Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

GeenStijl FilmReview: Zeitgeist

chaos Vergeet Loose Change. Flikker Zapruder Inc. uit uw bookmarks en frommel uw oude aluhoedje maar op tot een balletje om mee te gooien. Hier is namelijk de nieuwste conspiracy blockbuster die op al uw Grote Vragen een antwoord geeft: Zeitgeist! Volgend jaar op de publieke omroep. Nu alvast op GeenStijl. Even snel het plot. Alles is een grote gristelijke samenzwering. 9/11 was een inside job bedacht door Joodse kapitalisten en bankiers die we DE ELITE noemen. Deze vormen vanzelfsprekend een wereldorde waarin iedere aardbewoner door middel van een onderhuidse microchip van het zuurverdiende loon wordt beroofd. Dit alles om nieuwe oorlogen te financieren uiteraard. Bewijzen heeft regisseur John Doe a.k.a. Peter J. in overvloed. Ze worden in de film alleen niet genoemd. Die dient namelijk slechts als opstapje naar een volwaardige kritische burger: It is my hope that people will not take what is said in the film as the truth, but find out for themselves, for truth is not told, it is realized.

Reaguursels

Inloggen

Rundfunk:
Inderdaad. Het is triest dat er teveel redenen zijn waarom mensen vaak blind geloven wat een autoriteit ze vertelt, in plaats van zaken zelf te onderzoeken...
Zelf hebben ze niet geleerd logisch te beredeneren, dan is het makkelijk om autoriteiten te geloven, autoriteiten bevinden zich tenslotte in een intellectuele omgeving, bovendien zeggen ze dingen die aansluiten op de eigen realiteit, en het belangrijkste: iedereen gelooft het dus is het abnormaal om het niet te doen. www.xs4all.nl/~wgods/klootjs0.html
Roodvleugel 09-08-07 @ 10:29
Cool, wilde ik ook mee beginnen. Wilde eigenlijk wachten totdat ie de engelse ondertitels (+referenties) klaar had, maar misschien kunnen we alvast samenwerken @ docs.google.com?

N0Styler | 09-08-07 | 17:55

solidstate 08-08-07 @ 02:25
Als jij een stel puisterige pubers wil geloven die een aantal uit hun verband gerukte interviews aan elkaar praten

PART 1
* Special thanks to Acharya S for her consultation for this section*
Massey, Gerald - The Historic Jesus and the Mythical Christ, The Book Tree
Carpenter, Edward: Pagan and Christian Creeds: Their Origin and Meaning Book Tree, 1998
Acharya S - The Christ Conspiracy, Adventures Unlimited Press
Massey, Gerald - Ancient Egypt: Light of the World, Kessinger Publishing
Churchward, Albert -The Origin and Evolution of Religion, The Book Tree
Acharya S - Suns of God, Adventures Unlimited Press
Murdock, D.M. - Who was Jesus?, Steller House Publishing
Allegro, John - The Dead Sea Scrolls and the Christian Myth, Prometheus Books
Frazer, Sir James: The Golden Bough, Touchstone Pub., 1890
Maxwell, Tice, Snow - That Old Time Religion, The Book Tree
Rolleston, Frances: Mazzaroth, Rivingtons, Waterloo Place, 1862
Cumont, Franz: Astrology and Religion Among the Greeks and Romans Cosimo Classics 1912
King James Version, The Holy Bible, Holman
Fideler, David: Jesus Christ, Sun of God Quest Books, 1993
Berry, Gerald: Religions Of The World, Barnes & Noble Pub., 1965
Leedom, Tim C - The Book Your Church Doesn't Want You To Read, TS Books
Paine, Thomas - The Age of Reason
Wheless, Joseph: Forgery in Christianity: A Documented Record of the Foundations of the Christian Religion 1930
Remsburg, John E. - The Christ: A Critical Review and Analysis of the Evidence of His Existence, Prometheus Books
Massey, Gerald - Egyptian Book of the Dead and the Mysteries of Amenta, Kessinger Publishing
Irvin, Jan & Rutajit, Andrew - Astrotheology and Shamanism, The Book Tree
Doherty, Earl - The Jesus Puzzle: Did Christianity Begin with a Mythical Christ?, Age of Reason Pub.
Campbell, Joseph - Creative Mythology: The Masks of God, Penguin
Doane, T.W. - Bible Myths and Their Parallels in Other Religions, Health Research
Maxwell, Jordan: The Light of World (Film Series) IRES
Singh, Madanjeet: The Sun- Symbol of Power and Life, UNESCO, 1993
Flemming, Brian: The God Who Wasn't There (Film) 2005
The Naked Truth (Film) IRES
Jackson, John G. : Christianity Before Christ, American Atheist Press, 1985

PART 2
Griffin, David Ray - 911 The Myth and the Reality
Ruppert, Michael -The Truth and Lies of 9-11
Berger, Michael - Improbable Collapse
Avatar, LLC - 911 Mysteries
Hilder, Anthony J.- Illuminazi 911
Mugford, Dustin - September 11th Revisited
vonKleist, Dave - 911 In Plane Site
Hufschmid, Eric - Painful Deceptions
Rodriguez, William - What really happened on 9/11?
Zwicker, Barrie - 911 The Great Conspiracy
Duffy, John - 911 Press For Truth
Jones, Alex - Martial Law 9/11
Jones, Alex - TerrorStorm
Hilder, Anthony J.-The Greatest Lie Ever Sold
Avery, Dylan - Loose Change 2nd Edition
Humphrey, George - 911 The Great Illusion

** Important Reference Books **
Ruppert, Michael - Crossing the Rubicon, New Society Publishers
Griffin, David Ray - The New Pearl Harbor, Interlink
Griffin, David Ray - Debunking 9/11 Debunking, Olive Branch Press
Tarpley, Webster - 9/11 Synthetic Terror: Made in USA, Progressive Press
Griffin, David Ray -The 9/11 Commission Report: Omissions And Distortions, Olive Branch Press
Marrs, Jim - The Terror Conspiracy: Deception, 9/11 and the Loss of Liberty, Disinformation Company

PART 3
Perloff, James - The Shadows of Power, Western Islands
Marrs, Jim - Rule by Secrecy, Harper Paperbacks
Dye, Thomas R. - The Irony of Democracy, Wadsworth Publishing
Greider, William - Secrets of the Temple: How the Federal Reserve Runs the Country, Simon & Schuster
F.D.R.: His Personal Letters, Duell/Sloan/Pearce
Allen, Frederick Lewis - "Morgan The Great"/ Life Magazine - 4/25/1949
Simpson, Colin - The Lusitania, Little Brown
Pool, James - Who Financed Hitler: the Secret Funding... ,Pocket Books
Epperson, Ralph A. -The Unseen Hand
Sutton, Anthony C. - Wall Street and the Rise of Hitler, G S G & Associates Pub
Sutton, Anthony C. - The Federal Reserve Conspiracy, G S G & Associates Pub
Allen, Gary - The Rockefeller File, 76 Pr
Lundberg, Ferdinand - America's Sixty Families, Citidell Press
Mcfadden, Louis - On the Federal Reserve, Congressional Record 1934
Allen, Gary - The Bankers , Conspiratorial Origins of the Federal Reserve, American Opinion
Larson, Martin - The Federal Reserve
House, Edward Mandell -The Intimate Papers Of Colonel House, Kessinger Publishing
Sutton, Anthony C. - Wall Street and FDR, Arlington House
Wilson, Woodrow - The New Freedom
Russo, Aaron - America: Freedom To Fascism (film)
Iserbyt, Charlotte Thompson - The Deliberate Dumbing Down of America, 3d Research Co
Stinnett, Robert - Day Of Deceit, Free Press
Security and Prosperity Partnership Of North America, spp.gov
Jaikaran, Jacques S. - Debt Virus, Glenbridge Publishing
Benson, Bill -The Law That Never Was
Griffin, G. Edward, The Creature from Jekyll Island, American Media
Grace Commision Report - 1984 - Reagan Admin

VOICE CREDITS
( in order )

OVERTURE
Jordan Maxwell - The Inner World of the Occult Lecture
George Carlin - You are all Diseased (1999)

PART 1
Bill Hicks - Revelations (1993)
Jordan Maxwell - The Light of the World, IRES

PART 2
David Ray Griffin - 911 The Myth and the Reality
Jordan Maxwell - Interview from "The Greatest Lie Ever Sold"

PART 3
John F. Kennedy Speech - The President and the Press, 1961
Lyndon Larouche - 2005 Webcast
Jordan Maxwell - Matrix of Power
Aaron Russo - Radio Interview with Alex Jones

ENDING
Tim Galloway - Winstar Lecture, 1984
Dr. Richard Albert - Interview, 1967
Carl Sagan - from Cosmos Video Series
Bill Hicks - Revelations, 1993
David Icke - UK Lecture, 1995

Roodvleugel | 09-08-07 | 10:43

Ik heb hem ook helemaal gezien. Helaas geloofde ik deze film al voor ik hem zag. Shock and aw ultima forma. Maar dit willen de meeste mensen niet geloven en deze film zal denk ik een stille dood sterven. Ik ben wel begonnen met het vertalen van de film in de hoop dat meer Nederlanders deze theorieen serieus willen bekijken, voordat wij ons volledig aansluiten bij het neo-militairisme van Bush. Misschien hebben we dat al gedaan toen Fortuyn werd afgeschoten en de JSF deal werd beklonken. In het verlengde van deze film vraag ik me af waarom de NOS zo zijn best doet om de Moslims als Nazi´s weg te zetten, terwijl er aan de Bush kant veel meer overeenkomsten zijn met het nazi tijdperk.

@fromwalking 08-08-07 @ 21:06
Minstens tot 5 minuten kijken, want dan begint de commentaarstem pas.

Roodvleugel | 09-08-07 | 10:29

Wordt wakker, heb lief, spreid de boodschap door het te doen. Wees niet bang alles kwijt te raken want je hebt het niet. Vindt alle kracht in jezelf door je ogen te openen.

de Kerstman | 09-08-07 | 02:24

Nou, ik heb hem helemaal bekeken! Prachtig!
Inderdaad, we worden voor de gek gehouden. Ben ik helemaal mee eens. We mogen niet te veel nadenken. Er zijn er maar een paar die het snappen hoe het in mekaar zit. Ik had al een vermoeden. De kringen waarin ik me begeef, wazige intellectuelen, hebben dezelfde vermoedens al jaren.
Dat van die income taxes geldt niet voor ons, denk ik. Tenminste, ... ik zal me er eens in verdiepen! Wel goed gevonden, van die Federal reseves eigenlijk een particuliere instelling, en het belasting geld van je zuurverdiende knaken worden gebruikt voor die achterlijke interesten! Goed gevonden.
Ik vind het een geloofwaardige film. Ik vind het een monument. Een must see!

fromwalking | 08-08-07 | 23:55

Ach, deze lieden zijn niet vatbaar voor argumentatie.
We leven in een era waarin het draait om de presentatie van dingen, niet om de inhoud; dat creeert de mythe waarover Zeitgeist het ook heeft.
Voorheen had de kerk een positie van autoriteit, nu hebben overheden en de grote bedrijven die positie - de instituten dus.
Mensen leven in een paradigma waarin alleen de "gevestigde orde" nog geloofwaardigheid uitstraalt, en alleen onde bepaalde condities.
Ja, het gaat om de uitstraling, niet om inhoudelijke argumenten - en die condities zijn nauw verbonden aan het eigenbelang van mensen; wat door hen gebruikt kan worden en wat niet (ook in ideologische zin).
Dit alles is verbonden aan de manier waarop de maatschappij is ingericht en hoe bepaald gedrag van mensen daarbinnen afgedwongen wordt vanaf hun jeugd.
We zien dat mensen leven op associaties door verregaande manipulatie van hun mentaliteit.
Als je iets wil bereiken in deze maatschappij moet je jezelf verkopen - het draait om imago, status en prestige.
In tegenstelling tot de mythe dat je jezelf onderscheidt van anderen door jezelf op een unieke manier probeert te verkopen/presenteren, word je juist hetzelfde als alle anderen.
Het werkt als volgt: iemand maakt in feite een 'verpakking' voor anderen, de persoon in kwestie legt zijn referentiekader in de buitenwereld neer in plaats van bij zichzelf.
De presentatie wordt afhankelijk van goed- of afkeuring van de buitenwereld, die zich meestal manifesteert in de vorm van een autoriteit, zoals een werkgever bijvoorbeeld.
Deze autoriteit blijft de persoon in kwestie continu afrekenen op zijn presentatie, en er komt een tijd dat deze persoon niet meer zijn presentatie heeft, maar zijn eigen presentatie IS (een presentatie die door de autoriteit bewerkt is tot de zg. geslepen diamant).
Vanaf dat moment is iemand vatbaar voor manipulatie van verschillend allooi; de autoriteit en verantwoordelijkheid heeft hij gewillig overgedragen aan een instituut, en het volstaat om te leven volgens associaties die sowieso al hun oorsprong vinden bij dat instituut.
Meedoen met het instituut geeft in feite de ruil van enerzijds controle over iemands gedachtenwereld voor anderzijds geldelijke beloning, status en prestige.

Als er vervolgens een zelfstandige denker komt, iemand die zijn referentiekader bij zichzelf heeft gehouden, die kritiek uitoefent op dat instituut, dan wordt dat zelfs opgevat als blasfemie door de associatieven.
Dit voorbeeld zagen we vanavond nog op het journaal, toen er gesproken werd over de "zonden van de vervuilers" in verband met de broeikasgassen.
Ja, broeikasgassen die betrekking hadden op de mythe van het broeikaseffect.
Er wordt momenteel een politiek gevoerd over het vermeende feit dat de aarde opwarmt door het "broeikaseffect" van onder meer CO2, maar er is geen enkel wetenschappelijk bewijs daarvoor.
Toch wordt het "verkocht" als waarheid, en degene die dus niet meedoet is een zondaar, een ketter.
Dit is dus een van de mythen waar Zeitgeist het over heeft.
Vanaf keizer Constantijn leven we in het tijdperk van de mythe, het tijdperk van het sterrenbeeld Pisces (vissen).
Gelukkig dat de overgang naar Aquarius ophanden is, want aan alle kanten beginnen de door instituten gestarte mythen, met de daaraan verbonden conditionering van mensen, onderuit gehaald te worden.

Rest In Privacy | 08-08-07 | 22:40

Maar kijk het nog eens wanneer ie de referenties er als ondertitels heeft bijgezet zou ik zeggen.

N0Styler | 08-08-07 | 21:59

Robert Irving III 08-08-07 @ 17:22
Je houdt geen rekening met de stalen core. Hoe verklaar je dat die het begaf? Door vuur/ hitte is het officiele verhaal. Op de inslagplek kon het nooit zo heet zijn geweest dat het staal werd gesmolten of overal zodanig werd verzwakt dat het het begaf, daar deze overlevenden niet konden staan waar ze stonden als er een vuur van rond de 1500ºC woekerde. thewebfairy.com/911/edna/libertyforum/... www.911-strike.com/VTS_01_3001.jpg
In de Windsor Building (Madrid) heeft een uitslaande brand gewoekerd op elke verdieping. Men vreesde dat het net als de WTCs naar beneden zou storten, maar nee, na 24 uur blussen is het overeind blijven staan. www.whatreallyhappened.com/spain_fire_...

Over de id-theft staat hier btw: www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xm... Hoe kon "Bin Laden" pasporten laten namaken/ vervalsen? En waarom staan de 19 Saudi's nog steeds als daders van 9/11 op de fbi lijst? Waarom staat Bin laden zelf niet op die lijst? www.fbi.gov/wanted/topten/fugitives/la...

N0Styler | 08-08-07 | 21:57

Ligt het aan mij? Ik vond het zo enorm saai, na 3 minuten heb ik het filmpje al weer af gezet! Bah, een paar stomme bommen en planeten. Echt saai. Maar ik moet het een kans geven begrijp ik!
Ellende...

fromwalking | 08-08-07 | 21:06

nu heb ik de film gezien en kan ik ook inhoudelijk reageren (na 3 eerdere posts)
- deel 1 was leuk
- deel 2 sloeg helemaal nergens op, pure onzin.
- deel 3 geloof ik gewoon niet helemaal

dus er zijn nog steeds mensen die in controlled demolition geloven ?
hoe er toch eens mee op
ik zie ten eerste helemaal geen bewijs voor gesmolten staal, (ja statements van een paar gekken en een paar vage beelden uit een ijzersmederij) en bovendien waarom zou dat niet kunnen? een groot gebouw dat naar beneden komt moet erg veel energie kwijt. Ohja en iemand zegt dat het te snel instort, je ziet dat ze tellen totdat het beneden is, nou tussen zoveel puin is het heel moeilijk precies vast te stellen hoe snel alles valt, en waarom kan het niet met praktisch de valsnelheid , de constructie had het begeven.
dit zijn weer allemaal halve waarheden en retorisch/propagandistisch geblablabla... ik slik dit niet zo makkelijk als sommige anderen, die het blijkbaar graag klakkeloos aannemen.

Robert Irving III | 08-08-07 | 17:22

bakoenin 07-08-07 @ 15:32

Nou, nou, nou, niet zo anarchistisch, hoor! 8)

Evocatus | 08-08-07 | 13:29

@solidstate 08-08-07 @ 02:25

Je valt in herhalingen en het gaat mij om de inhoud, niet om de vorm. Dus kom eens met verklaringen over gesmolten staal en ongeschonden paspoorten, gecontroleerde implosies, inactieve NORAD etc.

Zorgh | 08-08-07 | 10:26

=Heb de docu bekeken en erg onlogisch vind ik het allemaal niet klinken, maar nu ben ik dan ook religeus aangelegd [ChillyB]=

Alsof religie logisch is... gooi 's een emmer ijswater over je hoofd uit?

de blogdilettant | 08-08-07 | 05:19

@ Zorgh 08-08-07 @ 01:16

Als jij een stel puisterige pubers wil geloven die een aantal uit hun verband gerukte interviews aan elkaar praten met een monotone stem, ga je gang, ik hou je niet tegen.

Vliegtuigen worden al tientale jaren gekaapt door moslim terroristen het enige verschil is dat ze nu niet hoefden te landen.
Dat maakte het daarom nu nog simpeler.
Waarom steeds je ontkenning dat moslims het kunnen en al vele malen hebben gedaan.?
Valt anders je obsessie in duigen dat het boze bush wel moet zijn?

Hier is genoeg over gezegd dus ik sluit hier af.

solidstate | 08-08-07 | 02:25

Oh, @ Boeddhi 07-08-07 @ 22:17
Gecontroleerde implosie natuurlijk, maar ik denk niet dat Silverstein dat toegaf toen ie 'pull it' zei. En het maakt dus ook niet uit wat ie bedoelde. Die lecture van ae911truth, "why the towers fell", is een aanrader btw.

@BSE rundfunk 07-08-07 @ 22:22
Dank! Nog niet gezien.
Maxwell is echt een wandelende bibliotheek. Heeft z'n hele leven in de boeken gezeten. Hij zou eens met serieuze filmmakers om de tafel moeten gaan zitten.

N0Styler | 08-08-07 | 02:20

Maar goed, met alle draadloze ontvangers (wifi en varianten) is dat een logische volgende stap.
Zag laatst op de kijkdoos dat Nederlanse winkels beboet wordt als ze geen beveiligingscamera hebben. Ze hoeven alleen nog maar met een overheidsdienst te komen die al die camerabeelden kan verzamelen (om terroristen beter op te kunnen sporen uiteraard) en het is hier bijna net zo ver als in Engeland; op elke hoek van de straat camera's die met kinderstemmen iedereen corrigeren bij anti-sociaal gedrag. www.theregister.co.uk/2007/04/04/child...
... na fascisme komt socialisme.

N0Styler | 08-08-07 | 02:01

"Afgezien van die microchip is dat allemaal werkelijkheid."

*Alu-hoedje afzet
Ik heb geen mobieltje!
*Alu-hoedje opzet

De StoorZenDer | 08-08-07 | 01:53

Of ik nu een alu hoedje moet opzetten of niet, ik ben wel min of meer overtuigd. Soms wordt het iets te zweverig maar toch hebben ze veel goede bewijzen. Ik vraag me alleen wat er mee te doen. Ben je echt vrij als je nu bezeten de regering probeert omver te werpen of ben je vrij als je gewoon alles rustig en sceptisch kan bekijken en vooral heel veel om kan lachen....

Weltrusten

M299 | 08-08-07 | 01:51

@Robert Irving III 07-08-07 @ 16:04
Natuurlijk moet je ook sceptisch zijn over de sceptici, maar voor mij staat wel als een paal boven water dat 9/11 stinkt van hier tot Tokio en terug. Natuurkunde-kennis op middelbare-schoolniveau is voldoende om te kunnen vaststellen dat de totale instorting en vergruizing van WTC 1, 2 en 3 onmogelijk is. Een andere, totale onmogelijkheid is de aanwezigheid van gesmolten staal in de puinhopen. Fysisch volslagen onmogelijk onder die omstandigheden!

Het is zeker niet goed om alle verhalen van de 9/11-complotters voor zoete koek te slikken want ook daar zit een hoop onzin bij, maar dat er iets helemaal niet klopte dat is echt niet moeilijk vast te stellen.

Brouhaha | 08-08-07 | 01:49

@053 07-08-07 @ 14:58
Nou, die microchip is ook werkelijkheid, behalve dan het feit dat je dat ding vanuit een satelliet kunt uitlezen. Maar dat is allemaal niet zo spannend; de hele trend van het verhaal klopt absoluut. We worden aan handen en voeten gebonden, slowly but surely....

Brouhaha | 08-08-07 | 01:32

solidstate 07-08-07 @ 23:45
Vind je niet dat het wel eens tijd werd om over de andere kant van het verhaal te leren? De wereld weet nu wel dat alle Hakbars vieze, lelijke, primitieve beesten zijn die vrijheid haten . . . .
Maar feit is dat 'de moslims' een aantal decennia geleden al verslagen zijn door Westerse infiltratie. En naar mijn weten kwam de verklaring voor 21ste eeuwse werelddominatie als eerst van de neocons, de zionisten (niet joden, moraalridders) en de verenigde nazis, daar er meerdere keren over een Pax Americana werd gesproken aan het eind van de vorige eeuw: www.newamericancentury.org/RebuildingA...
New World Order begon al aan het begin van de 20ste eeuw natuurlijk. En als je verder wilt gaan (Novus Ordo Seclorum) begon het met het Romeinse Rijk - Bush: "when our founding fathers declared a new order of the ages, they were acting on an ANCIENT hope". Maxwell zegt dat er in Rome ook al over de N.O.S. werd gesproken. Tegenwoordig hersenspoelt deze schnabbelgestapo zelfs.

Zorgh 07-08-07 @ 22:37
Gelezen ja. Dat soort sites herinneren me dat ik nog niet schizofreen ben. Hoewel ik eigenlijk ook nergens meer van sta te kijken. ;)
Ik heb liever dat de wereldbevolking even extreem paranoid wordt tegenover de (Isra)Elite dan dat we nog verder in het Orwelliaanse tijdperk belanden.

N0Styler | 08-08-07 | 01:24

@solidstate 08-08-07 @ 01:00

Hmm, beduidend zwakker dan de link die ik postte. Begrijp me goed, ik ben alles behalve een moslimvriend, in feite heb ik een zeer diepe antipathie tegen alle religies en islam in het bijzonder omdat het een anti-intellectuele en enge dogmatische fascistische doctrine is, maar, nogmaals, moslims zijn domweg te stom en primitief om een operatie als 911 uit te voeren, hoe graag ze het ook zouden willen.

Zorgh | 08-08-07 | 01:16

@solidstate 08-08-07 @ 00:27

Oh, daar twijfel ik ook helemaal niet aan, dat veel moslims denken dat moslims het hebben gedaan en daar heel trots op zijn. Maar het was wel degelijk een inside job, zie ook www.whatreallyhappened.com/thermite.ht...

Zorgh | 08-08-07 | 00:32

@ Zorgh 08-08-07 @ 00:14

Als jij liever een paar gefrusteerde puisterige pubers wil geloven die graag horen wat ze horen willen en dat vervolgens verknipt op film zetten i.p.v. verschillende experts die al lang en breed bewijzen en rapporten geleverd hebben, ga je gang. Ik ga vooral niet proberen je van je overtuigingen af te brengen.

Ik weet dat moslims het gedaan hebben wat ze zelf hebben toegegeven en waar overal te wereld de moslim vlaggen uit hingen omdat de grote satan aangevallen is door moslims. Alleen die reactie is al overtuigend genoeg want als Bush het gedaan had dan hadden ze er waarschijnlijk commentaar op gehad en dood aan bush geroepen.

solidstate | 08-08-07 | 00:27

@solidstate 08-08-07 @ 00:05

En de gebouwen laten instorten als in een 'controlled demolition'? Voldoende geinfilteerd zijn om NORAD aan de grond te houden? Een papieren paspoort ongeschonden te laten terugvinden in de puinhopen van een inferno waarin stalen balken smelten?

Zorgh | 08-08-07 | 00:14

@Zorgh 07-08-07 @ 23:54

Ja ja moslims zijn stom maar bedreigen ondertussen europa aan zijn fundamenten.
Ga maar door met het onderschatten van dit oorlogzuchtig tuig terwijl de geschiedenis heeft uit gewezen dat dat dodelijk is.

Hoe kom je erbij dat ze dit niet zouden kunnen? Ze hebben complete samenlevingen ontwricht en overgenomen in de loop van de geschiedenis dan is drie vliegtuigjes in een paar gebouwen vliegen een peuleschil.

solidstate | 08-08-07 | 00:05

@solidstate 07-08-07 @ 23:45

Moslims zijn inderdaad een primitief en oorlogszuchtig volkje maar veel te stom en beperkt in mogelijkheden om een operatie als 911 uit te voeren, dat was gewoon een inside job en inderdaad het zoveelste staged event om de USA in een oorlog te storten.

Zorgh | 07-08-07 | 23:54

Heb em nog niet helemaal gezien maar dat eerste stuk over jezus vind ik wel aardig. Als de rest bullshit is kan ik in elk geval dat nog gebruiken als is weer eens zo'n toffe discussie heb met een gristen.

M299 | 07-08-07 | 23:51

Ik weet genoeg.
De hele wereld heeft 3000 mensen vermoord tijdens het WTC gebeuren behalve moslims.

Ik kan het einde van de flim voorspelen.
Het zijn vrijmetselaarij/zionistische/bilderberg/aliens die de wereld over willen nemen plus iedereen anders die geen moslim is.

Ondanks dat het een het gesteld doel is voor de moslim om de wereld te domineren.
Moslims mogen niet rusten tot alle religie voor allah is en wereld dar al islam is. Dit is nou eens geen theorie maar een feit die in de knoran is na te lezen.

Ik zet hem uit en gooi mijn alu hoedje weer de kast in.

solidstate | 07-08-07 | 23:45

Zeitgeist doet erg zijn best het christendom en het jodendom te ontkennen.
Het lijken wel moslims.

Hebben ze nog wat te zeggen over mohammed?
Ik ben nu een half uur in de film
Het zal me niks verbazen als ze daar over zwijgen of alleen maar positief over zijn.

solidstate | 07-08-07 | 23:09

@Zorgh Ja natuurlijk, waar beter een conspiracy te verstoppen dan binnen een dik pak conspiracies :)

Shareholder | 07-08-07 | 23:09

heerlijk dit, verhelderend...

Tommygunner | 07-08-07 | 23:05

Ah, Jordan maxwell... veel gezien van hem, o.a. de drie uur durende presentatie over occulte symboliek.
Bedankt, ga direct zoeken...
Een gruwelijke maar eerlijke documentaire is 'Earthlings', over hoe mensen in feite de wereld buiten zichzelf behandelen. Reden genoeg om enige dingen te veranderen in mijn consumptief gedrag...
Kijk ook eens naar 'The Heist' van Derren Brown, waarin hij op magistrale wijze laat zien hoe beinvloedbaar mensen zijn en relatief eenvoudig geconditioneerd kunnen worden om bijvoorbeeld misdaden te begaan.
Derren Brown is wat betreft het 'lezen' van mensen en zijn originaliteit daarin buitengewoon begaafd.
Een andere documentaire van hem is 'mind control'.
Afgezien van de kleinere trucjes komen ook daar bijzondere dingen aan bod.
Alles is te downloaden op Google vide.

Rest In Privacy | 07-08-07 | 22:22

N0Styler 07-08-07 @ 19:47

Dankje voor de links, prisonplanet ken ik al (alex Jones) Maar wanneer je het voortijdig uitbrengen van het nieuws dat building 7 was ingestort was koppelt aan de uitspraken van Silverstein, is voor mij het bewijs dat men het gebouw heeft neergehaald. Er zijn gewoon regiefouten gemaakt. Wat denk jij dat de reden is van het ineenstorten van gebouw 7?

Boeddhi | 07-08-07 | 22:17

"Oh mortal man, is there anything you cannot be made to believe?" - Adam Weishaupt, proud founder of the Illuminati

N0Styler | 07-08-07 | 22:01

Over gestoordheid gesproken:
Kijk maar eens op google naar 'Psychiatry an industry of death'.
Daarin wordt geproken over een lobotomobiel... ja heus, een rijdend kliniekje om mensen een priem door hun oogkassen te werken...
Of wat dacht je van ADHD? Bestaat niet!
Zoek maar eens op 'ADHD total 100% fraud'.
O ja, en vergeet het bewijs van Professor Jones niet: het met de elektronenmicroscoop geanalyseerde materiaal van 9/11.
Ach gut, toch thermite aanwezig geweest... dus een vooropgezette operatie.
Maar ja, argumenten tellen niet voor mensen die zich niet willen laten informeren over zaken die niet in hun paradigma passen.

Rest In Privacy | 07-08-07 | 22:00

The possibilities with the stupid masses are endless.

Shareholder | 07-08-07 | 21:56

Zorgh 07-08-07 @ 21:04
Ja, zou wel cool zijn als ie niet bluft. Hij was niet erg geinformeerd, maar wist alle vragen toch te beantwoorden zonder zichzelf tegen te spreken of iets dergelijks.

datisookwat 07-08-07 @ 21:07
Copy/paste van LC?? Dat jongetje was ~30 seconden aan het woord.
Microchip voor totale controle natuurlijk. Werd al een beetje uitgelegd. Chip aan = slaaf . . Chip uit = dood. Daarbij kan het menselijk lichaam van buitenaf beinvloed worden als er chips in zitten. Bizarre is dat er in de Book of Revelation staat over het teken van de duivel (666; check je barcode || streepjes!) dat dat teken IN de voorhand of IN het voorhoofd komt. Ook leuk is dat elitisten (Endtimers: Zionisten, Neocons etc.) dit boek nauwkeurig volgen. Zie The Doomsday Code (BBC): video.google.com/videoplay?docid=64392...

N0Styler | 07-08-07 | 21:52

@ Geitenbil

Mee eens; we leven in een maatschappij van mind control.
Ik zal de laatste zijn die de gruwelijke misdaden van de nazi's tijdens de 2e wereldoorlog ontkent.
Het is echter wel opvallend dat het nieuwsbericht van de 6 miljoen holocaust slachtoffers al 20 jaar voor WOII bekend was...

Rest In Privacy | 07-08-07 | 21:48

Een paar hier geloven niet in de RFID chip voor iedereen? Volgens mij is het nieuwe paspoort, waar je verplicht mee rondloopt, al een paar jaar met zo'n chip uitgerust.

Als we een paar jaar geleden gehoord hadden, dat we binnen een enkele jaren biometrische gegevens + vingerafdruk zouden laten afnemen voor een paspoort, dat alle het communicatie verkeer 2 jaar bewaard zou worden, en je op straat naar willekeur aangehouden en gefouilleerd kan worden, had ook niemand dat geloofd.

Die geimplanteerde chip gaat er komen, of het nu is onder het mom van veiligheid of vooruitgang, maar zelfs zonder chip zijn we al veel te ver doorgeslagen.

Bill Goates | 07-08-07 | 21:42

Jaja, het is weer alu-minilullum-hoedjes tijd...
Zeitgeist is er nu al in versie 2, dus deze documentaire is al oud nieuws.
Maar kennelijk toch imponerend genoeg om te vermelden, nietwaar redactie?!
Maar ik kan me voorstellen dat je als Nederlander niets meer gelooft, ook al worden goede argumenten aangereikt.
Ach, het is zinloos om tegen communicatiegestoord volk te blijven praten.
Blijf maar lekker zitten in de mythe die vanaf je jeugd in het conditioneringsprogramma opgenomen is.
De rest is toch per definitie een hoax, nietwaar?!

Rest In Privacy | 07-08-07 | 21:42

Een prulletje van hippies(Cartman: I HATE HIPPIIEES !!)

De Vlaardinger | 07-08-07 | 21:27

Balie 07-08-07 @ 18:47
Het simulatie-argument (matrix) heeft hetzelfde argument, dat het onmogelijk is dat we hier zijn door toeval / 'big bang' (wat gewoon voor zaadlozing stond in de oude scriptures). Als bijv. de 'waarde' van gravity maar een heel klein beetje verschilt, zou er geen leven kunnen zijn. Is wel interessant, steeds meer onderzoekers houden zich hier mee bezig . . www.simulation-argument.com/
Seeing is believing? No, believing is seeing: video.google.com/videoplay?docid=88016...
Concluderend: alles is een illusie en we creeren onze eigen realiteit. God bestaat dus toch, alleen zit ie niet op een wolk maar is gewoon alles (allah!). U bent god.

N0Styler | 07-08-07 | 21:18

Ohja en religie is sowieso kudt, maar dat was al bekend. Het vaticaan heeft meer casch dan onze regering ons ooit uit de ruif kan vreten en toch moeten kerken om geld bedelen. Raar is dat.

ojazekerWel | 07-08-07 | 21:11

@ RedRain 07-08-07 @ 19:51

Helemaal mee eens.

Het gaat er mijn inziens om dat je je niet als een hersenloos schaap laat bestieren je hele leven, maar ook eens zelf kritisch stilstaat bij wat er om je heen en met je gebeurt. Misschien doen we dat wel te weinig.

Het is heel erg aannemelijk dat we de ganse dag worden geindoctrineerd door overheden en door overheden gecontroleerde media. Onze staatsomroep is wellicht niet eens een slecht voorbeeld...

ojazekerWel | 07-08-07 | 21:08

Niet overtuigd, Loose Change deed dat wel bij mij. Eerste deel was intressand, dan een beetje copy/past Loose Change, maar... dat Amerika er op uit is dat iedereeen uiteindelijk een chip moet hebben? Why? Voor als ze de weg kwijt zijn? Dat zijn ze toch al, en dat geld de wereld laat draaien wist ik ook al. NEXT!

datisookwat | 07-08-07 | 21:07

@N0Styler 07-08-07 @ 19:52

Haha, geweldig interview, vooral het deel waar ie bloedserieus David Rockefeller een ultimatum stelt en eist dat ie zich overgeeft.

Zorgh | 07-08-07 | 21:04

Alleen al het verhaal van de federal reserve vind ik schokkend.

Roy Orbitol | 07-08-07 | 20:18

ben godverdomme me alu hoedje kwijt

22grafik | 07-08-07 | 20:10

Zoals Homer Simpson graag zegt: BORING!!!!

Slydectisch | 07-08-07 | 20:09

Wat een joodse bullshit zeg dat Zeitgeist. Moehaha wat een kidult crap.

Shareholder | 07-08-07 | 20:03

Oh nee he... de mensen die denken dat 9/11 een 'government job' was...

Stijlloos|Superieur | 07-08-07 | 20:01

ChillyB 07-08-07 @ 19:24
Ordo ab Chao . . . laat de Illuminati maar lekker chaos creeren, zorgen wij voor de oplossing!
Chinese geheime genootschap van 6 miljoen gangsters hebben zich al aangemeld bij de resistance . . rense.com/Datapages/fulfdat.htm

N0Styler | 07-08-07 | 19:52

Wat er waar van is en wat niet, wil ik niet over discussiëren, want dat zal iedereen anders zien. Feit lijkt me wel dat er nog zoveel vragen over zoveel onderwerpen zijn die door overheden zo tegenstrijdig of onvolledig beantwoordt worden dat we er ons druk om zouden moeten maken. En feit lijkt me ook dat er iets aan de hand is wat niet helemaal in de haak is. Of dit zo vies en vuil is als deze film voorspiegelt, wil ik niet bevestigen noch uitsluiten, maar het is wel zorgelijk. Zoveel lijkt mij duidelijk.

RedRain | 07-08-07 | 19:51

Boeddhi 07-08-07 @ 18:47
Mwa ik denk niet dat Silverstein "pull it" gebruikte als explosieventerm. Is niet logisch om een misdaad te erkennen op nationale tv en in de context waarin ie het zei ('such terrible loss of life') is het logischer dat ie bedoelde dat ie de brandweerlieden uit WTC7 liet pullen. Of die er toen nog waren en of ie inderdaad die 'beslissing' had genomen maakt weinig uit. Zie ook www.debunking911.com/pull.htm (als reflectie; is net zo goed prop. als Loose Change) Het blijft de smoking gun.. video.google.com/videoplay?docid=20735...
Goeie analyse van ae911truth: www.blip.tv/file/306082/
www.prisonplanet.com/articles/august20...

N0Styler | 07-08-07 | 19:47

Het enige wat ik er over kwijt kan is dat het gaat over porneau douwnloden

LibertasSimplex | 07-08-07 | 19:44

Niet echt nieuw dit, heb hem een tijdje terug al op YouTube gezien. Ik vond het wel interessant, het zou me eerlijk gezegd ook niet verbazen als er een kern van waarheid in zit. Het is natuurlijk makkelijk om te denken, 'nee joh, zoiets doen die mensen toch niet',.. maar de geschiedenis toont al aan hoe makkelijk een kleine elite de massa kan manipuleren.

Fulgrim | 07-08-07 | 19:38

Ik moet dit doen van mensen. Mensen met macht. Van wie niemand vermoedt wat hun werkelijke motief is. Allemaal. En ja, ook Jantje Smit, en ook een Dries Roelvink , maar ook hoe heet die turk. Die zitten er allemaal bij.
Verder kan ik natuurlijk niks zeggen

LibertasSimplex | 07-08-07 | 19:37

Heb de docu bekeken en erg onlogisch vind ik het allemaal niet klinken, maar nu ben ik dan ook religeus aangelegd. Of we in toekomst alleen een RIFD chip zullen dragen betwijfel ik. Maar we zullen wel zien dat de toekomst ons brengt, iets er aan doen zal toch niet lukken (tenzij de wereldheerschapij van GeenStijl een feit is....)

ChillyB | 07-08-07 | 19:24

Wow, voor iemand die zo zijn best heeft gedaan op dit filmpje is het een beetje slordig als je, wanneer je de legende van Horus wil vergelijken met die van Jezus, je op de achtergrond een afbeelding laat zien van... Ra.

*belerende modus aan*
Ziet u lieve kijkbuiskindertjes: les 1. Horus heeft geen cirkeltje boven zijn hoofd, maar een hoedje erop. Ra heeft een cirkeltje.

Ra was god van de zon. De pharaoh was de belichaming van Horus op aarde. Volgt u mij nog? Horus was de zoon van Osiris (zijn vader was dus wel bekend) en Ra? Ra was altijd, Ra heeft geen mama. Ra=zon.
*belerende modus uit*

TheAwfulTruth | 07-08-07 | 19:10

Zorgh 07-08-07 @ 18:58

Precies, dat is aangegrepen de Neo-Cons na de val van de Sovjet Unie om hun plannen voor een NWO verder te kunnen realiseren. Hoewel ik het NWO idee niet geheel ondersteun. Ik denk nl. dat dit deels ook de consequentie van technologische voortschrijding is. Maar dat mens angsten gebruikt om privacy in te perken en verdere controle tracht te krijgen op de burger is mijn inziens een feit.

Boeddhi | 07-08-07 | 19:09

@Balie
Dat is nu juist het punt he, de natuur zit ingewikkeld in elkaar en meneer Darwin was degene die de processen die daarachter schuilgingen voor het eerst beschreef (wat betreft organismen dan). Niet zo spannend als het verhaal met een willekeurige god in de hoofdrol maar wel aantoonbaar.

Wat atoombommen op dwergplaneet pluto te maken hebben met je argument is me niet duidelijk, is wel vaker zo met reli-propaganda, raakt kant noch wal.

Je argument dat alles dan geoorloofd zou zijn zegt meer over jou (Kent Hovind groupie) dan over iets anders. Ik heb er geen problemen mee om me netjes te gedragen naar anderen toe, als jij een god nodig hebt om regels op te stellen dan is het misschien wel zo verstandig dat we je alvast opsluiten, voor het geval dat je opeens niet meer geloofd in de beste man en links en rechts kinderen gaat lastigvallen alsof het een interne competitie betreft (zoals de RK kerk dus).

prsr | 07-08-07 | 19:08

Overigens is die NWO naar mijn idee ook de werkelijke reden dat politici in heel Europa categorisch weigeren het meest voor de hand liggende aan de terreur van geimporteerde moslims te doen, namelijk die extremisten eruit schoppen. Ze hebben de dreiging die van het moslimtuig uitgaat hard nodig om bevoegdheden voor inlichtingendiensten etc. uit te breiden.

Zorgh | 07-08-07 | 18:58

De onderzoeksjournalist Robin de Ruiter heeft ook interessante boeken geschreven over de verborgen wereldleiders. Zie www.mayrapublications.nl/

Voor wie van de zomer niets meer te doen heeft dan herhalingen van 'Te land , te zee en in de lucht' te kijken, een aanrader.

Pluspunt van zijn boeken: Meerdere thema's komen voorbij. Goed opgebouwde argumentatie. Minpunt: Wel erg gedetailleerde informatie. Dus leest niet in één keer weg.

dewareik | 07-08-07 | 18:56

Vette film.
Al is de helft maar waar, dan zijn we al fucked...

da wizard | 07-08-07 | 18:54

Meestal reageer ik geen 2 maal, maargoed ben nog ff online dus whatever... de wereld zit TE ingewikkeld in elkaar om uit een oerknal te zijn ontstaan, als ik op een atoombom gooi op Pluto groeit daar niet in 1 keer een nieuwe buitenaardse beschaving... en is het ONlogisch dat er een God is of is het makkelijker om dat te denken omdat dan alles geoorloofd is te doen wat je zelf wilt...? Hetgeen nog steeds kan als God er wel is, alleen dan vraagt het consequenties... maargoed zo te zien is 'geen stijl'alleen om te kunnen kankeren op normen en waarden en ben ik een burgerlul ook goed

Balie | 07-08-07 | 18:47

prsr 07-08-07 @ 17:44

Niet verrassend wel verontrustend. Maar er zijn zoveel vragen nog onbeantwoord omtrent 9/11. Gebouw 7 waarover tegenstrijdige uitspraken over gedaan zijn (Siverstein zei “And they made that decision to pull and we watched the building collapse” en de regering die dit ontkent, Geloof me, die hebben ze zelf naar beneden gehaald!! Getuigenverslagen die explosies vlug achter elkaar hoorde in WTC 1 en 2, inderdaad geen duidelijk bewijs van een vliegtuig op het pentagon terwijl er weet ik hoeveel bewakingscamera’s aanwezig zijn. BBC en CCN meldde de collapse van building 7 voordat hij überhaupt instortte. video.google.com/videoplay?docid=84349...
En zo zijn er nog vele zaken die minstens de indruk wekken dat de aanslagen geen verrassing waren. Maar nu zal ik wel weer voor alu-hoedje worden uitgemaakt

Boeddhi | 07-08-07 | 18:47

Net weer een ander complot ontdekt, ik ben altijd de 999.999ste bezoekster van bepaalde websites. Welke duivelse kracht zit daar nou weer achter.?

Hannalore | 07-08-07 | 18:45

Grotendeels bekende kost maar toch wel een aanradertje.

Zorgh | 07-08-07 | 18:40

Ûhm, Zeitgeist!, was dat niet een hip blaadje voor sado-masochisten..?, het kan verkeren. Trouwens, als het om complotten gaat dan blijft Erich Von Däniken de goeroe aller goeroe's. 'Waren de goden kosmonauten?', hm, kosmonauten..?, die kwamen toch uit de Sovjet Unie.? Zijn wij dan geschapen door bolsjewisten.? Dat lijkt ook niet anders te kunnen. Arme neo-cons.!

Hannalore | 07-08-07 | 18:22

@Killin Ark: Allemaal discordianist worden.

Lagonda | 07-08-07 | 17:51

*stoft alu hoedje nog maar eens af*

doe eens niet | 07-08-07 | 17:50

Het eerste deel van de film is redelijk standaard werk. Niet echt schokkende nieuwtjes oid tenzij je natuurlijk actief danwel passief bent afgeschermd van die informatie.

De rest, ach, 9/11 zou ik niet direct als inside-job willen betitelen maar de machthebbers in de VS doen ook bar weinig om die geruchten de kop in te drukken (waar blijven bv. de missende frames van de pentagon cameras?). En, dat banken de westerse wereld praktisch besturen (en daarmee de rest van de wereld) dat zagen we 20 jaar geleden al aankomen, ook niet echt verassend nieuws dus eigenlijk.

prsr | 07-08-07 | 17:44

Conclusie: het is allemaal de schuld van de Rockefellers.

Kooosnaam | 07-08-07 | 17:42

@ edit- 07-08-07 @ 17:19:
Toch jammer... Vlunk's wonderlijke inzichten zouden dit draadje moeiteloos naar de 500, wellicht zelfs 1000 comments tillen. Maar 1 'truthseeker' per conspiracy-theory is wel genoeg, ook weer begrijpelijk.

koerbagh ® | 07-08-07 | 17:41

-weggejorist-

gnomidion | 07-08-07 | 17:38

Ziet er interessant uit deze docu, ik ga deze binnenkort even uit kijken......
.
Er is nog zoveel dat wij niet weten.

LoL @ S?v?ke | 07-08-07 | 17:37

@prsr 07-08-07 @ 17:29

thx: woordje pseudo was weggevallen :)
@HighandMighty 07-08-07 @ 17:26:
King is natuurlijk ook nog steeds iemand met een christelijke achtergrond; loop gewoon eens een goede (universitaire) bibliotheek in, vind je nog meer van dat soort literatuur.

Censor Mores | 07-08-07 | 17:33

Oke klaar.. Wat gaan we hier aan doen jongens?

Killin Ark | 07-08-07 | 17:32

@Censor Mores: Francesco Carotta's verhaal is pseudowetenschap, waarom mensen het anders blijven presenteren is een raadsel.

@Balie
Nee, dat specifiek jouw god met z'n vingers knipte en alles bij elkaar toverde is logisch.

Verwarring alom blijkt maar weer.

prsr | 07-08-07 | 17:29

Voor wie wat wil lezen over het verband tussen heidense religies en het christendom lees dit artikel van een bekende auteur, namelijk Dr. Martin Luther King Jr. Hij legt goede onderbouwde verbanden en blijft redelijk objectief.

"The Influence of the Mystery Religions on Christianity"

www.stanford.edu/group/King/publicatio...

HighandMighty | 07-08-07 | 17:26

Goede film.

De Baaf | 07-08-07 | 17:23

@ Censor Mores die zegt "Zat bewijs toch.. lees eerst maar eens Flavius Josephus en ga aansluitend verder met apocriefe evangelies zoals die van Maria Magdalena, Thomas en Judas..."

Niet om de theorie van de film te verdedigen oid. maar de 'bewijslast' die jij opvoert is deel van wat jij bewezen (wilt) zie(t)(n). Dat is in de regel niet een erg overtuigende methode (if you have a brain). Doe eens beter je best, Hij zoudt het gewildt hebben@!

ILT | 07-08-07 | 17:21

@Redactie:
Mag vlunk voor dit éne topic, voor één keertje, alleen vandaag een un-ban?
Of is dat technisch niet realiseerbaar?

-edit: computer says no -

koerbagh ® | 07-08-07 | 17:19

Oh ja, nog een stukje wetenschap: Francesco Carotta, War Jesus Caesar? : 2000 Jahre Anbetung einer Kopie?

Censor Mores | 07-08-07 | 17:17

Afgezien. En nu? "Truth is realized?" Dus we moeten een counterbeweging opzetten? Mkay, ik was al libertariër en atheïst. Wie volgt?

Bijdeweg, dat de islam in de gehele film niet voorkomt wil nie zeggen dat het geen achterlijke religie is en in combinatie met staatsmacht een gevaar vormt voor het vrije Westen.

@ Balie die zegt "Als we zijn ge evolueerd uit apen , nee dat is logisch , alles zou zomaar patsboem met een oerknal zijn gekomen.... nee en dat moet je zomaar aannemen.. whahaha"

Jouw onlogische alternatief neem je toch ook zomaar aan? Touché! En nu fietsen monkey.

ILT | 07-08-07 | 17:16

Zo.. ff gekeken tot 32 minuten en met Wikipedia op de achtergrond als backup..... je lacht je eigen een breuk zeg...
Vooral in minuutje 32: is there any non-biblical historical evidence of any person living with the name Jesus, Son of Mary.... bla, bla, bla, bla... Answer: no. No?!?!?!?!??!
Zat bewijs toch.. lees eerst maar eens Flavius Josephus en ga aansluitend verder met apocriefe evangelies zoals die van Maria Magdalena, Thomas en Judas...
Best goed gemaakt voor een komedie.. maar voor betrouwbare geschiedenis kun je nog steeds het beste Monty Python's Holy Grail kijken zei m'n prof altijd.

Censor Mores | 07-08-07 | 17:08

yep; dat het hele christendom gewoon een verbastering is van oudere religies is al vaker aangehaald. Maar die worden vaak half gevierendeeld als ze dat aan de man proberen te brengen

beschuitfluiter | 07-08-07 | 17:00

Heb hem ruim een half uur aanstaan nu, niets mis mee en best interessant zo ver, er wordt aangetoond dat jodendom en christendom een bijeengeraapt zootje plagiaat van heidense religies zijn, de claims over oudere soortgelijke verhalen zijn iig te verifieren met wikipedia.

Zorgh | 07-08-07 | 16:59

malle eppie 07-08-07 @ 16:50

Dat klopt, maar ik gebruik het voorbeeld ter verduidelijking van de schijnobjectiviteit van veel GS-ers

Boeddhi | 07-08-07 | 16:55

Ik snap het niet helemaal met die bank nu.. met die dept.. kan iemand dat ff uitleggen?

Killin Ark | 07-08-07 | 16:53

ik heb al weken geleden bij het reaguren linsk gezet naar deze site!

@rara
jij leest hitchhiker zeker? geweldig boek!

Groenepuntmuts. | 07-08-07 | 16:53

Langdradig walgelijk filmpje waar je heel wat tijd voor moet uittrekken. "t is dat ik me veel verdiept heb in eindtijdtheorieen en het enige waar we bang voor moeten zijn is de Vrijmetselarij, Bush is daar bijvoorbeeld lid van en Blair ook. Zij noemen zichzelf Christenen, maar doen dat voornamelijke om STEMMEN te winnen van conservatieve Christenen. Ik geloof OOK in God, en als mensen daar problemen mee hebben is dat niet de mijne, iedereen is vrij te geloven wat hij of zij wil. Ik heb zulke discussies al vaker meegemaakt en daar kom je toch niet uit. Als we zijn ge evolueerd uit apen , nee dat is logisch , alles zou zomaar patsboem met een oerknal zijn gekomen.... nee en dat moet je zomaar aannemen.. whahaha

Balie | 07-08-07 | 16:52

@Lebowski Achiever 07-08-07 @ 16:29
pannekoek lekker verder gozert. Als je je "verdiept" moet je het goed doen.

ohja net zo lang verdiepen totdat ik tot de conclusie kom dat het een conspiracy is, lang of kort, maakt niet uit, als ik maar tot de conclusie kom dat het een conspiracy is zeker...

nou, ik geloof alleen in bewijzen eigenlijk en niet in vage aan elkaar geplakte halve waarheden, misschien is dat het probleem, ik kan 100 websites erover lezen maar ze hangen allemaal aanelkaar van fantasie. Ik heb bovendien gewoon helemaal geen ZIN meer om me met dit bezig te houden, als ik een spannend science fiction boek wil lezen dan pak ik wel een spannend science fiction boek.

Robert Irving III | 07-08-07 | 16:50

@Boeddhi 07-08-07 @ 16:39
.
Duidelijk. En ik ben het idd met je eens dat er op GS vaak eenzijdig wordt gereageerd. Maar ik zou er niet de 'moslim-underdog' bij gaan halen als ik jou was, want die waren nog niet eens in genoemd in alle comments.
Beetje off-topic dus.
.

malle eppie | 07-08-07 | 16:50

heb de eerste 20 minuten ff gekeken, maar dit gaat er bij de biblebelt gewoonweg niet in... die zijn te gedoctrineerd om zelf te denken

beschuitfluiter | 07-08-07 | 16:46

Robert Irving III 07-08-07 @ 16:04

Tuurlijk, en jij gelooft Bush

bakoenin | 07-08-07 | 16:40

malle eppie 07-08-07 @ 16:30

Ik begrijp jouw commentaar heel goed. Je vindt de film bullshit. Dat laat je duidelijk blijken. Maar ik zie door de raguurders op geen stijl niet de zelfde kritische houding t.a.v. verhalen over moslim extremisme of de Arabische wereld. Leve Wilders met zijn genuanceerde uitspraken is hier niet zelden het motto. Laten we Iran Nuken of moslim hooligans neerschieten bij voetbalrellen. Nee, de GS-er zijn Idool is zeer objectief en genuanceerd. De complotdenker daarentegen is een idioot de overal spoken ziet.. Misschien denk jij dat niet zo over, maar een hoop mensen bij GS wel…

Boeddhi | 07-08-07 | 16:39

@Boeddhi 07-08-07 @ 16:18
.
Bril niet op gehad, of was mijn vorige commentaar te lastig te intepreteren voor een eenzijdig geprogrammeerde geest?
.

malle eppie | 07-08-07 | 16:30

malle eppie 07-08-07 @ 16:12
lol, inkoppertje... leuk geprobeerd

Lebowski Achiever | 07-08-07 | 16:30

Ik heb hem een tijdje geleden gezien, vond alleen het eerste deel vernieuwend. Voor echt goede docu's, die niet echt conspiracy gericht zijn, check docu's van Adam Curtis van BBC. The Century of the Self, The Trap: What Happened to our Dream of Freedom en natuurlijk The Power of Nightmares.

HighandMighty | 07-08-07 | 16:30

Het begint leuk maar het hele verhaal van de film stort ineen vanaf het moment dat ze beginnen over het ineenstorten van het WTC. Ik ben maar gestopt met kijken na 45 minuten. Het planten van explosieven etc. is al verklaard door mensen die er WEL vertand van hebben. Wat ik nu zo ironisch vind is dat de kritiek op religie ook toepasbaar is op degene die het verhaal van deze film geloven.

Pittybrad | 07-08-07 | 16:29

Niets mis met de eerste 35 minuten.
Klinkt aannemelijk.
*houd hart vast voor wat komen gaat*...

da wizard | 07-08-07 | 16:29

Killin Ark 07-08-07 @ 16:07
ik kijk en post ondertussen even...8P
.
Robert Irving III 07-08-07 @ 16:04
pannekoek lekker verder gozert. Als je je "verdiept" moet je het goed doen.

Lebowski Achiever | 07-08-07 | 16:29

Killin Ark 07-08-07 @ 16:07

Ik wel hoor! Al lang..

Boeddhi | 07-08-07 | 16:20

malle eppie 07-08-07 @ 16:12

Voor jullie zijn alleen Moslims verdacht, het westen en hun regeringen zijn uiterst betrouwbaar. Right!!! De thruth beweging groeit in Amerika en zoals overal heb je ook een hoop idioten die er een al eeuwigdurende samenzwering van maken. Maar om alles bullshit te noemen is echt dom. Er zijn genoeg verachte zaken te noemen, ook als het gaat om 9/11.

Boeddhi | 07-08-07 | 16:18

Ik heb net het deel over religie gezien en ik vond het best wel aannemelijk en interessant

The Nameless | 07-08-07 | 16:17

@ Lebowski Achiever 07-08-07 @ 15:53
.
Ik geloof per definitie niets van hetgeen iemand anders mij wil laten geloven.
Dat zouden er meer moeten doen!
.

malle eppie | 07-08-07 | 16:12

Nipplechip 07-08-07 @ 15:57
er gaat veel research in zo'n film. Ze moeten hun beweringen enigszins kracht kunnen bijzetten, dus helemaal bullshit is het niet en als dat voor jou persoonlijk toch zo is, Sesamstraat komt om 17.35u

Lebowski Achiever | 07-08-07 | 16:08

Wel grappig.. iedereen lult.. terwijl niemand hem nog af gezien kan hebben..

Ik vind hem tot nu toe best boeiend..

Killin Ark | 07-08-07 | 16:07

The Borg are coming! Brrrrrrrr

Gay Niaal | 07-08-07 | 16:07

Dat zijn geen poppen Teen. Dat zijn door Leon de Winter en Frits Barend bestuurde robots die de joodse zaak onder de aandacht moeten brengen bij die kleine antisemitische rakkers. Dus.

Biff Eagleburger | 07-08-07 | 16:07

Geef de mens brood en spelen en ze blijven net zo dom als de meerderheid van deze reageerders.

Deze wereld is verrot en een deel daarvan komt echt door grote multinationals en bepaalde oragnisaties achter de schermen, het andere deel door naive schapen die alles maar slikken.

Cynisch | 07-08-07 | 16:07

ff serieus, dit soort verhalen doet dus al jaren de ronde.
illuminatie, skull en bones, bilderberg, carlyle group, etc. etc.
Ik heb me er een periode in verdiept, ben vele rare websites langsgeweest, maar telkens blijkt toch weer dat die conspiracy aanhangers heel erg propagandistisch matriaal verspreiden en halve waarheden zo weten te plaatsen tot ze schijnbaar aantonen wat ze willen doen geloven. Men gebruikt retoriek i.p.v. argumenten en bewijzen. Ik geloof er ondertussen helemaal NIETS meer van. Conspiracy aanhangers zijn veelal schizofrenen die niet meer voor rede vatbaar zijn. Spannende verhalen, maar goed voor een film of een boek, het is iets ander dan de realiteit. Ik heb bijna medelijden met de dwazen die er in geloven. Ik vraag me ook wel eens af of hier iemand baat bij heeft om deze onzin te verspreiden, of dat men gewoon oprecht in de war is.

Robert Irving III | 07-08-07 | 16:04

Nipplechip 07-08-07 @ 15:57

En de Neo Cons zijn ook Christen extremisten die het volk bang maken voor het “boewaaah!!” grote gevaar de Islam.. Besef wel dat ze zelf grote leugens vertellen om ons bang te maken. Sinds het wegvallen van de Sovjet Unie zochten de Neo Cons naar een nieuwe vijand waarmee ze het politieke positie weer konden versterken. Hun imperialistische handelswijze is o.a. de reden voor de haat die VS over zich haalt. Beide zijn idioten, Islam extremisten en Neo Con Christenen ..

Boeddhi | 07-08-07 | 16:04

Teen 07-08-07 @ 15:59

Ik ga een Japansche pop kopen.

befke | 07-08-07 | 16:01

Weet je wat pas raar is. Poppen in kinderseries, overal ter wereld zitten poppen in kinderseries.

Teen | 07-08-07 | 15:59

jammer dat het berichtje van truthseeker weggejorist is. Het bevatte namelijk een filmpje van een Amerikaan die EINDELIJK eens de waarheid vertelde.

over Zeitgeist.

Dit is alweer de zoveelste conspiracy film, die mensen aan het denken moet zetten, voor mij persoonlijk is dit bullshit. Je kan overal een conspiracy movie over maken, Wat wel klopt is dat religie het grootste wapen aller tijden is. Kijk maar naar al die hakbars die in Afghanistan zitten.

Nipplechip | 07-08-07 | 15:57

Is aluminiumhoedje-drager Kees Driehuis al geïnformeerd?

James Ulrich | 07-08-07 | 15:57

Een tip is de BCC docu "the power of nightmares". Dan zie je wel dat Zeitgeist niet helemaal bullshit is. Maar eigenlijk is Geen Stijl de Neo Con site van Nederland en zullen zelfs een BCC docu in twijfel trekken wanneer ze Conservatief Amerika negetief belichten. Mochten er mensen zijn die belangstelling hebben hoe de Neo Cons de wereld naar hun hand zetten, kijk dan de uit 3 delen bestaande Power of Nightmares. link: video.google.nl/videosearch?q=the+powe...

Boeddhi | 07-08-07 | 15:56

maar geeft het ook antwoord op de vraag waar dat pluisje in mijn navel toch steeds vandaan komt?

eeneind | 07-08-07 | 15:55

Zo kan ik er zelf ook wel eentje in elkaar zetten.
Te beginnen met de Kartaren, Nostra Damus, himler ( was trouwens een eenvoudige kippenboer ) enz. enz.
Dat mix je en dan heb je weer het Jeudendom.
Hou toch op met die onzin.

befke | 07-08-07 | 15:55

malle eppie 07-08-07 @ 15:51
??? waar heb jij in hemelsnaam naar zitten kijken dan?? Belspelletjes?

Lebowski Achiever | 07-08-07 | 15:53

Waar blijft de cup-dd-soup?

Soup nazi | 07-08-07 | 15:52

Na 30 minuten heb ik al meer oorzaak-gevolg verwisseling gezien, dat de rest geheel niet meer geloofwaardig is.

Remember, the truth is out there.

malle eppie | 07-08-07 | 15:51

de mens wil grip op dingen in zijn gedachten... daarom liegt hij zichzelf continue voor met nieuwe theologieen of theorieen. Zo ook weer deze film...

j0b | 07-08-07 | 15:51

Nu wordt thruthseeker geband en ik heb hem niet eens goed leren kennen :-(

Teen | 07-08-07 | 15:49

-weggejorist-

truthseeker | 07-08-07 | 15:49

-edit: Three strrrrrikes, you're OUT! -

truthseeker | 07-08-07 | 15:48

ik dacht eigenlijk dat David Hasselhof de anti-christ was en erachter zat,
een hele webpagina met BEWIJS staat hier
www.esquilax.com/baywatch/
dus moet het wel waar zijn he.

Robert Irving III | 07-08-07 | 15:45

leuk, maar nu is het 15:39 uur en de film van ome willem in casus is 1.56 uur lang.....

dus al die reaguurderTs hierboven kunnen nog niet eens op de helft van de film zijn aangezien deze gepost is door Brusselmans | 07-08-07 | 14:50.

ga eerst eens kijken en dan pas reaguren.

QB (ja die.....) | 07-08-07 | 15:45

Ja stop je rotkop maar lekker dieper in het zand, of in je eigen reet.
Niets is zoals het lijkt en het lijkt allemaal nergens op.

Maar het maakt niet uit, want zolang hebben we toch niet meer.

Cynisch | 07-08-07 | 15:45

-edit: Hou eens op met linkspammen, anders BAN -

truthseeker | 07-08-07 | 15:43

-weggejorist-

truthseeker | 07-08-07 | 15:39

leuk sprookje, zou je een spannend boek over moeten schrijven.
en als het goed verkoopt zou je het moeten verfilmen.
en als je het goed wilt verfilmen neem je Tom Hanks ofzo, lijkt me een gegarandeerde blockbuster, is iemand al op dat idee gekomen ?

Robert Irving III | 07-08-07 | 15:39

wisten we toch al?

Boze Hebreeuw | 07-08-07 | 15:38

Edit: compulsieve linksspammer! -

truthseeker | 07-08-07 | 15:37

Nou dit gaat intellectueel effe boven mijn pet.
Ben dan ook maar een eenvoudige boerenlul.

Gezellig! 07-08-07 @ 15:05
Klopt grotendeels oftewel bovenstaande is gewoon shit.

befke | 07-08-07 | 15:35

misschien is bush wel een van de beste presidenten. binnen twee termijnen heeft hij al zijn doelen bereikt met een marginaal mandaat. vind hem lief, maar hij is een bedrieger.

ganzo | 07-08-07 | 15:34

Er is niets mis met een goed complot! Om die reden zijn Belgieje en Italieje ook leukere landen dan Nederland. Wij moeten het doen met Bertje die zijn vriendjes een paar ton toe steekt, terwijl de maffiacomplotten in Italieje en Wallonieje pas echt leuk zijn! Ministers die echt tot hun nek in de misdaad zitten. Heerlijk!

Drs-C | 07-08-07 | 15:33

Muhahahah PROFESSER CHOAS!

sgt, pepper | 07-08-07 | 15:32

het sijn de socialiste en de hakbars en de sociaal democrate, en milju freaks, en de diereknuffelaars, en de ambtenare die de wereld wille overneme, en nou noem ik om te beginne nog maar 1 soort, dus nuke dat tuig dat de volkskracht ondermijnd, en met complottheoriee loop te smijte.

bakoenin | 07-08-07 | 15:32

Teen is niet mijn echte naam.

Teen | 07-08-07 | 15:32

Zeitgeist is niet perfect, maar wel erg goed.

TaLoN.NL | 07-08-07 | 15:31

Dus het is een gristelijke samenzwering van de joden?

John D. | 07-08-07 | 15:30

* zoekt alu hoedje *

JAroen | 07-08-07 | 15:30

oud nieuws..

ginsletje | 07-08-07 | 15:29

@Lebowski Achiever 07-08-07 @ 15:28
owja, das wel een goed idee! thnx!

overVecht | 07-08-07 | 15:29

overVecht 07-08-07 @ 15:25
dan trek jij je toch samen met Maaier terug in de woelige zwerm die "de massa" heet...

Lebowski Achiever | 07-08-07 | 15:28

ik had toch echt wat gepost hier over dat ik moet werd van complottheorieën

overVecht | 07-08-07 | 15:25

Maaier 07-08-07 @ 15:16
daar hebben ze een woord voor: de massa

Lebowski Achiever | 07-08-07 | 15:20

Waar rook is is rook...

Tommygunner | 07-08-07 | 15:20

Michael Tsarion is ook wel koewl, met zijn dwarfs.

Matisha | 07-08-07 | 15:18

Yep, ennuh degene die dit allang in de smiezen had heeft eigenmoord gepleegd.... hij heeft echter wel z'n uiterste best gedaan...... schijnt.....

Lues Venera | 07-08-07 | 15:17

boingboing.net/
Jay Kinney reviews Zeitgeist, the Movie.

. | 07-08-07 | 15:17

Ik wordt een beetje moe van complottheoriën

Maaier | 07-08-07 | 15:16

GeenStijl loopt inderdaad flink achter.
Overigens is het eerste deel van Zeitgeist, over de zwendel die religie heet, een oogopener.

de blogdilettant | 07-08-07 | 15:15

die 2 uur gaat wel snel bij jullie.... heb niks te doen nu dus ga wel ff kijken. En ja... Michael Ruppert, mensen.... hij heeft de antwoorden.
www.fromthewilderness.com/
.
.
geen heauks

Lebowski Achiever | 07-08-07 | 15:14

Zeitgeist is toch niet nieuw man, staat al maanden op google video ..

Matisha | 07-08-07 | 15:13

Het doet mij deugd een plaatje van Butters te zien.

Rambo John J | 07-08-07 | 15:12

zucht
*zet aluhoedje maar weer op*

Granaatappel | 07-08-07 | 15:11

Peter J. -- zeker weten dat het niet J. Peters van NieuwNieuws is???? GS zit vuistdiep in het complot blijkt maar weer.

Nimrodd | 07-08-07 | 15:10

t/m 15 minuten vind ik er nog niet zo veel mis mee ('t is wel een klotewerkje om alleclaims te gaan checken).

ILT | 07-08-07 | 15:10

Is dit de compilatie DVD van tig seizoenen X-files?

Neptukker | 07-08-07 | 15:10

Als ik de waarheid wil weten kijk ik wel naar van Jeualeuax.

Biff Eagleburger | 07-08-07 | 15:09

klopt idd, lees hier meer over het jaarlijkse uitje van dit gezelschap, de Bohemian Grove (check ook de video op google video die daar genoemd wordt): www.vrijheids.net/?p=144.

LiamP | 07-08-07 | 15:09

@rara 07-08-07 @ 15:05:
Maar het gaat eigenlijk om de vraag...

FlyingSpaghettiMnstr | 07-08-07 | 15:09

Gelukkig, was ff bang dat de moslims de wereld aan het overnemen waren met hulp van de socialisten....... Ik kan weer rustig slapen!

Drs-C | 07-08-07 | 15:05

klopt idd, lees hier meer over het jaarlijkse uitje van dit gezelschap, de Bohemian Grove (check ook de video op google video die daar genoemd wordt): www.vrijheids.net/?p=144.

LiamP | 07-08-07 | 15:05

Staat The Truth niet gewoon in The Secret?

Gezellig! | 07-08-07 | 15:05

Klinkt als die schokfilm in bos met heksen die je nooit te zien krijgt....

TooneyLunes | 07-08-07 | 15:05

iedereen weet dat 42 het enige juiste antwoord is.

rara | 07-08-07 | 15:05

vlunk, kom er maar in.

General Lee | 07-08-07 | 15:05

Afgezien van die microchip is dat allemaal werkelijkheid.

053 | 07-08-07 | 14:58

Is de Chef op vakantie ofzo?

Teen | 07-08-07 | 14:57

Weer een paar mb's naar de klote door zo'n kut google filmpje..

GeenRick | 07-08-07 | 14:57

Hahaha, eindelijk alle antwoorden!

Willianus Wortelus | 07-08-07 | 14:56

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland