Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Uitschrijven bij RK kerk schier onmogelijk

malootgekgaweg.pngStel. U wilt zich uitschrijven bij de RK kerk. Daar zou u zomaar eens heel goede redenen voor kunnen hebben. Redenen waardoor u denkt: nooou, ik hoef niet noodzakelijkerwijs meer onderdeel van dit gezelschap uit te maken. Dus u schrijft een brief. Vervolgens krijgt u te horen dat uitschrijven eigenlijk niet mogelijk is. Dat verbaast u niet, want voor deze fopredening werd u in dit topic al gewaarschuwd. De kerk vindt nu eenmaal dat 'ontdopen' niet bestaat en in de sprookjeswereld van haar vertegenwoordigers blijft u altijd een kindje van God. Whatever. Maar het kan nog gekker. Want naast dit argument heb je dus ook bisdommen die gewoon zeggen: "NEE. KAN NIE. DAAG!" Check dan deze brief die wij zojuist doorgespeeld kregen. Iemand wil gewoon zijn abonnement op godje opzeggen, antwoordt zo'n klefbek even dat hij erg geschrokken is en daarom niet van plan is de administratieve handeling te voltooien. Nee meneertje, ga eerst maar eens met een 'werkelijke kenner' van het geloof praten en kom dan maar terug. Of niet natuurlijk, dat zien we het liefste. Bemoedigende woorden voor alle schaapjes bij geboorte: zet door! Blijf drammen, zeiken en zeuren en mail ons uw bevindingen. Herhaald statement: een kerk is geen sportschool: uitschrijven Is Een Optie.

Reaguursels

Inloggen

Voorgaande zijn regels van het Stadsarchief. Als uw gegevens daar eenmaal terechtkomen zijn ze denkelijk niet meer te wijzigen. U bent dan ook al overleden.

Informeer bij de Burgerlijke Stand naar vak 6 en het gebruik daar van.

Het Zilte Nat | 12-02-11 | 00:24

Let goed op:

volgens mij geeft de gemeente het niet meer door aan de kerk(en).
Doen ze dat nog wel ga dan naar het bevolkingsregister en laat vak 6 schrappen.
In het oude vak 6 (van de "kaart" in de bakken) staat namelijk uw geloofsovertuiging
indien aanwezig. Dat kunt u laten schrappen, daar heeft u het volste recht toe.

Mij is dat ruim 30 jaar geleden zonder enige moeite gelukt. Ga naar het loket en deel
de ambtenaar mee dat u uw geloofsovertuiging wilt laten schrappen.
De RK-kerk krijgt dan niets meer door over uw nieuwe adres.

stadsarchief.amsterdam.nl/archieven/a...

Let op: het vak 6 is nog wel gevuld, ondanks dit artikel 11. Onleesbaar is niet
hetzelfde als leeg. Laat vak 6 schrappen!

11. Waarom zijn sommige vakken op de scans van de persoonskaarten zwart?
Op de originele kaarten zijn er geen zwarte vakken. In dit raadpleegsysteem zijn de vakken 6, 23, 24 en 35 zwart gemaakt omdat in die vakken bijzondere persoonsgegevens kunnen staan. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die informatie kunnen verschaffen over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven en lidmaatschap van een vakvereniging. Er kunnen redenen zijn waarom iemand deze gegevens tóch in wil zien. Een verzoek voor inzage van deze gegevens moet schriftelijk worden ingediend met vermelding van de reden waarom inzage is gewenst. Op dit verzoek neemt de gemeentearchivaris een besluit. Als het belang om de gegevens in te zien groter is dan het belang om de gegevens te bedekken wordt positief besloten. Voor inzage van de niet afgedekte kaarten moet u persoonlijk naar het Stadsarchief in Amsterdam komen na een afspraak te hebben gemaakt met Peter Kroesen.

Het Zilte Nat | 12-02-11 | 00:20

Door een vrijwilliger wordt een parochieblad om de 2 weken bij mij in de bus gedaan. Voor de rest veroorzaakt de RK geen overlast bij mij in de buurt.

25 cm | 11-02-11 | 22:08

biechthokjes kunnen ze beter bushokjes van maken,

sjomp | 11-02-11 | 21:15

Het kan nog gekker! Ik sta ingeschreven bij de Rooms-Katholieke kerk zonder ooit gedoopt te zijn!!!!

Geachte heer/mevrouw,

Tot mijn grote verbazing heb ik onlangs een brief van u ontvangen ten behoeve van de actie kerkbalans. Dit wekte mijn verbazing omdat ik niet Rooms Katholiek ben en naar mijn weten ook niet als zodanig geregistreerd sta.... Mijn ouders hebben mij vrijgelaten om wel of niet gelovig te zijn. Bij navraag bij de SILA is gebleken dat de lokale kerkgemeenschap deze wens niet heeft gehonoreerd, ik sta namelijk geregistreerd als zijnde Rooms Katholiek.

De werkzaamheden van (censored)geloofsgemeenschap stel ik zeer op prijs, er ligt voor mij wel een moreel bezwaar om bij welke religieuze gemeenschap dan ook te staan ingeschreven. De ontwikkelingen over seksueel misbruik binnen de Katholieke kerk wil ik buiten beschouwing laten, deze mistanden zijn een gevolg van menselijke zwakheden en heeft wat mij betreft niets met religie te maken. Al stel ik wel grote vraagtekens bij de manier waarop het hoger kerkelijk bestuur hiermee is omgegaan, maar hierin zal mijn mening niet veel van de uwe afwijken. In algemene zin ben ik van mening dat eenieder zijn of haar afwegingen op persoonlijke titel moet maken met gebruik van zijn of haar eigen moreel besef. Dit morele besef moet niet gedefinieerd worden door welke religie dan ook, de geschiedenis heeft uitgewezen tot welke taferelen dit kan lijden. Opvattingen over o.a. abortus en euthanasie die de Rooms Katholieke kerk er op na houdt vind ik niet meer van deze tijd. In plaats van een mening vormen op basis van achterhaalde dogma’s lijkt het mij verstandig om de discussie uitsluitend om medische en humanitaire gronden te voeren. Ik voel mij dan ook alles behalve vertegenwoordigd door de Rooms Katholieke kerk en mate name op het gebied van politieke invloed die zij internationaal laten gelden.

Mijn vraag aan u is hoe het mogelijk is dat ik zonder gedoopt te zijn of anderszins ooit geregistreerd te zijn bij de Rooms Katholieke kerk toch ben aangemeld als zijnde Rooms Katholiek. Mijn bezwaar zit hem met name in het feit dat er op deze manier een schijnachterban gecreëerd wordt. Onze maatschappij zal zich meer en meer ontwikkelen als zijnde een seculiere maatschappij, dit vind ik een positieve ontwikkeling, mits het recht tot vrijheid van godsdienst/levensovertuiging gewaarborgd blijft. Door het huidige beleid van de kerk wordt obstructie gepleegd aan deze maatschappelijke ontwikkeling. Ik ben er van op de hoogte dat het voor mij mogelijk is om mij uit te laten schrijven, dit zal ik ter zijne tijd ook doen. Mijn eerste prioriteit is om te achterhalen wat de werkwijze is betreft uw ledenadministratie en op welke manier de kerk met persoonsgegevens omspringt. Ik hoop dat u mij hier meer duidelijkheid over kan verschaffen.

Met belangstelling zie ik uw antwoord tegemoet.

Met hartelijke groet,

x

LaidbackLuuk | 11-02-11 | 18:02

Bisdom Breda zegt dit tegen me:
Indien het werkelijk uw bedoeling is om uit de Rooms-Katholieke Kerk te treden dient u zelf drie stappen te ondernemen:

1. de parochie waar u gedoopt bent dient u schriftelijk te verzoeken achter uw naam in het doopregister aantekening te maken van uw uittreding;
2. de parochie waar u thans woont (in Amsterdam) dient u schriftelijk van uw uittreding op de hoogte te stellen met het verzoek uw naam uit het parochianenbestand te verwijderen;
3. het bisdom waartoe u behoort (Bisdom van Haarlem-Amsterdam) dient u schriftelijk van uw uittreding op de hoogte te stellen.

Indien u alleen uit de administratie verwijderd wilt worden zonder de R.K. Kerk te verlaten, behoeft u dit alleen te verzoeken aan de instantie genoemd bij stap 2.

Moge het u goed gaan.

(Valt me nog mee, maar ik had verwacht dat ze het meteen zouden regelen)

Boudt | 11-02-11 | 16:55

ik heb me jaren geleden uit laten schrijven. kwamen aan de deur voor monny. heb dat gezegd dat ze alleen daarvoor kwamen en dat ik uitgeschreven wilde worden. kreeg het adres en heb me dus laten uitschrijven. makkie. ben nu bewust mens en geen kuddedier meer

margaretha | 11-02-11 | 16:50

ik lees hier overal dat de RK kerk een criminele organisatie is of zou moeten zijn ehoe zit dat dan met de moslim moskee die zijn zeker ief en zijn niet crimineel en zou er niet een delseltje van andere geloven af te tillen zijn waardoor we denken die zijn niet ief maar crimineel

boost | 11-02-11 | 16:21

von sokkenstopfen | 11-02-11 | 14:17
Godver-tering, als je al begint te huilen als een klein kind omdat diegene waar je je mail/post aan richt je doorverwijst naar diegene die er daadwerkelijk over gaat, ben je echt niet geschikt voor het leven.

Als je ingeschreven staat bij een kerk, heb je dat te danken aan je ouders, ga daar janken. Als jij besluit er niks mee te doen, en een emailtje naar de juiste persoon vergeleken met 'die maatschappelijke schade' is je de moeite niet waard, dan heb je dus ook geen drol over voor dat zogenaamd 'sterke' ongeloof van jou. Nee, dan ben je gewoon een luie flikker die overal achteraan huppelt en enkel met het vingertje wijst naar anderen.

O2Consumer | 11-02-11 | 16:15

oke dan ga je toch naar die plaatselijk pastoor of priester.
Maar ff wat anders mijn parochie bestaat niet meer dat is een hip kantoor geworden en in de sacrestie zit een sportschool

boost | 11-02-11 | 16:12

Nou, de rechter maar 'ns opzoeken dan he?

Henk Houthakker | 11-02-11 | 14:52

horsteknots | 11-02-11 | 13:53
Het is gewoon belachelijk dat ik als ongelovige moeite moet doen om er vanaf te komen. Het zou dus zo moeten zijn dat de kerk iedereen verplicht een brief moet sturen met het verzoek of ze nog te boek willen blijven staan als zijnde gelovige en/of lid vd kerk willen blijven.
Ik heb zojuist een mailtje naar de pvv gestuurd of zij zich over deze kwestie willen buigen, want het slaat nergens op dat je als ongelovige moeite moet doen om er vanaf te komen. Ik zou zeggen, bij deze worden alle inschrijvingen als ongeldig verklaard, en eenieder die toch bij de kerk ingeschreven wil staan, dat maar even opnieuw moet doen. Op die manier zou heel nederland ineens miljoenen gelovigen minder hebben, en dat lijkt me wel een prettige gedachte,
en dan is het o.a. ook meteen afgelopen met die kerkuitzendingen op tv, want met veeeeeeeeeeel minder leden hebben ze dus geen recht op zoveel zendtijd, en dat is maar een voorbeeld van hoe we de kerk hun zelfaangemeten macht af kunnen nemen. Het is dus een oplichtersbende, want nu suggereren ze onder valse voorwensels dat er meer gelovigen zijn, dan er in werkelijkheid zijn,
en daar mogen best kamervragen over gesteld worden, vandaar ik de pvv even op de hoogte heb gebracht van deze oplichterspraktijken.
Ik ben dan ook blij dat geenstijl hier meerdere malen aandacht aan besteed, en hoop ik dat ze dat blijven doen totdat het in de 2e kamer terecht komt, en er eindelijk iets aan die walgelijke wanpraktijken gedaan wordt.

von sokkenstopfen | 11-02-11 | 14:17

Geen Stijl,.... jullie mekkeren! Uitschrijven is gewoon mogelijk. Effe Sila checken en het juiste pad uit stippelen. Hoppa, klaar! Ik was met 3 brieven Reli-af!

horsteknots | 11-02-11 | 13:53

Elmauro | 11-02-11 | 11:25
geef joris even een grote smoel, of zeg iets wat niet door de geenstijlbeugel kan, of bedreig een van de reaguurders, dan zal joris je verzoek meteen inwilligen door je even een weggejorist er opgerot te geven.

von sokkenstopfen | 11-02-11 | 13:36

Altijd leuk om te zien dat Geenstijl begon als een weblog die juist wel tussen de regeltjes door las, maar nu zelf ook last heeft van selectief leesvermogen.

Ik lees in de brief namelijk dat de betreffende persoon keurig wordt doorverwezen naar de JUISTE plek waar hij/zij zichzelf kan uitschrijven. Dat de bisschop daarnaast probeert om mensen op andere gedachten te brengen is mijn inziens niet meer dan logisch. Ze kunnen moeilijk zeggen dat ze blij zijn dat iemand zich uit schrijft.

Iedereen die dit niet begrijpt (inclusief Mutsaerts) moet zich niet met dergelijke zaken bezig houden. "Blijf kritisch en blijf vragen stellen" en trek niet van die stompzinnige conclusies.

Eraser | 11-02-11 | 13:28


Mutsaers kan/wil niet lezen, je kunt je altijd laten uitschrijven via de parochie waar je bent ingedeeld.

Menno Edens | 11-02-11 | 12:15

Keurige brief! +1

Mac The Ripper | 11-02-11 | 12:00

Ik wil ook uitgeschreven worden.

Flowers | 11-02-11 | 11:55

Maar zolang je niets hoeft te betalen, zijn er vervelendere registers om in te staan hoor, neem nou de CJIB.

De La Puerco | 11-02-11 | 11:30

Een moslim kan ook niet 'uitstappen', nou ja in ieder geval niet zonder gestenigd te worden.

De La Puerco | 11-02-11 | 11:27

Waar kan ik mijn Geenstijl account opzeggen?

Elmauro | 11-02-11 | 11:25

Je krijgt trouwens van het RK ledenbureau een brief met daarbij een formulier om je uit te schrijven bij de parochie waar je ingeschreven staat . En dat formulier is qua formuleringen en gevraagde handelingen duidelijk ook weer bedoeld om er voor te zorgen dat je je niet uitschrijft.

Controllos | 11-02-11 | 11:12

zeurwilg | 11-02-11 | 10:54
Nee, dan ben je nog niet uitgeschreven. Je zal vanzelf weer ingeschreven raken via het SILA of via je parochie (waar je nog ingeschreven staat!)

Controllos | 11-02-11 | 11:06

Opzegbrief op de voordeur hameren, werkte een paar honderd jaar geleden nog prima.

Sacha_A | 11-02-11 | 10:54

Ik heb de schriftelijke bevestiging bewijs dat ik uitgeschreven ben en dat ging snel met eenvoudig briefje. Het adres is:

RK Ledenbureau
Amersfoortseweg 10
3705 GJ ZEIST
030- 693 13 91

zeurwilg | 11-02-11 | 10:54

Uitschrijven doe je bij de burgerlijke stand. Heel simpel. Niet bij de kerk.

Het CDA | 11-02-11 | 10:52

Allereerst moet deze criminele vereniging zelf verboden worden.

Bos Hout | 11-02-11 | 10:48

Die brief zou zo naar een parochiejochie gestuurd kunnen worden.

"geloof voelen en ervaren" BAH

buitenstebuiten | 11-02-11 | 10:45

dit item schreeuwt om kamervragen

stacaravan | 11-02-11 | 10:43

Lees onderstaande boek maar eens dan weet je hoe machting dit geloof is.

Gods wil of mafia av David Yallop.

!!!! AANRADER !!!!

Ha die pa | 11-02-11 | 10:29

Dauthi | 11-02-11 | 10:25
Ik hoor niet bij de RK-kerk, ben er ook totaal niet mee eens wat daar gebeurt, maar zulke dingen gebeuren overal helaas. Kenissen van ons is een kind misbruikt door de buurman, geen kerk kwam hieraan te pas. Zulke idioten lopen overal rond, in de kerk, in je wijk, bij je sportvereniging enz enz helaas. Alleen van de kerk wordt zoiets niet verwacht, zo zie je maar weer, daar lopen ook zulke klootzakken rond. Verwar dit niet met God, want die veroordeelt dit.

godbestaat | 11-02-11 | 10:29

Mensen die dom genoeg zijn om hun kinderen naar de RK kerk te sturen die vragen er toch gewoon bijna om dat hun kind misbruikt wordt....

Dauthi | 11-02-11 | 10:25

De heksenjacht begint weer hoor. Geenstijl +1

Lemo | 11-02-11 | 10:24

Ik ben gewoon erg blij dat mijn ouders me al die ellende bespaard hebben. Die waren dat hele katholieke gedoe zelf al een beetje zat. Ook niet meer dan dat, want ze zijn allebei een beetje te lief om over zoiets fel te gaan lopen doen. Mooiste wat ze ooit gezegd hebben toen ik vroeg waarom al mijn neven en nichten wel waren gedoopt, en ik niet: 'Wij vinden allebei dat je zoiets later mooi zelf mag uitzoeken en besluiten.'

Dat heeft deze jongen ook gedaan en ik geloof van die hele santekraam dan ook geen reet. Niks zo een definitieve stap op weg naar vrijheid van onzin als een open blik en een nieuwsgierige aard.

Achterdocht | 11-02-11 | 10:24

Ed71886710 | 11-02-11 | 10:15
Het is eerder kafkaiaan, want van die parochie zal je een reactie krijgen dat ze je niet kunnen uitschrijven... Met vermoedelijk een verwijzing naar een andere -verkeerde- instantie.

Controllos | 11-02-11 | 10:24

@wakkere_nederlander | 11-02-11 | 10:17
....... in plaats van je knieën schraal te bidden in een tochtige sinistere kerk vol van dubbele moraal en scheinheiligheid.

Sliptong | 11-02-11 | 10:19

Goed topic. Ik ga er nu maar eens werk van maken wat het staat al jaren op de To Do list. Het is meer uit nostalgie (kleine Bigi zat op school bij de paters van de missie), uit weerzin tegen de islam en uit zorg voor de kerkgebouwen zelf (ik houd van mooie gebouwen) dat ik nog steeds lid van die abjekte club ben. Maar ik moet maar eens door de zure appel heen bijten. Mijn kindjes zijn overigens wel gewoon ongedoopte ketters, dus die stap heb ik wel al gezet.

Bigi Bana Boy | 11-02-11 | 10:19

@godbestaat | 11-02-11 | 09:22
'De kerk is ook maar iets van mensen, God pak je nooit af.'

Mooi gezegd. Een religie is in feite een manier om de goddelijkheid van het leven te belijden. Maar van de andere kant heb je geen religie nodig die jou vertelt hoe je dat moet doen. Zeg voor het eten gewoon 'mjammie lekkerrrr!!' in plaats van 'Here dank U voor deze spijze.'en wat niet al. En ga op zondag geweaun lekker de prachtige natuur in om te golfen in plaats van je knieën schraal te bidden in een tochtige sinistere kerk.

wakkere_nederlander | 11-02-11 | 10:17

Rotzak84 | 11-02-11 | 10:10
Vraag bij de gemeente op je een Sila indicatie in het GBA hebt. Als dat zo is, sta je nog gewoon ingeschreven als lid van de RK kerk en krijg je bij een verhuizing een inschrijving in de parochie ter plekke aan je broek.

Controllos | 11-02-11 | 10:16

er staat gewoon dat je je moet uitschrijven waar je ooit bent ingeschreven. Dat is niet extremistisch

Ed71886710 | 11-02-11 | 10:15

Justin-Kees | 11-02-11 | 09:43
En hij wijst dus mooi naar de verkeerde persoon! De echte procedure die je moet volgen geeft hij er mooi niet bij.

Controllos | 11-02-11 | 10:14

@Che_cuevara | 11-02-11 | 09:56
Ze zou z'n oren van z'n kop lullen dus dat is goed mogelijk Ché.

Sliptong | 11-02-11 | 10:10

Ik ben uitgeschreven uit de parochie waar ik eerder lid van was, helaas was het in de regio waar ik op gegroeid ben vanzelfsprekend dat je gedoopt en gevormd werd, al was het alleen maar voor de Lego pakketten en enveloppen met geld die je kreeg, ik heb meerdere malen een brief gestuurd dat ik mijzelf niet wil associëren met dat verderfelijke clubje dat de katholieke kerk heet, of ik nu helemaal ben uitgeschreven, ik heb geen idee maar de kerk waar ik gedoopt ben etc. heeft mijn naam geschrapt.

Rotzak84 | 11-02-11 | 10:10

Been there, done that!

Mark. | 11-02-11 | 10:06

@eerstneukendanpraten | 11-02-11 | 10:00
Ach, het is ook nog wel erger geweest in de katholieke kerk. Lees de stukjes maar eens op www.gnoe.nu/?s=paus

Petrus de Rewa | 11-02-11 | 10:06

Nobody expects the Spanish Inquisition! bit.ly/epaU8J

F. von Zeikhoven | 11-02-11 | 10:06

Hoe staat het met die advocaat die voor het gerecht aannemelijk dacht te kunnen maken dat de RK kerk voldoet aan de criteria voor een criminele organisatie, gebaseerd op de grootschalige pedoseksuele verhandelingen ?

Als deze man gelijk krijgt is dan niet iedereen die ingeschreven staat bij deze organisatie de facto lid van deze criminele organisatie ?

Opheffen van de RK kerk is dan overigens terecht, is iedereen er in één keer vanaf. Laat ze dan maar opnieuw beginnen en eens kijken wat er dan nog van over is.

netniet | 11-02-11 | 10:05

Ik heb me vorig jaar laten uitschrijven. Gelukkig deden ze daar niet zo moeilijk over. Als ze je niet willen uitschrijven dan zou ik gewoon tijdens de zondagmis over het altaar gaan staan pissen. Moet je eens kijken hoe graag ze je kwijt willen als lid ;o)

The Unjorisable | 11-02-11 | 10:04

Die gemeentes, wat doen we eraan? Eclectisch naar een heel nieuw niveau tillen, erop staan dat alles netjes gedocumenteerd wordt, en dan een kopietje van het uittreksel naar de kerk sturen?

*Doet de deur toch maar weer open, sorry van die voet, passt vanalles on the left hand side, laat zalfje intrekken en zet bezem klaar, spaghetti kookt al, oefent op stipjes tekenen, trekt rode, roze en oranje jurk aan en neemt nog maar eens een palinkje*

Ir. Relevant | 11-02-11 | 10:04

@Musset | 11-02-11 | 09:48
Da's potverdomme een briljante insteek!

Sliptong | 11-02-11 | 10:04

Betreffende bisschop doet, vanuit zijn optiek, terecht een poging om z'n schaap binnen de stal te houden. Mocht deze alsnog anders besluiten, dan is 'ie vrij om zich uit te schrijven. Is dus niets schokkends aan.

Gisteravond nog een documentaire gezien, wat een veel kwalijker verhaal bevatte: player.omroep.nl/?aflID=12103049

von Schwaffelhofen | 11-02-11 | 10:02

werkelijke kenner? u bent dus (mede)schuldig?

macflipper | 11-02-11 | 10:02

Ik vind het best een net briefje. Hij geeft aan dat hij het jammer vind en probeert de ander nog over te halen om met een pastoor te gaan praten. Maar daarnaast geeft hij ook nog even de juiste administratieve handeling door om toch door te zetten.
Wat kan je meer verwachten?

valsebingo | 11-02-11 | 10:01

Petrus de Rewa | 11-02-11 | 09:59

Bent u 85 jaar in hybernatie geweest en nu pas wakker? Dan hebt u wel iets gemist hoor...

eerstneukendanpraten | 11-02-11 | 10:00

Altijd instappen als de beurs laag staat, altijd anti-cyclisch reageren op de marktontwikkelingen. Ik wordt katholiek en zie een grote toekomst voor de Katholieke Volkspartij.

Petrus de Rewa | 11-02-11 | 09:59

Heaumeaux zijn het, allemaal!

eerstneukendanpraten | 11-02-11 | 09:58

Pedosexuele mannen in een jurk moet je soieso niet vertrouwen!

Wim-Lex | 11-02-11 | 09:56

@Sliptong | 11-02-11 | 09:50
How ff. Het kan ook zomaar zijn dat hij ze niet wil hebben.
Zou kunnen, toch?
En eerlijk gezegd, het zal me worst wezen. Ga nooit naar de kerk, heb er verder geen last van en toen mij gevraagd werd bij inschrijving in de gemeente welk geloof ik had was het antwoord, toen al, simpel. Geen.
Dus van mij krijgen ze ook geen subsidie en in Nederland weten ze niet dat ik gedoopt ben want dat is in België gebeurt.

Che_cuevara | 11-02-11 | 09:56

Ik vind de brief anders vrij netjes en hij veegt de mogelijkheid tot uitschrijving helemaal niet van tafel. Lees het anders nog een keertje door Mutsaerts.

Toontje Larger | 11-02-11 | 09:55

Ze willen het niet om maar 1 reden, SUBSIDIESPONZEN. Nog erger dan alle gemiddelde politieke partij of multiculti potjes bij elkaar.

faz | 11-02-11 | 09:55

@Bolle Wim | 11-02-11 | 09:46
Maar wel lekker warm.
En trouwens, alle hoeren gaan ook naar de hel dus daar zit ik dan weer wel goed mee

Che_cuevara | 11-02-11 | 09:52

Eigenlijk is de RK Kerk een soort van HBO: subsidie per ziel en frauderen met de spelregels.

Sliptong | 11-02-11 | 09:50

@Che_cuevara | 11-02-11 | 09:39
Is je ketting gesmeerd? ;)
Ik heb geen geloofsachtergrond. Mijn opa's en oma's waren destijds, en dat kon toen eigenlijk helemaal nog niet, al zo slim om hun abonnement op de RK Kerk op te zeggen. Hel ende verdoemenis zou ze treffen. Laatst de verjaardag van oma gevierd (89), goed van geest en alleen wat lichamelijke ongenoegen zoals lekkende hartkleppen. Maar hé, een kniesoor die daar op let. Godt kan het wel vinden met haar, denk ik dan maar zo.

Sliptong | 11-02-11 | 09:50

Uitschrijven kan in principe heel makkelijk door te verwijzen naar het Wetboek van Strafrecht Artikel 140 waarin staat dat deelname aan een criminele organisatie verboden is. De RKkerk heeft zich altijd mis()dadig gedragen, dus door lid te blijven riskeer je een veroordeling!

Musset | 11-02-11 | 09:48

"Onderwijl worden overheidssteun en subsidies aan religieuze instanties, bijv. omroepen zoals RKK, IKON, etc. mede bepaald door het “belang”, oftewel het ledenaantal van de religieuze stroming. Daarnaast is er wederom is sprake van een uitzonderingspositie (art. 2.42), want waar gewone omroepen leden moeten hebben, hoeven moslimomroepen, ZendtijdVoorKerken, de Joodse omroep, de RKK etc geen leden te hebben om zendtijd en subsidies te krijgen."

vetkleppert | 11-02-11 | 09:48

zeg maar jansen | 11-02-11 | 09:45
Nee, heb even geen tijd, want ik ben nog op jouw argumenten aan het kauwen op 09:24. Kan ze niet vinden...

Hölzenbein | 11-02-11 | 09:48

Che_cuevara | 11-02-11 | 09:30
Tot in de eeuwigheid met je noten op de BBQ lijkt me ook geen pretje.

Bolle Wim | 11-02-11 | 09:46

Als iedereen zich bij de kerk "uit" schrijft blijft er voor de priesters maar weinig te neuqen over.

ojédiaré | 11-02-11 | 09:46

Hölzenbein | 11-02-11 | 09:28 En je vervalt weer in jijbakken. Jammer voor je dat je verder geen goede argumenten hebt.

zeg maar jansen | 11-02-11 | 09:45

@MikeyMo | 11-02-11 | 09:37
En voor het begin van een zin

Che_cuevara | 11-02-11 | 09:44

ik vraag me af waarom het zo moeilijk moet zijn om je uit te schrijven. ik heb hier namelijk nooit zelf voor gekozen. Dit is geheel buiten mij om voor mij besloten.

boy_wulfe | 11-02-11 | 09:44

@Krachtmeester | 11-02-11 | 09:36
Zijn we mee bezig

Che_cuevara | 11-02-11 | 09:43

GeenStijl boet aan geloofwaardigheid in (hihi, fijn zo'n woordgrapje op de vrijdagochtend). Die brief verwijst keurig naar een ander persoon. Da's weliswaar kastje-naar-de-muur, maar volstrekt geen "onmogelijk". Schoppen om het schoppen, jongens?

Justin-Kees | 11-02-11 | 09:43

@Krachtmeester | 11-02-11 | 09:39
En die ontploft dan aan het eind

Che_cuevara | 11-02-11 | 09:43

@God Zelf | 11-02-11 | 09:31
Maar jij moet het weten. Indien niet, dan bestaat god niet

Che_cuevara | 11-02-11 | 09:42

De laatste spasmen van een ter dood veroordeeld instituut.

Sliptong | 11-02-11 | 09:41

@1%biker | 11-02-11 | 09:30
Dat zijn ze al

Che_cuevara | 11-02-11 | 09:41

Kerken ontvangen subsidie per lid. Dus je kunt je daar echt niet zo makkelijk uitschrijven.

Grasgriezel | 11-02-11 | 09:41

@kapotte_stofzuiger | 11-02-11 | 09:37
Ja, die Damien was natuurlijk een uitzondering

Che_cuevara | 11-02-11 | 09:40

Uhmmm...,, Moest toch even aan die aflevering van Southpark denken van gisteravond. I wanna delete my Facebook account..,,, Are you SURE???,,,... Are you really Sure?? (lame)

Bananiël | 11-02-11 | 09:40

Randy McRanderson | 11-02-11 | 09:32
Dan krijg je een videobrief (VHS) in de bus, waarin een baardige schim met zijn wijsvinger zwaait en een compleet gedicht aan verwensingen je huiskamer in reciteert.

Krachtmeester | 11-02-11 | 09:39

@Sliptong | 11-02-11 | 09:27
Prrrt, als kind niks te kiezen gehad, dacht dan trouw ik maar.
Wat een desillusie.

Che_cuevara | 11-02-11 | 09:39

Ik wil mij ook laten uitschrijven bij die pedo club en heb de volgende link gevonden. Hoop dat de andere reagluurders er ook wat aan hebben

dry.sailingissues.com/uitschrijven-ker...

boy_wulfe | 11-02-11 | 09:38

@Che_cuevara | 11-02-11 | 09:34
In de jaren 70 waren kinderen veel zelfstandiger als het om religie ging
www.youtube.com/watch?v=3PuIBNLOeEU

kapotte_stofzuiger | 11-02-11 | 09:37

Mag ik jullie er wel op wijzen dat een uitschrijving uit de KK de islamisering in de hand werkt. Is dat dan wat jullie willen??

salonsocialist | 11-02-11 | 09:37

Wel grappig dat hij de briefschrijver ook aanspreekt met o.a. "Uw". Ik dacht dat de beginkapitaal enkel voor de here God was weggelegd

MikeyMo | 11-02-11 | 09:37

Ach mensen... wat wordt het weer lekker overdreven.. Ja die bisschop vraagt die persoon om terug te komen op zijn besluit. Dat is toch niet verboden? Hij heeft vervolgens ook netjes aan dat als deze persoon vasthoudt hij naar zijn eigen parochie moet gaan om zich uit te schrijven.
Bij commerciele instellingen etc wordt zo veel getraineerd en moeilijk gedaan om op te zeggen.. wordt bijv ver weg gestopt in een website of achter 10 telefoonmenu's.
Dat de RK kerk het ook niet prettig vindt kan ik me voorstellen, ook al heb ik er zelf niets mee.
Jammer dat Geenstijl steeds meer nieuws begint te twisten en vervolgens als sensatie rond te spuwen.. zo verliest het zijn geloofwaardigheid.. vroeger kwamen ze nog es met onthullingen en misstanden.. nu is het gewoon flutzaakjes opblazen tot gigantische proporties.. óók knap hoor!

iustus | 11-02-11 | 09:36

@ Randy McRanderson | 11-02-11 | 09:32:

Flitsen er beelden voorbij van betastende dominees, flarden van gebeden, schimmen van Bijbelse vrienden? Het is nog niet te laat. Pas als je klikt op de link in de e-mail die we je net stuurden is je verwijdering definitief.

A. Bacadabra | 11-02-11 | 09:36

Even kort boeroepen naar Rome en dan vanmiddag in het komende Egypte-topic allemaal weer netjes gaan waarschuwen voor het gevaar van de haatbaarden hoor, lieve reaguurdertjes!
*iets met eerst eigen huis op orde stellen mompelt*

Krachtmeester | 11-02-11 | 09:36

Ik vind het helemaal niet zo'n slechte brief van die clown. Niet lettende op de grammatica. Hij mag toch vragen of je zijn schaapje wil blijven? ja tog?

Freds Emmer | 11-02-11 | 09:35

@Superior Bastard | 11-02-11 | 09:16
Dan wordt je bisschop en misschien wel paus

Che_cuevara | 11-02-11 | 09:35

@kapotte_stofzuiger | 11-02-11 | 09:30
Kreeg ik toen nog niet, en trouwens ik had niks in te brengen. Het enige dat ik mocht was "bléren" en zelfs dat vonden ze vervelend

Che_cuevara | 11-02-11 | 09:34

Zelf lig ik inmiddels een jaar of twee overhoop met die laffe viespeuken wat uitschrijven betreft.
Ik neem het schorem allang niet niet meer serieus en heb ervoor gekozen om ze zo laag en beledigend mogelijk te benaderen.
In plaats dat ze ( zo als verkondigt in die zieke leer van ze) de " andere wang " toe te keren heb ik twee X de politie op bezoek gehad.
De LAFBEKKEN voelden zich bedreigt! Mooi meegenomen.Met mij zijn ze nog niet klaar.
Wraak is een gerecht wat koud moet worden opgediend.
Dit toetje heeft 45 jaar staan koelen en smeult nog steeds.

Ratzing. | 11-02-11 | 09:34

@zeg maar jansen | 11-02-11 | 09:13
Toen ik in 2000 in Tholen kwam wonen heb ik geen pastoor gezien, nog steeds niet. En er is er wel degelijk een.
Wel elk jaar een acceptgiro, dat dan weer wel.
Maar die gaat de weg op van alle ongewenste reclame

Che_cuevara | 11-02-11 | 09:33

Wat voor brief zal je terug krijgen als je je bij de club van die meneer Laden uit wil schrijven.

Randy McRanderson | 11-02-11 | 09:32

@Superior Bastard | 11-02-11 | 09:23
sorry, wil ik de pastoor even sturen? die masseert de pijn wel weg.

geurtje | 11-02-11 | 09:32

Iedereen zijn eigen ding natuurlijk... Maar als je uitgeschreven wilt worden moeten ze niet zo moeilijk doen. De kerk verliest zijn geloof langzamerhand

alabamatubbergen | 11-02-11 | 09:31

Wat mij nou leuk lijkt is om die bisschop eens te bellen met de vraag of hij heeft gebeden voor meneer die en die. er staat tenslotte "verzekerd u van zijn gebed". wedden dat ie niet weet over wie je het hebt?

God Zelf | 11-02-11 | 09:31

Hmm... Lijkt een beetje op Hyves zo. Misschien hebben ze Raymond Spanjar gebeld: "Hoe houden we, kosten wat kost, die leden binnen?" "Nou, ik heb nog wel wat tips..."

A. Bacadabra | 11-02-11 | 09:30

Maar weest gerust, in Finland is het erger. Daar gaat keihard een deel van je belastinggeld naar de Lutherse kerk en de procedure om daar onderuit te komen is Kafka in het kwadraat

BASinnic | 11-02-11 | 09:30

@Che_cuevara | 11-02-11 | 09:27
Zakgeld.

kapotte_stofzuiger | 11-02-11 | 09:30

Die kerk moet je gewoon links laten liggen.

1%biker | 11-02-11 | 09:30

@Bolle Wim | 11-02-11 | 09:11
Beter dan op een roze wolk gewikkeld in een laken heel de dag "Halleluja " te moeten zingen en rijstpap met gouden lepeltjes te eten.
Dat komt op den duur ook je strot uit

Che_cuevara | 11-02-11 | 09:30

Vind het lef hebben van de Bish, maar dan toch wel van het autistische type. Het besef dat je anno 2011 - en eigenlijk überhaupt - zo niet met een eenvoudig en helder verzoek van een volwassen mens omgaat, is nog niet geland in de kerk. Wie gaat daar het licht uitdoen?

Salut! | 11-02-11 | 09:29

@zeg maar jansen | 11-02-11 | 09:24
het stond op de verpakking, ik heb het eerlijk gezegd niet nagemeten.
man, gun me nou eens een illusie.

geurtje | 11-02-11 | 09:29

-weggejorist-

randomaccount 19 | 11-02-11 | 09:28

empyrus | 11-02-11 | 09:24
"Zeg maar jansen" denkt hier altijd de waarheid in pacht te hebben. Dus weer een lulverhaal van die faalhaas. Ach ja...

Hölzenbein | 11-02-11 | 09:28

Ze zijn niet in jou persoonlijk geintereseerd en al helemaal niet bezorgd dat God weer een volgeling kwijt raakt. Nee, zoals altijd is de verklaring heel simpel, op basis van het aantal ingeschrevenen krijgt de kerk allerlei gemeentelijke en provinciale subsidies.

BASinnic | 11-02-11 | 09:28

@kapotte_stofzuiger | 11-02-11 | 09:14
Wat een drogreden, ik was een paar dagen oud en werd katholiek door het doopsel.
Welke inkomsten heb ik dan veilig gesteld?

Che_cuevara | 11-02-11 | 09:27

Wel een nette brief van Fransie.
* aansluiten bij kapotte_stofzuiger | 11-02-11 | 09:26 doet *

Sliptong | 11-02-11 | 09:27

Barry Hay | 11-02-11 | 09:24
De RK kerk krijgt dan gewoon geld voor jou, omdat je ingeschreven staat... Je hoeft die acceptgiro niet te gebruiken, dat gaat al via de belasting en subsidies.

Controllos | 11-02-11 | 09:27

Reaguurders met een religie hebben gewoon gefaald, als kind.

kapotte_stofzuiger | 11-02-11 | 09:26

"Het wetsvoorstel, om stilzwijgend verlengen van abonnementen te verbieden, van de PvdA is donderdag met een meerderheid van de stemmen aangenomen in Tweede Kamer. De nieuwe wet zal al per 1 januari 2010 van start gaan en zal gelden voor alle soorten abonnementen zoals natuurlijk telefoonabonnementen en sportschoolabonnementen. "

Bron: www.allaboutphones.nl/nieuws/3275/Stil...

Che_cuevara | 11-02-11 | 09:26

zeg maar jansen | 11-02-11 | 09:24
Zoals je weet provoceer ik graag. Wat jij er van maakt is voor jouw rekening.

Hölzenbein | 11-02-11 | 09:25

-weggejorist-

Sokolum | 11-02-11 | 09:25

We are programmed to receive

You can check out any time you like

But you can never leave

zovoklets | 11-02-11 | 09:25

geurtje | 11-02-11 | 09:21
20 Inch is wel veel, weet je zeker dat je niet overdrijft?

zeg maar jansen | 11-02-11 | 09:24

Tja, deze ketter is gedoopt maar heeft geen communie gedaan, dus het zal mij aan mijn reet roesten. Ik krijg eens per jaar een acceptgiro in de bus met de vraag of ik wat wil doneren, dat ding gaat in het ronde archief.

En die brief van de bisschop. Tja. Zo denken die mensen. Zij zijn niet meer te redden.
Maar nog liever katholiek dan gereformeerd.

Barry Hay | 11-02-11 | 09:24

zeg maar jansen | 11-02-11 | 09:03

In de gemeentelijke basisadministratie staat NIET je geloofsovertuiging. Alleen dat je lid bent van een kerkgenootschap (de zogenaamde SILA stip). Dat betekent dat je gegevens worden doorgegeven aan de SILA (Stichting Interkerkelijke Leden Administratie). De SILA moet zelf aangeven dat je lid bent en is ook wettelijk verplicht door te geven als je wil dat die markering in het GBA verwijderd wordt. Maar het moe dus wel degelijk via je kerkgenootschap.

empyrus | 11-02-11 | 09:24

Hölzenbein | 11-02-11 | 09:22 Ik vermoed dat jij dat graag zou willen, je schrijft dat alleen maar omdat je zelf zo'n geestelijke bent. En dan nog, zo'n actie heeft een averechtse werking. De clericus in casu zal daar meer van willen. De viespeuk.

zeg maar jansen | 11-02-11 | 09:24

geurtje | 11-02-11 | 09:21
Sukkel? *Naar geplette ziel grijpt*

Superior Bastard | 11-02-11 | 09:23

Is Kardinaal Pinokkio al van zijn bed gelicht door een AT?

Krachtmeester | 11-02-11 | 09:22

De kerk is ook maar iets van mensen, God pak je nooit af.

godbestaat | 11-02-11 | 09:22

Als je even onder het kazuifel van meneer pastoor naar de microfoon zoekt ben je zo uitgeschreven. Een andere taal begrijpen die lutserts niet.

Hölzenbein | 11-02-11 | 09:22

@zeg maar jansen | 11-02-11 | 09:19
maar het is zo opwekkend!

geurtje | 11-02-11 | 09:21

Valt op zich wel mee.. Hij geeft aan dat hij de persoon in kwestie liever niet ziet gaan, maar als deze toch dit wilt, verwijst hij ze naar de correcte persoon die het af kan handelen. Niks mis mee, toch?

Dibs | 11-02-11 | 09:21

@Superior Bastard | 11-02-11 | 09:16
nee sukkel: dan worden de óuders eruit geknikkerd, als ze het kind een abortus gunnen. ken je het handboek Zieltjes Pletten nou nog niet uit je hoofd?

geurtje | 11-02-11 | 09:21

blood in blood out nigga

Randy McRanderson | 11-02-11 | 09:21

ai ai... domme bisschop. hij heeft in de brief één maal de "u" met hoofdletter geschreven waar hij toch de afvallige bedoelde en niet de verheerlijkte.
Verder, geloof is gefundeerd op angst. Het was vroeger handig om de massa in toom te houden.

Braxator | 11-02-11 | 09:20

geurtje | 11-02-11 | 09:18 Je moet ook nooit koffie drinken bij de orale seks.

zeg maar jansen | 11-02-11 | 09:19

heerlijke laatste zin, mutsaerts. de koffie druipt langs de 20 inch.

geurtje | 11-02-11 | 09:18

volgens mij krijgen ze voor elk ingeschreven lid van hun kerk subsidie,daarom doen ze zo moeilijk.
Gaat gewoon om de centjes.

stacaravan | 11-02-11 | 09:18

Eenmaal in = nooit meer uit,bedank je ouders maar dat je geloof niet mocht kiezen.

Braakbal | 11-02-11 | 09:16

:s ik snap hier de ophef niet.

Persoon wordt lid van een vereniging
Vereniging neemt jongetjes in de poopshoot!
Lid wil weg
Vereniging vraagt lief of lid alsnog wil blijven
Vereniging verwijst naar de juiste persoon/locatie om lidmaatschap op te zeggen

Verder niets speciaals volgens mij

S. Polak | 11-02-11 | 09:16

Gewoon een klein kind aanranden, dan word je wel geëxcommuniceerd. Oh nee..

Superior Bastard | 11-02-11 | 09:16

Natuurlijk maakt de RK kerk het je zo moeilijk mogelijk. Des te meer inschrijvingen, des te sterker staan ze. En des te meer subsdidie en zendtijd kunnen ze krijgen.

Het antwoord van de bisschop is niet eens zo erg. Alleen klopt het niet: je moet je uitschrijven bij de parochie waar je ingeschreven staat. Die hoort je dan overal uit te laten schrijven (bij de RK dienst in Zeist en het Silas). Alleen dat doen ze vaak gewoonweg niet...

Hoeveel mensen staan er nog ingeschreven die denken dat ze uitgeschreven staan? Meer dan je denkt.... die krijgen ineens weer met de RK kerk te maken als ze verhuizen terwijl ze dachten uitgeschreven te staan.

Is dit het volgende schandaal van de RK kerk? De wijze waarop ze het je onmogelijkj maken om uit te schrijven om hun eigen belangen zo sterk mogelijk te kunnen behartigen?

Controllos | 11-02-11 | 09:15

Bokko | 11-02-11 | 09:07 Nee, de zieltjesjacht, die is gezond.

zeg maar jansen | 11-02-11 | 09:14

Ik heb echt een deja vu. Ik dacht dat ik dit al eens gelezen had... Zal wel.

Anyway, tis inderdaad een schande. Eigenlijk werken de kerken met de lijsten van 60 jaar geleden (want je moet eigenlijk dood zijn en je kinderen niet inschrijven als je geen statistiek meer wil zijn).

Don Bomgordello | 11-02-11 | 09:14

Dit stekt mij alleen maar meer om door te gaan. Ik heb toevallig net een stapeltje brieven klaarliggen om te versturen. Ben erg benieuwd naar de reactie(s). Mocht ik ook zo'n brief krijgen van het Bisdom Breda/parochie/sila etc. zal ik jullie deze zeker niet onthouden.
Te paard, te paard, we zijn verraden!

der Wunderhund | 11-02-11 | 09:13

Bolle Wim | 11-02-11 | 09:11 Die bestaat niet.

zeg maar jansen | 11-02-11 | 09:13

Als je bij de gemeente in het bevolkingsregister je geloofsovertuiging niet laat schrappen dan zal de geloofsgemeenschap waar jouw overtuiging van geadministreerd is van elke mutatie een bericht krijgen.
Ga je verhuizen? Je nieuwe pastoor staat al op de stoep om je welkom te heten nog voor je de dozen hebt uitgepakt.
Een geboorte? De pastoor komt de andere dag informeren wanneer de doop zal zijn.
Wil je trouwen? Na ondertrouw kun je thuis de kapelaan verwachten.

Eigenlijk is dat raar. Dat de gemeente zich daarvoor leent.

zeg maar jansen | 11-02-11 | 09:13

Uitschrijven uit de katholieke kerk is belangrijk. Ik wil niet dat deze misdadige pedofielen club kan schermen met "miljoenen belijdende gelovigen" die eigenlijk niets met dit middeleeuwse instituut te maken willen hebben. Deze pedo sekte dient verwezen te worden naar wat ze eiegnlijk is, een marginaal, te verwaarlozen onderdeel van onze maatschappij.

Marcus Porcius Cato | 11-02-11 | 09:12

Jullie eindigen allemaal in de diepste krochten van de hel!

Bolle Wim | 11-02-11 | 09:11

Dat doen ze voor de statistieken.

Einde van de Domheid | 11-02-11 | 09:11

Lijkt wel een dictatuur. Maar dan nog een graadje erger.

defjem | 11-02-11 | 09:11

Ik wilde me laatst uitschrijven bij de belastingdienst omdat ik daar geen deel meer van uit wens te maken maar toen kreeg ik ook nul op het rekest.

Randy McRanderson | 11-02-11 | 09:10

Tip voor de doe het zelvers:
Schrijf drie brieven dat je:
a. uitgeschreven wil worden uit de kerk
b. uitgeschreven wil worden uit het doopregister
1. Naar de parochie in je woonplaats.
2. Naar de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie
Postbus 209
6700 AE WAGENINGEN
3. Naar Rooms Katholieke Kerk
R.-K. Bureau Ledenadministratie
Amersfoortseweg 10
3705 GJ ZEIST

Succes ermee!

Wladimir Harkonnen | 11-02-11 | 09:10

Elk hiërarchische gestructureerde geloofscultuur is fouter dan fout, ongeacht het merk.
By the way: macht/hiërarchie en Jezus waren niet echt vrienden voor zo ver ik dat kan lezen.

Denkt Na | 11-02-11 | 09:10

-weggejorist-

Alteidt Glijck | 11-02-11 | 09:09

zeg maar jansen | 11-02-11 | 09:03

Als dat zo is is dat een kwalijke zaak. Dergeljke informatie in een centraal bestand werkt discriminatie in de hand. Bij wiki word ik ook niet wijzer: nl.wikipedia.org/wiki/Gemeentelijke_ba...

Sanglier | 11-02-11 | 09:09

De RK-kerk is een soort overheid c.q. rechterlijke macht, als je niet de juiste ambtenaar aanschrijft, krijg je een onverwachte respons. Kan je Jan-Kees wel een bezwaarschrift sturen over je aangifte van 2007, maar hij verwijst je dan toch echt door naar DE inspecteur.

kapotte_stofzuiger | 11-02-11 | 09:08

Domme sprookjesboekgeloversoverheden, of het nu moslims zijn of katho's of gristenen, kunnen alleen maar hun koninkrijkje in stand houden door dommere mensen te verbieden uit te stappen. Een beetje intelligent mens stapt naar zijn gemeente, laat zijn religie schrappen uit zijn register, steekt een dikke middelvinger op naar de boevenleiders en neemt vervolgens het heerlijke biertje/varkensateetje/neuqht een lekker snolletje... Doorhalen wat niet van toepassing. Allemaal mag ook, uiteraad

blaster | 11-02-11 | 09:08

De heksenjacht begint weer hoor. Geenstijl -1

Bokko | 11-02-11 | 09:07

Er zijn 5 verschillende administratieve acties nodig om uitgeschreven te worden. Doodvermoeiend.

weesgegroet | 11-02-11 | 09:07

Uitschrijven lekker belangrijk dan blijf je op zondag toch gewoon demonstratief in je nest liggen. Of werken die gasten met een automatische incasso.

Randy McRanderson | 11-02-11 | 09:07

Klacht indienen bij consuwijzer en je rechtsbijstand inschakelen! Een opzegging negeren is een duivelse daad.

Vloberto | 11-02-11 | 09:06

Misschien een beter idee om de kerk uit te schrijven?

jabir | 11-02-11 | 09:06

Moet spontaan vomeren bij het zien van deze klefbek.

joemiejas | 11-02-11 | 09:05

Je moet ook niet bij de kerk zijn, je moet naar je gemeente en daar in de administratie je geloofsovertuiging laten schrappen.

zeg maar jansen | 11-02-11 | 09:03

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken
Online Casino | Online Casino | Paynplay Casinos | Online casino expert | Online Casino
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com