Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Chaos is goed, chaos werkt, chaos loutert

bassiehofpica.jpegBas Heijne schreef gisteren in NRC Handelsblad dat we in chaos vervallen. Naast een economische bevindt het koninkrijk zich ook in een politieke crisis, aldus Heijne. Voorwaar een rake constatering. Maar het aardige van de vaderlandse democratie is dat deze de afgelopen jaren zelfreinigend is gebleken. Neem de opkomst van de LPF die in de aanloop van de verkiezingen van 2002 leidde tot een ongekende polarisatie. Stelde minister-president Rutte gisteren tijdens het VVD-congres dat 12 september een keuze is tussen Rutte of Moskou, tien jaar terug ging het tussen de Hollandse Haider/Mussolini/Le Pen versus Ad Melkert en De Beschaving. De kiezer bleek nadien weinig trouw, de LPF ging in 2003 van 26 zetels naar acht om in 2006 te verdwijnen in de annalen van de parlementaire geschiedenis. Een lot dat ook Rita Verdonk trof en Hero Brinkman wacht. Jan Marijnissen sleepte in 2006 echter 25 zetels binnen, Geert Wilders negen. Nadat de PvdA het kabinet liet vallen in 2010 belandden we in de huidige - inmiddels weer demissionaire - situatie. Partijen winnen en verliezen (het al 45 jaar electoraal jojoënde D66 voorop), komen op en verdwijnen. Een bestemming die wellicht ook een inmiddels virtueel gehalveerd GroenLinks wacht. Het lijkt erop dat de partij slecht kan overleven zonder krachtige persoonlijkheden als Paul Rosenmöller of Femke Halsema. “Uiteindelijk zal het land even onregeerbaar blijken als twee jaar geleden,” schrijft Heijne. Dat valt te bezien. Was vroeger alles beter? Nou nee, tussen de bevrijding en 1967 – het aantreden van het kabinet De Jong dat als eerste een volle rit wist uit te zitten - lazerden op reguliere basis kabinetten met donderend geraas om. Maar ook de dominoënde kabinetten Balkenende hebben niet tot anarchie geleid. Heijne schrijft: “Het probleem is dat, met de huidige versnippering van het politieke landschap, iedereen zich scherp wil profileren bij zijn specifieke achterban, waardoor coalitievorming steeds lastiger wordt. Samenwerken betekent dan alleen nog maar het sluiten van compromissen – in de ogen van de opgegeilde kiezer een vorm van verraad.” Politiek is niet voor bange mensen. Zowel Wouter Bos’ PvdA als Geert Wilders’ PVV (indirect, maar toch) lieten de afgelopen jaren uit angst een kabinet vallen. Den Haag snapt nu dat het tijd is voor verandering. Belangrijker, die ‘opgegeilde kiezer’ van Heijne begrijpt dat ook. Chaos is goed, chaos werkt, chaos loutert. De natie heeft de LPF en het gedoogvehikel overleefd, nu naderen de economische en Europese crises hun hoogtepunt. Laat Nederland nou net op zijn best zijn wanneer het water aan de mond staat. Concordia res parvae crescunt, luctor et emergo, je maintiendrai, gebogen maar niet gebroken, laat de leeuw niet in zijn hempie staan en één natie onder Oranje voor vorstin en vaderland: het wordt alleen maar beter na 12 september. Weg met de zwartkijkers, want alle partijen hebben het beste voor met het land. Hup Nederland, hup democratie.

Reaguursels

Inloggen

Maximaal 6 partijen in de tweede kamer. Je hebt dan maximaal 2 of 3 partijen nodig voor een coalitie.

Ben je een sukkel die op een kleine one-issue partij stemt (pvdd, pp of 50+) dan is je stem gewoon verloren.

Om niet buiten de boot te vallen zal D'66 fuseren met GL, CDA met CU waardoor een clustering van partijen plaats vindt en de one-issue partijen vanzelf een zachte dood sterven.

p3xxx | 27-08-12 | 19:25

@Slomo | 26-08-12 | 14:30
Dat laatste kan ik u zeker aanbevelen, maar "schiet" wel op, want het kost een jaar voor je je eerste (1) wapen mag aanschaffen. Daarna max 5 wapens, maar wel een vrijwel onbeperkte hoeveelheid munitie, min of meer afhankelijk van de schietdiscipline.

Toine Tussenbeen | 26-08-12 | 19:58

Finn | 26-08-12 | 16:06

Elke tegel die je plaatst is raak! respect en bravo!

ecologiste | 26-08-12 | 18:22

@Stormageddon | 26-08-12 | 11:51
Hitler was wel degelijk voor 1 ding bang: het communisme.

En dat zouden wij ook moeten zijn.

FreeElectron | 26-08-12 | 18:12

Nederland zucht onder een aantal elitaire partijen die door gewenning van de kiezer en binnen gehaald vreemd electoraat hun zetels hoog kunnen houden.Waardoor ze in arrogantie vervallend, kunnen beslissen om een cordon sanitair aan te brengen aan elke partij die hen in hun voortbestaan bestrijd, of erger hun werkwijze teniet wil doen.
Dat is geen democratie.

deraderendraaien | 26-08-12 | 18:01

@Finn | 26-08-12 | 14:15


Je hebt uiteraard een aantal valide punten maar daar was het mij niet om te doen;)

pius | 26-08-12 | 17:43

En wat als de koper-staking in de economie,gevolgd wordt door een kiezer-staking in de politiek ? Beide zullen immers succesvol blijken . Leeg is immers PRACHTIG,want van daar uit kan je weer met een schone lei beginnen. Ik raad de lezers met klem aan "De shock doctrine" van Naomi Klein te lezen,zodat ze iets gaan begrijpen van deze tijd en de achtergronden van de crisis in ALLES. Dat alles zal voorspelbaar blijken als Milton Friedman, Maynard Keynes en Jeffrey Sachs de revue passeren in het boek.Kortom : "Grote tijden" zijn weer aan gebroken.

Dolphi | 26-08-12 | 17:28

@harry pikkel Met je eens allemaal theater voor de buhne, dat hele links/rechts gedoe. Hoe anders zou een CDA dan weer met links, dan weer met rechts in een kabinet kunnen zitten?

Dat er veel burgers afhankelijk zijn van de overheid via directe en indirecte geldstromen valt niet te ontkennen. Zoang het tot 1 van de kerntaken van de overheid behoort is daar verder ook geen enkel probleem mee en 1 van de weinige sociale verwovenheden die ons land nog kent.

Maar hier is ook van alles mis mee, van oneigenlijk gebruik, grote overheidsafdelingen die alleen al met loeizware personeelskosten de verschillendepotjes afromen, grote paleizen van gemeentehuizen en noem maar op.

De overheid zou geen gelden moeten willen verdelen die niet bij daadwerkelijk hulpbehoevenden terecht koomen, valt onder armoedebestrijding and that's it. Geen inkomens- grond- en levensstijl politiek en social engineering.

Finn | 26-08-12 | 16:06

Finn | 26-08-12 | 15:41 |
Daar kan je nog aan toevoegen: links/rechts denken leidt alleen maar af en die overdreven hetze tegen de PVV ook. Verdeel en heers terwijl alle ballen inderdaad op de slecht functionerende overheid moeten worden gericht, om in jouw beeldspraak te blijven.

Punt is wel dat ik je tweedeling overheid/burgers een beetje kunstmatig vind. Veel burgers zijn afhankelijk van de overheid via directe of indirecte geldstromen of zien niet waar het probleem ligt (hoi Bas). Je zou net zo goed kunnen stellen dat je de boel van onderaf moet opbouwen, dan heeft de overheid in zijn huidige vorm ook geen mandaat meer.

harry pikkel | 26-08-12 | 15:52

Verder veroorzaakt de hetze tegen moslims het wij/zij gevoel in de samenleving en leidt het af van waar het eigenlijk om zou moeten gaan: Deskundig openbaar bestuur vorm te geven. Deze hetze draagt ertoe mij om de oorlogen in het midden oosten te legitimeren. In plaats dat wij onze overheid verantwoordelijk houden voor wat zij in onze naam besluiten geven we de schuld aan een minderheid die er op bestuurlijk gebied part noch deel aan heeft.
Dat is geen verantwoordelijkheid nemen danwel dragen, dat is verdeeldheid zaaien en de aandacht van het eigen falen afwentelen. Immigratie minimaliseren prima, maar van een storm in een glas water een orkaan maken is blijkbaar ook een vak.

Finn | 26-08-12 | 15:41

Als de verliezen van de bank op de burger worden afgewenteld en diezelfde burger tevens moet opdraaien voor de sociale ellende van honderduizenden onder water staande individuen die nota bene met overheids regelgeving door de financiele adviseurs, overheden en makelaars in het pak genaaid zijn, en daarbij ook nog lokale overheden zichzelf verrijkt hebben met grond speculatie, dan is het overduidelijk dat er oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van de publieke portemonnee door de voor de crisis verantwoordelijke belanghebbenden. Niemand is zogenaamd aansprakelijk. Niemand is zogenaamd verantwoordelijk, de burger moet bloeden en het zou verder geen politieke consequenties moeten hebben, want na 12 september wordt alles beter.

Het openbaar bestuur wordt er niet op afgerekend. De overheid wordt er niet kleiner op. De overheidsschulden blijven verder groeien. Het openbaar bestuur blijft buiten schot en voert de regelgeving uit die tot doel hebben de vrijheid en financiele armslag van de burger te minimaliseren en haar te laten opdraaien voor de rekening van haar eigen jarenlange geld over de balk gooien want 'alle besluiten zijn democratisch tot stand gekomen'. Yeah right.

Ik zou willen dat ik enig idee had hoe een land uit zulk een impasse kan geraken anders dan een grote schoonmaak bij de overheid en het openbaar bestuur zelf. Er moet volgens mij verjonging plaatsvinden, oude garde eruit en nieuwe jonge mensen met ideeen en slagvaardigheid erin. Afstoten van zaken die niet tot de kerntaken van de overheid behoren. Ophouden met dat gezeik over moslims, zij die er nu zijn, daar zullen we het mee moeten doen en het beste van zien te maken.

Inzien dat het publieke klimaat een gevolg is van politieke besluitvorming. Wil je het publieke klimaat verbeteren, zul je met politieke besluitvorming moeten komen die dat doel onsteunen, niet met regelgeving waardoor een meerderheid van de bevolking zich tegen de politiek zelf aan het richten is, dat is het ondermijnen van de cohesie in de samenleving. De burger is hier zelf slechts lijdend voorwerp van, niet richtinggevend.

Finn | 26-08-12 | 15:32

@LibertasSimplex | 26-08-12 | 14:35
Je kan het er gewoon op aan laten komen en blijven hopen dat het beter wordt. Misschien valt het allemaal wel mee. Misschien zijn Rutte en Roemer veel slimmer dan wij nu denken. Maar ik kan een beetje rekenen en ik zie de komende 20 jaar een hoop armoe en ellende ontstaan. Dan kan je maar beter geen slaaf zijn van de bank.

Slomo | 26-08-12 | 15:04

Paternotte is voor mij het perpetuele levende bewijs dat een bovengemiddeld vocabulair geen garantie biedt voor denkvermogen of verbale raffinesse. Hij doet mij denken aan een met de hakken over de sloot afgestudeerd ingenieur met ondermaats technisch inzicht.

WirMachenMusik | 26-08-12 | 14:58

Goed van Bassie dat hij een link naar de column van Bas Heijne heeft geplaatst.
Hebben we nog iets zinnigs te lezen op deze herfstachtige dag des Heeren.

La Vie En Rose | 26-08-12 | 14:53

@zeg maar jansen | 26-08-12 | 12:05
'En wat de LPF groot maakte was de unieke situatie dat er een dooie op de kieslijsten stond.'

Nope. Een paar maanden voor de verkiezingen was Leefbaar Rotterdam met Fortuyn in Rotterdam al de grootste partij geworden, zo uit het niets.
Vóór de moord op Fortuyn zag het er al naar uit dat de LPF ook bij de Tweede Kamerverkiezingen een enorme zetelwinst zou gaan behalen en weleens de grootste partij zou kunnen gaan worden.

Wat idd uniek was dat na de moord toch nog 1.614.801 mensen op de LPF stemden. De overigen die dat van plan waren hebben toen maar op het CDA gestemd omdat Bakellende zich nooit negatief over Fortuyn had uitgelaten en samenwerking niet uitsloot. Zelfs PvdAers hebben toentertijd strategisch op het CDA gestemd om er voor te zorgen dat dat de LPF niet de grootste partij kon worden.

Dat mensen op Fortuyn stemden uit protest tegen het zo'n 20 jaar wegkijkende, problemen ontkennende plucheplakkende establisment, klopt natuurlijk.
Dat is nu ook het geval bij Wilders/dePVV

'Want daarmee gaf men toch wel aan dat destijds de democratie al tot chaos verworden was.'

Klopt, en het is er niet beter op geworden, gezien het bij de vorige verkiezingen al bij voorbaat uitsluiten van de PVV. Op de VVD en het CDA na. (if you can beat them, join them)

Datzelfde mechanisme bij het establishment zie je nu weer. Ditmaal bedreigt de SP de macht.
Ook al wordt de SP de grootste partij, men gaat er alles aan doen om er voor te zorgen dat de SP buiten de boot gaat vallen.

La Vie En Rose | 26-08-12 | 14:45

Eén natie onder Oranje voor vorstin en vaderland...... wat bazel je dan over democratie? Even down memory lane, maar dan echt. 1813: hijack van de net door Engelsen, Pruisen en Russen van Napoleon bevrijdde Nederlanden door Duitse familie onder aanvoering van Willem, ex-vorst van Fulda. Subtiel detail: Napoleon had Willem het Duitse Fulda gegeven en ook weer afgepakt. Volgens Napoleon werd Willem te close met 'Pruisen'. Familie van zijn vrouw namelijk. Dan 1815, Napoleon nu echt opgesloten en al onder de pannen en dan maar introductie van een absoluut vorstendom in Nederland, door diezelfde Willem die notabene met Napoleon geheuld had. Ex-NSB-ers kwamen er minder makkelijk van af in 1945. Nederland is vanaf dan een dictatuur onder Willem I. 1848: onder druk van revoluties in het buitenland dan toch maar iets van een 'meepraat clubje voor belangrijke mensen met geld of grond'. Zoon Willem II scheet namelijk in zijn broek dat alles hem afgepakt zou worden. Als 'Brusselse' alleenheerser - en wannabe king van 'België' - maakt hij last-minute een 180 degree turn, waarbij hij en zijn vrienden nog even de ministeriële verantwoordelijkheid uitvonden, zodat de Oranjes het he-le-maal dik voor elkaar hebben. Wat je ook doet: een gekozen volksvertegenwoordiger is altijd de totale lul. Die mag het uitleggen waarom de onbetamelijke actie van de door God aangestelde Oranjes toch zo'n toffe actie was. Het hangt van de ballen van die vertegenwoordiger af of een Oranje er ook echt last mee krijgt. Gelukkig voor de familie hebben de Nederlandse volksvertegenwoordigers geen ballen. Er wordt wel eens een show opgevoerd in de Twee Kamer, maar die is voor de publieke tribune. Uiteindelijk doet de familie er weinig tot niets mee, maar het volk krijgt weer materiaal voor het in stand houden van zijn eigen illusie.

Dan pas in 1917: algemeen kiesrecht, voor mensen met een piemol. Mensen zonder leuter mochten vanaf dan alleen gekozen worden. 1919: ook vrouwen mogen stemmen. Democratie zoals we het nu kennen is nog geen 100 jaar oud. De Duitse Oranjes zitten er eind volgend jaar bijna zo'n 200 jaar, dankzij een stukje PR werk van hermelijnvlooien waarbij vergeleken Riefenstahl en Goebels een stelletje eerste klas prutsers zijn. Het stemmend volk vergaapt zich aan het sprookje dat er van jongs af aan via ons onderwijsstelsel ingedreund wordt. Het geloof kun je makkelijk verliezen, Oranjekoorts een stuk moeilijker. Werkelijkheid, feiten en wat dies meer zij: dat kan bij de meeste mensen na jaren gewenning niet meer in het hoofd. Het zit vol met *kuch* argumentatie als 'ik zou niet willen ruilen', 'weten jullie wel wat dit aan geld opbrengt?', 'het is zo'n mooie traditie' of - echt krachtig - 'mijn oma vind het zo mooi om naar te kijken en ze doen toch niemand kwaad'. Met die lijn van redeneren waren we nog steeds gezellig op de kermis aan het katknuppelen (mensen vinden het vermakelijk, het levert geld op en we doen het al heel lang). Het heeft allemaal niets met vrijheid, democratie en gelijkheid ongeacht afkomst te maken, maar dat maakt voor de goegemeente allemaal niet uit. Met een lid van de Oranje familie (aanspreektitel 'Koninklijke Hoogheid', want getrouwd met neef van koningin) in de parlementaire redactie van de NOS zit het de komende jaren wel snor met de kritische, neutrale en onpartijdige berichtgeving over het staatsrecht en onze democratie.....

You couldn't make this up......*even nieuw teiltje pakken*

Democratie is het jongste machtsexperiment van ons clubje moerasbewoners aan de zee en als het aan deze Duitse 'adel' had gelegen was het nog veel jonger geweest c.q. pre-coitaal geaborteerd. Tief een eind op met je Oranjes en democratie...... als die zogenaamd onpartijdige club belasting vrijgestelden ook maar iets over had voor de democratie, dan hadden ze al lang iets aan de juridische misstanden in Nederland gedaan. Dat er recht is voor iedereen en dat regels gelden voor ons allemaal. Ongeacht afkomst of verstandshuwelijk.

Echt Paternotte, ik hoop zo voor je dat het allemaal diep sarcasme is wat betreft die Oranjeverklanterij van de democratie.

Vooral die Oranjebitterpiesers die zo weer gaan roepen dat ze een jaloerse zeikerd zien die geen leven heeft en zich met meer belangrijke onderwerpen bezig zou moeten houden, alvast dit: laat mij het vermogen en eigendom van de Oranjes nou eens geen zak kunnen schelen en laat ik democratie en recht nou eens wel helemaal lekker belangrijk vinden. Van mijn part nemen ze al hun vermogen mee naar Argentinië en gaan ze er lekker van genieten in de Deutsche Kolonie aldaar. Kan democratisch pleitbezorger Jorge Z. ook gewoon gezellig meedoen in het openbaar en hoeft historicus WimLex en 'zoon van' ook niet bang te zijn dat hij het junta-lid en tevens schoonvader per ongeluk toch weer gaat verdedigen op basis van een ingezonden brief van een dictator.

Once again: You couldn't make this up.

Zo dan. Volgens mij werkt de column qua oproepen van reacties. Fijne zondag nog :-)

DeVerbazing | 26-08-12 | 14:42

@ rode peper | 26-08-12 | 14:35 | + 0 -
Als we morgen allemaal onze centjes van de bank halen is de impasse zo doorbroken.

Greetje Duisenberg | 26-08-12 | 14:41

Van een nieuwe Stunde Null kan een zuiverende werking uitgaan. Misschien dat we dan eindelijk eens écht afrekenen met het socialisme. De fout die in WOII is gemaakt, is dat men alleen het nationaal-socialisme heeft uitgeschakeld. De sociaal-democratie is daarbij vergeten.

HoogToontje | 26-08-12 | 14:40

@Slomo | 26-08-12 | 14:30
Zoiets lees ik hier vaker. Het lijkt wel te komen uit een plempgenerator.

Ik geloof dat nooit.

Zonnepanelen, tomaten en een afbetaalde hypotheek. Met een boot de wijde wereld in. Neem je de zonnepanelen en tomaten dan mee aan boord jongen? En wat vinden je vrouw en kinderen ervan?

Gister nog lekker Sterren Springen gekeken? Was leuk he, met Jody Bernal en zo.

LibertasSimplex | 26-08-12 | 14:35

@Greetje Duisenberg | 26-08-12 | 14:27,

het probleem is juist dat de financiele sector te veel gereguleerd is, zoek eens op youtube naar het debat tussen Peter Schiff en Keen

rode peper | 26-08-12 | 14:35

Pvv is next. Ook zo'n splinterpartij waar men vanaf zal stappen. Next "revolutionair" required.

Itastijl | 26-08-12 | 14:32

Finn | 26-08-12 | 14:12

Finn for president!
Iedere partijvoorzitter die dit durft te beweren zou mijn stem krijgen, maar er is niemand die het beweert.

ecologiste | 26-08-12 | 14:31

Ik ben onder de indruk van de uitstekende analyses hier. Iets wat je al lang voelt aankomen gaat nu ook echt gebeuren. Bas noemt het chaos maar ik vroeg mij 4 jaar geleden al af wat dat voor mij en mijn gezin gaat betekenen. Als voorbereiding op deze chaos heb ik mijn verliezen genomen, mijn schulden afbetaald, inclusief de hypotheek. Ik werk aan het minimaliseren van vaste lasten. Heb zonnepanelen. Kweek tomaten. Als de pleuris echt uitbreekt heb een boot klaar liggen waar ik met mijn gezin 2 maanden op kan leven en duizenden kilometers kan afleggen. Ik overweeg nog een lidmaatschap bij een schietvereniging.

Slomo | 26-08-12 | 14:30

In de volgende video schetst de econoom Steve Keen een heel realistisch scenario, om de stroperigheid en de impasse van het democratische proces - en de greep die banken hebben op overheden en burgers - effektief te doorbreken.
.
www.youtube.com/watch?v=rGkmgnprrIU&am...

Greetje Duisenberg | 26-08-12 | 14:27

Om Hero Brinkman in opkomst en neergang te vergelijken met de LPF van Pim Fortuyn of zelfs TON van Rita Verdonk getuigt om het maar zacht uit te drukken van een bedenkelijk vermogen om analogisch te redeneren.

WirMachenMusik | 26-08-12 | 14:22

WOIII is in de maak,lees de geschiedenis van europa

hunny | 26-08-12 | 14:21

@Pius Alleen inhoudelijke aanvullingen van mijn kant, geen persoonlijke kritiek, er zit veel waarheid in je betoog maar het legt de bal bij de burger en die wordt al jaren gedold, sterker nog weet niet wat balbezit is.

Finn | 26-08-12 | 14:15

In Nederland kun je niet eens kiezen wie in jou dorp of stad burgemeester mag worden. Die wordt van hogerhand benoemd. Alle bestuurlijke functies zijn aan gevestigde politieke partijen gekoppeld. We worden geregeerd door mensen die lid van een politieke partij zijn en gemiddeld tussen de 50 en 60 jaar oud zijn. Daarbij heeft deze generatie ook een numerieke meerderheid waardoor het altijd de jeugdwerkeloosheid is die het eerste stijgt. Niemand kan die 'balans' verstoren, kennis en kunde zijn geen graadmeter om benoemd te worden in bestuurlijke functies, partijlidmaatschap wel. Ik zie enkel kansen als we keihard gaan voor meer transparantie, meer publieke controle op overheidsorganen, en meer inspraak van de burger middels internet om het democratisch gehalte te verhogen. Maar de ons voorgaande generatie heeft bepaald geen hoge pet op van vernieuwende inzichten, laat staan de ballen om er iets mee te doen. Ik zal ook deze keer niet stemmen, net zoals ik in mijn volwassen leven nog nooit een politieke partij heb gezien met de integriteit waarvan ik zou willen dat ze mij zouden vertegenwoordigen. Er is geen democratie, het Nederlandse politieke klimaat verschilt nauwelijks met de cultuur van supporters van bepaalde voetbalclubs die 'beter' zouden zijn als een ander. The proof is in the pudding.

Finn | 26-08-12 | 14:12

@ecologiste | 26-08-12 | 13:59
Ja, dat klopt wel, haha :-) Alleen is de afstand iets van 4x zo lang.

La Bailaora | 26-08-12 | 14:08

@ecologiste | 26-08-12 | 13:56,

het echte probleem is niet de overheid maar het systeem van fiatgeld. Zonder een fiatgeldsysteem kan de overheid niet steeds maar meer en meer uitgeven zonder of de belasting te verhogen of heel veel te lenen in de vrije markt.

rode peper | 26-08-12 | 14:06

@Parel van het Zuiden | 26-08-12 | 13:51
Ik heb jaren in Nederland gewoond en gewerkt, en de laatste paar jaar in Madrid.

Ik kan je echt vertellen dat de filedruk in Nederland vele malen hoger is, maar dan ook echt een verschil tussen dag en nacht. Ik moest in Madrid van de ene kant van de stad naar de andere voor het werk. Meestal in de spits wel even iets vertraging, maar het mocht geen naam hebben.

Terwijl ik in Nederland echt uren vast kon staan. Een drama. Dan was er weer een ongelukje gebeurd en je was weer een uur later op het werk. In Madrid is dat nooit, maar dan ook nooit, gebeurd. Bij de aansluiting naar de snelweg naar La Coruña stond het wel eens vast, en dan zou ik een kwartier vertraging kunnen oplopen (wat erg in verhouding met Nederland (kuch), maar dat zag ik meestal en dan had ik gewoon een alternatieve route, die 2-3 km langer was, maar zonder centje pijn me naar m'n werk bracht.

In Nederland bestaan niet eens alternatieve routes. Stond je stil op de A2 of A4? Nou dan was het alternatief bv. langs de vecht. Da's geen echt alternatief, of wel? En nee, niet alleen in Amsterdam hoor, Utrecht was net zo huilen met de pet op, of richting werkendam bij Gorkum, kon hartstikke vast staan daar. Of bij Den Haag, of Leiden. Ach, hou maar op, als ik er weer aan denk ben ik blij dat ik er niet meer in hoef te staan.

La Bailaora | 26-08-12 | 14:05

rara | 26-08-12 | 11:13 | + 11

Huh? Een Mandelbrotje is helemaal geen chaos, maar de grafische weergave van een eenvoudige wiskundige functie. Wel een mooie illustratie van het mooie van de wiskunde, maar dat terzijde.

Arhedis-Varkenjaab | 26-08-12 | 14:04

@ Parel van het Zuiden | 26-08-12 | 13:41

Het Franse wegennet is prima, en de tolwegen zijn zelfs top. Ja, de binnenweggetjes in de Dordogne is een ander verhaal, maar daar woont dan ook geen hond. In de bewoonde wereld is het Franse wegennet zeker niet minder dan in Nederland.

HoogToontje | 26-08-12 | 14:03

Geen paniek... het CDA zal ongetwijfeld met 0 stemmen en 0 zetels ons land gewoon weer gaan regeren en verder richting de spruitjeslucht van de jaren vijftig brengen.

Roofje | 26-08-12 | 14:02

@Finn | 26-08-12 | 13:47

Ik heb het niet over de overheid maaar over de rol van de burger in onze samenleving. En Belasting betalen is geen betrokkenheid maar een opgelegde verplichting met grote gevolgen als je er niet aan voldoet.

Ik belicht het perspectief dus van de kant van de samenleving en de verantwoordelijkheid van de burger daarin.

Het feit dat jij daar gelijk op gaat schieten betekent dat je of niet goed gelezen hebt of niet begrijpt wat ik beoog. Verder vind ik je stuk nogal tegenstrijdig maar heb ik in alle eerlijkheid weinig zin om er diep op in te gaan verder. Niets persoonlijks overigens.

Dank voor je reply dus en een fijne voortzetting verder.

pius | 26-08-12 | 14:02

@Feynman | 26-08-12 | 11:35
"Zozo, ik kan echt aan het werk hier. Wat een brij aan feitelijk onjuiste informatie aangevuld met zwaar dwalende analyses."

Zo mee eens! En dat van een politiek journalist. Wist na het lezen van het topic gewoon niet waar ik moest beginnen. Gelukkig was je me voor.

Verder weer + heel veel voor je analyse!

La Vie En Rose | 26-08-12 | 14:01

La Bailaora | 26-08-12 | 13:51

De afstand Bilbao - Madrid is ongeveer hetzelfde als Amsterdam - Utrecht - Rotterdam - Den Haag in tijd...

ecologiste | 26-08-12 | 13:59

Finn | 26-08-12 | 13:47

Pius benoemt zijn waarneming en ik kan daar in meegaan. U analyseert dieper en laat zien waar het werkelijke probleem zit: de overheid.
Die moet inderdaad kleiner en zich alleen met de kerntaken bemoeien die ongeveer benoemt. De PvdA en het CDA zijn veel te ver gegaan in hun zucht naar macht en de overheid wordt op de strategische punten bestuurd door personen uit de gelederen van deze twee partijen aangevuld met wat VVD-ers, D66-ers en GL-sen. Roemer lonkt nu ook en wil net als die anderen ook zijn vriendjes laten meedelen wat ik je brom. Hij is veel te vriendelijk. De enige die wel wat durft te zeggen is Greet. Ik denk dat hij deels gelijk heeft en ik hoop vurig dat de gevestigde partijen iets van zullen aantrekken omdat de PVV zelf niet in staat is te regeren zonder grote brokken te maken. Maar ik denk dat de Kunduz-coalitie straks gewoon verder zal gaan en de werkelijke problemen zal blijven negeren totdat ooit wellicht inderdaad het water aan de lippen van de machthebbers zelf komt. Maar dan zijn velen hier reeds verzopen.

ecologiste | 26-08-12 | 13:56

@La Bailaora | 26-08-12 | 13:47 |

Over het hele land genomen kun je overal makkelijk, snel, en veilig komen. Files zijn klote maar de vertraging in Nederland is relatief klein. Amsterdam daargelaten, maar Amsterdam weet wel vaker de negatieve koppositie in Nederland te claimen...

Parel van het Zuiden | 26-08-12 | 13:51

@Leaque of Morons | 26-08-12 | 13:44
Het is maar wat je kwaliteit noemt. Het is in Spanje voor zo'n groot land gewoon prima. Het heeft hele grote afstanden en een veel bergachtige gebieden. Dat is vrij problematisch om in die gebieden een goed wegennet aan te leggen, maar zelfs dat is pico bello, ga eens in een berggebied kijken als het Baskenland.

Hier een voorbeeld van een gewone weg (geen snelweg!!!) in het Baskenland op een niet drukke weg in een bergachtig gebied:
goo.gl/maps/u8IJw

Nou, daar kan Nederland nog wat van leren. Ik denk dat je een hele tijd niet meer in Spanje bent geweest zo te lezen.

La Bailaora | 26-08-12 | 13:51

@La Bailaora | 26-08-12 | 13:42 |

Spanje betwist ik ook niet. Zie tegeltje 13:41.

*Toch knap van Paternotte dat zijn pakkende column de aandacht op de politiek zo vasthoudt*

Parel van het Zuiden | 26-08-12 | 13:49

@Pius "Het feit dat ieder aan zichzelf denk en zich nergens iets aan gelegen laat en nergens meer betrokkenheid bij voelt is het probleem."

Dit is pertinent niet waar. De belastingafdrachten zijn daar een concreet bewijs van. Het niet betrokken voelen bij anderen komt doordat de overheid problemen monopoliseert en beweert er recht aan te (kunnen) doen.

"Kijk bijvoorbeeld naar de sociale controle en de integratie. Marokkanen zijn uitstekend geïntegreerd namelijk in onze hufterige - We maken zelf wel uit wat we doen maatschappij - bijvoorbeeld als je er dieper over nadenkt. "

Ook de Sociale controle is door de overheid gemonopoliseerd, tot op de laatste cent van de uitkeringstrekker toe die met de billen bloot moet. De overheid zelf daarentegen behoudt zichzelf het recht voor non-transparant in achterkamertjes te acteren.

"Voor sociale cohesie en een werkbare maatschappij is balans tussen individuele en collectieve rechten en plichten nodig. Ook is praktische betrokkenheid bij het lot van de ander bij de buren, de buurt, de wijk etc van belang. Dat zou een hele hoop problemen schelen."

Zou ook door de samenleving zelf veel makkelijker gedragen kunnen worden als niet de overheid maar de mensen zelf zouden kunnen beslissen waar wel en waar niet betrokkenheid geboden is. Het verplicht stellen van betrokkenheid middels belastingafdracht is geen sociale cohesie genereren maar dwang om af te staan en het verdelen aan de overheid over te laten. En dan nog verbaasd zijn als dit geen betrokkeneid genereert.

"Dat is allemaal verdwenen en heeft de paradoxale consequentie dat juist de geïndividualiseerde de burger tegenwoordig voor alles naar de overheid kijkt."

De burger heeft geen keus omdat de overheid zichzelf onder dwang alle problemen en alle oplossingen naar zichzelf toetrekt om er politieke munt uit te kunnen slaan zonder tot een controleerbare oplossing te komen. De staat kent zichzelf echter geen enkele inspanningsverplichting of prestatieplicht toe, enkel wetten die haar in haar kromme beleid steunen en aansprakelijkheid daarvoor afwentelen.

"De Burger is er namelijk van mening dat de plichten van hem als individu stopt bij zijn eigen verantwoordelijkheid en zijn verantwoordelijkheid naar zijn leeromgeving en samenleving. "

De burger zou zelf veel meer sociale cohesie kunnen genereren met dezelfde fondsen die haar nu door de overheid worden afgepakt en selectief herverdeeld. De overheid zou zich niet met social engineering moeten bezighouden maar enkel een facilterende taak moeten hebben op het gebied van veiligheid, onderwijs, gezondheidszorg en armoedebestijding etc. oftwel kerntaken. Verder niet. Dus geen hypotheekrenteaftrek, geen ongelimiteerde kinderbijslag, geen kinderopvang prijsopdrijvende toeslagen, geen buitenlandse politieke oorlogen moeten voeren etc etc.

"De vinger-wijzende Homo Alcedia is almachtig tegenwoordig. De maatschappij dat is hij. Met alle gevolgen van dien."

Ja de burger, die heeft het altijd gedaan. Nooit diegenen die de facto eindvrantwoordelijk zijn voor gefaald beleid.

Die egoistische kutburgers altijd, wie denken ze wel niet dat ze zijn, toch? Hoe durven ze kritiek te hebben! Schande! Weg met de burger!

Finn | 26-08-12 | 13:47

@Parel van het Zuiden | 26-08-12 | 13:41
Dat Parijs ruk is klopt wel, maar er liggen ook meerdere ringen, het is een veel uitgebreider wegennet. Ik weet niet welke ring jij neemt als langs Parijs gaat, maar er zijn meerdere opties. De binnenste ring is meestal ruk omdat het vast staat, net als in Nederland overigens. Parijs is zo groot dat er nog wel meer bij moet, dat dan weer wel. Het is waar dat Frankrijk tov Spanje achterloopt.

Maar dat Nederland zo'n geweldig wegennet heeft is echt een fabel.

La Bailaora | 26-08-12 | 13:47

La Bailaora | 26-08-12 | 13:38
Ik heb het over het totale wegennet van ons land inclusief de woonwijken. Kwaliteit van wegen is inclusief verlichting, veiligheid, geluidswerend, bewegwijzering etc! Ken weinig landen waar dit beter is, zeker niet in Spanje(snelwegen zijn inderdaad goed)

Leaque of Morons | 26-08-12 | 13:44

@Parel van het Zuiden | 26-08-12 | 13:32
Bekijk mijn laatste linkje maar. Kom eens kijken zou ik zeggen. Echt, De Nederlandse snelwegen is 'ruk' tov Spanje, overal sta je in Nederland in de file, alleen de A2 is recent goed verbreed, maar dat is alles. De A10 in Amsterdam en ook de noordelijke ring Rotterdam, is om te huilen. Een snelweg van Rotterdam naar Den Haag met 3 strookjes. Waar hebben we het over? En dan heb ik het nog niet over de flessehals bij Leiden: 2x 2 strookjes, over de snelweg van Rotterdam-Den Haag-Amsterdam, dat is de slagader van Nederland.

En over de dekking. In Spanje kan zo goed als overal naar toe over snelwegen. De dekking is prima, en dat voor zo'n groot land.

La Bailaora | 26-08-12 | 13:42

@La Bailaora | 26-08-12 | 13:38 |

Parijs is een drama. Frankrijk is sowieso buiten Paris en een aantal tolwegen erg slecht. Moet je in andere steden zijn dan is het feest.
.
*Trillend door flashbacks typt*
.
Spanje heeft een prachtig netwerk omdat het totaal overgedimensioneerd is t.o.v. de economie. Nu nog even onderhouden de komende jaren. #Probleem

Parel van het Zuiden | 26-08-12 | 13:41

Ik denk ook dat onze zorg en onderwijs weer tot de beste ter wereld zouden kunnen behoren mits wij de complete marktwerking eruit halen. Wellicht ook handig om de kosten/ salarissen voor management / artsen eens te bekijken en te halveren. Ik denk dat er wel wat miljarden weg te halen zijn op die posten. En laten we gewoon weer sobere schoolcomplexen en ziekenhuizen bouwenzonder poespas en kunst. Steek dat geld in leraren, zusters, goede hulpmiddelen, opleidingen, etc. Binnen notime zijn we weer terug aan de top!

Leaque of Morons | 26-08-12 | 13:41

@Leaque of Morons | 26-08-12 | 13:25
Kwaliteit is niet beter dan in het buitenland, dat is wat je beweert namelijk. Dat Belgie een slecht wegendek heeft wil niet zeggen dat dat in de rest van Europa ook zo is.

Spanje bv. heeft een veel beter wegennet dan Nederland. Ga eens kijken in bv. Madrid, daar heb je 3 (en een halve) ringen: de M30, M40 en M50, die allen superruim zijn aangelegd en het asfalt is prima.

M30, binnenste ring (2x 3 stroken):
goo.gl/maps/SwMbr

M40, ring (3 stroken):
goo.gl/maps/rnRQ3

M45, een deelring (2 en 3 stroken)::
goo.gl/maps/7wQyS

M50, buitenste ring (3 stroken):
goo.gl/maps/FfyE5

Dat is dus bij 1 stad, en dan heb ik nog niet de radiale snelwegen de stad uit (richting Valencia, Barcelona, Sevilla, enz...) laten zien, want dan blijven we bezig.

Dit is maar een voorbeeld hoor, doe het eens in Parijs, daar ligt ook heel wat meer dan in Nederland.

La Bailaora | 26-08-12 | 13:38

@ Parel van het Zuiden | 26-08-12 | 13:32

De kwaliteit van het wegdek is inderdaad geweldig, maar ik zou niet willen zeggen dat de rest zo top is. Sterk overbelaste snelwegen, geen onderliggend netwerk van hoofdwegen om dit te ontlasten, ieder dorp eigen op- en afrit. Dat is in veel landen toch echt veel beter geregeld.

HoogToontje | 26-08-12 | 13:37

@necrosis | 26-08-12 | 13:32

????

Wat is er in godsnaam mis met mijn plemp dat je bang voor Joris moet zijn? Ik verwoord het uitermate netjes. Je kan het er inhoudelijk niet met meeens zijn maar je reactie is lachwekkend en er is geen enkele aanleiding toe.

En niet voor de eerste keer trouwens.

pius | 26-08-12 | 13:36

Het zijn juist de traditioneel grote partijen die in een schizofrene identiteitscrissis verkeren en daardoor de kiezer (terecht) niet meer weten te overtuigen.

Stond D66 bij haar oprichting onder van Mierlo voor meer democratie en bestuurlijke vernieuwing, nu juist voor het overhevelen van nog meer souvereiniteit naar de ondemocratische EU. Stond PvdA bij haar oprichting onder Drees nog voor de Nederlandse arbeider, sinds haar interne revolutie door het neoliberale nieuwlinks (Marcel van Dam ea), ziet geen Nederlandse arbeider zich in het sociaaldemocratisch gedachtengoed meer terug. VVD plaatste zichzelf onder Oud ideologisch meteen in de liberale traditie, Kunduz. Nuf said. CDA, onder Steenkamp christelijk, bestaat ook de laatste decenia en zeker na het gedoogvehikel slechts uit achterbakse schijnheilige huichelaars enz.

Al deze genoemde (mede-)oprichters zonder uitzondering, zouden zich omdraaien in hun graf als ze deze regenteske neoliberale -banken- ero-judassen zo bezig zouden zien. Het huidige probleem is dan ook dat er geen redelijke realistische alternatieven meer bestaan. Huidige partijen staan zelfs zo ver van de burger af dat ze zich niet eens (willen) realiseren waar deze verkiezingen over gaan en hoe ze eerst hun eigen ideologische tekortkomingen aan zouden moeten pakken.

Ven1V1d1V1c1 | 26-08-12 | 13:35

@pius | 26-08-12 | 13:25

leeromgeving moet zijn leefomgeving

pius | 26-08-12 | 13:33

Bas, ga lekker reaguren op die column en schrijf hier een column uit eigen hand.

poepkop | 26-08-12 | 13:33

@La Bailaora | 26-08-12 | 13:20 |

Dat is natuurlijk niet helemaal waar. Ik rij veel door Europa en het Nederlandse wegennet is "second to none".
.
Ik noem de dekking over het hele land, de aansluiting op internationale routes en lokaal wegennet, kwaliteit van wegdek & ombouw, straten in bebouwde kom. Ook de filevertraging is vrij beperkt als dat vergeleken wordt tussen grote steden. Daarnaast is de grootschalige herinvestering die nu plaatsvindt duidelijk merkbaar.
.
Kom weer eens op bezoek?

Parel van het Zuiden | 26-08-12 | 13:32

@pius | 26-08-12 | 13:25
Ik heb geen zin in ruzie met Joris, laat ik het er maar op houden dat ook jij oogkleppen draagt....

necrosis | 26-08-12 | 13:32

Finn | 26-08-12 | 13:21 >@League of Morons: Dat het in Nederland zo goed zou gaan is een fabeltje. De wegen zijn overbelast, de kantoren- en huizenmarkt zijn geinflatteerd, water, elektriciteit en olie duurder dan waar dan ook in de wereld, belastingdruk het hoogste, veiligheid op straat ver te zoeken als mensen bang zijn 's avonds op straat te lopen.
Nogmaals, alles wat je noemt heeft niks te maken met de kwaliteit van het product, maar de invulling ervan. Onze waterleiding water is het schoonste ter wereld, dat het duur is ligt toch echt aan de marktwerking en overheden! We hebben de minste black outs in ons stroomnetwerk ter wereld, prijs ervan ligt niet aan het netwerk maar weer aan de invulling ervan!

Leaque of Morons | 26-08-12 | 13:28

@Finn | 26-08-12 | 12:49

Het feit dat ieder aan zichzelf denk en zich nergens iets aan gelegen laat en nergens meer betrokkenheid bij voelt is het probleem.

Kijk bijvoorbeeld naar de sociale controle en de integratie. Marokkanen zijn uitstekend geïntegreerd namelijk in onze hufterige - We maken zelf wel uit wat we doen maatschappij - bijvoorbeeld als je er dieper over nadenkt.

Voor sociale cohesie en een werkbare maatschappij is balans tussen individuele en collectieve rechten en plichten nodig. Ook is praktische betrokkenheid bij het lot van de ander bij de buren, de buurt, de wijk etc van belang. Dat zou een hele hoop problemen schelen.

Dat is allemaal verdwenen en heeft de paradoxale consequentie dat juist de geïndividualiseerde de burger tegenwoordig voor alles naar de overheid kijkt. De Burger is er namelijk van mening dat de plichten van hem als individu stopt bij zijn eigen verantwoordelijkheid en zijn verantwoordelijkheid naar zijn leeromgeving en samenleving.

De vinger-wijzende Homo Alcedia is almachtig tegenwoordig. De maatschappij dat is hij.

Met alle gevolgen van dien.


pius | 26-08-12 | 13:25

La Bailaora | 26-08-12 | 13:20
Doet niks af aan de kwaliteit van de wegen lijkt mij. Eerder een beslissing van de overheden om die kwaliteits wegen niet beter te benutten of uit te breiden nietwaar! Als ik vanaf hier 10 km zuidelijker rijdt, dan is het wegdek onder mijn auto opeens een stuk slechter met al die beton, beton, beton wegen ,zonder goede wegbewijzering!

Leaque of Morons | 26-08-12 | 13:25

Leaque of Morons | 26-08-12 | 13:14

Klopt gelukkig nog steeds. Maar wordt er langzaam geen erosie merkbaar?

ecologiste | 26-08-12 | 13:24

Wat een lulverhaal.

jodidor | 26-08-12 | 13:23

"het aardige van de vaderlandse democratie is dat deze de afgelopen jaren zelfreinigend is gebleken. Neem de opkomst van de LPF die in de aanloop van de verkiezingen van 2002 leidde tot een ongekende polarisatie."

Er was een politieke moord voor nodig om de LPF te stoppen. De polarisatie is met Wilders enkel groter geworden, het bestuurlijk wanbeleid alleen maar erger.

"Chaos is goed, chaos werkt, chaos loutert. De natie heeft de LPF en het gedoogvehikel overleefd, nu naderen de economische en Europese crises hun hoogtepunt. Laat Nederland nou net op zijn best zijn wanneer het water aan de mond staat. "

De lijsttrekker heeft het niet overleefd, het democratisch gehalte van het openbaar bestuur is achteruit gegaan, en ik zou graag bewijzen zien waaruit blijkt dat Nederland op zijn zijn best zou zijn als het water aan de mond staat. Dat zou betekenen dat we moeten nastreven het water aan de mond te hebben, dat is overgiens prima gelukt maardat is niet een verdienste maar een netto verlies.

Niets wijst erop dat het het democratisch gehalte weer omhoog zou gaan. Dat het betwer wordt. Dat de overheidstekorten kleiner worden, de woningmarkt minder ziek, het openbaar bestuur meer begaan met de wensen van het volk.

"het wordt alleen maar beter na 12 september."

Geloof je het zelf?

"Weg met de zwartkijkers, want alle partijen hebben het beste voor met het land.
Hup Nederland, hup democratie."

Kritiek = Verboden, dus nog meer polarisatie, nog minder luisteren naar kritische geesten, geen gehoor geven aan de onvrede die wijdverbreid is bij een meerderheid van het volk. Nog minder democratie, en appeleren aan nationalistisch ingegeven sympathie.

@League of Morons: Dat het in Nederland zo goed zou gaan is een fabeltje. De wegen zijn overbelast, de kantoren- en huizenmarkt zijn geinflatteerd, water, elektriciteit en olie duurder dan waar dan ook in de wereld, belastingdruk het hoogste, veiligheid op straat ver te zoeken als mensen bang zijn 's avonds op straat te lopen.

"maar het kan toch echt veel slechter!"

Dat lijkt wel het standaard beleid te zijn idd.

Finn | 26-08-12 | 13:21

ecologiste | 26-08-12 | 13:08

De oorzaak van dit alles: de heersende macht die decennialang wordt vertegenwoordigd door CDA, PvdA en VVD. Uit deze orde is langzaam een netwerk gegroeid van poppetjes gelijk een hyfen netwerk van een paddestoel die schmarotzt op organisch afval. Die orde heeft chaos gebracht voor hen die niet tot dat netwerk behoren. In de jaren 70 werd altijd gezegd dat de NL-se soldaat beter was dan de Duitse omdat de Nl-er beter kon improviseren terwijl de D-er altijd moest wachten op het bevel van zijn superieuren. Nu is Nl een Befehl ist Befehl land geworden. Individuen die zich daar aan onttrekken vallen buiten de prijzen. Dus je moet wel meedoen om mee te mogen blijven doen. Simpele Cruyfiaanse filosofie. Je moet dan wel je originaliteit verkopen aan de duivel, m.a.w. in het gareel lopen. het gevaar bestaat zo dat er geen verantwoorde terugkoppeling meer is van de werkvloer naar de bestuursvloer. Kortom de trein dendert verder, de machinist denkt dat alles in orde is terwijl vanaf de basis de roest reeds enkele decennia terug is ingetreden. Hoe zal dat aflopen?

ecologiste | 26-08-12 | 13:20

We hebben het beste wegennet van de wereld
@Leaque of Morons | 26-08-12 | 13:14
Welnee, nog nooit in het buitenland geweest zo te lezen. Idd. erg druk, omdat er rond de steden 1 ringetje ligt, en dat is het dan, met hooguit drie strookjes. Tja, dan ga je het echt afleggen tov heel veel buitenland.

La Bailaora | 26-08-12 | 13:20

@stevan | 26-08-12 | 13:14

Als je zo ontstellend slecht schrijft, zal geen hond je (warrige) betoog serieus nemen.

captainobvious | 26-08-12 | 13:20

Ik denk dat vele mensen zien dat er iets grondig mis is met de wereld maar dat slechts weinigen de echte oorzaak snappen, namelijk: het fiatgeldsysteem, dat politici instaat stelt allerlei cadeautjes uit te delen aan hun kiezers zonder dat daar een prijs aan lijkt te hangen en waarvan de gevolgen moeilijk en pas laat zichtbaar worden want zij die het nieuwe geld het eerste krijgen kunnen daarmee extra spullen kopen tegen oude prijzen terwijl langzaam aan de waarde van ons geld af neemt en wij steeds minder kunnen kopen. Door dit systeem is de financiele wereld enorm machtig en welvarend geworden ten koste van de rest maar de kiezers zijn blij met een paar sigaren uit eigen doos die de politici uitdelen. Sinds 15 augustus 1971 is de financiele wereld zo enorm gegroeid dat het niet meer is voor te stellen.

rode peper | 26-08-12 | 13:19

Hét grote probleem van Nederland is dat er alleen maar linkse partijen meedoen. We gaan de Sovjetunie achterna.

HoogToontje | 26-08-12 | 13:16

ecologiste | 26-08-12 | 13:08
Even ter aanvulling van je betoog. Wat mij toch opvalt als ik in het buitenland ben, dat het hier in NL op bepaalde gebieden goed geregeld is. We hebben het beste wegennet van de wereld, alhoewel erg druk! Onze infrastructuur is gewoonweg erg goed. Waterleiding, electriciteitsnetwerk, internet, vuilophaling, watermanagement, vliegvelden, havens, ze behoren tot de beste ter wereld! Laten we dat nou eens niet vergeten! De politiek en de overheden maken er vaak een complete rommel van, maar het kan toch echt veel slechter!

Leaque of Morons | 26-08-12 | 13:14

Ook al wordt de SP de grootste, ze zullen niet in de regering komen, let maar op
is niets nieuws maar
kabiunet met 5 partijen zal nog geen jaar vol houden
dus in 2013 WEER naar stembus
dus als we met ze alle op SP stemmen ongeacht of je mee neens bent of niet maar dat is in iddergeval beter dan die T***g wat we nu hebbenof en kabinet met 5 partijen

stevan | 26-08-12 | 13:14

zeg maar jansen | 26-08-12 | 13:09
No offence jansen, maar wat er allemaal bij HP de Tijd gebeurt zal me een rotzorg zijn.

harry pikkel | 26-08-12 | 13:13

harry pikkel | 26-08-12 | 13:06 Von der Dunck is het grote voorbeeld.

Die werd er bij HP-de Tijd meteen uitgeflikkerd toen ie elders een beetje radicaal ging columnisten.

zeg maar jansen | 26-08-12 | 13:09

Finn | 26-08-12 | 12:49

Juiste analyse!!!
Tegelijkertijd zie je dat individuen in NL tot grote hoogte kunnen stijgen in de sport. Teamsport is veel slechter, m.u.v. hockey. M.i. komt dat door het slechte bestuur die een ambiance hebben gemaakt waar rücksichtloze managers originele geesten kapodtstuk maken en de rest weten om te vormen tot willoze dienaren van het doel dat is uitgestippeld door het bestuur. Zo'n Postmus is een individu die benoemt wat er op de werkvloer mis is. dat past niet in de oekaze van het bestuur en hup hij wordt uitgeschakeld. Dit proces is al een decennium of twee aan de orde van de dag waardoor de goeden dwz de oprecht meedenkenden worden gescheiden van de slechten dwz de meelopers. De middelmaat viert hoogtui in NL. de Nl-er met middenklasse auto en sleurhut erachter op weg naar het zuiden: typische middelmaat die typisch veel te hoog beloond wordt. De originele geesten verdwijnen. Dit zie je ook in de USA. een enorme vervlakking door een volledig gecorrumpeerd bestuur.

ecologiste | 26-08-12 | 13:08

Democratie en Brussel gaan niet samen. Dus kies voor democratie en weg met de bemoeienis vanuit Brussel door ongekozen elitisten.

Moonwarrior | 26-08-12 | 13:06

necrosis | 26-08-12 | 12:54 En een langformatteerboete.

zeg maar jansen | 26-08-12 | 13:06

zeg maar jansen | 26-08-12 | 12:55
Tja, dat zou kunnen. Ik weet het niet. Maar ik lees nu een maandje die columns en kan er geen touw aan vastknopen. Heb altijd geleerd dat je eerst de problemen in kaart brengt (schulden, nog steeds te veel uitgaven, lot verbonden aan nog zwakkere economieën, vergrijzing/zorg, op termijn uitgeputte grondstoffen , concurrerende opkomende landen, onderwijs etc. etc.) en dan gaat kijken of de heersende elite de kwaliteiten heeft om die problemen te behersen.

Maar deze columnist zegt feitelijk: we moeten gewoon positief zijn joh, en dan komt alles goed. Ja, dank je de koekoek.

harry pikkel | 26-08-12 | 13:06

En als ze het wel zouden doen maakt dat nog geen reet uit. Niemand wil uit de EU / EURO. Ontwikkelingshulp blijft gewoon gehandhaafd, gewoon omdat er een enorme industrie achter zit waar vele duizenden mensen hun brood verdienen(kuch). Hypotheekrenteaftrek wordt echt niet zwaar aangepakt, omdat dan de hele huizenmarkt volledig op zijn reet gaat, inclusief alle bouwmarkten, bouwbedrijven, woonwinkels, notarissen, makelaars, banken, verzekeringen, tuinwinkels, loodgieters, verffabrikanten, etc etc. Deze maatschappij is als een kikker in een pan water die je langzaam opwarmt. Hij blijft gewoon zitten tot het waterkookt.

Leaque of Morons | 26-08-12 | 13:06

jojan | 26-08-12 | 13:02 Op zich is dat niet erg. Kijk ook daarvoor maar naar België.

zeg maar jansen | 26-08-12 | 13:03

Niks coalties, graag gewoon een regering die orde op zaken stelt, met wisselende meerderheden in de Kamer. Als de kamer een voorstel niet lust, andere minister of ander voorstel. Lijkt me de beste oplossing, want anders zitten we nog 3 jaar met een demissionair kabinet Rutte (zie België).

jojan | 26-08-12 | 13:02

@ecologiste | 26-08-12 | 12:48

Eens. Maar wel de partij die dat het best verborgen kon houden tot dusverre.

Niets is voor eeuwig echter.

pius | 26-08-12 | 13:02

Leaque of Morons | 26-08-12 | 12:59 Eén ding verandert wel.

Er zal geen enkele oppositiepartij aan een gedoogsituatie meewerken.

zeg maar jansen | 26-08-12 | 13:01

na 12 sept zal blijken dat er werkelijk geen reet is veranderd! Een aantal zetels wisselt van eigenaar en verder helemaal niks, nada, noppes... Daarna weer gewoon links lullen rechtsvullen, broekzak vestzak, glas, plas en was. Wil je een revolutie, dan moet het hele systeem volledig crashen. Alleen dan verandert er iets. Iedereen, incluis iedereen hier op GS is als een heroinejunk verslaafd aan de wit. Wij zijn zo hopeloos verankerd in dit fractioneel banken systeem dat niemand de navelstreng durft door te knippen. Alleen een wereldwijde crash, een grote oorlog en lege supermarkt schappen zal ons de straat op doen gaan om verandering te eisen! Ik zet mijn geld in de op EURO!

Leaque of Morons | 26-08-12 | 12:59

Kunduz-coalitie: Stammenstrijd in de formatie.

zeg maar jansen | 26-08-12 | 12:57

harry pikkel | 26-08-12 | 12:54 Gesprek met de hoofdredacteur van HP-de Tijd.

Dat is de basis.

"Wil je maandag je baan nog hebben Bas?".

zeg maar jansen | 26-08-12 | 12:55

Ik vraag me af waar die Paternotte zijn opinie op baseert. De stand van de sterren, hoe het gaat met de liefde in zijn leven, het weer, wichelroeden? Wat dat betreft zit hij precies op 1 lijn met Wilders, die ook een gouden eeuw belooft. Lijkt me heerlijk, om zo totaal ongeïnformeerd en losgezogen van de werkelijkheid een aantal soundbites te produceren. Scheelt ook lekker veel tijd. En nu vooruit!

harry pikkel | 26-08-12 | 12:54

@zeg maar jansen | 26-08-12 | 12:50
Langdebatteerboete: + oneindig!

necrosis | 26-08-12 | 12:54

Het gevaar van de vorming van een Kunduz-coalitie is de aanwezigheid van plintbommetjes in de wandelgangen.

zeg maar jansen | 26-08-12 | 12:53

Orde uit chaos... of niet Bassie?

GaatDeGoedeKantOp | 26-08-12 | 12:53

De chaos rond de langstudeerboete is tekenend voor hoe het zal gaan in de chaos rond de coalitievorming.

Ik stel voor dat er een langdebatteerboete komt.

zeg maar jansen | 26-08-12 | 12:50

"Dat de veel-geroemde individualisering aan de basis staat van de vermeende ineenstorting van Nederland zoals het was, voor zover dat Nederland bestond, daar hoor je niemand over."

De individualisering betreft het isoleren van individuen in het algemeen zodat ze zich niet meer effectief kunnen organiseren en buiten de gevestigde structuren om een eigen stem kunnen laten horen. Zonder partijlidmaatschap geen functie in het openbaar bestuur. Het openbaar bestuur is eindverantwoordelijk, niet de individuele burger die ondertussen op zo'n beetje alle fronten is aangepakt, afgestraft en belast met de gevolgen van wat het openbaar bestuur aan beleid heeft neergezet. De overheid blinkt uit in het betuttelen van haar burger, acteert als een paternalistische dictator die alleswetend en allesomvattend zou zijn. Het beetje vrijheid wat individuen nog hebben als oorzaak van de economische crisis aanmerken is een gotspe.

Finn | 26-08-12 | 12:49

pius | 26-08-12 | 12:45

Het CDA is niet uitgespeeld. Ze mogen vrij weinig zetels hebben maar bezetten de meeste stategische posities in bestuurlijk NL. Niemand kan om haar macht heen, NIEMAND. Helaas maar zo is het volgens mij nog steeds. In mijn ogen wellicht de meest verderfelijke partij ooit.

ecologiste | 26-08-12 | 12:48

@Ing. eslapen | 26-08-12 | 12:42

lOL;)

pius | 26-08-12 | 12:45

Wat Finn | 26-08-12 | 11:55 zegt!
"Is er sprake van chaos als je eigen pensioenfonds in aandelen Facebook belegt? Als een volksreferendum wordt genegeerd? Als jarenlang willens en wetens mensen met veel te hoge hypotheken zijn opgezadeld? Als er kunstmatig woningnood in stand wordt gehouden? Als er bewust sloten belastinggeld naar de banken en andere eu landen wordt overgeheveld? Als er duizenden mensen per maand het land uitvluchten? Als de lokale overheden tot de nek toe in de grondspeculatie zitten? Als de regering stelselmatig decennialang meer uitgeeft dan er binnenkomt? Als bezuinigingen belastingverhogingen betekent? Als de overheid aan illeale oorlogen meedoet? Als er zakkenvullers aan de top van zorg- en onderwijsinstellingen worden benoemd?

Dat is geen chaos, dat is openbaar bestuur wat enkel structureel en stelselmatig externe belangen dient buiten het volk om waar geen enkele stemgerechtigde om gevraagd heeft. Dat is geregeerd worden door onzichtbare lobbyisten, geinformeerd worden door persvoorlichters, spinners en broodschrijvers, en stemmen op
valse beloftes waar koehandel mee gedreven wordt en daar is niets maar dan ook echt niets democratisch aan".

Ergo: het is een bewust gecreeërde chaos of gewoon de uitkomst van de evolutie van de macht die nu zeker wordt gedomineerd door bestuur (CDA + PvdA im grossen Ganzen) en de "vrije markt" (banken en multinationals). De 'liberalen' hebben nu beide groepen geïncorporeerd en zijn dus geen liberalen meer net als de PvdA geen socialisten meer zijn en het CDA christelijken. De desillusie van de grote gevestigde partijen die een soort maffia-organisatie zijn geworden en haar netwerk tot diep in de poriën van dit land heeft.

ecologiste | 26-08-12 | 12:45

@ecologiste | 26-08-12 | 12:35

Je hebt gelijk. Ik verbaas me er altijd over dat het zo lang geduurd heeft voor ze de rekening gepresenteerd hebben gekregen qua verlies aan stemmen.

Terwijl ze over de meest elastische ruggengraat der ruggengraten beschikte. Waarschijnlijk omdat ze zich als middenpartij profileerden.

Iets wat ze niet zijn natuurlijk.

pius | 26-08-12 | 12:45

-weggejorist-

HSVOBW | 26-08-12 | 12:43

Lijkt me duidelijk. We moeten weer principieel gaan stemmen op de partij die volgens ons de beste visie heeft op de inrichting van de samenleving. Stemmen op principiële hoofdlijnen in plaats van op verkiezingsprogramma's. Dat laatste heeft totaal geen zin en leidt altijd tot teleurstelling en ontevredenheid. Politiek is gewoon compromissen sluiten en concrete beleidsvoornemens zullen daarbij bijna altijd sneuvelen of dat nou door verzanding in een consensus-oplossing gebeurt of door het uitruilen van voornemens tijdens onderhandelingen. Dat moet de kiezer ook realiseren en accepteren. Op die manier zullen, denk ik, ook 'problemen' als zwevende kiezers en populisme-politiek minder voorkomen en zo komt het representatieve stelsel tot zijn recht. Anders moeten we eens een ander stelsel proberen?

M-Bozz | 26-08-12 | 12:43

Lijkt me duidelijk. We moeten weer principieel gaan stemmen op de partij die volgens ons de beste visie heeft op de inrichting van de samenleving. Stemmen op principiële hoofdlijnen in plaats van op verkiezingsprogramma's. Dat laatste heeft totaal geen zin en leidt altijd tot teleurstelling en ontevredenheid. Politiek is gewoon compromissen sluiten en concrete beleidsvoornemens zullen daarbij bijna altijd sneuvelen of dat nou door verzanding in een consensus-oplossing gebeurt of door het uitruilen van voornemens tijdens onderhandelingen. Dat moet de kiezer ook realiseren en accepteren. Op die manier zullen, denk ik, ook 'problemen' als zwevende kiezers en populisme-politiek minder voorkomen en zo komt het representatieve stelsel tot zijn recht. Anders moeten we eens een ander stelsel proberen?

M-Bozz | 26-08-12 | 12:43

@pius | 26-08-12 | 12:41
Mee eens, maar zou het nu eerder als een documentaire zien.

Ing. eslapen | 26-08-12 | 12:42

@Ing. eslapen | 26-08-12 | 12:35

Briljante serie.

pius | 26-08-12 | 12:41

Ik wil graag van deze gelegenheid gebruik maken dat ik een aantal reacties van een veel hoger niveau beschouw dan het stuk dat door Paternotte is geschreven. Ik heb er werkelijk wat van opgestoken. Doe er je voordeel mee, Geenstijl. Gooi Paternotte de laan uit. Er is meer talent onder de reaguurders.

HSVOBW | 26-08-12 | 12:40

Naar Buitenhof kijk ik nooit trouwens. Teveel politici.

pius | 26-08-12 | 12:40

pius | 26-08-12 | 12:14

Volgens mij stemden mensen CDA omdat die als enige garandeerde dat ze niet aan de hypotheekrenteaftrek zou komen. Niemand kent de NL-se onderbuik beter dan het CDA.

ecologiste | 26-08-12 | 12:35

Zowel vanuit armoede en chaos kan verandering komen, maar het probleem is dat er keiharde structuren zijn die niet veranderen zoals het kapitaal.
de vroegere vijand: het communisme is overwonnen. Dus je creërt een nieuwe: de socialisten, de kapitalisten, de nationaal-socialisten, de linksen, de rechtswen, de groenen, de gelovigen.
Hoe krijgen we deze kaos under control? een geval voor onze geheim agent, word slim! www.youtube.com/watch?v=g5-gzL-sSI0

ecologiste | 26-08-12 | 12:33

@Ing. eslapen | 26-08-12 | 12:19

Tsss. Plagiators die CDA-ers. Nooit eens een originele gedachte;)

pius | 26-08-12 | 12:33

@SjakkieBaggen | 26-08-12 | 12:19
Mee eens.

Je schrijft: 'Het is me een raadsel hoe een columnist deze conclusie kan trekken.' Ik zie het ook niet en concludeer dat het gewoon een slechte column is.

Mitochondrion | 26-08-12 | 12:32

Iets serieuzer dan;
-
Het is me een raadsel hoe een columnist deze conclusie kan trekken. Ten eerste klopt de stelling niet, chaos werkt niet. Meneer Paternotte is als een van mijn klanten aan de tap. "Dankzij de ellende ben ik er sterker uit gekomen"
Nee nee nee en nog eens nee. Chaos is een bijproduct van omstandigheden. Of dat nu een dode politicus is of wat dan ook. De rust die men ervaart na de chaos komt vanwege de oplossing. Niet omdat er chaos was.

Ik schrijf dat omdat het belang van stabiliteit uit 't oog lijkt te zijn verloren in deze column. Bijna 10 jaar lang verkeren we in ruw vaarwater. Kabinetten halen de eindstreep niet. Beleid wordt telkens veranderd ofwel niet uitgevoerd in afwachting van een kabinet. Terwijl om ons heen de Euro-zone op een ravijn afstevent. Hoezo heeft die chaos ons iets gebracht? Na Fortuyn hebben we alleen maar meer instabiliteit ondervonden. En nu weer!
Het zal mij benieuwen wat voor kabinet we nu weer gaan krijgen. Het zullen zeer lange kabinetsformatie's worden waarvan de uitkomst nog maar moet blijken. Ondertussen loopt de staatsschuld op.

SjakkieBaggen | 26-08-12 | 12:19

@pius | 26-08-12 | 12:18
Buma tipt dat net aan in Buitenhof

Ing. eslapen | 26-08-12 | 12:19

Dat de veel-geroemde individualisering aan de basis staat van de vermeende ineenstorting van Nederland zoals het was, voor zover dat Nederland bestond, daar hoor je niemand over.

En dat is vreemd.

pius | 26-08-12 | 12:18

@Niemands Knegt | 26-08-12 | 11:36

LOL. Mooie tegel!

pius | 26-08-12 | 12:16

@zeg maar jansen | 26-08-12 | 12:05

Fortuyn had waarschijnlijk premier geworden als hij niet doodgeschoten was. Na zijn dood zijn er veel stemmers strategisch gaan stemmen op het CDA uit angst voor chaos.

Volgens mij was dat de situatie destijds.

pius | 26-08-12 | 12:14

Nu in Buitenhof, Buma in debat met Thierry Baudet auteur van: De aanval op de natiestaat.

drs.Nee | 26-08-12 | 12:14

Het genie beheerst de chaos.

yamahaha | 26-08-12 | 12:14

Chaos lijkt te werken omdat het een kans biedt aan opportunisten (zoals de SP nu) om het volk verandering en verbetering voor te spiegelen. Maar dat is wat anders dan effectiviteit en stabiliteit van bestuur op lange termijn. We kunnen ons dus weer voorbereiden op een kabinet dat het 2 jaar volhoudt, waarvan een jaar in demissionaire toestand. Chaos loutert...

Jadatmagikzeggen | 26-08-12 | 12:11

zeg maar jansen | 26-08-12 |

De plucheplakkers hebben het nu wel begrepen en proberen het nu anders via de Kunduz-route. Opvallend hoe snel ze elkaar vonden nadat Greet de stekker eruit trok. Het gaat hier om gevestigd tegenover niet-gevestigd. De chaos is er voor hen die niet begrijpen hoe deze wereld in elkaar zit (l'espace célébrale) én voor hen die te weinig vermogen hebben om een rustige plek te zoeken (l'espace physique).

ecologiste | 26-08-12 | 12:11

@zeg maar jansen | 26-08-12 | 12:05
De plucheplakkers hebben het volgens mij wel begrepen (proteststem) maar gewoon genegeerd omdat het kon. Dat zit al een beetje in de term plakker.

Mitochondrion | 26-08-12 | 12:10

En tevens weet ik weer waarom ik weinig op Geenstijl ben. Bassie geneuzel.

JoeDaPlumbert | 26-08-12 | 12:09

En wat de LPF groot maakte was de unieke situatie dat er een dooie op de kieslijsten stond.

EN dat was de eerste keer dat je kon stemmen op een overledene.

De stem op Pim Fortuijn was een proteststem. Maar dát hebben de plucheplakkers nooit begrepen.

Want daarmee gaf men toch wel aan dat destijds de democratie al tot chaos verworden was.

Of geef ik de LPF-kiezers nou te veel eer?

zeg maar jansen | 26-08-12 | 12:05

Chiant | 26-08-12 | 11:14 | 
Lijkt me een correcte observatie. En eigenlijk is de hele anacyclose terug te voeren op het biologisch fenomeen dat een groep individuen haar kansen op overleving en voortplanting altijd probeert te maximaliseren. Dit gaat ten altijd ten koste van concurrerende groepen - tenzij die sterker zijn, dan grijpen die de 'macht'. En begint het spel van vorenaf aan.

De macht van het Nederlandse bestuur, nu in handen van een handvol politieke partijen, is gebaseerd op de veiligheid die het bestuur kan bieden. Die veiligheid garandeert onze overlevingskansen, maar er hangt een prijskaartje aan. Vooralsnog hebben we dankzij onze goede sociaal-economische positie ten opzichte van de rest van de wereld voldoende welvaart gekend om dat te betalen. Maar met een vergrijzing en zorgkosten die twee keer harder stijgen dan ons BNP, en de opkomst van economische grootmachten elders in de wereld komt die welvaart onder druk te staan.

De veiligheid kan dan niet langer door het huidige bestuur op peil gehouden worden, tenzij wij een groter deel van onze persoonlijke welvaart afstaan aan het bestuur. Geen enkele partij zal dit voor elkaar krijgen: het merendeel van het stemvolk kiest liever voor een partij die met de kop in het zand gestoken gouden bergen belooft. Zoals alle partijen op dit moment doen.

Het uiteindelijke gevolg? Het bestuur zal door het terugvallen van de welvaart haar machtsbasis verliezen. Andere groeperingen zullen klaarstaan om in het gat van zo'n machtsvacuüm te springen. Een relatief korte maar felle strijd, uiteindelijk resulterend in een bestuur dat meer weg zal hebben van een dictatuur dan van democratie.

Het zij zo.

Professor Superhirn | 26-08-12 | 12:05

Het zijn andere tijden bassie, geen opbouw maar teloorgang van een land. Nederland is al jaren bezig om kapot te gaan, en het proces is bijna voltooid. Alleen nog even een Europese superpolitie op de straten en internet verbieden!

trotsopGn! | 26-08-12 | 12:03

Een gestructureerde chaos kan geen kwaad.

Boomschade | 26-08-12 | 12:02

Ik heb nu op een paar elementen van dit stuk gereageerd. Dan nu een stukje meta-evaluatie omdat het kan. Zou het niet eens aardig zijn als een columnist blijk zou geven van enige kennis van zaken en niet zo maar wat mooi klinkende zinsneden los laten?
.
De geschiedkundige betekenis van chaos zijn zwarte pagina's in het ontwikkelingsverhaal van de mensheid. De wereldlijke betekenis van anarchie is een terugval naar het recht van de sterkste. De politieke betekenis van de wijze waarop de democratie nu wordt ingevuld is het opzeggen van het "contrat social" met de samenleving.
.
Deze column, dit samenraapsel van incorrecte constateringen en drogredeneringen bevat een les aan ons allemaal. Zonder kennis kan men niet redeneren en vervalt men in drogredeneren.
.
We kunnen dit soort opinies beter laten voor wat het is en we zouden die zeker niet de koers van ons land moeten laten bepalen...

Parel van het Zuiden | 26-08-12 | 12:01

nederland = chaos. Er is geen gemeenschap meer. iedereen is bezig met eigen familie, vrienden, netwerk. de openbare ruimte is een poep-,pis- en proppenschieters-plek geworden.
men trekt zich terug in condominium, vakantie in ander "veelbeloven'land etc. NL = chaos en strijdplek. de rust is weg dankzij teveel egoïsten, teveel opportunisten en te weinig oorspronkelijken. Wie adapteert overleeft wie dat niet kan sterft uit. Een snelle evolutie die leidt tot? ik zou het niet weten, niemand weet het want chaos = instabiliteit en onvoorspelbaar. En het wordt alleen maar onvoorspelbaarder, zeker voor de gewone burger. Hoe meer geld je hebt hoe meer stabilier je bent hoe beter je kunt zwemmen in de chaos. Geld als propeller om je voort te begwegen vanuit de chaos naar de rustige plek op een rustig eiland in de Caraïben of gewoon ergens in een stille onopvallende buurt bewoond door 'soortgenoten' met pecunia.

ecologiste | 26-08-12 | 12:01

Finn | 26-08-12 | 11:55 Wat Feynman al schreef. Poppetjes en soundbites. Dat wordt ons verkocht als zijnde democratie.

We worden geregeerd door andere poppetjes. Poppetjes met macht en dikke portefeuilles.

Waar ze geen dikke portefeuilles hebben hebben ze iets om de gekozen poppetjes mee te chanteren.

Want het komt altijd uit op chantage. Nooit op win-win.

zeg maar jansen | 26-08-12 | 11:59

Bij chaos en verwarring gedijt de familie van Amsberg het best.
Bas Heijne schrijft zulke columns om de lezers van NRC het idee te geven dat zij de nepperij tenminste wel doorhebben.

Strohond | 26-08-12 | 11:57

Wilders liet uit angst een kabinet vallen?
-
Volgens mij gaf hij zelf aan dat dit was omwille van de portemonnee van ouderen. Zo lang je geen bewijs hebt van het tegendeel zijn dergelijke stellingen wat overdreven.
Wat me meer zorgen baart is dat er een Communistische sekte de macht dreigt over te nemen.
Een club die zich inlaat met een organisatie als de Internationale Socialisten. Dat zijn rabiaat antisemitische Islam-verdedigers die tevens niet schuwen geweld te gebruiken tegen andersdenkenden. Dat zo'n partij zo veel stemmen kan krijgen geeft wel aan hoe infantiel het Nederlands stemvee is geworden.

Serieus; stem je op de SP? Zoek Een Baan!!!!

SjakkieBaggen | 26-08-12 | 11:56

Is er sprake van chaos als je eigen pensioenfonds in aandelen Facebook belegt? Als een volksreferendum wordt genegeerd? Als jarenlang willens en wetens mensen met veel te hoge hypotheken zijn opgezadeld? Als er kunstmatig woningnood in stand wordt gehouden? Als er bewust sloten belastinggeld naar de banken en andere eu landen wordt overgeheveld? Als er duizenden mensen per maand het land uitvluchten? Als de lokale overheden tot de nek toe in de grondspeculatie zitten? Als de regering stelselmatig decennialang meer uitgeeft dan er binnenkomt? Als bezuinigingen belastingverhogingen betekent? Als de overheid aan illeale oorlogen meedoet? Als er zakkenvullers aan de top van zorg- en onderwijsinstellingen worden benoemd?

Dat is geen chaos, dat is openbaar bestuur wat enkel structureel en stelselmatig externe belangen dient buiten het volk om waar geen enkele stemgerechtigde om gevraagd heeft. Dat is geregeerd worden door onzichtbare lobbyisten, geinformeerd worden door persvoorlichters, spinners en broodschrijvers, en stemmen op
valse beloftes waar koehandel mee gedreven wordt en daar is niets maar dan ook echt niets democratisch aan.

Finn | 26-08-12 | 11:55

De versnippering in de politiek is ontstaan door belangenbehartiging, de gevestigde politieke partijen behartigen vooral de belangen van belangengroepen, zoals milieuclubjes of werkgeversorganisaties, cultuur lobbies en wat al niet. Die groepen kosten meestal veel geld aan subsidies, geld dat de vergeten groep, nl de belastingbetaler moet ophoesten. De poltiiek is vergeten dat ze in de eerste plaats volksvertegenwoordigers zijn, daarom kon de LPF zo groot worden, want Foruyn ging wel uit van het volksbelang. Dat sprak gewonen mensen die geen onderdeel zijn van de nieuwe elite aan. Toeval wil dat er deze week een artikel staat over waar de voor en tegen stemmers in Nederland wonen die hun stem uitbrachten bij het referendum in 2005 over de Europese Grondwet. De 27 gemeenten waar de meerderheid voor stemde waren de rijkste gemeenten, in alle andere gemeenten werd tegen gestemd door de meerderheid. Europa was toen en is nu nog steeds een speeltje van de elite, het gewone volk was toen tegen, terwijl alle gevestigde politieke partijen voor waren en zelfs beweerden dat een tegenstem tot oorlog zou leiden. Dat referendum laat een gapend gat zien tussen burger en politiek, het geeft goed aan waarom de politiek zo versnipperd is heraakt, de kiezer zoekt zijn eigen belangenbehartiger en hoopt deze steeds bij een ander te vinden.

me,myself and IK | 26-08-12 | 11:54

Frapantetante | 26-08-12 | 11:49 De subliminale propaganda die tussen de regels verborgen zit doet dat met je.

Bassie propagandeert hier D'66.

zeg maar jansen | 26-08-12 | 11:52

Politiek is niet voor bange mensen? Waarom zitten er dan 150 angsthazen ons hun nachtmerries en doemscenario's aan te praten? Kweenie hoor.
Misschien verwar je ideaal met realiteit, Bas? Zou je willen dat politici niet bang waren? Hitler was ook voor de duvel niet bang. Lijkt me niet ideaal. Politici moeten doodsbang zijn, letterlijk en figuurlijk. En vooral bang voor het gepeupel dat ze willen besturen.

Stormageddon | 26-08-12 | 11:51

Wat ik in Nederland zie gebeuren is gewoon wat je kan verwachten bij een gedwongen multiculti.
Polarisatie kan niet anders omdat je geen homogeen volk meer hebt.
Eigen schuld dikke bult.

Moi2 | 26-08-12 | 11:50

Haren in mijn nek staan weer recht overeind na het lezen van dit flutstukje.

Frapantetante | 26-08-12 | 11:49

Het volgende kabinet komt als een spookrijdende vrachtwagen op ons af.

Als je de peilingen kunt geloven.

zeg maar jansen | 26-08-12 | 11:48

- "De natie heeft de LPF en het gedoogvehikel overleefd, nu naderen de economische en Europese crises hun hoogtepunt. "-
Waar haalt hij dit vandaan. De echte ellende is nog niet eens begonnen, man.

Moriarty | 26-08-12 | 11:47

Chaos is goed, chaos werkt, chaos loutert.
*
Aan het eind van de chaos wacht ons stroomlijn en structuur.

Ratzing. | 26-08-12 | 11:46

Ook al wordt de SP de grootste, ze zullen niet in de regering komen, let maar op.

Dostranamus | 26-08-12 | 11:45

Het mooie aan chaos is dat je zelf ook gewoon je gang kunt gaan.

zeg maar jansen | 26-08-12 | 11:45

Wat een oubollig stuk. Hup Nederland-Hup democratie daar ben ik het mee eens. Een normaal denkend mens moet nu toch eens in gaan zien dat het politieke systeem wat wij kennen failliet is. Mordicus dood, in de wachtkamer van het crematorium. Er zijn nu zoveel nietszeggende partijen dat ze alleen nog maar op details van elkaar verschillen. Die worden dusdanig uitvergroot dat de partijen zich hier helemaal blind op staren. Hierdoor is een stabiele coalitie zo goed als onhaalbaar. De democratie moet op de schop in Nederland. Weg met die splinterpartijen een kiesdrempel van 10% of een twee partijenstelsel. Zijn we ook van al die onbenullige kamervragen af.

Toetsiemonster | 26-08-12 | 11:43

Chaos? Zoals altijd is Nederland ongeveer fifty-fifty verdeeld over 'links' en 'rechts' en maakt het politieke establishment zich zo onaantastbaar mogelijk. Zij verschanste zich vroeger in 'driestromenland' VVD/CDA/PvdA waarvan er altijd twee konden regeren met een kleinere derde erbij. Nu verschanst zij zich eensgezind in 'EU-zespartijenland' VVD/CDA/PvdA/D66/GL/CU en gaat wederom ruimschoots winnen. De groei van de SP en de aanwezigheid van de PVV doet daar weinig aan af.
Als er kans is op chaos, dan is dat vanwege de onvoorspelbare gevolgen van het continentale experiment EU met zijn snel afnemende democratisch gehalte, ongekozen politici, puur politieke eenheidsmunt, toenemende economische risico's voor met name kleinere landen die garant moeten staan voor grote, en de sluipende verdrukking van cultuur van hele volkeren.

Zoetwaterpanharing | 26-08-12 | 11:41

Chaos is goed, chaos werkt, chaos loutert....
.
Ik hoop dat je nog eens terugdenkt aan die woorden als de Europese chaos zich materialiseert, Bas. Ik vermoed namelijk dat we allemaal zullen hunkeren naar de relatieve rust, welvaart en orde waarin we nu nog leven. Chaos brengt namelijk leed, verdriet, en geweld. Op de langere termijn zal dat de mensheid misschien louteren en goed doen, maar het is toch verdomd jammer wanneer dit zich tijdens je eigen leven voltrekt. Als je kinderen moeten opgroeien in de misere die chaos voortbrengt....

Parel van het Zuiden | 26-08-12 | 11:41

Tijd voor beperkte anarchie... De Libertarische Pertij dus!

Brou Is Back | 26-08-12 | 11:40

Zowel Wouter Bos’ PvdA als Geert Wilders’ PVV (indirect, maar toch) lieten de afgelopen jaren uit angst een kabinet vallen.

Het sprookje wordt nog steeds verteld. Wilders hield op het kabinet te gedogen, omdat hij als enige vond dat hij een schuld tov zijn kiezers had en zijn ziel niet voor semi-pluche aan het CDA verkocht.

Rattus jezuitus Verhagen wilde het onderste uit de kan, zoals het CDA al jaren gewend is te krijgen, en Wilders gaf hem het lid op de neus.

Wat is het toch vreemd dat je in dit land afgebrand wordt als je iets voor je kiezers wil doen en niet voor je eigen macht en baantje in de toekomst.

De mensen die naastenliefde prediken denken alleen aan zichzelf en het pluche, degene die naar zijn kiezers luistert is een populist, racist, fascist, islamofoob, bruinhemd, xenofoob.

Wilders had aangekondigd dat er ook iets voor zijn kiezers in een akkoord moest zitten, Verhagen wenste dat te ignoreren. Dat hij daarna met zijn Judas vingertje naar Wilders wees, geeft hem geen gelijk, behalve in de ogen van de Paternottes van dit land, terwijl hij beter weet.

Het binnen "twee dagen" gesloten Kunduz akkoord, kijk ons een goed zijn, ligt al lang op zijn gat, praatjes voor de vaak.

nu even niet | 26-08-12 | 11:38

En ondertussen schiet de PvdA weer omhoog. Dat zou toch verboden moeten worden.

de Bree | 26-08-12 | 11:37

Ik kan de mening van Heijne prima volgen (kan me er ook in vinden). Wat Bas Paternotte er aan toe wil voegen/over wil zeggen is mij minder duidelijk. Ziet hij het positiever in of is het sarcasme?

Mitochondrion | 26-08-12 | 11:37

Juist de deplorabele staat van onze illusoire democratie wordt beheerst door de vastgeroeste denkpatronen van zedenpredikers met hun uiterst beperkende dogmatische referentiekaders. Juist deze moderne farizeeërs hebben gezorgd voor een intellectueel vacuüm en het bindende ideologische kader van een haast totalitaire, autocratische en technocratische bureaucratie. Zie de verstikking van de (intellectuele)discussies over Europa en de islam.

Het is in mijn ogen juist nu zaak, nu inderdaad die chaos op politiek, financieel maar ook op filosofisch/intellectueel vlak steeds tastbaarder wordt, een nieuwe eenheidsmoraliteit en nieuwe denkwijzen te creëren, waarin wij onze natuurlijke, basale verworvenheden verdedigen, daarbij grenzen te stellen aan het toelaatbare en deze grenzen vervolgens in woord en daad te ondersteunen.
Plat gezegd, juist deze tijd is rijp voor een burgerrevolte.

Niemands Knegt | 26-08-12 | 11:36

Zozo, ik kan echt aan het werk hier. Wat een brij aan feitelijk onjuiste informatie aangevuld met zwaar dwalende analyses. Laten beginnen met dat onze democratie zelfreinigend zou zijn. We kiezen in Nederland geen partijen, geen verkiezingsprogramma`s, maar louter poppetjes en soundbites.

Als de democratie zelfreinigend zou zijn, zouden we fouten niet herhalen, slechte bestuurders vervangen en klokkenluiders gehuldigd. Ad Bos zit nog steeds te huilen in zijn caravan, Micha Kat zit vast en bij je vorige functie een gigantische puinhoop achterlaten is een fallus symbool van je overtuigingskracht en binnen de ambtenarij en baantjescarrousel de snelste weg naar de top. Zelfs pedofielen zoals Joris Demmink zitten ondanks Amerikaanse aantijgingen stevig in het zadel.

De LPF was een jonge organisatie, die in een record tempo was opgezet toen Leefbaar Nederland een stelletje faalhazen bleek te zijn. De LPF heeft de groeifase tussen een partij op basis van haar oprichters naar een partij op basis van haar leden niet gehaald. De nekslag was toen Volkert van der Graaf een kogel of vijf door onze professor jaagde. De democratie gaf het warme lijk 1,7 miljoen stemmen om aan te geven dat we in een democratie leven en dat een vuurwapen onze democratie niet stuurt. Bassie doet nu voorkomen alsof de democratie Pim Fortuyn en zijn partij uit het zadel heeft geholpen.

De integriteit bij partijen die regeringsverantwoordelijkheid hebben gedragen is heel ver te zoeken. Het lijkt wel of GroenLinks haar pacifisme corrumpeerde om chantabel genoeg te worden om een ministerpost te mogen op te eisen.

Het politieke landschap is dermate versnipperd dat partijen zich nou juist totaal niet profileren. Op zoek naar de zwevende kiezer te verleiden zonder een andere zwevende kiezer af te schikken. Het is inhoudsloze windowdressing. Teksten die vroeger eigendom waren van aandelenlease verkopers zoals Dexia. Op de achtergrond worden de belangen van de kiezer verkwanseld door charletanen die later bij KPMG (bos) of ABN AMRO (zalm) stevig worden betaald door onze plutocratie.

Alle partijen het beste voor het land? De meeste partijen hebben vooral het beste voor met zichzelf. Geen enkel maatschappelijk probleem wordt bij de oorzaak aangepakt. Zo veel mogelijk baantjes worden gecreëerd voor eindeloze symptoombestrijding, pappen en nathouden en onbewezen goede ideeën.

Ons politieke systeem is een moordkuil geworden waar alleen de ergste criminelen en maffioso overleven.

Feynman | 26-08-12 | 11:35

Ik word een beetje Bassie moe... sorry.

CornholioNL | 26-08-12 | 11:35

Ik denk dat Bas Heijne de spijker op zijn kop slaat. In deze column staat in ieder geval geen enkel steekhoudend tegenargument. 'We zijn op ons best als het water ons aan de monds staat'. Proest, woehahahaha.

zooishettoch | 26-08-12 | 11:32

@Koninging Beatricks | 26-08-12 | 11:21
/OT
Leuke nick, vooraal het tweede deel, maar in het eerste deel kan ik geen woordspeling ontdekken en dan zou het toch Koningin moeten zijn...

Brou Is Back | 26-08-12 | 11:32

Als chaos de nieuwe orde is, dan is de EU nog niet zo'n slechte optie

verdacht | 26-08-12 | 11:30

Ondertussen is wel duidelijk dat er een categorie dingetjes is, die we spuugzat zijn. Die dingetjes waar de oude partijen het liefst niet over praten (immigratie, islam) of als voldongen feiten (pleuropa) voorstellen.

vetkleppert | 26-08-12 | 11:29

Nederland heeft geen democratie noch particratie.
Nederland en Europa worden geregeerd door ambtenaren.
Het zijn niet de politici die plannen bedenken en uitwerken.
Het zijn de ambtenaren, met maar een doel, de eigen positie versterken.

Ing. eslapen | 26-08-12 | 11:29

Bas 'politiek is niet voor bange mensen'.

Waarom kruipen ze dan bijna allemaal uit angst voor sancties uit Brussel...

drs.Nee | 26-08-12 | 11:29

Was het niet Simon Carmiggelt die eens zei:

"Twee hoeraatjes voor de democratie, drie is echt te veel"

Maar wat is het alternatief?

gasboer | 26-08-12 | 11:29

Ze smelten de kazen!!!.... te paard.. we zijn verraden!!!

swebe | 26-08-12 | 11:28

Het enige mooie aan Roemer met het hoogste aantal virtuele zetels: andere linkse partijen die de SP gaan aanvallen. Smullen.

Eric Blair | 26-08-12 | 11:26

De problemen komen pas zodra bea opstapt. Daar ligt de macht nu. Ik denk niet dat we een opvolger zo makkelijk meer accepteren. En dat weten ze.

albuquerque | 26-08-12 | 11:26

Er is imho maar één oplossing: censuskiesrecht.
Wie betaalt, bepaalt.

de Bree | 26-08-12 | 11:26

"Hup democratie" ????
Nederland heeft geen democratie, maar een partijpolitiek gedreven cratie, tegenwoordig in hoofdlijnen aangestuurd door een centrale eurocratie (EU/Brussel) met een gigantisch en chronisch democratisch tekort waar geen reet aan gedaan wordt.
Was al reeds lang voorzien:
www.klamer.nl/articles/europe/weldra.p...
en we zitten nu midden in de ontwikkeling van verwording tot het Texel van de EU, of tot de steeds machtelozer wordende aanlegsteiger van Duitsland.

Fijnstoffer | 26-08-12 | 11:25

Deze chaos werkt helemaal niet zelfreinigend en wordt alleen maar groter naarmate we Europa steeds meer de macht binnen onze eigen landsgrenzen geven.
Paternotte vergeet misschien nog wel de belangrijkste chaos die er momenteel gaande is, namelijk de sociale en culturele chaos gecombineerd met het verdwijnen van geld uit de zakken van de werkende mens richting niet werkende mensen in binnen- en buitenland. Immigratie en het verdwijnen van geld richting de armere landen in Europa is de reden voor de huidige chaos. En de politiek faciliteert dat.
Zolang de politiek deze weg blijft volgen zullen de economische en culturele spanningen alleen maar toenemen totdat echt de vlam in de pan slaat.

doenormaal! | 26-08-12 | 11:25

- Politiek is niet voor bange mensen -
.
Vandaar dat het grootste deel van de 150 parlementariërs het ESM op basis van angst doordrukten. Het is was nodig om rampen te voorkomen, het moest nu anders verging de wereld, het kon niets anders want dan zou er oorlog zijn.
.
Een buitengewoon dappere en volkomen rationele benadering natuurlijk, besluiten zonder ook maar een seconde na te willen denken over de ongrondwettelijke aanpak van dit besluit, de onwenselijkheid van zo'n enorme blanco cheque voor de Nederlandse toekomst, en de gevaarlijk losse definitie van de reikwijdte en juridische status van dit noodsfonds.
.
Dan laat ik de Eurofiele verkiezingsretoriek nog maar even buiten beschouwing....

Parel van het Zuiden | 26-08-12 | 11:25

@rara | 26-08-12 | 11:13

Chaos is orde die wij nog niet begrijpen.

Koninging Beatricks | 26-08-12 | 11:21

'Alle partijen hebben het beste voor met het land' en 'hup democratie'.
Wat een sarcasme Bas. Toch?

Nederland wordt geregeerd door een in verhouding, zeer kleine groep mensen die achter hun democratische façade, een ware particratie, een besloten partijendemocratie ten dienste van de gevestigde orde, ten uitvoer brengen. Van democratie is geen sprake. Dit is dus geen bestuur 'van, voor en door het volk', maar van, voor en door een ZEER kleine minderheid van bestuurders en ambtenaren, die uit naam van een quasi-democratische leugen over democratie de feitelijke macht overgenomen hebben en voor het belang van de leden van de eigen groep, baantjes, macht, status, carrière, aanzien, mee mogen bazelen voor Tv-camera’s, het bestuur onttrokken hebben aan controle en aan inzicht, alles voor eigen belang en volkomen in tegenstelling met hun publieke leugens en poses, die in Neerland immer 'democratisch' en 'open' heten, maar dat zelden zijn.
'Hup democratie' kun je dus wegstrepen, zeker met de hausse aan Eurofielen die onze huidige politiek bevolken. Zo'n kereltje Pechtold levert ons nog liever vandaag dan morgen uit aan de laarzen dragers van Brussel. Hij zei zelf een paar dagen geleden bij de NRC dat Mario Draghi en Christine Lagarde op dit moment meer macht over onze democratie hebben dan de rechtstreeks gekozen politici. Daarnaast meldde hij in het zelfde interview dat de bankiers de EU op dit moment in handen hebben.

Dus nee, niet 'hup democratie' en 'alle partijen hebben het beste voor met Nederland'.

Niemands Knegt | 26-08-12 | 11:20

Alleen de LP heeft rationele plannen, maar discussies gaan meer over gevestigde partijen en hun beroepsleugenaars.

trotse-ambtenar | 26-08-12 | 11:20

Chaos in de stemlokalen hebben we er inmiddels ook bij gekregen. Tsja.

rechtvaardigerechter | 26-08-12 | 11:19

Mister Chaos I presume, vroeg de gorilla aan Dr. Livingsone

Plukkiehaar | 26-08-12 | 11:19

"Laat Nederland nou net op zijn best zijn wanneer het water aan de mond staat."

In welke eeuw leef jij Bas?
In de 17e?. Ik in de 21e.

BedrijfsTijgerT | 26-08-12 | 11:19

Ben blijkbaar een zwartkijkert

Maannn | 26-08-12 | 11:18

De dag dat politieke partijen weer gaan staan voor het belang van de Nederlandse burger, de Nederlandse samenleving, en de Nederlandse toekomst zal ik weer beginnen met geloven dat deze politieke partijen het beste voor hebben met Nederland...

Parel van het Zuiden | 26-08-12 | 11:16

chaos is great. chaos is what killed the dinosaurs darling...

da wizard | 26-08-12 | 11:16

PVV - SP - D66
forever?

giulioo | 26-08-12 | 11:15

"Hup Nederland, hup democratie"

@Paternotte
Nederland is inmiddels verworden tot het schoolvoorbeeld van een ochlocratie nl.wikipedia.org/wiki/Ochlocratie
Uw schrijfsel bevestigt dat. Maar dan nu het slechte nieuws: de diverse vormen van staatsinrichtingen wisselen elkaar cyclisch af. En na een ochlocratie komt helaas niet weer opnieuw een democratie! en.wikipedia.org/wiki/Anacyclosis
Ik vrees dat we nog lang moeten wachten totdat de democratie weer terugkeert.

Chiant | 26-08-12 | 11:14

"Bas Heijne schreef gisteren in NRC Handelsblad dat we in chaos vervallen."

No shit, Sherlock. Het is de natuurlijke staat van alles.
En zonder gedegen ordners, die we dus al decennia niet meer hebben, is dit het logisch gevolg.

ZKH EénOog | 26-08-12 | 11:14

on verra, zei de franse koning

minimá-armezusvan.. | 26-08-12 | 11:14

-weggejorist-

De zorgverzekeraar N | 26-08-12 | 11:09

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Online Casino