Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Smile. Je staat op GeenStijl

Smile. Je staat op GeenStijl (klik voor vergroting)Klik voor groot & smile! Weer een Happy Face krater op planeet Mars gefotografeerd. Op 28 januari jongstleden kiekte de camera van de Mars Reconnaissance Orbiter deze smiley nabij het Nereidium Gebergte. De krater is ongeveer drie kilometer doorsnee. Gaan we nog veel plezier aan beleven, aan dat rode planeetje. Slechts 20 procent van Mars is nog maar gefotografeerd in hi-res. More to come! (via Planetary Org Blog)

Reaguursels

Inloggen

v Maerlant 02-02-08 @ 21:31
Hulde.
't Is ongeveer ook wat Ayaan beweert als ze stelt dat begrip voor de islam begrip is voor iets waarvan de meeste mensen zelfs in de verte de consequenties niet begrijpen. Alsof een kruisje om je nek te vergelijken is met een hoofddoek of een boerka.
Om on topic te blijven; 't is leuk om te denken dat iedereen van planet Earth is, maar er is heus leven van Mars, de rode & dode planeet, hier op aarde te vinden.
Ik vermoed wel eens dat de angst voor conflict (met als extreme consequentie oorlog) heel veel mensen alvast doet inbinden en verhindert te zien wat je in feite in huis haalt als je de islam in huis haalt.
Opgewekt als ik ben adviseer ik die mensen steevast een vakantie te boeken in Jemen of Saoedi-Arabië of een van die andere prachtstaten. Uiteraard moeten man en vrouw dan wel onafhankelijk van elkaar het toeristje uit gaan hangen.
Dan zal er vrijwel zeker eentje hangen, en dat is doorgaans niet degene met een pikh.
To put it bluntly.
*Als altijd weer de nuance zoekend*

nattebever | 02-02-08 | 22:07

sjaakdeslinksesul 02-02-08 @ 21:14
HY78. 02-02-08 @ 21:24

Blij dat het jullie bevalt jongens. Eén zwaluw maakt de lente niet, maar er is hoop. En hoop doet leven.
-
@ G-Unite: Merci!

v Maerlant | 02-02-08 | 21:31

@v Maerlant 02-02-08 @ 20:20
Zo waar. Ik heb eea minder helder onder woorden gebracht zien worden.

HY78. | 02-02-08 | 21:24

v Maerlant 02-02-08 @ 20:20
.... verbazingwekkend!
Wou overigens al morgenvroeg de Maas oversteken om de Standaard te halen, maar dat is nu niet meer nodig, dank daarvoor! Stemt me vrolijk dit nieuws, hoopvol en het geeft ook wel een richting voor mezelf aan, ook dank daarvoor!
Eerlijk, dapper en zelfbewust, mooi stuk dus, ook al blijft Barnard vooral een schoonschrijvertje.

sjaakdeslinksesul | 02-02-08 | 21:14

voorbij offtopic reaguursels scrollen is ook een bezigheid
ga je weg

waazug | 02-02-08 | 20:41

@ G-Unite: mag het voor deze ene keer ajb? Gevalletje overmacht!
.
@ Sjaak: op m'n laptop zag ik dat het toch niet werkte, dus doe ik maar eens copypaste voor het goeie doel. Hierna het artikel:

-
Bericht aan weldenkend links
WAAROM WIJ HET HOOFDDOEKENVERBOD VERDEDIGEN
.

Nogal wat linkse intellectuelen verdedigen in naam van de emancipatie het islamitische recht op de mildste vorm van terrorisme: vrouwenonderdrukking. Aldus Barnard en Van Istendael. mh

.

Enkele dagen geleden werd ons per e-mail een petitie tegen het recente hoofddoekenverbod in Lier toegestuurd. Het had ook Gent of Antwerpen kunnen zijn; het betrof dezelfde linkse strijd tegen onverdraagzaamheid.
.
Wij antwoordden het meegestuurde adressenbestand - waartoe schrijvers behoorden, filosofen en sociologen, de belangrijkste kranten en televisieredacties, en enkele oude marxisten, onder wie sympathisanten van de alliantie tussen de PvdA en de AEL - dat wij verklaarde vijanden van het Vlaams Belang waren en tegelijkertijd publieke voorstanders van het hoofddoekenverbod. Ook schreven we dat weldenkend links onze islamitische zusters in de steek liet en dat de meeste linkse intellectuelen niets schenen af te weten van de islam.
.
Stel dat we bij wijze van vermetel gedachte-experiment zouden hebben durven beweren dat het islamitische terrorisme zich tot de Koran verhield als de terreur van de SS tot Mein Kampf, het verontwaardigde geschreeuw had niet luider kunnen zijn.
.
Onze opvatting was antisociaal, kleinburgerlijk, antidemocratisch en vanzelfsprekend racistisch.
.
Het is vreemd hoe benauwend de oneindige ruimte van het internet kan worden.
.
Dat café werd ons dus te vol - maar buiten bleven we verder praten met de schrijver Jeroen Olyslaegers, die opwierp dat het neutraliteitsbeginsel van de overheid in het geding was, 'want juist door het hoofddoekenverbod heeft de stedelijke overheid van Antwerpen, Gent en nu ook Lier haar eigen neutraliteit gecompromitteerd', meende hij.
.
We herhalen hier dat wij grote voorstanders zijn van het Franse model van de lekenstaat. Met de persoonlijke levenssfeer van ambtenaren hebben we niets te maken. Na een ontwikkeling van tweehonderd jaar - nee, tweeduizend jaar - hebben wij Europeanen de publieke sfeer eindelijk van de persoonlijke afgebakend en een soort evenwicht bereikt tussen de res publica en de religio. Het zou wel erg onverstandig zijn dat op te geven.
.
Maar de kwestie is veel ingewikkelder.
.
Wat wij en vele andere fatsoenlijke en niet geheel irrationele intellectuelen bedoelen, is dat de discussie ook over het wezen van de islam moet gaan. Veel linkse vrienden verkiezen een blakende onwetendheid omtrent die godsdienst. Maar het is absoluut noodzakelijk te begrijpen dat onze termen - al onze dierbare civiele vrijheden, waar het neutraliteitsbeginsel een structurerend principe van is - betekenisloos zijn binnen de theologische ruimte van de Profeet.
.
De islam verkondigt een volstrekt andere visie op de religieuze en politieke werkelijkheid dan het jodendom en christendom, de godsdiensten waarop de Profeet zich gebaseerd heeft en die hij in zijn Koran te vuur en te zwaard bestrijdt. Het allerfundamenteelste verschil bestaat in de theologische kern: de god van Abraham en Christus is onderworpen aan de gerechtigheid. Hij kan zelfs debatten met zijn schepselen verliezen; en dat gebeurt dan ook in allerlei vaak grappige passages in de Bijbel en de talmoed.
.
Op dit punt roept steevast iemand ter linkerzijde: 'Kruistochten! Inquisitie!'
.
Het feit dat zijn schepselen God misbruikt hebben voor dergelijke zaken valt zeer te betreuren. Maar de westerse dialectische traditie heeft gemaakt dat iedere moderne christen of jood van enig intellectueel niveau zich doodschaamt voor het bloed dat aan zijn erfenis kleeft.
.
Allah daarentegen is boven alles verheven, inclusief de gerechtigheid. En waar de god van Abraham en Christus de mens de vrije wil heeft geschonken, grijpt Allah permanent in. 'Insjallah!' is geen holle kreet, maar de uitdrukking van een elementaire overtuiging: alles, letterlijk alles, gebeurt omdat Allah het wil. Daarmee voert de islam ons via Mekka naar een interpretatie van de wereld terug die van lang voor het schrift dateert.
.
Het lijkt ons hoogstnoodzakelijk dat Europa zich grondig informeert over de islam. Want de houding van veel linkse intellectuelen getuigt van een onbewust etnocentrisme, wat des te onbegrijpelijker is omdat ze zo luid de verderfelijkheid van datzelfde etnocentrisme prediken. Blijkbaar zijn ze volstrekt niet in staat zich voor te stellen dat een islamiet anders, maar dan ook werkelijk totaal anders denkt dan een welwillende, linkse, antikatholieke Vlaamse intellectueel. Mogelijk is dat het gevolg van een diep begraven koloniaal schuldgevoel, maar dat onderwerp voert ons hier te ver.
.
Olyslagers intussen verdacht ons van een grondeloos pessimisme. 'Hoe kan een mens nog redelijk denken wanneer hij voortdurend de doodsklokken over het Avondland hoort beieren?', vroeg hij zich bedroefd af.
.
Dat valt geweldig mee - maar intussen is het een treurig idee dat we ook binnen de Europese termen voortdurend langs elkaar heen praten.
.
En dan hebben we het moeilijkste van alles nog verzwegen.
.
'Islamofascisme' is geen loze term van extreem-rechts of afvallig links. De moderne islam is diepgaand door het nazisme geconditioneerd, onder meer via de Egyptische Broederschap. Die beweging heeft zich in de jaren dertig rechtstreeks door Mein Kampf laten beïnvloeden en is zelf weer de inspirator geworden van Al Qaeda, Hamas en aanverwante gezelligheidsverenigingen.
.
Een voorbeeld van de invloed van het nazisme op het islamisme is 11 september 2001. Albert Speer rapporteert in zijn dagboeken hoe Hitler luidop droomde van zelfmoordvliegtuigen die zich op Manhattan zouden storten, de hoofdstad van het wereldjodendom. Het is volgens de Duitse politicoloog Matthias Küntzel, specialist in het islamitische antisemitisme, maar al te waarschijnlijk dat Al Qaeda het plan voor 11 september gewoon van de Führer heeft overgenomen.
.
Al Qaeda en de sharia zijn logische consequenties van de versteende godsdienst die islam heet en die zich al duizend jaar met hand en tand verzet tegen iedere vrije interpretatie van de geopenbaarde teksten. Anderzijds zijn de Verlichting en de democratie uit het bloed van de Europese geschiedenis geboren - niet als kinderen van Rome misschien, maar wel van het protestantisme en het jodendom, met hun traditie van dialectiek en zelfstandige tekstinterpretatie.
.
Gelukkig zijn de meeste islamieten in religieus opzicht lauw. Zoals het gros van de mensen, christelijk en anderszins, zijn ze voornamelijk geïnteresseerd in het leven van alledag, in een dak, brood, werk, vriendelijkheid. De doekjes op het hoofd van hun vrouwen en dochters vormen geen bedreiging van de openbare veiligheid. Maar elke hoofddoek zegt hetzelfde: ik ben als vrouw, hoewel een mindere, verantwoordelijk voor de seksuele zelfbeheersing van mannen.
.
Nogal wat linkse intellectuelen verdedigen dus in naam van de emancipatie het islamitische recht op de mildste vorm van terrorisme: vrouwenonderdrukking.
.
'Keuzevrijheid!' roept links met schrille stem.
.
Europa zou zichzelf nog opheffen uit respect voor zijn eigen principes.
.
Benno Barnard en Geert van Istendael zijn schrijvers
.

v Maerlant | 02-02-08 | 20:20

Het was ff scheppen, maar het resultaat mag er zijn..

baronbreekijzer | 02-02-08 | 17:55

:)

wereldzenders | 02-02-08 | 17:54

-weggejorist-

wereldzenders | 02-02-08 | 16:25

Dit is dus niet de Galle krater. De juiste ondertiteling luidt:
-
"This picture of a crater resembling a "happy face" was acquired by the Context Camera (CTX) on Mars Reconnaissance Orbiter on January 28, 2008. The unnamed crater is about 3 kilometers (1.9 miles) across."
...
This isn't the first happy-looking crater to be photographed from Mars. A more famous one (science.nasa.gov/current/event/ast12ma...), otherwise known as Galle crater, has been imaged by Viking, Mars Global Surveyor and by Mars Express (that one made the cover of the March/April 2007 issue of The Planetary Report). But I really like this one; it's more goofy.

waazug | 02-02-08 | 16:05

lijkt anders meer op een kwakvlek na een goeie facial

Crp | 02-02-08 | 15:56

Zo slecht dat het wel weer goed is...

Alcoholic | 02-02-08 | 15:56

Op Mars woonden op 1 januari 2008 520 wezens, waarvan 5 niet marsiaanse allochtonen (1%).

G-unite | 02-02-08 | 15:34

sjaakdeslinksesul 02-02-08 @ 14:47

Goeie analyse van je van de situatie in Vlaanderen btw. Over wat je mbt tot die uitnodiging in Leuven stelt: 'Si tous les dégoutés s'en vont, il n'y a que les dégoutants qui restent'...
-
En nu de velden in, frisse neus halen na het carnavalsgezuip van gisteren.
Ik lees je nog wel... *out*

v Maerlant | 02-02-08 | 15:09

Haha, het werkt!

v Maerlant | 02-02-08 | 15:03

@ Mulimans 02-02-08 @ 14:18
ehm, moehahaha (ik deed nog mijn best me in te houden). Luister vriend, de wereld doet het al miljoenen jaren prima zonder plaatjes van Marsch. En u legt mij woorden in de mond, die mij niet toekomen (nou, hoe meer woorden hoe beter zult u zeggen). Marsonderzoek staat wellicht geen andere zaken in de weg - wel heb ik mijn gedachten over het feit of het money well spent is. Ik laat er in ieder geval altijd even een realitycheck op los. Hmmm, ik twijfel: plaatjes van mars VS armoedebestrijding. Ik weet het niet hoor....

Spinal Fap | 02-02-08 | 14:57

@v Maerlant 02-02-08 @ 13:47
Als je wilt graag!
Er is wel iets aan het loskomen volgens mij in het cordon sanitair, Coveliers en nu deze twee. Ik heb ook altijd gedacht dat Vlaanderen met de sterkere identiteit weerbaarder zou moeten zijn dan Nederland voor van buitenaf opgelegde eisen aan de eigen cultuur. Het zou vergelijkbaarder zijn als de machtscentra van politiek en media op het Nederlandse platteland zouden liggen ipv in de Randstad.
Het cordon sanitair werkte dan lange tijd als dam tegen islamkritiek, maar het water stijgt langzaam. Het gat tussen de officiele boodschap en de dagelijkse werkelijkheid wordt groter en dan zijn correcties op het officiele beeld onvermijdelijk. En dan is er nog het conflict met Wallonie, waarbij de Walen natuurlijk altijd het VB als de spreekwoordelijke stok gebruiken, zoals hier gebeurt met Wilders. Maar van Wilders wil men zich juist afzetten, met de VB wensen Vlamingen zich niet vergeleken te worden. Ook dat roept irritatie op denk ik zo.
Hoopvolle ontwikkeling en het maakt duidelijk dat kennis over en dialoog met Islam juist de verschillen scherper aan het daglicht brengen. Overigens zal het nog wel een tijdje duren voordat jullie Academische wereld overstag gaat. Ik kreeg laatst weer een uitnodiging om naar Leuven toe te gaan, maar na lezing van de namen en hun publicaties ben ik er maar niet op ingegaan.

sjaakdeslinksesul | 02-02-08 | 14:47

Volgens mij is het gewoon een close-up van een bak Albastine...

Randall Flagg | 02-02-08 | 14:46

Spinal Fap 02-02-08 @ 13:12
Nou nou, wat een vijandschap, het vagevuur voor het fotograferen van 'nikserigheid'. Het is maar goed dat de wereld niet slechts geleid wordt door mensen als jij.

Ik denk dat je sowieso de waarde van Mars-onderzoek en ruimte-onderzoek zeer onderschat. Probeer de zaken eens wat meer van een afstand te bekijken en doe eens wat meer naslagwerk zou ik zeggen. Dan zul je allicht zien dat een op het oog misschien weinig zeggende foto ineens heel veel betekenis begint te krijgen.
Bovendien leg je een verband dat niet bestaat, namelijk dat Mars-onderzoek andere belangrijke zaken in de weg zou staan.
Lees in ieder geval dit eens zou ik zeggen:
www.marssociety.nl/vgv.php

Mulimans | 02-02-08 | 14:18

Eerste keer in dagen dat ik even GS kan bezoeken is dit je eerste topic... en daaronder alleen maar topics met 300+ reacties. Dan heb je toch even het gevoel de boot gemist te hebben

Pilsvogel | 02-02-08 | 14:17

Lizzard 02-02-08 @ 14:08

Beter een paard in de hand dan verdwaald in 't platteland.
*staldeuren terug dicht kiepert*
Meer dan op een houtje bijten en de woede luchten zit er voorlopig niet in.
-
@ Sjaak, lees het misschien later wel, moet hier de clown gaan uithangen nu.

*out*

v Maerlant | 02-02-08 | 14:15

Volgens mij zit Amerika erachter.

Peijnenburg | 02-02-08 | 14:10

-weggejorist-

Lizzard | 02-02-08 | 14:08

Lizzard 02-02-08 @ 14:02

Mooi en waar. *Kijkt bezorgd enige paard van Lizz in de bek*

v Maerlant | 02-02-08 | 14:06

De oppervlakte van Mars bedraagt 3,8 km², de bevolkingsdichtheid is 45,8 inwoners per km²

De Minister | 02-02-08 | 14:03

-weggejorist-

Lizzard | 02-02-08 | 14:02

JamesHuntLive 02-02-08 @ 13:27 charlie di salvo...

van dal | 02-02-08 | 13:58

Lizzard 02-02-08 @ 13:52

Hoekstenen blijken anno 2008 verrassend vaak aan erosie onderhevig te zijn.

v Maerlant | 02-02-08 | 13:54

@rioolguurder 02-02-08 @ 13:09
heeft u een bril nodig???

wereldzenders | 02-02-08 | 13:53

-weggejorist-

Lizzard | 02-02-08 | 13:52

*gaat nu zijn middag gebedje doen*

wereldzenders | 02-02-08 | 13:51

* vind dit toch wel een topic wat een compleet weekend mee kan *

fuckje | 02-02-08 | 13:49

sjaakdeslinksesul 02-02-08 @ 13:35

OT (Wat wil je ook met zo'n topic?)

Hoi Sjaak. Herinner je je onze gemeenschappelijke kennis Benno Barnard nog? Heeft samen met Geert van Istendael (een van Bigi Bana Boy's favo's) een lovenswaardig artikel geschreven dat vandaag in de Belgische De Standaard de opiniepagina's siert. Interessante kost, helaas voor abo's:

www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?a...

Interesseert het je? Dan neem ik even een dagabonnement en plemp het, in de veronderstelling dat het kan (?).

v Maerlant | 02-02-08 | 13:47

Dat heeft God met wasco gemaakt.

sjaakdeslinksesul | 02-02-08 | 13:35

@ jameshuntlive 13:27
Piet Piraat?

cram | 02-02-08 | 13:34

-weggejorist-

Lizzard | 02-02-08 | 13:34

RODE planeetje...?

zatlel | 02-02-08 | 13:29

Joran van der Zee is nu ondergedoken en laat dat via woordvoerder oma bekendmaken. Moet nie gekker worden. Is oma zn laatste houvast?
Begrijp dat man met bootje bij Peter R een verhaal komt vertellen. Hoop wel weer op weer zo'n legendarisch type as Charlie da Silva uit Mabelgate.

JamesHuntLive | 02-02-08 | 13:27

van dal 02-02-08 @ 13:23 het bewijs? flitsen... vanuit een stilstaande auto, zittend...

van dal | 02-02-08 | 13:24

fuckje 02-02-08 @ 13:21 laat dat kudtsalaris maar weg... je krijgt ze niet in beweging.

van dal | 02-02-08 | 13:23

Voor dat kudtsalaris krijg je geen agent in beweging @ van dal.

fuckje | 02-02-08 | 13:21

Agent327 02-02-08 @ 13:16 ga hem eens zoeken agent....

van dal | 02-02-08 | 13:17

@van dal@ 13:14,
Dat kunnen wij beter!

fuckje | 02-02-08 | 13:16

@van dal 02-02-08 @ 13:14
Verkeerde topic

Agent327 | 02-02-08 | 13:16

ondertussen doet nos nieuws een woordgrapje, joran v d sloot is ondergedoken...

van dal | 02-02-08 | 13:14

De westerse wereld verdient het om brandend ten onder te gaan. Als wij ons bezig gaan houden met het fotograferen van nikserigheid, stuur de Gothen dan maar op onze stadspoorten af.
Ik ga maar eens naar de Makro. Onstuitbare aandrang tot rebels gedrag vandaag. Ik sluit niet uit dat ik daarna ook nog langs de carwash ga. Helaas is het nog te winters om het gras te maaien. Maar strijken is een mooi alternatief. Zucht.

Spinal Fap | 02-02-08 | 13:12

Net als het gezicht van Mars.
Vast gebouwd door een vroegere beschaving die ons iets wil vertellen.
*aluhoedje afzet*...

da wizard | 02-02-08 | 13:11

Dat zou de planeet Earth ook heel erg leuk staan want hier is het toch maar 1 groote JOKE.

basje bruinsma | 02-02-08 | 13:11

ik zie geen fin

rioolguurder | 02-02-08 | 13:09

Rohrschach test: Wat ziet U hierin?
Ik zie een blote vrouw.

zeiksmurf | 02-02-08 | 13:06

Deze krater is vorig jaar april 2006 al gefotografeerd door de Mars Express Orbiter van de ESA (European Space Agency).
www.esa.int/esaMI/Mars_Express/SEMMTFN...

De MEO was het moederschip van de Beagle2, het marswagentje dat in 2003 op Mars had moeten landen, maar waarmee het contact bij de landing voorgoed is verloren. Jammer, want de Beagle2 was tot nu toe het enige marswagentje dat uitgerust was met speciale apparatuur aan boord dat direct leven kon detecteren.

.

Mulimans | 02-02-08 | 13:01

@redactie
DIT is niet de Galle krater sukkels, dit is een unnamed gevalletje wat op 28 januari is geschoten, pluk ik zo ff uit de link die jullie geven...(luiheid op zaterdag red.)

DIT IS DE GALLE KRATER!http://science.nasa.gov/current/event/ast12mar99_1.htm
-edit en die is anders omdat..?

Gunner | 02-02-08 | 12:56

*Besluit voortaan z'n edits van een * te voorzien, GU om verlof daartoe te vragen gedurende 2 weken, en gaat over tot de orde van de dag*

nattebever | 02-02-08 | 12:50

Spaarfuckje

cram | 02-02-08 | 12:46

* fooitje als dank voor bewezen diensten dankbaar accepteert *

fuckje | 02-02-08 | 12:45

*euro in spaarpotje genaamd fuckje stopt*

G-unite | 02-02-08 | 12:44

* geeft ongewenst intieme knuffel aan Dr. Mabuse *

fuckje | 02-02-08 | 12:42

Kan dat geknuffel buiten de groep om?

Dr. Mabuse | 02-02-08 | 12:38

@Nafetz@12:35
LOL!
Spaarlammeren worden gesoepsidieerd door Roofvogelbeest en Cramert.

fuckje | 02-02-08 | 12:38

van dal 02-02-08 @ 12:18
Denk een spaarlam

Nafetz | 02-02-08 | 12:35

* zegt ja*

fuckje | 02-02-08 | 12:34

*is een bijzonder geschikte peer*

G-unite | 02-02-08 | 12:32

@ van dal 02-02-08 @ 12:18
Ze hebben spaargeitjes.
(Pastic geiten met een gleuf aan de achterzijde van het dier).
Sommigen hebben ook spaarvarkens, maar die zijn meestal op onrechtmatige manier verkregen.

Gravin v Kippenbouth | 02-02-08 | 12:31

@van dal 02-02-08 @ 12:18
Sparen???? hallo!!!! word wakker moslim kinderen hier in nederland sparen?
dat is juist het probleem! maar mijn toekomtige kinderen gaan wel sparen en niet in een varkentje maar in een kameeltje!

wereldzenders | 02-02-08 | 12:30

Ik ben net op en fuckje begint al over venusheuveltjes
Eerst maar es sterke koffie maken en ontbijten

Tobi | 02-02-08 | 12:26

* geeft knuffels aan wereldzenders, MAXIMO, glasbek, Mocro4life, King of Controversy, targent, en iedereen die ik vergeten ben *

fuckje | 02-02-08 | 12:21

wereldzenders 02-02-08 @ 12:16 zomaar een vraagje, hoe doen moslimkindertjes het met sparen? mijn kinderen willen dat graag weten, hebben ze óók een spaarvarkentje?

van dal | 02-02-08 | 12:18

@Boze Buur 02-02-08 @ 12:17
:)

wereldzenders | 02-02-08 | 12:18

*geeft knuffel aan wereldzenders*

Boze Buur | 02-02-08 | 12:17

:)

wereldzenders | 02-02-08 | 12:17

@van dal 02-02-08 @ 12:07
niet zo raar tegen me doen hoor! zelfs mars lacht! dus wees lief!

wereldzenders | 02-02-08 | 12:16

En dat moet een 'smiley' voorstellen?
Pffff, zo zou ik ook kijken als ik wist dat er stelletje achterlijke wezens van een onbeduidend planeetje op me aan 't azen waren...

RS2300 | 02-02-08 | 12:15

wereldzenders ies vrede

kneuterzak | 02-02-08 | 12:11

Hans233 02-02-08 @ 11:56 maar joris kan zich nog bedenken, en als wereldzenders zó blijft doorgaan, hoop ik dat ie dat doet.

van dal | 02-02-08 | 12:07

hét bewijs voor leven op mars

moeilijke achternaam | 02-02-08 | 12:07

wereldzenders 02-02-08 @ 11:28: Ik ben wel blij met deze 'enlighten-your-day'.

Pingu | 02-02-08 | 12:05

@Hans233 02-02-08 @ 11:56
Aangezien ik een moslim, allochtoon,fin,berber ben. liet ik me vaak opnaaien door een paar sukkels hier. komt erbij dat mijn spelling niet altijd oke is ( dislectie) maar gelukkig is joris slim en doorzag hij dit.
dat ie christelijk is ? prima moge god met em zijn! christelijke mensen zijn lief!
-edit zolang je niet doorslaat ben je best te pruimen -

wereldzenders | 02-02-08 | 12:04

@wereldzenders 02-02-08 @ 11:43
Wat een Gristelijk gebaar van Joris

Hans233 | 02-02-08 | 11:56

*Alu hoedje op*
Aliens! Ze komen eraan
*alu hoedje af*

-=PyP=- | 02-02-08 | 11:55

haaha gaaf :D

hij doet het alweer | 02-02-08 | 11:54

fuckje 02-02-08 @ 11:46
LoL. Indeed!

Boze Buur | 02-02-08 | 11:52

Kolere, God bestaat. Of het is Robbert v.d. Broeke weer.

Dr. Mabuse | 02-02-08 | 11:50

@wereldzenders@11:48
Afblijven!!

fuckje | 02-02-08 | 11:49

@fuckje 02-02-08 @ 11:46
de venusheuveltjes vinden finnen anders wel heel mooi!

wereldzenders | 02-02-08 | 11:48

@Boze Buur 02-02-08 @ 11:44
edit bedoel jouw Ras in mijn comment van 11.46

wereldzenders | 02-02-08 | 11:47

@Boze Buur,
Als die baarden maar van Venus met haar heuvels afblijven!

fuckje | 02-02-08 | 11:46

@Boze Buur 02-02-08 @ 11:31
Jouw heeft van de hele wereld alles bij elkaar gejat!
En nu zeuren over hun belastinggeld! die smile is door Allah daar gemaakt naar de moslims!

wereldzenders | 02-02-08 | 11:46

Zou wonen op Mars halal zijn? Lijkt me een prima oplossing.

Boze Buur | 02-02-08 | 11:44

@fuckje 02-02-08 @ 11:42
Nee:( nog niet:( wel een ip ban gekregen en gelukkig weer opgeheven.

wereldzenders | 02-02-08 | 11:43

een puberige smile

BravoBAT | 02-02-08 | 11:43

@wereldzenders,
Heb jij je t-shirt al gekregen?

fuckje | 02-02-08 | 11:42

Zag ik nou Denny Christiaan daar een Marsupilami-vrouwtje uitscheuren?

Captain Orange | 02-02-08 | 11:41

We kunnen niet wachten tot zondagavond. Even de tijd vullen.

Boven t Maaiveld | 02-02-08 | 11:40

Whoe-belie-hoep-die-doe

Airwaver | 02-02-08 | 11:37

wereldzenders 02-02-08 @ 11:28
De kunst is om elk topic zelf te voorzien van een link naar moslims.
Let op he? :

Een paar van die rifratten doen anders ook niets dan een beetje mensen treiteren, lachen en een mars eten. Die mars hebben ze vaak ook nog gepikt.

Boze Buur | 02-02-08 | 11:31

Smile, youre on candid camera!


Grappig he?

Boze Buur | 02-02-08 | 11:29

@redactie
Doen jullie hier niet meer aan moslims/finnen/allochtonen topics???
Niveau van de laatste topics slaan nergens op!

wereldzenders | 02-02-08 | 11:28

Geweldig..

Baggerd | 02-02-08 | 11:23

"The chances of anything coming from Mars are a million to one", he said......

JumboXL | 02-02-08 | 11:22

Komkommahteidberich!

Maelstrom | 02-02-08 | 11:19

@Mikey70@Nafetz
hoe verzinnen jullie het.

Kerby | 02-02-08 | 11:18

Godzijdank eindelijk topics op de zaterdagochtend waar ik wat mee kan. Boodschappen doen en stofzuigen bijvoorbeeld.

CoJoNes | 02-02-08 | 11:17

CoJoNes 02-02-08 @ 11:14
Hahaha super ! :)

Nafetz | 02-02-08 | 11:17

Tip van de dag: zoom de foto geleidelijk uit, totdat de krater geïnverteerd lijkt te worden en dientengevolge op een bult lijkt. Ziedaar, een lachend smoelwerk valt u ten deel.

Vaffanculo | 02-02-08 | 11:16

Smile,
Your on candid camera !

Nafetz | 02-02-08 | 11:16

lol at CoJoNes

datsmay | 02-02-08 | 11:16

Life on Mars sucks.

cram | 02-02-08 | 11:14

Da's wel als boer mee kiespijn dan.

JamesHuntLive | 02-02-08 | 11:13

heerlijk smilen op de vroege ochtend, al was het het niet echt waard

KoekjesEter | 02-02-08 | 11:09

boeie...

BjdeB | 02-02-08 | 11:08

SMILE !!
You're on candid camera

Mikey70 | 02-02-08 | 11:07

OT
Vogelaar alert op radio1!

fuckje | 02-02-08 | 11:07

En daar moet ik een :-) in zien? Wat een nieuws weer.

Theodoric | 02-02-08 | 11:06

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen