Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Story: "Henk Bleker doet foekie foekie met NRC"

henkblekert100.jpgPrimeurscoop nieuws in opinieweekblad Story deze week (mirror). Henk Bleker (58), staatssecretaris van Mini-peerden & Mauro-briefjes (CDA) onderhoudt al een jaar een extrageheime foekierelatie met een veel jongere dame (26) die ook nog eens journaliste bij NRC Handelsblad is. Volgens de onderzoeksjournalisten van het weekblad zou het gaan om ene Barbara. In het colofon van het zieltogende avondblad komt slechts 1 Barbara voor: Barbara Rijlaarsdam. De vonk zou zijn overgesprongen (sic) tijdens een interview in 2010. "Een probleemoplosser met een passie voor pony's" luidde de titel van het vonkoverspringende vraaggesprek. Het romantisch samenzijn hebben wij voor u opgeduikeld uit de NRC-archieven en u vindt het in de lees verder. (Zoek die vonkjes!) Mejuffrouw Rijlaarsdam hogeschoolde aan de FHJ en "studeerde" af met de scriptie "Focus op de Regio" (doc). Overigens is de heer Bleker ongehuwd, dus dan mag je van God best kennis krijgen aan de vrouwtjes en al helemaal voor een tweede leg. We vragen ons overigens wel af of het CDA nu in NRC probeert te infiltreren, of de NRC in het CDA. Tot zover deze aflevering van Vrouw zoekt Boer. Tot volgende week & motjo! vonkoverspringend vraaggesprek NRC met CDA Hij zou als waarnemend voorzitter het CDA helpen de verkiezingsnederlaag te verwerken. Maar nu moet Henk Bleker de achterban ook overtuigen dat het CDA regeren moet. Kan hij dat? Barbara Rijlaarsdam Hij is de man die met kaplaarzen aan in een modderig weiland staat om het verhaal van een boze boer aan te horen over kraaien die zaaigoed wegpikken. De Oost-Groninger die op zijn boerderij, op enkele kilometers van de Duitse grens, Welsh pony's fokt en hiermee keuringen en shows afstruint. De voetballiefhebber die op zondag naar thuiswedstrijden van FC Groningen gaat en in de kantine meezingt met liedjes van Lucas en Gea - het zingende duo uit Oude Pekela dat bekendheid verwierf met de hit Steeds weer huil je. Henk Bleker (57), de oud-gedeputeerde voor het CDA in Groningen en de huidige directeur van de regionale omroep RTV Noord, is op dit moment een van de hoofdrolspelers binnen het CDA. Zijn belangrijkste taak is te zorgen dat het zwaargehavende CDA de verkiezingsnederlaag te boven komt. Geen gemakkelijke klus. Helemaal niet nu de christen-democraten mogelijk deel gaan uitmaken van een minderheidskabinet met de VVD, dat gedoogsteun krijgt van de PVV. Afgelopen weekend zei Bleker in het radioprogramma Tros Kamerbreed dat er nog veel twijfels en vraagtekens bij het CDA moeten worden weggenomen voordat een minderheidskabinet tot stand kan komen. Volgens een ondervraagde huivert Henk tot in iedere haarvezel van het type politiek bedrijven waar de PVV voor staat. Hij is een christen-democraat in hart en nieren, die zich heel erg op consensus en harmonie richt, verklaart oud-partijvoorzitter Marnix van Rij. Maar hij is ook pragmatisch, beseft dat het land geregeerd moet worden en dat het CDA zijn verantwoordelijkheid moet nemen. In de media uitte Bleker de afgelopen weken geregeld kritiek op onbehoorlijke standpunten van Geert Wilders. Die zijn wat hem betreft onverenigbaar met de principes van de christen-democratie: het verbod op hoofddoekjes, de inperking van de godsdienstvrijheid en het stopzetten van de ontwikkelingssamenwerking. Daarmee heeft Wilders CDA'ers in de ziel geraakt, verklaarde Bleker. Hij kan zich kwaad maken over het feit dat Wilders groepen mensen problematiseert, blijkt tijdens het gesprek voor dit profiel. Ik was ontzettend boos over die uithaal van Wilders in dat debat over Marokkanen. 'Ik heb de Marokkaanse gemeenschap tekort gedaan', zei hij. 'Zij zijn niet vijf, maar zes keer vaker dan autochtonen verdachte van een misdrijf.' Af-schu-we-lijk. Zijn openlijke kritiek op de PVV geeft Bleker het vertrouwen van de achterban, meent Tweede Kamerlid Joop Atsma (CDA). Die huivering voor samenwerking met de PVV is bij heel veel CDA'ers aanwezig. Nu zij weten dat Henk er scherp in zit, durven zij erop te vertrouwen dat hij geen dingen laat gebeuren die niet bij de principes van de partij passen. Voor de trouwe CDA-congresgangers is Bleker geen onbekende; hij is al jarenlang congresvoorzitter. Hij leidt de vergaderingen en zorgt dat de procedure rondom alle duizenden amendementen en resoluties goed verloopt. Henk doet dat met veel humor, zegt CDA-Kamerlid Ger Koopmans. Je kunt vreselijk om hem lachen. Zoals afgelopen voorjaar op het verkiezingscongres, bij een deelsessie over de toekomst van de waterschappen. De ruimte zat vol bestuurders die wilden voorkomen dat de waterschapstaken naar de provincie zouden worden overgeheveld. Na een zoveelste poging om de zaal tot bedaren te brengen, klonk Bleker door de microfoon: Dan is bij deze besloten dat de waterschappen worden ondergebracht bij de provincies. Binnen één tel was het doodstil. Bleker, grinnikend: Nee hoor, áls we de waterschappen opheffen, doen we dat wel op een correcte manier! Henk Bleker (26 juli 1953) groeide op in een antirevolutionair gezin in het Groningse dorpje Onstwedde. Hij was de jongste thuis, met twee zussen en een broer die zeven tot veertien jaar ouder waren dan hij. Zijn moeder was huisvrouw, zijn vader postbode. En - het zit in de familie - fokker van Welsh pony's. Op het lyceum wilde Bleker parlementair journalist worden, maar op aanraden van zijn schooldecaan ging hij 'een vak leren'. Het werd politicologie in Amsterdam. Op zijn achttiende ging Bleker op kamers in de grote stad, maar een wild studentenleven leidde hij niet. Maandelijks stortte zijn vader 275 gulden op zijn girorekening (Wat voor mijn vader een gigantisch bedrag moet zijn geweest, heb ik later nog eens nagerekend) en hij zag het als zijn plicht om hard te studeren. In het derde jaar van zijn studie werd Bleker gebeld door zijn docent, Henk van Ruller, met de vraag of hij diens hulpje wilde worden voor drie dagen in de week. Van Ruller adviseerde de toenmalige ARP-minister van Binnenlandse Zaken, Bas de Gaay Fortman senior, over de opzet van het grotestedenbeleid en hij zocht iemand die de vergaderingen kon voorbereiden en er verslag van kon doen. Als er belangrijke gasten aanschoven, zoals burgemeesters, moest Bleker zorgen dat er een goed gevulde sigarendoos op tafel stond. Zo nu en dan reisde Bleker met zijn collega Elco Brinkman [de latere minister en CDA-fractievoorzitter, red.] mee van Amsterdam naar Den Haag. Geïnspireerd door dat bijbaantje promoveerde hij een paar jaar later op de overlegcultuur in bestuurlijk Nederland. Later had hij zelf bestuurlijke functies. Hij was secretaris in het dagelijks bestuur van het CDA en gedeputeerde in Groningen. Maar eerst was hij zelfstandig ondernemer, een baan die hij combineerde met het Statenlidmaatschap. Zeventien jaar was hij lid van de Provinciale Staten in Groningen, waarvan acht jaar als fractievoorzitter. In 1982 werd hij beëdigd, precies op de dag dat zijn vader overleed. En toevallig of niet, die avond werd er een veulentje geboren. Bleker noemde het Wolling's Digalon Merch, dat in het Welsh 'droevig meisje' betekent. De merrie zou later voor prachtig nageslacht zorgen. Zo won nakomeling Wolling's Dauphine Deux op 17 juli bij een regionale keuring in Eext de eerste prijs in de sectie-B, dat zijn pony's met een schofthoogte van 1,22 tot 1,37 meter. En van alle pony's die die dag meededen, werd Dauphine Deux tweede. Bleker glimt als hij erover vertelt. Als ze het goed doet op een keuring, krijg ik tranen in m'n ogen. De pony's zijn Blekers grootste passie. Als een van zijn pony's drachtig of ziek was, belde hij zijn secretaresse: maak mijn agenda maar leeg voor vandaag. Dat kwam hem wel op kritiek te staan, maar zo is hij gewoon. Praktische betrouwbaarheid was niet zijn sterkste kant, aldus Marc Jager, de jonge CDA'er die Bleker opvolgde als gedeputeerde. Een andere slechte gewoonte, die iedere ondervraagde noemt als de naam van Bleker valt, is het feit dat hij echt altijd en overal te laat komt. Marc Calon, destijds collega-gedeputeerde (PvdA), herinnert zich dat Bleker bij de collegevergaderingen op dinsdagochtend standaard een kwartier te laat verscheen. Altijd met hetzelfde excuus: hij moest zijn dochtertje naar school brengen. Dat bleek lariekoek, want toen we de vergadering verplaatsten naar kwart voor tien, kwam hij om vijf voor tien. Als Piet, de chauffeur van Bleker, hem 's ochtends kwam ophalen, vervolgt Calon, moest hij soms een half uur of drie kwartier wachten. Dan moest Henk nog 'even' zijn stallen uitmesten. Toch kon je niet boos worden op de charmante Bleker, zegt Joske Kluver, die jarenlang zijn communicatieassistente was. Dan keek 'ie je aan met die grote blauwe ogen en dan was je alweer vergeten dat hij te laat was. Verder kon Bleker zijn desinteresse voor sommige onderwerpen slecht verbergen, zegt Jager. Bij debatten kon hij soms onderuitgezakt aan een tafel hangen, hij legde nog net zijn hoofd niet in zijn armen. Een sms'je met 'rechtop!' hielp meestal wel. Calon heeft plezierig samengewerkt met Henk Bleker, beklemtoont hij. Maar ik ken genoeg mensen die moeite hadden om met hem samen te werken. Die zich kapot ergerden aan zijn gedrag. Zij zeiden: je kunt die man niet vertrouwen. Hij is politiek zo behendig. Maar mij heeft hij nooit bedonderd. Henk moet je kort dekken: heldere afspraken maken, dat helpt. Als gedeputeerde heeft Bleker goede resultaten geboekt, zeggen de ondervraagden. Zo had Bleker een groot aandeel in de ruim twee miljard euro die het noorden kreeg ter compensatie van het afblazen van de Zuiderzeelijn, de spoorverbinding tussen Amsterdam en Groningen. Hij zat in die periode bijna dagelijks in Den Haag, herinnert Marc Jager zich. Dan wachtte hij gerust een hele avond in Nieuwspoort op Eurlings [CDA-minister van Verkeer en Waterstaat, red.], zodat ze een kwartier samen een biertje konden drinken. Dan wist Henk: ik ben weer een stap verder. En vervolgens ging hij, vaak middenin de nacht, weer naar huis. Piet en hij hielden er allebei niet van in een hotel te overnachten. Ook het feit dat de Giro d'Italia, de wielerronde van Italië, in 2002 naar Groningen kwam, was te danken aan gelobby van Bleker. De gedeputeerde was met een kleine delegatie, onder wie commissaris van de koningin Hans Alders, naar Rome gereisd om de Giro-directie te ontmoeten. Speciaal hiervoor had hij Italiaans geleerd. Ik wil ze in hun eigen taal kunnen uitleggen waarom Groningen zo'n mooie stad is, zei hij in het Dagblad van het Noorden. Een jaar lang had hij elke week anderhalf uur les en moest hij drie uur huiswerk maken. Met als resultaat dat hij Alders in vloeiend Italiaans kon introduceren als il Commissario della Regina. In Rome ging de gereformeerde Bleker op audiëntie bij de paus. De foto hing jarenlang op zijn kamer in het provinciehuis en verhuisde vorige jaar mee toen hij directeur van RTV Noord werd. Ik dacht altijd dat hij katholiek was, zegt Anne Hettinga, directeur van vervoersbedrijf Arriva en goede bekende van Bleker. Vanwege die foto, maar ook vanwege zijn levensstijl. Hij houdt wel van een feestje, is een echte bourgondiër. Hij is geïntrigeerd door het katholicisme, geeft Bleker toe. In de protestantse kerk, zeker in mijn tijd, werd je heel leerstellig uitgelegd hoe alles in elkaar steekt en wat dat betekent voor je leven. In de katholieke kerk draait het meer om het gezamenlijk beleven van het geloof, zonder dat je het precies met elkaar eens moet zijn over alle details. Het katholieke geloof brengt mensen uit de hele wereld samen. Dat vind ik mooi. Hij heeft overwogen over te stappen. Maar als ik dan aan mijn ouders denk... Nee, dat doe ik niet. Bleker is geen vaste kerkganger. Mijn moeder zei altijd tegen me: als iedereen zo doet, wat blijft er dan van de kerkgemeenschap over? Aan die woorden moet ik nog wel eens denken. Ik ben een kind van de individualisering, en dat neem ik mezelf wel kwalijk. Sinds vorig jaar mei is Bleker directeur van RTV Noord. Dat lijkt misschien een gekke stap voor iemand die altijd in de politiek heeft gezeten, maar hij is zo stapelgek op Groningen. Voor hem persoonlijk kon het gewoon niet mooier, zegt Joske Kluver. Anderen beamen dat. Op deze manier kan Bleker in zijn geliefde Groningen en in de buurt van zijn paardjes blijven én hij houdt genoeg tijd over voor zijn politieke leven. Henk Bleker is op dit moment de juiste man op de juiste plek binnen het CDA, zeggen de christen-democraten. Hij heeft veel gezag, in de partijorganisatie, in de Tweede Kamerfractie én in de achterban. Bleker is heel erg betrokken, zegt Kamerlid Sybrand van Haersma Buma. Hij is een rustgevende en bindende factor, heeft met allerlei mensen dagelijks contact. Henk legt geen dingen op aan mensen, maar hij weet precies waar hij mee bezig is. Hij zorgt dat mensen elkaar weten te vinden. Bleker is een probleemoplosser, hij heeft de handigheid van een Amsterdamse marktkoopman, zegt Joop Atsma. Hoewel Bleker een hele geschiedenis heeft binnen het CDA, heeft hij het imago van een buitenstaander. In de achterban wordt hij niet gezien als iemand van het Haagse pluche, maar als een man van de regio. Hij heeft geen persoonlijke belangen bij het interim-voorzitterschap, zeggen ondervraagden; hij ambieert geen carrière in de landelijke politiek, en hij wil ook niet de nieuwe voorzitter worden. Publiekelijk benadrukt Bleker steeds dat hij wáárnemend voorzitter is. De mensen uit zijn naaste omgeving peinzen er niet over dat hij dat meent. Hij zou nooit zijn paardjes in de steek laten. Voorlopig zit Blekers taak er echter nog niet op: hij moet het CDA nog door de zware storm van de kabinetsformatie zien heen te loodsen. En alles duidt erop dat het speciaal in te lassen congres over regeringsdeelname zelfs voor de gangmaker van de CDA-congressen een meesterproef wordt. 'Henk is pragmaticus, weet dat land moet worden geregeerd' CDA-prominent Marnix van Rij 'Hij kwam altijd een kwartier te laat, altijd met zelfde excuus' Ex-gedeputeerde Marc Calon Op en top Groninger Hinderk (Henk) Bleker is op 26 juli 1953 geboren in Onstwedde (Oost-Groningen) 1965- 1971 HBS-A, Ubbo Emmius Lyceum, Stadskanaal 1971- 1977 Doctoraal politicologie, VU Amsterdam 1984 Gepromoveerd tot doctor in de Rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Groningen 1975- 1976 Beleidsmedewerker ministerie van Binnenlandse Zaken 1976- 1984 Onderzoeksmedewerker Juridische faculteit Groningen 1984- 1999 Zelfstandig ondernemer als organisatieadviseur 1982- 1991 Lid van de Provinciale Staten voor het CDA 1991- 1999 Fractievoorzitter CDA in Provinciale Staten 1999- 2009 Lid van het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen 2001- heden Lid van het Dagelijks Bestuur van het CDA, partijsecretaris en sinds 10 juni interim-partijvoorzitter 2009- heden Directeur van RTV Noord Henk Bleker is gescheiden. Hij heeft twee zoons (26 en 24) en een dochter (13).

Reaguursels

Inloggen

lekker wijf hoor

constant | 14-01-12 | 08:33

Henk is dus geen CDA'er, maar een zuivere Darwinist daar hij zijn genen het liefst ejaculeert in jong vrouwenvlees. De natuur staat nog altijd boven religie.

bonahalfvol | 12-01-12 | 18:00

Heeft Henk nog wel tijd om ponnies te fokken dan?

stemvee | 12-01-12 | 15:26

Oei, ik wist niet dat ik hier bij de story was.
Verkeerd adres ingetoetst zeker.

Enk Bleker | 12-01-12 | 14:37

Nou, je kan veel zeggen over het CDA, maar volgens mij hebben ze geen problemen met seks issues daar.

Dat is al de zoveelste CDA-er 'zonder geheimen' die er een geheime relatie op na houdt.

allesofniets | 12-01-12 | 13:43

Het RTL Boulevard gehalte schiet als een pijl omhoog.

Hölzenbein | 12-01-12 | 13:27

En dit bericht wordt niet een aangehaald op deze zogenaamd kritische website.

www.telegraaf.nl/binnenland/11287381/_...

Mag ik eventjes? Dank u!

"Vuile vieze gore publiciteitsgeile bejaarde flutfiguur die je er bent! Rot nou toch eens op, GA nou toch eens met pensioen, in plaats van steeds maar weer abjecte klootzakken te verdedigen voor een beetje publiciteit. Hoe OUD ben je nou eigenlijk?"

TM | 12-01-12 | 12:52

Ik word er nòg bleker van.

Zaniker | 12-01-12 | 12:47

-weggejorist-

Jeppe | 12-01-12 | 12:32

Deze man minacht milieu dierenwelzijn, maar ook zijn ex vrouw ja zelfs vrouwen in het algemeen. De man is uit op macht geld en lust. Fijne vent voor het CDA. Zijn scharreltje maakt het uit met zijn vriendje. Waarschijnlijk vadercomplex en omsluit Henk Bleker naïef met haar zuignapje.
Weet bijna wel zeker dat Henk Bleker geen Gronings kan praten of verstaan.

nokkenaskettingklem | 12-01-12 | 11:50

Dit soort types gaan vaak met bordeelsluipers aan naar de hoeren. Dit is er 1-tje die economisch denkt en zijn oude dagsvoorziening in het vooruitzicht combineert met een goedkope wip.

nokkenaskettingklem | 12-01-12 | 11:32

Zou hij haar een briefje hebben toegeschoven: "Heb jij het wel eens met een paardenlul gedaan?"

fritsvdwereld | 12-01-12 | 10:43

Tja, in de kerk met kleine kinderen, dat mag niet meer.
Het blijft een CDA'er.

uitgeslapen | 12-01-12 | 10:26

Niet slecht van zo'n ouwe baas hoor.Veel plezier Henk!

Roberto9722 | 12-01-12 | 10:12

zo kun je ook onder het lijsttrekkersschap van het cda uitkomen....

oudere jongere | 12-01-12 | 09:51

De Story zegt het. Dus het is waar.

T.H. | 12-01-12 | 08:50

"Henk moet je kort dekken: heldere afspraken maken, dat helpt". Aldus geschiede.........

namensmijnhond | 12-01-12 | 04:48

@pako1000 | 11-01-12 | 17:00
@King of the Oneliner | 11-01-12 | 19:14
Zeer treffend! LOL!!
;-)

afdankert | 12-01-12 | 00:05

Wat een koning!

LastShadowPuppet | 12-01-12 | 00:05

"En hoe maakt u die merries nu zwanger meneer Bleker ow.. ow.. meneer Bleker wat doet u nu?"

daniel78 | 11-01-12 | 23:11

-En nu weer een minister die het met een kind doet welke zijn dochter had kunnen zijn.

kersenflap | 11-01-12 | 22:57

Toch opvallend:
Van alle politieke partijen zie je uitgerekend bij het CDA de meest exhibitionistische uitspattingen:

- Vreemdgaande staatssecretarissen
- Homosexuele europarlementarier
- Homosexuele staatssecretarissen
- Uit de kast komende ministers

kersenflap | 11-01-12 | 22:56

Heel simpel: Mensen deugen of ze deugen niet. (soms tijdelijk)
Toen ik hem op de radio hoorde blaten en kronkelen over z'n prive verkregen natuursubsidie dacht ik het al.
en
wellicht is ze lesbisch..
H.Bleker stopte ook zijn vinger in een dyke.

alphenaandenrijn | 11-01-12 | 22:41

Van de natuur naar een nat uur

mer266 | 11-01-12 | 21:58

@Lacan
Inderdaad kwalitatief zeer treurig die scriptie.

ams | 11-01-12 | 20:59

En we wensen het gelukkige paar een vruchtbare toekomst...

Rest In Privacy | 11-01-12 | 20:49

Henk? You go Henkie! Huuuuhuhuhuuh ppfffrrrrrttt. Ouwe dekhengst met je maagdelijke merrie. Geyl boerke.

Sliptong | 11-01-12 | 20:30

Ja boeie.?
Vind dat boertje uithangen en briefjes bij p&w veul erger "is het nou een minister met kennis van zaken of een acteur"

lidlbier | 11-01-12 | 20:02

Ik vind henk sowieso al een gave snuiter, zeker met dat briefje! En nu dit. Geweldig. Ik zie het mezelf op die leeftijd niet meer voor elkaar spelen. Goed te doen hoor!

honderddagen | 11-01-12 | 19:35

Bij een partij die brult over het gezin als hoeksteen van de samenleving, mag je, moet je naar het priveleven van de politici kijken. En dus de scheiding van Bleker, en dus van een mokkeltje dat zo'n 30 jaar jonger is. Daar heb ik pas een probleem mee als het om politici gaat die geen uitspraken over andermans priveleven doen.

mokum4all | 11-01-12 | 19:32

Geef hem eens ongelijk.
Als je die dikke wieven daar in Oost Groningen ziet. Brrrr!

ZDEV | 11-01-12 | 19:22

"Who's your Daddy?"

King of the Oneliner | 11-01-12 | 19:14

Wat een jaloerse reacties van azijnzure reaguurders. Als u niet kunt of als niet mag, dat betekent dan niet dat hij ook niet kan of ook niet mag.
Henkie-boy, gefeliciteerd met je prille geluk.

ljcoster | 11-01-12 | 19:11

CDA-erts doen zoiets niet.

ojédiaré | 11-01-12 | 19:03

Buk maar eens goed bij Papa Henk Barbara....

Fum4n | 11-01-12 | 18:53

Je hebt werkpaarden en sierpaarden, Bleker is meer een trekpaard

coldcase | 11-01-12 | 18:30

Die Barbara ziet er niet verkeerd uit. En dan kiezen voor een gristen die haar vader kon zijn!

natte krant | 11-01-12 | 18:22

Het zal je dochter wezen, die met zo'n grafkop van zestig thuiskomt

borderlijntje | 11-01-12 | 18:17

Schattebol! met aardbeien. Dat wordt een heftige nacht!

lucadebrave | 11-01-12 | 18:16

Ongelooflijk die colofon: zoveel mensen en nog niets presteren. Kan niet lang meer duren.

triasenergetica | 11-01-12 | 18:13

@ stormy 17:25

Is ook zo...

eerstneukendanpraten | 11-01-12 | 18:07

Lekker bezig ouwe, ze lijkt best een smakelijk hapje. En nu rijden. Giddiyup!

dekameelisliev | 11-01-12 | 18:00

onduidelijke kut foto. niet op te fappen. jammer weer.

mrSkapig | 11-01-12 | 17:51

Ja, hoe dichter bij de nul, hoe strakker om de ...
Bekend Gronings gezegde.

King of the Oneliner | 11-01-12 | 17:38

Hm, ik vraag het me heeeel sterk af.
1. De Stóry zegt het
2. Bleker en sex

No way dat dit waar is.

exile79 | 11-01-12 | 17:29

@eerstneukendanpraten | 11-01-12 | 17:23
In Nederland woont niemand ver van elkaar af.

Stormageddon | 11-01-12 | 17:25

Stormageddon | 11-01-12 | 17:13 | + 0 -

Dan wonen wij niet zo heel ver van elkaar af, stormy!

eerstneukendanpraten | 11-01-12 | 17:23

niet voor de hond | 11-01-12 | 16:01 | + 0 -

Iets met de peerden!

eerstneukendanpraten | 11-01-12 | 17:21

Er bestaan nu eenmaal vrouwen die vallen op oud en afgeleefd.

Sidi Tamentis | 11-01-12 | 17:19

Bleker? Wat zullen ze een lol gehad hebben bij de starfuckclub toen Babs daar mee kwam aanzetten.

Getson | 11-01-12 | 17:17

Behalve dan met Barbara...

"En vervolgens ging hij, vaak middenin de nacht, weer naar huis. Piet en hij hielden er allebei niet van in een hotel te overnachten."

Een maand geleden zag ik Henk en Barbara (waarvan werd gezegd dat het zijn dochter was - wink wink, nudge, nudge) inchecken in het hotel alhier, op een uurtje rijden van zijn huis. Zo groot is zijn afkeer van hotels dus niet, het hangt er dus maar vanaf waar en met wie Henk overnacht.

Stormageddon | 11-01-12 | 17:13

so what?

hij doet zijn werk tenminste goed :D

TravisBarker | 11-01-12 | 17:12

Beetje offtopic maar die scriptie... had ze daar een voldoende voor? Ook hier maar even onderzoek naar doen zou ik zeggen. Met zeven mensen gebabbeld, vier boekjes gebruikt en wat internetverwijzingen. WTF!

Lacan | 11-01-12 | 17:11

Rare naam Rijl aars

Cool Hand Luke | 11-01-12 | 17:11

Houd de rijlaarzen aan als je me berijdt... HiiiHiiiiiiihinnik.

Wizziwigg | 11-01-12 | 17:10

Dat is dus exit Bleker... Rijlaars op pony's... prikkelend...

Wizziwigg | 11-01-12 | 17:09

Dat iemand op zo'n scriptie kan afstuderen schandalig, maar ja hogeschool he..

Jahllo | 11-01-12 | 17:08

Met zo'n kleine paarden ben je er natuurlijk ook zo overheen getild...

pako1000 | 11-01-12 | 17:00

gadverdamme... dat vieze vunzige ventje op die jongee knol! waarschijnlijk is hij gezegend met een paardelul, anders kan ik het niet begrijpen! Zou hij haar moeder ook doen?

Pantheon | 11-01-12 | 16:59

Scriptie ingeleverd in 2006 en ze is nu nog maar 26?

crechtsekoerd | 11-01-12 | 16:55

Zeg GS: waarom moeten wij dit weten? Zoeken jullie soms werk en willen jullie op deze manier hengelen naar een baan bij de Privé of Story?

hev | 11-01-12 | 16:50

Ik zou hem niet doen.

brunswijk | 11-01-12 | 16:46

Wat zou ie betalen ?per uur of per keer?

pollodepiemel | 11-01-12 | 16:46

Blijkbaar heeft Barbara Rijlaarsdam lekkertje Bleker afgepakt van een Story journaliste. En blijkbaar heeft ook Pritt een geheime passie voor Bleker. (of Barbara Rijlaarsdam heeft Pritt een blauwje op laten lopen)

Oerkoendoe | 11-01-12 | 16:44

Monica Anal Horse.
Wereldstuk.
Misschien vond ik deze doodschrijf nog de mooiste: "In Rome ging de gereformeerde Bleker op audiëntie bij de paus. De foto hing jarenlang op zijn kamer in het provinciehuis"

LibertasSimplex | 11-01-12 | 16:43

Een probleemoplosser met een passie voor pony's" ..... Ik weet nu wel wie die paardenfilm gedownload heeft in de 2e kamer.

Bierkelder | 11-01-12 | 16:43

Ben geen fan van die afgeknepen gereformeerde Bleeker, maar leg dit es uit :
" Net zo oud als z'n zoon dus. Niiiiceee."
Binx | 11-01-12 | 15:51 | + 4 -

daytripper | 11-01-12 | 16:41

Weten we nu al hoe zijn broer heet?

harriedeparrie | 11-01-12 | 16:41


Mocht het waar zijn dan valt mevrouws voorkeur voor Henk Mediageil enkel te verklaren door:

'Kleine mannen, grote Jannen'...
De behoefte aan een vadurrrrrfiguur

LJBrinkhorst | 11-01-12 | 16:41

tl;dr

Als ik de krant wil lezen dan koop ik er wel een.

Bierkameel | 11-01-12 | 16:40

Marc Calon... als je dat hier in Noordoost-Groningen hardop zegt, word je afgeschoten; en flink ook.

Jaap de Paap | 11-01-12 | 16:39

Zal ook wel moe zijn geworden van zijn eigen kinderen neuken.
Gore christenratten, levensgevaarlijk.

insemismeer | 11-01-12 | 16:38

Let it be, Pritt.
www.youtube.com/watch?v=gY76eJWKUDQ
"I dig a pony
Well you can celebrate anything you want
Yes you can celebrate anything you want
Ooh"

Schoorsteenveger | 11-01-12 | 16:37

Good for Henk.

An die ARBEIT | 11-01-12 | 16:34

Ik vind mej. Rijlaarsdam meer iets voor dhr. Duifmeneer.

James St John Smythe | 11-01-12 | 16:34

Ze is niet echt knap dus ze was vast naarstig op zoek

maraboe | 11-01-12 | 16:30

Mijn God, Henk Bleker! Daar kreeg ik nog geen dorst op als ik een kilo zout had opgevreten.

GeflipteVlaflap | 11-01-12 | 16:28

Wat een koning als dit waar is!

KimWok | 11-01-12 | 16:28

Als dit overigens niet waar is, en die kans is vrij groot (lees 95%) bij verhalen uit de Story dan is Barbara natuurlijk wel een beetje in de pony gelogeerd.

James St John Smythe | 11-01-12 | 16:26

Valley | 11-01-12 | 16:24
"Als je moeder vanavond bij ons in bed wil komen liggen, dan mag dat"

Chicka | 11-01-12 | 16:26

@Avant | 11-01-12 | 16:22
Niet als ze een echte Henk Bleker zoekt natuurlijk, dan wordt de spoeling al wat dunner.

Jackanders | 11-01-12 | 16:25

Niveautje is weer lekker hier. Als ik dit wou weten ging ik wel naar story.nl

Brunoximus | 11-01-12 | 16:25

@Biff Eagleburger | 11-01-12 | 16:20
Dat zien als vaderfiguur maakt het nog enger.

Boerenhoofd | 11-01-12 | 16:24

Dan moet je wel heel erg weinig zelfrespect hebben als je met z'n viespeuk van het CDA gaat.

Wenna | 11-01-12 | 16:24

32 jaar jonger? zeker een briefje toegeschoven met de melding dat haar moeder ook welkom is.

Valley | 11-01-12 | 16:24

@--neus-- | 11-01-12 | 15:52
Die hij dus heeft waargemaakt.

Boerenhoofd | 11-01-12 | 16:22

Zij ziet er leuk uit, zo'n vrouw kan toch wel beter krijgen?

Avant | 11-01-12 | 16:22

Vrouwen en schollen, 't zijn allemaal snollen.

Gier | 11-01-12 | 16:21

Gristenen blijken dus vaak hitsige mannetjes te zijn. Eerst de Vries nu Henkie. Doet ie goed de ouwe snoepert.

Indoneesje | 11-01-12 | 16:21

Toch was er laatst een heel intelligente man van een heel intelligente, populaire politieke partij die kamervragen stelde over de vermeende relatie tussen NRC en SP....

Einde van de Domheid | 11-01-12 | 16:21

Relatie met een oudere vent; heel leerzaam. Zouden meer mensen moeten doen; ook jongemannen met milfjes.

Daalder | 11-01-12 | 16:20

DeKeepVogel | 11-01-12 | 16:13
Vriendin van Bleker die stiekem als niet zo onafhankelijk journaliste pure propaganda maakt in NRC voor Bleker=topnieuws.

seven | 11-01-12 | 16:19

Ze weet dat hij makkelijk kaartjes kan regelen voor voetbalwedstrijden .. de Golddigster !

vicecity | 11-01-12 | 16:19

Volgende week in Story:

Gerucht: Blogger Pritt doet het met Blogger Mutsaars.

Het niveau. kots.

NickV2.0 | 11-01-12 | 16:18

Henk Bleker in je bed? Nee nu niet en nooit niet!

Chicka | 11-01-12 | 16:18

Ik geef Henk groot gelijk. 40 jaar niets te neuqen behalve pony's, dan wil je wel een 32-jaar jongere chick.

Biff Eagleburger | 11-01-12 | 16:17

"... hij kwam altijd een kwartier te laat." Daar houden vrouwen dus van, heb je niet met jonge springstieren.

Zyprexa20mg | 11-01-12 | 16:17

Starfuckster. Gemakkelijker kan het niet. Geef Henk eens ongelijk.

Harrie Nak | 11-01-12 | 16:17

@Een paard | 11-01-12 | 16:12
En wel omdat..... ie uhm, omdat ie, omdat ie uhm.... alleenstaand is en dan doe je zoiets niet? Als uhm, als uhm.... dinges, gewoon, is gewoon zo. En ook al staat het in de Story, toch is het zo, gewoon waar... dinges...

hfakker | 11-01-12 | 16:16

Ja, dat ga ik dus echt niet allermaal lezen. Waarom zit die Barbara daar met een coctail in haar hand in een showroom van een tuincentrum?

Gezellig! | 11-01-12 | 16:16

Aarslikker Barbara, in volkoren, bruin en wit.

sjaakdeslinksesul | 11-01-12 | 16:16

Dat was geen vonk die oversprong maar het uitdoven van al het levenslicht, wat n ellendig lange tekst.
Wel LOL om 275 euro wat heel veel was in vergelijking met wat haar eigen vader kreeg.

verhaard | 11-01-12 | 16:14

Is 't wel een echte joerlaniste en toevallig geen kamermeisje zoals laatst bij die andere ponniedragert..

stemvee | 11-01-12 | 16:14

Hij is niet getrouwd, zij heeft geen invloedrijke positie oid die invloed heeft op zijn baan. Ze kunnen dus neuken wat ze willen en eerlijk gezegd hoef ik daar helemaal niets van te weten.

Nu ik dit gelezen heb voel ik me toch een beetje vies. Ik doe altijd mijn best om Prive,story, etc te mijden.

Even op een rijtje:

Wethouder die raadslid doet = nieuws.

Staatssecretaris van partij die gezin centraal stelt en bovendien een campagne voerde tegen seksschandalen op defensie naast zijn vrouw ook zijn ondergeschikte doet = nieuws.

Vrijgezelle staatssecretaris die privé een relatie begint = geen nieuws.

DeKeepVogel | 11-01-12 | 16:13

Gadverdamme. Zo goor heb ik ze nog niet gehoord deze week. Vrouwen zijn rare wezens...

Datzegiktoch | 11-01-12 | 16:13

Hypocriete gristenen ook.

Een paard | 11-01-12 | 16:12

Vorige week links naar de Prive, nu weer de Story. Het dieptepunt is hiermee hopelijk wel bereikt. Ik heb het niet op Bleker, maar ik hoop dat hij roddelbladen samen met Mauro de grens over zet.

NickV2.0 | 11-01-12 | 16:10

Macht erotiseert...
Dat zo'n hoernalist zich door Bleker laat bespringen is me een compleet raadsel!

Klaas Wilting | 11-01-12 | 16:09

Je ex zal er maar vandoor gaan met Henk Bleker.

James St John Smythe | 11-01-12 | 16:08

Een gegeven paard mag men niet in de bek kijken ..

Broodje zalm | 11-01-12 | 16:08

Dit riekt naar reclame voor de pony-fluisteraar..

tweekeerdehelft | 11-01-12 | 16:08

Diet riekt naar reclame voor de pony-fluisteraar..

tweekeerdehelft | 11-01-12 | 16:08

Godsvruchtig beleid van Henk van Bil,de Rakkert. Ga snel bij Jack de Vries langs voor de juiste -broodnodige- deskundige communicatie naar de media toe en vergeet briefjes. Vervolgens op je knieeën voor een speciaal onderhoud met onze lieve Heer.

lichtpunt | 11-01-12 | 16:08

Kan hij zijn dochter neuken zonder dat het strafbaar is. Toch een relatie met een soort van religieus tintje.

Meer prangend zijn vragen als wat is de drijfveer van beide partijen ? Is het een sm aangelegenheid ? Zoekt ze een vader ? Leuk item voor gstv.

netniet | 11-01-12 | 16:07

Zijn we niet allemaal een stel hengsten? Laat die jonge. Met zweepje erbij. Pats.

Normpje | 11-01-12 | 16:06

Hop, hop, hop Henkie in galop.

Russ Meyer | 11-01-12 | 16:02

Ouwe snoeperd. Ik zie m nog z'n Groningse kruidkoek wegeten op dat infantiele CDA congres. Ik zal eens vragen aan mevrouw Eyes of ze dat geyl vindt om te zien.

Four Eyes | 11-01-12 | 16:02

@eerstneukendanpraten | 11-01-12 | 16:00
Uit eten geweest? Had je al geneukt dan?

niet voor de hond | 11-01-12 | 16:01

Lekker vrouwtje btw...

eerstneukendanpraten | 11-01-12 | 16:01

Rukt ze hem met links of met rechts, dat is de vraag van vandaag.

niet voor de hond | 11-01-12 | 16:00

Zat afgelopen zaterdag de hele avond maar twee tafeltjes bij hem vandaan en hij wat toch echt alleen...

eerstneukendanpraten | 11-01-12 | 16:00

Goedgelovig als ik ben kan zelfs ik me niet voorstellen dat die leuke jongedame onder ( of op) Henk Bleker zou willen liggen.

irma zonderboezem | 11-01-12 | 16:00

De hele tijd speelt Maassen door mijn hoofd: "Hee, Henkie-penkie sperma-tankie!"

Goed werk Bleeker. Bij mij scoor je nu punten.

vraagstaart | 11-01-12 | 15:59

"Een probleemoplosser met een passie voor pony's"
De (onduidelijke) pica laat idd een paardengebit zien.

Idiot Savant | 11-01-12 | 15:58

Als je op 'Barbara & Bleker & Pony' zoekt op het netwerk van het Binnenhof krijg je schijnbaar hele rare dingen te zien.

Sjors W. | 11-01-12 | 15:58

Zeg mocht eventueel met haar moeder mee naar een voetbalwedstrijd.

loki84nl | 11-01-12 | 15:58

Zij is wel erg jong voor een necrofiel imho , ach dan hebben we nog gerontofilie.

Verder is Bleker een gereincarneerde versie van Mengele, maar dan voor de dieren.
Walgelijke kerel.

insemismeer | 11-01-12 | 15:56

Onwaarschijnlijk maar blijkbaar toch waar. Zijn vrouwen zulke machtsgeile hoeren?

weedo | 11-01-12 | 15:56

Laat de beste man zich lekker jong voelen!

Rikketiktik | 11-01-12 | 15:56

Wat een niveau mensen.. Lekker belangrijk wie wie neukt..

Absoluut niet waar | 11-01-12 | 15:56

Suckske en Wipske en de Bronstige Bleker die Barbara Batst.

Nu in de winkel.

DomineeZwemzaad | 11-01-12 | 15:56

Hij viel natuurlijk op die rijlaars.

Dr. Mabuse | 11-01-12 | 15:55

@inktpot | 11-01-12 | 15:52 | + 0 -
misschien zou je even op haar naam kunnen klikken en daarna je vraag heroverwegen

Den Meester | 11-01-12 | 15:55

Focus op Regilio ?

Gier | 11-01-12 | 15:55

Barbara Rijlaarsdam. Is dat nou een pseudoniem?

Pa Cartwright | 11-01-12 | 15:54

Dus na Jack de Vries is nu ook bij Henk Bleker gebleken van een paringsdrang met jongere vrouwtjes. Who's next binnen het CDA, Sander de Rouwe?

Harreeee | 11-01-12 | 15:54

Barbara Rijlaars-dam is journalist pony's en doet het met de staatssecretaris van paardjes. What's in a name

Den Meester | 11-01-12 | 15:54

-weggejorist-

deministerpresident | 11-01-12 | 15:54

Maar hoe ziet ze er uit?

inktpot | 11-01-12 | 15:52

Zij zal wel verstaan hebben :"Een probleemoplosser geschapen als een pony"

Zure Boer | 11-01-12 | 15:52

In zijn dromen.

--neus-- | 11-01-12 | 15:52

Nou en?

vander F | 11-01-12 | 15:52

Ze moet wel heel wanhopig zijn geweest.

Boerenhoofd | 11-01-12 | 15:52

Henk is op en top paardenliefhebber blijkt wel weer..

Capy | 11-01-12 | 15:52

Wat een ouwe snoepert.
Dat hele interview had er nu weer niet bij gehoeven.

Herr Knäckebröd | 11-01-12 | 15:52

Wat een baas.

NvHoaxberghen | 11-01-12 | 15:51

Net zo oud als z'n zoon dus. Niiiiceee.

Binx | 11-01-12 | 15:51

Dus iemand WIPT Henk Bleker?????

Hermannus | 11-01-12 | 15:50

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl