Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Reaguursels

Inloggen

49 | 29-09-09 | 13:01
Mag best zo zijn, maar dat volgt volstrekt niet uit het vergelijken van vermeende absolute aantallen fascistoïde predikers.
Wat overigens een interessant vraagstuk is, is de verhouding tussen volksmenners met fascistoide eigenschappen en de leer waarop zij zich beroepen. Het een kan naar mijn stellige overtuiging niet los worden gezien van het ander. Het één zou het ander wel eens behoorlijk kunnen faciliteren. Telkens de fascistjes er tussenuit plukken helpt niet als er een bodem is het fascisme gemakkelijk kan ontkiemen. Het gemak waarmee de 'goede' geovigen zich distantiëren van de 'slechte' gelovigen zonder dat geloof zelf ter discussie te stellen is mij wat al te vrijblijvend.
Er is in het verleden héél wat uit naam van God geflikt. Je kunt tot in het oneindige de geschiedenis blijven herinterpreteren en telkens opnieuw concluderen dat datgene wat wij nu als 'slecht' definiëren niet tot het 'ware' geloof gerekend kan en mag worden, maar dat is veel te gemakkelijk. Absulute waarheden en totalitair denken zijn geliëerd aan elkaar.

Schoorsteenveger | 29-09-09 | 13:21

Wat we er mee kunnen, is leren dat een religie niet direct fascistoïde is, laat staan fascisistisch zoals kuifje stelt, als een deel van de predikers en aanhangers van deze religie fascistoïde denkbeelden heeft. We kunnen niet een gehele religie verdoemen omdat intolerante fascistoïde predikers zich ook op deze religie beroepen. Het zijn deze predikers die bestreden moeten worden en hun aanhangers verlicht.

49 | 29-09-09 | 13:01

49 | 29-09-09 | 12:28
Ik trek uw realisme in twijfel en gun mijzelf het recht uw Bismarck-realisme in een breder verband te trekken. Of Kuifje ook naar Bismarck refereert als hij het over zijn realisme heeft is mij onbekend, maar u vult dat realisme in wanneer u achteraf uw realisme verbindt met die Duitser.
Dus u bedoelde eigenlijk te zeggen: als je alle predikers in alle kerken bij elkaar opetlt en dat aantal vergelijkt met het aantal imams dat in zijn totaliteit in moskeeën rondloopt, dan zul je tot de slotsom komen dat er getalsmatig méér fascistoïde chistelijke predikers zijn dan fascistoïde islamitische predikers. Mooi, dan hebt u dus niets gezegd waar we wat mee kunnen, want het is aannemelijk dat er meer kerken dan moskeeën in Nederland (Europa) staan.

Schoorsteenveger | 29-09-09 | 12:44

Lezen is een kunst. U vraagt welke realisme ik aanhang, maar vervolgens vergeet u mijn antwoord en verwijst u in uw reacties steeds naar een ander realisme dan hetgeen ik u aanduid. Overigens verwijst Kuifje zelf ook al naar politiek realisme: "Ik ben niet rechts of links, maar realistisch."
Ik suggereer ook zeker niet dat er per kerk gemiddeld meer fascistoïde predikers zijn dan gemiddeld per moskee. Ik stel dat het aannemelijk is dat er in Nederland (Europa) meer fascistoïde predikers in kerken zijn dan in in moskeeën. Vervolgens onderbouw ik dit door aan te geven dat er in Nederland (Europa) nog altijd veel meer actieve kerken dan actieve moskeeën bestaan. Dus zelfs als kerkelijke predikers verhoudingsgewijs gematigder zouden zijn, dan nog is het aannemelijk dat er in Nederland in kerken meer fascistoïde predikers te vinden zijn dan in moskeeën
Tenslotte hoeft er in het hier en nu geen fascisme te bestaan om in een maatschappij of stroming toch kenmerken waar te nemen die gelijkenissen vertonen met kenmerken uit het fascisme. Wij kunnen immers ook gelijkenissen waarnemen tussen olifanten en mammoets, vogels en dinosauriërs, kippen en dodo's.

49 | 29-09-09 | 12:28

49 | 29-09-09 | 11:33
Ach, we zijn inmiddels elk woordje aan het wegen om als realist overeind te blijven. Goed.
"Beste Kuifje, als realist zou je toch moeten inzien dat het aannemelijk is dat in Nederland (Europa) meer fascistoïde predikers in kerken te vinden zijn dan in moskeeën."
U stelt dat Kuifje een realist is, maar draagt geen argumenten aan waarom dat het geval zou moeten zijn. Kuifje, de kennelijke realist zou van u iets móeten inzien. Dat suggereert een dwang of een vanzelfsprekendheid. Het inzicht zou zich als het ware aan Kuifje de realist moeten opdringe, er zou geen ontkomen aan zijn. Maar vervolgens zwakt u het geheel af. Er is geen sprake van dwingende feiten, geen sprake van onweerlegbaar bewijs, nee, er is slechts sprake van een aannemelijkheid, maar die is kennelijk zó enorm dwingend dat Kuifje de realist die wel móet zien. En wat is die dwingende aanname die een realist moet inzien? Dat er meer fascistoïde predikers in kerken te vinden zijn dan in moskeeën. U zegt niet dat er méér christelijke fascistoïde predikers zijn dan islamitische fascistoïde predikers, u zegt dat er in kerken méér worden aangetroffen dan in moskeeën. Dat suggereert op z'n minst dat u het niet over absolute getallen heeft maar over relatieve. Ga een willekeurige kerk binnen en de kans dat je tegen een fascistoïde prediker aanloopt is een stuk groter dan wanneer je
een moskee binnenloopt.
Overigens, er kan pas sprake zijn van fascistoïde kenmerken wanneer er zoiets als fascisme bestaat. Realisten hebben vaak de neiging om de hen bekende wereld als de realiteit te zien en deze dan uit te smeren over de gehele geschiedenis, maar dat vertroebelt het zicht.

Schoorsteenveger | 29-09-09 | 11:50

Beste schoorsteenveger,
Ik ben verheugd te constateren dat u zich op zijn minst uit als een beschaafd en ontwikkeld persoon. U zou alleen wel wat nauwkeuriger kunnen lezen. Ik stel nergens dat er in kerken daadwerkelijk meer fascistoïde predikers te vinden zijn dan in moskeeën. Ik stel dat dit aannemelijk is, een wezenlijk verschil. Bovendien is dit ook aannemelijk gezien het aantal kerken in Nederland (Europa) ten op zichte van het aantal moskeeën en de wijze waarop kerkleiders zich in de publieke ruimte manifsteren.
Ook verwart u fascistoïde met fascisme of zelfs Fascisme. Fascistoïde wordt juist als duiding gebruikt voor fenomenen die kenmerken vertonen gelijkend op het fascisme. Het Fascisme is dan weer een specifiek aan plaats en tijd gebonden vorm van fascisme. Waarbij juist de Katholieke kerk weer een niet onbescheiden rol in het Fascisme vervulde.
Overigens zou ik ook zeker niet alle Christelijke religieuzen als fascistoïde willen duiden. Verrewege de meeste gelovigen, of het nu christenen, moslims, hindoestanen of Boedisten zijn, zijn gematigd en tolerant naar hun omgeving. Het gevaar van religie bestaat daaruit, dat demagogische leiders het kunnen gebruiken om op basis van niet-rationele gronden grote groepen mensen aan zich te binden en voor eigen gewin te manipuleren.

49 | 29-09-09 | 11:33

De realiteit is weerbarstiger dan realisten denken. Realisten creëren een realiteit waar ze vervolgens zo graag in willen geloven. U eist dé Graaf Otto op? Is uw realiteit zodanig vormgegeven dat de grote stedenstichter Graaf Otto die in roerige tijden het hoofd koel kon houden niet dé Graaf Otto kan en mag zijn? U prefereert het om een Duitser eerder dé Graaf Otto te noemen dan een Hollander?
U geeft een schets van de Hollandse moslim als zijnde gematigd, maar verzuimt verder in te gaan op uw stelling dat er in kerken méér fascistoïde predikers te vinden zijn dan in moskeeën.
Verwijzen naar Machiavelli helpt hier weinig natuurlijk. U projecteert 20e eeuws fascisme op een historisch werk dat 600 jaar geleden is geschreven. Uw realisme maakt één ratjetoe van fascisme, totalitarisme, religie en filosofie.

Schoorsteenveger | 29-09-09 | 10:36

Lezen is lastig?

Middeleeuwen: 500-1400
Jouw Otto: rond 1250
Dé Otto: rond 1850

Maar ter uwer lering het wezenlijke: Een groot deel van de Hollandse moslims beseft heel goed dat hun heilige schrift niet altijd actueel genoeg is om letterlijk te interpreteren. Slechts een beperkt deel van de islamitische predikers uit extreme, soms fascistoïde denkbeelden. Bovendien zijn stedelijke moslims al sterk geseculariseerd.

Overigens is ook het misbruiken van religie voor staatsdoeleinden niet aan één geloof gebonden. U zou zich bijvoorbeeld eens kunnen verdiepen in 'Il Principe' van Machiavelli, waarin aan de vorst wordt geadviseerd alle noodzakelijke machtsmiddelen te gebruiken die noodzakelijk zijn om zijn gezag te handhaven en uit te breiden. De geadviseerde Medici brachten dit glorieus in praktijk en behielden dan ook een grote invloed op het Vaticaan, tot op de pauselijke zetel aan toe.

En ook hier en nu wordt nog menig besluit gerechtvaardigd op Christelijk religieuze gronden. Tot aan de lichamelijke integriteit van het individu toe worden totalitaire geboden en verboden gesteld op basis van religieuze overwegingen.

49 | 29-09-09 | 10:20

wachtmeester de bruy | 29-09-09 | 06:54
Stemmen op D'66 en achter de vrijblijvende vlag van kereltje Pechtold aanlopen gaat hier dus ook echt niet helpen.
D66-voorzitter Ingrid van Engelshoven:
www.nieuwwij.nl/index.php?pageID=15&am...
V- Sommigen leggen vanuit de islam claims op de publieke ruimte. Van handen weigeren tot gezichtssluiers en gescheiden inburgeren.
A- ‘Probeer er nou eens van weg te komen dat we daar allemaal enorme ideologische kwesties van maken. Daar werpen we barrières mee op. Als de wethouder in Utrecht zegt: ik heb die gescheiden klassen nodig om de participatie te bevorderen, laten we dat dan vooral praktisch bekijken.’
V- Is een beperkte rol van religie in het publieke domein voor D66 geen ideologische kwestie? Wilt u daar geen barrières tegen opwerpen.
A- ‘We moeten de discussie terugbrengen naar waar het echt om gaat: hoe bevorderen we de participatie? Door ideologische debatten te voeren over wel of niet een hand geven laten we dingen escaleren. Het gaat er om dat mensen respectvol met elkaar omgaan. Als ik – van Nederlandse afkomst – geen hand zou geven omdat ik daar niet van houd, maakte niemand daar een punt van.’

Schoorsteenveger | 29-09-09 | 09:32

49 | 29-09-09 | 00:04
Graaf Otto leefde van 1229 tot 1271. Sommige bronnen melden 1272.
Hij regeerde over Gelre en Zutphen. Hij ligt begraven in klooster 's Gravendaal bij Gogh.
Ik had beter 'vroege Middeleeuwen' kunnen zeggen natuurlijk.

Schoorsteenveger | 29-09-09 | 09:12

@ bottehond | 28-09-09 | 20:58
Wat je laatste alinea betreft.
Gisteravond het item in Nova gezien eauver de Nederlansche gymnasia;
De Blanke Bastions ?
www.novatv.nl/page/detail/uitzendingen...
Daar was een gymnasium met naar ik vermoed een Pvda-er, GroenLinkser of een D66er aan het weurd die vertelde dat ze een week mee hadden gedaan met de ramadan en eauk het suikerfeest hadden gevierd.
Ik meen dat er op deze school met ca 500 leerlingen 35 moslim zijn.....
Eauk was er een gymnasium waar bij de toelating moslims een voorkeur kregen beauven niet moslims en wiens studie geheel betaald zou worden door school, dit tot greaute woede van Nederlandsche ouders.
Dit alles speelt zich af in gymnasia in bepaalde wijken van A'dam en R'dam.
Hulde in deze reportage veur het gymnasium in Haarlem.
-
Helaas staat de link van de uitzending nog niet op Uitzendinggemist.nl.

wachtmeester de bruy | 29-09-09 | 06:54

Dank aan petros666, it works, iedereen kan het:

Het openbaar vervoer kost meer aan energie. dan een moderne auto gebruikt. De belasting van het privé-bezit zorgt zodoende alsnog voor energieverspilling. We worden besodemieterd!

vanlinknaarrecht | 29-09-09 | 06:05

www.365dagenhay.nl/2009/158/

Die wilders generator komt met z'n random meuk toch aardig in de buurt van dat populistische gemekker van the real thing!

petros666 | 29-09-09 | 04:36

lefbak | 28-09-09 | 23:41

Geweldige nick, BTW. Nick Est Omen, zeg maar.

bottehond | 29-09-09 | 02:39

Dacht al dat je in de Middeleeuwen was blijven hangen.
Schoorsteenveger | 28-09-09 | 19:18

wiki:
"Otto Eduard Leopold von Bismarck-Schönhausen (Schönhausen, 1 april 1815 - Friedrichsruh, 30 juli 1898) ... was een van de belangrijkste staatslieden van de 19e eeuw."

"Met middeleeuwen wordt de periode tussen oudheid en nieuwe tijd aangeduid in de geschiedenis van Europa. Traditioneel situeert men dit door Italiaanse humanisten geïntroduceerde periodebegrip tussen de val van het West-Romeinse Rijk in de 5e eeuw en de Renaissance die vanaf de 14e eeuw in Italië begon."

Bijna goed dus.

49 | 29-09-09 | 00:04

prutsers van de alliantie

lefbak | 28-09-09 | 23:41

Ken een plaatsje in Zuid-Holland waar errug weinig finnen wonen. Dat komt zo, de directeur van de sociale dienst is tevens toezichthouder van een bejaardentehuis en zegt tegen ieder die zich werkloos aanmeldt: "Wacht eens ik weet nog een baantje voor jou". Nou heus dat ze elkaar vertellen dat je daar niet moet wezen. Kunnen we in heel Nederland toepassen, en heus dat ze...

vanlinknaarrecht | 28-09-09 | 22:34

@PvdA = Profiteren van de Ander
suikerbiet | 28-09-09 | 10:55

Haha!

johnboy | 28-09-09 | 21:27

Grappig dat de zich links wanende activistjes en hun supporters assorti stante pede aanslaan als het over Wilders gaat.
Dat Wilders hot is en nieuwswaarde heeft en enorm veel discussie veroorzaakt en dús maatschappelijk en politiek de relevantste politicus van het land is doet niet ter zake: Geen Stijl wordt pronto verweten Wildersgroupie te zijn.
Ik zei het vaker en dat doe ik nu weer: de "linksen" en Gutmenschen staren zich blind op Wilders om verder maar niet meer na te denken over de problemen met de islam en de (zelf)islamisering.
Links verraadt haar eigen basisprincipes en heult met islamofascisten. Fraai is dat.
Jammer dat er vrijwel geen Linkschen zijn die het LEF hebben om de islamofascisten te bekritiseren. Behalve Carel Brendel, natuurlijk.
Linkschen die info en analyse uit onverdachte hoek willen, die verwijs ik naar de site van Brendel.
Wie ignorant wil blijven en door de malle fixatie op Wilders wil blijven bijdragen aan de voortwoekerende (zelf)islamisering... die hoeft natuurlijk niet te lezen.

home.hetnet.nl/~c.brendel/Eberhard.htm...

De komende jaren zullen we een aanzwellende stoet Linkschen zien die tot inkeer komen en hun onhoudbare en bepaald contraproductieve stelling gaan verlaten. Zoveel is zeker.

bottehond | 28-09-09 | 20:58

sorry geert maar nou moet je geen domme dingen gaan zeggen

wazapetaza | 28-09-09 | 19:22

49 | 28-09-09 | 18:49
Dacht al dat je in de Middeleeuwen was blijven hangen.

Schoorsteenveger | 28-09-09 | 19:18

49 | 28-09-09 | 16:50
Is dat echt zo? Wat voor soort realisme hang jij aan dan?
Schoorsteenveger | 28-09-09 | 17:33

dat van graaf otto.

49 | 28-09-09 | 18:49

Het is een grof schandaal dat de PvdA verworven vooruitgang zo te grabbel gooit, consequent en systematisch. Om deze reden is de PvdA voor mij de Partij van de Asocialen geworden. Geloof mij de PvdA is op een tragisch dwaalspoor , weg met deze geperverteerde club.

Jokkebrok | 28-09-09 | 18:18

@Moos Lambiek | 28-09-09 | 09:58
Partij van de Achteruitgang.
Partij van de Aedesbaasjes.
Partij van de Apartheid.
Nog meer suggesties nodig?
***********
Partij van de Anuskruipers
Partij van de Allochanuskruipers

Rest In Privacy | 28-09-09 | 18:05

@Balzakius | 28-09-09 | 09:43
Als WIlders mag regeren dan schaam ik mij heel diep voor mijn eigen land.
**********
Als ik me heel diep voor mijn eigen land schaam, mag Wilders regeren.

Rest In Privacy | 28-09-09 | 18:01

kuifje. | 28-09-09 | 17:43
Heb wel in de gaten dat Wilders eenzelfde uitgangspunt heeft als de multiculturalisten, namelijk dat culturen volledig zichzelf mogen zijn en zich niets gelegen hoeven te laten liggen aan kritiek van buitenaf. De multiculturalisten stapelen aldus culturen als blokken op elkaar en verbieden elke poging om de blokkendoos te definiëren als gemeenschappelijke factor en leidend beginsel, Wilders sluit zich op binnen één van die blokken en nodigt ons uit hetzelfde te doen. De fittie tussen de multiculturalisten en groeperingen als die van Wilders leidt dan ook tot niets.
Willen we uit de impasse komen, dan zullen we leidende beginselen dienen te definiëren die voorafgaan aan en het fundament zijn van een samenleving die meerdere culturen herbergt. Die hadden we ook, die universele waarden, maar die zijn we aan het verkwanselen, bang als we zijn om voor neokolonialen te worden uitgemaakt. Het moet geen strijd zijn tussen culturen, maar een strijd tussen grondbeginselen. Onze westerse grondbeginselen versus de grondbeginselen van een 'waar' geloof. We zijn het lef kwijt, tot aan de VN toe, om die grondbeginselen serieus te nemen en in stelling te brengen. Dat is ernstig.

Schoorsteenveger | 28-09-09 | 17:58

Preaufessor P. bedoeld u dan toch miscchien mislukte assimilatie kosten enzeau. Tegenhouden van Scheldeuitdieping enzeau. Oeigoeren met sexy vlechtjes in het haar bagataliseren enzeau. verkleedpartijen op straat verbieden enzeau ....
Okeej ....

Centauri | 28-09-09 | 17:54

Centauri | 28-09-09 | 14:55
Over zaken die niet met multiculturaliteit te maken hebben. Andere nuttige zaken. Snap je?

Preaufessor Pascal | 28-09-09 | 15:17

owww, Okeej dan ....

Centauri | 28-09-09 | 17:47

Beste Kuifje, als realist zou je toch moeten inzien dat het aannemelijk is dat in Nederland (Europa) meer fascistoïde predikers in kerken te vinden zijn dan in moskeeën.

49 | 28-09-09 | 16:50
.
Droom maar lekker verder .

kuifje. | 28-09-09 | 17:43

49 | 28-09-09 | 16:50
Is dat echt zo? Wat voor soort realisme hang jij aan dan?

Schoorsteenveger | 28-09-09 | 17:33

Partij(tje) Verdriet, Droefenis, Allende

denoorman | 28-09-09 | 16:59

Wilders +veel

lalrs | 28-09-09 | 16:58

Partij voor de Alzheimers!
Cohen komt met een oud voorstel van Wilders

genialny | 28-09-09 | 16:53

Beste Kuifje, als realist zou je toch moeten inzien dat het aannemelijk is dat in Nederland (Europa) meer fascistoïde predikers in kerken te vinden zijn dan in moskeeën.

49 | 28-09-09 | 16:50

kuifje. | 28-09-09 | 16:21

Ik vind het toch raar. Wat zijn die westerse waarden en wat houdt de vrijheid in van een rechts georienteerd persoon (naar ik aanneem bent u niet links, dus rechts)?

coolnation | 28-09-09 | 16:24
.
Ik ben niet rechts of links, maar realistisch.
En ik zie Nederland ( Europa) afglijden , naar een samenleving waarin zich een parallelle samenleving ontwikkeld die gestuurd word door een fascistisch religie.( inclusief sharia rechtbanken die er al zijn in Engeland en Frankrijk)
Maar natuurlijk wil links die niet zien en blijf de linkse kerk blind voor deze problematiek ; immers links is voor het grootste deel verantwoordelijk voor het rampzalig en enorm kostbare mislukte immigratie en integratiebeleid.
En blijkt de linkse kerk( media) maar afgeven op mensen die deze problematiek onder woorden brengt en met echte oplossingen komt ( en niet met o.a nog meer openzetten van de grenzen en generaal pardons)

kuifje. | 28-09-09 | 16:36

@coolnation | 28-09-09 | 16:2

O.a. gelijkheid voor vrouwen, gelijkheid op basis van geloof, gelijkheid op basis van sexuele geaardheid.
-
Dit zijn 3 westerse waarden waar de gemiddelde islamprutser zich niet in weet te vinden.

Tomonic | 28-09-09 | 16:31

kuifje. | 28-09-09 | 16:21

Ik vind het toch raar. Wat zijn die westerse waarden en wat houdt de vrijheid in van een rechts georienteerd persoon (naar ik aanneem bent u niet links, dus rechts)?

coolnation | 28-09-09 | 16:24

kuifje. | 28-09-09 | 15:53

Als Nederlander die opkomt voor de westerse waarden en vrijheid zijn er nog wel wat meer zaken waar u zich voor zou kunnen schamen. Hoever bent u bereid terug en vooruit te kijken?

Vraagje. Wat is er gebeurt met de NL gastvrijheid en verdraagzaamheid. Nu geeft u enkel blijk van kortzichtigheid, starheid en ga zo maar door...

Vooral dat linkse kerk gebral is echt zum kotsen zo beperkt.

coolnation | 28-09-09 | 16:08
.
Gastvrijheid en verdraagzaamheid betekent nog niet dat je je eigen waarden en levenswijze uit het raam hoeft gooien ten koste van een fascistische religie zoals de linkse heeft gedaan en nog steeds doet.

kuifje. | 28-09-09 | 16:21

kuifje. | 28-09-09 | 15:53

Als Nederlander die opkomt voor de westerse waarden en vrijheid zijn er nog wel wat meer zaken waar u zich voor zou kunnen schamen. Hoever bent u bereid terug en vooruit te kijken?

Vraagje. Wat is er gebeurt met de NL gastvrijheid en verdraagzaamheid. Nu geeft u enkel blijk van kortzichtigheid, starheid en ga zo maar door...

Vooral dat linkse kerk gebral is echt zum kotsen zo beperkt.

coolnation | 28-09-09 | 16:08

Pinda's voor de aapjes?

e.t. | 28-09-09 | 16:06

Zo'n post mag wel íets meer tekst bevatten hoor...

reinaarden | 28-09-09 | 16:02

Nu is PvdA voor mij "Partij van de Angsthazen", maar PVV is niet veel beter. Dacht zelf aan iets als : Pauperiaanse Volks-Vertegenwoordiging. Tenslotte zijn het vaak gefrustreerde linksstemmers, die echt niet liberaal, intelligent, ondernemend of open-minded zijn te noemen.

Ik zeg niet te veel weglopen met als dat wilders gebrul... ook la heeft ie wellicht dezelfde fundamenten voor zijn 'beweging' (stijlloos, ungefundeerd en nodeloos kwetsend)... Denk echter dat in het geval van GS dit een knipoog is en in Geert's geval bittere noodzaak (stemmen).

brunz | 28-09-09 | 16:00

Geert is nog de enige kans om de islamisering van Nederland een halt toe te roepen.
Op de andere partijen, vooral de linkse, hoef je niet te rekenen; die doen er alles aan en om de islam te behagen en Geert Wilders te demoniseren en te marginaliseren.
.
Als Nederlander die opkomt voor de westerse waarden en vrijheid schaam ik mij hoe ,vooral de linkse kerk steeds stapjes terug doen ten koste van hun eigen principes en ten gunste van de fascistische islam.
Geen wonder dat moslims geen enkel respect hebben voor Nederlanders ; Nederlanders laten zich makkelijk "slachten".

kuifje. | 28-09-09 | 15:53

Geert kan niet beter... Jij wel Pritt?

Warren Buffet | 28-09-09 | 15:53

@de^mol | 28-09-09 | 14:08

Nog even over uw lijstje. Beweert u nu echt dat misstanden en crimineel graaigedrag etc. enkel en alleen is voorbehouden aan uw definitie van linksgestemden? LOL! Ik hoop niet dat u uzelf al te serieus neemt.

coolnation | 28-09-09 | 15:45

@ Balzakius | 28-09-09 | 09:43

En nu schaamt U zich nog niet ?

Skitzo | 28-09-09 | 15:28

Centauri | 28-09-09 | 14:55
Over zaken die niet met multiculturaliteit te maken hebben. Andere nuttige zaken. Snap je?

Preaufessor Pascal | 28-09-09 | 15:17

de^mol | 28-09-09 | 14:08

Ik ben geen PvDA stemmer. Mag ik u eraan herinneren dat er een coalitie is. We hebben dus niet met alleen PvDA beleid van doen in NL. We zijn een democratie. Dat betekent tevens dat er vaak compromissen gesloten moeten worden. Wilders heeft tot nu toe niet laten zien dat hij op een fatsoenlijke en beschaafde manier met mede politici kan omgaan.

coolnation | 28-09-09 | 15:12

ja maar hallowwww! Als die Multi-filthy-Culti flauwekul nou es helemaal NIET blijkt te bestaan ... Dan hebben we toch geen problemen ook? Waar lullen we dan nog over?

Centauri | 28-09-09 | 14:55

Partij Voor Verliezers?

49 | 28-09-09 | 14:53

Hopetaa en zo is het maar net, ondertussen staat Wilders bijna op 2 x zoveel zetels als de partij van de apartheid, dus laat die van der Laan maar lekker brallen, das allemaal angszweet.

Poepus | 28-09-09 | 14:31

Ik ben een beetje Wilders én politiek moe.
Laat die lui daar in Den Haag nou maar lekker bekvechten en zorg ervoor dat u allen zelf een beetje normaal doet. Wilders behoort óók al véél te lang tot het pluche.

borderliner | 28-09-09 | 14:09

@coolnation | 28-09-09 | 12:28
Variantje:
Wat het PvdA stemvee ook moge denken over de PvdA. PvdA houdt jullie al jaren voor de gek houden. Vraagje... Hoeveel kost PvdA de NL maatschappij? (zie ook generaal pardon, massa-immigratie, declaratie-schandalen Limburg, Provincie Noord Holland, extensieve ontwikkelingshulp, belastinggeld naar banken met continuering bonussen...
PS: het lijstje kan nog veel langer...

de^mol | 28-09-09 | 14:08

Héél soms gromt de PvdA nog als een bouvier
Ze zijn alleen vergeten dat ze nu het formaat hebben van een chihuahua.

zuichkragt | 28-09-09 | 13:56

Dundunbanza | 28-09-09 | 13:30
Writhen heeft wel degelijk een punt.

Schoorsteenveger | 28-09-09 | 13:54

@Dundunbanza

Zoals altijd (bij sommigen op GS), kom je aan Wilders dan zijn de teeeentjes heeeeel lang. Mensen die de lagere school hebben afgemaakt weten dat democratie (wat toch zoeen rode draad in mijn post was) niks met dictators te maken heeft.

Mijn punt is dat jou PVV alleen zo populair is omdat het heeft geen echte concurrent kent. Nog iets wat je had kunnen weten is dat kritiek op je favo politicus heel goed kan in een vrije democratie.

Echter als je in een dicatorschap gelooft mag je zulke mensen wel voor minder uitmaken.. ik geef je een voorbeeld “jij gelooft niet in Wilders dus dan moet je wel dom/achterlijk/ongeschoold/ anders gepigmenteerd zijn”.. een beetje als jou reactie dus.

Ook rare conclusies uit “Jij bent op zoek naar een dictator die precies uitvoert wat jij denkt” neen beste Dundunbanza dan had ik wel gezegt:

“Ik ben op zoek naar een dictator die precies uitvoert wat ik denk”

Hier is anders nog iets wat je kan helpen:
www.leestrainer.nl/Begrijpend%20lezen/...

Writhen | 28-09-09 | 13:52

@Writhen:
Jij moet nog veel leren. Jij bent op zoek naar een dictator die precies uitvoert wat jij denkt. Heb je je lagere school nou al afgemaakt?

Dundunbanza | 28-09-09 | 13:30

-weggejorist-

Writhen | 28-09-09 | 13:22

Prutsers Van Deze Aardkloot

wilwilders | 28-09-09 | 13:21

@ coolnation

Ben door de de huidige fracties al jaren geleden in de steek gelaten dus laten we Wilders een kans geven

de redding | 28-09-09 | 13:09

Als Wilders de grootste partij wordt en niemand met hem wil regeren, schaam ik me voor men eigen land.

de redding | 28-09-09 | 13:07

de tweede misser van wilders in evenzovele weken. zou het komen doordat madlener weg is naar brussel dat zijn teksten ineens de mist in gaan? geloof er niks van

mediaevilbabe | 28-09-09 | 13:03

Paapse vereniging der Apen

*je leest wel eens wat...*

DonQ. | 28-09-09 | 13:00

Partij van de Afgunst ?

Arie62 | 28-09-09 | 13:00

ik wil een t-shirt met i hartje eberhart!
en dat-ie overstapt naar de d66

de salonsocialist | 28-09-09 | 12:51

Ik ben Wilders-moe.

Felluh | 28-09-09 | 12:39

@coolnation
Kun je net zo goed vragen wat het declaratiegedrag van de PvdA ons land kost.

paradoxical | 28-09-09 | 12:38

Partij Voor de Vrijheid
:]]

blikkoek | 28-09-09 | 12:36

Prutserige Varkens Voerbak

vieze fur | 28-09-09 | 12:33

Profiteren Van De Ander

Elmer Fudd | 28-09-09 | 12:32

Morgen biedt Wilders zijn excuses aan, omdat hij niet meer zo "in vorm" is.

Cookie8022 | 28-09-09 | 12:31

Wat het PVV stemvee ook moge denken over de PVV of de man Geert Wilders. Regeren zal er nooit van komen. Hij zal jullie allemaal in de steek laten. Laat je niet voor de gek houden. Vraagje... Hoeveel kost Geert Wilders de NL maatschappij?

coolnation | 28-09-09 | 12:28

Van der Laan bewijst keer op keer dat hij nog geen verstand van politiek heeft, en een spreekbuis van Wouter moet zijn.
Het is zo simpel; hij verwijt Wilders dat hij geen debat aan durft te gaan.
Van der Laan moet op zijn terrein beleid maken en regeren, en het Parlement, dus ook Wilders, moet dat beleid kritisch volgen. Niets meer en niets minder.

fuckje | 28-09-09 | 12:27

Doe es een mirror maken, Volkskrant.nl tsk tsk

_ILT_ | 28-09-09 | 12:26

@verdullemenogantoe! | 28-09-09 | 11:49
Doe niet zo dramatisch.
Bepaald geen verheffend beeld van Wilders dat Pritt met één plaatje en enkele zinnen en wat linkjes schetst.

Fijnstoffer | 28-09-09 | 12:25

De Geus | 28-09-09 | 12:19
Over een discussie die we reeds honderd maal gevoerd hebben en we nog ruim een jaar gaan voeren.

KeurMeester | 28-09-09 | 12:23

Pruik van de Aap
Pluralisme van de Andersdenkenden
Paria van de Aandelen

demonizer | 28-09-09 | 12:22

"Portemonnee van de Ander..."
Pato Aseos | 28-09-09 | 12:03

[Bokaal overhandigt]

Merlot | 28-09-09 | 12:21

GS loopt teveel Wilders achtena c.q. te promoten?
Volgens mij spreekt GS doorgaans hetzelfde uit als de autochtone nederlanders.

Of doet de PVV het zo goed in de peilingen omdat GS dat zo graag wil?

wilwilders | 28-09-09 | 12:21

Partij voor dhimmi's en allochtonen. Duhh... Weet toch iedereen?

Tapu | 28-09-09 | 12:20

Waar gaat dit over?

De Geus | 28-09-09 | 12:19

Geert moet wel gaan leren zich niet uit te laten lokken door de Eberhardjes, de Spongs en andere juristische/jihadistische ratten.
Hij moet zich ook minder grofgebekt uitlaten. Dat (in de Vk) is geen taal voor iemand die streeft naar verandering en wellicht ooit premier van dit land wil worden.
Vele allochtonen zijn gewone Nederlanders geworden, Henken en Ingrids waarvoor hij wil opkomen. Vele allochtonen zijn het eens met Geert, dus hij moet leren dat woord te vermijden. Het schrikt mensen af. Het woord is te algemeen en stigmatiserend. En velen (de echte kaalkopjesracisten die nog onder ons zijn) gebruiken het woord (opzettelijk) verkeerd (niet in de zin van een strikte definitie). Geert moet zelfs in de verte niet de indruk willen wekken daaraan mee te doen.
De PVV is in de peilingen langzaam maar zeker toch 4 á 5 zetels kwijtgeraakt. Presentatie heeft daar veel mee te maken. Zelfs al heb je gelijk, dan krijg je het dikwijls niet, als je het maar dom, grof en sukkelig brengt.

Fijnstoffer | 28-09-09 | 12:18

@biochemie_nerd
Er is een onderzoek gedaan waarin is geconcludeerd dat de F16 (met een upgrade) nog jaren in dienst kan blijven, DUS er kan gemakkelijk een streep door. Jammer dat onze minister president Europese aspiraties heeft en dat onze leiders natuurlijk willen aanpappen met de sterke landen (logisch) - politiek gezien is het inderdaad een lastig punt. Jammer dat wij als land enkel rekening houden met de opinie van andere landen, en ons beleid hier op aanpassen.
Om nog maar een thema te noemen: ons hypocriete gedoogbeleid. Gedogen, maar ondertussen alle thuiskwekers achter de vodden aanzitten (we moeten immers iets doen) waardoor de georganiseerde misdaad de sector heeft overgenomen. En alleen maar omdat we te laf zijn een duidelijk beleid te voeren door druk vanuit andere landen. Of verbieden of legaliseren. Simple as that.

paradoxical | 28-09-09 | 12:18

Probeert u maar adidas WHAHAHA.... oh nee dat was Puma

VinZ76 | 28-09-09 | 12:16

Eberhard.. een advocaatje... Geert... meer een maatje..
Eberhard.. een burocraatje... Geert... anders blonT met een staartje..
Eberhard.. een beetje dik... Geert... een lange... neus..:-)

Vindoe | 28-09-09 | 12:12

23.59 | 28-09-09 | 09:56
En wie, dacht jij, zijn nu de oorzaak van die gestegen kosten?
Geert heeft heel terecht gevraagd wat nu eigenlijk die hele multiflauwekulti het Nederlandsche (jawel!) volk heeft gekost. En dan gaat men nogal spastisch doen in Den Haag.

Dr.Zeldenrust | 28-09-09 | 12:09


Hoeveel gewone burgers en lageropgeleiden zitten er in het parlement?
Democratie?

De verhoging van de AOW pensioenleeftijd
is onderdeel van het Globale Grote Graaien:

Meedogenloze voortzetting van het neoliberalisme,
ondanks de kredietcrisis:

Kennis en wetenschap niet voor het algemeen belang,
maar enkel en alleen voor het eigen belang
van hoger- en wetenschappelijk opgeleiden.

Gevolg:
Een totaal gecorrumpeerde maatschappij,
bestuurd door wetenschappelijk opgeleiden,
de kennismaatschappij als maffiamaatschappij.

Levenslang leren.
Levenslang werken.
Leven als dwangarbeid.

Onderdrukking en uitbuiting.
De mens als maximaal rendementsmachine.

Dat is wat de beschaving, de wetenschap,
de techniek en de automatisering
de mens gebracht heeft.

De kredietcrisis,
het probleem van de AOW,
het verval van het pensioenstelsel,
de afbraak van al het sociale, met een regering van PvdA

350miljard staatsschuld
250miljard aardgas verjubeld
~~~~~~ +
600miljard in 40jr progressief politiek correct beleid.
15miljard boven onze stand uitgegeven aan utopisch geleuter p/j!
Door elitaire hoogopgeleide graaiers!

Hoeveel gewone burgers en lageropgeleiden zitten er in het parlement?
Ik wil dat het bestuur terug wordt gegeven aan gewone mensen zoals in de PVV zitten

fris4ever | 28-09-09 | 12:06

Partij van de Afgoderij.
Kijk, dat rijmt en het klopt ook nog.

Dostranamus | 28-09-09 | 12:05

knutsel | 28-09-09 | 11:49
Nou, ik zou eerder zeggen 'waar geldzorgen en maatschappelijke problemen even weggeschoven worden'.

Schoorsteenveger | 28-09-09 | 12:04

Portemonnee van de Ander...

Pato Aseos | 28-09-09 | 12:03

Sliptong | 28-09-09 | 11:20
En zo is het maar net. Ze hebben allemaal stront excuseer alcohol aan de knikker alleen zodra het iemand van de PVV betreft zijn alle rooie rukkers ineens collectief verontwaardigt en steken hun kop in het zand als hun eigen volkje zich hieraan schuldig maakt.

www.depers.nl/entertainment/340377/Dro...

apennootje | 28-09-09 | 12:01

-weggejorist-

Bronstig | 28-09-09 | 12:01

Adorno | 28-09-09 | 11:55
Intellectuelen in dienst van de ideologie? Zie ik niet zo zitten. Klinkt als wetenschappers in dienst van een theorie.
Intellectuelen moeten nadenken en argumenteren. Die argumenten kunnen wellicht door een ideologie worden opgepikt, maar de ideologie mag geen meester over het argument zijn.

Schoorsteenveger | 28-09-09 | 12:00

@defender | 28-09-09 | 11:58
Ok dan zal ik me eerst inlezen in het vrijspreker-verhaal. dat aard van het beestje punt laat ik voor nu even zitten....

Adorno | 28-09-09 | 11:59

Pispaaltje voor de Anderen

Duderoo | 28-09-09 | 11:58

@Adorno | 28-09-09 | 11:24
het gaat hem niet om "volwassen" bevonden te zijn. heb gewoon geen zin in een lange discussie terwijl 90% van deze discussie al 10x aan bod is gekomen op vrijspreker. wil nog wel 1 ding aan toevoegen, motivatie is 1 van de belangrijkste drijfveren bij een mens, iemand betalen om heel de dag ergens over na te denken ongeacht of deze met iets zinnig komt neemt de motivatie weg om creatief en gemotiveerd te zijn. dat is nu eenmaal de aard van het beestje.

defender | 28-09-09 | 11:58

defender | 28-09-09 | 11:50
De meeste intellectuelen van vandaag lijden aan het Syndroom van Cohn-Bendit. Is ongeneeslijk. Zelfs House kan hier niks tegen doen.

Schoorsteenveger | 28-09-09 | 11:56

@Schoorsteenveger | 28-09-09 | 11:51
Naar mijn idee is strings attached beter. Ik ben een fan van partijen die een sterke ideologie uitdragen en zich niet bekommeren om de wil van 'de meerderheid'/'het volk' etc.. Ik zie het liefst partijen met een verhaal waar ze aan vast houden en intellectuelen die dit verhaal onderbouwen. dan heb ik tenminste iets te kiezen. Echter die onafhankelijke zoals u die bedoelt lijken me daarnaast ook nuttig.

defender | 28-09-09 | 11:50
misschien een keer een boek lezen over bijv. de rol van mescenassen tussen pakweg 1400 en 1900. Ik ben me trouwens nog aan het bezinnen op vrijspraak.nl en dus nog niet discussie waardig voor uw standaarden.

Adorno | 28-09-09 | 11:55

verdullemenogantoe! | 28-09-09 | 11:49
Als de reaguurders het niet meer pikken, dan draaien ze wel bij. We zitten nu op het punt waar De Tegenpartij zat toen de grap uit de hand begon te lopen. Tot hier was het leuk, nu wordt het een beetje grimmig.

Schoorsteenveger | 28-09-09 | 11:53

Adorno | 28-09-09 | 11:49
No political strings attached, dat lijkt me al een goed startpunt.

Schoorsteenveger | 28-09-09 | 11:51

@Adorno | 28-09-09 | 11:07
leg me aub eens het verschil uit tussen gesteund te worden door mescenassen of door de staat? nee, wacht weet het al, bij de staat krijg je steun als je de juiste connectie's hebt, bij mescenassen alleen als je echt iets kunt presteren. tja, geef me dan maar het oud systeem, met het huidige systeem komt vooruitgang tot stilstand...

defender | 28-09-09 | 11:50

@Schoorsteenveger. Ik zou hen liever "de abstracten" noemen; levend in hun eigen wereld waar geld of maatschappelijke problemen er niet toe doen.

knutsel | 28-09-09 | 11:49

Lange tijd heb ik me vrolijk gemaakt over, en soms licht geergerd aan het hier gebodene. De ergernis begint nu helaas de overhand te krijgen. Het komt geen enkel journalistiek/informatief medium ten goede als ze zich als spreekbuis voor een politieke organisatie (in casu PVV) laten misbruiken. Het PVV publiek (zie NRC zaterdag voor details over lieden die zich inspannen voor een organisatie waar ze geen lid van mogen worden) wordt momenteel op nietsontziende wijze gevoed met gemeenplaatsen en haatzaaierij slechts gericht op personen en bevolkingsgroepen. Zelfs apert wangedrag van een van de PVV politici wordt aangegrepen om dode bomen en linkse kerk aan te vallen (pffrrt). De knipoog ontbreekt steeds vaker. Het proza (brusselmans HAVO4, mutsaers dito) wordt allengs droeviger. Wat mij betreft tijd voor redactionele bezinning.

verdullemenogantoe! | 28-09-09 | 11:49

@Schoorsteenveger | 28-09-09 | 11:41
Ik denk dat het wel kan binnen een gesubsidieerde persoonlijk. Het is wel handig om te weten waar iemand zichzelf plaatst politiek gezien, dat heeft weinig met correct te maken. U verwacht van 'onafhankelijke' intel. dat ze ook politiek gezien objectief zijn? dat lijkt me onmogelijk.

Adorno | 28-09-09 | 11:49

fuckje | 28-09-09 | 11:41
OK. Got you.
En vergeet niet dat ze al gefrustreerd zijn vóórdat ze de sprong naar Alexander gaan maken.

Schoorsteenveger | 28-09-09 | 11:48

Al die spastische reakties van kleine pechtholdjes .. erg vermakelijk.

nachtschilder | 28-09-09 | 11:47

Partij van de Aapsocialen

Lewinsky | 28-09-09 | 11:47

knutsel | 28-09-09 | 11:28
Ach, je probeert eens wat zo op de maandagmorgen. De aanhangers van Pechtold afschilderen als proto-fascisten leek me wel wat. Minstens even zinvol als de huidige discussie.

Schoorsteenveger | 28-09-09 | 11:46

defender | 28-09-09 | 11:20
Overigens is de site die u suggereert nog van lagere PH-waarde dan onze vrinden van de Azijnbode.

Timooooo | 28-09-09 | 11:44

Moehahaha! Belachelijk idee, dat er iemand zou worden uitgelachen in de comments. En nog wel keihard ook. Whahaha! Dat gebeurt echt nooit, pritt. Ghegheghe. Hoe kom je erop? Iedereen is hier altijdt liev voor iedereen.

Lewinsky | 28-09-09 | 11:44

NU WEET IK HET ZEKER!

nu Woutertje ook al begint over de studiefinanciering af te schaffen, kan het niet anders dat die is ingehuurd door de PVV!
geen enkel zinnig mens zou zijn partij zo vernietigen, dus Woutertje zit volgend kabinet gewoon weer op het pluche alleen dan naast Geert, en dat kan Woutertje makkelijk want hij heeft namelijk geen moraal.

de baas van de baas | 28-09-09 | 11:43

@Schoorsteenveger |11:33
Ik bedoel dat Pechtold wel eens laat doorschemeren wat hij allemaal wil veranderen, en hij is een goed debater. Maar echt duidelijk is hij nooit, en als er mensen zijn die geen vertrouwen meer in andere partijen hebben daarom maar op D66 gaan stemmen, en vervolgens merken dat D66 ook niets bereikt, zal men behoorlijk gefrustreerd raken.

fuckje | 28-09-09 | 11:41

Adorno | 28-09-09 | 11:33
Om goed na te kunnen de nken moet je tijd en rust hebben en op geen enkele wijze gebonden zijn aan wie of wat dan ook. Dan is zelfs een gesubsidieerde 'denktank' al verdacht.
De sfeer is inmiddels zo, dat je als je je mond open doet er meteen vastgesteld moet worden bij welke partij je hoort en of je wel correct bent. Dat is niet gezond als je het mij vraagt.
En nee, ik bedoel dan niet specifiek rechtse denkers. Ik zou ook niet weten wat ik zou moeten verstaan onder een rechtse denker als we het over onafhankelijke denkers hebben.

Schoorsteenveger | 28-09-09 | 11:41

defender | 28-09-09 | 11:20
Wat een onzin, onderzoek van tegenwoordig kost toch echt wel wat meer dan vroeger en subsidie is daarbij onontbeerlijk. Of denkt u soms dat Newton een large hadron collider in zijn achtertuin had?

Timooooo | 28-09-09 | 11:41

Excuus voor het 2 keer plaatsen.. Hij liep vast, -1 voor mijn laptop

qerstman | 28-09-09 | 11:37

Partij Voor Verboden zal het in ieder geval zeker niet lang volhouden Geertepeert! Lutser...

dutchdj | 28-09-09 | 11:37

Paspoorten Voor iedereen Dankzij Albayrak

xxIxx | 28-09-09 | 11:37

Partij voor de Achteroverleunende (en laat die dikke uitkering maar komen)

qerstman | 28-09-09 | 11:37

Partij voor de Achteroverleunende (en laat die dikke uitkering maar komen)

qerstman | 28-09-09 | 11:36

@sliptong
Het is idd niet makkelijk, maar ik zie geen enkele combinatie waarin de PVV past. Die liggen continu met andere partijen in de clinch en tevens worden het zeer waarschijnlijk weer drie regerende partijen...
@ paradoxical
Op papier is het niet moeilijk, om te beginnen, de reden waarvoor de JSF wordt aangeschaft is vrij complex. De aankoop van dit type is niet te vergelijken met het huidige doel van onze F16's. Het is te makkelijk om hier een streep door te zetten, dan kan je beter meteen heel onze troepenmacht opdoeken en geen uitzendingen e.d. meer doen.
Zoals je zegt, er is werk genoeg als je wilt, die Polen hoeven echt niet naar NL te komen, het is een illusie dat Polen goedkoop zijn, die mensen hebben ook gewoon een normale CAO etc., maar er wil gewoon geen NL' er meer in een kas aardbijen plukken...

biochemie_nerd | 28-09-09 | 11:34

fuckje | 28-09-09 | 11:23
Nou denk ik dat ik jou niet begrijp. Het zijn volgens mij hele globale effecten. Hoe verklaar jij de opkomst van D'66? Is het partijprogramma dusdanig gewijzigd dat plotseling bveel meer mensen zich tot de partij voelen aangetrokken? Daar geloof ik dus niks van. Het is het geluid, de toonzetting die het 'm doet, in een tijd waarin ideologieën uiteenvallen en de verwarring toeslaat.

Schoorsteenveger | 28-09-09 | 11:33

Partij die uiteindelijk toch weer in het kabinet zit straks na de verkiezingen als geert er naast grijpt?

captainobvious | 28-09-09 | 11:33

Oud links heeft geen bestaansrecht meer. De arbeider is geëmancipeerd, en dankzij de nivellering heeft hij nauwelijks hoeven meebetalen aan wegen, gezondheidszorg en andere collectieve voorziening. Met het uitgespaarde belastinggeld heeft de arbeider een auto + caravan gekocht, gaat hij 1x p.j. op vliegvakantie en is er veel geld overgebleven voor bling, tattoo's en het huisje. De arbeider, en de werkloze, waren de spekkopers van de afgelopen decennia.
Dus ging links nieuwe slachtoffers importeren: Kansloze plattelandsidioten uit een achterlijke cultuur zijn ideaal stemvee waarop nieuwe emancipatie-idealen kunnen worden losgelaten. Motto: Als er geen problemen meer zijn, dan maken (lees: importeren) we problemen.
Ironisch genoeg is de autochtone arbeider zo ver door geëmancipeerd dat hij scheit heeft gekregen aan de nieuwe allochtone onderklasse en hun politieke partij. De kosten van het stemvee worden nu ook uit hun zak genivelleerd.
Wat overblijft is een grenzeloos arrogante partij die "wat goed is voor het volk" ondergeschikt maakt aan "wat goed is voor de PvdA en haar bestuurders". Het rookgordijn trekt op, de kiezer ziet een partij zonder bestaansrecht, en Maurice de Hondt zorgt voor de feitelijk vaststelling.

Zeddegeizot | 28-09-09 | 11:33

wat een ellende allemaal
geert zegt wat 70% van nederland denkt
de pvda komt ieder keer weer met lelijkste wijven die de stomste dingen zeggen
cda kruipt in de hol van amerika dus langer mislukte missies
kabouter pechthold lult netjes een eind weg
kant loopt altijd rood an
femke haalt haar kinderen straks van de zwarte school ze heeft het bijna door
de gristenen willen meer kinderen dus rouvoet, wippen maar
een moslim gezin heeft gemiddeld 4,5 kind dus effe rekenen voor 2050
en 010 denkt dat ze kampioen worden
ik ga maar een biertje drinken,
doeggggg

harob | 28-09-09 | 11:33

@Schoorsteenveger | 28-09-09 | 11:28
Ik denk dat het denken wel makkelijker wordt gemaakt als je er meer tijd voor hebt en die tijd zal door iemand moeten worden betaalt. U legt een relatie tussen onafhankelijkheid en af worden gemaakt? die zie ik niet helemaal. het overgrote deel van de onafhankelijke intellectuelen kan prima zijn werk doen. Volgens mij bedoelt u een veel specifiekere groep en voel ik een soort 'rechtse intellectuelen worden gedemoniseerd argument aankomen'. Daar ben ik het niet mee eens.

Adorno | 28-09-09 | 11:33

Wat een eenzijdige kijk op de zaken hier in de comments! de PvdA heeft ook verdomd veel goeds voor dit land gedaan... niet zo blijven hangen in stereotyperingen beste reaguurders.
wat een innerlijke onvrede allemaal.. het wordt eens tijd voor een bioquest.stmichaelcollege.nl/images/co...
.. of zoiets..

en GeenStijl... wat mínder Pro-Geert mag ook wel..
politicus zijn is wat anders dan 'Brutale Geertje' spelen tijdens ieder debat. Het is soms noodzakelijkerwijs "water bij de wijn" doen om te komen tot duurzame samenwerking in dit land.

LuckyBastard | 28-09-09 | 11:29

Wat schoorsteenveger 11:21 zegt, al was het alleen maar door de onophoudelijke serie "ondoordachte" uitspraken.

knutsel | 28-09-09 | 11:28

Die overduidelijke steun aan Geert valt me ook een beetje tegen van GS.
Waarom partij trekken? Blijf liever kritisch op alles en iedereen.
Ik vind overigens ook dat er wat meer visie en lef getoond mag worden in de politiek. Kan altijd erg lachen om de uitspraken van WIlders en de overspannen reactie van anderen hierop, maar er is m.i. meer nodig dan een grappige politicus om orde op zaken te stellen. Enige aan de realiteit getoeste inhoud zou wel prettig zijn, dit mis ik een beetje (erg) bij onze Geert. Zo blijft het gewoon een clown, wel grappig maar niet meer dan dat. Overigens PvDA = Partij van de Analen, ze naaien graag mensen in hun reedt na een potje kontdraaien.

Harde Henk | 28-09-09 | 11:28

Het enige dat imploderen zal doen is de PvdA die met een zacht plofje zal veranderen in een piepklein roodachtig wolkje dat als een ballonnetje zal wegzweven en oplossen boven het na de volgende verkiezingen volledig vernieuwde politieke landschap waarin de autochtone Nederlander zich weer prettig zal voelen.

Lewinsky | 28-09-09 | 11:28

Adorno | 28-09-09 | 11:05
Jaja. Dan krijg je nog meer van die Ramadans. Het is de vloek van deze tijd dat nadenken alleen nog mogelijk wordt geacht als het in dienst van de Staat is. De intellectuelen van vandaag de dag zijn nauwelijsk nog in staat om onafhankelijk te zijn. En áls ze het al zijn worden ze meteen een kopje kleiner gemaakt, of worden ze overhoop geschoten door een spervuur van morele verontwaardiging.

Schoorsteenveger | 28-09-09 | 11:28

Partij Vreemdelingen, Dieven & Aasgieren
Zet m op Wilders!

binnenlander | 28-09-09 | 11:28

Partij van de Linkse Hobbyisten
Oké, geen PvdA. Wel iets voor Wilders

qerstman | 28-09-09 | 11:27

geenstijl.nl = wildersstijl.nl.
Wat een simpelheid weer van Pritt.

Dundunbanza | 28-09-09 | 10:59
mee eens! eerst Pim dan Rita en nu geert....

luap | 28-09-09 | 11:26

Einde van de Domheid | 28-09-09 | 11:16
Begin nou niet over het koningshuis en hun vrindjes. Zo'n laag niveau moet Geert eerst nog maar eens bereiken (gaat ws wel lukken hoor)

Aktivist | 28-09-09 | 11:25

Partij van de ... Achlaatookmaarveertienzetelswaargaatheteigenlijkover.

Volgens mij mag Geert GS niet zo, vanwege dit soort grapjes:
www.geenstijl.nl/mt/archieven/2007/08/...

zak_arme_turf | 28-09-09 | 11:25

@Cortes | 28-09-09 | 11:13: Wellicht een beetje goedkoop antwoord, maar over dat gedoe op onderwijs kan ik niets zinnigs zeggen. Het onderwijs heeft eenzelfde aangezicht als Micheal Jackson. Wanhopig op zoek naar verbeteringen, voor iets wat niet ziek of lelijk was. Keer op keer, jaar in jaar uit mochten -doorgaans op geld beluste- onderwijschirurgen snijden en hervormen. En nu? Nu staat er een soort gedrocht, met detectiepoortjes en een alarmknop onder het bureau. Alles wat fout kon gaan is fout gegaan, als bij een wonder leeft de patient nog. Amper.
Nou, zie daar nog maar iets zinnigs over te zeggen. Noem me defaitistisch, maar volgens mij is de huidige en komdende generatie scholieren te beschouwen als een verloren generatie.

Fleauxe | 28-09-09 | 11:24

@defender | 28-09-09 | 11:20
Ja natuurlijk geldelijk gewin is de enige motivatie van mensen om iets te doen in hun leven...

ok, ik zal vrijspreker eens bekijken, en dan bezien of ik 'volwassen' genoeg wordt bevonden door u om met u te 'mogen' discussieren.

Adorno | 28-09-09 | 11:24

@Schoorsteenveger |11:21
Ok, ik begrijp het. Stel dat kereltje P. in formatieonderhandelingen niets voor het onderwijs kan regelen of iets dergelijks.

fuckje | 28-09-09 | 11:23

Tinusutrecht | 28-09-09 | 11:16
Ik zit ook niet te wachten op een absolute meerderheid voor de PVV, maar de alliantie CDA/PvdA/CU/D666/GL reageert vaak dermate spastisch op getoeter van Geert cs, dat zetelwinst voor de PVV bijna voorgeprogrammeerd is.

Aktivist | 28-09-09 | 11:22

@biochemie_nerd
Streep door JSF is echt niet moeilijk.
En het weigeren van een uitkering lijkt me ook niet zo moeilijk. Hoe kan het zo zijn dat ik 3 mensen ken die geen baan hebben maar een uitkering; tussen de 25 en 30 jaar, geheel gezond. Er is werk genoeg (als je wilt).
@colonnecinco
Goed van me he.

paradoxical | 28-09-09 | 11:21

fuckje | 28-09-09 | 11:10
Ik denk dat de gefrustreerden zich bij kereltje Pechtold thuis blijven voelen zo lang het hen niet echt slechter gaat en ze het idee hebben dat kereltje Pechtold ervoor zorgt dat ze hun schutting rond hun tuintje in hun Vinex-wijk overeind kunnen houden.
Maar als het tij keert en hen hen niet meer voor de wind gaat, dan zullen ze kereltje Pechtold de rug toe keren ja, want kereltje Pechtold heeft niet kunnen zorgen voor een ideologische basis. En dan zal een deel, misschien een groot deel van die verzuurde, in zichzelf en de wereld teleurgestelde meute naar rechts afbuigen en mogelijk de machine die Wilders aan de gang heeft gekregen overnemen. Wilders zal namelijk niet in staat zijn, zo denk ik, om zelf een elite te creëren.

Schoorsteenveger | 28-09-09 | 11:21

Adorno | 28-09-09 | 11:05
hmm, intressant, dus als ik uw redenering volg dan kun je van iedereen een intellectueel maken. je betaalt ze gewoon om heel de dag na te denken en dan heb je plots een intellectueel. intellectueel ben je of ben je niet. is combinatie van genetische aanleg en ontwikkeling bij het opgroeien. en research & development, daar word je godverdomme dik voor betaalt! zoals ik al zei, een 50 jaar terug bestonden al die subsidies niet. en de intellectuelen hadden toen veel minder middelen ter beschikking, als je dan de geschiedenis een beetje kent en ziet met welke beperkte middelen sommige brilliante uitvinders hun ontdekkingen deden dan kan ik alleen maar neerkijken op de huidige generatie intellectuelen. maar ja, hoe kun je verwachten dat de huidige intellectuelen ook echt moete doen om revolutionaire zaken te bedenken/ontwikkelen, ze krijgen het subsidie's toch. onze maatschappij is op intellectiueel vlak enorm achteruit aan het gaan. de hoofdreden hiervan is de verzorgingsstaat, deze neemt de motivatie om te innoveren weg en vlakt heel de maatschappij af. stel voor dat je eerst eens op site's als www.vrijspreker.nl een beetje je horizon gaat veruimen. bespaart me een lange discussie.

defender | 28-09-09 | 11:20

biochemie_nerd | 28-09-09 | 10:41
Ben ik niet geheel met je eens. Geert Wilders is veel zorgvuldiger in het kiezen van zijn medewerkers. Neem als voorbeeld even de aanstaande Gemeenteraadsverkiezingen. Hero Brinkman heeft een drankprobleem maar die heeft Guusje ter Horst ook en die stapt doodleuk in de auto. En bij de SP/Groenlinks zitten mensen met een strafblad wegens "uit de hand gelopen acties". Ik geef Geert het voordeel van de twijfel.
Jouw voorstel is een kabinet dat weer geen beslissingen zal nemen. D66 is links, CDA is centrum en VVD = rechts. Ik zie die formule niet zo zitten. Tevens is het zo dat D66 in geen decennia zoveel zetels heeft behaald. Waar halen zij "goede" mensen vandaan? Overigens moet wel aan je bekennen dat ik Pechthold wel een bevlogen politicus vindt. Daar hou ik van.

Sliptong | 28-09-09 | 11:20

*out* Fijne week allemaal!

Einde van de Domheid | 28-09-09 | 11:18

De PvdA is m.i. de partij van de vrouwendiscriminatie (alleen lelijke vrouwen mogen het woord voeren bij de PvdA) en de partij van de hulpverleners die iedereen afhankelijk willen maken met geitenwollensokken-sandalen diagnoses.

juriste | 28-09-09 | 11:18

@Cortes | 28-09-09 | 11:10: Voor wat betreft het alternatief Wilders, lees 11:10.
Groei is inderdaad dodelijk voor Wilders. Beter gezegd: democratische groei binnen de partij is niet goed voor Wilders. Wilders zit niet te wachten op inspraak binnen de partij, eigenlijk maakt het niet uit wat je te zeggen hebt, Geert volgt z'n eigen weg.
En toch, toch ga ik op de PVV stemmen. Het is geen mooie wagen, maar wel koersvast en veilig.

Fleauxe | 28-09-09 | 11:18

Als ik jullie was zette ik mij kaarten snel op Pastors... Immer voorwaarts, het gelijk en de overwinning altijd in de toekomst. Een schitterend perspectief, geleend van links (rechts is altijd aan de macht geweest) maar toch.....

Einde van de Domheid | 28-09-09 | 11:18

@Aktivist: verlagen tot hun niveau? Die man is hartstikke laag, die gast staat zo ver van de realiteit. Die andere partijen zijn ook ruk moet ik zeggen maar ik vind de PVV nog altijd lager dan al die andere partijen, want wilders is niet bezig met politiek die is gewoon bezig met een marketingmachine om zetels te krijgen. Wat gaat ie nou echt doen als hij aan de macht is? Juist, het keihard verneuken voor ons. 90% van zijn kiezers kent niet eens zijn standpunten. Een domme kutpauperpartij is het.

Tinusutrecht | 28-09-09 | 11:16

volgens mij is GS vergeten om advertorial boven het artikel te plaatsen.

DeNotaris | 28-09-09 | 11:16

Aktivist | 28-09-09 | 11:12
Nog zo'n woord dat Cheert morgen in de pers gaat boeren. 'Junta'.
Junta's zijn bekend van landen als Argentinie, landen met regimes waar ons koningshuis nooit mee geassocieerd zou willen worden.

Einde van de Domheid | 28-09-09 | 11:16

Partij von dem Anschluss. Doet verder ook niet ter zake trouwens.

Ik zie trouwens dat moeilijke gedoe om dat alcoholprobleem niet zo. Wanneer er geen alcohol meer is heb je toch een probleem?

Raven | 28-09-09 | 11:14

Is dit een move van Geenstijl om naast de hoogopgeleide lezers ook laagopgeleide lezers te trekken?
-
Er zijn ook andere manieren om je doelgroep uit te breiden.....

Kas | 28-09-09 | 11:13

@Fleauxe | 28-09-09 | 11:10
exact!!

Adorno | 28-09-09 | 11:13

-weggejorist-

Ir. Wilhelmus | 28-09-09 | 11:13

Nou, bedankt allemaal weer voor de repliek. (aan Botte) 'Slijpsteen voor de geest'... Laat me niet lachen.....

Einde van de Domheid | 28-09-09 | 11:13

Partij voor dwaze Adolfvereerders

Dr. Pown3rt | 28-09-09 | 11:12

Einde van de Domheid | 28-09-09 | 11:03
Dat was ook mijn bezwaar tegen deze oneliner van Geert. Hij verlaagt zich daarmee tot het niveau van zijn tegenstanders. Maar het shockeffect annex pavlov-reactie van de gristensociale junta vond ik dan wél weer te pruimen.

Aktivist | 28-09-09 | 11:12

Partei vom die Anschluss?

william7055 | 28-09-09 | 11:12

Partij voor doden Autochtonen

Dr. Pown3rt | 28-09-09 | 11:11

@KeurMeester | 28-09-09 | 11:08
De PvdA heeft geen gedachtegoed. U kunt mij politiek plaatsen aan de liberale kant van het spectrum.

Adorno | 28-09-09 | 11:11

@Schoorsteenveger |11:02
Jouw laatste zin begrijp ik niet. Bedoel je dat die gefrustreerden zich tegen kereltje gaan uiten?

fuckje | 28-09-09 | 11:10

Telkens wanneer je bedenkt wie of wat goed is voor het land moet je over vier schijven denken.
1) Economie
2) Gezondheidszorg
3) Veiligheid
4) Sociale cohesie
Er zijn nog veel meer factoren denkbaar, doch dit zijn de belangrijkste. Leg het programma van je politieke partij naast die vier punten, je zult zien dat er telkens een punt overgeslagen wordt. Zo is op links sterk op 2 en 4. Waar rechts zich weer meer doet gelden op 1 en 3. Wilders is een aantrekkelijk alternatief omdat hij punt 1 t/m 3 in z'n partijprogramma heeft opgenomen. Toch vrees ik dat punt 4 hem de das om zal doen.
Geert staat drastische maatschappelijke hervormingen voor, doch hij gaat er zomaar vanuit dat zulks probleemloos gedijd in deze samenleving vol individuen. Niet alles valt af te dwingen, sociale cohesie krijg je niet door repressie toe te passen.

Fleauxe | 28-09-09 | 11:10

Asscher grijpt al in bij spijbelende kinderen en voorkomt daarmee wat wilders zogenaamd wil tegenhouden. (Maar effectief aleen maar electoraal gewin uithaalt door het probleem te vergroten en als een olifant door de porceleinkast te trekken.)

Einde van de Domheid | 28-09-09 | 11:09

-weggejorist-

nnimrodii | 28-09-09 | 11:08

Adorno | 28-09-09 | 10:59
En toch sta je hun gedachtengoed hier te propaganderen.

KeurMeester | 28-09-09 | 11:08

defender | 28-09-09 | 11:03
Hou eens op met dat denigrerende toontje trouwens.

Adorno | 28-09-09 | 11:07

De PvdA is zo groot dat de Eberhardtianen bij de volgende verkiezing in de meerderheid kunnen zijn. Ik zeg: Zet Asscher in als lijsttrekker!

Einde van de Domheid | 28-09-09 | 11:07

Wilders weet niks, Pechtold weet niks, Balkenende huilt maar wat en Bos ja, laatmaar. Wat een heerlijk regering.

Weetnietveel | 28-09-09 | 11:07

defender | 28-09-09 | 11:03
voor de verzorgingsstaat kwamen alle intellectuelen uit de adel, waren deze over het algemeen gekoppeld aan religie, werden ze ondersteund door mescenassen en bestond er nauwelijks een publieke ruimte/publiek debat. Dat is een situatie waar ik niet naar terug hoef.

Adorno | 28-09-09 | 11:07

@defender | 28-09-09 | 10:56
Dat is juist mijn punt. Nadenken behoort geen hobby te zijn, intellectuelen zijn in mijn definitie mensen die worden betaald om na te denken. Dus research & development, ethiek, lange termijn visie's, etc...
U heeft blijkbaar het gevoel dat u deze mensen niet nodig hebt. Complimenten trouwens voor uw werk als (kleine?) zelfstandigen. Het lijkt me nogal een klus om een bedrijf winstgevend te houden. respect.

Adorno | 28-09-09 | 11:05

Partij van de Assimilatie.

DonQ. | 28-09-09 | 11:04

ecologiste | 28-09-09 | 10:55
Mooi om te zien hoe je cultuurvermenging op een puur biologische manier analyseert. Dat zouden ze in de 2e kamer ook moeten doen.
Dan werden bepaalde dingen veel bespreekbaarder. :-)

wakkere_nederlander | 28-09-09 | 11:04

Dan maar op de man spelen: Eberhard was een transsexueel die zijn operatie ongedaan heeft gemaakt.

Frank Culemborg | 28-09-09 | 11:03

Kijk, als er iemand had nagedacht dan had hij de 'kopvoddentax' geduid als een soort dhimmibelasting maar dan voor Islamgelovigen. Het was een leuk punt geweest behalve dan, behalve dan dat wij als Nederland ons net zouden gaan gedragen als een fundamentalistisch Islamitisch land. En dat wilde je toch juist voorkomen CHEERT?

Einde van de Domheid | 28-09-09 | 11:03

Partij Van Declaraties Achteraf

Uw Verzekeringsadvis | 28-09-09 | 11:03

@Adorno | 28-09-09 | 10:53
de maatschappij heeft idd Adorno intellectuelen nodig, ECHTE intellectuelen, geen pseudo intellectuelen die in leven worden gehouden door subsidies. voordat heel de verzorgingsstaat bestond hadden we ook intellectuelen, die waren wel in staat voor zichzelf te zorgen, vreemd hé.
heb gezegd dat ik zulke mensen ken, heb niet gezegd dat het vrienden van me zijn. meeste ken ik via andere mensen die ik ken. in zulke gevallen heb je de keus, ofwel duidelijk maken hoe je over ze denkt met als gevolg dat je sociaal een paria word of beleefd blijven en ze proberen te mijden zonder dat het teveel opvalt.

defender | 28-09-09 | 11:03

Hoe ziet het kapsel van Pritt er eigenlijk uit?? Laat me raden..

ZotteLotte | 28-09-09 | 11:02

fuckje | 28-09-09 | 10:54
Mee eens. Het zijn de teleurgestelden die moe zijn van het strijden en verdrietig omdat hun mooie rooie wereld naar de filistijnen is. Daarom dus een gevaarlijk volkje. Ze hebben geen idealen meer, behalve hun huis, hypotheek en achtertuin-met-hoge-schutting. Wat ze niet in die achtertuin willen zullen ze met kracht weren, ten koste van alles. Die gaan, als puntje bij paaltje komt, over lijken.
Geert Wilders is volstrekt niet in staat om met dat volk om te gaan en kereltje Pechtold zal deze verbitterden ook niet in de hand kunnen houden.

Schoorsteenveger | 28-09-09 | 11:02

Pluche Van De Aristocraten

Teun van het Tuinpad | 28-09-09 | 11:01

Als WIlders mag regeren dan schaam ik mij heel diep voor mijn eigen land.

Balzakius | 28-09-09 | 09:43

Schaam je jezelf nu nog niet dan? Tssk!

Polderboy | 28-09-09 | 11:01

Partij van de Aperte leugens.
Voorbeeldje. Bij Paul en Witteman vertelt Bert Koenders (PvdA) doodleuk dat als wij die miljarden niet in Afrika pompen, wij Al Qaida achtige zaken kunnen verwachten (en nog veel meer geld, pardon geluks pardon asielzoekers). Wat is hier de leugen? Nou Al Qaida is ontstaan doordat Amerika met geld en wapens de huidige Saoedische regering ondersteunt. Dit regime onderdrukt velen waaronder de familie van Bin Laden. Als wraak is hij Al Qaida begonnen. Duuus als Amerika niet het regime van Saoedi Arabie had ondersteunt, was Al Qaida er nooit gekomen en was het WTC nog intact. Duuuus nu Bert Koenders miljarden in Afrika pompt, wat ongetwijfeld ook bij corrupte regimes komt, kunnen we JUIST Afrikaanse Al Qaida lookalikes verwachten op de stoep van Koenders.

koffieboer | 28-09-09 | 11:00

@ Schoorsteenveger | 28-09-09 | 10:55

Je kan mij niet wijsmaken dat als de PVV niet in de politiek heeft gezeten en de 9 zetels b.v. naar VVD-Ton zijn gegaan Vogelaar ook is weggeschopt van de ministerspost.
-
PVV is de luis in de pels, het is niet voor niks dat de pvv de hele tijd rond de +25 zetels zit in de peilingen, no matter wat voor een soorten schandalen intern zitten (b.v. hero brinkman die iemand slaat, de kopvodden tax, de zogenaamde "racistische uitspraken" etc).

Tomonic | 28-09-09 | 11:00

@paradoxical
Leuke voorbeelden, maar zo makkelijk is het dus gewoon niet (al denken veel mensen van wel). Dit zijn typische SP voorstellen: klinkt leuk, kan veel mee bespaard worden, maar het blijkt na uitvoerig onderzoek toch niet haalbaar.

biochemie_nerd | 28-09-09 | 11:00

Verder Cheert ben je een buitengewoon effectief voortuig van de atheistische lobby die met behulp van excessen uit diverse religies (en alleen een doofstomme seniel kan die niet vinden) probeert te bewijzen dat religie niet bestaat en alleen maar tot ellende leidt.

Einde van de Domheid | 28-09-09 | 10:59

-weggejorist-

Dundunbanza | 28-09-09 | 10:59

-weggejorist-

plaklul | 28-09-09 | 10:59

@KeurMeester | 28-09-09 | 10:55
omdat als de samenleving het niet doet niemand het niet doet. hierbij ga ik uit van twee principes:
- een kind wordt 'leeg' geboren en kan niet voor zijn eigen acties verantwoordelijk worden gehouden, en dus niet aan zijn lot worden overgelaten.
- als we er niks aan doen doet niemand het, en dus wordt het een teringzooi en daar heb ik uiteindelijk last van (stijgende criminaliteit etc)

Dat heeft niks met de PvdA te maken KeurMeester. Ik vind het persoonlijk nogal een walgelijke belediging om mij voor PvdA'er uit te maken.

Adorno | 28-09-09 | 10:59

PvdA = Parasieten verneuken de Arbeiders

suikerbiet | 28-09-09 | 10:58

@Tomonic | 28-09-09 | 10:43
Goed stuk.
De populariteit van Wilders is inderdaad simpelweg te wijten aan het feit dat hij als enige bepaalde taboes bespreekbaar wil maken. (tot op heden zonder succes overigens)
Dat wil niet zeggen dat hij de beste politicus is maar hij is de ènige.
Zolang er geen andere keuze voor de kiezer is zullen velen toch moeten gaan voor de ongenuanceerde Wilders.

Was er maar een Humanistische partij of beter: een Atheïstische partij.
Dan kon elke vorm van religie in de ban gedaan worden zonder daarbij onderscheid te maken.
Daar is de tijd helaas nog niet rijp voor want de samenleving is doordrenkt van religieuze waanzin.

wakkere_nederlander | 28-09-09 | 10:58

Volgens mij solliciteert Pritt naar een Kamerzetel na de volgende verkiezingen.

Bodde | 28-09-09 | 10:57

@Adorno | 28-09-09 | 10:50
onder intellectueel versta ik iemand die bovengemiddeld verstandig is, zo iemand zou niet in staat zijn om in de prive een job te vinden om voor zichzelf te zorgen en in zijn vrije tijd zich met intellectuele hobby's bezig te houden die geen geld opbrengen? man, lul niet.

defender | 28-09-09 | 10:56

En dat die laffe Geert niet in debat wil, is inderdaad een grote schande.

Niet voor Jan | 28-09-09 | 10:56

@defender | 28-09-09 | 10:53

waarom gaat u met die mensen om? ik weer dat soort types uit mijn omgeving omdat ik het kansloze types vind, u trekt ze aan? Ik snap best dat u vindt dat die mensen geen uitkering zouden mogen krijgen en daar ben ik het mee eens. Echter, met de afschaffing van de verzorgingsstaat krijgen ook de mensen die het wel nodig hebben het niet meer en dat vind ik een te hoge prijs om te betalen. zowel ethisch gezien als met het oog op sociale veiligheid.

Adorno | 28-09-09 | 10:56

Partij van de Abjectheid ;)

Die Aardige Draak | 28-09-09 | 10:56

Die van der Laan is een toffe gozer, maar hij heeft zijn coalitie niet mee.

Niet voor Jan | 28-09-09 | 10:56

PvdA = Profiteren van de Ander

suikerbiet | 28-09-09 | 10:55

Adorno | 28-09-09 | 10:43
Typische pvda redenering. Zet een zak geld neer voor de deur en problemen verdwijnen als sneeuw voor de zon.
Waarom niet de verantwoordelijke aanpakken. Als pa & ma verzaken hun kind op te voeden, waarom dan de maatschappij met dit probleem opzadelen?! Die al genoeg bijdraagt aan de opvoeding voor andermans kroost!

KeurMeester | 28-09-09 | 10:55

Op zich had de vorige schrijven een punt, hij laat alles opinies checken.
moet zijn:
Op zich heeft de vorige schrijver een punt, alle opiniebladen en sites worden bekeken.

Fleauxe | 28-09-09 | 10:55

paradoxical | 28-09-09 | 10:51
mooi genuanceerd rijtje

colonnecinco | 28-09-09 | 10:55

Ach Cheert, heftige lezer van GS....
Wat je ook zou zeggen en hoeveel gelijk je daarmee ook zou hebben, je blijft gewoon een vervelende club mensen. De issues zitten bij jullie net zo zeer aan het verkeerde adres als pedofilie bij extreem-rechts. Wat is je volgende punt: Er is te weinig liefde in dit land?

Einde van de Domheid | 28-09-09 | 10:55

@ wakkere_nederlander | 28-09-09 | 10:43

De latste jaren zijn de allochtone soorten in de natuur enorm toegenomen, vooral als gevolg van de globalisering. Wat je dan ziet is dat de nieuwe soorten niches kunnen innemen van autochtone soorten omdat ze beter zijn aangepast, uitgerust met meer geschikte eigenschappen. Ineens kan dan een soort enorm toenemen waardoor het evenwicht verstoord wordt. In NL waren vroeger de bosbouwers al dol op het invoeren van exoten.
Zolang men weet wat men doet en zolang het evenwicht niet verstoord wordt is het in de natuur naar mijn mening een verrijking. Maar wanneer het uit balans raakt krijg je een terugval in biodiversiteit. Let op ik ben geen aanhanger van Blut und Boden.
Zolang de genius loci verrijkt wordt is het vooruitgang zou je kunnen zeggen en wanneer de genius loci verarmd raakt is het achteruitgang.
Het is één van de grootste kwesties die er nu spelen: globalisering, genius loci en hun onderlinge balans.

ecologiste | 28-09-09 | 10:55

Tomonic | 28-09-09 | 10:52
Vogelaar heeft van de PvdA haar eigen graf mogen graven. En de partij is nu bezig een graf voor zichzelf aan het graven. Het is maar zeer de vraag in hoeverre GW hier verantwoordelijk voor is.

Schoorsteenveger | 28-09-09 | 10:55

@Schoorsteenveger |10:37
D66- stemerts zijn ook mensen die de PvdA te ouderwets vinden klinken.
Salonsocialisten die het zogenaamd goed met de wereld bedoelen, maar vooral naar hun eigen bankrekening kijken.

fuckje | 28-09-09 | 10:54

Geef het nog een jaartje of 10 - 15 en Geert is president van Europa. *glazen bol weer toedekt

photto | 28-09-09 | 10:54

@defender | 28-09-09 | 10:43
ik wilde daar nog aan toevoegen dat het hele idee dat we geen intellectuelen nodig hebben een gevaarlijk idee is dat volgens mij leidt tot middelmattigheid.

Adorno | 28-09-09 | 10:53

@Tomonic
Taboes aanhalen, met gevaar voor eigen leven... Jezus zeg...... Geert is gewoon een demagoog, een volksmenner met one liners.

Mayhem123 | 28-09-09 | 10:53

@Cortes | 28-09-09 | 10:48: Sure, I owe you one. (remember Twitter?)
Geert Wilders heeft slechts één manco, een enorme angst voor een LPF scenario.
Op geen enkele wijze wil hij verbonden zijn met wat voor organisatie, media of whatever. Allemaal uit vrees te worden weggezet als extreem-rechts, of dat de media hem kapot schrijven. Op zich had de vorige schrijven een punt, hij laat alles opinies checken. Sterker nog, hij kijkt eerst naar hoe een standpunt valt en bepaald daarna pas of het wordt ingevoerd.
Spreekt hier een objectief persoon? Nee, in het geheel niet. In het kader van die laatstgenoemde afweging binnen de PVV, was het onmogelijk om noodzakelijk veranderingen door te voeren in het partijprogramma. Dat stoorde me, en stoort me nog steeds.

Fleauxe | 28-09-09 | 10:53

Waarom zou je een alternatief willen zoeken; Partij Van De Arbeid is, nadat de laatste arbeider de partij 20 jaar geleden verlaten heeft, hilarisch genoeg. Nee echt. Toch minstens even hilarisch als je fascistische partij (in de juiste taalkundige betekenis van het woord) Partij Voor de Vrijheid te noemen.

Blague | 28-09-09 | 10:53

De geitewollen cohorten zijn verpletterd en dat wat over is van de rooie verdedigingslinies staat op instorten, dat weet iedereen. Ook de talrijke trollen op dit forum. De EU-verkiezingen vormden al een klein voorgerecht.
Het is me al met al een vrij feitelijke consetatering van Geert. De PVV is ondertussen ongeveer twee keer zo groot als de lelijke misgeboorte van wijlen Willem Drees. En daarin is deze en gene voorkeur van de TNS NIPO's, Maurice de Hondtjes en al die andere rekruten uit het linksch marcherende leger nog niet eens verdisconteerd.
En dat, dames en heren, is pure winst voor dit land dat zoveel beter kan.

stoomloc | 28-09-09 | 10:53

paradoxical | 28-09-09 | 10:51
Heb je je al ingeschreven? En hoe gaat dit nieuwe geluid heten?

Schoorsteenveger | 28-09-09 | 10:53

@Adorno | 28-09-09 | 10:38
ken persoonlijk genoeg mensen die van steun leven maar geen enkel van deze personen zijn niet in staat voor zichzelf te zorgen. teren allemaal op de verzorgingsstaat en links en rechts beetje in het zwart bijklussen. diezelfde personen lachen mij vierkant uit omdat ik zelfstandig ben en harder moet werken om netto minder over te hebben. dus afschaffen heel die linkse verzorgingsstaat.

defender | 28-09-09 | 10:53

@Tomonic | 28-09-09 | 10:43
Zodra je over preventief steriliseren begint gaat joris toch wel vrij vaak van zijn uitvoeringsbevoegdheid gebruik maken.

Vogelbeest | 28-09-09 | 10:52

Waarom is geenstijl wilderspropaganda aan het verkondigen? Dit is niet normaal meer, GS loopt achter zijn reet aan alsof hij de redding van Nederland is. Yeah right, die achterlijke gladiool doet gewoon aan goede marketing waarmee hij alle paupertjes en ander kortzichtig nouveau riche tuig achter zich krijgt. Maar denk nou eens na: wat als deze idioot nou daadwerkelijk aan de macht komt? Denk je dat het dan echt beter wordt? Ik denk van niet.

Tinusutrecht | 28-09-09 | 10:52

@ Fleauxe | 28-09-09 | 10:45

Inderdaad, zou wel eens de argumentatie willen weten waarom GW een bloedhekel heeft aan Gs en achterban. Ik bedoel o.a. dankzij GS zit Vogelaar niet meer op de positie waar ze eerst zat (en gelukkig maar). En GW heeft zijn mening over Vogelaar niet onder stoelen en banken gestoken.

Tomonic | 28-09-09 | 10:52

Problemen in Nederland kunnen zo makkelijk worden opgelost, jammer dat de politiek zich daar niet me bezig houdt.. om maar even wat punten te noemen:

- bezuinigen op defensie (we hebben geen JSF nodig)
- aanpakken van klaplopers. hoeveel mensen ken ik niet welke steuntrekker zijn en best zouden kunnen werken?
- minder gelukzoekers naar Nederland welke vervolgens een uitkering krijgen. besteed geld in plaats daarvan om problemen in land van herkomst op te lossen. Nederland kan niet fungeren als spons voor mensen welke het niet goed hebben, want 80% van de mensen op aarde heeft het namelijk niet goed!! Ja inderdaad heel lullig allemaal, maar die paar mensen hierheen halen is ook een druppel op de gloeiende plaat, pak het probleem aan bij de wortel.
- stel een plafond voor salarissen en bonussen voor bestuurders en top managers, en stop met het geven van bonussen.
- ontsla 20k managers, nergens goed voor
- meer overheidsbemoeienis bij aanbesteding projecten (noord-zuidlijn) zodat we stoppen met het weggooien van miljarden
- legaliseer kweken en gebruik softdrugs of verbied het
- stop met die achterlijke overheidsbemoeienis, een omvallende bank kopen? absurd! als ik morgen mijn hypotheek niet kan ophoesten krijg ik toch ook geen hulp? en dat is dan een overheid die voor marktwerking is? stel hypocrieten.

kan nog wel even doorgaan

paradoxical | 28-09-09 | 10:51

Je bedoelt zeker *criminele* allochtonen, toch Geert?
Of voel je je soms dapper genoeg om dit onderscheid niet meer te maken?

Trekbeest | 28-09-09 | 10:51

wakkere_nederlander | 28-09-09 | 10:48
is 'kalmeer' beter dan?...... woordjes, woordjes.

Biep | 28-09-09 | 10:50

@defender | 28-09-09 | 10:43
Dat is onzin. Er zijn in Nederland nauwelijks intellectuelen die met de verkoop van hun diensten/producten (dus lezingen, boeken etc) genoeg geld verdienen om rond te komen. 99% werkt bij een organisatie die, door overheidssubsidie, bedrijfssubsidie of filantropie, omhoog wordt gehouden door anderen. Dat is over de hele breedte van het politieke spectrum hetzelfde.

Adorno | 28-09-09 | 10:50

Fleauxe | 28-09-09 | 10:45
Licht toe. In het belang van de discussie. Al is het alléén maar om de kritiekloze pro-Geert-stemming hier een beetje te pareren.

Schoorsteenveger | 28-09-09 | 10:50

Fleauxe | 28-09-09 | 10:45
Oh.... interessant!

Biep | 28-09-09 | 10:49

Cortes | 28-09-09 | 10:44
jeukwoordalarm!: "onthaast"

wakkere_nederlander | 28-09-09 | 10:48

Pikken Van De Anderen

Lying Dutchman | 28-09-09 | 10:47

Partij van de Arabieren
Pus van de Aars
Poep van de Aambei
enz.

Onderbuik | 28-09-09 | 10:46

@Tomonic | 28-09-09 | 10:43: Geert Wilders heeft een bloedhekel aan GS en haar achterban. Trust me, I've been there.

Fleauxe | 28-09-09 | 10:45

Pro-communistische Viezerikken, Draaikonten & Anarchisten.
Partij voor de Anarchistische-zetelkrakers.
Partij voor de Al-Qaeda-aanhangers.
Partij van de Aboutalebfans
ÇáÝæÖæí Çá ãä ÃÌá ÍÒÈ

Rozerakker | 28-09-09 | 10:44

Hulde voor ''Us Geert'' met z'n vindingrijke verweer door de Partij van de Arbeid als Partij van de Alloctonen neer te zetten.
En wat ook zo leuk is,dat hoewel hij geen kinderwens heeft,Gekke Henkie met Geert's Gekke Harrie er een broertje heeft bij gekregen.. dat Gekke Henkie hier dolgelukkig mee is,na zijn jarenlange eenzame bestaan,hoef ik niemand uit te leggen.
Of je het nu wel of niet eens bent met de standpunten van Geert... hij brengt in elk geval een flink stuk leven in de meestal saaie politieke brouwerij en daarvoor verdient hij een aword van Pieluh Akhbar

pielewaaier | 28-09-09 | 10:44

ecologiste | 28-09-09 | 10:37
"plantes alloctones"
leuk woord!
Is misschien ook een goed vervangend woord voor "vrouw in boerka"
Maar dat is dan wel beledigend jegens planten.

wakkere_nederlander | 28-09-09 | 10:43

@Adorno | 28-09-09 | 10:19
als je subsidie's nodig hebt om te overleven dan ben je geen intellectueel. een echte intellectueel is in staat om zelf zijn centjes te verdienen. en kom nu niet af met het zielig excus dat het hun creatieve ontwikkeling belemmerd. iemand die steun nodig heeft om te overleven is een sukkel!

defender | 28-09-09 | 10:43

@KeurMeester | 28-09-09 | 10:34
Ik kan wel even voor je zoeken, daar is vast wel iets over bekend. in dit geval bedoelde ik het echter als hypothetisch voorbeeld, volgens mij worden coaches maar weinig toegepast (zeker niet 40 uur per week op 1 kind).

@Fleauxe | 28-09-09 | 10:39
Ah zo bedoel je. daar ben ik het mee eens. commerciele reintegratiebureaus lijken me nogal onzinnig.

Adorno | 28-09-09 | 10:43

Hey Geert... ouwe rukker!!!! Anders ga even in debat ofzo...

Mayhem123 | 28-09-09 | 10:43

Blijkbaar leest Geert geenstijl, geenstijl: de plek waar poep op het internet wordt geknalt, maar ook goede onderbouwde argumenten worden gegeven op voor de burger belangrijke problemen in het land.
-
Geenstijl is nodig, nergens wordt er over grote taboes gediscuseerd dan bij geenstijl. Tuurlijk wordt er poep rondgestrooid en 80% van de comments gaat nergens over. Dat betekent niet dat er niet gediscusieerd kan worden over de taboes in de samenleving, en het grote taboe is natuurlijk integratie/marokkanen/islam. Nergens wordt er zo zo goed gediscuseerd als op geenstijl (natuurlijk is de ene reaguurder wat meer kort door de bocht dan de ander). Maar neemt niet weg dat als er als er een busschaffeur weer in elkaar wordt geslagen, gescheiden loketten zijn voor man en vrouw, en al die andere +300 artikelen dat daar de "mening" van lezers erop worden geknalt.
-
Geef mij één medium waar over grote taboes gediscuseerd kan worden, zonder dat je wordt weggejorist, wordt neergezet als racist, communist of ongelovige hond. De discussies die op geenstijl (soms) scherp worden gevoerd door "gewone" nederlanders, zijn discussies waar de gemiddelde politicus nog van kan leren.
-
Geert heeft dat door, Geert heeft door dat op Geenstijl de gewone mens discuseerd, de gewone man die niet durft om voor zijn mening uit te komen in het openbaar, bang om weg gezet te worden als Nazi, bang dat men achterkomt dat de gewone man eigenlijk he-le-maal niks met de islam te maken wil hebben.
-
De gewone man die schreeuwt achter zijn pc voor een harde aanpak van, allochtonen die profiteren van de rechten, maar niet kunnen voldoen aan de plichten die een democratische maatschappij van hen vraagt, politici die liever zijn zin doordrukt ipv naar de burger te luisteren, en moordenaars, verkrachters, vrouwenhandelaars die met verlof worden gestuurd of een taakstrafje krijgen omdat rechters politiek en maatschappelijke onschendbaarheid genieten. De machteloosheid die veel burgers hebben over de kriediet crisis, europe, de integratie, men heeft geen vinger in de pap.
-
Geert luistert naar de mensen, hij is niet de perfecte politicus, hij is zeker niet Pim Fortyn. Maar veel politici zou een voorbeeld moeten aannemen van Geert, hij is niet altijd even handig die Geert. Maar wat hij wel doet is Taboes aanhalen wat er bij de mensen speelt, en een groot taboe is de integratie, de islamisering van Nederland, vooral de machteloosheid, het niet openlijk kunnen bekritiseren van de Islam is het openbaar.
-
Geert doet wat de gewone burger niet kan, met gevaar voor eigen leven, met half nederland tegen hem, maar hij doet het voor ONS, voor de gewone vrij man. De man/vrouw die niks liever wil dan een eerlijke maatschappij, waar iedereen moslim of niet gelijke rechten heeft, maar ook zijn verantwoordelijkheid moet nemen voor de plichten van de Nederlandse samenleving.

Tomonic | 28-09-09 | 10:43

zwaar weekend gehad, Pritt Stift?

Ad Rectum | 28-09-09 | 10:42

@ Sliptong
Nee, ik kies dan toch voor CDA/VVD/D66.
Wilders heeft geen sterke achterban die een land kunnen regeren, dan krijg je die LPF praktijken en valt het kabinet al naar een maandje regeren.
Een vrouwenmepper en een drankorgel als minister? Nee dank je...
Wilders lekker laten schreeuwen in de oppositie is beter voor het land, dan blijft de politiek scherp en de mensen die het kunnen besturen het land.

biochemie_nerd | 28-09-09 | 10:41

lol @ alle liefhebbers van democracie MITS het politiek correct blijft.
lol & fail!

poli | 28-09-09 | 10:41

proletariërs verzieken de atmosfeer

wakkere_nederlander | 28-09-09 | 10:40

@Adorno | 28-09-09 | 10:30: Nou, over dat laatste zijn we het wel eens. Echter, de wijze waarop, daar gaat het om. In mijn optiek is het faciliteren van middelen en instrumenten om (terug) op de arbeidsmarkt te komen een taak van de overheid.
Tot op heden wordt dat uitbesteed, de re-integratie althans. In mijn tijd als SP'er *schaamt* heb ik daar berichten over gelezen, daar wordt je niet goed van. Wekenlang papiertjes vouwen met gehandicapten (dikwijls met een universitaire staat van dienst), om vervolgens de eigenaar van het bureau in een Mercedes SL-500 te zien wegrijden. Zijn dit excessen? Ja. Toch komt het steeds vaker voor, dat overheidsgelden in dat maatschappelijk middenveld belanden. Dat is diefstal en dient per direct een halt te worden toegeroepen.

Fleauxe | 28-09-09 | 10:39

PvdA = Portemonnee van de ander

PvDA = Partij van de afgunst

PvDa = Partij voor de Allochtonen

Etc.

Denny Crane | 28-09-09 | 10:38

@apennootje | 28-09-09 | 10:26
Omdat we het kunnen betalen. Ik weet niet wat zwemlessen kosten, maar in principe is er een subsidie voor mensen met een laag inkomen om hun kinderen te laten sporten/leren zwemmen, omdat overgewicht bij deze groep een groter probleem is.

Meer algemeen zou ik willen zeggen dat uit jouw comment lijkt te spreken dat je eigenlijk geen lasten wil dragen voor mensen die het zelf (om wat voor reden dan ook) niet kunnen bolwerken. Een tegenstander van de verzorgingsstaat in die zin? Dat vind ik prima, maar daar verschillen we wel van mening met elkaar.

Adorno | 28-09-09 | 10:38

fuckje | 28-09-09 | 10:26
De virtuele groei van D'66 is bedenkelijker dan de virtuele groei van de PVV. Pechtold is de verpersoonlijking van een tam, kleurloos volkje dat niet meer weet te kiezen tussen goed en kwaad en zich dus maar terugtrekt op een veilig gewaand eilandje in het midden, het eilandje der redelijkheid. Die lui zijn op termijn véél gevaarlijker dan de lieden die gedachtenloos achter kleurrijke vlaggen aanlopen. Als het misgaat, dan zijn het de redelijken, degenen die enkel hun huis en haard te verdedigen hebben, die gaan bepalen hoe er gemarcheerd moet gaan worden.

Schoorsteenveger | 28-09-09 | 10:37

@ wakkere_nederlander | 28-09-09 | 10:30

Daarvóór gebruikte ik het woord al maar dan voor planten die van elders komen: plantes alloctones.

ecologiste | 28-09-09 | 10:37

Perverse Vreemdelingen Doen Achterlijk

F5 teen | 28-09-09 | 10:37

Padvinders van de Ayalollah's

Biep | 28-09-09 | 10:35

Adorno | 28-09-09 | 10:30
Waar haal jij de successen van dit soort coaches vandaan dan?

KeurMeester | 28-09-09 | 10:34

Wilders als premier zie ik niet zitten. Wel zou ik graag zien dat de PVV meeregeert. Een centrum rechtese regering is wat dit land de komende jaren nodig heeft. Zeker om de restanten van de paarse en Grijs IV puinhopen op te ruimen.
pevedeaa blijft voor mij: partij van de achteruitwerkers. Twee stappen vooruit 3 terug.

Sliptong | 28-09-09 | 10:32

Protestante Varkenseters Dienen Allah

F5 teen | 28-09-09 | 10:31

Partij van de Achterlijkheid ?

Marcus Porcius Cato | 28-09-09 | 10:31

www.nrc.nl/W2/Nieuws/1999/04/28/Vp/06....

Anno 2009 schiet de kamer in een kramp wanneer de PVV weleens wil uitrekenen wat het immigratieproces heeft gekost tot nu toe. Wat een immigrant per stuk kost of opleverd. Terwijl wij wel weten wat een bajesklant aan kosten maakt, een bejaarde en een kind.
Ik zocht dus even en stuitte op een interview met een auteur die zich daar ook het hoofd over brak... in 1999.

De PVV komt naar voren met teveel dingen die er toe doen, die aanspreken en herkenbaar zijn voor velen en zijn geweldige bespelers van de politiek.
Toch wordt de PVV afgedaan als louter een populistisch clubje schreeuwerts (dat is de beeldvorming en het zaaien van tweedracht)
De geur van angstzweet van de PvdA is hoor-en zichtbaar aan het worden en het CDA en CU zijn de laffe broertjes die allang blij zijn dat ze het pispaaltje niet zijn.
Wat mij betreft zijn ze geen haar beter, misschien erger ik me persoonlijk nog wel meer aan die laffe broertjes.

En GS die de PVV promoot... moeten zij lekker zelf weten.

Biep | 28-09-09 | 10:31

Grappig woord "allochtonen"
Dat woord is eind jaren 80 uitgevonden omdat "buitenlanders" zo'n negatieve bijklank had gekregen.
Maar al draagt een aap een gouden ring....
Wat mij betreft klinkt het woord allochtoon inmiddels al viezer dan buitenlander.

wakkere_nederlander | 28-09-09 | 10:30

@Fleauxe | 28-09-09 | 10:26
Ok, sneopreisjes etc... daar deel ik je mening over. Maar zijn dat niet excessen? Ik weet het eerlijk gezegd niet, reintegratie van werklozen lijkt me een prima plan. Misschien moet je het pragmatischer bekijken, een vroegtijdig schoolverlater (middelbare school) kost de samenleving gedurende zijn of haar leven gemiddeld 150.000 euro (WRR, winsemius onderzoek naar vroegtijdig schoolverlaters). Dan vind ik het geen probleem om van mij part alle risicojongeren een coach te geven die 10.000 euro kost om ze door hun pubertijd heen te loodsen. dat scheelt 'ons' 140.000 euro. In die zin kan het maatschappelijk middenveld echt wel een bijdrage leveren aan de samenleving.

Adorno | 28-09-09 | 10:30

@fuckje | 28-09-09 | 10:26: Ik zie de slogan al voor me "Wellicht, maar en tenzij, geloven we"

Fleauxe | 28-09-09 | 10:29

Paladijnen van de Ayatollah

Causa Sui | 28-09-09 | 10:28

Veel gehoord in Rotterdam: PvdA = Pikken van de Arbeider.
Vergeet niet dat de vakbonden eigendom zijn van de PvdA en dat deze ons al jaren laten bezuinigen en inleveren om het graaien en de multikul te betalen.

leefbarbaar | 28-09-09 | 10:28

Adorno | 28-09-09 | 10:19
Kun jij me dan uitleggen waarom we voor onze kinderen zelf dure zwemlessen moeten betalen terwijl er een bak soepsidie klaars taat zodat gesluierde vrouwen gratis een middagje kunne. zwemmen.Gaat het zwembad ook nog dicht zodat ze de openbare ruimte opeisen voor zichzelf.

apennootje | 28-09-09 | 10:26

@Schoorsteenveger |10:24
En ik ben me al tijden suf aan het piekeren hoe je die groei zou kunnen tegengaan, ik word bang van een kabinet CDA- VVD- D66.

fuckje | 28-09-09 | 10:26

De PvdA | 28-09-09 | 10:25
Dat moet je in de Tweede Kamer zeggen, maar dat durf je niet.

Schoorsteenveger | 28-09-09 | 10:26

portemonnee van de ander

Causa Sui | 28-09-09 | 10:26

@Adorno | 28-09-09 | 10:19: Wel, inzake muziek en kunst geef ik je gelijk. Maar het maatschappelijk middenveld, come on. We weten allebei wat ik daarmee bedoel. Dat gaat van snoepreisjes organiserende Mocro-stichtingen tot de CWI-mentaliteit vol zangers 'lichte muziek'. Dat hele systeem moet op de schop. Alles wat te maken heeft met arbeidsparticipatie terug in handen van de overheid. Snijden als een blinde chirurg met Parkinson in het kadaver dat re-integratie bureau heet.

Fleauxe | 28-09-09 | 10:26

Partij van de Aftakeling

GurbGuevara | 28-09-09 | 10:26

Maar niet heel Nederland woont in de randstad. Dus ja, heel veel personen wonen in rustige gebieden en die hebben geen behoefte aan deze blonde oproerkraaier. Zet anders een groot hek rond de grote steden, zijn we ook van het gezeik af. En voor de mensen die gepakt worden omdat ze over dat hek willen klimmen reserveren we een aantal Transavia vluchten.

Er wonen nou eenmaal veel allochtonen in de grote steden dat is een gegeven. Hoe wil ome Geert dat probleem oplossen? Deporteren? PVV is een goede tegen partij met leuke one liners, maar absoluut geen partij om te regeren. Aan de andere kant, laat maar komen en de touwtjes overnemen. Kunnen we 4 maanden latere nog een keer naar de stembus.

petros666 | 28-09-09 | 10:26

alles met draaikont Wouter -1
Geert daarentegen +1

Leyolm | 28-09-09 | 10:25

Wij kunnen het misschien slecht doen, maar jullie rechtsen vergeten dat de prutsers van D66 en de fanatiekelingen van de SP klaar staan om het vernietigen van welvaart en bestelen van werkenden van ons over te nemen!

De PvdA | 28-09-09 | 10:25

het onderlinge gezeik in de regering wat betreft de missie in Uruzgan zegt alweer genoeg. Wouter bos zal er wel eens even een stokje voor steken!
*vervroegde verkiezingen iemand?*

weepappa | 28-09-09 | 10:24

fuckje | 28-09-09 | 10:19
Juist. Kereltje Pechtold hoeft er hélemaal niks voor te doen. Vangt al die 'redelijk denkende mensen' op in zijn pseudo-liberale armen.

Schoorsteenveger | 28-09-09 | 10:24

@Heau even | 28-09-09 | 10:15: Toegegeven, het partijprogramma en de achterban zijn ogenschijnlijk nogal van elkaar gedistantieerd. Maar dat zal de PVV een rotzorg zijn, als de Tokkies willen meewerken aan hun eigen heropvoeding, mijn zegen hebben ze.
@gladstoned66 | 28-09-09 | 10:17: Alles wat ik voor 10:00 zeg is gelogen, of beïnvloed door een ochtendhumeur/kater. Het spijt me als je nu voor niets taart en slingers in huis hebt gehaald.

Fleauxe | 28-09-09 | 10:21

Pretentieloze Verdelers Der Armoede

McPhart | 28-09-09 | 10:20

Pakken van de Arbeiders. (En geven aan de moslims)
Dat laatste staat in de verborgen agenda.

Dostranamus | 28-09-09 | 10:20

Partij van dhimmitude Allah-vrezers

Nietvoordekat | 28-09-09 | 10:20

Hoe groot zou de leegte bij de koffieautomaat zijn zonder Wilders en Vogelaarachtigen?

henriette | 28-09-09 | 10:19

@Fleauxe | 28-09-09 | 10:10
Ik word een beetje moe van die term 'linkse hobby's'. Het lijkt wel alsof daar steeds meer onder gaat vallen. Eerst was het ontwikkelingssamenwerking en milieupolitiek, nu ook al het gehele maatschappelijk middenveld, kunst & cultuur etc...

Vooral dat laatste vind ik verkeerd. Kunst & cultuur lijkt me juist niet iets waar in deze tijd op bezuinigd zou moeten worden. Intellectuelen (zowel rechts als links, progressief als conservatief) zijn nodig. Voor mijn gevoel begint er een stroming te ontstaan die vindt dat alles geld moet opleveren, dat is niet waar bijv. de kunst & cultuur in eerste instantie voor bedoelt zijn.

Adorno | 28-09-09 | 10:19

En door dit soort gekissebis groeit D66 maar door......... HELAAS!

fuckje | 28-09-09 | 10:19

Probeer vooral de Achteruitgang
Pils verbetert de Afspraken

OoO | 28-09-09 | 10:18

Fleauxe | 28-09-09 | 10:10

Je zou toch weg gaan.
Titsme heeft geen ban hoor.
Valt me tegen van je.

gladstoned66 | 28-09-09 | 10:17

Pluche voor de Aambeien
Parasieten verzieken de Arbeidersstaat
Paniek voor de Afgang

koolteer | 28-09-09 | 10:16

Poep Van De Arabieren
Partij Voor De Autisten.
Partij Voor De Anderen
Probleempartij voor de Autochtonen.
Pleur Verder De Afgrond (in)
Pragmatische Verdeling Der Autochtonen.

-- Steekt nog maar eens een nieuwe joint aan voor extra crea --

White-rabbit | 28-09-09 | 10:15

Ik had het ook niet beter kunnen verwoorden. Provocerende nep partij.
Maken trouwens onderling alleen maar ruzie en komen nooit op 1 lijn met elkaar. Teveel Islam stromingen met Koran interpretaties. En stemmen, dat gaan ze toch niet doen, want dat valt onder integratie.

Zo jammer! | 28-09-09 | 10:15

Fleauxe | 28-09-09 | 10:10
En toch vraag ik me wel eens af of ze wel verder hebben nagedacht dan hun neus lang is. Zo is (was?) er ook het plan van de PVV om de huursubsidie af te schaffen. Zou toch zonde zijn voor al het volk met het IQ van een stoeptegel wat vanwege het 'rechtse' geluid op de PVV zou stemmen, en vervolgens de huur niet meer kan betalen. Zouden ze het partijprogramma echt kennen, dan zouden ze mijns inziens niet op de PVV stemmen.
Maar u heeft gelijk, de PVV heeft dingen tenminste door laten rekenen, dat kan helaas niet van alle partijen gezegd worden.

Heau even | 28-09-09 | 10:15

Plas van de Anus

demonizer | 28-09-09 | 10:15

Al die sukkels die zich schamen voor Geert hebben geen ouders in een verzorgingshuis? Geen kind op school? Geen fiets, auto, motor waar je zuinig op bent?
Wonen allemaal in Zeeland, waar je in de zomer alleen maar veel Duitsers ziet?
Dan snap ik het.

leefbarbaar | 28-09-09 | 10:14

Het zou idd een zegen voor het land zijn als de pvda uiteen valt, maar het alternatief (p.v.v.) stemt ook niet vrolijk, gekke geriit met zijn voddentax en de altijd in kennelijke staat zijnde Brinkman.

Karel Kruizenruiker | 28-09-09 | 10:13

ow jee, weer een zelf benoemd intellectueeltje die zich geroepen voelt 'het gevaar' Wilders te stoppen. Wanneer leren ze nou dat er geen slechte publiciteit bestaat.

mooieblouse-nieuw? | 28-09-09 | 10:13

Pikken van de Aristocraten.

Zeddegeizot | 28-09-09 | 10:13

GS is het vocabulaire geweten van de greaute blonde lijdert

kneuterzak | 28-09-09 | 10:13

Wat een trieste dag. De PvdA en de PVV die elkaar proberen af te maken terwijl de rest zijn mond houdt, toekijkt en zijn kruit droog houdt. Dit leidt tot niets dan enkel een verdere verschraling van het debat.

Schoorsteenveger | 28-09-09 | 10:13

We dronken een glas, deden een plas en alles bleef zoals het was...

draak | 28-09-09 | 10:13

Partij voor de Arbeidsschuwe?

jack and friends | 28-09-09 | 10:11

@23.59 | 28-09-09 | 09:56: Daaromtrent heeft de PVV ook standpunten.
Zo staat de PVV een belastingverlaging voor. Korten op ontwikkelingssamenwerking en snijden in het maatschappelijk middenveld. (die twee laatste zijn de zogeheten 'linkse hobby's) Dat levert afdoende op om meer geld in het onderwijs en de zorg te pompen. Verder kan de politie meer efficiënt werk afleveren wanneer criminelen nu eens daadwerkelijk in de gevangenis blijven zitten. Dat bespaart de samenleving ook de nodige euro's. Enfin, de focus ligt op immigratie -dat zal niemand ontkennen- maar er is ook nagedacht over andere zaken. En dat alles is doorgerekend en goedgekeurd door het CPB. Denk aan Dion Graus, met zijn voorstel om gevangenisstraf in te voeren voor mensen die een dier iets aandoen.

Fleauxe | 28-09-09 | 10:10

Partij van de Angsthazen.

Jan des Bouvrie | 28-09-09 | 10:10

Laten we ook eens met de andere letters gaan variëren:
Prutsers voor de Armen
Proesten van de Achterlijken
Profiteurs van de Arbeiders
Provocateurs voor de Andersdenkenden
Porno van de Anaalklier

F5 teen | 28-09-09 | 10:09

Bisschop Gijsen | 28-09-09 | 10:04
U bedoelt allicht fin. Want Finnen hebben hier natuurlijk niets mee te maken, die blijven lekker in Finland. Bij finnen is het echter een ander verhaal...
Verder heeft u natuurlijk een punt. Maar wel even scherp blijven.

Heau even | 28-09-09 | 10:09

Partij van de Aggenebbis

mail cheauvinist pic | 28-09-09 | 10:06

@Balzakius | 28-09-09 | 09:44
Misschien heeft u wel gelijk. Ik kan er niet tegen dat er maar door wordt gegaan met iets dat al gedoemd is te falen, de multikul. Ik zie de PVV niet als de verlossing van Nederland. Wel als op dit moment de minst slechte optie voor de verkiezingen.

Freedent | 28-09-09 | 10:05

Ik heb sterk de indruk dat Geert veel van zijn ideeën rechtstreeks van GS haalt, ipv andersom.
Dus onder welke gebruikersnaam doet Geert zelf mee?
Of is hij een stille genieter, die zelf niet schrijft?
Ik weet dat ik gelijk heb, want de woorden Kopvod, Partij van de Allochtonen, etc heb ik voor het eerst op GS gehoord.
Valt nog mee dat hij het woord "Fin" niet gebruikt per ongeluk als hij Marokkanen bedoelt...

Bisschop Gijsen | 28-09-09 | 10:04

Partij van de achterlijkheid

Haarkopje | 28-09-09 | 10:04

Praat voor de Analen

demonizer | 28-09-09 | 10:04

@Had_Ik_Wel_Verwacht

ROFL, neem je die site serieus?

ownedbypowned | 28-09-09 | 10:03

@ Balzakius | 28-09-09 | 09:43
Het feit dat je je niet al lang schaamt voor wie er zoal regeren zegt genoeg.

brulkikker | 28-09-09 | 10:03

Ach de PVDA is net als een oude leeuw heel hard brullen voordat hij de macht moet afstaan.

veel vaak en vet | 28-09-09 | 10:03

partij van de allesterugnaarafshow

KingLear | 28-09-09 | 10:02

Had_Ik_Wel_Verwacht | 28-09-09 | 09:55
Ga je die prutslink nu bij iedere post dumpen? Kennen we nu wel dacht ik zo.

Bos Hout | 28-09-09 | 10:01

of gewoon: 'Partij van de Achteruitgang'

deprofeet | 28-09-09 | 10:00

Goed stuk. Duidelijk geschreven door een weldenkend mens. Nederland is idd veel beter af met de PVV. Zonder Geert, was en zal NL nog veel meer Islamitische invloeden krijgen. Vroeg of laat ontaart dat in een soort Bosnie II. Verschillende nationaliteiten samengepropt op een klein stukje land loopt altijd uit de hand. Gaat niet samen! Kijk maar naar dierenrijk. Die mensen willen niet integreren. Dus stoppen ermee en terug sturen.

De Commander | 28-09-09 | 09:59

Partij Voor Volksverlakkerij (PVV) Hihi!

Gezellig! | 28-09-09 | 09:59

Politieke Volksverlakking Door Addergebroed zou inderdaad een betere naam zijn..

deprofeet | 28-09-09 | 09:59

GS = GeertpromotieService?

ownedbypowned | 28-09-09 | 09:59

Partij van de Achteruitgang.
Partij van de Aedesbaasjes.
Partij van de Apartheid.
Nog meer suggesties nodig?

Moos Lambiek | 28-09-09 | 09:58

Overigens knap dat enkele verbaal uitgedaagden het voor elkaar krijgen om dit artikeltje te lezen als Wildersreclame.

der Einzige | 28-09-09 | 09:57

Misschien kan Kay de implosie wat bespoedigen.

Bos Hout | 28-09-09 | 09:57

GS is idd wel erg pro-wilders. Terwijl het nog steeds een heel eng mannetje is. Compleet gefixeerd op de moslims en buitenlanders, terwijl we toch echt grotere problemen hebben.

De economie bijvoorbeeld......., laat ie daar eens iets briljants over zeggen......., of over hoe de staatsschuld kleiner kan worden. En dan heb ik nog niet over de vergrijzing of de ziektekosten die schreeuwend omhoog gaan.

23.59 | 28-09-09 | 09:56

Partij van de Anderen

doorzondoorsnee | 28-09-09 | 09:56

-weggejorist-

Had_Ik_Wel_Verwacht | 28-09-09 | 09:55

Pritt: als je jouw PVV campagne nou eens zou spiegelen naar Links. Dan ben je echt nog vele malen erger dan de Azijnbode geworden. Je bent het online partijblaadje van Geert. Het is eng.

maxxman | 28-09-09 | 09:53

Wat is dat toch met GS en Wilders. Loop die plork toch niet zo achterna! -1!

ranke mossel | 28-09-09 | 09:53

de CDA-zeepbel ?.. oh nee uuh.. partij van de achtergestelden ?

demonizer | 28-09-09 | 09:51

Peuters van de Arbeid.

ecologiste | 28-09-09 | 09:49

Geert en Eberhard. Eberhard is een man in ene rolstoel, die Geert zojuist de huid heeft vol gescholden, omdat Geert aanbood iets voor Eberhard op te rapen. "dat kan ik GVD zelf nog wel Geert." riep hij geagiteerd. "en trouwens, die hele partij van je zuigt, je gaat binnenkort toch naar de klote. Lul, hond, schobbejak!"
Volgens Geert had Eberhard, naar goed sociaal-democratisch gebruik, te diep in het glaasje gekeken. Arme Geert, hoe kun je nou terug uithalen naar een beschonken man in een rolstoel. Want dat is de PvdA.....

Fleauxe | 28-09-09 | 09:48

Partij van de Afgang-door-de-zijdeur

newedav | 28-09-09 | 09:47

Ondaks ons zetelverlies zullen wij keihard blijven strijden voor de ondergang van dit land!
<p> </p>
Ander volk eerst!

De PvdA | 28-09-09 | 09:46

Van der Laan de laan uit sturen.
*open deuren intrappen jeej*

JaJijWel | 28-09-09 | 09:46

Laat eerst die Van der Laan zelf maar eens flink imploderen.
Iemand die verontruste burgers en met brandstichting dreigende marokkanen met een gesprek tot elkaar wil brengen leeft volledig buiten de werkelijkheid.

Haarkopje | 28-09-09 | 09:44

Natuurlijk kan Geert het beter. Geert doet dit met opzet want ook linkse journalisten moeten het kunnen begrijpen.

Vogelbeest | 28-09-09 | 09:44

evoluutsie | 28-09-09 | 09:42
Moet ..... pff.... en dan noem ik mezelf jankerd.

jankerd | 28-09-09 | 09:44

@Freedent | 28-09-09 | 09:43
Oh, u bent ook een "Wat ik ook stem als het maar veranderd-stemmert" ?

Balzakius | 28-09-09 | 09:44

Geertje moet nodig afkicken van de tsjetbox die GS heet,heeft een schadelijke invloed op hem.

der Einzige | 28-09-09 | 09:44

Als WIlders mag regeren dan schaam ik mij heel diep voor mijn eigen land.

Balzakius | 28-09-09 | 09:43

Nee we laten het lekker door modderen zoals het nu gaat, dat is een goed idee...

Freedent | 28-09-09 | 09:43

jankerd | 28-09-09 | 09:42
De afkorting moet wel PvdA blijven, anders slaat t natuurlijk nergens op..

evoluutsie | 28-09-09 | 09:42

GeenStijl, haal je hoofd eens snél uit de reet van Wilders..

DeChinees | 28-09-09 | 09:42

Het enige dat implodeert is Nederland, als Wilders mee mag regeren.

Giulianova | 28-09-09 | 09:42

Partij voor de uitkeringboerka ?

jankerd | 28-09-09 | 09:42

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl