Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Waren de rozen op? #pvda

sendstorm1.jpgU ziet het goed. Poppy fields op een PvdA-congres. Mooie rode bloemetjes gebruiken om de socialistische idealen kracht bij te zetten. De papavervelden in Afghanistan zijn trouwens in handen van de Taliban, en van de opbrengst kopen die haatbaarden bermbommen om onze jongens op te blazen. Bismillah! sendstorm1.jpgYeah sure, as if they care...

Reaguursels

Inloggen

@ M.O. Lotov | 16-03-09 | 15:11
Zal het veur deze keer deur de vingers zien newbie Lotov, omdat je om het in militair jargon te zeggen hier nog een oliebol bent met je zwitsalkopje.
Je kunt oude stomp reaguurder van Maerlant op je bleaute knieën danken
(deaus wijn zou gepast zijn) dat hij je uit deze penibele situatie heeft gered van de toorn van de wachtmeester....

wachtmeester de bruy | 17-03-09 | 05:17

Schoorsteenveger | 16-03-09 | 10:00
GVD wat een goed stuk! +1

Masturwasbeer | 17-03-09 | 00:42

wat een heerlijke knuffelhoofddoek weer op het podium.

Sgotwont | 16-03-09 | 15:38

M.O. Lotov | 16-03-09 | 15:11
Haha, dat zit wel goed, De Bruy kennende.

van Maerlant | 16-03-09 | 15:22

@mezelf M.O. Lotov | 16-03-09 | 14:17 - Correctie en
Excuses wmr de Bruy.
Heb het [hopelijk] goedgemaakt door ff te reaguren op die infantiele jihadsite ;-]

M.O. Lotov | 16-03-09 | 15:11

Maerlant
Dat hele verhaal was een quote?
*gaat ff miko & meer lezen en nogwatkoffieomwakkerder te worden;-]

M.O. Lotov | 16-03-09 | 14:46

M.O. Lotov | 16-03-09 | 14:17

De Bruy citeert slechts uit de link van Miko, beste, om het verderfelijke ervan aan te tonen.

van Maerlant | 16-03-09 | 14:20

Schoorsteenveger | 16-03-09 | 14:10
De vraag wordt niet gesteld omdat het antwoord nee is, Schoorsteenveger.
Maar dat weet jij zelf natuurlijk ook.
Een seculiere publieke ruimte is een aanfluiting van de wil van allah.
Daar helpt geen lievemoederen aan.

van Maerlant | 16-03-09 | 14:19

@ de bruy - 16-03-09 | 08:55
<Kwoot> omdat dankzij Wilders meer mensen zich zijn gaan verdiepen in de echte Islam<end kwoot>
En hier ben je blijde mee?
Japans spreekwoord: "Ken uw tegenstander"
Ik lees het spreaukjesboek ook en mi pleit er steeds minder voor deze ideologie in een westers land. De voorgeschreven levenswijze, indoctrinatie en onderdrukking zoals beschreven gaan eenvoudig niet samen met onze democratie.
Duz...

M.O. Lotov | 16-03-09 | 14:17

van Maerlant | 16-03-09 | 13:44
De vraag mag wat mij betreft harder dan hard gesteld worden, elke dag weer, en in elk denkbare kleur: is er een common ground?
Maar die vraag wordt met opzet niet gesteld. Sterker nog, de PvdA geeft zelf in lyrische tonen het antwoord al, nog vóórdat de vraag gesteld kan worden, als een dictaat aan de samenleving.

Schoorsteenveger | 16-03-09 | 14:10

Schoorsteenveger | 16-03-09 | 13:19
Wees er maar zeker van dat je het bij 't rechte eind hebt. Immers, welke beweging hebben we met name de laatste 10 jaar eerder kunnen waarnemen: die van de islamiet richting het socialisme, of die van de socialist richting allah? De vraag stellen is ze beantwoorden. Daarom ook de consternatie omtrent de nieuwe integratienota: het werkelijk onderliggende dispuut draait rond het verleggen van de klemtoon van het sociaal-economische naar het culturele - en dat màg niet. Daar vinden de vogelaars en de islamieten van de PVDA elkaar, in het sociaal-economische met zijn veilig discours over achterstelling, discriminatie en racisme, waaraan ieder zijn eigen interpretatie geven kan; dààr valt, om het in jouw termen te zeggen, common ground te vinden. Vandaar dat de 'koersverandering' van Bos '(die volgens mij meer met cosmetica dan ware intentie heeft te maken) op zoveel weerstand stuit: in het culturele debat kom je er niet met alleen maar te zeveren over de toooon van het debat en als man en paard genoemd moet worden - integreren graag - hangt er een schisma in de lucht. En dààrom hamert men zoveel liever op dat nageltje van achterstelling: om geit en kool te sparen.

van Maerlant | 16-03-09 | 13:44

van Maerlant | 16-03-09 | 12:18
Wat mij mateloos boeit is de wijze waarop de taal van de seculiere staat raakt aan de taal van De Verhevene, inclusief de taal der symbolen. Er speelt zich hier iets af waar wij niet altijd evenveel greep op hebben. Dezelfde woorden worden gebruikt, maar er worden volstrekt verschillende betekenissen aan gegeven, omdat de kaders van waaruit gedacht en gehandeld wordt volstrekt verschillend zijn.
Het ideaal van de multiculturele samenleving vooronderstelt 'common ground', en het toneel van het congres van de PvdA is voor de PvdA ook symbolisch voor deze 'common ground'. Ik vrees echter dat De Verhevene deze 'common ground' niet duldt, en dat de imams die goedkeurend het tafereel hebben gadegeslagen ook niet vinden dat hier een ontmoeting heeft plaatsgevonden op een 'common ground'. Integendeel, voor hen is hier de Wil van Allah volop aan het werk, Allah de Verhevene die het beter weet.

Schoorsteenveger | 16-03-09 | 13:19

Schoorsteenveger | 16-03-09 | 11:51
Je weet je neiging meer dan afdoende te stofferen, en ondersteunt zo ook Tipo's conclusie 11:34. Uit wat je neerpent (uit de link al-yaqeen) in combinatie met de link van Tipo, kun je vaststellen, voorzover we dat al niet wisten, dat het onderwijskundige ondergeschikt wordt gemaakt, de islam is het holistische systeem waarvan het onderwijs een radertje is, of zelfs 'waarvoor' in plaats van 'waarvan' zo je wil.
.
De onwil tot integratie laat zich ook goed lezen door een passage als : 'In de meest gunstige situatie zou je van het islamitische onderwijs kunnen zeggen dat het de 'fatale' slag uitstelt.' Tot zover de mening van de auteur over een geseculariseerde samenleving. Het epistel laat zich dan ook lezen als een pleidooi voor een (her-)verzuilde maatschappij.
.
Het document ademt belegenheid uit waar het nog denkt kwaliteit te kunnen claimen. We weten wel beter nu. Tragikomisch is de passage die na 'Inhoudelijk hebben wij laten zien dat wij kwaliteit leveren.' komt: 'Hiermee hebben wij bijna iedereen verrast, OOK ONSZELF' (!!)
.
Het meest veelzeggende zinnetje, door mijn leesbril bekeken, staat echter bovenaan pagina 2 (tweede paragraaf): 'In deze periode zijn wij er dus niet bij gebaat ons te isoleren.' Een onbedoeld maar erg veelzeggend inkijkje in de werkelijke geestesgesteldheid van de auteur.

van Maerlant | 16-03-09 | 12:18

van Maerlant | 16-03-09 | 10:01
Twee zinnetjes vallen mij in het stukje, anno 2001, op:
1) "Dit wordt de omgeving waarin het kind zich kan ontwikkelen tot een sterke islamitische persoonlijkheid."
2) "Het is een uitdaging om te stellen dat de multiculturele samenleving valt of staat met het islamitisch onderwijs. Zij zijn tot elkaar veroordeeld."
Lijken mij nog steeds actuele uitspraken. Ik zou graag willen weten, anno 2009, wat door de ISBO verstaan wordt onder "een sterke islamitische persoonlijkheid", zeker als we als multiculturele samenleving door het ISBO veroordeeld worden tot het omarmen van die sterke islamitische persoonlijkheden.
Als ik die tekst leg naast de de tekst "De Islam is bij de tijd", anno 2009, dan heb ik namelijk de neiging, als naïeve burger, die persoonlijkheid op een bepaalde wijze in te vullen.
www.al-yaqeen.com/nieuw/bibliotheek/ar...
Want wat lees ik in die tekst?
"De kracht van de Islam zit hem in het feit dat het meer is dan een religie; het is een allesomvattende levenswijze die regelgeving bevat voor alle fasen van het menselijke leven, vanaf de wieg tot aan het graf en zelfs daaraan voorbij, in het Hiernamaals. Een levenswijze die alle facetten van de maatschappij beslaat en welke van nut is in verschillende takken van wetenschap. Bovendien reglementeert de Islam zelfs de kleinste details van het alledaagse leven; zelfs de etiketten van het toiletteren. De Islam geeft elk schepsels haar recht, geen enkel schepsel is ontdaan van recht op rechtvaardigheid en respect."

Schoorsteenveger | 16-03-09 | 11:51

tipo | 16-03-09 | 11:34
De doelstelling niet, de situatie wel. Maar okay Tipo, ik dacht dat je ergens anders naartoe wou, my bad, vergeet het.

van Maerlant | 16-03-09 | 11:46

@van Maerlant | 16-03-09 | 10:01
Nog net zo relevant als toen. De doelstelling van Islamitisch onderwijs is echt niet opeens veranderd. Doel is om je kinderen niet te laten integreren, zodat de islam voortleeft.

tipo | 16-03-09 | 11:34

Gegeven de keuze aan jonge moderne islamitische meisjes:

- Blijf bij je streng islamitische familie wonen, onderga de vrouwen onderdrukking die nu misschien nog niet zo erg is maar waarvan je weet dat het erger en erger word, die je vrije keuze zal beperken, die je groei mogelijkheden zal beperken, die je in een glazen vissekom plaatst waarin je kunt groeien totdat je shocking klem zit

of

- Doe je hoofddoekje af, leg je prehistorische geloof naast je neer, kom wonen bij een gezin wat graag kinderen wil maar ze niet kan krijgen maar die je zal helpen om een vrij persoon te worden

Wat zullen de overwegingen zijn, wat zullen de keuzes zijn? Bloed is dikker dan water natuurlijk en het Stockholm syndroom is alive en kicking, maar toch ben ik benieuwd.

openbaarminiserie | 16-03-09 | 11:31

De na mij de zondvloed partij, de lafste partij van Nederland.

bosbaan | 16-03-09 | 10:30

tipo | 16-03-09 | 09:11
Hoe relevant vind je dat documentje uit 2001 zelf nog, Tipo?

van Maerlant | 16-03-09 | 10:01

Fleauxe | 15-03-09 | 21:08
Ik denk dat ik héél goed begrijp wat er in die hoofden omgaat. Er wordt een fundamenteel onderscheid gemaakt tussen de Wil van De Verhevene, die als een verplichting geldt, en dwang die door mensen wordt opgelegd, net zoals er een fundamenteel onderscheid wordt gemaakt tussen de ruimte die De Verhevene je geeft om een goed mens te zijn en de vrijheid die een seculiere staat je biedt. Dat zijn twee onmogelijk tot elkaar herleidbare grootheden. De Wil van de Verhevene staat bóven en buiten de idealen van een seculiere staat, en dus wordt de ruimte die de seculiere staat biedt gebruikt om aan de Wil van de Verhevene tegemoet te komen.
Dat de imams en hun companen verdomd goed doorhebben dat ze een ordinair machtsspelletje spelen, dat ze blufpoker spelen, doet hier niets aan af. Zij spelen de troef uit die Koran heet, zij spelen de troef uit die De Profeet heet, zij spelen de troef uit die Allah heet, in de wetenschap dat ze morgen met dezelfde kaarten een nóg sterkere hand hebben, een hand die de hand van de tegenstander op den duur helemaal niet meer hoeft te schudden, gewoon omdat ze het potje hebben gewonnen.
De PvdA leeft in de waan dat een veelkleurige hand een sterke hand is, maar de sterke kaarten zijn bijna allemaal uitgespeeld, en voor zover ze niet uitgespeeld zijn worden ze zwakker en zwakker.
Een kind-met-hoofddoek triomfantelijk het toneel op slepen als voorbeeld van emancipatie en integratie, dan laat je toch wel in je kaarten kijken, dan toon je je tegenstander dat je gewoon niet wéét hoe je het spel moet spelen.
Laat godverdomme zien dat ook een afvallige het hier in Nederland wonderwel redt, dat De Verhevene misschien wel wíl straffen, maar dat het hem hier in deze seculiere staat gewoon niet lukt. Laat zien dat vrouwen die ervoor kiezen schijt te hebben aan die Verhevene het hier in Nederland wonderwel redden, dat De Verhevene misschien wel wíl straffen, maar dat het hem hier in deze seculiere staat gewoon niet lukt. Laat zien dat vrouwen die moesten vluchten naar een blijf-van-mijn-lijf-huis wonderwel de boel weer op de rails hebben gekregen, dat De Verhevene misschien wel wíl straffen maar dat het hem hier in deze seculiere staat, gewoon niet lukt.
Laat als socialistische partij zien dat je niemand tot iets wilt dwingen, maar dat je wel verdomd scherp in de gaten hebt wat onderdrukking is en wie onderdrukt wordt. Geef een teken aan die meisjes die nu bedoekt en besluierd een hoge CITO-toets halen dat ze straks, als ze ervoor kiezen hun eigen weg te gaan, ervaren in een samenleving te vertoeven die hen zal beschermen, zo goed en zo kwaad als het kan, tegen alle pogingen hen van hun keuzes te weerhouden, ook als het pogingen van De Verhevene zijn.
Laat zien dat je dwang als dwang definiëert, ook al zegt een ander dat je het geen dwang mag noemen omdat het iets heiligs en onaantastbaars is dat 'van boven' komt. Zeg keihard dat noch God noch Allah hier in nederland privileges heeft anders dan dat-ie aanbeden mag worden. Allah mag blij zijn, heel blij, dat 'm naast God die ruimte geboden wordt.

Schoorsteenveger | 16-03-09 | 10:00

-weggejorist-

Wijnhuis | 16-03-09 | 09:54

miko | 16-03-09 | 00:04

De KVP dus.

Drs.. Gelul | 16-03-09 | 09:45

@wachtmeester de bruy 08:55
Integratie van Islam in NL = Ondergang van Islam in NL
De islamitische scholen zeggen het allemaal.
www.deisbo.nl/

tipo | 16-03-09 | 09:11

PvdA is voor mongeaulen...

Doc Damage | 16-03-09 | 08:59

@ miko | 16-03-09 | 04:56
-
Dankzij onze linkse ‘vrienden', die overigens in het verleden ook succesvol de christenen hebben bestreden, wordt elke moslim die er een mening op nahoudt die buiten het voor hem geschapen kader valt, gezien als ‘radicaal', ‘extremist' of ‘gevaar voor de samenleving'.

Waarlijk, het is links dat de verspreiding van de Boodschap van Islam in de weg staat, niet Wilders. Wilders helpt ons juist, omdat dankzij Wilders meer mensen zich zijn gaan verdiepen in de echte Islam (met uitzondering van zijn semi-analfabete volgelingen natuurlijk). Dankzij onze blonde vriend, komt de dag dat er een zwarte vlag met de shahada erop wappert boven het Paleis op de Dam, steeds dichterbij.
-
Daar staat inderdaad geen woord arabisch bij.
In goed Nederlands legt deze "geïntegreerde" allahtoon effe uit wat de agenda is.
Je kunt een aap wel een kunstje leren (Nederlands) maar het blijft een (rif)aap.

wachtmeester de bruy | 16-03-09 | 08:55

@Miko 04:56
Leuke site. Ergens in het "over ons" gedeelte vond ik deze kreet: "Nederlandse Volksmujahideen". Zie ook wiki voor een leuke uitleg: nl.wikipedia.org/wiki/Moedjahedien
Hmmmm, ik begin steeds meer begrip te krijgen voor de islamwatchers onder de reaguurders.

koolteer | 16-03-09 | 07:30

Wat een smerige landverraaierskliek die pvda. De NSB-ers van de 21e eeuw.

pennestront | 16-03-09 | 06:23

Geert 1........................ weer een dag dichterbij.

pennestront | 16-03-09 | 06:19

M.O. Lotov | 16-03-09 | 04:41
Ik had eerder dit gelezen. Zou verplichte kost moeten zijn voor de linkse kaders.Weten ze meteen wat ze in hun armene sluiten.

www.saifullah.nl/haq/De-Vijanden-van-I...

miko | 16-03-09 | 04:56

Wegens haatzaaien & kontdraaien is deze site bekend bij de aivd lekker belangijk,
gutn8

M.O. Lotov | 16-03-09 | 04:41


Tipo
Zo vormen ze al onze instuten om in hun voordeel. En wij autochtonen hebben het nakijken...
Islamisering wat is dat?
Geert weet het wel...

M.O. Lotov | 16-03-09 | 03:24

Deze pdf gelezen hebbende lijkt het me een typisch Abouthaleb [of hoehetdie burkameestervanrotjeknorookalweer?] sprookjesverhaal van 3 jaar geleden.

M.O. Lotov | 16-03-09 | 03:13

De Isbo (de overkoepelende organisatie van islamitische scholen) beschrijft het als volgt: "De katholieke broeders kunnen wij niet meer als voorbeeld noemen. Het is ‘slecht’ met ze afgelopen. Of moeten wij stellen dat de doelstellingen van de ‘pacificatie’ van toen gerealiseerd zijn. De katholieken zijn geïntegreerd, maar ten koste van het katholicisme! Als wij deze ontwikkeling op de moslims in Nederland in het algemeen en het islamitisch onderwijs in het bijzonder toepassen, dan staan wij voor een zeer serieus dilemma. Als islamitisch onderwijs moeten wij kiezen voor integratie en zijn dan dus tegelijk bezig om onze ondergang voor te bereiden. In de meest gunstige situatie zou je van het islamitisch onderwijs kunnen zeggen dat het de ‘fatale’ slag uitstelt." (pdf, www.deisbo.nl/files/docs/Eingenheid_va... )

tipo | 16-03-09 | 02:30

Ik verwacht dat Ploumen de volgende keer met een knuffel-grefo uit Staphorst op het podium gaat staan. Want dat is precies hetzelfde als wat ze nu gedaan heeft.

Het CDA | 16-03-09 | 01:43

@ tipo | 16-03-09 | 00:44

Inderdaad, dit terwijl de leider toch echt naast haar staat en niet op het podium achter een kansel.

said_fred | 16-03-09 | 01:00

openbaarminiserie | 16-03-09 | 00:35
absurde gebouwen ,veel te hoge waarderingen voor een beetje boekhouden.

miko | 16-03-09 | 00:42

ik ga dus ook maar.

openbaarminiserie | 16-03-09 | 00:39

maar goed, bijna iedereen is naar bed.

openbaarminiserie | 16-03-09 | 00:38

Pearly @00:30

Wat zijn de baten van de bankiers? Of denk je dat ze een vergissinkje in de risicoberekeningen hebben gemaakt?

openbaarminiserie | 16-03-09 | 00:35

Als ik een Hamer zie, die waggelend als een dronken eend zich voortbeweegt met het fysiek als zijnde het het resultaat van een mislukt medisch experiment zit je je toch onbewust af te vragen waar men mensen vindt als een Hamer, Vogelaersch of een (C)Kramer en vervolgens wat ze doen in dergelijke posities en vervolgens welke "criteria" men gebruikt voor iets onzinnigs als een kader.
Kan zijn dat ze geen enkele bedreiging vormen voor de rest van het kader omdat het ordinaire natte scheten zijn die je niet kunt betrappen op initiatieven en originele ideeën wat weer een hoop kan zeggen over deze "sociale mensen".
Oppervlakkige mensen die met één blik bepalen of jouw neus hun aanstaat of niet, niet gehinderd door enige mensenkennis of benul en enkel bezig met hun eigen kleingeestige, kinderachtige belangetjes.

said_fred | 16-03-09 | 00:34

Als we nu eens allemaal gingen ruilen..

Vroeger was dat onpractisch zei men, dus men vond geld uit als handig glijmiddel. Nu hebben we internet en kleine laptopjes die in principe krachtig genoeg zijn om de logistiek van een groot deel van het land te regelen.

openbaarminiserie | 16-03-09 | 00:32

maar wij met ze allen kunnen het mooi de schuld betalen

Pearly | 16-03-09 | 00:31

openbaarminiserie | 16-03-09 | 00:25 met of zonder crisis ,voor sommigen zijn moslims echt een ramp.met een crisis kunnen zij de dader zijn maar iedereen weet dat het naar de banken is. debanken hebben teveel uitgeleend en niet eerlijk gehandeld.vaak eigenbelang. en wilders stapt dus totaal over het probleem heen.
het zijn toch vaak de rijke stinkers die teveel geleend hebben

Pearly | 16-03-09 | 00:30

Als je geen geld meer hebt hoef je ook niet te bezuinigen.

openbaarminiserie | 16-03-09 | 00:28

Pearly @00:21

Echt niet? Hmm. Speel eens "follow the money"

openbaarminiserie | 16-03-09 | 00:25

Pearly | 16-03-09 | 00:05
Op voorwaarde dat ontwikkelingshulp en de EU-bijdrage wordt drastisch daalt: Geen probleem dat elke pasgeboren baby een staatschuld van 16.000 Euro heeft. www.nd.nl/artikelen/2009/maart/13/volg...
.
Maar anders is het de goeie peer uithangen wat de PvdA doet, op kosten van onze kinderen en die van Bert Koenders.

tipo | 16-03-09 | 00:24

krijg steeds foutmelding en nu door internal server error 2x gepost.
tja...

Karlskrona | 16-03-09 | 00:21

Groene Leeuw | 16-03-09 | 00:16 snap ook niet wat de moslims met deze crediet crisis te maken hebben.maar good night -out-

Pearly | 16-03-09 | 00:21

Groene Leeuw | 16-03-09 | 00:16
* whiskey nog niet op *
religieus rechts kan van mij het heen en weer krijgen. de bible 'belt' kan wel riemgaatje terug wat mij betreft. links krijgt al 3 jaar klappen, maar pvda kan 'krenken mag' nog steeds niet uit de strot krijgen...
ach..
ach...
als het kabinet nu valt mag verdonk haar ene zetel houden, even wachten dus nog.

Karlskrona | 16-03-09 | 00:21

Groene Leeuw | 16-03-09 | 00:16
* whiskey nog niet op *
religieus rechts kan van mij het heen en weer krijgen. de bible 'belt' kan wel riemgaatje terug wat mij betreft. links krijgt al 3 jaar klappen, maar pvda kan 'krenken mag' nog steeds niet uit de strot krijgen...
ach..
ach...
als het kabinet nu valt mag verdonk haar ene zetel houden, even wachten dus nog.

Karlskrona | 16-03-09 | 00:21

grijnst , truste

Pearly | 16-03-09 | 00:16

De PvdA en de overige regeringsfracties hebben ons verkocht aan de banken en verzekeraars. Deze instellingen zijn van onze centen inmiddels flink vetgemest en wij krijgen het op onze bord. De zwakste schouders krijgen de zwaarste lasten. Vooral onder links en religieus rechts.

Groene Leeuw | 16-03-09 | 00:16

gentle giant | 16-03-09 | 00:13
de rust right back at you.
Close topic#

Karlskrona | 16-03-09 | 00:15

@Karlskrona | 16-03-09 | 00:10, daar kan ik vrede mee hebben, de rust.

gentle giant | 16-03-09 | 00:13

gentle giant, je hebt helemaal gelijk jongen. maar: surrender. pijp aan maarten. exit. te moe voor inhouddddelukke epistels. Ik zet nog een grijze cd van marillion op, til een glas whiskey uit de kast (balvenie 12yrs), mompel een gedicht van herman de coninck en doe een plas voordat een tuk van magistrale dieptes kan beginnen. Lekker meuren jongens! Morgen weer een week!

Karlskrona | 16-03-09 | 00:10

@Pearly | 16-03-09 | 00:08, ik ben die laffe honden zo zat, lul mij onder tafel, i love it, maar ze proberen het niet eens.

gentle giant | 16-03-09 | 00:10

gentle giant | 16-03-09 | 00:05 heb je teveel koffie op ,weet je wel hoe laat het is

Pearly | 16-03-09 | 00:08

tipo | 16-03-09 | 00:04 klopt

Pearly | 16-03-09 | 00:05

@Karlskrona | 16-03-09 | 00:03, reageer eens inhoudelijk, kom op, je kan het.

gentle giant | 16-03-09 | 00:05

Sydough | 15-03-09 | 22:34
Landverrader :-)
MauriceM | 15-03-09 | 22:35
Ach ja en wie was er regerings leider toen de eerste gast arbeiders binnen kwamen??
1945–1946 Willem Schermerhorn VDB / PvdA
1946–1948 Louis Beel KVP
1948–1958 Willem Drees PvdA
1958–1959 Louis Beel KVP
1959–1963 Jan de Quay KVP
1963–1965 Victor Marijnen KVP
1965–1966 Jo Cals KVP
1966–1967 Jelle Zijlstra ARP
1967–1971 Piet de Jong KVP
1971–1973 Barend Biesheuvel ARP
1973–1977 Joop den Uyl PvdA
1977–1982 Dries van Agt CDA
1982–1994 Ruud Lubbers CDA
1994–2002 Wim Kok PvdA
2002–heden Jan Peter Balkenende CDA

miko | 16-03-09 | 00:04

@Pearly | 16-03-09 | 00:02
Ergens in 2019 komen er pas bezuinigingen?

tipo | 16-03-09 | 00:04

6349 leden nog...
ik begin dit toch aardig spannend te vinden.
zeg het maar, wordt het verzuipen met land in zicht of met hakken over de sloot?
Toch maar een beetje flyeren op G4 Centraal Stations?

Karlskrona | 16-03-09 | 00:03

bos wilt bezuinigen in betere tijden .
goed plan lijkt me zo

Pearly | 16-03-09 | 00:02

@ Sikkeneur 23:28
Wat ik bedoel is dat we van de SDAP (voorganger van de PvdA) niet bang mochten zijn van Extremistische Duitsers,
en van de huidige PvdA mogen we niet bang zijn van Extremistische moslims.
Let op Extremistisch opzettelijk met een hoofdletter geschreven.
Die gebroken geweertjes leken ook verdacht veel op de latere SS insignes.
Iedereen is welkom bij mij in huis, maar zij weten dat ik niet rook.
Uit respekt roken mijn gasten men niet in mijn huis.
Zie je de analogie?

Olieboer | 16-03-09 | 00:02

PvdArmoede: belasting is onder bos naar 1 der hoogsten van EU geholpen en de herallocatie van geïnvesteerd kapitaal richting geld over de lettelijke balk gesmeten naar niet renderende projecten die niet kunnen hebben voorkomen dat ondanks alle "sociale aspecten" de maatschappij individualitischer en moneyminded is geworden, terwijl de kwaliteit van het onderwijs schrikbarend achteruit is gegaan om toch ook onze half analfabetische medelanders aan een papiertje te helpen. De gezochte en zwaar gesubsidieerde kennisspeerpunten van balk1 zijn op enkele regio's van nl na vrijwel allemaal verkwanseld aan de bodemloze put van multikul en oorlogen om maar in een goed blaadje te komen van de aanstichter van de huidige crisis. regelgeving en dus controle van de burger is vervallen in een moneydrainmachine van vadertje staat om toch maar via flitsboetes en andere jammerlijk zware geldboetes voor minimale vergrijpen en het verder versoften van de straffen op misdaden die daadwerkelijk harm aan de maatschappij brengen. Welkom in nl waar de bloem tulp allang verruild is voor de hash tulp als internationaal symbool.

Abugreip | 16-03-09 | 00:01

@tipo | 15-03-09 | 23:53, goed bezig.
@Karlskrona | 15-03-09 | 23:10
@Greet Makkers | 15-03-09 | 23:22
Wij zijn jullie verhaal niet waard, oh grote denkers.

gentle giant | 15-03-09 | 23:59

Applaudiseren is overigens haram volgens de school van het slimme meisje.
hoeiboei.blogspot.com/2008/04/haram-2-...
.
Ploumen in haar speech: "Partijgenoten, dit meisje zit vandaag in de zaal. Ze zit hier op de eerste rij. En ik vraag u om een donderend applaus voor haar."
.
oeioeioei.

tipo | 15-03-09 | 23:53

gentle giant | 15-03-09 | 23:47
Zeer snel.

Merlot | 15-03-09 | 23:51

tipo | 15-03-09 | 23:45

Als je glas altijd half leeg is, niet.

Sikkeneur | 15-03-09 | 23:50

@Merlot | 15-03-09 | 23:44, het is de "toon" op GS.
( Maar als je een debat wil aangaan wordt het snel stil ).

gentle giant | 15-03-09 | 23:47

@Sikkeneur 23:33
Het is ook de basisschool van Samir A. en zijn zusjes geweest. En een exlerares heeft er een boekje over open gedaan: www.docerenalspassie.nl/index.php?page...
.
Ik denk dat dit meisje zelfs zonder onderwijs het slimste meisje van de klas was geweest. Die komen altijd bovendrijven. Binnen haar wereld is het noemen van een feministe op 12-jarige leeftijd ware rebelie. Of ik moet er helemaal naast zitten.

tipo | 15-03-09 | 23:45

gentle giant | 15-03-09 | 23:40
Dat is wat een socialist onder "argumenten" verstaat, Aardige Reus.
Hij doet het verhoudingsgewijs al heel goed.
Als hij nog leert om het iets authentiek-inhoudelijker te laten klinken, kan hij op de kieslijst voor de SP.

Merlot | 15-03-09 | 23:44

Ik denk mutz ;-]

M.O. Lotov | 15-03-09 | 23:42

@Greet Makkers | 15-03-09 | 23:22
"Hahahahaha. Gekker moet het niet worden. En... eh..."
verder kom je niet, lul.

gentle giant | 15-03-09 | 23:40

@Sikkeneur | 15-03-09 | 23:33, dat was vroeger, dat zouden we afgeschud hebben, man en vrouw zijn toch gelijk volgens de socialisten?

gentle giant | 15-03-09 | 23:38

Sikkeneur | 15-03-09 | 23:33
Komt omdat de Nederlandse scholen in die tijd in een voorwaartse beweging zaten: dus ging het uiteindelijk toch voorwaarts.
De islamitische scholen van nu zitten echter in een achterwaartse beweging.
Dus gaat het achterwaarts met dat kind.
Islamisme is niets anders dan een afwenden van de moderniteit, wegens religieuze impotentie van de islam om nieuwe tijdsverschijnselen te adapteren.

Merlot | 15-03-09 | 23:38

Sikkeneur | 15-03-09 | 22:44
Even goed lezen Sik.
Ik schreef: bestuurderspartijen.
Dat zijn dus precies degenen die jij noemt.
Maar die arro linkse klieken spelen zich nu gewoon erg in de kijkert, door het electoraat desnoods met de zweep de geneugten der mutikul in te willen rammen, "ja het is wél leuk".
Dan vragen ze erom om de hele shit over zich heen te krijgen, want het politieke geheugen van de gemiddelde Nederlander beslaat geen curve van 30 jaar.

Merlot | 15-03-09 | 23:34

gentle giant | 15-03-09 | 23:28
Toen ik nog op school zat, was ook alles gescheiden.
Hoe dan ook, het heeft het meisje niet beperkt in het ontwikkelen van haar geestelijke vermogens. Hoe zich dat op seculiere middelbare school en verder ontwikkelt is een kwestie van afwachten.

Sikkeneur | 15-03-09 | 23:33

@vigil
Precies men durft niet openlijk te zeggen dat men rechtse afvalligen domme tokkies vindt.

websenior | 15-03-09 | 23:32

@greet makkers
Gelukkig ben jij er weer. Geef jij eens een inhoudelijk commentaar op het congres van de pvda in dit walgelijk hoekje van GS.

websenior | 15-03-09 | 23:30

@Karlskrona | 15-03-09 | 23:10
@Greet Makkers | 15-03-09 | 23:22,
Even inhoudelijk, wat vind jullie van het feit dat Lilianne Ploumen zo'n meisje in het voetlicht trekt, terwijl ze op een school zit, die haar in alle opzichten belemmert? graag jullie mening.

gentle giant | 15-03-09 | 23:28

fleaux 19.43
die sluiers over hun boezem dragen lijkt mij wel wat ,maar doen ze dat alleen 'somers?
ik zie ze hier bij de Aldi alleen maar met oude truien en winterjassen uit de kringloopwinkel
binnenkort Turkse versie van de Diney film Alice in Wonderland!
Fatima in de Wibra!

the wanderer | 15-03-09 | 23:22

@ Karlskrona
Hahahaha! Heb je GS wel eens niet-suggestieve stukjes zien schrijven dan?
Inhoudelijk commentaar zeg je? Hahahahaha. Gekker moet het niet worden. En... eh... straks ook op TV. Suggestief en zonder inhoud. Als het maar beweegt. Maar wel van onze belastingcenten goddomme!

Greet Makkers | 15-03-09 | 23:22

Ach, PvdA is de naoorlogse SDAP dus wat verwachten jullie nou.
Ga daar maar eens op googelen SDAP!

Olieboer | 15-03-09 | 23:16

Karlskrona | 15-03-09 | 23:10

De bedoeling is eigenlijk meer, dat u als betweterige annex bettwitterige reaguurder z e l l u f inhoudelijk commentaar tracht te leveren - in de hoop dat verschillende inzichten tot boeiende gedachtenwisselingen kunnen leiden, waar we allemaal wat aan zouden kunnen hebben. Zou dat lukken?

Krachtmeester | 15-03-09 | 23:16

suggestief stukje GS. Inhoudelijk commentaar? Nee, dan niet zeuren.

Karlskrona | 15-03-09 | 23:10

Die bloemen heten niet voor niets 'klaprozen'!!!

René from the Café | 15-03-09 | 22:54

Die bloemen heten niet voor niets 'klaprozen'!!!

René from the Café | 15-03-09 | 22:53

@Lilianne Ploumen, wat een grof schandaal dat jullie zo'n meisje wat zich ondanks alle tegenwerking zo naar boven vecht voor jullie eigen gewin in het voetlicht zetten.
Muziek, doen we niet aan, gescheiden gymles, gescheiden zwemles, bovenbouw gescheiden les.
Uit de toespraak van Lil:
"Partijgenoten, toen ik dat las, was ik oprecht trots op Nederland."

gentle giant | 15-03-09 | 22:48

Merlot | 15-03-09 | 22:38

Toen de economie begin jaren 80 (ook) in mekaar gestort was en het tijdperk Den Uyl ten einde, namen de VVD, D'66 en CDA jaren achtereen het roer over.
Heb jij ooit van hun een woord gehoord over terugsturen?

Sikkeneur | 15-03-09 | 22:44

de foto in e volkskrant is ter promotie van de nieuwe marokaanse tv serie
Onderweg naar de Wibra!

the wanderer | 15-03-09 | 22:43

Wat een foto, die -standing up- vaandeltjes doet echt denken aan -40 -45,
" the new fascists shall call themselves anti-fascists " -Winston Churchill

doppertje | 15-03-09 | 22:42

websenior | 15-03-09 | 22:27
Daar kan ik mij helemaal in vinden, aangezien dat het grootste thema is, al probeert men dat krampachtig niet zo te doen voorkomen. En daarom zijn er ook geen wezenlijke debatten of discussies. Daarom ook durft men tot bijna ieders verbijstering en ongenoegen zijn handen er niet aan te branden.

Vigil | 15-03-09 | 22:40

Sydough | 15-03-09 | 22:34
Nou, maar met jou erbij is het weer lachen als vanouds hoor schat.
Echt.

Merlot | 15-03-09 | 22:38

@Azeza Morcy, wat fantastisch meid, die score, gefeliciteerd, ik heb het nooit gehaald, zet 'm op.

gentle giant | 15-03-09 | 22:38

fuckje | 15-03-09 | 22:25

Over alles valt te onderhandelen en water bij de wijn te doen

Sikkeneur | 15-03-09 | 22:37

fuckje | 15-03-09 | 22:25
Sikkeneur | 15-03-09 | 22:22
--------------------------------------
Ik denk dat zowel de PVV als de SP signaalpartijen zijn, die illustreren op welke manier de traditionele bestuurpartijen de kiezers kwaad maken.
--- De SP geeft het signaal: hou eens op met 63 cent van elke belastingeuro aan het staatsapparaat zelf te besteden, en slecht 37 cent terug te laten stromen als diensten aan de burger --- bezuinig nou maar eens op jezelf, stelletje aso staatsgraaierts!
--- De PVV geeft het signaal: tief toch op met je wereldvreemde intellektewele linkse arro-klieken en hun multikul gekwallebabbel; we worden hier goedverdoeme in elkaar geslagen en beroofd door die finnen en bokito's van jullie, en we verdommen het om er nog langer voor te moeten betalen ook!
.
Dat lijkt me zeer schematisch, de boodschap van de kiezer.
Of beide partijen ook werkelijk deze bedoelingen hebben, kan ik niet met zekerheid zeggen.
In ieder geval denk ik dat de SP meer vóór staatsmacht is, dan hun kiezers zich wel realiseren.

Merlot | 15-03-09 | 22:36

PvdA was het begin van de ellende, die wij nu over ons heen hebben. Zij hebben destijds het groene licht gegeven aan de gastarbeiders m.a.w. zij met 2 paspoorten, zij die na 30 jaar nog steeds geen nederlands spreken, zij die een homo minder vinden dan een varken, de vrouw is volgens hun geloof ook een laag wezen en wij zijn heidenen en moeten worden uitgeroeid. Ja, daar heb je er weer 1 met "zij" en "wij", maar zo is het nu eenmaal.
Erg jammer, PvdA had destijs gewoon per gastarbeider een werkcontract van 1 jaar(geld verdienen en weer terug), maar nee hoor, niet over nagedacht en nu zitten wij met de gebakken peren!!! PvdA erg bedankt voor jullie sociale gedachtengoed en Wouter gewoon blijven lachen... Staat je goed!!!

MauriceM | 15-03-09 | 22:35

En ja hoor, ik dacht al, waar is het anti-PvdA topic vandaag! Scoort altijd lekker op GS he?
Toen ik een paar jaar geleden begon met het lezen van GS was het dageliks lachen geblazen. Sinds een klein jaar ofso is het hier een en al "Wilders" wat de klok slaat..... Maar als je zoiets hier roept krijg je meteen het verwijt een landverader, linksch werkschuw tuig of, in het beste geval, naïf te zijn... Terwijl ik toch echt met beide benen in de multiculture klei sta. Zo slecht gaat het niet in Nederland hoor! En dat de PvdA daaraan heeft bijgedragen in de afgelopen 30 jaar, dat is helemaal schelden in de GS/PVV kerk...

Sydough | 15-03-09 | 22:34

bakoenin | 15-03-09 | 22:27

Over de doden niets dan goeds, zullen we maar zeggen.
De vraag zal altijd open blijven staan of de LPF met een Pim een beter en langer leven was beschoren. Ik heb daar mijn twijfels bij, aangezien Pim een van nature snelle handdoekgooier was.

We leven in een democratie, dus mocht de PVV de grootste partij worden dan zal het volk zijn gesels ook maar moeten verdragen, so be it!

Sikkeneur | 15-03-09 | 22:33

partij van de achterlijken

GAAP,,,moe word ik van die linkse rakkers.

markiemar | 15-03-09 | 22:32

"Gelet op de grondslag van de school wordt geen gebruik van muziekinstrumenten gemaakt, met
uitzondering van de doef (tamboerijn zonder belletjes)."
"Lichamelijke opvoeding. Jongens en meisjes krijgen apart gymles."
"De meisjes en jongens krijgen in de bovenbouw gescheiden les, zoals behoort volgens islamitische normen."
De nonnekes en de paters, Carel !!!!!!!!

gentle giant | 15-03-09 | 22:32

De SP heeft ook gekozen voor de allochtonen, wordt dus nooit wat met de PVV.

websenior | 15-03-09 | 22:27

Sikkeneur | 15-03-09 | 22:22
De LPF viel in duigen omdat Fortuyn, de bindende factor er niet meer was, en ze werden fijngemalen door de politieke machinaties van de VVD en het CDA.
Dat zal met de PVV niet gebeuren, en dus ziet het landschap er heel anders uit als toen.
Of de PVV het antwoord is, dat weet niemand, maar mochten ze de grootste worden dan hebben ze het recht om in ieder geval het te proberen.
de toekomst zal de antwoorden geven.

bakoenin | 15-03-09 | 22:27

@Sikkeneur |22:11
Alleen al op het gebied van Ontwikkelingssamenwerking liggen SP en PVV mijlenver uiteen.

fuckje | 15-03-09 | 22:25

bakoenin | 15-03-09 | 22:15

De PVV gaat het antwoord ook niet leveren, netzomin als bijv. een powned.
Teveel haken en ogen en wat die puinhopen betreft; de bijdrage van de LPF hebben we meegemaakt...

Sikkeneur | 15-03-09 | 22:22

Circa 2 dozen vol met materaal, w.o. redelijk unieke zaken. Veel brochures, ledenbladen (Rode Draad), Socialistisch Perspektief, maar ook 'grijze' lectuur als lesbrieven Henk Lankhorst Stichting enz. Ook veel kranten/bladenknipselKortom, interessante collectie, redelijk compleet voor de publicaties van de PSP in de jaren tachtig

Gratis af te halen, zit vast wel wat tussen voor die Siebelt gast (hoeft ie iig niet in het duister vuilnisbakken leeg te halen)

Sikkeneur | 15-03-09 | 22:18

Sikkeneur | 15-03-09 | 22:11
Schrijf de SP maar af, die raken Kant..... nog wal, en de PVV , wel nu de kans is daar, het moment van de waarheid is aangebroken.
De tijd zal het leren, maar, de afbraak van de gevestigde partijen valt niet meer te keren, en dat is de winst.
Uit de puinhopen groeit altijd weer een nieuwe tijd.

bakoenin | 15-03-09 | 22:15

gentle giant | 15-03-09 | 22:04
Blijkbaar lijdt de hele PvdA aan totale verstandsverbijstering. Het is voor een normaal mens niet meer te bevatten, wat deze mensen allemaal uitkramen. Maar ja, alles voor de goeie baantjes natuurlijk.

Vigil | 15-03-09 | 22:13

Eensch... zullen SP & PVV hand in hand de aarde beërven en schudden Naties op hun grondvesten. Eensch...

Sikkeneur | 15-03-09 | 22:11

PvdA=
Tena lady feminisme
Prostaat activisme
Eigen vestzak socialisme
Individueel belang protectionisme
Geronto solidariteit
Ons kent ons pragmatisme
en een fabeltje voor de dementerenden die nog steeds de internationale mummelen, terwijl ze hun kunstklapper uitspugen

bakoenin | 15-03-09 | 22:07

Uit de toespraak van Lil:
"Rolmodellen als Azeza Morcy. Vorige week donderdag stond zij op de voorpagina van het NRC. Een pittige meid van 12 jaar. Zij behaalde de maximale score van 550 punten voor de Cito-toets. Een score waarmee ze met gemak naar het Gymnasium gaat. En wat een zelfbewustzijn spreekt er uit haar woorden: ‘ik ben niet het type dat straks thuis gaat zitten om voor de kinderen pannenkoeken te bakken. Ik wil tandarts worden. Ik ben geïnspireerd door Aletta Jacobs, de eerste Nederlandse vrouwelijke arts."
@tipo | 15-03-09 | 21:58, hoho, Mohammed had 248 punten, dat is groter nieuws.
nieuws.marokko.nl/index.php?nav=nieuws...

gentle giant | 15-03-09 | 22:04

@gentle giant | 15-03-09 | 21:51
Bizar he? Dat meisje verwijst zelf naar Aletta Jacobs in de nrc. Die protesteert dus nu al tegen de discriminatie in de islam. En wat doet de PvdA? Die stigmatiseert het kleine meisje als mascotte van slimme moslima's. Werkelijk schandalig.

tipo | 15-03-09 | 21:58

@tipo | 15-03-09 | 21:14
www.as-siddieq.nl/
"Kinderen van de groepen 4 tot en met groep 6 doen mee aan het schoolzwemmen. Het schoolzwemmen is
een verplicht onderdeel van het onderwijsprogramma, behalve als het kind om medische redenen niet mag.
Wanneer uw kind, om welke reden dan ook, niet kan of mag zwemmen, verwacht de school een briefje van u.
De jongens en de meisjes zwemmen vanzelfsprekend gescheiden. De jongens krijgen les van mannelijke
instructeurs en de meisjes krijgen les van vrouwelijke instructeurs."
Aletta Jacobs ligt te tollen in haar graf.

gentle giant | 15-03-09 | 21:51

Nforcer | 15-03-09 | 21:42
Zou het mischien zijn dat het meisje geen keus heeft? ?Ik weet het niet maar het zou kunnen.
Vogelaar bij P&P maakt me veel zieker. Die snapt het nog steeds niet. Haar beste daad was zwijgen voor de camera van Rutger.

miko | 15-03-09 | 21:49

@Miko. Strontkar? Welnee. Ik ben het met je eens. Het getuigt sowieso al van slimheid om Nederland te kiezen als thuisland. Als ze bijvoorbeeld naar Amerika zouden verhuizen moeten ze ook nog daadwerkelijk iets doen om een gewaardeerd lid van de samenleving te worden. Hier hoef je alleen maar in je moerstaal te roepen dat je achtergesteld bent en alles wordt voor je geregeld.

knutsel | 15-03-09 | 21:44

die pica @ bismillah! link

IT'S MAKING ME SICK!

Nforcer | 15-03-09 | 21:42

ZSU-23-4 | 15-03-09 | 20:58
Wat een geweldige nick, was mijn favo bij pantserherkenning.

Ow ja en de PvdA is een kutpartij, en de hé hé psssst psssst hoeren van Halal zijn ook kut, geschoren kut dan dan weer wel.

Isser | 15-03-09 | 21:34

@koolteer 21:27
Omdat hij zelf niet kan reageren op deze dag, doe ik het even: Je denkt toch niet echt, dat Bas van der Vlies ooit in een islamiserend kabinet plaatsneemt, wel?

tipo | 15-03-09 | 21:32

De PvdA heeft allang een strategie voor de komende jaren uitgewerkt. Met hun maatregelen zullen ze een fors aantal stemmers zien vertrekken naar SP en Wilders. Aan de andere kant zullen steuntrekkende paupers en allochtonen massaal op hun blijven/gaan stemmen. Dat verzekert ze voorlopig van 25-30% van het electoraat.
Ze zijn echter vergeten dat over enkele jaren allochtonen met hun eigen streng islamitische partijen zullen komen en de PvdA dan alsnog wordt weggevaagd.

knight03 | 15-03-09 | 21:31

websenior | 15-03-09 | 20:59
Hebben Antillianen ook. Die zeggen dan maar dat ze Surinamer zijn klinkt minder negatief.
knutsel | 15-03-09 | 21:08
Heb er tijdje dooor moeten brengen en ik kan je zeggen dat ik die jongeren daar helemaal begrijp.
Daarom kunnen we beter het JSF geld besteden aan meer blauw in de achterstands wijken en meer scholing.
Geen grote fabrieken van leerlingen maar klienere persoonlijke scholen waar problemen eerder onderkend worden .Ik denk dat er onder onze allahtonen bevolking inderdaad potentie is. *wacht op de strontkar die ik nu over mee heen krijg*

miko | 15-03-09 | 21:30

Dit kabinet:
PvdA, corrupt tot in het diepst van z'n ziel. Met als "stupid sidekick" het CDA, "als ze in sprookjes geloven, dan geloven ze alles....". En dan nog het debiele inteeltbroertje, de SGP. En dan zijn er nog zwakzinnigen die durven te beweren dat "we" hiervoor gekozen hebben. Als "we" hiervoor gekozen hebben, dan lijkt verplichte landelijke sterilisatie voor het hele nederlandse volk me de enige juiste manier om te voorkomen dat we de mondiale genenpool nog verder vervuilen. Oh wacht, daar zijn ze al mee begonnen, dat was toch dat inentingsprogramma?
(heren van de AIVD, dit was een grapje, niet van schrikken dus)

koolteer | 15-03-09 | 21:27

Waar de PvdA water bij de wijn gaat doen.
Ontwikkelingshulp (scoort goed bij de meeste Nederlanders)
Langer doorwerken (kan electoraat kosten maar wordt afgekocht met salaris garanties de aankomende 2 jaar)
Ontslagrecht (kan electoraat kosten maar dat hopen ze te compenseren met aanwas ter rechterzijde)
Gezondheidszorg, (dit met de argumentatie dat het anders in 2050 niet meer te betalen is)
Hiermede profileert de PvdA zichzelf als een moderne flexibele partij die in moeilijke tijden de juiste weg weet te kiezen en de problemen niet doorschuift naar latere generaties. proficiat :-)

bakoenin | 15-03-09 | 21:24

tipo | 15-03-09 | 20:53
Turkmenistan?? Beter vanuit de Antillen Venezuela 'bevrijden"
Met de rest van de voorstellen ga ik wel akkoord.
Ik voeg daar nog aan toe
Kinderbijslag helemaal afschaffen niet meer van deze tijd er zijn genoeg landen waar het niet voorkomt. En anders op zijn minst de bijslag voor uitlandige kinderen afschaffen.
Verder het uitbreiden van online aangiftes,inschrijvinge etc invoeren kun je meteen weer wat minder ambtenaren op de payroll houden.
Jeremia | 15-03-09 | 20:54
Als je gelooft dat alle problemen waar we mee kampen de schuld is van de moslims dan verdien jij het om onderworpen te worden. Aan een goed onderzoek want dan spoor je niet.

miko | 15-03-09 | 21:16

Lees op de website van de school (As-siddieq) van het 12-jarige hoofddoekmeisje dat ouderavonden gescheiden verlopen: "Gelet op de grondslag van de school, zal er bij deze bijeenkomsten een scheiding in de ruimte zijn tussen mannen en vrouwen." Vanaf Groep 6 zijn de klassen ook gescheiden.
.
Vandaar die fascinatie van het meisje met Aletta Jacobs.

tipo | 15-03-09 | 21:14

@Miko. Natuurlijk, maar als je dat integratieding goed leest moet er vooral begrip worden opgebracht voor de problemen die het nieuwkomerzijn met zich meebrengt (niks nieuws onder de pvda-zon) en wat is het toch een drama dat die rotjochies tussen wal en schip vallen. Als allochtone jongeren radicaliseren of aan de jungle van de straat ten prooi vallen moeten we vooral allemaal begrijpen hoe dit komt. Als een kansarme oost-groninger (en dat is me toch een troosteloze bende daar) radicaliseert wordt hij onmiddellijk vervolgd en moet hij heropgevoed worden. We hebben dus begrip voor het in de fik steken van auto's, zolang het maar geen Groningers zijn die het doen.

knutsel | 15-03-09 | 21:08

@Schoorsteenveger | 15-03-09 | 20:57: Het is alsof we door onze eigen verworvenheden in de reedt genaaid worden. Vrijheid is in moslimse kringen een gegeven in de wet waarmee je de vrijheid van een ander kunt afpakken. Hoe dat er aan toegaat in die hoofden wil ik niet eens weten. En al helemaal niet van die vrouwtjes die de hippe moslima lopen uit te hangen met hun hoofddoek. Dat gaat van hypocriet tot provocatie. Zo heb je meisjes met strakke broeken diep decolleté en make-up die een hoofddoek dragen. Vreemd. En je hebt ook nog huppelkutjes zoals de meiden van halal. Als ze thuis zijn er op los vingeren in een bad vol varkenskarbonade met jus, maar op tv het vleesgeworden argument vóór het dragen van de hoofddoek uithangen. Met name Biggetje Burka (die dikke) kan ik niet uitstaan.

Fleauxe | 15-03-09 | 21:08

Taliban waren goed bezig opiumteelt te onderdrukken. Heeft onze gezamelijke vredesmissie snel een eind aan gemaakt. Bovendien zijn er nog maat 10duizend taliban in afghanistan, als we de officiele bronnen mogen geloven..

Binnenbaan | 15-03-09 | 21:05

@Johan de Wit
13 zetels, hooguit.

sjaakdeslinksesul | 15-03-09 | 21:05

Ik zie geen bordjes met de namen van de Prachtwijken.

leefbarbaar | 15-03-09 | 21:02

Zometeen om 00:01u zet Rouvoet de pc en tv aan om te zien wat er allemaal is gebeurd in het weekend.

fuckje | 15-03-09 | 21:01

JohandeWit | 15-03-09 | 19:54
de PvdA is de eerste die een weloverwogen integratienota naar buiten brengt in plaats van een 'iedereen oprotten'-nota
-
Opportunisme ten top, de PvdA ziet dat confrontatie in het integratie debat op dit moment electoraal scoort, en probeert hiermee stemmen weg te snoepen bij vooral D66, en een zogezegd een redelijk alternatief te bieden voor Wilders.
Alweer zwalken, vanaf 2006 proberen de krenten uit de SP pap te pikken, en nu het electoraal gewin op de rechter vleugel proberen te scoren.
Daarbij kwistig gebruik makend van de stromannetjes bij de publieke omroep en het partijblaadje de Volkskrant
Dat het Nederlandse volk nooit het verraad inzake het referendum over de EU moge vergeten, en nooit de achterkamertjes afspraak inzake het Irak onderzoek.
Verder de uitspraak dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen..., dat is gemakkelijk gezegd na de miljarden smijtende Banken operatie van Sinterklaas Bos.
Waarom heb ik altijd het gevoel dat als ik de letters PvdA tik, ik met mijn blote handen stront aan het omroeren ben.
Dat ik het nog moge beleven over 20 jaar, dat de schandvlek uit de Nederlandse politiek die PvdA heet alleen nog maar in huize de rooie Haan bestaat, en spoedig vergeten mag zijn.

bakoenin | 15-03-09 | 21:01

@Johan de Wit
En ik ben niet de enige die er zo overdenkt. Marokkanen, die wat van hun leven willen maken en op mijn werk kom ik er genoeg tegen, die zijn het ook beu om elke keer weer onder hun neus gewreven te moeten hebben, dat hun scooterbroertjes het voor hen verzieken. De enige manier om er wat aan te doen, is die jongetjes dan ook daadwerkelijk keihard aanpakken.

websenior | 15-03-09 | 20:59

ZSU-23-4 | 15-03-09 | 20:58
Mocialisme...

Schoorsteenveger | 15-03-09 | 20:59

Het gegeven dat er speciaal beleid ontwikkeld zou moeten worden geeft al aan waar het mis zit.

knutsel | 15-03-09 | 20:59

Socialisme is opium voor het volk

ZSU-23-4 | 15-03-09 | 20:58

Fleauxe | 15-03-09 | 19:43
www.al-yaqeen.com/nieuw/bibliotheek/ar...
"Een ieder dient te weten dat het door de vrouw dragen van de hoofddoek een verplichting is binnen de Islam. Het is daarom onredelijk, wanneer oprecht vrijheid binnen de samenleving nagestreefd wordt, de islamitische vrouw te verbieden of te belemmeren aan haar religieuze verplichtingen te voldoen."
'Verplicht' drie keer lezen deze zin, en dan moet je snappen wat met de door de PvdA ruimhartig aangeboden vrijheid gaat gebeuren.

Schoorsteenveger | 15-03-09 | 20:57

JohandeWit | 15-03-09 | 20:40
LOL
maar als het naar rato gaat is de PVDA ook een hoop aanhang kwijt gezien de scores op zwarte scholen.
knutsel | 15-03-09 | 20:42
Ook opgevoed worden!
Extremisten moeten allemaal aangepakt worden links rechts vegetarie. :-)

miko | 15-03-09 | 20:56

'Mogen moslims niet meepraten over beleid dat speciaal voor ze ontwikkeld lijkt te worden? Nederland is van ons allemaal en veel 'moslims' zullen waardevoller blijken dan een aantal mensen dat in de sociale hangmat hangt.'
JohandeWit | 15-03-09 | 20:40

Beleid speciaal voor moslims, terwijl NL van ons allemaal is?
Waarom moeten dingen anders voor en door mensen die ooit als welkome gast zijn binnengelaten?
En is het niet zo dat ook vele moslims in die sociale hangmat hangen?

DeGriek | 15-03-09 | 20:56

Mogen moslims niet meepraten over beleid dat speciaal voor ze ontwikkeld lijkt te worden?
JohandeWit | 15-03-09 | 20:40
Dat eindeloze gepraat brengt maar één ding en dat is dat de meerderheid van de maatschappij meer concessie moeten gaan doen aan de moslims. Andersom gaat echt niet gebeuren. Ik weet dat jij en vele anderen dit niet willen of kunnen zien. Het maakt niet uit met wat voor bewijzen je aan komt zetten. Voor mensen zoals jij zullen de moslims nooit echt de oorzaak kunnen zijn voor de serieuze problemen waar we mee zitten.
Er zit een kern van waarheid in dat ik schreef dat je het verdient om onderworpen te worden. En misschien verdient de Nederlandse maatschappij ook wel niet beter...

Jeremia | 15-03-09 | 20:54

@miko | 15-03-09 | 20:38
De JSF afblazen is niet eens een keuze, maar een noodzakelijkheid. Al het lesmateriaal van basisschool tot alle masteropleidingen overzichtelijk op internet plempen is ook een goed plan voor alle inactieven.
Daarnaast:
- Betuwelijn asfalteren en berm verkopen als bouwgrond
- km-heffing stopzetten
- hypotheekrente, overdrachtsbelasting, huursubsidie, 'gratis schoolboeken', subsidie aan religieuze instellingen en kinderbijslag voor het 4e kind afschaffen. - Belasting op arbeid onmiddelijk halveren.
- pensioenleeftijd naar 70 jaar (of facultatief voor degenen die genoeg sparen)
.
Over 2 jaar: ontslagrecht afschaffen, flattax invoeren.
.
En Turkmenistan koloniseren, vanwege hun gasbel.
Het is zo simpel allemaal.

tipo | 15-03-09 | 20:53

Partij Van Dikke Aarsneukers

lelijkevent | 15-03-09 | 20:50

@mijnheer de vrolijke Wit
Verzuurde ouwe baas ? Welnee, maar kijk eens om je heen in een grote stad en dan bedoel ik niet Hilligersberg in Rotterdam maar de kansenwijken. Ik ben het met je eens, ook daar kan je prima leven, als je nergens rekening mee houdt, maar als je eenmaal weet wat daar op het gebied van criminaliteit nee sorry hoor dan komen we er niet met theedrinken, echt niet.... Dan zul je KEIHARD moet ingrijpen ZERO TOLERANCE en nee ik heb geen geweer thuis en ik maak met niemand ruzie en kan het prima vinden met mijn allochtone buren.

websenior | 15-03-09 | 20:47

Grappig. In de integratienota worden rechts-extremistische jongeren uit Oost Groningen als voorbeeld gesteld. Zij worden juridisch natuurlijk wel vervolgd en "het is daarnaast ook van het allergrootste belang dergelijke groepen in een vroeg stadium te confronteren met hun gedragingen en opvattingen". Je gaat toch denken dat dit een stukje linkse rancune pur sang is. Er is kennlijk iets misgegaan in de opvoeding van jongeren in het wat eerder als "roodste" gebied van Nederland werd gezien. Zij moeten wél worden opgevoed.

knutsel | 15-03-09 | 20:42

grafbak | 15-03-09 | 20:31

"Dat dikke wijf die hangt"? Je hebt jezelf zojuist gediskwalificeerd voor deze discussie. Wat was je CITO-score? Figuren als jij zorgen ervoor dat ik af en toe in mijn stoutste dromen verlang naar een stemrecht naar rato van bijvoorbeeld een CITO-score of inkomen of hersenactiviteit. Tegelijkertijd ben ik blij dat de computer nu echt in alle lagen van de bevolking een geaccepteerd goed is.

Jeremia | 15-03-09 | 20:32
Mogen moslims niet meepraten over beleid dat speciaal voor ze ontwikkeld lijkt te worden? Nederland is van ons allemaal en veel 'moslims' zullen waardevoller blijken dan een aantal mensen dat in de sociale hangmat hangt.

JohandeWit | 15-03-09 | 20:40

tipo | 15-03-09 | 20:32
Als ze het geld wat de JSF moet kosten aan onderwijs besteden en nationale veiligheid (en ik bedoel niet een groter leger of verdere bevoegdheid en flutcontroles op openbare plaatsen) zou het al weer een stuk beter wonen zijn in NL.

miko | 15-03-09 | 20:38

JohandeWit | 15-03-09 | 20:18
"Bottomline is dat we Bos en Hamer ruimte moeten geven om te onderhandelen met het CDA."
Dat is inderdaad de bottomline, want anders valt het kabinet en dat mag voor geen prijs gebeuren. En daar was deze hele PvdA-vertoning dan ook op gericht. Bos zei niet voor niets, dat hij er zeker van is, dat hij er met Jan Peter en Andre Rouvoet wel uitkomt. En verder stellen al die moties en amendementen toch niets voor, want de top of het politburo bepaalt toch alles wel.

Vigil | 15-03-09 | 20:38

@JohandeWit | 15-03-09 | 20:18
Die besluiteloosheid is inderdaad ook een ziekte bij het CDA en de CU. Maar de JSF aanschaffen EN meer geld naar onderwijs lijkt me onbetaalbaar. Goed onderwijs is daarnaast niet een kwestie van geld, maar vooral vangoed schoolbestuur en goede leraren. Dijksma beseft dat heel goed.

tipo | 15-03-09 | 20:32

JohandeWit | 15-03-09 | 20:29
Mooi zo. Dat hebben we dan ook weer vastgesteld. Het wachten is op het moment dat de vele kastmoslims binnen de PvdA eindelijk eens voor hun geaardheid durven uit te komen.

Jeremia | 15-03-09 | 20:32

@Johan dePoepzak
Dat dikke wijf die hangt boven je doorgezakte nest in een fotolijstje van de Hema...

grafbak | 15-03-09 | 20:31

miko | 15-03-09 | 20:18
Ai ai!!! Assimilatie
Krachtmeester | 15-03-09 | 20:22
Vergeet het maar. De politiek gaat echt niet snijden in eigen vlees. Ook Geertje niet.

miko | 15-03-09 | 20:30

Jeremia | 15-03-09 | 20:27

Inderdaad.

JohandeWit | 15-03-09 | 20:29

JohandeWit | 15-03-09 | 20:10
Dat je er niks om geeft wat ik ervan vind ligt in de lijn der verwachting. Want jij bent hier slechts op aarde om heel diep te buigen voor de muzelmannen. In die zin is de PvdA voor jou natuurlijk een partij die je op het lijf geschreven is.

Jeremia | 15-03-09 | 20:27

JohandeWit | 15-03-09 | 20:18
Precies, en laten we dan ook nog wat flut studietrajecten beschikbaar stellen zoals diversiteitswetenschappen, social gender engineering (slegs vir autogtone!), anoniemesollicitatiekunde of financiele nationalisatiewetenschappen.
Dan komt deze "kenniseconomie" werkelijk groots uit de crisis!

Aktivist | 15-03-09 | 20:27

grafbak | 15-03-09 | 20:23

Haha, je bent echt gefrustreerd. Ik hoop dat de begrafenisondernemer een glimlach op m'n gezicht kan maken, maar voorlopig staat het nog niet gepland. Laat eens naar je bloeddruk kijken, door een dokter. Of zeg dat dikke wijf van je dat ze even een hartslagmeter haalt terwijl jij morgen in de Skoda Fabia aansluit in de file, Edwin Evers op, lekker meelachen en eigenlijk beseffen dat de wereld aan jou niets zou missen.

JohandeWit | 15-03-09 | 20:26

Jokkebrok | 15-03-09 | 19:38
Dat is inderdaad een van de dingen die ik impliciet ook bedoel.

Vigil | 15-03-09 | 20:25

@JohandePoepzak
Je moet pas lachen als je begraven word...

grafbak | 15-03-09 | 20:23

JohandeWit | 15-03-09 | 20:13
Nee, er moet niemand 'aan het kruis genageld worden'.
Er moet gewoon gehandhaafd worden en als wetten niet deugen moeten deze aangepast worden aan de moderniteit (en dus niet aan die onmenselijke slachterstijd van de 'groote proofeeeten').
Verder moet er van de democratisering van ons land nu echt eens serieus werk worden gemaakt. En dat vergt veel meer dan het plaatsen van nieuwe stemcomputers. Het vergt vele, vele uren extra onderwijs over staatsinrichting, invoering vredesonderwijs, benadrukken van het algemene belang, sociale dienstplicht, aanpassing kieswet, directe verkiezingen van elke functionaris (dahaaaag Jobje!), etc.

Krachtmeester | 15-03-09 | 20:22

sorry, vredelievender natuurlijk...

Sjompie | 15-03-09 | 20:22

PVDA gaat mijn zijn tijd mee... dit zijn BERM-KLAP-ROZEN.

Is vredenlievender dan die andere klap-dingen in de berm.

Sjompie | 15-03-09 | 20:20

grafbak | 15-03-09 | 20:17

Nee, ben net geweest. Wat een gevat grapje van je. Ik rol over de grond van het lachen.

JohandeWit | 15-03-09 | 20:20

tipo | 15-03-09 | 20:13
Ik heb tegen gestemd.Het haalt de kracht eruit. Het eerste stuk was prima, maarja, daar mochten we niet over stemmen. De discussie was wel interessant. Bottomline is dat we Bos en Hamer ruimte moeten geven om te onderhandelen met het CDA. Die kunnen de JSF dan als succes presenteren en dan regelen wij extra geld voor onderwijs, zodat iedereen strakt 550 op zijn/haar CITO haalt.

Geen slecht idee.

JohandeWit | 15-03-09 | 20:18

JohandeWit | 15-03-09 | 19:54
Dus nu pas komen ze met de integratie nota??
beter een assimiltaie nota opstellen!Of ga ik nu tever??
Bijstandskoning | 15-03-09 | 19:39
De arme keuterboertjes in Bolivia en Peru kunnen anders meer verdienen met cocaplanten verbouwen dan met koffie plantanen of cassave. Dus snuiven is ontwikkelings hulp.
Maar wat heeft dat met de PVDA of Afghanistan te maken??

miko | 15-03-09 | 20:18

@Johan
Wat zie je Wit moet je poepen soms?

grafbak | 15-03-09 | 20:17

Lol@Aktivist | 15-03-09 | 20:14
Hopelijk hebben er geen 11-jarige meisjes naar het journaal gekeken. Die vullen volgend jaar express alles verkeerd in. Dan maar L.O.M.B.-advies.

tipo | 15-03-09 | 20:17

grafbak | 15-03-09 | 20:11

Ja, want je moet discussiepunten persoonlijk nemen en lekker driftig gaan zitten doen achter je computer, terwijl je vrouw de kinderen naar bed brengt. Rukker.

JohandeWit | 15-03-09 | 20:14

fuckje | 15-03-09 | 19:17
Ik had ook een hoge score bij de citotoets. Maar dat was in een tijd dat dat nog vrij normaal geacht werd. Tegenwoordig moet je daarvoor als straf (ocherme) hand in hand staan met drs.Ploumen op een podium voor honderden heren in de penopauze.

Aktivist | 15-03-09 | 20:14

@JohandeWit | 15-03-09 | 20:10
Wat denk jij? Mag artikel 137c van de PvdA nu wel of niet uitgebreid worden met het woordje middels?

tipo | 15-03-09 | 20:13

Krachtmeester | 15-03-09 | 20:07

Now we're talking. Ben ik met je eens. Snijden in het ambtenarenapparaat. 25 vakantiedagen is meer dan zat en als om vijf uur je werk nog niet af is, ga je met zijn allen nog even door. IJsvrij heb je op de basisschool. Sterkste schouders zwaarste lasten en mensen die misbruik maken van het systeem (doen we dat niet allemaal in meer of mindere mate?) en daar bij betrapt worden, moeten en plein public aan het kruis worden genageld.

JohandeWit | 15-03-09 | 20:13

Sorry voor mijn gestotter btw ik ben een beetje driftig door die uitspraak van die lafaard...

grafbak | 15-03-09 | 20:11

@websenior | 15-03-09 | 19:59

O jongens, wat is het een enorme puinhoop. Misschien moeten we die JSF gewoon aanschaffen om Gouda plat te bombarderen. Haal 'onze jongens' (wiens jongens?) terug uit Uruzgan om met speciale eenheden al het Marokkaanse tuig van de straat te scheppen na het bombardement. Dingen hard aanpakken is geen oplossing, de zweep erover werkt alleen bij slaven en die zijn dan je eigendom. Een discussie begin je hard om bij de oplossingen in het midden uit te komen. Verzuurde ouwe baas.

@Jeremia | 15-03-09 | 20:02

Als je gaat lachen ben je simpel, als je huilt ben je labiel. I do not give a fuck.

JohandeWit | 15-03-09 | 20:10

Pearly, ik merk al, u hoort bij het pvda electoraat.

Derhalve glimlach ik en vraag ik mij af of u een vrouw met een kleine, of een man met een grote snor bent.

En in mijn natste, heftigste dromen ben ik anders een ontzettend kinky profeetje!

ProfeetArie | 15-03-09 | 20:09

JohandeWit | 15-03-09 | 19:54
Niemand zal ontkennen dat Wilders de problemen van 0031 ook niet kan 'oplossen'.
Maar dat is het punt niet. We komen pas verder als onze regentjes van PvdA, CDA en VVD er eens voor uitkomen dat zij ook geen 'oplossingen' hebben en dat zij zelfs de grootste moeite hebben om ons e-nor-me ambtenarenapparaat een beetje aan te sturen. Nederigheid is gewenst, niet die zielige kijk-ons-eens borstklopperij. Als je 'de vrede' in een stadsdeel alleen maar kunt bewaren door 250 auto's uit te laten branden, geen arrestaties te laten verrichten en nie-mand schadeloos te stellen, als je elk potentieel meningsverschil met miljoenen en zelfs miljarden aan belastinggeld moet sussen en als je zowel autochtonen als allochtonen als domme kleutertjes behandelt, hoef je echt niet zo trots te zijn op je 'prestaties'. Zorg nu eerst maar eens dat alle begrotingen op orde zijn en dat de ambtenaren doen waarvoor ze zijn aangenomen. Dan zien WIJ (de burgers) wel of er later eventueel nog complimentjes kunnen worden uitgedeeld.

Krachtmeester | 15-03-09 | 20:07

@ VanFrikschoten | 15-03-09 | 15:54

Inerdaad, zijn klaprozen. Wat een sukkels.

Mulimans | 15-03-09 | 20:06

Wouter gaat de klus wel even klaren door de de bezuinigingen even uit te stellen...

grafbak | 15-03-09 | 20:05

de PvdA is de eerste die een weloverwogen integratienota naar buiten brengt...
JohandeWit | 15-03-09 | 19:54
Moet ik nu gaan lachen of gaan huilen? Mensen als jij verdienen het om onderworpen te worden.

Jeremia | 15-03-09 | 20:02

@Bijstandskoning | 15-03-09 | 19:39: Onzin, mijn dealer heeft een ECO-label.
@tipo | 15-03-09 | 19:49: LOL! Ze hebben d'r vast een flink pak rammel gegeven. Konden ze makkelijk doen. Gewoon meppen op de plekken waar het toch al blauw is.

Fleauxe | 15-03-09 | 20:00

@JohandeBruin
De PvdA rulet al die grote steden en waar is het een puinhoop ? En wanneer werd er iets aan gedaan ? (remember Pim)

websenior | 15-03-09 | 19:59

@JohandeWit | 15-03-09 | 19:54
Er staat niks nieuws in de integratienota. Erger: er staat niks in. Het enige lichtpuntje dat ik kan vinden, is dat de PvdA artikel 137c definitief niet meer wil uitbreiden met het woordje 'middels'. Maar zelfs wat dat betreft, kan de PvdA later nog een semantische spin aan de nota geven en alsnog met Hirsch Ballin meegaan in het snoeren van de mond van de ongelovige.

tipo | 15-03-09 | 19:58

Bijstandskoning | 15-03-09 | 19:39
Coca komt uit Zuid-Amerika richting de VS en Europa.
Heroïne komt uit Afghanistan van over de Khyberpas richting Europa.
Maar daar is het allemaal niet om te doen, want die handel is te lucratief om ooit uitgeroeid te worden.
Het draait in Afghanistan om containment, stammenstrijd, Pakistan, Rusland, olie, het tegengaan van mega-volksverhuizingen, Iran onder druk zetten, wapenhandel en drugs, you name it. Het strijdtoneel speelt zich nu eenmaal altijd bij de middelgrote landen af, om de echte strijd tussen de grote machten te absorberen en te verhullen.

Krachtmeester | 15-03-09 | 19:54

Jongens jongens. Natuurlijk gaan er bij iedere partij dingen fout, maar om de islamisering van de randstad zo af te schilderen als verschillende figuren hierboven, is natuurlijk een beetje overdreven. Jullie luisteren een beetje te goed naar ome Geert. Help Geert maar lekker Europa in, maak hem desnoods medeverantwoordelijk voor dit land. Zullen we zien wie het beter doet. De waarheid ligt in het midden, de PvdA is de eerste die een weloverwogen integratienota naar buiten brengt in plaats van een 'iedereen oprotten'-nota.

Een beetje kloof tussen politiek en burger is zo slecht nog niet, dat blijkt maar uit de reacties van een aantal brave belastingbetalers.

JohandeWit | 15-03-09 | 19:54

1 taliban met de juiste spullen + 1 congres van de PvdA = de ultieme oplossing

Mr. Mouskovic | 15-03-09 | 19:50

@Fleauxe | 15-03-09 | 19:43
Eigenlijk wilde het meisje aan Ploumen vragen: "Haal me uit huis en mag ik alsjeblieft die stomme hoofddoek afdoen?" Maar daar heeft de PvdA-spindoctor een stokje voor gestoken.

tipo | 15-03-09 | 19:49

Ah, een feministische hoofddoek. Een beter symbool voor de PVDA politiek is niet denkbaar. Dat is hetzelfde als alcoholisten laten afkicken in de kroeg.
Sluit naadloos aan in het rijtje uitspraken als; 'in een Burka kun je ook emanciperen' en 'we moeten de islam helpen wortelen in de Nederlandse samenleving.'

Fleauxe | 15-03-09 | 19:43

Meisje1: "„Ik ben niet het type dat straks thuis gaat zitten om voor de kinderen pannenkoeken te bakken."
Meisje2: "„Ik wilde eerst architect worden, nu orthodontist. Maar dat kan altijd nog veranderen. Als ik straks getrouwd ben, wil ik een goed beroep hebben. Ik wil niet thuis zitten.”
Meisje3: "„Mijn vader en moeder hadden nog nooit van Zeus gehoord. Daarom ging ik vorig jaar, in groep acht, al naar de ‘Spitsklas’ van het 4e Gymnasium. Dankzij die Spitsklas weet ik wie de goden waren.”
www.nrc.nl/binnenland/article2171283.e...
Duidelijk meisjes die niet graag thuis zitten en ook andere goden willen kennen. Hopelijk zijn ze sterk genoeg om tegen de Islamitische groepsdruk bestand te zijn...

tipo | 15-03-09 | 19:41

'en van de opbrengst kopen die haatbaarden bermbommen om onze jongens op te blazen.'

Ja en wie koopt die cocaïne? De reaguurders van SpitsNieuws, en de mensen hier ongetwijfeld ook. Ik heb het vaker gezegd: drugs kopen = investeren in misdaad.

Bijstandskoning | 15-03-09 | 19:39

Ik kan alleen maar het advies van oom Botte onderstrepen om "the suicide of reason" eens te lezen. Al in het eerste hoofdstuk wordt uiteengezet waarom je kunt spreken van het denken in termen van stammen (tribe). Je kunt me namelijk van zijn langzalzeleven niet overtuigen dat er sprake is van vrije wil bij het dragen van een hoofddoek, ook al haal je 550 op de citotoets.

knutsel | 15-03-09 | 19:39

@Vigil | 15-03-09 | 19:22
"Bij NOVA, op de vraag van Twan wat nu eigenlijk haar oplossingen zijn itt die van Wilders, hoorden we Ploumen ook al zeggen, dat daarop geen antwoord gegeven hoeft te worden, omdat dat elke dag voor iedereen zichtbaar gemaakt wordt door die voortreffelijke PvdA-bestuurders.., "
Precies en deze bestuurder moeten straks als eerste eruit getrapt worden want middels deze strategisch opgestelde stukken kan de PvdA ook bij elctoraal verlies straks nog disportioneel haar macht uitoefenen (om maar eens een populair PvdA woord te gebruiken).

Jokkebrok | 15-03-09 | 19:38

tipo | 15-03-09 | 19:24
Als dat meisje echt slim is en haar verstand echt gebruikt, dan wordt zij samen met haar leeftijd- en sexegenootjes die óók genoeg verstand hebben en dat verstand willen gebruiken, een groot probleem voor de rechtlijnigen. Die zijn als de dood voor vrouwen. Ik gun het haar méér te worden nog dan Aletta Jacobs. Dat ze het misbruik dat nú van haar gemaakt wordt te boven zal komen.

Schoorsteenveger | 15-03-09 | 19:32

fuckje | 15-03-09 | 19:17
Echt waar? En wat was dan de booschap? Als je als vrouw een hoge cito-toets haalt, dan word je niet onderdrukt?
Dat hoor je meer de laatste tijd.
Ik vind het prima hoor, dat die meisjes naar school gaan, begrijp me niet verkeerd. Het is zelfs noodzakelijk. Maar ik denk dat die kerels nog steeds met de illusie rondlopen dat ze die meiden wel in het gareel houden, dat er genoeg groepsdruk is om ze binnenshuis te houden en af te richten. Voor hen is een gehofddoekt meisje op het podium van het PvdA-congres een voorlopige overwinning.

Schoorsteenveger | 15-03-09 | 19:25

Dit jaar was er blijkbaar geen livestream met die PvdA-show. Kennelijk wilde het politbureau de info naar buiten beter kunnen controleren. Verder is het altijd amusant om dat publiek te zien met serieuze gezichten kijkend naar papieren en voor of tegen allerlei amendementen of moties stemmend, niet in de gaten hebbend, dat het in de praktijk geen bal uitmaakt of amendementen of moties wel of niet worden aangenomen. En zo wordt de schijn van democratie opgehouden. Bij NOVA, op de vraag van Twan wat nu eigenlijk haar oplossingen zijn itt die van Wilders, hoorden we Ploumen ook al zeggen, dat daarop geen antwoord gegeven hoeft te worden, omdat dat elke dag voor iedereen zichtbaar gemaakt wordt door die voortreffelijke PvdA-bestuurders...

Vigil | 15-03-09 | 19:22

@Schoorsteenveger |19:15
Waarschijnlijk gokverslaafd, net als haar vader, ooms en 21 neven.

fuckje | 15-03-09 | 19:20

@Schoorsteenveger |19:15
Een meisje met hoge score op de cito-toets.

fuckje | 15-03-09 | 19:17

tipo | 15-03-09 | 19:11
Wie was dat meisje en waar kwam ze vandaan? Was dat ook het exemplaar dat de hele tijd naast Sint Bos zat? Wat was haar bijdrage, behalbve dat ze het symbool was van het symbool van de Islam?

Schoorsteenveger | 15-03-09 | 19:15

De klaproos, ik had geen betere bloem kunnen bedenken voor deze klaplopers...

Tommygunner | 15-03-09 | 19:15

Dat 12-jarige hoofddoekmeisje straalde 1 signaal uit: Alle PvdA-mannen op het congres zijn pedosexueel. En ze gaven zelf een daverend applaus!

tipo | 15-03-09 | 19:11

Wouter Bos: "Ons Nederland is net zo hard van de Joodse Amsterdammer Job Cohen als van de Marokkaanse Rotterdammer Ahmed Aboutaleb. Ons Nederland is net zo hard van de Caribische John Leerdam als van de Goudse Mohamed Mohandis. Ons Nederland is net zo hard van de Deventerse Turkse Keklik Yucel als van de Friese Drent Jacques Tichelaar. "
Bron: www.pvda.nl/renderer.do/menuId/37298/c...
Het staat 4-2 voor de allochtonen. Nederland volgens de PVDA!

Fleauxe | 15-03-09 | 19:11

Och kijk, de voorzitter van de PvdA hand in hand met een hoofddoekkind. Gut wat ruimdenkend en wat multicultureel zeg. Heel indrukwekkend. Helemaal niet doorzichtig en bedacht.

Hommel | 15-03-09 | 19:03

sjaakdeslinksesul | 15-03-09 | 18:41
Het zou me niet verwonderen als de berekende instelling is: als we deze verkiezingen nog overleven zijn we daarna, dankzij het groeiende allochtone potentieel, sterk genoeg om helemaal geen rekening meer te moeten houden met de autochtoon. Het zou meteen deze vlucht vooruit verklaren. Smakelijk!

v Maerlant | 15-03-09 | 18:55

@Schoorsteenveger | 15-03-09 | 18:40: Mooi verwoord. Een van de gouden regels uit de marketingbijbel is toch wel; 'hou het diffuus'. Zo lang het mooi klinkt klappen de mensen toch wel. En daarna stemmen ze voor, want 'iedereen was zo enthousiast'. Je moet de partij wel nageven dat ze om de hete brei heen zijn gedraaid, op een manier waar menig propagandist nog een puntje aan kan zuigen. In tegenstelling tot wat jij beweert durf ik zelfs te stellen dan Leni jaloers zou zijn geweest op een dergelijke vertoning.

Fleauxe | 15-03-09 | 18:49

sjaakdeslinksesul | 15-03-09 | 18:46 LMAO, eet smakelijk. *stiekum op 2 zetels hoopt*

Stroopdoos | 15-03-09 | 18:49

Stroopdoos | 15-03-09 | 18:41
Mmm, begin es met de kraan dicht te draaien, aan de grens dus. Maar het blijft onbegrijpelijk dat ze de solidariteit waarop ze nu teren, zelf ondergraven. En dat stond dus wel in het oorspronkelijke stuk: autochtonen betalen belastingen, wij belonen allochtonen en dat ondergraaft de solidariteit. Kon ook al niet, er zijn immer ook twee werkeloze autochtonen en Aboutaleb heeft wel een baan.
Maar goed, eten staat klaar en de PvdA heeft een antwoord op Wilders geformuleerd *proest*. Op naar de vijf zetels!

sjaakdeslinksesul | 15-03-09 | 18:46

v Maerlant | 15-03-09 | 18:27
De electorale klappen in R'dam en Utrecht (niet toevallig de grote afwezigen in de amendementenregen) had net een beetje realiteitszin in die afdelingen geschopt. Maar nu is dus duidelijk waar de partij voor staat. En misschien is dat ook wel beter zo, beter straks kapot dan intern verdeeld. Dat zeg ik dan als buitenstaander he.

sjaakdeslinksesul | 15-03-09 | 18:41

sjaakdeslinksesul | 15-03-09 | 18:25
Kolonisatie is een drama geweest, nu is dit het "nieuwe" drama wat in principe hetzelfde is. Het verplaatsen van mensen naar andere locaties in de wereld. Gewoon niet doen als je weet dat het bonje betekend.
Mild is niet rechtvaardig en dit is nou juist nodig. Misbruik mogelijk maken betekend uiteraard dat er aan de top iets niet klopt. Maar goed, heeft dit ooit ergens wel gefunctioneerd? Ik heb het nog niet gezien. Nu even mensen eruit donderen, vind ik een harde uitspraak maar voor criminele elementen maak ik met gemak een uitzondering.

Stroopdoos | 15-03-09 | 18:41

Zum Kotzen!!

inctrl | 15-03-09 | 18:40

Fleauxe | 15-03-09 | 17:28
Het heeft a.llemaal iets engs. het is de emotie die je ook bij bijvoorbeeld Groenteman aantreft. Als je kritiek hebt op het vlagvertoon dan ben je onfantsoenlijk en al bijna een fascist. De hoofddoek wordt door de PvdA op exact dezelfde wijze ingezet als door de islamisten, wordt met trots naast Bos gezet en met trots het podium opgesleept. Hier klopt iets niet meer.
Het antwoord op Wilders, of liever gezegd het antwoord op het grote schandaal dat het enkel Wilders is die eene fundamentele problematiek durft te benoemen, is de creatie van een bijna mystieke sfeer. Het lijkt wel een viering, een rituele dans in plaats van een congres. Het fatsoen wordt heilig verklaard.
Die roos met die doornen, dat was nog een symbool waarvan je kon zeggen ja, dat past bij het socialisme. Rozen hebben doornen, de strijd is hard, de arbeider zal zegevieren. Je hoorde de internationale nog op de achtergrond.
Maar dit, dit lijkt op een sektarische bijeenkomst, met banieren en zo. Leni Riefenstahl had een leuk filmje kunnen schieten, als ze nog geleefd had. Of ze had Eddy kunnen leren hoe dat moet.

Schoorsteenveger | 15-03-09 | 18:40

Is de papaver waar je opium van maakt niet over het algemeen roze of wit?
Dit lijkt op de (bastaard)klaproos, het onschuldige zusje.
Maar daarentegen ben ik geen plantenkenner.

DeGriek | 15-03-09 | 18:39

Oja, en die achterlijke foto met do knuffelallochtoon maakt het theater compleet. -kots-

Masturwasbeer | 15-03-09 | 18:31

Wat een ontzettend stel imbiciele, achterbakse hypocriete salonsocialisten. Bangerikken zijn jullie. Bang om de waarheid onder ogen te zien, bang om dingen bij de naam te noemen. Bang omdat jullie eigenlijk, diep in je hart die allochtonen maar helemaal niets vinden. Je schijt in je broek 's avonds laat. Dus, volgens de psychologie van Chamberlain verdedig je dat waar je schijtbenauwd voor bent. PvdA, jullie zijn laffe bange, zielige mensjes. Verloren in je krampachtige antieke ideologie, met je shitrozen, je rooie flauwekul, met je Internationale, dat schotschrift van die Marx, je zeepkist in de haven die al lang niet meer bestaat. Te bang om ballen te hebben. Lachwekkend. Dat dan weer wel.

Masturwasbeer | 15-03-09 | 18:28

sjaakdeslinksesul | 15-03-09 | 18:10
Ook de objectieve lezer - voorzover die bestaat, laat ik zeggen: de lezer die de PVDA niet ongenegen is - zal moeten toegeven dat dit een document is, geschreven met de rem op, geconstrueerd om nergens ook maar iets te schrijven om het islamitische bevolkingsdeel voor het hoofd zal stoten. Wat betreft de bedoeling van de PVDA-leiding dringt de conclusie zich dan ook op (voor sommigen allicht een open deur): de oude achterban is dood, leve de nieuwe achterban. Wat rest aan autochtoon kapitaal zijn gewoontestemmers, carrièremakers en wegmetonsers. Griezelige club, enkele naïevelingen niet te na gesproken.

v Maerlant | 15-03-09 | 18:27

F. von Zeikhoven | 15-03-09 | 18:23
En zo mijn waarde mede reaguurder kan uit de vergrijzing toch nog iets positiefs gehaald worden, en tevens uit bezuinigingen op de gezondheidszorg, maar dat is wel erg cynisch van me :-)

bakoenin | 15-03-09 | 18:26

Stroopdoos | 15-03-09 | 18:19
Mild? Het benoemen van afkomst bij criminaliteit was al te veel van het goede voor het congres. Hoe moeten al die PvdA'ers straks de oude wijken in om autochtone PVV- en Verdonk-kiezers terug te winnen, als ze niet de feiten (!) mogen benoemen die al die oud-stemmers van ze aan den lijve ondervinden? Bij zoveel naïviteit zakt je broek toch af, alsof je een congresverslag uit 1980 leest. Als ze nog enige slimheid hebben gaan ze die spookallochtonen (wel ingeschreven, niet bestaand) laten stemmen en asielzoekers snel naturaliseren, beperken ze het verlies nog een beetje.

sjaakdeslinksesul | 15-03-09 | 18:25

@ bakoenin | 15-03-09 | 18:17
Precies. En het is niet alleen door de afhakende teleurgestelde echte socialisten dat de PvdA-aanhang afneemt. Het zou me niet verbazen als een niet onaanzienlijk deel via vergrijzing gestopt is met roken...

F. von Zeikhoven | 15-03-09 | 18:23

er is geen PVDA als politieke partij en ik getuig dat

henkt | 15-03-09 | 18:22

sjaakdeslinksesul | 15-03-09 | 18:10
Dat soort fabels maakt me waarschijnlijk nog wel het meest ziek.Alsof de gemiddelde nederander zich niet bekommerd over zijn vader of moeder en geen waarde hecht aan een goede verstandhouding met zijn familie. En inderdaad de familie band bij de gemiddelde rif of Anatolië bewoner is een knelband waar je neef/toekomstige man je in elkaar mag tremmen als hij je met een andere man ziet praten. Jueheu Daar zitten we op te wachten.
F. von Zeikhoven | 15-03-09 | 18:13
En schrale grond. De schrale rond van het multigecul is beter voor klaprozen dan voor echte rozen. Die moeten namelijke vruchtbare grond hebben en kennis van snoeien op de juiste plaats en tijd. Ze konden het niet beter symbolisch uitdrukken die pvda'ers

miko | 15-03-09 | 18:22

sjaakdeslinksesul | 15-03-09 | 17:54
Duidelijke regels die helder en kort zijn, alles zonder religie welteverstaan! De combinatie politiek en religie functioneert gewoon niet. Regels moeten voor iedereen gelijk zijn en ook als zodanig geïnterpreteerd kunnen worden. Of je nu een gristen, moslim, whatever van religie bent, je er altijd zeker van kan zijn dat deze niet gebruikt kan worden om eigenbelang/partijbelang te bevredigen.
Verder kun je er weinig aan doen tenzij je de toestroom mindert of stopt. houden aan internationale afspraken en niet meer! PvdA is momenteel wel erg mild, zag ik laatst bij de *kuch* NOS. Wegsturen is radicaal tenzij iemand die tot 5 jaar in NL heeft geleefd of meermaals de crimineel uitgehangen heeft. Verder wil ik niet gaan.

Stroopdoos | 15-03-09 | 18:19

De PvdA... hoezeer je het ook met ome Joop oneens was en bent, toch stond die club toen nog ergens voor, maar met de komst van Cock, tout est fini.
Geen ideologie, geen toekomstvisie, maar alleen nog krampachtige pogingen om electoraat binden.
Zwalkend tussen links en rechts, bang voor de PVV , en bang voor de SP.
En daarom alles verradend waar hun achterban ooit van gedroomd heeft.
Ze noemen het pragmatisme, maar beter zou het zijn om het een leugen te noemen.

bakoenin | 15-03-09 | 18:17

F. von Zeikhoven | 15-03-09 | 18:13
Klap-van-de-molenrozen daarentegen groeien uitsluitend op een roodachtige voedingsbodem.

Merlot | 15-03-09 | 18:17

@ miko | 15-03-09 | 18:02
Klaprozem zijn familie van papavers, ze komen vaak het eerste op in omgewoelde grond voordat er (weer) wat anders gaat groeien.

F. von Zeikhoven | 15-03-09 | 18:13

@lijn5 | 15-03-09 | 18:08
Madame is naar eigen zeggen nogal bedreven in het les geven. En ook dat dit helemaal niets met religie van doen heeft. Misschien werkt ze in een blindeninstituut...?

VanFrikschoten | 15-03-09 | 18:13

v Maerlant | 15-03-09 | 17:22
Kafkaeske stuk.
Het ene na het andere geitenwollensokken amendement wordt er wel doorheen gejast (Breda en Zutphen excelleren hierin), maar een opmerking als:
" De komst van andere, minder individualistische, culturen versterkt bovendien ook normen en waarden die in Nederland waren verzwakt. Bijvoorbeeld de waarde die toegekend wordt aan het familieverband (huiselijk geweld), het gezamenlijke beleven en ontmoeten (hangen op straat), vriendschap,
respect voor ouderen (vooral die ouder dame met haar handtas) en het belang van gemeenschapszin (de Ummah) zijn een welkome externe impuls aan een samenleving die voor velen Nederlanders te sterk is geïndividualiseerd, gematerialiseerd en vereenzaamd."
Kun je nou zoiets onder beweren zonder enige onderbouwing? Voor het hele PvdA-congres dus wel, het is zo. Wij zijn fout, zij zijn goed. Nuancering geldt alleen voor opmerkingen als Islamitisch onderwijs is onder de maat of sommige bevolkingsgroepen zijn helaas oververtegenwoordigd in de criminaliteit.
Nog zo'n mooie:
" Door van achterstandswijken prachtwijken te maken en door het geven van excellent onderwijs in de scholen in die wijken. Zo roepen we de witte vlucht een halt toe en geven we de kinderen uit die wijken een goed startschot voor de rest van hun toekomst."
Ze erkennen dus keihard dat de witte vlucht de sociale problemen in die wijken versterken. Maar ontkennen dan weer even makkelijk welke oorzaken hieraan ten grondslag liggen.
Die hele amendementenreeks is één grote Pavlov-reactie van oud-linkse mensen, die werkelijk geen idee hebben wat hen bij de komende verkiezingen te wachten staat en hoe ze de problemen moeten oplossen.

sjaakdeslinksesul | 15-03-09 | 18:10

@VanFrikschoten | 15-03-09 | 18:04 Ja, en een van die kakelkippen schijnt voor de klas te staan (dacht ik te horen, maar ik kan het niet opbrengen nog eens te kijken). Ben ik even blij dat ik dde leerplichtleeftijd te boven ben.

lijn5 | 15-03-09 | 18:08

@Russ Meyer | 15-03-09 | 17:12

Is niks nieuws, al dat PVDA tuig vult al jaren zijn zakken mbv subsidiesponzen. Vandaar dat ze zo bang worden als Geert binnenkort aan de macht komt. Dan is het feest afgelopen en zullen ze echt moeten gaan werken.

Kingeef1975 | 15-03-09 | 18:07

F. von Zeikhoven | 15-03-09 | 18:03
Dank U (ik had om de bewuste tekst verzocht, een paar comments hierboven).

koffiemuts | 15-03-09 | 18:07

Ze dachten zeker dat 't een veld echte Rode Rozen was, het is duidelijk : ook voor Biologie en Natuur etc moet je niet meer bij de Partij vd A...... vul zelf maar in, zijn....

Canninefaatje | 15-03-09 | 18:06

Wij vonden het maar een hoop gekakel bij Phara. Die dunne van hallal kletste echt uit haar nek. Ik zou er nog een paar hoofddoeken om doen als ik haar was... of trek meteen een bodybag aan...

VanFrikschoten | 15-03-09 | 18:04

@ F. von Zeikhoven | 15-03-09 | 17:59
Bij wijze van uitzondering, voor deze ene keer helemaal uitgeschreven terwijl het ook met linkjes kon. Ik weet het, maar ik heb niet de illusie dat die nono's van de PvdA doorklikken. Excuus, Joris. En andere reaguurders die geen zin in lappen tekst hebben. Zal niet meer voorkomen.

F. von Zeikhoven | 15-03-09 | 18:03

-weggejorist-

Ayaan Sorry | 15-03-09 | 18:02

F. von Zeikhoven | 15-03-09 | 17:59
Weet je waarom papavers zo graag op slagvelden groeien?

miko | 15-03-09 | 18:02

Fleauxe | 15-03-09 | 17:15
Op welke zender was dat debat ?? En bij welke omroep?

miko | 15-03-09 | 18:00

Walgelijke partij, walgelijke mensen. Hamer... die kop alleen al. PvdA... de hoer van de multiculti flauwekul. Partij die vrienden is met haatbaarden en ander tuig.

Kingeef1975 | 15-03-09 | 18:00

Die klaprozen (poppies) zijn inderdaad idioot gekozen. De wijsneus die die picca op dat scherm zette is nog onnozeler dan Al Shahaf op het moment dat de Abrahams achter hem door de straten ratelden. Totaal gebrek aan historisch inzicht, bovendien een schaamteloze verkrachting van een symbool dat voor miljoenen staat voor de gedachte aan hen die vielen in Flanders Fields, of geveld werden door oorlogshandelingen daarna.
Daarom, opdat de simpelen van ziel bij de PvdA niet vergeten: www.youtube.com/watch?v=6e4jqTF6aks
De tekst: (weet ik, staat ook al bij Waaligator | 15-03-09 | 16:35)
In Flanders fields (Lieutenant Colonel John McCrae, 1872-1918)
In Flanders fields the poppies blow
Between the crosses, row on row
That mark our place; and in the sky
The larks, still bravely singing, fly
Scarce heard amid the guns below.

We are the dead. Short days ago
We lived, felt dawn, saw sunset glow
Loved, and were loved, and now we lie
In Flanders fields.

Take up our quarrel with the foe:
To you from failing hands we throw
The torch; be yours to hold it high.
If ye break faith with us who die
We shall not sleep, though poppies grow
In Flanders fields.

Ook in dat filmpje het indrukwekkende Britse herdenkingsgedicht:
They shall not grow old, as we grow old.
Age shall not weary them, nor the years condemn.
At the going down of the sun, and in the morning
We will remember them.

De muziek onder het eerste deel van het filmpje hoort bij "Abide with me" van Henry F. Lyte (1793-1847). Alhoewel het geloof hier op GS omstreden is, gaven en geven de (christelijke) woorden ervan stervenden op de slagvelden en andere onheilsplaatsen houvast in hun laatste momenten. Daarom is het voor vooral de Britten belangrijk. Henry F. Lyte's woorden hebben ontelbaar velen in hun laatste eenzame uren troost gebracht. Daaronder ook Nederlandse verzetsmensen, vlak voordat ze geëxecuteerd werden. De tekst van het eerste en laatste couplet in het Nederlands:
"Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt,
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.
Andere helpers, Heer, ontvallen mij.
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.
(...)
Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn brekend oog,
licht in het duister, wijs de weg omhoog.
Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij.
In dood en leven, Heer, wees Gij nabij."

Wouter Bos, kijk vanavond voort slapen gaan 'ns in de spiegel, denk hier dan nog eens over na en vraag je af waar je nou helemaal mee bezig bent...

F. von Zeikhoven | 15-03-09 | 17:59

Fleauxe | 15-03-09 | 17:15
De elite woont al apart van de burger. Is altijd zo geweest. Het hekwerk zal er nog niet zo snel komen al is het in andere delen van het koninkrijk al wel in.
www.google.com/search?hl=en&q=beve...
Maar dat idee van het weigeren van aanspreken van hoofddoek ambtenaren staat me wel aan. Ik kan niet wachten op de eerste homo die weigerd getrouwd te worden door een muzelman omdat het tegen zijn geaardheid is.(al is dat wel heel erg kansloos dat , dat gebeurt)
bakoenin | 15-03-09 | 17:19
Precies ,dat gezeik hier over ONZE jongens Volgens mij poept iedereen bij GS zowat legergroen. Maak je maar eens hard om daar op te typhen dat scheelt meer doden dan het afzeiken van de PVDA

miko | 15-03-09 | 17:58

@Fonnzie6 | 15-03-09 | 17:37
Dat geldt enkel op Valentijnsdag in het olierijke Saudie Arabië...

VanFrikschoten | 15-03-09 | 17:57

Stroopdoos | 15-03-09 | 17:27
Fundamentele verschillen van inzicht zullen er altijd blijven, en het ligt met name aan de toegeeflijkheid van de minderheid in hoeverre zij hierin mee willen gaan. Dat snapt de PvdA domweg niet, het gaat om getallen. Het mag niet zo zijn dat orthodoxe moslims, die zelfs nu nog een minderheid zijn binnen de eigen gemeenschap, abjecte eisen mag stellen aan de overgrote meerderheid van mede-moslims en niet-moslims en dat die eisen nog ingewilligd worden ook. Blijf je dat wel doen, dan breekt het touwtje op een gegeven moment.
Ik ga voor de Fleauxe-oplossing. Netjes gescheiden waar dat kan (school/wijken), waar onvermijdelijk contact is (werkvloer/openbare ruimte) duidelijke regels. Want ik moet er niet aan denken dat mijn kinderen straks godsdienstonderwijs van een imam krijgen op een openbare school. Of erger nog dat ik verplicht wordt ze naar een zwarte school te sturen. Dat zijn niet mijn keuzes, maar die van de PvdA. Laten zij dan in die wijken gaan wonen en hun kinderen daar naar school sturen. Ik zie er nl de meerwaarde niet van in, integendeel zelfs.

sjaakdeslinksesul | 15-03-09 | 17:54

@Fleauxe | 15-03-09 | 17:32 LOL!

Stroopdoos | 15-03-09 | 17:52

Het is een regeringspartij. Wat zeuren ze nog dat er dingen mis zijn, als zij juist degenen zijn die beleidsveranderingen kunnen realiseren?

rhodamagnetics | 15-03-09 | 17:47

bakoenin | 15-03-09 | 17:39

Je hebt groot gelijk. Soldaten sneuvelen omdat ze een politiek besluit moeten uitvoeren. En die besluiten zijn altijd onduidelijk voor de bevolking en omgeven met verborgen agenda"s en walgelijke propaganda. Zie onze huidige missie van opbouwen in Afghanistan.

LoopseTeef | 15-03-09 | 17:44

Drs.. Gelul | 15-03-09 | 17:27
De dood is zinloos, dat is waar, helemaal als er mensen zijn die er een pathos van patriottisme omheen verzinnen, en postuum medailles uitdelen.
Maar jongens worden altijd uitgezonden omdat de agenda's van anderen uitgevoerd dienen te worden.
Dus ze sterven daar niet zomaar

bakoenin | 15-03-09 | 17:39

De halalkutten kunnen op de belgische tv weer lekker uitwijden over hun ongeluk. Maar ik ga toch ff wachten tot ze met de Winter gaan bekvechten.

fjordman | 15-03-09 | 17:38

De PVDA heeft zich al volledig aangepast.
Arabieren mogen elkaar geen rode rozen geven, die zijn volgens hen onrein.

Fonnzie6 | 15-03-09 | 17:37

bakoenin | 15-03-09 | 17:26

Is allemaal al eens eerder vertoont. Wat ben ik blij dat ik al oud ben en mijn geheugen me nog niet in de steek heeft gelaten: Tijdens de Vietnamoorlog hield o.a. de CIA zich bezig met de handel in drugs vanuit de Gouden Driehoek. Alleen maar om hun geheime operaties elders op de wereld te bekostigen. Hetzelfde zagen we op een andere manier gebeuren bij het Contra-schandaal.

LoopseTeef | 15-03-09 | 17:35

jongen jongens,jullie vetgeten de kontekruipers van he cda.whehehe

jaydie | 15-03-09 | 17:34

Er is niks mis met het hebben van rode bloemen als partij embleem.
De papavers in afghanistan zijn er altijd geweest. Het vernietigen daarvan zet alleen kwaad bloed en is alleen een obsessie van de yanks. Wie daar voor is is juist tegen onze jongens. De PvdA heeft daar niets mee te maken. De bermbommen maken ze toch wel en die zijn niet speciaal tegen onze jongens gericht.

antizanic | 15-03-09 | 17:34

@fleauxe
Oewaar was dat debat, teevee of live?

waskuip-admiraal | 15-03-09 | 17:33

Oeps, die laatste was @Schoorsteenveger.
@Aktivist | 15-03-09 | 17:23: Je moet het ook niet voorstellen als een soort apocalyptisch beeld van de samenleving. Het heeft zelfs voordelen. Maar het past niet bij het Nederland zoals ik dat ken. Met huisjes aan de straatkant, en in het centrum en zo. Het 'gezellige' gaat er dan wel vanaf.

Fleauxe | 15-03-09 | 17:32

-weggejorist-

BlindOwl | 15-03-09 | 17:30

Veldje klaprozen voor de rooie rakkers. Die zaal ziet er nogal versuft uit...

lichtpunt | 15-03-09 | 17:29

Dat is niet aan de orde gekomen, maar kijk het gerust zelf even terug: phara.canvas.be/category/herbekijken/ (tweede plaatje uit het rijtje aanklikken) Het mag evident heten dat de PVDA een vorm van lichte druk heeft toegepast op de dissidenten. Jammer genoeg willen die mensen dat nooit voor de camera vertellen. Ik blijf erbij dat Rutger het eens zou moeten proberen.
Men heeft het recht om te weten in hoeverre de PVDA tegen inhoudelijke kritiek aankijkt en ermee omgaat. Dat maakt het partij kiezen i.i.g. een stuk eenvoudiger dunkt me.

Fleauxe | 15-03-09 | 17:28

bakoenin | 15-03-09 | 17:26

Onze jongens sterven omdat ze daar sterven. Nix meer, nix minder.

Drs.. Gelul | 15-03-09 | 17:27

Waar gaat dit over?

Ik heb ook niks te doen vanmiddag en ben al uitgesjort dus dan ook maar even op GS vervelen.

tripel | 15-03-09 | 17:27

sjaakdeslinksesul | 15-03-09 | 17:14 ROFL@ ontslagrecht prostitutie! zum kaputtlachen.
Ik denk niet dat de tweedeling op te lossen is door meer samen te doen zonder eerst te begrijpen hoe groot de verschillen zijn. Ik verwacht niet dat die verschillen te overbruggen zijn met wat activiteiten maar eerder door een soort van 100% samenzijn in een glazen huiske waar die DJ's een paar dagen in vertoefden. Pas dan realiseer je je hoe ongelofelijk diep de canyon tussen de culturen werkelijk is.
Meerdere diepgaande confrontaties en waarneembare verschillen beleven kan verandering brengen. Maar ikzelf zie dit al wat sombertjes in en denk dat NL wel wil maar niet kan en de moslim niet kan EN niet wil. Die buigt simpelweg niet en heeft dat ook laten zien.
Desondanks verkeaupen de PvdA-ers hun zieltje aan de duivel met het vooruitzicht dat ze niet zomaar op straat komen te staan. *jeu*

Stroopdoos | 15-03-09 | 17:27

Troepen terugtrekken, geen JSF en korten van de ontwikkelingshulp; wat scheelt dat op de begroting?

fjordman | 15-03-09 | 17:27

En nog even voor de juiste geschiedsschrijving:
Voor the war on terror was de opiumteelt maar een fractie van wat het is na de inval in Afghanistan, en de productie ligt in handen van de warlords, gesteund door het westen.
Onze jongens sterven voor de met bloed bevlekte handen van de drugsbaronnen.

bakoenin | 15-03-09 | 17:26

Als ex pat was er een tijd dat ik de GS comments las en er nog weleens een hatelijke opmerking tegenaan gooide van ha,ha,ha kijk mij nou ik ben lekker weg. Voor diegenen die er zich aan stoorden, mijn excuses. Het lachen vergaat je op den duur.

DANNY3960 | 15-03-09 | 17:25

Aktivist | 15-03-09 | 17:23

Dat is al deels aan de orde, althans in 020. Mbt de rest van NL kan ik niet oordelen.

Drs.. Gelul | 15-03-09 | 17:25

Waar is dat debat van de sletten van halal terug te zien? En de scheiding tussen bevolkingsgroepen zal inderdaad alleen maar toenemen. Kijk maar eens naar een stad als Malmö in Zweden (zie SN thread hierover); daaar kun je in bepaalde wijken ook niet meer wonen als normale Zweed.

fjordman | 15-03-09 | 17:24

Fleauxe | 15-03-09 | 17:15
Mag ik hierop verder doorbreien: Over 15 jaar woont welgesteld Nederland (waaronder uiteraard de PvdA-partijtop) in gated communities en heft vandaaruit de wijsvinger op tegen de minder bedeelden met een beroep op tolerantie en menslievendheid. Wat een schrijnend vooruitzicht, maar OK, die kant gaat het wel op

Aktivist | 15-03-09 | 17:23

@G-unite, grappig, zat de tekst tussen je congresstukken?

Sisyphos | 15-03-09 | 17:23

Alsof "onze jongens" geen afghanen opblazen.En dat wordt door een overheid betaald. Ben benieuwd wat de reacties zijn als Afghanen hier ons komen irriteren/afschieten en wij onze strijd betalen middels tulpenbollen.

Drs.. Gelul | 15-03-09 | 17:23

Fleauxe | 15-03-09 | 17:15
Ik heb sterk de indruk dat de apparatsjiks zwaar druk zetten. Er staat te veel op het spel.
Overigens, die uispraak van een van die Sletten van de Profeet is trouwens veelbetekenend. "U kunt niet meer om ons heen." Heeft er nog iemand gevraagd wie volgens die slet "u" was en wie "ons"?

Schoorsteenveger | 15-03-09 | 17:22

Ach onze jongens worden naar zoveel velden gestuurd waar the poppy's grow, en altijd door politici en adel die menen dat de wereld zit te wachten op het heilzame van hun daden.
In Flandern fields
Hou op GS, onze jongens gaan daar dood voor niets, omdat blogjes zols dit meedoen aan de goedkope heroiek van het soldatenleven.

bakoenin | 15-03-09 | 17:19

Aktivist | 15-03-09 | 17:11 Lol en ja! @ CDA = Evil. Die doen er alles aan alles te verbergen totdat er een succesje geboekt is en pas DAN komen ze naar buiten met het nieuws. Ook al zijn er 20 andere geheimpjes totaal ge-crashed en de daarmee gemoeide miljarden verdwenen in de zakken van gelijkgezinden. Zeau griezelig dit.

Stroopdoos | 15-03-09 | 17:17

@G-unite | 15-03-09 | 17:14: Heb jij een linkje naar de tekst?
-edit nee -

Fleauxe | 15-03-09 | 17:16

De PvdA houdt krampachtig vast aan haar idealen, immers mag men de afkomst niet verloochenen. Het is een beetje vergelijkbaar met de troepen van
Hitler in Berlijn. De oorlog was eigenlijk al verloren maar toch bleef men trouw aan de Führer, ook al betekende iedere minuut oorlog extra slachtoffers.

michello | 15-03-09 | 17:15

de Bree | 15-03-09 | 16:59
Dan ligt er op dit gebied ri uw vrouwelijke collega's nog heel wat werk voor u te wachten. Begrijp alleen niet waarom u en uw mannelijke collega's zich niet openlijk uiten de pvv een warm hart toe te dichten, toch niets mis mee?

Mekker | 15-03-09 | 17:15

@Aktivist | 15-03-09 | 17:00: Gisteravond heb ik nog even naar een debat tussen de meiden van Halal en Filip Dewinter gekeken. Tot mijn grote verbazing (en genoegen) kreeg Dewinter het publiek op zijn hand. De meiden werden zelfs weggehoond door het publiek toen ze zeiden "mannetjes zoals hij zorgen ervoor dat de samenleving kapot gaat". Toen ze het niet meer wisten riepen ze -uit wanhoop- "u kunt niet meer om ons heen".
En daar hebben ze zowaar een punt. We kunnen op dit moment niet om ze heen. En een burgeroorlog is nu ook niet iets wat ik direct ambieer. In dat geval is de keuze erg makkelijk. Als de PVDA en co het ons niet toestaan kritiek te leveren op de multiculturele samenleving, dan moet ze niet raar opkijken wanneer de rest van die samenleving gaat verzuilen. Dan maar wijken vol islamieten en andere niet-Westerse allochtonen. Echter, laat ons dan ook kiezen. Geef ons de mogelijkheid een ambtenaar met hoofddoek niet te hoeven spreken. Voor Joden en homo's is het zien van die hoofddoek geen pretje, dus geef ons dan ook dergelijke privileges. Dat klinkt wellicht wat defaitistisch, ik zie echter geen ander vreedzaam alternatief voor de mensen die niet willen leven in een samenleving vol 'vreemden'.
Dan krijg je situaties zoals ik ze uit m'n jeugd ken. In Orlando leven we samen in de openbare ruimte, maar de huizen en wijken zijn een ander verhaal. De rijken wonen in zwaar beveiligde gated communities en de rest in minder verzorgde, onveilige wijken. Op zich kun je op die manier prima samenleven. Maar het zou me wel aan het hart gaan als Nederland die kant op zou gaan/willen.
@Schoorsteenveger | 15-03-09 | 17:00: Inderdaad zeg. Van Terstal hoor je de laatste tijd ook helemaal niets meer. Dat kan inderdaad -bijna- geen toeval zijn.
Misschien moet Charly of Rutger deze mensen eens opzoeken, en vragen waar die kritische houding gebleven is.

Fleauxe | 15-03-09 | 17:15

@Russ Meyer
Niet te geloven wat een nitwit die partij moet lijden; racismebestrijding als opleiding, hoe komen ze erop. Nee echt handig in deze tijden... Dan kunnen we nog beter H. Heinsbroek terug als minister van financien.

fjordman | 15-03-09 | 17:14

de PvdA mag failen maar PowNed niet! Alles op alles om de laatste leden nog in maart binnen te halen. Doe 't nu!

Jan Modaal | 15-03-09 | 17:14

CoJoNes | 15-03-09 | 17:11
Tussen Keulen en Parijs, ligt de weg naar Rome. Al wie met ons mee wil, die moet vreemde manieren verstaan.

Staat zo in de integratie nota.

G-unite | 15-03-09 | 17:14

Stroopdoos | 15-03-09 | 16:55
Alles is gebaseerd op emotie en gevoel, net zoals het laten opdraven van een 12-jarig hoofddoekje. 'Kijk ons eens dapper voor de zwakkere in de maatschappij opkomen en zie hullie (populisten, neoliberalen, islamcritici) eens asociaal wezen.' Nooit eens echt jezelf vragen durven stellen, zoals: is het netjes om een 12-jarig kind te gebruiken voor politieke doeleinden, past een hoofddoekje binnen ons idee van integrate en emancipatie, waarom stemmen mensen op Wilders, hoe kan het toch dat wij blijven hameren op meer onderling contact en voorlichting terwijl de toename van contacten tussen moslim/niet-moslim en verbrede kennis van islam precies het tegenovergestelde bewerkstelligt, meer afstand?
Nee, het is samen doen, bruggen bouwen, sociale cohesie, mensen niet aan de kant laten staan, geen tweedeling...
Ik denk dat de PvdA overigens nog wel akkoord gaan met lijfstraffen, mits het ontslagrecht maar behouden blijft.

sjaakdeslinksesul | 15-03-09 | 17:14

CoJoNes | 15-03-09 | 17:11
LOL!

koffiemuts | 15-03-09 | 17:14

Ik zie hier vandaag weinig hakbars op straat; zouden ze allemaal op dat congres zitten?

fjordman | 15-03-09 | 17:11

Tussen Keulen en Parijs, ligt de weg naar Rome. Al wie met ons mee wil, die moet onze manieren verstaan.

M'n dochter zingt het net. Zal wel verboden worden binnenkort.

CoJoNes | 15-03-09 | 17:11

Graaf van Holland | 15-03-09 | 16:54
Ook weer waar. Bij alle PvdA-gebash mag niet vergeten worden dat a) PvdA allang in self destruction mode is en b) dat de verfoeilijke invloed van de CDA-CU-mannenbroeders-Borg, die het laatste beetje vrijheid dat de PvdA nog heel gelaten heeft in rap tempo aan het vernietigen zijn, niet onderschat mag worden. Het CDA is evil. Altijd geweest en zal ook niet snel veranderen.
Maar het ging dus over het PvdA partijcongres...

Aktivist | 15-03-09 | 17:11

@r3d3
Misschien goed idee om daar een foldertje van te maken en bij de volgende kamerverkiezingen in grote getale uit te delen; het stemvolk wil dat namelijk nog wel eens vergeten!

fjordman | 15-03-09 | 17:07

Blake Bier | 15-03-09 | 17:00 Dat denken ze echt niet.
De huidige PvdA'ers zijn er alleen voor elkaar. Ze bouwen van gemeenschapsgelden hele welzijns en zieligheidsindustrieen op en schuiven elkaar de overbetaalde veelal gesubsidieerde baantjes toe. Dat is mijn visie op de huidige PvdA. Stichtinkje hier... Forumpje daar.. Samenwerkingsverbandje hier, koepleorganisatie'tje daar.
RuifvreterTs

Russ Meyer | 15-03-09 | 17:07

Hamer zal een grote bezuiniging op OS niet accepteren.
Als er nu verkiezingen komen zou dat zo mooi zijn.

de Bree | 15-03-09 | 17:07

Met die papavers geven de Pisnichten Van De Angst een extragratis dhimmisignaal af naar de haatbaardende Nederlander. Die zullen daar hun voordeel mee doen.

Isser | 15-03-09 | 17:06

@fjordman | 15-03-09 | 17:04
Dan is het goed...

VanFrikschoten | 15-03-09 | 17:05

Noch de roedels basisschoolleraren die generaties lang massa's kinderhersenen inprenten dat de PvdA de goeiste is,
Noch de voorvechters van de multiculti-cultus die jarenlang kuddes stemvolk Nederland in importeren,
Noch het wegpromoveren van Melkert, noch het deporteren van Herfkens, noch het afserveren van Vogelaar,
Noch de tranen plengende Pronk, noch de excuses makende Kok, noch de sinterklazende Koenders,
niemand kan er nog wat aan doen
Het electoraat prikt door de herinnering van een schim van een lege schel heen die de PVdA nog is
Zelfs ambtenaren, niet-geintegreerden, werkweigeraars, leraren, pliesies, etc. dreigen te gaan bijten in de hand die hen voedt.
Is er dan toch nog hoop voor Nederland?
Toppunt is dit congres: Geen visie, geen missie, geen bezieling,
maar wél een opmerking over Wilders' kapsel én een beroep op Donner's gevoel
Wat kijk ik uit naar de komende verkiezingen

r3d3 | 15-03-09 | 17:04

@vanFrikschoten; het was dan ook ironisch bedoeld he.

fjordman | 15-03-09 | 17:04

@fjordman | 15-03-09 | 16:59
Dat is geen lief meisje maar een fanatiek aanhangster van de fascistische doodscultus die afvalligen de kop willen afsnijden, homo's met het zwaard willen doorklieven en vrouwen verkrachten om ze vervolgens te kunnen stenigen...

VanFrikschoten | 15-03-09 | 17:03

PvdA-Papavers Voor De Arbeider?

evolutietheezakje | 15-03-09 | 17:02

@VanFrikschoten | 15-03-09 | 16:51: Ghe, ik zie Faizel Enait nog wel doordringen tot de PVDA top.
ps: Ik kan geen Indonesisch lezen. Is dat niet gewoon een site om toeristen te trekken of van de ambassade?

Fleauxe | 15-03-09 | 17:02

Fleauxe | 15-03-09 | 16:55
Dat is precies wat ik bedoel. Er ligt een natte deken overheen, alle vuur wordt gesmoord. Die hoofddoeken-symboliek is als een sommatie aan al die provincialen om hun bek te houden. Eddy heb ik ook nog niet gehoord of gezien, ook niet vanuit de zijlijn, of heb ik iets gemist?

Schoorsteenveger | 15-03-09 | 17:00

Fleauxe | 15-03-09 | 16:49
Ja, wat doe je eraan. Het lijkt wel alsof er geen tussenweg meer is. Alleen nog maar de keuze Geert stemmen of een burgeroorlog. Of allebei.
Van de PvdPoppies is iig geen oplossing meer te verwachten. Zij houden het bij zalig wegdromen bij een verre multikul-droom...

Aktivist | 15-03-09 | 17:00

Toch apart, dat die mensen oprecht denken dat ze het beste doen voor het land, terwijl ze het land in feite keihard naar de klote helpen...

Blake Bier | 15-03-09 | 17:00

Heb net de film Savior gezien.
Dit kan er ook nog wel bij.

winterpeen | 15-03-09 | 16:59

Het congres van de malloten; aww kijk eens wat een lief meisje met doekje op d'r hoofd.

fjordman | 15-03-09 | 16:59

@Mekker | 15-03-09 | 16:52
Onderwijsvrouwen denken anders dan mannen, meer korte termijn, persoonsgericht.
In het grote beeld en de lange termijn zijn ze niet echt geinteresseerd .
"Ach, wat zien die moslimmeisjes er toch schattig uit, en met dat crimineeltje komt het wel goed, die heeft liefde nodig ".

de Bree | 15-03-09 | 16:59

het interesseert me geen hol wat er gebeurd in uruzgan, kunnen ze daar niet met zijn allen naartoe gaan, vrolijk theedrinken met de haatbaartjes?

Ploertendodert | 15-03-09 | 16:57

sjaakdeslinksesul | 15-03-09 | 16:35
Niet in staat is 1 maar dan nog kiezen voor het blind zijn is nog veel erger. PvdA is zo zelfingenomen dat ze weigeren te accepteren ernaast te zitten en stug doorduwen tot dat de nieuwe partijleider en haatbaard Sjeik Fikki al Walikki een aantal voorstellen doet die daadwerkelijk ledematen betreffen. Pas dan zie je de verbaasde PvdA-ers hun kaak laten vallen.

Stroopdoos | 15-03-09 | 16:55

@Schoorsteenveger | 15-03-09 | 16:48: Waar is dat geluid van die morrende pvda gemeenteraadsleden gebleven? Elke maand zie je wel een stukje in de Telegraaf over die mensen. Ze klagen over de partijkoers, het falen van allochtone collega's en ga zo maar door. Het lijkt wel of die mensen huisarrest hebben. :-)

Fleauxe | 15-03-09 | 16:55

@ VanFrikschoten / 15:58
Eensch, hoewel Hamer mij eerder aan een trol doet denken

Tobi | 15-03-09 | 16:55

Ach socialisten hebben altijd al de neiging gehad om ons land te verraden, niets nieuws onder de morgenrode zon.

JoeDaPlumbert | 15-03-09 | 16:54

Misschien kan GS eens stoppen om de PvdA kapot te maken die partij bewijst keer op keer daar prima zelf toe in staat te zijn. Het grote gevaar is naast het CDA dat stelletje godsdienswaanzinnigen van de ChristenUnie.

Zij blokkeren volgens mij in de vorm van de grootste wandelende bezuinigings post Andre Rouvoet en nog nooit buiten Epe en Den Haag geweest zijnde Arie Slob ieder besluit. Hoe kan een partij met 8 zetels zoveel macht uitoefenen met zoveel incompetente mensen, ik noem een Huizinga, Middelkoop en Rouvoet zelf natuurlijk

Graaf van Holland | 15-03-09 | 16:54

kan dat gezeik over "onze jongens" niet stoppen?? Jullie vinden het toch zo tof dat ze daar zitten?? Dus niet miepen als er eens een omgelegd word. Als het je echt aan het hart gaat dan moet je ervoor zijn om ze uit dat stenentijdperk gebied terug te halen. Maar ja dan gaan de sponsorgelden niet door.
En de pvda rules met papaver velden. Geeft aan dat het verbod op koffiewinkels voorlopig niet door gaat.

miko | 15-03-09 | 16:53

de Bree | 15-03-09 | 16:46
Enig idee waarom ze dit doen?

Mekker | 15-03-09 | 16:52

Partij van de Achterblijvers, zo eighties & nineties

Rainmaker | 15-03-09 | 16:52

@Fleauxe | 15-03-09 | 16:40
Ik zat meer te denken aan een Islamitisch/allochtoonse lijsttrekster die het beste voor heeft met ons geld...
OT
De Republiek Indonesia ziet ons land als een veranda (Zie titel in de browser)
www.id.indonesia.nl/

VanFrikschoten | 15-03-09 | 16:51

Eurotokkie | 15-03-09 | 16:47
Jij snapt het nog steeds niet .
De landverraders van toen en de landverraders van nu.
Blijf jij maar lekker in de PVDA en groen links geloven.
We leven tenslotte (voor zolang het nog duurt) in een vrij land.

Dunnepoep | 15-03-09 | 16:51

Waaligator | 15-03-09 | 16:35
Wat mooi, dat "In Flanders fields......." Ik kende het niet. Wie schreef dat?

koffiemuts | 15-03-09 | 16:51

Schoorsteenveger | 15-03-09 | 16:42
Ooit poogde de PvdA om de bedrängte Kreatur uit de diverse religieuze ketenen te bevrijden. In tussen volgt de PvdA blijkbaar de (zeit-)Geist geistloser Zustände. Vandaar het poppy field. Geestlozer kun je bijna niet worden....

Aktivist | 15-03-09 | 16:50

Stroopdoos | 15-03-09 | 16:43
Geen baard met jurk kiezen want dat gaan de moslims uiteindelijk ook voor Wilders. Niet dat ik dat erg zou vinden.

vanlinknaarrecht | 15-03-09 | 16:50

-weggejorist-

The Russian 2.0 | 15-03-09 | 16:49

@Stroopdoos | 15-03-09 | 16:43: Dat gaat niet gebeuren, de PVDA is een blanke elitaire partij. Bij de PVDA telt slechts het belang van het electoraat. Dat het in dit geval een achterban betreft die meer afbreuk pleegt dan iets bijdraagt aan Holland maakt deze heren en dames niet uit. Die merken het pas als ze zelf geen kant meer op kunnen. Het zal niet de eerste keer zijn dat de geëxecuteerde zijn eigen graf moet graven.
@Aktivist | 15-03-09 | 16:44: De partij zou het lijk van Den Uyl nog ritueel de keel doorhalen als het een zeteltje mocht opleveren. Maar hé, wat doe je eraan?

Fleauxe | 15-03-09 | 16:49

PvdA = nu definitief de Partij voor de Allochtonen.

Korreltje Zout | 15-03-09 | 16:49

Brrr, die provinciebordjes zijn een even groteske, sneue als misplaatste poging Obama na te doen...

Rainmaker | 15-03-09 | 16:49

* Krachtmeester voordraagt tot hofdichter *

de Bree | 15-03-09 | 16:48

Fleauxe | 15-03-09 | 16:35
De sfeer op dat congres is ook een beetje erg eng. Het multiculturele debat is door de PvdA verengd, op z'n minst qua symboliek. Wij-en-de-moslims tegen de rest van de wereld, zo lijkt de boodschap.

Schoorsteenveger | 15-03-09 | 16:48

Dunnepoep | 15-03-09 | 16:45

Van zo een domme uitspraak zou ik ook aan de dunne raken.

Eurotokkie | 15-03-09 | 16:47

@Jeremia | 15-03-09 | 16:37
Negentig procent van mijn vrouwelijke onderwijscollega's stemt op de pvda.
De mannen op de pvv, maar dat durven we niet te zeggen.

de Bree | 15-03-09 | 16:46

Over een aantal jaren zal de uitdrukking "Vuile NSBer "vervangen zijn door "Vuile PVDAer".
De kreet "smerige NSB streken" zal dan vervangen zijn door "smerige PVDA streken".

Dunnepoep | 15-03-09 | 16:45

Fleauxe | 15-03-09 | 16:40
Intussen begin ik te denken dat De Partij ook daarvoor niet zou terugschrikken. Mits het de doelgroep aanspreekt uiteraard.

Aktivist | 15-03-09 | 16:44

Pearly | 15-03-09 | 16:29 Take a hike!
@Fleauxe | 15-03-09 | 16:31 Fakking bulls eye!
Maar wanneer gaat de PvdA een partijleider met baard en jurk "kiezen". Wordt hoog tijd....

Stroopdoos | 15-03-09 | 16:43

80% van de bevolking merkt niet eens dat er crisis is dus doet de PVDA het toch goed.

Eurotokkie | 15-03-09 | 16:43

Oude garde socialisten. Komt een einde aan hun tijdperk.
Fadeaway, en bedankt voor al die fijne ellende de afgelopen decennia.
Mogen we nog lang genieten van een sharia in Nederland.

Zo jammer! | 15-03-09 | 16:43

Uit de gedigteslavenkoorklassiekers 'Wonderbuikmisnoegens', de gedigt:

'D'Interraciale'

Ontwaakt, geblinddoekten met baarden!
Ontwaakt, verdoemde in grachtensfeer!
Regentlijk willen dood alles van waarde
En die droom krijst al meer en meer.
Sterft, gij vrije burgers en gedachten!
Braafgeboornen, ontwaakt, ontwaakt!
De wereld steunt op duist're machten,
De Geert wordt 'stonds ingemaakt!

Hakbars, ten laatste male,
Tot den strijd ons kromzwaard,
en D'Interraciale
Zal morgen heersen op aard!

*oproep tot gebed*

Krachtmeester | 15-03-09 | 16:42

Aktivist | 15-03-09 | 16:35
Hier de originele tekst:
"Die Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüth einer herzlosen Welt, wie sie der Geist geistloser Zustände ist. Sie ist das Opium des Volks." [Karl Marx, "Zur Kritik der Hegel'schen Rechts-Philosophie," in "Deutsch-Französische Jahrbücher," February, 1844]

Schoorsteenveger | 15-03-09 | 16:42

Fuck de PvdA! lk zal me inhouden om Joris zijn zondags rust te respecteren ;)

ServerGenius | 15-03-09 | 16:41

weet je wat zo mooi is we hebben last van de CDA en last van de Christenunie.
met hun achterlijke en bekrompen regeltjes.
maar waar wordt er op ge miereneukt op een partij die vergeleken CDA en CU nog wat van ned wilt maken en het vooral leuk wilt houden om hier te wonen.
ga je goddelijke gang maar met het CDA en CU mijn zegen hebben jullie

Pearly | 15-03-09 | 16:40

Een moslima met een broek aan! Het moet niet opwindender worden...
Krijg je als knuffel-moslima dan wél een zetel op de eerste rang voor! Dergelijke plaatsen op de eerste rij waren vroeger overigens slechts voor ambtsbekleders bestemt. Een partij in nood maakt rare sprongen...

O. Bakal | 15-03-09 | 16:40

Doet me denken aan een liedje van THE CATS , The end of the show.
Alleen werd naar THE CATS massaal geluisterd.

potdeksel | 15-03-09 | 16:40

@VanFrikschoten | 15-03-09 | 16:33: Een gebbetje tussendoor moet kunnen.
Alleen dat grapje van de PVDA heeft nu wel lang genoeg geduurd. Het lijkt gvd wel ironisch bedoeld. What's next? Mei-Li Vos besnijden op het Binnenhof?

Fleauxe | 15-03-09 | 16:40

Conversatie die ik net had met wat een vrij normale meid was, zit nu blijkbaar in marrokko, heeft kindje gehad. Ontnuchterend.

Fragony says: (4:21:12 PM)
Van harte gefeliciteert!
Fragony says: (4:26:25 PM)
Nounou je mag best wat terugzeggen hoor, of heb je een kromzwaard in je nek, tfoe
Nancy says: (4:30:02 PM)
bedankt
Fragony says: (4:31:26 PM)
Mij zusje heeft er ook net al 1, en ik ben weer eens het eerste woordje
Nancy says: (4:31:45 PM)
leuk
Nancy says: (4:31:56 PM)
ome bas
Fragony says: (4:32:27 PM)
jazeker, zag het opeens op mijn msn, gevalletje wtf
Fragony says: (4:33:06 PM)
Prachtig kindje, vakwerk
Nancy says: (4:33:40 PM)
thanx
Fragony says: (4:34:51 PM)
Kan het er af? geen flauw idee met wie ik praat, laat maar

Fragony | 15-03-09 | 16:40

Wat een treurigheid zo'n dik WAO raadslid uit een of ander rood oord naast een beroeps chagerijn luisterend naar een beroeps gewone jongen met een inkomen van 2 ton. En dit alles onder zo'n troosteloos triplex bordje met UTRECHTerop. Weet niet precies wat de bedoeling was maar het werkt iig niet.

Graaf van Holland | 15-03-09 | 16:39

PVDA: cultuur barbaren!

ONS | 15-03-09 | 16:38

Aktivist | 15-03-09 | 16:33 van werken is nog nooit iemand doodgegaan

Pearly | 15-03-09 | 16:37

Don Knieschot | 15-03-09 | 16:17
En niet vergeten wat er olv het Nederlandse leger aan moskeeen worden en zijn gebouwd.

Mekker | 15-03-09 | 16:37

Bishmallaaaaaaaahalllaaaaaah achkbaart

fapz0r | 15-03-09 | 16:37

Dat de oudjes die achter de geraniums zitten te mijmeren over de goeie ouwe tijd met Drees nog op die club stemmen kan ik volgen. En dat de moslims helemaal weglopen met deze partij is niet meer dan logisch. Maar in de peilingen hebben die rode weekdieren nog steeds meer zetels dan de twee groepen die ik al eerder noemde kunnen ophoesten. Volgens mij ben je echt stapel gek als je denkt dat er nog iets te verwachten valt uit deze hoek.

Jeremia | 15-03-09 | 16:37

Pearly | 15-03-09 | 16:29
Wat Aktivist zegt.

michello | 15-03-09 | 16:36

@Schoorsteenveger | 15-03-09 | 16:30: Geen idee, die kan natuurlijk overal vandaan geplukt zijn. Wat een plaatje hé? Hand in hand richting Islamistan.
Heb je ook nog meegekregen dat het zinnetje 'krenken man' op veel verzet heeft gestuit binnen de partij. Dat is nu veranderd in één of andere lettersoep waarmee werkelijk elk levend mens het wel eens moet zijn. De PVDA heeft er niets maar dan ook niets van begrepen. Zou wel eens willen zien hoe groot de verontwaardiging was geweest als Woutertje hand in hand met een bisschop was binnengekomen. :-)

Fleauxe | 15-03-09 | 16:35

Schoorsteenveger | 15-03-09 | 16:32
Ik geef toe dat mijn citaat een variatie op het origineel is.
Maar in dit geval vind ik het ergens wel passen. Met name omdat je bij de PvdA niet meer weet waar het socialisme ophoudt en de religie begint.

Aktivist | 15-03-09 | 16:35

In tegenstelling tot de PvdA:"Wij maken ons zorgen over Nederland"

VanFrikschoten | 15-03-09 | 16:35

In Flanders fields the poppies blow
Between the crosses, row on row
That mark our place; and in the sky
The larks, still bravely singing, fly
Scarce heard amid the guns below.
We are the dead. Short days ago
We lived, felt dawn, saw sunset glow
Loved, and were loved, and now we lie
In Flanders fields.

Toen de slagvelden van Vlaanderen, straks de puinhopen van de Randstad. En de PVDA collaboreerde voort.

Waaligator | 15-03-09 | 16:35

Sir Galahad the Pure | 15-03-09 | 16:04
Aardige video. Blijft toch vreemd om te zien hoe de gematigde moslim uitblinkt in zelfverloochening. Vasten, geen alcohol en sex voor het huwelijk natuurlijk, maar ook ontkennen dat Mohammed wellicht geen lichtend voorbeeld is, dat de Koran haatdragende teksten en onjuistheden bevat en op gespannen voet staat met moderne wetenschappelijke opvattingen, dat mede-moslims vanuit exact dezelfde overtuiging moorden begaan, ga zo maar door.
Blijft al even vreemd dat jezelf niet verloochenen nu juist het strijdpunt was van het progressieve gedachtegoed uit de jaren '60 en '70, en dat al die bijna-bejaarde oud-linksers het verschil niet zien. En dat komt volgens mij omdat ze weigeren of niet in staat zijn om zich te verplaatsen in de denkwereld van de ander, of dat nu om moslims of om PVV-stemmers gaat. De eigen bril kleurt de hele wereld rozerood.

sjaakdeslinksesul | 15-03-09 | 16:35

Pearly | 15-03-09 | 16:29
Van blowen word je suf en van roken ga je dood.
De Partij heeft het beste met je voor. Je moet nl. nog tot je 67e werken om het levensonderhoud van hun niet-werkende stemvee te verzekeren.

Aktivist | 15-03-09 | 16:33

@Fleauxe | 15-03-09 | 16:31
LOL Jij bent mij er één....

VanFrikschoten | 15-03-09 | 16:33

Aktivist | 15-03-09 | 16:27
Neen, dat is een eeuwig misverstand. Letterlijke tekst (vertaald uiteraard):
’Religie is de zucht van het onderdrukte schepsel, het hart van een harteloze wereld, en de ziel van zielloze omstandigheden. Het is de opium van het volk.’

Schoorsteenveger | 15-03-09 | 16:32

www.volkskrant.nl/multimedia/archive/0...
Bijschrift: Als teken van respect voor de islam liet voorzitter Ploumen haar rechterhand afhakken. "hiermee heb ik immers kafir-wetten ondertekend" aldus een hevig bloedende PVDA voorzitster.

Fleauxe | 15-03-09 | 16:31

Fleauxe | 15-03-09 | 16:28 hahaha ben je niet gewend he dat iemand je voor de voeten loopt . ach ik doe ook maar lullig mee. pas me snel aan het niveau van vandaag

Pearly | 15-03-09 | 16:31

Fleauxe | 15-03-09 | 16:21
Vandaar die klaprozen. Verplicht klappen.
Congres had een beetje de sfeer van hakken in het zand en volharden.
Weet jij wie die doek was die Wouter Bos naast zich neer had gezet om De Verhevene te plezieren?

Schoorsteenveger | 15-03-09 | 16:30

michello | 15-03-09 | 16:24 van de ene partij mag ik niet roken van de andere niet blowen en nu ook nog mijn siervuurwerk afpakken grrrr

Pearly | 15-03-09 | 16:29

@Pearly | 15-03-09 | 16:27: Grote meid, ga nu maar weer buiten spelen.

Fleauxe | 15-03-09 | 16:28

Het is dat Leni Riefenstahl dood is, anders had de PvdA-top haar een film laten maken van de PvdA-Reichstag, met als titel "Triumph des Islams".

Sir Galahad the Pure | 15-03-09 | 16:28

Schoorsteenveger | 15-03-09 | 16:15
Socialisme is opium voor het volk, bedoel je?

Aktivist | 15-03-09 | 16:27

Fleauxe | 15-03-09 | 16:26 deze verzon ik net ter plekke

Pearly | 15-03-09 | 16:27

Pvda kots, nothing more.

JoeDaPlumbert | 15-03-09 | 16:26

@Pearly | 15-03-09 | 16:23: Liever goed gejat dan slecht verzonnen, zul je gedacht hebben toen je dit schreef.
-
PS: Heeft iemand een linkje naar de Pvda resolutie integratie voor me?

Fleauxe | 15-03-09 | 16:26

Partij van de Afgang....

GertjeB | 15-03-09 | 16:26

Fragony | 15-03-09 | 16:19
VAN het volk, onthou dat nu eens.

Got, ze zingen de internationale. Wat een ellende. Wat een verraders aan hun grondbeginselen.

de Bree | 15-03-09 | 16:25

Het congres heeft zojuist besloten dat de PvdA gaat stemmen VOOR een vuurwerkverbod. Tijdens de jaarwisseling kunt u dan een boek van Marx gaan lezen, tegen een bos rode roze aan gaan zitten kijken, of naar het centrale roodkleurige vuurwerk dat het staatsapparaat van uw belastingafdrachten zal hebben georganiseerd. Zo wordt voorkomen dat rijke burgers voor zichzelf mooi siervuurwerk kunnen afsteken terwijl de arme burgers het vaak met een pakje astronautjes moeten doen.

michello | 15-03-09 | 16:24

Ik hoor net dat het een voordracht om Mohammed Bouyeri tot PvdA-erelid te benoemen unaniem is aangenomen.

Sir Galahad the Pure | 15-03-09 | 16:24

Fleauxe | 15-03-09 | 16:21
whaha als we het toch over uiterlijk hebben die big ass heeft wilders op zijn nek zitten met heleboel blonde konthaar

Pearly | 15-03-09 | 16:23

Die poppy's zijn er om aan te sluiten bij labour. Gordon Brown kan sinds hij Wilders aan de grens heeft geweigerd niet meer stuk bij de gemiddelde PvdA'er.

Jeremia | 15-03-09 | 16:22

Het lijkt wel zo'n Koreaans partijcongres, waarin 102% van de aanwezigen instemmen met het nieuwe plan van De Grote Leider.
En je kunt zeggen wat je wil over de leiderschapskwaliteiten van Hamer, groot is ze zeker. Om niet te zeggen, a goddamn big ass.

Fleauxe | 15-03-09 | 16:21

Een zaal vol naïeve HUFTERS! waar kennen we dit van voor de oorlog 40-45 "de partij met de gebroken geweertjes"!(ndsap) is er een nieuwe 80 jarige oorlog in de maak!

ONS | 15-03-09 | 16:20

Ik zag zojuist dat Ahmed Aboutaleb bij het PvdA-congres prominent op de eerste rij zat (naast de andere NDSAP..... eh..... PvdA-kopstukken). Inderdaad, die Islamsterdamse wolf in schaapskleren, die de islamofascist Al-Qaradawi bewonderd.
.
Zie:
dutch.faithfreedom.org/forum/viewtopic...
home.hetnet.nl/~c.brendel/Marcouch8.ht...
.
Bij nader inzien was mijn eerdere "Freudiaandse" typfout geen echte fout. De PvdA is goed betracht even verwerpelijk als de NSDAP.

Sir Galahad the Pure | 15-03-09 | 16:19

"Religie is opium voor het volk"

"Multiculturalisme is opium voor de elite"

Fragony | 15-03-09 | 16:19

Je moet echt een seniel fossiel zijn wil je je nog willen afficheren met de PVDAAAAAAAAAAA.

Martinello | 15-03-09 | 16:19

Grijpstuivert, leg eens uit? Ik kom oorspronkelijk uit die plaats.

Normpje | 15-03-09 | 16:18

Mooi bloemenplaatje, jammer van die plofkip erin.

Bos Hout | 15-03-09 | 16:18

hoe meer een partij wordt afgezeken , hoe beter het gaat het die partij. zie wilders die is door gezeik groter geworden , .ga zo door over de PVDA .

Pearly | 15-03-09 | 16:18

De voorlopige klapper van 2009 wordt waarschijnlijk de benoeming van Vogelaar als burgemeester van Groningen. Noord-oost Nederland is immers het afvalputje voor PvdA-ers, die het Haagse mentaal of fysiek te zwaar wordt.

waskuip-admiraal | 15-03-09 | 16:17

Dutch_Holland | 15-03-09 | 16:10
Die toelichting is ook treffend. Gniffel.
""De klaproos is een bekend onkruid, soms massaal aanwezig."

Dommelsch | 15-03-09 | 16:17

"Sinds de Nederlande bezetting van Afghanistan is de productie
van opium uit de Papaver somniferum verdubbeld en heeft
zich verplaatst naar de provincie waar de Nederlanders
gelegerd zijn. Momenteel produceert Afghanistan 97% van
de wereld opium productie. Ten zuiden van Kandahar waar de
troepen gelegerd zijn wordt de helft van de wereldproductie
verbouwd. Omdat dit deel van Afghanistan door Nederland is
bezet is Nederland wederom verantwoordelijk voor verreweg
het grootste gedeelte van de wereld opiumproductie,
net zoals tijdens de bezetting van Indonesie. "
www.waterwereld.nu/klaproos.php

Don Knieschot | 15-03-09 | 16:17

"Religie is opium van het volk."
En zo is de cirkel rond. Papaver in plaats van roos. De socialisten hebben de handdoek in de ring gegooid. Opium in plaats van hamer en sikkel.

Schoorsteenveger | 15-03-09 | 16:15

-1 voor PvdA, Geert blijft het goed doen

loezert | 15-03-09 | 16:15

ProfeetArie | 15-03-09 | 16:10 in je heftigste natte dromen ben je nog geen profeet.

Pearly | 15-03-09 | 16:14

De PvdA mag zich zorgen maken totdat ze een ons wegen, de staatsknip blijft in ieder geval dicht. Er is inmiddels alweer genoeg gespeeld en teveel uitgegeven. Deze kamer wil de hele wereld pamperen van ons geld en wij werken ons hier de pleuris, samen met de vrouw. De productiviteit van de Nederlandse werknemer behoort tot de allerhoogste van de hele wereld. En als we het hier dan zelf eens een keer economisch moeilijk hebben dan moeten we tot ons 67e doorwerken, gedag zeggen tegen de hypotheekrente aftrek en kunnen de pensioenen niet meer worden gegarandeerd.
Het wordt nog leuk straks als de kabinetsbesprekingen zijn afgerond en zal blijken dat we met z'n allen NOG meer belastingen moeten gaan betalen. Ja, nog meer inderdaad. De volksvertegenwoordigers verlangen steeds meer dat we de broekriemen aantrekken terwijl het staatsapparaat qua zuinigheid zelf allesbehalve een A++ label verdient. Dit is een schande en dit móet echt anders.

michello | 15-03-09 | 16:14

-weggejorist-

Steve1234 | 15-03-09 | 16:13

Een kwestie van rekenen, in de grote steden wonen allochtonen en die kunnen de pvda aan de macht helpen. De allochtonen bepalen de agenda van de pvda.

websenior | 15-03-09 | 16:13

@ fuckje | 15-03-09 | 15:54
Vergeefse moeite, congressen kopen geen vliegtuigen.

*vind hem zelf erg sterk*

progressief | 15-03-09 | 16:13

Ja daar trappen wij niet in. Gaat u maar in Drenthe zitten.

zovoklets | 15-03-09 | 16:12

Wat een topics vandaag, Fleisch & co hebben duidelijk hun dag niet (kater?)
Maar goed, om dit draadje op gang te houden:
De PvdA is best een goede partij maar dan moeten ze wel alle ministers, staatssecretarissen, burgemeesters en wethouders ontslaan en vervangen door competente mensen!
Ik bied me aan om voor een lullige 130.000 pleuro per jaar de sollicitanten te screenen.
*gaat staatsgreep voorbereiden*

necrosis | 15-03-09 | 16:10

Vieze islamreetlikkerts. Vuile populisten, alles voor de stemmen, zelfs hoofddoekjes op het podium. 'kijk hoe tolerant wij zijn' = 'kijk ons eens ons land de godverdomme in helpen'.

En aangezien de pvda kennelijk de taliban steunt moet deze partij verboden worden.

YES WE CAN

ProfeetArie | 15-03-09 | 16:10

Staan die provincie-ophokbordjes al in de zaal of komt zo'n delegatie binnen met iemand die trots dat bordje omhoog steekt?

zovoklets | 15-03-09 | 16:10

Wat een stierenpoep dit zeg.. Kom eens met wat beters als jullie PVDA willen bashen...
2 regeltjes tekst en 2 feauteaus is niet genoeg wat mij betreft.

brdstck | 15-03-09 | 16:10

Op de foto zie ik weinig jongeren. Wel veel ouderen die letterlijk en figuurlijk vastgeroest zitten.

Badeendje | 15-03-09 | 16:09

"... Begrijp werkelijk niet waarom grefo's (Bos), homo's, lesbo's en de overige ongelovigen nog bij deze partij blijven..."
--
Tja hedonisten, pedofielen en andere afwijkingen die we maar noraal zijn gaan vinden de afgelopen 30 jaar vinden hun plekje wel bij de PvdA. Zo werkt dat
--
Evil begets evil!

ApacheIndian | 15-03-09 | 16:08

Dat veldje heeft Bert persoonlijk ingezaaid....

MichieldeMuiter | 15-03-09 | 16:07

Hoorde ik zo'n moslimevrouwtje op het congres ook niet iets roepen van "de brug moet ook naar mij komen" ? Op zo'n manier is de toon snel gezet.

Dirrek | 15-03-09 | 16:06

Kutlinksen, elke nederlander die nu op die partij stemt is gewoon een landverrader!!

ApacheIndian | 15-03-09 | 16:06

lutsers! ga stemmen halen in Hoogeveen...

GrijpStuivert | 15-03-09 | 16:06

ik maak me zorgen om Nederland, als de gehele Pvda nou het advies van michello 15:58 opvolgd zijn de helft van mijn zorgen verdwenen. Dus linkse rakkers ga nu.

romax | 15-03-09 | 16:06

Op naar de nul zetels. Stelletje opportunistische hypocriete landverraders.

Nietvoordekat | 15-03-09 | 16:05

Papavers voor de Arbeiders

Rest In Privacy | 15-03-09 | 16:05

PvdA'ers, grootste huichelaars en dhimmi's die de mensheid ooit gekend heeft.

Mona Sax | 15-03-09 | 16:04

Als nieuwerwetse moslimpartij zal de roos binnenkort wel worden vervangen door de papaver.
Begrijp werkelijk niet waarom grefo's (Bos), homo's, lesbo's en de overige ongelovigen nog bij deze partij blijven. Uiteindelijk zullen met instemming van deze partij de haatbaarden de de macht in Nederland overnemen en een vrijbrief krijgen om alle ongelovigen en homo's te molesteren en zelfs af te slachten. De vrouwen zullen weer achter het fornuis moeten en boerka's dragen.
De PvdA is niet meer dan een partij van landverraders.

knight03 | 15-03-09 | 16:04

De foto op www.volkskrant.nl/multimedia/archive/0... geeft nog maar eens aan dat de PvdA de vrouwen-emancipatie in de prullenbak heeft gedaan. Hetzelfde geldt overigens voor de homo-emancipatie.
.
By the way, nu wij het toch over de PvdA hebben: kijk eens naar video.google.com/videoplay?docid=10026... (een fragment van de film "Religulous" van Bill Maher, waarin het onnozele kaboutervrouwtje Fatima Elatik voorbij komt).

Sir Galahad the Pure | 15-03-09 | 16:04

PvdA
..
Partij Voor De Allochtonen

M.P. Wilders | 15-03-09 | 16:03

bis wat???????

Bismillah! wtf is dit dan

SjakieV | 15-03-09 | 16:03

Partij voor de Achterlijken

Basje1738 | 15-03-09 | 16:02

-weggejorist-

Fragony | 15-03-09 | 16:02

(correctie: ook na oktober onvergeeflijk)

waskuip-admiraal | 15-03-09 | 16:01

Gemiddelde leeftijd van blanke pvda stemmerts nadert de zeventig geloof ik. Gelukkig voor de partij is er voldoende jugend met een kleurtje dat de verdiende privileges veilig wil stellen en dus op de partij van de rood geverfde vrouwen zal blijven stemmen.

de Bree | 15-03-09 | 16:01

Reez | 15-03-09 | 15:57
*Schud de Hand*

D.A.N.O. | 15-03-09 | 16:00

De mensen in die zaal... dat begrijp ik nog het minst.

Marcouch, Referendum, ABN verkocht (JA! Ook na september is het onvergeeflijk), Herfkens, Martel-primeur etc. etc. En dan nog blijven die mensen daar komen. Dan heb je geen geweten.

waskuip-admiraal | 15-03-09 | 15:59

"Wij maken ons zorgen..." Doe iets!
"In periodes van onzekerheid is leiderschap nodig." Doe iets!
"De grootste uitdagingen zijn immers mondiaal van karakter: de economische crisis.." Doe iets!

azijnseikerT | 15-03-09 | 15:58

Wikipedia:
"In de volkstaal wordt klaproos soms kollebloem genoemd. (toverkol = heks)"
Klopt wel met die foto van Hamer er bij...

VanFrikschoten | 15-03-09 | 15:58

Misschien kan de PvdA wel zelf naar Uruzgan, ik bedoel als ze zich zulke zorgen maken willen ze vast wel op vrijwillige basis gaan helpen. Allemaal. Wij van rechts keuren zo'n humaan initiatief goed. Reiskosten mogen worden gedeclareerd. Tot ziens!

michello | 15-03-09 | 15:58

Multiculti-debat is vverworden tot monoculti-debat.
Monoculti-debat is de weg naar géén debat.
Niks mag meer steken of prikken, dus weg met die rozen.
Leve de papaver!

Schoorsteenveger | 15-03-09 | 15:58

Bert Koenders had die rozen toch echt bestelt in Palestina. Israel (Lees: Wilders) zit hier achter...

tipo | 15-03-09 | 15:57

PvdA, de partij voor de mensen zonder zelfdenkend vermogen.

Reez | 15-03-09 | 15:57

Links en terrorisme hebben altijd hand in gegaan als kameraden. Kijk maar naar de allianties tussen de Internationale Socialisten en Hamas, Hezbollah en Al Qaida. De Rote Armee fraction en de PLO. De PvdA en de Salafisten in Nederland. De Salafisten en de Anti Fascisten die met fascitische middelen hun doelen willen bereiken.

Weisse rose | 15-03-09 | 15:56

De pvda sucks maar Pritt ken je feiten: Afghanistan breekt sinds de invasie van de Yankees record na record met de papaver. Wat klopt er hier niet???

keizeradmiraal | 15-03-09 | 15:56

OMG, heeft er 1 zitten slapen bij de pvd zuig nog troep naar Nederland.

ajdelakselinkse | 15-03-09 | 15:55

* stuurt F16 naar het congres toe *

fuckje | 15-03-09 | 15:54

Rood Kapje.. rood kapje.. bedoel zwart kapje waar ga je heen?

Naar de moskee en daarna blaas ik je winkel centrum op!

Ins0mnia | 15-03-09 | 15:54

Dat zijn vast gewoon klaprozen...

VanFrikschoten | 15-03-09 | 15:54

Haha, echt heel erg dom.

Ajax_4ever | 15-03-09 | 15:54

Op naar de 0 zetels

Klukkluk | 15-03-09 | 15:54

De PvdA maakt zich zorgen om Uruzgan, maar wat er met de Hollandse samenleving gebeurt interesseert ze geen neuq. Niet ECHT, althans.

michello | 15-03-09 | 15:53

#pvda.. twitter style ?

Stolker | 15-03-09 | 15:53

Een grote Propaganda-Show

D.A.N.O. | 15-03-09 | 15:53

Komkommertijd?

McRohar | 15-03-09 | 15:53

PVDA, Vervelende Partij!!!!!

D.A.N.O. | 15-03-09 | 15:52

-weggejorist-

Waxli | 15-03-09 | 15:52

#pvda?

Harris Huizingh | 15-03-09 | 15:51

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl