Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

BreEzahs heten nu Einsteins

Kijk! Manueel printen met calciumsulfaatOnze hoela natuurlijk. BreEzaHs blijven gewoon BreEzaHs. De tiefus voor de twee goeroes die hebben verzonnen dat "MSN-generatie" een te negatieve bijklank heeft. Ook achterbank-generatie, Fox Kids Kijkertjes, en Knip&Plak-jeugd was niet goed, want slechte connotatie allemaal. Daarom is bedacht dat de jeugd van tegenwoordig "Einstein" moet gaan heten. Het zijn immers allemaal schuinsmarcherende, aan Asperger lijdende autistische schizofreentjes met meerdere paspoorten. Sorry. Vergeet dat. Ze zijn allemaal heel slim en sociaal en ze emailen niet maar chatten. Kortom; de maatschappij dat zijn zij. En ze komen de boel overnemen. Overigens is dat feit niet nieuw. Emerce wist dat al in december 2004 te melden. Gevalletje plaginaat dus. Maar nu komt het... die twee goeroes, die dit belangwekkende maatschappelijke fenomeen hebben *kuch* ontdekt, presenteren hun baanbrekende werk vandaag in de vorm van een boek. Dat leest u goed: een BOEK. Wasda?

Reaguursels

Inloggen

Het schijnt zo te zijn dat de Einstein-generatie-jeugd wel 15 (vijftien!) chat-conversaties tegelijk kan voeren! Waaoouuww.... Heb je wel eens een gemiddelde chat-conversatie gezien? Daar kan deze krasse knar er makkelijk 50 van aan, typend met 1 vinger. Djeezz.... Einstein... je mag al blij zijn als ze hun eigen naam kunnen spellen, tegenwoordig.

Brouhaha | 29-06-06 | 00:13

In de Metro van vandaag stond duidelijk dat ze einsteins heten omdat die met zijn chaostheorie orde s c h e p t e (hè hè hè, ja zo staat het er) op aarde. In de Volkskrant vorige week stond over de nieuwe einsteins dat ze alles via Google opzoeken wat ze weten willen. Nou nou, dat is inderdaad geniaal. Een ander het werk laten doen en jezelf tegelijkertijd met huid en haar uitleveren aan enge miljardairs. Geniale einsteins. Duh.

Hammar | 28-06-06 | 23:03

LSVB? nou klnkt wel leuk! Kom je dan tegenover me zitten als we een debat aangaan of als er weer een lokaal wordt bezet? ;)

joho | 28-06-06 | 22:58

@ Rooibos @ 14:14

Hoge gebouwen doen ook wonderen, helpen duwen???

Simple Simon | 28-06-06 | 22:00

@ Joho

"Waarom zou dat niet relevant zijn?"
Omdat de omstandigheden in 60-70 in verregaande mate op belangrijke punten verschillen met die van 1990-2006. Dat is juist mijn punt. De prestaties van de studenten zijn in de recente jaren sterk achteruit gegaan, terwijl de tijd etc. die ze ter beschikking hadden niet in zo een mate afgenomen zijn. Daarom is tijdgebrek etc. geen geldig excuus. Je bent bezig met een argumentatief trukje dat de stroman heet. Daarbij presenteer je een stelling alsof je opponent die geponeerd heeft en breekt die af. Dat sinds de 60-70 jaren studenten minder tijd en geld hebben ben ik met je eens. Het is alleen niet relevant voor mijn stelling en argumentatie omdat die gaat over de studenten van 1990 - 2006.
BAMA levert overigens voor de studenten juist minder studielast op. (Zie de recente evaluatierapporten waarin naar voren komt dat het juist de zwakkere broeders zijn die gebaat zijn bij het BAMA systeem.) De docenten daarentegen komen door al die papers, begeleiding en tussentoetsen niet meer aan onderzoek toe.
Je gaat voorbij aan mijn punt dat mensen die met sponsoring (dus ouders die verantwoordelijkheid nemen voor hun kinderen in plaats van een nieuwe caraven / auto / plasma-tv / voorraad pils etc.) studeren het niet structureel beter doen. Langer studeren is geen signaal van kwaliteit, in tegendeel. Zo ook in Belgie bijvoorbeeld.
Als je mijn eerdere posts gelezen had, begreep je waarom ik zeg dat de verandering vanuit de studenten moet komen. Die docenten die hun vak serieus nemen zitten over het algemeen tamelijk klem tussen bestuur en student. (Een beetje goed opgeleide (micro-)economie student kan je dat wel uitleggen). Het zit hem in de dynamiek van de situatie. Daarom dat ik ook zeg dat we af moeten van verwijten. We stellen iets vast (studenten preseteren onder de maat), zoeken de oorzaak (een neerwaartse druk op de kwaliteit van de opleiding door het financieringsstelsel en de organisatie van de opleiding) en kiezen voor de minst pijnlijke oplossing (het stimuleren en prikkelen van studenten vanuit de omgeving van de student anders dan het opleidingsinstituut). Andere oplossingen zijn ook wel mogelijk, zo kan men het financieringssysteem baseren op het aantal actuele studenten. Je betaald dan per vak dat je volgt en de opleiding krijgt geen extra geld als je afstudeerd. Je kan echter op je sokken aanvoelen dat dan vanuit het bestuur ervoor gekozen wordt om zoveel mogelijk herkansers te krijgen, met name tijdens het laatste deel van je studie. Om overschakelen te voorkomen kiest iedere opleiding voor zijn eigen inhoudelijke eisen die de andere universiteit niet heeft (verbintenissenrecht ipv contractrecht en OD-recht). De student is de klos. Dat lijkt mij een stuk minder aantrekkelijk dan studenten ertoe te zetten dat zij echt hun best gaan doen.

Je reacties hebben m.i. een te hoog hunnie gehalte. Al nagedacht over een functie bij de LSVB of iets dergelijks?

NvdB | 28-06-06 | 21:45

Moeilijk niet, @Rampzalige_Janneke, het internet? Maar nu staat je reactie er binnen 1 minuut in ieder geval twee keer op. Zal nog veeeeeeeeeeeeeeeel meer inpact gaan hebben dan het boek, ECH WEL, duh...... NIET DUS, doe eens een zinvolle bijdrage leveren aan de maatschappij, GNOE! Oh, ja, het IQ is trouwens normaal verdeeld, statistiek weet je wel (tipje: ff Googelen.........), dus kan over een leeftijdscohort bezien helemaal niet stijgen. Interessant expirementje om de Einsteins eens te testen (steekproefje dus!), misschien zien we dan weer plots een (sterk) dalende trend (het steeg namelijk door de stijging in het opleidingsniveau over de generaties!). Vraag eens echte wetenschappers om advies...........

Simple Simon | 28-06-06 | 21:25

@ joho.

Student krijgen de tijd niet om zich te onplooien? De gemiddelde student in Eindhoven doet 32 uur per week aan studeren. Geschiedenis of Nederlands in A'dam: 31 uur per week en Rechten in Leiden 21,6 uur per week, terwijl er 40 voor staat. En als je dan ook nog 3 uur per dag eet en 8 uur slaapt en 20 uur de week werkt: Minimaal 40 uur per week over voor ontspanning, sociale contacten en overige ontplooiing. Dat is meer dan je aan je studie besteedt.
Commissies en besturen zorgen misschien voor een jaar vertraging, maar de IBG is, tot 2 jaar na de tijd die staat voor je studie, welwillend in het lenen. Dat verdien je heus wel terug en anders schelden ze het na 10 jaar kwijt. De geldproblemen vallen ook best mee, als je niet 2-3x per week 40 euro opzuipt, kan je best rondkomen. Voor mij persoonlijk: Als ik zou willen zou ik in de 5 jaar die er voor staat klaar kunnen zijn, met bestuurlijke ervaring, bijbaantje en sport. Maar studeren is toch veel te leuk om zo snel klaar te zijn?
Ik ben het wel met je eens dat het BAMA-systeem om te huilen is. Bij mijn studie, Technische Natuurkunde, wordt het vakkenpakket algemener (en makkelijker). Voor zover de kenniseconomie. Hoewel in 1996 al in Lissabon besloten is dat het BAMA-systeem zou komen, is de invulling mijns inziens erg beïnvloed door de tweede-fase en de aansluiting daar vandaan.

Van de Peynacker | 28-06-06 | 20:57

Volgens mij is dit een marketingtruc om ons (paupers/pleps) wijs te maken dat de aanstormende jeugd overdreven gezegd geniaal en sociaal is. Oftewel, het gaat zo slecht nog niet! Laat je niet in slaap wiegen.

Barbapoeppa | 28-06-06 | 20:16

"Het punt is dat tijd e.d. slechte smoesjes zijn en eerder op onvermogen van de student duiden dan op iets anders". Er zullen vast studenten zijn die tijd als een smoesje gebruiken, slecht presteren zonder druk etc. net zoals er mensen zijn die in 3 jaar afstuderen. Het enge aan jouw uitspraak vind ik dat jij denkt dat de MEESTE studenten niet goed presteren. Ik ben het hier niet mee eens. Naar mijn mening ligt dat echt aan het feit dat studenten niet de tijd krijgen om zich te ontplooien.

"Als je mijn comment gelezen had, moest je daaruit opmaken dat ik het cohort 90-2006 bespreek. Wat 30-40 jaar geleden was is m.i. niet relevant." Waarom zou dat niet relevant zijn? De prestatie van de huidige student wordt mede afgerekend op hoe het vroeger ging. De tijden zijn echter niet zoals vroeger en dat vergeten sommige mensen nog wel eens. Zo bijvoorbeeld ook ons huidige kabinet dat denkt: "Oh die studenten, die voeren toch niets uit net als wij in onze studententijd. Laten we hun studietijd inkorten en studeren duurder maken. En tadaaaaaa: BA-MA." Ik vind dus dat men rekening moet houden met het feit dat dit andere tijden zijn en dat er dus redenen zijn waarom studenten minder tijd hebben en daarom dus ook minder presteren op 1 gebied maar wel meerdere dingen kunnen (door bijbaantjes commissies etc).

Ik snap je punt van de zwakke en sterke broeders, maar je moet niet vergeten dat sterke broeders ook zwakke broeders vooruit kunnen helpen. iets wat ook veel gebeurt. Verder heb ik zelf het idee dat het niveau-verschil tussen WO en HBO miniem is.

"Dat is in tegenspraak met de praktijk. Je ziet daar dat er aanzienlijk deel van de studenten, mede dankzij sponsoring van pa en ma, het nog best langzaam aan kan doen." ER is ook een aanzienlijk deel dat NIET op pa en ma kan rekenen. Moeten die over 1 kam geschoren worden omdat er mensen zijn die het WEL kunnen betalen? Overigens snap ik de studenten die lang KUNNEN studeren heel goed. Die mensen nemen de tijd om zich te ontplooien voordat ze gaan werken. En dat vind ik heel belangrijk.

"Kortom, het moet echt van en vanuit (de omgeving van) de studenten komen"
Dit vind ik nou zo'n typisch geval van "je handen eraf trekken", hetzelfde wat je de ouders van "luie studenten" verwijt (je redeactie naar Rooibos toe). In mijn eigen ervaring maak ik mee dat de docenten op het moment verschrikkelijk lui zijn. Ze beantwoorden hun mail 1 keer in de 2 weken, wanneer je een antwoord NU nodig hebt. Ze maken zich er vanaf flut-tentamens bij de herkansing. Wanneer de door studenten op fouten binnen het beleid/ studieprogramma gewezen wordt. Durven de Docenten dit niet naar buiten te brengen omdat ze bang zijn dat hun studie gekort wordt. En weet je wat ze dan zeggen: "Ja heej, dat komt door de mensen boven ons. Daarom kunnen we er niets aan doen." Iets wat jij de studenten zelf verwijt.

Mooie wereld waarin we leven niet?

joho | 28-06-06 | 17:06

@ Joho

Ik zal puntsgewijs op je comment reageren. Je gaat namelijk aan nogal wat dingen voorbij en komt met nogal dubieuze claims.
"ik ga er vanuit dat de gemiddelde student zoiets ook nooit zou kunnen presteren" Ben ik met je eens, maar dat was ook niet het punt. Het punt is dat tijd e.d. slechte smoesjes zijn en eerder op onvermogen van de student duiden dan op iets anders.
"In de echte wereld hebben studenten gewoon minder tijd dan 30-40 jaar geleden". Als je mijn comment gelezen had, moest je daaruit opmaken dat ik het cohort 90-2006 bespreek. Wat 30-40 jaar geleden was is m.i. niet relevant.
"Als je meer tijd hebt en relaxter aan de gang kunt gaan met studern, zul je ook beter presteren" BULLSHIT! De meeste mensen, en vooral studenten, presteren onder druk. Juist bij studenten die maar 1 vak hebben in een blok zie ik dat de cijfers niet uitzonderlijk hoog zijn vergeleken met eerdere prestaties.
"De studenten van nu hebbben deze kans NIET gekregen." Dat is in tegenspraak met de praktijk. Je ziet daar dat er aanzienlijk deel van de studenten, mede dankzij sponsoring van pa en ma, het nog best langzaam aan kan doen.
"ls je trouwens vindt ..." - Je gaat voorbij aan het verband tussen de deelname van de zwakke broeders en de toekomstige voorraad hoogopgeleide mensen die de posities kunnen(!) vullen. De zwakke broeders trekken namelijk het niveau omlaag, zodat je straks minder mensen hebt die ook daadwerkelijk de kennis en kunde hebben om taken te verrichten. De zwakke broeders zullen dat in ieder geval niet kunnen. Overigens zijn de zwakke broeders van de Uni de sterke broeders van het HBO, zodat een stapje terug van die mensen zowel het niveau van het WO alsook het HBO doen toenemen, hetgeen het aanbod van hoger opgeleiden in de toekomst doet toenemen.
Kortom, het moet echt van en vanuit (de omgeving van) de studenten komen.

@ Rooibos
Mooi stuk. Het aannemen van rationaliteit bij kinderen is iets dat bij mij al jaren als onverstandig overkomt.

NvdB | 28-06-06 | 16:35

Uit Jeugd en Samenleving (1992), een forum voor dit soort geneuzel uit de tijd vlak voor Boschma:

"Jongeren zijn zich in wezen heel goed bewust van de harde keuzen waarvoor de samenleving hen plaatst: eindeloze scholing, gevolgd door geestdodend werk in ruil voor een zeker en waardig, doch sober en kleurloos consumptiebestaan. Maar zij vinden het vrijwel onmogelijk om deze voorwaarden te accepteren zonder sterke druk van buitenaf. Op korte termijn is hun leven tamelijk bevredigend en opwindend, gematigd drugsgebruik en kleine criminaliteit eisen geen zware tol.

In termen van een beslissingsprobleem zien de jongeren zich geplaatst voor de keuze tussen de korte-termijn optie van een redelijk leefbaar huidig bestaan met een hoogst onzekere toekomst, en een lange-termijn optie met zware inspanningen op school, veel opofferingen van ontspanning en gezelligheid, en ten slotte slechts een redelijke kans op werk van laag niveau. Zulke keuzen vereisen een krachtige begeleiding of een sterk innerlijk besef."

Niets is minder waar. Helaas hebben we weinig opgestoken van dergelijke wijze woorden uit het verleden en dankzij Boschma (en zijn soortgenoten), kunnen wij (als kinder-begeleiders die gelijkheid tussen volwassene en kind hoog in het vaandel dragen), onszelf vanaf de zijlijn moreel vrijpleiten voor het feit dat zowel de krachtige begeleiding als het innerlijke besef volledig onder de maat zijn. Onze kinderen weten het immers al beter dan wij! Wie zijn wij om ons nog sturend met hen bezig te houden?

En trouwens, Verdonk mag ook oprotten, maar weer om heel andere redenen.

Rooibos | 28-06-06 | 16:08

@NvdB Dat zijn inderdaad erg extreme gevallen en ik ga er vanuit dat de gemiddelde student zoiets ook nooit zou kunnen presteren. Blijf dromen, dit is de echte wereld. In de echte wereld hebben studenten gewoon minder tijd dan 30-40 jaar geleden (zie mijn vorige argumentatie). Die kun je dus niet zomaar gelijk trekken. Als je meer tijd hebt en relaxter aan de gang kunt gaan met studern, zul je ook beter presteren. Hiervan heeft de generatie die nu in het Kabinet zit geprofiteerd. De studenten van nu hebbben deze kans NIET gekregen.

Als je trouwens vindt dat minder mensen zouden moeten gaan studeren (omdat dat geen 'echte' studenten zijn) zal het zometeen helemaal naar de klote gaan in dit land wanneer de Babyboomers met pensioen gaan en er mensen nodig zijn die hun (hoogopgeleide) posten moeten bemannen.

joho | 28-06-06 | 16:05

@ Joho

Ik bespreek de prestaties op de uni, of studenten beter zijn geworden in neuken, zuipen, slap lullen en liegen kan ik niet beoordelen. Daarnaast is mijn referentiekader niet de generatie uit 60-70, maar die van 90 tot nu. Vergelijkbare situaties derhalve. Vanuit dat perspectief zie ik een afname van kwaliteit wat betreft de prestaties op de uni (niet eens zozeer in cijfers, maar op inhoud).
Wat het standaard smoesje van "geen tijd, moet werken en bijbaantjes hebben" betreft is dat redelijk gelul. Ik ken genoeg mensen die binnen 5 jaar inclusief bijbaan en nevenactiviteiten konden afstuderen en inhoudelijk zinnige bijdragen leverden. En dan is er geen riante sponsoring van de ouders, geen boekenwurmen en meer van zulks. Gewoon hardwerkende studenten. De twee meest bewonderingswaardige voorbeelden zijn een studente die na 3 jaar rechtenstudie met genoegen afstudeerde op haar 21ste en een andere studente die zowaar vier (!) studies binnen 5,5 jaar succesvol wist af te ronden. De eerste was naast haar studie ook redacteur voor een landelijk studentenblad, een tijdje voorzitter van een studentenvereniging en succesvol in de sport, de andere maakte zich zeer verdienstelijk in verschillende verenigingen en werkte daarbij door de jaren bij een grote bank.
Nu zijn dit extreeme gevallen, maar het kan allemaal wel.
En ten overvloede, als je niet in staat bent om actief en inhoudelijk toevoegend gebruik te maken van de onderwijsmogelijkheden die je worden aangeboden omdat je moet bijklussen en je daardoor tijd te kort komt, dan moet je jezelf toch echt heel erg, en dan ook wel heel erg afvragen of je wel op de goede plaats zit. Juist dat soort studenten zouden een stapje terug moeten doen en de getalenteerde en / of hardwerkende studenten niet zo in de weg zitten met hun weinig toevoegende vragen en (met name) opmerkingen. Dan krijg ik ook wat minder vlekken in mijn nek bij het nakijken van de tentamens.

NvdB | 28-06-06 | 15:56

Rot s op zeg! Heb je zo'n Einsteiner al een s zien spellen tijdens de msn sessies, genant gewoon. Zat van de week te msnen op de account van mijn nichtje van 13 met een paar van dr vriendjes, het was taaltechnisch zielig

Pornstar | 28-06-06 | 15:51

@ BASinnic

Nou nou, een loser zou ik je niet noemen met een Z4 onder je kont. Al helemaal niet als je de boekhouder van je baas hebt weten te overtuigen dat je een lease Z4 kunt krijgen. Werk je soms voor BMW of zo? (MG hoorde immers tot voor kort bij BMW, en als je achter elkaar een MG en een Z4 rijdt, gaan bij mij bellen rinkelen). Het is toch wel de 3.0i mag ik hopen? Ahh, die mooie 6 cilinders, dat zoemen als je doortrekt, de bochten doordriften, mmmm. Wel genieten die auto. Maar als je over 4 jaar nog steeds snelle cabrio's rijdt moet je toch echt gaan nadenken waar je mee bezig bent. Overigens, is het voordeel van verloren zijn niet dat je mag zoeken?

NvdB | 28-06-06 | 15:43

@NvdB Mag ik er op wijzen dat de generatie die in de jaren 60 en 70 studeerde de mogelijkheid had om 10 (en zelfs meer, ik hoorde iemand het hebben over 18 (ACHTTIEN!)) jaar te studeren. De studenten van die generatie hadden volop de tijd om zich te ontplooien. Nu wordt je geacht binnen een paar jaar je studie af te ronden, tegelijkertijd te werken (om je huur te kunnen betalen) en in allerlei commissies te zitten (om je te ontplooien aangezien dit als belangrijk pluspunt wordt gezien bij sollicitaties). Ik denk dus niet dat de prestaties van de studenten naar beneden gaan, maar studenten worden juist beter in het jongleren met meerdere dingen tegelijk. En natuurlijk komen daarbij die stomme universiteiten die de studies steeds meer naar de klote helpen met hun smoesjes over bezuiniginen!!!

@de rest die tegen de inhoud van dan het artikel van de Goeroes is: Bedenk goed dat 1) de "einstein"-generatie de toekomst is die later voor jullie gaat zorgen. 2) Jullie zelf ook door de generatie voor jullie als LUI en A-SOCIAAL werden gezien.

joho | 28-06-06 | 15:42

Pritt Stift is, sinds 'ie hier de sterren van de hemel schrijft, toch z'n feeling het real life kwijtgeraakt. Want ga eens zoeken op je HD Ready-plasma waar Fox Kids te vinden is Pritt.

Klukkluk | 28-06-06 | 15:30

Mijn vorige auto was een MG... Die grote zakenbakken zijn niks voor mij, misschien ben ik wel verloren binnen mijn eigen generatie. Een dubbele loser dus :-)

BASinnic | 28-06-06 | 15:22

@Rooibos 28-06-06 @ 14:14

Hear, hear!

We "coachen" en "managen" ons het graf in, omdat we überhaupt geen flauw idee hebben wat we eigenlijk zouden moeten coachen en managen. En dan wint altijd de vermakelijkste (met afkrakende humor) of de hardste (met zijn doodsbedreigingen).
Als we dan toch worden aangemoedigd om te "selecteren", dan kunnen we het beste deze meneer Boschma selexecuteren.
Snel, sociaal en verdomd slim.

niettemin | 28-06-06 | 15:16

Even over de lost generation en het eerste deel van de pragmatisten. Zie onderstaand verhaal van professor Henk Becker, socioloog. Ik ga nu A Forrest van The Cure opzetten en mijn hoofd -sombere blik- laten hangen.

'Becker (...) maakt zich op het moment vooral zorgen over de mensen die tussen 1964 en 1974 zijn geboren.'
'Vooral jonge dertigers hebben een aantal lastige problemen. Om te beginnen zijn ze niet gewend aan tegenslag en weten ze niet precies hoe ze daarmee moeten omgaan. Wat dat betreft hebben de veertigers het makkelijker. Toen zij van school kwamen, was er een recessie. Zij zijn gewend aan problemen, weten wat het is om je weg te vinden op een ongunstige arbeidsmarkt en hebben geleerd om zich met al die tegenwind toch staande te houden. Zij leven vanuit het idee dat het altijd mis kan gaan, dat je moet oppassen. In hun achterhoofd hebben ze steeds rekening gehouden met sores en nu die er is, gaan ze gewoon terug naar de levenswijze van toen. Dertigers kunnen dat niet, omdat ze daar geen ervaring mee hebben. Dat geeft hun een psychologische achterstand.´
'Verder zullen de dertigers, nog meer dan de veertigers, de rekening moeten gaan betalen voor het uit de hand gelopen bevrijdingsfeestje van de vorige eeuw. Vergrijzing, problemen in de gezondheidszorg en sociale voorzieningen: op hen drukt het zwaarder dan op wie ook.'

Murdockyoufool | 28-06-06 | 15:11

@ Bassinic
Een Z4? Ja, dan ben je verloren. Hoor jij niet in een 5-serie / E-Klasse / A6?
Z4 gaat toch wel heel erg richting midlife. Ach, het had ook een MG of Merc carbrio kunnen zijn. Wel mooie auto, daar niet van, maar hoort niet bij je generatie. Net een Porsche voor een baby-boomer. Heb je al naar de nieuwe 911 gekeken?

NvdB | 28-06-06 | 15:05

Klein chemisch weetje: een krijtje bestaat uit calciumcarbonaat, niet calciumsulfaat. Dat is namelijk gips. Maar verder natuurlijk ongezien de typhus voor dit soort zooi.

Daikan | 28-06-06 | 15:02

@Rooibos 28-06-06 @ 14:14
erg uitvergroot, maar de strekking (zelfgenoegzaamheid) klopt wel, als je kijkt naar de projecten van Keesie: de bluebox van de postbank of lekkerbuitenspelen.nl, dat laatste bordevol sluikreclame, producten waar de jeugd bereikt mee moet worden? En dan de zin op de website "Keesie gebruikt doelgroepchecks om na te gaan of de gekozen strategische richtingen en uitwerkingen in de goede richting zitten." ... laat me raden: hoge cpm is gelijk aan die goede richting?

badabingbitch | 28-06-06 | 14:46

Ongezien de tyfus voor die breindode idioten die een der grootste geesten uit de menselijke geschiedenis zijn naam verkwanselen aan een bende debielen. Alsof je fans van Frank Bauwer de Tool generatie noemt. Driewerf schande!

schele henk | 28-06-06 | 14:38

oeps, Rooibos bedoel ik

BASinnic | 28-06-06 | 14:23

Kan die Boschma niet met Verdonk een partij oprichten?

BASinnic | 28-06-06 | 14:21

Foto Jeroen Boschma (van een "advies- en communicatiebureau" Keesie): www.ikonrtv.nl/uploadedImgs/JeroenBosc...

Het allerergste van dit stuk zelfgenoegzaam alto-tuig is de wijze waarop hij (op zogenaamd sociaal-paedagogische wijze) de ouders van zijn generatie vrijplijt om hun opvoedingsverantwoordelijkheid op te pakken en hun kinderen onder enige gezonde mate van dwang op te voeden. Deze telg van de Kanis&Gunnink-generatie die de "onderhandelingshuishouding" (De Swaan 1982) heeft uitgevonden, hoeft zijn kinderen niet meer te vormen. Ze zijn al perfect! Dus hij en al die andere typhuslijers die zichzelf liever "coaches" dan ouders noemen, kunnen lekker achterover zakken. Lekker niets doen, geen moeilijke gesprekken voeren, niet straffend optreden en vooral de problemen van onze samenleving niet op zichzelf betrekken. De echt harde klappen vallen meestal toch meestal niet in hun sociale milieu.

Laat die lul eens voor de klas gaan staan en een gemiddelde ROC een straartdeling voordoen, voordat hij beweert dat zijn oogappeltjes slim zijn.

Laat die klootzak eens een chatsite van zijn "Einsteiners" bekijken met alle doodsbedreigingen van dien, alvorens hij beweert dat jongeren sociaal zijn en elkaars verschillen respecteren.

Snel zijn ze echter wel. Dat geef ik de auteur. Snel om zichzelf via een langzame weg van sociale uitsluiting te diskwalificeren voor een toekomst in dit land. Grotendeels te danken aan types als deze Boschma.

Rechtstandelijk executeren op het Binnenhof. Ik haal graag persoonlijk de trekker over.

Rooibos | 28-06-06 | 14:14

En als Piet Snor tweeduizend jaar geleden Pietje Bel had proberen te imiteren door van den Zwarte Hand te gaan had het jeugdig schorem hem niet uitgelachen?

Xixulon Gralgrathor | 28-06-06 | 14:05

Tjeetje, ik hoor tot de verloren generatie.... Dat zal ik straks onderweg naar huis in mijn Z4 van de zaak even moeten laten bezinken. Vooral als ik naast een 12 jaar oude Civic (met striping) van iemand van de Einstein generatie sta. Dan zal ik toch wel even mijn verdriet moeten wegslikken over hoe oneerlijk het verdeeld is over de generaties.
En helemaal als ik naast een Astra leasebak van iemand van de prinsen en prinsessen generatie sta.

BASinnic | 28-06-06 | 13:59

@Gleufkleuter 28-06-06 @ 13:07
Bedankt! Alleen hoort de patatgeneratie volgens mij eerder bij de Lost Generation. Mensen als Gullit en Van Basten werden door Leo Beenhakker als 'voetballers uit de patatgeneratie' omschreven.
Geen idee wat de prinsen- en prinsessengeneratie inhoudt, maar ik behoor er toe. Toppie, ahem.

Murdockyoufool | 28-06-06 | 13:41

Slim... snel en.. sociaal?!?!?! MOEWAHAHAHAHAHA!

de Japanner | 28-06-06 | 13:26

Mag ik ook nog een BrEeZaH?

Reauze | 28-06-06 | 13:21

2000-2006 Bre3zahs en stooned ailand generatie!!

Alfa75 | 28-06-06 | 13:20

@mor : stoer een Nord blok als bijzettafel ga ik ook maar doen !!

Alfa75 | 28-06-06 | 13:18

Nou ja, Asperger heb ik wel, maar om me nou maar meteen Einstein te noemen...

Bijs | 28-06-06 | 13:08

Murdockyoufool 28-06-06 @ 12:54
tm 1910-Traditonele generatie
1910-1929 vooroorlogse generatie
1930-1945 stille generatie
1946-1954 babyboomers/protest generatie
1955-1970 verloren generatie
1971-1985 pragmatische/prinsen en prinsessen generatie
1986-2000 generatie nix, msn generatie, patatgeneratie

Gleufkleuter | 28-06-06 | 13:07

"Jonge mensen zullen uren fanatiek met je debatteren over politiek, over religie, over liefde en oorlog en vrede en de nieuwe eurobiljetten. Ze zullen daarbij vloeken en schelden. Daarna gaan ze uit naar een bar en worden daar compleet knetterdronken, gaan naar huis met een ander jong mens en neuken als konijnen totdat ze ‘out’ gaan. Dat is hun wereld en als je er deel van wilt uitmaken, moet je bereid zijn om er over te ".

Is het goed dat ik stap 1 en 3 oversla?

Moet toch kunnen voor een Einstein.

Bisschop Gijsen | 28-06-06 | 13:07

Tijd voor Directe Democratie

Ty-aars | 28-06-06 | 12:55

Tja, als fulltime trendwatchert moet je natuurlijk wel op zijn tijd met zinloze kretologie op de proppen komen. Maarre, tot welke generatie behoor je als je in 1973 bent geboren? Is er een naam voor? De babyboomers zijn bekend, de generatie nix, de patatgeneratie, de generatie x... Wie post even een overzicht vanaf 1945?

Murdockyoufool | 28-06-06 | 12:54

@ Gleuf

De herkansingen staan niet noodzakelijk individuele toetsing in de weg, al zijn ze in de praktijk makkelijker. (Een institutionele oplossing is na de cursus twee tentamens maken en dan d.m.v. een munt opgooien kiezen welke eerst gaat, maar dat ter zijde). Het projectonderwijs is echt een probleem, zeker omdat je vaak ziet dat teams in meerdere vakken samenwerken. Alleen als ze je studentnummer en achternaam niet opschrijven weet ik zeker dat je een free-rider bent.
Voorbeeld: Bij het vak verbintenissenrecht opschrijven dat je client de overeenkomst kan ontbinden als je de vraag ervoor tot de conclusie bent gekomen dat die overeenkomst nooit tot stand is gekomen. WAT WIL JE DAN ONTBINDEN?!?!
Voorbeeld2: Na vele jaren onderwezen te zijn in de economische wetenschap opschrijven dat personen hun eigen belang niet moeten nastreven. DAT IS DE GRONDSLAG VAN JE WETENSCHAP!?!?!
En dan heb ik het nog niet eens over het niveau van methodologie, structuur en taal bij papers.
We moeten af van het geheel neerleggen van de verantwoordelijkheid bij anderen, al is het enkel omdat anders er nooit iets verandert. Mensen hebben de natuurlijke neiging om in het geval waarbij de schuld deels bij een ander ligt vooral op de verantwoordelijkheid van die ander te wijzen en de eigen invloed te marginaliseren. Hopelijk heb je wel uit mijn bijdragen afgeleid dat ik het een maatschappelijk probleem acht, waarbij er niet een iemand of een groep als geheel verantwoordelijk aangewezen kan worden. Belangrijker is dat we nu beginnen aan de oplossing, in plaats van te debateren over wie de schuld heeft. De oorzaaken zijn bekend, nu moeten we ze aanpakken.

@ Gleuf en Kraak
Het BAMA systeem is kort samengevat KUT. Met name vanwege de gelijktijdige onderwijsvernieuwing gericht op het meekrijgen van de slecht presterende student d.m.v. deel-tentamens, papers en groepsopdrachten. Het oude systeem (HC/WG en individuele eindtentamens) werkte m.i. veel beter omdat het mogelijk maakte de slecht presterende student te identificeren en op zijn gedrag af te rekenen, terwijl je tegelijkertijd kon zien wie wel de capaciteiten in huis had om te slagen.

NvdB | 28-06-06 | 12:27

Alfa 75 is Zooooooo 1998.
Heb de mijne drie jaar geleden al omgetoverd tot bijzettafeltje

Mor | 28-06-06 | 12:15

Ik heeft nog nooit een boek gelezen.

Jan58_WindowsXP | 28-06-06 | 12:10

@snadrem 28-06-06 @ 11:46
Ik noem het altijd de Saffy-generatie. (Naar Absolutely Fabulous)
De generatie de bekrompener, kleinburgerlijker en truttiger is dan de generatie van hun ouders.

Traag | 28-06-06 | 12:08

@ conficius. If you get monkeys ,you pay peanuts.

Alfa75 | 28-06-06 | 12:03

En hoe heet de generatie voor de Einsteins? Ik voel me wel een Freud :')

snadrem | 28-06-06 | 11:46

@XSdenied 28-06-06 @ 09:59

Dan ben jij dat topic over de Hakbarlaptop zeker misgelopen!

Sjakie Snel | 28-06-06 | 11:44

@kraakhelder
Idd, studenten zijn niet de enige aanwijsbare reden dat het niveau daalt. Dat hele Onderwijssysteem is kudt!! Ik ben aan een niet nader te noemen school afgestudeerd maar geloof me het is momenteel 1 van kudtste terwijl ik op 1 van de beste ben begonnen. Ik heb met de docenten uitvoerige discussies gevoerd en zij vinden het nieuwe onderwijssysteem ook driewerf boe!

Gleufkleuter | 28-06-06 | 11:39

@ NvdB

Jamaar Jamaar een boel vakken zijn ook in elkaar gedrukt (minder punten, minder tijd, zelfde stof) door het Bachelor Master-systeem! In elk geval bij mij en ik hoor het ook veel om me heen.

kraakhelder | 28-06-06 | 11:33

NvdB 28-06-06 @ 11:11
Het kaf meeliften met het koren is al zo oud als de weg naar Rome en wordt in de hand gewerkt door het projectgerichte onderwijs EN het eindeloze aantal herkansingen dat de huidige student krijgt.
"Maar als je ziet wat mensen soms durven op te schrijven.. " Voorbeeld?
aangaande het exogeniseren(ik ken het woord eerlijk gezegd niet... maar ik begrijp wel wat je bedoeld) Natuurlijk zijn scholieren erg goed in het ontduiken van de verantwoordelijkheid over het verloop van school, werk, alles. Daarentegen zijn ouders daar debet aan: als altijd alles maar goed is, en dan doel ik op huiswerk maken, geen rapport evaluatie, regels niet naleven in combinatie met weinig stimulatie 'omdat alles wel op zn pootjes terecht komt' acht ik het toch een belangrijke bijdrage aan de passieve en slachtofferige houding van een groot deel van die kids

Gleufkleuter | 28-06-06 | 11:28

@ Calamity Jane
Wat betreft punt 1: Het is een wisselwerking tussen scholier, docent en bestuur. (Je stelling negeert het dynamische karakter van menselijke interacties.)
In het navolgende beperk ik me tot het WO omdat het overige onderwijs aan mijn zicht ontrokken is. De keuze van docenten is in de praktijk gebonden door de wensen van het bestuur. Als er te veel studenten zakken komt de financiering in gevaar, waardoor het bestuur moet ingrijpen. Deze wisselwerking plaatst de student in een machtige positie: de opleiding kan het zich letterlijk niet permiteren om ze allemaal te laten zakken. Nu staan coordinatieproblemen daadwerkelijke bewuste uitbuiting van deze zwakte in de weg. Er zijn te veel studenten om mee te overleggen en afspraken te maken, en zelfs als je ze zou kunnen maken dan zou er altijd een prikkel zijn voor een groep studenten om zich er niet aan te houden en zo een betere cijferlijst te bemachtigen.
Als de studentenpopulatie aan een (bijna) uniforme schok wordt blootgesteld waardoor hun werk- en denkniveau afneemt, dan zal de opleiding hier geen tegenwicht kunnen bieden.
In de hierboven geillustreerde setting is het de docenten niet te verwijten dat het niveau daalt. Evenmin kan het de studenten aangerekend worden als een bewuste keuze. Maar daar waar de maatschappij (ouders, media en politiek) de kinderen niet erop wijzen dat presteren en hard werken heel erg belangrijk zijn en toezien op het nastreven van succes door de kinderen, zal de eerste stap vanuit de studenten komen. Van schuld in de zin van verwijtbaarheid kan men dan nog steeds niet volledig spreken, maar op grond van het bovenstaande moet je het ze wel volledig aanrekenen. Alleen dan kan aan de trend een einde gemaakt worden. Het stoppen met het romantiseren van de onderklasse is daar wat mij betreft een belangrijk onderdeel van.

NvdB | 28-06-06 | 11:27

@Vern

Gelukkig is er in het buitenland wel goede pensioenvoorziening. Waar wou je heengaan dan? Nigeria?

kruT | 28-06-06 | 11:24

@ ALFA75
If you pay peanuts, you get to hire monkeys!

Confucius | 28-06-06 | 11:22

@ Traag: Sorry
@ Gleufkleuter: Dat zou eventueel kunnen, maar dat maakt het niet overzichtelijker en belangrijker nog voor mijn punt: zo staat het niet in het stuk van Emerce.

kraakhelder | 28-06-06 | 11:21

@Calamity_Jane 28-06-06 @ 11:09
Reclame en adviesbureau?? Moeten wij dit nog niet verschenen boek nu serieus nemen? Jullie drukken een label op een kind om vervolgens dat label te exploiteren en zakken te vullen, ipv het kind gewoon lekker kind te laten

badabingbitch | 28-06-06 | 11:21

@Traag - dank je, ik hou ook van jou
@Alfa75 - tja, ik kan er ook niets aan doen... maar dit is wat de psychologen zeggen die die testen ontwikkelen... dat jij dan alleen maar sukkels treft.. ;-)

Calamity_Jane | 28-06-06 | 11:20

@Dr. Faustus 28-06-06 @ 11:04
Dat was op tv waar dit boekkie ook werd besproken

Traag | 28-06-06 | 11:19

Hahaha, vorige week stond er al een artikel over 'generatie Einstein' in de Volkskrant.
Als voorbeeld waren er 3 MBO-ers aan het woord, die vertelde dat ze veel slimmer dan hun ouders waren omdat ze wisten hoe ze moeten downloaden en dat men alle informatie via Google konden vinden.

Maar helaas voor deze knappe koppen is de praktijk anders....

Hodja | 28-06-06 | 11:19

De patatgeneratie, dat is het! Die kiddo's gaan nooit in staat zijn om later mijn pensioen te financieren. Het wordt tijd om te emigreren.

Vern | 28-06-06 | 11:18

@Calamity_Jane 28-06-06
Uh goeroe, we bedoelden natuurlijk gonorroe, sorry

Traag | 28-06-06 | 11:14

@Calamity_jane Woeahahahaha !! Algemeen IQ stijgt ? Probeer als werkgever maar eens een 18-25 jarige medewerker te krijgen,die zelfstandig kan pissen......

Alfa75 | 28-06-06 | 11:13

Ok dan
kraakhelder 28-06-06 @ 11:06
Het volgende is niet ondenkbaar:
Sommige personen bedrijven meerdere activiteiten tijdens het internetten
opties
of e-mailen of chatten of surfen
of
emailen EN chatten
of
Chatten en surfen
of
E-mailen en Surfen
of
etc, etc, etc
Dat heb je net zelf gezegd. Dus val je in meerdere categorien. en als je elke categorie op 100% zet..
Of is dit nu echt een ultradomme redenatie.

Gleufkleuter | 28-06-06 | 11:13

@ gleufkleuter
Mijn ervaring als student en later docent (WO), alsmede die van mijn collega's van andere uni's duiden toch echt richting een afname van prestaties (niet noodzakelijk kunnen). Dit uit zich o.a. uit gemiddeld lagere cijfers bij tentamens. Overigens zien de studenten dat niet, daar de gebruikelijke reactie is dat de cijfers na de eerste keer nakijken worden opgehoogd. De docenten doen dat om problemen met het bestuur te voorkomen. Maar als je ziet wat mensen soms durven op te schrijven.. * wordt een beetje ongelukkig*. Het is bij de meesten echt een kwestie van meer inzet. Daardoor is het kaf in staat om door veel inzet mee te liften met het koren, een zeer kwalijke zaak.
Je stelling dat veel scholieren meer kunnen onderschrijf ik (dat moge ook uit het eerdere blijken). Wel wijs ik de door jouw aangevoerde oorzaak af in zoverre zij anderen dan de scholieren als oorzaak c.q. verantwoordelijke aanwijzen. Het zijn de scholieren die niet werken, niet hun ouders / docenten / kenissen. Juist het exogeniseren van het falen (het ligt niet aan mij dat ik geen werk kan vinden, er zijn gewoon te weinig banen dankzij de overheid / bedrijven / god) creeert de slechte mentaliteit bij de scholieren die ertoe leidt dat zij niet meer hard werken vanzelfsprekend vinden.

NvdB | 28-06-06 | 11:11

Hehehe lekker, word ik voor het eerst in mijn leven een goeroe genoemd... jawel jawel, we hebben een boek geschreven, speciaal voor die doelgroep die *kuch* boeken leest, met een heleboel letters en lange zinnen, lekker lineair, waarin we van A tot Z uitleggen hoe we dat eigenlijk bedoelen, dat slimmer, sneller en socialer... Kan alvast 2 dingen meegeven - 1: hoe komt het dat het niveau op de opleidingen daalt.. ligt dat aan de leerling of aan degene die onderwijs geeft? en 2: ja, het algemene IQ stijgt al jaren. We worden met zijn allen slimmer, de IQ-testen moeten ieder jaar bijgesteld, of je dat nu wilt en gelooft of niet :-) En voor de rest nodig ik iedereen uit mee te discussieren over dit onderwerp op generatie-einstein.nl. Inez
PS En wie is trouwens die persoon die het boek al heeft gelezen..? Het is helemaal nog niet verkrijgbaar.. knap dus :-)

Calamity_Jane | 28-06-06 | 11:09

Hehehe lekker, word ik voor het eerst in mijn leven een goeroe genoemd... jawel jawel, we hebben een boek geschreven, speciaal voor die doelgroep die *kuch* boeken leest, met een heleboel letters en lange zinnen, lekker lineair, waarin we van A tot Z uitleggen hoe we dat eigenlijk bedoelen, dat slimmer, sneller en socialer... Kan alvast 2 dingen meegeven - 1: hoe komt het dat het niveau op de opleidingen daalt.. ligt dat aan de leerling of aan degene die onderwijs geeft? en 2: ja, het algemene IQ stijgt al jaren. We worden met zijn allen slimmer, de IQ-testen moeten ieder jaar bijgesteld, of je dat nu wilt en gelooft of niet :-) En voor de rest nodig ik iedereen uit mee te discussieren over dit onderwerp op www.generatie-einstein.nl. Inez
PS En wie is trouwens die persoon die het boek al heeft gelezen..? Het is helemaal nog niet verkrijgbaar.. knap dus :-)

Calamity_Jane | 28-06-06 | 11:08

die goeroes zijn reclamemensen dus het is een marketingtruuk. Als reclamemakers doen alsof ze jongeren serieus nemen en hen het gevoel geven dat ze slim zijn, kunnen ze hun makkelijker manipuleren.

theepot | 28-06-06 | 11:08

ik voel me buitengesloten :(

Traag | 28-06-06 | 11:07

@ iedereen behalve Traag
Kan iemand anders dit nog simpeler uitleggen? Traag is toch meestal niet zo traag.

kraakhelder | 28-06-06 | 11:06

Laatst hoorde ik ergens de uitdrukking 'generation 9-11' voor de huidige jeugd.

Dr. Faustus | 28-06-06 | 11:04

kraakhelder 28-06-06 @ 10:54
70 procent uit e-mailen: 7 van de 10 gebruikers mailen
68 procent uit zoeken: 68 van de 100 gebruikers zoeken
Enz. enz

-off top-
Is Gs lekker traag vandaag of zit die gristenhond (sgs) hier de hele brandbreedte weg te slurpen?

Doe eens een Rita-topic. Gisteren ontzettend ge-ROTFLOLt
Rita maakte zich gisteren in Nova nogmaals onsterfelijk belachelijk, toen haar om een reactie werd gevraagd of we in een bananenrepubliek leven. Ze versprak zich en ontkende: “nee, we leven niet in een ADVOCATENrepubliek”

Traag | 28-06-06 | 11:01

"The pursuit of truth and beauty is a sphere of activity in which we are permitted to remain children all our lives" Einstein begreep het en dit boek is een zoveelste stunt van een stelletje derderangs marketeers die ONS leven denken te kunnen hoereren in holle enen en nullen.

badabingbitch | 28-06-06 | 11:01

Whaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa@jezelf
Neemt NIET zo heel dramatisch af

Gleufkleuter | 28-06-06 | 11:00

NvdB 28-06-06 @ 10:45
Het niveau van de HBO en Uni neemt echt zo heel dramatisch af. Alleen steeds meer mensen beginnen te beseffen dat je met je VMBO niet evr komt. Als je tegenwoordig (eigenlijk al jaren) achter de kassa wilt bij de Hema moet je toch minimaal op de HAVO zitten. En daarnaast ben ik van mening dat een deel van de VMBO-MBOers meer kunnen dan ze laten zien. Kwestie van vertouwen, motivatie en opvoeding. Feit blijft dat er een aantal tussen zitten die aan de ondergrens der intelligentie zitten en hun eigen naam niet correct kunnen schrijven (of ergens aan "leiden", asperge bijvoorbeeld...)

Gleufkleuter | 28-06-06 | 10:59

Hoeveel bomen zijn hier weer zinloos voor gekapt.

BroodenSpelen | 28-06-06 | 10:56

@ Traag

Ja, maar dan ben ik van het percentage man dat ik kan zijn 100% man en van het percentage dom dat ik kan zijn 97,7% dom. Mijn internetgebruik (ook gewoon een bepaalde 'eigenschap') bestaat echter gewoon uit 50% Geenstijl F5-en 25% email checken en 25% downloaden en niet 75% GS 80% email en 40% download of iets dergelijks ridicuuls.

kraakhelder | 28-06-06 | 10:54

IQ is universeel . Hoe meer mensjes op aarde ,des te meer we het moeten delen.
Dus gezien de bevolkingsgroei zal het IQ steeds verder dalen...

Bij de weg? Het intereseert me niet hoe je een Breezahslet noemt,als ze maar aan de drie voorwaarden voldoet:Likken,zuigen,en slikken.

Alfa75 | 28-06-06 | 10:54

Volgens einstein was toch alles relatief?

Hellsmurfje | 28-06-06 | 10:52

@ LOL
Maar waarom vindt je het niet kunnen? Je stelling interesseert me altijd minder dan je argumentatie. Alleen dat laatste kan inzicht geven.
Dat het niveau op het hbo en de academie ook snel afneemt ben ik met je eens. M.i. is het juist het verschijnsel dat ik de romantisering van de onderklasse noem dat heeft geleid tot de daling in kwaliteit: Het is niet langer erg om dom te zijn en fout om mensen op hun onvermogen aan te spreken.
Of te wel, je bent nu al 8 maanden bezig met je scriptie, hier heb je een 6 zodat je aan het werk kunt....

NvdB | 28-06-06 | 10:45

@kraakhelder
Nee, het CBS rekent volgens de 2e kamer module. Zullen wij nooit snappen en dat is tevens de bedoeling van hun methodiek

gigi gorgonzola | 28-06-06 | 10:45

kraakhelder 28-06-06 @ 10:39
U bent 100% man (of vouw), en 97,7% dom= 197,7%
Hoe kan dat?

Traag | 28-06-06 | 10:45

*Meld zich als aan aspergerleidende mongeaul*

Maar wel een 100% stijlloze.

Tom1337 | 28-06-06 | 10:42

Zoals altijd wordt een generatie gemeten aan de slechts ca. 10% "slimmen" die er toch wel komen. (Of denken jullie echt dat *iedereen* van de jaren- 60-generatie mee deed aan de bezetting van het Maagdenhuis of het verbranden van Amerikaanse vlaggen?)
Het is pure misleiding om de "rest", de 90 procent VMBO-ers (Voorbereidend onderwijs Macdonalds Burger Omdraaien) het label Einstein op te plakken. Dit leidt alleen maar tot nog meer frustratie bij deze groep.

BASinnic | 28-06-06 | 10:42

Wat doen deze jongeren zoal online? Volgens het CBS bestaat het internetgebruik voor 70 procent uit e-mailen, 68 procent uit zoeken, 57 procent uit chatten (vooral meisjes), 55 procent uit ‘zomaar surfen’, 38 procent uit downloaden (vooral jongens) en 4 procent uit online-kopen.
70 + 68 + 57 + 55 + 38 + 4 = 292% Ik dacht dat wanneer je met procenten van een bepaald iets gaat rekenen, je dan uiteindelijk op 100% zou moeten uitkomen? Of is dat stuk van Emerce soms geschreven door een ueberintelligente BreEzah die een nieuw systeem bedacht heeft?

kraakhelder | 28-06-06 | 10:39

2 NvdB 28-06-06 @ 10:32, ik zeg niet dat het niet mag, maar ik vind het niet kunnen.
Verder heb ik genoeg mensen met een vmbo mentaliteit(domme zogenaamde intellectuelen) de hbo en uni zien halen, dus.

LoL @ Sévèke | 28-06-06 | 10:38

Einsteins? Dat kan niet. Die worden in Nederland omgeslagen voor zij groot zijn.

~Johan | 28-06-06 | 10:37

@ LOL

Niet dat ik me aangesproken voel, maar precies waarom mag je niet zeggen dat domme mensen dom zijn?

NvdB | 28-06-06 | 10:32

ROFLOL @Goudkaart...

ZwartGat | 28-06-06 | 10:30

Verder vind ik het ook niet kunnen dat die Pseudo-ApPlE intellectuelen steeds de ubermensch uit hangen door denigrerend over het vmbo te doen.

LoL @ Sévèke | 28-06-06 | 10:28

@Confucius 10:19
Je zou zelf beter moeten weten:
"Pas op de jeugd. Je weet niet hoe ze zich ontwikkelen zal."

sjaakdeslinksesul | 28-06-06 | 10:27

Een boek is een file van ongeveer 400kb en heeft .lit als extensie.

Beasjt 669 | 28-06-06 | 10:25

Einsteins waarvan zo'n 60% op het VMBO zit en moeite heeft met rekenen en foutloos schrijven........ hoe verzin je het!

need i say more | 28-06-06 | 10:25

Is het niet zo dat deze generatie, net als alle voorgaande, niet onder één simpele one-liner (one-worder.. bestaat dat?) is samen te vatten.

Leandroz | 28-06-06 | 10:24

Misschien hebben ze wel gelijk:
"Om een onberispelijk lid van een schaapskudde te zijn, moet men vóór alles een schaap zijn."

- Albert Einstein

Confucius | 28-06-06 | 10:19

beter hadden ze een mailtje gestuurd!

wN.Dani | 28-06-06 | 10:18

Darn, K1100 was net eerder...
-
@Ruupsel 28-06-06 @ 10:11
Dat klopt, alleen is dat nog niet tot iedereen doorgedrongen.
-
@redactie
Was de koffie op vanmorgen?

Stijlloos persoon nr | 28-06-06 | 10:17

Ergenis van de dag; mensen die het over Einstein en Newton hebben en blijkbaar totaal geen enkel flauw benul hebben wie en wat deze mensen eigen waren, laat staan enig idee hebben waar hun theoriën mee te maken hebben.

"De nieuwe, aanstormende jongeren heten de generatie Einstein en zijn ’slim, snel en sociaal’"... was ie snel en sociaal?

"Einstein liet zien hoe je uit totale chaos je eigen orde kunt scheppen"... eerder omgekeerd maar eigenlijk geen van beide.

Leandroz | 28-06-06 | 10:16

"Gevalletje plagiNaat dus". Ook geen Einsteins op de redactie dus.

K1100 | 28-06-06 | 10:15

Als je tegenwoordig een keer een acht voor een schriftelijke overhoring krijgt, schijn je al hoogbegaafd te zijn.

sjaakdeslinksesul | 28-06-06 | 10:14

Daarnaast leed ook Einstein aan Asperger.............

Ruupsel | 28-06-06 | 10:13

*Scheurt middenrif van 't lachen*
De ene typering van een generatie is onjuist dus komen we nu met domme typering 3.0.24 Beta (hip heh?).
Kan ik dat boek ook in pdf krijgen? 't file-shared vast als hete pr0n. (Welke MSN breezah will nou niet lezen dat ie wel slim is?) Neem aan dat die goeroes hopen een hoop te verdienen met dit soort Yomanda marketing aan wanhopige ouders. "Uw kind is niet dom, hij is Einstein."
Iemand nog wat pado's in z'n rooibosch?

X4I | 28-06-06 | 10:11

"aan Asperger lijdende autistische schizofreentjes".................. is mijns inziens een pleonasme. Asperger is nl een autisme variant.

Moet de hooggeschoolde redactie nu ook hun schoolgeld gaan terughalen?

Of zijn ze ook opgeleid om deze diagnose te stellen?

Ruupsel | 28-06-06 | 10:11

@ presto
De gedachte dat de jongeren de ouderen helpen is toch niet nieuw?
Volgens mij was dat de dominante strategie vroeger en verklaarde het redelijk het groot aantal kinderen per gezin.
Overigens vraag ik me sterk af in hoeverre ouderen werkelijk niet mee kunnen. Met voldoende inspanning komen ook die een heel eind. Maar dat past volgens mij minder in het huidige maatschappij beeld van oudere als onredzaam slachtoffer van de moderne maatschappij.

NvdB | 28-06-06 | 10:10

oh ja: helft denkt daadwerkelijk dat msn-taal grammaticaal correct is; t0g, lagge, egt, me moeder.. etc
Al ben ik wel met Presto eens dat de ouderen technisch gezien afhankelijker worden. Maar elke tijdperk heeft zijn technische veranderingen..

Gleufkleuter | 28-06-06 | 10:09

Deze benaming is een belediging voor de grootste wetenschapper van de 20e eeuw. Maar het wrange is dat Einstein postuum nogmaals zijn gelijk haalt. Zie volgende uitspraak van hem

"Twee dingen zijn oneindig, het universum, en menselijke domheid. Maar van het universum weet ik het nog niet helemaal zeker..."

Professor Plons | 28-06-06 | 10:09

Precies de eigenschappen die je de kids geboren na 1979 juist niet meegeeft...

Ruler | 28-06-06 | 10:09

pdfje iemand?

Des | 28-06-06 | 10:08

als ik dat lees, lijkt het net of ik een F5'er ben :S

Valpa.tk-Meister | 28-06-06 | 10:07

Ik heb al een boek.

bad to the bone | 28-06-06 | 10:07

Een echte Einstein heeft dat boek niet nodig maar het zelf al bedacht, of maandag al op tv gezien.

Traag | 28-06-06 | 10:07

Doe ik ook, Ik kan goedverdoeme uuuuuuuren fanatiek over politiek en religie en oorlog enl iefde en de derde wereld en goed en kwaad en leven en dood en jezus wat niet nog meer. Daarnaast gaan wij een paar keer per week van stappenstein, lekker katlam en met regelmaat aan de sexbak
Ik snap niet dat dat nu zo ontzettend bijzonder is. Vraag de gemiddelde 17 jarige of ze bijv weten wie Frank Sinatra is, Ovide en zijn vriendjes en of hun paps en mams ze heeft geleerd om met 2 woorden te spreken en ze kijken je aan alsof je zojuist hoogstpersoonlijk het buskruit heb uitgevonden

Gleufkleuter | 28-06-06 | 10:05

Heb het boek al gelezen, en het is best interessant. Natuurlijk staan er open deuren in, maar de kern klopt; ouderen worden steeds afhankelijker van de jongeren, omdat ze zelf niet meekunnen met de ontwikkeling van de techniek. Zij hebben de jongeren nodig om hen te helpen, terwijl het altijd zo is geweest dat jongere generaties de oudere generaties hard nodig hadden.
Maar ja, dat is natuurlijk niet interessant om te vermelden, he redactie! Hebben jullie het boek uberhaubt wel opengehad, of kregen jullie toevallig een recensie in je handen gedrukt?

prestodegekste | 28-06-06 | 10:05

Hoe moet ik dit rijmen met het eerdere bericht dat het competentiegerichte leren leidt tot een gebrek aan kennis bij scholieren?
We moeten af van de romantisering van de onderklasse. Als je dom bent, dan zeg ik dat en moet jij vooral je klep houden en dimmen.
En dat gezeik over mensen die wel succesvol zijn in de samenleving omdat ze "teveel" verdienen is ook niet bepaalt een recept voor een succesvolle samenleving.
Einsteins? Hadden we daar maar wat meer van!

NvdB | 28-06-06 | 10:04

E = MSN kwadraat ???

Goudkaart | 28-06-06 | 10:03

me hoela
"Ze lezen nieuws als journalisten. Ze kijken films als regisseurs. Ze kijken naar reclame als reclamemakers. Deze eerste positieve, slimme generatie vergt een geheel nieuwe benadering."

boomklever2 | 28-06-06 | 10:01

-weggejorist-

Il Cileno | 28-06-06 | 10:00

Relativeert u even mee ?

wu wei | 28-06-06 | 10:00

Het maakt toch niet uit hoe je het beestje noemt, 'als er maar een gat is zit' zouden sommigen zeggen.

Burgemeester Kiesman | 28-06-06 | 10:00

Boeken, die branden beter...

XSdenied | 28-06-06 | 09:59

Boek ?! Ongezien de tyfus !

Rene_Himself | 28-06-06 | 09:58

De jeugd communiceert dan wel multitasking simultaan, maar heeft weinig te zeggen.

Traag | 28-06-06 | 09:58

Enige einstein die hedendaagse jongeren kennen is die goedkope kudt energiedrank...

Bozepanda | 28-06-06 | 09:57

De 'einsteins' klinken iig een stuk intelligenter dan het dagelijkse gebral en gezeik hier. Socialer ook...

Ishamael back again | 28-06-06 | 09:56

LOL@ pikka: ga eens dood

Traag | 28-06-06 | 09:55

Einstein liet zien hoe je uit totale chaos je eigen orde kunt scheppen –precies wat deze jongeren doen.”
--

moehaahaa

Juan Zaque | 28-06-06 | 09:54

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen