Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

De leugen van Ewout Irrgang

bassiehof1001.jpgHet was de week van Jan de Wit (SP). Zijn Parlementaire Enquêtecommissie Financieel Stelsel velde een stevig oordeel over voormalig minister van Financiën Wouter Bos (PvdA). De sociaal-democraat had nooit toestemming mogen geven voor de overname van ABN Amro, hij zag de crisis te laat aankomen en toen Bos de Nederlandse onderdelen van Fortis en ABN Amro redde, betaalde hij teveel. Bovendien had hij de Tweede Kamer onvolledig en niet tijdig ingelicht. Dat het verhaal genuanceerder ligt leest u hier en in de meer dan uitstekende column van collega Peter Verhaar. Opmerkelijk is het optreden van Ewout Irrgang, de financieel specialist van de SP. Woensdag bij Pauw en Witteman bleef hij er op hameren dat Bos fout zat. Irrgang zei dat hij destijds meer en beter geïnformeerd had willen worden. Ook liet hij doorschemeren dat er een motie van wantrouwen klaar ligt voor Bos’ opvolger Jan Kees de Jager (CDA). Barbertje Bos moet hangen bij proxy, in die richting moet u het zoeken. Natuurlijk, terechte kritiek van de parlementariër. Ware het niet dat Irrgang niet eerlijk is. Er lag eind 2008 namelijk een voorstel ter tafel waardoor de Kamer wel degelijk geïnformeerd had kunnen worden over de voortgang van Bos’ acties. Maar Irrgang was toen tégen. Het voorstel kwam van Kees Vendrik; nu lid van de Rekenkamer, toen financieel woordvoerder voor de GroenLinks-fractie. Neem de staatssteun aan ING. De Tweede Kamer werd toen – januari 2009 - wel door Bos ingelicht over de reddingsoperatie. Na middernacht, in een conference call, werden de financieel woordvoerders bijgepraat door de minister. Alleen de SGP deed niet mee, het was namelijk een zondag. Maar dat was geen ideale situatie hoorde ik deze week van betrokkenen . Te ad hoc, te weinig transparant. Elkaar in de ogen kijken was niet mogelijk, conference calls leiden per definitie tot chaos. Belangrijker: een minister mag geen geld uitgeven van de belastingbetaler zonder toestemming van de Tweede Kamer. Het ging tenslotte om miljarden. Vendrik’s voorstel sneed hout, hij stelde namelijk voor om een ‘Commissie Stiekem’ te vormen. Bos zou dan de financieel woordvoerders kunnen inlichten, er zou teruggekoppeld worden naar de fractievoorzitters maar verder zou het beraad volledig vertrouwelijk blijven. Deze commissie plus behorende afspraken met de minister dienden ertoe dat de Kamer niet alleen op tijd informatie zou krijgen, maar ook vooraf een positie kon innemen zoals het budgetrecht vereist. Mooi voorstel, de Kamer zou dan op de hoogte zijn van de acties van Bos zónder dat gevoelige informatie openbaar zou worden. Niemand zou gebaat zijn geweest bij een Bos die publiekelijk zou moeten zeggen wat zijn plannen waren. Dat had een nieuwe dynamiek aan de situatie gegeven en het is nog maar de vraag of iemand daar beter van was geworden. Enfin, Vendrik kreeg dus géén steun voor zijn voorstel. Bijna alle partijen zagen veel haken en ogen en Bos zag het ook niet zitten. Dat laatste is opmerkelijk, had Bos dan toch iets te verbergen? Maar belangrijker: Ewout Irrgang was dus óók tegen het voorstel van Vendrik. Terwijl hij twee eerdere moties van Vendrik voor meer openheid wel steunde. Conclusie: er lag een solide voorstel van Kees Vendrik waardoor de Kamer beter geïnformeerd had kunnen worden. Irrgang was tegen en toch maakte hij er deze week een groot nummer van bij Pauw en Witteman: ‘we hadden beter geïnformeerd moeten worden’. Dat is dubbel. Waarom pakt het SP-Kamerlid Bos zo aan, wat is zijn motivatie? Is Irrgang dwalende? “De SP ontleent haar bestaansrecht aan het kapotmaken van de PvdA,” roept iemand hier in de straat.

Reaguursels

Inloggen

allemaal goed en wel, maar wat is nu de oplossing. wat hebben we geleerd? gaan we nu echt de financiële sector hervormen? welnee, joh, dat scoort helemaal niet. mag hopen dat knot een andere wind door dnb laat waaien, want die instantie is een megafaal. je kan een minister en anders werkzame ambtenaren niet zoveel verwijten dat ze plotseling noodsprongen moeten maken, maar de "experts" van dnb, afm, verzekeringskamer weten dondersgoed hoe e.e.a. in elkaar steekt. ice-save, dsb en abn-amro zijn zelfveroorzaakte problemen.

minimá-armezusvan.. | 16-04-12 | 11:10

Misschien eens wat minder in het geheim doen voortaan. Er zijn maar heel weinig zaken die niet publiekelijk besproken kunnen worden.

lauwebal | 15-04-12 | 23:36

- Vreemd idee, Irrgang zou volgens Paternotte voor elk voorstel dat meer openheid betracht moeten stemmen, ook al zitten daar volgens velen nogal wat haken en ogen aan, anders is Irrgang niet voor meer openheid. Paternotte -11.

Bos kan je niets kwalijk nemen, ook al ga ik ervan uit dat hij een paar miljard onnodig heeft verspild. Het is idioot te denken dat je in zo'n crisissituatie alles 100% goed kan doen, en achteraf is het erg gemakkelijk om de fouten op te sporen.

En ja, ik ben (volgens de bovenonsgestelden die het moeten weten) extreem rechts en heb een enorme afkeer van links en de PvdA. Maar kritiek moet wel hout snijden, houd anders je mond.

WildPlassert | 15-04-12 | 21:17

Freddie Stobart | 15-04-12 | 16:36 |
Noem gauw een partij die dat wel heeft!
Faalhazen zijn het met kilo's boter op het hoofd, allemaal.

lanexxx | 15-04-12 | 20:40

@hobbykip 16.42
Goed gezien, de sukkels in de tweede kamer moeten zich bezighouden met het aanleggen van fietspaden en financiele kwesties aan serieuze lieden overlaten.

Uw Verzekeringsadvis | 15-04-12 | 18:50

@plaspop | 15-04-12 | 12:14 |
.
Ik bedoel wel degelijk de wetgevende macht. De Tweede Kamer moet controleren, niet regeren. Vooraf informeren over regeringsvoornemens is Haagse mores en vooraf draagvlak opbouwen. Dit is geenzins een rechtstatelijke verplichting.
.
De Tweede Kamer heeft inderdaad budgetrecht. Deze is echter ook pas achteraf te controleren. De minister/regering neemt een besluit (meestal is dat het indienen van de miljoenennota) en dat moet achteraf getoetst worden. Dat is formeel ook gebeurd. Het besluit van Bos is bekrachtigd door een kamermeerderheid.
.
In dit soort situaties is echte controle echter praktisch onmogelijk. De Tweede Kamer moet haast wel akkoord gaan,krijgt in feite een "fait accompli" voor de kiezen. Voorstemmen anders is de regering en het land niet geloofwaardig meer. Dit is een van de structurele fouten waar ik op doelde in mijn tegel.
.
Er zit zoveel structureel mis. Dit kan allemaal gewoon weer gebeuren. Dit soort structurele fouten in het staatsbestel had de commissie dan ook moeten adresseren. Niet huilen om de acties van minister Bos die staatsrechtelijk gewoon door de beugel kunnen, maar huilen om een gebrek aan staatsrechtelijk kader waardoor dit soort acties door de beugel kunnen. Er zou bijvoorbeeld een formeel plafond aan dit soort "extra uitgaven" gesteld kunnen worden.
.
Sommige dingen zijn overigens niet op te lossen. De wereld draait op een aantal terreinen gewoon te snel. De kunst is dan ook het systeem zo op te zetten dat er tijd is om problemen op te vangen. Dat adhoc manoeuvres niet nodig zijn.

Parel van het Zuiden | 15-04-12 | 18:33

Irrgang heeft bij DNB gewerkt, dacht ik.
.
Niet dat dat automatisch vertrouwen geeft dat ze verstand van geldzaken hebben trouwens.
.
Dat vertrouwen hebben ze wel verspeeld de afgelopen tijd.
.
De gemiddelde boerelul heeft met z'n boereverstand het vaker bij het rechte end, dan menigeen op de beurs en bij de banken.

Greetje Duisenberg | 15-04-12 | 18:08

"La Vie En Rose | 15-04-12 | 15:54 |
Zo is het. Zelf ben ik abonnee van de Volkskrant en de Elsevier. Beide media hebben een opiniegedeelte waar bij mij vaak de haren van overeind gaan staan. Altijd nog inspirerender dan alleen maar de dingen horen die je wilt horen.

JeanB25 | 15-04-12 | 18:04

De financieel specialist van de SP is dat niet een contradictio in terminis??

Ewout Neergang Pffff

Hobbykip | 15-04-12 | 16:42

Financieel specialist van de SP?! Als die lui ergens geen sjoege van hebben is het van financiën.

Freddie Stobart | 15-04-12 | 16:36

'De leugen regeert'.
Felix Meurders 2-2-2008 tegen een of andere hoogleraar: 'Brak bij u ook het zweet uit? Zijn het UW eigen angsten meneer Middelkoop??!! We moeten ons als burger zorgen maken!? U bent een onheilsprofeet...'
bit.ly/rKUQ3

Negentig procent van de Nederlandse goudreserves ligt opgeslagen in het buitenland, bijvoorbeeld in kluizen in New York.
Volgens een Amerikaanse publicist is het echter niet uitgesloten dat de Amerikaanse overheid het buitenlands goud in beslag neemt, als het vertrouwen in de dollar wegvalt. Het goud in New York zou er dus niet honderd procent veilig liggen.
Willem Middelkoop vindt dat Nederland het goud zo snel mogelijk moet terughalen.
www.volkskrant.nl/vk/nl/2680/Economie/...

drs.Nee | 15-04-12 | 16:13

@îîî ReBeL îîî | 15-04-12 | 15:31
Lul niet zo dom.
GS pakt alle partijen aan.
Bassie is niet GS, net zomin als Peter Verhaar dat is.

Het zijn door GS ingehuurde columnisten, die één keer per week hun eigen visie op hun eigen vakgebied geven.
En wij mogen die visie onderuithalen of het ermee eens zijn.

Dit gebral van jou levert geen enkele bijdrage aan die discussie.

La Vie En Rose | 15-04-12 | 15:54

@Feynman | 15-04-12 | 14:38
Natuurlijk doet Bassie hier alsof zijn neus bloedt. Hij als politiek journalist had dat moeten weten. En dan Ewout Irrgang wegzetten als leugenaar. Je moet maar durven.

Verder mee eens.

Ook met je wederom uitstekende analyses (en die van Balkoenin) waarmee je het stuk van Verhaar gisteren, maar ook dit stuk van Bassie onderuithaalde.

Waarvoor Hulde ende Applaus.La Vie En Rose | 15-04-12 | 15:44

De overeenkomst tussen GS en de pvda??? twee handen op één buik. Wanneer krijgt GS ook zendtijd bij de vara????

ÎÎÎ ReBeL ÎÎÎ | 15-04-12 | 15:31

@rara | 15-04-12 | 11:16
J maar liefst met en door een beter alternatief. Niet ieder middel heiligt het doel. Anders kun je ook de PvdA kapot maken door er een communistische partij voor in de plaats te zetten. Lijkt mij per saldo niet een verbetering.

hfakker | 15-04-12 | 14:45

@DutchLibertarian | 15-04-12 | 12:22
Je hebt de studie gevolgd en dit vervolgens geconstateerd?
Of je hebt dit uit een overlevering, praat anderen naar de mond?

hfakker | 15-04-12 | 14:43

@Parsons | 15-04-12 | 13:51
Daar sluit ik me bij aan.
Hulde voor die twee.

La Vie En Rose | 15-04-12 | 14:41

Veel mensen vroegen zich indertijd af, waarom ABN Amro zonodig gered moest worden en waarom dat zoveel geld mocht kosten.
.
Wie zijn de aandeelhouders? Beatrix wellicht?
.
De logica van dat gerucht indertijd, zou natuurlijk wel kunnen kloppen als je kijkt naar het ontstaan van ABN Amro, uit de Nederlandsche Handel Maatschappij, ooit opgericht door ... wie ook al weer?
.
Daar gaat het natuurlijk over... en we worden hier "vermaakt" met poppenkast verhalen van Bas en Peter, over wie niet aardig genoeg doet.
.
Wat een lariekoek GS. Jullie zijn de weg kwijt.

Greetje Duisenberg | 15-04-12 | 14:39

@La Vie En Rose | 15-04-12 | 14:24 | + 2 -
De tweede kamer heeft destijds puur een vertrouwelijke informatievoorziening afgewezen. Bassiehof doet hier alsof zijn neus bloed door te zeggen dat de Kamer niet geïnformeerd wilde worden.

Wouter Bos heeft het openbare debat niet willen aangaan met betrekking tot de reddingen. Hij wilde perse in alle stilte kunnen onderhandelen zonder de politieke en inhoudelijke steun van de tweede kamer.

Het directe nadeel van een financiële commissie stiekem is dat het kabinet het publieke debat lam kan leggen door alle informatie tot staatsgeheim te verklaren. Die wurggreep heeft de kamer terecht niet geaccepteerd. Links en Rechts niet btw.

Dat zou inderdaad een nieuwe dynamiek aan de situatie hebben gegeven. De bancaire elite zou van de volledige kamer misschien wel begrepen hebben dat het moment van slikken of stikken daar was. Misschien was het dan voor Wouter Bos wel mogelijk de banken te redden inclusief een negatieve kapitalistische terugkoppeling.

Feynman | 15-04-12 | 14:38

@WirMachenMusik | 15-04-12 | 14:17
Ook volledig mee eens.

Parsons | 15-04-12 | 14:33

@La Bailaora | 15-04-12 | 14:14
Meer dan eens ja.

Parsons | 15-04-12 | 14:30

'De Leugen van Ewout Irrgang'

Hoe zat het ook alweer met de leugen over Dion Graus Bassie?
Dion Grauss die - ook door Bassie - is weggehoond n.a.v. een door het staatsjournaal verknipt filmpje?

Achteraf is gebleken dat Graus de juiste vragen heeft gesteld:

*Waarom is niet alléén het Nederlandse deel van Fortis genationaliseerd?
*Waarom kreeg ABN/AMRO topman Schmittmann een bonus van 8 miljoen voor een bank die onder zijn verantwoordelijkheid failliet ging en door de staat van ons belastinggeld gered moest worden?

Daar horen we niemand meer over, commissie de Wit niet, u niet en ook uw collega Verhaar niet in zijn 'meer dan uitstekende column' van gisteren waarin hij naar uw 'meer dan uitstekende column' van vandaag verwees w.b. politieke duiding.

Enfin,'de leugen' van Ewout Irrgang over dat hij destijds beter geïnformeerd had willen worden, maar waarvan nu blijkt dat hijzelf (en niet alleen hij, maar bijna alle partijen, incl. Bos/de PvdA) destijds tegen dat voorstel van Kees Vendrik over het vormen van een Commissie Stiekem hebben gestemd.

Er bestaat al een Commissie Stiekem, al jaren. Die commissie, bestaande uit alle fractievoorzitters, is belast met de parlementaire controle op Nederlandse Veiligheidsdiensten. Volgens mijn inlichtingen geldt voor deze fractievoorzitters geheimhoudingsplicht, en mogen zij dus ook hun eigen fractieleden niet inlichten over zaken die in die commissie worden besproken.

Zou dat wellicht de reden zijn geweest dat bijna alle partijen, incl. Bos/PvdA tegen dat voorstel van Kees Vendrik waren? Wat hadden ze aan nog een Commissie Stiekem, die de Tweede Kamerleden niet mocht inlichten?

Enfin, dat Bos bang was dat er - bij het inlichten van de Tweede Kamerleden - gelekt zou worden, snap ik.
Dat was al eens, eg niet met opzet *kuch* gebeurd na een vertrouwelijk overleg over de DSBbank. Dankzij dat lekken donderde de DSB om.

Bos:
"Iemand die verdrinkt, verdrinkt niet omdat hij niet gered kon worden, maar omdat hij niet kon zwemmen"

*Uh, ABN/AMRO/Fortis fluisteren doet*

En al die faalhazen in de politiek die niet kunnen zwemmen maar steeds door hun eigen vriendjes worden gered. Parlementaire enquette of niet.

Bij mij in de straat roept iemand dat er PvdAspinners bezig zijn met het afleiden van fouten die Bos heeft gemaakt door de aandacht op de SP te vestigen.

De SP, die op dit moment de grootste bedreiger van de macht van de PvdA is, mot kapodt.
Naast dat de PvdA zelf van alles heeft gedaan om te bewijzen dat zij geen bestaansrecht meer heeft (de stand in de peilingen is ook een PvdAspin) hebben eerder de PVV en nu de SP dat feit nogeens haarscherp blootgelegd.

Tot zover het hof van Rose.

Fijne zondag nog.


La Vie En Rose | 15-04-12 | 14:24

Wat een lang verhaal om niets, alleen de conclusie was voldoende geweest Bas

copal | 15-04-12 | 14:24

@Bas Paternotte | 15-04-12 | 11:09 | Link | 86 reacties
een "meer dan uitstekende column" ?!?
Ben je serieus? Commissie de Wit deed een uitspraak over zes beslissingen van Wouter Bos en keurde louter die beslissingen goed of fout. Een heldere overweging van alternatieven ontbreekt volledig bij de Wit, Bos, Wellink en Peter Verhaal. Alle vier zitten ze nog steeds vast in dezelfde tunnelvisie, dat de gekozen handelswijze de enige juiste is. Gelukkig was La Bailaora | 15-04-12 | 12:54 | + 8 - zo vriendelijk een en ander al te memoreren anders zouden de zaterdagwerkers wel eens in uw collegiale strooplikkerij kunnen trappen.

@Strangetown | 15-04-12 | 13:14 | + -3 -
Die grote institutionele beleggers moeten tijdens aandeelhouders vergaderingen en zelfbenoemde commissarissen toezicht houden op de banken. De pijn ligt inderdaad bij hun.

Maar aan de andere kant, diezelfde institutionele beleggers hebben alle jaren ervoor irreëel winsten genoten naar aanleiding van irreëel risico`s. Als er dus 1 plek op aarde is waar dat verlies genomen is, is dat waar de winsten zijn opgepot. Ik durf zelfs te beweren dat de eerder geboekte winsten nooit daadwerkelijk zijn gemaakt.

Diezelfde institutionele beleggers zijn in de categorie pensioenfondsen in de problemen gekomen door midden op de top van de internet zeepbel sinterklaas te gaan spelen. Bedrijven hoefden geen premie te betalen, mensen mochten met 55ste met pensioen en het ABP stortte destijds gewoon cash geld aan Ruud Lubbers met behulp van de uitneemwetten.

Binnen een kapitalistisch systeem hebben die klappen een essentiële functie. Binnen de regeltechniek heb je het over een terugkoppeling. Dat ben ik dus totaal niet vergeten, ik probeer van dat effect gebruik te maken. Een kapitalistisch systeem wordt instabiel als het leiden van een verlies niet meer bestaat.

Wees een vent en meld een dergelijke analyse op het moment zelf en niet een dag later onder een andere post.

Feynman | 15-04-12 | 14:17

Parsons | 15-04-12 | 13:51
Ik vond deze van Stormageddon ook wel getuigen van een vaste hamerhand:
"Achteraf blijkt Dion Graus dus de meest relevante vragen te hebben gesteld; die ene die is weggehoond: Waarom is niet alléén het Nederlandse deel van Fortis genationaliseerd?
En die andere die niet eens gesteld mocht worden: Waarom kreeg topman Schmittmann een bonus van 8 miljoen voor het dumpen van een failliete bank bij de belastingbetaler?"

WirMachenMusik | 15-04-12 | 14:17

@Parsons | 15-04-12 | 14:09
Ja, ik heb het gelezen, en idd. hebben Feynman, en ook bakoenin gelijk natuurlijk. Maar goed, het is vrij simpel om de gewone man om de tuin te leiden met iets simpels als een 'bankrun'. 90% van het volk die daar intrapt. Dat ze gewoon miljarden hebben weggegeven aan grootbankiers die zelf de risico's namen maar niet uit hun villa's wilden, wordt er niet bijverteld.

We zijn het dus ook op deze issue weer eens met elkaar eensch :-)

La Bailaora | 15-04-12 | 14:14

@La Bailaora | 15-04-12 | 14:08
Het blijft onbegrijpelijk. Wat ook opvalt is hoe graag zich laten voorliegen door de media. Check dat kudogedrag onder het topic van Verhaar van gisteren. Ik kan er met mijn pet niet bij.

Parsons | 15-04-12 | 14:09

@Parsons | 15-04-12 | 13:27
Dus als je maar big wordt, zelfs als je alleen maar zegt dat je als aandeelhouder big BENT, kan je niets meer gebeuren. De 'theoretische' reden dat dan alles omvalt is genoeg om een garantie van de staat te krijgen en je geen risico's meer loopt, volgens Strangetown dan he?

Dat je helemaal niet big bent als je eigenlijk gewoon failliet bent begrijpt ie niet helemaal geloof ik. Dat de staat jou weer big moet maken door je faillisement af te kopen ook niet. Want laten we wel wezen, je kunt gewoon zeggen: ik geef geld, maar dan is het nu van mij, want jij bent failliet. Dat lichtje gaat niet branden bij de heren.

Ze krijgen geld om niet failliet te gaan, en leven vrolijk verder in de grote villa's.

La Bailaora | 15-04-12 | 14:08

Zoals @La Bailaora al aangaf. Lees de tegels van Feynman en bakoenin onder het Verhaar topic van gisteren. Die slaan de spijker volledig op de kop.

www.geenstijl.nl/mt/archieven/2012/04/...

Parsons | 15-04-12 | 13:51

Het is altijd makkelijk om alle schuld te schuiven op iemand die niet meer politiek actief is.

Jaimy Fox | 15-04-12 | 13:46

Hmm, de ene na de andere hotemetoot die existeert op het old boys network clientalisme voelt zich geroepen om nog een duit in het zakje te doen.
Zo ook onze Bassiehof.
Zeer selectief shoppend uit de feitenbrij probeert hij in navolging van de andere wegkijkers en borstkloppers het volkje ervan te overtuigen dat we heel blij moeten zijn met lieden zoals Bos en zijn club van grootgraaiers.
Ik ga maar uit van de berichtgeving uit Belgie, en die is niet mals over de daden van de heer Bos.
Maar leuke poging heer Bassiehof, uw broodheren zullen weer vergenoegd zijn.

bakoenin | 15-04-12 | 13:45

Tjezus, de belanghebbenden in dit zaakje zitten niet in dit, zaten niet in t vorige en zitten ook niet in de volgende kabinetten......
De belanghebbenden in dit soort zaken blijven altijd op de achtergrond, die zitten echt niet te wachten op publiciteit...... daar hebben ze camerageile types voor die op hun beurt "het publieke belang" dienen. Praat/opinie programma's, kranten enz, enz.... worden volgeblaft met meningen, oplossingen en hoe het wel had gemoeten.....
De heren en enkele dame op de achtergrond lachen zich de ballen en borsten uit hun kledij, zolang hun naam en aanzien maar uit de publiciteit blijft. Zo is het altijd geweest en zo zal het ook altijd blijven...... daarom zijn wij klootjesvolk en hunnie niet.

wel/niet | 15-04-12 | 13:38

Guido | 15-04-12 | 13:25 |
Ik zou ook 'triomferen' met een bank dat zijn eigen failliet creëerde en voor een geldrun onder eigen bevolking zorgde.

Strangetown | 15-04-12 | 13:31

@Strangetown | 15-04-12 | 13:19 |
Nee en nee. Nee ik zou niet willen weten van die draak of ze nog geneukt had maar waarom ze nog niet dood is. Of hoe het mogelijk is om zo hersenloos te zijn en toch nog adem te halen. ... Eigenlijk wil ik helemaal niks van haar weten. Ik wil in een paralel universum wonen waar zij niet bestaat.

A.Th. | 15-04-12 | 13:27

@Strangetown | 15-04-12 | 13:14
Is dat zo? En zo ja, wat dan?

Parsons | 15-04-12 | 13:27

@La Bailaora | 15-04-12 | 12:54
Dat is exact waar Kees de Kort zich destijds zo enorm over opwond. En terecht. Het blijkt volstrekt krankzinnig dat aandeelhouders miljarden belastinggeld hebben gekregen voor een failliete tent.

Parsons | 15-04-12 | 13:25

Jammer voor Verhaar en Paternotte: onze zuiderburen genieten nog steeds van het optreden van Bos bij met name de redding van Fortis. Zij vinden dat Wouter Bos onkundig, onhandig, onbekwaam, onvoorbereid en onwetend was, waardoor Leterme ons vele miljarden lichter kon maken. En waarom zou dat bij de andere bankzaken anders zijn.

Neemt niet weg dat het niet het falen van Bos alleen is: ook het niveau van vele topambtenaren, bestuurders en politici is bedroevend...

Guido | 15-04-12 | 13:25

roze_bril | 15-04-12 | 13:18 |
Denk even verder wanneer bv pensioenfondsen hun verliezen af hadden moeten boeken dit vervolgens op de conto was gekomen van werknemers met hogere premies en lagere pensioenen.

Strangetown | 15-04-12 | 13:22

Wie moest ingelicht worden? De tweede kamer?

Dat is toch die club die vragen stelt of goudvissen al-dan-niet in een vissenkom mogen, hoe het nu zit met het aanvangstijdstip van sesamstraat en of terasverwarmers wel kunnen?

".. fijn dat u de ABN AMRO wilt redden meneer Bos, maar welke maatregelen heeft u genomen voor de vissen in het aquarium van het hoofdkantoor..?"

MaartenBriek | 15-04-12 | 13:19

A.Th. | 15-04-12 | 13:03 |
Je bent meer voor het diepte-interview met vragen "heeft u recentelijk nog geneukt?"

Strangetown | 15-04-12 | 13:19

@Strangetown | 15-04-12 | 13:14 |

Dan waren de klappen in ieder geval daar gebleven waar het risico werd aangegaan. Overigens zijn het echt niet alleen institutionele beleggers.

roze_bril | 15-04-12 | 13:18

WirMachenMusik | 15-04-12 | 12:53

En zo is't maar net... Hoogmoed komt voor de val.

Naitwies | 15-04-12 | 13:16

"Er lag een solide voorstel" Op basis waarvan heb je dit bepaald? Misschien dacht Ewout daar juist wel anders over. Daar is dit hele stuk op gebaseerd. Jammer Bas, dit is niet je beste column, mijns inziens.

roze_bril | 15-04-12 | 13:14

La Bailaora | 15-04-12 | 12:54 |
Feynman vergat wie de groot aandeelhouders zijn en de klappen die dan bij deze (institutionele) beleggers waren gevallen eveneens een impact hadden gehad voor de burger.

Strangetown | 15-04-12 | 13:14

"Dat Wouter Bos inzake de ABN-Amro goed had gehandeld (in zoverre dat kon) was iedereen het wel eens dacht ik.
me,myself and IK | 15-04-12 | 12:54 | + 0 -"
Pardon?
"Iets doen" is niet altijd beter dan "niets doen". Het blijft mij juist verbazen dat iedereen het onbewezen sprookje over systeembanken, domino-effecten en "we moesten dus wat doen" blijft geloven.

Zeddegeizot | 15-04-12 | 13:09

@Strangetown | 15-04-12 | 12:56 |
Gefileerd worden door dat mens? Ik heb zelden een grotere incompetente trut gezien. Die hoef je niet meer serieus te nemen, je trekt gewoon je lul uit je broek en gaat over d'r (ongetwijfeld afgrijselijke) schoenen heenzeiken.

A.Th. | 15-04-12 | 13:03

@me,myself and IK | 15-04-12 | 12:54
Nee dus. Hij heeft heel veel geld betaald, ook voor slechte delen.

La Bailaora | 15-04-12 | 13:02

A.Th. | 15-04-12 | 12:50 |
Als je 'Clariss' aan de voordeur krijgt mag je zeker wel een mediaomgangscursus gedaan hebben om niet gefileerd te worden..

Strangetown | 15-04-12 | 12:56

Feynman had gisteren prima commentaar op het stuk van Verhaar. Ze hadden wel de bank moeten 'redden' maar niet de aandeelhouders en eigenaren van de bank. Gezonde delen en spaarders 'opkopen' en aandelen aan de staat. Slechte delen bij aandeelhouders c.q. bankiers laten die dan op de blaren hadden moeten zitten. Nu zijn de risico houders vrij uit gegaan en krijgen we straks opnieuw ellende omdat weer risico's worden aangegaan door diezelfde mensen. 'Vrije markt' is niet geld verdienen en als het misgaat anderen (lees: staat=belastinggeld van burgers) voor de risico's laten opdraaien.

La Bailaora | 15-04-12 | 12:54

Dat Wouter Bos inzake de ABN-Amro goed had gehandeld (in zoverre dat kon) was iedereen het wel eens dacht ik. Wat Wouter wel fout gedaan heeft is de periode daana niet te bezuinigen, voor de crises werd ons wijsgemaakt dat matiging noodzakelijk was ivm de aankomende vergrijzing, maar toen de crises kwam moest er zo nodig meer geld uitgegeven worden. Die vergrijzing komt er echter toch echt aan en de staatsschuld is verdubbeld sinds de crises. En nog zijn er politici die niet willen bezuinigen en zelfs beweren dat bezuinigen asociaal is.

me,myself and IK | 15-04-12 | 12:54

Hier roept ook iemand in de straat. En die zegt dat Verhaar's topic van gisteren al aan gort is geschreven. Paul Verhaar was in dat verhaal ook niet helemaal eerlijk aangezien veel of veel te veel een persoonlijke begrip is.
We weten allemaal dat hij de financieel expert van Pauw & Witteman(VARA) is. En dat zal hij graag willen blijven met de riante vergoedingen die hij daar voor krijgt. Dan heb ik het nog niet over zijn vermoedelijke lidmaatschap van de PVDA. Niet onafhankelijk dus.
Dat Ewout Irrgang en de SP zo fout is als de pest is niks nieuws onder de zon. Maar daarbij moet wel meegenomen worden dat Ewout niet in de commissie zat maar daar dus als de financieel woordvoerder van de SP zijn roodzwarte gal uitspuugde.
Wouter was,is en blijft fout. Hij heeft 1 geluk, Wim Kok is op dat gebied nooit meer in te halen. De laatste zette de trigger Augustus 2000 in werking met als gevolg de shit die we nu over de hele wereld meemaken op financieel gebied.

Het is een rapport van een parlementaire onderzoekscommissie. Het rapport is zelfs onderschreven door Mevrouw Vermeij van de PVDA die in de commissie zat.
Alles bij elkaar kom ik tot de conclusie dat Paul niet geheel onafhankelijk zijn zegje heeft gedaan. Dat de nationaal-socialistische SP hard word aangepakt prima maar nu begint het in de topics er op te lijken dat Wouter Bos alles super goed heeft gedaan. Heel Nederland heeft kunnen meegenieten van de fouten die hij maakte en de leugens over de financiële crisis die hij heeft verspreid. En overal is beeld van dat is het mooie.

The_Challenger | 15-04-12 | 12:53

Ko Reander | 15-04-12 | 11:21
"Ik ben blij dat Bas en Peter er genuanceerder tegen aan kijken ALS het PVV-stemvee. Sorry voor het moeilijke woord hoor, Henk en Ingrid."
-----------------------
Deze Henk weet in ieder geval dat een eenvoudig woordje als 'als' hierboven, volgens de juf van groep zes, in behoorlijk Nederlands 'dan' moet zijn. En dat dit soort fouten meer een kwestie van 'begrijpen' is dan van woorden van buiten leren.

WirMachenMusik | 15-04-12 | 12:53

Gelukkig niet dat mens die van 7 vaten water 7 vaten azijn kan maken door er naar te kijken. ... Dinges Polak.
Waat ik wellink zei bedoelde ik Hillen die ze moeten platslaan met een straaljager.

A.Th. | 15-04-12 | 12:50

Ewout Stoelgang is een rare snijboon.

Bart_Bart | 15-04-12 | 12:47

Verhaar, Paternotte en misschien nog wel eentje vergeten. Zijn die hier soms ingehuurd om het PvdA/D66-marktsegment te ontwikkelen?

WirMachenMusik | 15-04-12 | 12:38

@frenchy | 15-04-12 | 12:20 | + -1 -
Laten we heel blij zijn dat Bos de Kamer niet heeft ingelicht en daarmee een nationale bankrun heeft voorkomen.

Musset | 15-04-12 | 12:30

We hebben nou Fout Wellink op tv; ik heb die man nog nooit zo lang aan moeten horen, maar als we die man nou eerst eens weggooien - dan zal een enorme verrijking zijn.

*Rooit fluitend straatje op*

A.Th. | 15-04-12 | 12:29

Luidruchtige straatjes waar menigeen zijn huis woont...

Strangetown | 15-04-12 | 12:29

"Wim Kok is een kapitalist" roept iemand hier in de straat. En "de PvdA is een verraderspartij" roept iemand die er naast loopt.

ad melkert | 15-04-12 | 12:28

@DutchLibertarian | 15-04-12 | 12:22 | Laatst hoorde ik er ook nog een, Gezondheidswetenschappen. De ministeries lopen vol met die mensen.

JeanB25 | 15-04-12 | 12:25

de Bree | 15-04-12 | 11:15 |
Politicologie is een van de grootste onzinstudies die er is. Bijna net zo erg als communicatie- of godsdienstwetenschappen.

DutchLibertarian | 15-04-12 | 12:22

bedoel plaspop

ziende blind | 15-04-12 | 12:22

het gaat toch alleen maar om politiek gewin. de crisis van 2008 als middel om zich voor zeteltjes te profileren. wie neemt dat circus nou serieus? we hebben het hier over mensen die niet eens weten dat nixon, jelzin en sharon (goed als) dood zijn. het tv verslag van de marathon in rotterdam is nog boeiender.

LangeBerry | 15-04-12 | 12:22

Natuurlijk zat Bos fout. Maar 'financieel specialist' en 'SP' in dezelfde zin is een nog vééél grotere fout.

DutchLibertarian | 15-04-12 | 12:20

Verhagen zei het al jaren geleden:
MET BOS BEN JE DE KLOS

en zo is het

frenchy | 15-04-12 | 12:20

@ Parel van het Zuiden
De uitvoerende macht zijn rechters,zij doe aan wetspraak.

ziende blind | 15-04-12 | 12:17

@ Parel van het Zuiden | 15-04-12 | 11:39 & mezelf

Ik neem trouwens aan dat je uitvoerende macht (regering) bedoelt. Die krijgt een mandaat van de kamer. De wetgevende macht (het parlement) heeft een mandaat van de kiezer...

plaspop | 15-04-12 | 12:14

Interessante vragen. Ik zou zeggen: bel Irrgang, leg het hem voor en laat het de lezers weten.

De Geus | 15-04-12 | 12:14

@bosbaan | 15-04-12 | 11:42
De zondebok is een onschuldig bokbeest die symbolisch de schuld van het volk op zich krijgt gelegd, en daarna de woestijn in wordt gejaagd om de zonden van het volk weg te nemen. De zondebok is dus per definitie onschuldig...

rara | 15-04-12 | 12:12

@ Parel van het Zuiden | 15-04-12 | 11:39

"De regering regeert en legt achteraf verantwoording af aan de kamer. De wetgevende macht moet zich aan zijn mandaat houden."

Dat klopt, maar de regering moet wel binnen de door de kamer vooraf vastgestelde kaders blijven. Onder andere de begroting, en daar stond geen budget van 60 miljard op voor diverse cadeautjes aan falende banken en hun aandeelhouders.

plaspop | 15-04-12 | 12:12

@De Dansende Kater ® | 15-04-12 | 11:34
"Wat zouden ze bedingen?"
Dat moslims mogen doorgaan met afplakken van voor hun prikkelende abri foto's?

Waar gaat het over!

deraderendraaien | 15-04-12 | 12:05

“Wouter Bos wordt bekritiseerd om vervolgens Jan Kees de Jager te kunnen aanvallen” roept iemand hier in de straat.

beniknouzoslim | 15-04-12 | 12:03

“Wouter Bos heeft veel vrienden in de media” roept iemand hier in de straat.

beniknouzoslim | 15-04-12 | 12:01

De SP maakt er een politieke show van. Gaat niet om de waarheid maar om Bos en de PvdA te beschadigen. Lekker achteraf roepen dat het anders had gemoeten. Goedkope partijpolitiek. Het ware gezicht van de SP. Niet prettig.

bbbachstra | 15-04-12 | 12:01

Leuk te zien hoe de Grote Sprong Achterwaarts van de SP nu wordt ingezet door wanhopig de PvdA kapot te maken. Vechten op links betekent altijd groei op rechts. Er is dus nog hoop voor het CDA, geatvaer!

Musset | 15-04-12 | 11:59

Als je mens bent maak je fouten,kwestie van natuurwet.
Menselijke eigenschappen zijn o.a. hoogmoet,belangrijk zijn,zelfverrijking en naar omstandigheden liegen,vluchten en aan geheugen verlies lijden.
Nog veel meer,maar ja,ben ook maar een mens.

ziende blind | 15-04-12 | 11:59

@Ko Reander | 15-04-12 | 11:21
Vleespet gaf vanmorgen bij Eva nog aan dat ie werkgevers wil dwingen om het ontslag van incapabele werknemers financieel voor hun rekening te nemen.
Hoezo positief nieuws over de PvdA!

deraderendraaien | 15-04-12 | 11:58

De Tweede Kamer is ruim voldoende geïnformeerd, als je rekening houdt met het aanwezige kennisniveau en de hijgerigheid om alles maar te lekken. Een commissie stiekem was i.d.d. een goed optie geweest. Dan had je maar een stuk of tien kikkers in de kruiwagen hoeven houden, in plaats van 150 ijdeltuiten.

LJBrinkhorst | 15-04-12 | 11:54

@Umberto die trotzoni | 15-04-12 | 11:49
Je weet toch, het is altijd de schuld van Die Wilders...

necrosis | 15-04-12 | 11:54

Geheel zit ingebakken in de vorm van manier waarop in Nl de democratie inelkaar zit, iedereen kan een partij oprichten en dus krijg je versplintering en gedraai. In de meeste landen heb je een 2 partijen democratie en soms nog een veel kleinere 3 en 4 de partij. Dus inprincipe ben je voor of tegen iets er is vaak geen middenweg, met alle gevolgen van dien.
En al dat gezeik op bos, balkenende was de uberchief die was verantwoordelijk voor het kabinets beleid en bos voerde hem uit, dus wie is hier de foute man....

Umberto die trotzoni | 15-04-12 | 11:49

Wouter Bos zag de recessie ook niet aankomen,terwijl heel Nederland dat wel zag.Dat Wouter bos 13 miljard teveel heeft betaald was ook duidelijk voor iedereen. Het is niet vreemd dat Wouter Bos tot zondebok werd uitgeroepen. Het is ook juist.

bosbaan | 15-04-12 | 11:42

Irrgang is ook een eikel van de bovenste plank! Ik heb indertijd heel veel debatten over deze onderwerpen gevolgd en mijn mening over Irrgang is toen ontstaan! Bij Irrgang en De Wit zou je het alleen goed gedaan hebben als Bos de bank(en) had genationaliseerd en dat moeten we niet willen! Volgens de peilingen van de afgelopen weken pikt de PvdA gelukkig weer zetels van de SP af - lieden die nog nooit voor 1 gulden of 1 Euro verantwoordelijkheid hebben gedragen en ik vind, dat dit ook in de komende jaren maar niet moet gebeuren! DE SP is daarvoor nog lang niet klaar - hoe sympathiek Roemer ook kan overkomen!

Gerard7441 | 15-04-12 | 11:41

De SP is altijd tegen "commissies stiekem". Daar zijn ze consequent in. Zie bijvoorbeeld inlichtingen en veiligheid.
.
Dat gezeur over informeren van de kamer is trouwens staatsrechtelijke onzin. De regering regeert en legt achteraf verantwoording af aan de kamer. De wetgevende macht moet zich aan zijn mandaat houden.
.
Al met al zien we Den Haag weer eens recht in het ware gezicht. Partijpolitiek bedrijven rond onderwerpen van landsbelang. Zwarte pieten in plaats van eigen verantwoordelijkheden te onderkennen.
.
Wat er misgegaan is in de crisis vind namelijk zijn oorsprong in structurele fouten die ingebed zijn in wetgeving, uitvoering, en controle. Fouten die lang geleden zijn aangebracht met medewerking van de gehele Nederlandse politiek.
.
Corruptie, belangenverstrengeling, incompetentie, suboptimalisatie, korte termijn denken en partijpolitiek zijn de ingrediënten geweest. Iets waar de commissie volledig aan voorbij gaat. Maar goed het straatje is formeel weer schoongeveegd.
.
Op naar de volgende crisis, op naar de volgende belastingtechnische aderlating, op naar de volgende parlementaire schijnvertoning...

Parel van het Zuiden | 15-04-12 | 11:39

Als iets vergelijksbaars nu zou gebeuren en het huidige kabinet zou moeten ingrijpen en het zou tot een overleg met, en stemming door de kamer, dan zou de huidige PvdA sowieso tegenstemmen. Op basis van het principe dat ze het kabinet ten koste van alles niet willen steunen, al gaat het land ermee naar de kloten.

Plaatst de absurde en destructieve houding van die partij nu in een beter perspectief.

smdyasc | 15-04-12 | 11:38

Natuurlijk is het voorstel van Vendrik onhaalbaar.
Men lekt als gekken tegenwoordig.
En dan heb je altijd nog de PVV die door gebrek aan kinneginging alles maar rondtoetert en twittert.
(En altijd een grote HaHa van de tribuner wil scoren!)

Einde van de Domheid | 15-04-12 | 11:35

Ja wat had Wouter dan moeten doen Patternotte? De hele boel maar laten omdonderen?

Probeer nou maar eens te bedenken wat Rutte en Wilders toegeven aan die engnekken van de SGP. Voor twee luizige zetels, wat zouden ze bedingen?

De Dansende Kater ® | 15-04-12 | 11:34

Politiek achterafgeneuzel en sluwe Haagse intriges.
Boeiend voor insiders en rijksambtenaren.
Maar het brengt ons land geen centimeter vooruit.

de Bree | 15-04-12 | 11:30

@Jan Passant mk2 | 15-04-12 | 11:24
Denk je dat Bos er een nachtje slechter om slaapt?
Hij vult zijn zakken, en jij mag kromliggen om zijn fouten te herstellen, dwz, met taxpoet!

necrosis | 15-04-12 | 11:30

"met die laatste zin laat bassie zien wat voor een geniaal, ondergewaardeerd en buitengewoon creatief schrijver hij toch is. wat een poeet!", roept iemand hier in de straat

damnschreeuwer | 15-04-12 | 11:29

Irrgang, what's in a name?
Uit het Duitsch woordenboek:

irren ww.
waren, ronddwalen, dolen, mislukken, falen, afgaan, mislopen, stranden, misgaan, floppen, verkeerd lopen, in de puree lopen, zwerven, omzwerven

Cuyahoga | 15-04-12 | 11:29

*zag de crisis niet aankomen
*reageerde te laat
*raakte in paniek
*overzag de situatie niet
*schoffeerde de Belgen
*liet zich slecht informeren
*betaalde teveel
*betrok de TK te weinig
----------------
En dat alles voor het onbewezen dogma: "Ja, maar als ABN was omgevallen was het veel erger geweest"
Oh ja?

Zeddegeizot | 15-04-12 | 11:28

@Ko Reander | 15-04-12 | 11:21

Wat voor positiefs lees jij dan over links? Dat Irrgang een leugenaar is? Dat positieve? Of dat de linkse partijen nu elkaars hersens inslaan over de blunder van Bos, om in te grijpen in een ondergaand bedrijf? Terwijl ze juist allemaal zo om marktwerking (waar ook faillissementen bij horen, om de markt gezond en zuiver te houden) lopen te schreeuwen?

ZKH EénOog | 15-04-12 | 11:26

Ik denk dat Bos er inderdaad niets van begreep, dat is een lelijke pech voor een land dat hem als minister van financiën aanstelde.
Bij de PvdA zijn ze sowieso niet wijs met geld, omdat het geld in hun handen toch bijna altijd van een ander is.

Jan Passant mk2 | 15-04-12 | 11:24

De SP wil niet alleen de PvdA kapotmaken, gezien hun plannen stoppen ze daar niet bij. Ze willen heel Nederland kapot maken.

jvlaam2 | 15-04-12 | 11:23

Achteraf kijk je een koe in de kont. Er valt niks te veranderen aan de gang van zaken van toen.

zeg maar jansen | 15-04-12 | 11:23

Zitten Paternotte en Verhaar nu voetje te vrijen?
*ontbijt omhoog voelt komen*

necrosis | 15-04-12 | 11:23

Achteraf is het makkelijk oordelen, de ingrepen hebben immers relatief positief uitgepakt. Voor beide kampen is dus wat te zeggen. Wat we wel kunnen concluderen is dat de politiek/mensheid in geen geval vooruit wil of kan denken. Het feit dat Bos de kamer niet of onvolledig informeerde is in geen geval gerechtvaardigd, los van de beslissingen die later volgden. Volgens mij ligt daar ook het zwaartepunt in het rapport.

JeanB25 | 15-04-12 | 11:22

Want jij, Bas, had wel geweten hoe de kwestie bij de kloten te vatten, toch?

Allemaal gezwets in de ijlte. Woutertje deed wat ´ie moest doen.

De Dansende Kater ® | 15-04-12 | 11:21

Ik vind het wel heel mooi om te zien dat de fervente pvda-haters nu met hun mond vol tanden staan. Dit zijn ze niet gewend, iets positiefs over links te moeten lezen. En nog wel op een, in hun ogen, rechtse website. Ik ben blij dat Bas en Peter er genuanceerder tegen aan kijken als het PVV-stemvee. Sorry voor het moeilijke woord hoor, Henk en Ingrid.

Ko Reander | 15-04-12 | 11:21

Ik vind het wel heel mooi om te zien dat de fervente pvda-haters nu met hun mond vol tanden staan. Dit zijn ze niet gewend, iets positiefs over links te moeten lezen. En nog wel op een, in hun ogen, rechtse website. Ik ben blij dat Bas en Peter er genuanceerder tegen aan kijken als het PVV-stemvee. Sorry voor het moeilijke woord hoor, Henk en Ingrid.

Ko Reander | 15-04-12 | 11:21

De PvdA heeft veel van haar tijd besteed aan het kapotmaken van de SP. Je kent het wel, tegenstemmen bij een plan dat best goed is maar vanwege de indiener. Kortom, debiteuren/crediteuren mentaliteit. Enfin, PvdA heeft SP niet nodig om kapot te gaan. Dat ligt al in het partij-DNA besloten.

Einde van de Domheid | 15-04-12 | 11:21

De SP heeft haar bestaansrecht verloren toen Jan Marijnissen er mee kapte.

necrosis | 15-04-12 | 11:20

Om de pvda kapot te maken hebben we Irrgang echt niet nodig. Kunnen ze zelf wel.

lijn5 | 15-04-12 | 11:19

In het land der blinden is eenoog koning . . . . .
Daarom is het beter om dergelijke onderzoeken te laten uitvoeren door financiele mensen uit het bedrijfsleven met een ruime internationale ervaring!
De uitkomsten worden nu door de politiek alleen maar gebruikt voor eigen gewin, de rest is voor hun van geen belang.
De volgende keer Sharon Dijksma bij zo'n dergelijk onderzoek betrekken . . . . Ik huiver nu al!

De Laureaat | 15-04-12 | 11:18

“De SP ontleent haar bestaansrecht aan het kapotmaken van de PvdA,” roept iemand hier in de straat.

Dat blijkt ook uit de laatste peilingen, de kiezer is niet echt achterlijk.

www.powned.tv/nieuws/politiek/2012/04/...

deraderendraaien | 15-04-12 | 11:18

Petere Verhaar steunt Bas Paternotte.
*WC eend teleurgesteld kijkend ziet*

Einde van de Domheid | 15-04-12 | 11:17

"... Is Irrgang dwalende?"

Het is een SP-er. Hoe duidelijk wil je zijn dwaling hebben?

ZKH EénOog | 15-04-12 | 11:16

Irrgang wil de PvdA kapotmaken. Dat willen wij toch allemaal, dus ik zie het probleem niet.

rara | 15-04-12 | 11:16

Dat er nu een partij in het centrum van de macht zit die op een 1/7 deel van de week Nederland laat stikken vind ik veel erger.

Charles Bukowski | 15-04-12 | 11:15

Het is maar goed dat ik politicologie heb gestudeerd.
Anders zou ik onzin moeten reaguren.

de Bree | 15-04-12 | 11:15

"Dat laatste is opmerkelijk, had Bos dan toch iets te verbergen?"

Misschien was Bos bang voor lekken uit die commissie. Iedereen weet hoe lang een geheim bewaard blijft als je het in "vertrouwelijk" in een commissie neerlegt.

Ik denk dat Bos goed gehandeld heeft.

Ko Reander | 15-04-12 | 11:15

EWout, Bos en Jager... ik zie hier een samenhang.

yamahihi | 15-04-12 | 11:14

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl