Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

VVD vuistdiep in reetd gristenfundi's SGP

TK1950omroepert.jpg Leestip voor deze ochtend: De column van Paul Jansen. Meneer de Televaag-journalist doet uit de doeken hoe diep Mark Rutte c.s. precies door de hurken moeten om hun gedoogkabinetje in stand te laten houden. U weet: de coalitie heeft in de Eerste Kamer een zetel extra nodig om een meerderheid te krijgen en dus regelt de VVD alles om maar aardig gevonden te worden door gristelijke haatfundies van de SGP. En dat gaat ver hoor. In normale landen proberen liberalen dergelijke theocratische engnekken zo ver mogelijk van de macht te houden. Maar in Nederland haalt Premier Rutte de vrouwenhatende middeleeuwers binnen alsof het sinterklaas is. Op zondag alle winkels op slot omdat Jezus het wil? Fiksen we gewoon. Abortus verscherpen omdat de kerk anders boos wordt? Consider it done. SGP aanpakken omdat ze nog altijd vrouwen discrimineren? Donner durft het niet uit angst voor represailles uit de bijbelriem. En het gaat maar verder: De VVD knijpt een oogje dicht als het gaat om de afschaffing van het verbod op godslastering. Al maanden mag hierover niet gepraat worden omdat de gristenen anders beginnen te steigeren. Leraren weigeren omdat het vuile vieze flikkers zijn? Het mag straks allemaal weer omdat de VVD zijn arm niet uit de endeldarm van Menno de Bruyne en trawanten durft te trekken. Fuck hell, nog even en Jeanine Hennis moet gesluierd over straat omdat het Verzetsleger van de Heer onder leiding van Kees van der Staaij anders een stijve piemel krijgt. Waarom zijn we zo bang voor orthodoxe moslims als we dit land laten runnen door een stel achterlijke pepermuntsabbelaars met net zo krankzinnige denkbeelden? Iemand? Ton Elias? Fred Teeven? Hallo?

Reaguursels

Inloggen

Jan Boule | 26-04-11 | 20:54
Ik weet niet wat je met 'echte secularisatie' bedoelt. Het is een proces van eeuwen, en plots krijgt het de naam secularisatie. Maar via figuren als Locke is er wel een beweging gemaakt richting systematische twijfel, een beweging die uiteraard vanaf het begin door de Kerk met kracht werd tegengewerkt, zoals vandaag de dag die fundi's nog steeds met de Bijbel ten strijde trekken tegen de evolutietheorie, dreigend met hel en verdoemenis.
In 1695 had Locke, grondlegger van het liberalisme, het lef om dit werkje te publiceren:
www.archive.org/stream/thereasonablene...
In 2011 kruipt de liberaal Rutte laf in de reet van de Here.

Schoorsteenveger | 27-04-11 | 14:15

Liever Christenen dan PVDA/SP praktijken.

Draque6210 | 27-04-11 | 04:11

= simpel : gristen gekkies horen bij holland als tulpen moslim gekkies niet ies cultuur

lucky01 | 26-04-11 | 23:13

Het is natuurlijk hilarisch om te lezen dat sommige mensen hier zich zo bang hebben laten maken voor PvdA, D66 enz. dat ze zelfs de SGP erboven verkiezen.

TeQ | 26-04-11 | 22:32

Schoorsteenveger 19:57
Dank voor uw reactie. Met name uw laatste zin geeft aan dat u weloverwogen ( ditmaal) uw overtuiging weergeeft en dat is te waarderen. Je kunt zelfs al stellen dat Voltaire in de 18e eeuw de allesomvattende wurggreep van de katholieke kerk in Frankrijk aanviel. Door de herroeping van het Edit de Nantes van 1598 door Louis XIV halverwege de 17e eeuw vertrokken de protestanten immers massaal naar de Lage Landen en zorgden voor een braindrain in Frankrijk en voor een economische boost alhier. En Thorbecke was het , hoewel niet begaan met de "kleine" man ,inderdaad die de aanzet gaf tot secularisering van Nederland door het individu zijn plaats ( terug) te geven in de samenleving. Echter, hij liet op zijn beurt andersdenkenken in hun waarde in casu de gelovigen.
De echte secularisatie is dus niet eeuwen geleden op gang gekomen zoals u zegt maar pas eind 50-er begin 60-er jaren. Evenwel, het waren niet de liberalen maar de socialisten die ook al in de 30-er jaren aan de stoelpoten zaagden van de kerk immers daar lag hun potentiële kiezersvolk. Merkwaardig is het dat dezelfde socialisten , voormalig strijders voor secularisering nu de islam omarmen. Dit is m.i. om puur opportunistische redenen omdat immers nu daar hun kiezerspotentieel ligt.
Ik deel uw mening dat het liberalisme qua politieke stroming de juiste snaren bespeelt. Maar SGP-ers wegzetten als dwepende godsvruchtigen met een immense evangelisatiedrang is een karikatuur.

Jan Boule | 26-04-11 | 20:54

Waarom zijn we zo bang voor orthodoxe moslims als we dit land laten runnen door een stel achterlijke pepermuntsabbelaars met net zo krankzinnige denkbeelden?
.
.
Vraag het aan Wilders.... want ook die zit armdiep in deze mannebroeders.

MathijsXXL | 26-04-11 | 20:28

Jan Boule | 26-04-11 | 19:20
U zoekt de nuance?
Neen, ik ben nimmer persoonlijk beledigd of bedreigd door die lieden die door u als arbeidzamen worden gekenschetst, maar ik ben wel de mening toegedaan dat mensen die vanuit hun eigen geloofsovertuiging vinden dat hun moraal de wereldse wetten ontstijgt, dat zij zich terzake dus ook niet aan die wereldse wetten hoeven te houden, en dat zij zelfs het volste recht hebbende gehele mensheid hun moraal dwingend voor te schrijven nu eindelijk maar eens moeten accepteren dat hün waarheid geen absolute waarheid meer is die boven de gehele mensheid zweeft.
Het liberalisme is één van de belangrijke stromingen geweest die in het verleden de strijd met die absolute waarheden durfde aan te gaan, en dat is een verdomd zware strijd geweest die, en dat is mijn punt, eigenlijk nooit geheel is afgerond. Datgene wat wij godsdienstvrijheid noemen is deels nog steeds een gewapende vrede tussen de monotheïsten en de vrijdenkenden, een wapenstilstand. De kwestie is niet afgerond.
Dat bijvoorbeeld het aanwijsbaar onderdrukken van vrouwen vanuit het denkkader van de SGP legitiem is begrijp ik best. Maar juridisch gezien is die onderdrukking in het geheel niet legitiem. Desondanks wordt deze binnen de afspraken van die gewapende vrede nog altijd gedoogd.
Ik heb geen moeite met een democratie in beweging, ik heb zelfs geen problemen met hier en daar een beetje gedogen, maar ik heb wel moeite met een eeuwenoude lankmoedige en zelfs laffe houding jegens fundi's die menen de wet te mogen overtreden omdat God hen dat gebiedt.
Als we als samenleving toe blijven staan dat onze eigen fundi's God belangrijker mogen blijven vinden dan wereldse wetten en bijgevolg die wereldse wetten aan hun laars mogen lappen als die volgen hun eigen interpretatie niet stroken met God's wil hebben we weinig in stelling te brengen tegen een Islam die met soortgelijke claims aan komt dragen.
Nogmaals, ik heb het er helemaal niet over of een en ander staatsrechtelijk door de beugel kan. Mijn vraag is of je jezelf als politieke partij nog liberaal kunt noemen als je heel Nederland vrolijk de Wil van God, zoals gedicteerd door die SGP, oplegt. Het is mijn stellige overtuiging dat de VVD hier een cruciale fout maakt.

Schoorsteenveger | 26-04-11 | 19:57

Schoorsteenveger 17:19 ev.
Uw verbetenheid ten aanzien van een groep gelovige Nederlanders die sinds de afscheidng van de Hervormden in de 19e eeuw eveneens een arbeidzame bijdrage hebben geleverd aan ons land namelijk de gereformeerden , doet u uitspraken doen als ware u persoonlijk door enkelen van hen bedreigd, beledigd of anderszins onheus bejegend anders kan ik uw reacties niet duiden. En wie zegt dat de liberalen "verraad" plegen tegen hun eigen principes? Welke zijn dat dan ? Niet in zee willen gaan met de SGP betekent tandenloos zijn in de Eerste Kamer waardoor het prijsschieten wordt voor progressief Nederland. Een democratie houdt per definitie in compromissen sluiten , soms via dancing with the devil ( zo ziet de SGP dit natuurlijk niet ) .
Dat een politieke partij als de SGP u onwelgevallig is inmiddels duidelijk maar u chargeert in enigerlei mate de invloed van de SGP met hun 2 zetels. En is het niet juist in de publieke ruimte waar de SGP zich afzijdig houdt in tegenstelling tot bijvoorbeeld de vele duizenden moslima's die uiting geven aan hun moslima zijn m.b.v. hoofddoeken? Inderdaad zondagsrust, dat is één van hun wensen maar wel legitiem vanuit hun optiek net zozeer als het generaal pardon in de ogen van links Nederland legitiem was hoezeer ik dit pesoonlijk rampzalig vond en vind. U heeft er kennelijk moeite mee dat Nederland een vigerende democratie is waar je als kiezer niet à la carte kunt worden bediend op je wenken.

Jan Boule | 26-04-11 | 19:20

christenen zijn niet liev.. geen abortus, geen euthanasie, geen koopzondagen, geen vrijheid van meningsuiting en ga maar zo door..

De Coninck | 26-04-11 | 19:19

Audi S3 | 26-04-11 | 17:57
Heeft niks met bashen te maken. Heeft te maken met het omgekeerde, namelijk dat de VVD plotseling knielt en bidt tot God dat dit gedoogkabinet mag blijven.
Ik snap ook wel dat wij wortelen in christelijke tradities, maar God heeft zijn tijd gehad, we kunnen zonder God of zonder Allah verder. Dat hier en daar er nog enclaves zijn die zich aan die God of aan die Allah vastklampen zal mij een rotzorg zijn, ik begrijp het allemaal best.
Draai het maar om, een splintergroepering hervat, onder goedkeuring van de liberale politiek, het bashen van de ongelovigen.

Schoorsteenveger | 26-04-11 | 18:05

@Schoorsteenvege Nederland is van ouds al christelijk land geweest, is ook altijd goed gegaan. Zie geen reden om Christenen te bashen. Die moslims hebben minder goeds naar nederland gebracht, allereerst die lelijke moskeeën die verpesten het nederlandse straat beeld, en dan nog die hoofd doeken, en de criminaliteit die omhoog schoot. Zie alleen maar voordelen, met een christelijke partij in de regering.

Audi S3 | 26-04-11 | 17:57

Audi S3 | 26-04-11 | 17:44
Meer macht aan God toekennen betekent mutatis mutandis meer macht aan Allah geven. Zo werkt het. Wil je de macht van Allah breken, dan zul je de macht van God moeten breken. Een vuist in de reet van God is een vuist in de reet van Allah.

Schoorsteenveger | 26-04-11 | 17:49

Ik vind het wel een goeie dat de winkels op zondag dicht zijn, is 6 dagen in de week niet lang genoeg? Ben niet van plan om ook is op zondag te werken, ga liever chillen op het stand.

En hebben wij er last van als de abortus regels worden verscherpt?

Ze kunnen er wel een groot punt van maken. Beter dat deze partijen aan de macht zijn, dan die stakkers van PVDA OF D66.

Heb liever christelijke inbreng in de politiek, dan dat de moslims aan de macht komen, dan is het echt tijd om te emigreren.

Audi S3 | 26-04-11 | 17:44

Jan Boule | 26-04-11 | 15:52
Natuurlijk heeft de SGP het 'recht' om te verkondigen dat God bestaat en dat wij naar de hel gaan als we niet doen wat Hij ons gebiedt. En natuurlijk heeft de VVD het 'recht' om met de SGP zaken te doen.
Maar ik mag op z'n minst kanttekeningen maken bij de wijze waarop de liberalen hier manoeuvreren en hun beginselen verkwanselen. Ik mag op z'n minst die liberalen eraan herinneren hoeveel moeite het heeft gekost om die reli's te temmen en hun aanspraken op hoe onze samenleving dient te worden ingericht terug te scjroeven tot aanvaardbare niveau's.
Het is van de pot gerukt, vind ik althans, dat liberalen er nu niet de minste moeite mee hebben om de zondagsrust der kerkgangers te beschermen en daarmee de reliclaims op de openbare ruimte opnieuw te honoreren.
Ze hebben het 'recht', natuurlijk hebben ze dat, maar het is verraad aan de eigen principe's. Was er nog iets waarachtigs aan de VVD, dat is nu prijsgegeven, ter meerdere eer en glorie van de Here.

Schoorsteenveger | 26-04-11 | 17:19

Ach wat maakt het uit of je door Gristenfundi of door de Islamfundi wordt gebeten. By the way: the islamfundi hebben natuurlijk al lang, met dank aan de PvdA, ("tot in de haarvaten van de samenleving") toegang tot alle inspraakpodia en overleggremia. Laat je niet gek maken, zover zijn we al gekomen. Zonder overleg zijn, bijvoorbeeld, alle bedrijfsrestauranten in Nederland tot 100% halal FEBOkitchenettes omgetoverd. Applaus voor het gedachtengoed van Wim Cock en zijn nazaten.

ad melkert | 26-04-11 | 16:57

wWsMou@k3
Dan zijn er dus 190 miljoen "evil bastards "in de VS, dat is inderdaad veel, de helft van de bevolking ongeveer.

Jan Boule | 26-04-11 | 16:29

feitje: SGP is in nederland wat de republicans is amerika zijn, oftewel evil basterds

wWsMo0nw@lk3r | 26-04-11 | 16:10

Schoorsteenveger 15:11
Laat dat nu net niet aan de orde zijn, zie ook mijn inbreng van 11 uur e.v. De SGP ( ik deel net zo min als u -al- hun standpunten ) vertaalt in de politiek de mening van hun kiezers en dat mag hoe onwelgevallig deze ook mogen zijn voor hun criticasters. Dat god daarbij een rol speelt is hun goed recht. Evenzeer het het recht is van GroenLinks , PVDA e.a. om de meningen van hun achterban te vertolken zoals bijvorbeeeld de zegeningen van een multiculturele samenleving waar een ieder vreedzaam samenleeft als in de Hof van Eden, evenzeer een illusie me dunkt.

Jan Boule | 26-04-11 | 15:52

PTX 14:55
Uw stelling dat de vlaktax , d.w.z. een zelfde en zekere procentuele afdracht van belastingen van elk verdiend inkomen, verdient ook mijn voorkeur. Maar ook hier weer, welke andere politieke parijen naast de VVD durven hun nek uit te steken hiervoor ? De huurwoningcorporaties - met daarin oververtegenwoordigd PVDA bestuurders- is er alles aangelegen de sociale huurwoningmarkt in stand te houden. Pas nu zijn er experimenten die beter verdiendende huurders meer huur gaan betalen voor hetzelfde type woning. Tot dan zat de huurwonongmarkt potdicht en moest men zijn toevlucht zoeken tot de koophuizenmarkt daartoe aangemoedigd door de banken die inderdaad rooskleurige "hypotheekproducten" aanboden. Niet de koper heeft boter op zijn hoofd gehad maar de bankiers en de politiek. Wat je ook vindt van de SGP, door zijn gezagsgetrouwheid is het tevens een betrouwbare partner en zou uw terechte punt mede dankzij hen ten uitvoer kunnen worden gebracht.

Jan Boule | 26-04-11 | 15:41

Jan Boule | 26-04-11 | 14:47
Ach man, God wordt weer als motor der moraal ten tonele gevoerd en dat hadden we, gezien de bredere discussie, nou net niet nodig.

Schoorsteenveger | 26-04-11 | 15:11

Dat is twee keer. Mea culpa.

PTX | 26-04-11 | 14:56

@ Jan Boule | 26-04-11 | 14:47 | + 0 -
"De SGP staat wel voor o.a. een goede staatsgeldhuishouding" Exact de reden dat zij niks bij de VVD te zoeken hebben. 12 miljard per jaar aan hypotheekrenteaftrek, 12 miljard! 50% van de afgesloten hypotheken afgelopen tien jaar was aflossingsvrij, dat betekent dat jij en ik, via onze geweldige belastingmodel, meebetalen aan alle eikels die aflossingsvrij een huis kopen. Geweldig middel, het sponsoren van schulden. Een werkelijk liberale partij zoekt naar de mogelijkheden om het rondpompen van belastinggeld, lees aftrek, subsidie, toeslag en via tien miljoen schijven te vervangen door een vlaktaks.

PTX | 26-04-11 | 14:55

@ Jan Boule | 26-04-11 | 14:47 | + 0 -
"De SGP staat wel voor o.a. een goede staatsgeldhuishouding" Exact de reden dat zij niks bij de VVD te zoeken hebben. 12 miljard per jaar aan hypotheekrenteaftrek, 12 miljard! 50% van de afgesloten hypotheken afgelopen tien jaar was aflossingsvrij, dat betekent dat jij en ik, via onze geweldige belastingmodel, meebetalen aan alle eikels die aflossingsvrij een huis kopen. Geweldig middel, het sponsoren van schulden. Een werkelijk liberale partij zoekt naar de mogelijkheden om het rondpompen van belastinggeld, lees aftrek, subsidie, toeslag en via tien miljoen schijven te vervangen door een vlaktaks.

PTX | 26-04-11 | 14:54

Schoorsteenveger 14:14
Het is niet Rutte die de SGP de reikende hand biedt maar andersom. Het is een kwestie van oorzaak en gevolg. De verkiezingsuitslag is een feit, te weinig zetels voor een rechtse meerderheid in de Eerste Kamer.Het alternatief is dat de coalitie vleugellam wordt en de linkse partijen het weer voor het zeggen krijgen in Nederland. De SGP staat wel voor o.a. een goede staatsgeldhuishouding, minder immigratie enz. Zij belijden hun geloof in huiselijke kring en in kleine kerkgemeenschappen en hebben geen evangelidsatiedrang ( meer). Geen enkele dominee van gereformeerde huize roept op tot steniging, homo-ophangingen , predikt haat jegens anderen, kortom , buiten hun kring laat men iedereen in hun waarde. Je kunt van mening verschillen over hun opvattingen, doe ik ook maar ze wegzetten als dwazen o.i.d. is onzin.

Jan Boule | 26-04-11 | 14:47

@ sitzkrieg | 26-04-11 | 13:42 | + 0 -
Je geeft dat appels niet met peren vergeleken mogen worden en vervolgens maak je zelf de vergelijking tussen de onze gristenbroeders en moslimfundi's..... vergelijk ze dan ook niet! Op zichzelf kan je deze club wel beoordelen en dan zie je dat de intrinsieke waarde van hun overtuigingen nul is. Een ziek en bekrompen wereldbeeld..... waar ik jou ook van kan verdenken. Weet dat het meeste kindermisbruik plaatsheeft binnen gezinnen, sportverenigingen en buurtgemeenschappen en door heteroseksuelen, dus je kan je kinderen beter weghouden van je buurman dan de homofiele aardrijkskundeleraar. Punt 2: Een huwelijk alleen tussen man-vrouw? Een aanname gebaseerd op jaren van dominantie op het dagelijks leven door religie. Afhankelijk van de rol die het huwelijk heeft? Zullen we het over de rol hebben die de wet in Nederland heeft? Iedereen, dus man, vrouw, zwart, wit, paars en homosexofiel is gelijk. We moeten echt eens kappen discriminatie door religieuzen (oogluikend) toe te staan.

PTX | 26-04-11 | 14:45

sitzkrieg | 26-04-11 | 14:23 |
Vertel eens over dat verband. Ben erg benieuwd naar de wetenschappelijke onderzoeken daarnaar. Bij mijn weten zijn er nl in de geschiedenis ook genoeg kinderverkrachters/moordenaars met een heterosexuele voorkeur. Je zegt toch ook niet:(off topic- het is natuurlijk een taboe maar zou jij je kind bij een Sander V-man met een vriendin- in de klas willen hebben?)
Je stelt dus wel degelijk homo's gelijk aan kinderverkrachters door met jouw voorbeeld van Robert M. te komen als argument tegen homofiele leraren. Je zou je moeten schamen.

Flodder | 26-04-11 | 14:37

@flodder; dat doe ik zeker niet. Wel sluit ik niet uit dat er een verband is tussen het één en ander.

@Harold,
I stand corrected, Aleid is inderdaad van de Pvda, gezien z'n kop, toon, en gedrag past hij echter zonder meer in D66.

sitzkrieg | 26-04-11 | 14:23

'Zonder geloof kun je niet functioneren' zei Balkenende een tijd geleden toen hij nog stevig in het zadel zat en vanuit het Catshuis zijn zegeningen liet uitgaan. Wat een vooruitziende blik had hij: zonder gristenfundi's kan dit gedoogkabinet niet overeind blijven, dus wordt er fluks in de relireet gekropen, alsof het niks kost.
Je kunt hier alleen maar hartelijk om lachen, huilen heeft geen zin meer. God is dood, maar de liberalen gaan nu de relifundi's steunen in hun verwoede pogingen om net te doen of hij nog bestaat en ons leven van wieg tot graf bestiert. Rutte reikt de SGP de hand, helpt mee om een verteerd lijk uit z'n graf te tillen en verloochent daarmee de laatste principe's die het verkommerde en verbleekte iberalisme nog had. How low can you go. Dit is méér dan door de knieën gaan, dit is jezelf laten kruisigen.

Schoorsteenveger | 26-04-11 | 14:14

Ja.. en nou?
Op wie moet ik nu stemmen?

frickY | 26-04-11 | 14:06

sitzkrieg | 26-04-11 | 13:42 |
O ja, erg verwerpelijk hoe je homo's gelijk stelt aan kinderverkrachters. Zeker SGP-stemmer?

Flodder | 26-04-11 | 14:05

sitzkrieg | 26-04-11 | 13:42 |
Heb je de laatste alinea gelezen van de column uit de telegraaf? De SGP-broeders en de islamisten houden er dezelfde kijk op na. Homo's zijn viesbah en je mag ze discrimineren. Vrouwen zijn broedmachines die er enkel zijn om de man te dienen.

Flodder | 26-04-11 | 13:56

sitzkrieg | 26-04-11 | 13:26

eh, Aleid Wolfsen is PVDA.

Liberaal is mensen zoveel vrijheid als mogelijk geven om hun eigen leven in te richten. Dat geldt voor iedereen in dit land. Peggold grijpt in, wanneer hij ziet dat deze liberale vrijheden worden ingeperkt, ongeacht wiens vrijheden dit zijn.

Harald | 26-04-11 | 13:48

@ minema; de SGP heeft niet voor het slachtverbod gestemd en is tegen. Ofwel; je liegt.

sitzkrieg | 26-04-11 | 13:45

"flodder" vergelijkt appelen met peren.

De SGP (christenen, zoals je zegt) discrimineert vrouwen en homo's niet op de zelfde manier als de "islam".
Ze vragen niet om homo's van een flat te gooien of overspelige vrouwen dood te martelen.

Het enige dat ze vragen is dat ze op hun eigen scholen openlijk homofiele leraren mogen weigeren (off topic- het is natuurlijk een taboe maar zou jij je kind bij een Robert M-getrouwd met een man- in de klas willen hebben?), en dat ze binnen hun eigen partij vrouwen van ambtsposities mogen buitensluiten*.

Onzinnig, maar de meest extreme christenen zijn inderdaad lang niet zo intolerant als de fundamentalistische islamieten.

Daarnaast stelt de SGP dat "weigerambtenaren" dat recht hebben omdat het huwelijk voor man en vrouw is, en niet voor man/man, vrouw/vrouw. Dat lijkt me zelfs een hele rëele aanname. Dat heeft niks met discriminatie te maken maar met hoe je de rol van het huwelijk in de maatschappij ziet.

* Het is trouwens mevrouw Buitenweg van D66 die al jarenlang (desnoods via Europa) de SGP hier de voet dwars wil zetten terwijl geen vrouw binnen de SGP behoefte heeft aan die verandering. Harald zal er dol op zijn; een zogenaamde liberaal die keihard zijn mening opdringt aan een groep andersdenkenden.

sitzkrieg | 26-04-11 | 13:42

@minimá-armezusvan

Tja, hoe zal jij de komende 3,5 jaar de zondag doorkomen als je niet kan winkelen. Er zijn immers geen belangrijkere zaken waar een meerderheid voor nodig is?

wsc981 | 26-04-11 | 13:36

@Flodder | 26-04-11 | 13:17
Moet ook wel bij worden gezet dat ik nog nooit een vrouw half ingegraven gestenigd heb gezien in Staphorst of dat ik me niet kan herinneren dat in Urk de hanghomos aan de hijskranen hingen...
.
Maar ja, kennelijk kiest men liever voor discriminatie-light... Zorgwekkend.

dlseth_ | 26-04-11 | 13:36

Als VVD propaganda webblog is Geenstijl perfect. Iedereen lijkt hier VVD te stemmen en dit is het enige wat Geenstijl schrijft tegen de VVD. Voor de rest is de VVD een toppartij, maar als ze concessies doen om het land bestuurbaar te houden met Christenen is de VVD opeens de gebeten hond.

Haassje | 26-04-11 | 13:34

de sgp doet liever 40.000 joden fucken en stemt in met verbod op ritueel slachten en in ruil daarvoor kan ze lekker fucken met 16.5 miljoen nederlanders over winkelen op zondag, abortus, homosexualiteit. het is een cynisch uitruil die greet maar eens moet plaatsen in zijn joods-gristelijke samenleving.

minimá-armezusvan.. | 26-04-11 | 13:30

@frankmeister, nogmaals, je weet niet eens de abortustermijn dus ik zie niet in waarom je zo moeilijk doet.

Net was het nog kritiek op de VVD omdat ze zoveel van hun principes laten varen, en nu blijkt dat daar geen sprake van is ga je maar over op kritiek op de SGP. Irrelevant en dom bovendien.

@ Harald.

"Ik ben het niet met ze eens maar ze zijn liberaal.
En ik wil zo graag liberaal zijn. Ookal ben ik het niet met ze eens, ik stem toch op ze"

"liberalisme" is voor jou een op zich zelf staand doel ofzo???
Het gaat toch om het uiteindelijke beleid, niet om jezelf lekker trots op de liberale, humanistische of christelijke borst te slaan en ondertussen niks klaar te kunnen spelen omdat je een marginale kutpartij bent die weigert compromissen te sluiten?

Het zijn jouw vriendjes van D66 die onder het mom van liberalisme alle fatsoen hebben laten varen. Liever honderd van de Staaij's dan 1 Aleid Wolfsen.

sitzkrieg | 26-04-11 | 13:26

k3 13:11
U leest mijn quote als een argument, het is slechts een constatering. Het betreft hier volwassen en goed opgeleide vrouwen die het besturen van stad en land kennelijk gaarne overlaten aan hun mannen(-broeders).

Jan Boule | 26-04-11 | 13:24

Getuige de reacties is het discrimineren van vrouwen en homo's door christenen minder erg dan door moslims. Weten we dat ook weer.

Flodder | 26-04-11 | 13:17

@Jan Boule | 11:27
"Overigens blijken de ( meeste ) SGP-vrouwen hier totaal niet mee te zitten."
Dat is natuurlijk een non-argument. De meeste moslima's zitten ook niet met een hoofddoek of abaya. Toch is het onderdukking van de vrouwen en vinden 'wij' dat het niet kan.

k3 | 26-04-11 | 13:11

In de Koude oorlog zei men: beter dood, dan Rood. Ik kleur mezelf liever een beetje lichtblauw/grijs dan dat ik die smerige rode/groene landverraders in de regering help. Denk daar maar eens over na.

GrafvonEntenschnabel | 26-04-11 | 13:04

Harald 12:48
inderdaad, je kunt zeggen van van der Staaij wat je wilt maar hoewel onwrikbaar, zijn standpunten zijn duidelijk en hij verloochent ze niet. Hoe anders is dat met Pechtold die met zijn partij al 40 jaar het christendom basht onder het mom van "moderne politiek bedrijven gebaseerd op onze liberale beginselen". Echter, daar waar men de Islam bestrijdt vanwege de nodige obscurantistische trekken binnen deze godsdienst, dan baant hij zich terstond naar de interruptiemicrofoon om degenen die dit standpunt huldigen , met one-liners te kenschetsen als racistisch, populisties en dicriminatoire.

Jan Boule | 26-04-11 | 13:02

Meneer Van Marken, welkom in Nederland. U heeft kennelijk uw inburgeringscursus bij InHolland gevolgd?

Nederland wordt noodgedwongen altijd met compromissen bestuurd, en als 'wij' een libertarische koers hadden gewild, hadden we op de LP (www.libertarischepartij.nl/) gestemd, en niet op VVD of D66.

Guido | 26-04-11 | 12:58

Oud Nieuws! Oh en de VVD is al heel lang niet meer liberaal.

borderliner | 26-04-11 | 12:56

Regeren met de bijbel in de hand: we kunnen er maar geen genoeg van krijgen in dit land.

Jippie | 26-04-11 | 12:52

@Harald
Tsja, D66... Die gaan er nu zeker wél voor zorgen dat Nederland liberaler wordt? Met name die parmantige betweter van een Peggold die vanuit het Wassenaarse wel eens even vertelt hoe we alles beterrr kunnen doen. Rrrr

brunz | 26-04-11 | 12:44

Blij dat ik voor de verandering geen VVD heb gestemd maar D66. Ben het wel niet helemaal eens met ze, maar ze zijn tenminste wel liberaal.

Harald | 26-04-11 | 12:36

@sitzkrieg | 26-04-11 | 11:29
Helemaal eens. Die grens ligt nu (zie boven) op 24 weken. Bezwaar van oa CDA heeft niet alleen met Gristelijke dogma's van doen, maar net zo veel met etisch/juridische.
In de medische wereld is onlangs besloten dat een ongeboren kind van 24 weken als 'levensvatbaar' moet worden beschouwd. Met andere woorden: een arts is bij geboorte verplicht het kind alle medische aandacht te geven om het kind te laten overleven.
Dit valt juridisch gezien slecht te rijmen met een arts die op week 24 van ouders een opdracht tot aborteren krijgt.

brunz | 26-04-11 | 12:36

@Rattlehead
GeenStijl zou het goed doen in de US. In China, Iran en Colombia daarentegen...?

brunz | 26-04-11 | 12:31

En over die abortus...
Ik ben zeker niet gristelijk, maar ben er ook schijtziek van dat elke trut die zich heeft laten 'doen' rond week 24 nog kan kiezen om een levensecht kindje met een wolkje thinner uit te wissen.
Voor iedereen die weer inj de houding springt. Zeg me is dit ( biofides.files.wordpress.com/2010/09/f... ) WEL of GEEN mens?

brunz | 26-04-11 | 12:29

Oftewel, we ver-Amerikaniseren nu nog erger. Maar goed ook, want eindigen als Amerika in natuurlijk ons streven.

Rattlehead | 26-04-11 | 12:29

Wat een lulverhaal Brusselmans....
Wat heb je liever: de huizenmarkt op zijn gat, 60% inkomstenbelsting, 3 x zoveel werklozen, nog meer subsidies voor knuffelprojecten, staatsschuld richting 1 triljard, etc.
Of op zondag naar Amsterdam, Rotterdam of Almere moeten rijden omdat de winkels in Culemborg dicht zijn?
Ik ga voor het laatste...

brunz | 26-04-11 | 12:26

@sitzkrieg | 26-04-11 | 11:29
Volgens mij begrijp je de SGP niet echt. Beleid bij SGP is: Abortus is moord en zondag is uitrustdag, waar alleen een bezoekje aan de kerk mogelijk is. Daarnaast zijn er nog 100 redenen om niets met deze debielen te maken te hebben.

frankmeister | 26-04-11 | 12:17

Nog iemand die liever een brede (paarse) coalitie had willen zien?

Woods | 26-04-11 | 12:15

-weggejorist-

pluizie | 26-04-11 | 12:00

IWAB geniet van alle leuke reacties hier, neemt nog een bakje koffie met een koekje en leest rustig verder.
.
Kortom, ik hef het glas, doe een plas en alles blijft zoals het was.
.
Toedels, lieve schrijfbuiskindertjes en nu maar snel naar jullie warme nestjes en denk er om ..... oogjes dicht en snaveltjes toe.

IWAB | 26-04-11 | 11:37

@sitzkrieg | 26-04-11 | 11:30
Als Rutte eens een keer een paar zielige kutdieren gaat knuffelen in plaats van een JSF dan zal de PvdD vast wel mee willen werken. Hun standpunt tegen religieus doodmartelen van dieren getuigt in ieder geval van een gezonde houding tegenover fundamentalisten.

dlseth_ | 26-04-11 | 11:33

@ dlseth

Goh, jij denkt dat de partij die het generaal pardon mogelijk heeft gemaakt dit kabinet gaat steunen.
Mallerd!

sitzkrieg | 26-04-11 | 11:30

@ frankmeister;

Je huilt er nu wel over maar weet waarschijnlijk niet eens waar de abortusgrens op dit moment ligt. Met een beetje fantasie kan je het recht op abortus vast wel zien als een "liberaal principe" maar of de grens nou op 5, 7, of 12 maanden ligt heeft daar niks mee te maken.

De bezwaren van de SGP tegen een verruiming van de termijn komen overigens natuurlijk niet uit de bijbel, zoals je suggereert, maar vanuit een zeker ethisch besef dat sommige liberalen nog eens schijnen te missen.

Hoe dan ook, naast je 2 non items heeft de VVD wel belangrijke beleidspunten die ze willen realiseren door een compromis te sluiten.
Als jij zo jong/naief bent om te denken dat dit niet kan, dan moet je vooral op een andere partij gaan stemmen. Je zal natuurlijk nog wel moeten wachten tot je 18 bent natuurlijk..

sitzkrieg | 26-04-11 | 11:29

Ik denk dat veel steunpilaren van ons bankwezen, zoals daar bv zijn, een Kok, een Bos of een Rosenmoller links stemmen. Ook meneer Marcel van Dam stemt vanuit zijn landhuis nog dadelijk niet op de PVV.
Bij links zitten al jaren de centen.

Mantisomantis | 26-04-11 | 11:27

Natuurlijk is o.a. het homostandpunt en de door de SGP gewenste positie van de vrouw achterhaald. Overigens blijken de ( meeste ) SGP-vrouwen hier totaal niet mee te zitten. SGP-ers komen komen amper voor in de landelijke misdaadstatistieken, beheersen het straatbeeld niet, doen amper beroep op sociale uitkeringen en beleven hun geloof in stilte. Mij zitten ze in elk geval niet in de weg. En dat de regeringspartijen via de SGP aan de macht blijven met de nodige concessies van hun kant ,is onontkoombaar immers er zijn meer kiezers die belang hebben bij de PVDA en consorten dan kiezers die zelf hun geld genereren via salaris of een eigen bedrijf(-je) en derhalve VVD en CDA stemmen.

Jan Boule | 26-04-11 | 11:27

Rutger!
Werk aan de winkel. Doe die hennis eens aan de tand voelen?
=====

www.depers.nl/binnenland/551962/Doe-ni...

De SGP kan belangrijk worden in de Eerste Kamer.

‘Ja, en we gaan niet abortus afschaffen. Mind you, die suggestie wordt gewekt. Komt GroenLinks weer aan...’ Ze zet een zeurderig stemmetje op: ‘Ik snap niet dat de VVD vrouwen in de steek laat.’ Met gewone stem: ‘Doe niet zo hysterisch.’

Als er bij de VVD toegeeflijkheid is te bespeuren aan een christelijke partij – geen uitbreiding van het aantal koopzondagen – dan is dat aan coalitiepartner CDA, zegt ze. En de VVD krabbelt bijvoorbeeld niet terug met een initiatief om een eind te maken aan de mogelijkheid van religieuze scholen om homoseksuele docenten te weigeren. ‘Niet zolang ik Kamerlid ben.’

2emeREP | 26-04-11 | 11:26

Even denken. De SGP. Zijn dat die mensen die mij iedere zondagochtend om half 10 snoeihard uit m'n bed jengelen? Diezelfde mensen die vervolgens niet willen dat ik later op de dag mijn boodschappen kan doen?

Niks mis mee toch?

Moenafiek | 26-04-11 | 11:23

@Haragha | 26-04-11 | 11:14
Alleen hebben sommige mensen een bijzondere definitie voor de term 'vooruitgang'. Voor de SGP zal vooruitgang bestaan uit het slopen van gelijkheidsprincipes voor vrouwen, de homo's weer in de kast met een hetero schijnhuwelijk en drie verplichte kiddos en natuurlijk op zondag heel het land plat om hun grote onzichtbare vriend te eren... Of je nou gelooft of niet.
.
De SGP is een gevaarlijk fundamentalistische organisatie waar wij als seculiere staat niets mee te maken zouden willen hebben. Ze horen enkel te dienen als uitlaatklep voor de grefos-met-stemrecht opdat ze overige partijen niet kunnen verzieken met hun godsdienstwaanzin.
.
Nee Rutte, steek die JSF maar in je anus en schuif dat geld naar de dierenpoes. Gewoon wat zielige diertjes neu- .. knuffelen en je hebt alsnog steun voor je onzin, zonder liberale standpunten te hoeven op te offeren.

dlseth_ | 26-04-11 | 11:22

Rutte is zelf ook gereformeed, dus wat wil je..

Pakzooi | 26-04-11 | 11:22

Koopzondagen zijn volslagen onzin en spekken alleen het grootgrutters kapitaal. Driekwart van onze landgenoten kunnen hun salaris prima in 6 dagen tot de laatste cent uitgeven.
Ook de domste vrouwen die ongewenst zwanger zijn, hebben dat met een maand of 2 zeker in de gaten. Dus de abortustijd kan prima naar beneden.
Ik ben geen zwarte kous, maar ik zie dat de kousen meestal in een prachtige omgeving wonen en zeker niet hulpbehoevend zijn.
Hoe kan dat toch. Heeft het wellicht met hun levensstijl te maken?

Mantisomantis | 26-04-11 | 11:21

Brusselmans, het onrecht is de wereld nog niet uit !
Je kan er inderdaad heel fanatiek over schrijven of je kan elke dag jezelf vertellen: onrecht bestrijden.. begin bij jezelf, of je kan fanatisme religiebepalend maken, of je kan demoniseren, of je kan... punten scoren !!!

hawie | 26-04-11 | 11:21

@Art Vandelay Ultor

Ik weet niet of je het bovenstaande stuk hebt gelezen, maar ik zie meer principes staan dan alleen koopzondagen.
Het lijkt er wel op dat het zo'n beetje ALLE principes van de vvd zijn :)

snajeh | 26-04-11 | 11:20

@Het CDA: Lodewijk de Waal, Wim Kok, Paul Rosemoller, ze zitten/zaten allemaal in het bankwezen.

Enfin, we zaten al diep in de schulden voor die hele crisis uitbrak. Zalm (VVD) heeft gedurende paars nog geprobeerd het tekort terug te dringen, maar de PVDA werkte steeds tegen.

sitzkrieg | 26-04-11 | 11:20

Prof. Drs. Klavan | 26-04-11 | 11:17

U bent dus ook tegenstander van de sharia-rechtbanken. Nou Ernesto Hirsch Ballie niet hoor!

eerstneukendanpraten | 26-04-11 | 11:19

Het CDA | 26-04-11 | 11:15

U bent niet objectief!

eerstneukendanpraten | 26-04-11 | 11:18

Geloof hoort niet thuis in de politiek.
Secularisatie moet er komen en wel meteen

Prof. Drs. Klavan | 26-04-11 | 11:17

@R.B.Scott | 26-04-11 | 10:31
Ik reageer al als er een zuchtje wind staat.

ojédiaré | 26-04-11 | 11:16

De VVD liegt en draait. U liegt en u draait, meneer Rutte.

Het CDA | 26-04-11 | 11:15

Om een liberaal beleid mogelijk te maken, is de VVD bereid al haar liberale principes te laten varen.
Overigens, die geweldige staatsschuld van ons is toch echt het werk van rechts geweest en niet van links, zoals menigeen denkt. We hebben de banken moeten redden, weet u nog? Wouter Bos kon niet anders. Banken die bestuurd werden en worden door graaiers. Of denkt iemand nu werkelijk dat bankiers en beurshandelaren links stemmen?

Het CDA | 26-04-11 | 11:14

@dlseth_ | 26-04-11 | 10:53
Over die punten wil ik geeneens discussiëren, het is vooruitgang wat we willen!

Haragha | 26-04-11 | 11:14

ojédiaré | 26-04-11 | 10:56

Vriend! Je krijgt op afstand een man-hug...

eerstneukendanpraten | 26-04-11 | 11:07

@sitzkrieg | 26-04-11 | 10:36
Ja, van die koopzondagen en abortussen is erg! Namelijk omdat 1) VVD zich hier altijd voor ingezet heeft 2) dit een liberaal grondprincipe raakt, het grondprincipe dat persoonlijke vrijheid veel belangrijker is als idioot gedachtegoed uit een 2000 jaar oud sprookje.

En het is teleurstellend om te constateren dat dit een conservatief kabinet is terwijl de VVD de grootste partij is, een paars kabinet is een stuk liberaler als dit hypocriete gedoe.

frankmeister | 26-04-11 | 11:05

Het ene geloof een beetje voortrekken om daarmee een ander, en veel schadelijker geloof, in te kunnen dammen. Zie het probleem niet zo....

Bill le Koek | 26-04-11 | 11:05

Wat een hypocriet gesodemieter hier.... toegeven aan gristenfundi's is blijkbaar geoorloofd om hiermee de HRA, 130km/h en bezuinigingen op WAJONG erdoor te drukken. Als men toegeeft aan andere religies is het land te klein, geeft men toe aan de SGP dan is dat okay? Laf en hypocriet. Een echte liberaal zou met deze club niks van doen moeten willen hebben, maar werkelijk liberaal is de VVD al jaren niet meer. Het is de partij van hypotheekrenteaftrek en automobilisten. De grondbeginselen liggen begraven naast de grondbeginsel van de PvdA.

PTX | 26-04-11 | 11:05

bewijst maar weer eens dat een strikte scheiding van kerk en staat in een seculiere republiek zeer gewenst is. dus weg met de bananenmonarchie met een circusfamilie toegejuichd door reli-gekkies

minimá-armezusvan.. | 26-04-11 | 11:02

Sinds Fortuyn heeft ook breed het misverstand postgevat dat regeren net zoiets is als een financiele operatie runnen.

Einde van de Domheid | 26-04-11 | 11:02

@R.B.Scott | 26-04-11 | 10:31
Goeie kamagra jonguh!

ojédiaré | 26-04-11 | 11:00

Taliban en Schriftgeleerden...
Daarnaast kan ik niet zeggen dat ik echt gemotiveerder ben geworden om mijn zoontje door een homo les te laten geven....

Einde van de Domheid | 26-04-11 | 10:59

@lekker wijf | 26-04-11 | 10:54
Behalve als je ongewenst zwanger bent... Of als man van de griekse liefde houdt... Of een eenpersoonshuishouden hebt zonder zeekoe om tijdens werktijden boodschappen voor je te doen... Of als je uberhaupt voor een seculiere staat bent.

dlseth_ | 26-04-11 | 10:58

@Superior Bastard | 26-04-11 | 10:50
Ik heb je dit vaker horen zeggen. Echter altijd zonder enige onderbouwing.

Wat is er nu zo liberaal aan dat belerend mag-niet-volk van GL?

Geef die mensen serieuze macht en ook zij gaan tot in detail bepalen hoe jij je leven mag leiden, heur. Van je vleestax tot aan het verbod op je stenen voortuin of terrasverwarmer.

Art Vandelay Ultor | 26-04-11 | 10:57

Dit ruikt naar stront.

Hölzenbein | 26-04-11 | 10:56

Overigens: alsof het zogenaamd progressief links wel was gelukt om de godslastering af te schaffen. De PvdA had er toen het gewoon kon de ballen niet voor! Daar wordt je pas echt goed ziek van - linkse lafheid!

lekker wijf | 26-04-11 | 10:56

@eerstneukendanpraten | 26-04-11 | 10:48
Je hebt gelijk! Er zijn maar weinig dingen lekkerder dan een gristelijk gestoorde huisvrouw en reli-werpmoeder op haar big fat momma ass te crazy-slappen.
Vrouwen met harde jongensbillen moest sowieso verboten worden.

ojédiaré | 26-04-11 | 10:56

En dat allemaal gedoogd door jullie pvvvrienden (kudtwoord en niet alleen door de spelling.

Mislich | 26-04-11 | 10:56

En toen was het stil in de panelen. Een kleine 90 reaguursels versus de ruim 200 voor de Noord-Afrikaanse stadsguerrilla’s .

kapotte_stofzuiger | 26-04-11 | 10:54

Rustig nou maar, Brusselmans. Vergeleken bij moslimfundi's is de SGP natuurlijk een soort vrolijke club dwazen die niemand kwaad doen. Dus maak je niet zo druk joh.

lekker wijf | 26-04-11 | 10:54

@Art Vandelay Ultor | 26-04-11 | 10:21
"jankerige, handophoudende slachtoffercultuur". Meesterlijk.

Sliptong | 26-04-11 | 10:54

@Haragha | 26-04-11 | 10:49
Dan vind ik persoonlijk de winkeltijdenwet, in al z'n bekrompenheid en religieus gezever, nog wel het minst erge. Wat de SGP ook wil is het inperken van abortus op basis van een oud (en slecht!) boek en het oogluikend toestaan dat religieuze trouwambtenaren niet ontslagen worden voor werkweigering. Want 'homos zijn minderwaardig' moet weer kunnen volgens de SGP.
.
Maar daar krijgen we wel een tweede JSF voor. Juicht u even mee?

dlseth_ | 26-04-11 | 10:53

Nog een paar maandjes en dan is het afgelopen met de conservatieven. Als Wilders tegen ieders verbazing in veroordeeld wordt wegens discriminatie en een boete krijgt, dan trekt het CDA waarschijnlijk de stekker uit dit kabinet.

En daarna op naar Paars 3!

EUgenio | 26-04-11 | 10:53

Prima om dit zo te regelen gezien het linkse alternatief dat liever afbreekt dan opbouwt.

Sliptong | 26-04-11 | 10:52

Politiek is geven en nemen (en blijkbaar flink genomen worden..), maar het belangrijkste is natuurlijk om te beseffen wat men daarvoor terug krijgt!

MalteseKnight | 26-04-11 | 10:51

@ Biff, wat ik zeg, je kan het niet.

De SGP staat veel dichter bij de PVV en VVD dan je lijkt te beseffen. Zeker als het gaat om de punten die de VVD en PVV nu het belangrijkst vinden:

*) De SGP is waarschijnlijk de partij die het dichtst bij de PVV staat met de standpunten over de immigratie problematiek.
*) De SGP is de partij die het dichtst bij de PVV/VVD staat -en al veel langer- wat betreft het strenger straffen en harder optreden tegen criminelen.
*)De SGP is de partij die al eindeloos lang pleit voor het verlagen (verdwijnen!) van de staatschuld en het in orde maken van de Nederlandse financieen. Ook dit sluit perfect aan bij de huidige VVD/PVV agenda.
* De SGP wil, net als de VVD, een kleinere overheid en meer inzet van de burger.

Op deze terreinen krijgt de coalitie dus steun van de SGP en hoeft ze niks in te leveren. Geen verdere uitbreiding van het aantal koopzondagen is wisselgeld, en geen normaal mens zou dat "zwaar inleveren" noemen.

sitzkrieg | 26-04-11 | 10:51

De echte liberalen zitten tegenwoordig alleen nog bij GL.

Superior Bastard | 26-04-11 | 10:50

@Hendrikus van Amstel | 26-04-11 | 10:44
Ja, dit is een echt DRAMA.
Er wordt mij gedwongen zaterdag en donderdag/vrijdagavond deze boodschappen te doen. Door dit soort onzin wordt ik ernstig beperkt in mijn vrijheid.
Kijk eens verder dan je dorpsgrenzen, het is toch absurd dat winkels op zondag zijn gesloten.

Haragha | 26-04-11 | 10:49

ojédiaré | 26-04-11 | 10:12

Wat wil je ook met het moreel besef van een pinda...

eerstneukendanpraten | 26-04-11 | 10:48

@ Biff Eagleburger | 26-04-11 | 10:32
En dat is dus het punt dat ik probeer te maken. Rutte heeft groot gelijk dat hij al die buekenoot puntjes van de Gristenen opgeeft om belangrijke zaken te redden. Wat maakt het homo huwelijk nu uit ? Dat zou ik ook meteen als eerste het raam uitgooien. Dan trouwen die flikkers maar even 4 jaar niet. Koopzondag ? Weg ermee, dan kopen jullie maar even op zaterdag. Als je fucking 75 zetels hebt, wie snapt dat niet ? Rutte wel, Brusselmans niet. Wie is er hier Oliedom ? Het politiek commentaar van Geenstijl is erbarmelijk slecht.

Marcus Porcius Cato | 26-04-11 | 10:47

Goh ja niet elke zondag kunnen winkelen is echt een DRAMA. Een dag geen schoenen kunnen kopen.. waar gaat het heen met de wereld.

Verder is SGP wel gewoon een groep vol idioten, maar alles is beter dan PvdA-beleid

Hendrikus van Amstel | 26-04-11 | 10:44

Wees maar blij dat ze dealen met de SGP, stel je voor dat ze moesten dealen met de PvdA. (Zo heeft Bos dit land achter gelaten met dik 100 miljard extra staatsschuld en doorstijgend met 35mrd begrotingstekort per jaar , grotere toename dan bij veel andere landen) Dan liever niet persé in elk gehucht op iedere zondag winkelen (waar de PvdA & CDA trouwens ook niet mee accoord zou gaan.)

seven | 26-04-11 | 10:42

@sitzkrieg | 26-04-11 | 10:38

Misschien moet je het nog maar eens goed lezen met wat koffie erbij. Succes.

Biff Eagleburger | 26-04-11 | 10:42

Als ze hiermee ideeen kunnen doorvoeren die het land helpen om de staatsschuld te verlagen, prima. Maar ze moeten het niet te bont maken.
Doe dan de PvdD als extra bondgenoot, niet dat zooitje achterlijke anti-alles-wat-modern-is gekkiesch.

buitenstebuiten | 26-04-11 | 10:39

@mokum4all | 26-04-11 | 10:29:Ik begrijp je standpunt helemaal. De SGP is nu voor Rutte, wat de CU voor Balkenende was, hij heeft ze nodig voor een meerderheid te krijgen.
Als ze niet meer nodig zijn, doordat de PVV of de VVD groeit, worden ze gelijk weer gedumpt natuurlijk.
Het is dat de SP misschien te ver af ligt van de VVD, anders kan die als usefull idiot gebruikt worden.
Homo's en geloof, waarom hebben religies (hoe zit dat bij het jodendom?) toch altijd daar problemen mee?
Want homo's zijn soort vrouwen, maar dan met een piemel.
Dus ze kunnen goed koken, kletsen, ketsen en kijven. (de 4 K's).
Ikzelf heb er jaren één in huis gehad.
Maar toen hij op het tapijt ging pissen, heb ik hem naar Amsterdam gebracht.

King of the Oneliner | 26-04-11 | 10:38

@ Biff,
kan je ook eens uitleggen wat je bedoelt met "zwaar aan het uitleveren" ?

Antwoord, nee, dat kan je niet.

sitzkrieg | 26-04-11 | 10:38

@chosenignorance | 26-04-11 | 10:34
Het helpt niet veel als je fundamentalisten probeert tegen te houden aan de voordeur terwijl andere fundamentalisten via de achterdeur de boel komen verstieren.

dlseth_ | 26-04-11 | 10:37

The enemies of my enemies are my friends. Niks mis mee.

chosenignorance | 26-04-11 | 10:34

+100

export-kenteken | 26-04-11 | 10:37

En zo wordt er over en weer met twee maten gemeten. De pot ende ketel... Tenslotte hebben de linkse partijen de afgelopen decennia ook zo hun 'concessies' gedaan om het islamitisch electoraat te vriend te houden.

Hoog tijd om eens een flinke zak subsidie tegen die achterstandsgeb.. eh prachtgebieden aan te smijten.

Oh wacht.. daar is geen economische of sociale achterstand, alleen maar een serie hardnekkig middeleeuwse denkbeelden.

Zou een en ander dan misschien toch los van elkaar staan?

satuka | 26-04-11 | 10:36

Wil de echte liberaal opstaan?

Nonik Neem | 26-04-11 | 10:36

@ frankmeister e.a.

Als jij denkt dat een verhoging van het aantal koopzondagen en het verhogen van de abortustermijn de enige liberale standpunten zijn heb je helemaal gelijk. De boete voor langstudeerders wordt slechts éen jaar uitgesteld, verder zijn er geen handreikingen geweest.
Sterkte met je verdriet!

sitzkrieg | 26-04-11 | 10:36

The enemies of my enemies are my friends. Niks mis mee.

chosenignorance | 26-04-11 | 10:34

Objectief gezien valt de invloed mee. Het winkelen op zondag blijft gewoon zoals het was, abortus blijft gewoon zoals het was, interne partij SGP m/m blijft zoals het al was.

seven | 26-04-11 | 10:34

En het domme stemvee blijft de VVD-kakkers in de peilingen maar extra zeteltjes geven.
Schijt aan de liberale principes hebben loont blijkbaar.

BroodenSpelen | 26-04-11 | 10:33

@Marcus Porcius Cato | 26-04-11 | 10:25

Dat is juist het punt wat Brusselmans probeert over te brengen. De VVD is nu zwaar aan het inleveren, om maar een nipte meerderheid te houden. Een meerderheid die dus eigenlijk al fictief en niet te houden is, aangezien de standpunten van de SGP niet te verenigen zijn met die van de VVD.

Biff Eagleburger | 26-04-11 | 10:32

Dit lijkt me een vrij logisch gevolg van een parlementaire democratie. Een onhandig gevolg, dat zeker, maar we hebben zowel deze staatsvorm als de saaie fundikant van de kerk hier ooit zelf binnengehaald.

Ik zie niet helemaal in waarom de VVD hier schuld aan zou hebben.

Shmorky | 26-04-11 | 10:32

Voortaan meer VVD stemmen en probleem is opgelost!

Hero | 26-04-11 | 10:32

@mokum4all | 26-04-11 | 10:31
De PVDA heeft nog steeds meer dan 2 zetels heur.

dlseth_ | 26-04-11 | 10:32

@snajeh | 26-04-11 | 10:29
Ja, want het draaien op de koopzondag staat gelijk aan het overboord zetten van ALLE PRINCIPES.

Art Vandelay Ultor | 26-04-11 | 10:32

Je moet wel compleet geschift en wereldvreemd zijn het christendom met het islamisme te vergelijken.
Wij zijn reeds eeuwen geleden gekerstend, gelden dan ook in de wereld als christelijk land of je dat nu "leuk" vindt of niet, dus zeer begrijplijk dat de VVD haar heil zoekt bij de SGP als het aankomt op steun voor de coalitie.
Veel erger is het feit dat de linksche fascistische partijen louter kunnen blijven bestaan door hun stemmen te ronselen bij islamieten, die amper onze taal of cultuur kennen, laat staan begaan zouden zijn met het lot van ons en ons land.

export-kenteken | 26-04-11 | 10:32

Zelfs met Jeanine Hennis in een burka krijg ik nog een stijve piemol.

R.B.Scott | 26-04-11 | 10:31

LOL voor alle comments die zeggen "je hebt nou eenmaal nodig dat er een meerderheid nodig is in een democratie". Waar, maar was dat ook de reactie geweest als deze 2 zetels van een moslimpartij hadden moeten komen?

mokum4all | 26-04-11 | 10:31

ojédiaré | 26-04-11 | 10:12

Ik niet, maar ik hou wel van een beetje vrouw mét konT! Dames met ingewaaide konten (zie je veelvuldig op Schiphol in het vliegtuig naar Lesbos)vindT ENDP
gewoon eng...

eerstneukendanpraten | 26-04-11 | 10:31

Tja, SGP of PvdA.. Is dat zo'n moeilijke keuze?

De grootste problemen in dit land zijn het begrotingstekort en het piramidespel dat sommigen ook wel 'pensioen' noemen.

Ik denk dat de SGP heel wat behulpzamer is in het oplossen van dergelijke problemen dan de PvdA. Dat ik op zondag geen pils kan kopen terwijl ik met klokgebeier uit mijn bed gedreven wordt neem ik dan wel voor lief.

Wilhelm Tell | 26-04-11 | 10:30

Dit was de opvatting van de vvd recentelijk:

De VVD vindt dat winkeliers zelf moeten bepalen of ze op zondag open zijn. Koopzondagen zijn goed voor de economie, zegt de VVD.

Ach ja we gooien gewoon alle principes over boord, maakt het uit.
We zeggen het een en doen het anders, sowieso weinig vertrouwen in die Jort kelder partij.

snajeh | 26-04-11 | 10:29

Als ze dit in het bedrijfsleven doen dan heet het Kartelvorming.
Onze Democratie van 4 jaar Kartelvorming sucks...
Libero's, Funda's en Popu's, Een Mix van Nix.

hollandwar | 26-04-11 | 10:29

Beter een SGP-er als buurman, dan een Turk die geen nederlandse waarden kan.
King of the Oneliner | 26-04-11 | 10:24 | + 0 -
Of een ex-SGPer die je hetzelfde kwalijk kunt nemen.
Jij pleit ervoor dat een groepje fundamentalisten gaat bepalen wat jij en ik wel of niet mogen in dit land? Ik ben geen homo maar als de VVD het prima vindt dat homo's weer achtergesteld worden in werk etc, dan ga ik over mijn nek. En ik besluit zelf niet voor abortus, euthanasie of winkelen op zondag te kiezen, daar heb ik geen politiek of regelgeving voor nodig.

mokum4all | 26-04-11 | 10:29

We kunnen natuurlijk ook gewoon Rutte naar huis sturen en hem een gezellig middenkabinet - of, nog beter: een Paars kabinet - laten formeren.

Dan hoef ik hier echter geen stukken te lezen waarin moeilijk wordt gedaan over de totaal stompzinnige idiotie van de PvdA die in het kabinetsbeleid zit verwerkt.

Art Vandelay Ultor | 26-04-11 | 10:29

Ach ja! Zo rolt Rutte. Gewoon elk liberaal standpunt waardoor je groot bent geworden laten varen als het je ff uitkomt. VVD = nieuwe CDA. Waarom denk je dat die zo laag staan?!

Mvg, een erg teleurgestelde liberale medereaguurdert.

*Kom maarrrrrrrrrr met die - kudo's*

frankmeister | 26-04-11 | 10:28

Burgermeester in oorlogstijd, mensen, niet zo zeiken op Rutte ajb.

très cool | 26-04-11 | 10:27

Als Brusselmans voor de verkiezingen z'n gifpijlen wat minder had gericht op de PVV (cq de VVD) hadden ze misschien die hele SGP nooit nodig gehad. Al die bewust zwaar opgeblazen(dreigen met) brievenbusplassersverhalen en internationale pornobaronverhalen komt zo keihard terug.

seven | 26-04-11 | 10:27

@mokum4all | 26-04-11 | 10:22: Ik zie dat mokum4all het weer niet met me eens is.
Werk je zeker ook bij XS4all in Diemen?
Amsterdammers hebben een groot hart, het zou alleen...

King of the Oneliner | 26-04-11 | 10:26

En wat nu als links eens een paar principes overboord flikkert om de gristenfundamentalisten buiten de deur te houden? Dan mag van mij wel wat geld naar milieuonzin en zielige kutbeesten als we daarvoor weer wat vrijheid terugveroveren op de grefos.

dlseth_ | 26-04-11 | 10:26

Is het niet 'reedt' in plaats van 'reetd' in de titel?

Zyprexa20mg | 26-04-11 | 10:26

Gelul over theocratie hoef ik trouwens ook niet te horen.

Die partij staat al eeuwen op 2 zetels en ook met de huidige invloed die we hebben komen we nog eens bijna in de buurt van een zwarte kousencratie.

Art Vandelay Ultor | 26-04-11 | 10:25

@ Ctrpllr | 26-04-11 | 10:11
Brusselmans begrijpt van politiek net zoveel als vrouwen van de buitenspelregel. Heeft kennelijk nog steeds niet in de gaten dat om te regeren je een meerderheid nodig hebt. Lieve onnozele Brusselmans, ik leg het voor jou en ook voor alle andere mensen die kennelijk niet begrijpen hoe de democratie werkt nog maar een keertje uit. Dit kabinet heeft krap 75 zetels. Dat is heel weinig. Dat is nagenoeg niets. Als het kabinet Rutte 80 zetels heeft luisteren we niet meer naar de SGP o.k. ? Maar dat is dus nu niet zo. Brusselsmans nog even een tip, ga eens een Teleac cursus politiek voor beginners volgen ofzo. Lutser !

Marcus Porcius Cato | 26-04-11 | 10:25

Ik snap die winkeliers sowieso niet. Elk ander bedrijf kan en mag in Nederland gewoon open zijn wanneer ze dat wil,ook op zondag, behalve de detailhandel. Ik moet me toch zeer ernstig vergissen dat dit geen geval van rechtsongelijkheid is en in strijd met europese regels.

CoJoNes | 26-04-11 | 10:25

Nou ja, mensen, ik zeg het niet graag als atheist, maar het blijft natuurlijk een democratie..! Onderhandelen, konkelen, geven & nemen. Allemaal part of the job. Democratie is niet alleen maar leuk wanneer het je uitkomt. (En van filosofenkoningen hebben we onze buik vol.)

Theodoros | 26-04-11 | 10:24

Gezeur om niks. De SGP is zo kwaad nog niet en zolang de handreikingen van het kabinet niet verder gaan dan een stop op uitbreiding van het aantal koopzondagen en het recht om homofiele leraren te weigeren (geld dat ook voor de kinderopvang Brusselmans?) kan ik er prima mee leven.

sitzkrieg | 26-04-11 | 10:24

SGP-ers zijn op zich best wel benepen aardappeleters, die de bijbel al vanaf de wieg 1 op 1 op de harde schijf hebben downloaden, maar je hebt deze mannenbroeders nu eenmaal nodig om orde op zaken te stellen in dit land.
Ikzelf kom ook uit een SGP-nest, en toen ik mocht stemmen had ik bij wijze van hoax speciaal op de PPR gestemd, zodat bij de publicatie in het lokale sufferdje van de verkiezingsuitslagen er een triomfantelijke PPR: 1 stem tegenover SGP: 1146 stemmen stond.
Jahaa, ik was toen al een trol.
Bovendien , steile werkzame, spaarzame, prudente calvinisten hebben Nederland opgebouwd, terwijl socialisten, liberalen en katholieken de boel hebbern verziekt, ieder op hun geheel eigen wijze of course.
Daarom is de slogan van K.o.t.O. vandaag:
Beter een SGP-er als buurman, dan een Turk die geen nederlandse waarden kan.

King of the Oneliner | 26-04-11 | 10:24

We hebben meer last van de gristenfundi's dan moslims in dit land. Een moslimbejaarde die anti-homo onzin roept in een camera is -veel maar een gristen met macht die via de politiek andere mensen kan achterstellen, dat is pas gevaarlijk.

mokum4all | 26-04-11 | 10:22

Ervan uitgaande dat we de keuze moeten maken tot meer invloed van de islam of meer invloed van de SGP, for the sake of argument dan, aangezien het stuk hiermee eindigt, lijkt me de keuze gemakkelijk.

Die folklore van margepartij SGP neem ik niet zo serieus.

Enfin, HoT kon dat altijd veel beter verwoorden: www.geenstijl.nl/mt/archieven/2011/02/...

Art Vandelay Ultor | 26-04-11 | 10:21

Zo werkt de democratie met coalities nu eenmaal, niemand heeft de absolute meerderheid, dus je moet dealen met de politieke tegenstanders om een meerdereid te halen, er is nu eenmaal een zetel te kort. Of dit nu socialisten zijn (paars) of christenen of populisten. (btw: In de vorige regering had de CU (=SGPlight) als lid van de regering zelfs echte invloed)

seven | 26-04-11 | 10:20

Klopt, het kabinet bakt er tot nu toe weinig van. Dat Rutte dan ook nog eens de SGP hun zin geeft gaat mij al helemaal te ver. Als VVD'er had ik (nu al) meer van dit kabinet verwacht.

deVissert | 26-04-11 | 10:20

Deze al gehoord? "Dit probleem hadden we niet gehad als er een breed middenkabinet was geformeerd met VVD, PvdA, D66 en Groenlinks".

Dan had u allen kunnen doen wat u eigenlijk wilt: foetussen laten weghalen en shoppen op zondag.

Fonx | 26-04-11 | 10:19

Heel goed stuk +1

Dhr. Kinkel | 26-04-11 | 10:18

Liever dit dan Cohen & co. Dit kan na de volgende verkiezingen recht getrokken worden... rommel van links opruimen duurt veel langer.

Xel | 26-04-11 | 10:18

*ROFLLOL-end alle vergoeilijkende 'ja het zijn wel halfdemocratische zeloten, maar ze zijn desondanks toch best wel aardig bij de SGP'-comments lezen gaat*

Krachtmeester | 26-04-11 | 10:18

Alles beter dan de grote socialistische heilstaat onder vadertje Job.

Rico Tampeloerus | 26-04-11 | 10:18

Verdoeme! Excuses voor de dubbelpost, niet de krachtterm

Tobi | 26-04-11 | 10:18

Daar ZIE ik niks van...

An die ARBEIT | 26-04-11 | 10:18

Ik ben al dit gekonkel en torentjesbeleg wel weer moe, dit kabinet zou de zaken op een open en heldere manier aan gaan pakken. Daar ik niks van.

Cut! Begin maar weer op nieuw.

An die ARBEIT | 26-04-11 | 10:17

-weggejorist-

Tobi | 26-04-11 | 10:17

Zo zo, dat hebben de mannenbroeders dan toch weer voor elkaar gebokst, je zou ze bijna complimenteren

Tobi | 26-04-11 | 10:16

Om belangrijke issue's gedaan te krijgen in dit land moet je mbt minder belangrijke zaken soms concessies doen. Eerst de economie op orde, en daar heeft het kabinet de SGP op dit moment voor nodig. Politiek handjeklap.

Beter zo dat een paars+ kabinet. Die koopzondagen komen over een paar jaar wel aan de beurt! Als er echt rechts kabinet komt met een serieuze meerderheid dan gaan de nu gedane consessies zo overboord.

In dit geval komt van uitstel geen afstel.

Jeblijftjeverbazen | 26-04-11 | 10:15

@Brusselmans
Wel erg oppervlakkig om moslimfundi's en zwaarchristenen op één lijn te zetten. Van SGP-ers heeft de gemiddelde Nederlander slechts beperkt last als ie zijn zin krijgt. Okay niet winkelen op zondag is nog wel de belangrijkste. En dat geen abortus treft slechts 1 op de 10.000 etc.

Geef je Moslims hier de macht dan ken je je eigen land totaal niet meer terug.

Als we wat kunnen toegeven aan SGP, zodanig dat we daar zeer weinig van merken, maar ook veel andere positieve wel merkbare dingen kunnen realiseren is dat wat mij betreft per saldo een vooruitgang.

Schout-bij-nacht | 26-04-11 | 10:14

De VVD een liberale partij? Muhahahahahaha!
Een partij van glibberalen. Dat is de VVD.

Krachtmeester | 26-04-11 | 10:13

Het is niet anders. Zelfs deze coalitie zit anno 2011 nog vast aan sprookjesboek-mensen.

dubbert | 26-04-11 | 10:13

@wsc981 En dus je ziel maar aan de duivel verkopen.
Het gaat de rechtse rukkers alleen maar om de macht, ze zouden zelfs een deal met de moslimpartij sluiten.
Blijf je kop maar in het zand steken het komt allemaal wel goed als er geen gedoogsituatie meer nodig is.

snajeh | 26-04-11 | 10:12

@eerstneukendanpraten | 26-04-11 | 10:10
Dikkertje zeker?

ojédiaré | 26-04-11 | 10:12

Beetje zielig stukje Brusselmans; je komt zelf uit een christelijk nest.

SjiekDeFriemel | 26-04-11 | 10:11

Dat noem je politiek. Sommige zaken moet je laten varen om andere dingen te kunnen bereiken. Als ze dit niet doen zitten we weer met de PvdA in het kabinet, wat is nou erger.... een beetje ggrrrrristeninvloed of een volledig links kabinet met alle hobbies van dien?

Ctrpllr | 26-04-11 | 10:11

Pas als je op de Veluwe incest met 12-jarge meisjes strafbaar gaat stellen (het wordt nu in Epe gewoon gedoogd zo weten we uit ervaring) dan heb je pas echt een probleem met de SGP

jan-lul-de-behanger | 26-04-11 | 10:11

Dan had de NL burger duidelijker moeten kiezen (zowel bij de 2e Kamer verkiezingen als de Provinciale verkiezingen. De VVD wil liever niet samen met de reli's hand in hand lopen, maar het is beter dan met de PvdA of de SP te handelen. Dan over 4 jaar maar alle Zondagen winkelen.

jvlaam2 | 26-04-11 | 10:11

In en door de geschiedenis behoorlijk gefor-en gedeformeerd door dat achterlijke geloof.En dat allemaal omdat 'zullie 'te eng en angstig zijn om d'r eigen armzalige leventje onder ogen te zien.
In het hiernamaals zal ut allemaal goed komen.Wat een vooruitzicht trouwens , tot aan de oneindigheid der tijden in de aanschijn Gudt's E.O shit zingen.
'k ga liever gewoon dood,maar ja daar haal je geen meerderheid mee.
Blijft onverteerbaar dat die geloofshonden nog steeds invloed hebben.

Ratzing. | 26-04-11 | 10:11

Hebben die Religieus gehandicapten niets beters te doen?
Ze steken weer overal de kop op. Je ziet en hoort zelfs jonge mensen verklaren dat ze in god en zijn bebaarde zoontje geloven! Wat gaat hier mis. Waar zijn de jongenspielenpijpers zoals Vangheluwe opeens gebleven? Is dit het PR werk van MilvaopblazerT Jack de Vries soms?
GODT hel pons debrug ove ramen!

ojédiaré | 26-04-11 | 10:11

Wat een keuzevrijheid in dit land. Of gristenfundamentalisten met het CDA en SGP of moslimfundamentalisten met de PVDA en D66..
.
*koffers pakt*

dlseth_ | 26-04-11 | 10:10

Kamervraag | 26-04-11 | 10:06

Je moet wel een beetje houvast hebben vriend!

eerstneukendanpraten | 26-04-11 | 10:10

Bah, vuistdiep ies bah!

eerstneukendanpraten | 26-04-11 | 10:07

Voor straf moet Hennis 20 kilo afvallen.

Kamervraag | 26-04-11 | 10:06

The schrijver van het "artikel" moet zich niet zo druk maken. Dit soort informatie is al lang bekend. Er zijn weinig andere mogelijkheden tot samenwerking in de 1e kamer en dit kabinet heeft gewoon die 2 extra zetels nodig. Niet zeuren dus, abortussen, homo-leraren, zondag shoppen in de Ikea met moeder de vrouw, het kan vast wel over een aantal jaren als er een bredere basis is voor dit kabinet en er minder steun van partijen als de SGP nodig is.

wsc981 | 26-04-11 | 10:05

Hoho, Brusselmans, Fredje Teeven doet er echt alles aan kinderporno tegen te gaan. Dat raakt de SGP-er in het hart. Dat wij als rechtgeaarde burger onze privacy daarvoor op moeten geven is een klein offer dat we graag brengen om de gristenfundi's het leven moeilijk te maken. Toch?

CoJoNes | 26-04-11 | 10:05

Dit klopt. Jammer van deze voormalig liberaal.

Bern. | 26-04-11 | 10:04

Liever links dan die enge grrristenen.
Volgende keer beter, Mark.

Haragha | 26-04-11 | 10:04

Zie de positieve kant ervan. Deze punten op hun agenda kunnen wederom worden teruggedraaid. Soort van behoud van bestaansrecht in het parlement.

lillendvleesch | 26-04-11 | 10:02

Uitstekend doel als daarmee het rechtse kabinetsbeleid voor 90% kan worden gerealiseerd.

Schout-bij-nacht | 26-04-11 | 10:01

Applaus. Kan niet anders zeggen.

Het CDA | 26-04-11 | 10:01

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Batavia Casino. Hét online casino van Nederland
Online Casino | Online Casino | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland