Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

LIVE. Ronde Tafel Gesprek Onverdoofd slachten

lammetjedood.jpgKeelpijndossier. Zometeen het Ronde Tafel Overleg over religieus dieren doodmaken. Moet dat met een koudstalen pen door het kokosnootje, of met een kromzwaard langs de halsslagadert. Tegenstanders - Dierenpoes voorop - van onverdoofd ritueel slachten gooien bloederige video's online. Voorstanders van middeleeuwse halsdoorsnijderij schermen met wetenschappelijke rapporten waarin het met de stervensdoodspijn van de beestjes wel meevalt. Weer anderen roepen: haha, god bestaat helegaar niet. Doe niet zo fukking medieval, stelletje baarden. De hamvraag van vandaag is; wie staat er in Nederland hoger op de ethische ladder? Geertruida 23, of toch de fanboys van A en J. En als je dan voor onverdoofd slachten bent, ben je dan ook automagisch voor rituele meisjesbesnijdenis? Hoe kun je tegelijkertijd een Vriend van Israël én een Vriend van Palestina zijn? Wat gaat Dion Graus doen? (LOL, check RTV Rijnmond die discussie eens de keel doorsnijden; alle comments foetsie.) Die religieuzen willen nou eenmaal bloed zien. Dat zit in de aard van het beestje. Sprekerslijst staat hierrr. Livestream staat daarrr en bij P24. Slijp de messen. DISCUSSIE.

Reaguursels

Inloggen

Correctie:
Inmiddels leven we in 2011 en hebben we verdovingsmiddelen die zowel voor mens maar ook voor dier gebruikt kunnen worden.

JP_K | 19-06-11 | 23:44

Als Katholiek heb ik de Koran gelezen, maar kan NERGENS in de Koran EXPLICIET lezen dat verdoofd slachten is verboden ?
Inmiddels leven we in 2011 en hebben we verdovingsmiddelen die zowel voor mes maar ook voor dier gebruikt kunnen worden.
Ritueel slachten is net zo barbaars als ritueel besnijden.
Ik ben dan ook erg benieuwd of de voorstanders van ritueel slachten bijvoorbeeld een operatie of afzetting van een lichaamsdeel ook ONVERDOOFD laten doen???
Waarschijnlijk niet want dan voelen ze de pijn wel ZELF, en de pijn van een dier, evengoed eenschepsel van GOD, voelen ze niet, de LAFAARDS.
En dan brengen de Joden ook nog naar voren dat dit verbod hen doet vrezen voor toestanden als die van de 2e wereldoorlog, NIET te geloven dat dat wordt gezegd door een Joodse advocaat, gewoonweg WALGELIJK.

JP_K | 19-06-11 | 23:41

@Schoorsteenveger | 17-06-11 | 09:35
Heb net even op dat Ramadan-linkje geklikt, maar 1uur en 40 minuten?? Dat is wel heul masochistisch, dat houdt zelfs Agolopetor Breedspraak niet vol. Dank dus voor uw samenvatting, scheelt me een hoop tijd.

Prof. D.A.H. Vintik | 17-06-11 | 09:59

Hans Hillen | 16-06-11 | 13:53 |
Het ontbreekt aan nuance zegt u.
Dit stuk van Schoorsteenveger laat aan duidelijkheid niets te wensen over, teveel nuance zorgt ook voor een vage en onduidelijke stelling.

lanexxx | 17-06-11 | 09:57

Prof. D.A.H. Vintik | 16-06-11 | 19:51
Kostelijk stukje. Ramadan schermt inderdaad vaak met 'pluralism', het is een van de key words uit zijn 'The Quest for Meaning', maar het is een verdacht soort pluralisme, wanneer hij slinks de univesele waarden der mensheid gelijk gaat stellen met de 'universele waarheid' der Islam. En dat doet hij.

Schoorsteenveger | 17-06-11 | 09:35

Kunnen deze primitieven niet naar hun zandbak terug??

Byter | 16-06-11 | 22:37

De discussie over het ritueel slachten laat goed zien wie er in wel 2011 leeft en wie geestelijk nog niet verder is gekomen dan de donkere middeleeuwen. Aan de ene kant de mensen die tegen offers zijn, voor sex op gelijkwaardige basis voor iedereen en die nadenken over een beter milieu. Aan de andere kant mensen die dierenleed als noodzakelijk en voorgeschreven offer zien om na de dood op de goede afdeling te belanden en alleen sex van 1man met 1vrouw om kinderen te verwekken. Omdat milieu in de donkere middeleeuwen nog geen item was houden ze zich daar niet mee bezig.

Het is niet verwonderlijk dat grote delen van de laatstgenoemde groep te herkennen is aan de gekke dingen die ze op hun hoofd zetten.

WildPlassert | 16-06-11 | 21:37

@Schoorsteenveger | 16-06-11 | 18:57
Amen to your last sentence, brother! ;-)

Ik had 2 zinnetjes onder die Yaqeen-video met Bodar gezet: bit.ly/japIJf , maar die werden al snel weggejorist. Zelfs met weglating van de 2e zin krijg ik m'n comment niet meer langs de shariacensuur: www.youtube.com/watch?v=LuGu7mb42BI

Mocht ik later vanavond in een masochistische bui zijn, dan zal ik die ramadan-link eens aanklikken, maar pin me er niet op vast.

Heb je deze trouwens al gezien: youtu.be/bMfcL0_njRU ?

Prof. D.A.H. Vintik | 16-06-11 | 19:51

Prof. D.A.H. Vintik | 16-06-11 | 17:08
Atheïsme moet als een 'geloof' gezien worden om gelovigen en atheïsten, op één lijn te kunnen plaatsen, om alle mensen tot 'gelovigen' te maken. Vervolgens kan pas een tweede stap gezet worden, namelijk het onderscheid maken tussen het éne ware geloof en alle andere geloofssystemen. Mensen die van God los zijn, die zich losgescheurd hebben van God en gebod, die zich bevrijd hebben van hun ketenen zijn voor gelovigen ongrijpbaar en bedreigend. "Atheïsten zijn voor mij ook schepselen Gods" raaskalt Bodar in een interview op -of all places- de site Al-Yaqeen van haatbaard Fawaz.
Als een atheïst zegt dat hij tot de conclusie is moeten komen dat God waarchijnlijk niet bestaat, dan zal de gelovige riposteren dat dat óók maar een geloof is, een geloof naast andere geloven, terwijl die atheïst waarschijnlijk denkt en voelt dat hij een extra stap heeft gezet welke hem heeft bevrijd van welk geloofssysteem dan ook en er voor hem geen weg terug meer is. En dat is voor elke gelovige een gruwelijke, onverdraaglijke gedachte.
Als je te veel tijd hebt en masochistisch genoeg bent, worstel je dan eens door deze audio-opname heen.
www.tariqramadan.com/Dialog-with-Dr-Kh...
Eerst hoor je Tariq Ramadan, vervolgens de crypto-haatbaard Khaled Abu Al Fadl. Zij vinden beiden dat het Westen niet deugt wanneer het kritisch staat tegenover Sharia, want, zo beweren beide heren, ook alle westerse juridische systemen kunnen niet los gezien worden van hun specifieke cultuurhistorische context, en het negeren of buitensluiten van de islamitische contaxt getuigt van neokolonialistiche vooringenomenheid.
Maar het venijn zit in de staart van hun bedwelmende verhaaltjes. Aan het eind, in antwoord op een vraag uit de zaal komt Ramadan to the point, namelijk dat Sharia deels terugvalt op het Woord van God, en dat in dat opzicht de regels der Sharia onbespreekbaar zijn, want heilig en niet door mensen gemaakt.
Nou, maak je borst maar nat dan. Dat hele gezever over 'Islamic ethics' en 'contemporary implementation of Islamic law' convergeert naar een gesloten systeem waarin 'the Texts' als onbetwijfelbare fundamenten een cruciale rol spelen.
Speelt in deze discussie over ritueel slachten ook een cruciale rol. Men heeft een geloof nodig, onbetwijfelbare waarheden en daarvan afgeleide rituelen om de eigen cyclopenbouwwerken, de morele controle-systemen overeind te houden. Men is als de dood voor een wereld waarin de funderingen onder die gammele constructies worden uitgetrokken, een wereld waarin twijfel niet als zwakte maar als kracht wordt gezien.
Wij weten niet half hoe sterk wij, twijfelenden, eigenlijk staan. De toekomst is aan een menselijke moraal, een moraal waarbinnen elke God zijn absolute macht is kwijtgeraakt en daar ook werkelijk vrede mee heeft.

Schoorsteenveger | 16-06-11 | 18:57

De discussie over zogenaamd halal-plus vlees is een discussie zonder bestaansrecht. De in het buitenland halal-plus gefokte dieren zouden min of meer biologisch worden gehouden maar desondanks wel op brute wijze worden in het buitenland worden geslacht. Halal-plus vlees veroorzaakt nog steeds onnodig dierenleed wegens de brute, vreselijke onverdoofde manier van slachten.

doenormaal! | 16-06-11 | 18:35

En jawel hoor de moslims dreigen weer. Doen ze ooit iets anders?? "Een verbod op halal slachten zou leiden tot een onherstelbare breuk met Nederland." Mensen we zwichten toch zeker niet voor dreigementen!!! Het gaat hier om het welzijn van dieren en ONNODIG dierenleed. LEED DAT KAN EN MOET WORDEN VOORKOMEN! Geen enkele traditie rechtvaardigt deze BEESTACHTIGE SLACHTINGEN. Het argument dat dieren al duizenden jaren op deze manier worden geslacht en dat Moslims en Joden in hun geloofsbeleving zouden worden aangetast wanneer zij dieren niet meer op gruwelijke en barbaarse wijze mogen doden, zegt genoeg... Een traditie die al duizenden jaren onveranderd is zegt iets over het feit dat deze traditie achterhaald is en uit barbaarse tijden stamt, uit tijden dat er geen of weinig beschaving was. Tijd voor een beschaafde behandeling van dieren! Barbaars slachten is niet meer van deze tijd. Het is zinloze, onnodige en ernstige dierenmishandeling!

doenormaal! | 16-06-11 | 18:26

Ook maar een beetje begrip voor de waarden en gevoelens van de mensen die niet tot hun groep behoren is bij de joden en moslims die ik vanmiddag gehoord heb ver te zoeken.

WirMachenMusik | 16-06-11 | 17:45

@Schoorsteenveger | 16-06-11 | 16:12
Zou u me in het vervolg niet meer willen herinneren aan Balkenende, dat weekdier had ik bijna (succesvol) verdrongen.

Atheïsten krijgen in discussies met gelovigen vaak te horen dat atheïsme ook een geloof is, maar daar heb ik de religieuzen vandaag nog niet op kunnen betrappen.
Bang dat men dan (ook) rechten gaat ontlenen aan dit 'geloof'?

Prof. D.A.H. Vintik | 16-06-11 | 17:08

en maar dreigen,dreigen en zielig doen en nog meer dreigen en dan weer zielig doen.....

krijgen we ook zo'n hoorzitting over geld doneren via Griekenland aan allerlei banken?

schendel | 16-06-11 | 16:12

Prof. D.A.H. Vintik | 16-06-11 | 15:54
Het is een lastige kwestie waarbij in de gevoerde discussies alles dwars door elkaar heen loopt. Ik snap het probleem van die joden en moslims wel: als het zo zou zijn dat te pas en te onpas er van buitenaf ingebroken kan en mag worden op de eigen riten en gebruiken, dan is het hek van de dam der godsdienstvrijheid en is het snel afgelopen met het joodse geloof of de islam. Maar, omgekeerd, er ligt ook een groot probleem aan de zijde van de wereldlijke macht: als het zo is dat godsdienstvrijheid tot in de eeuwen der eeuwen kan worden gebruikt om alle discussie met geïnstitutionaliseerde godsdiensten bij voorbaat te blokkeren hebben we een maatschappelijk probleem dat alsmaar groter wordt, namelijk een steeds groter wordend verschil tussen de rechten der gelovigen en de rechten der niet-gelovigen.
De felheid waarmee de discussie nu gevoerd wordt belooft niet veel goeds en wijst eens te meer waar de gevoeligheden van de geïnstitutionaliseerde godsdiensten liggen. Die gevoeligheden spelen op wanneer het puur om de rechten van de eigen groep gaat, niet wanneer het gaat om moraal, om goed of kwaad, om samen verder, om liefde, barmhartigheid, tolerantie, openheid, begrip, kortom als het gaat om alles wat die godsdiensten elke keer weer naar voren schuiven als hun specifieke bijdrage aan onze samenleving, een bijdrage zonder welke wij meteen zouden vervallen tot het barbarendom. "Zonder geloof kun je niet functioneren" zei Balkenende destijds met uitgestreken smoel. Binnen deze context betekent dat "zonder een geïnstitutionaliseerd geloof achter je kun je jezelf niet op adequate wijze verbijzonderen en kun je aan die verbijzondering geen extra rechten ontlenen".

Schoorsteenveger | 16-06-11 | 16:12

@Schoorsteenveger | 16-06-11 | 15:21
Allereerst (verlate) hulde voor je tegel van 13:48 en met deze ben ik het ook weer eens.

Dan lijkt die Binyomin Jacobs nog iets toegeeflijker te zijn, met zijn "Als deze wet wordt aangenomen betekent dit dat joden vegetariër moeten worden." (of ie het woord ook bij de daad zal voegen is een 2e natuurlijk).

Prof. D.A.H. Vintik | 16-06-11 | 15:54

vanhetgoor | 16-06-11 | 11:08
Mooi geschreven man! Top!

DiLago | 16-06-11 | 15:46

Prof. D.A.H. Vintik | 16-06-11 | 14:57
Die Loonstein zet het debat wel op scherp moet ik zeggen. Hij geeft als geen ander aan wat eigenlijk de discussie is, namelijk de discussie of het "wij" van bepaalde groepen onverdeeld en overanderd moet blijven bestaan, ook als dat "wij" in conflict komt met algemene regels en wetten.
"Wij hebben meer en betere argumenten. Om te beginnen slachten moslims veel meer dieren dan joden. Verder hebben joden hier verworven rechten die moslims niet hebben. En daarnaast hebben joden de Holocaust meegemaakt."
Nou, dan weet je het wel als het om het open vizier gaat van wereldgodsdiensten. Het is "wij" tegen de rest van de wereld en niks anders.
"Als het niet bewezen dierenleed moet prevaleren boven het door joden ongestoord in Nederland kunnen blijven wonen, dan is dat een zwarte bladzijde in de geschiedenis van dit land."
Ongestoord in Nederland kunnen blijven wonen is voor Loonstein kennelijk equivalent aan tot in alle eeuwigheid tot in detail blijven volharden in alle religieuze voorschriften en geen enkele bereidheid tonen om, ook als het evident om een maatschappelijk relevante kwestie gaat, deze voorschriften in hun context te willen plaatsen.

Schoorsteenveger | 16-06-11 | 15:21

Waarom mag om aan de voorwaarde te voldoen van een "rituele slacht" het beest niet verdoofd zijn ?
Wat maakt het nou uit? Het beest gaat toch dood.
Als er had gestaan:
Gij zult een beest niet halal slachten zonder een hoedje op zijn kop, hadden alle koeien in islamitische slachthuizen dan een hoedje op hun kop gekregen ?
Als ik ooit terug in de tijd reis dan zal ik er voor zorgen dat er nog wat leuke dingen in dat boek komen te staan. (Allah verbied u zich te vestigen in het westen of zo)

Petruska Trinkel | 16-06-11 | 15:07

Hans Hillen | 16-06-11 | 13:44

Wat en hoe verdoven ze dan? Of is het beest gewoon niet meer in staat te bewegen en dus ook niet meer in staat om pijnsignalen af te geven?

Die pin door het hoofd lijkt me afdoende. Als je die er niet makkelijk op krijgt, dan komt de Joodse methode toch al snel om de hoek kijken.

Of een andere methode, die hout snijdt. Leuk altijd, als je door meer informatie alleen maar meer verward raakt.

* zuchten doet *

NoMinister | 16-06-11 | 14:48

God Wint Altijd | 16-06-11 | 14:21
Ik weet niet wie je hier met 'wij' bestempelt. Ik voel me in elk geval niet superieur in mijn houding jegens slachtmethoden, ik weet er te weinig van. Ik zou het daarom erg nuttig en nodig vinden dat de discussie gevoerd wordt, tot in detail. Maar een discussie waarbij a priori geen echt gesprek mogelijk is omdat men het verdomt om naar argument te willen luisteren, en daar lijkt het hier op, is zinloos.
Inderdaad, wij zijn allemaal wc-eend, elk oordeel is een waarde-oordeel en in beginsel discriminerend. Maar er is een fundamenteel verschil tussen enerzijds een wc-eend die zijn eigen waarheid voor alle eeuwigheid heeft vastgenageld en die waarheid voor álle wc-eenden wil laten gelden en anderzijds een wc-eend die beseft dat niet iedereen op zijn wc wil schijten en zijn wc-luchtjes aangenaam vindt.

Schoorsteenveger | 16-06-11 | 14:46

Al dat geouweneuzel. Als het vlees maar dood is als het op mijn bord ligt maakt het me geen fuck uit hoe het is geslacht.

Cappuccino | 16-06-11 | 14:28

Schoorsteenveger | 16-06-11 | 14:11
geld dat niet voor alle handelswijzen? voelen wij ons niet ontzettend superieur omdat wij zo barmhartig zijn koeien aan het einde van hun korte leven een pin door hun kop te jagen?

doet iedereen niet alles om zich te onderscheiden? en heeft niet iedereen oogkleppen op als het gaat om het beoordelen van de eigen moraal? we zijn allemaal WC-eend.

God Wint Altijd | 16-06-11 | 14:21

In grote delen van de Islamitische wereld mag je trouwen met een meisje als ze 9 is. Deed de profeet ook (de meest perfecte mens) dat is dus een belangrijk deel van de geloofsbeleving.
Veel moslims geloven ook dat je Joden mag doden omdat het Joden zijn. Dat deed de profeet ook (de meest perfecte mens)dat is dus een belangrijk deel van de geloofsbeleving.
Toch staan we dit niet toe in Nederland. Zonder enige hypocritie kunnen we het doodmartelen van dieren (ondanks dat de profeet het ook deed) gewoon verbieden. Het heeft ons niet eerder weerhouden..

chosenignorance | 16-06-11 | 14:21

Hans Hillen | 16-06-11 | 14:00
Noem mij andere doelen. Alle rituelen binnen een godsdienst zijn gericht op zelfbevestiging, hoe dan ook. "Als we het zo doen, dan zijn we goed bezig, dan zijn we een goed Christen, een goede moslim, een goede jood". Er zit niet één ritueel tussen dat erop gericht is de eigen waarheid of de eigen moraal ter discussie te stellen.

Schoorsteenveger | 16-06-11 | 14:11

@Hans Hillen | 16-06-11 | 13:58
Waren de andere dingen om aan te geven dat er voor WOII al verdoofd geslacht werd op of moest het persee een dom voorbeeld zijn? Bij discussie voeren hoort ook dat je dingen correct weergeeft. Het is nou eenmaal DER en niet DIE. Kwestie van Duitse grammatica beheersen. Geef dan GEEN voorbeeld in plaats van een fout voorbeeld. Ook een vorm van een goede discussie voeren...

Hölzenbein | 16-06-11 | 14:06

@polt | 16-06-11 | 13:40
Tofik kennende leest ie nog tweeps tijdens het gebed.

Er volgde overigens uiteindelijk nog een verkapte bedreiging in een vreemde taal: twitter.com/#!/thisisAppa/status/8132...

Prof. D.A.H. Vintik | 16-06-11 | 14:02

@Schoorsteenveger | 16-06-11 | 13:54

Dit stukje bijvoorbeeld:
.
Rituelen en voorschriften dienen maar één doel: discrimineren, uitzonderen, uitsluiten, jezelf als groep afzonderen van de anderen, jezelf als groep hoger achten, dichter bij God, enzovoorts.
.
Dat zal toch niet de enige reden zijn van rituelen en voorschriften.

Hans Hillen | 16-06-11 | 14:00

@Hölzenbein | 16-06-11 | 13:56

De discussie volgen is nooit uw sterkste punt heb ik weleens opgemerkt. Ik haal De Eeuwige Jood aan om aan te geven dat er ook voor WOII al verdoofd geslacht werd.

Hans Hillen | 16-06-11 | 13:58

@God Wint Altijd | 16-06-11 | 13:53

We wachten het af. Ik gok op de PvdA. Maar de PVV zou ook kunnen. Ze hadden er vandaag iig een of ander onbekend kamerlid zitten ipv Dion Graus - die als het om dierenrechten gaat onverzettelijk is op zijn eigenste manier. Dat Dion er niet zat vind ik een veeg teken. Dus wellicht heb je gelijk.

Hans Hillen | 16-06-11 | 13:57

@Hans Hillen | 16-06-11 | 13:51
Het is DER ewige Jude, en of Hitler/de Nazi's onverdoofd slachten van dieren als gruwel zien zal mij aan mijn blanke reedt roesten. Hitler wist als geen ander hoe hij mensen moest slachten, de schoft.

Hölzenbein | 16-06-11 | 13:56

Hans Hillen | 16-06-11 | 13:53
Ben benieuwd waar het volgens u aan nuance ontbreekt.

Schoorsteenveger | 16-06-11 | 13:54

@Hans Hillen | 16-06-11 | 13:51

Ik bedoel: dan bloedt het dier niet goed genoeg leeg. Doodbloeden doet ie wel natuurlijk. Maar er moet zoveel mogelijk bloed uit ivm bederf.

Hans Hillen | 16-06-11 | 13:54

Hans Hillen | 16-06-11 | 13:47
de domheid van de PvdA is eindeloos, maar je mag toch hopen dat ze niet zo gemakkelijk te bewegen zijn de kooltjes voor de PVV uit het vuur te halen.

dat verbod gaat er niet komen, gok ik. Door jouw scenario, of omdat de PVV een telefoontje van een of andere financier krijgt.

God Wint Altijd | 16-06-11 | 13:53

@Schoorsteenveger | 16-06-11 | 13:48

U is wat ongenuanceerd hier en daar, maar ik ben het in grote lijnen eensch.

Hans Hillen | 16-06-11 | 13:53

@polt | 16-06-11 | 13:34

Klopt. Verdoofd slachten bestaat zeker al vanaf het begin van de 20ste eeuw, zo niet langer. Dat ging toen nog (en ook nu soms nog) met een pin door het hoofd. Het dier kreeg/krijgt een kap op z'n hoofd, in die kap zit een pin en die wordt in 1 x door de hersenen geslagen. Het dier in dan in 1 x verlamd en - naar men aanneemt - verdoofd. Dat zal ook wel. Het dier mag niet meteen dood zijn, want dan bloed niet goed genoeg dood. In Die Ewige Jude van Hitler/de Nazi's komt het onverdoofd slachten van dieren al voor als gruwel.

Hans Hillen | 16-06-11 | 13:51

Op de radio hoorde ik een woordvoerder der joodse godsdienst verkondigen "godsdienstvrijheid en dierenwelzijn hoeven elkaar niet uit te sluiten", waarna een wordvoerder der moslims wist te melden "godsdienstvrijheid en dierenwelzijn hoeven elkaar niet uit te sluiten". Nou, een prima uitgangspunt denk je dan, met die lui valt te praten. Maar nee, ze doen niet méér dan enerzijds hameren op hun recht op godsdienstvrijheid en anderzijds eenzijdig wetenschappelijk onderzoek aanslepen dat -uiteraard- hun standpunt onderschrijft, een en ander gelardeerd met verwijzingen naar de wijsheid en de goedheid van hun Godheid, toespelingen die ons allen ervan zouden moeten overtuigen dat het niet anders kán dan dat hun religieuze voorschriften deugen en optimaal zijn afgestemd op het welzijn der dieren.
Zouden beide godsdiensten in de kiem iets in zich dragen van wat ze beweren te zijn, dan zouden ze zich volstrekt anders opstellen, dan zouden ze te allen tijde bereid zijn om de discussie aan te gaan en tezamen met hun tegenstanders alle, maar dan ook alle wetenschappelijke bevindingen inzake de slacht naast elkaar te leggen en zouden ze in beginsel bereid zijn water bij de wijn te doen als zou blijken dat de voorschriften hier of daar niet of matig afgestemd zijn op het welzijn der dieren. Hun God of hun Allah zou dat best wel begrijpen, dat kleine aanpassinkje aan die voorschriften.
Maar dat gaat niet gebeuren. Religies zijn star en onverdraagzaam, religies willen het 'wij, gelovigen' overeindhouden en afschemen van het 'wij, mensheid' en zullen dus enkel die wetenschappelijke feiten toelaten die in lijn zijn met de Wil van God zoals zij die interpreteren, zoals ze dat altijd al gedaan hebben met wetenschappelijke feiten.
Dit gaat helemaal niet over dierenwelzijn, ook niet over godsdienstvrijheid, dit gaat over de bekrompenheid van religies, over de wens, nee de eis van gelovigen om het "wij-zij"-denken, bron van veel kwaad in de wereld, volledig overeind te houden. Hun God moet de enige blijven, hun waarheid moet de enige blijven, en in alles vooraf blijven gaan aan wereldse wetten en regels.
Rituelen en voorschriften dienen maar één doel: discrimineren, uitzonderen, uitsluiten, jezelf als groep afzonderen van de anderen, jezelf als groep hoger achten, dichter bij God, enzovoorts.
Dat is de reden waarom ik wil kunnen blijven weigeren om halal of koosjer te vreten. Niet omdat er iets mis zou zijn aan dat voedsel als voedsel, maar omdat ik me dan committeer en bijgevolg compromitteer, omdat ik dan willens en wetens meedoe in een eeuwenoud dwingend ritueel dat méér kapotmaakt dan me lief is.

Schoorsteenveger | 16-06-11 | 13:48

@toetanchamon | 16-06-11 | 13:26

De discussie van vandaag dient ertoe dat de PvdA 'overwegende de bezwaren' zich terug kan trekken en tegen het verbod kan stemmen. Om hun moslimachterban te vriend te houden. Simple zat.

Hans Hillen | 16-06-11 | 13:47

@NoMinister | 16-06-11 | 13:40
Mag ook nooit vergeten worden ben ik helemaal met je eens en dat de pijn van toen nog leeft daarvan ben ik ook overtuigd. Neemt niet weg dat het niets tot de discussie toevoegt, en dat vond ik dan wel weer jammer.

Hölzenbein | 16-06-11 | 13:44

@NoMinister | 16-06-11 | 13:20

Oh, jij denkt dat verdoven met een injectie gaat? Dat is niet zo hoor, gaat met electriciteit.

Hans Hillen | 16-06-11 | 13:44

polt | 16-06-11 | 13:34
het kan zijn dat men in de VS al eerder op industrieele schaal slachtte, en er zal heus wel een of andere slager zijn geweest die zijn koeien eerst een mep met een pikhouweel gaf voor hij zijn mes in de hals zette. in ieder geval is het verdoofd slachten pas wijdverbreid geraakt met de opkomst van het industrieele slachthuis.

God Wint Altijd | 16-06-11 | 13:42

@toetanchamon | 16-06-11 | 13:26
ogrish.com

polt | 16-06-11 | 13:41

Hölzenbein | 16-06-11 | 12:13

Ok, ik voel wel met je mee, maar zou het anders hebben opgeschreven, of zelfs niet. Slachtofferrol is irritant, maar bij deze mensen in teveel gevallen gewoon realiteit. Denk ik.

Neemt niet weg dat het de kwestie beschaduwd, maar wellicht dus op basis van een aantal oprechte gevoelens.

Heb je daar wel eens rekening me gehouden? En denk niet dat degene die ermee zitten, bij deze zitting aanwezig zijn. Nee, die zitten thuis. Vandaar wellicht dat je wat er gezegd wordt en wat je proeft bij degene die het uitspreekt, niet kan rijmen en geïrriteerd raakt.

De pijn van toen leeft nog steeds, daar ben ik van overtuigd. Dat we daar niets mee opschieten, niemand, ook zijzelf niet, is vrees ik waar. Maar boos kan ik er niet om worden.

NoMinister | 16-06-11 | 13:40

@Prof. D.A.H. Vintik | 16-06-11 | 13:21
Ik betwijfel of het voor een politicus goed is om tweeps te lezen voorafgaand aan een stemming. Je wilt je toch niet laten beinvloeden door een stelletje nietsnutten? :P Je hebt net een debat aangehoord.

polt | 16-06-11 | 13:40

@God Wint Altijd | 16-06-11 | 13:13
Verdoofd slachten gebeurt al langer, zo zie ik in de collectie van historische kranten die het KB op het internet heeft gezet. Niet sinds WOII.

polt | 16-06-11 | 13:34

@Hölzenbein | 16-06-11 | 13:27

Afgelopen voor zover ik de indruk kreeg.

insemismeer | 16-06-11 | 13:31

@Speitoptantje | 16-06-11 | 13:20

Ja, moest ook bijna braken. Hoe 'ie uit z'n strot krijgt (pun intended).

yamahaha | 16-06-11 | 13:29

@polt | 16-06-11 | 13:24

en 40% is 1 op 2.5, dat wordt gewoon ff weggeschoffeld. Moet je eens bij je baas mee aankomen.

yamahaha | 16-06-11 | 13:28

Wat nu pauze of uitslag van debat? Was even weg een halal geslacht stukje brie eten.

Hölzenbein | 16-06-11 | 13:27

Lol ja ik zie ze al stiekum met het offerfeest, die beesten af slachten.
Dus daarom moeten we het maar toestaan? Dat is dus zwichten voor terreur in mijn boekje.
Hop, arrestatieteams er dan maar op.
Die 2 stoffige fossielen links (voor de kijker), tijdens het expert rondje mogen ook wel weer terug naar school.

insemismeer | 16-06-11 | 13:27

Waarom gaan ze niet eens praten met mensen die neer gestoken zijn, het gros weet/voelt het niet eens al dit is gebeurt. De pijn komt veel later, bij een "goede" slachting komt het beest niet toe aan pijn.
Wat overblijft is stress, als mens hebben wij daar iedere dag last van.

Wat vandaag geslacht wordt, is tijd, kostbare tijd.

toetanchamon | 16-06-11 | 13:26

@Speitoptantje | 16-06-11 | 13:25

Draadje zeker niet gelezen?

yamahaha | 16-06-11 | 13:26

De nieuwe Pat Condell sluit hier prima op aan.

yamahaha | 16-06-11 | 13:25


GS het tapijt in de GVP zaal gesponsord?

Speitoptantje | 16-06-11 | 13:25

@yamahaha | 16-06-11 | 12:50
Als je zegt dat het 1 op 3 is, klinkt het meteen al heel wat meer dan een heel klein percentage.

polt | 16-06-11 | 13:24

Zo, en nu een koe het woord graag.
En nee, even niet Sharonneke.

Ad Fundum | 16-06-11 | 13:22

Wat een onzin redeneringen van dat fossiel.

yamahaha | 16-06-11 | 13:21

Hans Hillen | 16-06-11 | 12:11

Ik neem toch aan dat je die verdoving ook opeet? Of gebeurt het met een elektrische schok of zo?

Joodse manieren impliceren, voor zover ik het steeds beluister, gewoon de zekerste weg naar gezond leven.

Neemt niet weg dat de wet boven geloof staat. Maar dat moeten we, en ik incluis, dus niet steeds opmerken en al helemaal niet als we geen betere argumenten hebben.

NoMinister | 16-06-11 | 13:20


Zet de stream aan en hoor meteen iets over liefde voor en tederheid met dieren, zoals in het Oude Testament beschreven.

Heppie een teiltje voor me, d'r moet even een Chinees naar buiten...

Speitoptantje | 16-06-11 | 13:20

@ God wint altijd

Idd, heel naief van mij om dat te denken. Gelukkig zijn er tegenwoordig schijnbaar wel mensen die zich er wel enigszins druk om maken, anders was deze discussie er waarschijnlijk helemaal niet geweest. En als we het over bio-industrie hebben, dat mag van mij ook anders. Vlees eten doe ik zelf niet zo heel veel (moet iedereen ook voor zichzelf weten), maar als ik het eet, is het biologisch. Maar misschien ben ik ook wel weer zo naief om te denken dat het ook echt biologisch is.

datgezeik | 16-06-11 | 13:19

Het lijken die 2 uit de Muppets wel. Ouwe mannetjes die naar spruiten en zuurkool ruiken.

yamahaha | 16-06-11 | 13:18

datgezeik | 16-06-11 | 13:09
helemaal niks. Wat dacht je zelf? Verdoofd slachten doet men sinds ongeveer de 2e wereldoorlog, denk je dat men in de tijd van kistkalveren, legbatterijen en varkensstallen zonder raam ook maar enigzins maalde om dierwelzijn? Hoeveel mensen denk je dat er nu *echt* malen om dierwelzijn?
Ooit iemand bij de slager horen vragen: "maar slager, is dit dier wel op een prettige manier aan zijn einde gekomen?"

God Wint Altijd | 16-06-11 | 13:13

twitter.com/#!/JoelSerphos/status/813...

Gelukkig bestaat er onder de geleerden over het bestaan van god en dat Israël het uitverkoren volk is consensus, anders kregen we daar nog Rondetafelgesprekken in het parlement over.

Prof. D.A.H. Vintik | 16-06-11 | 13:13

@God wint altijd

Dank, klinkt ook inderdaad heel logisch... maar had het dan echt vrij weinig te maken met of het diervriendelijker zou zijn/het dier pijn zou voelen?

datgezeik | 16-06-11 | 13:09

datgezeik | 16-06-11 | 12:55
verdoofd slachten is ingevoerd omdat een verdoofd dier zich wat minder verzet bij het slachten (niet eigenlijk), en dat helpt nogal als je op industrieele wijze duizenden koeien per dag over de kling wilt jagen.

God Wint Altijd | 16-06-11 | 13:06

@yamahaha | 16-06-11 | 12:57

Die 2 kunnen lekker gaan wieberen in de Efteling ;)

insemismeer | 16-06-11 | 13:01

@Prof. D.A.H. Vintik | 16-06-11 | 12:58

En dan ook nog aanbieden een uur college te geven. Over verdoofd slachten gesproken. 5 minuten naar die ouwe zemelaar luisteren en je valt vanzelf in coma.

yamahaha | 16-06-11 | 13:01

Slechte spreker nu. Kom eens toe te point achterlijke goi met je omhaal van woorden. (goi= niet-jood. je bent jood als je een joodse moeder hebt en anders niet. Als je als orthodoxe jood een niet-jodin trouwt worden je kinderen ge-excommuniceerd uit de joodse gemeenschap)

IndoFortuyn | 16-06-11 | 12:59

@yamahaha | 16-06-11 | 12:53
Ongelofeloos wat een zevert!
Hij was docent van Ormel (ook dierenarts), geen wonder dat dat zo'n stoffige CDA-ert is geworden.

Prof. D.A.H. Vintik | 16-06-11 | 12:58

Telefoon: Mohammed en Jezus aan de lijn. Of we ff kunnen kappen met die onzin.

yamahaha | 16-06-11 | 12:57

Wel prettig dat er nu over het algemeen naar voren wordt gebracht, dat het zowieso allemaal beter kan mbt het doden van de slachtdieren.

insemismeer | 16-06-11 | 12:57

Misschien een gekke vraag, hoor, maar als men tot de conclusie komt dat een dier tijdens het ritueel slachten geen pijn ervaart of er niks van merkt, waarom is dan het verdoven bij het "normale" slachten wel ingevoerd? Dan maakt dat toch ook niet uit? Of zit het toch anders in elkaar?

datgezeik | 16-06-11 | 12:55

jaja emoties, stress bij de jood mag niet, maar wel bij de eventuele atheïst.

Causa Sui | 16-06-11 | 12:54

Ouw Man Met Bril: praat eens wat sneller, de informatie-dichtheid per minuut ligt zo laag dat ik er amper mijn aandacht bij kan houden.

yamahaha | 16-06-11 | 12:53

En toen... en toen... en toen...

yamahaha | 16-06-11 | 12:51

"Een héél klein percentage, zo'n 30-40%"

Goh, ik wist niet dat dat zo'n klein stukje van de taart is. Weer wat geleerd vandaag.

yamahaha | 16-06-11 | 12:50

Het zijn wel allemaal heeeel oude mannetjes aan het woord .

Causa Sui | 16-06-11 | 12:50

sjogeet=dierenproleet
Toch maar maar pin-Schitah.

IndoFortuyn | 16-06-11 | 12:49

Die vazen hier links en rechts worden ook ritueel geslacht: Het bloed spuit eruit => conclusie geenstijl is ook voor onverdoofe rit. slacht

IndoFortuyn | 16-06-11 | 12:45

5 minuten, tering wat een gruwel voor zo'n beest!

yamahaha | 16-06-11 | 12:45

@Malibu Stacy

Nog ff en de Hindus gaan er ook een slaatje uit slaan en komt er wellicht nog een verbod op koeienvlees.

datgezeik | 16-06-11 | 12:44

@Hölzenbein | 16-06-11 | 12:36

Helaas is AsielKippie uitgezet na een uitzetprocedure door de huisbaas. Was tijdens de vogelgriepziekte periode.

Grappige beesten overigens, maar inderdaad het IQ van een kip. Ze schijten in hun eigen eten, vreten alles op wat los en vast zit (inclusief stenen BBQ, wat ik op zich wel een grappige omkering vond) en slopen je hele tuin met dat gescharrel.

yamahaha | 16-06-11 | 12:43

Als dit verbod er niet komt, wat is dan de volgende actie? Geen verkoop meer van varkensvlees?

Malibu Stacy | 16-06-11 | 12:41

houtje touwtje.. flikker toch op naar jullie kutklanden, waar al millennia lang niemand om dierenwelzijn geeft van welk dier dan ook.

Causa Sui | 16-06-11 | 12:41

@yamahaha | 16-06-11 | 12:30
AsielKippie klinkt goed. Je hebt hem wel zijn dubbel paspoort afgenomen? :)

Hölzenbein | 16-06-11 | 12:36

@Prof. D.A.H. Vintik | 16-06-11 | 12:15
Netjes.

polt | 16-06-11 | 12:34

zeefert | 16-06-11 | 12:24
ik geloof niet dat het links is dat in een spagaat ligt.
of je moet de PVV onder links scharen.

God Wint Altijd | 16-06-11 | 12:34

Deze beste man was het waarschijnlijk niet eens met dat TNO onderzoek:
"There are probably no creatures that require more the protective Divine word against the presumption of man than the animals, which like man have sensations and instincts, but whose body and powers are nevertheless subservient to man. In relation to them man so easily forgets that injured animal muscle twitches just like human muscle, that the maltreated nerves of an animal sicken like human nerves, that the animal being is just as sensitive to cuts, blows, and beatings as man. Thus man becomes the torturer of the animal soul, which has been subjected to him only for the fulfillment of humane and wise purposes . . . (Horeb, Chapter 60, Verse 415)"
aldus Rabbijn Samson Raphael Hirsch
www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/b...

polt | 16-06-11 | 12:33

Kippie had bovendien pleinvrees (durfde niet het gras op te lopen), sprong meteen op het rooster op mijn BBQ (niet anders gewend) en dacht dat de grindtegels eten was (lijkt op lopende-band voer).

yamahaha | 16-06-11 | 12:32

Zo die flapdrol met zijn keppeltje durft wel zeg.
"Dat wat 60 jaar geleden niet gelukt is zal met een eventueel verbod op ritueel slachten wel gebeuren, namelijk dat er geen Joden meer in Nederland zullen wonen." Ga je mond met zeep spoelen.
borderliner | 16-06-11 | 11:59 | + 7 -

Groot verschil is dat orthodoxe joden 60 jaar geleden niet naar Israel konden migreren en nu wel als ze niet met de nieuwe Nederlandse wet tegen onverdoofd slachten kunnen leven.

IndoFortuyn | 16-06-11 | 12:30

@Hölzenbein | 16-06-11 | 12:25

Ik heb eens naast een eierfarm met 40.000 kippen gewoond. Daar wordt je niet vrolijk van, vooral als ze die beestjes na een half jaar 's nachts ruimen omdat ze niet meer aan hun eierquota kunnen voldoen. Ze grijpen die beesten een flikkeren ze zo in kooitjes.

Overigens, eentje was er eens ontsnapt, die hebben we liefdevol onderdak gegeven (AsielKippie heette ze).

yamahaha | 16-06-11 | 12:30

Zelfs als jood kan ik zeggen dat ik helemaal klaar ben, met weer dat oude lijk omhoog te halen uit WO II.
Oh wat zijn ze toch weer zielig.
het raakt kant nog wal, leer dat nou eens af.
Ram gewoon die wet er door heen, het is duidelijk waar die voor dient.
Als men zo graag religieus wil masturberen, dan gaan ze maar naar hun oorspronkelijke thuisland.
Dit is in mijn ogen nog steeds Nederland, en hier doen WIJ dingen anders.

En hoe de hel komt die dikke prop nou weer aan een functie als voorzitter?
Ik dacht dat ze weg was.
Triest weer om te zien, dat weder gevinger in de politiek.
Walgelijk mens.

insemismeer | 16-06-11 | 12:29

@Hans Hillen | 16-06-11 | 12:12
Ja, ik ken die regel, maar interpreteer die op dezelfde wijze als jij dat doet. ;)

polt | 16-06-11 | 12:25

De kern is eigenlijk heel simpel en kan als volgt beantwoord worden door jezelf (of een ander) de volgende vraag te stellen:

U wordt binnenkort zelf afgeslacht.
U kunt kiezen uit:

[A] langzaam en pijnlijk
[B] snel en pijnloos

Wie B antwoordt, dient dan ook consequent te handelen. Klaar. Einde discussie.

yamahaha | 16-06-11 | 12:25

@yamahaha | 16-06-11 | 12:14
Sterker nog, ELK geloof is achterlijk. Komt alleen maar ellende van. Het gaat volgens mij ook helemaal niet om dierenwelzijn (als je daar al van kan spreken tijdens het slachten) maar om geloofswaanzin. Mij zal het worst wezen hoe een koe geslacht wordt (daarom is dit ook een #nondiscussion ), hopelijk gewoon snel; heb meer moeite met de bioindustrie hoe die omgaan met deze dieren als ze nog in leven zijn. En met het transport waar dieren tijdens 800 kilometer in een vrachtwagen ten onder gaan vanwege hitte en dorst. Maak ze dan eerst af en transporteer ze dan als ze zonodig getransporteerd moeten worden! Ik vind dat er gewoon een dierentransportverbod (mooie scrabble woord) moet komen en wel vandaag.

Hölzenbein | 16-06-11 | 12:25

@Hans Hillen | 16-06-11 | 12:11
Ik kan het alleen maar met je eens zijn. Maar goed... stel dat dit vast blijft staan: waarom niet directe verdoving na de cut? Is dat technisch haalbaar? (ik meen dat Denemarken dit zo doet). Zou dit halachisch goed gekeurd worden? Zou dit de beste oplossing zijn om dierenleed te verzachten? Vaak wordt aangehaald dat als je je snijdt met een scherp mes, je het niet direct merkt (maar pas als je gaat bloeden) - als je dan voordat je het merkt uitgeschakeld wordt, lijkt me dat dit bijdraagt aan een mogelijk tot zo min mogelijk leed.
-
Overigens, het wetsvoorstel waarover nu gesproken wordt, laat niet de ruimte vrij voor deze vorm van slachten (het dier moet verdoofd zijn voordat het geslacht wordt).

polt | 16-06-11 | 12:25

Vind die linksche spagaat eigenlijk wel lachen

zeefert | 16-06-11 | 12:24

Ik vind dat als deze dieren om religieuze redenen niet verdoofd geslacht mogen worden, Wij deze personen ook best onverdoofd kunnen opereren.
Halal open hart operaties noemen we dat dan.

Herr Knäckebröd | 16-06-11 | 12:23

Ondertussen gaat het onverdoofd slachten gewoon door.
In Europees verband verbieden en snel.

winterpeen | 16-06-11 | 12:22

Toch wel lullig als de kern van een godsdienst bestaat uit het ritueel slachten van dieren en het zou "vallen" bij een verbod. Ik zou bijna zeggen: DOEN!!!

datgezeik | 16-06-11 | 12:20

@Hans Hillen | 16-06-11 | 12:06
Precies, en dat vertroebelt de discussie.

borderliner | 16-06-11 | 12:17

Bovendien wordt de RvS bevolkt door hele hordes grefo's en andere religekkies. Vandaar het negatieve advies waarschijnlijk.

yamahaha | 16-06-11 | 12:17

@polt | 16-06-11 | 12:10
Jezus christus (pardon my language), ik ga wel naar die frituur in Maaskantje een knoepert eten.

Hölzenbein | 16-06-11 | 12:17

Tijdens de oorlog - al dan niet in kampen - aten de Joden trouwens wel vlees van verdoofd geslachte dieren hoor. Dus het kan wel, als je maar wilt of moet.

Hans Hillen | 16-06-11 | 12:16

Haha, hij zegt eigenlijk : jullie geloof is achterlijk.

yamahaha | 16-06-11 | 12:14

@NoMinister | 16-06-11 | 12:08
Had voor mijn part ook een moslim kunnen zijn, of gewoon een niet-gelovige. Gaat helemaal niet om de joodse zaak, en als je ook een slachtofferrol wilt innemen is dat jouw eigen probleem. Het ging mij er om dat in een open discussie over dieren de oorlog weer aan het woord komt. 60 jaar geleden konden jullie ons niet verdrijven of iets dergelijks vertelde hij. Daar gaat het niet om, en het is ook niet relevant in dit soort discussies. Misschien schreef ik het wat ongenuanceerd. Moet men eigenlijk hier wel gewend zijn ongenuanceerd zijn, maar inderdaad niet van mij. Excuses daarvoor. En frustraties heb ik niet, heb net een shoarmabord besteld.

Overigens je ging wel in discussie met mij anders had je niets geschreven.

Hölzenbein | 16-06-11 | 12:13

@ Hans Hillen

Onbestaanbaar idd! En je zou inderdaad wel verwachten dat daar niet de domsten zitten, maar het zijn WEL juristen. Die interpreteren het wetboek ook maar net hoe het uitkomt, per zaak die ze behandelen gezien dan. Net zoals ze dat doen met dat sprookjesboek van ze.

datgezeik | 16-06-11 | 12:13

@polt | 16-06-11 | 12:08

De regels rond slachten staan in de kasjroet - de spijswetten dus.

Hans Hillen | 16-06-11 | 12:12

Broodje kaas in dat geval :) Dank!

yamahaha | 16-06-11 | 12:12

@polt | 16-06-11 | 12:08

Als Jood mag je geen dier eten dat ziek of beschadigd is. En die idioten stellen verdoven gelijk met beschadigen. Totale onzin dus. Dat je vroeger geen ziek of beschadigd dier mocht eten, is nog wel te verklaren. Ratio: ze dachten dat je daar ziek van kon worden. Maar verdoofd slachten en de ratio van de regel staan dus totaal los van elkaar.

Hans Hillen | 16-06-11 | 12:11

Hölzenbein | 16-06-11 | 12:06
yamahaha | 16-06-11 | 12:07
Mm... ik heb alleen kaas, zalm, tonijn, pindakaas, stroop en chocoladepasta hier. Daar zullen jullie het mee moeten doen :P

polt | 16-06-11 | 12:10

Hölzenbein | 16-06-11 | 11:58

Het begrip dat je zou moeten hebben voor de gevoelens op dat vlak staan - als het goed is - los van de ratio wat de periode 1933-1945 met vandaag-de-dag te maken heeft. En zelfs die ratio is niet gezocht.

Ik ga niet met je in discussie, dat weet je, maar ik wil je wel mededelen dat ik jouw plempsels door mij geïnterpreteerd worden als anti-Joods. En dat vind ik ernstig. In tegenstelling tot bijvoorbeeld anti-housemuziek of anti-andijvie.

Anti-Joodse frustratie hebben een oorzaak en die is vaak weinig fraai.

Ga eens nadenken en je frustraties beheersen. Oprecht advies. Zonder feedbackmogelijkheid.

NoMinister | 16-06-11 | 12:08

@Hans Hillen | 16-06-11 | 12:04
Ik heb het niet terug kunnen vinden in de Torah. Niet in de hele Tenach, overigens.

polt | 16-06-11 | 12:08

@datgezeik | 16-06-11 | 12:05

Spijker en kop zou ik zeggen. Mooi hm. De wetenschap is onzeker, maar de religie staat als een huis. En toch zijn het niet de domsten die daar zitten.

Hans Hillen | 16-06-11 | 12:07

En voor mij een broodje warm vlees als je toch bezig bent.

yamahaha | 16-06-11 | 12:07

@polt | 16-06-11 | 12:04
Je mag voor mij even een shoarmabord maken als je wil. Gemengde salade graag.

Hölzenbein | 16-06-11 | 12:06

@borderliner | 16-06-11 | 11:59

Voor dat argument zijn veel Nederlanders gevoelig hm. Collectief schuldgevoel enzo.

Hans Hillen | 16-06-11 | 12:06

Ik kan er werkelijk niet over uit dat deze juristen het eea uit hun strot krijgen.... echt te walgelijk voor worden! Bah! Godwin na Godwin!

Wetenschappelijk is een wankel blaat blaat vol onzekerheden blaat blaat.

En religie is dat zeker niet?!

datgezeik | 16-06-11 | 12:05

Ik krijg honger van dit debat. Maar ga toch wel even voor een broodje met kaas. :)

polt | 16-06-11 | 12:04

@polt | 16-06-11 | 11:59

Ik kom uit een familie van veehandelaren en kosjere slachters, jawel. Mijn overgrootvader deed het nog op de kosjere methode - onverdoofd. Mijn grootvader is van de kosjere slacht afgestapt en verdoofde wel. Maar ja, dat was dan niet kosjer natuurlijk. Na de oorlog is hij overigens iets anders gaan doen. Ik had nog wel familie die slachtte, ben ook zelf vaak genoeg mee geweest naar het abattoir en vond dat toen heel normaal. Ben blij dat ik bij heb geleerd. Vreemde is dat er helemaal niet wordt ingegaan op wáárom Joden onverdoofd slachten. Want ook dat is zo'n pertinente onzin.

Hans Hillen | 16-06-11 | 12:04

@borderliner | 16-06-11 | 11:59
Want vegetarier worden zit er natuurlijk niet in.
"Rabbi Klein notes that perhaps all of these regulations for kashrut were intended to promote a vegetarian lifestyle. He suggests that perhaps God permitted us to eat meat as a concession to our humanity, but that vegetarianism is really God's first choice."
judaism.about.com/od/kosherdietarylaws...

polt | 16-06-11 | 12:03

@God Wint Altijd | 16-06-11 | 12:00
Had zoiets al verwacht. Wat mij stoort is dat dit bij een ritueel slachten discussie als SLACHTofferrol gedaan wordt. Neemt niet weg dat ik de jacht op de joden door die vuile nazi's veroordeel. Het een staat echter los van het ander.

Hölzenbein | 16-06-11 | 12:02

Prof. D.A.H. Vintik | 16-06-11 | 11:59

Ja, ja, effe 'regulier' 'snacken'.

* T-shirt kopen gaat *

NoMinister | 16-06-11 | 12:02

@winterpeen | 16-06-11 | 11:58
Krokodillentranen van God en Allah?

borderliner | 16-06-11 | 12:02

ja de gelovigen staan graag boven de wet he..

Causa Sui | 16-06-11 | 12:01

@Hölzenbein | 16-06-11 | 11:58
mwah, het is een angst. Wellicht ongefundeerd en te emotioneel, maar toch niet te ontkennen. Kan je tegen zijn, maar jouw familie is dan ook waarschijnlijk niet bijna volledig uitgemoord.

polt | 16-06-11 | 12:01

Hölzenbein | 16-06-11 | 11:58
ja wat een vervelende lui. Alsof ze hun hele familie in de oorlog hebben verloren.

oh wacht, dat hebben ze ook.

God Wint Altijd | 16-06-11 | 12:00

Weer een jurist. Weer een zielloos verhaal. Geen wonder dat in deze tijd juristen steeds meer te zeggen krijgen.

NoMinister | 16-06-11 | 12:00

Zo die flapdrol met zijn keppeltje durft wel zeg.
"Dat wat 60 jaar geleden niet gelukt is zal met een eventueel verbod op ritueel slachten wel gebeuren, namelijk dat er geen Joden meer in Nederland zullen wonen." Ga je mond met zeep spoelen.

borderliner | 16-06-11 | 11:59

@Hans Hillen | 16-06-11 | 11:55
En als we toch over 70 jaar geleden gaan praten... Hoe werden dieren eigenlijk geslacht in die tijd volgens de niet-religieuze methode? Lijkt me dat verdoofd slachten - als dat toen al bestond - nog in de kinderschoenen stond.
Overigens was bekend dat vroeger pre-oorlog joodse slachthuizen heel populair waren i.v.m. hygiene, dat veelal veel beter was dan in de reguliere slachthuizen. In veel voor-oorlogse steden, zoals bv. Heerlen, waren veel joods rituele slachters vanwege de grote vraag ernaar. Maar goed, hygiene is van een andere orde dan de wijze waarop geslacht wordt.

polt | 16-06-11 | 11:59

Voor reaguurders die later inschakelden, een (naar het Nederlands vertaalde) samenvatting van de religieuze drogredenen staat hier: www.nu.nl/algemeen/2541297/joodse-slac...

@NoMinister | 16-06-11 | 11:57
Over een jaar of 5 kom je hem tegen in de regulierdwars, dan lach je er samen om. ;-)

Prof. D.A.H. Vintik | 16-06-11 | 11:59

Een plensbui hier nu.

winterpeen | 16-06-11 | 11:58

Wat een zielige knurften zijn die joden toch. Sjonge jonge, steeds weer de oorlog er bij halen. Losers. Niemand, misschien de oude rabbijn heeft die oorlog meegemaakt.

Hölzenbein | 16-06-11 | 11:58

Bah, dat Loonstein - met enorme keppel - de oorlogsslachtoffer erbij haalt. Bah. Vreemd dat zij helemaal geen gevoel hebben voor 'het lijden' van een levend wezen. En nu komt de volgende spreker ook weer met anti-semitisme. Daar heeft het gvd helemaal niets mee te maken.

Hans Hillen | 16-06-11 | 11:58

'de relatie tussen religie en recht'.. ik huiver alleen al als ik het hoor.

Causa Sui | 16-06-11 | 11:57

Prof. D.A.H. Vintik | 16-06-11 | 11:53

Ik zou hem even lekker instoppen, warm kruikje, kuskus.

Volgens mij staat hij bol van de gevoelens op allerlei () gebied. We moeten hem eigenlijk - en dat meen ik! - even met rust laten. Het wordt zo een beetje pesten. En hij leest dit wellicht ook en dan gaat hij weer emotioneel worden. De gevoelige lieverd. Ik ga er niet meer tekst aan wijden, ter ethische zelfbescherming.

NoMinister | 16-06-11 | 11:57

Joden slachten voortaan dan maar vrij int veld rennende dieren, ik wil t ze wel eens zien doen. ALs men per se de vegelijking met een pitbull wil maken, succes met de stier.

Causa Sui | 16-06-11 | 11:56

Vreselijke man, die Hans Loonstein. Ken je hem persoonlijk? Jazekers. En nu gooit Hans Loonstein er ook nog de oorlogsslachtoffers tegen aan. Gedverdemme. Zij zouden stress hebben door het verbieden van rituele slacht. Jaja. De oudere liberale Joden die ík ken, zijn allemaal vóór verdoofd slachten. Dus die Loonstein moet niet zo ouwehoeren.

Hans Hillen | 16-06-11 | 11:55

Menselijk leed als gevolg van traumatische ervaringen vs. dierlijk leed als gevolg van stikken of verslikken in bloed.

polt | 16-06-11 | 11:54

Ook Joodse juristen zijn juristen, blijkt meer weer.

* zucht *

NoMinister | 16-06-11 | 11:54

Cuyahoga | 16-06-11 | 11:42
ik slacht mijn kippen bij voorkeur zelf. 99% procent van de nederlanders heeft geen flauw idee hoe kip smaakt. Vlees, als ik het eet, bij een fatsoenlijke slager.

Misschien dat er ook PVV'ers zijn met een modieuzer kapsel, maar verder is uw analyse in de kern wel correct.

God Wint Altijd | 16-06-11 | 11:53

Alweer een Godwin... man man man, flikker toch op met je kutreligies.

yamahaha | 16-06-11 | 11:53

@God Wint Altijd | 16-06-11 | 11:50

Eerst maar een scootmobiel aanvragen dan.

Hans Hillen | 16-06-11 | 11:53

Ik zag Sharon Dijksma en had gelijk geen zin meer om te kijken.

winterpeen | 16-06-11 | 11:52

Hans Hillen | 16-06-11 | 11:45
hup, met je vette reet op je scootmobiel, naar de supermarkt, en Schultenbrau halen natuurlijk.

djeezus christus, je moet die domme knurften van de PVV ook alles uitleggen.

God Wint Altijd | 16-06-11 | 11:50

Juristen, juristen. Onze nieuwe waarzeggers.

NoMinister | 16-06-11 | 11:50

Wat duren 2 minuten spreektijd toch lang.

winterpeen | 16-06-11 | 11:49

@Cuyahoga | 16-06-11 | 11:42

Ik stem ook PVV, althans de vorige keer wel. En ik ga nooit naar de camping, heb geen nicht met navelpiercing en drink geen Schultenbrau. Wat nu?

Hans Hillen | 16-06-11 | 11:45

Onverdoofd vlees, zeg maar zonder condoom, is lekkerder zegt mijn buurvrouw..

stemvee | 16-06-11 | 11:45

Prof. D.A.H. Vintik | 16-06-11 | 11:39

Potjandikkie en verdullemmus. Nou ophouden hoor.

Bij gebrek aan wetenschappelijk bewijs gaat het ook om gevoel en wat daarbij een rol speelt. Meer is het niet, moet je er ook niet van maken.

Deze jongen is bang voor zijn gevoel en dat van anderen. Hoe komt dat toch...

NoMinister | 16-06-11 | 11:43

@vanhetgoor | 16-06-11 | 11:08

Dat is nou iets dat niemand durft te zeggen in de hele discussie. Want dat is zielig voor de Moslims. Maar het is volgens mij wel waar. De Moslims maken een zooitje van de slacht.

Hans Hillen | 16-06-11 | 11:42

God Wint Altijd | 16-06-11
Ah, jij hebt em door.
Al die blokgeschoren blootlijvige zweterige PVV'ers die op de camping de kiloknallers van de C1000 staan te verbranden, onderwijl luidboerend van de Schultenbrau hun 15-jarige genavelpiercte nichtje een speels tikje op de billen gevend, maakt het geen ruk uit, het gaat ze alleen om moslims bashen.

Ga jij maar lekker je biologische lapje bij wereldverbeteraar Albert Heijn halen, kan je op verjaardagen en zo in ieder geval meepraten met de moreel superieuren.

Cuyahoga | 16-06-11 | 11:42

Wat een kloteland is dit toch. Alsof er geen grotere problemen zijn. Nee, we maken ons druk om de gelovigen die zich beperkt voelen omdat ze geen dieren meer mogen onthoofden. Sick!

doskabouter | 16-06-11 | 11:39

Muggenzifter | 16-06-11 | 11:31

Nou, die Jacobs is wel scherp hoor. Deze oud-ritueel slachter.

Je kan als gelovige wel een hoop geloven, maar als niet-gelovige kun je ook in een hoop onzin geloven. Socialisme, communisme, de EU, dat is allerminst wetenschappelijk bewezen 'goed'. Geloof maakt meer kapot dan je lief is....

Tenzij je ermee om weet te gaan. En dat doet die Jacobs vooralsnog voortreffelijk in mijn ogen! Die bekijkt vorm (geloof) en inhoud (het leven) als EEN. Althans, zo interpreteer ik hem. Hoewel hij slim genoeg is en hiermee alle ruimte laat voor veel interpretaties. Maar dat vind ik dan ook wel weer leuk. Een slimme wijze man, die mooi formuleert en nuttige zaken ter berde brengt. Dan maakt je geloof me niet zoveel meer uit, hoewel het wel vaak Joden zijn die aan die criteria voldoen (ik zeg het maar, het valt me namelijk zo op).

NoMinister | 16-06-11 | 11:35

Wanneer komt Soeterbroek met een cartoon over vergaste dieren?

Conan de Rabarber | 16-06-11 | 11:33

LoL binnen een minuut dood zijn gisteren sprak de CDAer over 17 seconden een dood stijd van een minuut De Man weet waarschijnlijk niet hoelang dat is als je in doodsnood verkeert hydraulische de kop naar achter word geforceerd het is een beestachtig.
Het meest tekenden van een diep gelovige is het ontbreken van inlevingvermogen al is dat moeilijk om je in de belevings wereld van een dier te verplaatsen weten we allemaal dat zijn vacht er niet van gaat glimmen.
Gewoon en in zekere rust wat nu ook niet altijd het geval is de pin door de kop de dood is direct.

K.jongerensponsor | 16-06-11 | 11:33

Overigens wel een mooie steylloos roze vloerbedekking.

yamahaha | 16-06-11 | 11:31

Kaas de Vies | 16-06-11 | 11:25

Hmm, moet dat nou? Die jongen zit duidelijk een beetje in de knoop. Laat hem lekker. Hoewel ik dacht wat jij dacht, dat dan weer wel.

NoMinister | 16-06-11 | 11:31

Jacobs voelt zich op zijn gemak en brabbelt verder over vorm en inhoud.
Dit wordt mijn laatste bericht, als ik blijf kijken naar deze waanzin gaat mijn bloeddruk echt te hoog oplopen en ontplof ik halal of kosher

Muggenzifter | 16-06-11 | 11:31

Dweilpauze

Cuyahoga | 16-06-11 | 11:31

Zo, ff 5 minuten onverdoofd schorsen.

yamahaha | 16-06-11 | 11:30

wat er vlgns de joodse wetgeving . . . . .
wat er vlgns de islamitische wetgeving . . . .

. . . . Hier geldt de Nederlandse wetgeving!

De Laureaat | 16-06-11 | 11:30

mensen, waar gaat het over.

de PVV trekt haar keutel toch wel weer in, want recentelijk zijn de PVV'ers er achter gekomen dat verdoofd slachten wel halal is, maar niet koosjer.

En het hele idee was natuurlijk dat de moslims gepest zouden worden, niet de joden.

Overigens is die hele verdoofd-slachten-discussie dikke kul., een grote veer in de reet van dierminnende maar toch barbecue-worstjes vretende henk en ingrids. Stalen pen door je harsens, 'tis maar wat je verdoven noemt.
Hou je echt van dieren, en wil je toch vlees eten, dan eet je biologisch vlees. En als je echt van vlees houd ook, eigenlijk

God Wint Altijd | 16-06-11 | 11:28

Kaas de Vies | 16-06-11 | 11:25
"Vlerk" mooi woord man!

Doc Damage | 16-06-11 | 11:27

het vat.bloedvat

Causa Sui | 16-06-11 | 11:26

De Dajaks en Marind-anim waren ook diep geraakt in hun religieuze beleving toen het koppensnellen werd verboden.

snuff | 16-06-11 | 11:26

Ik kan me bij Serphas niet aan de indruk onttrekken dat die met het gerespecteerd worden van zijn wezen meer problemen heeft dan alleen vanuit Joodse optiek.

Die man zit vol emoties en onbalans. Niks erg, maar laat hem dan niet spreken in zoiets als dit.

Please.

NoMinister | 16-06-11 | 11:26

Wat een ontzettende arrogantie komt er toch naar voren bij het beantwoorden van een vraag.
Geef gewoon antwoord vlerk.

Kaas de Vies | 16-06-11 | 11:25

Ze gaan nu vroeg opstaan om te gaan kijken hoe het in een joods slachthuis toegaat. Wat voor afwijking heb je als je dat wil gaan bekijken ? Ambulances klaar voor de flauwvallers. Knetter-stapelgek

Muggenzifter | 16-06-11 | 11:25

Is homosexualiteit toegestaan volgens de Tora, vraag ik mij gewoon spontaan af nu ik die mooie Joodse jongere hoor en zie spreken met zijn sexy shirtje.

Kaas de Vies | 16-06-11 | 11:25

Sharon Dijksma die op haar 10e al bij stuif-es-in kwam omdat ze zo nodig op tv moest.
Godverdomme, ik dacht dat we van dat mokkel af waren na haar megafalen als staats van onderwijs.
Kan iemand zo even een dweil halen want ze glibbert bijna van haar stoel.

Cuyahoga | 16-06-11 | 11:22

die vegetarier discussie is heel slim. als je zo om het welzijn van dieren geeft, dan eet je hen niet meer. als je niet vegetarier wilt zijn, moet je met het minste leed een dier doden. zoals het in de natuur ook gebeurt. en niet volgens een woestijnboek uit de achterlijkheid.

minimá-armezusvan.. | 16-06-11 | 11:21

Conan de Rabarber | 16-06-11 | 11:19 |
Dat kunnen Joden wel...

Doc Damage | 16-06-11 | 11:20

captainobvious | 16-06-11 | 11:15 |
Onzin... Heb je wel eens een dier zien liggen met een doorgesneden strot die verdrinkt in zn eigen bloed? Het gaat mij om onnodig leed dat wordt veroorzaakt door een uit de duim gezogen fabeltje en daarbij horende regels. Dat geldt niet alleen voor moslims maar alle religies.

Doc Damage | 16-06-11 | 11:19

Die rabbi Jacobs is trouwens érg mediageniek. Geslepen oude vos.

Conan de Rabarber | 16-06-11 | 11:19

Die oude Joodse man doet precies wat weliswaar verdacht is, maar zeer te respecteren en juist. Zijn geloof stut zijn gevoel en zijn gevoel probeert hij binnen de perken van zijn geloof te houden.

Of hij in mijn ogen zou 'deugen' (of ik hem zou vertrouwen) hangt af van wat er gebeurt als hij moet kiezen tussen wat hij als goed voelt en als dat in strijd is met zijn geloof. Dus als hij zelf moet bekennen dat bijvoorbeeld dierenwelzijn gebaat is bij het NIET toepassen van Joodse 'geloofswetten'.

Volgens mij stelt hij zich op dat vlak correct op, maar - eerlijk is eerlijk - het kan ook opportunisme zijn. Ik wens echter niet van het slechte uit te gaan noch naïef te zijn. We blijven opletten...

NoMinister | 16-06-11 | 11:17

En uiteindelijk zal trouwens blijken dat de politiek collectief te laf is om echt een besluit te nemen, en het dus allemaal laat zoals het is met wat extra zogenaamde regels en een stuurgroep.

captainobvious | 16-06-11 | 11:17

"Dieren hebben het recht -ook al kunnen ze niet lezen- dat ze in een gecertificeerd slachthuis gaan." #knettergek

Hölzenbein | 16-06-11 | 11:16

Dus joden willen geen vergaste dieren eten en moslims alleen dieren die de hals is afgesneden?

Conan de Rabarber | 16-06-11 | 11:16

Het vervelende is eigenlijk dat dit voor Thieme over dieren gaat, maar voor de resterende voorstanders vooral over de islam en hoe we die zoveel mogelijk dwars kunnen zitten.
Als iedereen echt zo vreselijk begaan is met het lot van diertjes, ga protesteren bij slachthuizen, ben tegen de bio-industrie en schaf die af, en bestorm dierenproef centra.

captainobvious | 16-06-11 | 11:15

haha ja hoor de Joden gaan voor de iinvoering van de kippen- en koeienguillotine.
Nou verdoofd maakt het nu eenmaal nooit erger, meneer de Rabbijn.

Causa Sui | 16-06-11 | 11:15

Opperrabijn zegt; volgens de joodse wetgeving:
Man je zit in de verkeerde film, hier geld de Nederlandse wetgeving!!

the wanderer | 16-06-11 | 11:15

ongelooflijk hoe over deze barbarij nog gepraat moet worden. what's next? afschaffing vrouwenkiesrecht? en de hypocrisie druipt eraf. in vele landen is onverdoofd niet toegestaan en de moslims en joden eten gewoon vlees uit die landen. religie is een geestesaandoening

minimá-armezusvan.. | 16-06-11 | 11:13

Koehandel LOL

yamahaha | 16-06-11 | 11:13

Ik zie dat De Minklikker weer een ADHD aanval heeft.

yamahaha | 16-06-11 | 11:12

Deze man vind ik buitengewoon interessant.

* luistert *

NoMinister | 16-06-11 | 11:12

@the wanderer | 16-06-11 | 11:09 | + -1 -
Je mag best haten, maar doe dit lekker ergens anders, je raakt kant nog wal.

Kaas de Vies | 16-06-11 | 11:11

Ja hoor we zijn weer antisemitisme.
Niks van dat alles gewoon stop onnodig leed.
We leven in 2011 god is dood die rouw verwerking duurt nu al lang zat.
Geloof beleiden eerts 18 worden ook piemeltjes doe maar uit eigenste vrije wil dus 18 jaar.

K.jongerensponsor | 16-06-11 | 11:10

Wat een ontzettend vreselijk stompzinnig weer een bak belastinggeld verslindend gewauwel. Gooi al die religies op een hoop en de brand erin. Helaas eten we dieren maar dieren eten ook elkaar om te overleven. En bij de vraag of het betreffende dier eerst wel of niet verdoofd moet worden is alleen van belang of het dier wel of niet meer of minder lijdt. Als de wetenschap dat kan uitzoeken of bewijzen steun ik het standpunt dat daaruit voortkomt en daar zou iedereen zich dan aan moeten houden. Religieus of niet.

Muggenzifter | 16-06-11 | 11:10

Nu zijn de Arabieren en Joden het met elkaar eens is het weer niet goed.

euriedief | 16-06-11 | 11:10

vanhetgoor | 16-06-11 | 11:08 |
Er is überhaupt geen echte god... Dus is er ook geen enkele reden om respect voor religehandicapten te hebben.

Doc Damage | 16-06-11 | 11:10

Reversable verdoven? Die religekkies zijn echt niet goed bij hun hoofd.

Hölzenbein | 16-06-11 | 11:09

-weggejorist-

the wanderer | 16-06-11 | 11:09

De PvdA moet nog één keer de rituele slacht toestaan! Grijp Allah bij zijn kladden, duw hem op de grond, knietjes op zijn ribben en het mes op zijn hals. En dan moet dat varken op een halal wijze de strot worden afgesneden. Dan zijn we verlost van twee zaken, Allah en de rituele slacht. Dat het moeilijk zal worden om Allah bij zijn kladden te grijpen, dat weet ik. Allah is een fictief figuur. Net zo fictief als de PvdA opkomt voor de arbeider en strijdt voor gelijkheid en rechtvaardigheid!

De koosjere slacht is nooit een probleem geweest omdat dit altijd op een keurige manier is uitgevoerd, in schone slachthuizen. Maar met de komst van de moslims is de klad gekomen in de rituele slacht. De smeerzooi in een islamitisch slachthuis is godgeklaagd. De stank en het vuil is soms zo erg dat zelfs koeien wegvluchten bij het aanblik van zo'n verderfelijke plaats. Helaas voor de joden moeten zij over een kam worden geschoren met de moslims. Geen rituele slacht meer, nergens meer. Niet in Nederland noch daarbuiten. Goed beschouwd zijn ook hier de joden wéér het slachtoffer van de moslims. Want als de moslims net als de joden de slacht zouden hebben uitgevoerd op een beschaafde manier, in een nette omgeving en met respect voor het dier dan was er niets aan de hand geweest.

Een ander zeer belangrijk punt dat meespeelt is het algemene plaatje dat de moslim zich niets aantrekt van wat anderen voelen. Dus niet alleen de smerigheid van de rituele slacht! De moslim is totaal ongevoelig voor het lijden van het dier, de moslim heeft ook schijt aan de beschaving en de menselijkheid. Veel mensen kotsen hiervan. Het is niet alleen dat dieren onnodig veel leed wordt toegedaan, het feit dat men niet wil luisteren naar een correctie. Dat men blijft volharden in hun domheid, in hun gevoelloosheid, in hun onmenselijkheid. Het slachten van dieren is al voldoende leed, dat moet niet nog eens erger worden gemaakt met het feit dat men niets doet aan pijnbestrijding of aan hygiëne. Het wordt tijd dat de PvdA kleur bekent en Allah ritueel slacht. Die arme moslims zijn al lang genoeg voor de gek gehouden. Allah is geen echte god, het is een verzinsel van de oplichter Mohammed om domme mensen uit te buiten en te onderdrukken.

vanhetgoor | 16-06-11 | 11:08

Dus alle moslims zijn in principe dierenbeulen, kan ik het zo samenvatten, kopvod?

yamahaha | 16-06-11 | 11:08

Nog een moslim die zegt dat ze geen enkele manier van bedwelmen accepteren, onthoudt dat.

Xentor | 16-06-11 | 11:08

IndoFortuyn | 16-06-11 | 11:00 |
Idd, met religieusgehandicapten valt niet te praten. Zie het als een soort van handicap.

Doc Damage | 16-06-11 | 11:08

Heeft Appie het nu opeens gedaan?

* lacht om toontje van spreekster *

NoMinister | 16-06-11 | 11:07

Maar even een tussenstand voor degene die het weet; Wat zijn de partijen die (op dit moment) voor zijn, en welke tegen?

Ik haakte namelijk af bij de preek over het antisemitisme. Nu weet ik ineens weer waarom ik zo een gloeiende hekel aan orthodoxe Joden heb. Evenals aan orthodoxe Moslims hoor, dat is mij om het even.

Don Quijote | 16-06-11 | 11:07

Verdoving NA de slacht?

yamahaha | 16-06-11 | 11:06

IndoFortuyn | 16-06-11 | 11:00

Ik voel met u mee.

Maar hypocriet niet-gelovigen zijn soms net zo erg als gelovigen.

Mensen zijn mensen. Als ze zichzelf uitverkoren vinden en anderen minderwaardig, dan is dat mensengedrag.

Bedenk dan echter wel dat niet-geloven GEEN automatische toegang tot wijsheid met zich brengt.

Ik luister dan ook graag naar wat men zegt en hoe men dat zegt. Het maakt uiteindelijk niet uit wie het zegt, toch? Anders voel ik me net zo fout als dat ik gelovigen vaak vind, inzake hoe ze zich tegenover niet-gelovigen/anders-gelovigen gedragen.

En hoe het ook zit: die politici dwingen bij mij ook weinig respect af. Weinig argumenten. Veel beeldvorming en weinig bescheidenheid. Alsof ze 'de' waarheid in pacht hebben.

* pvda gaat spreken, luistoren *

NoMinister | 16-06-11 | 11:05

@F. von Zeikhoven | 16-06-11 | 10:40
Als je met een hamer een spijker kunt raken ben je al geslaagd.

Che_cuevara | 16-06-11 | 11:03

@toetanchamon | 16-06-11 | 10:59 | + 0 -
Om die ander God te overstemmen.

Wil de echte ware religie nu opstaan.

Kaas de Vies | 16-06-11 | 11:02

Dat stomme lachje van die vetkleptrol, moet er bijna van kostsen.

yamahaha | 16-06-11 | 11:01

@NoMinister | 16-06-11 | 10:59
Het enige wat mij bij het betoog van deze meneer gestoord heeft is het weer vermelden van "antisemitisme". Flikker toch eens op joodse meneer. Dat was echt niet nodig en het heeft er ook niets mee te maken.

Hölzenbein | 16-06-11 | 11:01

Stelletje jankertsss
*ff snel een diploomaatje EHBO halen*
Ze hebben allemaal wel heel veel pijn.

Jeahh zat er al op te wachten, de oorlog wordt er weer eens bijgehaald

Dromertje | 16-06-11 | 11:01

Voor veel joden is de halacha (orthodoxe joodse wet) voor veel moslims is de sharia (orthodoxe islamitische wet) heilig en ze hebben kompleet schijt aan Nederlandse wetten of grondwetten, want die zijn humanistisch/christelijk/agnostisch, dus kudt met peren in hun ogen. Er valt met die orthodoxen niet te discussieren. Dus als het wetsvoorstel wordt aangenomen wordt het aanpassen (doen ze niet, want hun wetten zijn heilig) of opkrassen (doen ze niet, want ze hebben een Nederlands paspoort)

IndoFortuyn | 16-06-11 | 11:00

Waarom schreeuwen sommige mensen als ze namens hun god praten?

toetanchamon | 16-06-11 | 10:59

Deze Joodse meneer komt bij mij dan wel weer overtuigend over. Per saldo zorgen de Joodse wetten voor een veel betere dierenbehandeling. EEN aspect aanpassen en de rest niet overnemen, komt inderdaad niet er respectvol over noch begaan.

Het antisemitisme komt voor mijn gevoel trouwens uit een heel andere hoek dan de drang naar dierenwelzijn. Maar als ik deze man hoor praten, denken veel Joden daar anders over.

Weet iemand of dat terecht is?

NoMinister | 16-06-11 | 10:59

@Kaas de Vies | 16-06-11 | 10:24
Hij bedoelde spice-girls

Che_cuevara | 16-06-11 | 10:59

Aha een Godwin, het moest er eens van komen in deze discussie.

Geitenwollensokjuhz | 16-06-11 | 10:58

Wat een mooie GODWIN!

Kaas de Vies | 16-06-11 | 10:57

@F. von Zeikhoven | 16-06-11 | 10:22
En wat is daar dan verkeerd aan?
Dat met geweld voorkomen bedoel ik.

Che_cuevara | 16-06-11 | 10:57

Zou clowntje Wilders er over nagedacht hebben dat zijn Joodse broeders ook vóór onverdoofd slachten zijn? #faalhaas

Hölzenbein | 16-06-11 | 10:56

Fuck religie en je barbaarse rituelen! Dat doe je maar in een zandbakland! Religie is hobby en kan nooit boven het welzijn van een ander levend wezen worden gesteld!

Doc Damage | 16-06-11 | 10:55

Even tussen de regels door: de poppenkast werkt niet optimaal als er geen stress-hormonen in het vleesch zitten. Zonder dat geen gemotiveerde soldaten van A. of J.
De rest is garnering.

o)+ | 16-06-11 | 10:54

Waar heeft deze man Islamitische Theologie gestudeerd?

Kaas de Vies | 16-06-11 | 10:52

Het verbaast mij telkens weer hoe zeer respectabele mensen slechts vanuit hun geloofsovertuiging hun geloofsovertuiging uiten. De rest is echt lucht.

Dat het Joodse geloof eerder dierenwelzijn respecteerde dan de Nederlandse wetgever/Nederland. Hulde, zo lijkt het. Maar respecteert de gelovige dan dierenwelzijn? DAT is de vraag en dat is de vertrouwensvraag.

Een strikt gelovige, moslims bijna per definitie vanwege de zeer precieze regels, houdt zich aan regels en moet niet net doen alsof hij of zij respect heeft voor iets anders dan die regels.

Overstijg je de regels door een eigen mening, dan kunnen we praten, maar dan gedraagt een gelovige zeg niet meer als zodanig.

Jammer, dat we zoveel te lijden van deze instelling.

Ik hoor Joden en Moslims steeds roepen dat ze gekrenkt worden en dat ze zelfs hun toekomst in 0031 in twijfels trekken. Sorry, maar dat is een gotspe.

En mensen die de spreken en geen perfect Nederlands spreken vind ik sowieso een zeer trieste aangelegenheid. Deze mensen spreken mee over onze wetgeving? Mmmmmm.....

NoMinister | 16-06-11 | 10:52

Stotter kuch kuch stotter, het komt er dus gewoon op neer dat ze weer eens gedicrimineerd worden!!!

Dromertje | 16-06-11 | 10:51

@Bazooka Joe | 16-06-11 | 10:07
Ze zit nu al te smachten naar de "kriebels" van die baard.

Che_cuevara | 16-06-11 | 10:51

Och, er is weer eens iemand "gekrenkt".

yamahaha | 16-06-11 | 10:50

Ramadan vergelijken met slachten van dieren????
Dat Ramadan doe je toch zelf gek? Die Koe snijd niet zijn eigen keel open.
Oeh en we zijn weer gekrenkt??? Rot toch op.

fifi23 | 16-06-11 | 10:50

@Tommygunner | 16-06-11 | 10:12
Volkomen mee eens.

Che_cuevara | 16-06-11 | 10:50

'Falikant tegen zijn tegen ENIGE vorm van bedwelming' Aha weer een ander geluid.

Xentor | 16-06-11 | 10:48

Wat een overdreven zeikerds allemaal, piep piep piep, miauw miauw miauw.

Gewoon lekker verdoofd slachten. Niemand heeft mij nog kunnen overtuigen.

Kaas de Vies | 16-06-11 | 10:47

Wat is dit voor een jong joodse schreeuwer?

fifi23 | 16-06-11 | 10:46

Ziet er naar uit dat Groen niet zo veel vertrouwen heeft in moslims in dit debat...

Xentor | 16-06-11 | 10:46

Was voor F. von Zeikhoven | 16-06-11 | 10:36 | bedoeld. Sorry.
Heb je een Fiat Cinquecento of een Hummer H1?

zebikboss | 16-06-11 | 10:44

Pijnlijk? Welnee gewoon wat verdoven, vrind.

Ashtrey | 16-06-11 | 10:44

Aaahhh zielug die mensen, ze gaan er toch zo onder "lijden"

*snel ff thee en koekies halen gaat*

Dromertje | 16-06-11 | 10:44

Het dierentransport op vrachtwagens elke dag met honderden kippen, varkens, koeien in grote hitte is veel erger dan de manier waarop deze dieren geslacht worden. #kanslozediscussie Slacht ze dan meteen en vervoer het vlees!

Hölzenbein | 16-06-11 | 10:43

een jood en een moslim naast elkaar, hoe is dat mogelijk? oh ja, als het in hun kraam te pas komt!!

the wanderer | 16-06-11 | 10:42

@lijn5 | 16-06-11 | 10:21
Of moet hij straks naar Geert, centjes halen voor het treinproject in Israël. Iemand die zoveel weet over slachten weet ook hoe je halal de NL-economie uit haar leiden verlost.

toetanchamon | 16-06-11 | 10:42

Argh Ik wordt agressief van dit mens.
Een pin door het hoofd vergelijken met ritueel slachten.
.
De moslims/ken die ik ken eten alles wat los en vast zit.

fifi23 | 16-06-11 | 10:42

Twee minuten. Sharon doe er wat aan!

Ashtrey | 16-06-11 | 10:41

Leuk zo'n voorgekauwd verhaal op papier op te lezen...

Xentor | 16-06-11 | 10:41

Excuses voor de dubbelpost!

_Fly66_ | 16-06-11 | 10:41

Heb je een Fiat Cinquecento of een Hummer H1?

zebikboss | 16-06-11 | 10:40

-weggejorist-

_Fly66_ | 16-06-11 | 10:40

@ Koud flesje Alfa | 16-06-11 | 10:38
Wat je zegt!
*IJverig tandartsenopleiding volgen gaat*

F. von Zeikhoven | 16-06-11 | 10:40

Al direct in de slachtofferrol, chapeau.

Kaas de Vies | 16-06-11 | 10:39

Koud flesje Alfa | 16-06-11 | 10:38

Werkt wel hoor en nooit meer kiespijn.

NoMinister | 16-06-11 | 10:39

Ga er helemaal als een boerin bij zitten dan.
Als Nederland dit niet wil dan niet. Importeer je eten gewoon.

fifi23 | 16-06-11 | 10:39

Wordt er ook een haatbaard ingevlogen of dient dat de zaak van de pvda niet? Want de zaak wordt opgehangen aan de joden. Moslims spelen geen rol bij de pvda. Wat een kutpartij, nog slechter dan het cda.

lijn5 | 16-06-11 | 10:38

@Antitheïst | 16-06-11 | 10:33
Precies, die rabbijn is net zo geloofwaardig als Jeroen de Kreek.

Prof. D.A.H. Vintik | 16-06-11 | 10:38

Dus een scherp mes door de keel is onverdoofd en een pin in de hasses is verdoofd slachten? Zal de volgende keer aan de tandarts vragen of hij een pin in mijn hasses wil schieten.

Koud flesje Alfa | 16-06-11 | 10:38

Antitheïst | 16-06-11 | 10:33

Je begrijpt toch wel dat ze ons met onze eigen wapens bestrijden?

Gelovige vindt jou een minderwaardig mens. Gaat naar Hel, is Kaffer, noem maar op. Iedereen vind het best, lijkt het. Nu ga je deze gelovigen beperken in hun 'vrijheid' van waanzin (), en DAN moet JIJ wel met 'bewijzen' komen.

Het is gewoon macht. Sla ik jou, dan moet jij dat bewijzen. Zeg ik dat jij mij slaat moet jij bewijzen dat et niet zo is.

Gelijke monniken gelijke kappen. Alleen daar, en daar zelfs niet, getuige het blijkbaar noodzakelijke gezegde.

NoMinister | 16-06-11 | 10:37

Volgende week gaat dit debat over ritueel straffen volgens hun geloof door de Moslims. Ook dit hoort bij het geloof, handen en voeten afhakken, stenigen ,zweep en stokslagen, doodstraf voor overspeligen en ophanging.
Moet toch kunnen, er is toch vrijheid van godsdienst?

zebikboss | 16-06-11 | 10:37

Maar moet ik overstekend wild dan eauk eerst met een verdovingsgeweer abknallen voordattie op de grill mag?

F. von Zeikhoven | 16-06-11 | 10:36

Wat zal die lievve rabbijn een hekel hebben aan barbaarse vrijheidsberovende Europese landen als Zweden, Noorwegen, Spanje, Finland en Oostenrijk, waar ritueel slachten reeds verboden is.
en.wikipedia.org/wiki/Legal_aspects_of...

Prof. D.A.H. Vintik | 16-06-11 | 10:35

De stoel van de voorzitster is al helemaal nat, ze zit te soppen!

the wanderer | 16-06-11 | 10:35

Eigenlijk, ik zeg inderdaad: eigenlijk, zouden we supermarkten waar ritueel geslacht vlees wordt verkocht geboycot moeten worden.

Alleen hou je dan geen supermarkt meer over... Money rulez....

NoMinister | 16-06-11 | 10:34

Bergverzet | 16-06-11 | 09:51

Die gasten hebben niet eens een sprookjesboek maar hebben sowieso al schijt aan dierenleed.

Ik vind het eten bij de chinees best wel kut:

imageshack.us/photo/my-images/846/att6...

Cuyahoga | 16-06-11 | 10:34

@Kaas de Vies | 16-06-11 | 10:29
Nou, dan heb ik nieuws voor ze. Christenen, joden, moslims, alle religieuzen zijn complete vol-idioten.
Duidelijk?

Magnum Force | 16-06-11 | 10:33

Een keppeltje is aan het praten over "facts that", "science has proven that", en "proof of this". Hoe hypocriet terwijl er geen greintje bewijs is voor enige vorm van religie.

Antitheïst | 16-06-11 | 10:33

Kaas de Vies | 16-06-11 | 10:26

Vrijheid van Godsdienst betekent toch niet dat iemand wetten mag overtreden die een niet-gelovige in acht dient te nemen? Of dat en gelovige gefaciliteerd wordt waar en niet-gelovige dat NIET wordt? Zeg maar keiharde discriminatie?

* Jostiband-CD gaat draaien wegens domme opmerkingen *

NoMinister | 16-06-11 | 10:33

Weet je wat het is, die hele discussie over wel of niet verdoofd slachten gaat echt helemaal nergens over. Ik bedoel, ik lust ook graag een stukkie vleesch, maar mijn tandjes zijn echt niet scherp genoeg om eerst een levend schaap in stukken te scheuren en deaudt te bijten voordat ik delen van dat beestenlijk vervolgens met een pittabroodje als shoarma op kan gaan zitten peuzelen...

F. von Zeikhoven | 16-06-11 | 10:32

Vanuit religieus perspectief is het geoorloofd om willens en wetens een zwaar gehandicapt kind op de wereld te zetten. Terwijl de medische wetenschap in veel gevallen een misbaksel zou kunnen voorkomen, mag er niet vroegtijdig worden ingegrepen van god.

Gelovigen hebben aan dieren nog meer schijt dan aan kinderen. Beesten zijn het.

Bakito | 16-06-11 | 10:31

Dierenartsen..

yacoda | 16-06-11 | 10:30

No jew hunts annimals, we only hunt palistinians.

Bazooka Joe | 16-06-11 | 10:30

@Xentor | 16-06-11 | 10:28 | + 1 -
Dat is de tactiek. Nu kunnen we ons er niet meer negatief over uitlaten, althans dat is het idee.

Kaas de Vies | 16-06-11 | 10:29

Wie zou het nu beter weten TNO of de Nederlandse Vereniging van Dierenaartsen (KNMvD)? Zie: www.knmvd.nl/persberichten/2010/juni/d...

Dat TNO haar goede naam zo te grabbel gooit verbaast me.

yacoda | 16-06-11 | 10:29

Waarom laten ze eigenlijk een jood invliegen voor een zaak waar voornamelijk hun islamitische achterban over zeikt?

Xentor | 16-06-11 | 10:28

Ik ben geen vegetarier, maar ik weiger ritueel geslacht vlees te eten! Onverdoofd slachten is werkelijk schandalig!

rixard | 16-06-11 | 10:27

Ahh dus Theo van Gogh en met hem vele andere vijanden van de Islam werd de strot doorgesneden, omdat dit de meest humane methode was?

Scheepskameel | 16-06-11 | 10:26

@Balsaq | 16-06-11 | 10:17
Civilisatie: verdoofd afschitah.

Ad Fundum | 16-06-11 | 10:26

Mijnheer de opper-rabbijn. Het is niet specifiek tegen de Joden, of tegen het geloof. Het is gewoon regelgeving ten aanzien van het humaan slachten van een dier, die TOEVALLIGERWIJS uw geloof raakt.

Kaas de Vies | 16-06-11 | 10:26

Nee, de ultieme troefkaart. Jammer.

Ashtrey | 16-06-11 | 10:25

@ fuckje | 16-06-11 | 10:06 |
Zodra je je tanden gepoetst hebt?

F. von Zeikhoven | 16-06-11 | 10:25

Oef dat engels is wel heel tenenkrommend van de Nederlanders.

fifi23 | 16-06-11 | 10:24

F. von Zeikhoven | 16-06-11 | 10:05

De meeste gelovigen huiveren ook va Geert Wilders die een 'wij' tegen 'zij' teweeg zou brengen. Dat is niet zoals gelovigen de wereld graag zien.

'Wij' tegen een individu, dat is veel geloviger en beter voor de machtsverhouding.

Daarom zul je ze nooit horen zeggen dat meisjes zich maar hoeren moeten laten noemen en niet-moslims maar moeten wennen aan het feit dat moslims hen minderwaardig vinden, want dat geeft teveel aan hoe het is bij teveel mensen.

Beter is er eentje aan te klagen en individuen te (laten) terroriseren.

En ritueel slachten is een mooi visitekaartje voor de angst die je moet hebben als je afhankelijk wordt van de redding van 0031 door het CDA, terwijl PvdA en D66 al het vertrouwen reeds verloren. Dat zal de PvdA zich wel realiseren en dat er dus niets te winnen valt. Die gaan om. Hoe langer ik er over nadenk, hoe duidelijker dat eigenlijk wordt. Ze hebben zich vergist en dachten dat ze de moslims in de PvdA konden negeren. DAT zegt veel over hoever ze dachten te kunnen buigen zonder gevolgen. DAT is de belangrijkste boodschap in dit debat.

PvdA kan dit voorstel trouwens ook in de Eerste Kamer killen. Dat mes snijdt aan twee kanten: daar kan geen ritueel slachten van beesten tegenop. In de Eerste Kamer voorkomt gezichtsverlies en geeft een vrijbrief om andere voorstellen ook te killen in die Eerste Kamer.

Ben benieuwd...

NoMinister | 16-06-11 | 10:24

Gaan er ook nog kritische vragen worden gesteld?!

Xentor | 16-06-11 | 10:24

menie piepol in de Nederlends tink you do not spiek Inglisj

Fred Janssen | 16-06-11 | 10:24

Wat de fuck zijn "spice-laws"? vertaalt hij spijs met spice? lol

Kaas de Vies | 16-06-11 | 10:24

Ik dacht toch echt Nederlands de voertaal was?
Het blijkt toch eensch temeer dat het een bananenkoninkrijk is.

Geitenwollensokjuhz | 16-06-11 | 10:23

Een discussie met iemand die oprecht in sprookjesboeken gelooft is toch per definitie kansloos? Heeft ooit 1 atheist met wetenschappelijke argumenten een gelovige bekeerd?

Scheepskameel | 16-06-11 | 10:23

Man man man wat spreekt die Nederlander _tenenkrommend_ Engels, zeg!

Balsaq | 16-06-11 | 10:23

@Balsaq | 16-06-11 | 10:20 | + 0 -
Vergeet ook gemeenschappelijk taal niet.
Zij zijn handelaren pur sang omdat zij als eerste een vertrouwelijk internationaal handelsnetwerk konden opzetten, allemaal bestaande uit Joden.
Is interessante historische materie.

Kaas de Vies | 16-06-11 | 10:22

Er IS een andere weg: gewoon verdoofd slachten met de pin. Stop met dat strot doorsnijden, duurt te lang.

"Dan is Nederland de eerste waar religieuze vrijheid afsterft "

Het zou tijd worden, verdomme.

ZKH EénOog | 16-06-11 | 10:22

@Bakito | 16-06-11 | 10:19 |
Ik begrijp dat u met geweld wil voorkomen dat u ziet dat iemand een dier moedwillig pijnigt?

F. von Zeikhoven | 16-06-11 | 10:22

@Bakito | 16-06-11 | 10:19 |
Als u ziet dat iemand een dier pijn doet, moet u eerst even informeren naar zijn religieuze overtuiging. Als het een gelovige blijkt te zijn dient u hem rustig zijn gang te laten gaan. Anders mag u hem in elkaar rammen.

Magnum Force | 16-06-11 | 10:22

Kijk, daar heb je van Muiswinkel ook weer.

Conan de Rabarber | 16-06-11 | 10:22

ONGELOFELIJK die hele vergadering gaat in het ENGELS voor die kudt?!

Tommygunner | 16-06-11 | 10:22

@toetanchamon | 16-06-11 | 10:18 Als er toch geen joden in NL wonen, waar praten we dan over. Allemaal wel erg theoretisch. Maar let op, de pvda doet alles om het moslimstemvee te paaien, maar laat zich voor de buhne overtuigen door een ingevlogen jood. Het scenario is nu wel bekend.

lijn5 | 16-06-11 | 10:21


L.E.U.G.E.N. detected! In Zwitserlands is zulksch ook verboden.

Balsaq | 16-06-11 | 10:21

Tsjemig, volgens mij heeft Sharon haar soulmate gevonden. Even een dweiltje over de vloer aub.

Fred Janssen | 16-06-11 | 10:21

Holland was ook de 1e met het humanisme. We zijn gewoon weer een leidend land als we het verbieden. Hup voorwaarts met het modernisme.

Kaas de Vies | 16-06-11 | 10:21

Opzouten met die barbarij.
En neem die Dijksma mee. Storend.

one-ten | 16-06-11 | 10:21

@Kaas de Vies | 16-06-11 | 10:13:

Dat is zeker zo: juist omdat zij geen land mochten bezitten, en bijgevolg in de steden leefden en werkten en daarbij een echte literaire cultuur ontwikkelden over vele generaties, lag (of ligt) hun IQ i.h.a. hoger dan dat van de gemiddelde bevolking. Dat effect was zelfs zo sterk van de Nazi's meteen IQ-tested verboden (uitkomsten pasten niet).

Balsaq | 16-06-11 | 10:20

Griffier Sch0ssel is overigens wel een kittig ding.

Ashtrey | 16-06-11 | 10:20

@ toetanchamon | 16-06-11 | 10:18
Nee, daar was wat mee dacht ik, qua geschiedenis volgens Gretta Duisenberg...

F. von Zeikhoven | 16-06-11 | 10:20

En kijk die Sharon Dijksma verliefd als een soort rabbijngroupie naar die opperrabbijn smachten. Ongelofelijk dit. Zit er geen PVV-er in de zaal die hier even schande van kan spreken?

Tommygunner | 16-06-11 | 10:19

Zouden ze een Joodse òf een islamitische mod hebben bij RTV Rijnmond?

Prof. D.A.H. Vintik | 16-06-11 | 10:19

Te gek voor woorden dat het bewust veroorzaken van onnodig leed bij dieren wordt gerechtvaardigd aan de hand van zwaar verouderde kookboeken.

Als ik zie dat iemand een dier moedwillig pijn doet, mag ik als burger dan geweld gebruiken om dat te voorkomen?

Bakito | 16-06-11 | 10:19

quote (vrij): "It would be a restriction on a way to life that has been practiced for over 3000 years."
Ja, en paling trekken is ook al verboden terwijl het ook voor 1000en jaren werd gepraktiseerd, maar als het in een heilig boekje had gestaan was het nog volop toegestaan. Fijn paling trekken vanwege de godsdienstvrijheid.

lijn5 | 16-06-11 | 10:19

@ Kaas de Vies | 16-06-11 | 10:16 |
Een eervolle vermelding in de Televaag en een permaban op Joop lijken me wel voldoende, heur....

F. von Zeikhoven | 16-06-11 | 10:19

Verbod op halal slachten voorkomt een hoop onnodig dierenleed. Religie mag nooit een argument zijn om dieren onnodig te laten lijden. De overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking is overtuigd tegen halal slachten. Er moet naar deze meerderheid worden geluisterd. Dat is de enige juiste beslissing.

doenormaal! | 16-06-11 | 10:18

Begrijp ik het goed, dat ik naar een niet Nederlands sprekende en ingevlogen man zit te kijken die gaat uitleggen hoe het zit. Was er in Nederland ff geen jood voor handen die het kon uitleggen.

toetanchamon | 16-06-11 | 10:18


Ik erger mij een beetje aan de beste man: Hij past een discussietechniek toe die er op neer komt dat hij de meest grote en geweldige dingen ophangt aan de vrijheid van religie, en dat hij doet voorkomen alsof wij dat allemaal af zouden schaffen als je dieren gewoon op onze normale manier zou slachten.

Houd toch op man: afschaffen van Schitah(schrijfwijze?) leidt tot maar 1 ding: een verandering in de manier van slachten, en verder N.I.E.T.S.C.H.!

Balsaq | 16-06-11 | 10:17

@Scheepskameel | 16-06-11 | 10:09
Ik ben het méér dan volledig met u eens. Artikel 6 lid 1 van de Nederlandse Grondwet stelt:
"Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet."
De godsdienstvrijheid is zodoende altijd beperkt door de wet. In een ver verleden al prima grondwettelijk geregeld. Dus waar de fuk discussiëren we nog over?

Magnum Force | 16-06-11 | 10:17

Die Dijksma zit net naar die rabbi te kijken of ze een ontzettend vochtig kruis heeft.

Conan de Rabarber | 16-06-11 | 10:17

F. von Zeikhoven | 16-06-11 | 10:14 |
:)

Ashtrey | 16-06-11 | 10:16

@F. von Zeikhoven | 16-06-11 | 10:14 | + 0 -
Wat verwacht u van ons? Applaus? Kudo's?

Kaas de Vies | 16-06-11 | 10:16

De guillotine zou ook humaan zijn volgens de uitvinders, helaas bleek het in de praktijk toch iets minder humaan.

Bazooka Joe | 16-06-11 | 10:15

"a human method of slaughter"

Prachtig!

landlopertje | 16-06-11 | 10:15

quote (vrij): "It would be a restriction on a way to life that has been practiced for over 3000 years."

JAMMERRRRRRRRRRRRRRRRRR!!

Nu dus niet meer. En discriminatie is dat evenmin: niet voor Moslims, niet voor Joden, niet voor de volgers van het Spaghettimonster, voor niemand. Net zo eerlijk.

Balsaq | 16-06-11 | 10:15

Overigens OT maar wel zeau geinig, hier nog een leuke tip waarmee je mateloos de bezoekerskluisjes in gevangenissen kunt hacken. Ik was gisteravond even op bezoek in PI de Dordtse Poorten. Moest daar portemonnaie, telefoon, sleutels en andere piepzooi in een kluisje leggen die ik met een pincodeslot afsloot. Ik dacht, kom, ik heb add, dus 5356 vergeet ik, ik neem 1234. Dat bleek bij terugkomst van bezoek niet zo slim geweest te zijn, die Kudtkluis ging met 1234 niet meer open. Dus ik huilend naar de portier, de mijn tranen niet kon weerstaan en me troostend toefluisterde, nadat ik zei dat ik niet meer in kluisje 17 kon: "druk 1717 maar in". En jawel! Sesam ging open! Ik zou een slechte reaguurder zijn als ik niet meteen besefte dat aaaalllleee kluisjes bij HvB's en gevangenissen dus los van wat je zelf als pincode bedenkt, een eigen, vaste pincode hebben volgens format [kluisnummer kluisnummer]... Kijk, stelen mag dus niet natuurlijk, maar als je er toch even op bezoek was, kijk dan gerust even met de vaste pincode in het kluisje van een andere crimineelbezoekerT. Gewoon, omdat het nu dus kan...

F. von Zeikhoven | 16-06-11 | 10:14

@Balsaq | 16-06-11 | 10:12 | + 0 -
Joden hebben ontzettend leuke humor en vooral zelfspot. Zelfspot en humor wijzen meestal op intelligentie.

Kaas de Vies | 16-06-11 | 10:13

Che_cuevara | 16-06-11 | 10:02

Hm hm. Inderdaad. "Wat zijn die zaakjes dan?" vraag ik me af. Nu, bijzonder onderwijs (ook iets waar de schoen vandaag-de-dag meer wringt dan ooit) is rampzalig (meegemaakt), maar verder is het vooral het angst.

De wereld en het leven staan er bol van: mensen beschuldigen anderen met een hartstocht van dingen waar ze zelf het meest door geleefd worden. Angst dus. Hoewel een slechte raadgever, wel erg verslavend.

NoMinister | 16-06-11 | 10:13

Zij die voorstemmen eerst zelf onverdoofd laten castreren....

Herrie Montana | 16-06-11 | 10:13

@Bazooka Joe | 16-06-11 | 10:09
Al was hij heerser over de hele Joodse gemeenschap op aarde, hij hoort niet bij deze vergadering aanwezig te zijn.

Tommygunner | 16-06-11 | 10:12

1 minuut lang een bel? WTF

Kaas de Vies | 16-06-11 | 10:12

LOL@ "I thought that it was the devine intervention"!

Rabbie heeft wel weer humor, dat dan weer wel.

Balsaq | 16-06-11 | 10:12

@Dakpanmaker | 16-06-11 | 09:30
Afschaffen, dus.

Slachten okee, martelen nee.

rara | 16-06-11 | 10:12

Onze Nederlandse Opperrabbijn Jacobs ken wel Nederlands proaten, dus waarom deze Engelse praet? Ken Jacobs niet kommen dan? Het is een nederlandse discussie, dus waarom deze buitenlander, diaspora-goi en niet-sabra, met z'n mening invliegen?

IndoFortuyn | 16-06-11 | 10:11

De koebel!

Ashtrey | 16-06-11 | 10:11

@mezelf.

Moet zijn: ALLAH!

eerstneukendanpraten | 16-06-11 | 10:11

Kaas de Vies | 16-06-11 | 10:09 |
Ik vind het wel mooi, gewoon omdat het blijkbaar kan.

Ashtrey | 16-06-11 | 10:10

Magnum Force | 16-06-11 | 09:56

Het is een kwestie van tijd dat alle vanzelfsprekende westerse waarheden en ethische normen ter discussie komen te staan onder invloed van het nieuwe fundamentalisme in NL. Van ritueel slachten tot vrouwengelijkheid, van evolutietheorie tot seculaire rechtstaat.

Voor elke stelling kun je altijd wel bewijzen vinden. Zelfs dat de aarde plat is..(er is nog nooit iemand afgevallen)

Het zou de seculaire overheid sieren wanneer men zou zeggen: "sodemieter de tyfus op met jullie achterlijkheid en middeleeuwse slachtmethoden, en we gaan weer over tot de orde van de dag.."

Scheepskameel | 16-06-11 | 10:09

Het is toch eigenlijk ook best bizar dat alleen in Nederland gewoon Engels in het parlement geaccepteerd wordt, zonder vertalers.

Kaas de Vies | 16-06-11 | 10:09

@Tommygunner | 16-06-11 | 10:06
Schijnt dat die opperrabijn iets te vertellen heeft over alle joden in (west?)Europa.

Bazooka Joe | 16-06-11 | 10:09

Krankzinnig dat we in 2011 deze discussie voeren. Gewoon verdoofd slachten. Anders de voorstanders ook zonder verdoving bij de tandarts en op de operatietafel.
Ook andere kerkregels uit die tijd voor deze groep invoeren, zoals de brandstapel,de heksenwaag en natuurlijk de goeie ouwe inquisitie.

zebikboss | 16-06-11 | 10:07

Gooit nog een n naar boven.

Bazooka Joe | 16-06-11 | 10:07

Sharon kijkt de rabij helemaal "in-love" aan. Zal het liggen aan die baard ?

Bazooka Joe | 16-06-11 | 10:07

Juist voor Dijksma is dit een belangrijk debat.

Ad Fundum | 16-06-11 | 10:07

Wat doet een ENGELS sprekende RABIJN in ons democratisch gekozen parlement!? Is het gebruikelijk dat er extern partijen mee worden genomen om een stelling kracht bij te zetten?!?!
En dat gelul over de bijbel. Erover praten alsof het een waarheid op zich is...

Tommygunner | 16-06-11 | 10:06

Hoe laat wordt Tofik D. besneden?

fuckje | 16-06-11 | 10:06

Wat heeft die man eigenlijk met ons te maken?
Moet hij dat niet in Israel doen?

Che_cuevara | 16-06-11 | 10:06

Bazooka Joe | 16-06-11 | 10:04
Arrogantie hoort bij Joden.

Don Quijote | 16-06-11 | 10:05

Von Zeikhoven stelt voor om iedere gek die dieren humaniseert een psychiatrische beoordeling te weigeren en de dwaas meteen in de separeer te dumpen. Die in die Amsterdamse instelling graag waar ze je ongestoord lekker in je kots laten kreperen...

F. von Zeikhoven | 16-06-11 | 10:05

Ieder zijn ding maar in Nederland zijn er regels mbt het slachten van dieren. En als die regel schrijft dat het gedaan moet worden door een pin in zijn hoofd te schieten dan zij het zo. Zou anders lekker zijn voor de slachterijen in NL, hebben ze miljoenen geinvesteerd om aan de slachtregels te voldoen en een halal slachter kan het af met een mes ergens achter in een winkel. Nu vraag ik me af hoe ze het gaan controleren want geheid dat ze nu ook gaan lopen mekkerren dat er geen heidenen aanwezig mogen zijn bij het halal slacht proces. Eerlijk is eerlijk, ouderwetse moslims cq joden staan er wel om bekend dat ze beroepszeikerds zijn...

Kris | 16-06-11 | 10:05

@Bazooka Joe | 16-06-11 | 09:59
Met een pin.

Che_cuevara | 16-06-11 | 10:04

Dat zo'n arrogante opperrabijn niet even een vliegtuig eerder pakt zodat ie op tijd kan komen. Geen rekening houden met vertraging is imo minachting van het vraagstuk.

Bazooka Joe | 16-06-11 | 10:04

He, is dit het Nederlands parlement?

Che_cuevara | 16-06-11 | 10:04

@zuurkool | 16-06-11 | 09:51
Probeer het eens op jezelf zou ik zeggen.

Che_cuevara | 16-06-11 | 10:03

Thiemekes finest hour.

Conan de Rabarber | 16-06-11 | 10:03

Mensen zijn geen dieren, mensen zijn beesten!

Polletje Piekhaar | 16-06-11 | 10:03

Allah (laag is zijn naam) is een varken, slacht hem en de discussie is voorbij.

Ironisch Naakthuisje | 16-06-11 | 10:02

@NoMinister | 16-06-11 | 09:57
Die Christenen verdedigen dat alleen maar om zo de godsdienst te vrijwaren van alle kritiek.
Als Christenen dit verdedigen kunnen ze ook makkelijker hun zaakjes er door blijven drukken.
Het is puur eigenbelang

Che_cuevara | 16-06-11 | 10:02

Oh ja en er wordt Engels gesproken, dit wordt sowieso genieten.

Kaas de Vies | 16-06-11 | 10:02

We gaan beginnen.
30 minuten later begonnen, het was "overmacht".

Kaas de Vies | 16-06-11 | 10:01

@Tommygunner | 16-06-11 | 09:55
Maar dat weet toch iedereen al? En waarom gaan ze er dan toch mee door?
Omdat we graag de schuld op het bordje van iemand anders willen leggen en niet bij onszelf!!
Dus nu weer dat onderzoek dat kinderen dikker worden als hun moeder tijdens de zwangerschap door blijft roken.
Ik zie de kinderen hun moeder al kwaad aankijken.

borderliner | 16-06-11 | 10:01

"En als je dan voor onverdoofd slachten bent, ben je dan ook automatisch voor rituele meisjesbesnijdenis?"
Wel voor rituele jongensbesnijdenis, dat een schending is van de integriteit van het menselijke lichaam van wilsonbekwame minderjarigen en schending van een ander grondwetsartikel.
brit mila (jongensbesnijdenis)= petsija (letsel) en zei rabbijn Hillel niet: "Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook uw zoontje niet."
Volgende hoorzitting graag over deze grondwetsschending graag.
Verbod op onverdoofd ritueel slachten snel in de grondwet opnemen, net zoals schending van de lichamelijke integriteit, dat met jongensbesnijdenis ook helaas aan de grondwetlaars wordt gelapt.

IndoFortuyn | 16-06-11 | 10:01

Inderdaad, er bestaat helegaar geen God. Ik ben hem in ieder geval nog niet tegengekomen. Ritueel opbokken dus met je denkbeeldige vriendje.

Vindefin | 16-06-11 | 10:01

@zeg maar jansen | 16-06-11 | 09:45

Vind jet het erg, dat ik het beide best belangrijk vind?
We leven in de 21ste eeuw, en weten dat zo goed als ieder (zoog-)dier een vorm van lijden kent, net als de mens. En ik kan me geen reden voorstellen om lijden op wat voor manier dan ook niet te hoeven verminderen of te voorkomen.
Geloof me, ik ben een grote vlees-eter, maar hoe meer er gedaan kan worden (evt met behulp van de wetenschap) om ze zo min mogelijk te laten lijden, hoe beter ik het vind.


@Prof. D.A.H. Vintik | 16-06-11 | 09:49

TNO = Theologische Nerd Organisatie?


@NoMinister | 16-06-11 | 09:49

Gelovigen zijn kwetsend voor het gemiddeld nationaalIQ, en daar wordt ook nooit iemand strafbaar voor gesteld. Dus sorry, maar spijt heb ik niet.

*zich realiseert dat je nog meer wetboek zal gaan pluizen* :P

ZKH EénOog | 16-06-11 | 10:00

Zit zo'n keppeltje vastgeplakt ? Of hoe blijft zo'n ding anders zitten ?

Bazooka Joe | 16-06-11 | 09:59

Moet er dan geen onderzoek gedaan worden naar masochistische dieren?
Als je kunt aantonen dat die er zijn is de hele discussie verder overbodig.

Het punt is dan alleen nog om die dieren te vinden.

Che_cuevara | 16-06-11 | 09:59

En God zag dat het goed was...

eerstneukendanpraten | 16-06-11 | 09:58

@Magnum Force | 16-06-11 | 09:56 | + 0 -
Met dank aan de Middeleeuwse culturen...

Tommygunner | 16-06-11 | 09:58

lijn5 | 16-06-11 | 09:54
Exact. Er mag tegenwoordig niets negatiefs gezegd worden over Joden. Ook in de voorafgaande discussies over dit onderwerp werd toch vooral gesproken over hoe slecht de Moslim fundi's wel niet zijn wat betreft het onverdoofd slachten. Een ding weet ik wel, Joodse fundi's slachten hun dieren net zo onverdoofd en slaan hun vrouwen minstens net zo hard als Moslim fundi's.

Don Quijote | 16-06-11 | 09:57

Scheepskameel | 16-06-11 | 09:48

Volgens mij kun je wel aantonen dat hoe harder je slaat, des te minder er geklaagd wordt...

Vrouwen met verwijderde schaamlippen, klagen minder over anale seks dan vrouwen met schaamlippen. Het is dus goed voor de seksuele emancipatie, aldus wetenschappers.

Tsja, het is verzonnen, maar laat de 'wetenschappers' maar schuiven.

Voor mij staat vast dat je een verachtelijk mens bent als je ritueel slachten normaal vindt. Als je dat van huis uit zo hebt meegekregen, kan ik me wel voorstellen dat je moeite hebt dat het nu opeens in de negatieve aandacht staat. Maar dat zelfs Christenen het verdedigen, zoals gisteren bij P&W, is echt schandalig en niet goed te praten. Dat gaat alleen over hun eigen machtspositie en niets anders. Dan ben je voor mij echt een verschrikkelijk mens. Met dus een verschrikkelijke impact op je omgeving.

NoMinister | 16-06-11 | 09:57

"Ritueel", het woord zegt het al. Een rite is een ceremoniële handeling. Leuk voor wie er in gelooft, doch nimmer noodzakelijk. Het veroorzaken van leed en pijn terwille van één of andere rite is deviant gedrag dat niet voldoende bestreden kan worden.
Verbijsterend dat daar in NL anno nu überhaupt nog over gediscussieerd wordt.

Magnum Force | 16-06-11 | 09:56

@borderliner | 16-06-11 | 09:52 | + 0 -
Iets met 7 dagen per week vlees eten, chips, bier, 3x per week snackbar of griek, brood boordevol suikers, weinig beweging, frisdranken en sappen bomvol calorieën enz enz. Daar zit het hem in.

Tommygunner | 16-06-11 | 09:55

Eerste sprekert is te laat, misschien heeft de een of andere godheid ingegrepen en zijn vliegtuig in de plomp laten vallen.

Bazooka Joe | 16-06-11 | 09:55

@NoMinister | 16-06-11 | 09:44 Helemaal mee eens. Men zal het woord moslim niet noemen, maar jood. Klinkt zoveel beter, want joden zijn zo zielig sinds de oorlog. Behalve natuurlijk als het over Israel gaat, want dan zijn de rapen gaar. Het gaat hier in het pvda-spinverhaal om joden die in NL wonen. Dat de joden die kosher vooral uiterst fundi zijn, vertellen we natuurlijk niet, want we spinnen.

lijn5 | 16-06-11 | 09:54

Onder het mom van "vrijheid van godsdienstbeleving" schijnt echt alles te mogen in de ogen van de desbetreffende geleuvige.

Bazooka Joe | 16-06-11 | 09:53

5.000 jaar geleden bestond verdoving nog niet,
er staat niets over in de heilige boeken, dus laat ze er alstjeblieft over ophouden.
Verdoof die beesten gewoon als je ze zo graag de keel wilt afsnijden.

vagehond | 16-06-11 | 09:53

@Tommygunner | 16-06-11 | 09:50
Precies, want het is al aangetoond hè waarom je dikker wordt.
Omdat je moeder maar bleef roken!

borderliner | 16-06-11 | 09:52

Met de huidige staat van het onderwijs vertrouw ik die 'wetenschappelijke onderzoeken' niet meer zo erg.

borderliner | 16-06-11 | 09:51

valt doodknuppelen eigenlijk onder verdoofd of onverdoofd slachten?

zuurkool | 16-06-11 | 09:51

@zeg maar jansen | 16-06-11 | 09:45 | + 0 -
Dat is niet zo, borrelpraat. En mocht het toch zo zijn, dan zie ik graag een onderzoek die deze stelling ondersteunt.

Tommygunner | 16-06-11 | 09:50

Gewoon verbieden voor zowel de Moslim als Joodse idioten. Halal en Kosjer eten doe je maar in je eigen land verdoemme!!11!!!!1!

Don Quijote | 16-06-11 | 09:50

@zeg maar jansen | 16-06-11 | 09:45
Is iets om je zorgen over te maken, maar geen argument om het ritueel slachten te behouden.

Art Vandelay Ultor | 16-06-11 | 09:50

ZKH EénOog | 16-06-11 | 09:46

Kijk, dat is nu erg kwetsend voor gelovigen. Mensen dieren noemen.

* wetboek gaat uitpluizen om namens benadeelden proces aan te spannen *

U realiseert zich trouwens wel dat de waarheid er in dit kader in het geheel niet toe doet?!

NoMinister | 16-06-11 | 09:49

@ZKH EénOog | 16-06-11 | 09:46
De aanname dat een mens ook een dier is, deelt TNO vermoedelijk niet met je. Denk dat daar de crux zit.

LOL@Dhr. Z. Wijn | 16-06-11 | 09:46

Prof. D.A.H. Vintik | 16-06-11 | 09:49

Je vrouw slaan werkt net zo corrigerend als een goed gesprek, is wetenschappelijk aangetoond.. en besneden meisjes zijn ook best gelukkig, is wetenschappelijk aangetoond..

Wat een drogredeneringen om middeleeuwse barbarij goed te praten.

Scheepskameel | 16-06-11 | 09:48

Er is ook geen wetenschappelijk bewijs dat pijn iets anders is dan een illusie.

Als je je gevoel volgt, mits aanwezig..., dan ben je tegen ritueel slachten.

Als je de wetenschap volgt, kun je net zo goed doodmartelen. Hadden ze het vragenlijstje na afloop maar beter in moeten vullen...

NoMinister | 16-06-11 | 09:48

@ZKH EénOog | 16-06-11 | 09:46
Bij deze steun ik uw voorstel

Che_cuevara | 16-06-11 | 09:47

* zwaait naar Tofik *

Ashtrey | 16-06-11 | 09:47

TNO: 'Of dieren die bij bewustzijn stikken in hun eigen bloed dit als ongerief ervaren, kan niet worden aangetoond'.
----
Ga het zo direct even proberen bij de hond van de buurvrouw. Als hij piept is het een ja, alleen gorgeltje twijfel. Tot zo!

Dhr. Z. Wijn | 16-06-11 | 09:46

@Prof. D.A.H. Vintik | 16-06-11 | 09:40

Dan proberen we het toch bij een paar TNO-erts uit? Als ze het als ongerief ervaren, houden ze het duimpje naar beneden, zo niet het duimpje omhoog. Aangezien een mens ook een dier is, kunnen ze op deze manier wel degelijk aantonen of dieren het als ongerief ervaren. En nog proefondervindelijk ook.

ZKH EénOog | 16-06-11 | 09:46

Hmm, de meeste reacties zijn tegen onverdoofd slachten. Is iets voor te zeggen.

Waar niemand tegen is is de vetmesterij in korte tijd van mestkalveren, die krijgen dikmakers toegediend want ze moeten per kilo verkocht worden. Die stoffen zitten in het vlees en wanneer je dat eet krijg je ook de dikmakers binnen.

En iedereen zich maar afvragen hoe het komt dat de bevolking en dan met name de jeugd steeds dikker wordt.

(ja van de hamburgers dus)

Het zit 'm niet in het slachten, het zit 'm in hoe die beestjes leven.

Lijkt mij een stukje belangrijker voor onze toekomst en die van onze kinderen.

zeg maar jansen | 16-06-11 | 09:45

Ik zie dat het nog steeds niet geslachte varken Sharon D. ook mee mag waouwelen.

fuckje | 16-06-11 | 09:45

@necrosis | 16-06-11 | 09:44
En dan is het probleem PvdA wel meteen opgelost.

Che_cuevara | 16-06-11 | 09:45

Het enige echte nadeel aan verdoofd slachten is dat de spieren samentrekken en dat het vlees minder mals wordt. Lullig gezegd; Leed maakt mals...

Tommygunner | 16-06-11 | 09:45

lijn5 | 16-06-11 | 09:39

In dit kader merk ik dan maar even op dat het mij allerminst verbaast dat die twee het zo goed met elkaar kunnen vinden.

Bij de socialisten is nu de afweging of zij hun neiging tot betuttelen - en daarmee hun superieure positie bevestigend - voorrang geven of dat zij moslims (zij zullen zeggen: Joden, want dan kan niemand er meer wat van zeggen) de eer gunnen dat er voor ze gebogen wordt.

Dat je niet denkt dat de PvdA echt iets geeft om dierenleed. Het is gewoon handel in macht en een spel om de machtspositie te bepalen. Alleen hadden ze niet verwacht dat hun betuttelingsdrift zo een reactie bij de moslimafdeling teweeg zou brengen. Maar dat is dan wel weer socialistisch: geen idee hebben wat er leeft en wat van belang is.

De PvdA gaat om of het wetsvoorstel wordt zodanig aangepast dat het niets meer voorstelt. Simpwelweg omdat de PvdA de moslims als kiezer heeft ingerekend en daar geen risico bij wil lopen.

NoMinister | 16-06-11 | 09:44

@lijn5 | 16-06-11 | 09:36
Als moslims een moslimpartij oprichten, wie stemt er dan nog op de PvdA?
De arbeiders zitten namelijk vrijwel allemaal bij de PVV of SP.

necrosis | 16-06-11 | 09:44

Ach ieder zijn zeug.

borderliner | 16-06-11 | 09:43

@Prof. D.A.H. Vintik | 16-06-11 | 09:40
Dat is inderdaad een heel wetenschappelijke uitleg.
Verbaasd me dat ze nog niet zeggen dat die dieren dat nog lekker vinden ook.

Che_cuevara | 16-06-11 | 09:41

TNO: 'Of dieren die bij bewustzijn stikken in hun eigen bloed dit als ongerief ervaren, kan niet worden aangetoond'

Nee, dat kan van naalden in hun ogen steken ook niet, maar voor je gemoedsrust zou ik er hier toch gemakshalve maar van uitgaan dat ze dit als 'ongerief ervaren'.

Prof. D.A.H. Vintik | 16-06-11 | 09:40

@lijn5 | 16-06-11 | 09:39
Vraag jij je dat nog af?

Che_cuevara | 16-06-11 | 09:40

Automagisch, dat is alweer een tijdje terug zeg.
Ongebruikt maar niet vergeten.

Ashtrey | 16-06-11 | 09:40

@Me want ur braaains! | 16-06-11 | 09:37
Zo te zien kun je inderdaad nog wat "brains" gebruiken.

Che_cuevara | 16-06-11 | 09:39

@NoMinister | 16-06-11 | 09:38 Heel goed gezien: dierenleed is hier secondair. Het gaat erom wie de macht heeft in de pvda en d66: de moslims of de socialisten.

lijn5 | 16-06-11 | 09:39

@Me want ur braaains! | 16-06-11 | 09:37
Omdat een meerderheid tegen ritueel slachten is en geen zin heeft om mee te gaan in die kulrituelen van diverse godsdiensten?

Tommygunner | 16-06-11 | 09:39

Dat verbod gaat er niet komen mensen, vrees ik.

Het verhaal gaat niet over pijn van dieren, maar over de macht van gelovigen.

En die zijn machtig. Iedere georganiseerde groep die over lijken gaat als het nodig is, is machtig, dus zij ook.

Dead simple, so to say.

NoMinister | 16-06-11 | 09:38

Wat een moraalneukerts hier.

Me want ur braaains! | 16-06-11 | 09:37

We zullen nu zien of de PVDA een arbeiderspartij is of een moslimpartij. De grote lakmoesproef start vandaag. Men maakt zich, en ook bij D66, druk over godsdienstvrijheid, een partij die zo anti-kerkelijk was als wat. Over populisme gesproken. De grote aantallen moslimvee moeten worden gepaaid en betaald. Boter bij de vis. Het zou beter zijn als de moslims een eigen partij zouden beginnen.

lijn5 | 16-06-11 | 09:36

@DeGezalfde | 16-06-11 | 09:35
Allah en JHWH

Art Vandelay Ultor | 16-06-11 | 09:36

@Art Vandelay Ultor | 16-06-11 | 09:34 | + 0 -
Volgens mij zijn grondrechten van een seculiere staat ook niet halal, volgens het boek dan.

Kaas de Vies | 16-06-11 | 09:36

- baarden weg, dieren blij, Nederland vrij blij. Waar kan ik mijn PVV slogan voorstel indienen?

Dhr. Z. Wijn | 16-06-11 | 09:36

@Dhr. Z. Wijn | 16-06-11 | 09:33
Of verdoemme gewoon eten wat de pot schaft!!!1!!1!

Tommygunner | 16-06-11 | 09:35

Wie zijn A en J?
Iemand?

DeGezalfde | 16-06-11 | 09:35

@Prof. D.A.H. Vintik | 16-06-11 | 09:32
Had ik al gedaan.

Che_cuevara | 16-06-11 | 09:35

Als je als grondrecht eist om dieren op basis van een hopeloos verouderde methode te slachten, en zo aantoonbaar meer lijden te veroorzaken dan in deze tijd nodig is (ook al gaat het in de moderne massa-industrie ook wel eens mis, maar dit is geen argument, slechts een enorme drogredenering), dan lever je zelf het bewijs voor je religieuze achterlijkheid.

Dat doe je eigenlijk al op het moment dat je roept dat het moet omdat het in je millennia-oude broddelwerkje staat, trouwens.

Art Vandelay Ultor | 16-06-11 | 09:34

Ritueel slachten is gewoon NOT DONE

Che_cuevara | 16-06-11 | 09:34

Ik ben voor totaal verbod van religieus geslacht vlees. Ook import ervan door heel Europa. Of vegetariër worden of terug naar omaan.

Dhr. Z. Wijn | 16-06-11 | 09:33

Je druk maken over dierenleed terwijl je de dieren DOOD MAAKT vind ik normaal gesproken hypocriet. Maar om ze omwille van een sprookje extra pijn te doen gaat me weer te ver...

Tommygunner | 16-06-11 | 09:32

Gewoon oud Hollands slachten.
Verdere discussie is niet gewenst.

Kaas de Vies | 16-06-11 | 09:31

Gewoon kiezen of delen. Islam en Jodendom allebei toestaan of gewoon voor beide 'afschaffen'.

Dakpanmaker | 16-06-11 | 09:30

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland