Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Luuk Koelman: Tijd voor gebed

Jezus zag dat het goed was Heere de Heiland, stuurt u ons toch Luuk Koelman. Lieve heer, uw zoon Luuk is de enige die ons nog kan redden van de verzoeking en van het boze. Wij dwalende schapen hebben het licht en de waarheid van deze columnist nodig om ons leven invulling te geven. Heere, dank voor deze column, en natuurlijk dank voor breedbandinternet en televisie. Amen! Tijd voor gebed O, Hemelse Vader, groot van goedertierenheid en trouw. U bent volmaakt en zonder zonde. Tot U bidt Uw nederige dienaar M.H. van Leeuwen, door U uitverkoren tot directeur van het Hoornbeeck College. Hedenmiddag ben ik langs geweest bij het gezin Roest, een verdorven geslacht dat geheel leeft in strijd met Uw Woord. Zij hebben een televisie en een internetaansluiting zonder filter. Het bezoek aan de familie Roest boezemde mij angst in. Zij zijn onverbeterlijk dwalenden die er behagen in scheppen te leven volgens de lage lusten van Sodom en Gomorra. O Heer, ik bad U om kracht en U schonk mij kracht. U sprak tot mij en zei: gaat daarheen waar de weg het moeilijkst is. Toen ik aanbelde, deed niemand open. Mijn bijbel voor mij uit houdend, ben ik achterom gegaan. Daar trof ik de 16-jarige zoon des huizes aan, Thomas Roest. Hij was druk doende zich over te geven aan wereldse geneugten. Gekleed in niets meer dan een zwembroek dobberde hij rond in een opblaasbaar zwembad van wel drie meter groot. Als Satan op zijn troon! Ik schreeuwde hem toe hoezeer U, mijn God, het betreurde dat hij zijn louterende krachten verteerde voor de televisie en op het internet. “Waarom leeft gij met de rug naar God toe?’ riep ik, “keert om! De Heer is nabij! Leef naar Zijn oordeel vandaag! Geen televisie en internet met een filter!” En toen opende Thomas Roest de mond. Het viel mij zwaar als godvruchtig Christen naar een dergelijk dwalend mens te moeten luisteren. Slechts zestien jaren jong, bezigde Thomas afschuwelijke woorden als Lingo, Koekjesmonster en uitzendinggemist.nl. Daarna draaide hij zijn hoofd 360 graden in de rondte. Ik deinsde verschrikt terug, maar ik wist ook: duisternis houdt God niet op afstand. En toen, openbaring! Ik zag het zwembad en doorvoelde plots Uw opdracht. U riep mij op Thomas schoon te spoelen van al zijn zonden, om hem opnieuw te dopen. Dat deed ik op de enige juiste wijze: door algehele onderdompeling. Thomas spartelde tegen als de duivel in hoogst eigen persoon, maar U gaf mij kracht! Ik heb de jongeling dan ook lange tijd ondergedompeld opdat ook hij, als onverbeterlijk dwalende, behouden zou blijven. Nog eenmaal heb ik Thomas boven water laten komen. Hij maakte de meest afschuwelijke geluiden, maar ik liet mij niet van de wijs brengen. Ik schreeuwde hem toe dat dit de enige manier was om hem te reinigen voor Uw aangezicht. Daarna duwde ik Thomas wederom onder, louter uit genade, waarna de oerkrachten van het water hem met stomheid sloegen. O Heer, via mijn handen heeft U Thomas de afvallige tot Zich geroepen. Daarom dank ik U voor de louterende krachten die u mij hedenmiddag schonk. Wat kan ik anders dan U vertrouwen. Mijn God die doet wat Hem behaagt, via mijn handen. Uw wil geschiede en is volbracht. Amen. Luuk Koelman

Reaguursels

Inloggen

En toch blijft ie sterk. Het idee van de doop door verdrinking is universeel inzetbaar tegen godsdienstwaanzinnigen. :D

Berendt | 24-07-06 | 17:07

GS en Koolman: dit is wel het dieptepunt.
Get a life...

winshots | 24-07-06 | 01:54

-weggejorist, zo'n lul vinden wij Luuk nu ook weer niet-

Duitse helm | 23-07-06 | 18:22

@ R-squared 22-07-06 @ 23:25
Goede research, dit onderschrijft mijn eerdere mening aangaande deze poelman... Met dat verschil, dat 'ie nu nog veel triester is geworden. Hij heeft de climax in zijn verhaal gewoon bijna letterlijk gekopieerd uit die column uit 2003 :
<quote> Voor mij zat er daarom niets anders op dan de heer Dittrich – met Gods welbevinden - de Hofvijver in te dirigeren, en te dopen. Dat deed ik op de enige juiste wijze: door algehele onderdompeling. De heer Dittrich spartelde als de duivel, maar ik wist: dit is de enige manier om hem schoon te spoelen voor het aangezicht Gods, de Vader als Schepper van het universum. Helaas was ik daarbij ietwat overijverig in mijn plichten.</quote>

lx76 | 23-07-06 | 16:46

Halleluja!

Haaimans | 23-07-06 | 16:44

Dit is waarlijk louterend, eindelijk een godsvruchtig columnist! :D Luuk, heerlijk, ook je columns in Metro zijn geweldig, en dit is er eentje om uit te printen en in te lijsten...

A Belg | 23-07-06 | 13:26

Hier ook op zijn plaats:

Woman 'too sexy' to teach religion

static.flickr.com/23/40871624_5c9e56a6...

ROME, Italy (Reuters) -- Was it her looks or lifestyle that led the Roman Catholic Church to cause a minor media frenzy by firing an Italian religion teacher this year?

Caterina Bonci said Church authorities decided she was just too attractive and dressed too sexy to teach religion after 14 years on the job.

The Church says it sacked the 38-year-old blonde from the central Adriatic city of Fano because she is divorced.

No matter who is right, Bonci has been all over the Italian media demanding to go back to her job teaching religion to children in state schools on behalf of the local diocese.

She said she has never hidden her 2000 divorce from Church authorities, dresses down when teaching and defended her right to dress how she likes in her private life.

"I don't see what it matters if a teacher is good looking or not as long she is qualified," she told Reuters by telephone.

"In school, I dressed normally. In my private life, I have every right to dress any way I want."

Local media quoted lawyers for the diocese as saying she was fired because she was divorced and so should not be teaching religion for a Church that does not recognize divorce.

Even Italy's leading newspaper, Corriere della Sera, gave readers a break from pages of stories about scandal at the Bank of Italy and government bickering with the teasing headline:

"Teacher in mini-skirt fired by diocese".

Bonci said she separated from her husband in 1995 and divorced in 2000 and that both events had not affected her job or raised eyebrows from her employers at the time.

She said reports that fathers accompanied their children to religion classes so they could look at her meant little to her as long as the children came to class.

"When a woman is considered too sexy and attractive in a small town it becomes a big thing," she said.

Bonci has now become a minor celebrity on the Adriatic coast and national television talk shows are queuing up to interview her, but she says she want only one thing.

"I would like my job back. I think it is my right," she said.

De bovenmeester | 23-07-06 | 10:27

De Gristen 22-07-06 @ 17:42

Ik probeer ook alleen domme mensen of domme gedachten belachelijk te maken. Ik ben het namelijk voor een groot deel met je eens. Jij gelooft alleen in god en ik niet. Volgens mij zitten we er beiden een beetje naast, maar dat merken we vanzelf wel. Het is slechts een kwestie van tijd...

JoehneR | 23-07-06 | 10:02

Ik heb nog wel zo'n persoon op internet gevonden. Mensen die met hun volle overtuiging god's woord verkondigen. Beetje zielig soms, maar erg leuk om te lezen:

forums.ncrv.nl/debatop1/viewtopic.php?...

JoehneR | 23-07-06 | 09:55

Die directeur ahd beter Allah kunnen aanroepen:

Onder het geloven in de eenheid van Allah verstaat men, dat er maar één God is en dat er niemand is zoals Hij. Hij heeft geen deelgenoot; Hij verwekt niet en is ook niet verwekt; Hij is ondeelbaar in persoon; Hij is eeuwig; Hij is oneindig; Hij heeft noch begin noch einde; Hij is de Almachtige, de Alwetende, de Alrechtvaardige. Hij heeft de hele wereld lief. Hij is de Schutspatroon, de Gids, de Helper, de Genadige, de Barmhartige, enzovoort.

Allah is overal. Allah kent alle handelingen die men op aarde doet, zowel de goede als de slechte. Allah kent zelfs de geheime gedachten van mensen.

Allah heeft de wereld en iedereen daarop geschapen. Hij bemint en koestert ons allen. Hij zal ons in de hemel belonen voor al onze goede daden, en ons in de hel straffen voor al onze slechte daden.

Wij kunnen de liefde van Allah verwerven, door volledige onderwerping aan Zijn wil en gehoorzaamheid aan Zijn geboden.

Wij kunnen de wil en de geboden van Allah kennen uit de heilige koran en uit de overleveringen van onze Profeet Mohammed

Berendt | 23-07-06 | 09:20

Wordt het niet tijd dat luukje met pensioen gaat? Hij heeft zijn leuxte tijd echt we gehad.

berluscottero | 23-07-06 | 08:32

Hopelijk doet Koelman het als broodschrijver beter. Voor mijn PR campagne zal ik 'm niet vragen.

Roep Toeter | 23-07-06 | 03:20

@ R-squared 22-07-06 @ 23:25

Ouch. Dat is wel heel pijnlijk. Koelman delft wat drie jaar oud stoffig proza op, recycled het enigszins, en serveert het vervolgens aan een gretig GS als zijnde verse kost. Gelukkig valt er in de comments aldaar heel wat meer te lachen!
www.koelman.com/columns/archief/2003/0...

natte cake | 23-07-06 | 03:10

Toevallig heet ik ook Heere(mijn achternaam)

Rammelbak | 23-07-06 | 01:19

Die Islamieten kunnen er anders ook wat van met hun gebeden. Ook van die heerlijke zinnen:

Het is onlogisch te denken dat Allah alleen door de menselijke ziel aanbeden kan worden.
Het aanbidden van Allah moet ook lichamelijk zijn.
Het lichaam moet zich buigen, neerwerpen, verplaatsen, onthouden van voedsel, reinigen, bedekken, etc.
Het lichaam moet leren om de ogen, oren, tong en de handen te beheersen.

De mens is geschapen om alleen Allah de Almachtige te aanbidden.
In de islam wordt aanbidding omschreven als alles dat omwille van Allah wordt gedaan.(zolang het binnen de grenzen van Allah's bepalingen blijft).

Het gebed is een vaste en verplichte vorm van aanbidding.
Het is door het gebed dat de goddelijke glorie zich inplant in het hart.

Daarom, richt uw aangezicht oprecht tot de (ware) godsdienst,
overeenkomstig de natuur welke Allah de mensen heeft geschapen.
De schepping van Allah kent geen verandering.
Dat is het ware geloof.
maar de meeste mensen weten het niet.
U tot hem bekerende,
vrees Hem en leeft het gebed na
en behoort niet tot de afgodendienaren.

(Koran 30:31-32)

Voorbereiding tot het gebed:

Het is niet toegestaan het gebed te verrichten zonder te voldoen aan een aantal voorwaarden.
Is hier eenmaal aan voldaan dan kan men in het aangezicht van Allah soebhanahoe wa Ta'la staan.

Reinheid:

Dit houdt in: het schoon zijn van het lichaam, de kleding en de plaats waar het gebed wordt verricht.

Bedekken van de geslachtsorganen:

In geval van de man is hij verplicht om tenminste bedekt te zijn vanaf zijn navel tot over de zijkant van de knie.
Het lichaam van de vrouw moet totaal bedekt zijn, op het gezicht en de handen na.

Juiste tijd:

Het gebed moet op de juiste tijd worden verricht.
Het is niet toegestaan om het gebed eerder te verrichten.

Richting Ka'bah:

Het gebed moet gedaan worden met het gezicht in de richting van de Ka'bah in Mekka.
( vanuit Nederland moet men bidden naar het zuidoosten )

DAAR KUNNEN DIE GRISTENEN NOG EEN PUNTJE AAN ZUIGEN!!

Berendt | 23-07-06 | 00:17

Heerlijke column. Dit is een prima manier om godsdienstwaanzinnigen eens flink door de maling te nemen! :)

De bovenmeester | 22-07-06 | 23:40

Koelman schreef ooit een column in de metro over Bas van der Vlies die Boris Dittrich door onderdompeling in de Hofvijver "onbedoeld ten hemel deed varen". Dat was een hele leuke column. Je kunt hem hier nalezen:
www.koelman.com/columns/archief/2003/0...
<BR><BR>
Heb je te weinig inspiratie, Luuk?

R-squared | 22-07-06 | 23:25

Dat boekje van Luuk Koelman heb ik dus nooit gehad voor mijn tien euri. Dat wou ik nog maar es gezegd hebben.

campion | 22-07-06 | 23:01

O Hemelse Vader groot van goedertierenheid en trouw U bent volmaakt en zonder zonde Tot U bidt Uw nederige dienaar MH van Leeuwen door U uitverkoren tot directeur van het Hoornbeeck College Hedenmiddag ben ik langs geweest bij het gezin Roest een verdorven geslacht dat geheel leeft in strijd met Uw Woord Zij hebben een televisie en een internetaansluiting zonder filter
Het bezoek aan de familie Roest boezemde mij angst in Zij zijn onverbeterlijk dwalenden die er behagen in scheppen te leven volgens de lage lusten van Sodom en Gomorra O Heer ik bad U om kracht en U schonk mij kracht U sprak tot mij en zei: gaat daarheen waar de weg het moeilijkst is
Toen ik aanbelde deed niemand open Mijn bijbel voor mij uit houdend ben ik achterom gegaan Daar trof ik de 16-jarige zoon des huizes aan Thomas Roest Hij was druk doende zich over te geven aan wereldse geneugten Gekleed in niets meer dan een zwembroek dobberde hij rond in een opblaasbaar zwembad van wel drie meter groot Als Satan op zijn troon
Ik schreeuwde hem toe hoezeer U mijn God het betreurde dat hij zijn louterende krachten verteerde voor de televisie en op het internet Waarom leeft gij met de rug naar God toe riep ik keert om De Heer is nabij Leef naar Zijn oordeel vandaag Geen televisie en internet met een filter”
En toen opende Thomas Roest de mond Het viel mij zwaar als godvruchtig Christen naar een dergelijk dwalend mens te moeten luisteren Slechts zestien jaren jong bezigde Thomas afschuwelijke woorden als Lingo Koekjesmonster en uitzendinggemistnl
Daarna draaide hij zijn hoofd 360 graden in de rondte Ik deinsde verschrikt terug maar ik wist ook: duisternis houdt God niet op afstand
En toen openbaring Ik zag het zwembad en doorvoelde plots Uw opdracht U riep mij op Thomas schoon te spoelen van al zijn zonden om hem opnieuw te dopen Dat deed ik op de enige juiste wijze: door algehele onderdompeling
Thomas spartelde tegen als de duivel in hoogst eigen persoon maar U gaf mij kracht Ik heb de jongeling dan ook lange tijd ondergedompeld opdat ook hij als onverbeterlijk dwalende behouden zou blijven Nog eenmaal heb ik Thomas boven water laten komen Hij maakte de meest afschuwelijke geluiden maar ik liet mij niet van de wijs brengen Ik schreeuwde hem toe dat dit de enige manier was om hem te reinigen voor Uw aangezicht Daarna duwde ik Thomas wederom onder louter uit genade waarna de oerkrachten van het water hem met stomheid sloegen
O Heer via mijn handen heeft U Thomas de afvallige tot Zich geroepen Daarom dank ik U voor de louterende krachten die u mij hedenmiddag schonk Wat kan ik anders dan U vertrouwen Mijn God die doet wat Hem behaagt via mijn handen Uw wil geschiede en is volbracht Amen

Groeten van Kouwes....

Cesarino | 22-07-06 | 21:25

Ies leuke foto van jou Luuk Koelman in Panorama! leuke column ook dit,chapeau,ga zo door (dat doej je wel)

kookaburra | 22-07-06 | 20:49

Zij hebben een televisie en een internetaansluiting zonder . (leegte)

Dit komt bij mij vaker voor. Firefox-censuur of zeau?
Of doet GS alleen maar spugen bij FF?

Bushokje | 22-07-06 | 20:25

Voor welke schoolkrant is dit stukje nou geschreven?

Antira | 22-07-06 | 20:25

Volgens mij had M.H. van Leeuwen een erectie toen hij dat spartelende jongenslichaam onder zijn handen voelde... Of is dat erg Reviaans?

Roep Toeter | 22-07-06 | 20:15

@superjan 22-07-06 @ 18:34

misschien was je gewoon kritisch. (gatverdamme, ik lijk wel een wijf met deze opmerking. sorry dames onder u)

pronto | 22-07-06 | 19:29

De Gristen 22-07-06 @ 18:13
Retorische vraag of strikvraag? '-)

Fruitvlieg | 22-07-06 | 18:34

@pronto> ok ik was gewoon jaloers dus.

superjan | 22-07-06 | 18:34

@superjan 22-07-06 @ 18:09

Maar hij slaat nu al aan in uitvaartland. Bloemrijk of niet. Gewoon goed stukje.

pronto | 22-07-06 | 18:15

@Fruitvlieg 22-07-06 @ 17:53

Haha. Goed gezien. Maar Het Boek is juist appeltje voor de dorst. Het 'lot' van ellende van de zondeval is af te wenden door ene JC Superman (zoals Hans Teeuwen het zei) serieus te nemen. Daarom: Lang leve het Boek.

Vraag aan iedereen: Zijn er ook goede gristenen?

De Gristen | 22-07-06 | 18:13

@bouwfraudeur, mij iets te bloemrijk. te gezwollen. maar ik kan ook jaloers zijn,

superjan | 22-07-06 | 18:09

Beetje overschatte columnist, vinden jullie ook niet?

count von ziegenpuss | 22-07-06 | 18:08

Bouwfraudeur 22-07-06 @ 18:02
Er rust vast enige zegen op die kist, goed plan!

Fruitvlieg | 22-07-06 | 18:05

@redactie goede smaak. Bouwfraudeur heeft echt leuk geschreven. tof dat het blijft staan.

pronto | 22-07-06 | 18:02

Redactie; mijn kist is tot de rand toe gevuld met leuke stukjes. En zeker niet in verregaande staat van ontbinding! Onder het genot van koffie + broodjes kunnen we misschien een waardevolle uitvaart bespreken?

Bouwfraudeur | 22-07-06 | 18:02

leuk luuk

superjan | 22-07-06 | 17:59

Redactie; wilt u de volgorde van de nummering van mijn bouwjaar laten zoals die is.......... anders gaarne verwijdering bijdrage! Voor wat hoort wat, weet U
-edit is zonde van een leuk stukje. maar geen spam.. -

Bouwfraudeur | 22-07-06 | 17:54

De Gristen 22-07-06 @ 17:48
Ja, zo lust ik nog wel een appeltje... In vrije wil ligt zodoende het 'lot' al besloten.. Daar heb je eigenlijk geen boek voor nodig.

Fruitvlieg | 22-07-06 | 17:53

Beste bouwfraudeur, je typt leuk maar om te voorkomen dat je hele stukje gejorist wordt zou ik de verwijzing naar je site weglaten. ies tip.

G-unite | 22-07-06 | 17:50

@De Gristen 22-07-06 @ 17:42

Ieder mens ziet wel dat god hier niet belachelijk wordt gemaakt maar dat gestoorde grondpersoneel van hem.

pronto | 22-07-06 | 17:48

GVD; bouwjaar45

Bouwfraudeur | 22-07-06 | 17:48

@Bouwfraudeur 22-07-06 @ 17:45

Ik denk andersom: de mensheid maakt God onsterfelijk belachelijk door zo met Zijn schepping om gaan. Hij had het anders bedoeld (Genesis 1 enzo). Maar ja, omdat mensen vrije wil kregen gingen ze snoepen van iets waar ze niet van mochten snoepen.

De Gristen | 22-07-06 | 17:48

@De Gristen: God maakt zichzelf onsterfelijk belachelijk door de schepping van de 'menselijke' soort...

Bouwfraudeur | 22-07-06 | 17:45

Oh my god, You killed Thomas !!

Alex3305 | 22-07-06 | 17:43

@Bouwfraudeur 22-07-06 @ 17:38

maar, ijzersterke tekst. Geweldig.

pronto | 22-07-06 | 17:43

@pronto... printen maar...

Bouwfraudeur | 22-07-06 | 17:43

Het klopt inderdaad. TV en nu internet zijn middelen bij uitstek om het volk te hersenspoelen en koest te houden. Om het volk te laten gehoorzamen naar het wil van het gezag. Orwell begint steeds meer gelijk te krijgen.

Rechtse_Rukker | 22-07-06 | 17:43

Bouwfraudeur 22-07-06 @ 17:32

Iedereen die een hekel heeft aan gristenen die anderen kwetsen HEBBEN GELIJK. Gristenen zijn vaak teveel met zichzelf bezig en denken alles beter te weten. "zij zijn zondig en wij zijn goed". Vergeet het maar. Als er iemand zondig is, dan zijn het gristenen zelf wel. Want zij (horen te) weten wat wel en niet mag.

MAAR:

Als gristen geloof ik in God en niet in mensen. Dus ook niet in predikanten die kwijlend naar vrouwelijk schoon kijk (doen ze veel te vaak). Mijn vraag is: maak God niet belachelijk om de fouten die mensen die zich gristen noemen maken.

De Gristen | 22-07-06 | 17:42

@Bouwfraudeur 22-07-06 @ 17:38

ok hoeveel mot je hebbuh? 15 euries? Ik doe wel briefje ophangen www.geenstijl.nl en dan -Luuk Koelman: Tijd voor gebed-, zie post Bouwfraudeur 22-07-06 @ 17:32

pronto | 22-07-06 | 17:41

Fapman!
Voetbal begint!!

Bluey | 22-07-06 | 17:40

@lx76 22-07-06 @ 17:13: Amen ! Maar het kan nog triester: Nico Dijkshoorn die op z'n stukjes bij Reet nog een reactie of 3 weet los te krijgen.

fart majeur | 22-07-06 | 17:39

Toch nog iets godsvruchtigs, op deze zwaar in zonde verkerende site en dat er maar veel mensen zoals M.H. van Leeuwen uw pas mogen kruizen.

Karel Kruizenruiker | 22-07-06 | 17:39

@ pronto; ben jij bedonderd.. schuiven!

Bouwfraudeur | 22-07-06 | 17:38

Gaaaap

Curva Parabolica | 22-07-06 | 17:38

@Bouwfraudeur 22-07-06 @ 17:32

zelf bedacht deze tekst? Zo ja, mag ik printen en op het werk ophangen?

pronto | 22-07-06 | 17:36

@Fruitvlieg.
Poelman is een schepsel, akkoord. Dat zijn pen scherp is heb ik niet gezegd, en dat voel ik ook niet zo. Ik vind hem irritant omdat hij zo eigengeilerig overkomt.
Als je irritatie als een kastijding ziet, word ik gekastijd en hoop ik maar dat de loutering mij snel weer in zen-balans brengt (oid)

lx76 | 22-07-06 | 17:36

=GRISTELIJK.....

“Ik rook altijd halfjes.”
Mijn meest intelligente oom aan het woord. Onlangs droegen ze hem naar de ‘groeve der vertering’. Klein maar dapper rookte hij zich naar een longemfyseem en een om zich heenslaande kanker. Agressief type. Nee, niet die oom. De celwoekering.
De hierboven gememoreerde benaming voor wat voor een heiden een ‘graf’ heet teken ik op uit de mond van de predikant. Asgrauw, zwart en gristelijk gereformeerd. Jezus, waarom sterven die lui niet allemaal aan de meest afgrijselijke ziektes?

De zotte, zwarte kraai loert naar me alsof ik alles doe wat God verboden heeft. En, verdomd; hij heeft nog gelijk ook! Eens komen Onze Lieve Heer en ik daar in een vruchtbaar gesprek wel uit. De Almachtige is n.l. ook jong geweest. Hij schiep de wereld en als Alwetende begrijpt Hij vast dat ik mijn eigen fraaie feestje vorm geef. En dat ik bepaal hoe de fleurige slingers eruit zien.

Pedo-predikant ‘Kraai’ ontgaat weinig. Zijn glinsterende kraaloogjes aanschouwen de 'gelovige' kudde. Vrouwelijk schoon heeft zijn intense aandacht. Ik ontwaar een dun streepje kwijl. Het drupt en ontsiert zijn donker colbert. Een lichte bolling in zijn gelijkgestemde pantalon is duidelijk waarneembaar.
Iedereen loert in een kist naar hetgeen eens mijn oom was. “Wat ligt ie er ‘mooi’ bij”, zevert de apostel. Ja, griffo, hij staat (...) er werkelijk mooi bij. Tijdens de dienst sluit ik me af voor de apostolische drek.

Inderdaad, mijn oom drukte zijn sigaret altijd halverwege uit. In het rotsvaste geloof (…) dan te mogen blijven verkeren in ‘heaven on earth’. Helaas, Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Een half opgerookte sigaar van de voormalige Britse premier Winston Churchill is in Londen geveild. Wat gaf de goedgelovige ervoor? Precies 527 euro. Exact de prijs van de koffie + broodjes!
bouwjaar45.nl

Bouwfraudeur | 22-07-06 | 17:32

Goh laats las ik toch echt in het heilige boek op internet van een apostel@ Joris 13:45d -We staan dagelijks bloot aan flinke kritiek. Kritiek is goed, we zullen u niet de mond snoeren vanwege inhoudelijke kritiek. Maar vertel wel eens wat nieuws. Aanhoudende zeikreacties, niet bedoeld om een discussie te entameren, maar wel om GeenStijl (of de hemel) te beschadigen of de sfeer te verpesten zijn niet lief. Dit levert een ip-ban op, u bent niet welkom.-

*Vraagt zich af waneer die gristenen eindelijk eens een ip-ban krijgen van God de lognazi in de hemel.*

pronto | 22-07-06 | 17:27

www.naarhouse.nl <-- Dit is echt ziek... kheb in een mail vriendelijk doch dringend gevraagt of ze niet met z'n allen naar Iran kunnen vehuizen....

KipGeit_Deluxe | 22-07-06 | 17:26

Ik gebruik sinds kort ook een internetfilter, alleen de echt keiharde rampestampe porno wordt nu nog doorgelaten, van al die softe tirolershit heb ik gelukkig geen last meer.

scrutinizer | 22-07-06 | 17:24

lx76 22-07-06 @ 17:13
Ook 'Poelman' is een schepsel God's, aanvaardt zijn scherpe pennetje, want kastijding loutert!

Fruitvlieg | 22-07-06 | 17:20

De Gristen 22-07-06 @ 17:12
Helaas betwijfel ik of de 'goden' hedendaags echt nog wat te lachen hebben. '-)

Fruitvlieg | 22-07-06 | 17:17

De 1e betekend : Solosex.
De 2e betekend : Je moet zelf het huishouden doen.
De 3e betekend : Geen gezeur van een wijf aan je kop.

Enigheid is het luxe woord voor vrijgezel zijn ;-)

harry de leipe | 22-07-06 | 17:15

Ik vind Poelman altijd zo hoogdravend schrijven. Het druipt er gewoon vanaf dat 'ie na elk zin zichzelf even een schouderklopje wil geven voor "another job well done". Tenenkrommend irritant. Maarja, wie wil er nou serieus worden genomen (no pun intended) met een column in de Metreau. Dat zijn IMHO toch allemaal typjes met een meninkje en een semi-vlotte babbel uit de pen.

lx76 | 22-07-06 | 17:13

aanmezelf: wikipedia, bedankt..

Fruitvlieg | 22-07-06 | 17:13

@Fruitvlieg 22-07-06 @ 17:01

Satan is juist wel nodig! Wat is er nu beter dan een gezamenlijke vijand. Als echte gristen denk ik dat God heel wat aflacht om alle gelovigen (zoals het Hoornbeeckcollege) die op de meest idiote manieren proberen te leven zoals Hij dat wil.

De Gristen | 22-07-06 | 17:12

Over heeeel stilletjes gesproken, knalsgewijs breekt op het ogenblik hierbuiten de pleuris uit. Dus, of een stel Yugo's hebben een zakelijke bijeenkomst of feestzaal Palace heeft een Hindoestaanse bruiloft.

Bluey | 22-07-06 | 17:12

Even een oprecht eerlijke vraag... Weet iemand wat de 'Drie Formulieren van Enigheid' inhouden?

Fruitvlieg | 22-07-06 | 17:11

Ik trek t niet meer.

en da's best apart voor Fapman...

De Fapman | 22-07-06 | 17:10

@koerbagh
waar is crixus opeens gebleven? o ben jij dat, nieuwe nick joh hee. ruzie met jezelf? is weer eens wat anders, ja toch? al dat geruzie met anderen gaat ook maar vervelen :-))))

Bert Graat | 22-07-06 | 17:10

Rustig Fapman, eerst de tijdrit afkijken.

Bluey | 22-07-06 | 17:08

Luuk Koelman is zeer saai.

veest van pim | 22-07-06 | 17:08

Leuk hoor!! Ik woon naast een Hervormde kerk, daar heb ik al helemaal geen last van op zondag(want die doen alles heeeeeel stilletjes, ook wel in het geniep?) begint GS met een zaterdaggebed! Bedankt!!

Bluey | 22-07-06 | 17:07

geen gefuuk met luuk...

Alkmaar_Aso | 22-07-06 | 17:05

@Fruitvlieg 22-07-06 @ 17:03
Mijn zoon ik vindt het goed , de vrede is met u.

harry de leipe | 22-07-06 | 17:04

@De Fapman 22-07-06 @ 16:53:
Laten we zaken wel in perspectief zien. Rinus Michels is Johannes de Doper die in Johan Cruijff de verlosser, de Messias zag, die op zijn beurt Marco van Basten de Heilige Geest heeft gegeven en Dennis Bergkamp mag de rol van Jacobus de volgeling en hoeder van het Broederschap der voetbalafgoderij.
En dat alles op een filtervrije televisie, AMEN.

koerbagh | 22-07-06 | 17:03

harry de leipe 22-07-06 @ 16:59
Fappen zonder filter, mag dat?

Fruitvlieg | 22-07-06 | 17:03

De Gristen 22-07-06 @ 16:56
Goed plan, nu lijden en straks de 'ongelovigen' honend uitlachen! Met zo'n god heb je geen satan nodig. '-)

Fruitvlieg | 22-07-06 | 17:01

@De Fapman 22-07-06 @ 16:57
Jank maar een eind weg of ga bidden .
Oke fappen mag ook.

harry de leipe | 22-07-06 | 16:59

ALs GS geen aandacht aan afscheid van DB aka GOB aka the non-flying dutchman aka the iceman geeft ga ik misschien wel huilie doen.....

De Fapman | 22-07-06 | 16:57

Heeft weinig zin zulke columns: Mensen van het Hoornbeeckcollege lezen in de bijbel:
"Maar zelfs als u zou lijden omwillen van de gerechtheid, dan bent u toch gelukkig te prijzen. Wees daarom niet bang voor de mensen en laat u door niets in verwarring brengen." (1 Petrus 3:14) En als je even verder leest:
"...... Dan zullen de mensen die zich honend over uw goede, christelijke levenswandel uitlaten, zich schamen over hun laster" (1 Petrus 3:16b)

De Gristen | 22-07-06 | 16:56

Welk een zondaar schiep de site v/d school ?

bad to the bone | 22-07-06 | 16:55

ISLAM???? Het is 16.53 uur!! Ik denk dat het tijd is om het langszaamaan eens over GOD te gaan hebben. Dennis Bergkamp dus....

De Fapman | 22-07-06 | 16:53

OVER de islam....

Tante Eulalie | 22-07-06 | 16:51

Iemand nog wat te zeuren of de ISLAM?

Tante Eulalie | 22-07-06 | 16:50

Iemand nog wat te zeuren of de ISLAM?

Tante Eulalie | 22-07-06 | 16:50

Verbaaasd me dat ze een internetsite hebben voor de school.

Atlantis-95 | 22-07-06 | 16:41

Goedverdoeme God is boos een onwijs noodweer in Hoogeveen.
Sarcasme modus) Alle buren verklaarden mij voor gek dat ik 3 weken martelde om een massief afdak te bouwen , met oa. grondankers.
Nu lach ik, ze lopen alle 3 te vangen achter hun partytenten aan, ik zit lekker droog/ sarcasme modus of)

harry de leipe | 22-07-06 | 16:40

Wat schuift dat, zo'n stukje gekopieerde hersenspinsels neerkalken, nou nou
vertel vertel.

kneuterzak | 22-07-06 | 16:39

Het enige wat door dit soort acties uit mij komt is een satanische schaterlach

T-pot | 22-07-06 | 16:36

Dit riekt naar discriminazi...

da wizard | 22-07-06 | 16:34

Hoernbeeck College zou gesloten moeten worden!

rosalie | 22-07-06 | 16:33

uitermate herkenbaar verhaal voor degenen die dit ellendige wereldje van binnenuit kennen. Vervloekt zijn alle geloven

jan-lul-de-behanger | 22-07-06 | 16:30

Hmph. Als ie geen erwtensoep in je smoel genekt heeft, was ie niet echt bezeten.

ViagraFalls | 22-07-06 | 16:30

ja relegie moet dood!
tenzij iedereen in mijn geloof gaat geloven, het eenige correcte geloof.
gelooft u ook? stort dan 500euro op mijn rekening en u komt in de hemel
gegarandeerd!

ianz | 22-07-06 | 16:29

@ Felix Laband 22-07-06 @ 16:17'

Goed naar Frater Venantius (aka Wim Sonneveld) geluisterd?

smartist | 22-07-06 | 16:28

Goedverdoemme, nou ben ik weer een D kwijt. *Maakt toetsenbord schoon*

Ventilatorje | 22-07-06 | 16:28

Hahaha dit is een mooi colum

harry de leipe | 22-07-06 | 16:24

Tjah, school, internet (zonder filter) en televisie.

De dodelijkste combinatie, het zou verboden moeten worden.
De wereld gaat kapot, en het begint bij de scholen die het kroost moet volgen.

Nahjah, kga maar weer verder met de bijbel overschrijven.......

JeWeetHetEchtWel | 22-07-06 | 16:22

Deze is dan wel sterk.

Correcte eikel | 22-07-06 | 16:21

Blub.

Jim Beam | 22-07-06 | 16:20

Luuk doet een kunstje op het slappe koord van de perfectie, zonder vangnet...

BroederBeer | 22-07-06 | 16:19

zo he, is dat allemaal echt gebeurd?

zuurkool | 22-07-06 | 16:19

Als je je zoon naar die school toe stuurt dan ben ook niet echt lekker natuurlijk...

da wizard | 22-07-06 | 16:19

groot gelijk, dat gezeur over die stomme internetfilters!

Smilingdevil | 22-07-06 | 16:18

Deo valente (Da's de broer van Catharina Valente)

Felix Laband | 22-07-06 | 16:17

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online Casino | Online Casino | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen