Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Heetgebakerde Hindoestaan sloopt clubgenoot

exotischemevrouw.jpg Paniek in de Hindoestaanse gemeenschap in 020 Zuid-Oost AKA de Bijlmer. Afgelopen week heeft eenmans-SP'er Randjan Bissesar samen een aantal 'Vrienden van Vikaash' bestuursleden van stichting HCC Vikaash belaagd, aangevallen en tevens bekogeld met perforators en computerschermen. Gevolg: clubhuis voor onbepaalde tijd gesloten. De vraag is alleen: waarom valt een fractievoorzitter van de SP (zelf ook Hindoestaan en tevens regisseur van een toneelstuk tegen huiselijk geweld) zijn vrinden van de Hindoeclub aan? Heeft het iets te maken met de aanhoudende subsidie-oorlog die al jaren woedt in Amsterdam Zuid-Oost en die al herhaaldelijk leidde tot de boze bezetting van het Vikaash-clubhuis? Misschien herinnert u zich die hele affaire rond sjoemelende, aftredende, klagende & weer terugkerende PvdA'ers aldaar nog? Zat ook een bestuurslid van Vikaash met zijn belangen tussen. De Rekenkamer verklaarde destijds: Zuid-Oost is totaal verrot. Schijnt voor Vikaash ook te gelden. Subsidie vangen en vervolgens de toko zwart onderverhuren aan anderen, bijvoorbeeld. De verenigingsboel bij elkaar houden is dan moeilijk, zoals Romeo van Geene (volgens de comments alhier trouwens ook iemand met boter op de bol), aan den lijve ondervond. Maar waarom? Fittie tussen Hindoes en Suri-Hindoes? Restwoede over dat haatgedoe rond Kwakoe? Of was het eten op de betreffende vergadering gewoon te pittig? Je gaat bijna denken: exotische schaamtecultuur! Want zelfs in de aangifte (Deel 1, Deel 2, Deel 3) die ons per donkerbruine aktetas bereikte, is niets te vinden over de aanleiding van het Hindoestaans perforatorsmijten. Antwoord komt van het Parool: het was inderdaad een nieuwe veldslag in de Zuid-Oostelijke Subsidiestrijd. UPDATE: Reactie! Bissesar roept iets tegen alle stadsdeelmedewerkers over vieze beesten uit de tropen.

Reaguursels

Inloggen

@Stormageddon | 14-02-12 | 00:00 |
Ik vind dit weer zo een vreemde redenatie. Als je de boel omdraait mag de PvDA dus geen enkele organisatie subsidiëren, want dan beschouwt de partij hun kiezers niet langer als één homogene groep..

Romanov | 15-02-12 | 12:59

@Stormageddon | 13-02-12 | 23:47
Ik ben ook geen voorstander van compenserende neutraliteit. Je gaat echter voorbij aan het feit dat het doel van subsidie is, of moet zijn, het bijdragen aan het behalen van beleidsdoelstellingen. Ik denk niet dat het subsidiëren van een organisatie als het Leger des Heils, racistisch of discriminerend is. Er wordt namelijk geen cultuur gesubsidieerd, maar hulp aan hulpbehoevenden. Zoals bij de subsidie aan de moskee is gekeken op welke manier de moskee een bijdrage kan leveren aan de maatschappij. De subsidie is erop gericht om juist die bijdrage te ondersteunen, niet het bouwen van meer minaretten.

Romanov | 15-02-12 | 12:37

aahhh hindoestanen en kantoorartikelen....

dagutnie | 14-02-12 | 13:56

Liever niet.

MacVulpen | 14-02-12 | 12:00

@Stormageddon

Ik ga hier morgen weer op in. Sleep well.

Romanov | 14-02-12 | 00:44

@Romanov | 13-02-12 | 23:12
Nou ja, het is een voorbeeld van cliëntisme. Het legt ook nog een ander probleem bloot: namelijk dat van partijen versus zetels, van persoonlijke vertegenwoordiging en evenredige vertegenwoordiging en een kieswet die van beiden een beetje wil. Dat schuurt al sinds 1917, maar valt buiten deze discussie.

@Romanov | 13-02-12 | 23:40
De twee stellingen bijten elkaar wel degelijk. De groep "allochtonen" wordt als 1 homogene groep beschouwd als het gaat om electoraal winstbejag, maar die groep is niet homogeen als het gaat om verdelen van subsisies. Dat bijt. Want je kunt een euro maar 1x uitgeven. Een euro naar een moskee kan niet naar een hindoe-tempel.
(Daar wordt in de PvdA ook wel eens anders over gedacht, maar het is niet minder waar.)
Bovendien heeft een hindoe geen belang bij een moskee. De islam heeft nog een grotere hekel aan polytheïsten dan aan christenen, joden en atheïsten. Daar weten ze in India alles van. Een hindoe die als "allochtoon" op de PvdA heeft gestemd (omdat de PvdA zich heeft geprofileerd als een partij die voor de belangen van allochtone opkomt) zal zich dus niet door de PvdA vertegenwoordigd weten als die club voorstander blijkt van het subsidiëren van moskeeën, vanuit de gedachte dat zo'n subsidie steun aan de "allochtone" achterban is. Dat bijt elkaar dus.

Stormageddon | 14-02-12 | 00:00

@Romanov | 13-02-12 | 23:06
Er zijn twee doorslaggevende argumenten waarom het bezwaarlijk is. Ten eerste veroorzaakt het voortrekken van religieuze en culturele groeperingen (het subsidieren) vanuit de gedachte van "compenserende neutraliteit", precies het tegenoverstelde van wat het beoogt. Het beoogt meer sociale cohesie door versterking van een culturele minderheden, maar het veroorzaakt wrevel bij andere (niet-bevoordeelde) groepen en de verdenking van cliëntisme en nepotisme (wat in de praktijk ook gewoon is - ook dat is aantoonbaar). Het zorgt niet voor cohesie en integratie maar voor verzuiling en segregatie.

Het tweede bezwaar is principiëler: Gemeenten zijn er niet voor, en misbruiken in die gevallen gelden van de rijksoverheid die voor andere doeleinden zijn bestemd. Gelden voor sport, cultuur en wat tegenwoordig WMO heet worden besteed voor bevolkingspolitiek en het benadrukken van sociale en culturele verschillen in de gemeente, ook al beoogt het eigenlijk het tegenovergestelde. In wezen is het subsidiëren van religieuze en culturele organisaties racistisch, discriminerend, ook (of misschien wel zelfs) als dat vanuit de gedacht van "inclusieve neutraliteit" gebeurt. Het is het bevorderen middels overheidsgeld van een soort culturele apartheid.

Dat wordt zo niet gezien in de PvdA (en in brede lagen van de bevolking) omdat we in Nederland verzuiling (ook een soort culturele apartheid) al heel lang hebben gehad dus we zien het niet als apartheid. Ook geldt het idee dat een multiculturele samenleving een ideale samenleving is die bevorderd kan worden door de verschillende culturen te subsidiëren. De PvdA hoopte, door een dergelijk ideaal op die manier te steunen ze ook goodwill en dus stemmen zou trekken onder die verschillende culturen.

Het is een spagaat waar de PvdA zichzelf in heeft gemanoeuvreerd door alle allochtonen als één groep te beschouwen als het op electoraal winstbejag aankomt en bij vertegenwoordiging tegengestelde belangen moet verdedigen, omdat die electorale groep helemaal geen homogene groep is.

Stormageddon | 13-02-12 | 23:47

@Stormageddon | 13-02-12 | 23:10 |

Die stellingen zijn overigens op hun beurt weer een incorrecte weergave van je eigen tegel, maar zelfs met deze weergave is het natuurlijk bullshit. Ik zal er voor het gemak maar even in meegaan.

1. De PvdA scheert allochtonen over 1 kam.
2. De PvdA is voorstander van subsidies voor moskeeën

Die twee stellingen bijten elkaar niet. Over één kam scheren kan in deze context immers ook betekenen dat de PvDA van mening is dat alle allochtonen evenveel recht hebben op subsidie voor het uiten van de door hun gekozen religie. Waarbij ik overigens wil benadrukken dat we het nu over logica hebben, en niet over het feitelijke standpunt van de PvDA.

Romanov | 13-02-12 | 23:40

@Stormageddon | 13-02-12 | 23:10 |
Voor wat betreft het eerste: Ik ben daar inderdaad in de val getrapt van definitieverschil. Ik kom uit een Hindoestaanse familie, van beide kanten, en Hindoe zegt bij ons iets over je afkomst. Niet over je religie.

Romanov | 13-02-12 | 23:22

@Stormageddon | 13-02-12 | 21:12 |
En voor wat betreft die PvDA muts die net geen raadslid geworden is: Tsja.. Haten op allochtonen omdat je door voorkeursstemmen je positie verloren bent? Bitch got no class.

Romanov | 13-02-12 | 23:12

@Romanov | 13-02-12 | 22:55
Ik heb het niet over Hindoestanen, ik heb het over Hindoes. Lez0n en nog eens lez0n.

Ik citeer:
"de PvDA allochtonen over één kam scheert, omdat ze, zo jij veronderstelt, voorstander zijn van subsidie aan moskeeën?"
Dat is geen correcte weergave van hetgeen ik beweerde. Dat suggereert een causaal verband tussen 2 dingen dat ik helemaal niet heb beweerd.
De stellingen luiden.

1. De PvdA scheert allochtonen over 1 kam.
2. De PvdA is voorstander van subsidies voor moskeeën

Uit de (aangetoonde) no.2 stelling blijkt dat de aangetoonde stelling no.1 kul is. Dat is wat ik beweerde. Wat blijkt er uit: dat de PvdA een groep aanspreekt als electoraat en ze over 1 kam scheert terwijl het helemaal geen homogene groep (feit) met homogene, gemeenschappelijke belangen is.

Wat snap je daar niet aan? Het woordje namelijk slaat op de stelling dat het kul is dat PvdA allochtonen op 1 hoop veegt, niet de onzin die jij ervan brouwt.
Kun je nou niet lezen of niet nadenken? Of geen beide?

Stormageddon | 13-02-12 | 23:10

@Stormageddon | 13-02-12 | 21:12 |
Zoals beloofd, reactie op je tegel:

De strekking van het verhaal in je link over scheiding van kerk & staat onderschrijf ik volledig. Ik ben van mening dat er heldere regels moeten bestaan over subsidie aan religieuze instellingen, waarbij mijn voorkeur uitgaat voor helemaal geen subsidie. Toch wordt er bijvoorbeeld wel subsidie gegeven aan het organisatie als Het Leger des Heils; bij uitstek een religieuze organisatie. De richtlijn daarvoor is dat bij het verschaffen van subsidie aan religieuze instellingen er een algemeen nut beoogd moet worden. De motivering van Cohen – in casu niet eens van de PvDA, die was namelijk nogal huiverig - voor het verschaffen van subsidie aan moskeeën, is dat religie kan bijdragen aan het verwezenelijken van de beleidsdoelstellingen. Daar kan je het mee oneens zijn. Ook ik zie dat de Islam in zijn zuiverste bijzonder verwerpelijke elementen kent. Het gaat niet om steun aan de moskee, maar om verwezenlijking van beleidsdoelen. In de aangehaalde nota wordt juist aangegeven dat het nooit de bedoeling kan zijn om subsidie te verschaffen aan een religieuze instelling, sec om het bestaan ervan te prolongeren of de ideologie verwezenlijken.

Romanov | 13-02-12 | 23:06

Hier heeft iemand het beroep letterzetter nog in ere weten te behouden. Chapeau!

MacVulpen | 13-02-12 | 23:04

@Stormageddon | 13-02-12 | 22:42 |
Er zijn genoeg Islamitische Hindoestanen. Feit0n, feit0n.

We raken nu op een zijpad.. Maar goed, ik haal je tegel er nog even bij.

"Overigens vind ik dat je niet alle allochtonen op één hoop moet vegen en over één kam moet scheren. Laat dat maar aan PvdA politici over. Die vinden dat alle andere culturen hetzelfde zijn, dezelfde mening hebben en dezelfde belangen hebben."

Dus, PvDA politici vinden dat alle culturen hetzelfde zijn.

"Volslagen kul natuurlijk. Hindoes hebben namelijk niks aan subsidie voor moskeeën."

Dat is volslagen kul. *ARGUMENT:* Hindoes hebben NAMELIJK niks aan subsidie voor moskeeën.

Is het zo moeilijk voor je om in te zien dat je middels het woord 'namelijk' wel degelijk een verband creëert?

Romanov | 13-02-12 | 22:55

Ennuh Van Rossum, cultuurbarbaar: die "Gekke exotische godinmevrouw" op het plaatje is mijnheer de fluitspelende godheid Krishna, in deze verschijningsvorm ook Gopal genoemd, die zich uitermate bekwaam toonde in de ongang met koeherders van het vrouwelijke geslacht, de Gopi's. Zo genoeg cultuur, voor Bissesar nog een liedje, hij begrijpt het wel: "ek machar aadmi ko hijda bana deta hai" www.youtube.com/watch?v=GO7idXY7x8M

hoezokennis | 13-02-12 | 22:47

@Romanov | 13-02-12 | 22:40
Kom maar op, welke stelling is onhoudbaar?

Stormageddon | 13-02-12 | 22:42

@Romanov | 13-02-12 | 22:30
Ik weet allang dat je niet zo heel slim bent, maar wat snap je daar niet aan? Hindoes zijn zijn geen moslims. Hindoes zijn dus niet gebaat bij subsidies voor een religie die hun dood wenst. Dus hebben ze niks aan een subsidie voor een moskee.

De PvdA heeft hen wél als groep aangesproken, de groep genaamd allochtonen, als zijnde behorend bij diezelfde groep wiens belangen zij wenste te gaan behartigen. Maar de belangen komen helemaal niet overeen.
Dus het is kul om als politieke partij te menen dat een imaginaire groep die je benoemt als "allochtonen" een gemeenschappelijk belang heeft, ten opzichte van andere groepen. De stupiditeit van die gedachtegang blijkt dus uit het feit dat de PvdA voor het subsidiëren van moskees is, terwijl dat helemaal niet in het belang van Hindoes is.

Stormageddon | 13-02-12 | 22:42

@Stormageddon | 13-02-12 | 22:32 |
Ik wil graag je onzin puntsgewijs weerleggen. Dat betekent echter ook dat ik je zal vragen naar nadere onderbouwing.En ik weet dat het vervelend is om onhoudbare stellingen te onderbouwen, dat lukt immers niet.

Romanov | 13-02-12 | 22:40

Ach zoals ze zelf zeggen: Paisa nahe, Pyaar Nahe (Geen geld, geen liefde. En een liedje die alle betrokkenen heel goed kennen: Give me Paisa www.youtube.com/watch?v=k9iIvlHjoKA Geeg me geld (gewoon omdat het kan)

hoezokennis | 13-02-12 | 22:35

@Romanov | 13-02-12 | 22:13
Goh, een tegel eerder beweerde je nog dat je dat zo graag wou.
Ik citeer: "Je kraamt zo verschrikkelijk veel onzin uit, die ik graag puntsgewijs wil weerleggen".
Dus eerst beweer je dat je het graag wil weerleggen, en nu zeg je dat je dat helemaal niet kan.

Stormageddon | 13-02-12 | 22:32

@Stormageddon | 13-02-12 | 19:03 |
Ik zou het overigens ook waarderen als je uitlegt waar het woord 'namelijk' op slaat in de laatste zin van Stormageddon | 13-02-12 | 18:10 |, daar reageer je voor het gemak namelijk (zie je hoe 'namelijk' voor causaliteit zorgt) ook maar even niet op.

Romanov | 13-02-12 | 22:30

@Romanov | 13-02-12 | 22:03
Cohen... diezelfde Cohen die de gemeenteraad van PvdA, GL en SP voorzat die stemden voor subsidiëren van de Westermoskee? Die Cohen?
Juist ja.

Overigens heeft Cohen daar in hele nette bewoordingen precies hetzelfde laten schrijven als wat ik deed, alleen het voortrekken van allochtone kerken en culturele instellingen heet in die notitie dan "Compenserende neutraliteit", en als de poep de ventilator heeft geraakt na het op die manier opzetten van bevolkingsgroepen tegen over elkaar ga je over tot "Inclusieve neutraliteit", de stem van redelijkheid spelen en thee drinken.

Of zoals Cohen het heeft laten schrijven: "Het College volgt in de regel de visie van een inclusieve neutraliteit van de (lokale) overheid. Er kunnen zich echter omstandigheden voordoen, waarbij de maatschappijvisie van de compenserende neutraliteit de meest geëigende is. Een keuze voor laatstgenoemde zal telkens weer, van geval tot geval, moeten worden beargumenteerd."

Klinkt geleerder, betekent hetzelfde.

Stormageddon | 13-02-12 | 22:28

@Stormageddon | 13-02-12 | 21:12 |
"Kijk, er is wel een reden waarom de PvdA moskeeën subsidieert, en culturele instellingen van andere allochtone minderheden. Dat heet heel simpel cliëntisme. In ruil voor stemmen worden cadeautjes en baantjes uitgedeeld. Als je dat wilt ontkennen zelfs maar aantonen dat dat niet jarenlang het geval is geweest: be my guest, maar toon het dan aan! Of kom met argumenten waarom het niet zo is. Vooralsnog ontbreekt het voornamelijk bij jou aan argumenten, feiten en bronnen. Je verwijt mij waar je zelf niet toe in staat bent. Jij verantwoord je tegels namelijk bijna nooit."

Dit is overigens het hele probleem. Moet ik je stelling onwaar bewijzen? Wat is dat nou voor onzin. Wie stelt, bewijst. We komen zo weer terug op de vliegtuigredenatie: Ik ben een vliegtuig! Bewijs jij maar eens dat ik dat niet ben. Kom op zeg.. Ik ga dat negeren. Je krijgt alleen inhoudelijke reactie op alles wat daarboven staat.

Romanov | 13-02-12 | 22:13

@Stormageddon | 13-02-12 | 21:12 |

Ik ben bezig.. In de tussenliggende periode kan ik alvast de notitie scheiding kerk en staat, van o.a. Cohen, met je delen. Een deel van mijn betoog zal daarop leunen. Ik wil je overigens erop wijzen dat ik nooit PvDA heb gestemd, noch PvDA zal stemmen. Maar we hebben het hier over de inhoud, niet over politieke voorkeur.

www.nuansa.nl/uploads/42/dd/42dd5b3f93...

Romanov | 13-02-12 | 22:03

He joekel, Hindoestanen zijn niet zwart, Hindoestanen zijn donkerwit.

MacVulpen | 13-02-12 | 21:55

@La Vie En Rose | 13-02-12 | 21:19 |
ooops! Je hebt die romanov door.....
.
en aangezien dat die romanov zelf niet doorheeft dat geen enkele amsterdamse bouwvakker, timmerman of plantsoenendienstmedewerker tegenwoordig nog pvda stemt, kan het ook nog wel even duren totdat hij wel begrijpt dat het pvda stemvee tegenwoordig uit bijstandtrekkende werkschuwe kansloze allochtonen bestaat
.
(ik spreek nogal vaak wat werkende allochtonen-werk ik ook mee: ook die stemmen geen pvda.....)

Snelle Gerrit | 13-02-12 | 21:42

ach, als sp en pvda in 1 zin genoemd worden weet je dat er weer uit de gemeenschapsruif gejat is....

Snelle Gerrit | 13-02-12 | 21:29

@Romanov | 13-02-12 | 20:37
Het is mij al vaker opgevallen dat jij nogal moeite hebt met het begrijpen van de wel degelijk inhoudelijke plemps van @Stormageddon.

Welnu, dat ligt niet aan stormageddon, maar aan jou.

Leer eens lezen en laat je raderen draaien.
Voor zover je die hebt.

La Vie En Rose | 13-02-12 | 21:19

@Romanov | 13-02-12 | 20:37
Veel geschreeuw weinig wol. Als het zoveel onzin is, weerleg het dan? Waarom doe je dat dan niet? Waar wil je een bron voor dan? Dat de PvdA voor het subsidiëren van moskeeën is?
Hier: www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-o...
Voor het feit dat de PvdA allochtonen als één groep en stemvee beschouwt moge de uitspraak van Irene Vorrink volstaan: "Als de arbeiders het straks allemaal beter hebben, moeten we op zoek naar andere groepen om voor op te komen". Het kan ook worden opgetekend uit de mond van een PvdA'er die net geen raadslid werd in Enschede.
www.elsevier.nl/web/Nieuws/Politiek/25...

Kijk, er is wel een reden waarom de PvdA moskeeën subsidieert, en culturele instellingen van andere allochtone minderheden. Dat heet heel simpel cliëntisme. In ruil voor stemmen worden cadeautjes en baantjes uitgedeeld. Als je dat wilt ontkennen zelfs maar aantonen dat dat niet jarenlang het geval is geweest: be my guest, maar toon het dan aan! Of kom met argumenten waarom het niet zo is. Vooralsnog ontbreekt het voornamelijk bij jou aan argumenten, feiten en bronnen. Je verwijt mij waar je zelf niet toe in staat bent. Jij verantwoord je tegels namelijk bijna nooit.
Lekker makkelijk.

Stormageddon | 13-02-12 | 21:12

"Veel kunnen er dat niet zijn dus."
@Emmy Grant | 13-02-12 | 20:44
Whoehahahaha
*Ultra Facepalm*

Succes GeenStijl maar na 7 leuke jaren verlaat ook ik dit zinkende schip. Ajuu de mazzel laterz houdoe bi Doei!

Horagha | 13-02-12 | 21:06

Emmy Grant | 13-02-12 | 20:44 |
Tegenwoordig wonen er ong. 170.000 Hindoestanen in Suriname en 120.000 in Nederland en nog eens 100.000 in Trinidad en Guyana.
Het zijn de nazaten van contractarbeiders uit de 19de eeuw.In 1892 werden ze met de rest van de Surinamers Nederlands staatsburger.

driz | 13-02-12 | 21:00

Definitie van een Hindoestaan:
Een persoon uit Zuid-Amerika van Indiase afkomst.
Veel kunnen er dat niet zijn dus.
Waar komen al die andere dan vandaan ?

Emmy Grant | 13-02-12 | 20:44

@Stormageddon | 13-02-12 | 19:03 |
In dat geval slaat het ook nergens om op te zeggen dat Hindoes niets hebben aan subsidie voor moskeeën. Het woord ‘namelijk’ in je laatste zin verraadt dat je wel degelijk een verband probeert te schetsen. Maar goed, het niveauverschil tussen ons te groot voor mij om nog langer iets met zekerheid te durven stellen waar het jouw superieure redenatievermogens betreft.

Weet je wat het een beetje is, beste Stormageddon. Je kraamt zo verschrikkelijk veel onzin uit, die ik graag puntsgewijs wil weerleggen, maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat je gewoon vooral heel hard wil schreeuwen en je weinig bezig wil houden met feiten. Ik heb in de achterliggende dagen vaak genoeg geprobeerd je bullshit te callen. Ik heb je veelvuldig gevraagd naar je bronnen en ik heb je veelvuldig gevraagd om nadere uitleg. Ik loop telkenmale tegen een blinde muur aan. Geen inhoudelijke reactie, geen nix. Wat wil je nou?

Romanov | 13-02-12 | 20:37

Ik,wil,Ook,een,Ipad,maar,dan,Wel,een,goeie ...

...dus. | 13-02-12 | 20:34

Kan je met dit slechte Nederlands van die gasten, gewoon subsidie aanvragen? Of hebben de accepterende ambtenaren (Melkertbanen) hetzelfde nivo?

funkyd | 13-02-12 | 19:50

Men schrijft over Hindoestanen en gelijk komen er een paar nitwits over religie ouwehoeren. Is er uitgezocht of de Hindoestanen in kwestie wel Hindoes zijn??? Het kunnen namelijk ook Grrristenen, Joden, mosselims of Atheïsten zijn?
-1 voor GeenStijl. Had dan Amsterdamse raadsleden gebruikt ipv Hindoestaan. De meeste simpele zielen hier, raken helemaal in de war.

Definitie van een Hindoestaan:
Een persoon uit Zuid-Amerika van Indiase afkomst.
Definitie van een Hindoe/Hindu:
Een persoon die de religie Hindoeïsme aanhangt.

Horagha | 13-02-12 | 19:14

alle soepsidie in 020 afschaffen probleem opgelost

alex.66 | 13-02-12 | 19:09

@Romanov | 13-02-12 | 18:23
Nee, die causaliteit breng jij aan. Beide zijn wel actief beleid binnen die criminele organisatie. Zowel het subsidiëren van moskeeën als het over één kam scheren van allochtonen. Voor een rood vakje maakt het immers niet uit waar de allochtoon vandaan komt, dat bedoel ik met over één kam scheren. Het zijn allochtonen, dus voor de PvdA is het stemvee die je als één homogene groep moet binnenvissen en als één homogene groep moet aanspreken. Dat doe je het beste door tegen ze te zeggen dat dat alle andere partijen (en eentje in bijzonder) discrimineren en tegen alle allochtonen zijn. Lekker polariseren, denkbeeldige groepen maken en die tegen elkaar opzetten. Even wachten tot er overal kruidvatjes exploderen en dan kan je lekker roepen dat je de boel bij elkaar wilt houden, samen thee moet drinken en net doen of je de stem van de redelijkheid bent.
Ze hebben die strategie de afgelopen 30 jaar heel goed gespeeld, maar het werkt niet meer.

Stormageddon | 13-02-12 | 19:03

Tolerantie is een ding voor alleen Nederlanders naar die 1-2-3e generatie immigrantenmensen toe. Onderling hebben ze een ander pakket regels.

Twee Jeetjes | 13-02-12 | 18:55

Komma's, de beste man, snapt ze niet.

EJB86 | 13-02-12 | 18:48

Doet me denken aan dat rijmpje van Reve over een stoomboot

postmodernismisdead | 13-02-12 | 18:44

Schokkend!!! Een SP-er met een I-pad...

Tommygunner | 13-02-12 | 18:39

He ja lekker, hindoes bashen. Werd al moe van het polen- en marokkanengebash.

René40181216 | 13-02-12 | 18:25

@Stormageddon | 13-02-12 | 18:10 |

Eh.. Probeer je nou te zeggen dat de PvDA allochtonen over één kam scheert, omdat ze, zo jij veronderstelt, voorstander zijn van subsidie aan moskeeën?

Romanov | 13-02-12 | 18:23

He fijn, zo kennen we onze vrienden uit ZO weer. de laatste jaren leek het goed te gaan, maar die verwarring is weer helemaal weg. Krijgt de auteur subsidie per komma btw?

mokum4all | 13-02-12 | 18:23

Wist het niet, maar wel grappig. Suriname had eerder de leerplicht ingevoerd dan NL. :-)

loerelau | 13-02-12 | 18:16

Ik zou niet zo vrolijk worden als ik met mijn NAW + BSN nummer op geenstijl zou staan.

de reaguurbuur | 13-02-12 | 18:12

Het gebrek aan respect voor en correct gebruik van de Nederlandse taal in zowel het proces verbaal als de email is werkelijk stuitend

vrtx | 13-02-12 | 18:12

@minimá-armezusvan.. | 13-02-12 | 17:58
Laat ze nog even verdere schade aanbrengen bij die partijen die hun ziel hebben verkocht aan de corruptie en achterlijkheid voor hun kortzichtige en eindige zetelwinst.

smdyasc | 13-02-12 | 18:11

@Romanov | 13-02-12 | 18:04
Het is dus niet de allochtone stem die gehoord wordt, maar wat de blanke baas (lees: Cohen) denkt dat de allochtone stem is, of liever: zou moeten zijn. Overigens vind ik dat je niet alle allochtonen op één hoop moet vegen en over één kam moet scheren. Laat dat maar aan PvdA politici over. Die vinden dat alle andere culturen hetzelfde zijn, dezelfde mening hebben en dezelfde belangen hebben. Volslagen kul natuurlijk. Hindoes hebben namelijk niks aan subsidie voor moskeeën.

Stormageddon | 13-02-12 | 18:10

Maar serieus, als ik een sollicitatiebrief krijg voor een administratieve functie, met de zinsbouw en spelfouten uit de mail, dan krijgt die meteen een afwijzing.

Hoe de fuck is zo iemand dan fractievoorzitter geworden?
Blijkbaar zijn de eisen en normen in de deelraden nog lager dan gebruikelijk bij partijen die graag *kuch* positieve *kuch* discriminatie toepassen op hun bestuursbeleid.

En dan vinden ze het gek dat normale mensen die multikulti-kermisclowns niet serieus nemen.

Cuyahoga | 13-02-12 | 18:07

@GS

Er zijn ook veel Islamitische Hindoestanen. Gemiste kans boys.

Romanov | 13-02-12 | 18:06

@Alkibiádès | 13-02-12 | 17:29 |
Zelfs als dat zo is, mag de allochtone stem dan niet gehoord worden?

Romanov | 13-02-12 | 18:04

A. Hindoeisme is geen religie zoals het christendom en de islam.
B. Wat doet de afbeelding van Shri Krishna in het bericht?

Rest In Privacy | 13-02-12 | 18:04

Hij heeft een e-mail adres bij mentrum.
www.mentrum.nl/
Die vent is dus gek.

Boomschade | 13-02-12 | 18:03

Nieuw:
'Mensen met dieren vergelijken.'
Nu ook bij de SP!

Einde van de Domheid | 13-02-12 | 18:00

Ik geloof wel dat Bissesar bij de politie is geweest. Zo behandelen ze namelijk iedereen die bij het bureau aangifte komt doen.

loerelau | 13-02-12 | 17:59

@smdyasc
het staat gewoon in het regeerakkoord.
en als het nu niet tijd is, wanneer wel?
het is het ranzigste voorbeeld van linksche clientele politiek.

minimá-armezusvan.. | 13-02-12 | 17:58

En wij worden bestuurd door die multiculti ellende. Gebrek aan clientelisme? Kreeg hij onvoldoende uit de soepsidiepot??

denoorman | 13-02-12 | 17:56

'activiteiten voor mensen met een laag inkomen'.
Werk?

Einde van de Domheid | 13-02-12 | 17:55

gescheurdrubber | 13-02-12 | 17:48
Wat een vreemde conclusie. De man is een Surinamer (zijn hele leven al bekend met de Nederlandse taal) en is - kleine schatting - om en nabij de vijftig? En dan zeg jij dat het onderwijs achteruit gaat?
Sorry ikke nie volge nie.

Ashtrey | 13-02-12 | 17:54

De tijd is er nog niet naar voor complete opheffing, maar in de tussentijd moeten die multikultokkiedeelraden toch onder strikte curatele gesteld kunnen worden en kan het deksel stijf dicht op de zinloze subsidiepot.

smdyasc | 13-02-12 | 17:51

@Ashtrey | 13-02-12 | 17:49

Zelfs aan zichzelf gok ik zo.

overVecht | 13-02-12 | 17:50

overVecht | 13-02-12 | 17:46
Daarom heeft ie ook een Hekulanallus. Wel zo eerlijk.

Ashtrey | 13-02-12 | 17:49

Bissesar heeft sein diplooma laachere sgool gehaalt en iz daarnaa in hed bestuur gekoome fanwege zijn welbespraakdhijt?
Ies koeltoer hè.

Jezus, wat gaat ons taalonderwijs toch achteruit, of gaat het hier over iets anders?

gescheurdrubber | 13-02-12 | 17:48

@Hekulanallus | 13-02-12 | 17:39

En dat zegt u waarschijnlijk ook als het om: Polen, Marokkanen, Friezen, Limburgers, Zeeuwen, Belgen en Limburg gaat...

*simpele ziel mompelt*

overVecht | 13-02-12 | 17:46

Laten ze lekker optiefen naar de tropen en het daar met elkaar uitzoeken.

neemjemoederindemali | 13-02-12 | 17:43

Ach ja, SP en subsidie...
Communicerende vaten.

070 | 13-02-12 | 17:43

Keurige e-mail ook van die Bissesar. Goede beheersing van de Nederlandse taal stond niet in de functieomschrijving zo te zien.
Man man, het is maar goed dat het om vrijwilligerswerk gaat.

Superior Bastard | 13-02-12 | 17:41

Hij heeft wel een IPAD :D

VistaKiller | 13-02-12 | 17:40

De Bijlmer tsja zou zo zeggen:hek eromheen,onafhankelijk verklaren en visumplicht invoeren.

Hekulanallus | 13-02-12 | 17:39

Hindon'ts.

Petrus de Rewa | 13-02-12 | 17:38

SP-ers zijn tollies, allemaal.

Pastor Sippenhaft | 13-02-12 | 17:36

Prem heeft er vast een mening over. Ik wacht het wel af.

brutus68 | 13-02-12 | 17:35

Ja ja , ik hier verdomme aan de roti

Hij mails versturen op een ipad. verdomme

KarelAnaalparel | 13-02-12 | 17:32

@Niemands Knegt | 13-02-12 | 17:21
Zonder de allochtone stem is de PvdA even groot als de SGP. PvdA-mevrouwtje Irene Vorrink sprak ooit haar mondje voorbij: "Als de arbeiders het straks allemaal beter hebben, zullen we toch op zoek moeten naar andere groeperingen om voor op te komen."

Alkibiádès | 13-02-12 | 17:29

@Getson Suri-Hindoe: Een Hindoe die via Suriland hierheen gekomen is. Te herkennen aan lichtbruine hoofden met de achternaam Singh.

Pi Mol | 13-02-12 | 17:28

Maar wel verzonden van zijn ipad..

Armenakis | 13-02-12 | 17:27

knap iemand van de SP die een keer door het lint gaat.

Tussenstand .

PVV 65
SP 2

Eurotokkie | 13-02-12 | 17:26

Randjar, blijf es van die komma-toets af

Tobi | 13-02-12 | 17:24

nah, volgende meldsite alweer in de maak

hetluis | 13-02-12 | 17:22

Uit het Volkskrant stukje: 'Voor de PvdA vertegenwoordigen de stichtingen veel stemmen, doordat de stichtingbestuurders stemadviezen geven'.
Mijn god die PvdA is echt ziek; geef geld aan de stichtingen, zorg dat PvdA getrouwen het voor het zeggen krijgen binnen die stichtingen en je hebt er weer een groot aantal stemmen bij, immers 'never bite the hand that feeds you'.

Niemands Knegt | 13-02-12 | 17:21

Ashtrey | 13-02-12 | 17:19 | + 0 -

Cortez the killer!

Inspektor Gurkenfick | 13-02-12 | 17:21

@Update: Weten jullie wie ook naar sommige mensen verwees alszijnde parasieten?

Ashtrey | 13-02-12 | 17:19

minimá-armezusvan.. | 13-02-12 | 17:13 | + 0 -

Kom op, houd je mond en ga thee zetten en snel!

eerstneukendanpraten | 13-02-12 | 17:18

Soepsidie iesch eauk koeltoer...

eerstneukendanpraten | 13-02-12 | 17:17

@KarelAnaalparel | 13-02-12 | 17:13
Ja, nu krijg ik weer zin in kouseband en pom.

Bart_Bart | 13-02-12 | 17:15

Punjabi-makaak.

Gier | 13-02-12 | 17:13

wanneer worden die deelraden nou eens afgeschaaaaaaaaaaaaaaaaffffffffffffttttttt?
dit waanzin circus voor uitvreters en regenten.
kan den haag amsterdam niet meer aan? is mark bang van job? aan het cda kan het niet liggen, want die hebben geen positie in amsterdam. dus de amsterdamse vvd zit hier achter. verbaast me niks.

minimá-armezusvan.. | 13-02-12 | 17:13

Ik krijg alleen maar zin in Roti, GS bedankt , ik wist al niet wat ik zou gaan eten.

KarelAnaalparel | 13-02-12 | 17:13

Ik vond die reusachtige hindoe met tulband, die James Bond probeerde deaudt te vermoorden in Octopussy ook niet liev.

Bart_Bart | 13-02-12 | 17:13

@hfakker | 13-02-12 | 17:12
Wrong topic

hfakker | 13-02-12 | 17:13

Thee goddomme, wie gaat er thee zetten?

eerstneukendanpraten | 13-02-12 | 17:12

@Boerenhoofd | 13-02-12 | 17:09

Inderdaad niet De SP is opgericht met geld uit China, niet uit India.

applaus voor de paus | 13-02-12 | 17:10

Er moet vast ergens een corrupte PvdA'er (sorry pleonasme) in Zuidoost zijn die weet hoe het zit en dat hoestend in een regenjas wil komen vertellen, voor wat geld uiteraard.

doenormaal! | 13-02-12 | 17:10

Suri-Hindoes? Ik krijg daar niet zo'n heel snel beeld bij.

Getson | 13-02-12 | 17:10

Een fittie in de multiculturele hoek wie als eerste de man met de soepsidieloel mag *kuch* plezieren?

Je blijft je verbazen.

Ashtrey | 13-02-12 | 17:09

De PvdA zou eens moeten overwegen om te selecteren op kwaliteit in plaats van afkomst of geslacht. Tot die tijd kan die smijthindoe beter een transfer naar die partij overwegen.

Superior Bastard | 13-02-12 | 17:09

Varkens bij een trog hebben nou eenmaal geen tafelmanieren. Pakken wat je pakken kan!

Parel van het Zuiden | 13-02-12 | 17:09

Religie is een ziekte, dat geldt ook voor vervangers als socialisme en communisme.

kapotte_stofzuiger | 13-02-12 | 17:09

Een SP'er. Je verwacht het niet.

Boerenhoofd | 13-02-12 | 17:09

Radhakishun had weer te veel rum gezopen waarschijnlijk.

James St John Smythe | 13-02-12 | 17:08

De subsidie is kennelijk weer goed besteed.

rechtvaardigerechter | 13-02-12 | 17:08

Nu is hij de pisang

kraaghaar | 13-02-12 | 17:08

En Brahma is een biermerk.

applaus voor de paus | 13-02-12 | 17:07

-weggejorist-

applaus voor de paus | 13-02-12 | 17:06

'Misschien herinnert u zich die hele affaire rond sjoemelende, aftredende, klagende & weer terugkerende PvdA'ers aldaar nog?' Nee. Het zijn er zoveel, Van Rossem, ik kan al die PvdA-affaires niet meer uit elkaar houden. Wanneer komt er een zwartboek?

Alkibiádès | 13-02-12 | 17:06

Gelukkig is het zeldzaam dat religie haat en nijd voortbrengt...

overVecht | 13-02-12 | 17:03

Die Bissesar moet zich eens niet zo snel op z'n kaste laten jagen.

Alkibiádès | 13-02-12 | 17:03

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl