Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Hé pssst, pak vla hebben?

mmmlekkervlaGraag vragen wij uw aandacht voor het volgende: want het is niet allemaal hosanna in dit land. Zo kunnen de voedselbanken de vele aanvragen niet meer aan. Bij alle filialen is sinds 6 weken een inschrijvingsstop van kracht. Redenen zijn een tekort aan voedsel en een gebrek aan opslagruimte. Zo kan het dus zijn dat mensen die voedsel aanvragen geweigerd worden. Koren op de molen voor de oppositie. Toch gaan de plannen voor uitbreiding naar nieuwe stadsdelen gewoon door. Het aantal mensen dat niet genoeg geld heeft om zelf boodschappen te doen, lijkt nog steeds te groeien. Dit jaar moeten er vestigingen in Oost, Bos en Lommer, Osdorp en Westerpark open gaan. Kom op Wouter, een inkoppertje zo vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dit land kan zoveel beter…

Reaguursels

Inloggen

Vel mensen die bij de voedselbank komen zijn verslaafd aan drank&drugs hebben veel schulden,maar er zijn er ook die de voedselbanken misbruiken!

nummertje | 06-03-06 | 17:56

Dat is het! Dat is wat Bos van plan is. 'Als een voetbalteam onder Marco van Basten', Bos gaat een nationaal kabinet samenstellen!

gevallenverstand | 06-03-06 | 15:51

Ho ho we mogen niet klagen van minister Zalm want het gaat ENORM GOED met Nederland vergeleken bij de jaren 30! Die voedselbanken zijn alleen maar een luxe. Eten is luxe. Ik bedoel kijk naar Afrika we hebben het echt enorm goed hier.

Voedselbanken en voedsel-zegeltjes zijn een teken van LUXE in een land!

MiRRoRMaN | 06-03-06 | 15:48

Ksi-Ziks 06-03-06 @ 15:24
Ik volg de TV programma's van Rottenberg al jaren. Hij is van de Boven De Partijen (BDP) Aboutaleb gaat inderdaad snoeihard* om met werkloze jongeren in 020. Op AT5 sloot Pastoor samenwerking met PvdA niet uit. 'maar er moet wel iets te kiezen zijn'.
Dan dat verhaal over homosexualiteit; iedere partij heeft zijn gaylobbyclub. Misschien de VVD wat meer dan anderen. Ik betwijfel ten sterkste of WB gay is. Rottenberg zou een goede PM zijn maar dat zou hij ook op eigen kracht met een eigen partij kunnen. Verder zou ik een kabinet -net als een bedrijf- graag samenstellen uit de beste spelers ipv clubconjuncties.

gevallenverstand | 06-03-06 | 15:38

gevallenverstand 06-03-06 @ 15:05

Hij staat 'boven de partijen' en dat maakt hem sterker dan welke club dan ook.

Welk bewijs heeft u daarvoor? Ik vond juist dat Rottenberg door zijn opmerking dat Pastoor en Aboutaleb gelijke uitgangspunten en oplossingen hebben getuigen van dezelfde nihilistische demogagie die Fortuijn, die wel een echte PvdA man was maar kwam uit een periode dat politiek en openlijke homosexualiteit bij de PvdA niet mogelijk is, het leven gekost heeft.

Ik verwacht dat kontol Bos nog voor de Tweede kamer verkiezingen van 2007 uit de kast komt en dat dat de door de PvdA gegeven reden zal zijn waarom kontol Bos terug zal treden als lijsttrekker in de landelijke politiek.

Hij heeft mijn raad, om toch vooral gebruik te maken van een zeepkistje om zijn weinig imposante gestalte enig statuur te geven, ter harte genomen, alleen moet hij nog het juiste evenwicht zien te vinden en mogelijk dat Rottenberg daarbij zijn "objectieve" hand en span diensten mag verlenen.

Ksi-Ziks | 06-03-06 | 15:24

Ksi-Ziks 06-03-06 @ 14:24
U schat Pastors wat hoog in. Het is gewoon een man die succes heeft met het vestigen van een politiestaatje. De rommel verdwijnt, maar hoe gaat het verder. (Dit gezegd hebbende, als er puin is moet er eerst puin geruimd worden.)
Ik zou gerust op Rottenberg durven stemmen, hij is niet bang voor impopulaire maatregelen, maar zijn denkcapaciteit en zijn vermogen om mensen met elkaar wat te laten doen gaat gewoon veel verder. Hij staat 'boven de partijen' en dat maakt hem sterker dan welke club dan ook.

gevallenverstand | 06-03-06 | 15:05

@ framoes 14.34
Dank voor de aanvulling, inderdaad zijn deze enge collectivistische denkbeelden ook terug te vinden bij de diverse godsdiensten. Helaas zijn ze in die context nog gevaarlijker, omdat het opperwezen nu eenmaal boven elke twijfel en menselijke moraal is verheven. Kortom een daad gedaan uit naam van de oppermachtige is altijd goed. Het is ook geen toeval dat de extreemste uitwassen van het communisme en nazisme er altijd naar streefden om hun eigen onfeilbare opperwezen(Hitler, Stalin, Pol Pot in de plaats te stellen van de diverse godsdienstige versies (god, budha, allah, etc.) want alleen dan heeft de staat de volledige controle over de burgers.

egwel | 06-03-06 | 14:50

Romanus 06-03-06 @ 13:48

Volgens mij speelde dat debat in Breda. Ik heb daar een stukje van gezien. Vooral die opmerking van die dame die beweerde dat de derde generatie slechter Nederlands spreekt dan de tweede sneed hout maar niet bij de gespreksleider, want die was er in drie worden mee klaar.

Treffend vond ik ook het taalgebruik van die Antilliaanse dame, die na 31 jaar in NL volgens mij nog ongeveer hetzelfde Nederlands sprak als toen zij de Antillen verliet. Een hoge bijstandsuitkering motiveert duidelijk niet tot lotsverbetering, zoveel was mij wel duidelijk in dat stukje dat ik even zag.

Ksi-Ziks | 06-03-06 | 14:35

@egwel 06-03-06 @ 13:54
Collectief boven individu komt bij nog een groep mensen voor. Binnen de Islam moet alles wat de groep misschien kan schaden voorkomen worden. Desnoods door afstoting.

Framoes | 06-03-06 | 14:34

gevallenverstand 06-03-06 @ 13:07

Er is een groot verschil tussen de manier waarop Pastoor een kromme redenering van een wauwelaar onderbreekt en die waarop een wauwelaar een punt voor punt redenatie van Pastoor onderbreekt.

Gebaseerd op uw reactie denk ik dat u het linkse gedachtengoed van kontol Bos het voordeel van de twijfel zult geven boven de bewezen juistheid van het gedachtengoed van Fortuijn en zijn momenteel beste opvolger Pastoor. Dat is uw democratisch recht en dat moet zo blijven, dus moeten alle anti-democratische initiatieven die door het links journalistiek geteisem worden ondernomen of door verzwijgen worden ondersteund krachtig worden bestreden.

Volgens mijn inschatting zou het nu al mogelijk kunnen zijn om de gehele linkse pers, incl. de opinierubrieken van de P.O., door de rechter te laten verbieden op basis van het ondersteunen en propageren van het fascistisch gedachtengoed gedurende de afgelopen twee jaar. In ieder geval zou met terugwerkende kracht de, op basis van de beloofde maar volstrekt afwezige professionale objectiviteit, verkregen subsidies door de staat teruggeëist dienen te worden.

Ksi-Ziks | 06-03-06 | 14:24

@Egwel
waar het mij om gaat is dat het democratische masker van het gelaat van partijen als de SP wordt getrokken.
@LLL
Over die kleren was inderdaad wat vergezocht. Maar er ik blijf er bij dat de sp qua kleding wel bepaalde kenmerken vertoont. Net zoals buschauffeurs en gyneacologen overhemden met korte mouwen dragen.

Der Icebear | 06-03-06 | 14:10

Zou de stijging van de werkloosheid tijdens deze kabinetsperiode, Gevallenverstand, er iets mee te maken kunnen hebben dat er een diepe economische crisis heeft gewoed? Je maakt me niet wijs dat een lin ks kabinet het beter had gedaan, want je weet: links is beter in het uitgeven van geld dan in het verdienen van geld. Zoals wijlen W.F. Hermans het zei: socialisme is leuke dingen doen van andermans geld.

Onbevlekt blazoen | 06-03-06 | 13:59

Wat een toeval trouwens dat dit bericht een dag voor de verkiezingen groots gebracht wordt door de staatsmedia. Een cynisch mens zou haast niet geloven dat het toeval is.
@ LLL
De sp is zeker geen fascistische partij, er is wel een overeenkomst met de nvu en andere fascistische partijen. Die overeenkomst zit hem is de overtuiging dat het collectief ten alle tijden boven het individu gaat en dat de staat (lees leidende partijelite) de enige is die verstandige besluiten kan nemen voor dat collectief. Zo stellen zowel de SP en de NVU dat het armoede probleem niet de verantwoording is van de individueele burger, maar een probleem dat op staatsniveau opgelost dient te worden.
Op sociaal economisch terrein zijn fascisten, nazi's, communisten en socialisten het eigenlijk altijd wel eens geweest, de verschillen zittten hem meer in nationalisme, racisme en militairisme (al kunnen de communisten daar ook wat van)

egwel | 06-03-06 | 13:54

Het niveau van de bijstand moet zo hoog zijn dat de maag van die uitkerinmgsgerechtigden net knort en dus altijd een incentive hebben om een baan te vinden. Let op, ze moeten niet zo veel honger hebben dat ze te slap zijn om te solliciteren. Dan kom je ook niet verder...

bastyboy | 06-03-06 | 13:51

Ksi-Ziks
Uitstekende observatie, hoewel sommige details mij wat minder aanspreken.
Het is bekend, dat de dames en heren politici zich voornamelijk laten interviewen op basis van een protocol, waarin vermeld staat wat wel en wat niet besproken mag worden. En daarom is het iedere keer zonneklaar, dat bepaalde onderwerpen niet of nauwelijks (in extenso) aan bod komen, Dreigt dat toch te gebeuren, dan is "de tijd op" of moet er zonodig iets anders worden besproken of wordt er een andere manoevre gemaakt. Vroeger was dat met Janmaat ook altijd het geval. Dan viel plotsklakps de apparatuur uit of waren er andere technische problemen, waardoor je niet meer kon horen wat hij te zeggen had.
Opvallend is bovendien, in contrast met vele jaren geleden, dat degenen om wie het gaat of zou moeten gaan, nooit aan discussies of debatten kunnen deelnemen. De kiezers of ervaringsdeskundigen dus. Zij worden meestal middels straatinterviews gebruikt als karikatuur bij het betreffende onderwerp. (Over respect gesproken).
Gisteravond was het programma Tegenlicht van de VPRO te zien met daarin politici en betrokken burgers en minderheden. Zo zou dat bij Nova in deze verkiezingstijd ook moeten zijn en dan niet in dertig minuten. (In Duitsland, Belgie en Frankrijk wordt er voor dergelijke debatten soms een, twee of meer uur uitgetrokken).

Romanus | 06-03-06 | 13:48

@gevallenverstand 06-03-06 @ 13:44

ten eerste betwijfel ik het, mar je hebt daar vast wel een bron voor. Ten tweede zeg ik nergens dat dat niet zo is

verbatim | 06-03-06 | 13:46

verbatim 06-03-06 @ 13:31
De werkloosheid is toegenomen onder dit kabinet.

gevallenverstand | 06-03-06 | 13:44

@verbatim
Uitstekend aangetoond dat MasterAB de Wouter Bos der reaguurders is. Hulde. Aan gelul gaat de wereld ten onder.

Montgomery Burns | 06-03-06 | 13:36

@verbatim 06-03-06
Wat is daar inconsequent aan?

MasterAB | 06-03-06 | 13:36

De hele voedselbanken zijn gewoon een uitvinding van Links. Het is net als met wegen. Aanbod schept vraag. Als je een weg aanlegd staat die na een tijdje weer vol. Als je voedselbanken opent dan stromen die vol. Wie wil er niet zijn boodschappen voor niets? (zie mijn post van 11:15) Als de voedselbanken morgen dicht gaan, dan gaan er echt geen mensen dood vd honger maar dan moeten ze bezuinigen op uitgaven als beltegoed, roken, zuipen etc.

verbatim | 06-03-06 | 13:31

Over inconsequente posts gesproken...

MasterAB 06-03-06 @ 12:32

Het meest trieste aan dit alles is dat mensen die gewoon werken ook naar de voedselbank moeten omdat ze van hun loon hun vrouw en kinderen niet meer kunnen onderhouden. Dat is pas triets. Terug naar de 19e eeuw waar arbeiders ook geen leven hadden

MasterAB 06-03-06 @ 12:58

Het is niet zo dat als je hier 1 rijst korrel per dag eet dat je dan arm bent. Dat is in Afrika zo. Hier ben je arm als je geen breedbeeld tv hebt, dat is nou eenmaal onze welvaart maatschappij is niet te verglijken met Afrika.

verbatim | 06-03-06 | 13:27

Ksi-Ziks 06-03-06 @ 12:38
Wat spindoctors betreft: Ik vermoed dat het huidige kabinet daar veelvuldig gebruik van maakt. Werd Kok 'verweten' een tefalhuid te hebben; de CDA/VVD club heeft dat collectief. Dat is meer dan de 300 jaar bestuurlijke ervaring van Donnert en de Amstelveense gemeenteraadservaring van Balkenende. Het lijkt mij dat daar grote professionaliteit achter zit. (Marshallhulp?)

Debatten verlopen vaak schreeuwerig terwijl er een aantal levergevallen zijn die steeds het woord nemen. Een goede debatleider stuurt ze weg of ontneemt ze het woord. Verstoorders moeten ten allen tijde weggestuurd.

gevallenverstand | 06-03-06 | 13:07

@zeurnietzo
Volgens mij valt dat reuze mee van die auto'en mobieltje. Maar dan nog zonder mobieltjes ben je nergens in deze maatschappij. Uitzendburo's en werkgevers moeten de mensen kunnen bereiken. Het is niet zo dat als je hier 1 rijst korrel per dag eet dat je dan arm bent. Dat is in Afrika zo. Hier ben je arm als je geen breedbeeld tv hebt, dat is nou eenmaal onze welvaart maatschappij is niet te verglijken met Afrika.

MasterAB | 06-03-06 | 12:58

Ksi-Ziks 06-03-06 @ 12:38
Ach wat praten we? De Pastoor had zijn excuus gemaakt (Iets wat ik al weken bepleitte, we moeten geintegreerden niet frustreren) Mens had een aardig gesprek met alle vier, Rottenberg die je tekort doet door hem als tegengas voor LR op te voeren (Zijn interviews met ondernemers in die lege fabriekshal niet gezien?) merkte terecht op dat iedereen boos is op elkaar in Rotterdam. Hoewel ik het met je eens ben dat er een babyboomkliek is die als een echoput fungeert is de boosheid in Rotterdam algemeen. 010 moest eigenlijk gewoon eens ophouden met zeuren en boos zijn. (Dus de Goebbeliaanse aanvallen van vermeend links zijn zeker niet exclusief. Het proagandastaaltje van Balkenende bij Buitenhof was ook dubieus.)

Overigens vind ik dat Pastoor vaak op een vervelende manier het woord (ont)neemd en in de rede valt. De energie die daarachter zit vind ik 'eng'.

Het PvdA bolwerk in de media is eng, maar om dat fascistisch te noemen gaat mij een paar stappen te ver. Verder zorgt een goede ondernemer voor zijn werknemers als familieleden (Philips/Lego etc) wij hebben deze zorg vermaatschappelijkt en de zorg is -beide kanten op- erg slecht. In verkiezingstijd praten we liever zaken die direct geld opleveren. Maar anders dan een aantal sukkels met een lage bijstanduitkering aan het werk schoppen hoor ik daar niets over.

Van daar zowel mijn teleurstelling in van Aartsen als in 'kontol' Bos.

Fundamenteel zie ik meer in vertrouwen geven en aanmoediging dan in control.
Synergy genereren lijkt me nu eenmaal onmogelijk voor controlfreaks.

gevallenverstand | 06-03-06 | 12:56

Zodra spullen onder de marktprijs worden aangeboden onstaan er altijd tekorten. Iedere eerstejaars econoom kan dat uitleggen.

aa | 06-03-06 | 12:48

@ Ksi-ziks

Voor wie van politiek houdt is het genieten dezer dagen op de tunnelvisie. Ik vond de discussie bij Buitenhof wel een aardige. Bij Rottenberg weet je echter nooti wanneer hij namens de PvdA spreekt. 't blijft een innemende man naar mijn bescheiden mening.

Brusselmans | 06-03-06 | 12:44

MasterAB 06-03-06 @ 12:41
Die mensen moeten dan een stapje terug doen ja dat is heel vervelend, maar als je kijkt welke mensen bij de voedselbank aankloppen dan zie over het algemeen mensen die liever niet dan wel werken, opvallend is ook het aantal autos wat daar voor de deur staat, dat ze allemaal een mobiel hebben en toch gratis eten moeten hebben om te leven.
Ik snap hem niet.....

zeurnietzo | 06-03-06 | 12:44

@zeurnietzo
Schulden ontstaan doordat mensen opeens hun baan kwijt raakte door de kwakkelende economie. Dit kabinet had de mensen moeten ontzien in deze tijden. De koopkracht moeten laten toenemen zodat de economie ook weer een zetje krijgt inplaats van de burgers uitknijpen om onbenullige zaken zoals het begrotingstekort.

MasterAB | 06-03-06 | 12:41

gevallenverstand 06-03-06 @ 12:04

Ik ben afgelopen zaterdag naar zo?n discussiebijeenkomst, waaraan ook Leefbaar Rotterdam deelnam, geweest en dan kan je goed merken LR geen gestaalde discussiebijeenkomstverstorings kaders heeft zoals de PvdA, GL en het FNV. Bij elk item of reactie van LR werd er herrie getrapt door veelal blanke 50 plussers en puisterige werkschuwe krakers types. De bijeenkomst werd door hun misdragingen voortijdig beëindigd. Ik ben nog wat blijven hangen en zag hoe na deze door mij als schandelijk ervaren provocaties de eerst individueel werkende schreeuwers zich groepeerden en elkaar feliciteerden met hun succes, de werkwijze van het fascisme van Goebbels ten voeten uit.

Het was weer een echt "zielenpoot Wouter in bescherming nemen" weekend. Zonder dat ik daar echte bewijzen voor heb denk ik dat de spindokters van de PvdA bepaald hebben dat er geen kritische vragen meer aan kontol Bos gesteld mogen worden, anders zou hij zichzelf en de PvdA maar weer blameren als hij niet onder beschermende journalistieke vrienden is.

Harry Mens had dus slechts een flauw lijstje vragen aan kontol Bos maar bij de gasten die aan kontol Bos vooraf gingen maakte hij veel kritische opmerkingen over kontol Bos en de PvdA maar het beloofde vuurwerk bleek een sisser.

In Buitenhof bleef Balkenende, zoals gebruikelijk, onverstoorbaar zichzelf maar de discussieleider was zoals een "links objectieve" journalist betaamt duidelijk zeer onaangenaam verrast toen Balkenende 300 miljoen beloofde aan 5 miljoen huishoudens. Korte tijd later maakte Desanne van Brederode moeiteloos een koppeling tussen de "kwaliteits" propaganda van het links journalistiek geteisem en de uitgangspunten van het fascistisch propaganda instituut van Goebbels. De fascistische ervaring die ik bij de LR discussie had was blijkbaar ook volgens haar schering en inslag bij de z.g. democratische linkse partijen.

Bij Pastoor, blijkbaar de enige echte de vijand van links, had het demagogisch Buitenhof team zelfs drie en een half linkse tegengasgevers gemobiliseerd. De heer Brink moest blijkbaar als katalysator optreden maar was verbaal geen enkele partij voor Pastoor, evenals de andere drie heren die feitelijk alleen met zijn denkbeelden konden instemmen omdat elke inhoudelijke tegenwerping hen alleen nog maar dommer deed lijken.

Bij RTL viel kontol Bos haast van zijn zeepkistje maar voor het NOS journaal was dat geen nieuwsitem, blijkbaar gaf men er de voorkeur aan om kontol Bos de gelegenheid te geven om weer eens zijn inhoudsloos en populistisch gebazel uit te slaan.

Nederland verdient inderdaad zoveel beter en als er één ding in de campagnes rondom de Gemeenteraadsverkiezing duidelijk is geworden is dat wel dat wij zonder dralen af moeten van subsidies aan het links journalistiek geteisem, haar distributie kanalen bij de Publieke Omroepen en de z.g. geprinte kwaliteitsmedia, immers het fascistisch mediageweld wat zij in de afgelopen periode in stelling gebracht hebben tegen de democratische processen in de NL samenleving geeft duidelijk weer dat zij niet in staat zijn om ook maar enige professionele objectiviteit langer dan vijf woorden te veinzen.

Ksi-Ziks | 06-03-06 | 12:38

Warempel, daar legt Lucas verdikkeme een incongruentie bloot!
Niet dus.
Dalrymple is volstrekt niet mijn messias, hij tamboereert daarvoor te veel op dezelfde trom, maar als het gaat om het slachtofferdenken dat de kleine linkse partijen in stand houden (en waarvan ze electoraal profiteren), heeft Dalrymple indrukwekkende artikelen geschreven. 'Mensen hebben weer eens een boekje gelezen', klinkt dat niet ietwat, ehm... aanmatigend?
Je doet me denken aan de lerares Frans (brugklas!) die in de klas actie voerde tegen de kruisraketten. Toen ik prevelde dat de Russen toch ook flink aan het bewapenen waren zei ze 'oh, ik merk het al, jullie lezen thuis De Telegraaf'. Dat deden we niet eens, maar hopla; de haar onwelgevallige mening was belachelijk gemaakt.
De Lucas-methode is van alle tijden.

Onbevlekt blazoen | 06-03-06 | 12:38

MasterAB 06-03-06 @ 12:32
Beetje kort door de bocht. Het gros van die mensen heeft welvaartschulden en daar hoeft de rest van de samenleving niet voor op te draaien.
De mensen die het echt slecht hebben worden door de gemeentes echt wel geholpen hoor

zeurnietzo | 06-03-06 | 12:36

Is de hufterigheid van deze maatschappij. Het meest trieste aan dit alles is dat mensen die gewoon werken ook naar de voedselbank moeten omdat ze van hun loon hun vrouw en kinderen niet meer kunnen onderhouden. Dat is pas triets. Terug naar de 19e eeuw waar arbeiders ook geen leven hadden. Dat is het beleid van dit conservatieve smerige rechtse kut kabinet. En arbeiders bedoel ik 80% van de werkende mensen. Niet-arbeiders zijn de overigen 20% die al binnen zijn.

MasterAB | 06-03-06 | 12:32

@Brusselmans: drogredeneringen zijn juist van toepassing op limburgers en JOVD-ers. Kan niet anders.

Lucasdelinkselul | 06-03-06 | 12:31

He Lucas, doe nu niet zo lastig..

Alsof drogeredenen niet van toepassingen zijn op -pak 'm beet - Limburgers.

of JOVD leden..

Brusselmans | 06-03-06 | 12:27

zeurnietzo 06-03-06 @ 12:16
Niet zeuren, ik heb in diverse postings al verteld dat zowel werkonwilligen als zieken met de stok worden 'ingeleid naar arbeid'. Het is goed dat er partijen zijn die dit opmerken dat je dat niet met zieken moet doen. Wat Balkendende hierover zegt is lipservice. Overigens wil Lodewijk Asscher inmiddels ook dat de voedselbanken verdwijnen. Ook hij weet dus niet wat er speelt.

gevallenverstand | 06-03-06 | 12:23

gevallenverstand 06-03-06 @ 12:11
Goede werknemers zijn nu helemaal niet meer te vinden, wij zoeken mensen die met de handen kunnen werken en krijgen bijna geen
kandidaten, laat staan goede. Daarom vraag ik me af hoe het komt dat we
zoveel mensen hebben met een uitkering.

zeurnietzo | 06-03-06 | 12:16

Ok Icebaer, duidelijk. Alleen punt 6 slaat als k*t op Dirk maar dat snap je zelf ook wel. Ten eerste snap ik nietw at er link is aan een huisarts, ten tweede zie ik niet in hoe je aan de grijze doornsee-kleding van politici uberhaupt de rechtse of linkse voorkeur kunt aflezen. (tenzij ze in bruin uniform of rood Mao-kostuum lopen natuurlijk.) Zelfs de goede oude stropdas, lange tijd het oinderscheid tussen rechts en links is geen onderscheidng meer: Mark Rutte is wel degelijk rechts maar draagt vaak geen stropdas en Van Bommel is wel degelijk links maar is bijna altijd vooorzien van strop.
@Dalrymple-fetisjisten: Gees, mensen hebben weer eens een boekje gelezen hoor. Ze zijn wel tegen persoonsverheerlijking, tenzij de schrijver het oude adagium "eigen vernatwoordelijkheid eerst" weer eens ten tonele voert. Dan mag het gouden kalf weer van stal en is de nieuwe messias op aarde. Hypocrieten.

Lucasdelinkselul | 06-03-06 | 12:14

Van Rechts 06-03-06 @ 12:02
Als werkgever heb ik diverse diensten aangemoedigd aan reintegratieprojecten te beginnen. In de booming years was personeel krijgen een crime en wat er kwam kon niet werken. Ik heb het (voor de laatste keer) over mensen die niet kunnen werken en schofterig, wantrouwig, onterecht en slecht behandeld worden.
Overigens vind ik dat zelfs voor mensen die niet willen werken dat ze wel strict, maar niet hufterig mogen worden behandeld -formeel volstaat- en vind ik de incentive om uitkeringsgelden door te sluizen naar gemeentekas onzin. (De gemiddeld zieke moet procederen om zijn recht te halen... Is it that bad? yes it is!)

gevallenverstand | 06-03-06 | 12:11

Even tussen het hele gelul door of SP/GL/PVDA nou wel of niet facistisch zijn moet ik toch even het volgende kwijt;
Zowel Marijnissen, Halsema en Bos hebben allen het meeste weg van een half harde lul. Wel geyl aanschurken tegen de maatschappij maar niet de kracht of de potentie hebben om het probleem te penetreren- om maar in stijl te blijven. Roepen en schreeuwen hoe oneerlijk het allemaal wel niet verdeeld is in de maatschappij en het probleem altijd bij de politiek leggen en niet bij de mensen. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat met al onze overgeorganiseerde overheidsinstanties, instellingen en bedrijven mensen niet fatsoenlijk een baan hebben en het probleem zelf eens oplossen. Zolang ik elke dag langs uitzendbureaus loop en diverse banen worden tentoongesteld / werkelijk voor het oprapen.. dan moeten de mensen eens eerst bij zichzelf ten rade gaan en niet leunen op de overheid en de zuurverdiende centen van een ander lopen te verkwanselen aan shag en bier.. Verder vind ik het ronduit stuitend om het pratende braakmiddel Wouter Bos weer eens te horen verkondigen dat het zoveel beter kan hier in het land..... Dan kan het zeker.... Als Bos vooral niet in het volgende kabinet zetelt en samen met zn rooie makkers de tijd weer eens terugdraait naar de jaren 70/80

de melkboer | 06-03-06 | 12:10

Las net het volgende op telegraaf.nl Nu snap ik er echt geen reet meer van

De inkomensachterstand van minima is de afgelopen jaren niet opgelopen. In 2004 was de relatieve achterstand ongeveer even groot als in 2000, zo blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag heeft gepubliceerd.
www.telegraaf.nl/binnenland/34692121/Minimumi...

zeurnietzo | 06-03-06 | 12:09

Van Rechts 06-03-06 @ 12:02
Mensen die niet willen werken houden we altijd, maar ze moeten dan inderdaan de gevolgen aanvaarden.
Alleen de mensen die hun uitkering laten stopzetten? dan hebben ze zeker nog neveninkomsten (daar hebben ze tijd zat voor!)

zeurnietzo | 06-03-06 | 12:06

@LLL
Dank voor de exegese van mijn post.
1.Ik weiger het voor NVU op te nemen. Deze partij dient net zo hard bestreden te worden als SP. Wat ik wilde zeggen is dat dergelijke partijen ook altijd punten hebben waar mensen het wel mee eens zijn, zoals liefde voor dieren, het aanpakken van criminelen etc.
2.Mensen met hoge inkomens zijn de vijand van de SP. Zij kunnen volgens de SP hun schuld aan de waarlijke mensen afkopen door heel veel belasting te betalen. Ze noemen zich sociaal, maar ze zijn totalitair. De SP is van binnen allesbehalve democratisch.
3.Volgens jou vind ik dat iedere sociale opstelling fascisme is. Ik vind het beter als jij niet bepaalt wat ik vind. Niet iedere vorm van sociaal zijn is totalitair en ik ben best sociaal (zij het met totalitaire trekjes). Ik vind niet dat de staat het instituut moet zijn voor verdelende rechtvaardigheid.
4. Als je heel erg veel beter weet wat goed is voor andere mensen en dat ideaal een grote verschuiving van de maatschappelijke orde met zich meebrengt, zoals de sp, vind ik dat fascistisch. De nieuwe maatschappij en zo.
5.Er is discussie mogelijk over wat fascisme inhoudt. De een legt de nadruk op het bereiken van een nieuwe orde, de ander op de verheerlijking van personen, geweld of symboliek.
6.Agnes Kant en Harry van Bommel hebben kleren van respectievelijk een volksvrouwtje en een huisarts. Je ziet al dat ze links zijn voor je ze hebt horen praten.

Der Icebear | 06-03-06 | 12:05

@ Van Rechts

Extreem-rechtse reactionaire grootkapitalist!

Zo mag ik het graag horen..

Brusselmans | 06-03-06 | 12:05

Ksi-Ziks Kom je ook naar www.weekvandeondernemer.nl ? kun je je ideeen eens ventileren met Jozias EN Wouter.

gevallenverstand | 06-03-06 | 12:04

hAl 06-03-06 @ 12:01
Inderdaad leer die mensen eerst is met geld omgaan, het hebben van 2 mobieltjes en kratten bier is geen 1 levensbehoefte!!

zeurnietzo | 06-03-06 | 12:03

@Ksi-Ziks 06-03-06 @ 11:49

Amen !

@gevallenverstand 06-03-06 @ 11:52

Ja ! Dit kabinet heeft een ontiegelijke hoop hele hete hangijzers eindelijk durven aanpakken. Persoonlijk vind ik de volgende nog wel het meest spectaculaire:

Gemeenten grijpen mensen in de bijstand in de kraag en zetten ze op werkprojecten om ze weer terug in een werkritme te krijgen en mede daardoor terug te begeleiden naar een baan. Wat blijkt ? Er zijn legio bijstandstrekkers (ik formuleer het nu even bewust zo) die op dát moment tegen de gemeente zeggen: "Laat die uitkering maar zitten, maar ik ga niet in zo'n project werken".

Huh ? Je krijgt dus een bijstandsuitkering -het allerlaatste vangnet in dit land- en op het moment dat men je probeert te activeren hóéft dat niet meer ?

Ik rolde werkelijk van mijn stoel toen ik dat hoorde !

En wie nu denkt te kunnen reageren "Ja, Van Rechts, je bent ook een extreem-rechtse reactionaire grootkapitalist" bij deze vast de volgende opmerkingen:
1) Ik ben opgegroeid als zoon van een bijstandsmoeder
2) Ik ben begin jaren 90 door het faillissement van een werkgever een tijdje in de WW geweest.

Ik ben dus ervaringsdeskundige :-P

Van Rechts | 06-03-06 | 12:02

Zo snel mogelijk sluiten die voedselbanken.
Die mensen hebben meer aan ondersteuning mbt tot hun uitgaven en hun inkomsten.
Een voedselbank is symptoombestrijding. Je maakt bovendien mensen steeds afhankelijker van een dergelijke oplossing.
.
Voedselbanken werken armoede in de hand en bieden daarvoor geen oplossing !!!

hAl | 06-03-06 | 12:01

heb net even nagezocht. bijstandsuitkering voor 23-65 jarigen (alleenstaand) ? 658, woonlasten met subsidies etc niet hoger dan ? 250 per maand (uiteraard niet in amsterdam centrum). je houdt dus circa ? 400 per maand om van te leven, dat is zeker niet veel maar ook weer niet zo weinig dat je er niet van zou kunnen eten. de meeste mensen raken in de problemen door eigen stupiditeit indolentie, vul maar in. het maakt in dat geval niet uit of je ze ? 400 of 4000 geeft, ze eindigen altijd weer onderaan, in het laatste geval alleen wat later. voedselbank is een prima initiatief en geschikt voor mensen die niets anders meer hebben, je kunt er echter geen structurele conclusies aan verbinden als zou het in NL niet goed geregeld zijn, hoe graag W.Bos dat ook zou willen. met WB als premier krijgen we een nieuwe Den Uyl aan het roer die de boel net zo verstierd dat we weer 20 jaar kunnen gaan puinruimen!

bora | 06-03-06 | 12:01

Lucas, heb je even?

Eerst dit, van de website van de SP: "De armoede groeit en groeit. Het SCP en het CBS stellen dat vast in hun Armoedemonitor 2005. Als een (te) laag inkomen wordt beschouwd: 850 Euro voor alleenstaanden, 1.608 Euro voor gezinnen met twee kinderen of minder." Netto.

Terzake: Lucas, kun je ophouden met reageren op trivialiteiten als die zwakke denker die de SP fascistisch noemt? Reageer liever op de kern van de kritiek op fundamentalisch-linkse partijen, die het verwoestende slachtofferdenken in leven houden (zie vorige postings). En lees de boeken van Dalrymple een keer.

Onbevlekt blazoen | 06-03-06 | 12:01

Die armoedegrens is idd wel erg hoog. Waar zit die voedselbank hier want dan ga ik ook.
Ik leef nml samen met mijn vriendin onder die grens (ben nog student) maar we kunnen aardig rondkomen en dan is er zelfs altijd alcohol in huis. Misschien idd wel fijn dat geen van beide rookt..

VeteraN | 06-03-06 | 12:01

@ Spooky

Wat aardig van je om de Islam in deze discussie te betrekken. Op naar de 1000+ comments!

Nu even serieus, 'we' zijn m.i. nog steeds in oorlog met zo'n anderhalf miljard islamieten die het verderfelijke westen liever vandaag dan morgen van de kaart geveegd zien evenals diens achterlijke neefjes in de banlieux van Europese steden. Onze bewindslieden heb ik echter voornamelijk in allerlei bochten zien wringen om maar te benadrukken dat iedereen er bij hoort. Ik heb JPB nog nimmer horen verklaren 'als je niet voor ons nederlanders bent ben je tegen ons' hetgeen hem in de cartoon kwestie had gesierd.

Wat die voedselbanken betreft is het goed dat dergelijke burgelijke initiatieven op de been blijven. Het valt alleen maar te prijzen dat er zoveel compassie bestaat in onze samenleving met de minder bedeelden. Zolang de verhouding tussen mensen op de bagagedrager en op de trappers echter nog steeds zoek blijft zal dat hard nodig blijven.

Brusselmans | 06-03-06 | 12:00

Ha Ksi-Ziks Zo boos alweer op de maandagochtend. In Amsterdam zijn de straten schoon. Er word zelfs geen poster meer geplakt op straffe van 300EU pp. Een politiesysteem werkt, maar als ondernemer weet je zeker dat een probleem oplossen niet zo moeiljk is. Wel om dit binnen maatschappelijk verband te doen.
Waar ik over praat is over zieken en mensen die zich kapot hebben gewerkt. Die worden behandeld als profiteurs. Dat zowel 0031rs als nieuwe 0031ers geen zin hebben in laaggeschoold werk is genoegzaam bekend. Het is zelfs zo bekend dat het kabinet de banen vooraf al weggeft aan Polen inmiddels.

Voorts zit je weer boos te amken op anderen, terwijl je je handen vol zou kunnen hebben aan goede projecten. Bel Bono eens (met jouw bankrekening zal dat zeker lukken) een beetje een politiestaat a la vd Anker maken daar hebben we een creatieve ondernemer niet voor nodig.

gevallenverstand | 06-03-06 | 11:59

Ik begin nu zelf te merken dat het beter wordt. zonder dat ik een topinkkomen heb en mijn salaris al 3 jaar gelijk blijft kan ik nu weer wat sparen, door bijvoorbeeld het wegvallen OZB en de goedkopere nieuwe zorgverzekering. Ja de premie is hoger maar de inhoudingen op mijn salaris zijn een stuk lager waardoor ik er netto net als zovelen flink op vooruit ben gegaan. Maar daar hoor je niemand over!

zeurnietzo | 06-03-06 | 11:57

zeurnietzo 06-03-06 @ 11:48
Paars was teleurstellend vanwege de EU implementatie en Srebrenica en verders Zalms gebrek aan investeringen in de economie. Klopt. PvdA was geen pretje. Maar is het ondertussen beter geworden?

gevallenverstand | 06-03-06 | 11:52

poktor 06-03-06 @ 11:32

dat is een kwestie van even tussen rekeningen heen en weer jongeleren

verbatim | 06-03-06 | 11:51

Waarom blijven de inschrijvingen bij de uitzendbureau's voor de lagere functies zo achterwege? Is dat omdat de bijstandsuitkering plus gemeentelijke toeslagen veel te hoog zijn om mensen te motiveren?

Pastoor had het over het heilzame effect van de dwangmatige werktoeleiding in 010, de meesten gingen weer naar school, volgden taalcursussen, enz. In 020 zijn er wachtlijsten voor taalcursussen en een smerige stad. Ondanks dat er een enorm stuwmeer aan werkelozen is het in 020 ongelovelijk smerig op straat. In 010 wordt er voortdurend door uitkeringstrekkers opgeruimd en verdomd, de criminaliteit en verloedering zakt in sneltreinvaart. Hij heeft zich tot doel gesteld om het aantal beleidsambtenaren in 010 met 60% te verminderen, zodat beleid niet strand in oeverloos ouwehoeren.

De grafitti opruimers in 010 kennen b.v. de grafitti spuiters en spreken ze daarop hardhandig aan, dat werkt beter als 50 weet-je-wel leuterende en semi-verslaafde buurthuiskneuzen met een diploma van de sociale spinazie academie.

De buurt teruggeven aan de buurt en weg met al die subsiedisponsen die uitsluitend en alleen de vergroting van de sociale onvrede (en hun inkomen) tot werkelijk doel van hun organisaties hebben.

Ksi-Ziks | 06-03-06 | 11:49

@brusselmans.

Inderdaad, morele terreur is van alle dagen. Vorig jaar nog waren we in oorlog, uitwassen van de Islam, als je niet voor ons nederlanders bent ben je tegen ons. Die dreiging van radicaliserende moslims die zal er in enkele schrijdende gevallen best zijn, maar zelfs de hofstadgroep is niet meer dan enkele wannabees. Kortom om electoraal gewin wordt ons van alles aangepraat en opgeklopt.

spooky | 06-03-06 | 11:49

Nogmaals; hoop maar dat het jou niet overkomt! Ook opmerkingen hier als: 'De weg naar de vleeschpotten word feilloos gevonden' Er zit 200 miljoen in die potten om ONS de indruk te geven dat alles prima is geregeld.

gevallenverstand | 06-03-06 | 11:48

JA dat linkse gel*l van de SP en PVDA zorge voor een hoop zieltjes deze week, maar kijk is wat onze vriend KOK er in de jaren 90 van heeft gebakken, onder paasr 2 is alles ingeklapt wat nu weer wat opkrabbelt.
Volgend jaar Bos 1, begint het weer van voor af aan, eerst wordt alles weer mooi en kan het niet op, maar na een paar jaar wordt de ellende weer groter
in plaats van kleiner.....

zeurnietzo | 06-03-06 | 11:48

veel mensen hebben het hier over de tering naar de nering zetten als je er financieel niet al te best voor staat
daar ben ik het op zich wel mee eens, maar de Nederlandse economie is juist gebaat bij een zo groot mogelijke consumptie. mocht iemand een andere mening toegedaan zijn, dan wordt van alle kanten geprobeerd hem of haar op andere gedachten te brengen. politici doen ook een duit in het zakje door de consument op het hart te drukken dat ze toch echt meer moeten besteden, anders zet de economische groei niet door. als er dan ook nog sociale druk is om bepaalde producten aan te schaffen (er is wel een voedselbank, maar geen Nike- of Lonsdalebank) kunnen velen de verleiding niet weerstaan. als dan aan het eind van het geld nog een stukje maand over is is de gang naar de voedselbank snel gemaakt. het is voor mensen met een gat in de hand of een aangeboren afkeer van hard werken misschien een te makkelijke oplossing en spoort mensen te weinig aan hun lot in eigen hand te nemen, maar het toont wat mij betreft eveneens aan dat er wel degelijk een armoedeprobleem is in Nederland.

Loki | 06-03-06 | 11:48

BEste Polderklootzak, alleen linken volstaat ook, dat scheelt reactievervuiling. Verder sluit ik me bij Spooky aan: dit is pointless.Als ik had gevraagd om een verband met communisme en maoisme had je een goed punt nu slechts bagger.
@Icebear: "De persoonsverheerlijking, het populisme," Dat heet politiek, doen de meeste partijen.
"uitbereiding van het diefstalprincipe onder het mom van herverdeling van de welvaart." Ten eerste is het niet perse diefstal omdat jij dat zo ervaart ten tweede heeft dat al helmaal niets met fascisme te maken.
"Nadruk op symboliek," Zoals? Het uidelen van foldertjes met een tomaat? Ik zie weinig verschil met oranje CDA-sjaals of de stropdassen van de VVD.
"arbeideristisch uniform (ouwe meuk)." Ehm... Je kent Harry van Bommel en Agnes Kant?
"Gelijkheid als eindpunt in plaats van uitgangspunt." Fascisme? Hmm?
"Je kan natuurlijk zeggen dat het bewijs dun is, maar dan moeten we het eerst eens worden over wat fascisme is" Diarree dun ja. En ja, zo kan je eeuwig door gaan. Heb je geeen bewijzen verplaats je gewoon de discussie. Waarschijnlijk is in jouw ogen elke sociale opstelling al fscisme. Er zijn echter voldoende plekken op het internet waar je kutn opzoeken wat fascisme als ideologie betekent.
"en dan kan je ook nog stellen dat de NVU niet uitsluitend fascistisch is." Nou, gezien hun opelijke flirt met nazi-fascisme en het gebruik van termen als "88" en het leggen van kransen op de graven van fascistische strijders lijkt me dat niet zo heel moeilijk.

Lucasdelinkselul | 06-03-06 | 11:46

Brusselmans 06-03-06 @ 11:42
Praat eens met een professional. Die bijzonder bijstand zit op slot en mensen worden van energie afgesloten en hun huizen uitgezet.

gevallenverstand | 06-03-06 | 11:45

Als al die mensen bij de voedselbank nou eens worden gestuurd naar de Gemeente. Die krijgen het geld niet eens op wat dit Kabinet heeft om armoede te bestrijden...

Het probleem is dat armoede wordt gebruikt in deze verkiezingen door de PvdA en die Marijnissen (ik ken geen andere SP-ers). Het komt hen goed uit dat er wat armoede is in Nederland.... voor de verkiezing.

Kees de Jongh | 06-03-06 | 11:44

Dus als je een ander Europa wilt met andere industrieen en grote verplaatsingen aan arbeiders en studenten, dan moet je vooraf nadenken wat dat voor gevolgen heeft. Als er een industrie afvalt (VB mijnwerken) dan regel je omscholing en nieuwe banen. De manier waarop EU is geregeld is; 'Laten we maar eens zien wat er gebeurt en dan zien we (evt) nog wel. De nationale inkomsten stijgen, dus we worden er allemaal beter op.' Los van het feit of dat dat zo is -wat ik betwijfel - is er meer overgang en geleiding nodig.

gevallenverstand | 06-03-06 | 11:43

@ Gevallenverstand

Voor die gevallen wordt in den regel prima gezorgd. Er is bijzondere bijstand waar geld voor beschikbaar is maar waar maar geen gebruik van wordt gemaakt. Er zullen altijd schrijnende gevallen tussen zitten maar de strekking van het verhaal is dat de vrije val in armoede die progressief Nederland ons probeert aan te praten gewoon weg niet de werkelijkheid is.

Enfin, dergelijke morele terreur is van alle dagen. Thank god it's verkiezingstijd!!

Brusselmans | 06-03-06 | 11:42

bijstand=minimumloon=1142 euro netto ongeveer. Dat is voor een gezin. Alleenstaande krijgen minder, tussen 571 ongeveer 800.
Armoedegrens 1600? Bizar, dan kan ik ook naar de voedselbank! Om hoeveel nederlanders zou dat dan gaan, onder de 1600. Ik ben een sucker voor statistiekjes.
Wat ik dan ook niet snap, als 1600 die armoedegrens is, waarom krijg je met 1500 dan geen zorgtoeslag en woontoeslag?
toch denk ik dat die hele voedselbanken niet nodig zouden moeten zijn. toch een schande voor een "beschaafd en welvarend land".
ik geloof dat ik het allemaal niet meer zo goed begrijp op de maandagochtend voor de verkiezingen...

Lizz | 06-03-06 | 11:40

@polderklootzak

Linken mag ook, dat scheelt een berg reeds bekend nieuws. Maak je punt eens, waarom wil je dit kwijt. De vraag van LLL had verband met fascisme, tot nu toe is er iemand geweest met het verband communisme en maoisme. Jij maakt helemaal geen verband. Zijn er nog andere die het willen proberen?

spooky | 06-03-06 | 11:39

Jezus, ik denk dat ik me baan opzeg en een baan zoek voor 1600 euro netto!!en armoedig ga worden!!
Want als je die 1600 euro verdient krijg je natuurlijk zorgtoeslag, voedselbank, inversteringstoeslag, finaciele hulp bij aanschaf koelkast, wasmachine enz.

zeurnietzo | 06-03-06 | 11:37

Brusselmans 06-03-06 @ 11:28
Het verhaal is bekend. In Flevoland is er een club die aan integrale schuldhulpverlening doet. Dat is een goed initiatief. 80% (volgens Elsevier) heeft een consumptieve schuld. Ik weet dat het populair is om te wijzen naar mensen die prima kunnen werken en zich suf aan auto en computer hebben gekocht via lenen.nl Waar het om gaat is over die 20% die niet kan werken en hoe daarmee omgegaan word. Is het nou niet veel minder vermoeiend om over beiden te spreken.

gevallenverstand | 06-03-06 | 11:34

wikipedia:

De SP is opgericht in 1972 onder de naam Kommunistiese Partij Nederland/Marxisties Leninisties (KPN/ML), als afsplitsing van de KEN(ml) (Kommunistiese Eenheidsbeweging Nederland (marxisties leninisties)) die op haar beurt een voortzetting was van een, bij de ideologische breuk tussen China en de Sovjet-Unie ontstane, maoïstische afsplitsing van de CPN: het Marxistisch Leninistisch Centrum Nederland. Een belangrijke factor binnen al deze bewegingen was de Rotterdamse pijpfitter en politiek activist Daan Monjé. Bij de oprichting van de KEN(ml) werd hij bijgestaan door Nico Schrevel met wie hij echter na verloop van tijd gebrouilleerd raakte. Ook de Binnenlandse Veiligheidsdienst hielp, door middel van een infiltrant, een handje mee bij de oprichting van de KEN(ml). De bedoeling van de inlichtingendienst was om door middel van de KEN(ml), de CPN de wind uit de zeilen te nemen.

Dat scheen al snel te lukken. Anders dan de weifelende CPN ondersteunde de KEN(ml) in 1970 zonder voorbehoud een wilde staking van havenarbeiders in Rotterdam. De staking werd een succes en maakte de KEN(ml) populair onder linkse arbeiders. Hoewel hij geen officiële functie binnen de partij bekleedde was Monjé in die tijd de drijvende kracht achter de acties van de KEN(ml).

De officiële reden voor de afsplitsing van de SP was een meningsverschil tussen Monjé en Schrevel over de rol van intellectuelen in de communistische strijd. Monjé was van mening dat de 'hoofdarbeiders' niet 'de voorhoede van het proletariaat' vormden, maar juist de 'achterhoede', zoals in het allereerste nummer van partijblad de Tribune werd uitgelegd.

Na de splitsing bleek Monjé ook het financiële brein van de SP te zijn. SP-vlugschriften werden niet uitgedeeld maar verkocht, hetgeen zowel een vaste kring van lezers als inkomsten voor de partijkas inhield. Nog lang gold binnen de SP het adagium dat "een actie zichzelf moet bedruipen," bijv. door vrijwillige bijdrages van omstanders, een unicum binnen de actiewereld. Welke rol bezoekjes van Monjé aan de Chinese ambassade precies speelden bij de partijfinanciën blijft onduidelijk; dat de eigen drukpers waarover de SP vanaf het begin kon beschikken, bekostigd werd vanuit China staat wél vast.

Gedurende de jaren tachtig nam de invloed van Monjé binnen de partij af. Hij overleed in 1986. Het zwaartepunt van de beweging was inmiddels verschoven naar de industriestad Oss waar de partij sinds 1974 in de gemeenteraad vertegenwoordigd was. De ex-lasser Jan Marijnissen was een van de drijvende krachten achter dat succes geweest. Na het overlijden van Monjé in 1986 nam hij de dagelijkse leiding van de partij over. Anders dan Schrevel en Monjé destijds, was Marijnissen weinig geïnteresseerd in de vraag welke socialistische ideologie nu precies de meest correcte was. Het in de loop der jaren al danig gesleten etiket maoïstisch verdween onder zijn leiding definitief uit beeld.

polderklootzak | 06-03-06 | 11:33

@verbatim:
Op een nieuwe rekening zie je geen ravijn van minus 10000 eurie...

poktor | 06-03-06 | 11:32

@lucasll
De persoonsverheerlijking, het populisme, uitbereiding van het diefstalprincipe onder het mom van herverdeling van de welvaart. Nadruk op symboliek, arbeideristisch uniform (ouwe meuk). Gelijkheid als eindpunt in plaats van uitgangspunt. Je kan natuurlijk zeggen dat het bewijs dun is, maar dan moeten we het eerst eens worden over wat fascisme is en dan kan je ook nog stellen dat de NVU niet uitsluitend fascistisch is. Wat mij nogal tegen de borst stuit is dat een extreem linkse partij salonfahig is geworden. Mag ik ook nog even verhalen over de grote partij-vriend Harry de Winter, die een vliegtuig naar Z-Frankrijk huurde voor zijn verjaardag en in zijn vakantie's de ***restaurants afschuimt? Echte sp- locatie

Der Icebear | 06-03-06 | 11:31

-Hans 'het inhalige varkentje' Wiegel Modus -
600 euro per maand lijkt me ruim voldoende voor een lid van het voetvolk. In mijn tijd sliep het arbeidersvolk bij de koeien op stal en vraten ze droog brood.

ultralinx | 06-03-06 | 11:30

Dat voorradenverhaal schijnt ook gelul te zijn. Appie Heijn levert bijv. vrij luxe spullen en levert zodanig dat de voedselbank het direct kan verdelen. Dus met kerst was er hier bij de voedselbank voor iedereen een garnalencoctail (in zo'n glaasje), varkenshaas in marinade, een zak groenten en wat lekkers te zuipen, en allemaal geleverd alsof je bij albert.nl besteld had.

polderklootzak | 06-03-06 | 11:30

Echt waar zeurnietzo, bij dat onderzoek laatst was de definitie van armoede dat een gezin minder dan 1600 euro netto inkomsten per maand had. Ik heb het vijf keer gecheckt (als krant gingen we ermee aan de slag dus we moesten de feiten wel goed hebben), maar het bleek te kloppen. Zelfs de meest linkse collega vond die grens wel erg hoog liggen.

Onbevlekt blazoen | 06-03-06 | 11:29

@Onbevlekt blazoen
Inderdaad, zo zit (extreem) links in elkaar. Door suggestie en stemmingmakerij hopen ze hun doel te bereiken. Jammer dat het voorheen altijd objectieve NOS-journaal hierin meegaat.

poktor | 06-03-06 | 11:28

@ poktor 06-03-06 @ 11:22

iedereen kan daar aan komen. Gewoon een tweede rekening openen

verbatim | 06-03-06 | 11:26

Onbevlekt blazoen 06-03-06 @ 11:23
Je bedoelt dat de SP een onbevlekt blazoen heeft?

gevallenverstand | 06-03-06 | 11:26

Inderdaad Lucas, de SP is niet facistisch. Net zo min als GroenLinks of de PvdA. Wat de SP wel een beetje griezelig maakt, is de morele superioriteit die de partij uitdraagt. Het Grote Linkse Gelijk zeg maar. Schrijnende armoede, schandelijke tweedeling, uitbuiting van de werkloze; Marijnissen brult het van de kansel en voedt zo de verontwaardiginbg bij de onderkant van onze samenleving. Werklozen vinden zichzelf slachtoffer, in plaats van dat ze dankbaar zijn dat ze zo'n beetje de hoogste uitkeringen van Europa krijgen. De schuld ligt nooit bij de werkloze of de voortijdige schoolverlater, nee, die ligt altijd bij het systeem of bij de kapitalisten. Zo zit de denkwereld van de SP in elkaar. Zo kweek je een onderklasse die wordt gedreven door haat tegen de werkende klasse.

Onbevlekt blazoen | 06-03-06 | 11:23

Zorgen dat je nooit ziek word houd in dat je gebalanceerd werkt. Dat betekent dat als Uw werk gedaan kan worden door iemand die zich vanuit een lagerlonenland zich in de markt wil 'werken' dat U ten kost van Uw gezondheid moet gaan doorzetten. 'Wij werken ons uit de naad voor U.' Dat zijn zo van die zegeningen van de concurrentie waae nog niet over is nagedacht maar waar wellicht achteraf dure oplossingen voor worden bedacht door bedrijven die (wellicht) matige of slechte resultaten behalen maar een leuke babbel en folder hebben.

gevallenverstand | 06-03-06 | 11:23

@Multomap
Om bij de voedselbank aan te mogen kloppen, heb je eerst een brevet van bewezen onvermogen (bankafschrift met een krater erin) nodig. Kortom, je moet eerst aantoonbaar niets te vreten hebben.

poktor | 06-03-06 | 11:22

ik bedoelde natuurlijk 1600 euro!

zeurnietzo | 06-03-06 | 11:21

@Lucasdelinkselul
Vroeger (en nog niet zo heel lang geleden) waren ze inderdaad communistisch, dat is een aantoonbaar, vaststaand feit waar niemand omheen kan. Het is verstandig als de kiezers dit in het achterhoofd houden, want zoals het spreekwoord zegt: "een vos verliest wel z'n haren, maar nooit z'n streken"!

poktor | 06-03-06 | 11:21

@Onbevlekt blazoen, wat zeg je 600 euri's netto per maand armoedegrens?????
dan leeft denk ik 75 procent van nederland onder die grens!!
Maar ik weet het al bij ambtenaren is 1600 euro de grens, want ja die verdienen minder als de mensen in het bedrijfsleven.
En die voedselbank die heb ik voor de deur, je weet wel zo'n grijze die op maandag leeg wordt gehaald!

zeurnietzo | 06-03-06 | 11:20

Overal waar je -gratis- dingen weggeeft zal het storm lopen, dus ook bij de voedselbank. Het zegt absoluut niets over het aantal armoelijers in Nederland.

Multomap | 06-03-06 | 11:19

Waar zitten die voedselbanken eigenlijk? En moet je bewijzen dat je het nodig hebt, of kan je gewoon je boodschappen pakken en meenemen?

John McClane | 06-03-06 | 11:18

Alereerst een fijne week gewenst aan iedereen!
Nu wat feiten. er zitten teveel mensen in de WAO en ten onrechte ontvangen mensen bijstandsuitkeringen. Denkt U dat er EEN iemand is die bezwaar heeft tegen dit op een juiste manier bijstellen?
Waar het om gaat is hetvolgende; 1) De strengheid aan de poort is zo groot dat er van de afwijzingen 1/3 onterecht is. Voorts word iedereen als fraudeur behandeld. 2) Keuringen en herkeuringen van zieken gaan zeer bot. Dat heeft 2 voordelen. Het WAO percentage daalt (maar word bijstand) en zieken moeten solliciteren. (Dit heet goochelen met nummers.) Verder zou er bijzondere bijstand zijn; maar dat speelt zich een beetje af op het nivo van: 'IVM ziekte heb ik extra kosten moeten maken' antwoord 'Dat moet U vooraf aanvragen' (alsof je vooraf weet hoelang je ziek bent.)
Nu willen we allemaal best flink zijn, maar een ding. ZORG DAT JE NOOIT ZIEK WORD.

gevallenverstand | 06-03-06 | 11:17

Ik was van de week uit eten met een paar vrienden. toen een vriendin doodleuk vertelde dat ze elke week naar de voedselbank gaat. Want het maakte haar niet zoveel uit welk merk haar tandpasta heeft en zo hield zo lekker veel over voor uitgaan, nieuwe laarzen etc. Die pakketen schijnen ook best luxe te zijn met taart, koekjes, chips etc. Ze zei letterlijk 'Jullie werken het hele jaar voor een kertstpakket, ik krijg er elke week een'

verbatim | 06-03-06 | 11:15

basszje 06-03-06 @ 11:01
Ik zeg niet dat ze het zelf moeten betalen, maar de overheid en/of de retailers kunnen hier wel een behoorlijke positieve slag uitslaan.
Ik woon zelf meer dan 6 jaar in centraal en oost Europa en hier zie ik dus van heel dicht bij, dat veel westerse partijen hun producten, nagenoeg weggeven. (west Europa, vernietigen ze het) als de verpakking beschadigd is of de verkoopsdatum komt te dicht bij. Het probleem is hier soms, dat, sommige producenten dan alleen niet de garantie over de kwaliteit willen dragen. Logisch, maar beter een taai koekje dan helemaal niks.

Luckyluuk | 06-03-06 | 11:12

Tsja, leidervereing komt in de beste kringen voor. Neem de gemiddeld gggrsiten. Alleen bij de VVD hebben ze er wat moeite mee omdat ze geen leider kunnen kiezen. Bij het CDA hebben ze en leider maar die wil niemand vereren omdat hij geen leiderschapskwaliteiten heeft. De SP heeft echter een een leider. En die wordt door sommgen vereerd. Tsja. Maar om ze dan van fascisme te beschuldigen. Ik zie in de hele SP-retooriek eerlijk gezged geen enkele vergelijking met het fascisme. Helaas zijn de mensen die de SP daar van willen beschuldigen nooit in staat om dat ook te bewijzen. Overigens is retoriek als: "vroeger waren ze communistisch" of "Rosenmuller is een zakkenvuller" totaal wat anders dan een bewijs van fascisme.

Lucasdelinkselul | 06-03-06 | 11:10

@polderklootzak:
Thanx! Kun je hem ook nog even vragen hoe dat zit met die opslagruimte en de voorraden?

poktor | 06-03-06 | 11:10

@basszje maar wat is je punt? Ik deel je constatering dat de middeninkomens het zwaar hebben en dat i.d.d. mensen in de problemen komen door de factoren die je noemt, maar het grootste probleem is dat ze weigeren een stap terug te doen. Als jij je baan verliest etc., moet je op een gegeven moment de knoop doorhakken, goedkoper gaan wonen, afscheid nemen van luxe en weer bij de basis beginnen. Dan hoef je niet naar de voedselbank.

Carpa | 06-03-06 | 11:08

[url]http://www.ad.nl/groenehart/alphen/article191166.ece[/url]

M2K | 06-03-06 | 11:03

@luckyluuk. Een voedselbank krijgt meestal geen geld voor hun activiteiten, het moet natuurlijk wel betaalbaar zijn. Daar ligt denk ik het grootste probleem.

Het probleem is echter wel steeds groter aan het worden. Zelfs in rijke middenklasse steden begint het probleem de pan uit te rijzen. Qua huisuitzettingen zijn vooral de middeninkomens met gezin enorm gestegen! Oorzaken zijn terugval in koopkracht of bv persoonlijke omstandigheden ( scheiden, bij het bedrijf eruit gegooid worden ) . Met hoge kosten voor huis, onderhoud, gestegen gasprijzen en verdubbelde ziektekosten kunnen veel mensen maar weinig meer opbrengen.

Het vooroordeel dat het allemaal paupers zijn is gewoonweg niet waar.

basszje | 06-03-06 | 11:01

De oppositie gebruikt de voedselbanken voor de lokale verkiezingen door het geven van valse info. In tegenstelling tot wat wouterje je wil doen geloven zijn de klanten van de voedselbank hoofdzakelijk mensen die in de schulden zitten en daardoor het hoofd niet meer boven water kunnen houden. Geen verhongerende zielepieten als gevolg van het schofterige kabinet dus! Ik erger me kapot aan dit misbruik. Oh en even voor de goede orde: deze info komt uit eerste hand: een medewerker van de voedselbank.

polderklootzak | 06-03-06 | 11:01

@Framoes
/SP modus aan/
Je bent toch niet aan het stigmatiseren he?? Ik bedoel je bent nu echt de samenleving aan het demoniseren met je denigerende opmerkingen... aan het adres van de zwakkeren in de samenleving!
/SP modus uit/
*denkt de waarheid is hard*

de melkboer | 06-03-06 | 11:00

@poktor
Ik ken ook een krant die 65 jaar geleden heel andere denkbeelden had, de meesten denken daar ook niet aan als ze krantje lezen. Ja het is een beetje flauw om bij de telegraaf de oorlog altijd te noemen, geld ook voor GL en de CP

spooky | 06-03-06 | 11:00

Armoede is als je geen eten meer kan betalen na het betalen van je huur + gwe (gas, water, electra).
Als je tussendoor ook nog 3 kids maakt, een pak shag per dag wegrookt, en na het werk een half krat pils achterover gooit, dan heb je gewoon niks te zeiken.

Framoes | 06-03-06 | 10:56

spooky 06-03-06 @ 10:44
helemaal gelijk, ben zelf actief in de logistiek en warehousing.
1, je wilt echt niet weten hoeveel tonnen voedsel bewust om die redenen weggegooid word.
2, gebrek aan opslagruimte!!!!! Dat is de grootste kudtsmoes die er is, rij eens een rondje over alle snelwegen en je ziet niks anders dan lege distribution centres

Luckyluuk | 06-03-06 | 10:56

@Onbevlekt blazoen 06-03-06 @ 10:46 applaus! @Lucas om de SP fascisten te noemen gaat wat ver, maar dat gedweep met de grote leider Jan en de totalitaire maatschappij die zij voorstaan heeft er wel wat van weg, toch?

Carpa | 06-03-06 | 10:56

@Der Icebear:
Ook Groen Links: 30 jaar geleden heette die partij nog "De Communistische Partij", maar dat zijn de meesten vergeten.

poktor | 06-03-06 | 10:53

Goedkope verkiezingsstunt om mensen een sigaar uit eigen doos te geven.
En dan Zalm in het journaal, hakkelend dat ze het 'eigenlijk na de verkiezingen hadden willen doen' om niet de indruk te wekken dat het een verkiezingsstunt is, het siert de man dat hij zo slecht kan liegen.

Zeurders | 06-03-06 | 10:52

Het idee van een belasting op produkten en diensten, in plaats van loon, zou ook erg goed werken. Op alle produkten 30% belasting(incl. BTW). Kun je alle andere belastingen afschaffen. Je betaalt als je consumeert. Dit zou dan wel in heel Europa moeten worden ingevoerd.

CoJoNes | 06-03-06 | 10:52

@Icebear: aub bewijzen van het 'fascisme' bij de SP.

Lucasdelinkselul | 06-03-06 | 10:51

@ffulpen:
als je tot aan je nek in de schulden zit, heb je inderdaad GEEN recht op genotsmiddelen, nee. Je moet nu OVERleven, dus eerst zorgen dat de basis, je financiële situatie dus, weer op orde is, pas DAARNA mag je weer genieten.
Zo werkt het nu eenmaal.

poktor | 06-03-06 | 10:50

@Carpa @10:46
Neuqen ook.. maar als er meer kinderen van komen dan je kan betalen moet je ook niet zeiken..

de melkboer | 06-03-06 | 10:50

Als de uitkeringen omlaag gaan, kan de belasting omlaag (houdt je meer over van je lagere uitkering). Werkende mensen houden meer over om mensen in dienst te nemen, geld uit te geven of voor mijn part weg te geven aan armoedzaaiers. De Sp is een fascistische organisatie die net zo bestreden dient te worden als de NVU.

Der Icebear | 06-03-06 | 10:47

Inderdaad Boer Harm. Beroepsmatig ben ik geregeld bij minima met schulden over de vloer geweest en wat mij opviel; ze roken allemaal, niet eens shag maar marlboro, ze hebben gsm's en er staat behoorlijk wat apparatuur in de kamer. Tja, dat gaat ten koste van de huishoudpot. Natuurlijk zijn er gezinnen die het krap hebben, maar dat je van 1600 euro netto (de 'armoedegrens') niet kunt leven, dat lijkt me kras. Het probleem is dat mensen die het niet kunnen betalen toch mee willen doen met onze consumptiemaatschappij en daarin worden bevestigd door de pleitbezorgers van het slachtofferdenken, met name de SP.

Onbevlekt blazoen | 06-03-06 | 10:46

@ffulpen Je mag alles hoor, het staat je vrij om te kiezen voor sigaretten en alcohol i.p.v. eten. Alleen dan niet miepen.

Carpa | 06-03-06 | 10:46

Het belgische systeem waar voedsel door een supermarkt geschonken wordt, waarom kan dat bij ons niet werken? Ik zie de noodzaak wel in maar begrijp niet zo goed waarom de overheid dit op eigen houtje wil doen, overheden hebben geen restpartijen. De AH heeft bergen niet te verkopen voedsel omdat er een deuk in een blik zit, omdat de verpakking open gesneden is, net een beetje over THT datum ... Voor de winkel niet geschikt maar prima voor de voedselbank en prima staaltje maatschappelijk ondernemersschap. AH die ook op de kleintjes let.
www.carrefourbelgium.be/Cbfoodbank.cfm...

spooky | 06-03-06 | 10:44

@de melkboer daar heb ik niet echt een oordeel over maar je zou toch verwachten, dat iemand in een precaire financiële situatie, even nadenkt alvorens meer kinderen te nemen. Er zijn natuurlijk wel situaties denkbaar dat dit niet bewust is gebeurd, en kinderen schaf je niet zo maar af.

Carpa | 06-03-06 | 10:43

Als je dus helemaal niets meer hebt, behalve schulden, mag je dus ook geen rokertje en af en toe een biertje als afleiding?
Dan kun je net net zo goed echt dood, want een beetje dood ben je al met zo'n levensstandaard.

ffulpen | 06-03-06 | 10:42

Apart, ik lees net dat sinds het 2e kwartaal vorig jaar het aantal bijstands-uitkeringen fors gedaald is. Hoe kan het dan dat het aantal mensen dat die voedselbanken nodig heeft zo fors aan het stijgen is ??

Ogre | 06-03-06 | 10:41

Als we het toch over vla hebben, hoe gaat het inmiddels met het yoghurtaidsmiddel?

Weautjuh | 06-03-06 | 10:41

@bbrkah persoonlijk werk ik, dus ben geen ervaringsdeskundige. Echter wel een professional en een deskundige op dit gebied. Huur, gas, licht, water, voedsel en ziektekosten zijn te betalen van 90% van de bijstandsnorm. Mits je er realistische verwachtingen op nahoudt.

Carpa | 06-03-06 | 10:41

Volgens mij moet de Nederlandsche Bank ingrijpen. Ze mogen zich geen bank noemen. Net als die Tokkies zich niet 'arm' mogen noemen maar 'dom' en 'gHAk' want volgens de overheid weten ze de voorzieningen als bijzondere bijstand en kwijtschelding niet eens te vinden.

Anticollectief | 06-03-06 | 10:40

kolere het tiepen wil niet lucken deze morgen

style.councillor | 06-03-06 | 10:40

Verplicht iedere bijstandtreckert een weekje verantwoord eten bij McDonalds.
Zeer therapeutisch en pasticipatie aan het arebeids proces c.q het voorzien in eigen inkomen bevorderend.

Wel ff de hang_Mac_ouderen inschakelijken bij het uitdelen.

style.councillor | 06-03-06 | 10:39

@Carpa
vergeet niet dat er tevens ook flink geneuqt moet worden om een stuk of wat keauters op deze aardkloot neer te pleurten.. Ik bedoel als je het al niet breed hebt neem je er gewoon nog een paar extra keautersssss... voor de kinderbijslag.... natuurlijk.. helaas kost zo'n kreng meer dan het oplevert maar daar denken we niet bij na...

de melkboer | 06-03-06 | 10:39

@Carpa 06-03-06 @ 10:32: Al eens geprobeerd alle rekeningen te betalen en eten voor een maand te kopen van 90% van een bijstandsuitkering???

brrkah | 06-03-06 | 10:37

@MILF 06-03-06 @ 10:25
Nee, LdeLL mode is: Iedereen die onder modaal leeft moet onder-modaal-subsidie krijgen om zo toch modaal te leven.

Framoes | 06-03-06 | 10:36

Kun je ook voedsel storten bij die voedselbank? Heb je een rekeningcourant verhouding met de bank? Kan ik ook bij andere fialialen voedsel opnemen? En in het buitenland? Is het zinvol om alvast een voedselspaarrekening voor m'n dochter te openen?
Vragen, mijnheer.. Zoveel vragen.

CoJoNes | 06-03-06 | 10:35

@boer harm
ik zou niet weten of veel steuntrekkers roken, ik ken er nl. geen.
* steekt z'n havanna aan met een 100 euro biljet.

Montgomery Burns | 06-03-06 | 10:33

Ik word zo moe van dat gezeik over die voedselbanken. Iedereen met maar een greintje verstand van hoe e.e.a. werkt in Nederland zou zelf kunnen becijferen dat e.e.a. niet nodig is, hoeveel schulden je ook hebt en ook al leef je van een bijstandsuitkering. Wettelijk gezien kan er maximaal 10% van de bijstandsnorm worden ingehouden d.m.v. beslaglegging op een uitkering. Meer mag gewoon niet. Wat blijft er dan over? Niet veel, maar genoeg om huur, gas, water, licht en eten van te kunnen kopen. Maar ja, er moet natuurlijk mobiel gebeld worden, gestapt worden etc etc etc en daar gaat het geld eerst aan op, en dan wordt er nog eens gekeken wat er over is om te eten. Wouter Bos is een arrogante volksverlakker (Nova gisteren gezien?) die hier puur om electorale redenen mee aan de haal gaat, ik hoop dat hij op zijn bek gaat.

Carpa | 06-03-06 | 10:32

@Boer Harm: Shag is levensbehoefte nr.1 voor rokers. Van de accijns die ze de overheid opleveren door shag te kopen , kunnen al heel wat voedselbanken draaien.

brrkah | 06-03-06 | 10:32

eens Boer Harm. En ze hebben ook allemaal de nieuwste spelcomputers (je moet toch je dag doorkomen als je geen werk hebt!)

Ca$h is King! | 06-03-06 | 10:32

@pogingx
Kudt he ,teveel zuipen ?

Boze Buur | 06-03-06 | 10:31

Gewoon bij de kinderboerderij in Westerpark een lekkere koeienvla halen. Even laten koken en je hebt er een heerlijke vanillesmaak aan gekregen.

Knip | 06-03-06 | 10:29

@pogingX
effe goed met je hoofd schudden, het komt heus wel goed

MILF | 06-03-06 | 10:28

Het valt mij wel op dat onder bijstandstrekkers er veel mensen zijn die roken. En aan een mobiele telefoon hebben ze vaak ook geen gebrek. En dan wel roepen "wij zijn zielig want we hebben geen geld om eten te kopen". Ik zou bij die voedselbank beginnen met mensen te weigeren die wel geld hebben om een paar pakjes shag de week te roken. Eens kijken hoeveel mensen er dan echt arm zijn in Nederland.

Boer Harm uut Twente | 06-03-06 | 10:27

Bij alle filialen in is sinds 6 weken?

PogingX | 06-03-06 | 10:26

- lucaslinkselul-modus-
stelling: iedereen onder modaal heeft recht op 5 keer voedselbank per week

MILF | 06-03-06 | 10:25

Laatst nog een tienersnol "ontmoet" voor een netje sinaasappels en een zak euroshopper-pinda's.

Montgomery Burns | 06-03-06 | 10:25

- VVD-modus -
Werk is de oplossing! Ook al hebben ze allang werk dan nog is werk de oplossing! En de OZB is ook heel belangrijk hoor!

Lucasdelinkselul | 06-03-06 | 10:22

Maar wel met de auto naar de voedselbank rijden natuurlijk!

Ruler | 06-03-06 | 10:22

`t Wil niet echt op gang komen vandaag he Herr Fleisch ?

Boze Buur | 06-03-06 | 10:19

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl