Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Amerikaans gepiep over pliesie

zohadhetgemoeten.jpgAls het je niet bevalt, ga je toch terug? Maar nee, twee videobloggertjes maken zich druk (let op, zuigende quicktime), heel erg druk over de bodysearches die de pliesie van 020 pleegt op bijdehante Amerikaanse videobloggertjes. Dat krijg je in een uitgaansgebied. Helaas vielen er geen klappen, dus wat is het probleem? Amerikanen in Amsterdam zijn ook maar gewoon allochtonen. Het agentje liet duidelijk blijken dat hij 'pissud off" was van de poging zijn fouillering op tape vast te leggen. Stelletje zeikamerikanen, blijf je toch lekker weg. Nee, die Amerikaanse agenten zijn schatjes. De politie had gelijk!

Reaguursels

Inloggen

Stelletje linkse lulletjes op geenstijl.nl

Antinl | 22-11-05 | 20:47

toen ik 11 was liep ik op 31 december met een broekzak vol vuurwerk over straat, uurtje of 19.00. toen de pliesie me aanhield en mij heel laf mijn vuurwerk afpakte omdat ik die dag volgens hem te vroeg aan het afsteken was, pakte ik een uitgeknipt krantenartikel uit mijn broekzak die ik vrij toevallig speciaal voor de gelegenheid op zak had. In het artikel stond dat je vuurwerk mocht afsteken vanaf 18.00 uur. daar had hij natuurlijk geen booschap aan, want zijn kinderen zaten thuis op de nieuwe buit van papa te wachten. Ik geloof dat ik toen al doorhad dat deze pliesie niet helemaal was opgewassen tegen mijn lagere schoolniveau.

neuzel | 22-11-05 | 19:40

jezus wat een nazi op dat weblog..... probeer al 3x een post (zonder flames of wat dan ook) er door te krijgen.... en ondertussen komen er wel nieuwe positieve posts bij ....... kan joris nog wat van leren :)

Funki | 22-11-05 | 16:54

@brillenmaat
Heb het filmpje nu pas gezien, haha. Je hebt gelijk. Woorden als 'politiestaat' zijn een paar maatjes te groot, maar ik vind dat je gelijk hebt als je dit te ver vindt gaan. Ik heb ook pas iets heel ergs meegemaakt, namelijk dat ik werd getutoyeerd door zo'n mr. Mavo. Op mijn vraag of dat kwam of ik met hem op vioolles had gezeten, bond hij overigens wel in. In Duitsland is het pas echt goed geregeld. Daar is iedere ambtenaar - in het licht van het bruine verleden van het land - verplicht een redelijke discussie aan te gaan met een burger. De kunst in alle landen blijft om onder alle omstandigheden de rust en vriendelijkheid te bewaren. Je moet daarom de volgende keer veel langzamer spreken en de verongelijkte toon tot elke prijs vermijden. VS hebben hier niets mee te maken, maar daar wordt van je verwacht dat je 'officer' of 'sir' blijft zeggen. Een beetje humor in de zin als 'normaal betaal ik voor een bodysearch' doet bij de gemiddelde amsterdamse agent de lust tot het fouilleren overigens niet toenemen. Allemaal gezeik, je hebt helemaal gelijk.

Der Icebear | 22-11-05 | 15:00

Sh*t wat moet ik hier nu weer op zeggen? Heb ik nu een grotere hekel aan pliesie of aan amerikanen? Moeilijke keus.....

DeKeet | 22-11-05 | 14:45

Treurige tijdverspilling als je t mij vraagt. Maar goed, de rechtenstudentmetbril zal wel gelijk hebben in de regel van de wet. Fijn voor 'm. Ik hoop dat ie daarna nog een hele week met een harde biels in zijn broek heeft rondgelopen met zijn amerikaanse vrind die eigenlijk ook hier gewoond heeft. Ik snap best wel dat die jongen niet verantwoordelijk is voor dat wijsneuzerige gedoe van zijn eigen regering. Maar ga dan niet raar opkijken als je met je noncandid-camera-human-rights-act geen staande ovatie krijgt in een ander land. S%&*mieter op, een beter milieu begint bij jezelf. Dus volgende keer in spanish Harlem met je camera op pad en de moraalridder uithangen. Dan krijg je mijn respect!! Zo lang er nog wapens gevonden worden bij het fouilleren op straat laat ik me desnoods drie keer per dag begraaien door een agent....

sjeit | 22-11-05 | 14:29

@rechtenstudentenbril 22-11-05 @ 11:44

"De agent die naast mij in beeld te zien was heeft zelf op geen enkel moment gezegd dat hij het niet op prijs stelde dat hij in beeld was"

Kijk nog 'ns goed naar de video want dit is dus gewoon niet waar. De bewuste agent draait wel degelijk z'n gezicht naar de camera en zegt (nog rustig) dat hij het niet op prijs stelt dat ie gefilmd wordt. En dat filmen was wat mij betreft ook het punt wat het geheel wat zuigerig maakte. Ten tweede vinden agenten het (en daar kan je het wel of niet mee eens zijn) nogal irritant als slimme mannetjes het allemaal wel beter weten. Ze doen gewoon hun werk en ik denk dat gewoon meewerken het enige was wat gewoon gedaan had moeten worden. Nogmaals, ben je het er niet mee eens, ga naar de verantwoordelijken. Ik ga hier waar ik werk ook niet in discussie met de schoonmakers als het een probleem betreft waar de directie een beslissing had moeten nemen...

Gies van Agt | 22-11-05 | 14:11

@Der Icebear
Kijk anders naar mijn antwoorden aan Risico. Ik hoor graag op welk moment ik me onfatsoenlijk heb gedragen jegens de agenten. Is voor mij eigenlijk een interessante vraag: als je in een over het algemeen rustige toon met een redelijk beschaafde woordkeuze iets kenbaar probeert te maken mag je, m.i., ervan uitgaan dat je op een fatsoenlijke manier met de ander, in dit geval een agent, omgaat. Welk groter respect moet je tonen? Muil houden en alles dulden?

rechtenstudentenbril | 22-11-05 | 13:26

ga eens uren schrijven

neuzel | 22-11-05 | 12:54

@rechtenbril
Vind overigens dat de discussie een nogal legistisch karakter heeft. Fatsoensnorm hoe burgers en agenten zich zouden moeten gedragen is relevanter. Alle betrokkenen zouden zich in het vervolg wel wat rustiger mogen opstellen. Van agenten mag dat natuurlijk eerder worden verwacht dan van twee corpsnichten.

Der Icebear | 22-11-05 | 12:29

@Der Icebear
Toevallig ben ik enigszins bekend met de IE praktijk. Om er geen al te lange sicussie van te maken, filmen in een openbare ruimte is redelijk lastig te verbieden en de meeste (wettelijke) rechten tot verzet zijn gericht tegen de openbaarmaking, onder andere vanwege het feit dat de nieuwswaarde van een verhaal moeiliijk te beoordelen is op het ontstaansmoment. Los van wat T&C meldt is het m.i. niet het geval dat je iemand zomaar kunt verbieden om te filmen.

Om het nog heel even terug te brengen naar het oorspronkelijke verhaal: degene die optrad tegen het filmen was niet de agent in kwestie maar een van de agenten die erbij stonden. De agent die naast mij in beeld te zien was heeft zelf op geen enkel moment gezegd dat hij het niet op prijs stelde dat hij in beeld was.MAar dit is, gelet op alles, een redelijk ondergeschikt punt.

rechtenstudentenbril | 22-11-05 | 11:44

Sorry voor het openingswoord in mijn vorige mail.

Der Icebear | 22-11-05 | 11:11

@rechtenstudentenbril
Noch even naar aanleiding van mijn post van gisteren 16:54. Ik vertelde daar dat je zowel tegen de vastlegging als tegen de openbaarmaking bezwaar kan maken op grond van je portretrecht. Om 17.06 stelde jij dat het portretrecht alleen inhoudt dat je je tegen openbaarmaking kan verzetten. Weet niet in welke praktijk jij zit, maar het zal de IE praktijk wel niet zijn. Leen even dat gele boekje Tekst & Commentaar IE van een kantoorgenoot en kijk bij de toelichting op artikel 21 en 35 Auteurswet. Op zich heb je dus het recht je te verzetten tegen het filmen of fotograferen als er geen nieuwswaarde is. Denk ook eens aan die ouwe vent op het strand die jouw hunk aan het fotograferen is zonder toestemming. Punt in jouw geval bij die agent is dat je door de reactie op het filmen alsnog nieuws wordt en op die manier dus je eigen belang zou kunnen creeren. Lijkt mij niet voldoende, die agent mocht (op een normale manier, geen misverstand dat hij zich onvolwassen gedroeg) best bezwaar maken tegen het filmen.

Der Icebear | 22-11-05 | 11:09

@Djee_Djee
Ik wou dat ik een oordeel kon geven over de door Cohen doorgevoerde wijziging. Om een of andere reden is deze niet makkelijk terug te vinden op www.amsterdam.nl.
Wat betreft de aandacht ier op GS, het biedt een leuke inzicht in hoe mensen lezen. Ikzelf vind het jammer dat er geen echte discussie is geweest over PF. Zelfs de wijze waarop de mogelijkheid ertoe is geschapen was redelijk slinks, zonder dat er ook een echte parlementaire discussie daarover is gevoerd.

rechtenstudentenbril | 22-11-05 | 10:45

@rechtenstudent
Goed beschouwd is het dus onduidelijk wie van de twee gelijk heeft en jij nu zelf aangeeft dat er wellicht nu een nieuwe situatie is gecreeerd. Tevens is het zo ondanks het feit dat GS voor aandacht zorgt er geen media-aandacht is gegeven over dit probleem en dat Cohen niet door het Hof is teruggefloten.
Ik ben van mening dat totdat Cohen is teruggefloten, dat hte toegestaan is om een PF uit te voeren. Maar dit is een punt van discussie en aangezien in ik nog steeds niks in de media hoor over het PF, denk ik dat ik het gelijk aan mijn zijde heb voorlopig.

Djee_Djee | 22-11-05 | 10:14

@Rasputin:
Nou, ik denk dat je zelfs in het moederland iets van een aanleiding moest hebben gegeven voordat je getracteerd werd op een enkeltje Siberie.

rechtenstudentenbril | 22-11-05 | 09:09

@Djee_Djee
Je zou, heel formeel beschouwd, gelijk kunnen hebben in zoverre als dat de kleine aanpassingen door Cohen een nieuwe situatie creeren. Van de andere kant, de aanpassingen zijn klein genoeg om te zeggen dat er geen sprake is van een echte verandering. Je hebt te maken met een dubbele probleem. PF is door de rechter al illegaal (in strijd met de wet) bevonden op een aantal specifieke punten. Daarnaast ben ik van mening dat PF de politie een te breed kader biedt om grote aantallen mensen in een groot gebied aan controle's te onderwerpen maar dat is weer een punt die wellicht een te gedetailleerd discussie vergt voor een log als deze.

rechtenstudentenbril | 22-11-05 | 09:07

De overheid heeft zichzelf het recht toegeëigend om aan je lichaam te mogen voelen zonder dat zij jou als verdachte hebben bestempeld (op grond van toetsbare redenen). De godvrezende, autoriteits gezinde, wet gehoorzamende burgers worden zo als criminelen behandeld. Wat volgt? Een avondklok, preventieve huisarrest/opsluiting, abortus preventyfus?

Gavrilo | 22-11-05 | 05:35

ze moeten niet zo zeuren. In het moederland moest je ook gelijk naar Siberie als je het niet met de arm der wet eens was.

Rasputin | 22-11-05 | 05:32

Eerst lopen ze te zeiken was een amerikaanse heaumeaux in elkaar gerost wordt, dan proberen de bromsnorren er wat tegen te doen is het nog niet goed.

Maar waarom heeft die bloggert zijn inburgeringscursus niet gevolgt? Zover ik begreep woont hij in nederland, spreek dan ook nederlands

JCG | 22-11-05 | 01:50

@Rechtenstudent:
Jij stelt dat Cohen de regels heeft aangepast, dus zijn mijn inziens de vorige uitspraken van het hof betreffende PF niet meer van toepassing, omdat die gebasseerd zijn op oude regels.

Dus totdat het hof ook deze regels heeft beoordeelt en om welke reden dan ook niet toelaatbaar acht, is mijn inziens het toegestaan om het PF uit te voeren.

Djee_Djee | 21-11-05 | 23:40

@c_to_the_cizzle
Helemaal mee eens, maar ik vind dat ze daarnaast ook best agentjes mogen pesten. Ik heb nooit de grondwet gelezen maar het staat er vast in: "art 264. c. Iedereen heeft de heilige plicht zovaak en zoveel mogelijk politiefunctionarissen te irriteren binnen de wettelijke kaders die in de rest van dit dikke boek beschreven staan."

Grrr... | 21-11-05 | 22:04

Die Amerikaanse toeristen moeten hun bek houden, niet op de fietspaden lopen en veel geld uitgeven. Verder hebben ze geen functie, en als ze wat te zeiken hebben dan blijven ze toch lekker weg.

c_to_the_cizzle | 21-11-05 | 21:52

@rabarberke
De rechter mag het handellen van de gemeente, en zeker de besluiten van de burgemeester aan de Grondwet toetsen maar in dee gevallen wordt meestal volstaan met een toetsing aan verdragen. Zoals ik al eerder zei, da's al gebeurd eind september en toen is dhr. mr. Cohen teruggefloten door het Hof te Amsterdam.

Ik meen dat dit de eerste keer is dat de politie een PF actie sindsdien heeft uitgevoerd.

rechtenstudentenbril | 21-11-05 | 21:19

@rechtenstudent

De rechter mag de formele wetgeving weliswaar niet aan de Gw toetsen, maar met die gemeentelijke wetjes mag hij dat toch wel?

Rabarberke | 21-11-05 | 21:08

@brutus68 "reet, vriendjes, flikken, stelletje relnichten, aandacht, Grieksche beginselen, grootste vrienden, zuigende gedrag" Je zat duidelijk nog erg met je hoofd bij die site die je net bezocht hebt, is t niet? Maar kom op, stel je bent EN Yank EN je droomt 's nachts over lekkere jongensbillen (stel!), dan is t toch logisch dat je t soms even moeilijk hebt? Dan is t toch PRIMA dat je Oom Agent een beetje gaat lopen F*cken? Kan jou die hele F*cking agent nou schelen! Agenten BESTAAN om opgefokt te worden. (binnen de grenzen van de wet uiterararararaard)

Grrr... | 21-11-05 | 21:06

Gewoon preventief kijken of die Yanks geen wapens bij zich hebben..... Dat mag van de onze "held"de burgemeester..... Anders kunnen ze altijd nog in Rotterdam naar In en Out gaan

Stofzuiger | 21-11-05 | 20:13

Wat een yankers!

dot . | 21-11-05 | 20:11

Amerikaantjes stellen zich aan, hadden gewoon mee moeten werken
da's wat ik r van vind na t zien van t filmpje

inferno | 21-11-05 | 20:05

@Rabarberke 17:42 : Daar zijn we het dan volkomen over eens... En laat ik duidelijk zijn: ook bij nederlanders had ik het ott gevonden. De opmerking aangaande de situatie in de States is dan ook uitlsluitend een aanvullende.
Waarvan akte.

TM | 21-11-05 | 20:01

Benieuwd of ze ook zo'n bijdehand praatje hebben wanneer ze een willekeurige Amsterdamse discotheek binnenstappen..

Pannie | 21-11-05 | 19:56

Goed. Al dan niet terecht gefouilleerd, het zal me eerlijk gezegd aan m'n reet roesten. Feit is dat onze Amerikaanse vriendjes zich buitengewoon irritant en onbeschoft gedroegen tegen die pliessieagenten. Iets wat je in de U.S. niet hoeft te flikken. Dit zijn typisch weer zo'n stelletje relnichten die op een beetje aandacht hopen, als je Gabe heet moet je haast wel van de Grieksche beginselen zijn. De pliessies zullen ook nooit mijn grootste vrienden worden, maar dit zuigende gedrag slaat nergens op.

brutus68 | 21-11-05 | 19:35

@rattenkop:
Voelen mag niet zomaar op het vliegveld - mensen worden daar meestal pas gefouilleerd als er een aanwijzing is tegen ze (denk aan het piepende detectiepoortje) en wat discotheken etc. betreft, daar moet je ook eerst mee instemmen.

Wat PF betreft, we hebben het in dit geval niet over een kleine buurt - we hebben het over een flinke deel van de Amsterdamse binnenstad.

Kijk, de politie heeft al sinds jaar en dag om verdachten te fouilleren. Wat hier gebeurt is dat deze maatregel nu tegen iedereen mag worden aangewend. Ik heb zelf geen zin in checkpoints en dat is waar we nu naartoe dreigen te gaan dankzij het feit dat je in een groot deel van het centrum van de hoofdstad zonder aanleiding gevraagd kunt worden naar je identiteit en gefouilleerd kunt worden. Ik vrees dat de gevolgen van de oplossing erger kunnen worden dan het probleem, zeker als de agenten die belast zijn met de uitvoering van dat werk niet bereid zijn om hun macht te relativeren of in staat zijn om tegenspraak te dulden. En dat is waar het filmpje dan, achteraf beschouwd, om gaat.

rechtenstudentenbril | 21-11-05 | 19:34

@rechtenblabla
goed, ik begrijp je verhaal. Toch begrijp ik 1 ding niet en daarna blijft deze schoenmaker bij zijn leest. Voelen mag op het vliegveld, voor de deur van de disco e.d (allemaal geaccpteerd) maar als er voor het binnengaan van een wijk/gebied netjes een bordje staat dat de kans bestaat dat je gevoeld mag worden; mag dat dus niet. Dit terwijl mensen hier hoogstwaarschijnlijk erg gebaat zijn bij veiligheid. Het gaat hier ook vaak om kleine gebieden, net als een vliegveld, disco of festival. Maar goed, daar ligt waarschijnlijk net de nuance. waar ligt de grens tot openbaar gebied e.d. Enfin, ik vind het komen tot een oplossing nog altijd beter dan alleen maar tegen nieuwe regels aanschoppen; maar dat terzijde

rattekop | 21-11-05 | 19:16

Als je een discotheek binnengaat wordt je ook gefouilleerd.

Pannie | 21-11-05 | 18:57

@rattekop
Ik vrees dat je mijn opmerking verkeerd leest. Ik zeg niet dat ik voor (of tegen) een gekozen burgemeester ben. Wat de rechterlijke macht betreft (daar valt de OvJ ook onder) ben ik er tegen omdat hun onafhankelijkheid gewaarborgd moet worden.

Wat PF betreft, ik ben er resoluut tegen om een reeks redenen. (Teveel om hier uitvoerig op te noemen)

Het gekke is dat je door PF als gewone burger in een slechtere positie verkeert dan een verdachte: het maakt niet uit of je verdacht wordt van de grootste drugsdeal of de goorste moord, je hebt als verdachte rechten die je beschermen tegen de politie. Als burger die, zonder dat hij ergens van wordt verdacht, onderworpen wordt aan PF heb je geen bescherming. Zo heb je bijvoorbeeld geen zwijgrecht, of tenminste, de politie hoeft je geen cautie (waarschuwing) te geven.

rechtenstudentenbril | 21-11-05 | 18:42

@rechtenstudentbril
uit jouw redenering lees ik dat wanneer een burgemeester en ook de officier van justitie gekozen worden (democratisch), de zaak veranderd. Waarom moet de rechter in dit geval niet gekozen worden?

rattekop | 21-11-05 | 18:32

Bedankt, ik zit het door te lezen.

Overigens denk ik dat een grote meerderheid van de bevolking in grote steden een voorstander is van het PF, maar dat is gevoelsmatig.

Brusselmans | 21-11-05 | 18:30

Stripsearch!!!

Pannie | 21-11-05 | 18:29

@Brusselmans
In totaal gaat het om vier bepalingen in twee wetten. In de Gemeentewet heb je artikel 151b lid 1 en in de Wet Wapens en Munitie heb je artikelen 50, 51 en 52. De rest van het verhaal wordt uitgewerkt door de burgemeester (al dan niet samen met de college) en door de Officier van Justitie.

rechtenstudentenbril | 21-11-05 | 18:26

@Rechtenstudentbril
Als die smile echt de shock was van ongeloof, dan goed, eerlijk is eerlijk, dan zou ik het op zijn minst willen qualificeren als onhandig (en niet misselijkmakend). Blijf toch begrip houden voor het perspectief van de agent..

Risico | 21-11-05 | 18:19

@ Rabarbeke

Wat is de precieze wetgeving inzake het PF?

Brusselmans | 21-11-05 | 18:08

@rabarberke:

Dat rechtenstudentenbril... gedeelte heb ik overgenomen van Gies van Agt. Zit al wat langer dan gister in de praktijk maar heb me nooit bezig gehouden met het strafrecht, of wat in dit geval belangrijker is, het bestuursrecht.

De discussie was redelijk beknopt, mede omdat ik geen zin had om echt zeikerig te doen. Maar om het kort weer te geven, vanwege het feit dat landelijke wetgeving niet aan de Grondwet mag worden getoetst, moeten wij kijken naar verdragen voor de bescherming van onze rechten als mensen/burgers. Art. 8 (leden 1 en 2) regelen de omvang van ons recht op privacy en de manieren waarop dezen mogen worden ingeperkt. Een van de eisen waaraan beperkingen van het recht op privacy moeten voldoen is de wetmatigheid ervan. Kort gezegd: hoe die rechten ingeperkt worden moet geregeld worden in een wet die de reguliere wetgevingsprocedure doorloopt. Het geval is nu dat er een heel algemene raamwerk neergezet is op basis van een initiatief van dhr. Camp van de CDA. Op basis van dit raamwerk (4 aangepaste bepalingen in 2 wetten) kan een (ongekozen) burgemeester een gebied aanwijzen waarin de politie, met een last van een (ongekozen) officier van jusitie, aan de slag kan gaan.

Omdat de invloed van niet democratisch controleerbare functionarissen in heel dit proces te groot is heeft minder dan twee maanden geleden het Hof te Amsterdam bepaald dat PF acties in strijd waren met de wet. Minder dan twee weken daarna heeft burgemeester Cohen het raamwerkeen beetje aangepast en is men nu weer begonnen met preventief fouilleren. Het wachten is op de volgende procedure hiertegen.

Het kan zijn dat er wat nuance ontbreekt in het verhaal hierboven maar ik wil het ook een beetje leesbaar houden.

Zoals jullie je kunnen voorstellen was het nog minder handig geweest om heel het verhaal zoals hierboven weergegeven te bespreken met de betrokken agent. Mijn stelling dat de actie 'illegaal' was is, mijns inziens, daardoor niet onjuist.

rechtenstudentenbril | 21-11-05 | 18:07

"My friend is a Dutch lawyer, and knows what the fuck he is talking about when he says that the random searching action is not legal, according to the Tweede Kamer."

Dit heet in de argumentatieleer een argumentum ad verecundiam. Het feit dat die knakker lawyer is betekent niet dat ie weet waarover ie praat. Het stikt van de advocaten die de plan dagelijks misslaan. En rechters ook bovendien.

Rabarberke | 21-11-05 | 17:57

@rechtenstudent

En je had je natuurlijk als rechtenstudent wel wat beter moeten laten informeren over preventief fouilleren, want dat was de discussie toch?

Rabarberke | 21-11-05 | 17:51

@rechtenstudentenbril

Na uitvoerig alle reacties te hebben overwogen, en natuurlijk nog eens kritisch het filmpje te hebben bekeken kan ik maar tot 1 conclusie komen :

Je bent lelijk van dichtbij!

hama | 21-11-05 | 17:45

@Risico
Je moet toch toegeven dat veel agenten volledig onbekwaam en dom zijn en als je weet dat je gelijk hebt en in je recht staat en zo'n vmbo-er snapt t maar niet, dan is voor sommige mensen (licht aangeschoten) een ubermensch -smile misschien niet te onderdrukken. En daar is niks mis mee. Het probleem in de 2e wereldoorlog en met huidige kaalkopjes is juist dat mensen met (nog niet eens) het denkniveau van Oom Agent een ubermensch -gevoel krijgen. Ja... Daar komt dan natuurlijk narigheid van..

Grrr... | 21-11-05 | 17:45

Gabe, blijkbaar nogal geschrokken van vele StijlLoze schreeuwers, reageert op zijn eigen logje:

- I am overun with the love you guys are sending. Thank you for all the comments. Some of you actually thought about what this is showing rather than going along with the masses. To those few I aplaud you. Let me just get some things straight here:

- I am ashamed of what happens in the United States with these random searches. If you were not aware NY city just recently had a large debate about the exact same thing. And yes I have been searched in the U.S. before. However there has always been a reason for it, i.e. I was entering an airport, subway station or other enclosed public space. Not publicly on the street.

- My friend is a Dutch lawyer, and knows what the fuck he is talking about when he says that the random searching action is not legal, according to the Tweede Kamer.

- You xenophobes really scare me. I've been living in the Netherlands for half my life, and probably for longer than some of you who have been posting go back to your own country.

- Yes it is bad in America. That is the point. If you don't want it to turn into America 2.0 I suggest you seriously start rethinking your comments and start taking action to preserve the civil rights you have while you still have them. Before long the Dutch could be seeing themselves have their own Patriot Act in effect. I don't want to see that as much as you don't.

- I apologize for trying to stand up for my and your rights as citizens of the Netherlands. I guess it's true what that say in holland, "Doe je normaal, do je al gek genoeg." If we keep with this credo, watch our civil rights disappear in the face of fear.

- I turned off the anonymous comments as I felt people were just starting to spam hate messages. This is not a censorship action as even weblogs like geenstijl and insane films have the same measures in place. If you really want to post a comment, register and post. Think about what you post, and try not to be a xenophobe.

As a last note, stop flamming everyone people. This is supposed to be a discussion, not a yelling festival. Whatever your feelings are on the subject, I am sure there is a validity to it, but think before you post please.

Een beetje vloggen blijkt nog best lastig!

Jan-Joris-Jaap-Joop | 21-11-05 | 17:45

@tm

De VS is een bevriende natie. Amerikaanse staatsburgers genieten in Nederland dezelfde mensenrechten als Nederlanders. De politie heeft dat te respecteren en jij ook.

We gaan Amerikanen niet anders behandelen als het gaat om grondrechten omdat een aantal vmbo apen vanwege een verstoord rechtvaardigheidsgevoel dat graag wil.

Rabarberke | 21-11-05 | 17:42

@risico:
Dank je wel voor de moeite die je hebt genomen om het filmpje nog een keer te bekijken. Zoals ik hierboven al zei, het eerste deel van het filmpje is pas later gemaakt, nadat we gefouilleerd zijn. Wij waren onderweg van het Max Euweplein naar het Leidseplein toen we in het passage naast de Balie werden gevraagd om mee te werken aan de PF actie. Het spijt me, maar ik vind dat ik voldoende respect toon als ik mijn toestemming geef (iets wat je overigens op basis van de wet zou kunnen onthouden) maar tevens meld dat ik die medewerking alleen onder protest geef.
Je bent vrij om de blik op mijn smoel te interpreteren zoals je wilt maar ik kan je alleen zeggen dat ik me niet 'intellectueel superieur' voelde, eerder geschrokken. Al in al, ik kan me niet vinden in jouw mening dat wij geen respect jegens de politie hebben getoond, maar dat kan gewoon een verschil in opvattingen zijn. Voor zover ik het terug kan zien ben ik zowel in toon als woord netjes gebleven.

@rattekop:
Zoals ik al zei, ik heb mijn medewerkig gegeven. Ik heb alleen tegelijkertijd aangegeven dat dit onder protest was. Eigenlijk hoefde de beste agent er niet eens op in te gaan.

rechtenstudentenbril | 21-11-05 | 17:41

ik zat in groningen.... (moeilijk lopend een joint te bouwen)

Ronnie M. | 21-11-05 | 17:20

@rechtenstudent
zal hier niet over de letteren van de wet gaan lullen, ik ben helaas econoom en geen advocaat. Echter, verwachten dat elke pliesie agent met een smile op zijn hoofd door de hoodstad loopt is domweg naief. Die wet is omstreden idd; echter werk gewoon lekker mee; niets aan het handje. Stoer doen kan bij de tweede kamer

rattekop | 21-11-05 | 17:20

@ Rechtenstudentbril
Ik heb het filmpje nog eens goed bekeken en het was gewoon misselijkmakend. Over gebrek aan respect; jullie ware er overduidelijk op uit om agenten uit dagen. In de inleiding spreken over "to challenge"; dan is het al heel erg duidelijk met welke smart-ass mentliteit je al op zo'n agent afstapt en probeert zo iemand in een juridisch-technische discussie te lokken.
Jullie hadden een jezelf intellectueel-moreel-superieur lachje op je smoelwerken; zo'n agent is ook niet achterlijk, die voelt dat gewoon.
Vervolgens gaan lopen sarren met je maat filmen omdat je percies weet hoe ver je kunt gan ipv gewoon mee te werken.
Vervolgens wordt je terzijde genomen door die ander agent die pissud off was; nou toen had je echt een ubermensch -smile op je gezicht.
Als je wilt gaan etteren ga dan naar de burgermeester en vraag hem uitleg omtrent de criteria, maar ga niet een agent liggen etteren op juridische wissewasjes.
Je ware gezicht laat je direct al zioen bij de eerste de beste kritiek door heel kinderachtig te stellen dat ik dan maar een filmpje moet maken.
Ik zeg dit echt niet graag, maar na nog eens goed naar het filmpje te gekeken hebben, kan niets anders zeggen dat ik je een misselijk mannetje vind..

Risico | 21-11-05 | 17:20

Nooit gedacht dat ik deze zin zou opschrijven, maar de pliese had gelijk.
Bepaalde gedeeltes van het centrum in Amsterdam zijn gewoon rot, het gedeelte waar zij liepen zijn veel junkies/dronken feestgangers... Tja door snel en kortdaad op te treden zoals hier gebeurt is, zou er geen probleem zijn. Alleen dat mannetje moet weer gaan praten en tja Ik weet niet hoe jullie hier tegen aan kijken maar een politiebevel moet je met respect omgaan.
Wat in een gat zoals Zwaagwesteinde (FR) niet geldt, geldt in Hartje Den Haag/Amsterdam/Rotterdam wel.
FF Voorbeeld.
Zodra je het centrum van R'dam ingaat (met je auto) en je hebt ene hockeystick/honkbal knuppel of andere dergelijke sport/slag materiaal. Kan je een boete krijgen en als je "praat" worden ze in beslag genomen. Simpel zat.
In Den Haag is het op bepaalde plekken/pleinen streng verboden alcohol te drinken, 2 straten verder op is het geen probleem.

PLAATSELIJKE VERONDERING IS IETS HEEL ANDERS DAN DE LANDELIJKE WET.
Mensjes moeten dat begrijpen, ik liep in Groningen rustig me joint te draaien, komen er 2 agenten aan, in het kort, Ze gooide me joint in het water en ik kon verder gaan.
Reden omdat het verboden was in dat gedeelte van Groningen, 1 of andere park, drugs te gebruiken. Tja ik kan uit me plaat gaan, schade vergoeding vragen en riskeren dat ik meegenomen word voor pakweg 6 eurootjes. Of doorlopen nieuw zakje halen even verderop een nieuwe joint bouwen...

Je kan de moeilijke weg kiezen of de Makkelijke weg... Welke kiest U???

Ronnie M. | 21-11-05 | 17:18

@Der Icebear:
Heel kort samengevat: jouw portretrecht houdt in dat je het recht hebt om je te verzetten tegen de publicatie van jouw beeltenis - dus niet tegen het vastleggen daarvan.

rechtenstudentenbril | 21-11-05 | 17:06

@ rechtenstudentenbril

Nou, een liquidatie wordt met PF niet verholpen. Controle op vluchten uit Zagreb lijkt me dan doelmatiger.

Over het algemeen ben ik ook niet zo lovend op onze pliessie maar van PF ben ik nu net een voorstander. Dat jij daartegen bent is je goed recht en ik wil ook wel geloven dat je je netjes gedragen hebt.

Brusselmans | 21-11-05 | 17:02

@Brusselmans
Ik weet niet of ik de situatie romantiseer maar ik vind zelf dat er betere manieren zijn om de rust en orde in de stad te bewaren. Een daarvan is een meer persoonlijke aanpak. We hebben (doorgaans)allemaal meer respect voor bekenden dan onbekenden. Los van het feit dat (naar mijn bescheiden mening) PF illegaal is (zie oordeel van het Hof te Amsterdam en kijk ook naar het EVRM), vind ik het een schoolvoorbeeld van een onpersoonlijke en dus verkeerde aanpak. Als je ziet hoeveel wijkposten er gelsoten zijn om alleen vervangen te worden door 'buurtcoordinatoren' en auto patrouilles dan begrijp je dat de politie steeds verder van de 'gewone man' komt te staan.
Wat het filmpje betreft, ik kan in alle eerlijkheid zeggen dat het niet mijn bedoeling is geweest om de mensen te stangen. Ik baalde van, en maakte bezwaar tegen, het feit dat ik (zonder concrete aanleiding) gefouilleerd werd.
Ik zie dat posters vinden dat dit noodzakelijk is ivm. oa. de recente golf van liquidaties. Het probleem met deze redenering is oa. het feit dat al deze liquidaties plaats hebben gevonden buiten de twee risico gebieden die Amsterdam rijk is.

rechtenstudentenbril | 21-11-05 | 16:57

* Fluit nog maar eens een mopje *

"respect in 020 is een penozewoord dat meestal wordt gebruikt door lieden die je in werkelijkheid bedreigen"

Brusselmans | 21-11-05 | 16:56

@brusselmans en rabarberke
Volgens mij heb je in beginsel wel het recht om je te verzetten tegen het maken van foto en film. Portretrecht en zo. Is zeker geen absoluut recht en op het moment dat er nieuwswaarde is, wijkt dat recht meestal. Maar op zich kan je een nieuwscamera altijd voorhouden dat je geen toestemming geeft te filmen en dat je geen toestemming geeft om het uit te zenden (zijn twee aparte dingen). Als ze niet willen ruilen kan je je altijd beter richten op de camera dan op de cameraman, want dat is iets waar je ze echt hard kan raken. Glas water doet wonderen. Mocht het je problemen geven mompel je iets in de trant van de onmiddellijke en wederrechtelijke aanranding van je rechten. Je portretrechten in dit geval.

Der Icebear | 21-11-05 | 16:54

@Risisco,

He ja, leuk zo'n filmpje waarin jij toont hoeveel respect jij kan geven aan een agent! Lijkt me nu al een toppertje...

*Oom agent, weet u dat ik u ongelooflijk respecteer? Oh ja, m'n jongen, dat vind ik fijn om te horen*

Gies van Agt | 21-11-05 | 16:51

@rechtenstudentenbril jij zielige nepadvocaat. gelukkig ben jij niet de enige die bepaalt hoe "jouw amsterdam" eruit ziet. jouw gedrag is typisch voor een relnicht. met het juridische gelijk aan jouw zijde zeiken tegen een agent. als jij respect voor de agent had gehad, had je naar hem geluisterd en jouw in het kader van het hier aan de orde zijnde respect niets zeggende juridische gelijk op een ander niveau gehaald. maar blijkbaar stijgt jouw gevoel voor respect voor anderen niet verder uit dan jouw sneue niveau van eigenwaarde. de agent heeft altijd gelijk, ook in dit geval en ook al weet jij het tegenover hem beter.

neuzel | 21-11-05 | 16:43

@Gies van Agt
Even voor de duidelijkheid, het is mijn log niet - maar dat is niet van belang.

Wat wellicht niet duidelijk is in het filmpje: mijn commentaar aan het begin van het filmpje is naderhand opgenomen om het in perspectief te plaatsen.

Het nare met de reactie op de camera is dat degene die besloot om op te treden niet de agent was die gefilmd werd. Het ging hier om een of twee (ik zag het op dat moment niet meer) agenten die op een, mijns inziens, overtrokken manier de situatie probeerden te 'controleren'. Het gekke is dat de agenten vervolgens optreden alsof zij de situatie als dreigend ervaren terwijl ze te maken hadden met twee licht aangeswchoten gasten van in de dertig. Ik vraag me af wat er gebeurd was als wij daadwerkelijk van 'ander komaf' waren geweest?

Wat betreft een vervolg op het verhaal, dit is vrijdag nacht gebeurd en ik heb voor mezelf nog niet besloten wat ik ermee ga doen. Objectief beschouwd was dit schokken voor het kleinburgerlijke fatsoen maar misschien niet klachtwaardig.

@Risico
Ik hoor graag van je hoezo er geen respect is gegeven aan de agent. Misschien wil ij een filmpje inzenden over hoe jij respect aan een agent toont?

rechtenstudentenbril | 21-11-05 | 16:42

@ Gies

Ik werk er ook niet, maar neem maar van me aan dat ze gewoon doorgaan met filmen. En gelukkig maar, want voor dergelijke emo-tv kunnen ze me midden op de dag uit bad halen.

Brusselmans | 21-11-05 | 16:42

@Brusselmans,

Ik denk dat ik dat dan ook zeker niet op prijs zou stellen. Uiteindelijk weet je wel dat je niet op TV komt, maar als ze het van tevoren niet zouden vragen, en gewoon een camera op je gezicht richten (van 1 meter afstand bijvoorbeeld), zou ik dat zeer onbehoorlijk vinden. Maar ik werk helaas niet voor het bewuste programma, dus kan het definitieve antwoord niet geven...

Gies van Agt | 21-11-05 | 16:34

@ rechtenstudentenbril

Nu romantiseer je het wederzijdse respect tussen mensen in de hoofdstad schromelijk. Alsof een trouwe bromsnor de baldadige jeugd na een ferme vermaning weer op het rechte pad krijgt. In een grote stad dient m.i.een sterk politie apparaat op straat te staan. Je kunt van PF wel menen dat het een stap dichter bij een politiestaat is, tergelijkertijd zou de stad er ook wel eens veiliger van kunnen worden. Ik kan het n.a.v. het fimplje niet beoordelen, maar een politieagent is natuurlijk zo over de rooie. Daar hoeven niet veel subtiele kwinkslagen aan vooraf gegaan te zijn.

Brusselmans | 21-11-05 | 16:32

@ Rechtenstudentenbril
Als er iemand was die geen respect toonden waren jullie het wel.
Eerste wet van Newton: actie = - reactie

Risico | 21-11-05 | 16:29

@rechtenstudentenbril
Mooie nick, lijkt wel op mijn typering...

Leuk zo'n directe reactie van een beroemde weblogger. Ik heb trouwens wel degelijk een stuk discussie gezien op het filmpje met de agent over het wel of niet mogen uitvoeren van de PF. Vervolgens (nog steeds was alles rustig) komt die ander erbij met z'n camera en begint (zonder het te vragen volgens mij) te filmen. Ik vind dat in het licht van een ontstane discussie over wat de agent wel of niet mag doen op z'n allerzachts gezegd provocerend en uitdagend. Dat een agent, die zeker ook onder druk moet kunnen werken, dan wellicht z'n geduld een beetje verliest vind ik in het licht van de situatie begrijpelijk. Ik probeer zker niet alles goed te praten, maar als je een beetje begrijpt waar de politie zo allemaal tegenaan loopt, vind ik het persoonlijk een beetje zeurderig om daar de eigenwijs uit te gaan hangen... ga naar de verantwoordelijken en ga daar je verhaal houden

Gies van Agt | 21-11-05 | 16:28

@ Gies

Ik vraag me zelfs af of ze het wel vragen. Als iemand nadrukkelijk verklaard niet op TV te willen kunnen ze die persoon onherkenbaar maken. Maar ze zullen nimmer stoppen met filmen omdat die persoon dat zonodig wil. Wat Rababeke al eerder zei, kun je gewoon op straat filmen als je dat wil.

Ik kan me indenken dat die twee in 020 neergestreken nichten uit de US Ome agent hebben opgefokt met hun bijdehande gedrag. Hun gemiep is dan ook een beetje twijfelachtig met het gemiddelde optreden van de politie in de US in het achterhoofd.

Brusselmans | 21-11-05 | 16:19

@Gies van Agt:

Dank je wel voor je compliment maar ik ben ook niet in discussie gegaan met de beste agent. Het filmpje bevat helaas slechts een deel van het verhaal. Ik ben door de beste agent gevraagd om mijn medewerking te verlenen aan hun PF-actie. Ik heb hierop gevraagd of ik ergens van werd verdacht - dit was niet het geval. Daarop heb ik heel bondig gezegd dat ik hun actie illegaal vond (is zo ook bevonden door het hof te Amsterdam minder dan twee maanden geleden). En heb vervolgens, onder protest, mijn medewerking verleend. Dit is op het filmpje verder niet te zien omdat een van de zeven andere agenten die daar aanwezig waren het nodig vond om mijn vriend (met de camera) weg te halen, om hem in een (lichte) houdgreep te plaatsen en om hem vervolgens te fouilleren.

Ik ben het met de meeste van jullie wel eens dat het zeikerig is - dit was geen Amerikaanse of Chinese tafereel. Maar dat werd het niet omdat wij de confrontatie ook niet opzochten.

De mensen die denken dat we hier meer Chinese of Amerikaanse toestanden moeten hebben kunnen wat mij betreft gerust oost- of westwaarts. Dit is Nederland, waar we doorgaans met respect met elkaar omgaan. Wij zijn met de agenten respectvol omgegaan. De respect van de agenten was wat verder te zoeken. Ik hou daar niet van in mijn Amsterdam. De provincialen hier op GS die de stad, net als de buitenlandse toeristen, onderkotsen om het daarna af te zeiken wellicht wel.

rechtenstudentenbril | 21-11-05 | 16:17

@Brusselmans

Achteraf, vanzelf...;-)). Maar in ieder geval dan niet herkenbaar in beeld en als je niet toevallig het voertuig of de betreffende persoon kent, dan blijft hij/zij anoniem, niet waar?

Gies van Agt | 21-11-05 | 16:07

@ brusselmans

Ik zei toch dat ze me heeft overtuigd? Plaag haar wel een beetje, maar toch..

hama | 21-11-05 | 16:05

@ Gies

Achteraf dan, want vooraf gaat dat lastig met 160 km/h plus. Als ze bezwaar hebben tegen uitzending gaat het hoofdje achter de scrambler, maar daar houdt het wel mee op.

@ hama

Ben je gek, Rabarbeke slaat niet zelden de spijker op z'n kop. Dat ze vaak het bloed onder de nagels vandaan haalt moet je maar voor lief nemen. Ondank is 's wereld loon, zeker voor een Orakel als Rabarbeke.

Brusselmans | 21-11-05 | 16:03

@brusselmans

Kom je je ook even onderwerpen aan de indoctrine van Rabarberke?
Het werkt wel, ik ben om!, het had even nodig..

*knarst met zijn tanden*

hama | 21-11-05 | 15:59

@Brusselmans

Die vergelijking slaat nergens op. Bij 'Blik op de weg' wordt iedereen om toestemming gevraagd, jammer...

Gies van Agt | 21-11-05 | 15:59

Gies van Agt 15:41 & Risico 15:44 : Ik wil maar zeggen dat ik zo'n beetje hetzelfde wil zeggen dus...

@rabarberke : weet je wat ik zo vreemd vind? Die knakker is amerikaans ja? En toch behandeld hij de plisie met zo weinig respect. In the States moet je niet proberen een agent bij de neus te nemen want die hebben 0,0 gevoel voor humor en een hele grote wapenstok bij zich. En probeer niet te discussieren want dan zit je op het bureau,

Dus wellicht vindt deze amerikaan het ook wel vermakelijk om zo'n discussie met een agent aan te gaan? Omdat daar in Amerika maar verdomde weinig kans op is?

Wat ik eigenlijk walgelijk vind is dat we allemaal lopen te ZEIKEN en te SCHREEUWEN om meer gezag van de politie, om meer opgeloste zaken, om de kans om eindelijk weer eens gewoon een fietsendiefstal te kunnen melden zonder weg gelachen te worden. Maar zodra een agent wat terug zegt, en zelfs als zo'n agent wellicht een foutje maakt door die fouillering, wel gelijk lekker plisie afkraken.

Alsof er goddomme een dubbele moord is gepleegd door die juut zeg.

TM | 21-11-05 | 15:59

@ Rabarberke

Die agent is verbaal en qua IQ gewoon absoluut niet opgewassen tegen zo'n rechtenstudentenbrilletjesadvocaat-type. Het heeft volgens mij geen enkele zin om met HEM in discussie te gaan. Ga naar zijn baas, de burgemeester van A'dam en ga daar je verhaal halen in plaats van een beetje stoer te gaan doen met een camera tegen zo'n agent. Als je een klein beetje inlevingsgevoel hebt en weet welke dingen een gemiddelde agent tegenkomt op zo'n avondje, dan doe je, gewoon uit respect, dit soort ongelooflijke zeikacties niet.

Gies van Agt | 21-11-05 | 15:57

Ah, de liefhebbers van het gebed zonder eind zitten hier.

Ik denk dat Rabarbeke wel gelijk heeft met die neurotische agentjes. Ik kan me nog een filmpje herinneren toen iemand "Gij zult niet doden" op de muur tegenover een moskee spoot.

Omwille van de lange tenen van de moskeebezoekers werd de leus verwijderd. Het is me even ontschoten wie het was maar Ome Agent stond vooraan de filmer van het akkefietje het werk onmogelijk te maken. Alsof het de normaalste zaak van de wereld was. Daarna er nooit meer iets van gehoord.

Bij 'Blik op de Weg' heeft de KLPD minder moeite met het filmen in het openbaar.

Brusselmans | 21-11-05 | 15:55

@gies

"eerste artikel" = eerste gedeelte van het filmpje

Rabarberke | 21-11-05 | 15:52

@gies van agt

Ja als hier een juridische blunder van het zuiverste water wordt opgeblazen en het klapvee meewarig het hoofd schudt, vind ik het wel passend om daar een ander licht op te werpen.

Er is niets provocerends aan het eerste artikel. Kijk jij wel eens naar interviews waarin journalisten vragen stellen aan politici en politie? Hoe suggestief die vragen zijn, hoe provocerend soms? Die jongen stelde gewoon een paar vragen. Niks aan de hand.

En hij HOEFT geen toestemming te vragen om een tafereel op straat te filmen. Dat is een van onze grondrechten. Dat dat niet zo lekker voelt bij jou doet daar niets aan af.

Als dan vervolgens de agent hem dat grondrecht ontneemt me de woorden: "Dat mat dus niet, anders gaat die camera met mij mee" dan pist de agent naast de pot.
Van wie mag het nl. niet? Van de wetgever mag het wel. Alleen in politiestaten bepaalt de politie ongeacht wat de wetgever heeft gesteld wat wel mag en wat niet mag. En dat gebeurde er dus.

Hij had de jongen hoogstens kunnen vragen of hij zo vriendelijk wilde zijn om geen opnamen te maken omdat hij dat niet prettig vond. En als de jongen dan had geweigerd, dan had hij het gesprek kunnen beeindigen danwel op grond van provocatie andere maatregelen nemen.

Maar er was geen sprake van provocatie. De agent had gewoon een te kort lontje.

Rabarberke | 21-11-05 | 15:49

dood aan de yankies, ik vind het sowieso het meest irritante kudtvolk wat zich in 020 bevindt. Ze geven nooit fooi, lopen alleen maar te rellen en te zuipen (zie de andere filmpjes) en gaan dan nog zeuren tegen een agent ook? flikker toch op... Het recht om mij te filmen vervalt op het moment dat ik je zeg dat je moet ophouden met filmne, en dat geldt ook voor een agent ivm privacy en eventuele vergeldingsacties.

<off topic><flame>@creatyfuslijer: als je nou echt zo creatief was geweest had je wel een andere nick bedacht... Naam lopen jatten van Pascal.. tss</flame></off topic>

Hottestbrain | 21-11-05 | 15:48

@hama
Ik probeer te begrijpen wat je zegt, maar het lukt me werkelijk niet. ZOu je je ongetwijfeld brilliante hersenspinsels iets nader willen toelichten. Ik droom ook nog wel eens over eh... Het Derde Rijk werd dat toen toch genoemd? En ook Femkes 'button' zou ik wel eens willen 'touch-en.' Maar ik snap niet wat dat allemaal met vervelende amerikanen en zeikerige politiemannetjes te maken heeft.

Grrr... | 21-11-05 | 15:48

@rabarberke

Moet jij niet even je uitkering gaan ophalen of zeau?

hama | 21-11-05 | 15:46

kutagenten - precies wat er mis is met ons land en de wereld in het algemeen. Puh :P Beetje filmen is toch niet illegaal? Beetje bijdehand zijn zeker niet. En juist wij gaan de Amerikaanse kant op, dus kvond deze man nog wel moedig. Kijken of hij dat in bvb. een staat als Florida had gedurfd.

devnullius | 21-11-05 | 15:45

@rattekop : Exact. Want tsja, als je van Rabarberke alles mag fotograferen dan zul je toch ook wel alles mogen fouilleren?

@rabarberke: Never mind, want ik heb absoluut geen zin en tijd om de praktijkvoorbeelden aan te gaan slepen. Er is een heel grijs gebied waar het gaat om fotograferen en filmen van anderen. En de rechter heeft in legio gevallen de eiser in het gelijk gesteld. Dus wat jij zegt over ethische afwegingen: bollocks, de media zijn gewoon bang om aangeklaagd te worden. Pas bij foto's van een oorlogsslachtoffer met leeggeschoten hersenpan wordt de ethische overweging meegenomen.

Besides : wat moet zo'n amerikaan hier met dat gezeik? Zou die niet eerst eens kunnen gaan filmen in downtown L.A. voordat ie loopt te zeiken over Nederland? Wil hij misschien big-time scoren bij J. Gibson of zeau?

En wat gebeurt er nou eigenlijk helemaal op dat mislukte stukje 'video-blob'? Hebben we niks beters te doen? Dominosteentjes omgooien of zeau?

TM | 21-11-05 | 15:45

@rabarberke
Fijn waterdicht juridisch verhaal. Feit blijft wel dat die lui liepen te focken en dat de agenten controle over de situatie over namen... Er is ook nog zoiets als misbruik maken van vrijheden en juridische regelneukerij om agenten in een hoek te manouvreren; het zouden gewoon sukkels van niets zijn als ze niet in zouden grijpen...

Risico | 21-11-05 | 15:44

@Rabarberke

Jahoor, daar is ie weer, altijd daar om onrechtvaardigheden eens flink aan de tand te voelen.

Het is echter zo ontzettend flauw en provocerend om met zo'n smartass kop en zo'n studentenbrilletje de held en slimmerik uit te gaan hangen met een politieagent die daar gewoon z'n werk loopt te doen dat hem is opgedragen om te doen. En dan met een camera een beetje leuk te gaan lopen doen zonder daar op z'n minst even toestemming voor te vragen, ik vraag me af waar die bijdehand het 'recht' (fatsoen) vandaan haalt. En dan heel hard schreeuwen 'politiestaat', wat een stelletje helden zeg. Heb je die irritante lach gezien op die stoere gezichten van die gasten aan het eind van het filmpje?

Gies van Agt | 21-11-05 | 15:41

@risico

Ben ik niet met je eens. Zoals ik al zei. Totdat de agent zag dat er gefilmd werd was hij netjes en voornaam. Die ander ook. Zo hoort dat te gaan tussen agent en burger. De jongen schold de agent niet uit en de agent was netjes.

Tótdat hij de camera zag. (Agenten zijn gewoon neuroten als het om camera's gaat. Vraag persfotografren. Mooi voorbeeld was de herdenkin van de bijlmerramp waar dienders vonden dat ze de pers het werken onmogelijk moesten maken, alsof de pers de politie nodig heeft om een morele beslissing te nemen.)

Toen de agent de camera zag zei hij: Dit mag dus niet. En dat is onzin. Het mag wél. Dat de agent daarover pissed is, moge zo zijn, maar hij heeft niet het recht om de jongen onder dreiging van inname van de camera en fouilleren te beperken in diens recht.

En wat is er schofterig om iets wat niet deugt publiek te maken?

Je moet niet bij de jongen zijn, je moet bij de wetgever zijn. En vragen of de grondwet op de schop mag.

Rabarberke | 21-11-05 | 15:41

Nou rabarbert, ik ben overtuigd, gefeliciteerd hoor, ik stem voortaan ook op Femke!

*leunt achterover en denkt met weemoed terug aan die tijd dat we nog 1 groot europa hadden*

hama | 21-11-05 | 15:37

De pliesie moet gewoon gaan flitsen

verbatim | 21-11-05 | 15:36

@rabarberke.
Het is toch niet zo moeilijk: zo'n linksprater die op een heel insinuerende manier vragen gaat stellen zodat het lijkt alsof die agent een fcking gestapo is. Normaal gesproken laten ze dat maar gewoon passeren (daar zij nederlandse agenten in vergelijking met alle andere landen errug tolerant in), maar niet als ze het gaan filmen.
Suggestief gesprek is lullig naar zo'n agent toe maar blijft dan nog tussen hen, maar filmen en dan op internet plempen is gewoon schoftering.
Formeel, volgens de letter van de wet mag het misschien net wel of net niet, wie zal het zeggen. Wel is duidelijk dat die lui de agent in een klote positie zaten te manipuleren (onderschat de (intimiderende) kracht van de media niet). Logisch dat ie ingrijpt.

Risico | 21-11-05 | 15:34

@hama

Wat heeft links hier nou mee te maken?

Die agent mag preventief fouilleren, tenzij het fouilleren anders aangewend word dan als bedoeld: preventief. De agent fouilleerde hier gewoon vanwege de escalatie, niet preventief.

Hij fouilleerde dus ten onrechte.

Ja je hebt ongelijk. Hoe voelt dat?

Rabarberke | 21-11-05 | 15:33

Ze hadden hier nooit mee weg mogen komen, gewoon een nachtje op een brits met een mok water, daar! Die agent was veel te mild.

Die linksert mag inderdaad filmen, en die agent mag fouilleren.

wat nou compromisch, heb ik ongelijk dan?

hama | 21-11-05 | 15:31

@rattekop

Als iemand in hechtenis wordt genomen dan heeft hij dat recht niet en mag de politie hem fouilleren en alles afpakken. Maar dan moet ie dus wel aangehouden zijn. Als je alleen maar staande wordt gehouden mag dat niet.

En tsja, voor de rest heeft elke burger het recht om met zijn mobieltje of camerra agentjes te filmen... zo is het nu eenmaal.

Rabarberke | 21-11-05 | 15:29

@rabarbeke
met als gevolg dat elke gast die wordt aangehouden een camera op de neus van een agent drukt, puur 'omdat dit mag'.

rattekop | 21-11-05 | 15:25

@reaguurbuisbaby

Provocatie en belediging is wat anders. Hiervan was geen sprake in dit voorbeeld. De jongen mocht zonder reden niet filmen.

@TM

Het is dus andersom. Zonder reden mag je filmen. Alleen wanneer er een zwaarwegend belang is om dat niet te doen word dat tegen gehouden. En vaak moet dat met een afzetting, omdat het juridisch nog steeds mag.

In juridische zin mag een journalist b.v. een lijk fotograferen, ongeacht het effect dat dat heeft op de nabestaanden. Je ziet dat in veel oorlogsfotografie. Het is dan vaak geen juridische maar een ethische of morele afweging van de redactie of zo'n foto gepubliceerd wordt.

Rabarberke | 21-11-05 | 15:15

@sloopkogel

Dat mag hij op zich wel, dat is preventief fouilleren. Maar dit fouilleren was niet preventief, het was nalv een escalatie die de agent zelf veroorzaakte door te stellen: "Dat mag u niet doen" terwijl het wel mocht.

Rabarberke | 21-11-05 | 15:11

Hier nog zo'n vlogger die denk grappig te zijn (en ja, ook dit zijn weer Americanas)
www.kicken.com/funnyfiles/Patrick_Kick...

"He can't do shit to you man, just do it!"

Reaguurbuisbaby | 21-11-05 | 15:11

@TM

Ik zou nog geen seconde film aan jou verspillen, maar dat terzijde.

Inderdaad ik mag vrijelijk op straat filmen zonder aan jou toestemming te vragen. Ook het huis van Balkenende mag ik fotograferen of filmen, evenals de Amerikaanse ambassade, Paleis Noordeinde en alles wat er zoal zichtbaar is in Nederland. Wat ik niet mag fotograferen zijn bepaalde militaire faciliteiten en daar staat het ook precies aangegeven.

Ik mag ook geen inbreuk plegen op iemands persoonlijke levenssfeer, maar die wordt niet geschaad door een opname op straat, terwijl hij n.b. publiek zichtbaar is. Ik breek niet in iemands slaapkamer in, ik maak een foto op straat, waar je voor iedereen zichtbaar bent. Ik mag zo'n foto in bepaalde gevallen niet zonder jouw toestemming publiceren, waar er sprake is van auteursrecht. Gek genoeg heb jij niet het auteursrecht op een foto die een fotograaf van je op straat maakt. Je hebt dat recht alleen als je een foto in opdracht laat maken, het z.g. portretrecht.

Dat is ook waarom een paparazzo op straat gewoon iemand mag fotograferen en dat publiceren en daar geld aan verdienen, tenzij met het publiceren van de foto de mensen onevenredig geschaad worden. Misschien wel verwerpelijk, maar wel legaal.

Lees je een een beetje in de materie in voordat je zo uit je nek blaast met je legio rechtzaken.

www.banality.nl/pivot/entry.php?id=573...

Rabarberke | 21-11-05 | 15:10

Ik ben het wel met rabarberke eens dat je gewoon je camera mag richten op wat dan ook in de openbare ruimte.
Dat broekemannetje van de pliesie moet niet zeuren.
Het wordt pas link als je justitie of defensie filmrolletjes laat ontwikkelen, afluistertapbanden laat bewaren of, god beware, je ze achter een computer zet om faute gesprekken op logs te scannen.
Dan gaat het pas echt goed mis.

vander F | 21-11-05 | 15:08

@tm: een blauwhemd hoort niet zomaar mensen die _niets_ gedaan hebben preventief te fouilleren. daar gaat het al mis. we zitten toch niet te wachten op een rijkswacht voor boven de rivieren zeg?

SloopKogel (wie zijn | 21-11-05 | 15:04

@Sloopkogel JAAa! Eindelijk en heldere kijk op die tyfuszooi hiero!

Grrr... | 21-11-05 | 15:04

@Rabarberke 14:45 : Doe wat normaler wil je? Als jij mij zomaar begint te filmen kun je dus ook problemen verwachten. Waarom wil jij mij op de film hebben? Om je af te rukken in een darkroom? Om me te chanteren? Om te zieken terwijl ik mijn werk probeer te doen? Zonder een enkele goede reden? *braak* Ongezien de Tyfus! Je mag dus helemaal niet zomaar opnames maken van mij, dat valt onder dezelfde noemer als dat men het huis van Balkenende filmt, het heeft geen maatschappelijke relevantie en dus is de privacy belangrijker dan jou vrijheid om te doen wat je maar wilt. Legio rechtzaken om na te kijken overigens.

Dit zit volgens mij weer eens precies op het raakvlak tussen 'wat je mag doen' en 'wat je niet zomaar hoort te doen'. Tuurlijk; een camera is niks bijzonders meer tegenwoordig. En een kansloze aanklacht tegen de politie ook niet, dat is een nationale sport aan het worden. En jij vindt het een probleem dat een plisie-agent niet zonder reden gefilmd wil worden?

TM | 21-11-05 | 15:01

@risico

Bullshit! Die jongen stelt een vraag aan die agent. Die agent geeft netjes antwoordt, die jongen twijfelt aan dat antwoord en die agent zegt dat hij die discussie niet aangaat. Tot nu toe allemaal heel netjes NIETS aan de hand. Dat die jongen het bij het verkeerde eind heeft doet niets ter zaken. Iedereen gedroeg zich op dat moment netjes.

Daarop kijkt de agent naar rechts (naar links vanuit ons perspectief) en zegt l e t t e r l i j k: "Dat mag u dus niet doen, anders gaat de camera met mij mee."

En daarmee pist de agent meters naast de pot.

Rabarberke | 21-11-05 | 14:59

@rabarberke, Kom nou toch !!! Het droop er toch gewoon van af dat die twee liepen te etteren..

Risico | 21-11-05 | 14:51

Bij zulke artikelen komt het schuim vol vuil wel bovendrijven.

Rabarberke | 21-11-05 | 14:47

Goed zo, Chileen! Optiefen hier als het je niet bevalt! Het is hier geen dierentuin! Ga Bush maar pesten, kudtAmerikaan!

zweefvlieger | 21-11-05 | 14:45

@hama

Sinds wanneer spreek jij namens de rest van Nederland?

De feiten:

1. man stelt agent vraag
2. tweede man filmt deze situatie
3. agent flipt en gebied cameraman te stoppen, hetgeen in strijd is met diens recht op vrije nieuwsgaring
4. deze vraagt waarom, krijgt geen antwoord op de (impliciete) vraag waarom de agent meent dat het recht op diens vrije nieuwsgaring op dat moment niet van toepassinng is
5. hij blijft vragen, agent noemt als reden dat hij 'pissed off' is (alsof dat reden is om iemands grondwettelijk recht tot vrije nieuwsgaring in te perken) en besluit tot fouilleren.

Elke mongool kan op grond van deze feiten beoordelen dat het fouilleren willekeurig was.

Rabarberke | 21-11-05 | 14:45

'De politie had gelijk.'
Dat ik dat nog een keer mag meemaken hier op GS! Straks beweren ze nog dat die herrie over die mus ook lichtelijk overdreven was.

boersc | 21-11-05 | 14:43

de pest is dat al die kansarme sufkutten helemaal opgetogen worden van engerds als fortuyn zaliger en wilders. van die types die de verzorgingsstaat af willen breken waar al die kansarmen nou zo van profiteren. en maar roepen om law en order, afschaffen van uitkeringen en dat de overheid eens iets moet doen. nou die doet _niets_. om herkozen te worden moet je dus geen flikken doen en alleen maar een beetje ruige taal roepen alsof je je aan het laten doorblazen ben in de herensauna of zo. in nederland wordt nooit iets opgelost, er wordt geregeld. regels, flankerend beleid, studies, commissies en wellicht nog een onderzoekje. schijnzekerheden en de problemen doorschuiven naar een volgend kabinet. beetje van de achterlijke aspirant juutjes die in de module onderdrukking zitten op straat los te laten is voor ouwe wijven gerust te stellen. dit malle land is een overvol concentratiekamp en helaas ook erg rijk, anders ging men er wel weg.

SloopKogel (wie zijn | 21-11-05 | 14:41

@rabarberke

Jij kunt op geen enkele manier beoordelen of de in de topic omschreven fouilleeractie op dubieuze gronden heeft plaatsgevonden.
De vermeende nuanceverschillen tussen jouw belevingswereld en die van de rest van nederland doen dus even niet ter zake.

hama | 21-11-05 | 14:40

Die vrije nieuwsgaring staat niet voor niets in de grondwet. Die staat dáár zodat de wetgever geen wetten kan aannemen die deze vrijheid inperken. En als de wetgever die vrijheid niet kan inperken, dan heeft ook het agentje geen mandaat om dat te doen.

Rabarberke | 21-11-05 | 14:39

@exhxv666

Meewerken waaraan?

Rabarberke | 21-11-05 | 14:37

De politie in dit filmpje heeft gewoon gelijk. Dat wijf zit te zeiken en wil niet meewerken. Terechte taser op d'r huig.

exhxv666 | 21-11-05 | 14:35

@risico

Oh is dat zo? En hoe weet de burger waar de grens van het toelaatbare ligt? In de wet staat daar niets over. Men informeert inzake dat preventief fouilleren, krijgt van de agent netjes antwoord, maar zodra deze de camera ziet slaan de stoppen door. Misschien waren die lui wel met een interview bezig.

Rabarberke | 21-11-05 | 14:34

@hama Eergister werden de mensen die het nog niet allang door hadden er door GS weer eens op gewezen: Het stikt van de KANSLOZEN, als iets hier in nederland bij 'meerderheid van stemmen' wordt aangenomen, zijn het dus vooral die KANSLOZEN die het een goed idee vonden. Dat iets 'democratisch' besloten is, lijkt me dan ook totaaaaal geeeen reden om te denken dat het ook goed is.

Grrr... | 21-11-05 | 14:32

@hama

Ja en bij die aanname heeft de wetgever ook allerlei waarborgen ingebouwd tegen willekeurig of onrechtmatig gebruik van deze bevoegdheid door agenten met geldingsdrang. Ik snap dat dat nuanceverschil in de grote stad nog niet is doorgedrongen?

Rabarberke | 21-11-05 | 14:31

@ Rabarberke, Natuurlijk hebben ze het recht om te filmen, maar als die lui die agenten gewoon gaan lopen frustreren (nee, daar moeten ze niet zo maar tegen kunnen) is het heel terecht dat die daar een einde aan maken.
Gewoon een kwestie van een heel redelijke operationele afweging tussen dat iemand in principe gewoon mag filmen versus dat iemand op 30 cm afstand een camera in je gezicht duwt en dan met irritant dom gelul je loopt uit te dagen en je werk als agent loopt te hinderen/frustreren.
De politie moet niet gehinderd en gefrustreerd worden in hun werk.... Het was gewoon typisch jaren 70 mentaliteit van agentje pesten en dom schoppen tegen gezag puur omdat het gezag is en niet omdat je echt argumenten hebt tegen de fouilleermaatregelen in dat uitgaansgebied welke overigens terecht zijn (hoeveel meer slachtoffers van messteken moeten er vallen voor dat die lui dat in willen zien). Die lui zijn helemaal niet geinteresserd in de genuanceerde werkelijkheid waar die agenten en het publiek mee te maken hebben...

Risico | 21-11-05 | 14:28

@rabarberke

Wel eens van preventief fouilleren gehoord?
Is bij meerderheid van stemmen aangenomen ( ook wel : democratisch besloten) Het mag dus echt!

Wellicht dat in jou dorp de noodzaak hiertoe niet bestaat, maar in de grote stad is het verdomd prettig dat het wel kan.

hama | 21-11-05 | 14:22

achterlijke kutjuten... zelfs voor de jostiband is het blauwe tuig te stom. beleefd de pet aantikken als mr 'big motherfucker' langsbiked.. ik hoop dat die honden met 1 streepje en een attitude probleem zo groot als de mount everest schurft onder hun scrotum krijgen. vrij wapenbezit voor burgers om je te verzetten tegen deze politiestaat! straks wordt onze eigen burgerij nog akeliger behandeld dan asielzoekers op schiphol.. dat zouden we toch niet willen ;)

SloopKogel (wie zijn | 21-11-05 | 14:19

Ik vind dat die Amerikanen groot gelijk hebben! Het wordt tijd dat ze ook dit achterlijke landje een keer binnenvallen, ons bevrijden van die kontelikker van een Bak Ellende en hier democratie brengen! Democratie en Vrijheid! Het kan echt niet meer in deze dictaturale politiestaat! Red ons! Zoals jullie Irak hebben gered en breng ook ons democratie, vrede, vrijheid en veiligheid. Geef ons heropvoeding en iedereen die het er niet mee eens is... martelen! (Heb je gelijk weer mooi foto of videomateriaal)

Grrr... | 21-11-05 | 14:17

@vanderf

Het kan mij niet schelen wat ze in de jaren zestig deden en het kan me niet schelen wat te pas en te onpas gebeurt.

We leven goddome in een rechtstaat en de politie gaat mij niet verbieden om foto's te maken op straat of mij zonder reden fouillerren.

Voor hetzelfde geld was het een camera van een lokale tv zender, een fotograaf of een camera van het NOS journaal. Wat had het agentje dan gedaan? Ook gefouilleerd? Dacht het niet, hij zou op zijn falie krijgen. De hele NVJ zou over de rooie gaan. Geniet een cameraman van het NOS journaal dan andere burgerrechten?

Vrije nieuwsgaring geldt voor elke burger, niet alleen voor vakjournalisten.

Rabarberke | 21-11-05 | 14:16

En Quicktime heerscht wel degelijk stelletje micro$oft mietjes.

vander F | 21-11-05 | 14:10

Filmpje gezien, er gebeurd geen f*ck.
Ze worden gefoulleerd, broekiepliesieventje weet het ook even niet meer.
En ja, dit gebeurt tegenwoordig te pas en te onpas en is wettelijk maar halfhalf onderbouwd.
En ja, dit gaat richting pliesiestaat maar daar zijn we nog bij lange na niet aangekomen.
En in 1965 had je in A'dam van de pliesie waarschijnlijk gewoon een knuppel in je nek gekregen met zo'n grote bek.
Was Nederland toen een pliesiestaat?

vander F | 21-11-05 | 14:07

Rabarberke, misschien wel, maar het was wel hardstikke leuk om te zien.

Levereter | 21-11-05 | 14:01

gewoon tie-ribs om de polsjes en een uurtje preventief met Bubba.
Dat zal ze leren!

hama | 21-11-05 | 14:00

Iedereen in Nederland heeft het recht om op de openbare weg foto- of videoopnamen te maken. De politie mag dat niet verbieden, tenzij de weg is afgezet.

De amerikanen hebben dan ook gewoon gelijk. Die agent zat heeeel fout.

Rabarberke | 21-11-05 | 14:00

Twee kudt blogger met camera duidelijk zoekend naar een topic.
Trouwens naar alle waarschijnlijkheid is het filmpje qua volgorde niet gemonteerd ook, wat betekend dat na de intro over je rechten ze zijn gaan zoeken naar een plek waar de kans groot is om gefouilleerd te worden.
Gezien de achtergrond redelijk rustig - prima plek dus voor allerhande zaakje - hebben ze die gevonden.
Yanks die een ander uit gaan leggen wat mensenrechten zijn, mogen om mij in een grote kuil gedonderd worden welke afgetopt word met behulp van een shovel.
Ik wil ze dit provocerende gedrag wel even zien begaan bij de gemiddelde yankie cop, of om het even een Mex, die vertellen je niet dat ze wat geïrriteerd raken, en in dat geval had de evuluatie op de tape ook in dag licht plaats gevonden.

..Whatever | 21-11-05 | 13:59

kudt ja, je kan daar op twee plekken plempen, lekker overzichtelijk, nou ja dan staat 't er maar twee keer

Conan de Rabarber | 21-11-05 | 13:53

Alles danken wij aan Pim. Die zei dat het afgelopen moest zijn met het gedogen en sindsdien ziet iedereen met een pet op daar een vrijbrief in om het publiek op ouderwetse wijze te koeioneren en af te blaffen. Dat is dan blijkbaar de geestelijke compensatie voor het geringe salaris.
Hoe dan ook, het kan niet genoeg benadrukt worden. Dit alles danken wij aan Pim, die net als die agentjes trouwens zelf ook de vleesgeworden miskennning en lichtgeraaktheid was.

Han | 21-11-05 | 13:53

Leuk bedacht trouwens: Conan Rhubarber.

Levereter | 21-11-05 | 13:50

hummm, mijn commentje aldaar is al verwijderd. Ze krijgen waarschijnlijk steun van de joris van John Gibson.

Conan de Rabarber | 21-11-05 | 13:49

TM, dit was ironisch bedoelt, de yankee's kwamen pas na Stalingrad, toen ze zagen dat Duitsland ging verliezen, en een communistisch Europa was hun een gruwel.

Levereter | 21-11-05 | 13:47

@ Lodewijkje
Als hier een chinees komt klagen over een doodgeschoten mus ,wel ja.
Dus krijgen de yanken wat ze verdienen, geen sympathie.

bandito | 21-11-05 | 13:46

@Levereter : Dat was ver voor mijn tijd. Volgens mij hebben we dat allang terugbetaald, met onze aangekweekte voorliefde voor Hollywoodfilms, Disneyprullaria, MacDonalds-fastfood etcetera.

Of denk je dat Amerika ons toendertijd uitsluitend uit filantropische motieven uit de crap heeft geholpen?

Maakt verder niet uit; de amerikanen hebben zelf overal die extra maatregelen afgedwongen(politiek gezien). Dus moet er geen enkele Amerikaan gaan lopen zeiken over beveiliging en politie in Nederland.

Oh whatevah, laat ze lekker doodvallen.

TM | 21-11-05 | 13:43

wat een stelletje zeikerds.

pliesie 020 is er niet alleen als wegwijzer voor stonede toeristen, maar ook om ervoor te zorgen dat diezelfde toeristen niet beroofd worden of erger door de crimineeltjes die dankzij datzelfde "liberal" beleid lang zo welig tierden.

daarbij denken veel van die mongeaulen dat de jaren 70 nog niet voorbij zijn in hun hippiekolonies bij Seattle. net zo kortzichtig als de ergste SGPers. bah.

pureemetjus | 21-11-05 | 13:40

Jaha maar ze hebben ons wel in de tweede wereldoorlog bevrijd (zoals mijn moeder pleegt te zeggen).

Levereter | 21-11-05 | 13:36

Teer op met die amerikanen. Als ik daarheen wil moet ik godverdomme een iris-scanpaspoort hebben, een visum aanvragen via een formulier dat ik met bloed moet invullen, en dan kijken ze me nog met de nek aan op JFK.

OnGeZiEn de TYFUYS! Nou weten ze eens hoe dat voelt. En nu Bush nog om zijn ausweis vragen als ie op bezoek komt.

TM | 21-11-05 | 13:30

beetje jammer dat driekwart van de figuren die dat vlogje nu volspammen niet kunnen lezen. die twee apen wonen in amsterdam en zijn dus geen toeristen. wat overigens niets afdoet aan het feit dat het een stel jankerts eerste klas is..

zakje pinda´s | 21-11-05 | 13:28

amsterdam is sowieso kut!

grmbl | 21-11-05 | 13:27

Dat hele Gabelog is nou een puur hollandse aangelegenheid, gek amerikanen slapen nog ofzo.

Levereter | 21-11-05 | 13:23

Dus.... Als een Chinees geklaagd had, dan hadden we ook gezegd dat het in China allemaal veel erger is met de politie? Om het om zn Amerikaans te zeggen: GET REAL!

Lodewijkje | 21-11-05 | 13:20

Ik zie een johngibson post terror aankomen.

CoNDoR | 21-11-05 | 13:19

watjes

lubbie | 21-11-05 | 13:15

In ieder geval jas ik hun data usage omhoog door het filmpje constant te re-streamen zodat hun bandwith rekening fijn omhoog gaat. Wie doet er mee?

Zeemo | 21-11-05 | 13:13

Ze zouden de pliesie hier ook met tasers uit moeten rusten, uiteraard wel met milieuvriendelijke herlaadbare batterijen. 3 keer vriendelijk vragen en dan extragratis het licht gewoon uit de ogen zappen.

KaiserSoza | 21-11-05 | 13:12

Discussie voeren over het opkomend Amerikaans Imperialisme wil ik allerminst 'babbelen' noemen, Grover!

PS: Doe de groeten aan Ieniemienie

casje_12 | 21-11-05 | 13:08

@casje,
babbelen doen we in het stamcafe!

.grover | 21-11-05 | 13:03

He Brusselmans,

Alles goed? Vernietigende conclusies? Daar wacht ik ook op, maar dan van jouw kant.

@ Mindflick: Ik hoorde idd dat die Brazzen een kunstje hebben geflikt. Dat getuigt iig van lef. daar hou ik wel van. Maar zolang Bak Elende naar de pijpen van papa Bush blijft dansen, zie ik zoiets hiet niet gebeuren

casje_12 | 21-11-05 | 13:00

Als die lui nergens tegen kunnen, laat ze dan lekker thuis blijven en hun folie onderbroukje volkakken. Wat een zeikert

Dio | 21-11-05 | 12:59

Casje, ik wacht bevend als een rietje op je vernietigende conclusies..

Brusselmans | 21-11-05 | 12:52

Dat bestandje zuigt mij te langzaam door de pijplijn. Ongezien voor gezien, deze episode politiemondjes vs Amerikaanse mondjes.
-
Keuzes, keuzes.

Jan Passant | 21-11-05 | 12:51

Stelletje sukkels die gewoon de wiseguy uit gaan hangen tegen agenten die gewoon hun werk deden zodat jij op zaterdag avond geen mes tussen je ribben krijgt.
Dit haddden ze eens bij een Yank-agent moeten proberen. Het zijn gewoon linkslullers die meteen beginnen te zeiken over een politiestaat. Nou ga er dan ook maar vast de tweede wereld oorlog bij halen...

Risico | 21-11-05 | 12:48

Deze "amerikanen" zijn toch wel heel erg vernederlandst, net als de meeste allochtonen hier, trouwens. Ik had het graag willen zien als ze zich "thuis" hetzelfde zouden opstellen, en de gevolgen daarvan.... Ik denk dat ze allereerst na hartstikke de typhus geslagen te zijn, daarna opgeladen werden, maar dat geheel terzijde.

KaiserSoza | 21-11-05 | 12:45

Als het nou lekkere wijven waren geweest hadden we ze allang tot op het bot uitgewoond en vervolgens gedumpt in Brazilië of de Noordzee. Had je er nog wat aan gehad ook.
Maar nee, het zijn twee augurken met rare koppen. Logisch dat je met zo'n smoel de aandacht trekt van de pliesie. Zelfs in 020.

Mrs. Pickwick | 21-11-05 | 12:44

Die Yanks liepen gewoon te zuigen tegen die agenten, jammer dat ze niet een paar beuken hebben gekregen. En dan die vervelende heaumeau d'r bij, die advocaat. Hadden ze thuis in de States moeten proberen, zo lopen mekken tegen de kit..

brutus68 | 21-11-05 | 12:44

if you can't stand the heat stay out of the kitchen!

KockKnocker | 21-11-05 | 12:44

@mindflicj
ik denk niet dat je helemaal begrijpt, fouilleren is niet alleen om wapens te onderscheppen het is vooral een preventieve actie, dat je het dus uit je harses laat om met een mes op zak te gaan stappen

MILF | 21-11-05 | 12:43

Ja idd, zit niet zo te zeiken. En blijf anders thuis. als ik naar de " U naait me steeds in Amerika" wil, moet ik 4364843 gegevens invullen en vingerafdrukken en en en.... Ik zeg hulde aan de jongens in het blauw, volgende x nog iets harder aanpakken AUB!

sjaak lombok | 21-11-05 | 12:42

Joehoe casje..

Brusselmans | 21-11-05 | 12:41

Wat een haumaux zeg. Aan het einde van de film zijn ze helemaal opgewonden omdat ze door pliesie zijn betast... ze stralen van genot! En dan achteraf klagen en een blogje posten. Als je denkt dat het fouilleren ongeoorloofd was dan vraag je netjes de namen van die agenten en dien je een klacht in.

geenorama | 21-11-05 | 12:41

@casje_

Daar ben ik het wel mee eens, laten we de Amerikanen net zo behandelen als ze bij ons doen. Heeft Brazilië ook gedaan.
Laten ze dan nog maar een keer naar hun domme "patriot" koppen kijken. Achterlijk volk daar. Ga voor de gein naar de chat op de site van natalee holloway, dan snap je wat ik bedoel..

mindflick | 21-11-05 | 12:40

laat ze ook alsjeblieft Amsterdam gaan boycotten en dan maar gelijk heel Nederland graag!!!

A. Nus, broer van P. | 21-11-05 | 12:40

@mindflick 12:32
Totdat je door de een of andere kansarme mogeaul kapot wordt geschoten. Dan is het wel weer de schuld van die pliesieagent die voor jouw veiligheid moet zorgen.

creatyfuslijer | 21-11-05 | 12:39

Die Americanos willen de wereld veroveren en het lukt ze aardig. Die brulapen worden zo gehersenspoeld door Fux en CNN dat ze zelfs geloven dat overal ter wereld de Amerikaanse wetgeving geldt. Hoe dom kan je zijn?

Laat Amerikanen op Schiphol hun schoenen uitrekken en teenafdrukken maken. Daarna een foto van ze maken en deze opslaan in een grote database. Niet dat dat ergens op slaat, maar gewoon... om ze te pesten.

PS: Waar blijft Brusselmans?

casje_12 | 21-11-05 | 12:35

Das nou jammer. En een vergoeding uit een fonds uit de VS zal er ook wel niet liggen. Immers, ze hadden ons moeten boycotten! No price for you!

bwahaha | 21-11-05 | 12:35

Jammer dat ze niet eerst met de gummieknuppen werden neergeslagen en daarna inwendig werden gefouilleerd. Nou DAT zou pas een mooie video blog opleveren.

christen | 21-11-05 | 12:34

Sorry hoor, maar ze hebben geen enkel recht om te fouilleren. Dit is een inperking van de vrijheid om je te bewegen, wat iedereen toch wel één van de belangrijkste rechten vind.
Burgers pesten kunnen ze wel, maar anders....

mindflick | 21-11-05 | 12:32

Typisch een beetje de politie provoceren en uitdagen.
Als ze gewoon deden wordt je ook niet gestopt door de politie.
Stumpers!

Plemp je commentaar hier:
www.blogger.com/comment.g?blogID=10083...

Zeemo | 21-11-05 | 12:30

Wiet-en-hoer-toeristen kunnen niet vaak genoeg gefouilleerd worden. Misschien kunnen we de wet aanpassen zodat ze ook standaard gevisiteerd worden?

vergruizer3 | 21-11-05 | 12:30

Windows media player is zo vreselijk goed........... pffff

Meneer Guggenheimer | 21-11-05 | 12:29

Leg nog even uit waarom we de videobloggertjes sukkels vinden? Of is dit weer GS guerrilla marketing en trappen we er wéér met z'n allen in?

John McClane | 21-11-05 | 12:29

Amerikaan. En dan bloggen op een .nl domein.
Kansloze zaadbal.
oh nee wacht. Kansarm is de nieuwe politiek correcte term.

vergruizer3 | 21-11-05 | 12:27

Eigenlijk ben ik het wel eens met de twee Yanks. "Where is the emergency?". Maar om er een videoblog aan te wijden? Gadverdamme.

de Conciërge | 21-11-05 | 12:26

inderdaad, waar is de noodtoestand? gewoon een gefrustreerd Havo-opgeleid " trigger happy" lulletje rozewater van een agentje dat zijn emoties slecht beheerscht.....

kuifjes | 21-11-05 | 12:26

Ga toch gewoon naar de hoeren daar kom je toch voor, oeps vergeten, eerst de coffeeshop...

MILF | 21-11-05 | 12:26

"De politie had gelijk!"

Hmmm... dat ik zo'n zin ooit op GS zou lezen... ennu: Politie? Is dat hetzelfde als pliesie?

TRS | 21-11-05 | 12:25

Is het dan geen uitdaging om een nachtje cel te videobloggen?

.grover | 21-11-05 | 12:22

Regels zijn er voor anderen! Niet voor Amerikanen!

777bas777 | 21-11-05 | 12:22

als het aan mij had gelegen dumpen we elke yank bij aankomst op schiphol twee dagen in een gierput. dat zal ze leren!

kolonel klootoog | 21-11-05 | 12:21

Zo erg is QuickTime niet als je QuickTime Alternative van www.codecpack.nl gebruikt.

Prof | 21-11-05 | 12:21

De Politie heeft altijd gelijk.

Smokesave | 21-11-05 | 12:20

Het Nederlandsche Volk wil toch graag dat er daadkrachtig wordt opgetreden? Nou dan!

Zeurders | 21-11-05 | 12:20

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl