Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Meindert Fennema sloopt restant linkse kerk

linksekerkfik.jpg Goedemorgen zuur links, hoi Rene Danen, Anet Bleich, Elsbeth Etty, Francisco van Jole en alle babyboomers die in 1968 de intolerante tolerantie uitvonden. Hier spreekt uw favoriete hoogleraar Meindert Fennema. U weet wel, die babyboom UvA-elitair die keer op keer onlinks hard uithaalt met geinige waarheden. Ik laat jullie even weten dat ik zojuist het boek 'De Schijn-Elite van de Valse Munters' van PVV'er Martin Bosma uit heb en dat ik het niet perse een slecht boek vind. Sterker nog, ik vind het een heel leerzaam boek. Dankzij Martin Bosma kunnen jullie eindelijk eens beseffen dat jullie die prachtige rode idealen van 1968 hebben verkwanseld. Dat jullie vooral zélf verantwoordelijk zijn voor de populariteit van de PVV. Dat jullie stelselmatig elke oppositie keurig monddood hebben gemaakt, Ayaan Hirsi Ali (hoi!) destijds netjes hebben weggezuiverd en dat jullie met het slopen van alles wat te rechts was vooral jullie eigen idealen kapot hebben gemaakt. Staat allemaal keurig in dat boek van Bosma. Lezon dus dat boekie! En er van leren. Is moeilijk voor ons soort links begaafden, weet ik, maar het wordt nu toch écht een keer tijd voor zelfkritiek. Snappu? Toppiejoppie dan. Groetjes en kusjes, jullie Meindert.

Reaguursels

Inloggen

janeedantoch | 12-10-10 | 14:57
Ik snap dat u geen marxist bent, maar u zich wel kan vinden in bepaalde gedachten van Karl. Awel, dat is uw goed recht. Ik probeer alleen duidelijk te maken dat het marxisme zelf een Ideologie is, die heel makkelijk misbruikt kan worden, beter in cultuurhistorische context gelezen kan worden en opvallende parallellen vertoont met religieuze opvattingen, zoals het 'hiernamaals'.
.

"Stelen is fout. Mensen die stelen zijn fout. Dan kan criminaliteit dus niet ook nog verband houden met andere zaken."
Dit is wederom lariekoek. Stelen is juridisch gezien strafbaar, da's het hele eieren eten. Dat zegt verder helemaal niets over de oorzaken en motieven van waarom iemand steelt. Ik probeer nu juist te verhelderen dat die handeling - stelen - 'verband kan houden', zoals u dat noemt, met tal van factoren, die niet allemaal te rationaliseren zijn tot 'armoede is de oorzaak' (lees: sociaal-economische positie is de verklaring). Wat ik probeer te zeggen is dat 'sociologisch denkers' - die zich inderdaad in de verte vaak baseren op Marx - zich blind staren op dit Ene Punt en zodoende de andere aspecten negeren.
.
"De waarde van het inzicht dat materieele zaken het gedrag van mensen beinvloed is niet een moreel inzicht, het is een koude analyse die nuttige aangrijppunten voor publiek beleid biedt."
Onzin. Die 'koude analyse' laat ik persoonlijk liever uitvoeren door natuurwetenschappers, want natuurlijk heeft materie invloed op het gedrag van mensen, al is het maar omdat mensen uit materie bestaan.
Het 'publieke beleid' waar u het over heeft is per definitie moreel, omdat mensen daar een waardeoordeel aan toekennen. Getuige o.m. het Russische 'publiek beleid' onder Stalin, het Chineze 'publiek beleid' onder Mao of noem een willekeurig 'Oostblokland' maar op, die allemaal tot het waardevolle inzicht zijn gekomen dat Marxisme iets is waar je als 'publiek beleid' maar beter mee kunt kappen.

Auweyida | 12-10-10 | 16:09

@Auweyida | 12-10-10 | 12:20

je lijkt een beetje te blijven hangen in het idee dat ik een marxist ben. Het is heel goed mogelijk de waarde van iemands bijdrage aan het politieke denken te waarderen zonder het tot de Ene Waarheid te verheffen.

Je laatste punt is overigens precies de fout van nieuw rechts: Rechts gaat ervan uit dat je aan een correlatie tussen twee sociale verschijnselen ook een moreel kader moet verbinden. Stelen is fout. Mensen die stelen zijn fout. Dan kan criminaliteit dus niet ook nog verband houden met andere zaken.

Maar armoede is wel gerelateerd aan criminaliteit. In india is meer criminaliteit dan in Nederland, en criminaliteit komt vaker voor bij mensen met een laag inkomen. Daarnaast kom criminaliteit ook vaker voor in staten met een corrupt of slecht functionerend overheidsapparaat, zeker (en dat zijn ook materieele omstandigheden). Nieuw rechts probeert dat in een moreel kader te rammen, wat niet lukt natuurlijk, en wijst daarom schuimbekkend op die linkse lafaards.
De waarde van het inzicht dat materieele zaken het gedrag van mensen beinvloed is niet een moreel inzicht, het is een koude analyse die nuttige aangrijppunten voor publiek beleid biedt. Niet de enige aangrijppunten, maar wel heel handige

Maar de echte revolutie van het materialisme, namelijk het idee dat de staat haar burgers kan verheffen door de materiele omstandigheden van haar burgers te verbeteren, heeft zo'n diepgaand effect gehad dat het nauwelijks nog voor te stellen is dat men er ooit anders over dacht. Het feit dat de staat vandaag de dag geld uit geeft aan riolering, watervoorziening, ziekenzorg, pensioenen, onderwijs, de arbeidsmarkt reguleert, huurwetten heeft en veiligheidseisen stelt aan werkplekken is het gevolg van die materialistische revolutie.
Voor die tijd was alles de wil van God. Ook als je achtjarige dochter in stukken gereten werd omdat ze uitgleed in het binnenste van een weefmachine. Als je geen opleiding had: wil van god: als je keuterboer was en je 18 kinderen nauwelijks kon voeden: wil van god. Als je vrouw doodging tijdens de bevalling: wil van god. Had je niks te eten en stal je van ellende een brood: doodstraf. (in Engeland). Wil van god.

Voor de onderkenning van de relatie tussen het gedrag van mensen en hun materieele omstandigheden was het liberalisme slechts een theoretische exceritie, alleen van toepassing op mensen die ook zonder het liberalisme al onafhankelijk waren.
Overigens ben ik het met je eens dat Marx makkelijk te misbuiken is. Adam Smith is dat ook, en daarom hebben we nu een bankencrisis.

janeedantoch | 12-10-10 | 14:57

janeedantoch | 12-10-10 | 11:33
Tuurlijk heeft Marx het recht zijn gedachten op papier te zetten, zelfs na heftig opium roken. Waar ik echter wel problemen mee heb is de hedendaagse misbruik van zijn gedachtegoed, en - eerlijk is eerlijk - het leent zich er goed voor. Zo is het voor 'sociaaldenkers' bijvoorbeeld heel normaal om criminaliteit te verklaren vanuit een 'sociaal-economisch zwakke positie'. Soortgelijke visie vinden we overigens al bij Aristoteles die armoede zag als de vader van de misdaad. Maar wees eens eerlijk: is een uitkering van iets van 1000 euro echt armoede te noemen? Zijn moedwillig werklozen arbeiders? Is dat de schuld van 'anderen'? Is 'het proletariaat' een willoze speelbal van 'kapitalisten'? Of bestaat er ook nog zoiets als eigen verantwoordelijkheid?
Het is namelijk maar een kleine stap vanuit die vermeende 'armoede' geweld jegens een zelfverklaarde andersdenkende groep te rechtvaardigen. En we zien die opvatting om de haverklap weer opduiken: criminaliteit komt voort uit armoede. Als je echt wilt weten wat armoede is, ga eens in India kijken. Zijn die mensen daar en masse crimineel en gewelddadig?
En ik blijf erbij: de Heilstaat is een Ideologisch Waanidee. In de Heilstaat zijn in theorie misschien 'alle mensen gelijk' en maakt het niet meer uit welke culturele achtergrond je hebt, maar niet hier op aarde. Door alles te zien in het licht van een 'Zalige Samenleving' die zich ergens in de toekomst moet voltrekken (de Heilstaat), kunnen mensen de aardse alledag uit het oog verliezen en geweld, moord en verderf 'historisch noodzakelijk' gaan achten. Nie wieder, bitte.

Auweyida | 12-10-10 | 12:20

@Auweyida | 12-10-10 | 01:24
Ik zeg nergens dat ik het helemaal eens ben met Marx' inzichten. Ik zeg alleen maar dat je de misdaden die in naam van het communisme zijn begaan, niet Marx kan aanrekenen. Ten eerste omdat iemand gewoon het recht heeft om zijn economische en maatschappelijke theorieen op papier te zetten, en ten tweede omdat de communisten onder Lenin en Mao zich niet hielden aan Marx' recept.

Ik heb geen tips van je nodig, ik ken de historische context. Marx was een van de eerste denkers die de situatie van de armen en ongeschoolde arbeiders beschreef, in een historisch perspectief plaatste, en nadacht over de oplossing van de toen schrijnende problemen. Dat in acht nemend is het eigenlijk zeer bewonderenswaardig dat die man dingen schreef die nu nog relevant zijn. Zijn denken over de politieke economie en de sociale impact van het kapitalisme is nog steeds van waarde. Ik denk dat je die man zijn gebrek aan inzicht wel kan vergeven. Tenslotte verwijten we Newton ook niet dat ie de plank missloeg met zijn theorie over zwaartekracht.

janeedantoch | 12-10-10 | 11:33


"Het is gewoon een schrijver met een invloedrijk boek."
Goh. Ja, daar ken ik er nog meer van. Die Rode Bijbel is geen haar beter dan welke Monotheistische Bestseller dan ook. De Heilstaat die Marx voor ogen stond is een vervorming van de Hemel in het Christendom. De Hemel, maar dan nu op aarde. En we noemen het: de Heilstaat. Ja mooi. En toen viel de muur, door de bevolking zelf, nota bene.
.
Neemt niet weg dat Marx best enkele goede inzichten had, dat wil ik best toegeven. Tip: lees zijn werk eens in de cultuurhistorische context waarin het thuishoort. Toen was er van sociale voorzieningen nog geen sprake, bestonden er nog geen veertigurige werkweken, enzovoort. Elke poging het communisme in de praktijk te brengen heeft 'nogal wat' mensen het leven gekost. Dus niet zo'n goed idee, om het licht uit te drukken.
.
het "al tien jaar het links=fout paradigma naar binnen gelepeld krijgen" is trouwens gewoon lariekoek, getuige bijvoorbeeld de publieke omroep in die periode. Al kan links wel heel erg fout zijn.

Auweyida | 12-10-10 | 01:24

@Paul Revere | 11-10-10 | 20:00
ja het was een hele stomme man, die marx. Blijft een feit dat hij een boekje heeft geschreven dat nu nog steeds gelezen wordt, en of je het er nu mee eens bent of niet, het beginpunt vormt voor zo ongeveer ieder sociologisch denken.

Marx zal vast aan allerlei oproeren hebben meegedaan. dat is niet te vergelijken met de bewuste massa-moord die onder sommige communistische leiders is gepleegd. Het is gewoon een schrijver met een invloedrijk boek.

Maar dat is natuurlijk weer erg moeilijk om te begrijpen als je al tien jaar het links=fout paradigma naar binnen gelepeld krijgt.

janeedantoch | 12-10-10 | 00:27

@Paul Revere | 11-10-10 | 20:11
nou, ik lees wel meer dan Marx, en ik vind dat je een nogal revisionistisch en eenzijdig beeld van de kruistochten schept.
De kruistochten zijn in de eerste plaats een godsdienstwaanzinnige onderneming geweest die het leven kostte aan talloze mensen. Toen jeruzalem eenmaal veroverd was, werd de hele stad afgemaakt, want dat mocht van God."terreur van de moslims".. laat me niet lachen. Hadden ze een vliegtuig in de tempel geboord of zo?
Het was gewoon continu oorlog man, en de een deed niet onder voor de ander in wreedheid.

janeedantoch | 12-10-10 | 00:23

Hier wordt de heer F. Gewoon ingehuurd door de lokale PvdA om van uw belastingcenten betaalde anti Wilders lezingen te houden ...
Het moet niet gekker worden!!

Sjakie Snel | 11-10-10 | 23:38

-weggejorist-

Jansen Jan Jansen | 11-10-10 | 22:02

Hm. Meehuilen met de wolven in het bos! Typisch. En de analyse van Fennema was wel ff wat subtieler dan de jakhals BB hier zoals gewoonlijk presenteert.
Zijn de sribenten van GS nou collectief lid geworden van de PVV? I think we should be told. Oh nee, de PVV heeft helegaar geen leden.
De Grote Blonde bepaalt immers alles... een soort Polder-Kim Jong Il!

Methusalem III | 11-10-10 | 21:09

Paul Revere | 11-10-10 | 20:19
Een pluriforme samenleving zal in zijn grondwet geregeld moeten hebben dat de ene Waarheid van de ene groep niet méér waar is dan de Waarheid van een andere groep. Misschien geen dogma, maar wél een harde eis, uitgevaardigd door lieden die het geschopt hebben tot relativisten.

Schoorsteenveger | 11-10-10 | 20:23

Chiant | 11-10-10 | 20:07
We hoeven volgens mij maar een páár zaken te regelen. En daar hebben we al onze handen vol aan vrees ik. Het belangrijkste is dat we onderling afspreken en goed in de grondwet verankeren dat de Staat het primaat heeft, en dat groeperingen, of ze nou een ideologie of een godsdienst aanhangen, hun Waarheid en de daarvan afgekeide normen, waarden en regels niet bóven het primaat van die Staat kunnen stellen. Dat betekent mutatis mutandis dat de vrijheid die de Staat aan het individu geeft van een hogere orde is dan de vrijheid die een groepering van diezelfde Staat krijgt. Met andere woorden, dat de vrijheid van het individu voorafgaat aan de vrijheid van de groep. Vrijheid van godsdienst impliceert weliswaar vrijheid om zich te verenigen en een godsdienstige groep te vormen, maar dat houdt niet als vanzelf in dat die groep als zodanig alle vrijheden overerft of, wat vaak het geval is, vervolgens de vrijheid van het individu beperkt.
Wat je nu vaak ziet is dat de groep het individu onder druk zet om van zijn 'vrijheid van godsdienst' gebruik te maken teneinde zijn eigen individuele vrijheid binnen die groep prijs te geven. Dat vind je vaak letterlijk terug. Een moslima dient, als het aan de Salafist ligt, van haar vrijheid van godsdienst gebruik te maken teneinde het Bevel van De Verhevene op te kunnen volgen.

Schoorsteenveger | 11-10-10 | 20:21

Chiant | 11-10-10 | 20:07
"Seculariteit zou tot een grondwettig dogma verheven moeten worden!"

Natuurlijk niet, dan wordt dat weer het nieuwe geloofsartikel. Mag je dadelijk niets meer zeggen over het nieuwe seculieren geloof de opwarming of Darwin.

Paul Revere | 11-10-10 | 20:19


janeedantoch | 11-10-10 | 15:04
Je moet toch wel een enorm grote plaat voor je kop hebben, wil je ontkennen dat het huidige Israel geen bijzonder heilige plaatsen voor het christendom heeft. Het feit dat tegenwoordig de meeste Christenen niet zoveel interesse meer in hebben doet daar niets aan af. De vele vrome ridders die Europa rijk was dachten daar anders over, en die waren de moslim terreur meer dan zat, dus zijn die daar met klein legertje, vele duizenden kilometers dwars door vijandig gebied, de moslims waren ook toen al achterlijk, zo naar het heileland getrokken en hebben de Islamieten op de toen gebruikelijke manieren een lesje geleerd en hebben het daarna nog behoorlijk lang volgehouden met hun mini leger. Ik verwacht hier natuurlijk wederom geen serieus weer woord op, want jij leest Marx.

Paul Revere | 11-10-10 | 20:11

@Schoorsteenveger | 11-10-10 | 19:06
Zelden was ik het zo roerend eens met u. Seculariteit zou tot een grondwettig dogma verheven moeten worden!
De schoorsteen is geveegd en kan weer een poos roken.

Chiant | 11-10-10 | 20:07

'... babyboomers die in 1968 de intolerante tolerantie uitvonden'
BertBrussen | 11-10-10 | 09:59

Is qua hypocrisie wel te vergelijken met de PVV die in naam van de vrijheid een boek wil verbieden.

De Nachtredactie | 11-10-10 | 20:07

janeedantoch | 11-10-10 | 14:39
Marx was inderdaad een uitvreter, die alles door zijn vrienden liet betalen en niet weg te slaan was. Maar dan vergeet je toch een deel, hij is wel degelijk betrokken geweest bij het met geweld omver werpen van het gezag, zoals ook later zijn volgelingen dat zouden doen. Hij was heus niet alleen maar een uitvreter. Ik zou eens naar Wikipedia gaan, kan je ook eens kijken of je er achter kan komen waarom die kruistochten zijn gevoerd.

Paul Revere | 11-10-10 | 20:00

Links zal nooit kritisch naar zichzelf kijken; dat krijg je als je de waarheid in pacht meent te hebben. Stug door blijven spelen terwijl het schip ten onder gaat.

wirbel010 | 11-10-10 | 19:30

G-unite | 11-10-10 | 17:29
Het gelijkleggen van 'vrijheid van godsdienst' en 'vrijheid van meningsuiting', dat is het kernprobleem. Als vrijheid van godsdienst hetzelfde was als vrijheid van meningsuiting, dan was de grondwet al lang geleden vereenvoudigd en aangepast. De religieuzen hechten aan vrijheid van godsdienst náást de vrijheid van meningsuiting, want zij snappen dat met die vrijheid van godsdienst éxtra ruimte gecreëerd wordt, éxtra macht, éxtra aanspraak op uitzonderingsposities, speciale behandelingen, voortrekkerijen, zelfs aanspraak op het beperken van de vrijheid van meningsuiting van andersdenkenden.
Dit terwijl de socialisten zichzelf wijsmaken dat vrijheid van godsdienst 'eigenlijk' identiek is aan vrijheid van meningsuiting en bijgevolg elke kritiek op een godsdienst als systeem gezien moet en mag worden als een kritiek op de mening van een individu, en 'dus' elke inperking van vrijheid van godsdienst een inperking van de vrijheid van het individu behelst.
De socialisten hebben zich laten vangen door het woordje 'vrijheid', hongerig als ze zijn naar slachtoffers, naar mensen die onderdrukt worden, in hun vrijheid beknot worden. De socialisten spreken niet de taal der religieuzen en laten zich maar al te gemakkelijk inpalmen omdat de religieuzen, sluw als ze zijn, zich op perfecte wijze als slachtoffers aanbieden.
De Meulenbeltjes van deze wereld zitten in een spagaat, en dat weten ze inmiddels donders goed. Daarom gaan ze ook zo tekeer, daarom proberen ze met zoveel overtuiging hun eigen zieltjes schoon te wassen. Ze hebben zich ontfermd over vermeende slachtoffertjes maar beseffen reeds dat als ze deze slachtoffertjes 'bevrijd' hebben, ze enkel hebben bewerkstelligd dat het religieuze systeem 'bevrijd' is, en dus de volledige vrijheid heeft gekregen om zonder westerse belemmeringen of kritische bejegeningen te onderdrukken zoals dat al eeuwen plaatsvindt, zoals in de Bible Belt de mannenbroeders nog steeds de vrijheid hebben hun vrouwtjes te onderdrukken, homo's te discrimineren etcetera.
De vrijheid van een religieuze groepering, en zeker de vrijheid van een religieus systeem is iets héél anders dan de vrijheid van een gelovig individu dat onder invloed staat van die groepering of dat systeem. Dat is de harde les die we nu leren. Geef de gelovige alle vrijheid en bescherm hem desnoods, maar stel paal en perk aan de vrijheden van een systeem dat zijn invloed uitoefent op die gelovige. Over wat vrijheid van godsdienst precies betekent is nog nooit goed nagedacht.

Schoorsteenveger | 11-10-10 | 19:06

@Klaaswitz | 11-10-10 | 16:28
Wij zijn bijzonder verheugd dat een groot denker en vooraanstaand intellectueel als u ons hierop wijst, maar zou ik in alle nederigheid ook om de -vanzelfsprekend overbodige- onderbouwing mogen vragen?

Chiant | 11-10-10 | 17:47

@ZDEV | 11-10-10 | 10:03
Maar Meindert is dan ook een volle partijgenoot van Femke en bovendien heeft Femke onlangs nog een "verfrissende" ervaring gehad in een Hilversumse studio.

Chiant | 11-10-10 | 17:40

Niet te overtreffen blijft Fennema's uitspraak "Wat is rookworst zonder r ?"
Heb het citaat dan ook als paragraaf-titel opgenomen in mijn eigen boek over islamofobie.
(Het ging natuurlijk over het idiote gebruik om het labeltje 'racisme' te plakken op kritiek op het mohammedanisme).

Fransg | 11-10-10 | 17:02

Pssst Brussen, je hebt Fennema's kritiek niet helemaal begrepen. Pssst, geeft verder niet hoor. Ga verder met uw lolbroekenjournalistiek. Veel plezier, slaap zacht.

Klaaswitz | 11-10-10 | 16:28

janeedantoch | 11-10-10 | 15:04
LOL!!!!!

repulse | 11-10-10 | 16:06

In Holland, Free Speech on Trial .
Ayaan Hirsi Ali heeft gelijk kijk naar G.W.

meneer Q | 11-10-10 | 15:19

Iedereen weet dat Jeruzalem van de Hettieten is. De filistijnen, joden, romeinen, babyloniers, byzantijne, moslims, christenen, perzen, palestijnen, britten, arabieren en ander gespuis hebben er niks te zoeken.

Wel bij de les blijven he?

janeedantoch | 11-10-10 | 15:04

Die Meindert stelt dus dat de PVV het ware gezicht van de PvdA is.
Leuke stelling.

Hangbar | 11-10-10 | 15:00

Mag ik dan ook van de gelegenheid gebruik maken tot een schaamteloze plug voor het boek Het Verraad van Links van Carel Brendel, waarin hij keurig uitlegt hoe de slinkse elite alle terechte progressieve kritiek en ontmaskering van reli-sprookjes niet van toepassing verklaart op de islam en de volgelingen van de profeet (nsfw) en dus keihard een dikke middelvinger opsteekt naar gleufdiertjes en heaumeaux. En dat kwalificeer je dus terecht als achterlijk, want zet de emancipatie decennia terug in de tijd.

RobbieG | 11-10-10 | 14:59

janeedantoch | 11-10-10 | 14:39
Zo rond 1050 viel jeruzalem onder turks bewind, toen werden christenen en joden vervolgd, daarna zijn de kruistochten begonnen. Als Jij dit soort feiten niet weet, zou ik nog eens terug gaan naar jouw geschiedenisleraar.

repulse | 11-10-10 | 14:51

Moet zeggen, dat links met de bestempeling tot fascist van alles wat ook maar een beetje vervelende vragen stelde over immigratie e.d. om zodoende de discussie dood te slaan (en als dat niet hielp probeerde men je te ex-communiceren e.d. en als dat niet hielp kreeg je wat last van gewelddadige aksie) komt me al sinds een jaartje of 10 bekend voor. Maar het was nog iets langer bekend dat je links kunt verslaan in de discussie door simpelweg logisch na te denken, is alles wat je hoeft te doen.
Overigens heeft het ook voordelen om een outcast te zijn op grond van politieke overtuiging, je hoeft dan niet meer trouw te zijn aan welke politieke groep ook en kunt rustig en zonder al te veel sociale gevolgen zeggen wat je denkt, waarom je denkt en wanneer je dat maar wilt. Luxe positie dus. Alleen grof juridisch ingrijpen of geweld kan je dan nog stoppen. Maar dat wordt dan weer een beetje lastig als ze je niet eens kunnen vinden en die prutsers er bij de overheid zelf 4 jaar over doen om ene Nekschot te traceren, dus tja...

ZSU-23-4 | 11-10-10 | 14:47

@Paul Revere | 11-10-10 | 14:05
en daarbij: Marx is nooit dictator geworden. hij heeft slechts wat opruiende boekjes geschreven. Wat de de bolsjewieken, maoisten en anderen er vervolgens van hebben gemaakt kun je niet op het conto van Marx schrijven.

janeedantoch | 11-10-10 | 14:43

@Paul Revere | 11-10-10 | 14:05
ja, vast.

en die kruistochten waren inderdaad om arme pelgrims te beschermen.
Plemp nog eens wat, ik doe het in mijn broek van het lachen.
Laat me raden, je had zeker geen voldoende voor geschiedenis vroeger. Maar dat zegt natuurlijk niks want je leraar was links en had zelf dus geen idee.

janeedantoch | 11-10-10 | 14:39

Ik lees het stukje proza pas wanneer het gedrukt is op chloorhoudend papier uit een mooi oerbosch .. Dat veegt en ontsmet in 1 keer ..

Niveaux N()ll | 11-10-10 | 14:35

sobotta | 11-10-10 | 13:38
Ja, inderdaad, want je praat peop.

psycho_3 | 11-10-10 | 14:12

joopwil | 11-10-10 | 13:46

Ga dan lekker naar de bibliotheek.

Paul Revere | 11-10-10 | 14:06

un_chien_andalou | 11-10-10 | 13:56

Hallo de Econnomist is al jaar en dag een politiek correct links bolwerk, dat noem ik geen infiltratie meer.

Paul Revere | 11-10-10 | 14:05

janeedantoch | 11-10-10 | 13:36

Het is mij werkelijk een raadsel waarom de VVD zich zou moeten verontschuldigen voor de wantoestanden in andere landen die het liberalisme verwerpen (maar wel vaak Marx als bron van inspiratie hebben gehad).

Verder is het mij een raadsel waarom ook maar een Europeaan, Christen of CDA'er zich zou hoeven te verontschuldigen voor de kruistochten. Het was immers een heroverings oorlog van gebied dat eerder door Moslims was veroverd. De Christen waren daardoor nota bene hun leven niet eens zeker in de voor hen heiligste en oudste Christelijke plekken! Pelgrims naar het heilige land werden geterroriseerd als ware ze homo’s in de Diamant buurt.
Dus hier een lees tip van Arabist Jansen, goed tegen vooroordelen over het Christendom, doe er je voordeel mee (Stark is geen Christen!):

Rodney Stark, God’s Battalions: The Case for the Crusades
www.amazon.de/Gods-Battalions-Crusades...

Dus laat ik dan eens zo zeggen, het probleem met Marx en vooral haar aanhangers is altijd al geweest dat men denkt in goede bedoelingen, maar zo weinig oog heeft voor de resultaten. Idealisme is in die zin, het grote kwaad uit onze recente geschiedenis.

Zelfs na miljoenen doden, armoede en bakken ellende blijven mensen maar orakelen over de mooie goede bedoelingen die er achter zaten. Maar wat koopt een mens daarvoor?

Paul Revere | 11-10-10 | 14:05

Het linkse complot is nog erger dan Bosma dacht, ze hebben nu ook The Economist al geinfiltreerd:

www.economist.com/node/17204823

un_chien_andalou | 11-10-10 | 13:56

Ik wil dat boek ook lezen maar heb geen geld om het te kopen.
Gaarne iedereen even 1,- euro overmaken op ...........

joopwil | 11-10-10 | 13:46

@ psycho_3
anaal te rectificeren? ????? jongen, echt, weet je wel wat je schrijft? bedoel je dat je je rectum wilt corrigeren? heb je zo veel schade aldaar? waar komt dat nu van? nou? nou?

sobotta | 11-10-10 | 13:38

@Paul Revere | 11-10-10 | 13:23
zucht... zwitsal. kan het CDA dan ook even afstand nemen van de kruistochten, de VVD spijt betuigen voor het bestaan van sweatshops en de SGP sorry zeggen voor de beeldenstorm. LEES goedverdoeme eens wat, voordat je er over gaat ouwehoeren.

Overigens ben ik het met je eens dat een liberaal socialisme onmogelijk is. Marx bedoelde het liberaal omdat hij individuele vrijheid als hoogste goed en einddoel zag.

janeedantoch | 11-10-10 | 13:36

@Bergamo | 11-10-10 | 12:37

Ik denk, wacht, ik weet wel zeker dat jouw belevingswereld ontzettend beperkt is. Gefeliciteerd, de jaren 50 hebben al interesse getoond.

Biff Eagleburger | 11-10-10 | 13:31

janeedantoch | 11-10-10 | 12:08
Daar gaan we al, als het verschil in uitleg van het begrip vrijheid van Marx en van het (klassiek) liberalisme niet wordt onderscheiden, dan kan er ook niet worden waargenomen dat Marx absoluut geen liberaal is. Immers het (ongedeelde!) prive bezit is immers de hoeksteen van het klassieke liberalisme.

Het zou daarom goed zijn als Groenlinks rekenschap aflegt over haar (vermeende) verwerping van ideeën van Marx. Want deze abjecte ideeen die men voor stond bij Groenlinks en haar voogangers hebben wel tot gevolg gehad dat er miljoenen mensen over de klink zijn gejaagd en nog steeds heel veel mensen in onvrijheid en armoede moeten leven. Men dient af te rekenen met het eigen fouten verleden.

Paul Revere | 11-10-10 | 13:23

Nadat ik de plempsels van sobotta heb gelezen, heb ik maar een afspraak met mijn huisarts gemaakt om mijzelf anaal te rectificeren.

psycho_3 | 11-10-10 | 13:23

solidstate | 11-10-10 | 11:17

op grond van jouw reacties zou ik je kwalificeren als minderjarig. ik geloof dan ook niet dat je het boek van Martin Bosma gaat bestellen, omdat ik denk dat je je zakgeld liever aan iets anders uitgeeft.

Mocht je nou toch al volwassen zijn, mijn excuses voor mijn aannames. Maar misschien moet je je dan eens gaan afvragen hoe je overkomt in je reaguursels.

Ballenman | 11-10-10 | 13:18

@sobotta
U is dokter, niets meer dan een
vagina gluurder, grove slager, fijne slager, of bejaarde betaster.
Uw kennis van de Nederlandse titulatuur is abominabel u is slechts master of doctorandus.
Ik daarentegen ben doctor.

Weisse rose | 11-10-10 | 13:14

Ons rest alleen nog de vraag omtrent de uiteindelijke strafhoogte voor al die nep-linkse volksverlakkers....

echt_links | 11-10-10 | 13:12

un_chien_andalou | 11-10-10 | 12:55 maar de dreiging van links

Ja, dat walgelijk gelijk behandelen van iedereen en niemand voortrekken. Ernstig bedreigend ja. Door die propaganda zullen mensen uiteindelijk wel heen kijken in meerderheid ja. Beetje laat, maar toch.

Mislich | 11-10-10 | 13:00

Ik heb me altijd al verbaasd over hoe het zo "tolerant" opgestelde links zo intolerant kan zijn, alleen een hypocriet ziet dat niet... en dat rijmt!!

Fat Ass | 11-10-10 | 12:59

vraagstaart | 11-10-10 | 10:23
De broer van Marcel v Dam was inderdaad directeur van een ander frisdrankenbedrijf maar die was al in 1956 overleden, 15 jaar voor het begin van de Exoma-affaire.

ymmv | 11-10-10 | 12:58

Hirsi Ali door links weggezuiverd??? Ik zal 't wel verkeerd lezen. Ja, dat is het.

Mislich | 11-10-10 | 12:57

Aangezien rechts aan de macht is, is het linkse elite bashen feitelijk yesterday's news. Door die linkse elite als vijandsbeeld tot mythische proporties uit te vergroten worden alle tegenstellingen binnen nieuw-rechts gecamoufleerd. Maar daar zitten de veel interessantere nieuwe vragen. Zoals de vraag of teleurgesteld rechts straks de woede over hun mislukking gaat afreageren op kapitalistisch rechts, en hoe lang die laatste groep solidair blijft. Die solidariteit is immers een domme kosten/baten analyse. De dreiging van de islam kan blijvend gebruikt worden voor interne samenhang, want die is in Bosma's logica niet aan feiten gebonden, maar de dreiging van links, dat verliest al een stuk sneller aan draagkracht, hoeveel agitprop je er ook tegenaan gooit. Ben benieuwd hoe dat gaat lopen straks.

un_chien_andalou | 11-10-10 | 12:55

Oh jee ik mis een stuk van de discussie maaruh: huisarts - dat kan toch iedereen die Google ter beschikking heeft?

Anyway, OT. Die Fennema is wel verrassend rationeel voor een linksmensch. Dat dan weer wel.

liggend_streepje | 11-10-10 | 12:41

Uitstekend boek van Bosma! Beschouw mijn nick als de ultieme samenvatting van de inhoud daarvan.

echt_links | 11-10-10 | 12:41

Ben net begonnen in het boek van Bosma, maar de teerling is geworpen. De Linkse Kerk zal als het aan mij ligt NOOIT meer preken!

Na de Duitse bezetting is die Linkse kliek van '68 het ergste wat Nederland is overkomen. En nee, dit is geen Godwin, maar pure realiteit.

Bergamo | 11-10-10 | 12:37

Mevrouw Bleich promoveerde natuurlijk glansrijk op haar stuk over Den Uyl/Lockheed/Northrop; een stuk van 'grote historische waarde'. Het trieste van deze hele zaak is natuurlijk dat dit reeds bekend was, maar ook had moeten worden, meteen toen het zich had afgespeeld, dan had Nederland er nu anders uitgezien; waarschijnlijk waren wij verlost geweest van het koningshuis, waarschijnlijk waren wij verlost geweest van de pvda, waarschijnlijk waren wij verlost geweest van de heldenstatus van Prins Bernhard en Joop den Uyl. Je ziet de Bovenonsgestelden schrijven hun eigen geschiedenis en bepalen zelf waarneer iets naar buiten komt; op het moment dat het geen schade meer berokkend (Joop en Bernhard zijn dood). Mevrouw Bleich creëert samen met haar oude CPN vriendjes onze geschiedenis.
.
Let op: als Melkert, de Vries, Kok, Donner en Remkes zijn overleden komt een 'Ons kent ons' journalist(e) met het volgende schokkende relaas naar buiten: 'De waarheid achter de moord op Fortuyn'.

Niemands Knegt | 11-10-10 | 12:28

het is gewoon een uitstervend ras, te danken aan de klimaatverandering , hihi.
watsinneneem | 11-10-10 | 10:07
10 punten voor u

dennisdemennis | 11-10-10 | 12:21

@Paul Revere | 11-10-10 | 12:11
klopt. ik had mijn buik al van hem vol toen hij met zijn "hitler is een socialist, maar dat is godwin hoor, en overigens zijn wij eigenlijk de echte socialisten maar je mag ons niet vergelijken met de nazi's want dat is flauw" ratje-toe kwam aanzetten. Misschien als ik het ergens zie rondslingeren dat ik het een poging gun, maar ik ga geen geld uitgeven aan de mening van Butthead.

janeedantoch | 11-10-10 | 12:15

@Paul Revere | 11-10-10 | 12:03
de aarde is rond, Paul. je kan er niet vanaf vallen.
en ja, je kunt met goede reden de PVV fascistisch noemen. maar dat deed ik niet he. Ik zei slechts dat ze nationalistisch zijn, en (beperkt) socialistisch. Dat vind de interlektueel Bosma overigens ook, dat van dat socialistische.

En ja, GL is een liberale partij, een links, of beter progressief liberale partij, met de vrijheid van het individu als hoogste goed. Niemand staat voor het vrije woord als Femke Halsema. GW is wat dat betreft een aanfluiting. Grote bek als het om zijn mening betreft. Andere meningen moeten verboden worden.

janeedantoch | 11-10-10 | 12:12

janeedantoch | 11-10-10 | 12:01

Jij hebt duidelijk niet het boekje van Martin Bosma gelezen, zou je toch moeten doen, dan begrijp je beter waar de PVV vandaan komt en hoef je niet meer zo angstig te zijn en kan je wat meer inhoudelijke kritiek geven op deze 'enge' neocons.

Paul Revere | 11-10-10 | 12:11

@Paul Revere | 11-10-10 | 11:58
Marx bedoelde het ook heel liberaal. Heb je wel eens een letter van hem gelezen?
Marx' profetie is dat het kapitalisme zal eindigen in een bedrijfsleven zal fuseren met de staat, de scheiding tussen privaat en publiek eigendom wordt opgeheven. Wanneer net "proletariaat" de macht in dat "staat-bedrijf" eist, is het socialistisch paradijs bereikt. Vrijheid voor iedereen, bezit voor iedereen, rijkdom voor iedereen! Kun je niet in geloven, (doe ik ook niet) maar marx als vader van "big government" voorstellen is een beetje een idiote gedachtensprong.

Overigens heeft GL zich ontwikkeld na die fusie, en is ze in de verste verte niet meer communistisch te noemen. Lees eens een verkiezingsprogramma in plaats van de oordelen van anderen op te lepelen.

janeedantoch | 11-10-10 | 12:08

Fennema slaat echt van links naar rechts om zich heen: bit.ly/9FXMT6

Petrus de Rewa | 11-10-10 | 12:07

illuvatar | 11-10-10 | 10:46
Allah is liefde. Maar oh wee als de liefde niet wederzijds is. Zoiets.

ZDEV | 11-10-10 | 12:04

janeedantoch | 11-10-10 | 11:49

Haha, de man die Groenlinks, liberaal noemt de PVV fascisten. U moet wel haast aan de linker kant van het spectrum bijna van de aarde afvallen!

Paul Revere | 11-10-10 | 12:03

@de grote Anti | 11-10-10 | 11:44
dat is inderdaad iets dat zal moeten gebeuren. eigenlijk is het alleen maar door de visielose houding en representatie van de PvdA, waardoor het mogelijk is zowel de partij van het volk te zijn, als ook de partij van de intellectuelen. Precies zoals dat de socialistisch georienteerde partijen lukte gedurende de 20e eeuw.

Maar nieuw rechts is geen beweging van denkers, en evenmin een beweging voor het volk. Het is een simplificatie van de politieke werkelijkheid. Een angstige zoektocht naar de essentie van onze cultuur in de bedompte kelders van de jaren vijftig. De wereld verandert snel, en radicaal. (vergrijzing, globalisering, energie-transitie) Nieuw rechts heeft daar geen ideeen over.

janeedantoch | 11-10-10 | 12:01

Voer je nu al zelfgesprekken BertBrussen? Wat een zuur rechtsch verhaal.

Hölzenbein | 11-10-10 | 11:59

janeedantoch | 11-10-10 | 11:40
Ja, ja, laten we niet vergeten dat Femke Halsema toch maar tot liberaal van het jaar is uitgeroepen door de JOVD! Wat een grap, Groenlinks, de communistische fusie partij van hoge belastingen en oneindig vertrouwen in politiek en overheid om alle problemen op te lossen, proclameert vrijheid op basis van idealen en is dan natuurlijk meteen liberaal te noemen. Misschien bedoelde Marx het eigenlijk ook wel heel liberaal? Wie zal het zeggen. Maar dit soort ‘liberalisme’ moet haast wel het soort van big government liberalisme zijn zoals men dat in Amerika ook kent, het staat daar ook bekend als links.

Het is gewoon een retorisch truukje, het herdefiniëren van je idealen in termen die beter in de smaak vallen van de tijdgeest. Het is nu eenmaal niet zo voordeling om je ideeën in een rijtje genoemd te zien worden met de grote idealisten Stalin, Pol Pot en Mao.

Paul Revere | 11-10-10 | 11:58

Voer je nu al zelfgesprekken Brussen?

Hölzenbein | 11-10-10 | 11:56

-weggejorist-

Levine | 11-10-10 | 11:53

Bigi Bana Boy | 11-10-10 | 11:49

Zie Levine | 11-10-10 | 11:04

Levine | 11-10-10 | 11:53

@Urf | 11-10-10 | 11:20
de PVV is nationalistisch en socialistisch. ze definieert een in-group: de HWN'er, het gewone volk, ons mensen, Henk en Ingrid, de mensen die dit land hebben opgebouwd, en een outgroup: de moslims, de kutmocro's, links, de antillianen, de uitkeringstrekkers.

Solidariteit is beperkt tot de ingroep, de rest kan de vinketering krijgen.
Vandaar dat de PVV tegen herziening van het ontslagrecht is (zodat "de mensen die dit land hebben opgebouwd" nog even door kunnen gaan met "het land opbouwen") voor behoud van de AOW (zodat de hardwerkende nederlander wat heeft om naar uit te kijken), maar tegen het verstrekken van niet-acute gezondheidszorg aan immigranten. Voor vrijheid van godsdienst (of je nou christlijk hervormd, hervormd gereformeerd, gerformeerd-verenigd of verenigd-hervormd christelijk bent, het maakt ons helemaal niks uit) als je maar geen moslim bent (is namelijk een ideologie, geen religie)

janeedantoch | 11-10-10 | 11:49

Jullie er allemaal even fijntjes en met de meest sardonische glimlach op het gezicht er aan herinnert hoe jullie enkele weken geleden nog allemaal Fennema bijkans met de grond gelijk maakten bij de publicatie van zijn boek over Wilders. het hele scala aan beledigingen kwam voorbij omdat hij het waagde iets te schrijven over de held van vele reaguurders. Het was een linkse hond, een zure babyboomer, een lid van de linkse kerk enz enz. En wij zei er dat Fennema best okay was en helemaal niet zo anti-Wilders was als jullie allemaal meenden te weten ?

Dank u wel. Allemaal even broek uit en met de billen omhoog voor Bigi.

Bigi Bana Boy | 11-10-10 | 11:49

@sobotta | 11-10-10 | 11:42
En schrijf nu 500 keer:
"Ik zal mijn hoofdlettergebruik en interpunctie verbeteren".
Na controle door de meester mag u weer terugkomen.

Magnum Force | 11-10-10 | 11:46

@janeedantoch | 11-10-10 | 11:37
Very true... Daarom wil het moderne 'rechts' ook af van hun naieve religieuze voorvaderen,noch aan voetbalsupporters/hooligans gekoppeld worden.Times are changing.

de grote Anti | 11-10-10 | 11:44

@sobotta | 11-10-10 | 11:42
En je bent hoogsten een huisarts in opleiding, de jeugdige onwetenheid druipt van je plempsels af als koeienbloed van de lopende band in een halal-slachthuis.

An die ARBEIT | 11-10-10 | 11:44

@ solidstate:
ik ben vegetarier..... minkunkel....
en ik ben ook Kaukasiër, ik heb met maroc.nl of hoe die kutwebsite mag heten geen flikker te maken

sobotta | 11-10-10 | 11:42

@Paul Revere | 11-10-10 | 11:33
lees het partijprogramma van GL en zie dat ze op tal van punten stukken liberaler zijn dan de PVV. Waarbij dan inderdaad moet toegeven dat de woorden liberaal en PVV in een zin eigenlijk een gotspe is.

janeedantoch | 11-10-10 | 11:40

Niet zozeer het humorloze venijn, maar meer de langdurigheid van de hegemonie van zelfbenoemd weldenkend Nederland heeft een zware wissel getrokken op het openbare debat. De morele superioriteit van de weldenkenden en dat-nooit-meer!-waarschuwers is te lang vanzelfsprekend geweest, en daardoor heeft het sociologische, filosofische en politieke denken in ons land te lang stilgestaan.
Bij stilstand komen debatten zelden verder dan het al dan niet elegant met rotte vis gooien - ja ook hier op GS. Gansch 0031 bevindt zich noch steeds in deze geestelijke kleuterfase.
De visieloosheid van zowel klassiek 'links' als klassiek 'rechts' is alarmerend te noemen - voor het gemak zwijg ik hier maar even over de geestelijke temperatuurdood waar de confessionele partijen zich sinds hun oprichting in bevinden.
De Godwinhysterie van Etty (geriatrisch communisme) versus de reactionaire real politik van Bosma (bejaard communisme), windmolens tegen kerncentrales: bijna zonder uitzondering gaat het om yesterdays wars en debatten die een typische Laaglandse intellectuele armoede aan de dag leggen.
Bijna nergens in het openbare debat tref je pogingen aan om buiten de gebaande paden tot een gezamenlijke toekomstvisie te komen, die iets met verbetering en vooruitgang voor ons allemaal van doen heeft.
Hier op GS heb ik de afgelopen jaren - tussen alle ongein in - op tal van terreinen al wel heel wat vrije en quasi-gezamenlijke pogingen waargenomen. GS is toegankelijk en lichtvoetig, en iedereen mag meedenken. Laat ons dan ook moedig voorwaarts blijven denken, waarde mede-reaguurders! En laat ons Elsbeth en Martin inspireren zodat zij zich kunnen ontworstelen uit hun zelfgekozen prison for the mind.

Krachtmeester | 11-10-10 | 11:40

Paul Revere | 11-10-10 | 11:33

Zoals ik al zei, "OK, ik trek het terug." Jij wint.

Wat ik had moeten schrijven, is dat je in Fennema's publicaties van de laatste tien jaar met de beste wil van de wereld geen linkse bevooroordeeldheid kunt ontdekken. Lees de Wilders biografie, de gelinkte artikelen en velen daarvoor maar na.

Ook de bespreking van Bosma's boek is niet vanuit een linkse visie geschreven. Geenstijl grijpt dat aan om valselijk te suggereren dat Fennema lovend is over het boek. Dat is maar zeer ten dele het geval. Hij heeft ook ernstige fundamentele kritiek. Ik zou die balans graag terug zien in de oorspronkelijk post. Naïef eigenlijk.

Levine | 11-10-10 | 11:40

Wat een kudt generatie toch die Babyboomerts. Zo'n beetje de oorzaak van elk hedendaags probleem. Ze hebben generatie X (en voor de zwitsals: generatie Y) opgezadeld met torenhoge schulden om hun pensioentje veilig te stellen. Weet waarvoor je werkt elke! precies, voor die bebrilde grijskopjes die er lekker op los hebben geleefd en nu de rekening bij U neerlegt.

kitspuit | 11-10-10 | 11:39

Fennema, leven lang lid van Groenlinks, teven actief voor Groenlinks, maar zeker niet links volgens links denkende mensen, maar natuurlijk wel welkom bij linksdenkenden dit in tegenstelling tot de andere rechtsdenkenden:

www.velsen.pvda.nl/

Paul Revere | 11-10-10 | 11:37

@Paul Revere | 11-10-10 | 11:03
heb je ooit goed opgelet?
CDA: boeren, onderwijsvrijheid, gezin, platteland, godsdienst.
PvdA: loonpolitiek, milieu, onderwijskwaliteit (niet ten goede overigens) stad, integratie.

CDA onder van Agt en Lubbers: laat maar komen met die gezinsleden uit verweggistan (gezin, he)
PvdA, onder kok: Immigratie beperken (cohen!)

leer je politieke geschiedenis, en zie dat alles wat links nu verweten wordt, op zijn minst in gelijke mate de schuld is van de rechtse partijen.

janeedantoch | 11-10-10 | 11:37

Levine | 11-10-10 | 11:27
Op dit toer? Wat is dat nu weer voor een flauwekul. Groenlinks is een van de meest linkse partijen in dit land en de beste man is er al zijn hele leven lid van en is zelfs actief binnen de partij en dan mag hij niet links genoemd worden? Wie mogen we dan nog wel links noemen?!?!

Paul Revere | 11-10-10 | 11:33

Blij dat @sobotta niet mijn huisarts is..'Ook al zie ik die bijna nooit.
Ach,hele aardige mensen vaak,maar ondanks hun studie zo dom als een deurveeg.
Toen ik lang geleden een hart bpm had van over de 180 in rust en met speod naar de huisarts ging kreeg ik wat pilletjes mee zodat mijn hart wat minder zuurstof nodig zou hebben.Die malloot had niet eens door dat ik een alcoholvergiftiging had.

de grote Anti | 11-10-10 | 11:30

@Levine | 11-10-10 | 11:27
Tijd voor een bezoek aan de oogarts.

Parsons | 11-10-10 | 11:29

Paul Revere | 11-10-10 | 11:20

O gaan we op die tour. OK, ik trek het terug en herformuleer: blijkens zijn wetenschappelijke en opiniërende geschriften, zeker van de afgelopen 10 jaar, kan Fennema niet worden gekwalificeerd als links georiënteerde politiek-theoreticus.

Levine | 11-10-10 | 11:27

Levine | 11-10-10 | 11:11

Volkskrant 31-08-2010 over Meindert Fennema:
"Hij was lid van de CPN, maar toen die partij in 1989 fuseerde met de PPR en de PSP tot GroenLinks ging hij uit volleovertuiging mee. Waardoor hij een van de vroegste leden van Groenlinks is."

Paul Revere | 11-10-10 | 11:26

An die ARBEIT | 11-10-10 | 11:22
Dank u. :-)

Heau even | 11-10-10 | 11:26

illuvatar | 11-10-10 | 11:20
Puber? Ik toon enkel interesse in u.
Zo ben ik ooit eens studieobject geweest toen mijn appendix en vakkundig uitgesloopt mocht worden. Vervolgens mocht ik helaas het wormvormige aanhangsel niet op sterk water mee om het zelf te kunnen bestuderen. Dat was toch een minpuntje.

Heau even | 11-10-10 | 11:25

@solidstate | 11-10-10 | 11:22
Ik denk dat men voornamelijk in de amper aanwezige hersenen interessante afwijkingen zullen constateren.

An die ARBEIT | 11-10-10 | 11:24

@Heau even | 11-10-10 | 11:14
Verdorven geest ;) +1

An die ARBEIT | 11-10-10 | 11:22

@Levine | 11-10-10 | 11:17
Nee, hij is extreemlinks. Klopt.

Parsons | 11-10-10 | 11:22

@ An die ARBEIT | 11-10-10 | 11:19
Als speelveld nomineren.

LOL

solidstate | 11-10-10 | 11:22

@solidstate | 11-10-10 | 11:17
Tuurlikjk, jij neemt aan dat het om Maroc.nl gaat, de ander weer om Joop.nl.
Beetje kinderachtig als je het mij vraagt, maar dat doe je niet ;)

An die ARBEIT | 11-10-10 | 11:21

Levine | 11-10-10 | 11:11
"Fennema is geen links denkende prominent."

Oh, is dit dan een andere Fennema, die bij Groenlinks Bloemendaal 'duo-comissie' lid is?
bloemendaal.groenlinks.nl/node/33307

Paul Revere | 11-10-10 | 11:20

Wat een waarheden van Meindert, zijn column heeft de strekking dat alleen rechtse poltici wel eens fascisten worden genoemd. Een waarheid als een koe. En volgens hem is de PVV ook links, omdat zij voor afscheiding van de Antillen zijn. Dat kan niet kloppen want de kernwaarde van links is solidariteit, en de PVV doet aan allochtonenbashing.
Martin Bosma stelt dat Hitler een socialist was (dus links). En geeft vervolgens links de schuld van alle problemen in NL, van het verliezen van het WK tot de afbraak van de sociale zekerheid.
Als Bosma zijn oogkleppen eens af zou doen dan zou hem opvallen dat er meer overeenkomsten zijn tussen PVV en SP, en meer tegenstellingen met VVD en CDA. Het CDA wil immers de voorrechten voor religies in stand houden. En de VVD is met zijn beleid van marktwerking en afbreken van toezicht direct verantwoordelijk voor de bankencrisis. Zowel CDA als VVD zijn verantwoordelijk voor de vastzittende huizenmarkt doordat zij de hypotheekrente niet willen aftoppen.
Zowel SP als PVV zijn voor meer vrijheid van meningsuiting, tegen voorrechten voor religies. De SP heeft in de jaren '70 al maatregelen ingevoerd voor spreiding van allochtonen. Zowel SP als PVV willen de pensioenleeftijd op 65 jaar houden (maar Wilders heeft dit weggeven bij de kabinetsonderhandelingen). Zowel SP als PVV willen een einde aan de oude politiek van achterkamertjes en zakkenvullerij. En nu begint Femke van GroenLinks ook al over hoofddoekjesverboden. Wie weet is het volgende kabinet een centrumlinks kabinet met gedoogsteun van Wilders.

Urf | 11-10-10 | 11:20

@Heau even | 11-10-10 | 11:14
Haha, puber.
Nee, men mocht mij inwendig bestuderen, via mijn blauwe ogen dan wel. Verwonding bij een ontploffing had een oogbloeding tot gevolg. Konden medici-in-opleiding eens kijken hoe dat IRL eruit ziet.

illuvatar | 11-10-10 | 11:20

@solidstate | 11-10-10 | 11:14
Mag ik hierbij Sobotta nomineren? Niet als deelnemer uiteraard...

An die ARBEIT | 11-10-10 | 11:19

@ An die ARBEIT | 11-10-10 | 11:13
Op grond van ervaring in het verladen zijn degene die het hardste roepen dat ze arts, doctor of een titel hebben meestal verdwaalde maroc.nl adeptjes dus waarschijnlijk werkzaam in een halal slachthuis als ze al werken.

solidstate | 11-10-10 | 11:17

Klopt, het is een links denkende onderknuppel. Een soort schimmelinfectie onder je voetzolen.
Parsons | 11-10-10 | 11:14

Voorspelbaar zeg. Ik wist dat deze 'grap' zou komen toen ik "links denkende prominent" typte.

Hoe dan ook, Fennema is niet links-denkend.

Levine | 11-10-10 | 11:17

@sobotta | 11-10-10 | 10:53
Juist in universitaire kringen dient een dokter zich als 'huisarts' voor te stellen, omdat hij anders direct de tegenvraag krijgt: "Doctor in wat?"
Heb ik al een aantal keren in mijn directe omgeving meegemaakt.

rara | 11-10-10 | 11:15

sobotta | 11-10-10 | 10:24
Links in de US is toch zeker niet te vergelijken met links hier! Je kunt links van de US vergelijken met zeer rechts ja ultra rechts hier!
Ik ga snel het boek van Bosma lezen.

lanex | 11-10-10 | 11:15

Ik moet altijd lachen als socialisten zichzelf progressief noemen, ik vind er helemaal niks progressiefs aan, al lang niet meer.

gozahtje | 11-10-10 | 11:15

@Levine | 11-10-10 | 11:11
Klopt, het is een links denkende onderknuppel. Een soort schimmelinfectie onder je voetzolen.

Parsons | 11-10-10 | 11:14

illuvatar | 11-10-10 | 11:12
Studieobject. Als in, u heeft naakt geposeerd voor de kunstacademie?
Vragen, vragen... ;-)

Heau even | 11-10-10 | 11:14

@ An die ARBEIT | 11-10-10 | 11:07

Ja, die worden om de 4 jaar gehouden.

solidstate | 11-10-10 | 11:14

@solidstate | 11-10-10 | 11:10
Zelfs hier weet je nog Moslims in aan te halen ( halal-slachthuis )...
Min één of plus één, ik ben er niet zeker over....

An die ARBEIT | 11-10-10 | 11:13

Het Socialisme in Nationaalsocialisme in ontleend aan de
Sociaal-Darwinistische leer. Daarin wordt beweerd dat
sterke elementen in de samenleving zich moeten ontdoen van de
zwakke,onrendabele,elementen. Heeft verder niets te maken het
Socialisme van Marx. Bosma weet dat wel, maar het bekt niet zo lekker.
Het "Nationaal" verwijst naar een sterk gevoel voor Nationalisme.
Een zeer geliefde Rechtse Hobby

ulk | 11-10-10 | 11:13

@sobotta | 11-10-10 | 11:08
Ja, ik ben een tijdje studieobject geweest.
(het is nog echt waar ook)

illuvatar | 11-10-10 | 11:12

@Einde van de Domheid | 11-10-10 | 11:09
Was niet storend, wel een leuk inkoppertje.
Nog bedankt daarvoor ;)

An die ARBEIT | 11-10-10 | 11:12

Volgens mij gebeurd het niet vaak dat een links denkende prominent waarheid kan vinden in de PVV idiologie. Dat is echt wel heel bijzonder.
Paul Revere | 11-10-10 | 11:05

Fennema is geen links denkende prominent.

Levine | 11-10-10 | 11:11

@sobotta | 11-10-10 | 11:08
Je hebt blijkbaar geen idee van het geslacht van reaguurder Illuvatar. Beetje een domme aanname dus.
Daarbij is je taalgebruik, interpunctie en .................. puntjesgebruik nou niet bepaald wat ik zou verwachten van iemand die zo uitgebreid gestudeerd heeft.

An die ARBEIT | 11-10-10 | 11:11

@ sobotta | 11-10-10 | 11:08
Vertel.... wat moeten we weten over een halal slachthuis?

solidstate | 11-10-10 | 11:10

An die ARBEIT | 11-10-10 | 11:06
oo
Excuses voor de vele lees- en typ- en spellingsfouten

Einde van de Domheid | 11-10-10 | 11:09

@ illuvatar

jongen, jij hebt zo wat van geen benul van ons vak....... echt.... arme, arme kerel, zo dom ziek ik ze zelden, is niet eens gemeen bedoeld....... nooit op een echte uni geweest?

sobotta | 11-10-10 | 11:08

@illuvatar | 11-10-10 | 11:02
en steeds maar die mondige patienten aanhoren, ga je gang zou ik zeggen.

Onderbuik | 11-10-10 | 11:07

Hoe wordt iemand trouwens " de beste anatoom " ?
Zijn daar ook wereldkampioenschappen in?

An die ARBEIT | 11-10-10 | 11:07

@Einde van de Domheid | 11-10-10 | 11:04
/flauw
Een baby-bom? Is die gewoon heel klein, of verandert 'ie iedere reaguurder in een straal van 50 kilometer in een Zwitsal?

An die ARBEIT | 11-10-10 | 11:06

Over links en vastgeroeste meningen gesproken. Wat mij al tijden stoort, is het dedain waarmee links over het concept dierenpolitie spreekt. Vroeger was geen dier te klein om er een snelweg, of bijbehorende verlichting voor kapot te procederen. Nertsen bevrijden was topsport. Noem het maar op, links profileerde zich als het instituut voor dierenrechten. Echter, wanneer Dion Graus deze lijn consequent doortrekt, zijn de ad hominems niet aan te slepen. Een bijzonder laffe en goedkope houding, over de ruggen van het ooit door links zo hoog in het vaandel gedragen dierenwelzijn.
Op zich niet verbazingwekkend. Net als op het gebied van strafrecht kiest links in casu dezelfde weg. Omwille van verstokte politieke ideologie, prevaleert het belang van de daders. De slachtoffers hebben het nakijken.

TeaParty | 11-10-10 | 11:05

@Petrus de Rewa | 11-10-10 | 11:04
Ik dacht Mohammed B.

illuvatar | 11-10-10 | 11:05

Levine | 11-10-10 | 11:01

Volgens mij gebeurd het niet vaak dat een links denkende prominent waarheid kan vinden in de PVV idiologie. Dat is echt wel heel bijzonder.

Paul Revere | 11-10-10 | 11:05

Patent en copyright aanvraagt voor long established anti-babybom en anti-PVV combi. (ook vanwege babyboom..)

Einde van de Domheid | 11-10-10 | 11:04

Overigens grappig dat Fennema luttele weken geleden hier in de reaguurderspanelen nog als "linkse, hypocriete dhimmi" werd gelynched toen bekend werd dat hij in zijn biografie van Wilders over diens vreemdgaan schreef. Nu is Fennema ineens the second coming. Het kan verkeron.

Levine | 11-10-10 | 11:04

@ Sobotta: onzin. De beste anatoom ooit was Johan Jessenius: bit.ly/aocvGD

Petrus de Rewa | 11-10-10 | 11:04

janeedantoch | 11-10-10 | 10:58

Is er dan zoveel verschil tussen CDA en PvdA?

Paul Revere | 11-10-10 | 11:03

Inhoudelijk.
Babyboom, babbyboom, babbyboom.
De hoofdrolspelers zijn ongeslagen

Einde van de Domheid | 11-10-10 | 11:03

Die Bosma, heeft zeker een ghostwriter.
Wist niet dat ie kon lezen of schrijven.

lao tse | 11-10-10 | 11:03

@Onderbuik | 11-10-10 | 11:01
Ja, reuzemoeilijk, de hele dag verwijsbriefjes schrijven.

illuvatar | 11-10-10 | 11:02

@sobotta | 11-10-10 | 10:53
Jaloersheid? Is dit een woord? Of bedoel je jaloezie?
Dat zal wat zijn bij die apotheek bij u in de buurt, onleesbaar handschrift in combinatie met " zeer creatief taalgebruik "...

An die ARBEIT | 11-10-10 | 11:02

@sobotta | 11-10-10 | 10:53
Een echte arier heeft Blauwe ogen, althans volgens de socialistische mensenrechtenactivist A. Hitler.
Ps. 3 jaar om te specialiseren tot huisarts is dat niet erg lang, ach geeft ook niet, ik heb respect voor huisartsen, het lijkt me een pittige baan.

Onderbuik | 11-10-10 | 11:01

Paul Revere | 11-10-10 | 10:55

Het is, blijkens de bespreking in de Groene, meer 50%/50%. Dat is wat anders dan wat Fennema hier in de mond wordt gelegd. Ik weet wel dat Geenstijl net zo goed als Joop.nl een propaganda-orgaan is, maar ik vind dit wel erg opzichtig.

Levine | 11-10-10 | 11:01

@solidstate | 11-10-10 | 10:58
Altijd tijdens reguliere werktijden dat de onrendabelen in de wachtkamer zitten, werkenden kunnen terecht bij de dokterspost 's avonds, als je tenminste langs de telefoonwaakhonden komt.

illuvatar | 11-10-10 | 11:01

Ja, dat is waar, Annet Bleich.... ook zo'n farce in de Volkskrant steeds....

Marcus Porcius Cato | 11-10-10 | 10:59

Wat een emmers poep schrijft die man, net als Bosma overigens.

huilie-huilie doen dat de PvdA al 40 jaar de scepter over de lage landen zwaait, terwijl in werkelijkheid het CDA en de VVD al sinds jaar en dag de agenda bepalen.
Immigratie? Ideetje van rechts. Gezinshereniging. Ideetje van rechts. Goedkope arbeid moest niet afgeschrikt worden.

janeedantoch | 11-10-10 | 10:58

Fennema is een smerige linkse liegende troll. En voor de nuance: een überlutser van de ergste soort.

Parsons | 11-10-10 | 10:58

@ sobotta | 11-10-10 | 10:53
Een huisarts zou het nu kei druk hebben op de maandag ochtend.

Zeker nu schaft achter de lopende band van het halal slachthuis?

solidstate | 11-10-10 | 10:58

Klassieke openingszin Bert. Kudo's!
*lezen gaat*

Einde van de Domheid | 11-10-10 | 10:58

@K. Westergaard | 11-10-10 | 10:54
progressief links? AGGressief links zal dat moeten zijn. De kogels komen altijd uit die hoek. Het taboe komt altijd uit die kerk, rechts probeert het nog bespreekbaar en openbaar te krijgen, maar het is altijd de linkse dreigkerk die de fatwa's over onwelgevallige waarheden uitsPreekt

illuvatar | 11-10-10 | 10:57

@sobotta | 11-10-10 | 10:46
Baartloos? Aangezien u een dokter bent kunt u me vast wel even vertellen waar dat lichaamsdeel zit...

An die ARBEIT | 11-10-10 | 10:56

Levine | 11-10-10 | 10:49

Hallo, welk boek kan men dan wel 100% achter gaan staan? Dat lukte alleen maar de gote der aarde zoals Marx.

Paul Revere | 11-10-10 | 10:55

@sobotta | 11-10-10 | 10:53
Nou, ik hoop niet dat je de mijne bent.

illuvatar | 11-10-10 | 10:54

De etnische zuivering van Ayaan door correct Nederland was een duidelijk signaal dat links en rechts op de politieke kompas 180 graden gedraaid waren. De brave bange ingekakte bourgeoisie noemt zich nu progressief links.

K. Westergaard | 11-10-10 | 10:54

sobotta | 11-10-10 | 10:46
Vent/vrouw, reageer eens niet zo op de teentjes getrapt. En leer zinnen te beginnen met een hoofdletter. Zo moeilijk is dat niet, u hoeft enkel uw Shift-toets in te drukken.

Heau even | 11-10-10 | 10:53

@ illuvatar en rara..
inderdaad huisarts ja.... is jullie dat te weinig? 6 jaar geneeskunde en drie jaar specialisatie.... maakt dus ... effe kijke...(ben tenslotte maar huisarts)ehhhh.... negen jaar uni.....
wat een jaloersheid hier...

sobotta | 11-10-10 | 10:53

@Siebie_Randstad | 11-10-10 | 10:49
Haha, die mensen in de wachtkamer maar voor die dichte deur zitten te zitten tot die deur eens een keer opengaat. Heb je een afspraak om10:30, zit je te wachten tot mijnheer/mevrouw de dokter is uitgereaguurd.

illuvatar | 11-10-10 | 10:52

@sobotta | 11-10-10 | 10:46
Oooh het is arier. Goed volk mensen, laat em maar door.

Devidas Frietman | 11-10-10 | 10:52

@ sobotta | 11-10-10 | 10:46
Een anatoom?

Lijkenprikker dus.
Dat zijn mislukte doKtors maar in jouw geval zal je wel bij een centrale slachthuis werken achter de lopende band.

solidstate | 11-10-10 | 10:52

Petrus de Rewa | 11-10-10 | 10:38

Wordt tzt vervolgd.

"out gaat"

ecologiste | 11-10-10 | 10:50

Geenstijl suggereert hier in strijd met de waarheid dat Fennema een groot medestander is van het in Bosma's boek beweerde. Dat is niet zo. Fennema stelt in het Volkskrantstuk slechts dat de reacties van als links beschouwde mensen op Bosma's boek niet zakelijk en niet to the point zijn.

Fennema heeft zelf in de Groene Amsterdammer van deze week wel zo'n zakelijke bespreking van Bosma's boek geschreven. Daarin stelt hij, inderdaad, dat Bosma's betoog sterke kanten en inzichten heeft, maar ook dat het ernstige zwakke plekken vertoont ("discursieve leegtes" noemt hij die in het stuk).

Het zou wat correcter zijn als Geenstijl naar deze uitgebreide bespreking in de Groene Amsterdammer zou linken.

Levine | 11-10-10 | 10:49

@sobotta | 11-10-10 | 10:46
Ga eens aan het werk dan! Raar dat die zorg steeds duurder wordt.

Siebie_Randstad | 11-10-10 | 10:49

@ illuvatar | 11-10-10 | 10:44

Dat ze echter een geheel eigen spelling hebben, is dan weer nieuws.

Gegenhall | 11-10-10 | 10:49

.. links iets leren?
Het valt niet mee iets waar te nemen met het hoofd in het zand en de vingers tot aan het derde kootje in den oren, terwijl de mond de pijngrens met Godwins aanstampt.

Jan Passant mk2 | 11-10-10 | 10:49

@sobotta | 11-10-10 | 10:46
Een anatoom, is dat zoiets als antimaterie?

illuvatar | 11-10-10 | 10:48

rooimachine | 11-10-10 | 10:42

Echter Emile Roemer ook.

ecologiste | 11-10-10 | 10:48

@ZDEV | 11-10-10 | 10:03
dat wordt fatwa Femke vrees ik, gij zult geen kritiek hebben op de islam en haar uitwassen.

illuvatar | 11-10-10 | 10:46

@ Devidas Frietman | 11-10-10 | 10:36

No worries.

Gegenhall | 11-10-10 | 10:46

@an die arbeit:
hoor je hetzelf? IS WAARSCHIJNLIJK iemand die.... enz..... neem je alles in het leven zo maar aan? ben blond, grijsgroene ogen, kort haar, baartloos, draag jeans enz. lekker arisch.... toch?
PS: het is sobottA... van sobotta, de beste anatoom allertijden. maar wat interesseert jou dat....

sobotta | 11-10-10 | 10:46

@Luca11 | 11-10-10 | 10:39
Aaahhhh deze er-is-een-rechts-kabinet-frusti vinnik liev... mag ik em houden pliees?

Devidas Frietman | 11-10-10 | 10:45

@sobotta | 11-10-10 | 10:40
Wel duidelijk dokter en geen doctor.
Dokters staan erom bekend dat zij soms hun eigen handschrift kunnen lezen en dan de enigen zijn.

illuvatar | 11-10-10 | 10:44

wil iemand voor mij even kort samenvatten wat het bericht nu eigenlijk inhield?

Is geschreven op: | 11-10-10 | 10:44

Dat boekje 'De Schijn-Elite van de Valse Munters' is inderdaad een heel erg leesbaar boekje dat ik iedereen kan aanraden. Het is deels een geschiedenis boekje en geeft een goed beeld van waar de PVV idiologisch staat. Het begint allemaal bij Drees...

Paul Revere | 11-10-10 | 10:44

Toch was de SP in 1983 de allereerste met Gastarbeid en Kapitaal: archief.devrijegedachte.nl/constandse/...

Raar dat niemand daaraan refereert. En ook Martin Bosma houdt zijn kaken stijf op elkaar.

rooimachine | 11-10-10 | 10:42

@sobotta | 11-10-10 | 10:40
Dokter? dan bent u huisarts. Of u moet doctor bedoelen, maar zo'n fout zult u niet maken, met uw doctorstitel.

rara | 11-10-10 | 10:42

Dokter in welke rapformatie, Sobotta?

Gegenhall | 11-10-10 | 10:42

@sobotta | 11-10-10 | 10:40
En ik ben de koning van Borneo....

An die ARBEIT | 11-10-10 | 10:41

@gerogia:
slecht ABN ? verklaar u nader...
diploma? ik ben dokter.... voldoende diploma?

sobotta | 11-10-10 | 10:40

@Luca11 | 11-10-10 | 10:39
De PVV wordt vaak verweten dat ze generaliseren.... Denk daar maar even over na...

An die ARBEIT | 11-10-10 | 10:40

vraagstaart | 11-10-10 | 10:23
Zijn schrijfsel geeft een mooi inzicht in de verkrampte houding van links.
Calimero-complex: "zij zijn groot en ik is klein en dat is niet eerlijk".
In plaats van zelf de mouwen op te stropen proberen ze de ander kleiner te maken.
Jaloezie, afgunst, onmacht, slachtofferrol opzoeken, passief-agressief.
En agressief dat zijn ze. Er staat een heel legertje politiek-correcten klaar om alles wat boven het maaiveld uitsteekt de kop af te hakken. Als het moet letterlijk, als het aan extreem-links ligt. Iedereen MOET gelijk zijn, want dat is hun verlichting.

ZDEV | 11-10-10 | 10:40

-weggejorist-

Luca11 | 11-10-10 | 10:39

Gefrustreerd!!! Koggie! Nu!

An die ARBEIT | 11-10-10 | 10:39

@ ecologiste | 11-10-10 | 10:32
Mooi lijstje: ik ben benieuwd naar een uitbreiding.

Petrus de Rewa | 11-10-10 | 10:38

Linkse mensjes maken bloemenkransen,zijn gek op kinderen,willen vaak in de buurt zijn van kinderen (?) ,luisteren abba en john lennon,soms wat klassiek.Ze kopen geparfumeerd toiletpapier.Ze eten bewust,namelijk veel vis met kwik en cadmium.Meestal op vrijdag.Ze dragen vaak hippe kleding,al dan niet van ribcord.Ze rijden auto's die niet al te patserig zijn,en als wel houden ze zich netjes aan de regels.
Ze zetten de thermostaat op 18,zelfs in de winter.Ze vallen niemand lastig.
Dat dachten ze jah.. Want de crimineel heeft een paradijs gevonden in Nederland,gaat vaak s'nachts op pad,rooft,steelt,mishandelt en exploiteerd dat het een lieve lust is.Terwijl de linkse bobo's lekker liggen te slapen in hun zweeds bed.
De eerste partij ooit die dit inziet is de pvv naar mijn humble mening.

de grote Anti | 11-10-10 | 10:38

Goeie stuk, van Meindert. Ook geen slecht stuk van Bert. Kan bijna niet geloven dat een non-valeur als Bosma zoiets uit z'n pen geperst kan krijgen, maar ere wie ere toekomt.

@Devidas Frietman | 11-10-10 | 10:32
Sobotto is waarschijnlijk een gefrustreert mannetje met een paarse rib-fluwelen broek een een pijp tot z'n tenen. De combinatie " rechts kabinet " en het feit dat z'n baard ondertussen zo lang is dat het z'n zuurstoftoevoer begint te beknellen, zorgen voor dit soort hersenspinsels.

An die ARBEIT | 11-10-10 | 10:38

@Devidas Frietman | 11-10-10 | 10:32
Sobotta; (v) - slecht geschreven PvdA script dat onzin plempt op Geenstijl.

rara | 11-10-10 | 10:37

@Gegenhall | 11-10-10 | 10:29
Vergeet Fortuyn niet.

Devidas Frietman | 11-10-10 | 10:36

Ick schrijf, sla, fap en zwaai met rechts. Dusz.

Ashtrey | 11-10-10 | 10:35

Ben een tijdje weg van geenstijl geweest. Kan iemand me het fenomeen sobotto uitleggen?

Devidas Frietman | 11-10-10 | 10:32

Nu er toch richting vroeger gebashd wordt, het valt me op dat niemand zich nog boos heeft gemaakt op Wouter Bos als het om Organon gaat. Want als ik mij niet vergis: In dezelfde periode dat hij ABN/Amro verkwanseld heeft, liet hij ook Organon verkocht worden. Overigens in één kabinet met een premier die voorzitter en oprichter is van een innovatieplatform.

waskuip-admiraal | 11-10-10 | 10:32

Drees Sr. right man, right time, right place
DS 70 wrong man, right time, right place
Nieuw Links: wrong people, right-time opportunists
Janmaat: wrong time right place
SP wrong time right place
PVV right time right place wrong history
NL CDA-PvdA-VVD): too little too late too corrupt
NL Future: far out and down the drain
www.youtube.com/watch?v=EaH2_WDmOH4

ecologiste | 11-10-10 | 10:32

Nu de ChristenUnie bijna regeringspartij-af is, heeft Elsbeth Etty geen raison d'être meer als columnist. Dus die was toch al op weg naar de rommelzolder van het NRC.

niet voor de hond | 11-10-10 | 10:30

@ sobotta | 11-10-10 | 10:24
Zeker ook een cadeau diploma van Geert Dales?
Jeeeezus wat een slecht ABN.

Gerogia | 11-10-10 | 10:30

Elke elite wilt zichzelf in stand houden. Voor de politieke elite betekent dat zoveel als voldoende stemvee over het hekje tillen. Dat iemand als Halsema nu begint te draaien is hypocriet, maar voorspelbaar. Ze redt het namelijk niet meer met de fijne kiezertjes uit IQ-arme gebieden en anti-Europese landen enerzijds en de lui die het wel zo kek vinden om links te zijn, gezien ze voldoende geld hebben om in nette buurtjes te wonen (cfr. Vara-coryfeeën). Reken maar dat PVDA en consorten zullen volgen. Wat ook van Wilders te vinden, deze ommekeer hebben we in ieder geval aan hem te danken, m.i. een broodnodige ommekeer in het al jaren vastgeroeste denkpatroon van naïef links. Onward & upward, Nederland.

Gegenhall | 11-10-10 | 10:29

@rara | 11-10-10 | 10:18
ff wachten tot de televee deaud is en het interwebs alleenheerscher
Zonder propagandakanalen redden de rooien het niet lang. Oja, JOOP hadden we dan nog *proest*

Devidas Frietman | 11-10-10 | 10:29

@sobotta | 11-10-10 | 10:24
En vanwege dit soort braakreacties ben ik uit de linkse kerk gestapt. Waar zijn de argumenten bij je zure geblaat?

rara | 11-10-10 | 10:28

De kern van het linkse evangelie is: andere culturen zijn beter dan onze eigen cultuur, sterker nog: onze cultuur bestaat niet eens.
In wezen is dit een vorm van Calvinisme, zij het uiteraard een veel negatievere dan Calvijn ooit bedoelt of zelfs maar gezegd heeft.

Onderbuik | 11-10-10 | 10:25

jeeeezus zeg... wat huilt rechts toch maar over de zgn linkse leroorgang. hallo, hebben jullie niets beters te doen? moeten we nu onder de indruk zijn van een stapel stencils van een onbeduidende auteur uit de contreien van de PVV?
Goeie tip voor jullie: kijk effe hoe links in de USA een dikke vettte vinger opsteekt naar rechts...
veel plezier met het verder huilen...

sobotta | 11-10-10 | 10:24

Bosma was toch die dude die facisme met allerlei drogredenen in de linkerhoek wil plaatsen om zo zijn eigen straatje blank te houden?

Biff Eagleburger | 11-10-10 | 10:24

@ZDEV | 11-10-10 | 10:16 Sorry maar als ik de naam van Marcel van Dam zie, die smerigste goorlap die links heeft voortgebracht in 150 jaar, het stuk menselijk afval dat werkelijk ieder moreel besef bij het doorknippen van zijn navelstreng heeft verloren, het ranzige vuilspuitertje dat de Vara voor zijn karretje wist te spannen om de concurrent (Exota) van zijn broer te elimineren door valse berichtgeving, leugens en treiterijen, deze menselijke stronthoop die bij de vuilverbranding nog geweigerd zou worden wegens te vies, deze wandelende reclame voor postnatale abortus zonder verdoving, deze......

.... dan ga ik schuimbekken.

Wou ik even kwijt.

vraagstaart | 11-10-10 | 10:23

@waskuip-admiraal | 11-10-10 | 10:06
Het verraad van links is onder Balkenende vervolmaakt doordat Wouter Bos zijn verkiezingsbeloften niet is nagekomen: hij zou niet dienen onder de Balk, en als er iets kwam dat leek op de verworpen EU-Grondwet, dan zou Woutertje wel even een nieuw referendum fiksen. Maar Wouter heeft verkozen ons volk te verraden.

Fijnstoffer | 11-10-10 | 10:22

@ Donnie!! | 11-10-10 | 10:08

Jij denkt dat...

Ben je een haatbaard dan?

Ik ga dat boek van Bosma bestellen.
Dat haatboekje de koran mag van mij doorgespoeld worden.

solidstate | 11-10-10 | 10:21

@Devidas Frietman | 11-10-10 | 10:16
Ik ken ook geen enkele PvdA'er die zijn partij op wil heffen. Hoe moet de partij dan opgeheven worden?

rara | 11-10-10 | 10:18

@ZDEV
".. niet kan voldoen aan de hoge rendementseisen.."
LOL

Devidas Frietman | 11-10-10 | 10:18

Links is hypocriet.
Zelf tijdens de flower power tijd gevochten voor idealen en vrijheden.
Zaken die men momenteel weer te grabbel gooit aan de Islam; geen vrijheid meer voor de vrouw en homoseksuelen bijvoorbeeld.

Nu ageert rechts tegen deze nieuwe geïmporteerde vrijheidsbeperkingen, waar links ageert tegen dit 'discriminerend' rechts. Maar was het links zelf niet die in het verleden op de bres sprong om juist deze vrijheden op te eisen?

Rest In Privacy | 11-10-10 | 10:17

rara | 11-10-10 | 10:11
Ik ook niet. Gewoon opheffen die boel. Inboedel kan naar de kringloopwinkel.

Devidas Frietman | 11-10-10 | 10:16

Repo maar niet minder interessant, als we het toch even hebben over de linkse kerk:
www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/a...

Übersocialist en volksmenner Marcel van Dam schrijft:

"De groep mensen die door een gebrek aan gezondheid, scholing, intelligentie, ijver of karakter, niet kan voldoen aan de hoge rendementseisen, wordt steeds groter en wordt steeds meer buitengesloten."

Let even op de woorden "intelligentie, ijver of karakter". Mensen met een hogere intelligentie, meer ijver en een doorzettend karakter worden door de linkse kerk altijd al verketterd. Stel je voor dat je slimmer bent of harder werkt dan een ander. Stel je voor dat je daardoor meer verdient. Dat straffen we af met hogere belastingen.

Het enige progressieve aan links zijn de progressieve belastingen...

ZDEV | 11-10-10 | 10:16

Zware kost zo op de maandagmorgen. Hebben we niks luchtigers?

Eduardo1735 | 11-10-10 | 10:14

Ik lees geen boeken geschreven door actieve politici. Dat is stom en tijdverspilling.

keeskwal | 11-10-10 | 10:13

Er zullen vast wel allemaal Antiberichten komen van de PVDA-ers via de twitters, het losersmedium.

Creaguurder | 11-10-10 | 10:13

Wat een held die Meindert
_O_

De Drent | 11-10-10 | 10:12

Welke PvdA'er heeft voldoende intellect, overwicht en het politieke vermogen om het proces van zelfkritiek op te starten? Ik ken er geen een.

rara | 11-10-10 | 10:11

Geen slecht stuk van Fennema, hecht doortimmert en zeer relevant. Geven jullie nog even een update van reacties op dit stuk?

Petrus de Rewa | 11-10-10 | 10:10

Links.... dat voelt zo jaren '70, '80. Vredesdemonstraties, Malieveld, linnen tas... Subsidiestrijd, dierenleed... Nu iedereen rijk begint te worden, zijn de mensen waar links voor streed zelfingenomen rijkaards die het allemaal vinden te verdienen... en meer. En dat je het niet meer van ze af mag pakken... 'Zij' hebben Nederland opgebouwd. Niet vermoedend dat zoiets nooit kon als de grote Mufti Den Uyl niet de deur open had gezet voor vuilnismannen en lopende-band-medewerkers, straatvegers en schoonmakers.
-
Links, da's zoiets als fooien van de baas zijn geld in een slecht restaurant, omdat het gewoon goed voelt... Zoiets als 'het duurdere slechte' kantoorspul betellen, omdat die mensen het misschien ook verdienen.
Die etterbak die niks doet toch op die school laten en de lessen verstoren, omdat ie vast niet zo bedoelt...
-
brrrrrr, we hadden hier bijna Russisch gesproken door links....

hfakker | 11-10-10 | 10:09

Het boek van Martin Bosma lezen.. Nooit van mijn leven! Ik denk dat de Koran interessanter is..

Donnie!! | 11-10-10 | 10:08

het is gewoon een uitstervend ras, te danken aan de klimaatverandering , hihi.

watsinneneem | 11-10-10 | 10:07

Gezever op de maandag ochtend!

*nog een slok koffie*

zeerspraakzaam | 11-10-10 | 10:06

Inderdaad ik heb de vraag hier al vaker gesteld, links heeft de idealen van de 60 ers verkwanseld. Kreeg er nooit antwoord op.

sjipsknip | 11-10-10 | 10:05

Elsbeth Etty weg bij de NRC? Kan ik die krant eindelijk weer met een schoon geweten gaan lezen.

Symmachus | 11-10-10 | 10:05

Overigens schrijft DeZwijger vandaag waarom we ook al weer zo ontzettend ondemocratisch te grazen zijn genomen met die EU-grondwet. Dit vanwege die ellendelingen die je nu smalend hoort zeggen dat een scherper immigratiebeleid in dit regeerakkoord helemaal niet haalbaar is, vanwege EU-wetgeving.

waskuip-admiraal | 11-10-10 | 10:05

Laat links nou alsjeblieft nog even iets langer in de waan, dan weten we tenminste zeker dat, mocht het kabinet vallen, het daarop volgende kabinet ook weer over rechts gaat. Tenslotte groeit de combinatie CDA-VVD-PVV nog steeds.

Requiescat in pace | 11-10-10 | 10:05

Femke Halsema heeft het boek ook uit, want ze vindt nu plotseling dat links de Islam kritisch moet bekijken. Of is het gewoon voortschrijdend inzicht??

jacl | 11-10-10 | 10:03

Op Joop zal binnenkort de tegenhanger wel verschijnen..

Eldent | 11-10-10 | 10:02

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie
Online Casino | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen