Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Duiven opent jacht op meppende wethouder

agentenmepper.jpg De rechtse hetze gaat onverminderd verder. Het tendentieuze blaadje De Gelderlander legt het hoofd van wethouder Bas Elfrink uit Duiven op het hakblok. Sinds bekend is geworden dat de Groen-Linkser in zijn buitengemeen integere actiejaren twee keer een agent heeft geslagen tijdens demonstraties is zijn positie onhoudbaar. Elfrink, die met een boek uit 1995 op Duyvendakiaanse wijze schoon schip probeerde te maken hoekte in 1984 een ME'er tegen de vlakte die zijn vriendin opzettelijk liet bijten door een hond. Een jaar later sloeg hij een agent die met zijn jeep bewust op een groep demonstranten was ingereden. Cruciaal in deze zijn natuurlijk de termen 'opzettelijk' en 'bewust'. Hieruit blijkt glashelder dat Elfrink met zijn geweldplegingen een groter doel diende. Een diender slaan is immers uiterst gewetensvol, vergroot de samenhang tussen de actievorm en de doelstelling en moet bovendien binnen de de historische context gezien worden. Aangezien Elfrink destijds weloverwogen en openlijk te werk is gegaan ziet coalitiepartner CDA (wtf?) geen bezwaar in agressieve verleden van Elfrink. Oppositiepartijen PvdA, VVD en wat lokaal grut eisen desondanks het hoofd van Elfrink. Groen-links. Je bent tenslotte wat je eet.

Reaguursels

Inloggen

shs++++++++///////:/:::::::::::::::://///////////////////+dd
y:-ssyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyhhhhhhhhhhhhhhhhhhh+-h
y.+mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmd`s
y.+mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmd`s
y.+mmmmmmmmmmmmNmmNNmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmhmmmmmmmmmmmmmmmd`y
y.+mmmmmmmmmmmmNyyyyhmmmmmmmmmmmmmmmmmmh:`.smmmmmmmmmmmmmd`y
y.ommmmmmmmmmmmNyyyyhmmmmmmmmmmmmmmmmms`````/mmmmmmmmmmmmd`y
y.+mmmmmmmmmmmmNyyyyhmmmmmmmmmmmmmmmm+````````-hmmmmmmmmmmd`y
y.+mmmmmmmmmmmmNyyyyhmmmmmmmmmmmmmmh-````````````ommmmmmmmmd`h
y.+mmmmmmmmmmmmNyyyyhmmmmmmmmmmmmms.``````````````:dmmmmmmmd`y
y.+mmmmmmmmmmmmNyyyyhmmmmmmmmmmmd/`````````````````.smmmmmmd`y
y.+mmmmmmmmmmmmNyyyyhmmmmmmmmmmd.``````````````````````/mmmmmd`h
y./mmmmmmmmmmmmNyyyyhmmmmmmmmmmh++shmmmdmm`````+mmdys+ommmmmd`h
y./mmmmmmmmmmmmNyyyyhmmmmmmmmmmmmmmmmmm`````ommmmmmmmmmmmd`h
y./mmmmmmmmmmmmNyyyyhmmmmmmmmmmmmmmmmmm`````+mmmmmmmmmmmmd`h
y./mmmmmmmmmmmmNyyyyhmmmmmmmmmmmmmmmmmm`````+mmmmmmmmmmmmd`y
y./mmmmmmmmmmmmNyyyyhmmmmmmmmmmmmmmmmmm`````+mmmmmmmmmmmmd`y
y./mmmmNmddmmmmNyyyyhmmNmmddmmmmmmmmmmmm`````ommmmmmmmmmmmd`y
y./mmmmNdyyyyyhhyyyyyhhyyyyydmmmmmmmmmmmmmmmm`````+mmmmmmmmmmmmd`y
y./mmmmmmmhyyyyyyyyyyyyyyyhmmmmmmmmmmmmmmmm`````+mmmmmmmmmmmmd`y
y./mmmmmmmNhyyyyyyyyyyyyydmmmmmmmmmmmmmmmm`````+mmmmmmmmmmmmd`y
y./mmmmmmmmNmyyyyyyyyyyydmmmmmmmmmmmmmmmm`````+mmmmmmmmmmmmd`y
y./mmmmmmmmmmmhyyyyyyyhmmmmmmmmmmmmmmmm`````+mmmmmmmmmmmmd`y
y./mmmmmmmmmmmNdyyyyydmmmmmmmmmmmmmmmm`````+mmmmmmmmmmmmd`y
y./mmmmmmmmmmmmmmyyhmmmmmmmmmmmmmmmmm`````+mmmmmmmmmmmmd`y
y./mmmmmmmmmmmmmmmdmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmysssshmmmmmmmmmmmmd`y
y./mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmd`y
y./mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmd`y
y.-mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmms`h
yh+:::://////////////////////////////////////////+++++++++hm

linker neus | 23-09-08 | 12:41

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///sddddddhs//////+dddddddh/////shmmmds/////hds///+ddo//+ddddddddy///+hdmmdy+/////
///yMNoooyNMy////oMMysssss///+mMmsosdMN+///mMh///+MMs//+ssyMMhsso//+MMyoohMN+////
///yMNooosNMs////oMMhhhhho///hMN/////oo+///mMmhhhhMMs////+MMs/////+mMNdhyo//////
///yMMdddmMd+///oMMhyyyyo///dMm/////oo+///mMmyyyhMMs////+MMs///////osydmMNo////
///yMN////NMy////oMMsooooo///oNMho+ohMN+///mMh///+MMs///+MMs/////yMNo//+NMy////
///smd////hmh////ommmmmd//+ydNNNmy+//dmy///+mmo//+mmo////////sdmNNNds/////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////yhs////yho///+hhhhhhhy///+hhhhhhhy///+hhhhhhho//yhhhhhhhh////////////
///////////mMd////NMy///oMMhyyyyy///oMMhyyyyy///oMMhyyyy+//yyymMNyyy////////////
///////////mMmyyyyMMy///oMMyssss+///oMMyssss+///oMMyssso//////dMm///////////////
///////////mMNhhhhMMy///oMMdhhhho///oMMdhhhho///oMMmdddh//////dMm///////////////
///////////mMd////NMy///oMMo++++////oMMo++++////oMMo//////////dMm///////////////
///////////mNd////NNy///oNNNNNNNN///oNNNNNNNN///oNN+//////////dNm///////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////+ys+////yy+////+shhys+////////////+shhys+///////oyyyyyss+/////////////////////
/////////+NMh///dMm///+dMmhyhNMh////+dMmhyhNMh////dMNhhhdMNo////////////////////
//////////oMMo/oMMo///mMd////+NMy///mMd////+NMy///dMm///+NMs////////////////////
///////////hMm+NMh///+MMy/////dMd//+MMy/////dMm///dMMNNNMMh////shhhh////////////
///////////+NMNMm/////hMNo///sMMs///hMNo///sMMs///dMm///oMMo///syyyy////////////
////////////sMMMo//////smMNmNNdo/////smMNmNNdo////dMm////mMy////////////////////
//////////////////////////+++///////////+++/////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////ooooooo///////////oo+//////+oo////+oo//////+osso///////////////////
///////////////MMNmmmMMh//////hMMN+/////sMMm+//yMN////omMNddNMh+////////////////
///////////////MMy///hMN/////sMNhMm/////sMMNNo/yMN///+NMy///+yho////////////////
///////////////MMmddmMNo////+NMo/mMh////sMN+mMyyMN///yMN///ddmmh////////////////
///////////////MMy++omMd////mMMNNNMMs///sMN//dMNMN///+MMy//oomMm////////////////
///////////////MMy///sMN///hMm////yMN+//sMN///yMMN////omMNddNNMm////////////////
///////////////oo+////oo+//oo+/////oo+//+oo////ooo//////+osso/oo////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

linker neus | 23-09-08 | 12:40

``````````````````````
``.-:///////+///////+++++++o+/:.`
``-:/osyyyyyhhhhhhhhhhhhhhhddddddhys+:.`
``-/+syhddmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmdhhso/-`
`.:oyhhdddmNNNNNNmmmmmmmmmmNmmmmmmmmmmmddhyo/-`
`./shhhhdmmmmNNNNmmmmNNmmmmmmmmmddmmdddmmmdhhyo/-.
`-/syyyhdmmmmmmmmmmmmmNNmmmmdmdddhhhdmdddddmmddhyo+-`
`-+sssyydmmmmNNmmmmmmNmmmmmmmmddhhhhhhhdddddmmddddyyo/.`
``:oyysyhyhdmmmmmmmmmmmmmmmdddddhhyyssyhhyhddddddhdmdhys+-`
`.+yhhyyyhhhmddmmmmmmmmmmddhhhhhhyhyyysssyyyyhddhhyhdddhhs+-`
`-oyhhhyyyyyyyyhdddhhdddhhyssyyhdhhhhyysoooossyhhhhhhhdddhhs+.`
`-oyyhhhyssso+ssyyyyyyyyyysso++osyhhyyhysoo+++osyhhhhddhhddhyo/.
`-+shhdyoo+++++ssosyssysssysso+///+osyyyssoo++++oosyhhddddhhhys+:`
`:+yhdyo+/////syooysoyhsossooo+/::--:/osss+osoo++oosyhddmdhyhyyo/.`
`/shhyo+/////+yso++oooyso+o+//+/:----:://////+oo++osyhddmmdhhhys+-`
.+shhs+////::oy+////+ooo+++/:::::-::::://///////++osyhdddmddhhhyo:``
.+shho///////oo//:////++///:::::::::::////:://///+osyhdmdddhhddys/``
`-+syyo///////+//::::::::::/::::::--:::::::://////+osyhdmmddddddhs/.
.+oyy+///////////:::::::::::::------::::::://////++oshdmmddddddhs+.
`:oyy++///////:://::::::::::::-------::::////////+++osydmmddmddhy+-`
-+syo++///////:::::::::::/::::::::::////+++/////+++++oydmmdmmdho/:`
`:oys++////////////::::::////+++ssssssooooooo+++++++++oydmmmmho+o+-`
`.+sy+++/////+oo+++/////://++oosyyyyssoo+++ooooo+++++syhddmdhoooo+:.
`:oyo++oosyyyysssso++++//++osyyyyssssssssooosssoosyyyhyyhddyos+//:.`
`.+yo+ooooooooosyyhyyo//::/oyyyyyyhyhddddhyyssyooooossssyhdysso//:.`
``-os+ssssssyyyyyhhhdhso++oyyysosyyooyyso+++o+o//+++oooosyhysys+/--`
`.osossssyyyhhhhyyydmo/::/ohds/osooo+++/+++/+o+oo+++ooosyhy++++/--`
`-+/:+osyyssyyyso+oyd/::://oyo/++++ooo++++++++//+++oooosshyo///:--.
``./:/+ooo++++++o++ys/:::/+++o+++//+++////////////+oooooosss++/::-.`
``/+/+++ooosooo++os+/:::///+++++///////::::::///++oooooooooo+:::.``
``-//oooooo+++++++++/:::///++++//::::::::::::///++ooosoooooo//:-.`
``-//+++////////++//:--://+////+///+/////////+++++oosooooo+::-``
``.::::::::///++++++////ossssooo+//+oo+++++++++o+++ooooooo+/.`
``-:://////++oooyyssssshdddhyyo////++oooo++oooo+++ooo+ooo+/``
`.:///++++oooosyddhhhhhyo+++++++++////+++++++++++oooooo+/:`
`-:/++ooooooosssyyhhhyso+++++++++///+++/+++++//+ooooooo/:`
``:/+oooooooooooosssooo++++++++++oooooo+//++++++osooooo+:.
`.:++++oooooo+++++++++ooooossssyyyysso++/+oo+++ossosss+/.`
`-/+++oosyyssyyhhhhyyhhhhhddmmmdso+++++++o+++osysssyso/-`
`.:/++++osyhmNNmmmdyyhhhhhdhhsoo++/////++oo++osyssyyso+:.`
`-:/o+++++osyhhhhhhyyssoooooo+++///////+oo++oyyyyyyyo+/-``
`-:++o++++++oosooooo+ooooo++++////////+oo+osyyyyyysoo+/-.`
`-:/+o++//++ooooosssssoooo++/////////+o++oyyyyyyssooo+/:-```
`.:/+++///++ooooooooo+++//:::://///+ooooyyyyyyssooooo++/:-..
``.://////////////////::::://///++ososyyyyysssoooooo+++++/:
``.://///////////:::::///+++++osyyyyyyyysssooo++o++oo+++/
``.:////////////++++++oooossyhyyhyyyyssssooo+++++++++++
``-:++++ooo+ooossssyyyyhhhhhhhhyyysssssoooo+++++++++/
``.-+ossyyyyyyhhhhhhhhhhhhhhhyyyssssssooooo++++++///
`..-:/+syhhhhhhhhhhhhhhhhhhyysssssoooooooo+++++////
``.-:::/syyyyyhhhhhhhhhhhhyyssssssooooooo+++++++///
`.--::/osyyyyyyhhhhhhhhhhyyyyyyyssoooo++++++++++///
``.-:/+sshdyyyyyyhhhhhhhyyyyyyyyssssoooooo+++++/////
``.-/+oooyyhmysyyyyyhhhhhyyyyyyyyssssssoooo++++++/////
``.-:/+oosssyyymhsyyyyyhhhhhyyyyyyyyssssssssoo++++++++//

linker neus | 23-09-08 | 12:01

Ik ken deze wethouder toevallig een beetje. Voordat hij wethouder werd was hij het pain in the ass van het gevestigde establishment in Duiven. Nadat het establishment een zooitje had gemaakt van plannen voor nieuwbouw in het dorpswinkelcentrum strafte de kiezer bij de laatste gemeenteraadverkiezingen massaal de rechtse bende af, en werd Elfrink mede wethouder. Dat heeft het establishment -de VVD voorop- hem nimmer in dank afgenomen. Nu zien ze hun kans meer dan schoon om Elfrink te wippen. Wie is er nou fouter...

Reykjavik | 23-09-08 | 00:49

wat een zeurdoos zijn jullie, GeenStijl

sander9999 | 22-09-08 | 23:30

Minister van gevangenissen meldt dat het aantal cellen met spoed uitgebreid zal worden. Verwacht wordt dat binnen afzienbare tijd 9873 reaguurders opgebiecht hebben langer dan 15 jaar geleden wel eens iemand een opdoffer verkocht hebben. Uiteraard bewust. Derhalve 34 maanden de bak in. Wat zal het hier stil worden.

DubbelzouteSalmiak | 22-09-08 | 23:05

ik zeg: flink pak billekoek met het verzameld werk van marx (gebonden versie)

Mijnheer Doetmaar | 22-09-08 | 22:26

Bas Elfrink kennen we toch nog wel ? Dat was de totaalweigeraar die in hongerstaking ging. Hij werd vrijgelaten en vierde dat als een overwinning. Maar later gaf hij toe dat hij het met het Ministerie van Defensie op een accoordje gegooid had. Door een herkeuring werd hij ongeschikt verklaard en kon zo zijn hongerstaking met opgeheven hoofd beeindigen.
Een half jaar daarna weigerde hij een uitkering aan te vragen (omdat hij tegen de staat is. Wel zo consequent) en vroeg via de verschillende actiebladen om financiele steun.
Nu is die dan toch nog wethouder geworden. Zo zie je maar weer dat je door hard werken toch nog goed terecht kan komen

keesjemaduraatje | 22-09-08 | 18:31

Hahaha als je als pliesie door dat pikkie wordt geslagen vraag je er ook om

Ben_online | 22-09-08 | 17:14

De "agent met politiehond" was feitelijk een invalide die met zijn blindegeleidehond op weg was naar het revalidatiecentrum.
Hoe ik dat weet?
Heel eenvoudig, linkschmenschen zijn te laf om het tegen een tegenstander van gelijk postuur op te nemen. Tenzij die tegenstander natuurlijk - al dan niet door wetten en regelingen - aan handen en voeten gebonden is.

Had de agent toen echter teruggeslagen, dan was het verhaal natuurlijk heel anders geweest: dan was Bas Elfrink de geschiedenis ingegaan als een "held", zeg maar de Horst Wessel van de links fascistoide uitvreters.

Party-Paultje | 22-09-08 | 15:30

Heel goed.
Zeg maar dag dag.

grandtheftauto | 22-09-08 | 14:26

@G-unite | 22-09-08 | 10:54 :
Dus socialisten zijn in wezen ongevoelige klootzakken. Da's toch niks nieuws?

koerbagh ® | 22-09-08 | 14:15

t@riest
Thom is een engerd, zijn stokpaardje was de gekozen burgemeesterT
vervolgens laat hij zich graag vragen om burgemeesterT te worden terwijl
zijn voorgangster zijn plekkie op het binnenhof overnam.
Thom is net een heel bedorven vis, leegkotsen en schijten is het resultaat.
Hun gezamelijke IQ is minder dan mijn schoenmaat.
* gaat lekker magnetronmaaltijd eten*

necrosis | 22-09-08 | 14:02

van dal | 22-09-08 | 11:34
Djiesus, daar ook al! Thom kan toch Balkenende wel vertellen dat hij iets niet snapt.

T@ Riest | 22-09-08 | 13:09

Toedeledokie

Harvester | 22-09-08 | 13:04

@T1NKY
Te laat, DE Grote ÜberWeesie zegt :"u moet weg"

master potter | 22-09-08 | 12:54

@de modelburger | 22-09-08 | 12:36
als je van rellen houd, ga dan de volgende keer gewoon naar het museumplein in Bagdad, word je ws ook niet gebeten door een hond.

Onderbuik | 22-09-08 | 12:45

1995 was het bekend en in 2008! moet hij hiervoor worden afgezet. Dat zou zoiets zijn als Bush nu afzetten omdat de vorige verkiezingen niet eerlijk zijn verlopen, en Al Gore als president beëdigen. Dit soort dingen moeten gelijk worden afgestraft, of juist niet, maar niet achteraf iemand dezelfde straf gaan geven als iemand waarvan de feiten recent bekend zijn geworden. Kan je niet maken!
Ik was bij de 2e anti-Irak oorlog demonstratie op het Museumplein. Kwam te laat, dus zat gezellig in de rellen. Had wel wat, moet ik zeggen. Het leek wel de Gazastrook.

de modelburger | 22-09-08 | 12:36

@ de salonsocialist | 22-09-08 | 10:13
Beter nog is om je ver verwijderd te houden van linkse demonstraties waar met stenen gegooit wordt naar de politie. Zodra er stenen gegooid gaan worden maak je je maar uit de voeten, zogenaamd vreedzaam protest of demonstratie. Dikke lul voor de stenengooiers en er kunnen er niet genoeg gebeten worden.

Koudguipje | 22-09-08 | 12:22

Tja, de Teleraaf heeft het altijd al onbehoorlijk gevonden om tegen het gezag in het geweer te komen. Maakt niet uit hoe het 'gezag' zich gedraagt of hoe het aan de macht is gekomen. De Baas is de Baas en die heeft altijd gelijk, niets aan de hand, is gewoon TMG-cultuur, moet je respect voor hebben.

Armada | 22-09-08 | 12:05

en nadat deze linkse knakker de diender had gehoekt ging hij met een vrome uitgestreken smoel meelopen met de "vredes"demonstratie in 020?

Onderbuik | 22-09-08 | 11:55

In het boek beschrijft Elfrink dat hij in 1984 een hondengeleider sloeg die zijn vriendin opzettelijk liet bijten door een hond.

Een jaar later sloeg hij een agent die met zijn jeep bewust op een groep demonstranten was ingereden.
---
2 x vrijspraak aub.
In ieder geval iemand die voor zijn acties staat.
Ach ja, de helden nu zitten achter de computer te internetten...

da wizard | 22-09-08 | 11:49

Om toekomstige problemen te voorkomen verklaar ik hierbij dat ik in de late jaren tachtig ook wel eens in een kraakpand ben geweest. Ik vond het er vies.

T1NKY | 22-09-08 | 11:43

Worden die gasten niet doorgelicht voordat ze als officieel staatskasrover worden aangesteld?
Maar een paar tikken uitdelen om je vrienden te ontzetten is nix mis mee. Dat is waarschijnlijk ook wat de EMEE aan het doen was.

hero_of_heaven | 22-09-08 | 11:35

Lets Kuttekrap | 22-09-08 | 11:33 nee?

van dal | 22-09-08 | 11:34

en een burgemeester die dingen bij de naam noemt...

"We hoeven er geen doekjes om te winden. En het wordt tijd dat we benoemen waar het hier om gaat: jongeren van Marokkaanse afkomst die voor enorm veel overlast zorgen."

aldus thom de graaf, naar aanleiding van brandstichting in een voormalig jeugdhonk. www.gelderlander.nl/voorpagina/nijmege...

van dal | 22-09-08 | 11:34

@van dal | 22-09-08 | 11:25
Ja. Sinds Kameleon ahoy! is er ook nooit meer iets fatsoenlijks op papier verschenen.

Lets Kuttekrap | 22-09-08 | 11:33

Niets mis met polities slaan

HaggH | 22-09-08 | 11:33

bedankt en tot zien dan maar weer ... next one please...

A Yu | 22-09-08 | 11:28

van dal | 22-09-08 | 11:23
Hahaha, sneller getypt dan gedacht. Mijn excuses voor de verwarring.Het is pas maandag en ik ga nu eerst maar eens koffie halen.

T@ Riest | 22-09-08 | 11:26

Lets Kuttekrap | 22-09-08 | 11:23 de roos... de roos... is dat niet de schrijvert van de kameleonreeks?

van dal | 22-09-08 | 11:25

Laat al die (ex-) politici eens ophouden met boeken schrijven. Niemand is geïnteresserd in die meuk (op wat vriendjes en familie na) en het scheelt een half regenwoud op jaarbasis.
Het Boek der Boeken is al geschreven door H. de Roos.
De rest is papierverspilling.

Lets Kuttekrap | 22-09-08 | 11:23

T@ Riest | 22-09-08 | 11:01 wethouder Duiven.. daarmee bedoelen ze een wethouder in Duiven, Duiven is een plaatsje... de man zelf heet Elfrink.

over duiven gaat de volgende grap...

"de volgende vraag gaat over duiven" zei de quizmaster tegen de kandidaat, "ah, dat komt mooi uit, daar heb ik eens gewoond" gaf de kandidaat hem antwoord...

van dal | 22-09-08 | 11:23

@ Teen...
-------------- en? ------------

@ Teen | 22-09-08 | 10:48

je bedoeld toch niet veul he?

SwaY | 22-09-08 | 11:02

SwaY | 22-09-08 | 11:17

Semar | 22-09-08 | 11:15
Kop op hoor!

T@ Riest | 22-09-08 | 11:17

@ T@ Riest | 22-09-08 | 11:12

Was dat maar waar. Ik ben aan het somberen in het schemer van mijn studeervertrek.

Semar | 22-09-08 | 11:15

Semar | 22-09-08 | 11:10
En u bent een zwevende lulbehanger?

T@ Riest | 22-09-08 | 11:12

Rabarberke | 22-09-08 | 10:31 go, tell 'm girl..

van dal | 22-09-08 | 11:12

Schoorsteenveger | 22-09-08 | 11:02
Gelukkig iemand die het begrijpt.

stafpilot | 22-09-08 | 11:11

@ Schoorsteenveger | 22-09-08 | 11:02

De wereld is verdeeld in domme rechtse lulbehangers enerzijds en domme linkse lulbehangers anderzijds.

Hierdoor worden muggen olifanten en hoor je oude koeien loeien.

Semar | 22-09-08 | 11:10

Rabarberke | 22-09-08 | 10:31
Beetje lulkoek hoor.De wapenwedloop was niet alleen in Europa(Cuba crisis?)er werden meer lange afstands raketten en lange afstands bommenwerpers gemaakt dan volkswagentjes en de vroegere Jan Modaal(Jan met de Pet)was bezig met 5 1/2 dag in de week te werken.De zwijgende meerderheid(ook toen al) vond het niet zo erg dat Amerika, behalve Marshall-hulp ook met wat wapengekletter het rode leger buiten de deur hield.

T@ Riest | 22-09-08 | 11:09

Beste mensen, rechts of links, als een agent aan mijn vrouw komt, dan ga ik mijn best doen om hem te slopen. Plaatjeskijkend fappers zouden ook eens een echte vrouw moeten proberen in plaats van stoerpraten.

master potter | 22-09-08 | 11:08

@Rabarberke | 22-09-08 | 10:54
Ik probeer je er op te wijzen dat 25 jaar na dato het makkelijker is (zou moeten zijn) om wat afstand te nemen en het standpunt van anderen eens op hun merites te beoordelen. Dat Is nl. helemaal niet eng of fout.

Prof. van Leipum | 22-09-08 | 11:08

G-unite | 22-09-08 | 10:54
We do not label these collections of policy positions as either "liberal" or "conservative" because we measure only one aspect of ideologies and exclude other aspects such as positions on economic issues.
These positions are support for military spending, warrantless searches, the death penalty, the Patriot Act, obedience, patriotism, the Iraq War, school prayer, and Biblical truth; and opposition to pacifism, immigration, gun control, foreign aid, compromise, premarital sex, gay marriage, abortion rights, and pornography.
.
Niet links of rechts dus, maar conservatief vs liberaal, en gelukkig ben ik geen bangepoeperd.

sjaakdeslinksesul | 22-09-08 | 11:07

T@ Riest | 22-09-08 | 11:01
Karadzic was ook héél aardig bezig de laatste tijd. Deed het uitstekend.

Schoorsteenveger | 22-09-08 | 11:03

-weggejorist-

basset hound | 22-09-08 | 11:03

Dus in dit uitzonderlijke geval is er absoluut geen enkele twijfel dat het fantastische politieapparaat van het Koninkrijk der Nederlanden volkomen terecht handelde en de reacties van dit figuur indertijd absoluut overtrokken waren? Ik leef toch met de gedachte dat mensen meppen niet deugt, tenzij...

Nu maar weer aftellen tot het volgende topic waarin plieises als een stelletjes agressieve domme kneuzen worden weggezet.

Achterdocht | 22-09-08 | 11:03

stafpilot | 22-09-08 | 10:57
Jaja, de wereld is verdeeld in domme rechtse luldebehangers enerzijds en weldenkende linkse wereldverbeteraars anderzijds. En die luldebehangers moeten die wereldverbeteraars op hun blote knieën danken dat ze zo goed voor hen zorgen, op het risico af daarmee een strafblad op te bouwen. Toch?

Schoorsteenveger | 22-09-08 | 11:02

@ Teen | 22-09-08 | 10:48

je bedoeld toch niet veul he?

SwaY | 22-09-08 | 11:02

Ik lees dat Duiven door het CDA beoordeeld wordt op zijn daden in het heden.. Als dat gemeengoed wordt, had bijvoorbeeld Josef Mengele een hele integere huisarts kunnen zijn. Dat hij in het verleden de bijnaam "Engel des doods" droeg maakt niets meer uit als alleen het heden nog telt.Toch?

T@ Riest | 22-09-08 | 11:01

Gewoon eens een verjaringstermijn hanteren voor strafbladen? Kunnen mensen niet anders gaan denken en doen in de loop van de jaren? En lees Rabarberke | 22-09-08 | 10:31 nog eens goed. Case closed.

stafpilot | 22-09-08 | 10:57

Weesie is Watching you... Begint beetje eng te worden parbleu

doediema | 22-09-08 | 10:57

De acties van de "agenten" die hier beschreven worden lijken meer op het gedrag van geweldadige criminelen. Bovendien lokken ze de reactie door hun risicovolle gedrag uit. Ik kan wel raden waarom die "agenten" geen aangifte hebben gedaan.

drivebyposter | 22-09-08 | 10:57

Rabarberke | 22-09-08 | 10:41
Misschien, misschien. We weten het niet. Wat we wel weten is dat meneer er kennelijk voor veroordeeld is destijds. En ik geloof dat het daarom draait hier. Hij zou zijn strafblad niet gemeld hebben, maar iedereen zou het hebben moeten kunnen zullen mogen weten of zo, want hij had toch vóór de milenniumwende een heus boek geschreven en vol trots gewaagd van zijn heldendaden.
Wat interessant is, is het gekrakeel nu. Identiek aan de voors en tegens die werden geopperd inzake het weldenkend verleden van Duyvendak.
Overigens, ik kan me nog goed herinneren hoe het ging in die kruisrakettentijd met die lieve postertjes en dat grote gelijk van de vredesbeweging, en al die nimby's klem tussen oud rechts en oud links. 'Waar was jij eigenlijk?' beet een weldenkend linksmens mij verwijtend toe toen ie moe maar voldaan van die grote demonstratie terugkwam. Nee, als je niet meeliep dan deugde je niet.

Schoorsteenveger | 22-09-08 | 10:56

@ Rabarberke | 22-09-08 | 10:31
Ik heb zelf nog meegelopen (hoewel gelopen) en ben nooit gebeten. En het is bepaald geen geheim dat actievoerders in die tijd op z'n zachts gezegd buitengewoon overtuigd waren van het eigen gelijk en bovendien actievoeren meer zagen als activiteit om zichzelf te plaatsen in een groep dan als uiting van een mening. Ga nou niet de heilige uithangen.

alpha_mannetje | 22-09-08 | 10:55

och, zo'n landwachter die zich in uniform onkwetsbaar voelt die opzettelijk een hond op je vriendin afstuurt mag je best voor zijn bek slaan.

frozenhenk | 22-09-08 | 10:54

@leipum

Huh? Ik zeg alleen dat er destijds genoeg motieven (of je het er mee eens was of niet) waren om actie te voeren en dat het nu voor deze generatie (of de bijkeuken-klus-generatie uit die tijd) wel erg makkelijk is om elke 'actie' uit die tijd maar af te doen als fout.

Rabarberke | 22-09-08 | 10:54

@ZSU-23-4 | 22-09-08 | 10:42
Helemaal mee eens, behalve dat het socialisme mij nog veel te welig tiert in +31. Als je ziet hoe 3/4 van ons land volledig afhankelijk is van het subsidie-infuus en alles wat dat niet is weggenivelleerd wordt, dan is er nog een lange weg te gaan naar de niet-socialistische heilstaat.

uninvited guest | 22-09-08 | 10:53

ik rem niet voor meppende wethouders

aarsmaad | 22-09-08 | 10:53

@ZSU
Ach toen Bas aan het demonstreren was zat de PVDA met de VVD te borrelen. Iedereen zijn prioriteiten. Jammer dat met teveel op achter het stuur stappen geen enkel probleem is voor een politieke carriere en het meppen van een agent wel.

Rabarberke | 22-09-08 | 10:53

Foei toch

veel vaak en vet | 22-09-08 | 10:53

@Rabarberke | 22-09-08 | 10:31
Je gelooft er nog steeds in lijkt het wel. Nooit sinds 1983 eraan gedacht om die oogkleppen eens weg te leggen en van je zelfgedroomde voetstuk af te stappen?

Prof. van Leipum | 22-09-08 | 10:52

ZSU-23-4 | 22-09-08 | 10:45
Omdat linkse demonstranten geloven in hun eigen overredingskracht..."JIJ BENT EEN GORE FASCIST MAN... EEN ZETBAAS VAN HET GROOTKAPITAAL... DOE JE OGEN OPEN... BEUL!!!" Helaas zijn de ogen van de meeste politiemannen nog niet geopend.

sjaakdeslinksesul | 22-09-08 | 10:50

Heeft die arme hond wel een tetanusprikje gehad nadien?

ZSU-23-4 | 22-09-08 | 10:49

Reaguurders zijn dan ook heel erg gevoelig voor autoriteit, regels en Grondwet en zo. Reaguurders zijn niet van de categorie Koos Spee moet dood, sommige Nederlanders moeten worden uitgezet en rechten gelden niet voor iedereen. En na een veroordeling door de rechter volgt de veroordeling door mensen die precies weten hoe het zit. Logisch.

Nonnes | 22-09-08 | 10:49

Ik ben een keer door de portier van de Tapperij geslagen en ik deed niets!

maar ik denk niet dat hij ooit gestemd heeft.

Teen | 22-09-08 | 10:48

Politiehond kan er niets aan doen. Is een krankzinnig gemartelde (doodsbange)vechtmachine. Maar een agent hoeken? Mooi toch?

grote haas | 22-09-08 | 10:48

Rabarberke | 22-09-08 | 10:41
Waarom altijd van die palestijnensjaaltjes die tegen de lat lopen?

ZSU-23-4 | 22-09-08 | 10:45

De SRV-man in mijn oude dorp heeft mij wel eens geschopt. Kunnen we hem niet eens aanpakken? Volgens mij stemde hij ook links.

sjaakdeslinksesul | 22-09-08 | 10:43

Het is wel een lullig miertje dat je nu aanpakt.
Het bestaan heeft het kereltje al genoeg gestraft.
Maar dat het mannetje de wet moet houden kan niet.

eus | 22-09-08 | 10:42

Wij zouden kruisraketten van de VS hier installeren en de russen zouden daarop hun raketten op ons richten. En de VS kon dan lekker buiten schot blijven.

En toen half Nederland met het hoofd in de aars rondliep waren er een aantal mensen die tegen deze gang van zaken demonstreerden. Die mensen kwamen wel eens politie tegen.
Rabarberke | 22-09-08 | 10:31
Toch vreemd, ik was ook aan het actievoeren in die tijd, maar kwam nooit echt politie tegen, hoefde nooit te slaan en kon het altijd af met woorden. Ik voerde dan wel actie voor het plaatsen van kernwapens in Nederland, maar toch... het gaat hier om het principe, niet?
Ow en ik kan je uit je naieve socialistische droom helpen, Europa stond (samen met de VS) ook voor de plaatsing van kernwapens in Europa al gewoon netjes op de nucleaire kaart van de Sovjet Unie. Maar met die wapenwedloop hebben we wel mooi het pracht socialisme de nek omgedraaid en dat was ook wel wat waard.
Nu de multiculturele natte droom van Groen Links nog even en mijn decenium is weer goed ;)

ZSU-23-4 | 22-09-08 | 10:42

@schoorsteenveger

misschien heeft ie die agent ook wel alleen maar een zacht tikkie gegeven... en moest ie al heel snel huilie huilie doen.

Rabarberke | 22-09-08 | 10:41

@ 1sokkie | 22-09-08 | 10:33

Halesma prima, moet ze wer der bek houwe..

Geiteneuker | 22-09-08 | 10:41

Waarom dat (wtf?) achter de naam van het CDA? Die partij waait tenslotte met alle kanten mee als ze maar in het zadel blijven, dus zo gek is het niet als je ziet dat ze samen met GL in de banken zitten.

Adriaantjeeeeeuh | 22-09-08 | 10:40

Ja hij had inderdaad rustig zijn vrouw moeten laten bijten door die hond.

Einde van de Domheid | 22-09-08 | 10:39

*wacht op de brief van de hond waarin de hond meldt getraumatiseerd te zijn*
.
Deze nozem IS veroordeeld. Paspoort afpakken en terug sturen.

Handboek | 22-09-08 | 10:39

"De Gelderlander"?? Is dat een huis-aan-huis krantje in Winterswijk?

grote haas | 22-09-08 | 10:38

Duiven, Duiven.... gaat GS nu ook al provinciale groen linksertjes bashen,.... ik verheug me nu al op de stormachtige plaatselijke politieke perikelen van het altijd anarchistische Schuddekutterveen......

Karel Kruizenruiker | 22-09-08 | 10:36

Rabarberke | 22-09-08 | 10:22
Het punt is natuurlijk dat het allemaal niet zo duidelijk zal zijn of die agent die hond 'opzettelijk' een beet liet uitdelen en of die andere agent 'bewust' op de menigte inreed. Maar ja, een linksmens met een verheven ideaal is natuurlijk een ander genus dan een koperdief.

Schoorsteenveger | 22-09-08 | 10:36

Ooit heeft Dion Graus een aantal haringen vrijgelaten uit een Limburgse haringkar.

fuckje | 22-09-08 | 10:35

Een ME-er neergehoekt... hij...?

kwetal | 22-09-08 | 10:34

De ME deed dat allemaal zomaar? Wegwezen met die linkse duikbril.

Superior Bastard | 22-09-08 | 10:33

@Rabarberke | 22-09-08 | 10:31
Ik ben ontroerd.

Nonnes | 22-09-08 | 10:33

Ik weet uit betrouwbare bron dat Mark Rutte in 1989 een half jaar geabonneerd was op de Groene Amsterdammer. Het was een proefabonnementje voor bijna niks, maar toch.

1sokkie | 22-09-08 | 10:33

zo... ik zeg.. opzouten...... het enige wat groenlinks mooi maakt is die heerlijke halsema. Jammer dat ze bij de verkeerde partij zit

DE FRITS | 22-09-08 | 10:32

@knul de behanger

Ja dat komt omdat jij en je vriendin een hele leven lang aan het behangen zijn.

Ooit zou Europa een soort van bommenarena/slagveld van de VS en de voormalige sovjetunie worden. Wij zouden kruisraketten van de VS hier installeren en de russen zouden daarop hun raketten op ons richten. En de VS kon dan lekker buiten schot blijven.

En toen half Nederland met het hoofd in de aars rondliep waren er een aantal mensen die tegen deze gang van zaken demonstreerden. Die mensen kwamen wel eens politie tegen.

Jullie of jullie vaders die destijds aan het behangen, tuinieren, zelfbevlekken of kontstaren waren, liepen nooit mee in demonstraties. Want waarom je hoofd uit je reet halen als je salaris toch elke maand wordt overgemaakt, de bijkeuken al lang klaar was en de tuin er leuk bij stond. Waarom? Over twintig jaar zou alles tenslotte anders worden en kon je met je nietszeggende kutleven altijd nog ad rem opmerkingen maken op een weblogje.

Rabarberke | 22-09-08 | 10:31

Kent iemand deze nog? "Verwijdert u of er zal geweld gebruikt worden" Pas na dat bevel spelen de pliesies Carmageddon en Pacman....

F. von Zeikhoven | 22-09-08 | 10:29

indien Schuldig, opzouten.

Sodommer | 22-09-08 | 10:29

heb zin om m'n nickname te gaan wijzigen in McCarthy....

Octavianus | 22-09-08 | 10:28

Dus van het CDA mag je een agent in mekaar meppen als het maar weloverwogen en openlijk gebeurt? Ik lees dat nergens in de Gelderlander, Brusselmans, waar heb je dat vandaan?

Schoorsteenveger | 22-09-08 | 10:28

@Teen | 22-09-08 | 10:27
Stellen we nog even uit. We willen je onzin niet missen.

Nonnes | 22-09-08 | 10:27

@fuckje
weer aan het zuigen meisje?

Octavianus | 22-09-08 | 10:27

Wanneer begint de grote schoonmaak onder de reaguurders?

Teen | 22-09-08 | 10:27

ook politiemensen hebben soms sadistische trekjes, geloof me maar.
in casu:
geslagen, gepakt en veroordeeld. case closed.

Octavianus | 22-09-08 | 10:26

Eetlink doet het niet.

F. von Zeikhoven | 22-09-08 | 10:26

Je mag een agent gewoon niet slaan. Ook al bijt zijn hond je vriendin. Dan sla je die hond maar. Dit is gewoon een agressieve en gevaarlijke link-terrorist. Eens een terrorist, altijd een terrorist. Opruimen dus!

Martinus_van_Oranje | 22-09-08 | 10:25

Groen & Link !
Bijna net zulk tuig als de Finnen.
Hoewel het natuurlijk altijd slechts 'incidenten' zijn ....

Frederik Puntdroad | 22-09-08 | 10:22

Naja als een agent zijn hond opzettelijk iemand laat bijten (zware mishandeling edelachtbare), een vrouw n.b., dan verdient ie niet anders dan een schop in zijn kloten.

Een een agent die met een auto een menigte inrijdt (poging tot doodslag edelachtbare) vraagt zelf om een pak slaag.

Maar ja, Brusselmans zelf springt bij het zien van misdragingen van de sterke arm onmiddellijk strak in de houding. Voorovergebukt.

Rabarberke | 22-09-08 | 10:22

Duiven? Ah, dat gat waar ook nog 1 van de 7 bevlogen LPF'ers actief is.

sambalbaj | 22-09-08 | 10:21

Tja zo gaat dat tegenwoordig in politiek NL. Ten onrechte 'huusibsidie' opstrijken wordt beloond met weer een pluche baantje, je vriendin verdedigen is het eind van de carriere.

noorderling | 22-09-08 | 10:21

Vegetariërs... moet ik weer beginnen? Het opeten van dieren is volkomen normaal, ons digestieve apparaat is er zelfs op ingesteld om omnivoor te zijn. Dieren bewust doden voor je eten is ook normaal, dieren doen immers hetzelfde en dan nog vaak op een minder "humane" manier dan wij...
Maar je ziet het ook aan ze, ze zien er altijd flets en ongezond uit, ik kan er niks aan doen. Beetje piekig haar, schouders naar beneden en dan in zo'n geitenwollen trui allerlei niet-wetenschappelijke feiten presenteren als broeikaseffect, CO2, klimaatverandering etcetera.
Z'n site loopt al niet meer zo lekker... zal wel druk zijn.

ThijsDoetRaar | 22-09-08 | 10:21

is gewoon een instellings-probleem

SwaY | 22-09-08 | 10:20

Ja, zo blijf je bezig... Eerst de linkse actievoerders.
Daarna rechts wegsturen om radicaal verleden.

Zo houd je toch niemand over en denk maar niet dat ik het ga doen....

f@pzwans | 22-09-08 | 10:20

Hij moet weg, duidelijke zaak.

fuckje | 22-09-08 | 10:20

Als je "lincksch" bent dan mag je een politieman op z'n bek slaan.
Als je rtechtsch bent moeten ze je opknopen.
Er zit toch een steekje los bij de lincksch menschen.
www.spitsnieuws.nl/archives/tech/2008/...

Boomschade | 22-09-08 | 10:20

Beeeh, dorpse moeilijkkijkers die willen laten zien dat zij net zo verstandig/netjes/zelfbewust te werk gaan als de grote jongens in Den Haag. Een beetje bescheidenheid zou jullie sieren.

Nonnes | 22-09-08 | 10:19

Bassie: Tot Ziens!

DiDaDe | 22-09-08 | 10:19

Lol weer 1.
Ik begon het al saai te worden hier.
Om het maar niet te hebben over de ergenis rechts boven in de hoek.(Poll).

wiers | 22-09-08 | 10:19

Wat mij betreft is de kern dat hij een strafblad heeft. Hoe en waarom is nicht im frage.

Extravaganza | 22-09-08 | 10:19

Ik als ras echte duivenaar zeg, eruit kicken!

frankieyj | 22-09-08 | 10:18

Tja, wat moet ik nog geloven.
Zoals ik het nu lees is elke linkser wel eens een keer aan het meppen geslagen, of inbreken of taarten gooien of handtekeningtjes zetten op dubiueuze pamfletten of.. of..
.

De Sjaaq | 22-09-08 | 10:17

Mijn vriendin wordt nooit door politiehonden gebeten en ik word nooit opzettelijk aangereden. Hij doet toch iets fout.

Knul de Behanger® | 22-09-08 | 10:16

Hekschenjacht anno 2008?
.... 't begint nu wel heel erge vormen aan te nemen in NL :(

techsolo | 22-09-08 | 10:14

nounou, als je vriendin wordt gebeten mag je toch zeker wel terugmeppen? als het geen pliesies waren geweest maar random kansenjongeren hadden jullie heel wat anders geschreven.

de salonsocialist | 22-09-08 | 10:13

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Batavia Casino. Hét online casino van Nederland
Online Casino | Online Casino | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland