Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Andre Rouvoet uitgebeden in TK

rouvoetpiemel.jpeg Nieuwsvoorziening uit de hemelse gewesten: André Rouvoet (ChristenUnie) kapt met zetelvullen in de Tweede Kamer en doet *kuch* geheel onverwacht een Femke Halsemaatje. Na Balkenende, Bos, Kant en Van der Vlies alweer een politicus die er mee kapt. De christenen moeten het nu verder doen met messias Arie Slob, bij het publiek vooral bekend vanwege zijn enorme gevoel voor humor, zijn charisma en zijn haast roeptoeterige ongenuanceerde populistische stijl van debatteren waarbij vooral veel platte seksgrappen worden gemaakt. Officiële verklaring over het vertrek van de gezichtsbepalende politicus Rouvoet daar. Om 10:30 uur zal Rouvoet in Nieuwspoort een persconferentie geven over zijn vertrek maar Jezus fluisterde ons zojuist in dat Rouvoet uitgerekend vandaag heeft uitgekozen om de Kamer te verlaten zodat dit nieuws het koninklijke huwelijk in Groot-Britannië kan overschaduwen. Wij verwachten dan ook dat veel Londense verslaggevers zich direct naar Nederland zullen spoeden om dit ontluisterende nieuws te verslaan. Meer informatie krijgt u na de persco. Of via gebed en stilte. Of via twitter. Wij wensen de orthodox-fundamentalisten die het nu bij de CU voor het zeggen krijgen veel sterkte met dit verlies.

Reaguursels

Inloggen

Hij neemt zelf ontslag, krijgt geen uitkering.... toch?

Methylfenidaat | 30-04-11 | 01:22

Ik herkende hem eerst niet, met die lange neus. Pinocchio

Jan Marijnissen | 29-04-11 | 22:41

ik heb niets met de christen unie , maar rouvoet heeft veel voor de jeugdzorg gedaan.
waar nu al weer door het nieuw kabinet hard in gehakt wordt helaas....

gatti500 | 29-04-11 | 17:50

Jordert | 29-04-11 | 14:30
God is de bron? Dat beweer jij en dat beweert het Christendom. Maar ik kan beweren dat dit slechts een aanname is. En die euwige riedel dat alles misgaat als mensen niet in God geloven ken ik nou wel. God is allang dood, Jordert, we hebben hem een tijdje nodig gehad om zin aan het leven te geven, maar die tijd is nu voorbij, we gaan zonder hem verder, we zijn van God los, en dat is als je het mij vraagt pure winst.
"God is een zeer genadige God, maar dat duurt niet tot in het oneindige."
Moet ik nu bang worden? Bang dat die liefdevolle, vergevingsgezinde God uiteindelijk zijn geduld gaat verliezen en zich dan gaat wreken op zijn eigen schepping?
Je mag van mij in God blijven geloven, geen probleem, maar ik weiger te accepteren, van jou of van een ander, dat ik aan die God rekenschap af zou moeten leggen voor mijn daden en dat die God ons dicteert hoe wij in den brede onze samenleving zouden moeten vormgeven.

Schoorsteenveger | 29-04-11 | 15:00

Ik ben het gedeeltelijk met je eens @Schoorsteenveger. Niet alleen christenen komen op voor kwetsbare groepen en naasten. Maar God is wel de bron van die normen en waarden. Hij heeft die regels ingesteld om deze aarde enigszins leefbaar te maken en te houden. God is de bron van liefde en van al het goede. Het zou daarom m.i. letterlijk en figuurlijk doodzonde zijn om hem aan de kant te schuiven en zijn woord. daarnaast zie ik wel steeds meer een samenleving die gericht is op het ikke ikke ikke. De individualistische samenleving die zo bewierookt wordt door antichristelijke partijen als D66 en VVD. Ik neem waar dat in Westerse landen het omkijken naar elkaar steeds minder gebeurt. Ik denk dat dit inherent is aan de marginalisering van het christendom. En ik wil echt niet betogen dat christenen betere mensen zijn. Christenen moeten juist schuldbewust zijn en in tekortkomingen ontmaskeren en onder ogen zien. God doodverklaren is uiteindelijk jezelf doodverklaren. Natuurlijk de samenleving zal dan niet direct ophouden, maar dat komt door het geduld en de gratie van God. Door zijn aanwezigheid op Aarde zullen er vele zaken gewoon doorgaan. Maar het is een korte termijn visie en je ogen sluiten voor de realiteit. God is een zeer genadige God, maar dat duurt niet tot in het oneindige. Maar respect voor jouw visie op dit onderwerp.

Jordert | 29-04-11 | 14:30

Jordert | 29-04-11 | 13:50
Het Christendom kan volstrekt niet claimen de enige instantie te zijn die oproept tot "het omkijken naar je naaste met liefde en het opkomen voor kwetsbare groepen en individuen in de samenleving". Dat doen Christelijke politici bij voortduring, maar zij hebben mijns inzien niet het morele recht dat te doen.
"Vrijheid en democratie" zijn ook niet waarden die door het Christendom kunnen worden opgeëst.
Ook kun je niet beweren dat er zonder het Christendom geen "beschaafde wereld" mogelijk is, of dat er geen "tactvolle en liefdevolle discussie" mogelijk is.
Dus, hoezo "het beleid moet gebaseerd zijn op regels en richtlijnen uit de bijbel"?
Zo exclusief zijn die nirmen en waarden al lang niet meer. Als we God dood verklaren en de Bijbel dichtgeslagen laten kunnen we nog steeds een samenleving overeind houden, wellicht een betere.

Schoorsteenveger | 29-04-11 | 14:09

Parel van het Zuiden | 29-04-11 | 13:04
Nou, eigenlijk is het wel waar natuurlijk. Onze moraal, onze zeden, onze samenleving, onze rechtsstaat, dat alles komt inderdaad voort uit Joods-Christelijke waarden. Maar komt ook voort uit andere waarden. En 'voortkomen uit' betekent wellicht ook 'vrijkomen van'. Je kunt niet eeuwig blijven beweren dat die christelijke waarden als zodanig eeuwigheidswaarde hebben en nooit moeten of kunnen veranderen. Wij bouwen voort op die waarden, nemen ze gedeeltelijk over, veranderen ze gedeeltelijk, vernietigen ze gedeeltelijk, en wat er overblijft vermengen we met andere waarden, met dank aan God en het Christendom.

Schoorsteenveger | 29-04-11 | 14:03

@Schoorsteenveger ik zal dat proberen uit te leggen. Een belangrijk onderdeel voor de christelijke politiek is het omkijken naar je naaste met liefde en het opkomen voor kwetsbare groepen en individuen in de samenleving. Het beleid moet gebaseerd zijn op regels en richtlijnen uit de bijbel. Vrijheid en democratie zijn ook belangrijke eigenschappen voor christelijke politiek. Een theocratie vind ik daarom niet op zijn plaats. Wel een democratie. Veel mensen in dit land moeten zich hier thuisvoelen. Aanpassing van nieuwkomers is echter ook belangrijk. We willen hier een beschaafde samenleving en we hoeven niet tolerant te zijn voor intolerante ideologieën. Ik doel daarmee vooral op de islam. Echter moeten we de aanhangers van die ideologie zien als de grootste slachtoffers van onderdrukking en op een zoveel mogelijk tactvolle en liefdevolle wijze de discussie aangaan. Beetje helder? ;)

Jordert | 29-04-11 | 13:50

Vraagje; is het niet zo,
dat hij op 47 jarige leeftijd, met zijn 17 jaar kamer vreantwoordelijkheid , recht heeft op wachtgeld tot zijn pensioengerechtigde leeftijd

PeperenZout | 29-04-11 | 13:27

Vraagje; is het niet zo,
dat hij op 47 jarige leeftijd, met zijn 17 jaar kamer vreantwoordelijkheid , recht heeft op wachtgeld tot zijn pensioengerechtigde leeftijd

PeperenZout | 29-04-11 | 13:27

@Schoorsteenveger | 29-04-11 | 12:26

Een geloof nemen als voorwaarde voor een democratie, een gotspe! Bizar dat iemand zo een verknipt beeld van het verleden heeft en durft te uiten. Maar goed.. Dit is dan ook het land waarin mensen met droge ogen durven te beweren dat onze rechtstaat gestoeld is op Joods-Christelijke waarden..... Right! alsof vrijheid van godsdienst zo goed past bij de calvijntjes en paapjes van deze wereld. * Ik laat hier trouwens even de Islam buiten beschouwing want op die religie mag je volgens mij dan weer geen kritiek leveren *

Parel van het Zuiden | 29-04-11 | 13:04

Rouvoet, een integere politicus. Misschien wat saai,serieus, maar i.i.g. altijd consistent en met een
overtuiging die hij intelligent kon verdedigen.
17 jaar TK: een slijtageslag. Respect Rouvoet!

xavier | 29-04-11 | 13:02

HahahaLOL.Ik zit al een uur naar die pica te turen en nu zie ik het pas.Hulde hoe subtiel,het valt bijna niet op.

Zure prak | 29-04-11 | 12:50

Parel van het Zuiden | 29-04-11 | 12:14
Het liberalisme als huidige politieke stroming bedoelde ik. Herijking op liberale principes lijkt mij zeker zinvol. Maar de discussie is er niet. De intelligentsia lijkt in het debat volledig afwezig, is verdoofd en versuft, is de weg kwijt of komt niet verder meer dan korte obligate stukjes wijsheid in krant en tijdschrift of, in het ergste geval, in 'Filosofie Magazine'.
Kijk hoe Cliteur hier door Spruyt wordt afgeserveerd:
www.refdag.nl/opinie/alleen_zwaard_van...
"Tegenstanders van het secularisme moeten duidelijk maken dat een democratie zonder het christelijk geloof niet goed kan functioneren. Tolerantie bijvoorbeeld die niet in het christendom is geborgd (in de overtuiging dus dat we anderen niet met dwang of geweld tot andere opvattingen kunnen bewegen) maar in het gelijkheidsdenken, wordt al snel een vorm van tirannie, zoals bijvoorbeeld de handelingen met de SGP duidelijk maken. Democratie vereist een cultureel en moreel fundament dat op zijn beurt wordt geschraagd door eerbied, door vrijheid in gebondenheid, door zelf opgelegde beperkingen, gehoorzaamheid."
Dit is terug naar af, als je het mij vraagt, en het schijnt niemand te deren. 'Het monotheïstisch dilemma' is schier onopgemerkt gebleven, maar is voor mij toch aanleiding genoeg om een stevig symposium te organiseren. Maar men durft niet meer.

Schoorsteenveger | 29-04-11 | 12:26

mneertje hypocriet zal zijn zakken wel gaan vullen in een of ander commisariaat zal natuurlijk geen bezwaar maken als hij boven de balkenendenorm gaat verdienen,de een is hypocrieter dan de ander maar rouvoet is wel de opperhypocriet brrrr!!

bubbabuks | 29-04-11 | 12:14

conqueror | 29-04-11 | 10:11
Mijn eerste schaterlach van vandaag! Thanx

Theodoros | 29-04-11 | 12:14

@ Schoorsteenveger | 29-04-11 | 11:47

Ik denk dat het liberalisme wel degelijk antwoorden biedt op de vragen van vandaag. Deze antwoorden worden echter stelselmatig uit het publieke debat weggehouden uit angst voor de consequenties van liberale maatregelen. Ik doe voorbeelden van hoe ik het zie:

Het vrijheids maar ook het zelfbeschikkingsideaal in het liberalisme vormt een rechtsstreekse bedreiging voor belangengroepen, subsidie & betuttelingsindustrie, en natuurlijk de politiek zelf die zich niet kan voorstellen dat mensen zelf iets kunnen beslissen...

Toepassing van marktwerking is natuurlijk een schrikbeeld. Nu dominerende bedrijven en(semi) overheidsinstellingen zullen omzet, invloed op markt en waarschijnlijk marge moeten inleveren. De perverse implementatievormen (rail, zorg, etc..) die wel zijn opgepakt, worden dan ook ingezet om werkelijke marktwerking, waarvan geen sprake is bij bovenstaande voorbeelden, onaantrekkelijk te laten lijken voor burgers.

Verantwoordelijkheid is de andere kant van de vrijheidsmedaille. Dit staat diametraal op de Nederlandse (bestuurs)cultuur. Wanneer je de aanname doet dat mensen verantwoordelijk zijn voor wat ze doen in prive of werk betekent dat ze zich niet kunnen verschuilen achter een collectief. Dit zou dan betekenen dat je aangesproken kunt worden op je daden. Dat is bijvoorbeeld best wel eng als je je boven JPB salaris moet gaan verantwoorden adhv je eigen prestaties.

Ik kan zo wel even doorgaan. In de ogen van veel van de invloedrijke mensen en organisaties in Nederland is het liberalisme gevaarlijker dan welke ideologie dan ook. Het vermindert de grip op het individu en dat is voor alle machthebbers eng. Dit is ook het grootste verschil tussen liberalisme en alle andere ideologieen die toch primair de focus leggen op het mennen van het volk zoals socialisme, religisme, ja zelfs het facisme!

Liberalisme mensen... dat moeten we niet willen! At least that is what they want us to believe...

Parel van het Zuiden | 29-04-11 | 12:14

Tijdloze pica blíjft:+100.

R.B.Scott | 29-04-11 | 12:13

Jordert | 29-04-11 | 11:52
Kun jij mij, enigszins beknopt, aangevan wat christelijke politiek zo onderscheidt van niet-christelijke politiek?

Schoorsteenveger | 29-04-11 | 12:04

@Megalomaantje over geestesziek gesproken...

Jordert | 29-04-11 | 11:56

Qua timing zou je zeggen dat ie op InHolland heeft gestudeerd.

Terpetijnzeikert | 29-04-11 | 11:55

Dag Andre. Het ga je goed! Bedankt voor je inzet die vele jaren in Den Haag. Ik was het lang niet altijd eens met je linkse standpunten, maar ik waardeer de christelijke politiek die je hebt bedreven zeer. Veel tijd en rust gewenst met je familie.

Jordert | 29-04-11 | 11:52

skinner | 29-04-11 | 11:30 |
Peggold heeft geen hart. Hij gaat over lijken.

Fukjoe | 29-04-11 | 11:52

Parel van het Zuiden | 29-04-11 | 11:18
Mijn oprechte excuses. U heeft gelijk.
skinner | 29-04-11 | 11:30
Ja, echte liberalen, en ook echte socialisten, waar vind je die nog vandaag de dag? Alle ideologieën die het op hebben willen nemen tegen het christendom zijn verzwakt, verbleekt en zijn krachteloos geworden. Het eens zo vrije westen strompelt voort, in totale verwarring naar het schijnt, doelloos richting een onzekere toekomst, en de kerken en moskeeën zetten hun deuren wagenwijd open om de vertwijfelden opnieuw toegang te verschaffen tot de oude zekerheden en waarheden en hen te vangen in het web van hun verstikkende moraal.
Het liberalisme en het socialisme hebben beide geen antwoorden op de vragen van vandaag, zoveel is duidelijk. En dus ook geen antwoorden op de problematiek die de PVV aanzwengelt.

Schoorsteenveger | 29-04-11 | 11:47

Yessss, Arie Slob! Op naar de anderhalve zetel!

Conan de Rabarber | 29-04-11 | 11:45

Schoorsteenveger | 29-04-11 | 11:04

Andere 'liberalen' kiezen voor het socialisme (Pechtold: "mijn hart klopt links, ik geef voorkeur aan Cohen als premier")

skinner | 29-04-11 | 11:30

Ik moest altijd wel lachen om zijn interviews. Zo gespeend van humor dat het weer grappig werd.

wtf443 | 29-04-11 | 11:21

@ Schoorsteenveger | 29-04-11 | 11:04

Overigens ben ik als liberaal wel enigzins verbolgen over de benoeming van liberalen in de volzin. Echte liberalen denken daar namelijk anders over. Helaas hebben wij in Nederland geen liberale politieke partijen. Wel twee partijen, ter linkerzijde (D66= verkapt socialisme) en ter rechterzijde (VVD= verkapt conservatisme)die de term misbruiken.

Met een volwaardige liberale beweging had ons land, onze politiek en onze maatschappij er waarschijnlijk anders uitgezien.

Parel van het Zuiden | 29-04-11 | 11:18

Dat zo'n onbenul het zolang volgehouden heeft is geen reclame voor de CU.

Fukjoe | 29-04-11 | 11:17

Rouvoet WEET dat de wereld op 21 mei vergaat en wil nog even snel een paar weken vakantie aan zijn miserabele kudtleventje plakken? #AndredoesThailand

ojédiaré | 29-04-11 | 11:14

@ Schoorsteenveger | 29-04-11 | 11:04

Jammer dat die tekst niet op Delfts blauw past voor mijn toilet ruimte.

Parel van het Zuiden | 29-04-11 | 11:11

Einde van de Domheid | 29-04-11 | 10:52
*
Om nu met de deur in huis te vallen en te zeggen en schrijven `'K vond 't net Goebbels" is ook zo kaal. Toch ?
Een wat softe en verontschuldigende inleiding leek mij wel geplast, eeh, gepast dus.

Ratzing. | 29-04-11 | 11:10

@Schoorsteenveger | 29-04-11 | 11:04
Bijna literatuur.

reageerbuis | 29-04-11 | 11:10

Schoorsteenveger | 29-04-11 | 11:04
De eerste (plus)kudo die ik ooit heb weggegeven op GS is bij deze voor u.

Superior Bastard | 29-04-11 | 11:06

Schoorsteenveger | 29-04-11 | 11:04
Schitterende volzin weer.

Krachtmeester | 29-04-11 | 11:06

Het experiment, codenaam 'Heulen met de Duivel', is jammerlijk mislukt. Nee, dan doen de mannenbroeders van de SGP het een stuk beter. Die gaan er met gestrekt christelijk been in, onder luid psalmengezang de wet overtredend, terwijl hun lieve vrouwtjes braaf en onderdanig blijven doen wat hen door de Here bevolen wordt, en blijven laten wat hen door de Here verboden wordt, dit alles met goedkeurend applaus begroet door de liberalen die zeggenvoor vrijheid en democratie te strijden maar er totaal geen moeite mee blijken te hebben om te heulen met vrouwenonderdrukkers die stelselmatig de wet overtreden.

Schoorsteenveger | 29-04-11 | 11:04

@ Ratzing. | 29-04-11 | 10:51
Ik had in jouw geval Koos Spee als rolmodel opgevoerd, wat actueler dan die duitser en een zo mogelijk nóg groter toonbeeld van "nietsontziende venijnige idealisme". Bovendien vermijd je er een Godwin mee, altijd goed in de jacht op pluskudo's.

baba4oog | 29-04-11 | 11:04

Ben benieuwd waar hij met zijn christelijke moraal lekker zijn zakken gaat vullen

gesubsidieerd_vet | 29-04-11 | 11:02

Ligt er naast het schaamhaar tellen en ingedaalde balletjes voelen voor hem nog een leuke baan als directeur kinderdagverblijf in het verschiet??? Een mens die jong van geestesziek is kan niet stil blijven staan.

Megalomaantje | 29-04-11 | 10:58

Nette, goed geïnformeerde vent.
Maar is helaas nooit politiek afgerekend op de absolute FAIL van het jeugdbeleid.

Krachtmeester | 29-04-11 | 10:57

Ratzing. | 29-04-11 | 10:51
Als u dan toch begint. Dat heb ik met Martin Bosma.

Superior Bastard | 29-04-11 | 10:53

Naar verluidt heeft z'n vrouw onder een stapel oude zondagse sokken een verstopte lingeriecatalogus gevonden met daarin afbeeldingen van vrouwen die zeg maar een maatje meer hebben, en is dientengevolge de bijbelse pleuris uitgebroken.
Het zijn overigens maar geruchten, maar waar rook is, is ook heilig vuur.

Pugna Pro Patria | 29-04-11 | 10:52

Ratzing. | 29-04-11 | 10:51 | + 0 -
Als jij een Godwin wil gebruiken.
Dan mag dat.
Omdat het kan.
Daar doen wij niet moeilijk over.
Ken jij mensen die daar moeilijk over doen?

Einde van de Domheid | 29-04-11 | 10:52

Leek me een competente meneer. Maar christenen zijn irritant, dus ik hoop dat die Arie een stuk minder competent is.

zwarespullendoos | 29-04-11 | 10:51

Voor de verandering eens 'n persoonlijke associatie, niet om een Godwinnetje te doen maar toch, de man deed mij zo af en toe aan Joseph Goebbels denken.
Dat nietsontziende venijnige idealisme, dood-eng.

Ratzing. | 29-04-11 | 10:51

Door niemand opgemerkt, door niemand gemist.

Dostranamus | 29-04-11 | 10:50

Ik bedoel: Arie Boomsma neemt zijn plaats in ?
(Partij van de Arie's...)

Einde van de Domheid | 29-04-11 | 10:49

een kleine stap voor Rouvoet, een grote sprong voorwaarts voor Nederland.

skinner | 29-04-11 | 10:47

@eerstneukendanpraten | 29-04-11 | 10:34
Ja, ik.
2 halen 3 betalen.
Deal?

Che_cuevara | 29-04-11 | 10:47

Arie Slob Citaat:
'De geschiedenis leert ons dat elke ideologie tot slachtingen kan leiden. Wie godsdienst tot ideologie maakt, stelt zich bloot voor dat gevaar.' (ChristenUnie.nl, 2008)

Mooi stukje propaganda van CU, geloof er niets van.

Haragha | 29-04-11 | 10:46

@Randy McRanderson | 29-04-11 | 10:30
Dat was waarschijnlijk ook de bedoeling.

Che_cuevara | 29-04-11 | 10:46

Arie Slob neemt zijn plaats in?

Einde van de Domheid | 29-04-11 | 10:45

Hollander01 | 29-04-11 | 10:17
Ja verdomt, nu je het zegt.

conqueror | 29-04-11 | 10:43

Z'n dochter kreeg een muilkorf tegen zetelverlies, ik ben benieuwd of ze nu weer mag buitenspelen.

Petrus de Rewa | 29-04-11 | 10:43

En wordt hij zeker corpschef van de Schaamhaarpolitie?

Dick Luyenlomp | 29-04-11 | 10:39

* opgelucht *

Deze man is imho een wolf in schaapskleren. De combinatie van zijn reli -fundamentalisme en 'salonfahigkeit' hebben mij altijd zenuwachtig gemaakt. Gelukkig heeft Dre een politiek strategische inschattingsfout gemaakt door het lot van de CU aan links te verbinden. Daar ben ik dankbaar voor. Amen!

Parel van het Zuiden | 29-04-11 | 10:39

Van Rouwvoet (vlees ...) naar Slop (... noch vis), is van de regen in de drup. Alle twee landverkwanselende islamfaciliteerders.

Fijnstoffer | 29-04-11 | 10:38

Dag saaie boekhouderT.

Superior Bastard | 29-04-11 | 10:37

@Eurotokkie | 29-04-11 | 10:21 +veul!
En extra kudo's voor de woordwaarde/ inventiviteit.
*Nagrinniken doet*

Hollander01 | 29-04-11 | 10:36

Iemand nog waxinelicht-houders in de aanbieding?

eerstneukendanpraten | 29-04-11 | 10:34

En nu de gedigt: de goddeloze.

En Pim
keek vanuit
de homohemel
naar het pleps beneden
en zag
dat het
goed was...

eerstneukendanpraten | 29-04-11 | 10:33

Emiel Eurlings past 'r ook wel bij ,Halsema Bos Eurlings, ze kozen voor een gezinsleven, zou me niet verbazen als Rauwpoot die leugen ook gebruikt met zijn 7 kinderen.
Die enge felle blik blik in smans ogen achtervolgen mij nog enigszins.
Jezus nog an toe, er moest "iets-en-er-zou-iets" wat weet ik gelukkig niet meer ongetwijfeld iets Gristelijks.Van al zijn ideeen is dus niets terecht gekomen! Mooi zo.
Goed besluit meneer Rauwpoot, zouden al Uw Gristenpolitieke Collegaatjes moeten doen.Laat het verstand en inzicht regeren vage veronderstellingen leveren slechts vage (vuige) politiek op.En nu maar lekkr bidden doen.

Ratzing. | 29-04-11 | 10:31

Klaas Wilting | 29-04-11 | 10:27
Dat is heel goed mogelijk. Alleen is er nooit iemand geweest die langer dan 2 minuten zijn concentratie vast heeft kunnen houden bij dat gewauwel van hem.

Randy McRanderson | 29-04-11 | 10:30

Eurotokkie | 29-04-11 | 10:10

Niet zo'n grote in ieder geval...

eerstneukendanpraten | 29-04-11 | 10:30

*de CU
Ik mis m nu al trouwens, geweldig debater met hart op juiste plek.
Jammer dat CU heeft gekozen voor SGP-light. Alsof je daar stemmen mee wint...

Turrukje | 29-04-11 | 10:29

Rechts orthodoxe coupe bij het CU. Kan nog goed uitwerken voor de regering dit...

Turrukje | 29-04-11 | 10:27

Dree was mogelijk geniaal. Het tegenovergestelde is natuurlijk waarschijnlijker...

Klaas Wilting | 29-04-11 | 10:27

Niet mijn partij, maar heb me niet zo erg aan hem gestoord eigenlijk..

Absoluut niet waar | 29-04-11 | 10:26

@NoMinister | 29-04-11 | 10:23 "Even"? Toch 17 jaar aan de slag in politiek Den Haag, er zijn er die het korter hebben volgehouden.

vraagstaart | 29-04-11 | 10:25

@ Che_cuevara
Ik heb dankzij evolutie de zak gekregen...

Harry_Witkamp | 29-04-11 | 10:25

Even wat klussen in Den Haag en weer verder.

Geen wonder dat in Den Haag zelden structureel goede wetgeving tot stand komt of de problemen worden aangepakt. Dat schaadt alleen toekomstig carriereperspectief.

Daarin is hij allerminst de enige, maar net zo fout en onbetrouwbaar als de anderen.

Hoe fundamentalistisch die man ook mag zijn of lijken, dan heb ik toch diep respect voor een Bas van der Vlies.

NoMinister | 29-04-11 | 10:23

Dan is het nu de hoogste tijd om ons voor te bereiden op koninginnedag 2011. *plop*

Bijthond | 29-04-11 | 10:22

zondag was logischer geweest voor Rouwvoet

achtoch | 29-04-11 | 10:22

Niemand gaat hem missen dus erg jammer dat hij niet eerder is gegaan.

Kapitein-Ter-Zee | 29-04-11 | 10:22

kthnxbai

Randy McRanderson | 29-04-11 | 10:22

Ennieweetjes. Het was weliswaar iemand die "sociaal" iets te veel als "socialistisch" interpreteerde, maar integer was-ie wel en hij wist waarover hij sprak.

Dus toch wel jammer dat hij gaat. Eigenlijk. Als ik heel eerlijk ben.

vraagstaart | 29-04-11 | 10:22

Ik snap het niet echt. Okay, GristenUnie was te veel linksch voor de achterban in Urk, Staphorst en Nunspeet... Maarrr onder ex-PvdA-er Joel Voordewind zullen ze echt niet naar rechts gaan draaien.

Moondance | 29-04-11 | 10:22

Bye bye zwaai zwaai

Nixo | 29-04-11 | 10:21

Hollander01 | 29-04-11 | 10:17 |

Ik zie het nu ook , want een man met zoveel ballen zet je niet voor lul.

Eurotokkie | 29-04-11 | 10:21

Dag Dré, bedankt voor je tergende kleurloosheid. Ontzettende voetnoot in de polletiek dat je er bent.

titsme | 29-04-11 | 10:19

@conqueror | 29-04-11 | 10:11
Ik vermoedt dat dré een andere bril op heeft?

Hollander01 | 29-04-11 | 10:17

Arie Slob.
Zelfs zijn naam is grijs.

niet voor de hond | 29-04-11 | 10:15

Daar gaat onze Minister van Schaamhaar Tellen.... wat een gemis.

vraagstaart | 29-04-11 | 10:14

Als je jezelf en je trouwe volgelingen al zo voor de gek houdt dan kan je dat met de rest van Nederland toch ook wel?

Antitheïst | 29-04-11 | 10:13

Wie gaan er trouwen dan?

haatbaard | 29-04-11 | 10:12

@CoffeePatch | 29-04-11 | 10:11
Kan niet anders als dat jij Camiel bent, wie kent die man anders nog?

pruisjetschaamluisje | 29-04-11 | 10:12

Ik heb van een kuchende regenjas gehoord dat hij na een bepaald topic met bijbehorend filmpje op GS naar het vaticaan wil..

pruisjetschaamluisje | 29-04-11 | 10:11

Zit nu al 5 minuten naar die foto te kijken. Is zijn haar nu korter? Er is iets maar ik zie het niet.

conqueror | 29-04-11 | 10:11

Ene Camiel vraagt zich nu af waarom hij niet wordt genoemd in dat rijtje ex-politici.

CoffeePatch | 29-04-11 | 10:11

eerstneukendanpraten | 29-04-11 | 10:08 |

Je hebt zeker nooit een clitoris van dichtbij gezien he.

Eurotokkie | 29-04-11 | 10:10

*Requiem in cd spelert legt*

pruisjetschaamluisje | 29-04-11 | 10:10

Hoeveel jaar had meneer Rouvoet gestudeerd eigenlijk?

Skinkie | 29-04-11 | 10:09

Eurotokkie | 29-04-11 | 10:06

Als kiespijn bedoel je!

eerstneukendanpraten | 29-04-11 | 10:09

Wat heeft die man daar toch hangen...?

eerstneukendanpraten | 29-04-11 | 10:08

Kiezersbedrog! En niet alleen dat, hij heeft nu ongetwijfeld een vet betaalde functie bij de organisatie waar hij als minister nogal wat miljoenen naar toe heeft gesluisd. De man is corrupt tot op het bot.

Hansopje | 29-04-11 | 10:08

Rouvoet was een beetje te veel naar links afgedwaald van de kudde.

CoffeePatch | 29-04-11 | 10:06

Ik mis hem nu al.

Eurotokkie | 29-04-11 | 10:06

Zijn grote baas "god" heeft hem dus de zak gegeven.
Met of zonder gouden handdruk blijft de vraag natuurlijk.

Of zou hij het toch te druk hebben met het tellen van schaamhaar?

Che_cuevara | 29-04-11 | 10:04

Byebye André niemand zal je missen.

Mijnbescheidenmening | 29-04-11 | 10:03

Dag André.

swift0321 | 29-04-11 | 10:02

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl