achtergrond

Geenstijl

PvdA speelt voor Sinterklaas

Verkeerde mijter lul!Ahmed Aboutaleb (PvdA) wil, alvorens hij naar Rotterdam vertrekt, toch even laten zien dat hij echt wel een hele sociale staatssecretaris is geweest. Zo geeft hij op de valreep maar liefst 50 miljoen euro weg. Gewoon, omdat het kan! Via een emailbrief aan aan lokale ambtenaren maakte Abu het heugelijke nieuws bekend. Maar geheel niet toevallig ging deze email ALLEEN naar lokale PvdA-bestuurders. Hij had namelijk twee belangrijke verzoeken aan de collega PvdA-ers: jaag de centjes er vóór Kerstmis doorheen en maak de minima expliciet duidelijk dat die flatscreen of kalkoen op tafel mede mogelijk werd gemaakt door de PvdA. Prijs van een nieuwe PvdA-stem: vijftig euro per minima. Inderdaad, heerlijk avondje is gekomen... Bovendien kan zo’n douceurtje in aanloop naar de volgende verkiezingen nooit kwaad. "Wie weet ben ik Rotterdam dan al lang weer zat en ligt er een mooie ministerspost voor me in het verschiet." Was getekend, namens de Nederlandse belastingbetaler: Ahmed Aboutaleb...
De volledige mail: Graag uw aandacht voor een spectaculaire, unieke, landelijke PvdA-actie! Na een korte inhoudelijk inleiding, volgt de politieke bedoeling van deze actie. Op initiatief van de PvdA'er Hans Spekman heeft de Tweede Kamer in juni besloten om dit jaar 50 miljoen euro extra beschikbaar te stellen voor inkomensondersteuning van minima. Dit gebeurde met een amendement op de zogeheten Voorjaarsnota. Doel van het amendement is om alle gezinnen in Nederland met een inkomen tot 120% van het minimumloon (+/- € 21.000 bruto) een bedrag van 50 euro te kunnen uitkeren in de weken voor Kerstmis. De Kamer gaf het kabinet opdracht hiervoor een goede regeling te bedenken, die zo min mogelijk uitvoerings- en verantwoordingsverplichtingen oproept. Onze staatssecretaris voor Sociale Zaken, Ahmed Aboutaleb heeft daarop tot de volgende regeling besloten: Gemeenten krijgen het geld overgemaakt in oktober, via een zogenaamde integratie-uitkering. De verdelingsgrondslag is het aantal huishoudens in de gemeenten met een inkomen tot 120%. Gemeenten kennen uiteraard hun bijstandsbestand en de mensen die gebruiken van verschillende armoederegelingen, die over het algemeen bedoeld zijn voor mensen met een inkomen tot 120%. Nu de politiek! Tijdens de halfjaarlijkse netwerkbijeenkomst van alle PvdA-wethouders Sociale Zaken, de Tweede-Kamerfractie (Hans Spekman) en kabinet (Ahmed Aboutaleb) ontstond het idee om met deze 50 miljoen de slagkracht van de PvdA te laten zien: wij zijn in staat zijn in de Kamer iets te bedenken, dat binnen halfjaar later leidt tot 50 euro op de bank- of girorekening. Hiermee kunnen we laten zien dat het ertoe doet dat de PvdA overal goed is vertegenwoordigd. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen kunnen we met deze actie ervaring opdoen, maar ook een dossier opbouwen. We laten zien dat we een sterk georganiseerde partij zijn met eenduidige idealen! De sleutel voor het welslagen van deze actie ligt bij de fracties in de gemeenteraden. Het idee is om de meegezonden motie in alle gemeenteraden binnen de komende twee/drie weken in stemming te brengen. Hierin wordt het College gewezen op het aangenomen amendement en opgeroepen voortvarend aan de slag te gaan met de uitvoering, opdat het doel bereikt wordt: vóór Kerstmis het geld op de rekening. Natuurlijk gaan wij ervan uit dat Colleges met een PvdA'er op Sociale Zaken het geld voor inkomensondersteuning uitgeven zoals dat is bedoeld. In die gemeenten geldt de motie puur als politiek signaal. In gemeenteraden waar de PvdA in de oppositie zit, is de motie een drukmiddel om de regeling uit te voeren conform de wensen van PvdA in de Tweede Kamer. De actie zal uiteraard landelijk door het Partijbureau onder de aandacht gebracht worden en er zal ook vanuit Sociale Zaken aandacht komen voor de regeling. Aan u vragen we om te zorgen dat via de lokale media een en ander bekend wordt, zodat we zoveel mogelijk mensen bereiken. U kunt lokaal deze actie promoten als PvdA-actie. Zo zal het succes op uw lokale afdeling uitstralen. Voor de eenduidigheid in de communicatie verzoeken wij u om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de wensen van de Tweede-Kamerfractie: 50 euro, vóór kerstmis, voor inkomens tot 120% van het minimumloon. De oppositie zal wellicht roepen dat dit slechts eenmalig een fooi is. Wij zullen volhouden dat 50 euro vlak voor Kerst voor deze groep een mooi extraatje is in een dure maand. Wij weten dat de mensen er gewoon blij mee zijn. Daarmee hebben wij lokaal en landelijk een mooie, eenduidige boodschap. Het doet ertoe dat de PvdA vertegenwoordigd is in gemeenteraad, College, Tweede Kamer en kabinet. Daar hebben mensen wat aan! Wij rekenen op uw medewerking. Met vriendelijke groeten, Hans Spekman en Paul Tang (PvdA Tweede-Kamerfractie) Ahmed Aboutaleb (Staatssecretaris Sociale Zaken)

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.