Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Laatste waarschuwing voor Harald Doornbos

Ja, oorlog is auw. Ook voor KuifjeGPD-journalist Harald Doornbos crosst al een tijdje rond in de Israelische bommenregens in Zuid-Libanon. Ies lachen. Lekker een beetje Parijsdakarren. Helmpie op, vestje aan. En scheuren maar met die bak. Maar nu gaat het echt menens worden. Vliegtuigen van het IAF hebben dinsdag flyers uitgeworpen boven de Libanese plaats Tyre. Elke auto krijgt een bom op het dak. Of er nu een rood kruis of TV opstaat. Als het rijdt, moet het stuk. "All cars and of any type will be shelled if seen moving south of the Litani River because it will be considered a suspect of transferring rockets, military ammunitions and those causing destruction. You need to know that anyone moving in any type of car will put their life in danger." Doornbos gaat de komende dagen in de buurt van het pittoreske Tyre deze schattige Hezbollah-poezenvriendjes zoeken. Bij deze wensen wij hem sterkte. Hoog Harry. Kijk omhoog, Harry, want daar is de blauwe lucht.

Reaguursels

Inloggen

BotteH<
... en de vraag wie dan erger is lijkt (zoals nu) dan belangrijker dan de vraag naar het hoe en waarom....
Bravo, dit is intelligent. Het hoe en waarom inderdaad. Dit is trouwens ook een linke vraag geworden die door hem alleen al te stellen tot strijd kan leiden. Triest dat het zover is afgezakt allemaal.
Overigens denk ik dat Israel in een soort roes van almacht en onoverwinnelijkheid ten strijde getrokken is met de idee dit varkentje binnen een paar dagen te wassen. Helaas heeft dat niet zo mogen zijn.

Treger | 09-08-06 | 15:53

Treger 09-08-06 @ 14:22

Tuurlijk, ies logisch. In dit geval eauk de bedoeling dat je dát dan weer buitenproportioneel noemt. Maar de vraag is: kun je dat baseren op die beelden? Weet je dat dan zeker, dat het geweld buitenproportioneel is? Persoonlijk schat ik de jeauden beschaafder in dan hezbollah. En dan is die vraag naar buitenproportionaliteit ineens heel relevant. Is het denkbaar dat de jeauden zich extreem inspannen om juist zo weinig mogelijk burgerslachtoffers te maken? Doet hezbollah wellicht haar best om de jeauden daarin te dwarsbomen? Mijn inschatting is van wel. Ook allemaal lastige vragen. Mijn idee is dat die agitprop, waar beide kanten zich van bedienen, vooral bedoeld is voor de beeldvorming cq het zwartmaken van de andere kant. En juist om die reden per definitie te wantrouwen, in ieder geval moet dat inzicht er toe leiden dat je op je hoede bent en beseft dat de beelden meestal met een bepaald oogmerk gemaakt en geprepareerd worden. Sensatiezucht, jodenhat, palestijenallergie. Het is allemaal mogelijk. Nota bene: de vraag die zich ook nadrukkelijk opwerpt is of de agitprop misschien ook bedoeld is om te voorkómen dat je dieper door gaat denken over de achtergronden van dit conflict. Klaarblijkelijk is het in ieder geval zo dat het mogelijk is om antipathie te wekken voor de tegenstander en daarmee je eigen voordeel doen... en de vraag wie dan erger is lijkt (zoals nu) dan belangrijker dan de vraag naar het hoe en waarom....

bottehond | 09-08-06 | 15:00

BotteH,
"Geeft in ieder geval geen enkel houvast om je conclusies te trekken. Just my twocents, off course."
Nou die beelden van kapotgeschoten stadswijken woningen en dode burgers heeft mij wel doen overtuigen dat er buitenproportioneel geweld gebruikt wordt. De vraag die daarna volgt is, waar komt dit vandaan, wat zit er meer achter...

Treger | 09-08-06 | 14:22

Treger 09-08-06 @ 13:26

Ik snap je. Anderzijds kun je er van uitgaan dat in zo'n oorlog overal plaatjes te schieten zijn en verhaaltjes te maken zijn over de gevolgen er van voor individuen. En dat is mijn point precies. Je kunt de situatie niet beoordelen op basis van wat je dan voorgeschoteld krijgt. Ik weet zeker dat ik een reportage kan maken over ieder van de deelnemers aan die oorlog en je bij allebei de verhalen/ reportages de tranen in de ogen kan brengen... jij zou dat ook kunnen. En het is de uitdaging om daar doorheen te kijken, dat wil zeggen: er geen conclusies aan te verbinden of een schuldige aan te wijzen. Dat is natuurlijk onmogelijk op basis van zulke beelden en verhalen. Schuldig zijn ze obviously allemaal. Maar dat lijkt me nou precies níet de issue. Geeft in ieder geval geen enkel houvast om je conclusies te trekken. Just my twocents, off course.

bottehond | 09-08-06 | 14:12

BotteH,
Natuurlijk ben je van verslaggevers ter plaatse afhankelijk. Beide kanten overdrijven en misbruiken gebeurtenissen als propaganda. De verslaggever ter plaatse kan ontkrachten en objectief weergeven wat er aan de hand is.
Dat doet Harald wel goed!

Treger | 09-08-06 | 13:26

Tiepe 09-08-06 @ 12:50

De feiten zijn altijd te herleiden naar "the bigger picture".... in die zin is het onzin om te doen alsof je van verslaggevers ter plaatse afhankelijk bent. In die zin bestaat er natuurlijk geen platte werkelijkheid met een eenvoudige duiding. Ugliness is in the eye of the beholder, zeg maar. De stemming onder het volk peilen kan dan ook alleen tot de conclusie leiden wat er leeft onder het volk en meer niet. Nogmaals: the bigger picture. Daar draait het om en het komt mij raadzaam voor om daar je beoordeling op te stoelen.

bottehond | 09-08-06 | 12:57

Tiepe 09-08-06 @ 12:50
Verdomme, ik koop dat boekje wel. Maar lees hetpas in mijn vakantie.

Der Icebear | 09-08-06 | 12:55

@o.g.
Je opmerking doet niet ter zake. Eerst lezen, dan zeiken.
@Der Icebear
Ik begrijp wel dat jij graag feiten wil, maar het is heel erg moeilijk om die te verzamelen in landen waar een dictatuur heerst, zoals (met uitzondering van Israel) in het Midden-Oosten. Neem voorbeeld de gewoonte in de journalistiek om een verhaal te baseren op opinieonderzoek. Die zijn niet betrouwbaar of voorhanden onder de regimes van Egypte, Irak en Saudie-Arabie. Daarom zul je als journalist de stemming onder het volk moeten peilen gebaseerd op willekeurige ontmoetingen met de bevolking, de taxichauffeur, groenteman e.d. Je begrijpt dat dit de objectiviteit niet ten goede komt. Maar een alternatief is er niet.

Tiepe | 09-08-06 | 12:50

More daily Harald !

Shareholder | 09-08-06 | 12:24

@Starf*cker: misschien moet je een meer naar BBCworld en de Duitse nieuwszender kijken, die geven beide partijen weer. Gisteren zag ik op ZDF, dat Hezbollah zijn raketten vanuit een flat op de 6 verdieping afschiet. Dat heb ik nog nooit bij de NOS of RTL gezien. Nos is gewoon slechte en luie nieuwsgever.

jagua | 09-08-06 | 12:18

Starf*cker 09-08-06 @ 09:55

Never worry... als dat nodig blijkt te zijn over een jaar of 10 branden we die rechtse basiliek met even weinig gewetenswroeging ook weer af... hell... een fijne boekverbranding op de keaup toe... maar vooralsnog mot die basiliek nog wat voller, want er is nog zat rotzooi op te ruimen...

bottehond | 09-08-06 | 12:08

Tiepe 09-08-06 @ 11:36
Ik heb niets met schematische voorstellingen te maken, of ze nu kunnen bestaan of niet. Feiten wil ik. Als je kan vaststellen dat je bij de neus bent genomen, veronderstelt dat dat je de werkelijkheid kent. Laat dat tot je doordringen. Het feit dat je iets tot propaganda of leugen kan bestempelen, brengt met zich mee dat er wel degelijk kenbare feiten zijn, die van propaganda en leugen zijn ontdaan. Geef die feiten dan. Als je dat niet kan, ben je als verslaggevert niet goed genoeg.

Der Icebear | 09-08-06 | 11:51

@Tiepe 09-08-06 @ 10:52

Er hoeft hier helemaal niemand monddood gemaakt te worden, en zeker niet op basis van het boek van Luyendijk; alsof deze meneer de wijsheid in pacht zou hebben.

o.g. | 09-08-06 | 11:39

@Der Icebear
Je hebt duidelijk niet het dunste plakje kaas gegeten van dit onderwerp. Jij kan hier wel vanachter je computertje sjiek de moraalridder uithangen met opmerkingen als 'Een journalist moet en kan feiten verzamelen en die objectief naar voren brengen'. Knap dat je die open deur in je eentje kon vinden. Maar wie het boek van Luyendijk leest zal tot de ontdekking komen dat schematische voorstellingen van goed en kwaad niet bestaan, zeker niet in het Midden-Oosten waar de media-oorlog even hevig woedt als de fysieke oorlog.

Tiepe | 09-08-06 | 11:36

Starf*cker 09-08-06 @ 11:14
Mensen die arabisch in Amsterdam hebben gestudeerd zijn per definitie suspect. De marxistische klassenstrijd is onderdeel van het curriculum en docenten worden verondersteld het bestaan van allah niet in twijfel te trekken. Van zijn website: 'Wordt u niet stiekem bij de neus genomen, om de tuin geleid, gedold en gepiepeld?' Ik zou zeggen, ja u wordt gedold en gepiepeld, door Luyendijk. Als correspondent zorg je dat je niet bij de neus wordt genomen en dat je je lezer een objectief beeld geeft. Achteraf zeggen dat objectiviteit niet mogelijk is, is meer dan relativering. Het is een statement van zijn eigen onvermogen.

Der Icebear | 09-08-06 | 11:34

Starf*cker 09-08-06 @ 11:08
Je charges vertonen af en toe overeenkomsten met de standpunten van mensen die niet het goede voor hebben. Ik vind radio 1 ook goed en bnr ook, zolang beide maar niet over de beurs beginnen te zeiken.

Der Icebear | 09-08-06 | 11:19

@Der Icebar Luyendijk had de ballen om onafhankelijk te berichten na jaren dat het hele Midden Oosten vanuit Jeruzalem of Tel Aviv werd gecoverd met citaten van Israelische briefings. Mustafa Oughbie (Radio 1) en Joris Luyendijk hebben de strijd in het Midden Oosten vanuit de andere kant belicht en dan sta je al snel op lange tenen. Ik ben zeer onder de indruk van het werk van Luyendijk die ook zeer kritisch is op de Arabische wereld. De man spreekt bovendien Arabisch en heeft in Jeruzalem, Beiroet en Cairo gewoond en schrijft prima stukken. Eerst in de Azijnbode en later in de NRC en voor de NOS. What's wrong met zelfreflexie daarna?

Starf*cker | 09-08-06 | 11:14

@Der Icebar Dat was inderdaad een mooie move. Maar waar het mij om gaat is benadrukken dat je door de Arabische retoriek en Israelische propaganda heen moet kijken. Daarbij chargeer ik soms bewust. Kijk en dat Eickhof en al die anderen daarbij fouten maken is evident. Maar een goede eindredactie bewaakt die balans. Ik zei al eerder: Radio 1 vind ik op dit moment helemaal top.

Starf*cker | 09-08-06 | 11:08

Tiepe 09-08-06 @ 10:52
Donder toch op met Luyendijk en ik heb al een boek. Hij is de gereformeerde Van Royen onder de MO-journalisten. Een journalist moet en kan feiten verzamelen en die objectief naar voren brengen. Wat heeft hij dan al die jaren gedaan als verslaggevert? Niet objectief geweest, in zijn eigen ogen. Onmiddellijk stoppen met journalistiek derhalve.

Der Icebear | 09-08-06 | 11:01

@Starf*cker
Ben het met je eens en wil hier nogmaals herhalen dat het goed zou zijn als men het boekje 'Het zijn net mensen' van Joris Luyendijk zouden lezen. Eerst lezen, vervolgens goed nadenken en dan die grote klep dicht houden.

Tiepe | 09-08-06 | 10:52

Starf*cker 09-08-06 @ 08:44
Gek genoeg zegt het plaatje bij dit topic veel: bloed aan de lens. Filmers als Riefenstahl, Ivens en Moore. Jounalisten die een positie innemen onder het mom van objectiviteit. Ik noem Omarska, zonder verder commentaar. Je mag het propaganda vinden, maar de Israelische pers staat niet onder staatscontrole. Een - voor Israel zeer onwelgevallige - journalist als Amira Hass kan haar werk doen, zonder angst voor een bijl in haar hersens van overheidswege. Jij stelt (zoals de afgelopen weken gebruikelijk) de israelische informatie gelijk aan die vanuit Libanon en al-Manar (waarbij ik natuurlijk niet zeg dat Doorenbos van die categorie zou zijn). Ik vind dat in het licht van het bovenstaande niet juist. De foto's bij het artikel van Doornbos van een gezinnetje en een puinhoop zijn suggestief, voor de rest vind ik het artikel nogal onbenullig. Om je eerdere comments waarin je Gerri complimenteerde moest ik erg lachen. Eickhof verwees in latere reportages vaak naar Omarska, en niet als verwijzing naar onjuiste informatie. Overigens werden Twan Huys en Gerri prachtig genaaid door RTL, op 20 juli 1995, door zonder de NOS in te lichten (tot dan toe werd informatie vrij open uitgewisseld) van Zagreb naar de grens te gaan.

Der Icebear | 09-08-06 | 10:27

Karel kwakbol 08-08-06 @ 22:36
lol

Der Icebear | 09-08-06 | 10:06

Top Gear rules de pan uit.

Opa Bangepoep | 09-08-06 | 10:01

Botte Hond Och een beetje van het Ad Melker-kaliber. Past in beetje in mijn theorie dat de linkse kerk plaats maakt voor de Rechtse Basiliek en dat iedere onafhankelijke denker antisemiet of Gretta-neuker is. Grappig. Koerbagh als de nieuwe Ad Melkert.

Starf*cker | 09-08-06 | 09:55

Zullen we je voor de gelegenheid dan maar omdopen in Davidstarf*cker?

koerbagh 08-08-06 @ 23:52

Goffedomme... díe is onder de gordel... maar wel raak... brilliant!

bottehond | 09-08-06 | 09:38

Links, Rechts, Vroeger, Nu: wat maakt in het in Hemelsnaam allemaal uit: als-ie volgend jaar maar heelhuids terug is om Zomergasten te presenteren.

JudgeJuly | 09-08-06 | 09:17

Harry Heerscht

Meneer | 09-08-06 | 09:16

@Chiellie Ex-vrouw van wie?

Starf*cker | 09-08-06 | 09:12

Vriendelijke jongens, die semieten; aardig van ze om even van te voren te waarschuwen dat ze burgerdoelen gaan bombarderen. Volgende stap; iedereen korter dan 1m gaan we executeren omdat het een teken is dat dwergen zijn ingezet in de oorlog.

Leandroz | 09-08-06 | 09:09

Ben benieuwd wat zijn ex-vrouw (SK) hiervan vindt...

Chiellie | 09-08-06 | 08:56

@Faustus Doornbos doet gewoon zijn werk. Hij is geen voorganger van de rechtse gemeente. Leuk is het om hier te zien dat daar waar vroeger 'de linkse kerk' met het vingertje de wereld voor het laatst waarschuwde die rol naadloos is overgenomen door 'rechts'. Althans die lieden voor wie de enige waarheid uit Jerusalem en Tel Aviv komt. De Nederlandse media MOETEN ter plaatse zijn. En dat gelul over dat de buitenlanders het veel beter doen. In Belgie roepen ze hetzelfde over het VRT Journaal en kijken ze naar de NOS. Ondanks permanente interventies van de Israelische ambassade in Den Haag en pro-Hezbollah-clubjes doen ze het bij de NOS prima. Zeker op de radio met Sander van Hoorn in Israel en Harald doornbos in Libanon. Ook RTL met Conny Mus is evenwichtig.

Starf*cker | 09-08-06 | 08:44

Op naar de Litani rivier met Harald!!!!!!!!!!

exarchos | 09-08-06 | 08:22

Snoezige plaatjes in Hezbollistan. Wat een nare zionistische boemannen, tog?
Met de Nederlandsche media ter plaatse kunnen mr. Green Helmet en zijn nobele nieuwsbewerkers er hun gemak van nemen.

Jan Passant | 09-08-06 | 08:02

Bahbah, wat een engert die Doornbos. Schijnt geen enkele moeite te hebben met een beweging die zes miljoen Joden in zee wil drijven en een fundamentalitische dictatuur wil opleggen.

Dr. Faustus | 09-08-06 | 07:42

na alle welles-nietes-geneuzel van vannacht, blijven er 2 opties over

- De middellandse zee uitbreiden naar het oosten (zie winnende feauteauf*ck)
-Israel verplaatsen naar Duitsland en/of Oostenrijk. Daar is de ellende begonnen...

Aktivist | 09-08-06 | 07:27

Verbaasde en ergerde me al enige tijd elke morgen aan de eenzijdige berichtgeving in de Gelderlander mbt dit conflict, nu ik weet dat hun belangrijkste bron een verdwaalde communistische agitpropschrijver is wordt alles een stuk duidelijker.

beef | 09-08-06 | 07:09

Hehe, mijn comment van @04:04 sloeg natuurlijk op die van mezelf@03:55..

@linksisooknietalles 09-08-06 @ 04:03
Ja, er zal daar wel een hoop te leren zijn op dat gebied...
Ciao !

preacher | 09-08-06 | 04:08

Waardeloze uitspraak overigens. Impliceert dat de holocaust alleen maar misbruikt wordt/is ten bate van Israel.... En dat het verleden er niet toedoet.
Zo komt het bij mij over iig.... Vandaar dat ik me er even in vastbijt...

preacher | 09-08-06 | 04:04

Beetje OT:
Ik kon niet slapen en heb me kostelijk vermaakt met dit topic en bijbehorende linkjes. Dank, Dank! voor alle ideeën mbt fotomanipulatie.
Ben zelf maar 1 x in Israel geweest (4 jaar geleden)en moet zeggen dat ik het een soort 0031 vond. Ben toen voor mijn werk in kassen geweest waar een klein soort erg zoete paprika's verbouwd werd en was toen onder de indruk van het niveau van de techniek daar (is alhier niet te krijgen) en hoge productiviteit.
Geweldig land, mooi land, aardige mensen. Mag eigenlijk niet verloren gaan, want IMO kan de wereld er ook veel van leren. En, eerlijk is eerlijk, in mijn vakgebied (kassenbouw) kan ik meer leren van een jood dan van een arabier.

linksisooknietalles | 09-08-06 | 04:03

@Levereter 09-08-06 @ 00:01
De uitspraak lijkt toch alleen van jou te zijn. Geef eens een link naar jebron anders, mocht je dit morgen nog lezen....
Kan hem nergens vinden iig..

www.google.nl/search?q=Holocaust+aware...

preacher | 09-08-06 | 03:55

-weggejorist-

buffke | 09-08-06 | 03:39

Who cares. Israel nukes.

winshots | 09-08-06 | 03:23

Israel bomt toch wel

winshots | 09-08-06 | 03:21

En Grote Pier, don't mess with Eddo! Als nou iemand zijn hotelbar-accreditatie t.a.t op orde heeft.. dan deze staatshournalist en Gonnystemmert wel ;)

Shareholder | 09-08-06 | 03:03

@Koer, nou heb ik objectief en gebalanceerd niet genoemd. En 4 is hier AT5 (dat is met een verkeersmeisje die als geen ander haar tieten zo in beeld kan drukken, dat elk setje dat ze draagt verkoopt en ik alles weet over verkeersproblematiek in wijken waar ik nooit kom). Bon. Ik wil maar zeggen dat het vermoedelijk ligt aan je point of view ;) Ik zie ook BBC en kijk stiekem naar de Belg. En ook daar wordt beide partijen van alles verweten. Zelfde verneukte resoluties, zeg maar.

Shareholder | 09-08-06 | 02:54

En toch is het leuk dat Israel nou eens niet wint, (want ze hebben al verloren)

Levereter | 09-08-06 | 02:52

@koerbagh
Als ik de NOS met BBC vergelijk in de berichtgeving dan vind ik de BBC toch wel wat genuanseerder overkomen dan ik al jaren hoor van Edo.
Dat er de laatste tijd nogal wat berichten komen uit Libanon zal wel komen omdat daar de shit happens.

Grote Pier | 09-08-06 | 02:51

@Shareholder 09-08-06 @ 02:24:
Het staatsjournaal objectief en 50/50? HAHAHAHAHAHAHAHAHAHA.....
Dat is wellicht de grootste grap van het hele topic. Als je even verder zapt dan 1, 2, 3, 4 (en je slaat de rest van commerciele zooi even over) en je kijkt even naar het nieuws van de BBC, van de VRT, van de ARD en ZDF, van TV5, van Rai1, en welke andere zender je maar hebt, dan zul je toch echt moeten concluderen dat het NOS-journaal ernstig tekort schiet in haar berichtgeving. In ieder geval is het woord "gebalanceerd" zeker niet van toepassing.

koerbagh | 09-08-06 | 02:38

-weggejorist-

buffke | 09-08-06 | 02:36

[terzijde]
Hezbollah noemt Joden neo-nazi's en vice versa. Daar moet Michiel Smit het dan mee doen tegenwoordig. Fraaie bak. Dus die kan wel.. "op zoek naar een nieuwe look".
[/terzijde]

Shareholder | 09-08-06 | 02:33

Ja okay,maar ik prutel de kut van zijn moedre

buffke | 09-08-06 | 02:31

Waarom geeft Amerika niet een stukje land ter beschikking aan Isreal. Arizona is net zo warm en woestijnachtig. Kunnen ze daar het beloofde land vestigen. Amerika stemt toch altijd voor die joden. Neem die stenen van de klaagmuur mee en bouw die daar weer lekker op. Ik snap niet waarom je tussen zoveel vijandigheid zou willen wonen. Ik was allang vertrokken.

Mayumi | 09-08-06 | 02:28

@Ronnie Koerbagh , humor. Hezbollah wordt in NL helemaal niet als populair gemaakt/gezien. Evenmin als de joden. Staatsjournaal loopt op teentjes en schijt peuken. Gisteren stukje media uit Libanon, vandaag uit Israel. Dan weer Eddo, dan weer ff geen Eddo. 50:50 lijkt mij de juiste manier om hier tegenaan te kijken.

Shareholder | 09-08-06 | 02:24

@daskapitalist 09-08-06 @ 01:59
Weird... Nogmaals...
www.taz.de/pt/2006/08/02/a0130.1/text
"Sie wollen Israel kritisieren? Das geht natürlich - wenn Sie einigen Regeln folgen:"
Haha...

preacher | 09-08-06 | 02:23

De VN vlag en de Hezbollah vlag gebroederlijk naast elkaar. Wie is er hier nou onpartijdig???? Zou Gretta trouwens nog iets van die 4 miljard dollar van Arafat gekregen hebben? Ook propaganda zeker SterFucker? Je volk in armoede laten leven en zelf met alle ontwikkelingshulp er vandoor gaan. Dat schijnt typisch links te zijn. Of denk je dat Fidel ook 7 uur in de rij staat voor een brood?

eureferendum.blogspot.com/

frenkie_4all | 09-08-06 | 02:12

@Davidstarf*cker 09-08-06 @ 01:48:
Haal jij nu eerst maar eens je hoofd uit de aars van Gretta Duisenberg, je vuist uit de pruim van Anja Meulenbelt en je pik uit het holletje van Ahmadinejad. Overigens is de borrel reeds ingeschonken, hebben mijn vriendin en ikzelf elkander al meermalen seksueel bevredigd vandaag, vind ik Ronnie Naftaniël een lul die z'n bek moet houden en Olmert een sukkel, Fox een even grote leugenclub als Al Manar en denk ik dat jij nog steeds poep praat.

koerbagh | 09-08-06 | 02:01

Nee alleen die islamofascisten zijn geloofwaardig. Gaap*Gaap*Gaap Er wordt daar te veel in scene gezet. Maar kijk de andere kant maar op. Wees blij dat er tenminste 1 land zich verzet tegen dit soort barbaren. Oh nee het zijn natuurlijk geen barbaren. Dat is propaganda van Israel. Europa is er te laf voor. Europa laat zich misbruiken en gijzelen door het gespuis van deze wereld. Israel slaat tenminste terug.

Hezbollah de neo nazi's van het midden oosten. En dan die handjes de lucht in...... Tralalalala

www.cornermark.com/hiddenfolder/enemie...

frenkie_4all | 09-08-06 | 02:01

-weggejorist-

buffke | 09-08-06 | 02:00

-weggejorist-

buffke | 09-08-06 | 01:59

@frenkie gaap - fotofucks in den courant stammen uit de 19de eeuw. Ik bedoel dan geen joodse of moslim eeuwen btw, maar 19 keurignette gristen eeuwtjes.

Shareholder | 09-08-06 | 01:56

Hahahahaha

Offtopic, please vergeef me....
-edit: Helaas. U gebruikte het G-woord-

Warpie | 09-08-06 | 01:55

@Starf*cker 09-08-06 @ 01:40:
Ik dreun geen propagandateksten op, daarvoor moet je bij Levereter, MAXIMO, Crazyfool en Treger zijn. Ik link alleen naar de andere kant van het verhaal. In Nederland horen wij namelijk alleen de Hezbollah kant in de kranten en op TV.
Opeens is het bon-ton en salonfähig om anti-Israel en pro-Hezbollah te zijn. Daar verzet ik mij met hand en tand tegen. Al was het maar omdat het volgende doel van de Islamo-fundi's Europa is. Niet voor het eerst overigens.
library.thinkquest.org/CR0212088/terti...

koerbagh | 09-08-06 | 01:54

@Frenkie En zo'n lekkere objectieve site. De fanclub van Sharon en de havikken uit de USA. Ja die zijn bewezen betrouwbaar.

Starf*cker | 09-08-06 | 01:52

@Frenkie Het leven is 1 groot complot. Maar voor waarheidsvinding moeten we inderdaad naar de Israelische Staatspropaganda.

Starf*cker | 09-08-06 | 01:49

@Koerbagh Get a life. Ga naar bed. Neem een borrel. Pak een vrouw, een man what ever. Blijf niet je CIDI-lesjes opdreunen als een Jehova-getuige op zondagochtend. Dit is geen FOX of CNN en het intelectuele niveau is hier gemiddeld hoog genoeg om jouw grote inzet voor de Israelische regering op waarde in te (s)chatten. Olmert kan tevreden over je zijn.

Starf*cker | 09-08-06 | 01:48

Hahaha LOL Starfucker! Dat jij Harald Doornbos en Gerry Eickhof noemt vind ik wel grappig. Hele onpartijdige journalisten natuurlijk. Net als de NOS. Alleen maar zielige Libanezen laten zien en dan in hetzelfde nieuwsbulletin een item van Joden die gevlucht zijn naar een kustplaats. "Het lijkt hier wel luxe vakantieoord", zegt de vriendelijke journalist. Vind het wel erg vreemd dat het journaal niets zegt over de nep foto's van Reuters. Waarom niet, mag het gewone volk dat niet weten? En mag het gewone volk niet weten dat er acteurs in gezet worden door Hezbollah? De man met de groene helm zie je door heel Libanon verschijnen. Bommen op Qana dan je zie de held. Bommen op Tyre en wie zie je weer verschijnen.............. de man met de groene helm. Er is ook een oude vrouw met een dikke puist. Staat op 2 of 3 foto's. Op verschillende plaatsen en op verschillende data. Beetje toevallig niet?

Zie drinkingfromhome.blogspot.com/2006/08/...

frenkie_4all | 09-08-06 | 01:45

@Levereter 09-08-06 @ 01:29:
Dat argument heb je 2 weken geleden ook al eens gebruikt en slaat helemaal nergens op. Ware dat zo geweest dan droeg jij nu een keppeltje en was op zaterdag vrij in plaats van zondag. Of je was er helemaal niet geweest. In ieder geval, hoe je het ook wendt of keert is het een argument dat nergens op slaat. Mar dan ook echt helemaal nergens. Counterfactional history gebruiken om factual history te beargumenteren is onder alle omstandigheden een drogreden.

koerbagh | 09-08-06 | 01:44

Of een mix (020 hier).

Shareholder | 09-08-06 | 01:43

Voor alle besneden en niet besneden late 'war-watchers': goede nacht en mogenochtend gezond weer op. Waar dan ook ter wereld. Of het nou in Tel Aviv of Beiroet is.

Starf*cker | 09-08-06 | 01:42

@Koer Het zal wel. Ik probeer het oer-conflict tussen Israel en de buren uit te leggen met een net zo sterk voorbeeld als die SGP-bommen. Maar wind je niet zo op en blijf niet die propaganda-teksten opdreunen. Kantel een probleem eens.

Starf*cker | 09-08-06 | 01:40

@Starf*cker 09-08-06 @ 01:25:
En daar ga je dus de fout in. Hezbollah bestaat dus niet uit "Palestijnen". Het conflict Israel-Hezbollah heeft geen ene fuck met "Palestina" te maken, anders dan dat de doelstelling van Hezbollah en de zogenaamde terroristische "Palestijnen" hetzelfde doel hebben: de vernietiging van de staat Israel.
Hezbollah zijn Libanezen aangevuld met huurlingen uit Syrië en Iran. Bovendien doen ze zich voor als gewone legitieme politieke partij, dus mijn analogie is volkomen juist. Een religieus-fundamentalistische partij met een eigen leger.
Die hele Friezen-analogie van je slaat als een tang op een varken.

koerbagh | 09-08-06 | 01:37

-edit: En foetsie! Want bezopen-

buffke | 09-08-06 | 01:37

@Share Ik ben voortdurend zorgvuldig aan het uitleggen dat ik niets tegen joden heb. Inegendeel. Tel Aviv is een te gekke stad. Aardige mensen. Alleen in deze oorlog heb ik kritiek. DE moslim bestaat niet en DE jood ook niet. DE haat wel.

Starf*cker | 09-08-06 | 01:37

@starfucker DE jood bestaat toch ook niet? De Haat bestaat - en brengt joden en moslims voort ;)

Shareholder | 09-08-06 | 01:34

@Koer Lees even mijn reactie op 01.30. Praten met gewone mensen levert in een oorlog meer op dan propaganda.

Starf*cker | 09-08-06 | 01:33

@Frenkie Volgens mij heeft die Libanese president hiervoor openlijk zijn excuses aangeboden. Dus?

Starf*cker | 09-08-06 | 01:32

@Starf*cker 09-08-06 @ 01:21:
Dat wordt je dus op de grond ook, als sta je er met je snufferd middenin. Je staat als verslaggever aan 1 van de 2 kanten aan de frontlinie. Daar is verder niks obejectiefs aan. En kom bij mij niet aan met zien, voelen, ruiken. Ik weet hoe een ontploffende bom eruit ziet, ruikt en voelt. Daar kun je echt niks objectiefs aan vertellen. Het doet boem, het ruikt naar een ovenschaal lasagne die 2 uur te lang in de oven heeft gestaan en verbrand is in combinatie met een open haardvuur en vuurwerk op oudejaarsavond je voelt het trillen in je onderbuik als de bas bij een concert van Iron Maiden. Allemaal tot je dienst. Maar daarmee heb je nog geen idee wat er aan de hand is.

koerbagh | 09-08-06 | 01:31

@Momfer Dus zorg je, zoals Radio 1 bekwaam doet, dat je overal roving-reporters hebt. De collega van Harald Doornbos in Tel Aviv doet het ook prima. Een goede chef bewaakt de balans. Dat is nou journalistiek.

Starf*cker | 09-08-06 | 01:30

Even een voorbeeld van hoe er met getallen wordt gespeeld.

Let even op tijd en datum. Van 40 naar 1 dode in 3 uur tijd.

ma 7 aug 2006, 14:05
'Ruim 40 doden door bombardement Houla'
BEIROET - De Libanese premier Fouad Siniora heeft maandagmiddag gezegd dat Israëlische luchtaanvallen op de plaats Houla meer dan veertig Libanezen het leven heeft gekost.
De politie in het Zuid-Libanese Houla meldde dat er zeker 45 mensen dood of gewond onder de puinhopen van zes gebombardeerde gebouwen liggen.
66.249.93.104/search?q=cache:DnuJnI0sY...

ma 7 aug 2006, 17:25
Siniora stelt dodental Houla bij van 40 naar 1
BEIROET - Bij Israëlische luchtaanvallen op de Zuid-Libanese grensplaats Houla is een persoon om het leven gekomen. Dat maakte de Libanese premier Fouad Siniora maandagmiddag bekend, nadat hij enkele uren eerder had gemeld dat de bombardementen ruim veertig Libanezen het leven hadden gekost.

Hij erkende dat hij foute informatie had gekregen. Ongeveer 65 personen werden levend onder de puinhopen aangetroffen. Siniora baseerde zich op de politie, die eerder over tientallen slachtoffers sprak maar later bevestigde dat er een persoon was gedood.

De premier had over een opzettelijk bloedbad gesproken. Hij noemde de Israëlische aanval staatsterrorisme.
www.telegraaf.nl/buitenland/47833971/S...

frenkie_4all | 09-08-06 | 01:29

Stel dat Mozes Nederland was binnengesukkeld (in 40 jaar lukt dat wel) , dan hadden wij in kampen in Duitsland en Belgie gezeten en hadden we nu het "Koninkrijk Rottummer Plaat" gehad, zoiets Koer?

Levereter | 09-08-06 | 01:29

Starf*cker @ 01.21

Hoe is het met de objectiviteit gesteld van een journalist die letterlijk één kant van het slagveld te zien krijgt? Ik kan me voorstellen dat zo iemand last van zijn geweten gaat krijgen als hij het NIET gaat opnemen voor de mensen waartussen hij rondloopt ( in plaats van het eenvoudigweg weergeven van de feiten).
Jij bent er dus van overtuigd dat de enige journalisten die er toe doen, op het slagveld aanwezig dienen te zijn, maar heeft hun directe betrokkenheid niet juist een averechts effect?

monfer | 09-08-06 | 01:28

@Flirting DE Moslim bestaat niet. De macht van Hezbollah is niet groot meer als Amerika en Israel gaan praten met Syrie (Soennitisch) die het stokende Iran (Sjiitisch) meer haat dan Israel en Amerika bijelkaar. Zeg ik niet, maar stond zaterdag zelfs als commentaar in De Telegraaf. Israel en de VS zijn maar wat blij met Hezbollah. Kunnen de Yanks even de fouten in Irak vergeten.

Starf*cker | 09-08-06 | 01:28

Er is nog een cruciaal punt, dat door iedereen vegeten schijnt te worden. Libanesen die als menselijk schild gebruikt worden, óf er voor kiezen als menselijk schild te dienen, óf die gegijzeld worden om als menselijk schild te dienen, sterven dus een martelaarsdood. Ik denk dat de mannetjes hezbollah strijders met liefde en devotie hun vrouwen en kinderen inzetten, als zij als martelaar mogen sterven, iets hogers is er nu eenmaal niet in de islam. Mijn punt: veel van de burgerslachtoffers stellen zich vrijwillig beschikbaar als menselijk schild en hezbollah maakt daar dankbaar gebruik van.

CoJoNes | 09-08-06 | 01:28

Ik ga er van tussen... tot morgen @all

Flirting With Suicid | 09-08-06 | 01:26

@Koer Sorry, maar deze tekst uit je propaganda-folder gaat langs me heen. Excuus. Dit is zo irrealistisch en gevaarlijk want dan heb ik er ook nog een paar. Stel dat Amerika massaal de Friezen zou uitroeien. Het restant wil terug naar hun moederland Nederland. Nederlanders daar niet blij mee. Onder druk van dat zelfe Amerika komt er een VN resolutie waarin de Nederlanders worden verdreven naar Brabant en Limburg en de Friezen krijgen de rest van het land. Nederlanders niet blij. Snap je hem of moet Ronny Naftaniel hem eerst aan je uitleggen?

Starf*cker | 09-08-06 | 01:25

Starf*cker 09-08-06 @ 01:19
Ze houden het anders al 4 weken vol tegen een niet te onderschatten leger. Ik weet nog zo net niet of ik Hezbollah wel onderschat met die grote achterban in de moslim wereld

Flirting With Suicid | 09-08-06 | 01:22

@Koer Onzin. Oorlog moet je zien, voelen en ruiken. Anders word je een willoze prooi van de propaganda.

Starf*cker | 09-08-06 | 01:21

@Starf*cker 09-08-06 @ 01:11:
Dus als ik het goed begrijp zou jij het ook prima vinden als de SGP een gewapende brigade opzet om vanuit Tholen, Staphorst, Epe en Kampen de rest van Nederland te bestoken met bommen granaten.

koerbagh | 09-08-06 | 01:20

Starf*cker 09-08-06 @ 01:17
Nee , kijk ik nooit.....
Starf*cker 09-08-06 @ 01:18
Ja ,maar is dat ook objectief ???

Flirting With Suicid | 09-08-06 | 01:20

@Star: je hebt gelijk en de avond is nog jong,
Truste, en morgen gezond weer op allen.

Levereter | 09-08-06 | 01:20

@Flirting Kijk, nu komen de verstandige teksten. De eerste zin ben ik al met je eens, maar je overschat de Hezbollah.

Starf*cker | 09-08-06 | 01:19

@Levereter 09-08-06 @ 01:10
Ze weten HIER toch verdomd goed in te spelen op gevoelens en daar gebruik van te maken.... PR zit bij hun in de genen.. Vermoed ik. Een observatie, hopelijk niet te racistisch...

preacher | 09-08-06 | 01:18

@Flirting Als je je zou verdiepen in het Midden Oosten dan weet je dat Arabieren gek zijn op reoriek, grote woorden. Hoe smerig ook, daar past dit bij.

Starf*cker | 09-08-06 | 01:18

Starf*cker 09-08-06 @ 01:11
En geloof me van mij mag er ook een Palestina naast Israel bestaan !! Ik ben geen jood en ben al helmaal niet gelovig, maar ik sta wel achter Israel wat de laffe strijd van Hezbollah aangaat. Hezbollah mag van mij bestaan als ze op gaan in het Libaneze leger en onder controle van de staat Libanon staan.

Flirting With Suicid | 09-08-06 | 01:18

@Flirting Fox wel eens gezien ?

Starf*cker | 09-08-06 | 01:17

@Prech:*Schaamrood* had me toen vergist in auteur.

Levereter | 09-08-06 | 01:16

@levereter Laat maar. Deze jochies hebben lasogen van het overal met standaardteksten moeten verdedigen van Israel. Het is een digitaal call-center met subsidie van het CIDI. Noem het woord Israel en de heren komen grommend aangehold. Israel is een prachtig land met verstandige mensen en hebben deze malloten eigenlijk niet nodig. Het is nog een gedrocht uit de Sharon en Netanyahu-tijd. Rabin zou zich met zulke nazten in zijn graf omdraaien.

Starf*cker | 09-08-06 | 01:16

Levereter 09-08-06 @ 01:10
Heb je wel eens naar Al Manar gekeken dan ?? Olmert met een hakenkruis op zijn arm en hitlersnor uitgedost ??? Dat is geen propaganda ?? Al Arabia die olmert vergelijkt met hitler, objectief ??? Je komt nu dicht in het rijtje van st*rfucker hoor.

Flirting With Suicid | 09-08-06 | 01:14

@monfer 09-08-06 @ 01:06: Dat wist ik snotneus, maar in dit geval leek me "five" meer toepasselijk.

Levereter | 09-08-06 | 01:13

@Starf*cker 09-08-06 @ 01:01:
Mijn reet is "exit only" en op dit moment schijt ik even op je comments. Als iets niet hoeft in moderne oorlogvoering is het wel verslaggeving ter plekke. Je wordt er niks wijzer van, je hebt echt geen beter overzicht als je op de grond staat als je een bom ziet inslaan en vervolgens door een "voorlichter" van 1 van de partijen wordt verteld wat er gebeurt. Dan kun je net zo goed in je hotel de persconferentie volgen want dat is precies hetzelfde.

koerbagh | 09-08-06 | 01:13

@Flirting Even voor de geschiedschrijving. Ik vind het niet nodig om raketten tussen flats te zetten. Constateer dat dat in iedere oorlog ter linker en rechterzijde plaats vindt. Daar hebben we precissie-bommen voor. En van mag er naast de Joodse staat ook een Hezbollah bestaan alleen mogen ze geen Israelische soldaten ontvoeren. Voor de rest: shalom.

Starf*cker | 09-08-06 | 01:11

@Flirt:"ze berichten een stuk objectiever dan 90% van de arabische zenders" welnee, alle US media staan als één blok achter Israel, (ze kunnen ook amper anders), en zelfs in Teeny weeny Hilversum is hun stem luid en duidelijk.
Ze zijn gewoon véél beter in dit métier.
Arabieren hebben absoluut geen benul van goede PR, dus je kletst.

Levereter | 09-08-06 | 01:10

Starf*cker 09-08-06 @ 01:03
Met vrienden als mij ???? Jij vind het nodig om raket werpers tussen burgers neer te zetten, en je hebt commentaar op mij ???? Laag ben je Heeellllll laag.... Met minder mensen als jij zou er niet eens een Hezbollah bestaan lutser !!

Flirting With Suicid | 09-08-06 | 01:07

Levereter @ 01.03
Het moet zijn "fifteen minutes of fame", van Andy Warhol.Google maar.

monfer | 09-08-06 | 01:06

@Lever Ja, kijk maar uit. Straks krijg je ook de toorn van het zionistische pr-gedoe over je heen. We hebben op dit moment via een aantal lieden live contact met de war-room in Jerusalem. Over naar jou Koerbagh ...

Starf*cker | 09-08-06 | 01:05

@preach: Jezus, schrik me dood. "My five minutes of fame"
Bedankt

Levereter | 09-08-06 | 01:03

@Flirting Israel is fantastisch. Nogmaals: met vrienden als jij heb je geen Hezbollah nodig.

Starf*cker | 09-08-06 | 01:03

Levereter 09-08-06 @ 00:56
Dat hoor je mij ook niet zeggen. Al Jazeera is nog redelijk objectief en dat bekijk ik ook wel maar dat kun je van Al Manar niet zeggen en dat is ook een zender of site die ik nooit zal bekijken. Al Manar is pure propaganda en je kunt een hoop van de Israeli zeggen maar ze berichten een stuk objectiever dan 90% van de arabische zenders.

Flirting With Suicid | 09-08-06 | 01:03

@Levereter 09-08-06 @ 00:47:
De bron is duidelijk, iedereen kan zien van wie het materiaal afkomstig is, dit in tegenstelling tot de agitprop van Hezbollah en co. Open vizier, heet dit.
Maar als jij liever de op de foto's van Adnan Hajj vertrouwt voor je "objectieve" informatie en niet eens de moeite neemt om het materiaal van de andere kant te bekijken dan zegt dat meer over jou dan over mij.

koerbagh | 09-08-06 | 01:02

@Koer Het zal allemaal wel. Ik lees op de persbureau's dat er inmiddels rond de 800 doden zijn. Maar mij overtuig je inderdaad niet met zionistische propagandataal. Een oorlog moet je zien, voelen en ruiken dus ik wil de reporters ter velde horen en geen stuntelige Hezbollah pr-apen of gelikte persbriefing van Israel in het Isrhotel in Jeruzalem. Ooggetuige verhalen wil ik. Van Harald Doornbos. Gerry Eickhof. Conny Mus. You name it en al die propaganda kunnen de strijdende partijen in hun reet steken. Inclusief jij Koerbagh.

Starf*cker | 09-08-06 | 01:01

Starf*cker 09-08-06 @ 00:54
Ben je nou echt zo dom als je je voordoet of ben je nog maar twaalf jaar oud of zo ??? Je zet je geschut niet tussen de burgers neer !!! Je gaat me nu natuurlijk vertellen dat er alleen maar bewoonde gedeeltes zijn in Zuid Libanon en dat er gewoon geen plaats is om je geschut ergens anders neer te zetten ?? Maar gefeliciteerd je hebt jezelf gekwalificeerd tot de grootse eikel van GS. Je hebt de titel eerlijk overgenomen van Crayfool.

Israel zet het geschut VOOOOOOORRR de burgers neer, en niet er tussen in !!

Flirting With Suicid | 09-08-06 | 01:00

@preach: nee, google maar.
@Flirting :Om een ietwat meer evenwichtig beeld te krijgen van deze gruwel, vergis je niet beide partijen zijn slechts pionnen in dit wereldwijde conflict, kijk ik ook ook naar Al Jazheera, en Al Manar, daar zie je andere kant van het gelijk.
Maar dat de (joodse) Neocons in Washington een héle vette vinger in deze wansmakelijke pap hebben, staat buiten kijf.

Levereter | 09-08-06 | 00:56

@Starf*cker 09-08-06 @ 00:38:
Als dat je antwoord is: "GAAP GAAP", dan valt er inderdaad niets te overtuigen.
Maar goed, nog maar een poging dan. Je hebt het over honderden slachtoffers. Prima. Waar haal je die getallen vandaan? Ik zal je vertellen waar je die getallen vandaan hebt. Van de libanese regering (waar heel toevallig Hezbollah deel van uitmaakt). De "officiele" cijfers worden verder helemaal niet ondersteund door welk feitelijk bewijs dan ook. Geen controleerbare lijsten van namen en data. Geen onafhankelijke tellingen.
De Israelische slachtoffers worden daarentegen wel duidelijk bijgehouden. Naam en toenaam, data erbij. Controleerbaar, je kunt de graven gaan bezoeken, de namen terugzoeken in de kranten en in de bevolkingsregisters.
Allemaal zionistische propaganda, natuurlijk. Een foto van een rijtje paspoppen met lakens erover is natuurlijk veeeeeeel overtuigender.
www.israelsmessiah.com/israel_today/vi...
www.israelsmessiah.com/israel_today/vi...
www.israelsmessiah.com/israel_today/vi...
Van dezelfde site nog wat leuke weetjes over de "Palestijnse slachtoffers".
www.israelsmessiah.com/terrorism/terro...
www.israelsmessiah.com/terrorism/terro...

koerbagh | 09-08-06 | 00:55

@Flirting Waar moet je die raketten anders zetten? Waar zet Israel haar geschut neer? Op een drijvend eiland in het meer van Tiberias of de Dode Zee of in de Sinai?

@Frenkie Dit gaat een oeverloze discussie worden. Ik heb niets tegen Israel. Binnenkort ga ik wederom naar Tel Aviv waar ik een voortreffelijke sushi-tent weet te vinden. Alleen kijk ik een beetje door de Arabische 'grote woorden' heen en houd de grote lijnen in het oog. Dat is een lange discusie, die we hier zondag ookal hebben gevoerd. Niets is wat het lijkt in het Midden Oosten. Voor de rest zworden we het toch niet eens, zeker niet als je je wijsheid uit de Israelische propaganda boekjes haalt en ze niet afzet tegen de grote wereld-politiek. Wat jij hier nu roept, lees ik op alle weblogs waar kritiek op Israel is. Flauw. Kinderachtig, want het is niet zwart-wit. Ik ben geen aanti-Arabier en geen anti jood. Kiezen is onzin, omdat dit probleem veel kanten en veel acteurs heeft. Bovendien ken ik het gebied persoonlijk vrij goed.

Starf*cker | 09-08-06 | 00:54

Levereter 09-08-06 @ 00:47
Dat zijn filmpjes die ook op CNN en de BBC zijn geweest. Maar dat zijn natuurlijk ook allemaal leugenaars.............

Flirting With Suicid | 09-08-06 | 00:48

@Shareholder
Er gebeurt natuurlijk niks aangezien die hele oorlog inclusief dode kinderen volgens koerbagh, pink indian en frenkie een HOAX is.
En rallyrijden is ook helemáál niet gevaarlijk. Echt waar..

MAXIMO | 09-08-06 | 00:48

@koerbagh 09-08-06 @ 00:35: Tut tut "aarskruipers" bij een beetje tegenwind gaan we schelden?
Pas maar op er bestaan nog steeds "Rasphuizen" en wat mij betreft ben jij een goede kandidaat.
Trouwens, aan zijn links herkent men de mens.
IDF, toe nou.

Levereter | 09-08-06 | 00:47

koerbagh 09-08-06 @ 00:41
Dit is een citaat van de journalist die starfucker aanhaalt.

Zeer zware beschietingen, duzienden vluchtelingen, lokale bevolking die het Vn hoofdkwartier bestormde in een poging veiligheid te vinden. Granaten vielen overal neer. Hezbollah zet haar raketten tussen huizen in, Israel bombardeert het.

Hoe bedoel je dom, hij lult zichzelf tegen !!!

Flirting With Suicid | 09-08-06 | 00:45

@ Starf*cker 09-08-06 @ 00:25

Volgens mij is het door een spanjaard geschreven hoor. Misschien een jood, maar ik denk van niet. Israel moet wel keihard reageren tegen dat stelletje schorum. Dat is de taal die ze spreken. Helaas. Deze mensen (Hezbollah/Arabieren) hebben zo veel haat tegen Israel dat er niet mee valt te praten. De kinderen in die landen leren op school de koran uit hun hoofd en ze leren de joden te haten. Kijk hier maar hoe ze met hun kinderen omgaan. En niet gaan piepen over propaganda, want het zijn echte foto's. Deze wel! :-)

israelsmessiah.com/terrorism/teaching_...

De arabische buurlanden van Israel hebben maar 1 doel en dat is het vernietigen van Israel. Ze zeggen dat ook openlijk. Of heb je die geitenwollensok uit Iran nog nooit gehoord? Meneer ontkent de holocaust en zegt in dezelfde zin dat hij het werk van Hitler wel af wilt maken. Hihihi slimme man. Vind het vreemd dat westerse mensen het opnemen voor een partij die zwaar anti westers is. Een partij die een land wil vernietigen. En die zijn dan zielig? Vraag jij je wel eens af, waarom je altijd dode kinderen en bejaarden ziet?! Hebben ze in Libanon alleen maar kinderen? Vind het zo toevallig dat er altijd kinderen worden geraakt. In Qana ook. 22 mensen zijn gevlucht uit die kelder. Waarom nemen ze die kinderen niet mee? In Gaza precies hetzelfde. Kinderen die gewoon naar buiten gaan als er beschietingen zijn. Mijn ouders zouden me binnen houden, maar in die landen sturen de kids volgens mij lekker de straat op. Of heeft het met Allah te maken en zijn ze niet bang om dood te gaan?

frenkie_4all | 09-08-06 | 00:44

@Share Sterker nog: de GS vrijmibeau!

Starf*cker | 09-08-06 | 00:44

@Koer Na und?

Starf*cker | 09-08-06 | 00:43

Polletje doen dan? Ik zeg dat Harald rijdend de vrijmibeau haalt.

Shareholder | 09-08-06 | 00:41

Starf*cker 09-08-06 @ 00:38
Het is in elk geval een stuk overtuigender dan die journalist van je !!

Flirting With Suicid | 09-08-06 | 00:39

@Koer Kom nou met je feiten.

Starf*cker | 09-08-06 | 00:39

@Flirting Ja, inderdaad erg overtuigend. GAAP GAAP

Starf*cker | 09-08-06 | 00:38

@momfer Ik citeer wat onder veel deskundigen de heersende opinie is. Lees Joris Luyendijk en Robert Fisk. Het is niet meer dan een citaat ter illustratie, maar vond hem aardig.

Starf*cker | 09-08-06 | 00:36

@Starf*cker 09-08-06 @ 00:30
dump.geenstijl.nl/mediabase/2730/5d48a...

Dat is een filmpje die van de IDF site is gehaald. Er staan nog 4 of 5 filmpjes met soortgelijke beelden. Schuld van die flatgebouwen legt toch echt bij Hezbollah.

Flirting With Suicid | 09-08-06 | 00:36

@Levereter 09-08-06 @ 00:11:
Heel goedkoop. Maar daar zijn Hezbollah propagandisten en Gretta Duisenberg-aarskruipers nogal gevoelig voor. Feiten en argumenten overtuigen jullie niet, dan maar een goedkope one-liner erin flikkeren.

@de bier 09-08-06 @ 00:15:
Alweer: "File Not Found"

koerbagh | 09-08-06 | 00:35

@frenkie: Zooo sukkelig, al die agitprop linkjes, heb je echt niks beters te doen?
Evenveel gruwel links over verscheurde palestijnse/libanese kindjes.
En dat zijn er echt meer hoor, die kindjes dan
Soms denk ik dat er geen pizzeria meer over is in Israel, maar het is altijd diezelfde.

Levereter | 09-08-06 | 00:35

@Frankie Ik begrijp best dat Ronny Naftaniiel, het CIDI, en de Israelische regering menen hun propaganda-praat te moeten uitventen. Maar dit soort acties zijn een belediging voor iedere denker uit Nederland, want met even veel gemak zet ik er 100 URL's bij die precies het tegendeel roepen.

Starf*cker | 09-08-06 | 00:34

Starf*cker @ 00.25

Wat? Israël heeft de jodenhaat UIT HET VERLEDEN nodig om naar te verwijzen? MOEHAHAHAHA!!!!!!!!!

monfer | 09-08-06 | 00:30

@Koer Sorry, ik ben niet goedgelovig of selectief verontwaardigd of niet goed bij mijn hoofd, maar zie op allerlei bronnen dat er flatgebouwen worden gebombardeerd waar vrouwen en kinderen vervolgens horizontaal uit worden gehaald. Bovendien hoorde ik zelfs mevrouw Condoleeza Rice en anderen ook het woord disproportioneel gebruik. Dus heb ik het maar gejat, want ik ben het er mee eens. Vor de rest zijn jouw attacks met het toestenbord inhoudelijk tamelijk losse flodders. Met zulke vrienden heeft Israel geen vijanden meer nodig.

Starf*cker | 09-08-06 | 00:30

@monfer 09-08-06 @ 00:25: Boas Evron.

Levereter | 09-08-06 | 00:29

Even de menselijke kant van Hezbollah. Paar linkjes. BV. raketten afvuren vanuit een wit UN busje.

www.vapshare.com/86506/06290723_hezbol...
www.littlegreenfootballs.com/weblog/
www.veteranen.info/~cedarsouthlebanon/...
eureferendum.blogspot.com/2006/08/qana...
eureferendum.blogspot.com/2006/07/milk...
hotair.com/archives/the-blog/2006/08/0...
www.opinionjournal.com/best/?id=110008...
www.slublog.com/archives/2006/08/the_p...
hotair.com/archives/vent/2006/08/08/pi...
littlegreenfootballs.com/weblog/?entry...
powerlineblog.com/archives/014929.php
olehgirl.blogspot.com/2006/08/qana-cas...
video.google.nl/videoplay?docid=333081...

UN ambulance picking up fighters in Gaza strip

This is really shocking, seeing a UN ambulance picking up palestinian fighters after an explosion. The UN is not supposed to be taking sides in conflicts, apparently they do.

www.youtube.com/watch?v=AqGjz7iJTns

TIME Reporter: Hizballah Has Our Passports

For those who still don’t want to believe that Hizballah is stage managing the news from Beirut, please note this statement from TIME magazine reporter Christopher Allbritton, reported by J. Peter Pham & Michael I. Krauss: Hate to Say We Told You So, But...

"Time magazine stringer Christopher Allbritton, writing on his blog while reporting from southern Lebanon, casually illustrated this latter technique: “To the south, along the curve of the coast, Hezbollah is launching Katyushas, but I’m loathe to say too much about them. The Party of God has a copy of every journalist’s passport, and they’ve already hassled a number of us and threatened one.”"

www.tcsdaily.com/article.aspx?id=08080...

frenkie_4all | 09-08-06 | 00:27

frenkie_4all @ 23.55

Deze mail kwam ik toevallig vandaag eerder ergens tegen.Indrukwekkend.

Levereter @ 00.01

Huh? Ik ben er benieuwd van wie dit citaat afkomstig is.........

Maar wacht eens even, jij vindt dus dat men uit de Holocaust geen lering hoeft te trekken, terwijl jij je doodergert aan wat Israël nu doet (peanuts in vergelijking met de holocaust)?

Nogmaals: van wie is dit citaat afkomstig?

monfer | 09-08-06 | 00:25

@Frenkie Ik had hem al eerder gehad, maar het is weer het oude liedje. De Israeliers menen met een beroep op Auschwitz zich alles te kunnen permitteren. Laat maar. Probeer de discussie nou zakelijk te voeren. Ik Heb niets tegen Israel, maar het kan niet zo zijn dat ze met een beroep op de Holocaust zich alles kunnen veroorloven. Ik citeer maar even Joris Luyendijk. Groot Midden Oosten-kenner en schrijver van het boek "het zijn net mensen'."Maar de historische verbondenheid geeft Israel een beginpunt voor mediacampagnes, en iedere week zag ik daar wel een voorbeeld van. Zo nu en dan kocht een Arabisch land een raket-systeem uit China of Rusland. Meteen werden er dan persconferenties of briefings belegd: "Deze raketten kunnen Tel Aviv bereiken.' Met als implicatie: er dreigt een nieuwe Holocaust. Intussen incasserde Israel jaarlijks voor miljarden dollars aan 'militaire hulp' uit Amerika, waardoor het ontelbaar keer meer vernietigingskracht in huis heeft dan alle buurlanden bijelkaar. Maar daarover waren geen briefings. Met verwijzing naar de jodenhaat uit het verleden kan Israel zich ook presenteren als een kwetsbaar land dat vrede wil, maar wordt omringd door 'massa's Arabieren' die 'niets liever willen' dan 'de joden' de zee in drijven.Palestijnen en Arabieren worden in deze voorstelling van zaken gedreven door een zelfde haat als de nazi's."

Starf*cker | 09-08-06 | 00:25

@koer: beetje goedkoop nietwaar?

Levereter | 09-08-06 | 00:11

@Starf*cker 08-08-06 @ 23:57:
Wat is onschuldig? Hezbollah gebruikt de tactiek om wapens af te vuren vanuit burgerhuizen, scholen, ziekenhuizen uit opportunistische propagandistische motieven. Wat is dan disproportioneel? Het is wel opvallend namelijk dat de ontploffingen van de "burgerhuizen" een stuk groter zijn als je op basis van de afgeworpen explosieven zou mogen verwachten. Het zou toch niet zijn dat daar explosieven in zouden zijn verborgen....
www.yourfilehost.com/media.php?cat=ima...
Dit is het verschil. En ieder die zich iets anders laat wijsmaken is goedgelovig, selectief verontwaardigd en eigenlijk niet goed bij z'n hoofd.
Bovendien: voor iedereen op GS moet het toch wel een ernstige aanwijzing zijn dat je ongelijk hebt en fout zit als types als MAXIMO, Treger, Crazyfool en Levereter het met je eens zijn.

koerbagh | 09-08-06 | 00:10

@frenkie_4all 08-08-06 @ 23:55:"Holocaust awareness is not about understanding the past, but about manipulating thre present".

Levereter | 09-08-06 | 00:01

Starf*cker @ 23:48
Inderdaad, de verslaggever in kwestie mag zich gaan opmaken voor Ronnie en zijn maatjes. Ben benieuwd wanneer die in de reaguurderspanelen van zijn website verschijnen..

MAXIMO | 08-08-06 | 23:57

@Koer Het gaat hier om een verslaggever die in Zuid Libanon werkt. Dat is de discussie hier. Ik heb al gezegd dat Israel a) het recht heeft om zich tegen die vuurpijlen te verdedigen en b) dat ze ook die ontvoerde soldaten mogen terughalen. Alleen vind ik het gebruikte geweld tegen de burgerbevolking in Libanon disproportioneel. Volgens mij zijn 90% van de doden totnutoe burgers van Libanon. Ongetwijfeld ook Hezbollah-strijders, maar ook honderden onschuldigen.

Starf*cker | 08-08-06 | 23:57

Europe died in Auschwitz

Een mail die al enkele maanden circuleert, vooral hier in Israel, maar toch de moeite van het herhalen waard is. Helemaal nu, in een tijd waarin het door de moslim horden gepropageerde antisemitisme weer gouden tijden beleeft.

By Sebastian Vilar Rodrigez(*)

I walked down the street in Barcelona, and suddenly discovered a terrible truth - Europe died in Auschwitz.
We killed six million Jews and replaced them with 20 million Muslims. In Auschwitz we burned a culture, thought, creativity, talent. We destroyed the chosen
people, truly chosen, because they produced great and wonderful people who changed the world.

The contribution of this people is felt in all areas of life: science, art international trade, and above all, as the conscience of the world.
These are the people we burned. And under the pretense of tolerance, and because we wanted to prove to ourselves that we were cured of the disease of racism, we opened our gates to 20 million Muslims, who brought us stupidity and ignorance, religious extremism and lack of tolerance, crime and poverty due
to an unwillingness to work and support their families with pride.
They have turned our beautiful Spanish cities into the third world, drowning in filth and crime. Shut up in the apartments they receive free from the
government, they plan the murder and destruction of their naive hosts.
And thus, in our misery, we have exchanged culture for fanatical hatred, creative skill for destructive skill, intelligence for backwardness and superstition.
We have exchanged the pursuit of peace of the Jews of Europe and their talent for hoping for a better future for their children, their determined
clinging to life because life is holy, for those who pursue death, for people consumed by the desire for death for themselves and others, for our children and theirs.
What a terrible mistake was made by miserable Europe.

*This is a translation of an article from a Spanish newspaper.

frenkie_4all | 08-08-06 | 23:55

@Preacher 23:38
Dank je voor de link.Ik heb het gelezen en het volgende citaat vind ik wel kenmerkend:
The violence in news reports often involved little more than puffs of smoke in the distance, as aircraft bombed the unseen enemy. Only during the 1968 Tet and 1972 Spring offensives, when the war came into urban areas, did its suffering and destruction appear with any regularity on TV.
En daarbij moeten we denk ik niet vergeten, dat vrijwel iedereen in die tijd van die oorlog af wilde en de Amerikaanse strijdkrachten ook zwaar gedemoraliseerd waren, en ook de meerderheid in Amerika er vanaf wilde en iedereen begreep dat die oorlog niet te winnen was. Daarom werden de gebeurtenissen ook steeds rauwer in beeld gebracht.
Maar je hebt gelijk, dat in die tijd de mensen hun mening veelal op dezelfde informatie konden baseren.

Romanus | 08-08-06 | 23:54

@Starf*cker 08-08-06 @ 23:48:
Het is wel opvallend dat jij de Libanese kant de "menselijke kant" noemt en met geen woord rept over Kyriat Shmona, Haifa en de andere plaatsen waar hezbollah zijn raketjes op afvuurt. Daar is geen menselijke kant? Zullen we je voor de gelegenheid dan maar omdopen in Davidstarf*cker?

koerbagh | 08-08-06 | 23:52

Wat maak het uit.? volgens CNN is het allemaal nep,dus waar maken we ons druk om?

q18 | 08-08-06 | 23:50

Over de flyers gesproken.
Ik kan het linkje niet meer vinden maar er was toch een filmpje van straatgevechten waarbij Hezbollahstrijders achter in een ambulance wegvluchten? Vanuit dat perspectief snap ik de flyers wel.
Roekeloos of heldhaftig?
Je moet voor beide maar het lef hebben om daar rond te sjeesen.

De Intrigant | 08-08-06 | 23:49

@MAXIMO Volkomen eens. Maar tot dit niveau zijn we in Nederland afgezakt. Een verslaggever staat in Zuid Libanon. Laat de menselijke kant zien, werkt hard. en voor allerlei huiskamerdeskundigen is hij een Hezbollah-strijder of tenminste een moslim maar in ieder geval een vijand van Israel. Zalig zijn ok vanavond weer de simpelen van geest.

Starf*cker | 08-08-06 | 23:48

@redactie: Is het logplaatje een feauteauf*ck ©Adnan Hajj, of heeft Joris semi-vrijwillig bloed gedoneerd?
-edit het laatste -

koerbagh | 08-08-06 | 23:45

Daarom is het ook noodzakelijk om je informatie vanuit diverse bronnen te genereren. Ik zal nooit vergeten de knipsels van mijn vader, die had daar ook een handje van.
Ter illustratie; toen voormalig kamerlid Ed Nijpels een autodief aanhield zag je de volgende krantenkoppen:
.
Telegraaf: heldhaftig kamerlid grijpt autodief in de kladden.
De Waarheid: Grote dief pakt kleine dief.
.
I rest my case. Welterusten voor nu.

fuckje | 08-08-06 | 23:43

Sjeez, wat een gezeur weer...
Of ie nou communist is, suïcidaal, gek of gewoon een goede verslaggever is of niet, hij doet wel als enige Nederlander verslag in Libanon op echt oorlogsgebied.
Dat telt in dit conflict, zolang ie maar niet gaat lopen feauteaushoppen natuurlijk.
Overigens vind ik Gerri Eickhof ook een topper...

MAXIMO | 08-08-06 | 23:43

@Levereter Dat weet ik eigenlijk al wel heel zeker. Er zijn er hier bij die je nooit zien maar hijgerig aanslaan als er maar even wat kritiek op Israel komt. Overigens ook weer knap dat je zo propaganda kunt regelen.

Starf*cker | 08-08-06 | 23:42

@preacher 08-08-06 @ 23:38: Wie was ook weer het eerste slachtoffer in elke oorlog?

Levereter | 08-08-06 | 23:41

@Fuckje 23:30
Dat ben ik wel met je eens. Ik vind alleen het nadeel van de berichtgeving in het algemeen via de (NL) radio en tv, dat het allemaal zo beknopt is en vooral op staatstv soms zeker niet objectief, afgezien van allerlei beelden en informatie die voor een totaal indruk naar mijn smaak belangrijk zijn niet naar voren komen.
Maar ja, de gustibus non est disputandum, nietwaar? (Over smaak valt niet te twisten)
@Levereter 23:32
Daarmee ben ik het volledig eens.

Romanus | 08-08-06 | 23:39

In de VN van deze week staat dat Europese joodse mensen meestal studenten in Israel een cursus volgen om zich te mengen in voor Israel onweelgevallige internet discussies , er is zelfs software voor ontwikkeld om zulke discussies snel te ontdekken.
Sindsdien kijk ik met andere ogen naar sommige "reaguurders".

Levereter | 08-08-06 | 23:39

@Romanus 08-08-06 @ 23:21
Yep, ik kijk ook naar CNN en surf ook nog wat af, maar zo krijgt dus iedereen andere berichtgeving binnen en krijg je 'n soort van onoverzichtelijke polarisatie aan alle kanten...
Vroegah kreeg bijna iedereen hetzelfde nieuws binnen en kon je aan de hand daarvan discussieren... De propaganda en de manier waarop die wordt gefabriceerd is helaas ook effectief toegenomen. Het is tegenwoordig erg moeilijk om 'n duidelijke kijk op een conflict, zoals nu gaande, te krijgen....
Misschien vind je dit leuk om te lezen over Vietnam...
www.museum.tv/archives/etv/V/htmlV/vie...

preacher | 08-08-06 | 23:38

@Starf*cker,
daarom zie ik beide. Ter bevestiging van mijn vooroordelen.

fuckje | 08-08-06 | 23:38

Conny had een leuk stukje over Israelische blusvliegtuigjes, muahahahaha

exarchos | 08-08-06 | 23:37

@Exar Dat is exact wat ik bedoel. Hier maken we Harald Doornbos compleet belachelijk en menen we dat de waarheid komt uit de hotelsuites in Hilton Tel Aviv, Intercontinental Amman of Hilton Beiroet. De kritiek op de oorlogsjournalistiek is volkomen terecht. Conny Mus is prima, Doornbos, Gery Eickhof, soms Karskens en dan een hele poos niks.

@Fuckje We zijn het eens. Het NOS Journaal consumeren lukt mij steeds minder. Zeker met dit type conflicten.

Starf*cker | 08-08-06 | 23:36

@Romanus CNN objectief? Kom nou. Die geeft de exclusieve Amerikaanse kijk op het conflict. CNN is net zo objectief als Al Jazeera. In het Midden Oosten bestaat per definitie geen objectieve journalistiek.

Starf*cker | 08-08-06 | 23:32

Doornbos is samen met Conny Mus van RTL4 het beste wat we daar hebben zitten.

Levereter | 08-08-06 | 23:32

Er stond afgelopen zaterdag in een van de bijlages een stuk over NLse oorlogsverslaggeving, in de VK. Kijken of ik een linkje kan scoren...... Maar iig flink wat kritiek op journalisten die vanuit hun hotel alles van cnn/bbc overtikken etc etc.

exarchos | 08-08-06 | 23:31

@Romanus,
de laatste weken zet ik om 19:30u. het RTL nieuws aan, om 20:00u. gevolgd door het idd Staatsjournaal. Frappant, de verschillen! Niet alleen dat RTL haar nieuwsrubriek met meer passie en enthousiasme in elkaar zet, maar ook de berichtgeving is veelzijdiger, en een stuk objectiever.
Kijk en vergelijk!

fuckje | 08-08-06 | 23:30

preacher
Aanvulling:
Uiteraard ben ik het wel met je eens, dat het lijkt alsof er een soort censuur plaats vindt op de staatstv.

Romanus | 08-08-06 | 23:25

@Daskapitalist Dat kwam omdat hij er gewoon op uittrok als er iets aan de hand was/is. Dat is de enige manier om tot een mening te komen. Huiskamergelerden zijn er hier al genoeg.

Starf*cker | 08-08-06 | 23:23

@ Preacher 23:05
De NL staatstv filtert heel vaak de berichtgeving van CNN, want die is zo goed als onverbloemd en behoorlijk objectief en meestal LIVE. Het valt mij ook steeds op, dat allerlei soms belangrijke uitspraken die door allerlei politici in interviews met CNN ter plekke of BBC gedaan worden, veelal niet door de NL staatstv worden vermeld, waardoor je op zijn minst inconsistente berichtgeving krijgt. Om nog maar niet te spreken van relevante beelden (meestal 's avonds zeer laat of 's nachts uitgezonden door CNN) die je ook meestal niet te zien krijgt.
In hoeverre jouw stelling t.a.v. Vietnam opgaat kan ik niet goed beoordelen. Dat is denk ik te wijten aan de m.i. vooral technisch gezien heel ander soort oorlogsvoering. (maar goed ik ben geen deskundige).

Romanus | 08-08-06 | 23:21

@daskapitalist,
klopt! Hij zei de dingen die Kamp nu schoorvoetend toegeeft.
Waarom? Omdat hij er geweest is, met gevaar voor eigen leven!

fuckje | 08-08-06 | 23:21

karstens was een van de enigste die in de hoorzitting over het sturen van troepen naar afghanistan gewoon gelijk had. niemand wou helaas luisteren.

daskapitalist | 08-08-06 | 23:19

Moeten ze flink mikken die Israëliers. Doornbos gaat razend snel in die Red Bull auto van 'm...

Feldmeister | 08-08-06 | 23:14

@Preacher Mijn punt is dat Doornbos gewoon meedoet aan het front en daar op Radio 1 prima verslag van doet. Meer niet. Ik erger me aan het infantiele gezeik dat iemand die in Zuid Libanon gewoon zijn job doet, laat zien dat hij ook nog mens is, meteen door allerlei simpele zielen als Hezbollah-propagandist wordt neergezet. In Vietnam waren er godzijdank verslaggevers als Doornbos die de jungle ingingen en niet alleen in airco-zaaltjes de prietpraatvan de legerwoordvoerders opschreven. Journalisten horen niet achter een bureau, maar op straat of aan het front. Het bureau is er voor boekhouders.

@Fuckje Arnold Karskens is ook zo'n ouderwetse ooorlogsreporter. Alleen bij het bashen van de Nederlandse militairen in Zuid Irak is hij te ver gegaan.

@Duimdrop Helaas voldoe ik aan geen van de door jou genoemde kwalificaties. De groetuh dus.

Starf*cker | 08-08-06 | 23:14

Starf*cker is iemand die links weer salonfähig wil maken en zal strijden om de polaristatie op te heffen. Het is jammer voor hem, maar we moeten toch echt constateren dat in ieder geval Groen Links en de SP zich met huid en haar uitgeleverd hebben aan de islamofascisten. De PvdA heeft dat wat minder gedaan omdat het daar te grote opportunisten voor zijn.
Tot slot van deze bijdrage: Karel Kwakbol heeft toch wel even duidelijk gemaakt hoe 'vreselijk neutraal en objectief' de journalist Harold Doornbos wel is. Maar vergeet niet dat in linkse kringen je pas objectief bent als je de staat Israël tot in het diepst van je wezen haat.

Barbapoeppa | 08-08-06 | 23:11

Wat is dit voor topic? Poesjes? Nieuws gemist dat Israël de legertop heeft vervangen omdat de aanval op Libanon maar niet wil vlotten?

Max@Laadvermogen | 08-08-06 | 23:10

@exarchos,
ik ga nooit naar de kappert, dus ik ken dat blaadje niet. Weet je zijn volledige naam? En is dat echt waar wat je daar beweert? Ik zie hem er wel voor aan. Zulke mensen bewonder ik echt, hij heeft ook nog vrouw en kinderen.
@duimdrop,
Inderdaad slaat Starf*cker hier de plank mis. Normaal gesproken is hij een goeie columnist, praat met verstand over sport, maar is op zich geen journalist. De laatste tijd houdt hij zich bezig met een reddingsplan voor de transport-horeca, omdat onze Poolse vrienden er een potje van maken, onze wegrestaurants vervuilen, en onze Nederlandse chauffeurs liever een magnetronmaaltijd verorberen. Ja, je kan niet overal verstand van hebben.

fuckje | 08-08-06 | 23:10

Starf*cker 08-08-06 @ 23:05
Accepted.

Karel kwakbol | 08-08-06 | 23:07

@Karel Excuses. Zal wel een korte stage zijn geweest.;)

Starf*cker | 08-08-06 | 23:05

@fuckje, check dat strandtententest blaadje, genaamd revu ofzeau, daar schrijft hij regelmatig stukjes in. Zijn nieuwste missie is verkleed als Afghani te reizen door uruzgan, kijken hoe onze boys het aldaar doen.

exarchos | 08-08-06 | 23:04

Mooi baantje, zullen veel journalisten van het slag "No fear-thrillseeka-adrenaline rush" jaloers op zijn.
Uiteraard boeien die pamfletten hem geen reet, hij zoekt het op en wil met het beste verslag komen! het liefst live midden in de bombardementen.
succes Doornbos! vergeet niet je blauwe pershelmpje op te zetten en anders is er altijd nog een training samen met het USA-leger speciaal voor war reporters.

Stealth Ninja Pirate | 08-08-06 | 23:02

Hoe heet hij ook al weer, die kale oorlogsverslaggevert, Karstens? Dat was de enige die in de frontlinies in Irak kwam. Leeft die nog? Goeie vent!

fuckje | 08-08-06 | 22:57

Starfucker gedraagt zich als een klein kind dat in de groep zijn zinnetje niet krijgt. Iedereen die het niet met hem eens is krijgt misselijke kwalificaties, die in het licht van het debat geen enkele functie hebben, naar het hoofd geslingerd. Zo probeert hij waarschijnlijk zijn onzekerheid te maskeren.
Wie maakt zijn opponent nou uit voor idiote stemmingsmaker?
En wie is starfuckert eigenlijk zelf? Ik vermoed een van die vele slecht opgeleide, hun hbo opleiding journalistiek niet eens afgemaakt hebbende wannabee oudemediaschrijverts die wanhopig proberen ergens aan de bak te komen. En dat figuur meent hier hoogopgeleide, hun sporen in de maatschappij verdiend hebbende mensen te kleineren met kleuter kwalificaties.

duimdrop | 08-08-06 | 22:55

@Preacher 22:42
Met CNN en BBC World en ZDF kom je een heel eind, hoor! Ze hebben zelfs de "doctored photographs" van die inmiddels ontslagen Libanese fotograaf Hajj van Reuters besproken in tegenstelling tot de Nederlandse media, althans voor zover mij bekend.

Romanus | 08-08-06 | 22:52

@Don Quichote 08-08-06 @ 22:46
geen link naar GS?

daskapitalist | 08-08-06 | 22:51

enge site 'hetvrijevolk', gevuld met haatdragende, suggestieve info. Er ontbreken nog wat links naar extreem rechts.

Don Quichote | 08-08-06 | 22:46

@Starf*cker 08-08-06 @ 22:24
Haha, en hoe vaak heb jij wel niet azijn zitten pissen op het internet ? ;-) Maar ik begrijp dat door de manier van berichtgeving over deze oorlog, je liefde voor GS wat aan het afnemen is. En dat is ook het probleem denk ik. Iedereen heeft een heftige eigen mening over dit conflict, stellingname...
Op zich niks mis met meer journalisten in de frontlinie, zolang ze objectief blijven.... En zeker bewonderenswaardig dan.
Van Vietnam hadden we een beter beeld, via de buis, foto's etc. dan van de huidige oorlogen.

preacher | 08-08-06 | 22:42

Ik vind 't nog steeds zonde van m'n belastingcenten (vroeger kijk-en luistergeld). Graag in vervolg dit soort bunchy-jump acties op eigen rekening. Komt ie alleen nog in 't nieuws als 't fout gaat.

Pretorius | 08-08-06 | 22:41

@Pritt Stift

En zo lees ik 't nieuws 't liefst, BEDANKT ;)

bad to the bone | 08-08-06 | 22:39

Starf*cker 08-08-06 @ 22:29
..
Harald Doornbos (b. 1967) is a Dutch journalist, currently based in Beirut, Lebanon.He is the Arab World correspondent for the GPD newspaper group (www.gpd.nl) from Holland. He too works on a less regular base for Dutch National Public Radio (www.nos.nl). Having studied Journalism in the Netherlands, he worked during the end of '80s for a leftwing Dutch daily, De Waarheid. During the early '90s he started crisis

harryzzz.blogspot.com/2006/08/voor-en-...
..

Harald Doornbos, 31 jaar, Academie voor Journalistiek, daarna twee jaar politicologie aan de UvA. Gewerkt bij de communistische krant De Waarheid tot de laatste editie van de persen rolde.

www.ravagedigitaal.org/archief_1999/85...
..

Schreibtisch-morder zijn er al genoeg.Inderdaad je zegt het zelf.

Karel kwakbol | 08-08-06 | 22:36

Ik ben een grote fan van Harold. Altijd met ontzag en bewondering geluisterd naar zijn oorlogsverslagen op radio 1 vanuit het voormalig Joegoslavie. Ik ben blij hem nu weer te horen ondanks zijn soms wat gekleurde verslagen!

JeanPierre | 08-08-06 | 22:36

Ach, zoals ook altijd bij elke ramp of gebeurtenis, met doden tot gevolg, in deze wereld moeten er ook Nederlanders omkomen. Harald, het gaat je lukken, deze traditie in stand te blijven houden! We houden *kuch* van je...

isdatgeensijl | 08-08-06 | 22:34

@Karel Kwakbol Idiote stemmingsmaker. Harald was bij het opheffen van De Waarheid nog ongeveer van de kinderleeftijd. Kom eens met feiten in plaats van dit soort ouwe-wijven-praat. Je doet me aan Willem Oltmans denken, alleen was ie niet helemaal zo dom als jij.

Starf*cker | 08-08-06 | 22:29

Wat een gelul. Harald Doornbos is by far de beste oorlogsverslaggever die we hebben. Ik herhaal by far. Hij zat in Serajevo. Kosovo. Afghanistan. Pakistan en nu het Midden Oosten. En niet zoals de meeste van zijn collega's vanuit een vijfsterren-hotel met zwembad en hoeren, maar gewoon op straat. Meneer haalde in Kosovo het nieuws uit zijn eigen kroeg, die hij daar had om ook eens nieuws op te halen dat niet door de persbureau's werd verspreid. Hij staat in Zuid Libanon tussen de luchtaanvallen en geeft een goed beeld van de bewegingen aan het front. Datzelfde deed hij op de Balkan en in Afghanistan. Geen verslaggever dus die luie stukjes vanachter zijn bureau in Amsterdam tikt en die denkt dat de wereld een grote doedelzak is. Een ouderwetse journalist, gewoon met de rugzak op het nieuws af. Dat is wat anders dan in een airco-kantoortje op een industrieterrein in Amsterdam azijn zitten pissen op internet . En voor al die onwetenden hier: Hezbollah organiseert geen schoolreisjes. Dat doen ze iets zuidelijker veel beter. Als Hezbollah, Hamas en noem maar op hun PR zo gelikt zouden doen als de Israeliers dan zou voor veel mensen hier het beeld aanzienlijk anders zijn. De kracht van Doorenbos is dat hij het nieuws gewoon opzoekt. Dat zouden er meer moeten doen. Schreibtisch-morder zijn er al genoeg.

Starf*cker | 08-08-06 | 22:24

met een beetje massel heeft hezbollah het paspoort van onze doornbos. kan hij straks mooi asielzoekert worden in nl.

daskapitalist | 08-08-06 | 22:22

Dus die mensen worden opgeroepen hun huizen te verlaten, maar ze mogen niet autorijden, wat mogen die stakkerds nog wel, deaudgaan?

Levereter | 08-08-06 | 22:16

Laten die linkse rakkers eens gauw terug naar huis gaan. Ik hoop dat ze gegijzeld worden door de Hezbollah, dan merken ze al gauw dat Hezbollah helemaal niet hun vriend is.

OversteKarremans | 08-08-06 | 22:15

Als ie nou een klein beetje zoals Robert weet te rijden, gaat het lukken!!!

KaiserSoza | 08-08-06 | 22:15

Hoeveel Keppeltjes zitten er bij de redactie van Geen stijl ?
-edit Mozes, Aaron, Abraham en Naftiel -

diamantzaag | 08-08-06 | 22:11

@nadenkeniseenkunst als in "Boem ies Bom!"

..zapper | 08-08-06 | 22:10

Harold vertrouwt volledig op zijn bomscanner , die hij tegen een vriendenprijsje van zijn nep Hezbollah vrienden heeft verkregen.

nadenkeniseenkunst | 08-08-06 | 22:09

Ik zie Hezbollah de schoolreisjes al organiseren.

..zapper | 08-08-06 | 22:02

ik wor een beetje ziek van die oorlog. ik wil nu weer effe wat anders, ik wil fautauxs van katja en thijs.

Alex J | 08-08-06 | 21:59

@groezel 08-08-06 @ 21:44
welbeschouwd zou je kunnen zeggen dat Dolfje de Messias van de Keppelknurften is ; hij heeft ze ( via een bijzonder onsmakelijke omweg ) weer naar het "beloofde" land geleid .

Amoebe | 08-08-06 | 21:52

Een bommetje a day, keeps the doctor away

Bob de Slopert | 08-08-06 | 21:51

En zijn laatste woorden waren?
a) Hier rechtsaf..
b) 't licht staat op groen, meer kleuren hebben we niet, waar wacht je nog op.
c) Met de bus lijkt me veiliger..
d) Ha fijn, geen file..

import | 08-08-06 | 21:51

Eigenlijk is die hoernalist daar best op zijn plaats. Propaganda voeren voor Hezbollah is an act of war against Israël. En zo mag hij samen met zijn vriendjes lijden.

Barbapoeppa | 08-08-06 | 21:46

Zou Hitler een vooruitziende blik hebben gehad?

groezel | 08-08-06 | 21:44

Harald, geen oorlogsverslaggever die verslag deed toen agent orange uit de buiken van die stalen vogels viel hoor. De bedoeling is om daarnaahaa het gebied binnen te trekken.

pieterjan | 08-08-06 | 21:39

Harold, is van de oude stempel en wil Goodmorning Vietnam spelen. Maar dit is nieuwe oorlogvoering, vanuit de lucht. Wat voor nut heeft het om live verslag te doen terwijl je de bommen op je dak krijgt

pieterjan | 08-08-06 | 21:36

daar zou ik toch echt even onze Midden Oosten-correspondent voor moeten bellen.. -edit: doe eens niet-

Jackahhz | 08-08-06 | 21:32

Run Harald, run....!

preacher | 08-08-06 | 21:31

dat poesje is zo geschrokken dat het een oostenrijkse tunnel is ingevlucht.

superjan | 08-08-06 | 21:29

Waar blijft die staakt-het-vuren nou? Lijkt me een beetje nutteloos en nogal wreed om ziekenwagens of verdwaalde toeristen te nuken. Het gaat helemaal de verkeerde kant op daarzo.
Geweldig filmpje van Top Gear overigens.

lvet | 08-08-06 | 21:26

Tyre, wat een klote naam voor een plaats. Trouwens die koeien zijn niet doodgegaan van de honger, maar omdat niemand ze had gemolken. Drie a 5 dagen en dan leggen ze het loodje...

Euroboerrrt | 08-08-06 | 21:25

Zo, Haraldje heeft voor de Waarheid geschreven?? Zo, zo, zegt alweer genoeg over z'n visie.... Maar goed, je kunt erop wachten dat dat Israel nog even helemaal los gaat daar in Libanon. Desnoods zijn ze bereid Libanon jarenlang in "het duister" te storten, door energiecentrales van de kaart te vegen...

brutus68 | 08-08-06 | 21:23

Harald Doornbos werkte vroeger voor De Waarheid, het zal dus allemaal wel objectief en waar zijn wat hij bericht.

Ook ‘Green Helmet’ is inmiddels gesignaleerd in Tyre. www.hetvrijevolk.com/?pagina=1233&...

Karel kwakbol | 08-08-06 | 21:23

Misschien een troost voor Harald:....
http://www.keshertalk.com/archives/2006/08/more_picture_fr.php

rosalie | 08-08-06 | 21:22

Tsja, als je oorlogs misdaden begaat heb je liever geen pottekijkers.
Blijft leuk die google-ads btw.

Grote Pier | 08-08-06 | 21:22

Ademleauze Longdag.

realistischer | 08-08-06 | 21:21

Ik zie nu al de beelden voor mij van gebombardeerde ambulances. Gaat lekker met die israelisch daar. Wat is de volgende eis? Iedereen mag zaterdag van 12.00 tot 13.00 uur NIET ademen.

Kingeef1975 | 08-08-06 | 21:19

weg met israel en hezbollah! lang leve de westerse en oosterse beschavingen!

Igorus | 08-08-06 | 21:19

Ik ben bang dat de poezenvriendjes nu kebabvriendjes zijn geworden

Matamores de Derde | 08-08-06 | 21:19

Autoleauze Bomdag.

realistischer | 08-08-06 | 21:17

Beetje lokale dagbladen vullen met live getypte artikelen tijdens een bommenregen van de zionisten, moet je lef hebben.

Don Quichote | 08-08-06 | 21:17

Tis allemaal wah...

Alex3305 | 08-08-06 | 21:14

Wees blij dat er verslaggevers zijn.
Ze gaan trouwens wel erg ver door elk verkeer te willen bombarderen.

Treger | 08-08-06 | 21:14

een ga eens dood Harald is overbodig in dit geval...... dat gaat namelijk al binnen afzienbare tijd gebeuren......

QB (ja die.....) | 08-08-06 | 21:14

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl