Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Spoeddebat

bassiehof1001.jpgTerwijl een D66-politicus de scribenten van deze website uitmaakt voor NSB’ers, dit kabinet over de rug van de roomblanke, lichtgetinte, bruine, donkerbruine, zwarte en/of gele belastingbetalers diverse sauzen declareert en tegelijkertijd nutteloze paspoortwetten indient, komt Den Haag langzaam maar zeker piepend en krakend tot stilstand. Welkom in de wondere wereld van het spoeddebat. Kijkt u even mee naar de debatten die nog níet in de agenda staan? Debat over de verhouding tussen verschillende grondrechten (Dibi, GroenLinks), debat over de wettelijke beperkingen op de vrijheid van meningsuiting (Dibi, GroenLinks), debat over het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau getiteld ‘Poolse Migranten’ (Van Nieuwenhuizen, VVD), debat over de misstanden in het Maasstadziekenhuis met betrekking tot de besmetting met de Klebsiella bacterie en het beleid rond dit soort uitbraken in het algemeen (Gerbrands, PVV), debat over de zorg in de nacht- en avonduren in ziekenhuizen (Arib, PvdA), debat over het rapport van Defence for Children over rechten van kinderen in politiecellen (Recourt, PvdA), debat over het meldpunt ouderenmishandeling (Agema, PVV)... debat over het rapport inzake controle op wapenvergunningen (Van Raak, SP), debat over de handelwijze van de IGZ naar aanleiding van een rapport van de Nationale ombudsman (Leijten, SP), debat over de staat van het hbo (Klaver, GroenLinks), debat over vrijheidsbeperkende maatregelen in zorginstellingen voor mensen met een verstandelijke beperking (Venrooy-van Ark, VVD), debat over het bedrijfsleveninstrumentarium (Dikkers, PvdA), debat over de besteding van 60 miljoen euro aan nieuwbouw van ROC Heerlen (Çelik, PvdA), debat over het arbeidsmarktbeleid in de zorg (Agema, PVV), debat over de sluiting van de belastingdienst in Emmen (Heijnen, PvdA), debat over het plaatsen van Tv-camera's in het VU Medisch Centrum (Van Gerven, SP), debat over het bericht dat vele veroordeelde criminelen hun vrijheidstraf ontlopen (Recourt, PvdA), debat over universiteiten die op grote schaal 'genadezesjes' uitdelen (Jadnanansing, PvdA), debat over het plunderen van winkels door Oost-Europese bendes (Çörüz, CDA), debat over de beveiligingskosten voor joodse instellingen (Slob, ChristenUnie), debat over de belemmeringen voor het lopen van stage door jongeren die wachten op een verblijfsvergunning (Koser Kaya, D66), debat over de kritiek van Europa met betrekking tot de Hedwigepolder (Jacobi, PvdA), debat over mensonterende behandeling in de geestelijke gezondheidszorg en falend toezicht door de inspectie (Bouwmeester, PvdA), debat over het bericht dat de crisis wordt misbruikt als reden voor massaontslag en grote ondernemingen met mooie winsten zo tien procent van hun personeelsbestand schrappen (Hamer, PvdA), debat over pogingen van vice-premier Verhagen om Kamerlid Wilders af te luisteren (Recourt, PvdA), debat over het bericht 'JSF kampt met reeks technische problemen' (El Fassed, GroenLinks), debat over dreigende faillissementen van bouwbedrijven door stijgende lasten (Verhoeven, D66), debat over de handelswijze van de staatssecretaris van Economische Zaken Landbouw en Innovatie bij het natuurgebied Reiderswolde (niemand weet meer wie dit debat heeft aangevraagd), debat over het conceptrapport van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) over pakketverkleining door lage ziektelast (Leijten, SP), debat over PIP-borstimplantaten (Arib, PvdA), debat over het voortbestaan van het ziekenhuis de Sionsberg in Dokkum (Van Gerven, SP), debat over het bericht dat deurwaarders vaak te veel geld geïnd hebben (Van Toorenburg, CDA), debat over wapenexport naar Egypte en Indonesië (El Fassed, GroenLinks), debat over de doorstart van de bestaande landelijke infrastructuur (LSP) voor uitwisseling van medische gegevens (Gerbrands, PVV), debat over de naar verwachting snel oplopende werkloosheid en maatregelen om het tij te keren (Slob, ChristenUnie), debat over het nog steeds niet afsluiten van CAO's voor 2012 (Hamer, PvdA), debat over uitkomsten van de informele Europese Top (Slob, ChristenUnie), debat over het EU-standpunt inzake Israël (Peters, GroenLinks), debat over weeffouten die optreden bij de langstudeerdersboete (Jadnanansing, PvdA), debat over het faillissement van Stichting Zonnehuizen (Leijten, SP), debat over de voorbereidingen op de bezuinigingsopties (Slob, ChristenUnie), debat over het feit dat beloningen van bestuurders en directeuren afgelopen jaar met 34 procent stegen terwijl van werknemers de nullijn wordt geëist, er 1,5 miljoen mensen zonder nieuwe CAO werken en de nieuwe minima uit de middeninkomens komen (Cohen, PvdA), debat over de internationale verontwaardiging naar aanleiding van de PVV klachtensite over mensen uit Midden- en Oost-Europa (Van Dam, PvdA), debat over het bericht dat de staatssecretaris van V&J de eigen bijdrage in de GGZ wil terugdraaien (Leijten, SP). Dat zijn dus 44 spoeddebatten. En er komen wekelijks een stuk of vijf bij. Inmiddels heeft niemand meer een idee hoe dat nou zat met dat afluisteren van Geert Wilders, het JSF-debacle doet er schijnbaar ook niet meer toe en Job Cohen kan zijn eigen spoeddebat niet eens meer mee maken. Gerede kans dat het merendeel van deze aangevraagde debatten nooit gevoerd zullen worden, ze zullen stilletjes van de Kameragenda verdwijnen. Dat zal het Kamerlid die het debat heeft aangevraagd weinig kunnen schelen. Aankondigen dat je een spoeddebat wilt, levert nu eenmaal vaak een krantenkop op. De conclusie is wel dat dit parlementaire instrument inmiddels bot en versleten is. Dat is wellicht een aardig onderwerp voor een spoeddebat.

Reaguursels

Inloggen

-weggejorist-

mrwdka | 05-03-12 | 10:29

Wat was het nog rustig in de 60tiger en 70tigerjaren!Ik krijg HEIMWEE!!

ONS | 05-03-12 | 09:22

Over Jeroenmirck en zijn NSB-verwijt heeft Bassie een paar kilootjes boter op zijn hoofd. Nog geen dag eerder vergelijkt hij Dolf Janssen met de Führer himself: politiekentwitter.nl/author/baspaterno... (2 maart)
Of had Bassie net Dolfje Weerwolfje uit?

AriV | 04-03-12 | 22:48

Graag een spoeddebat over het gedeclareeerde suikerklontje in de koffie van een van de parlemantiers die niet op werkbezoek was.

Iwmac | 04-03-12 | 20:57

Heeft er al iemand in de gaten dat heel het binnenhof vandaag nog kan worden opgedoekt( gisteren en de weken,maanden enz daarvoor ook al) we zijn !allang! slaven van Brussel.

pfffft! | 04-03-12 | 20:42

@paridae | 04-03-12 | 15:34
Zonder spoeddebatten en kamervragen worden die ambtenaren heus niet ontslagen. Ze zitten er toch, dan kunnen ze ook wel wat doen. Bovendien, de vragen die in een spoeddebat of bij kamervragen worden gesteld gaan (idealiter) over beleid dat ze op de ministeries bedacht, dus die antwoorden zouden gewoon voor oprapen moeten liggen. Die kosten zijn wel aardig berekend, maar ook een beetje fictief: het is heus niet zo dat het allemaal wordt bespaard als er geen vraag meer wordt gesteld. Het is daarnaast de taak van de Tweede Kamer om namens de bevolking de uitvoerende macht te controleren en vragen te stellen. Zou je echt willen besparen dan moet je het parlement afschaffen. Is ook een optie.

Stormageddon | 04-03-12 | 16:13

Smalhout | 04-03-12 | 15:29 |
Er moet eerst geleuterd worden voordat we weten waar die schop de grond in moet.

Schoorsteenveger | 04-03-12 | 15:36

De kosten per spoeddebat 1 ton per stuk. En daar zitten de kosten van de ambtenaren niet in.
www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archie...

Volgens Stef Blok kost een kamervraag 1.750 euro (incl. kosten ambtenaren).
"Stef Blok rekent voor: `Elke dinsdag dus 25 keer 1.750 is bijna 45.000 euro. Het vragenuurtje kost dus 1,8 ton per maand en zo’n 2 miljoen per jaar. Schriftelijke vragen: 3.000 keer 1.750 euro is ruim 5 miljoen per jaar.’
Democratie mag wat kosten...
www.vvd.nl/stefblok/redevoering/1355/m...

paridae | 04-03-12 | 15:34

Met een schop in de grond gebeurt er pas wat.
Met het geleuter gebeurt er niks.

Smalhout | 04-03-12 | 15:29

"Ze debateren vooral over zaken waar ze geen verstand van hebben.
Kaas de Vies | 04-03-12 | 11:12"

Sterker nog; IK krijg de indruk dat de daar uitsluitend debatteren terwijl ze gewoon *nergens* verstand van hebben.

TM | 04-03-12 | 15:03

Ergens diep in mij schuilt een koud biertje.
En Weird Guilders en ik, wij zijn tegen-polen.

Diesel-Kuhlschrank | 04-03-12 | 14:55

@Schoorsteenveger | 04-03-12 | 14:50 |

En natuurlijk te bepalen wie er gewoon die kloof in gemikt moet worden. Selectie aan de kloof, de Spartanen zijn er heel groot mee geworden....

Parel van het Zuiden | 04-03-12 | 14:55

Parel van het Zuiden | 04-03-12 | 14:49 |
"De draagkracht die u concludeert aanwezig te zijn kan niet worden gemeten met dat referendum. Overigens heb ik nergens ontkend dat de Nederlander niet tegen de grondwet was."

Beantwoordt dit uw vraag niet? Zo niet, dan heb ik uw standpunt blijkbaar niet goed begrepen en weet ik niet wat u bedoelt. Overigens heb ik in het midden gelaten of de Nederlander toentertijd voor of tegen de Europese grondwet was. Ik heb gezegd dat het referendum niet zoveel zegt.

Fret Kroked | 04-03-12 | 14:53

Parel van het Zuiden | 04-03-12 | 14:47 |
Uiteraard is het enkel aan de fatsoenlijken, en dan enkel nog de elite der fatsoenlijken om de fatsoenskloven te graven en te bapalen binnen welke grenzen welk geluk mag gelden.

Schoorsteenveger | 04-03-12 | 14:50

@Fret Kroked | 04-03-12 | 14:44 |

Mijn draagvlak-punt?

Parel van het Zuiden | 04-03-12 | 14:49

@Bertus Betonsloper | 04-03-12 | 14:40 |

Ik mag trouwens wel hopen dat deze algemeen aanvaarde vormen van leefbaarheid gedefinieerd worden door 'fatsoenlijke' mensen. Voor je het weet hangen we allemaal met onze snuiten in een populistische trog. Er zitten in Leiden en Tilburg nog wel wat mensen die daarbij zouden kunnen helpen.

Parel van het Zuiden | 04-03-12 | 14:47

Bertus Betonsloper | 04-03-12 | 14:40 |
De Vinex-wijk met straatcoach?

Schoorsteenveger | 04-03-12 | 14:46

Parel van het Zuiden | 04-03-12 | 14:32 |
Onzin, ik zeg alleen iets over dit referendum. Dat is duidelijk gebruikt voor iets anders dan de bedoeling was. Dat kunt u toch niet ontkennen? U heeft de debatten toch gezien in die tijd? Mensen hebben in grote getale aangegeven dat hun reden niet altijd de grondwet was, maar iets anders. Het is heel naief en kortzichtig om puur naar die uitkomst te kijken. Het is de uitkomst van iets anders dan puur de vraag over de grondwet. De draagkracht die u concludeert aanwezig te zijn kan niet worden gemeten met dat referendum. Overigens heb ik nergens ontkend dat de Nederlander niet tegen de grondwet was.

En geen debat meer geloven? Onzin, bij een debat is de uitslag niet 1 cijfer dat blind geïnterpreteerd wordt. En een stemming? Ja, daar zit een risico in, maar als een stemming niet volksbreed wordt uitgevoerd, is de kans op iets anders stemmen dan de bedoeling is klein (hoewel er uitzonderingen zijn: stemgedrag van Jeanine Hennis bij de weigerambtenaar). Ook bij landelijke verkiezingen zijn er zulke effecten, denk aan het strategisch stemmen om een bepaalde coalitie te verkrijgen/tegen te houden.

Het bovenstaande gebeurt, het gevolg is een vertroebeling. Is dit erg? Nee, op zich niet. Maar dan is het belangrijk om die effecten te onderkennen en niet het verkregen cijfer heilig te verklaren,

Het cijfer zegt iets, maar niet alles, dat is mijn punt.

Fret Kroked | 04-03-12 | 14:44

@Bertus Betonsloper | 04-03-12 | 14:40 |

Uw vermogen tot compromis gaat nog eens legendarisch worden :p

Parel van het Zuiden | 04-03-12 | 14:42

Einde van de Domheid | 04-03-12 | 13:58
Wat al te kort door de bocht, EvdD. Ik zal de laatste zijn om de banken te verdedigen, maar hun praktijken werden mede mogelijk gemaakt door de bv Europa. Zie de de euro, zie de goedkeuring van de begroting van Griekenland/Goldman Sachs, zie de staatsschulden in de afzonderlijke Europese landen, zie het ESM, zie de beperkte controle op hun begroting. Nota bene aangekaart door de Rekenkamer. www.eenvandaag.nl/economie/39854/contr...

Handel gebeurt tussen mensen; het enige wat de politiek zou moeten doen is zoveel mogelijk barrières uit de weg ruimen. In plaats daarvan maakt ze complete economieën afhankelijk van elkaar en is ze zelf de grootste speler op de markt.

En wat die filosofietjes betreft: laat Van Rompuy die maar bespreken met zijn kameraden van de klaverjasclub. Maar zijn ideologie, onder andere van een brave new Europe, staat zijn oordelingsvermogen in de weg. Op dat moment worden zijn filosofietjes het probleem van de burger.

Ik zie het niet als een taak van een politicus om zich met het geluk van de mensen bezig te houden, zeker omdat idealen altijd tot het tegenovergestelde effect leiden als die idealen iemand opgedrongen worden.

harry pikkel | 04-03-12 | 14:40

De grootste platitude is hier "leefbaarheid". Wat voor de een het summum van leefbaarheid is, is voor de ander een bron van ergernis.
Schoorsteenveger | 04-03-12 | 14:36
.
Nou goed, 'algemeen aanvaarde vormen van leefbaarheid' dan ;)

Bertus Betonsloper | 04-03-12 | 14:40

@Einde van de Domheid | 04-03-12 | 14:13 |

Er is nu een ondemocratisch systeem. Een ondemocratisch systeem zal zichzelf niet democratiseren. Iets wat verschillende volkeren op dit moment aan de lijve ondervinden. Geschiedenis, heden en de huidige EU mentaliteit vwbt democrarie in ogenschouw genomen slaat uw verwachting helemaal nergens op. De wens is de vader van de gedachte. Ik vraag u. Wanneer uw verwachting gelogenstraft wordt..... Wat dan?

Parel van het Zuiden | 04-03-12 | 14:37

Einde van de Domheid | 04-03-12 | 14:26 |
Het bieden van levenskwaliteit is al een stuk minder pretentieus dan het bieden van geluk. Maar ook als we het alleen nog maar over lebvenskwaliteit hebben vliegen we mekaar al in de haren. De grootste platitude is hier "leefbaarheid". Wat voor de een het summum van leefbaarheid is, is voor de ander een bron van ergernis.

Schoorsteenveger | 04-03-12 | 14:36

@Fret Kroked | 04-03-12 | 14:18 |

Het lachwekkende is dat je je eigen bullshit geloofd. Als we u redenatie gaan volgen zegt geen enkel debat of stemming meer iets. Eigenlijk zegt u ook nog eens dat het geoorloofd is dat een groep mensen 'die het beter weet' de resultaten naar eigen inzicht mag buigen om vervolgens hun gang te gaan. Zeg dat dan meteen. Voeren we censuskiesrecht in en hebben we het er niet meer over....
.
Sowieso.. Wanneer het verhaal over de EU sterk genoeg was geweest, de toenmallige Europese politiek door daden geloofwaardig was geweest, en de nationale politici overtuigingskracht hadden gehad zou er een 'ja' gekomen zijn.
.
Gaat u overigens eens in op mijn draagvlakpunt in? Of slaat draagvlak voor u vooral op het vermogen een zware knoet te hanteren om het volk in het gareel te rammen wanneer het spinnen en verketteren niet meer lukt?

Parel van het Zuiden | 04-03-12 | 14:32

Schoorsteenveger | 04-03-12 | 14:19 | + 0 -
Als een regering zich alleen maar aan de basics wijdt dan zal de kritiek zijn dat er alleen maar aan immateriële zaken wordt gedacht. Als een regering probeert om mensen levenskwaliteit te geven dan staat het eenieder vrij om zich net zo miserabel te voelen als men wil.

Einde van de Domheid | 04-03-12 | 14:26

@Stormageddon | 04-03-12 | 14:08 |

Het Brusselse gedachtengoed is in de basis niet veel enger als de Urkse. Het verschil? Brussel is praktisch veel gevaarlijker omdat het inmiddels over machtsinstrumenten en machtige zeloten beschikt. Over niet al te lange tijd zal men daar beseffen dat het verketteren en marginaliseren van de tegenstand onvoldoende werkt. Het instrument waar men vervolgens naar zal grijpen zal ons de ware kleuren van de eurofielen tonen. Laat ik zeggen dat de huidige trend van staatsgrepen en dwingelanderij mij wel een vermoeden geeft van de kleuren die we gaan zien.

Parel van het Zuiden | 04-03-12 | 14:21

Einde van de Domheid | 04-03-12 | 13:58 |
www.elsevier.nl/web/10123226/Dossiers/...
"Er is een elfde gebod gekomen dat de overige tien doet verbleken: gij zult gelukkig zijn."
"Er is weinig gevaarlijkers, zei de wijze, Brits-Oostenrijkse filosoof Karl Popper, dan politici die maximalisatie van het geluk van de bevolking als beleidsdoelstelling hanteren. Dat leidt namelijk gauw tot bevoogdend optreden van een regering die beter denkt te weten wat goed en fijn is voor burgers dan zij zelf en bijgevolg de eigen voorkeuren opdringt. Het bieden van een zo groot mogelijke keuzevrijheid binnen een kader van duidelijke rechtsregels en fatsoensnormen vormt een beter uitgangspunt voor politiek. Als mensen die vrijheid gebruiken om zich in het ongeluk te storten, is dat hun eigen verantwoordelijkheid."

Schoorsteenveger | 04-03-12 | 14:19

Parel van het Zuiden | 04-03-12 | 14:11
"Het resultaat was niet bepaald troebel." Hoe kunt u dat zeggen!? Nee, de cijfers liegen niet, een duidelijke meerderheid was tegen. Maar tegen wat? Daar gaat het om. Het referendum ging over de grondwet, maar ook over Turkije en het kabinet Balkie II (bent u de debatten en campagnes vergeten?). En daarom is het lachwekkend om die uitslag te interpreteren als een overduidelijk Nederlands NEE tegen het referendum.

Fret Kroked | 04-03-12 | 14:18

Parel van het Zuiden | 04-03-12 | 14:05 | + 0 -
Een gekozen president zal beter zijn.
En regelmatig een Caucus natuurlijk.
Ik verwacht dat dat beiden ook wel gaat komen.

Einde van de Domheid | 04-03-12 | 14:13

@Fret Kroked | 04-03-12 | 14:05 |

En dat geldt niet voor parlementaire stemmingen? Achterkamertjesafspraken, lobbyisten, partijbelang... Doet er overigens niets toe. Het resultaat was niet bepaald troebel. De Nederlandse politiek heeft de bevolking belazerd. Een infame daad waarvan de wrange vruchten nog geplukt gaan worden. Zoals ik al zei. Draagvlak lieg en marchandeer je niet bij elkaar. Draagvlak dwing je niet af. Draagvlak onstaat door vertrouwen en geloof in de toekomstvisie.

Parel van het Zuiden | 04-03-12 | 14:11

@Parel van het Zuiden | 04-03-12 | 13:57
Weet je wat het allerergste is? Het is niet alleen dat ze het zeggen (en alhier door sommigen nagepraat wordt), maar dat ze het ook echt geloven.
Niet alleen de sprookjes die ze ons wijs maken, maar ook de stromannen die ze van de argumenten van de tegenstanders maken. Ze geloven het. Geen enkele introspectie of zelfkritiek: blind geloof.
Eigenlijk is Brussel veel enger dan Urk.

Stormageddon | 04-03-12 | 14:08

Stormageddon | 04-03-12 | 13:39 |
Ja, en dan gaan wij en masse naar haar concert, nadat wij ons hebben besprenkeld met Axe.
www.youtube.com/watch?v=KOpIKzdYzXo

Schoorsteenveger | 04-03-12 | 14:06

Parel van het Zuiden | 04-03-12 | 13:57
Maar haalt u die campagnes rondom het referendum eens terug. Dan ziet u toch ook dat het niet louter ging over de grondwet? De Nederlander was kritisch (ontken ik niet) maar die cijfers kunnen niet aangevoerd worden om te zeggen hoe de verhoudingen toen precies lagen. De Nederlander heeft ook andere zaken meegenomen in zijn/haar stem. De meting is vertroebeld.

"Sowieso zou ik oppassen met het overnemen van duiding en uitleg over de Nederlandse publieke opinie uit die hoek." Uiteraard. Maar dat geldt voor alle richtingen, ook de tegengestelde.

Fret Kroked | 04-03-12 | 14:05

@Einde van de Domheid | 04-03-12 | 13:58 |

Ik wil liever zelf nadenken over mijn geluk. Ik wil ook graag zelf bepalen wat dat is. Ik wil het ook nog eens zelf voorgeven. Als we iets collectief moeten oplossen wil ik daar graag over meedenken ja zelfs een stem in hebben. Als er al iemand voor mij zou moeten nadenken over geluk dan wil ik graag invloed hebben op wie die persoon dan is. Zomaar wat dingetjes die je zou kunnen samenvatten in de termen vrijheid en zelfbeschikkingsrecht.

Parel van het Zuiden | 04-03-12 | 14:05

harry pikkel | 04-03-12 | 13:38 | + 1 -
vRompuy heeft de crisis niet veroorzaakt.
Dat hebben de banken gedaan.
Omdat ze bang zijn dat er een andere manier van bankieren wordt ingevoerd. (bijvoorbeeld het renteloze shariabanking) hebben ze al hun geopolitieke belangen afgedekt. (En het zou mij niets verbazen als de PVV daarvoor instrumenteel is.)
Enfin, dat is een ander verhaal.
Dat een EU president nadenkt over het geluk van haar ingezetenen vind ik mooi. Je zou kunnen zeggen, denk alleen na over graan, olie en banen maar dat hij ook over geluk nadenkt vind ik een goede zaak.

Einde van de Domheid | 04-03-12 | 13:58

deraderendraaien | 04-03-12 | 13:45
Dat is waar, maar ik claimde net dat die verkiezing is gekaapt om een stem tegen het kabinet en Turkije te laten horen. Het NEE was dus niet per se een NEE tegen de grondwet en daarom vind ik dat je terughoudend moet zijn met het argument van het referendum.

Fret Kroked | 04-03-12 | 13:57

@Fret Kroked | 04-03-12 | 13:35 |

Ik ben eigenlijk in al die jaren nog nooit iemand tegengekomen die die lezing over de redenen van het wegstemmen EU grondwet deelt. Het is dan ook niet geheel ontoevallig dat deze uitleg vanuit Den Haag en Hilversum komt en exact in het eigen straatje past. Sowieso zou ik oppassen met het overnemen van duiding en uitleg over de Nederlandse publieke opinie uit die hoek. Op veerlerlei terreinen is immer gebleken dat zowel Den Haag als Hilversum Oost-Indisch doof zijn gebleken voor de 'vox populi'.
.
Veel gehoorde grote bezwaren tegen:
het noemen van 'god' in het grondwetvoorstel
de gedefinieerde ondemocratische structuur (tandenloos parlement)
de stemverhouding van landen(nu fokker bepaalt, betaler gepaalt)
het gebrek aan democratische grip op het toelaten van nieuwe landen
.
Natuurlijk is het veel makkelijker om je ideologische tegenstander weg te zetten als minderwaardig, dom, kortzichtig, rancuneus. Echter de werkelijkheid haalt de discussie in. Alle bovenstaande bezwaren zijn valide gebleken. Gelijk kriigen van de 'ideologische incrowd' betekent niet dat je gelijk hebt.
.
Overigens weet ieder verstandig mens dat een staatsvorm een intrinsiek draagvlak onder de bevolking moeten hebben en dat je dat niet kunt afdwingen. De ironie wil dat EU -voorstanders door het 'bullyen' en 'dwingen' dit zo noodzakelijke draagvlak zelf vernietigd hebben. De steeds luidere schreeuw om tegenstanders monddood te maken zal de EU verder ondermijnen.
.
Bovendien.. You face free men here. We have a right to choose for ourselves!

Parel van het Zuiden | 04-03-12 | 13:57

@neemjemoederindemali | 04-03-12 | 13:47
Alles op z'n tijd.. zei mijn opa vaak!
En die tijd komt wat opstand der Nederlanders steeds dichterbij. Ik zeg, ik kan niet wachten tot het zover is!

deraderendraaien | 04-03-12 | 13:51

@Schoorsteenveger | 04-03-12 | 13:46

Zo lang het monetaire oplichtingsstelsel blijft bestaan zal er van tijd tot tijd ook een monetaire crisis zijn, dat is inherent aan het ponzi systeem.

neemjemoederindemali | 04-03-12 | 13:49

Bij ons op het werk heb ik een nieuwe regel doorgevoerd enkele weken geleden. Domme vragen kosten 1 euro, uit eigen zak. Dat geeft veel rust. Ideetje?

Sjokoladevlaaa | 04-03-12 | 13:49

@necrosis | 04-03-12 | 13:36
En daarbij in z'n achterhoofd de functie die van Rompuy nu heeft ,en hem niet werd toebedeeld door datzelfde nee van ons!

deraderendraaien | 04-03-12 | 13:48

@deraderendraaien | 04-03-12 | 13:17

We zijn al lang verkocht, het enige wat ons rest is algehele revolutie. Om te beginnen elke Europese vlag verbranden die je tegenkomt.

neemjemoederindemali | 04-03-12 | 13:47

harry pikkel | 04-03-12 | 13:31 |
Je hebt crisis en je hebt crisis. Dit is een politieke en monetaire crisis die ons relatief gezien nog nauwelijks treft. Het is een crisis die ons wél duidelijk laat zien hoe door en door rot onze politieke systemen eigelijk zijn en hoe door en door corrupt de instituten zijn die ons geld heen en weer schuiven. Het is een vertrouwenscrisis, een geloofwaardigheidscrisis die juist ongenadig duidelijk toont dat de politiek niet slagvaardig is en dat de bancaire wereld het helemaal niet nodig vindt om slagvaardig te zijn. Dus is het zaak om het fundamenteel gebrek aan slagvaardigheid te verdoezelen en te veinzen dat er uiterst slagvaardig gehandeld wordt als wij, burgers, onze steun maar willen geven.
De opperwoekeraar spreekt, opdat de woekeraars op het pluche blijven. Het is het oude verhaal, de predikers kunnen enkel predikers zijn als ze zichzelf onttrekken aan datgene wat gepredikt wordt. Macht versus geluk.

Schoorsteenveger | 04-03-12 | 13:46

@Fret Kroked | 04-03-12 | 13:35
Naar mijn weten.. maar ik kan het mis hebben (want wie ben ik?)Hebben wij bij een raadplegend referendum tegen een Europese grondwet gestemd,die ons na aanpassing op naam en vlag, door CDA MP geratificeerd een stellig nee laten horen!

deraderendraaien | 04-03-12 | 13:45

Einde van de Domheid | 04-03-12 | 13:33
Van Rompuy heeft geen barst met mijn geluksgevoel te maken. Ik heb niet om de man gevraagd, niemand heeft om de man gevraagd. Waar halen al die wereldverbeteraars het recht vandaan om zich niet alleen met mijn portemonnee, maar nu ook al met mijn moraal te bemoeien?

Dit zijn trouwens precies dezelfde mensen die de Eurocrisis veroorzaakt hebben. Dat komt mijn geloof in hen ook al niet ten goede.

harry pikkel | 04-03-12 | 13:38

@deraderendraaien | 04-03-12 | 13:17
Ik kan me vergissen, maar volgens mij heeft 'trekpop' Jan-Peuter ons mooie landje al verkwanseld.
Je weet wel, die kneus die liep te zeuren dat je zonder geloof niet kunt functioneren.....

necrosis | 04-03-12 | 13:36

deraderendraaien | 04-03-12 | 13:17
Dat NEE tegen de Europese grondwet ging helemaal niet over Europa. Dat kan je hier dus ook niet noemen. Die verkiezing is gebruikt om tegen Balkie II te stemmen en Turkije's toetreding tot de EU. Dat is was niet de bedoeling van de wetgever, maar zo is het wel gebracht door alle partijen.

Overigens ben ik het wel je eens over de timing. Niks gebeurt zonder reden op dat niveau, zoals ik in een eerder comment al meldde. Ook niet de mening die Van Rompuy hier ventileert. Die zit daar niet omdat hij het zo leuk vindt, het is strategie.

Fret Kroked | 04-03-12 | 13:35

harry pikkel | 04-03-12 | 13:31 | + 0 -
van Rompuy had een goed verhaal.
(50 jaar stijgende welvaart en geen toename in geluksgevoel.)

Einde van de Domheid | 04-03-12 | 13:33

@neemjemoederindemali | 04-03-12 | 13:04 |

En de Geuzen namen weer bezit van polder en haven, dijk en waterweg, stad en land. Vermetel en gedreven betrokken zij de stellingen tegen de Brusselse ijzeren vuist. Overvleugeld en in ondertal leek hun lot op voorhand beschoren. Maar niets bleek minder waar. De Geuzen, gestaald door jaren vernedering en verdriet, bleken standvastig en vastberaden. Aanvalsgolf na aanvalsgolf versplinterde op de samengepakte Geuzenlinies. Bij het gloren van de ochtend klonk nog immer het Geuzenlied over de slagvelden. "Vrijgeboren dat zijn wij. Vrijgemaakt zullen wij zijn. Vrijgeboren zullen onze kinderen weer zijn."

- Het Geuzendagboek over de slag om de Nederlanden, 2024 -

Parel van het Zuiden | 04-03-12 | 13:32

De min maffia is weer bezig!

lanexxx | 04-03-12 | 13:32

Schoorsteenveger | 04-03-12 | 13:18
En de kudde pikt het, gezien de reacties op het optreden van van Rompuy. Het is constant hetzelfde liedje, alleen in een ander jasje.

Hij zei het letterlijk: "in tijden van crisis kun je veel slagvaardiger te werk gaan" Dat klopt, dan geven mensen en staten hun soevereiniteit vrijwillig uit handen aan de herder. Vooral als die ook aan de lopende band op angstgevoelens inspeelt.

harry pikkel | 04-03-12 | 13:31

Stormageddon | 04-03-12 | 13:29 | + 0 -
Wat is dat?

Einde van de Domheid | 04-03-12 | 13:30

@Einde van de Domheid | 04-03-12 | 13:27
Je bent nooit echt veel verder gekomen dan leesniveau AVI-2 hè?

Stormageddon | 04-03-12 | 13:29

@Bezorgdenverjaagster | 04-03-12 | 13:16

Aha, nooit geweten, tnx voor de info. Van het waterschap moet ik altijd schouwen voor november (alleen maaien) de rest regelt het waterschap. Maaien doen we met een bosmaaier al kan ik ook nog overweg met een ouderwetse zeis, waarmee je de slootkanten ook perfect kunt maaien.

neemjemoederindemali | 04-03-12 | 13:28

Stormageddon | 04-03-12 | 13:23 |
De aartsengel Gabriel cirkelt als een roofdier boven Europa.

Schoorsteenveger | 04-03-12 | 13:28

@Parsons | 04-03-12 | 13:18
Als het geen pure ernst was zouden we er nog om kunnen lachen ,maar denk jij dat er veel buitenhof kijkers zijn die zich bij het aanhoren van dit stuk reptiel gerust gaan voelen over Europa?

deraderendraaien | 04-03-12 | 13:27

*Column samenvat*
GSers/fascisten/blabla/woordenbrij.

Einde van de Domheid | 04-03-12 | 13:27

@Schoorsteenveger | 04-03-12 | 13:18
Overgave. Dat woord ken ik. Da's de Nederlandse vertaling van een Arabisch woord, toch?

Stormageddon | 04-03-12 | 13:23

Juist het zien van al die spoed debatten op tv is helder waar we mee te maken hebben. Allemaal faalhazen die geen enkele verstand van zaken hebben. Je zou bijna zeggen, een sociale werkplaats van onmacht en ondeskundigheid.

lanexxx | 04-03-12 | 13:22

Welke sukkel zit trouwens al mijn comments te minnen?

necrosis | 04-03-12 | 13:19

@deraderendraaien | 04-03-12 | 12:42
Je mag je geen Nederlander voelen, dan ben je een racistische fascist.

Europeaan zijn daarentegen is wel heel goed.

Snap jij het nog?

Parsons | 04-03-12 | 13:18

harry pikkel | 04-03-12 | 13:10 |
Het doel van de mens is het streven naar geluk, en de Europese politiek helpt mem daarbij. De "troost en opluchting" van Kinneging, de "peace and tranquillity" van al-Haddad komen hier in opperste harmonie samen met de christelijke en socialistische idealen. Een Adel der geest leidt de kudde richting berusting en overgave.

Schoorsteenveger | 04-03-12 | 13:18

@Fret Kroked | 04-03-12 | 12:46
Helaas voor hem, zijn wij altijd een eigengereid en onafhankelijke natie geweest. Ons Nee tegen Europa kun je proberen te negeren maar het blijft nee!

Wij zijn nou eenmaal geen Grieken of Belgen! Gelukkig!
Typisch is ook het moment dat het lustertje zich hier laat horen, Verhagen heeft morgen een openingszin nodig namelijk,met ruggensteun van deze Europese trekpop!

deraderendraaien | 04-03-12 | 13:17

Wtf is een schouwzeis?
neemjemoederindemali | 04-03-12 | 12:46 |
Een schouwzeis is een zeis die recht op de steel staat (als een hellebaard) en wordt gebruikt om de kanten van de sloot te maaien. Met een z.g. halve maan kan je vervolgens de sloot uitbaggeren. Een winterse hobby van èchte mannen van stavast.

Bezorgdenverjaagster | 04-03-12 | 13:16

Voorlopig heb ik een klacht richting EU: waarom is de benzine zo typhusduur?
Leuk dat ze een papieren 'statement' maken richting Iran over een boycot, maar waarom moeten wij daarvoor bloeden?
Volgens mij was een boycot bedoeld om een ANDER land iets te laten voelen!

necrosis | 04-03-12 | 13:16

Het enige spoeddebat dat er toe doet: over het (dis)functioneren van de Haagse politiek...

Reykjavik | 04-03-12 | 13:14

Uiteindelijk zijn deze spoeddebatten ingegeven door de illusie dat de Nederland maakbaar is vanuit Den Haag.

postmodernismisdead | 04-03-12 | 13:13

@deraderendraaien | 04-03-12 | 13:05
Hij was tussen 30 december 2008 en 25 november 2009 de Premier van België. Nog niet eens een jaar.
En dan een grote mond hebben, maar ja hij is dan ook afgestudeerd in de wijsbegeerte, dat scheelt.

Che_cuevara | 04-03-12 | 13:11

Schoorsteenveger | 04-03-12 | 12:58
Na verplichte solidariteit moeten we ons nu ook laten leiden door de politici in onze zoektocht naar geluk. En dat leidt tot juichende liberalen op twitter. Ik snap het allemaal niet meer.

harry pikkel | 04-03-12 | 13:10

@Bart_Bart | 04-03-12 | 12:57
ghe ghe! treffend he!

deraderendraaien | 04-03-12 | 13:10

@neemjemoederindemali | 04-03-12 | 12:50
Lekker laten flikkeren! als het kan vanmiddag nog!

Dat ie gewoon de machtsgeilheid van Merkel bloot legt, als in ja... er is soms wel een ander geluid, maar Merkel heeft vorig jaar een draai gemaakt ,en dat heeft haar geen windeieren gelegd. MAW ze is er in machtspositie binnen Europa op vooruit gegaan!

Gadver!

deraderendraaien | 04-03-12 | 13:09

De zondagse gezochte woordenbrij is weer over alle etages van de paternoster uitgekotst.

WirMachenMusik | 04-03-12 | 13:09

Affijn, volgens de natte dweil met de uitstraling van een tweederangs bankmedewerker Van Rompuy is de crisis voorbij. Hoera. Ik neem alvast een gebakje.

Stormageddon | 04-03-12 | 13:08

@Che_cuevara | 04-03-12 | 13:03
Dan kan ik niet achterblijven.
*schoonmaakschort in hoek gooit, ende biertje 'plopt'*

necrosis | 04-03-12 | 13:08

@neemjemoederindemali | 04-03-12 | 13:06
Ah, gelukkig.
*valium weer opbergt*

Che_cuevara | 04-03-12 | 13:07

Aan het MDI gemaild. Want je moet soms je vijand met zijn eigen wapens verslaan:

L.s.,

Bij deze wil ik melding doen van ernstige belediging en uitsluiting van debat door ene Jeroen Mirck van een grote groep landgenoten.

Op twitter noemt Dhr. Mirck mij, als trouw en gedreven reaguurder op GS, een NSB-er. Ik kan dit werkelijk niet verkroppen en hoop dat u middelen en motivatie gegeven zin Dhr. Mirck daar waar mogelijk te corrigeren.

twitter.com/#!/jeroenmirck

Door persoonlijke omstandigheden mantelzorg ik intensief voor een 92 jaar oude oorlogsveteraan (die deze week op tv heeft moeten aanschouwen hoe de graven van jongens uit zijn compagnie in Libië werden vernield) en 's mans geheugen brengt ons beiden dagelijks terug naar WOII en haar verschrikkingen. Een Godwin als die van Dhr. Mirck, is juist in deze dagen hier thuis, maar ook, gezien de perikelen rondom het vrije woord van, en de vrije nieuwsgaring door Rutger Castricum, zeer misplaatst en weinig tactloos getimed.

Met vriendelijke groet,

Bezorgdenverjaagster | 04-03-12 | 13:06

@Che_cuevara | 04-03-12 | 13:02

Sttt, die eindbaas bestaat niet, zijn allemaal waandenkbeelden van idioten en ongewassen krakerstuig, u weet toch?

neemjemoederindemali | 04-03-12 | 13:06

@Che_cuevara | 04-03-12 | 12:56
En maar vijf keer hoog zitten opgeven over... ik heb het in mijn eigen land ook... kots!

deraderendraaien | 04-03-12 | 13:05

@deraderendraaien | 04-03-12 | 12:59
Wat ben je toch een heerlijk vrouwmensch met prachtige comments.
Als meneer deraderendraaien niet in de weg had gezeten, had ik ongezien met je willen trouwen!

necrosis | 04-03-12 | 13:05

@Parel van het Zuiden | 04-03-12 | 13:02

Ik doe mee, Nederland bevrijden van het Europese juk.

neemjemoederindemali | 04-03-12 | 13:04

@Parel van het Zuiden | 04-03-12 | 12:57
Zal ik met vervloeken al vast beginnen?
Ik zat net te hopen dat ie een verlamming in z'n gespleten tong mag krijgen!

De Stalin van België krijg na z'n nieuwe benoeming nu opeens een grote bek, en komt die ongehoorzame Nederlanders nu zelf wel even tot de orde roepen!... Brrrr!

deraderendraaien | 04-03-12 | 13:04

@Parel van het Zuiden | 04-03-12 | 12:57

Ik vervloek die man nu al.

neemjemoederindemali | 04-03-12 | 13:03

@necrosis | 04-03-12 | 13:00
Dan is er nog hoop.
De Dino's zijn tenslotte ook uitgestorven.

Daar moet op gedronken worden.

*plop*

Che_cuevara | 04-03-12 | 13:03

@neemjemoederindemali | 04-03-12 | 13:00
En wie is dan de echte eindbaas?
Toch niet die van Goldman-Sachs?

Daar zijn we dan mooi klaar mee.

Che_cuevara | 04-03-12 | 13:02

Waarom krijg ik bij het zien van Van Rompuy altijd de onwillekeurige neiging om maar alvast een verzetscel op te richten?

#dtv

Parel van het Zuiden | 04-03-12 | 13:02

@Che_cuevara | 04-03-12 | 12:53

Het duo Merkozy is de marionet van Barosso die weer een trekpop is van de echte eindbaas.

neemjemoederindemali | 04-03-12 | 13:00

@necrosis | 04-03-12 | 12:45
Nee,maar deze trekpop moet z'n praatjes hier niet mogen spuien zonder een tegengeluid aan de overkant van de tafel!

deraderendraaien | 04-03-12 | 12:59

Mijn hemel, van Rompuy slaat nu aan het filosoferen. Wij worden gemaand gelukkig te willen zijn. Spoeddebat!

Schoorsteenveger | 04-03-12 | 12:58

@necrosis | 04-03-12 | 12:53

Inmiddels jank ik om dat manipulerende geklets van Herman van Rompuy.

neemjemoederindemali | 04-03-12 | 12:58

@deraderendraaien | 04-03-12 | 12:42 |

Van Rompuy....
Die naam zal over 50 jaar vervloekt worden. Ofwel van onder het juk van een totalitaire Europese staat die dankzij de technologisch vooruitgang zijn weerga niet kent, danwel vanuit door corruptie, opstand, en onderling conflict berooide Europese maatschappijen.

Parel van het Zuiden | 04-03-12 | 12:57

@Kaas de Vies | 04-03-12 | 12:46
Tja, had ja maar van mevr Che moeten afblijven.
Dit is nu je straf

Che_cuevara | 04-03-12 | 12:57

@Fret Kroked | 04-03-12 | 12:52

Ik luister nog steeds naar die maffe Belg, inmiddels is mijn bloeddruk explosief gestegen.

neemjemoederindemali | 04-03-12 | 12:56

@Van Dikhout | 04-03-12 | 12:52
Jij .... Eurofiel.
Wat hebben ze betaald/ aan martelingen gedaan om jou deze uitspraak te laten doen?
*grijnst*

necrosis | 04-03-12 | 12:56

@deraderendraaien | 04-03-12 | 12:42
Van Rompuy kon België nog niet eens op de rails houden, laat staan Europa.

Che_cuevara | 04-03-12 | 12:56

@Fret Kroked | 04-03-12 | 12:46
De lutser pist tegen onze regering aan als je goed achter z'n woorden luistert.

De leider(Rutte) moet een krachtiger en positiever verhaal door onze strot duwen, want dat lukte hem zelf in België ook volgens hem.

Ik kosts van dit soort mannetjes, die de staatschul van geen belasting betalende Grieken gaat vergelijken met ons, in de zin van "kijk eens!, in Griekenland lukt het ook!" De idioot!

deraderendraaien | 04-03-12 | 12:54

@neemjemoederindemali | 04-03-12 | 12:42
De marionet van Merkozy is dichter bij de waarheid.

Che_cuevara | 04-03-12 | 12:53

@neemjemoederindemali | 04-03-12 | 12:48
Stop nou met huilen, dan stop ik met grinniken, deal?
Maar wel je bordje leeg eten....
*moehahahahaha*

necrosis | 04-03-12 | 12:53

@Kaas de Vies | 04-03-12 | 12:46

De echte leider is natuurlijk de baas van Barosso maar dat mogen we niet weten.

*Oefenen gaat op "Heil Barosso"*

neemjemoederindemali | 04-03-12 | 12:52

neemjemoederindemali | 04-03-12 | 12:50 |
En vanaf dat moment heeft u dus niet meer geluisterd?

Fret Kroked | 04-03-12 | 12:52

@necrosis | 04-03-12 | 12:50
In dat geval houd ik het op onwillekeurig. Da's veiligerder.

Van Dikhout | 04-03-12 | 12:52

@deraderendraaien | 04-03-12 | 12:42

Volgens van Rompuy flikkert de hele EU uit elkaar als we de euro er uit smijten, ik zeg, DOEN.

neemjemoederindemali | 04-03-12 | 12:50

Een spoeddebat over de sluiting van een belastingkantoor. Dat kan ook alleen vanuit de PvdA komen. Bij elk normaal mens gaat de vlag uit bij zo'n bericht, bij de socialisten halfstok.

Stormageddon | 04-03-12 | 12:50

@Bezorgdenverjaagster | 04-03-12 | 12:39 |

Wat een binnendijkse interpretatie van mijn nick. Als ik nu zeg dat de werkelijke Parel van het Zuiden het enige ongerepte continent op deze wereldbol is...

Parel van het Zuiden | 04-03-12 | 12:50

@Van Dikhout | 04-03-12 | 12:45
Onwil is een natuurlijke reactie van een bevolking die doet wat de staat niet wil.
En dat moeten we natuurlijk niet willen.

necrosis | 04-03-12 | 12:50

@necrosis | 04-03-12 | 12:40

*Nog harder gaat huilen*

neemjemoederindemali | 04-03-12 | 12:48

@neemjemoederindemali | 04-03-12 | 12:42
Inderdaad. Het ware beter Herman van Rompuy Jan Klaassen te noemen. Die zat ook aan een touwtje.

Van Dikhout | 04-03-12 | 12:48

Als we de fatwahs van Kinneging zouden invoeren en de camera's zouden weren uit de Tweede Kamer terwijl er enkel fatsoenlijke verslaggevers op het Binnenhof zouden mogen rondlopen, zou het aantal spoeddebatten dan niet drastisch afnemen?

Schoorsteenveger | 04-03-12 | 12:47

@Kaas de Vies | 04-03-12 | 12:46
Dat is toch de vader van Sméagol?

Bart_Bart | 04-03-12 | 12:47

Wanneer komt dat spoeddebat om de politieke Eerste Kamer af te schaffen?

Bart_Bart | 04-03-12 | 12:46

@Bezorgdenverjaagster | 04-03-12 | 12:30

Wtf is een schouwzeis?

neemjemoederindemali | 04-03-12 | 12:46

Wat heb ik gedaan om zo'n leider als van Rompey te verdienen?

Kaas de Vies | 04-03-12 | 12:46

deraderendraaien | 04-03-12 | 12:42 | + 0 -
Ja, want Van Rompuy zit hier op persoonlijke titel.. Tuurlijk niet, ook hij zit hier met een achterliggende agenda. Hij predikt vertrouwen. De vraag is of hij het echt vindt, of omdat het de strategie is om vertrouwen te kweken, daardoor de consumptie op te voeren met als gevolg dat de economie wat uit het slop komt.

Fret Kroked | 04-03-12 | 12:46

@deraderendraaien | 04-03-12 | 12:42
Je denkt toch niet echt dat van Rompuy de baas is?
*sprookjesboek openklapt*

necrosis | 04-03-12 | 12:45

@necrosis | 04-03-12 | 12:42
Neen. Ik denk dat het onwilligkeu eh... onwil is.

Van Dikhout | 04-03-12 | 12:45

Van Rompuy in buitenhof over de crisis is nodig om tot beslissingen te komen.

MAW we overdrijven de omstandigheden en wenden horror crisis voor, Dan buigen die Europese kudt bevolkingen wel!

Laten we daar eens een spoed debat over houden. de vals bedreigingen uit Europe en figuren als Van Rompuy!

deraderendraaien | 04-03-12 | 12:42

Godverdomme, buitenhof noemt Herman van Rompuy gewoon openlijk de "president van Europa". Hoog tijd om België aan te vallen.

neemjemoederindemali | 04-03-12 | 12:42

Door de aanwezigheid van de media op en rondom het Binnenhof wordt de politiek en het debat inzichtelijker en neemt de interesse voor de politiek toe. Door die media willen politici zich in de kijker spelen (omdat hun toekomstige baan hier mede van afhangt). Elk voordeel heb z'n nadeel: de politiek is inzichtelijker, maar niet noodzakelijkerwijs beter.

Feitelijk is dit ook wat Kinneging constateerde. Zijn oplossing (geen TV rondom de Kamer) werkt overigens niet.

Fret Kroked | 04-03-12 | 12:42

@Van Dikhout | 04-03-12 | 12:40
Een goede bril is te duur?

necrosis | 04-03-12 | 12:42

@neemjemoederindemali | 04-03-12 | 12:27
*NJMIDM kopje snert van een bekend merk geeft, ende grinnikt*

necrosis | 04-03-12 | 12:40

Waarom lees ik voortdurend Jeroen van Merwijk als er Jeroen Mirck staat?

Van Dikhout | 04-03-12 | 12:40

Parel van het Zuiden | 04-03-12 | 12:34 |
Er van uitgaand dat u met de Parel van het Zuiden het idyllische Waspik bedoelt, begin ik nu te snappen waarom de sloten er bij u zo beroerd aan toe zijn.

*waterschap en dijkgraaf bellen, doet*

Bezorgdenverjaagster | 04-03-12 | 12:39

@Bezorgdenverjaagster | 04-03-12 | 12:30 |

Het schijnt dat we hier meer van de roedenbundel zijn...

Parel van het Zuiden | 04-03-12 | 12:34

@neemjemoederindemali | 04-03-12 | 12:27
(...) alles boven de acht centimeter lengte eigenlijk overbodig (...)

*mes pakt*

Parsons | 04-03-12 | 12:33

neemjemoederindemali | 04-03-12 | 12:27 |
Kunt u overweg met een schouwzeis en een halve maan?

Bezorgdenverjaagster | 04-03-12 | 12:30

@KeurMeester | 04-03-12 | 12:23 |

Ouwe hoeren past beter...

Parel van het Zuiden | 04-03-12 | 12:26

Parel van het Zuiden | 04-03-12 | 12:21
Wat mij betreft zijn jullie allemaal een stelletje ouwe wijven.

KeurMeester | 04-03-12 | 12:23

Die Jeroen M. toch. Wel fijn dat hij dit soort dingen in Nederland gewoon mag zeggen. En vreemd dat hij zo graag andere mensen het recht van diezelfde vrijheid van meningsuiting wil ontnemen. Enfin, waarschijnlijk is het allemaal projectie. In een setting van een holocaust is mijn inschatting dat menig reaguurder ondergronds tegen een bezetter zou hebben geopereerd en Mirck aan het hoofd zou hebben gestaan van een enge collaborerende eenheid. Al was het alleen maar om in alle rust de mensen die hem zo gepest hebben op de lagere school terug te pakken...

Mr Dixit | 04-03-12 | 12:22

@KeurMeester | 04-03-12 | 12:08 |

MILF -jacht is wat mij betreft een offline activiteit. Het is op deze manier wat bewerkelijker maar het is dan ook een hobby. Mits gedegen uitgevoerd zijn de vruchten van de arbeid onovertroffen. Voer voor een andere hobby, zeg maar...


* brult luid en diep over de mavanne*

Parel van het Zuiden | 04-03-12 | 12:21

rma zonderboezem | 04-03-12 | 12:14
Geen dank!
Ik dacht geen boezem en geen brain. Die kan wel een beetje hulp gebruiken. Schijnt na alles dat ik toch een sociale kant heb.

KeurMeester | 04-03-12 | 12:18

@KeurMeester,
Thanks, dit helpt enorm!
(ik zag er zo tegenop om naakt dat stomme boek te lezen.)

irma zonderboezem | 04-03-12 | 12:14

@Che_cuevara | 04-03-12 | 12:04

Klopt, ze komt ook nog wel eens in de PC.

neemjemoederindemali | 04-03-12 | 12:09

@Bezorgdenverjaagster | 04-03-12 | 12:01

Het hele jaar rond.

neemjemoederindemali | 04-03-12 | 12:07

@neemjemoederindemali | 04-03-12 | 12:05
Ik wil me er niets bij voorstellen.

vetkleppert | 04-03-12 | 12:07

vroeger toen ik nog in NL woonde volgde ik het politieke nieuwe vrijwel op de voet. Want toch belangrijk en gaat over je eigen toekomst. Nu ik zie wat er de laatste 15 jaar is gebeurd kan ik toch wel zeggen dat het allemaal geen zak uitmaakt.

Dagobert D. | 04-03-12 | 12:06

@vetkleppert | 04-03-12 | 12:00

Een motherfucker neemteenmoeder zeg maar.

neemjemoederindemali | 04-03-12 | 12:05

@irma zonderboezem | 04-03-12 | 11:59

Ze heeft rijke ouders.

neemjemoederindemali | 04-03-12 | 12:04

@neemjemoederindemali | 04-03-12 | 12:01
Dan zit ze niet de godganse dag achter de pc

Che_cuevara | 04-03-12 | 12:04

ik heb even gemist wie Jeroen Mirck is maar desalniettemin 1 hiep hiep houzee voor hem.
waarschijnlijk is hij vroeg begonnen met de promoting van zijn eigen boekje getuige: Van auteur en internet-adviseur Jeroen Mirck verschijnt volgend jaar het boek ‘Help! Ik sta op GeenStijl’
Overigens lijkt hij iemand anders te kwoten. ok. who cares. next.
Hoorde op radiojournaal dat de natuur na een korte periode van vorst weer 'in de pas liep'. kan daar eens geen spoeddebat over komen over dat 'niet in de pas lopen'. Dat dat allemaal zomaar kan. maar dat terzijde.

kaasfondue | 04-03-12 | 12:04

Che_cuevara | 04-03-12 | 11:56
Lekker heur !
Kaas de Vies | 04-03-12 | 11:46
Die zijn niet uit te leggen vriend.
;)

Teun van het Tuinpad | 04-03-12 | 12:03

@Parel van het Zuiden | 04-03-12 | 12:02
Klopt. Dat is mijn eigen motherwin.

vetkleppert | 04-03-12 | 12:03

@vetkleppert | 04-03-12 | 12:00 |

#recidivist!

Parel van het Zuiden | 04-03-12 | 12:02

Hou zou het die helpdeskmedewerker van Vodafone zijn?

sjaakdeslinksesul | 04-03-12 | 12:02

@Che_cuevara | 04-03-12 | 11:58

Ja en?

neemjemoederindemali | 04-03-12 | 12:01

NSBer genoemd worden door een sell out is net zoiets als M van Buuren die een ander van Jodenhaat beticht .............

de gouwe gast | 04-03-12 | 12:01

neemjemoederindemali | 04-03-12 | 11:53 |
Zij ook al? Het jaar rond, of zijn 't buien?

En. Als 't er toch eens van komt, voorkomt dat wel de zo kwellende zweedtzacque. Toch?

('t Lijkt hier trouwens ook wel een spoeddebat; gaat helegaar nergens over. waar kan ik declareren?)

Bezorgdenverjaagster | 04-03-12 | 12:01

#ESM ?

Jaimy Fox | 04-03-12 | 12:00

@Parel van het Zuiden | 04-03-12 | 11:59
Wie van Milfs spreekt is een potentiele motherfucker.

vetkleppert | 04-03-12 | 12:00


neemjemoederindemali | 04-03-12 | 11:55 |
Wat raar dat jij zo'n vrouw hebt.
Ik bedoel, jij bent een man die Johhny Depp doet verbleken. En dan ben je (alsof dat nog niet genoeg is) ook attent, lief, teder en je toont belangstelling in haar.

irma zonderboezem | 04-03-12 | 11:59

@irma zonderboezem | 04-03-12 | 11:52 |

Ah, u refereert aan de MILF. Inderdaad een bijzondere subcategorie van het schone en schrandere deel van de mensheid.....

*berenvel even fatsoeneert*

Parel van het Zuiden | 04-03-12 | 11:59

Spoeddebatten worden alleen maar aangevraagd zodat politici nog net even kunnen meeprofiteren van de hype rond een onderwerp. Wanneer deze hype is weer gaan liggen, valt er immers geen eer meer aan te behalen.

Absoluut niet waar | 04-03-12 | 11:58

@neemjemoederindemali | 04-03-12 | 11:55
Gisteren heeft ze je toch maar aardig geholpen met die appels en tabletten.

Che_cuevara | 04-03-12 | 11:58

Al die debatten gaan over bijzaken en randverschijnselen. Waar zijn de fundamentele onderwerpen, de zaken waarmee het parlement de regering controleert? ESM? Griekengeld? Hervormingen Gezonheidszorg? etc. etc.?
Stelletje wereldvreemde lusterts zijn het daar.

Alph Bolkenstein | 04-03-12 | 11:57

@Kaas de Vies | 04-03-12 | 11:46
Daar heb je dan wel de nodige tijd voor moeten uittrekken.
Vind Irma dat wel goed?

Che_cuevara | 04-03-12 | 11:57

In ieder geval het verzoek van een debat afwijzen voor partijen met minder dan 10 zetels. En dat zogenaamde fatsoen dat iedere partij er maar mee instemt dat het debat gehouden dient te worden. Anonieme stemmingen mag ook.

KeurMeester | 04-03-12 | 11:56

@Teun van het Tuinpad | 04-03-12 | 11:45
Ja, samen met mij.

Che_cuevara | 04-03-12 | 11:56

@irma zonderboezem | 04-03-12 | 11:52

Ik zou mijn vrouw niet woestaantrekkelijk, leuk en slim willen noemen. 'T is gewoon een frigide heks die de godganselijke dag achter de pc zit.

neemjemoederindemali | 04-03-12 | 11:55


Kaas de Vies | 04-03-12 | 11:50 |
Knus... onze eigenste zweettent..:-)

irma zonderboezem | 04-03-12 | 11:54

@Bezorgdenverjaagster | 04-03-12 | 11:47

Mijn vrouw vond het niet nodig om mijn verjaardag te vieren, de frigide heks.

neemjemoederindemali | 04-03-12 | 11:53

@neemjemoederindemali,

Alle slimme, leuke en woest aantrekkelijke vrouwen zijn getrouwd.
Kijk maar eens op een willekeurig schoolplein als ze de kinderen komen ophalen.

irma zonderboezem | 04-03-12 | 11:52

@Parel van het Zuiden | 04-03-12 | 11:47

Om te beginnen alle reli gelieerde partijen ausradieren, die linkse kliek mag ook aftaaien net als die gekke Greet, aangezien de VVD al lang niet meer liberaal is kunnen we die ook ongezien de tiefus op de oogballen wensen.

Wat dan nog overblijft mag gaan debatteren en in de kamer blijven.

neemjemoederindemali | 04-03-12 | 11:52

@irma zonderboezem | 04-03-12 | 11:49 | + 0 -
Met een openhaard. Lijkt me top plan, ik ga direct een CAD-tekening maken.

Kaas de Vies | 04-03-12 | 11:50


Kaas de Vies | 04-03-12 | 11:44 |
Ok, als je liever boomhutten met me gaat bouwen dan doen we dat!

irma zonderboezem | 04-03-12 | 11:49

mvdwarsligger | 04-03-12 | 11:45
Als dat het geval zou zijn, dan waren de helft van die debatten niet aangevraagd. Dus ergens zijn ze voor het land bezig, alleen ziet niemand ze. Ja, op de stranden van onze Nederlandse koloniën.

KeurMeester | 04-03-12 | 11:49

@neemjemoederindemali | 04-03-12 | 11:41
Een beetje gerespecteerd lid van de 'online community' doet zijn behoefte tegenwoordig op een iPot. U loopt achter, of u bent nog niet jarig geweest.

Bezorgdenverjaagster | 04-03-12 | 11:47

Potjandosie ik ben de laatste tijd nogal dik geworden, ik pas mijn tennisschoenen niet meer.

Kaas de Vies | 04-03-12 | 11:47

Spoeddebat, dertigledendebatten...
.
Wat we nodig hebben is een parlementaire enquete naar fatsoen.
.
Welke meningen zijn vanuit staatswege nog wenselijk? .
.
Wie mag nog een mening hebben?
.
Welke meningen zijn juist subversief, onfatsoenlijk.
.
Und wie radieren wir das Aus?
.
Alle andere vragen komen later.....

Parel van het Zuiden | 04-03-12 | 11:47

@Teun van het Tuinpad | 04-03-12 | 11:45 | + 0 -
Ik wilde haar een tekening van Bandirah uitleggen en ze was direct om.

Kaas de Vies | 04-03-12 | 11:46

Che_cuevara | 04-03-12 | 11:44
Ah, Mevr Che is in bad geweest..
;)

Teun van het Tuinpad | 04-03-12 | 11:45

@KeurMeester | 04-03-12 | 11:42
Misschien zouden de dames en heren politici de recessen kunnen gebruiken om zich een keer fatsoenlijk in te lezen in belangrijke zaken

mvdwarsligger | 04-03-12 | 11:45

@irma zonderboezem | 04-03-12 | 11:43 | + 0 -
Ik dacht dat je van me hield.

Kaas de Vies | 04-03-12 | 11:44

@irma zonderboezem | 04-03-12 | 11:39

Wtf, je hebt ook nog een man?

neemjemoederindemali | 04-03-12 | 11:44

@Teun van het Tuinpad | 04-03-12 | 11:42
Nee hoor, ik heb alleen maar "frisse" denkbeelden.

Che_cuevara | 04-03-12 | 11:44


Kaas de Vies | 04-03-12 | 11:38 |
(Kom kom, niet zo minnetjes.
Ik zal zorgen dat ik zelf een jas heb)

We kunnen maar een bijeenkomst van D66 gaan?

irma zonderboezem | 04-03-12 | 11:43

@neemjemoederindemali | 04-03-12 | 11:41
Een laptop is ook niet zo handig om je kont mee af te vegen.

Che_cuevara | 04-03-12 | 11:43

Che_cuevara | 04-03-12 | 11:38
Daar ben ik van overtuigd.
Tenzij je nu erg gruizig bent..
;

Teun van het Tuinpad | 04-03-12 | 11:42

Wellicht is het een idee om voortaan voor debatten extern personeel inhuren, die dan vervolgens op hun beurt de plannen weer door externen laten onderzoeken. Waarnaar er door externen kan worden onderzocht of dergelijke plannen haalbaar zijn om die dan vervolgens weer door externe inhuur te laten uitvoeren.

Of wacht, op de debatten na, is dit al het systeem.
Schaf die onbenullige lange en onnodige recessen af... Lutsers! Het zogenaamde lulverhaal "het land intrekken" slikken we ook niet meer!

KeurMeester | 04-03-12 | 11:42

@Kaas de Vies | 04-03-12 | 11:40
Tja, ik kan er ook niks aan doen dat ze dat zei.
En ik dacht altijd dat ze het over die kaasfondue had.

Che_cuevara | 04-03-12 | 11:42

@irma zonderboezem | 04-03-12 | 11:39 | + 0 -
Dan weet ik in ieder geval dat ik mijn pils bij jou koud kan zetten.

Kaas de Vies | 04-03-12 | 11:41

@Kaas de Vies | 04-03-12 | 11:34

Yup, met een laptop op de plee vind ik niks.

neemjemoederindemali | 04-03-12 | 11:41

En wat Jeroen Mirck twittert is van zo vreselijk weinig belang.

Ik bedoel, zelfs van Jolo heeft 'm er uit gedonderd bij de joop.

zeg maar jansen | 04-03-12 | 11:40

@mvdwarsligger | 04-03-12 | 11:40 | + 0 -
Highfive!

Kaas de Vies | 04-03-12 | 11:40

@zeg maar jansen | 04-03-12 | 11:38 | + 0 -
Ik denk dat ze dat niet meer wil nu zij waarschijnlijk heeft gehoord dat mevrouw Che niet onder de indruk was.

Kaas de Vies | 04-03-12 | 11:40

@Razendsnel | 04-03-12 | 11:37
De reaguurders worden echter niet betaald voor hun plempsels en er vloeit ook geen beleid uit voort. Klein nuance verschilletje.

mvdwarsligger | 04-03-12 | 11:40

@Bezorgdenverjaagster,
Wat een geluk zeg, alleen tijdens de naderende lente!
Volgens mijn man ben ik het hele jaar frigide.

irma zonderboezem | 04-03-12 | 11:39

@Razendsnel | 04-03-12 | 11:37 | + 0 -
Klopt, maar worden wij hiervoor betaald?

Kaas de Vies | 04-03-12 | 11:39

@Razendsnel | 04-03-12 | 11:37
U bent Jeroen Mirck?

Che_cuevara | 04-03-12 | 11:39

Ach misschien is die overvloed aan niet gevoerde debatten wel heel goed. Anders zou het gebrek aan kennis en competentie aan het binnenhof te veel opvallen.

mvdwarsligger | 04-03-12 | 11:38

@Bezorgdenverjaagster | 04-03-12 | 11:35 | + 0 -
Serieus, ik ben echt een "man man" en ik zie flirten niet.

Al staat de dame naakt voor mij, dan nog zal ik haar mijn jas aanbieden omdat ik denk dat ze het koud heeft.
Ik moet echt aangerand worden wil ik doorhebben dat een dame iets van mij wil.

Ik zeg dat het onzekerheid is, maar eigenlijk ben ik gewoon een mafkees.

Kaas de Vies | 04-03-12 | 11:38

@Teun van het Tuinpad | 04-03-12 | 11:36
Als ze in den Haag zouden doen wat ik denk, kwam het nog wel goed met Nederland.

Che_cuevara | 04-03-12 | 11:38

Kaas de Vies | 04-03-12 | 11:35 Volgens mij wil ze veel liever een vuurtje, wijntje en een kaasstengel.

zeg maar jansen | 04-03-12 | 11:38

Kaas de Vies | 04-03-12 | 11:12
Die bal is echter ook terug te kaatsen: reaguurders reaguren al bijna tien jaar vooral over dingen waar ze geen verstand van hebben.

Razendsnel | 04-03-12 | 11:37

Iemand NSB-er noemen mag.
De grens ligt bij geweld of het oproepen daartoe.

de Bree | 04-03-12 | 11:37

Eigenlijk best een compliment van die D'66 pipo.

De tegels hier zijn vaak van toegevoegde waarde en vol van nieuwe ideetjes.

'De NSB denkt met U mee', zullen we maar zeggen.

Teun van het Tuinpad | 04-03-12 | 11:36

Eigenlijk zouden ze de tweede kamer moeten uitbreiden, nu zijn er slechts 150 personen die geen uitkering dulden
Iedereen is er geschikt voor

T. Grimbek | 04-03-12 | 11:36

@drs.Nee | 04-03-12 | 11:33
Nou, niks abnormaal dus

Che_cuevara | 04-03-12 | 11:35

@irma zonderboezem | 04-03-12 | 11:35 | + 0 -
Tenissen
Frisbeeen
Boomhuttenbouwen

You name it, ik ben van alle markten thuis.

Kaas de Vies | 04-03-12 | 11:35

Het willen van een spoeddebat is belangrijker dan het daadwerkelijk voeren van een spoeddebat.

En dat is altijd zo geweest. Hoog van de toren blazen en daarna de nachtkaars zachtjes uit laten gaan.

zeg maar jansen | 04-03-12 | 11:35

Kaas de Vies | 04-03-12 | 11:33 |
Ja. Dat geflirt hier in de panelen, nomdedju. Of ben ik de enige die altijd volkomen frigide wordt van de nakende lente?

Bezorgdenverjaagster | 04-03-12 | 11:35

Deze lijst met debatten is een weergave van de machteloosheid van de bestuurders van Nederland. Het is allemaal micro management. De overheid is een onbestuurbaar monster geworden en zakkenvullen is de norm geworden. Niemand die er iets aan kan doen.

wat is fatsoen? | 04-03-12 | 11:35

@drs.Nee | 04-03-12 | 11:33 | + 0 -
Er gaat gewoon niets gebeuren, maar nu weet hopelijk iedereen waar het mis gaat in dit land.

Als ze dat al niet wisten.

Kaas de Vies | 04-03-12 | 11:35


Kaas de Vies | 04-03-12 | 11:26 |
Iets anders doen? Zoals.... naar de bibliotheek gaan?

irma zonderboezem | 04-03-12 | 11:35

Hilarisch die Jeroen Mirck. NSB'ers wilden een verenigd Europa onder Duitse leiding. En nu maakt iemand van Godbeterehet D66 iemand anders uit voor NSB'ers.

Tarak | 04-03-12 | 11:34

@neemjemoederindemali | 04-03-12 | 11:29
Volgens mij zijn die al stiekem getrouwd.

Che_cuevara | 04-03-12 | 11:34

@neemjemoederindemali | 04-03-12 | 11:32 | + 0 -
Hahaha, jij hebt nog een krant?

Kaas de Vies | 04-03-12 | 11:34

Veel van deze voorbeelden zouden door de lokale politiek opgelost moeten worden. Als je ziet hoe die functioneert, is het niet zo gek dat een probleem pas wordt opgepakt als het de 2e kamer bereikt.

mokum4all | 04-03-12 | 11:33

Waar blijft het debat over Vestia.
Welke rol speelde de Tilburgse PvdA-burgemeester Noordanus hierin.
Topman Erik Staal van de sociale woningcorporatie gaf zichzelf een asociaal salaris van bijna een half miljoen euro per jaar, liet een villa bouwen op een van de mooiste plekjes van Bonaire, verliet Vestia na wanbeleid en krijgt als beloning voor financiële wanprestatie een oprotpremie van 3,5 miljoen, die Vestia op de huurders wil verhalen.
www.rtl.nl/%28/actueel/rtlnieuws/binne...

drs.Nee | 04-03-12 | 11:33

@Bezorgdenverjaagster | 04-03-12 | 11:31 | + 0 -
DM?
DeathMatch?

Kaas de Vies | 04-03-12 | 11:33

@Koos Knak | 04-03-12 | 11:17

De regering doet slechts dingen die het volk wil, ik lees dan ook elke ochtend met stijgende verbazing in de krant wat ik nu weer wil.

neemjemoederindemali | 04-03-12 | 11:32

@irma zonderboezem | 04-03-12 | 11:25 & Kaas de Vies | 04-03-12 | 11:26 |

DM!!!!!11!!!11!!!

*sorry voor de CAPS-lock, joris*

Bezorgdenverjaagster | 04-03-12 | 11:31

@Koos Knak | 04-03-12 | 11:17
Al diegenen die genoemd worden waren nochtans niet mijn keuze.

Che_cuevara | 04-03-12 | 11:30

@irma zonderboezem | 04-03-12 | 11:25

Is dat nu een openlijke liefdesverklaring aan Kaas?

neemjemoederindemali | 04-03-12 | 11:29

Misschien een spoeddebatje over de stortvloed aan spoeddebatten?

neemjemoederindemali | 04-03-12 | 11:28

Volgens mij zijn ze een beetje doorgeslagen in den Haag.
Maar dat is eigenlijk geen nieuws.

Che_cuevara | 04-03-12 | 11:27

Och Jeroen Minsk is die er ook nog.

Ashtrey | 04-03-12 | 11:27

@irma zonderboezem | 04-03-12 | 11:25 | + 0 -
Ja hij komt. We kunnen ook iets anders doen.

Kaas de Vies | 04-03-12 | 11:26

@Kaas de Vies | 04-03-12 | 11:12
Klopt, en over andere zaken weten ze niks.

Che_cuevara | 04-03-12 | 11:26

@Kaas de Vies | 04-03-12 | 11:12

Het ergst is dat we een minister van financiën hebben die zo weinig verstand van geld heeft dat ik hem het spaarvarken van mijn dochter nog niet toevertrouw. (2,55)

neemjemoederindemali | 04-03-12 | 11:25


Het is trouwens een mooie dag om samen een boek te lezen geschreven door een zeker iemand van D66....... Maar ja

irma zonderboezem | 04-03-12 | 11:25

En nu is het uit met dat gelul !
DE GULDEN TERUG ! G.V.D. !

Ratzing. | 04-03-12 | 11:24

Die Jeroen Mirck houdt wel van een beetje duiding.... tijd om hem eens hinderlijk door Ruktor te laten volgen met de roze plofkap....

Fatwabuster | 04-03-12 | 11:23

Het zou leuk zijn als je ook dat artikel plaatst dat (mede) aanleiding gaf tot de D66 tweet. Iemand?

joopsmeets | 04-03-12 | 11:21

Geenstijl haalt de suiker uit de zoethoudertjes die we voortdurend van overheidswege voorgeschoteld krijgen?

Ga zo door!

stoethaspel | 04-03-12 | 11:19

Beste Bas, spoeddebatten bestaan al een jaar niet meer. Vorig jaar is dit hernoemd naar 'dertigledendebat'. Er zijn dus dertig leden van de Tweede Kamer nodig om een dergelijk debat aan te vragen en heeft dus officieel niets met spoed te maken. Dit komt overigens omdat spoeddebatten (en nu ook dertigledendebatten) werden gekaapt door onzindebatten zoals orca's en ooievaars. Spoed zat er door die linkse hobby's helaas niet meer in.

keizer_frits | 04-03-12 | 11:19

Als een pisvinger als Jeroen Mirck zich zo enorm aan je ergert dat hij er zulke domme uitspraken van gaat doen, mag je dat als een compliment beschouwen.

vetkleppert | 04-03-12 | 11:18

Anderen NSB-er noemen terwijl je zelf geweld verheerlijkt. Man-man-man.

Teuderik | 04-03-12 | 11:18

Dus volgens de D66 zijn wij NSB-ers? Gek genoeg zijn de landverraders die ons in een 'verenigd Europa' hebben geduwt tegen de wil van ons in vooral lid van de D66...

Moonwarrior | 04-03-12 | 11:18

Ja beste mensen, die jokers worden door ons gekozen.
Dus: allemaal gefeliciteerd met dit mooie resultaat.

Koos Knak | 04-03-12 | 11:17

Het is net televisie, daar zie je tegenwoordig eigenlijk alleen belanghebbenden van het medium zichzelf onder elkaar natte dromen toewenschen en discussiëren en het kijkvee toelichten.
Zo ook polietiesie, lekker onder elkaar regeltjes principieel uitzuigen.
En het woord is aan . . .
Getver de getver.kleffe zooi.

Ratzing. | 04-03-12 | 11:17

Waar en hoe kan ik Jeroen Mirck aanklagen wegens het mij ongefundeerd & nodeloos kwetsen? Ik ben geen NSB-ert.

Bezorgdenverjaagster | 04-03-12 | 11:16

Emile Roemer staat er niet bij. Ik denk dat dat nu juist de reden is waarom de SP zo hoog staat in de huidige peilingen. Niks doen levert nu eenmaal veel stemvolk op.

Schreeuwmeeuw | 04-03-12 | 11:16

Ben ik de enige die dacht dat deze titels cynisch bedoelt waren?

playboii | 04-03-12 | 11:15

Da's een beste lap tekst.... zo maar eensch gaan lezen.

Kingeef1975 | 04-03-12 | 11:15

Die Jeroen gooit wel met zijn naamkaartje.

eagleye | 04-03-12 | 11:15

Zou misschien wel een goed idee zijn om daar eens op te bezuinigen, maar ach wat weten wij er nou van, zucht .............

de gouwe gast | 04-03-12 | 11:14

Is gewoon een ingelast debat dus. Misschien omdopen tot "ingelast debat" aangezien sommige mensen blijkbaar goddelijke aanwezigheid o.i.d. verwachten bij een spoeddebat...

Tommygunner | 04-03-12 | 11:14

Tofik Dibi heeft geen ander doel dan de nationale aandachtshoer uithangen.

Molly-Bolly | 04-03-12 | 11:14

Kan ik hier een spoeddebat met Rutger Castricum aanvragen over intimiderende journalistiek?

KingBee | 04-03-12 | 11:14

Mijn god, wat een enorme brei aan tekst.... GS komt piepend en krakend tot stilstand.
*dubbele espresso pakt*

Fatwabuster | 04-03-12 | 11:13

Wellicht een idee om een minimum aantal handtekeningen verplicht te stellen?

gristen | 04-03-12 | 11:13

Dit is politiek theater, en het wordt nog zwaar gesubsidieerd ook. Het kabinet wilde daar al op bezuinigen, waar wachten ze op?

rara | 04-03-12 | 11:13

Praatjes vullen geen gaatjes.

vetkleppert | 04-03-12 | 11:12

Ik volg de politiek nu al een jaar of 40. En mijn conclusie:

Ze debateren vooral over zaken waar ze geen verstand van hebben.

Kaas de Vies | 04-03-12 | 11:12

Ik zou een spoeddebat aanvragen over de wachtlijstproblematiek van Amsterdamse hockey en tennisclubs.

neemjemoederindemali | 04-03-12 | 11:11

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl