Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

GristenUnie: 'Hee D66. Kappen nou godverdomme!'

nunietmeerdus.jpg Sjongejongejonge. Jongejongejonge. Nog an toe. Heeft D66 ein-de-lijk een keer Een Idee over Iets, maken ze er meteen het complete gristelijke legioen in de Tweede Kamer boos mee. Makkelijk scoren van de elitepopulisten van D66, om een kwetsbare groep in de samenleving tot doelwit maken om zo over hun verbolgen ruggen wat aandacht te kunnen scoren. Want het benne keurige heerschappen, hullie van het hostie happende margepartijtje GristenUnie. Maar ze zijn nu dus woedend over het D66-voorstel om de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) te verbieden nog langer persoonsgegevens aan kerkelijke instanties te verstrekken. De gristenen gebruiken zelfs banale uitdrukkingen als 'zielig christenpesten' om de 'hoge zuurgraad' van D66 te duiden. Jaja. Echt heel boos dus. Toch goed dat de ChristenUnie hapt. Opzet van D66 geslaagd, want anders had nooit iemand van het plannetje gehoord. Tevens kunnen wij van de GeenStijls nu van de gelegenheid gebruik maken om zowel D66 wind uit de zeilen te nemen alsook de gristenen uit te lachen. Want wie niet wil dat de wijkparochie onmiddellijk na een verhuis aan de deur komt bedelen om je geld voor een restauratie van de kerktoren of je achterwerk om op zondag lege kerkbankjes mee te vullen, kan gewoon zelf geheimhouding van zijn gemeentelijke basisgegevens aanvragen. Ies overheids-service. Google op GBA + geheimhouding + [gemeente] en het kan vaak nog online ook. Kleine moeite, groot plezier. Iemand een hostie?

Reaguursels

Inloggen

Omgekeerde wereld weer: is pas geheim als je erom vraagt. Gelijk maar formulier ingevuld en op de bus gedaan. D66 bedankt voor de tip

JeukDoos | 03-01-13 | 13:22

Als zowel PVV'erts als christenhonden klagen dat D66 iets over hun rug doet, dan moet die partij toch iets heel goed doen. Al lukt het maar niet om die ruggetjes echt te breken.

Anders nog? | 03-01-13 | 02:59

Gristenen moeten integreren. Allemaal!

applaus voor de paus | 02-01-13 | 23:35

Geheimhouding klinkt leuk, maar dan is het ook geheim voor niet alle overheidsinstanties! Verhuis je, dan vergeet ff niet je tig pensioenfondsen te bellen, of je verzekeraar, of het CBS, of wetenschappelijke bureaus (geanonimiseerd) of meer van dat soort instanties waarvan je het misschien wel handig/fijn vindt dat ze die gegevens allemaal automatisch krijgen. Nee, het is dat alles + de kerk, of helemaal niks. Echt een mooie keuze dus...

bandito1980 | 02-01-13 | 22:46

Maar als God alles ziet, waar heb je dan de GBA voor nodig?

van heinde en verre | 02-01-13 | 22:02

LOL: "Heeft D66 ein-de-lijk een keer Een Idee over Iets, ..." Sterk.
Dit is dus de partij van de niksigheid vs. de partij van het reli-funtamentalisme, OK, in Nederlandje dan. Beetje achterhoede strubbeling dus.
.
BTW heeft D66 wel gelijk en die zogenaamde "geheimhouding" voor iedereen behalve de overheid zou standaard moeten zijn.

hotmint | 02-01-13 | 21:39

'Geachte heer [mijn naam]

Hartelijk dank voor uw aanvraag Verzoek tot geheimhouding. Wij hebben die ontvangen op 2-1-2013.

Hebt u nog vragen? Bel 14020. Zorg dat u bovenstaand correspondentienummer bij de hand hebt.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Amsterdam '

En de link www.amsterdam.nl/veelgevraagd/geheimho...

Aan_de _Gracht | 02-01-13 | 21:15

dus: D666 moet stoppen met gristen bashing.
Verbod tot doorgeven GBA gegevens aan ALLE derden zou nog zinvol zijn.

met dank aan @j0shua | 02-01-13 | 18:59 | + 0

dekogelkwamvanlinks | 02-01-13 | 20:28

@AntiSoof | 02-01-13 | 18:27
Helemaal niet verkeerd dat er onder het juk van de kerk uit word gekomen en wat minder gefokt word. Ook zoiets, kinderbijslag maar meteen afschaffen, daar profiteren die kerken ook alleen maar van.

miko | 02-01-13 | 20:15

@henkvaningrid | 02-01-13 | 18:08
Maar gelijke rechten voor iedereen (en in dit geval het ontzeggen van een) en geen uitzonderingen voor gelovige en andere maffia.

miko | 02-01-13 | 20:11

@AntiSoof | 02-01-13 | 18:07
De gevangenissen zijn in gristelijke landen voller.

miko | 02-01-13 | 20:10

@AntiSoof | 02-01-13 | 18:12
Natuurlijk, voor je het weet mag er op vrijdag ook niks(moslims) zaterdag ook niet (joden) woensdag (spaghettimonsterianen)

miko | 02-01-13 | 20:08

@AntiSoof | 02-01-13 | 18:00
Ik heb het liever goddeloos of in ieder geval liever niet van staatswege opgelegd. Dat onze maatschappij ooit gristelijk was doet me niets, we waren eerst Germanen Eburonen kannifaten en wat nog meer. Daar houden we ook niet aan vast. Er word de kerk niks in de weg gelegd. Er word alleen iets meer beschermd wat niet van hun is en dat vind ik wel zo prettig. Kudo's voor d66 in deze.

miko | 02-01-13 | 20:07

eenKAA | 02-01-13 | 17:36 | + -3
Waar D66 vanaf wil is het automatisme waarmee persoonsgegevens aan kerkelijke instellingen worden verstrekt. Als een kerkgenootschap van mutaties in zijn ledenbestand op de hoogte wil blijven, legt het zelf maar een goede administratie aan, en leden van deze genootschappen sturen maar verhuisberichten zoals ze dat met hun andere lidmaatschappen en abonnementen ook moeten doen. Er is werkelijk geen enkele reden waarom kerken in dit opzicht een bijzondere positie zouden moeten hebben. Zie verder Red-mij-niet om 17:47.

Synecdoche | 02-01-13 | 19:57

@henkvaningrid | 02-01-13 | 17:42
Op het moment van dopen ben je de sigaar. Vandaar dat na het dopen iedereen met sigaren ziet lopen.

miko | 02-01-13 | 19:51

@eenKAA | 02-01-13 | 17:36
Gelul, dan kunnen we iedereen wel even al die gegevens geven, maar dat mag niet he? Alleen de gristelijke knakkers mogen dat. En dat is niet eerlijk. Beter onthoud je die oudjes van de langs komende pastoor want dat zijn de grootste dieven evah!Of denk je dat die mooie grote gebouwen met eerlijk werken zijn verdiend?

miko | 02-01-13 | 19:50

Religie uit de samenleving verwijderen heet vooruitgang.
En dat had al eeuwen geleden moeten gebeuren.
Ik buig niet voor welk geloof dan ook...

da wizard | 02-01-13 | 19:03

Hey SGP er's en Gristelijke (en Moslims).. Als jullie eens stoppen met vrouwen en homo's te pesten/ discrimineren.. Kunnen we misschien eens praten. Tot dan, Zak in de stront.

Crematorium-de-Asbak | 02-01-13 | 19:02

Stukje uit de gemeentelijke PDF:

Verstrekking of geheimhouding van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zijn in de gemeentelijke basisadministratie geregistreerd om te kunnen worden verstrekt aan instanties binnen de overheid. Ook personen of instanties buiten de overheid, de zogenaamde derden, kunnen op verzoek van gegevens worden voorzien.

De verstrekking van uw gegevens binnen de overheid is bij de wet geregeld en kan niet worden tegengehouden. De overheid heeft deze gegevens immers nodig om de haar opgedragen taken te kunnen uitvoeren. De verstrekking van gegevens aan derden kunt u laten blokkeren. U dient daartoe een verzoek tot geheimhouding in te dienen bij de gemeente waarin u in de basisadminstratie bent opgenomen. De gemeente voldoet binnen vier weken aan dit verzoek of stuurt een mededeling dat zij niet aan het verzoek voldoet, onder vermelding van de redenen daarvoor.

Wie zijn derden?

Er bestaan drie soorten derden, ieder met een eigen belang voor wat betreft de gegevensverstrekking.

1. Degene die gegevens nodig heeft in verband met de uitvoering van een algemeen verbindend voorschrift. Onder meer incassobureaus, advocaten, faillisements-curatoren, etc. moeten over gegevens kunnen beschikken. Voor bijvoorbeeld het uitbrengen van een dagvaarding is een correcte tenaamstelling en het juiste adres nodig.

2. De stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA). Dit is een samenwerkingsverband van kerkgenootschappen of andere genootschappen op geestelijke grondslag die gegevens bijhoudt voor de ledenadministraties van de aan dit verband deelnemende kerken. Een wijziging in uw gegevens wordt automatisch aan de SILA doorgegeven. Deelnemende genootschappen zijn: Nederlandse Hervormde Kerk, Gereformeerde Kerken in Nederland, Evangelisch-Lutherse Kerk, Algemene Doopsgezinde Sociëteit, Oud-Katholieke Kerk, Molukse Kerk Noodgemeente Maluku die Belanda en de Vrij-Katholieke Kerk. De Rooms-Katholieke Kerk neemt geen deel aan de SILA. Automatische verstrekking van gegevens vindt aan deze kerk niet plaats.

3. De zogenaamde vrije derden. Personen of instanties ten aanzien waarvan het gemeentebestuur vindt dat zij op verzoek een beperkt aantal gegevens mogen ontvangen. Deze personen en instanties staan vermeld in het privacyreglement. Het gaat hierbij vooral om het achterhalen van het adres van iemand die vergeten heeft dit door te geven aan zijn of haar (zakelijke) relaties. Aangezien de meeste van de te verstrekken gegevens in het algemeen openbaar zijn, ze komen bijvoorbeeld ook voor in een telefoonboek, is het uit oogpunt van privacybescherming nauwelijks bezwaarlijk om deze gegevens te verstrekken.

Wie kan een verzoek tot geheimhouding indienen?

a. personen vanaf 16 jaar, voorzover niet onder curatele gesteld;
b. de ouders, voogden of verzorgers voor minderjarigen tot 16 jaar;
c. curatoren voor onder curatele gestelden.

j0shua | 02-01-13 | 18:59

fleischer | 02-01-13 | 18:48 |
ROFLOL

normanius | 02-01-13 | 18:51

*evangeliseermenooit.nl normanius schenken doet*

fleischer | 02-01-13 | 18:48

*evangeliseermeniet.nl* reggen doet !

normanius | 02-01-13 | 18:45

Wat is dat toch met al die oude media die bij weigeren cookies de toegang blokkeren. Dan niet dus, Jammer trouw.

On-topic, Go D66 Go, succes met het seculier maken van de overheid.

faz | 02-01-13 | 18:45

Excuses, "van de" moet zijn "één van de" in vorig comment.

AntiSoof | 02-01-13 | 18:29

D66 is trouwens ook van de aanstichters van het ontmantelen van het huwelijk. En het CDA was het daar mee eens! (CDA-minister: Homohuwelijk is mijlpaal)
"Het huwelijk als eeuwenoud zedelijk instituut, en door de bijzondere man-vrouwrelatie dienstbaar aan de voortplanting van de mensheid, is verworden tot een of ander organisatiemodelletje." (prof. mr. M. J. A. van Mourik).

AntiSoof | 02-01-13 | 18:27

@henkvaningrid | 02-01-13 | 18:08 | + 0

Beste Henk.

Fijn dat zo veel goede mensen zich inzetten voor iets goeds.
maar
1. vrijwilligerswerk kun je overal doen.
B. Ik heb het over het totale wereldweide inkomen van de kerk (dat is heul veul)
*) In de wet staat dat wij Kerk en Staat scheiden. dat wettelijke gebod wordt dus met democratische stemmen geschonden.
ps. Hoe zou je het vinden als door democratie wij opeens een Islamitische partij op het pluche zien?

pss. veel plezier met het bier.

obi-juan kenobi | 02-01-13 | 18:23

@henkvaningrid | 02-01-13 | 18:08

Scheiding van Kerk en Staat betekent dan weer dat het niet zo kan zijn dat de Staat diensten verleent aan de Kerk (zeker wanneer zij diezelfde diensten aan anderen weigert). Tsja....

Parel van het Zuiden | 02-01-13 | 18:17

@AntiSoof | 02-01-13 | 18:12 |

Natuurlijk is er een verband: D'66 wíl ook dat God uit de wet verdwijnt. Komen ze rond voor uit. En ik ben het daar helemaal mee eens.
Religie is een persoonlijke aangelegenheid. Een koopzondag verplicht geen enkel gelovig persoon om a) te moeten winkelen die dag, en b) wat mij betreft mag een gelovig iemand het recht hebben om niet te hoeven werken op zondag. Dat moet een werkgever accepteren. Maar laat het vrij. Geef mensen de keuze. Nú zijn koopzondagen in veel gemeenten verboden. Dat is geen vrijheid: dat is een christelijk idee opgelegd aan zowel mensen van een ander geloof als niet-gelovigen zoals ik.

Ruys de Beerenbrouck | 02-01-13 | 18:17

2. "we zijn tenslotte een seculiere maatschappij": ook al zou dat zo zijn: we zijn (bij mijn weten) ook nog steeds een democratie, en dat betekent niet: "meeste stemmen gelden", maar "meerderheid bepaalt MET RUIMTE VOOR minderheden".
henkvaningrid | 02-01-13 | 18:08 |

Exact. 'Meeste stemmen gelden' betekent niet: verzin iets waar je de helft plus 1 een plezier mee doet, maar: verzin iets waar je zo veel mogelijk mensen een plezier mee doet.

Red mij niet | 02-01-13 | 18:15

@Ruys de Beerenbrouck | 02-01-13 | 18:10
En toch vind ik het raar als je bedenkt dat ze ook al de zondagsrust op willen offeren. Er is een verband.

AntiSoof | 02-01-13 | 18:12

O ja, ik ging stoppen met reaguren. Potje bier pakken. Dag hoor, en proost & op uw gezondheid.

henkvaningrid | 02-01-13 | 18:11

@obi-juan kenobi | 02-01-13 | 18:02
Als we werkelijk fatsoenlijk zouden zijn, dan zou het wetboek niet zo dik hoeven te zijn. Maar ja. We zullen wel zien.
AntiSoof

Geen boek dikker dan de Bijbel hoor.
Lees hem maar eens... dan kom je er snel van terug.
God bestaat niet.

obi-juan kenobi | 02-01-13 | 18:11

OT
.
PFFRT @ - kudo's
Mit fleischer
immer spaß
liebe Leute
*tong uitsteekt*

fleischer | 02-01-13 | 18:10

@Watapatja | 02-01-13 | 18:07 |

Haha, ja ok, daar heb je gelijk in :-)

Ruys de Beerenbrouck | 02-01-13 | 18:10

@kibambam | 02-01-13 | 18:04
Daar ben ik het dan wel mee eens. De kerk moet zelf maar een administratie bijhouden.

AntiSoof | 02-01-13 | 18:10

@AntiSoof | 02-01-13 | 18:00 |

Ik vind onze christelijke traditie geen "cultuur". Geloof is geen cultuur. Het is een museumstuk en belangrijk onderdeel van onze geschiedenis, dat ontken ik niet. Een vrije natie moet geen grondslag willen hebben op basis van welk geloof dan ook. Een land moet geen "christelijke" (of ismalitische of wat dan ook) natie willen zijn. Het slaat nergens op een land vanuit religieuze principes op te bouwen. Het is onvrij.

" Wij zijn een Christelijke natie. Tenminste, dat waren we. Om dat culturele erfgoed weg te gooien omdat D66 op een sneaky manier probeert het land goddeloos te maken is iets om over na te denken."

Sneaky? Een voorstel tot wetsherziening is sneaky? Het gebeurt toch in alle openbaarheid? Daar is niets "sneaky" aan.

Ruys de Beerenbrouck | 02-01-13 | 18:10

@obi-juan kenobi | 02-01-13 | 18:02 |

Toch nog even 2 reacties:
1. "want er komt toch genoeg binnen dacht ik zo": u realiseert zich waarschijnlijk niet dat een gemiddelde (wijk)gemeente vrijwel volledig draait op vrijwilligers (alleen predikant en koster zijn - terecht - betaalde krachten), en de inkomsten uit collectes e.d. zijn hard nodig om de kosten die het 'runnen' van een gemeente (onderhoud gebouwen, die paar salarissen, activiteiten - onderschat niet hoeveel informele zorg wordt geleverd door kerken en gemeenteleden, zorg die de overheid niet meer biedt) te dekken. Geen vetpot dus (en dat hoeft ook niet).

2. "we zijn tenslotte een seculiere maatschappij": ook al zou dat zo zijn: we zijn (bij mijn weten) ook nog steeds een democratie, en dat betekent niet: "meeste stemmen gelden", maar "meerderheid bepaalt MET RUIMTE VOOR minderheden".

henkvaningrid | 02-01-13 | 18:08

AntiSoof | 02-01-13 | 18:00 |

Ik weet niet wat je wilt met je Christelijke natie, maar als jij terugverlangt naar de natie waar pastoor/dominee uitmaakte wat jij moest doen, waar vrouwen handelingsonbekwaam waren (tot in de jaren '50!), waar vrouwen ontslagen werden uit overheidsfuncties als ze trouwden (overkwam mijn moeder nog), waar christelijke ambtenaren homo's weigeren te trouwen etc. etc., dan deel ik jouw verlangen niet.

Red mij niet | 02-01-13 | 18:08

Ruys de Beerenbrouck | 02-01-13 | 18:05 |
Nog een niet werkend meldpunt, je likkt groenlinks wel.

Watapatja | 02-01-13 | 18:07

@obi-juan kenobi | 02-01-13 | 18:02
Als we werkelijk fatsoenlijk zouden zijn, dan zou het wetboek niet zo dik hoeven te zijn. Maar ja. We zullen wel zien.

AntiSoof | 02-01-13 | 18:07

@Red mij niet | 02-01-13 | 17:58 |

Helemaal eens. Ook over dat men minderjarigen niet in zou moeten mogen schrijven. Het is inderdaad idioot en gaat tegen elke vorm van zelfbeschikking in. Ik neem mijn ouders niets kwalijk, hadden het beste met me voor door me te laten dopen. Maar het was wel vanuit hún overtuiging, niet de mijne.

En de kerk kan dus wel zeggen dat ik ben uitgeschreven; maar ik kan dat nergens verifiëren. Sterker, ik kreeg later dus gewoon weer post. Er moet een 'registreer-mij-niet'-meldpunt komen. Net als 'bel-me-niet'.

Ruys de Beerenbrouck | 02-01-13 | 18:05

@antisoof... Het doel is niet om dit land goddeloos te maken maar dat 'de overheid' zich te allen tijde neutraal moet opstellen en dus GVD geen informatie kan/mag doorspelen!

kibambam | 02-01-13 | 18:04

ach AntiSof.. weer zo een die denkt dat wij de fatsoensregels aan de kerk te danken hebben. Die zit in de mens. Net zoals de katholieken in jongensbilletjes zitten: diep.
Ik vind dat de kerk geen subsidies meer moet accepteren en belasting moet gaan betalen. Net zoals elk NL bedrijf. want er komt toch genoeg binnen dacht ik zo.
Alle geloofspartijen uit de politiek, want we zijn tenslotte een seculiere maatschappij, en dan mag wat mij betreft D66 ook lekker weggejorist worden. Want dat enge mannetje aan de boeg strijd om de bokaal kwallerigste jammerbal van nederland.

obi-juan kenobi | 02-01-13 | 18:02

Biblebeltbewoner | 02-01-13 | 17:57
Half uurtje laswerk, daarna gegarandeerd niet meer.

Watapatja | 02-01-13 | 18:02

Een oprechte vraag aan bijbellikkers... als die nep-godt van de Gristenkliek wel bestaat waar zou hij/zij dan ZELF in geloven?

kibambam | 02-01-13 | 18:01

@Ruys de Beerenbrouck | 02-01-13 | 17:55
Waarom vind jij het angstig als ik beducht ben voor de kapitalisten en de Moslim?
Wij zijn een Christelijke natie. Tenminste, dat waren we. Om dat culturele erfgoed weg te gooien omdat D66 op een sneaky manier probeert het land goddeloos te maken is iets om over na te denken.

AntiSoof | 02-01-13 | 18:00

G-unite 17.02: Je bent al net zo erg in het verkeerd informeren van de goedgelovigen als de kerken zelf: "ontdopen" kan niet, bestaat niet.
Eens gedoopt, blijft gedoopt. Soort geestelijke tattoo.
Wie het anders voorstelt, weet er niks van of is moedwillig verkeerd bezig.
Uitschrijven is iets anders en kan dus wel.

bruine kikker | 02-01-13 | 18:00

Oh, nog één dingetje. Dit vind ik veel enger voor de privacy dan dit hele GBA/SILA-gebeuren:
www.volkskrant.nl/vk/nl/2668/Buitenlan...

Als D66 echt voor privacy op zou komen, zou men Google en Microsoft en Apple (e.a.) het wat moeilijker moeten maken.

henkvaningrid | 02-01-13 | 17:59

Ruys de Beerenbrouck | 02-01-13 | 17:49 |

Eigenlijk is het stalken der gelovigen het enige voordeel. Jij kwam (net als ik) er zo achter dat je ergens in een bestand zat en kon actie ondernemen om je uit te schrijven. Die mogelijkheid hebben anderen straks wellicht niet meer. Eigenlijk zou het ook verboden moeten worden dat kerken minderjarigen inschrijven als 'lid'. Wat ik al eerder zei: het is werkelijk waar idioot dat er in NL een kluppie is dat mensen in mag schrijven die er door derden (lees:ouders) voor opgegeven zijn en daar hun leven lang aan vastzitten tenzij ze bezwaar maken.

Red mij niet | 02-01-13 | 17:58

@henkvaningrid | 02-01-13 | 17:51 |
Het hele verhaal klopt niet. Christenen krijgen geen hostie, maar een stukkie brood. Er had dus beter kunnen staan 'het tostie happende margepartijtje...'.

Van Dikhout | 02-01-13 | 17:58

@Borrelende Boris | 02-01-13 | 17:48 |
waar ik woon begint de ellende van die dingen al om 8:30

Biblebeltbewoner | 02-01-13 | 17:57

Oh, trouwens. Ik wens u allen een goed, gezond en gezegend 2013. En nu stop ik weer even met reaguren.

henkvaningrid | 02-01-13 | 17:57

Even schuiven
en je hebt Christen Uien
*kilo zout klaarzet*

fleischer | 02-01-13 | 17:57

Borrelende Boris | 17:43

de Telegraaf heeft geen nabezorging meer.....

FW Ta-183 Huckebein | 02-01-13 | 17:56

@ mezelf | 02-01-13 | 17:54

Nou ja, 'ware' woorden: WIJZE woorden in elk geval.

henkvaningrid | 02-01-13 | 17:55

@AntiSoof | 02-01-13 | 17:53 |

Jij zegt eigenlijk dat je liever de ene religie houdt, omdat er misschien een andere voor in de plaats komt. Da's wel erg angstig.

Ik vind Joël Voordewind ook een sympathieke man. Maar als hij, zoals vandaag, letterlijk op de radio zegt dat hij níet wil dat religie achter de voordeur moet blijven, ben ik het daar totaal mee oneens.

Ruys de Beerenbrouck | 02-01-13 | 17:55

AntiSoof | 02-01-13 | 17:53 |

Zeer ware woorden!

henkvaningrid | 02-01-13 | 17:54

Ruys de Beerenbrouck | 02-01-13 | 17:53 |

OK, ik geloof je verhaal best hoor.

henkvaningrid | 02-01-13 | 17:54

@henkvaningrid | 02-01-13 | 17:51 |

Dominee dan. Ik kan priester/pastoor/dominee niet goed uit elkaar houden. Is voor mij ook geen prioriteit. Duizend maal excuses.

Dat je het verhaal niet gelooft, ik vind het prima, maar zo is het echt gegaan.

Ruys de Beerenbrouck | 02-01-13 | 17:53

Nou, ik vind het maar niets dat D66 Nederland wil 'vrijmaken' van oeroude beschaafde regels. Want wat krijgen we er voor terug? Moslimregels? Kapitalisten regels? Bezint eer ge bezint, zou ik zeggen.
Want wat we terugkrijgen als D66 zijn zin krijgt weten we niet, maar of het beter is?
Ik vind Joël Voordewind een sympathiek overkomend mens. Dát is tenminste nog een beetje een écht Christen, dat kun je van dat nare CDA-gifgroen niet zeggen.

AntiSoof | 02-01-13 | 17:53

@Ruys de Beerenbrouck | 02-01-13 | 17:49 |

Vergat ik nog te zeggen: bij die laatste brief zat uiteraard een blanco accept-giro. "Om ons belangrijke werk te steunen."

...

Ruys de Beerenbrouck | 02-01-13 | 17:52

@Ruys de Beerenbrouck | 02-01-13 | 17:49 |

Ik geloof niets van wat u daar schrijft, tenminste... Als u als gereformeerd staat ingeschreven, zal u toch geen bericht krijgen over de PRIESTER van die gemeente...?

henkvaningrid | 02-01-13 | 17:51

@Greed=Good | 02-01-13 | 17:41 |

Religies zijn als 'Hotel California': "You can check in any time you like, but you can never leave."
(met de prachtige ironie dat gristenen het vanwege de tekst een 'duivels' nummer vinden)

Ik ben gereformeerd gedoopt. Toen ik het huis uit ging om te studeren, kreeg ik ineens post van de grefo-gemeente in mijn nieuwe gemeente. Er achteraan gegaan: hoe weten jullie dit? En hoe kom ik van jullie af?
Ik moest een brief schrijven met het uitdrukkelijke verzoek om me uit te schrijven uit de kerk. Wat kreeg ik terug? Een brief waarin men *letterlijk* stelde dat ik "nog niet uitgeschreven zou worden omdat ik er nog eens goed over na moest denken". Pas als ik na twee weken "nadenken" nog steeds vond dat ik de kerk wilde verlaten, moest ik wéér een brief schrijven. Geen grap!

Ik heb een uitschrijfbevestiging gekregen, uiteindelijk. Maar lo and behold, toen ik enkele jaren later weer verhuisde, was zowat mijn eerste post op mijn nieuwe adres: "OH HAI grefo! Welkom in deze stad! Kerk staat hierrr, priester woont daarrrr, gespreksgroepen hierrrr."
En dus sta ik waarschijnlijk nog steeds in het bestand.

True story. Ik wens je alle succes.

Ruys de Beerenbrouck | 02-01-13 | 17:49

@Biblebeltbewoner | 02-01-13 | 17:46 |
Die kerkklokken is toch ook onzin? Je weet toch dat het om 10 uur 's-ochtends is?

Borrelende Boris | 02-01-13 | 17:48

Eens met @ eenKAA.
Ben nu echter wel benieuwd wie er (naast de nodige overheidsinstanties) nog meer uit de ruif mag plukken.

Wa jij wil... | 02-01-13 | 17:48

eenKAA | 02-01-13 | 17:36 |

Omdat de kerkgenootschappen waarBIJ ze INGESCHREVEN staan dat maar lekker zelf moeten bijhouden. Waarom moet in godsnaam (pun intended) de gemeente noteren waar de INGESCHREVENEN van een kerkgenootschap allemaal heen verhuizen?

Red mij niet | 02-01-13 | 17:47

Ik als gristen vind het opmerkelijk dat de Gristenunie hier boos om wordt. Ik snap best dat men niet zit te wachten op een brief/belletje/mensen aan de deur met de boodschap: 'gelooft u al?'

Als mensen naar de kerk zouden willen komen ze zondags wel op de kerkklokken af, totaal geen persoonsgegevens voor nodig.

Biblebeltbewoner | 02-01-13 | 17:46

henkvaningrid | 02-01-13 | 17:42 |
Nadat ik de pastoor van 3 hoog op de snelste manier naar de begane grond heb geholpen, ben ik geroyeerd. Gaat sneller dan uitschrijven.

Watapatja | 02-01-13 | 17:46

Toevallig vandaag een brief van de kerk op de mat gevallen...

Humpf | 02-01-13 | 17:45

Watapatja | 02-01-13 | 17:43 |

Van harte!

henkvaningrid | 02-01-13 | 17:44

henkvaningrid | 02-01-13 | 17:40 |
Ik ben net een kat, heb 9 levens.

Watapatja | 02-01-13 | 17:43

@eenKAA
Als kerken het mogen, waarom zou dan bijvoorbeeld de Telegraaf geen inzage mogen hebben, zodat ze oma haar krant kunnen nabezorgen in het verzorgingstehuis?

Borrelende Boris | 02-01-13 | 17:43

@Watapatja | 02-01-13 | 17:41 |
Bent u ingeschreven dan? En wanneer heeft u zich laten uitschrijven?

henkvaningrid | 02-01-13 | 17:42

@eenKAA | 02-01-13 | 17:36
Kunnen bejaarden in jouw wereld niet zelf vertellen welk geloof ze aanhangen? Je doet alsof die mensen zwakzinnig zijn.

rara | 02-01-13 | 17:42

eenKAA | 02-01-13 | 17:36 |
Omdat die relisektes uitschrijven onmogelijk maken.

Watapatja | 02-01-13 | 17:41

@Watapatja | 02-01-13 | 17:39 |
Alles boven de 2000 zal waarschijnlijk openstaande verkeersboetes zijn, niet jaar van overlijden.

Borrelende Boris | 02-01-13 | 17:41

de Bree | 02-01-13 | 17:24 |
Hoe kun je zorgen dat die informatie verdwijnt, of in elk geval onjuist is?

En weet iemand hoe je je kunt uitschrijven bij protestante sektes? Als zoon van een katholieke vader en hervormde moeder heb ik het nodige te stellen met beide kerken.

Greed=Good | 02-01-13 | 17:41

@Watapatja | 02-01-13 | 17:39 |
Huh? U toch al in 2009? (En ik ben van 1975-2004...)

henkvaningrid | 02-01-13 | 17:40

Wil niet vooruit lopen op het volgende topic maar die Rechters doen lekker waar ze zin in hebben met dat snel recht. OM eist zwaarder dan de rechter wil veroordelen.
Zou het niet eens tijd worden voor nieuwe rechters in Nederland.

Veel Vaak | 02-01-13 | 17:40

Borrelende Boris | 02-01-13 | 17:35 |
Hoe kan jij nou nog reaguren, je bent in 2010 al overleden.

Watapatja | 02-01-13 | 17:39

Hear hear, @ eenKAA | 02-01-13 | 17:36 | !

henkvaningrid | 02-01-13 | 17:38

@Ruys de Beerenbrouck | 02-01-13 | 17:33 |

"Christenen pesten? De christelijke partijen doen al sinds mensenheugenis (en - lol - dat is langer dan 5000 jaar) aan atheïsten pesten."

5000 jaar? Moehahaha! Grappig dat in in deze zelfde post zegt: "de domheid van religieuzen is zo stuitend"... :-)

henkvaningrid | 02-01-13 | 17:37

en waarom mogen kerkgenootschappen GEEN verhuisbericht ontvangen van de gemeente (waar ze voor betalen) over mensen die INGESCHREVEN staan BIJ dat kerkgenootschap??

iedereen die dat niet wil... laat zich uitgeschrijven.... en mensen die niet ingeschreven zijn hebben er sowieso niets mee te maken...

puur praktisch dat bejaarden die in een verzorgingstehuis terecht komen door pastor/dominee uit de nieuwe gemeente opgezocht worden zonder dat de kinderen (die nooit meer op bezoek komen) de moeite hoeven te nemen om een verhuisbericht te sturen.. (als ze al weten waarheen)

weer een regeling waar NIEMAND last van heeft... maar kapot moet omdat D66 (en de rest van de secularisten) populair willen doen voor hun eigen achterban omdat ze nu eenmaal IETS moeten doen om ze zoet te houden.

eenKAA | 02-01-13 | 17:36

De GBA houdt zelfs de datum van overlijden bij. Ben eigenlijk wel nieuwsgierig wanneer het mijn tijd is.

Borrelende Boris | 02-01-13 | 17:35

Die gekken komen als je net verhuist bent nog steeds bedelen om "tienden", de onbeschoftheid.

Conan de Rabarber | 02-01-13 | 17:34

Kweethet | 02-01-13 | 17:27 |
Na al die flutbehandelingen ben ik toch echt niet van plan te betalen!

Watapatja | 02-01-13 | 17:34

Het is absurd om Kamerleden als Joël Voordewind te horen (radio1 vandaag). Dat D'66 christenen pest, dat er *vrijheid* van religie moet zijn door de zondagsrust in ere te houden... de domheid van religieuzen is zo stuitend. Wél pleiten voor vrijheid van religie, maar door bv. geen koopzondagen toe te staan de vrijheid van atheïsten/agnostici te beperken. Sterker: hun wil op te leggen omdat men in een sprookjesboek gelooft.

Christenen pesten? De christelijke partijen doen al sinds mensenheugenis (en - lol - dat is langer dan 5000 jaar) aan atheïsten pesten.

Ik kan er eigenlijk niet over uit dat zoveel mensen op deze wereld geloven in een sprookjesfiguur dat op wonderbaarlijke wijze de aarde heeft geschapen, een wezen dat we moeten aanbidden. Ik leef dus in zo'n wereld, zo'n wereld waar het merendeel als zombies achter een fantasiefiguur aanloopt. Alsof ik in een slechte C-film ben beland.

Techniek/technologie kunnen we als een dolle evolueren. Waarom gaan we geestelijk gezien dan helemaal niet vooruit? Gelooft nog steeds een meerderheid in sprookjes en Goden. Geestelijk leven me nog in de oertijd. Wat een droevenis.

Ruys de Beerenbrouck | 02-01-13 | 17:33

@BekiekUtMoar
Even een brief sturen met een kopie legitimatiebewijs, klaar.

Kweethet | 02-01-13 | 17:32

Politiek en religie dienen sowieso TOTAAL gescheiden te zijn.

Botte Hork | 02-01-13 | 17:30

En niet alleen de kerk, ook deurwaarders hebben vrijelijk toegang tot jouw gegevens.
Onze ouders hebben in de jaren zestig hard genoeg gevochten om zich aan de alom verstikkende macht van de kerk te ontworstelen. Daar mogen we best dankbaar voor zijn als we op Zondag lekker kunnen gaan shoppen in plaats van in de kerk te gaan zitten.

Osdorpertje | 02-01-13 | 17:29

@Greed=Good | 02-01-13 | 17:16
Dat blijkt bij mij in de gemeente nog ingewikkeld aan de balie gedaan te moeten worden...

BekiekUtMoar | 02-01-13 | 17:28

*toch maar eens spookburger worden gaat*

Botte Hork | 02-01-13 | 17:27

Watapatja schreef:
Kan iedereen aanraden gegevens af te schermen, dan pas kom je er namelijk achter aan welke bestanden je bent gekoppeld.

Zelfs de fysiotherapeut was verbaasd dat de gegevens daarna niet meer opgevraagd konden worden.
Haha, got you.

Kweethet | 02-01-13 | 17:27

Hoe maak je van een normale politieke strijd een -jihad- religieuze strijd, deel 1 uit het handboek voor de gristelijke strijder.

rara | 02-01-13 | 17:26

brutus68 | 02-01-13 | 17:11
Zoveel domheid in de 1e week van het jaar 2013 na Christus. Sinds wanneer zijn Protestanten, Gereformeerden en Nederlands Hervormden Ch/Gristenen en Rooms Katholieken dat niet meer? Het Heilig Avondmaal bestaat uit een slokje wijn (het bloed van Christus) en een stukje brood (gebroken door Christus) voor de eerst genoemden en een hostie voor de laatst genoemden. Ramadan kennen beide groepen als Vastenmaand of Vastentijd.

henkvaningrid | 02-01-13 | 17:08 inderdaad, Als van Rossum goed geluisterd had op zijn seculiere basisschool was hem nu een blamage bespaard gebleven.

Fred Janssen | 02-01-13 | 17:25

Nooit geweten dat de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA), mijn gegevens
'lekte' naar kerkelijke instanties.
Lijkt me in de basis al verboden toch?
*regering aanklagen doet*

Botte Hork | 02-01-13 | 17:24

@Ahleen | 02-01-13 | 17:23

Fout! De overheid is neutraal, niet seculier.

henkvaningrid | 02-01-13 | 17:24

Dit lijkt me een goede ontwikkeling die de secularisering van de Nederlandse overheid ten goede komt.

Ahleen | 02-01-13 | 17:23

Kan iedereen aanraden gegevens af te schermen, dan pas kom je er namelijk achter aan welke bestanden je bent gekoppeld. Frustreer de wereld van de privacy uitverkoop.

Watapatja | 02-01-13 | 17:21

Dit is gristenpesten van D66 het enige waar ze zich nog mee kunnen profileren.

websenior | 02-01-13 | 17:20

De VVD was gekaapt door de SGP in het vorige kabinet; en nu door de PVDA. Dat terzijde, wordt het echt eens tijd dat er een eind gemaakt wordt aan religieuze voorkeursrechten die je als niet gelovige niet kunt opeisen. Weg ermee; de moslims zullen er ook gebruik van maken op termijn! Heeft helemaal niks met pesten te maken.

aceofspades | 02-01-13 | 17:20

Tja, het is moeilijk te verhapstukken voor de gristenen dat hun invloed tanende is. Dat ze langzamerhand alle privileges die ze zich hebben toegeëigend zullen verliezen. Zo ook de levenslange straf van het kerkgenootschap. Want het is toch te idioot voor woorden dat een minderjarig kind lid wordt gemaakt van een vereniging die hun het leven lang mag stalken?

Ik heb nog wel een nieuw speerpuntje voor de niet-religieuzen: Een verbod op het ' zo waarlijk helpe mij god' bij de ambsteed. Ik zit namelijk helemaal niet op die god te wachten als ze hun werk doen.

Red mij niet | 02-01-13 | 17:16

Overigens ben ik heel blij met het advies. Ik heb direct geheimhouding aangevraagd.

Greed=Good | 02-01-13 | 17:16

D666 is toch alleen goed voor dronken studenten en één Europa. Of heb ik wat gemist?

Pastor Sippenhaft | 02-01-13 | 17:16

Gelukkig stam ik uit een geslacht van ongelovige honden, en ik ben niet gedoopt etc en kom dus godzijdank niet voor in kerkregisters en heb dus niet dat gelazer aan de deur.

brutus68 | 02-01-13 | 17:16

Gewoon een goed voorstel, dat het dan van de d66 komt maakt geen ene klap uit. De GBA heeft dan weer wat minder te doen = minder ambtenaren.

Lepenseur | 02-01-13 | 17:15

De eerste de beste kerkzalf die aan mijn deur komt bedelen
kan gelijk een schop onder z'n goddelijke aarsch krijgen en opdonderen.

fleischer | 02-01-13 | 17:14

Hostiehappende GristenUnie?
Lijkt mij sterk, maar wanneer zij Christus als een paap beschouwen doen zij in dat geval wel hun naam als papenvreters eer aan.

Fonnzie6 | 02-01-13 | 17:13

D66 doet een 'PVVtje' (Buhnevoorstel dat agiteert, politiek niets voorstelt maar de achterban vrolijk maakt.)

Einde van de Domheid | 02-01-13 | 17:13

Dat is één van de weinige positieve punten van dit kabinet: geen confessionele partijen.

SamKoeman | 02-01-13 | 17:13

Als we de GBA geboortegegevens dan ook niet meer aan Marokko en Turkije doorgeven zijn we klaar.

Bergverzet | 02-01-13 | 17:12

Het is musclememory. Kritiek = gekwetst gedragen. Al draag je duizend plausibele redenen aan, het heeft geen nut. En dat is ook logisch wanneer je bedenkt dat er inhoudelijk niks tegen in te brengen valt. Het enige dat rest is je dan te beroepen op gevoel, dat waar een derde geen mening over ‘mag’ hebben. Eeuwenoud trucje. Troost je met de gedachte dat men zich gekwetst mag voelen. Er verandert niks. Het is niet omdat D66 dit voorstelt ze morgen allemaal kanker hebben.

Rollins | 02-01-13 | 17:11

Als ze nou eens voorstelden dat kerken, en moskeeen belasting gingen betalen....
(Religieuze instellingen zijn vrijgesteld van belastingbetaling)

Einde van de Domheid | 02-01-13 | 17:11

@henkvaningrid | 02-01-13 | 17:08

Juist. Gristenen vreten geen hosties, scherp opgemerkt. Sterker, als ze dat doen hebben ze een probleem.

brutus68 | 02-01-13 | 17:11

Als we dan toch bezig zijn, D66, verbied dan ook de Postcodeloterij om mij ongevraagd te benaderen!

henkvaningrid | 02-01-13 | 17:11

Wat is 't toch met dat bashen van D66? Ben ik nou werkelijk de enige die voelt dat D66 de laatste partij is met een beetje fatsoenlijke standpunten?

XyberBorg | 02-01-13 | 17:10

Wat geeft de gristelijken het recht om over mijn privé informatie te beschikken?

Eindelijk een goed punt van D66, nu nog het ontkerkelijken van NL wat ze willen, doortrekken naar ontmoskeeën.

BekiekUtMoar | 02-01-13 | 17:09

'Hostie-happende CU'...

For crying out loud, Van Rossum, dat benne de katholieken, en CU is primair een protestante partij...

Volstrekte 'journalistieke' domheid, onwetendheid en gemakzucht weer...

henkvaningrid | 02-01-13 | 17:08

Natuurlijk zijn de christenen daar boos om.
Hoe moeten ze anders die jonge kindertjes vinden.

Ing. eslapen | 02-01-13 | 17:08

Jamaar, zal godje er dan niet voor zorgen dat het voorstel er niet doorkomt? Of heeftie het te druk met aids aan babies geven?

Greed=Good | 02-01-13 | 17:08

@vraagstaart | 02-01-13 | 17:04
Heb je met die First posters die letten niet op en zijn bang second poster te worden. Nu ben je beide.
Er is maar een ding erger dan dubbel posters en dat zijn dubbel posters die ook nog een sorry erachteraan posten.

Veel Vaak | 02-01-13 | 17:07

Die malloten denken dat de hele wereld om hun draait.

bennutzat | 02-01-13 | 17:06

@ vraagstaart | 02-01-13 | 17:02 | + 3 -
Uitschrijven als katteziek. Daar moet je een verdomd lange adem voor hebben heb ik gemerkt.

BeunDeHaas | 02-01-13 | 17:05

Zal godverdomme tijd worden !

Veel Vaak | 02-01-13 | 17:05

"Maar ze zijn nu dus woedend over het D66-voorstel om de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) te verbieden nog langer persoonsgegevens aan kerkelijke instanties te verstrekken."

En waarom is de CU daar dan zo boos over? Mijn gegevens moeten dus echt naar de kerk zodat zij mij kunnen benaderen? Dat kan niet buiten de GBA om?

BeunDeHaas | 02-01-13 | 17:04

Fuckverdommenogantoe. Dubbelpost. St. Joris?

vraagstaart | 02-01-13 | 17:04

-weggejorist-

vraagstaart | 02-01-13 | 17:02

Je kunt je natuurlijk ook gewoon uit laten schrijven als gristen, katteziek of booslim. Ben je van alle gezeik af.

vraagstaart | 02-01-13 | 17:02

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online Casino | Online Casino | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen