Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Duyvendak & Samsom vermoorden Aarde

duivedaq.jpgNog even terugkomend op die VN Milieu Conferentie op Bali. Gisteren berichtte GeenStijl al over dat CO2-feestje op het hippe Indo party island, waar boom noch luchtkwaliteit noch zeespiegel wordt gespaard om maar zoveel mogelijk milieu-activisten in te vliegen. Allemaal doemdenkers die ons vervolgens gaan vertellen dat we niet meer moeten gaan vliegen. Welnu, we kunnen man en paard noemen. Wijnand Duyvendak en Diederik Samsom hebben naast elkaar in het vliegtuig naar Bali gezeten. Gewoon gezelli. Lekker kerosinedampen plempen en bossen vermoorden onderweg van Adam naar Bali. Deze twee milieuvrienden (hoebahoebahop) kennen elkaar van leuke briefwisselingen over milieuvraagstukken, en terwijl u in uw geïsoleerde AAA-huis de spaarlampen aanknipt, zit het duo hypocriete Schiphol-haterz doodleuk in het vliegtuig naar Bali voor een overbodig snoepreisje. Overbodig ja. Want de opvriezing van de aarde is in volle gang.

Reaguursels

Inloggen

@koerbagh ® 09-12-07 @ 04:16
Puike analyse. Ik heb ook nooit anders beweerd. Jij weet het ook niet overigens. Wat ik wil onderlijnen is dat de koolstofdioxideconcentratie wel degelijk door de mens wordt beïnvloed, hetgeen ook aangetoond is d.m.v. isotopenonderzoek, welk uitwijst dat ongeveer 40% van deze concentratie een antropogene oorzaak heeft. Met andere woorden: stijging van het koolstofdioxideconcentratie volgt in deze niet (uitsluitend) op temperatuurstijging, zoals dat in het verleden het geval was. Als mensen vervolgens mijn beweringen gaan extrapoleren als ware ik een afgezant van het eco-departement van Al Qaida, moet ik toch een en ander rechtzetten. Ergo, in het andere geval was ik snel klaar geweest. Ik sta nog steeds achter al mijn beweringen hier.

Wat mij verder opvalt is dat gespecialiseerde wetenschappers, hebbende de beschikking over veel meer faciliteiten en kennis van zaken, geen eenduidig oordeel durven te vellen over deze kwestie, terwijl het gepeupel met de grootste stelligheid meent te kunnen beweren dat alles maar bureaucratische kwezelarij is. Nota bene diezelfde wetenschappers die men aanhaalt om tal van hun statements (o.a. hier op GeenStijl) te verifiëren. Dat is toch op zijn minst opmerkelijk te noemen?

Om nog even op je laatste vraag (hoewel retorisch, maar toch...) terug te komen: Ik zou niet willen ruilen met beide heren, gratis snoepreisjes of niet. Een grof schandaal is het wel...

Vaffanculo | 09-12-07 | 09:36

@Vaffanculo 08-12-07 @ 15:40:
Kortom: je weet het niet. Je extrapoleert, interpreteert en lult maar wat, in de richting van je van eigen politieke overtuiging. Da's precies wat ze dus nu 2 weken lang op Bali ook gaan doen. (Naast heul veul zuipen, vreten en neuqen op staatskosten.) En jij zit in het natte, koude Nederland hetzelfde te doen op GS, zonder zuipen, vreten en neuqen op kosten van de belastingbetaler).
Who's the sucker?

koerbagh ® | 09-12-07 | 04:16

@saidfred 08-12-07 @ 13:06
"Leuk, maar het blijft dan nog steeds volgens jouwzelf 3.225 mld. Op 750mld.
Oftewel 0.4% van 9-26%. Meer kunnen we er niet van maken. Mis ik iets ?"
Goedemiddag inmiddels. Je mist alleen dat er 3,225 miljard ton per jaar netto bijkomen (na aftrek van de koolstofdioxide uitstroom). 3,225 miljard is niet zoveel inderdaad, maar een jaar is ook niet zo lang. Dus over een langer tijdsbestek kan die netto uitstoot aanzienlijke vormen aannemen. Zoals ik je in een simpel rekenvoorbeeldje al heb voorgerekend. Nu besef ik ook wel dat dit slechts een behoorlijke versimpeling van de werkelijkheid is, maar ik durf niet te beweren dat het een volslagen achterlijke interpretatie is. Wat ik niet uit het diagram kan halen is de verblijftijd van de uitgestoten koolstofdioxide in de atmosfeer. Onderzoek wijst uit dat dit duizenden jaren kan betreffen en afhankelijk is van een hoeveelheid aan factoren. Hoe dan ook, er zit een behoorlijke vertraging in. In dat opzicht zit ik er met mijn rekenvoorbeeld niet al te ver naast, maar we kunnen dat niet op eenzelfde wijze uitbreiden tot bijvoorbeeld 1000 jaar. Dan zou ik de boel inderdaad overschatten. Daarom doe ik dat ook niet. Indien men ieder jaar meer emissie genereert, zal door de lange verblijftijd van koolstofdioxide in de atmosfeer de concentratie blijven toenemen. Nogmaals, ik wil daar niet de catastrofe van global warming aan verbinden zoals menig omhooggevallen milieuactivist ons wil doen geloven. Ik ben eveneens in de veronderstelling dat men het hele zaakje schromelijk overdrijft. Uitputting van bronnen van fossiele brandstoffen lijkt me een groter probleem. Het leuke is dat beide "problemen" op dezelfde manier kunnen worden opgelost.
Nog even over de cyclus: een cyclus is inderdaad een gesloten systeem. Wil natuurlijk niet zeggen dat alles (of het grootste deel) altijd in de ene helft van het systeem zit. Alles blijft binnen de aardbol en de dampkring, dus gesloten. Dat zegt nog niks over het aandeel binnen deze twee componenten (zie verblijftijd etc.).

Vaffanculo | 08-12-07 | 15:40

@ Vaffanculo 08-12-07 @ 08:
ook goedemoggel,
men noemt het een cyclus en het is een gesloten systeem.
“het versterkte broeikaseffect wordt veroorzaakt door de door de mensheid geëmitteerde broeikasgassen.”
Leuk, maar het blijft dan nog steeds volgens jouwzelf 3.225 mld. Op 750mld.
Oftewel 0.4% van 9-26%. Meer kunnen we er niet van maken. Mis ik iets ?
.
“Voor mij is het nu gissen naar de betekenis (percentage van wat?) van die 0.43%.”
Linkje jammer genoeg verleden tijd, Als al opgemerkt, ons aandeel volgens onderzoek in de uitstoot van broeikasgassen. En dus niet per maand, per eeuw maar gewoon per jaar.
.
“Je cyclusargument slaat als een tang op een varken.”
Ooit ook eens gehoord van natuurwetten, een wet van Henry etc. ?
Het proces staat er ook globaal beschreven. Het is niet zo simpel als jij er van wilt maken. En het betreft nog altijd schattingen. Geen exact meetbare hoeveelheden.
www.elsevier.nl/nieuws/wetenschap/arti...
www.nrc.nl/next/article508162.ece
.
Het hele argument wat men wil maken is simpelweg dikke koeiepoep, je kunt het wenden en keren hoe je wilt. Minieme relatieve hoeveelheden opblazen, gegevens vervalsen etc. het is en blijft een natte scheet. www.elsevier.nl/nieuws/wetenschap/arti...
.
Dit is simpelweg hype nummer zoveel waar de verlopen hippies, salonsocialisten en anderen mee aan de haal gaan in de “race for personal wealth and glory” . en dat gebeurt ook al sinds decennia, begin jaren ’70 hadden we een “global cooling” met exact dezelfde argumenten als nu, we hadden een gat in de ozonlaag, een massale boomsterfte, een nijpend tekort aan olie binnen een paar jaar (een 20 geleden dus J ) etc. etc.
Principes, moraal, integriteit etc boeit niet. Zolang we maar belangrijk kunnen doen en schaamteloos onze eigen zakken kunnen vullen onderwijl anderen beschuldigend van hetzelfde waar We schaamteloos mee bezig zijn.
Elke keer dezelfde “modus operandi” zoals ook nu weer. Zelfde gaat ook op voor de campagne tegen een DDT of “ontwikkelingshulp” een realiteit, simpele feiten, aanwijsbare resultaten etc. boeien niet.
Idealen weetjewel, www.meervrijheid.nl/index.html?hl-eco-...
www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=...
.
Hilarisch wordt het nu wordt gezegd dat Australië een Kyoto-verdrag gaat tekenen voor de reductie van co2. als dat de opzet is zou men al die tientallen miljoenen stuks vee . moeten slachten, de bossen rooien etc. dat gaat dan pas helpen.
Maar helaas ook dan kunnen we geen klimaat veranderen op globale schaal.
Net zoiets als de maakbare mensch, maatschappij etc.

saidfred | 08-12-07 | 13:06

"Ja, en toen ?"
Niks en toen. Dat je me in het hokje global warming terrorist wil plaatsen is jouw probleem. Maar om je een klein beetje tegemoet te komen: de atmosfeer in zijn langdurige geschiedenis (ies meer dan 6000 jaar) altijd onderhevig geweest aan temperatuur wisselingen, ijstijden et cetera. Is ook afkoeling en opwarming.
<p>
"Eentje die dus meer waterdamp produceert."
Waterdamp is verdampt water, water dat is overgegaan naar de gasfase (iets met dampspanning etc. maar dat lijkt me voor jou iets te hoog gegrepen). Water is dat vermaledijde goedje wat we ook in bijvoorbeeld de oceanen kunnen vinden. Komt niet alleen uit de kraan hoor. Douceurtje: melk komt uit een koe, of een geit of ander zoogdier, maar niet uit de fabriek.
<P>
"Waar kan deze warmte dan vandaan komen... etc."
De zon inderdaad... dus? Ook nu weer een extra toegift: de energie die uit fossiele brandstoffen wordt gewonnen komt oorspronkelijke ook van de zon (kernfusie). Daar bedoel ik dus níet mee dat we hoogovens als kachels gebruiken om de atmosfeer op te warmen. Zoals op wikipedia vermeld staat is deze warmte namelijk verwaarloosbaar.
<p>
"Je verliest me bij “en niet over het versterkte broeikaseffect” een versterkt broeikaseffect dus met een 0.43% ?"
Broeikaseffect is het effect dat wordt veroorzaakt door de reeds aanwezige broeikasgassen, het versterkte broeikaseffect wordt veroorzaakt door de door de mensheid geëmitteerde broeikasgassen. Als je even een (direct) linkje neerzet naar de plek waar je die 0.43% vandaan haalt kan ik er misschien wat mee. Voor mij is het nu gissen naar de betekenis (percentage van wat?) van die 0.43%. Indien deze schatting van het IPCC komt kan ik er vanuit gaan dat dit de toename als percentage van het geheel per jaar betekent. In dat geval verwijs ik je naar mijn vorige reactie.
<P>
"Zoals ook vermeldt onder je genoemde diagram;... etc."
Dat staat er inderdaad. Het diagram gaat uit van 5.5 GtC per jaar aan bruto uitstoot en een opslag van 750 GtC aan koolstofdioxide in de atmosfeer. Na aftrek van o.a. opname door de oceanen kom ik netto op ongeveer 3 GtC per jaar.
<p>
"... en dit minieme aandeeltje gaat dan het grote verschil maken ?"
Het is 0.4% per jaar (365 dagen, 5 uren, 49 minuten en 12 seconden) netto. Ik ging trouwens uit van 3 miljard ton per jaar, maar als ik het voor je moet uitrekenen over 100 jaar voor 0.4% per jaar wil ik dat best doen, wordt het alleen maar meer van. Je cyclusargument slaat als een tang op een varken. Tel alle stromen uit het diagram maar eens exact bij elkaar op, kom je er wel achter. Of komt de Here eens per 50 jaar met de vuilniswagen het overschot even wegnemen? Menstruatiecyclus is ook een cyclus, toch komt er iedere maand troep uit.

Vaffanculo | 08-12-07 | 08:49

@ Vaffanculo
Laten we het voor de lol nog eens uitspitten;
“je begrijpt me verkeerd. Indien de atmosfeer opwarmt, neemt de hoeveelheid waterdamp in de atmosfeer toe. Waterdamp is een broeikasgas, dus zorgt ervoor dat er meer warmte vastgehouden wordt. Meer heb ik niet gezegd.”
Ja, en toen ?
NOAA kan geen noemenswaardige opwarming van onze levensruimte bespeuren in zijn bestaan, maar er is wel een opwarming ? Een ” een global warming” zelfs. Eentje die dus meer waterdamp produceert. Yep, volkomen logisch.
Een broeikaseffect houdt enkel warmte langer vast maar produceert zelf geen warmte.
Waar kan deze warmte dan vandaan komen om vervolgens vastgehouden te kunnen worden ? wilde gok. Wij lopen erop en als we ’s morgens wakker worden staat er een gouden bol aan het firmament die ons licht en warmte geeft.
Zoals het dus ook in het wiki artikel staat vermeldt;
“Dat zinnetje heeft dus niks met broeikasgassen te maken en is dientengevolge totaal irrelevant.”
Inderdaad, bij een broeikaseffect ging het om het vasthouden van warmte als in een broeikas dus en het verbranden van fossiele brandstoffen, de warmte die vrij komt bij een verbranding zal geen grote invloed kunnen uitoefenen. kan kloppen.
Je verliest me bij “en niet over het versterkte broeikaseffect” een versterkt broeikaseffect dus met een 0.43% ?
u spreekt weer in raadselen, kan gebeuren.
.
Voor de volledigheid; die 1000 miljard is een algemene schatting van de uitstoot aan co2. in deze grafiek staat bovenaan een totaal dus van 750.
.
Zoals ook vermeldt onder je genoemde diagram;
“This carbon cycle diagram shows the storage and annual exchange of carbon between the atmosphere, hydrosphere and geosphere in gigatons - or billions of tons - of Carbon (GtC). Burning fossil fuels by people adds about 5.5 GtC of carbon per year into the atmosphere.”
.
Verder kun je uit het diagram van de koolstofkringloop afleiden dat de netto toevoeging van koolstofdioxide aan de atmosfeer zo'n 3 miljard ton per jaar bedraagt (bescheiden schatting). Op 750 miljard ton is het aandeel dan over 100 jaar met zo'n 40% toegenomen. Vaffanculo 07-12-07 @ 09:01
.
we praten volgens jouw dus ook over een 3,225 miljard ton op 750 mld. Per jaar.
0.4% dus, 0.4% dus van 9-26% (CO2 ) in een broeikaseffect en dit minieme aandeeltje gaat dan het grote verschil maken ? je kunt veel fantasie hebben, maar dit gaat toch wel een tikkie ver. Vindt je ook niet ? en het is een cyclus, dus je verhaal van simpelweg 3x100 is dus dikke koeiepoep.

saidfred | 08-12-07 | 01:39

@JamesHuntLive 06-12-07 @ 22:42
Waarom zouden we van alles moeten doen tbv "de" economie. Juist de nadruk leggen op activiteiten ter bevordering van de economie zorgt voor milieuverontreiniging, denk maar aan de uitbreiding van Schiphol (positie in Europa, duizenden banen, blabla, dus vervuil de lucht maar) en uitbreiden van snelwegen.
In de huidige economie houden mensen elkaar alleen maar bezig met overbodig werk. Ambtenaren, adviseurs, interimmanagers, opleiders, automatiseerders, secretaresseen,... en rijdt men in files op niets af van hot naar her, en vergadert men zich een breuk over de o zo belangwekkende targets. Met welk doel uiteindelijk ? Om allemaal massaal als zombi's ochtends van huis te gaan en 's avonds terug te keren.
Volgens mij gaat het simpelweg erom dat we kunnen wonen, eten, drinken, slapen, zorgen voor, sex, schoonheid, creativiteit, ... en niet om de idee-fixe van de bevordering van "de" economie.

clara de k. | 07-12-07 | 20:16

@A. Hilter 07-12-07 @ 17:57:
Het is namelijk ook een complexe materie. Maar goed, geen antwoorden dus. Wellicht is het dan verstandig in de toekomst niet zo stellig te zijn in je mening en opinies te verkondigen als onomstotelijke feiten.

Voor het overige: Ik kan het weer voor de komende winter niet voorspellen. De kans is elke winter weer 50%. Of we krijgen er wel één of niet. Tussen 1963 en 1985 was er ook geen één.

koerbagh ® | 07-12-07 | 18:28

@saidfred 07-12-07 @ 13:22
Als je met die 0,43% de uitstoot van koolstofdioxide per jaar als percentage van het geheel aan koolstofdioxide in de lucht bedoelt, kom je bij een totaal van 750 miljard ton koolstofdioxide op 3,225 miljard ton per jaar aan uitstoot. Mijn schatting van 3 miljard ton was dan nog vriendelijker vanuit jouw oogpunt gezien.

Vaffanculo | 07-12-07 | 18:22

@ koerbagh ® 07-12-07 @ 17:22
-
Toe maar. Hoe complexer, hoe beter.
-
Omdat jij zoveel weet, mag jij mijn simpele vraag beantwoorden:
-
Wanneer geniet Nederland weer van een Elfstedentocht?

A. Hilter | 07-12-07 | 17:57

@A. Hilter 07-12-07 @ 16:45:
Zelden zulke wollige antwoorden op toch hele concrete nuchtere vragen gehad.

"U lijkt gelovig. In een religie die wetenschap heet."
Nee ik geloof nergens in. Ook niet platitudes.

"U weet dat wetenschappelijke feiten in de loop der tijd vaak weerlegd worden door nieuwe inzichten."
Feiten worden nooit weerlegd. Nieuwe hypothesen worden opgesteld om de feiten te verklaren, falsificeerbare theorieën gebouwd en onderzocht, paradigma's verschuiven.

"Als mijn keuken in brand staat, doet het onderscheid tussen een correlatie en een causaal verband er niet toe. Dan moet er geblust worden."
Ah, een onzinnige analogie... Maar ik ga even mee. Wat de de bewering van de muljeubeweging in die analogie is: De bewoner heeft zeker weten met een lucifer de keuken aangestoken dus wij moeten geen lucifers meer gebruiken.
Ik heb nog een analogie: Als je alleen rook ziet en je niet weet waar het brandt en wat de oorzaak is, kun je inderdaad het hele huis onder water zetten. Hoe dan ook is je huis kapot.

"Punt 1: wat is "rechts"? In Nederland: partijen, personen en organisaties die rechtse standpunten hebben. Denk bijvoorbeeld aan de volgende partijen: VVD, SGP en ToN.
Wat is "links"? partijen, Personen en organisaties die linkse standpunten hebben. Denk bijvoorbeeld aan de volgende partijen: SP, GL en PvdA.
Dus "rechts" heeft rechtse standpunten en "links" heeft linkse. Aha.. nee da's lekker duidelijk. Wat zijn "rechtse" en "linkse" standpunten?

"De vraag moet zijn wat is goed voor de mens. Aanzienlijk minder CO2-uitstoot dan nu het geval is."
Nee, je veronderstelling was: economische groei is slecht voor het milieu. De vraag is niet wat is goed voor de mens, noch is het antwoord minder CO² uitstoot afdoende, want dan veronderstel je weer iets, namelijk precies datgene wat nu juist ter discussie staat: Menselijke CO² uitstoot is slecht voor de mens.

"De uitdaging ligt in winstgevende oplossingen te zoeken die de CO2-uitstoot significant reduceert tot een veilige niveau aangaande ons negatieve bijdrage aan de klimaatverandering"
Gaan we weer...
- Waarom moet de CO² uitstoot worden gereduceerd?
- Wat is een veilig niveau?
- Wat is de negatieve bijdrage aan de klimaatverandering?

Je gaat er daarbij ook maar even aan voorbij dat je weer hopeloos veel aannames en veronderstellingen poneert die je niet hard kan maken. Je kan niet aantonen dat klimaatverandering per definitie slecht is, dat klimaatverandering alleen negatieve gevolgen heeft, dat ombuiging van klimatologische trends überhaupt kan, dat het louter positieve gevolgen heeft en dat het economisch zinvol is.
youtube.com/watch?v=Dtbn9zBfJSs

koerbagh ® | 07-12-07 | 17:22

@saidfred 07-12-07 @ 13:22
"- verwijzend naar saidfred 06-12-07 @ 20:26; NASA geeft aan dat hun NOAA in zijn
bestaan geen noemenswaardige opwarming heeft kunnen registreren."
Je begrijpt me verkeerd. Indien de atmosfeer opwarmt, neemt de hoeveelheid waterdamp in de atmosfeer toe. Waterdamp is een broeikasgas, dus zorgt ervoor dat er meer warmte vastgehouden wordt. Meer heb ik niet gezegd.
.
"Het ging volgens mij over een broeikaseffect en de uitstoot van broeikasgassen door een mensheid. Ergo een co2 etc door verbranding van fossiele brandstoffen.
Ik denk dat we je officeel hiermee tot een “raging moonbat” kunnen benoemen. LOL."
.
nl.wikipedia.org/wiki/Broeikaseffect
Het zinnetje waar jij naar verwijst in je reactie van 1:10u betreft een onderdeel van: "Warmte wordt aan het oppervlak onttrokken door:". Dat zinnetje heeft dus niks met broeikasgassen te maken en is dientengevolge totaal irrelevant. Lees het nog maar eens goed als je het niet begrijpt. Bovendien gaat de desbetreffende paragraaf (1) over het broeikaseffect en niet over het versterkte broeikaseffect, denk daar maar eens over na.
.
"Wat betreft de cijfers... etc."
Je verwijt me nu waar je je verderop in je reactie zelf schuldig aan maakt. (Zie hieronder.)
"Je “vergeet” trouwens te vermeldden waar “Op 750 miljard ton is het aandeel dan over 100 jaar met zo'n 40% toegenomen.” Vandaan komt."
Ik heb geschreven: "Verder kun je uit het diagram van de koolstofkringloop afleiden... etc.". Lijkt me toch overduidelijk waar ik het vandaan heb. Uit het linkje dat je me zélf gestuurd hebt nota bene. Indien ongeschoold: 3 miljard ton per jaar betekent 300 miljard ton per 100 jaar. 300 is 40% van 750.

Vaffanculo | 07-12-07 | 17:19

@ Zeddegeizot 07-12-07 @ 16:52
-
Wie ontneemt jou het recht van vrije meningsuiting?
-
Ben je ook in staat om zonder te schelden en verdachtmakingen een normaal gesprek te voeren?
-
Of bedoel je daarmee "free speech"?
-
@ Iedereen
-
Het was mij een groot genoegen. Ik verlaat jullie.
-
Mijn weekend is begonnen en daar ga ik van genieten.
-
Veel plezier verder.
-
*Ruimt bureau op, trekt jas aan, doet computer uit*

A. Hilter | 07-12-07 | 17:10

@ Schoorsteenveger 07-12-07 @ 16:01
-
Sja, eventuele gelijkenisen met bestaande personen berusten op louter toeval.
-
Mijn nick bestaat al geruime tijd. Via eerdere comments is dat eenvoudig te traceren.
-
Nu zie ik het verband niet tussen mijn nick en uw "onschuldige" grap. Verklaar u nader.

A. Hilter | 07-12-07 | 16:54

@A. Hilter 07-12-07 @ 16:45
Ik lees nu je antwoord op Koerbagh en realiseer mij nu dat hij paarlen voor de zwijnen heeft gegooid.

Zeddegeizot | 07-12-07 | 16:54

@A. Hilter 07-12-07 @ 14:16:
Straks komen Samson, Cramer en Duyvendak 'ernstig' geschrokken terug uit Bali omdat we er uiteraard nog veel erger voor blijken te staan dan gedacht. Nog harder ingrijpen (lees: belastingheffen) dus. En omdat alle neuzen in tijden van crisis in dezelfde richting moeten wijzen zullen zij critici (vijanden van het volk) de mond willen snoeren. Lastige mannekes als Koerbargh, die met rede, logica en bewijs de milieunazi's ontmaskeren, verliezen hun recht op "free speech". En kleine milieudespoten als jij staan dan, naar ik aanneem, te juichen.

Zeddegeizot | 07-12-07 | 16:52

@ koerbagh ® 07-12-07 @ 15:42
-
U lijkt gelovig. In een religie die wetenschap heet .
-
U weet dat wetenschappelijke feiten in de loop der tijd vaak weerlegd worden door nieuwe inzichten.
-
Als mijn keuken in brand staat, doet het onderscheid tussen een correlatie en een causaal verband er niet toe. Dan moet er geblust worden.
-
Punt 1: wat is "rechts"? In Nederland: partijen, personen en organisaties die rechtse standpunten hebben. Denk bijvoorbeeld aan de volgende partijen: VVD, SGP en ToN.
-
Wat is "links"? partijen, Personen en organisaties die linkse standpunten hebben. Denk bijvoorbeeld aan de volgende partijen: SP, GL en PvdA.
-
Punt 2: Wat is milieu? In de brede zin van het woord de omgeving waarin iemand of iets leeft.
-
Punt 3: Wat is slecht voor het milieu? De vraag moet zijn wat is goed voor de mens. Aanzienlijk minder CO2-uitstoot dan nu het geval is.
-
Punt 4: Bewijs de onderliggende stelling: economische groei is slecht voor het milieu.
-
Het kan - volgens mij - prima samengaan. Vandaar mijn eerdere stelling: "De uitdaging ligt in winstgevende oplossingen te zoeken die de CO2-uitstoot significant reduceert tot een veilige niveau aangaande ons negatieve bijdrage aan de klimaatverandering."
-
Amen.

A. Hilter | 07-12-07 | 16:45

A. Hilter 07-12-07 @ 13:25
Het viel mij slechts op dat de verschrijving 'Widlers' overeenkomsten vertoont met uw naam. Altanns, men zou kunnen veronderstellen dat 'A. Hilter' een verschrijving is van 'A. Hitler', waarbij vervolgens de neiging bestaat om 'A. Hitler' te lezen als 'Adolf Hitler'. Een en ander kan uiteraard ook vollledig op toevalligheden berusten, evenals het feit dat u in één zin 'Widlers' en 'Wilders' noemt.
Alle toevalligheden of vermeende toevalligheden samengenomen meende ik mij te mogen permitteren een klein onschuldig grapje te maken en van een vriendschappelijke relatie te reppen tussen 'A. Hilter' en 'Widlers'. Van 'A. Hilter' weten we, uiteraard, dat hier minstens één persoon van vlees en bloed schuil gaat, de oorsprong van 'Widlers' gaat vooralsnog terug op enkel een gefotografeerde groep letters op een muur, zodat van een vriendschap in de normale zin van het woord uiteraard geen sprake kan zijn.

Schoorsteenveger | 07-12-07 | 16:01

@A. Hilter 14:51

Ja. Sterk.

widtvoet... | 07-12-07 | 15:59

@ saidfred 07-12-07 @ 15:34
-
Waar wil je heen met deze link?
-
Aangezien jij zo veel verstand hebt van grafieken, kun jij de volgende vraag vast simpel beantwoorden:
-
Hoe groot is de kans dat Nederland de komende jaren een Elfstedentocht meemaakt?

A. Hilter | 07-12-07 | 15:51

@A. Hilter 07-12-07 @ 14:16:
Dank voor de platitudes en onbewezen flauwekul. Het ware nuttig zelf eerst wat hersencellen te gaan gebruiken (indien aanwezig) alvorens u een ander ervan beticht er te weinig te hebben.

"Het valt echter niet langer te ontkennen dat de bijdrage van diezelfde mens de huidige opwarming versnelt."
Er is geen enkel overuigend bewijs dat CO²-uitstoot de oorzaak is voor de gemiddelde opwarming van de aarde en het veranderen van klimaat. Een correlatie is geen causaal verband.
www.nizkor.org/features/fallacies/conf...
www.nizkor.org/features/fallacies/post...
En consensus is geen argument voor waarheid.
www.nizkor.org/features/fallacies/appe...

"Rechts stelt economische groei boven het milieu. In mijn ogen schiet zij daarmee tekort."
Punt 1: wat is "rechts"? Wat is "links"?
Punt 2: Wat is milieu?
Punt 3: Wat is slecht voor het milieu?
Punt 4: Bewijs de onderliggende stelling: economische groei is slecht voor het milieu.

"De uitdaging ligt in winstgevende oplossingen zoeken die de CO2-uitstoot significant reduceert tot een veilige niveau aangaande ons negatieve bijdrage aan de klimaatverandering."
Waarom moet CO² uitstoot worden gereduceerd? War is een veilig niveau? Wat is de negatieve bijdrage? Waarom? Er zitten mij veel teveel veronderstellingen en te veel onbewezen aannames in die paar zinnetjes.

Het gaat niet om verdachtmakingen a priori, het is hooguit het zoeken naar een motivatie a posteriori, dus nadat is vastgesteld dat de hypothesen op wetenschappelijk drijfzand zijn gestoeld, van diegenen die de onheilstijding brengen. De mogelijke motivatie is duidelijk. Politiek gewin, subsidiegelden voor onderzoek en ideologische zwartmakerij. Dat zijn geen argumenten, die het wetenschappelijk tegendeel bewijzen maar motivaties die het gelijkhebberige gedram dat op vrij weinig is gebaseerd wel goed verklaren.

koerbagh ® | 07-12-07 | 15:42

@adolfje
btw. Ben je er al achter aan welke voorwaarden een grafiekje moet gaan voldoen wil het een beetje goed beeld kunnen geven van de werkelijkheid ?
zoals ook een nl.wikipedia.org/wiki/Ceteris_paribus etc. ?
of is dit alles weer een brug te ver ?

saidfred | 07-12-07 | 15:34

@ saidfred 07-12-07 @ 15:08
-
Geen dank. Het is mij een groot genoegen.
-
Helaas vrees ik dat u niets heeft aan mijn advies.
-
Ieder hersencel is aan u verspild.

A. Hilter | 07-12-07 | 15:16

A. Hilter 07-12-07 @ 15:00
dank u voor dit veelzeggende, nietszeggende commentaar.
het complete ontbreken van enige argument is tekenend.
duidelijk hadden we een schot in de roos. LOL.
als het weer net zo voorspelbaar zou zijn als de uitlatingen van ** als jij, waren alle weervoorspellers werkloos.

saidfred | 07-12-07 | 15:08

@ saidfred 07-12-07 @ 14:46
-
Doe jezelf een plezier.
-
Stamcelonderzoekers zoeken proefkonijnen voor hun experimenten.
-
Geef je op als vrijwilliger.
-
Misschien kweken ze een hersencel.

A. Hilter | 07-12-07 | 15:00

@ widtvoet... 07-12-07 @ 14:27
-
Goed voorbeeld doet volgen.

A. Hilter | 07-12-07 | 14:51

@ adolfje
"Dit streven lijkt mij vruchtbaarder, dan verdachtmakingen ten aanzien van de motieven van diegenen die aan de bel trekken. Veelal lieden met een linkse signatuur."
als iets eruit ziet als dikke koeiepoep, ruikt naar dikke koeiepoep, aanvoelt als dikke koeiepoep is het dan een bos rozen ?
.” Het valt echter niet langer te ontkennen dat de bijdrage van diezelfde mens de huidige opwarming versnelt.” Dat klopt en wel met een bijdrage van totaal een 0.43% aan uitstoot van broeikasgassen. LOL.
het feit dat je het "verdachtmakingen" noemt is al veelszeggend.
Ach ja, idealen hé, adolfje; www.hetvrijevolk.com/?pagina=708&t...
Malloten die beweren dat iedereen die hun lariekoek verhalen onderuithalen door een harde confrontatie met een realiteit, simpele feiten zich later moet gaan verantwoorden voor een soort Neurenbergtribiunaal horen in een gesloten inrichting thuis.
Zelfde geldt voor malloten die het hebben over een reductie van de bevolking van Nederland bijv. van 16 miljoen naar 900.000 mensen omdat dat dan overeen zou komen met hun “co2 footprint”. Maar ondanks verwoedde pogingen van socialistische revolutionairen in de vorige eeuw is de wereldbevolking enkel gegroeid. the.infiniteplane.com/images/post/che-...

saidfred | 07-12-07 | 14:46

Milieutip 291: Sluit voordat u uw openhaard brandt het rookkanaal hermetisch af. Zo voorkomt u dat er kostbare warmte verloren gaat.

widtvoet... | 07-12-07 | 14:27

Milieutip 311: Veeg voor u uw huis betreedt altijd grondig uw voeten. Stofzuigen hoeft niet iedere week.

widtvoet... | 07-12-07 | 14:25

@ Koerbagh ® 07-12-07 @ 13:40
-
De mens is sterk geneigd zichzelf te overschatten.
-
Het zou mij verbazen als de mens in staat is de schommelingen in het klimaat te beheersen.
-
Het valt echter niet langer te ontkennen dat de bijdrage van diezelfde mens de huidige opwarming versnelt.
-
Rechts stelt economische groei boven het milieu. In mijn ogen schiet zij daarmee tekort.
-
De uitdaging ligt in winstgevende oplossingen zoeken die de CO2-uitstoot significant reduceert tot een veilige niveau aangaande ons negatieve bijdrage aan de klimaatverandering.
-
Dit streven lijkt mij vruchtbaarder, dan verdachtmakingen ten aanzien van de motieven van diegenen die aan de bel trekken. Veelal lieden met een linkse signatuur.

A. Hilter | 07-12-07 | 14:16

Milieutip 8567: met je vingers kun je ook je reet afvegen.

*Denkt aan Boris Poepnagel*

van Kloten | 07-12-07 | 14:13

mag ik die grafiek ook van de afgelopen 10 jaar?

FrAgFo0d | 07-12-07 | 13:45

@A. Hilter 07-12-07 @ 12:54:
Klimaatverandering staat niet ter discussie. Gebeurt. Klimaat is een chaotisch systeem, per definitie veranderlijk.
CO² uitstoot gebeurt. Wordt niet ontkent. Om politieke redenen een causiliteitsprincipe bedenken die niet is aangetoond en waarvoor een tegenbewijs makkelijk is te geven. Gebeurt ook. Dat heeft met links/rechts niks te maken.
Dat is met slechte wetenschap politiek gebruiken, meelopen en meehuilen met de wolven in het bos versus kritisch blijven nadenken en opportunisme onderkennen. Niet alles is te reduceren tot simpele links/rechts platitudes.

ultimateglobalwarmingchallenge.com/

koerbagh ® | 07-12-07 | 13:40

Mmmm. Contra maakt zich ernstig zorgen over het afkoelen van de aarde. Het zeewater niveau zou hierdoor, volgens wetenschappers *kuch*, ernstig zakken. De aandelen in de kanaaltunnel worden dus waardeloos.
.
*gaat de katalysator van zijn kleine cabriootje wederom verwijderen*

Contra | 07-12-07 | 13:31

@ Schoorsteenveger 07-12-07 @ 13:17
-
Zowel Widlers als Wilders zijn geen vrienden van mij.
-
Wijs mij uw vrienden en ik vertel u wie u bent.

A. Hilter | 07-12-07 | 13:25

Vaffanculo 07-12-07 @ 09:01
“versterkt de opwarming van de atmosfeer”
– verwijzend naar saidfred 06-12-07 @ 20:26; NASA geeft aan dat hun NOAA in zijn
bestaan geen noemenswaardige opwarming heeft kunnen registreren.
“i.e. de warmteproductie bij de verbranding van fossiele brandstoffen.” ????
Het ging volgens mij over een broeikaseffect en de uitstoot van broeikasgassen door een mensheid. Ergo een co2 etc door verbranding van fossiele brandstoffen.
Ik denk dat we je officeel hiermee tot een “raging moonbat” kunnen benoemen. LOL.
Wat betreft de cijfers, ik was in de veronderstelling dat je je op voorhand een beetje verdiept had in de materie. Maar helaas, we beperken ons weer tot een beetje meehuilen met de wolven in het bos en kletsen bij voorkeur uit de achterhals.
Het sstaatshoernaal repte eens over een totaal aan uitstoot aan broeikasgassen door een mensheid van 7.5 miljard ton. Enkel men vermeldde niet een relatief aandeel in het geheel. Vergeten zeker.LOL.
Je “vergeet” trouwens te vermeldden waar “Op 750 miljard ton is het aandeel dan over 100 jaar met zo'n 40% toegenomen.” Vandaan komt.

saidfred | 07-12-07 | 13:22

@ bottehond 07-12-07 @ 13:04
-
Economisch: Rechts.
-
Sociaal: Links.
-
Politiek: Kritisch ten aanzien van de tekortkomingen in beide kampen.

A. Hilter | 07-12-07 | 13:20

bottehond 07-12-07 @ 13:04
Hllter lijkt mij een vriendje van Widlers.

Schoorsteenveger | 07-12-07 | 13:17

A. Hilter 07-12-07 @ 12:54

Rechts? Links?

bottehond | 07-12-07 | 13:04

Vertel eens wanneer Nederland weer geniet van een Elfstedentocht.
-
Omdat links wijst op het gevaar van "global warming" is het onzin.
-
Rechts is ziende blind.

A. Hilter | 07-12-07 | 12:54

@LibertasSimplex 12:21

LOL! Kouwes' hand zou hierin best te zien kunnen zijn idd. Evenals dalijk in de eindtekst van deze konf. waarschijnlijk...

widtvoet... | 07-12-07 | 12:32

widtvoet... 07-12-07 @ 12:18
"Schijdt naar je kudtmoer van me eiland tiefusprofiteurs" zou kunnen.

LibertasSimplex | 07-12-07 | 12:21

@LibertasSimplex 12:11

Als ze dat met die schier oneindige rij afgevaardigden hadden gedaan was het eiland gezonken.

Maar even serieus. Dit is natuurlijk gewoon een noodkreet van ons moedertje aarde. Ze wil hiermee iets duidelijk maken. Maar wat?

widtvoet... | 07-12-07 | 12:18

widtvoet... 07-12-07 @ 12:07
Zouden ze met zn allen van je hopsasa hebben gedaan voor het milieu? "En nou allemaal tegelijk! Diederik ook in de maat springen"

LibertasSimplex | 07-12-07 | 12:11

Duivendak! de naam zegt het al. Vernoemd naar zijn voorvaders vader, die de hele dag op het dak zaten om hun duiven te melken en verder geen spat uitvoerden. Samson, genoemd naar zijn ook al geen donder uitvoerende voorvaderen die zo werden genoemd omdat ze als beropeswerkelozen de hele dag shag kauwden. Duivenkak en Shaggie Samson hebben nog nooit ook maar een enkele concrete bijdrage geleverd aan onze maatschappij. Bijj gebrek aan enig talent om zich nromaal werkend te kunnen handhaven hebben zij zichzelf dan maar opgeworpen als beroeps protesteerders, die dankzij subsidies vanuit ons belastinggeld en via groene partijen als PvdA en Groen-Linksde genieten van ons pluche en de daaraan verbonden ongelooflijke salarissen van Euro 93.000, 00 en de verdere emolumenten en snoepreisjes. Overigens ging ook de Voorvrouw van Groen-Links vliegend op vakantie waarbij zij zelfs 2 businessseats kocht om vooral ruimte en privacy te hebben! SamsonPruimtabak spuugt men uit! Duivenkak wordt chemisch verwijderd en beiden spoelt men het riool in!

supersniper | 07-12-07 | 10:47

@Fimbulvetr 07-12-07 @ 10:19
Volgens mij zijn we het simpelweg eens, met de kanttekening dat ik er niet prat op ga dat de toename van de uitstoot van broeikasgassen direct een significante opwarming van de atmosfeer tot gevolg heeft, noch dat het effect nihil is.

Vaffanculo | 07-12-07 | 10:31

@ Vaffanculo 07-12-07 @ 10:07
Als u met aannemelijk maken bedoelt, het doen van reproduceerbare experimenten/waarnemeningen die een theorie onderbouwen dan ben ik met u eens dat wetenschappelijk gezien deze theorie zeer aannemelijk is, totdat ze verworpen/aangevuld wordt door voortschreidend wetenschappelijk inzicht.

Fimbulvetr | 07-12-07 | 10:19

@Fimbulvetr 07-12-07 @ 09:42
Aannemelijk maken gebeurt in de rechtbank, maar niet alleen in de rechtbank. Wat ik bedoel is dat men, uitgaande van waarnemingen, theoretische aannames doet die de desbetreffende waarnemingen ondersteunen. Onomstotelijk bewijs is niet te leveren, iets wat in wiskunde wél mogelijk is, maar behoudens dit niet bijzonder relevant is in deze.

Vaffanculo | 07-12-07 | 10:07

finale_plank 06-12-07 @ 20:01
Dit is een interessant punt. Dat zogenaamde compenseren is een hoogst dubieuze zaak en het idee alleen al vertroebelt de discussie behoorlijk. Als je CO2 produceert, dan produceer je CO2. Als je extra CO2 produceert, dan produceer je extra CO2. Dat doet die Samsom dus ook.
De redenering is nu, dat deze extra belasting van het milieu gecompenseerd zou kunnen worden door het uitvoeren van handelingen die er toe leiden dat er eenzelfde hoeveelheid extra CO2 uit de lucht gehaald wordt, bijvoorbeeld door extra bomen te (laten) planten. Je zou, zo is de redenering, milieu-neutraal door het leven kunnen gaan door continu te compenseren voor de schade die je aanricht.
Dat is natuurlijk klinkklare onzin, en klop alléén als je de essentiële stappen in de argumentatie verdonkeremaant. Niemand leeft in een geïsoleerde biotoop, en niemand is in staat om volledig op eigen kracht te compenseren. Als Samsom in staat is boompjes te laten planten ter compensatie van de schade die hij aanricht, dan is hij dat omdat hij in de kennelijke positie verkeert om deze keuze te maken. En als hij die keuze maakt, dan gaat dat noodzakelijkerwijs ten koste van iets anders. Je kunt je geld maar één keer uitgeven, en als je een boompje plant ter compensatie, dan kan dat boompje dus per definitie geen extra CO2 meer uit de lucht halen. Het arme boompje staat daar alléén maar dag in dag uit te werken om de schade die Samsom aan de aarde heeft toegebracht ongedaan te maken. Met andere woorden, het boompje staat een schuld in te lossen, en is daarmee nog steeds een belasting van het milieu.
Ken je die uiterst irritante commercial van één van onze milieubewuste stroomleveranciers, waarin gesuggereerd wordt dat wij klimaatneutraal ons plasmascherm en onze diepvriezer en al die andere stroomvreters kunnen laten verbruiken? De redenering is hier dat het verbranden van de doppen van koffiebonen klimaatneutraal is, aangezien die koffieplanten reeds de nodige CO2 uit de lucht gehaald hebben. De redenering zegt dus, als we hem doortrekken, dat we groener kunnen leven als we méér koffie gaan drinken, want méér koffiedrienken leidt tot méér plantjes die CO2 uit onze lucht halen. De redeneerfout is dezelfde, en hier wordt voor het gemak nog méér verzwegen. Die koffiebomen staan in veel gevallen op plantages die grond hebben onttrokken aan de natuur, grond waar tevoren waarschijnlijk gewoon oerwoud op stond, en waar bomen en struiken en plantjes dag in dag uit bezig waren CO2 uit de lucht te halen zonder dat er door Samsom of anderen al beslag op was gelegd.
Kortom, compenseren van schade is een wassen neus, compenseren is enkel mogelijk door beslag te leggen op het milieu. Compenseren is enkel mogelijk op basis van puur kapitalistisch denken. Als we de lijn doortrekken, dan komt er een moment waarop er geen ruimte meer is voor compenserend groen, en we oerwoud moeten gaan kappen om die ruimte vrij te maken. Wie is Samsom om zich de grond toe te eigenen waarop een boompje moet komen te staan dat de schade die hij heeft toegebracht moet gaan compenseren? Samsom is lid van een kapitalistische samenleving die ommvalt als er niet geëxpandeerd kan worden, en die compensatiebossen zijn expansiebossen. Elke bankier snapt wat hier gebeurt.

Schoorsteenveger | 07-12-07 | 09:59

Een zomer-winter-grafiekje gebruiken om 'aan te tonen' dat de opvriezing van de aarde in volle gang is, pffffff, hoe diep kun je zinken.
Vind het leuk dat jullie geen last hebben van een politiek correct korset, maar houd je wel even bij bij de feiten.

bintang | 07-12-07 | 09:53

Wat een zuur stukje zeg, en wat een zure reaguurders.

-=PyP=- | 07-12-07 | 09:51

De milieuretoriek is ook onontsnapbaar:
1. "Ook al is G-W niet helemaal zeker, de gevolgen zouden zo erg zijn dat we alleen al om ons in te dekken strenge maatregelen moeten nemen.
2. "Als de temperatuur stijgt: Bewijs G-W"
3. "Als de temperatuur daalt: Bewijs G-W"
4. "Als over 100 jaar het klimaat onveranderd is gebleven: Zie je nou wel, onze maatregelen hebben geholpen".
5. "Over 100 jaar toch verandering: We werden niet serieus genoeg genomen".
6. Als er, over 10 jaar, overtuigend wetenschappelijk bewijs is dat het idd een hoax is: "Je kan ons niets kwalijk nemen. We vochten keihard voor een betere wereld".
Kortom, milieunazi's hebben altijd gelijk.

Zeddegeizot | 07-12-07 | 09:47

Vaffanculo 07-12-07 @ 09:07
Aannemelijk maken gebeurt in de rechtbank. Het verbaast mij steeds dat hier met zoveel zekerheid gesproken wordt over de huidige klimaatmodellen. Een model is slechts een representatie van de werkelijkheid, verder is een model slechts geldig in de dataset waarbinnen het gevalideerd is, extrapolatie kan, maar geeft geen zekerheden. Nu lijkt het klimaatmodel mij erg niet lineair en zal bovendien veel parameters bevatten, die niet allemaal onafhankelijk zullen zijn. Extrapoleren is dan eigenlijk ondoenlijk, dus waar komt die zekerheid over global warming vandaan?

Fimbulvetr | 07-12-07 | 09:42

Weet je wat pas een hoax is, was ook nog op NOVA: de evolutie theorie! Ook al zo iets van de linkse kerk!

sukker | 07-12-07 | 09:38

Dat grafiekje zegt dat er nu iets meer dan 1 miljoen vierkante meter MINDER zee-ijs is dan de mediaan van 1979 tot 2000 (ook wel genoemd: het 'klimaat' - nou ja, bijna dan, het klimaat is dertig jaar). Dus ja, het wordt welliswaar weer winter, maar weer minder winter dan voorheen.

Niet voor Jan | 07-12-07 | 09:34

Als ik die lutser van een Duyvendak ooit voor mijn Ferrari krijg.......

_Fly66_ | 07-12-07 | 09:15

Samson en Duyvenei vormen met hun klimaatreligie een top 3 bedreiging voor de vrijheid in NL en de wereld. President Klaus (Tjechië) kan dat mooier verwoorden dan ik (zie punt 3):
www.vaclavklaus.cz/klaus2/asp/clanek.a...

Zeddegeizot | 07-12-07 | 09:14

@Harige Bangmaker 07-12-07 @ 08:47
Dat kan wel zo zijn, maar het is wel makkelijk schelden wat die Pritt doet.
Waar is de tijd gebleven dat we de mensen die huis en haard verlaten en hun leven wagen om de wereld te redden nog vereerden als helden?

makkie | 07-12-07 | 09:07

@koerbagh ® 07-12-07 @ 00:11
Is niet een kwestie van vergeten en ook niet iets wat ik tegen wil spreken. Ergo, mee eens. Overigens gaat het niet om bewijzen, maar om aannemelijk maken. Bewijzen doet men in de wiskunde.

Vaffanculo | 07-12-07 | 09:07

@saidfred 07-12-07 @ 01:10
Concentratie waterdamp in de atmosfeer staat in directe relatie met de temperatuur i.e. versterkt de opwarming van de atmosfeer. Indien de opwarming slechts door menselijke activiteiten veroorzaakt zou worden, zou de aanwezige waterdamp dat proces bespoedigen. Anderszins uiteraard ook, maar uitgaande van puur menselijke factoren speelt waterdamp initieel geen rol, hoewel ik direct wil toegeven dat ik dat onwaarschijnlijk acht.
“Andere factoren, zoals de verbranding van fossiele brandstoffen, zijn ten opzichte van in- en uitstraling verwaarloosbaar.” Dit gaat over de in- en uitstraling van warmte, i.e. de warmteproductie bij de verbranding van fossiele brandstoffen. Heeft niks met de uitgestoten koolstofdioxide te maken dus.
Die 0.43% kan ik even niet vinden en die 1000 en 2,5 miljard ton zie ik ook even niet in dit verband. Verder kun je uit het diagram van de koolstofkringloop afleiden dat de netto toevoeging van koolstofdioxide aan de atmosfeer zo'n 3 miljard ton per jaar bedraagt (bescheiden schatting). Op 750 miljard ton is het aandeel dan over 100 jaar met zo'n 40% toegenomen.

Vaffanculo | 07-12-07 | 09:01

Zuma 07-12-07 @ 08:35
Zeur niet zo. Pritt is als de Veiligheidsraad van de V.N.
Als iets zo is, is het zo, omdat Pritt dat vindt.

Niet zeuren.

Harige Bangmaker | 07-12-07 | 08:47

Waarheid of geen waarheid over opwarming aarde dat grafiekje zegt helemaal niets over dat het nu al weer beter gaat. Het is goedverdoemme nu weer najaar/winter. Natuurlijk komt er dan weer meer ijs, eikel! (Pritt dus)het is nu weer kouder. De garfiek toont helemaal niets aan dat er nu weer meer ijs gaat komen dan we al in al die jaren verloren zijn door al dan niet door de mensheid veroorzaakte opwarming. Immers de boel blijft lekker ruim onder het gemiddelde in oudere tijden. Heel dan opwarmingsdiscussie kan dan wel een hoax zijn maar dat wil niet zeggen dat je het maar verder moet aanvullen met meer hoax-achtige teksten

Zuma | 07-12-07 | 08:35

Help crisis de aarde leeft nog.
@VanFrikschoten
Is dat gezellig zo'n dialoog met jezelf ;-)

in de regenjas | 07-12-07 | 08:23

Gut, gut van Frikschoten. Donder in je nest, man.

Het Scherpe Mes | 07-12-07 | 04:40

Sorry, Joris... de duivel is in mij gevaren....

VanFrikschoten | 07-12-07 | 04:37

Morgen maar eens even flink naar het kakus met het ethisch besef van een pindah...

VanFrikschoten | 07-12-07 | 04:34

"Yah udah, Mister... you want forbid Gunung Agung?"

VanFrikschoten | 07-12-07 | 04:19

@VanFrikschoten 07-12-07 @ 03:59
"Ja, mag ik een Chicken Breast Sub met alles er op en er aan maar dan zonder brood maar met rijst?"

VanFrikschoten | 07-12-07 | 04:12

@VanFrikschoten 07-12-07 @ 03:59
Fijn mensch... Daarom zijn wij, van Das VonFrikschoten Gehirn Institut , zo alert op het "dualistische bestuursstelsel".

VanFrikschoten | 07-12-07 | 04:08

@VanFrikschoten 07-12-07 @ 03:46
Heel het noeste doch overbodig commentwerk voorbijgelopen over "met je witte reedt in je 5 sterren resort zitten terwijl aldaar ongezien een Ibu met kind van 1 jaar in de global warming regen zit onder een afdakje van een gesloten Subway (Subs and Salads) met zonder toekomst"... Wat een gemiste KANS!

VanFrikschoten | 07-12-07 | 03:59

Oh, ja... voor ik het vergeet: Joehoe, Duyvendak & Samsom! Vergeet je niet nog even een sleezy 100 rupiah in de afgestorven klauwen te duwen van die lepra leier daar op de hoek in Kuta? Of een boom te planten voor de kInNeZzjEsZ van Giri Asih, die zonder vader en moeder geen winkelcentrum uitmoorden maar wel 1040 uur naar school willen? Vergeet vooral geen nootmuskaat en zo mee te nemen; ies tradiesie...

VanFrikschoten | 07-12-07 | 03:46

Als ze de hele terugreis hun adem inhouden is dat een gebaar van goede wil.

LibertasSimplex | 07-12-07 | 03:23

Voor roode vrouwents die het niet meer trekken vannacht en op zijn Oeral met rodewijnvlekken op hun tanden naar de woeste zee scharen ten einde den Doot in het gezicht te aanschouwen. Zet dit op je MP3 speler en ga naar de einder....
www.youtube.com/watch?v=SWLLp7pMSN4&am...

VanFrikschoten | 07-12-07 | 03:07

@bottehond 07-12-07 @ 02:37
Trusten.

Ik geloof wel in vrijheidsdrang, maar ik geloof inderdaad niet in de vrijheidsdrang van een bevolking, die opgegroeid is met indoctrinatie door het geïnstitutionaliseerd geloof.
Hoe vrij ze ook denken te zijn, de referentiekaders blijven gebonden aan een geschrift, van 2000 jaar geleden.
Kan ook niet anders, gezien de historie van de VS, maar vrijheidsdenken hier, is anders dan vrijheidsdenken in de VS.
(inderdaad cultuurpessimist, blame me)

Herman Flipsen | 07-12-07 | 02:54

Sam en Duif op Bali.
In deze aflevering genieten Sam en Duif van een welverdiende vakantie op Bali. Ondertussen redden zij de wereld van de ondergang.

kuttekrap | 07-12-07 | 02:51

Ja, met VanFrikschoten nog even hier; sorry hoor voor nog een noeste doch overbodig commentwerk, maar hier nog even virtuele en on topic reaktie op Duyvendak & Samsom. Gaat over uitstoot enzo...:
www.youtube.com/watch?v=ik327o6FwgI&am...

VanFrikschoten | 07-12-07 | 02:46

@Herman Flipsen 07-12-07 @ 02:32:

Dat was me ontgaan. Lezen wordt ondertussen ook steeds lastiger. Klokkijken lijkt gelukkig nog wel en ik trek daaruit mijn conclusies.

* Zich bij vriending vervoegen gaat, tweestemmig snurken is best leuk! *

Reinaert | 07-12-07 | 02:38

Herman Flipsen 07-12-07 @ 02:23

Tsja, een echte cultuurpessimist zal je altijd blijven. Jij gelooft geweaun niet in de virulente kracht van vrijheidsdrang. Ikke lekker wel.

* mand *

bottehond | 07-12-07 | 02:37

Hehehe@Reinaert 07-12-07 @ 02:28
Inderdaad, vandaar dat ik té schreef i.p.v. te. (poging tot benadrukken)

Herman Flipsen | 07-12-07 | 02:32

@Herman Flipsen 07-12-07 @ 02:23:

Hahaha, dat zeg ik dus ook: verzuild en vertrut. Eufemistisch omschreven - door jou dus - is dat [een foute soort van] loyaliteit.

Reinaert | 07-12-07 | 02:28

@bottehond 07-12-07 @ 02:17
Een fenomeen, als GS, zou het moeilijk hebben in de VS. Mensen zijn té loyaal aan partij en geloof, om met vrijzinnigheid en verschillende meningen om te kunnen gaan (vooral het laatste).
Iets, als GS, zou doodbloeden daar...

Herman Flipsen | 07-12-07 | 02:23

@bottehond 07-12-07 @ 02:17:
De US of A zijn verzuild en vertrut. Of GS "American Style" zou slagen dat waag ik nog maar eens te betwijfelen.

Niettemin wel een *kuch* aardig projectje. Pecunia non olet.

* Amish pakje aantrekt en de Überyank uithangen gaat *

Reinaert | 07-12-07 | 02:22

"Making your way in the world today takes everything you've got.
Taking a break from all your worries, sure would help a lot.

Wouldn't you like to get away?

Sometimes you want to go

Where everybody knows your name,
and they're always glad you came.
You wanna be where you can see,
our troubles are all the same
You wanna be where everybody knows
Your name."

uk.youtube.com/watch?v=IRHmAhhXUsU

VanFrikschoten | 07-12-07 | 02:21

Reinaert 07-12-07 @ 02:01
Herman Flipsen 07-12-07 @ 02:08

Zoveel is duidelijk. Voor ze pleit dat ze 10 a 15 jaar achterlopen qua islam in eigen huis. Het gedonder is trouwens als begonnen met mossels die spesjale eisen stellen. haha. Ik zal ze blijven bestoken tot ze gek van me worden. After all: de wereld is een virtueel dorp. GS zou big in de States kunnen worden.

bottehond | 07-12-07 | 02:17

@bottehond 07-12-07 @ 01:58
Verwacht niet teveel van (iemand uit) de VS, die leefden altijd in een sprookjeswereld, nu hebben ze gemerkt, dat zij niet overal invloed op hebben. Europa, heeft problemen en waagt een (summiere) pogingen ze op te lossen.
In de VS, moeten ze de problemen eerst nog benoemen.

Herman Flipsen | 07-12-07 | 02:08

Speciaal voor Sam's zoon, Duyvis' Dak en Natte BeverT:

nl.youtube.com/watch?v=NaIjxpDFDVM

[Voor Natte BeverT omdat Eissler een leerling van Mahler was zeg maar]

Reinaert | 07-12-07 | 02:05

@bottehond 07-12-07 @ 01:58:
Yanks zijn wereldvreemd [en xenofoob] en denken desondanks de wereld te beheersen of op z'n minst economisch te controleren. Dát is spooky.

Reinaert | 07-12-07 | 02:01

nattebever 07-12-07 @ 01:19

www.youtube.com/watch?v=er-78UQLUeE

OT

Ik mot gewoon op GS blijven. Die LGF discussies zijn best inspannend. Die yanks zijn echt zo überpolitiek correct en geobsedeerd met fascisme en europa als fascistenbende, spooky geweaun. Zo. Dat was het mediarapport voor vandaag.

* vraagt zich af of dit eauk stylleauze reveaulusie is? *

bottehond | 07-12-07 | 01:58

@VanFrikschoten 07-12-07 @ 01:46
Valse nicht....

VanFrikschoten | 07-12-07 | 01:50

@VanFrikschoten 07-12-07 @ 01:43:
Er is eauk ander bier te keaup. Wellicht beter voor de smaakpappillen.

* Blauw is geen kleur, blauw is een toestand! *

Reinaert | 07-12-07 | 01:50

@Wilders
"Das schönste im Leben ist die Freiheit,
Denn dann sagen wir: Hurra! "

VanFrikschoten | 07-12-07 | 01:46

@Reinaert 07-12-07 @ 01:38
Mooi, man, dat linkje... ik denk dat ze me morgenvroeg met een blauwe neus en betraande ogen op een lege krat Schülten Brau gaan aantreffen als de pliesie m'n stereo niet voortijdig in beslag neemt...

VanFrikschoten | 07-12-07 | 01:43

van dal 07-12-07 @ 01:00
koerbagh ® 07-12-07 @ 01:08

ROTFL.

* gentlemen, fire at will! *

bottehond | 07-12-07 | 01:39

Het wordt steeds gekker met die milieuterroristen pardon activisten.
Nog even en je krijgt een nieuwe kinderserie gemaakt door studio 100: Diederik, Samson en Gert

Sangoni | 07-12-07 | 01:30

ik heb een ringel ss op mijn toetsenbord .....*geht im urlaub*

Dr.Dreetje | 07-12-07 | 01:19

't Is niet dat ik denk dat het leven zonder betekenis is. 't Zou nog veel erger zijn als het wel betekenis had.
Dolende zielen, dat is wat je ziet, als je je ogen niet in je reet hebt zitten. Reddeloos gevangen in hun existentie, in niets verschillend van welk dier dan ook - ziedaar onze soort.
Dat CO-2 verhaal wordt een hoax genoemd. Bij gebrek aan moed om het leven zelf een hoax te noemen.
Wat het is.
't Leven is een hoax.
Tweede wet van nattebever.
De eerste blijft voor altijd verborgen.

nattebever | 07-12-07 | 01:19

Ik ben vanavond met kletsnatte kleren openbaar vervoerd, samen met andere verregende mensen. Als je dan met zijn allen staat op te dampen in een volle tram komen al die luchtjes vrij... Ik houd de weerberichten altijd nauwlettend in de gaten voor zulke buitenkansjes...

VanFrikschoten | 07-12-07 | 01:15

Pff, het is altijd hetzelfde met die milieufreaks veel praten, maar zelf weinig doen.
Ik ben daar heel anders in, ik heb net een stukje milieu gered door op de A31 te rijden...

Krijgt het milieu weer kracht van, geloof ik, want er staat "ecopower" op het motorblok...

Herman Flipsen | 07-12-07 | 01:15

G5 07-12-07 @ 01:13

kopen is niet de oorzaak... ermee rijden wel.

van dal | 07-12-07 | 01:14

@kuttekrap 07-12-07 @ 01:09
Laatste live optreden der kevers toch?
Let it Be sessies geloof.. ik.

RickH | 07-12-07 | 01:13

Koop een hummer, dan is het hier ook lekker warm in de zomer

G5 | 07-12-07 | 01:13

"Drank maakt meer kapot dan je lief is", zei Wilem H. ooit eens.. voordat hij een discussie aanging over de nuttigheid van het tippen van serveersters.

RickH | 07-12-07 | 01:10

koerbagh ® 07-12-07 @ 01:08

vooral omdat je de huid eraf stookt boven een vuurtje.... ROTFL

van dal | 07-12-07 | 01:10

@ Vaffanculo 06-12-07 @ 22:41
"Iedereen spreekt elkaar tegen en ik heb niet genoeg overtuigend bewijs gezien dat de koolstofdioxide uitstoot (wel degelijk aanwezig) door menselijke oorzaak niet significant van invloed is op de huidige concentratie in de atmosfeer."
.
nl.wikipedia.org/wiki/Broeikaseffect , heel simpel zonder rookgordijnen en duimzuigen staat er;
“Voorbeelden van broeikasgassen zijn waterdamp (veroorzaakt 36-70% van het broeikaseffect, wolken niet meegeteld), kooldioxide (CO2, veroorzaakt 9-26%), methaan (CH4, veroorzaakt 4-9%) en ozon (O3, verooraakt 3-7%).”
“Andere factoren, zoals de verbranding van fossiele brandstoffen, zijn ten opzichte van in- en uitstraling verwaarloosbaar.”
.
en.wikipedia.org/wiki/Carbon_cycle naast de beschrijving van het proces staat een overzichtje met schattingen, een IPCC schat de invloed van de mens in dit geheel op 0.43%.
Hoe groot is een verschil op 1000 miljard ton als je 2.5 miljard ton weglaat ?

saidfred | 07-12-07 | 01:10

@nattebever 07-12-07 @ 01:06:
Beetje down? Het voorjaar is nog een eind weg heur!

Reinaert | 07-12-07 | 01:09

@bottehond 07-12-07 @ 00:59:
Beverstaarten schijnen een delicatesse te zijn... Misschien is het wat voor kerst.
bertc.com/frdbeavtail.htm

koerbagh ® | 07-12-07 | 01:08

Het regent.. had Piers C. toch een beetje gelijk.

RickH | 07-12-07 | 01:06

Ach, hoe makkelijk raak je een tere snaar.
Zolang er obstakels te overwinnen zijn, is men bezig. Vallen de obstakels weg, dan is er niets meer.
Verveel je je dood. Nee, niet de eerste paar uur, maar na een dag of twee heb je het wel gezien.
Dan vertrek je weer naar een andere plek om je dood te vervelen.
Of, erger nog, ga je vrienden uitnodigen met wie je je dood verveelt.
't Is een en al verveling.
En de zee inlopen, ach, waarom zou je dat doen? Verzuip je, en toen? Wordt het voorafgaande daarmee boeiender? Welnee.
Wat je ook doet, je kunt het net zo goed laten.
Derde wet van nattebever.

nattebever | 07-12-07 | 01:06

Geef die mannen hier een column, gaaf!

bloody honky | 07-12-07 | 01:02

bottehond 07-12-07 @ 00:59

verzuipen zal wel geen optie zijn....

van dal | 07-12-07 | 01:00

-weggejorist-

Lizzard | 07-12-07 | 01:00

Mensen vieren het leven, wat dat dan ook is.
Waarom vieren ze niet de dood? 't Was vroeger, heel vroeger, in sommige culturen een normaal gebruik.
Wij zijn dat kwijtgeraakt.
Wat is er voor in de plaats gekomen?
Internet? Zorgjes over schijnproblemen? Oplossingen? Ja, een oplossing, daar zitten we op te wachten.
Oplossen.
Dat is misschien maar het beste.

nattebever | 07-12-07 | 01:00

Kan iemand die bever al dan niet vrijwillig afschieten en uit ons lijden verlossen?

bottehond | 07-12-07 | 00:59

nattebever 07-12-07 @ 00:54

De enige die gepreoccupeerd blijkt met leven ben jij, wet tremblerT

bottehond | 07-12-07 | 00:57

piquant 07-12-07 @ 00:48

Nope, het project heet: Vrije Pers Nederland.

bottehond | 07-12-07 | 00:56

Neuken en de moed er in houden.
Ecce homo.

nattebever | 07-12-07 | 00:56

koerbagh ® 07-12-07 @ 00:55

nog effe doorknutselen dus...

van dal | 07-12-07 | 00:56

@nattebever 07-12-07 @ 00:37,
ach welnee, dood is dood, t'is niet anders, ik kan er niet mee zitten, ook niet na het rondzeulen van menig lijk.

vander F | 07-12-07 | 00:56

@van dal 07-12-07 @ 00:52:
"op zich"... je zegt het goed. De theorie is aardig, de praktijk weerbarstig.

koerbagh ® | 07-12-07 | 00:55

.. En Sint ook niet..
George Martin bedoelde ik.. de producer.
CO2 is gezond trouwens.. maar dat terzijde

RickH | 07-12-07 | 00:54

@nattebever 07-12-07 @ 00:47:
Tijd voor Dr. Alzheimer? Die maakt je leven weer nieuw, fris en fruitig!

Reinaert | 07-12-07 | 00:54

Die preoccupatie met leven, dat is een raar verschijnsel. Een hoop gelul, maar niemand die iets weet te verzinnen wat de moeite waard is.
Vragen stellen ja, dat kan ik ook.
Gewoon iets onder ogen zien, dingen die dagelijks gebeuren- dat lijkt soms al te moeilijk. Wat je buurman treft, treft ook jou.
En nee, reageer maar niet. Ik zit niet om aandacht verlegen, maar sommige dingen moeten soms gezegd worden. Laat me maar even, ik ga vanzelf wel een keer naar bed. Kan de rest weer on topic.

nattebever | 07-12-07 | 00:54

@nattebever 07-12-07 @ 00:47:
Ik wist op mijn 4e niet wat neuken was, laat staan hoe het voelde. Dat liet toen nog 11 jaar op zich wachten. En dat blijft toch ook nu nog elke keer weer anders.

koerbagh ® | 07-12-07 | 00:53

Holy shidt Reinaert, daar wordt sont niet vrolijk van!

RickH | 07-12-07 | 00:53

@Van dal 07-12-07 @ 00:49
Vind ik knap, Niet reaguren op mein infame. Goed hoor.

De Regeering | 07-12-07 | 00:53

koerbagh ® 07-12-07 @ 00:51

op zich is energie niet te vernietigen, wel van vorm te veranderen...

van dal | 07-12-07 | 00:52

ja we kunnen makkelijk met 30 miljard mensen alles lekker opbranden en omkappen maakt allemaal niet uit. lekker warm of koud, niet onze schuld. is de schuld van de zon. ofzo. kijk maar naar die grafiek. gaat omhoog. ik ga lekker stoer in mijn hummer rijden. doei.

Robert Irving III | 07-12-07 | 00:52

@RickH 07-12-07 @ 00:46
Ja dat weet ik, en pianospelende negert die, als je Billy roept, één en al aandacht is.

kuttekrap | 07-12-07 | 00:52

@van dal 07-12-07 @ 00:49:
Niet zonder energieverlies terug in het systeem te stoppen. De gedachte is aardig, de praktijk weerbarstig.

koerbagh ® | 07-12-07 | 00:51

@ nattebever
Bekijk het eens van de praktische kant... voel je je klote, haal je handen uit je zakken.

alfagrl | 07-12-07 | 00:51

koerbagh ® 07-12-07 @ 00:47 de frictie ja, uit zich in warmte... met die warmte is zeker niks te doen?

van dal | 07-12-07 | 00:49

@bottehond 07-12-07 @ 00:46

Het project heet "Redt Zeeland?".

piquant | 07-12-07 | 00:48

Kan niet zo gauw iets anders verzinnen dat erger is dan 'levenslust'.
Als je geboren wordt, weet je alles al.
Of drie, vier jaar later.
De rest is herhaling van zetten. Zo leuk is schaken niet.

nattebever | 07-12-07 | 00:47

@van dal 07-12-07 @ 00:42:
Nee, dat gaat niet. Doodeenvoudig: Frictie is energieverlies. Daarom werkt een perpetuum mobile per definitie niet want dat vergeet iedereen bij dergelijke machines in te calculeren. Zelfs het Universum zelf is geen perpetuum mobile.

koerbagh ® | 07-12-07 | 00:47

@kuttekrap 07-12-07 @ 00:42
weet jij wie de vijfde Beatle werd genoemd? ..

RickH | 07-12-07 | 00:46

@ wet tremblerT

wat ben je aan het doen? Neem je lithium eensch! En anders heb ik een miljoenenproject op het oog, kan niet fout gaan, en jij gaat ivesteren.

bottehond | 07-12-07 | 00:46

@nattebever
Wil je wat kwijt of loop je nogal pathetisch om aandacht te schreeuwen?

CoJoNes | 07-12-07 | 00:45

-weggejorist-

Lizzard | 07-12-07 | 00:44

@van dal 07-12-07 @ 00:40
Zul je net zien, kan ik de clitisator niet vinden.
Getver. Maar mein leven heeft nog meer dan jouw meissie te bieden tog?

De Regeering | 07-12-07 | 00:43

CoJoNes 07-12-07 @ 00:39

Hold it right there. Sint janskruid is pericoloso in combinatie met menig ander pilletje. En je weet het tog van beverT?

bottehond | 07-12-07 | 00:43

Een kist met daarin het lijkje van je kind naar een naamloos graf vervoeren, dat kan ook. Zeker als dat kind door een vreselijke gebeurtenis in een gesloten kist bivak moet houden, bijvoorbeeld omdat het gezichtje uiteen is gespat.
't Zijn allemaal dingen die je je voor de geest kunt halen.
In die gevallen zal de behoefte naar Mahler te luisteren dramatisch afnemen. Dat is een soort wet.
De vierde wet van nattebever. De eerste drie houden jullie nog te goed. 'k Zal het de volgende keer iets pregnanter, of puntiger, formuleren.

nattebever | 07-12-07 | 00:43

@nattebever 07-12-07 @ 00:32
Weet jij dat George Harrison wel eens 'de vierde Beatle' genoemd werd?
Nee he?
Dat is nou informatie dat het leven draaglijk maakt.
Cheer up.

kuttekrap | 07-12-07 | 00:42

koerbagh ® 07-12-07 @ 00:41

kijk eens naar mijn 00.19, ik wil eigenlijk wel weten wat je ervan vindt... of zoiets kan werken met een aanpassing of zo.

van dal | 07-12-07 | 00:42

zul je altijd zien, degeen die zich het drukst maakt over uitstoot van verbrandingsmotoren gaat dood aan een kapotte uitlaat of zo...

van dal | 07-12-07 | 00:40

*krat Sint Janskruiddruppels richting nattebevert sodemietert*

CoJoNes | 07-12-07 | 00:39

@piquant 07-12-07 @ 00:34
Bijna goed. Het was jouw meesteres. Die is al doorgelopen en wat rest is de harige concierge die altijd al een oogje op je had. Dus - on tropic - redt de aarde en veel plezier!

De Regeering | 07-12-07 | 00:38

@piquant 07-12-07 @ 00:30:
't Is niet per definitie mijn weging.

koerbagh ® | 07-12-07 | 00:38

Wat ook 'zwaar weegt' is de kist waarin je het stoffelijk overschot van je geliefde vervoeren zult.
Of omgekeerd, veel verschil maakt het niet.
Probeer dat maar eens te visualiseren.
Gelukt?
Mahler is dan nog wel aardig, beetje een aansteller, maar soit.

nattebever | 07-12-07 | 00:37

piquant 07-12-07 @ 00:34 moi,

meesters m/z meesteres.

piquant | 07-12-07 | 00:37

@kuttekrap 07-12-07 @ 00:30
een 'toertje' langs de lokale shell?

daskapitalist | 07-12-07 | 00:35

@ De Regeering 07-12-07 @ 00:32

Aangezien je in je post van @00.19 aangaf op je meesters te wachten, doe ik je geen plezier met gelijk geven.

piquant | 07-12-07 | 00:34

@kuttekrap 07-12-07 @ 00:30

Niet zo vilein. Ze staan nu net op en hebben bijna de hele nacht doorgewerkt aan een doorwrocht stuk om morgen ter discussie te stellen.
Daarna moeten ze ook nog die hele vervelende vliegreis maken, bah.

piquant | 07-12-07 | 00:32

Lizzard 07-12-07 @ 00:27
Vrolijk worden van Mahler, 5e Symphonie.
Jawel.
Misschien moet ik de Beatles opzetten met 'All you need is love' of zoiets. Dat zoiets bestaat is al een belediging. Nog mislukt ook.

nattebever | 07-12-07 | 00:32

@iquant 07-12-07 @ 00:30
Ik ook he?

De Regeering | 07-12-07 | 00:32

@ koerbagh ® 07-12-07 @ 00:28

Is heel persoonlijk, hoe je het weegt.
Jij hebt gelijk en ik ook:)

piquant | 07-12-07 | 00:30

@nattebever 07-12-07 @ 00:28,
You're wrong my friend..!! Mijn leven wás kut, maar nu niet meer!
Maar de flesjes bier in het krat wat in gisteren gekocht heb zijn wél kleiner!!

Sulfuric-Acid | 07-12-07 | 00:30

Ik vraag me af wat Diederik en Wijnand op dit tijdstip aan het uitspoken zijn.
Elkaars sjarels aan het snokken of een minderjarig Balineesje aan het uitwonen misschien? Dit alles mede mogelijk gemaakt door Jan de Arrebeier.

kuttekrap | 07-12-07 | 00:30

@DANNY3960 07-12-07 @ 00:27
Zal me een fijn kudtfeest zijn, als je dat even hier komt melden.

CoJoNes | 07-12-07 | 00:29

DANNY3960 07-12-07 @ 00:27
nou gefeliciteerd dan maar weer.

van dal | 07-12-07 | 00:29

@CoJoNes 07-12-07 @ 00:20:
Ah... ook een aardig plan. Mag ik dan Arthur C. Clarke's "space-elevator" (zoals in "Fountains of Paradise" en "3001" beschreven) opperen?
www.tqnyc.org/NYC040689/

@piquant 07-12-07 @ 00:22:
Niet altijd. Het nadeel van nadelen is dat ze vaak zo zwaar wegen en zwaarwegend blijken te zijn.

koerbagh ® | 07-12-07 | 00:28

nattebever 07-12-07 @ 00:25
bevert, vanaf je geboorte ben je al ten dode opgeschreven..... ik ook, iedereen zelfs...

van dal | 07-12-07 | 00:28

@DANNY3960 07-12-07 @ 00:27,
van harte! En waar blijft het bier..!!??

Sulfuric-Acid | 07-12-07 | 00:28

Kweet niet. Dat doet buigen voor retorisch vernuft nu eenmaal met me.
Dusseh... Jeah! *bolt de spieren*
Dat dus is niet retorisch. Maar dank voor de medewerking.

De Regeering | 07-12-07 | 00:28

Sulfuric-Acid 07-12-07 @ 00:24
Van mensen die zeggen die zeggen dat hun leven niet kudt is, kun je vrij zeker zijn dat juist hun leven uitgesproken kudt is.
Maar te laf zijn dat onder ogen te zien, omdat hun horizon niet verder reikt dan het volgende glas bier.
En je weet het ook nog, Sulfuric.
Stel je dan niet aan, en ga hier geen onverdedigbare en volkomen absurde gedachten verkondigen.

nattebever | 07-12-07 | 00:28

very of topic: of misschien niet, m'n vriendin is jarig!! Proost!

Nog of topic: in Zuid-Spanje is het lekker zomerweer! Salud.

Ik wens het beste aan alle reaguurders,

DANNY3960 | 07-12-07 | 00:27

-weggejorist-

Lizzard | 07-12-07 | 00:27

@nattebever 07-12-07 @ 00:20:
Het leven is een noodzakelijk kwaad. Sterven kan pas als je geleefd hebt.

Of je dankbaar moet zijn voor het feit dat je leeft is een discussie op Andries Knevel-niveau. Daar doe ik gezien de tijd van de dag (nacht) dus lekker niet aan mee.

En veur het eauverige: "Leben ist immer Lebensgefährlich" (Kästner).

Reinaert | 07-12-07 | 00:26

@CoJoNes 07-12-07 @ 00:24,
Dat gaat hier niet werken. Iedereen heeft dan wel een grote bek dat ze het zullen doen, maar als het puntje bij het paaltje komt laat iedereen het weer afweten met allerlei debiele smoezen...

Sulfuric-Acid | 07-12-07 | 00:26

CoJoNes 07-12-07 @ 00:24
als je het brandstofstaking noemt krijg je vast wel een hoop mensen mee...

van dal | 07-12-07 | 00:26

CoJoNes 07-12-07 @ 00:20
Heb jij slechte herinneringen aan de tijd toen je er nog niet was?
Mis je iets als je droomt (wat niet veel meer is dan een voorschot op de doodt)?
't Zijn de beste momenten.
Wat wij hier doen, betekent niets.
De diligence van de afgrond staat te wachten. That's all.
Niets belet je intussen naar Musikalisches Opfer te luisteren. Toch gaan ook al die dingen voorbij, en er blijft niets van over. 't Zal gewist worden.
*Er moet iets vanavond iets in het eten hebben gezeten. De Kas, in 020, daar kun je misschien beter niet gaan eten*

nattebever | 07-12-07 | 00:25

Is het geen idee om eens een landelijke actie te organiseren, dat tout werkend Nederland met het openbaar vervoer naar het werk gaat? Een week lang?
Als werkgever verhaal je de gederfde omzet door afwezigheid natuurlijk op de overheid, omdat die de werknemers het OV in dwingt.
Misschien dat dan eindelijk de waanzin van de klimaathisterie eens duidelijk wordt.

CoJoNes | 07-12-07 | 00:24

@nattebever 07-12-07 @ 00:20,
m'n leven is niet k*dt maar heb vandaag wel een gigantische k*dt dag..!!
Zelfs m'n autorace games willen niet lukken vandaag. Bier drinken wel, maar zelfs m'n flesjes zijn kleiner... 0.25 CL i.p.v. 0.33 CL... What a day..!!

Sulfuric-Acid | 07-12-07 | 00:24

@ De Regeering

Niet meteen stoer gaan doen natuurlijk.

Pinter | 07-12-07 | 00:22

@ koerbagh ® 07-12-07 @ 00:19

Ach aan alles zitten nadelen, maar dat neem ik wel op de koop toe. Weegt niet op tegen de voordelen.

piquant | 07-12-07 | 00:22

nattebever 07-12-07 @ 00:20

het leven zuigt en daarna ga je dood...

van dal | 07-12-07 | 00:22

Kan iemand me in een paar zinnen uitleggen wat er nou precies zo geweldig is aan het leven?
Nee hè?
Logisch, want het is gewoon kudt.
Al hoeft een mens dat natuurlijk niet alle dagen van de daken te schreeuwen.

nattebever | 07-12-07 | 00:20

@ nattebever 07-12-07 @ 00:17

Niet 100% zeker dat jij of iemand van de anderen, hier aanwezig, dood gaan.
Wel waarschijnlijk,maar nog niet bewezen.
Niet zo somber.

piquant | 07-12-07 | 00:20

@koerbagh
Kunnen we beter een lift naar de maan bouwen, daar liggen massa's Helium3 (??) verpatsen we dan aan de kernfusieboeren.

CoJoNes | 07-12-07 | 00:20

koerbagh ® 07-12-07 @ 00:14

ik ben vroeger eens aan het klooien geweest met een dynamo, een accu en een electromotor.. het idee was dat de dynamo werd aangedreven door de electomotor om zodoende stroom op te wekken om de accu te voeden die de electromotor liet draaien.... gaat niet, er treedt verlies op.

van dal | 07-12-07 | 00:19

Bravo @ Lizzard 07-12-07 @ 00:13

Zoiets bedoel je dus, piquant?

"In theorie en ook in de praktijk heb je gelijk,maar het menselijke contakt met klapjes op schouder, billen en borsten is onontbeerlijk voor een goed resultaat.
(mis ik hier ook )
piquant 07-12-07 @ 00:14"

En ach... je weet waar dat allemaal toe kan leiden. Is niet per definitie alleen maar goed, niewaar?

koerbagh ® | 07-12-07 | 00:19

@Pinter 07-12-07 @ 00:17
Zo mag ik het zien. Nu even de mond open dan kan het balletje erin, komt de meesteres er zo aan.

De Regeering | 07-12-07 | 00:19

@kuttekrap 07-12-07 @ 00:15

Moest er wel om bedelen,maar toch dank.

piquant | 07-12-07 | 00:18

Het is één grote hoax. Nog nooit heeft het KNMI zoveel 'weeralarmen' afgegeven voor een paar vlokjes sneeuw en een paar druppels regen gecombineerd met wat wind. De politiek maakt hier dankbaar gebruik van om weer het één en ander aan belasting / accijns te verhogen. Als backup gebruikt men de *kuch* bewijzen die ene Al Gore heeft verspreid over de gehele westerse wereld.
Fuck het milieu, ik koop binnenkort een brute V6!

Sulfuric-Acid | 07-12-07 | 00:17

Lizzard 07-12-07 @ 00:13
Toen we nog jager-verzamelaars waren - dat was een prima tijd. Okee, oud werd je doorgaans niet.
Nu wel.
Leuk.
Wat maakt het uit of we er aan gaan? Jij gaat er aan, daar kun je vrij zeker van zijn. Honderd procent zeker zelfs. Wat is er zo speciaal aan onze soort? Precies, niks.

nattebever | 07-12-07 | 00:17

@ De Regeering

kijk zo mag ik het zien.
*duikt beschaamd van zoveel retorisch venruft in een hoekje*

venruft? Wauw. Wilde vernuft typen maar laat het zo maar staan.
(ben zelf ook niet zo scherp)

Pinter | 07-12-07 | 00:17

@ van dal 07-12-07 @ 00:11

Dat was toen. Hij is er zo vaak mee weg gekomen en ja, dan maak je wel eens een foutje door in de verkeerde billen, het verkeerde tijdstip en de verkeerde te knijpen.

piquant | 07-12-07 | 00:15

@piquant 07-12-07 @ 00:09
Jij bent me er eentje. Een virtueel klapje dan maar.

kuttekrap | 07-12-07 | 00:15

piquant 07-12-07 @ 00:14 eMANcipatie....

van dal | 07-12-07 | 00:15

Ja zeker. Natuurlijk wonen we de kloodt uit. Daarin gaan de producenten en oliejakikkers hand in hand samen. Wij petroleumbetalers moeten geloven dat de winning lastig wordt. Tuurlijk, ja ja. Nog steeds liggen er enorme olievelden klaar om ontgonnen te worden. In de olievelden van het Midden-Oosten loopt olie gemakkelijk door de barsten van het gesteente door, dus wat wordt er bedoeld met moeilijker winbare olie? Gewoon laten stromen, is het enige dat de v-snarig omwonden thee-doekbaronnen hoeven te doen om er leuke dingen mee te doen. Ik zeg poletiek en betale. Net Nederlant.

De Regeering | 07-12-07 | 00:15

@CoJoNes 07-12-07 @ 00:08:
Ach en anders verzinnen we iets "nieuws".
www.rexresearch.com/evgray/1gray.htm#1...
Weliswaar is nog nooit iemand in staat geweest die free-energie motor ook te bouwen, maar what the hell. Kan geen kwaad om te proberen.
Kom je morgen knutselen?

koerbagh ® | 07-12-07 | 00:14

nattebever 07-12-07 @ 00:13 dan maar een orgie..

van dal | 07-12-07 | 00:14

@nattebever 07-12-07 @ 00:04

Het valt me op dat je steeds somberder wordt. Je hebt gelijk, het is een klotezooi, maar om het daar steeds en nog wel in de nacht over te hebben. Ga steeds depri naar bed.

@Reinaert 07-12-07 @ 00:08
Hahhaha

Heb ik als een van de weinige vrouwen op dit tijdstip, nog enig nut om de heren te wijzen op hun omissie's in het taal gebruik.
Maar je hoeft voor een cursus je niet te vertillen aan het LOI. Ik doe af en toe een regel. Is genoeg.
Feminisme is eigenlijk alweer ouderwets.

piquant | 07-12-07 | 00:14

CoJoNes 07-12-07 @ 00:08
En dat gat wordt niet opgevuld door Shell en de Zusters.
Laat me niet lachen.
Er nog van afgezien dat die accijns dan anderszins wordt binnengehaald.
De overheid is niet een instelling die eigener beweging zal krimpen. Daarvoor is geweld, zeer veel geweld voor nodig.
Nou ja, wat ik zei. Mass destruction.
Troost bij dit alles: eindelijk weer eens wat op TV.

nattebever | 07-12-07 | 00:13

-weggejorist-

Lizzard | 07-12-07 | 00:13

@Vaffanculo 07-12-07 @ 00:04:
Je vergeet 1 heel belangrijke, zo niet de allerbelangrijkste:
- Causaliteit van verhoging CO² en opwarming klimaat is onbewezen.

koerbagh ® | 07-12-07 | 00:11

piquant 07-12-07 @ 00:09
klapjes op billen brachten anders wel lubbers in diskrediet....

van dal | 07-12-07 | 00:11

En dan toch naar Rach luisteren.
't Leven vereist wel een soort heldendom.

nattebever | 07-12-07 | 00:10

@ kuttekrap 07-12-07 @ 00:06

In theorie en ook in de praktijk heb je gelijk,maar het menselijke contakt met klapjes op schouder, billen en borsten is onontbeerlijk voor een goed resultaat.
(mis ik hier ook )

piquant | 07-12-07 | 00:09

@nattebever 07-12-07 @ 00:04
Als de overheid besluit de accijns van de benzine te halen, hebben we zonder koopkrachtverlies een olievoorraad waar we de komende 500 jaar nog mee vooruit kunnen.

CoJoNes | 07-12-07 | 00:08

Een schijndiscussie over schijnproblemen.
Meer niet.
Kijk eens om je heen, extrapoleer eens wat.
Kijk eens terug, wat mensen doen met dingen die ze kunnen doen.
Over honderd jaar spreek ik jullie nog wel een keer.

nattebever | 07-12-07 | 00:08

2piquant 07-12-07 @ 00:03:
Mijn excuses v.w.b. de mannen. Maar als ik aan Balkenende denk en aan de VOC dan denk ik aan mannen. Mannenbroeders zelfs.

* Emancipatiecursus van Hedy d'Ancona bestelt bij LOI als boetedoening *

Reinaert | 07-12-07 | 00:08

piquant 07-12-07 @ 00:03

er zouden beslissingen op genomen kúnnen worden... maar ze nemen die hele weplok niet serieus... maar het zou héél goed kunnen, dat wel.

van dal | 07-12-07 | 00:06

@piquant 06-12-07 @ 23:57
Er zijn allemaal nieuwerwetschen gadgets uitgevonden om op afstand met elkaar te communiceren. Ik noem een camera, een microfoon, of zo'n apparaat waar je op afstand met elkander kan praten.
Ze hoeven alleen maar in de telefoon te roepen dat ze miljeuvervuiling stom vinden, daar hoef je niet helemaal voor naar Bali te vliegen.

kuttekrap | 07-12-07 | 00:06

@CoJoNes 07-12-07 @ 00:00:

Uiteraard worden dergelijke *kuch* conferenties uitsluitend dáár gehouden waar minderjarige hoeren (m/v) volop voorradig zijn.

Beleid maak je nou eenmaal makkelijker met een fris en vooral gewillig kinderkopje tussen je benen. De enige kinderkopjes hier in de regio vind je in België en Noord-Frankrijk: kasseien.

Reinaert | 07-12-07 | 00:05

@CoJoNes 07-12-07 @ 00:00
Kyoto enz ook, maar dat is lood om oud ijzer. Moet de rest weer de halve wereld over vliegen.

piquant | 07-12-07 | 00:05

-weggejorist-

Lizzard | 07-12-07 | 00:05

Ach en wee. De fossiele brandstoffen raken op of het wordt te duur die rotzooi te winnen.
Da's geen wezenlijk verschil. Schaarste is schaarste. Dingen die onbetaalbaar worden, bestaan in wezen niet meer.
Wij wonen de aarde uit, maar ons technisch vernuft zal er voor zorgen dat we alternatieven vinden waarmee we voor altijd in onze energiebehoefte zullen kunnen voorzien. Datzelfde vernuft zal ons helpen om onze soort totaal te vernietigen.
Is dat een ramp? Voor de mongolen onder ons: is retorisch.
Waarom geeft 'de' mens niet gewoon toe dat hij een mislukte diersoort is en we nooit behoefte zullen hebben aan een onuitputtelijke energiebron?
Alle insecten lachen om ons, daarin bijgestaan door de haaien en de krokodillen.
En de nattebevers.
Gevangen in Spinoza en Descartes - twee vliegen, meer niet.
Verlichting, vooruitgang, 't is allemaal een sprookje. Net als willekeurig welk geloof.
We zijn gedoemd.
Waarom geen feestje gebouwd?
De Romeinen, die hadden het wel begrepen.

nattebever | 07-12-07 | 00:04

*ziet dat ie 'erover' is vergeten te tikken in de eerste regel*

van dal | 07-12-07 | 00:04

He pint, dank je. Been there bought a T-shit?
Normaal niet hoor. Zo sgerp.

De Regeering | 07-12-07 | 00:04

Resumé:
- Koolstofdioxide(uitstoot) is geen hoax.
- Klimaatverandering is geen hoax.
- Broeikaseffect is geen hoax. (gelukkig maar)

Ik zal binnenkort dat opstel van die Duitser nog even bekijken, te uwer informatie. Prettige nacht verder.

Vaffanculo | 07-12-07 | 00:04

@van dal 06-12-07 @ 23:59

Je hebt gelijk om GS als voorbeeld te nemen, zie hier idd dagelijks welke geweldige beslissingen hier worden genomen...

@Reinaert 06-12-07 @ 23:59

Je bedoelt toch wel een roeibootje hoop ik.
En je pleit er dus voor dat alleen mannen naar deze conferenties gaan? Tja, wat zal ik daarvan zeggen....

piquant | 07-12-07 | 00:03

Kan iemand mij uitleggen wat Lizzard wil zeggen? I'm shooting blanks.

CoJoNes | 07-12-07 | 00:03

CoJoNes 07-12-07 @ 00:00
of moermansk.. maar ik weet wel waarom, als je het wil hebben dat het zo warm wordt allemaal, dan moet je niet in de kou zitten, dat ontkracht het wel een beetje namelijk...

van dal | 07-12-07 | 00:03

@ De Regeering

goeie reactie. zo scherp ook.

Pinter | 07-12-07 | 00:02

Flikker toch op met je Bali. Veel teveel mosims. Schiet niet op,

De Regeering | 07-12-07 | 00:01

Dit soort bijeenkomsten worden nooit in bijvoorbeeld Gdansk gehouden.

CoJoNes | 07-12-07 | 00:00

Zoals boven al een paar keer gezegd is: het doel heiligt de middelen. Investeren heet zoiets. Maar dat zullen de bange stemmingmakers die de Telegraaf lezen wel niet helemaal begrijpen. Huil huil. Groei op.

Pinter | 07-12-07 | 00:00

-weggejorist-

Lizzard | 06-12-07 | 23:59

@piquant 06-12-07 @ 23:57:
En wat denk jij nou wat Herr Balkenende bedoelde met VOC-mentaliteit?

Met een bootje naar Bali dus, via de Kaap. Dá's mannenwerk.

Reinaert | 06-12-07 | 23:59

piquant 06-12-07 @ 23:57
niet hoe.... maar waarom. de wereld is met communicatie toch zo klein geworden, telewerken kan, een groepsdicussie kan (dat zie je hier wel) dus de vraag moet zijn: waarom naar bali?

van dal | 06-12-07 | 23:59

laatste winter die ik (met betalende klanten) voor de 8e keer naar de noordkaap deed was nog nooit zo koud. Dusseh....

De Regeering | 06-12-07 | 23:57


Hoe moet je naar Bali, anders dan in een vliegtuig??
Waarom zouden Samson en Duyendak niet naast elkaar mogen zitten?
Op elkaars schoot is ook zo wat en zeker zo lang.
Snap het schrijfsel van Pritt niet.Althans niet de boodschap daarvan.

piquant | 06-12-07 | 23:57

@van dal 06-12-07 @ 23:41
Precies. Flat earth.

CoJoNes | 06-12-07 | 23:52

Summa summarum lijkt het me dus verstandig om Limburg voorlopig nog maar niet aan Vlaanderen te schenken gezien de aldaar aanwezige voorraad fossiele brandstoffen.

Heropende mijnen zijn buitendien een prachtalternatief voor vlinderreizen en andere culturele activiteiten voor 'kansenjongeren'.

Reinaert | 06-12-07 | 23:51

CoJoNes 06-12-07 @ 23:44 ik zie je punt wel, aannames en interpretaties op basis van ervaringen...

van dal | 06-12-07 | 23:50

HAHAHA!

vander F | 06-12-07 | 23:50

@Botte,
doe es hetemeel.

@CoJoNes 06-12-07 @ 23:45,
sojavervangers.... biefstuk enzo?

vander F | 06-12-07 | 23:48

@van dal 06-12-07 @ 23:41:
Helaas is er geen Nobelprijs voor Argumentatie die ik kan weigeren.

koerbagh ® | 06-12-07 | 23:48

CoJoNes 06-12-07 @ 23:43
canada en zandolie, was nooit rendabel te winnen, nu de olieprijzen omhoog zijn gegaan is het sinds enkele jaren wel rendabel, en gebeurd het ook. er wordt zelfs personeel voor geworven in 0031 en je gaat er ongeveer 100.000 canadese dollars per jaar voor krijgen om daar te werken. de economie is verder zoals jij het laatst al voorstelde, ieder voor zich en god voor ons allen... en opwarming van de aarde is daar nog niet zo aan de orde, het is er zeven maanden winter, je auto moet aan stroom staan 's nachts om warm water door het blok te laten pompen... of je krijgt hem nooit meer aan de gang... dus...

van dal | 06-12-07 | 23:47

Hehehe, Van Muiswinkel was weer geinig bij Jeroen Witteman.

kuttekrap | 06-12-07 | 23:45

@Lizzard
Je hebt het toch niet over de sojavervangers?

CoJoNes | 06-12-07 | 23:45

@van dal 06-12-07 @ 23:35
Ben ik wel mee eens, althans dat klimaatverandering een natuurlijk proces is. Seizoenen hebben meer met de gekantelde as van de aarde te maken.

Vaffanculo | 06-12-07 | 23:45

@van dal 06-12-07 @ 23:41
Je ziet m'n punt niet.

CoJoNes | 06-12-07 | 23:44

-weggejorist-

Lizzard | 06-12-07 | 23:44

klauwkikker 06-12-07 @ 23:41

Zonder meer. Vooral omdat je "als" schrijft. Je bent mijn favoriete linksche kikker.

@ van der F.

wat dacht je van Luuk Blom? Haha....

bottehond | 06-12-07 | 23:44

vander F 06-12-07 @ 23:42

soms is het heel simpel.... mooi hè?

van dal | 06-12-07 | 23:43

@klauwkikker 06-12-07 @ 23:41
De grondstoffen raken fysiek niet op, slechts economisch. Als de prijs van een vat olie boven een bepaalde prijs komt, wordt het rendabel om kleinere bronnen leeg te pompen, of bestaande bronnen voor meer dan 50% leeg te pompen, wat nu dus niet gebeurt.

CoJoNes | 06-12-07 | 23:43

@van dal 06-12-07 @ 23:41,
zou eens tijd worden.

vander F | 06-12-07 | 23:42

@bottehond 06-12-07 @ 23:36:
Fout! Dat heet democratie. Democratisch gekozen landverraders mogen ons parlement best bevuilen, daarom heet het hier ook een democratie te zijn.

Het praktische probleem waar we mee zitten is dat er te veel democratisch gekozen landverraders een stoeltje bezetten. Het stemvee begrijpt het dus niet helemaal. Ook dat is democratie. De zegeningen van het algemeen kiesrecht dus eigenlijk.....

Reinaert | 06-12-07 | 23:42

Milieubeschermers. Hoe cynisch kan de weldenkende mensch worden in zijn onmetelijke hypocrisie.
Kben benieuwd welk type auto en wie zijn zaakjes in de Ban gaan voor de opwarming/afkoeling van Het Klimaat. Vast niet iemand die een Bijdrage inleverde bij dit stelletje boeven.

Jan Passant | 06-12-07 | 23:42

CoJoNes 06-12-07 @ 23:35
nou, dan is het opgelost. laat koer nog even een uitleg naar de verantwoordelijke ministers sturen, over de gehele wereld, dan is het klaar. zien we hem volgend jaar de nobelprijs ophalen in oslo....

van dal | 06-12-07 | 23:41

@bottehond 06-12-07 @ 23:37
Simpel, de Co2 die in de lucht zit, krijg je er, de eerste eeuwen, niet meer uit.
Dus, als het broeikaseffect bestaat, valt er weinig aan te doen.
Neemt niet weg dat we, omdat de grondstoffen opraken, toch naar een andere energieopwekking toe moeten. Kun je je daarin vinden?

klauwkikker | 06-12-07 | 23:41

Wat is je biefstuk, Lizzy?

CoJoNes | 06-12-07 | 23:41

@bottehond 06-12-07 @ 23:36,
en dan is Fapke nog niet eens de grootste non-valeur die er rondscharrelt in Den Haag.

vander F | 06-12-07 | 23:40

* Als ik mijn hoogtepunt wil bespoedigen, denk ik aan Nigela die chocola van haar vingers likt *

CoJoNes | 06-12-07 | 23:40

-weggejorist-

Lizzard | 06-12-07 | 23:40

@daskapitalist 06-12-07 @ 23:37:
Dat dan weer wel. Alleen jammer van dat geaffecteerde Engelsch en de premature en brakke ondertiteling.

Reinaert | 06-12-07 | 23:38

@klauwkikker 06-12-07 @ 23:33,
heb jij alles zitten lezen dan?!

vander F | 06-12-07 | 23:38

en mijn volvo is niet vet, was hem geregeld.....

van dal | 06-12-07 | 23:38

klauwkikker 06-12-07 @ 23:33

Jaha, je wereld- en Menschbeeld wordt danig getard hier, no? Vertel maar eensch wat jouw verheven inzichten zijn dan.

bottehond | 06-12-07 | 23:37

@Reinaert 06-12-07 @ 23:26
prachtige vrouw, nietwaar?

daskapitalist | 06-12-07 | 23:37

klauwkikker 06-12-07 @ 23:35 klopt, was de stad in..

van dal | 06-12-07 | 23:37

vander F 06-12-07 @ 23:34

Het verontrustende is dat intellectuele en morele non- valeurs als kaakklem ons parlement bevuilen met hun aanwezigheid.

bottehond | 06-12-07 | 23:36

@van dal
Serieus, uit het honkbal komt een mooie uitdrukking: Call em as you see em.
Zowel de natuurkundige als de wiskundige in jouw (LOL)stukje interpreteren er op los, op basis van ervaringen uit het verleden en aannames.

Je brengt de klimaathoax prima in beeld, met je voorbeeld. Waar het in de dicussie aan ontbreekt is een koerbagh.

CoJoNes | 06-12-07 | 23:35

van dal 06-12-07 @ 23:29
Ha buurman. Ben afgelopen zaterdag nog in je straat geweest. Helaas, geen vette Volvo..

klauwkikker | 06-12-07 | 23:35

Vaffanculo 06-12-07 @ 23:32

iedereen die tegen klimaatverandering is, is gek. er tegen zijn, ofwel verandering van het klimaat willen stoppen, zou betekenen dat er een ideale situatie bestaat, en dat is niet zo, het klimaat veranderd voortdurend en dat is maar goed ook, anders geen seizoenen, geen regen of juist wel, en dan altijd... nee, we zouden snel uitgestorven zijn met zijn allen...

van dal | 06-12-07 | 23:35

@klauwkikker 06-12-07 @ 23:33:
Niets is prettiger dan preken voor eigen parochie.

Dank veur je inhoudelijke bijdrage en steunbetuiging. * Nederig buigt *

Reinaert | 06-12-07 | 23:35

@bottehond 06-12-07 @ 23:24,
toch wel vertederend, lekker stoute plannen smeden, intrigeren , stoute baardmansen.
Net echt.

Fijn de Homo Ludens uithangen.

vander F | 06-12-07 | 23:34

weer een topic op vmbo-niveau.. Met argumenten van lik-me-vestje..
Wel weer fantastisch voor iedereen die alleen maar wil horen wat hij sowieso al dacht..

klauwkikker | 06-12-07 | 23:33

@koerbagh ® 06-12-07 @ 23:21
En versterkt de opwarming weer... Oorzaak en gevolg liggen in deze niet vast.

Vaffanculo | 06-12-07 | 23:32

@koerbagh @23:28
Ja, ga maar weer op mij schelden.
Hoezo weet je dat ik bruin ben trouwens?

bloedjelink | 06-12-07 | 23:30

van dal 06-12-07 @ 23:24

Het interesseert me geen ene reet wat iemand vindt van mijn stijl. Als de boodschap je niet aanspreekt, dan lees je lekker verder.

* jammer dat er geen echte SS SS-en op mijn toetsenbord zitten *

bottehond | 06-12-07 | 23:30

gek he die opvriezing in de winter
hoe zou dat nou komen?

zaqje | 06-12-07 | 23:30

koerbagh ® 06-12-07 @ 23:28

aan beide kanten?

van dal | 06-12-07 | 23:29

Aanvulling @van dal 06-12-07 @ 23:23:
... En dat hoeft geen fuck met Schotland te maken te hebben. Ik ken een koe in Amerika die ook bruin is.

koerbagh ® | 06-12-07 | 23:28

@van dal 06-12-07 @ 23:23
Goed toch, van koerbagh? Objectivisme, zouden meer mensen moeten doen.

CoJoNes | 06-12-07 | 23:27

Eveneensch OT:
Check de ondertiteling bij die buitenlandsche dame. Die leaupt veur op haar lippen. Je leest een slechte vertaling van wat ze nog mot gaan zeggen. Pauw&Pauw, egte laaif-TV man!

Reinaert | 06-12-07 | 23:26

bottehond 06-12-07 @ 23:22

gewoon, zoals ze heten, ik heb het al eerder gezegd, je stukjes zijn vaak raak maar die dubbele s maakt het minder.

van dal | 06-12-07 | 23:24

Luke i'm your vader

Dr.Dreetje | 06-12-07 | 23:24

de volgende klimaattop moet maar in afghanistan gehouden worden. zonder hun opiumteelt, zou nederland al lang onder de zeespiegel zijn verdwenen.

daskapitalist | 06-12-07 | 23:24

OT

Kaakklem heeft de ultieme strategie ontdekt jegens de talibani. haha: onderhandelen met de gematigde taliban teneinde tweedracht te zaaien in die kringen. Ik lig echt dubbel. Zoveel naïviteit in één lelijk licjhaampje, hoe is het mogelijk.

bottehond | 06-12-07 | 23:24

off topic maar wel leuk....

drie mannen rijden door schotland, de een is natuurkundige, een ander wiskundige en de derde is koerbach... ze zien een bruine koe staan in een weiland, leuk zegt de natuurkundige, hier zijn de koeien bruin.. nee zegt de wiskundige, enkele koeien kunnen bruin zijn hier... fout, zegt koerbach, er is één koe waarvan tenminste één kant bruin is....

van dal | 06-12-07 | 23:23

@Lizzard @22:59
Geen proxy, wel een dynamisch IP.
De verlate reactie lag niet aan de verbinding.
.
Er zijn bijzonder mooie mannen. Die zijn meestal boven de 40/50
Vooral de karakterkoppen met inhoud mogen op mijn belangstelling rekenen. Zo kan ik uren naar de neus van een Henk Spaan kijken of naar de rimpels van een Jan Mulder. Daar zit een leven achter. Een verhaal.
Mannen met een verhaal zijn leuk.
Zelfs Frits Barend is leuk. Dat haar. Dat verzin je toch niet?
Ik denk er altijd aan als ik een hoogtepunt wil uitstellen. Werkt gegarandeerd.
.
Aan approval doe ik sowieso niet. Ik ga nooit onder het oordeel van een ander gebukt en ze zullen het ook niet onder het mijne gaan.
Geen verkwiste energie daar.

bloedjelink | 06-12-07 | 23:22

van dal 06-12-07 @ 23:10

hoezo? vanwege SSamSSon en dijSSelblom? Onversneden heulers met de islamo- fascisten. Hoe moet ik ze dan noemen?

bottehond | 06-12-07 | 23:22

@Vaffanculo 06-12-07 @ 23:08:
Klopt. De samenhang is er. Verhoging van concentraties van CO² in de atmosfeer volgt op een opwarming van het klimaat. Ongeveer 50 jaar later.

koerbagh ® | 06-12-07 | 23:21

* Roxinante zadelt, Scotty in Sancho-pak hijst en naar Den Haag optrekt *

Reinaert | 06-12-07 | 23:21

@Fimbulvetr 06-12-07 @ 23:08:
En toch is er een positieve O² balans bij dat plantje omdat een groter deel wordt omgezet in biomassa en niet alle koolstof die in de biomassa wordt opgeslagen bij rotting of verbanding in de atmosfeer terecht komt.

koerbagh ® | 06-12-07 | 23:18

Dat vliegt van hot naar her om op kosten van Jan de Arrebeier te netwerken en verkansie te vieren.
In plaats van Jan te bedanken voor zijn sponsoring krijgt hij een schop onder zijn proletenreedt en kan hij ecotax en meer bullcrap ophoesten.

kuttekrap | 06-12-07 | 23:16

mjuh 06-12-07 @ 23:07
Jij bent nog een klein onschuldje in deze grote boze wereld. Natuurlijk zou dat beter zijn. Maar.... de linkse en rechtse nmensen denken daar anders over als ze een leuk reisje in het vooruitzicht hebben.

Elisabeth2 | 06-12-07 | 23:13

die twee hypocriete honden hebben al lang prive hun schaapjes op het droge.
o wee er komt een tijd dat het uitkomt, van dat tweede huis op bali, en in frankrijk,
betaald met de "provisie" die ze hebben opgestreken van de onderzoeksopdrachten en reclame-opdrachten
die ze aan vriendjes (familie) hebben uitbesteed.
het wachten is op de klokkenluider!

rioolguurder | 06-12-07 | 23:10

bottehond 06-12-07 @ 23:07 jij hebt vast van sint de letter S gekregen...

van dal | 06-12-07 | 23:10

@koerbagh ® 06-12-07 @ 23:03
Behalve 's nachts, dan ademt dat zelfde plantje O2 in en CO2 uit en als de blaadjes vallen, dan wordt dat ook CO2.

Fimbulvetr | 06-12-07 | 23:08

bovendien heb ik een heel grote tuin, met nogal wat bomen en dat compenseert lekker een eind weg, ik voel mij dus helemaal niet schuldig over die drie auto's hier....

van dal | 06-12-07 | 23:08

@koerbagh ® 06-12-07 @ 23:00
Kan zijn, maar dan moet dat in de koolstofdioxideconcentratiegrafiekjes (één woord?) duidelijke fluctuaties opleveren mijns inziens. Directe oorzaak misschien niet, maar samenhang met opwarming/afkoeling sluit ik niet uit.

Vaffanculo | 06-12-07 | 23:08

Die nepotisten maken deel uit van het slechtst gekwalificeerde en minst capabele establishment dat Nederland sinds lang kende. Hun ethiek is om te schieten, zoveel staat vast.

Morgen weer zo iets: dan mogen drie verantwoordelijke pvda- ministers aan de "onderzoeks" commissie onderwijsvernieling (olv een vazal van de hoofdschuldige: de pvdI) uitleggen dat niet zij, met hun doctrine van de maekbare samenleving, maar vooral álle anderen schuld hebben. Zou Leo Prick gehoord zijn? vast niet: de uitkomst stond namelijk al vast: geïnitieerd door de pvdI en voorgezeten door de machtSShoer par excellence jeroen dijSSelbloem. U weet wel: die gek die bij de burkah demon.... stratie tegen zo'n Uberkopvod kwaakte: "ik zal uw vrijheid van godsdienst tot het uiterste verdedigen". Parvenues en cynische leugenaars zijn het.

bottehond | 06-12-07 | 23:07

Het idee is dat de gehele conferentie 'klimaatneutraal' verloopt. Dat gaan ze realiseren door het aanplanten van bomen in de regio.
Mooi initiatief hoor, het zou nog mooier zijn geweest als ze die bomen evenzogoed hadden geplant en besloten de conferentie via het web te houden (als bedrijven dat kunnen, waarom regeringen en belangengroeperingen niet? www.tandberg.com/our_story/environment...)

Sorry voor de spam, maar 't is wel illustratief...

mjuh | 06-12-07 | 23:07

koerbagh ® 06-12-07 @ 23:03 onder CO² wordt gelast omdat het een zuurstofverdrijvend gas is... er zijn brandblussers mee gevuld, omdat het een zuurstofverdrijvend gas is....

van dal | 06-12-07 | 23:06

oh leuk, nigella is bij p&w.

daskapitalist | 06-12-07 | 23:04

@van dal 06-12-07 @ 22:51:
Niet als je een plantje in de vensterbank zet of een boompje in de tuin. Die ademt het in, en geeft O² terug.

koerbagh ® | 06-12-07 | 23:03

@CoffeePatch 06-12-07 @ 22:55
Al Gore is een politicus... zegt genoeg.

Vaffanculo | 06-12-07 | 23:02

Milieutip 0: Praat kwaad. Zorg dat je de angst eronder houdt anders zijn mensen maar moeilijk te bewegen. Zonder nood geen hulp.

widtvoet... | 06-12-07 | 23:01

@Vaffanculo 06-12-07 @ 22:41:
Dat is gebaseerd op metingen bij een selecte groep vulkanen die volcontinu een beetje actief zijn. Wat er aan CO² bij een massale, plotselinge eruptie aan CO² de lucht ingeslingerd wordt weet niemand, dat zijn slechts schattingen. Maar dan nog is het geen oorzaak van opwarming. CO² is nog nooit in de geologische geschiedenis een oorzaak voor opwarming van het klimaat geweest.

koerbagh ® | 06-12-07 | 23:00

-weggejorist-

Lizzard | 06-12-07 | 22:59

Vaffanculo 06-12-07 @ 22:44
Wat klopt er wel en wat klopt er niet? In elk geval niet het verhaal van Al Gore.

CoffeePatch | 06-12-07 | 22:55

@kutserver @22:49
Sorry. Het staat er toch.
Maar het inloggen blijft een drama soms.

bloedjelink | 06-12-07 | 22:52

koerbagh ® 06-12-07 @ 22:26 volgens mij is het een zuurstofverdrijver... dat CO²

van dal | 06-12-07 | 22:51

@Zieke Hond 06-12-07 @ 22:40
So what, er verdwijnen wat soorten, misschien inclusief de mensen, maar mieren, kakkerlakken, mossen en plankton gaan heel veel plezier hebben in een wereld zonder mensen.

Fimbulvetr | 06-12-07 | 22:50

@Lizzard @ergens hier boven.
Ik had net een lang comment voor je geschreven nav je scheetreactie:)
Die kutserver van GS liet het verdwijnen.
Sorry poepie.
Volgende keer beter.

bloedjelink | 06-12-07 | 22:49

mensen maken alles kapot.. planten, dieren de mens zelf... mooi toch.. begint alles weer van voor af aan.. das pas progressief

krem | 06-12-07 | 22:48

@mezelf @ 22:41
In de eerste zin moet nog ergens "van vulkaanuitbarstingen" staan.

Vaffanculo | 06-12-07 | 22:47

@koerbagh ® 06-12-07 @ 22:31
"Joe!"
*richting Limburg peddelt en al snel door inboorlingen wordt bekogelt met brokken mergel, kolen en een enkele Duitse worst, totdat het vlot onherroepelijk gezonken is*

Dikr | 06-12-07 | 22:47

@Lizzard @21:54
Enigszins verlate reactie.
Het zit niet alleen in het hoofd van de vrouw.
Je kunt er nog zo beeldig uitzien en een klassewijf zijn, zodra de jaren gaan tellen heb je als vrouw met meer leeftijdsgebonden negativiteit te maken dan als man. De vrouw wordt erg vaak op haar leeftijd afgerekend. De man zelden.
Het maakt niet uit hoe prachtig en mentaal sterk de vrouw is, iedere vrouw van boven de veertig krijgt te maken met een zekere vorm van maatschappelijke beoordeling op grond van leeftijd.
.
Mij scheet noemen vind ik wel weer heel apart poepie!
Zo'n zacht dameswindje? Welriekend of een gemene stinkerT?

bloedjelink | 06-12-07 | 22:47

@CoffeePatch 06-12-07 @ 22:27
Wat zegt mij dat díe metingen wél kloppen?

Vaffanculo | 06-12-07 | 22:44

Het broeikaseffect maakt het leven op aarde mogenlijk, dus dat is een mooi ding. CO2 is een broeikasgas, maar er is veel meer CO2 in de atmosfeer door natuurlijke uitstoot (zee, rottend plantenmatriaal, vulkanen) dan door menselijk activiteiten, bovendiend heeft CO2 veel minder effect op de opwarming dan waterdamp.

Het meten van de aardtemperatuur is complex, de oceanen warmen langzaam op (enorme watermassa), wat de hoeveelheid waterdamp in de atmosfeer bepaalt. Verder speelt warmte reflectie een rol, kortom, hoeveel zonlicht wordt door wolken gerefelcteerde en hoeveel infrarood wordt door broeikasgassen vastgehouden.

Tot 1980 waren de metreologen het eens dat er een nieuwe ijstijd aan zou komen, in de jaren 80 zou zure regen alle bossen en meren doden en sinds 1995 is het broeikaseffect hip. Een theorie is dat na het instorten van het ijzerengordijn, links en pacifistisch actievoerend zich massaal op het milieu heeft gestort, want ze moeten de wereld toch ergens van redden. Een wereld die ten ondergaat door CO2, een bijproduct van verderflijke economische groei, is fantastisch doem scenario voor de linkse kerk.

Fimbulvetr | 06-12-07 | 22:44

@ Clara de k. 06-12-07 @ 22:03
Kan goed stukjes lezen hoor. Dank je hartelijk voor de tip.

Thuis en aan huis werken is voor een aantal mensen een oplossing, maar de economie is het best als een deel van ons ook een beetje beweegt en elkaar live spreekt en ziet enzo. Voor jouw werk wellicht niet, maar voor velen wel.

Mijn punt is dat we wel mobiel moeten blijven, maar niet zo dom moeten zijn om telkens in diezelfde files te gaan staan. Of er dan in ieder geval niet over moeten klagen, als we dat liever wel doen.

JamesHuntLive | 06-12-07 | 22:42

@koerbagh ® 06-12-07 @ 22:26
Ergens anders las ik dat de invloed op de koolstofdioxide concentratie te verwaarlozen was ten opzichte van de menselijke uitstoot. Iedereen spreekt elkaar tegen en ik heb niet genoeg overtuigend bewijs gezien dat de koolstofdioxide uitstoot (wel degelijk aanwezig) door menselijke oorzaak niet significant van invloed is op de huidige concentratie in de atmosfeer. Wat betreft de bomen en plantjes heb je een punt. De toename van aquaria vind ik alleen een wat minder prettig vooruitzicht.

Vaffanculo | 06-12-07 | 22:41

Milieutip 28: Durf over de grenzen heen te kijken en motiveer eauk ontwikkelingslanden om hun energieverbruik in de hand te houden.

widtvoet... | 06-12-07 | 22:40

Lekker tendentieus stukkie Pritt. Diegenen die niet geloven dat we met z'n allen op armageddon afstevenen met het milieu hebben doorgaans een IQ rond de zeespiegel. Ik had je slimmer ingeschat.

Zieke Hond | 06-12-07 | 22:40

Der Teufel soll diese gottverfluchten Schweinehunde holen.

Hammar | 06-12-07 | 22:38

Milieutip 6. Sla je buurman alleen z'n harses in met goedgekeurd hout.

Elisabeth2 | 06-12-07 | 22:36

Milieutip 5: Spreek je buurman aan op zijn milieubewustzijn.

widtvoet... | 06-12-07 | 22:34

@Dikr 06-12-07 @ 22:25:
*Opblaasvlotje en een schep toewerpt.*
Hiero! Met de schep kun je naar het droge peddelen en een dijk bouwen.

koerbagh ® | 06-12-07 | 22:31

Kalebassie houdt het kort anders kost deze reactie teveel enerchie.
Jammerrrrdebammerrrr. Had zeauveel te vertellen! Maar ja dat gaat nou niet door, dus door het dan te veel enerchie kostet. Kalebassie had echt een zinvolle en gefundeerde bijdrage aan deez digitale discussie kunnen geven.

En dat in deze gezellige milieuchatgroep. Waar je nog mensen vindt die er écht verstand van hebben.
Maar ja,...... dat kan nou niet.
* Gooit nog een blog biohout op de biohoutkachel *

kalebassie | 06-12-07 | 22:30

@Elisabeth2
wtf is Elisabeth1 eigenlijk?
Dat benieuwt mij dan weer, als mens zijnde.
Vooruit dan, milieutip 72 nog even:
Als u dan zonodig met de trein op vakantie gaat, neem de auto mee (op de autotrein) en laat de motor gedurende de reis draaien.

ronflon | 06-12-07 | 22:29

Vaffanculo 06-12-07 @ 22:19
...... en kwam tot de conclusie dat het CO2 gehalte in de atmosfeer in de afgelopen 180 jaar sterk heeft gefluctueerd, in 1942 was er zelfs een maximum van 420 ppm (t.o.v. 367 ppm in 1999) en er waren meerdere pieken rondom 1915, 1905 en 1870.
www.sargasso.nl/archief/2007/04/13/his...

CoffeePatch | 06-12-07 | 22:27

@Vaffanculo 06-12-07 @ 22:19:
Fors? wat is fors? De hele mensheid kan in 50 jaar niet produceren wat een beetje vulkaan in een dag uitstoot. En bovendien, wat is er erg aan CO² ?
Daar groeien bomen, plantjes en algen heel goed op. Wordt de wereld groener van. Mooi toch?

koerbagh ® | 06-12-07 | 22:26

@koerbagh ® 06-12-07 @ 22:11
Hehe. Ik stel me zo voor dat we tegenover elkaar in schutters putjes zitten, momenteel. Maar elke poging van mij om een loopgraaf naar het jouwe aan te leggen wordt beantwoord wordt met koppig mortiervuur. Al mijn argumenten heb je al gelezen dus ik heb mijn munitie reeds verschoten, chap.
-
*Staat op uit schuttersput met witte vlag en wijst naar de einder, alwaar een tsunami zich verheft onder een zich geweldadig terugtrekkende gletsjer, een El Nino veroorzakend waar de honden geen brood van lusten.*
-
"He Koerbagh!" Schreeuwt Dikr, "Noem je dat ook ' kul'?"

Dikr | 06-12-07 | 22:25

't Lijkt me logisch dat hoeveelheid ijs toeneemt op het noordelijk halfrond in de winter. Zou ik niet als argument gebruiken in een betoog voor de hoax theorie.

Als je een beetje engels kan zou je dit filmpje eens moeten kijken: www.break.com/index/tough-to-argue.htm...

sukker | 06-12-07 | 22:24

de schopper 06-12-07 @ 22:08
Maar nooit meer terustoppen.

Elisabeth2 | 06-12-07 | 22:23

@koerbagh ® 06-12-07 @ 22:11
Kul of niet, koolstofdioxide concentraties zijn fors gestegen door menselijke invloeden.

Vaffanculo | 06-12-07 | 22:19

Wel leuk die milieutips overigens, dan mag deze ook zeker niet ontbreken.
Milieutip 71 namelijk.
Als men dan toch op de fiets moet reizen, compenseer dit eerlijk door per kilometer een batterij (minimaal penlite, oftewel AA formaat) weg te werpen.

ronflon | 06-12-07 | 22:19

Een bommenlegger en een boomknuffelaar, Wijnand en Diederik check die teak houten vloer in dat geweldige West In hotel aldaar. Gegarandeerd niet duurzaam geproduceerd en niet voorzien van het goed hout keurmerk.
Maakt een geweldig geluid als je al netwerkend op je flip flops door de lobby heen schuifelt.

capo | 06-12-07 | 22:16

En de NS gaat ook helemaal groen, stelletje metdolfijnzwemmende literatuurlezende bomenknuffelaars.

Anticollectief | 06-12-07 | 22:15

Wacht op footoostrip met vliegtuigen.

CoffeePatch | 06-12-07 | 22:14

@Dikr 06-12-07 @ 22:06:
Laat ze dan eerst maar de wetenschappelijke onderbouwing op orde krijgen, en indien dat klaar is, wetenschappelijk verantwoorde voorstellen om het klimaat dan in ons voordeel (en dan ook zonder schadelijke neven-effecten, middelen worden niet door het doel geheiligd, integendeel: ze zijn vaak erger dan de kwaal) om te buigen, en dan kunnen de politici gaan babbelen welke voorstellen ze wereldwijd willen gaan proberen. Het is en blijft kul.

koerbagh ® | 06-12-07 | 22:11

@ Elisabeth2:
I ain't no lady, niet in die zin dus, maar gelukkig is mijn vrouw ook zeer milieubewust!
Als je daar op doelde.

ronflon | 06-12-07 | 22:11

@de schopper
Koffiefilters trouwens ook, bij voorkeur ongebleekte.

Dikr | 06-12-07 | 22:11

clara de k. 06-12-07 @ 22:03
Alvin Tofler schreef reeds eind jaren 70 meen ik hier over in zijn Fifth Wave. De vijfde revolutie.
Menig mens kan reeds zijn werk thuis doen, alleen de bedrijven willen er niet aan.
De technologie is voorhanden. Moet je alleen geen MS gebruiken natuurlijk.

Zo jammer! | 06-12-07 | 22:09

Milieutip 70. Dump het asbest, lood en zwavel dat u niet meer nodig heeft zo snel mogelijk in de vrije natuur. Dit, om een zo gelijk en eerlijk mogelijke verdeling van deze stoffen te verkrijgen.

ronflon | 06-12-07 | 22:09

Milieutip 23: een tampon kan je uitwassen.

de schopper | 06-12-07 | 22:08

@koerbagh ® 06-12-07 @ 21:54 Hmm, het hoax gehalte moet nog maar blijken. We hebben er een handje van om ons pas ergens zorgen over te maken als het water hem ons de lippen staat. En dit is nou juist een geval van een langdurig proces dat ons redelijk kortzichtige, generatie (of zelfs, regeringsperiode) gebonden blikveld overstijgt. ALS dit echt een probleem blijkt is het alleen maar aan te bevelen dat we onze koppen erover bij elkaar steken. Eerst moet er maar eens uitsluitsel komen hoe het er ECHT voorstaat, al die elkaar tegen sprekende wetenschappers schieten we niets mee op en daar heb je, vrees ik, ook conferenties voor nodig.

Dikr | 06-12-07 | 22:06

ronflon 06-12-07 @ 22:03
Al eens zelf geprobeerd?

Elisabeth2 | 06-12-07 | 22:05

@ JamesHuntLive 06-12-07 @ 21:40

Even het hele stukje goed lezen. Ik wil niemand opsluiten, maar ik zeg: niet meer buitenshuis werken. Werk aan huis.

clara de k. | 06-12-07 | 22:03

Ach, het is zo als de Scandinaviërs (kun je nagaan) al eens is opgevallen: die Nederlandse parlementariërs zijn erg goed in het rondreizen, met name het doen van 'werkbezoeken' in andere landen. Liefst wel een beetje leuke bestemming graag!

Enne, waarom is iedereen
Milieutip 69 vergeten: slik het warme zaad dankbaar door dames, het is een goede warmtebron.

ronflon | 06-12-07 | 22:03

Milieutip 50. Blijf zo lang mogelijk overdag en 's avonds en 's nachts en de volgende dag in je bed liggen. Scheelt licht en verwarming. Eet dan ook niet want dat scheelt CO2 uitschijdt.

Elisabeth2 | 06-12-07 | 22:01

@Pritt
Wijnand Duyvendak vertrekt pas op 10 december naar Bali.
Volgens de explosieven expert van RaRa is de klimaatverandering een tikkende tijdbom en de wereld heeft nog maximaal tien jaar om die te ontmantelen.
start.groenlinks.nl/kabinet-toont-te-s...

CoffeePatch | 06-12-07 | 21:59

Milieutip 18: Ga es deaud

Zo jammer! | 06-12-07 | 21:58

Milieutip 17: Haal niet onnodig adem.

widtvoet... | 06-12-07 | 21:58

Milieutip 49: Ga vroeg naar bed en sta vroeg op. Ook in het weekend. Kunstlicht is zondelicht.

widtvoet... | 06-12-07 | 21:57

Duyvendak en Samsom hebben tijdens de vliegreis een vegetarische maaltijd aangevraagd. Overigens had het cabinepersoneel besloten ze gedurende de reis ze volkomen te negeren en droog te leggen.

colonnecinco | 06-12-07 | 21:57

bloedjelink 06-12-07 @ 21:46
In een bus vol rijpe vrouwen naar een Duitse kerstmarkt ... tja, niet bepaald het toppunt van Leven, wel erg warm waarschijnlijk...

Bertus Betonsloper | 06-12-07 | 21:55

Nuclear power.
Waar zeiken we toch over?
Schone energie.

.
Het is ook een Witz om auto's op ethanol te laten rijden.
Voor een toereikende produktie moet je nu nog zoveel mais verbouwen dat je veel meer grondstoffen gebruikt dan dat je produceert. Het is geen optie.
Er zijn studies om ethanol op andere wijze te genereren maar die zijn nog in de beginstadia.

bloedjelink | 06-12-07 | 21:55

-weggejorist-

Lizzard | 06-12-07 | 21:54

@Dikr 06-12-07 @ 21:50:
Nee. Ik blijf het nonsens vinden. Ik vind neuk- en snoepreisjes niet erg, maar ga dan gewoon op eigen kosten en niet op die van de belastingbetaler. En niet onder het mom van een conferentie en al helemaal niet over zo'n hoax-onderwerp.

koerbagh ® | 06-12-07 | 21:54

@koerbagh ® 06-12-07 @ 21:43
Ach, jij weet net zo goed als ik dat het dan een achtentwintig sterren hotel in de Saudische regio, waarschijnlijk Yemen zou worden. Op een steenworp afstand en je mag er voor zover ik weet als buitenlander gewoon biertjes drinken. Maar sinds je voortborduurt op mijn gedachtegang @ 21:37 kan ik dus aannemen dat je het ook gedeeltelijk met mij eens bent?

Dikr | 06-12-07 | 21:50

Milieutip 226: Een handnaaimachine is een goede investering. Maak je oude kleding zelf hip en koop niet onnodig nieuwe.

widtvoet... | 06-12-07 | 21:49

Milieutip 483. Zet Tekkels en katten in de dakbedekking. Als het erg hard regent vallen ze er vanzelf uit en dan weet je dat het kloteweer is.

Elisabeth2 | 06-12-07 | 21:46

@Bertus Betonsloper @21:36
Dat is nu toch ook al zo?
Ok, je leeft nog wel maar voor de heren der Schepping kun je net zo goed dood zijn. Of nog erger, in een bus naar een Duitse kerstmarkt zitten.

bloedjelink | 06-12-07 | 21:46

@Zeddegeizot 06-12-07 @ 21:38
En dan nu echt de laatste:
9. Iedereen die de het milieusprookje ontkent is een vijand van het volk: Afvoeren, neqschot!

Zeddegeizot | 06-12-07 | 21:45

@Dikr 06-12-07 @ 21:37:
Ergens tussen Cairo en Jeruzalem dus (Gaza). Daar ligt het zwaartepunt van de continenten en is het gemiddeld voor deelnemers wereldwijd het kortste reizen, (lees: de minste kilometers per persoon).
Ik weet niet of Gaza helemaal voorbereid is op zo'n conferentie. Ook weet ik niet of iedereen daar wel trek in heeft. Geen drank, geen hoeren... Wel mooi weer, en elke dag vuurwerk. Dat dan weer wel.

koerbagh ® | 06-12-07 | 21:43

Bertus Betonsloper 06-12-07 @ 21:03
Dit gaat het ultieme hoogtepunt worden......

Orgasmusje | 06-12-07 | 21:43

-weggejorist-

Lizzard | 06-12-07 | 21:43

@Zeddegeizot 06-12-07 @ 21:38
Eykel! Je bent punt 7 vergeten:
7. De socialistische elite mag blijven vliegen van conferentie naar conferentie want iemand moet de aarde redden. Toch?;
En als we toch bezig zijn:
8. Duyvendak mag Rara legaliseren: Lekker rijkenrammen om ze het vervuilen af te leren.

Zeddegeizot | 06-12-07 | 21:43

@koerbagh @21:36
Gecombineerd met wat nachtzweten is dat heel wel mogelijk.
Powersurges van heb ik jou daar.
Helaas voor mij op dit moment weinig vliegverkeer. Ik verrek van de kou in dit barre klimaat.

bloedjelink | 06-12-07 | 21:42

in plaats van te lullen over procenten (komt toch geen a-a-anus van terecht), zouden ze beter hun energie kunnen steken in ontwikkeling van andere energiebronnen. Over 20 jaar is olie onbetaalbaar geworden.

hermanus | 06-12-07 | 21:41

HetSpel 06-12-07 @ 21:01
Ik maak kreungeluiden, en ben ook een lief vogeltje, ik ben hierop een uitzondering, andere soorten zoals de wipkip, de beftekkel, de reetkever en de holtor zijn niet zo lief als ik........

Orgasmusje | 06-12-07 | 21:40

@ clara de k. 06-12-07 @ 21:16 (en vergeef me dat ik mezelf een achternaam voorstel, rijmend op een oe).
Je analyse is aardig de mijne, maar iedereen thuis opsluiten is niet de oplossing. We moeten als mens natuurlijk wel buiten kunnen blijven spelen.

Dichterbij je werk wonen, beetje slim je dag plannen en niet´s ochtends en´s middags BEWUST de file induiken is al 80 procent van de oplossing. Heb er zelf ook weinig problemen mee.

JamesHuntLive | 06-12-07 | 21:40

Misschien dat ze een paar vulkanen in de regio kunnen dempen.

Zo jammer! | 06-12-07 | 21:39

Milieutip 399: Een tandenstoker kun je ook schoonmaken.

widtvoet... | 06-12-07 | 21:39

Ze hoeven niet naar Bali want de uitkomst is allang bekend:
1. We gaan allemaal veel sneller deaud dan ooit eerder gedacht;
2. Schaf het kapitalisme af, want da's alleen maar vervuilend;
3. Schaf de democratie af, want het is CRISIS!
4. Verhoog de belastingen;
5. Veel en veel meer ambtenaren voor al die nieuwe milieuregeltjes;
6. Alle rijke mensen: Neqschot. Ze hebben het verdiend over de rug van de arbeider, die nu nog een trap na krijgt doordat die rijke stinkerd zijn wereld opwarmt.

Zeddegeizot | 06-12-07 | 21:38

@koerbagh ® 06-12-07 @ 21:18 Tja, ik ben het in principe met je eens, maar toch,.. ik neem aan dat deze jongens ook exposure willen; beelden op TV, een indrukwekkend videoscherm met daarop de laatste, ongetwijfeld verontrustende stand van zaken, spreektijd met een batterij microfoons voor hun neus waarbij de anderen even beleefd hun bek moeten houden en niet ongezien van achter hun scherm verdwijnen om een kop max havelaar in te schenken. In ieder geval; wereldwijde exposure en gravitas, dat is een van de dingen die ze willen bereiken met een internationale conferentie. Die krijg je niet bepaald door beeldjes van mensen die achter hun pc die zitten te video conferencen vrees ik.
-
Ook het elkaar ontmoeten in levende lijve en al wat daar uit voortvloeit is een reden; "He, Natasha, leuk dat ik je tegenkom, als we nou even mijn Co2 zuigert installeren tussen jouw koolstofborstels vanavond? Hebben we er misschien allebei wat aan.", "Da!"
-
Het zou wat mij betreft o.k. zijn als ze de plaats bepalen op een plek die de minste gemiddelde reistijd per deelnemer garandeert.

Dikr | 06-12-07 | 21:37

bloedjelink 06-12-07 @ 21:30
Voor de overgang de pijp uit een idee?

Bertus Betonsloper | 06-12-07 | 21:36

Milieutip 101: Pool kar. Een auto heeft doorgaans meer dan één zitplaats.

widtvoet... | 06-12-07 | 21:36

@bloedjelink 06-12-07 @ 21:30:
Opvliegers... haal je met een beste opvlieger Bali non-stop?
(zie @ widtvoet... @ 21:33)

koerbagh ® | 06-12-07 | 21:36

Duyvendak & Samsom mogen van mij hartstikke koud worden. En blijven!!

Gepluktekip | 06-12-07 | 21:34

Elisabeth2 06-12-07 @ 21:33
Waarom?

Zo jammer! | 06-12-07 | 21:34

Milieutip 364: Vlieg zelf.

widtvoet... | 06-12-07 | 21:33

Zo jammer! 06-12-07 @ 21:29
Gaat henen en vermenigvuldig u.

Elisabeth2 | 06-12-07 | 21:33

Belspelletjes verboden en Samson op pedo / mileu varkantie.
Waar gaat het heen met deze wereld?
Ik wacht wel op de zondvloed, Bas van der vlies zei dat hij eerdaags komt.

firecow | 06-12-07 | 21:32

Kijk, als de afkoeling doorzet wil ik ook slurpcompensatie, dus meer CO2 om plantjes mee te voeden belonen.
*neemt aandelen Ferrari (FIAT)*
Goed, CO en SO2 moeten minder, dat vindt niemand lekker.
Fair deal toch?

De Regeering | 06-12-07 | 21:31

Wie komt er met een techniek om energie uit opvliegers te conserveren?
Er wordt me een partij warmte verspild.

bloedjelink | 06-12-07 | 21:30

Milieutip 83. Laat overdag de verwarming aanstaan als u niet thuisbent. Uw buren profiteren evan en u heeft een lekker warm huis als u thuis komt.

Elisabeth2 | 06-12-07 | 21:30

Ach, over 20 jaar worden deze clowns door hun kinderen en kleinkinderen uitgelachen. Tis triest maar waar.

Dundunbanza | 06-12-07 | 21:30

... en Darwin zag dat het goed was...

dr.spin007 | 06-12-07 | 21:30

Milieutip 413: Laat na uw grote boodschap uw drol enige tijd het toilet verwarmen.

widtvoet... | 06-12-07 | 21:30

Elisabeth2 06-12-07 @ 21:10
De aarde heeft geen reedt te maken met AIDS of Ebola. Over een kleine 10 miljard jaar gaat de aarde pas kapodt. Met of zonder levensvormen er op. Waar maak je je in hemelsnaam druk over.

Zo jammer! | 06-12-07 | 21:29

-weggejorist-

Lizzard | 06-12-07 | 21:28

@finale_plank 06-12-07 @ 20:35
De afwijking met het meerjarig gemiddelde staat er onder, met de rode lijn.

Reazuurder | 06-12-07 | 21:28

Naast mij krijgt iedereen het koud dus waar lullen we over.
Ik ben het antwoord op global warming.
Verder vind ik uit een keurig milieu komen vaak geen aanbeveling.
Bali is ook niet meer wat het geweest is.
Kortom, dit jaar La Nina ipv El Nino en vrouwen zijn ijzingwekkender dan mannen.

bloedjelink | 06-12-07 | 21:27

Milieutip 81: Laat geen apparaten in de stand-by modus staan wanneer u op vakantie gaat of anderszins langer van huis bent.

widtvoet... | 06-12-07 | 21:26

Milieutip 57: het laatst de baby in het badwater doen. Het water is dan zo vies dat daar de uitdrukking vandaan komt. De baby met het badwater weggooien. Maar ja, is misschien weer milieutip 58. Geen vieze luiers meer.

Elisabeth2 | 06-12-07 | 21:25

@Elisabeth2 21:17

Dat is kras. Ik zat 21:21 nog te tikken (twee vingers, één in de neus).

widtvoet... | 06-12-07 | 21:23

@saidfred 06-12-07 @ 21:16:
Ik weet het. Daarom ben ik van zins met de wet van koerbagh te komen.
"Elke tegenargumentatie op onderbouwde sceptische kritiek op een dogma die begint met een aanval op de persoon of verdachtmaking van de bron en niet op de inhoud bewijst het gelijk van de scepticus."

koerbagh ® | 06-12-07 | 21:23

Elisabeth2 06-12-07 @ 21:10
Holyshit meis wat heb jij nu?
Ga zo de westy laten zeike en ga je spreken tot laters.

Voor jou.

www.youtube.com/watch?v=G0KXqC32zyM

befke | 06-12-07 | 21:22

koerbagh ® 06-12-07 @ 21:18

Maar, maar, onze reisjes dan. En de lekker gratis etentjes en meer. Toe nou toch, dat kan toch zomaar niet. Wat nou, van huis uit mailen en telecommuniceren. Das zo ouderwets. Netwerken, elkaar in de giechel kijken, dat is het NU.

Elisabeth2 | 06-12-07 | 21:22

Milieutip 56: Wanneer een lid van een meerpersoonshuishouden besluit in bad te gaan laat na afloop dan het nog warme water niet zomaar weglopen maar herbruik het. Spreek vooraf desnoods een volgorde af.

widtvoet... | 06-12-07 | 21:21

-weggejorist-

Lizzard | 06-12-07 | 21:20

Dikr!, zojuist op het 8h journaal: Essent geeft honderdduizenden Euros in uit in China (milieu tax) om hier in Nederland meer co2 te mogen/kunnen produceren.
We worden gewoon besodemiettert.

Generaal Nguyen Giap | 06-12-07 | 21:19

@Dikr 06-12-07 @ 21:11:
Waarom? Mailtje kan niet? Telefoon te duur? Hebben we daarvoor 40 jaar lang die communicatiesatellieten in de ruimte geschoten? Wij kunnen toch prima communiceren op dit forum, gewoon vanuit huis. Gaat prima. Kunnen die klimaat-klootviolen ook doen. Forumpje/weblog bouwen, en reaguren maar. Poll-knopje ernaast als er gestemd moet worden, klaar ben je. En dat hoeft dan helemaal niet voor een select clubje zelfbenoemde groene deskundologen en andere dr. Clavan's, gewoon vrij podium. Kunnen wij die kudtlui ook eens rechtstreeks kritisch ondervragen.

koerbagh ® | 06-12-07 | 21:18

widtvoet... 06-12-07 @ 21:15
En verspil niet teveel water door elke dag in bad te gaan.

Elisabeth2 | 06-12-07 | 21:17

@koerbagh
beste koerbagh, kriig het idee dat je niet helemaal beseft met welk soort mensen je te maken krijgt als “denier” zijnde.
Degene die de hockeystick grafiek naar de vuilnisbak verwees is ook iemand die achter de “junkscience” pagina zit. Moet je bijv. eens kijken naar verhalen over zijn persoontje. Bijv in wikipedia. Lusten de honden geen brood van. De boosaardigheid, de blanke haat tegen mensen met een andere, notabene goed onderbouwde mening kun je er af lepelen.
Wat betreft de Noordpool, de wet van Archimedes is van toepassing. Geen enkele zeewaterstijging want het grootste gedeelte is zeeijs. De ijskap van Groenland ligt in een zelfgemaakte kom, omringt door bergen. Met een paar openingen naar de zee.
Maar voor azijnzeiker en verdere simpele zieltjes Zijn natuurwetten en simpele feiten van geen belang.

saidfred | 06-12-07 | 21:16

Waarom zo moeilijk doen allemaal, .. conferenties, debatten, eco-tax, .... Het oplossen van het milieuprobleem is zo makkelijk: stop allemaal morgen met buitenshuis werken. Dat lost een hoop problemen op: geen files, geen stinkende rookfabrieken, geen papierverslindende kantoren, geen werklozen, geen discussies over wie er meer verdient dan Balkenende, meer tijd om op je eigen grondje biologische groenten te verbouwen, betere gezondheid, meer aandacht voor je man/vrouw, familie, vrienden, eenzamen en kinderen, daardoor minder probleem jongeren, minder drugs, ..... Dus:
-> BLIJFT VANAF MORGEN ALLEN BINNEN <-

clara de k. | 06-12-07 | 21:16

Iedereen thuis blijven, de deur niet uitgaan en geen contact met anderen. Niks gebruiken, niets doen, dan pas mag je iets zeggen over wat dan ook?

Maaier | 06-12-07 | 21:15

Milieutip 144: Schakel de lichtjes van de kerstboom uit als u er tog niet naar kijkt.

widtvoet... | 06-12-07 | 21:15

Die hele opwarming van de aarde is een politieke HOAX om ons geld uit de zak te kloppen. Als de aarde al opwarmt dan is het nog maar de vraag wat daar de oorzaak van is en of het geen natuurlijke cyclus is. Het klimaat is immers constant aan verandering onderhevig, zowel op korte als op lange termijn. Daarnaast worden de meetingen nog maar zo kort uitgevoerd dat er nog niets zinnigs over te zeggen is. Pas sinds 1960 is men in staat om voor minstens 80% van het aardoppervlak een nauwkeurige temperatuurmeting uit te voeren, terwijl honderd jaar eerder de metingen slechts over 20% van het aardoppervlak werden gedaan. Een gemiddelde aardtemperatuur was daarom toen niet vast te stellen. Voor 1860 werden temperatuurmetingen niet systematisch uitgevoerd en zijn vanwege het gebrek aan technische hulpmiddelen en de beperkte geografische spreiding onnauwkeurig. Metingen van de historische aardtemperatuur worden daarom gedaan aan de hand van secundaire effecten, zoals de jaarringen van bomen, de ontwikkeling van koraal en de resten van gassen in Arctisch ijs. Deze afgeleide metingen zijn echter onnauwkeuriger dan de moderne temperatuurmetingen, en dus is het moeilijk vast te stellen of de temperatuur nu significant hoger is dan 1000 jaar geleden. Kortom gelul en die Duivekak en Samson weten dat maar al te goed en vliegen lekker op ons kosten naar Bali om hun volgende baantje zeker te stellen. En gelijk hebben ze.

Arktos | 06-12-07 | 21:14

Milieutip 137: Als u de binnenzijde van uw buitenmuren voorziet van een extra laag isolatie door ze te beplakken (oude kranten slaan hier een goed figuur) scheelt u dat swinters al gauw een aantal verwarmingsliters gas per dag.

widtvoet... | 06-12-07 | 21:13

Dikr 06-12-07 @ 20:56
'Het doel heiligt de middelen', is de lijfspreuk van iedere zichzelf respecterende dictator (in de dop)

Generaal Nguyen Giap | 06-12-07 | 21:12

@koerbagh ® 06-12-07 @ 21:04 Toch is hij wel toepasselijk in dit geval; Ze zijn min of meer gedwongen zich te bedienen van vervuilend vervoer om afspraken te maken over de vermindering van nog veel meer vervuilend vervoer, of de noodzaak voor maatregelen in de toekomst nu blijkt te bestaan of niet.

Dikr | 06-12-07 | 21:11

Zo jammer! 06-12-07 @ 21:02
Is inderdaad zo. Daarom raast AIDS over de wereld om het overtollig gewicht ervan af te duwen. Als AIDS onder de knie is komt waarschijnlijk het Ebola virus in alle hevigheid opzetten.

Elisabeth2 | 06-12-07 | 21:10

Van links lees ik alleen maar waar ze allemaal op tegen zijn. Daarom ben ik tegen links...

beroepswerkeloze | 06-12-07 | 21:06

@Dikr 06-12-07 @ 20:56:
Het doel heiligt de middelen. Ja, ook zo'n mantra. Allah-u-akhbar.
Ik vind het een meme van niks. Sorry.

koerbagh ® | 06-12-07 | 21:04

-weggejorist-

Lizzard | 06-12-07 | 21:03

Orgasmusje 06-12-07 @ 20:59
Dat moet dan wel een enorm 'hoogtepunt' worden, denk je niet?

Bertus Betonsloper | 06-12-07 | 21:03

De aarde kan je niet vermoorden.

Zo jammer! | 06-12-07 | 21:02

Ik vind het positief nieuws! Ze hadden ook ieder een eigen vliegtuig kunnen nemen tenslotte (deed de rest ook).

toyotus | 06-12-07 | 21:01

Orgasmusje 06-12-07 @ 20:59
Maak jij kreungeluiden, lief vogeltje?

HetSpel | 06-12-07 | 21:01

Wat maakt iedereen zich druk over het Milieu, in 2012 wordt blijkbaar toch de aarde opgedoekt.... dus drukte om niets....
Alleen nog maar een oerknal.... BOEM!!!!

Orgasmusje | 06-12-07 | 20:59

-weggejorist-

Lizzard | 06-12-07 | 20:57

CoffeePatch 06-12-07 @ 20:45
*Doe eens completeren met de allerlaatste update: het derde grafiekje, je weet wel, die met dat dal naar boven aan het eind...*

Bertus Betonsloper | 06-12-07 | 20:57

@pietklomp 20:37

Hans +tig.

Over klimaatfaktoren gesproken... Laat het regenen. God laat het regenen.

widtvoet... | 06-12-07 | 20:56

Ik vind het een beetje een zeik artikel en een zeik stance die de Televaag en GS hier over innemen. Elke internationale conferentie zal uitstoot tot gevolg hebben. Misschien dat het internationale milieu gebeuren uiteindelijk een grote vermindering van kwalijke uitstoot zal betekenen. ALS global warming inderdaad een bedreiging voor ons is was het in dat geval een prima investering. Als het echter om een kortstondige trend of opgeklopte bangmakerij is, maakt het ook geen reet uit. (Afgezien van verspilde belastingcenten natuurlijk).
Maar ik snap dat het o zo leuk is om die mensen met hun 'hypocrisie' om hun oren te slaan, maar om nou te verwachten dat ze de halve wereld over zullen zeilen of maar niet fysiek samen kunnen komen is een beetje veel van het goede. 'Het doel heiligt de middelen' in dit geval, vinnik.

Dikr | 06-12-07 | 20:56

E.T. al geland?

deaardeisplat | 06-12-07 | 20:54

Ga. Eens. Vijf. Minuutjes. Deaud.
Dat geleuter over dat klimaat altijd.
Een beetje de schuld op de burgert steken terwijl de fabriekjes
vrolijk verder stoken en gassen.
-O:p:r:o:t:t:e:n:-

HetSpel | 06-12-07 | 20:53

Lizzard 06-12-07 @ 20:31

De golfstroom is al sinds haar ontstaaan aan het uitdoven... natuurlijk.

dr.spin007 | 06-12-07 | 20:51

Opvriezing? volgens mij is het gewoon koud in het noorden hoor

Ajahtjuh | 06-12-07 | 20:46

Ik zeg: stuur Marcel Dootjes er maar op af, die weet er wel raad mee.

Ion Susai | 06-12-07 | 20:46

-weggejorist-

Lizzard | 06-12-07 | 20:40

@finale_plank 06-12-07 @ 20:35:
Nee, die grafiek vertelt verder ook niks anders. Not the fokking point. Het enige wat Pritt zegt: het is winter en het vriest weer, en hier heb ik het grafiekje met bewijs. Of heb jij net als bubkanl ook al moeite met Pritt's creatieve taalgebruik?
www.geenstijl.nl/mt/archieven/1106901....

koerbagh ® | 06-12-07 | 20:40

@koerbagh ® 06-12-07 @ 20:24
Alleen datgene eruitpikken wat hem goed uitkomt, daar zal Prut Stuffed wel getraind in zijn. Mooie overeenkomst met Al Gore:-).
Jammer dat het totale plaatje het tegengestelde aantoont.

Reazuurder | 06-12-07 | 20:39

@bubkanl 06-12-07 @ 20:08
nieuwe testament? nou niet echt onderdeel van het judaisme...

daskapitalist | 06-12-07 | 20:38

@azijnseikerT 06-12-07 @ 20:12
Jammer! Let wel: koolstofdioxide(uitstoot) is een belangrijke overeenkomst tussen Breezers en BrEeZaH's.

Vaffanculo | 06-12-07 | 20:38

Anomaly = afwijking.
Dit betekent dan toch dat er nu 1 tot 3 miljoen km2 minder ijs op de Noordelijkse IJszee ligt...?!
Wat natuurlijk ook weer kan betekenen dat alle Eskimo's in de zee aan het pissen zijn.

JBM | 06-12-07 | 20:37

Als die Duyvendak en Samsom hun rampverhaaltjes zelf serieus zouden nemen, dan waren ze wel voorstander van kernenergie.

CoffeePatch | 06-12-07 | 20:37

OT
Nu al legendarisch, Hans op 3

pietklomp | 06-12-07 | 20:37

@koerbagh ® 06-12-07 @ 20:24.....
ik moet Reazuurder hier gelijk geven. De grafiek vertelt mij niks. Ja er is een schommeling te zien. Lijkt me een normale schommeling gekeken naar de jaargetijden... 's winters is het kouder dan 's zomers. Grafiek zo alleen maar een dalende of stijgende trend kunnen aantonen als er data beschikbaar is over meerdere jaren (2 maar liefst minimaal 3) om de seizoenstrend uit de data te kunnen halen.

finale_plank | 06-12-07 | 20:35

@Lizzard 06-12-07 @ 20:31:
Tsja... en dan stijgt de zeespiegel weer niet, en dan kloppen die modelletjes weer niet. En elk jaar elfstedentocht. Met Beerenburg op de brug bij Bartlehiem. Welk een ellende. Maar dat bewijst nog niet dat het man-made is.

koerbagh ® | 06-12-07 | 20:34

-weggejorist-

Lizzard | 06-12-07 | 20:31

Heb al een paar keer aan een aantal co2-gospelaars uitgelegd hoe het zit:

Essentie: CO2 is geen global issue, maar een bezigheidclubje en Gore (Samson) is een clown.

Ja, het klopt dat veel te veel steden/regio's in de wereld hun omgeving te veel vervuilen, wat ook daar ter plekke bestreden/opgelost moet worden. Maar een wereldwijd probleem met opwarming of 'iets' door co2 is er niet. Wie zich er in verdiept weet dat.

En die Samson is in ieder geval eerlijk: ik ga netwerken (lees: we gaan zuipen, deplayboyen en nummers verzamelen voor de volgende klimaattop). Zat-ie vanmorgen allemaal vrolijk te vertellen bij Goejesmorges NL).
Een jaar geleden is in Nairobi hetzelfde gebeurd en het is een kliek die elkaar bezighoudt. Ze spreken officieel af dat ze er nog niet uit zijn met elkaar en beleggen een nieuwe conferentie in 3019 op .... Ibiza?

JamesHuntLive | 06-12-07 | 20:30

@Marco1245 20:21

Rara Wijnand en Groenvrede Diederik bundelen de kragten: ze blazen van gemeenschapsgeld een walvis op.

widtvoet... | 06-12-07 | 20:27

En dan hebben we het nog niet over de kosten van dit uitje.

* | 06-12-07 | 20:27

Toevallig zag ik net nog weer zo’n figuur op het staatshoernaal die met een schijnheilige kop het had over “global warming” maar feitelijk de milieuvervuiling in China bedoelde. Dat er geen verband tussen is, boeit duidelijk niet.
Ik heb ook niets met lui die bewust leugenverhalen ophangen.
men wil duidelijk dwangmatig een scheiding tussen links en rechts maken.
In werkelijkheid gaat het om de realiteit, simpele feiten en lutsers die dwangmatig dikke koeiepoep verhalen ophangen onverschillig waar het over gaat.
www.guardian.co.uk/eu/story/0,,2044191...
en sterker nog, volgens NASA is geen enkele sprake van een noemenswaardige verwarming. Laat staan een “global warming” NASA had uitgebreide sites hierover.
“ Global temperatures have been monitored by satellite since 1979 with the Microwave Sounding Units (MSU) flying on the National Oceanic and Atmospheric Administration's (NOAA) TIROS-N series of polar-orbiting weather satellites. Data from nine separate satellites have been combined to provide a global record of temperature fluctuations in the lower troposphere (the lowest 5 miles of the atmosphere) and the lower stratosphere (covering an altitude range of about 9-12 miles). The global image above shows monthly-averaged temperature anomalies (departure from seasonal normals), while the graph shows point or area-averaged anomalies for the entire period of record (since January 1979).

The lower tropospheric data are often cited as evidence against global warming, because they have as yet failed to show any warming trend when averaged over the entire Earth. The lower stratospheric data show a significant cooling trend, which is consistent with ozone depletion. In addition to the recent cooling, large temporary warming perturbations may be seen in the data due to two major volcanic eruptions: El Chichon in March 1982, and Mt. Pinatubo in June 1991”
www.ghcc.msfc.nasa.gov/MSU/msusci.html...
maar zoals bekend storen de groen/rode jehova zich niet aan onnozele dingen als een realitiet, simpele feiten. Het gaat om het puschen van de (politieke) agenda van een anti-auto, anti-economische groei, anti-mens lobby. Idealen, weetjewel.
www.hetvrijevolk.com/?pagina=708&t...

saidfred | 06-12-07 | 20:26

@Reazuurder 06-12-07 @ 20:12:
Die grafiek laat zien dat de hoeveelheid ijs van September tot nu is toegenomen. Dat is opvriezing. Vergeleken met ijstijden stelt het nog niet zo veel voor, dat klopt, maar dat beweert Pritt ook niet.

koerbagh ® | 06-12-07 | 20:24

Jaha, beste Pritt! De volgende IJstijd a.g.v. de milieuvervuiling is een feit!

Chiant | 06-12-07 | 20:23

Had die dakduif niet wat met rara te maken in het verleden? En had rara niet de achterlijke hobby om makro's in de fik te steken? Nou, toen lette hij zeker ook nog niet op z'n CO2 uitstoot.

SCHEIT Reigah | 06-12-07 | 20:21

-weggejorist-

Marco1245 | 06-12-07 | 20:21

@bubkanl 06-12-07 @ 20:08:
Tsja, als jij wat minder in de bijbel had gelezen en wat meer in schoolboeken Nederlands over literaire stijl, had je het stukje begrepen, maar helaas...

(Dat verhaal van balk en splinter is overigens ook voorbeeld van een stijlfiguur)

koerbagh ® | 06-12-07 | 20:14

Uiteindelijk willen die lieden maar drie dingen:
[X] Geld
[X] Poen
en in het kader van de globalisering
[X] Money

Zoetwaterpanharing | 06-12-07 | 20:12

@koerbagh ® 06-12-07 @ 20:01
En als ik me ga inlezen, zou dat die grafiek veranderen?
Maar als het een geniale onderbouwing van een diepvries theorie zou worden als jij het telefoonboek uit je hoofd zou leren, ga lekker je gang.

Reazuurder | 06-12-07 | 20:12

Vaffanculo 06-12-07 @ 20:04

Goetver, die discussie ga ik niet met je aan want ik moet als de wiedeweerga naar de Dam.

azijnseikerT | 06-12-07 | 20:12

Als Pritt stift nog een beetje bijbelvast had geweest, had hij weleens van dat verhaal gehoord over een splinter en een balk, maar helaas...

bubkanl | 06-12-07 | 20:08

Als ik nu voor al m'n autoritjes een boompje plant, krijg ik de benzine dan gratis? Lijkt me redelijk, toch?

Heerlijk_gaby | 06-12-07 | 20:08

Just what the environmentalist-heads need: Non-polluting torchlight procession - The Virtual Torch!

sugiero.blogspot.com/2007/11/what-envi...

And in the video SCIENTISTS debunk Al Gore's lie about the CO2/temperature graphic. The second half is the most important one.

petejohs | 06-12-07 | 20:07

-weggejorist-

Lizzard | 06-12-07 | 20:07

lol @widtvoet

de schopper | 06-12-07 | 20:07

@azijnseikerT 06-12-07 @ 19:55
Koolstofdioxide bestaat daarentegen wel degelijk!

Vaffanculo | 06-12-07 | 20:04

WEERTERREUR OP BALI

die
aanslagen
kwamen
vijf
jaar
te
vroeg

widtvoet... | 06-12-07 | 20:02

Ik hoor (helaas) niemand hier over de belofte van Samson dat hij door boompjes te planten de reis CO2 naar Bali neutraal te maken.

Daar kan je hem pas goed oppakken ;)

finale_plank | 06-12-07 | 20:01

@ De Regeering 06-12-07 @ 19:51

www.channel4.com/science/microsites/G/...

De docu is een zit van een 5 kwartier, maar wel interessant, vooral als oud Greenpeace man Patrick Moore aan het woord komt. Ook een mooi stel professoren die uitleggen waarom zo veel onderzoeksfondsen naar CO2 gaan. Veel onderzoekers, journalisten en ambtenaren hebben een baan in de global warming zwendel.

Fimbulvetr | 06-12-07 | 20:00

Iedereen roept altijd maar dat die linkse knakkers op moeten rotten en nu gaan ze een keer ver weg en klagen julle nog. Zeg nu zelf het leef milliejeu is toch verbetert toen ze weg waren?

miko | 06-12-07 | 19:59

Als Duyvendak écht wat aan het milieu wil doen sluit hij bij terugkomst uit Bali de uitlaat van zijn staatsbolide aan op z'n airco. De kloodtzak.

(Samson is wat mij betreft 'n heel ander verhaal. Laat die maar fijn gaan pleiten voor kernenergie dalijk.)

widtvoet... | 06-12-07 | 19:58

-weggejorist-

Lizzard | 06-12-07 | 19:58

Links gebruikt het milieu als propaganda voor simpele zieltjes, dat is al jaren bekend. Ze lopen met de massa mee, bah.

Reez | 06-12-07 | 19:57

Hoe ging dat ook alweer: Links lullen....

Adam Smurry | 06-12-07 | 19:56

@ Pritt Stift,

Deze Balinese klimaathypehoax-conferentie geschiedt onder de plu van de Europese Commissie = de UI.


In onderstaande link uit de televaag wordt er alweer een NIEUWE UI-commissie ingesteld - de zogenaamde Reflectiegroep bestaande uit 12 wijze mannen (?) - die niet 'Turkije wel/niet bij de UI' gaat bestuderen, maarrr hoe de UI zich moet voorbereiden op de periode na 2020!
Men gaat o.a. opnieuw de zgn. Klimaatverandering bestuderen.
Kassa en nog meer waan.
www.telegraaf.nl:80/buitenland/2718606...

.

Van mij mogen Samson en Delilah Duyvenkak zich ongans netwerken en als deaude deaudeau's geretourneerd worden.. zijn we meteen van die column af..

wopper | 06-12-07 | 19:56

en wat Koerbagh zegt: CO² bestaat helemaal niet.

azijnseikerT | 06-12-07 | 19:55

Die grafiek toont de variatie in zee ijs. En dat er het afgelopen jaar tussen de 1 en 2 mln km2 minder zee ijs was dan in de periode 1979-2000. Permanent 15% minder zee ijs. Ik weet niet wat dat aantoont, maar zeker geen opvriezing. Misschien wel dat Prutstift last heeft van bedwelming door de uitlaatgassen van zijn fantasie Hummer?

Reazuurder | 06-12-07 | 19:54

Och, och, och. waar gaat dit over is dit zonde van mijn energie?
Jaaaaaaah.

befke | 06-12-07 | 19:52

"Dat is namelijk de doelstelling van Schwarzenegger, die ik in zijn films ook heel stoer vindt."
Aldus Diederik Samsom....

Verder gaat dat stuk nergens over want CO² is een hoax.

koerbagh ® | 06-12-07 | 19:52

Hoog tijd om - net als bij de CPN toentertijd - de leugens te ontmantelen die de linkse milieureligie rondsproeit voor een waarheidscommissie te brengen? Samson&duiendaktrawanten voorop. Vingers, iemand?

De Regeering | 06-12-07 | 19:51

@Aussie 19:44

Netwerken. Net werken...

*spuugt op incest*

widtvoet... | 06-12-07 | 19:50

snoep reisjes zijn belangrijker als milieu problemen.

de schopper | 06-12-07 | 19:50

Widtvoets overbuurman is eauk zo'n hersenleauze groenridderT. De zelfbenoemde graslul. Die rijdt altijd met zijn V12 (mét katalysator) 150 km om om te tanken bij Witte pomp de fluitende Merel. Daar krijgt hij nl. zegeltjes waar geen bleek aan te pas is gekomen...

widtvoet... | 06-12-07 | 19:49

Hebben ze Arnie trouwens nog gezien?

OneandOnly | 06-12-07 | 19:45

Tja, er gaat niets boven een leuk reisje naar Bali, helemaal verzorgd, in een luxe hotelletje met alles derop en deraan. Alle kosten betaald door iemand anders. Daar wil je graag je principes even voor opzij zetten, toch.

Elisabeth2 | 06-12-07 | 19:44

"Het gaat vooral om netwerken, netwerken, netwerken" aldus Samsom. Jaja, netwerken voor je volgende baantje zeker, hypocriete hippie!

Aussie | 06-12-07 | 19:44

Ik droom ook, maar dan wel van hele andere dingen!

Appie Snappie | 06-12-07 | 19:43

Rara wie is hier de échte groenterrorist?

widtvoet... | 06-12-07 | 19:42

Ik dacht eerst dat het ging om Samson van Gert. Ik denk al, dat zou Samson nooit doen! Maar het gaat om Diederik Samsom, dan is het wel te begrijpen. Het is en blijft een PvdA'er.

OneandOnly | 06-12-07 | 19:41

Kunnen de schaatsen al uit het vet?

G5 | 06-12-07 | 19:39

Alles voor de nieuwe religie en miljardenindustrie; het milieu.

DeBruineSter | 06-12-07 | 19:38

Diederik en Wijnand hebben tenminste hart voor het milieu. En al zouden ze er de laatste liter kerosine voor moeten verbranden, al zouden ze er de laatste vogel hoogstpersoonlijk de nek voor moeten omdraaien, al zou het de laatste boom vellen, de wereld zal weten dat Samson en Duyvendak natuurvrienden zijn!

Dat hun groene hart maar snel mag vervetten.

widtvoet... | 06-12-07 | 19:38

Klopt. Er komt een nieuw kleine ijstijd aan. Ben benieuwd of de milieuactivisten ook gaan roepen "zie je, hoe goed onze maatregelen geholpen hebben?" Net als met de zure regen. Jaja.

klaas.heitinga | 06-12-07 | 19:33

Pritt, de opwarming van de aarde is een hoax. Dat heb ik zelf ergens gelezen.

azijnseikerT | 06-12-07 | 19:33

Met wat geluk komt er ook weer wat sneeuw deze kerst.

Kruisvaardert | 06-12-07 | 19:32

Terroristen & milieu, een pittig stel!

Lepo | 06-12-07 | 19:32

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland