlement en de Raad stellen volgens de gewone wetgevingsprocedure en na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité de maatregelen vast inzake de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten die de instelling en de werking van de interne markt betreffen."

Dit is harmonisatie, dit is waar iedereen altijd over klaagt, omdat iedereen wel een keer aan de verkeerde kant van zo'n harmonisatie terecht komt, maar zonder harmonisatie is de interne markt een wassen neus. Dan krijg je Nederlands waspoeder dat in Duitsland niet verkocht mag worden omdat het (zogenaamd) niet milieuvriendelijk genoeg is. Dan ben je terug in de jaren '70 waar onze vriend Kaas zo graag naar terug wil.

martinned | 27-05-13 | 18:42

@martinned

Ik begrijp helemaal niet waarom bailouts zijn toegestaan. Landen kunnen deelnemen aan de Eurozone wanneer zij aan de voorwaarden voldoen en anders dienen zij de Eurozone te verlaten. De huidige Euro is geen zelfdragende constructie. De concurrentievermogens van mediterrane landen zijn 20/30/40% te gering om een munt als de Euro te kunnen voeren. En ja, het deels ontmantelen van een niet zelfdragende Euro kost geld maar het instandhouden hiervan gaat op lange termijn de noord-Europese belastingbetaler nog veel meer geld kosten (de transferunie). De Interne Markt levert geld op, een Verenigde Staten van Europa kun je mijn inziens het beste vergelijken met een centraal geleide planeconomie. Goed betaalde ambtenaren die de taak van de markt denken over te nemen..

therealbraindump | 27-05-13 | 18:29

@Van Duyvenbode | 27-05-13 | 18:11

Laten we het er om te beginnen even over eens zijn dat dat niets met EU-ambtenaren te maken heeft, want al die reddingen worden compleet om de gewone besluitvormingsprocedure heen geregeld. Zo nu en dan krijgt de Commissie een probleem in de schoenen geschoven waar niemand zich aan wil branden, maar voor de rest is de enige link met de EU het vergaderzaaltje. Duisselbloem werkt niet voor de EU.

Ten tweede, laten we het er ook over eens zijn dat Rutte daar ook vrolijk nee tegen mag zeggen. Dat doet hij niet, want dan zou hij de Nederlandse economie/bankensector met de problemen opzadelen, maar er is geen enkele juridische verplichting tot bijstorten. De EU is een Unie gebaseerd op recht, maw op verplichtingen. Deze bailouts zijn niet verplicht, hebben niets met rechtens afdwingbare wat-dan-ook te maken, maar worden gedaan omdat iedereen begrijpt hoeveel problemen er ontstaan als je het niet doet.

martinned | 27-05-13 | 18:18

Ik sluit mij volledig aan bij Lewis, goed werk geenstijl met het ontmaskeren van deze EU-propaganda. Het wordt tijd dat er duidelijkheid komt over de salariëring van het ambtenarenkorps in Brussel. Hoelang is minister Timmermans nu al bezig om deze feiten boven tafel te krijgen? Dit beloofd weinig goeds.

therealbraindump | 27-05-13 | 18:13

martinned | 27-05-13 | 18:04

"Ober Rutte!"
"Ja, meneer?"
"Hier, deze bestelling is net binnengekomen. Het EMS. Ze willen voor dinsdag een extra 5 miljard voor wat onvoorziene problemen in Spanje. Zeg tegen Jan Doedel in Holland dat hij als de sodemieter met die poet op de proppen komt!"
"Natuurlijk, meneer".

Rest In Privacy | 27-05-13 | 18:11

@Tutanchamon | 27-05-13 | 18:01

Grootste economie van de wereld, dankzij die liberalisering die op EU niveau is ingevoerd. Het is maar wat je mislukt noemt. Of dacht je dat Den Uyl-Van Agt-Lubbers-Kok onze economie ook zo geliberaliseerd hadden???

martinned | 27-05-13 | 18:07

@Van Duyvenbode | 27-05-13 | 17:59

Niks extra. Dat bedrag stond al sinds een jaar geleden in het budget. Commitments vs. Payments. Het is kansloos, maar ook weer niet zo ingewikkeld, dacht ik.

martinned | 27-05-13 | 18:04

Die salarissen zijn schandalig, walgelijk en buitenproportioneel voor een stelletje mislukte ambtenaren in een mislukt project. Maar de PVDA- VVD- & D66-stemmer vinden het prima en dus graaien de EU-ers door. Een troost; de kinderen en kleinkinderen van diezelfde stemmers betalen nog decennia door want deze vorm van socialisme blijft nog tientallen miljarden aan onze staatsschuld toevoegen en dat moet toch ooit een keer betaald worden. Je zult er je kinderen en kleinkinderen maar mee op willen zadelen. Maar de vervuiler betaald keihard mee ;-)

Rest In Privacy | 27-05-13 | 18:01

@Tieneus | 27-05-13 | 17:43

Ja, Farage vindt dat bedrijven best gebruik moeten mogen maken van een geheime bankrekening op een kanaaleiland oid om de belasting te ontduiken. En dan roept hij wat over die 12% omdat???

martinned | 27-05-13 | 18:00

@Tieneus | 27-05-13 | 17:43

Moet hij zeggen, hij betaalt dat zelfde bedrag, maar dan komt hij nog niet eens opdagen ook niet. (Hij komt, volgens het transcript, pak 'm beet om de andere maand een keer opdagen. Deze maand toevallig wel, want hij moest stemmen om belastingontduiking te beschermen: www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do... )

Trouwens, zijn vrouw/assistent betaalt die 12% ook. Wat zij voor dat salaris & belastingregime doet wil ik helemaal niet weten.

martinned | 27-05-13 | 17:59

Daar strijken ze de vorstelijke salarissen op en allerlei toeslagen. En ze hoeven maar met de vingers te knippen en daar komt ober Rutte. "Ober! Nog vier miljard extra graag!"

Rest In Privacy | 27-05-13 | 17:59

@Van Dikhout | 27-05-13 | 16:39

Volgend jaar weer verkiezingen.

martinned | 27-05-13 | 17:55

@Patatter | 27-05-13 | 16:19

Niks extra bijdrage. Dat bedrag komt alleen bovendrijven omdat de EU een kansloos Frans systeem voor begrotingen heeft. In Nederland tellen we alleen het geld dat ze mogen uitgeven, niet het geld dat ze echt op de bank hebben. In Frankrijk en in de EU tellen ze allebei, en schrijven ze voor die laatste doodleuk een lager bedrag op. Deze extra 7,5 miljard is voor payments, niet voor commitments. Met een normale begroting zou dit probleem nooit zijn ontstaan.

martinned | 27-05-13 | 17:54

@Gix:

Je wenst ze dus toe ook fraudeurs te zijn/worden?

Zo Ontzettend Moe | 27-05-13 | 17:51

@Atlas Shruggs 10 | 27-05-13 | 16:21

Jaaaaa!!!! Weg met alle ambtenaren, dan is de vrije markt pas echt vrij!!!

martinned | 27-05-13 | 17:50

@seven | 27-05-13 | 16:29

Ja, hallo, dat geld (en 151 miljard lijkt me wat aan de hoge kant, laten we het op 100-110 miljard houden) komt vrijwel compleet per kerende post weer terug. Dat wordt door Nederlandse ambtenaren uitgegeven, en dan sturen ze een mooi formulier naar Brussel zodat ze daar weten wat ermee is gebeurd. En soms mist er zo'n formulier, en dan krijg je gezeur van de Europese rekenkamer.

Trouwens, als de vraag is hoeveel Europese ambtenaren er veel verdienen, wat doet het er dan toe om erop te wijzen dat de EU geen leraren en politiemensen in dienst heeft? (Voor zover ik weet zijn de politiemensen van Europol geleend van de nationale politiekorpsen.)

martinned | 27-05-13 | 17:50

Farage over hoe EU ambtenaren uiteindelijk maar 12% belasting betalen, (tijdens in het kader van de besprekingen over belastingontwijking).

www.youtube.com/watch?v=j1EnUFpik5E

Tieneus | 27-05-13 | 17:43

Liegen ze ook wel eens niet dan?

Slipsnifter | 27-05-13 | 17:27

En dan worden er nog twee zaken helemaal niet genoemd.
Ten eerste betalen die ambtenaren maximaal 12(twaalf) procent inkomstensbelasting over hun salaris.
Ten tweede betalen ze gèèn pensioenpremie over dat salaris terwijl ze als ze met pensioengaan een wel zeer riant pensioen krijgen.
Meer dan wie ook in Nederland.
Vind je het gek dat ze àllemaal, Pechtold voorop, azen op zo`n lucratief betaald baantje.
Maar dààr zal Timmerfrans wel niet mee komen.
Die denkt dat we allemaal gekke Henkie heten.

Dostranamus | 27-05-13 | 17:09

Ik weet nog wel dat mijn vader vroeger bonnetjes spaarde voor mijn tante zodat zij dat kon declareren.
cneaker | 27-05-13 | 15:39 |

Dat is inderdaad belachelijk. Ik begrijp meteen wat die oplichtersfamilie van jou überhaupt in Brussel zocht.

Red mij niet | 27-05-13 | 17:09

Wat die ambtenaren verdienen vind ik bijzaak. Waarbij de naar het schijnt bewust gebrekkige informatie-verstrekking daarover, het kwalijkste aspect is.
Maar ik ben vooral een tegenstander van de EU in zijn huidige en de voor de toekomst geplande vorm, vanwege de souvereiniteitsroof die daar plaatsvindt.
Omdat ze het Europa van de regionale diversiteit naar de kloten aan het helpen zijn en er een multiculturele meltpot, een centralistische bureaucratische moloch van aan het maken zijn die onze democratische cultuur van binnenuit en buitenaf bedreigt. En omdat ze al een flink stuk gevorderd zijn op weg naar ontaarding in ambtenarendespotisme.
En dat ze dat ook nog eens doen met misleidende argumenten die bovendien stinken naar het neo-marxisme van de zeventiger jaren.
Dat zijn de hoofdzaken.

WirMachenMusik | 27-05-13 | 17:09

Wat een kleinburgerlijk spruitjes gezeik. Als je dat salaris zo top vindt, dan ga toch zelf proberen EU ambtenaar te worden. Veel succes! De selectie is wel wat streng dus met VMBO, VMBO+ , HAVO, MBO, HBO en alle andere kleuterscholen zou ik het niet proberen.

Fisccon | 27-05-13 | 17:08

Rest mij slechts de vraag "Dus?". Als in 'wat gaat er nu gebeuren?' Hoewel ik die vraag natuurlijk zelf wel kan beantwoorden: "Niente, nada, noppes, rien, nichts, nothing" enz.)

FrankVeer | 27-05-13 | 16:54

2654 euro bruto is inderdaad wat schamel, echter de conclusie is overduidelijk. Om de publieke opinie gunstig te stemmen zijn de niewelingen het sjakie. Die worden telkens weer als zuinigheidssymbooltjes in hun kondt genomen door de EU.

Fred Janssen | 27-05-13 | 16:47

Steeds meer mensen voelen zich machteloos ten opzichte van 'Bussel'.
Geeft niks.
Blijven oefenen en geloof me, het went heus wel een keertje.
De dictatuur.

Van Dikhout | 27-05-13 | 16:39

cneaker | 27-05-13 | 15:39

kortom, je tante en je vader zijn fraudeurs!
ik hoop niet dat de appel ver van de boom valt

Gix | 27-05-13 | 16:33

martinned | 27-05-13 | 15:50
151 miljard (exclusief de 3000 miljard aan euroreddingen) Zoveel geld, voor zo weinig mensen. Zag laatst nog een valse vergelijking met aantal NL ambtenaren, vals omdat in NL bv leraren en politie en vuilnismannen&wegenbouers(soms) ook ambtenaar zijn. In d EU werken echt alleen vergaderambtenaren.

seven | 27-05-13 | 16:29

Timmerfrans komt echt niet met de waarheid. Hij zal rond deze waarheid heen draaien als een hond om zijn stront. Deze man is een limburger en is absoluut niet te vertrouwen, vandaar dat hij in het kabinet Rutte zit. Hier is het motief immers de burger arm en dom houden en wij ambtenaren gaan de pot verteren.

jasser | 27-05-13 | 16:24

Wat betreft autokosten als o.a. bpm en wegenbelasting: waarom heeft een EU-ambtenaar die een eindje verderop, in een verbouwde boerderij hier in de straat woont, twee auto's met (ik dacht) EU-kentekens. (Nee zijn vrouw is geen EU-ambtenaar.)
Hoe zit dat dan? Weet iemand dat?

WirMachenMusik | 27-05-13 | 16:22

@martinned
jouw antwoord is exemplarisch voor EU ambtenaren. Wijzen op wat futiliteiten en met een grote boog om de hete brei heen.
Punt is dat we geen enkele van die 40.000 ambtenaren nodig hebben, de vrije markt regelde zichzelf vroeger prima. Totdat die 40.000 ambtenaren het systeem hebben gereorganiseerd naar politieke voorkeur en zonder kennis van zaken. Gevolg is dat we nu de lacher van de wereld zijn en dat er 1000 miljard zinloos uit de economie wordt getrokken. Als je dat doet krijg je economische krimp. We zullen best hele mooie geluidschermen in Polen krijgen en een tsunami aan extra regels, maar we zien vooral veel graaiende ambtenaren. Die grof misbruik maken van belastinggeld. En liegen over hun gegraai. De EU organisatie is verworden tot het kankergezwel van dit continent.

Atlas Shruggs 10 | 27-05-13 | 16:21

Echt, echt helemaal niet veel. En het is trouwens ook helemaal geen probleem want jullie gaan het de komende week met de half miljard extra EU bijdrage betalen. Dus waar zeuren jullie over?

Rest In Privacy | 27-05-13 | 16:19

Ja maar er staat toch echt dat die ambtenaren geen huis van de zaak, auto van de zaak etc hebben. Zielig he?
OPROTTEN met die EU - stem PVV mensen.

funkyd | 27-05-13 | 16:01

Timmerfrans is een leugenaar dus ik verwacht helemaal niks van hem en ook niet van alle gearriveerde politici. Ze gaan net zo lang door tot er echt opstand tegen komt want het zijn berekenende types. We gaan precies het Romeinse Rijk achterna.

ecologiste | 27-05-13 | 15:51

Even voor de duidelijkheid: er werken in totaal niet eens 40.000 mensen voor de EU, inclusief de schoonmakers.

Ten tweede, waarom is onze Balkenendenorm, die al compleet kansloos is als het om Nederland gaat, op EU niveau boeiend? Mijn baas hier in Engeland verdient ook iets van 150.000 pond belastinggeld. So what? Dat moeten ze in Engeland toch zeker zelf weten? Op EU-niveau doe je dan ongeveer het gemiddelde, met een beetje afronden naar boven zodat je niet half Europa de facto uitsluit. Waarom is dat moeilijk?

martinned | 27-05-13 | 15:50

Eerst volgende verkiezingen: X Geert Wilders

Methylfenidaat | 27-05-13 | 15:46

+1 van Rossum voor dit verhelderende artikel over die nagel aan onze doodskist.

Atlas Shruggs 10 | 27-05-13 | 15:42

Een tante van mij heeft voor de eu 'gewerkt' en is inderdaad met een riant bedrag gaan pensioneren op haar 55ste..

Ze zegt zelf dat het belachelijk is wat je verdient.

Er heerst ook echt een mentaliteit van pakken wat je pakken kan.

Ik weet nog wel dat mijn vader vroeger bonnetjes spaarde voor mijn tante zodat zij dat kon declareren.

Rest In Privacy | 27-05-13 | 15:39

Dat=als

Anijsblokje | 27-05-13 | 15:38

Dat ze meer dan Rutte verdienen, dan zal ik daar niet wakker van liggen. Als figurant kun je nou eenmaal niet veeleisend zijn.

Als ze meer verdienen dan ik, dan is dat inderdaad een schokkende zaak.

Anijsblokje | 27-05-13 | 15:37

Zimmerfrans laten vragen om antwoorden.
Dat is ongeveer hetzelfde als Jan Jaap van der Wal laten vragen om humor om te lachen op TV.
Zimmerfrans zat vorige week bij de PO, ik dacht bij P&W, weer helemaal te kwijlen over hoe fantastisch Europa wel niet was.
Zimmerfrans is onderdeel van het probleem, niet van de oplossing.

Cuyahoga | 27-05-13 | 15:31

What the fuck?! Is die PDF (ec.europa.eu/nederland/documents/salar...) opgezet door Jannie Hendrika Kortekaas, dagdeel assitente bij Kleuterschool "de Regenboog kikkertjes" uit 's Heerendammerstraveen of zo?! Hallo lieve kindertjes ik heb jullie wat te vertellen uit de grote mensen wereld.... *KOTS*

ox | 27-05-13 | 15:31

Zijn dit dan eindelijk de ambtenaren die betaald zouden worden om eurosceptici op internet het leven zuur te maken? Want wij hebben nog wel een appeltje met ze te schillen. Het zijn juist de eurosceptici die voortdurend met feitelijke kennis schermen; uit het eurofielenkamp komen alleen volstrekte dooddoeners als 'samen staan we sterker'.

Het is tijd om deze ambtenaren eens de reguliere, private arbeidsmarkt op te schoppen. Dan zullen we zien of hun salaris de afgelopen decennia echt marktconform is geweest. Ik denk 't namelijk niet. Ze zijn compleet van de werkelijkheid verwijderd - dat is ook waarom ze telkens loonsverhogingen eisen.

Als een ambtenaar van de Europese Unie dit leest - en dat lijkt me vrij waarschijnlijk - kom eens uit je ivoren toren en kijk hoe normale mensen leven. De eigenaar van de buurtsuper om de hoek, die door alle regeltjes nauwelijks meer kan ondernemen. De kleine boer, die volledig uit de markt wordt geduwd door gigantische subsidies aan Franse grootgrondbezitters. Of de werknemer, die zijn baan wellicht nog dit jaar kwijtraakt omdat het nu eenmaal crisis is.

En kom dan nog maar een keer zeuren om een loonsverhoging van belastinggeld. Tuig van de richel.

Nequebard | 27-05-13 | 15:31

De titel had moeten zijn: Brussel liegt .

drs.W | 27-05-13 | 15:28

Hitler en Stalin en zouden hun vingers aflikken bij zo'n propagandamachine.
Zelden grotere bullshit gelezen.
Van lutsers, voor lutsers. Ik zou er normaal ook hartelijk om moeten lachen als het niet zo godsgruwelijk veel (van mijn) geld zou kosten.

Cuyahoga | 27-05-13 | 15:27

De heel EU is gewoon een brei van corruptie, leugens en zelfverrijking.

du Roi Soleil | 27-05-13 | 15:24

China heeft SARS.
Afrika heeft AIDS.
Amerika heeft suikerziekte.
Moslimlanden hebben een persoonlijkheidsstoornis.
Europa heeft EUSSR.

o)+ | 27-05-13 | 15:23

@ProAsfalt. Dat is dan een principrekwestie, prima. Maar ik denk dat de grote meerderheid van boe-roepers zelfs niet voor het geld dat nu verdiend wordt naar Brussel zou verkassen. Stel je voor, weg uit de comfortzone van NL. Dan ook niet zeuren.

kapotjeplov | 27-05-13 | 15:18

Wat is het rekeningnummer van de EU?
Dan kan ik daar voortaan de jaarlijkse belastingen op afschrijven.

Rest In Privacy | 27-05-13 | 15:18

@kapotjeplov | 27-05-13 | 15:07 |
Principekwestie om nóóit naar Brussel te gaan ook al een Miljoen per jaar geboden.

ProAsfalt | 27-05-13 | 15:16

Waarom wordt de subsidie voor golfclubs als vierde mythe zo fel verdedigd?
Met zo'n armoedig inkomen en hoge belastingdruk hebben ze daar niets te zoeken..... toch?

Schietmijmaarlek | 27-05-13 | 15:12

Voor degenen die te lui zijn om te klikken: hier zijn de feiten:

EU civil and other servants work 37.5 hours a week, though they are theoretically available 24/7. They receive a minimum of 24 days of leave a year (maximum of 30), with additional leave entitlements on grounds of age, grade and distance from home country.

The lowest grades receive between €1.618,83 brutto (FG 1 step 1)[10] each month, while the highest grades (AD 15-16 - i.e. Directors General at the end of their career) receives between €14,822.86 and €16,094.79 a month. This salary is taxed by the EU, rather than at the national level. Taxation varies between 8% and 45% depending on individual circumstances. This is paid into the Community budget.

Earnings are augmented by allowances, such as allowances for those living outside their own country, those who are the principal earner in their household, those with children in full-time education, and those who are moving home. Earnings are also lowered by various additional taxes (i.e. "Special Levy" alias 'crisis levy' introduced in 2004 and increasing regularly every year) and indexes (for EU staff working out-side Brussels).

Employees contribute about 11.3% of their basic salary to a pension scheme, and the maximum retirement pension is 70% of their final basic salary for 35 years' service. For a contribution of 2% basic salary, employees are provided with health insurance which covers a maximum of 85% of expenses (100% for serious injury).

Salaries were considerably reduced for new entrants from 1 May 2004 onwards as a result of a significant number of reforms effected by Commissioner Neil Kinnock. Staff undertaking the same work may receive very different salaries, depending on their date of recruitment. Careers are also sharply affected, with new staff tending to constitute a 'second division' of workers with limited managerial prospects. As a consequence of these changes, the institutions recruit with difficulty staff from certain countries like UK, Luxembourg, Denmark as wages are the same or lower than in the home country. In some countries (like Luxembourg) the lowest wages (FG I - FG II) are even under the legal minimum salary in the respective country, which raise the question about legality of such terms of employment.

kapotjeplov | 27-05-13 | 15:11

Het glazen huis staat volgend jaar in Haarlem, niet in Brussel !

hawie | 27-05-13 | 15:10

Jongens jongens, beter googlen. Heel veel informatie sttat gewoon op wikipedia: en.wikipedia.org/wiki/European_Civil_S...

En iedereen die roept dat EU beambten veels te veel krijgen: waarom staan de Nederlanders dan niet in de rij als er een vacature is (want dat is de praktijk)? Blijkbaar is het verkassen uit NL voor velen toch een stap te veel, hoe hoog het salaris ook zou zijn. Stel jezelf eens de vraag: hoeveel zou ik moeten verdienen eer ik naar Brussel vertrek?

kapotjeplov | 27-05-13 | 15:07

Er zijn sowieso te veel ambtenaren die het de burger en ondernemers lastig maken.
Maar ja, probeer die maar eens te ontslaan. Zij zijn tot op het bot beschermd.

ProAsfalt | 27-05-13 | 15:06

@ITEACHYOU | 27-05-13 | 14:50

Ziektekosten in België is zo goed als gratis, gemeentelijke belastingen, afvalstoffenheffing is een schijntje, net als MRB een fractie is vergeleken bij ons land. Benzine tussen de 25 en 30 cent goedkoper.... ok, de boodschappen een stuk duurder maar dan rij je even naar Nederland en je laad je MPV/SUV voor de helft van de prijs vol....

Fatwabuster | 27-05-13 | 15:06

Hulde voor GS: factchecking en argumenten tegen de EUSSR. Maar ook tranen in mijn ogen als ik me realiseer hoe arrogant dat Europeesche Goedvolk onze kas plundert en ons landje de wet oplegt.

Dizzydent | 27-05-13 | 15:02

@Taaie-Neuskoek | 27-05-13 | 14:51
Dat valt onder dit stukje, neem ik aan:
"De EU is een papierwinkel die beleid maakt en oplegt. De uitvoerende instanties werken op nationaal niveau. Woningcorporaties, pensioenfondsen, zorginstellingen, publieke werken, openbare orde, veiligheid, mobiliteit, de openbare ruimte: allemaal kosten die de EU niet hoeft te maken. Deze vergelijking slaat dus als een lul op een drumstel."

Crockett | 27-05-13 | 15:00

jullie moeten allemaal niet zo mekkeren.
Wees blij dat er nog iemand is in Europa die flink waarde toevoegt. Het wordt hoog tijd dat dit soort tendentieuze retoriek bij de wet verboden wordt.
En nou weer aan het werk allemaal, ons geld stroomt niet vanzelf binnen, daar moeten jullie wel wat voor doen.

jemagookniksmeer | 27-05-13 | 14:57

Wat raar, toen in 1981 de multiculturele samenleving werd uitgeroepen via de Minderhedennota, heeft minister Wiegel er niet bij gezegd dat iedereen om die reden voortaan een hoger salaris verdiende.

simpelman | 27-05-13 | 14:56

Hahaha,
van de lolpagina,
Hahaha, Hahahaha:
Mythe: De begroting stijgt constant terwijl nationale overheden juist moeten bezuinigen in hun uitgaven.

Tussen 2000 en 2010, zijn nationale begrotingen in de EU gestegen met 62% terwijl het EU-budget in dezelfde periode met 37% is gestegen.

* Tranen uit ogen wrijft *
Dus de verdedigingslinie tegen de frustratie dat de EU alsmaar meer geld opslokt is... Maar jullie geven nog veel meer steeds meer geld uit aan jullie zelf!

JA! Omdat we eerst die 37% voor jullie bij elkaar moeten lenen en vervolgens het jaar erop moeten bijlenen om de rente af te betalen!

Kunnen we niet een paar moslims vertellen dat het EU-parlement de troepen naar Moslimlandië heeft gestuurd?

Red mij niet | 27-05-13 | 14:55

Echt, hoe durven ze de vergelijking tussen nationale en "de Europese" overheid te maken. Zijn er echt mensen die voor dat argument vallen ?
Rutte zie ik het wel proberen hoor:"Kom op jongens, niet zo klagen en zeuren, Brussel kost nog altijd minder dan Den Haag en in Brussel wonen véél meer mensen!"

Dwaaas | 27-05-13 | 14:55

Laat ze maar bezuinigen op justitie en het leger.. Hoe dunner de barrière tussen het eurotuig en de guillotine, hoe beter.

dlseth_ | 27-05-13 | 14:54

Nog een reden om uit de EUSSR te stappen dus.

Toch snap ik één ding niet. Alles wat ze moeten uitgeven aan onkosten, wat het plebs ook moet uitgeven krijgen hun vergoed/kunnen ze declareren, etc. Maar wat doen ze dan in HEMELSNAAM met al het geld dat ze krijgen?!

Zwitserse bankrekeningen anyone?

LangeTijdGeleden | 27-05-13 | 14:53

"De EU zoekt experts in bepaalde vakgebieden, die minstens één vreemde taal op professioneel niveau spreken (en meestal meer dan een) en in een multiculturele omgeving kunnen werken. Ze moeten bereid zijn met hun gezin naar een ander land te verhuizen (wat vaak betekent dat echtgenoten hun carrière moeten opgeven)."
LOL, ik ben wetenschapper, kan 3 talen vloeiend, en kan maar op beperkte plekken in de wereld aan de slag - geeft mij dit nu ook recht op een modaal+ x 2 salaris?

Het enige argument wat wél wat hout sneed, en wat GeenStijl gemakshalve in haar analyse achterwege laat, is dat de city counsel(s) van steden als Manchester of Parijs óók 55k man op de payroll heeft staan. Dan valt 55k voor héél europa nog wel mee.

Taaie-Neuskoek | 27-05-13 | 14:51

Maar zolang het gross braaf zijn belastingen blijft betalen kan dit allemaal.
Dat moet toch anders eren anders kom je hier nooit vanaf.
Potverteren is zo fijn,zo makkelijk.

miko | 27-05-13 | 14:50

rot ooooop, betalen de EU ambtenaren ook BTW, ziektekosten, gemeentelijke belastingen, afvalstoffenheffing en ga zo maar door?
BELACHELIJK

ITEACHYOU | 27-05-13 | 14:50

Kortom: Omtzigt solliciteert naar een Brusselse baan zonder dat belachelijke concours te hoeven doorlopen.

Stormageddon | 27-05-13 | 14:50

-weggejorist-

chatboy16 | 27-05-13 | 14:49

Helaas schreeuwen in de woestijn dit. Bij de volgende verkiezingen gaat toch massaal het vakje bij een eurofiele partij ingekleurd worden.

DreqNeqSchot | 27-05-13 | 14:49

"De EU zoekt experts in bepaalde vakgebieden, die minstens één vreemde taal op professioneel niveau spreken"

É bit es Dutsj ministers doe. But den in Frensj.

Red mij niet | 27-05-13 | 14:47

sommigen van jullie kunnen echt snel lezen! wauw!

Indiscreet | 27-05-13 | 14:46

Hier in mijn dorp, vlak onder de rook van Brussel staan de grootste auto's met EU kenteken bij de grootste villa's .... dus zo slecht zal het wel niet verdienen een paar kilometer verder op!

Fatwabuster | 27-05-13 | 14:44

If you pay peanuts, you get monkeys. Oh, wacht...

brutus68 | 27-05-13 | 14:43

Wat valt er nog te zeggen ..... ze creëren letterlijk hun eigen waarheid. Afgedankte politici daar in Brussel. Bah.

Rico den Hollander | 27-05-13 | 14:40

Ik lees dat bijna niemand voor de EU wil werken omdat ze zo slecht betalen enz... LOL... Daarom wil ook in NL niemand MP worden, het betaalt gewoon te slecht!

denoorman | 27-05-13 | 14:39

Slaapwandelaars in Brussel.

"And if euro-zone leaders stumble on? Like Japan, Europe will be under a shadow for years to come. The cost will be measured in disillusion, blighted communities and wasted lives."

Interessant stuk op Economist.com: www.economist.com/news/leaders/2157838...

blinde kip | 27-05-13 | 14:38

Wat verdient u eigenlijk Van Rossem? Wat mij betreft direct een loonsverhoging wegens klasse - topic!

Gezwel | 27-05-13 | 14:37

Een nieuwe oorlog in Europa klinkt steeds aantrekkelijker.

Dömper | 27-05-13 | 14:37

Ambtenaren liegen over hun salaris; het lijken wel reaguurders, maar dan andersom.

Simon de Danser | 27-05-13 | 14:34

Gelukkig hebben we de publieke omroep die zich niets van adverteerders hoeft aan te trekken en derhalve onafhankelijk onderzoek kan doen. Oww wacht!

Godsammekraken | 27-05-13 | 14:34

Complete minachting van de EU-burger, dit.

rara | 27-05-13 | 14:33

Ik lijk zelf een beetje op Brussel...

Elke keer als ik een nieuwe mw overVecht zoek is is mijn salaris ook vijf maal zo hoog als aan het einde van de twee jaar die de gemiddelde relatie duurt.

overVecht | 27-05-13 | 14:33

Dat er geen enkele EU-kritische ambtenaar te vinden is, betekent al dat het salaris te hoog is. Je krijgt zo alleen maar parasieten.

blinde kip | 27-05-13 | 14:33

Keep up the good work, GeenStijl!

Lewis | 27-05-13 | 14:31

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl