achtergrond

Geenstijl

Stichting Thuiskopie is op jacht

Ook deze negert heeft vast geen heffing afgedragenOpgepast voor de Stichting de Thuiskopie. Deze 'Breiners' zijn namelijk op zoek naar uw geld! Iedereen die een stapeltje lege dvd's op internet te koop aan biedt, kan dreigmail van ze verwachten met het verzoek om te dokken of bonnetjes te overleggen. Hoe dat kan? Deze stichting int de kopieerbijdrage voor de 'lege media' zoals brandbare dvd's, cd-roms en cassettebandjes. Zo is de bijdrage voor een lege cd-rom 0,14 euri en voor een dvd-r/rw 1 euri. Wie zijn schijven in Nederland koopt, van uit een failliete bedrijfsboedel of gewoon uit de winkel, heeft de bijdrage automatisch via de importeur betaald. Maar voor het gemak gaat de stichting er van uit dat iedereen die zijn waren te koop aan biedt, zelf een importlijntje met China heeft. En u moet maar bewijzen dat het niet zo is. Haalt u uw advertentie niet weg, dan kan er wel eens aangifte gedaan worden, zo zegt deze particuliere vereniging. Leuk als je dvd-r/rw's van Sint hebt gekregen terwijl je dvd+r/rw's vroeg... Er is niets illegaals aan lege dvd's, en ten onrechte keert deze stichting de bewijslast om, wel zo makkelijk... Check hieronder een mailtje dat we kregen van iemand die 100 lege dvd's aanbood.


Geachte heer of mevrouw,

Wij hebben begrepen dat u blanco beeld- en geluidsdragers op marktplaats.nl aanbiedt. Voor deze blanco dragers dient bij import en/of fabricage de Thuiskopievergoeding afgedragen te worden. Graag willen wij u informeren op het volgende:

Stichting de Thuiskopie Stichting De Thuiskopie is in 1991 door het Ministerie van Justitie aangewezen om als eigenrecht organisatie te zorgen voor het innen van de Thuiskopievergoedingen in Nederland op blanco beeld- en geluidsdragers.

De Thuiskopievergoeding Iedereen mag volgens de Auteurswet van 1912, zonder voorafgaande toestemming van de maker van een werk, een kopie maken voor eigen studie of gebruik mits de kopie door de gebruiker zelf vervaardigd is. Daar staat echter wel een vergoeding tegenover: de Thuiskopievergoeding. Die heffing komt ten goede aan componisten, tekstdichters, scenarioschrijvers, fotografen, uitvoerende kunstenaars, film- en platenproducenten kortom de rechthebbenden.

De Tarieven Onlangs heeft de Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding (SONT) de tarieven voor blanco dragers opnieuw vastgesteld. De SONT is in 1991 opgericht door vertegenwoordigers van de blanco media industrie (Stichting Overlegorgaan Blanco Informatiedragers:STOBI) en de Stichting de Thuiskopie.

Per 1 juli 2003 gelden de volgende tarieven voor de Thuiskopievergoeding in Nederland:

audio analoge blanco band € 0,23 per uur; video analoge blanco band € 0,33 per uur; digitale blanco minidisc € 0,32 per uur; digitale blanco audio cd-r/rw € 0,52 bij een speelduur van 74 minuten(circa €0,42 per uur);

digitale blanco data cd-r/rw € 0,14 per drager/schijfje. dvd-r/rw € 1,00 per 4,7 gigabyte* dvd+r/rw € 0,50 per 4,7 gigabyte*

*Voor blanco dvd's van het type –r/rw resp. +r/rw met een kleinere/grotere opslagcapaciteit dan 4,7 gigabyte geldt een proportionele vergoeding.

De Opgaveplicht De importeur of fabrikant dient volgens de Auteurswet artikel 16c direct bij de invoer of onmiddellijk na voltooiing van de productie, opgave te doen aan de Stichting de Thuiskopie van de ingevoerde of geproduceerde blanco beeld- of geluidsdragers. Verzuim van deze opgaveplicht door de importeur of de fabrikant levert op een overtreding van de Auteurswet alsook het plegen van een strafbaar feit waartegen Stichting de Thuiskopie aangifte bij Justitie kan doen.

De Vergoeding De Stichting stelt op basis van de opgave van de importeur of fabrikant het wettelijk verschuldigde vergoedingsbedrag vast. Dit bedrag dient vervolgens ter naleving van de relevante bepalingen in de auteurs- en strafwetgeving tijdig voldaan te worden.

De Sancties Indien verzuimd wordt de wettelijk verplichte Thuiskopievergoeding af te dragen is een onderneming en/of haar bestuur in persoon in overtreding van de Auteurswet en/of maakt zij zich schuldig aan het plegen van een strafbaar feit. Hier kunnen diverse sancties uit voortvloeien. Onder meer kan Stichting de Thuiskopie besluiten over te gaan tot het doen van aangifte bij Justitie.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw opgave bij eventuele import en/of fabricage aangaande de bovengenoemde blanco dragers graag tegemoet. Mocht u "lokaal" inclusief heffing verkopen, dan zullen er geen sancties volgen. Mocht het zo zijn dat u exclusief heffing verkoopt, dan vragen wij uw advertentie te verwijderen, anders er een aanvraag voor verwijdering naar marktplaats.nl aangevraagd wordt. Voor meer informatie, onder meer over de wijze van aanlevering van uw gegevens, kunt u contact opnemen met Stichting de Thuiskopie op telefoonnummer 023-7997811.

Met vriendelijke groet, Stichting De Thuiskopie www.thuiskopie.nl

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.