achtergrond

Geenstijl

Redactiemededeling: sociaalmedia moet socialer!

stonetablets.jpg Sociale media zijn in hoog tempo een belangrijk onderdeel van het dagelijks leven geworden. Voor veel mensen is het nieuws dat door vrienden met hen gedeeld wordt via Twitter, Facebook, Hyves of Google+ een belangrijke informatiebron. Waar vroeger nieuws gedeeld werd aan de dorpspomp of in de kroeg zijn het nu de sociale media waarmee nieuws snel en via vele netwerken kan worden verspreid. Voor een gerenommeerde titel als De Telegraaf en haar onderliggende merken, betekent dit dat wij geen monopolie meer hebben op onze distributie. We zijn voor het bezoek aan onze websites meer en meer afhankelijk van degenen die ons nieuws delen. Dat moet vooral als een kans gezien worden. Door vrienden aangeraden nieuws, wint aan relevantie en dat doet ons bezoek stijgen. Het is dan ook essentieel dat wij met De Telegraaf of met onze andere nieuwsmerken op social media actief worden. We twitteren dan ook vanuit onze merken zelf, en zijn we actief op Facebook, Hyves en vooralsnog in mindere mate op Google+. Ook moedigen we onze verslaggevers en redacteuren aan om zoveel mogelijk actief te worden op sociale media. Niet alleen om nieuws te delen, maar ook om een dialoog met onze lezers en bronnen aan te gaan. Een actieve gemeenschap van redactieleden van De Telegraaf op Twitter, maakt ons invloedrijker en relevanter. Met de toename aan tweets, facebook posts en krabbels, ontstaat behoefte aan gedragsregels waaraan redactieleden die op sociale media actief zijn, zich dienen te houden. Hoewel het gezond verstand daarbij het belangrijkste kompas is, hebben we een aantal piketpalen geslagen waarbinnen redactieleden zich op social media dienen te gedragen. De hoofdredactie De Telegraaf Amsterdam, december 2012
De Sociale Media Richtlijnen zijn ontwikkeld om de merknaam van De Telegraaf en persoonlijke merknamen van redacteuren en medewerkers te versterken. De richtlijn mag daarom niet gelezen worden als een inperking van de activiteiten. Sterker nog, we moedigen onze redactieleden juist aan om actief deel te nemen aan sociale netwerken. Maar wél binnen het kader dat redactieleden geen persoonlijke meningen geven over actuele controversiële onderwerpen: Hierbij geldt bovenal: Laat het gezond verstand het kompas zijn. ACCOUNTS Alle redactieleden van De Telegraaf en de aan haar gelieerde merken, worden aangemoedigd om er accounts op sociale netwerken op na te houden op sociaalnetwerksites als Twitter, Hyves, Facebook en Google+. Deze sites maken momenteel voor miljoenen mensen ter wereld integraal onderdeel uit van het dagelijkse leven. Zij zijn voor onze redacties een essentieel hulpmiddel geworden om nieuws te vergaren en links naar ons gepubliceerde werk te delen.Wij adviseren om één account per netwerk op na te houden, waar zowel persoonlijk als professioneel gebruik van wordt gemaakt. Redactieleden dienen zichzelf te identificeren als zijnde van De Telegraaf of een van de onderliggende merken indien zij op enigerlei wijze hun accounts voor het werk gebruiken. U hoeft De Telegraaf niet op te nemen in uw Twitter of andere gebruikersnamen, en men dient een persoonlijke afbeelding (geen Telegraaf-logo) voor de profielfoto te gebruiken. Maar u dient zich wèl in uw profiel als een medewerker van De Telegraaf of een van de onderliggende merken te identificeren. Het posten van vertrouwelijk materiaal of auteursrechtelijk beschermd materiaal van De Telegraaf is verboden. Dat betekent dus dat het niet toegestaan is om op eigen initiatief verhalen of foto’s te teasen. Dit is alleen toegestaan na overleg met de hoofdredactie. Redactieleden mogen geen politieke connecties in hun profiel opnemen en dienen geen e-mailberichten of artikelen te posten die politieke standpunten weergeven. MENINGEN Leden van de redactie onthouden zich van activiteiten en gedragingen (waaronder conflicterende belangen) die vragen of twijfels kunnen oproepen over hun professionele, journalistieke integriteit en/of de onafhankelijkheid van De Telegraaf. Dat betekent onder andere dat redactieleden moeten afzien van het posten van hun mening over controversiële publieke vraagstukken. Ook het deelnemen aan een georganiseerde actie ter ondersteuning van bepaalde doelen of bewegingen is niet toegestaan. (Zie de richtlijnen hieronder betreffende ‘leuk vinden’ en het volgen van pagina’s en groepen die gelieerd zijn aan bepaalde doelen of bewegingen.) Anderzijds staat het redactieleden vrij op sociale media commentaar te geven over zaken als sport en amusement. Echter onder een paar voorwaarden: 1. Wanneer men op iemand (en dit kan ook een (sport) team, bedrijf of beroemdheid zijn) afgeeft, stelt dit de redactieleden en De Telegraaf en of haar onderliggende titels in een slecht daglicht. Voorbeeld: Stelt u zich eens voor dat u tweet gezien wordt door iemand die het doelwit is van uw commentaar. De persoon of organisatie die u belachelijk maakt is er wellicht een waarmee een andere collega een relatie probeert te ontwikkelen als bron. 2. Wanneer u of uw redactie verslag uitbrengt over een onderwerp – of u hebt de supervisie over mensen die dat doen – heeft u de bijzondere verplichting om neutraal te zijn in uw tweets. Wanneer het maar even mogelijk is, creëer dan een link naar De Telegraaf kopij, waar we de ruimte hebben om alle invalshoeken weer te geven. PRIVACY Redactieleden dienen niet te vergeten dat meningen of persoonlijke informatie die zij publiceren over zichzelf of collega’s met de naam van De Telegraaf gelieerd kunnen/kan worden. Dat geldt zelfs wanneer redactieleden hun pagina’s slechts openstellen voor vrienden. Bij voorkeur stelt u uw privacy instellingen op Facebook en Hyves en Google+ zodanig in dat u precies weet wat u deelt en met wie. Echter, feitelijk is niets werkelijk privé op internet. Wanneer een redactielid een bericht post op een sociaal netwerk, dan is dat niet hetzelfde als iets persoonlijk becommentariëren in aanwezigheid van vrienden. Immers, het is niet moeilijk voor iemand materiaal uit vertrouwelijke pagina’s te kopiëren en dit naar een andere locatie door te sturen, waar het door een breder publiek bekeken kan worden. RETWEETING Retweets mogen, evenals tweets, niet op een dusdanige wijze geschreven worden dat het lijkt alsof u een persoonlijke mening geeft over de actuele vraagstukken. Een retweet zonder commentaar van uzelf kan makkelijk gezien worden als een teken van goedkeuring van het geen u doorgeeft. Deze ‘ongewijzigde ’ retweets dient men te vermijden. Oók zou u niet simpelweg Twitter’s “retweet” knop bij dergelijke tweets moeten aantikken. U kunt echter op een verstandige manier materiaal retweeten waarin een bepaalde mening geventileerd wordt, wanneer we duidelijk maken dat we er slechts verslag van uitbrengen, ongeveer zoals wij het zouden citeren in een verhaal. Introducerende woorden, dubbele punten en aanhalingstekens helpen ons het onderscheid te maken. Deze waarschuwingen zijn óók van toepassing, als u op uw Twitterprofiel zegt dat retweets geen steunbetuiging zijn VRIENDEN MAKEN/VOLGEN Het is aanvaardbaar om vriendschapsverzoeken voor Facebook te doen uitgaan en te aanvaarden naar/ van bronnen, indien dat noodzakelijk is voor redenen van verslaggeving. Echter het ‘vrienden maken’ met en het ‘leuk vinden’ van politieke kandidaten kan onder personen die niet vertrouwd zijn met het protocol van sociale netwerken de perceptie creëren dat De Telegraaf redactieleden voorstanders zijn. Daarom dienen redactieleden ‘vrienden maken’ en ‘leuk vinden’ te vermijden, tenzij zij daarvoor een belangrijke reden hebben in het kader van hun verslaggeving. Wanneer wij ‘vrienden maken’ of ‘leuk vinden’, dienen wij interactie met personen met nieuwswaarde op hun publieke pagina’s te vermijden – zoals het becommentariëren van de berichten en/of artikelen die zij gepost hebben. Indien het voor verslaggevers noodzakelijk is om vriendschap te sluiten met een persoon met nieuwswaarde die gebruik maakt van een persoonlijk profiel op Facebook, dienen zij de toegang die die persoon tot hun eigen persoonlijke informatie heeft te beperken, door gebruikmaking van de lijsten van Facebook en van privacyinstellingen. Om op de hoogte te blijven van de tweets van de personen met nieuwswaarde, bevelen wij het gebruik van een Twitterlijst aan die het u mogelijk maakt botsing te ontvangen zonder dat u zich aansluit bij de officiële lijst van volgers van de persoon. Eens te meer, het probleem is hier dat mensen die Twitter niet volledig begrijpen, mogelijk het beeld zullen vormen dat wij aanhanger zijn van die persoon. Deze richtlijnen zijn mede gebaseerd op de richtlijnen van AP (pdf). -Naschrift: welke ontzettende OEN heeft dit geschreven?-

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.