Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

In het land der blinden...

samsombrrrr.jpgOké, je moet kiezen: een fractievoorzitter met eenzelfde motoriek als Jerney Kaagman of een boomknuffelaar die het citatenboek van Voltaire heeft gelezen. De PvdA is namelijk op zoek naar een vervanger van Jacques Tichelaar, omdat die last heeft van zijn rikketik. Tenminste: dat is de officiële versie. De werkelijkheid wil dat Jacques gewoon te licht was voor de post. Tijdens de Algemene beschouwingen was hij beschimpt als lulletje rozenwater en kannonnenvoer voor de oppositie. Daarna verdween hij in de lappenmand en deze week maakte hij bekend weliswaar nog wel als Kamerlid, maar niet als fractievoorzitter te zullen terugkeren. Dus zijn de socialisten nu op zoek naar een gezicht. En dat is nog best lastig, want sinds Wouter Bos koos voor een ministerspost, ontbreekt het de PvdA aan smoel in de Kamer. Het is zelfs zo erg dat achter de schermen is geprobeerd staatssecretaris Timmermans te bewegen zich kandidaat te stellen, maar die vindt Europa veel belangrijker. Dus moeten er nu gekozen worden uit 33 mindere goden. Of eigenlijk tussen twee nog mindere goden. Zo is Mariëtte Hamer al ruim tien jaar compleet onzichtbaar en is Samsom in zijn vrije tijd te vinden in de Schinveldse bossen om tegen Awacs te demonstreren. Samsom wil u ook uw stukje vlees afpakken, want vlees vervuilt getuige zijn uitspraak dat "een vleesetende Toyota Prius-rijder milieuvervuilender is dan een vegetarische Hummer-rijder." Eigenlijk is Samsom als Greenpeace-infiltrant veel te links voor de PvdA, maar hij geniet bij de fractie genoeg steun om de verkiezing dinsdag spannend te maken. Wie het ook wordt: het gaat de PvdA stemmen kosten, heel veel stemmen. En dat is goed nieuws. Fantastisch nieuws zelfs...

Reaguursels

Inloggen

Och och...

Nonnes | 22-04-08 | 09:39

@drs. G. Flater 22-04-08 @ 00:41:
Zoals ik al veel eerder in het draadje heb gemeld: Laat me het feitelijk bewijs van m'n ongelijk zien en ik ben overtuigd. Ok, mark twain komt met een arrest waarin het EVRM wordt gebruikt (de zaak wordt er mijns inziens niet aan getoetst, maar goed, da's een interpretatie verschil) en ik geef gewoon toe. 't Kan heel snel. Dat is ook geen persoonlijke nederlaag voor mij verder en dat is ook niet aan de orde. Het had heus geen 24 uur hoeven duren. Staat helemaal los van de staatkundige discussie die ik 24 uur geleden had willen hebben en nu gewoon met mark twain heb gevoerd. Alle tussenliggende gebrabbel was wel leuk, maar voor het wezenlijke punt niet interessant. (voor mij niet althans.)

koerbagh ® | 22-04-08 | 02:52

@mark twain 22-04-08 @ 01:47:
Ja, het probleem van de Supreme Court is inderdaad de politieke benoeming. (Overigens nooit zo bedoeld door de founding fathers, en er is ook een strenge selectie-procedure door het congres na de kandidaatstelling door de president, maar het heeft zeker dat ene nadeel.) Je moet, als je dat wilt dan wel goed vastleggen waarover en hoe ze mogen en kunnen toetsen zodat de politieke invloed op een dergelijk constitutioneel hof tot een minimum beperkt is.

Het twee partijen systeem is een optie en daar ben ik op zich geen tegenstander van, maar ik denk dat het afzonderlijk kiezen van regering en kamer eenzelfde effect heeft op de zuiverheid van de uitvoerende macht (de regering). Je blijft dan wel zitten met de vanzelfsprekendheid van het goedkeuren van regeringsvoorstellen. Ik denk dat het goed is dat een regering moet vechten (met zakelijke argumenten) in de kamer om voorstellen erdoor te krijgen. En dat krijg je, denk ik, alleen als je als kiezers beide machten een afzonderlijk mandaat geeft.
En inderdaad: het CDA en alle andere confessionelen moeten weg, daar zijn wij het heel snel over eens.

koerbagh ® | 22-04-08 | 01:58

@ Koerbagh 01:11

In de VS heeft men zo'n soort Hof. Via allerlei politieke machinaties wordt er dan een rechter benoemd , die ofwel conservatief of wel iets anders is. Eenmaal
benoemd, blijft hij daar zitten tot zijn dood en dat kan wel eens heel lang duren.
Die ene rechter maakt soms net het verschil. Dus, wel of geen abortus.
Wel of geen doodstraf. En die toestand kan wel 25 jaar duren. Intussen
is de politiek al die jaren machteloos. De politiek, dat zijn jij en ik.
Niet doen dus.
Dat andere probleem kan alleen opgelost worden door een twee-partijen
systeem, waar ik zelf een enorme voorstander van ben.
Je kiest links of rechts en je kiest tegelijkertijd de premier.Daarvoor
dient in Nederland het CDA te verdwijnen. Ook daar zijn wij het vast over eens.

mark twain | 22-04-08 | 01:47

@mark twain 22-04-08 @ 01:11:
1) Nee, daar ben ik ook niet voor, maar ik vind wel dat wetten en verdragen niet alleen a priori door de eerste kamer en de RvS (een overbodig instituut mijns inziens, maar da's een ander verhaal) ook a posteriori door een juridisch hof kunnen worden getoetst. Het kan (o.a.) in de VS en de BRD wél.

2) Nee, ik heb heb bij de uitvoerende macht niet over de commissaris van politie, ik heb het over de regering. Gekozen premier dus. Mijn probleem is dat we met 1 stem een wetgevende macht kiezen (de tweede kamer, die tevens de regering moet controleren) én daarmee indirect de uitvoerende (de regering), maar dat bedisselen ze achteraf op basis van de uitslag, en verwateren daarmee hun standpunt waar jij voor gekozen hebt. Er komt bij coalities een regeerakkoord waar niemand voor is en niemand voor heeft gekozen. Ik zou heel graag (bijv.) een premier (liefst een president) op persoonlijke titel kiezen die zijn eigen kabinet samenstelt op basis van zijn ideeën en daar een parlementarier bij kiezen die hem als een havik schaduwt en controleert. Want die controle is natuurlijk nul momenteel. De regeringsfracties steunen het kabinet wel zolang dat kabinet binnen de kaders van het regeerakkoord blijft. Die controlerende functie van het parlement is dus eigenlijk een wassen neus. Daar gaat het om.
Enfin: het Amerikaanse model dus.

koerbagh ® | 22-04-08 | 01:29

@ Koerbagh 00:43

Ik ben tegen " juridisering" van politieke vraagstukken. Ik kan mij echt niet voorstellen dat jij daar wel een voorstander van bent. Dat is een.
Ik ben tegen verkiezing van de uitvoerende macht. Dat is de plaatselijke
commissaris van politie. Dat is de wijkagent. Dat leidt tot het clientisme van
de allerergste soort. Wat dat voor gevolgen heeft, kan je zien bij de
PVDA in Zuid-Oost Amsterdam. Ik moet er niet aan denken.

mark twain | 22-04-08 | 01:11

@mark twain 22-04-08 @ 00:43:
Niet zeiken, ik heb je net gelijk gegeven op 1 puntje (waar ik niet 100% door overtuigd ben, maar: soit.) Nu de andere vragen graag.
En dan gelijk ook even argumenten waarom een constitutioneel hof een slecht idee is en de scheiding van de verkiezing van uitvoerende en wetgevende macht. Want vooral dat vond je onzin, en daar heb ik nog immer geen goed argument voor gehoord.

koerbagh ® | 22-04-08 | 00:48

En nu neuqen
= exit

drs. G. Flater | 22-04-08 | 00:47

@mark twain 22-04-08 @ 00:43
Geheel en al met u eens . . .

@koerbagh
Tuurlijk, sgatteboudt . . .
En warme soentjuhs van uw Flatertje ! !
Dag dag, lekkere rolmops van me ! !
(wel handjes boven de dekentjes)

drs. G. Flater | 22-04-08 | 00:46

@Nonnes 22-04-08 @ 00:36
Huh ? ?
Bezwaard ? ?
Toch niet wegens oorsprong, origine en kunne ? ?
(mag ik hopen, althans)

drs. G. Flater | 22-04-08 | 00:43

@ drs. G.Flater 00:29

Hij houdt niet op, want hij zal en moet gelijk hebben . Wat vind jij?
Moeten wij hiermee doorgaan?Ik vind van niet. Het is zo volmaakt
nutteloos. Een gemeenschappelijk boodschap; Koerbagh, maar natuurlijk ....
Wat dacht je daar van?

mark twain | 22-04-08 | 00:43

@mark twain 22-04-08 @ 00:32:
Goed, je hebt gelijk, ondanks dat de zaak niet getoetst is aan de grondwet in de uitspraak. Happy now?

Heb ik nog 2 vragen openstaan.
1) Waar staat dat ze dat überhaupt mogen en kunnen (want als ze het wél doen, dan is het ongrondwettelijk namelijk - het reeds genoemde art. 120.)
2) waar en hoe kan ik dan de zaak Balkenende c.s. in verband met het Verdrag van Lissabon als overtreding van art 91 lid 3 (o.a.) GW indienen?

koerbagh ® | 22-04-08 | 00:43

@koerbagh 00:34
Knap hopeloos wat u met uw blok beton voor uw hoofd doet . . .
Reaguurder mark twain wijst u terecht op art. 8 lid 1 EVRM
Kunt u uw lieve smoeltje dan niet eens een keertje dicht houden ? ?
* vreest van niet *

drs. G. Flater | 22-04-08 | 00:41

@ drs. G. Flater 22-04-08 @ 00:29

Nee Flater, dat is waar. Maar ik voel mij bezwaard.

Nonnes | 22-04-08 | 00:36

@drs. G. Flater 22-04-08 @ 00:29:
Tsja... Nou, eigenlijk is de samenvatting genoeg.
====
Datum uitspraak 19-12-1995
Zaaknr. 101269
Bron Hoge Raad
Rechters Haak, Davids, Van Erp Taalman Kip-Nieuwenkamp, Koster, Schipper
Advocaat-Generaal Van Dorst
Soort zaak straf
Soort procedure cassatie
Wetgeving art. 9 lid 1 onder b (oud) Opiumwet
art. 2 Politiewet
artt. 139c (oud), 140 Sr
art. 141 Sv
art. 8 lid 1 EVRM
====

Zie jij een Grondwet artikel staan? Ik niet.

koerbagh ® | 22-04-08 | 00:34

@ Koerbagh 00:24

Kijk, daar was ik al bang voor. 24 uur lang lopen miepen en dan vervolgens
zo'n arrest volledig verkeerd uitleggen.Luister eens; het is evident dat de HR
in dit arrest toetst aan art. 8 van het EVRM. Dat ar.t is nagenoeg gelijk aan art 10
van onzre Grondwet. Dus waar zit jij nu weer over te zeiken
Goed, luister en lees; ik heb het nu tegen alle reaguurders; Koerbagh heeft ook gelijk als hij voor 110% ongelijk heeft en wie mij tegenspreekt krijgt met mij te maken.

mark twain | 22-04-08 | 00:32

@koerbagh ® 22-04-08 @ 00:24
Iedere plemp die u nu nog aan deze draad toevoegt,
getuigt iedere keer meer van het dikke blok beton voor uw hersens . . .

@Nonnes 00:24
Hetgeen mijn vraag nog niet beantwoordt, mijn waarde . . .

drs. G. Flater | 22-04-08 | 00:29

Maar dat verwacht ik dan weer niet.

Nonnes | 22-04-08 | 00:25

@ mark twain 22-04-08 @ 00:12

Dat komt op hetzelfde neer.
Dan zou jij eigenlijk beter op Flaters bericht 00:10 kunnen reageren.

Nonnes | 22-04-08 | 00:24

@mark twain 21-04-08 @ 23:56:
Ik heb het nu een paar keer overgelezen, maar ik kan er niet in ontdekken dat de rechter de grondwet in dat arrest aanhaalde als rechtsgrond. Het staat er niet. Er is sprake van de politiewet en de opiumwet en dat die ruimte laat voor observatie maar niet stelselmatig en dat het een schending is van EVRM art. 8 en art 10 GW, maar daar wordt de zaak verder niet aan getoetst, de (grondwettelijke) uitzonderingsgronden in de politiewet en opiumwet worden getoetst. Dat is heel wat anders.

koerbagh ® | 22-04-08 | 00:24

@ Nonnes 00:07

Even langer nadenken of niet zo snel reageren.

mark twain | 22-04-08 | 00:12

@Nonnes 22-04-08 @ 00:07
Waarom "hij"= irrelevant ? ?
Die volg ik niet

drs. G. Flater | 22-04-08 | 00:10

ROFLOL@ mark twain 00:02

Om te zeggen dat ik iets in die richting vermoedde, is niet juist . . .
Maar dat u ver bovengemiddeld juridisch geschoold en ervaren bent, vermoedde ik wel . . .
Flater is half politiek wetenschapper en half econoom en staatsrecht (niet bestuursrecht) is een beetje een hobby van me . . .

En dat is de verklaring voor het feit dat ik me de tieffus lach om die ontzettende dommigheid van Koerbagh . . . Hij leeft echt in schijnwerelden van goegel, wiki en de winkler prins . . . Hahahaha ! !

drs. G. Flater | 22-04-08 | 00:09

@ mark twain 22-04-08 @ 00:02

Aaaah het moest zo zijn...
Maar toch een hij. Irrelevant en toch jammer.

Nonnes | 22-04-08 | 00:07

drs G. Flater 23:53

Normaal verklapt Maark Twain niks, maar voor jou maak ik een uitzondering.Mark Twain was nog niet zo lang geleden advocaat en heeft in die
hoedanigheid menig cassatieschriftuur opgesteld. Daarom moet hij zo
vreselijk lachen, als hij de stronteigenwijze epistels van Koerbagh leest.

mark twain | 22-04-08 | 00:02

@drs. G. Flater 21-04-08 @ 23:55:
Helaas is het wel waar. De gehele rechterlijke macht wordt betaald door het ministerie van Justitie. En tja, rechters kunnen dan wel niet door de minister worden ontslagen, dankzij de raad voor de rechtspraak is er wel innig overleg. Noem dat maar niet bij elkaar op schoot zitten.

koerbagh ® | 22-04-08 | 00:02

@mark twain 23:56
Chapeau ! !
Waarvan akte . . .

Flater regelt de begrafenis van Koerbagh wel . . .

= exit

drs. G. Flater | 21-04-08 | 23:58

@ Koerbagh 23:40

Jij hebt bijna 24 uur zitten zeiken dat jij een arrest wilde hebben en nu heb je het.
Nu is het weer niet goed . Gelezen heb jij het zeker niet, laat staan begrepen.
En gelijk heb je weereen grote bek.
Het ga je goed en ik wens je directe omgeving veel sterkte.

mark twain | 21-04-08 | 23:56

@Koer

Kwoot: "..... Het OM en de rechterlijke macht vallen onder dezelfde minister.....

Wederom oorkonde voor domste plemp van de dag ! !
Flater is het zat en gaat nu neuqen . . .

drs. G. Flater | 21-04-08 | 23:55

Herstel @ 23:48:
Artikel 9 van de Opiumwet.

koerbagh ® | 21-04-08 | 23:54

@mark twain 23:40
Dank dank dank ! !
Uw drs. is geen jurist, edoch slechts armzalig politiek wetenschappertje (kenner van machiavelli en plato)
En nu u "Zwolsman"zegt, rinkelt daar weer een bel . . .

drs. G. Flater | 21-04-08 | 23:53

mark twain 21-04-08 @ 23:47

Ik moet helemaal niets, poederzotte spiegelkwast.

v Maerlant | 21-04-08 | 23:49

@mark twain 21-04-08 @ 23:40:
En wat bewijst dat? Heeft daar een rechter aan de grondwet getoetst? Voor zover mij bij staat ging het daar om een herijking van de privacywetgeving en kwam de grondwet er verder niet bij kijken.

koerbagh ® | 21-04-08 | 23:48

@ v Maelant 23:42

Ik spreek voor Koerbagh en als jij de discussie niet gevolgd hebt , moet jij
je muil houden.

mark twain | 21-04-08 | 23:47

@drs. G. Flater 21-04-08 @ 23:33:
Welja... Het OM en de rechterlijke macht vallen onder dezelfde minister, ergo: zitten bij elkaar op schoot. Nee, die Trias Politica is hier heel goed geregeld hoor... (NOT!). Een van de grootste problemen (staatsrechtelijk in ieder geval) van 0031 is nu juist dat het NIET goed geregeld is en dat iedereen bij iedereen op schoot zit, dat wij in 1 verkiezing uitvoerende en wetgevende macht kiezen, waarbij de uit de gekozen wetgevende macht een meerderheid word gevormd voor de uitvoerende macht, en diezelfde kamer ook de controlerende macht is... ja, da's een fijn voorbeeldje "Scheiding der Machten".
Nog even helemaal afgezien dat er een staatshoofd zit die niet verantwoordelijk én onschendbaar is, maar nog wel feitelijk alle macht heeft (gelukkig nog een beetje ingeperkt door de MP die ook z'n poot moet zetten onder Koninklijke Besluiten).

koerbagh ® | 21-04-08 | 23:43

mark twain 21-04-08 @ 23:40

Wie ben jij om in naam van alle reaguurders te spreken? Een snoeshaan? Noem jezelf dan zo hè. Wel zo makkelijk.

v Maerlant | 21-04-08 | 23:42

@ Koerbagh

Leuk dat u nog steeds bezig bemt. Ik zou zeggen; lees het "Zwolsman"
arrest eens. Gewoon " Google" en Zwolsman intikken en vervolgens aan alle
reaguurders je excuses aanbieden.

mark twain | 21-04-08 | 23:40

@koerbagh ® 21-04-08 @ 23:23
Ook dat ziet u weer verkeerd, want een stempel van de EU is NIET per definitie hoger dan GW of wet . . . De wetgever mag dat wel zo beweren (en daar komen ze in de praktijk heel vaak ook mee weg), maar als u als individu (burger) kunt aantonen dat e.e.a. illegitiem totstand is gekomen, heeft u de rechter aan uw zijde (zie mijn plemps over dode letters)

drs. G. Flater | 21-04-08 | 23:39

@v Maerlant 21-04-08 @ 23:26
Dat is teveel eer, mijn waarde . . .
Er is maar één vlunk en dat is vlunk ! !

drs. G. Flater | 21-04-08 | 23:34

@koerbagh 23:04
De Trias Politica is hier goed ingeregeld ("goed"= relatief, maar het is effectiever dan andere gelaagde systemen, zoals 0044 en 0032) en daarom is een Constitutioneel Hof in 0031 nogal overbodig . . . De rechterlijke macht heeft voldoende speelruimte binnen haar eigen jurisdictie, maar als je (zoals u) dat niet snapt, ziet u spoken waar ze niet zijn . . .

drs. G. Flater | 21-04-08 | 23:33

@repulse 22:55
P.S.: Denk maar aan Vogelaar en die andere met hun spindokter voor 187 euro per uur . . . Dat zegt toch alles ? ?

drs. G. Flater | 21-04-08 | 23:29

@repulse 21-04-08 @ 22:55
Simpel antwoord op uw vraag (".... ongelovige stomiteit....") = ja
Uw drs. heeft nogal wat klussen gedaan in het Haagse (voor verschillende fracties) en ja: zo onwaarschijnlijk dom zijn de meeste politici . . . U heeft geen notie hoe dom ze zijn en hoe makkelijk het voor u en ik is om daar een stoel in het pluche te veroveren (koerbagh zou het daar overigens ook heel goed doen, denk ik......)

Advies: schat uw aantal maar flink lager in ! !
(seen it, been there)

drs. G. Flater | 21-04-08 | 23:27

Jammer, had één vd mooiere vlunkers uit de GS geschiedenis kunnen worden.

v Maerlant | 21-04-08 | 23:26

"want AWB kent de EU niet als procedureel orgaan in de totstandkoming van wet- en regelgeving"
@ drs. G. Flater 21-04-08 @ 22:38:

Nee, NU niet, maar door de ratificering van het Verdrag van Lissabon DAN dus wel. En dan zit je met je je pik in 't zand. En DAN wordt er door geen enkele rechter, geen één, ook de Hoge Raad niet, gekeken naar de ongrondwettelijke wijze waarop het achterliggende verdrag (die de wetgevende bevoegdheid uit handen heeft gegeven) is geratificeerd.

koerbagh ® | 21-04-08 | 23:23

@drs. G. Flater 21-04-08 @ 22:48:
En vervolgens zet Seyss Inquart je op transport naar Dachau, komt geen rechter aan te pas. Kul-verhaal dus.

koerbagh ® | 21-04-08 | 23:08

@drs. G. Flater 21-04-08 @ 22:38
Wie moet er nou nadenken? Jij komt met een voorbeeld waarbij het strijdig is en daarvan zeg ik: dát doet niet ter zake, in die gevallen is het helder, maar het zegt niks over de onconstitituionele wijze waarop het verdrag wordt geratificeerd en daar gaat de rechter niet over, ook niet individuele gevallen want dan deugt die toekomstige Europese wet gewoon (juridisch althans). Dus dat hele verhaal (minstens 10 plemps van je) doet er helemaal niet toe.

@ 22:48
Ja DUH..... Het punt is dus, wij hebben geen Constitutioneel Hof en dat is een gemis in de staatsinrichting. Get it now? Of heb je echt POEP in je hoofd?

koerbagh ® | 21-04-08 | 23:04

drs. G. Flater 21-04-08 @ 22:48
Stel u heeft gelijk, zou dit helegeval dan niet van een ongelovige stomiteit getuigen van politiek?
Begrijp me niet verkeerd, ik minacht ze als geen ander, maar als het op deze manier zou werken dat alle wetgeving komende uit het overdragen van die bevoegdheid niet legitiem word verklaard door rechters, denk ik dat er een hoop politici voor niets hun kop laten afhakken momenteel. Ik schat een aantal toch iets hoger in.

repulse | 21-04-08 | 22:55

@Koerbagh

PS op uw plemp van 22:21
Kwoot: "..... Kun je dan over klagen tot je een ons weegt, tot aan de HR toe, maar die oordelen dáár vervolgens niet over. Dat is het punt......"

Punt is dat je helemaal niet klagen kunt (zie 100 andere plemps van me). jJe kunt (Trias Poltica) nu eenmaal niet bij de ene macht klagen dat de andere macht het niet goed doet . . . Denk aan het volgende: gaan politici klagen over "foute" en "ongrondwettige" vonnissen in rechtbanken ? ?

NEE ! ! Natuurlijk niet ! ! Daar hebben we de scheiding der machten voor ! ! En daarom oordeelt de rechterlijke macht niet over de totstandkoming van wetten (of verdragen). Dat is hun business niet en daar hebben ze geen ene reedt mee te maken . . .

Maar ze moeten wel recht spreken en dat moeten ze doen in individuele, concrrete gevallen . . . En juist DAT is HUN pakkie an ! ! En als ik als aangeklaagde aan kan tonen dat de Staat mij wil straffen op basis van een wet of een regel, of een verdrag dat illegitiem tot stand gekomen is (lees: Seyss Inquart), en die rechter is door mij overtuigd, dan spreekt die rechter mij vrij . . .

drs. G. Flater | 21-04-08 | 22:48

@Koer op aanvulling 22-nog wat
Kwoot: "...... Die toekomstige Europese wet hoeft dus helemaal niet strijdig te zijn met de Awb........"

Man o man ! ! Heeft u ECHT geen hersens ? ? De AWB is er om correctheid van totstandkoming te controleren. dat is dus een wet gericht op procedures en NIET op inhoud. Ergo: iedere EU-wet is niet strijdig met AWB, want AWB kent de EU niet als procedureel orgaan in de totstandkoming van wet- en regelgeving . . . U bent (net als gisteravond) weer appels en peren en ander fruit door elkaar aan het halen totdat er een warrige brei van fruit-spaghetti op het bord over blijft . . .

leer toch eens helder denken ! !

drs. G. Flater | 21-04-08 | 22:38

@koerbagh ® 21-04-08 @ 22:24
Natuurlijk, sgatteboudt . . .
En als tegenmaatregel liep de hele rechterlijke macht met mitrailleurs terug te schieten . . .
Zijn we nu in Jip-en-Janneke-land beland ? ?

drs. G. Flater | 21-04-08 | 22:33

@koerbagh 22:11
Dzjiehzuss zeg . . . U heeft wel een héééél erg dik blok beton voor uw hoofd ! !

Een toetsende rechter toetst in concrete individuele gevallen en heeft daarbij geen ene reedt te maken met art. 120 ! ! Daar veegt ie z'n reet mee af ! ! Immers: wanneer ik aan een rechter duidelijk kan maken dat ik in het beklaagdenbankje sta op basis van een wet (of verdrag) die niet legitiem tot stand is gekomen, geldt die wet in mijn geval niet ! ! En omdat het specifiek is (mijn geval) en niet generiek (art. 120), kan de rechter vrijspreken en als al zijn collega's hem volgen, is die wet (of verdrag) zo dood als een pierlala . . .

Daar bestaan prachtige praktijkvoorbeelden van: van Agt en de Bloemenhovbe is er eentje van en een andere klassieker is Seyss Inquart . . .

Maar goed: daar heeft u geen kaas van gegeten

drs. G. Flater | 21-04-08 | 22:31

@drs. G. Flater 21-04-08 @ 22:17:
Seyss Inquart had hele makkelijke methoden om wetten materieel te effectueren. Men noemt ze ook wel kogels.

koerbagh ® | 21-04-08 | 22:24

Aanvulling @ 22:11:
Die toekomstige Europese wet hoeft dus helemaal niet strijdig te zijn met de Awb. Dat is het punt helemaal niet. Daar kun je op blijven hameren, maar daar gaat het dus helemaal niet om. Het gaat erom dat een deel van de Nederlandse soevereiniteit, van de onafhankelijke besluitvorming wordt opgegeven op een onconstitutionele wijze. Als de toekomstige Europese wetten niet indruisen tegen de Awb, dan is zo'n zaak gewoon ontvankelijk en wordt er niks dode letter. Blijft wel overeind dat het verdrag niet grondwettelijk is aangenomen. Kun je dan over klagen tot je een ons weegt, tot aan de HR toe, maar die oordelen dáár vervolgens niet over. Dat is het punt.

koerbagh ® | 21-04-08 | 22:21

@repulse 22:04
Wat de zaak wel gecompliceerd maakt, is dat er een paar zaken ogenschijnlijk door elkaar heen lopen, die te maken hebben met enerzijds scheiding der machten en hoe die machten met elkaar omgaan en anderzijds hoe het vraagstuk, genoemd onder "enerzijds" zich in de praktijk uitwerkt in de richting van die twee machten . . .

Om te beginnen met het eerste: die vrijspraak, waar u (in mijn geval) op doelt, komt niet omdat een rechter zo ver nakijkt, maar juist omdat u (c.q. uw advocaat) de rechter daar op wijst. Zo zit rechtspraak in elkaar en daarom moet u altijd zorgen voor de beste verdediging. En hoe ver die rechter kijkt, is maar net afhankelijk van hoe ver u die rechter inzicht geeft . . .

Ten tweede de praktijk: een rechter mag wetten en verdragen niet beoordelen op ongrondwettelijkheid, maar door (toetsend) systematisch vrij te spreken, heeft die wet (of verdrag) geen materieel effect meer (denk aan de abortusklinieken en van Agt). dan is het een "dode letter"geworden. Formeel hoeft een wetgevende macht zich daar niets van aan te trekken, maar ja . . . Als je als wetgever wel wilt dat mensen zich aan jouw wetten houden, zul je je "dode letters" moeten aanpassen om ze materieel te effectueren (vandaar mijn verwijzing naar Seys Inquart, want dat is vanuit de historie gezien een vermakelijk praktijkvoorbeeld, maar Koerbagh weet kennelijk niet wat de quintessence van die vermakelijkheid was) Het laatste terzijde dan maar . . .

drs. G. Flater | 21-04-08 | 22:17

@drs. G. Flater 21-04-08 @ 21:53:
Nee, dat kan die rechter dus niet. (art. 120). Je mist het punt. Want die wet is volkomen rechtsgeldig, besloten door de EU, conform het verdrag. De rechter oordeelt verder niet over de grondwettelijkheid van het achterliggende verdrag.

koerbagh ® | 21-04-08 | 22:11

@Nonnes 21-04-08 @ 21:20:
Nou... als dat ook een loophole is, dan verneem ik 'm graag. De enige die ik gevonden heb (nou ja, ik heb 'm van CoJo, en die heeft 'm ook van iemand anders) is het Bundesverfassungsgericht. Duitsland mag namelijk geen verdragen aangaan met een lidstaat dat zelf ongrondwettelijk handelt bij de ratificatie. Niet alleen staat er een artikel (23) over de EU in de grondwet van onze Oosterburen (die een stukje helderder is dan de onze, wat dat betreft), ze hebben ook een heldere wet over internationale verdragen. (Moet ook wel, elke bondstaat heeft ook z'n eigen grondwet en wetboeken.) Bovendien hebben de Duitsers artikel 100 die regelt dat wetten door lagere rechters al als "Verfassungswidrig" beoordeeld kunnen worden en kunnen die zaken meteen doorverwijzen naar het Bundesverfassungsgericht.

koerbagh ® | 21-04-08 | 22:06

drs. G. Flater 21-04-08 @ 21:53
Okay volgens uw systeem tot welke graad zou een rechter een wet nakijken of hij legitiem is?
Want dat is volgens mij de kern van jullie discusie, volgens koer is het iemand komt voor de rechter en word dan veroordeeld door de rechter omdat hij iets heeft gedaan dat tegen een wet die gemaakt in brussel is,
-
Volgens flater zou dezelfde man vrijspraak krijgen omdat de rechter de wet zo ver nakijkt dat ook al zou die wet niet tegen de gw zijn, dan nog heeft brussel geen wetgevende macht gekregen dus is die wet nietig.
-
drs. G. Flater 21-04-08 @ 21:32
Ik zou niet durven U van Uw goden drank te vervreemden geachte waarde.

repulse | 21-04-08 | 22:04

@ koerbagh ® 21-04-08 @ 21:40

O ja, daar ging het je om. Ik kan niet snel tussendoor reaguren zie ik. Mijn vorige post is in dit geval niet aan de orde. Er is nog wel wat over te zeggen, ook zonder Constitutioneel Hof. Zou ik eigenlijk even wat voor op moeten zoeken straks. De kop zit even vol met andere dingen en dan is mijn geheugen niet scherp. Eerst weer aan het werk dus.

Nonnes | 21-04-08 | 21:57

@koerbagh 21:42
Leuk is dat he? En ook lekker inconsistent (maar niet heus) . . .
Immers, in het proces van de constituerende macht kan de wetgever met 51 procent beslissen dat 2/3 niet nodig is (denk aan Lissabon). Dat is volstrekt legitiem ! ! En andersom kan ook ! !

En dan is het maar goed om te weten dat er een rechterlijke macht is om een oogje in het zeil te houden . . .

Dat het in de praktijk iets weerbarstiger in elkaar steekt dan wat ik nu schets, beweer ik al twee avonden lang (vergeefs voor u , maar misschien zien anderen het licht wel), maar het basisprincipe werkt wel degelijk zo ! !

drs. G. Flater | 21-04-08 | 21:57

@koerbagh 21:40
U lult weer net zo blind om de brij heen als gisteravond . . . Ik wijs u op een contradictie in uw eigen redeneringen en probeer u tot nadenken te inspireren, maar alweer lukt dat niket . . .

Wanneer je als natie-staat bevoegdheden overdraagt aan supranationale organen en je doet dat op een wijze die strijdig is met AWB, maar die WEL het akkoord draagt van RvS en 1e Kamer, dan kan een rechter (de zaak toetsend aan AWB) niet ontvankelijk verklaren en u vrijspreken, waardoor de hele zaak een "dode letter"is geworden (zie mijn eerdere plemps). Ik noem daarbij ABBB specifiek, omdat ABBB normaliter de dragende rechtsgrond daaronder is en al geboren is lang voordat AWB bedacht werd . . . Oftewel: de rechter bemoeit zich WEL DEGELIJK met de legitimiteit van een rechtsregel 9daar wordt ie ook voor betaald).

Met uw plemp 21;40 toont u overigenns aan dat u geen enkel benul heeft van de rechtshistorische achtergrond van deze systematiek, dit alles raakt namelijk de kern van het hoe en waarom achter de ontmanteling van de absolute monarchie (die u gerust als een EU "avant la lettre" mag beschouwen)

drs. G. Flater | 21-04-08 | 21:53

@drs. G. Flater 21-04-08 @ 21:39:
Ja, de grondwet is intern net zo inconsistent als de bijbel. Maar het feit dat een verdrag met 2/3e zou moeten worden aangenomen betekent niet dat hij niet met 2/3e zou moeten worden opgezegd.

koerbagh ® | 21-04-08 | 21:42

@drs. G. Flater 21-04-08 @ 21:26:
Nee, jij snapt het niet. Je komt met een voorbeeld waarbij een Europese wet in tegenspraak is met de Grondwet, waarbij de totstandkoming van die wet niet constitutioneel is gebeurd, maar daar gaat het dus niet om. Het gaat erom dat wij straks (op een onconstitutionele wijze) wetgevende macht aan Brussel geven waarna de wetten die uit Brussel komen helemaal niet tegenstrijdig met de Nederlandse grondwet hoeven zijn. Die wetten worden ingevoerd en je wordt er dan gewoon op veroordeeld want die wetten zijn dan volkomen volgens Europees Recht tot stand gekomen, en dan gaat je verhaaltje niet op. Want de rechter bemoeit zich NIET met de grondwettelijkheid van die specifieke wet en al helemaal niet met de grondwettelijkheid van het verdrag dat de bevoegdheid van wetgevende macht aan Brussel heeft uitverkocht.
Dat is het punt. Snap je het nu, of heb je nog 8 jaar politieke wetenschappen nodig om te begrijpen wat ik bedoel?

En vergis je niet: Ik ben me zeer bewust van een hele verrotte grondwet en staatsinrichting in dit land (die feitelijk al sinds 1830 bestaat, maar pas echt f*cked up is sinds 1917 - Thank you, Pieter Jelles T.). En dit is slechts een heel klein puntje waar nu heel handig gebruik van wordt gemaakt. Overigens zijn de ABBB opgenomen in de Abw, dus het zinloos die apart te benoemen. Nochtans had onze Oostenrijkse landvoogd daar heus geen slapeloze nachten van. Met een pennenstreek was hier Duits recht ingevoerd als het lastig was geworden.

koerbagh ® | 21-04-08 | 21:40

@koerbagh ® 21-04-08 @ 21:27
En dat is wat ik (20:21) ook al zei: alles wat een Staten-Generaal krom heeft gebreid, kan ze later ook weer recht breien . . .

Maar lees nu uw eigen plemp van 20:38 nog eens een keer na: daar zegt u dat ratificatie op basis van 51% oingrondwettelijk is en om 21:27 zegt u dat opzegging WEL grondwettelijk is met dezelfde 51%. ra ra: waar komt die contradictie vandaan ? ?

En ik zal het nog eens een keer uitleggen: dat komt omdat het proces aan wetgevende zijde fundamenteel verschilt van het proces aan de rechterlijke macht-zijde. En ik geef toe: niet veel mensen kunnen die dingen van elkaar scheiden. U toont al twee dagen dat u die zaken hopeloos door elkaar husselt . . .

drs. G. Flater | 21-04-08 | 21:39

@repulse 20:53
Daar worden EU politici nu juist voor betaald, mijn waarde ! !
En met die revolutie komt het ook wel goed, zolang ik daarna maar géén bier hoef te drinken . . . Deal ? ?

drs. G. Flater | 21-04-08 | 21:32

@repulse 21-04-08 @ 21:12:
Weet ik niet, moet ik het verdrag voor bekijken. In principe kan elk verdrag worden opgezegd met 51% van de stemmen van de staten-generaal tenzij bij ratificatie een wet wordt ingevoerd waarbij dat anders wordt geregeld.
GW Art. 91 lid 1.:
Het Koninkrijk wordt niet aan verdragen gebonden en deze worden niet opgezegd zonder voorafgaande goedkeuring van de Staten-Generaal. De wet bepaalt de gevallen waarin geen goedkeuring is vereist.
In theorie kan het dus, maar het hangt denk ik wel af of er bepalingen van uittreding en opzegging in het verdrag staan. Daar heb ik nog niet goed naar gekeken.

koerbagh ® | 21-04-08 | 21:27

@koerbagh 20:56
Kom kom . . .
Blijf nu niet in cirkeltjes draaien ! ! Ik schat u hoger in dan dat . . . Als wetgeving (en dus ook accordering\ratificering van verdragen) niet tot stand gekomen is volgens de regels die dat voorschrijven, is die wet (of verdragsbepaling) een "dode letter" . De regering kan brullen en janken wat ze wil, maar als iedere rechter elke overtreding van die wet of verdragsregel onbestraft laat, is die wet evenveel waard als het papier waar het op geschreven is . . .

[tikkie offtoppik, maar dat zijn we al sinds gisteravond vroeg] U bent dus kennelijk niet op de hoogte van de juridische en parlementaire geschiedenis van de wijze waarop de monarchie in de 19e eeuw haar absolute macht kwijt is geraakt aan de Staten Generaal en welke staatsrechtelijk gaten als gevolg daarvan er tot op de dag van vandaag nog bestaan . . . De rechterlijke macht kan wetten in de praktijk (materieel effectief) om zeep helpen, bijvoorbeeld omdat ABBB niet is gevolgd. Het leuke van de Trias Politica is dat de wetgever daar weinig tot niets tegen kon (en kan doen). Seyss Inquart had er slapeloze nachten van en Lou de Jong heeft wel eens half filosoferend rekensommetjes gemaakt hoeveel levens dat destijds gered heeft, dankzij die rare rechterlijke macht alhier en de werking van de Trias Politica . . .

Maar om de één of andere reden heb ik al geruime tijd de indruk dat u daar niet aan wilt en dat u persisteert in uw eigen waarheden . . .

drs. G. Flater | 21-04-08 | 21:26

@ Nonnes 21-04-08 @ 21:20

Speciefiek? Iets met cement?

Nonnes | 21-04-08 | 21:21

@Koerbagh nog even: als de lidstaat de GW niet zodanig aanpast dat het werkt met het Verdrag dan gaat de Lidstaat wel degelijk in de fout en dat kan aanhangig worden gemaakt (uiteindelijk) bij het EH. De lidstaten krijgen de tijd om het op hun speciefieke manier te doen maar het moet wel gebeuren. Criteria omzeilen doen ze in Europa graag maar van de Lidstaten pikken ze minder. Als je wilt zoek ik vanavond nog even het arrest op waaruit dit volgt. Maar dat zal voor jou ook geen probleem zijn.

Nonnes | 21-04-08 | 21:20

koerbagh ® 21-04-08 @ 21:08
Hmm in dat geval nog 1 stomme vraag, kan een volgende regering dit nog terugdraaien?

repulse | 21-04-08 | 21:12

@repulse 21-04-08 @ 21:03:
Generaal van Uhm heeft wel wat anders aan z'n hoofd. Ik ben er al wel een tijdje uit hoor, we worden door Balkenende met een verschrikkelijk dikke dildo in de reet genaaid, hij veegt de zijne af met de grondwet en er is niks aan te doen.

koerbagh ® | 21-04-08 | 21:08

hmm ikke allemaal geen verstand van, bedankt koerbagh, nonnes en de weledele heer flater. Ik zal mijn stupide vragen voor me zelf houden maar blijf erg benieuwd of jullie mischien tot een oplossing komen. Anders geven jullie maar een seintje en gaan we over tot de revolutie!!

repulse | 21-04-08 | 21:03

@repulse 21-04-08 @ 20:53:
Nee. Staat nergens iets over in.

koerbagh ® | 21-04-08 | 20:57

@ drs. G. Flater 21-04-08 @ 20:53

Ook. En Europees Recht, Dat komt nu beter van pas. Ik heb alleen te weinig tijd. Als jullie straks nog bezig zijn kom ik me er weer mee bemoeien.

Nonnes | 21-04-08 | 20:57

@drs. G. Flater 21-04-08 @ 20:47:
Zinloos plempsel, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat wij wetgevende macht uit handen gaan geven en aangezien de rechter aan die nieuwe Europese wetgeving gaat toetsen wordt je nooit vrij gesproken. De rechter gaat namelijk niet over de grondwettelijkheid van die wetten.

koerbagh ® | 21-04-08 | 20:56

koerbagh ® 21-04-08 @ 20:43
Hmm en het europese hof? mischien dat er in de europese regelgeving iets word vermeld over politici die de grondwet aan hun laars lappen?

repulse | 21-04-08 | 20:53

@Nonnes 20:46
Inderdaad: zo zit het in elkaar . . . U heeft wellicht ook staatsrecht bestudeerd ? ?

drs. G. Flater | 21-04-08 | 20:53

@koerbagh ® 21-04-08 @ 20:38
Lees eerst mijn plemp van 20:47 . . . Ik heb toch gezegd dat een deel twee nog zou volgen ? ?

drs. G. Flater | 21-04-08 | 20:51

@Nonnes 21-04-08 @ 20:46:
Het verdrag vervangt een deel. Dat is hetzelfde. Dan moet het met 2/3e worden aangenomen. OF de grondwet moet worden aangepast in welk geval er nieuwe verkiezingen moeten komen. Het gaat nu niet om oude verdragen (zoals die van Rome, Maastricht of Amsterdam) daarbij werden geen grondwettelijke politieke macht, soevereiniteit over de politieke besluitvorming overgedragen aan Brussel, dat is het verschil. Daarom is dit verdrag ook wezenlijk anders dan voorgaande.

koerbagh ® | 21-04-08 | 20:51

@koerbagh 19:48
Zo . . . Daar ben ik weer ! ! (leuk hè ? ?)

Kwoot: "..... Geen van beide gebeurt. Dus het verdrag en de ratificatie zijn ongrondwettelijk... maar de rechter gaat er niet over, ook de Hoge Raad niet. (art. 120.)....."

De rechterlijke macht treedt niet in de beoordeling van grondwettelijkheid van verdragen etc. dat doet de rechterlijke macht inderdaad niet, maar nu omt er een leuke juridische draai aan het verhaal en dat is dat de rechterlijke macht wel degelijk toetst ! !

Ik zal een voorbeeldje gebruiken, want dat werkt soms verhelderend . . . Stel: in de GW staat dat schepen mogen aanmeren in de haven van 010. JééPéé sluit een verdrag met de EU waarin onder andere staat dat schepen NIET mogen aanmeren in de haven van 010. Dat is dus klip-en-klaar volledig tegengesteld aan wat er in de GW staat. Grote verwarring in 010, want wat mag nu wel en wat niet? Via de weg van de constituerende macht zult u nimmer uitsluitsel krijgen, want zowel Raad van State als Eerste Kamer hebben hun goedkeuring gegeven, dus volgens de wetgevende macht is het duidelijk: schepen mogen NIET aanmeren in 010.

Om de rechterlijke macht te laten toetsen, ga je met je scheepje aanmeren in 010 en je laat je bekeuren en die betaal je niet en die laat je voor komen in het gerecht en daar begint het. Tegen de rechter zeg je dat het verbod niet geldig is, omdat de procedure van totstandkoming van die regel (uit het EU-verdrag). En dan komt de AWB (en de Alg. Beginselen van Behoorlijk Bestuur) om de hoek kijken. Als die niet (of onvoldoende) in acht zijn genomen, kan een rechter die EU-regel niet geldig verklaren en u vrij spreken van straf . . .

Maar let op ! ! De rechter kan dat alleen maar in uw individuele, specifieke geval doen en niet in het algemeen (zie uw art. 120).

Hoe het dan verder gaat, wordt mij ook een beetje juridisch, maar ik dacht dat het zo zit: die rechter spreekt u vrij. Die vrijspraak komt in de bak jurisprudentie terecht, waardoor alle andere rechters ook aan het denken gezet worden. De vrijspraak is voor de wetgevende macht ook een overduidelijk signaal, want die regel uit het EU-verdrag (schepen mogen niet aanmeren in 010) is effectief een papieren tijger geworden. Normaliter is dat voor de wetgevende macht een klinklaar signaal om de wet (c.q. GW, c.q. verdrag) aan te passen, want waar ze voor getekend hadden, heeft geen enkele de facto werkingssfeer (denk aan bijv. al dat gedoe rondom die abortusklinieken in de jaren 70 en een van Agt, die machteloos moest toezien met een non-werkzame wet in z'n handen)

Daarnaast en daarenboven zal in zo'n geval ook de EU JééPéé en z'n makkers ter verantwoording roepen, want de EU verwachtte bij de ratificatie van het verdrag dat de man met de pen ook daadwerkelijk juridisch tekenbevoegd is 9d.w.z.: dat hij alle interne, voorgeschreven nationale procedures netjes gevolgd heeft) . . .

dat het in de praktijk vaak heel anders loopt, is een ander verhaal. probleem in de praktijk is dat individuele burgers (of groepjes) niet alert genoeg zijn, of veel te weinig "power" hebben om op dit soort misstanden in te springen en met de knuppel erbovenop te slaan . . . Ooit (lang geleden) was het de bedoeling dat we daarvoor bijv. onze Nationale Ombudsman hadden (waar u met uw aanklacht overigens wel degelijk terecht kunt), maar die Ombudsman is inmiddels z'n echte tanden allang kwijt en gaat murmelend met een kunstgebitje door het leven . . .

Enfin: het verschil tussen wetgevende macht en rechterlijke macht en hoe e.e.a. op elkaar in werkt, is geen simpel spel, maar ik hoop iets meer helderheid gegeven te hebben . . .

drs. G. Flater | 21-04-08 | 20:47

@ repulse 21-04-08 @ 20:38

Zo is het niet. Het verdrag past de GW niet aan. Als het Verdrag in werking treedt moet de overheid de wetten die ermee conflicteren aanpassen.
En over art.92, het overdragen van die bevoegdheden op heel veel gebieden IS al lang gedaan. Dat doe je niet steeds opnieuw natuurlijk. Er is wel aan de voorwaarden voldaan. En de Kamers ontbinden voor ratificering gebeurt nooit. De verkiezingen worden afgewacht.

Nonnes | 21-04-08 | 20:46

@repulse 21-04-08 @ 20:38:
Nee. Bij wie dan? De rechter gaat er niet over (art. 120). En dan zijn we dus bij mijn oorspronkelijke punt van gisteravond @ 23:16 waar dit hele gezeik mee is begonnen (met hinderlijke onderbrekingen van straf*cker en dergelijke), laten we de Hoge Raad inrichten als constitutioneel hof.

koerbagh ® | 21-04-08 | 20:43

koerbagh ® 21-04-08 @ 20:22
Ja maar artikel 92 is alleen geldig met een 2/3 meerderheid in het artikel 91 verhaal. Dus op het moment dat regeringsleiders van die veranderde wetteksten gebruik maken, kunnen we ze aanklagen?
Want hun kunnen wel roepen dat het verdrag de grondwet heeft aangepast maar wettelijk kan dit dus niet omdat er niet aan de voorwaarden is voldaan.

repulse | 21-04-08 | 20:38

@drs. G. Flater 21-04-08 @ 20:21:
Nee, ik haal de wetgevende en rechterlijke macht niet door elkaar, ik citeer de relevante artikelen in de grondwet. Als het verdrag wordt geratificeerd met 51% is dat dus ongrondwettelijk gebeurd. Daar is door geen mens een rechter bij te roepen om dát dan te veroordelen. In bijv. Duitsland en de VS kan dat dan WEL. Dat is het hele punt.

koerbagh ® | 21-04-08 | 20:38

Aanvullig @ 20:22:
Wat de heren Balkenende c.s. feitelijk doen is hoogverraad. Zij hebben trouw gezworen aan de grondwet die ze met voeten treden. Wat is er aan te doen? Door de burger helemaal niks. Want: De rechter toetst niet aan de grondwet (ook de HR niet -art. 120- ). De enige mogelijkheid is militair ingrijpen.
*Zet nu je aluhoedje op*
Want wie ook trouw hebben gezworen aan de grondwet is de legerleiding. Maar die zitten nu 2 jaar langer in Uruzgan. Die hebben het nu eventjes te druk om zich met de grondwet en de uitverkoop aan Brussel bezig te houden. Dus heeft Balkje op een handige manier ook nog eens de kans op een staatsgreep om de constitutie te verdedigen verkleind. Of nu ja... het komt toevallig heel goed uit natuurlijk.

(Zo... Dat wordt de komende weken weer rare AIVD-klikjes op de telefoon.)

koerbagh ® | 21-04-08 | 20:32

@repulse 21-04-08 @ 20:08:
Nee, daar is dus Artikel 92 voor. Dat bepaalt een gedeeltelijke overdracht van soevereiniteit door middel van een internationaal verdrag mits artikel 91 lid 3 in acht wordt genomen, dat dus een 2/3e meerderheid van de staten generaal vereist bij ratificatie van een dergelijk verdrag. We geven ook niet de hele grondwet op, maar voor een deel ervan wordt het verdrag van Lissabon belangrijker. En tja, er zullen waarschijnlijk nog heeeeel veel wetten moeten worden herzien en aangepast die tegen dat verdrag ingaan, maar goed... dan houdt men de bureaucratie ook bezig. Daar is het sowieso om te doen.

koerbagh ® | 21-04-08 | 20:22

@koerbagh 17:25
Kijk, en dat (Lissabon en zo) gaat allemaal om de constituerende macht (die trias politica blijft een lastig ding, vindt u niet ? ? ) Het feit dat de regering Jéépéé (met behulp van heel veel EU-juristen) deze truuk heeft bedacht, zegt heel veel (nog een keer "nee" via een referendum zou teveel gezichtsverlies zijn) . . . Als de Raad van State en de Eerste kamer hun handtekening eronder zetten, is het klaar. Zie ook reaguurder Nonnes 17:59 . . . Die analyse (hoe je de GW buiten spel zet) is in mijn beleving messcherp en correct. De GW is bedacht in een tijd dat een verdrag nog een verdrag was en dus een mindere geldigheidswerking had dan de GW. Met de komst van supranationale (zichzelf instand houdende) organen zoals UN, Navo en nu vooral EU, hebben verdragen een hogere macht dan de GW en als de constituerende macht akkoord gaat met bepalingen die strijdig zijn met de GW, dan doe je daar niet veel tegen. Eigenlijk is het enige wat dan nog resteert, het oprichten van een politieke partij, de meerderheid pakken in de Staten Generaal en de zaak terugdraaien (onder het motto: "alles wat de Staten generaal krom kan buigen, kan ze later ook weer terug recht buigen) . . . Volgende plemp ga ik verder op uw betoog in, want alweer haalt u wetgevende macht en rechterlijke macht door elkaar . . .

drs. G. Flater | 21-04-08 | 20:21

koerbagh ® 21-04-08 @ 19:48
Das wel humor maar heeft die grondwet nadat hij is aangepast nog wel geldigheid dan?
Dus ik bedoel als de grondwet ongrondwettelijk word veranderd verliest dan niet de grondwet(hierdoor de meeste wetten) haar bevoegdheid waardoor wij eigenlijk in een wetteloos vacuum komen?

repulse | 21-04-08 | 20:08

@Nonnes 21-04-08 @ 19:12:
Tja, en dat kan dus niet, want daar voorziet de grondwet niet in dit geval niet in want is het niet een aanvullend verdrag maar voor een deel vervangend. Zul je het ding toch zodanig moeten aanpassen dat het wel kan en dat gebeurt niet.

Artikel 91 lid 3
Indien een verdrag bepalingen bevat welke afwijken van de Grondwet dan wel tot zodanig afwijken noodzaken, kunnen de kamers de goedkeuring alleen verlenen met ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen.
(Maar het wordt er met 51% doorheen gejast.)

Artikel 92
Met inachtneming, zo nodig, van het bepaalde in artikel 91, derde lid, kunnen bij of krachtens verdrag aan volkenrechtelijke organisaties bevoegdheden tot wetgeving, bestuur en rechtspraak worden opgedragen.

Artikel 120
De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen.

Artikel 137
1. De wet verklaart, dat een verandering in de Grondwet, zoals zij die voorstelt, in overweging zal worden genomen.
2. De Tweede Kamer kan, al dan niet op een daartoe door of vanwege de Koning ingediend voorstel, een voorstel voor zodanige wet splitsen.
3. Na de bekendmaking van de wet, bedoeld in het eerste lid wordt de Tweede Kamer ontbonden.
4. Nadat de nieuwe Tweede Kamer is samengekomen, overwegen beide kamers in tweede lezing het voorstel tot verandering, bedoeld in het eerste lid. Zij kunnen dit alleen aannemen met ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen.
5. De Tweede Kamer kan, al dan niet op een daartoe door of vanwege de Koning ingediend voorstel, met ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen een voorstel tot verandering splitsen.

Dus ze zullen of dat verdrag met 2/3e meerderheid moeten aannemen ofwel eerst de grondwet aanpassen in welk geval er eerst nieuwe verkiezingen moeten worden gehouden. Geen van beide gebeurt. Dus het verdrag en de ratificatie zijn ongrondwettelijk... maar de rechter gaat er niet over, ook de Hoge Raad niet. (art. 120.)
Leuk hè?

koerbagh ® | 21-04-08 | 19:48

wat een waardeloze uitspraak! hij heeft er dus geen rekening mee gehouden dat de prius rijden sowieso vervuilender is dan wie dan ook omdat van de prius ongeveer niks recyclebaar is en alles uit het land van herkomst van het hele vage prius-ontwerp geimporteerd moet worden wanneer iets kapot gaat aan deze ''superzuinige'' auto. superzuinig blijkt de prius ook nog niet te zijn omdat deze auto alleen zuinig is bij het optrekken. wanneer je 120 op de snelweg rijdt gebruikt deze geweldenaar van een auto ook nog eens meer brandstof dan de gemiddelde auto.

timmer1 | 21-04-08 | 19:43

Jullie sukkels die de PvdA kapot denken te kunnen maken. De PvdA koopt gewoon met jullie geld de volgende verkiezingen. Iedereen die direct of indirect vreet van de staat zal uiteindelijk toch weer PvdA of iets wat er op lijkt gaan stemmen. En dat is de meerderheid. Gewoon je hogere belasting betalen en je mond houden (of er aan mee doen en ook je mond houden)

Slomo | 21-04-08 | 19:30

@ koerbagh ® 21-04-08 @ 19:07

En volgens mij is dat dus niet nodig. De lidstaten hebben wel de verplichting het aan te passen of af te schaffen. Het maakt niet uit dat het nu ongrondwettelijk is, als de lidstaat het maar aan gaat passen. Gemeenschapsrecht heeft voorrang.

Nonnes | 21-04-08 | 19:12

@Nonnes 21-04-08 @ 17:59:
Ja, voor het correct invoeren van het verdrag zou een grondwetswijziging nodig zijn. (En dus nieuwe verkiezingen.) Zoals het nu gaat is het verdrag ongrondwettelijk, maar het wordt wel ingevoerd. De facto is onze grondwet dus een vod waar de politici indien gewenst hun reet mee kunnen afvegen, als heure Majesteit het goed vindt.

Ga maar lekker met Flater diens opa barbecuen dan. (Wel even controleren of 'ie ook echt dood is.) Ik heb toch zo'n idee dat het niet mag. Filet Americain van draaien: dat mag wel.

koerbagh ® | 21-04-08 | 19:07

De GW wordt niet veranderd, wel buiten spel gezet. Het wordt niet automatisch nietig verklaard. Overheden moeten zorgen dat het wordt aangepast of afgeschaft. Als er een conflict is tussen gemeenschapsrecht en nationaal recht treedt het nationale recht buiten toepassing. Een rechter mag het niet gebruiken.
Je kunt Balkje niet aanklagen en veel mensen hebben geen idee dat het gemeenschapsrecht voorrang heeft over onze wetten. Onbegrijpelijk hoe makkelijk het door de strot is geduwd. Nou ja, ingebracht terwijl de meesten onder narcose waren. We mogen blij zijn dat ze over belangrijke zaken van mening verschillen in Europa.
En als je het BBQen onder de knie hebt verbrandt er niets.

Nonnes | 21-04-08 | 17:59

@drs. G. Flater 21-04-08 @ 16:59:
Dat is niet het punt in het geval van het Verdrag van Lissabon. Wat daar is gebeurd is dat de Raad van State als wetgevende adviseur richting 2e kamer al heeft geoordeeld dat het grondwettelijk is ook al wordt dat door de grondwet weersproken en moet voor ratificering van dat verdrag of een nieuw referendum worden uitgeschreven of nieuwe verkiezingen, omdat een deel van de grondwet wordt veranderd cq. buitenspel wordt gezet door dat verdrag, omdat het een gedeeltelijke soevereiniteitsoverdracht is. Je kunt er dus nergens mee naar toe. Ik kan Balkje en de RvS niet aanklagen.

@drs. G. Flater 21-04-08 @ 17:01:
Nou, probeer het maar en creëer wat jurisprudentie. Ik denk toch heus dat barbecuen binnen het kader van de wet op de lijkbezorging onder verbranding valt.

koerbagh ® | 21-04-08 | 17:25

Ik ga maar eens een fijne file opzoeken . . .
CU

drs. G. Flater | 21-04-08 | 17:02

@koerbagh ® 21-04-08 @ 16:38
Barbekoejen is niet VER-branden, maar slechts een beetje AAN-branden (met wat peper en zout . . .)
* zet de knoflooksaus klaar *

drs. G. Flater | 21-04-08 | 17:01

@koerbagh ® 16:36
Misschien komen we ergens . . . Wetteksten zijn in de regel vaag qua terminologie (en dus begripskader), waardoor een rechter in 99 van de 100 gevallen daar een eigen uitleg aan moet geven. Daar wordt ie voor betaald. Ik herhaal nog een keer: dat moet ie zélf doen. Hij kan in dat proces kijken naar andere (eerdere) uitspraken van collega's om zichzelf een scherper beeld te vormen, maar (nogmaals): daar is ie niet toe verplicht. En begrijp mij goed: daar gaat geen enkele wettelijke invloed van uit want een andere rechter kan morgen in een vergelijkbare zaak iets totaal anders gaan oordelen . . .

Het gaat dus om het volgende: als er een wettelijke werking uit zou gaan van jurisprudentie, dan MOET een rechter zich op jurisprudentie baseren (omdat de wet dat zegt). Maar dat is dus niet zo: een rechter MOET de wet interpreteren en MAG zich daarbij mede (en niet uitsluitend) op jurisprudentie baseren. Misschien haarkloverij, maar wel een essentieel verschil . . .

En nog even over dat niet alle uitspraken jurisprudentie zijn: dat is onjuist. Iedere rechterlijke uitspraak behoort tot het domein van de jurisprudentie. Het feit dat al die archiefbunkers er niet zijn, heeft een praktische verklaring, want het meeste van de lagere jurisprudentie wordt niet centraal verzameld en in databases ontsloten. Maar als u een oude getypte uitspraak van het kantongrecht Middelburg 1876 kunt produceren (met alle geldige stempels en handtekeningen) in een vergelijkbaar geval, maar dan in Utrecht 2008, dan heeft u gerede kans dat de rechter dat ontvankelijk verklaart . . .

Over uw klacht tegen Balkenende c.s. wegens vergrijp tegen de grondwet: daar haalt u al sinds gisteren het proces van de wetgevende macht en rechterlijke macht door elkaar. De wetgevende macht is gemachtigd (indirect door u via stemmen) om wetten te maken (bestuursrecht, weet u nog?). En om een wet aan een grondwet getoetst te krijgen, zult u een geheel andere weg moeten bewandelen (zie hierboven door mij eerder al geschetst)

Als iedereen die kan schrijven zomaar naar een HR zou mogen lopen met verzoeken om ongrondwettig-verklaring van dit-of-dat, dan zouden de door u geschetste archiefbunkers tien keer zo groot moeten worden ! !

drs. G. Flater | 21-04-08 | 16:59

@drs. G. Flater 21-04-08 @ 16:27:
Je had het over barbecuen. Dat is lijkverbranding en daar is een wet voor. Rauw eten zou in theorie moeten mogen. Eet smakelijk.

koerbagh ® | 21-04-08 | 16:38

@drs. G. Flater 21-04-08 @ 16:25:
"Jurisprudentie heeft namelijk geen enkele wettelijke werking: laten we dat even voorop stellen"

Oh, zeker wel. Een rechter baseert zich op eerdere uitspraken (jurisprudentie) als de wet onduidelijk is over de definities in de wetstekst (bijvoorbeeld woorden als billijk, redelijk etc.). Dan gaat het dus om interpretatie die al eerder is gedaan. Of het is een vergelijkbare zaak, of het is voorbeeldzaak waarbij het doel van de wet (los van de bedoeling van de wetgever ooit) duidelijk wordt gemaakt, of waarbij -omgekeerd- de wet onduidelijk is en de bedoeling van de wetgever werd gebruikt in de zaak van de jurisprudentie. Het gaat dus alle gevallen om interpretatie van eerdere zaken die wordt gebruikt in het oordeel van een volgende zaak.

"Echter, uit uw laatste plemp maak ik voor de zoveelste keer op dat u zaken door elkaar haalt, want niemand in 0031 kan zomaar naar de HR lopen."
Nee, ik haal niks door elkaar. Ik kan niet naar de kanton/arrondissementsrechter lopen met een klacht tegen Balkenende c.s. voor een vergrijp tegen de grondwet. Die rechters gaan daar niet over en mogen niet aan grondwet toetsen. Dat is nu juist het hele punt. Er is geen weg, geen enkele, om een politicus, minister, premier of staatshoofd die ongrondwettelijk handelt aan te klagen als het vergrijp niets anders dan ongrondwettelijk. Dan is het feitelijk landverraad, en dat is strafrecht, maar er is geen OvJ die zo'n zaak zal aanbrengen.

@ 15:27:
Overigens worden niet alle uitspraken van alle rechter jurisprudentie, zoals je het doet voorkomen (dat is wel de letterlijke definitie, maar niet feitelijke betekenis). Dat zou een mooie boel zijn, dan was heel Nederland allang volgebouwd met archiefbunkers om alle uitspraken sinds 1830 te bewaren.

koerbagh ® | 21-04-08 | 16:36

@koerbagh ® 21-04-08 @ 16:14
Ik had 't ook niet over verbranden of cremeren . . .
Ik had 't over opeten ! !
Dan valt er niks meer te bezorgen ! !

drs. G. Flater | 21-04-08 | 16:27

@koerbagh 16:04
Ik ben de laatste die behoefte heeft aan haarkloven (ook al komt de term "juridische haarkloverij" natuurlijk niet uit de lucht vallen ! !) . . . Maar let op: u noemt "richtsnoer\wet" in één adem en daarmee creëert u onmiddellijk verwarring. Jurisprudentie heeft namelijk geen enkele wettelijke werking: laten we dat even voorop stellen. Hou die dingen aub gescheiden ! !

Een wet zegt bijv. over het stelen van een brood, dat je daar minimaal 3 dagen de cel in gaat en maximaal 30 dagen. De rechter oordeelt vervolgens in concrete gevallen en concrete omstandigheden en komt de ene keer tot een vonnis van 3 dagen cel en in een ander geval 30 dagen cel. Bij die beoordeling KAN (let op: ik zeg "kan" en niet "moet") een rechter (al dan niet bepleit door de advocaat van de verdachte) zich mede (let op: ik zeg "mede" en niet "uitsluitend") op andere uitspraken van andere rechters (jurisprudentie dus). Een rechter mag in een vonnis verwijzen naar jurisprudentie, maar is daar niet toe verplicht. Ik heb dat zelf eens aan den lijve mogen meemaken bij een kantonrechter, waarbij ik de rechter overspoelde met jurisprudentie en dat die rechter daar dermate narrig van werd, dattie bewust alle relevante jurisprudentie van tafel heeft geveegd . . .

Een concrete uitspraak HR kan ik u niet geven (in elk geval nu niet), want ik beschik niet over NJ. Maar als iemand over NJ electronisch beschikt, moet dat een peuleschil zijn . . .

Echter, uit uw laatste plemp maak ik voor de zoveelste keer op dat u zaken door elkaar haalt, want niemand in 0031 kan zomaar naar de HR lopen. De HR is een cassatiegerecht op de hoven. Indien u wilt uitvoeren wat u van plan bent, zult u een door Balkenende c.s. ingevoerde wet moeten overtreden en uzelve naar het gerecht laten slepen. Vervolgens gaat u net zolang in beroep, totdat u in cassatie bij de HR terecht komt en die gaat toetsen op van alles en nog wat en ja: ook de Grondwet, of EU verdrag of etcetera, als dat van toepassing is. Heel simpel, eigenlijk ! ! Klein atfiesje daarbij: het voeren van dit soort proefprocessen duurt lang en is in de regel nogal kostbaar. Pas op uw huishoudportemonnee, zou ik zeggen ! !

drs. G. Flater | 21-04-08 | 16:25

@drs. G. Flater 21-04-08 @ 15:32:
Nee, dat mag niet want wij hebben in Nederland een wet op de lijkbezorging. Barbecuen staat daar weliswaar niet in, maar wel voorschriften voor verbranding/crematie. En dat mag niet in de openlucht. Je mag de as daarna wel gewoon opsnuiven als coke, zo je dat zou willen.

koerbagh ® | 21-04-08 | 16:14

@drs. G. Flater 21-04-08 @ 15:27:
Jurisprudentie wordt gebruikt in volgende, vergelijkbare zaken om een uitspraak op te baseren; die gelden dan dus als richtsnoer/wet. Ik heb niet over de uitspraken zelf.
Maar nogmaals: geef mij dan even een uitspraak van de Hoge Raad (want dat is en blijft de kwestie namelijk, hoezeer je blijft haarkloven en om de brij heendraaien) EEN uitspraak, heus ééntje maar waarin door de Hoge Raad is getoetst aan de grondwet (en nogmaals dus niet vermeld als obiter dictum). Laat zien waar dan precies staat dat de HR kan en mag en toetsen aan de grondwet. Toon mij de wijze waarop ik Balkenende c.s. bij de HR kan aanklagen wegens ongrondwettelijk handelen.
Daar heb ik nog steeds geen antwoord op. Maar neem je tijd, ik zal de jorisbrigade vragen dit draadje een paar jaar open te houden zodat je kan zoeken.

koerbagh ® | 21-04-08 | 16:04

@@koerbagh 15:03
P.S.: en als er geen wet is, waarmee je zou kunnen straffen, wordt er door een rechter niet gestraft. Zo simpel is het. Denk aan bijv. die Armin de kannibaal uit Duitsland. Bij de berichtgeving daaromtrent bleek dat in heel veel landen kannibalisme niet strafbaar is (was). Een lijk in stukken snijden en in de croma gooien, lijkt me iets dat we als samenleving zouden willen verbieden, maar als er geen wet is, die dat verbiedt, mogen we allemaal straffeloos overleden opa op de barbecue leggen . . .

drs. G. Flater | 21-04-08 | 15:32

@koerbagh 15:03
Daar gaan we weer . . . Zucht . . .
U weet echt niet van ophouden, hè ? ?

kwoot: "...... ik weet wat jurisprudentie is. Het zijn uitspraken die als wet gelden omdat de wet er niet voorziet......"

NIET dus ! ! Regelrechte kletskoek . . .

Jurisprudentie = rechterlijke uitspraken (c.q. vonnissen gewezen door rechters) en nee: dat geldt helemaal niet als wet. Een rechter doet uitspraak en als ie dat doet, past hij\zij de wet toe in een concreet geval. Ook voor degene op wie de uitspraak van toepassing is, geldt het niet als wet. Dat heet namelijk straf.

drs. G. Flater | 21-04-08 | 15:27

@Starf*cker 21-04-08 @ 13:21:
Maar dan wel een pseudo-intellectueel die alles wat hij beweert met argumenten en controleerbare feiten kan onderbouwen. Daar heb ik mark twain en de weledelgeleerde (8 jaar politieke wetenschappen) "drs." G. Flater nog nooit op kunnen betrappen. Dat jij dan uit persoonlijke rancune de kant kiest van diegenen zonder argumenten en feiten toont alleen maar jouw eigen geestelijke armoe aan, niet de mijne. Ik doe tenminste nog moeite om de feiten en argumenten op te zoeken, jij zuigt maar wat uit je duim. Maar dat mag.

koerbagh ® | 21-04-08 | 15:11

@mark twain 21-04-08 @ 13:14:
Ik meen toch heus dat je @ @ 23:42 refereerde aan het NJB, het Nederlands Juristenblad. Daar had ik het over. En mijn benaming daarvoor is geheel correct. Het is juridische zelfbevlekking. Goed, ik begrijp mijn verwarring dat je later de Nederlandse Jurisprudentie bedoelde. En ja, ik weet wat jurisprudentie is. Het zijn uitspraken die als wet gelden omdat de wet er niet voorziet. Maar, de crux is: er staat nergens in de wet dat dat überhaupt kan. Het is ongrondwettelijk. Feitelijk moet alles wat daarin wordt gepubliceerd terug naar de kamer.De Nederlander wordt geacht de wet te kennen, en daar hoort jurisprudentie niet bij. Dat is geen wet. Ik heb als burger te maken met de wet. Nochtans is het zo dat geen enkele uitspraak van de Hoge Raad die als jurisprudentie geldt is getoetst aan de grondwet.
Laat mij EEN uitspraak zien, ééntje maar, waarin dat wel is gebeurd (en dan niet als obiter dictum, maar als grond voor de uitspraak) en je hebt me overtuigd. Dat werpt wel een ander probleem op, want (grond-)wettelijk mag en kan dat helemaal niet. Dan heeft de rechterlijke macht namelijk feitelijk haar eigen regels opgesteld. Dat kan helemaal niet.

Laat mij ook zien waar staat (en die vragen blijven dus ook keihard staan) waar staat dat de Hoge Raad toetst, kan en mag toetsen aan de grondwet. Ze doen het niet, ze kunnen en mogen het niet. Als ze het wel doen: waar kan ik een zaak aanbrengen tegen de ongrondwettelijke actie van Balkenende met betrekking tot de EU-grondwet die geen grondwet mag heten?

koerbagh ® | 21-04-08 | 15:03

@drs.G.Flater 14:11

Ik weet het, maar er zijn ook andere lezers.

mark twain | 21-04-08 | 14:29

@mark twain 13:14
U werpt parels voor de zwijnen, mijn waarde . . .

drs. G. Flater | 21-04-08 | 14:11

@Koerbagh Ik had al veel eerder een voorlopige wapenstilstand voorgesteld, maar er komt weer een drek-stroom uit jouw richting. Begrijp je niet dat het bij jou vooral om de gelijkhebberige toon gaat die bij velen de lachlust opwekt?
@Mark Twain LOL. Koerbagh is meer van knippen, plakken, Google en Wiki. Een pseudo intelectueel zeg maar.

Starf*cker | 21-04-08 | 13:21

@Koerbagh 01:36

Nog altijd bezig? Jij denkt dus dat de NJ een blaadje is van juridische zelfbevlekkers?
Ik zal je even uit de droom helpen. De NJ ( Nederlandse Jurisprudentie)
bevat de uitspraken van de Hoge Raad en vaak wat andere arresten/vonnissen.
( zo nofig voorzien van noten). Maar zelfs dat blijk jij niet te weten.

mark twain | 21-04-08 | 13:14

Marriet Hamer is als feministe kind aan huis bij de MO-groep Kinderopvang en zowat in d'r eentje verantwoordelijk voor 1,5 miljard euro aan extra uitgaven. Marriet Hamer en ongebreidelde groei van Kinderopvang zijn vrijwel synoniem.

AgentKrol | 21-04-08 | 12:57

Mw. Hammer heeft 't net niet, te gekunsteld en geforceerd overkomend in de media itt Samson, maar weer te hanig.

Deijsselbloem vind ik wel een goeie....

Sikkeneur | 21-04-08 | 12:24

@sjaakdeslinksesul 21-04-08 @ 09:09:
Nee hoor, het boeit me geen zak, het bewijst alleen mijn eerdere vermoeden dat starf er gratuite en zinloze meningen op na houdt die hij niet kan onderbouwen en beargumenteren met feitelijke argumenten en slechts een beetje bralt. Dat is alles.

@Starf*cker 21-04-08 @ 09:31:
Denk maar wat je denkt, je zit er ver naast (zoals altijd). Ik heb het je in redelijkheid uitgelegd en je gaat desondanks gewoon door met je ad hominem gezeik. Van die Nijmeegse sjacheraar verwacht ik niet anders, die heeft een IQ dat tussen een naaktslak en een bloemkool inzit, maar ik had van jou toch verwacht dat je iets meer verstand hebt. En dan vannacht ook nog zeuren dat ik geen empathie zou kennen. Joden hebben daar een mooi woord voor: chutspah.
Goed... jij gaat door met moddergooien? Two can play that game. Vergis je niet: Ik ben er heus iets beter in.

koerbagh ® | 21-04-08 | 12:22

Is die Samson niet gewoon een excuse lijsttrekker.

Beetje in de trend van: kijk eens hoe democratisch de PvdA is. Er wordt een lijsttrekker gekozen.
De laatste keren dat er tussen twee PvdA-ers kon worden gekozen was niets Democratisch aan.

Gradus Grafhengst | 21-04-08 | 10:28

Starf*cker 21-04-08 @ 09:31

Tss, de dag nadien iemand een beetje zitten afzeiken waarvan je goed weet dat ie niet online is: over geestelijke armoe gesproken. Nare man.

van Maerlant | 21-04-08 | 10:16

@Van Dal 08.53 LOL. Ben benieuwd waneer er weer een proclamatie volgt van Ouwe Hoerbagh.
@Sjaak Ha. Ha. Moest er een keer van komen. Wat een opgeblazen kikker. Ik denk dat achter die nick Koerbagh Mat Herben schuil gaat.;)

Starf*cker | 21-04-08 | 09:31

Ik ben voor Khadija Arib. Gewoon om Geert te pesten.

niet voor de hond | 21-04-08 | 09:11

@Starf*cker 21-04-08 @ 08:40
Volgens mij heb je een paar gevoelige snaren bij hem geraakt.

sjaakdeslinksesul | 21-04-08 | 09:09

Starf*cker 21-04-08 @ 08:40 tja, ik stalk het internet... en ik bezit enkele glanzende klassieke automobielen... is dat erg? wel als je zelf alleen een paar sleetse wandelschoenen bezit, een benenwagen, dan steekt dat.

van dal | 21-04-08 | 08:45

"Wie was Adriaan Koerbagh?
Adriaan Koerbagh is gestorven als een martelaar voor het vrije woord. Door de Staat der Nederlanden in 1669 de dood ingedreven in het Rasphuis te Amsterdam, omdat hij een afwijkende mening had.
Hij vond de kerk hypocriet en verlangde naar een scheiding tussen kerk en staat." einde citaat...


maar heb tegenover 'onze' koerbagh maar eens een afwijkende mening...
zijn hoon zal je deel zijn..

van dal | 21-04-08 | 08:43

@Van Dal Ook goedemorgen. Internetstalker, Wrakkenverzamelaar. Kafka Koerbagh brengt zijn tegenstanders goed in kaart. Verzekeringspropagandist is ook een mooie. Wat een geestelijke armoede.

Starf*cker | 21-04-08 | 08:40

er is een reuze keuse neuzen in de kleuren rood en paars,de kwaliteit laat minder keuze goede neuzen zijn zeer schaars.

sjonnie jordaan | 21-04-08 | 08:34

Starf*cker 21-04-08 @ 08:28 môgge...

van dal | 21-04-08 | 08:30

@Guus Flater. Heb je voor mij ook een exemplaar?

Starf*cker | 21-04-08 | 08:28

drs. G. Flater 21-04-08 @ 07:44

Ach een aantal heeft hier iets te weining aandacht tijdensch de jeugdige jaren gehad....

Captain Orange | 21-04-08 | 08:06

Leuke draad . . .
Vooral als je ziet dat mensen om 04:33 nog stééds met zichzelf overhoop liggen ! !
* herleest nog eens "voer voor psychologen" *

drs. G. Flater | 21-04-08 | 07:44

Dus als ik het goed begrijp is Samsom vóór Hummers?

BigFoot | 21-04-08 | 07:11

@Starf*cker 21-04-08 @ 01:22:
Die was me even ontgaan... CV's en titels zeggen mij niks, maar jouw alles. Ook vaak een drogreden overigens... www.nizkor.org/features/fallacies/appe...
Nochtans is het niet waar wat je daar stelt. De personen J.S., verzekeringspropagandist te H. en H.D., amateurfotograaf, internetstalker en wrakkenverzamelaar te N. zijn geen anonieme tegenstanders hoor. Verre van. Maar ik verlaag me niet om onderhandse, uit tweede en derde hand verkregen informatie ad hominem te gebruiken zoals vooral laatstgenoemde pleegt te doen. Daar beleeft hij lol aan blijkbaar, en het zal wel. 't Boeit mij niks. En wat betreft jouw cv, daar ben je zelf nogal kwistig mee op internet, ik vertel geen feitelijke onjuistheden, maar ik geef er slechts mijn interpretatie aan; en dan ook slechts omdat je zelf begonnen bent met op de man spelen (en helemaal nergens op gebaseerd want je zit er elke keer weer naast). En da's allemaal best, maar dat krijg je dan wel terug. Mensen die in glazen huizen wonen zouden niet met stenen moeten gooien.

koerbagh ® | 21-04-08 | 04:33

In het land der blinden
... hoef je niks door de vingers te zien
... maakt het niet uit of een een kind de was kan doen
... valt iedereen in de kuil die ie zelf gegraven heeft
... stoot een ezel zich zeker drie keer aan dezelfde steen
... ziet niemand een lichtpuntje aan de horizon
... kun je niemand alle hoeken van de kamer laten zien
... kun je het bos EN de bomen niet zien

Korreltje Zout | 21-04-08 | 03:42

@AntiSoof 21-04-08 @ 02:55:
Da's een gezonde houding (op zich)...

koerbagh ® | 21-04-08 | 02:57

Ik vind dus ff nix, ik oordeel niet op personen, dank je.

AntiSoof | 21-04-08 | 02:55

LOL @AntiSoof 21-04-08 @ 02:48:
Tja, maar ik neem niet voetstoots aan dat starf*cker een ezel is... Hij doet vaak erg z'n best om het tegendeel te bewijzen, maar ik denk heus dat vermogen tot nadenken er wel inzit.

koerbagh ® | 21-04-08 | 02:51

@koerbagh ® 21-04-08 @ 02:41
2400 jaar geleden ong. vroeg een wijze aan een mens 'als een ezel je schopt ga je dan boos worden op die ezel, of ga je opzij' of iets van die strekking, daar moest ik aan denken.

AntiSoof | 21-04-08 | 02:48

Herman Flipsen 21-04-08 @ 02:40
Daar maar eens kijken hoe het nou eigenlijk zit.
Groet,
plop

LibertasSimplex | 21-04-08 | 02:43

ROFLOL @ LibertasSimplex @ 02:34 & Herman Flipsen @ 02:40

koerbagh ® | 21-04-08 | 02:42

@AntiSoof 21-04-08 @ 02:30:
Dat vind ik prima en da's geen ergernis. Het punt is de autoriteit die sommigen menen te hebben waardoor hun mening volgens hun de enig juiste is. Als iemand zegt: "dat vind ik nu eenmaal zo" zonder verder argumentatie, dan vind ik dat prima, maar dan hoef ik het niet serieus te nemen als ik denk argumenten voor het tegendeel te hebben. Iedereen mag alles vinden, maar als je die mening openbaart, dan mag ik op z'n minst deugdelijke argumenten verwachten. Zijn die er niet, dan hoef ik die mening niet serieus te nemen. Wordt die mening vervolgens wel met een aplomb en stempel van autoriteit verkondigd dan is het mijn bescheiden recht om daar tegenin te gaan. Het is niet ergerlijk dat iemand een mening poneert, wat ergerlijk is, is dat het stelselmatig, herhaaldelijk zonder argumenten en controleerbare feitelijke informatie gebeurt. Dan gaat het bij mij een beetje jeuken.

koerbagh ® | 21-04-08 | 02:41

@LibertasSimplex 21-04-08 @ 02:34
o

AntiSoof | 21-04-08 | 02:39

@Starf*cker 21-04-08 @ 02:20:
Precies dat soort argumenta ad hominem dus... dat bedoel ik. Flamen is niet erg, ik heb fantastische flame-wars gehad op GS, waar ik heel erg van genoten heb zelfs, maar een inhoudelijke flame beantwoorden met niks meer dan onzin, die (zoals Antisoof zegt) kant noch wal raakt en niet onderbouwd wordt, gericht aan je iemand die je niet kent en nooit goed gelezen hebt -want had je dat gedaan dan had je geweten dat CoJoNes geen Wilders stemt en Geert een idioot vindt die slechts over 1 ding gelijk heeft- dan verzwak je jezelf.

koerbagh ® | 21-04-08 | 02:34

@koerbagh ® 21-04-08 @ 02:25
De meeste meningen zijn persoonlijk, als je je daaraan ergert heb je geen leven meer en begrijp je ook het begrip 'standpunt' niet, of je moet het leuk vinden je te ergeren.

AntiSoof | 21-04-08 | 02:30

@Starf*cker 21-04-08 @ 02:06:
Het is heel simpel: staaf je beweringen met feiten en overtuig met deugdelijke argumenten en je hebt heus geen kind aan me. Ik ben onmiddellijk overtuigd door een goede redenatie en controleerbaar feiten. Als ik tegenargumenten heb die ik ook met controleerbare feiten kan onderbouwen dan hebben we een discussie, maar "nietus, want je bent een lul en haalt alles van wiki" is geen argument en niet serieus te nemen. Simpel zat.
Als je mijn toontje betweterig vindt, prima... dat mag... Zeg maar waar ik ongelijk heb, toon het aan, onderbouw het met feiten, toon het aan met controleerbare informatie en ik neem het onmiddellijk aan. Het punt is: ik reaguur niet in draadjes waar ik de ballen verstand van heb, dan lees ik en leer ik. En ik laat me overtuigen van verschillende standpunten door argumenten, niet om wie het zegt. Er zijn reaguurders die ik niet kan uitstaan (ik noem o.a. een LoudAndProud,en vroeger een veest van pim -waar is die gebleven?- ) die af en toe best zinnige dingen te melden hadden en waar ik van geleerd heb. Dan hoef ik er niet eens mee in discussie.
In draadjes waar ik wel serieus reaguur heb ik een onderbouwde mening die heus niet uit de lucht komt vallen en niet na 2x googlen tot stand komt, dan weet ik daar ook daadwerkelijk iets van. En ja, soms vormen linkjes (zelden wiki overigens) een extra onderbouwing van die mening. Dat mag je betweterig vinden. Vind ik niet erg. Maar jouw meningen starf, zijn al lange tijd op weinig meer dan drijfzand gebaseerd en vooral dáár erger me ik aan.

koerbagh ® | 21-04-08 | 02:25

@Starf*cker 21-04-08 @ 02:20
lekkere retoriek, maar raakt kant nog wal.

AntiSoof | 21-04-08 | 02:23

Herman Flipsen 21-04-08 @ 02:18
Niet teveel over lullen. Maar die zitten er ook in tot hier.

LibertasSimplex | 21-04-08 | 02:21

@van dal 21-04-08 @ 02:12
Het stoorde mij, dan verbeter ik het.

Herman Flipsen | 21-04-08 | 02:21

@CoJoNes Guttegut. De mol van Wilders meldt zich ook. Waar jij met je maatje Koerbagh heel goed in bent is het marginaliseren en ridiculiseren van alles wat niet in jullie straatje past. Dan gaat de botte bijl erin. Het zal mij een rotzorg zijn. Ik vind het buitengewoon amusant. Het gaat niet eens om dfe inhoud. Van dal of wie dan ook heeft een autonome mening en de heren gaan er als dolle honden op in.

Starf*cker | 21-04-08 | 02:20

@LS
Nog een beweging, wij hadden de ARPP (Anti Regenboog Pieten Partij) toch al opgericht? Is dat niet genoeg?

Herman Flipsen | 21-04-08 | 02:18

tsja

CoJoNes | 21-04-08 | 02:15

CoJoNes 21-04-08 @ 02:12 arnhemmer!

van dal | 21-04-08 | 02:13

@van dal 21-04-08 @ 02:12
das dan weer een geval van syncroniciteit nu.

AntiSoof | 21-04-08 | 02:13

Guttegut, vandal. Heb je je vriendjes gevonden? Eindelijk het moment dat daar dat je je gesteund voelt door een stel intellectuele vlieggewichtjes?

Koerbagh heeft van begin tot eind gelijk in deze discussie en SF is een schoolkrantscribentje met een belazerde pen. Waar je mee omgaat word je mee besmet, vandal, en domheid straalt heel hard af.

Gewogen en al maanden lang te licht bevonden. Je bent een Always Allnight met lamme vleugels. Bye!

CoJoNes | 21-04-08 | 02:12

LibertasSimplex 21-04-08 @ 02:10
Zou tijd worden. plop

LibertasSimplex | 21-04-08 | 02:12

@Herman Flipsen 21-04-08 @ 02:07
bedankt dat je mij op mijn slechte lezen attent maakte.

AntiSoof | 21-04-08 | 02:12

Herman Flipsen 21-04-08 @ 02:08 dat is ook zoiets, dat je je moet haasten om typfoutjes recht te zetten, had je voor mij niet hoeven doen, ik las uitstekend wat je bedoelde.. maar zover is het al, ik zie dat wel vaker, elkaar om een typo in de nek springen...

zonde van de moeite...

van dal | 21-04-08 | 02:12

@Herman Flipsen 21-04-08 @ 02:07
bedankt dat je me op mij slecht lezen attent maakte

AntiSoof | 21-04-08 | 02:10

Nou. Nu even de "Koerbagh hep gelijk"-beweging erdoor jassen en we krijgen rechterlijke toetsing aan de Grondwet.
*gaap*

LibertasSimplex | 21-04-08 | 02:10

@Flipsen Dank voor je wijze woorden.

Starf*cker | 21-04-08 | 02:10

dat heb ik=daar heb ik, etc.

Herman Flipsen | 21-04-08 | 02:08

@koerbagh ® 21-04-08 @ 01:50
*Grom*
Niet alle posts aan koerbagh, als negatief zien a.u.b.

@Starf*cker 21-04-08 @ 01:58
Twain valt Koerbagh enkel om het juridische aspect aan. Het roepen dat hij Koerbagh een uppercut geeft, door een foutieve redenering en vervolgens daarop te proosten, geeft eigen onwetendheid aan.
Blijft over een persoonlijke rancune... dat heb ik een hekel aan.

@AntiSoof 21-04-08 @ 01:59
Er staat een naam en tijdstip onder.

Herman Flipsen | 21-04-08 | 02:07

*exitus*

vander F | 21-04-08 | 02:06

@Koerbagh Laat maar. Het toontje is zo ongelovelijk betweterig, daar is niet tegen te argumenteren. Jouw feiten zijn vaak godzijdank de mijne niet.

Starf*cker | 21-04-08 | 02:06

koerbagh ® 21-04-08 @ 02:01 twee jaar geduld, aldoor gewezen op foutjes....


nee, meneertje, je hebt je al twee jaar zitten ergeren... van iemand waar je geduld mee hebt kun je foutjes hebben, die laat je voor wat het is.

van dal | 21-04-08 | 02:05

@AntiSoof 21-04-08 @ 01:59:
Dat staat nergens, maar mark twain beweert het. Herman citeert mark twain eerder in het draadje.

koerbagh ® | 21-04-08 | 02:02

@AntiSoof 21-04-08 @ 01:59,
nou ophouden!

verdomme.

(wonderlijke ergenis van starf*cker richting Koerbagh...)

vander F | 21-04-08 | 02:02

@Starf*cker 21-04-08 @ 01:53:
Jij hebt die hekel blijkbaar, you tell me. Ik heb toch 2 jaar lang geduld met je gehad en je aldoor gewezen op foutjes in de redenaties, op slechte feitenkennis... en altijd lief en gezellig met je geweest. Maar dat werkt dus niet. Dan doe ik het wat harder en dan krijg jij een hekel aan me en ga je argumenta ad hominem gebruiken. Prima, maar die kan je terugkrijgen. C'est ça.

koerbagh ® | 21-04-08 | 02:01

@Herman Flipsen 21-04-08 @ 01:55
"De Hoge Raad
toetst wetten aan verdragen - onder andere Europees Verdrag enz -."
waar staat dat?

AntiSoof | 21-04-08 | 01:59

@Flipsen Ach, ik heb ook andere criteria om met iemand te proosten. Soms verkies ik EQ boven IQ. Aangezien het in dit draadje over de PvdA gaat heb ik me buiten deze juridische discussie gehouden maar hem wel belangstellend gevolgd.

Starf*cker | 21-04-08 | 01:58

koerbagh ® 21-04-08 @ 01:50 die eeuwige betweterigheid hé? zou het daaraan kunnen liggen? en een persoonlijke hekel... lijkt me moeilijk, de meesten hier zijn anoniem..., aan de figuur koerbagh, dat wel, maar die is anoniem en dus is de hekel niet persoonlijk.

van dal | 21-04-08 | 01:58

@Starf*cker 21-04-08 @ 01:50
Leuk en aardig, al die verwijten aan Koerbagh, maar ondertussen sta jij met iemand proosten, die het verschil tussen RvS en Hoge Raad der Nederlanden niet kent.
"De Hoge Raad
toetst wetten aan verdragen - onder andere Europees Verdrag enz -."
mark twain 21-04-08 @ 00:07

Wees er trots op....

Herman Flipsen | 21-04-08 | 01:55

*snel nog een p-tje en een l-etje omruilen doet*

modahfokah | 21-04-08 | 01:53

koerbagh ® 21-04-08 @ 01:50
Dit fenomeen van vooringenomenheid is nu juist het probleem van o.a. de mensheid.

AntiSoof | 21-04-08 | 01:53

@Modah Ha.Ha. Met zulke briljante voorzetten zeker.
@Koerbagh Hoe zou dat van die hekel nou komen?

Starf*cker | 21-04-08 | 01:53

@Elisabeth2 21-04-08 @ 01:48:
Slaap lekker Lies... Vergeet je de brokjes voor je rooie niet? (Katten krijgen vooral 's nachts honger, namelijk).
Lees je later.

koerbagh ® | 21-04-08 | 01:52

@Herman Flipsen 21-04-08 @ 01:45:
Ik beweer het hele draadje lang al niks anders en onderbouw het... lees maar terug. Maar ja, er lopen een paar figuren rond die op een bepaalde manier een persoonlijke hekel aan mij hebben en daarom alles wat ik opschrijf bij voorbaat niet aannemen. Het zij zo. Dat is hun probleem, niet het mijne.

koerbagh ® | 21-04-08 | 01:50

@Starf*cker 21-04-08 @ 01:47

spijkert op de kop, Jij DENKT dat je KJ Huntelaar bent, zelf ingenomen.....
uuhh flapdrop dan maar

modahfokah | 21-04-08 | 01:50

@Koerbagh Opnieuw: goed lezen! Feiten! Ik pak Bos ook vandaag weer aan. Je bewijst hier opnieuw je vooringenomenheid en gebrek aan intelectuele lenigheid. Dat leer je niet met knippen en plakken.

Starf*cker | 21-04-08 | 01:50

Koerbagh, zet em op! Ik ga nu in m'n bedje ploppen. See you.

Elisabeth2 | 21-04-08 | 01:48

Ik denk dat ik maar weer ga drinken. Ik hallucineer.

LibertasSimplex | 21-04-08 | 01:48

@Starf*cker 21-04-08 @ 01:40:
Jij gaat nooit achter feiten aan. Dat is precies het punt. Als Wouter Bos jou zou vertellen dat de aarde toch echt plat is, dan zal jij dat als trouwe apostel onmiddellijk overal verkondigen. Ik ben iemand die dan even aan Eratosthenes denkt. www.algonet.se/~sirius/eaae/aol/market...
Da's het verschil tussen jou en mij.

koerbagh ® | 21-04-08 | 01:47

@Koerbagh Die van 01.41 ook weer. Het is bij Ouwe Hoerbagh of knippen en plakken of steeds weer datzelfde deuntje afdraaien. Maar ja, ieder circus heeft, ik herhaal het maar, een clown nodig. En met Popov Koerbagh hebben we hier een hele goeie. Overigens snap ik niet wat er aan jou te relativeren valt. Ik voel me net Klaas Jan Huntelaar. Komt weer een voorzet van Koerbagh, en weer een goal. Zijn EG mag dan beneden nul zijn, de voorzetten zijn scherp.

Starf*cker | 21-04-08 | 01:47

@koerbagh ® 21-04-08 @ 01:36
a)Toetsing aan de grondwet, is reeds gedaan door 1e kamer en in het geval van verschil van opvatting door de RvS, voorafgaand aan de inwerkingtreding van de door de kamer aangenomen wet.
b)Hoge Raad toetst niet de wet, hooguit de strekking van wet.
c) RvS, Europees Hof van Justitie (klacht is kansloos, dat dan weer wel)

Herman Flipsen | 21-04-08 | 01:45

Starf*cker 21-04-08 @ 01:40 da's nou net het mooie, de tikkies geeft ie zelf, je hoeft alleen maar terug te tikken, meer niet.

van dal | 21-04-08 | 01:41

@Starf*cker 21-04-08 @ 01:33:
Waarmee bewezen is dat het fenomeen relativeringsvermogen en zelfspot niet aan jou besteed is en je niet kan lezen. Als jij jezelf niet zo serieus nam en de meningen waar je wel aan hecht eens ging onderbouwen met feiten was er wellicht ooit ook lol aan jou te beleven. Maar ja, da's precies je probleem en de reden waarom je als journalist mislukt bent.

koerbagh ® | 21-04-08 | 01:41

Peppie en kokkie gaan nu gewoon met z'n tweeen verder, grappig...

modahfokah | 21-04-08 | 01:41

koerbagh ® 21-04-08 @ 01:36
de belastingwetgeving... kende jij die ook zo goed als je nu beweert dat je de wijsheid weer eens in pacht hebt?


hoe kan het dan dat je nog steeds aan het afbetalen bent?

van dal | 21-04-08 | 01:40

@Van Dal Dat ben ik dan weer met je eens. Maar jij gaat toch niet om 01.38 achter feitelijke informatie aan om Koerbagh weer een tikkie te geen?

Starf*cker | 21-04-08 | 01:40

Starf*cker 21-04-08 @ 01:34 ik wens elisabeth een man, als ze die nodig heeft... mét eq.

van dal | 21-04-08 | 01:37

@koerbagh ® 21-04-08 @ 01:28
Is verder niet zo erg hoor, maar de inwerkingtreding (1e en 2e tranche), was pas in 1994. Om een rechtssysteem om te gooien, is een transitieperiode nodig. De (lagere) overhe(i)d(en) begon pas 1-1-1994 Awb conform te werken, derhalve wordt er bij een verwijzing naar de Awb altijd het jaartal 1994 gebruikt.
Zie het als een stukje voorlichting, doe ermee wat je wil.

Herman Flipsen | 21-04-08 | 01:37

@mark twain 21-04-08 @ 01:10:
Wat heb ik daar mee te maken? Ik heb slechts te maken met de wet- en regelgeving zoals 'ie er ligt. Daar heb ik geen jaargangen van een blaadje juridische zelfbevlekkers voor nodig. De Hoge Raad toetst niet aan de grondwet. Ze mag het niet en ze kan het niet. Het staat nergens. Als het wel kan: hoe kan ik een constitutionele klacht indienen tegen Balkenende c.s. dan? Vertel het me maar. Ik ben bereid te luisteren. Ik geef zelfs grif m'n ongelijk toe als je mij kan bewijzen en aantonen dat: a) De Hoge Raad der Nederlanden wel degelijk aan de grondwet toetst en b) waar staat dat ze dat überhaupt mogen en kunnen (want als ze het wél doen, dan is het ongrondwettelijk namelijk), c) waar ik dan de zaak Balkenende c.s. in verband met het Verdrag van Lissabon kan indienen?
Beantwoordt mij die 3 vragen met keiharde feitelijke informatie en ik buig en geef m'n ongelijk toe. Kom maar op.

koerbagh ® | 21-04-08 | 01:36

mark twain 21-04-08 @ 00:55
Dat is geen toetsen aan de grondwet. Ik dacht ik doe es gek, en ik zeg eens wat zinnigs op een volslagen zinloze plaats in tijd.

LibertasSimplex | 21-04-08 | 01:35

Elisabeth2 21-04-08 @ 01:31

xxx weet je toch, en natuurlijk die rooie ook x en een krabbeltje op het koppie

modahfokah | 21-04-08 | 01:35

koerbagh ® 21-04-08 @ 01:28 koer, een stukje wijsheid... het laatste woord is vaak: "je hebt gelijk"..


met andere woorden, je kunt het laatste woord willen hebben, maar dan heb je niet altijd je gelijk.
zeg je daarentegen: "je hebt gelijk" dan heb jij het ook want het is een uitspraak die dan door de ander niet gauw betwist zal worden.

van dal | 21-04-08 | 01:35

@Eilsabeth2 Kun je Koerbagh niet meenemen?

Starf*cker | 21-04-08 | 01:34

@Van Dal Kijk even op 01.28. Ouwe Hoeragh gaat los. Heerlijk. Die reactie sluit weer aan bij jouw bemerking op 01.29. Die Koerbagh is waarlijk knettergek. Een rancuneuze omgevallen boekenkast. De clown Popov van Geen stijl.

Starf*cker | 21-04-08 | 01:33

@van dal 21-04-08 @ 01:29

een begrip van metaphysica is soms wel handig inderdaad

modahfokah | 21-04-08 | 01:33

modahfokah 21-04-08 @ 01:25
Kijkt verguld. Was dat x-je een kusje? Jij ook wel driemaal xxx. Dikke natte smakkerds. Zonder gekheid. Het is al laat, jullie jongeren moeten morgen weer vroeg aan de slag, en ik ga tot half twaalf uitslapen.

Elisabeth2 | 21-04-08 | 01:31

Starf*cker 21-04-08 @ 01:25 hij richtte zich eens tot mij met een quote uit het gs-archief: "geenstijl heeft 10.000 koerbaghs, en ze hebben allemaal gelijk". om zijn gelijk te kunnen halen... kun je het je voorstellen? dat ie nog steeds niet ziet hoe hij toen op de hak werd genomen?

van dal | 21-04-08 | 01:29

@Herman Flipsen 21-04-08 @ 01:06:
Bea heeft het ding in 1992 ondertekent en het is 1992 gepubliceerd in de Staatscourant. Ik neem aan (zal wel heel dom van me zijn dan) dat het dan ook in 1992 in werking is getreden. In de literatuur heet het de Awb 1992, en of het nu in 1992 of 1994 in werking is getreden zal mij eerlijk gezegd ook nog aan m'n reet roesten, het gaat er vooral om dat die wet vandaag, 21 april anno domini 2008, geldt.

@van dal 21-04-08 @ 01:13:
Klopt. De Hoge Raad toetst niet aan de Grondwet. Ze toetsten aan het wetboek van Strafrecht, Wetboek van Strafvordering, aan het Burgelijk Wetboek en alle andere wetten die er zijn indien van toepassing, maar NIET aan de Grondwet, verdragen en het EVRM.

@Starf*cker 21-04-08 @ 01:13:
Uppercut als argument... Tsja... Je bent een zielige, intrieste mislukte sportverslaggever die z'n ziel verkocht heeft aan een verzekeringsboer om propaganda te maken. Een afgang starf. Heel zwak.

koerbagh ® | 21-04-08 | 01:28

@Van Dal Hij heeft lamme vingers van het Goole-en en Wiki-en. Je hebt nog geluk dat ie niet wat nieuwe anti-jihad-sites gevonden heeft. Dan had je nog uren lang zijn amechtige plakkerij mogen bewonderen. Maar goed ieder circus heeft een clown nodig, ook Geen Stijl. Empathie heeft ie overigens helemaal geen last van.

Starf*cker | 21-04-08 | 01:25

@Elisabeth2 21-04-08 @ 01:22

was tog de eerste x al duidelijk

modahfokah | 21-04-08 | 01:25

van dal 21-04-08 @ 01:13
2. De Hoge Raad is in de gevallen en binnen de grenzen bij de wet bepaald, belast met de cassatie van rechterlijke uitspraken wegens schending van het recht.

AntiSoof | 21-04-08 | 01:24

Starf*cker 21-04-08 @ 01:22 neuh, dat is ie niet. dan zou hij zich daarna moeten inleven in de anonieme ander, en, zoals reeds gesteld, dat kan ie niet.

van dal | 21-04-08 | 01:23

@Starf*cker 21-04-08 @ 01:20

Tuurlijk, welterusten...

modahfokah | 21-04-08 | 01:23

@van dal 01:16

LOl, moet morgen vroeg op en laat Modahfokah en Koerbagh verder met rust

mark twain | 21-04-08 | 01:23

@van dal 21-04-08 @ 01:13
Ja, dat heeft het Hof reeds gedaan.... of niet en dan moet het hof, het nog eens over doen.

Herman Flipsen | 21-04-08 | 01:22

@Van Dal Die Ouwe Hoerbagh komt nog wel terug. Die is nu op jacht naar de cv's van al z'n anonieme tegenstanders.

Starf*cker | 21-04-08 | 01:22

modahfokah 21-04-08 @ 01:19
Doe even niet zo dom. Hihi.

Elisabeth2 | 21-04-08 | 01:22

Starf*cker 21-04-08 @ 01:20 én wikipedia en google, daarom weet koerbagh ook niks van empathie, dat kun je namelijk niet googelen of wiki-en

van dal | 21-04-08 | 01:21

@Modag Twijfel is de kracht van de intelligentia;)

Starf*cker | 21-04-08 | 01:20

Starf*cker 21-04-08 @ 01:18 behalve als het tegen koerbagh is, dan is tien keer nog niet genoeg..

van dal | 21-04-08 | 01:19

hihi de twijfel slaat nu al toe

modahfokah | 21-04-08 | 01:19

@Van Dal Soms kan je het maar beter twee keer zeggen;)

Starf*cker | 21-04-08 | 01:18

Starf*cker 21-04-08 @ 01:17 en jij dacht nu dat ik dát niet begrepen had?

van dal | 21-04-08 | 01:17

mark twain 21-04-08 @ 01:12
Braaf, met een m, em. emme. Ik duik trouwens mijn bedje in. Lekker warmpies, met de rooie. Hoef morgen niet te werken. Yoho. Uitslapen!

Elisabeth2 | 21-04-08 | 01:17

@Van Dal Ik bedoelde Modahfokah uiteraard.

Starf*cker | 21-04-08 | 01:17

@Starf*cker 21-04-08 @ 01:14

Wakker worden... kan het je van harte aan bevelen

modahfokah | 21-04-08 | 01:16

Starf*cker 21-04-08 @ 01:14 die staan nu juist op... 'nachtdienst' is het excuus om de hele dag thuis te zijn...

van dal | 21-04-08 | 01:16

@modag De Tokkies zijn ook nog wakker?

Starf*cker | 21-04-08 | 01:14

Van der F
Ga morgen op mijn gemakkie de gehele draad nogges doornemen en wie weet werkt dat zeer verhelderend.. Tot dan laat ik mijn oordeel ff voor wat die is en wat die ene bijdrage betreft..! Wie weet is de rest een stuk beter, dan kan het evengoed de moeite waard zijn!

Biomassa | 21-04-08 | 01:14

Elisabeth2 21-04-08 @ 01:06 ik heb altijd rizla...

van dal | 21-04-08 | 01:13

Twee biertjes voor Mark Twain en een uppercut voor Ouwe Hoerbagh
*gaat nu ook naar bed*

Starf*cker | 21-04-08 | 01:13

koerbagh ® 21-04-08 @ 01:05 dus iemand wiens grondwettelijk recht is aangetast, en hij heeft er een zaak van gemaakt en de hele molen doorlopen en bij de hoge raad aankomt.. die krijgt te horen dat de hoge raad niet naar de grondwet kijkt?

van dal | 21-04-08 | 01:13

De self proclamed intelligentsia doet weer z'n uiterste best om z’n linkse stempeltje te drukken op dit draadje, een drie werf hoezee lijkt me op z’n plaats, vuile linkse tyvis honden, gefrustreerde loonslaven hunkerend naar macht , gegoede vereniging’s secretarissen, penningmeesters en voorzitters probeer eens iets toe voegen ipv de regeltjes te dicteren.

modahfokah | 21-04-08 | 01:13

Bosje bloemen voor mark twain
* slaapt nu *

drs. G. Flater | 21-04-08 | 01:12

@ Elisabeth 01:06

Ik zal proberen het te onthouden. Samsom??

mark twain | 21-04-08 | 01:12

@Koerbagh 01:05

Ga morgen lekker naar de bibliotheek en neem eens wat jaargangen van de NJ door. Dilettant.

mark twain | 21-04-08 | 01:10

@Mark Twain LOL. Je hebt onze Ouwe Hoerbagh wel erg op z'n pikkie gestaan. Het orakel schrijft nu in uitroeptekens. Buitengewoon amusant.

Starf*cker | 21-04-08 | 01:08

mark twain 21-04-08 @ 01:02
Overnieuw. *zucht* Samsommmmm

Sorry Van Dal.

Elisabeth2 | 21-04-08 | 01:06

@koerbagh ® 21-04-08 @ 00:53
Leuk gevonden, maar verwijs voortaan maar naar 1994 als begin van de Awb... Toen trad de wet pas in werking.

Herman Flipsen | 21-04-08 | 01:06

@mark twain 21-04-08 @ 00:55:
En waar staat dat de HR toetst aan Europese Verdragen? Waar staat dat ze dat mogen? Dat was overigens geheel niet de vraag. De kwestie die ik aan de orde stelde was het feit dat de Hoge Raad geen constitutioneel Hof is. Niet de zaken gaan omdraaien, ik poneerde een stelling waarvan jij het nodig vond om te stellen dat het onzin is, zonder enig argument, zonder enige onderbouwing.
En je kan lullen en ouwehoeren zoveel je wilt: De Hoge Raad toetst NIET, ik herhaal NIET, nogmaals: NIET aan de grondwet. Ze kunnen er wel iets over zeggen in hun arresten (zgn. obiter dicta), maar dat heeft geen enkele rechtsgeldigheid en vormen geen grond voor de uitspraak.

koerbagh ® | 21-04-08 | 01:05

van dal 21-04-08 @ 00:4
*zucht* Samsommmmm

Elisabeth2 | 21-04-08 | 01:04

@Starf*ucker00:52

Samson zal het niet worden.Te zeer gefocused op groen en milieu en te weinig
vrouwelijke aanhang in de fractie. Dus wordt het mevrouw Hamer. Dat zegt
eigenlijk alles over de diep treurige situatie, waarin de PvdA zich bevindt.

mark twain | 21-04-08 | 01:02

@Flater Beter dan het alternatief Hamer.

Starf*cker | 21-04-08 | 01:01

@Starf*cker 00:52
Eens met uw analyse, maar mijn gevoel zegt dat PvdA (traditioneel) meer oog heeft voor "gaten" ter linkerzijde dan ter rechter . . .

En Samsom voelt de tijd niet aan: daarin 100 procent met u eens, maar SP, GL en Dierenpartij doen dan nog véél minder . . .

Okee: nu terug naar electoraal denken . . .
Die Samsom (=lulleau eerste klas) is dan zo gek nog niet toch ? ?

= out

drs. G. Flater | 21-04-08 | 00:59

@Herman Flipsen 21-04-08 @ 00:55,
QED.
that's the point,
zo iemand is er nu niet.

vander F | 21-04-08 | 00:57

@drs. G. Flater 21-04-08 @ 00:53,
tuurlijk niet, als enigen in Europa, wat moet je met die onzin,
het kabinet der koningin en haar speeltje, de raad van state, voldoen al lange tijd,
tog?

vander F | 21-04-08 | 00:56

@vander F 21-04-08 @ 00:49
Is niet de schuld van "het systeem".
Het probleem ligt hem eerder in het feit, dat er naast competentie en intelligentie, meerdere zaken een rol spelen.
Zo moet een huidige leider vriendelijk overkomen, begrijpelijk spreken, vertrouwen uitstralen, iemand van "het volk"zijn etc. etc.
Ik denk dat de rol van de media en de bijbehorende vraag van de burger, belangrijker is in deze dan "het systeem".

Herman Flipsen | 21-04-08 | 00:55

@ Koerbagh 00:48
Jij bent ook een godvergeten lamlul , he. De vraag was en is aan de orde of
de HR toetst aan europese verdragen - waarin grotendeels hetzelfde staat als in de Grondwet. Dat doet de HR en dus wordt ook de Grondwet getoetst.
Zo simpel is het, maar simpel is voor jou al vaak veel te hoog gegrepen.

mark twain | 21-04-08 | 00:55

@drs. G. Flater 21-04-08 @ 00:53:
We hebben het nu juist wel nodig omdat de huidige wet- en regelgeving daaromtrent DUS ongrondwettelijk is.

koerbagh ® | 21-04-08 | 00:54

@koerbagh 0048
Je zou een wetsartikel moeten vinden over collaboratie en landverraad. Dan naar de pliesie. 4 uur uittrekken waarom je aangifte wilt doen als je niks te verbergen hebt. Hopen op een OvJ die je aangifte in behandeling wil nemen. Wachten op een uitspraak. In hoger beroep gaan. Nogmaals in beroep gaan. In cassatie gaan.
Dan ben je in het gunstigste geval 7 jaar verder. In het meest waarschijnlijke geval strand je aangifte bij de OvJ omdat die z'n poten niet durft te branden en te veel te verliezen heeft.

CoJoNes | 21-04-08 | 00:54

Samsom, Niet van de vloeitjes Samson.

Elisabeth2 | 21-04-08 | 00:54

@Whore Liever niet.

Starf*cker | 21-04-08 | 00:54

Nonnes 21-04-08 @ 00:44
Sorry, voor de hele draad had ik geen tijd dus je zou zomaar gelijk kunnen hebben..! Da's dan mijn fout, maar evengoed blijven sommige reacties overbodig en wat mij betreft liever niet gepost.. Neemt echter niet weg dat ik er liever op reageer, dan ze "weggejorist" te zien worden.. Daar ben ik nooit zo'n voorstander van (knipoog)!

Biomassa | 21-04-08 | 00:53

@Herman Flipsen 21-04-08 @ 00:44:
Nope, dat was nu juist het jaar dat de nieuwe wet in werking trad.
wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/la...
Wet van 4 juni 1992, houdende algemene regels van bestuursrecht (Algemene wet bestuursrecht)

(blablabla... wetstekst)

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te ’s-Gravenhage, 4 juni 1992

Beatrix

De Minister van Justitie,
E. M. H. Hirsch Ballin

De Minister van Binnenlandse Zaken,
C. I. Dales

Uitgegeven de dertigste juni 1992
De Minister van Justitie,
E. M. H. Hirsch Ballin

koerbagh ® | 21-04-08 | 00:53

@koerbagh ® 21-04-08 @ 00:48
Wat mekkert u nu toch ? ?
Een constitutioneel hof hebben we in 0031 helemaal niet nodig . . .
Leest u de draad niet ? ?
Uw drs. wordt nu toch wel héél erg moe van u . . .

drs. G. Flater | 21-04-08 | 00:53

@Flater Weet ik niet. Ik vind Samson niet authentiek. Niet allround en ik vermoed ook dat ie niet aanspreekt bij het traditionele elektoraat. Verder twijfel ik of ie de tijdgeest aanvoelt. De PvdA dreigt niet alleen richting SP een kiezersuitval te krijgen maar ook ter rechterzijde naar Verdonk en Wilders. Daar zit voor de PvdA wellicht nog het grootste gevaar. Noch Bos noch Samson kunnen iets doen aan de spagaat in de partij waarin men zit door de grote steun van allochtone kiezers en de angst voor de islam in de oude wijken. Dat is defacto de bom.

Starf*cker | 21-04-08 | 00:52

@ Starf*cker 21-04-08 @ 00:46

Hadden ze toch Job - theekransje - Cohen uit Amsterdam terug moeten halen....

Whore Whisperer | 21-04-08 | 00:51

@Starf*cker 21-04-08 @ 00:46,
tja, daar zeg je wat, niemand om de kar te trekken,
het is toch wel van een middelmatigheid daar in Den Haag,
ik vrees dat 'het systeem' daar ook toe leidt.

vander F | 21-04-08 | 00:49

@drs. G. Flater 21-04-08 @ 00:37:
En dat is onzin en heeft er niks mee te maken. Het hele punt is: De Hoge Raad toetst NIET, ik herhaal NIET, nogmaals NIET aan de grondwet. En mochten ze dat wel doen verzoek je bij deze waar en hoe ik die ongrondwettelijke actie van Balkenende c.s. met betrekking tot het Verdrag van Lissabon dat geen grondwet mag heten, maar het wel is, aanhangig kan maken bij de Hoge Raad. Zeg het maar. Ik zou het Duitsland of de VS met zoiets wel kunnen en ik weet ook hoe. Het KAN hier gewoon niet. De Hoge Raad toetst NIET aan de grondwet. We hebben in Nederland als zodanig GEEN Constitutioneel Hof.

koerbagh ® | 21-04-08 | 00:48

@ drs. G. Flater 21-04-08 @ 00:44

Hooguit bij Femke, maar dat is sowieso al niet veel meer.

Whore Whisperer | 21-04-08 | 00:48

van dal 21-04-08 @ 00:42
Als ik om 04.15 uur door de AIVDEADEI uit m'n bed gelicht wordt door die Tempex toestand dan EIS ik dat ik met GS mag bellen. Komt Joris me redden.

Elisabeth2 | 21-04-08 | 00:47

@drs. G. Flater 21-04-08 @ 00:44,
doe effe, van mij mag Samson hoor, als ze echt ten onder willen gaan,
ik hou ze niet tegen.

vander F | 21-04-08 | 00:47

@van dal 00:40
Mag ik daar uit op maken dat u veroordeeld bent tot een verblijf in Drente ? ?
Ik hoop voor u dat het kort van duur zal zijn . . .
Kan ik helpen ? ?

drs. G. Flater | 21-04-08 | 00:47

@VanderF Pechtold is dus een probleem. Ik zie de leiders ook nog niet zo 1-2-3. Je komt al snel uit bij naman van politici die het ook net niet zijn, Timmermans wederom. Maar Bos is ook geen leider. Paul Scheffer is ook geen leider, wel een goede tweede man.

Starf*cker | 21-04-08 | 00:46

@Nonnes 21-04-08 @ 00:44,
nu sta ik weer voor lul, met m'n laatste melige post.

vander F | 21-04-08 | 00:46

@Starf*cker 00:40
;-)
In politiek heeft uw drs. helaas meestal gelijk,
maar Samsom als fractievoorzitter heeft (hoe vreemd het ook moge klinken) potentie om stemmen weg te kapen bij Maorijnissen . . .
* denk denk denk *

drs. G. Flater | 21-04-08 | 00:44

@ Biomassa 21-04-08 @ 00:40

Ik vond het de post van de draad en jij begrijpt hem niet!
De volgende van vander F is ook de moeite waard.

Nonnes | 21-04-08 | 00:44

@Biomassa 21-04-08 @ 00:40,
gewoon, monobrauwen van rond de Middellandse zee,
beetje eerwraken enzueau.

vander F | 21-04-08 | 00:44

@koerbagh ® 21-04-08 @ 00:32
Awb, uit 1992?
Toen was het nog Arob en TwK.....

Herman Flipsen | 21-04-08 | 00:44

@Flater 00.37 LOL

Starf*cker | 21-04-08 | 00:42

Elisabeth2 21-04-08 @ 00:40 je hoort tegenwoordig ook geen lontjes meer knetteren, het gaat electronisch....

van dal | 21-04-08 | 00:42

@ Herman Flipsen 21-04-08 @ 00:39

Gheghe... je zult het niet geloven Flipsen, maar ik heb nog een gedachte aan je gewijd en toen snel besloten dat je je maar in 1 van de 2 eerste categorieen moest wurmen.

Nonnes | 21-04-08 | 00:41

@Starf*cker 21-04-08 @ 00:35,
maar Terstall is geen politicus, wie moet 'een nieuwe linkse stroming' leiden?
Het instorten van de PvdA zal een behoorlijke rotzooi in het politieke landschap opleveren.
Ik zie in dat geval vooral D66 garen spinnen, rechts van de PvdA.
Als Pechtold het niet ineens op de socialistische heupen krijgt.
hij heeft nog een policor rekening uitstaan wat betreft de Armeensche genocide.
Niet onoverkomelijk, maar toch.

vander F | 21-04-08 | 00:41

drs. G. Flater 21-04-08 @ 00:39 in drenthe is het anders wel de bron der wijsheid...

van dal | 21-04-08 | 00:40

Het is hier wel verdacht stil, hoor.

Elisabeth2 | 21-04-08 | 00:40

@Flater Je had gelijk. Hij zal het wel worden ook.
@CoJo Wie zegt dat dan? Van mij mag Wilders roepen wat ie wil, alleen ben ik benieuwd in hoe ver Hirsch Ballin gaat met een wet tegen godslastering.

Starf*cker | 21-04-08 | 00:40

Van der F
Mediterraan? Is dat een moeilijk woord voor "het gaat helemaal nergens meer over" mischien? Dat wou ik alleen ff zeggen.. Doe ermee wat je wilt, mij maakt het niet uit!

Biomassa | 21-04-08 | 00:40

@van dal 21-04-08 @ 00:38
wiki is voor lutsers . . .
uw drs. blijft daar verre van . . .

drs. G. Flater | 21-04-08 | 00:39

CoJoNes 21-04-08 @ 00:34
Nou lul je net als een paarse minister, met je contract. Al heb je hier volkomen gelijk.

LibertasSimplex | 21-04-08 | 00:39

@Nonnes 21-04-08 @ 00:32
Trusten, maar na het lezen van je opsomming, voel ik mij buitengesloten...~!

Herman Flipsen | 21-04-08 | 00:39

Lees gewoon mijn posts, ik heb gelijk.

CoJoNes | 21-04-08 | 00:38

drs. G. Flater 21-04-08 @ 00:37 pas jij dan even de betreffende wiki pagina aan, dan leest ie het de volgende keer wél goed...

van dal | 21-04-08 | 00:38

van dal 21-04-08 @ 00:37
Oh, gelukkig, dan laat ik ze maar even binnen.

Elisabeth2 | 21-04-08 | 00:38

@koerbagh 00:32
Dat is BESTUURS-recht, lulleau ! !
Bestuursrechtelijke issues komen derhalve en daarom ook nooit bij de HR terecht (lees die plemp eerder vanavond van die reaguurder die naar NJB verwees) . . . Bestuursrecht betreft de uitvoerende macht ! !
Gottegottegot . . .
Je leert ook helemaal niet, hè ? ?
Je blaat en mekkert en proest en hoest en je gebruikt je hersens niet . . .
* diepe zucht *

drs. G. Flater | 21-04-08 | 00:37

Elisabeth2 21-04-08 @ 00:36 die komen je tempex ruilen voor semtex..

van dal | 21-04-08 | 00:37

drs. G. Flater 21-04-08 @ 00:26
Het ging toch over de Grondwet, drs.

LibertasSimplex | 21-04-08 | 00:37

Er staat hier een zwarte geblindeerde Volvo voor de deur, betekent dat iets?

Elisabeth2 | 21-04-08 | 00:36

@CoJoNes 21-04-08 @ 00:34,
mentholtalk wil nog wel eens verlichten,
succes.

vander F | 21-04-08 | 00:36

@VanderF Eddy overweegt inderdaad de PvdA te verlaten als deze club een wetsvoorstel steunt waarin godslastering bij wet en expliciet verboden wordt. Een idee van Donner meteen na de moord op Van Gogh. Ik geloof dat ie toen nog net niet zei dat het Van Gogh's eigen schuld was. Het kabinet schijnt nu aan een dergelijk artikel te werken. Ik geloof dat er nu een aardig momentum is voor een nieuwe linkse stroming die de PvdA rechts voorbij gaat.

Starf*cker | 21-04-08 | 00:35

Met zo'n boze monobrauw

vander F | 21-04-08 | 00:35

@ Nonnes 21-04-08 @ 00:32

Neuken?

Whore Whisperer | 21-04-08 | 00:35

@Biomassa 21-04-08 @ 00:32,
doe niet zo mediterraan zeg.

vander F | 21-04-08 | 00:34

Feitelijk is de Grondwet een contract tussen de overheid en haar burgers. Daarom krijg ik ook zo'n vreselijke jeuk van lieden die in hun flagrante onwetendheid lopen te huilen dat de uitspraken van Wilders in strijd zijn met artikel 1 van de Grondwet. Wilders heeft geen donder met die grondwet te maken.

CoJoNes | 21-04-08 | 00:34

@Biomassa 21-04-08 @ 00:32
Ja

drs. G. Flater | 21-04-08 | 00:32

Jullie hebben het zo gezellig samen, ik voel me bijna buitengesloten. Bijna. Een goede nacht voor alle ouwe en jonge hoeren, sterretjesneukers, stripfiguren en dooie schrijvers en filosofen.

Nonnes | 21-04-08 | 00:32

@Starf*cker 21-04-08 @ 00:27
Had ik een paar dagen terug toch gelijk hè ? ?
Ik zei: vergeet Timmermans . . . NO WAY Ook Dijsselbloem = nada . . .
en ik voorspelde rukkertje Samsom als relnicht . . .
"How about that ? ?" (sprekende over politiek voorgevoel ? ?)

drs. G. Flater | 21-04-08 | 00:32

drs. G. Flater,
Dat zou IK mij toch over mijn eigen moeder NIET laten zeggen hoor! Ben jij eigenlijk nou helemaal van de POT gerukt??!!!

Biomassa | 21-04-08 | 00:32

@drs. G. Flater 21-04-08 @ 00:22:
En waar is uw argumentatie? Nergens. Ik heb 'm wel hoor: gewoon de tekst van de grondwet (hfst 3 t/m 5) en de Algemene Wet Bestuursrecht 1992.
De Hoge Raad toetst niet aan de grondwet en de Raad van State heeft slechts een "adviserende" rol voor nieuwe wetgeving en verdragen. Het is de Eerste Kamer die nieuwe wetgeving en verdragen formeel aan de grondwet toetst.
C'est ça. Alles wat je er verder bij bedenkt is leuk, maar onconstitutioneel.

koerbagh ® | 21-04-08 | 00:32

@Biomassa 21-04-08 @ 00:28,
moet af en toe even gezegd worden.

vander F | 21-04-08 | 00:31

@Starf*cker 21-04-08 @ 00:27,
LOL!
heerlijk om weer wat direct van het front te horen.
Overigens is Koerbagh in dit geval staatsrechtelijk weldegelijk op het goede spoor.

Maar goed, Eddie stapt weer eens uit de PvdA?

vander F | 21-04-08 | 00:30

De enige instanties die in Nederland toetsen aan de grondwet zijn de Eerste kamer en de RvS. De Hoge Raad toetst de rechtsgang.

CoJoNes | 21-04-08 | 00:30

@vander F 21-04-08 @ 00:25
Maar als u erop staat:
geef me uw adres en ik stop u lief onder de wol
en vertel u een Jip & Janneke verhaaltje
want die moeder van u is een goor nalatig loeder ! !

drs. G. Flater | 21-04-08 | 00:28

Van der F @ 00:17
Goeie inhoudelijke bijdrage! Ik heb ook zo'n hekel aan "ouwehoeren".. Ga zo door!

Biomassa | 21-04-08 | 00:28

@drs. G. Flater 21-04-08 @ 00:23.
koerbagh gaf blijk van interesse in ook uw onwetendheid @koerbagh ® 21-04-08 @ 00:14

En nu?

vander F | 21-04-08 | 00:27

@Mark Twain e.a. Laat maar. Als het orakel Ouwe Hoerbagh losgaat dan is de rest van de wereld een doedelzak.

Maar back to topic. Bij de PvdA is de zelfontbranding nu definitief ingezet. Wouter Bos is niet meer tot fatsoenlijke regie in staat. De enige geschikte kandidaat, Frans Timmermans, mag godbetert van ene mevrouw Hamer niet. De fractie regelt het zelf wel. De strijd om het fractievoorzitterschap gaat nu tusen de vrouwelijke Ad Melkert en Diederik Samson die aan een groene tunnelvisie leidt en als mol van Greenpeace en de rest van de Groene Gestapo het land naar de afgrond zal leiden. Een windbuil is het. Meer dan ooit is het tijd voor links-libertijnen om zich te gaan groeperen om de PvdA het fatale nekschot te geven. Ik hoorde net Eddy Terstall op de radio, overweegt uit de PvdA te stappen en kan zo mee doen. Zo zijn er meer. De PvdA zal compleet opgevreten worden door de SP en dus zal er ruimte komen tussen de PvdA en de VVD. Je ziet het in de peilingen aan het relatieve succes van Pechtold. Mooie tijden voor Binnenhof-watchers.

Starf*cker | 21-04-08 | 00:27

*copy paste doet*

Raad van State in het heden
De Raad van State wordt voorgezeten door het Staatshoofd. De leden worden staatsraden genoemd en deze worden benoemd door de Kroon (De Koningin en de ministers). De officiële voorzitter van de Raad van State is de Koningin, de feitelijke leiding is echter in handen van de vicepresident. Deze vervult daarmee een van de belangrijkste adviseursfuncties binnen de overheid. Met de voorzitters van Eerste en Tweede Kamer behoort hij bijvoorbeeld tot de eerste adviseurs die de Koningin bij het begin van de kabinetsformatie ontvangt. De huidige vicepresident is Herman Tjeenk Willink. Op grond van artikel 74 van de Nederlandse Grondwet heeft prins Willem-Alexander, de vermoedelijke opvolger van de Koning, vanaf zijn achttiende verjaardag zitting in de Raad van State. Sinds oktober 2004 heeft ook prinses Máxima zitting in de Raad maar ze is geen lid. De leden van het Koninklijk Huis die in de Raad van State zitten hebben daar geen stemrecht.

Wat is dan de Hoge Raad?
De Hoge Raad der Nederlanden is de hoogste rechtsprekende instantie in Nederland op civielrechtelijk en strafrechtelijk gebied. De Hoge Raad zetelt in Den Haag en is belast met het toezicht op de rechtseenheid en rechtsontwikkeling van het Nederlandse recht. Een rechter van de Hoge Raad wordt, onverschillig of het nu gaat om een man of vrouw, een raadsheer genoemd.

Verschil tussen Hoge Raad en Raad van State
De Hoge Raad is dus alleen bezig met rechtspreken maar de Raad van State is behalve het hoogste bestuursrechterlijke orgaan ook raadgever van het kabinet. Er kan dus kritiek uitgeoefend worden op de scheiding van machten binnen instituties in Nederland. De rol van de Raad van State is twijfelachtig omdat die zowel in de wetgevende macht als rechtsprekende macht ingedeeld kan worden. Na een uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zag de Nederlandse staat zich gedwongen om binnen de Raad van State een Afdeling Bestuursrechtspraak in het leven te roepen aangezien de Raad van State zich bezig hield met rechtspraak én advies gaf bij de totstandkoming van wetten.

Whore Whisperer | 21-04-08 | 00:26

@vander F 00:25
Ja

drs. G. Flater | 21-04-08 | 00:26

@ Koerbagh 00:14

De HR toest wel degelijk aan het EVRM. Dat doet het Europees Hof ook.
Als een der partijen het niet eens is met de uitleg van de HR over een
verdragsbepaling, kan deze partij in beroep bij dat Hof.
Ik begrijp werkelijk niet dat jij, die dus niets van deze materie weet, hier zo
hoog van de toren zit te blazen. Maar je doet maar. Je maakt alleen jezelf
belachelijk.

mark twain | 21-04-08 | 00:26

@LibertasSimplex 21-04-08 @ 00:17
Het gaat over Europa, mijn waarde . . .
en ja: ook daar zitten Belgen en Duitsers en (oeps) Fransozen
en Spanjaarden en rare Grieken, en geyle Peaulen en jeetje jeetje . . .
How multiculti . . .

drs. G. Flater | 21-04-08 | 00:26

*blijft Flater nu hier hangen?*

vander F | 21-04-08 | 00:25

@koerbagh ® 21-04-08 @ 00:18
Gaan we blaten en balken ongefundeerd mekkeren ? ?
Daar bent u toch zo *kuch* vreselijk TEGEN ? ?
Waarom begint u nu zelf met hameren op holle en lege vaten ? ?

drs. G. Flater | 21-04-08 | 00:23

DSM IV, cluster B stoornis,
behold.... Flater!

vander F | 21-04-08 | 00:23

@drs. G. Flater 21-04-08 @ 00:21
Nee.

Herman Flipsen | 21-04-08 | 00:23

@vander F 21-04-08 @ 00:21
oud=jong

drs. G. Flater | 21-04-08 | 00:22

@koerbagh ® 21-04-08 @ 00:15
Ik herhaal: dan snapt u niks van staatsrecht

drs. G. Flater | 21-04-08 | 00:22

@drs. G. Flater 21-04-08 @ 00:17,
ouwehoer.

vander F | 21-04-08 | 00:21

@Herman Flipsen 21-04-08 @ 00:10
Bijna niet gezien, maar goeie plemp!
Heeft u de nul zes van koerbagh wellicht ? ?

drs. G. Flater | 21-04-08 | 00:21

Herman Flipsen
Da's te moeilijk hoor... Misschien kan iemand ons vertellen hoe we aan semtex (zonder hoofdletter) kunnen komen? Je hoeft er niet meteen iets mee te doen, maar wie weet is het handig om het achter de hand te houden voor het geval we ons gelijk niet kunnen krijgen..

Biomassa | 21-04-08 | 00:19

@drs. G. Flater 21-04-08 @ 00:17:
En die "oorkonde" bevestigde slechts uw eigen onkunde en incompetentie.

koerbagh ® | 21-04-08 | 00:18

@Whore Whisperer 21-04-08 @ 00:16
Now we are talking ! !
Ik heb wel een paar ideetjes, maar daar houdt Joris niet van . . .
k*dt, k*dt, k*dt . . .

drs. G. Flater | 21-04-08 | 00:18

@Herman Flipsen 21-04-08 @ 00:10:
Ja, mark twain en uw weledelhooggeleerde "drs." (NB. 8 jaar politieke wetenschappen) G. Flater.

koerbagh ® | 21-04-08 | 00:17

Het is nu al wel vijf minuten geleden dat dat gebulder opgehouden is, he.

Elisabeth2 | 21-04-08 | 00:17

drs. G. Flater 21-04-08 @ 00:02
Van Maerlant is een Belg. Die hebben dat anders. Dus U wil de Hoge Raad Bergen Belsen in hebben?

LibertasSimplex | 21-04-08 | 00:17

@koerbagh ® 21-04-08 @ 00:08
Stoer van u ! !

Ik heb u (00:02) de oorkonde gegeven van STOMSTE plemp van vandaag ! ! U heeft daar géén antwoord op (dombeau) en begint dan als een plattelandsvrouw van de gristelijke boerenbond te jeremieeren over Flater's privé-kolleksieh ? ?

Laat je nakijken man ! ! Misschien dat uw vroedvrouw u over uw Oidipous complex heen kan helpen (al betwijfel ik dat . . .)

drs. G. Flater | 21-04-08 | 00:17

@ drs. G. Flater 21-04-08 @ 00:06

Kunnen we niet gewoon een coup plegen en u als streng doch rechtvaardig heerser aanstellen?

Whore Whisperer | 21-04-08 | 00:16

@ Elisabeth2 21-04-08 @ 00:09

Tempex is toch de Amerikaanse versie van Tampax? Met tampons blaas je dat ding niet op hoor!
Ik ben inmiddels wel benieuwd waar jij ongeveer woont. Ik heb wel eens wat te doen met die banen dus het interesseert me nogal.

Nonnes | 21-04-08 | 00:16

@drs. G. Flater 21-04-08 @ 00:02:
Dat doet de Hoge Raad dus niet, maar de Eerste Kamer.

koerbagh ® | 21-04-08 | 00:15

koerbagh ® 21-04-08 @ 00:14 nou... volgens mij moet ook de hoge raad hun beslissingen toetsen aan de wet, en daar hoort de grondwet ook bij.....

van dal | 21-04-08 | 00:15

Elisabeth2 21-04-08 @ 00:13

Er van uit gaan dat je geen aanslag zou kunnen plegen is iets anders als je niet serieus nemen.

bottehond | 21-04-08 | 00:15

AI-dinges we doen Semtex!

Elisabeth2 | 21-04-08 | 00:15

@Herman Flipsen 21-04-08 @ 00:10,
moet je bij Mark Twain en FlaterT zijn.

vander F | 21-04-08 | 00:14

@mark twain 21-04-08 @ 00:07:
Geen argumenten meer en dus je roept maar: "Ik houd hier over op. Jij weet er werkelijk geen ene reet van".
Nee maar, dat is nog eens een sterke argumentatie! Ik ben werkelijk perplex!
De Hoge Raad toetst niet aan de Grondwet, noch aan het EVRM. Dat laatste doet het Europees Hof in Straatsburg (dat heeft dus wel een constitutionele competentie). De Hoge Raad der Nederlanden toetst NIET aan de grondwet. Dat doet alleen de Eerste Kamer bij nieuwe wetten en de Raad van State bemoeit zich er dan ook nog eens tegenaan. (Zonder duidelijke grondwettelijke taak overigens).

koerbagh ® | 21-04-08 | 00:14

bottehond 21-04-08 @ 00:10
Ach, zie je wel dat ze me nooit serieus nemen.

Elisabeth2 | 21-04-08 | 00:13

@Elisabeth2 21-04-08 @ 00:09
Het viaduct bij het Sony kantoor is wat mij betreft als voetganger een van de meest spectaculaire plaatsen in Nederland.

vander F | 21-04-08 | 00:12

@vander F 00:10
Nu snel pééséétje uit en lamp uit ! !
Ik hoor je moeder de trap op komen ! !

drs. G. Flater | 21-04-08 | 00:12

Volksvertegenwoordigers zijn niks meer of minder dan (eenmaal gekozen) verdedigers van het kabinetsbeleid en daarbij vertegenwoordigen ze hun eigen partij in het kabinet en daarbij het kabinet als geheel... Het volk vertegenwoordigen is er dan ineens niet meer bij!

Biomassa | 21-04-08 | 00:12

Elisabeth2 21-04-08 @ 00:09 je hebt je bij de anarchoweggeefwinkel weer iets in je handen laten stoppen hé? semtex moet je hebben...

van dal | 21-04-08 | 00:11

@bottehond 00:06
U kent mij nu al een paar jaar en ja: altijd recht-door-zee ! !
;-)

drs. G. Flater | 21-04-08 | 00:11

Elisabeth2 21-04-08 @ 00:09

Als je semtex meeneemt komen ze wél heur.

bottehond | 21-04-08 | 00:10

Zijn er hier nog mensen, die toevallig de Hoge Raad, met de Raad van State verwarren...?
Het is maar even een vraag hoor.

Herman Flipsen | 21-04-08 | 00:10

Gaat zo nog even de Polder in met een zakje Tempex om het vliegtuigviaduct bij Badhoevendorp op te blazen. Is de Polderbaan buiten werking en kan ik eindelijk eens ongestoord slapen. AIVD ziet u dit? Ongezien de bubonic plague gewenst.

Elisabeth2 | 21-04-08 | 00:09

@mark twain 21-04-08 @ 00:07,
truste

vander F | 21-04-08 | 00:08

@drs. G. Flater 20-04-08 @ 23:50:
8 jaar "politieke wetenschappen" studeren en je dan laten voorstaan op "drs." is hetzelfde als 8 jaar bordenwassen in een Van der Valk hotel en je daarna chef-kok noemen. Ga nu maar terug om linkjes van half-blote meisjes op Spitsnieuws te plempen, dat gaat je iets beter af. Niet veel beter, overigens. Aan die 4 jaar "kippetjes krikkuh" heb je meer aan bReEzaH-taal overgehouden dan een goede smaak voor vrouwelijk schoon.

koerbagh ® | 21-04-08 | 00:08

@vander F 00:04
Uw baas staat morgen weer boos te kijken . . .
Ik snap het . . .
Trusttuh ! !

drs. G. Flater | 21-04-08 | 00:08

@ Koerbagh 23:57

Ik houd hier over op. Jij weet er werkelijk geen ene reet van. Neem morgen
maar eens contact op met een bevriende jurist. Stuk betweter.De Hoge Raad
toetst wetten aan verdragen - onder andere Europees Verdrag enz -.
Dat komt feitelijk dus neer op constitutionele toetsing. Maar goed, gebrek aan
kennis is voor jou nooit een beletsel.

mark twain | 21-04-08 | 00:07

De Tweede Kamer is verre van democratisch, aangezien de regeringsfracties altijd een meerderheid vormen... En zolang deze fractieleden zich de gewoonte aangemeten hebben om d.m.v. kuddegdrag hun eigen ministers (kabinet) door dik en dun te steunen, dan kan er van welk democratisch principe dan ook helemaal geen sprake zijn.. De kiezer kiest de Tweede Kamer, maar diezelfde Tweede Kamer is blijkbaar niet in staat om de stem van het volk belangrijker te achten dan hun eigen zielige partijbelang! Zolang daar geen verandering in komt, dan is er m.i. geen sprake van democratie, zoals we dat eigenlijk voor ogen hadden..

Biomassa | 21-04-08 | 00:07

@alfagrl 00:00
Wat iedereen hier tegen mij heeft, is bloedjesimpel en dat is geld . . .
Er komt nu eenmaal (verhoudingsgewijs) veel geld binnen hier en dat injekteert de jaloezie van mensen die ook wel eens in een V8 met 440 peekaa en 220 km. per uur over een vluchtstrook willen suizen . . .

Maar goed . . . da's offtoppik (niet Joris irriteren)

drs. G. Flater | 21-04-08 | 00:06

@hetluis 21-04-08 @ 00:00
Met als mogelijk risico dat 80% van de leden, van die Autoriteit uit één politieke partij komt?
Ik bedank ervoor.

Herman Flipsen | 21-04-08 | 00:05

@drs. G. Flater 21-04-08 @ 00:02,
truste.

vander F | 21-04-08 | 00:04

@ van der F,

quoot
@ Nonnes23:55

Helemaal bewijzen kan ik het niet, maar ik schat zo in dat de stemmers en
aanhangers van Wilders iets hebben, wat mij bepaaldelijk niet aanstaat .
Gebrek aan humor?

mark twain 21-04-08 @ 00:01
ontkwoot

QED. Gniffel.

bottehond | 21-04-08 | 00:03

@mark twain 21-04-08 @ 00:01,
doe eens echt denken, niet zo polikolder

vander F | 21-04-08 | 00:03

@koerbagh 23:57
U krijgt van mij de oorkonde "domste plemp van de dag", want een Hoge Raad die NIET aan de grondwet toetst, mag opgeborgen worden in Bergen-Belsen . . .

Schepje erbovenop (lees v Maerlant in dceze draad): NA toetsing aan grondwet, volgt toetsing aan internationale verdragen, zoals VN-zooi en ook het nieuwste EU-verdrag (dat we een tijdje terug nog "EU-grondwet"noemden . . .

drs. G. Flater | 21-04-08 | 00:02

hetluis 21-04-08 @ 00:00
Daar zitten de meesten juist op te wachten. Met een levenslange wachtgeld uitkering.

Elisabeth2 | 21-04-08 | 00:02

@hetluis 21-04-08 @ 00:00.
beetje democratisch lopen doen on 00.00 uur

vander F | 21-04-08 | 00:02

vander F 20-04-08 @ 23:59

Indeed. Dat zeg ik de hele tijd al. Een zich weldenkend wanend dwaallicht met een arsenaal politiek correcte plattitudes waar den Uyl zich om zou verlekkeren. One track minds.... booooooring!

bottehond | 21-04-08 | 00:02

@ hetluis 21-04-08 @ 00:00

Ja zeg, bedenk er nog even een autoriteit bij. Volkomen nutteloos.

Nonnes | 21-04-08 | 00:01

@ Nonnes23:55

Helemaal bewijzen kan ik het niet, maar ik schat zo in dat de stemmers en
aanhangers van Wilders iets hebben, wat mij bepaaldelijk niet aanstaat .
Gebrek aan humor?

mark twain | 21-04-08 | 00:01

@koerbagh ® 20-04-08 @ 23:57,
Twain en iets aan uitleggen... sterkte.

vander F | 21-04-08 | 00:00

@ drs. G. Flater @ 23:56
Wat heeft iedereen toch tegen u, u doet toch niks...
*proest*
Bazen die kwa persoonlijkheid deugen, zijn doorgaans oenen vanwege het Peter principle. De wél slimme baasjes zijn, misschien een enkele uitgezonderd, megalomane of narcistische psychopaten. Jet lijkt me een Peter type, Diederik een psycho. Er valt dus wel degelijk wat te kiezen.

alfagrl | 21-04-08 | 00:00

in alle staatsrechtelijke mijmeringen hierboven pleit ik ernstig voor een toezichthouder op de Tweede Kamer; dat zootje meent dagelijks de regering te checken maar met hun belachelijke mandaat voor 4 jaar kunnen ze aanklooien wat ze willen; een Autoriteit TK moet slecht functionerende kamerleden naar huis kunnen schoppen

hetluis | 21-04-08 | 00:00

HAHA,
Mark Twain kan zich dat blijkbaar niet voorstellen.

vander F | 20-04-08 | 23:59

@Nonnes 20-04-08 @ 23:57
Dat komt omdat inhoud hier niet veel betekent . . .
Het gaat om geluid .. . . Hoe meer geluid, hoe meer gelijk je hebt . . .

drs. G. Flater | 20-04-08 | 23:58

koerbagh ® 20-04-08 @ 23:57
lol

LibertasSimplex | 20-04-08 | 23:58

@mark twain 20-04-08 @ 23:42:
Dan ben je toch heus verkeerd geïnformeerd. Ook de Hoge raad toetst niet aan de grondwet. Je kan geen zaak aanbrengen bij de Hoge Raad om het tegen het licht van de grondwet te houden. Onze Hoge Raad heeft niet dezelfde bevoegdheden die het Bundesverfassungsgericht in de BRD en the Supreme Court in de VS bijvoorbeeld wel hebben.
nl.wikipedia.org/wiki/Hoge_Raad_der_Ne...

Bovendien: wat is er zo raar aan om de uitvoerende macht en wetgevende macht te splitsen en afzonderlijk te laten kiezen? Nu verdwijnt je stem vóór 1 bepaalde parlementariër op 1 hoop bij een partij waar hij toevallig bijhoort, waarna de fractie met jouw stem een coalitie-compromis aangaat die jij helemaal niet wilt en een kamerlid dat daardoor vleugellam is, want hij stemt toch niet tegen zijn eigen kabinet. En de oppositie is 4 jaar zinloos voor de besluitvorming want de regeringspartijen stemmen toch in één blok voor de voorstellen van de regering die ze zelf gevormd hebben. Tenzij ze in de peilingen heel hoog staan, dan kunnen ze het kabinet opblazen en bij de volgende verkiezingen winst behalen. Als je nu gewoon de uitvoerende macht een mandaat geeft en de wetgevende ook ben je in elk geval van dat gekonkel af. Er is niks onzinnigs aan dat voorstel.

koerbagh ® | 20-04-08 | 23:57

@bottehond 23:55
Niet te vroeg juichen, mijn waarde . . .

drs. G. Flater | 20-04-08 | 23:57

@ Nonnes 20-04-08 @ 23:52

Er is ook weinig anders. Wat er nu zit is niks, Rutte is niks Dan hou je alleen Geert , Rita en Jan over. De rest is eigenlijk te klein, hoewel ik hoop dat mannetje Pechtold het erg goed doet bij de komende verkiezingen. Inhoudelijk heeft hij de beste ideeën volgens mij.

Whore Whisperer | 20-04-08 | 23:57

@ drs. G. Flater 20-04-08 @ 23:52

Dank u.
Ik geloof niet dat er hier mensen zijn die denken dat ik er iets van heb opgestoken hoor. Die achtergrondinfo geef ik direct maar even door.

Nonnes | 20-04-08 | 23:57

drs. G. Flater 20-04-08 @ 23:53
Dat wordt in het vervolg alleen nog maar aanspreken met U.

Elisabeth2 | 20-04-08 | 23:57

@vander F 23:48
Dit toppik ging toch over mariette en samsom en polletiek ? ?
Of gaat het toppik over oidipoes-kompleksjes jegens Flater ? ?
(seen it, been there 1.000 times before)

drs. G. Flater | 20-04-08 | 23:56

drs. G. Flater 20-04-08 @ 23:45
Vele avant gardisten gezien, maar jammer dat ze zichzelf nog steeds zo zien als de tijd ze allang ingehaald heeft.
Dan word de elite extra ballast voor een samenleving die constant vernieuwd

bakoenin | 20-04-08 | 23:55

@ mark twain 20-04-08 @ 23:53

Tot het over politiek ging wel. Ontzettend leuk zelfs.
Ach ja, zo gaat het vaak. En toch nauwelijks te voorkomen.

Nonnes | 20-04-08 | 23:55

En zonder schaamte.

Nonnes 20-04-08 @ 23:52

Anti- fascisme (en anti staatselitisme) zijn da bomb in 2008.De Burger emancipeert zich uiteindelijk toch.Verheugend.

bottehond | 20-04-08 | 23:55

@ Nonnes 23:52

Was dat een leuk feestje?

mark twain | 20-04-08 | 23:53

@Elisabeth2 23:48
En graties ! ! Eauck dat nogh ! !
How lucky can you be ! !

drs. G. Flater | 20-04-08 | 23:53

@ nattebever 20-04-08 @ 22:22

Hier moest ik nog even op terugkomen. Of je je nog verdedigen moet als je Wilders stemt... Buiten GS wel, zeg jij.
Ik had vanmiddag een feestje en ik kan met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zeggen dat daar geen GS-er tussen zat, maar de Wildersstemmers (althans... met het voornemen om...) waren ruim vertegenwoordigd. En zonder schaamte.

Nonnes | 20-04-08 | 23:52

@Nonnes 23:46
Chapeau ! !
Dat deed u goed ! !

drs. G. Flater | 20-04-08 | 23:52

@koerbagh ® 20-04-08 @ 23:44
Ik weet dat het u langer dan 8 jaar heeft gekost om te ontdekken waar koerbagh junior toe in staat is, maar erg relevant en ontoppik vind ik dat niet . . .
Zal ik onze waarde reaguurdertjes daar eens nader over bijpraten, nu u dat allemaal zo interessant schijnt te vinden ? ?

drs. G. Flater | 20-04-08 | 23:50

Flatert is ook naar sgool geweest!
*proest*

vander F | 20-04-08 | 23:48

koerbagh ® 20-04-08 @ 23:44
8 jaar! Holy. Hij had een gerenommeerd chirurg kunnen zijn, of cardioloog. Dat zit gewoon maar met ons te praten. Nou zeg.

Elisabeth2 | 20-04-08 | 23:48

@mark twain 23:42
Scherp ! !

@Whore Whisperer 23:42
Ik weet niet waar u het over heeft . . .
"Money does the trick". . .
Wist u dat nog niet ? ?

drs. G. Flater | 20-04-08 | 23:47

@drs. G. Flater 20-04-08 @ 23:45,
jaah, Plato, ouwe proto fascist

vander F | 20-04-08 | 23:47

Een echte leider hoeft niet gekozen te worden, die stelt zichzelf aan...

Whore Whisperer | 20-04-08 | 23:46

@ drs. G. Flater 20-04-08 @ 23:40

Het zat er bij mij ook niet in. Niet alleen omdat ik een succesvol gekrikt kippetje was en er dus kuikentjes van kwamen en ik al blij was dat drs. in deeltijd lukte. Twee jaar voltijd, twee jaar deeltijd. Prop hoefde ik niet te doen.

Nonnes | 20-04-08 | 23:46

ach ja

vander F | 20-04-08 | 23:46

@ Whore Whisperer 23:38

Maar natuurlijk. Een stomme lul zoekt natuurlijk altijd de allerslimste
adviseurs uit. Daarom worden oetlullen als jij ook nooit opgelicht.

mark twain | 20-04-08 | 23:45

@alfagrl 20-04-08 @ 23:37
Ik heb bergen leuk spul in de privéé-kolleksieh, maar dah magnieh hier... :((

@bakoenin 23:40
Hoe je de grondslag ook definieert: een eilte is nodig (kent u Plato ? ?)

En waarom?
De reden is héél simpel: zonder elite is negentig procent van de mensen die in 0031 wonen, binnen een maand de weg kwijt . . .
* doet zoen-offer aan het huisvrouwen-imperium *
* dankt de Goden dat mannen zich vergeten in vaderschap *

drs. G. Flater | 20-04-08 | 23:45

@Nonnes 20-04-08 @ 23:37:
8 jaar politieke wetenschappen studeren is toch een beetje zoiets als 8 jaar triangel leren spelen aan het conservatorium.

koerbagh ® | 20-04-08 | 23:44

@mark twain 20-04-08 @ 23:42,
ga d'r maar even bij zitten knaap...

vander F | 20-04-08 | 23:44

Dijsselbloem is de enige geschikte kandidaat. Goeie om met Walter politiek te bedrijven ook. Leve de nieuwe PvdA. Weg met hamer en samson van de mosselkwekers- moordenaarskliek.

bottehond | 20-04-08 | 23:44

+r

Elisabeth2 | 20-04-08 | 23:43

+g -h

vander F | 20-04-08 | 23:42

mark twain 20-04-08 @ 23:32
Truste, v Maerlant. Slaap lekker en ik zal aan je denken als ik me morgen nog een paar kee omdraai, want heb vakantie!

Elisabeth2 | 20-04-08 | 23:42

@Nonnes,
ik vrees dat je daar toch iets wenst wat er niet meer is,
@Natte bever,
tuurlijk is er een gaatje te vinden, alleen lijkt niemand het te willen zien.
Kunnen wij het wel een beetje met elkaar eens lopen te zijn,
maar ik voel me als iemand die 40 ct in een wensput flikkert.
@Herman Flipsen,
en Den haah bounced back to Brussel. als het zo uitkomt.

vander F | 20-04-08 | 23:42

@ drs. G. Flater 20-04-08 @ 23:32

8 jaar politieke wetenschappen = soort van eeuwige student uit de tijd dat er nog onbeperkte studiefinanciering was?

Whore Whisperer | 20-04-08 | 23:42

@ koerbagh 23:32

Moet de uitvoerende macht gekozen worden door de bevolking? Dat is
toch jouw idee? Bizar.
Wat je verder ook niet schijnt te weten is dat de Hoge Raad nu al constitutioneel
toetst. Maar dat geeft niet hoor. Geen Stijl is per slot van rekening niet het
NJB.

mark twain | 20-04-08 | 23:42

@Nonnes 23:37
De eerlijkheid gebiedt me:
8 jaar was 4 jaar studeren en 4 jaar kippetjes krikkuh . . .
(nu weet u waarom een vervolg als dr. er nooit in zat)

drs. G. Flater | 20-04-08 | 23:40

drs. G. Flater 20-04-08 @ 23:36
Kapitaal nomenclatura, beter zou dan zijn aan de hand van gemeten IQ, maar ook dat brengt een nieuwe elite voort.

bakoenin | 20-04-08 | 23:40

Zelden zoveel me lief zijnde reaguurders op een kluitje gezien, maar ik moet lossen - best zwaar weekend en morgen weer werken etcetera. Truste @ iedreen.

v Maerlant | 20-04-08 | 23:40

@ mark twain 20-04-08 @ 23:32

Als dat stomme rund dan maar verstandige adviseurs aanstelt én daar ook naar luistert is er toch niets aan de hand?

Whore Whisperer | 20-04-08 | 23:38

Ik hoop dat hamer het wordt. Die Samson is welliswaar een extreem linkse bomenknuffelaar, maar die kan de menigte op links wel aanspreken en dus weer zieltjes winnen. Hamer is gewoon een incompetente zak str#nt die niemand aanspreekt net als Tichelaar. Ik hoop dus op haar.

Repelend Steeltje | 20-04-08 | 23:37

@ drs. G. Flater @ 23:25
U heeft gelijk, een moddergevecht tussen een schaars geklede Rita en Mariette, of Diederik en Geert die elkaar op de grond gooien in Hulk Hogan pakjes, zie ik niet snel in erotische fantasietjes figureren. Tenzij bij iemand met TBS, natuurlijk.

alfagrl | 20-04-08 | 23:37

@ drs. G. Flater 20-04-08 @ 23:32

OK, 8 jaar politieke wetenschappen. Can't beat that.

Nonnes | 20-04-08 | 23:37

mark twain 20-04-08 @ 23:32
Mijn punt was eigenlijk een beetje meer, dat er enorm op de regering gekat wordt, en werkelijk niet door de minsten. Maar die verkiezen een dikbetaalde baan in het bedrijfsleven en blijven maar mopperen zonder dat zij daar zelf iets daadwerkelijk aan willen doen.

Elisabeth2 | 20-04-08 | 23:36

@Elisabeth2 23:28
Er zijn politieke stelsels (geweest), waarin het gewicht van je stem (als burger) af hing van de hoeveelheid belasting, die je betaalde . . . Da's een mooie manier van spreken, vind u niet ? ?

drs. G. Flater | 20-04-08 | 23:36

Ach leefde pim nog maar....

Whore Whisperer | 20-04-08 | 23:34

@mark twain 20-04-08 @ 23:26:
Wat is er onzinnig aan? Komt u maarrrr.... Zomaar wat roepen kan iedereen. Zonder onderbouwing en argumenten is je commentaar zinloos, overbodig en gratuit. Of ben je wellicht een alter ego van starf*cker? In that case, don't bother, dan kan er niks aan argumentatie en onderbouwing zijn.

koerbagh ® | 20-04-08 | 23:32

@ Elisabeth2 23:28

Dat bedrijfsleven en die knappe koppen is echt pertinente onzin.
Toevalligerwijs ken ik de vorige CEO van Unilever. Ik kan je verzekeren dat
dat een zeldzaam stom rund is.

mark twain | 20-04-08 | 23:32

@Nonnes 23:26
Over uw stelling wil ik volgaarne nog even opmerken dat uw drs. politieke wetenschappen heeft gestudeerd en vanuit mijn studie (acht jaar maar liefst) kan beamen wat reaguurder v Maerlant al de hele avond loopt te verkondigen . . .
Den Haag is voor 80 procent een media-aangelegenheid en voor 20 procent een besluitvormingsbevoegd fenomeen . . .

Klein voorbeeldje: we (0031) hebben destijds de Europese Grondwet weggestemd, maar wist u dat die Grondwet via een omweg (achter uw rug om) inmiddels is ingevoerd met de krabbel van Jéépee erop ? ?

drs. G. Flater | 20-04-08 | 23:32

@vander F 20-04-08 @ 23:10
Neuh dat niet, tegendeel zelfs, maar op die manier heeft Brussel de meeste invloed.
Richtlijnen uitvaardigen.
Brussel bedenkt iets en ieder land moet het op eigen wijze zien te implementeren, om vervolgens de verantwoordelijkheid ervoor in de schoot van de landelijke overheden te werpen, die de veroorzaakte problemen -te wijten aan de richtlijn zelf- weer op moeten lossen.
Zo houden ze schone handen in Brussel.

@v Maerlant 20-04-08 @ 23:15
Het was enkel een ironische opmerking..., ik begreep je wel.

Herman Flipsen | 20-04-08 | 23:32

koerbagh ® 20-04-08 @ 23:16
De spijker op de kop, in naam democratie, maar zover uitgehold dat het niet verder meer gaat dan partijdicipline omwille van carriere.

bakoenin | 20-04-08 | 23:30

@ nattebever @ 23:19
Die droom, is dat iets met dat stoffige pluche eruit slopen, paar netjes ophangen, vloertje coaten met groen spul, paar lijntjes trekken, 75 badmintonners in de kamer en uzelf als scheids? Of moeten we dat ruimer zien...

alfagrl | 20-04-08 | 23:29

drs. G. Flater 20-04-08 @ 23:25
Ja, het bedrijfsleven betaald veel meer voor knappe koppen. En eigenlijk heb je dan geen recht van spreken meer politiek gezien.

Elisabeth2 | 20-04-08 | 23:28

@ vander F 20-04-08 @ 23:18

Ja.
Net als bij de fantasie dat het met die moslims hier goed gaat komen zonder dat wij ons allemaal tot de Islam bekeren. Gek is dat toch he...
Ook gek dat ik hier Europa aan het verdedigen ben. Ik ben een groot tegenstander van die machtsoverdracht. In Den Haag wordt teveel onwelgevalligs besloten en daar heeft Europa niets mee te maken. Dat is mijn stelling.

Nonnes | 20-04-08 | 23:26

@ Koerbagh 23:16

Ik zou zeggen, schoenmaker hou je bij je leest. Zelden zoveel onzinnige
voorstellen in iets meer dan een alinea gelezen.

mark twain | 20-04-08 | 23:26

@alfagrl 23:18
Probleem is dat er niks geyls in Den Haag rond loopt . . . Het zijn talloze grijze muizen die soepsiedieh-geld vretend blatend hun weg vervolgen op dit troosteloze ondermaanse . . . Er is geen jus, er is geen sprankeling . . . Iedereen met een goed stel hersens en iedereen met een lekker lijf blijft héél erg ver weg van die inteelt-zooi . . .
Triester nog zijn de mensen die zich over al die Mariettaatjes en Samsommetjes lopen op te winden . . . (Mariette en Samsom voorop, natuurlijk . . .)

drs. G. Flater | 20-04-08 | 23:25

Het is overdreven om te stellen dat Den Haag er helemaal niet meer toe doet.
Nonnes 20-04-08 @ 23:15
.
Dàt is waar beste Nonnes - maar dan hebben we het ook wel gehad. Doe de oefening - slechts 20% van wat die plechtstatigheidsbekleder hier vertelt is voor z'n eigen rekening - en je kijkt nooit meer met dezelfde ogen naar 't poltiek gebeuren.

v Maerlant | 20-04-08 | 23:23

vander F 20-04-08 @ 23:19
Als 't medicijn goed werkt hoor je niemand meer over de ziekte. Have a little faith, man!
You can't fool all the people all the time.

nattebever | 20-04-08 | 23:21

vander F 20-04-08 @ 23:15
Nog is het land niet verloren. Of zoiets.
Ik geloof er nog steeds in dat dingen die niet werken ook weer teruggedraaid kunnen worden, en ook zullen worden.
I have a dream.

nattebever | 20-04-08 | 23:19

@nattebever 20-04-08 @ 23:17,
klinkt realistisch, maar wel een beetje ziek.

vander F | 20-04-08 | 23:19

mark twain 20-04-08 @ 23:12
Alles hebben ze verraden, slechts 1 ding rest nog, het ontslagrecht, en als ze ermee nog 2 jaar langer op het pluche kunnen blijven zitten zullen ze niet nalaten ook dat te offeren.
Natuurlijk is het CDA verrot, net zo verrot als die andere club die tot de MPP behoort, de PvdA.
Als er nog iets van links wil over blijven in Nederland dan zal de PvdA moeten verdwijnen, die hebben met geen enkele politieke richting meer iets te maken.

bakoenin | 20-04-08 | 23:18

@Nonnes 20-04-08 @ 23:15,
kom, niet zo naïef lieverd.
Slaap je beter bij die fantasie?

vander F | 20-04-08 | 23:18

Doe dan maar Hamer, krijgen we misschien nog eens wat leuke catfights met Rita. Hoewel, die abjecte briefjes van Diederik aan Geert doen me denken aan relnicht-gekibbel, dat is ook wel amusant. Nee, eigenlijk maakt het mij niks uit.

alfagrl | 20-04-08 | 23:18

reging=regering

knutsel | 20-04-08 | 23:18

vander F 20-04-08 @ 23:09
Dan zou ik pleiten voor het afschaffen van een stuk of 5 ministeries en het oprichten van een superministerie dat zich uitsluitend bezighoudt met de vraag hoe wij netto-ontvangers kunnen worden, legaal of niet.
Daar moet de prioriteit liggen. Waarom zou Europa een bananendemocratie als NL is niet eens stevig subsidiëren?

nattebever | 20-04-08 | 23:17

Zelfs met de pvda in de regering zie ik de zwakkeren in de samenleving steeds zwakker worden. Als ze het nog verder laten afglijden slaat Maorijnissen bij de volgende verkiezingen spijkers met koppen en krijgen we een reging met de sp.

knutsel | 20-04-08 | 23:17

bakoenin 20-04-08 @ 23:08
Ja, het om zeep helpen van een referendum. Was dat niet laatst in Eindhoven met per referendum verkiezen van een burgemeester? En dat dat ongeldig verklaard werd omdat er te weinig mensen hadden gestemd? Dat is helemaal dikke peop, stemmen gelden.

Elisabeth2 | 20-04-08 | 23:16

Geleuter over wie de PvdA moet aanvoeren is onbelangrijk. Alsof de fractievoorzitter van de PvdA ook maar enige zeggenschap heeft. Nul komma nul. Ze zijn gebonden aan een regeringsakkoord en elke tegenstem is het opblazen van hun kabinet. "Kamerleden stemmen zonder last..."
Ja, in theorie wel. Maar stem tegen en je kan je politieke carrière vergeten. Geen voordracht van de partij voor een burgemeesters-baantje, provinciale job, of een graai-functie bij een overheidsorgaan. En nooit een commissie-lidmaatschap met fikse onkosten-vergoeding. Stemmen zonder last? Noem sociale uitsluiting binnen je politieke sekte en het vaarwel zeggen van een lucratieve toekomst in de publieke sector maar geen "last".

Laten we, om te beginnen, eens apart een uitvoerende macht en wetgevende macht kiezen. Dat zou al een boel narigheid oplossen. (Je creëert ook wat narigheid door, maar dat heb je bij elk systeem van staatsinrichting.)
Vervolgens een Hoge Raad die kan functioneren als constitutioneel hof. Lijkt me ook wel goede gedachte. Dan kunnen wie die Europese grondwet (die geen grondwet mag heten) ook afschieten. Daar zit de werkelijke kneep. Een failliete en verrotte staatsinrichting, die maar voor een selecte groep voordelig is: de politieke sektes en hun voormannen.

koerbagh ® | 20-04-08 | 23:16

@nattebever 20-04-08 @ 23:09,
te laat, de overheid is een doel op zich geworden.
De partijen hebben geen leden meer nodig (lastig ook),
de staat financiert alle bestaande partijen met belastinggeld, jij en ik betalen voor de VVD maar ook voor Rouvoet, ongevraagd.

De eerste de beste badmintonbond in Nederland heeft nog meer leden dan een Politieke partij, echt waar.

En zo worden de woorden van zowaar Ronald Reagen wat robuuster:

"Are we going to let a little intellectual elite run our lives?"

Ronald Reagan

vander F | 20-04-08 | 23:15

Herman Flipsen 20-04-08 @ 23:07

Op jouw manier heb je gelijk Herman. De implementatie van die beslissing heet inderdaad: EU -richtlijn. De bevolking in het ongewisse laten omtrent de oorsprong heet dan weer opportunisme.
-
drs. G. Flater 20-04-08 @ 23:10

Ik hou van eenvoudige mensen Guust, die vaker dicht bij de kern zitten dan je zou denken. 'Gepeupel' is daarom voor mij synoniem met krapuul, niet met plebs. Tussen het plebs zitten heel fijne mensen, met gepeupel heb je dat wat minder.

v Maerlant | 20-04-08 | 23:15

@nattebever 23:09

Ik vind de tweede kamer een verschrikking. Maar ik geloof
niet dat 75 krankzinnigen betere besluiten nemen dan 150.

mark twain | 20-04-08 | 23:15

@ v Maerlant 20-04-08 @ 23:04

Jaja, ik zie het voor me.
Ik ben met betrekking tot Europese zaken niet echt een nitwit. Maar die Spielerei, die 20 % hou ik dan maar even vast, betreft ingrijpende zaken. De invloed van een Hogere Macht op ons doen en laten, allerlei ethische kwesties, de meeste infrastructuur zelfs, de invulling van ons onderwijs, het wanneer en hoeveel van onze uitkeringen enz.enz. De harmonisatie van 100.000 regeltjes is minder ingrijpend dan het voorgaande, maar inderdaad een flink deel van het wetgevende werk. Het is overdreven om te stellen dat Den Haag er helemaal niet meer toe doet.

Nonnes | 20-04-08 | 23:15

@ bakoenin 23:08

Paranoide? Of een ander gebrek? Doe niet zo raar.

mark twain | 20-04-08 | 23:12

@v Maerlant 23:04
Het gepeupel windt zich weer op over de JééPeetjes, de Mariëtte's, de Samsommetjes, de Ritaatjes en de Geertjes en denkt in al haar onwetendheid dat het daar allemaal om draait . . .
(zie mijn kwoot 22:57)
Geef het volk Fitna's en gratis bier ! !

drs. G. Flater | 20-04-08 | 23:10

@Herman Flipsen 20-04-08 @ 23:07,
oh, ok, dan is het goed...

vander F | 20-04-08 | 23:10

vander F 20-04-08 @ 22:58
't Is een zegen voor een land als dat land het kan doen zonder God's zegen, dat ben ik wel met je eens. Dat onnozele gezever - en 't is weer terug ook, godallemachtig!
Verder zag ik toch vooral stagnatie. Wat hebben PvdA en VVD in één kabinet te zoeken, zeker in die jaren?
Ik zou het al een zeer grote winst vinden (zei het hierboven al eerder) als de Tweede Kamer zou worden gehalveerd. En in het kielzog daarvan al het dorre hout op de brandstapel van de vergetelheid werd gedonderd.
Zo'n halvering betekent in feite de invoering van een kiesdrempel, iets waar ik ook erg voorstander van ben. Partijen die zelf aangeven dat ze ideologisch geen fundament meer hebben (PvdA) of waarvan duidelijk is dat hun doelstellingen niet gehaald zijn (D'66 bijvoorbeeld) zouden er goed aan doen de eer aan zichzelf te houden en op te rotten.
Maar... voor alles: de overheid kan zoveel kleiner - dat had Wouter Bos moeten roepen, als-ie al zo nodig iets had willen roepen.

nattebever | 20-04-08 | 23:09

De Nederlanse regering is niets meer dan een bende ordinaire belastinginners voor de EUSSR.

vander F | 20-04-08 | 23:09

De PvdA, met al haar tentakels ver(k)ankert in de bestuurslagen gijzelt een heel land, al decennia lang.
De dagelijkse manipulatie van het nieuws, het om zeep helpen van het referendum, het Euro verraad, de baantjes jagers, politieke maffia, criminaliteit als ideologie.
De PvdA, de het rottende kadaver wat ooit eens sociaal democratie heette, nu gevuld met beroepspolitici die als maden door elkaar krioelen om maar zoveel mogelijk op te vreten van Neerlands heerlijkheden, en de samenleving desolaat achterlaat met schijndemocratie en verloedering.

bakoenin | 20-04-08 | 23:08

@v Maerlant 20-04-08 @ 23:04
"wordt natuurlijk niet telkens vermeld, zodat je een NL-versie van een EU-beslissing in je strot geramd kan krijgen zonder dat je duidelijk is wat de origine is, NL of EU. Dat heet: opportunisme."

Nee, dat heet geen opportunisme, maar EU-richtlijn.

Herman Flipsen | 20-04-08 | 23:07

@drs. G. Flater 20-04-08 @ 23:04,
tuurlijk niet,
zou niet best wezen

vander F | 20-04-08 | 23:06

@mark twain 20-04-08 @ 23:01
wijsneus,
maar zoiets lijkt me niet verkeerd.
Alleen is het jammer dat het te laat is,
de EVP is de grootste partij in Europa,
we're fucked.

vander F | 20-04-08 | 23:06

drs. G. Flater 20-04-08 @ 23:04 over politiek gesproken - Onkel Ati, ik zie het niet

Rammstein | 20-04-08 | 23:06

ik stel eveline herfens voor als nieuwe roverhoofdvrouw... die heeft per slot van rekening nog het meeste binnengeharkt waar ze géén recht op had. daar zijn de andere pvda-erts maar kleintjes bij. of moet dat nu juist niet het criterium wezen?

van dal | 20-04-08 | 23:05

@Nonnes 23:00
Dan heeft van Thijn geplagieerd ! !

En over politiek gesproken: weten de reaguurdertjes wel dat het vandaag Hitler's verjaardag is ? ?

drs. G. Flater | 20-04-08 | 23:04

Nonnes 20-04-08 @ 22:52

Maar je gaat me toch niet vertellen dat we ons hier dag in dag uit druk zitten te maken over dat vreselijke kabinet terwijl ze eigenlijk geen ruk te vertellen hebben?
-
Eeh, jawel... Voor de beeldvorming; die 80/20 indeling wordt natuurlijk niet telkens vermeld, zodat je een NL-versie van een EU-beslissing in je strot geramd kan krijgen zonder dat je duidelijk is wat de origine is, NL of EU. Dat heet: opportunisme. Tel daarbij de frustratie en de 'jetzt geht's los' mentaliteit van bestuurders in het domein van de 20% en je begrijpt waarom je het bloed onder de nagels worden gepest: de spielerei met die 20% moet goedmaken wat intrinsiek verloren is. Ministers zijn verworden van bestuurders tot conciërges - maar je kan niet verwachten dat ze zich ook zo gaan noemen. De rest van de configuratie vlooi je zelf wel op eigen houtje uit.

v Maerlant | 20-04-08 | 23:04

@The eimer 20-04-08 @ 22:57,
niet waar, hij wist dat er duizenden vermorzeld werden door het socialistische gemartel waaar mensen soms meer dan 10 jaar aan werden blootgesteld.

Hij wilde schoon schip maken met de strenge regels met de wet Cohen in de hand.
Iedereen die aan het lijntje werd gehouden door groen/rooid linkse gutmenschen toelaten en daarna de grens a la Cohen dicht.

vander F | 20-04-08 | 23:02

@ bakoenin 22;48

Ik reageer maar even op jou, maar het had net zo goed iemand anders kunnen Er is maar een partij , die per omgaande dient te verdwijnen en die partij luistert naar de naam CDA. Ter linker zijde dient er een grote partij over te blijven, iets linkser en fatsoenlijker dan de PvdA ( zonder allochtonenbasis), maar zeker niet zo vreemd links als de huidige SP. Te rechter zijde dient er ook maar een partij over te blijven.Naar mijn smaak zou dat de VVD moeten zijn.
Dan pas hebben wij - om de zoveel tijd - echt wat te zeggen en kan er daarna
ook vier jaar lang echt beleid gevoerd worden. Dat zou pas een echte poliltieke verbetering zijn.Op dat geneuzel van al die minipartijtjes zit niemand te wachten.
ver

mark twain | 20-04-08 | 23:01

@ drs. G. Flater 20-04-08 @ 22:58

Gheghe, dat vermoedde ik al. Maar toch is het ook een uitspraak van Van Thijn.

Nonnes | 20-04-08 | 23:00

@Nonnes 22:55
Van Thijn heeft het politieke benul van een pinda, vergeleken met die oude bekende van mij . . .

drs. G. Flater | 20-04-08 | 22:58

@nattebever 20-04-08 @ 22:50,
ik zag die puinhopen niet zo,
slechts standaard puin -minus onze lieve heer,
tering wat was dat fijn, een regering zonder gottegot en z'n psychotische broeders.

Er is toen eindelijk wezenlijk wetgeving aangepast zonder dat JaHwe in de weg zat.
Voor het eerst.

Overigens was Pin een gemankeerde katholiek.

vander F | 20-04-08 | 22:58

Een andere oude rot in het land van de politiek (en -uiteraard- een bekende van uw drs.) zegt altijd: "Voetbal heeft haar magie verloren, omdat het ongeletterde plebs over politiek begint te orakelen . . . Als de politiek dan weer haar aanzien terug wil hebben, zal ze Johan Cruyff als MP moeten benoemen "

Ook deze majeure wijsheid geef ik gratis weg . . . (wat is de wereld toch simpel)

drs. G. Flater | 20-04-08 | 22:57

vander F 22:52:
Logisch, hij dacht dat er maar een paar honderd waren, want statistieken en alle gegevens ontbraken om een werkelijk inzicht te krijgen hoeveel illegalen hier rondliepen.
Zelfs nu weet men dat niet exact.

The eimer | 20-04-08 | 22:57

@ drs. G. Flater 20-04-08 @ 22:51

Dat klinkt als Van Thijn, maar die zal het niet geweest zijn he?

Nonnes | 20-04-08 | 22:55

The eimer 20-04-08 @ 22:44
-
Is niet zeau verbazingwekkend heur. De meeste CDA stemmerTs die ik ken veranderen eauk dagelijks van mening, zonder blikken of blozen...

Bertus Betonsloper | 20-04-08 | 22:52

En uiteraard de burgerbevolking (zonder strafblad) voorzien van wapens - kan wel van het budget van het ministerie van onderwijs af.

nattebever | 20-04-08 | 22:52

@The eimer 20-04-08 @ 22:44,
sterker nog,
Pim Fortuyn vond dat in 2002 onmiddellijk pardon moest worden verleend wegens verregaand PvdA gemartel met die mensen.
Uiteraard was toen iedereen tegen.

vander F | 20-04-08 | 22:52

@ v Maerlant 20-04-08 @ 22:43

Nee, de macht van Brussel is immens. Dat koude gegeven van jou, 4/5de van het wetgevende parlementaire werk, ken ik niet maar zal ik van je aannemen. Maar je gaat me toch niet vertellen dat we ons hier dag in dag uit druk zitten te maken over dat vreselijke kabinet terwijl ze eigenlijk geen ruk te vertellen hebben? Zij hebben waanzinnig veel te vertellen over alle zaken in ons dagelijks leven en dat is ook precies waar ze ons de meeste last mee kunnen bezorgen en in ieder geval de meeste irritatie.

Nonnes | 20-04-08 | 22:52

Een oude rot in het land van de politiek (en oude bekende van uw drs.) zei altijd: "Politiek is bijna even opwindend als oorlog en nagenoeg even gevaarlijk . . . In oorlog kun je maar éénmaal gedood worden, maar in de politiek meerdere keren . . ."

Deze majeure wijsheid geef ik gratis weg . . .

drs. G. Flater | 20-04-08 | 22:51

vander F 20-04-08 @ 22:43
Paars kun je in feite definiëren als een kabinet zonder CDA. Krijg je VVD en PvdA bij elkaar. Ja, dat schiet lekker op.
't Zelfde soort domme monstrum als waar we nu mee opgezadeld zitten: CDA, PvdA en CU, waarbij het CDA de toon bepaalt. Wat moet de PvdA met de CU? Dat ze het verzonnen krijgen, werkelijk onbegrijpelijk.
Ik zag die puinhopen dus wel liggen. Ik heb liever een land zonder confessionele partijen (waarom zijn die er eigenlijk, laten ze in de kerk gaan zitten) en wat mij betreft zijn twee of drie partijen in een landje als NL meer dan genoeg. En meer directe democratie, naar Zwitsers model.

nattebever | 20-04-08 | 22:50

Geintjes die een van Uyl, Wiegel en van Agt uitvraten kunnen niet eens meer,
of je met hun acties eens bent of niet, de huidige politici KUNNEN dit niet meer doen, die 20% zeggenschap over ons land betekend niets meer, ze zijn onmachtig.

Laat dit nu het probleem zijn van huidige 'macht'.
20% macht, over onbenulligheden.
Langzamerhand voelt de bevolking die onmacht,
wie stemt er nu op onmachtige blaaskaken?

vander F | 20-04-08 | 22:49

Om de MPP te breken zal de PvdA gedecimeerd moeten worden.
Als de grachtengordel dictatuur verdwenen is, en christelijke partijen alleen nog gelovig electoraat krijgen, is er weer ruimte voor democratie, onafhankelijke pers, en eerlijke verdeling van bestuurlijke functies.
Een einde aan de SStasiTV ?
Welk een heerlijkheid

bakoenin | 20-04-08 | 22:48

mark twain 22:37 :
Ja, dat klopt helemaal, maar ik verbaas me iedere keer opnieuw dat die partij bij iedere nieuwe coalitie 180 graden van mening kan veranderen zonder stemmenverlies.
Voor de toelating van b.v. 25.000 liegende uitvreters was het CDA in het vorige kabinet modicus tegen. Nu parasiteren die lui prinsheerlijk in de bijstandshangmat en dat kan allemaal bij het CDA.

The eimer | 20-04-08 | 22:44

@nattebever 20-04-08 @ 22:40,
dus jij zag die puinhopen van paars ook niet zo voor je liggen?

vander F | 20-04-08 | 22:43

Nonnes 20-04-08 @ 22:32

De 'macht van Brussel' is geen cliché, het is een feit, geen mening. Tot 80% van het wetgevende werk komt van het 'acquis communautaire'. Nu kan je je wel focussen op de resterende 20% en dat best veel vinden, maar dat verandert niets aan het koude gegeven dat 4/5e van het wetgevend parlementaire werk is voorgekauwd - lees: gedicteerd - door Brussel. Niets interpretatie, niets gevoelsfactor, gewoon FEIT.

v Maerlant | 20-04-08 | 22:43

Hebben ze Leen al gevraagd?
Anders blijft het wat het is: Niks!

Cookie v. eigen deeg | 20-04-08 | 22:42

@ pek en veren
dat vind hij zelf wel, maar verder alleen mensen buiten de PvdA. Bovendien zou hij de hele ploeg die er nu zit direct met pek en veren de partij uitzetten

VVD | 20-04-08 | 22:41

mark twain 20-04-08 @ 22:37
Ben dat wel met je eens; het CDA is de werkelijke (polder-)kanker in dit land en die kudtpartij zou weggevaagd moeten worden.
Eerder nog dan de PvdA, al zie ik die partij wel graag heel snel volgen.

nattebever | 20-04-08 | 22:40

@dEstEm 20-04-08 @ 22:37,
zo kun je het ook zeggen,
chapeau.

vander F | 20-04-08 | 22:40

@overVecht 20-04-08 @ 20:41
...Welke nageboorte gaat zich druk maken over zulke kansloze kudtshows? En dan ook nog het huidige kabinet erbij halen in éen post. Ga es snel iets nuttigs met je leven doen! Uit de baarmoeder geslingerd kudttekind!
.
.
.
De verloedering van de maatschappij begint bij de regering. Logisch om deze in 1 post te noemen. De strekking van de boodschap was de teloorgang van Nederland. Dit is deels te wijten aan het slappe beleid dat door deze regering gevoerd wordt, getuige de dagelijkse hoeveelheid aan misselijk makende berichten van stomme ideeën en reacties van en op dit kabinet.
.
Echter, de gemiddelde Nederlander is hier ook debet aan. Schijnbaar is er genoeg animo voor dit soort denigrerende programma's. Dat het anders kan bewijst de originele serie in Engeland. Jammer genoeg bestaat waarschijnlijk het gros der Nederlanders uit mensen zoals jij die alleen maar willen schreeuwen om het schreeuwen. Die alleen maar kunnen lachen als het leedvermaak betreft.
.
De regering maakt dat er niet beter op. Men kweekt in Nederland een sfeer van intolerantie. Gevoed door de wrange tegenstellingen. tegenstellingen waarin daders meer rechten hebben dan slachtoffers, de politie alleen bereikbaar is als je een kleine overtreding begaat, groepen met de grootste bek minder belasting betalen, minderheden meer rechten hebben dan de "gewone" burger en ga zo nog maar even door.
.
Een slappe regering houdt dit in stand. zeker de huidige regering, zelfs de oppositie. Dit regeringssysteem is dermate verzwakt doordat men uit het oog is verloren dat men een voorbeeld dient te zijn voor de bevolking. Wat ze echter als voorbeeld geven is corruptie, bureaucratie, kleinzielig gedrag etc. Niet bepaald een voorbeeld waarmee je anderen inspireert.
.
Echter, en zo kom ik weer terug op het vergelijk van de door jouw genoemde kudtshows, zolang Nederlanders dit soort shows prefereren boven de normale shows, maakt het niet uit wat voor regering we hebben. Dus leef jij maar lekker door in je droomwereldje.

dEstEm | 20-04-08 | 22:37

@The eimer
Neuhh. Ik wil echt een sterke PvdA. Want ontevreden PvdA-ers lopen weg naar:
a. SP
b. TON
c. PVV
En aangezien b en c nog keiharde concurenten zijn zolang de VVD nog zit opgescheept met Rutte, en deze bewegingen, en dan met name TON, graag klein heb, kies ik nu graag voor de sterke PvdA....

VVD | 20-04-08 | 22:37

Arie van der Zwan is de perfecte fractievoorzitter.

pek en veren | 20-04-08 | 22:37

Als er gekankerd moet worden op de PVDA, loopt het altijd weer storm. Vooral vooraanstaande derderangs denkertjes als Fuckje hebben dan weer het grootste woord.
Mag ik er even op wijzen dat het CDA - voorheen KVP,CHU en ARP -
al decennia lang voor meer dan 80% het wel en wee van ons land bepaald
heeft.

mark twain | 20-04-08 | 22:37

fuckje 20-04-08 @ 22:33
Mwoehaha. Ik trek hier straks de Haarlemmermeer in om clandestien koeien te melken.

Elisabeth2 | 20-04-08 | 22:36

@The eimer 20-04-08 @ 22:34.
daar hebben ze de chauffeur voor.

vander F | 20-04-08 | 22:36

@Nonnes 20-04-08 @ 22:32,m
er staat in onze grondwet dat een andere grondwet de onze niet MAG overvleugelen.
Dat gebeurt nu wel.

vander F | 20-04-08 | 22:35

vvd 22:27 :
Wat motten we dan?
Suggesties ophoesten om die pvdI rampenzooi te adviseren wie die partij moet leiden?
Oke, je krijgt je zin.
Vogelaaersch moet die partij gaan leiden.
( ik zou niet weten wie nog meer de in en uitgang van de 2e kamer weet te vinden bij de pvdI)

The eimer | 20-04-08 | 22:34

@Elisabeth2@22:30
Yoghurt? te duur! Wij laten zure melk uitlekken, smaakt nergens naar, maar dan heb je ook niets.

fuckje | 20-04-08 | 22:33

@VVD 20-04-08 @ 22:30
Dijsselblom zou het beste zijn voor de PvdA. Of van Gijzel natuurlijk, maar die hebben ze er zelf lekker schofterig uitgewerkt.

CoJoNes | 20-04-08 | 22:32

@ Herman Flipsen 20-04-08 @ 22:30

Wat ben je een goed mens.

Nonnes | 20-04-08 | 22:32

@CoJoNes 20-04-08 @ 22:24
Kredietcrisisje staat al om de hoek te wachten om iedereen een flinke klap in de nek te geven. De duizenmarkt is al slecht, in 010 020 etc nog niet maar kijk hier in het Noorden maar eens een willekeurig makelaarskrantje door. Veel foto's van nu al leegstaande huizen, per direct te betrekken. Extra kadootje van de gemeentes die hun ouwe moer aan de projectontwikkelaars zouden verkopen voor een grijpstuiver en nu zitten met een overshot in het middensegment.

Weest gegroet | 20-04-08 | 22:32

@ vander F 20-04-08 @ 22:23

Dat zeg je nu al 4 comments. Het is maar hoe je het bekijkt.
Ik vind dat dit kabinet nog steeds heel veel kan beslissen waar ik het niet mee eens ben. De verdeling van de centen is de kern van de zaak. Daarin is de invloed van Brussel nog steeds niet zo groot.
En waarom is het in strijd met de GW? Omdat ze moeten stemmen zonder last?

Nonnes | 20-04-08 | 22:32

@CoJoNes@22:24
Van die eventuele kredietcrisis en dalende huizenprijzen gooien ze de boeg niet om. Bos zal met een brede grimlach verklaren dat Nederland er verhoudingsgewijs goed voorstaat, maar dat het een internationale situatie is, waar Nederland deels afhankelijk van is.
En men gaat over tot de orde van de dag.

fuckje | 20-04-08 | 22:31

@CJN
Hans Spekman zou echt de concurrentie met SP aankunnen. De rest van de fractie zijn lutsers, uitgezonderd Pierre Heijnen die ook wel wat X-factor heeft maar niet geschikt is om De Grote Leider aan te kunnen.

VVD | 20-04-08 | 22:30

@The eimer 20-04-08 @ 22:29,
aantrekkende economie laat in Nederland hetzelfde zien.
onzin dus.

vander F | 20-04-08 | 22:30

Ik gun de PvdA, Mariëtte Hamer wel, als nieuwe fractievoorzitter.

Herman Flipsen | 20-04-08 | 22:30

@Fuckje
*Kijkt hongerig* Wat de papegaai overlaat aan nootjes en granen kun je 's morgens met één schepje yoghurt als ontbijt nemen.

Elisabeth2 | 20-04-08 | 22:30

VVD 20-04-08 @ 22:27
-
Hey, Veuveudeu'er. Als jij daar n's mee begint kerul...

Bertus Betonsloper | 20-04-08 | 22:29

@Extravaganza 20-04-08 @ 22:24,
kom op lul, waar ben je nou?

vander F | 20-04-08 | 22:29

CoJoNes 22:24:
Een inzakkende economie betekend hier lastenverzwaringen, prijsverhogingen en korting op sociale uitkeringen en AOW.
Van werkelijk bezuinigen heeft niemand hier gehoord.

The eimer | 20-04-08 | 22:29

@VVD
Geef eens een voorzet..

CoJoNes | 20-04-08 | 22:28

Hey ***guurders, kan het weer een beetje ON TOPIC?

VVD | 20-04-08 | 22:27

@Extravaganza 20-04-08 @ 22:24.
men heeft de grondwet overtreden.
helder, landverraders.

vander F | 20-04-08 | 22:25

vanderF 22:21:
Och, we mogen niet klagen met dat op een burgemeester stemmen.
Je kan in ieder geval op een pvdaer, een pvdaer of een pvdaer stemmen.
Nou, keus zat.

The eimer | 20-04-08 | 22:24

@the eimer
Ik heb m'n hoop gevestigd op een kredietcrisisje hier en een daling van de huizenprijzen. Een wake-up call voor Jan Modaal is wat we nodig hebben.

CoJoNes | 20-04-08 | 22:24

vander F 20-04-08 @ 22:15

Zou je kunnen stellen dat het landverraders zijn?

Ga es ff met twee handen typen ipv met een hand aan je klabanus frunniken.

Extravaganza | 20-04-08 | 22:24

@The eimer 20-04-08 @ 22:20.
dat ligt niet meer in de handen van de uitgerangeerde Nederlandse autoriteiten.

De 'regering' is slechts een belasting ontvanger voor de EU.

vander F | 20-04-08 | 22:23

Nonnes 20-04-08 @ 22:15
Dat eerste lijkt hier zo, op GS.
Ik heb het er in verschillende kringen over gehad en begon dan altijd met 'die politiek, ja dat is me wat hè, nou ook nog die Wilders d'r bij'.
Vrijwel altijd begon iedereen dan te schreeuwen dat ze niet op zo'n ordinaire kloothommel als Wilders gingen stemmen en dan verklaarde ik vrolijk dat ik dat wel ging doen, hem een moedig man vindt etc., met daarbij de vraag: any comment?

Zie dan in hoofdzaak schijterTs, die niet uit hun woorden komen en alleen maar voor elkaar de schijn ophouden om niet uit de toon te vallen.
Positieve punt is dat ik er zelf in ieder geval lol aan heb.

nattebever | 20-04-08 | 22:22

Een beetje stemmen op een soort provinciale staten,
alleen met nog minder democratische grondslag.

Dat is alles wat ons rest.

vander F | 20-04-08 | 22:21

CoJoNes 22: 12:
Nou, madammeke breedbekkikker van het FNV heeft nu toch wel een klein bommetje onder dit kabinet geplaatst door een forse looneis te stellen ingeval al die BTWverhogingen doorgaan.
Inmiddels is de koopkracht zover gezakt dat half Nederland tegen de armoedegrens aanhikt en dat wordt nog erger.
Ben benieuwd wat ons financieele genie van die plannetjes vindt.

The eimer | 20-04-08 | 22:20

@vander F 20-04-08 @ 22:15
Gooi onder dat laatste stukje van je nog een lekker bass en je hebt een hit te pakken.

Weest gegroet | 20-04-08 | 22:20

@

Deze reactie is niet OK fuckje 20-04-08 @ 22:16,
Brussel regeert,
maak dus geen zak uit,
te laat.

vander F | 20-04-08 | 22:18

@Nonnes@22:10
De CU is een stel non-valeurs, de SGP heeft en houdt 2 zetels, dat schiet dus ook niet op, ik ben voor een hele grote TON, dan is het land onbestuurbaar, en krijgen we hopelijk eens een Zakenkabinet.

fuckje | 20-04-08 | 22:16

@ The eimer 20-04-08 @ 22:14

Wat een nonsens. Rita gedemoniseerd door links... Even nuchter blijven hoor.

Nonnes | 20-04-08 | 22:16

@ nattebever 20-04-08 @ 22:13

Volgens mij heb je inmiddels juist wat uit te leggen als je niet op Wilders stemt. Maar dat doe ik met plezier, dat uitleggen dus. Hij gaat mijn stem niet krijgen.

Nonnes | 20-04-08 | 22:15

Grondwet:
Artikel 67

1. De kamers mogen elk afzonderlijk en in verenigde vergadering alleen beraadslagen of besluiten, indien meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden ter vergadering aanwezig is.
2. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.
3. De leden stemmen zonder last.
4. Over zaken wordt mondeling en bij hoofdelijke oproeping gestemd, wanneer één lid dit verlangt.

De leden stemmen zonder last??!
Whahaha.
Kun je het gehele parlement voor de rechter dagen, stelletje maffiosi,

Kom nou zeg, de huidige regering schijt op onze grondwet,
heeft 'm defacto uitgheschakeld te fafeure van de EU.

Dat heet gewoon landverraad, in normaal Nederlands.

Het zijn landverraders landverraders landverraders landverraders landverraders landverraders landverraders landverraders landverraders landverraders landverraders landverraders landverraders landverraders landverraders landverraders landverraders landverraders landverraders landverraders landverraders landverraders landverraders landverraders landverraders landverraders landverraders landverraders landverraders landverraders landverraders landverraders landverraders landverraders landverraders landverraders landverraders landverraders landverraders landverraders landverraders landverraders .

Zolang ze maar te vreten hebben vinden ze het wel best,
is gebleken.

vander F | 20-04-08 | 22:15

fuckje 22:08:
Ergens is het volkomen krom dat Rita gedemoniseerd wordt door links, daardoor in een pantserwagen moet rijden om in leven te blijven, en daar ook nog een voor moet betalen.
Kan ze niet meerijden met JPB?

The eimer | 20-04-08 | 22:14

Nonnes 20-04-08 @ 22:10
Gewoon op Wilders stemmen. Heb je wat uit te leggen op verjaardagen, en gespreksstof.

nattebever | 20-04-08 | 22:13

@The eimer 20-04-08 @ 22:06
Wat dacht je van de voedselprijzen? Het EK komt eraan, 75% van de Nederlanders zal de politiek dus de reedt roesten. De inflatie van 3% die de schuld is van de slechte Amerikanen.
Voor collaborateurs en nepotisten is er altijd wel een bliksemafleider voorhanden.

CoJoNes | 20-04-08 | 22:12

@ fuckje 20-04-08 @ 22:05

Ja, Firma List & Bedrog... De ellende is alleen dat ik niet wil stemmen op de partijen waarbij ik dat gevoel niet heb: klein christelijk en GL. En je weet dat er bij andere partijen goedwillenden zitten, maar dat hele plaatje he... dat hele plaatje...

Nonnes | 20-04-08 | 22:10

@The eimer
Rita pesten met haar auto, en daarna verzinnen ze wel weer iets.
Net als in Duitsland, stickers op je auto o.i.d.

fuckje | 20-04-08 | 22:08

@fuckje 20-04-08 @ 22:05,
wat jij nu doet, noemen we tegenwoordig regeringsbeleid.

vander F | 20-04-08 | 22:07

vander F 22:00:
Dat is al een tijd het geval. Door al die dichtgetimmerde regeeraccoorden zijn kamerleden slechts ruimtevulling. Debateren mag niet meer, want partijdicipline is dan heilig.
Faalt zo,n regeeraccoord door het niet willen of kunnen nakomen van die regeeraccoorden, dan beleef je een ijsselijke politieke stilte.
Het enige wat rest is het godsgeschenk ome Geert attacken.
Dat is nu over, dus wat nu?

The eimer | 20-04-08 | 22:06

fuckje 20-04-08 @ 22:03
Ik heb een zwak voor DonnerT, zoals ik dat heb voor alle met uitsterven bedreigde diersoorten. Gun hem die laatste heldhaftige uitblazing wel.
En dan weer rustig naar huis fietsen hè - wereldnieuws!

nattebever | 20-04-08 | 22:06

@Elisabeth2@22:02
Je snapt toch idd niet dat er nog mensen zijn die willen stemmen op een CDA of PvdA, terwijl iedereen toch zou moeten weten dat het twee firma's van List en Bedrog zijn?
In tussen kijk ik ook nog even of de papegaai nog wat eten heeft overgelaten vandaag, koken we daar morgen soep van.

fuckje | 20-04-08 | 22:05

WhAhahAHaaa!

@fuckje 20-04-08 @ 22:02,
let maar op, ze zijn zich weer aan het verkopen,
niet aan het consolideren.
(zou ik ook niet doen)

Ik weet niet meer wat, een CDA jooft kakelde iets deze week waar uit bleek dat men niet meer inzet op de eenheid binnen de regering,
maar zich al aan het profileren is voor de volgende verkiezing

vander F | 20-04-08 | 22:05

@nattebevert@22:02
Met Den Donnert als held!

fuckje | 20-04-08 | 22:03

fuckje 20-04-08 @ 21:57
Goede vraag fuckje. De regering gooit er dan weer wat (externe) commissies tegenaan met sub-commissies en sub-sub-evaluatiecommissies. Bliegh, huil, brul. Mijn zuurverdiende centjes gaan op aan dat soort flauwekul. Ik kan me alleen nog maar kaas en leverworst op het brood veroorloven en eet mee uit het kattenblikje.

Elisabeth2 | 20-04-08 | 22:02

Diederik Samson

vander F | 20-04-08 | 22:02

@vanderF@21:59
Daar wil ik graag meer over horen.
@CoJoNes@22:00
Interessante stelling idd.....

fuckje | 20-04-08 | 22:02

CoJoNes 20-04-08 @ 22:00
Mooie, ironische, aanleiding zou het ontslagrecht zijn.

nattebever | 20-04-08 | 22:02

Meer zit er niet in tegenwoordig,
een veredelde Miss verkiezing.

vander F | 20-04-08 | 22:01

@The eimer 20-04-08 @ 21:59,
bij deze kunnen we dus de parlementaire democratie dood verklaren.

vander F | 20-04-08 | 22:00

@fuckje 2157
Ik zou iedereen die meedoet met een verkiezingspoll willen oproepen om te zeggen dat ze CDA gaan stemmen. Als de gristenhonden denken dat ze gaan winnen, laten ze dit kabinet vanzelf vallen.

CoJoNes | 20-04-08 | 22:00

fuckje 20-04-08 @ 21:57,
ze zijn al bezig met de volgende verkiezingen.
voor zover ik kan overzien.

vander F | 20-04-08 | 21:59

vanderF 21:52:
Stemmen heeft geen nut, want dat is een tombola met onvoorspelbare uitkomst. Niemand kon weten dat er een regering uit zou rollen met een stel jesusfreaks die alles wat meer is dan bijbellezen wil verbieden.
t Had nog gekker kunnen geweest zijn als Thieme had meegedaan.
Dan hadden we nu geen boerenstand meer gehad en konden we de grens over om speklappen te kopen.

The eimer | 20-04-08 | 21:59

Doe mij 'meneer' samson maar. Ben zeer benieuwd hoe deze oud delluftenaar en wereldvreemde wereldverbeteraarT zich, in het Haagsche, als aangeschoten wild gaat gedragen...

Bertus Betonsloper | 20-04-08 | 21:58

Pvda is de partij voor de praktische tokken die hun uitkeringen veilig willen stellen. De onpraktische tokken stemmen wel Wilders of Verdonk.

garos | 20-04-08 | 21:58

The eimer 20-04-08 @ 21:52
Het land wordt politiek vooral gerund door (top-)ambtenaren. Uit eigen ervaring weet ik dat men in hogere ambtelijke kringen altijd met dédain keek en waarschijnlijk nog steeds kijkt naar de omhooggevallen politicus, die als nieuwe kop van jut voor een jaar of vier mocht gaan fungeren. Die politici zijn geen partij voor de ambtelijke top en in wezen grotendeels overbodig.
Net als veel van die ambtenaren zelf.
Hoe kleiner de overheid, hoe beter.

nattebever | 20-04-08 | 21:58

We kunnen in een kudtlandje als Nederland af met 4 ministers, 4 staatssecretarissen en 50.000 ambtenaren. Makkelijk.

CoJoNes | 20-04-08 | 21:57

Het kabinet bezuinigt, verhoogt de lasten, en speelt één front te zijn.
De oppositie is daardoor kansloos.
En intussen gebeurt er weinig tot niets.
De meeste tijd wordt besteed aan procedures en interne conflicten.
Dit houden ze toch niet nog méér dan twee jaar vol?

fuckje | 20-04-08 | 21:57

@The eimer 20-04-08 @ 21:52,
een stel ambtenaren, zij ploegen voort.

vander F | 20-04-08 | 21:55

vanderF 21:47:
Niet echt, maar ik betaal er wel voor om geregeerd te worden.
Tenminste, naief gedacht natuurlijk, maar het zou idioot zijn om te weten dat niemand dit land zou regeren.

The eimer | 20-04-08 | 21:52

@The eimer 20-04-08 @ 21:49.
check.
Maar waar moeten we dan wel op stemmen,
en waarom?

vander F | 20-04-08 | 21:52

openbaarminiserie 21:34:
Ik wel. Dat kamerlidschap is slechts een opstapfunctie. Daarna is het zakkenvullen geblazen met minimaal kans op een burgermeesterschap of meer. Iedere ,, top,, pvdIer maakt het wel na zijn kamerlidmaatschap.
Als je in ieder geval je cover maar ophoud in die kamer, daarna kan je dat wel laten varen.

The eimer | 20-04-08 | 21:49

@The eimer 20-04-08 @ 21:40,
wat nou?
We zitten sinds de laatste verkiezingen al zonder regering.\

Mis jij ze?

vander F | 20-04-08 | 21:47

Diederik Samson?
ROFFELLOL!

Be my guest

vander F | 20-04-08 | 21:45

openbaarminiserie 20-04-08 @ 21:34
Lijkt me vooral een kwestie van 'af en toe eens buiten komen' en daarnaast is de medische wetenschap helaas nog niet zover om alle genetische defecten te herstellen.
Sommigen blijven graag geloven, ook al zien ze allang dat aan dat geloof alle basis is ontvallen. Nooit zal ik Kok vergeten, die sprak over het afschudden van ideologische veren. Had-ie kloten gehad, had-ie z'n partij opgedoekt. Maar daar was-ie te laf voor.
Het socialisme is er in geslaagd om van NL een slachtoffercultuur te maken - de waanzin waar dat toe leidt dringt nog niet tot iedereen door.
Heb er wel vertrouwen in dat dat ooit zal gebeuren; hier en daar zie je al tekenen van hoop.

nattebever | 20-04-08 | 21:43

het gaat de PvdA stemmen kosten, heel veel stemmen. En dat is goed nieuws. Fantastisch nieuws zelfs...


Ik word hier emotioneel van en heb van pure blijschap 3 rondjes rond het huis gerend. Bedankt geenstijl ..... BEDANKT

Ervarings_deskundige | 20-04-08 | 21:42

Fuckje 21:34:
Daarom zeg ik ook dat zelfs de eerste kamer uit arremoede faalt om de 2e kamer aan het werk te krijgen.
Kunnen ze beter die kamers sluiten en die 150 uitvreters naar huis sturen.
Belgen kunnen ook 3/4 jaar zonder regering, dat kan hier toch ook?

The eimer | 20-04-08 | 21:40

nattebever @21:21

Ik moet eerlijk toegeven dat ik in mijn puberteit ook serieus 'links' ben geweest, met Greenpeace heulde, vond dat geld van de rijken moest worden gejat om aan de armen te geven terwijl ik zelf met vies haar en zonder deodorant rondliep enzeau.

Maar ja, dat was toen ik een weliswaar niet totaal domme maar toch behoorlijk naieve idealist was. Zeggen ze wel eens 'als je niet links was toen je jong was heb je geen hart. als je niet rechts werd toen je ouder werd heb je geen hersens'.

Ik denk wel eens dat de stupiditeit van socialisten niet zozeer gelegen is in hun socialist zijn maar in het niet volwassen worden van deze mensen waardoor ze in hun hopeloze idealen van vroeger blijven steken. Maar goed, Diederik heeft een vrouw die met hem wilde trouwen. Dat zou hem realiteitszin moeten bijbrengen. Hij heeft twee kinderen. Dat zou hem realiteitszin moeten bijbrengen. Hij is ondernemer geweest. Dat zou hem realiteitszin moeten bijbrengen.

En toch blijft 'ie een hopeloze idealist, ik kan er met mijn pet TOTAAL volledig HELEMAAL niet bij.

openbaarminiserie | 20-04-08 | 21:34

@The eimer,
Vanmorgen in " Buitenhof " zei Verdonk nog dat de 1e kamer zich te pletter verveelt, omdat er werkelijk niets uit het kabinet komt!

fuckje | 20-04-08 | 21:34

Nou ja, zolang de 2e kamer de eerste wet nog moet behandelen van de 1e kamer hebben we in iedere geval de wetenschap dat er niet zo veel in het land verkloot wordt.
Dat heb je dan wel weer met dat linksche kabinet.

The eimer | 20-04-08 | 21:32

de tandarts 20-04-08 @ 21:28
Geestig, dat 'Opeens heb je het'. Uit de werving voor conducteurs.
Dat niveau ja, dat is typisch socialistisch.

nattebever | 20-04-08 | 21:32

@nattebever

Opeens heb je het ....... je wordt socialist!

de tandarts | 20-04-08 | 21:28

ik ben voor Wilders

mick jagger | 20-04-08 | 21:27

stekelige 20-04-08 @ 21:19
Ik weet niet waarom iemand socialist wordt, maar uit kracht zal het niet zijn.

nattebever | 20-04-08 | 21:21

@openbaarminiserie 20-04-08 @ 21:18
Nee.... dat klopt. Maar ik hoop wel dat ze een 'Spijkers' binnen de partij hebben. Anders hebben ze toch echt een probleem!

OneandOnly | 20-04-08 | 21:21

Ooit bedacht dat de term 'sociaal-democraat' totaal absurd is? Democratie is al niet meer dan het minst slechte, maar om dat ook nog een sociaal gezicht te geven is voorbij de ziekte.
Dat komt er in extremis op neer dat 51% van de kiezers bepaalt dat 49% die 51% mag subsidiëren.
In NL zijn we daar al aan gewend geraakt, mede dankzij de PvdA die naar ik hoop totaal naar de verdommenis gaat. Met de SP erbij. Uit zuiver nostalgische overwegingen gun in GL nog wel een plekje, even folkloristisch als de SGP.

nattebever | 20-04-08 | 21:19

@ openbaarminiserie 20-04-08 @ 21:13

Het heeft niet zoveel te maken met domheid, het heeft te maken met ideologie. Kijk naar Plasterk, een wetenschapper die op grond van z'n socialistische ideologie iedere vorm van logica laat varen, om z'n dogma's maar ongevraagd bij de onwelwillende burger door de strot te rammen.
Hoe krijg je het voor elkaar om als academicus steun te verlenen aan de idiote denkbeelden van de CU?
Een boeiende vraag zou zijn: Welk vreselijk jeugdtrauma met je hebben opgelopen om socialist te worden? Hoe erg ben je gepest om het te blijven? Hoe afgunstig ben je om het te willen blijven?

stekelige | 20-04-08 | 21:19

OneandOnly @21:17

En niemand die PvdA stemt merkt dat verschil aan vakkennis toch op joh.

openbaarminiserie | 20-04-08 | 21:18

nattebevert @21:11

Toch maar Rita dan? Ik moet zeggen, volgens mij heeft ze mijn opvattingen over directe democratie, doch de electronische middenweg daarvan, zo over zitten pennen terwijl ze hier af en toe lekker zit te reaguren. Nu heeft ze laatst ook nog gezegd dat ze niemand uit het Haagse circuit uitnodigt in haar beweging. 't mens heeft het goed door!!

Als tegengewicht van m'n vorige post moet ik toch even kwijt dat ook iemand die er wat dommig uitziet ofwel goede ideeen kan jatten en dus best slim is, ofwel zelf goede ideeen kan bedenken en dus zelfs nog slimmer is.

Ok. Ik zit weer pretentieus met een omweg te zeggen hoe slim ik mezelf vind. Laat ook maar.

openbaarminiserie | 20-04-08 | 21:17

Die Timmermans zal wel te duur zijn.... en daarom kiezen ze dan voor een Hamer. Dan heb je minder vakkennis maar het is wel goedkoper.

OneandOnly | 20-04-08 | 21:17

Samson heeft bovendien een vies kapsel, dus smaak heeft hij ook al niet...

Onderbuik | 20-04-08 | 21:15

*zucht* Helaas heb ik bij die kwijlebal van een Samson op de TU Delft gezeten. Wat een stuk onbenul zeg. Soms kijk ik die pratende hoofden in zo'n kamerdebat wel eens aan en dan zeg ik tegen mezelf "nee.... niemand kan ECHT zo dom zijn, 'tis gewoon politiek, dom doen is slechts je inleven in het volk".

Maar dan denk ik weer aan Diederik en die slaat zelfs dat laatste beetje cynische hoop weer de grond in. De jongen heeft een Ir. graad dus echt 'dom' is 'tie niet, dat wil zeggen z'n hersens KUNNEN goed werken. De wereld is gedoemd als zelfs mensen met goede hersenen zulke stomme potsen uithalen.

openbaarminiserie | 20-04-08 | 21:13

NL zou trouwens een republiek moeten worden.
Dit even terzijde & alleen gepost in het kader van mijn persoonlijke memenpolitiek.
Daarnaast, wie immer: de staat kan en moet kleiner.
KLEINER.

nattebever | 20-04-08 | 21:11

Die Hamer is nog lelijker dan Vogelaar, dat wil wat zeggen! Tsja dan zal die stoere spierbonk van een Samson het wel worden he, bij gebrek aan Echte mannen binnen die lutspartij.

pieter88552137 | 20-04-08 | 21:08

waarom niet de in- en integere klaas de vries nieuw leven inblazen, of het minderwaardig mensch en SP-er Marcel van Dam?

Onderbuik | 20-04-08 | 21:06

WAT?!?! Een vleesetende Toyota Prius?!?!

openbaarminiserie | 20-04-08 | 21:02

@brain damage 20-04-08 @ 20:35
Ik kan de PvdA niet eens betrappen op links gedachtegoed.
Alleen maar op slinks gedachtegoed.
De PvdA zijn een stelletje huichelaars die koste wat kost aan de macht willen blijven zelf al moeten ze daarvoor al hun principes opzij zetten om met de extreme Christenen mee te mogen regeren.
Machtsgeil, verslaafd aan het pluche, de burger oplichten door elke keer weer de boel financieel te flessen voor persoonlijk gewin, enz enz.
Mensen die nog steeds op die partij stemmen zijn of door de PvdA gesubsidieerd of ze werken voor de PvdA.
Ieder ander zinnig mens zou allang op een andere partij zijn gaan stemmen...

da wizard | 20-04-08 | 20:52

Tja de pvds wat zullen we er nog van zeggen, voor een partij met een toekomst zou ik zeggen haal je beste persoon uit dit dwarelende kabinet en laat die proberen zich te distantieren van dat zelfde kabinet(miniopositie voeren).
Maar ja van het kabinet is windbuil/vaan bos nog de beste van de pvda en die kan toch niet meer gered worden. De rest is het redden niet waard, dus ik zou niet alleen een nieuwe fractievoorzitter aanstellen maar ook nieuwe woordvoerders en dan volledig oppositie voeren. Iets wat tactisch gezien waarschijnlijk nog het beste is omdat de sp het kabinet toch niet wil zien vallen ten gunste van ton/wilders

repulse | 20-04-08 | 20:47

De PvdA is een kudtpartij - daar hoeven we het verder niet over te hebben. Toch zie ik liever het CDA ontbinden dan de PvdA.
't Mooiste zou zijn als beide partijen van de aardbodem zouden verdwijnen en er een zakenkabinet zou komen, dat zou beginnen met de sanering van grote delen van de overheid.
't Is niet zo belangrijk wie regeert, als wel dat het er weinig zijn. Om te beginnen zou je de Tweede Kamer kunnen halveren, PS opheffen en alle deelraden in de grotere gemeenten opdoekelen.

nattebever | 20-04-08 | 20:47

Met zo'n rücksichtlose ambitie mag die wel eens zijn weblok opdatum houden. www.diederiksamsom.nl/

Pimpbot | 20-04-08 | 20:44

Samson is een koning.

Wat kan je wel? | 20-04-08 | 20:43

@dEstEm 20-04-08 @ 19:25
.... Vergelijk ook even de uitzendingen van Britain's got talent en de hollandse nazaat hiervan. In de Engelse versie blijft men hoe dan ook beleefd. Maar niet in Nederland. De Nederlandse versie stroomt weer over van sarcasme en leedvermaak, voornamelijk geuit door niets presterende mensen zoals henk -jan(ik vind mezelf zo goed) Smits en die del van een Patricia(mijn nageboorte kon beter zingen) Paay. Als dit de mentaliteit is waar de mensen om vragen in Nederland, dan verdienen ze ook deze regering.....
.
.
.
Welke nageboorte gaat zich druk maken over zulke kansloze kudtshows? En dan ook nog het huidige kabinet erbij halen in éen post. Ga es snel iets nuttigs met je leven doen! Uit de baarmoeder geslingerd kudttekind!

overVecht | 20-04-08 | 20:41

te lang dus niet gelezen...

Buurman | 20-04-08 | 20:40

Jeoh 20-04-08 @ 20:25
Beleefdheid kent geen tijd.

Elisabeth2 | 20-04-08 | 20:39

@da wizard 20-04-08 @ 20:17 das bij de PvdA naar mijn mening slechts een façade... links lullen, rechts zakken legen... van de burgert ja

brain damage | 20-04-08 | 20:35

dEstEm 20-04-08 @ 19:25
overal regeert het tokkie-middelmaatsarcasme, het rancuneuze kleinburgerschap.
alleen op geen stijl heerst de corpballenironie, gelukkig!

bubbeltjeswijn | 20-04-08 | 20:29

Die partij lijkt in ontbinding te zijn. De mensen zijn op. Als dat verhaal zou kloppen dat Asscher gehaald moet worden om Vogelaar evt. te vervangen laat dat zien dat het talent van ver moet komen. Het ontbreken van een echte lijsttrekker laat hetzelfde zien en de mensen met verstand nemen het hazenpad en kiezen voor een veilig baantje in de provincie.
Ook de PvdA vergrijst en geen verstandig jong mens dat zich er bij aansluit. Succes landverraders!

waskuip-admiraal | 20-04-08 | 20:25

Is geen Voltaire, stelletje barbaren. Evelyn Beatrice Hall zei dat over Voltaire.

Jeoh | 20-04-08 | 20:25

@ Henk S. 20-04-08 @ 20:05

Hoe kom je erbij? Echt niet geschikt (gewoon niet goed genoeg/te knuffelig/te weinig inzicht enz.). En het zijn er drie trouwens. Dus waarschijnlijk was je post sowieso een joke. Laat maar dan.
Maar de twee kandidaten vervullen mij ook niet echt met vreugde. Hamer valt niet tegen geloof ik, maar ik zou liever een uitgesprokener persoonlijkheid zien met een duidelijke visie over de PvdA2008. Maar goed, misschien heeft ze dat ook en heb ik het gewoon gemist. Het zou goed zijn voor de verhoudingen in de Kamer, een stevige sociaal democraat.

Nonnes | 20-04-08 | 20:19

Wie er ook verliest, de burger wint...

da wizard | 20-04-08 | 20:17

Nou te licht.. als 'tie een bommetje maakt dan is het hele zwembad leeg.

JensDensen | 20-04-08 | 20:09

De lijst van kandidaten zoeens doorlopend, zou ik deze vijf op de shortlist zatten: John Leerdam (rondborstig en goedlachs), Mei Li Vos (leuk meisje toch?) of Marjo van Dijken (een vrolijke tante). Succes, jullie kunnen alledrie een sleutelrol spelen in de vaderlandsche politiek.

Henk S. | 20-04-08 | 20:05

PvdA. is kudt, Stelletje landveraarders Met hun allochtonen. Fout en verderfelijk.
Bos strerph met je partij, NSB'er. Huigelaar en veraarder.
Maar dat even terzijde.

Zo jammer! | 20-04-08 | 20:03

@ fuckje 20-04-08 @ 19:32
Om nog maar te zwijgen het succes van de cursus "draaien als een windhaan"

Mikey70 | 20-04-08 | 19:57

@koerbagh ® 20-04-08 @ 19:38

Ze is gewend aan clowns, opzich wel handig.

modahfokah | 20-04-08 | 19:56

De volgende is weer kanonnenvoer voor rechts, gelukkig.

tevreden roker | 20-04-08 | 19:54

Ik zeg: Clairy Polak.

koerbagh ® | 20-04-08 | 19:38

Samson? Die naam ken ik ergens van, er schijnt iets met zijn haar te zijn, en als hij dat verliest geeft hij je land over aan de moslims, ofzo.

WaarDeWindWaait | 20-04-08 | 19:37

hij staat niet op het lijstje maar hij gaat het toch echt worden.. Doekle!!!!

finale_plank | 20-04-08 | 19:34

Gelovigen zijn blind.

Zo jammer! | 20-04-08 | 19:32

@Mikey70@19:29
Die Bos heeft wel met succes de cursus " hoe forceer ik een grijns" doorlopen, dat dan weer wel.

fuckje | 20-04-08 | 19:32

@ fuckje 20-04-08 @ 19:13
Maar Wouter is altijd zo aardig op tv, dus dan stem ik toch op hem?
*onderdrukt braakneigingen*

Mikey70 | 20-04-08 | 19:29

Er is nog maar een oplossing, en dat is dat de pvda ophoudt te bestaan. Een partij van de arbeid is volstrekt overbodig geworden, aangezien de arbeiders van weleer allang geen arbeiders meer zijn. Laat het intelligente deel een nieuwe partij beginnen, en laat de overblijvers een langzame dood sterven.

harry pikkel | 20-04-08 | 19:28

mijn voorkeur gaat uit naar Ella Vogelaar...

moe de loos | 20-04-08 | 19:28

Wat een zwaargewichten bij de lijst van die politiek correcten zeg !
Heeft die Samira Bouchibti al eens iets gezegd in de kamer. Volgens mij snapt die namelijk van het Haagse gebeuren geen hout.

Willem van Ockham | 20-04-08 | 19:28

Als ik de pvda was zou ik Karen Finley scoren. Maarja ..

Draaitafel Demagoog | 20-04-08 | 19:26

Boeiend nieuws hoor, maar niet heus. Is er nog iemand in Nederland geïnteresseerd in dit kabinet, laat staan politiek op zich? De politiek is alleen maar geïnteresseerd in betere functies voor henzelf, waarmee ze meer centjes kunnen verdienen. De ene commissie richt de andere weer op om vriendjes aan wat extra geld te helpen. Lutsers als Koo$ $pee zijn heer en meester in het verdraaien van de feiten, om maar te verdoezelen dat het bij de politie alleen nog maar om de centen gaat en niet om de veiligheid. De islamisering van Nederland (ook weer duidelijk te zien bij P&W van de week) wordt in de doofpot gestopt om toch maar vooral "politiek correct" te blijven. Als je een dief wilt aanhouden moet je uitkijken dat je niet achteraf kaalgeplukt wordt, met medewerking van de regering, maar wee je gebeente als je je fiets niet op slot zet. dan geef je aanleiding tot diefstal en kun je een boete krijgen. Kan het nog krommer? wat een kudtland, wat een kudtregering en wat een kudtmentaliteit heerst er toch hier.
-
Vergelijk ook even de uitzendingen van Britain's got talent en de hollandse nazaat hiervan. In de Engelse versie blijft men hoe dan ook beleefd. Maar niet in Nederland. De Nederlandse versie stroomt weer over van sarcasme en leedvermaak, voornamelijk geuit door niets presterende mensen zoals henk -jan(ik vind mezelf zo goed) Smits en die del van een Patricia(mijn nageboorte kon beter zingen) Paay. Als dit de mentaliteit is waar de mensen om vragen in Nederland, dan verdienen ze ook deze regering.

dEstEm | 20-04-08 | 19:25

Die neus, die vreselijke neus van mevrouw Hamer, soms is plastische chirurgie niet slecht.

Steerpike | 20-04-08 | 19:18

Bijstandskoning 20-04-08 @ 19:00 .. een ijsschots ? op de randstad botsen ? neeeee ... doet auw !

Draaitafel Demagoog | 20-04-08 | 19:14

Als de PVDA verstandig is kiezen ze voor Peter Janssen. Die durft zich ten minste te laten zien.Diederik Samson vertegenwoordig een wereldvreemde soort mensen die doen alsof ze de wereld willen veranderen met dwaze en ridicule voorstellen maar eigenlijk vooral blij zijn dat ze een dikke baan met heel veel extra's hebben en vaak op de tv zijn.

nadenkeniseenkunst | 20-04-08 | 19:13

@LOL@Seveke,
Je ziet toch ook wel dat na al die schandalen en dergelijke de PvdA niet of nauwelijks zakt in de peilingen, ik snap niets meer van dit apenland.

fuckje | 20-04-08 | 19:13

"Wie het ook wordt: het gaat de PvdA stemmen kosten, heel veel stemmen. En dat is goed nieuws. Fantastisch nieuws zelfs."
+322

LoL @ Sévèke | 20-04-08 | 19:11

Dijsselbloem was toch ook kandidaat?

Warawara | 20-04-08 | 19:10

Ik ben een vleeseter en rij in een Hummer. Mag dat?

Tomatenketchup | 20-04-08 | 19:10

Bodem is al bereikt hoor, Fleischbaum.
Persoonlijk vind ik de driedeling op rechts humoristischer.

Extravaganza | 20-04-08 | 19:09

@ Bijstandskoning 20-04-08 @ 19:00, maar om Diederik Samsom daar nou allemaal de schuld van te geven vind ik niet eerlijk!

Hutspotentieel | 20-04-08 | 19:09

Mensen mogen zich van mij best iedere dag met gehaktballen van 1 kilogram volproppen, maar ga niet ziten janken als de voedselprijzen voor graan e.d. straks de pan uitrijzen. En dan de gevolgen voor het broeikaseffect: breekt er een dikke ijsschots los op de Noordpool, dan mag die van mij wel even tegen de Randstad gaan bonken. Wie niet horen wil, moet voelen!

Bijstandskoning | 20-04-08 | 19:00

hamer is zo slecht niet!

labrit | 20-04-08 | 18:59

Dat is heul goed nieuws.

Schreeuwbuis | 20-04-08 | 18:49

@ me
v enchten ???
vechten dus. Voortaan opletten lutser !

Mikey70 | 20-04-08 | 18:47

Man, veertiger, wit... vergeet het maar Diederik, dan kun je drie keer de beste kandidaat zijn, de PvdA wil het liefst een gehandicapte lesbonegerin met hoofddoek. <a href=http://www.nu.nl/news.jsp?n=1531698&c=34>Check dan</a> de tekst van concurrent Hamer.

Technix | 20-04-08 | 18:46

almal spindoctortjes

Junkie Jantje | 20-04-08 | 18:45

@artbrut 20-04-08 @ 18:35 ik vind ze wel grappig, ze delven toch altijd het onderspit... AMATEURS

brain damage | 20-04-08 | 18:44

wie en wie v enchten om wie op te volgen?
Misschien moeten ze eens een spindokter inhuren want ik heb nog nooit van die badapen gehoord.

Mikey70 | 20-04-08 | 18:44

Ik tip Li Mei Vos. Die naait ze allemaal.

F. von Zeikhoven | 20-04-08 | 18:44

Ach. Het is de PvdA maar. Dat nooit een echt standpunt heeft. Kies maar een handpop waar niemand op stemt.

LibertasSimplex | 20-04-08 | 18:42

@ Remy Martin 20-04-08 @ 18:31

Euhhh... leuk, van die studie kernfysica, maar we leven hier in een democratie, waar 99,98% van het stemvee geen fuck weet van kernfysica, laat staan dat 't ze interesseert. Dat stemvee moet je echter wél voor je winnen, en dat doe je niet door betweterig te preken over een gezondere planeet, zoals Samson doet.

zum kotzen | 20-04-08 | 18:41

Op naar de nul zetels !!

Mazzeltov | 20-04-08 | 18:39

@ Fleischbaum | 20-04-08 | 18:23 | Link | Comments (8) (a c h t c o m m e n t a r e n) in 'n klein kwartier.. Nee, dit vinden de lezers thuis boejend........

F. von Zeikhoven | 20-04-08 | 18:37

@Remy Martin 20-04-08 @ 18:31
Om vervolgens milieu activist te worden. Typisch voor een PVDA'er, 180 graden draaien

Agent327 | 20-04-08 | 18:36

** neemt zich voor alleen nog rupsvoertuigen met gasturbine te rijden **

godsammekrake | 20-04-08 | 18:36

lapzwans dus!!

LoL @ Sévèke | 20-04-08 | 18:36

Remy Martin 20-04-08 @ 18:31: volgens mij was die Samson niet zo briljante kernfysica student, hij geeft zeker wel wat fouten gemaakt, want er is al een groot deel van zijn haar uit gevallen.

LoL @ Sévèke | 20-04-08 | 18:35

Samsom is allebehalve oke. Iemand die bij het terroristische greenpeace heeft gewerkt is niet oke.

artbrut | 20-04-08 | 18:35

business class

a_tomba | 20-04-08 | 18:35

Fleischbaum heeft vanochtend business week of hoe dat programma ook heet gekeken... (Het afzeiken van de pvda was wel leuk)

Hellsmurfje | 20-04-08 | 18:34

*zakt achterover in zijn stoel en kijkt rustig toe hoe de PvdA verder en verder in het moeras verdwijnt*

*Bedenkt zich en gaat kijken of er nog biefstuk, veel biefstuk in huis is*

Ari Gold | 20-04-08 | 18:34

OJeee dan ben ik milieuvervuilender dan ik dacht...

Looolz | 20-04-08 | 18:34

helemaal mee eens, tranentrekkende tenenkrommende politici.Vooral hamer, ongelofelijk triest persoon.verkiezingen... NU

merc | 20-04-08 | 18:33

Samson is oké! Heeft verstand van zaken en is idealistisch. Mooi man. Heeft kernfysica gestudeerd.

Remy Martin | 20-04-08 | 18:31

Kan Rob Oudkerk geen gokje wagen...

ranz | 20-04-08 | 18:30

Mei Li?

De God van Empel | 20-04-08 | 18:30

algemene beschouwen?

a_tomba | 20-04-08 | 18:30

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie
Online Casino | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen