Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Nog een Joods-Christelijke traditie...

claimgame.jpgOnze huizenbouw is, net als ons bestek afgekeken van de Romeinen, kerst is bedacht door heidenen, de middeleeuwse heksenverbranding is inderdaad bedacht door de kerk. De namen van de dagen zijn vernoemd naar rare goden. Natuurkunde komt van de Grieken en wiskunde van Arabieren. En fietsendiefstal is uitgevonden door de Duitsers. Spinoza was trouwens gewoon een Nederlandse Jood. Via deze belangrijke introductie komen we uit bij onze hedendaagse joods-christelijke samenleving en haar tradities. Want we hebben weer een traditie gevonden. Claim uw leed! Durft u niet over de autobahn omdat uw opa naar het oosten vertrok? Bang voor het geluid van vliegtuigen omdat uw familie uit Rotterdam komt? Krijgt u het Spaans benauwd bij muurtjes omdat uw vader een neergeschoten verzetsheld is? Geheel passend binnen onze Joods-Nederlandse traditie hebben we een oplossing. Claim uw leed en daag Duitsland voor de rechter. Pak ze maar!

Reaguursels

Inloggen

Algebra is een Arabisch woord en de Arabieren waren hier ook goed in. Toch zijn veel oude stellingen aan andere volkeren toe te schrijven: zoals de Chinezen, Indiers, Babyloniers, Israelieten (zij waren meesters in kansrekening: "Hoe groot is de kans dat mijn vrouw mij bedrogen heeft?") en in Europa de Oude Grieken. Later is er een enorme bloeiperiode geweest in Europa (met name Duitsland, Engeland, Frankrijk en in een mindere mate Nederland, Italie en Zweden) en Rusland. De Arabieren presteren al eeuwen niets serieus meer in de wiskunde op een zeer bescheiden bijdrage in de (lineaire) algebra na. Tegenwoordig is het nivo van de toegepaste vrij hoog in de VS, Europa en Japan.

Arabie is zeker niet de bakermat van de wiskunde. Totaler Quatsch!

Fred V | 18-07-07 | 21:24

@fokkenmast @07:10

Je schrijft: 'verbaal zijn Joden altijd sterk'. Wat een naar vooroordeel:) Wat een stereotypering. Ze kunnen ook allemaal leuk piano en viool spelen, hebben verstand van handel (vooral van diamanten), houden van boeken (lenen die NOOIT uit en gruwelen van ezelsoren), hebben gevoel voor humor, zijn op de penning en doen aan speeddating he?
.
DE Jood bestaat niet. Evenmin als DE Palestijn of DE Nederlander.
Je kunt wellicht met behulp van cijfertjes/statistiek aantonen dat er verhoudingsgewijs nogal wat Joden werkzaam zijn op een specifiek terrein maar dat kan ook correleren met hun astrologisch teken.
Ooit een terughoudende tweeling/gemini ontmoet?:)
.
Ik proef in je woorden een verzet tegen de mens die zich sterker profileert dan jij dat doet. Waar komt dat verzet vandaan? Waarom concentreer je je op de Joodse medemens en niet in het algemeen op anderen die in jouw ogen te sterk aanwezig zijn?
Hoewel ik je veralgemeniseringen omtrent de Jood bedenkelijk vind blijf ik met je in gesprek omdat ik gewoon graag (omver) lul *grijnst* maar vooral omdat ik denk dat je in gesprek met elkaar meer kunt bereiken dan je er vanaf maken met een woord als antisemiet.
.
Mochten we elkaar nooit meer spreken dan wens ik je veel personeel.
Mazzeltov.

Jane Doe | 18-07-07 | 14:07

Jane Doe 17-07-07 @ 19:16
Kom nou, Jane... Joden geen heerszucht? Vraag het maar eens aan mensen die bij joodse werkgevers hebben gewerkt. Vraag het de goedwillende Palestiijnen (ja, die bestaan ook en wel de meerderheid) of 'Joodse heerszucht' bestaat en schrik niet te hard van de antwoorden... En dat heeft niks te maken met 'untermensch' gevoelens van anderen, maar met het ondergesneeuwd worden door joodse invloeden, opvattingen en meningen. verbaal zijn joden altijd sterk en zullen in vele gevallen gewoon trachten een ander omver te lullen. Nog nooit een jood meegemaakt (en ik ken er een hoop, geloof me) die zich als basishouding terughoudend opstelt... Hoezo mensen zich overheerst voelen door ubermenschopstelling?

fokkenmast | 18-07-07 | 07:10

De PVDA, GroenLinks bommenleggers en PVDD dierenterroristen (www.nu.nl/rubriek/478878/80) in koor: TSJA, DÁT IS DAN EIGENLIJK WEL ZO!

Jeauleauheaumeaux | 18-07-07 | 01:08

zie Schadeneurose-arrest (eerste jaars stof rechten)

cloggie42 | 18-07-07 | 00:58

Duitse helm 18-07-07 @ 00:12

Mooie posts. Maar ik denk dat je niet goed snapt waar dit allemaal over gaat. Dit gaat niet over jeaudsch zijn: dit gaat imho in eerste en wellicht laatste instantie om het therapeutiserende effect op Menschen van erkenning. Erkenning door de dader is voor slachtoffers vaak heel belangrijk. Zij zien mofrika kennelijk nog steeds als de nazaten van de dader, zoals zijzelf nazaten(kunnen) zijn van de slachtoffers. Niet zo snel oordelen: het betreft hier een boeiende thematiek, die best veel discussie heeft losgemaakt. Dat wil je deze Menschen tog niet ontzeggen omdat je meent dat ze flauw zijn en niet zeau jeaudsch zelfbeklagend motten doen? Ik ben zeer benieuwd naar hun beweegredenen. Ze zullen tekst en uitleg hebben moeten geven in Israel, rest assured. Iemand?

bottehond | 18-07-07 | 00:33

Wel eenzaam zo...

Duitse helm | 18-07-07 | 00:12

Hoorde laatst op de BBC een verhaal van een joodse man die nog net voor de oorlog met zijn ouders in Engeland werd opgenomen. Op de vraag of hij nu ingeburgerd is stelde hij dat hij dat niet was. Eigenlijk had hij ook geen vrienden want zijn moeder had hem altijd verteld:" je bent geen brit of duitser, je bent een jood".

Duitse helm | 18-07-07 | 00:10

Er is een probleem, dat valt niet te ontkennen. Maar als deze mensen behoefte hebben aan een stukje erkenning, krijgen ze deze dan niet in Israel?

Duitse helm | 18-07-07 | 00:05

@Fokkenmast @17:27
Die geschiedenisles kreeg ik thuis uit de eerste hand. Ja da's pas wrang.
En daar werd ook bij verteld dat het niet alleen om Joden ging maar ook waarom het de Joden zo vaak overkwam. Het gaat niet om het superieur opstellen van de Joden maar om het zich inferieur voelen van anderen.
Het is geen heerschzucht van de Joden maar gebrek aan zelfvertrouwen bij anderen. Zie de conflicten tussen Wittgenstein en Hitler.
.
Ik lees met afschuw hoe jij het begrip Ubermensch met de Jood in verband brengt, hoewel het weer een toffe variant is op het Untermensch van nog niet zo lang geleden......

Jane Doe | 17-07-07 | 19:16

Jane Doe 17-07-07 @ 16:41

Lees maar eens de geschiedenis boekjes goed door. Vrijwel overal wordt de holocaust neergezet als een 'joodse tragedie'. Een soort monopolisering dus, die nog dagelijks in stand wordt gehouden. Bovendien wordt integratie niet tegengehouden door de grootste cultuur, maar veelal door de minderheidscultuur. Een voorbeeld daarvan zijn de Italianen, die in de loop van de eeuwen naar NL kwamen. Binnen twee generaties volkomoen onderdeel van de samenleving, geen 'ubermensch' gevoelens en dito houding maar volledig geintergreerd. Er zijn dus nooit in NL (of daarbuiten) progroms tegen Intalianen geweest, wel constant tegen joden. Iets wat wordt opgeroepen door houding, uitstraling, gebrek aan wil om ECHT te integreren misschien? Ubermensch gevoelens, die weerstanden oproept?
Een mens denkt (oook in de westerse samenleving) nog steeds in 'stammen'. Kijk maar eens naar 010-020 verhoudingen, kijk eens naar voetbalsupporters, kijk eens naar de verschillen tussen Greuninger en Limbo... Werkelijk 'stamrituelen'. En wie zich afkeert van een 'stam' en zich qua houding, invloed (kijk eens naar media, schrijvers, toneel, film etc hoeveel verhouding joods-niet joods daar is en kijk eens naar de samenstelling van de samenleving en begrijp dan de ongenoemde en ongerealiseerde invlod van joods denken op een samenleving) zich superieur op stelt, krijgt vroeg of laat te maken met progroms. Dit is precies wat de marocs voornamelijk in de tweede en derde generatie op af stevenen... gebrek aan de wil tot integratrie, deel uit te maken van een samenleving en de intellectuele wereld van die samenleving, zonder gevoelens van superioriteit of onuitgesproken maar wel onbewust geetaleerde gevoelens van 'anders zijn.
Ik ben het met jodenhaat en maroc-haat niet eens, maar de oorzaak ontkennen is het zaad zaaien voor herhaling van de geschiedenis. En DAT is nu net waarvan we gezegd hebben 'dat nooit weer'..

fokkenmast | 17-07-07 | 17:27

@ Jane Doe. Ik denk dat vriend Lou de Jong de geschiedschrijving behoorlijk vanuit 1 invalshoek heeft benaderd. Nederlands Indie komt er b.v. behoorlijk bekaaid af in het 14-delige "standaardwerk" over NL in WOII. En ook een historische slag als Market Garden.
Op de middelbare school had ik behoorlijke ruzie met mijn lerares NL. Ik vroeg haar of ik nou echt al die boeken moest lezen die gaan over Joden in de tweede wereldoorlog. Voor mijn Engelse lijst mocht ik b.v. ook (literaire) science fiction lezen. Daar raakte ik mij toch een taboe aan! Eindelijk 30 jaar later begint deze laatste taboe af te brokkelen.

BASinnic | 17-07-07 | 17:16

@fokkenmast @15:15
Als iemand na de grote crisis van 29 als niet-gelovige bij een refo of andersoortig gristelijk bedrijf solliciteerde overkwam hem precies hetzelfde.
Dat heeft niet zozeer met de Joden te maken alswel met de Nederlandse hokjesgeest van soort zoekt soort.
Bovendien zijn de Joden door de historie heen het slachtoffer van vervolging geweest en dat zorgt voor extra oplettendheid en terughoudendheid op het gebied van integratie.

.
Je opmerking dat de Joden de Holocaust hebben gemonopoliseerd vind ik een uiterst wrange en beledigende opmerking. Het zegt veel over je historisch besef.
De wortels van onze beschaving zijn een optelsom van allerlei invloeden. Sommige invloeden zijn aanwijsbaar en voelbaar, anderen minder (hetgeen niet betekent dat ze geen invloed hebben of hebben gehad).

Jane Doe | 17-07-07 | 16:41

Wiskunde (Mathematica) komt NIET van de Arabieren. ALGEBRA (feitelijk niets meer dan de notatie in cijfertjes) komt VIA de Arabieren uit Babylonië. Die Arabieren hebben zelf niet zo heel veel bedacht hoor. Op hun rooftochten kwamen ze van alles en nog wat tegen aan bibliotheken en kennis en als het toevallig niet in tegenspraak was met koran dan werd het niet vernietigd.
Bron: Lost Discoveries / Dick Teresi
www.theosofie.net/sunrise/sunrise2004/...

koerbagh | 17-07-07 | 16:33

Poll: 50% in U.K. think Jews more loyal to Israel than home nation

En Geert Wilders, ga je al vragen stellen over mogelijke dubbele loyaliteiten?

genuanceerdgeluid | 17-07-07 | 16:30

Bigi Bana Boy 17-07-07 @ 15:38

Quasie-grappig en ongenuanceerd mag ook;is soms goed voor de discussie,maar anti-semitisme en anti racisme,vind ik onbeschaafd en verzet ik me al mijn hele leven tegen en blijf het doen. Ben altijd blij met gelijkdenkenden op dit punt.
(van @ botte wist ik het al en dat is de reden dat ik veel van hem kan hebben)Wat je zegt is niet zo belangrijk,maar wat je bent.

piquant | 17-07-07 | 16:06

bottehond 17-07-07 @ 11:17
piquant 17-07-07 @ 14:46

Ik had botte's posting van 11:17 helemaal gemist, maar was wel al een beetje verbaasd over zijn ongewoon milde toon over dit topic. Maar goed, het is precies de ervaring (of het begrip voor zo'n ervaring) die botte heeft wat het verschil maakt met die quasi-grappige ongenuanceerde postings van bepaalde reaguurders.

Bigi Bana Boy | 17-07-07 | 15:38

Joods-Christelijke tradities? Aan m'n zolen. Tot aan de 2de wereldoorlog deden joden er alles aan om maar als 'apart' gezien te worden en vooral niet te integreren. Waarom denk je dat Nederland op de februaristaking na behoorlijk ongeinteresseerd deed over de wegvoering van joden? Als iemand in de Grote Crisis van na '29 bij een joods bedirjf solliciteerde alos niet-jood, kon hij het 'schudden', no chance, nada, niente, noppes.. Want een bedrijf met veel joden nam alleen maar mede-joden aan.. Lekkere integratie! Heeft ook voor veel 'vrienden' gezorgd. na de oorlog werd de hele holocaust even 'joods gemonopoliseerd', met uiteraard veel financiele claims. terwijl er naast joden ook honderdduizenden heaumeaux, priesters, polen, geestelijk gehandicapten, kunstenaars en andere tegenstanders van het nazibewind naar vernietigingskampen zijn gevoerd. Maar nee, het was een 'joods drama'... vervolgens wordt de hele jodenvervolging als 'schuld' op de schouders van de rest van nederand gehangen zodat Israel uit terreur kon ontstaan. Ja, juist. Uit terreur kon ontstaan en vervolgens nu als nazi bezetter tekeer mag gaan in bezette gebieden. Leuke integratie, hoor! Mag IK er het maar op onze wortels houden als 'romeins-christelijke' achtergrond, met wortels in Romeins recht, in Griekse democratie en in vroeg-christelijke-heidense tradities als Kerst, Paas en meer van dat soort feesten. Waarbij enige vermenging heeft plaatsgevonden met tradities die pas veeeel later (na ca 1600) door joodse vluchtelingen uit Portugal, Belgie en Frankrijk, Duitsland en Polen zijn meegenomen?

fokkenmast | 17-07-07 | 15:15

@Bigi Bana Boy 17-07-07 @ 12:30
vergat je bij mijn post aan @Botte @14.42

piquant | 17-07-07 | 14:46

Als kind word je beinvloed door je ouders en hetgeen zij hebben meegemaakt.
Mijn vader is als jonge man weggevoerd en heeft dingen meegemaakt en gezien die een mens niet zou moeten meemaken of zien. Het heeft hem gevormd voor de rest van zijn leven. Hij besloot er later zijn vrouw en kinderen niet mee te belasten en heeft zijn verschrikkingen zelf verwerkt. Hij was een rustige, evenwichtige man die zelden zijn emoties toonde en als ie dat al deed dan was het in de vorm van humor. De clown die lacht om een traan te verbergen.
.
Pas op hogere leeftijd begon hij met mij over de oorlog te praten. Over het leed, de pijn, de menselijke natuur. Die gesprekken waren voor hem therapie en voor mij zeer wijze levenslessen.
Mijn vader kon vergeven en nog vertrouwen in anderen hebben. Hij zag ook dat de Duitse soldaat dikwijls niet voor zijn lot had gekozen. Nooit heeft ie haat gepredikt. Ik prijs me gelukkig dat ik als tweede generatie geen haat of angst ben aangepraat.
.
Ik kan me voorstellen dat bij het anderen anders is verlopen. Dat ouders redelijk gestoord uit het kamp kwamen en hun kinderen hebben opgezadeld met complexen. Het feit dat die kinderen hun complexen herkennen en kunnen verbinden met het oorlogsgebeuren betekent dat ze al enige stappen in de richting van een oplossing hebben gezet. Ze hebben geen psychiater of geld nodig. Ze moeten leven en de lessen van het leven tot zich nemen. Praten met geliefden en dankbaar zijn dat ze in een andere tijd leven.

Jane Doe | 17-07-07 | 14:44

bottehond 17-07-07 @ 11:17

Nog een compliment van het orakel. Hulde!!

piquant | 17-07-07 | 14:42

bottehond 17-07-07 @ 11:10

Het ontkrachten van mythes, is een moeizaam proces. Frappez toujour!!!

piquant | 17-07-07 | 14:40

Waarom wordt er altijd naar de josticlopedie verwezen. Daar hoor je je informatie vandaan te halen! Betrouwbaarheid ten top.

crackaap | 17-07-07 | 14:31

Bob Plop 17-07-07 @ 12:57

Dat is niet wat je bedoelde, dumb guy. Je kletst maar raak en weet weinig.

bottehond | 17-07-07 | 14:26

Bob Plop 17-07-07 @ 12:50

Je kletst big time, oliebol. Wat is er aan de hand met jou vandaag. Ben je er wel eens geweest? Jappenkampslachtoffers te over.

bottehond | 17-07-07 | 14:24

@middleoftheroad 17-07-07 @ 13:30
is goed man zal ik in het vervolg doen...... jij kan het immers weten.
doe es beter lezen in het vervolg overVecht 17-07-07 @ 13:06 lutser!

overVecht | 17-07-07 | 14:06

@Bob Plop 17-07-07 @ 12:57

En wie zou nou het semitische volk in Egypte zijn? Ooit exodus gelezen?

klaas.heitinga | 17-07-07 | 13:47

BigiBanaBoy, YouMePalaBoy

BASinnic | 17-07-07 | 13:38

Ik ben 3e generatie oorlogsslachtoffer. Mijn ene opa is door de Jappen vermoord en mijn vader in een kamp geïnterneerd. Mijn andere opa&oma hebben met de duitsers samen moeten werken, waarna ze mijn moeder Duits-spartaans hebben opgevoed.

Daarom heb ik als kind nooit die grote Legodoos gekregen en moest ik altijd op kinderkamp.

Ik claim een Playstation bij de Jappen en een BMW bij de Duitsers!

vast goed | 17-07-07 | 13:38

Heerlijk die claimcultuur, de letselschadeadvocatuur ruikt weer geld en zal dit absuluut toejuichen. De afstammelingen van de slaven staan ook al te popelen om de Nederlandsche Staat aan te klagen. De kinderen van vetkleppen sewen Mcdonalds, De kids van geasfalteerde kankerlongen nemen Philip Morris op de korrel. We hebben veel vertrouwen in de Nederlandsche rechtstaat.

hrimthurs | 17-07-07 | 13:32

@ triest en overvecht
Kwart en half jood? Bestaat niet, je bent het wel of niet en dat is een keuze. Al dat gelul over half en kwart lijkt teveel op de redenering van de nazi's dat jood zijn genetisch is.
En wat is het probleem? Opa of pappa waren niet lief genoeg? Je joodse "bloed" gebruiken als een soort toestemming om anti joodse sentimenten te spuien? Ik weet niet wat voor mensen jij in je beperkte kring kent, maar joden zijn niet anders dan anderen, dom/slim, gierig/vrijgevig, aardig/wreed. Het land van herkomst is meer bepalend voor hun algemene instelling dan hun joods zijn. Dus kijk eerst maar eens in de spiegel voor je uit je nek lult.

middleoftheroad | 17-07-07 | 13:30

@ overVecht 17-07-07 @ 13:22
filmpje?

Teen | 17-07-07 | 13:30

I rest my case.

naffer | 17-07-07 | 13:27

@sjaakdeslinksesul 17-07-07 @ 13:20
ja dat komt omdat mijn vrijgemaakte kant zich afzet tegen de hervormende kant van jou.

overVecht | 17-07-07 | 13:22

@overVecht 17-07-07 @ 13:15
Als half-gereformeerde vind ik jouw reacties dan weer helemaal top! Mijn hervormde kant vindt daarentegen dat je zuigt.

sjaakdeslinksesul | 17-07-07 | 13:20

Paulussie 17-07-07 @ 13:08

Doet er wat mij betreft niet toe. Ik ken dat blad verder niet en noemde het alleen maar ter illustratie om aan te geven wie Tamara Benima is. Overigens doen praktisch alle Nederlandse media precies hetzelfde als er een ramp in het buitenland is en er geen Nederlanders bij betrokken zijn. Verder maakt het in de praktijk geen reet uit in hoeverre je geintegreerd bent in een maatschappij als het om vervolgen gaat. Kijk naar joden in WOII en vooral naar wat er in Bosnie en Ruanda gebeurd is. Alle nuances vervallen in een dergelijk konflikt, vergeet dat niet.

Bigi Bana Boy | 17-07-07 | 13:16

@DJTriest 17-07-07 @ 13:13
als halfjood vind ik het niet zo moeilijk om toe te geven dat je gewoon in mijn ogen gelijk hebt.

overVecht | 17-07-07 | 13:15

Als kwart Jood zou ik het eigenlijk niet mogen zeggen.. Maar ik vind de meeste joden arrogante en hebberige kaspsoneslijers. Ze voelen zich om de een of andere duistere reden ver verheven boven de rest van het homo sapiens-gepeupel dat onze aardkloot aan het uitwonen is. Uitverkoren volk?? My ass. Ze draaien dezelfde bolus als wij allemaal en deze stinkt net zo hard. Zo niet harder dankzij hun kosher dieet. Du moment dat zij zelf eindelijk eens echt gaan leven volgens de alomgeprezen 10 geboden hebben ze pas een heel klein beetje recht van spreken. Voor de rest moeten ze de Duitse kleinkindertjes eindelijk eens met rust laten en gewoon weer aan het werk gaan om de centjes op normale wijze te verdienen.

DJTriest | 17-07-07 | 13:13

@ Bigi Bana Boy 17-07-07 @ 12:30
Het Nieuw Israelitisch Weekblad. Dat is dat krantje dat na de ramp van Enschede met grote letters op de voorkant had staan dat er geen joden onder de slachtoffers waren. Lekker geintegreerd

Paulussie | 17-07-07 | 13:08

ed.. 17-07-07 @ 13:03
Lijkt mij een prima idee.
En die Amerikaanse aasgieren van de advocatenkantoren er ver vandaan houden.

Bigi Bana Boy | 17-07-07 | 13:07

mijn opa 'woonde' lange tijd in Kamp 033 tijdens de oorlog. Nog altijd tuft hij op duitse auto's als hij die ziet. Is het streng verboten om duits te praten in zijn omgeving. Mocht mijn moeder vroeger nooit op Kamp als een schoolreisje kamp werd genoemd. Moest zelfs ik duits gelijk laten vallen als vak op school zodra dat kon en ach............ het boeit me allemaal niet zo dat, hij voelde zich er beter voor en ik heb mijn eigen mening over duitserts en die is dat ik de generatie van nu gewoon zie als dat ik engelsen, fransen, en belgen zie.

overVecht | 17-07-07 | 13:06

@Bigi Bana Boy 17-07-07 @ 12:50
hulpprogramma's misschien, maar dan binnen bestaande organisaties graag, en binnen de eigen landsgrenzen, en niet exclusief voor joden, zoals jezelf ook al aangeeft.. en aub niets aan de duitsers in rekening brengen, die hebben hun portie wel gehad lijkt me..

ed.. | 17-07-07 | 13:03

(wel weer een reden tegen de eu, als al die oorlogzuchtige landen als Engeland, Frankrijk Duitsland en Oostenrijk onderdeel zijn van een en hetzelfde 'pact' als Holland zijn wij als vredelievende en sparende hollanders vast weer de sigaar. Dubbel genaaid houdt beter zeggen wij Rotterdammers)

TheCFO | 17-07-07 | 13:02

tipo 17-07-07 @ 12:30

Ik heb ff zitten rekenen en ik geloof dat ik inderdaad tot de 5e generatie behoor. Wil ik u even een schuldcomplex aanpraten ? Moet er wel even over denken maar met een paar citaten uit De Hut van Oom Tom moet ik een heel eind komen.

Bigi Bana Boy | 17-07-07 | 13:02

whaaaa ik zie overal zongedroogde champignons liggen waar stukjes hout uitsteken!

overVecht | 17-07-07 | 12:58

@ bottehond 12:43
Semieten in Egypte staat er in de eerste link.
even weer een andere quote:
Semitic (from the Biblical "Shem", Hebrew: שם, translated as "name", Arabic: ساميّ)
Het gaat dus om arabieren in Egypte, niet om Egyptenaren!
Wise guy!

Bob Plop | 17-07-07 | 12:57

TheCFO 17-07-07 @ 12:41

Ik kan wel meegaan in je konklusie dat vooral dat Amerikaanse advocaten duivelsgebroed er wel weer een hele rel van zal weten te maken. Want als ik één categorie weet voor wie wat mij betreft Dachau wel weer een paar maandjes open mag zijn die het wel. Met hun genadeloze en keiharde jacht naar miljoenen hebben ze de joods nabestaanden zoveel schade aangedaan. Maar dat is iets wat met name Amerikaanse joden zichzelf ook wel mogen aanrekenen natuurlijk. Joden hebben toch al het stigma op geld uit te zijn (jullie reaguurders trouwens allemaal niet neem ik aan ?) en het gedrag van de advocaten heeft daar geen goed aangedaan.

Bigi Bana Boy | 17-07-07 | 12:56

@Bigi Bana Boy 17-07-07 @ 12:50
Kan het geheel met je eens zijn... 100%

Falsema | 17-07-07 | 12:55

bottehond 17-07-07 @ 12:51
Ik dacht ook al dat het een klein voorbeeldje was de door jou zo voorgestane 'thematische coalities' (Bottelanguage voor 'de lamme helpt de blinde'), waarbij je alleen kijkt wat in je kraam te pas komt en de rest op 'pragmatische gronden' negeert.

Verder ben ik het in deze wel met je eens geloof ik.

TheCFO | 17-07-07 | 12:55

Ach jeaudenhaat is van alle tijden. Het is dat veel mensen hier moslims als nieuwe haathobby hebben anders was de jeaudenhaat nog veel erger dan hij nu toch al is. Vooral bij links is het weer in, met nu als excuus die zielige arabiertjes. Dat wij die zielige arabiertjes liever ook niet als buurman hebben is wat anders. NLers zijn immers niet racistisch, toch?
Ik vind deze claim ook een beetje raar/lastig maar erge trauma's kunnen makkelijk generaties doorwerken. Als de ouders gek zijn mist dat zeker niet zijn uitwerking op de kinderen. Je kan het de huidige Duitsers niet direct aanrekenen, maar moeten die kinderen van holocaust slachtoffers dan alle gevolgen zelf dragen? In de VS heb je ook genoeg negerts die de vaak gebrekkige familieverbanden (geen/slechte vaders) wijten aan de slavernij.
En ja, het komt vaak op geld aan als compensatie. Ik wil de eerste zeikerd hier nog zien die bij compensatie na onrecht zoals onterecht de cel in genoegen neemt met een paar bloemen.

middleoftheroad | 17-07-07 | 12:54

Ik voel me niet aangesproken; ik ben een voorstander van het bestaan van de staat Israel, maar ik kan me, vanuit mijn verlichtings-gevoel, niet verenigen met het adjectief 'Joods' als in 'de Joodse staat Israel'. Voor mijn gevoel moeten staten agnostisch zijn (ja, ook Iran en Saoedi, maar daar hebben we het nu niet over). En ze mogen er daar best een immigratie-beleid op na houden dat discrimineert, maar het laten mengen van Joodse rechtspraak met gewone rechtspraak, het laten prevaleren van claims van settlers boven die van de rechtmatige landeigenaren, en zo nog wat van die dingen - nou ja, daar wordt Israel in mijn ogen een beetje achterlijk van. En dat heeft met Joden allemaal niets te maken, naar mijn idee. Maar die mensen die wel vinden dat ik iets negatiefs zeg over Joden als ik iets negatiefs zeg over Israel, voeren, mijns inziens, geen eerlijke discussie.

Niet voor Jan | 17-07-07 | 12:52

@ CFO

Ik deel niets: ik kwoteer wat die verlichte sosjaaldemokraten erkennen: jeaudenhaat is bon ton in "linkse" kringen. Er staan andere dingen in dat Euston Manifesto waar ik het mee eens ben en dingen waar ik het niet mee eens ben. Deze kritiek uit eigen kring, daar was het me om te doen. Niet zo slim proberen te doen, dude.

bottehond | 17-07-07 | 12:51

/OT/
Centrum45 is overigens een zwaar tekort schietend instituut, dat alleen hulp kan bieden aan slachtoffers van WOII, vanuit de geschiedenis met de Duitsers.
Slachtoffers uit jappenkampen, oud-KNIL-lers, militairen die op vredesmissies zijn geweest kunnen ze niet bedienen, omdat ze daar niet de expertise voor hebben.
Pas de laatste jaren wordt hier iets meer aandacht aan besteed, maar tot op heden hoef je daar niet aan te kloppen als je uit een andere (oorlogs)traumatische situatie komt dan 40-45 in Nederland of een Nazikamp.
/OT/

Bob Plop | 17-07-07 | 12:50

ed.. 17-07-07 @ 12:41

Ik heb geloof ik niet gezegd dat het een exclusief joods probleem is ? Ik heb wel eens interviews gezien met Rüdiger Hess en met de zoon van Speer en ik had ook een diep medelijden met die mensen. Het is toch zo dat kinderen van NSB'ers, Nazi's, Lebensborn babies, Nederlandse kinderen van Duitse soldaten, kinderen van gewone zware misdadigers, daar door de omgeving op aangekeken worden en daar heel veel last van zullen ondervinden in hun leven. Wat er bij Joden nog een keer bijkomt is de doodsangst die ze (on)bewust wordt bijgebracht door hun ouders. Kinderen hebben een veilige en stabiele omgeving nodig om op te groeien en het lijkt mij evident dat er in dat soort gezinnen geen sprake van kan zijn.
Dat ze daarmee ook slachtoffer zijn is voor mij duidelijk en dat er wel degelijk sprake is van schuld ook. Hoe je daar iets aan moet doen is een tweede. Miljoenen uitkeren lijkt mij inderdaad heel Amerikaans en ook heel fout, maar hulpprogramma's lijken mij wél zinvol.

Bigi Bana Boy | 17-07-07 | 12:50

Bij dit al is wel van belang dat procedures tegen staten geen zin hebben, omdat de vonnissen toch niet tenuitvoergelegd kunnen worden. Overal ter wereld liggen bijvoorbeeld stapels vonnissen tegen, ik noem maar wat , de USA. Zinloos, alleen omwille van de publiciteit heb je er wat aan. Een normaal land verdedigt zich ook niet tegen die onzin

Telegraafhoerrr | 17-07-07 | 12:50

bottehond 17-07-07 @ 12:34
Deel je de hele kwoot? Ook de frase 'the legitimate grievances of the Palestinian people under occupation by Israel'?

TheCFO | 17-07-07 | 12:49

Niet voor Jan 17-07-07 @ 12:39

Mooi staaltje gesublimeerde jeaudenhaat, dude. Je voelde je aangesproken door de luiden van het Euston Manifesto? Heel goed, heel goed.

bottehond | 17-07-07 | 12:45

Falsema 17-07-07 @ 12:35

Bedankt voor de link, maar ik ben mij, sinds ik zelf kinderen heb en voornamelijk sinds ik dat interview met Benima gehoord heb, dat allemaal zeer wel bewust. Ik zie hier zo veel stompzinnige en kortzichtige reakties dat ik figuren als MrFancyPants, Duikduivel, Just my opinion e.d. zou willen aanraden het eens te bekijken voor ze hun stomme smoelen open trekken.

Bigi Bana Boy | 17-07-07 | 12:41

@bigi bana boy
aandacht? die krijgen ze toch wel lijkt me... maar als we alle tweedegeneratieslachtoffers ook nog moeten erkennen dan is het hek van de dam lijkt me... dat ze een rotjugend hebben gehad is misschien waar, maar om daar de kinderen van de daders daar mee op te zadelen lijkt me een beetje overtrokken... kinderen van moordenaars, verkrachters en weet ik wat voor een tuig mogen toch ook niet aangesproken worden op het gedrag van hun ouders? en zeker niet door de kinderen van de slachtoffers...

ed.. | 17-07-07 | 12:41

BBB
ben met je eens dat het niet vreemd is dat er veel 'beschadigden' onder de kinderen van getraumatiseerden zitten. (dat ken zelfs meerdere generaties doorgaan)
verder is zo'n rechtszaak wel onwenselijk (of beter: een voor hen geslaagde rechtzaak is naar mijn mening onwenselijk) daar het de deur wagenwijd openzet voor allerlei claims tegen allerlei historische gebeurtenissen.

Voer voor -amerikaanse- advocaten, meer niet.

TheCFO | 17-07-07 | 12:41

de Torah -> de Bijbel (Oude Testament) -> de Koran -> Nieuwe Testament -> Humanisme

Echt, het is één traditie! Dus verder niet moeilijk doen. Er zit alleen soms een paar duizend en soms ong. 600 jaar (door)ontwikkeling tussen. Integratie of assimilatie?

cloggie42 | 17-07-07 | 12:40

@ Niet voor Jan en bottehond
Uit de wikilink geknipt:
"De voorloper van het westerse alfabet is ontwikkeld door het Semitische volk in Egypte."

Bob Plop | 17-07-07 | 12:40

Doe mij maar de 'ongelovigen-traditie' mag dat ook nog een optie zijn?
.
Of moet iedereen maar een geloof zoeken en er anderen mee om de oren slaan en opleggen?

De Beste | 17-07-07 | 12:39

bottehond 17-07-07 @ 12:34
Anti-zionisme is geen anti-semitisme, maar er zijn wel veel zionisten die dit graag zo zouden zien. Het helpt hun soms wat povere argumentatie op een krachtige manier vooruit.

Niet voor Jan | 17-07-07 | 12:39

Gold diggers... Trouwens, we hebben hier naast Duitsers nog meer volk gehad en met degene die hier niet kwamen hebben we wel oorlog gevoerd! Ik noem een Romeinen, Noormannen, Spanjaarden, Fransen en hoevaak hebben we geen oorlog gehad met Engeland. We moeten hier wel een zeer getraumatiseerd volk zijn dat niet meer helder kan denken. Tenminste als ik naar de volksvertegenwoordiging kijk kan ik die conclusie alleen maar trekken. Ik zeg... aanklagen de hele flikkerse boel! En kut smoesjes van de Romeinen van toen zijn niet hetzelfde als de Italianen van nu, daar trappen we niet in! Dokken... Uitbetaling in ferrari's graag... doe mij maar een zwarte!

synchronicity | 17-07-07 | 12:38

Ik dacht dat het schrift van de Assyriers was.

Niet voor Jan | 17-07-07 | 12:35

Bigi Bana Boy 17-07-07 @ 12:30

Dude, restecp! Zonder meer. Jij hebt goddomme wel lef, hulde. Is de vicious jeaudenhaat je opgevallen die doorsijpelt in veel posts? Tsjek dit dan uit het Euston Manifesto, een club sociaal- demokraten die schoon schip willen maken:

kwoot
The recent resurgence of another, very old form of racism, anti-Semitism, is not yet properly acknowledged in left and liberal circles. Some exploit the legitimate grievances of the Palestinian people under occupation by Israel, and conceal prejudice against the Jewish people behind the formula of "anti-Zionism". We oppose this type of racism too, as should go without saying.
ontkwoot

bottehond | 17-07-07 | 12:34

Het schrift hebben we wel van de arabieren. Zonder het schrift zaten we nu nog met ons allen bizons en pijl en boog in ons beeldscherm te krassen om een verhaal duidelijk te maken.

Bob Plop | 17-07-07 | 12:34

Ik vind het best, maar dat ze eerst even hadden moeten vragen aan Duitsland voordat ze die kosten gingen maken, of het goed was. En misschien had Duitsland dan gezegd; 'Mr Tannenbaum uit Tel Aviv, die psychiater van u is veel te duur, weet u wat, wij hebben hier een speciaal programma voor, massaal ingekochte zwarte-leren-bank-uren bij een shrink bij u in de buurt.' Achteraf kosten verhalen op iemand die dat niet weet, ook al heeft hij aan de oorzaak bijgedragen, is achterbaks.

Niet voor Jan | 17-07-07 | 12:34

Joris heeft zeker een snipperdag vandaag ?

Bigi Bana Boy | 17-07-07 | 12:33

En ik wil ook de 5e generatie slaven aanklagen, omdat ze me een schuldgevoel hebben aangepraat.

tipo | 17-07-07 | 12:30

Tsja, ik vind eigenlijk dat die kinderen wel gelijk hebben (Shalomé let op !). Voorheen maakte ik 2e, 3e en 4e generatie slachtoffers van wat dan ook graag belachelijk maar na een interview met Tamara Benima, de voormalige hoofdredactrice van het Nieuw Israelitisch weekblad, ben ik daar toch anders over gaan denken. Om kort te gaan ... kinderen van joodse holocaust overlevers worden opgevoed door zwaar getraumatiseerde ouders met het idee dat het ze ieder moment weer kan overkomen en waar de koffers bij wijze van spreken in de gang klaar staan. Het mag duidelijk zijn dat dit soort kinderen nauwelijks een normale jeugd zullen hebben gehad. Of Duitsland een schadevergoeding moet betalen is een tweede maar dat het beschadigde mensen zijn is duidelijk en dat er aandccht voor dze groep meot zijn ook.

Mr.SunTzu 17-07-07 @ 11:32, je bent een imbeciel en dat is alles wat ik op je idiote posting te melden heb.

Bigi Bana Boy | 17-07-07 | 12:30

Laat ze lekker opa en oma aanklagen, die hadden gewoon hun bek moeten houden...

alpha_mannetje | 17-07-07 | 12:29

Krijgt India nu een schadevergoeding, omdat de Arabieren de wiskunde, alle cijfers en de '0' hebben hebben gestolen, om er mooie sier me te maken?

tipo | 17-07-07 | 12:28

Bij dezen wil ik graag Jeanne d'Arc aanklagen. Zij heeft ervoor gezorgd dat al die meiden tegenwoordig een grote bek hebben!

Falsema | 17-07-07 | 12:28

anti-semitisme is niks nieuws

Bernhard Bang | 17-07-07 | 12:21

Dus over een aantal jaren gaan de Palestijnen massaal Israel aanklagen wegens de genocide die 'as we speak' plaatsvindt? Of zouden die niet zo op geld belust zijn?

[-InFiDeLz!-] | 17-07-07 | 12:20

@ redactie

Wiskunde komt niet van de Arabieren, maar ook van de Grieken. De cijfers komen uit India.

Ignatius van Loyola | 17-07-07 | 12:17

Die Joden doen er ook echt alles aan om hun eigen vooroordelen te bevestigen...

da wizard | 17-07-07 | 12:08

Als je nu nog met de oorlog zit dan heeft Hitler hem toch nog gewonnen!

corvanderlaak | 17-07-07 | 12:08

Ik heb trouwens ook nog steeds een trauma overgehouden aan die Eva. Dat mokkeltje moest destijds zo nodig een appeltje terwijl dat niet mocht. Gevolg is onnodig een rib minder en dagelijks mijn portie hel op aarde. Terwijl ik daar destijds helemaal maar dan ook helemaal niets mee te maken heb gehad. Een groter onrecht kun je je niet voorstellen. Praten we volgens mij over een substantieel schadebedrag. Kunnen we dit verhalen op moeder de vrouw??

DJTriest | 17-07-07 | 12:04

"JOODS-CHRISTELIJK" : alleen dat woord alleen al is (huiveren)²

De enige echte reden dat ik kan vinden waarvoor die 2de generatie Joodse inteelt nu nog wil procederen, is ervoor te zorgen dat de mensheid zelfs na +60 jaar met de holocaust geconfronteerd moet worden.
HALLO!! ZOIETS VERGEET "de mensheid" NIET, maar men hoeft daar niet elke dag van het leven met de neus opgeduwd worden.

De gevolgen van de holocaust (en de holocaust zelf) worden zo kunstmatig in leven gehouden, zodat de wereld ( vooral de US) met een goedkeurend oogje de wanpraktijken van Israël zou negeren...

stoorZENder | 17-07-07 | 12:04

Ik kan nog steeds geen voetbal kijken zonder te denken aan die vernedering door Duitsland. Het was onze Finale ja!

......Duiveltje... | 17-07-07 | 12:04

@tommy
eens. het zijn sukkels. ze bevestigingen hiermee de vooroordelen.

Octavianus | 17-07-07 | 11:59

@ Hoxha
Nu ik er over nadenk, heb ik eigenlijk ook wel een trauma opgelopen door het sluiten van het stamcafe door jullie.
Wat schuift dat?

Bob Plop | 17-07-07 | 11:59

Geld verzacht al het leed. Het blijven joden...

Tommygunner | 17-07-07 | 11:58

Ach, als de Duitsers over de brug komen met een zak duiten, dan is dat mooi meegenomen.
Niet geschoten, altijd mis.

Bob Plop | 17-07-07 | 11:57

mijn voorouders zijn door atilla de hun verjaagd uit duitsland. heb er nog steeds last van. hongarije moet me een miljoen betalen....

Octavianus | 17-07-07 | 11:56

@Conan
Inderdaad hebben de Arabieren de wiskunde uit India gehaald.
Vervolgens hebben zij ons doen geloven dat zij het uitgevonden hebben.

Morrizz | 17-07-07 | 11:55

@de lachende derde 17-07-07 @ 11:54
Is Bin Laden niet zijn tweede man. Die is wel aan te pakken;)

Duikduivel | 17-07-07 | 11:55

Stelletje aasgieren

die hofstadtgruppe | 17-07-07 | 11:54

@DJTriest 17-07-07 @ 11:52
Laatst is al geprobeerd om God aan te klagen en die aanklacht werd ook afgewezen, dus het precendent is inmiddels geschapen.

[-InFiDeLz!-] | 17-07-07 | 11:54

@ DJTriest. Kan niet, Allah is geen natuurlijk persoon, en heeft geen vast woonadres.

de lachende derde | 17-07-07 | 11:54

[-InFiDeLz!-] 17-07-07 @ 11:50

Allah heeft toch vele filialen?? Kan ik de deurwaarder daar dan niet heenzenden? Beslag op dat pand en in de openbare verkoop met die handel.

DJTriest | 17-07-07 | 11:52

Ik ga ook geld vragen. Mijn pa heeft namelijk ook gevochten. Hij heeftmij zijn littekens laten zien en dar heb ik weer littekens van!!! Stelletje LOSERS!!!!

shoes | 17-07-07 | 11:50

Teen 17-07-07 @ 11:47

En jij maar denken dat het een tentstok was...

DJTriest | 17-07-07 | 11:50

@DJTriest 17-07-07 @ 11:45
Allah heeft geen adres, dus kun je hem ook niet dagvaarden. Geldt ook voor God, Jehovah, The Great Corn etc....

[-InFiDeLz!-] | 17-07-07 | 11:50

Godver .. was ik nu maar joods ! kut mams !

Draaitafel Demagoog | 17-07-07 | 11:49

Als ik een Duitser was geweest zou ik alle joden aanklagen omdat zij mij met een trauma opzadelen door constant te refereren aan de wandaden van mijn opa.

Depo | 17-07-07 | 11:47

@ overVecht 17-07-07 @ 11:38
Wij gingen 5 km verder op kamp.
@ sjaakdeslinksesul 17-07-07 @ 11:41
Het was zo warm in het tentje dat ik van de meester geen pyama aan mocht.

Teen | 17-07-07 | 11:47

@Teen 17-07-07 @ 11:34
Niet klagen! Toen vond je het anders lekker...

Mr.SunTzu | 17-07-07 | 11:46

Yep m'n vader moet ook maar eens een schadeclaim indienen hij was er na WOII er zo slecht aan toe dat die anderhalf jaar bij een prof. in Oxford heeft gewoond om bij te komen.

bethundered | 17-07-07 | 11:45

Weet iemand met jurdische achtergrond waar ik Allah kan aanklagen?

DJTriest | 17-07-07 | 11:45

Er loopt ook nog een handje vol indianen rond die een paar biljard aan claims op Spanje hebben in verband met het brengen van wat vernietigende ziektes naar Amerika en het daartegenover meeroven van wat kubieke meters goud.

Conan | 17-07-07 | 11:43

@Teen 17-07-07 @ 11:34
Jij moest toen toch bij meester Willem in de tweepersoonstent omdat de andere tenten al vol waren?

sjaakdeslinksesul | 17-07-07 | 11:41

@Teen 17-07-07 @ 11:34
ligt er aan. Mochten jullie fietsen of moest je met de trein?

overVecht | 17-07-07 | 11:38

Wanneer gaat Zalm eens onze Euro-schade uitbetalen? Eerst maar eens de economische schade. Praten we later wel over het smartegeld.

DJTriest | 17-07-07 | 11:38

Wat een idioten zeg. Eerder een vorm van Amerikaanse hysterie en hebzucht.

Adriaantjeeeeeuh | 17-07-07 | 11:37

Tee;
Wellicht de KampFührer?

Duikduivel | 17-07-07 | 11:35

Dit is echt bullshit... kinderen van die kinderen van aansprakelijk gaan stellen? Ik neem aan dat de rechtbank de zaak niet ontvankelijk verklaart...

Sint Pauper | 17-07-07 | 11:35

/OT
Die 'Je ne comprais pas' begint nu toch echt zeer aan de ogen te doen.

CoJoNes | 17-07-07 | 11:34

Kan ik ook iemand aanklagen voor dat mislukte schoolkamp van 15 jaar geleden? Bonte avond, mijn reet!!

Teen | 17-07-07 | 11:34

@bottehond 17-07-07 @ 11:17,<br>
Nee, de huidige duitse regering kan NIET aansprakelijk worden gesteld voor evt misstanden welke door de Nazi's zijn veroorzaakt tijdens WOII.<br>
Dan zou Amerika ook een claim kunnen verwachten ivm de slavenhandel, 0031 ivm het koloniseren (en misbruiken) van allerlei werelddelen. Enz. enz.
<br>
<br>
Ik vind het trouwens wel héél erg dat men daar nu pas mee komt. Dat had men direct in de jaren ná de oorlog moeten doen.

Sulfuric-Acid | 17-07-07 | 11:33

Die overlevers hadden die verhalen gewoon nooit moeten doorvertellen.
Mondje dicht en doen alsof er niets gebeurd is.
Dan hadden deze groot geworden kinderen ook niets te klagen gehad.
Enne... dus klaag je eigen pa en ma maar aan!
Hoppa. NEXT!

Mr.SunTzu | 17-07-07 | 11:32

@KaiserSoza 17-07-07 @ 11:29
Worden die feesten dan niet door Spanje betaald?

Duikduivel | 17-07-07 | 11:31

Zum Teufel! Sind diesem Juden vollig krank-im-kopf werden?

Mayakovnik | 17-07-07 | 11:31

Leon - ik lul mezelf zo een kampsyndroom aan - de Winterrrr, kom maarrrr van die trrrrap!

Biff Eagleburger | 17-07-07 | 11:30

@Horsedick 17-07-07 @ 11:21

Ik voorzie een giganties begrotingstekort door Spaanse claims aan het adres van de gemeente 071, voor het opgelopen trauma, dat we ze als enige in heel 0031 niet binnen lieten, en dat als klap op de vuurpijl dan ook nog eens op de 3e van oktober vieren, stijlloos!

KaiserSoza | 17-07-07 | 11:29

Ik wil een claim leggen bij het RIAGG omdat hun psychiaters mij geen trauma hebben kunnen aanpraten ondanks het feit dat mijn vader en moeder in resp. een Duits en Japans kamp hebben gezeten en ik nu dus geld ga mislopen.

BASinnic | 17-07-07 | 11:28

There's no business like holobusiness.

Conan 17-07-07 @ 11:25

sjaakdeslinksesul 17-07-07 @ 11:25

Moeha! botteconan en bottesjaakdelinkselul. Ik dacht dat ik een enkele keer wat kort door de bocht was. Ik heb mijn meesters gevonden, hehehehehe...

bottehond | 17-07-07 | 11:28

Wat een jodenstreek.

Overigens zijn onze snelwegen geïnspireerd door de Autobahn aan oostzijde van de grens. Ook onze kinderbijslag hebben we aan Hitler te danken. Als we er dan ook bij stil staan dat Haribo, ons koningshuis en het gros van Nederlandse wagenpark van Duitse origine is, dan kunnen we niet anders concluderen dat wij allen Germanen zijn. Leve de Nederdietsche traditie!

DonJohnson | 17-07-07 | 11:28

Verhandelen de Joden ook koffie; dan claim ik de hulp die ik moet betalen om van mijn espresso-verslaving af te komen.

Duikduivel | 17-07-07 | 11:26

@ link naar artikel

Ja ik word ook altijd erg depressief als ik met de bus moet. Maar ja... dan moet ik maar niet om me heen kijken.

Kankuh Mongeaul | 17-07-07 | 11:25

@bottehond 17-07-07 @ 11:17
Ach kom botte, het "leed" van die lui is nog geen honderdste van het leed van door Russen groepsverkrachte Duitse meisjes, uit hun huizen gebombardeerde Duitse gezinnen en de Duitse vrouwen van gesneuvelde broers, vaders en mannen, laat staan het leed dat hun eigen ouders hebben doorgemaakt. Deze 4.000 beroepszielepoten hebben behalve een psychiater en geschiedenisles een forse schop onder hun luie reet nodig, dan zouden ze het zware leed van hun ouders niet zo snel projecteren op hun eigen kleine psychische problemen.

sjaakdeslinksesul | 17-07-07 | 11:25

bottehond 17-07-07 @ 11:17
>Ik vraag me wel af of (itt japan) het huidige mofrika verantwoordelijk gesteld kan worden voor hetgeen het naziregime uitvrat.<

Daarin zit hem ook het probleem. Je kunt opvolgende generaties moeilijk aansprakelijk blijven houden voor de rotgein van hun voorouders. Dat is een gebed zonder end. Wat dat betreft spannen de Jeauden wel de kroon. Uiteindelijk heeft AEX nog niet zo lang geleden iets van € 400 mio betaald voor een claim die met wettelijke rente € 20 mio zou bedragen (en ruimschoots verjaard was). Het rendement over aandelen was echter hoger geweest en anders dan alle andere schuldeisers (die wel met de beperking van verjaring en wettelijke rente worden geconfronteerd) werd hier met druk vanuit de Joodse lobby in USA betaling afgedwongen. There's no business like holobusiness.

Conan | 17-07-07 | 11:25

Dat lekkere-trek-gevoel komt uit Afrika.

Teen | 17-07-07 | 11:24

Ik denk bij laagvliegende vliegtuigen nog steeds aan dat neerstortende El Al toestel.....
*Daagt Israël direct voor de Kantonrechter te Bijlmermeer*

Telegraafhoerrr | 17-07-07 | 11:24

Had Polen toch de gekozen lijn rondom stemrecht in de eu moeten vasthouden

TheCFO | 17-07-07 | 11:23

waar komen negerts eigenlijk vandaan?

overVecht | 17-07-07 | 11:23

Het kan gekker. Je hebt hier ook een clubje 5e generatie slaven die herstelbetalingen wil

BASinnic | 17-07-07 | 11:22

HOERA:
.
WE KUNNEN CLAIMEN!
.
Second generation members in need of assistance, who would like to join the move, as well as organizations wishing to help the second generation members, can receive information by calling 972-77-200-9798.
.
KUT,... IN GESPREK!

Mr.SunTzu | 17-07-07 | 11:22

Ik ga even een rechtszaak tegen Spanje en Frankrijk beginnen, die hebben tenslotte in het verleden flink huisgehouden in ons Nederlandje!

Horsedick | 17-07-07 | 11:21

Kent het Zionisme geen vergeven en vergeten dan?

T1NKY | 17-07-07 | 11:20

Achternamen komen uit de Franse Napoleon tijd.

huetter | 17-07-07 | 11:19

Wiskund is Fins; 1 Breezah + 1 beltegoedje = 2 13-jarige hoertjes.

Duikduivel | 17-07-07 | 11:18

Ze hebben pa onder het puin in het centrum van Rotterdam uit moeten trekken...

*duikt met calculator onder bureau door onweer*

KaiserSoza | 17-07-07 | 11:18

Heeft die club ook een website waar ik on-line mijn claim kan indienen?

Mr.SunTzu | 17-07-07 | 11:17

Niet zo dom lullen, Menschen. Mijn ex is in therapie geweest in centrum 40-45 vanwege de diagnose: "tweede generatie kampslachtoffers". Dat is geen verzinsel, die diagnose. Kampslachtoffers zijn vaak dermate getraumatiseerd dat de fall-out van hun trauma pittig op de levens van hun (klein)kinderen drukt. Zo'n claim als deze komt op mij ook overdreven neer, maar e.e.a. kan ook met "erkenning" te maken hebben, hetgeen voor slachtoffers vaak heel belangrijk is. Of denkt U dat de "troostmeisjes" het om japansch geld te doen is? Deze Menschen vragen ook niets anders dan dat de moffen betalen voor de psychiatrische hulp die ze nu kennelijk zelf betalen. Daar zit een zeker logica in: zowel inzake hun behandeling als zakelijk. Ik vraag me wel af of (itt japan) het huidige mofrika verantwoordelijk gesteld kan worden voor hetgeen het naziregime uitvrat.

bottehond | 17-07-07 | 11:17

Wat nou vooroordelen! Wat is dat toch met joden en geld....

Just my opinion | 17-07-07 | 11:17

De vraag is ook niet waar wiskunde vandaan komt, maar waar het naar toe gaat.

Teen | 17-07-07 | 11:16

is die vermaledijde WOII nu NOG niet voorbij?

Derrek Wilder | 17-07-07 | 11:16

Volgens mij is dat voetbalclubje uit 020 stiekum ook niet van de joden maar de nazi's

overVecht | 17-07-07 | 11:15

Het is dat ik volledig vertrouwen heb in het Israëlische rechtspraak, anders had ik mij nog zorgen gemaakt.

Teen | 17-07-07 | 11:15

Waar staat het humanisme in dit geheel?
Vogelaar?

Harige Bangmaker | 17-07-07 | 11:15

Ah bottehond heeft ook al corrigerend opgetreden en met wiskunde uit India bedoelde ik vooral het decimaal stelsel en het wiskundig onvolprezen getal "0". En volgelingen zijn natuurlijk de volgelingen van de Psychoot (VzmH) en zijn bloeddorstige opvolgers.

Conan | 17-07-07 | 11:14

Gadverdamme het woord alleen al: "tweede-generatie slachtoffers van de holocaust". Alsof dat "leed" van die kinderen ook maar enigsizns in verhouding staat tot het leed van hun ouders. Sterker nog, de gemiddelde Nazi heeft een ergere tijd doorgemaakt dan deze in zelfmedelijden wentelende NEPJODEN.

sjaakdeslinksesul | 17-07-07 | 11:13

Wanneer is het nu eens afgelopen met die Joodsche inzamelingacties?
Genug ist genug!

Duikduivel | 17-07-07 | 11:13

Ah! Maar dan mogen de Palestijnen op hun beurt dus weer de Joden aanklagen? De Indo's de Nederlanders, de negers de Nederlanders? De germanen de romeinen? De Indianen de Americanen? De Latijns Amerikaanse indianen de Spanjaarden? De Polen de Russen? De Berbers de Marokanen? De Friezen de rest van nederland? De Stellingwerfers de Friezen? Ow ja heel actueel, de Iraki's de Amerikanen? etc etc etc.

de Botte Bijl | 17-07-07 | 11:11

"en wiskunde van Arabieren", niet van, maar via, het komt van India... (waar de volgelingen oorlog en bloed brachten en onder meer wiskunde mee terug namen).

Conan | 17-07-07 | 11:11

ik zou mijn joodse ouders aanklagen voor het aanpraten van een tweedehands trauma...

bvdh | 17-07-07 | 11:10

PS: Mijn opa is ooit tegen de muur gezet door de moffen en hebben boven hem in de muur geschoten om daarna lachend weg te lopen en mijn opa met een broek vol stront achter te laten. Ik kan nog steeds erg slecht tegen lachende Duitsers. Maak ik nu ook kans?

Rest In Privacy | 17-07-07 | 11:10

Oh meteen contact maken met Nazi-Duitsland.

Mossad.il | 17-07-07 | 11:10

Tsjonge, jonge, je kunt ook overdrijven, Wat een golddiggers zeg, kansloze actie dit, hun opa's en oma's draaien zich drie keer om in hun graf.

MrFancyPants | 17-07-07 | 11:09

Gaat wel wat ver, als je weet hoeveel schadevergoedingen Deutschland wel niet betaald heeft. De hele staat Israel is gefinancierd door de duitsers... Enigszins terecht, maar om nu 60 jaar na dato nog geld te gaan eisen, gaat voor mij zelfs te ver. Gelukkig komt bijstandskoning zo met wat leuke verhaaltjes over zionisme enzo, wat gaat dat genieten worden *kuch*.

Stijlloos_Superieur | 17-07-07 | 11:09

Hier Hoaxha een komma: ","

Meneer | 17-07-07 | 11:09

Triatlon komt van de finnen: Lopend naar het zwembad, met de fiets terug.

Joe Speedboot | 17-07-07 | 11:09

Oja, wiskunde stond er dus al.

Boswachter | 17-07-07 | 11:08

Sick fucks. Ongelofelijk. Attention whores. Meer niet. Wel erg joods overigens om meteen voor de poet te gaan. Of was dat nou juist Nederlands?

Rest In Privacy | 17-07-07 | 11:07

Wiskunde, navigatie en astronomie kwamen toch van de zandnegerts? Net als marsepein, speculaas en tulpen.

Boswachter | 17-07-07 | 11:06

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken
Online Casino | Online Casino | Paynplay Casinos | Online casino expert | Online Casino
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com