Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Relipers piswoest op GeenStijl

Berwerff.jpgEn dan is het nu weer tijd voor een nieuwe update uit het Nederlands Dagblad. De Jezusbode is hard op weg de grootste van Nederland te worden (met dank aan het huidige kabinet), en dus volgen we ze op de voet. Ook vandaag roert men zich weer in de kwestie Yvette Lont, de homohatende gristen-hoer die sinds enige tijd serieus wordt bedreigd door enkele fanatieke fladdernichten, en dus PersoonsBeveiliging heeft. De veroorzaker van al dit leed is uiteraard GeenStijl, door het ND omschreven als 'een extremistisch web-riool dat zich op ziekmakende wijze manifesteert'. Wat de homo-extremisten (© Krijn de Jong) namelijk niet begrijpen is dat de Homoseksuele Leefstijl gewoon niet MAG van de bijbel, en dat heeft dus helemaal niets met discriminatie te maken, het is gewoon de waarheid. Aldus Peter Bergwerff, hoofdredacteur van het ND en tevens het braafste schaapje van de schepper. Dus, houdt u allemaal even op met zeiken over discriminatie, want een land waarin gristenhonden geen homo's meer mogen weigeren is toch feitelijk niets minder dan een dictatuur!

Reaguursels

Inloggen

Ik hoop dat je niet je hele leven met die zorg hoeft te blijven rondlopen.

RedBill 09-11-07 @ 22:53

Dat hangt af van de vraag of de gristenen gaan begrijpen dat de Vrijzinnigen hun natuurlijke bondgenoten zijn, met al hun onhebbelijkheden. Ik zie gristenen als bondgenoot. En Jeremia is een born again inmiddels.

bottehond | 10-11-07 | 11:38

@bottehond 09-11-07 @ 21:27: Buiten het feit dat Jeremia in zijn blog uitspreekt Atheïst te zijn, kan ik me in zijn artikel goed vinden.
Ik kan alleen nog niet overtuigd raken van het uitgangspunt dat het aantal hoofddoekjes equivalent is van de omvang van de dreiging. Dan zou ik harde cijfers moeten zien uit een enqeute onder laten we zeggen 2500 moslims in Nederland, waaruit blijkt dat minstens 30-40% koste wat het kost, desnoods met geweld, de Islam tot staatsgodsdienst in Nederland willen maken en de sharia invoeren. Zover gaat dat volgens mij niet. Maar ik kan ook te naïef zijn natuurlijk. Ik denk dat ik in ieder geval wat optimistischer ben dan Jeremia.
Dat neemt niet het feit weg dat ik begrip heb voor je bezorgdheid. Ik hoop dat je niet je hele leven met die zorg hoeft te blijven rondlopen.

RedBill | 09-11-07 | 22:53

RedBill 09-11-07 @ 18:10

Ik stel voor dat je je wat beter informeert, ReaudeRekening. Je verhandeling is gabseerd op wishfull thinking, gristelijke benevolentie, een gebrek aan kennis inzake groepsculturen en, zoals ik eerder zei: op een westersche manier van denken. Zeer mainstream. Teleurstellend.Wil je wat leestips? Anders adviseer ik je om eensch met Jeremia te mailen. Da's ook een gristen. Je kunt ook zijn uitstekende maar helaas wat onbekende site bekijken. Ik weet zeker dat hij je ter zake kan en wil informeren en een brug in denken aan je kan tonen tussen islamwatching en gristen zijn volgens de methode van de Waterwandelkampioen van Galilea. Je zit op een volkomen verkeerd spoor, vriend. Waarom denk je dat intelligente, welbespraakte en weldenkende luiden als Lizzard et al. zo enorm fel zijn op die deaudscultus?

eindstationislamabad.blogspot.com/

bottehond | 09-11-07 | 21:27

-weggejorist-

Lizzard | 09-11-07 | 18:51

-weggejorist-

Lizzard | 09-11-07 | 18:33

@Lizzard 09-11-07 @ 12:53: Ik bekijk dat op dezelfde manier als ik die ontwikkelingen binnen het Christendom zie. Ook daar heb je verschillende niveau's als het gaat om hoe mensen de vertaling hebben gemaakt van de brieven die de apostelen een kleine 2000 jaar geleden hebben geschreven naar de Christelijke gemeenten in Azie, Europa en het Midden-Oosten, naar vandaag.
Zie bijvoorbeeld het verschil tussen de Hervormde kerk, de Gereformeerde Kerken, de Reformatorische kerk, en de Oud Gereformeerden (ook wel aangeduidt als zwarte kousen kerk).
Dat niveau verschil zie ik ook onder Moslims. Je hebt ook daar mensen die kwa uiterlijk totaal verwesterd zijn, mensen die nog iets behoudener zijn (de hoofddoekjes) en de extremisten (zeg maar de Burka's). Die laatste groep is in mijn ogen de enige groep waar ik me zorgen om maak. Maar aangezien de meeste vrouwen die tot de groep "Burka's" behoren vaak niet eens het huis uit mogen komen, zul je die niet vaak op straat zien. Bij de mannen zie je niet aan het uiterlijk hoe conservatief ze zijn, dus om in hun geval op uiterlijk te gaan selecteren is nutteloos.

RedBill | 09-11-07 | 18:10

-weggejorist-

Lizzard | 09-11-07 | 13:11

beschouwd dus.

bottehond | 09-11-07 | 13:04

RedBill 09-11-07 @ 12:49

Ieder hoofdoek dient beschouwt te worden als een uniform van de vijandige deaudscultus. Vrijwillig of gedwongen, dat doet niet ter zake. Je denkt als een westerling en kunt daarom niet begrijpen welke ontwikkeling zich afspeelt. De betekenis van het laatste aivd rapport ontgaat je kennelijk volkomen.

bottehond | 09-11-07 | 13:02

-weggejorist-

Lizzard | 09-11-07 | 12:53

@Lizzard 09-11-07 @ 12:39: De drager van een hoofddoekje is niet per definitie een extremist. Dat soort generaliserend gedrag, daar moeten we mee afstand van nemen in Nederland.

RedBill | 09-11-07 | 12:49

-weggejorist-

Lizzard | 09-11-07 | 12:39

@bottehond 08-11-07 @ 23:42: OK, dan zal ik ook nog een inhoudelijke reactie posten op het eerste deel van je post van 08-11-07 @ 22:37.
Ik snap wat je wilt zeggen met met het statement dat we als Christenen onbedoeld de weg plaveien voor Islamo-fascisme.
Het extremistische deel van de Islam (voor het gemak maar even de Sharia-aanhangers), is een groepering waar ik me ook zeker zorgen over maak, en die ik ook scherp veroordeel. Niet alleen in Europa, maar overal in de wereld. Er is namelijk niets wat mensen het recht geeft om andere mensen op straffe van de dood te dwingen om hun wil te doen. Dat geldt net zo goed voor Christenen, Moslims, Joden en andere gelovigen als voor Atheïsten, Individualisten etc.
Maar ik ben van mening dat je de extremistische uitwassen van die groeperingen niet over één kam kunt scheren met de mensen die hun geloof vooral vanuit een vredelievend standpunt naar buiten brengen. Minstens 90% van de Islamieten in Nederland behoort tot de laatste groep. En ik denk dat de Nederlandse wetgeving in Nederland genoeg handvatten biedt om die andere 10% wanneer ze hun boekje te buiten gaan door bijvoorbeeld geweld of ander terrorisme, aan te pakken en de mond te snoeren.
Het is juist de groep mensen in Nederland die de angst voor de extremisten vertaalt in een haat naar mensen die vanaf een afstand tot dezelfde groepering lijken te behoren. Ik denk dat je dan een poging zou moeten wagen om een loep te pakken en de groep van 90% van dichtbij te bekijken.
En dan samen met de vredelievende gelovigen een statement maken naar de extremisten (uit welke groepering ook) dat hun gedrag niet getolereerd wordt.

RedBill | 09-11-07 | 10:34

RedBill 08-11-07 @ 22:48

Je gaat in op het minst relevante stukje mijn post. Dude. Maar goed: ik maak bezwaren tegen gristenen die anderen hun ding misgunnen in de publieke ruimte. Ik als Vrijzinnige misgun niemand zijn ding in de publieke ruimte. Je mag van mij dagelijksche processies houden en met kruisen zwaaien. Inzake het verleden: de strijd om het Heilig Land was een rechtvaardige. laat je niets wijsmaken. En die zaken die in naam van het geloof gepleegd zijn? Die handvol "heksen" die gebarbequeed zijn? verwaarloosbaar. Ik zou me geen zorgen maken over het feit dat je erfegenaam van de Gristenheid bent. Niets om je voor te schamen. Je zegt zelf al: zondigheid hoort bij de mensch, dus het zou heel vreemd zijn als gristenen zich nooit misdragen zouden hebben. Maar goed: dat andere stuk van mijn post was relevanter.

bottehond | 08-11-07 | 23:42

-weggejorist-

Lizzard | 08-11-07 | 22:56

By the way Bottehond, aan jouw dienstbaarheid aan de samenleving twijfel ik geen moment, ik geloof je op je woord.
Ik kan dat zelf alleen niet los zien van de reden waarom je dat zou doen. Mijn argumenten heb je kunnen lezen.
Ga nu maffen, morgen werken, en dan weekend vieren. CU later.

RedBill | 08-11-07 | 22:52

@bottehond 08-11-07 @ 22:37: "... Die komt voort uit gekweststheid en die komt weer voort uit ijdelheid..."
Elke Christen die een wraakzuchtige houding aanneemt, neemt de Jezus niet serieus. Wat dat betreft geldt vandaag de dag meer dan ooit: "Hij die zonder zonde is werpe de eerste steen." Als een Christen een dergelijke houding aanneemt is dat een duidelijk teken van zijn menselijke aard. Die is er namelijk van nature op uit om God en naaste te haten.
"... Ik vind het gedrag van gristenen zoals bedoeld dus ongristelijk. En gristenen die zich ongristelijk gedragen, daar komen brokken van..."
Dit ben ik volledig met je eens. Geloof me, ik sta ook niet te blaken van trots als ik lees wat er vroeger (en nu nog steeds) in de naam van mijn God en Redder is uitgevreten aan wandaden. En het op mezelf betrekkend: ook ik ben een mens dus ook ik gedraag me helaas geregeld onchristelijk.

RedBill | 08-11-07 | 22:48

@Lizzard "... betweters en moralisten met genoeg macht en arrogantie om mij normen en waarden op te leggen zal ik bestrijden, overal waar ik ze tegenkom. Ze krijgen niet het door hun gewenste respect maar mijn haat en hoon."
In dat opzicht ben je dan extremer en gevaarlijker dan een bijbelgetrouw Christen. Die laatste zal namelijk, zolang de door de overheid opgelegde normen en waarden niet tegen Gods wil in gaan, de overheid gehoorzamen.
Maar zo extreem ben jij in de praktijk nu ook weer niet; er even vanuit gaande dat je een werkend leven leidt, betaal jij ook netjes belasting, hou je je ook aan de normen die de wetgever heeft gesteld op het gebied van geweld, betaal je netjes je boete als je te hard hebt gereden. Allemaal normen waar je misschien niet per definitie achter staat, maar die je wel tolereert. Ook die normen en waarden komen uit een bepaald moralisme voort.

RedBill | 08-11-07 | 22:40

ReaudeRekening 08-11-07 @ 21:02

Ik bedoel dus: door jullie gezever over dat beledigen e.d. plaveien jullie onbedoeld nog verder de weg voor het islamo- fascisme. Dát neem ik gristenen kwalijk. Zeer kwalijk zelfs. Ik ben er zeker van dat gristenen zich niet realiseren welk een levensgevaarlijk spelletje ze spelen. Voor wat betreft mijn ethiek, empathie en mijn dienstbaarheid aan de gemeenschap hoef je je geen enkele zorg te maken. Daar slaag ik met vlag en wimpel. Zulks dient dan ook volstrekt los gezien te worden van mijn zeer, zeer ernstig gemeende kritiek op de revanchistische attitude die veel gristenen zich aanmeten. Die komt voort uit gekweststheid en die komt weer voort uit ijdelheid. Ik vind het gedrag van gristenen zoals bedoeld dus ongristelijk. En gristenen die zich ongristelijk gedragen, daar komen brokken van. Kom tot inkeer, vriend, voor het te laat is.

bottehond | 08-11-07 | 22:37

-weggejorist-

Lizzard | 08-11-07 | 21:31

@RedBill,

Met deaudscultus wordt hier door sommigen op GS de sjitlam bedoeld.

@Lizzard,

Ha, ja, we hebben 't ergens nog verdiend ook.
Maar het verzet zal hevig zijn, mind you.

wopper | 08-11-07 | 21:11

RedBill 08-11-07 @ 15:38: moet natuurlijk zijn: Lizzard 08-11-07 @ 18:20

RedBill | 08-11-07 | 21:03

@bottehond 08-11-07 @ 17:51 "Jullie gedachtengang volgend moet ik ruimte maken voor de deaudscultus".
Het laatste wat het Christendom predikt is de doodscultus. Na het offer van Jezus is de dood juist alle macht ontnomen. Ja, het aardse lichaam sterft nog (als Jezus niet voor dat moment voor de laatste keer terugkomt op aarde, om een nieuwe hemel en een nieuwe aarde te stichten zonder ellende, ziekte, oorlog e.d.), maar als je in Hem gelooft is die dood slechts een doorgang naar het eeuwige leven.

RedBill 08-11-07 @ 15:38: "Je maakt het me te makkelijk; jouw drijfveer om in de hemel te komen is natuurlijk ook egoïstisch."
Mijn drijfveer om te geloven is niet in de eerste plaats om te geloven. Het belangrijkste in mijn leven is om God de eer te geven die hij verdiend als schepper van alles (en dus ook mijzelf). Een plek in de hemel kun je namelijk niet verdienen. Het is puur uit genade dat God gelovigen uitnodigt tot een eeuwig leven met Hem.
Daarnaast probeer ik in mijn leven er zoveel mogelijk te zijn voor mijn naaste op aarde, en probeer hen te behandelen zoals ikzelf behandeld wil worden.

RedBill | 08-11-07 | 21:02

-weggejorist-

Lizzard | 08-11-07 | 20:10

LOL @Lizzard 08-11-07 @ 19:30

Heb Mollahbelt er nog niet over gehoord, er schijnt wel ergens op een weblog een fotoreportage van d'r kudt (!) uit de jaren nul rond te zwerven.

Verrek, je hebt gelijk, ze is aan d'r 4e golf bezig: getrouwd met een 1-benige Paleo is ze zowaar meer timide geworden en waagt 't zelfs om kritiek op Hamas te hebben.

.

Hier stuitte ik vanmorgen op: artikel over Johan Huizinga + UvL + de gladde paling:

www.frontpagemag.com:80/Articles/Read....

wopper | 08-11-07 | 19:37

-weggejorist-

Lizzard | 08-11-07 | 19:30

@bottehond,

Lees comment van donderdag 8 november 7:34 uur
ayaanhirsiali.web-log.nl/ayaanhirsiali...

.

Door alle kleipolderrelidrukte vergeten we waar het werkelijk over/om gaat.

wopper | 08-11-07 | 18:57

-weggejorist-

Lizzard | 08-11-07 | 18:20

RedBill 08-11-07 @ 10:10

Dus jouw norm voor de publieke ruimte is: niet nodeloos (wie bepaalt dat, je klinkt als één van je islamistenmatties) kwetsen en je gedrag moet leiden tot een betere leefomgeving voor iedereen. Ik beledig wie ik wil. Jullie gedachtengang volgend moet ik ruimte maken voor de deaudscultus. Well: up yer ass, dude. En als zij aan banden gaan dan komt het point of no terurn almaar dichterbij dat jullie evengoed aan banden gaan. Sinds gristenen onbeschaamd meeliften op de staart van de deaudscultusdraak claimen ze almaar meer van de publieke ruimte. Bottomline: jullie motten met je fikken van de publieke ruimte afblijven. Jullie willen voor mij bepalen hoe ik leef en wat ik mag en niet mag. Dat recht komt jullie niet toe. Daarmee verbreken jullie de maatschappelijke vrede. En dan mot je niet gaan zeuren als mensen jullie gaan verachten. Ik zie geen principieel verschil tussen gristenhunden en islamisten.

@ dimetrodon

als je niet weet waar je het over hebt en dus ook niet begrijpt wat iemand bedoelt hou je beter je ouwelwaffel. Gristenhond.

bottehond | 08-11-07 | 17:51

@RedBill 08-11-07 @ 15:38:
Ik word er wel beter van. Ik knap daar altijd van op. Dank u. En de wereld wordt beter van besluitvorming op basis van feiten en deugdelijke argumenten. Zolang er (geo-)politiek wordt bedreven op basis van waanzin en sprookjes is dat belachelijk maken hard nodig.

koerbagh ® | 08-11-07 | 16:04

@Lizzard 08-11-07 @ 13:35:
Dat krijg je inderdaad als je alleen voor jezelf in het hier en nu leeft. Het individualisme voorbij, naar het egoïsme. Ik word er helemaal warm van...

@koerbagh ® 08-11-07 @ 14:53: "Stupide geloof omwille van het geloof is niets meer waard dan belachelijk gemaakt te worden."
En wat wordt ik, jij, of wat dan ook in de wereld nu precies beter van dat belachelijk maken, kun je me dat uitleggen?

RedBill | 08-11-07 | 15:38

@RedBill 08-11-07 @ 10:10:
Wat voorspelbaar weer... de inhoudelijke argumenten zijn op vóór geloven in een sprookjesfiguur en een intern tegenstrijdig boekje, vóór het selectief quoten daaruit en gebruiken als morele maatstaf in een maatschappelijke kwestie en vóór het inbrengen van geloofs-argumenten in het publieke domein en dan gooi je het maar op "de toon" van het debat, in de beste traditie van Job Cohen cs.

Luister knul, jij mag alles geloven wat je wil. Jij mag ook alles vinden wat je wil, jij mag ook alles zeggen wat je wil, daar heb ik geen enkel probleem mee, je doet maar. Het gaat om de argumentatie van je mening. Zolang die gebaseerd is (via welke omweg dan ook) op niks anders dan "het moet van god" en "het staat geschreven" en "ik geloof dat eenmaal zo" is die 'mening' nu eenmaal niks waard. Niks meer dan van een psychoot die zegt dat hij via zijn radiokies heeft doorgekregen van aliens van Niburu. Niks meer dan van een malloot die doorgeefluik zegt te zijn voor de kabouters in Plopsaland of van de astroloog die meent dat sterren op duizenden lichtjaren afstand dat hebben ingestraald. Het mag allemaal, maar verwacht niet van een ander dat hij serieus neemt.

Ik zie geen enkele reden waarom ik me niet "tendentieus en nodeloos kwetsend" zou mogen uitlaten tegen gristenen en andere gelovigen en wel tegen macrochaoten, veganisten, lepelbuigers, wichelroedelopers, pendelaars en andere paranormale zwendelaars. Zelfde categorie, wat mij betreft. Stupide geloof omwille van het geloof is niets meer waard dan belachelijk gemaakt te worden. En als je het als kwetsend ervaart ligt dat aan jezelf. Om te "kwetsen" moet er eerst iets zijn om te kunnen kwetsen, niewaar? Blijkbaar is dat geloof dan skindeep als je door het aantonen van de simpele redelijkheid van het tegenargument en onredelijkheid van je eigen geloof wordt geconfronteerd.

koerbagh ® | 08-11-07 | 14:53

@Lizzard,

OT/
The owner of an "alternative" London hair salon is being sued for religious discrimination after refusing to give a job to a Muslim woman who wanted to wear a headscarf at work.
www.dailymail.co.uk/pages/live/article...

.

Stel je de gevolgen van bovenstaand verhaal eens voor als deze trend zich voortzet.
Nuff said.

wopper | 08-11-07 | 14:02

-weggejorist-

Lizzard | 08-11-07 | 13:35

@botte,

*haastig gouden (à la dikke Toerkse hangsnormacho) tanden op stompjes zet*

.

Ik strijd mee tegen de kromzwaardheaumeau's:
www.camulos.com/virtual/boadicea.jpg

wopper | 08-11-07 | 10:42

bottehond 08-11-07 @ 00:23: "De vraag is dus hoe een gristen zich dient te gedragen in een wereld waarin hij álle ruimte krijgt, maar andersdenkenden naast zich moet dulden."
Helemaal mee eens, maar dat geldt dus onverkort ook andersom: Hoe dient een niet Christen zich te gedragen in een wereld waarin hij alle ruimte krijgt, maar andersdenkenden naast zich moet dulden.
Mensen met wie een fatsoenlijke discussie te voeren valt, daar valt ook (twee kanten op) begrip te kweken. Maar hoeveel mensen zijn er hier niet die hun eigen kortzichtige mening deponeren, zich daarmee tendentieus en nodeloos kwetsend uitlaten, en niets, maar dan ook niets bijdragen aan een betere leefomgeving voor iedereen. (En dan doel ik dus niet alleen op atheïsten, ook veel Christenen bedienen zich van dat soort "statement dropping").

@Critical Distance 08-11-07 @ 01:00: Ja, dat zou zeker gemakkelijk zijn. Maar ook dan zouden er veel mensen zijn die Hem niet zouden geloven. Kijk bijvoorbeeld naar de gelijkenis over de rijke man en de arme Lazarus. Rijke man vraagt of Lazarus weer naar de aarde gestuurd mag worden om zijn broers te waarschuwen voor het komende recht. Jezus zegt in die gelijkenis: Ze zullen ook iemand die uit de dood is opgestaan, niet geloven. In de tijd dat Jezus op aarde was en kort daarna gebeurden wonderen, maar veel mensen wilden het ook toen niet geloven. Zou dat nu zoveel anders zijn?

RedBill | 08-11-07 | 10:10

@bottehond
Zoon v/d hoer van Babylon? Tja, als je zo de linksliberale sansculotten wil aanduiden, dan is dat wat mij betreft prima. Wat je wilt. Aan voetvolk en nuttige idioten heeft links nooit gebrek gehad.

dimetrodon | 08-11-07 | 09:43

@ wopperT

Dat was een overdrijving. een stijlfiguur zeg maar. je denkt toch niet dat ik serieus zou overwegen om als manicure van de proleet (knwu) zou willen fungeren. Ik zal er voortaan: geintje bij zetten, okay. hehehehhehe

bottehond | 08-11-07 | 09:17

@bottehond 08-11-07 @ 00:23

Liever Turks dan Paaps - Liever turckx als paeusch..
Wrom prefereer jij (als zoon van de Hoer van Babylon) - als 't er ooit van komt- de Turkse islamist boven den paap?
Iek niete begraip..

.

Kwoot:
Some time ago I believe it was in time magazine or news week that a Turkish immam stated, " We no longer have to invade you militarily to defeat you. We just have to immigrate and use your democratic principles to defeat you."

.

*roestige vijl uit de kelder haalt en hondjes tanden bijvijlt tot stompjes*

wopper | 08-11-07 | 08:43

zal ik nog maar eens wat olie op het vuur gooien..
-
-
Anale sex is natuurlijk; onnatuurlijk, ranzig en abominabel.
Hoewel mijn kennis van etymologie (nog) matig is zie ik verband tussen het woord 'abominabel' en het Engelse: 'abdominal' ... wat op de buikzone duidt.
-
Maar, als een man en een man (of vrouw en vrouw) genegenheid/verliefdheid voor elkaar voelen én hun leven met elkaar willen slijten, kun je daar als weldenkend mens niets op tegen hebben. Tenzij je tot die enge Ggggrrgrristenwafwafs behoort, blijkbaar?

stan81 | 08-11-07 | 08:27

@Critical Distance
Omdat we hem in Poortugaal hadden gelazerd nadat we hem in een dwangbuis gewerkt .

tsar | 08-11-07 | 07:57

wopper 07-11-07 @ 19:58 díe ja, ware het niet dat ze niet afdaalden, maar eerder neerstortten of neergekwakt werden, per ongeluk of tegen hun wil, (en god wierp de duivel in de put?) dat zijn je/onze soemerische/babylonische goden.
Alle boeken zitten aan elkaar vast.
ieder heeft z'n rol in de show.
de meest onbegrijpelijke christenen zijn diegenen die weten van isis horus seth
en de vele vele andere dezelfde verhalen, maar dan juist stug volhouden dat jezus, die er 't laatst bij kwam het enige juiste verhaal is.
*zieke hond naar dokter brengt, rabi's vermoedt*

hallevvezool | 08-11-07 | 03:44

@bottehond 00:26

Yeah right botte, ik denk dat je daar nog weleens op terug kan komen als je werkelijk voor die keuze word gesteld.

Islam = vrede?

Critical Distance | 08-11-07 | 01:02

@Redbill

Ik ben ook Christelijk opgevoed, ik geloof wel in God alleen ik heb zoveel vragen bij de bijbel dat ik ook soms erg twijfel of het allemaal wel echt waar is wat er staat, gewoon omdat het allemaal te vaag of te ingewikkeld word neergeschreven. Ik geloof dus ook in een schepper (God) die ons heeft gemaakt.

Alleen ik vraag me altijd af waarom Jezus niet nog een keer in deze tijd was terug gekomen zodat we fysiek bewijs van hem hadden, ik weet wel dat geloven niet draait om bewijzen maar het zou het allemaal wel een stuk makkelijker maken

Critical Distance | 08-11-07 | 01:00

Jeremia 07-11-07 @ 22:21

Als er gekozen moet worden kies ik tégen is relevanter. Onder dat banier kunnen Christenen en Vrijzinnigen zij aan zij optrekken. De enige weg uit dit moeras. Niet al te positief, tus tegen elk managementprinzip waar 0031 mee vergiftigd is als Evangelie, maar goed. Tis goed genoeg voor mij.

bottehond | 08-11-07 | 00:26

ReaudeRekening 07-11-07 @ 22:07

Met jou kan ik, in tegenstelling tot die suffe dimetron, praten. De vraag is dus hoe een gristen zich dient te gedragen in een wereld waarin hij álle ruimte krijgt, maar andersdenkenden naast zich moet dulden. Als jullie zo doorgaan worden jullie een nét zo nijpend probleem voor Nederland als de islamisten. Ik zal dan zonder meer de kant van de islamisten kiezen. Reken er op. Liever turqs dan een dor gristenland.

bottehond | 08-11-07 | 00:23

dimetrodon 07-11-07 @ 22:34

Je trapt er met open ogen in. Ik ben zeaun van de Hoer van babylon. Vrijzinnig as hell. Jij koloniseert de gristenwereld, oliebol, Dubbele hovaardij, gristenhund.

bottehond | 08-11-07 | 00:20

de bijbel is een mooi boek, tenminste, als je 99 % er uitscheurt. de verbeeldingskracht die bijv. in het hoofdstuk/bijbeldeel 'openbaringen' wordt tentoongespreid vind ik erg mooi. het zou verstandig van die reli's (relnazi's) zijn als ze zich zouden verlichten (letterlijk) met een heerlijke joint/

Jan Middelmaat | 08-11-07 | 00:14

Tja wat zal ik zeggen????

sammetje | 07-11-07 | 23:36

@koerbagh ® 07-11-07 @ 22:37: Dat er in de bijbel (bijna) alle tegenwoordig bekende vormen van seks ook benoemd worden is correct. Dat God dat allemaal goed zou keuren is pertinent onjuist!
En is de bijbel een a-seksueel boek? Nee, dat ben ik volledig met je eens. Maar het predikt wel de liefde en trouw tussen één man en één vrouw, hoeveel mensen er ook in de bijbel worden beschreven die zich daaraan niet hielden. Nergens staat er dat God een dergelijke levensstijl goedkeurt. Kijk naar koning Salomo. Die had harems vol. Maar het is wel mede daarom dat God het Koningschap over Israel, dat bij trouw aan God altijd voor Davids nageslacht heeft beloofd, reduceert tot een koningschap over slechts een deel van Israël. (Lees de boeken Koningen en Kronieken).
De Bijbel laat wel ook duidelijk zien hoe enorm sterk de liefde van een man naar zijn vrouw kan zijn en andersom, in Hooglied.
Nee, sex is niet vies, of alleen bedoeld om je voort te planten. Sex is iets moois wat God in zijn schepping heeft gegeven aan een Man en zijn vrouw.
(Ja, Lot beging zonde toen hij met zijn dochters sliep. Ja, David beging een enorme zonde toen hij zijn buurman liet omkomen in de oorlog nadat hij met zijn buurvrouw naar bed was geweest. En ja, God heeft David daarvoor gestraft).

RedBill | 07-11-07 | 23:05

@ bottehond
Even aan aantal zaken uit elkaar halen:
1) "Jullie" leggen wél verboden op in de publieke ruimte: Ik mag niet discrimineren, ik moet belasting betalen, of ik nou wil of niet, ik mag anderen niet beroven, op de motor moet ik m'n helm op, ik mag geen villa-park op de waddeneilanden aanleggen, ik ben verplicht verzekerd, ik mag geen pistool dragen, ik mag m'n vuilniszakken niet uit het raam kieperen, er moet een licht op m'n fiets, etc., etc., etc. Kan ik overigens wel mee leven hoor; ik beslist ben geen anarchist.
2) Mevrouw Lont wil dat de CU verboden wordt voor mensen die seks hebben met iemand van hetzelfde geslacht. Worden daarmee jouw vrijheden aangetast? Komt de CU daarmee aan jouw leven? Wel is het zo dat "jullie" willen bepalen hoe de CU haar interne zaken regelt. De CU bemoeit zich toch ook niet met de interne zaken van jouw D'66?
3) Ik maak geen gemene zaak met niemand. "jullie" maken gemene zaak met Marcel van Dam c.s.
4) De termen 'calimero', 'zieligerd' en 'reli-fascist' zijn scheten in de lucht. Wil je die eierlucht voortaan bij je houden?
5) Je hebt stijgende en dalende cultuurgoederen. De meeste dalen, en krijgen zo in de loop der tijd een wat vulgaire inhoud. Vrijzinnigheid is het voorbeeld bij uitstek van een dalend cultuurgoed: van de elitaire, linkse grachtengordel, deftige remonstranten en doopsgezinden naar bottehond in de 21e eeuw. De grachtengordel proest het uit van het lachen, alsof ze een aap met vork en mes ziet eten, die zich er bovendien op laat voorstaan.

dimetrodon | 07-11-07 | 22:34

God of wereldlijke macht, dat is de vraag!
.
Toen nam hij (de duivel) Jezus mee omhoog en liet hem in één oogwenk alle koninkrijken van de wereld zien. 'Al de macht en de pracht van die rijken zal ik je geven', zij hij, 'want ik heb er de beschikking over en kan ze gevan aan wie ik wil. Kniel dus in aanbidding voor mij neer, en het is allemaal van jou.' Jezus antwoorde hem: 'Er staat geschreven: Aanbid de Heer, uw God, en vereer hem alleen.' (Lucas 4: 5-8 Groot Nieuws Vertaling)
.
Als er gekozen moet worden (en dat moet) kies ik voor God!

Jeremia | 07-11-07 | 22:21

Lizzard 07-11-07 @ 22:12
Heel scherp! *applaus!*

Jeremia | 07-11-07 | 22:14

-weggejorist-

Lizzard | 07-11-07 | 22:12

@ bottehond 07-11-07 @ 21:51: Hmmm... dat heb je me nooit horen zeggen. Ik denk dat iedere mens zijn eigen verantwoordelijkheid heeft, en zich zal moeten verantwoorden voor de daden die hij of zij heeft gedaan.
Buiten het feit dat ik in de sexcultuur wel een bedreiging voor de wereld zie (denk aan de verspreiding van aids e.d.) vind ik niet dat ik als Christen degene ben die je daarvoor op het matje moet roepen. Ik denk alleen wel dat ik als Christen de verantwoordelijkheid heb om mensen de spiegel voor te houden wat de gevolgen zijn van hun (in mijn geloof) zondige gedrag. En dat is dus wat ik ook probeer uit te dragen in mijn dagelijks leven.

RedBill | 07-11-07 | 22:07

@bottehond 07-11-07 @ 21:49: "... dat wij jullie géén verboden opleggen in de publieke ruimte."
Ik zie dit toch anders. Het gaat er al een week over dat "jullie" "ons" willen verplichten om mensen die praktiserend homofiel zijn toe te laten in bestuursfuncties van "onze" partij. Waarbij het dan zelfs nog discutabel is of je dat de publieke ruimte moet noemen, omdat het een partij is.

RedBill | 07-11-07 | 22:02

ReaudeRekening 07-11-07 @ 21:49

Jij wilt die sekscultuur toch verbieden? En wat wil je nog meer verbieden? Gristenen zullen deze fluwelen Putsch nog berouwen. Hovaardig gedoe. Gristenen als hanen, het mot niet gekker worden. Hoewel: destijds kraaiden ze ook 3 maal.

bottehond | 07-11-07 | 21:51

dimetrodon 07-11-07 @ 21:24

Wie zaait zal oogsten. Lees de bijbel, calimero. Jullie pakken onze Vrijheden af. Da's een principiële zaak. Jullie verbreken het maatschappelijk verbond tussen seculieren en gristenen door zodra het even kan de samenleving weer te modelleren naar jullie wens. Kom niet aan met: "jullie dringen ons jullie Vrijzinnigheid op", want het fundamentele verschil tussen jullie, revanchistische ratten en de Vrijzinnigen is dat wij jullie géén verboden opleggen in de publieke ruimte. Jullie mogen alles doen wat jullie willen. Maar wij dus ook. En dat zint jullie niet. En nu de deaudscultus ruimte heeft geforceerd voor religie kruipen jullie als gifslangen uit jullie holen. Gemene zaak maken met de deaudscultus om de Vrijzinnigheid van Nederland aan te vallen. Ergo: opbokken, zieligerd. De kwaadwilligen zijn jullie zelf. Blijf met je fikken van mijn leven af. Reli- fascist.

bottehond | 07-11-07 | 21:49

@Lekker Belangrijk© 07-11-07 @ 16:41: Tja, ik moet ook nog wel eens andere nuttige dingen doen. Ik kan mezelf nog niet van A naar B orben.

RedBill | 07-11-07 | 21:49

@ koerbagh ® 07-11-07 @ 17:29: "Het is mij bang om u, mijn broeder Jonatan,
gij waart mij zeer lief;
uw liefde was mij wonderlijker dan liefde van vrouwen.
2 Samuel 1:26 "
Deze valt me enorm van je tegen. Heb jij één vriend, waar je voor door het vuur zou gaan? Zo ja, dan zou je deze uitspraak van David tegen zijn beste vriend Jonathan in de juiste context plaatsen.
Maar kennelijk is je brein zo aangetast door de heersende sexcultuur in west-europa (en wellicht elders), dat het voor jou niet kan bestaan dat je zoviel van iemand kunt houden als vriend, zonder dat dat ook maar enigszins een sexuele aard heeft.

RedBill | 07-11-07 | 21:45

Marcel van Dam wrijft zich in z'n handen. Dat hij dit nog mag meemaken. Politieke correctheid, links vijanddenken en haat tegen de Nederlandse christelijke cultuur zijn weer helemaal hip.

dimetrodon | 07-11-07 | 21:24

Farouk 07-11-07 @ 20:33

En zo heeft iedereen een afwijking, zeker gelovigen. Geloven is het gevolg van een hersenafwijking. Staat in de DSMBotte. Is dát een criterium dan? Of iemands gedrag of geaardheid als een afwijking wordt gedefinieerd?

azijnseikerT 07-11-07 @ 16:07

Je bent er weer! Hehehehehehe.....

bottehond | 07-11-07 | 20:37

@asijnseiker
Ik lees geen enkel argument in je twee regeltjes. Iedereen doet alsof homoseksualiteit de normaalste zaak van de wereld is, maar biologisch gezien is het gewoon een afwijking. 't Staat ook in de DSM4.

Farouk | 07-11-07 | 20:33

@Lizzard 07-11-07 @ 20:02

Mag 't wat minder, Lizz, dadelijk verdwijnen hier ook alle comments!
Enfin, de case is helder, wij ongelovigen zijn op onszelf aangewezen.. moehaha.

*liefdevol de verzameling varkens afstoft*

wopper | 07-11-07 | 20:07

-weggejorist-

Lizzard | 07-11-07 | 20:02

@hallevvezool 07-11-07 @ 19:51

Zij die naar de aarde afdaalden waren een soort aliëns, is dat wat je bedoelt?
Voor de rest ben ik 't met je eensch.. de ongekende, of zo je wilt het enorme ongekende bewustzijn heeft dan ook niets met de religiegoden te maken.

wopper | 07-11-07 | 19:58

-weggejorist-

Lizzard | 07-11-07 | 19:56


de sjgap zegt dat de naam Peter Bergwerff niet in de boek staat.
Wolla de sjgap heeft altijd gelijk.. :-p

wopper 07-11-07 @ 16:20 nee dat kannie niet, we kunnen het fenomeen god niet kènnen (dit als 020ert redelijk correct neerkwakt), er schijnen wel agenten te hebben rondgelopen, rond te lopen? OT en NT zou dezelfde god motten voorstellen. ik denk zellef dat godNT àndere ELians zijn dan godOT dat de tweede kliek ons mensen gunstiger gezind was (en terug zou komen).
Maar 't is zowiezo linke zoep, "hullie" zeggen rustig "hallo ik ben uw god/stock market/, maak nu elkander dood tot ons jolijt ende vermaak."

Het voer dat we vreten deugt niet, onderwijsch uzellef en weet wat u eet/drinkt.
De poppenkast heb ik vaker genoemd, is poppenkast, 't murmelt iets over kloof tussen "burrugger en .." heeft werkelijk niets te maken met "laif in de hoedd"
"godsdienst" is meestal cryptoluciferianisme. Hullie weten het zellef meestal niet, moge de almachtige (niet de christelijke joods of watdannook almachtige) maar die éne ongekende die reeds voor 't begin wàs en er ìs na het einde.
niemand is vrij geboren, het systeem draait, hoe je het ook noemt.

hallevvezool | 07-11-07 | 19:51

nattebever 07-11-07 @ 19:09
Afgezien van de tikfouten en halve zinnen (als mijn gedachten weer eens harder lopen dan dat ik kan typen) zal dit niet de enige taalkundige fout zijn die ik maak.

Jeremia | 07-11-07 | 19:47

@ Krijn de Jong

Zeg, ongeschoren reli-fundamentalist. Jij durft te spreken van ondemocratische tendenzen in de samenleving omdat de kennelijk binnen de gelederen van je geliefde mannenbroeders-light, aka de gristenhundenunion, levende homohaat bekritiseerd wordt? De Waterwandelkampioen van Galilea zou jou en je reactionaire, Vrijzinnigheidshatende vodje inclusief je lezers en redactie met peq ende veeren de tempel uitranselen als Hij je bezighoorde. Vuile Farizeeër! En van de gristenkliek is het woord: ondemocratisch het laatste woord dat ik wil horen. Vuige verraderlijke islam- heulende typhuslijers zijn jullie. Wat nou: ondemocratisch? Revanchistische haatzaaierT! Sterph aan kruisrot, rioolhoernalist!

www.christenunie.nl/nl/k/8447/news/vie...

bottehond | 07-11-07 | 19:41

Zelfs bij Breedveld is religie een issue:
www.peterbreedveld.com/archives/000011...

.

De 85 comments zijn interessant, want laten zien dat daar iets meer beschaving en kennis zit dan bij de meeste commenters alhier, if I may say so..

wopper | 07-11-07 | 19:40

@G-unite 07-11-07 @ 19:06

*verkleedt zich als acoliet en sprenkelt gezegend wijwater over de heidense GU.. intussen wachten in de sacristie 3 volledig ongerepte halalle maagden met wuivende palmtakken, gekleed in wit kanten sluiers.. die, nadat de heiden is gedoopt, hem zalven met welriekende muskusoliën, waarna de schurk fier als een priaap zich uit de voeten maakt en op de dichtsbijzijnde veemarkt zich vergrijpen wil aan de prijsgeit.. een mockel zo schoon en rein dat de Heere zelve uit z'n burcht komt en haar nog net op tijd verandert in een roze zwaan.. de gedoopte achterlatend met een zwaar gemoed en volle buidel..
Moraal: de Heere straft immer een hoogmoedige..*

wopper | 07-11-07 | 19:30

Aandachtshoerje lont heeft dus toch niet zo veel vertrouwen in haar standpunt ... anders zou ze wel op den Here vertrouwen om haar te beschermen. Eigenlijk is ze gewoon een afvallig snolletje dat niet alleen het oudste beroep bekleedt, maar ook de oudtse strategie: steek het beschuldigende vingertje naar een ander uit dan valt wat je zelf fout doet niet op

Cloodtvieaul | 07-11-07 | 19:18

Jeremia 07-11-07 @ 19:00
What can I say? Ik verwacht ook geen serieuze problemen tussen libertijnen (waarmee je denk ik 'ongelovigen' bedoeld) en christenen.
Jij gebruikt, even tussendoor, wel vaker de uitdrukking 'niet ondenkbeeldig', wanneer je naar mijn stellige overtuiging 'niet denkbeeldig' bedoelt.
Problemen met de mossels zijn er nu al volop. Er is denk ik niet heel veel voor nodig voordat dit echt gaat escaleren. De redenen daarvoor hoeven niet eens in NL te liggen. Bon, dat kan ik verder laten rusten. Stond op het punt te moven, dus = out.

nattebever | 07-11-07 | 19:09

Loof GU en dank Hem, eer Hem en laat alles wat leeft jullie dankbaarheid horen voor hetgeen Hij voor jullie gedaan heeft. Het is goed om GU te loven en zijn naam te verheerlijken door vol ontzag melding te maken van zijn werken. Aarzel niet Hem jullie erkentelijkheid te betuigen.

G-unite | 07-11-07 | 19:06

nattebever 07-11-07 @ 13:01
Het is anno 2007 erg knap om als christen met een westerse achtergrond in Nederland te sneuvelen als martelaar. Op korte termijn verwacht ik eerlijk gezegd ook geen serieuze problemen met de libertijnen. Op de wat langere termijn kan dat wel eens gaan veranderen. Maargoed, over een jaar of tien zou het misschien hier wel eens kunnen gaan stuiven. Het is dan niet ondenkbeeldig dat de mossels dan als eerste tot de serieuze aanval op de democratie zullen overgaan. Als die dan niet al de nek omgedraaid is door de bureaucraten uit Brussel natuurlijk.

Jeremia | 07-11-07 | 19:00

Dus wat een boek waarin gebeurtenissen staan van ±2000 jaar terug zegt dat een homo-leefstijl verboden is. En daar moeten wij (dus ook ons rechts-extremistische bolwerk) eraan geloven en dus homosexualiteit verbieden.

Zoals hans teeuwen zegt, gelovigen willen voor zichzelf het recht hebben om zielig te zijn, en overal om kunnen zeiken, en dan ook nog overal gelijk krijgen. En dan ook nog zeiken dat mensen niet genoeg respect hebben voor het geloof / gelovigen. Ga eventjes deaud.

bR€eZa@hHh | 07-11-07 | 17:50

@youwish 07-11-07 @ 17:17:
Oh dus ik mag ik niet selectief quoten om aan te tonen dat god een leugenaar is, maar Tyfette Lont mag dat wel om aan te tonen dat heaumeaux vies zijn?
Kijk... nou komen we ergens!

Laat de Koning van Israel, David nu ook heaumeauseks hebben gehad. Dus het kan wel: homoseks hebben en een publieke politieke functie hebben.

Het is mij bang om u, mijn broeder Jonatan,
gij waart mij zeer lief;
uw liefde was mij wonderlijker dan liefde van vrouwen.
2 Samuel 1:26

koerbagh ® | 07-11-07 | 17:29

Helaas, Isis roept. Ik aanbid haar - daar heb ik geen god voor nodig.
=out

nattebever | 07-11-07 | 17:28

@nattebever 07-11-07 @ 17:16

Religie is 't weer helemaal helaas, maar ook fascinerend te zien waar de mens zich aan vastklampt en met welke middelen één bepaalde religie -als 't aan de psychootvolgers ligt- probeert de moeder aller religies te zijn.

.

Opmerkelijk: de paus kreeg gisteren van king abdrollah een met juwelen bezette gouden dolk.. de king kreeg een maquette van het vaticaan.. hoe symbolisch!

wopper | 07-11-07 | 17:23

@RedBill 07-11-07 @ 17:05:
Of zouden jullie op het verkeerde paard hebben gewed? Er was nog zo'n figuur hoor... Onbevlekt ontvangen enzo... Staat gewoon in de bijbel:

Want deze Melchisedek, koning van Salem en priester van de allerhoogste God, ging Abraham tegemoet toen deze terugkeerde van zijn overwinning op de koningen, en zegende hem, waarna Abraham hem een tiende van alle buit gaf. Zijn naam betekent ‘koning van de gerechtigheid’, en verder is hij ook koning van Salem, dat is ‘koning van de vrede’.
Hij heeft geen vader of moeder, geen stamboom, geen oorsprong of levenseinde en lijkt op de Zoon van God – hij is priester voor altijd.

Hebreeën 7:1-3

@nattebever 07-11-07 @ 17:06:
Zolang er RedBilletjes en youwishjes zijn kunnen we ons lol nog wel op. Maar we laten de aarde nooit dommer na dan we hem aantroffen. Dat kan namelijk niet. Dus elke poging tot meer redelijkheid is een goede. 't Geeft het leven zin. Heb je geen god voor nodig.

koerbagh ® | 07-11-07 | 17:22

@xtremy 07-11-07 @ 17:12

En homo's genieten juist extra van zaad, dus wat lullen ze dan?

HenkdeVries | 07-11-07 | 17:19

koerbagh ® 07-11-07 @ 17:04
Altijd al gedacht dat Popeye een heiden was...

nattebever | 07-11-07 | 17:18

@koerbagh ® 07-11-07 @ 17:04
Nee, gewoon het hele verhaal lezen en niet het halve.

youwish | 07-11-07 | 17:17

wopper 07-11-07 @ 17:07
Ken Fort niet. Eerlijk gezegd hou ik me ook niet zo bezig met weirde fenomenen, behalve dan met religie omdat die zo in het oog springt en een gevaar is voor de wereldvrede.

nattebever | 07-11-07 | 17:16

@RedBill 07-11-07 @ 17:05

De figuur Jezus is voor mij okee, zeker degene die naar voren komt in/uit de Nag Hammadi-geschriften
nl.wikipedia.org/wiki/Nag_Hammadi

.

Maar ik kan niks met een god die kommer en kwel en moord en doodslag goedkeurt.
Bovendien schijnt het OT geënt te zijn op oude Soemerische verhalen en die voeren misschien nog veel verder terug.
Door mensen bedacht vanwege allerlei redenen.

wopper | 07-11-07 | 17:16

@xtremy 07-11-07 @ 17:12

Maar de geest mag enkel door God beneveld worden. Dus in die zin is wiet het gouden kalf.

Iko Nal | 07-11-07 | 17:15

koerbagh ® 07-11-07 @ 16:32

Het komt er op neer dat wij (de mensen) juist wel van alles wat groen is en zaad heeft mogen genieten. Vandaar dat ik me altijd zo verbaas over de gristenen die Wiet verbieden en afkeuren, dat is immers toch ook een zaaddragend product van de natuur.

xtremy | 07-11-07 | 17:12

Gotthard 07-11-07 @ 17:01
Ik vrees dat op mijn vraag geen zinnig antwoord zal komen (behalve iets in de geest van 'ik heb dat ervaren in mijn leven', 'het is een gevoel dat heel diep van binnen zit' en vergelijkbare onverifieerbare kolder).

nattebever | 07-11-07 | 17:09

die 'oplossing' werd anders ff aan het kruis geramd maar *kuch* dit terzijde.

Lekker Belangrijk© | 07-11-07 | 17:08

@nattebever 07-11-07 @ 16:55

Ik was u vergeten te bedanken, oh goddelijke beverT.. ook nog vanwege uw neqslag aan de moeder van..

.

Kent u Charles Fort?
Aardig leesvoer over allerlei onverklaarde weirde fenomenen, zoals o.a. vissen- bloed- bewerkte marmer- kolen- stinkende substanties- hagedissen regens.

wopper | 07-11-07 | 17:07

koerbagh ® 07-11-07 @ 16:50
Ik heb wel bewondering voor je ijver, om telkens weer die 'confrontatie' aan te gaan. Alternatief zou zijn om te zwijgen en de dingen maar te laten passeren, iets waar ik al evenmin voor ben.
Wie weet zijn we wel The Chosen Ones, en geroepen het licht te verspreiden waar dat kan.
Het gehannes de afgelopen dagen met Oumpje, waarin ik maar een volkomen imbeciliteit ten toon spreidde bij wijze van illustratie van de diepgang van haar ideeën is niet iets wat ik met plezier doe.
Zou Voltaire (dacht dat hij het was) dan toch gelijk hebben met z'n bewering dat 'we de wereld even dom en slecht zullen achterlaten als we deze bij onze geboorte aantroffen'?

nattebever | 07-11-07 | 17:06

@wopper 07-11-07 @ 16:20:
Ja, dat is dezelfde God. Die God zag in het oude testament dat de mens (genesis 3:1-14)het verprutst had. Om dat weer recht te zetten moest er een oplossing komen die hij dan ook direct belooft in genesis 3:15. Vervolgens nog heel vaak in het oude testament. In het nieuwe testament komt de oplossing: Jezus Christus. De messias.

RedBill | 07-11-07 | 17:05

@youwish 07-11-07 @ 16:53:
Dus keihard liegen in het eerste hoofdstuk, die god van je. Mooi is dat.
En we mogen geen spinazie.

koerbagh ® | 07-11-07 | 17:04

Puur professioneel, wat dacht je dan?:p

HenkdeVries | 07-11-07 | 17:03

@HenkdeVries 07-11-07 @ 16:57

Dat niet alleen, Gabriël of Gibril genaamd door onze knoranadepten, verscheen aan de moordprofeet, en is als phallusvechter daarna een stapje verder gegaan en heeft de zandaap besmet met iets waarvan we nog het een en ander te duchten krijgen.

wopper | 07-11-07 | 17:03

@ nattebever 07-11-07 @ 16:59
LOL in the biblical sense?

Gotthard | 07-11-07 | 17:01

RedBill 07-11-07 @ 16:55
O ja, RedBill: wat betekent 'kennen' in dit verband eigenlijk?

nattebever | 07-11-07 | 16:59

LOL @koerbagh ® 07-11-07 @ 16:24, nou ja. z'n zoon was dan wel weer een toffe peer want veranderde water in wijn.

Lekker Belangrijk© | 07-11-07 | 16:58

@HenkdeVries 07-11-07 @ 16:53
Dank u!

youwish | 07-11-07 | 16:58

@RedBill 07-11-07 @ 16:55

Hij bedoelt het niet zo?:')

HenkdeVries | 07-11-07 | 16:58

@wopper
Wat dacht je dan van Gabriël? Die kon een aardig potje worstelen anders! Zó goed, dat Jakob niet meer kon fappen.

HenkdeVries | 07-11-07 | 16:57

RedBill 07-11-07 @ 16:55
En dan toch nog geloven - je maakt de zaak er alleen maar erger op.

nattebever | 07-11-07 | 16:56

wopper 07-11-07 @ 16:42
De christenen menen dat de God uit het OT dezelfde is als die in het NT.
De joden erkennen het NT niet, en baseren zich op het OT.

Als je beide boeken leest, word je wel getroffen door het enorme verschil in sfeer tussen beide boeken. Er wordt dan ook wel gezegd dat het enten van het NT op het OT nergens op slaat en alleen maar is gebeurd om het NT enige religieuze basis te geven (Schopenhauer ziet het zo, bijvoorbeeld).

Iemand als Jezus heeft in het OT niets te zoeken en zou naar de gemiddelde maatstaven van het OT beschouwd worden als de überloser.

't Is kortom allemaal nogal verknipt, vandaar ook de talloze innerlijke tegenspraken tussen NT en OT (zie verder linkjes van Koerbagh). Maar een ware gelovige wandelt daar natuurlijk zonder enige moeite overheen.

nattebever | 07-11-07 | 16:55

@nattebever 07-11-07 @ 16:18: "'t Is een sadist, RedBill, die God van jou."
Gelukkig ken ik Hem beter dan jij.

RedBill | 07-11-07 | 16:55

Jahweh is de vaderT, Jezus de zoon en de heilige geest de moederT..

*De Force aanroept en zich wenend ter aarde stort vanwege zoveel moord en doodslag ter glorie van een stel door mensen bedachte godheden*

.

En dan hebben we het ergste nog niet gehad: de koppensnellers van baal/allah..

wopper | 07-11-07 | 16:54

@koerbagh ® 07-11-07 @ 16:32
Nee, ik bedoelde eigenlijk een stukje verderop in Hoofdstuk 2 van Genesis
God, de HEER, bracht de mens dus in de tuin van Eden, om die te bewerken en erover te waken. 16 Hij hield hem het volgende voor: ‘Van alle bomen in de tuin mag je eten, 17 maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad; wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven.’

youwish | 07-11-07 | 16:53

@youwish 07-11-07 @ 16:49

You disgust me!
.
@koerbagh
Ik dacht dat Jahweh de naam was van de Vader, Jezus van de Zoon en Henk van de Heilige Geest..

HenkdeVries | 07-11-07 | 16:53

@nattebever 07-11-07 @ 16:47:
Ik vind het geen straf hoor, ik vermaak me wel met zulke speelkameraadjes. Ze lopen wel altijd huilend weg. Dat is wel jammer.

koerbagh ® | 07-11-07 | 16:50

@Fimbulvetr 07-11-07 @ 11:27
Als Rouvoet nu niet draait maar gewoon aan het standpunt vasthoud dat een homo-sexuele levenstijl voor God een gruwel is heeft ie dan wel of geen rubberen ruggegraat?

youwish | 07-11-07 | 16:49

@HenkdeVries 07-11-07 @ 16:46:
één en dezelfde... Alle 3. Vader, zoon en heilige geest.

koerbagh ® | 07-11-07 | 16:48

Ik weet niet wat triester is, zo'n Oumpje of een RedBill.
Wat hebben wij Nederlanders gedaan dat God ons straft met zulke nitwits?

nattebever | 07-11-07 | 16:47

@wopper

Niet echt nee, maar Jahweh is in beide testamenten één en dezelfde.

HenkdeVries | 07-11-07 | 16:46

@Lekker Belangrijk© 07-11-07 @ 16:41:
Volgens mij is hij ergens vanaf gevallen. Hopelijk was het zijn geloof.

koerbagh ® | 07-11-07 | 16:43

@HenkdeVries 07-11-07 @ 16:37

Ah, u bent niet werkelijk een kenner van het NT en OT, blijkt.
Misschien komt reguurder Jeremia nog langs, hij moet 't weten.

wopper | 07-11-07 | 16:42

Waar is onze RedHillbilly gebleven? of zijn we uitgespeeld? :(

Lekker Belangrijk© | 07-11-07 | 16:41

@wopper

Alsof jij nooit eens even pissig bent. God moet over 4000 jaar ongesteld worden, heb ik vernomen, dus is de afgelopen 2000 jaar even wat lichtgeraakt geweest, so what?

HenkdeVries | 07-11-07 | 16:37

@HenkdeVries 07-11-07 @ 16:32

Ik dacht 't niet, volgens Jezus is god liefhebbend enz.
Dat matcht dus niet met de ouwe jahweh.

wopper | 07-11-07 | 16:35

@ koerbagh ® 07-11-07 @ 16:24
Je vergeet te vermelden dat die 40 jaar een straf was, omdat god jaloers was op een gouden kalf. Een beetje god zou daar toch tegen kunnen. Nou ja, eigenlijk hebben die Isralieten nog geluk gehad als god echt in een pissige bui was geweest had ie ze allemaal gedood. (Maar ja dan was wel zijn uitverkoren volk kwijt geweest. Ik vraag me wel eens af of het woordje uitverkoren wel goed gekozen is; targeted, voldoet beter) Anyway, iemand heeft laatst nog zitten tellen in de bijbel hoeveel mensen god op zijn geweten (!) zou hebben en die kwam toch al vlug over de 2.000.000! En dan vergeet ie er volgens mij nog een paar zoals de Egyptische kinderen die bij de laatste plaag het loodje legden.

www.dwindlinginunbelief.blogspot.com/2...

Gotthard | 07-11-07 | 16:34

@Lekker Belangrijk© 07-11-07 @ 16:32

Waarachtig, ook mijn persoontje kon een lichte grijns niet onderdrukken!

HenkdeVries | 07-11-07 | 16:33

@mezelf @ 16:24:
Gen 1:27 moet zijn Gen 1:29 (iets ander sommetje)

@youwish 07-11-07 @ 16:23:
"Aan de dieren die in het wild leven, aan de vogels van de hemel en aan de levende wezens die op de aarde rondkruipen, geef ik de groene planten tot
voedsel.’ En zo gebeurde het." (NBG)

"Maar aan al het gedierte der aarde en al het gevogelte des hemels en al wat op de aarde kruipt, waarin leven is, (geef Ik) al het groene kruid tot spijze; en het was alzo." (NBV)

Dus.. Wij mogen helegaar geen sla en spinazie? Is dat je punt? Ik zie de relevantie niet helemaal, maar vooruit.

koerbagh ® | 07-11-07 | 16:32

@wopper

Dat is dezelfde god ja.

HenkdeVries | 07-11-07 | 16:32

@HenkdeVries 07-11-07 @ 16:26,
Jawel, welhaast baldadig, ik moest er zowaar een beetje om grinniken!

Lekker Belangrijk© | 07-11-07 | 16:32

@Bijbelkenners en bijbeluitleggers,

Is er niemand van jullie die m'n vraag/vragen van @ 16:20 kan beantwoorden?

wopper | 07-11-07 | 16:30

@youwish 07-11-07 @ 16:24

MOEHAHAHAHA!!!

HenkdeVries | 07-11-07 | 16:27

@ youwish 07-11-07 @ 16:24

Excuus, maar deze post van u laat me bijna in de broek pissen van het lachen...

Zoloft | 07-11-07 | 16:26

@Lekker Belangrijk© 07-11-07 @ 16:23

Je doet het erom, schavuit!

HenkdeVries | 07-11-07 | 16:26

@Atheisme.nu 07-11-07 @ 11:24
Ja, kan ik me makkelijk voorstellen zonder religie is het een puinhoop en een en al oorlog .

youwish | 07-11-07 | 16:24

@Lekker Belangrijk© 07-11-07 @ 16:14:
Ja maar ... als dat nou het enige was... kun je nog overheen stappen. Ok, klein leugentje, moet kunnen. Zelf voor een perfecte, alwetende en almachtige god. Maar het gaat maar door! Die hele bijbel door... En maar liegen en bedriegen. Ik bedoel als ik die Mozes was geweest had ik na een jaartje sjokken door de Sinaï toch echt gezegd: en nou is het genoeg! Godverdegodver, zover is dat Kanaän nou ook weer niet. Dat kun je in een maandje best belopen. Maar nee, 40 jaar moest dat volk een beetje manna vreten. Dat wordt je best een beetje zat hoor! 40 jaar lang elke dag, dag in dag uit hetzelfde voer. Hou daar toch eens mee op. Als die god nou de ene dag boerenkool laat regenen en de andere dag brussels lof en op vrijdag vis met worteltjes, dan hou je het wel vol. Maar elke dag weer dat verdomde manna. Een sadist is het.

koerbagh ® | 07-11-07 | 16:24

@HenkdeVries 07-11-07 @ 16:19
Muggezifter!

Lekker Belangrijk© | 07-11-07 | 16:23

@koerbagh ® 07-11-07 @ 16:12
Wil je de daaropvolgende zin uit de bijbel ook quoten of komt je dat stukje niet geod uit!

youwish | 07-11-07 | 16:23

He, weerstand vanuit de "Grote Mensen Wereld" Ik twijvelde even wat God wil t.a.v van Homo-sexuele levenstijl maa rnu is het duidelijk. We onder vinden weerstand op een on geevenaarde manier op dit onderwerp dus blijkbaar heeft Mevr Lont gelijk.

youwish | 07-11-07 | 16:21

Kan -als ie er is- de ware GOD zich eens bekend maken ipv van talloze epigoongoden geënt op oud-Soemerische goden zoals ja-weh, al-laah en diverse hindoegoden enz?

.

Iets anders: is de god uit het OT dezelfde als die uit het NT?
Zo nee, wie is dan de god uit 't NT?
Zo ja, dan zijn we klaar en weten dat het door mensen bedachte godheden waren/zijn, wraakzuchtig, moordend, dus helemaal fout.

wopper | 07-11-07 | 16:20

@Lekker Belangrijk© 07-11-07 @ 16:14

MiereNneuqer

HenkdeVries | 07-11-07 | 16:19

RedBill 07-11-07 @ 16:01
Mocht dat zo zijn (de instructies die God trouwens geeft in het OT tot het vernietigen en platbranden van steden en het vermoorden van al hun inwoners, dat zijn toch Zijn dingen, denk je niet?), dan is jouw God een erg gebrekkige mecanicien dat hij zulke waardeloze prullen als mensen bouwt waarvan hij op voorhand weet wat ze zullen gaan doen.
Jij noemt dat de verantwoordelijkheid van die mensen - is het niet gewoon sadisme van jouw vooruitziende en alleswetende God? Zullen we aardbevingen, tsunami's e.d. ook maar op het conto van de mens schrijven?
't Is een sadist, RedBill, die God van jou.
Gelukkig zijn het allemaal maar malle sprookjes, niet eens al te best geschreven. Maar... veel plezier nog met je geloof.

nattebever | 07-11-07 | 16:18

En Ron Jeremy?

HenkdeVries | 07-11-07 | 16:14

@koerbagh ® 07-11-07 @ 16:12, behalve de appeltjes, maar dat zet ie later toch recht? tsjonge miereneuqer ben je tog.

Lekker Belangrijk© | 07-11-07 | 16:14

In de bijbel staat toch ook "Gij zult geen afgoden aanbidden", hoe zit dat met Allah?

Mastermattie | 07-11-07 | 16:12

@RedBill 07-11-07 @ 16:01:
En God zeide: Zie, Ik geef u AL (!) het zaaddragend gewas op de gehele aarde en AL (!) het geboomte, waaraan zaaddragende vruchten zijn; het zal u tot spijze dienen.
Gen 1:27 (NBG51 vertaling)
Ook zei God: ‘Hierbij geef ik jullie ALLE (!) zaaddragende planten en alle vruchtbomen op de aarde; dat zal jullie voedsel zijn.
(nieuwe bijbelvertaling)

Dus er mocht gewoon van gegeten worden, god heb ut zelluf gezegd. Of heeft god gelogen? Godverdomme nog es an toe! Een liegende god! Wat een lul!
Daar geloof jij in?

koerbagh ® | 07-11-07 | 16:12

Waarom hakt God die boom dan niet even om? Waarom schept hij de mens naar zijn evenbeeld? Na in alle genialiteit een wereld als deze uit de losse pols uit de hoed te hebben getoverd, zulke grove fouten. Tsk tsk tsk.

HenkdeVries | 07-11-07 | 16:10

@redbill,

Vraag mij nooit om repsect te hebben voor wat je gelooft, want dat zal niet gebeuren. Maar ik drink net zo makkelijk een biertje met je in de kroeg!

azijnseikerT | 07-11-07 | 16:07

@RedBill 07-11-07 @ 16:01:
Hoe kan een mens (Adam) die niet weet wat zonde is, zonde begaan?
Lijkt mij een behoorlijke sick joke van jouw lieve god.

koerbagh ® | 07-11-07 | 16:06

@RedBill 07-11-07 @ 15:58, Ik ga meer voor Rinzai Zen, wat vindt jij?

Lekker Belangrijk© | 07-11-07 | 16:05

@nattebever 07-11-07 @ 15:55: Je vergeet bij je verhaal 1 ding. Dat niet God voor die wreedheden verantwoordelijk is, maar die mensen die jij beschrijft zelf. Dat is namelijk de mogelijkheid om voor het goede of het kwade te kiezen die God bij de schepping van de mens in zijn mogelijkheden had gelegd. De mens heeft door wel te eten van de eerder genoemde boom, de keus voor het kwade gemaakt.

RedBill | 07-11-07 | 16:01

@sjaakdeslinksesul 07-11-07 @ 15:39: Ik denk dat je onderscheid moet maken tussen de wil van de CU om mensen buiten de eigen kring iets op te leggen, en de neiging van sommige Christenen om dat te willen doen.
Ik denk namelijk dat de CU die neiging niet heeft. En ik ben ook Christen. En natuurlijk zou ik het geweldig vinden als iedereen God zou erkennen zoals hij zich in de Bijbel openbaart, omdat ik geloof dat dat de redding van alle mensen is. Dwing ik mensen om dat te geloven? Denk het niet.

Volgens mij ligt daar de nuance. En die nuance zie ik bij veel reaguurders hier ontbreken. En in de zin waarin jij spreekt over onze personen als "extremisten" kan ik me ook best vinden. We hebben beide stellige opvattingen en zijn beide niet van zins om onze mond erover te houden. Maar dat zet ons er niet per definitie toe aan om elkaar te haten en, mochten we elkaar ooit in het echt tegenkomen, dwingen om die opvattingen over te nemen of anders in elkaar te rossen.
Ik krijg wel het gevoel dat veel reaguurders hier dat het liefst zouden doen.

RedBill | 07-11-07 | 15:58

Als de keuze bestaat uit geloven in een boek vol aannames of een theorie die wetenschappelijk steeds sterker wordt onderbouwd, is de keuze voor mij niet zo moeilijk.
Deasalniettemin kan ik me heel goed voorstellen dat er hele volksgroepen zijn die halsstarrig vast blijven houden aan het boek.
Je moet je wel ongelovelijk in je kruis getast voelen door de steeds verder opgebouwde bewijslast tegen de aannames, waardoor je stelselmatig steeds absurder de waarheid gaat ontkennen. Ik herinner mij een minister van informatie uit Irak die daar ook zeer bedreven in was.

Zoloft | 07-11-07 | 15:57

RedBill 07-11-07 @ 15:45
Ha Bill, ik heb net even een tukje gedaan. Dat zouden meer mensen moeten doen, wat je zegt.
'k Vind het heel verstandig van je om de discussie te reduceren tot de vraag of er wel of geen sprake was van een appel in Genesis. Daarvan is inderdaad geen sprake. Ook het woord 'banaan' zul je tevergeefs zoeken in Genesis.
Om het wat uit te breiden: je zoekt alles vergeefs, als je in Genesis gaat zoeken. Behalve dan perverse verhalen (Lot die door zijn dochters geneukt wordt, Abram die zijn zoon bereid is te offeren, het prachtige verhaal van Dina en de Sichemieten etc.) - je moet je bijbeltje eens wat nauwkeuriger lezen, en je zult merken dat het vol staat met gruwelijke verhalen, waarin doorgaans een zeer rancuneuze, kleinzielige en moordlustige God figureert. Precies, de God waar jij in gelooft.
Wat maakt jou dat, of je geloof?

nattebever | 07-11-07 | 15:55

@HenkdeVries 07-11-07 @ 15:34: OK, dat mag je zeker vinden, maar zoals je het nu zegt kan bij mij op aanzienlijk meer begrip rekenen.

RedBill | 07-11-07 | 15:47

@blikjegrolsch 07-11-07 @ 15:02: Ik zie al dat je de bijbel heel goed kent... Er staat nergens iets over een appel. Het gaat over "de boom van kennis van goed en kwaad" en "Van alle bomen in de hof mag je eten, behalve van de boom van de kennis van goed en kwaad. Staat niets over appels ofzo. Hebben mensen kennelijk er ooit van gemaakt dat het een appel moest zijn. En alle mensen die de bijbel niet lezen praten dat maar na.

RedBill | 07-11-07 | 15:45

@RedBill 07-11-07 @ 13:46
Men hanteert in eigen kring een norm en accepteert tevens dat in de maatschappij deze norm niet wordt gehanteerd. Niks aan de hand, dat doet de kleiduivenschietvereniging immers ook. Zou je dat niet willen, dan val je al snel in de categorie salafisten, NVU en Anti-fa. dus zo lovenswaardig is het allemaal niet. Maar Bergwerffs' verdere discussie doet niet ter zake. //Overigens Bergwerff pleit voor nuance, hij ziet de uitdrukking gelovige als een bewuste vertekening. Dat sjaakdeslinksesul en RedBill extremisten zijn die nu op een web-riool zitten te discussieren is daarentegen de keiharde waarheid.//
Waar het mij om gaat is dat de CU juist wel standpunten heeft over het dwingend opleggen van bepaalde normen aan niet-gelovigen. Men maakt zich altijd zeer druk om al dan niet vermeende discriminatie van minderheden, terwijl men dus heel goed weet dat men zelf andere normen hanteert. Meer bescheidenheid zou op zijn plaats zijn.
Ook de non-discriminatie van christenen en moslims is een bekend stokpaardje, waardoor deze groepen op grond van met het geloof samenhangende gedragingen uitzonderingen verkrijgen die voor niet-gelovigen niet zijn weggelegd, maar wel door hen als discriminerend ervaren kunnen worden. Neem bv het standpunt CU mbt de niet-handenschudincidenten. Dat is een hypocriet standpunt.
Dat het recht op vrije meningsuiting geen recht op belediging inhoudt, is eveneens een hypocriete stellingname. Het geloof is nl inherent kwetsend tov bv homsexuelen, hoe je het ook wendt of keert. Het niet in het openbaar uitspreken is lief, maar iedereen kan de bijbel of koran openslaan en daar geloven ze toch in? Dan dien je ook te accepteren dat anderen op hun beurt kwetsende opvattingen huldigen over jouw geloof.

sjaakdeslinksesul | 07-11-07 | 15:39

@RedBill 07-11-07 @ 15:21:
Een feitelijke tegenstrijdigheid kan je, ook met meest zalvende woorden en omslachtige uitleg niet negeren. Het is A of B. Beiden gelijktijdig is ba(h).
En als je tegenstrijdigheid in kan wegredeneren met interpretaties die nergens staan hoe kun je dan met droge ogen beweren dat je de rest niet op dezelfde wijze geinterpreteerd kan en mag worden? Want dat is wat het boekje dat je noemt namelijk doet. Ik ken het en het is kul, zowel logisch als filosofisch.

koerbagh ® | 07-11-07 | 15:38

@blikjegrolsch 07-11-07 @ 15:13, probleem voor de grrristen is, is dat ie worstelt met idee dat seks er louter is voor de voortplanting, vandaar de moeite die ze hebben t.a.v. heaumeaux, anticonceptie, masturbatie etc..
Overigens maakt het voor de natuur geen snars uit of er nou wel of geen mensen op de aardkloot rondlopen dus de hele redenatie klopt van geen kanten. Duidelijk wordt het als je de redenatie vertaalt naar; ".. Als iedereen blauwe ogen zou hebben dan zouden bruine en zwarte ogen op den duur uitsterven dus blauwe ogen zijn onnatuurlijk..."

Lekker Belangrijk© | 07-11-07 | 15:35

@RedBill

Mijn reactie nalezende, heb je een punt. Mijn excuses daarvoor!

Toch kan ik niet zeggen dat ik jou of jouw mening kan waarderen, maar vat het niet persoonlijk op, het geldt nl voor elke gelovige van elke religie.
.
Wat ik bedoel te zeggen, is dat deze discussie mijns inziens zinloos is.

HenkdeVries | 07-11-07 | 15:34

Nog even dit: creationisme is GEEN wetenschap! Het is slechts een lamme poging het scheppingsverhaal via de achterdeur de scholen in te krijgen.

Pagan Bastard | 07-11-07 | 15:26

@HenkdeVries 07-11-07 @ 15:22: Dank voor deze zeer zinvolle bijdrage aan dit gesprek, ik voel me erg gewaardeerd. Ben je je frustraties een beetje kwijt? Fijn, dan kun je me nu weer met wat meer respect aanspreken.

RedBill | 07-11-07 | 15:26

Optie 1: Gristenhonden als RedBill de aandacht geven waar ze om schreeuwen en de discussie aangaan. Dan kunnen we het daarna andere feiten ter discussie gaan stellen.

Optie 2: Gristenhonden als RedBill gewoon negeren, dan waait het wellicht wel over.

Optie 3: Gristenhonden als RedBill een koekje van eigen deeg geven en een kruistocht beginnen namens Zeus.
.
Onder welke steen leef je, als je durft te beweren dat feiten geen feiten zijn? Blijf lekker onder die steen en laat de grote mensenwereld met rust.
Fijne dag nog..

HenkdeVries | 07-11-07 | 15:22

@blikjegrolsch 07-11-07 @ 15:05:
@koerbagh ® 07-11-07 @ 15:06
Die bijbelgetrouwe commentaren laten je verbanden zien waarover bijbelcritici niet reppen. En natuurlijk laten bijbelgetrouwe commentaren wellicht opties weg die bijbelcritici wel noemen. Zie mijn tip dus als het aanhoren van de andere kant van het verhaal. Hoor en wederhoor. Uit je posts is me duidelijk genoeg dat je weinig extra bijbelcritische commentaren nodig hebt. Die heb je voor mijn gevoel al wel gelezen. Kan verfrissend zijn nu eens de andere kant te lezen. Ik kan je "Brieven van een scepticus" van G.A. Boyd & E.K. Boyd aanraden. Daar komen beide partijen namelijk aan het woord.

RedBill | 07-11-07 | 15:21

@blikjegrolsch,

Dan ga je wel voorbij aan de sterke kinderwens van veel heaumeaux!
Dat het dan op een andere manier geregeld wordt is iets anders, maar de natuur bijft zijn werk doen.

azijnseikerT | 07-11-07 | 15:21

@Gotthard 07-11-07 @ 15:07:
Die zegt tenminste waar het op staat en vertelt in elk geval niet zo veel leugens.
youtube.com/watch?v=KMdKV9_mAxc

@stan81 07-11-07 @ 15:14:
Fijn dat je het zo leuk met jezelf getroffen hebt, knul.

koerbagh ® | 07-11-07 | 15:18

stan, ik moest best een beetje lachen.

Lekker Belangrijk© | 07-11-07 | 15:16

In navolging van mijn toch wel heeeel grappige comment van 13:14 (al zeg ik het zelf) heb ik er deze middag nog eentje verzonnen, maar die is iets minder, vind ik zelf ... ok, hier komt...
-
-
Jezus was in het park zijn hond aan het uitlaten. De hond zwom in de vijver. Jezus liep op het water van deze vijver ... de show-off!
Plots kwam daar Rogier Havelaar, de voorzitter vd jongerenafdeling ve ongevraagde fanclub van Jezus, in het park.
-
RH: Hallo Here Jezus, hoe maakt u het?
JvN: *zucht* *rolt zijn ogen* uhm, alles flex.
RH: Wat een leuk hond heeft U.
JvN: dank je wel knul
Rh: hoe heet ie?
JvN: ...... Gristen ......
-
-
-
-
hahahahaahah ahahahhaahhahha hahahahahahahah hahaah hahaahahahahhaha snap je em? n hond die gristen heet .... gristen - hond ... Gristenhond ... hahaha ha ha ?

stan81 | 07-11-07 | 15:14

@azijnseiker: hij bedolt het anders maar zegt het wat onhandig. Vanuit natuurlijke evolutie gezien zou de mensheod uitsterven als mensen alleen nog met leden van hetzelfde geslacht willen seksen. Dat je ook mannen en vrouwen verplicht bij elkar kunt brengen is wat anders maar heeft niets met natuurlijke selectie te maken. Als alle muize vanaf vandaag homoseksueel worden geboren zijn we spoedig van de muizen af.

Of het tegennatuurlijk is, is een heel andere vraag. mijn kat likt ook graag mijn hand, ook al is dat volstrekt zinloos. Ze denkt namelijk dat ik een vacht heb en heeft, jawel, het instict om te likken omdat ze daar bij haar jongen het urineren mee opwekt (likken over de vaginastreek). Dat mijn hand vervolgens niet urineert maakt het niet tegenatuurlijk.

blikjegrolsch | 07-11-07 | 15:13

@Farouk 07-11-07 @ 15:01:
Nee hoor, want homo-mannetjes kunnen best met homo-vrouwtjes neuken om een kindje te maken. Dat ze het alleen om die reden zouden doen en niet om de lol en het lekker sluit het niet uit en maakt de geaardheid niet tegennatuurlijk.

koerbagh ® | 07-11-07 | 15:10

Commentaren maken een boek niet veel anders. Je kunt er door op andere egdachten komen maar de bron blijft gelijk.
Met wetenschap heeft het al helemaal niets te maken.
Bovendien lijkt het mij sterk dat je veel moderne Bijbelcommentaren treft die Gensis van A tot Z letterlijk nemen. Dat is namelijk ronduit achterlijk en al enkele honderden jaren niet meer in zwang bj een beetje ontwikkelde theologen en commnetarenschrijvers.

blikjegrolsch | 07-11-07 | 15:09

@Faroek,

Als iedereen homo was dan stierf de mensheid uit. Grotere onzin heb ik niet gelezen vandaag. Denk eens verder dan je neus lang is.

azijnseikerT | 07-11-07 | 15:08

@ koerbagh ® 07-11-07 @ 15:03
Wat dat betreft is de duivel een stuk oprechter.

Gotthard | 07-11-07 | 15:07

"als iedereen homo was, dan stierf de mensheid uit dus voor mij heeft het toch iets tegennatuurlijks."

Als iedereen alleen aan pijpen en beffen deed stierf de mensheid ook uit, watpijpen en beffen dus onnatuurlijk maakt, maar daar heb ik jou nog nooit bezwaar tegen horen maken.

blikjegrolsch | 07-11-07 | 15:07

ROFLOL @ "bijbelgetrouwe commentaren die daar door oprechte Christenen bij geschreven zijn".
Zoiets als Harry Potter fans die JK Rowling becommentariëren.

Lekker Belangrijk© | 07-11-07 | 15:06

Gotallemachtig: ze zijn er dus echt nog -RedBills- anno 2007 en niet eens meer met een bot door de neusgaten als ze vernemen dat het dna materiaal van chimps voor 98% overeenkomt met dat van den mensch....

snuff | 07-11-07 | 15:05

Redbill, denk ik nou goed dat jij denkt dat de aarde het middelpunt van het universum is???

Als je op een ster ver weg gaat zitten beweegt de aarde zich van jou weg. Die beweging is naar alle kanten op gelijk.

Wat wij moeten met "de Bijbel" en "Bijbelgetrouwe commentarenb" is mij een raadsel. Welke nuttige info staat er in commentaren op een onbewijsbaar en onbeargumenteerbaar boek precies. Dit in tegenstelling tot de links die Koerbagh je aandraagt, waarin bewijzen en logische argumenten worden aangedragen.

blikjegrolsch | 07-11-07 | 15:05

... en niet de kritische commentaren van objectieve zelfdenkenden want dan zul je branden in de hel.

Die heeft vriend Koerbagh allang gelezen...

RedBill | 07-11-07 | 15:03

@Gotthard 07-11-07 @ 14:56:
Oh ja, die lieve, almachtige god die de mensheid zo liefhad en naar zijn beeld had geschapen. Hoe die slang daar in dat paradijs komt als god die niet had geschapen kan ook geen gristen uitleggen. Dat staat ook nergens in dat sprookjesboek. Ik bedoel, als 'ie ons dan toch uit het paradijs trapt is 'ie ons op z'n minst een redelijke verklaring schuldig hoe dat dan wel kan. Die geven wij een moordenaar bij een veroordeling van de rechtbank ook mee. Maar niets van dat alles. Fijn, zo'n barmhartige god.

koerbagh ® | 07-11-07 | 15:03

@koerbagh middels RedBill 07-11-07 @ 14:58

Ja koerbagh, en dan wel alleen de nuttige bijbelgetrouwe commentaren van oprechte Christenen en niet de kritische commentaren van objectieve zelfdenkenden want dan zul je branden in de hel.

Iko Nal | 07-11-07 | 15:02

"Ik geloof het scheppingsverhaal van Genesis van A-Z"

HAHAHAHA! Middeleeuwer!
Nog afgezien van het overtuigende bewijs dat er destijds nog geen appels bestonden (dus ook geen appel van goed en kwaad) geloof je er ook in dat wij afstammen van een man en een vrouw die kinderen kregen en toen wat? Inteelt? Spontaan nog meer mensen? Dat is wel zo ongeloofwaardig dat het is deze tijd ronduit chandalig is dat mensen er nog in geloven. Echt, dat zou ik nog maar eens heroverwegen, de meeste theologen en gelovigen zijn heden ten dage bereid te accepteren dat het hier gaat om een vergelijking, geen letterlijke gebeurtenis.
En dan nog: daarna bestaat er evolutie? Waar slaat dat nou op. Evolutie bestaat onder andere bij de gratie van diverseficatie onder andere op grond van isolatie. Dat betekent da ze eerst op een land zatenw at later een eiland werd, olm maar eens wat te noemen. Genesis sluit da verhaal al volledig uit. Kennelijk heeft God dan wel galpagosvinken en gewone vinken geschapen maar de rest overgelaten aan de evolutie.

Ook het overtuigende bewijs voor het bestaan van dino's (zie complete skeletten) hebben in Genesis geen plaats. Ze konden evenmin NA de ark van noac bestaan omdat ze dan alle andere soorten moeten hebben uitgeroeid. De toeveging "reuzen leefden daar" in Genesis is nauwelijks een redelijke verklraing voor dino's te noemen, nog afgezien van het feit dat de Ark van Noach onmogelijk dino's had kunnen vervoeren. Ik ben overigens benieuwd wanneer we het bewijs van eenhorns vinden, zoals vermeld in Genesis.

Echt, geloven in God voor de betekenis van je bestaan is heel wat anders dan domweg onmogelijke en onlogische verjhaaltjes te geloven. Nogmaals, ik zou dat nog eens overdenken als ik jou was want je komt met het letterlijk nemen van Genesis in onherroepelijke problemen met de kennis en kunden die we haden te dage bezitten (want natuurlijk de reden is dat EO'ers wetenschap zoveel mogelijk proberen te censureren).

blikjegrolsch | 07-11-07 | 15:02

't Is hier toch ook een riool. Een kwartierje reacties lezen laat daar geen twijfel over bestaan. En homoseksualiteit... als iedereen homo was, dan stierf de mensheid uit dus voor mij heeft het toch iets tegennatuurlijks.

Farouk | 07-11-07 | 15:01

*loopt naar de brievenbus, haalt het ND eruit en leest tussen het thuiswerken door op z'n gemak de artikels door of er nog ander nuttig nieuws is*

RedBill | 07-11-07 | 15:00

RedBill 07-11-07 @ 14:56

Denk aan een ballon die wordt opgeblazen.

Kom nou maar eens met iets substantieels RedBill. Tot dusver ben ik tegen jou uitgepraat.

Iko Nal | 07-11-07 | 14:59

@koerbagh ® 07-11-07 @ 14:53: Prima, lees jij dan intussen de bijbel en enige nuttige bijbelgetrouwe commentaren die daar door oprechte Christenen bij geschreven zijn, dan spreken wel elkaar laten we zeggen over een jaar weer. (Van beide zijden is het vrij veel en complexe materie).

RedBill | 07-11-07 | 14:58

@ koerbagh ® 07-11-07 @ 14:45
Je vergeet er nog bij te vermelden dat die zondvloed volgens de bijbel een straf was van die ongelofelijke liefdevolle god.

... schreef ik daar 'ongelofelijke'? Verrek...

Gotthard | 07-11-07 | 14:56

Lekker Belangrijk© 07-11-07 @ 14:54

Donar? Ik geloof nog in Wodan hoor.

Iko Nal | 07-11-07 | 14:56

Iko Nal 07-11-07 @ 14:51 Maar met uitdijen bedoel je dus groter worden, of is het zo dat objecten zich in een oneindig heelal verder van de aarde af bewegen?

RedBill | 07-11-07 | 14:56

ROFL @blikjegrolsch 07-11-07 @ 14:31, Dat komt doordat de grrristen enerzijds eerst goed bang wordt gemaakt met de hel en dan anderzijds de hemel als worst wordt voorgehouden. Bovendien is wetenschap 'moeilijk'; ga maar eens lezen hoe precies een fenomeen als bliksem in elkaar zit, ies best ingewikkeld, veel makkelijker is het natuurlijk om gewoon te geloven dat het Donar is.

Lekker Belangrijk© | 07-11-07 | 14:54

@RedBill 07-11-07 @ 14:46:
Luister trolletje, als je je nu eerst even inleest en de linkjes bekijkt die ik je heb aangeboden praten we dan verder. Als er nog vragen over hebt kunnen wie die ook behandelen.

koerbagh ® | 07-11-07 | 14:53

@blikjegrolsch 07-11-07 @ 14:44: Ik geloof het scheppingsverhaal van Genesis van A-Z. De evolutie waar ik op doel zijn de kleine veranderingen in eigenschappen van een schepsel, niet het onstaan van de ene soort uit de andere (dus nee, ik geloof niet dat de mens een door geëvolueerde versie van de aap is, maar de kroon van God op zijn scheppingswerk).

RedBill | 07-11-07 | 14:52

Dat het heelal uitdijt is niet zo moeilijk aan te tonen. Tenzij jij moeite hebt te conluderen dat een object bij beweging elke tijdsinterval zich verder van je weg bevindt.

blikjegrolsch | 07-11-07 | 14:52

RedBill 07-11-07 @ 14:46

Dat heb je dus inderdaad gemist ja. Het heelal dijt uit. Ies makkelijk te meten met verschuiving van frequentie van stralingsobjecten. Vraag is momenteel of het uit blijft dijen of dat het ooit weer in elkaar klapt. Uit blijven dijen is momenteel prevalent.

Iko Nal | 07-11-07 | 14:51

@Barbarella 07-11-07 @ 14:30:
Ik zou het gewoon aan iedereen persoonlijk even vertellen en uitleggen. Een almachtige god kan namelijk overal gelijktijdig zijn en iedereen het verstand geven om de verklaring van zijn creatie te snappen als 'ie het even uitlegt. Lijkt me een koud kunstje.

@RedBill 07-11-07 @ 14:40:
Geloof in god is gewoon gemakzuchtig. Je schuift gewoon de bewijslast en de verklaring af op iets onbekends dat je "god" noemt en verder niet hoeft te bewijzen. Geloven is geestelijke luiheid, zingeving aan zinloosheid en bezweren van (doods-)angst.

koerbagh ® | 07-11-07 | 14:51

Ga je eens inlezen in materie voordat je je ongeloof uit over bepaalde zaken.

xtremy | 07-11-07 | 14:50

Met de tien geboden is ook niks mis. Dat zijn universele waarheden, die hoef je niet eens te geloven, die snapt iedere boer ook zo wel.

Universele waarheden???!!!

Je bedoelt: werp geen boos oog op het huis van uw naaste? En: gij zult geen beelden of afbeeldingen maken of eren? En bedoel je dan de Tien Geboden uit Exodus of uit Deuteronomium? En neem je dan de geboden uit de protestantse, joodse of katholieke traditie? En welke vertaling gebruik je dan? Er zit namelijk nogal een verschil in de originele vertaling, die volstrekt dubbelziinig is, en de moderne Nederlandse vertaling.
Als overigens de Tien Geboden een universele waarheid zijn, dan toch ook de geboden die Mozes tevens ontving de eerste keer dat hij op de Sinai was? namelijk: gij zult geen bloedproducten gebruiken, geen bokje in de melk van haar moeder koken, etc. etc.

Ja ik heb daar geen last van maar jij komt met UNIVERSELE WAARHEDEN. Dat heeft nogal vertsrekkende consequenties. Onder andere dat je naar de hel gaat als je geen pijpekrullen laat staan en je je zus moet stenigen als ze vreemd is gegaan. Die komen namelijk van dezelfde universe waarheden roeper genaamd Jaweh.

blikjegrolsch | 07-11-07 | 14:49

@De Vrolijke Kaafir© 07-11-07 @ 14:44:
Je vergeet een groepje expliciet te vermelden. Naughty naughty!
-
* De dichtstbijzijnde regenbui opzoeken gaat [ tegen wil en dank ] *

Reinaert | 07-11-07 | 14:48

Half-OFF TOPIC
OM onderzoekt misbruik in kerk

Een medewerker van de hervormde wijkgemeente in Overberg heeft zich mogelijk schuldig gemaakt aan onzedelijk gedrag.
(Bron: NieuwNieuws)
Waarom doen (veel) gelovigen toch aan pedofilie en incest ??? ( bij mij hier in de wijk loopt ook altijd zo'n zwarte rok met een mongolenzoon in een rolstoel)( ik heb gehoord dat dat een zoon is van die vrouw en haar andere zoon). Waarom gebeurt dat in die kerkelijke kring toch zoveel. Het is óf in kerkelijke kring óf in tokkie kringen dat zulke dingen gebeuren. Misschien toch achterstalligheid van ontwikkeling in hersens of iets dergelijks...?!?!?!?!

xtremy | 07-11-07 | 14:47

@Iko Nal 07-11-07 @ 14:40: Uitdijing van het heelal? Ow, hebben ze het einde al gevonden dan? En zo ja, wat is er dan buiten het heelal? Wat dat heb ik dan inderdaad even gemist.

RedBill | 07-11-07 | 14:46

@RedBill 07-11-07 @ 14:24:
't Zou al helpen als er onafhankelijke bronnen voor die sprookjes zouden zijn. Het meest geavanceerde volk van die tijd, de Egyptenaren, vonden het het niet waard om ook maar iets over Israelieten op te schrijven terwijl ze toch wel degelijk een zeer duidelijke historische geschiedschrijving hadden. Niets van dat alles. Zelfs niet over het treurige lot van hun zogenaamd verzopen farao. Geen woord. Ook in de geschriften van Assysiërs, Indiërs, Chinezen ... niets! Dat terwijl je toch zou verwachten van een almachtige god dat 'ie zo netjes is om alle mensen op aarde even in te lichten van z'n bestaan. Lijkt mij wel netjes. Zou ik wel even doen, als ik god was. Voorkomt een boel narigheid.

En ja, van de meest fantastische gebeurtenis aller tijden, de megavloed en een manneke op een bootje die alle beesten redde (en ze daarna ook netjes allemaal terugbracht daar waar ze hoorden, Afrikaanse olifanten in Afrika en Indische in Indië, alle buideldieren naar Australië en alle makaken naar Madagscar enzovoorts - wat een werk voor 1 man in 1 leven zonder vliegtuig), van die meest belangrijke geschiedenis voor al het leven op aarde zou je toch op z'n minst een kleine plaquette verwachten of een tempeltje of iets dergelijks. Zo van: hier landde Noach en redde het leven. Ik bedoel maar zo, voor heel wat mindere gebeurtenissen hebben we wel tempeltjes en heilige plekken. Zoiets zou de geloofwaardigheid wel een beetje helpen. En een beetje een helderder verslag van hoe het dan verder ging met de familie van Noach uit verschillende bronnen. Want tsja... Dat wij dan allemaal afstammen van de zonen en dochters van Noach lijkt mij een beetje onzin. Dat heeft te maken met iets te kleine genenpool en de daaruit voortvloeiende inteelt enzo. En dan laten we de incest even buiten beschouwing.
Kijk dat er een vloedje is geweest: duidelijk. Kun je geologisch aantonen. Dat is bij de Zwarte Zee gebeurd aan het eind van de laatste ijstijd. Dat daar er mythes over zijn van overlevenden: duidelijk. Overal in de wereld zijn vloedverhaaltjes maar dat maakt die ene van Noach niet waar of een historisch verslag.

koerbagh ® | 07-11-07 | 14:45

@ blikjegrolsch: "Waarom je vervolgens zonder bewijs niet in een oerknal wilt geloven maar wel in een God en een Jezus ontgaat mij vervolgens."
Dat is omdat dat de enige zin van mijn bestaan op deze aarde verklaard. Dat er een schepper is die mij graag aan de slag ziet in zijn creatie, en mij dankbaar ziet zijn voor wat ik elke dag van Hem krijg, maakt dat ik deze wereld niet alleen maar als ellende zie. Voor God maakt het wel een verschil of ik op deze wereld ben of niet. Voor mensen maakt dat geen verschil. Voor mij 100 anderen. Dat is waarom ik een schepping zonder bewijs wel geloof, en een oerknal niet.

RedBill | 07-11-07 | 14:44

De zondeval????
Dat impliceert dat er -spontaan- mensen waren en dat betekent dat je de hele evolutie daarmee miskent. Als je in de zndeval gelooft hoef je ook niet meer op evolutie te wachten. De mens is namelijk het huidige evolutionaire eindproduct. Ons complee bestaan heeft miljoenen jaren nodig gehad om te ontwikkelen. Als je er vanuit gaat dat de mens spontaan ontstond valt er dus niks meer te evolueren. De enige mogelijkheid die dan nog rest is de mens als enige geschapen soort te beschouwen en de rest daarvan te degraderen; een bizar soort omgekeerde evolutie die overigens ook gewoon in strijd is met de Genesis.

blikjegrolsch | 07-11-07 | 14:44

Als nou eens iedereen (Christenen, Joden, atheïsten, buddhisten, shintoïsten, humanisten, Scientologisten et al) zou ophouden zich te bedienen van een gevoel van morele superioriteit, wordt de wereld volgens mij een stuk leuker.

De Vrolijke Kaafir© | 07-11-07 | 14:44

@blikjegrolsch 07-11-07 @ 14:34:
Voor de goede orde: "geloven" doe je altijd zonder bewijs. Zou dat bewijs er wel zijn dan zou het een feit zijn, geen geloof.
-
Met "geloven" is op zich niks mis. Met de tien geboden is ook niks mis. Dat zijn universele waarheden, die hoef je niet eens te geloven, die snapt iedere boer ook zo wel.
-
Het probleem manifesteert zich pas als je op glad ijs komt. En zoals nu wel blijkt zijn heaumeaux nogal glad. Maar dat neemt nog niet weg dat je niet in redelijkheid kunt discussiëren.
[Niet dat ik je daarvan beschuldig, ik bedoel het in algemene zin]

Reinaert | 07-11-07 | 14:43

@blikjegrolsch 07-11-07 @ 14:31: Als ik het in mijn posts heb over evolutietheorie bedoel ik het verhaal van de oorsprong (big bang) en het onstaan van de hele wereld uit 1 cel die door de big bang zou zijn ontstaan (of hoe het ook zou zitten).
Als ik het heb over schepping dan bedoel ik een aarde en een heelal dat geschapen is door een almachtig wezen. (En ik geloof dat dat de God van de Bijbel is).
De evolutie waar ik het over heb in mijn post van 14:27 heeft vanaf de schepping, of in ieder geval vanaf de zondeval plaatsgevonden. Maar niet zonder een God die de wereld nog door zijn voorzienigheid in stand houdt. Dat omdat wij mensen daar zelf namelijk niet echt goed in zijn en er erg onzuinig mee omspringen, voor ons eigen gemak.

RedBill | 07-11-07 | 14:40

@RedBill 07-11-07 @ 14:27

Hoe kom je er toch bij dat er geen bewijs is voor het ontstaan van aarde en heelal? Kijk je alleen naar documentaires waarin de EO heeft geknipt of lees je enkel het ND? Astronomen zien dagelijks zon- en planeetvorming gebeuren. De condities van het heelal kunnen al tot duizendsten van een seconde worden teruggerekend, er is achtergrondstraling van de oerknal, het uitdijende heelal, etc. etc. Leer eens zélf te kijken ipv alleen maar te geloven.

Iko Nal | 07-11-07 | 14:40

@Barbarella:dat heeft er niets mee te maken. Wat wij mensen zouden als we god waren staat volledig los van jouw God omdat die almachtig is en zich oer definitie baseert op puur geloof. Vragen hoe wij dat dan zouden doen is onzinnige en dient tot geen enkel doel. De hele kern van je geloof is namelijk dat: geloven zonder bewijs.

blikjegrolsch | 07-11-07 | 14:34

Toch vreemd , die gelovigen. Hun waarheid is de enige ( in hun hoofdjes dan ), maar andere gedachte willen ze niet eens horen. Maar wij 9 niet gelovigen) moet wél al hun fabeltjes en sprookjes geloven, en wij krijgen wel hun regeltjes opgelegt. En maar niet willen horen wat een ander als argument heeft. En als ze dan per ongeluk toch luisteren dan is het allemaal niet waar wat er gezegt word. want hun wil is wet... heel vreemd, en eng ook vooral.

xtremy | 07-11-07 | 14:32

"Alleen als we het gaan hebben over de oorsprong van de aarde en het heelal, dan is er geen bewijs voor hoe dat ontstaan is."

Waardoor je dus al die tijd voor niks hebt lopen zeuren over de evolutietheorie.
Waarom je vervolgens zonder bewijs niet in een oerknal wilt geloven maar wel in een God en een Jezus ontgaat mij vervolgens.

blikjegrolsch | 07-11-07 | 14:31

@koerbagh, 14:21

Als jij God was, en je zou jezelf bekend willen maken onder de mensen, hoe zou jij dat dan aanpakken?

Barbarella | 07-11-07 | 14:30

@Redbill: het gaat om falsifieren. Als er morgen een dinosaurus met een polshorloge wordt gevonden of een versteend fossiel in een aardlaag van twaalf jaar oud hebben wij evolutionisten een probleem. Maar dat is nog nooit gebeurd.
Bij jouw geloof valt er geen falsificatie te bendeken omdat je ook geen bewijs hebt. Je haalt alles uit het ongerijmde dus is alles waar. Daar valt nooit iets tegen in te brengen om te falsificeren.
Alhoewel een werdlwijd hoorbare stem uit de hemel die zegt dat op zoveel en zoveel november 2012 in dit land in deze stad op zus en zo straat nummero zoveel om die en die tijd (exact) een bay geboren zal worden wat vervolgens ook uitkomt al een aardig idee voor bewijs van het bestaan van een bovenatuurlijke macht zal zijn.

blikjegrolsch | 07-11-07 | 14:30

@blikjegrolsch 07-11-07 @ 14:23: Je zult mij ook nooit horen ontkennen dat er in de tijd dat de aarde bestaat evolutie heeft plaatsgevonden. En evolutie is dan even kort geschetst het zich aanpassen van organismen aan hun omgeving, met als doel te overleven.

Alleen als we het gaan hebben over de oorsprong van de aarde en het heelal, dan is er geen bewijs voor hoe dat ontstaan is.

RedBill | 07-11-07 | 14:27

@Pim Pandoer 12:30: Dat er geen enkele christen is die een homo aftuigt, doodt of wegpest komt misschien wel doordat de christenen in Nederland de bijbel juist WEL letterlijk nemen.

Zoals Jezus zei toen een stelletje fanatiekelingen een overspelige vrouw naar hem toe brachten om te kunnen stenigen: "Wie er van jullie zonder zonden is mag de eerste steen werpen." En ze dropen allemaal beschaamd af.

Barbarella | 07-11-07 | 14:27

"Voor de evolutietheorie is geen bewijs aan te voeren"
ROFLOL!! @ de plaat voor het hoofd van Redbill, maar goed, als je gelooft dat een god de wereld schiep dan heb je ook geen andere uitweg.

Lekker Belangrijk© | 07-11-07 | 14:24

@koerbagh ® 07-11-07 @ 14:21: En wat zou er moeten gebeuren voor jij richting je tweede punt gaat?
De ark van Noach gevonden worden? Moeten profetieën uitkomen? Wat verwacht je?

RedBill | 07-11-07 | 14:24

De oerknal heeft HELEMAAL NIETS met evolutie te maken. Ecolutie gaat over het ontstaan van soorten, niet over het ontstaan van het universum, de aarde of leven.
Er is dan ook niemand die de oerknal als bewezen acht, in tegenstelling tot evolutie.
En ja, da maakt ons bestaan zinloos en doelloos, maar niet minder waar, en dat doet niets af aan de waarachtigheid van de theorie.

blikjegrolsch | 07-11-07 | 14:23

@Redbill,

Lees nog even Koerbagh. Zodra het bestaan van God te falsificeren is mogen ze in 1 adem genoemd worden. Ik vind het best ok als dat met de evolutietheorie gebeurd, kom maar op zou ik zeggen. Zou jij net zo snel van je geloof kunnen vallen?

azijnseikerT | 07-11-07 | 14:23

@RedBill 07-11-07 @ 14:13:
"Als atheisten dan in ieder geval iets minder hoog van de toren zouden blazen en hun geloof gelijk zou stellen aan de opvatting van mensen die in de schepping en Schepper geloven"

Wetenschap is geen geloof. Het is slechts gebaseerd op de aanname dat er denken is en dat dat denken logisch geordend kan worden. In die zin valt er niks gelijk te stellen. Wil een gelovige gristen op gelijke voet debateren moet hij 2 dingen bewijzen dan wel voor 99% aannemelijk maken.
1. Dat er een god bestaat en dat er geen andere verklaring KAN zijn voor de aangedragen bewijzen dan god.
2. Dat die god de god van de israelieten is en dat de sprookjes van de bijbel waar zijn en dat deze door die god zijn geopenbaard. (ik vind het communiceren via tegenstrijdige boekjes van discutabele herkomst en epileptische profeten een beetje een merkwaardige omweg van een "almachtige god") atheists.org/christianity/contradictio...

koerbagh ® | 07-11-07 | 14:21

@ RedBill 07-11-07 @ 14:18
kan gebeuren..

Gotthard | 07-11-07 | 14:21

Blijkbaar is het gristenbashen van de jaren 60 en 70 niet genoeg geweest voor ze, tijd dat er weer een schepje bovenop gaat, wat een TUIG! Goeie luitjes excommuniceren om hoe ze geboren worden op basis van je achterlijke en infantiele bijgeloof.

Voor wie zch ook zo kan opwinden over dit soort honden, hier een topgast op youtube met de beste sneren en tirades, absolute aanrader!

www.youtube.com/user/patcondell

GJ76 | 07-11-07 | 14:21

Was @blikjegrolsch 07-11-07 @ 14:17

RedBill | 07-11-07 | 14:20

oor beide is echter geen waterdicht bewijs aan te voeren

Huh? Je bent wel echt ziende blind is het niet? De BEWIJZEN voor de evolutie liggen metershoog opgestapeld. De bewijzen voor God en Jezus zijn nul komma nul.
En toch maar door blijven mekkeren dat voor ebeiden geen bewijs te vinden is. Meer dan bewijzen kunnen wij atheisten ook niet, als gelovigen dat HARDE BEWIJS vervolgens weigeren als bewijs te zien houdt het voor ons op. Ik kan ook niemand overtuigen van het feit dat 1+1 2 is. Als je blijft volhouden dat 1+1 3 is dan houdt het voor ons wetenschappers echt op. Maar beschuldig ons er dan niet van dat er geen bewijzen zijn.

blikjegrolsch | 07-11-07 | 14:20

Met dat verschil dat daarvoor waterdicht bewijs is. Je kunt het meten, zien etc. Lijkt me bij de oerknal niet het geval.

RedBill | 07-11-07 | 14:20

@Mutsaerts 07-11-07 @ 10:57 :

Als je nou een artikeltje had gecomponeerd waarbij je met argumenten tekeer gegaan was dan had ik er nog wel respect voor kunnen opbrengen.
Maar wederom komen jullie niet verder dan gristenhond en gristenhoer.
-
Discussiëren doe je aan de hand van argumenten, aan de hand van feiten. Niet middels at-random losgelaten banaliteiten.
-
Misschien hoort het wel in het GS "format" om het zo te doen maar het brengt niemand ook maar een millimeter verder. Dat zelfs het ND zich ingraaft is wat mij betreft een teken aan de wand.
-
Per saldo dus wederom een droef artikeltje. Rioolwaardig. In dat opzicht heeft het ND gelijk. Het ND moet alleen niet zo dom zijn om zich te laten verleiden tot gelijksoortige opmerkingen aan het adres van GS. Ies niet slim.

Reinaert | 07-11-07 | 14:20

@Gotthard 07-11-07 @ 14:16 Misschien was ik mijn bericht nog wel aan het typen toen hij aan het posten was?

RedBill | 07-11-07 | 14:18

@RedBill
Zo is 't nou eenmaal, je kan je er ook gewoon bij neerleggen.

'TrauMa | 07-11-07 | 14:18

En die fanatieke fladderrnichten? Zijn die inmiddels geinterneerd en gedeporteerd?
Bij voorkeur naar Iran, waar ze er om zitten te schreeuwen.

pbuh | 07-11-07 | 14:18

Evolutietheorie is GEEN geloof maar een theori. Jegelooft toch ook niet in de zwaartekracht en de wetten van thermodynamica is het wel?

blikjegrolsch | 07-11-07 | 14:17

@ RedBill 07-11-07 @ 14:13
Je leest wel heel slecht wat er hier zoal gezegd wordt over de evolutietheorie. Het gaat hierbij niet om geloven; lees de opmerking van koerbagh ® 07-11-07 @ 14:05 nog een keer na.

Gotthard | 07-11-07 | 14:16

14:09 is voor RedBill - en natuurlijk voor alle christenen.
Dat dat nog bestaat, het christendom, dat vind ik een evolutionair mirakel. Enfin, je ziet het stilaan wegkwijnen en 't verschilt daarin natuurlijk niet van welke religie dan ook.
Ik ga nu even bidden tot Isis - graag enige stilte. Zij is erg alleen.

nattebever | 07-11-07 | 14:16

Ik weet zeker dat ik uit een ei kom, nix geen geloof voor nodig.

xtremy 07-11-07 @ 14:02

Jij leugenaar: je weet zelf ook wel dat je van de planeet Zogg komt, Net als Zigg en Zagg...
Op die planeet waait het veel harder dan op de aarde omdat die planeet veel kleiner is en veel sneller rondjes draait. Luke Skywalker heeft je toen op de aarde gedropt omdat je zo duizelig werd op Zogg.

xtremy | 07-11-07 | 14:15

@Iko Nal 07-11-07 @ 14:02: Dat klopt geloven in de schepping is precies het tegenovergestelde van geloven in de evolutietheorie.
Voor beide is echter geen waterdicht bewijs aan te voeren, en over beide zullen mensen zo lang als deze wereld bestaat hun hoofd blijven breken hoe ze bepaalde aannames nu mogelijk zouden kunnen bewijzen.

Als atheisten dan in ieder geval iets minder hoog van de toren zouden blazen en hun geloof gelijk zou stellen aan de opvatting van mensen die in de schepping en Schepper geloven, dan zouden er niet allemaal van die nutteloze scheldwoorden vallen als "sukkel", "je bent dom", "schizofreen" of "dan zit er bij jou echt een steekje los", dan zou het allemaal al een stuk prettiger worden hier.
Uiteindelijk zal het allemaal wel duidelijk worden, en dan is het pech voor één van de twee groepen. (voor het gemak maak ik er maar even twee van).
De arrogante houding van atheïsten als zouden zij patent hebben op de waarheid irriteert me eigenlijk gewoon mateloos.

RedBill | 07-11-07 | 14:13

Prediker was een atheist, wist je dat? God speelt in dat hele geschrift geen enkele rol van betekenis en is er, naar mijn oordeel, later ingeflanst.
Als hij gelijk zou hebben met zijn stelling dat alles ijdelheid is en het najagen van wind, dan zou dat natuurlijk ook gelden voor alle religie.
Maar... laat je niet gek maken.

nattebever | 07-11-07 | 14:09

@Redbill: dit wordt wel hele misselijkmakende retoriek. De bewijzen ligen metershoog voor je en dan kom jij doodleuk vertellen dat het dan wel aan meetmethoden zal liggen.
Fossielen hebben niets met meten te maken met maar logische gang van zaken: verstening KAN alleen maar gedurende lange tijd, en BESLIST NIET in zesduizend jaar.
De Grand Canyon is een overtuigend bewijs van de oude aarde, die KAN simpel niet onstaan in een paar duizend jaar omdat het fysiek onmogelijk is. Hetzelfde geldt voor aardlagen en voor de rijke varietijd aan flora en fauna. Dat heft dus niets met de feilbaarheid van meten te maken. Natuurlijk kun je in een meting afwijken, maar dat betekent dus niet dat dus de fossielen en andere bewijzen voor de oude aarde waardeloos zijn. Een versteend dinosaurs bot is misschien wel tweeduizend jaar ouder of jonger, maar ten minste zoveel miljoen jaar, ten eerste omdat het anders niet kon verstenen en ten tweede omdat het in aardlagen ligt van miljoenen jaren oud.

De maa staat daar helemaal los van. Astronomie is een jonge wetenschap en de datering van de maan is een lastige maar wordt steeds nauwkeuriger. Zelfs als is de maan tweeduizend jaa roud, dan nog zegt dat niets over de aarde.

blikjegrolsch | 07-11-07 | 14:08

RedBill 07-11-07 @ 13:53
In dit stukje staan alleen maar discussie punten: Hoe moet je dan de oudheid van iets meten?
En, Wel eens aan gedacht dat er in de ruimte misschien minder stof zweeft dan op aarde, en dat de aantrekkingskracht vd maan anders is als die van de aarde waardoor er minder stof blijft liggen... nooit aan gedacht zeker. En wat als nu blijkt dat de methodes om oudheden te meten wel klopt? ga je danje geloof aanpassen of opdoeken?
Nogmaals . Kerk en Staat moeten gescheiden zijn. Dus alle regeltjes die nu bedacht worden door CDA en CU moeten per direct worden terug gredraaid omdat ze in strijd zijn met het uitgangspunt van dit land. KERK EN STAAT GESCHEIDEN !!!!! GVD.

xtremy | 07-11-07 | 14:07

@RedBill 07-11-07 @ 13:59:
Evolutie is geen geloof het is een wetenschappelijke theorie met gigantisch veel bewijs, fysiek en theoretisch. Een wetenschappelijke theorie die tot op heden niet gefalsificeerd is. Kom met een betere theorie, gebaseerd op evenveel bewijs en je zult de hele wetenschappelijke wereld in 1 klap overtuigen.
Goed, doe je best maar even met de bijles biologie.
www.youtube.com/watch?v=F8xFaNGzgTQ (en verder, zie daar maar)

koerbagh ® | 07-11-07 | 14:05

@nattebever 07-11-07 @ 13:57: Aan iedereen beste vriend... Alles is namelijk ijdelheid, en het najagen van wind.

RedBill | 07-11-07 | 14:03

Ik weet zeker dat ik uit een ei kom, nix geen geloof voor nodig.

xtremy | 07-11-07 | 14:02

@RedBill 07-11-07 @ 13:59

Ik zat al te wachten op Kromme Stelling no. 91.

Echter, geloof in schepping != geloof in evolutietheorie.

Iko Nal | 07-11-07 | 14:02

Kijk, een beetje heeft Redbill wel gelijk. De aarde, het universum; de schepping is inderdaad het resultaat van zgn intelligent design. Waar hij echter de fout in gaat is dat het allemaal verzonnen zou zijn door ene Jahweh , terwijl ik toch heel zeker weet dat de Germaanse goden, mn Wodan, hiervoor verantwoordelijk zijn.

Het zou de Gristenen overigens sieren als zij zich eens zouden veronschuldigen voor het vervolgen van Germaanse gelovigen

Gotthard | 07-11-07 | 14:00

Natuurlijk mag je je dat afvragen... Net zo goed als ik me afvraag waar de oerknal vandaan zou moeten zijn gekomen.
Ik heb ook niet de illusie dat het beperkte menselijk brein in staat is om een sluitend antwoord op één van die vragen te geven, anders dan een antwoord dat getuigd van geloof.
Of geloof in de schepping
Of geloof in de evolutietheorie
Maar het is allebei geloof. Welk geloof je aanhangt is je eigen keus.

RedBill | 07-11-07 | 13:59

@Gotthard 07-11-07 @ 13:46:
Welke god? Die in jouw fantasie en die van RedBill bestaat? Tsja, in de fantasie van Walt Disney bestonden muizen met ronde oren en pratende eenden met een matrozenjasje. Waar komt de fantasie vandaan? Uit het brein. Het voorstellingsvermogen van dingen die er niet zijn. Soms is dat onschuldig en kun je er verhaaltjes over maken en centjes mee verdienen, soms is het niet zo onschuldig en verhaaltjes mee vertellen en verdien je er centjes mee door mensen bang te maken met sprookjes (zoals dominees en andere geestelijken al een 50-tal eeuwen doen) en soms is het gewoon een geestesziekte zoals schizofrenie (waarvan de symptomen vaak overeenkomen met religieuze denkbeelden)

koerbagh ® | 07-11-07 | 13:58

RedBill 07-11-07 @ 13:53
Je zult de Prediker wel kennen: laten er vele woorden zijn, zij vermeerderen slechts de ijdelheid.
Hij moet aan jou gedacht hebben.

nattebever | 07-11-07 | 13:57

@RedBill 07-11-07 @ 13:53

Moewhahaha!!! Yeah, right!

Pagan Bastard | 07-11-07 | 13:55

ROFLOL @nattebever 07-11-07 @ 13:50

Lekker Belangrijk© | 07-11-07 | 13:53

@koerbagh ® 07-11-07 @ 13:42: Wie zegt er dat fossielen er zijn om mensen te misleiden? Misschien zijn die fossielen niet zo oud als de meetmethoden die gebruikt zijn om te bepalen dat die al miljoenen jaren oud zijn. (zou zomaar een afwijking van 2 nullen voor de komma kunnen hebben).
Net als de NASA die berekend had dat er basis van de leeftijd van de maan toch minstens een aantal meter stof moest liggen, en ze dus voor de eerste maanlander de poten op een bepaalde lengte konden uitschuiven, om dat te kunnen overbruggen.
De verrassing toen ze er achter kwamen dat er maar een paar centimeter lag...
Ik ben nog niet zo kapot van de capaciteiten van mensen om juiste aannames te kunnen doen...

RedBill | 07-11-07 | 13:53

Wanneer komt de (fijne) tijd nou eens dat Kerk en Staat écht gescheiden zijn van elkaar. Dat lijkt mij nu onmogelijk met 2 gristenhondenpartijen in de regering.En dat merk je ook aan alle berichten inhet nieuws.
KERK en STAAT horen dus GESCHEIDEN te zijn. Geloven doe je maar thuis, met je familie en vrienden, dat ga je niet aan mensen opdringen die het niet willen. Als Atheist ben je nergens meer in dit land welkom. je moet óf moslim zijn (dan krijg je alle subsidies) óf gristenhond zijn (dan krijg je alle gelijk van de regering in wát je ook maar zegt). En mensen die nergens in geloven kunnen wat hen betreft gewoon doodvallen.
"Hebt u naasten lief als uzelf", "hebt u vijanden lief als u naaste liefden" ,"vergeef hen hun 'zonden'. Zomaar wat citaten uit de bijbel.

xtremy | 07-11-07 | 13:52

Gotthard 07-11-07 @ 13:46
Dat mag je je helemaal niet afvragen, ongelovige hond!
(Loop vast wat vooruit op de uiteindelijke stellingen van RedBill, scheelt een hoop getyp.)

nattebever | 07-11-07 | 13:50

@ koerbagh ® 07-11-07 @ 13:42

... en je mag je natuurlijk afvragen waar die god dan weer vandaan komt.

Gotthard | 07-11-07 | 13:46

@koerbagh ® 07-11-07 @ 13:36: Thanx, ff weer wat voer.
@sjaakdeslinksesul 07-11-07 @ 12:55: In mijn ogen staat het de CU juist te prijzen dat ze de normen die ze in eigen kring hanteert niet dwingend oplegt aan andere omgevingen. In het kabinetsbeleid heeft de CU geen zaken gepoogd "door te drukken" die (in dit geval) de rechten van de homofiele medemens aantasten. Dat hoeft niet in te houden dat ze in hun eigen kring die richtlijnen wel mogen hanteren. Dit vind ik verre van tweeslachtig.

RedBill | 07-11-07 | 13:46

Ik geloof in de God van de gaten.
In de meest ruime zin van het woord.
Daarin voel ik me wel verwant met RedBill@13:30.
Moehahahaha!

nattebever | 07-11-07 | 13:45

@RedBill 07-11-07 @ 13:30:
- Een tijd voor tijd is onzin. Het is universum is altijd geweest. Er hoeft niks gecreëerd te zijn. The Big Bang is ook maar naam voor het moment van expansie van een singulariteit. tenthdimension.com/
- Nee, jij gelooft dat het ecosysteem uit niets is ontstaan, dat een "god" dat zomaar in een keer, volkomen perfect zoals het is heeft neergezet. (inclusief de fossielen om ons te misleiden - een misleidende god? huh? Wat een lul... daar geloof jij in? hahaha).

koerbagh ® | 07-11-07 | 13:42

Rot op met die kut-religie en leer allemaal zelf nadenken. Scheiding van kerk en staat! (en wel nu graag...)

Pagan Bastard | 07-11-07 | 13:40

Wie mocht dat nog hopen, wij mogen onszelf gewoon extremist noemen.... TE GEK niet?

wat nog meer gek is,is die persoonsbeveiliging - want als hoer loop je 10 x meer risico op iets engs...

satcom | 07-11-07 | 13:40

@RedBill 07-11-07 @ 13:14:
Toch wel. Zie bijvoorbeeld sjaakdeslinksesul 07-11-07 @ 12:55
En ik heb er zelf ook al wat over gezegd.

@Gotthard 07-11-07 @ 13:24:
Het was niet de rode zee (foute vertaling - wat is er nog meer allemaal fout vertaald?) maar de "riet-zee", een stuk zee-moeras in de Nijl-delta. En het was niet Mozes maar de uitbarsting van Thera (Santorini) en de daaropvolgende tsunami. En dan gaan we er even voor gemak van uit dat het fictionele verhaaltje een waarlijk historisch verslag van een wandelveertigjaarse is.
en.wikipedia.org/wiki/Santorini#Develo...

koerbagh ® | 07-11-07 | 13:36

En die mogelijkheid moet je altijd aangrijpen vind ik. Je overtuigt hem toch niet want dat soort lieden heeft hun denkvermogen ingeruild voor gemakzuchtig geloof en afschuiven van schuld, verantwoordelijkheid en het bezweren van hun (doods-)angst. Het is allemaal angst.
koerbagh ® 07-11-07 @ 12:56, perfect omschreven.

hoewel ingeruild, niet lineair geevolutioneerd. Evenals de Afrikanen bijvoorbeeld, niet enkel de Afrikanen hebben langzame evolutie elementen natuurlijk. Wij hebben die ook, we noemen ze gristen in de regel.

Reverend Ray | 07-11-07 | 13:33

@RedBill 07-11-07 @ 13:22
Dat was me reeds opgevallen, ja.

Agent327 | 07-11-07 | 13:32

tokkie 07-11-07 @ 13:02:
Tokkie gelooft in een grote knal die uit niets is ontstaan (...)
Tokkie gelooft dat een megacomplex ecosysteem uit niets kan ontstaan (...)
Tokkie gelooft dat zijn leven op deze aarde geen ander doel heeft dan zichzelf en anderen vermaken en de tijd volmaken (...)
Tokkie gelooft...

RedBill | 07-11-07 | 13:30

@Cavaco: die zitten niet in de regering.

blikjegrolsch | 07-11-07 | 13:28

@ tokkie 07-11-07 @ 13:02
Gezien de huidskleur van mevrouw Lont lijkt het mij onwaarschijnlijk dat je de CU als "een rasistische beweging"mag bestempelen. Overigens was het niet Jezus die de zee liet splijten maar Mozes, maar dat hoeft je wat mij betreft niet te geloven

Gotthard | 07-11-07 | 13:24

Wanner gaat Geenstijl de SGP aanpakken?
Daar mogen vrouwen helemaal niet in het bestuur...
Lijkt me toch ook wel reden om flink weat ruchtbaarheid aan te geven...

Cavaco | 07-11-07 | 13:24

@Agent327 07-11-07 @ 11:09: Ja, bij de CU zitten ook reaguurders (maar als je wat langer meeleest wist je dat over mij ook al wel), en ja, waarom niet?

RedBill | 07-11-07 | 13:22

Trouwens, elke dag om 4 uur even een Sabbattical uurtje Cup-a-Soup!

HenkdeVries | 07-11-07 | 13:21

Als mevrouw Lont avances richting mijn persoon zou maken zou ik ook zeggen dat ik homo ben.

Iko Nal | 07-11-07 | 13:17

@Lekker Belangrijk© 07-11-07 @ 13:12

Profeet kouwes!

HenkdeVries | 07-11-07 | 13:16

@dr.spin007 07-11-07 @ 13:02

Mag ik u aanraden er iets over aliens in te zetten. Niets is leuker dan een boze Scientology Church aan de telefoon. En aan de deur. En in het geblindeerde busje in de straat.

Iko Nal | 07-11-07 | 13:15

baba4oog 07-11-07 @ 13:05
Ik vind dat ie selectief winkelt. Overigens moet je iedereen die zijn stuk begint met "vanuit de andere hoek wordt wel beweerd" direct wantrouwen.

sjaakdeslinksesul | 07-11-07 | 13:15

-weggejorist-

gnomidion | 07-11-07 | 13:15

Dus mevrouw Lont heeft persoonsbeveiliging. En als iemand "GEVAAR" of "PANG" roept, duiken die persoonsbeveiligers er bovenop?
Wat is het verschil met een gangbang? Ze verlangt zeker terug naar de tijden van weleer als hoerige snol.

flinkescheet | 07-11-07 | 13:14

Yvette Lont: HAAAAI JEZUS!!!!!
Jezus van Nazareth: uuh, hey .... uhm, Yvette...
YL: nog hartstikke bedankt voor het ..
JvN: wacht ff, telefoon...... Ha die Pa. Kun Je dalijk f terugbellen, ik ben in gesprek met die stoephoer. Ja. ja die ja, idd. ok, is goed. Hey maar ik ff hangen nou. Wat? Ja, hangen ja ...... en nog bedankt eh. .......... incompetente Zak.
YL: uuuuuuhm, Jezus?
JvN: wat?
YL: nog bedankt.
JvN: huh?
YL: voor het vergeven van m'n zonden..
JvN: oh dat, urr, dat ja .... maar haatzaaiende hoeren vergeven is zoooooo 29 na Chr. .. weetjewel.
YL: hmm?
JvN: heb ik niet ooit eens gezegd; haal eerst de balk uit uw eigen oog, voordat je de splinter bij een ander ziet...?
YL: ja ... Jezus....
JvN: of in jouw geval... haal eerst de vibo uit je eigen uitgeleefde kut voordat je de poerimetator ziet in de aars van een ander ....
YL: *kijkt bedroefd*
JvN: kijk, onhebbelijk kanka-biatch .... ga maar eens naar de Engelstalige wikipedia en typ es in 'metanoia' .... zul je je gemoedstoestand beter begrijpen ..... en nou optyfuh!
YL: *gaat bijna huilen*
JvN: ik mot naar een rechtszaak tegen m'n 12 voormalige matties ... stelletjes lafbekken ..... godverdomme! én ik heb nog nooit geen fokking royalities gezien van die Bijbel weetje *zucht* .... goed personeel is moeilijk te vinden ..... nou, DOEI!!!

stan81 | 07-11-07 | 13:14

Iemand van de bovenstaande reaguurders het redactionele commentaar van Bergwerff ook gelezen? Er is namelijk geen speld tussen te krijgen dat hij gelijk heeft in zijn redenatie over wat wel en niet in strijd met de wet is.

RedBill | 07-11-07 | 13:14

dr.spin007 07-11-07 @ 13:06
Goed lezen, spin.
Er staat 'te lui of te ongeinteresseerd'.
'Of' is iets anders dan 'en'.
Wel goed dat je die mezcal erbij doet; dat is typisch 'en'.

nattebever | 07-11-07 | 13:13

@dr.spin007 07-11-07 @ 13:02, count me in. En doe Kouwes maar als woordvoerder.

Lekker Belangrijk© | 07-11-07 | 13:12

koerbagh ® 07-11-07 @ 13:06
Kijk, zo kan het ook. Allemaal zonder dat je eerst in een boekje hoeft te kijken.
*Mezcal uit kast trekt, worm aan Koerbagh geeft voor studiedoeleinden*

nattebever | 07-11-07 | 13:10

Persoonsbeveiliging... triest dat het al zo ver heen is. Na Pim en Theo dus straks weer iemand afgemaakt omdat ie een afwijkende mening had? Vrijheid van meningsuiting in Nederland? Laat me niet lachen.

Godward | 07-11-07 | 13:09

*fles mescal gereed zet en wijze aanvulling neerpent*

dr.spin007 | 07-11-07 | 13:07

nattebever 07-11-07 @ 13:01

Zowel lui áls ongeïnteresseerd ;-) Volg je me nog?

dr.spin007 | 07-11-07 | 13:06

@dr.spin007 07-11-07 @ 13:02:
Iets met bier, whisky, wijn en cognac (nou vooruit, en mezcal voor vriend bever)?

koerbagh ® | 07-11-07 | 13:06

@ sjaak 12:55
juridisch technisch gesproken heb je wellicht een punt. ik ben in juridisch opzicht niet voldoende onderlegd en bovendien te lui om me daar in te verdiepen. nog los van het feit, dat ik het onderwerp niet belangrijk genoeg acht voor juridische haarkloverij.
in die context kan ik praktisch gesproken leven met de interpretatie van bergwerff. eauk al is-ie niet bepaald de mijne.

baba4oog | 07-11-07 | 13:05

de cu gelooft in ark van noach (wat een flauwekul)
de cu gelooft dat jezus sta op en wandel zei tegen een gehandicapte, en hij liep weg(wat een een flauwekul)
de cu gelooft in jona die opgeslokt werd door een walvis en dagen laten weer levend en wel naar buiten liep (tuurlijk)
de cu gelooft dat jezus de zee liet splijten om er vervolgens doorheen te lopen (tuurlijk)
de cu gelooft dat een dooie weer opstaat (tuurlijk)
de cu gelooft dat bij een weduwe een voedselpot nooit opraakt omdat ze in een god geloofde (ja nog ff en weduwe van sarfat is een bank)
de cu gelooft allemaal onzin, maar een feit is dat het een rasistische beweging is welke in strijd is met onze grondwet.
de cu dient juridisch vervolgt te worden, mevr lont dient juridisch vervolgt te worden, de cu dient geen subsidies meer te ontvangen, de cu dient uit het kabinet gegooid te worden.
de fiscale aftrekbaarheid van giften aan kerken, politieke partijen e.d. kan wel verdwijnen waarom betaald de belastingbetaler indirect te helft van alle kerkkosten en salarisssen???, iemand die een kerk wil steunen doet dat maar fijn netto en niet bruto

tokkie | 07-11-07 | 13:02

Wij, van de levensbeschouwelijke sekte "Sytze Vliegen"...

beginselverklaring: blabla, rode jurken, augurken, finnen, blabla, liberaal... vrijheid van keuze, 140 km maximaal invoeren, coke=ok, veelwijverij, België, verkoop Limburg, God en Allah uit de kast, etcetera, etcetera, etcetera, zo waarlijk helpe mij Audi... Thieme als groepshoer...

Nog suggesties?

dr.spin007 | 07-11-07 | 13:02

@12:56
dat *soort* gristentrollen

@IWAB 07-11-07 @ 12:46:
Is de lunchpauze weer voorbij? Ben je niet vergeten te bidden voor je plakje brood in het boterhammenzakje?

koerbagh ® | 07-11-07 | 13:01

Jeremia 07-11-07 @ 12:27
Ik vermoed dat libertijnen te lui of te ongeinteresseerd zijn om christenen tot martelaar te maken.
Daar komt bij dat het martelaarschap doorgaans een keuze is van de martelaar zelf. Niet te slachtofferig, J.

nattebever | 07-11-07 | 13:01

De SGP mocht toch ook vrouwen blijven weigeren op bestuursfuncties maar moest het dan wel zonder overheidssubsidie stellen? Doet eens terugstorten CU.

Iko Nal | 07-11-07 | 13:00

"het is gewoon de waarheid" >>> Het is gewoon de Bijbel stelletje idioten!!!
-
Gewoon een saai kut boek met bij elkaar geraapte kutverhalen van kutauteurs die die verhalen niet eens zelf verzonnen hebben maar dachten: "Goh laat ik anders die saaie kut verhalen van mijn opa eens op papier zetten zodat ik kan laten zien dat hij dat al honderd keer heeft verteld" Ofzo.

Hobbykip | 07-11-07 | 13:00

"Christenen hebben weliswaar een universele waarheidsclaim" gevalletje overmatige zelfverzekerheid?

Leodebeo | 07-11-07 | 12:58

Wat is enger: een christen die de bijbel letterlijk neemt, of een christen die de bijbel INTERPRETEERT? De laatsten hebben geen geweld nodig om hun doel te bereiken (zie o.a. hp-de tijd 2005, wk42 Ze zitten overal).

Er zijn christelijke gemeenschappen die moderne aflaten verkopen: 'Doneer via (eenmalige) machtiging, en ontvang extra zegen van Jezus Onze Heer' (afgetreden stichter Rob Allart van Berea Amsterdam). Where did the money go?

Ik vind Adje aan een kruis een stuk minder eng.

De Aankondiging | 07-11-07 | 12:58

@blikjegrolsch 07-11-07 @ 12:49:
Maar dat gristentrollen bieden nu juist bij uitstek de mogelijkheid om betere memen te verspreiden. En die mogelijkheid moet je altijd aangrijpen vind ik. Je overtuigt hem toch niet want dat soort lieden heeft hun denkvermogen ingeruild voor gemakzuchtig geloof en afschuiven van schuld, verantwoordelijkheid en het bezweren van hun (doods-)angst. Het is allemaal angst.

koerbagh ® | 07-11-07 | 12:56

@baba4oog 07-11-07 @ 12:46
Nou nee, Bergwerff maakt sowieso twee fouten in zijn betoog.
Het geloofwaardigheidsprobleem zit hem niet in het feit dat de CU homo's als bestuurslid wil weigeren, maar in het feit dat zij in eigen kring een andere standaard hanteren dan in andermans kring (zie ook Yvette Lont's aangifte tegen discriminatie). En als artikel 1 alleen van toepassing zou zijn op de relatie overheid/burger, dan vraag ik me toch echt af waarom het CGB en de rechter zoveel uitspraken doen over zaken waarin de overheid niet de gedaagde partij is. Het verhaal over de "verkeerde" interpretatie van de grondwet en tolerantie tov minderheden wordt er ook maar bij de haren bijgesleept.

sjaakdeslinksesul | 07-11-07 | 12:55

Jeremia 07-11-07 @ 12:19
't Heeft mij ook verbaasd (bijv.) dat de CU met een PvdA in één regering ging zitten, maar given that fact verbaast het me niet dat de CU ongenadig door de mangel gehaald wordt.
Het sluiten van compromissen, het politieke bedrijf, het gekonkel, dat lijkt me allemaal niks voor een christen die zijn geloof nog een beetje serieus neemt.
Een voordeel bij dit alles is een koning die het land begunstigt, ik bedoel, het is prettig om te zien waar de CU in werkelijkheid voor staat; vanuit de oppositie is het immers altijd makkelijk roepen. 'k Vind het wel een leerzame, zij het ontluisterende geschiedenis.

nattebever | 07-11-07 | 12:55

blikjegrolsch 07-11-07 @ 12:49, trol volstaat.

Lekker Belangrijk© | 07-11-07 | 12:55

@IWAB
Ik geloof niet dat ik ook maar één strobreed heb toegegeven. Ik geloof wel (woordspeling van het huis) dat jij jezelf flink te kakken hebt gezet.

HenkdeVries | 07-11-07 | 12:52

@michelr 07-11-07 @ 12:41,
idd "... wat je niet ziet is er ook niet.." is de typische opportunistische reli streek om toch in de maat te lopen met hun facade.
Zoals, Mocro vader ziet zoonlief een blikje bier drinken op straat maar kijkt gewoon de andere kant op, gristenkruidenier dekt op zondag met een zeil de sigaretten automaat af. Stukje Darwin in natuurserie? dan knippen we het er gewoon uit.

Lekker Belangrijk© | 07-11-07 | 12:51

Mensen, IWAB heeft nog een heel arsenaal een kortzichtige leugens in petto, dat kan ik jullie nu al vertellen. De leugen over Darwin is er een van velen die in zijn zieligemenseclubje de ronde doen. Meestal komen zo ook aan met onherleidbaar compkxe organismen(die aangtoond niet onherleidbaar complex zijn) niet zichtbare genetische mutaties (die wel zichtbaar zijn) of eiwitcomplexen (die niet evolueren) om hun jonge aarde sprookje te onderbouwen.
Als je echt pech hebt komen ze beweren dat "Peter Scheele al heeft bewezen dat Evolutie eigenlijk degradatie is" (Peter Scheele heeft bewezen dat als je googelt met cijfers en verzonnen statistieken dan alles denkbaar is). En ga zo nog maar jaren verder. Mensen als IWAB zijn echt misselijkmakend en plaatsen zichzelf VOLLEDIG buiten de maatschappelijke, rationele, wetenschappelijke en logische orde. Er tegenin gaan is dus volstrekt zinloos.

blikjegrolsch | 07-11-07 | 12:49

Draaitafel Demagoog 07-11-07 @ 12:17
Ik zie het 'drama' zich niet echt voltrekken. Bovendien kun je op basis van verkeerde uitgangspunten toch tot een goed resultaat komen. Heusch, het CDA laat zich niet zo leiden door de bijbel heur, eerder door Macchiavelli.
En ze moeten wat terugdoen richting CU, nou ja, part of the deal.
Overigens ben ik wel van oordeel dat het land beter af zou zijn zonder het CDA; die partij houdt elke verandering tegen en lijkt blind te zijn voor wat er in de maatschappij gebeurt. Niet omdat ze specifiek christelijk zijn, vooral omdat ze onnozel zijn of beter: opportunistisch en geslepen.

nattebever | 07-11-07 | 12:49

Peter Erfdwerg is zelf homo en GoT (vzmh) bestaat niet

dr.spin007 | 07-11-07 | 12:48

objectief gezien geen onredelijk stukje van die bergwerff. alleen de moddergooierij naar gs, da's echt een sneue toevoeging. alsof gs/nn de enige plek in het internet universum is waar reaguurders in jip en janneke taal aangeven, dat ze niet zo van de huichelachtige omslag in het denken bij mevrouw lont gecharmeerd zijn.

baba4oog | 07-11-07 | 12:46

Nou kinders, ik heb me weer kostelijk vermaakt hier maar moet nu écht weg!
Leuk dat jullie zo makkelijk een andere kant op te duwen zijn in een discussie door gewoon iets over iets anders te roepen. Laterrrrrrrrrrrrr

IWAB | 07-11-07 | 12:46

Hierbij mijn nominatie van de post van het jaar 2007:
VanFrikschoten 07-11-07 @ 12:10

sjaakdeslinksesul | 07-11-07 | 12:46

IWAB 07-11-07 @ 12:41

Bijdehandje.

Doen we het anders:
De eerste keer hangend aan een kruis, de tweede keer staand op een wolkje, een functieomschrijving gevend aan de Heilige Geest.
.
Ik heb op een Gristelijke school gezeten, ik ken m'n sprookjes.

HenkdeVries | 07-11-07 | 12:45

IWAb,

Heeft Darwin dat misschien echt gezegd? Oh, dan kunnen de biologen er wel mee stoppen. Stom dat ik dat niet eerder wist, want ik had altijd aanwijzigingen dat de evolutietheorie best geschikt was voor het verklaren van veel verschijnselen. Maar ik kan natuurlijk veel beter geloven dat God het was want dan heb ik zat tijd over om te F5en ipv degelijk onderzoek te verrichten.

azijnseikerT | 07-11-07 | 12:42

Men probeerde van vorige week ook al over een andere boeg te gooien. "Homo zijn mag wel, maar homofiel gedrag vertonen niet" (zie ook ongezouten.com/2007/11/03/gristenunie-...)

Zo lust ik er nog een paar.

michelr | 07-11-07 | 12:41

HenkdeVries 07-11-07 @ 12:37
Domme jongen toch! Beetje Bijbelstudie zou geen kwaad kunnen hier. Hoe kan je nou zeggen dat Jezus een sterfBED heeft gehad en wat Hij gezegd heeft staat er óók bij. Je hoeft niet te geloven, het mag!

IWAB | 07-11-07 | 12:41

Maargoed, waar heb ik het over. Mensen die geloven dat God de aarde 6000 jaar geelden gechapen heeft zijn wat mij betref echt te achterlijk en die neem ik niet serieus.

blikjegrolsch | 07-11-07 | 12:40

"Darwin schijnt op zijn sterfbed gezegd te hebben dat zijn hele theorie aandachttrekkerij was"

Dat heeft Darwin niet op zijn sterfbed gezegd en dat is ook bewezen. Darwin zei, vlak voordat hij stierf, "dood is het laatste waar ik bang voor ben". En vervolgen sliep hij vredig in. Helaa zijn het christenzeloten zoals jij die dit soort leugens in de wereld brengen. Het was zijn gggristelijk huishoudtser die deze leugen rondbazuinde. Een typische christenstreek.
Er valt dan ook niet te geloven in de Evolutietheorie, want er is een enorme hoeveelheid bewijslast zodat we gewoon kunnen weten. Evolutionisten zijn derhalve niet net zulke simpele zielen als gelovigen omdat evolutionisten een theorie hebben die ze kunnen onderbouwen met tastbaar bewijs. Zelfs zonder Darwin die, nogmaals, tot aan zijn dood bij zijn theorie bleef.

blikjegrolsch | 07-11-07 | 12:38

@IWAB 07-11-07 @ 12:34:
Heeft te maken met documentatie, bronnenonderzoek, argumentatie en logica... Opvallend afwezig in dat sprookjesboek van je (inderdaad mensenwerk zoals je terecht opmerkt), zoals in de meeste fictie*

koerbagh ® | 07-11-07 | 12:38

@mezelf
Ok, dat doen we even overnieuw:
Klinkt logisch ja. Gristus schijnt op zijn sterfbed ook toeegeven te hebben dat zijn vader in de bijstand zat en veel drugs gebruikte. [/spokenziemode]

HenkdeVries | 07-11-07 | 12:38

@IWAB

Klinkt logisch ja. Gristus schijn op zijn sterfbed ook toeegeven dat zijn vader gewoon in de bijstand zat en veel drugs gebruikte. [/spokenziemode]

HenkdeVries | 07-11-07 | 12:37

koerbagh ® 07-11-07 @ 12:32
Lees mijn reactie aan Tapeworm!

IWAB | 07-11-07 | 12:37

@Agent327

_0_ -0_

subwoofer henk | 07-11-07 | 12:36

Tapeworm 07-11-07 @ 12:28
Lees/kijk ik een ander keertje weleens! Overigens, waarom geloof je dít mensenwerk wél en de Bijbel niet? *wink, wink*

IWAB | 07-11-07 | 12:34

@Lash 07-11-07 @ 12:13:
Daar gaat het niet om, het gaat om de uitzonderingspositie die gelovigen claimen op basis van... helemaal niks eigenlijk (zie ook Dawkins in videootje dat ik eerder al linkte). Het gaat er ook om dat ze alles mogen vinden, alles mogen zeggen, maar niet dat ze als vereniging rechtsgronden hebben om principieel homo's te weigeren een vertegenwoordigende functie uit te oefenen namens de CU en dat is nu juist wat Tyfette wel wilde.

@IWAB 07-11-07 @ 12:21:
Leesvoer!
www.hoax-buster.org/
atheists.org/christianity/

koerbagh ® | 07-11-07 | 12:32

HenkdeVries 07-11-07 @ 12:23
Darwin schijnt op zijn sterfbed gezegd te hebben dat zijn hele theorie aandachttrekkerij was, en dáár geloof jij nog wel in????? Mag van mij hoor maar voor anderen ben je dan net zo´n simpele ziel als iemand die in God gelooft.
OT: Ik ga "uitschakelen". Het is vandaag dankdag en ik mag zo naar de kerk.

IWAB | 07-11-07 | 12:32

Er is nauwelijks een christen in nederland die de bijbel nog letterlijk neemt. Dit in tegenstelling tot de achterlijke islamisten die dit wel doen.
daarom is er ook geen enkele christen die een homo aftuigd, dood of wegpest in dit land. zinloze discussie, goedkoop scoren, hoog Vara gehalte dit onderwerp.

Pim Pandoer | 07-11-07 | 12:30

Ja, en dan kan je weer lekker de martelaar uit gaan hangen en zo.
Schoorsteenveger 07-11-07 @ 12:14
Dat zal wel eens de uiteindelijke concequentie kunnen zijn. Zowel libertijnen als moslims moeten niks van christenen hebben.

Jeremia | 07-11-07 | 12:27

koerbagh ® 07-11-07 @ 12:16
Het was géén waardeoordeel maar een constatering van een feit. Wat jij er zélf mee- c.q. aandoet mag je in dit land gelukkig zelf weten. ;-P
(Nog verder opgeFOKt nu?)
OT: Ik ga opeens inhoudelijke reacties zien hier, hulde hiervoor!

IWAB | 07-11-07 | 12:26

@Maaier 07-11-07 @ 12:03:
Dat kan niet. Want als (blanke, heteroseksuele) man (zonder handicap) heb je geen maatschappelijke en historische achterstand. Dus...
Of je verzint iets van "geboren in een verkeerd lichaam" ofzo.
youtube.com/watch?v=ne1oWXcftVM

koerbagh ® | 07-11-07 | 12:25

@DickieDick 07-11-07 @ 11:08

Amen!
Geloof zou een houvast moeten zijn voor mensen. Iets dat je leven een doel geeft, om naar toe te leven. Iets om het onverklaarbare te kunnen verklaren. Zo zijn álle religies ontstaan. Denk aan een aardbeving die men vroeger een 'straf van God' noemde. Denk aan levensvragen als 'Waar komen wij vandaan?' Nu weten we hoe de aarde is ontstaan en hoe wij mensen hier zijn komen, dankzij oa de evolutietheorie, maar in de tijd dat het Gristendom is ontstaan, wist men dat niet. Een goddelijk Almacht is de makkelijkste verklaring en mensen slikten het. Geniaal bedacht! Mensen geloven het nog steeds!
Om een omschrijving te geven van hoe dat ultieme levensdoel dan bereikt zou moeten worden, schreef men dit op in de vorm van richtlijnen, symbolisch verwerkt in een boek met verhalen, aka de bijbel, koran, thora, noem maar op.
Dit heeft eeuwen prima gewerkt, maar in alle waanzin en chaos over hoe die richtlijnen te interpreteren, is men door de bomen het bos uit het oog verloren. Vooral Gristenen volgen klakkeloos alle regeltjes en irrelevante details op uit Het Grote Boek, als een stel autisten! Lees eens tussen de regeltjes door!
Voor wie dat niet wenst te doen, heb ik de volgende boodschap:
Geloof is middeleeuws en is gepasseerd door de wetenschap, die meer en beter kan verklaren dan dat één of andere buitenaardse baardaap 'het zo gewild heeft'!
Ga met je tijd mee of houd je poot stijf en graaf je eigen graf, sukkels!

HenkdeVries | 07-11-07 | 12:23

Gelukkig heb ik helemaal niks met elk achterlijk geloof (lees sekte) te maken.

RedScorpion | 07-11-07 | 12:22

dat het kennelijk niet
Jeremia 07-11-07 @ 12:19
Hoort niet bij de tekst. Knippen en plakken heb ik ook wel eens beter gedaan.

Jeremia | 07-11-07 | 12:21

Tapeworm 07-11-07 @ 12:12

En uit welke duim heb je dát gezogen om je geweten te sussen?

IWAB | 07-11-07 | 12:21

Ach, dat de CU nu meeregeert is enkel en alleen omanders kon.
nattebever 07-11-07 @ 12:03
Ik ben de laatste tijd behoorlijk teleurgesteld geraakt in de CU. Mijn beweegredenen om op deze partij te stemmen hadden vooral te maken met hun houding tegenover
1) abortus
2) euthanasie
3) de christenvervolging in andere landen en derhalve de echte christelijke asielzoekers in dit land
4) en in mindere mate de houding ten aanzien van het homohuwelijk.
.
Punt 4 zou als het aan mij lag als wisselgeld dienen in de onderhandelingen met de sociaaldemocraten, de liberalen, de vrijdenkende libertijnen. Maar wat gebeurt er? De partij profileert zich door de wet op de smadelijke godslastering met alle kracht te willen verdedigen terwijl dit in mijn beleving slechts symboolpolitiek is. En voor de rest gaat de partij gewoon door de knieën. Daar waar de Here Jezus de macht die de duivel aanbood tijdens de verzoeking in de woestijn resoluut van de hand wees lijken Rouvoet en zijn vrienden in te zijn gegaan op het 'lucratieve' aanbod van de satan. Met mevrouw Lont heb ik overigens geen enkel probleem. dat het kennelijk niet

Jeremia | 07-11-07 | 12:19

maakniesaaknie 07-11-07 @ 11:32

IK maak me sterk dat er bedoeld wordt een bestuursfunctie bij een overheidsorgaan en dat is de CU niet. En misschien dat er gereformeerde homo's zijn (lijkt me wat tegenstrijdig, maar ik ben niet thuis in de leer), maar die zijn volkomen vrij hun eigen partij op te richten en ze kunnen gewoon mee stemmen met de CU over zaken waar ze het wel over eens zijn.

Dr. Oplul 07-11-07 @ 11:34

Ik geef toe de vergelijking is wat mank, maar feitelijk maakt niet uit om welke reden er gediscrimineerd wordt, maar iK had beter een Imam en een RK Basisschool bestuur kunnen nemen. Of misschien de voorzitter van vereniging Martijn een functie binnen het bestuur van een basisschool.

WillTRiker | 07-11-07 | 12:17

@nattebever 07-11-07 @ 12:03 .. Ik heb het niet over dat mensen opeens in de kerk gaan zitten. Maar ik heb het over de niet onderbouwde stellingen van het CDA en CU. Deze mensen handelen en redeneren niet vanuit het feit wat goed voor een land is maar wat God of in dit geval de bijbel er over zegt. En het valt me erg van je tegen nattebever dat je hier niet voor waakt. Deze mensen hebben het namelijk op het moment ALLES te zeggen in dit land. In tegenstelling tot al die moslims waar men hier zo bang voor is.

Draaitafel Demagoog | 07-11-07 | 12:17

@ 12:01:
Vootgezet = Voortgezet.

@IWAB 07-11-07 @ 11:58:
Hou een sop met die kudt-smilies. Je bent hier niet op Fok!
Voor wat betreft dat voorbeeldboekje:
- vrije zondag voor velen
Waarom zondag? En waarom collectief? Een vrije dag van arbeid is gezond voor lichaam en geest, dat kun je fysisch en psychologisch aantoonbaar maken, heb je geen god of bijbel voor nodig. Regel je met je werkgever, man tegen man, of desnoods in vereniging, komt geen god of "heilig boekje" bij kijken.

- niet vloeken
Mag dat godverdomme zelf uitmaken? Ik vloek als ik dat wil. Ik gebruik de taal zoals het mij goeddunkt. Blasfemie zit niet in mijn hoofd, maar in de jouwe als jij niet tegen die woordjes kan.

- niet doden
Lijkt me een nuttig principe voor een diersoort die in kudde-verband leeft, alleen hebben de meeste gristenen het daar in het verleden niet zo nauw mee genomen. In het heden ook niet. Bush is een overtuigd gristen. Maar hij doodt zelf niet, dat vuile werk laat hij door anderen doen. Maar voor het principe zelf heb je geen god of "heilig boekje" nodig.

- niet stelen
Eigendomsrecht is een handig principe voor de organisatie van een efficiente economie waar iedereen beter van wordt. Kun je gewoon rekenkundig aantonen. Heb je geen god of "heilig boekje" voor nodig.

- niet liegen
Mwoah. Iedereen liegt de hele dag door. Voorbeelden: "Goh wat zit je haar leuk!", "Nieuwe jas? Staat je goed!", "Hoe gaat het? Ja goed hoor! (ookal gaat het kut). Het morele verbod is zwak. Vaak is het zelfs nuttiger om niet geheel de waarheid te spreken. Ter illustratie: www.imdb.com/title/tt0119528/

- niet lasteren
Kan soms heel nuttig zijn, zie boven. Zeker als het over gristenen en andere gelovigen gaat.

koerbagh ® | 07-11-07 | 12:16

Lekker Belangrijk© 07-11-07 @ 12:06

Wil je daarmee aangeboren domheid goedpraten? :o)

IWAB | 07-11-07 | 12:16

Christendom, het resultaat van ritueel druggebruik rondom het jaar 0. Serieus, het is nu wel weer leuk geweest. Ze spelen niks klaar, enige wat ze doen is voortplanten. Vervolgens verkrachten ze die kinderen emotioneel net zolang tot ze weer een "meerderheid" hebben en via de "democratische" weg alles weer terug kunnen brengen naar de middeleeuwen.

XelaGBS | 07-11-07 | 12:15

Jeremia 07-11-07 @ 12:04
Ja, en dan kan je weer lekker de martelaar uit gaan hangen en zo.

Schoorsteenveger | 07-11-07 | 12:14

vet 07-11-07 @ 11:16

Daar ben ik het volledig mee eens. Ik ben principieel atheist en moet niks hebben van enig beroep op welk religieus boek dan ook, maar we leven in 0031 wel in een democratie. Dat betekent dat mensen het recht hebben zich in kleinere kring te organiseren en daarbij regels aan het lidmaatschap te verbinden die door de meerderheid van de bevolking niet worden gedeeld.

Hoewel ik het fundamenteel oneens ben met het CU standpunt, kan ik niet anders dan het zeer heldere stuk van Bergwerff te onderschrijven. Helder betoog, geen speld tussen te krijgen.

Lash | 07-11-07 | 12:13

@IWAB 07-11-07 @ 11:58
en waar denk je dat de bijbel op is gebaseerd?
-Egyptische religie
-mythes van heidense zonaanbidders

Tapeworm | 07-11-07 | 12:12

@ van dal 07-11-07 @ 12:04
Zoals je weet heb ik een paar dagen het een en ander gemist...

@ BeverT
Zo zie je maar weer dat je nooit je vrienden moet laten vallen voor een nieuweling, voor je het weet laten ze je weer in de steek en sta je met lege pootjes. En dat terwijl ik je zo trouw was...

Robin Hood | 07-11-07 | 12:11

Oooh wat handig, als je het in een groot dik boek schrijft is het geen discriminatie meer. Dat moet nog een keer van pas kunnen komen.

Achtelijke gristenfundi's. Het is nog steeds discriminatie, alleen is de oppergristenhond zelf, god, het toevallig met je eens.

M299 | 07-11-07 | 12:10

Hier had uw reaktie kunnen staan

VanFrikschoten | 07-11-07 | 12:10

Ketters stinken zelf.

Hammar | 07-11-07 | 12:09

Het probleem met gristenen is dat ze gewend zijn om teksten letterlijk te nemen en vooral niet zelf na te denken om een zelfstandig oordeel te vormen. Ze begrijpen daarom niet dat de meeste reaguurders de aangedikte schrijfsels van de GS-redactie en medereaguurders best kunnen ontleden in de feitelijke kern en de opinie, maar nemen alles ook letterlijk. Grappig dat ze dat dan wél eng vinden...

Iko Nal | 07-11-07 | 12:07

synchronicity 07-11-07 @ 12:05
en kort van geheugen, elke zondag weer terug om om uitleg te vragen...

van dal | 07-11-07 | 12:06

Robin Hood 07-11-07 @ 12:02
She's not with us anymore, joined the choir invisible, is pushing up the daisies etc.
Praise the Lord.

nattebever | 07-11-07 | 12:06

Gelovigen zijn mensen die slapen... die anderen voor zich laten denken omdat ze het zelf niet weten... die geloof als waarheid zien, terwijl het woord geloof juist alles zegt (je gelooft iets als je het niet zeker weet)... van mij mogen ze, maar laat ze een ander (in dit geval dus homo's) niet mee lastig vallen...

synchronicity | 07-11-07 | 12:05

nattebever 07-11-07 @ 11:51
Het christelijke kamp stelt op dit moment nog wel iets voor. Tenminste als we het over de erfgenamen van de christelijke traditie hebben waar de CU/SGP en in mindere mate ook het CDA in staan. Maar het is, en daar ben ik het dus met je eens, een aflopende zaak. Op de langere termijn gaat het christelijke geloof in het westen mijns inziens compleet gemarginaliseerd worden.

Jeremia | 07-11-07 | 12:04

Robin Hood 07-11-07 @ 12:02

was korte verliefdheid hoor, duurde maar een dag of twee, bevers zijn nu eenmaal niet monogaam, hij komt wel weer terug bij je, al is hem gister een voorstel gedaan door iemand die dacht dat ie vrouw was....

van dal | 07-11-07 | 12:04

koerbagh ® 07-11-07 @ 12:01

En ook nog vrouwenvakscholen. En wat nou als ik als man op latere leeftijd nog ene beroep wil leren?

Maaier | 07-11-07 | 12:03

Draaitafel Demagoog 07-11-07 @ 11:57
Ach, dat de CU nu meeregeert is enkel en alleen omdat het kennelijk niet anders kon. 't Is een incident, meer niet. Daarom horen we nu iets meer over het (wat fundamentalischer) christendom.
Over een paar jaar is iedereen dat alweer vergeten en nee, ik geloof niet dat mensen die niet al in de kerk zitten daar opeens (weer) gaan zitten.
Het christendom stelt in feite niets meer voor in NL, in naam nog wel, maar 't grootste deel van de CDA-aanhang lijkt mij meer traditioneel dan specifiek christelijk. Dat soort mensen zul je altijd wel houden. No big deal.

nattebever | 07-11-07 | 12:03

@ ganzo 07-11-07 @ 12:00
Wacht maar tot de nieuwe mobieltjes binnen zijn, kun je helemaal niemand meer vertrouwen.

Dirk Teur | 07-11-07 | 12:03

Violator[xL] 07-11-07 @ 11:49

I'll rest my case!

koerbagh ® 07-11-07 @ 11:54

Bedankt, al is het onverwachte hoek. :o)))

IWAB | 07-11-07 | 12:03

@ Violator[xL] 07-11-07 @ 11:49
Ahum, als je iemand op een flinke taalfout wil wijzen, zorg dan dat je het zelf ook niet verkeerd doet! Hij had wel degelijk gelijk.

@ BeverT
Wat hoor ik nou? Ben je je schatje kwijt? En daar zet je mij dan voor aan de kant...

Robin Hood | 07-11-07 | 12:02

@IWAB 07-11-07 @ 11:58 .. Grieken en Romeinen misschien ?

Draaitafel Demagoog | 07-11-07 | 12:02

die geestelijken, laten geen vrouwen toe in hun abdijen , pastoors en kapelaans en missionarissen zijn allemaal mannen, en toch, als je met een vrouw vrijt met man-boven, heet dat de missionarishouding... beetje hypocriet wel....

van dal | 07-11-07 | 12:02

@Maaier 07-11-07 @ 11:58:
Ja, bestaat nog steeds, al heet het tegenwoordig Vootgezet Algemeen Volwassen Onderwijs, kortweg VAVO. En je kunt ook VWO doen. Alhoewel het nut daarvan voor moeders mij ook ontgaat.
www.thesauruszorgenwelzijn.nl/moederma...

koerbagh ® | 07-11-07 | 12:01

Homofielen, pedofielen, necrofielen, you name it. Allemaal 1 pot nat.

Zo jammer! | 07-11-07 | 12:00

welk onzindelijk smerig tuig publiceert gecensureerd over partijbijeenkomsten?

ganzo | 07-11-07 | 12:00

IK GELOOF IN GEEN SEKTES

Oorsprong van het woord sekte
Het woord sekte is reeds te vinden in de Bijbel. In Handelingen 5 vers 17 wordt gesproken over de sekte (Grieks: hairesis) van de Sadduceeën. In Handelingen 15 vers 5 wordt gesproken over de sekte (Grieks: haireseoos) van de Farizeeën. In Handelingen 24 vers 5 en vers 14 worden de christenen door de voorspraak Tertullus de sekte (Grieks:haireseoos) de Nazarénen genoemd. In Handelingen 26 vers 5 duidt Paulus de Farizeeën als een sekte (Grieks: hairesin) van de joodse godsdienst. In Handelingen 28 vers 22 wordt de vroegchristelijke kerk door de joden een sekte (Grieks: haireseoos) genoemd die overal wordt tegengesproken.

Omega Centauri | 07-11-07 | 11:59

Draaitafel Demagoog 07-11-07 @ 11:57

Heeft God zelf Donner geboden de Nedrlandse pers te besnuffelen?

sjaakdeslinksesul 07-11-07 @ 11:55

Zouden ze opeens allemaal zijn gaan werken en netjes gedragen? Zelfs Cheert schrijft er niet meer over.

Maaier | 07-11-07 | 11:59

Wisten jullie trouwens dat een groot gedeelte van onze wetgeving en van onze opvoeding (nog) op Bijbelse normen en waarden gebaseerd is? (o.a. vrije zondag voor velen, niet vloeken, niet doden, niet stelen, niet liegen, niet lasteren) Handig toch hè zo´n voobeeldboek, alleen willen we er nu alleen dát uithalen wat in ónze kraam te pas komt, maar zó werkt het nu eenmaal niet, sorry "kleutertje luister". :o)))

IWAB | 07-11-07 | 11:58

koerbagh ® 07-11-07 @ 11:54

Bestaat dat nog, de moedermavo. Heerlijk stukje verheffing van de onderdrukte vrouw was dat toch. (en natuurlijk terecht dat er nooit een moeder-VWO is opgericht, daar heb je niets aan als moeder)

Maaier | 07-11-07 | 11:58

@nattebever 07-11-07 @ 11:51 .. je bent naïef ! de hoeveelheid christenen en of cda stemmers zullen alleen maar toenemen de komende tijd. Mensen vluchten de kerk in als de tegenstellingen te groot zijn. Dan is god de alwetende beslisser in de vorm van mensen zoals JP, Donner en Rouvoet.

Draaitafel Demagoog | 07-11-07 | 11:57

@ Tapeworm 07-11-07 @ 11:53

Ik had toch een andere houding in gedachten..... maar toch goed gevonden!

Maar ik dacht dat jezus een verbannen drag-queen was met aids

Maja de Bijna | 07-11-07 | 11:57

All religies zouden verboden moeten worden... De enige manier om normaal met elkaar om te gaan!

PrAn | 07-11-07 | 11:55

Wat zijn die moslims trouwens stil de laatste tijd.

sjaakdeslinksesul | 07-11-07 | 11:55

marks zei het al geloof is opium voor het volk verbieden al die waanzinnige geloofs uitingen of het nu christenen zijn of moslims allemaal gevaarlijk tuig

p-aard | 07-11-07 | 11:55


Dit soort mensen zijn eng. Nadenken hoeft niet. Alles staat immers in een boek vol tegenstrijdigheden uit het jaar 0. Al vele eeuwen is men om precies die reden tot de meest afschuwelijke dingen in staat. Anno 2007 worden er nog steeds doodenge dingen geroepen, maar men acht zichzelf meer dan superieur.

Stir Glenfarclas II | 07-11-07 | 11:55

Jeremia 07-11-07 @ 11:40
Dank voor je reactie.
Ik verwacht trouwens niet dat 'beide kampen alles in het werk zullen stellen wraak op elkaar te nemen.'
Anders dan jij waarschijnlijk inschat, schat ik in dat het christendom in NL een aflopende zaak is en dat het op z'n hoogst nog eens even hier en daar opflakkert om daarna voorgoed te doven of te eindigen in de marge. Die ontwikkeling is al jaren gaande en 't gaat maar één kant uit - de vergetelheid.
Ik zal er, kortom, weinig moeite voor doen om iets dat in feite al in ontbinding is te helpen sneller te ontbinden.
Bij dit alles vind ik het wel interessant om de CU kleur te zien bekennen, al is die kleur nu nog niet helemaal helder.
Dus, kop op man, niks aan de hand - de posities worden alleen maar duidelijker als er wat scherper gepolemiseerd wordt.

nattebever | 07-11-07 | 11:51

Is er misschien een lekkere homo die bij de CU van alle mannen hun sterretje een rondje wil maken?

redheat | 07-11-07 | 11:50

Lev 20:13 Wie met een man het bed deelt als met een vrouw, begaat een gruweldaad. Beiden moeten ter dood gebracht worden en hebben hun dood aan zichzelf te wijten.

Galeislaaf | 07-11-07 | 11:50

-weggejorist-

Violator[xL] | 07-11-07 | 11:49

wedden dat Peter Bergwerff een fappende pornokijkende hoerenbezoekende kontenbonkende schuinsmarcheerder is!!!

DonnieD | 07-11-07 | 11:49

Het ND heeft gelijk met "dictatuur".

Arjan | 07-11-07 | 11:49

Enige waar die figuren in geloven zijn hun eigen waanideeën.
Al die tyfusgodsdiensten afschaffen, verbieden en zwaar bestraffen en de aarde wordt nog eens een mooie plek om te leven.
De evolutie zal het uitwijzen.

CipherNL | 07-11-07 | 11:48

Hulde voor deze originele en creatieve omschrijving van GS door ND. Als zelfs de Jezusbode zich zo tendentieus, ongefundeerd en nodeloos kwetsend over je gaat uitlaten, weet je dat je groot aan 't worden bent.

Lobo | 07-11-07 | 11:48

Als de relipers piswoest is op je , dan doe je toch iets vreselijk goed.

azijnseikerT | 07-11-07 | 11:47

Ik ben meer agnost dan atheist. Maar ik ben grootvoorstander van scheiding kerk en staat, ook in het onderwijs, immers dat is een overheidsdomein. Bijzonder onderwijs moet mogelijk blijven mits onderscheid niet op basis religie wordt gemaakt. Relgieuze instanties creeren namelijk fanatici die het niet zou nauw nemen met onze grondwet. Afschaffen van bepaalde grondwet artikelen zie ik 1, 2 , 3 niet zo zitten, harde scheiding kerk en staat wel.

Het recht op politike partijen is een belangrijk recht. Een politieke partij mag van mij gebasseerd zij op religieuze achtergrond. Bij scheiding kerk en staat zullen religieuze partijen in de regreing niet makkelijk tot problemen kunnen leiden. Helaas is dat nog steeds niet zo....

Dat de CU zondig homofoob wil worden is hun goedrecht. Daar kan ik niets anders over vinden dan dat ik het bekrompen vind. Probleem is echter dat dergelijke verwerpelijke standpunten ook onderdeel kunnen worden van overheidsbeleid. In plaats te zeuren over de religieuze standpunten van partijen zie ik meer heil in het zeuren over het nu eens onderhand regelen van scheiding kerk en staat. Dat scheelt weer heel veel onzin in +31

Zuma | 07-11-07 | 11:47

IWAB 07-11-07 @ 11:45, ik kan al op "Post" drukken, knap he?

Lekker Belangrijk© | 07-11-07 | 11:46

jij = jullie

Draaitafel Demagoog | 07-11-07 | 11:46

/* vindt Server feedback van Geenstyl maar stom en onbegrijpelijk

Fimbulvetr | 07-11-07 | 11:46

Dit soort mensen mogen dit soort uitspraken niet doen. Dat is namelijk andere mensen aanzetten tot het verwerpen van de homoseksuelen. En dan mag ik niet dezelfde vorm van verwerpelijke repliek hanteren ? dat lijkt mij retorisch niet in orde GS ... Jij zijn een beetje bang aan het worden als je het mij vraagt. hahaha .. ( en op voorhand: hou die edits voor je, slappe hap)

-edit: ok -

Draaitafel Demagoog | 07-11-07 | 11:45

Ik zou weleens willen weten op welke partijen al die hersenloze reaguurders hier stemmen, gezien het feit dat zij het níet voor het zeggen in dit land? Of zijn jullie te stom om op dat ene knopje te drukken? Dan moet je sowieso je mond houden en niet stom mee gaan lopen blaten met iets waar je niets vanaf weet c.q. snapt!

IWAB | 07-11-07 | 11:45

-weggejorist-

Violator[xL] | 07-11-07 | 11:44

@Nieroth 07-11-07 @ 11:39
Inderdaad trekt GS de boel vaak lekker puberaal in het extreme, maar dat maakt het wel leuk om te lezen, vind ik dan! Ondertussen zit er, wat mij betreft, wel degelijk een zeer serieuze ondertoon in, die van zaken aan de kaak stellen die volgens een deel van de bevolking niet zijn zoals ze horen te zijn. Denk aan de religieuze intolerantie in dit topic, knuffelen van straattuig, loslopende TBSers en laaggestrafte zedendelinquenten. GS moet!!! Wie deze site afdoet als riool heeft er werkelijk geen zak van begrepen.

Kees Maf | 07-11-07 | 11:44

....en God zag dat het een teringbende was.
Een kleine teleurstelling toch dat Zijn volgelingen er weer helemaal niets van begrepen hadden.

Zeurders | 07-11-07 | 11:43

God is ook homo anders had hij maria zelf wel gedaan en geen engel gestuurd.

dam-dame | 07-11-07 | 11:43

Is helemaal voor de levensstijl van Christus
Ongetrouwd en veel contact met hoeren

hommeles | 07-11-07 | 11:43

/* Fimbulvetr is atheïst, maar hij doet er al een hele tijd niets meer aan. [Herman Finkers]

Fimbulvetr | 07-11-07 | 11:42

/* citeert Herman Finkers: Fimbuvetr is atheïst, maar doet er al een hele tijd niets meer aan.

Fimbulvetr | 07-11-07 | 11:41

zit Yvette Lont nu in 't kruidvat, óf zit het kruidvat in Yvette Lont...

Pugna Pro Patria | 07-11-07 | 11:41

Kruisigen die handel.

*zoekt spijkers met botte punt*

sneaker | 07-11-07 | 11:41

Violator[xL] 07-11-07 @ 11:28
... volgens mij is dat gewoon een standpunt zoals iedereen dat mag hebben... en volgens mij zijn er zoveel mensen mee eens dat ze nu dus inderdaad in de regering zitten... als partijen hun standpunten moeten gaan verlochenen omdat er een paar pisnichten niet met die standpunten eens zijn, wie dringt dan wie iets op??

HennyHenny | 07-11-07 | 11:40

-weggejorist-

Violator[xL] | 07-11-07 | 11:40

nattebever 07-11-07 @ 11:38
Ja ongeveer. Of van mij part Religieus tegen Anti-Religieus.

Jeremia | 07-11-07 | 11:40

@ Agent327 07-11-07 @ 11:20
Godzijdank wel, ik was helemaal van slag zonder GS. Vooral omdat het -in mijn ogen (wil de Joris niet weer kwaad maken)- zeer onterecht was. Bovendien hoort GS bij mn dagelijkse routine. Maar ik mag weer, joepie!!

@ dikduk 07-11-07 @ 11:22
Tuurlijk verzinnen ze er een plausibele verklaring voor, maar we weten wel beter, nietwaar? Vertel ik die Jehova's ook altijd wanneer ze weer eens het lef hebben om hier aan te bellen, kunnen niet anders dan me gelijk geven dat er minder oorlog in de wereld was geweest als er geen geloven waren geweest. Van mij mag iedereen geloven wat hij/zij wil, maar val er een ander niet mee lastig.

Robin Hood | 07-11-07 | 11:39

GS berichten hebben vaak een kern van waarheid, maar het word wel zo ver mogelijk naar rechts getrokken alles.
Nou zie ik het niet als extremistisch, maar meer als puberaal tegen grote mensen aan trappen, waar vaak niks mis mee is overigens. Houd het internet nog een beetje interessant, hoe erg ik het vaak ook oneens ben met GS ^^

Nieroth | 07-11-07 | 11:39

Als dit kabinet echt kwaad wil dan moeten ze de aanval op GS inzetten er keihard voor het verbieden van sites als dit gaan. Onverbloemd in de tegenaanval. Kosten nog moeite sparen. Batterij juristen erop en de wet aanpassen. Maar dat gaan ze denk ik niet doen. Want na deze kabinetsperiode komt misschien liberale Rita aan de macht en zal het hele gezeur weer teruggedraaid worden. Of niet natuurlijk. Want Rita mag zich dan wel profileren als iemand die voorstander is van het vrije woord maar de regenteske aap zou zo maar eens uit de mouw kunnen komen als dat mens werkelijk de macht in handen heeft.

Jeremia | 07-11-07 | 11:38

HennyHenny 07-11-07 @ 11:22
Trekt het je niet aan, achter de voordeur mag bijna alles.
NL heeft de laatste tijd alleen wel erg veel last van de publieke gevolgen van religiën. Of moet ik zeggen ideologiën?.
Er zijn imho krachten in het spel om de verloren verzuiling van de jaren 60 weer te doen herleven. De mensch moet weer wat te kiezen hebben in het leven.
You are on my side or die, zoiets...

Sikkeneur | 07-11-07 | 11:38

Pssttt...., wanneer is de komkommertijd over?

IWAB | 07-11-07 | 11:38

Jeremia 07-11-07 @ 11:34
Welke twee zuilen bedoel je in je comment? Christendom/religie en atheisme?

nattebever | 07-11-07 | 11:38

Hoe zou jezus er uit zien als hij aan een hakenkruis had gehangen?

*zeer vreemde houding aanneemt*

Maja de Bijna | 07-11-07 | 11:38

Wanneer schaffen we die kudt-religies nou eens af?
Een persoon met een IQ boven de 80 begrijpt toch dat god (of hoe die ook heet) niet bestaat.

Hodja | 07-11-07 | 11:36

Ach God is eigenlijk best te pruimen : sinds mensenheugenis laat hij nooit iets van zich horen , het zijn altijd weer zijn verdomde knechtjes die voor de problemen zorgen : Wat de Marokkanen zijn voor Amsterdam , zijn de Godsdienstwaanzinnige Masteurbanten voor de hedendaagse samenleving .
Wat betreft hoer Lont : die heeft helemaal geen beveiliging nodig , een rood-verlichte zaadverloskundige met pensioen , die zich minstens 10000 keer heeft laten volblaffen in alle lichaamspoeningen en vervolgens roept dat homeaux gediscrimineerd dienen te worden binnen de CU , moet gewoon naar een goede psychiater .
Het is ronduit belachelijk dat kerken en andere levensbeschouwlijke instellingen een uitzonderingspositie genieten daar waar het de gelijkheid van een ieder individu , ongeacht zijn of haar seksuele geaardheid betreft .
Een duidelijk gevalletje grondwetswijziging dus .

klaasjeanco | 07-11-07 | 11:35

@ WillTRiker:

De vergelijking met een Iman of een homosexueel gaat helemaal mank.
Een Iman kan geen deel uitmaken van een RK-bestuur, omdat een Iman een andere geloofsovertuiging aanhangt en dus een geheel andere visie heeft. Een homo daarentegen kan heel goed de Rooms-Katholieke leer aanhangen. Wordt hij dan vervolgens geweigerd op basis van zijn geaardheid, dan noemen we dat discriminatie. De Katholieken beroepen zich dan wel op de Bijbel door te stellen dat homofilie een doorn in het oog van God is, maar ze vergeten gemakshalve dat het aanbidden van beelden ook een Godsgruwel is.... dus waar hebben we het over?
Als er één beeldenminnende religie is, dan is het de Rooms Katholieke Kerk wel!

Dr. Oplul | 07-11-07 | 11:34

Bijbel = Hoax

poekie lauda | 07-11-07 | 11:34

shocklog, rioollog? Wat is het nou?

Lekker Belangrijk© | 07-11-07 | 11:34

Het is allemaal minder onschuldig dan het lijkt. Hier staan twee zuilen op voet van oorlog met elkaar en als het moment daar is zullen beide kampen alles in het werk zullen stellen wraak op elkaar te nemen. Wij-Zij, de Nederlandse maatschappij is versplintert en het zal ons land geen goed doen.

Jeremia | 07-11-07 | 11:34

'Daarover handelt wel de Algemene Wet Gelijke Behandeling, maar die zondert kerken en andere levensbeschouwelijke instellingen juist omwille van die levensbeschouwing uit.'

Dit is gewoon ziekelijk, Peter Bergwerff verkeert in een psychose, zoals al zijn geloofsbroeders en -zusters. Je zou Nederland welhaast neo-Neroianisme wensen. Handenwrijvend toekijken hoe een bewegende fakkel met rare praatjes de ArenA verlicht....

Murdockyoufool | 07-11-07 | 11:33

Psies WillTRiker

"Christenen hebben weliswaar een universele waarheidsclaim, maar die spreekt allereerst henzelf aan en zij willen die zeker niet dwingend aan anderen opleggen" (uit ND)

Laat ze lekker doen wat ze willen! In feite zeggen ze dat ook tegen de homo's, alleen niet binnen hun partij. En dat mag. Als ze dan ook maar de subsidie van de staat terug inleveren, zoals de SGP ook moest.

Homobarren laten ook vaak genoeg hetero's niet binnen. En nu is er ook al een vrouwentaxi. Normaal "clubjesgedrag" dus!

Petruszsch | 07-11-07 | 11:32

@ WillTRiker

Je mag in NL niemand op basis van geaardheid een bestuursfunctie weigeren. Punt. Of er gristenhomo's zijn die namens CU in een bestuur willen is irrelevant. Overigens zijn die er wel hoor, hoorde laatst op BNR nog de voorzitter van de Gereformeerde Homobond die best wel verdrietig was om al die homohaat binnen de CU.

maakniesaaknie | 07-11-07 | 11:32

Als God het niet eens was met Geenstijl, dan had hij de website gehackt.

deprofeetinjereet | 07-11-07 | 11:31

Dus zoveel Gristenhonden kunnen niet op tegen 70.000 GS'ers?

Tragisch dat de slagkracht van het aloude vredelievende Gristendom tot het nulpunt is afgezwakt.

*voelt overeenkomsten kruistochten en Manhunt 2*

sneaker | 07-11-07 | 11:31

"Christenen hebben weliswaar een universele waarheidsclaim, maar die spreekt allereerst henzelf aan en zij willen die zeker niet dwingend aan anderen opleggen."

Hielden al die religieuze idioten (met name de bebaarde zandbokito's) zich daar maar eens aan, dan zou de wereld er al een stuk beter uitzien.

stuyterkuycken | 07-11-07 | 11:31

-weggejorist-

Draaitafel Demagoog | 07-11-07 | 11:31

@Violator[xL]
Iets met ballen en vandalisme

Hoer Aadje-Ed | 07-11-07 | 11:30

Ach, het immer vrolijke ND. Die heb ik nog eens bezorgd toen ik nog kranten bezorgde. stad van dik 60.000 inwoners en 2 (tel ze: 2) ND-abonnee's.

AllesIsZinloos | 07-11-07 | 11:30

Hmm ... behalve een stuk van de eerste alinea moet ik zeggen dat ik het wel hout vind snijden. Kijk, ongeacht wat je mag vinden van standpunt omtrent het homo-zijn in relatie tot hun geloofsovertuiging zijn ze vrij, of behoren dat te zijn, om hun EIGEN partij in te richten zoals het hen goeddunkt. Ik bedoel, je gaat een RK kerkgemeenschap toch ook niet raar aankijken als ze vriendelijk bedanken als een imam in het bestuur wil? En laten we wel wezen, waar hebben we het hierover? Zijn er echt zichzelf respecterende homo's die een functie in het partijbestuur van de CU ambieren ... dacht het ook niet nee.

In principe draait een democratie om het doen van wat de meerderheid wil MAAR daarbij wordt dan wel rekening gehouden met de minderheid (in dat laatste schieten we in dit land een 'tikje' teveel door, maar dat hoef ik niemand hier te vertellen). De CU en haar aanhang vormt feitelijk zelf een minderheid en al zijn hun gedachten over bepaalde zaken niet de mijne, er zijn minderheden in dit land waar ik me heel wat meer aan erger.

Wat mij betreft een non-topic dit.

WillTRiker | 07-11-07 | 11:28

-weggejorist-

Violator[xL] | 07-11-07 | 11:28

Ook god maakte de Atheist....
Of maakte de atheis nou god....

Lastig.

ijsklont | 07-11-07 | 11:27

Niet zo janken, NL heeft democratisch een coalitie gekozen die elkaar gevonden heeft in een betuttellend maakbaarheidsideaal. Christenfundamentalisten tolereren heaumeaus zo lang ze maar niet praktiseren, salonsocialisten toleren autoverbrandende criminele finnen en
het CDA harkt handig eigen puntjes binnen door soms naar de arbeiders- en soms naar de gristenvleugel te hangen.

De drie clubjes worden geleid door hypocryte draaikonten met een ruggegraat van rubber en een voorliefde voor pluche, die uit angst voor elektoraal verlies elkaar kleine kroonjuweeltjes gunnen en vier jaar vol proberen te maken met pappen en nathouden houden. Dit is wat de meerderheid in NL wilde toch? Anders was er wel liberaal gestemd toch?

Fimbulvetr | 07-11-07 | 11:27

1. "Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt".....
2. "Verwijder eerst de balk uit uw oog, alvorens u de splinter in de oog van uw naaste ziet"....
3. "Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen".....

Staat ook in de Bijbel!

Dr. Oplul | 07-11-07 | 11:26

@HennyHenny @ 11:22
Atheïsme blijft theïsme. Religie blijft voor beide zijden het middel van discussie en wordt dus door beiden gevoed. Misschien heeft doodgewoon negeren een vruchtbaarder effect?

Hoer Aadje-Ed | 07-11-07 | 11:26

-weggejorist-

Violator[xL] | 07-11-07 | 11:26

@superjan: Inderdaad. Sterker nog, het is tijd voor een echte scheiding van kerk en staat.
Iedereen moet zelf weten of ie in gristus, de vliegende theepot of scientology gelooft, maar wel binnenskamers.
De grens is waar je de rest van de maatschappij gaat lastig vallen met jouw waanideeen, of er zelfs rechten aan meent te moeten ontlenen of een land meent te moeten leiden volgens die idiote ideologie.
Middeleeuwse praktijken als niet gelovigen opdringen dat er onzin over een god die niet bestaat in hun troonrede moet staan, dat moet echt eens afgelopen zijn.

Imagine there's no religion, it's easy if you try.

Atheisme.nu | 07-11-07 | 11:24

... het zijn de laatste tijd wel de anti-christen-weken aan het worden op GS he? Af en toe een topic hierover maakt niet uit, maar langzaam maar zeker begin ik af en toe wel een beetje te schijten op deze topics... Een makkelijkere prooi kan je namelijk niet krijgen, want christenen doen meestal toch niks terug.... dus redactie, mischien tijd om weer eens wat nieuws te verzinnen...?

HennyHenny | 07-11-07 | 11:22

Wanneer realiseren die idioten nou 's dat er geen (lees: GEEN) god bestaat en dat die bijbel en koran een mooi stukje fictie uit de pré internet tijd is.
Wake up and smell the senseo, dom schaap.

Meneer | 07-11-07 | 11:22

Jammer dat de gasprijs gekoppeld is aan de (veel te hoge) olieprijs, anders hadden ze er van mij allemaal aan gemogen, die Christen-terroristen.

P. Deauville | 07-11-07 | 11:22

@ Robin Hood
de oorlog in het midden-oosten is onder de vlag van Democratie, WOII met het toverwoord Lebensraum.
.
hou toch op met die onzin
.

dikduk | 07-11-07 | 11:22

Ze hebben daar wel een beetje een kort lontje hoor..

Ch. Loorkop | 07-11-07 | 11:22

@Robin Hood 07-11-07 @ 11:18
Ban opgeheven? Las laatst dat je een ban had

Agent327 | 07-11-07 | 11:20

Joehoe, Jezus! Kom eens aan mijn kruisje hangen..

Hoer Aadje-Ed | 07-11-07 | 11:20

En hoeveel te innen voor een feauteau van meneer de hoofdredacteur in een of ander nichten-darkroom?

eeneind | 07-11-07 | 11:18

Ik roep al jaren dat gelovige mensen het minst tolerant van iedereen zijn. Waarom ontstaan er veel oorlogen dankzij religie? Omdat ze zoveel incasseringsvermogen hebben? Omdat ze zo open staan voor mensen met een andere denkwijze? Of omdat ze de rest van de wereld willen dwingen te geloven wat zij geloven? Allemaal zo hypocriet als de pest met hun vrede. Ik geloof in mezelf, is dat nog niet genoeg?

Robin Hood | 07-11-07 | 11:18

@cram 07-11-07 @ 11:15
Een incestueuse hoerenloper dan ook nog.

Agent327 | 07-11-07 | 11:17

.
dat ze bescherming moet zegt al genoeg over fundamentalisme, nietwaar?
.

dikduk | 07-11-07 | 11:17

"Het beroep op artikel 1 van de Grondwet, dat bepaalt dat allen in Nederland in gelijke gevallen gelijk behandeld worden, is onjuist, omdat dit primair het oog heeft op de taak van de overheid tegenover de burgers en hoogstens in afgeleide zin betekenis heeft voor de verhoudingen tussen burgers (of hun organisaties) onderling. Daarover handelt wel de Algemene Wet Gelijke Behandeling, maar die zondert kerken en andere levensbeschouwelijke instellingen juist omwille van die levensbeschouwing uit. "

Tijd voor een GS kerk? Lekker kankeren op andere religies is blijkbaar ineens toegestaan. Weg met hoofddoekjes en grrrristenhonden als basis van de ideologie. 't mag. discriminatie geen bezwaar.

mva81 | 07-11-07 | 11:17

Als je echt voor het vrije denken bent, moet je mensen ook het recht gunnen hun eigen standpunt op het gebied van homosualiteit erop na te houden. Anders heerst de gedachtenpolitie in Nederland. Het verbaast mij dat Geenstijl hieraan meedoet. Het onderscheid dat Bergwerff maakt tussen het publieke domein en de partijregels is wat mij betreft zuiver.

vet | 07-11-07 | 11:16

Nogmaals: Jezus was een hoerenloper (niets mis mee)! Zie Maria Magdalena.

cram | 07-11-07 | 11:15

Had Pim toch gelijk, schaf dat artikel 1 maar af dan.

Agent327 | 07-11-07 | 11:14

LOL@Superjan!

Maja de Bijna | 07-11-07 | 11:14

de tering he... Wat een stelletje fanatici. Als het aan hun ligt, gaat het budget voor terrorisme bestrijding binnenkort ook gekort worden, want ja... Zoals wij voor ons geloof staan, zo staan de moslim-fundamentalisten dat ook. Mensen, welkom in de jaren '50. Yvette Lont, laat je eens testen op ziektes... Volgens mij ben je een beetje knetter aan het worden van de syfillis...

His Goofness | 07-11-07 | 11:14

Het enige tot kotsens toe ziekmakende in Nederland is de enorme invloed die religie heeft. Ik heb nog nooit, maar dan ook echt nog nooit, een homo ontmoet die mij zijn levenswijze wilde opdringen. Ze zijn hoogstens hier en daar wat uitbundiger, iets waar de meeste benepen kudtgristenen een voorbeeld aan kunnen nemen. De homohetze van de gelovigen is je reinste discriminatie, gebaseerd op domheid en angst. Ga es dood kudtreligieuzen!

knutsel | 07-11-07 | 11:14

Altijd mooi dat sprookjesboek.
Je blijft F5-en als het onderwerp geloof is. Super.
Baardmans bedankt.

I (8)You fokker | 07-11-07 | 11:13

Deze Relidictatort wil heimelijk de brandstapel terug.
Nou dat kan, alle hoeren eerst!

Lont aansteken dus.

houwezo | 07-11-07 | 11:13

"Het beroep op artikel 1 van de Grondwet, dat bepaalt dat allen in Nederland in gelijke gevallen gelijk behandeld worden, is onjuist, omdat dit primair het oog heeft op de taak van de overheid tegenover de burgers en hoogstens in afgeleide zin betekenis heeft voor de verhoudingen tussen burgers (of hun organisaties) onderling. Daarover handelt wel de Algemene Wet Gelijke Behandeling, maar die zondert kerken en andere levensbeschouwelijke instellingen juist omwille van die levensbeschouwing uit. "

Interessant, ben ik atheïst mooi klaar mee en gelijktijdig vogelvrij verklaard.

Sikkeneur | 07-11-07 | 11:12

"Daarover handelt wel de Algemene Wet Gelijke Behandeling, maar die zondert kerken en andere levensbeschouwelijke instellingen juist omwille van die levensbeschouwing uit."

Ah, dus de CU is een kerk, dan wel een levensbeschouwelijke sekte? Fijn! Is dat tenminste duidelijk. Ik dacht dat het gewoon een politieke partij was, van rechtswege een vereniging (volgens de kvk) die zich gewoon netjes aan de wet moet houden en zich niet op die levensbeschouwelijke uitzondering kan beroepen. Waarom is die uitzondering er überhaupt? Lijkt me grote flauwekul.
video.google.com/videoplay?docid=41992...

koerbagh ® | 07-11-07 | 11:12

*spoiler alert*
De bijbel is niets meer dan een sprookjesboek vol met mythologische figuren.

Tapeworm | 07-11-07 | 11:12

Het is tijd voor Antichrist. De antichristelijke partij Nederland.

superjan | 07-11-07 | 11:12

*trekt nog maar eens een baantje door het open riool*

die hofstadtgruppe | 07-11-07 | 11:11

'een extremistisch web-riool dat zich op ziekmakende wijze manifesteert'

Ik dacht eigenlijk iets van 'een extremistisch gristenhonden-riool wat zich hier op ziekmakende wijze manifesteert'.

rokertje | 07-11-07 | 11:11

wat (b)anaal ook allemaal!

Patrick Zweedsey | 07-11-07 | 11:11

oja intern de bijbel
en extern de GW hanteren... lekker consequent

eekeek | 07-11-07 | 11:10

Toch vreemd dat ze wel op het web-riool zijn aangesloten, maar op de bible belt nog wel in een beerput schijten...

ikker | 07-11-07 | 11:10

-weggejorist-

Violator[xL] | 07-11-07 | 11:10

Ik KAK op gelovigen, met name op de fanatieke.....

PiaH | 07-11-07 | 11:09

Laat die gelovigen zich lekker houden aan hun eigen dictatuur maar van de grote mensenwereld daar niet mee lastig.

derkcs | 07-11-07 | 11:09

Bovendien, hoe weten ze dat? Zitten er bij de CU ook reaguurders en mag dat wel van god?

Agent327 | 07-11-07 | 11:09

Die hele gristen-zooi begint op deze manier echt te stinken. Zeuren dat homo's hun levensstijl aan anderen opdringen en dan voor het gemak even vergeten dat ze zelf hetzelfde doen met een gristelijke leefstijl.

Ik heb het al eerder gezegd, Geloof is een stok om op te steunen en NIET om mee te slaan. Denk daar eens over na!

DickieDick | 07-11-07 | 11:08

Waarom klagen we God niet aan vanwege discriminatie?
Wie weet was Jezus een heameau? Of Maria een lesbeau? Wat wil je dan als geestelijke piemelkop?

AnusGebraad | 07-11-07 | 11:08

als ik zijn stukje lees, lees ik:"meerderheid plus één".
hoeveel is dat?

Kerby | 07-11-07 | 11:08

Vreemde logica houwen ze er op na. God bestaat maar wij zitten op zijn stoel.

ouwe druif | 07-11-07 | 11:07

Yvette Lont is zeker niet lekker?

jessicamiddelkoop | 07-11-07 | 11:07

Het is wachten op het eerste redactielid dat auto's gaat bbq'en met al deze negatieve aandacht in de media.......

Multikuli | 07-11-07 | 11:07

Het Christendom is een achterlijke cultuur! De CU maakt dat eindelijk eens zichtbaar. Een betere bijdrage aan de maatschappij hadden ze niet kunnen leveren.

Kardinaal Ton | 07-11-07 | 11:07

Effe denken. Jezus liep rond met 11 (?) andere kerels allen in de zeer vruchtbare leeftijd van 30 tot 35. En willen die ND idioten mij vertellen dat ze nooit gezellig mekaar zaten te fappen? Kom nou. Toen ik zo oud was had (bijna) elke dag een strakke plasser.

Agent327 | 07-11-07 | 11:06

Verontwaardigd over de reacties op aandachtshoerrr Yvette Lont?
Ggristenhonden, Ontwaakt eensch uit uw winterslaep
En Sterf vervolgens

Tobi | 07-11-07 | 11:06

-weggejorist-

Draaitafel Demagoog | 07-11-07 | 11:05

Hé, das Niceau van eigen huis & puin!

Maja de Bijna | 07-11-07 | 11:00

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl