Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Voortaan ook bidden op openbare school

kaaskopmarcouch.jpgHet openbaar onderwijs is een onderwijsvorm in Nederland die door de overheid wordt opgericht en onderhouden, zonder een bepaalde godsdienstige of anderszins levensbeschouwelijke richting als grondslag. Van ouders wordt verwacht dat zij de openbare visie en uitgangspunten van de school onderschrijven. Naast het openbaar onderwijs bestaat in Nederland het bijzonder onderwijs: scholen die vanuit een bepaalde religieuze, levensbeschouwelijke of onderwijskundige stroming worden ingericht en sinds 1917 op dezelfde wijze als openbare scholen door de overheid worden bekostigd. Ja, best handig die Wikipedia. Kort gezegd komt het erop neer dat atheïsten hun kiddo’s naar een openbare school sturen. Maar wanneer het aan stadsdeelvoorzitter Marcouch van Slotervaart ligt, moeten de ongelovigen binnenkort op zoek naar een nieuwe school om hun kroost te vrijwaren van een hersenspoeling...

Reaguursels

Inloggen

Marcouch!! Ben je van de pot gerukt? Openbaar equals seculier met aandacht voor de religieuze fantasieën als maatschappelijke curiositeit, niet als onderwijs. Aandacht voor het scheppingsverhaal naast de evolutietheorie.... je zuster op een houtvlot zul je bedoelen. In één zin een maffe fantasie van een stel gedrogeerde woestijndwalers zetten tegenover een goed doorwrochte theorie van één van de geniaalste personen van onze geschiedenis.
Relisprookjes leren de kiddo's maar thuis of in een tempel naar keuze.
Rot op, gek

Plopperdeplop | 10-06-08 | 09:40

Gisteravond in de zendtijd van politiek partijen op Nederland 2:
www.pvda.nl/renderer.do/menuId/2000181...

Hullie van de PvdA zien Marcouch blijkbaar nog als troef in het bij elkaar houden van de multiculti droom.

Zware Guy | 10-06-08 | 09:32

@ Calastir | 08-06-08 | 12:41
De moslimmedemensch is al langer als mei 2008 de boel hier over aan het nemen hoor. De allah-aanbidders hebben al langer een dikke vinger in de pap bij Onze Overheid. ( ik noem een zg. 'spaarvarkentje' bij, volgens mij, de Postbank. En natuurlijk de schilderijen in het gemeentehuis van Huizen, al was dat wel mei 2008). Ik zeg; de grens dicht. Behalve voor mensen die putjes willen komen scheppen dan. O wacht. We hebben ook nog Polen natuurlijk.

DePotOP | 09-06-08 | 11:38

asjemeblieft | 09-06-08 | 10:27
Maar ook daar zie je dat zodra religieus geïnspireerden aan de macht zijn, dit snel afgelopen is.
Cynisch maar wel tot voorbeeld dienend is dat Erdogan en zijn maten onder druk van de EU tegen de seculiere militairen zo ver hebben kunnen komen; de stelling dat wanneer je een moslim land probeert te democratiseren, dit onherroepelijk leidt tot een absolute theocratie doet weer opgeld en dat geld natuurlijk voor 020-GAZA even goed.

knus & gezellig | 09-06-08 | 11:33

tja... Turkije doet het zo slecht nog niet met de scheiding tussen kerk en staat. Religie hoort op scholen alleen thuis als theorethische lesstof in geschiedenisboeken en bij maatschappijleer.

asjemeblieft | 09-06-08 | 10:27

pff tegenwoordig is er bijna niks meer wat religie vrij is.. verschikkelijk dat het overal zo wordt opgedrongen!

Zenska | 09-06-08 | 10:13

bottehond | 08-06-08 | 23:46

I know I know
De afwezigheid van enige reactie op het Ewout Jansen incident van de kant van Marcouch was voor mij ook een duidelijk teken van de ex-woordvoerder en bestuurslid van de Unie van Marokkaanse Moskeeën in Amsterdam en Omstreken (UMMAO).

PvdA regeert met CU en haalt fundi-moslims in partij, die voor burka's op openbare scholen zijn, petities van radicalen ondertekenen, ageren tegen een paar foto's etc. etc. Geen wonder dat iedereen die een beetje kan lezen en schrijven of een gezonde onderbuik heeft dat rattenhol verlaat.

knus & gezellig | 09-06-08 | 10:04

Vanuit Nieuw Zeeland kan ik hartelijk lachen om al die dommigheid in NL. Aan de andere kant is het om te huilen. NL is echt een zinkend schip, de Titanic was er nix bij. En het komt allemaal door de modoms.

Dr R. Clavan | 09-06-08 | 07:45

Vind hem gevaarlijker dan de moordenaar van Theo van Gogh omdat hij wordt gezien en bewierookt als geïntegreerde modelmuzelman door de autochtone partei elite.
Hij is ook voorstander van "vrouwelijke" agentes met hoofddoek.
Als we toegeven aan de wenschen van deze zogenaamde "geïntegreerde modelmuzelman" kunnen we net zo goed meteen lid worden van de Arabische Liga.

wachtmeester de bruy | 09-06-08 | 07:28

knus & gezellig | 08-06-08 | 21:24

Maak jezelf niets wijs:
Marcouch heeft zijn keuze reedsch lang gemaakt.
Hij bevestigt wat de AIVD rapporteert over de islamisten
En hij handelt er naar.
Job zal hem zijn gang laten gaan.
Job is een jeaud en is dus genetisch bekend met totalitairisme
De ergste dhimmi's zijn vaak Jeauden, zoals Harry de Winter
Jeauden zijn, na duizendend jaren training, als die kanaries in de mijnen
Die weten als eersten wie er aan de winnende hand is

bottehond | 08-06-08 | 23:46

Atheistic | 08-06-08 | 18:55

Goed uitgangspunt om Marcouch niets kwalijk te nemen.
Hij strijdt voor zijn ghoede saeck.
Maar ook atheisme hoort niet thuis op een openbare school.
Atheisme is het spiegelbeeld van Theisme
En impliceert dus de mogelijkheid van dat Theisme.
Laat mijn pups ( die ter zake zeker een open blik hebben )
Maar überhaupt geVrijwaard zijn van zulke hersenspinsels.
Lijkt me goed voor hun ontwikkeling als Mensch.

bottehond | 08-06-08 | 23:41

Weer wordt er gemorreld aan ONZE samenleving.
Nu dus islam zooi op openbare scholen.
Het zijn openbare scholen(!) en daar hoort geen enkele vorm van godsdienstbelijdenis thuis en al helemaal geen islam gedoe.
Het wordt tijd dat wij hier te lande eens anders omgaan met alles dat islam is, voor islam staa of islam belijdt.....

Puinbak | 08-06-08 | 23:36

Het positieve is dat Marcouch lijkt te pleiten voor de sluiting van moskees omdat die democratische waarden niet onderschrijven - an sich bekend voor de reaguurders maar een verhelderend inzicht voor de PvdA apparatiskski. Eigenaardig is dan de oplossing di ehij uitdraagt die bestaat uit bevoegde leraren, i.e. de imams uit de moskee die hij zelf gevraalijk zegt te vinden (totdat ze er zijn want dan zijn het zijn beste vrienden. Veelzeggend is het dreigement dat hij uitspreekt: als we geen islam op de openbare scholen gaan prediken wacht ons nog veel meer onheil want je wilt niet weten wat voor haat/terreur de gemiddelde moskee predikant voor ons in petto heeft.
Marcouch: het is van 2-en 1: of je zegt de islam is levensgevaarlijk en ophoeren met die zooi (om in voor marokkanen begrijpelijke taal te spreken) of je zegt ik ben nog steeds een overtuigd aanhanger van de moslim brotherhood en ik ben de nagel aan de doodskist van jullie nog niet onderworpenen.
Make up your mind.
Sincerely yours,

knus & gezellig | 08-06-08 | 21:24

Altijd al gedacht dat die Marcouch een wolf in schaapsvacht was........

knerf | 08-06-08 | 20:11

"I have more respect for a man who let me know where he stands, even if he's wrong, then one who comes up like an angel and is nothing but a devil"

MLK

azijnseikerT | 08-06-08 | 19:06

Anno 2008 zou Atheïsme ook een plek moeten krijgen tijdens godsdienstles, al is het maar één les per jaar waarbij er aandacht wordt besteed aan het Atheïsme (inclusief documentaire over de wetenschappelijke ontstaansgeschiedenis van de mensheid). Als het aan Marcouch ligt dan gaan we terug naar het jaar 0. Nu neem ik het Marcouch niet kwalijk, hij probeert alleen z'n plekkie in de hemel veilig te stellen door zoveel mogelijk jonge zieltjes te bekeren tot de islam...

Atheistic | 08-06-08 | 18:55

He Marcouch, voor hoofddoekjes bestaan speciale islamitische scholen, gewoon omdat ik niet wil dat mijn kind ómgaat met zo´n van top tot teen ingepakte vrouw. Ik vind dat een verkeerd beeld voor mijn zoontjes.
Die worden geacht vrouwen als gelijkwaardg te zien. Vrouwen rol je niet op in kleding. Ze zijn geen sushi!
Tenzij je een of andere religieuze afwijking hebt. En met dat soort mensen mogen mijn kinderen geen contact hebben. Vandaar dat er voor mijn soort mensen openbare scholen zijn. Dat houdt A´dam nog enigzins leefbaar.

bijtertje1001 | 08-06-08 | 17:42

Nu al 973 reacties... effe doorbijten en het magische getal 1000 is bereikt. Maak GS effe blij...

leo de pejo | 08-06-08 | 17:21

NeIslamderland weer herbenoemen tot Nederland

Iwmac | 08-06-08 | 16:14

wolf doet schaapskleren uit: marcouch trekt burka aan.

knus & gezellig | 08-06-08 | 14:05

En dan? Is Nederland een multi-cultureel en tolerant paradijs met 28 officiële feestdagen per jaar? Verdwijnt alle problemen in de samenleving rondom de Islam?
Klinkt als een slecht sprookje. Kortom een ridicuul voorstel. Scholen en ouders moeten zelf maar bekijken of ze hun kind kennis religie willen bijbrengen in het onderwijs.Ook op een openbare school.De overheid moet zich daar op geen enkele manier inhoudelijk mee bemoeien. Het is geen taak of verantwoordelijkheid van een moderne overheid die wel weet welke prioriteiten er zijn in de samenleving.

nadenkeniseenkunst | 08-06-08 | 13:44

Kan niet Marcouchie, dan is openbare school niet meer openbaar. Niksniet islamitische lessen op zo'n school, niks geen burka's. Ik snap niet hoe die geitenbreier het in zijn kop haalt om die flauwekul voor te stellen.
Beter voorstel is om de leerlingen kennis te laten maken met dit unieke GeenStijl-weblog, mochten ze het per ongeluk nog niet kennen...

RoyalFlusher | 08-06-08 | 13:30

@Agent327
De Eppo komt begin 2009 weer tweewekelijks terug, wist je dat al ?

Bigi Bana Boy | 08-06-08 | 12:58

Calastir | 08-06-08 | 12:41
Tweede verschil: in plaats van mee te werken, werkt de Telegraaf nu aktief tegen de bezetters.

Bigi Bana Boy | 08-06-08 | 12:55

Mei 1940: Nederland bezet door Nazi's.
Mei 2008: Nederland bezet door Moslims.
Enig verschil; In plaats van te vluchten, werkt de regering nu aktief mee met de bezetters.

Calastir | 08-06-08 | 12:41

" ... Als islamitische woordvoerders vanuit dit gevoel als geloofsgroep bedreigd te zijn takiyya hanteren, is het op hun woord nemen vanuit een democratische en rechtsstatelijk gezindheid niet altijd even terecht. Een moskeebestuur kan dan in de verleiding worden gebracht om zich naar de lokale overheid anders uit te spreken en te gedragen dan in kleinere – of eigen - kring. Het onderliggende gedachtegoed van extremisten wordt in het westen zelden begrepen of herkend, wat deels de lage weerstandscapaciteit van democratisch en rechtsstatelijk ingestelde niet-moslims tegen excessen zou verklaren. ... " (uit het takiyya-artikel op Wikipedia).
Die laatste zin past 100% bij de PvdA. Marcouch' plannetje past ook in het plaatje. Helaas ...

Dorser | 08-06-08 | 12:37

Kudtkip | 08-06-08 | 00:28
Marcouch gebruikt de slechte naam van de islamitische school om de islam in het openbaar onderwijs binnen te halen. Dat is de tactiek. Maar als Pietje bij het puntje van het paaltje komt zal het één grote islam zijn, zoals medestrijdster Mahrach een tijdje geleden al zo duidelijk uit de doeken (excusez le mot) deed.

Schoorsteenveger | 08-06-08 | 12:28

Toen Rob Oudkerk het woord "kut-marokkaan" zei kwam er een rel en werd hij geschorst. Nu blijkt Ahmed ineens toch niet de geintegreerde mocro te zijn maar toch een islam-terrorist.... Gelukkig zal Job het wel goedpraten.

Flap Drol | 08-06-08 | 12:20

De hitte is Marcouch naar zijn hoofd gestegen.

De islam op alle openbare scholen.

Je staat er niet eens meer van te kijken.

bijtertje1001 | 08-06-08 | 12:05

ik word er in en in triest van dit soort berichten.
waarom moeten de vredelievende moslims altijd lopen te mekkeren dat wij ons moeten aanpassen aan de islam.. kom op zeg.. een OPENBARE school.. waar moet ik mijn kinderen dan heen sturen? ik weet het niet meer.. weet zelfs ook niet meer of ik wel kinderen op deze wereld wil zetten met al die vreemde mensen met rare dingen op hun hoofd.

fietsnekker | 08-06-08 | 12:00

Leve de multiculturele samenleving. Voor iedere cultuur een eigen school en eigen feestdagen, anders ies discriminatie. Effe kijken hoor, in Rotterdam wonen 167 verschillende nationaliteiten.
Succes.

michello | 08-06-08 | 11:49

@ lUDOKRIJGER
Kijk om je heen.... we drijven al

krokostil | 08-06-08 | 11:46

Denk dat er maar wat anders gedaan moet worden de pvda gaan verbieden, wat komt daar een hoop stront uit zeg, opdonderen met al die onderkruipsels die dit landje kapot aan het maken zijn, donder op met dat linkse broeinest 020, en neem die kraakbeweging leider Cohen ook lekker mee; ik zou het erg vinden wanneer antikraak verbonden gaat worden, aldus Cohen afgelopen week, wat denkt die kerel wel niet. Linkse smeerlap. En wilt premier worden?? nou wanneer dat mocht gebeuren kunnen we dit land beter los knippen van Europa en weg laten drijven richting de Bermuda driehoek.

ludokrijger | 08-06-08 | 10:58

In 2010 mag ik gelukkig weer op Wilders stemmen!

Calastir | 08-06-08 | 10:44

allah , noot , mies .........

Gert Wolders | 08-06-08 | 10:42

Deze zogenaamde "Supercob van bureau Balistraat 1992 - 2002" is volgens mij binnen de politie een totaal onbekende. Ik kan me niet herinneren dat ik zijn naam hoorde toen ik destijds in Amsterdam Oost woonde. Sterker nog ik heb wel een beeld bij een aantal agenten van de Balistraat, die zag je namelijk heel vaak in aktie op straat, maar deze meneer.... helaas. Vraag me af wat zijn toenmalige collega's over hem kunnen melden. Zal wel niet echt positief zijn.

Overigens:

Marcouch pleit ervoor dat moslimvrouwen bij de politie hoofddoeken mogen dragen.

Marcouch: "We hebben in Nederland een paar dozijn Tariq Ramadan klonen nodig."

Marcouch: "We zien ook in Amsterdam bijvoorbeeld heel veel mensen klagen, meisjes met een hoofddoek die zeggen ik kom heel vaak mensen tegen die gewoon bang zijn voor moslims, die anti-islam zijn. Nou dat zijn de dingen, waar we dus ook op 4 mei vooral bij stil moeten staan en zeggen toen is het ook zo begonnen."

Marcouch is dus gewoon een wolf in schaapskleren van het typische PvdA-type. Eerst een tijdje met de massa meepraten om populair te worden, daarna gewoon 180 graden draaien en lekker doen waar je zin in hebt. Het is simpelweg een walgelijk mannetje met walgelijke ideeën.

IndeSaharah | 08-06-08 | 10:13

Bienvenido a Miami .......... mmmmmmmmmmm ...... the sunshine state ggggghhhhhh

Rammstein | 08-06-08 | 09:59

Marcouch: fijn dat ik weet dat jij ook niet te vertrouwen bent. Ophoepelen met je rare ideeën. Jij hoort hier niet.

Wingwoman | 08-06-08 | 09:56

Wat een kramp schiet iedereen in als je islam zegt. Gewoon al die feestdagen vervangen voor flexibele vrije (reli)dagen die elke ouder zelf kan invullen al naar gelang het smaakje religie. Kunnen de leraren ook eindelijk een normaal jaar werken net als als alle andere burgermensen. En voer he ook meteen in bij het bedrijfsleven. Ik heb er geen enkel probleem mee om voor Achmed te werken als hij suikerfeest viert, als hij maar komt als ik mijn vrije relidagen in juli/augustus met mijn pik in het zand lig in Miami.

Andriesch Knevelmans | 08-06-08 | 09:55

@Kortenbout 09:47 Stel, morgen verkiezingen, op wie stem je dan ?

Rammstein | 08-06-08 | 09:52

Ben zelf Christelijk opgevoed en heb Christelijke scholen bezocht. Als mijn ouders, als ze Athetist waren geweest, hadden gewild dat ik naar een openbare school had gemoeten, waar geen Godsdienst les werd gegeven, had ik minder van godsdienst afgeweten, . Als ze hadden gewild dat ik naar een Islamitische school had gemoeten (die er toen nog niet waren '66 tot '72) had ik alles geweten van de Islam.

De keuze die men tegenwoordig heeft moet een keuze blijven en niet opgedrongen worden.
Als een "openbare" school te kennen geeft geen Godsdienst in het Curiculum te willen, moet iemand die duidelijk geneigt is richting Islam, niet eisen dat Islam wordt geintegreert in dat soort school. DAAROM is het -Openbaar-.
Voor die redenen er 'zwarte' scholen (geen leuke benaming) waar dit wel in de Curiculum is opgenomen.

Na vele jaren van school af te zijn is mijn mening ietwat veranderd. Mijn persoonlijke mening is dat als Religie geleerd MOET worden, dan zijn daar plaatsen voor; De kerk, De Moskee, Tempels en de Synagoge. Voor de rest moet de Religie gescheiden worden van de Politiek, scholen, werk, enz.

Verder vind ik wel (heel hypocriet) dat zon en feest dagen als zodanig gehandhaaft moeten blijven. Deze dagen werden al geviert voordat de Islam West Europa had ontdekt. Deze dagen zijn Nederlandse Cultuur, daar zijn wij mee groot gebracht.
Ik denk niet dat ik ooit Mohammed's of Budda's verjaardag ga vieren.......... (NB Heb hier in 0064 St Nicolaas geprobeert te introduceren, maar dat werd een flop)

Ik las eerder iets over het bidden tijdens werkuren van Moslims. Als werkgever vind ik dit onaanvaardbaar en vind dat dit gedaan moet worden in de 16 uren dat men zich niet op het werk bevind. Het feit dat werknemers mijn tijd gebruiken om te bidden, reageeren op websites, boodschappen doen, roken, enz. is in mijn ogen diefstal.

"Marcouch vindt verder dat op school de gebruiken en feestdagen van moslims moeten worden gerespecteerd. Volgens hem kunnen islamitische kinderen nu slecht terecht op openbare scholen, omdat ze zich steeds moeten verantwoorden over zaken als hoofddoekjes, gemengd douchen en zwemmen en feestdagen.

"Het uitgangspunt moet zijn dat een moslimjongere in het openbaar onderwijs terechtkan zonder zijn religie te verloochenen", aldus de PvdA'er, die voorzitter is van het stadsdeel Slotervaart."

Volledig mee eens. Als het nu ook andersom gebeurd, is er geen vuiltje aan de lucht. Het volgende epistel is een klein stukje uit een stuk van CBSNews, van 19 Mei 2005 waarin vermeld wordt dat als men als Christen Saudi Arabia binnen komt, de bijbel wordt geconfisceert zonder meer geshred wordt.

*Ik kan mij herrineren dat GW dat voorstelde dat te doen met de Koran, er werd toen wel wat van gezegt, geloof ik*

Ik denk dat Marcouch en soortgenoten zich aan de regels van het Land moeten houden. Als men geintergreerd is, is er geen behoefte aan regels te stellen of te veranderen die al van kracht waren voordat deze en andere Religies (Incl. Jodendom) naar de Lage Landen kwamen.

Saudis Shred Bibles, Rights Campaigners Claim
By Patrick Goodenough
CNSNews.com International Editor
May 19, 2005

(CNSNews.com) - Bibles found in the possession of visitors to Saudi Arabia are routinely confiscated by customs officials, and in some cases copies allegedly have been put through a paper shredder, according to religious rights campaigners.

Reports from the Islamic world of the abuse of Bibles and other items important to Christians emerge from time to time, but generally have little impact - in contrast to the wave of Muslim anger sparked by a Newsweek report, since retracted, of Koran desecration by the U.S. military.

"The Muslims respect the Koran far more than Christians respect the Bible," says Danny Nalliah, a Sri Lankan-born evangelical pastor now based in Australia.

During the 1990s, Nalliah spent two years in Saudi Arabia, where he was deeply involved with the underground church.

"It's a very well-known fact that if you have a Bible at customs when you enter the airport, and if they find the Bible, that the Bible is taken and put in the shredder," he said in an interview this week."

Ik heb geen brandende auto's of felle demonstraties waarbij men poppen van de Saudische Koninklijke Familie aan het verbranden is gezien nav dit bericht.
Is het allemaal een beetje eenzijdig aan het worden.

4links1rechts | 08-06-08 | 09:50

weg met die idioot van een marcouch
wat een mgolegelul
weg met de islam en zijn aanhangers
gewoon oprotten

pacha | 08-06-08 | 09:48

Ik begin deze islam, allah, moslim en koran shit spuugzat te worden. Door dit opdringerige gedoe krijg ik een hekel aan moslims. Niet specifiek aan extremistische moslims, ook niet aan gematigde moslims, maar heel generaliserend: moslims in het algemeen. Hoe erg ik ook tegen ben op de aanpak van een Wilders of Verdonk... door dit soort gasten (en met name uitspraken van een dergelijke aard) ga ik op de meest rechtse partij stemmen die ik vinden kan. Puur om een beetje balans te creëren in dit land! Mocht er met een aantal jaren geen verbetering in komen, dan vertrek ik toch lekker met mijn -door de staat gesponsorde- acht jarige opleiding! Met een dikke fuck you aan alle incapabele beleidsmedewerkers die deze staat rijk is.

Kortenbout | 08-06-08 | 09:47

@Don Veto
Het trotse Holland met bijpassend strijdbaare gevoelens en collectieve gevoelens van wij Hollanders tegen de rest. Mag alleen nog maar bij internationale sportwedstrijden, as maandag mag je weer helemaal los gaan.

Bazooka Joe | 08-06-08 | 09:07

Zijn we nou godverdomme helemaal debiel geworden.........
We passen ons veeeel te veel aan, waar is het trotse Holland gebleven??

Don Veto | 08-06-08 | 09:01

Goedenmorgen, zo te zien heb ik nog wat leeswerk in te halen sinds gisteravond.

Bazooka Joe | 08-06-08 | 08:56

@Agent327 | 08-06-08 | 08:46
ik moet eerlijk toegeven dat helaas blijkt vaak dat de kwaliteit van onderwijs op scholen met een islamitisch bestuur niet altijd even goed is en dat zulke scholen snel door de inspectie onder curatele worden gesteld.

snits | 08-06-08 | 08:55

@Agent327 | 08-06-08 | 08:46
Dat hangt er maar helemaal vanaf wat je met islamitisch onderwijs bedoeld. Een madrassa-terroristenschool wil ik hier niet hebben. Maar scholen hebben zelf ruimte om hun programma samen te stellen (vrijheid van onderwijs). Er is een duidelijk kader (eindtermen) en de inspectie ziet daarop toe. Als een school daarnaast religieuze activiteiten aan wil bieden, dan kan dat.
Mij maakt het niet uit of dat islamitisch, protestants of katholiek is.

snits | 08-06-08 | 08:53

@snits | 08-06-08 | 08:42
Als ze zo nodig Islamities onderwijs willen volgen gaan ze dat toch lekker doen in een land met Islam.

Agent327 | 08-06-08 | 08:46

@fuckje | 08-06-08 | 08:40
Waarschijnlijk geen bomgordel mossels.

Agent327 | 08-06-08 | 08:43

vervolg:
Als Marcouch leerlingen godsdienst, bourka, etc. wil bieden, dan staat het hem vrij een eigen school op te richten.

snits | 08-06-08 | 08:42

Wie gaat er demonstreren op het PvdA- congres?

fuckje | 08-06-08 | 08:40

De wiki klopt niet helemaal: openbaar onderwijs is ontstaan tijdens de verzuiling als tegenhanger voor (zuil)scholen die door ouders/ kerk waren opgericht: het bijzonder onderwijs. In Limburg zijn veel openbare scholen gesticht, om protestantse leerlingen ook naar school te kunnen laten gaan.
Bijzonder onderwijs kan een levensbeschouwelijke/ onderwijskundige stroming als grondslag hebben, maar dat hoeft niet. Als een bijzondere school (niet door de overheid opgericht) geen stroming volgt heet dat bijzonder openbaar onderwijs. Daar heb je als gemeente geen drol over te vertellen en zo'n school kan er voor kiezen a-religieus te zijn.
Een reguliere openbare school (van de overheid) zal doorgaans zijn grondslag (het gebrek daaraan) benadrukken, maar zijn missie vooral interpreteren als: een school waar iedereen naar toe kan gaan.

Daarom snap ik niet waarom Marcouch zich zo druk maakt. Geen school zal er een probleem van maken als een clubje leerlingen een lokaaltje wil gebruiken om in de pauze even richting mekka te buigen. Overigens moeten die leerlingen wel gewoon het programma volgen, dus ook biologie (evolutie/ seksualiteit), kerst en sinterklaas.

snits | 08-06-08 | 08:40

Openbare scholen moeten veel meer ruimte bieden aan de onzin van religie, en dan vooral de islam. Gebruiken en feestdagen van moslims moeten worden genegeerd.

css.... | 08-06-08 | 08:27

Die domme lul Marcouch heeft zijn inburgeringscursus niet afgemaakt. En wordt het niet eens tijd voor een hele hele grote atheïsten demonstratie voor al degenen die kotsen van al die religie bullshit overal? Dit schreeuwt ook om een reactie vanuit het onderwijs cq schoolhoofden.

Schaar | 08-06-08 | 08:25

Ik heb vroeger op de lagere school ook godsdienst onderwijs gehad. Uiteraard was dat geen islam. Ik ben er niet slechter van geworden. Een hoop kunst gezien hoewel ik dat toen niet echt kon waarderen. Ben er ook niet religieus van geworden. Ben atheist of zoiets. Kennis nemen van religie, welke dan ook, kan geen kwaad zolang het niet te fanatiek wordt en kinderen te veel be invloed worden. Vertellen welke religies er zijn, ingaan op specifieke verschillen kan helemaal geen kwaad. Alleen moeten ouders wel de mogelijk hebben om hun kinderen wel of niet deze uren/lessen te volgen.

Agent327 | 08-06-08 | 07:51

'Jongens en meisjes, vandaag gaan we het hebben over de vreemde verhaaltjes die van godsdienst x, die blijkbijr zus en zo gewoon maar geloven. Zoals altijd lastig te verklaren, maar mensen doen nou eenmaal vreemde dingen als ze bang zijn voor iets wat ze eigenlijk niet begrijpen. Weten jullie ook weer waar jullie aan toe zijn, we gaan verder met rekenen.'

Voor de rest opbokken met je relinonsens, daar heb je je tempels en je mannen in jurken voor. Daar loopt je kind dan een risico, maar dat is mooi je eigen keuze.

Achterdocht | 08-06-08 | 07:32

-weggejorist-

Asatru | 08-06-08 | 06:40

Had net een droom dat marcouch een cumshot kreeg van rouvoet in een schoolmeisjesuniform, terwijl op de achtergrond jp in zon tirolerjodelpakje billenkoek kreeg van mama bush........... zal wel komen omdat het zondag is!
-
.... al dat gelul hier is wel leuk, maar defensie oproepen tot een staatsgreep of elkaar tot in het oneindige bekritiseren op kleine details heeft weinig nut.
hoeveel van de vaste reaguurders hier hebben er weleens aangifte gedaan tegen godsdienstfanatici die haat zaaien in de moskee? Het gaat erom dat we diegenen die ons bedreigen afmaken, of zo ongeloofwaardig maken dat zelfs tom cruise hen niet meer serieus neemt. laatste optie is het leukste.... tenzij je rambo of lee heet natuurlijk. Beetje jammer dat die gasten hier zo stoer doen terwijl ze in marrokko ook gewoon als kaas worden gezien. feit is dat we al lang en breed "geinfiltreerd" zijn door haatzaaiertjes met een eigen agenda eenieder die een beetje speurwerk heeft verricht op internet, herkend de tacktieken die beschreven worden terug in het gedrag van figuren zoals m. ik zeg keihard uitdagen die shit..... als ze willen dat iets als waarheid word verkondigd tonen ze maar aan dat het waarheid is, volgens onze spelregels.
www.liveleak.com/view?i=5ec_1212451434...
www.liveleak.com/view?i=1b0_1204483771...
-
Dat een lokale overheidsfunctionaris zich zo uitspreekt is wat mij betreft reden voor een spoeddebat over het functioneren van deze man, aangezien een lokale ambtenaar in diensttijd ten eerste niets te zeggen heeft over hoe ons onderwijs moet worden ingericht en ten tweede zijn geloof voor zich moet houden.
voor de wet zijn we allemaal gelijk, ga dan ook geen onderscheid maken!
www.liveleak.com/view?i=c59_1190245379...
kopje thee cohen?
-
ik zou bijna roepen..... geert doe er wat aan!.... bijna, liever zie ik eens iets constructiefs ontstaan onder de reaguurders.

El Donkey | 08-06-08 | 06:37

@ssoass
He,blijf je wel van mn vriendin af met je soa's..
maar he,ik ken een paar moslims 'vreemd genoeg vooral in winkels' die gewoon aardig zijn.. Kunnen we daar geen lering uit trekken?

de grote Anti | 08-06-08 | 05:51

Ah,ik heb nog een repost waar niemand van weet denk ik over 'geloof'..
youtube.com/watch?v=4FgZx-cF9cg&fe...

Nu wel even goed opletten aub.
Maar geloven is niet slecht,maar je kunt het niet gebruiken om een 'misdaad' te rechtvaardigen ofzo.. lalala.. lalalala.. la la lalala lala ladalala lalalala

de grote Anti | 08-06-08 | 05:41

Boeehoeee islamisering, hahaha wat een dramaqueens.
Zelfs Oranje islamiseert, sterspeler Van Persie is een Moslim en Boulahrouz en Afellay, help we gaan er allemaal aan!!11!1!

ssoass | 08-06-08 | 05:23

Christelijk=voor Anti simpelweg fysiek resteCp voor elkander hebben.. met de nadruk op fysiek.. Leer die oerinstincten maar eens bedwingen,dan heb je geen boekjes nodig die je op 'het juiste' pad moeten zien te houden.En leer dat je koters ook als je er de tijd voor hebt.Godverdomme/

de grote Anti | 08-06-08 | 04:51

*snapt al deze heisa voor geen meter*
Ik zat godverdomme op een christelijke school,en nooit,maar dan ook nooit hebben we een of andere god moeten toespreken of aanbidden... jezus.
Stelletje psychopaten zijn het! *steekt nog een toeter in oor en danst een rondje rond de tafel*

de grote Anti | 08-06-08 | 04:30

Asymmetrische oorlogvoering: vermink een moslim, en wijs erop dat de Islam euthanasie verbiedt.

P.C.M. Baas1309 | 08-06-08 | 04:23

Sorry, had de finale-tafel van een online poker toernooi bereikt, dus was even "afwezig"
Ik denk dat alle partijen debet zijn aan de wanstaltige toestand van onderwijs en gezondheidszorg in NL, links, rechts en centrum. Het wordt tijd dat de politieke focus weer op zaken komt die er echt toe doen en dus niet of winkels wel of niet op zondag open mogen zijn, danwel dat "Gehaktdag" een andere naam zou moeten krijgen...

Deipnosophist | 08-06-08 | 04:04

@Deipnosophist: gheghe, hij doelt op de PVDA. De term klopt niet maar de strekking van z'n verhaal helaas wel.

Fleauxe | 08-06-08 | 03:37

CoJoNes | 08-06-08 | 03:27
Wie bestempel jij in dit geval als linksliberalen? Voor zover ik weet is er nog altijd geen linksliberale partij (wat volgens jou per definitie onmogelijk is, maar dat terzijde...)

Deipnosophist | 08-06-08 | 03:35

*zit er nou een man in scootmobiel voor mijn raam te onaneren?*

Fleauxe | 08-06-08 | 03:33

@CoJoNes: Met betrekking tot het onderwijs kan ik helaas niet anders zeggen dan dat je daarin gelijk hebt, dat spijt me. We hebben het hier vast nog wel eens over. Slaap lekker voor straks!

Fleauxe | 08-06-08 | 03:31

*gaat zich even afzonderen*

VanFrikschoten | 08-06-08 | 03:28

@Fleauxe | 08-06-08 | 03:22
Daar is maar één uitweg denkbaar: Onderwijs.
En laat dat nou net door de sociaal democraten, de gristenen en de linksliberalen volledig kapot zijn gemaakt.
Iedereen heeft gelijke kansen in Nederland, het verschilt per individu wat ie ermee doet.
=out

CoJoNes | 08-06-08 | 03:27

@VanFrikschoten: En die Bambi-tattoo op z'n ballen, ja die...

Fleauxe | 08-06-08 | 03:27

@CoJoNes | 08-06-08 | 03:12
Het gaat niet om een maakbare samenleving, dat is een begrip uit de jaren '70, waarbij werd gedacht dat er een mentaliteitsverandering kon plaatsvinden. "Als we mensen maar genoeg kansen geven, gaan ze heus wel een baan zoeken". Dat is niet wat ik in gedachte heb. Mensen die pertinent weigeren om te werken, kunnen een absoluut minimale toelage krijgen, waarmee ze kunnen overleven. Mensen zullen hun eigen kansen moeten creeren, daar is de "Staat" niet voor aangewezen.
Je hebt gelijk wat betreft het afstand doen van geld, ik heb er groot bezwaar tegen dat ik meer dan 50% van mijn inkomen moet afdragen.

Deipnosophist | 08-06-08 | 03:26

Coming to a cinema near you.... (If Ernst Hirsch Ballin allows it)
lionsgate.com/religulous/

koerbagh ® | 08-06-08 | 03:26

@Fleauxe | 08-06-08 | 03:23
Peter? Die met die grijze trui en rode sjaal?

VanFrikschoten | 08-06-08 | 03:25

@VanFrikschoten: We hebben ook mocro' s, en zoals je weet komen die zelf wel binnen. Dan hebben we nu ook nog Peter, maar als je geen schuifpui hebt komt Peter niet bij je binnen.

Fleauxe | 08-06-08 | 03:23

@CoJoNes: Met verheffen bedoel ik toevoegen wat niet uit eigen middelen kan worden toegevoegd wat echter wel van is om een gelijke kans te krijgen in deze samenleving. Je kunt nu wel het standpunt innemen dat het niet kies zou zijn om een bepaalde groep als onderklasse neer te zetten, ik denk dat jij dan nog nooit naar de Tokkies hebt gekeken en de enorme aanhang die deze groep schijnt te hebben. Ben je wel eens in zo'n sociale woningbouwwijk geweest? Heb je daar wel eens met mensen gesproken? Nooit opgevallen dat sommige nog niet eens hun huis kunnen inrichten of fatsoenlijke kleding kunnen aanschaffen? Je kunt die mensen onder de noemer ' eigen verantwoordelijkheid' lekker laten stikken. Drinken of blowen ze zich wel kapot, je kunt ook zeggen dat deze groep minder goed voor zichzelf kan zorgen en er als overheid voor deze mensen zijn. Ik wil geen maakbare samenleving, maar wel een waarin iemand in een bepaalde klasse niet per definitie kansloos geboren wordt. En dat is nu wel het geval. Ik ga niet ontkennen dat ik het goed heb, maar is dat een argument om mijn intenties in twijfel te trekken? Waarom?

Fleauxe | 08-06-08 | 03:22

@Fleauxe | 08-06-08 | 03:14
Ik stuur de voordeursleutels wel op... je moet niet denken dat ik helemaal uit mijn stoel ga opstaan en door de gang naar de deur ga lopen voor dat geld, ja?

VanFrikschoten | 08-06-08 | 03:21

@CoJoNes | 08-06-08 | 03:01
Dat is te kort door de bocht: liberalisme met oog voor de zwakken is wel degelijk mogelijk. Ik geloof in het recht van de sterksten, maar geloof eveneens dat de sterksten een plicht hebben t.o.v. de zwakkeren.
In de praktijk betekent dat voor mij dat een bijstandsmoeder niet 2x per jaar op vakantie moet kunnen, maar wel dat zij haar kinderen fatsoenlijk kan voeden, kleden, etc.
Ik heb overigens nooit huursubsidie genoten.
@Fleauxe | 08-06-08 | 03:00
Geen slecht plan, ik zou zeker aanwezig zijn

Deipnosophist | 08-06-08 | 03:17

@VanFrikschoten: Relax, we bezorgen aan huis dus je hoeft je luie fapstoel helemaal niet uit. You pick the stud, we bring the fuck!

Fleauxe | 08-06-08 | 03:14

@koerbagh ® | 08-06-08 | 03:11
Kudt, man...

VanFrikschoten | 08-06-08 | 03:12

@Fleauxe | 08-06-08 | 03:07
Verheffen volgens wiens standaard, en wie is precies onderklasse?
Bepaal jij dat? Of een verheffingscommissie die bestaat uit verhevenen?
Maakbare samenleving, niet liberaal, allemaal quatsch dus, dat gelul van die linksliberalen. Jullie zijn gewoon socialisten die moeilijk afstand kunnen doen van je geld.

CoJoNes | 08-06-08 | 03:12

@Fleauxe | 08-06-08 | 03:04
Pas maar op... ik kom zomaar langs op mijn scootmobiel met verlengde voorvork, sissybar en dikke uitlaat...

VanFrikschoten | 08-06-08 | 03:10

CoJoNes: Dat is niet helemaal waar wat je zegt, maar inderdaad het lijkt elkaar een beetje te bijten. Als je vanuit het sociaal democratische hoekje het verlangen de onderklasse te verheffen meebrengt en dit financiert langs liberale wegen dan ben je al een behoorlijk eind op weg. Daarbij moet je ook af van het idee dat mensen slachtoffers zijn van omstandigheden en de eigen verantwoordelijheid terug leggen bij de mensen. Dat is in mijn optiek ook een vorm van verheffen.

Fleauxe | 08-06-08 | 03:07

Dood aan atheisten? vinden ze niet erg... zij zijn niet bang voor de dood... al die gelovigen kijken echter met angst en beven naar het grote helal.... oeioei eng...
Laat ze de de handen ineenslaan, voeten tussen deuren plaatsen, scholen opzetten.
Maar val mij er niet mee lastig!

Line9074 | 08-06-08 | 03:05

@VanFrikschoten: Ja, soms moet je een pas op de plaats maken, maar er zijn nog genoeg hulpstukken verkrijgbaar om u in bed weer zo actief als een escortboy te krijgen. U kunt bij mij altijd komen voor dit soort zaken, werkelijk altijd.

Fleauxe | 08-06-08 | 03:04

linksliberalisme is hetzelfde als kapitalistisch communisme. Nonsens dus.
Linksliberalen zijn mensen die de huursubsidie hebben ingeruild voor hypotheekrente aftrek.
Je kunt geen nivellerende liberale stroming hebben, da's onmogelijk, net zoals een maakbaarheidsideaal binnen de liberale context.

CoJoNes | 08-06-08 | 03:01

@Deipnosophist | 08-06-08 | 02:56 : Dat heb ik nou ook, PVDA te links en de VVD te rechts. Starf*cker heeft eens geopperd om eens bijeen te komen in een cafe in A' dam om met Eddy Terstal te spreken over een nieuwe partij. Bottehond was welwillend en nog een paar anderen, maar daar hoor ik niets meer van. Misschien goed om het morgen nog eens onder de aandacht te brengen.

Fleauxe | 08-06-08 | 03:00

@VanFrikschoten | 08-06-08 | 02:58
Je zal ze maar onder je dak hebben....

VanFrikschoten | 08-06-08 | 02:59

@Fleauxe | 08-06-08 | 02:52
dat soort jonge huppelkontjes hou ik niet meer bij, hoor...

VanFrikschoten | 08-06-08 | 02:58

@Fleauxe | 08-06-08 | 02:40
Ah, je hebt een Ayaantje gedaan? Wijsheid komt met de jaren, zullen we maar zeggen.... ;-)
VVD stelt momenteel ook niet echt veel voor, de toneelstukjes van Rutte komen weinig overtuigend over.
Bij mij is dat altijd het probleem geweest: ik ben links-liberaal en daar is eigenlijk geen partij voor. PvdA is me te links en VVD eigenlijk te rechts, maar m.b.t. het moslim-vraagstuk merk ik dat behoorlijk doorsla naar rechts.

@koerbagh ® | 08-06-08 | 02:42 : ja, en ze hebben haar "Marijke Helwegen" genoemd

Deipnosophist | 08-06-08 | 02:56

@Fleauxe | 08-06-08 | 02:47:
Daar word ik ook wel vrolijk van, ja... Dan schenken we nog een glaasje in.

koerbagh ® | 08-06-08 | 02:53

@Fleauxe | 08-06-08 | 02:45
Ik ben al minstens 60 volgens van dal, dus dan gaat het wel even 6 niveaux dieper dan dat educatiefilmpje van je...

VanFrikschoten | 08-06-08 | 02:50

*nu zeker weet dat vrouwen het niet voor hem doen*

Fleauxe | 08-06-08 | 02:49

@VanFrikschoten: Ja dat roep ik dus ook al heel erg lang, maar denk je dat ze luisteren? Nee hoor. En ik zeg er toch aldoor duidelijk bij dat het echt een geyl filmpje is. Heb jij geen lesstof bij de hand?

Fleauxe | 08-06-08 | 02:45

@Fleauxe | 08-06-08 | 02:40:
Oh man, wat een feest! Je zou jezelf toch bijna spontaan gaan verhangen van pure vreugde.

koerbagh ® | 08-06-08 | 02:44

Hoe zit het trouwens... zijn er nu al eens fossielen van engelen gevonden?
Nog steeds geen eentje? Mmm...

koerbagh ® | 08-06-08 | 02:42

@Fleauxe | 08-06-08 | 02:36
Die laatste link zou op alle scholen moeten worden vertoond... ter educatie en voorkoming van frustratie...

VanFrikschoten | 08-06-08 | 02:40

@Deipnosophist | 08-06-08 | 02:33
Ik ben erg lang lid geweest van de partij en heb me ook veel voor ze ingezet. Ik ben nu ook op het VVD punt aangekomen, maar het mag wel iets socialer allemaal. Wat dat betreft is Wilders beter.
@Koerbagh: En dan heb je dit nog niet eens gehad... www.youtube.com/watch?v=y_8AfcsH5kI jahaha, het is een dolle boel!

Fleauxe | 08-06-08 | 02:40

d =t sorry

AntiSoof | 08-06-08 | 02:36

Leest nog mee en luisterd schubert ; puhh

AntiSoof | 08-06-08 | 02:36

@Fleauxe, nou moet ik eerlijk toegeven dat ik nooit een groot PvdA-fan ben geweest (kom uit een VVD-nest), maar ik kon er tot een tijdje geleden nog respect voor opbrengen. Dat gevoel ontbreekt nu volledig, maar ik zag nog altijd liever PvdA dan bijvoorbeeld SP.

Deipnosophist | 08-06-08 | 02:33

@Fleauxe | 08-06-08 | 02:29
Furnish me...

VanFrikschoten | 08-06-08 | 02:32

@koerbagh: Ja dat lijkt me verstandig, heel erg verstandig zelfs. Waarom? Omdat je anders dit www.youtube.com/watch?v=LcxYwwIL5zQ had moeten missen...

Fleauxe | 08-06-08 | 02:32

@Fleauxe | 08-06-08 | 02:26:
Nou, dan wacht ik nog even.

koerbagh ® | 08-06-08 | 02:30

Ach waarom die @ eigenlijk nog ook, het is nu gewoon een slow-chat...

Fleauxe | 08-06-08 | 02:30

@VanFrikschoten: Wij niet, wij zijn echte mannen... Als je niet weet wat ik daarmee bedoel heb ik nog wel wat fotomateriaal om het te verduidelijken.

Fleauxe | 08-06-08 | 02:29

@Fleauxe | 08-06-08 | 02:26
hear, hear!

VanFrikschoten | 08-06-08 | 02:27

Alle reaguurders die zijn gaan slapen, dat zijn mietjes!

Fleauxe | 08-06-08 | 02:26

@Fleauxe, ze zijn inderdaad verworden tot richtingloos clubje, waarbij politieke correctheid en pluche de boventoon voeren. De ooit zo kenmerkende strijdbaarheid is reeds lang afgeschreven.

Deipnosophist | 08-06-08 | 02:16

Bij nader inzicht: nu standvastig zijn, zo hem wel eens heel wat krediet kunnen opleveren, begreep dat zo'n 75-80% van de bevolking pro embryo-selectie is en veel mensen griezelen van de jaren '50 doctrine die Rouvoet en consorten ons proberen op te dringen.

Deipnosophist | 08-06-08 | 02:13

@Deipnosophist: De PVDA weet dat ze de vuurdoop moeten ondergaan, maar ze kunnen het maar niet onder ogen zien. Ze hebben er een potje van gemaakt. Qua onderwijs, de ideologische veren en de multi-culturele samenleving. Nu zou dat kunnen worden gecompenseerd door dit falen ruiterlijk toe te geven, maar dat wil niet echt lukken. En dat is jammer als je bedenkt dat de PVDA ooit een partij voor o.a. vrijdenkers en kunstenaars was. Diep triest.

Fleauxe | 08-06-08 | 02:13

@Fleauxe | 08-06-08 | 02:03

Ik vrees met grote vrezen dat je gelijk hebt, het gaat bij de PvdA immers niet om principes. W.B. zit in een mooie patstelling: standvastig zijn en genoegen nemen met 16-20 zetels of toegeven en bij toekomstige verkiezingen gedecimeerd worden door totaal gebrek aan vertrouwen).

Deipnosophist | 08-06-08 | 02:09

"Liefhebben is een vorm van dom egoïsme wat ons menselijk geluk in de weg staat."

(02:04) AntiSoof, wát een gelul - dit is een aanval.
Maar goed, het is nacht, dus dan heb je dat.

Het is nacht dus. Slaap iets moois allemaal. Bonne nuit.

Kudtkip | 08-06-08 | 02:07

@AntiSoof 2:04
Daar valt weer eens geen touw aan vast te knopen. Hulde!

black sparrow | 08-06-08 | 02:07

Truste AntiSoof!

Fleauxe | 08-06-08 | 02:07

Truste Rammstein!

Fleauxe | 08-06-08 | 02:07

=out

AntiSoof | 08-06-08 | 02:07

@AntiSoof: Geloof jij dan helemaal niet dat je geluk, net als rijkdom, kunt delen juist door lief te hebben?

Fleauxe | 08-06-08 | 02:06

@Rammstein | 08-06-08 | 02:01:
Schlaf schön. Morgen wird alles anders sein, der Himmel und die Erde.
(En anders maar niet.)

koerbagh ® | 08-06-08 | 02:06

@Fleauxe | 08-06-08 | 01:58
Wij dienen ons DNA door te geven, zeggen de bio-genetici. Dat is op zich waar. Maar wij hóeven geen slaaf meer te zijn van die oerdrift. Wij kunnen dénken, dát maakt ons vrij.
-Voelen dat zijn wij ten dieptste, ons denken ontspruit uit het voelen.
-Altruïsme is ook evolutionair bepaald.
Liefhebben is een vorm van dom egoïsme wat ons menselijk geluk in de weg staat.

AntiSoof | 08-06-08 | 02:04

@Deipnosophist | 08-06-08 | 02:02: Jij denkt toch niet dat Wouter dit kabinet laat vallen mag ik hopen? De kans dat Rouvoet een relatie krijgt met Bas van der Vlies is nog groter.

Fleauxe | 08-06-08 | 02:03

Mooi, laat dan nu het het huidige kabinet maar fijn struikelen over de pre-foetale selectie (alhoewel je nooit zeker weet hoe "standvastig" W. Bos daadwerkelijk blijkt te zijn, ondanks zijn stevige uitspraken eerder).

Ervanuitgaande dat het merendeel van het electoraat nog iets van hersenactiviteit heeft, zie ik de uitslag positief tegemoed...

Deipnosophist | 08-06-08 | 02:02

We're on a highway to Hell *Bett*

Rammstein | 08-06-08 | 02:01

@black sparrow 1:52

Dè's gin grap. Dè's munne naom. Ik kom van Tilburg. Da witte tog...

Eddy v.d. Snepscheut | 08-06-08 | 01:59

Hier ben ik gekomen tot aan de zee
In duisternis hoor ik de golven lonken
Het land liet ik achter mij gedwee
Er zijn er die voor minder verdronken

De wind blies mij hier de einder tegen zin
Achter de duinen kan ik niet meer leven
Laat me lopen de woeste branding in
Ik geef niet op. Mijn land, mijn zee, mijn hoofd opgeheven...
www.youtube.com/watch?v=SWLLp7pMSN4

VanFrikschoten | 08-06-08 | 01:58

(01:46) Antisoof, zoals Koerbagh net ook stelde, er zijn goede en slechte ideeën.
Van beide veel helaas.

Afijn, ik sluit af met het gegeven dat ik door het leven ga als esthetisch kunstenmaker en steeds meer richting maatschappij kritische ga.
En anders komt dat wel tot uiting wanneer ik mijn (noodzakelijke) deeltijdjob in het nieuwe schooljaar begin als pedagogisch medewerker.

De plannen van Marcouch, of wie van deze club ook, vinden bij mij geen doorgang.

Kudtkip | 08-06-08 | 01:58

@AntiSoof: Ik dacht dat je zat te zieken, my bad. De vraag is of we alleen uit lijfsbehoud handelen zoals bijvoorbeel een prof. Schwaab zegt. We zijn onze hersenen en we dienen slechts het doel voort te bestaan en nieuwe hersenen te maken. Op zich niet onaannemelijk, maar het staat in mijn optiek haaks op de zaken die we voelen maar niet direct of helemaal niet bestemd zijn voor lijfsbehoud. Waarom geven we anders geld weg aan armen of hebben we anderen, behalve onze familie en partner, lief? Dat soort vragen zeg maar.

Fleauxe | 08-06-08 | 01:58

*dankt voor deze dinges, bye*

AntiSoof | 08-06-08 | 01:56

Het werd net interessant ;)

AntiSoof | 08-06-08 | 01:54

@Fleauxe | 08-06-08 | 01:52
Waarom, laat nu maar?

AntiSoof | 08-06-08 | 01:53

Prayers for the Assasin, fantastisch boek, maar deze kant gaan we wel op.
Kan het iedereen aanraden, en dat Republic World News is ook totaal weird.

Steerpike | 08-06-08 | 01:52

@Eddy v.d. Snepscheut 1:45

Roffelmayo! Die nick. Hehehe.

black sparrow | 08-06-08 | 01:52

@AntiSoof: Laat ook maar...

Fleauxe | 08-06-08 | 01:52

"Shake shake shake, shake shake shake, shake that booty, shake that boo-ty aaaaaaaaw" usw. usw.

Rammstein | 08-06-08 | 01:51

@Fleauxe | 08-06-08 | 01:49
Onze Natuur?

AntiSoof | 08-06-08 | 01:51

@koerbagh ® | 08-06-08 | 01:42
Wat bedoel je nu?

AntiSoof | 08-06-08 | 01:50

@AntiSoof: Ik kan niet weten wat ik ben omdat ik onderdeel ben van de materie. Zoals een atoom nooit een atoom zal begrijpen, toch ben ik blij met dat ik kan en wil benaderen wat ik niet snap, maar wel ben. Alle antwoorden zijn al gegeven en gecorrigeerd, behalve die ene. Wat drijft ons?

Fleauxe | 08-06-08 | 01:49

@Kudtkip | 08-06-08 | 01:42
Das dan weer aardig.

AntiSoof | 08-06-08 | 01:46

Marcouch geeft er blijk van niets te begrijpen van het Nederlandse onderwijsstelsel. Het openbaar onderwijs is bedoeld als vergaarbak voor goddelozen, heidenen en atheïsten. Het laatste wat je dan op dat soort scholen moet doen, is onderwijs in religie geven. Ze kunnen beter extra uren besteden aan rekenen en taal...

Eddy v.d. Snepscheut | 08-06-08 | 01:45

Voor Fleauxe e.a.
Gedigtje;

Als je over ons bewustzijn nadenkt,
er over leest ...
en het
bestudeert...,
dan
kom je waarschijnlijk tot de
conclusie...
dat
de
wereld zich
in ons hoofd
openbaart.
En dát alleen al
moet
'ons'
'goed' doen, denk ik.

AntiSoof | 08-06-08 | 01:45

Maar niet na deze stuff tot nadenken± `‘Broeders en zusters, komt toch tot besef! U denkt toch niet dat Allah afwezig is in deze zomerse maanden, dat de engelen, die belast zijn met het opschrijven van je slechte daden, met verlof gaan, dat de regels van Allah niet van kracht zijn op jouw vakantieoord of dat wij in deze maanden gevrijwaard zijn van het aanbidden van Allah.’ (Pardon?)

‘Of denk je misschien dat de engel des doods in de zomerse maanden niet aan het werk is, ik kan u garanderen dat hij zijn werkzaamheden gewoon voortzet. En het is ook niet uitgesloten dat uw naam op zijn zomerse lijstje voorkomt. En dan is het maar de vraag in welke staat hij u treft! Godlovend biddend in de gebedshuizen van Allah of halfnaakt zonnebadend op het strand’.

Imam Fawaz.

Steerpike | 08-06-08 | 01:44

@VanFrikschoten: Hou maar op! Wist je dat Paul Witteman in diezelfde docu zegt dat hij Janmaat ' bewust wou beschadigen' met zijn berichtgeving?

Fleauxe | 08-06-08 | 01:44

Wie nog mocht twijfelen aan de ware bedoelingen van Marcouch, voila.

de honden blaffen... | 08-06-08 | 01:44

@AntiSoof | 08-06-08 | 01:33:
Maar je hebt nu eenmaal goede ideeën en slechte ideeën. De homo erectus die dacht: "goh, als ik met dit stokje wrijf op dat stokje en er er dan wat droog gras bij doe...", die had een briljant idee. De Oostenrijkse grenswachter Schicklgruber die ergens in juli/augustus 1888 dacht zijn vrouw eens een goede beurt te geven had een verdomd slecht idee.

koerbagh ® | 08-06-08 | 01:42

(01:33) Antisoof, welnee, ik val je geenszins aan.
Ik stel vragen. In het bijzonder aan je nick, Antisoof.
Uiteraard zijn wij niet eender - wie wel?

Maar "zijn" enzo en wat roepen, dat verkopen als ideeën, daar wil ik meer van weten. Vandaar.

Kudtkip | 08-06-08 | 01:42

@Fleauxe | 08-06-08 | 01:38
Oh, haha.

AntiSoof | 08-06-08 | 01:39

Hond wil wandelen, ben benieuwd wanneer ze verboten gaan worden, tot straks.

Steerpike | 08-06-08 | 01:39

@AntiSoof: Als je het niet wil zeggen is dat ook goed, maar qua OT-gehalte kan dit topic al niet meer stuk hoor.

Fleauxe | 08-06-08 | 01:38

@Steerpike: Dan weet ik het ook niet meer.

Fleauxe | 08-06-08 | 01:37

@Fleauxe | 08-06-08 | 01:35
Dat is te veel off topic, denk ik.

AntiSoof | 08-06-08 | 01:36

(01:31) Koerbagh, dat ook. Machtig mooi, interactie. Rijk menu.

Kudtkip | 08-06-08 | 01:36

@CoJoNes | 08-06-08 | 01:34
idd en dat is weer háár charme.

AntiSoof | 08-06-08 | 01:35

@AntiSoof: "ook al zijn wij in wezen niets dan een idee" Ga daar eens wat dieper op in.

Fleauxe | 08-06-08 | 01:35

@mr.singh die op 08-06-08 om 00:45 verduidelijkt "Ik durf te stellen dat ik de Turkse,Marokkaanse,Egyptische,Perzische an alle andere namen uit Islamistan er zo uit kan vissen en ook nog de Christelijke eruit kan filteren en voorts ook niet-Westerse, niet Islamitische namen als zodanig kan duiden in tegenstelling tot heel veel anderen in dit land":

Mja, het meeste hiervan lukt mij ook wel, misschien met iets meer moeite, ik ben niet bekend met uw ervaringsdeskundigheid, maar toch ....
Maar het gaat niet slechts om deze vaardigheid op zich, maar om het eindresultaat: Een statistiek van de GBA-gegevens sedert 1983 zoals Emma van Nifterick die jaarlijks maakt.
Dàn (pas) heb je de feiten, en om de feiten gaat het, dat weten wij allebei.
Op de top-20 staan sinds 1983 méér islamitische namen dan de nummer 1 Mohammed. Saïd staat er tussen, en Achmed, enzovoorts.
Soms zijn er wel twijfelgevallen, zoals Maryam/Miryam: Is ze joods of is ze moslim. Soms aan de schrijfwijze te zien, soms niet te zien.
Maar alle feiten tezamen genomen kunnen wij slechts constateren dat Amsterdam in rap tempo islamiseert, zoals heel west-Nederland islamiseert.
Daar is geen twijfel over mogelijk.

In 1961 woonden in Nederland 1400 islamieten.
In 2004 woonden in Nederland 1000.000 islamieten.
De islamisering gaat héél rap, feitelijk nog wat sneller dan in Kosovo.
Ons voorland?

N.B. "Islamisering" wordt niet alleen gemeten aan de toename van het percentage islamieten ( voor 0031 een VERDUBBELING per gemiddeld 9 jaar sinds 1977 ) maar ook, en niet in de laatste plaats, aan het bieden van ruimte aan de islam m.b.t. alle maatschappelijke gebieden en geledingen, zoals de overheid, het onderwijs, cultuur en welzijn, huisvesting en zo kan ik vele A4'tjes doorgaan. Tot het verdwijnen van de wijn aan de kletstafel van P & W aan toe.

Behaard smaalkopje | 08-06-08 | 01:34

@Fleauxe | 08-06-08 | 01:31± Nee, als bv Alt 130 wil doen springt hij bij Alt 1 al terug naar de GS homepage.

Steerpike | 08-06-08 | 01:34

@AntiSoof | 08-06-08 | 01:33
Daarom is het ook geen gewone kip.

CoJoNes | 08-06-08 | 01:34

@Kudtkip | 08-06-08 | 01:28
Ik ben ik en jij bent jij, ook al zijn wij in wezen niets dan een idee, je valt me aan, jammer.

AntiSoof | 08-06-08 | 01:33

(01:30) Steerpike, Firefox wordt nog niet openbaar onderwezen...

Kudtkip | 08-06-08 | 01:32

@Kudtkip | 08-06-08 | 01:28
Ik bedoelde wat jij nu zegt.

AntiSoof | 08-06-08 | 01:31

@Steerspike: Het venster sluiten en opnieuw openen, helpt dat?

Fleauxe | 08-06-08 | 01:31

@Kudtkip | 08-06-08 | 01:28:
En het periodieke maar onvermijdelijke uitwisselen van fruit zoals muilperen en appeltjes om te schillen. (Al dan niet verbaal.)

koerbagh ® | 08-06-08 | 01:31

Correctie - Steerpike.

Kudtkip | 08-06-08 | 01:30

*Off Topic* sinds ik vorige week ben overgestapt op Firefox doet mijn toetsenbord soms gek, kan bv geen leestekens meer maken met Alt + 3 cijfers, weet iemand hoe dat komt?

Steerpike | 08-06-08 | 01:30

(01:25) Sterrpike, LOL. Raak.

Kudtkip | 08-06-08 | 01:30

Nog even en we hebben een 1000+ topic, even doortaaien reaguurders!

Fleauxe | 08-06-08 | 01:28

(01:22) Antisoof, open deur op deze manier?
Niks persoonlijks (hoe kan dat ook), maar ik zou zweren: op elkaar reageren.
Met luisteren, invoelen én... nadenken.

Kudtkip | 08-06-08 | 01:28

gheghe@black sparrow: Zou ik grappen maken over het mooiste lichaamsdeel ever?

Fleauxe | 08-06-08 | 01:27

@CoJoNes | 08-06-08 | 01:19:
De Librije is toch ook een snackbar?

koerbagh ® | 08-06-08 | 01:25

"Nobody ever listens to me, I might as well be a Leonard Cohen record".

Steerpike | 08-06-08 | 01:25

@Fleauxe 1:09
Serieus? Dat zou betekenen dat die van mij pak em beet, vijftien! centimeter gaat worden.
Maandag maar even langs bij de dokter.

black sparrow | 08-06-08 | 01:25

AntiSoof | 08-06-08 | 01:22
euh, nee hoor, gewoon zijn of zo, nix t is zooo platvloers ergens.

AntiSoof | 08-06-08 | 01:24

*ziet AntiSoof door de lucht zweven*

Rammstein | 08-06-08 | 01:24

@Kudtkip | 08-06-08 | 01:20
Je vroeg wat interactie was.
Ja, dat is zo een open deur, luisteren, voornamelijk, en voelen.

AntiSoof | 08-06-08 | 01:22

Maar wat een verheffend menu, zeg. . .

AntiSoof | 08-06-08 | 01:20

(01:14) Antisoof, daarmee geef je me toch nog antwoord op mijn vraag van 01:04.
Wat ik, in algemene zin al vermoedde.
De meesten roepen maar wat.

Kudtkip | 08-06-08 | 01:20

@AntiSoof: Pardon! +e inderdaad.

Fleauxe | 08-06-08 | 01:19

mosterd-honingsaus zie je toch alleen in snackbars?

CoJoNes | 08-06-08 | 01:19

@koerbagh ® | 08-06-08 | 01:16
Minimaal 82,50

AntiSoof | 08-06-08 | 01:18

Hetero's (+e)

AntiSoof | 08-06-08 | 01:16

Gegrilde schaambeen met mosterd-honingsaus. Wat zou dat doen op de kaart van de Librije? Eurootje of 60?

koerbagh ® | 08-06-08 | 01:16

(01:03) Kiraforte, peilingen zeggen me net zo weinig als politiek correcte opvattingen.
Wilders' aanhangers kennen de koran beter dan de hier naartoe gekomen mohammedaan?
Nèh...

Werk ze wel, op de wonderschone zondag van morgen (straks).

Kudtkip | 08-06-08 | 01:15

@Fleauxe | 08-06-08 | 01:13
Ik weet echt niet wat ik ben, maar ik identificeer me niet met woorden.

AntiSoof | 08-06-08 | 01:14

Ohw?
Ik dacht altijd dat bijzonder onderwijs voor de geestelijk minderbedeelde mensch was .....? Hmmmm......

Hobbykip | 08-06-08 | 01:14

@AntiSoof: Ben je Christen?

Fleauxe | 08-06-08 | 01:13

Hirschi und Hässlich gaan we ze noemen....

VanFrikschoten | 08-06-08 | 01:13

Melchiod natuurlijk,

Steerpike | 08-06-08 | 01:13

@Kiraforte | 08-06-08 | 01:10
vgs de bijbel dacht ik t wel.

AntiSoof | 08-06-08 | 01:12

@Steerpike: Wie?

Fleauxe | 08-06-08 | 01:11

... morgen maar eens even flink twee blagen van treiterkinderen verwekken met Hilda.... Dat ze het hele openbare schoolplein beheersen en alles wat er niet mee eens is over het hek bonjouren......

VanFrikschoten | 08-06-08 | 01:11

@Kiraforte | 08-06-08 | 01:10
Dan zou Marcouch wel heel vrij zijn.

CoJoNes | 08-06-08 | 01:11

@Fleauxe | 08-06-08 | 01:09: Had ie dan niet beter kunnen wachten tot na het EK met zo'n operatie?

Steerpike | 08-06-08 | 01:10

Na nog eentje dan.

schaamteloos is dat niet de ultieme vrijheid?

Kiraforte | 08-06-08 | 01:10

@Steerpike | 08-06-08 | 01:07
En een schaamstreek en schaamhaar en schaamteloos, oh nee dat gaat weer te ver.

AntiSoof | 08-06-08 | 01:09

@Steerpike: Sterker nog, je lul zou gem. 30/40% groter zijn als ie losgesneden werd van het schaambeen.

Fleauxe | 08-06-08 | 01:09

@Steerpike
Na twee vrijdagen is die pret ook afgelopen.

Zo en nu ga ik lekker na bed en morgen lekker werken dat zal Rouvoet en co. leren!

Kiraforte | 08-06-08 | 01:07

lichamelijke types vind men overal

AntiSoof | 08-06-08 | 01:07

Trouwens nooit geweten dat mannen ook een "schaambeen" hebben.

Steerpike | 08-06-08 | 01:07

@Kiraforte "en een pop om na het vrijdag gebed te verbranden." dat doen ze toch al met Geert en Rita?

Steerpike | 08-06-08 | 01:05

@AntiSoof | 08-06-08 | 01:02
Dank je. Stond al met m'n kop tegen een gestucd ytong muurtje te beuken.

CoJoNes | 08-06-08 | 01:04

@Kiraforte | 08-06-08 | 01:03
Dat heb jij krachtig getypt... Hulde!

VanFrikschoten | 08-06-08 | 01:04

Antisoof, wat is interactie eigenlijk?

Kudtkip | 08-06-08 | 01:04

@ AntiSoof 01:01

FMS= Fuck Me Slowly oid

Mekker | 08-06-08 | 01:03

@CoJoNes | 08-06-08 | 01:00
Goeie zender.. jammer dat je 100.000 keer dezelfde liederen hoort....

VanFrikschoten | 08-06-08 | 01:03

Ik snap soms niet hoe het mogelijk is dat een groep van één miljoen de overige 15 miljoen onder de duim kunnen houden. We hebben toch godverdomme een landmacht of wat?
PS: Weet iemand waar ik van die ondeugende plaatjes kan vinden op internet, ik zoek me aldoor rot maar ik vind niets!

Fleauxe | 08-06-08 | 01:03

@Kudtkip

Je hebt helemaal gelijk. Niet voor niets kwam er na een peiling uit dat juist Wilders stemmers de koran beter konden dan die import moslims hiero.

@VanFrikschoten
Als je een landverrader zoekt kijk eens naar jabber van der ven.
Bekeerlingen zijn van het ergste soort. Die menen wat goed te maken te hebben.
Liever een Turkse buur als die kanker verwensende baardaap

@Steerpike
Soms denk ik ook dat de Socialisten juist zo'n geloof als de islam wel makkelijk zouden vinden om hun burgers in bedwang te houden.
Kost niets een paar vlaggen en een pop om na het vrijdag gebed te verbranden.

Kiraforte | 08-06-08 | 01:03

laat maar CoJoNes

AntiSoof | 08-06-08 | 01:02

united we stand, divided we fall, truste you all.

FcKM! | 08-06-08 | 01:01

@FMS wat is Fittie, wat is inertie, wat is FMS?

AntiSoof | 08-06-08 | 01:01

What a beautiful world this will be, what a glorious time to be free.
*nu op arrow jazz fm*

CoJoNes | 08-06-08 | 01:00

@VanFrikschoten | 08-06-08 | 00:57, heb jij ook zo'n "spetters" caravan?

gentle giant | 08-06-08 | 01:00

@Kiraforte | 08-06-08 | 00:55: Alleen als straks het Turkse leger een staatsgreep pleegt om de Democratie te redden, zoals in het verleden al eens gebeurd is, zal het hypocriete Europa met name de socialisten moord en brand gillen, en roepen dat de democratie vermoord is.

Steerpike | 08-06-08 | 00:59

*Gaap*... mijn warme (nog) veilige bedje roept.. truste allemaal

alfabetpret | 08-06-08 | 00:59

Ik ga godverdomme zo Hollandse patat bakken met kroketten! Dat zal ze leren!

VanFrikschoten | 08-06-08 | 00:57

@Antisoof 0052
Was dat maar waar. Ik praat in tongen, FSM gebruikt mij als instrument. HA!

CoJoNes | 08-06-08 | 00:57

@CoJoNes | 08-06-08 | 00:48
Waar haal jij de waarheid vandaan?

AntiSoof | 08-06-08 | 00:56

@ Rammstein 00:52

T is ook niet om vrolijk van te worden, geheel mee eens.
Dan toch de vrouwen van de Wit?!

Mekker | 08-06-08 | 00:55

@Steerpike

Inderdaad. het leger en hof in Turkije reageren niet voor niets op deze manier.
Zij zijn bewust van het sluipende gevaar.

Kiraforte | 08-06-08 | 00:55

@Steerpike | 08-06-08 | 00:52
Boycotten, landverrader!

VanFrikschoten | 08-06-08 | 00:54

(00:43) Kiraforte, die politiek correcte bende heeft het anders de eenvoudige burger ook opgelegd zo correct te zijn. Wel langer dan 20 jaar.

Ik ben blij met het open woord wat hierover gesproken mag worden.
De tegenideeën voor deze ontwikkeling.
Religie, welke ook --> terug naar privédomein.

Kudtkip | 08-06-08 | 00:54

@mekker 00:43 ik bedoel niet bang van éééék, ik bedoel meer dat ik niet weet of ik het moet vrezen (hoe ver zijn we al) of moet bevechten (niet pikken, protesteren) en hoewel ik heel blij ben met de inzichten die je hier op doet stemt het mij niet vrolijk.

Rammstein | 08-06-08 | 00:52

@Kiraforte | 08-06-08 | 00:46: Lees mijn bijdrage van 00.15, ben het helemaal met je eens, en mijn turkse groenteboer heeft heerlijk lamsvlees.

Steerpike | 08-06-08 | 00:52

@CoJoNes | 08-06-08 | 00:48
Ja, dat is dan jouw oordeel.

AntiSoof | 08-06-08 | 00:52

Ik geloof in de wilniet wilniet man.
Een van de regels die ik MOET volgen zijn 6 keer een half uur pauze per werk dag van 8 uur.Nog mensen die zich bij me willen aansluiten?... maken we zelf een mooi boekje met regels.

Kiraforte | 08-06-08 | 00:52

www.hetvrijevolk.com/
Het is zo bizar, goede site, beetje te fanatiek soms, maar allah, maar ik weet nog dat vroeger, s'middags eind jaren 60, "Het Vrije Volk" op de mat plofte, de jaren 70, baas in eigen buik, de jaren 80, tieten on the beach, en nu: randdebielen aan de macht, en terug naar de jaren 60.
De geschiedenis herhaald zich dus niet, het draait zich om.
( Mag ik een wormgat ).

gentle giant | 08-06-08 | 00:52

BloedendMaandverband | 08-06-08 | 00:45 : Haha, je moet niet zo bezig zijn met dat wat je stiekem zo diep fascineert. In doel meer op lichamelijk/geestelijk gehandicapte mensen. Mensen die tegen hun kinderen moeten zeggen dat ze niet mee kunnen op schoolreisje en moeten kiezen tussen een toetje of een nieuw paar schoenen. Niet ál die mensen hebben dat aan zichzelf te danken en die mag je best een handje helpen. Maar dat snap jij niet, jij denkt alleen maar aan kontneuken.

Fleauxe | 08-06-08 | 00:50

Eeuwig zonde dat we dat gezellige Romeinse pantheon zijn kwijtgeraakt. op het hoogtepunt waren er 232 tempels in Rome, met evenveel verschillende goden, vrijheid blijheid, maar nee hoor, nu zitten we met die rancuneuze Woestijn goden.

Steerpike | 08-06-08 | 00:49

@AntiSoof | 08-06-08 | 00:45
Jij bent echt de slapste lul die ooit heb horen praten. Door inertie en misplaatste zachtmoedigheid zijn miloenen over de kling gejaagd. Jij bent fout voor de oorlog, met de aantekening dat jij die oorlog als een fittie zult kwalificeren.

CoJoNes | 08-06-08 | 00:48

Hoe het ook zei, we zitten nu in een situatie waar aaien niet meer helpt. En het kabinet aait maar door, en aan de peilingen is duidelijk te zien dat wij burgers het aaien zat zijn. Of het kabinet gaat nu eindelijk harde stappen ondernemen, of wij burgers moeten het zelf doen in de vorm van b.v. stemmen op wilders... En ja, beide is niet de makkelijkste weg, maar iemand moet het vuile werk opknappen (lees probleem oplossen, en aaien werkt niet, en heeft nooit gewerkt)

alfabetpret | 08-06-08 | 00:48

@BloedendMaandverband | 08-06-08 | 00:45
Kind, maak je niet zo druk...

VanFrikschoten | 08-06-08 | 00:47

@Steerpike

Met alle respect maar Turken zijn nooit een heel groot probleem geweest en nog steeds niet.
Turkije is trouwens ook een totaal ander land dan euh Finland laten we maar zeggen.

Kiraforte | 08-06-08 | 00:46

@CoJoNes | 08-06-08 | 00:44:
Erger nog: drie musketiers ook niet meer... Maar Caramac is weer helemaal terug.

koerbagh ® | 08-06-08 | 00:46

Behaard smaalkopje | 08-06-08 | 00:27
Dat zegt helemaal niets ,Moslims hebben de gewoonte om hun eerstgeboren zoon zo te noemen daarom zijn er zo veel van.
Ik bekijk met zeer grote regelmaat het geboorteregister van Amsterdam, u ook ?
Ik durf te stellen dat ik de Turkse,Marokkaanse,Egyptische,Perzische an alle andere namen uit Islamistan er zo uit kan vissen en ook nog de Christelijke eruit kan filteren en voorts ook niet-Westerse, niet Islamitische namen als zodanig kan duiden in tegenstelling tot heel veel anderen in dit land.

mr.singh | 08-06-08 | 00:45

@Kiraforte | 08-06-08 | 00:43
Ja.
Maar laat je ook niet opnaaien, das t niet waard.

AntiSoof | 08-06-08 | 00:45

@Fleauxe | 08-06-08 | 00:35
Sinds wanneer zijn homos zwakkeren?
Ze willen enkel de zwakkeren zijn uit profitariaat.
Net zoals allochtonen allemaal het slachtoffer willen zijn van zogenaamd "racisme".
En intussen natuurlijk de zakken vullen.
s3.supload.com/image/zonderhaarstraatc...

BloedendMaandverband | 08-06-08 | 00:45

LOL@koerbagh ® | 08-06-08 | 00:41

VanFrikschoten | 08-06-08 | 00:44

kwaad, niet kwaas . toch eens licht aandoen.

Rammstein | 08-06-08 | 00:44

@koerbagh
Sure. En nu wil je me gaan vertellen dat Treets en Caddy ook niet meer bestaan zeker?

CoJoNes | 08-06-08 | 00:44

@ Rammstein 00:42

Angst is een slechte raadgever.

Mekker | 08-06-08 | 00:43

Ik ben opgevoed zowel thuis als op school als in onze samenleving juist om te accepteren en tolerantie te tonen en te hebben.
Maar juist de afgelopen jaren word dit steeds minder en dat vind ik spijtig maar ik heb het gevoel geen andere keus meer te hebben.
Om maar eens een tegel tekst te gebruiken "niet goedschiks dan kwaadschiks"
En ik geef zeker niet alleen de moslims hiervan de schuld maar juist die akelige politieke correcte lutsers van de afgelopen 20 jaar.
Daar ligt voornamelijk de oorzaak van deze ellende.

Kiraforte | 08-06-08 | 00:43

@Fleauxe | 08-06-08 | 00:41
en dan nog dagen haren uitsputteren... nee, bedankt, schat...

VanFrikschoten | 08-06-08 | 00:43

Ik weet in ieder geval niet meer of ik nou bang moet zijn of kwaad. Op dit moment ben ik ontzettend kwaas. Ik ga "bottom" kijken, dat reageert een beetje af .
Kútzootje.

Rammstein | 08-06-08 | 00:42

Waar blijf je nou BloedendMaandVerband?

Fleauxe | 08-06-08 | 00:42

@CoJoNes | 08-06-08 | 00:37:
Raider heet Twix tegenwoordig. Al een tijdje hoor. De director's cut van Indiana Jones heet dan ook: Twix of the Lost Arc.

koerbagh ® | 08-06-08 | 00:41

Kiraforte | 08-06-08 | 00:35
Ik begrijp je vraag, maar kan er nu geen antwoord op geven.

AntiSoof | 08-06-08 | 00:41

@VanFrikschoten: Voor een tientje mag je Imam Fawaz rimmen. Ik denk, ik zeg het maar.

Fleauxe | 08-06-08 | 00:41

Aan de andere kant is het Turkse koffiehuis hier volgehangen met oranje vlaggetjes, dat dan weer wel.

Steerpike | 08-06-08 | 00:40

Ali B. doet zo'n 25 Euro p/u in de gay community.... Is iets voor de zondagmiddag als het zaterdagavond niet is gelukt...

VanFrikschoten | 08-06-08 | 00:40

Toch ook wel handig op een bepaalde manier..... kun je ongegeneerd bidden om een voldoende of dat je de beurt niet krijgt.

OneandOnly | 08-06-08 | 00:39

@ CoJoNes 00:33

Kleine aanvulling als ik zo vrij mag zijn:
Abouthaleb wilde bij nader inzien toch liever in zijn geboorteland begraven worden

Mekker | 08-06-08 | 00:39

(00:37) Cojones, dan zijn ze op.

Kudtkip | 08-06-08 | 00:39

@Antisoof

Ik sluit me aan bij Kiraforte | 08-06-08 | 00:35

alfabetpret | 08-06-08 | 00:39

Ali B vreet minimarsjes en microraiders, die telt niet.

CoJoNes | 08-06-08 | 00:37

@ botte 00:26

Ben aan het zoeken. In het programma Buitenhof zat Griffith tegenover hem.
Bij Pauw en Witteman de klucht met Fawaz en wat een volk trapte hierin zeg, gewoon te triest voor woorden.

Mekker | 08-06-08 | 00:37

AntiSoof | 08-06-08 | 00:32

AntiSoof | 07-06-08 | 23:49
Acceptatie is het begin van vrede. En zeg niet' 'Ik ben dit of dat'' , want dat is niet zo
@Kiraforte | 08-06-08 | 00:30
Wat geeft jou het idee dat ik eea niet zou begrijpen? Ik benader het gewoon anders..

En waar ligt dan de grens?

alfabetpret | 08-06-08 | 00:36

(00:33) *fluister* Cojones, ja, Ali B. Met z'n huiskamerflat, of zo iets.

Kudtkip | 08-06-08 | 00:36

*verwacht een afgezaagde, quasi-spitse riposte van BMV over dochters van oom*

CoJoNes | 08-06-08 | 00:36

@@Kiraforte | 08-06-08 | 00:30
En als je hierboven had gelezen had je gezien dat ik het grotendeels met je eens ben, natuurlijk want jij kunt óók nadenken.

AntiSoof | 08-06-08 | 00:36

@CoJoNes | 08-06-08 | 00:33:
Uhm.... Ali B.?

*proest*

koerbagh ® | 08-06-08 | 00:36

@BloedendMaandverband | 08-06-08 | 00:31: Vroeger wel ja, en ik zou graag terug gaan, ware het niet dat (lees stuk aan Duyvenstijn). Eerst ga je me vertellen dat je me wenst dood te steken omdat ik nicht ben en nu doe je vaag omdat ik de mening ben toegedaan dat zwakkere het goed mogen hebben in dit land. Vuile kerkrat die je bent, het laagste van het laagste verwelkt nog in jouw aanblik.

Fleauxe | 08-06-08 | 00:35

@AntiSoof
O ja jouw benadering is acceptatie.
En tot hoever precies accepteer je dan?
Geef jouw oplossing is zonder met cliché tegel teksten te komen.

Kiraforte | 08-06-08 | 00:35

@CoJoNes | 08-06-08 | 00:33: Ja dat meisje uit die film Doenja en Daisy.

Steerpike | 08-06-08 | 00:35

@BloedendMaandverband | 08-06-08 | 00:31
Wat weet jij nou helemaal van nichten, Kudtlap Eikelenstein...?

VanFrikschoten | 08-06-08 | 00:34

@ 00:31
*elkaar*

@AntiSoof | 08-06-08 | 00:30:
Heb jij zijn schouders gevonden dan? En waar moet hij die schouders ophalen? Bij de gevonden voorwerpen?

koerbagh ® | 08-06-08 | 00:34

Even voor de goede orde:
-Abouthaleb heeft al aangegeven dat ie toch liever ziet dat z'n dochter met een moslim thuiskomt dan met een niet-moslim

-Marcouch wil vooral de islam onderwijzen in het openbaar onderwijs.

Zijn er welbeschouwd nog geloofwaardige knuffelmarokkaantjes over in 0031?

CoJoNes | 08-06-08 | 00:33

@Kiraforte | 08-06-08 | 00:30
Wat geeft jou het idee dat ik eea niet zou begrijpen? Ik benader het gewoon anders.

AntiSoof | 08-06-08 | 00:32

@@Steerpike | 08-06-08 | 00:29:
Goed, goed Twee dan nog niet echt indrukwekkend vind je niet?

Steerpike | 08-06-08 | 00:32

@Rammstein | 08-06-08 | 00:23:
Ik zag twee wolken die ekaar niet mochten
en even later viel de eerste knal.
Ze hebben het toen samen uitgevochten,
ik kon het gedonder horen in het dal.

Het was een fikse knokpartij,
ze vochten echt als gekken,
nu is 't voorbij... ik kijk omhoog
... en zie de blauwe plekken

koerbagh ® | 08-06-08 | 00:31

@Fleauxe | 08-06-08 | 00:29
Ja.
Is wel duidelijk dat je PvdA sympathie hebt.
Het is dan ook een partij voor werklozen, gehandicapten, allochtonen en heaumeaux.

BloedendMaandverband | 08-06-08 | 00:31

@AntiSoof

Tja je kunt als iemand met een zwaard voor je staat een wattenstaafje pakken en kijken of je wint.
Als je niet wilt begrijpen dat Islam naast een religie ook een politieke beweging is
waarbij onze democratie zwak is juist door de rechten die we allemaal hebben.
Het gaat hierbij niet eens over individuele mensen als je de koran eens zou lezen zou je namelijk ook kunnen zien wat het ultieme doel van de islam is namelijk een islamitische wereld elke goede moslim moet hier aan meewerken dat is zijn/haar plicht...... pas als de hele wereld islamitisch is komt de profeet terug om zijn volk te verlossen.

Kiraforte | 08-06-08 | 00:30

Al draagt een aap een democratische ring, het is en blijft een islamitisch ding.
Wat een levensgevaarlijk gek is dat zeg.

noorderling | 08-06-08 | 00:30

@Steerpike | 08-06-08 | 00:29
Draai er maar om heen: FOUT!

VanFrikschoten | 08-06-08 | 00:30

@alfabetpret | 08-06-08 | 00:26
Ja, haal je schouders maar op.

AntiSoof | 08-06-08 | 00:30

AntiSoof | 08-06-08 | 00:27

Thought I'll mention it.

bottehond | 08-06-08 | 00:30

BMV: Bedoel je dit?
-
@Meneer Duyvestijn: Ik zou graag willen, maar als homo DURF ik het gewoon echt niet! Ik voel me zo intens diep in de steek gelaten door de partij! Ik wil mijn partij niet delen met mensen die een geloof aanhangen waarop ze geen enkele vorm van kritiek dulden, of zelfs dreigmailtjes sturen! Ik ben, alhoewel 23, van de oude stempel denk ik. Ik wil de onderklasse verheffen, ze het beste onderwijs geven wat mogelijk is en elke arbeider het gevoel geven dat hij een onmisbare schakel is in de machine die Nederland heet! Over de diversiteit van mensen en de geschiedenis van de wereld, als dat nobele proces wordt verstoord door 'gasten' dan is de vertrektijd aangekomen! Het socialisme zal niet overwinnen zonder daadkracht, en dat is weg bij de PVDA! Die is nu bang voor haar eigen achterban, terwijl als ze ook maar iets kritischer t.o.v. de islam zouden zijn de achterban weer als vanouds reusachtig zal worden! De PVDA moet stoppen met vooroverbuigen en weer opkomen voor de ECHTE zwakkeren! Alles overigens met respect hoor meneer Duyvenstijn, ik bewonder u en ben trots op uw tegendraadse attitude binnen de partij! Met vriendelijke groet,

FLEAUXE

Fleauxe | 08-06-08 | 00:29

@VanFrikschoten | 08-06-08 | 00:27: Ook daar hangt de democratie aan een haar uit mohammed's baard.

Steerpike | 08-06-08 | 00:29

blank is dus gewoon, met niks.

AntiSoof | 08-06-08 | 00:29

Botte, ja je had gelijk over Marcouch.

Ik stap wat laat in, veel bijleeswerk.
Het gaat me in dit artikel (topic) om te motivatie van Marcouch.
Al eerder gesteld door Laura Ingalls om 16:18.

De islamlessen moeten van dubieuze moskeeën naar de openbare school verplaatst worden opdat islamistische jongelingen niet in de verkeerde fuik lopen - vrij vertaald.

Daarmee geeft Marcouch al aan dat er in moskeeën zaken plaats vinden die zeer onwenselijk zijn.
Probleem No. 1 waar wat aan gedaan moet worden.

Kennelijk denkt hij dat wanneer islamlessen op openbare scholen gegeven worden, dat de acceptatie van dit geloof in de algemene omgang (verantwoording is ook maar lastig) beter voor elkaar komt. Ergo, met éxtra aandacht voor dit geloof.

Probleem No. 2 En al volledig uitgespeld hier: juist op een openbare school geniet geen enkele religie de boventoon.
Onderwijs over welke religies er zijn en wat ze voor staan?
Prima.
Bekritiseren?
Nog beter.

Laat de kinderen maar zo vroeg mogelijk zélf leren nadenken.

Kudtkip | 08-06-08 | 00:28

@Rammstein | 08-06-08 | 00:26
Ik zit hier, blank.

AntiSoof | 08-06-08 | 00:28

@BMV: Ik neem daar geen woord van terug!

Fleauxe | 08-06-08 | 00:28

lol @CoJoNes 00:24 knowwhotImeanknowwhotImean ??

Rammstein | 08-06-08 | 00:27

@mr.singh die op 08-06-08 om 00:12 beweert "Ik kijk weleens naar de namen van pasgeborenen aangegeven bij de burgerlijke stand en ook hier vormen de Islamitische namen niet de meerderheid".

Aangezien de voornaam Mohammed al i.i.g. sinds 1983 (en vermoedelijk al daarvóór, maar gegevens van vóór 1983 zijn niet beschikbaar gesteld) onafgebroken op nummer 1 staat als jongensnaam voor pasgeborenen (zie o.a: www.voornamelijk.nl) stel ik vast dat jij dus niet "weleens kijkt naar de de namen van pasgeborenen aangegeven bij de burgerlijke stand", anders had je gezien dat bepaalde islamitische (géén hoofdletter a.u.b.) namen absoluut bovenaan staan.

Behaard smaalkopje | 08-06-08 | 00:27

@bottehond | 08-06-08 | 00:23
Ik vermelde toch @sommigen?

AntiSoof | 08-06-08 | 00:27

@Steerpike | 08-06-08 | 00:25
Fout! Indonesië.

VanFrikschoten | 08-06-08 | 00:27

AntiSoof | 08-06-08 | 00:21
*vraagt zich af of AntiSoof vaker tegen zich zelf praat, en haalt haar schouders op*

alfabetpret | 08-06-08 | 00:26

@AntiSoof Waarom vraag jij bij iedere vraag waarom iemand dat vraagt. Geef nou gewoon eens antwoord.

Rammstein | 08-06-08 | 00:26

Mekker | 08-06-08 | 00:19

Pauw en Pauw, Mevrouw Griffith van de VVD als tags, dacht ik. Niet Buitenmof, toch?

bottehond | 08-06-08 | 00:26

Behalve Turkije (zolang dat nog duurt) is er eigenlijk niet een islamitisch land dat democratisch is.
En dat is wel verontrustend, zodra de islam de macht heeft wordt de democratie vermoord.
Hier wordt nu ook al gerotzooid in de marge, en het is een schrale troost dat de PvdA dan waarschijnlijk als eerste partij verboden gaat worden.

Steerpike | 08-06-08 | 00:25

@bottehond | 08-06-08 | 00:23
Nee, die ken ik niet.

AntiSoof | 08-06-08 | 00:25

ik citeer: "ieder dorp heeft een fakkel: de onderwijzer.
en ook een brandblusser: de geestelijke."

en nu dus een brandblussende fakkel...

kruikdemijne | 08-06-08 | 00:24

@Rammstein | 08-06-08 | 00:23
Waarom vraag je dit nu weer?

AntiSoof | 08-06-08 | 00:24

AntiSoof | 08-06-08 | 00:21
Een jonge hinde in het groene loof verschalkt nimmer een enkele zwaluw.

CoJoNes | 08-06-08 | 00:24

AntiSoof | 08-06-08 | 00:21

Ik heb meer gezien van binnen dan jij, vrees ik.
Besides. Je kent Sun Tzu?

bottehond | 08-06-08 | 00:23

@Kiraforte | 08-06-08 | 00:22
Klinkt makkelijk en erg macho.

AntiSoof | 08-06-08 | 00:23

@Fleauxe | 08-06-08 | 00:21
Nou, ik heb jou betrapt op heulen met de PvdA!
Op de volgende pagina zie ik toch echt een reaguurtegel van jou!
www.amsterdam.pvda.nl/nieuwsbericht/50...

Fleauxe is de mol!

BloedendMaandverband | 08-06-08 | 00:23

@AntiSoof Lepel je die kwoots nou allemaal uit je binnenzak of zit je met een Toon Hermans gedichtenbundel op schoot ?

Rammstein | 08-06-08 | 00:23

In oorlog , liefde en voetbal is alles toegestaan.
en de oorlog is allang bezig.

Kiraforte | 08-06-08 | 00:22

BloedendMaandverband | 08-06-08 | 00:14 : Ik sluit het niet uit, en of ik het wenselijk acht laat ik even in het midden. En jij?

Fleauxe | 08-06-08 | 00:21

Mekker | 08-06-08 | 00:19

Je mot die uitzending eens linken en het tijdstip in de display waarop "het" gebeurde linken. Lijkt het me wel tijd voor.

bottehond | 08-06-08 | 00:21

@sommigen
Verspeel je tijd niet door naar buiten te kijken, kijk ook eens naarbinnen, anders verdoe je misschien je tijd.

AntiSoof | 08-06-08 | 00:21

@bottehond

Dat ziet Mario Vargas Llosa goed. Nu onze "leiders" nog

Kiraforte | 08-06-08 | 00:20

@ mezelf

Programma was Buitenhof

Mekker | 08-06-08 | 00:20

Dirkstra | 08-06-08 | 00:15
*Houd vriendelijk de deur open, en roept:* Daaag... ;P

alfabetpret | 08-06-08 | 00:20

@bottehond 00:11: Ik heb wel eens voor de grap geroepen, als je wil dat Moslims zélf de rotzooi opruimen moet je meer verwennen dan ze lief is. Geef ze het recht te leven naar de richtlijnen van de sharia. Dat betekend dan natuurlijk ook dat als hangmocro's of gematigde moslima's bij betrapping op; Alcohol, lichamelijk contact of enig ander kwaad worden bestraft conform de eigen richtlijnen. Ik denk dat de protestmarsen dan niet van de lucht zullen zijn. Is maar een ideetje. Verder ben ik he-le-maal met je eens dat we op het etisch vlak veel scherper zouden mogen worden. Maar wel doordacht, niet dat we onze eigen normen en waarden gaan verkopen. Alles, maar dan ook alles, is in mijn optiek geoorloofd mits ten dienste van ons land en de gelden normen en waarden. Beter óf slechter (you pick) kan ik het niet verwoorden momenteel. Ik zit een beetje vast op dit onderwerp.

Fleauxe | 08-06-08 | 00:19

@ bottehond

Toen we in het programma Marcouch mochten aanschouwen inzake de hoofddoek kwestie, zagen we genoeg.
Ben hoopvol gestemd dat meerderen de ogen open zijn gegaan, vrees echter dat de karavaan nu in volle hevigheid doortrekt.

Mekker | 08-06-08 | 00:19

Schandalig hoe alles wat zich hier aan religie relateerd wordt neergezet....

Dirkstra | 08-06-08 | 00:11

Schandalig dat de religieuzen het samen leven met de Vrijzinnigen niet meer zien zitten en liever met de mullahs vertoeven. Lutser.

bottehond | 08-06-08 | 00:18

Kiraforte | 08-06-08 | 00:10

kwoot
Het is niet de Somalische met haar groot rechtvaardigheidsgevoel die in deze zaak het onderspit delft en zij verlaat dit slagveld niet als verliezer. Het is Nederland dat een deprimerend en lamentabel schouwspel van morele bekrompenheid, politieke schijnheiligheid, schande en lafheid ten beste heeft gegeven. Het lijkt onwaarschijnlijk dat men in het land waar een martelaar als Anne Frank zo zwaar heeft geleden, nog steeds niet duidelijk inziet dat men vraatzuchtige tijgers niet tam krijgt door ze vers en onschuldig vlees aan te bieden of ze verliefde kussen toe te werpen: dit wakkert enkel hun honger aan en scherpt hun klauwen en hoektanden.

Mario Vargas Llosa
ontkwoot

www.liberales.be/cgi-bin/show.pl?essay...

bottehond | 08-06-08 | 00:15

Gek genoeg zijn ze in Turkije een stuk principieeler als hier.

Steerpike | 08-06-08 | 00:15

Ik ga wel weg... bekijk het maar....

Dirkstra | 08-06-08 | 00:15

Marcouch is een rasechte taqiya-artiest, die het tij haarscherp in de gaten houdt. En hij is de enige niet.
Mensen, let toch eens op wat er d.m.v. de EU (m.n. het haastig tot "EuroMed" omgedoopte Eurabia-project) achter onze rug om wordt bekokstoofd. Zoals de Duitse EU-watcher Reinhard Müller al jaren doet:

"Eine Frage der Freiheit - Reinhard Müller - 29 Mai 2008

Womöglich gilt in Deutschland bald die SCHARIA. Wenn es nach der EU-Kommission geht, soll jedenfalls ausländischen GERICHTSURTEILEN NICHT MEHR der nationale „ORDRE PUBLIC“ der Mitgliedstaaten entgegengehalten werden. Bisher ist es möglich, Entscheidungen, die gegen Grundrechte verstoßen, hierzulande nicht anzuerkennen.

Dass in der EU darüber nachgedacht wird, auf diesen nationalen Vorbehalt zu verzichten, erscheint erstaunlich" ....

.... en lees vooral even verder op www.faz.net/s/RubAB001F8C99BB43319228D... ( met dank aan eurabia.blogse.nl/log/eurabia/kunftig-... ) ....

Marcouch is een radertje in de islamiseringsmachine. Ik gebruik hem als barometer voor de stand van de islamisering in 020 (en de rest van west-Nederland).

Behaard smaalkopje | 08-06-08 | 00:14

Zoals Jacobse & Van Es het ooit verwoorden.
Aan onze pik komt ook een eind daar kunnen ze niet op blijven trappen.

Kiraforte | 08-06-08 | 00:14

@Fleauxe | 08-06-08 | 00:12
Zo jij wil dus een burgeroorlog?

BloedendMaandverband | 08-06-08 | 00:14

Wilders +1

Romb | 08-06-08 | 00:14

@VanFrikschoten | 08-06-08 | 00:02 Nee niet gemist maar is dat echt nieuws? Er is een Islamiserings gaande... duh!
@Fleauxe | 08-06-08 | 00:02 We weten wat "hun" kracht is. Waar ligt onze kracht? Waar bind ons als volk? Het is echt net zo moeilijk. En nou niet gelijk aan geweld en hightech massamoord denken en zo.

NoahHafra | 08-06-08 | 00:12

Amsterdam is 80 % niet-Islamitisch wat is dat voor doemdenkerij dat het Islamabad word en het word vaak nog geprakiseerd door niet-Amsterdammers ook.
Er is juist steeds meer uitstroom naar Almere waar je veel woning voor weinig geld kunt krijgen t.o.v.Amsterdam.
Er is nog steeds de aantrekkingskracht op vooral Hollandse provincialen om zich in de hoofdstad te vestigen.
Ik kijk weleens naar de namen van pasgeborenen aangegeven bij de burgerlijke stand en ook hier vormen de Islamitische namen niet de meerderheid.

mr.singh | 08-06-08 | 00:12

Zouden er geen mensen bij de landmacht en luchtmacht weken die ook inzien dat er iets niet helemaal lekker loopt in onze samenleving? Mogelijk moeten deze mensen bij elkaar gebracht worden, het is een begin.

Fleauxe | 08-06-08 | 00:12

Schandalig hoe alles wat zich hier aan religie relateerd wordt neergezet....

Dirkstra | 08-06-08 | 00:11

Fleauxe | 08-06-08 | 00:06

De vraag stellen is hem beantwoorden.
Misschien begrijp je mijn attitude nu wat beter.
"Onvermogen" onzerzijds is het eerste probleem in een lange reeks problemen.
En dat kan maar beter weer "vermogen" onzerzijds worden.
Dan is het probleem namelijk ook oplosbaar.
Ethisch lef is wat we weer nodig hebben. Dan komt de rest vanzelf.

bottehond | 08-06-08 | 00:11

@Fleauxe
We moeten in ieder geval eens stoppen na elk gemekker van deze "spirituele ubermenschen" toe te geven. elke keer dat we toegeven geeft weer een nieuwe reden om te mekkeren.
mmmm... mekkeren zal dat van mekka zijn afgeleid?

Kiraforte | 08-06-08 | 00:10

@CoJoNes | 08-06-08 | 00:06
Ik had geen vader maar een motorrijdende Zen leraar met een sadistische inslag als het ging om kata's. 3 seconden heb ik maar nodig om een slagveld te veroorzaken....

VanFrikschoten | 08-06-08 | 00:09

Dit soort berichten gaan inmiddels gepaard met een dichtgeknepen keel en hartkloppingen. Waar halen politici/bestuurders het gore lef vandaan om vanuit hun positie religie te promoten? Als er in moskeeen rotzooi wordt verkondigd dan dienen ze gesloten te worden. Kom nou.

Latente baardjurken, als uitvoerend politicus/bestuurder ben je er ten dienste van de samenleving. De *hele* samenleving. Je bent niet ten dienste van een of ander instituut. Het kan best dat je het IQ van een schildpad hebt en persoonlijk blijft vasthouden aan absurde kolderverhaaltjes uit het stenen tijdperk, hier in Nederland is het 2008 en hebben we die tijd gehad. Ga imam worden als je je roeping hebt gemist.

Stir Glenfarclas II | 08-06-08 | 00:08

@AntiSoof | 07-06-08 | 23:52:
Alt + 0174, maar is niet belangrijk verder.

koerbagh ® | 08-06-08 | 00:07

@VanFrikschoten: Ik zat je maar te plagen, ik weet toch dat jij een hunk bent en hij... nou ja hij ís, maar daar is dan ook gelijk alles mee gezegd.

Fleauxe | 08-06-08 | 00:07

@bottehond: Punt is, met alle respect, dat jij er na jaren van gedegen onderzoek ook niet echt vrolijker van bent geworden. Dus wat te doen? Ik vind terugsturen geen slechte optie maar het is wel een gebrek van onvermogen 'onzerzijds'. Maar wat dan nog wel??? Ik kom eerlijk gezegd niet heel veel verder dan de 'kritiek-lessen' die ik aan Bigi heb voorgesteld, maar da's ook niet zaligmakend.

Fleauxe | 08-06-08 | 00:06

@Fleauxe | 08-06-08 | 00:02
Ho, eens even... ik ben 20 kilo lichter..... en heb haar en tanden..

VanFrikschoten | 08-06-08 | 00:06

@Frikschoten
Ik ben het helemaal met je eens. Krav maga kun je door heel Nederland leren. Aanpakken die teringlijers en hard. M'n vader heeft me een zeer wijze les geleerd toen ik een jaar of 10 was: Als er gevochten moet worden, zorg dan dat je altijd de eerste klap uitdeelt.
Ben ik nooit vergeten en heeft altijd gewerkt.

CoJoNes | 08-06-08 | 00:06

@Kiraforte | 07-06-08 | 23:55
Mijn denken ben ik niet, dus mijn conclusies ben ik zeker niet. Ik heb geen agenda of streven, behalve lekker te leven.

AntiSoof | 08-06-08 | 00:05

Kader Abdollah is een lul.

bottehond | 08-06-08 | 00:05

de meeste islamitsche landen laten geen enkele andere godsdienst toe.. Doe je dat toch, kan je dat letterlijk je hoofd kosten... Kijk ik persoonlijk ben helemaal niet voor geweld, maar al die jaren aaien heeft nou niet echt geholpen. Je geeft ze een vinger en ze pakken je hele hand (of is het nu land?).
Ik heb geen enkel probleem met gasten die zich aanpassen, en ons als een medemens zien. Ieder die mij ziet als een varken, wil ik vriendelijk verzoeken om ons land te verlaten, en anders vind ik dat we dat soort mensen een handje moeten helpen (= nederlands paspoort afpakken, en terug sturen naar hun eigen land)

alfabetpret | 08-06-08 | 00:04

Fleauxe | 07-06-08 | 23:57

Terwijl de Nederlanders soebatten of we die islamisering nu snoeihard moeten counteren of niet gaat diezelfde islamisering stap voor stap door. Benieuwd of the point of no return al bereikt is.... Dat is de enige vraag die mij al een paar jaar bezighoudt.

bottehond | 08-06-08 | 00:03

@NoahHafra 00:00 Aan welke methodes zat je te denken? Ps: Je kunt ook aan meneer Dirkstra schrijven, je zult er van opkijken hoeveel die op VanFrikschoten lijkt!

Fleauxe | 08-06-08 | 00:02

Top games op maroc.nl

Spel - Gespeeld
Tetris 6623
Pacman 5937
Snake 4331
Fruit Fabriek 1447
Super Mario Power Coins 1366

Hoezo werkloos...

BloedendMaandverband | 08-06-08 | 00:02

@NoahHafra | 08-06-08 | 00:00
Linkje van Fleauxe | 07-06-08 | 23:57 net gemist zeker?

VanFrikschoten | 08-06-08 | 00:02

hoteldebotel | 07-06-08 | 23:53
...één en ander meegelezen hebbende,... krijg ik de flauwe indruk dat jij het hoofd volledig in de schoot hebt geworpen.....?!

Mag toch hopen dat jij een uitzondering bent....én blijft !

@xel | 08-06-08 | 00:02

@VanFrikschoten; Je klinkt als een man die zelf weinig te verliezen heeft. En ja dat zijn vaak wel de mensen die het pad van het geweld niet schuwen heh. Jammer dat wij (en jij) er zo weinig mee opschieten. Overigens heb ik wel dit land gediend. Als in met een buks en een tank en zo. Maar daar is ook geen mens beter van geworden. Nu heb ik wel wat te verliezen en dan is de keuze snel gemaakt.
Ik denk trouwens niet dat NL Islamitisch wordt. En er zijn echt wel intelligente manieren om dat te voorkomen.

NoahHafra | 08-06-08 | 00:00

@AntiSoof
Daar ben ik ook bang voor ja, maar hoop doet leven en van een beetje werk is nog nooit iemand dood gegaan.

[minder sarcastische modus aan]
Acceptatie moet van twee kanten komen en dat is nu juist het probleem.
Ik zal het diplomatisch stellen een hoop moslims heeft nooit onze manier van leven geaccepteerd... dat is haram.....(spuugt op de grond)
[/minder sarcastische modus uit]

Kiraforte | 08-06-08 | 00:00

hoteldebotel | 07-06-08 | 23:00

Scusi...
En je dierbaren en bekenden kunnen ook kiezen om te blijven. Maar dan is het bye bye naar de deaudscultus. Zo moeilijk is dat niet. Volgens sommigen dan. Die nog steeds geloven dat de Westersche Vrijheid onweerstaanbaar wervend is, terwijl alom aangetoond wordt dat dit geenszins het geval is. Als het wél moeilijk is om te kiezen zijn ze intrinsiek probleem voor onze Vrijzinnigheid.

bottehond | 08-06-08 | 00:00

Als de Heere Jezus ook maar naar de openbare school kan gaan vind ik het goed!

Dirkstra | 07-06-08 | 23:59

hoteldebotel | 07-06-08 | 23:00

Niets is onherroepelijk. Vrij denken is soms lastig, is het niet?

bottehond | 07-06-08 | 23:56

@Kiraforte | 07-06-08 | 23:55
Dat wordt een hele kluif dan nog.

AntiSoof | 07-06-08 | 23:56

@AntiSoof
Nou je hebt mij overtuigd die rol van vredesduif is jou op het lijf geschreven.
Nu het hier gelukt is zou ik je willen vragen deze blijde boodschap ook bij onze vrinden op www.maroc.nl/ over te brengen.
Een tipje neem een lekker kopje thee mee ;-)

Kiraforte | 07-06-08 | 23:55

LOL

AntiSoof | 07-06-08 | 23:54

Het is me wat!

Fleauxe | 07-06-08 | 23:53

nattebever | 07-06-08 | 23:32

Een crisis zal uiteraard niet uitblijven, maar of een crisis genoeg is om massale vervolging en uitzetting op te roepen is maar zeer de vraag. Waarschijnlijk is het antwoord domgewoon nee. De operatie zou van zo'n strikt en kil nivuea moeten zijn, tussen de landen onderling notabene, dat het gewoonweg een utopie is. Wij zullen aan de gedachte langzaam moeten wenne, dat degenen die wij warm en hartelijk hebben ontvangen en gehuisvest, ons nu het mes op de keel zetten.

Het is beter om dit proces maar te accepteren, en je te richten op je eigen familie en vrienden om maar iets van deze samenleving te maken. In je eentje kun je wel blijven schoppen, maar je wordt doodongelukkig. Ons sentiment is helaas niet belangrijk genoeg.

hoteldebotel | 07-06-08 | 23:53

@koerbagh ® | 07-06-08 | 23:50
Leuk filmpje, Koerbagh (ik weet niet waar het copyr. teken zit)

AntiSoof | 07-06-08 | 23:52

Ik vind dat men u maar eens flink moet doorhalen met die religies. Meisjes moeten voortaan met hoofddoek geboren worden en jongens met een onderbroek aan. Afgelopen nu met die viespeukerij.

T@ Riest | 07-06-08 | 23:52

@NoahHafra | 07-06-08 | 23:47
Beste Noah, ik wil me er verder niet mee bemoeien, hoor maar lees het zelf eens terug..
"het land waar mijn zieltje en mijn jeugd ligt"
"Als NL echt een Islamitisch land zou worden"
Een roze konijn is een extremist vergeleken bij jou.... doe er wat aan!

VanFrikschoten | 07-06-08 | 23:51

@alfabetpret | 07-06-08 | 23:49
Dan ben jij al verder.

AntiSoof | 07-06-08 | 23:50

Wie zit er vandaag op de kansel?

Fleauxe | 07-06-08 | 23:50

@AntiSoof | 07-06-08 | 23:47:
Dat zeg ik zo vaak op de Geen Stijl. Maar het heeft geen impact op de groep.
www.youtube.com/watch?v=a15KgyXBX24

koerbagh ® | 07-06-08 | 23:50

Trouwens naast de Evolutie theorie ook het scheppingsverhaal onderrichten....
dat zal het CDA toch als muziek in de orde klinken.
Was het niet van der Hoeven met dat belachelijke Intelligent design verhaal wat ook naast de Evolutie Theorie op scholen zou onderwezen moeten worden.

Trouwens weer oorverdovend stil bij de NOS over dit nieuws bericht.
Maar ja gelukkig weten ze me te vertellen dat Eric Albada Jelgersma aan wijn fraude heeft gedaan.

Kiraforte | 07-06-08 | 23:49

AntiSoof | 07-06-08 | 23:47
Oh? Ik voel me toch echt niet aangesproken... Ik ben dan gezegend (om het effe in de godsdienste sfeer te houden) :P

alfabetpret | 07-06-08 | 23:49

Acceptatie is het begin van vrede. En zeg niet' 'Ik ben dit of dat'' , want dat is niet zo.

AntiSoof | 07-06-08 | 23:49

Ik kreeg vroeger op de openbare school humanistische vorming, bijbelles (door een dominee) en ook les van een vrouwelijke moslima over de Islam. Het motiveerde me alleen maar om mijn athéistische gedachtengoed nog meer uit te dragen (overigens gold dat ook voor een Markkaanse klasgenoot). Goed plan dus!

JeanB25 | 07-06-08 | 23:49

Acceptatie is het begin van vrede. En zeg niet' 'Ik ben dit of dat, want dat is niet zo'.

AntiSoof | 07-06-08 | 23:48

Ieder mens is alleen, eenzaam, niets. Laat dat ook maar eens gezegd zijn op geen stijl. En dát is nou net de clou.

AntiSoof | 07-06-08 | 23:47

@hoteldebotel | 07-06-08 | 23:36 Ik ben een internationalist. Dat ben ik en dat is mijn familie/gezin ook. NL is wel het land waar mijn zieltje en mijn jeugd ligt maar mijn hart ligt bij mijn gezin. Als NL echt een Islamitisch land zou worden (of gewoon een religieus land) dan kies ik zeker de vrijheid ergens anders. Maar accepteren zou ik het/hun nooit. Maar ja, mijn gezin is wel belangrijker voor me en ik wil hen niet gedwongen blootstellen aan die waanzinnigen.

NoahHafra | 07-06-08 | 23:47

@ hoteldebotel | 07-06-08 | 23:36

nu kan ik niet wakker liggen van het feit dat de bevolking van de grote steden straks voor het merendeel uit moslims zal bestaan.. dan worden de grote steden de ghetto's van NL waar geen hond meer wil komen en waar de economie in zal storten... bedrijven zullen dr heus niet meer investeren en doen dat dan elders in het land.. misschien dat de politiek dan s wakker wordt en inziet dat de bevolking die mooie multiculturele samenleving die ze ons al jaren door de strot duwt niet willen... ik wil hem niet en ik durf t te zeggen ook.. misschien dat dan meer mensen durven zeggen wat ze willen..

krem | 07-06-08 | 23:46

@hoteldebotel | 07-06-08 | 23:36
Mooi gezegd. Ik ben in wezen nix. Dat is nou net de clou.

AntiSoof | 07-06-08 | 23:44

@hoteldebotel | 07-06-08 | 23:36
Zeker volgeboekt op zaterdagavond, he? En nu vieze praatjes op de geenstijl typen... geilpik....

VanFrikschoten | 07-06-08 | 23:44

@VanFrikschoten | 07-06-08 | 23:38
LOL

AntiSoof | 07-06-08 | 23:42

@hoteldebotel | 07-06-08 | 23:36
ben van jou wat strijdlustiger stukjes gewend.
die bevielen beter

FcKM! | 07-06-08 | 23:40

@VanFrikschoten | 07-06-08 | 23:33:
Ah, de coca-cola zero® drinker. Ik vermoedde al zoiets, maar ja... 't is niet altijd onmiddellijk te lezen.

koerbagh ® | 07-06-08 | 23:40

@alfabetpret | 07-06-08 | 23:38
'Zij' verstaat me dus niet.

AntiSoof | 07-06-08 | 23:39

PVDA verdient het om totaal te verdwijnen.
Dat is toch ook niets meer als een partij voor mensen met de hersens van een vlieg.
Aan de andere kant zijn PVDA stemmers wel ideale consumenten, ze worden in hun kont geneukt en bedanken je daar nog netjes voor ook.

Kiraforte | 07-06-08 | 23:38

@VanFrikschoten | 07-06-08 | 23:33
Je lijdt toch niet aan automutidinges, gekkert, je heet toch geen Pim?

AntiSoof | 07-06-08 | 23:38

@ AntiSoof | 07-06-08 | 23:34

Zachte heelmeesters maken stinkende wonden.. En het begint al behoorlijk te stinken hoor.... *knijpt haar neus dicht*

alfabetpret | 07-06-08 | 23:38

@hoteldebotel | 07-06-08 | 23:36
typdiploma gehaald van de week...?

VanFrikschoten | 07-06-08 | 23:38

@VanFrikschoten | 07-06-08 | 23:34
referenda?

FcKM! | 07-06-08 | 23:38

@ VanFrikschoten 23:32; Dat soort isolationisme brengt niets goeds. Jammer hoor.

NoahHafra | 07-06-08 | 23:37

laat mn kinderen met rust vieze smerige gelovige honden... min kids gaan niet voor niks naar een openbare school.. godsdienst beleef je maar thuis of in de kerk of moskeet.. laat de normale mensen met rust

krem | 07-06-08 | 23:37

NoahHafra | 07-06-08 | 23:10

Imploderen is helaas wel een mogelijkheid. Ervan uitgaande dat uitzetting niet eerder dan pakweg in 10 jaar zal gebeuren, en ervan uitgaande dat de bevolkingsgroei onder moslims ongewijzigd blijft, dan zal ruime de meerderheid in de randstedelijke gebieden uit moslims bestaan. Zij allen leven in het kloppende hart van Nederland. Niet ergens in Friesland in een uithoek.

Geloof me dat het economisch en humanitair onmogelijk is en tot enorme onrust en chaos zal leiden als een groot deel van Holland en in overige steden in het land ontruimd wordt van tot 50 % van haar inwoners. Dit zal simpelweg nooit en nimmer gebeuren. Marcouch is geen domme jongen en begrijpt dondersgoed wat hij zegt. Hij gaat uit van de macht van het getal en de allochtone islamitische jongere is bijna en in sommige delen van A'dam, ruim in de meerderheid. HJet is een voorboden wat ons wacht en wat niet te voorkomen is. Alle grote steden zullen geleidelijk deeltje bij deeltje islamiseren en er is helemaal niets meer tegen te doen. De onwil en de wil ontbreken domweg en niemand wil verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van een dergelijke humanitaire crisis die internationaal breed uitgemeten zal worden en niet zonder consequenties zal zijn. Dus verandert er helemaal niets. Geen Stijl is slechts een medium voor de mensen om aan wat komen gaat langzaam te wennen. Eventjes de druk van de ketel om de gemoederen te bedaren en inmiddels tikken de zinloze minuten van ons leven weg.

Aan alle reageerders: wen er gewoon aan. De islam is nu eenmaal uw toekomst en uw kindskinderen zullen niets anders meer weten. Zij zullen in toenemende mate werken, leven, huwen en sterven met de islam. De islam is een nieuwe ongekend machtige zuil en het westen zal nooit meer het Westen zijn. Althans voor ons, maar wie zijn wij?

hoteldebotel | 07-06-08 | 23:36

@NoahHafra | 07-06-08 | 23:32
Napalm?

VanFrikschoten | 07-06-08 | 23:34

Ijskoude, nuchtere zalfjes, ook al is Rose af en toe ook niet te versmaden.

AntiSoof | 07-06-08 | 23:34

@ hoteldebotel
Precies weergegeven zoals het gewoon is.
Misschien is het wel zo dat mensen uit omgevingen waar er nauwelijks allochtonen zijn, en dus ook niet het allochtonen probleem bestaat (ze lijken onder druk van de overgrote meerderheid volledig in te burgeren), zoals in mijn geval Noord-Groningen, dat de mensen hier automatisch voor PVDA e.d. blijven stemmen, al is het alleen maar vanwege de ideologie, lijkt het. Hopelijk verandert het in de toekomst na dit rampjaar met de overvloed aan negatieve berichtgeving uit de allochtonenhoek, en dat ook de naieve mensen rechtser zullen worden. Misschien zal het allochtonen probleem dan minder snel verspreiden =) .

Mr_Robijntje | 07-06-08 | 23:34

@koerbagh ® | 07-06-08 | 23:31
Makkelijk, hoor om de halve familie er bij te halen... it is me btw *doet bril omhoog*, Harold...

VanFrikschoten | 07-06-08 | 23:33

@ VanFrikschoten; Of je het echt durft (fietsen om mocro's vouwen, ezels pakken etc.) vind ik eigenlijk niet zo belangrijk. Schieten we er ook wat mee op? Of maak je de situatie alleen maar erger. Zijn er geen andere mogelijkheden die veel effectiever zijn en veel meer in "ons" straatje liggen?

NoahHafra | 07-06-08 | 23:32

Laat ik het maar eens zeggen waar het op staat en waar een paar jaar geleden een politicus voor is veroordeeld, dus komaarrrr...:
"Eigen Volk eerst!"
Ben benieuwd....

VanFrikschoten | 07-06-08 | 23:32

hoteldebotel | 07-06-08 | 23:00
Een beetje economische tegenwind, oprakende hulpbronnen e.d. kunnen tot zeer onvoorziene zaken leiden. Europa is wel vaker een slagveld geweest.

nattebever | 07-06-08 | 23:32

@VanFrikschoten | 07-06-08 | 23:20:
Niet liegen. Hilda zit toch wel eens aan de sherry? En volgens mij lust Aldo best een biertje op z'n tijd. En Hendrik spuugt ook niet een cognacje.

koerbagh ® | 07-06-08 | 23:31

Het is duidelijk dat meneer Marcouch de weg kwijt is.
Islamitische scholen zijn niet uit nood geboren, maar omdat daar een behoefte aan is. Het is goed dat ze hun eigen scholen oprichten. Hiervoor moeten openbare scholen dus niet misbruikt worden! Laat staan dat ze religieuse feestdagen moeten respecteren.
Uniek in Nederland is dat elke levensbeschouwing mits niet in strijd met de wet een eigen school mag oprichten, denk aan Dalton, Vrije school, Katholieke school ehfin en natuurlijk de openbare school.
Het is triest en zorgwekkend dat de teneur van dit interview is... jullie moeten ons respecteren, ondertussen respecteer ik jullie openbare school, ofwel cultuur niet.
Als je niet bij een openbare school terecht kunt zonder je godsdienst te verloochenen heb je er niks te zoeken. Als je niet normaal in dit land kunt leven heb je hier...

Janszen | 07-06-08 | 23:30

@Kiraforte | 07-06-08 | 23:28
*High Five*

VanFrikschoten | 07-06-08 | 23:29

@VanFrikschoten

Misschien het nieuws eens over Turkije eens volgen.
Ook daar is een bittere strijd bezig tussen het seculiere deel en het islamitische deel..... ZIJ WETEN welk gevaar de Islam is een hoe sluipend het zicht nestelt in een "democratie"

Kiraforte | 07-06-08 | 23:28

Allochtonen moeten met hun poten van ons land afblijven...

Waarom luisteren naar mensen die het in het land van herkomst zwaar naar de kleaute hebben geholpen?

Wij moeten ons niet aanpassen aan jullie, maar jullie aan ons!

Staat je dat niet aan, rot dan oppp!!!

BloedendMaandverband | 07-06-08 | 23:27

Marcouch is een ambtenaar die verplicht godsdienstles wil laten geven op openbare scholen.
Marcouch is een uitvoerder in overheidsdienst die de aanwezigheid van de vrouw in de publieke ruimte graag vormgegeven ziet door een zak aardappelen.
Marcouch is in dienst van de gemeenschap als stadsdeelvoorzitter en is ook dagelijks actief als godsdienst- en natuurwetenschapper.
Marcouch is in dienst van de kansengemeente Amsterdam om de verschillen tussen de bevolkingsgroepen te benadrukken via het openbaar onderwijs.
Een echte dienaar van het Nederlands volk, voor nu en voor de toekomst.

Eerst de Bewijzen | 07-06-08 | 23:27

VanFrikschoten | 07-06-08 | 23:24

Amen!

alfabetpret | 07-06-08 | 23:26

Realistische zalfkes...

Miretra | 07-06-08 | 23:26

SVP: NIET stemmen op de PvdA.

SVP: onze verworvenheden niet opgeven.

Verdomme!

Ed71886710 | 07-06-08 | 23:26

Toen ik op de openbare basisschool zat kon ik kiezen tussen een uurtje per week Humanistische Vorming of Godsdienstles. Hier is dus niks nieuws aan, en ik zie ook het probleem niet zo. Moet me nog wel even van het hart dat de enige jongen die Godsdienstles volgde datzelfde jaar nog stierf aan een hersenvliesontsteking.

Religie is (helaas) onderdeel van de maatschappij, en hoort dus thuis tijdens het verplichte uurtje maatschappijleer. Als je je kinderen zonodig wilt indoctrineren stuur je ze maar naar een zondagsschool. Als Peter R. de Vries 1 goed punt had voor zijn politieke partij, dan was het wel afschaffen van bijzonder onderwijs. Jammer dat andere partijen zich daarover niet durfen uit te spreken.

KidC | 07-06-08 | 23:25

Wat een angstige zalfkes alhier... geen wonder dat heel het land naar de bliksem gaat....

VanFrikschoten | 07-06-08 | 23:24

@ Mezelf 23:23; Dat had AntiSoof moeten zijn sukkel.

NoahHafra | 07-06-08 | 23:24

@VanFrikschoten | 07-06-08 | 23:15 LOL, Ik weet niet wat je drinkt maar ik moet het ook gaan drinken.

NoahHafra | 07-06-08 | 23:23

hoteldebotel | 07-06-08 | 23:00
"Dan implodeert de samenleving." Deze mensen zitten inmiddels in de haarvaten van onze samenleving en dat zal alleen maar toenemen."

Ik denk dat er een ongekende bloei & groei zou komen, belasting met 30% verlaagd kan worden en 50% van de gevangenissen gesloten ... Youp van het Hek weer grappen durft te maken.

"Deze mensen zitten inmiddels in de haarvaten van onze samenleving en dat zal alleen maar toenemen."
Zoals een Pakistaanse (?) ex-moslima zei:
De islam is als vergevorerd kanker: nix doen en operen is allebei riskant.

knus & gezellig | 07-06-08 | 23:23

Het probleem ligt zoveel dieper, door de 30 miljoen moslims in Europa proberen ze in het MO steeds meer invloed in Europa te krijgen... De Cartoon rellen was absoluut niets spontaan maar zeer georganiseerd.
Een hoop politici weet het maar zegt niets of steekt de kop in het zand.
Wilders is één van de weinige die het benoemt en er iets aan wil doen.
Tja weet je gelijk op wie ik stem!

Kiraforte | 07-06-08 | 23:23

@AntiSoof | 07-06-08 | 23:20
Zulke ezels pak ik van achteren...

VanFrikschoten | 07-06-08 | 23:22

VanFrikschoten | 07-06-08 | 23:19
Je moet het zelf weten. Hoe dan ook, als het losgaat moet je doorpakken want ze maken je af, hebben ze geen enkel probleem mee.

Miretra | 07-06-08 | 23:21

@VanFrikschoten | 07-06-08 | 23:15
Wees wijs, mijn beste. Verhuis en gedenk de oude wijsgeren: 'Een ezel die mij trapt daar ga ik toch ook geen discussie mee aan?'.

AntiSoof | 07-06-08 | 23:20

@AntiSoof | 07-06-08 | 23:17
Wij zijn altijd scherp en doen geen alcohol..

VanFrikschoten | 07-06-08 | 23:20

@Miretra | 07-06-08 | 23:15
Wat een onzin. Laat je eens onderrichten in technieken, zeg...
Dan nog... de meeste mensen zijn dom en niet voorbereid. Dat zou ik wat de Islam betreft maar eens rap gaan upgraden...

VanFrikschoten | 07-06-08 | 23:19

En langzaam maar zeker woekert de ziekte die de Islam is, voort. Geholpen door Gristenopportunisten, LinksProgressieve wanhoop en eigenbelang.
-
Ik heb me het hoofd gebroken over mogelijke manieren om de islamisering te stoppen. - het meldpunt discriminatie overbelasten, mails naar 2e kamerleden, (en meer persoonlijk) een gesprekje aanknopen met de lokale imam, het is allemaal hopeloos. Toch is er (gezien recente polls) een meerderheid onder de Nederlandse bevolking te vinden die op een aantal concrete punten (bouw moskeeen, wellicht ook absolute scheiding kerk/staat, schrappen van artikel op vrijhed van godsdienst e.a.) een NEE wil laten horen. Een NEE tegen de Islamisering van ons land. Meer dan er bereid zijn zich te identificeren met, neem een Wilders. Dus: Hoe komen we ertoe referenda te institutionaliseren? Welke partijen zijn hiervoor te porren. Weet iemand dit?

uiteindelijk blijft maar 1 ding over, namelijk
referenda als

FcKM! | 07-06-08 | 23:18

hihi is van F ook aan de wijn?

AntiSoof | 07-06-08 | 23:17

AntiSoof | 07-06-08 | 23:12
Yep, ik heb zelf een pistool tegen mijn hoofd gehad van een marrocje.. omdat ik niet met hem wilde stappen, en hij niet afgaan omdat zijn vriendjes bij hem waren... Vervelende van mij is dat ik dan ook doordraai en allerminst passief word. Ik heb nog net een biljartkeu tegen zijn nek kunnen zetten... hij heeft toch maar niet geschoten en is afgedropen.. tja..

alfabetpret | 07-06-08 | 23:17

@AntiSoof, ervaring ;)

paintitred | 07-06-08 | 23:16

@VanFrikschoten | 07-06-08 | 23:15
Zo veel!? Tjee. Verschrikkelijk.

AntiSoof | 07-06-08 | 23:16

het waren 27 aangiften... trouwens...

VanFrikschoten | 07-06-08 | 23:16

@paintitred | 07-06-08 | 23:14
Jij zegt het.

AntiSoof | 07-06-08 | 23:15

VanFrikschoten | 07-06-08 | 23:12
Nee, maar je trekt altijd aan het kortste eind.
Of ze mollen jou of je molt hun en dan hang je.
Er staan trouwens altijd 3 of meer van die gasten achter je rug, waar ze plotseling vandaan komen is een raadsel.

Miretra | 07-06-08 | 23:15

@AntiSoof | 07-06-08 | 23:12
Ik heb meer dan 25 aangiften gedaan van braak, diefstal, bedreiging, etc. Nooit iets van gehoord. Nu ben ik het gericht, de jury en de beul... daar kunnen ze het mee doen.

VanFrikschoten | 07-06-08 | 23:15

25 jaar moet +/- 22 jaar zijn

AntiSoof | 07-06-08 | 23:14

@AntiSoof | 07-06-08 | 23:10
Het ligt niet altijd aan de jaartallen, alcohol is ook vaak de boosdoener.

paintitred | 07-06-08 | 23:14

@VanFrikschoten | 07-06-08 | 23:10
25 jaar geleden: Maroc met mes wou mijn poen, ik downplayen en leef nog. Belde de politie maar die konden toen ook al niks doen. Ik heb óók mijn ervaringen.

AntiSoof | 07-06-08 | 23:12

@Miretra | 07-06-08 | 23:11
Wij vormen geen aanleiding, hoor...

VanFrikschoten | 07-06-08 | 23:12

VanFrikschoten | 07-06-08 | 23:10 Geen malle dingen doen heur.

Miretra | 07-06-08 | 23:11

of zoiets, in jaartallen ben ik minder.

AntiSoof | 07-06-08 | 23:10

@AntiSoof | 07-06-08 | 23:07
Ga jij dan maar lekker wachten tot je een mes in je flikker hebt. Ik verdom het.

VanFrikschoten | 07-06-08 | 23:10

@hoteldebotel; Ik denk dat als alle mocro's het land uit worden geknikkerd het land de volgende dag begint aan een prachtige toekomst. Dat we zelfs ook weer kunnen praten over af een toe een echte vluchteling die weet wat vrijheid en veiligheid waard is een veilige haven bieden etc. etc..
Imploderen als alle moslims weg zijn? Laat me niet lachen. Waar baseer je het in godsnaam op.

NoahHafra | 07-06-08 | 23:10

oops, -600 BC bedoelde ik

AntiSoof | 07-06-08 | 23:09

@VanFrikschoten | 07-06-08 | 23:02
Ik mag me er niet mee bemoeien maar doe het toch. Geweld lost niets op. Begrijp dat nou toch eens. Oog om oog, tand om tand is zo -2100 VC

AntiSoof | 07-06-08 | 23:07

*wacht met smart op de nieuwste peilingen*

alfabetpret | 07-06-08 | 23:06

@F. von Zeikhoven | 07-06-08 | 23:02
Amen en het zij zo.

AntiSoof | 07-06-08 | 23:05

Mensen geloven in een religie door onwetendheid en angst. Religie is een illusie en een uitweg om een antwoord te krijgen op 'het leven na de dood'
Ik zou zeggen leer de kinderen eerst maar eens fatsoenlijk lezen en rekenen, als ze dat goed beheersen dan is er ruimte voor minder aardse zaken.

-Michiel Meer- | 07-06-08 | 23:03

@NoahHafra | 07-06-08 | 22:54
En vergeet niet je vriend het goede nieuws te vertellen. Als laatste wil ik je ter overweging meegeven dat 2 mocro's op een ouwewijvenfiets een makkelijk uit balans te brengen circusnummer is. De eerste klap is een daarder waard.

VanFrikschoten | 07-06-08 | 23:02

Schop die dwaas 'ns uit de deelraad? Laat hem eerst maar 'ns de geschiedenis van de Nederlandse schoolstrijd leren... Tis wel leuk dat niet-Nederlanders ook in openbare besturen kunnen komen, maar moeten wij dan echt iedere week weer opnieuw geschiedeniscollege gaan lopen geven? En trouwens, wat is dat nou weer voor een kudt-kritiekloos interview? Die journalisten zitten echt allemaal enorm te suffen, zijn te laf om een verhaal met goeie vragen om zeep te helpen... Gaat toch nergens over zo.... Stelletje ego-trippers....

F. von Zeikhoven | 07-06-08 | 23:02

Hallo eikel mijn kinderen hoeven op de openbare school niets maar dan NIETS te leren over de is-lam. Dat leer ik ze zelf wel thuis; dat het een uiterst gevaarlijk totalitair concept is, de betonrot in het fundament van de vrije democratische samenleving van hun (voor)ouders.

quasi modo | 07-06-08 | 23:01

@Aussie | 07-06-08 | 22:55
Toch zou het wel makkelijk zijn als we allemaal het zelfde dachten, ook al noem je dat isme.

AntiSoof | 07-06-08 | 23:01

@AntiSoof; Jij zegt wat ik bedoeld.

NoahHafra | 07-06-08 | 23:00

bottehond | 07-06-08 | 20:34

Sorry Botte, maar alle light en XXL islamisten het land uit is natuurlijk een utopie. Domweg wensdenken waar ik zelf soms ook wel eens last van heb.. De realiteit is echter dat 10 tot 50% van het aantal inwoners in vele middelgrote en grote steden uit allochtonen bestaan, waarvan een groot deel moslim zijn. Die stuur je niet zomaar even weg. Dan implodeert de samenleving. Deze mensen zitten inmiddels in de haarvaten van onze samenleving en dat zal alleen maar toenemen.

Overigens heb ik zelf meerdere collegas van Turkse afkomst, die ik eerlijk gezegd liever niet zie vertrekken. Ik woon verder temidden van de allochtonen, met soms de nodige frustraties, maar om nu te zeggen dat ik ze allemaal wil zien vertrekken dat is net een brug te ver. En met mij zullen miljoenen anderen nooit een grootscheepse exodus op touw willen zetten om die lieden uit te zetten. Bovendien zitten we in de Europese Unie, of je het wil of niet. Ik zie nu niet inenen alle landen samnewerken om 30 miljoen moslims van westerse bodem te verwijderen. En Nederland is zijn uppie aan de slag ..... Nou ja, de trein dendert gewoon op volle snelheid door en uitsstappen is onmogelijk geworden.

Wat de afgelopen 30 jaar is gebeurt is onherroepelijk en dus niet terug te draaien. Wil je dat islamieten zich gedragen dan is een andere politieke mentaliteit nodig die niet bang is om voorbeelden te stellen. Een kleun kind verdient soms ook eem ouderwetse draai om de oren als praten niet meer helpt. Is geen mishandeling maar doodgewone opvoeding. Wie niet horen wil moet maar voelen.

Als een dergelijk beleid wordt ingezet zijn op korte termijn onze plaaggeesten bekeerd tot rustige lammetjes. De invloed van de islam zal op zijn beurt ook stevig afnemen en een plaatsje vinden in onze diverse en ingewikkelde samenleving. We kunnen elkaar de tent uitvechten, maar er is geen weg terug van het pad wat we sinds de jaren 70 zijn ingeslagen.

hoteldebotel | 07-06-08 | 23:00


Kale Meester | 07-06-08 | 21:07
"Ik zie nergens staan dat het als absolute waarheid gebracht moet worden en dep verankerd moet worden."

Dat hoeft ook niet, dat spreekt van zelf.
(hoe naief kan iemand zijn)

knus & gezellig | 07-06-08 | 23:00

'Openbaar' wordt 'Islambaar'. Dus echt niet, he. De Islam moet hetzelfde worden gerekend als alle andere religies in NL: geen religie op openbare scholen = geen islam. Scheppingsverhaal? Doe dat lekker thuis.

Paulien | 07-06-08 | 22:57

en bedoeld met een d

AntiSoof | 07-06-08 | 22:55

Na het fascisme en communisme is het islamisme de volgende totalitaire ideologie die andersdenkenden het leven zuur wilt maken. Het islamisme is de vijand van het vrije westen anno nu.

Aussie | 07-06-08 | 22:55

@VanFrikschoten; We have consensus people, we haaaave consensus!

NoahHafra | 07-06-08 | 22:54

@AntiSoof | 07-06-08 | 22:51
Jammer... ik zag je al hulpeloos in mijn sling hangen te spartelen....

VanFrikschoten | 07-06-08 | 22:53

-dát

AntiSoof | 07-06-08 | 22:52

@NoahHafra | 07-06-08 | 22:49
We're getting somewhere, Noah... Je wordt warmer...

VanFrikschoten | 07-06-08 | 22:51

Sorry, in mijn bovenstaande comment had "hun buurt" moeten staan. Niet gewoon: hun buurt.

NoahHafra | 07-06-08 | 22:51

@VanFrikschoten | 07-06-08 | 22:49
Ok, dat van generaal neem ik terug, het was figuurlijk bedoelt trouwens, en ik ben zeker dát niet dat wat je zegt.

AntiSoof | 07-06-08 | 22:51

@alfabetpret | 07-06-08 | 22:44
Wat is er zo erg aan Wilders dat je hem als laatste uitweg ziet?
En bij het volgende bericht ga je weer zweven?

paintitred | 07-06-08 | 22:50

@AntiSoof | 07-06-08 | 22:47
Terugtrekken doe je als je als je in de minderheid bent of minder slagkracht hebt. Van beide heb ik geen last, soldaatje...

VanFrikschoten | 07-06-08 | 22:49

@VanFrikschoten; Zegt de uitspraak: Pick your battles wisely jou wat. Denk jij nou echt dat ik of mijn vrienden of mijn land er één centimeter beter van worden als ik me door zo'n stelletje tuig in hun buurt laat slopen??? Ja dan gaan de goede burgers allemaal lekker voor me stille tochten omdat ik de zoveelste was die "er wat van zei". Kijk: Als ik weet dat het speelveld neutraal is of ik weet me gedekt dan speel ik om te winnen. Ik ben een keer achter een paar gasten die een toerist hadden beroofd in de Schiphollijn aangerend. Dacht je dat er ook maar één toeschouwer meehielp. Die gast liet iig wel die tas van de tourist vallen om sneller weg te komen. Als wij nou allemaal zo goed voor elkaar opkwamen als die mocro's dat doen dan spring ik er op ok???

NoahHafra | 07-06-08 | 22:49

VanFrikschoten | 07-06-08 | 22:35
Vuur met vuur bestrijden, dat lijkt me een redelijke politiek. En ik ben het zo strontzat, dat gesodemieter met met name die mocro's, maar meer in het algemeen met de islam. Huntington sprak over de bloederige rafelranden van de islam - maar al te waar, al kreeg hij er kritiek op.
Die religie wil domineren, altijd, overal, is zelfs uitgangspunt en opdracht. Zou denken, my ass. Opsodemieteren met die kankerzooi, te beginnen uit NL.
Afschaffen van het bijzonder onderwijs zou hoog op op mijn agenda staan, net na 'remigratie alle moslims'.
Ik heb geen problemen met culturele verscheidenheid in een land, wel met de islam. Na het verdwijnen van de islam uit NL (als dat ooit gebeurt) zal het hier ook niet holadiehee zijn, maar dan hoeven we ons in ieder geval niet meer bezig te houden met schijnproblemen zoals die worden opgeroepen door de hier aanwezige en door mij zeer ongewenst geachte moslims.
'k Moet maar eens met een roeptoeterT door de stad gaan rijden: Alle moslims opdonderen, NU! Of met een granaatwerper de moskee... ik dwaal af, merk dat ik te sentimenteel word. Zou elke aanslag toejuichen (nee Joris, is geen oproep tot geweld, want het gaat over voetballen en zo, met lange en korte mouwen).

nattebever | 07-06-08 | 22:48

@VanFrikschoten | 07-06-08 | 22:41
In tijden van narigheid is terugtrekken soms wel zo verstandig, ik merk dat je geen generaal bent.

AntiSoof | 07-06-08 | 22:47

ok... Ik ben overtuigd.. ik ga maar Wilders stemmen.. Ik zie geen ander alternatief meer... Ze maken het GDV er zelf naar.. Het land is niet vol, maar DE MAAT IS VOL

alfabetpret | 07-06-08 | 22:44

En het spijt me voor mijn ongenuanceerdheid. Het gaat me nu even om de boodschap, ook al generaliseerde ik nu net.

AntiSoof | 07-06-08 | 22:44

@NoahHafra | 07-06-08 | 22:39
Is 020 WildWest ook goed?

VanFrikschoten | 07-06-08 | 22:42

@nattebever | 07-06-08 | 22:36
Ik probeerde daarmee aan te geven dat wij een leuk landje hadden, dat gebaseerd was op wederzijds respect en vertrouwen, we waren zeer kwetsbaar, maar niemand maakte er misbruik van, zoiets heet beschaving. Wanneer sommige nieuwelingen nu deze toestand zien, denken ze vast 'wat een mietjes, zeg', en maken gebruik van de ruimte die er voor een ieder was. Daarom is het zo in en intriest. Zoiets. Zonde.

AntiSoof | 07-06-08 | 22:42

@NoahHafra
Als je een beetje opgelet had zou je kunnen lezen dat ik vierkant achter je sta en je vriend. Het kan me niet rotten wat voor kleur hij heeft of jij hebt. Je moet leren achter je vrienden te staan en nooit, NOOIT een centimeter breed over je grens te laten lopen door de spugende achterlijken.

VanFrikschoten | 07-06-08 | 22:41

@VanFrikschoten, fijn voor je jongen. Lekker makkelijk heh vanachter je computertje. Ga vanavond even naar kanalen eiland en laat na de eerste belediging (die je zeker binnen 5 minuten zal hebben) even zien hoe flink je dan bent ok?

NoahHafra | 07-06-08 | 22:39

Hadden die mensen die hier al eens commentten 'het is een wolf in schaapskleren' dan toch gelijk!

Adalgar | 07-06-08 | 22:38

AntiSoof | 07-06-08 | 22:25
Goh, ik las het altijd als 'Alles van waarde is waardeloos'.
Vervolgens, so what?

nattebever | 07-06-08 | 22:36

@NoahHafra | 07-06-08 | 22:34
Nee, schat. Ik gebruik m'n hersens...

VanFrikschoten | 07-06-08 | 22:35

Goed zo beverT! Jij snapt het: de beuk er in. Mild gejammer langs de zijlijn werkt niet met dat volk.

VanFrikschoten | 07-06-08 | 22:35

@VanFrikschoten; Laat me raden, moslim? Met je grootspraak.

NoahHafra | 07-06-08 | 22:34

Elk islamitisch land dat nu onder de knoet zit van een of andere malloot zou direct na invoering van een democratisch systeem veranderen in een theocratie, vergelijkbaar met Iran.
Groeiende islamitische minderheden brengen hetzelfde risico met zich mee. Die minderheden moeten dus verdwijnen uit NL, hoe eerder hoe beter.
Ga toch lekker in de zandbak ouwehoeren over je kudtgeloof.

Ja, jij ook, Marcouch. Juist jij.

nattebever | 07-06-08 | 22:31

@@NoahHafra | 07-06-08 | 21:59
Schiet me nog iets te binnen: Als men vanaf een al dan niet gestolen fiets één van mijn vrienden nodeloos tot op het bot denkt te moeten beledigen dan vouw ik die fiets persoonlijk om hun nek. Lafaard.

VanFrikschoten | 07-06-08 | 22:28

De enige islamiet die deugt is een ex-islamiet. De rest is totaal onbetrouwbaar en zal alles wat Westers is onmiddellijk laten vallen du moment dat er geen reden meer is net te doen of hij/zij er wat mee heeft. Maak je daarover maar geen enkele illusie.

Dat moment moeten wij nooit laten aanbreken, dus hoppa, opzouten met die rotzooi naar het homiehomieland.

nattebever | 07-06-08 | 22:26

Ik denk vaak aan de spreuk 'Alles van waarde is weerloos', als ik aan 'ons' landje denk.

AntiSoof | 07-06-08 | 22:25

Op een gestolen fiets moet je het leren!

Fleauxe | 07-06-08 | 22:25

hoe zal hij zich voelen, als hij gestenigd word wegens slechte invloed van buitenaf

evileye | 07-06-08 | 22:23

Nederland is veels te klein voor zulke grote onzin.

paintitred | 07-06-08 | 22:22

En dan zijn er nog steeds mensen die die Marcouch zo'n ontwikkelde islamiet vinden.... Hij is al net zo geslepen en gericht op het verspreiden van de meest gevaarlijke ideologie ter wereld als de rest van het zootje!

Brouhaha | 07-06-08 | 22:22

Neuh.., me bedacht.
Genesis op YT aan het afgrazen.

Miretra | 07-06-08 | 22:21

@Miretra | 07-06-08 | 22:17
Hee, is de film al afgelopen?

AntiSoof | 07-06-08 | 22:20

@NoahHafra | 07-06-08 | 21:59
Geeft je nog geen recht de feiten te verdraaien. Anders ben je geen zier beter.

VanFrikschoten | 07-06-08 | 22:19

Er wordt weer stevig genuanceerd hier...;.

Miretra | 07-06-08 | 22:17

@Bigi Bana Boy; Helemaal met je eens. Moet wel zeggen dat ik in een soort eeeh internatonaal wereldje ben opgegroeid en dat dat op zich probleemloos was. Maar ik zie de problemen met andere migranten ook. Het verschil tussen andere migranten en moslims/mocro's is dat zij hufteren vanuit een diep gewortelde ideologie. Dat veranderd nooit. Andere migranten zijn op zijn slechts ongemanierde asociale opportunisten. Dat is ook slecht maar daar valt nog wat aan te sturen, mee te praten of zo. Maar door die mocro terreur worden alle migranten op één hoop gegooid en echt dat is niet terecht en het is on-Nederlands.

NoahHafra | 07-06-08 | 22:16

Die mocro's, die krijg je hier alleen weg met geweld. Ik zou pleiten voor een keiharde toepassing van het strafrecht (inderdaad invoering minimumstraffen) en three times out.
Of voorgoed zuchten in de kerkerTs van koning Hassan (of hoe die gek ook heet), uitzetten dus, of hier aan het werk in een steengroeve of vergelijkbaar iets.
Is de kolenvoorraad in het zuiden niet rendabel te maken als de arbeidskosten nihil zijn?
Effectief remigratieprogramma opzetten, wat mij betreft met subsidie. Elke keer als ik een pinguin in het 020-straatbeeld zie, moet ik bijna kotsen. Zelfde geldt voor kopvodden.
Iemand zou die mensen toch moeten kunnen uitleggen hoe je van 020 naar Schiphol komt.

nattebever | 07-06-08 | 22:14

Nu ja, de Polen en Antillianen verzieken toch ook aardig wat.

bakoenin | 07-06-08 | 22:11

@fuckje | 07-06-08 | 22:04 ,
de regering maakt er -altijd- een algemeen nieuwkomer probleem van,
heel irritant.
Vooral voor al die andere nationaliteiten die op de Marokkanenhoop worden gegooid.

vander F | 07-06-08 | 22:09

@NoahHafra | 07-06-08 | 21:59
Eigenlijk hadden jullie 112 moeten bellen en aangifte moeten doen wegens discriminatie, maar ja dat geld alleen maar, etc etc.

AntiSoof | 07-06-08 | 22:07

tipo | 07-06-08 | 21:43
Zieke club, manipulatie via polls, via de staatsomroep, en overal op elke bestuurlijke laag wel stromannetjes neergezet, (dikbetaald)
En nog werkt het niet, wat rest de PvdA nog, een staatsgreep .
Ze zijn er toe in staat.
En dan dit nog , in een poep en een scheet het openbare onderwijs om zeep helpen.
En gedraaid om de CU maar tervreden te houden.
En beweert de politieke barometer dat die falliete club 2 zetels wint .
Zucht.

bakoenin | 07-06-08 | 22:06

NoahHafra | 07-06-08 | 21:32
Vlak ook bepaalde gasten uit de Antillen niet uit hoor,maar goed Mocro's zijn inderdaad een verhaal apart. Toch geloof ik dat ook zonder die gasten er spanningen zouden zijn omdat die er altijd zijn. Minder urgente en minder gevaarlijke spanningen maar toch. In de jaren 70 hadden wij Suri's het allemaal gedaan en nu is die rol overgenomen door moslims. Migratie is als massaverschijnsel een vergissing en het werkt nergens op aarde. Kijk naar Zuid-Afrika recentelijk. Overal ter wereld slaan bevolkingen elkaar de hersens in. Maak niet de fout te denken dat wij uniek zijn met onze problemen hier in NL. Je ziet het overal fout gaan. Men wil eenvoudigweg nergens grote groepen vreemden in hun midden. Noem het fout of racistisch, ik noem het een vaststaand en niet te negeren feit. Gevaarlijk is het policor weg proberen te lullen van dit universele verschijnsel. Dat gezegd hebbende schofferen Mocro's ons inderdaad wel op ongekende schaal. Geen één enkele andere groep migranten is zo destruktief en minachtend.

Bigi Bana Boy | 07-06-08 | 22:05

@NoahHafra | 07-06-08 | 21:32 ,
Berbers en negerTs ligt wat gevoelig.

vander F | 07-06-08 | 22:04

@xel En dat is nou precies wat ik bedoel. Thanks!

NoahHafra | 07-06-08 | 22:04

@NoahHafra,
Dat is precies de spijker op z'n kop. Als het over problemen met minderheden gaat, zijn het in 95 % van de situaties Marokkanen. En het is jammer dat men vaak op één hoop wordt gegooid, dat is niet terecht.

fuckje | 07-06-08 | 22:04

.... in het verleden was het zo dat iedere 'nieuwkomer' in Nederland ruimte kreeg om zich een plaats te verwerven. Die ruimte werd gecreëerd door het iets opschuiven van de autochtone bevolking. Voor moslims gebeurde dat in eerste instantie ook,... met dat verschil dat moslims het niet zo zeer zagen als een gunst danwel beschouwde als een soort van 'veroverd gebied' !
Een gebied dat keer op keer uitgebreid diende te worden..... wat tot op de dag van vandaag doorgaat......
Er zijn weinig groepen/stromingen zowel in Nederland als mondiaal die zich zo gehaat weten als de moslims...... desondanks blijven ze volhardend op de ingeslagen weg voortgaan.

@xel | 07-06-08 | 22:01

@VanFrikschoten, van alles wat ik heb gezegd is dat het enige waar je op kan reageren??? Twee jonge mannelijke marokkanen in kanaleneiland op een dames fiets. Nee tuurlijk is die niet gejat joh. En trouwens, ook al was die fiets van hun moeder, misschien sprak ik nog een beetje met de emotie van het feit dat die klootzakken net een vriend van me rasistisch aan het beledigen waren.

NoahHafra | 07-06-08 | 21:59

Het blijft natuurlijk, bij alle commotie, totaal krankzinnig dat er op een openbare school iets anders gegeven zou worden dan onderwijs en dat alles wat naar religie zweemt moet worden uitgebannen of hooguit in het algemeen aan de orde komt bij onderwijs over verschillende culturen en religies, als bijvakje of zoiets.
Rekenen en taal - als we daar nou eens mee zouden beginnen en debiele dingen als 'redactiesommen' gaan afschaffen, zodat men normaal abstract leert denken.
Een paar honderd jaar geleden schreef Lessing Nathan der Weise - laat de kindertjes dat maar gaan lezen. Leren ze ook nog wat Duits.
En Marcouch, tja, stuur die maar bij eerste gelegenheid terug naar een land waar men het onderscheid staat-moskee niet kent.

Een gevaarlijke gek, dat is het. Zou bijna denken (ik heb profetische gaven): fout voor de oorlog.

nattebever | 07-06-08 | 21:57

@NoahHafra | 07-06-08 | 21:32
Zat er een sticker op de fiets met de tekst:"Deze fiets is gejat"?

VanFrikschoten | 07-06-08 | 21:53

Marcouch is een doortrapte islamist, een wolf in schaapskleren die fanatiek Tariq Ramadan aanhangt.

Aussie | 07-06-08 | 21:44

@bakoenin | 07-06-08 | 21:32
Mischien heeft het geen nieuwswaarde, omdat iedereen al weet dat de PvdA een semi-religieus partijkader heeft, zonder antwoorden voor humanisten, atheisten en agnosten. Laar staan enige bescherming.

Nou zijn er buiten het partijkader wel een grote groep PvdA-ers die dat wil veranderen, maar dat lukt niet, omdat de door God- en Allah-gedrevenen niets is aangelegen aan wensen van Menschen.

tipo | 07-06-08 | 21:43

Karel Martel | 07-06-08 | 20:55
Toespellingen ? Ik begijp niet precies wat je bedoelt.
Maar ik ben in ieder geval niet John Leerdam hehe.

Bigi Bana Boy | 07-06-08 | 21:42

Meneer Marcouch, wat is religie wat is cultuur? Er zijn onder moslims veel streekgebonden gewoontes en gebruiken die onder het mom van religie worden uitgevoerd. Misbruik dus.

rudles | 07-06-08 | 21:38

bakoenin | 07-06-08 | 21:32
Op de site van de NOS is ook nog steeds geen bericht hier over te vinden. Ik denk dat ze bij de staatsomroep nog geen toestemming hebben van de spindoctors van de PvdA.

CoffeePatch | 07-06-08 | 21:36

www.politiekebarometer.nl/
Hebben jullie deze gotspe gezien, tegenwoordig zwijgt Nova maar over deze nonsens .

bakoenin | 07-06-08 | 21:32

Een hardwerkende, goed opgeleide negroïde vriend van mij kreeg net waar ik naast stond op straat, voor de ogen van zijn dochtertje van twee marokkanen op een gejatte fiets te horen dat hij terug naar zijn bananenland moet gaan. Ik praat geen peop.
Ben ik de enige hier die eigenlijk geen problemen heeft met migranten in het algemeen maar die zo langzamerhand een diepe en intense haat voelt naar marokkanen? Ik geloof dat zonder marokkanen er niet eens echt een migranten probleem zou zijn. Ik geloof echt dat zij de hoofdreden zijn dat dit land en alles waar het voor staat ten gronde wordt gericht en niet alleen voor Nederlanders maar ik voor de ooit gewoon gerespecteerde gasten van de Nederlanders. Ik haat die gasten! En ik durfde niet eens iets te zeggen omdat je in die buurt binnen 3 minuten een hele kudde van die kamelen jockeys over je heen krijgt. GVD!

NoahHafra | 07-06-08 | 21:32

@BBB: Over de incidenten in Almere en Huizen kan ik slechts zeggen wat ik vind, en dat weer op basis van wat mij wordt voorgezet door 'de media'. Alhoewel ik moet zeggen dat ik GS een vrij betrouwbaar medium vind. Je moet wel door de gechargeerde teksten heen kunnen lezen, dat dan weer wel. Ik vraag me echt af in hoeverre het de moeite van het uitwerken waard zou zijn. Ik geloof niet in wonderen, maar ik geloof er wel in dat je hiermee een instrument schept dat in tegenstelling tot ál die andere plannen wél vrij snel in te voeren zou zijn én per les vruchten zou kunnen afwerpen.

Fleauxe | 07-06-08 | 21:29

Ja maar jongens, als je niet gelooft ga je naar de hell dus die vent doet ons gewoon allemaal een lol.

l0l | 07-06-08 | 21:25

Met deze oliedomme uitspraken, beste Marcouch, valt niet te leven. Ahmed, herroep ze, snel. Zeg dat je iets te veel op had, of zo. Of dat je verkeerd geciteerd bent. Of dat je het anders bedoeld hebt. Dat je bedoelde dat de ONZIN van het scheppingsverhaal behandeld moet worden bij het behandelen van de evolutieleer. Dat je het dragen van een boerka bespreekbaar wilt maken in de zin dat het denigrerend voor vrouwen is.

Hoe dan ook, geef er een draai aan. We zijn al gewend aan draaiende PvdA'ers; geeft niks. Jij bent(was?) immers onze hoop, want op Elsevier.nl werd toch niet voor niets geschreven: "Marcouch belichaamt hoop op polderislam", zie
www.elsevier.nl/opinie/commentaren/asp...

Dorser | 07-06-08 | 21:23

Dognitieve cissonantie....
Jakkes, allemaal moeilijke woorden.
Havomeisje gaat lekkere jankfilm opzetten.
-blup-

Miretra | 07-06-08 | 21:21

Fleauxe | 07-06-08 | 20:56
Nou daar zeg je wat. Mij valt wel vaker op dat veel mensen bijzonder slecht in staat zijn teksten te lezen en begijpen, laat staan dat men er kritisch naar kan kijken en het in een grotere context kan zien. Dat is trouwens niet iets wat ik zelf bedacht heb maar wat je wel vaker in de media leest. Het schijnt dat veel jongeren die van de middelbare school het hogere onderwijs instromen nauwelijks begrijpend kunnen lezen. Los van het feit dat het een enorme handicap kan zijn is het ook nog eens bijzonder gevaarlijk omdat je op die manier ook niet ziet wanneer er gemanipuleerd wordt. Hier op GS wordt er regelmatig fel van leer getrokken tegen manipulatie door de staatsmedia, de NOS en de publieke omroepen bijvoorbeeld en ik zelf heb mij erg opgewonden over de manier waarop de Telegraaf schreef over dat bouwvakkers incident in Almere en dat goed rond het schilderij in Huizen. Levensgevaarlijk is het feit dat de massa zich zo makkelijk laat voorliegen en ophitsen.

Ik ben het helemaal met je eens dat het kritisch leren omgaan met vooral de media extra veel aandacht zou moeten krijgen op scholen. Scholieren zouden een gezond basiswantrouwen jegens de media moeten meekrijgen vanuit school.
Wie zelf wel eens betrokken is geweest bij een zaak die door de media uitvoerig behandeld is weet hoe vals, slecht geinformeerd, lui en manipulatief veel journalisten zijn.

Bigi Bana Boy | 07-06-08 | 21:21

@Haas82 | 07-06-08 | 21:14
idd en anders wordt het zo, om de woorden nog eens te gebruiken, 'cognitieve dissonantie', hè?

AntiSoof | 07-06-08 | 21:18

@Fleauxe | 07-06-08 | 21:13
Slimmerik.

AntiSoof | 07-06-08 | 21:16

Geloof les zou nooit en te nimmer door een gelovige mogen worden gegeven gezien die gebrainwashed is.
Alleen een niet gelovigen staat los van alle sprookjes en kan een objectief blijven.

Haas82 | 07-06-08 | 21:14

@Fleauxe | 07-06-08 | 21:03
Verder moest ik denken aan Osho, de Bagwan, dat was ook een filosoof, die zijn eigen pad gegaan was, maar te vroeg gestorven is. J. Krishnamurti vond persoonlijk ook een eye-opener, zeer lezenswaardig maar taai, omdat de boodschap zo simpel is.

AntiSoof | 07-06-08 | 21:14

Chow | 07-06-08 | 15:30
Ook ik had hem het voordeel van de twijfel gegeven, maar nu is hij definitief door de pomp gezakt als exponent van de 5e colonne.

Ella | 07-06-08 | 21:14

@Anti-Soof: Je moet het F woord ook helemaal buiten beschouwing laten. Je moet meegaan met de linksmens in deze. Prestenteer het plan in het kader van 'weerbaarheids-training' voor moslims. Zeg dat je ze wenst te beschermen tegen de 'populistische' tendensen van vandaag de dag. Als ze dan weigeren kun je ze nog een anti-Islam stickertje opplaken ook. En dat willen ze natuurlijk nooit laten gebeuren. Ik denk dat er zelfs nog wel een kleine subsidie in zit ook als je het omschrijft zoals ik dat doe.

Fleauxe | 07-06-08 | 21:13

Bartje: Ik bid niet voor allochtonen

Yets | 07-06-08 | 21:08

@ Duderoo | 07-06-08 | 20:58
Jij snapt het idd, eerst eens bijbelse les, de leer van Darwin, nog wat over Boedhisme en Hindoeisme op islamitische scholen, daarna praten we wel verder.
En niet te vergeten de holocaust uitleggen aan moslims. Al vraag ik me af of de islam niet al naadloos aansluit bij de islam. Maar dan net even andersom dan men bedoelt natuurlijk.

ZSU-23-4 | 07-06-08 | 21:07

Schoorsteenveger | 07-06-08 | 20:21

Ik zie nergens staan dat het als absolute waarheid gebracht moet worden en dep verankerd moet worden. Volgens mij vallen zijn wensen wel degelijk onder wat verstaan wordt onder actieve pluriformiteit in het openbaar onderwijs.
Hij geeft alleen te kennen dat hij weinig begrijpt van de mogelijkheden die het openbaar onderwijs al bieden door er voor te pleiten.

Kale Meester | 07-06-08 | 21:07

@Fleauxe | 07-06-08 | 21:03
O, haha. Natuurlijk ben ik het met je eens. Filosofie is echter nadelig voor religie, dus ik denk dat het het niet gaat halen op de 'openbare' scholen. Socrates was ook al geen geliefde burger, weet je nog.

AntiSoof | 07-06-08 | 21:06

Hoe kan het eigenlijk dat hij van Slotervaart heet van zijn achternaam?

gewooneenmening | 07-06-08 | 21:03

@Anti-Soof: Dat weet ik, maar zo kun je het niet brengen wil je het doen slagen. Gelovigen zien de grote filosofen zo ongeveer als de oprichters van het atheisme. Oude wijn in nieuwe zakken is mijn advies. Maar hoe denk je over het idee op zich?

Fleauxe | 07-06-08 | 21:03

@ @ bottehond | 07-06-08 | 20:34
Nu ik er over nadenk... Ik vraag me af in hoeverre de islam in ons land nog terecht kan, zonder dat wij onze cultuur, vrijheid en westerse waarden verloochenen. Om maar min of meer met de woorden van Marcouch te spreken. Want wat hij zegt klinkt redelijk, maar is volgens mij de opmaat naar islamisering van Nederland, waarbij de islam als een normaal onderdeel van Nederland geacceptered zal moeten worden.
En ik vraag me af wat de moslim onderwijzer gaat doen met kritische kinderen. Stenigen? Slaan? En hoe wil een moslim les gaan geven aan die minderwaardige slechte varkenskinderen van die ongelovigen? Laat me niet lachen met dat geloof...
Ongelovigen moet je doden of bekeren volgens de islam,Marcouch doet een leuke poging tot het tweede, zoveel is wel zeker.

ZSU-23-4 | 07-06-08 | 21:03

@fuckje 20:51: Wacht maar tot je ziet spelen, dan is de kleenex niet áán te slepen! Ik heb dat met Ronaldo, www.goalvideoz.com/images/players/1193... , dan is de Kleenex ook altijd op. Maar goed, we hadden het over de Islam.

Fleauxe | 07-06-08 | 20:59

Kan iemand dit kabinet even laten vallen svp ?

Zokdok | 07-06-08 | 20:59

@Fleauxe | 07-06-08 | 20:56
Zoiets heet filosofie.

AntiSoof | 07-06-08 | 20:58

islam op openbare scholen, dan eerst de nederlandse cultuur in de moskee graag

Duderoo | 07-06-08 | 20:58

@BBB 20:50: Iemand schreef net iets over kritisch leren kijken in plaats van oogkleppen op te doen. Zou het niet wat zijn om op scholen dan ook een nieuw vak introduceren, noem het kritiekleer of zoiets. Een vorm van onderwijzen waarin de leerling niet wordt gevraagd van zijn geloof af te stappen maar juist ondervraagd wordt over zijn geloof. Hij/zij kan zo begrip krijgen voor de mensen met vragen en kritiek, tevens wordt hij gedwongen om introspectie te plegen.

Fleauxe | 07-06-08 | 20:56

Bigi Bana Boy | 07-06-08 | 20:51
Ow?! Waarom dan die toespelingen?
Wie de schoen past trekke hem aan.

Karel Martel | 07-06-08 | 20:55

@Ella, t is wat hé? En t wordt ook nog gedeeltelijk vergoed, las ik.

AntiSoof | 07-06-08 | 20:53

@Fleauxe:20:46
Ken wel jank'n ;(

fuckje | 07-06-08 | 20:51

Karel Martel | 07-06-08 | 20:
Ik heb het vaker gehoord hier maar het antwoord is nee.
Mag ik aannemen dat je lutser voor John bedoeld was ?

Bigi Bana Boy | 07-06-08 | 20:51

fuckje | 07-06-08 | 20:46
Zie fuckje | 07-06-08 | 16:34

CoffeePatch | 07-06-08 | 20:51

Laten we proberen de topic weer terug te halen.

Kern van de zaak is dat om te beginnen religie uit het onderwijs verbannen dient te worden en dat het recht op bijzonder onderwijs uit de grondwet moet worden gehaald. Waar dit altijd al had gemoeten (ik noem de scholen "Met den Bijbel" op de Veluwe) is het op dit moment helemaal urgent omdat we met dit recht de deur tot het islamitisch onderwijs wagenwijd hebben opengezet. Omdat ik wél voor rechtsgelijkheid ben kan ik het ze niet eens kwalijk nemen. De enige rechtvaardige manier om het te stoppen is dat er totale scheiding komt zoals dat in Frankrijk het geval is. Geen religie in de schoolbanken en wat mij betreft eigenlijk helemaal niet in het openbare leven.
Ik heb het al vaker betoogd maar het CDA is de boosdoener en we hebben het aan die partij te danken dat er al decennialang geen beweging in zit. Ondertussen start de ene islamitische school na de andere en zijn er slechts armzalige pogingen van oa Dijksma om op ander gronden die scholen te sluiten. Maar het blijft om de hete brij heen draaien. Christelijk Nederland valt in het eigen mes.

Bigi Bana Boy | 07-06-08 | 20:50

@ bottehond | 07-06-08 | 20:34
Ik weet het niet botte... mensen eruit zetten omwille van hun geloof is nogal heftig. Maar aan de andere kant kunnen we dit niet zomaar allemaal laten gebeuren.
In dit geval wil een of andere immigrant of afstammeling daarvan zijn geloof opdringen aan mijn kinderen. Het staat bijna gelijk aan een oorlogsverklaring zoiets te doen.

ZSU-23-4 | 07-06-08 | 20:47

Bigi Bana Boy | 07-06-08 | 20:30
Ben jij deze meneer? www.hetvrijevolk.com/?pagina=6245
Vertel 's, hoe bevalt dat nou, voor veel geld de mooie meneer uithangen?
Lutser.

Karel Martel | 07-06-08 | 20:47

@fuckje: Noem het een voorproefje op de EU.

Fleauxe | 07-06-08 | 20:46

CoJoNes | 07-06-08 | 18:50
Dit kwam ik ook nog tegen.

''Mannenbesnijdenis Wist u dat:

* Geen enkele nationale of internationale medische organisatie routinematige besnijdenis aanraadt?
* Besnijdenis oorspronkelijk bedoeld is om masturbatie tegen te gaan?
* De voorhuid een beschermende functie heeft?
* Besnijdenis een man het recht op genitale integriteit en eigen keuzevrijheid ontneemt?
* Sommige besneden mannen omdat ze zich mismaakt voelen een hersteloperatie - verlenging van de voorhuid die nog over is - willen ondergaan?
* De sexualiteit van besneden mannen is aangetast omdat een besneden penis minder gevoelig is?
* De claim dat besnijdenis HIV besmetting zou tegengaan zeer dubieus is en besneden mannen aanzet tot risicovol gedrag?
* Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat rituele besnijdenis extreem pijnlijk is, vergelijkbaar met vrouwenbesnijdenis?
* Besneden baby's zelfs zes maanden na de besnijdenis nog veel meer huilen dan onbesneden baby's?
* Jongetjes die zijn besneden veel banger zijn tijdens vaccinaties dan onbesnedenjongetjes?

Jaha, dat leest u niet in een kwaliteitskrant he. Nu zult u zich ongetwijfeld afvragen:
MAAR WAAROM ZIJN ER DAN 7 "BESNIJDENISCENTRA" IN NEDERLAND?''

Ella | 07-06-08 | 20:46

Het wordt steeds zotter. Bij de gemeente Ede bidden ze serieus voordat ze vergaderen. Dan ben je toch gewoon MONGOLISCH.
Als hij wil bidden prima, daar heb je een huis met een wc voor (althans, ik hoop met een wc voor hem). Maar niet op een openbare school. Waar bestaat een OPENBARE school voor: voor mensen die NIET gelovig zijn. Weer een toonbeeld van NL politicus.

Niels-kaas-in-haar | 07-06-08 | 20:46

Heel ff OT,
Wat doet Turkije op een EK? Heb ik iets gemist?

fuckje | 07-06-08 | 20:46

@bakoenin: Botte heeft wel een punt hoor. Er is zo ongelovelijk veel geprobeerd om de fundi's de pleasen en ze een plek te geven in de samenleving. Maar na al die jaren/generaties roepen de oudste en de jongste nog steeds (als wij even niet kijken) dat de ongelovige een smeerlap is en dat zij de meest verheven soort onder de mensen zijn. Verder is er geen groep zo diep antisemitisch als de Moslims, ze heulen met Hitler for god's sake. Nee, sommige mensen kun je maar beter wegsturen.

Fleauxe | 07-06-08 | 20:44

@strontland
Je bent een neo-nazi. Loop alsjeblieft huilend weg.

tipo | 07-06-08 | 20:44

Ondanks de honderden vaak geweldig goede reactie wil ik ook nog een duit in het zakje doen; gewoon als burgerplicht.
Religie onderwijzen aan kinderen is kindermishandeling, hersenspoelen. Leer ze gvd vragen stellen ipv oogkleppen te dragen.
Het inflitratieproces der moslims kent nog een geweldige katalysator; de christenen in NL die meeliften op de hernieuwde angst om religie belachelijk te maken (wat het als je even nadenkt ook is).

Juist ik ben nu op zoek voor een basisschool voor mijn kinderen en ik kan die Darwinistische openbare school maar niet vinden.. :(

Ome Gijs | 07-06-08 | 20:43

@bottehond | 07-06-08 | 20:34
Of ze krijgen hun eigen school, ghetto en toekomst die daarbij past. En Marchouch is geen sociaal-democraat, maar een fundamentalist, net als alke moslim die je niks te verkopen heeft.

tipo | 07-06-08 | 20:42

Wij westerlingen moeten veel meer kinderen krijgen.
En we zijn niks, maar dan ook helemaal niks verschuldigd aan de islam. Niks, niets, noppes, nada.
De islam heeft geen enkel respect. Ik herhaal het nog maar eens. Hoezo komt iemand nu respect vragen voor de islam? En wat is dat, islamles, les in haat?
Als marcouch het in zijn hoofd haalt mijn kinderen verplicht te indoctrineren zal ik ze wel even bijlessen over de islam. En niet alleen mijn eigen kinderen.
Maar goed, het wachten is op een PvdAchterlijk welke het idee zal ondersteunen en liefst doorvoeren.

ZSU-23-4 | 07-06-08 | 20:41

bottehond | 07-06-08 | 20:34
Je kunt geen gedachte vebieden.
Hooguit openlijke praktisering.
Wat jij wilt is hetzelfde als wat de commies met het christendom wilden.
Hopeloos, de mensch heeft altijd een Allah ,Jahweh, of god nodig

bakoenin | 07-06-08 | 20:37

Wat een onzin. Laat ze maar hun eigen scholen stichten. Dan mogen ze bidden wanneer ze maar willen.

Hoen | 07-06-08 | 20:36

@Schoorsteenveger: Gheghe, ik weet nog toen hij werd aangenomen, of beter gezegd het rumoer daaromtrent. We zouden er NIETS maar dan ook NIETS van merken dat hij een gristenachtergrond had, pardon hééft.

Fleauxe | 07-06-08 | 20:36

Dit kan niet anders, of dit is de genadeslag voor de PvdA !
Diepr dan dit kun je niet zakken ;-)

bakoenin | 07-06-08 | 20:34

ZSU-23-4 | 07-06-08 | 20:30

De feiten overziend is mijn standpunt dat de islam verboden moet worden en alle islamisten light en XL het land dienen te verlaten zo gek nog niet, dacht ik.
Er is geen andere weg. Het is us or them.

bottehond | 07-06-08 | 20:34

Te laat....

Miretra | 07-06-08 | 20:33

Wolf ontdoet zich van schaapskleren:
Eerst een beetje ruzie maken met een halve gare als Fawaz; zo je voordoen als gematigd en vervolgens vrolijk de openbare scholen islamiseren.
Gescheiden zwemmen, hoofddoeken en burka's moet allemaal kunnen....
Het hele interview zegt als kinderen een hoofddoek willen etc., welk zefstandig denkend mens wil dat nou - kan alleen door xtreme hersenspoeling.
Over de moslim brotherhood spreekt hij in lovende termen, we hebben de eerste brotherhood bestuurder aan het bewind in NL nog niet de radicaal & geweldadige tak maar dat is een kwestie van tijd. PvdA gefeliciteerd !
Kinderen hebben recht op een islam vrije omgeving !

knus & gezellig | 07-06-08 | 20:32

Ik word altijd een beetje achterdochtig als iemand een inhoudelijk belangrijke draad verstoort. Knap gedaan, maar niet heus. Is dat je bedoeling, stronthand? Om de draad te verstoren? Ik vraag me af waarom.

bottehond | 07-06-08 | 20:32

Fleauxe | 07-06-08 | 20:25
Ik denk dat dat nog steeds niet gaat lukken. Zo lang figuren als Henk Hagoort voorzitter van de publieke omroep kunne worden en een dikke vinger hebben in wat wij met z'n allen voor ons belastinggeld terugkrijgen, heb ik er een zwaar hoofd in.
www.bbrussen.nl/2008/01/31/de-christen...

Schoorsteenveger | 07-06-08 | 20:30

Fleauxe | 07-06-08 | 20:27
Alles flex, no spang, maar het is bijna niet meer bij te houden allemaal.

Bigi Bana Boy | 07-06-08 | 20:30

Een geloof welk ons niet respecteert als ongelovigen, hoeven wij niet te respecteren als geloof.
Bovendien vraagt de islam geen respect, ze eist, desnoods met geweld. En daar moeten onze kinderen mee opgevoed worden. Denk het niet.
Laat hem zijn islamitische leer maar in een donker gat aan zijne onderkant stoppen.

ZSU-23-4 | 07-06-08 | 20:30

Banaan:

Kijk Bigi, je wilt het maar niet begrijpen maar ik ben de slaaf niet jij (zie tekening). Ik pluk de katoen, niet jij. Ik zit aan de ketting, niet jij. Dus ik maak jouw niet uit voor slaaf. wel voor profiteur en sprinkhaan. En ja wat zijn nou uitkeringstrekkers, krakers, NGO-ers en raam-ambtenaren? precies!
--
Begrepen Big Banaan?

Strontland | 07-06-08 | 20:29

Strontland
Heeft hier een punt, besnijdenis bij vrouwen is misdadig, omdat de mogelijkheid om nog te kunnen genieten van sexualiteit weggenomen word.
Vaak gebeurd e.e.a ook nog door een of andere medicijnman met een bot mes, want het moet ook nog eens pijn doen.
Besnjdenis van jongetjes is iets heel anders.

bakoenin | 07-06-08 | 20:28

@BBB: Rustig maar, ik vroeg om een ja of een nee, niets meer dan dat. Ik ben het niet met je eens, maar fuck dat. We hebben het nu niet over die zaak inderdaad. Maar 't gaat je goed mag ik uit je stilzwijgen rondom die vraag opmaken? :D

Fleauxe | 07-06-08 | 20:27

Strontland | 07-06-08 | 20:20
Dr Doom was jij een paar weken geleden nog, "jochie", voor je die ban kreeg.
Je denkt toch niet dat ik achterlijk ben he ?

Bigi Bana Boy | 07-06-08 | 20:27

Ben ik simplistisch bezig als ik stel dat hij of zij die een bepaalde stof als zijnde de waarheid willen behandeld zien worden op scholen eerst maar eens met een wetenschappelijke onderbouwing voor die leerstof moet komen? Zo niet, dan zijn we klaar zo lijkt me!

Fleauxe | 07-06-08 | 20:25

Strontland | 07-06-08 | 20:17
Er staat dus niet in die post die je aanhaalt dat hij nekschot voor "smerige racist" uitmaakt. Hij geeft wel een oordeel over een cartoon en dat mag hij.

CoffeePatch | 07-06-08 | 20:24

Strontland | 07-06-08 | 20:17
Fleauxe | 07-06-08 | 20:17

Kijk daar gaan we weer, eerst een stelling poneren en dan weer over katoenplukken beginnen. Hoe hardleers kun je zijn ?

@Fleauxe : Ik lees het niet meer wat die malloot post en ik wil niet weer die hele Nekschot discussie naar boven halen en herhalen. Wél citeert hij bijzonder selektief. Ik zou zeggen lees dat topic nog maar eens na, ik zal het zelf ook doen. De kern van de zaak was volgens mij dat ik niet op de stoel van een rechter wilde gaan zitten maar het op zich wél begreep dat er door het OM naar gekeken werd. Affijn, nu herhaal ik het toch. Check dat topic maar, dat lijkt me beter.

Bigi Bana Boy | 07-06-08 | 20:24

Bigi,
--
Echt een racist ben ik niet, schiet niet in die aloude pavlov reflexen, tis zo grijsgedraait. Laat ik het gewoon heel duidelijk stellen. Ik maak jouw uit voor profiteur en landverrader. Ik ken jou verder niet dus ik doe het aan de hand van je gedrag en je positionering. Die posting is gewoon een van de vele keren dat ik jou betrap op "it beez racism" terwijl Nekschot gewoon een zeer ongename waarheid neerpent. Tja maar nekschot is dan ook een racistische jood zoals ik eh?
--
Veel bloemen op je bad Banaan.

Strontland | 07-06-08 | 20:24

Bigi Bana Boy | 07-06-08 | 20:15

Je neemt het op als een heer. Hulde. Who's the pauper now?

bottehond | 07-06-08 | 20:23

Kale Meester | 07-06-08 | 20:06
Ik vind het behoorlijk spannend. Nederland heeft de muzelmannen precies zo behandeld als katholieken, protestanten en anderen die het belangrijk vinden dat aan de een of andere absulute waarheid wordt vastgehouden en dan die waarheid er al op jonge leeftijd moet worden ingeramd. De muzelman heeft hier zijn eigen scholen op kunnen richten en zijn kindertjes in alle vrijheid kunnen vertellen dat er maar één Allah bestaat, en dat degenen die het daar niet mee eens zijn varkens en honden zijn, allemaal op kosten van de staat. Maar dat is meneer niet goed genoeg, dat was slechts een noodmaatregel, want de islam verdient het om de volle aandacht te krijgen binnen het openbaar onderwijs. Niks bijzondere status binnen een multikulti samenleving, niks belijden van het geloof in eigen kring, nee, het geloof moet naar voren worden geschoven en een vaste plaats krijgen, diep verankerd worden, in het openbare leven. Dat is wat hij zegt. Exact dezelfde discussie als in Turkije.

Schoorsteenveger | 07-06-08 | 20:21

@vander F | 07-06-08 | 20:16 : Weet ik zo net nog niet. Als je naar de intentie van de tekening kijkt dan zie je volgens mij een kritische benadering van een volk dat wordt gepamperd door onze overheid. Dat die mensen zwart/bruin zijn wordt naar mijn stellige overtuiging niet als verwijt aangedragen of als factor van oorzaak. Maar als je daar anders over denkt hoor ik het graag.
@Strontland | 07-06-08 | 20:17 : Aha! Dank je wel. Dit maakt mijn eerste vraag aan BBB overbodig.

Fleauxe | 07-06-08 | 20:21

Wie de neuq is Dr Doom?

Strontland | 07-06-08 | 20:20

Hey Bigi,
--
Argumenten? Wat is er mis met je eigen quotes?

Strontland | 07-06-08 | 20:18

@BBB: Eej swa, nu je er toch bent, klopt het nu wel of niet wat Strontland zegt? Alles goed verder, je leek wel deaudt de laatste tijd.

Fleauxe | 07-06-08 | 20:17

-edit selectief quoten is een kunst. Hup naar bed -

Strontland | 07-06-08 | 20:17

We klessen liever over de toon dan over rituele meisjesverminking, is het niet?
Cartoonisten arresteren, godvertiefus.
.
*klak*
Heil Hirsch!
/

Miretra | 07-06-08 | 20:17

@Fleauxe | 07-06-08 | 20:12 ,
natuurlijk kun je het racistisch vinden,
omdát je er alle kanten mee uit kan.

vander F | 07-06-08 | 20:16

@Strontland,
Goede man, zoals ik al eens eerder heb aangegeven lees ik jouw postings al enige tijd niet meer maar als je er aardigheid in hebt om voor de bühne het een en ander neer te pennen ga dan gerust je gang. Ik merk aan de reakties van anderen dat je weer eens ouderwets bezig bent ?

Vriend, de tijd dat ik mij het soort taal wat jij uitkraamt aantrok ligt reeds lange tijd achter me. Dat je problemen met andersgepigmenteerden hebt zal mij eerlijk gezegd worst wezen en dat je mij als bliksemafleider voor je frustraties gebruikt en van alles en nog wat op mij projekteert ook. Je kunt je alleen de moeite van het je tot mij richten besparen want je zult vast zelf ook wel begrijpen dat ik geen tijd ga verdoen met dat rabiaat racistische geschreeuw van je.

Je hebt als Dr Doom al een keer een permaban aan je reedt gehad en hebt daar niks van geleerd, ik heb je daarna al een keer de hand toegestoken en je het advies gegeven je standpunten niet zelf te ondermijnen en ook daar heb je niks meegedaan, dat je hier bij een flink aantal bepaald niet linksche reaguurders ook niet echt lekker ligt ontgaat je ook volledig geloof ik.

Ik vind het goed met je. Volgens mij begrijp je de GS cultuur niet helemaal. Af en toe gaat de beuk erin hier en ik heb met een aantal reaguurders flink clashes gehad (ik noem Fleauxe, Mitrera, V. Maerlant) waarna we op het volgende Leen topic gewoon weer dikke pret hadden. Ik zie ook anderen keihard op elkaar inbeuken, ik noem Maaier en Wereldzenders. Maar het blijft altijd wel binnen de GS cultuur. Dat heet respekt en volwassenheid tonen.

Kom met argumenten en er wordt naar je geluisterd, ik heb het je al eens eerder tevergeefs gezegd.

Bigi Bana Boy | 07-06-08 | 20:15

@Strontland: Merci, je kunt van alles van die tekening vinden, maar niet dat hij racistisch is dunkt me.

Fleauxe | 07-06-08 | 20:12

Flauxe, ik zoek het eff voor je op

Strontland | 07-06-08 | 20:10

@Strontland
Ik vond die cartoon ook niet smakelijk.

bethundered | 07-06-08 | 20:09

CoJoNes | 07-06-08 | 18:50
Niet studeren op een totaaloplossing, eerst meisjesbesnijdenis hard aanpakken, NU.
Alle mensenrechtenneuzelaars steeds met dit onderwerp confronteren tot ze er kotsziek van worden.

Miretra | 07-06-08 | 20:08

Vigil | 07-06-08 | 18:53
Je hebt helemaal gelijk dat de ruimte ook voor Aboutaleb kleiner wordt nu. Hij kan zich niet meer verschuilen achter halve waarheden en sussende woorden. De ellende voor hem, voor Albayrak en alle anderen die als 'bruggenbouwers' werden binnengehaald is dat vanaf nu al hun woorden en daden op een gouden schaaltje worden gewogen, en dat vervolgens de PvdA wordt afgerelkend op de wijze waarop die reageert op die woorden en daden. De kwestie verschuift van dubbel paspoort via dubbele tong naar dubbel gezicht.

Schoorsteenveger | 07-06-08 | 20:07

@Strontland: Heeft hij dat écht geschreven? Wanneer? Welk topic?

Fleauxe | 07-06-08 | 20:07

@CoJoNes | 07-06-08 | 18:50
Gezien mijn verderfelijke ervaringen met stukgesneden klabanussen kan ik melden dat zulks afbreuk doet aan de gevoeligheid. Ze doen er een half uur langer over....

VanFrikschoten | 07-06-08 | 20:07

Hij zegt eigenlijk niet zoveel spannends maar hij geeft wel aan dat hij niet veel heeft begrepen van het Nederlandse onderwijssysteem, er zijn openbare scholen van verschillende signatuur die allemaal op hun manier aandacht besteden aan/ omgaan met geloofskwesties. Wat Marcouch wil is gewoon een school die zich actief pluriform opstelt. En die kunnen gewoon opgericht worden, ook in Slotervaart.
Zie eventueel ook www.actiefpluriform.nl

Kale Meester | 07-06-08 | 20:06

Moshe , @Kosher. Mja, wij weten hoe het is eh.
--
@Reinaert, wegzakken? Zo diep zoals Nederland in de "strond" zit. Nee dat zal wel meevallen.
--
@Bethundered
Bigi? Is dat niet die negert die nekschot voor "smerige racist" uitmaakte? (tekening slavernij standbeeld). Ik bevind mij in goed gezelschap.

Strontland | 07-06-08 | 20:05

@gentle giant: Als dat een oproep is om Moslims binnen te houden deze zomer ben ik het er he-le-maal mee eens. Blijf maar lekker binnen als je de lokroep van het vlees niet kunt weerstaan.

Fleauxe | 07-06-08 | 20:05

pfff echt ook hoe dat in dat artikel staat he
en DAN VOORAL DE ISLAM
als je vrijheid wil voor idealen, doe het dan voor alle en niet alleen voor je eigen EGOCENTRISCH geloofje

riotstarter | 07-06-08 | 20:03

@Strondland
Dan ken ik bigi anders als jij, je hebt goede en slechte mensen en ik plaats jou hij het laatste strondland.

bethundered | 07-06-08 | 20:01

Ik ben het wel met hem eens. Maak speciale plaatsen voor moslims die buiten de samenleving willen staan. Maak daar ook scholen. Plaats er een hek of muur omheen. Oh wacht.. dat paradijs bestaat al.. Palestina.

Mokum Kosher | 07-06-08 | 20:00

@Strontland | 07-06-08 | 19:56:

Wellicht tijd voor een koude douche, even rustig ademhalen, een hartig hapje en dan weer eens terugkomen? Want je zakt nu wel erg ver weg. Héél erg ver weg.

Reinaert | 07-06-08 | 20:00

@Strontland 19:57. Nee, daar is geen reden toe.

knutsel | 07-06-08 | 19:59

Strontland is een kindje van Gretta D.en Arnold Heertje, negeren dus verder maar.

fuckje | 07-06-08 | 19:59

@KNutsel,

Maar verder geen antisemiet?

Strontland | 07-06-08 | 19:57

-weggejorist-

Strontland | 07-06-08 | 19:56

@Strontland 19:49. Nee dat is niet wat ik zeg. Alleen de mannelijke exemplaren.

knutsel | 07-06-08 | 19:55

Onzin en je weet het maar donders goed. Jij zou 40' - 45' tog immers goed in je geheugen moeten hebben.

bethundered | 07-06-08 | 19:54

adder heeft groen/grijs zwarte strepen, swa

Strontland | 07-06-08 | 19:53

@bethundered,
--
Ik haat gifslangen omdat het gifslangen zijn, niet omdat de adder groengele strepen heeft.

Strontland | 07-06-08 | 19:50

knutsel?
--
Elke jood is lichamelijk verminkt? Want dat is wel wat je hier zegt eh?
--
Geestelijk verlinking,,, weet nog niet,.... hoe moet jij jezelf noemen als je niet jarenlang de fapslikker bent geweest van NOS propaganda? Gek? Slim? Misschien dat laatste....

Strontland | 07-06-08 | 19:49

Strondland is een rascistische Jood.

bethundered | 07-06-08 | 19:48

*coupeert oortjes van kleine vander F*

vander F | 07-06-08 | 19:47

@Strontland. Jij bent behoorlijk verminkt makker, en niet alleen lichamelijk.

knutsel | 07-06-08 | 19:45

@Fukje,

"i call a spade a spade". Zo! .. kan je nou ook Marokabouch vergeven als ie tot inkeer komt?

VAst wel!

Strontland | 07-06-08 | 19:45

@KNutsel, klopt! Wie verminkt is niet goed snik
--
Maar een voorhuidje bij EEN MANNELIJKE baby weghalen is geen verminking, ik ben ook niet verminkt.
-

Strontland | 07-06-08 | 19:43

Ja wat dachten jullie,
meer dan 50% van Amsterdam is van niet westerse afkomst,
in een democratie heeft de meerderheid nu eenmaal een streepje voor.

Wen er maar aan, Europa gaat ons nog een 25 miljoen Islamieten door de strot persen.

vander F | 07-06-08 | 19:42

@Strondland@19:18
Ik was voorzichtig en beleefd in mijn comment, had zo m'n twijfels, maar gezien jouw reacties daarna weet ik het zeker, ik hoef jou niet, je bent een onruststokert, een zuigert, en een niet-nadenkert.
Zeau, da's eruit!

fuckje | 07-06-08 | 19:42

kommabijmebinnen: " M .. is knetter en knettergek!"
--
Bijna goed, hij is moslim en PvdA'er. Dat is opzettelijke kwaadaardigheid.

Strontland | 07-06-08 | 19:41

@Strontland 19:37. Iedereen die wilsonbekwame kinderen verminkt heeft een probleem.

knutsel | 07-06-08 | 19:40

Marcouch is knetter en knettergek!
Wie was ook weer die wijze man die ons al eerder liet weten dat mensen met twee paspoorten niet in bestuurlijke posities horen?
Ik mag toch hopen dat deze uitspraak het doodvonnis betekent voor de politieke carriere van Marcouch!
Geert, redt ons!

kommabijmebinnen | 07-06-08 | 19:39

Gut, besnijdenis was nooit een probleem in Nederland voor de joden, niets mis mee, totdat de socialistische Bigi bananas onze cultuur met geitenlikkers kwamen verreiken.
--
Tja iedereen is gelijk en we willen niet discrimineren nietwaar? Dus die joden hebben ook een probleem.

Strontland | 07-06-08 | 19:37

En is er wel uit.
De groeten & de tyfus maar weer aan iedereen.

nattebever | 07-06-08 | 19:36

@Big Banaan,
--
Zeg gozert, de "blauwe enveloppen brigade" kwam net langs en vertelde mij dat ik nu nog langer moet werken op de katoenplantage omdat jij zaunodig een 36 urige werkweek wilde hebben. En dat mag ik niet vervelend vinden? Doe even normaal!

Strontland | 07-06-08 | 19:34

Strontland | 07-06-08 | 19:31
Besnijdenis verbieden, vanaf nu.
Wil iemand zich als volwassene laten besnijden heeft-ie mijn zegen - al vind ik dat hij zelf van dat soort onnozelheid de kosten moet dragen.

Rare reactie van jou trouwens, met je 'alle joden afschieten dan maar'. Dat is helemaal niet de issue. Rot mij het welke groep kinderen mishandelt. 't Blijft kindermishandeling en zou zeer zwaar bestraft moeten worden.

nattebever | 07-06-08 | 19:34

Wat natte 19:18 zegt. Wederom de kampioen verbieden -onze regering- maar eens met de neus op de feiten drukken. Waarom is besnijdenis (op niet-medische gronden) nou nog niet verboden?

knutsel | 07-06-08 | 19:31

@NatteBever,
--
Alle joden maar afschieten dan?

Strontland | 07-06-08 | 19:31

@Big Banaan (wel aan jou gericht)
--
Ik moet nu eindelijk opmaken dat al jouw post (tot aan jouw "bekering" hierboven) over de zegeningen van de multicul gewoon bullshit is.
--
Gut! Kunnen we bovenstaande ook laten aanschuiven?

Strontland | 07-06-08 | 19:30

Strontland | 07-06-08 | 19:2
Je vader was niet besneden en dacht, kom, ik laat die kleine maar eens even langs de rabbi of imam brengen of in het ziekenhuis z'n voorhuid laten verwijderen zonder enige noodzaak?
Zo zal het wel niet zitten, of wel. Jouw vader onbesneden, jij besneden.
Ja, zo gaan die dingen.
't Is gewoon kindermishandeling, blind paard.

nattebever | 07-06-08 | 19:30

Ik vind dit veel te ver gaan. Wanneer klapt dit kabinet, dan kunnen er weer NEDERLANDSE normen en waarden komen.
Partij Van De Afgrond heeft het nu al genoeg verbruid.

Spruitje | 07-06-08 | 19:29

@Big Banaan , was gericht aan Botte Hond

Strontland | 07-06-08 | 19:28

Strontland | 07-06-08 | 19:24
Ik heb je opgegeven beste man. Je raaskalt maar raak wat mij betreft. Hoe vaker hoe beter, maak jezelf maar belachelijk hier.

Bigi Bana Boy | 07-06-08 | 19:28

Strondland ga ff wieberen jongen.

bethundered | 07-06-08 | 19:27

* Diverse smakelijk uitziende stukjes deaud dier op barbieknoei gooit *

Reinaert | 07-06-08 | 19:27

@Nattebever,
--
Een deel van je lichaam? Laat je nakijken vent, het is geen amputatie.. (oh voordat jij lekker alles op een grote hoop gooit... Wegsnijden klitoris is MISDADIG!

Strontland | 07-06-08 | 19:27

@Big Banaan,
--
Ah de "race" kaart wordt weer volop gespeelt. En wij maar denken dat bottehond geen progressieve intellectueel is. (lees socialist)
--
Voordat jij je troetel allochtoon hier komt verdedigen en de KAFKA honkbalknuppel afstoft... Ik heb gewoon een hekel aan sprinkhanen (ambtenaren en werkelozen) die mee-eten van de ruif en ondertussen het wel "OK" vinden als de kinderen van zijn broodheren moeten bloeden voor vermeende slavernijmisdaden.
--

Strontland | 07-06-08 | 19:24

Geert kom er maar in......

Zastava | 07-06-08 | 19:24

Strontland | 07-06-08 | 19:20
Je draait er om heen. Bij minderjarigen is het gewoon mishandeling. Welke volwassene laat nu zonder medische indicatie een deel van z'n lichaam wegsnijden? Juist, niemand.
Je lijkt wel niet goed bij je hoofdt.

nattebever | 07-06-08 | 19:22

And so it begins....

Howard Roark | 07-06-08 | 19:22

CoJones: ".. Dat was wel duidelijk. Zoveel cognitieve dissonantie kan niet anders evrklaard worden.."
--
Je overdrijft jongen, ik ben gewoon "ervaringsdeskundige". Das net zoiets als een nagel wegknippen, (ja hij groeit niet meer aan, ok big deal man). Dat is een stukje huid van niks. Blijft lekker schoon overigens.

Strontland | 07-06-08 | 19:20

Strontland | 07-06-08 | 19:03

Man, je gaat tekeer als een bezetene. Zoals jij je uitlaat over Bigi, dat grenst aan haat jegens zwarten. Ik heb een pesthekelaan rancuneuze luiden. Vooral als die rancune ingegeven is door rassenhaat.
Zelfs als zou je volledig gelijk hebben in je schuimbekkende woede, dan nog brengt die oplossingen niet dichterbij.
Ik hecht niet aan moraal en ook niet aan omgangsvormen. Ik heb geen scrupules als het gaat om het zoeken naar bondgenoten op het islamiseringsdossier.
Maar zoals jij je opstelt zou ik er niet over piekeren je in mijn foxhole te dulden.

bottehond | 07-06-08 | 19:18

Zijn er ook religies waarbij men bij de kinderen de oortjes coupeert? In feite is een religieuze opvoeding al te rangschikken onder kindermishandeling, let alone besnijdenissen en andere misdadige praktijken.
Ben groot voorstander van onmiddellijk verbod op die praktijken. Vrijheid van godsdienst? Afschaffen die onzin, is gewoon vrijheid van meningsuiting en nu het onzin is, hou die malle troep a.u.b. indoors.

nattebever | 07-06-08 | 19:18

@Strontland | 07-06-08 | 19:11:

Die van mij is niet besneden en desalniettemin ook lekker fris. Niks aan de hand. Mocht er wel wat aan de hand zijn dan laat ik me desnoods alsnog besnijden - maar dan uiteraard uitsluitend om medische redenen - en ook omdat ik volwassen ben en zelf die beslissing kan nemen.

Kinderen [M/V] uit geloofsoverwegingen besnijden is sick. Net zoals wanneer je kinderen om diezelfde redenen blootstelt aan ziekten als polio en omstreken: even ziek.

Reinaert | 07-06-08 | 19:18

fuckje, voordat jij hier de grootinquisiteur gaat uithangen , mag ik zeer zeker Big Banaan aanspreken op zijn landverraderspraktijken. Vind je niet leuk (aangesproken?) maar waarom is dat mijn probleem dat er zoveel Nederlanders zijn die laf alles en nogwat willen vergeven?
--
Vertel dat nou eerst aan de slachtoffers van dat straattuig die hun autos in de brand zijn gestoken in 020-gaza, of de vele meisjes die door de intifada onzedelijk zijn betast of erger....

Strontland | 07-06-08 | 19:18

@Strontland | 07-06-08 | 19:11
Dat was wel duidelijk. Zoveel cognitieve dissonantie kan niet anders evrklaard worden.

CoJoNes | 07-06-08 | 19:14

Ik ben er persoonlijk nog niet helemaal achter of Dhr. of Mevr. Strontland nu z'n aanwinst is hier op GS.

fuckje | 07-06-08 | 19:13

Reinaert 1900
Dat gebeurt al langer dan twintig jaar. In het voormalige R.K. (!) Nolet ziekenhuis in Schiedam was dat al zo. En voor moslim patienten werd vrijdags de kapel omgetoverd in een moskee-ruimte. Zoals gezegd: dat al zeker meer dan twintig jaar geleden in een toen nog RK ziekenhuis. En toen waren er op sommige RK en PG scholen ook al bijna vijftig procent moslim leerlingen.

Vigil | 07-06-08 | 19:13

Joh Cojones, de mijne is ook besneden man, en wel lekker fris als het zo is. Minderjarige meisjes zie ook met een oorbel, dus dat beetje voorhuid boeit helemaal niets.
--
Wel een verschil maken tussen jongens en meisjes.. besnijdenis bij meisjes = doodstraf.

Meteen afgelopen dat gezeik

Strontland | 07-06-08 | 19:11

@Strontland | 07-06-08 | 19:06
Er zijn ook erg veel volwassenen met tattoos en tepelpiercings. Of boobjobs. Allemaal prima, vanaf 18 jaar en ouder. Mutilatie blijft mutilatie, vuile intrigant. Wilsonbekwamen voor het leven beschadigen zou minstens ontzetting uit de ouderlijke macht moeten inhouden.

CoJoNes | 07-06-08 | 19:09

Reinaert ,

Kijk dat Ukraine een NATO lid wordt is logisch, maar mensen die erop uit zijn het Westen te perverteren (minister Erdogan: Wij zullen Rome veroveren door de baarmoeders van onze immigranten). Kijk dat is gewoon dreigen met geweld dus niet aardig doen maar een dekentje napalm over de desert leggen.

Strontland | 07-06-08 | 19:09

@Auke | 07-06-08 | 19:04
Godzijdank zit ik bij Univé.
Ik word fysiek onpasselijk van dat tuig van het BCN. Om over die ouders maar te zwijgen.

CoJoNes | 07-06-08 | 19:07

CoJones,

Wel een erg simpele oplossing, bij jongens is het anders dan bij meisjes. Miljoenen Amerikaanse mannen zijn besneden en die hebben nog erv veel zin in sex. De klitoris is bij een vrouw als de penis voor een man, dus volledig weghakken is erg NOT DONE.

Strontland | 07-06-08 | 19:06

@Strontland | 07-06-08 | 18:58:

Gaap. Check your facts. Ze zijn zo meegaand als [intern] politiek gezien haalbaar is. De rest is Nacht und Nebel.

Ik zeg Diarbakyr: volop NAVO-aanwezigheid en -actie, tog?

Reinaert | 07-06-08 | 19:03

@bottehond,

Ik weet dat je MORAAL compleet geperverteerd is door 40 jaar linkse hersenspoeling, maar ik zou toch het woord "gerechtigheid" eens opzoeken. Ik vind je anders wel heel erg voorover zit te bukken en zeer toegeefelijk deze smerige linkse NSB-er zit te vergeven (waarschijnlijk familieleden die likker zijn van de religie van vrede).
--
Zo nu de miljoenen subsidie nog stopzetten naar de NGO waar BIGI de computerkabels afstoft.

Strontland | 07-06-08 | 19:03

CoJoNes | 07-06-08 | 18:50
Als broeder in Garistus zeg ik Amen op jouw comment.
Boycotten die kudtverzekeraars. Zit zelf bij CZ, maandag niet meer. Zal er briefje bij doen met de vraag of ze ook een complete niet medisch geindiceerde lulamputatie vergoeden.

Kleine anecdote. Was vorig jaar in ziekenhuis en kreeg onlangs een enqueteformulier van CZ met o.m. de vraag of ik in het ziekenhuis met respect (ja, godverdomme, RESPECT!) behandeld was. Dat schorremorrie neemt al het taalgebruik van islamieten (en Soprano-achtigen) over. Uiteraard verscheurd en nu, na jouw post, is het exit bij CZ.

De kanker achter hun hart, dat de dokter lang zoeken heeft (naar Reve).

nattebever | 07-06-08 | 19:02

zo pislink, dat ik wordt met dt schrijf.

CoJoNes | 07-06-08 | 19:00

@CoJoNes | 07-06-08 | 18:50:

Er wordt wel op meer plaatsen in dit land geknipt en gesneden. Allemaal volledig legaal overigens. En waarschijnlijk zijn er ook wel meer verzekeraars die één en ander volledig vergoeden.

En het is natuurlijk geen specifiek islamitisch probleem zoals bekend verondersteld mag worden. Maar dat terzijde.

Reinaert | 07-06-08 | 19:00

@Strontland | 07-06-08 | 18:54
Het voorbeeld van kindermutilatie geef ik slechts om aan te geven, dat de wetgever dit niet alleen toestaat, maar dat er een commerciele dienstverlening omheen is opgetuigd die misselijkmakend is.

Bij wet is besnijdenis om niet-medische redenen verboden, ik wordt daar pislink van (no pun intended.) Ook joden zijn wat dat betreft strafbaar en moreel uiterst verwerpelijk.

CoJoNes | 07-06-08 | 18:59

@Rein:"... het grenst tenslotte aan landen als Syrië en Irak en da's anno nu ook verdomd interessant.."
--
>>Je bodoelt dat ze als uitvalsbasis hebben gedient voor de invasie in Irak? Oh nee dat hebben ze geweigerd.....
--
@Flodder,"... idioot..."
>> Sorry Flodder, ik ben nog een "fatsoenlijke linkse" of een "gematigde moslim" of een "likker". Dus je zult toch ergens anders moeten shoppen naar ideologische blinde idioten of geitenraggers.

Strontland | 07-06-08 | 18:58

Strontland | 07-06-08 | 18:44

Gaan we weer. Jij zaait slechts verdeeldheid. Je rancune zit je in de weg. Doe er wat aan. Zo heeft niemand iets aan je.

bottehond | 07-06-08 | 18:57

CojoNes,

Quackers zijn anders zeer Ok. En zonder religie, ook niet de afschaffing van de slavernij en ontstaan van klassiek libertarisme waar jij zo gek op bent. Het heeft met geloof/levensbeschouwing te maken, en de "gouden regel". En die ontbreekt totaal bij socialisten en de religie van vrede (daarom kunnen ze het goed met elkaar vinden)

Strontland | 07-06-08 | 18:54

Marcouch is een schaap in schaapskleren.

mark twain | 07-06-08 | 18:54

Schoorsteenveger 1822
Natuurlijk!
Maar als ik het goed begrepen heb, is er volgende week een PvdA-congres. En zoals iedereen weet, rommelt het nogal in die partij. Maar niemand durft de vinger op de echte zere plek te leggen. Wat M nu doet, past volgens mij in een strategie die de PvdA definitief moet moduleren in een islamitische partij met een paar autochtone dhimmi-zetbazen. Verder denk ik dat de islamisten ook haast hebben, omdat deze coalitie en de PvdA in het bijzonder hoe langer hoe impopulairder worden en zij ook voelen, dat deze junta ws sneller van het toneel zal verdwijnen dan hen lief is. Dus voor die tijd proberen ze nog een en ander te bewerkstelligen en hun "impact" nog even aan te dikken. Daarom veronderstel ik ook, dat het niet meer te lang zal duren voordat Aboluthaleb ook uit de kast zal komen en mogelijk ook andere dubbele paspoorten.

Vigil | 07-06-08 | 18:53

@said_fred | 07-06-08 | 18:41:

Dat Turkije lid is van de NAVO heeft vrijwel uitsluitend praktische gronden die alles met de koude oorlog van doen hadden: een fors land op de zuidflank van de potentiële agressor [de voormalige Sovjetunie dus].

Dat Turkije nog steeds lid is dat heeft ook praktische redenen, het grenst tenslotte aan landen als Syrië en Irak en da's anno nu ook verdomd interessant.

Geen liefde maar een verstandshuwelijk als je 't mij vraagt.

Reinaert | 07-06-08 | 18:52

Integenstelling van wat Marcouch wil, zou ik een nationale anti-theistische beweging willen zien, op pragmatische grondslag en met het wetboek in de hand.

2 weken geleden bij het de verloskundigenpraktijk zag ik tot mijn levensgrote verbijstering folders van 'Het Besnijdeniscentrum Nederland'. Op het schutblad van de folder prijkten een forse snor, een 'pig in a blanket' en een onschuldig donkerharig en -ogig jongetje van een jaar of 1½.
ZUM KOTZEN.

Een wervende tekst stelde mensen gerust om toch vooral maar hun mannelijk kroost in het BCN te laten mutileren voor het leven, uiteraard konden video's en foto's gemaakt worden en was de hele geïmporteerde herdersclan welkom om het gruwelijke tafereel in een feestelijke ambiance bij te wonen. Naq afloop was er gelegenheid om de trotse ouders te fgeliciteren met het eerste, en levenslange, trauma dat ze hun kind hadden meegegeven.\

Religie beschadigt mensen ook fysiek en dit is bij wert verboden. Te uwer informatie: Achmea en CZ vergoeden deze mutilaties in het pluspakket, twee hufterige instanties die stante pede zouden moeten worden bestraft.
Boycot Achmea, boycot CZ. Laat religie godverdomme voor eens en voor altijd uit het publieke domein verdwijnen. En boycot LaVie verloskundigenpraktijk in 050, die kindermisvorming impliciet propageren. Hoeveel vertrouwen biedt dat?

CoJoNes | 07-06-08 | 18:50

Goed voorstel van M. Het moet eens afgelopen zijn met dat moslim- en christenbashing op sites als deze. Dat kun je bereiken door bijvoorbeeld de jeugd al te vertellen over God en Allah, hun seksuele relatie, de misgeboortes die er het gevolg van zijn, de imbecielen die geloof hechten aan die sprookjes, wat het verband is tussen incestueuze relaties en religie, of het ethisch verantwoord is om van iemand een deel van z'n lul te zagen of de clitoris weg te halen met een door Coca Cola afgekeurd blikje etc.
En dan leuke muziek opzetten van The Doors, om maar wat te noemen.

nattebever | 07-06-08 | 18:50

PS: Dat Marcouch oppertuun zijn achterban loopt te likken maakt het bestaan van een "gematigde islam" (lol) niet onmogelijk echter het Baath geloof (doe het uit het blote hoofd dus ik weet niet of ik het goed spel) erkent de profeet mohammed niet als de rechtmatige drager van het geloof, maar zijn familie. Zoiets als "ik ben CHristen maar geloof niet in Jesus Christus" (lache). Tja de spagaten die je moet maken om zaun perverse tyran te ontzien.

"fatsoenlijke linksen" (Bigi Uganda) en "gematigde moslims". KUnnen het goed met elkaar vinden.

Strontland | 07-06-08 | 18:50

Strontland | 07-06-08 | 18:44
Idioot.

Flodder | 07-06-08 | 18:45

Mr Uganda:"... maar ik moet nu toegeven dat de eerste nu genadeloos door de mand gevallen is wat mij betreft..."

Hey landverrader,... oh wacht je bent helemaal geen Nederlander.

Mr Uganda: "... Ik geef toe dat je gelijk hebt gehad. Ik had altijd hoop dat de moslimwereld niet dat gesloten bolwerk met één gezamelijke agenda was...."

Eff gokken hoe hoog het gemiddelde IQ is van een Wildersaanhanger vergeleken met Mr Uganda de moslimlikker

Mr Uganda: "... en dat er ook een verlichte islam bestond...."

Als moslims mohammed nemen als een voorbeeld om te volgen (zoals u weet) hoe kunnen ze dan pedofilie en genocide NIET vergoeilijken?

Samenvattend Uganda:

Jarenlang is de autochtoon (die jouw dat leuke ambtenarenbaantje bezorgde) gehaat voor U voor welke kritiek dan ook. Nu is het wel aardig dat als je eigen negerlul op het hakblok licht er "opeens bezinning" ontstaat. Gek eh? Waar was jij nou toen al die autochtoontjes gegangraped werden? Hoeveel bloed (Theo, Pim) is er gevloeid om jouw "opleidingskosten" te betalen.

En dacht jij nou echt dat je blankenhaat (ja ontken het maar) ontzien word bij de aanstaande Neurenberg processen?

Dacht het niet jochie.

Strontland | 07-06-08 | 18:44

Je kunt de man wel uit de islam halen maar de islam niet uit de man.

Lucifer | 07-06-08 | 18:43

Vigil | 07-06-08 | 18:37
Juist. Wat hij hier stelt, en daamee steelt hij het hart van menig gristenhond, dat het openbare onderwijs zoals wij dat kennen eigenlijk 'bijzonder' zou moeten worden, in de hoek gedrukt zou moeten worden als school voor minderheden.

Schoorsteenveger | 07-06-08 | 18:42

@ Reinaert | 07-06-08 | 18:33
Goede kans op. Ondertussen wordt wel de visie en de erfenis van een seculiere samenleving van Ataturk bewust en via de salami-tactiek de nek omgedraaid met de bedoeling er een soort Iran van te maken.
En dat dan pal voor de drempel van Europa. Ondertussen maakt het al wel deel uit van de NAVO en dient het als uitvalsbasis.
Dit alles duidelijk met de zegen van de grachtengordel specifiek en de linkse kerk in het algemeen.

said_fred | 07-06-08 | 18:41

Ook bij deze "gematigde" moslim is het masker gevallen!
.
En wat we zien is een radicale moslim die Nederland zo snel mogelijk wil islamiseren!!!!!

Bijstandtrekker | 07-06-08 | 18:39

Openbare scholen zijn er juist om als kind niet over die onzin te hoeven meepraten, -1 voor deze islamofiel

Having fun? | 07-06-08 | 18:37

Kleurling 1826
M maakt helemaal geen spagaat en hij wil ook de mohammedaanse kindertjes niet redden uit de klauwen van imams. Immers hij onderwerpt zichzelf aan imam Fawaz. Dus is hij nog volbloed moslim en doet hij zijn uiterste best om van Amsterdam een sultanaat te maken en NL verder te islamiseren. Ik zou zeggen, ga je eens beter verdiepen in deze materie en volg vooral de adviezen van bottehond en anderen op.

Vigil | 07-06-08 | 18:37

Een wolf in geytenkleren. Geeft aan de buitenwereld andere signalen af dan de werkelijke inhoud van zijn dubbele agenda.

Lucifer | 07-06-08 | 18:35

"Openbare scholen moeten veel meer ruimte bieden aan religie, en dan vooral de islam. Gebruiken en feestdagen van moslims moeten worden gerespecteerd."

@Marcough:
Goed zo jongen! Zeau kennen we je weer!
Dacht ff BIJNA dat je aan onze kant stond...

Ahasveros | 07-06-08 | 18:34

@Reinaert | 07-06-08 | 18:29
Ik had het zelf geschreven kunnen hebben....

VanFrikschoten | 07-06-08 | 18:34

@said_fred | 07-06-08 | 18:30:

Nogal wiedes dat dat hof moet verdwijnen in de ogen van de regerende meute aldaar: met een beetje pech [of moet ik zeggen geluk?] wordt de grootste regeringspartij binnenkort door datzelfde hof verboden.

En dan zijn de rapen pas écht gaar! Want reken er maar niet op dat de regerende AK-partij zich zo maar laat verbieden.

Reinaert | 07-06-08 | 18:33

@VanFrikschoten
Ik vind het prima. Zolang ze me na afloop dan iig wel hun excuses komen aanbieden en me met 10 vrouw weer mijn nest insleuren.

Beftequel | 07-06-08 | 18:31

Als er meer godsdienstonderwijs werd gegeven was het dan nog wel een openbare school inderdaad ?
.
De kwestie van de hoofddoekjes is zich ondertussen ook aan het verdiepen.
Is iemand al eens opgevallen dat men duidelijk groot voorstander van het dragen van hoofddoekjes op de universiteiten/scholen is in landen als Turkije bij een NOS ?
Laatste nieuws is nu dat men een nieuwe grondwet wil invoeren en er wordt opgeroepen om de macht van het hof in te perken. Blijkbaar wil zo de macht naar zich toe trekken, met de bedoeling om het mogelijk te maken om elk voorstel er door te jassen zonder oppositie van betekenis.
www.planet.nl/planet/show/id=67777/con...
www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2008/...
news.google.com/?ned=nl_nl&nsrc=ig...

said_fred | 07-06-08 | 18:30

@VanFrikschoten | 07-06-08 | 18:23:

Het duurt kennelijk drie jaar voor ze weten waar je IP-adres woont. Dus tot die tijd zit je wel redelijk safe. Gewoon af en toe van IP- en huisadres wisselen en 'ze' vinden je de komende eeuw niet. Dat zou genoeg moeten zijn voor een lang en gelukkig leven [bij de huidige stand van de medische wetenschap that is].

Af en toe van provider wisselen helpt trouwens ook en bespaart je vaak ook nog een hoop geld. Dan snijdt het mes aan twee kanten. Doe er je voordeel mee!

Reinaert | 07-06-08 | 18:29

@Vigil | 07-06-08 | 18:24
En met welke professor heb ik de eer?

kleurling | 07-06-08 | 18:26

kleurling 1822
Ben jij altijd zo onnozel?

Vigil | 07-06-08 | 18:24

@Beftequel
Pas maar op... nog 2 jaar en je wordt voor zulke grapjes door 10 man uit je nest gesleurd...

VanFrikschoten | 07-06-08 | 18:23

Rare spagaat die hij maakt, ik snap zijn doel: hij wil de kinderen uit handen van de nog vreemdere imams redden... waarom geeft hij niet gewoon toe dat hij geen moslim meer is, oh nee wacht dan verliest hij zijn achterban... lastig voor hem!

kleurling | 07-06-08 | 18:22

Nou jah op zich wel gelijk maar dan wil ik wel of athiestische scholen of alle gelovige scholen afschaffen. En alle scholen hetzelfde godsdienst onderwijs dus alleen aangeven wat elke godsdienst voor staat en waarom zodat kinderen weten waar ze voor moeten op passen oa dat de islam evil is.

Haas82 | 07-06-08 | 18:22

fuckje 1819
Ik vind dat iedere keer weer heerlijk om te zien of te horen.

Vigil | 07-06-08 | 18:22

@VanFrikschoten
*giechel*

Beftequel | 07-06-08 | 18:22

@Antisoof | 07-06-08 | 18:14
Idd erg apart. Maar niet geheel onjuist. Ben ik waarschijnlijk naast Nationalist misschien toch ook een beetje Socialist. Interessante combinatie....

VanFrikschoten | 07-06-08 | 18:13
Dan hou je waarschijnlijk een boekje over met een dikte van de Donald Duck....

Beftequel | 07-06-08 | 18:20

Ik vind het wel een goed plan.Onderwijs over een godsdienst.
Aantonen wat de dogma's zijn ,de tegenstellingen, de klinklare onzin en vooral het geweld. Hoe idioot een scheppings verhaal klinkt en vooral dat de bijbel,talmoed,koran niets anders zijn dan achterlijke boekjes zijn uit de bronstijd.

miko | 07-06-08 | 18:19

@Vigil@18:14
Ja, leuk toch, dat Femke, Jan M, Geert, Mark R, en Dion Grauss onze oneliners gebruiken;)

fuckje | 07-06-08 | 18:19

Mijn telefoonboek is nu zo dun als de Donald Duck...

VanFrikschoten | 07-06-08 | 18:17

Ahiraz | 07-06-08 | 18:01

Vervolgd? Ben je niet helemaal goed snik, dude. Met je jullie.

Bon, terug naar OT. Wellicht is de tijd rijp om het artikel in Reason Magazine te gaan lezen, waarin Ayaan onderbouwd de oorlog verklaard aan de islam. Niet de islamisten, niet de terroristen of whatnought, maar aan de hele islam.

www.reason.com/news/show/122457.html

en voor degenen die nu echt overtuigd zijn van die islamisering dit juweeltje, zodat U werkelijk gaat begrijpen waar het hier om gaat.

www.libertarian.nl/NL/archives/000225....

En een desert voor de fijnproevers en zij die zich nu wél gaan verdiepen in dit grootste probleem van onze generaties: lees dat boek van Lee Harris, the suicide of reason. Niet voor bange Menschen, overigens.

bottehond | 07-06-08 | 18:16

@Miretra
Yep. En aangezien ik me weiger aan te passen aan de islamisering ben ik vertrokken.
Onder het mom: 'verbeter de wereld, begin bij jezelf'
.
Nu maar hopen dat alle haatbaarden mijn voorbeeld volgen (bij voorkeur naar een ander land aub). Er is in de sahara nog wel wat ruimte... heb ik gehoord.

Beftequel | 07-06-08 | 18:15

Ahiraz 1806
De discussies hier op GS staan vaak op een veel hoger niveau dan die welke in de Kamer gevoerd worden. Probeer dat maar eens te ontdekken, zeker als je dan in de gaten krijgt, dat soms postings bijna letterlijk door sommige kamerleden gebruikt worden als ware het hun eigen geestesproduct.

Vigil | 07-06-08 | 18:14

@fuckje | 07-06-08 | 18:09
Ik heb alle Islamitische namen al uit mijn telefoonboek gescheurd...

VanFrikschoten | 07-06-08 | 18:13

Beftequel | 07-06-08 | 18:10 Oftewel aanpassen of oprotten.

Miretra | 07-06-08 | 18:12

Niets hierover op het nieuws/journaal, alleen maar foebal....
" En, hoe reageren ze op de camping op het nieuws over Robben?"

fuckje | 07-06-08 | 18:12

@fuckje
laten we maar eens beginnen met een inhoudelijk debat met de cu en cda over embryoselectie ofzo

El Donkey | 07-06-08 | 18:11

Lang leve Australië!!
Premier Howard +1000

Beftequel | 07-06-08 | 18:10

@Bigi Bana Boy

Ik neem aan dat jij dus tot die harde kern behoort, je begint in ieder geval niet te beledigen, dat kunnen er hier heel wat alvast niet inclusief Fleischbeim, Prof Hoxha etc

Mijn eerste reactie was dus inderdaad een behoorlijk impulsieve, want ik had slechts globaal wat reacties gelezen. Misschien 'zoek ' ik ook wel naar die idioten die extremistische uitspraken doen om zo een excuus te vinden de lui van GS 'dwazen ' te noemen. En dat is - inderdaad - laag

Dan leer ik toch weer wat op zo'n weblog, bednakt Bigi

Ahiraz | 07-06-08 | 18:10

rot nou eens op met die godsdienst op openbare scholen. Ik heb op katholieke scholen gezeten en nooit gebeden.

EPluribusUnum | 07-06-08 | 18:09

@VanFrikschoten@18:06
Ok, en hoe wil je dat aanpakken? Holle vaten klinken nu wel heel hard.

fuckje | 07-06-08 | 18:09

Schoorsteenveger 1753
(Sorry voor de late reactie. Net even een heerlijke appelflap gegeten.)
Dat is natuurlijk helemaal waar. Maar een generale staf heeft meer dan twee leden. Ik denk hierbij o.a. aan de eerste A van de PvdAAA. Dat figuur zal straks op een of andere manier ook uit de kast moeten komen. Enz. enz.

Vigil | 07-06-08 | 18:06

Het is nu tijd om deze slissende serpenten hun dubbele tong uit te rukken en voor de keuze te stellen. Voor ons of tegen ons.

VanFrikschoten | 07-06-08 | 18:06

@uberdude

Gelukkig zijn we beide maar simpele zielen die discussies voeren op GS. Als het zo is dat jij de dingen beter in de gaten hebt dan ik dan vind ik het jammer voor je ( net als voor bottehond) dat je die wijsheid alleen hier kan uitdragen.

Ik zou zeggen; zoek het hogerop en ga wat doen tegen die 'christenhunden '

Ahiraz | 07-06-08 | 18:06

Geloven er dan nog mensen?

Cepta | 07-06-08 | 18:06

Ahiraz | 07-06-08 | 17:34
Ik weet niet hoe lang je hier al rondhangt (ik ken je iig niet) maar dan lees je toch niet goed. Uiteraard lopen er hier genoeg rond die, door de grenzeloze populariteit van GS, ook menen iets mee te moeten schreeuwen maar dergelijke figuren worden hetzij genegeerd danwel genadeloos de grond in getrapt.
Wat rest is een bepaalde kern waarvan er een aantal op hoog niveau kunnen denken, redeneren en argumenteren en grotere groep die toch ook op behoorlijk niveau blijven posten.
Je kun het er niet mee eens zijn wat er hier gezegd wordt maar je aantijging dat er hier nauwelijks mensen zijn met kennis van zaken is ongegrond en onterecht.
Je trapt in de valkuil waar praktisch alle media ook altijd intrappen en dat is dat alleen de extremen (domme) uitlatingen je opvallen. Zelden tot nooit worden de goed doorwrochte postings geciteerd, noch worden de denkers onder de reaguurders vaak aangehaald. Omdat het niet spektakulair genoeg is blijkbaar.

Bigi Bana Boy | 07-06-08 | 18:04

Ahiraz | 07-06-08 | 18:01
Geen Christen? Dan had ik gelijk: Sukkel.

uberdude | 07-06-08 | 18:04

@koerbagh ® | 07-06-08 | 17:58:

Bastognekoeken doen het veel beter in de [zwarte] koffie. Maar da's persoonlijk natuurlijk. Komt nog bij dat ik eigenlijk nooit thee drink, ik haal één kopje per jaar nog niet eens.

In dat opzicht ben ik een snoeiharde atheïst. Met Gristelijke roots, dat dan weer wel. Maar daar word ik voor behandeld.

Reinaert | 07-06-08 | 18:03

Dr.Draaibaar | 07-06-08 | 18:00
Geeft die man ook seminars? Iets voor onze VOLKS-vertegenwoordiging.

uberdude | 07-06-08 | 18:02

@bottehond

Waar in mijn bericht staat of blijkt dat ik een christen ben?

Dat is dus meteen je eerste misvatting, daarbij beweer je min of meer dat vroeg of later de christenen of 'christenhunden ' (opnieuw) zullen worden vervolgd voor hun mening, die ze in jouw ogen opdringen aan de wereld.

We gaan het zien, momenteel lijkt het erop dat christenen steeds meer macht in de politiek krijgen, en het enige wat jij er tegen kan doen is zo nu en dan even je ongenoegen uiten erover op GS

Ahiraz | 07-06-08 | 18:01

Moeten de Atheïsten naar Australië emigreren of de moslims terug naar het land van herkomst. Ik citeer uitspraken van de Australische premier; daar kan Europa en Nederland in het specifiek nog veel van leren:

[Prime Minister John Howard - Australia ]

Moslims die onder de Sharia-wet wensten te leven werden woensdag
gevraagd om Australië te verlaten, toen de regering zich richtte tot
de radicalen in een poging om potentiële terreur aanvallen te
verijdelen.
.
Afzonderlijk, zette Premier Howard woensdag kwaad bloed bij sommige
Australische Moslims door te verklaren dat hij de inlichtingendiensten
steunde die de binnenlandse moskeeën in de gaten houden.
.
Citaat:
.
"IMIGRANTEN, NIET DE AUSTRALIERS, MOETEN ZICH AANPASSEN!
.
Aanvaard dit of trap het af. Ik ben het beu dat deze natie zich
ongerust maakt of we een individu of een cultuur beledigen. Sinds de
terreur aanslagen op Bali, hebben we een grote toename meegemaakt van
patriotisme bij de meerderheid van de Australiërs, zoals we dat
voordien nog nooit hebben meegemaakt."
.
"Deze cultuur heeft zich ontwikkeld gedurende 2 eeuwen van strijd,
proberen en overwinningen door miljoenen mannen en vrouwen die
vrijheid nastreefden."
.
"Wij spreken voornamelijk ENGELS. Niet Spaans, Libanees, Arabisch,
Chinees, Japanees, Russisch, of welke andere taal dan ook. Daarom zeg
ik U; als je deel wilt uitmaken van onze samenleving, dan hebben
jullie geen andere keuze dan ONZE taal te leren."
.
"De meeste Australiërs geloven in God. Dit is geen rechtse radicale
politieke praat maar een vaststaand feit, omdat Christelijke mannen en
vrouwen deze natie gesticht hebben, gefundeerd op Christelijke
principes, en dit is duidelijk gedocumenteerd. En het is zeer zeker
gepast om dit feit te tonen op de muren van onze scholen. Als God u
beledigd, dan stel ik voor dat u overweegt om een ander deel van de
wereld uw thuis te noemen, want God maakt deel uit van onze cultuur."
.
"Wij aanvaarden jullie geloof, en zullen ons niet afvragen waarom. Het
enige dat we van jullie vragen is dat jullie ons geloof accepteren, en
vredig en harmonieus met ons willen samenleven."
.
"Dit is ONS LAND, ONZE GROND, en ONZE MANIER VAN LEVEN, en we willen
jullie alle mogelijkheden geven om hiervan te genieten. Maar als
jullie nu eens eindelijk ophouden met klagen, jammeren, onze vlag te
verscheuren, onze EED, ons Christelijk Geloof en onze levenswijze
onderuit te halen, raad ik jullie ten zeerste aan om gebruik te maken
van nog een ander Australisch voorrecht, ."
.
"HET RECHT OM OP TE STAPPEN!"
.
"Als je niet gelukkig bent STAP HET DAN AF. Wij hebben jullie niet
gedwongen om naar hier te komen. Jullie hebben zelf gevraagd om naar
hier te komen. Aanvaard dan ook het land dat jullie aanvaarde."

Dr.Draaibaar | 07-06-08 | 18:00

@koerbagh ® | 07-06-08 | 17:58
Havanna's dopen in een goede cognac... moet je eens doen!

VanFrikschoten | 07-06-08 | 18:00

Ahiraz | 07-06-08 | 17:34
P.S. : sukkel.

uberdude | 07-06-08 | 17:58

ROFLOL @Reinaert | 07-06-08 | 17:55
Ik moet bekennen dat ik me ook wel eens "bezondig" aan dopen. Bastognekoeken en Mariakaakjes in de thee, voornamelijk. Maar het komt zelden voor. Ik hou helemaal niet van thee.

koerbagh ® | 07-06-08 | 17:58

Maandag is downplay-dag in dezen... en ieder gaat over tot de orde van de dag? Neen! Ieder gaat over tot de WAAN van de dag! Dit addergebroed dient te vuur en te zwaard bestreden te worden tot de laatste man.
De massa dobbert volgezopen en lallend met rode koppen in bootjes door de grachten. Het zou hun laatste frivole uitje kunnen zijn als dit tempo van Islamisering aanhoudt. STA OP! Pluk die vlag van het achtersteven en stoom op naar het stadhuis of Den Haag! Revolutie nu!

VanFrikschoten | 07-06-08 | 17:58

Ahiraz | 07-06-08 | 17:34
Nee, Mr. Ahiraz.. het zijn de GELOVIGEN die weigeren een keer voor zichzelf te denken. ZIJ willen alles voorgekauwd krijgen door de plaatselijke Mullah, priester, dominee, guru, etc. Vooral niet nadenken, geen verantwoordelijkheid nemen en je lekker achter de grote heilige verschuilen. En succes ermee. Welkom in de 21 eeuw. Slaap kindje slaap.

uberdude | 07-06-08 | 17:57

@koerbagh ® | 07-06-08 | 17:51:

De gevaarlijkste variant van het "theïsme" is momenteel het alom bekende "Rooibostheïsme". De eeuwige mantel der liefde die te pas en te onpas - met of zonder koekje d'r bij - over van alles en nog wat wordt uitgespreid.

Niet om inhoudelijk ook maar iets te bewerkstelligen doch uitsluitend om de beerputten waar mogelijk uit beeld te houden of toch in elk geval te camoufleren.

Reinaert | 07-06-08 | 17:55

@bottehond | 07-06-08 | 17:51

Amen!!

.... oh nee, mee eens!!

Auke | 07-06-08 | 17:55

@ahiraz

waarom zouden wij ons moeten verdiepen in,of financieel bijdragen aan, een sprookje waar we niet in geloven? het punt is nu net juist dat we dat niet willen!!
-
p.s. ik drink niet, ik rook me helemaal de kk aan die grote groene plant die allah ons geschonken heeft

El Donkey | 07-06-08 | 17:54

Ahiraz | 07-06-08 | 17:34

Ga eens snel naar de 'hemel' jij.

Nee | 07-06-08 | 17:54

@von sokkenstopfen | 07-06-08 | 17:39
precies en aangezien de staat het niet meer kan/wil/durft, zal het op particulier initiatief neer moeten komen.

OT
Goed, over 7 minuten ging het Internet er toch uit he ivm de EK?

Auke | 07-06-08 | 17:54

Vigil | 07-06-08 | 17:43
Ik dicht Fawaz als persoon niet extra veel macht toe. Maar als vertegenwoordiger van de harde lijn, de enige lijn, de ware lijn heeft-ie publiekelijk Marcouch een waarschuwing gegeven. En dat was uit naam van een springlevend systeem dat met rasse schreden positie kiest.

Schoorsteenveger | 07-06-08 | 17:53

@koerbagh ® | 07-06-08 | 17:51
Ok, weer wat geleerd.

AntiSoof | 07-06-08 | 17:52

Het gaat hier om en volmaakt geloof dus ja je kunt niet 123 dingen gaan veranderen,
dit heeft tijd nodig heel veel tijd.

Eurotokkie | 07-06-08 | 17:52

Ahiraz | 07-06-08 | 17:34

Gristenhond. Jouw verachtelijk soort lift mee op de staart van de islamdraak om jullie eigen rancune bot te vieren op de seculieren. En stop met dat "jullie". Ik ben zoon van de Hoer van Babylon. En er zijn veel GS- Christenen die de gristenhunden net zo verachten als de seculeier reag(l)uurderTs dat vaak doen.
Jij kunt niet tegen terechte kritiek. Ik zal het uitspellen voor je. De gristenhunden hebben de oorlog verklaard aan de Vrijzinnigen. Jullielijken het tij mee te hebben, maar de 65 % seculieren (incl. ietsisten) begint jullie te haten. Dit wordt jullie laatste "beschavingsoffensief". Wat mij betreft verdwijnt het bijzonder onderwijs als straf voor jullie verraad. Niet de Vrijzinnigen, maar jullie, gristenhonden, hebben het maatschappelijk ontract opgezegd. Kom tot inkeer, keer je met de seculieren tegen de (zelf)islamisering, anders gaat het jullie berouwen. Dat is geen dreigement, maar een conclusie die ik trek op basis van mijn analyse.

bottehond | 07-06-08 | 17:51

De enige ruimte voor religie is een kerk, moskee of prive.

Pierre Moustache | 07-06-08 | 17:51

@AntiSoof | 07-06-08 | 17:47:
Het simpele feit dat ik geen "god" heb, geen idee van een "god", geen beeld van "god", geen reden heb om zoiets te veronderstellen of voor te stellen maakt me (vrij letterlijk) a-theïst.
Atheïsme is (in weerwil van wat veel gelovigen beweren) verder ook niks, geen geloof of doctrine. Het is geen -isme op zich, het is het ontbreken van theïsme. A-theïsme dus.

koerbagh ® | 07-06-08 | 17:51

Schoorsteenveger | 07-06-08 | 17:48
Helder verwoord!
Kudels.

Miretra | 07-06-08 | 17:50

@botte
Wij krijgen MO-toestanden: dat heb ik al vaker voorspeld.

Shalome | 07-06-08 | 17:48

Marcouch is overigens niet het probleem doch slechts een exponent van het probleem. Het probleem vindt zijn oorsprong in het multicul-gebeuren. Marcouch c.s. worden gefaciliteerd door kromdenkende automutilisten zoals Cohen en Asscher [de Joodsche Raad v2.0 - alleen hebben ze dat zelf nog steeds niet door].

Tel daarbij op de Gristen-Soosjalistiese Regeering van dit land waarbij Het Geloof belangrijker is dan De Rede en je zit met de gebakken peren. Artikel 147 [smadelijke Godslastering] dient momenteel vele heren: Roomsche, Gristelijke en Arabierische Heeren om precies te zijn. En het wordt te pas en te onpas ingezet om de vrijheid van de weldenkende burger te beknotten.

Reinaert | 07-06-08 | 17:48

"Volgens Marcouch zijn islamitische scholen 'uit nood' ontstaan, omdat er op de openbare scholen te weinig ruimte was voor religie."
Hier zit naar mijn stellige overtuiging het venijn. Wat meneer zegt is dat de islam enkel recht wordt gedaan als deze niet als 'bijzonder' maar als 'algemeen' wordt gezien. Islamitisch onderwijs als 'bijzonder onderwijs' is niet goed genoeg. Het moet de algemene norm zijn, dat is het doel.

Schoorsteenveger | 07-06-08 | 17:48

@Ploos | 07-06-08 | 17:43:
"Scheiding van kerk en staat zit in de grondwet verankerd"

O ja, welk artikel is dat dan specifiek? We hebben wel een specifiek artikel 23 (lid 3).

koerbagh ® | 07-06-08 | 17:48

@koerbagh ® | 07-06-08 | 17:44
'rechtgeaard athïst' ? Ik had jou meer als humanist ingeschat.

AntiSoof | 07-06-08 | 17:47

Ow nee... niet weer. 't gaat hier helemaal mis...

uberdude | 07-06-08 | 17:46

Piet Politiek | 07-06-08 | 17:40

Doordenken.
Geen goede islamist kan zich vinden in het gedrag van racaille, al zullen ze er niet voor terugdeinzen de jongeren als straatjihadisten te gebruiken.
Slecht voor het imago van de sekte en niet conform de islamse gedragsregels.
De politiek correcte meute heeft zich in het ootje laten nemen door Marcouch.
En er zijn nog veel en veel meer marcouches.
Ayaan waarschuwde al voor de prada- islamisten, modern gekleed, vaak zonder hoofddoek. Maar van hetzelfde soort.

bottehond | 07-06-08 | 17:45

@xel,
ik heb dan ook voor mijn eigen heil gekozen en ben vorig jaar geëmigreerd.
Als die lang-verwachte volksopstand tegen deze verraders in 070 eindelijk losbarst kom ik weer terug

Beftequel | 07-06-08 | 17:45

@ Ahiraz

Er valt genoeg te leren en te bestuderen, maar niet de islam. De islam is een van de minst interessante onderwerpen om te bestuderen omdat het een uit de duim gezogen lulverhaal is. Oorlogstaal uit de zesde eeuw uit een zandbak. Niks interessants aan voor westerlingen in de 21ste eeuw.

Shalome | 07-06-08 | 17:44

@Ahiraz | 07-06-08 | 17:34:
Mwoah... Ik heb als rechtgeaard atheïst bijbel en koran (en andere sprookjesboeken met zogenaamde goden in de hoofdrol) vaker gelezen dan menig gelovige. En dat ging niet echt ten koste van zuivere zuip- en neuktijd. Dus het kan best hoor.

koerbagh ® | 07-06-08 | 17:44

Piet Politiek | 07-06-08 | 17:40

Denk dat de druk een beetje teveel is geworden vanuit de moslims gemeenschap
voor deze man , helaas.

Eurotokkie | 07-06-08 | 17:43

Scheiding van kerk en staat zit in de grondwet verankerd,
en is niets iets waar een stadsdeelbestuurder, een eigen draai aan kan geven.
Denk echter wel dat het de taak van de school is,
om te waarschuwen voor gezondheidsrisicos van het afschermen van de huid tegen daglicht.
Er word immers ook gewaarschuwd voor de gevaren van, alcohol, drugs, en tabak.

Ploos | 07-06-08 | 17:43

Schoorsteenveger 1734
Dat zou best wel waar kunnen zijn. Maar ik kan mij niet aan de indruk onttrekken, dat dit niet alleen maar het gevolg is van zijn zgn. clash met Fawaz.
Van de week is er immers ook nog een interview uitgezonden met Tariq Ramadan. Ik denk, dat je er dus vanuit mag gaan, dat er tactisch/strategisch/politiek gezien toch wel eens meer aan de hand kan zijn. Bovendien is M lid van de PvdAAA en die houden volgende week een congres, als ik het goed begrepen heb.

Vigil | 07-06-08 | 17:43

@piet politiek
Dat was nou net het trieste. Dit is de kater van de bejaarde die zich heeft laat bestelen door die altijd vriendelijke schoonmaakster van wie je het niet zou verwachten.

waskuip-admiraal | 07-06-08 | 17:42

Het Humanistisch Verbond heeft zeau gelijk in hun reklamecampagnes.

Bigi Bana Boy | 07-06-08 | 17:26

Excuses zijn uiteraard niet nodig. We zijn getuige van een fenomeen dat vrijwel niemand onder ons aan zag komen. Door de massieve agitprop van de MSM en de politiek, gekoppeld aan de flagrante leugen dat Nederland een probleem heeft met (alle) allochtonen is het decennia lang not done geweest om überhaupt kritiek te leveren. Je keek wel uit. Geen weldenkende plaats zich gaarne buiten de kring van weldenkenden. De paradox is dat juist weldenkenden dit en masse aan het doen zijn. Zij bevrijden zich steeds meer van de knellende leugens en de heersende mores. Feli als je jezelf daar nu ook onder schaart.
En inderdaad: het HV begrijpt het eindelijk ook.Maar dar hebben we weinig van te verwachten. Die zitten, net als de PvdA verstrikt in tegenstrijdige uitgangspunten.

bottehond | 07-06-08 | 17:42

Ik heb geen problemen met geloof , maar graag achter de voordeur houden.

Eurotokkie | 07-06-08 | 17:41

@Antisoof

Uit frustratie over de domheid van de berichten die hier geplaatst worden. Behoorlijk dom van mij ook ja om dan zo'n mededeling te doen

Ahiraz | 07-06-08 | 17:41

Ik had nog wel enig respect voor die man omdat hij zich nog uitsprak over de finnen in zijn wijk maar sinds dit artikel is dat kleine beetje respect als sneeuw voor de zon verdwenen.

Piet Politiek | 07-06-08 | 17:40

Dit soort uitspraken zou genoeg moeten zijn om dergelijke lutsers het land uit te
flikkeren, want het is nog steeds de bedoeling dat ZIJ zich aan ons aanpassen
en wij niet aan hen!
Wij hebben massaal de kerk de rug toegedraaid en het geloof bij het oud vuil gegooid, en dan is het niet de bedoeling dat daar dan een ander voor in de plaats komt, vooral niet een achtelijk geimporteerd geloof dat hier helemaal niet thuis hoort.
Echt, de reli-gekte is nu wel heel erg aan het doorslaan en wordt het eens tijd dat dat een halt wordt toegeroepen, want er zijn meer ongelovigen dan gelovigen en kan het gewoon niet zo zijn dat dat handjevol reli gekken de baas over de ongelovigen blijven spelen.
En waar is balkendende z'n excuus toen hij zei dat we niet zonder geloof kunnen
funtioneren? Dat heb ik nog steeds niet gehoord, en alleen daarom zou die
reli-zieke hufter z'n biezen moeten pakken en oprotten!

von sokkenstopfen | 07-06-08 | 17:39

Ik wacht met spanning op de reactie van Job Cohen. Pas dan weten we hoe het écht zit met de hersenspinsels van Marcouch: het kan maar zó zijn dat Cohen met een volledig uitgewerkt beleidsplan op de proppen komt teneinde de wensen [eisen?] van Marcouch nog voor het begin van het nieuwe schooljaar in te willigen.

Er zal in het Amsterdamse wel weer een paar liter Rooibos doorheen gaan in de komende dagen. En er zullen wel weer veel zalvende woorden gesproken en geschreven worden.

Reinaert | 07-06-08 | 17:39

@Ahiraz | 07-06-08 | 17:34
En waarom deel jij dit mee?

AntiSoof | 07-06-08 | 17:38

- doch .... foutzin anders

Ahiraz | 07-06-08 | 17:38

Beftequel | 07-06-08 | 16:48
Goed idee man,.... maarre besef je wel dat je dan je langste tijd hebt gehad in 0031?

@xel | 07-06-08 | 17:36

@Miretra | 07-06-08 | 17:34
idd. Was ik even vergeten.

AntiSoof | 07-06-08 | 17:35

bottehond | 07-06-08 | 17:29
Is te makkelijk Botte ... als ik kijk hoe Marcouch de hemel is in geprezen door een groot deel van GS, terwijl er een aantal mensen waren die vanaf het begin hebben gezegd dat het een stille salafist was mag je jezelf best een schouderklop geven omdat je het vanaf het begin bij het juiste eind had. Ook jij hebt vaker de link gelegd tussen Marcouch en de tactiek die in het AIVD rapport staat.
.
Dat mag ook best eens gezegd worden ook ...

Wishbone | 07-06-08 | 17:35

Deze site zit vol van anti christen ( en waarschijnlijk anti alle geloven)
Maar schreeuwen over 'gristenhonden ' is makklijk, je écht verdiepen in de situatie door de materie te gaan bestuderen. doch dat vraagt om moeite.
Maar daar zijn jullie dwazen natuurlijk te lui voor, jullie hebben het te druk met links en rechts wat neuken en drank drinken ( net als ik.. helaas)

Ahiraz | 07-06-08 | 17:34

Vigil | 07-06-08 | 17:30
Hij koopt hiermee voorlopig zijn leven.

Schoorsteenveger | 07-06-08 | 17:34

Geloven doe je maar achter je eigen voordeur waar desnoods exellentie rouwvoet je komt assisteren.

BloodHound | 07-06-08 | 17:34

AntiSoof | 07-06-08 | 17:29
Daar waren we het al over eens, zie Miretra | 07-06-08 | 17:11

Miretra | 07-06-08 | 17:34

Het mooie is wel dat die islamieten hoe ze ook hun best doen om een vriendelijke glimlach te veinzen, uiteindelijk altijd hun masker laten valen. In het geval van marcouch niet handig. Want hij was in zijn eentje de reden voor de PvdA om te kunnen zeggen dat er zo iets als een gematigde islam bestaat.
Ik hoop dat dit nieuws een beetje flink doorsijpelt. Dat al die vriendelijke, beleefde nederlanders snel hun mening bijstellen, en hem niet meer zien als voorbeeld van hoe het wel kan.

waskuip-admiraal | 07-06-08 | 17:34

@ bottehond
Uiteraard had je gelijk. Marcouch voelde zich blijkbaar gesterkt door enkele meevallers, en komt nu met zijn Masterplan. Strategisch buitengewoon klunzig, maar de islamitische woestijnvolkeren staan dan ook niet bekend om hun fijnzinnigheid in dezen.
We weten trouwens nu al hoe het afloopt: maandag zegt hij dat hij verkeerd is geciteerd en het anders bedoelde, en ondertussen gaat hij e.e.a. in werking zetten. Bakzeil halen bestaat niet in de woestijn, en op de een of andere manier hebben die maanziekelingen zich in hun hoofd gezet dat ze het in NL precies zo mogen doen als thuis - met dank aan Cohen c.s.

Shalome | 07-06-08 | 17:33

Godsdienst les als onderdeel van maatschappij leer is niet verkeerd, zolang je het maar beperkt en op de vorm let.
Bijvoorbeeld:
- wat geloven christen, islamieten, joden, hindoe's en boedhisten nu exact
- wat zijn hun feestdagen
- Scheppings verhaal
- impact op de cultuur (monniken zorgden uiteindelijk voor muzikaal notenschrift en bier :-)
In deze vorm is het een stukje algemene kennis die je opdoet. Uiteindelijk leren we met geschiedenis ook over de griekse en egyptische goden, deze hebben ook een enorme impact op de cultuur gehad.

Waar ik echter wel op tegen ben is het geen wat marcouch wil, waarom weer een knieval maken naar 1 religie (weer de islam)? Het feit dat hij suggereert dat boerka's moeten kunnen is onwaarschijnlijk dom, dat is vrouw onderdrukken les 1. Net zo dom als dat de openbare school voor religie inhoudelijke lessen moet zorgen. Nee niet dus, het is een openbare school, geen schijn van kans.
De islamitische scholen laten aan de lopende band zien dat ze: corrupt zijn of onderwijs bieden dat ver onder de maat is. Als hij perse wil dat er islam onderwezen wordt dan zou ik zeggen, start zoiets als zondagsschool.

Hellsmurfje | 07-06-08 | 17:33

bottehond | 07-06-08 | 17:19
Yep, je voorbarige veroordelende ongezonde achterdocht jegens alles wat islamitisch is, was deze keer zeer op zijn plaats. Marcouch is in geen enkel opzicht een seculiere moslim en heeft een duidelijke agenda om jongeren in de islamkudde te lokken.

Flodder | 07-06-08 | 17:32

Beftequel | 07-06-08 | 16:59
Chapeau ende Touché! Daar heb ik niet van terug...

Cazi | 07-06-08 | 17:31

Waarom zou Marcouch op dit moment met deze in wezen agressieve opvatting naar buiten komen? Is het bedoeld als een testcase om te zien hoe sterk of hoe zwak de Nederlandse weerstand inmiddels is olv de socialistisch-ggristelijke junta?
Het is wel interessant om te zien, hoe hier in NL, onder onze neus dus, religie ( in dit geval de islam) nog steeds of wederom gebruikt wordt voor state- and nationbuilding...
De koekoek zit op ons nest en wij mogen daar niets tegen doen, anders komt Hert Ballijn ons bedreigen.

Vigil | 07-06-08 | 17:30

@Bigi Bana Boy@17:26
Het doet me zo goed jouw reactie te lezen, je bent liev!

fuckje | 07-06-08 | 17:30

Fawaz heeft dan toch zijn doel bereikt. Marcouch moest bewijzen dat hij zijn achterban, als het erop aankomt, trouw blijft. Dit is nog lang niet het achterste van de islamitische tong, het is een klein presentje aan de imams, een bewijs dat hij braaf is en per saldo doet wat hem opgedragen wordt. Allah weet het beter.

Schoorsteenveger | 07-06-08 | 17:29

@ eaugappeltje

Hij komt wellicht nog, almoet ik zeggen dat Staf*cker en ik veelminder ver van elkaar afstaan dan je zou denken. We delen de meeste uitgangspunten en verschillen meestal alleen als het om de strategie/ positionering gaat.

@ wishbone

Het gaat er niet om of ze mij serieus nemen of niet. Dat interesseert me niets. Het gaat er om dat ze hun eigen gezonde vestand gebruiken en de Rede niet diskwalificeren met wishful thinking en onnozele Gutmenschethiek.

bottehond | 07-06-08 | 17:29

@Miretra | 07-06-08 | 17:27
Ok, dat is dan goed. Maar Donjon had ook een punt.

AntiSoof | 07-06-08 | 17:29

-weggejorist-

R.O.D. | 07-06-08 | 17:28

AntiSoof | 07-06-08 | 17:23
Hij wordt alom geprezen vanwege zijn gematigdheid, dat moet effe rechtgezet.
Marcouch is een gevaarlijk man, veel gevaarlijker dan baardapen.

Miretra | 07-06-08 | 17:27

Botte, hierbij mijn excuses. We hebben in het verleden wel eens overhoop gelegen over types als Marcouch en Aboutaleb maar ik moet nu toegeven dat de eerste nu genadeloos door de mand gevallen is wat mij betreft. Ik geef toe dat je gelijk hebt gehad. Ik had altijd hoop dat de moslimwereld niet dat gesloten bolwerk met één gezamelijke agenda was en dat er ook een verlichte islam bestond en dit was precies waar onze wegen zich altijd scheiden.

Persoonlijk ben ik ontzettend gebeten op het afschaffen van welke vorm van bijzonder onderwijs gebaseerd op welk geloof dan ook. Het is niet te geloven hoe die ellendige religies weer helemaal het publieke domein domineren na jarenlang als een boxer in de touwen te hebben gehangen. Het Humanistisch Verbond heeft zeau gelijk in hun reklamecampagnes.

Bigi Bana Boy | 07-06-08 | 17:26

bottehond | 07-06-08 | 17:19
Het zal mij benieuwen of mensen je nu wel serieus nemen als je ze weer eens op het hart drukt dat Marcouch een verknipte salafist is ... Een gevaarlijk wel te verstaan ...

Wishbone | 07-06-08 | 17:25

Meneer Marcouch verward educatie en indoctrinatie met elkaar...

synchronicity | 07-06-08 | 17:24

@Miretra | 07-06-08 | 17:18
Daarom maak ik anderen er even attent op. Maak niemand groter dan hij is.

AntiSoof | 07-06-08 | 17:23

Ik wordt er godverdomme héél chagrijnig van! Dat ze lekker de tering krijgen met dat gebid. Sodemieter op.

frickY | 07-06-08 | 17:23

Een beter voorstel zou zijn om anti-godsdienstonderwijs in te voeren, de kinderen op jonge leeftijd de gevaren en de dogma's van de verschillende geloven leren. Elk geloof ontkrachten tot de sprookjes wat ze uiteindelijk slechts zijn.

Bazooka Joe | 07-06-08 | 17:22

@bottehond@17:19
Ja inderdaad. Helaas is Starf*cker nu niet op dit topic....

fuckje | 07-06-08 | 17:22

Marcouch, ouders plaatsen hun kroost juist OM het feit dat kinderen op een openbare school NIET vergiftigd worden met sprookjes waar anderen in geloven. Wil je je kids er toch op plaatsen, prima. Maar geen uiterlijk vertoon van je overtuiging en geen sprookjesleer, punt.

Pieter Bas | 07-06-08 | 17:21

Zou het wellicht een idee zijn om eicel selectie in te voeren voor (/tegen) geloofsgestoorden. Het toekomstig kind in kwestie dat het geloof in iets (Christen, Islam, De Vliegende Spaghettischotel) zo belangrijk vindt dat anderen er last van moeten hebben kan dan wellicht worden geselecteerd door de juiste ouders. Mits die ergens ver weg wonen.

RBP | 07-06-08 | 17:20

Tsja. Ik heb een aantal columns over dit sujet geschreven en menigeen noemde mij paranoïde en een onderbuikhitser. I hate to say this, maar euh.... I told y'all.

bottehond | 07-06-08 | 17:19

AntiSoof | 07-06-08 | 17:17
Dat vinden anderen weer niet.
Dus.

Miretra | 07-06-08 | 17:18

valse vlag operaties level rood
markoes is een marionnet die wordt misbruikt om de strijd te ontketenen tussen westen en de islam

Junkie Jantje | 07-06-08 | 17:18

@Miretra | 07-06-08 | 17:15
Omdat ik vind dat sommigen te vaak te veel aandacht krijgen, daarom.

AntiSoof | 07-06-08 | 17:17

@donjon | 07-06-08 | 17:00
Kijk dat vind ik dan weer doordacht van jou.

AntiSoof | 07-06-08 | 17:16

Wie laat deze Bonifatius een bijl koppen.

bethundered | 07-06-08 | 17:16

AntiSoof | 07-06-08 | 17:14
De drukte is vanwege smans abjecte mening.
Dus waarom jouw vraag?

Miretra | 07-06-08 | 17:15

Meneer Marcouch, zullen we het sprookjes voorlezen voor thuis bewaren, en niet op de scholen invoeren? Dat moslim-kinderen om hun geloof niet kunnen aarden op een NEDERLANDSE openbare school, zegt meer over die kinderen en hun opvoeding dan over de in beginsel non-godsdienstig ingerichte Openbare Scholen.

Tobus | 07-06-08 | 17:15

@donjon
Het internet heeft er anders mede voor kunnen zorgen dat destijds een stel randdebielen elkaar te lijf gingen bij Beverwijk.
Maar helaas heb je wel gelijk. Het nederlandse volk is zo murw en monddood gemaakt dat een goeie opstand nu niet meer denkbaar is.
Misschien kunnen de mariniers weer eens wat voor ons doen. Net als destijds het schoonvegen van de Dam.

Beftequel | 07-06-08 | 17:14

Ook een stadsdeelvoorzitter mag meningen hebben. Dus waarom die drukte?

AntiSoof | 07-06-08 | 17:14

Laat Marcouch dan nu zijn ware gezicht zien? Had hem toch hoger zitten dan dit. Jammer.

Agent327 | 07-06-08 | 17:12

ik probeer altijd om niet al te negatief te denken over gelovigen, maar wat deze man hier presteert is weer een walgelijk voorbeeld van hoe gelovigen ons proberen te onderdrukken. van mij mag dit gezeik nu eindelijk wel eens afgelopen zijn door korte metten te maken met wet en regelgeving die het geloof bevooroordeeld. de laatste keer dat ik checkte was ik volgens mij een ongelovige hond die eeuwig in de hel moest branden....... op zich vond ik dat in het begin nog wel grappig, maar als onze overheid zich actief gaat inzetten om deze boodschap te verspreiden vind ik dat gelijk staan aan het verspreiden van haat.
Wel geloof op een openbare school maar geen evolutieleer op een gelovige school vind ik racisme.... niet dat ik hiermee zeg dat het goed zou zijn als het zo was, geloof hoort niet thuis in het openbare leven. Als je er in het openbare leven mee geconfronteerd word hoort dat een kwestie van vrijheid van meningsuiting te zijn en niet van overheidsindoctrinatie. wat mij betreft word deze man zo snel mogelijk afgeserveerd en worden er wat overheidsmiddelen gestoken in het verspreiden van de boodschap van scheiding tussen kerk en staat.
De overheid moet die salafisten e.d. maar eens opvoeden, het lijkt nu wel de omgekeerde wereld. Al die ministers die spreken over respect voor salafisten zijn net zo dom als de ministers die in de 2e wereldoorlog dachten dat we wel neutraal konden blijven. Hoewel ik respect heb voor eenieders mening, ben ik echt van mening dat de islam een haatzaaiende cultuur is die ons wil onderwerpen aan hun doodswens en derhalve het grootste gevaar is voor onze democratie..... of wat daar na de oprichting van europa nog van over is.
-
Marchouch........ je bent een fokking haatzaaier en we zullen nooit respect opbrengen voor iets wat ons word opgedrongen. Ik weet niet of je de geschiedenis kent, maar Nederlanders slopen geloven... just for fun!
Ik weet wat je nu zou willen zeggen....."deze man begrijpt mijn goede bedoelingen niet" maar ik begrijp maar al te goed, dat jouw bedoelingen alleen maar goed zijn voor de groep die jij voor ogen hebt. vroeger hadden wij ook arabische les op school, hetgeen in mijn ogen alleen maar leidde tot een grotere kloof tussen mij en mijn medeleerlingen..... p.s. waarom zouden marrokanen arabisch zoiezo arabisch moeten kennen? Eenieder die instemt met dit plan is een randdebiel. Omdat ik ook te politiek correct ben is dit nog een redelijk net stukje geworden, toen ik hieraan begon wou ik een oproep doen om alle salafisten e.d. af te slachten omdat zij ook zo over ons denken. Ik ben niet gelovig racistisch of haatzaaiend omdat ik beter weet, denk daar maar eens over na. Kennis is macht!!!... Beter leren we kinderen op school hoe de wereld echt in elkaar zit. alle overheidsambtenaren die ons uit naam van hun geloof religieuze zaken willen opleggen m.b.v. overheidsmiddelen moeten per onmiddelijk uit hun functie worden ontzet!!
-
als we het wel doen doen we het zo!
www.inthenameofallah.org/
Als marchouch de challenge op deze pagina wint mogen ze de lessen morgen van me invoeren.
-
kutzooi zoveel tekst zo weinig bereikt.... snif

El Donkey | 07-06-08 | 17:11

donjon | 07-06-08 | 17:00
We doen inderdaad ongewild mee met "benoemen en bouwen".
Zonder internet zouden sommige kwesties echter zorgvuldig buiten de publiciteit worden gehouden, dat is dan weer de winst.

Miretra | 07-06-08 | 17:11

Godverdomme hier kan ik nou zo kwaad om worden. Ik (en nog veel meer) moeten nu dus belasting gaan betalen voor een vak dat ik als atheïst belachelijk vind. Dit is zo'n onzin wat nou als ik wil dat mijn kind(eren) geen religieuze dingen hoeft te doen dan stuur ik hem/haar naar een openbare school en geen gelovige school en nu komt dit geschreven over iemand in het jaar 0 ook daar. Rot toch ga lekker bidden in de kerk en laat de belastingbetaler er niet voor opdraaien niet iedereen wil religie laat de religieuzen het lekker zelf subsidueren en niet de mensen die het geen reet kan schelen.

Duffecake | 07-06-08 | 17:09

@donjon
Helaas moeten we steeds vaker stoom afblazen, heb net nog een aanvaring met 2 islamaanhangers gehad. Die nadat ze in de supermarkt aangesproken waren door mijn echtgenote op het inpikken van een parkeerplek, zich op hun pik getrapt voelden. Want vrouwen daar praten ze niet mee in hun cultuur (hun woorden). Het bleef bij het uiten van wat loze bedreigingen, heb nog een redelijk stevig postuur en je ziet me mijn lichamelijk handicap niet af, en mijn echtgenote blaas je ook niet omver.

Bazooka Joe | 07-06-08 | 17:09

Houdt het dan goverdomme nooit op. Optiefen met die achterlijke sprookjes profeet. Waarom sodiemieteren die moslims niet gewoon op? Niemand verplicht ze hier te blijven. Niemand heeft ze gevraagd te komen. Als de islam wordt onderwezen op het openbaar onderwijs blijf mijn kind straks dus thuis. We emigreren wel naar een vrij land. Nederland wordt godver gekaapt door die fascistoïde kameelrijders. Duwen we het paard van Troje weer terug naar buiten of laten we de poorten wijd openstaan?

oplichter | 07-06-08 | 17:07

The sick fuck...

bethundered | 07-06-08 | 17:05

"Hij vindt ook dat het dragen van een boerka op een openbare school bespreekbaar moet zijn. "
Kan iemand dit zieltje uit zijn lijden verlossen?

Hellsmurfje | 07-06-08 | 17:03

Let's hear it for Sam Harris!

Pierre Moustache | 07-06-08 | 17:03

@fuckje:
Misschien... als zij secularisme speerpunt van haar program maakt heeft ze zo minstens 25 zetels maar waarschijnlijk veel meer. (geldt ook voor D66 en elke andere partij, ik heb het al eerder betoogd)

*Gaat nog even bier halen voor het voetbal zo dadelijk*
= out

koerbagh ® | 07-06-08 | 17:03

Gemengde gevoelens met die opmerkingen over het onderwijs. Aan de ene kant: wel potverdikke krijgen ze het niet ,halen ze het wel. Moet ik weer opschuiven.
Aande andere kant, wanneer ik wat gematigd ben, ben ik het met Mike Oxlong eens.
Breed ideologisch onderwijs verrijkt de geest en dat is wat onderwijs hoort te zijn.

Genootschap Voor Dem | 07-06-08 | 17:02

Lang geleden, in de tijd dat de dieren nog spreken konden, was er
in Nederland een regering Den Uijl die vond dat we arm waren en verrijkt dienden te worden. Wij, eenvoudige onderdanen, wisten niet precies wat dat woord betekende 'verrijking'. Had het iets met rijk van doen? Nee, dat zeker niet, want verrijking daar word je armer van, bleek later. Het betekende onder andere dat de mensen in Nederland niet meer blank zijn, maar bruin en soms zelfs zwart. Ook willen de verrijkers dat we anders gaan leven en ons voegen naar de verrijkers.
Wij zijn onze regering uiterst dankbaar voor de vooruitziende blik die zij had om ons land te verrijken. Lang leve de regering!

lijn5 | 07-06-08 | 17:01

LoL@ Arjen Robben.

Boze Buur | 07-06-08 | 17:01

Ik ben bang dat internet te veel als bliksemafleider funktioneert bij dit soort berichten.
Hierdoor blazen mensen stoom af zodat ze daarna weer over kunnen gaan tot de (nu nog geldende) orde van de dag.
Tot daadwerkelijke (vreedzame) actie zal het op deze manier niet echt komen....
Internet geeft, door middel van zulke fora, de illusie van een 'overkoepelende organisatie' terwijl het in werkelijkheid ieder voor zich is.... een verzameling individualisten.

donjon | 07-06-08 | 17:00

@Cazi | 07-06-08 | 16:45
Tss.... wat ben jij toch een ongelovige heiden.
Er is maar één heilige en dat is Sneeuwwitje. Zij was namelijk de mooiste in het land en werd bedreigd door haar schoonmoeder (ook iemand die pas later, en ongevraagd, bij de familie is gekomen). Zij moest vluchten en verstopte zich in het milieubewuste bos en nam de zorg op zich voor 7 dwergen (ik bedoel natuurlijk minderbedeelden, want dwerg is natuurlijk politiek incorrect). Toch werd zij genaaid door het groot-kapitaal door het eten van een bespoten appel, maar wist door liefde toch tot wederopstanding te komen.

Beftequel | 07-06-08 | 16:59

Dat moeten ze nu niet doen, de islam is zo langzamerhand geen geloof meer, maar eerder een agressieve hetze tegen het westen waar fatsoenlijke mensen leven.

Parker | 07-06-08 | 16:58

Dan maar even naar Rita mailen, misschien dat zij er aandacht aan wil geven.

fuckje | 07-06-08 | 16:58

opknopen en afschieten! (ik zeg er maar even bij dat ik dat absoluut niet meen, om pliesie aan de deur te vermijden)

gordonbleu | 07-06-08 | 16:57

Tijd om de straten op te gaan en hier eens flink tegen te protesteren! Rot toch gauw op naar je islamitische heilstaat in Noord-Afrika, Marcouch. Segregatie is de enige oplossing!

mr_atheist | 07-06-08 | 16:57

@Laura 16:53. Lol, de volgende keer wat anders stemmen.

knutsel | 07-06-08 | 16:56

Ik kreeg vroeger op mijn openbare school gewoon godsdienst les. Van de aal en de rebbe, om en om. Die laatste vonden we het leukst want hij nam mandarijntjes mee. Ik kan me niet herinneren dat er ook maar iemand bekeert is daardoor. Wel is er mij mede daardoor duidelijk geworden dat religie onzin is. Godsdienst dient in openbare scholen net als bijvoorbeeld communisme en kapitalisme gewoon onderwezen te worden. En op de zelfde wijze.

Mike Oxlong | 07-06-08 | 16:55

Wanneer krijgt iedereen (dus ook grrrristenen, muzzzlimzzz en het grootste deel van de bevolking dat 3,5 uur per dag tv kijkt) het recht ZELF na te denken? Zou deze optie niet eens een klein beetje aandacht kunnen krijgen in het onderwijs?

Pierre Moustache | 07-06-08 | 16:55

@sjaakdeslinksesul | 07-06-08 | 16:47
Got that straight!
Bumpersticker: Goddelozen hebben gevoelens

Murdockyoufool | 07-06-08 | 16:54

Murdockyoufool | 07-06-08 | 16:46
Tja, je hebt gelijk.
Ik loop nog rond met achterhaalde begrippen als socialisme en liberalisme.
Je hebt tegenwoordig alleen nog maar pluchisme, multiculturalisme en Eurocratisme.
En natuurlijk islamisme.

Miretra | 07-06-08 | 16:54

Te gek voor worden als ik wil bidden kies ik een school met een christelijke of andere zinds gelovige richting.
IK WIL KUNNEN kiezen

hansbarendregt | 07-06-08 | 16:53

Ik vind er geen zak meer aan in Nederland.
Zo, nou heb ik het maar eens hardop gezegd.
Maar wat nu?

Laura Ingalls | 07-06-08 | 16:53

Eindgebed

Onze leiders, die zonder ruggengraat zijn

In uw naam worden wij gestenigd

Opdat Zijn (omfg) Kalifaat kome

Zijn (omfg) hel geschiede: ‘t gelijk van Zijn (omfg) piemel, alzo ook van Zijn (omfg) baardje

Geef ons heidenen dagelijks broodkruimels

En vergeet maar te regeren

Gelijk ook wij vergeten u te controleren

U leidt ons niet naar verzoening

Noch verlost u ons van de boze baardmannen

Ooit van ONS was ONS Koninkrijk

En de lach en de gezelligheid

Exit Leeuw, welkom Geit!

Inshallah!

Krachtmeester | 07-06-08 | 16:49

En dit is nog maar het begin. De evolutietheorie heeft in het lager en middelbaar onderwijs zijn langste tijd gehad. Dat vind ik op zich wel aardig, maar de manier waarop dit atheïstische sprookje ten onder gaat spreekt mij niet zo aan.

Jeremia | 07-06-08 | 16:49

@koerbagh ® | 07-06-08 | 16:46
Ah. Juist.
'k Dacht de SP nog wle iets wilde op dat gebied...

Murdockyoufool | 07-06-08 | 16:48

Ze hebben me nu helemaal om. Ik ga me laten bekeren tot een islam-vorm van het realisme.
a) ik mag nu straffeloos aanzetten tot haat en roepen: "dood aan alle mensen die niet mijn geloof (atheïsme) aanhangen"
b) alle islama's gaan eindelijk in een boerka, waardoor het gemiddelde uitzicht een stuk beter wordt
c) ik ga met 20 vrienden bendes vormen en sla iedereen in elkaar. Als ik maar blijf roepen "Darwin al Akbar" dan wordt ik niet aangehouden.
d) ik mag eindelijk stoppen met werken en gebruik maken van alle subsidieregelingen en kan daarmee mijn nieuwe BMW-cabrio-5-serie betalen (of moet ik hiervoor toch blijven stelen en in drugs blijven handelen?)
e) ik mag nu eindelijk blanke meisjes in de kondt neuqen en in de prostitutie brengen. (voor de analfabete zandhappers: dit zijn hoeren)
f) ik hoef vanaf nu geen eindeloos grote berg formulieren meer in te vullen om iets terug te zien van mijn belastinggeld. Ik mompel gewoon wat onverstaanbaars in mijn dialect en roep af en toe "jij mij niet discrimineren" en krijg gewoon alles voor elkaar.
g) zie punt f)... belastinggeld???? *proest*

Beftequel | 07-06-08 | 16:48

Kijk, voor alle malloten die af en toe mee schijnen te lezen en dit land besturen.
Het probleem blijkt iedere keer weer dat gelovigen hun waarden als onveranderlijk zien, maar de waarden van atheisten, agnosten en alle andere die er seculiere denkbeelden op na houden als relatief.
Dus wel het scheppingsverhaal en moskeebezoek op een openbare school 'voor het kweken van onderling respect' en om 'radicalisering tegen te gaan', maar geen wetenschappelijke en filosofische beschouwingen over het al dan niet bestaan van god in het bijzonder onderwijs.
Dus wel af proberen te dwingen dat een boerkini, een hoofddoekje of het niet-schudden van een hand een geaccepteerde norm moet zijn, maar nooit jezelf afvragen of iemand anders een andere visie op deze geloofsuitingen heeft (discriminatoir tov vrouwen bv) en daar dus helemaal niet van gediend is.
Dus wel prenatale screening verbieden omdat de heiligheid van het leven aantast, zonder erbij stil te staan dat velen van ons een andere definitie van bewust leven hanteren.
Dus wel de vrijheid van meningsuiting in willen perken om kwetsing strafbaar te stellen, maar nooit eens alle uiterst kwetsende passages in je heilige boeken ter discussie stellen.
Enz.. enz.. en zo worden stapsgewijs alle seculiere waarden aangetast. En er is een groep binnen de groep seculieren die uit fatsoen of respect steeds hierin meegaat, en die leest misschien mee. De boel bij elkaar houden houdt ook in dat er eens rekening gehouden moet worden met de wensen van de meerderheid van de Nederlanders die wel een seculiere inrichting van de maatschappij willen. En die mensen zijn helemaal niet bevooroordeeld, die willen juist gelijke rechten en plichten voor iedereen. Het zijn de gelovigen en hun meelopers die keer op keer hun bevooroordeeld tegen atheisten in woord en daad tentoonspreiden.
En dat moet eens afgelopen zijn.

sjaakdeslinksesul | 07-06-08 | 16:47

@Laura Ingalls | 07-06-08 | 16:41 Exact, want ze hebben alle tijd - er mag best een generatie of twee, drie overheen gaan. Luidruchtige tegenstanders (mond-)dood maken, één of twee doden is genoeg om de schrik er bij de rest goed in te jagen. En dan langzamerhand steeds een stukje intoleranter worden, de eigen wil met een mix van logische redenering, begrip vragen en terreur geaccepteerd krijgen. En dat allemaal vanuit de wetenschap dat extreme weerstand door de tegenpartij niet mogelijk is - want dan gaat de oliekraan dicht.
.
"wiens brood men eet, diens woord men spreekt" is in 2008 en verder verworden tot "wiens olie met vraagt, diens religie men (ver)draagt."

vraagstaart | 07-06-08 | 16:47

@Miretra | 07-06-08 | 16:43
Nee heur, volgens mij slechts de SP.
D66 is naar eigen zeggen te begaan met de vrijheid om de vrijheid van onderwijs aan te pakken, VVD is te liberaal, Wilders wil alleen islamistisch onderwijs afschaffen, Rita doet hetgeen zetels oplevert en de PvdA en GL wensen islamieten niet voor het hoofd te stoten.

Murdockyoufool | 07-06-08 | 16:46

@fuckje | 07-06-08 | 16:38:
Geinig dat je het vraagt. Ik heb er een paar maanden geleden een mailtje aan gewijd aan de vaste kamercommissie Onderwijs (mbt tot "biologie" bij godsdienstlessen op gereformeerde scholen... ja, het gebeurt echt!)
Helaas wil geen enkele zittende partij z'n vingers er "officieel" aan branden. SP, GroenLinks en D66 bewijzen hooguit een lippendienst aan het secularisme maar willen er niks keihards aan doen. Ook atheïst Reaunald Plasterk zelf niet.

koerbagh ® | 07-06-08 | 16:46

@Laura 16:43. Het is wachten tot het kabinet valt.

knutsel | 07-06-08 | 16:46

Ik geloof in de heilige Roodkapje!
Roodkapje is mijn heiland, profeet en redder.
Iedereen die niet in Roodkapje gelooft of haar beledigt zal door de grote boze wolf worden opgegeten.

Cazi | 07-06-08 | 16:45

@knutsel: ik snap wat je zegt, maar weten we onderhand niet genoeg, en wordt het niet eens tijd voor maatregelen, of het duidelijk stellen van grenzen?

Laura Ingalls | 07-06-08 | 16:43

De islam is nu definitief geworteld in onze samenleving en heeft zich in Den Haag gevestigd.
Arm Nederland, hoe diep bent gij gezonken!

Mekker | 07-06-08 | 16:43

fuckje | 07-06-08 | 16:38
Alle socialisten en liberalen, een meerderheid dus.
In theorie dan, ze regeren zo graag met het CDA dat het er nooit van komt.
Zelfs paars was te laf om dit op te pakken, zoveelste gemiste kans.

Miretra | 07-06-08 | 16:43

@Laura 16:35, dat bedoel ik maar, als jij als progressieveling hiermee niet geconfontreerd was en de islam alleen maar als een soort van mysterieuze duizend-en-één-nacht-religie had beschouwd, die 'achtergestelde' migranten meebrachten vanuit de woestijn, had je nooit geweten dat deze religie de oorzaak zou zijn van de segregatie in de samenleving. Maak maar openbaar die aspecten van de islam, des te sneller kan er mee worden afgerekend.

knutsel | 07-06-08 | 16:42

@kolojoeris | 07-06-08 | 16:05
Wat een naïef achterhoede-gevecht. In Nederland kun je al lang de de straat niet op met een 'MOHAMMED IS EEN KUT', juist die vrijheid is geofferd op het multi-culti blok.

Maar net als het Nederlandse journaille, zijn Nederlandse docenten grosso mode verziekt door politieke correctheid.

Zware Guy | 07-06-08 | 16:42

God schiep de mensen - en ook de dieren
Maar wie, voor de duivel, schiep Arabieren?

vraagstaart | 07-06-08 | 16:41

We zijn het dus eens met elkaar: dit is een slecht plan. En als ik op andere sites kijk, vindt eigenlijk helemaal niemand dit een goed idee.
Maar het is wèl weer gezegd, het wordt er langzaam in gemasseerd. Nu een hoop kritiek en gedoe, en over een tijdje wordt het stilzwijgend ingevoerd.
En wat doen we er aan? Niets, denk ik. Dit kabinet zingt de rit uit, en bij de volgende verkiezingen is iedereen al helemaal murw geslagen door alle onmacht van de afgelopen jaren.

Laura Ingalls | 07-06-08 | 16:41

Wtf is dit nou weer voor gelul van die schapenneuker? Dit is Nederland verdomme, niet een of ander moslimlandje. Don Leo is right...

Nico Palink | 07-06-08 | 16:40

Weet iemand welke partijen / bewegingen tegen bijzonder onderwijs zijn?
@koerbagh misschien?

fuckje | 07-06-08 | 16:38

Wel zou het complete oeuvre van Leen tot de verplichte lesstof van iedere openbare school moeten behoren. En opgenomen moeten worden in de Koran. Want Allah+Leen = Alleen (adhd)

vraagstaart | 07-06-08 | 16:37

.

Al voer je de wolven met de hand, ze zullen altijd naar het bos kijken.

.

donjon | 07-06-08 | 16:37

Knettergek

Service | 07-06-08 | 16:36

@sjaakdeslinksesul | 07-06-08 | 16:23
Niet verder dan z'n neus lang? Nogmaals: ik trap niet in de gespeelde naïviteit van deze fascist.
Er is zelfs antroposofisch onderwijs, dus atheïsticshe scholen moeten er komen. Better yet, alle scholen atheïstisch. Verder zijn lessen Geestelijke Kaart natuurlijk prima, zolang er evenwicht in het aanbod zit.

Murdockyoufool | 07-06-08 | 16:36

er kruipt bij mij een gevoel de laatste tijd door mijn lijf waarvan ik dacht dat het weg was haat pure haat de gedachte dat een overheid mij een idelogie wil opdringen die zo mensvijandig en tegenatuurlijk is vervult mij met grote woede en afkeer .

van de kraats | 07-06-08 | 16:36

@knutsel: Volgens mij worden wij allemaal al constant geconfronteerd met alle aspecten van de islam, en ik heb er eerlijk gezegd schoon genoeg van.
En dan te bedenken dat ik mezelf vroeger nog progressief noemde ook...

Laura Ingalls | 07-06-08 | 16:35

1. De islamitische woestijnvolkeren zijn zo godvergeten extremistisch monocultureel dat ze niet eens meer hun eigen blinddoek voelen.
2. Nederland is een seculier land en wie islamitisch gedonderstraal wil moet opzouten naar een islamitisch land.
3. De islamitische woestijnvolkeren zouden er goed aan doen zich eens voor de verandering in anderen verdiepen in plaats van voortdurend aandacht te eisen voor hun eigen maanziekte.
4. De islamitische woestijnvolkeren kunnen 1001 jubelverhalen vertellen over hun fantastischfabuleusgeweldige islam, maar de praktijk blijft nog altijd de praktijk. Wie voortdurend van zichzelf roept dat ie 'een toffe peer is' maar ondertussen iedereen op zijn smoel ramt die hij tegenkomt, zal toch moeten leven met de gedachte dat hij niet als toffe peer wordt beschouwd.

Shalome | 07-06-08 | 16:34

@Behangdelul@16:27
Als je dat soort zinloze info blijft braken, ga alsjeblieft naar een foebalsite, ja!

fuckje | 07-06-08 | 16:34

@Laura. Integendeel, ik zou willen dat iedereen constant geconfronteerd wordt met alle aspecten van de islam, weet je tenminste waar je kritiek op moet hebben. De kronkels van de islamisten worden steeds gestoorder, religie op een openbare school had die mafkees van een Marcouch 20 jaar geleden niet kunnen verzinnen.

knutsel | 07-06-08 | 16:33

Volgend weekend is er een PVDA-congres. Laat daar alsjeblieft de pleuris uitbreken!

Laura Ingalls | 07-06-08 | 16:33

-weggejorist-

Bloodzone | 07-06-08 | 16:31

@knutsel: Weten we dat onderhand dan ècht nog niet? Hoe blind en doof moet je dan zijn? Ik zou zeggen: hou maar eens helemaal op met al die aandacht!

Laura Ingalls | 07-06-08 | 16:29

Laura Ingalls | 07-06-08 | 16:25
LOL@16:06 trouwens.

sjaakdeslinksesul | 07-06-08 | 16:29

What the shit is dit nou weer voor bullshit?! Als ik later kinderen heb dan wil ik niet dat ze dan ook maar iets te maken krijgen met religieuze bullshit! Ik wil niet dat hun hersens vergiftigd worden met domme onzinnige scheppingsverhaaltjes en nonsens uit bijbels en andere religieuze literatuur. Laat die kortzichtige gelovigen lekker oprotten met hun nonsens.

Meh!! | 07-06-08 | 16:28

Geef de islam toch gewoon alle aandacht die hij verdient, des te sneller wordt duidelijk dat het een volstrekt achterlijke godsdienst betreft die haaks staat op de Nederlandse samenleving.

knutsel | 07-06-08 | 16:28

@ kolojoeris
Kijk dat we bedoelen we nu met de vijfde colonne.
Schijnbaar ben jij zo`n stiekeme landverrader.

Walt Disney | 07-06-08 | 16:27

Je kunt beter werken dan bidden tot een god welke niet bestaat. Beter goede dingen doen voor de mensheid dan zieltjes winnen voor je geloof. Beter je kiddo's goed opvoeden dan je kiddo's brainwashen met gelovige denkbeelden. Beter sterven en als voedsel dienen voor andere dieren en de planten dan je verheven voelen boven andere dieren en denken dat je naar de hemel gaat. Hemel en hel zijn bedenksels om de mensheid te beïnvloeden, jonge mensen zijn hier vatbaar voor. Vandaar dat ik een absolute tegenstander ben van het islamiseren van het Openbare Onderwijs. Dat geldt overigens voor álle geloofsvormen: ik ben niet anti-islam, ik ben anti-geloof.

Atheistic | 07-06-08 | 16:27

OffTopic;BREAKing news: RObben speelt niet tegen italie door liesblessure!

Behangdelul | 07-06-08 | 16:27

Ik had die Marcouch, tot vandaag, best hoog zitten, maar ook hij toont nu zijn ware gezicht.

Hodja | 07-06-08 | 16:26

@sjaak: Het is volgens mij hoog tijd voor thuisonderwijs! Het niveau van het onderwijs is toch al bedroevend laag, nu deze flauwekul er weer overheen; laat maar zitten, ik doe het zelf wel!

Laura Ingalls | 07-06-08 | 16:25

@Auke | 07-06-08 | 16:17:
"Because religious belief, or non-belief, is such an important part of every person's life, freedom of religion affects every individual. State churches that use government power to support themselves and force their views on persons of other faiths undermine all our civil rights. Moreover, state support of the church tends to make the clergy unresponsive to the people and leads to corruption within religion. Erecting the 'wall of separation between church and state,' therefore, is absolutely essential in a free society."
(Thomas Jefferson)

... Mr. Jefferson: Build up that wall.
(Christopher Hitchens)
www.youtube.com/watch?v=iZ_l3Utr670

koerbagh ® | 07-06-08 | 16:24

@kolojoeris | 07-06-08 | 16:05
Godsdienstlessen gegeven door een imam past binnen het kader van het openbaar onderwijs? Want dat zegt Marcouch dus.
Murdockyoufool | 07-06-08 | 16:18
Ik denk niet dat hij verder heeft gekeken dat zijn wijk, net als GL'ers en oudlinkse PvdA'ers niet verder kijken dan hun neus lang is.
On-topic: het is hoog tijd voor humanistisch-atheistisch onderwijs als vorm van bijzonder onderwijs.

sjaakdeslinksesul | 07-06-08 | 16:23

@mambo43 | 07-06-08 | 16:17
de definitie van gelovigen inzake de scheiding tussen kerk en staat is, dat de staat zich niet mag mengen in de aangelegenheden van de kerk. Ik heb het gelezen in notites die onder auspicien van deze regering zijn geschreven (ben helaas de link kwijt).

Auke | 07-06-08 | 16:22

Geef Achmed Marcouch één vinger en hij pakt je hand! Islam mag alleen voorkomen als onderdeel tijdens godsdienstles (samen met humanisme, katholicisme, judaisme). De ontstaansgeschiedenis van de mensheid volgens de koran (wereld is geschapen door god in 6 dagen zo'n 6000 jaar geleden) hoort NIET thuis in de geschiedenis- of biologieles. Godverdomme zeg, ik vind dat atheisme ook haar plek moet krijgen tijdens godsdienstles!!!!!

Atheistic | 07-06-08 | 16:22

@KapiteinClaus: Als ik niet zo boos was, had ik het zo willen zeggen!

Laura Ingalls | 07-06-08 | 16:21

@Mr_Robijntje | 07-06-08 | 16:12: Het komt inderdaad voor in de comic en film V for Vendetta. Het oorspronkelijke verhaal gaat over Guy Fawkes. nl.wikipedia.org/wiki/Guy_Fawkes

artbrut | 07-06-08 | 16:21

Alle moslims en islamlikkers tezamen zijn goed voor 15 zetels, PvdA stond vorige week op16. Zal nu wel 15 zijn, ondergrens en tevens plafond voor een islamitische partij in Nederland op dit moment.

Miretra | 07-06-08 | 16:20

De haatbaarden zijn het probleem niet, die zeggen wat ze vinden, doen wat ze zeggen, volstrekt helder allemaal. Het zijn de gematigden en de multiculturalisten die het probleem vormen. Die vormen de dekmantel voor het fundamentalisme, zo ook Marcouch. Respect voor geloof? Rot op. Nergens in het publieke debat, over geen enkel onderwerp respecteren we iemands geloof. We respecteren iemands absurde geloof over natuurkunde, scheikunde, biologie, aardrijkskunde NIET! We wegen de redenen voor een bepaalde overtuiging. Les in religieuze nonsens behoort niet op scholen die door alle belastingbetalers wordt gefinancierd. Er is naast scheikunde ook geen les in alchemie, naast astronomie ook geen astrologie in het curriculum. Religieuze indoctrinatie van kinderen doe je maar thuis of in de kerk. www.youtube.com/watch?v=rWLSMFPUM8g

koerbagh ® | 07-06-08 | 16:20

Marcouch wil dus openbare scholen omvormen tot scholen waarbij de Islam als godsdienst de boventoon gaat voeren. Zijn er nu nog steeds mensen die niet geloven aan de Islamtische Vijfde Colonne die tot doel heeft een Groot-Eurabisch Rijk te stichten? ZIjn er nog zulke ongelofelijke naïevelingen?

Sinar | 07-06-08 | 16:19

"Hij wil onder meer dat scholen aandacht besteden aan het scheppingsverhaal, naast de evolutieleer."

Het scheppingsverhaal... op een openbare basisschool? Deze vent is echt gestoord. Blijkbaar is het net zo'n mafkees als Fawaz Jneid. Dat er (als voetnoot) wat wordt verteld over levensovertuigingen op een openbare school lijkt me oke, maar waarom de islam extra aandacht moet krijgen is me een raadsel. Ik vind sowieso dat mensen geloof maar in hun eigen tijd moeten doen, dus buiten onderwijs en werk om. De staat moet zich daar helemaal niet in mengen.

Ik blijf het raar vinden dat de PVDA die vroeger van leer trok tegen de confessionelen, nu zelf een bolwerk is voor gelovigen anders dan christenen.

KapiteinClaus | 07-06-08 | 16:19

"Volgens Marcouch kunnen islamitische kinderen nu slecht terecht op openbare scholen, omdat ze zich steeds moeten verantwoorden over zaken als hoofddoekjes, gemengd douchen en zwemmen en feestdagen."

Nonsens! Dit is dus tendentieus gelul om een ziek idee te rechtvaardigen.

artbrut | 07-06-08 | 16:19

Wij kunnen onze kinderen zelf wel onderwijzen dat de Islam een verderfelijke ideologie is, dat uit is op wereldoverheersing.Dat éénmaal moslim, ALTIJD moslim is.
Dat je geen vrijheid meer hebt en dat je je moet onderwerpen aan het "geloof".
Dat moslims altijd gerelateerd kunnen worden aan geweld en terrorisme, en dat er in alle moslimlanden altijd geweld te vinden is.Dat ze de vooruitgang tegen houden, dus nooit zelf een leuke ontdekking doen.(Hebben het te druk met bidden).
Dat ongelovige apen, ezels en andere beesten genoemd worden enz. enz. enz.
oe lang moet ik nog doorgaan? Ach, één les mogen ze er wat mij betreft dan ook wel op school eraan besteden.Laten ze die kinderen eerst maar een goed leren reken en nederlands leren schrijven, dan leren dat de profeet kleine meisjes neukte.
Cohen zal wel helemaal vóór zijn, en het een prima idee vinden. Wanneer komt de volksopstand? Ik wil geen suikerziektefeest in Nederland vieren!!!!!!!

express | 07-06-08 | 16:18

@sjaakdeslinksesul | 07-06-08 | 16:10
Dat zou dan een heel drastisch alternatief zijn. Ik geloof niet in Marcouch goede bedoelingen. Meneer is hij niet achterlijk, hij weet dondersgoed wat de functie van openbaar onderwijs is. Dit is gewoon willens en wetens de islam door de strot van kinderen duwen.

Murdockyoufool | 07-06-08 | 16:18

Uiteraard moet dat uurtje Verlichting op religieuze scholen ook door een bevoegd docent worden gegeven.

broodje bal met mayo | 07-06-08 | 16:18

Waarom lost Marcouch het probleem in de moskeeën niet op, i.p.v. het openbaar onderwijs te belasten met dit soort flauwekul?
Mijn geduld begint langzaam aan ècht op te raken, ik heb niet zo'n zin meer in genuanceerd reageren als er van die kant steeds dit soort acties komen.

Laura Ingalls | 07-06-08 | 16:18

PvdA geeft weer een krachtig signaal af naar de kiezer.

joesurt | 07-06-08 | 16:17

Even kijken of ik het me nog kan herinneren ?

Openbare school is in feite een school van de Staat.

Er bestaat een scheiding van kerk en Staat, dus.............. hoort de kerk ook niet thuis in een openbare school.
Dat men het onderwerp aanstipt binnen maatschappij leer of tijdens de geschiedenis lessen is nog tot daar aan toe, maar echt godsdienst lessen gaan geven is in strijd met de scheiding van kerk en staat.
Volgens mij moet dat toch niet zo moeilijk te begrijpen zijn of wel soms ?

mambo43 | 07-06-08 | 16:17

die Wikipedia = dat Wikipedia

het is de plicht en opdracht van atheisten om de secularisatie van de maatschappij en de scheiding tussen kerk en staat met hand en tand te verdedigen. Het zit in de genen van een godsdienst om net als ongedierte ongezonde uitwassen te vertonen als de maatschappelijke balans verstoord dreigt te worden. Gevoed door een beeld van de eigen religieuze superoriteitswaan, meent men de anders of niet-gelovigen de maat te kunnen nemen. Deze situatie is triest genoeg in Nederland recentelijk ontstaan en neemt steeds ontoelaatbaarder vormen aan. Kortom de atheisten zullen zich moeten verenigen en keihard moeten optreden tegen religieuzen die de secularisatie willen inperken.

Auke | 07-06-08 | 16:17

@ sjaakdeslinksesul | 07-06-08 | 16:10
Je hebt helemaal gelijk, dat hebben we afgelopen week met de CU ook weer goed kunnen zien. Een discussie voeren is niet mogelijk met deze enge gasten.
Het wordt tijd om geloof op te nemen in het DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders).

me,myself and IK | 07-06-08 | 16:16

Tuurlijk bestaat god wel......... het gemiddelde IQ van een arabier is 85...... die kan je alles wijsmaken

General.Lee | 07-06-08 | 16:16

Jezus wat een eikelige actie van die Marcouch.

"Volgens Marcouch kunnen islamitische kinderen nu slecht terecht op openbare scholen, omdat ze zich steeds moeten verantwoorden over zaken als hoofddoekjes, gemengd douchen en zwemmen en feestdagen."

AANPASSEN..... ies anders als verantwoorden

L.T.B. | 07-06-08 | 16:15

Meer religie op openbare scholen. Zou Marcouch zich dan ook willen inzetten voor meer verlichting op religieuze scholen? Kunnen de reli kids fijn het weekend in na een uurtje Voltaire, Spinoza en Montesquieu op vrijdag.

broodje bal met mayo | 07-06-08 | 16:15

Ik dacht hehe eindelijk een normaal denkende moslim die vind dat er iets moet gebeuren aan de radicalisering komt ie met dit plan op te proppen.. Valt me erg van m tegen.

de_hockeyer | 07-06-08 | 16:14

Volgende week in de bioscoop.
"FLodder in turkye"

meq | 07-06-08 | 16:14

Het gevaar van de moslims, ik moet daar altijd om lachen. Als je denkt dat een land in het Midden-Oosten het halve islamitische Arabische wereld in 6 dagen heeft verslagen in 1967. En ze nog geen vuist kunnen maken tegen een land met nog geen 7 miljoen inwoners.............. arme zielige 180 miljoen arabieren die zitten te janken als een klein meisje...... En deze man is niet goed in zijn hoofd, boerka's!! laat hem zelf een boerka gaan dragen, die ras mongool. PvdA mooie zet op naar weer een zetel minder.

General.Lee | 07-06-08 | 16:14

Socialisme is "Islam voor iedereen".

joesurt | 07-06-08 | 16:13

De volgende stap is dat Achmed Marcouch het Arabisch wil laten opnemen in het lespakket zodat de kiddo's de koran kunnen lezen in haar originele vorm en natuurlijk 'bidles' zodat ze vijfmaal daags richting mekka bidden tot een god welke is bedacht door het meest intelligente dier welke ooit op de aarde heeft rondgelopen. God bestaat niet!!!!

Atheistic | 07-06-08 | 16:13

@artbrut

Als je doelde op situaties als in de film V for Vendetta: In laf Nederland zal zoiets niet gebeuren. Ze stonden erbij en keken ernaar...

Mr_Robijntje | 07-06-08 | 16:12

@LoopseTeef
Maria had nooit maagd kunnen blijven als er toen al katholiek godsdienstonderwijs zou zijn geweest.

steven paul | 07-06-08 | 16:12

kolojoeris | 07-06-08 | 16:05
ik en mijn eventuele kinderen hebben totaal geen boodschap aan andermans geloof. Als we er belangstelling voor hebben, lezen we er uit eigen beweging wel iets over. Of stellen we zelf wel vragen aan iemand die gelooft,voor zover dat niet tot agressie leidt. Maar als het wordt opgedrongen op school en in de media is het gauw klaar met de tolerantie voor andermans denkfouten. Die multicul maffia doet zijn eigen zaak alleen maar schade met het voortdurend proberen bij te sturen" van andermans mening.

Pierre Moustache | 07-06-08 | 16:12

@kolojoeris | 07-06-08 | 16:05
Wat lul je? Marcouch stelt overduidelijk -lezen!- dat de islam bijzondere aandacht dient te krijgen. Voorts gaat het hem om de instroom van islamitische kinderen op openbare scholen. Hij stelt onder meer dat het schoolzwemmen en de feestdagen niet stroken met het moslim-zijn. Niets over multi-spiritualiteit; het is 'm om de islam te doen. En de openbare school dient zich dan maar aan te passen.
Raarrrrrr!

Murdockyoufool | 07-06-08 | 16:12

Laura Ingalls | 07-06-08 | 16:06
Precies wat Pvda varkens als Allah Vogelaar voor ogen staat met "onze islamitische cultuur"

Miretra | 07-06-08 | 16:12

Welke maatregelen heeft Marcouch de afgelopen jaren eigenlijk genomen om de situatie in zijn wijk te verbeteren? (buiten zijn optredens om).

waskuip-admiraal | 07-06-08 | 16:11

Hoax! Het was taqiyya volgens Ahmed.
@Murdockyoufool | 07-06-08 | 16:00
Wat hij wil doen is een gematigde Islam als alternatief bieden aan het salafisme, omdat hij bang is voor radicalisatie en segregatie. Een beetje wat GL en de griezelstroning binnen de PvdA roepen; de goeden belonen en slechten aanpakken. Zo zie ik dat wel. Alleen blijkt uit wat hij zegt dat hij de ballen begrepen heeft van de opzet en rol van het openbaar onderwijs en dat hij seculiere waarden wel, en godsdienstige waarden niet als onwrikbaar ziet. Waarmee weer eens duidelijk wordt dat een echte gelovige helemaal niet in staat is de vermeende superioriteit van zijn denkbeelden te laten varen en andersdenkenden (lees ongelovigen) met veenveel respect te behandelen.

sjaakdeslinksesul | 07-06-08 | 16:10

We zeggen het maar éen keer, Marokkoesj: NEE.
En nou terug naar Marokkoesië.
Geloven doe je maar op een privésite.

Knuckle Sandwich | 07-06-08 | 16:09

als religie in het openbaar onderwijs komt, loopt heel realistisch nederland leeg, en blijft het zitten met zweefteven en noord afrikanen.

Bobel | 07-06-08 | 16:07

Ik ging in mijn jeugd ook van een Katholieke school naar een openbare. Kreeg daarbij apart cathechismus-les buiten de openbare school. Niet dat ik daarop zat te wachten........ had het al lang gehad met die kwijlende kapelaans met hun verhalen over de schepping en de Maagd Maria

LoopseTeef | 07-06-08 | 16:07

Hoe is het mogelijk dat anno 2008, het nieuws dagelijks nog bijna gedomineerd wordt door religie waanzin?

Ronman2k | 07-06-08 | 16:06

Marouch is een wolf in schaapskleren.

me,myself and IK | 07-06-08 | 16:06

Wolf gooit zijn schaapskleren af, maar waarom nu?
Een 'slip van de tong' of ziet hij in JPB IV hét ideale vehikel om zijn slag te slaan?

Rhun | 07-06-08 | 16:06

Dus mijn Nederlandse kind krijgt op de openbare school waar ik bewust voor heb gekozen omdat geloof niets met onderwijs te maken heeft, toch koran- godsdienstonderwijs zodat haar allochtone klasgenootjes niet in de anti-democratische handen van een enge imam in de moskee vallen?
Dus halen we de imam maar in de openbare school, zodat mijn kind in de anti-democratische handen van een imam kan vallen?

Laura Ingalls | 07-06-08 | 16:06

Mooi woord voor galgje trouwens: Barbapappapak

kolojoeris | 07-06-08 | 16:06

Ik vind Marcouch een hele enge man.

knutsel | 07-06-08 | 16:06

Geloof is áltijd aangeleerd, vandaar dat Achmed Marcouch de islamitische invloed op het Openbare Onderwijs wil vergroten. Hoe jonger de persoon wordt geconfronteerd met de geloofsleugens des te vatbaarder ze er voor zijn, Achmed Marcouch poogt toekomstige generaties te brainwashen. Ik vind het prima wanneer creactionisme gelijktijdig wordt behandeld met de evolutietheorie, maar alleen wanneer duidelijk wordt verteld dat creactionisme 100 % is bedacht door godsdienstfanaten, en totale onzin is. De evolutietheorie is het enige juiste wetenschappelijk bewezen verhaal over de ontstaansgeschiedenis van het meest intelligente dier welke ooit op de aarde heeft rondgelopen.
Nog 4 dagen...

Atheistic | 07-06-08 | 16:05

Geachte meneer Marcouch: oppleuren! Aftiefen! Niks daarvan! Openbaar onderwijs = openbaar onderwijs, en dat moet zo blijven. Op de islamitische scholen wordt toch ook niet de bijbel onderwezen, of wel soms? Nou dan...

Reykjavik | 07-06-08 | 16:05

Zoals vaker bij Fleisch is het verstandig om even de bijbehorende tekst te lezen. Daar wordt niet gesproken over (al dan niet verplicht) bidden. Openbare scholen zijn er juist voor iedereen, ook voor geitenneukers, blasfemisten en gristenhonden. Net als dat ik met een GOD/MOHAMMED/DARWIN IS EEN KUT op mijn t-shirt kan rondlopen, moet een je ook in een fokking warm Barbapappa pak kunnen rondlopen.

De bedoeling van godsdienstonderwijs op scholen is niet het winnen van zieltjes, maar het leggen van een goede basiskennis, zodat we later zelf kunnen beslissen in wie of wat we geloven. Ik heb altijd op een openbare school gezeten en als docent maak ik dagelijks gebruik van die kennis. Fleisch, ik weet niet op wat voor school jij hebt gezeten, maar een school waar je niet over de wereld leert, an nooit een goede geweest zijn! Opgevoed in een bunker door je Nazi-oma?

kolojoeris | 07-06-08 | 16:05

Waarom worden geestelijke scholen eigenlijk door de overheid bekostigd? Kan God/Allah/Quetzalcoatl dat niet zelf even regelen?

Weg met het geloof uit het onderwijs, de media, de straat en de politiek! Sprookjes lezen doe je maar op je kamertje.

Nee | 07-06-08 | 16:04

Het zoveelste bewijs dat Geert Wilders gelijk heeft!
.
De islamisering van de Nederlandse samenleving zet zich in volle vaart voort; onder leiding van de PvdA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bijstandtrekker | 07-06-08 | 16:01

"Openbare scholen moeten veel meer ruimte bieden aan religie, en dan vooral de islam."

Om zo de kinderen te waarschuwen tegen het kwaad dat religie heet? Goed plan.

artbrut | 07-06-08 | 16:01

Zolang een vrouw met minirok binnen 5 minuten wordt aangerand in zo'n moslimland hoeven wij ons ook niet aan te passen aan de islam hier..

Sloober | 07-06-08 | 16:00

De uitleg van de polikorsekte: 'Marcouch probeert juist de integratie te versterken en trekt het bestaan van islamitische basisscholen in twijfel.'

Neen. Marcouch tracht de islam verder de Nederlandse samenleving te laten penetreren. De oplossing is juist religie uit de openbaarheid halen, terwijl die Marokkaanse fascist het omgekeerde wil bewerkstelligen.

Murdockyoufool | 07-06-08 | 16:00

DIE wikipedia??? Op een islamitische basisschool gezeten?

keeskooskaas | 07-06-08 | 15:56

lol@Suske

Nietvoordekat | 07-06-08 | 15:56

en weer 5 zetels voor wilders

megabobb | 07-06-08 | 15:55

Openbare zwembaden weren zich reeds tegen deze tendens. Steeds vaker staat er een bordje: "Geen bommetjes!"

Suske | 07-06-08 | 15:55

Helemaal gestoord, weg met die vent en zijn belachelijke jaar1354 ideen.

oprotten
uit
mijn
land
!

appeltaartislekker | 07-06-08 | 15:54

Juf in boerka heet u welkom op de openbare koran school.

CoffeePatch | 07-06-08 | 15:54

Als "Openbaar" betekent dat je vooral je religieuse voorkeur wilt doordrukken, dan mag je ook naakt rondlopen (ipv een hoofddoek), laten merken dat je homo bent naar moslims toe, veel biertjes drinken voor de deur van de moskee, je vriendin in een kort rokje een spagaat laten doen t.o. die wezens die Noord-afrikaanse vrouwen moeten voostellen en zeggen dat moslims erger zijn dan varkens. Maar de rechts-extreemisten hebben de macht allang naar zich toe getrokken. En Leo, heel veel succes dit weekend!

Onderduiker | 07-06-08 | 15:54

In mij groeit zo'n weerzin tegen alles dat met politiek en met religie en met het klimaat te maken heeft. De opgekropte woede, die ik alleen maar hier kan uiten, komt een keer tot explosie. Ik wacht op de grote opstand. Ik wacht op 5 november.

Remember, remember the Fifth of November,
The Gunpowder Treason and Plot,
I know of no reason
Why Gunpowder Treason
Should ever be forgot.

artbrut | 07-06-08 | 15:54

Wickie de Viking | 07-06-08 | 15:45
ik moest bijna aan het zuurstof...

Pierre Moustache | 07-06-08 | 15:54

Ik hoop maar dat er gelijk fel gereageerd gaat worden in de media, want zo'n typisch gedoogvoorstel zou er maar zo doorgedrukt kunnen worden. PvdA is voor vanwege de islamachterban en omdat er dan tenminste staatscontrole zal zijn op islamonderwijs. Gristenunie en CDA zullen ook wel voor stemmen als bepaalde openbare scholen ook christelijke godsdienstles gaan geven.

steven paul | 07-06-08 | 15:54

Denk even terug aan dat debat tussen Marcouch en Fawaz bij P&W. En realiseert u zich dan nu wat voor waardeloos nietszeggend stuk theater dat was. Marcouch is een ordinaire haatbaard, die tot vandaag de Nederlander met goedkope grote woorden te vriend wist te houden. Dat is nu dus afgelopen. Per vandaag is slotervaart een moslim-enclave zolang het geregeerd word door die verhipte middeleeuwse theocraat.

waskuip-admiraal | 07-06-08 | 15:54

Eindelijk! Eindelijk toont deze fascist zijn ware aard! Hulde! Kijk, polikorfanaten, dit was jullie hoop in bange dagen.

Murdockyoufool | 07-06-08 | 15:53

Nog zo'n leuke: "Als jongeren door hun dorst naar een religieuze identiteit in de fuik van een antidemocratische stroming belanden, moet je als overheid optreden."

Nou, als zelfs een moslimfundi vindt dat de islam antidemocratisch is, wat let ons die hele kolerezooi het land uit te mikken?

Nietvoordekat | 07-06-08 | 15:52

Elke god is een verzinsel. Kappen met die religiewaanzin.

24 | 07-06-08 | 15:50

Best wel heel grappig dat het onderwijzen van de islam door Marcouch op openbare Nederlandse scholen wordt voorgesteld. In het overegend Islamitische Tunesië is dat expliciet verboden en mogen kinderen Koranlessen in hun schoolvakantie volgen.

En dar is niet zo heel veel animo voor, nee. Dus misschien dat er over Tunesië vragen gesteld kunnen worden in de 2e kamer? Iets met terugroepen ambassadeur, sancties en zo?

vraagstaart | 07-06-08 | 15:50

Nederlandse kinderen al jong laten wennen aan de onderwerping... heel slim...

Wim Bitterzaad™ | 07-06-08 | 15:50

Marcouch: "Gebruiken en feestdagen van moslims moeten worden gerespecteerd."

...
*zucht*

RESPECT! MOET! JE! GODVERREDOMME! VERDIENEN! LAMLUL!

Nietvoordekat | 07-06-08 | 15:48

Meek no misteek: hij heeft het hier dus wel over de beoogde indoctrinatie van kinderen die redelijk gevrijwaard zouden moeten zijn van de doodscultus wat islam heet, of het garistelijke sprookje, of whatever, JUIST doordat ze op een openbare school zitten. KINDEREN!

Ouders van kinderen die op een openbare school zitten : ik zou nu alvast maar een handtekeningenactie en demo's in 070 gaan organiseren, waar wachten jullie nog op?

bello | 07-06-08 | 15:47

Neqschot voor de markoek.
Oprotten naar je moersland

twasniks | 07-06-08 | 15:47

*knijp*
We leven in 2008, toch?

ghehe_wut | 07-06-08 | 15:47

Is die helemaal op zijn kale plaat gevallen, we hebben gvd al 50% van Nederland aangepast aan de haatbaarden, moeten ze dit nu ook nog hebben, nah ik zweer het je zodra mijn kinderen Islam leer krijgen trek ik ze van school af, dan maar oorlog met de leerplicht, maar ik zal zeker niet mijn kinderen laten vervuilen met iets smerigs als de islam.

Waarom pleurstralen die haatbaarden niet gewoon op naar die zandbak waar ze vandaan komen, kennen ze de hele dag bidden, hun wijf slaan, hun geit naaien en hun 9 jarige dochtertje aan de buurman uithuwelijken oprotten met die moslim gasten.

RechtsTuigje | 07-06-08 | 15:46

Relegie is een verzinsel van de machthebbers om het volk te onderdrukken.
Bijbel, koran, het rode boekje, mein kampf of het kapitaal zijn bedoeld om de massa te hersenspoelen.
Het meest effectief is om hier op zo jong mogenlijke leeftijd mee te beginnen, het liefst om de kleuterschool al.
Dus trap die debiel met zijn fascistische ideeën zo ver mogenlijk het land uit.

aquarius | 07-06-08 | 15:46

De PvdA heeft overigens nog wel meer van dit soort "gematigde" islamieten, die - als men hen kritisch onder de loep neemt - helemaal niet zo gematigd blijken te zijn. Denk bijvoorbeeld aan Ahmed Aboutaleb, die ook steeds door naievelingen veren in zijn reet krijgt gestopt. De enige echt gematigde moslim is een ex-moslim, aangezien er niets gematigds is aan de achterlijke islam.

Sir Galahad the Pure | 07-06-08 | 15:45

Best wel foei dat er voor moslimkinderen geen beschaafde school is waar zij de belangrijkste dingen van het leven kunnen leren. Een dagelijkse schoolbus naar islamabad is ook niet haalbaar voor de smalle moslimbeurs.
Emigreren zou daarom wat krachtiger aangemoedigd moeten worden.

Jan Passant | 07-06-08 | 15:45

Ik vind dat het openbaar dragen van een peniskoker ook moet kunnen...

Wickie de Viking | 07-06-08 | 15:45

De macht van de Islam en de inmiddels ontelbare knievallen van de regering beginnen zijn vruchten af te werpen.
Koren op de molen voor Geert Wilders.

El Gerente | 07-06-08 | 15:45

"Volgens Marcouch zijn islamitische scholen 'uit nood' ontstaan, omdat er op de openbare scholen te weinig ruimte was voor religie."

Wow... just.... wow!

ZegMaar | 07-06-08 | 15:44

Die PvdA begint steeds meer op een open TBS kliniek te lijken. Wat een waanzin in dit land zeg!

bruxelles | 07-06-08 | 15:44

Joehoe, socialisten!
Jan, Agnes, Kereltje, Boris, Femke!
Meisjesbesnijdenis!

Miretra | 07-06-08 | 15:43

Zoiets kan niet opgedrongen worden. Iedereen moet de vrije keuze hebben om daarvoor te kiezen en niet opgedragen worden.
*Neemt nog maar een kopje groene thee*

vlammetjuh | 07-06-08 | 15:43

Meldt uw kinderen aan op de openbare koran school.

CoffeePatch | 07-06-08 | 15:43

jammer hij was net zo goed bezig

ginsletje | 07-06-08 | 15:42

kijk zoiezo die fanatieke kop op die parool site, hoe kan die haatzaaibaard stadsdeelvoorzitter zijn geworden?, zal vast iets te maken hebben met linksgristelijke tolerantie

gehaktbar | 07-06-08 | 15:41

Is in turkije toch beter geregeld

Andersom dag | 07-06-08 | 15:40

ze geloven nog steeds in het zandsprookje

gehaktbar | 07-06-08 | 15:39

Boerka's horen ook in het openbare leven niet thuis. Het is gewoon irritant en provocerend om anderen voortdurend te confronteren met het feit dat je van alla houdt. Als ik mijn tampeloeres uit mijn gulp laat hangen omdat ik van geslachtsgemeenschap houd komt toch ook iemand me uitleggen dat dat soort gedrag niet gewaardeerd wordt?

Pierre Moustache | 07-06-08 | 15:38

Marcouch moest zeker iets goedmaken tov de haatbaarden...

Leve de atheïstische seculiere samenleving en geen geytenneuqer die daar verandering in gaat brengen. Als je zo nodig je kinderen naar een school wil sturen waar het HaatZaaiBoek wordt gepredikt, dan ga je maar terug naar je gebergte.

Dirk Tang | 07-06-08 | 15:37

@da wizard@15:36
Daarom mis ik nu de inbreng van Starf*cker, maximeau, King of Cont, enz.

fuckje | 07-06-08 | 15:37

@fuckje | 07-06-08 | 15:33
En dat was meteen de laatste maal.
Die Marcouche begint steeds gekker te worden.
*mompelt iets over macht en corruptie*...

da wizard | 07-06-08 | 15:36

Ga nou eens weg, foetsie, pleite, move, opzouten etc etc, Ik raak geirriteerd door die constante stroom van baardmensen die mijn landje willen vergallen en er is verdomme niemand die er nog iets aan doet of kan doen omdat die linkse kerk weigert in te zien dat we dit allemaal NIET, ik herhaal NIET willen

meq | 07-06-08 | 15:35

''Als jongeren door hun dorst naar een religieuze identiteit in de fuik van een antidemocratische stroming belanden, moet je als overheid optreden.''

En dat moeten we vooral doen door de islam er in alle gaten door te blaffen, he Ahmed?
Marcouch laat zijn ware gezicht zien, een listige en zeer bedreven beoefenaar van taqqiya die niets anders voor ogen heeft dan de overheersing van de islam in NL: wat hij ook mag beweren bij zijn holmaatjes op de publike omroep: Marcouch deugt voor geen meter.

bello | 07-06-08 | 15:35

Deze Ahmed Marcouch, die er een dagtaak van maakt "gematigdheid" te veinzen, wist zelfs de enigszsins islam-kritische Elsevier-columnist Gerry van der List zand in de ogen wist te strooien. Laatstgenoemde liep recent op Elsevier.nl met hem weg. Zoals elders (zie verwijzing) wordt beschreven is Ahmed Marcouch echter een wolf in schaapskleren.
Verwijzing: www.luxetlibertas.com/07_06_2008_wolf_...

Sir Galahad the Pure | 07-06-08 | 15:35

"Hij vindt ook dat het dragen van een boerka op een openbare school bespreekbaar moet zijn. Daarnaast zouden scholen godsdienstles moeten laten geven als ouders daarom vragen. Volgens hem is dat beter dan dat kinderen Koranles krijgen in de moskee. ''Als jongeren door hun dorst naar een religieuze identiteit in de fuik van een antidemocratische stroming belanden, moet je als overheid optreden.''"

En zo zet het verderf in: als de overheid nou gewoon in openbare scholen laat onderwijzen wat nu in de moskee gebeurt, is
a) iedereen zonder keuzevrijheid aan het gedachtengoed van die leer onderworpen
b) in de moskee tijd en ruimte voor de volgende indoctrinatiestap

Zodat het resultaat van b) over een paar jaar verplicht wordt op openbare scholen; bijvoorbeeld besnijdenis (anders sta je voor lul onder de douche), verbieden van ham op brood in je lunchtrommel, luisteren naar muziek, afbeeldingen van mensen in het klaslokaal, het onderrichten in andere religies dan Islam etc. etc. ad infinitum.

vraagstaart | 07-06-08 | 15:34

Schoolartsen inzetten tegen meisjesbesnijdenis, ook iets voor de PvdA?

Miretra | 07-06-08 | 15:34

Ja, en binnenkort willen ze vrouwenbesnijdenis vast weer toestaan (mits verdoving :-o ), kom nou, wanneer wordt de invoering van "sharia light" een keer een halt toegeroepen...

Mr_Robijntje | 07-06-08 | 15:34

* is benieuwd naar de reactie van starf*cker, die Marcouch steeds grotere veren in z'n reedt stak *

fuckje | 07-06-08 | 15:33

bravvour | 07-06-08 | 15:27
Inderdaad, of Darwinistische school. Heeft die man ook een beetje eer van zijn werk. En als dat niet kan, maak er dan maar Realistische school van.

RexMundi | 07-06-08 | 15:33

Relishit heeft gewoon niets te zoeken in het openbare leven. Hobbies beoefen je in je vrije tijd, en niet op school, op je werk of in de politiek.
Het maakt het onmogelijk je verstand te gebruiken of met redelijke argumenten een discussie te voeren, want na de woorden "volgens mijn geloof" houdt alles op.

Pierre Moustache | 07-06-08 | 15:33

Neeeeeeeeee!!!

Is er dan niets meer heilig in Nederland?

Herr Erik | 07-06-08 | 15:33

Tsja wat kun je zeggen. Ondanks zijn opgroeien tussen de witmensen op een witte school, zijn werkzaamheden als politieman en zijn moderne opvattingen over homosexualiteit en man-vrouw-verhoudingen, blijkt dat Marcouch toch een gelovige in hart en nieren is. Want welke christelijke of islamitische school creeert er nu ruimte voor atheistische denkbeelden in het curriculum of nodig Herman Philipsen uit om de kinderen het atheisme bij te brengen? En sinds wanneer is het scheppingsverhaal wetenschappelijk onderbouwd?
Triest wel. Je kunt gerust pro-seculier zijn zonder dat je anti-godsdienstig bent, maar 75% van de christenen en 95% van de moslims in dit land zijn anti-seculier.

sjaakdeslinksesul | 07-06-08 | 15:32

Eén woord: Knettergek!

zoek | 07-06-08 | 15:31

@Fleisch: Pacificatie 1917, art. 23, dat soort dingen hoor je te weten, niet op te zoeken in Wikipedia..

Over Marcouch: volgens mij kan op openbare scholen allang na schooltijd extra religieles gevlgd worden. Ook idioot, maargoed. Ik snap Marcouch wel en zoals hij zegt: liever op school onder controle godsdienstles dan achter gesloten deuren in dubieuze moskeeën. Liever helemaal geen godsdienst.

Maaier | 07-06-08 | 15:31

Komt er eigenlijk wel eens iets goeds uit Slotervaart?
Dat die eikel eens snel uit zijn functie wordt gezet...

da wizard | 07-06-08 | 15:31

Valt me tegen van die Marcouch. Had hem hoger ingeschat.

Chow | 07-06-08 | 15:30

Dat Nederland een islamitisch land wordt weten we nu wel, maar moet dat nu zo snel??????????????????????????

gilbertdenhartog | 07-06-08 | 15:30

Hoogtepunten uit het interview: boerka's op een openbare school moeten kunnen en het scheppingsverhaal moet naast de evolutie onderwezen worden. Het is de PvdA weer gelukt: denken ze een verlichte moslim in de gelederen te hebben, blijkt het toch goeddoemme weer een taqija-fundamentalist a la Tariq Ramadan.

ymmv | 07-06-08 | 15:29

Alleen nog maar openbare scholen toe staan, geloven doe je maar thuis in de moskee of in de kerk.

NeuqenDoeJeZeau | 07-06-08 | 15:29

"Volgens Marcouch kunnen islamitische kinderen nu slecht terecht op openbare scholen, omdat ze zich steeds moeten verantwoorden over zaken als hoofddoekjes, gemengd douchen en zwemmen en feestdagen."
Ze moeten zich maar aanpassen, de lutsers.

die_feuerwehr | 07-06-08 | 15:29

Islam is openbaar dus het klopt als een bus. Dood aan de atheisten.

vraagstaart | 07-06-08 | 15:28

Belachelijk.

die_feuerwehr | 07-06-08 | 15:28

Precies mijn woorden... Alsof je mijn gedachten kunt lezen Vleesboom.

blikjegrolsch | 07-06-08 | 15:28

Lijkt me duidelijk. Het woord openbaar vervangen door atheistisch en iedereen is blij

bravvour | 07-06-08 | 15:27

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Online Casino | Online Casino | Paynplay Casinos